• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

anlacphat

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  55
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About anlacphat

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Tại những vị trí cao, nhà cao tầng nguồn nước thường không được ổn định dễ xảy ra tình trạng dòng nước chảy yếu hay nguồn nước không bơm lên đủ cho gia đình bạn, chính vì thế nên sự ra đời của máy bơm nước là điều cần thiết nhất, nó giúp bạn lưu thông và đẩy nguồn nước từ các mạch nước ngầm hay các nơi thấp lên đến các nơi cao hoặc các tòa nhà cao tầng, chung cư,... Cấu tạo của máy bơm nước gia đình panasonic gồm 2 phần: - Mô tơ: gồm vòng bi, bảng điện, quạt tản nhiệt,... - Đầu bơm: gồm guồn bơm (là vỏ bọc bên ngoài của đầu bơm) và cánh bơm. Chính vì thế, chúng dễ dàng bảo trì và sửa chữa, ít hỏng hóc vặt. Hơn thế nữa, kích thước máy bơm vô cùng nhỏ gọn với mức trọng lượng khoảng 5.9kg - 14kg nên lắp đặt không tốn nhiều không gian, phù hợp sử dụng cho gia đình hay các công trình khác nhau. Nếu khách hàng đang tìm nơi cung cấp bơm panasonic 200w , hãy liên hệ với chúng tôi, để được cung cấp sản phẩm hoặc máy bơm nước panasonic, chúng tôi chuyên cung cấp thiết bị điện cho công trình và đại lý với giá tốt, liên hệ chúng tôi để được nhận bảng giá ổ cắm âm sàn panasonic và nhiều ưu đãi nổi trội khác. Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện An Lạc Phát Phân Phối Toàn Quốc – Hàng Chính Hãng – Dịch Vụ Tốt Mã số thuế: 0311 944 829 Địa chỉ: 273/21/1 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh Địa chỉ showroom: Số 971 Hồng Bàng, P.9, Q.6, Tp.Hồ Chí Minh Chi nhánh Vĩnh Long: 68/7C, Phó Cơ Điều, F.3, Tp. Vĩnh Long Hotline 24/7 – Zalo: 0908 53 53 53 – Mr. Hoài Hotline 24/7 – Zalo: 0827 24 24 24 – Mr. Minh Email: thanhhoai@anlacphat.vn Website: anlacphat.com - phanphoiled.net - thietbidienpanasonic.org
 2. LED là từ viết tắt của Light Emitting Diode hay điốt phát quang là một linh kiện điện tử dựa trên chuyển tiếp p-n. LED có cấu trúc cơ bản của một điốt. Cấu trúc cơ bản của LED gồm hai lớp bán dẫn p, n ghép với nhau qua lớp tiếp xúc công nghệ. Hoạt động của LED dựa trên hoạt động của chuyển tiếp p-n. Tất nhiên ứng dụng chiếu sáng là một ứng dụng không thể thiếu đối với đèn LED. Hiện nay, đèn LED đang dần dần được thay thế cho các loại đèn truyền thống khác như đèn sợi đốt, đèn Halogen… Khi đời sống ngày càng nâng cao, đèn LED không những có tác dụng chiếu sáng, mà nó còn góp phần vào việc trang trí không gian trở nên lung linh và đầy màu sắc. Các sản phẩm đèn công nghệ LED thường đắt tiền hơn để mua, nhưng hiện nay nhu cầu về dòng thiết bị này đang tăng cao nên giá thành của chúng đang giảm dần hàng năm. Thiết bị chiếu sáng Dễ hư hỏng trong điều kiện nhiệt độ cao. CRI không phải lúc nào cũng tốt như đèn sợi đốt hoặc halogen, nhưng vấn đề này đang dần được cải thiện tốt hơn. Lượng sáng và chất lượng màu sắc có thể bị giảm theo tuổi thọ của đèn (đây là nhược điểm mà loại bóng đèn nào cũng có). Đây là công nghệ chiếu sáng được cho là mới nhất, nên việc tìm kiếm được các thông số kỹ thuật và lời khuyên chính xác có thể sẽ khó khăn với bạn. Đã có một số vấn đề được báo cáo về việc đèn led chớp nháy liên tục. Có nhiều nguyên nhân khiến điều này xảy ra như không tương thích với biến trở điều chỉnh độ sáng, không tương thích với máy biến áp… Tuy nhiên vấn đề này rất hiếm khi xảy ra. Để hiểu nhiều hơn về đèn Led. Bạn liên hệ ngay cửa hàng thiết bị điện An Lạc Phát - nơi mua bán đa dạng các loại thiết bị điện giao hành nhanh trên toàn quốc uy tín và chất lượng tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện An Lạc Phát “Chính Hãng – Dịch Vụ Tốt – Phân Phối Toàn Quốc” Mã số thuế: 0311 944 829 Địa chỉ: 273/21/1 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh Địa chỉ showroom: Số 971 Hồng Bàng, P.9, Q.6, Tp.Hồ Chí Minh CN Vĩnh Long: 68/7C, Phó Cơ Điều, P.3, Tp. Vĩnh Long CN Cần Thơ: 18 Mậu Thân, P. An Phú, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ CN Đà Nẵng: 107 Hồ Sỹ Dương. P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng Hotline 24/7 – Zalo: 0908 53 53 53 – Mr. Hoài Hotline 24/7 – Zalo: 0827 24 24 24 – Mr. Minh Email: thanhhoai@anlacphat.vn Website: phanphoiled.net
 3. Trong thời đại hiện đại hóa, đô thị hóa thì việc chiếu sáng đô thị góp vai trò rất quan trọng trong nền công nghiệp chiếu sáng công cộng, đường phố của nước ta. Để đáp ứng việc chiếu sáng tại nông thôn, đô thị, đường cao tốc, các con hẻm nhỏ, nên đèn đường Duhal có rất nhiều mức công suất khác nhau. Hơn nữa, khả năng tiết kiệm điện của đèn đường Duhal rất tốt nhờ vào công nghệ chip led hiện đại. So sánh giữa các thương hiệu cạnh tranh khác như Philips, đèn đường led 120w có tuổi thọ lâu hơn và tiết kiệm điện tốt hơn. Sản phẩm đèn của Duhal có thể sử dụng được trong vòng 20 năm với sự ổn định vượt trội. Khi lưu thông trên đường, dưới ánh đèn truyền thống sẽ gây ra hiện tượng mỏi mắt, làm mọi người khó chịu, dễ gây mệt mỏi và gia tăng tai nạn khi tham gia giao thông. Tuy nhiên đèn chiếu sáng đường phố 100w sử dụng chip led kiểu dang đa dạng có thể hoạt động với công suất 4w cho độ sáng tương đường đèn tuýp 38w, đèn sợi đốt 60w và đèn compact 18w. Ánh sáng của đèn Duhal cũng rất an toàn, dễ chịu, không gây ảnh hưởng đến mắt của người tiếp xúc với ánh đèn. Philips cũng có những đèn led chiếu sáng đường 100w kiểu dáng đa dạng tương tự như Duhal Nhiều bóng đèn ở khoảng cách gần nhau và hoạt động cùng một lúc lâu sẽ tỏa ra rất nhiều lượng nhiệt nóng, gây cảm giác bức bối, khó chịu, thêm vào đó là ảnh hưởng tới môi trường để khắc phục nhược điểm này đèn đường led Duhal đã sản xuất ra loại đèn đường led giảm sự tỏa nhiệt khi sử dụng, hướng tới người dân và an toàn, thân thiện với môi trường. Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện An Lạc Phát “Chính Hãng – Dịch Vụ Tốt – Phân Phối Toàn Quốc” Mã số thuế: 0311 944 829 Địa chỉ: 273/21/1 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh Địa chỉ showroom: Số 971 Hồng Bàng, P.9, Q.6, Tp.Hồ Chí Minh CN Vĩnh Long: 68/7C, Phó Cơ Điều, P.3, Tp. Vĩnh Long CN Cần Thơ: 18 Mậu Thân, P. An Phú, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ CN Đà Nẵng: 107 Hồ Sỹ Dương. P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng Hotline 24/7 – Zalo: 0908 53 53 53 – Mr. Hoài Hotline 24/7 – Zalo: 0827 24 24 24 – Mr. Minh Email: thanhhoai@anlacphat.vn Website: anlacphat.com
 4. Ông cũng cho biết Philips đã đón đầu xu hướng này bằng cách vận dụng năng lực công nghệ, kinh nghiệm được đúc kết qua hơn 125 năm tiên phong trong ngành chiếu sáng và mạng lưới Vạn vật Kết nối Internet để nghiên cứu, phát triển các công nghệ mới tích hợp chức năng thông minh và khả năng kết nối linh hoạt vượt trên giới hạn chiếu sáng, giúp tạo nên nhiều giá trị cho đời sống và nhu cầu của người tiêu dùng. Cuộc sống ngày càng phát triển, càng hiện đại và văn minh hơn. Chiếu sáng đô thị gắn liền với sự phát triển đô thị. Việc chiếu sáng đô thị hiệu quả giúp cho khu đô thị phát triển, hiện đại và văn minh hơn. Ngoài ra, còn làm tăng tính thẩm mỹ và giảm tỷ lệ tai nạn giao thông. Dẫn theo nhu cầu của con người ngày càng được nâng cao. Vì thế, Việc nghiên cứu, áp dụng những công nghệ chiếu sáng tiên tiến, hiện đại sẽ nâng cao hiệu quả trong chiếu sáng đô thị và giúp tiết kiệm điện năng, ngoài ra, còn giúp bảo vệ môi trường. Đèn LED có tuổi thọ trung bình cao gấp 4 lần (khoảng 15 năm), và tiết kiệm hơn 50% điện năng. Nếu sử dụng kết hợp các điều khiển thông minh, cảm biến có thể tiết kiệm thêm đến 40% điện năng. Hơn nữa, đèn led còn có các thiết kế bắt mắt, tăng độ thẩm mỹ, ánh sáng dịu nhẹ, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi sử dụng. sử dụng đèn đường led 50w của Rạng Đông nâng cao tuổi thọ của đèn. Để có thể tìm hiểu nhiều hơn về đèn đường led 100w cũng như các loại đèn led khác. Bạn hãy liên hệ ngay An Lạc Phát qua địa chỉ Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện An Lạc Phát “Chính Hãng – Dịch Vụ Tốt – Phân Phối Toàn Quốc” Mã số thuế: 0311 944 829 Địa chỉ: 273/21/1 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh Địa chỉ showroom: Số 971 Hồng Bàng, P.9, Q.6, Tp.Hồ Chí Minh CN Vĩnh Long: 68/7C, Phó Cơ Điều, P.3, Tp. Vĩnh Long CN Cần Thơ: 18 Mậu Thân, P. An Phú, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ CN Đà Nẵng: 107 Hồ Sỹ Dương. P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng Hotline 24/7 – Zalo: 0908 53 53 53 – Mr. Hoài Hotline 24/7 – Zalo: 0827 24 24 24 – Mr. Minh Email: thanhhoai@anlacphat.vn Website: anlacphat.com
 5. Thế bị điện đang trở nên vô cùng quan trọng đối với cuộc sống sinh hoạt cũng như trong sản xuất của người dân. Đối với CB tên quốc tế là Circuit Breaker hay còn được gọi là aptomat chống giật. CB được lắp chung với aptomat ở cầu dao tổng để chống các rò dòng, nhằm bảo vệ an toàn cho người sử dụng không bị điện giật. CB tổng được lắp đặt nhằm mục đích chống sấm chớp. Hơn thế nữa chúng cũng sẽ được mắc ở các máy lạnh, bình nước nóng và ở những chỗ cần sự an toàn tuyệt đối về điện. Cấu tạo của chúng cũng khá đơn giản: - Aptomat chống giật 1 pha: Thường thì ta cho 2 dây mát và lửa để đi qua 1 biến dòng có lõi sắt hình xuyến. Dòng điện sẽ đi ra ở dây nóng và trở về dây mát và ngược lại. - Aptomat chống giật sử dụng cho nguồn điện 3 pha và 3 dây : đi qua tâm biến dòng. Để được hiểu hơn về aptomat hay giá cb panasonic cũng như các loại thiết bị điện khác hay bảng giá công tắc ổ cắm panasonic . Bạn hãy liên hệ ngay An Lạc phát để có thê được tư vấn miễn phí qua địa chỉ: Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện An Lạc Phát Phân Phối Toàn Quốc – Hàng Chính Hãng – Dịch Vụ Tốt Mã số thuế: 0311 944 829 Địa chỉ: 273/21/1 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh Địa chỉ showroom: Số 971 Hồng Bàng, P.9, Q.6, Tp.Hồ Chí Minh Chi nhánh Vĩnh Long: 68/7C, Phó Cơ Điều, F.3, Tp. Vĩnh Long Hotline 24/7 – Zalo: 0908 53 53 53 – Mr. Hoài Hotline 24/7 – Zalo: 0827 24 24 24 – Mr. Minh Email: thanhhoai@anlacphat.vn Website: anlacphat.com - phanphoiled.net - thietbidienpanasonic.org
 6. Tối chủ nhật, ngày 4/10, Phủ Thủ tướng Pháp ra thông cáo cho biết, thủ đô Paris và 3 tỉnh tiếp giáp là Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis và Val-de-Marne chính thức bước vào danh sách các khu vực có mức báo động tối đa về tình hình y tế do dịch Covid-19 gây ra. Tối chủ nhật, ngày 4/10, Phủ Thủ tướng Pháp ra thông cáo cho biết, thủ đô Paris và 3 tỉnh tiếp giáp là Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis và Val-de-Marne chính thức bước vào danh sách các khu vực có mức báo động tối đa về tình hình y tế do dịch Covid-19 gây ra. Các nhà hàng tại Paris phải hạn chế hoạt động (Ảnh: Le Monde) Hôm thứ 6 vừa qua, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran đã công bố những con số đáng lo ngại, cho thấy thủ đô Paris và một số tỉnh lân cận ghi nhận những chỉ số liên quan tới dịch bệnh vượt qua ngưỡng báo động tối đa. Thời điểm đó, Chính phủ Pháp tuyên bố cần theo dõi thêm một vài ngày trước khi đưa ra quyết định liên quan. Như vậy, thông báo của Phủ Thủ tướng Pháp đồng nghĩa với tình trạng y tế tại khu vực Paris và một số tỉnh lân cận đã không được cải thiện trong vài ngày qua. Dự kiến, vào trưa nay (5/10), theo giờ Pháp, chính quyền thành phố Paris và các tỉnh Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis và Val-de-Marne sẽ chính thức công bố các biện pháp hạn chế cụ thể để ngăn chặn đà lây lan của virus, tránh rơi vào tình trạng y tế khẩn cấp. Trước thủ đô Paris và 3 tỉnh tiếp giáp, khu vực thành phố Marseille, Aix-en-Provence và tỉnh Guadeloupe đã bị xếp vào danh sách báo động tối đa. Tại các khu vực này, nhà hàng và quán bar phải đóng cửa trong vòng 15 ngày. Tuy nhiên, tại Paris, theo thông cáo của Phủ Thủ tướng, các nhà hàng vẫn có thể mở cửa nhưng với các điều kiện và quy định chặt chẽ hơn. Đây là thay đổi lớn sau khi Chính phủ Pháp đã có các cuộc tham vấn với những chủ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng trong những ngày qua, đồng thời nhận được ý kiến ủng hộ của Hội đồng khoa học. Cùng với quy định mới này, theo thông cáo của Phủ Thủ tướng, các nhà hàng tại thành phố Marseille và Aix-en-Provence cũng sẽ được mở cửa trở lại kể từ thứ hai, ngày 5/10.
 7. Nga hôm qua đã ghi nhận 10.499 ca mắc mới COVID-19 chỉ trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca mắc lên hơn 1,2 triệu ca. Đây là số ca mắc mới trong một ngày cao nhất kể từ giữa tháng 5 đến nay. Như vậy, Nga tiếp tục là nước có số ca mắc COVID-19 cao thứ tư thế giới. Riêng tại thủ đô Moscow, số ca mắc mới trong ngày đã tăng mạnh với hơn 3.300 ca. Thị trưởng thành phố cho biết, các bệnh viện tại đây đang rơi vào tình trạng quá tải do số bệnh nhân mắc COVID-19 đông và dự kiến sẽ sử dụng các bệnh viện dã chiến nếu tình hình tiếp tục xấu đi. Thủ đô Paris, Pháp và ba tỉnh lân cận đã chính thức bị xếp vào nhóm báo động tối đa vì dịch COVID-19. Tỷ lệ mắc mới COVID-19 ở các vùng này vẫn ở mức cao (khoảng 250 người trên 100 nghìn dân). Còn trên cả nước đã ghi nhận gần 17 nghìn ca mắc mới trong 24 qua. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, giới chức nước này đã kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch. Ông Olivier Veran - Bộ trưởng Y tế Pháp cho biết: "Nếu như mỗi người chúng ta cố gắng một chút, giảm tiếp xúc xã hội, đeo khẩu trang, tuân thủ các quy định giãn cách, rửa tay thường xuyên thì chúng ta có thể đẩy lùi được dịch bệnh". Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, điểm nóng COVID-19 ở châu Âu cuối tuần qua đã buộc phải áp đặt trở lại lệnh phong tỏa. Hiện gần một nửa trong tổng số hơn 10 nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày ở Tây Ban Nha là ở Madrid. Khoảng 4,8 triệu cư dân của thành phố và 9 thị trấn xung quanh bị cấm ra khỏi nhà sau 22h. Người dân tại các khu vực này chỉ được phép ra ngoài với mục đích đi làm, đi học, khám chữa bệnh và mua đồ thiết yếu. Tại Anh, số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày ở nước này đã tăng lên mức trên 10.000 ca, gần gấp đôi số ca bệnh mới trong đỉnh dịch tháng 3 vừa qua. Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm qua cảnh báo nước này đang phải đối mặt với một thời kỳ khó khăn, chống chọi với làn sóng COVID-19 thứ hai. Người đứng đầu Chính phủ Anh cho rằng dù có những tiến bộ đáng kể trong công tác nghiên cứu vaccine COVID-19 nhưng cũng không nên hy vọng quá nhiều về việc sớm có được loại vaccine này.
 8. Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin, 73 tuổi, hôm nay thông báo sẽ tự cách ly 14 ngày sau khi ông đã tiếp xúc với Bộ trưởng các vấn đề tôn giáo Zulkifli Mohamad Al-Bakri – người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS CoV-2 vào hôm nay. Theo Thủ tướng Malaysia, ông đã chủ trì cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia ngày 3/10 với sự tham dự của ông Zulkifli Mohamad Al-Bakri. Với việc tiếp xúc với người mắc Covid-19, ông sẽ tự cách ly tại dinh thự 14 ngày theo khuyến nghị của Bộ Y tế. Tuy nhiên, ông sẽ vẫn điều hành công việc từ xa và chủ trì các cuộc họp trực tuyến. Thủ tướng Malaysia khẳng định, việc ông cách ly sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động của chính phủ. Ngoài Thủ tướng, các quan chức Malaysia tiếp xúc gần với Bộ trưởng các vấn đề tôn giáo đều phải cách ly tại nhà 14 ngày. Tuy nhiên, hiện chưa có danh sách cụ thể. Dịch Covid-19 tại Malaysia đang bùng phát trở lại, buộc chính phủ nước này đã phải tổ chức họp khẩn ngày 3/10 để tìm cách đối phó. Hôm nay, nước này ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục, là 432 ca, nâng tổng số ca mắc đến nay là 12.813; trong đó có 137 người tử vong./.
 9. Như một vòng luẩn quẩn: Luật pháp đưa ra để bảo vệ các loài động vật quý hiếm khỏi bị săn đuổi, nhưng càng cấm thì càng hiếm, thu lợi càng cao và người ta càng làm. Rốt cục thì ở thời điểm hiện tại, săn trộm và buôn bán động vật hoang dã đã luôn là vấn đề hết sức nan giải đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Nhưng liệu bạn có biết đâu là loài vật bị săn trộm và buôn lậu nhiều nhất hành tinh này không? Hổ, voi, tê giác, sư tử, rắn? Đều không phải! Đáp án là tê tê, nằm trong số sinh vật thuộc tình trạng nguy cấp nhất hiện nay. Sinh vật nguy cấp nhất Vận mệnh gắn liền với tê tê của Elisa Panjang bắt đầu từ năm 10 tuổi, khi cô sống trong một ngôi làng giữa rừng ở phía Bắc đảo Borneo (Malaysia). Giờ đây, cô là một chuyên gia thuộc Trung tâm bảo tồn Danau Girang (Sabah, Malaysia), chuyên nghiên cứu về chính loài vật hiện đang ở trong tình trạng nguy cấp bậc nhất Đông Nam Á. Panjang kể lại rằng khi còn bé, một ngày cô đang chạy ra ngoài chơi thì bắt gặp một sinh vật có màu nâu, thân chứa vảy đang bò một cách chậm rãi ngoài bìa rừng.Vốn đã quá quen với nhiều loài vật hoang dã như lợn rừng hoặc chồn, nhưng sinh vật kia thực sự khá mới mẻ với cô bé Panjang 10 tuổi. Panjang vội chạy đến hỏi mẹ, và nhận được câu trả lời rằng đó là một con "tenggiling" - tên gọi tiếng Malaysia dành cho tê tê. Chúng ăn kiến, và có lớp vảy rất cứng. Vẻ ngoài kỳ lạ của tê tê đã khiến Panjang cảm thấy ngỡ ngàng. "Tôi thích nó luôn từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ lần đầu gặp mà tê tê đã trở thành loài vật tôi thích nhất," - Panjang kể lại. Từ sự tò mò, Panjang tìm hiểu nhiều hơn về tê tê. Đề tài khóa luận tốt nghiệp đại học của cô là tê tê Java. Luận văn thạc sĩ cũng là tê tê, và cả đồ án tiến sĩ tại ĐH Cardiff (Anh Quốc) cũng vậy. Nhưng càng tìm hiểu về tê tê, Panjang càng nhận ra một sự thật: số lượng của chúng đang giảm đi một cách đáng sợ.
 10. Chính phủ vừa ban hành nghị định 117 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó có vi phạm quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá. Theo đó, cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Trường hợp hút thuốc lá trên máy bay thực hiện theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Phạt tiền 3-5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Không có chữ hoặc biểu tượng "cấm hút thuốc lá" tại địa điểm cấm hút thuốc lá theo quy định của pháp luật; không tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý, điều hành. Quy định mới cũng phạt tiền 5-10 triệu đồng nếu nơi dành riêng cho người hút thuốc lá không có phòng và hệ thống thông khí tách biệt với khu vực không hút thuốc lá; không có dụng cụ chứa mẩu, tàn thuốc lá; không có biển báo tại vị trí phù hợp, dễ quan sát; không có thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Quy định nói trên sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15-11-2020. Nhà thờ Lớn là một trong những điểm du lịch không khói thuốc tại Hà Nội (Ảnh minh hoạ) Tại hội thảo thực trạng triển khai môi trường không khói thuốc diễn ra ngày 2-10 ở Hà Nội, nhiều chuyên gia cho rằng tình trạng hút thuốc tại các địa điểm cấm tuy đã giảm nhưng vẫn còn tái diễn. Theo bà Nguyễn Thị Thu Hương, Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế), do thực trạng lực lượng thanh tra mỏng, cùng lúc phải phụ trách nhiều lĩnh vực, thanh tra các cấp chưa quan tâm việc thanh kiểm tra công tác phòng chống tác hại thuốc lá. Trong khi đó, một số lãnh đạo đơn vị cơ sở chưa thực sự quan tâm đến thực hiện môi trường không khói thuốc, thực hiện không nghiêm khắc. Ít trường hợp cán bộ bị xử lý. Đại diện Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá cho rằng chế tài xử phạt người vi phạm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hiện rất khó thực hiện. Hành vi hút thuốc tại địa điểm cấm diễn ra rất nhanh, không có bằng chứng gây khó khăn trong việc xử phạt. Các chuyên gia này cho rằng cần tăng cường sự phối hợp liên ngành để triển khai công tác kiểm tra, giám sát. Cần tăng mức phạt và công khai đối tượng bị phạt đối với các đơn vị vi phạm thực hiện môi trường không khói thuốc sau nhiều lần kiểm tra vẫn vi phạm. Hiện trên thế giới có 62 quốc gia quy định về môi trường không khói thuốc lá hoàn toàn. Một số quốc gia mở rộng phạm vi địa điểm cấm hút thuốc lá sang các khu vực khác như ban công tại các chung cư (Phần Lan), công viên (Luxembourg, Malaysia và Singapore), hay các cơ sở lưu trú và địa điểm du lịch như tại Việt Nam…
 11. Cơ quan CSĐT Công an TP. Chí Linh (Hải Dương) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Ngọc Trường (SN 1982), Đặng Ngọc Thắng (SN 1985) và Đặng Quang Ngọc (SN 1986, cùng trú tại TP. Chí Linh) về tội "Gây rối trật tự công cộng". Điều tra xác định, vào chiều tối 31/8, nhóm khoảng 15 người mang theo theo dao, kiếm đến nhà bà Đỗ Thị Dương (SN 1949, trú tại đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, TP. Chí Linh). Lúc này, nhóm người tay cầm dao, kiếm và liên tục chửi bới, gây rối trật tự, đe dọa đánh anh Phạm Ngọc Anh (SN 1978, con trai bà Dương). Sau một thời gian đe dọa họ yêu cầu anh Ngọc Anh ra ngoài nhưng bất thành nên rời đi. Lo sợ con trai bị hành hung, đe dọa tính mạng, bà Đỗ Thị Dương đã phản ánh tới Công an TP. Chí Linh và trình báo về sự việc. Sau một tháng xác minh, điều tra, Công an TP. Chí Linh đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can trên. Đồng thời, mở rộng điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng còn lại.
 12. Theo chia sẻ của Chủ tịch Bamboo Airways, ông vừa có cơ duyên tham dự sự kiện thả rùa con về với biển tại Côn Đảo - "thiên đường" của các loài rùa biển tại Việt Nam. Gần 200 chú rùa con, thành quả của quá trình bảo quản và cho ấp cẩn thận tại Côn Đảo sau gần 2 tháng, được đưa xuống gần bờ cát vào thời điểm bình minh, khi mặt trời chưa gay gắt, bởi ánh sáng chiếu vào mắt sẽ khiến rùa con lạc đường. Quãng đường di chuyển không xa nhưng là chặng đường vô cùng quan trọng với những chú rùa mới nở, bởi thời điểm bò trên bãi cát cũng là lúc rùa con "định vị" nơi mình sinh ra để có thể quay lại sau khoảng 30 năm. Sau khi tiến ra biển, những chú rùa sẽ dấn thân vào một hành trình cần nhiều may mắn, với hàng trăm, hàng nghìn km trên biển và tỷ lệ sống sót là 1/1000. Chứng kiến khoảnh khắc đầu đời của rùa con là trải nghiệm khó quên đối với bất cứ du khách nào khi đến với Côn Đảo, và ông Trịnh Văn Quyết, người đứng đầu FLC cũng không phải ngoại lệ. "Được theo dõi và khích lệ những chú rùa con ngây thơ đang theo bản năng tìm về với biển, quả thật là niềm vui trong trẻo lâu rồi mới thấy. Có khoảng thời gian vài ngày hòa mình với thiên nhiên tươi đẹp, kỳ thú, dù ngắn ngủi nhưng thực sự là món quà tinh thần vô cùng đáng giá", Chủ tịch Bamboo Airways kể. Mới đây, cuối tháng 9, hãng hàng không Bamboo Airways của ông Trịnh Văn Quyết đã chính thức mở 3 đường bay thẳng từ Hà Nội, Hải Phòng, Vinh tới Côn Đảo, đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều năm, có cùng lúc nhiều đường bay thẳng được mở tới Côn Đảo, lần đầu tiên hành khách được sử dụng dịch vụ Hạng Thương Gia khi bay tới Côn Đảo và lần đầu tiên máy bay phản lực thế hệ mới Embraer E195 được khai thác tại Việt Nam. Trước đó, Bamboo Airways đã công bố đặt tên những chiếc máy bay Embraer 195 đầu tiên về biên chế của hãng là Côn Đảo National Park (Công viên Quốc gia Côn Đảo) và Côn Sơn Island (Đảo Côn Sơn). Hãng cũng cho biết những máy bay tiếp theo gia nhập đội bay sẽ được trang trí lớp vỏ bằng hình ảnh kí họa rùa biển Côn Đảo và slogan "Save the Turtles" (Bảo tồn Rùa biển). Đồng thời, Bamboo Airways sẽ trích một phần doanh thu khai thác các chuyến bay Côn Đảo để đóng góp cho quỹ bảo tồn rùa biển tại khu vực này, với mong muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường Côn Đảo - nơi sở hữu thiên nhiên hoang sơ và hệ sinh thái biển, rừng đặc trưng, quý hiếm tới cộng đồng.
 13. Theo chia sẻ của Chủ tịch Bamboo Airways, ông vừa có cơ duyên tham dự sự kiện thả rùa con về với biển tại Côn Đảo - "thiên đường" của các loài rùa biển tại Việt Nam. Gần 200 chú rùa con, thành quả của quá trình bảo quản và cho ấp cẩn thận tại Côn Đảo sau gần 2 tháng, được đưa xuống gần bờ cát vào thời điểm bình minh, khi mặt trời chưa gay gắt, bởi ánh sáng chiếu vào mắt sẽ khiến rùa con lạc đường. Quãng đường di chuyển không xa nhưng là chặng đường vô cùng quan trọng với những chú rùa mới nở, bởi thời điểm bò trên bãi cát cũng là lúc rùa con "định vị" nơi mình sinh ra để có thể quay lại sau khoảng 30 năm. Sau khi tiến ra biển, những chú rùa sẽ dấn thân vào một hành trình cần nhiều may mắn, với hàng trăm, hàng nghìn km trên biển và tỷ lệ sống sót là 1/1000. Chứng kiến khoảnh khắc đầu đời của rùa con là trải nghiệm khó quên đối với bất cứ du khách nào khi đến với Côn Đảo, và ông Trịnh Văn Quyết, người đứng đầu FLC cũng không phải ngoại lệ. "Được theo dõi và khích lệ những chú rùa con ngây thơ đang theo bản năng tìm về với biển, quả thật là niềm vui trong trẻo lâu rồi mới thấy. Có khoảng thời gian vài ngày hòa mình với thiên nhiên tươi đẹp, kỳ thú, dù ngắn ngủi nhưng thực sự là món quà tinh thần vô cùng đáng giá", Chủ tịch Bamboo Airways kể. Mới đây, cuối tháng 9, hãng hàng không Bamboo Airways của ông Trịnh Văn Quyết đã chính thức mở 3 đường bay thẳng từ Hà Nội, Hải Phòng, Vinh tới Côn Đảo, đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều năm, có cùng lúc nhiều đường bay thẳng được mở tới Côn Đảo, lần đầu tiên hành khách được sử dụng dịch vụ Hạng Thương Gia khi bay tới Côn Đảo và lần đầu tiên máy bay phản lực thế hệ mới Embraer E195 được khai thác tại Việt Nam. Trước đó, Bamboo Airways đã công bố đặt tên những chiếc máy bay Embraer 195 đầu tiên về biên chế của hãng là Côn Đảo National Park (Công viên Quốc gia Côn Đảo) và Côn Sơn Island (Đảo Côn Sơn). Hãng cũng cho biết những máy bay tiếp theo gia nhập đội bay sẽ được trang trí lớp vỏ bằng hình ảnh kí họa rùa biển Côn Đảo và slogan "Save the Turtles" (Bảo tồn Rùa biển). Đồng thời, Bamboo Airways sẽ trích một phần doanh thu khai thác các chuyến bay Côn Đảo để đóng góp cho quỹ bảo tồn rùa biển tại khu vực này, với mong muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường Côn Đảo - nơi sở hữu thiên nhiên hoang sơ và hệ sinh thái biển, rừng đặc trưng, quý hiếm tới cộng đồng.
 14. Theo thông tin từ trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, sáng sớm nay (05/10), không khí lạnh đã tiến đến sát biên giới phía Bắc nước ta. Dự báo: Sáng nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc, chiều và đêm nay sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày hôm nay (05/10), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 15-40mm/12h. Riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn có nơi trên 70mm/12h); từ đêm nay mưa giảm dần. Ở các tỉnh Bắc Trung Bộ chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 4-5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Hà Nội: Ngày và đêm nay (05/10), có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 15. Đối với những người yêu thích phim kinh dị thì có lẽ ngôi nhà Amityville đã trở thành "sách vỡ lòng" bắt buộc phải biết tới. Thế nhưng ẩn sau những sự kiện đáng sợ, những bóng ma kinh hoàng có phải là một kế hoạch "chém gió" để khiến ngôi nhà này ma mị hơn thực tế? Quay trở lại buổi tối định mệnh 13/11/1974, Sở cảnh sát hạt Suffolk nhận được một cuộc gọi từ khu dân cư Amityville báo cáo rằng nghe thấy tiếng súng phát ra từ căn nhà số 112 Ocean Avenue. Chính tại nơi đây, 6 người nhà gia đình DeFeo đã bị bắn chết một cách tàn bạo. Hiện trường khi đó được mô tả không khác gì địa ngục trần gian với những vũng máu và xác chết đủ để khiến người dũng cảm nhất cũng phải ngã quỵ. Các nạn nhân là cha mẹ của Ronald Jr.: Ronald DeFeo Sr. (44) và Louise DeFeo (42); cùng với 4 anh chị em: Dawn (18), Allison (13), Marc (12), và John Matthew (9). Cả sáu người đều bị bắn với khẩu súng trường 35 inch Marlin 366C vào khoảng 3 giờ sáng ngày hôm đó. Khi đó, người con cả của gia đình DeFeo là Ronald DeFeo Jr., 23 tuổi, đã đứng ra nhận mình là thủ phạm ra tay sát hại bố mẹ và 4 người em của mình bằng khẩu súng trường Marlin. Thông qua việc điều tra, tên Ronald đã thú nhận mình và gia đình có xung đột từ ngày còn bé, hắn đã từng có lần dùng súng lục và đe dọa sẽ bắn chết bố mình. Ronald DeFeo phải dựa vào thuốc phiện và rượu để vượt qua bóng đen ám ảnh quá khứ.