• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Phầnmềmquảnlýbánhàngmp

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  14
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Phầnmềmquảnlýbánhàngmp

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Cạnh tranh về giá không phải là cách cạnh tranh về lâu dài, đôi khi giá rẻ quá hoặc giảm giá quá nhiều cũng phản tác dụng hoặc khiến khách hàng có tâm lý sản phẩm không tốt hoặc mặc định giá giảm là giá sản phẩm. Khi đó muốn quay lại để giá cũ chưa giảm thì rất khó bán. Ae có thể tham khảo và áp dụng cách bán giá cao bền vững trên Shopee dưới đây nhé. Bước 1: Tối ưu sản phẩm muốn bán giá cao - Tên sản phẩm cần chứa các từ khóa sau uy tín như: Hàng siêu cấp, Hàng chuẩn, hàng loại 1, hàng cao cấp, hàng xách tay, hàng Auth, hàng chính hãng, hàng Thái, bảo hành,.... - Hình ảnh: có khung bắt mắt, chuyên nghiệp, có ảnh review, feedback thật của khách đã mua (cái này có thể chế được..) - Mô tả Shop: cái này thì ae viết sao để thể hiện shop mình uy tín, chính hãng, có bảo hành đảm bảo chuẩn chỉ cho khách tin tưởng thôi. Bước 2: Buff lượt bán và đánh giá cho Shop + Đánh giá dài, nhiều kí tự + Đánh giá nhiều ảnh ( tối đa 6 cái) + Đánh giá nhiều like (lấy nick ảo vào like đánh giá) Cái này bác nào thực sự quan tâm thì inbox mình hướng dẫn nhé! Bước 3: Tối ưu hiển thị lên top tìm kiếm: - Cách 1: kéo traffic tự nhiên để đẩy sản phẩm liên tục (đã có bài mình nói về vấn đề kéo traffic tự nhiên này rồi, ae theo dõi lại hoặc inbox để được hướng dẫn nhé) - Cách 2: chạy quảng cáo để tăng traffic Shop gồm: Quảng cáo đấu thầu từ khóa, Quảng cáo liên quan hoặc Ads Shop để lên Top hiển thị. Trên đây là một số cách giúp bạn BÁN GIÁ CAO BỀN VỮNG TRÊN SHOPEE. Ngoài việc bán hàng trên các trang thương mại điện tủ như shopee bạn cũng có thể bán hàng thông qua các fanpage facebook. Để có thể kinh doanh hiệu quả với fanpage thì bạn nên sử dụng phần mềm quản lý fanpage cũng như phần mềm ẩn comment facebook để tránh bị đối thủ cướp khách hàng. Hy vọng những điều này có ích đối với bạn. Chúc bạn thành công Nguồn: Internet
 2. Việc quản lý comment fanpage facebook là công việc quan trọng đối với bất kỳ cá nhân hay công ty nào đang kinh doanh online. Để có thể hỗ trợ người dùng một cách tối ưu nhất chúng tôi xin được giới thiệu 5 phần mềm quản lý fanpage tốt nhất hiện nay 1. Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh - Abitmes Phần lý quản lý bán hàng đa kênh Abit đang được nhiều người sử dụng bởi đa tính năng: - Ẩn comment và trả lời tin nhắn tự động: Phần mềm quản lý bán hàng online Abitstore cung cấp cho các shop bán hàng qua Facebook là trả lời tự động và inbox tự động khi khách comment trên Fanpage facebook. Các mẫu câu trả lời tự động sẽ dùng để gửi cho khách hàng khi khách bình luận trên Fanpage trường hợp có SĐT, Không có SĐT. Với tính năng này khi một khách hàng của Shop comment hỏi mua hàng trên Fanpage thì Abit sẽ thực hiện các hành động sau. Trả lời tự động với nhiều mẫu câu khác nhau cho mỗi trường hợp có SĐT và Không có SĐT, với trường hợp có SĐT thì có thể thêm nhiều câu trả lời sẵn trong cấu hình của shop, fanpage, thậm chí là theo Post. - Quản lý comment Inbox: Giúp chủ Shop tiết kiệm thời gian và chăm sóc khách hàng, chốt đơn hàng tốt hơn. Tự tạo đơn hàng với các comment có số điện thoại, tự bỏ qua các số được cấu hình sẵn.Chế độ tự trả lời linh hoạt. Vừa chat vừa chốt đơn hàng như Telesale chỉ với 1 Click gọi. Xem lịch sử giao dịch của khách đăng tương tác với CSKH, tránh được khách hàng Blacklist. Ngài 2 tính năng liên quan đến bình luận thì phần mềm còn nhiều ứng dụng khác nữa như cấu hình hàng loạt Fanpage chỉ trong tích tắc, quản lý website, kết nối vận chuyển, báo cáo hàng tháng. Vì vậy nếu có nhu cầu sử dụng hãy đăng ký dùng thử ngay trên website. 2. Buffer - Phần mềm quản lý các nền tảng mạng xã hội Buffer cung cấp giải pháp quản lý các mạng xã hội một cách toàn diện, không chỉ Facebook mà còn cả Twitter, Instagram, LinkedIn, Google+, Pinterest,... Buffer có 3 sản phẩm là Buffer Publish giúp bạn lên kế hoạch và đặt lịch đăng bài, Buffer Reply giúp bạn quản lý và trả lời tin nhắn từ khách hàng và Buffer Analyze giúp bạn đo lường hiệu quả các chiến dịch Marketing trên mạng xã hội. Tuy nhiên giá thành phần mềm này khá cao mà không giúp chủ kinh doanh quản lý đa kênh được. Vì thế khi sử dụng phần mềm này cần lưu ý có phù hợp với công ty hay cá nhân không. 3. Chốt Sale – Phần mềm quản lý Fanpage miễn phí Chốt Sale là phần mềm thuần Việt, chỉ tập trung vào mạng xã hội duy nhất là Facebook (mạng xã hội nhiều người dùng nhất ở Việt Nam), có thể quản lý tất cả Fanpage, comment, inbox, khách hàng và cả đơn hàng đến từ Facebook, giúp bạn tiết kiệm thời gian. Cũng như phần mềm Buffer, hệ thống này chỉ quản lý chỉ trên Fanpage ít tính tăng. Nếu bạn kinh doanh cá nhân có thể sử dụng được. 4. Phần mềm quản lý page facebook Page365 Những tính năng là phần mềm này đem lại: Hỗ trợ quản lý bình luận, tin nhắn hiệu quả. Lưu thông tin khách hàng, hỗ trợ tag để phân loại khách hàng. Trả lời tự động kể cả khi không online Có trang check tình trạng đơn hàng tạo miễn phí cho bạn. Thống kê hiệu suất bán hàng, phản hồi, hóa đơn, doanh số mỗi ngày. 5. Phần mềm quản lý Fanpage Vpage Khác với những phần mềm trên, Vpage chỉ tập trung vào nền tảng mạng xã hội duy nhất là Facebook, với các chức năng chính là quản lý comment và inbox trên Fanpage, ẩn comment thông minh, tin nhắn mẫu linh hoạt, quản lý đơn hàng/giao hàng, quản lý khách hàng và hỗ trợ bán hàng hiệu quả. Giá thành của phần mềm cũng khá "Chát", nó sẽ tăng theo số lượng Fanpage mà bạn đang dùng. Kết luận: Trên đây là chia sẻ về danh sách những phần mềm ẩn comment Fanpage tốt nhất hiện nay trên thị trường nay, tuy nhiên tùy vào mục đích, quy mô kinh doanh để bạn hãy cân nhắc và lựa chọn cho doanh nghiệp mình sản phẩm phù hợp nhất. Phần mềm quản lý bán hàng Abit là phần mềm được các chuyên gia khuyên dùng, vậy nếu có nhu cầu sử dụng hãy đăng ký qua website hoặc liên hệ trực tiếp để được tư vấn cụ thể 024.6674.8888
 3. Một trong những yếu tố không thể tránh khỏi trong kinh doanh online đó là tình trạng hoàn đơn hàng. vậy nguyên nhân nào khiến hàng bị hoàn trả lại và cách khắc phục ra sao. Cùng tìm hiểu với bài viết sau. Thông tin chung về hoàn hàng Đối với hình thức kinh doanh mua bán hàng online thì hiện nay có 2 hình thức thanh toán chính là: + Thanh toán trước khi nhận hàng: thường là chuyển khoản qua ngân hàng. + Thanh toán khi đã nhận được hàng. Trong hai hình thức thanh toán này thì phần lớn các khách hàng khi mua các sản phẩm online sẽ thích thanh toán khi đã nhận được hàng hơn. Điều đó giúp họ an tâm rằng các mặt hàng đến tay sẽ luôn được đảm bảo chất lượng. Chính vì nhu cầu đó mà các shop đều áp dụng hình thức thanh toán này để lôi kéo khách hàng. Tuy nhiên không phải lúc nào việc này cũng gặp thuận lợi khi mà hàng gửi đến khách mà lại không nhận vì vậy người bán hàng lại phải chịu tiền 2 lần phí ship hàng. Theo thực thế thì khi khách hoàn trả đơn hàng thì thường phụ thuộc vào tính chất của đơn hàng và đối tượng khách hàng. Với tính chất của đơn hàng thì các sản phẩm hay bị trả lại nhất là mỹ phẩm, quần áo vì những sản phẩm này phải thử và kiểm tra kỹ. Còn với đối tượng trả lại phần lớn là sinh viên có độ tuổi từ 19- 23 chiếm 10% còn trên 23 thì chỉ chiếm khoảng 3-5%. Nguyên nhân dẫn đến hoàn đơn ở các shop Nguyên nhân dẫn đến tình trạng hoàn lại các sản phẩm khi khách đã đặt thường rơi vào 2 nguyên nhân chính sau: – Đối tượng chủ shop: thường là do tư vấn không trung thực vì khách hàng ở xa nên không thể thử hay xem kỹ sản phẩm mà chỉ nhìn qua hình. Hoặc nâng sản phẩm lên tầm cao hơn trong khi sản phẩm của mình lại hoàn toàn ngược lại. Mặt khác cũng có thể do việc vận chuyển đơn hàng quá chậm khiến khách hàng phật ý hay trong lúc kiểm hàng, đóng gói hàng không cẩn thận làm hỏng hóc. – Đối tượng là khách hàng: do khách hàng thay đổi ý định không muốn lấy vì khi xem hàng mới biết không hợp với mình. Vì vậy nguyên nhân này do khách hàng đã không tìm hiểu kỹ về sản phẩm. – Đối tượng vận chuyển: Không ít nguyên nhân là do lỗi vận chuyển vì lấy và giao hàng chậm hơn so với cam kết hoặc nhân viên không hề giao hàng nhưng lại nói là không nghe máy. Giải pháp dành cho chủ shop để giảm tỷ lệ hoàn hàng Để hạn chế tỷ lệ hoàn trả lại hàng cho shop khi bán online thì cần lưu ý với các giải pháp sau: – Phải tư vấn trung thực sao phù hợp với khách hàng nhất, không được nói quá sản phẩm của mình, có như vậy khách hàng mới tin tưởng. – Xác nhận đơn hàng phải chuẩn, thật chính xác. – Giao hàng nhanh nhất có thể, không được chậm trễ để gây khó chịu cho khách hàng. – Kiểm hàng, đóng gói hàng cẩn thận để tránh trường hợp gửi cho khách hàng các mặt hàng lỗi hoặc hư hỏng trong lúc vận chuyển. – Áp KPIs cho nhân viên sale để mang lại hiệu quả nhất. – Sàng lọc khách hàng để tránh khách hàng lừa đảo, lấy thông tin khách hàng đầy đủ và chính xác. – Yêu cầu đặt cọc với những đơn hàng lớn. – Sử dụng phần mềm quản lý bán hàng để có thể theo dõi sát sao tình trạng kinh doanh đồng thời sử dụng phần mềm quản lý fanpage kiểm tra kiểm soát đơn hàng từ ban đầu, kết hợp với theo dõi tiến trình vận đơn xác nhận liên tục với khách hàng về tình trạng nhận hay chưa nhận đơn hàng, bàn bạc điều khoản chặt chẽ, ký hợp đồng rõ ràng. Kết luận: Trên đây là những điều bạn cần nắm rõ về tình trạng hoàn đơn hàng do yếu tố chủ quan cũng như khách quan. Hi vọng với những thông tin trên sẽ giúp bạn kinh doanh hiệu quả hơn và tránh được những điều khiến giảm doanh thu.
 4. Khi tạo fanpage để bán hàng thì cần lưu ý những điều gì? Cùng tìm hiểu với bài viết dưới đây. 1. Chọn tên cụ thể nhất cho Fanpage Mục đích sử dụng facebook chính là sự hiện diện của công việc kinh doanh vì vậy đừng sử dụng 1 cái tên quá chung chung mà hãy chọn 1 tên fanpage thật hay, liên quan đến 1 tên sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp để có thể nhanh chóng tiếp cận được đối tượng khách hàng tiềm năng của mình. Ví dụ: Quần áo Quảng Châu => ai cũng biết ngay trang của bạn chuyên về quần áo Quảng Châu 2.URL của fanpage cần chứa tên sản phẩm/ cửa hàng của bạn Sau khi 1 fanpage có được 25 lượt “like” thì chủ fanpage có thể gắn URL (đường dẫn vào fanpage) duy nhất trên trang, bởi vì công cụ tìm kiếm chú ý nhiều hơn đến các URL nên URL cần chứa từ khóa phản ánh 1 khía cạnh nào đó về sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp. Ví dụ: facebook.com/quanaoquangchau => "quanaoquangchau" chính là đường dẫn vào fanpage của bạn, trong đó có chứa từ khóa "quanao" sẽ rất tốt cho những người muốn tìm kiếm mọi loại giày. 3. Sử dụng các từ khóa trong fanpage giúp khách hàng dễ google ra sản phẩm của bạn Đối với các website truyền thống, việc tối ưu hóa từ khóa là hình thức cơ bản nhất trong quá trình làm SEO (tối ưu hóa tìm kiếm- giúp khách hàng dễ dàng google ra sản phẩm của bạn) , đặc biệt phải chú ý đến các thành phần trên trang vì đây là những phần sẽ được đưa lên fanpage và được xem là những nhân tố quan trọng trong SEO. Ví dụ: nếu bạn kinh doanh "Quần áo Quảng Châu" thì hãy gõ chữ "Quần áo Quảng Châu" ở bất kì phần mô tả nào trong khu vực cập nhật thông tin dữ liệu trên fanpage. 4. Chèn từ khóa của ngành nghề kinh doanh thông qua cập nhật trạng thái Vẫn là mục đích giúp khách hàng dễ dàng google ra sản phẩm/ shop/ dịch vụ của bạn, hãy chen từ khóa sản phẩm (tên shop) của bạn ở các status bạn post lên fanpage hàng ngày. Ví dụ: đối với fanpage Quần áo Quảng Châu, bạn chỉ cần làm như sau: Quần áo Quảng Châu hôm nay mình sẽ giới thiệu set quần áo được yêu thích nhất tại Quảng Châu đang được rất nhiều bạn trẻ yêu thích phù hợp với những dạo phố cuối tuần nhé => "quần áo Quảng Châu" đã được nhắc đến trong status 5. Tối ưu hóa tìm kiếm trên phần ghi chú của fanpage (facebook note) Facebook Note được tận dụng khá nhiều khi sử dụng 1 cách hợp lý, Facebook Note có thể giúp ích cho fanpage để gia tăng hiệu quả tổng thể cho SEO (tối ưu hóa tìm kiếm của google). Các yếu tố trong SEO có liên quan đến Facebook Note là: SEO Title = tiêu đề của bản ghi chú Metadata = Tên fanpage là tên của tiêu đề bản ghi chú 6. Số điện thoại và địa chỉ Một số trường hợp chủ shop không cho hiển thị thông tin liên lạc trên fanpage của họ, như vậy thì sản phẩm/ dịch vụ/ shop không có được các lượt truy cập trực tuyến, đồng nghĩa với việc không gia tăng doanh thu. Quan trọng hơn nữa là khách hàng muốn liên lạc với bạn sẽ bị hạn chế. Bên cạnh đó, Google còn đánh giá cao đối với các trang có chứa các thông tin cụ thể của doanh nghiệp như: số điện thoại và địa chỉ, như vậy, tổng hợp các trang đạt hiệu quả sẽ càng làm gia tăng hiệu quả tìm kiếm trên google đối với sản phẩm/ dịch vụ/ shop của bạn. Xem thêm: Phần mềm quản lý fanpage MIỄN PHÍ 15 ngày SỬ DỤNG Kết luận: Hy vọng với những mẹo nhỏ trên đây bạn sẽ dễ dàng tiếp cận khách hàng tiềm năng của mình và đạt được doanh thu cao. Chúc bạn thành công. Nguồn: Internet
 5. Số lượng người dùng trên mạng xã hội ngày càng gia tăng đã hình thành nên một nhóm khách hàng tiềm năng. Và hành vi của người tiêu dùng thay đổi tùy theo quyết định mua sắm. Vì vậy những người chủ doanh nghiệp, người làm marketing cần hiểu rõ những thói quen mua sắm thường gặp nhất để có kế hoạch tiếp cận chính xác theo đúng ngành hàng của mình. 1. Cần được lắng nghe Khách hàng mạng xã hội có xu hướng chia sẻ với mọi người về trải nghiệm của mình bao gồm cả điều tích cực lẫn tiêu cực. Khi có nhu cầu tư vấn, mua hàng, bảo hành, đổi trả… họ phản hồi rất nhanh. Theo kết quả nghiên cứu của Convince & Convert, gần 83% khách hàng phàn nàn trên mạng xã hội đề cao phản hồi của công ty. Luôn luôn lắng nghe và phản hồi nhanh chóng khiến khách hàng cảm thấy hài lòng và thích sử dụng sản phẩm/ dịch vụ của bạn. 2. Thiếu kiên nhẫn Trong một thế giới mà bạn có thể biết hết mọi thứ với những công cụ hỗ trợ tìm kiếm chưa đến 1 giây thì tiêu chí “ngay lập tức” luôn được đề cao. Đối với khách hàng mạng xã hội, không do dự, họ đưa ra phản hồi rất nhanh chóng. Do đó, nếu dịch vụ của bạn kém hoặc mắc lỗi thì tin xấu sẽ được lan truyền rất xa, chỉ trong tích tắc. Để tăng độ tin cậy, khách hàng có thể đăng những dòng trạng thái kèm theo hình ảnh sản phẩm, chụp lại màn hình cuộc trò chuyện… Cũng theo nghiên cứu của Convince & Convert: 32% khách hàng thường xuyên đem vấn đề phản ánh lên mạng xã hội muốn được trả lời trong vòng 30 phút. 42% khách hàng muốn được trả lời trong 60 phút. 27.5% khách hàng không nhận được phản hồi. 30% khách hàng nhận được phản hồi sau khi chờ đợi 30 phút hoặc hơn. Tuy nhu cầu khác nhau nhưng có đến 100% câu trả lời trong khảo sát cho rằng họ thích dịch vụ chăm sóc khách hàng thông qua mạng xã hội vì nó rất dễ dùng. Bạn nên áp dụng cách này để bán được nhiều hàng hơn. 3. Khách hàng quay trở lại khi nhận được lợi ích Nếu bài viết trên mạng xã hội của bạn có liên quan đến việc tặng coupon, giải thưởng, đăng tải các video hướng dẫn cách làm, ebook tải miễn phí… thì lượt người dùng quay trở lại khá cao. Khách hàng mạng xã hội có xu hướng thích được tặng quà thông qua các ứng dụng mạng xã hội. Họ muốn biết bạn có thể làm những gì cho họ trong hiện tại và tương lai. 4. Khách hàng quay trở lại khi cần giúp đỡ Có trường hợp khách không mua hàng trong lần truy cập đầu tiên nhưng họ sẽ quay trở lại và tìm hiểu vào lần sau. Thông thường, các thương hiệu lớn có rất ít thời gian để tương tác với người dùng qua mạng xã hội. Nhưng nếu xác định được “giọng” tương tác phù hợp với khách hàng thì bạn sẽ dần chinh phục được khách. Kết luận: Tưởng chừng rất đơn giản nhưng để có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng trên mạng xã hội thì bạn cần xây dựng được một đội ngũ nhiệt huyết, nhiệt tình để có thể sẵn sàng hỗ trợ khách hàng.Trong trường hợp bán bán hàng trên website và có kết nối với Facebook thì bạn có thể sử dụng phần mềm quản lý fanpage để có thể dễ dàng tương tác với khách hàng khi cần thiết sẽ giúp bạn giảm gánh nặng công việc và tăng hiệu quả.
 6. Chatbot là một trong số những công cụ được các doanh nghiệp ứng dụng khá nhiều trong kinh doanh online. Vậy tại sao công cụ này lại được yêu thích đến vậy. Cùng tìm hiểu ngay với bài viết sau Cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng Hãy thử nhớ tới những lần trò chuyện với một người lạ, bạn có thấy rằng bản thân sẽ bị ấn tượng nhiều hơn nếu như người đó biết đến tên của bạn ngay từ khi bắt đầu. Dựa trên những quan sát này, các nhà sáng lập đã tích hợp Chatbot với nhiều kênh mạng xã hội nhằm thu thập dữ liệu về mọi đối tượng tham gia tương tác. Chính vì vậy ngay khi nhận được yêu cầu từ khách hàng, Chatbot có thể nắm bắt bản chất vấn đề một cách nhanh chóng, phản hồi chính xác và chủ động mở rộng cuộc nói chuyện bằng cách đưa ra lời khuyên mua sắm cho từng cá nhân dựa trên lược sử tìm kiếm và mối quan tâm, sở thích của họ. Tăng khả năng tương tác Chatbot độc đáo bởi chúng vừa có khả năng tương tác với khách hàng, lại vừa có thể chủ động kéo dài các cuộc hội thoại đã diễn ra. Điều đó cũng có nghĩa là, khách hàng có thể cảm thấy kết nối thực và lâu hơn so với việc sử dụng những hình thức tiếp thị khác. Ví dụ điển hình nhất đó là khi bạn đầu tư vào việc xây dựng video trình chiếu nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng. Tuy nhiên, điểm yếu nhất của video nằm ở việc, dù được đầu tư kỹ lưỡng về hình ảnh và chau chuốt về nội dung sao cho hấp dẫn nhất có thể nhưng khi video kết thúc, tất cả thông tin mà người xem nhận được cũng sẽ dừng lại theo. Chatbot lại khác, với khả năng học hỏi trong quá trình tương tác, chúng có thể phát hiện ra những đặc tính nổi bật của người dùng để gửi các thông tin khác, liên quan đến thương hiệu hay sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng đặc biệt quan tâm nhiều hơn. Có thể nói, thông qua khả năng tương tác, hội thoại một cách cá nhân hóa, Chatbot đang giúp doanh nghiệp bán hàng theo hai chiến lược Upsell và Cross-sell. Mở rộng tiếp cận đối tượng Chính vì cơ chế hoạt động dựa trên social media nên đối tượng tiếp cận của Chatbot gần như vô hạn. Đồng thời, với khả năng phân tích và nắm bắt nhân khẩu học do được tích hợp trên nhiều ứng dụng nhắn tin, Chatbot giúp cho người sử dụng phục vụ khách hàng hiệu quả hơn. Từ đó lần lượt mở ra các cơ hội mới giúp bạn nâng cao doanh số bán hàng. Thu thập – phân tích dữ liệu Chúng ta đều biết rằng, để khách hàng điền thông tin vào phiếu khảo sát cần phải có nhiều động lực thúc đẩy như: tặng phiếu giảm giá mua hàng, quà tặng khuyến mại,… Tuy nhiên, nhờ có Chatbot, công việc khảo sát tiêu tốn thời gian đã không còn là gánh nặng nữa. Chatbot có thể thu thập ý kiến khách hàng bằng cách đặt ra hàng loạt câu hỏi trong các đoạn hội thoại hết sức tự nhiên. Thêm vào đó, Chatbot sẽ tự động phân tích và đánh giá toàn bộ thông tin ngay khi thu thập được, giúp bạn có cái nhìn bao quát về toàn bộ những gì mà khách hàng thực sự mong muốn. Từ đó có thể xây dựng chiến lược tiếp thị đánh gọn như cầu tiêu dùng trong nước Gửi thông báo có liên quan Để tránh việc “tấn công” khách hàng dồn dập bằng một loạt email và tin nhắn văn bản, Chatbot được tích hợp tính năng gửi thông báo tới từng cá nhân thông qua các phương tiện truyền thông xã hội. Dựa trên tính năng phân tích và nắm bắt dữ liệu, thông tin được gửi đi được đảm bảo tính an toàn, hữu ích, tránh tình trạng spam diễn ra. Chatbot hấp dẫn trong giao tiếp Ngay từ đầu, mục đích chính của Chatbot là cung cấp các thông tin chất lượng đến khách hàng. Để làm được điều đó, Chatbot đã được cải tiến liên tục, giúp cho việc tương tác trở nên thú vị hơn nhiều, nhằm tiếp xúc sâu với khách hàng mà không đem lại cảm giác nhàm chán. Ví dụ về Chatbot của Whole Foods – cho phép người tiêu dùng tìm kiếm công thức nấu ăn thông qua Facebook Messenger bằng cách sử dụng các biểu tượng cảm xúc (emojis) đơn giản. Chatbot này cho thấy việc chú trọng vào cảm xúc của người dùng sẽ để lại ấn tượng lâu dài, góp phần làm gia tăng lượt truy cập vào trang web của bạn. >>>>>>>>Xem thêm: Phần mềm ẩn comment facebook<<<<<<<<<<< Chủ động tương tác khách hàng Để tránh tình trạng thương hiệu thụ động trong việc xử lý tương tác của khách hàng, Chatbot trong marketing được lập trình để có thể tự động gửi thông báo chào mừng ngay khi có người đặt chân tới website của bạn. Điều này sẽ góp phần thúc đẩy danh tiếng thương hiệu, tăng tương tác cũng như có hiệu ứng tích cực tới doanh số bán hàng. Chăm sóc khách hàng Là một phần thiết yếu trong chiến lược tiếp thị của mỗi công ty, tuy nhiên nuôi dưỡng và chăm sóc khách hàng luôn tiêu tốn rất nhiều thời gian của người bán hàng. Để cải thiện tình trạng đó, Chatbot có thể giúp đỡ người mua từ khi họ bắt đầu đặt chân vào web cho đến khi họ nhận được đơn hàng của mình. Đổi mới nhận diện thương hiệu Cùng với việc có thể chăm sóc khách hàng 24/24, Chatbot trong marketing giúp cho thương hiệu của bạn luôn tươi mới và năng động trong mắt khách hàng. Chính sự linh hoạt và nhanh nhạy của Chatbot sẽ giúp cho thời gian chăm sóc khách hàng được tiết kiệm, đồng thời tạo ra sự khác biệt hơn so với nhiều đối thủ cạnh tranh khác. Phương pháp kiến tạo Chatbot trong marketing riêng biệt Trong khi ý tưởng tạo ra một Chatbot được trang bị trí thông minh nhân tạo khiến cho nhiều doanh nghiệp thoái chí, thì các nền tảng xây dựng Chatbot như phần mềm quản lý fanpage đã khiến mọi người có ánh nhìn khả quan hơn. Không cần kiến thức mã hóa cũng chẳng cần phải tốn quá nhiều chi phí, phần mềm quản lý fanpage sẽ giúp bạn tạo ra một Chatbot chỉ trong vòng vài phút. – Tạo động cơ tiêu dùng bằng cách tăng cường mời chào và khuyến mãi tùy theo nhu cầu khách hàng. – Nhận biết sự khác nhau của từ và cụm từ tìm kiếm. – Tích hợp với các ứng dụng nhắn tin ưa thích. – Thực hiện thanh toán trực tiếp từ các trang bán hàng thông qua các hệ thống thanh toán chính. Kết luận: Có thể nói ứng dụng nhắn tin đã trở thành điểm đến hàng đầu cho mọi thương hiệu nhằm tiếp cận người tiêu dùng, bởi vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi Chatbot ngày càng trở nên phổ biến. Bằng việc triển khai Chatbot cho chiến lược tiếp thị, chắc chắn bạn sẽ dễ dàng hơn trong quá trình tìm hiểu đối tượng mục tiêu, điều chỉnh nỗ lực tiếp thị đồng thời tiếp cận người tiêu dùng mới và kiếm tiền từ các kênh bán hàng của bạn.
 7. Tại sao bài viết lại cần có nhiều like và tương tác? Làm thế nào để kéo like và tương tác cho bài viết? Cùng tìm hiểu với bài viết dưới đây Bài viết mang màu sắc tự nhiên Chúng ta biết rằng, Facebook là một cộng đồng giải trí đa chiều và không hề tuân theo khuôn khổ nào cả. Vì vậy, muốn độ tương tác tăng cao, bài viết của bạn phải thật sự tự nhiên, vui vẻ và nhiều màu sắc bởi lẽ không ai muốn dành thời gian để đọc một bài viết tẻ nhạt cả. Bài viết được cập nhật đúng xu hướng Con người thường thích những điều mới mẻ chính vì vậy việc bạn thường xuyên cập nhật những xu hướng và tin tức mới nhất vào bài viết sẽ là cách tăng tương tác cho bài viết Facebook hiệu quả. Bạn nên viết để ai cũng thích đọc và tương tác ngay lập tức. Chăm chút cho phần nhìn để tăng tương tác cho bài viết Facebook Bạn có biết rằng một bài viết Facebook sẽ thu hút người đọc hơn nếu nó được chăm chút về hình ảnh không? Hơn cả Video, đường dẫn hay Status bằng chữ, chính hình ảnh là yếu tố nhận được nhiều tương tác nhất trên Facebook. Chính vì vậy, bạn nên chọn những hình ảnh đẹp, có độ phân giải cao, vừa vặn với màn hình Newsfeed. Viết ngắn gọn Viết ngắn gọn nhưng súc tích là một trong những cách giúp tăng tương tác cho bài viết Facebook hiệu quả nhất. Một bài đăng Facebook cần ngắn gọn, càng ngắn gọn càng tốt, chỉ nên từ 80 từ trở xuống. Bạn biết đấy, không nhiều người có kiên nhẫn đọc những bài viết dài lê thê và lan man. Hãy học cách biên tập các từ ngữ của bạn để chúng vừa ngắn gọn lại vừa súc tích nhé. Hãy viết thật cảm xúc Đọc xong một bài viết đầy cảm xúc sẽ thôi thúc người đọc muốn chia sẻ với mọi người và ngược lại những bài được chia sẻ nhiều sẽ thuyết phục nhiều người đọc. Đơn giản đó là những lời mời trao đổi, thảo luận. Do đó, muốn tăng tương tác cho bài viết Facebook, bạn hãy viết những bài mang tính thảo luận cao, đồng thời có post để người đọc bình luận. Đặt câu hỏi cho người hâm mộ Muốn có nhiều bình luận cho bài viết của mình, bạn hãy viết dưới dạng câu hỏi. Khán giả của bạn sẽ rất thích chia sẻ ý kiến đấy. Một câu hỏi thú vị sẽ thu hút lượng Comment tranh luận nhiều đáng kể. Thực tế cho thấy, ai trong chúng ta cũng đều muốn đưa ra ý kiến của bản thân và hùng biện cho quan điểm của mình. Tuy nhiên, nên chọn những câu đơn giản, dễ trả lời thôi nhé. Kết luận: Việc tăng tương tác cho bài viết Facebook sẽ không còn quá khó khăn khi bạn nắm vững và áp dụng linh hoạt những cách trên đây phải không nào. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn có thêm kiến thức trong lĩnh vực Facebook Marketing. Để có thể theo dõi và nắm bắt tình hình tương tác của khách hàng bạn có thể sử dụng phần mềm quản lý fanpage để hỗ trợ. Với tiện ích này bạn sẽ có thể dễ dàng tương tác cùng với nhiều khách hàng của nhiều fanpage khác nhau mà không tốn nhiều thời gian…. Chúc bạn thành công!
 8. Bạn có biết làm sao để các fanpage có thể thu hút một lượng fan lớn như vậy hay không? Nếu chưa biết hãy tham khảo bài viết dưới đây nhé. Câu like bằng cách lập tài khoản giả hot boy, hot girl để bán hàng Cuộc sống hiện đại có rất nhiều thuật ngữ mới, hot boy, hot girl là một trong số những thuật ngữ mới đó. Hot boy Hot girl thường dùng để chỉ những người có vẻ ngoài nổi bật, được yêu thích và có tầm ảnh hưởng trên các mạng xã hội. Chính nhờ việc sở hữu một cộng đồng những người quan tâm cực lớn nên mọi hành động hay chia sẻ của họ trên mạng xã hội Facebook đều thu hút sự chú ý rất lớn của mọi người. Rất nhiều chủ shop bán hàng online đã lợi dụng điểm này để lập những tài khoản với tên, ảnh đại diện và hồ sơ y chang tài khoản thật của các hot boy, hot girl để thu hút khách hàng. Ban đầu các tài khoản này sẽ thực hiện đăng những bức ảnh để câu like cùng với những status y như của tài khoản thật, khi đã có được một số lượng người theo dõi nhất định, các chủ shop mới bắt đầu khéo léo lồng thêm hình ảnh hoặc liên kết để quảng cáo cho sản phẩm của mình. Đến thời điểm thích hợp, chỉ với thao tác đổi lại tên, chủ shop đã có được một tài khoản bán hàng không thể tuyệt vời hơn. Lập fanpage giả của những thương hiệu lớn để câu like Đầu năm 2017, cộng đồng mạng xã hội đã được một phen dậy sóng trước thông tin hãng thời trang Zara tung ra cơn lốc sale khủng. Theo đó chỉ với thao tác like, share và comment lựa chọn, bạn có cơ hội sở hữu những sản phẩm đến từ thương hiệu này với mức giá chỉ từ 100.000 – 300.000. Chỉ trong vòng một ngày fanpage này đã thu hút sự chú ý của hàng triệu người, tuy nhiên ngay khi đại diện hãng tại Việt Nam đưa ra tuyên bố chính thức là không hề có một chương trình nào như vậy thì người tiêu dùng mới vỡ lẽ đây thực chất chỉ là một phương thức câu like thông thường của một chủ bán hàng nào đó trên Facebook mà thôi. Đây cũng là cách thức được nhiều người bán hàng lựa chọn để tạo sự chú ý, gây ra khá nhiều nhầm lẫn cho người tiêu dùng. >>Xem thêm: Phần mềm quản lý fanpage Miễn Phí 15 ngày sử dụng full tính năng<< Câu like bằng các câu chuyện giật gân hoặc tạo sự đồng cảm Đây là hình thức câu like khá quen thuộc nhưng nó luôn mang lại hiệu quả không ngờ nhờ đánh trúng tâm lý tò mò của đa số người Việt Nam. Sử dụng những câu chuyện đánh vào vấn đề đạo đức như đánh ghen, việc từ thiện, đối xử giữa con cái với cha mẹ, các fanpage này có thể thu hút sự quan tâm cũng như tạo ra sự lan tỏa rộng rãi từ đó tăng lượt người theo dõi, phục vụ cho công tác bán hàng sau đó. Livestream bán hàng cũng là cách câu like được nhiều người lựa chọn Ngay khi Facebook ra mắt tính năng Livestream giúp người dùng phát trực tiếp những hoạt động đang diễn ra, các shop bán hàng đã không bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này để tạo được sự chú ý từ khách hàng. Hoạt động dễ thấy nhất là các shop sẽ quay trực tiếp các hoạt động tại cửa hàng hoặc trải nghiệm sử dụng sản phẩm. Mặc dù cũng là một cách câu like nhưng livestream sẽ giúp người tiêu dùng có được cái nhìn trực quan hơn từ đó có tính tin cậy cao hơn. Kết luận: Hi vọng với những chia sẻ trên đây khách hàng có thể hiểu rõ về các tuyệt chiêu câu like của các shop bán hàng trên Facebook để có sự lựa chọn đúng đắn cho bản thân mình.
 9. Làm thế nào để có thể phát triển fanpage là câu hỏi của rất nhiều người quản lý fanpage. Chính vì vậy bài viết này xin phép chia sẻ những điều giúp ích cho việc phát triển fanpage 1. Vai trò của việc phát triển fanpage Facebook đang là một trong những trang mạng truyền thông với số lượng người dùng khổng lồ. Nó không chỉ dừng lại ở việc giúp chia sẻ thông tin mà còn phát triển thành một xã hội thu nhỏ. Ở đó có đầy đủ các đối tượng khách hàng tiềm năng trong các lĩnh vực khác nhau. Với việc sử dụng fanpage có lượng lớn tương tác, like đồng nghĩa với việc fanpage đó đã và đang tiếp cận được với nhiều khách hàng là nguồn dữ liệu lớn giúp cho việc tăng doanh thu Fanpage có nhiều ưu điểm vượt trội như - Quảng bá thương hiệu và giới thiệu sản phẩm tới đông đảo người dùng thông qua hình thức marketing online với chi phí thấp. - Cung cấp thông tin hữu ích tới khách hàng với tốc độ nhanh, hiệu quả nhất - Tăng doanh số bán hàng bằng việc tăng các đơn đặt hàng online ngày càng nhiều - Fanpage trở thành địa chỉ tin cậy trong việc chăm sóc và tư vấn khách hàng - Việc sử dụng fanpage sẽ giúp cho việc phân tích hành vi, mong muốn của khách hàng. Từ đó doanh nghiệp có phương án định hướng, thay đổi hoặc phát triển sản phẩm. 2. Một số nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển fanpage Để có thể xây dựng được một fanpage đem lại hiệu quả cao thì cần xây dựng một chiến lược lâu dài. Đó chính là việc xác định được các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả. a) Nội dung bài viết Dịch vụ quản trị fanpage sẽ không được đánh giá cao nếu nội dung chiến dịch không được chú trọng. Tức là bạn cần cân nhắc kỹ bài viết có nội dung gì, viết ra sao và nhắm tới đối tượng nào, mục đích gì... Tất cả các yếu tố này đều cần phải cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi bắt tay vào thực hiện. Một fanpage nên đăng tải bài viết thường xuyên, đều đặn. Các nội dung mới lạ, hấp dẫn để thu hút được lượng người tương tác. b) Sự thu hút Để fanpage được nhiều người đón nhận tất cả phụ thuộc vào số người theo dõi. Và để làm được điều đó, điều cần làm là sẵn sàng đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dùng. Nhất là các fanpage thiên về kinh doanh điều này càng quan trọng hơn rất nhiều. Qua đó khách hàng có thể thấy được fanpage này có giá trị đối với họ. c) Quảng bá trang Việc quảng bá trang sẽ giúp tăng độ "phủ sóng" của trang web này. Có nhiều hình thức bạn có thể cân nhắc chẳng hạn như kêu gọi like, share, seeding... Trong trường hợp bạn muốn tiết kiệm thời gian bạn có thể chạy quảng cáo. Tuy nhiên hình thức này khá tốn kém về chi phí. d) Hình ảnh Một bài viết có nội dung tốt bao nhiêu thì cũng không thể đạt hiệu quả nếu hình ảnh đi kèm không bắt mắt. Hình ảnh cần phải đẹp, thu hút người đọc. Từ hình ảnh bài đăng tới ảnh bìa cần có sự thống nhất theo một concept. Điều này sẽ mang lại hiệu quả cao và gây thu hút đối với người đọc. e) Đo lường hiệu quả Sau một thời gian chạy nội dung Fanpage, tương tác thì điều cần làm là đo lường, đánh giá lại. Trên cơ sở đó sẽ so sánh, rút ra các sai lầm, thiếu sót. Đây là cơ sở giúp cải thiện fanpage tốt nhất. Kết luận: Trên đây là một số chia sẻ về việc làm sao để có thể phát triển fanpage ngày càng hiệu quả. Hi vọng với những thông tin này bạn sẽ có thể tự rút ra bài học cho mình và ứng dụng thành công trong việc quản lý fanpage. Ngoài ra để có thể nâng cao hiệu quả cho việc sử dụng fanpage trong kinh doanh thì bạn có thể sử dụng phần mềm quản lý fanpage MIỄN PHÍ 15 ngày sử dụng với đầy đủ tính năng ưu biệt và nổi trội.
 10. Bạn thấy mọi người đều kinh doanh online và nhanh chóng phất lên. bạn cũng muốn thử sử mình trong lĩnh vực này. Vậy bạn đã biết gì về kinh doanh online hay chưa? Nếu chưa biết hãy tham khảo ngay bài viết này Bán hàng online là gì? Bán hàng online có thể hiểu là loại hình dịch vụ, kinh doanh các sản phẩm diễn ra chủ yếu trên mạng Internet mà cả người mua và người bán đều dùng các thiết bị di động như máy tính, điện thoại và được liên kết với nhau thông qua mạng Internet. Với bán hàng online, người mua có thể không cần phải đến trực tiếp cửa hàng mà vẫn có thể xem và sở hữu sản phẩm, ngược lại, người bán có thể không cần mặt bằng shop mà vẫn có thể tiếp cận, trao đổi thông tin, hàng hóa với người mua. Muốn bán hàng online thì cần những gì? Phần 1: Tìm kiếm nguồn hàng Nguồn hàng ở đâu giá rẻ, chất lượng luôn là vấn đề nan giải, bước suy nghĩ đầu tiên khi bạn muốn kinh doanh quần áo. Hiện tại, có rất nhiều nhà cung cấp quần áo với nhiều mẫu mã đa dạng, hấp dẫn. Và các bạn nên lưu ý khi chọn nhà cung cấp quần áo giá sỉ tphcm bạn hoàn toàn an tâm về chất lượng, mẫu mã, giá thành rất vừa với túi tiền của bạn. Đặt biệt với sự đa dạng mẫu mã, kiểu dáng luôn bắt kịp xu hướng thời trang, bạn có thể tìm những mẫu quần áo thích hợp cho mình, người thân, gia đình và bạn bè của mình một cách ưng ý nhất. Bạn có thể tìm nguồn hàng bằng cách gõ từ khóa và tìm kiếm trên google, hoặc có thể tìm kiếm trên facebook, từ các chợ, đầu mối, xưởng may….. Lời khuyên: Khi bắt đầu bạn không nên ôm đồm nhiều loại sản phẩm cùng lúc. Nếu bạn mới bắt đầu bạn không biết nên chọn loại mặt hàng nào để bán thì áo thun là lựa chọn tốt nhất cho bạn. Áo thun tiện lợi cho người tiêu dùng, dễ mặc và luôn phù hợp với xu hướng. Khi bạn đã có đầy đủ kinh nghiệm, tự tin lúc đó bạn hãy chuyển qua một sản phẩm khác. Tìm nhiều nơi cung cấp hàng, điều này sẽ giúp bạn đa dạng sản phẩm hoặc là có thể chữa cháy khi nơi cung cấp chính của bạn đang hết hàng. Phần 2: Bán hàng tại kênh nào để có hiệu quả nhất? Có rất nhiều kênh bạn có thể sử dụng để kinh doanh online cụ thể như facebook. Zalo, Instagram….. 1. Bán hàng qua Facebook: Một trong những cách để bạn tiếp cận và bán hàng trực tuyến dễ dàng và nhanh nhất là thông qua các mạng xã hội – đặc biệt là Facebook – mạng xã hội phổ biến và có lượng người dùng đông nhất hiện nay. Facebook có 2 cơ chế riêng biệt để bạn bắt đầu gây dựng thương hiệu của mình là: Facebook cá nhân và trang Facebook thương hiệu kinh doanh của bạn (Fanpage). Facebook mà cũng là nơi bán hàng tốt ư? Chắc bạn đang thắc mắc như vậy đúng không, chính xác facebook là một mạng xã hội bán hàng cực kỳ tốt, với số người sử dụng lên tới 12 triệu người ở Việt Nam. Nếu như bạn có khoảng 1000 bạn hay tốt hơn là 5000 bạn thì đó chính là khách hàng tiềm năng, và việc của bạn cần làm giới thiệu sản phẩm của mình bằng cách post sản phẩm đó lên tường. Tuy nhiên bạn nên kinh doanh bằng cách tạo dựng một trang fanpage để bán hàng thay vì bán hàng trên trang cá nhân để thể hiện tính chuyên nghiệp đồng thời có thể tiếp cận được nhiều khách hàng hơn…. Bạn có thể xây dựng cùng lúc nhiều trang fanpage để bán hàng. Để có thể quản lý tốt tất cả các trang bạn có thể sử dụng phần mềm quản lý fanpage để áp dụng vào giúp công việc quản lý fanpage được hiệu quả và thuận tiện. 2. Bán hàng qua Zalo (Bán hàng thông qua mạng xã hội di động) Ngày nay, khi công nghệ ngày càng phát triển, số lượng người duyệt website trên các thiết bị di động (máy tính bảng và điện thoại thông minh) đang gia tăng với mức độ chóng mặt. Cũng như facebook và twitter, zalo và instagram là 2 mạng xã hội lớn cho người dùng trên thiết bị di động. Bạn chỉ cần kết bạn, trò chuyện, đăng ảnh và bán hàng online. Hiệu quả cũng cực kỳ mạnh như facebook nhé. Bạn là nhà bán lẻ thời gian tư vấn cho khách hàng là cần thiết, sử dụng Zalo để gọi thoại và gửi hình ảnh sản phẩm ngay cho khách hàng. Quan trọng điều này là miễn phí, tại sao bạn không sử dụng nó. Phần 3: Khó khăn và thách thức Những khó khăn của bán hàng online (giao hàng, chuyển khoản, niềm tin khách hàng). Khó khăn lớn nhất đó là làm sao tạo được niềm tin khách hàng. Để tạo được niềm tin khi bán hàng online, sản phẩm phải đảm bảo chất lượng, hình thật sản phẩm thật như hình, lúc đó khách hàng sẽ tin tưởng bạn nhiều hơn. Cách chăm sóc khách hàng tận tình mang cảm giác cho khách hàng rằng mình được quan tâm hơn. Giao hàng: giao hàng đúng giờ, đúng hẹn. Dẫn chứng: - Chuyển khoản: tránh sai sót khi chuyển khoản, khi bạn chuyển khoản cần phải đúng chủ tài khoản, chi nhánh, số tài khoản. - COD (dịch vụ chuyển phát thu tiền hộ): phí chuyển cao. - Khách hàng không được tiếp xúc sản phẩm trực tiếp, để tạo niềm tin khách hàng hơn bạn phải giao hàng tận nơi và thu tiền trực tiếp từ khách hàng. - Một khó khăn nữa đó là khi hàng lỗi, khách mặc không vừa vậy bạn có cách xử lý như thế nào? Kết luận: Bán hàng online là công việc khó, việc cần làm là chúng ta cố gắng tạo niềm tin cho khách hàng sẽ mang lại lợi ít cho khách hàng và chính bản thân bạn. Đối với các bạn nhạy bén công nghệ và đam mê kinh doanh thì việc khó này sẽ dễ dàng hơn.
 11. Bạn đang trong quá trình xậy dựng một hệ thống kinh doanh online. Vậy bạn đã biết những kênh bán hàng online nào? Nếu chưa biết hãy cùng tìm hiểu với bài viết dưới đây. 1. KINH DOANH TRÊN KÊNH MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK Đầu tiên, chúng ta sẽ nói một chút về “Bán hàng online trên Facebook là gì?”. Kinh doanh online trên Facebook là cách bạn đem hàng hóa của mình lên app Facebook để giới thiệu, sale miễn phí trên đây, qua kênh Facebook cá nhân, trang fanpage,group… thông qua các hình thức bán hàng: hình ảnh, clip, livestream,… Sale qua kênh Facebook là kênh bán hàng online khá phổ biến tại Việt Nam hiện đã và đang đạt kết quả tốt. Có một số cách sale trên Facebook hiệu quả phải kể đến như: sale bằng trang cá nhân, bán hàng trong các hội, group (Group),… tuy vậy, có thể bạn chưa biết, bán hàng online trên trang fanpage của facebook lại vô cùng hiệu quả. Với số lượng bạn bè tối đa của 1 trang cá nhân là 5000 thì việc tiếp xúc với khách hàng sẽ trở thành một rào cản nhưng đối với các trang fanpage lại không bị giới hạn lượng bạn bè. Chúng tôi xin được đưa rõ ra những lý do bạn nên chọn sale qua tài khoản kênh fanpage Facebook: Có thể dùng một hoặc nhiều tài khoản fanpage để bán hàng online Cùng một tài khoản facebook cá nhân nhưng có thể tạo ra nhiều fanpage để bán hàng Có thể chạy quảng cáo để tiếp cận người dùng nhiều hơn, ở nhiều khu vực, độ tuổi, giới tính khác nhau. Không bị giới hạn bạn bè Tỷ lệ chốt đơn thành công cao Tăng độ nhận biết thương hiệu... Có thể sử dụng nhiều phần mềm hỗ trợ trong việc chốt đơn hàng, phần mềm ẩn comment facebook tự động tránh bị cướp đơn, dễ dàng sử dụng phần mềm quản lý fanpage cùng lúc quản lý nhiều fanpage 2. KINH DOANH ONLINE TRÊN ZALO Tại Việt Nam, có hơn 80 triệu users dùng kênh mạng xã hội Zalo, vì thế đây cũng là một kênh kinh doanh online đạt kết quả tốt cho các cá nhân và công ty. Sale trên Zalo bạn không cần mất phí truyền thông marketing mà vẫn có phần trăm chốt đơn hàng cao. Trên Zalo, bạn sẽ tiếp xúc khách hàng qua 2 hình thức là: sale Zalo profile và bán hàng Zalo cửa hàng. Cách bán hàng trên Zalo cũng đem lại những hiệu quả như Kết nối với khách hàng trên Zalo dễ hơn trên kênh Facebook Trên Zalo có phần trăm tiếp cận tới người mua hàng mục tiêu lên tới 100% Khoản chi tăng trưởng bộ máy kinh doanh online thấp hơn rất nhiều với Facebook 3. KINH DOANH ONLINE TRÊN CÁC TRANG DIỄN ĐÀN. bán hàng trên diễn đàn cũng là một trong những cách tăng trưởng bộ máy bán hàng online hiệu quả và phổ biến vào thời điểm hiện tại tại Việt Nam. một vài trang diễn đàn có số lượng follow lớn như: webtretho, tinhte,… Đây sẽ là nơi lý tưởng để bạn bán hàng online không nên bỏ qua. Không mất khoản chi ads mà lại dễ tiếp cận người mua hàng mục tiêu Không bị hạn chế về thời gian và địa điểm Đối tượng mục tiêu khách hàng mục đích rõ ràng, tập trung theo từng chuyên mục, đề tài riêng thích hợp với lĩnh vực bán hàng. 4. KINH DOANH TRÊN WEBSITE. Sự phát triển mạnh mẽ của mạng Internet thì việc bán hàng trên các website chính là một trong những cách kinh doanh online đạt kết quả cao nhất. Hầu hết, các công ty đều đầu tư thiết kế site, bởi các ích lợi sau: Thu hút được nhiều người mua hàng hơn đẩy mạnh các công việc bán hàng dễ dàng hơn Giúp triển khai hiệu quả các kế hoạch marketing Nâng cao thành quả thương hiệu và uy tín công ty của bạn 5. KINH DOANH ONLINE TRÊN YOUTUBE Đến năm 2019, kênh Youtube vẫn là một kênh social chia sẻ clip số 1 toàn cầu và được lượng user lớn nhất tại Việt Nam. Bắt nhịp cùng với xu hướng video Marketing thì sale Youtube cung cấp rất nhiều điểm nổi bật. Video bán hàng của bạn được đưa vào kết quả tìm kiếm trên Youtube mà cả trên Google Tạo độ tin tưởng và đơn giản kết nối với người mua hàng tới site hơn Tăng lượng Traffic, nhận diện thương hiệu 6. KINH DOANH TRÊN TRANG WEB, APP THƯƠNG MẠI VÀ ĐIỆN TỬ. Hiện nay, sale trên các trang, app thương mại điện tử không còn qua xa lạ. Bạn có thể tìm hiểu một vài app sale thương mại và điện tử Tiki, Shopee, Lazada,… thì có thể thấy đạt kết quả tốt của nó. tăng trưởng bộ máy bán hàng bằng thiết kế site, thiết kế ứng dụng kinh doanh online là kế hoạch của rất nhiều công ty theo đuổi. Các ưu điểm của sale trên sàn thương mại và điện tử phải nhắc tới như: Tiết kiệm chi phí truyền thông marketing sản phẩm; dễ dàng quản lý website sale, đăng bán hàng hóa tiếp cận với tập người mua hàng mục tiêu, tiềm năng đơn giản Tăng sức mua, doanh thu cao hơn. Chi phí ads, marketing ít hơn. Tạo website sale hay thiết kế một ứng dụng sale như tiki, lazada, sendo,… Là điều mà mọi doanh nghiệp hướng tới khi mở rộng mô hình kinh doanh, tăng lợi nhuận và “vượt mặt đối thủ”. Sự phát triển gấp rút mặt của công nghệ, bạn cũng có thể hiểu bán hàng trên sàn thương mại và điện tử hay tạo một sàn thương mại điện tử riêng là điều tất yếu nếu như bạn muốn hiện hữu. Kết luận: Trên đây là chia sẻ về một số kênh giúp bán hàng online hiệu quả. Hi vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn trong việc mở rộng kinh doanh cũng như tìm được kênh bán hàng phù hợp nhất
 12. Trong thời đại 4.0 hiệnnay có rất nhiều doanh nghiệp lựa chọn sử dụng chatbot để cung cấp thông tin có sẵn cho khách hàng giúp giảm bớt gánh năng cho người dùng. Vậy chatbot là gì? Phương thức hoạt động của nó ra sao? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây CHATBOT LÀ GÌ? Đầu tiên thì hãy xem định nghĩa về ChatBot là gì nhé: Bạn có thể hiểu đơn giản thì Chatbot là một hình thức của trí tuệ nhân tạo AI được thiết kế để đặt câu hỏi, trả lời hoặc xử lý càng nhiều trường hợp giao tiếp phức tạp càng tốt. Phạm vi của Chatbot có thể tùy thuộc vào thuật toán của những người tạo nên chúng, bởi chính vì vậy chatbot có thể không giới hạn. Các Chatbot hàng ngày mà có thể bạn đã từng tiếp xúc như giao tiếp với Siri của Apple, Cortana của Microsoft, hoặc đơn giản là chat tin nhắn trên Facebook, Website,… Cách thức hoạt động của Chat bot là gì? Chatbot tương tác với con người qua âm thanh hoặc văn bản và sử dụng các platform để giao tiếp với bot. Phần mà các lập trình viên cần phát triển nằm toàn bộ ở phía sau bao gồm: Translator: Dịch yêu cầu của user, giúp máy tính hiểu được yêu cầu mình cần thực hiện → quyết định việc chatbot có thông minh hay không. Processor: Xử lý yêu cầu, thành phần này giúp khả năng của chatbot không bị giới hạn, máy tính làm được gì thì chatbot cũng làm được như vậy. Respondent: Nhận output và đóng gói gửi trả lại messenger platform, trả lại cho người dùng kết quả. LỢI ÍCH CỦA CHATBOT TRONG BÁN HÀNG ONLINE 1. GIẢM SỨC NGƯỜI, PHÂN LOẠI KHÁCH HÀNG CHUẨN XÁC NHỜ BOT BÁN HÀNG Khi sản phẩm của ta lúc nào cũng có một số bước giao tiếp nhỏ với khách hàng và nó lặp đi lặp lại (ví dụ với bán quần áo là hỏi chiều cao cân nặng của khách hàng để tư vấn size, với tư vấn nội thất là hỏi diện tích mặt bằng của khách hàng, hay hỏi số lượng sản phẩm khách đặt, địa chỉ, sđt v…v). Và đặc biệt, ChatBot dùng để phân loại và xin thông tin khách hàng khi chat với bot bán hàng của bạn. Những con số đo lường – giúp cho người quản trị ra quyết định sau khi chạy 1 chiến dịch. Ví dụ cụ thể, nếu ta chạy 1 chiến dịch quảng cáo cho 1 sản phẩm mới và dùng chatbot để tư vấn cho khách hàng comment vào bài viết chạy quảng cáo. ChatBot sau khi phục vụ 500 comment ra 1 chỉ số là sau khi báo giá, số lượng khách hàng tiếp tục tương tác với chatbot để đi tới chốt đơn là 50 người, 450 người không có tương tác gì thêm, như vậy ta có các kết luận sau: Có thể tệp khách hàng này chưa thấy ổn với giá này – có thể do content (bao gồm text và ảnh) và brand chưa đủ niềm tin khiến khách hàng thỏa mãn và đưa ra quyết định mua ngay. Có thể Giá này so với sản phẩm thay thế hay sản phẩm cạnh tranh trực tiếp trên thị trường chưa ổn, xem lại cân đối tài chính để làm chương trình khuyến mãi, và điều kỳ diệu là ta có thể nhắn tin trực tiếp đến 450 người thấy báo giá xong chạy mất 1 chương trình khuyến mãi làm sao cho ta vẫn lãi (vì cái này đâu có mất thêm tiền quảng cáo). Xem thêm: Phần mềm quản lý fanpage hiệu quả miễn phí 15 ngày sử dụng full chức năng như tự động tạo đơn hàng bằng chatbot, phần mềm ẩn comment facebook, tự động trả lời inbox... 2. Tăng độ chuyên nghiệp của thương hiệu Sẽ rất tuyệt vời nếu một shop bán lẻ biết quan tâm đến ngày sinh nhật của khách hàng, biết tự động chúc mừng năm mới, trời rét đột xuất biết nhắn tin nhắc nhở các phụ huynh cho con khăn áo, rồi có thông tin hay, hữu ích gửi cho khách hàng định kỳ… (thay vì email vì email khá lẫn lộn, hay là SMS, SMS chi phí không hề rẻ, rồi dễ bị đánh spam…) thì tỷ lệ khách hàng đã mua trở thành khách mua lại, và giới thiệu cho ta khách mới (với điều kiện sản phẩm của ta tốt) là chuyện chắc chắn. Tính cá nhân hóa của ứng dụng Messenger cũng rất tuyệt vời, ưu việt hơn hẳn các giải pháp Automation khác. Điều kiện này chỉ có thể xảy ra khi bạn làm tốt công dụng 1 (Phân loại khách hàng). 3. CONVERT ONLINE TO OFFLINE Cái này rất hay và là công dụng tuyệt vời nhất của riêng thằng làm agency như em. Đơn giản như này nhé, em chạy 100 triệu tiền quảng cáo, bán hàng qua COD thì ra đc đơn và đo lường cực dễ, nhưng nếu chạy cho khách tới điểm bán thì đo lường bằng… niềm tin đúng ko các bác, chả có ông khách nào chịu công nhận doanh số đến từ FB ads cho cửa hàng offline cả vì chả biết nó đến từ bài QC nào, hay là từ khách vãng lai, hay khách cũ v…v nhưng có chatbot, khách đến từ Ads thì buộc phải chui qua chatbot mới đc nhận ưu đãi, thì câu chuyện bây giờ dễ dàng hơn nhiều. Kết luận: Hy vọng nhưng chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho bạn trong công việc kinh doanh online. Chúc bạn luôn may mắn và thành công
 13. Dễ dàng để nhận thấy Fanpage Facebook đã khiến cho việc kinh doanh của bạn trở nên thuận lợi hơn. Vì vậy để cho việc sử dụng Fanpage vào việc kinh doanh cho hiệu quả cao thì bạn nên biết và nắm được những thủ thuật quản lý fanpage Facebook đúng cách. 1. Tên fanpage Facebook Tên Fanpage chính là một trong những yếu tố quyết định mức độ uy tín của bạn đối với khách hàng. Việc lựa chọn tên page sao cho phù hợp và hay khi đổi tên page không làm ảnh hưởng tới tương tác là một điều rất cần được lưu ý. Tên fanpage chính là yếu tố giúp khách hàng nhận diện thương hiệu và mặt hàng mà bạn đang kinh doanh. Điều này sẽ giúp cho khách hàng lập tức nhớ đến sản phẩm mà bạn cung cấp khi nghe đến tên của thương hiệu. Vì thế bạn hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định đặt hoặc đổi tên page. 2. Sản xuất nội dung Việc quản lý sản xuất nội dung chính là một trong số những điều giúp cho việc quản trị fanpage hiệu quả. Khi được đăng tải lên trang fanpage thì nội dung sẽ giúp bạn có thể truyền đi thông điệp, thông tin sản phẩm tới khách hàng Với việc quản lý nội dung bạn sẽ có thể thu hút khách hàng, truyền tải thông tin đầy đủ kịp thời tới khách hàng. Điều quan trọng nhất của việc quản lý nội dung chính là đo lường được mức độ tương tác của khách hàng trên fanpage của bạn. Để có thể quản lý được trang fanpage hiệu quả thì bạn cần lưu tâm đến việc lên kế hoạch về thời gian đăng bài, phân loại nội dung đăng bài… 3. Quản lý bình luận trên fanpage Hiện nay tình hình kinh doanh trên fanpage đang có sự canh tranh cao giữa các đối thủ vì vậy không thể nào tránh khỏi tình trạng đối thủ cướp khách hàng khi khách hàng để lại thông tin tại bình luận trong bài quảng cáo của bạn. Vì thế để tránh trường hợp này xảy ra bạn nên sử dụng phần mềm ẩn comment facebook để có thể giảm tỉ lệ mất khách vào tay đối thủ là rất cao. 4. Quản lý tin nhắn fanpage Khách hàng thường không thích phải chờ đợi vì thế khi khách hàng nhắn tin vào fanpage cho bạn hỏi về sản phẩm, bạn có thể ngay lập tức trả lời họ cung cấp đầy đủ thông tin mà họ đang cần tại trang quản trị của mình. Với việc quản lý tin nhắn sẽ giúp bạn không bỏ sót khách hàng. Đặc biệt đối với mọt shop có nhiều fanpage bán hàng thì việc bỏ sót tin nhắn là điều không thể tránh khỏi khi không kiểm soát và quản lý tin nhắn. 5. Công cụ quản lý fanpage Cách thứ 5 để quản lý trang facebook hiệu quả chính là sử dụng công cụ hay còn gọi là phần mềm quản lý fanpage facebook để quản trị fanpage nhanh chóng và dễ dàng hơn. Với phần mềm này bạn có rất nhiều tiện ích để sử dụng như: Với phần mềm quản lý fanpage riêng biệt có khả năng kết nối hàng trăm Fanpage cùng lúc với chi phí thấp. Tự động trả lời comment, inbox của khách hàng. Cài đặt kịch bản trả lời theo từng bài viết, fanpage hay tất cả bài viết, fanpage. Tích hợp phần mềm ẩn comment facebook giúp ẩn bình luận tránh bị đối thủ cướp khách Tạo đơn hàng tự động từ các kênh bán hàng. Đưa về quản lý tập trung trên phần mềm. Tương tác với khách hàng trực tiếp trên phần mềm. Phân quyền cho nhân viên rõ ràng, cụ thể. Quy trình xuất nhập kho đầy đủ, thao tác đơn giản, quản lý mọi lúc, mọi nơi. Đồng bộ đơn hàng với các đơn vị vận chuyển. Click to call – kết nối tổng đài, kiểm soát chất lượng cuộc gọi của tư vấn bán hàng. Tự động inbox cho khách hàng, giúp họ nắm bắt hành trình của đơn hàng. Trên đây là một số cách quản lý trang Facebook hiệu quả mà bạn có thể tận dụng để quản lý fanpage của mình nhằm gia tăng tương tác với khách hàng, giúp cho việc bán hàng online của bạn trở nên hiệu quả hơn.
 14. Đối với những người kinh doanh trên các trang fanpage facebook thì việc bị đối thủ lấy cắp thông tin khách hàng đã trở thành một điều khiến họ lo lắng mà phải ẩn đi comment. Vậy tại sao họ lại ẩn comment, ẩn comment bằng cách nào? Cùng tìm hiểu với bài viết sau Tại sao cần phải ẩn bình luận trên trang bán hàng Facebook? Với cơn sốt bán hàng online trên mảnh đất màu mỡ Facebook thì việc cạnh tranh giữa các ngành hàng, sản phẩm là điều bình thường. Có nhiều kiểu giữa các đối thủ với nhau nhưng phổ biến nhất chính là cướp đơn hàng từ bình luận trên bài viết của bạn. Vì vậy để ngăn chặn điều này bạn nên ẩn bình luận trên bài viết của mình. Một số dạng cướp khách hàng phổ biến Có rất nhiều hình thức cướp khách, làm ảnh hưởng thương hiệu của bạn, dưới đây là một vài hình thức phổ biến: Tạo facebook giả làm khách hàng và comment những điều tiêu cực về sản phẩm, thái độ của shop bạn… làm ảnh hưởng đến uy tín của shop bạn Khách hàng thường có xu hướng để lại email, số điện thoại trên bình luận để được tư vấn và việc này sẽ là lúc đối thủ sẽ thay bạn chăm sóc khách hàng của bạn Sử dụng thương hiệu của bạn để bán sản phẩm khác kém chất lượng… để trục lợi và gán danh tiếng xấu cho thương hiệu quả bạn Tạo Fanpage với hình ảnh & tên giống hệt bạn, bắt đầu bình luận chăm sóc như kiểu hàng real đang trả lời khách hàng nhưng thật ra chỉ là hàng fake. Chỉ cần đối thủ có được data và chăm sóc khách hàng trước bạn là chắc chắn bạn chỉ phí tiền của & công sức đã bỏ ra để tiếp cận và có thông tin khách hàng. Vì vậy, dù cho bạn mới bắt đầu hay đã làm lâu thì việc ẩn bình luận là việc nên làm đầu tiên, lúc này chỉ có admin Fanpage là có thể xem được những gì mà khách hàng comment ở dưới bài viết. Hướng dẫn sử dụng phần mềm ẩn comment trên Fanpage Facebook Với việc sử dụng tính năng ẩn comment facebook được tích hợp sẵn trong phần mềm quản lý fanpage bạn chỉ cần sử dụng một vài động tác nhỏ là có thể ẩn được comment tránh bị đối thủ cướp khách hàng. Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Abit Để có thể đăng nhập vào phần mềm quản lý fanpage Abitsmes bạn cần có tài khoản. Trường hợp bạn chưa có tài khoản thì có thể vào truy cập TẠI ĐÂY để đăng ký bạn sẽ được trải nghiệm phần mềm có đầy đủ tất cả các tính năng MIỄN PHÍ trong vòng 15 ngày. Sau khi hoàn tất đăng ký, bạn đăng nhập như bình thường. Bước 2: Kết nối với Fanpage Sau khi đăng nhập được vào phần mềm, tại màn hình chính của phần mềm bạn hãy chọn mục “Kết nối đa kênh” ở phía góc trái của màn hình. Sau đó chọn tiếp mục “Kết nối Fanpage” để đồng bộ với các Fanpage mà bạn đang là quản trị viên. Tiếp theo bạn hãy nhấp chuột vào phần “Kết nối Fanpage” Ngay lập tức khung cấp quyền Fanpage sẽ hiện lên danh sách các trang mà đang quản lý của bạn. Tiếp tục chọn những trang bạn muốn quản lý trên phần mềm bằng cách click vào “Thêm page”. Bước 3: Cài đặt ẩn comment Với danh sách các page được bạn thêm ở bước 2 sẽ xuất hiện trên giao diện của mục “Kết nối Fanpage”. Bạn có thể cài đặt ẩn comment bằng cách nhấn chuột vào ô “Sửa” tương ứng với mỗi Fanpage. Ở mục “Cấu hình trang” bạn hãy lựa chọn mục “Ẩn comment”. Khi đó hệ thống sẽ xuất hiện các lựa chọn như: Ẩn tất cả comment, Không ẩn comment, Ẩn comment có số. Để có thể ẩn tất cả comment bạn hãy chọn mục “Ẩn tất cả comment” và “Lưu thay đổi” là hoàn thành việc cài đặt. Ngoài ra, bạn cũng có thể ẩn comment ở từng bài viết bằng cách chọn vào “Cấu hình” của bài viết trong phần “Cấu hình bài đăng”. Như vậy bạn sẽ ẩn được comment của từng bài đăng. Sau khi chọn xong bạn nhớ chọn “Lưu thay đổi” là hoàn thành các bước ẩn comment. Kết luận: Chỉ bằng những bước đơn giản bạn có thể lựa chọn việc ẩn comment hàng loạt hay ẩn từng bài với phần mềm ẩn comment facebook. Giải quyết vấn đề do việc đối thủ cướp khách hàng thật đơn giản và gọn nhẹ không cần tốn quá nhiều công sức. Chúc các bạn thành công với phần mềm quản lý fanpage Abitmes.