• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Gia Bảo Group

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  9
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Gia Bảo Group

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  TP.HCM
 • Sở thích
  Công ty TNHH XD & TMSX TTNT GIA BẢO là một trong những doanh nghiệp uy tín tại TP. HCM về lĩnh vực: tư vấn thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất, thi công xây dựng biệt thự, nhà phố, căn hộ, văn phòng, quán cafe...

  Chúng tôi đã tư vấn thiết kế, thi công xây dựng hàng ngàn dự án lớn nhỏ về nội thất nhà phố, biệt thự, căn hộ... trên cả nước, đặc biệt tại TP. HCM.

  Gia Bảo Group thành lập vào năm 2012 và đã trở thành một doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng. Chúng tôi tự hào vì gần 10 năm hoạt động đã thu hút được nhiều kiến trúc sư, kỹ sư tài năng có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm dày dạn đồng thời cho ra đời nhiều thiết kế ấn tượng cùng các công trình chất lượng.

  CÔNG TY TNHH XD & TMSX TTNT GIA BẢO
  Địa chỉ: 109 Đường 47, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
  Hotline: 0909 380 283 - Fax: 39147063.
  Mã Số Thuế: 0312002443.
  Email: giabaogroup.vn@gmail.com
  Website: giabaogroup.vn
 1. Trong quan niệm ngũ hành, người thuộc mệnh Mộc thường là những người thích thám hiểm, ngay thẳng, nhiệt tình, chủ động, thích bận rộn và có mục đích, ghét lẩn tránh. Việc lựa chọn và bài trí nội thất nhà ở để mang lại may mắn, phòng trừ tai ương cho gia chủ mệnh Mộc có rất nhiều điểm khác biệt so với các cung mệnh khác. Theo quan niệm tương sinh trong ngũ hành, Thủy sinh Mộc, do đó, màu sắc có lợi nhất cho người mệnh Mộc là đen và xanh lam. Các món đồ nội thất mang hai màu đen – xanh lam không chỉ giúp mang đến những luồng khí hanh thông mà còn rất dễ tạo điểm nhấn trong thiết kế nội thất phòng khách đẹp. Tiếp đến là các màu bản mệnh của mộc như xanh lá cây, màu gỗ (nâu). Ngoài ra, người mệnh này cũng có thể bổ sung thêm các vật dụng màu đỏ, hồng, tím để tô điểm cho không gian nhà nhưng chỉ với số lượng vừa phải. Màu xanh lá mang đến cảm giác thư thái trong lành, là tượng trưng cho khởi đầu mới, ảnh hưởng tốt đến sức khỏe, đẩy lùi lo lắng và lấy lại cân bằng. Một chiếc ghế salon hay bàn ăn, tủ tài liệu, rèm cửa dùng màu xanh lá vừa hợp phong thủy lại mang đến vẻ đẹp hiện đại và mát mắt. Màu nâu – màu của gỗ, rất tốt cho các cung Tài Lộc, cung Gia Đạo, cung Danh Vọng. Tuy nhiên nên hạn chế sử dụng toàn màu nâu trong nhà, nhất là phòng của trẻ nhỏ và ở hướng Tây Nam. Bên cạnh đó, do Kim khắc Mộc, người mệnh Mộc kị với màu trắng, do vậy nên hạn chế sử dụng màu này để trang trí nhà.
 2. Thi công văn phòng trọn gói giúp mang đến diện mạo mới cho nơi làm việc Gia Bảo Group là tổ chức thi công văn phòng hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công nội thất văn phòng, nhà phố, nhà xưởng, nhà kho, quán cafe,... tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong số đó, thiết kế và thi công văn phòng là một mảng được rất nhiều đối tác quan tâm và đầu tư. Hãy cùng chúng tôi mang đến sự khác biệt và một diện mạo mới cho văn phòng của bạn ngay bây giờ nhé! Thi công văn phòng sẽ mang đến hiệu quả gì? Môi trường làm việc có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả công việc và năng suất của nhân viên? Phần lớn các nhân viên đều mong muốn có được một môi trường làm việc thoải mái để có thể khơi nguồn sáng tạo mới lạ. Một môi trường làm việc đẹp sẽ giúp kích thích được sự hứng thú và hăng say làm việc của nhân viên. Các công ty thường lựa chọn thi công văn phòng với cây xanh giúp lọc sạch không khí và mang đến một không gian tươi mát. Đồng thời, một số chủ đầu tư thiết kế văn phòng có thêm khu vực phòng đọc sách, phòng cafe. Mục đích chính để nhân viên có thể thư giãn, giải lao sau những giờ làm việc căng thẳng. Trong không gian chung dành cho nhân viên thường được lắp thêm các dụng cụ bếp như bàn ăn, lò vi sóng, tủ lạnh… để nhân viên có thể lưu trữ thức ăn và làm nóng thức ăn. Thi công nội thất văn phòng tạo điểm thu hút cho doanh nghiệp Một văn phòng được trau chuốt, mang một nét đẹp riêng luôn là đích đến và sự lựa chọn của đông đảo các đối tác đầu tư. Tuy nhiên để làm được điều đó, các doanh nghiệp phải có tư duy mở và chấp nhận sự đổi mới. Mẫu thiết kế phòng làm việc và tiếp khách Một văn phòng được thiết kế nội thất và thi công văn phòng đẹp, hợp lý sẽ giúp nhân viên dễ dàng, thuận tiện trong việc di chuyển cũng như thoải mái vận động. Chính sự dễ dàng, tiện nghi sẽ tạo nên sự tiện lợi và thúc đẩy tinh thần làm việc của mọi người có khả năng sáng tạo ra nhiều thứ mới lạ hơn. Bởi vì, một phần ba cuộc đời của con người là để làm việc và cống hiến vì công việc. Nếu chủ doanh nghiệp quan tâm đến nhân viên và muốn mang đến những thứ tốt đẹp cho họ thì nên đầu tư vào thi công văn phòng tiện nghi và đẹp mắt.
 3. Thi công biệt thự cần lưu ý đến những yếu tố nào? Với diện tích không gian lớn, đòi hỏi về sự tiện nghi và sang trọng nên việc thi công biệt thự cũng cần nhiều yếu tố đi kèm để tạo nên không gian biệt thự đẳng cấp và chất lượng nhất. Hãy cùng Gia Bảo Group tìm hiểu về các yếu tố cần lưu ý khi tiến hành thi công biệt thự nhé. Kinh phí xây dựng Giá thành xây dựng biệt thự là yếu tố được quan tâm hàng đầu của gia chủ. So với nhà ở dân dụng thông thường thì chi phí thi công biệt thự có phần nhỉnh hơn. Tùy thuộc vào diện tích đất và chi phí, mỗi đơn vị thi công biệt thự sẽ có giá thành khác nhau cho bạn tham khảo và lựa chọn. Biệt thự theo phong cách hiện đại là ngôi biệt thự được nhiều người ưa chuộng. Kinh phí xây dựng biệt thự này cũng không quá đắt, nhưng vẫn tùy thuộc vào diện tích và số tầng xây dựng. Đối với biệt thự tân cổ điển thì giá thành thi công biệt thự khá đắt bởi sự sang trọng và những yếu tố cầu kỳ trong tạo hình. Vật liệu xây dựng cũng là loại vật liệu cao cấp, các chi tiết đường nét như đường phào chỉ, hoa văn trên tường, trần nhà,... được thi công tỉ mỉ, tinh xảo. Giá thành càng đắt khi diện tích xây dựng lớn và sự cầu kỳ trong cả thiết kế kiến trúc và thiết kế nội thất. Sân vườn Sân vườn là một trong những hạng mục xây dựng không thể thiếu trong bất kỳ công trình thi công biệt thự nào. Sân vườn với tường rào bao quanh giúp bảo vệ và trang trí nhằm làm tôn lên nét đẹp lộng lẫy của toàn bộ ngôi biệt thự. Sân vườn càng rộng, biệt thự càng đẹp và được nâng tầm giá trị. Tuy nhiên điều này đồng nghĩa với việc giá thi công biệt thự cũng được đẩy lên cao hơn. Trong thiết kế thi công sân vườn cần chú ý đến phong cách thiết kế của biệt thự, cả 2 cần phải đồng bộ và hòa hợp với nhau thì mới phù hợp. Mức độ hoàn thiện chi tiết Để xây dựng thi công biệt thự quy mô đẳng cấp thì vật liệu sử dụng không thể quá rẻ tiền được. Vì công trình biệt thự cần tương xứng với sự đẳng cấp mà nó mang lại nên những vật liệu thi công biệt thự cũng phải sang trọng và đắt tiền. Có như vậy thì căn biệt thự mới hài hòa, thẩm mỹ. Do biệt thự có nguyên tắc thiết kế không đi liền với các công trình xung quanh cho nên 4 mặt của nó cần phải được trang trí, làm đẹp. Do đó dù ở mặt đứng hay mặt phụ thì gia chủ cũng cần phải đầu tư cả về chất lượng và thẩm mỹ. Gợi ý mẫu biệt thự 3 tầng với phong cách thiết kế hiện đại Gợi ý mẫu biệt thự tân cổ điển với sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách hiện đại và cổ điển So với nhà ở thông thường thì biệt thự sẽ nâng tầm cuộc sống của bạn hơn. Nó thể hiện sự đẳng cấp và sang trọng trong từng chi tiết. Chính vì vậy quá trình thi công biệt thự cũng đòi hỏi kiến trúc sư cần có nhiều kinh nghiệm trong thi công biệt thự để đảm bảo không gian sống hoàn hảo. Đến với Gia Bảo Group bạn có thể yên tâm về chất lượng tổng thể của căn biệt thự nhà bạn. Chúng tôi cam kết mang đến mẫu biệt thự ưng ý nhất, đúng với những gì mà bạn yêu cầu. CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TRANG TRÍ NỘI THẤT GIA BẢO Địa chỉ: 109 Đường 47, Phường Tân Quy, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh Hotline: 0909 380 283 | Fax: 39147063 Email: giabaogroup.vn@gmail.com
 4. Đơn vị thi công nội thất văn phòng Gia Bảo Group chúng tôi là công ty, nhà thầu chuyên thiết kế và thi công nội thất văn phòng đẹp cho chủ đầu tư trên toàn quốc. Chúng tôi rất vinh hạnh mang lại cho khách hàng các sản phẩm, dự án, thi công nội thất văn phòng đẹp mang lại giá trị cao nhờ vào kinh nghiệm dày dặn của các kiến trúc sư. Thi Công Nội Thất Văn Phòng Đẹp Có Tác Dụng Gì? Bất kì ai cũng muốn được làm việc trong 1 công ty lớn, có các đồng nghiệp gần gũi và đặc thù là văn phòng hiện đại có nhiều tiện ích cũng như không gian thoải mái. Biết được điều này, các doanh nghiệp luôn chú trọng đến hướng mặt tiền, nội thất và những chất liệu phù hợp nhất để tạo nên 1 văn phòng làm việc lý tưởng đảm bảo môi trường khiến nhân viên thoải mái nhất và làm việc năng suất nhất. Khi thi công nội thất văn phòng đẹp cũng là cách để biểu đạt sự quan tâm của doanh nghiệp đến toàn bộ nhân viên trong tổ chức. Thử nghĩ mà xem, nếu bạn để nhân viên của mình làm việc trong một văn phòng nhỏ bé, không gian chật hẹp, kiểu dáng trong phòng lại tẻ nhạt, đơn điệu sẽ dẫn đến việc nhàm chán gây sa sút ý thức của họ trong công việc. Trái lại, 1 văn phòng được đầu tư, sở hữu các thiết kế độc đáo và màu sắc sống động sẽ tạo nên một không gian thoải mái, thúc đẩy tinh thần khiến công việc của nhân viên trở nên hiệu quả hơn. Tuy nhiên, việc sở hữu 1 văn phòng đẹp còn giúp xua tan sự mỏi mệt thường thấy nơi công sở, kích thích sự năng động, thông minh của nhân viên song song đó là tăng tính hiệu quả trong công tác giúp doanh nghiệp ngày một phát triển hơn. Một không gian văn phòng xuất sắc không đơn giản chỉ là đặt vào trong đấy những cái bàn, dòng ghế và những vật dụng khác mà phải là 1 văn phòng độc đáo sở hữu không gian vừa tiện nghi, vừa hiện đại. Chính vì vậy hãy tìm đến đội ngũ thi công văn phòng có các kiến trúc sư giàu kinh nghiệm để họ giúp bạn tạo ra 1 văn phòng sở hữu những kiểu dáng nội thất tuyệt vời nhất. Những lưu ý để thiết kế và thi công nội thất văn phòng đẹp hợp phong thủy Tính thẩm mỹ của văn phòng: được nhận định dựa trên sự pha trộn hài hòa giữa màu sắc, đồ sử dụng trang trí và bố cục không gian bắt mắt. Đối với thiết kế nội thất nhà ở chú trọng đến không gian sống thoải mái theo nhiều phong cách khác nhau hay mang sự ngẫu hứng thì thiết kế nội thất văn phòng lại cần sự chuyên nghiệp, nghiêm túc nhưng vẫn mang nét thẩm mỹ cao. Ánh sáng văn phòng: Ánh sáng tự nhiên và ánh sáng từ thiết bị chiếu sáng càng mạnh sẽ mang lại không gian làm việc tốt nhất cho nhân viên. Do mắt người thích ứng tốt với ánh sáng tự nhiên cho nên việc ưu tiên vào không gian sáng sủa ngập tràn ánh sáng mặt trời là điều cần thiết. Các thiết bị chiếu sáng chỉ nên hỗ trợ để giúp không gian trong hiện đại hơn. Màu sắc hợp phong thủy với chủ đầu tư giúp công việc được tiến hành suôn sẻ, thuận lợi và thuận buồm xuôi gió. Đồng thời, màu sắc cũng sẽ làm nổi bật không gian làm việc, mang đến cảm giác mới lạ và khơi nguồn những ý tưởng mới cho nhân viên Đồng thời, bạn có thể sử dụng thêm cây xanh hợp mệnh để chúng bổ trợ và tăng thêm vận may mắn cho bạn và mọi người. Cây xanh còn được ví như máy lọc không khí giúp làm sạch bụi bẩn và mang đến không khí trong lành. Quy trình thi công nội thất văn phòng đẹp tại Gia Bảo Group Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn không chỉ nội thất văn phòng đẹp mà còn thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và sự hài lòng nhất cho khách hàng. Bước 1: Tư vấn và khảo sát Gia Bảo Group sẽ nhận thông tin thi công văn phòng và đưa ra lời tư vấn ban đầu về không gian chức năng, nguyên liệu, ánh sáng, màu sắc,…theo nhu cầu thực tại thích hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Gia Bảo Group sẽ tiến hành đo đạc dò hỏi mặt bằng bố trí mới bao gồm: hệ thống điện, đèn chiếu sáng, hệ thống lạnh, Pccc,.. Fitout : sàn, trần , vách,.. Nếu bạn muốn di dời văn phòng, Gia Bảo Group sẽ thực hiện khảo sát thêm phần đồ nội thất cũ (như tủ giấy tờ, bàn làm việc, ghế làm việc, …) để đưa vào thiết kế mới nếu như tận dụng lại đồ nội thất cũ. Bước 2: Bố trí mặt bằng & thống kê sơ bộ Gia Bảo Group lên ý tưởng cho thiết kế và thi công nội thất mặt bằng bố trí có ít nhất 02 phương án bố trí để khách hàng lựa chọn hoặc đề xuất chỉnh sửa cho phù hợp theo mong muốn. Mặt bằng bố trí sẽ thể hiện đầy đủ cách bài trí phòng ốc và cách sắp đặt đồ nội thất bên trong. Song song đó xác định vật liệu chính cho thi công nội thất văn phòng. Mặt bằng bố trí khái quát sau khi thống nhất phương án sắp xếp thì Gia Bảo Group sẽ tiến hành triển khai báo giá sơ bộ. Bước 3 : Phối cảnh 3D và báo giá Gia Bảo Group tiến hành thiết kế phối cảnh 3D nhằm giúp khách hàng hình dung cụ thể về nội thất bên trong văn phòng làm cho việc. Và qua phối cảnh 3D khách hàng sẽ thấy rõ hơn về chi tiết trang trí khi thi công nội thất văn phòng như: màu sắc, nguyên liệu, hình thức trang trí, cách sắp xếp nội thất, đèn chiếu sáng,… Phối cảnh 3D sau khi được duyệt như mong muốn của khách hàng, Gia Bảo Group sẽ tiến hành báo giá lại (Báo giá lần 2) sát theo phối cảnh 3D đã được duyệt. Báo giá lần 2 là báo giá khá chính xác so với thực tế. Bước 4 : Ký hợp đồng và triển khai thi công Sau khi báo giá được duyệt, Gia Bảo Group sẽ tiến hành gửi hợp đồng để khách hàng xem xét các điều kiện và điều khoản trước khi triển khai thi công nội thất văn phòng. Trước lúc triển khai thi công Gia Bảo Group sẽ xác nhận bộ thủ tục thi công bao gồm: Bản vẽ thi công, Tiến độ thi công, xác nhận kiểu dáng vật tư, xuất xứ,.. trước khi tiến hành khai triển sản xuất tại xưởng và thi công lắp đặt tại dự án. Trong công đoạn thi công nội thất văn phòng nếu có yêu cầu phát sinh Gia Bảo Group sẽ thực hiện sau khi được 2 bên duyệt. 5 tiêu Chuẩn Văn Phòng Làm Cần Có Khu vực tiếp tân, lễ tân. Khu vực làm việc của nhân viên và những bộ phận. Các loại phòng họp phục vụ nhu cầu tiếp khách và họp hành nội bộ. Những phòng riêng của cấp lãnh đạo, quản lý của tổ chức. Các không gian chức năng hỗ trợ những hoạt động chính của văn phòng: Khu vực party, relax, ăn uống cho nhân viên. Khu vực in ấn, copy tài liệu. Phòng kho cho nhu cầu lưu trữ tài liệu, hoặc đựng giữ những sản phẩm chuyên ngành của công ty. Phòng server điều hành hệ thống mạng dữ liệu của doanh nghiệp.
 5. Thiết kế nhà xưởng nhỏ hiện giờ đang rất được các đơn vị hay công ty xây dựng quan tâm. Bởi những điểm cộng như giá thành thấp, thời gian lắp đặt nhanh, kết cấu lắp ráp, dỡ tiện lợi,… Lưu ý về phong thủy khi thiết kế nhà xưởng nhỏ Không nên tạo ra sự bất tương hợp trong việc sắp xếp khiến vượng khí phân tán. Bàn thờ thần tài không nên đặt ở các nơi qua trống và rộng. Thiết kế nhà xưởng tụ họp, tập hợp lại một nơi để có thể tụ tài, phát lộc. Tránh xây dựng nhà xưởng trên nền đất nhiều âm khí, địa thế không vững, nền đất dễ sạt lở, nhũn nhặn và ngập lụt. Quy trình thiết kế nhà xưởng nhỏ Bước 1: Lên phương án thiết kế nhà xưởng bao gồm: + Địa điểm xây dựng; + Phương án thiết kế; + Tổng mặt bằng công trình; + Phương án tuyến công trình; + Vị trí, quy mô xây dựng các hạng mục Công trình. Bước 2: Kết nối giữa các hạng dự án thuộc công trình với hạ tầng kỹ thuật của khu vực bên ngoài. Bước 3: Tiến hành phác thảo bản vẽ hạ tầng công trình mặt bằng dự án tùy theo đặc thù của mỗi xưởng. Tùy vào dây chuyền kỹ thuật, đề xuất về kiến trúc; bản vẽ phương án kết cấu chính, hệ thống công nghệ, những cơ sở vật chất kỹ thuật chính yếu. Bản vẽ sơ bộ cần biểu thị rõ các hạng mục công trình, mật độ; chỉ giới xây dựng; con đường nội bộ; mật độ cây xanh; những bản vẽ về phòng cháy; thoát hiểm… Bước 4: Đưa bản vẽ thiết kế cho chủ đầu tư tham khảo, nhận xét và chỉnh sửa lại theo ý của chủ đầu tư Bước 5: Đi đến thỏa thuận ký hợp đồng và tiến hành thi công nhà xưởng Kết cấu nhà xưởng nhỏ Trần nhà: chọn sáng màu. các nguyên vật liệu chống nước, không rạn nứt; hạn chế mốc, đọng nước và những chất bẩn. Tường và góc tường nhà: tường phải phẳng, các góc nhà phải tròn. Nên sơn sáng màu; vật liệu dùng chống nước, dễ cọ rửa và tiệt trùng. Cửa ra vào: bề mặt trơn nhẵn, chống thấm nước. Cửa sổ: dễ lau chùi, hạn chế tối đa bám bụi, thuận lợi lau chùi. Sàn nhà: lát gạch sáng màu. những nguyên vật liệu dùng chống thấm, không trơn, không độc hại; dễ cọ rửa, sát trùng và thoát nước tốt. Kết cấu nhà xưởng nhỏ đạt điều kiện nhà xưởng theo tiêu chuẩn Hệ thống chiếu sáng: đảm bảo sản xuất đủ ánh sáng. Cường độ ánh sáng phải phù hợp với nhà xưởng. Nguồn sáng cần được che chắn an toàn để giảm thiểu bị vỡ và những mảnh vỡ không rơi vào người lao động. Hệ thống thông gió: tùy vào đặc trưng của mỗi nhà xưởng nhằm hạn chế tối thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường. thiết kế phải an toàn, dễ bảo dưỡng và kiểm tra, mạng lưới bảo vệ bằng những nguyên vật liệu không gỉ. Chú ý đến hướng của hệ thống thông gió hạn chế thổi trong khoảng khu vực nhiễm bẩn sang khu vực sạch. Điểm mạnh của thiết kế nhà xưởng nhỏ Tiết kiệm không gian Nhà xưởng quy mô nhỏ có thể sử dụng với nhiều mục đích khác nhau tránh lãng phí khoảng trống không sử dụng. Có thể làm nhà kho chứa hàng, xưởng chế biến, nơi để nguyên vật liệu, gara xe… Tính đa dụng của nhà xưởng này là thuận tiện thay đổi và có thể sắp xếp lại vị trí các bộ phận trong quy trình sản xuất. Tiết kiệm kinh phí Tiết kiệm trong tầm giá thuê mặt bằng nhất là đối với những đơn vị đi thuê xưởng. Giảm thiểu kinh phí trùng tu, tôn tạo. Do kinh phí trùng tu được tính theo diện tích của công trình nên những nhà xưởng to sẽ tốn nhiều tiền hơn để trùng tu lại hơn.
 6. CƠ SỞ NÀO TÍNH TOÁN GIÁ THI CÔNG NHÀ PHỐ HIỆN NAY? Nhà phố đang là một trong các mô hình nhà ở được hầu hết những chủ đầu tư ưa chuộng và săn đón. Bởi nó không chỉ đa dạng về hình thức mà mức giá cũng có các hạng mục khác nhau, thích hợp với điều kiện của nhiều hộ gia đình. Và hiện giờ bạn đang có ý định xây nhà phố? Bạn đang xem xét và tham khảo về giá thi công nhà phố? Nếu bạn vẫn chưa tìm ra được giải pháp phù hợp cho mình thì hãy theo dõi ở bài viết dưới đây của chúng tôi nhé. Thi công nhà phố bao nhiêu tiền đang là vấn đề được phổ biến mà khách hàng quan tâm Giá thi công nhà phố là 1 vấn đề đang được rất nhiều quan tâm. Bởi lúc đã dự trù được mức giá xây dựng sẽ giúp cho các hộ gia đình chuẩn bị cẩn thận hơn, giúp cho quá trình xây dựng nhà phố một cách suôn sẻ, tiện lợi hơn. Những nhân tố đóng vai trò quyết định về giá thi công nhà phố – Vật liệu xây dựng: Để có thể đưa ra 1 bản hạch toán chi tiết và cụ thể về giá thi công nhà phố thì yếu tố trước tiên cần phải nói đến đó chính là vật liệu xây dựng. Bởi đối với bất kỳ 1 công trình xây dựng nào thì cũng cần phải có các vật liệu chính yếu như: sắt, thép, đá, cát… Tùy vào điều kiện của từng hộ gia đình để chọn lựa các vật liệu có chất lượng cũng như mức giá khác nhau. Chính vì thế mà giá thi công nhà phố cũng có sự khác nhau. Bạn có thể đi tới trực tiếp những cơ sở cung cấp vật liệu xây dựng để tìm thì giá tiền chắc chắn sẽ được giảm bớt. Không những thế nếu như bạn sử dụng đơn vị thi công nhà phố trọn gói bạn sẽ hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như giá cả về những vật liệu cần dùng, vừa đảm bảo về chất lượng nhưng vẫn tiết kiệm được tối đa các khoản giá nả sinh. – Mô hình thiết kế nhà phố: Như chúng ta đã biết giá thi công nhà phố cũng phụ thuộc vào bản vẽ thiết kế của ngôi nhà. Đối với các ngôi nhà thiết kế khác nhau lại mang 1 chi phí khác nhau. Các bản vẽ mô phỏng thiết kế càng có độ tinh tế cao, với các chi tiết độc đáo thì mức giá xây dựng cũng tương đối cao. Kéo theo đấy là việc sử dụng nhiều nguyên liệu xây dựng và giá thành nhân lực cũng tăng lên. Chính bởi thế để đảm bảo về chất lượng xây dựng, thiết kế và thi công thì bạn nên tìm đến những đơn vị thi công và xây nhà phố trọn gói để đảm bảo thi công nhanh và tiết kiệm nhất, tránh phát sinh giá thành. – Đơn vị thi công nhà phố trọn gói: Trên thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị thi công nhà phố trọn gói để đáp ứng nhu cầu xây nhà của các hộ gia đình. Bên cạnh đó mỗi một công ty thi công lại sở hữu các mức chi phí khác nhau. Bởi vậy, trước khi lựa chọn công ty thi công bạn cần tìm hiểu kỹ và tham khảo ý kiến của người thân để đảm bảo đưa ra sự chọn lựa đúng đắn nhất không những tiết kiệm được mức giá mà còn mang đến chất lượng cũng như tính thẩm mỹ cao nhất cho dự án của chính mình. Giá thi công nhà phố hiện tại là bao nhiêu? Giá xây nhà thị trấn trọn gói giao động trong khoảng 4.5 triệu tới 6.6 triệu/m2 Nhìn chung giá thi công nhà phố trọn gói dao động trong khoảng 4,5 triệu/m2 tới 6,6 triệu/m2. ngoài ra mức giá xây dựng còn phụ thuộc vào giá tiền vật liệu xây dựng ở từng thời điểm. Mỗi một công ty xây dựng họ sẽ đưa ra bảng giá xây dựng có các mức giá thành khác nhau, tạo điều kiện cho các hộ gia đình có thể tự do chọn lựa sao cho phù hợp với điều kiện của gia đình mình. Các chia sẻ ở trên chỉ mang tính chất tham khảo, bởi tùy thuộc vào từng thời điểm và từng vùng khác nhau mà giá tiền xây nhà sẽ khác nhau. Chính vì vậy mà trước khi bắt tay vào xây dựng bạn cần tham khảo thật kỹ ý kiến của những người đi trước hay các thông báo của nhà thầu để được báo giá cụ thể chi tiết. Trong khoảng đấy bạn sẽ đưa ra được sự chọn lọc thích hợp và đúng đắn nhất cho mình. Vừa có thể tiết kiệm được tối đa chi phí mà vẫn sở hữu được 1 ngôi nhà đẹp, hấp dẫn, phù hợp với cuộc sống sinh hoạt của gia đình.
 7. Nhà là nơi để trở về, là một chốn bình yên, thư giãn sau những bộn bề và ngổn ngang của cuộc sống. Cuộc sống hiện đại luôn phát triển không ngừng, việc sở hữu không gian thiết kế nội thất nhà ở đẹp chính là điều mà mỗi người đều mong muốn thành hiện thực. Hiện thực hóa ước muốn sở hữu thiết kế nội thất nhà ở đẹp, độc đáo và ấn tượng Để hiện thực hóa mong muốn của các gia chủ, Gia Bảo Group mang đến những mẫu thiết kế nội thất nhà ở với nhiều phong cách mới mẻ. Bạn sẽ có thêm cơ hội lựa chọn và đầu tư cho không gian sống chất lượng hơn. Thiết kế nội thất nhà ở tại Gia Bảo Group sẽ mang đến cho bạn những giải pháp tối ưu nhất để cải thiện không gian sống cho ngôi nhà của bạn. Thiết kế nội thất nhà ở với không gian phòng ngủ ấn tượng và bắt mắt Để đảm bảo tính khoa học khi thiết kế nội thất nhà ở cần phải có sự kết hợp hài hòa giữa các khâu. Không đơn thuần là bạn có thể mua bất cứ món đồ nào về trang trí hoặc mua thất nhiều đồ để đưa vào không gian. Mà mỗi món đồ khi đưa vào không gian phải đảm bảo tiêu chí đẹp, hữu ích và có tính tiện nghi cao. Chính vì vậy, việc phân chia không gian, bố trí, lựa chọn và sắp xếp các đồ nội thất trang trí đóng vai trò rất quan trọng. Tính khoa học được thể hiện ở chỗ, không gian vừa có tính thẩm mỹ nhưng vẫn đảm bảo diện tích sinh hoạt thoải mái cho gia chủ. Quy trình sở hữu thiết kế nội thất nhà ở trong mơ tại Gia Bảo Group Khảo sát để lấy ý kiến của khách hàng. Tư vấn phương án thiết kế theo nguồn kinh phí của gia chủ, diện tích thi công và mục đích sử dụng để làm gì Khảo sát thực tế công trình sẽ thi công. Đo đạc, tính toán và lên ý tưởng phác thảo,... Lên phương án thiết kế phác thảo để khách hàng hình dung sơ lược tổng quan căn nhà mơ ước Thống nhất phương án phác thảo và lên bối cảnh thiết kế 3D Thống nhất phối cảnh 3D và tiến hành triển khai giai đoạn thi công Giám sát công trình, nghiệm thu, kiểm tra và bàn giao đúng thời hạn trên hợp đồng Một số mẫu thiết kế nội thất nhà ở nổi bật Thiết kế nội thất nhà ở dạng ống Đây là một trong những kiểu nhà phổ biến ở Việt Nam. Bạn có thể ứng dụng thiết kế nội thất với phong cách tối giản giúp mở rộng không gian, mang lại cảm giác thoải mái và thổi một hơi thở hiện đại vào ngôi nhà của bạn. Mẫu phòng khách hiện đại và tối giản cho không gian phòng khách Không gian lối đi được thiết kế một cách tỉ mỉ và chú trọng đến từng chi tiết nhỏ Thiết kế nội thất biệt thự Với thiết kế phòng ngủ theo phong cách này mang lại ấn tượng và cảm giác thoải mái cho gia chủ. Giúp bạn luôn có những giấc ngủ ngon và tái tạo một nguồn năng lượng mới. thiết kế nội thất biệt thự với không gian phòng ngủ như thế này rất thích hợp cho những gia chủ yêu thích sự hiện đại và phóng khoáng. Thiết kế nội thất phòng ngủ cho căn biệt thự theo phong cách hiện đại Thiết kế nội thất căn hộ chung cư ấn tượng Với gam màu trầm ấm kết hợp với đồ nội thất bằng gỗ nhưng vẫn tôn lên được vẻ đẹp nổi bật cho không gian căn hộ của bạn. Một chút ánh đèn vàng giúp không gian trở nên ấm áp hơn và mang lại cảm giác thư giãn tuyệt vời. Thiết kế nội thất căn hộ với gam màu trầm ấm nhưng sang trọng và không kém phần tinh tế Với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế xây dựng, Gia Bảo Group sẽ là người bạn đồng hành lý tưởng của bạn kiến tạo nên những căn nhà hoàn hảo trong tương lai. Nếu bạn đang phân vân và cần được hỗ trợ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp đỡ, tư vấn cho bạn một cách tận tình và chi tiết nhất. CÔNG TY TNHH XD & TMSX TTNT GIA BẢO Địa chỉ: 109 Đường 47, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Hotline: 0909 380 283 - Fax: 39147063. Mã Số Thuế: 0312002443. Email: giabaogroup.vn@gmail.com
 8. Uy tín, chuyên nghiệp và có đội ngũ kiến trúc sư dày dạn kinh nghiệm là yếu tố tiên quyết đầu tiên mà khách hàng cần. Chất lượng của sản phẩm sau khi hoàn thiện thi công nội thất là một phần quan trọng không thể thiếu của một đơn vị thi công chuyên nghiệp. Thi công nội thất là gì? Thi công nội thất là sự kết hợp của nhiều khâu như thiết kế kiến trúc, phối cảnh không gian, lựa chọn đồ trang trí nội thất,...Tất cả những thứ ấy khi kết hợp lại phải thật sự hài hòa, mang lại không gian sống thoải mái và thuận tiện cho quá trình sinh hoạt. Một căn nhà đẹp không chỉ đánh giá cao ở tính thẩm mỹ mà còn chú ý vào tính tiện nghi và tiện ích. Mẫu thi công nội thất quán cafe Ollin Cafe Quá trình thi công sẽ trải qua nhiều giai đoạn khác nhau nhưng chúng tôi sẽ đảm bảo thời gian hoàn thành và bàn giao dự án đúng tiến độ cho gia chủ. Đến với Gia Bảo Group, chúng tôi sẽ trao tay bạn những công trình thi công nội thất với một không gian sống lý tưởng và hoàn hảo nhất. Thi công nội thất bao gồm những giai đoạn nào? Thi công nội thất tại Gia Bảo Group sẽ bao gồm 2 phần gồm thi công phần thô và thi công hoàn thiện công trình. Thi công nội thất nhà ở với lối thiết kế hiện đại, sang trọng và tinh tế Một số dịch vụ thi công nội thất có thể kể đến như: Thi công nội thất nhà phố, nội thất biệt thự, căn hộ cho gia đình, Thi công nội thất văn phòng, sàn chứng khoán, nhà xưởng, nhà kho, Thi công quán cafe, spa, trà sữa, nhà hàng, showroom, cửa hàng… Thi công nội thất phòng ngủ đẹp mắt, thanh tao và có tính thẩm mỹ cao Quy trình thi công nội thất Bước 1: Thực hiện khảo sát công trình thực tế sẽ thi công Bước 2: Thống nhất bản vẽ thiết kế 3D từ kiến trúc sư Bước 3: Thống nhất bản vẽ với đơn vị thi công nội thất Bước 4: Tiến hành các công đoạn thi công nội thất theo bản vẽ Bước 5: Dọn dẹp vệ sinh, kiểm tra, sắp xếp và bàn giao công trình cho gia chủ Mẫu thi công nội thất chuỗi Coffee L’amant Quận 3 Thi công nội thất là một phần quan trọng không thể thiếu khi thiết kế kiến trúc. Điểm mang đến sự khác biệt của mỗi công trình chính là thiết kế phối cảnh nội thất độc đáo và ấn tượng. Nó không chỉ tăng tính thẩm mỹ của ngôi nhà mà nó còn thể hiện cái gu của mỗi gia chủ. Đồng thời, lựa chọn được một đơn vị thi công nội thất uy tín sẽ giúp bạn sở hữu được một công trình lý tưởng. Từ đó, bạn có thêm nhiều may mắn trong cuộc sống và tự tin hơn trong giao tiếp hằng ngày. Có thể nói, kiến trúc sư sẽ là người đồng hành mang đến những công trình hoàn hảo. Với đội ngũ kiến trúc sư dày dạn kinh nghiệm và sáng tạo, chúng tôi sẽ giúp bạn sở hữu được những mẫu thiết kế độc đáo nhất. Hãy gọi ngay cho chúng tôi qua số hotline 0909380283 để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh chóng nhất. CÔNG TY TNHH XD & TMSX TTNT GIA BẢO Địa chỉ: 109 Đường 47, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Hotline: 0909 380 283 - Fax: 39147063. Mã Số Thuế: 0312002443.
 9. Sở hữu được một mẫu thiết kế đẹp sẽ giúp gia chủ có thêm tự tin trong mọi mặt của đời sống. Đồng thời, việc lựa chọn một đơn vị thi công nội thất uy tín đóng vai trò vô cùng quan trọng. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các mẫu thiết kế nội thất đẹp để có thêm ý tưởng cho bản thân nhé! Chiêm ngưỡng các mẫu thiết kế và thi công nội thất đẹp bắt mắt và ấn tượng ngay bây giờ Thi công nội thất quán cà phê Ollin Cafe Không gian nội thất bên trong vô cùng rộng rãi và thoáng mát Một góc hoài niệm bên ngoài không gian quán cafe Thiết kế tạo điểm nhấn cho không gian với những khối đá tạo hình Một góc sống ảo tại quán Không gian bên ngoài được thiết kế thêm hồ cá và mở rộng không gian mang lại cảm giác thư thái Đây được xem là một địa chỉ quen thuộc và thu hút đông đảo mọi người đến trải nghiệm. Nếu bạn có nhu cầu thiết kế và thi công quán cafe thì đây chính là một mẫu thiết kế mang đến những ý tưởng mới cho bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline bên dưới để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng nhất nhé! CÔNG TY TNHH XD & TMSX TTNT GIA BẢO Địa chỉ: 109 Đường 47, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Hotline: 0909 380 283 - Fax: 39147063. Mã Số Thuế: 0312002443. Email: giabaogroup.vn@gmail.com