• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

anlacphat

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  68
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About anlacphat

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Quạt hút âm trần là loại sản phẩm được sử dụng phổ biến hiện nay, lựa chọn, mua và sử dụng như thế nào đúng cách là các câu hỏi mà người tiêu dùng đặt ra sau khi mua các sản phẩm quạt hút âm trần là “ có những lưu ý gì trước khi lắp quạt hút âm trần hay không” câu trả lời là có. Hãy cùng An Lạc Phát tìm hiểu những lưu ý dưới đây nhé: Trước khi thực hiện thao tác lắp quạt theo quy trình bạn cần vệ sinh sạch sẽ khu vực trần nhà để đảm bảo khi lắp đặt và vận hành, bụi bẩn không bị cuốn theo luồng gió, bám vào cánh quạt gây tắc nghẽn khiến cánh quạt không thể hoạt động. Kỹ thuật viên cần dập cầu dao, tắt nguồn điện trước khi lắp đặt nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người lắp đặt cũng như những người xung quanh. Không gian kết cấu phù hợp với quạt hút gió âm trần là trên trần giả (trần 2 lớp), không được gắn lên tường. Trong suốt quá trình thao tác, cần đảm bảo lắp đúng quy cách, tuân theo thứ tự quy trình, tuyệt đối không đốt cháy công đoạn, cắt bỏ bước, đảo lộn thứ tự. Đọc kỹ, cẩn thận hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất. Xem thêm : Ổ cắm chống nước panasonic Xác định vị trí lắp đặt: cần thiết kế ô trần giả có kích thước tương đương với kích thước của quạt thông gió âm trần để đảm bảo độ an toàn và tính thẩm mĩ. Có thể tham khảo yếu tố phong thủy để xác định vị trí lắp đặt phù hợp nhất. Để chuẩn bị lắp đặt, tháo dời nắp của thiết bị. Với những chia sẻ về lưu ý khi lắp đặt quạt hút thông gió âm trần như vậy sẽ giúp cho mọi người có thêm nhiều kinh nghiệm để lắp đặt được quạt hút một cách đơn giản chính xác nhất. Để được hỗ trợ tư vấn về cách lắp đặt quạt hút thông gió âm trần cũng như bảng giá quạt hút panasonic công nghiệp với mức giá tốt hay bất kì thiết bị điện nào. Quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline sau đây để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện An Lạc Phát “Chính Hãng – Dịch Vụ Tốt – Phân Phối Toàn Quốc” Mã số thuế: 0311 944 829 Địa chỉ chính: 273/21/1 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh Địa chỉ 2: Số 243/9/1 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh CN Vĩnh Long: 68/7C, Phó Cơ Điều, P.3, Tp. Vĩnh Long CN Cần Thơ: Trạm Thu Phí T10, Khu Vực 2, P. Ba Láng, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ CN Đà Nẵng: 107 Hồ Sĩ Dương. P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng Hotline 24/7 – Zalo: 0908 53 53 53 – Mr. Hoài Hotline 24/7 – Zalo: 0827 24 24 24 – Mr. Minh Email: thanhhoai@anlacphat.vn Website:thietbidienpanasonic.org Youtube: https://bit.ly/2RkmopZ Fanpage Facebook: facebook.com/anlacphat.vn
 2. Máy bơm panasonic 350W &nbsp;công nghệ nhật bản với nhiều tính năng vượt trội như kiểu dáng thiết kế tinh tế, máy vận hành êm ái, hiệu suất mạnh mẽ. Để có thể kéo dài được tuổi thọ của máy bơm các bạn nên chú ý các yếu tố sau: 1. Chu kỳ hoạt động của máy bơm nước: Máy bơm nước muốn kéo dài tuổi thọ nên được hoạt động một vài lần mỗi ngày và không nên sử dụng quá tải hoặc liên tục, sẽ dẫn đến nóng hoặc cháy máy, nên sử dụng loại bơm tự động phù hợp với nhu cầu sử dụng sao có giảm thiểu việc tắt hoặc mở máy bơm nước 2. Động cơ của máy bơm nước: Nên chọn loại máy bơm nước có động cơ điện mã lực hoặc kích thước của động cơ phù hợp. Đối với cùng một khối lượng công việc, động cơ lớn hơn sẽ có khả năng làm việc tốt hơn => sẽ kéo dài tuổi thọ của máy bơm. Tuy nhiên không vì thế mà chọn loại máy bơm nước có động cơ lớn hơn nhu cầu quá nhiều, sẽ dẫn đến lãng phí điện năng 3. Chất lượng chất lỏng: Chất lượng của chất lỏng ảnh hưởng rất nhiều tới tuổi thọ của máy bơm nước. Một trong các loại chất lỏng gây tổn thọ cho máy bơm nước là nước trầm tích – nước này gây mài mòn động cơ vòng bi của động cơ và các bộ phận khác của máy bơm nước. Và tuổi thọ động cơ phụ thuộc lớn vào chất lượng của các ổ bi trong động cơ, nên ổ bi phải luôn được bôi trơn nước sẽ ảnh hưởng đến thời gian hoạt động của động cơ máy bơm điện. Chất lượng các ổ bi động cơ điện phụ thuộc vào yêu cầu bôi trơn của nó. xem thêm: cửa hàng bán máy bơm panasonic 250w Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện An Lạc Phát Phân Phối Toàn Quốc – Hàng Chính Hãng – Dịch Vụ Tốt Mã số thuế: 0311 944 829 Địa chỉ: 273/21/1 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh Địa chỉ showroom: Số 971 Hồng Bàng, P.9, Q.6, Tp.Hồ Chí Minh Chi nhánh Vĩnh Long: 68/7C, Phó Cơ Điều, F.3, Tp. Vĩnh Long Hotline 24/7 – Zalo: 0908 53 53 53 – Mr. Hoài Hotline 24/7 – Zalo: 0827 24 24 24 – Mr. Minh Email: thanhhoai@anlacphat.vn Website: anlacphat.com - phanphoiled.net - thietbidienpanasonic.org
 3. Máy bơm tăng áp là máy bơm dùng để tăng áp lực trong đường ống với áp suất thấp. Sản phẩm chủ yếu được áp dụng đối với những hộ gia đình có nhà cao tầng, sử dụng nhiều, áp lực đường ống yếu. Ngoài ra, nguyên lý hoạt động của máy bơm tăng áp chủ yếu dựa vào sự điều chỉnh áp lực nước trong ống một cách hoàn toàn tự động. Máy bơm nước Panasonic được ứng dụng công nghệ hiện đại của Nhật Bản nên chất lượng cực kỳ tốt. Hầu hết các sản phẩm máy bơm nước Panasonic đều được nhập khẩu. Hơn thế nữa, sản phẩm được trang bị với nhiều mức công suất 125W, 200W, 250W, 300W cùng với lõi mô tơ dây đồng nên làm việc bền bỉ và êm ái, tuổi thọ sử dụng cao Nếu khách hàng đang tìm cửa hàng máy bơm nước panasonic, hãy liên hệ với chúng tôi công ty chuyên bán máy bơm panasonic 125W panasonic chính hãng, chúng tôi còn cung cấp thiết bị điện cho công trình và đại lý với giá tốt, liên hệ chúng tôi để được nhận nhiều ưu đãi nổi trội khác. Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện An Lạc Phát Phân Phối Toàn Quốc – Hàng Chính Hãng – Dịch Vụ Tốt Mã số thuế: 0311 944 829 Địa chỉ: 273/21/1 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh Địa chỉ showroom: Số 971 Hồng Bàng, P.9, Q.6, Tp.Hồ Chí Minh Chi nhánh Vĩnh Long: 68/7C, Phó Cơ Điều, F.3, Tp. Vĩnh Long Hotline 24/7 – Zalo: 0908 53 53 53 – Mr. Hoài Hotline 24/7 – Zalo: 0827 24 24 24 – Mr. Minh Email: thanhhoai@anlacphat.vn Website: anlacphat.com - phanphoiled.net - thietbidienpanasonic.org
 4. Công tắc điện là một thiết bị điện thường được lắp đặt trên tường, có tác dụng giúp khởi động hoặc ngắt hoạt động của những đồ dụng điện, đặc biệt là bóng đèn. Bài viết này chúng tôi sẽ phân tích về một số sản phẩm công tắc panasonic để phần nào giúp mọi người có thể chọn cho mình loại công tắc tốt. Hãy cùng tìm hiểu dòng công tắc điện Full Color Wide, đây là dòng công tắc có chức năng kết nối nguồn điện tổng tới các đồ dùng sử dụng điện trong gia đình. Sản phẩm là thành phần không thể thiếu với cuộc sống sinh hoạt. Ngoài ra, sản phẩm có một cực động và một cực tĩnh thuận tiện cho việc nối dây vì vậy khách hàng có thể tiết kiệm chi phí thi công. Nếu khách hàng đang tìm nơi mua thiết bị điện nước giá sỉ, hãy liên hệ với An Lạc Phát, chúng tôi là công ty phân phối thiết bị điện tại Sài Gòn với giá tốt, liên hệ chúng tôi để nhận thêm thông tin về những sản phẩm và nhiều ưu đãi nổi trội khác. Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện An Lạc Phát “Chính Hãng – Dịch Vụ Tốt – Phân Phối Toàn Quốc” Mã số thuế: 0311 944 829 Địa chỉ chính: 273/21/1 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh Địa chỉ 2: Số 243/9/1 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh CN Vĩnh Long: 68/7C, Phó Cơ Điều, P.3, Tp. Vĩnh Long CN Cần Thơ: Trạm Thu Phí T10, Khu Vực 2, P. Ba Láng, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ CN Đà Nẵng: 107 Hồ Sĩ Dương. P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng Hotline 24/7 – Zalo: 0908 53 53 53 – Mr. Hoài Hotline 24/7 – Zalo: 0827 24 24 24 – Mr. Minh Email: thanhhoai@anlacphat.vn Website: anlacphat.com- phanphoiled.net Youtube: https://bit.ly/2RkmopZ Fanpage Facebook: facebook.com/anlacphat.vn
 5. Âm thanh và ánh sáng là những yếu tố ngoại cảnh tác động rất nhiều đến cảm xúc của bạn. Bạn có thể dễ dàng chọn lựa được bản nhạc phù hợp với tâm trạng và cảm xúc của mình. Nhưng để chọn lựa ánh sáng phù hợp với cảm xúc thì không phải ai cũng biết cách lựa chọn . Bài viết chỉ ra cho bạn những cách để chọn lựa ánh sáng phù hợp với từng cung bậc cảm xúc dễ dàng nhất. Để lựa chọn nguồn sáng phù hợp với không gian trong gia đình, văn phòng,… phù hợp cảm xúc của bản thân hay mọi người xung quanh, chúng tôi khuyên bạn nên chú ý lựa chọn các yếu tố như: màu sắc ánh sáng, công suất chiếu sáng, kiểu dáng, công năng chiếu sáng của sản phẩm. Bên cạnh đó, để có thể đạt được những cảm xúc tốt, thì khi mua cũng cần lựa chọn những sản phẩm từ những nhà sản xuất uy tín Đèn Led Downlight đổi màu – sản phẩm dành cho cảm xúc như sao: Đèn được tích hợp 3 màu ánh sáng ưu việt: màu trắng lạnh, màu trắng ấm, màu vàng với nhiệt độ màu tương ứng 6500K/4000K/3000K; chất lượng ánh sáng cao (CRI> 80) tăng khả năng nhận diện màu sắc của vật được chiếu sáng. Gợi ý: đèn led 6 tấc philip có thể ánh sáng 3000K màu vàng ấm cúng không gian. Đèn sử dụng Chip Led Samsung đạt độ tin cậy cao. Vỏ đèn được làm từ chất liệu nhôm siêu bền và sơn phủ lớp sơn nano cho màu sắc tương đồng với hệ màu sắc trần nhà, không gian mà bạn sử dụng. Xem thêm: đèn led 1 2m philip Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện An Lạc Phát “Chính Hãng – Dịch Vụ Tốt – Phân Phối Toàn Quốc” Mã số thuế: 0311 944 829 Địa chỉ: 273/21/1 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh Địa chỉ showroom: Số 971 Hồng Bàng, P.9, Q.6, Tp.Hồ Chí Minh CN Vĩnh Long: 68/7C, Phó Cơ Điều, P.3, Tp. Vĩnh Long CN Cần Thơ: 18 Mậu Thân, P. An Phú, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ CN Đà Nẵng: 107 Hồ Sỹ Dương. P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng Hotline 24/7 – Zalo: 0908 53 53 53 – Mr. Hoài Hotline 24/7 – Zalo: 0827 24 24 24 – Mr. Minh Email: thanhhoai@anlacphat.vn Website: https://philipslighting.com.vn/
 6. Đèn bóng đèn led 1m2 philips nên ngày nay được sử dụng rất nhiều trong đời sống. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng đèn led xảy ra những tình huống ngoài mong muốn. Vậy tại sao đèn tuýp led bị nhấp nháy và cách khắc phục của chúng như thế nào? Hướng dẫn cách sửa bóng đèn tuýp led Philips Kiểm tra bóng đèn Bước đầu tiên cần làm khi đèn led bị nháy là bạn cần phải tháo bóng đèn và lắp vào một máng tuýp led mới để kiểm tra xem đèn có hoạt động lại bình thường chưa? Nếu vẫn xảy ra sự cố nhấp nháy thì cần phải thay bóng đèn mới. Kiểm tra nguồn điện Kiểm tra lại nguồn điện áp cung cấp cho gia đình có ổn định không? Bên cạnh đó cần phải lựa chọn công suất của đèn sao cho phù hợp với nguồn điện áp. Kiểm tra kết nối dây điện trong bộ đèn Kiểm tra các kết nối điện của gia đình xem có bị hở hay đứt ở đoạn nào không. Có thể thấy bóng đèn led bị nhấp nháy nói chung và bóng đèn tuýp led nói riêng sẽ ảnh hưởng khá nhiều tới người sử dụng cũng như tuổi thọ của sản phẩm. Ánh sáng nhấp nháy sẽ ảnh hưởng đến thị lực, khả năng quan sát và giảm năng suất làm việc, thậm chí có trường hợp thị lực giảm gây ra bệnh đau nửa đầu. Chính vì vậy mà việc phát hiện và sửa bóng đèn tuýp led bị nhấp nháy là việc làm cần thiết và quan trọng.Quý khách có nhu cầu mua đèn led tuýp philips vui lòng liên hệ ngay cho An Lạc Phát để được tư vấn và báo giá chi tiết: Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện An Lạc Phát “Chính Hãng – Dịch Vụ Tốt – Phân Phối Toàn Quốc” Mã số thuế: 0311 944 829 Địa chỉ: 273/21/1 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh Địa chỉ showroom: Số 971 Hồng Bàng, P.9, Q.6, Tp.Hồ Chí Minh CN Vĩnh Long: 68/7C, Phó Cơ Điều, P.3, Tp. Vĩnh Long CN Cần Thơ: 18 Mậu Thân, P. An Phú, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ CN Đà Nẵng: 107 Hồ Sĩ Dương. P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng Hotline 24/7 – Zalo: 0908 53 53 53 – Mr. Hoài Hotline 24/7 – Zalo: 0827 24 24 24 – Mr. Minh Email: thanhhoai@anlacphat.vn Website: anlacphat.com
 7. Máy bơm tăng áp panasonic công suất 250w là thiết bị công nghệ hiện đại, quan trọng cho các hệ thống đường ống nước gia đình, đường cấp thoát nước của các tòa nhà, hệ thống xử lý nước… đảm bảo cung cấp nước hiệu quả cho người dùng. Với những trường hợp máy bơm bị nóng, người dùng đã xác định được nguyên nhân vấn đề thì có thể tự xử lý tình trạng máy ngay tại nhà: Thực hiện vệ sinh máy, động cơ, cánh quạt… loại bỏ dị vật, cáu cặn bằng dụng cụ chuyên dụng. Đồng thời bôi trơn động cơ Thay thế các bộ phận hỏng hóc, gây chậm và giảm năng suất hoạt động của máy bơm nước Thực hiện tháo động cơ và quấn lại dây Khi tự xử lý, người dùng cần đảm bảo tuân thủ yếu tố an toàn cho chính bản thân. Với những sự cố khắc phục không được hoặc không xác định được nguyên nhân vấn đề thì cần có sự hỗ trợ từ người có chuyên môn, hiểu biết về động cơ máy bơm nước. Xem thêm máy bơm nước của hãng panasonic 125w Nhà phân phối thiết bị điện An Lạc Phát - đơn vị phân phối chính thức sản phẩm Panasonic tại thị trường Việt Nam để mua sản phẩm chính hãng, chất lượng và uy tín. Với mức chiết khấu cao, nhiều ưu đãi đến với khách hàng sẽ giúp bạn dễ dàng chọn lựa sản phẩm phù hợp với gia đình mình. Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện An Lạc Phát “Chính Hãng – Dịch Vụ Tốt – Phân Phối Toàn Quốc” Mã số thuế: 0311 944 829 Địa chỉ: 273/21/1 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh Địa chỉ showroom: Số 971 Hồng Bàng, P.9, Q.6, Tp.Hồ Chí Minh CN Vĩnh Long: 68/7C, Phó Cơ Điều, F.3, Tp. Vĩnh Long CN Cần Thơ: 18 Mậu Thân, P. An Phú, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ CN Đà Nẵng: 107 Hồ Sỹ Dương. P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng Hotline 24/7 – Zalo: 0908 53 53 53 – Mr. Hoài Hotline 24/7 – Zalo: 0827 24 24 24 – Mr. Minh Email: thanhhoai@anlacphat.vn Website: thietbidienpanasonic.org
 8. Máy bơm nước đẩy cao có 3 loại chính đó là máy bơm nước chân không, máy bơm nước bán chân không, máy bơm nước ly tâm. Ưu điểm lớn nhất của máy bơm nước đẩy cao là khả năng hút nước từ đường ống và bể chứa rất khỏe. Thích hợp bơm nước cho những ngôi nhà cao tầng.Trong đó, máy bơm ly tâm là loại máy bơm công nghiệp thuỷ lực cánh dẫn, hoạt động trên nguyên tắc của lực ly tâm, chiến lực thuỷ động của dòng chảy ra nhờ cánh quạt cơ năng của máy. Theo đó, nước được đem vào tâm quay của cánh bơm và nhờ lực ly tâm, và đã được đẩy văng ra mép cánh bơm. Sự phối hợp giữa lưu lượng, áp suất, tần suất trọng lực và trọng lượng riêng của chất lỏng tạo thành động năng khiến nước chuyển động. Liên hệ các cửa hàng An Lạc Phát ngay để được tư vấn thêm. Chúng tôi chuyên cung cấp các máy bơm nước của hãng panasonic 125w và bơm nước gia đình panasonic 200w. Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện An Lạc Phát “Chính Hãng – Dịch Vụ Tốt – Phân Phối Toàn Quốc” Mã số thuế: 0311 944 829 Địa chỉ: 273/21/1 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh Địa chỉ showroom: Số 971 Hồng Bàng, P.9, Q.6, Tp.Hồ Chí Minh CN Vĩnh Long: 68/7C, Phó Cơ Điều, F.3, Tp. Vĩnh Long CN Cần Thơ: 18 Mậu Thân, P. An Phú, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ CN Đà Nẵng: 107 Hồ Sỹ Dương. P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng Hotline 24/7 – Zalo: 0908 53 53 53 – Mr. Hoài Hotline 24/7 – Zalo: 0827 24 24 24 – Mr. Minh Email: thanhhoai@anlacphat.vn Website: anlacphat.com
 9. Một ngôi nhà hoàn hảo là khi sở hữu những thiết bị dân dụng tốt và chất lượng nhất. Đây là một phần không thể bỏ qua trong quá trình xây dựng nhà cửa. Vậy bạn có biết những thiết bị dân dụng nào không thể thiếu đối với một ngôi nhà hoàn chỉnh không? Công tắc ổ cắm Công tắc điện hay gọi tắt là công tắc là tên của một linh kiện sử dụng trong hệ thống lưới điện. Công dụng chính của công tắc điện chính là ngắt mở hay tắt dòng điện hoặc chuyển hướng dòng điện sang một trạng thái khác. Hiện nay công tắc điện được sử dụng ở mọi nơi với thị trường rộng lớn. Một trong những công ty cung cấp thiết bị điện nổi tiếng phải kể đến An Lạc Phát. Ổ cắm Các mẫu ổ cắm có sự tương thích với từng loại kích cắm với tên gọi tương tự là ổ cắm kiểu A; ổ cắm kiểu D; ổ cắm kiểu F; ....Các loại phích cắm thường dung nhất hiện nay trong các gia đình là loại 2 chấu không nối đất, điện áp phổ biến trong khoảng 100V ~ 240V và kèm theo là phích cắm có số khe tương ứng. Hoặc loại phích 3 chấu có nối đất, điện áp trong khoảng 220V ~ 240V , dòng điện trong khoảng 2,5 tới 16V, kèm theo loại ổ cắm tương thích. Đèn led Đèn led là một sản phẩm không thể không có trong không gian nhà của bạn. Nó là thiết bị mang ánh sáng đến cho căn nhà, đồng thời với sự đa dạng về mẫu mã cũng như thiết kế, các sản phẩm đèn led này còn trang trí thêm cho không gian nhà của bạn. Khi tìm hiểu các thiết bị điện dân dụng khi xây nhà thì bạn nên lựa chọn những loại đèn led như: đèn tuýp, đèn led Bulb Philips, đèn ốp trần, ... Dây điện và phụ kiện – Dây dẫn gồm một hay vài lõi dẫn điện, có thể có hoặc không có lớp vỏ cách điện. Ta thường gọi là dây bọc hay dây trần. – Cáp gồm các lõi dẫn điện (vẫn có cáp một lõi, gọi là cáp đơn), có lớp vỏ cách điện và thêm các lớp vỏ bảo vệ nữa. Thường thì các lớp vỏ bảo vệ này nhằm tăng cường bảo vệ cáp chịu được các tác động bên ngoài như lực va chạm, nước, tia tử ngoại trong ánh sáng mặt trời. Hiện nay chúng được sản xuất với các mẫu mã và thiết kế đa dạng, đẹp mắt, phù hợp vơi mọi không gian cũng như từng nhu cầu của người tiêu dùng. Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện - đại lý điện dân dụng An Lạc Phát “Chính Hãng – Dịch Vụ Tốt – Phân Phối Toàn Quốc” Mã số thuế: 0311 944 829 Địa chỉ: 273/21/1 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh Địa chỉ showroom: Số 971 Hồng Bàng, P.9, Q.6, Tp.Hồ Chí Minh CN Vĩnh Long: 68/7C, Phó Cơ Điều, P.3, Tp. Vĩnh Long CN Cần Thơ: 18 Mậu Thân, P. An Phú, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ CN Đà Nẵng: 107 Hồ Sỹ Dương. P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng Hotline 24/7 – Zalo: 0908 53 53 53 – Mr. Hoài Hotline 24/7 – Zalo: 0827 24 24 24 – Mr. Minh Email: thanhhoai@anlacphat.vn Website: anlacphat.com
 10. Đèn led đường phố ra đời với công nghệ chiếu sáng tiến tiến và những ưu điểm nổi trội như: – Đèn được làm từ những vật liệu cao cấp giúp sản phẩm không bị gỉ sét hay ăn mòn do tác động của môi trường. – Tuổi thọ của bóng đèn lên tới 50.000 giờ sử dụng. – Khả năng chống chịu lực và nhiệt độ của sản phẩm rất cao nhờ lớp kính cường lực bao bọc bên ngoài. – Ánh sáng của đèn LED rất nhẹ nhàng và êm dịu. – Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền tiên tiến, hiện đại mang tiêu chuẩn quốc tế. Xem thêm: mở đại lý bán đồ điện nước Liên hệ ngay với An Lạc Phát để được tư vấn và báo giá chi tiết. Chúng tôi luôn cam kết hàng chất lượng với các mức giá ưu đãi - chiết khấu cao. Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện An Lạc Phát “Chính Hãng – Dịch Vụ Tốt – Phân Phối Toàn Quốc” Mã số thuế: 0311 944 829 Địa chỉ: 273/21/1 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh Địa chỉ showroom: Số 971 Hồng Bàng, P.9, Q.6, Tp.Hồ Chí Minh CN Vĩnh Long: 68/7C, Phó Cơ Điều, P.3, Tp. Vĩnh Long CN Cần Thơ: 18 Mậu Thân, P. An Phú, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ CN Đà Nẵng: 107 Hồ Sỹ Dương. P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng Hotline 24/7 – Zalo: 0908 53 53 53 – Mr. Hoài Hotline 24/7 – Zalo: 0827 24 24 24 – Mr. Minh Email: thanhhoai@anlacphat.vn Website: anlacphat.com
 11. Bóng đèn LED Bulb Philips có thiết kế dạng bầu, tròn, nhỏ gọn. Lớp vỏ và đui đèn là bằng nhựa sứ cao cấp. Sử dụng đui đèn E27 chiếu sáng. Điều kiện môi trường thông thoáng, không ẩm ướt sẽ giúp bóng đèn chiếu sáng hiệu quả, chất lượng nhất. Sản phẩm đạt đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng chiếu sáng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO, IEC. Lượng nhiệt tỏa thấp, không gây nóng. Chính nhờ công nghệ Led mà nguồn sáng chuyển từ điện năng qua quang năng đảm bảo được chất lượng sáng duy trì, không sử dụng các chất hỗ trợ để chiếu sáng hạn chế được ô nhiễm môi trường và góp phần nguồn sáng tự nhiên, không toả nhiệt đảm bảo cho không gian sử dụng luôn được ổn định, dễ chịu trong quá trình thực hiện chiếu sáng. Vỏ được làm từ nguyên liệu nguyên chất nên có độ bền cao hơn các loại khác. Đặc biệt, nguyên liệu sản xuất dành cho các thiết kế chiếu sáng Philips luôn được chọn lọc kỹ càng, sàng lọc với những nguyên liệu nguyên chất, chất lượng để đảm bảo uy tín sản phẩm. Đèn led bulb philips được nhiều người tin dùng cho không gian nhà ở, nhà hàng, cửa hàng, siêu thị, quán cà phê… Gợi ý: Bạn có thể sử dụng các loại đèn led dây Philips hắt sáng trang trí quán cafe thêm lung linh. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện An Lạc Phát “Chính Hãng – Dịch Vụ Tốt – Phân Phối Toàn Quốc” Mã số thuế: 0311 944 829 Địa chỉ: 273/21/1 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh Địa chỉ showroom: Số 971 Hồng Bàng, P.9, Q.6, Tp.Hồ Chí Minh CN Vĩnh Long: 68/7C, Phó Cơ Điều, P.3, Tp. Vĩnh Long CN Cần Thơ: 18 Mậu Thân, P. An Phú, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ CN Đà Nẵng: 107 Hồ Sỹ Dương. P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng Hotline 24/7 – Zalo: 0908 53 53 53 – Mr. Hoài Hotline 24/7 – Zalo: 0827 24 24 24 – Mr. Minh Email: thanhhoai@anlacphat.vn Website: anlacphat.com
 12. Máy bơm Panasonic 200W với công nghệ Nhật Bản đem lại một hiệu suất mạnh mẽ - bền bỉ đem lại sự vận hành êm ái, tiết kiệm điện năng hiệu quả, đặc biệt với hệ thống tự động ngắt nguồn điện khi nhiệt độ bơm quá cao, giảm thiểu nguy cơ chập điện. Hoàn toàn Phù hợp ứng dụng trong việc tự động tăng áp lực nước đối với các hộ gia đình, các tòa nhà, căn hộ chung cư vượt trội hơn hẳn các sản phẩm của thương hiệu khác. Thiết kế của bơm panasonic 200w cho cảm giác cứng cáp và mạnh mẽ không những bên trong và bên ngoài giúp thiết bị chắc chắn trong quá trình sử dụng và bền bỉ theo thời gian. Công suất 200W giúp máy hút được 9 mét và đẩy lên được 21 mét phù hợp với đại đa số các nhà phố ở nước ta. Máy bơm nước Panasonic GP-200JXK có động cơ (hay còn gọi là mô tơ) được làm từ ruột đồng cao cấp và thân máy được làm bằng nhôm tản nhiệt giúp cho máy hoạt động hiệu quả trong thời gian dài mà vẫn đảo bảo được sự ổn định cần thiết. . Nhà phân phối thiết bị điện An Lạc Phát - đơn vị phân phối chính thức sản phẩm Panasonic tại thị trường Việt Nam để mua sản phẩm chính hãng, chất lượng và uy tín. Tại đây, các bạn có thể sắm cho mình máy bơm Panasonic 200W chính hãng. Nơi đây bạn có thể nhận bảng giá về máy bơm Panasonic 200w hợp lý, với mức chiết khấu bất ngờ. Ngoài ra, tại An Lạc Phát còn đáp ứng thị trường sản phẩm máy bơm nước Panasonic với nhiều công suất như: bơm nước Panasonic 125w, máy bơm nước Panasonic 130w, bơm nước Panasonic 250w,..v.v… Hãy truy cập vào website của Công ty An Lạc Phát là nơi uy tín mua bơm panasonic 125w để có thể tìm hiểu thêm Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện An Lạc Phát “Chính Hãng – Dịch Vụ Tốt – Phân Phối Toàn Quốc” Mã số thuế: 0311 944 829 Địa chỉ: 273/21/1 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh Địa chỉ showroom: Số 971 Hồng Bàng, P.9, Q.6, Tp.Hồ Chí Minh CN Vĩnh Long: 68/7C, Phó Cơ Điều, F.3, Tp. Vĩnh Long CN Cần Thơ: 18 Mậu Thân, P. An Phú, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ CN Đà Nẵng: 107 Hồ Sỹ Dương. P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng Hotline 24/7 – Zalo: 0908 53 53 53 – Mr. Hoài Hotline 24/7 – Zalo: 0827 24 24 24 – Mr. Minh Email: thanhhoai@anlacphat.vn Website: anlacphat.com
 13. Tại những vị trí cao, nhà cao tầng nguồn nước thường không được ổn định dễ xảy ra tình trạng dòng nước chảy yếu hay nguồn nước không bơm lên đủ cho gia đình bạn, chính vì thế nên sự ra đời của máy bơm nước là điều cần thiết nhất, nó giúp bạn lưu thông và đẩy nguồn nước từ các mạch nước ngầm hay các nơi thấp lên đến các nơi cao hoặc các tòa nhà cao tầng, chung cư,... Cấu tạo của máy bơm nước gia đình panasonic gồm 2 phần: - Mô tơ: gồm vòng bi, bảng điện, quạt tản nhiệt,... - Đầu bơm: gồm guồn bơm (là vỏ bọc bên ngoài của đầu bơm) và cánh bơm. Chính vì thế, chúng dễ dàng bảo trì và sửa chữa, ít hỏng hóc vặt. Hơn thế nữa, kích thước máy bơm vô cùng nhỏ gọn với mức trọng lượng khoảng 5.9kg - 14kg nên lắp đặt không tốn nhiều không gian, phù hợp sử dụng cho gia đình hay các công trình khác nhau. Nếu khách hàng đang tìm nơi cung cấp bơm panasonic 200w , hãy liên hệ với chúng tôi, để được cung cấp sản phẩm hoặc máy bơm nước panasonic, chúng tôi chuyên cung cấp thiết bị điện cho công trình và đại lý với giá tốt, liên hệ chúng tôi để được nhận bảng giá ổ cắm âm sàn panasonic và nhiều ưu đãi nổi trội khác. Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện An Lạc Phát Phân Phối Toàn Quốc – Hàng Chính Hãng – Dịch Vụ Tốt Mã số thuế: 0311 944 829 Địa chỉ: 273/21/1 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh Địa chỉ showroom: Số 971 Hồng Bàng, P.9, Q.6, Tp.Hồ Chí Minh Chi nhánh Vĩnh Long: 68/7C, Phó Cơ Điều, F.3, Tp. Vĩnh Long Hotline 24/7 – Zalo: 0908 53 53 53 – Mr. Hoài Hotline 24/7 – Zalo: 0827 24 24 24 – Mr. Minh Email: thanhhoai@anlacphat.vn Website: anlacphat.com - phanphoiled.net - thietbidienpanasonic.org
 14. LED là từ viết tắt của Light Emitting Diode hay điốt phát quang là một linh kiện điện tử dựa trên chuyển tiếp p-n. LED có cấu trúc cơ bản của một điốt. Cấu trúc cơ bản của LED gồm hai lớp bán dẫn p, n ghép với nhau qua lớp tiếp xúc công nghệ. Hoạt động của LED dựa trên hoạt động của chuyển tiếp p-n. Tất nhiên ứng dụng chiếu sáng là một ứng dụng không thể thiếu đối với đèn LED. Hiện nay, đèn LED đang dần dần được thay thế cho các loại đèn truyền thống khác như đèn sợi đốt, đèn Halogen… Khi đời sống ngày càng nâng cao, đèn LED không những có tác dụng chiếu sáng, mà nó còn góp phần vào việc trang trí không gian trở nên lung linh và đầy màu sắc. Các sản phẩm đèn công nghệ LED thường đắt tiền hơn để mua, nhưng hiện nay nhu cầu về dòng thiết bị này đang tăng cao nên giá thành của chúng đang giảm dần hàng năm. Thiết bị chiếu sáng Dễ hư hỏng trong điều kiện nhiệt độ cao. CRI không phải lúc nào cũng tốt như đèn sợi đốt hoặc halogen, nhưng vấn đề này đang dần được cải thiện tốt hơn. Lượng sáng và chất lượng màu sắc có thể bị giảm theo tuổi thọ của đèn (đây là nhược điểm mà loại bóng đèn nào cũng có). Đây là công nghệ chiếu sáng được cho là mới nhất, nên việc tìm kiếm được các thông số kỹ thuật và lời khuyên chính xác có thể sẽ khó khăn với bạn. Đã có một số vấn đề được báo cáo về việc đèn led chớp nháy liên tục. Có nhiều nguyên nhân khiến điều này xảy ra như không tương thích với biến trở điều chỉnh độ sáng, không tương thích với máy biến áp… Tuy nhiên vấn đề này rất hiếm khi xảy ra. Để hiểu nhiều hơn về đèn Led. Bạn liên hệ ngay cửa hàng thiết bị điện An Lạc Phát - nơi mua bán đa dạng các loại thiết bị điện giao hành nhanh trên toàn quốc uy tín và chất lượng tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện An Lạc Phát “Chính Hãng – Dịch Vụ Tốt – Phân Phối Toàn Quốc” Mã số thuế: 0311 944 829 Địa chỉ: 273/21/1 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh Địa chỉ showroom: Số 971 Hồng Bàng, P.9, Q.6, Tp.Hồ Chí Minh CN Vĩnh Long: 68/7C, Phó Cơ Điều, P.3, Tp. Vĩnh Long CN Cần Thơ: 18 Mậu Thân, P. An Phú, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ CN Đà Nẵng: 107 Hồ Sỹ Dương. P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng Hotline 24/7 – Zalo: 0908 53 53 53 – Mr. Hoài Hotline 24/7 – Zalo: 0827 24 24 24 – Mr. Minh Email: thanhhoai@anlacphat.vn Website: phanphoiled.net