• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

haichaukinhdoanh

Hội viên
 • Số nội dung

  366
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About haichaukinhdoanh

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Lắp đặt máy lạnh âm trần có phải là sự lựa chọn tối ưu nhất cho văn phòng công ty ? Văn phòng công ty thuộc không gian rộng lớn và không nhiều khoản trống nên cần một hệ thống máy lạnh chuyên nghiệp để lắp đặt, cho nên có thể nói lựa chọn lắp máy lạnh âm trần là 1 điều quá ư là sáng suốt cho nhà thầu và nên chọn dòng máy lạnh âm trần này sẽ đạt tính thẩm mỹ cao hơn . Xem thêm: +++ Máy lạnh âm trần là gì? Có nên lắp điều hòa âm trần không? Trước hết, đây là một trong những yếu tố tạo nên năng suất và hiệu quả làm việc cao nhất cho đội ngũ nhân viên của bạn. Máy lạnh âm trần mang đến một không khí tươi mát cho văn phòng, tạo nên sự sảng khoái và hứng thú làm việc cho toàn bộ nhân viên. Đồng thời đây cũng là một vật hữu dụng giúp các nhân viên và chính cả bản thân bạn tránh xa được các bệnh vặt theo thời tiết, đặc biệt là thời tiết vô cùng oi bức và khắc nghiệt như tại miền Nam hiện nay. CÁC DÒNG MÁY LẠNH ÂM TRẦN CHO THIẾT KẾ VĂN PHÒNG LÀM VIỆC THÌ NÊN CHỌN LOẠI NÀO? 1.Máy lạnh âm trần giá cao, chất lượng tốt: Máy lạnh âm trần Daikin. Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy. Máy lạnh âm trần Panasonic. 2.Máy lạnh âm trần giá trung bình: Máy lạnh âm trần LG. Máy lạnh âm trần Gree. Máy lạnh âm trần Reetech. 3.Máy lạnh âm trần giá rẻ: Máy lạnh âm trần Midea. Máy lạnh âm trần Nagakawa => Tham khảo ngay : Những cái tên máy lạnh âm trần giá rẻ nhưng chất lượng ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU - ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI VÀ THẦU THI CÔNG LẮP ĐẶT MÁY LẠNH ÂM TRẦN VĂN PHÒNG CÔNG TY TRỌN GÓI RẺ NHẤT HỒ CHÍ MINH: • Địa chỉ : 109/13A Huỳnh Thị Hai, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP HCM • Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com • Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân • Phòng bán hàng : 02822007099 – 02822120566 – 0901432183 • Website công ty : thanhhaichau.com Nguồn tin : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=0
 2. Ngày nay, máy lạnh âm trần cassette và máy lạnh giấu trần nối ống gió đang trở nên là dòng sản phẩm làm lạnh thông dụng và sang trọng tại các nơi có yêu cầu về mặt thẩm mỹ cũng như chế độ làm lạnh tốt, ổn định như: công ty, văn phòng, ngân hàng, nhà sách, spa, bệnh viện, phòng khám, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê sang trọng, hay thậm chí là phòng khách của các biệt thự, nhà phố,... bất kỳ nơi nào có mặt của 2 dòng máy này bạn cũng sẽ thấy được không gian nơi đây rất thoáng đãng, mát đều và không hề chiếm diện tích ở sàn hay trên tường như của máy lạnh tủ đứng, máy lạnh áp trần và máy lạnh treo tường. ► Tin liên quan: • Máy lạnh âm trần là gì? Có nên lắp điều hòa âm trần không? • Máy lạnh - điều hòa giấu trần là gì, phù hợp không gian nào? Máy lạnh âm trần còn có tên gọi là máy lạnh cassette đối với những ai là thợ, là dân kỹ thuật rất rành về lĩnh vực này. Khi quý khách chưa rõ hết về sản phẩm thì có thể CLICK vào website công ty để tìm hiểu thêm về kiểu dáng, kích thước, công suất cũng như những đặc điểm vượt trội của sản phẩm mỗi hãng mà chúng tôi đang cung cấp ⇒ https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=0 Hoặc nếu quý khách có nhu cầu muốn được báo giá máy theo số lượng cụ thể vào mỗi thời điểm khác nhau hãy liên hệ ngay đến Phòng kinh doanh theo số: 028.2212.0566 - 0901.4321.83 (Báo giá sỉ tốt nhất) Thanh Hải Châu chúng tôi là đơn vị tự tin đã có nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp và thi công lắp đặt máy lạnh âm trần cassette cho mọi công trình lớn nhỏ trên khắp địa bàn TP HCM cũng như các tỉnh thành lân cận như Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, hay Long An...các công trình sau khi hoàn thành đều đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, thẩm mỹ và chất lượng, đem đến sự hài lòng cho mọi chủ đầu tư và các đối tác là công ty xây dựng hoặc thiết kế nội thất. Cho nên khi quý khách có bất kỳ nhu cầu về tư vấn lựa chọn sản phẩm có công suất phù hợp hoặc cần tư vấn kỹ thuật lắp đặt và khảo sát công trình MIỄN PHÍ hãy gọi ngay đến Hotline: 0911 260 247 gặp anh Luân (Tư vấn kỹ thuật MIỄN PHÍ 24/7). Hiện nay, ngoài máy lạnh âm trần cassette thì có thêm một loại sản phẩm cũng đảm bảo được yếu tố thẩm mỹ và sang trọng, nhưng về chi phí lắp đặt thì có phần cao hơn so với máy lạnh cassette vì có thêm phần ống gió, miệng gió,... đó là máy lạnh âm trần ống gió hay còn gọi là máy lạnh giấu trần. Hiện nay, Thanh Hải Châu đang cung cấp dòng sản phẩm này của 4 hãng nổi tiếng là: Daikin - LG - Mitsubishi Heavy - Reetech - Sumikura và Toshiba, thi công lắp đặt máy lạnh giấu trần với giá cực ưu đãi. Quý khách có thể tham khảo chi tiết tại đây ⇒ https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=0. Tùy vào yêu cầu và sở thích của mỗi khách hàng sẽ có sự lựa chọn mỗi loại sản phẩm khác nhau, nhưng để có được sự lựa chọn hoàn hảo và công trình hoàn thiện ưng ý nhất thì quý khách cần có sự tư vấn chuyên nghiệp từ kỹ thuật viên kinh nghiệm và am hiểu về mỗi loại sản phẩm, đừng ngần ngại gọi đến khi cần tư vấn nhé quý khách: 0911 260 247 - Mr Luân. Nếu quý khách đã có bản vẽ autocad công trình chi tiết cần chúng tôi báo giá theo số lượng dựa theo, hãy gửi đến địa chỉ email sau: infothanhhaichau@gmail.com để được phản hồi nhanh nhất. ► Xem thêm nhiều công trình thi công khác tại ⇒ https://thanhhaichau.com/dich-vu CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU • Địa chỉ : 109/13A Huỳnh Thị Hai, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP HCM • Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com • Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân • Phòng bán hàng : 02822006099 – 02822120566 – 0901432183 • Website công ty : thanhhaichau.com ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU MONG MUỐN BIẾN MỌI CÔNG TRÌNH CỦA QUÝ KHÁCH TRỞ NÊN HOÀN HẢO NHẤT
 3. Điện Lạnh Thanh Hải Châu _ Đại lý cấp 1 cung cấp máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy chính hãng giá rẻ, giao hàng lắp đăth tận nơi. Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy thương hiệu hàng đầu Nhật Bản nên các sản phẩm được sản xuất với công nghệ tiên tiến dưới quy trình giám sát chặt chẽ theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Dòng máy được hoạt động theo cơ chế thổi khí lạnh qua các ống gió, được lắp ở trên trần hoặc giấu vào trong trần nhà, la phông để thiết bị không lộ ra ngoài. Điều này giúp các bộ phận của máy lạnh được bảo vệ, tránh tiếp xúc với môi trường bên ngoài, tăng tuổi thọ sản phẩm. Đồng thời, các dây nối sẽ được giấu đi giúp tiết kiệm không gian, tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Với thiết kế lắp đặt giấu trần với áp suất tĩnh, hạn chế tối đa độ ồn khi máy hoạt động. Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy có điểm gì nổi bật? - HỆ ĐIỀU KHIỂN : Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi có nhiều hệ điều khiển cho bạn chọn. - DÃY ÁP SUẤT TĨNH NGOÀI MỞ RỘNG : Có thể điều khiển áp suất tĩnh ngoài 1 cách tự động (E.S.P). Dàn lạnh có thể nhận biết áp suất tĩnh bên ngoài và duy trì lưu lượng gió phù hợp. - CỬA SỔ KIỂM TRA TRONG SUỐT : Khi máng nước xả bị dơ, có thể kiểm tra dễ dàng qua cửa sổ trong suốt này mà không phải tháo máng nước ra xem. - BƠM NƯỚC XẢ TIỆN LỢI : Bơm nước xả được lắp sẵn với độ nâng đường ống là 600mm. Dàn lạnh được giấu hoàn toàn trên trần, thích hợp cho không gian nội thất sang trọng. - DỄ DÀNG VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT : - CHẾ ĐỘ GIẢI ĐÔNG BẰNG MẠCH VI XỬ LÝ : Chế độ này giúp tự giải đông và giảm thiểu sự vận hành quá mức của máy. Chức năng tự động báo lỗi khi có sự cố. - CHẾ ĐỘ KHỬ ẨM : Làm giảm độ ẩm bằng cách kiểm soát gián đoạn chu kì làm lạnh. - CHẾ ĐỘ NGỦ : Giúp kiểm soát nhiệt độ một cách tự động trong thời gian cài đặt để đảm bảo nhiệt đọ phòng không quá lạnh hay quá nóng. - CHẾ ĐỘ OFF/ON TIMER : Máy sẽ tự động tắt/mở theo giờ đã được cài đặt, có thể khởi động sớm so với giờ cài đặt nhằm giúp nhiệt độ phòng đạt theo mong muốn khi bắt đầu sử dụng. THAM KHẢO GIÁ CÁC MODEL MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI HEAVY MỚI NHẤT HIỆN NAY FDUM50VF/SRC50ZSX-S - Công Suất 17100 Btu - 2 HP FDUM71VF1/FDC71VNP-Công suất 24200 Btu - 2.5 HP FDUM100VF2/FDC90VNP- Công suất 30700 Btu - 3.5 HP FDUM100VF2/FDC100VNP- Công suất 34100Btu- 4 HP FDUM125VF/FDC125VNA - Công suất 42700Btu - 5 HP FDUM140VF/FDC140VNA- Công suất 47800 Btu - 5.5 HP >>https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=52<< => Ngoài ra Thanh Hải Châu còn là nhà thầu uy tín chuyên cung cấp, thi công máy lạnh giấu trần các hãng nổi tiếng thế giới hiện nay như : LG, Daikin, Reetech, Toshiba, Mitsubishi,..... với mức giá rẻ nhất thị trường miền Nam, sở hữu đội ngũ thi công dày dặn kinh nghiệm, kỹ thuật lắp đặt chuyên nghiệp, với trình độ am hiểu về sản phẩm chi tiết của những người thợ chuyên môn sẽ đem đến một công trình hoàn thiện đẹp nhất cho khách hàng. Vấn đề này, hãy để đội ngũ kỹ thuật của Thanh Hải Châu giúp cho quý khách nhé! CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU • Địa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM • Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com • Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân • Phòng bán hàng : 02822007099 – 02822120566 – 0901432183 • Website công ty : thanhhaichau.com Nguồn tin : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=52
 4. ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU ( www.thanhhaichau.com) là nhà cung cấp – nhà thầu chuyên nghiệp Thi công máy lạnh âm trần giá rẻ trọn gói cho công trình tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh thành tại Miền Nam. Máy lạnh âm trần nổi bật với thiết kế mặt nạ vuông, hài hòa với tông màu trắng làm chủ đạo, dễ dàng hòa hợp với mọi không gian nội thất, hướng đảo gió linh hoạt 4 hướng hoặc 360 độ cùng khả năng hoạt động bền bỉ,… Tất cả đã giúp cho máy lạnh âm trần trở thành một sản phẩm được nhiều khách hàng lựa chọn đầu tư cho các không gian có diện tích lớn như phòng khách, văn phòng hay tại các nhà hàng,.. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp và có kinh nghiệm tích lũy lâu năm (> 10 năm)trong ngành điện lạnh. Thanh Hải Châu cam kết sẽ làm hài lòng khách hàng với dịch vụ thi công lắp đặt máy lạnh âm trần giá rẻ trọn gói. Với sự tư vấn nhiệt tình đưa ra giải pháp phù hợp nhất trong việc chọn máy lạnh và tối ưu chi phí thấp nhất, hoàn thiện công trình với tiến độ nhanh và mang lại không gian thẩm mỹ hoàn hảo nhất. >> Xem thêm: Máy lạnh - điều hòa âm trần nào tốt và tiết kiệm điện hiện nay? ►Lý do bạn nên chọn dịch vụ thi công lắp đặt máy lạnh âm trần của Thanh Hải Châu: • Chất lượng tuyệt đối: Cam kết chất lượng công trình là tiêu chí hàng đầu • Giá thành cạnh tranh nhất: Chi phí giá thành cạnh tranh nhất so với mặt bằng • Tiến độ thi công nhanh: Tiến độ thi công đúng thời gian. • Thái độ phục vụ: Cởi mở thân thiện, phục vụ chu đáo, nhiệt tình và tận tâm. • Bảo hành công trình: Cam kết bảo hành công trình với bạn • Nhà thầu xây dựng tại : Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Phan Thiết, Nha Trang, và các tỉnh miền tây. ⇒ Quý khách cần tư vấn – khảo sát công trình – báo giá lắp đặt miễn phí. Liên hệ ngay Hotline: 0911 260 247 – Mr.Luân >>> Tham khảo ngay : Bảng báo giá chi phí nhân công lắp đặt máy lạnh mới nhất ► Một số hình ảnh thi cong lap dat may lanh am tran của Thanh Hải Châu: ►Click xem chi tiết từng công trình Thanh Hải Châu đã thi công: ✤thi công máy lạnh âm trần cho nhà xưởng sắt thép tại Bình Dương. ✤ Thi Công Máy Lạnh Âm Trần Gree Cho Công Ty Thịnh Qua Quý khách đang có nhu cầu muốn được tư vấn - báo giá - khảo sát công trình lắp đặt máy lạnh âm trần cassette các công suất giá tốt và rẻ nhất, hãy nhanh tay liên hệ qua thông tin : Công Ty Điện Lạnh Thanh Hải Châu ♦ Hotline kỹ thuật : 0911 260 247 –Mr.Luân ♦ Phòng Bán Hàng : 0901.4321.83 - 028.2200.7099 ♦ Email báo giá: info@maylanhchatluong.com.vn - infothanhhaichau@gmail.com ♦ Website: www.thanhhaichau.com
 5. Máy lạnh âm trần LG 5 hp - 5 ngựa - 46000 Btu/h chất lượng tốt giá máy rẻ nhất tại Thanh Hải Châu Máy lạnh âm trần LG 5 HP - 5 ngựa - 46000 Btu/h - Điện 3 pha – Sản xuất tại Thái Lan – Sử dụng dòng Gas thân thiện với mội trường R410a – Dòng Gas không gây ô nhiễm môi trường và có độ lạnh sâu hơn, nhanh hơn.Mã sản phẩm: ATNQ48GMLE7/AUUQ48LH4 Giá: 36.600.000 đ Xuất xứ: Thái Lan Công suất: 5.0 ngựa | 5.0 hp Hãng sản xuất: Máy lạnh LG Bảo hành: 1 năm >>https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran-lg-atnq48gmle7-46000-btu-5-hp-3-pha<< -> Xem thêm thông tin liên quan: Nhà phân phối máy lạnh âm trần cassette LG inverter giá rẻ số 1 HCM TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG: Điều hòa âm trần 360o Điều hòa LG ATNQ48GMLE7/AUUQ48LH4 thuộc dòng điều hòa âm trần đa hướng thổi của LG, với góc thổi gió 360o giúp điều hòa phân bổ khí lạnh tới mọi nơi trong phòng một cách nhanh chóng. Công nghệ Inverter Máy lạnh âm trần LG ATNQ48GMLE7được trang bị công nghệ inverter giúp điều hòa tiết kiệm điện tới 50% so với điều hòa thường. Ngoài ra, công nghệ inverter trên điều hòa lg còn giúp máy vận hành êm ái và tăng tuổi thọ cho má nén Dàn nóng hoạt động bền bỉ Dàn nóng âm trần LG inverter ATNQ48GMLE7/AUUQ48LH4 với các bo bạch được phủ một lớp bảo vệ nhằm ngăn chặn các vấn đề do độ ẩm và bụi bẩn. Hơn nữa, dàn tản nhiệt lạnh LG inverter ATNQ48GNLE7 được mạ vàng giúp tăng tuổi thọ của sản phẩm. Tự động làm sạch Chức năng tự động làm sạch trên máy lạnh âm trần LG 46000 btu giúp ngăn ngừa sự hình thành vi khuẩn và nấm mốc trong dàn lạnh , giúp mang đến một môi trường trong lành hơn cho người sử dụng Chế độ vận hành khi ngủ Chế độ ngủ đêm sẽ tự động điều chỉnh giảm độ ồn động cơ vận hành xuống mức thấp nhất, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ ngon và sâu trong không gian yên tĩnh tuyệt đối. Môi chật lạnh R410a Máy lạnh âm trần cassette LG 1 chiều ATNQ48GMLE7/AUUQ48LH4 sử dụng môi chất lạnh R410a, đây là môi chất lạnh có hiệu suất làm lạnh cao hơn 1,6 lần so vơi gas R22 đồng thời cũng thân thiện với môi trường hơn. ==> Hàng chính hãng - Liên hệ trực tiếp để có giá tốt theo số lượng 0901432183 tốt nhất nhé, Điện Lạnh Thanh Hải Châu luôn là đại lý cấp 1 và thi công máy lạnh âm trần LG chất lượng cao, giá tốt nhấtCác bài viết liên quan: Lắp đặt máy lạnh âm trần có phải là sự lựa chọn tối ưu nhất?
 6. Điện Lạnh Thanh Hải Châu đơn vị chuyên cung cấp, thi công máy lạnh tủ đứng uy tín, chuyên nghiệp, giá tốt nhất hiện nay. Máy lạnh tủ đứng có xuất xứ từ Malaysia thường được sản xuất theo tiêu chuẩn cao, vận hành êm ái, có độ bền tương đối cao. Vì vậy mà rất được ưa chuộng hiện nay. 1> Máy lạnh tủ đứng Daikin xuất xứ Malaysia : Daikin cho ra đời model máy lạnh FVRN được sản xuất tại Malaysia, khách hàng hoàn toàn có thể an tâm tuyệt đối về chất lượng sản phẩm. Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN160BXV1V 6 HP 55.000 Btu Giá :51,200,000 đ Xuất xứ: Malaysia Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140BXV1V 5.5 HP 45.000 Btu Giá :44,800,000 đ Xuất xứ: Malaysia Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125BXV1V 5 HP 42.000 Btu Giá :35,900,000 đ Xuất xứ: Malaysia Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V 4 HP 36.000 Btu 3 pha Giá :34,300,000 đ Xuất xứ: Malaysia Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V 4 HP 36.000 Btu 1 pha Giá :32,600,000 đ Xuất xứ: Malaysia Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71BXY1V 3 HP 28.000 Btu 3 pha Giá :28,900,000 đ Xuất xứ: Malaysia Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71BXV1V 3 HP 29.000 Btu 1 pha Giá :27,200,000 đ Xuất xứ: Malaysia 2> Máy lạnh tủ đứng Samsung được nhập nguyên đai, nguyên kiện từ Malaysia với chất lượng tốt, giá cả phải chăng luôn là tiêu chí hàng đầu hấp dẫn người tiêu dùng. Máy lạnh tủ đứng Samsung AC036KNPDEC/SV 36000 Btu 4 HP Inverter Giá :44,900,000 đ Xuất xứ: Malaysia Máy lạnh tủ đứng Samsung AC048KNPDEC/SV 48000 Btu 5.5 HP Inverter Giá : 53,500,000 đ Xuất xứ: Malaysia Máy lạnh tủ đứng Samsung AF0AKV3SAEENSG 10 HP inverter Giá : Call Xuất xứ: Malaysia Hi vọng với những thông tin hữu ích trên mà chúng tôi vừa cung cấp. Quý khách có thể tham khảo và lựa chọn cho mình dòng máy lạnh tủ đứng phù hợp với nhu cầu sử dụng và túi tiền của mình. CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU • Địa chỉ : 109/13A Huỳnh Thị Hai, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP HCM • Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com • Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân • Phòng bán hàng : 02822007099 – 02822120566 • Website công ty : thanhhaichau.com
 7. Điện lạnh Thanh Hải Châu _ Đơn vị chuyên Phân phối, lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin giá cực rẻ Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin - Dòng máy lạnh mang tính thẩm mỹ rất cao, vận hành êm ái và bền bỉ. Được rất nhiều các chủ thầu, chủ đầu tư săn đón và chọn lựa lắp đặt cho nhà hàng tiệc cưới, trung tâm thương mại, căn hộ chung cư, biệt thự, siêu thị, ngân hàng, khách sạn, công ty, ... Một trong những sản phẩm bán chạy nhất năm 2021 Là chuyên gia hàng đầu trong hệ thống làm lạnh lớn. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan, làm lạnh nhanh và sâu, độ bền được đánh giá rất cao, tiết kiệm điện vượt trội. => Cùng Thanh Hải Châu tìm hiểu Danh sách các model máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin hiện nay Máy lạnh giấu trầnđược lắp bên trong trần nhà, la phông. Bắt buộc phải lắp đặt máy trước khi hoàn thiện đóng trần nhà. Tuy nhiên, dàn lạnh có thể lắp bên trong hoặc bên ngoài căn phòng đều được, tùy vào ý muốn của khách hàng. Người thợ kỹ thuật sẽ luồng ống gió từ dàn lạnh đi vào bên trong không gian cần làm lạnh. Việc đầu tư sử dụng máy lạnh giấu trần nối ống gió hiện nay không còn lạ lẫm đối với khách hàng. Dòng máy lạnh mang đến không gian nội thất sang trọng và hoàn mỹ hơn so với việc sử dụng máy lạnh treo tường thông dụng. Hoạt động êm ái, làm lạnh nhẹ nhàng và tinh tế, không khí lạnh lan tỏa êm ả vào không gian từ các khe gió làm nên sự dễ chịu vô cùng. >>Tham khảo ngay giá và chi tiết sản phẩm :https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=58 ĐỊA CHỈ UY TÍN CHUYÊN CUNG CẤP - THI CÔNG LẮP ĐẶT MÁY LẠNH GIẤU TRẦNNỐI ỐNG GIÓ DAIKIN GIÁ RẺ TẠI TP. HCM. Quý khách đang có công trình cần thi công lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió và cần tìm một đơn vị tư vấn chuyên nghiệp cũng như thi công nhanh, chất lượng mà giá lại bình dân ? Hãy gọi ngay cho chúng tôi - Điện Lạnh Thanh Hải Châu tại quận 12 - thông qua số Hotline: 0911 260 247 gặp trực tiếp Anh Luân để được tư vấn tận tình, có được những thông tin cần thiết nhất. Với kinh nghiệm lắp máy lạnh trong nhiều năm qua, đội ngũ kỹ thuật của Thanh Hải Châu tự tin sẽ giúp quý khách có được một công trình hoàn mỹ và bền lâu theo thời gian. Đối với máy lạnh giấu trần, việc lắp đặt đòi hỏi rất nhiều kỹ thuật chuyên môn, chính xác và kinh nghiệm thực tế qua nhiều công trình nên quý khách hãy nên tìm hiểu một đơn vị có thể giải đáp cho quý khách tất cả những câu hỏi thắc mắc và có thể giúp quý khách đưa ra sự lựa chọn hợp lý cũng như tiết kiệm kinh tế nhất. Tùy ở mỗi công trình khác nhau, sẽ yêu cầu lắp máy lạnh giấu trần có hoặc không có kết nối với ống gió. Tuy là việc kết hợp với đường ống gió sẽ tốn kém về phần chi phí ban đầu, nhưng mang lại giá trị thẩm mỹ cao và không gian được làm mát đều khắp, thể hiện sự sang trọng - đẳng cấp hơn về sau. Cho nên khi quý khách cần thi cong may lanh giau tran nhưng chưa biết kết hợp với bao nhiêu miệng gió, hay đường ống gió dài ngắn như thế nào là hợp lý, nên đặt máy ở đâu để được mát đều mà ít tốn kém về chi phí ống gió, đừng ngần ngại gọi ngay Hotline : 0911 260 247 Mr. Luân (miễn phí 24/7) để có được thông tin chính xác và có dự toán cụ thể nhất cho công trình của mình. >>>Tham khảo thêm : Bảng giá chi tiết thi công đi ống đồng máy lạnh Khi có những công trình muốn thi công máy lạnh giấu trần nối ống gió như: biệt thự - nhà phố, nhà hàng, khách sạn, trường học, nhà sách, ngân hàng, hay nhà xưởng, xí nghiệp...hãy liên hệ ngay Thanh Hải Châu chúng tôi, tự tin với đội ngũ nhân viên năng động, nhiệt tình và hết lòng vì khách hàng sẽ làm quý khách rất hài lòng. → Nếu quý khách đã có bản vẽ kỹ thuật chi tiết của công trình, cần báo giá dự toán trọn gói, Liên hệ ngay : • Email : info@maylanhchatluong.com.vn - infothanhhaichau@gmail.com •Phòng kinh doanh :– 02822007099 – 02822120566+Qúy khách hàng cũng có thể tham khảo nhiều hơn qua: Công Trình Lắp Máy Lạnh Giấu Trần Ống Gió Cho Căn Hộ Cao Cấp Lắp điều hòa giấu trần cho biệt thự anh Chiến tại Bình Tân Công Trình Thi Công Máy Lạnh Âm Trần Dẫn Ống Gió Tại Bình Dương
 8. www.thanhhaichau .com đơn vị chuyên cung cấp, thi công máy lạnh âm trần Nagakawa chính hãng giá rẻ cho mọi công trình miền nam. Máy lạnh âm trần Nagakawa được nhập khẩu nguyên bộ từ Malaysia - Đây là quốc gia được rất nhiều các thương hiệu điều hòa lớn chọn đặt nhà máy sản xuất: Panasonic, Daikin... với thời gian bảo hành 02 năm. Khảo sát của một số khách hàng đã sử dụng máy lạnh Nagakawa có thể nhận định rằng, đa số người dùng đều cảm thấy sản phẩm của hãng có chất lượng khá tốt trong tầm giá, không hề thua kém các sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài bởi những đặc điểm như: thiết kế đẹp, máy có độ bền tốt, vận hành ổn định, chế độ bảo hành lâu dài.BẢNG GIÁ MÁY LẠNH ÂM TRẦN DAIRRY MỚI NHẤT HIỆN NAY:Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C18R1M03 18000 btu 2 HP Model máy : NT-C18R1M03 Thương hiệu : Nagakawa Nơi sản xuất : Malaysia Bảo hành : 02 năm Công suất : 18.000 Btu/ 2 HP Giá : 14,600,000 đ ( Đã bao gồm VAT ) Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C28R1M03 28000 btu 3 HP Model máy : NT-C28R1M03 Thương hiệu : Nagakawa Nơi sản xuất : Malaysia Bảo hành : 02 năm Công suất : 28.000 Btu/ 3 HP Giá : 19,100,000 đ ( Đã bao gồm VAT ) Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C36R1M03 36000 btu 4 HP Model máy : NT-C36R1M03 Thương hiệu : Nagakawa Nơi sản xuất : Malaysia Bảo hành : 02 năm Công suất : 36.000 Btu/ 4 HP Giá : 26,600,000 đ ( Đã bao gồm VAT ) Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C50R1M03 50000 btu 5.5 HP Model máy : NT-C50R1M03 Thương hiệu : Nagakawa Nơi sản xuất : Malaysia Bảo hành : 02 năm Công suất : 50.000 Btu/ 5.5 HP Giá : 28,500,000 đ ( Đã bao gồm VAT ) >>https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=47<<=>Xem thêm chủ đề lirn quan ; Máy lạnh âm trần Nagakawa - điều hòa thương hiệu Việt với mức giá rẻ >> Bên cạnh đó Thanh Hải Châu còn là đơn vị chuyên nhận thi công máy lạnh âm trần chuyên nghiệp – uy tín – giá rẻ - thi công nhanh chóng và thẩm mỹ đẹp mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng. Liên hệ ngay cho Hotline : 0911.260.247 – Mr.Luân để được tư vấn và khảo sát công trình miễn phíXem thêm bài viết : Lắp đặt máy lạnh âm trần có phải là sự lựa chọn tối ưu nhất? Địa chỉ uy tín thi công máy lạnh âm trần cho nhà phố, biệt thựCÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU♦ Hotline kỹ thuật : 0911 260 247 –Mr.Luân♦ Phòng Bán Hàng : 028.2200.7099 - 0901.4321.83♦ Email báo giá: info@maylanhchatluong.com.vn - infothanhhaichau@gmail.com♦ Website : www.thanhhaichau.comNguồn tin : BÁO GIÁ MÁY LẠNH ÂM TRẦN NAGAKAWA GIÁ RẺ CHO CÔNG TRÌNH
 9. ĐƠN VỊ CHÍNH THỨC PHÂN PHỐI MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG TIẾT KIỆM ĐIỆN GIÁ SIÊU RẺ, CHẤT LƯỢNG TỐT DÀNH CHO CÔNG TRÌNH TOÀN QUỐC. Máy lạnh âm trần LG mang lại vẻ đẹp sang trọng tinh tế dễ hài hòa với nội thất không gian có diện tích lớn như căn hộ gia đình, chung cư, văn phòng, nhà hàng, nhà máy,...Với công nghệ Inverter giúp âm trần LG làm lạnh nhanh, siêu tiết kiệm điện, hoạt động êm ái bền bỉ theo thời gian. So với các thương hiệu khác thì máy lạnh âm trần LG đảm bảo chất lượng tốt nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều so với các hàng khác như Daikin, Panasonic, Toshiba,.. * Thanh Hải Châu chuyên cung cấp – thi công lắp đặt May Lanh Am Tran LG 2hp, 2.5hp, 4hp, 5hp giá ưu đãi nhất cho mọi công trình chi tiết giá máy dưới đây: MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG ATNQ18GPLE6/ATUQ18GPLE6 CÔNG SUẤT 2 HP 18000 BTU/H Giá: 20,900,000 đ (Đã bao gồm VAT) MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG ATNQ24GPLE6/ATUQ24GPLE6 CÔNG SUẤT 2.5 HP 24000 BTU/H Giá: 23,300,000 đ (Đã bao gồm VAT) MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG ATNQ36GNLE6/ATUQ36GNLE6 CÔNG SUẤT 4 HP 36000 BTU/H Giá: 30,600,000 đ (Đã bao gồm VAT) MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG ATNQ48GMLE6/ATUQ48GMLE6 CÔNG SUẤT 5 HP 46000 BTU/H ĐIỆN 1 PHA Giá: 35,400,000 đ (Đã bao gồm VAT) MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG ATNQ48LMLE6/ATUQ48LMLE6 CÔNG SUẤT 5 HP 46000 BTU/H ĐIỆN 3 PHA Giá: 35,400,000 đ (Đã bao gồm VAT) Bên cạnh đó máy lạnh âm trần LG còn cho ra mắt dòng máy lạnh âm trần 1 hướng thổi, phù hợp với các không gian nhỏ Máy Lạnh Âm Trần LG 1 Hướng Thổi ATNQ12GULA1 1.5 HP 10230 Btu Giá máy :19,100,000 đ ( Đã bao gồm VAT ) Máy Lạnh Âm Trần LG 1 Hướng Thổi ATNQ18GTLA1 2 HP 16700 Btu Giá máy : 24,500,000 đ ( Đã bao gồm VAT ) Máy Lạnh Âm Trần LG 1 Hướng Thổi ATNQ24GTLA1 2.5 HP 19800 Btu Giá máy : 25,100,000 đ ( Đã bao gồm VAT ) >>https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=57<< ++Tham Khảo thêm: Nhà phân phối máy lạnh âm trần cassette LG inverter giá rẻ số 1 HCM Không những là nhà phân phối chính hãng máy lạnh âm trần Thanh Hải Châu còn là nhà thầu chuyên thi công máy lạnh âm trần cho các công trình lớn nhỏ tại miền nam. ► Một số hình ảnh thi công lắp đặt máy lạnh âm trần LG thực tế của Điện Lạnh Thanh Hải Châu: Hình ảnh máy lạnh thực tế tại công trình: >>> Xem chi tiết thi công lắp đặt máy lạnh tại link :https://thanhhaichau.com/dich-vu Mottj số công trình lớn khác: thi công máy lạnh âm trần cho nhà xưởng tại Bình Dương thi công máy lạnh âm trần cho công ty Thịnh Qua CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU Hotline tư vấn kỹ thuật : 0911.260.247 - Mr Luân Phòng Bán Hàng : 0901.4321.83 - 028.2200.7099 Địa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM Email báo giá: info@maylanhchatluong.com.vn - infothanhhaichau@gmail.com Nguồn tin : BÁN MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG TIẾT KIỆM ĐIỆN GIÁ RẺ TOÀN QUỐC
 10. Điện Lạnh Thanh Hải Châu _ Đơn vị uy tín chuyên cung cấp máy lạnh âm trần 3 hp các model ưu chuộng hiện nay giá cạnh tranh nhất thị trường. Máy lạnh âm trần 3HP trên thị trường hiện nay có các thương hiệu nổi tiếng như Daikin, Panasonic, Mitsubishi Heavy, Casper... luôn là lựa hàng đầu của nhà tiêu dùng thông thái bởi chất lượng sản phẩm tốt, chế độ làm lạnh nhanh, độ ồn thấp và độ bền cao. Được người tiêu dùng đáng giá cao và tin dùng. BẢNG GIÁ CÁC MODEL MÁY LẠNH ÂM TRẦN 3 HP GIÁ RẺ TẠI KHO: Thanh Hải Châu xin giới thiệu một số sản phẩm máy lạnh âm trần 3HP – 28000Btu đang được ưa chuộng trên thị trường. THƯƠNG HIỆU MODEL SẢN PHẨM DÒNG GAS XUẤT XỨ GIÁ THÀNH (VNĐ) DAIRRY C-DR28KH Thường R410A Hàn Quốc/Indonesia 18,950,000 DAIKIN FCNQ26MV1 Thường R410A Thái Lan 29,850,000 FCRN71FXV1V Thường R32 Thái Lan 26,200,000 FCFC71DVM Inverter R32 Thái Lan 31,300,000 FCF71CVM Inverter R32 Thái Lan 35,200,000 TOSHIBA RAV-240USP-V Thường R410A Thái Lan 23,800,000 RAV-SE801UP-V Inverter R410A Thái Lan 27,300,000 PANASONIC S-25PU1H5/U-25PV1H5 Thường R410A Malaysia 26,450,000 S-24PU2H5-8 Inverter R410A Malaysia 32,700,000 NAGAKAWA NT-C28R1M03 Thường R410A Malaysia 16,100,000 CASPER CC-28TL22 Thường R410A Thái Lan 24,400,000 SUMIKURA APC/APO-280 Thường R410A Malaysia 24,650,000 MIDEA MCD-28CRN1 Thường R410A Việt Nam 19,200,000 SAMSUNG AC071JN4DEH/AF Inverter R410A Trung Quốc 26,100,000 -> Xem chi tiết máy lạnh âm trần 3 hp qua : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?status=3HP=>Chủ đề liên quan : Máy lạnh âm trần 3HP - 28000Btu được khách hàng ưa chuộng nhất»» Khách hàng hoàn toàn an tâm lựa chọn cho mình mẫu máy lạnh âm trần 3 hp dựa vào thông tin trên và lắp đặt máy lạnh âm trần cho các công trình của mình.CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU• Địa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM• Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com• Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân• Phòng bán hàng : 02822007099 – 0901432183• Website công ty : thanhhaichau.comNguồn tin : BẢNG GIÁ MÁY LẠNH ÂM TRẦN 3 HP GIÁ RẺ CHO CÔNG TRÌNH
 11. Điện Lạnh Thanh Hải Châu (www.thanhhaichau.com) đơn vị chuyên phân phối máy lạnh giấu trần Daikin FDR500PY1 giá tốt nhất dành cho nhà xưởng. Dàn lạnh nối ống gió . Phù hợp với chung cư, căn hộ, nhà riêng và khách sạn. Nhỏ gọn: nhỏ, nhẹ, lắp đặt dễ dàng Hệ thống ống gió cho phép bố trí hiệu quả nhất các miệng gió, phù hợp với bố trí trong phòng. Khoang hút gió hồi chuẩn phía sau giúp việc nối ống gió đơn giản hơn. Vận hành êm ái Tốc độ quạt điều chỉnh được: Cao/Thấp Đấu nối ống nước xả có thể thực hiện bên trong máy. Ống môi chất lạnh và ống nước xả có chung đầu ra. Máy lạnh giấu trần ống gió Daikin FDR500PY1 20 HP 171000Btu inverter Model máy :FDR500PY1/RZUR500PY1 Thương hiệu :Daikin Nơi sản xuất :Thái Lan Bảo hành :01 năm máy, 05 năm máy nén Công suất :171.000Btu/ 50 Kw/ 20 HP Công nghệ inverter :Có Giá máy : Call ♦ Tìm mua + thi công lắp đặt máy lạnh giấu trần ở đâu giá rẻ, uy tin, chuyên nghiệp? Quý khách hàng đang tìm kiếm và lựa chọn một đơn vị nhà thầu uy tín và kinh nghiệm lâu năm để lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió tại TP HCM hay tại các tỉnh lân cận như : Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bình Thuận, Nha Trang,... hãy liên hệ ngay cho Thanh Hải Châu để được hỗ trợ tư vấn thông tin nhanh nhất và khảo sát công trình miễn phí. Chúng tôi cam kết với kinh nhiệm lâu năm về thi công lắp đặt máy lạnh cho các công trình lớn nhỏ toàn miền nam và sự nhiệt tâm trong công việc sẽ đem đến sự hài lòng tuyệt đối cho quý khách hàng. Cần mua hàng - khảo sát công trình - thi công lắp đặt vui lòng liên hệ : CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU - Địa chỉ : 109/13A Huỳnh Thị Hai, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP HCM - Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com - Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân - Phòng bán hàng : 02822007099 – 0901432183 - Website công ty : thanhhaichau.com ** Một vài hình ảnh thực tế tại công trình thi công máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin của Thanh Hải Châu : • Và còn rất nhiều công trình thi công khác, quý khách có thể xem tại : ĐÂY Nguồn tin : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran-ong-gio-daikin-fdr500py1-20-hp-171000btu-inverter
 12. ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU CUNG CẤP HÀNG CHÍNH HÃNG - CHẤT LƯỢNG - GIÁ RẺ Thanh Hải Châu báo giá máy lạnh tủ đứng công suất lớn dành cho nhà xưởng tại kho, giá chuẩn nhất thị trường. HÃNG MODEL CÔNG SUẤT GIÁ THÀNH (VNĐ) SẢN PHẨM DAIKIN FVGR200PV1 8 HP LH: 0911260247 FVGR250PV1 10 HP FVPR250PY1 (tủ đứng nối ống gió) 10 HP FVPR400PY1 (tủ đứng nối ống gió) 15 HP FVPR500PY1 (tủ đứng nối ống gió) 20 HP LG APNQ150LNA0 15 HP 180,000,000 APNQ200LNA0 20 HP 200,000,000 REETECH RS300‑QA‑A 30 HP LH: 0911260247 RS100‑QA‑A 10 HP RS150‑QA‑A 15 HP RS180‑QA‑A 18 HP RS220‑QA‑A 22 HP RS80/RC100‑L1A 8 HP RS100/RC100‑L1A 10 HP RS120/RC120‑L1A 12 HP RS160/RC160‑L1A 16 HP MIDEA MFA-96CRDN1 10 HP 64,500,000 MFA-96CR/MONA-96C 10 HP 56,000,000 FUNIKI FC100MMC 10 HP 63,900,000 SUMIKURA APF/APO-1000 10 HP 63,800,000 APF/APO-1200 12 HP 87,000,000 NAGAKAWA NP–C100DL 10 HP 57,900,000 (Click vào từng model máy để xem chi tiết sản phẩm) → Xem thêm các model máy khác tại : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung?brand=0 ► Khách hàng cần đặt mua và tư vấn sản phẩm máy lạnh phù hợp từng diện tích sử dụng với giá ưu đãi theo số lượng vào từng thời điểm. Gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn nhiệt tình và nhanh nhất : CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU - Địa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM - Email báo giá nhanh theo số lượng : infothanhhaichau@gmail.com - Hotline tư vấn hỗ trợ kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân - Phòng KD bán hàng và tư vấn mua sản phẩm : 02822007099 - 0901432183 - Website công ty : thanhhaichau.com Nguồn tin : https://thanhhaichau.com/thong-tin-cong-nghe/may-lanh-tu-dung-cong-suat-lon-danh-cho-nha-xuong-model-moi-nhat
 13. Máy lạnh tủ đứng 10 hp là dòng máy lạnh công nghiệp công suất lớn làm mát cho những không gian có diện tích rộng lớn như nhà xưởng tập trung đông người. Sở hữu những thiết kế rất hiện đại với từng đường nét tinh tế, sắc xảo. Với gam màu trắng chủ đạo mang lại vẻ đẹp hài hòa và sang trọng nhất cho không gian sử dụng. Sự hiện diện của chiếc máy lạnh tủ đứng này trong không gian vừa giúp bầu không khí được làm mát, vừa giúp hiệu quả làm việc tăng cao hơn lại vừa là vật trang trí cao cấp nhất dành cho các chủ đầu tư. Đây quả là sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời! => Chủ đề liên quan : Máy lạnh tủ đứng công suất lớn dành cho nhà xưởng model mới nhất BẢNG BÁO GIÁ MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG 10 HP ĐƯỢC PHÂN PHỐI HIỆN NAY Máy lạnh tủ đứng Dairry F-DR100KC 96000Btu 10 HP Giá : 57,900,000 đ ( Đã bao gồm VAT ) Máy lạnh tủ đứng Samsung AF0AKV3SAEENSG 10 HP inverter Giá : Call 0911260247 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR250PV1 10 HP Inverter thổi trực tiếp Giá : Call 0911260247 Máy lạnh tủ đứng Daikin nối ống gió FVPR250PY1 10 HP 91000Btu inverter Giá : Call 0911260247 Máy Lạnh Tủ Đứng Midea MFA-96CRDN1 10 HP Inverter R410A Giá : Call 0911260247 Máy Lạnh Tủ Đứng Funiki FC100MMC 10 HP 100000 Btu Giá : 63,900,000 đ ( Đã bao gồm VAT ) Máy Lạnh Tủ Đứng Nagakawa NP–C100DL 10 HP 100.000 Btu Giá : 57,900,000 đ ( Đã bao gồm VAT ) Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR10NV1 10 HP thổi trực tiếp Giá : 82,000,000 đ ( Đã bao gồm VAT ) Máy lạnh tủ đứng Daikin nối ống gió FVPGR10NY1 10 HP Giá : 84,300,000 đ ( Đã bao gồm VAT ) Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-1000 10 HP 100000 Btu Giá :63,800,000 đ ( Đã bao gồm VAT ) Máy lạnh tủ đứng LG APNQ100LFA0 10 HP 98000btu inverter Giá : 71,500,000 đ ( Đã bao gồm VAT ) Máy lạnh tủ đứng Reetech RS100‑QA‑A 10 HP 100000 Btu Giá : Call 0911260247 Xem máy lạnh tủ đứng 10 hp chi tiết qua -> https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung?status=10HP Điện Lạnh Thanh Hải Châu tự hào là nhà phân phối máy lạnh tủ đứng 10 HP với mức giá tốt nhất cho mọi công trình tại miền Nam. Đồng thời cũng là nhà thầu uy tín, chuyên nghiệp, chúng tôi đã hoàn thành nhiều công trình thi công máy lạnh tủ đứng 10 HP đạt sự hài lòng tuyệt đối của mọi khách hàng. Bằng chứng là những công trình thực tế bên dưới của chúng tôi, Thanh Hải Châu xin gửi một vài hình ảnh để quý khách tham khảo: → Xem công trình thực tế: Lắp máy lạnh cho nhà xưởng - Tủ đứng LG 10 HP inverter CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU - Địa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM - Email báo giá nhanh theo số lượng : infothanhhaichau@gmail.com - Hotline tư vấn hỗ trợ kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân - Phòng KD bán hàng và tư vấn mua sản phẩm : 02822007099 – 0901432183 - Website công ty : thanhhaichau.com Nguồn tin : BÁO GIÁ SALE CUỐI NĂM MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG 10 HP CẠNH TRANH NHẤT THỊ TRƯỜNG
 14. Điện Lạnh Thanh Hải Châu (www.thanhhaichau.com) _ Đơn vị chuyên thi công máy lạnh âm trần nối ống gió uy tín, chất lượng, giá cạnh tranh nhất miền nam.máy lạnh âm trần nối ống gió (hay còn gọi là máy lạnh giấu trần nối ống gió) đã trở thành một sản phẩm được săn lùng ráo riết và chiếm trọn cảm tình của những chủ nhân biệt thự sang trọng.Điều hòa không khí đã là một thiết bị thiết yếu đối với nhiều gia đình hiện nay. Không chỉ dừng lại ở việc làm mát mà còn thể hiện gu thẩm mỹ của chủ nhân ngôi bên cạnh những yếu tố khác như những tiện ích hiện đại, thông minh, phù hợp với đẳng cấp ngôi nhà. » Xem chi tiết tại : Máy lạnh - điều hòa giấu trần là gì, phù hợp không gian nào?Máy lạnh âm trần nối ống gió bán chạy nhất hiện nay. Máy lạnh âm trần nối ống gió Daikin. Công nghệ: Nhật Bản. Sản xuất: Thái Lan. Môi chất lạnh: Gas R410A Công suất hoạt động: 2hp – 20hp. Giá tham khảo: 25.500.000đ – 132.000.000đ Chế độ bảo hành: 01 năm máy, 05 năm máy nén => Tham khảo ngay : Tính năng máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin model FBFC Máy lạnh âm trần nối ống gió Mitsubishi Heavy. Công nghệ: Nhật Bản. Sản xuất: Thái Lan. Môi chất lạnh: Gas R410A Công suất hoạt động: 2.0hp – 5.5hp. Giá tham khảo: 29.000.000đ – 58.900.000đ. Chế độ bảo hành: 2 năm cho toàn máy. => Tham khảo ngay : Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy có điểm gì nổi bật? Máy lạnh âm trần nối ống gió Toshiba. Công nghệ: Nhật Bản. Sản xuất: Thái Lan. Môi chất lạnh: Gas R410A. Công suất hoạt động: 1.5hp – 7.0hp Giá tham khảo: 17.800.000đ – 46.600.000đ Chế độ bảo hành: 1 năm cho toàn máy. => Tham khảo ngay : Tìm hiểu chi tiết máy lạnh giấu trần ống gió Toshiba inverter✪ Chọn đơn vị thi công máy lạnh giấu trần nối ống gió cho biệt thự sang trọng chuyên nghiệp.• Khi đã chọn được thiết bị làm mát cho không gian của mình thì bạn cũng cần chọn một đơn vị thi công uy tín, chuyên nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm bởi lẽ máy lạnh giấu trần nối ống gió rất khó để lắp đặt, hơn thế nữa loại máy này được giấu kín trên trần nhà và được thi công khi kiến trúc ngôi nhà đang còn ở phần thô, nếu chẳng may hợp tác với sai người và máy có lỗi, thì việc sửa chữa nó là rất phức tạp để diễn ra.• Và Điện Lạnh Thanh Hải Châu là đơn vị nhà thầu mà bạn có thể yên tâm giao phó công trình của mình. Đến với dịch vụ Thi công máy lạnh âm trần nối ống gió của chúng tôi, bạn sẽ nhận được sự hài lòng về chất lượng và cả thái độ làm việc tỉ mỉ của nhân viên có tay nghề cao với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực điện lạnh.• Bạn có thể tham khảo 1 số công trình Thanh Hải Châu đã hoàn thiện thi công :+ Lắp điều hòa giấu trần cho biệt thự anh Chiến tại Bình Tân+ Công Trình Lắp Máy Lạnh Giấu Trần Ống Gió Cho Căn Hộ Cao Cấp+ Thiết Kế, Thi Công Máy Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió 2.5 HP Trọn Gói⇒ Bạn có thể tham khảo sản phẩm TẠI ĐÂYVề phần chi phí, bạn hãy liên hệ với nhân viên kỹ thuật của chúng tôi qua Hotline 0911260247 - Mr Luân để được khảo sát và báo giá tư vấn miễn phí nhé. Vì đây là một hệ thống khá phức tạp, đòi hỏi thực tế cao, cho nên chúng tôi khó có thể đưa ra bảng giá cụ thể chính xác được cho bạn.CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU• Địa chỉ : 109/13A Huỳnh Thị Hai, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP HCM• Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com• Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân• Phòng bán hàng : 02822007099 – 0901432183• Website công ty : thanhhaichau.comNguồn tin liên quan: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=0
 15. Điện Lạnh Thanh Hải Châu _ Đơn vị uy tín, thi công máy lạnh âm trần cho nhà phố, biệt thự giá tốt nhất toàn quốc. Máy lạnh âm trần nổi bật với thiết kế mặt nạ vuông, hài hòa với tông màu trắng làm chủ đạo, dễ dàng hòa hợp với mọi không gian nội thất, hướng đảo gió linh hoạt 4 hướng hoặc 360 độ cùng khả năng hoạt động bền bỉ,… Tất cả đã giúp cho máy lạnh âm trần trở thành một sản phẩm được nhiều khách hàng lựa chọn đầu tư cho các không gian như nhà phố, biệt thự. ⇒ Vậy có nên lắp máy lạnh âm trần cho nhà phố, biệt thự? Địa chỉ nào cung cấp và thi công uy tín, chuyên nghiệp? Cùng Thanh Hải Châu tìm hiểu qua bài viết sau. ✤ Nên lắp điều hòa âm trần cho nhà biệt thự hay không? - Nhà biệt thự hoàn toàn có thể và nên lắp các loại máy điều hòa âm trần, vì điều hòa âm trần cũng giống các dòng máy treo tường, ống gió hay tủ đứng khác là trước tiên có chức năng làm lạnh, làm mát tạo sự thoải mái cho cả không gian. - Có đến 4 cửa thổi gió (diện tích rộng bằng bề mặt trước của máy) với 4 hướng thổi, đảo gió tự động giúp hơi mát phân bố đều trong phòng ở của bạn. - Điều hòa âm trần có thiết kế kiểu vuông, phần máy làm mát được âm vào tường, đảm bảo thẩm mỹ không gian về mặt đồng thời không làm ảnh hưởng đến việc sắp xếp các đồ nội thất khác cũng như đèn trong nhà. Thiết kế phòng được giữ nguyên mà vẫn làm mát như thường. - Lắp điều hòa âm trần cho biệt thự còn có thể giúp hạn chế số lượng máy, dàn lạnh do máy âm trần có công suất lớn nên sử dụng được cho các không gian rộng không bị hạn chế như điều hòa treo tường. - Chi phí lắp máy lạnh âm trần có thể cao hơn so với dòng máy lạnh treo tường nhưng lại thấp hơn so với các loại máy lạnh giấu trần ống gió nên phù hợp với mức độ tư của nhiều gia chủ, gia đình. - Nhờ ưu điểm là thiết kế gọn nhẹ, không tốn nhiều không gian diện tích tuy nhiên cũng giống với các dòng điều hòa khác nên bạn không cần quá lo lắng về cách vệ sinh. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải vệ sinh điều hòa thường xuyên, theo định kỳ, việc vệ sinh điều hòa này sẽ giúp cho điều hòa tránh bị bám bụi, động cơ hoạt động nhịp nhàng và ổn định. - Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý : • Máy âm trần phù hợp hơn cho các khu vực đông đúc, phòng lớn, đông người. • Làm mát nhanh do có công suất lạnh lớn hơn nên máy điều hòa âm trần cũng tốn điện hơn dòng treo tường rất nhiều. → Xem thêm : Máy lạnh âm trần là gì? Có nên lắp điều hòa âm trần không? ✤ Địa chỉ uy tín tư vấn, thiết kế và thi công máy lạnh âm trần cho nhà phố sang trọng giá rẻ, chuyên nghiệp Điện Lạnh Thanh Hải Châu là đơn vị chuyên cung cấp, thi công máy lạnh âm trần cho nhà phố, biệt thự và tất cả các công trình lớn nhỏ với mức giá rẻ cạnh tranh nhất miền Nam, cam kết hàng chính hãng, mới 100% kèm theo phiếu bảo hành đẩy đủ. Với kinh nghiệm hơn 10 năm đúc kết sẽ mang đến cho bạn những giải pháp thích hợp trong thiết kế lắp đặt điều hòa không khí cho ngôi nhà của mình, thiết kế và thi công sao cho mỹ quan thẩm mỹ phù hợp với từng không gian riêng. Với sự hỗ trợ tư vấn nhiệt tình chọn lựa sản phẩm phù hợp, và đội ngũ kỹ thuật thi công với trình độ kỹ thuật cao, nhiệt tình trong công việc, luôn hoàn thành công trình với tiến độ nhanh & thẩm mỹ nhất. Mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng nhằm đáp ứng lại sự tin tưởng mà khách hàng đã chọn lựa và giao phó công trình của mình cho Điện Lạnh Thanh Hải Châu. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm kiếm đơn vị thiết kế thi công máy lạnh điều hòa cho biệt thự chuyên nghiệp, uy tín xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được tư vấn tốt nhất. CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU • Địa chỉ : 109/13A Huỳnh Thị Hai, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP HCM • Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com • Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân • Phòng bán hàng : 02822007099 – 0901432183 • Website công ty : thanhhaichau.com Nguồn tin : https://thanhhaichau.com/thong-tin-cong-nghe/dia-chi-uy-tin-thi-cong-may-lanh-am-tran-cho-nha-pho-biet-thu