• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

CamNhung1988

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  22
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About CamNhung1988

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Khi lang thang trên mạng, bạn thường bắt gặp cụm từ fresher nhưng lại không hiểu fresher là gì? Bài viết https://1hot.vn/fresher-la-gi-nhung-thong-tin-ma-ban-can-biet-ve-fresher.html sẽ giải thích cho bạn thuật ngữ này. Đây là một từ chỉ chức danh nghề nghiệp. Hy vọng sẽ có thêm cho bạn nhiều kiến thức bổ ích để mở rộng hiểu biết cho bản thân. Sự ra đời của những trang web dịch văn bản làm bạn thuận lợi hơn trong việc học hành hay trong môi trường công sở. Tuy nhiên, nói về độ dịch sát nghĩa và chuẩn nhất theo các chuyên ngành khác nhau thì chưa chắc trang web nào cũng làm được. Danh sách các website dịch văn bản online chính xác (https://1hot.vn/danh-sach-8-trang-web-dich-van-ban-chinh-xac-nhat.html) nhất sẽ được giới thiệu cho bạn ngay trong bài viết này. Truyền thống uống nước nhớ nguồn luôn được kế thừa và phát huy trong máu của mỗi con người Việt Nam. Nếu bạn vẫn đang thắc mắc không hiểu nghĩa đen cũng như nghĩa bóng của nó, bài viết giải thích câu tục ngữ uống nước nhớ nguồn (https://blogtuoitre.vn/giai-thich-cau-tuc-ngu-uong-nuoc-nho-nguon-va-dan-y-bai-van.html) sẽ giúp bạn đạt được điểm cao trong môn văn học. Một trong các thể loại phim hoạt hình được cả trẻ em và người lớn yêu thích trên khắp thế giới chính là anime. Trong số các tác phẩm anime nổi tiếng, nội dung xúc động đi vào lòng người chính là bộ phim hoạt hình lạc vào khu rừng đom đóm (https://blogtuoitre.vn/lac-vao-khu-rung-dom-dom-phim-hoat-hinh-cam-dong-hay.html). Hãy đón xem nhé!
 2. Cây cảnh là một trong những cách trang trí cho không gian sống thêm xinh đẹp, mát mẻ, gần với thiên nhiên và thân thiện với môi trường. Có nhiều phương pháp trồng cây xanh trang trí. Sau đây là vài cách trồng cây trang trí đặc biệt 1. Trồng cây với guitar cũ Các loài dây leo thường được sử dụng trong cách này. Bạn phải biết kỹ thuật trồng làm sao để cây có thể quấn xung quanh chiếc guitar tạo nên một điểm nhấn đặc biệt cho căn nhà của bạn. Bạn cũng có thể nối đèn và trang trí thêm cho chiếc guitar này vào những dịp đặt biệt. Ánh đèn tươi sáng và ấm áp vào ban đêm cùng với sắc xanh tươi tắn sẽ giúp ngôi nhà của bạn trông ấm cúng và dịu dàng hơn. 2. Trồng cây với vỏ ốc Trồng cây với vỏ ốc giúp bạn tạo không gian mới mẻ cho gia đình, đặc biệt là đối với những bạn yêu thích biển cả. Bạn có thể tận dụng những vỏ ốc nhặt về từ biển để trồng cây xanh để tạo nên những chậu cây treo bắt mắt thể hiện sự độc đáo, sáng tạo và gợi nhắc bạn về những làn gió biển, sự tươi mát đến từ biển cả khiến không gian thêm phần mát mẻ, tràn đầy sức sống. 3. Trồng cây với chai thủy tinh Bạn có thể sử dụng chai rượi hoặc chai thủy tinh nào đó đã qua sử dụng. Đối với cách trồng này, bạn có thể áp dụng cho các loài cây xương rồng, sen đá, lưỡi hổ, bách thủy tiên, trầu bà, … Tuy nhiên, nếu kết hợp các loại cây cỏ có cùng đặc tính với nhau sẽ là lựa chọn tốt nhất để tạo nên một không gian sống hài hòa và đẹp mắt nhất. 4. Trồng cây với chai nhựa Ngoài việc tái chế hay tái sử dụng, bạn có thể dùng những chai nhựa để trồng cây. Cách trang trí này có thể giúp bạn sở hữu những chậu cây treo vô cùng dễ thương và độc đáo, mang lại cảm giác tươi mới và tràn đầy sức sống cho không gian sống của bạn. Chai nhựa cũng có sự đa dạng về kích thước và kiểu dáng giúp bạn có thể thỏa sức bung lụa với óc sáng tạo của mình. 5. Trồng cây với bóng đèn dây tóc Bóng đèn dây tóc có hình dạng đẹp với những đường cong tinh tế, sang trọng cùng chất liệu thủy tinh hay nhựa trong suốt, bắt mắt. Nếu tận dụng để trồng cây thì bạn sẽ có một không gian đầy sáng tạo, thú vị, tinh tế nhưng không kém phần thoải mái, mát mẻ. Phương pháp này nên áp dụng với các loài cây cỏ co kích thước nhỏ như xương rồng, sen đá, lan ý, cỏ 3 lá, … 6. Trồng cây với vỏ trứng Phương pháp này vừa tạo được nét dễ thương, độc đáo, gần gũi nhưng không kém phần tinh tế cho ngôi nhà của bạn. Đặc biệt, vỏ trứng rất dễ tìm thấy và có kích thước nhỏ vừa tiết kiệm không gian vừa điểm xuyến thêm sự dễ thương và tươi mát cho không gian của bạn. Trên đây là một số cách trồng cây đặc biệt để trang trí không gian sống và làm việc. Các bạn có thể tìm hiểu chi tiết bài viết hoặc các bài viết khác cùng chủ đề tại chuyên mục Tin tức của 1hot.vn.
 3. Cá Rồng có ý nghĩa phong thủy quan trọng, là biểu tượng của sự may mắn, quyền lực, tài lộc đối với người dân phương Đông. 1. Đặc điểm cá Rồng Cá Rồng có nhiều màu sắc khác nhau. Đặc điểm hình dạng cá Rồng là thân hẹp dài, vảy to, đầu có hình con dao bầy và một cặp râu nằm ở chóp hàm dưới chĩa ra phía trước có tác dụng giúp cá Rồng cảm nhận những biến động trên mặt nước. Loài cá này khá khó sống trong tự nhiên nên chúng cực kỳ hiếm. 2. Những đặc điểm thú vị về cá Rồng Cá Rồng là loài cá duy nhất được gắn chip điện tử. Trước đây, cá Rồng chủ yếu sinh sản trong tự nhiên. Tuy nhiên, chúng khó sinh tồn trong tự nhiên và do nhu cầu ngày càng tăng của con người, chúng được nhân giống trong ống nghiệm. Chúng cũng là loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nên muốn nuôi chúng, bạn phải được cấp phép. Mỗi con cá Rồng sẽ được gắn 1 microchip có kích thước bằng hạt gạo, có một mã số riêng được in trong giấy chứng nhận của riêng từng trang trại. Việc này giúp việc kinh doanh cá Rồng an toàn, thuận lợi hơn cũng như dễ kiểm tra chất lượng và kiểm soát số lượng hơn. Cá Rồng có ý nghĩa phong thủy đối với người dân phương Đông. Theo người xưa, loài cá này là biểu hiện của phong thái quân tử và sự uy nghi của loài Rồng do thân hình thon dài, dáng bơi chậm rãi, khoan thai và bộ vảy đặc biệt. Thế nên, ngày nay nhiều người nuôi cá Rồng để cầu vận may, sự thịnh vượng, tào lộc, sự thăng tiến trong sự nghiệp và tránh xui xẻo. Kích thước bể cá Rồng thường lớn, có chiều dài 1.5m trở lên với dung tích khoảng 1 mét khối trở lên để đảm bảo cá sinh trưởng và phát triển tốt. Nhiệt độ bể tầm 18 – 30 độ C. Bể nuôi thường được làm bằng kính cường lực dày để cá không vọt ra ngoài. Những món ăn khoái khẩu của loài cá này khá độc lạ như rết, tôm đông lạnh, gián, lươn, thạch sùng, chuột bao tử, chạch và một số loài sâu bọ có chiều dài 4 – 5 cm. Kỹ thuật lên màu bộ vảy đặc biệt. Cần chú trọng kỹ thuật nuôi và chế độ chăm sóc để cá Rồng lên màu một cách hoàn hảo nhất. Trong tự nhiên, chúng có màu đỏ hoặc vàng rất đẹp, tuy nhiên khi nuôi trong các bể cá thì màu sắc của chúng bị biến đổi và không còn rực rỡ nữa. Những người nuôi cá Rồng chuyên nghiệp có những cách chăm sóc và kỹ thuật nuôi riêng cho từng loại để cá có thể lên màu theo ý muốn. Trên đây là một số thông tin về cá Rồng. Các bạn có thể tìm hiểu chi tiết bài viết hoặc các bài viết khác cùng chủ đề tại chuyên mục Giải trí của 1hot.vn.
 4. 1. Cân điện tử mini Cân điện tử mini (hay cân điện tử nhà bếp) là cân điện tử có kích thước nhỏ, thường là 33x28cm đối với cân có bàn cân hình vuông hoặc có đường kính 80mm, 130mm, 160mm đối với loại cân có bàn cân hình tròn. Đây là thiết bị đo trọng lượng có độ chính xác (hay độ chia nhỏ nhất) là miligram. Cân có trọng lượng nhẹ, loại lớn nhất khoảng 10kg, thường được sử dụng để đo nguyên liệu trong nhà bếp khi nấu ăn, làm các món bánh hay đồ uống. Ngoài ra, cân điện tử mini còn được dùng để cân, đo vàng bạc, đá quý trong ngành trang sức. Các cân điện tử hiện nay có chức năng quy đổi, chuyển đổi giữa các đơn vị đo nhờ vào những nút chức năng có trên cân. 2. Phân loại và giá cả cân điện tử mini Dựa vào trọng lượng cân điện tử mini có thể đo được mà có thể chia thành 5 loại sau: cân điện tử mini 500g, 1kg, 3kg, 5kg và 10kg. Giá của cân điện tử mini khá đa dạng, có thể dao động từ vài chục nghìn đến vài triệu đồng tùy vào thương hiệu, chức năng, công dụng, kiểu dáng và tính năng của từng loại cân. 3. Những yếu tố quan trọng khi mua cân điện tử mini Để mua được cân điện tử mini chất lượng và phù hợp với nhu cầu sử dụng, cần lưu ý những vấn đề: chọn loại cân phù hợp với mục đích sử dụng, trọng lượng có thể đo được của cân, độ chính xác của cân theo nhu cầu và mục đích sử dụng, tính ổn định và độ bền, các đơn vị đo của cân, chế độ cân Tara, … 4. Một số thương hiệu cân điện tử mini uy tín và chất lượng Một số thương hiệu cân điện tử mini uy tín và chất lượng, được nhiều người tin dùng như: cân điện tử mini Tiross, Electronic, B05 Abby, … Hiện nay, có nhiều nơi trên thị trường bày bán cân điện tử với đa dạng các kiểu dáng, kích thước, trọng lượng, … thế nên khi mua, bạn nên tìm mua các sản phẩm cân điện tử mini có nguồn gốc, xuất xứ và chính sách, thông số kỹ thuật rõ ràng để đảm bảo an toàn, chất lượng và thông tin đúng với sản phẩm; tránh hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, sai thông số. 5. Một số lưu ý khi sử dụng cân điện tử mini Sử dụng cân điện tử mini đúng cách rất quan trọng, vì nó sẽ giúp cân cho ra kết quả chính xác hơn, nâng cao tuổi thọ của cân. Khi sử dụng cân điện tử, cần lưu ý: cách thức sử dụng cân điện tử, môi trường sử dụng cân, vệ sinh cân thường xuyên và sạc pin cân chính xác, tránh sử dụng cân điện tử để cân những vật nặng hơn tọng lượng cân có thể cân. Trên đây là một số thông tin cơ bản về cân điện tử. Các bạn có thể tìm hiểu chi tiết bài viết hoặc các bài viết khác cùng chủ đề tại chuyên mục Tin tức của blogtuoitre.vn.
 5. 1. Thuốc giãn cơ là gì? Thuốc giãn cơ tác động đến các chức năng cơ xương và làm giảm trương lực cơ. Thuốc giãn cơ thường được sử dụng để giảm bớt các triệu chứng như đau cơ, cơ thắt cơ và chứng tăng phản xạ. Thuốc giãn cơ gồm 2 nhóm chính: chẹn thần kinh cơ và làm co thắt cơ. Thuốc chẹn thần kinh cơ chỉ can thiệp vào sự dẫn truyền ở cuối thần kinh cơ và không tác động đến hệ thần kinh trung ương, chúng thường được sử dụng trong các cuộc phẫu thuật, chăm sóc đặc biệt hoặc thuốc cấp cứu để gây tê liệt tạm thời. Trong khi đó, thuốc giảm co thắt cơ là thuốc giãn cơ tác động đến hệ thần kinh trung ương, chúng thường được sử dụng để giảm đau, giảm co thắt cơ xương và giảm co cứng trong nhiều tình trạng co cứng do tổn thương hệ thần kinh gây ra. 2. Công dụng của thuốc giãn cơ Thuốc giản cơ là nhóm thuốc có các đặc tính ức chế hệ thần kinh trung ương, an thần và thư giãn cơ xương, được sử dụng để giúp cơ nghỉ ngơi, trong quá trình vật lý trị liệu và các quá trình trị liệu liên quan đến cơ khác để giảm bớt sự khó chịu. Thuốc giãn cơ còn được sử dụng để giảm bớt đau đớn và điều trị các bệnh xương khớp cấp tính trong thời gian ngắn. Chúng cũng có thể được sử dụng để điều trị đau cơ mãn tính – đau cơ kéo dài hơn 3 tháng, nhưng rất hiếm. Thuốc giãn cơ cũng có thể dùng để điều trị bệnh đau lưng, chúng giúp giảm đau do cơ thắt cơ, dễ ngủ hơn khi bị mất ngủ do đau lưng. Thuốc giãn cơ cũng được dùng để điều trị các bệnh đau cơ xơ hóa, đa xơ cứng, rối loạn co giật. 3. Một số loại thuốc giãn cơ phổ biến hiện nay Các loại thuốc giãn cơ thường được sử dụng hiện nay là Baclofen, Benzodiazepine, Carisoprodol (Soma), Chlorzoxazone (Lorzone), Cyclobenzaprine (Amrix, Fexmid, Flexomax Kit, FusePaq Tabradol), Dantrolene (Dantrium), Metaxalone (Skelaxin, Metaxall và Metaxall CP, Lorvatus PharmaPak), Methocarbamol (Robaxin, Robaxin – 750), Orphenadrine, Tizanidine (Comfort Pac với Tizanidine, Zanaflex), … Trên đây là một số thông tin cơ bản về thuốc giãn cơ và một số loại thuốc giãn cơ phổ biến. Các bạn có thể tìm hiểu chi tiết bài viết hoặc các bài viết khác cùng chủ đề tại chuyên mục Thể thao của blogtuoitre.vn.
 6. TOEFL là một trong 3 loại chứng chỉ đánh giá năng lực tiếng Anh phổ biến bao gồm IETLS, TOEIC, TOEFL. Thông qua các chứng chỉ, người học có thể đánh giá trình độ tiếng Anh của mình và dựa vào nó để tăng thêm kỹ năng, giá trị cho CV, xin học bổng du học, …. 5 websites thi thử TOEFL online phổ biến và uy tín là: 1. TOEFL iBT Sampler Đây là một website thi thử miễn phí và tốt nhất dành cho những người muốn kiểm tra trình độ TOEFL của mình. Giao diện của website khá thân thiện đối với người dùng, dễ nhìn, dễ thao tác. Trên website có các bài thi thử TOEFL theo nhiều cấp độ và theo từng kỹ năng riêng như: writing, listening, grammar, speaking. Ngoài ra, bạn còn có thể tải về các bài kiểm tra TOEFL theo chuẩn ETS tại đây. 2. TOEFL iBT Sample Question Đây là một website luyện thi TOEFL online chuyên nghiệp và đa dạng nhất với giao diện dễ nhìn. Bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác như một kỳ thi TOEFL thực thụ khi thi thử TOEFL trên website này. Website này cung cấp rất nhiều đề thi TOEFL theo chuẩn iBT online. Tuy vậy, các bài kiểm tra này thường ngắn hơn và thiếu nhiều tính năng hỗ trợ như audio và scripts cho phần listening và writing. 3. TOEFL iBT Quick Prep Giao diện của website khá thân thiện với người dùng. Website này là website tổng hợp nhiều đề thi TOEFL nhất trong các webite theo từng cấp độ khác nhau. Bạn cũng có thể tải các tài liệu như các đề thi ETS, bạn cũng được hỗ trợ audio cho các phần listening. 4. 4Tests Đây là một trong những website thi thử TOEFL online miễn phí tốt nhất với các đề thi thử có cấu trúc giống với đề thi TOEFL nhất. Các câu hỏi trong các bài kiểm tra ở 4Tests có các độ khó nhất định, đi kèm với các giải thích cụ thể và các mẹo phân bổ thời gian làm bài khi kiểm tra hợp lý nhất. Các đề thi thử ở 4Tests được chia thành 4 kỹ năng: listening, speaking, reading và writing, kèm theo những gợi ý trả lời chính xác và dễ hiểu. 5. Graduates Hotline Đây là website miễn phí nổi tiếng và phổ biến nhất để thi thử TOEFL với các bài thi có cấu trúc như một bài thi TOEFL thực sự. Các bài kiểm tra được tạo ra bởi các chuyên gia tiếng Anh. Một ưu điểm cực kỳ nổi bật và là điểm mạnh của website này, khiến nó được nhiều người yêu thích là bạn có thể tạm ngưng làm bài kiểm tra khi có việc đột xuất hay bị mất kết nối internet. Sau đó, bạn có thể quay lại và làm bài bình thường. Trên đây là một số website thi thử TOEFL online miễn phí tốt nhất. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về bài viết này hoặc các bài viết khác cùng chủ đề tại chuyên mục Giáo dục – Việc làm của 1hot.vn.
 7. 1. Lợi ích của bao cao su Bao cao su là một ống mỏng, vừa với dương vật của nam, được người nam đeo vào dương vật của mình hoặc người nữ đưa vào âm đạo khi quan hệ tình dục. Bao cao su có tác dụng chủ yếu là ngăn chặn việc mang thai và các bệnh STDs. Đây là phương pháp bảo vệ khi quan hệ tình dục duy nhất vừa giúp ngừa thai vừa ngăn chặn các bệnh lây truyền qua đường tình dục như HIV, bệnh lậu, bệnh sùi mào gà, … Bao cao su được bán ở nhiều nơi như các nhà thuốc, cửa hàng bao cao su, cửa hàng tình dục, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, … và bạn không cần phải có giấy tờ hay chỉ định của bác sĩ để mua chúng. Chúng cũng có kích thước nhỏ gọn giúp dễ dàng mang theo ở mọi lúc, mọi nơi. Ngoài ra, bao cao su còn giúp tạo khoái cảm khi quan hệ tình dục. Hiện nay, bao cao su được thiết kế với nhiều màu sắc, kiểu dáng, đặc điểm và mùi vị khác nhau để các bạn có thể lựa chọn loại phù hợp với sở thích và để tăng thêm khoái cảm. Bao cao su cũng không có tác dụng phụ như thuốc tránh thai. Hầu hết mọi người có thể sử dụng bao cao su mà không lo lắng các vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, bao cao su latex có thể gây kích ứng cho những người bị dị ứng hoặc nhạy cảm với latex, bạn có thể lựa chọn loại bao cao su khác không có latex; và chất bôi trơn trên bao cao su có thể khiến một số người khó chịu. 2. Các loại bao cao su Bao cao su có nhiều loại với màu sắc, kiểu dáng, chất liệu đa dạng. Các chất liệu dùng làm bao cao su thường thấy là cao su, nhựa, da cừu non. Bao cao su làm bằng latex khá phổ biến, tuy nhiên, nếu bạn bị dị ứng với latex, bạn có thể sử dụng bao cao su làm từ các chất liệu khác như nhựa polyurethane hoặc polyisoprene. Bao cao su làm bằng da cừu non được làm từ chất liệu lấy từ ruột cừu, chúng có tác dụng tránh thai, tuy nhiên, giống như da người, chúng có những lỗ nhỏ li ti nên không thể bảo vệ bạn khỏi các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục. 3. Các sản phẩm hỗ trợ đi kèm với bao cao su Có nhiều loại bao cao su có các sản phẩm hay tác dụng đi kèm để giúp tăng khoái cảm, an toàn và mang đến những trải nghiệm mới. Một số các sản phẩm đi kèm bao cao su thường gặp là chất bôi trơn, chất diệt tinh trùng, bao cao su có hoạt tiết, chi tiết, bao cao su phát sáng, … 4. Một số loại bao cao su Các loại bao cao su phổ biến, được sử dụng nhiều và an toàn cho cả việc ngừa thai và bảo vệ bạn khỏi các bệnh truyền nhiễm lây lan qua đường tình dục như: bao cao su OK Rocmen, bao cao su Durex Pleasuremax, bao cao su Safefit, … Trên đây là một số thông tin cơ bản về bao cao su. Hãy sử dụng bao cao su để giữ an toàn và bảo vệ mình. Các bạn có thể tham khảo chi tiết bài viết hoặc các bài viết khác cùng chủ đề tại chuyên mục Giới tính – Tình dục của blogtuoitre.vn.
 8. Nước ép bưởi được chiết xuất từ trái bưởi. Nước ép bưởi có nhiều tác động tích cực đối với sức khỏe con người. Sau đây là 9 lợi ích lớn nhất của nước ép bưởi đối với sức khỏe. 1. Duy trì sức khỏe tim mạch Trong bưởi có nhiều vitamin, kali, … giúp mở rộng động mạch, tăng cường cung cấp oxy giúp hệ tim mạch hoạt động tốt hơn. 2. Điều trị các bệnh huyết áp Nhờ trong thành phần có nhiều kali nên nước ép bưởi giúp cân bằng lượng oxy được hấp thụ trong cơ thể, từ đó giúp cân bằng huyết áp hiệu quả. 3. Ngăn ngừa, điều trị và giảm các triệu chứng ung thư Theo nghiên cứu của những nhà y học nổi tiếng thế giới, nước ép bưởi có những hoạt chất giúp ngăn chặn những tế bào có khả năng gây ung thư phát triển. Ngoài ra, nước ép bưởi có khả năng điều trị ung thư và giảm các triệu chứng ung thư rất tốt. Việc uống nước ép bưởi mỗi ngày sẽ giúp các bệnh nhân ung thư chống lão hóa, giảm thiểu sự phát triển của các tế bào ung thư từ đó hỗ trợ điều trị và giảm các triệu chứng ung thư một cách hiệu quả. 4. Tốt cho hệ hô hấp Nước ép bưởi có thể cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ hô hấp. Nước ép bưởi có khả năng tiêu diệt và loại bỏ những vi khuẩn có hại cho phổi và cho hệ hô hấp, giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể nhằm chống lại các vi khuẩn, vi rút xâm nhập vào từ bên ngoài. 5. Giải độc gan Nước ép bưởi còn giúp thanh lọc cơ thể, giải nhiệt và giải độc gan cực tốt. 6. Tốt cho răng miệng Nước ép bưởi có chứa lượng nhỏ axit hữu cơ và vitamin A, C. Điều này làm nước ép bưởi có tác dụng tráng miệng, làm sạch khoang miệng, loại bỏ những vi khuẩn có hại cho răng miệng và bảo vệ men răng, … 7. Tốt cho phụ nữ mang thai và thai nhi Nước ép bưởi cung cấp một lượng lớn dưỡng chất cho mẹ và thai nhi, góp phần tăng cường sức đề kháng và khả năng miễn dịch cũng như tăng cường sức khỏe cho người mẹ. 8. Tốt cho mắt Trong nước bởi chứa một lượng lớn vitamin A. Vitamin A là loại vitamin tôt cho thị lực. Vì thế, nếu muốn bảo vệ mắt, tăng cường thị lực và có một đôi mắt khỏe mạnh, hãy uống nước ép bưởi mỗi ngày. 9. Điều hòa nội tiết tố Nước ép bưởi có công dụng cân bằng nội tiết tố trong cơ thể. Đặc biệt, đối với phái nữ, nước ép bưởi còn giúp điều hòa kinh nguyệt, đảm bảo sức khỏe cho các chị em phụ nữ trong chu kỳ kinh nguyệt. Trên đây là 9 lợi ích lớn nhất của nước ép bưởi. Các bạn có thể tìm hiểu chi tiết bài viết hoặc các bài viết khác cùng chủ đề tại chuyên mục Sức khỏe của 1hot.vn.
 9. Lễ đính hôn (hay còn gọi là ăn hỏi, đám hỏi) là một nghi thức quan trọng trong phong tục cưới hỏi của người Việt Nam. Nó góp phần khẳng định việc đôi bạn trẻ nhân vật chính trong buổi lễ sẽ trở thành vợ chồng trong tương lai. 1. Ý nghĩa của lễ đính hôn Lễ đính hôn có thể hiểu đó là một thông báo chính thức về việc cưới gả của cặp cô dâu – chú rể với nhau. Đây là một bước đệm trước khi tổ chức cưới chính thức. Hai gia đình cô dâu – chú rể sẽ gặp nhau, trao lễ vật và tiền dẫn cưới trong buổi lễ đính hôn này. Các phần cơ bản của buổi lễ đính hôn như sau: · Đón khách · Nghi lễ đính hôn · Dùng bữa và trò chuyện giữa hai nhà 2. Những lễ vật cần có trong lễ đính hôn Những lễ vật không thể thiếu trong buổi lễ đính hôn có thể kể đến như: mâm trầu cau, trà rượu, … Ngoài những lễ vật trên, phía nhà trai nên chuẩn bị thêm trái cây, heo sữa quay, mâm xôi và bánh kẹo để làm phong phú thêm mâm lễ vật của mình. Một số loại bánh phổ biến được sử dụng làm lễ vật trong lễ đính hôn như bánh đậu xanh, bánh phu thê, bánh hồng, … Tất cả các lễ vật đều phải được chuẩn bị theo số chẵn – tượng trưng cho cặp đôi. 3. Các nghi thức trong lễ đính hôn Trong lễ đính hôn có các nghi thức cơ bản cần phải có, mỗi nghi thức đều có những quy tắc, điều lưu ý và kiêng kị riêng. Cần phải tuân thủ các quy tắc này nhằm chúc phúc và tránh điềm gỡ cho cặp đôi cô dâu – chú rể. · Chào hỏi và trao lễ vật · Cô dâu ra mắt hai họ · Thắp hương cho bàn thờ tổ tiên · Trao trang sức cho cô dâu và tiền dẫn cưới cho nhà gái · Nhà gái lại quả cho nhà trai 4. Trang phục và nhẫn trong lễ đính hôn Trang phục thường thấy trong các buổi lễ đính hôn cho cô dâu là áo dài truyền thống. Có nhiều màu sắc để lựa chọn, tuy nhiên, cô dâu nên chọn các áo dài có họa tiết và những màu như đỏ, hồng, trắng, vàng đồng, … Chú rể có thể mặc áo dài cùng màu và họa tiết với cô dâu hoặc mặc vest, … Ngoài ra, hai bên gia đình cũng phải chuẩn bị trang phục cho bố mẹ cô dâu – chú rể, người thân hai họ và đặc biệt là đội bưng mâm lễ vật vì họ cũng xuất hiện trong đám cưới và là một trong những đối tượng được chú ý nhất. Nhẫn và nghi thức trao nhẫn là những thứ không thể thiếu trong lễ đính hôn – nó là minh chứng cho tình yêu của cặp đôi. Việc lựa chọn nhẫn cặp có thể tùy theo tài chính và sở thích của cô dâu – chú rể. 5. Những thứ cần trang trí cho buổi lễ đính hôn · Trang trí cho bàn thờ tổ tiên · Chuẩn bị bàn tiệc cho lễ đính hôn · Chuẩn bị cổng cưới · Chuẩn bị phông nền · Trang trí ngôi nhà chung của hai người Trên đây là ý nghĩa và một số thông tin về buổi lễ đính hôn. Các bạn có thể tìm hiểu chi tiết bài viết hoặc tham khảo các bài viết khác cùng chủ đề tại chuyên mục Truyền thống – Lễ - Tết của blogtuoitre.vn.
 10. Serum vitamin C là một loại mỹ phẩm dùng để chăm sóc da, dưỡng da khá được ưa chuộng trong các dòng serum hiện nay. Mỹ phẩm này được chế tạo xuất phát từ lợi ích của các loại vitamin đối với làn da và cơ thể. Sau đây là 5 tác dụng diệu kỳ của vitamin C đối với cơ thể, đặc biệt là làn da của chúng ta. 1. Dưỡng trắng, làm mịn da Khi được hấp thu vào cơ thể qua làn da, serum vitamin C sẽ tạo ra các phản ứng hóa học giúp thúc đẩy việc ngăn chặn sự lão hóa do các tế bào chết gây ra, kích thích sản sinh collagen giúp nhanh chóng tái tạo tế bào da. Điều này có tác dụng dưỡng trắng và làm làn da thêm phần căng mịn, bóng bẩy. Vitamin C còn là một chất chống oxy hóa vô cùng hiệu quả, giúp bạn ngăn ngừa lão hóa, khiến làn da tươi tắn và căng mịn, trẻ trung hơn. 2. Thúc đẩy hình thành collagen nhanh hơn Serum vitamin C giúp thúc đẩy sản sinh ra một lượng lớn collagen cho cơ thể giúp sửa chữa các mô tế bào bị tổn thương, thúc đẩy sự chuyển hóa diễn ra nhanh hơn. Ngoài ra, collagen giống như một sợi dây liên kết các mô trong cơ thể, xóa bỏ các nếp nhăn và giữ cho da tươi tắn, căng mịn. Chính vì vậy, việc thiếu vitamin C có thể dẫn đến thiếu collagen, từ đó khiến các amino acids không thể kết nối với nhau, tạo nên các vết nhăn. 3. Ngăn ngừa khô da và dưỡng ẩm Vitamin C giúp lấy lại cân bằng cho làn da, hạn chế các tổn thương và giúp tái tạo làn da bạn. Nó còn giúp ngăn chặn các vấn đề nhăn da và khô da do lão hóa, hạn chế tác hại từ tia UV, …. 4. Giảm nếp nhăn Như đã nói ở trên, vitamin C giúp da sản sinh ra collagen cực nhanh và liên kết các mô. Điều này giúp cho việc ngăn chặn lão hóa và các tác động đối với da do lão hóa tạo thành, trong đó có tác dụng làm giảm nếp nhăn. 5. Trị thâm Serum vitamin C bổ sung vitamin C cho làn da giúp lấy đi những nốt đen trên da, ức chế quá trình tạo melanin giúp da trắng hơn, làm mờ thâm, nám và tàn nhang. Trên đây là một số tác dụng của serum vitamin C. Các bạn có thể tìm hiểu chi tiết thêm bài viết hoặc các bài viết khác cùng chủ đề tại chuyên mục Làm đẹp – Mỹ phẩm của 1hot.vn.
 11. Quả đào là một loại trái cây khá phổ biến và quen thuộc đối với chúng ta. Như những loại trái cây khác, quả đào cũng có nhiều lợi ích đối với sức khỏe, cùng tìm hiểu 6 lợi ích lớn nhất của quả đào đối với sức khỏe nhé. 1. Giúp kích thích và thúc đẩy quá trình hồi phục Trung bình, 1 quả đào chứa 13,2% lượng vitamin C mà cơ thể con người cần mỗi ngày. Vitamin C giúp chữa lành các vết thương và tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể, hỗ trợ loại bỏ các chất hóa học làm hỏng tế bào và có nguy cơ gây ung thư. 2. Tăng cường thị lực Màu vàng cam hấp dẫn của quả đào đến từ một hợp chất chống oxy hóa là beta-carotene. Khi ăn đào, cơ thể sẽ biến chất này thành vitamin A. Vitamin A có tác dụng tăng cường thị lực, bảo vệ mắt khỏe mạnh và bảo đảm các bộ phận khác của cơ thể, ví dụ hệ miễn dịch, hoạt động bình thường. 3. Tăng cường hệ tiêu hóa Trung bình, 1 quả đào cung cấp 6 – 9% lượng chất xơ mà cơ thể con người cần mỗi ngày. Cơ thể có đủ chất xơ sẽ giúp bạn tránh khỏi các vấn đề sức khỏe như táo bón, bệnh tim, tiểu đường và ung thư trực tràng. Ngoài ra, quả đào mềm, ít chất xơ hơn so với các loại trái cây khác nên giúp dạ dày dễ tiêu hóa, làm dịu dạ dày khó chịu, giảm đầy hơi và tiêu chảy. 4. Có lợi cho việc giảm cân Hơn 85% quả đào là nước. Quả đào cũng không chứa chất béo bão hòa, natri và cholesterol. Lượng chất xơ trong quả đào cũng khiến bạn no lâu hơn, nên bạn sẽ lâu cảm thấy đói sau khi ăn đào. Điều này hỗ trợ cho chế độ giảm cân hay giữ dáng của bạn hiệu quả hơn. 5. Dưỡng da, chống oxy hóa Quả đào cũng cung cấp nhiều vitamin E – vitamin này có tác dụng rất lớn trong việc làm đẹp. Nó giúp làn da săn chắc, sáng bóng, mềm mịn hơn, đồng thời chống lão hóa và oxy hóa tốt. Ngoài ra, vitamin E còn bảo vệ cho hệ thống miễn dịch khỏe mạnh, mở rộng các mạch máu để tránh tình trạng máu tắc nghẽn. 6. Giữ cho răng và xương chắc khỏe Trung bình, một quả đào nhỏ có thể cung cấp 247mg Kali, một quả đào cỡ vừa có thể cung cấp 285mg Kali. Kali có thể giúp cân bằng lại tác động của việc ăn quá nhiều muối, đặc biệt là ở những người có khẩu vị ăn thiên về mặn. Kali cũng có thể làm giảm huyết áp, tránh vị bị sỏi thận và loãng xương. Quả đào cũng chứa florua – một loại chất hóa học thường thấy trong kem đánh răng và các loại thuốc tẩy trắng, giúp loại bỏ vi khuẩn trong miệng có thể gây sâu răng và giúp răng trắng khỏe hơn. Trên đây là một số lợi ích của quả đào. Các bạn có thể tham khảo chi tiết bài viết hoặc các bài viết khác cùng chủ đề tại chuyên mục Sức khỏe của blogtuoitre.vn.
 12. Bên cạnh 3 dạng vật chất (hay còn gọi là thể, trạng thái cơ bản của vật chất) thường gặp là rắn, lỏng và khí thì plasma được biết đến như một dạng vật chất thứ 4. Theo tiếng Hy Lạp cổ, plasma nghĩa là vật chất có thể uốn. Trong plasma luôn chứa các hạt mang điện, các hoạt chất và các gốc tự do, … Vì tính chất đặc trưng này, plasma được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực trong đời sống, đặc biệt là trong y tế và thẩm mỹ. 1. Ứng dụng của plasma trong y tế Plasma thường rất nóng. Plasma được đưa về nhiệt độ phòng bình thường gọi là plasma lạnh. Người ta thường dùng plasma lạnh để tác động lên các vết thương nhằm diệt khuẩn, kích thích vết thương mau khép lại, nhờ đó các vết thương mau chóng lành và không để lại sẹo. Một số công dụng của plasma khi điều trị các vết thương như sau: · Điều trị vết thương lở loét, tì đè · Điều trị các vết thương của bệnh nhân suy nhược cơ thể hay mắc bệnh tiểu đường · Điều trị các vết thương lâu lành, nhiễm trùng và hoại tử, … · Điều trị các vết bỏng · Điều trị các vết thương mới có nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử cao; những vết thương bẩn, phù nề; những vết thương mất da, … · Điều trị các vết thương do mổ, cắt rốn trẻ sơ sinh, vết thương do nhiễm trùng và khâu tầng sinh môn, … 2. Ứng dụng của plasma trong thẩm mỹ và làm đẹp 2.1. Trị mụn và viêm da Người ta đã nghiên cứu và ứng dụng thành công plasma vào việc điều trị mụn và viêm da; đặc biệt là mụn trứng cá, mụn viêm, mụn nhọt; điều trị nhiễm corticoid, viêm da cơ địa, viêm da do nấm, … Theo các nghiên cứu khoa học, plasma có thể diệt vi khuẩn gây mụn lên đến 100%, kiểm soát các vùng da viêm nhiễm và các ổ mụn nhanh chóng mà không làm tổn thương tế bào da; đồng thời còn giúp phục hồi và tái tạo làn da một cách tự nhiên. 2.2. Phục hồi, tái tạo làn da sau thẩm mỹ Các phương pháp thẩm mỹ, làm đẹp như vi kim, lăn kim, phun, xăm, laser, … ít nhiều đều gây tổn hại đến da. Trong trường hợp này, plasma sẽ giúp giảm sưng đau vùng tổn thương một cách hiệu quả, kiểm soát tình trạng nhiễm khuẩn, hỗ trợ diệt khuẩn, hạn chế việc bong tróc, nóng đỏ của làn da. Plasma không làm ảnh hưởng các liệu trình thẩm mỹ của bạn mà nó góp phần cải thiện kết quả liệu trình, bảo đảm an toàn cho làn da bạn. Plasma giúp cho khoảng thời gian điều trị vết thương của bạn rút ngắn đi nhiều; đồng thời giúp kích thích tế bào tự phục hồi và tái tạo nhanh chóng, thúc đẩy kết quả điều trị; kích thích sản sinh ra tế bào mới, chống lão hóa và hoại tử. 2.3. Điều trị các vết thương do phẫu thuật thẩm mỹ Plasma điều trị các vết thương hở hay bỏng trong phẫu thuật thẩm mỹ cực kỳ tốt; giúp cải thiện những tình trạng đau nhức, bầm tím, sưng, phù nề và làm giảm sự hình thành các bã nhờn trên các vết thương; diệt khuẩn và chống viêm hiệu quả. Plasma giúp tái tạo tế bào và kích thích vết thương mau lành, làm sạch vết thương, khử trùng và mùi hôi mà không gây bất cứ tác dụng phụ nào. Trên đây là một số thông tin về plasma và ứng dụng của nó trong y tế và thẩm mỹ. Các bạn có thể tìm hiểu chi tiết bài viết hoặc tham khảo thêm các bài viết khác cùng chủ đề tại chuyên mục Làm đẹp – Cẩm nang làm đẹp của 1hot.vn.
 13. Tuy thành viên tham gia là dàn sao lung linh đầy trai tài gái sắc nhưng do khâu biên tập cẩu thả và các thử thách thiếu hấp dẫn, mới mẻ nên chương trình Cuộc đua kỳ thú 2019 bị khá giả chê tơi bời. Cùng tìm hiểu những lý do khiến chương trình Cuộc đua kỳ thú 2019 bị chê nhé. 1. Thứ thách nhạt nhòa, thiếu hấp dẫn, thiếu sự mới mẻ Các thử thách trong Cuộc đua kỳ thú 2019 khá là bình thường và không hấp dẫn, không có tính cạnh tranh cao khi không có quy định về thời gian. Các vòng thi có vẻ chỉ dựa vào yếu tố may mắn khi khá đơn giản, không đòi hỏi nhiều về trí tuệ và thể lực. Nhiều thử thách bị cắt khi lên sóng, vừa đọc đề thi mà thoáng các đội đã hoàn thành hết khiến khán giả cảm thấy các đội vượt qua nhanh chóng và dễ dàng. 2. Khâu biên tập cẩu thả, thiếu chuyên nghiệp Dù các thử thách không mới mẻ và đơn giản nhưng nhìn chung vẫn có những thử thách khó. Tuy nhiên, do việc biên tập cẩu thả, thiếu chuyên nghiệp, những khung cảnh người chơi gặp khó khăn, quằn quại, đau đớn đều bị cắt bỏ thay vào đó là các khung cảnh nhạt nhòa, đối thoại không cần thiết của người chơi lại chiếm sóng nhiều khiến khán giá chán ngán. 3. Thời lượng phát sóng ngắn Thời lượng phát sóng của Cuộc đua kỳ thú bị rút ngắn chỉ còn 60 phút/tập. Điều này khiến các đội chiếm sóng không đều, đặc biệt là ở tập 1 khi có đủ 10 đội chơi, khiến các đội sau thiệt thòi hơn khi các đội đầu chiếm phần lớn thời lượng phát sóng trong khi trung bình mỗi đội phải được 6 phút, 6 phút cũng là lượng thời gian quá ít đối với các đội. Ngoài ra, khi phát lại trên youtube, thay vì đăng đầy đủ nội dung của 1 chặng thử thách lên, thì ban tổ chức lại chia thành nhiều phần nhỏ khác nhau khiến việc người xem khó nắm bắt và theo dõi. 4. MC bị chê dẫn “thiếu muối” Trong chương trình Cuộc đua kỳ thú 2019, Song Luân lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò MC cho chương trình thực tế, có lẽ vì vậy mà cách tương tác và nói chuyện của anh thiếu sự thoải mái và tự nhiên, thiếu sự giao tiếp với các đội chơi. Trên đây là các nguyên nhân chính khiến chương trình truyền hình thực tế Cuộc đua kỳ thú 2019 bị xuống dốc và chê bai. Các bạn có thể tham khảo chi tiết bài viết hoặc các bài viết khác cùng chủ đề tại chuyên mục Giải trí – Truyền hình của blogtuoitre.vn: http://bit.do/fKNbp .
 14. Nha đam là một loại cây phổ biến, đặc biệt là ở vùng nhiệt đới, được sử dụng rộng rãi để làm thảo dược và chế tạo những sản phẩm làm đẹp. Nha đam có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe và làm đẹp. Cùng tìm hiểu nhé. 1. Làm sạch da đầu và chăm sóc tóc Nha đam giúp làm sạch da đầu và dưỡng các chân tóc ngay cả khi chúng vẫn còn nằm trong lớp biểu bì, cân bằng độ pH hoàn hảo cho tóc. Nha đam còn hỗ trợ giải quyết các vấn đề về gàu và các vấn đề liên quan đến da đầu khác. Ngoài ra, gel nha đam có tác dụng làm mềm tóc, giúp bạn có một mái tóc xoăn, mềm mượt và bồng bềnh khi sử dụng thay thế cho các loại keo dưỡng tóc khác. 2. Làm sạch, săn chắc và dưỡng ẩm da Nha đam có độ pH phù hợp với lớp bã nhờn và axit của da, giúp bạn làm sạch da mặt một cách tự nhiên và hiệu quả mà không làm gián đoạn chu trình dầu tự nhiên. Ngoài ra, nha đam còn giúp se khít lỗ chân lông, dưỡng ẩm da, làm đều màu da, chống viêm và giảm mụn trứng cá. 3. Giúp răng và nướu thêm khỏe Nha đam có đặc tính kháng khuẩn và khử trùng tự nhiên, không độc hại đối với răng và nướu. Do có đặc tính chống viêm nên nha đam giúp làm dịu nướu bị viêm, chống sâu răng. 4. Làm dịu và chữa lành vết ngứa, đốt, vết cháy nắng và bỏng Nha đam là một trong những phương thuốc và thảo dược tự nhiên được sử dụng rộng rãi để chữa và làm dịu các vết ngứa, đốt, cháy bỏng. Nha đam giúp làm dịu và mát da, đẩy nhanh quá trình chữa lành, đẩy lùi mụn nước, đặc biệt là khi được giữ trong tủ lạnh để gel nha đam tăng thêm hiệu quả. Ngoài ra, nha đam có đặc tính kháng khuẩn giúp kháng khuẩn, làm sạch vết thương do bị côn trùng đốt, đặc tính chống viên giúp giảm sưng tấy, đỏ và làm dịu các vết ngứa. 5. Giảm sẹo, vết rạn da, nếp nhăn và ngăn ngừa lão hóa Nha đam giàu anthraquinones và các vitamin A,C,E, … giúp thúc đẩy quá trình chữa lành và phục hồi mô da. Những chất chống oxi hóa trong nha đam giúp giảm các nếp nhăn và dấu hiệu lão hóa, làm mờ sẹo và ngăn ngừa vết rạn da. 6. Chữa lành và giảm các triệu chứng bệnh vảy nến, bệnh rosacea Sử dụng nha đam để rửa mặt và bôi lên các vết đỏ, bong tróc, … có thể giúp giảm triệu chứng bệnh trứng cá đỏ và bệnh vảy nến, thậm chí giúp ngăn ngừa chúng tái phát. 7. Làm sạch, chữa lành các vết thương và nhuận tràng Ngoài đặc tính kháng khuẩn, nha đam còn chứa một số chất khử trùng giúp tiêu diệt vi khuẩn và nấm, giúp làm sạch vết thương, giúp vết thương nhanh lành nếu được bôi lên vết cắt và ết thương trước khi băng bó. Ngoài ra, nha đam còn giúp làm dịu, chữa lành vết loét dạ dày, viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Nha đam không chỉ giúp làm dịu và chữa lành vết thương bên ngoài mà còn cả bên trong nếu bạn ăn chúng. Tuy nhiên, lớp vỏ và nhựa aloin của nha đam là thuốc nhuận tràng mạnh và không tốt cho cơ thể nên phải làm sạch, loại bỏ chúng trước khi ăn. Không được sử dụng nha đam cho các bệnh nhiễm trùng do tụ cầu, bao gồm các bệnh nhiễm trùng giống tụ cầu như chốc lở vì nó có thể bịt kín miệng vết thương khiến tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng hơn. Trên đây là một số lợi ích tuyệt vời của nha đam đối với sức khỏe. Các bạn có thể tìm hiểu chi tiết bài viết hoặc các bài viết khác cùng chủ đề tại chuyên mục Làm đẹp – Đẹp từ bên trong của 1hot.vn: http://bit.do/fKNbm
 15. Muốn có một phòng khách đẹp, đặc biệt là phòng khách của những căn hộ cao cấp hay biệt thự thì không thể thiếu các loại nội thất đi kèm đúng không nào? Sau đây là 7 loại nội thất quan trọng cần có cho phòng khách của bạn. 1. Thảm trải sàn Chức năng: giúp cho việc đi lại thêm phần êm ái, giữ ấm chân vào mùa lạnh, giúp sàn nhà sạch sẽ và gọn gàng, trang trí phòng khách giúp phòng khách thêm đẹp, sang trọng và có bố cục lập thể hơn. Thảm trải sàn hiện nay có đa dạng các mẫu mã, màu sắc, chất liệu, họa tiết thiết kế, … Tùy vào bố cục, phong cách, gam màu chủ đạo của phòng khách và mục đích, đặc điểm hoàn cảnh sử dụng mà lựa chọn loại thảm trải sàn cho phù hợp. 2. Sofa Sofa là một nội thất không thể thiếu cho một căn phòng khách. Sofa cũng có chức năng trang trí cho căn phòng khách thêm đẹp và sang trọng, dùng để ngồi, nằm để đọc sách, xem phim hoặc nghỉ ngơi, … Có 2 loại được sử dụng phổ biến hiện nay là ghế sofa góc và ghế sofa rời. Giống như thảm trải sàn, ghế sofa hiện nay đa dạng về màu sắc, thiết kế, kích cỡ … khi chọn mua sofa cũng cần lưu ý đến kích cỡ, phong cách và gam màu chủ đạo, … của phòng khách để chọn đúng loại sofa cần mua. 3. Gối ôm, gối tựa Chức năng: thường dùng chung với sofa, tạo sự thoải mái, êm ái khi nằm hoặc ngồi, có tác dụng trang trí. Đối với gối ôm, gối tựa thì ngoài những lưu ý khi mua giống như sofa và thảm trải sàn, còn cần lưu y đến màu sắc, chất liệu của sofa phòng khách vì chúng thường đi chung với nhau. 4. Bàn trà/bàn cà phê Chức năng: dùng để tiếp khách, ngồi trò chuyện với khách, bạn bè hay các thành viên trong gia đình, làm việc, đọc sách, … bên những món đồ uống. Thường được trang trí bởi bộ tách trà, vật trang trí hoặc hoa tươi, cũng có tác dụng điểm tô cho phòng khách thêm đẹp. Những lưu ý khi mua bàn trà/bàn cà phê giống với những đồ nội thất trên. Ngoài ra, còn cần lưu ý đến kích cỡ ghế ngồi, sofa, … chiều cao của người trong gia đình để lựa chọn bàn trà/bàn cà phê có chiều cao phù hợp. 5. Tủ hoặc kệ góc Chức năng: trưng bày vật trang trí như đồ gỗ, nước hoa, rượu, đồ lưu niệm, … cất giữ đồ vật như sách, hộp quà, … Một số loại tủ hoặc kệ góc phổ biến là: kệ gỗ treo tường, kệ để góc, kệ tivi, kệ đúng, tủ sách treo tường, tủ trang trí rượu, … Tùy vào phong cách, màu sắc phòng khách và mục đích sử dụng để chọn tủ hoặc kệ góc phù hợp. Trên đây là 5 đồ nội thất trang trí cần thiết cho phòng khách của bạn. Các bạn có thể tham khảo chi tiết bài viết này hoặc các bài viết khác cùng chủ đề tại chuyên mục Đời sống của 1hot.vn