• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

glosbejewelry

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  5
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About glosbejewelry

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. TOP 10 mẫu nhẫn bạc nam chàng trai nào cũng muốn sở hữu Thời trang có thể đưa nam giới lên ngôi vị cao nhất cũng có thể đưa họ xuống hố sâu. Hãy cùng khám phá những mẫu nhẫn nam thể hiện đẳng cấp phái mạnh Người ta thường nói “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”. Đối với phái mạnh, thời trang có thể đưa họ lên ngôi vị cao nhất cũng có thể đưa họ xuống hố sâu. Hãy cùng Glosbe Jewelry khám phá những mẫu nhẫn nam đẳng cấp thể hiện được quyền lực của cánh mày râu nhé! 5 nguyên tắc đeo nhẫn đàn ông cần nắm rõ Nguyên tắc 1: Tự tin khi đeo nhẫn Hãy thật tự tin khi đeo chiếc nhẫn của mình, không có gì phải ngại ngùng khi sử dụng nhẫn để phô đẳng cấp của bản thân hết. Còn nếu bạn cảm thấy không tự tin hãy thử đeo chúng khi ở nhà để có cảm giác thân quen nhất rồi hãy mang nó đi ra ngoài. Nguyên tắc 2: Hiểu thông điệp chiếc nhẫn Mỗi chiếc nhẫn với mỗi kiểu dáng khác nhau sẽ có những thông điệp riêng, Những chiếc nhẫn bạc nam mà bạn đeo có thể mang những thông điệp ngầm hoặc rõ ràng. Chúng đã từng được sử dụng để thể hiện sự giàu có và quyền lực. Kích thước và độ trong của viên đá quí cho thấy chất lượng của chiếc nhẫn và do đó thể hiện sự giàu có của chủ nhân. Nguyên tắc 3: Lựa chọn kích cỡ phù hợp với bàn tay Nếu có bàn tay lớn bạn nên chọn những chiếc nhẫn lớn để mọi thứ trở nên cân xứng. Ngược lại, những người đàn ông có bàn tay nhỏ thì nên đeo những chiếc nhẫn nhỏ hơn nhé đừng ham lớn để rồi bị mất thẩm mỹ. Nguyên tắc 4: Cân đối với các phụ kiện trang sức khác Cái gì quá cũng không tốt, đeo trang sức bạc cũng vậy. Hãy biết tối giản mọi thứ khi có thể. Nếu đeo nhẫn bên tay trái thì có thể đeo vòng tay ở bên tay phải hoặc không đeo. Nguyên tăc 5: Lựa chọn chất liệu phù hợp với màu da Nếu da tông màu lạnh (có thể nhìn thấy tĩnh mạch) thì nhẫn bạc là lựa chọn an toàn Da có tông màu ấm hơn (không nhìn thấy tĩnh mạch) thì nên đeo nhẫn vàng Top 10 mẫu nhẫn bạc hút hồn mọi chàng trai 1. Nhẫn Nam Signet Thiết kế: Đơn giản tinh tế có thể khắc tên Chất liệu: Bạc 99 Tác Dụng: BẠC NGUYÊN CHẤT 100% - Tránh Gió - Kị Độc -Tăng Sức Để Kháng Dịch vụ: Khắc tên hoàn toàn miễn phí. Nhẫn Nam Bạc Nguyên Chất Signet là mẫu nhẫn được thiết kế đơn giản, đầy tinh xảo nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp nam tính. Phần mặt nhẫn được đính một viên đá đen cao cấp, phần thân trong của nhẫn cũng có thể dùng để khắc tên người đeo như thể hiện quyền sở hữu và tạo điểm khác biệt thêm cho chiếc nhẫn. 2. Nhẫn Nam Signet Man Thiết kế: Đơn giản tinh tế Chất liệu: Bạc 99 Nhẫn Nam Signet Man với thiết kế đơn giản, không cầu kỳ mang lại cho các quý ông sự nam tính cũng như sự hiện đại không chỉ như thế với thiết kế này trong mắt các quý cô thì các chàng sẽ trông thanh lịch hơn. Với chất liệu là bạc cao cấp vừa bảo vệ được sức khỏe người dùng vừa thể hiện sự mạnh mẽ của các quý ông 3. Nhẫn Nam Signet Giác Thiết kế: Đơn giản đẹp mắt Chất liệu: Bạc 99 Nhẫn bạc nam nguyên chất với thiết kế góc cạnh lạ mắt, kết hợp với mặt nhẫn trơn có thể dùng để khắc chữ cái đầu trong tên của mình. Đây chắc chắn sẽ là một mẫu nhẫn đầy ấn tượng và phù hợp với tất cả các chàng trai. Nhẫn được làm từ chất liệu bạc nguyên chất, rất tốt cho sức khỏe và giúp phòng ngừa bệnh tật. 4. Nhẫn Mỹ Chuẩn Xưa Glosbe Nhẫn Mỹ đang nổi lên như một phụ kiện thời trang xu hướng mới được nhiều bạn trẻ ưa chuộng xem nó như một món đồ vật trang trí thể hiện được cá tính cũng như mang lại nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Nhẫn Mỹ được thiết kế rất tinh xảo và đẹp mắt được bắt đầu sản xuất từ những năm 1835 vì thế nhẫn Mỹ chính hiệu rất hiếm và cực kỳ có giá trị. Nhẫn Mỹ Chuẩn Xưa sẽ giúp người chủ sở hữu có được những điều sau : Thể hiện cá tính thời trang độc đáo và phá cách Sự mạnh mẽ và đẳng cấp Đem lại nhiều may mắn và thành công Tránh các bệnh tật thông thường Mang nhiều giá trị về phong thủy nếu biết cách chơi. 5. Nhẫn Nam Cá Chép Đá Ruby Thiên Nhiên Nhẫn Nam Cá Chép Đá Ruby Thiên Nhiên được thiết kế tinh tế từng đường nét đã tạo ra 1 vỏ nhẫn đẹp hút hồn .Theo dân gian, cá chép biểu tượng cho sự thăng tiến và công danh. Cá chép cũng được xem là linh vật phong thủy có khả năng chiêu tài khí, tạo may mắn tài lộc cho gia chủ. Ngoài ra chiếc nhẫn được gắn thêm 1 viên ruby thiên nhiên làm nổi bật cả chiếc nhẫn lẫn viên đá. Đây chắc hẳn là món quà tuyệt vời dành cho những người mệnh Thổ và Hỏa. 6. Nhẫn Basic Glosbe Khắc Tên Trang sức khắc tên rất có ý nghĩa với người mang cũng như người tặng, nhẫn bạc khắc tên là mẫu nhẫn được ưa chuộng nhất hiện nay không lỗi thời nhưng mang nhiều ý nghĩa. Nhẫn Basic Glosbe Khắc Tên với thiết kế đơn giản nhưng vẫn mang cho người đeo vẻ đẹp cũng như ý nghĩa riêng. Thứ nhất, vẻ sang trọng, độ xa xỉ quyết định ý nghĩa to lớn của nhẫn là khẳng định vị thế cá nhân. Thứ hai, nhẫn khẳng định một loại tình cảm đối với chủ sở hữu cũng như người tặng và được tặng. Ngoài ra, ý nghĩa phong thủy của trang sức hết sức quan trọng. Tùy vào cách đeo nhẫn lại có ý nghĩa khác nhau. Con người cũng dựa vào đó để mang lại cho chính mình “tâm lý” còn thiếu ấy. Khắc tên người thương, tên chính bạn, hay ngày kỷ niệm ngày sinh nhật, bạn cũng có thể khắc biệt danh hay chữ cái tên bạn đều được. 7. Nhẫn Nam Luxury Stone Ngày nay không chỉ riêng chị em phụ nữ chăm chút làm đẹp mà ngay cả cánh mày râu cũng dần chú ý tới. Ngoài những phụ kiện trang sức nam như đồng hồ, lắc tay, dây chuyền nam, thì nhẫn nam cũng là một trong những món phụ kiện được các bạn nam quan tâm nhiều nhất. Nếu bạn đang cần tìm 1 một món quà để tặng người mình yêu thương thì chắc chắn nhẫn bạc nam Glosbe sẽ là món quà rất tuyệt vời dành tặng người ấy.
 2. Trung thu 2020 ngày bao nhiêu? Mọi điều thú vị trong ngày Trung Thu Trung Thu 2020 vào thứ mấy? Trung thu nên ăn gì? Trung thu nên đi chơi ở đâu? là những câu hỏi ai cũng hỏi, sau đây Glosbe Jewelry sẽ giải đáp từ A-Z cho bạn nhé! “Tết Trung Thu rước đèn đi chơi Em rước đèn đi khắp phố phường” Đã bạn nào cảm thấy rạo rực khi nghe thấy lời bài hát văng vẳng bên tai chưa? “Trung Thu là Tết thiếu nhi, tại sao người lớn cứ đi chơi hoài” Trung thu là Tết thiếu nhi đấy nhưng cũng có tên gọi khác là Tết đoàn viên, là thời gian mọi người quây quần bên mâm cơm nóng. Trung Thu 2020 vào thứ mấy? Trung thu nên ăn gì? Trung thu nên đi chơi ở đâu? là những câu hỏi ai ai cũng thắc mắc, sau đây Glosbe Jewelry sẽ giải đáp từ A-Z cho bạn mọi thắc mắc này nhé! Trung thu 2020 vào ngày bao nhiêu? Trung thu là ngày 15/8 (âm lịch) hàng năm - là ngày mặt trăng tròn và sáng nhất, ngày mà trẻ em Việt nô đùa thi nhau đi rước đèn dưới ánh trăng. Là ngày mọi người, con cháu quây quần bên ông bà, trao nhau câu nói yêu thương, trao nhau từng chiếc bánh trung thu ngồi nhâm nhi ly trà dưới ánh trăng rằm. Tết trung thu năm 2020 tức ngày 15/08/2020 âm lịch sẽ rơi vào thứ năm, ngày 01/10/2020 Dương lịch và chỉ còn có 13 ngày nữa thôi chúng ta sẽ được đi rước đèn rồi đấy. Biết sớm Trung Thu ngày bao nhiêu sẽ giúp bạn: Sắp xếp được kế hoạch kinh doanh, Tết Trung Thu là mùa kinh doanh của những ngành hàng liên quan đến bán kẹo, đặc biệt là bánh trung thu, lồng đèn Liệt kê những danh sách đi chơi vào ngày Tết Trung Thu Lên kế hoạch chuẩn bị mâm ngũ quả trung thu Trung thu bắt nguồn từ đâu? Có bao giờ bạn thắc mắc Trung thu bắt nguồn từ đâu không? Cho đến ngày nay, có 3 truyền thuyết chính được người ta biết đến nhiều nhất để nói về Trung thu đó là Hằng Nga và Hậu Nghệ, vua Đường Minh Hoàng lên cung trăng và Sự tích về chú Cuội của Việt Nam. Theo các nhà khảo cổ học, hình ảnh Tết Trung thu được in trên mặt trống đồng Ngọc Lũ. Người Trung Quốc cổ đại cho rằng Tết Trung thu bắt đầu từ thời Xuân Thu. Có lẽ Tết Trung thu bắt đầu từ nền văn minh lúa nước của vùng đồng bằng Nam Trung Hoa và đồng bằng sông Hồng của Việt Nam, một ngày lễ hội của mùa màng, vào thời điểm người nông dân nghỉ ngơi và vui vẻ. chơi sau một vụ mùa. Trung thu còn gọi là gì Tết Trung Thu còn có nhiều tên gọi khác là Tết Thiếu Nhi, Tết Trông Trăng, Tết Đoàn viên. Trung thu có ở những nước nào? Nhiều quốc gia ở Đông Á và Đông Nam Á thường tổ chức các lễ hội vào dịp này như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, Đài Loan, Singapore. Đặc biệt với Hàn Quốc, đây là một trong những ngày lễ cổ truyền lớn nhất ở quốc gia này. Cùng với Hàn Quốc, ngày này cũng là ngày nghỉ lễ ở Đài Loan hay Triều Tiên. Những món ăn không thể thiếu ngày Tết Trung Thu Bánh Trung Thu Tuổi thơ ai ai mà không gắn với chiếc bánh Trung thu “huyền thoại” cơ chứ. Hồi bé tí có bạn nào chỉ ước mau đến ngày Trung thu để được mẹ mua cho cơ man nào là bánh. Bánh trung thu nhân thập cẩm, bánh nhân đậu xanh, khoai môn, cà phê, socola… Xôi cốm Xôi cốm thoang thoảng mùi ngọt dịu, nóng hổi, dẻo thơm cộng thêm một chút vị bùi bùi, ngậy ngậy của hạt sen, dừa tươi thơm ngon gợi cho chúng ta ngày Tết Trung Thu đang đến gần. Dừa được tẩm với một chút đường trắng xào trên lửa liu riu, còn đậu xanh thì ngâm trước nửa ngày, đem hấp chín rồi nghiền nát và trộn với cốm non tạo nên một mùi thơm thoang thoảng của đất trời. Chả cốm Ở miền Bắc, ngày Tết Trung thu mà không có món chả cốm thì ngày Trung thu đã giảm đi 2 - 3 phần. Cốm được ví như món quà mà trời đất ban tặng cho người nông dân. Vị béo ngậy của chả, kết hợp với cái dẻo dẻo, bùi bùi của cốm tạo nên món chả cốm của người miền Bắc ngon "nhức nách". Ở miền Nam, nếu không quen ăn cốm không, bạn có thể chế biến cốm thành các món ăn hấp dẫn như chả cốm lá sen hay xôi cốm để thêm vào mâm cơm gia đình dịp lễ Tết này những món ăn mới lạ, mang lại tiếng cười và sức khỏe cho những người thân yêu nhé! Trung thu ở Sài Gòn nên đi đâu chơi? Tết Trung Thu ở Sài Gòn nên đi đâu chơi? là câu hỏi của nhiều bạn trẻ mỗi khi đến dịp Trung Thu. Bạn có thể tham khảo những địa điểm sau đây của Áo Xuất Khẩu nhé! Phố Lồng đèn Lương Nhữ Học Quận 5 Ngày Tết Trung thu mà bạn bỏ qua phố Lồng đèn Lương Nhữ Học ở quận 5 là một thiếu sót lớn. Phố lồng đèn quận 5 được mệnh danh là “Thiên đường lồng đèn” khi vào mùa Trung thu ở Sài Gòn. Từ những ngày đầu tháng 9 khi sắp sửa sang mùa Trung thu thì trên con đường Lương Nhữ Học (quận 5) tuy chỉ dài hơn 300m đã nhộn nhịp với hàng trăm mẫu lồng đèn với đủ hình dáng, kích thước khác nhau tạo nên phố lồng đèn thơ mộng và nhiều màu sắc giữa lòng thành phố. Các trung tâm mua sắm, siêu thị Nhật Bản: Crescent Mall, Aeon Mall, Takashimaya Saigon Centre, Landmark 81 Siêu thị Nhật Bản - Quận Tân Phú Không phải chen chúc và bị "chém vé xe" như ở những địa điểm khác, tại các trung tâm mua sắm và siêu thị bạn sẽ không còn rơi vào cảnh tượng như vậy. Takashimaya Saigon Centre - Quận 1 Địa điểm này hứa hẹn sẽ là nơi đi chơi Trung thu ở Sài Gòn hot trong mùa Trung thu, bời vì nơi đây trang trí khá đẹp vì có đèn lồng, hoa sen, những con thú vui nhộn...để cho mọi người có dịp chụp hình check-in, sống ảo đăng lên FB hoặc Instagram. 10 địa điểm đi chơi trung thu ở Hà Nội lý tưởng và hấp dẫn nhất 1. Phố đèn lồng Hàng Mã 2. Hoàng Thành Thăng Long 3. Phố đi bộ Hà Nội Hi vọng qua những giải đáp của Glosbe Jewelry bạn đã hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu của dân ta. Háo hức là vậy nhưng bạn cũng đừng quên sắm cho mình những bộ trang sức bạc như lắc tay, dây chuyền nữ ... để diện đi chơi vào ngày này nhé!
 3. Vợ mê tít với TOP 5 món quà tặng 20/10 cho vợ Ngày 20/10 gần kề chắc hẳn cánh màu râu đang bối rối đi tìm quà tặng 20/10 cho vợ. “20/10 tặng quà gì cho vợ” Câu hỏi tưởng chừng rất dễ nhưng lại làm khó ông chồng “20/10 Chúc chị em ta: Tay ôm nhiều Hoa, giỏ đựng đầy Quà Khỏi lo việc nhà, được đi Chơi xa Ăn uống thả ga, Tiền không phải trả” Ngày 20/10 gần kề chắc hẳn cánh màu râu đang bối rối đi tìm quà tặng 20/10 cho vợ. “20/10 tặng quà gì cho vợ” Câu hỏi tưởng chừng đơn giản như đang giỡn nhưng lại làm khó phái mạnh của chúng ta. Đừng lo lắng bạn ơi. Nếu bạn chưa biết nên tặng gì vào ngày đặc biệt này thì hãy tham khảo 5 món quà tặng 20/10 cho vợ dưới đây của Glosbe Jewelry nhé! Dây chuyền hình trái tim cho tình cảm thêm gắn kết Dây chuyền nữ là món quà trang sức bạc mà cánh chị em phụ nữ chúng tôi khó lòng mà cưỡng lại được. Tại Glosbe Jewelry dây chuyền nữ hình trái tim luôn chiếm được thế “thượng phong” trong lòng mấy chị đẹp. Ngày 20/10 này nếu bạn tặng cho vợ sợi dây chuyền nữ hình trái tim này hẳn cô vợ sẽ sung sướng phát điên vì chồng quá hiểu mình. Còn gì tuyệt vời hơn khi người chồng - đầu ấp tay gối hiểu tường tận từng sở thích của mình cơ chứ. Dây Chuyền Perfect Dây chuyền Perfect thiết kế độc lạ sẽ là món quà tặng 20/10 đầy ý nghĩa cho bà xã. Dây chuyền bạc được thiết kế lạ mắt và đầy ấn tượng giúp các nàng trở nên xinh đẹp, lộng lẫy hơn. Chiều dài sợi dây vừa phải, mặt dây chuyền rơi đúng vào “khe” hai bầu ngực, tạo điểm nhấn phô ra vòng một nảy nở của nàng. Ông bà ta vẫn có câu: “Tốt khoe xấu che” nếu vợ bạn có một vòng một đẫy đà thì không cần phải dấu đi bởi cô đã thuộc về bạn rồi mà. Hãy chọn một sợi dây chuyền phù hợp để tăng sức quyến rũ của cô ấy. Quần áo ngủ là một món quà độc đáo Tình yêu vợ chồng thăng hoa nhất trên chính chiếc giường của mình. Tặng đồ ngủ - là quà tặng 20/10 được coi là sự lựa chọn độc đáo của ông chồng dành cho bà xã. Trước khi chọn quà, bạn cần nắm bắt tâm lý về kiểu dáng, màu sắc của vợ để có được sự lựa chọn phù hợp và hài lòng. Nhẫn Bạc Full Đá Cao Cấp Sẽ không một cô vợ nào có thể từ chối được sự lấp lánh của chiếc nhẫn bạc nữ full đá cao cấp tại Globs Jewelry. Nhẫn bạc nữ đính đá không chỉ mang đến vẻ đẹp rực rỡ mà còn thể hiện cá tính và gu thời trang riêng biệt của người đeo. Tặng vợ nhẫn bạc còn thể hiện cho tình yêu vĩnh cửu, chung thủy, mong muốn gắn bó bền lâu. Nên được xem là món quà tặng 20/10 cho vợ cực kỳ ý nghĩa các anh không nên bỏ qua. Tặng vợ một cái kẹp tóc Ngoài việc tặng vợ túi xách, ví hay nước hoa là những món quà thường ngày vẫn hay tặng thì các ông chồng có thể chọn một chiếc kẹp tóc làm quà tặng vợ nhân ngày 20/10. Đây là thứ mà bất kỳ phụ nữ nào cũng nên sử dụng. Khi làm việc hoặc trong bếp, đầu tóc gọn gàng là điều cần thiết. Các bà vợ sẽ đánh giá cao sự tinh tế nếu được chồng tặng món quà này cho vợ nhân ngày 20/10 đấy. Lắc tay bạc thái Một chiếc lắc tay nữ - món quà tặng 20/10 cho vợ cũng là một ý tưởng không tồi. Đàn ông hay nói đàn bà thực dụng nhưng hoàn toàn sai. Đàn bà chỉ thực dụng đối với những người đàn ông ki bo, không có ý chí tương lai còn thực tế sẽ không có một cô vợ nào đòi hỏi món quà 20/10 nhất thiết phải có giá trị cao. Đôi khi đơn giản chỉ cần nó chứa đựng được những ý nghĩa, tình cảm, tâm tư của bạn đến người phụ nữ của mình thì cô ấy đã hạnh phúc lắm rồi. Một chiếc lắc tay bạc nữ chắc chắn sẽ giúp bạn dễ dàng ghi điểm. Tương truyền tặng lắc tay là mong muốn tình cảm của vợ chồng sẽ gắn bó bền lâu. Nước hoa Nước hoa là vũ khí của phụ nữ có thể “hạ gục” mọi chàng trai, mọi ông chồng nào. Bất kỳ một người đàn ông nào cũng sẽ siêu lòng trước mùi hương của người con gái họ yêu. Vì vậy nhân ngày 20/10 hãy tặng chon nước hoa có mùi hoa cỏ hay vani cho những cô vợ ngọt ngào, nhẹ nhàng. Mùi xạ hương sẽ dành cho những cô nàng cá tính. Người phụ nữ quyến rũ và có chút lạnh lùng sẽ cực kỳ đam mê nước hoa mùi vỏ quýt kết hợp gỗ đàn hương. Đưa tiền cho vợ của bạn Nếu bạn chưa biết vợ mình thích gì và chưa biết mua gì để vừa lòng vợ thì hãy thành khẩn đưa tiền cho cô ấy nhé. Đừng xem điều này là thực dụng. Đừng vội đánh giá sự thực dụng, vì điều này sẽ xảy ra với những ông chồng không biết vợ thích gì. Chỉ cần một số tiền nhỏ kẹp cùng bó hoa thôi nhưng chắc chắn rằng cô gái nào cũng sẽ vô cùng thích thú. Hi vọng với những gợi ý về những món quà 20/10 tặng cho vợ của Glosbe Jewelry các ông chồng của chúng ta đã có thể thở phào nhẹ nhõm trong việc lựa chọn quà tặng vợ mình rồi. Xem thêm: Top 7 món trang sức nữ cho cô nàng công sở ĐẸP MÊ LY
 4. Top 7 món trang sức nữ cho cô nàng công sở ĐẸP NGẨN NGƠ Glosbe Jewelry sẽ giới thiệu đến mọi người bí quyết chọn trang sức cho cô nàng công sở những item cực chất đúng chuẩn, bắt kịp xu hướng giúp các nàng toả sáng chốn văn phòng “Mỗi ngày đi làm là một niềm vui” Làm sao để biến điều này thành sự thật? Làm sao nổi bật mà không cần phải quá phô trường khi diện trang sức nữ với đồ công sở. Chọn đúng trang sức đi làm không chỉ giúp bạn trở nên tinh tế, thể hiện gu thời trang của mình mà còn “hớp hồn” những anh chàng FA chốn công sở. Glosbe Jewelry sẽ giới thiệu đến mọi người bí quyết chọn trang sức cho cô nàng công sở những item cực chất đúng chuẩn, bắt kịp xu hướng giúp các nàng toả sáng chốn văn phòng Chọn dây chuyền Bí quyết chọn trang sức bạc cho cô nàng công sở là nên chọn dây chuyền nữ đơn chuỗi, có độ dài vừa phải nên tới đúng cổ áo là đạt chuẩn. Bạn không nên chọn vòng cổ có mặt đá quá to, sặc sỡ. Mặc dù chúng đẹp đấy nhưng quá phô trường, môi trường công sở đòi hỏi sự nghiêm túc chứ không phải là sàn diễn thời trang. Bạn có thể diện chúng trong mọi kiểu trang phục thanh lịch, hiện đại hay nữ tính, từ cổ áo sơ mi đến chân váy cổ tròn. Khi muốn đeo những chiếc vòng cổ dài bạn nên chọn những kiểu đơn giản, không quá cầu kỳ, dài nhất chỉ ngang ngực và kết hợp với những trang phục tông màu đơn sắc. Dây chuyền bạc luôn được lựa chọn vì đẹp và rẻ, dễ thay đổi liên tục. Dây Biz Thoát Ế Dây chuyền bạc được thiết kế đơn giản nhưng vẫn không kém phần xinh xắn và đáng yêu. Nếu ngày thất tịch nàng nào ăn đậu đỏ rồi mà vẫn chưa có người yêu thì nên mua ngay một em để đeo nhé, đeo lên là đảm bảo hết ế luôn nè. Dây Chuyền Tim Mẫu dây chuyền tim là mẫu trang sức cho cô nàng công sở diện đi làm mỗi ngày. Với thiết kế đơn giản, mặt dây chuyền nữ hình trái tim biểu tượng của tình yêu vĩnh hằng. Dây Chuyền Her Dây chuyền bạc được thiết kế với sự kết hợp những viên đá vàng đầy lấp lánh và ấn tượng, giúp nàng càng trở nên thu hút và nổi bật hơn khi ở giữa đám đông 2. Chọn vòng, lắc tay Khi lựa chọn vòng tay, lắc tay nữ cho những cô nàng công sở thì bạn nên ưu tiên những chiếc lắc tay có sắc màu sáng để làm nổi bật những set đồ công sở vốn cứng nhắc, ảm đạm. Với trang phục công sở thì bạn nên ưu tiên những chiếc lắc tay có sắc màu tươi sáng để dễ kết hợp với nhiều gam màu trên trang phục. Tất cả những mẫu vòng tay, lắc tay dành cho dân công sở đều hướng đến thiết kế tối giản và trẻ trung. Những bộ lắc tay táo bạo, sặc sỡ hoặc quá cầu kỳ không phù hợp với môi trường công sở, bạn nên giữ lại để diện cho những buổi hẹn hò, tiệc tùng. Và hãy nhớ rằng, thiết kế của bạn càng đơn giản, bạn sẽ trông càng thanh lịch. Lắc tay Tim Green Lắc Tay Tim Green với thiết kế đơn giản cùng với việc đính đá xanh trái tim mang lại nét nữ tính cho các nàng, với hình ảnh trái tim mang nhiều ý nghĩa đặc biệt cho các nàng. Với mẫu thiết kế này các nàng có thể phối để tới chỗn công sở mỗi ngày - đây đích thực là trang sức cho cô nàng công sở. Lắc Tay Triple Lắc tay bạc với thiết kế đơn giản nhưng vẫn không kém phần xinh xắn chắc chắn sẽ là món trang sức nữ “must-have” cho những cô nàng công sở . Đừng ngại ngần sở hữu ngay item này - trang sức cho quý cô công sở diện mỗi ngày. Lắc Tay Daisy Ver 2 Lắc tay bạc nguyên chất được lấy cảm hứng từ thương hiệu Peaceminusone nổi tiếng của ca sĩ hàn quốc G- Dragon nhóm nhạc Big Bang. Còn gì tuyệt vời hơn khi được sở hữu một biểu tượng của thần tượng và mang theo nó đi làm mỗi ngày. 3. Chọn bông tai Là một quý cô công sở trong hộp đồ trang sức nhất định phải có những mẫu bông tai bạc - trang sức bắt buộc cho cô nàng công sở. Những họa tiết hoa, hột xoàn cầu kỳ sẽ làm nổi bật hoàn hảo khuôn mặt xinh đẹp của bạn. Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng khi bạn tham gia một sự kiện mà thôi. Nói đến công ty, sự kiện, sự sang trọng nhưng mẫu bông tai đơn giản, quý phái, gần gũi mới là yếu tố sang trọng. Bông Tai Polygons Bông tai bạc được thiết kế với hình dáng ngũ giác đầy cá tính và đơn giản chắc chắn sẽ rất phù hợp cho những cô nàng yêu thích sự năng động Bông Tai Style Bông tai bạc Style với thiết kế đơn giản kèm theo viên đá đen xinh xắn chắc chắn sẽ mang tới làn gió mới cho phong cách thời trang công sở của bạn. Hi vọng với một vài chia sẻ nhỏ của Glosbe Jewelry bạn đã trở nên quý phái hơn, nằm lòng những bí quyết chọn trang sức cho cô nàng công sở. Glosbe Jewelry chúc bạn sẽ luôn là quý cô công sở xinh xắn và thành công trong công việc.
 5. TOP 10 món quà tặng cho nàng ngày trung thu KHIẾN NÀNG MÊ MẨN Trung thu này bạn đã biết nên tặng nàng món quà trung thu gì chưa, chỉ cần một món quà nhỏ thôi bạn đã có thể làm cho nàng cảm thấy sung sướng rồi “Trung thu là Tết thiếu nhi, tại sao con gái cứ đòi quà hoài” Câu nói nghe như sự hờn dỗi của các chàng trai vì trung thu các chị đẹp cũng muốn chàng trai của mình tặng những điều bất ngờ cho nàng. Nhưng chàng cũng đừng vì vậy mà hờn dỗi chị em chúng tôi, chỉ cần một món quà nhỏ thôi bạn đã có thể làm cho nàng cảm thấy sung sướng rồi. Vậy thì tiếc gì mà không tặng nàng một món quà trung thu tặng người yêu cơ chứ Cùng Glosbe Jewelry chọn ra những quà trung thu tặng người yêu vừa đẹp vừa ý nghĩa mà lại hợp túi tiền của bạn nhé. 1. Trang sức bạc Những món quà trang sức bạc luôn khiến chị em phụ nữ chết mê chết mệt, ai ai mà không muốn bản thân mình đẹp cơ chứ. Những món quà trang sức nữ như dây chuyền nữ, nhẫn nữ dù chỉ là những item nhỏ xíu nhưng khi đeo lên người con gái nó toát lên vẻ đẹp sang trọng, quý phái lạ thường. Nên là bạn đừng cảm thấy căng thẳng khi nghĩ trung thu tặng gì cho người yêu nhé! a. Nhẫn hoa Nhẫn Hoa với thiết kế sang trọng và tinh tế, phù hợp với các cô nàng yêu thích sự lấp lánh, kết hợp với việc đính đá Cz cao cấp làm tăng thêm vẻ sang trọng cho các nàng. Thiết kế này mà các nàng sử dụng để phối với các trang phục dự tiệc chắc chắn sẽ giúp nàng nổi bật giữa đám đông. b. Nhẫn Lux Nếu người yêu bạn thích những cái gì lấp lánh, long lanh thì bạn nên chọn nhẫn nữ Lux làm quà trung thu cho người yêu. Nhẫn bạc nữ Lux với thiết kế sang trọng kết hợp với đính đá Cz cao cấp sẽ làm tăng sự sang trọng cho các nàng. c. Lắc tay nữ Bạn nghĩ sao khi trung thu này tặng người yêu một chiếc lắc tay nữ. Ý tưởng cũng không tồi phải không. Lắc Tay Bạc Thái Lắc tay bạc với thiết kế đơn giản nhưng vẫn không kém phần xinh xắn chắc chắn sẽ là món trang sức đầy quan trọng đối với những cô nàng cá tính yêu thích sự năng động. Bên cạnh đó, lắc được thiết kế lạ mắt và đầy thu hút, giúp các nàng càng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Lắc Tay Bạc Thái Trend 2020 Glosbe Jewelry luôn cố gắng từng ngày để bắt kịp những xu hướng thị trường thời trang cho chị em chúng mình. Những mẫu lắc tay bạc nữ với thiết kế mẫu dây xích đính đá sẽ là món quà trung thu cho người yêu mà các chàng trai nên cân nhắc. Ý nghĩa của từng mắt xích liên kết chặt chẽ với nhau tượng trưng cho tình cảm lâu bền, gắn bó giữa chàng và nàng. 2. Đèn mặt trăng 3D-pin sạc Trung thu có chị Hằng và chú Cuội ngồi trên cung trăng, biểu tượng mặt trăng là biểu tượng đẹp nhất của tết trung thu, vậy thì còn lý do gì để không chọn món quà tặng đèn mặt trăng 3D vô cùng độc đáo và đẹp mắt này dành tặng người yêu của bạn. 3. Quà tặng Luvgift Lovely Life Cuộc sống là món quà của tạo hóa, mỗi người đều có một cuộc sống do chính mình tạo ra, sống theo cách của riêng mình cảm nhận hương vị của cuộc sống. Có người tìm niềm vui sống trong những chuyến đi, có người lại tìm đến âm nhạc cho tâm hồn thư thái… Lovely Life chứa đựng thông điệp về cuộc sống muôn màu đẹp tươi ngoài kia mà ta sẽ tìm thấy trong mỗi con đường đi qua với sự đồng hành của chiếc túi tote năng động hoặc trong những nốt nhạc ngân nga du dương phát từ hộp nhạc radio sẽ là món quà trung thu tặng người yêu vô cùng ý nghĩa. 4. Quà handmade Những món quà handmade luôn được lòng các chị em phụ nữ bởi nó do chính tay người yêu thương làm. Còn gì tuyệt vời hơn khi người yêu bạn tự tay làm một món quà tặng bạn. Đối với các chàng trai có thể làm những món quà đơn giản như hoa, ép hoa khô làm tranh treo tường... Hoặc, bạn có thể mua quà ngoài cửa hàng rồi tự tay làm hộp quà, trang trí theo ý mình. 5. Bánh trung thu ngộ nghĩnh Chiếc bánh Trung thu bạn sẽ là món quà trung thu tặng nàng nhân dịp Trung thu phải là chiếc bánh đặc biệt và độc đáo. Và sẽ rất bất ngờ cho nàng nếu đó là những chiếc bánh "handmade". Bạn có thể học làm bánh trên mạng, hoặc mua bánh tại những cửa hàng bánh handmade, nhưng nếu bạn mua nguyên liệu và tự tay làm bánh, nàng sẽ thực sự cảm động. 6. Túi xách Đây cũng là một món quà dễ lựa chọn, bởi vì bạn chỉ cần biết nàng thích tông màu gì và kiểu dáng như thế nào là có thể chọn được một chiếc túi xách ưng ý và khiến bà xã mê tít. Túi xách dễ chọn hơn quần áo nhiều vì không phải để ý size có vừa vặn hay không. Hi vọng với những chia sẻ của Glosbe Jewelry các chàng trai đã có thêm những ý tưởng tặng quà nàng ngày trung thu nhé!