• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

elipsport

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  32
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About elipsport

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Khi chúng ta già đi, các chức năng khác nhau của cơ thể chắc chắn sẽ dần suy giảm. Một khi cơ thể suy giảm, nhiều người cao tuổi sẽ ngày càng ít muốn ra ngoài vì họ cảm thấy việc ra ngoài gặp gỡ mọi người rất phiền phức, đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh sa sút trí tuệ. Tham khảo thêm các tin tức tổng hợp sức khỏe và cuộc sống tại https://blogtuoitre.vn Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cảm nhận các kích thích bên ngoài thông qua mắt, tai, lưỡi, mũi và da. Những nhận thức này có thể được chia thành năm loại: thị giác, thính giác, vị giác, xúc giác và khứu giác, còn được gọi là "năm giác quan". Hoạt động thể chất có thể thúc đẩy hoạt động của năm giác quan của chúng ta. Đồng thời, vận động hợp lý cũng rất hữu ích để ngăn ngừa chứng mất trí nhớ và phục hồi chức năng nhận thức. Khi chúng ta già đi, các chức năng khác nhau của cơ thể chắc chắn sẽ dần suy giảm. Một khi cơ thể suy giảm, nhiều người cao tuổi sẽ ngày càng ít muốn ra ngoài vì họ cảm thấy việc ra ngoài gặp gỡ mọi người rất phiền phức, đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh sa sút trí tuệ. Loại bệnh mất trí nhớ Alzheimer, phổ biến ở Nhật Bản, lần đầu tiên xuất hiện dưới dạng chứng mất trí nhớ. Tiếp theo, thùy đỉnh và hồi hải mã của vỏ não bắt đầu có vấn đề, cuối cùng là vỏ não trước trán nằm ở vùng trán trong sẽ mất dần chức năng. Vỏ não trước trán còn được gọi là "trung tâm chỉ huy tinh thần" và chịu trách nhiệm cho các nhiệm vụ quan trọng như tập trung và ra quyết định. Trong số đó, "chức năng điều hành" có mối quan hệ chính với chứng sa sút trí tuệ. Chức năng điều hành đề cập đến khả năng thực hiện các hạng mục trong các kế hoạch khác nhau. Ví dụ, sau khi thiết kế menu, hãy mua đủ nguyên liệu, sau đó chế biến các nguyên liệu thành món ăn một cách chính xác. Có thể thực hiện chuỗi các bước này một cách chính xác có nghĩa là các chức năng điều hành trong não của chúng ta có thể hoạt động bình thường. Tuy nhiên, nếu bạn bỏ lỡ một loạt các thành phần mà bạn cần mua, và thay vào đó là mua một loạt những thứ không cần thiết một cách bốc đồng, thì đó được gọi là "rối loạn chức năng điều hành". Khi các triệu chứng "rối loạn chức năng điều hành" nói trên xuất hiện, cuộc sống lẽ ra đã có một mức độ bất tiện đáng kể. Vì vậy, việc nhận biết càng sớm càng tốt trong cuộc sống hàng ngày, đưa ra các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sớm trước khi chức năng của vỏ não trước suy giảm là điều rất quan trọng.
 2. Mùa đông sắp đến, tôi tin rằng mọi người đều biết rằng thời tiết lạnh sẽ làm tăng huyết áp, ăn ít muối, tập thể dục nhiều hơn và những kiến thức cơ bản khác về phòng ngừa và điều trị có thể không đủ đối với bệnh nhân tăng huyết áp. Xem thêm: Tin tức tổng hợp sức khỏe và làm đẹp, chăm sóc sức khỏe tại https://xinhmoingay.netTăng huyết áp là một bệnh mãn tính phổ biến. Cứ 4 người thì có một người bị tăng huyết áp. Có lẽ một số người thân và bạn bè của bạn là bệnh nhân tăng huyết áp. Ngoài việc thuyết phục họ ăn nhẹ và vận động cơ bản hơn, thực tế có một số cách để ngăn ngừa tăng huyết áp. Các góc chân mày cao, chẳng hạn như tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, lượng vitamin D và kali, và thuốc điều chỉnh huyết áp, có thể được bảo vệ tốt hơn nếu bạn biết thêm. Ngoài sự co lại của mạch máu khi lạnh, huyết áp cao vào mùa đông còn liên quan đến ánh nắng mặt trờiTrước khi nói về việc ngăn ngừa khóe mày bị tăng huyết áp vào mùa đông, hãy để tôi giải thích lý do tại sao huyết áp cao hơn vào mùa đông Theo Bệnh viện Đa khoa Dongwon, có 3 lý do khiến huyết áp tăng vào mùa đông: Sự giãn nở và co lại do nhiệt: Thời tiết lạnh sẽ làm cho các mạch máu co lại, đồng thời áp lực bên trong các mạch máu sẽ tự nhiên tăng lên. Nhiệt độ thấp gây hưng phấn thần kinh giao cảm: Khi gặp nhiệt độ thấp thần kinh giao cảm sẽ hưng phấn, lúc này chất catecholamine sẽ được tiết ra để chống lạnh, đồng thời chất này có tác dụng đẩy nhanh nhịp tim và co mạch, huyết áp theo đó cũng tăng lên. Ít ánh sáng: Ánh sáng mặt trời yếu hơn vào mùa đông làm giảm lượng vitamin D tổng hợp của cơ thể con người, vitamin D làm giảm khả năng hấp thụ canxi sẽ giảm, canxi thấp sẽ làm tăng huyết áp. Ngoài 3 lý do này, các yếu tố khác, bao gồm cả những nguyên nhân có thể khiến người ta ăn nhiều hơn, ít vận động và tăng cân trong mùa đông, đều liên quan đến việc tăng huyết áp. Do đó, nhiều chuyên gia kêu gọi duy trì thói quen tập thể dục và kiểm soát cân nặng càng nhiều càng tốt trong mùa đông để giảm tim. Nguy cơ mắc bệnh mạch máu. Những góc lông mày nào để kiểm soát huyết áp trong mùa đông? Ngoài những giáo dục cơ bản về sức khỏe mùa đông như ăn ít dầu, muối và đường, tập thể dục nhiều hơn, ăn nhiều rau quả, kiểm soát cân nặng thì cũng có một số góc mày có thể có lợi hơn: Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều hơn có thể giúp giãn nở mạch máu và giảm huyết ápNhư đã nói trước đó, mùa đông giảm ánh nắng sẽ làm giảm tổng hợp vitamin D trong cơ thể, giảm vitamin D sẽ làm giảm hấp thu canxi, giảm hấp thu canxi sẽ làm tăng huyết áp. Ngoài ra, Thông tin Giáo dục Sức khỏe của bệnh viện trực thuộc Đại học Y Trung Quốc chỉ ra rằng các nhà nghiên cứu Anh đã phát hiện ra rằng ánh sáng mặt trời có thể thay đổi nồng độ oxit nitric trong da, làm giãn mạch máu và giảm huyết áp. nên ra ngoài nắng nhiều hơn vào buổi trưa khi nhiệt độ cao hơn và nắng gắt để giúp kiểm soát huyết áp. Bổ sung nhiều kali, giảm huyết áp và không làm mất natri trong chế độ ăn Thông thường, ăn ít natri để giảm huyết áp là điều bình thường, nhưng ngoài việc giảm natri, bạn có thể bổ sung thêm một khoáng chất quan trọng khác là kali. Ăn nhiều kali hơn có thể giúp kiểm soát huyết áp mà không làm mất chế độ ăn natri.Theo Grand View Garden of Science and Technology, vào năm 2002, một cuộc khảo sát dịch tễ học xuyên quốc gia ở Canada đã phân tích lượng natri và kali của những người được hỏi và phát hiện ra rằng những người có lượng natri cao có tác động điều chỉnh huyết áp nhiều hơn nếu họ thực hiện chế độ ăn giảm natri; Bất kể lượng natri ăn vào là bao nhiêu, miễn là lượng kali nạp vào nhiều hơn 2,5 gram mỗi ngày, huyết áp thấp nhất có thể được duy trì, điều này cho thấy rằng lượng kali hấp thụ cũng đóng một vai trò lớn trong việc điều hòa huyết áp. Nên ăn nhiều thực phẩm giàu kali như rau, quả hạch, bột yến mạch, ngũ cốc nguyên hạt và các sản phẩm từ sữa để tăng lượng kali và giúp điều hòa huyết áp; nhưng những người có chức năng thận kém không nên dùng nhiều kali.
 3. Trung y cho rằng vị ngọt đi vào tỳ vị, hay nói cách khác là tỳ vị chi phối vị ngọt, vì vậy khi tỳ khí hư nhược, kinh lạc tỳ vị suy yếu thì có thể ăn nhiều thức ăn ngọt, có tác dụng bồi bổ tỳ vị. Xem thêm: Tin tức tổng hợp sức khỏe và làm đẹp, chăm sóc sức khỏe tại https://xinhmoingay.net Món ăn ngọt trong y học Trung Quốc không chỉ dùng để chỉ những món ăn có chút vị ngọt, mà quan trọng hơn là nó có tác dụng bổ tỳ, kiện tỳ. Dưới đây là một số thực phẩm ngọt tiêu biểu. Thứ nhất, khoai mỡ Khoai mỡ có vị ngọt, tính bình, thuộc kinh tỳ, phế, thận. Khoai mỡ có tác dụng bổ tỳ vị, dưỡng âm, dưỡng phổi, bổ thận ích tinh, thường được dùng chữa các chứng như tỳ vị hư nhược, ăn không tiêu, tiêu chảy mạn tính, phổi hư, ho suyễn, thận hư, di tinh, tiểu nhiều; Tác dụng tăng cường sinh lực cho dạ dày thường dùng cho người tỳ vị hư nhược, ăn không tiêu, tiêu chảy, phân sống. Nói chung, khoai mỡ sống nên được sử dụng để tăng cường âm dương, và khoai mỡ nấu chín nên được sử dụng để tăng cường sinh lực cho lá lách và ngăn chặn tiêu chảy. Khoai mỡ chủ yếu dùng thìa nạo thành bùn ăn với cơm nóng hoặc nấu chín, rất tốt cho việc bồi bổ dạ dày và bổ sung các chất thiếu hụt. Đậu khoai mỡ nấu chín, bỏ vỏ, thêm ít đường, ăn trước khi đi ngủ có tác dụng giải mộng, bổ thận, dạ dày. Bạn cũng có thể rửa sạch và cắt khoai mỡ thành từng miếng, cho xương sườn và rau vào nấu thành món canh có tác dụng bổ tỳ vị, bổ tỳ vị, thúc đẩy cơ thể cao lớn, đặc biệt thích hợp cho trẻ em ăn thường xuyên, bạn nữ nếu ăn thường xuyên còn có thể làm đẹp da, trắng da và bổ sung canxi. Thứ hai, Táo tàu Trung y cho rằng táo tàu có vị ngọt, tính bình, có tác dụng dưỡng trung, dưỡng khí, bổ tỳ, dưỡng huyết, an thần. hiệu ứng. Có ghi chép trong "Sắc thuốc": Táo tàu có thể "bổ khí, dưỡng tỳ và ích khí, dưỡng tim và phổi, chỉnh trại và bảo vệ, làm chậm âm và khí huyết, thúc đẩy cơ thể thể dịch, màu sắc tươi vui, thông chín lỗ thông, trợ giúp mười hai kinh mạch, và bài thuốc". Trong Tài liệu thực phẩm cũng có ghi: Táo tàu có thể “trường thọ, cơ thể nhẹ và kéo dài tuổi thọ, dưỡng trung và dưỡng khí, tăng cường sinh lực, giải trừ buồn chán, dưỡng tim phổi, dưỡng ngũ tạng, chữa suy kiệt”. Không chỉ vậy, ngay từ sớm trong dân gian Trung Quốc đã có câu rằng “3 quả chà là một ngày sẽ sống mãi.” Điều này cho thấy tác dụng thần kỳ của táo tàu. Táo tàu không chỉ bổ tỳ vị mà còn có tác dụng dưỡng khí, bổ huyết rất thích hợp cho các bạn nữ, táo tàu cũng có thể nấu cháo, hoặc thái nhỏ phơi khô ngâm nước uống thay trà. Xào tương đen trong chảo sắt và lấy nước uống có tác dụng giảm các triệu chứng như lạnh bụng và đau dạ dày. Thứ ba, nho y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng nho có tính hàn, vị chua ngọt, ích khí, bổ huyết, cường tráng cơ xương, dưỡng gan, bổ âm, lợi tiểu, thư giãn cơ bắp. Tăng cường lưu thông máu, làm ấm dạ dày và tăng cường sinh lực cho lá lách, giảm bớt phiền muộn và làm dịu cơn khát. Y học hiện đại cho rằng thành phần chính của nho là đường glucoza rất dễ được cơ thể con người hấp thụ trực tiếp nên cũng rất thích hợp cho những bệnh nhân tỳ vị hư yếu, ho, đau bụng, thiếu máu, viêm gan và phụ nữ có thai. Y học Trung Quốc tin rằng uống 15 ml rượu vang đỏ hai đến ba lần một ngày có thể làm ấm dạ dày và giảm co thắt, giảm cảm lạnh và giảm đau, thúc đẩy tiêu hóa và có lợi cho tim. Điều quan trọng cần nhắc nhở mọi người là những người dễ bị tiêu chảy phải ăn ít nho, nếu không bệnh tiêu chảy sẽ nghiêm trọng hơn.
 4. Phụ nữ đến tuổi mãn kinh có thể bị ảnh hưởng bởi những thay đổi mạnh mẽ trong nội tiết tố nữ và có thể bắt đầu cáu kỉnh, mệt mỏi, cảm xúc bất ổn, trầm cảm, giảm tập trung, đau bụng và thậm chí rò rỉ nước tiểu do sức cơ suy yếu Vấn đề cũng có thể xuất phát từ việc giảm nội tiết tố nữ. Xem thêm: Tin tức tổng hợp sức khỏe và làm đẹp, chăm sóc sức khỏe gia đình tại https://xinhmoingay.net Ngoài những vấn đề này, còn có một số chứng đau nhức chân tay, chẳng hạn như đau và tê ngón tay, ngón tay cò súng, hội chứng ống cổ tay và các vấn đề thoái hóa khớp thường gặp ở người trung niên và cao tuổi, cũng có thể liên quan đến nội tiết tố nữ.Nó chỉ ra rằng estrogen đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của sụn và khớp, nếu nó bị giảm quá mức do các vấn đề như vô kinh, nó có thể gây hại cho khớp. Cũng chính vì những triệu chứng này có thể liên quan mật thiết đến việc thiếu hụt nội tiết tố nữ, nên thông qua chất dinh dưỡng “isoflavone đậu nành” trong thực phẩm giúp duy trì sự cân bằng nội tiết tố, nó có thể giúp ích cho các triệu chứng trên. Các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Nhật Bản đã khuyến nghị một chế độ ăn uống đơn giản, thậm chí có thể khôi phục những ngón tay bị biến dạng trở lại những ngón tay tươi tốt ban đầu! Viêm khớp thoái hóa, ngón tay cò súng, hội chứng ống cổ tay đều có thể liên quan đến tiết estrogenGiám đốc Bệnh viện Đa khoa KIKOMAN Nhật Bản và Ryaka Tanaka cho biết, nội tiết tố nữ "estrogen" của phụ nữ sẽ giảm dần sau tuổi 40, gây ra nhiều triệu chứng khác nhau như cảm xúc bất ổn, tăng động, mệt mỏi, uể oải, trầm cảm. Ngoài các triệu chứng này, các vấn đề như đau ngón tay, tê, thoái hóa khớp,… cũng có thể bắt nguồn từ thời kỳ mãn kinh và xảy ra ở khớp đầu tiên của ngón tay. Như một ví dụ về bệnh viêm khớp thoái hóa "hạch Heberden (còn được gọi là nốt Heberden)", khoảng 81,4% trong số 555 bệnh nhân tại bệnh viện mà ông phục vụ là phụ nữ, so với 18,6 ở nam giới. % Rõ ràng là cao hơn nhiều, và độ tuổi khởi phát bệnh bắt đầu tăng lên từ những năm 50 và những năm 60 là đỉnh cao.Không chỉ nốt Heberden mà 66,4% trong số 854 trường hợp mắc chứng Ngón tay kích thích là nữ, ngoài ra hội chứng ống cổ tay cũng có xu hướng tương tự, bệnh nhân chủ yếu là nữ. Toshikazu Tanaka nhấn mạnh, khi estrogen trong cơ thể bị giảm, khuôn trượt của bàn tay có thể to ra và dày lên, đồng thời các dây thần kinh của bàn tay có thể bị chèn ép, có thể gây đau ngón tay và tê liệt. Thông tin do Bệnh viện Y khoa Goto ở Nhật Bản cung cấp cũng chỉ ra rằng các mô xung quanh khớp cần được tổng hợp estrogen. Việc bổ sung đủ estrogen sẽ giúp Nó thúc đẩy sự phát triển của sụn và ngăn ngừa thoái hóa khớp, đồng thời estrogen còn có tác dụng chống viêm, là hormone quan trọng giúp ngăn ngừa tình trạng viêm khớp. Ngoài ra, giảm tiết estrogen có thể dẫn đến loãng xương, điều này cũng đã được nhiều nghiên cứu trước đây chứng minh, tác động đáng kể của estrogen lên khớp là điều hiển nhiên.Do đó, Tanaka Toshika cho rằng bổ sung estrogen nên được coi là một phần trong việc ngăn ngừa và cải thiện các bệnh về tay này, trong những năm gần đây, có những phương pháp điều trị mới sử dụng bổ sung estrogen hoặc các chất tương tự như một phương pháp điều trị thực tế, Tanaka Toshika điều trị cho một trong những bệnh nhân Trong số đó, đã có trường hợp khỏi bệnh nhờ bổ sung nội tiết tố nữ. Bổ sung estrogen có lo tăng nguy cơ ung thư vú không? Thức ăn tự nhiên thoải mái hơn Tuy nhiên, nếu bổ sung nội tiết tố nữ trong thời gian dài, nhiều người lo ngại nó có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú, tuy không có cách nào chứng minh nhưng Tanaka Lihe đặc biệt khuyên bạn nên sử dụng những thực phẩm tự nhiên để đạt được hiệu quả tương tự như bổ sung các loại đậu có chứa isoflavone đậu nành. Đó là một cách tốt, Isoflavones trong đậu nành có thể đóng một vai trò tương tự như estrogen và giúp bệnh nhân cải thiện loại vấn đề này.Naoko Shidu, giáo sư dinh dưỡng tại Trường Quản lý Phụ nữ thuộc Đại học Nhật Bản, đồng thời là một chuyên gia về sức khỏe chế độ ăn uống, cũng cho biết cấu trúc của isoflavone trong đậu nành khá giống với estrogen, có chức năng bảo vệ xương và da, đồng thời có thể giúp giảm tiết estrogen sau khi mãn kinh. Phụ nữ giữ gìn sức khỏe. Và bởi vì isoflavone không phải là estrogen thực sự, chúng sẽ không làm tăng nguy cơ ung thư vú và ung thư cổ tử cung, và chúng cũng có thể ngăn chặn sự tiết quá nhiều hormone gây ung thư.Tanaka cũng nhấn mạnh rằng khoảng 30% bệnh nhân bị nốt Heberden đến bệnh viện mà ông phục vụ để điều trị đã được cải thiện đáng kể nhờ bổ sung isoflavone đậu nành. Bạn nên ăn thực phẩm từ đậu nành mỗi ngày để duy trì sức khỏe của mình. Không chỉ nữ giới mà nốt Heberden’s còn xuất hiện ở nam giới là bệnh lý mà nam giới và nữ giới cần lưu ý.Để ngăn ngừa và cải thiện các vấn đề trong thời kỳ mãn kinh, các chuyên gia dinh dưỡng giới thiệu công thức nấu đậu nành “đậu phụ sữa đậu nành” đơn giản, mời bạn xem trang hai!
 5. Sữa có thể đóng một vai trò quan trọng trong dinh dưỡng của một đứa trẻ, từ một đứa trẻ uống sữa mẹ đến một đứa trẻ mới biết đi ăn ngũ cốc với sữa đến một thiếu niên cho sữa vào sinh tố. Đặc biệt, sữa bò cung cấp nhiều loại vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác mà trẻ em cần để hỗ trợ tăng trưởng và phát triển. Xem thêm: Tin tức tổng hợp sức khỏe và làm đẹp tại https://2daydiet.net.vn Các loại sữa Mặc dù hầu hết những người chăm sóc trẻ đều nghĩ đến sữa bò khi họ nghe đến từ "sữa", nhưng hiện nay có rất nhiều loại đồ uống có tên gọi đó. Dinh dưỡng của các loại sữa khác nhau rất khác nhau. Các loại "sữa" khác nhau mà trẻ có thể uống bao gồm: Sữa bò (bao gồm nguyên chất, 2%, 1%, không béo / tách béo; hữu cơ ; cô đặc; bay hơi; cho ăn cỏ; có hương vị, chẳng hạn như sữa sô cô la ) Các sản phẩm thay thế từ sữa (chẳng hạn như gạo, hạnh nhân, đậu nành, dừa, hạt điều, cây gai dầu và yến mạch) Sữa dê Sữa dinh dưỡng Sữa bò tự nhiên chứa protein , canxi , kali và vitamin B12. Sữa bò được tăng cường vitamin D (có nghĩa là nó được thêm vào sữa bò trong quá trình chế biến). Vitamin A được thêm vào sữa giảm béo, ít béo và không béo. Vì đây là những chất dinh dưỡng quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển, Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) khuyến cáo rằng trẻ nhỏ hơn nên uống tối đa 2 cốc sữa mỗi ngày và trẻ lớn hơn nên uống 3 ly sữa bò, nếu trẻ không thích sữa bò lỏng, không dung nạp lactose, hoặc một gia đình ăn chay trường thì chất dinh dưỡng có trong sữa bò lại có trong các loại thực phẩm khác. Trẻ em vẫn có thể đáp ứng nhu cầu chất dinh dưỡng hàng ngày mà không cần sữa thông qua một chế độ ăn uống có kế hoạch tốt bao gồm các loại thực phẩm khác giàu protein, canxi, kali và vitamin A và D. Thực phẩm làm từ sữa bò, như sữa chua , kefir và pho mát, cũng một lựa chọn để đưa các chất dinh dưỡng từ sữa vào chế độ ăn của trẻ ngay cả khi trẻ không thích sữa bò dạng lỏng. Các lựa chọn thay thế sữa không phải sữa Nếu con bạn thích một loại sữa thay thế không phải sữa, như hạnh nhân hoặc sữa gạo, hãy chọn một phiên bản được bổ sung canxi và vitamin D. Sau đó, bạn cần đảm bảo cung cấp các loại thực phẩm khác trong ngày có chứa protein vì hầu hết Các sản phẩm thay thế từ sữa rất ít protein, cũng như các chất dinh dưỡng khác mà sữa cung cấp như vitamin A, kali và vitamin B12. Khuyến nghị về sữa cho trẻ em Nhìn chung, hầu hết trẻ em được hưởng lợi từ việc tiêu thụ sữa bò, hoặc các sản phẩm từ sữa bò, sau khi chúng được 12 tháng tuổi (nếu chúng không bị dị ứng sữa). Hãy nhớ rằng trẻ mới biết đi đang bú mẹ hai đến ba lần một ngày hoặc trẻ vẫn đang uống sữa công thức không nhất thiết cũng cần uống sữa bò. Tuy nhiên, chúng có thể cần thêm vitamin D nếu chúng đang cho con bú và không nhận được vitamin D từ nguồn khác. Trẻ em cần bao nhiêu sữa 1 đến 2 tuổi : 2 ly sữa mỗi ngày 3 tuổi trở lên : 3 ly sữa mỗi ngày Tất nhiên, nếu con bạn không uống sữa, bạn có thể thay thế bằng những thứ khác từ nhóm thực phẩm từ sữa, chẳng hạn như pho mát và sữa chua hoặc các thực phẩm khác có nhiều canxi và vitamin D. Lưu ý rằng không phải tất cả các loại sữa chua đều được bổ sung vitamin D. và hầu hết các loại phô mai sẽ không giàu vitamin D. Ngay cả khi con bạn (trên 12 tháng tuổi) uống sữa, chúng cũng sẽ cần ăn một số thực phẩm khác giàu canxi và vitamin D để đạt được mức khuyến nghị hàng ngày mới nhất là 600 IU mỗi ngày cho vitamin D. Chỉ sử dụng sữa để đạt được khuyến nghị về canxi không phải là một ý tưởng khôn ngoan. Uống hơn 3 ly sữa mỗi ngày có thể thay thế các thực phẩm khác trong chế độ ăn của trẻ, khiến trẻ có nguy cơ bị thiếu máu do thiếu sắt cũng như mất cân bằng các chất dinh dưỡng khác. Dị ứng sữa và không dung nạp lactose Nếu con bạn bị dị ứng sữa và dị ứng với protein trong sữa, thì chúng không nên uống sữa hoặc tiêu thụ các sản phẩm từ sữa được làm từ sữa. Trẻ bị dị ứng sữa có thể phát triển các triệu chứng từ phát ban đến các triệu chứng nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như thở khò khè, nôn mửa, tiêu chảy, hoặc thậm chí là sốc phản vệ. Trẻ bị dị ứng sữa nên tuyệt đối tránh tất cả sữa và các sản phẩm từ sữa và thay vào đó chuyển sang các nguồn thực phẩm không phải sữa để có đủ canxi và vitamin D trong chế độ ăn của trẻ. Một số trẻ bị dị ứng sữa cao hơn. Dị ứng sữa phổ biến hơn cả là tình trạng không dung nạp đường lactose , trong đó trẻ có thể dung nạp một số sản phẩm sữa, nhưng bị đầy hơi, tiêu chảy, đau bụng, buồn nôn và đầy hơi nếu chúng ăn quá nhiều hoặc các sản phẩm đặc biệt có nhiều lactose (loại đường xảy ra tự nhiên trong sữa động vật). Không giống như các trường hợp dị ứng sữa, trong đó trẻ phản ứng với protein trong sữa (thậm chí một lượng rất nhỏ), trẻ không dung nạp lactose không có đủ lượng enzym cần thiết để tiêu hóa lactose. Trẻ không dung nạp lactose thường có thể dung nạp một số sản phẩm sữa, mặc dù số lượng phụ thuộc vào từng trẻ. Ví dụ, một đứa trẻ có thể chỉ phát triển các triệu chứng nếu chúng có thêm một ly sữa, bánh pizza phô mai hoặc kem, v.v., nhưng chúng có thể ổn nếu chúng có một chút sữa với ngũ cốc. Sữa chua thường có ít lactose hơn, vì quá trình lên men làm giảm nó. Phô mai già hầu như không có lactose. Ngoài ra còn có sữa bò và các sản phẩm từ sữa bò có thêm enzym phân hủy đường lactose (lactase), vì vậy các sản phẩm này không chứa bất kỳ đường lactose nào.
 6. Theo thống kê từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), hơn 8% trẻ em (khoảng 6 triệu) bị dị ứng theo mùa. Mặc dù có nhiều loại thuốc không kê đơn (OTC) để điều trị các triệu chứng của viêm mũi dị ứng (sốt cỏ khô), nhưng không có giải pháp chung cho tất cả. Điều này đặc biệt đúng đối với trẻ nhỏ hơn hoặc nhỏ hơn. Xem thêm: Tin tức tổng hợp sức khỏe và làm đẹp, chăm sóc gia đình tại https://xinhmoingay.net Nguyên nhân Dị ứng là do phản ứng miễn dịch bất thường trong đó một chất vô hại khác, chẳng hạn như bụi hoặc phấn hoa, kích hoạt giải phóng histamine vào máu. Histamine là hóa chất gây ra các triệu chứng dị ứng như: Hắt xì Nghẹt mũi Sổ mũi Ngứa, chảy nước mắt Miệng hoặc ngứa cổ họng Thở khò khè Ho khan Khó thở Tức ngực Dị ứng theo mùa là những dị ứng liên quan đến việc tăng sản lượng phấn hoa từ cây cối, cỏ, cỏ dại và các loại cây khác. Tùy thuộc vào loại phấn hoa mà trẻ phản ứng, mùa dị ứng có thể kéo dài từ đầu mùa xuân đến cuối mùa thu. Những lựa chọn điều trị Điều trị dị ứng theo mùa bao gồm việc ức chế histamine hoặc làm giảm các triệu chứng dị ứng. Tốt nhất bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ nhi khoa trước khi sử dụng các sản phẩm này. Các lựa chọn dược phẩm bao gồm: Thuốc kháng histamine đường uống như thuốc nhỏ mắt Claritin (loratadine), Zyrtec (cetirizine), Allegra (fexofenadine) hoặc Zaditor (ketotifen fumarate) Thuốc xịt mũi chứa steroid, chẳng hạn như Flonase và Nasacort, để mở các đoạn bị tắc và ngăn chảy nước mũi Thuốc thông mũi, có ở dạng uống, lỏng, xịt và nhỏ mũi, giúp làm sạch chất nhầy ở mũi và cải thiện hô hấp Điều trị trẻ em bằng các loại thuốc dị ứng có thể là một thách thức. Trong một số trường hợp, thuốc có thể hoạt động tốt hơn ở người lớn so với trẻ em, trong khi các loại thuốc khác có thể quá mạnh ngay cả ở liều lượng khuyến cáo. Nếu bạn quyết định sử dụng thuốc chữa dị ứng, hãy chọn những loại thuốc được bào chế cho trẻ em và tuân theo thông tin kê đơn trên tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. Bạn cũng có thể hỏi ý kiến của dược sĩ, đặc biệt nếu hướng dẫn không rõ ràng. Không bao giờ đối xử quá mức với trẻ bằng cách tăng gấp đôi liều lượng, sử dụng hai loại thuốc kháng histamine khác nhau cùng một lúc hoặc tăng tần suất dùng thuốc. Những gì bạn có thể làm tại nhà Cách đầu tiên và tốt nhất để đối phó với dị ứng theo mùa là ngăn ngừa nó. Bạn có thể làm điều này bằng cách giảm thiểu sự tiếp xúc với phấn hoa và nấm mốc bằng cách giữ trẻ ở trong nhà, đóng cửa sổ và tuần hoàn không khí trong xe thay vì mở lỗ thông hơi. Kinh nghiệm thường sẽ cho cha mẹ biết loại chất gây dị ứng mà đứa trẻ phản ứng. Vào đầu mùa xuân, các nghi phạm chính là phấn cây và nấm mốc. Những thứ xảy ra từ mùa hè đến mùa thu thường liên quan đến cỏ phấn hương. Bạn cũng có thể kiểm tra mức độ phấn hoa và nấm mốc thông qua dịch vụ thời tiết tại địa phương hoặc trang web của Cục Dị ứng Quốc gia . Trong số các lựa chọn không dùng thuốc cho dị ứng theo mùa : Sử dụng HEPA hoặc máy làm ẩm để giảm các hạt lưu thông trong không khí. Dùng bình xịt mũi (bình xịt mũi) thay vì xịt mũi có chứa steroid. Thay vì dùng thuốc thông mũi, hãy thử cho trẻ ăn thức ăn cay để mở đường mũi. Chườm lạnh để giảm áp lực mũi hoặc ngứa mắt. Súc miệng bằng nước muối để giảm đau họng. Hút bụi thường xuyên. Máy hút "thân thiện với vật nuôi" đặc biệt tốt cho việc này. Khi nào cần gặp bác sĩ /đến bệnh viện Nếu dị ứng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của trẻ, bạn nên đặt lịch hẹn với bác sĩ nhi khoa. Trong một số trường hợp, bạn có thể được giới thiệu đến một chuyên gia dị ứng, người có thể thực hiện các xét nghiệm để xác định các chất gây dị ứng cụ thể mà con bạn đang phản ứng. Bằng cách đó, bác sĩ có thể kê đơn các mũi tiêm phòng dị ứng để giải mẫn cảm cho trẻ với các tác nhân gây bệnh cụ thể. Không bao giờ bỏ qua các triệu chứng dai dẳng hoặc trầm trọng hơn, đặc biệt nếu trẻ đang căng thẳng để thở, càu nhàu hoặc lỗ mũi phập phồng. Phát ban, sưng tấy và sốt là những dấu hiệu nguy hiểm khác. Trong bất kỳ trường hợp nào xảy ra, hãy tìm kiếm trợ giúp y tế ngay lập tức. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc quản lý các triệu chứng ở trẻ, đừng ngần ngại đến gặp bác sĩ nhi khoa. Trong một số trường hợp, có thể bị dị ứng nhiều hoặc phản ứng chéo ảnh hưởng đến con bạn hoặc các nguyên nhân khác có thể chỉ đơn giản là bắt chước các triệu chứng dị ứng.
 7. Khoảng 10% người trên thế giới mắc một số loại bệnh thận mãn tính, và tỷ lệ mắc bệnh đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây. Năm 2017, hơn 1,2 triệu người tử vong trực tiếp do bệnh thận, và 1,4 triệu người khác tử vong do các biến chứng tim mạch do suy thận gây ra. Các nhà nghiên cứu từ Viện Karolinska ở Thụy Điển và Đại học Griffith ở Úc đã phát hiện ra rằng việc lựa chọn một lối sống năng động (như ăn rau, tập thể dục và bỏ thuốc lá) có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính. Tạp chí Xã hội. Xem thêm: Tin tức tổng hợp sức khỏe và làm đẹp tại https://2daydiet.net.vn Các nhà nghiên cứu đã tiến hành đánh giá có hệ thống và phân tích tổng hợp hơn 100 bài báo nghiên cứu đã xuất bản để xem xét những thay đổi lối sống nào có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính. Sau khi phân tích dữ liệu của hơn 2,5 triệu người ở 16 quốc gia và khu vực, họ phát hiện ra rằng ăn nhiều rau hơn, tăng lượng kali, tập thể dục nhiều hơn, uống rượu điều độ, giảm lượng muối và bỏ hút thuốc có thể giảm nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính tới 14% đến 22%. Nhà nghiên cứu Jaymon Kelly cho biết: "Lối sống có thể ảnh hưởng lớn đến nguy cơ mắc bệnh thận. Các bác sĩ có thể đưa ra quyết định lâm sàng tốt hơn dựa trên điều này, và những người bình thường cũng có thể điều chỉnh lối sống của mình cho phù hợp để ngăn ngừa tổn thương thận". Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng những khuyến nghị về cuộc sống này áp dụng cho những người khỏe mạnh có thể có vấn đề về thận; những người đã mắc bệnh thận nên làm theo lời khuyên của bác sĩ để tránh tạo gánh nặng cho thận.
 8. Sốt là rào cản cho quá trình trưởng thành của trẻ, mỗi trẻ bị sốt với thời gian và mức độ khác nhau trong quá trình lớn lên. Tác động của sốt đối với cơ thể là hai mặt, một mặt sốt làm cho trẻ cảm thấy khó chịu, mặt khác sốt là cơ thể sử dụng khả năng miễn dịch để chống lại bệnh tật. Cha mẹ của trẻ thường rất lo lắng và hụt hẫng khi trẻ bị sốt lần đầu tiên, sau mỗi lần trẻ bị sốt thì tự chữa bệnh, hoặc nhờ bác sĩ chữa bệnh, dần dần tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế, khi trẻ bị sốt trở lại. Mẹ từ từ trở nên rất bình tĩnh. Xem thêm: Tin tức tổng hợp sức khỏe và làm đẹp, chăm sóc gia đình tại https://xinhmoingay.net  Nhưng một số trẻ không may mắn như vậy, cơn sốt của trẻ có thể không khỏi từ từ trong vòng ba năm ngày mà thường kéo dài rất lâu, trong y học chúng ta gọi những cơn sốt kéo dài hơn hai tuần là sốt dài ngày. Trẻ sốt kéo dài phải nhập viện để kiểm tra thêm nếu không xác định được nguyên nhân thông qua các đợt khám định kỳ tại phòng khám nhi. Sau khi nhập viện, bác sĩ sẽ khám toàn thân cẩn thận và khám bệnh có hệ thống để tìm nguyên nhân.  Nhiều nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra rằng trong số các nguyên nhân gây sốt lâu ngày thì bệnh truyền nhiễm là phổ biến nhất, đặc biệt là nhiễm trùng đường hô hấp. Các bệnh khác cũng có thể gặp trong các bệnh không lây nhiễm. Các bệnh không lây nhiễm là các bệnh không phải do nhiễm một số vi khuẩn hoặc vi rút hoặc các vi sinh vật khác. .  Các bệnh mô liên kết thường gặp là: viêm khớp vô căn vị thành niên kiểu hệ thống, lupus ban đỏ hệ thống, v.v. Loại viêm khớp tự phát ở trẻ vị thành niên toàn thân chủ yếu biểu hiện bằng chứng tăng thân nhiệt (sốt thư giãn là nhiệt độ cơ thể thường trên 39 ° C, với dao động lớn và biên độ dao động vượt quá 2 ° C trong vòng 24 giờ, nhưng tất cả đều trên mức bình thường), và Phát ban thoáng qua liên quan đến sốt (phát ban xuất hiện khi sốt, và phát ban biến mất sau khi sốt giảm), viêm khớp. Các triệu chứng điển hình được chẩn đoán tốt, nhưng nhiều trẻ không có biểu hiện viêm khớp trong giai đoạn đầu, vì vậy bác sĩ lâm sàng buộc phải quan sát chặt chẽ những thay đổi của tình trạng bệnh. Lupus ban đỏ hệ thống thường gặp ở bé gái trên 10 tuổi, chủ yếu là sốt nhẹ, sốt cao cũng có thể biểu hiện tổn thương nhiều cơ quan, loét miệng, rụng tóc, phát ban trên da,… Chẩn đoán dựa vào tự kháng thể. Mấu chốt của bệnh không khó nếu bạn muốn đi khám chẩn đoán căn bệnh này.  Các bệnh khối u sốt kéo dài bao gồm ung thư hạch, ung thư máu… vì những bệnh này gây nguy hiểm nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ, nếu không được điều trị kịp thời tiên lượng xấu nên cần được chú ý hơn. Hơn nữa, thường rất khó chẩn đoán các bệnh này trong giai đoạn đầu, đặc biệt là đối với ung thư hạch, sinh thiết mô nhiều lần và kiểm tra bệnh lý là chìa khóa để chẩn đoán.  Vì vậy, đối với những trường hợp trẻ sốt kéo dài không rõ nguyên nhân, cha mẹ phải đưa trẻ đến bệnh viện chính quy càng sớm càng tốt, khám toàn diện cho trẻ, tìm nguyên nhân sớm để có hướng điều trị dứt điểm.
 9. Cảm lạnh rất phổ biến ở trẻ em, đặc biệt là vào mùa đông. Các triệu chứng cảm lạnh bao gồm nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi, hắt hơi, đau họng và tai, ho và đau đầu. Không có phương pháp điều trị nào có thể làm cho cảm lạnh biến mất nhanh hơn. Nhưng paracetamol hoặc ibuprofen, chất lỏng và nước muối xịt mũi có thể giúp giảm các triệu chứng. Hãy đến gặp bác sĩ đa khoa nếu các triệu chứng của con bạn không cải thiện hoặc nếu con bạn không khỏe. Thật khó để ngăn chặn cảm lạnh lây lan, nhưng rửa tay và che miệng khi ho. Xem thêm: Tin tức tổng hợp sức khỏe và làm đẹp tại https://xinhmoingay.net Trẻ em và cảm lạnh Trẻ em mẫu giáo trung bình bị cảm lạnh ít nhất sáu lần một năm. Đôi khi, đặc biệt là vào mùa đông, có vẻ như con bạn bị ốm trong nhiều tuần liền, hầu như không qua khỏi một đợt cảm lạnh trước khi bị một đợt khác. Trẻ nhỏ bị cảm lạnh nhiều vì chúng chưa có cơ hội hình thành khả năng miễn dịch đối với nhiều loại vi rút gây cảm lạnh. Khi con bạn lớn hơn, trẻ sẽ dần hình thành khả năng miễn dịch và ít bị cảm lạnh hơn. Cảm lạnh còn được gọi là nhiễm trùng đường hô hấp trên . Nguyên nhân của cảm lạnh Hầu hết cảm lạnh là do vi rút gây ra. Trên thực tế, có hơn 200 loại vi rút có thể gây cảm lạnh. Các vi rút gây cảm lạnh lây lan khi hắt hơi, ho và tiếp xúc bằng tay . Thời tiết lạnh không gây ra cảm lạnh, nhưng cảm lạnh phổ biến hơn trong những tháng mùa đông . Điều này là do: mọi người tiếp xúc gần hơn với nhau vì họ ở trong nhà vi rút cảm lạnh tồn tại trong không khí và trên các bề mặt lâu hơn trong môi trường lạnh và khô khả năng chống lại vi rút cảm lạnh của cơ thể bạn bị giảm ở nhiệt độ thấp hơn. Những triệu chứng cảm lạnh Các triệu chứng khác nhau ở mỗi trẻ, và từ bệnh này sang bệnh khác. Bạn có thể thấy một hoặc nhiều thông tin sau: nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi hắt xì đau họng và tai ho đau đầu mắt đỏ Sưng hạch bạch huyết thỉnh thoảng sốt . Thông thường, con bạn sẽ chán ăn và thậm chí có thể cảm thấy buồn nôn hoặc nôn mửa . Cô ấy có thể đau khổ hoặc cáu kỉnh. Các triệu chứng cảm lạnh thường kéo dài từ vài ngày đến một tuần hoặc hơn. Con bạn thường sẽ hồi phục hoàn toàn mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Rất thỉnh thoảng có những biến chứng như nhiễm trùng tai , viêm thanh quản hoặc viêm thanh quản , hoặc nhiễm trùng đường hô hấp dưới như viêm tiểu phế quản hoặc viêm phổi . Đây là những bệnh tương đối ít gặp so với cảm lạnh không có biến chứng. Đôi khi thật khó để phân biệt các triệu chứng của cảm lạnh và cảm cúm . Khi mọi người nói rằng họ bị cúm, họ thường thực sự bị cảm. Những người bị cúm có thể bị đau cơ và ớn lạnh. Con bạn có cần đi khám bệnh về cảm lạnh không? Hầu như tất cả các bệnh cảm đều tự khỏi. Nhưng bạn nên đưa con đến gặp bác sĩ gia đình nếu con bạn có một hoặc nhiều triệu chứng sau. Con của bạn: sẽ không uống chất lỏng nôn thường xuyên mệt mỏi hoặc buồn ngủ bất thường bị sốt không cải thiện trong 48 giờ bị ho kéo dài hơn hai tuần thở ồn ào hoặc thở khò khè. Bạn nên gọi xe cấp cứu hoặc đến bệnh viện cấp cứu nếu con bạn: phàn nàn về cơn đau đầu dữ dội xanh xao và buồn ngủ ngày càng khó thở hoặc thở nhanh hơn hoặc khó hơn bình thường nhỏ hơn ba tháng tuổi và bị sốt phát ban sẽ không biến mất khi bạn cầm kính ép vào vết phát ban. Ngoài ra, hãy gặp bác sĩ đa khoa nếu con bạn không có vẻ tốt hơn trong 48 giờ hoặc nếu bạn lo lắng. Kiểm tra cảm lạnh Hầu hết trẻ em bị cảm lạnh không cần xét nghiệm. Đôi khi, bác sĩ đa khoa của bạn có thể làm các xét nghiệm để loại trừ các tình trạng khác. Đôi khi bác sĩ đa khoa của bạn có thể yêu cầu xét nghiệm máu hoặc ngoáy họng hoặc ngoáy mũi, hoặc lấy mẫu nước tiểu. Hiếm khi, bác sĩ đa khoa của bạn có thể yêu cầu chụp X-quang phổi . Điều trị lạnh Không có thuốc chữa cảm lạnh thông thường. Cũng không có phương pháp điều trị cụ thể nào có thể làm cho cảm lạnh biến mất nhanh hơn. Điều tốt nhất là điều trị các triệu chứng. Việc điều trị bắt đầu bằng việc đảm bảo rằng con bạn uống đủ nước để không bị mất nước, đặc biệt nếu trẻ bị sốt. Bạn có thể cần cho trẻ uống lượng chất lỏng ít hơn, chỉ thường xuyên hơn. Đây là những gì cần làm: Nếu trẻ dưới sáu tháng tuổi được bú sữa mẹ, hãy cho trẻ bú thêm. Nếu trẻ bú sữa công thức của bạn dưới sáu tháng , hãy cho trẻ ăn lượng sữa công thức thông thường. Nếu con bạn lớn hơn sáu tháng , hãy tiếp tục cho trẻ bú mẹ hoặc bú bình. Bạn cũng có thể cho trẻ uống chất lỏng trong như nước. Nếu con bạn lớn hơn một tuổi, hãy sử dụng chất lỏng bù nước dạng uống như Gastrolyte® hoặc Hydralyte ™. Bạn có thể mua những thứ này từ các hiệu thuốc và nhiều siêu thị. Dưới đây là một số điều bạn có thể làm để giảm bớt các triệu chứng của con mình: Nếu con bạn bị sốt và đau hoặc khó chịu, hãy cho trẻ uống paracetamol với liều lượng và tần suất khuyến cáo. Bạn cũng có thể cho trẻ em trên ba tháng tuổi dùng ibuprofen . Đừng ép con bạn ăn. Nếu con bạn không đói trong khi sốt, điều đó không sao cả. Sự thèm ăn của cô ấy sẽ trở lại khi cô ấy bắt đầu cảm thấy tốt hơn. Thử cho trẻ nhỏ nước muối sinh lý, có thể giúp làm dịu mũi bị nghẹt. Hãy thử một thìa mật ong vào buổi tối, có thể giúp giảm ho. Nhưng không cho trẻ dưới 12 tháng uống mật ong. Khuyến khích con bạn làm mọi thứ dễ dàng, nhưng không cần thiết phải nằm trên giường. Hãy để trẻ quyết định xem trẻ muốn hoạt động như thế nào. Lưu ý rằng không cần phải tránh xa các sản phẩm từ sữa - chúng không tạo thêm chất nhờn. Những loại thuốc này không được khuyên dùng cho bệnh cảm lạnh trừ khi bác sĩ của bạn nói khác: Thuốc ho : con bạn bị ho do khí quản của bé bị kích thích hoặc có nhiều chất nhầy, và thuốc ho sẽ không giúp được một trong hai vấn đề này. Thuốc thông mũi như Benadryl, Bisolvon, Demazin, Dimetapp, Duro-tuss , Logicin, Robitussin và Sudafed: những thuốc này có thể gây ra các tác dụng phụ như nhịp tim nhanh, bồn chồn và mất ngủ. Ngoài ra họ không thể không bị cảm lạnh. Thuốc kháng sinh : cảm lạnh thường do vi rút gây ra, vì vậy thuốc kháng sinh sẽ không giúp ích gì và thậm chí có thể gây rối loạn dạ dày và tiêu chảy. Các loại thuốc và phương pháp điều trị thay thế có thể không giúp ích cho trẻ, và một số loại thậm chí có thể có tác dụng phụ có hại. Ví dụ, hít phải bạch đàn có thể gây kích ứng hoặc thậm chí làm bỏng đường hô hấp của một số trẻ. Hãy hỏi dược sĩ hoặc bác sĩ gia đình nếu bạn không chắc chắn về loại thuốc hoặc phương pháp điều trị nào là tốt nhất cho con mình. Ngăn ngừa cảm lạnh Bạn không thể ngăn trẻ bị cảm lạnh. Nhưng có một số điều đơn giản mà bạn và con bạn có thể làm để giảm nguy cơ con bạn bị cảm lạnh hoặc lây bệnh cảm lạnh: Rửa tay bằng nước xà phòng ấm sau khi hắt hơi, ho, xì mũi và trước khi ăn. Ho vào khuỷu tay để tránh vi trùng vào tay. Không dùng chung chai, cốc và dụng cụ uống nước với những người bị cảm lạnh. Các chất bổ sung như vitamin C và echinacea không ngăn trẻ bị cảm lạnh . Và không có bằng chứng nào cho thấy vitamin C hoặc echinacea có bất kỳ ảnh hưởng nào đến thời gian kéo dài hoặc mức độ tồi tệ của cảm lạnh ở trẻ em nếu con bạn bắt đầu áp dụng các phương pháp điều trị này sau khi bị cảm lạnh. Nhưng việc sử dụng vitamin C liên tục có thể làm giảm thời gian và mức độ nghiêm trọng của cảm lạnh ở trẻ em.
 10. Trẻ bị sốt kéo dài hoặcdai dẳng có thể gây khó chịu cho cả cha mẹ và bác sĩ của họ . Một mặt, bạn không muốn phản ứng thái quá và khiến trẻ phải trải qua rất nhiều bài kiểm tra không cần thiết, nhưng bạn cũng không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì có thể điều trị hoặc điều gì đó rất nghiêm trọng. Các bác sĩ thường áp dụng phương pháp tiếp cận khôn ngoan từng bước khi quản lý một đứa trẻ có triệu chứng này. Xem thêm: tin tức tổng hợp sức khỏe làm đẹp tại https://2daydiet.net.vn Sốt kéo dài không rõ nguồn gốc Sốt kéo dài không rõ nguyên nhân (FUO) chỉ đơn giản là một cơn sốt kéo dài hơn bình thường, chẳng hạn như hơn 7 đến 10 ngày mà bạn mong đợi khi bị nhiễm virus đơn giản. Thuốc kháng sinh thường không được kê đơn chỉ vì trẻ bị sốt kéo dài. Trong nhiều trường hợp, không tìm thấy nguyên nhân cụ thể gây sốt, và nó chỉ dừng lại. Sốt không rõ nguyên nhân (FUO) thường được định nghĩa là bị sốt từ ba tuần trở lên mà không rõ lý do sau một tuần các bác sĩ cố gắng tìm ra nguyên nhân gây sốt. Đánh giá Nếu bác sĩ khám cho con bạn trong vòng ba đến năm ngày đầu tiên, họ có thể quyết định chỉ quan sát con bạn sau khi khám sức khỏe toàn diện và tùy thuộc vào tình trạng bệnh của con bạn có khỏe hay không. Sau đó, bác sĩ nhi khoa của bạn có thể sẽ làm thêm xét nghiệm nếu cơn sốt vẫn tiếp tục, như xét nghiệm liên cầu khuẩn và công thức máu, tùy thuộc vào các triệu chứng khác của con bạn. Tại thời điểm đó, nếu con bạn vẫn còn sốt, trẻ gần như chắc chắn cần được đưa đi khám lại. Điều này đặc biệt quan trọng vì bạn nghĩ rằng anh ấy đang trở nên tồi tệ hơn. Nếu bạn không cảm thấy thoải mái khi gặp lại bác sĩ nhi khoa của mình, thì hãy xem xét ý kiến thứ hai từ một bác sĩ nhi khoa khác hoặc bằng cách đến phòng cấp cứu tại bệnh viện nhi. Thử nghiệm thêm có thể bao gồm: Cấy máu Chụp X-quang ngực Xét nghiệm HIV Kiểm tra chức năng gan PPD để xét nghiệm bệnh lao Làm lại công thức máu Kiểm tra tốc độ lắng (ESR) và protein phản ứng C (CRP) Thử nghiệm đơn âm Phân tích nước tiểu và cấy nước tiểu Bảng hô hấp virus Một bài kiểm tra thể chất chi tiết có thể cung cấp thêm manh mối. Bác sĩ nhi khoa có thể đặc biệt chú ý đến các vết loét ở miệng, phát ban, sưng hạch bạch huyết hoặc các triệu chứng cổ điển của các bệnh nhi khoa như bệnh Kawasaki. Sau vài tuần trẻ bị FUO, việc kiểm tra thêm sẽ được thực hiện. Điều này có thể bao gồm siêu âm bụng hoặc chụp CT để tìm áp xe ẩn, cấy phân, ANA (xét nghiệm viêm khớp), xét nghiệm chức năng tuyến giáp và xét nghiệm kháng thể. Nếu bình thường, thì xét nghiệm các nguyên nhân gây sốt không do nhiễm trùng, như viêm khớp dạng thấp ở trẻ vị thành niên, các khối u ác tính và bệnh viêm ruột thường đến tiếp theo. Ho có thể chỉ ra một căn bệnh về đường hô hấp là nguyên nhân khiến trẻ sốt, chẳng hạn như cảm lạnh chuyển thành viêm phổi hoặc nhiễm trùng xoang. Viêm phổi khi đi bộ hoặc viêm phổi do mycoplasma có thể gây ra sốt cao và cũng có thể là nguyên nhân có thể gây ra các triệu chứng của trẻ. Không có gì bất thường nếu tình trạng nhiễm trùng này kéo dài từ một đến ba tuần trước khi trẻ bắt đầu có dấu hiệu cải thiện. Nguyên nhân phổ biến Ngoài bác sĩ nhi khoa của bạn, bác sĩ chuyên khoa bệnh truyền nhiễm nhi khoa và bác sĩ chuyên khoa thấp khớp nhi khoa có thể hữu ích nếu con bạn bị sốt kéo dài. Để giúp bác sĩ thu hẹp nguyên nhân gây sốt cho con bạn, hãy xem xét các câu hỏi sau và các nguồn có thể gây sốt: Nhiễm khuẩn Salmonella từ bò sát và bệnh psittacosis từ chim Có điều gì như thế này chạy trong gia đình không? (sốt Địa Trung Hải gia đình) Cháu có tiếng tim không? ( viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn ) Cháu đã từng ở xung quanh bất kỳ nông trại hoặc động vật hoang dã nào chưa? (brucellosis, bệnh sốt gan) Cháu đã từng bị bệnh xung quanh ai khác chưa? Cháu có bị bọ ve cắn không? (Bệnh Lyme, sốt Q, sốt đốm Rocky Mountain) Cháu có bị mèo con cào không? (bệnh mèo cào) Anh ấy đã uống thuốc gì chưa? (sốt thuốc) Cháu đã ăn bất kỳ thực phẩm sống hoặc nấu chưa chín hoặc uống sữa hoặc nước trái cây chưa tiệt trùng? Cháu đã từng bị những đợt như thế này chưa và chúng có liên quan đến vết loét trong miệng không? (Hội chứng PFAPA) Cháu có bỏ sót bất kỳ loại vắc xin thông thường nào không? (Bác sĩ của bạn có thể không nghĩ đến các các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin, cho rằng anh ta nên được tiêm phòng và bảo vệ chống lại chúng) Cháu có đi du lịch nước ngoài gần đây không? (sốt rét hoặc các bệnh khác) Ngoài cơn sốt, anh ấy có các triệu chứng khác như đổ mồ hôi ban đêm và sụt cân không? (ung thư hạch)
 11. Những gì bạn ăn khi đang cho con bú có thể ảnh hưởng đến cơ thể của bạn và thai nhi đang phát triển. Mặc dù sữa mẹ của bạn sẽ tốt ngay cả khi bạn không ăn kiêng, nhưng điều quan trọng vẫn là bạn phải ăn uống đầy đủ. Khi bạn ăn những thực phẩm lành mạnh, nó sẽ giúp thay thế các chất dinh dưỡng mà cơ thể bạn mất đi khi cho con bú và đảm bảo rằng sữa mẹ của bạn vẫn đủ dinh dưỡng cho con bạn. Xem thêm: Các tin tức về chăm sóc gia đình tại https://xinhmoingay.net Mẹo dinh dưỡng cho các bà mẹ cho con bú Không phải lúc nào cũng dễ dàng có được tất cả các chất dinh dưỡng mà bạn cần. Khi bạn làm mẹ, dù bạn có một đứa trẻ sơ sinh hay trẻ mới biết đi, bạn đều bận rộn và mệt mỏi. Thêm vào đó, nếu bạn không có nhiều người giúp đỡ, bạn sẽ rất khó để đảm đương tất cả những việc phải làm trong một ngày. Suy nghĩ nấu những bữa ăn lành mạnh và chăm sóc bản thân có thể dễ dàng bị sa ngã. Việc nay co thể hiểu được. Nhưng chăm sóc bản thân mới là điều quan trọng. Nếu bạn bỏ bữa hoặc ăn không ngon miệng, bạn có thể bị kiệt sức hơn , sụt cân quá mức và cảm thấy không khỏe chút nào. Tuy nhiên, nếu bạn dành thời gian để ăn uống đầy đủ và chăm sóc bản thân, bạn sẽ cảm thấy khỏe mạnh và mạnh mẽ hơn. Điều đó tốt hơn cho bạn và con bạn. Vì vậy, đây là một số mẹo ăn uống lành mạnh cho các bà mẹ đang cho con bú. Duy trì một chế độ ăn uống cân bằng Cố gắng duy trì một chế độ ăn uống cân bằng . Nếu có thể, hãy ăn ít nhất ba bữa chính cùng với nhiều loại thực phẩm lành mạnh và đồ ăn nhẹ mỗi ngày. Bạn có thể thấy rằng ăn sáu bữa nhỏ sẽ tốt hơn cho bạn. Cố gắng ăn nhiều loại trái cây và rau quả, protein nạc và ngũ cốc nguyên hạt đồng thời hạn chế đồ ăn vặt chứa calo rỗng. Luôn có sẵn đồ ăn nhẹ lành mạnh, trái cây và rau cắt sẵn, vì vậy bạn sẽ có nhiều khả năng lấy chúng như một bữa ăn nhẹ thay vì bánh quy hoặc một túi khoai tây chiên. Thêm cá vào chế độ ăn uống của bạn Thêm một số cá vào kế hoạch bữa ăn hàng tuần của bạn. Nếu bạn thích ăn cá, hải sản là một nguồn protein lành mạnh cũng cung cấp cho bạn các axit béo omega-3 thiết yếu. Bạn có thể yên tâm thưởng thức các loại hải sản có hàm lượng thủy ngân thấp khác nhau như cá hồi, cá ngừ đóng hộp nhạt, cá da trơn, cá rô phi, cá tuyết, tôm, cua, mực và ngao từ hai đến ba lần một tuần. Nhận đủ calo Nạp đủ calo mỗi ngày. Việc cho con bú và tạo sữa sẽ sử dụng rất nhiều năng lượng. Vì vậy, khi đang cho con bú, bạn nên nạp thêm khoảng 500 calo mỗi ngày. Bây giờ, chúng ta đang nói đến loại calo nào? Đồ ăn vặt có rất nhiều calo, nhưng những calo đó không bổ dưỡng. Vì vậy, đó không phải là loại bạn cần. Thỉnh thoảng bạn vẫn có thể ăn một chút đồ ăn vặt, nhưng hãy cố gắng hấp thụ hầu hết lượng calo bổ sung thông qua các bữa ăn chính và đồ ăn nhẹ lành mạnh hơn. Ăn thực phẩm tạo sữa Ăn một số thực phẩm tạo sữa . Nhiều loại thực phẩm lành mạnh và đồ ăn nhẹ mà bạn có thể chọn trong ngày cũng thúc đẩy nguồn cung cấp sữa mẹ lành mạnh. Bột yến mạch, đậu xanh (hummus), rau xanh đậm và hạnh nhân đều có đặc tính hỗ trợ sản xuất sữa đồng thời là một bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống lành mạnh cho con bú của bạn. Hạn chế một số thực phẩm Xem xét tiền sử dị ứng trong gia đình bạn và Hạn chế một số loại thực phẩm và chất . Nếu trong gia đình bạn có tiền sử dị ứng thực phẩm, chàm hoặc hen suyễn, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Có thể có một số thực phẩm như các sản phẩm từ sữa, đậu phộng hoặc động vật có vỏ mà bạn nên bỏ ăn để ngăn ngừa tiêu chảy , các triệu chứng giống như đau bụng, phát ban và phản ứng dị ứng ở con bạn. Giữ đủ nước Sữa mẹ chủ yếu được tạo ra từ nước . Và, cho con bú - đặc biệt là phản xạ thả lỏng - có thể khiến bạn cảm thấy khát. Vì vậy, bạn cần uống nhiều nước . Uống đủ để làm dịu cơn khát của bạn và cố gắng uống ít nhất tám ly nước hoặc đồ uống lành mạnh khác mỗi ngày. Một nguyên tắc nhỏ là uống nhiều nước mỗi khi bạn cho con bú . Nên thực hiện khoảng 8 đến 12 lần một ngày để bạn chắc chắn được bảo hiểm. Nếu bạn không bổ sung đủ chất lỏng, nó có thể dẫn đến mất nước và táo bón. Nó cũng có thể làm giảm nguồn sữa mẹ . Uống vitamin của bạn Trong khi chế độ ăn uống lành mạnh cho con bú có chứa tất cả các vitamin và chất dinh dưỡng cần thiết, bạn vẫn có thể tiếp tục bổ sung vitamin trước khi sinh. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng vitamin không thể thay thế một chế độ ăn uống lành mạnh mà chỉ có thể bổ sung vào đó. Mặt khác, vitamin có thể cần thiết nếu bạn bị thiếu vitamin, bạn đang cho con bú theo chế độ ăn chay hoặc thuần chay hoặc bạn đã phẫu thuật giảm cân . Bác sĩ sẽ cho bạn biết loại vitamin bổ sung nào bạn nên dùng. Cẩn thận với chế độ ăn kiêng Hãy cẩn thận với việc ăn kiêng . Nếu bạn lo lắng về việc giảm cân sau khi sinh con của bạn, bạn không đơn độc. Đó là mối quan tâm chung của các bà mẹ. Tuy nhiên, bạn không nên bắt đầu chế độ ăn kiêng quá sớm nếu đang cho con bú. Thực hiện một chế độ ăn kiêng giảm calo nghiêm ngặt hoặc uống thuốc giảm cân và các loại thảo mộc giảm cân khi đang cho con bú là không tốt cho sức khỏe. Làm như vậy có thể có hại cho bạn và con bạn. Tuy nhiên, một khi cơ thể bạn hồi phục sau khi sinh con và nguồn sữa mẹ được thiết lập, bác sĩ có thể đề nghị một chế độ ăn uống lành mạnh và chương trình tập thể dục để giúp bạn đạt được cân nặng mục tiêu. Tất nhiên, bạn cần phải hợp lý và nhớ rằng bạn đã mất chín tháng để đạt được vị trí hiện tại, vì vậy hãy đảm bảo dành cho bản thân ít nhất khoảng thời gian đó để trở lại nơi bạn muốn. Bạn không cần phải ăn kiêng nghiêm ngặt nếu đang cho con bú. Bạn có thể ăn bất cứ thứ gì bạn muốn, bao gồm thức ăn cay, sô cô la và tỏi. Bạn thậm chí có thể ăn đồ ăn vặt và uống cà phê buổi sáng. Điều chính cần nhớ là không đi quá đà. Ăn tất cả những thực phẩm lành mạnh mà bạn muốn, nhưng hãy ăn những món ăn vặt và những thực phẩm không tốt cho sức khỏe một cách vừa phải. Tìm thêm thông tin ở đâu Nếu bạn lo lắng về chế độ ăn uống của mình, bạn đang cho con bú song sinh (hoặc nhiều hơn) hoặc bạn đang cho con bú với một vấn đề sức khỏe cụ thể, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc chuyên gia tư vấn cho con bú . Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn có thể giúp bạn về thông tin chung và giới thiệu bạn đến chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ dinh dưỡng nếu cần. Chuyên gia dinh dưỡng hoặc chuyên gia dinh dưỡng có thể cung cấp cho bạn phân tích chi tiết hơn về chế độ ăn uống của bạn và giúp thiết kế một kế hoạch dinh dưỡng cho tình trạng cá nhân của bạn.
 12. Hôm nay, 2daydiet.net.vn giới thiệu với mọi người Top 12 loại cá giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe nhất. Tham khảo thêm tin tức tổng hợp sức khỏe và làm đẹp tại https://2daydiet.net.vn Cá là thực phẩm lành mạnh, giàu protein, đặc biệt quan trọng đối với axit béo omega-3 , đây là chất béo thiết yếu mà cơ thể chúng ta không tự sản xuất được. Axit béo omega-3 đóng một vai trò thiết yếu đối với sức khỏe của não và tim. Omega-3 đã được chứng minh là có tác dụng giảm viêm và giảm nguy cơ mắc bệnh tim . Chúng cũng quan trọng đối với sự phát triển trước khi sinh ở trẻ sơ sinh. Các Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) khuyến cáo ăn cá ít nhất 2 lần một tuần, cá đặc biệt là béo như cá hồi, hồ cá hồi, cá mòi, và cá ngừ, trong đó có nhiều chất omega-3s. Tuy nhiên, có một số rủi ro liên quan đến việc ăn cá thường xuyên. Các chất ô nhiễm như thủy ngân và polychlorinated biphenyls (PCB) tìm đường xâm nhập vào nước ngầm, hồ và nước biển từ chất thải sinh hoạt và công nghiệp của chúng ta, sau đó xâm nhập vào cá sống ở đó. Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) và FDA đã ban hành các hướng dẫn kết hợp cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ mang thai và cho con bú và trẻ em. Họ khuyên những nhóm này tránh cá có mức độ nhiễm thủy ngân cao hơn, thường bao gồm: - cá mập - cá kiếm - cá thu vua - cá ngói 12 loài cá siêu sao sau đây đã lọt vào danh sách “cá ngon nhất” của chúng tôi không chỉ vì có hồ sơ dinh dưỡng và an toàn tuyệt vời mà còn vì chúng thân thiện với môi trường - được đánh bắt hoặc nuôi có trách nhiệm và không bị đánh bắt quá mức. 1. Cá hồi Alaska Có một cuộc tranh luận về việc liệu cá hồi hoang dã hay cá hồi nuôi là lựa chọn tốt hơn. Cá hồi nuôi rẻ hơn đáng kể, nhưng nó có thể chứa ít omega-3 hơn và ít vitamin và khoáng chất hơn, tùy thuộc vào việc nó có được tăng cường hay không. Cá hồi là một lựa chọn tuyệt vời cho chế độ ăn uống của bạn nói chung, nhưng nếu ngân sách của bạn cho phép, hãy chọn loại hoang dã. Hãy thử công thức cá hồi nướng này với lớp men thơm ngọt để có một món ăn nhẹ dễ chế biến. 2. Cá tuyết Loại cá trắng có vảy này là một nguồn tuyệt vời của phốt pho , niacin và vitamin B-12 . Một phần 3 ounce nấu chín chứa 15 đến 20 gam protein. Hãy thử sốt piccata trên cá tuyết để có một món ăn bổ dưỡng, như trong công thức này . 3. Cá trích Một loại cá béo tương tự như cá mòi, cá trích được hun khói đặc biệt tốt. Tuy nhiên, cá hun khói chứa nhiều natri , vì vậy hãy tiêu thụ vừa phải. Món cá trích kiểu Địa Trung Hải của Jamie Oliver sử dụng phiên bản tươi trong công thức này . 4. Mahi-mahi Một loài cá nhiệt đới, mahi-mahi có thể chứa hầu hết mọi sự chuẩn bị. Vì nó còn được gọi là cá heo, nên đôi khi nó bị nhầm lẫn với cá heo có vú. Nhưng đừng lo lắng, chúng hoàn toàn khác nhau. Hãy thử một số bánh tacos mahi-mahi đen với một chiếc mayo chipotle cho bữa tối. 5. Cá thu Trái ngược với cá trắng nạc hơn, cá thu là một loại cá nhiều dầu, giàu chất béo lành mạnh . Cá thu vua là loại cá có hàm lượng thủy ngân cao, vì vậy hãy chọn loại cá Đại Tây Dương có thủy ngân thấp hơn hoặc cá thu nhỏ hơn. Hãy thử những công thức nấu ăn này cho những ý tưởng về bữa ăn. 6. Cá rô Một loại cá trắng khác, cá rô có kết cấu trung bình và có thể đến từ biển hoặc nước ngọt. Bởi vì hương vị nhẹ của nó, bánh mì panko có hương vị rất phù hợp với nó, giống như trong công thức này . 7. Cá hồi vân Cá hồi vân nuôi thực sự là một lựa chọn an toàn hơn so với tự nhiên, vì nó được nuôi để bảo vệ khỏi các chất gây ô nhiễm. Và, theo Monterey Bay Aquarium Seafood Watch , đây là một trong những loại cá tốt nhất bạn có thể ăn nếu xét về tác động của môi trường. Hãy thử các công thức nấu ăn cá hồi ngon này . 8. Cá mòi Cũng là một loại cá nhiều dầu, cá mòi rất giàu vitamin. Phiên bản đóng hộp rất dễ tìm và nó thực sự bổ dưỡng hơn vì bạn đang tiêu thụ toàn bộ cá, bao gồm cả xương và da — đừng lo lắng, chúng đã bị hòa tan khá nhiều. Hãy thử phủ lên món salad với một lon chúng để có một bữa ăn ngon. 9. Bass có sọc Dù nuôi hay hoang dã, cá vược sọc là một loại cá bền vững khác. Nó có một kết cấu chắc chắn nhưng không bong tróc và đầy hương vị. Hãy thử công thức chế biến món cá vược nướng với bơ hẹ chanh này. 10. Cá ngừ Dù tươi hay đóng hộp, cá ngừ là món khoái khẩu của nhiều người. Khi chọn cá ngừ tươi, hãy chọn miếng bóng và có mùi tươi của đại dương. Nó cũng dễ chuẩn bị - tất cả những gì nó cần là đun sôi nhanh chóng trên nhiệt độ cao. Người ta khuyến cáo rằng mọi người nên hạn chế cá ngừ vây vàng, cá ngừ albacore và cá ngừ ahi do hàm lượng thủy ngân cao . Thay vì màu trắng, là cá ngừ albacore, hãy chọn "ánh sáng" khi mua cá ngừ đóng hộp. Cá ngừ nhạt hầu như luôn là loài có hàm lượng thủy ngân thấp hơn được gọi là cá ngừ vằn. 11. Cá minh thái Alaska hoang dã Cá minh thái Alaska luôn được đánh bắt hoang dã ở phía bắc Thái Bình Dương. Vì hương vị nhẹ nhàng và kết cấu nhẹ, đây là loại cá thường được sử dụng nhất để làm cá que và các sản phẩm cá tẩm bột khác. Hãy thử công thức chế biến cá minh thái hấp bơ tỏi này. 12. Bắc cực char Cá hồi Bắc Cực thuộc họ cá hồi. Nó trông giống như cá hồi và hương vị của nó ở đâu đó giữa cá hồi và cá hồi, hơi giống cá hồi hơn. Thịt săn chắc, có vảy mịn và hàm lượng chất béo cao. Thịt của nó có màu từ đỏ sẫm đến hồng nhạt. Cá Bắc Cực được nuôi chủ yếu được nuôi trong các bể trên bờ nên ít gây ô nhiễm hơn so với các bể ở vùng biển ven bờ. Hãy thử công thức dễ dàng này để làm một chiếc bánh tráng men lá phong. Dưới đây là tổng hợp các loại cá tốt nhất cho sức khỏe. Hy vọng mọi người sẽ có một chế độ dinh dưỡng tốt và phù hợp
 13. Hôm nay xinhmoingay.net sẽ trả lời cho câu hỏi và thắc mắc của nhiều người về việc phụ nữ mang thai có nên tiêm phòng hay không? Cùng tìm hiểu các tin tức tổng hợp về sức khỏe và làm đẹp tại https://xinhmoingay.net Trong thực tế, tất cả những điều này là do "giảm khả năng miễn dịch". Đối với mẹ, thai nhi mang một nửa số nhiễm sắc thể từ bố là một “dị vật” ở một mức độ nào đó, để giảm khả năng thai nhi bị mẹ tấn công thì khả năng miễn dịch của thai phụ sẽ bị suy yếu toàn diện. Vì vậy, khả năng mắc cúm khi mang thai không chỉ cao mà sau khi mắc các triệu chứng sẽ nặng hơn, có thể biến chứng viêm phổi nặng, do đó, các hiệp hội sản phụ khoa các nước đều khuyến cáo phụ nữ có thai không nên sốt và tiêm vắc xin cúm càng sớm càng tốt dù đang trong thời kỳ mang thai. Nguy cơ nhiễm trùng ở phụ nữ có thai. Bản thân vắc-xin cúm là vắc-xin chết vi khuẩn (không hoạt động), sau khi tiêm sẽ không gây nhiễm trùng thực sự, hiếm khi gây sốt, khó chịu về đường hô hấp và các phản ứng khác, rất an toàn cho mẹ và bé. (Nguồn hình ảnh: Pixabay) Ngoài ra, bị ảnh hưởng bởi progesterone, niêm mạc mũi nở ra khi mang thai, không chỉ dễ bị viêm mũi dị ứng mà còn tạo điều kiện cho vi trùng xâm nhập. Vì vậy, ngoài cảm cúm, bà bầu cũng rất dễ bị cảm cúm thông thường, xì mũi, chóng mặt khi trúng mũi tên, ho kèm theo axit dạ dày khó ngủ, mặc dù thuốc cảm về cơ bản là điều trị triệu chứng nhưng phải tự khỏi. Tuy nhiên, do khả năng miễn dịch giảm, hồi phục kém khi mang thai, toàn bộ diễn biến của bệnh thường kéo dài ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống nên tôi khuyên thai phụ nên đi khám chuyên khoa sản hoặc tai mũi họng để được chỉ định điều trị triệu chứng như long đờm, ho. , Thuốc sổ mũi, thuốc nhức đầu. Vì các triệu chứng thuyên giảm, có cơ hội ngủ ngon và để bệnh tự lành, hơn nữa hiện nay chưa có bằng chứng nào chứng minh thuốc cảm có ảnh hưởng đến thai nhi nên các mẹ cứ yên tâm mà dùng. Nhiều mẹ nhận thấy sau khi mang thai, dịch tiết tăng lên, đôi khi có váng như váng sữa và có màu vàng xanh. Đó là do khi mang thai, estrogen tăng cao làm tăng tiết dịch âm đạo dễ bị nhiễm nấm Candida, không phải do vệ sinh vùng kín không tốt. Nếu ngứa kết hợp với em, em có thể quay lại phòng khám để kiểm tra, một mặt loại trừ khả năng vỡ nước, mặt khác sẽ kê đơn thuốc chống nấm để điều trị. Nhiều người nghĩ thuốc đặt vào âm đạo thật gần tử cung sẽ ảnh hưởng đến thai nhi nhưng thực tế thuốc ngấm qua niêm mạc sẽ không vào tuần hoàn cơ thể nên không ảnh hưởng đến thai nhi nên mẹ có thể yên tâm sử dụng. Ngoài ra, tôi khuyên bạn nên thay quần lót dùng một lần khi tiết nhiều dịch, không dùng miếng bông để tránh oi bức và thông thoáng, giảm ăn đồ ngọt để tránh ảnh hưởng đến độ pH của âm đạo, dễ sinh nấm mốc. Ngoài ra có thể dùng men vi sinh để ngăn ngừa nhiễm trùng. (Nguồn hình ảnh: Pixabay) Do hệ miễn dịch đường tiêu hóa bị suy yếu nên bà bầu ăn uống cũng dễ bị đau bụng, có khi cả nhà cùng ăn nhưng chỉ có mẹ bị nôn trớ, tiêu chảy. Vì vậy, khi mang thai, mẹ hãy cố gắng tránh ăn đồ ăn để qua đêm, đồ sống, đồ ăn kém vệ sinh, nếu không, một khi các triệu chứng về đường tiêu hóa xuất hiện sẽ khiến mẹ bị đầy hơi, đau dạ dày, đồng thời lo lắng không ăn được sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. May mắn thay, nguyên tắc điều trị viêm dạ dày ruột ở bà bầu cũng giống như người thường, uống thuốc và hạn chế ăn uống sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi, nếu mẹ bị mất nước thì có thể uống thuốc nhỏ giọt để bổ sung nước. Tóm lại, phụ nữ mang thai thực sự là đối tượng “dễ bị tổn thương” do suy giảm khả năng miễn dịch, may mắn là chỉ cần không bị sốt và mẹ có dấu hiệu sinh hoạt ổn định thì bệnh tật cũng hiếm khi ảnh hưởng đến thai nhi. Ngoài ra, các loại thuốc bác sĩ kê đơn về cơ bản đã được sàng lọc và sẽ không ảnh hưởng đến thai nhi, các mẹ thực sự không cần phải chịu không uống, khiến bản thân thêm đau đớn. Cuối cùng, tôi cũng muốn nhắc nhở phụ nữ mang thai tăng cường khả năng miễn dịch bằng cách dựa vào chế độ ăn uống cân bằng hàng ngày, ăn nhiều rau, ít thực phẩm chế biến sẵn, tập thể dục thường xuyên, mua nhiều thực phẩm tốt cho sức khỏe nhưng ăn ba bữa một cách bừa bãi, thay vì bỏ tất cả mọi thứ!
 14. Caffeine Hôm nay, 2daydiet.net.vn chia sẽ với mọi người về chất caffeine có trong cafe và những ảnh hưởng của nó như thế nào? Tham khảo thêm các tin tức tổng hợp sức khỏe và làm đẹp tại https://2daydiet.net.vn Caffeine là một hóa chất phổ biến Caffeine (ví dụ: KA-feen) là một hóa chất tự nhiên được tìm thấy trong lá trà, hạt cà phê, ca cao (thứ được sử dụng để làm sô cô la) và hạt kola (thực vật tạo ra hương vị của soda cola). Caffeine đã có trong thực phẩm mà con người ăn và uống hàng trăm năm nay. Ngày nay, caffeine được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm và đồ uống thông thường, chẳng hạn như cà phê, trà, nước tăng lực, ca cao nóng, soda, sô cô la và một số loại thuốc. Caffeine là một chất kích thích (nói: STIM-yuh-lunt). Chất kích thích khiến chúng ta cảm thấy tỉnh táo và minh mẫn hơn. Nhiều người uống đồ uống có caffeine vì họ nghĩ rằng nó giúp họ tỉnh táo và cảm thấy sảng khoái hơn. Nhưng không ai cần đồ uống có chứa caffein (nói: KA-fuh-nay-ted), đặc biệt là trẻ em. Thức uống tốt nhất cho trẻ em là nước và sữa, không chứa caffeine. Những người uống caffeine mỗi ngày có thể bắt đầu phụ thuộc vào nó. Nếu những người sử dụng caffeine thường xuyên không đủ liều lượng hàng ngày, hãy chú ý! Những người đã quen với caffein và không nhận được nó có thể bị đau đầu và mất tập trung, và cảm thấy mệt mỏi hoặc gắt gỏng cả ngày. Caffeine ảnh hưởng gì đến cơ thể bạn? Caffeine có thể khiến bạn tăng cảm giác. Caffeine có thể tăng cường năng lượng cho một người, nhưng nhiều caffeine cũng có thể gây ra những tác động không lớn khác. Quá nhiều caffeine có thể: làm cho bạn cảm thấy lo lắng hoặc nóng nảy. Tay của bạn có thể bị run. khiến bạn khó đi vào giấc ngủ, điều đó có nghĩa là bạn sẽ không thể chú ý đến trường vào ngày hôm sau khiến bạn đau bụng, nhức đầu hoặc nhịp tim đập nhanh. Trên thực tế, trẻ em có vấn đề về tim không nên uống caffein. Bạn có cần Caffeine? Caffeine không phải là một chất dinh dưỡng, giống như canxi, vì vậy bạn không cần nó. Trẻ em dưới 12 tuổi có lẽ nên bỏ hoàn toàn chất caffeine. Thanh thiếu niên không nên uống nhiều hơn 100 mg (khoảng 1 tách cà phê) mỗi ngày. Dưới đây là lượng caffeine có trong thực phẩm và đồ uống thông thường. Biểu đồ Caffeine Đồ uống / Đồ ăn Lượng thức uống / thức ăn Lượng Caffeine sương núi 12 ounces 55 mg Cô-ca Cô-la 12 ounces 54 mg Coke ăn kiêng 12 ounces 45 mg Pepsi 12 ounces 38 mg 7-Up 12 ounces 0 mg Nước tăng lực Red Bull 8,3 ounce 80 mg Cà phê pha (phương pháp nhỏ giọt) 5 ounce 115 mg * Trà đá 12 ounces 70 mg * Sô cô la đen 1 ounce 20 mg * Sô cô la sữa 1 ounce 6 mg * Nước giải khát ca cao 5 ounce 4 mg * Sô cô la sữa đồ uống 8 giống beo 5 mg * Thuốc giảm cảm 1 viên 30 mg * * Đây là lượng caffeine trung bình. Điều đó có nghĩa là một số sản phẩm này có thể chứa nhiều caffeine hơn một chút; một số có thể chứa ít hơn một chút. Nguồn: Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) và Hiệp hội Nước giải khát Quốc gia Cắt Caffeine Nếu bạn muốn cắt giảm lượng caffeine, hãy nói chuyện với cha mẹ bạn. Họ có thể giúp bạn hiểu số tiền bạn đang nhận được và giúp bạn cắt giảm. Kiểm tra danh sách thành phần trên nhãn và chọn đồ uống không chứa caffeine hoặc decaf. Nếu không, bạn có thể thấy mình trằn trọc thay vì ngủ và ngáy!
 15. Cách đây ít lâu Scottrade đã đề cập trên một nhóm người hâm mộ rằng bệnh Alzheimer (hay chứng mất trí nhớ ở người già) rất có thể là một bệnh chuyển hóa. Một số học giả thậm chí còn nói Đó là "Bệnh tiểu đường loại 3". Mặc dù cộng đồng học thuật đầu tư các nguồn lực đáng kinh ngạc vào nghiên cứu hàng năm, nhưng cho đến nay chúng ta vẫn chưa có phương pháp điều trị hiệu quả nào cho bệnh Alzheimer. Mặc dù thuốc có thể cải thiện các triệu chứng liên quan nhưng chúng không thể tự điều trị chứng sa sút trí tuệ. Tham khảo thêm tin tức về chăm sóc sức khỏe tại https://xinhmoingay.netNhưng vào năm 2014, Bredesen, một học giả từ Đại học California, tuyên bố rằng Chứng mất trí có thể được đảo ngược ... Chia sẻ trường hợp suy giảm trí nhớ Bài báo này được đăng trên tạp chí nước ngoài "Aging" chia sẻ câu chuyện của một số bệnh nhân đang trong quá trình điều trị. Sau đây là câu chuyện đầy cảm hứng của một trong những phụ nữ đã đánh bại chứng mất trí nhớ thành công:một phụ nữ 67 tuổi trong hai năm qua Tôi thấy trí nhớ của mình ngày càng kém đi. Công việc toàn thời gian thông thường của cô ấy đòi hỏi phải phân tích rất nhiều, rất tốn trí não. Nhưng vì chứng mất trí nhớ, cô ấy giờ buộc phải tính đến chuyện nghỉ việc.Cô nhận thấy rằng khi đọc đến cuối một bài báo, cô không nhớ mình đã nói gì ở đầu, vì vậy cô thường phải đọc đi đọc lại cùng một đoạn. Tình trạng của cô ấy trở nên tồi tệ đến mức cô ấy không thể nhớ được bốn chữ số, và nếu có nhiều hơn bốn chữ số, cô ấy phải viết chúng ra giấy.Cô ấy thậm chí có thể bị lạc trên đường từ công ty về nhà, nhầm lẫn tên của những con vật cưng của mình và quên công tắc đèn ở đâu. Mẹ của người phụ nữ cũng có triệu chứng tương tự khi bà 60 tuổi, do bệnh mất trí nhớ ngày càng nghiêm trọng nên bà được đưa vào trung tâm dưỡng lão và mất năm 80 tuổi. Bác sĩ của người phụ nữ nói với cô rằng cô sẽ lặp lại số phận của mẹ cô, dần dần bị thoái hóa đến mức không ai nhận ra, và mất hết khả năng tự chăm sóc bản thân.Người phụ nữ biết lúc này không có biện pháp điều trị tốt, không đủ tiền chăm sóc lâu dài nên quyết định tự kết liễu cuộc đời mình. May mắn thay, một người bạn của cô ấy biết về tình trạng này và đề nghị cô ấy nên được giới thiệu đến liệu pháp thử nghiệm.Ba tháng sau khi được điều trị, người phụ nữ nhận thấy rằng các triệu chứng của chứng mất trí đã thuyên giảm đáng kể. Giờ đây, cô ấy có thể lái xe mà không bị lạc, nhớ số điện thoại và thực hiện công việc của mình một cách dễ dàng. Hai năm rưỡi sau khi được điều trị, bà đã 70 tuổi và vẫn đang phải vật lộn với công việc ban đầu của mình. Nội dung điều trị sa sút trí tuệ Vậy, người phụ nữ trong câu chuyện đã chấp nhận uống thuốc tiên nào để vượt qua căn bệnh sa sút trí tuệ khiến bác sĩ mất trí nhớ? Sau đây là nội dung cách chữa bệnh sa sút trí tuệ ở phụ nữ: Loại bỏ carbohydrate tinh chế khỏi chế độ ăn uống, thứ khiến người phụ nữ giảm tới 9 kg. Tránh thực phẩm chế biến và chất gluten (gluten), ăn nhiều trái cây, rau và cá hoang dã. Bắt đầu học yoga. Ngồi thiền, hai lần một ngày, một lần trong 20 phút. Uống melatonin mỗi đêm. Ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm. Bổ sung vitamin B12. Bổ sung vitamin D. Lấy dầu cá. Bổ sung CoQ10. Tăng cường vệ sinh răng miệng, sử dụng bàn chải đánh răng điện và chỉ nha khoa. Sau khi thảo luận với bác sĩ, cô bắt đầu lại liệu pháp thay thế hormone (HRT). Nhịn ăn ít nhất 12 giờ một ngày (nhịn ăn ít nhất 12 giờ giữa bữa sáng và bữa tối). Tập thể dục, bốn đến sáu ngày một tuần, 30-60 phút mỗi lần. Không có loại thuốc mới thần kỳ nào được phát triển bằng công nghệ tiên tiến, nhưng với nhiều lần thay đổi lối sống và bổ sung dinh dưỡng, người phụ nữ đã thành công đánh bại chứng mất trí nhớ.