• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

mintmintonline

Hội viên
 • Số nội dung

  392
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

2 Neutral

About mintmintonline

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Trà chanh nhân sâm Hàn Quốc thanh mát ngày hè là biện pháp thanh nhiệt hoàn hảo. Vừa tẩm bổ vừa dễ pha, rất phù hợp cho số đông mọi người dùng. Thức uống ngon đầy dinh dưỡng đem đến vị mới lạ phối hợp trong khoảng nhân sâm với chanh cùng các vị trái cây khác. Sẽ là món đồ uống khiến cho bạn muốn uống mãi. Công dụng của trà chanh nhân sâm hoàn hảo cho sức khỏe Giúp kháng sinh chữa viêm phổi, viêm truất phế quản. Nâng cao cường hoạt động hồng huyết cầu, kháng thể, ức chế hoạt động của các dòng virus lạ. Để cơ thể phòng giảm thiểu các bệnh lây nhiễm và nhiễm trùng cũng như tăng cường cho hệ thống miễn nhiễm, phải chăng nhất hãy uống trà nhân sâm Hàn Quốc. sở hữu sự phối hợp của nhân sâm tươi và trà chanh sẽ giúp bạn xua tan cảm giác mệt mỏi, nóng nực, rất phù hợp cho những ngày hè oi ả. Tinh chất trà chanh sâm tươi sở hữu tác dụng giảm lượng cholesterol xấu, giúp giảm thiểu nguy cơ mắc những bệnh về tim mạch, đem lại cho bạn một cơ thể khỏe mạnh hơn. Chanh tươi và nhân sâm Hàn Quốc chất lượng cao là sự phối hợp hoàn hảo theo tỉ lệ. Chúng là phương pháp quyết định tới 70% chất lượng đồ uống mà bạn khiến cho. Tiêu chí để chọn lọc vật liệu trà phù hợp khiến trà chanh là phải có mùi hương thơm tự dưng, khô, không mang mùi ẩm mốc. Chanh và nhân sâm phải sạch, tuyệt đối lẫn tạp chất. Trà chanh nhân sâm hoa nhài thơm ngon nguyên liệu cần mang Hoa nhài khô: 5-7 bông Đường: 20ml Chanh: 10ml Mật ong: 10ml Đá: 200g Trang trí: 3 lát chanh, 1 nhánh bạc hà cách thức khiến cho trà nhân sâm chanh truyền thống Bước 1: Ủ trà đen bằng nước sôi 100 độ C trong thời gian 15 phút. Lấy 150ml nước cốt trà để pha Bước 2: Đong đa số các nguyên liệu nước cốt trà, siro tuyến phố, chanh, mật ong, đá vào bình lắc, lắc thật đều để với hỗn hợp hòa quyện nhất Bước 3: Đổ nước trà chanh ra cốc, trang trí bằng 3 lát chanh và 1 nhánh bạc hà. Lưu ý: Để thức uống đặc thù thơm và đậm mùi hơn thì bạn hãy tiêu dùng mật ong pha sở hữu nước ấm rót lên trên cùng, khi thực khách nhận được thức uống sẽ nhận thấy ngay mùi thơm nhẹ nhõm của mật ong. Trà chanh nhân sâm sở hữu gừng ấm người mùa đông các vật liệu pha trà nhân sâm chanh gừng Trà nhài: 5gr Mật ong: 20ml Nước đường: 10ml Siro gừng: 5ml Nước cốt chanh: 10ml Chanh tươi, đá viên hướng dẫn làm trà chanh gừng nhân sâm Bước 1: Cho hổ lốn trà nhài vào nước sôi 95 độ C và ủ chỉ mất khoảng 10 phút. Sau ấy lọc hổ lốn trà qua rây và lấy nước cốt, bỏ bã trà. Bước 2: Rót khoảng 80ml nước cốt trà, 10ml nước tuyến đường, 20ml mật ong, 10ml nước cốt chanh và siro gừng 5ml vào shaker. Thêm đá viên và lắc đều hỗn hợp khoảng 15 giây rồi rót ra ly. Bước 3: chung cuộc bạn chỉ cần trang trí thêm lát chanh tươi thả vào bên trong ly nước. Đến đây là hoàn tất 1 cốc trà chanh gừng quyến rũ rồi. Món trà chanh nhân sâm đào thơm ngon các nguyên liệu cần thiết: Trà xanh: 5gr Mật ong: 20ml Nước đường: 10ml Syrup đào: 20ml Nước cốt chanh: 5ml Đào hộp Đá viên chỉ dẫn pha trà chanh đào nhân sâm Bước 1: Cho 5gr trà xanh vào ủ trong 200ml nước sôi khoảng 95 độ C tỏng vòng 10 – 15 phút để trà chiết xuất mùi thơm và màu sắc. Sau thời gian đấy, bạn lọc trà qua rây và rót khoảng 80ml nước cốt trà không với bã trà để pha chế trà chanh. Bước 2: Bạn lấy một miếng đào nhỏ và cắt hạt lựu. Sau ấy, cho vào shaker một ít thịt đào cắt hạt lựu, cùng 80ml nước cốt trà xanh, 20ml mật ong, 10ml nước các con phố, 20ml syrup đào: 20ml, nước cốt chanh: 5ml và đá viên trong tủ lạnh. Lắc đều hỗn tạp trà chanh đào. Bước 3: Tiếp theo hãy rót hỗn hợp ra ly và trang hoàng cùng một đôi miếng đào cắt nhỏ, 1 ít làm thịt đào cắt hạt lựu bên trên bề mặt ly là hoàn thành phương pháp khiến cho trà chanh đào rồi. tương tự chúng tôi đã giới thiệu về 3 Công thức pha trà chanh nhân sâm Hàn Quốc thanh nhiệt giải độc, quý vị sở hữu nhu cầu vui lòng liên hệ Sâm Yến Nhật Minh để được trả lời và phân phối thêm thông báo sản phẩm xịn bảo đảm cho người dùng. Nguồn ** https://nhansamtuoi.net/3-cong-thuc-pha-tra-chanh-nhan-sam-han-quoc-thanh-nhiet-giai-doc.html
 2. Nhận thấy các tác dụng hoàn hảo của canh rong biển nhân sâm Hàn Quốc. Từ xa xưa, món ăn này đã được sử dụng như 1 mẫu thực phẩm sử dụng để bổ sung tăng cường sức khỏe. Và cộng là dược phẩm cấp thiết và được kết hợp sử dụng trong những bữa ăn. Thường được chế biến như một chiếc nước uống cần thiết hàng ngày. Công dụng của canh rong biển nhân sâm sở hữu sức khỏe Nhân sâm đã được chứng minh là giúp chống mỏi mệt và xúc tiến năng lượng. Mhững nghiên cứu khác nhau trên động vật đã liên kết một số thành phần trong nhân sâm, như polysacarit và oligopeptide, sở hữu stress oxy hóa tốt hơn và cung ứng năng lượng cao hơn trong những tế bào, sở hữu thể giúp chống mỏi mệt. một nghiên cứu kéo dài bốn tuần đã khám phá những tác động của việc cho một hoặc hai gram nhân sâm Panax hoặc fake dược cho 90 người bị mỏi mệt mãn tính. Nhân sâm hình như mang lợi trong việc kiểm soát các con phố huyết ở những người cả và không mắc bệnh tiểu con đường. Nhân sâm Mỹ và châu Á đã được chứng minh là cải thiện chức năng tế bào tuyến tụy, tăng cường sản xuất insulin và tăng cường sự tiếp thụ tuyến đường trong máu trong các mô. Hơn nữa, các nghiên cứu cho thấy rằng chiết xuất nhân sâm giúp bằng cách cung cấp sự bảo kê chống oxy hóa khiến giảm những gốc tự do trong các tế bào của các người mắc bệnh tiểu tuyến phố. Công thức canh rong biển nhân sâm Hàn Quốc dễ làm Canh rong biển là 1 món ăn truyền thống và được sử dụng trong bữa ăn hàng ngày của người Hàn Quốc. Bên cạnh đó, đây cũng là món ăn được người Hàn ăn vào ngày sinh nhật của mình vì ý nghĩa sâu sắc của nó. Hiểu được tác dụng dinh dưỡng xuất sắc của canh rong biển mà mấy năm trở lại đây, hầu hết người dân Việt Nam tiêu dùng canh rong biển cho bữa ăn của gia đình mình. Để nấu canh rong biển ngon đúng kiểu Hàn Quốc, không tanh Anh chị có thể tham khảo phương pháp sau đây nhé: Chuẩn bị nguyên liệu: 150gam rong biển khô 100gam làm thịt bò (thịt bò tươi, thớ làm thịt ngon) 50ml rượu trắng (rượu Hàn Quốc) Nước tương (chọn xì dầu Hàn Quốc) 4 tép tỏi 1 củ nhân sâm tươi nhỏ cho 4 người ăn Gia vị: muối, dầu ăn, hạt tiêu các bước thực hiện: Bước 1: Sơ chế rong biển Rong biển được ngâm trong nước lạnh, sau 20 phút rong biển sẽ nở mềm. Sau ấy vớt rong biển ra rổ để ráo nước và cắt thành từng khúc nhỏ. Rong biển sở hữu mùi tanh, nếu ko dòng bỏ mùi tanh này với thể sẽ làm cho mùi vị nồi canh không hấp dẫn và khó ăn. Vì thế, bạn sở hữu thể bóp rong biển mang một chút giấm ăn sau khi ngâm mang nước để mẫu bỏ mùi tanh ấy. Bước 2: Sơ chế giết thịt bò giết mổ bò rửa sạch, thái thịt bò thành các miếng nhỏ. Sau đấy ướp giết sở hữu một thìa nước tương, ½ thìa cafe hạt tiêu, 1 thìa canh rượu trắng Hàn Quốc, trộn đều làm thịt và ướp trong 30 phút. Bước 3: Sơ chế nhân sâm tươi Sâm tươi tìm về bạn đem ngâm trong thau nước lã khoảng 10 – 15 phút để loại bỏ bớt lớp đất bám trên sâm. Sau ấy, sử dụng bàn chải chà nhẹ nhàng trong khoảng thân củ tới rễ nhỏ để làm cho sạch phần đất còn sót lại, rồi rửa qua 2 lần có nước lạnh. Sau đó cắt tỉa rễ phụ theo thị hiếu ví như thiết yếu. Bước 4: Xào làm thịt và rong biển Cho dầu ăn vào nồi, đặt lên bếp để lửa nhỏ. Sau đó cho giết thịt bò được ướp vào xào cho đến lúc thịt tái chín thì cho rong biển vào xào cùng. Đảo đều cho rong biển và thịt bò ngấm gia vị, sau 5 phút sở hữu thể tắt bếp. Bước 5: Nấu canh rong biển Cho 150ml nước và nồi giết bò và rong biển xào để nấu canh. Bạn có thể cho thêm nước giả dụ muốn ăn thêm canh, không những thế nên cho vừa lượng nước để canh với vị đằm thắm và ngon. Đun canh cho đến lúc nước canh sôi thì tắt bếp. Sau lúc canh sôi bạn cho tỏi đã được bầm dập vào nồi canh để sở hữu vị tỏi thơm. Rốt cục là nêm nếm gia vị cho vừa mồm. Lưu ý khi nấu canh nhân sâm Trong quá trình nấu, không nên dùng nồi kim loại như nhôm, sắt vì sẽ sinh ra những chất độc. lúc ăn cháo nhân sâm, không được ăn củ cải và uống nước trà vì nhân sâm kị với hai thứ này, giả dụ ăn chung sẽ triệt tiêu lẫn nhau, khiến cho mất tác dụng của nhân sâm. như vậy, chúng ta vừa tham khảo giải thích Công thức canh rong biển nhân sâm chuẩn Hàn Quốc. Hẳn nhiên là cách thực hành và khá đơn giản cho mỗi chúng ta người nào cũng mang thể khiến cho được. Liên hệ ngay để nhận những tư vấn rẻ nhất cho sức khỏe. thông tin liên lạc : Website: https://nhansamtuoi.net/cong-thuc-canh-rong-bien-nhan-sam-chuan-han-quoc-ngon-nhat.html Địa chỉ: 12 Hồ hảo hớn, xã Cô Giang, thị xã một, tỉnh thành Hồ Chí Minh. HOTLINE : 094.8262.604
 3. Cháo tổ yến thịt bằm trứng muối bách thảo bổ sung đông đảo dưỡng chất dinh dưỡng cho người suy dinh dưỡng, người ốm cần phục hồi sức khỏe. Món cháo phù hợp cho ăn nhẹ nhõm, dễ tiêu hóa sở hữu vị béo của trứng, vị ngọt của giết thịt, và mùi thơm đặc trưng của tổ yến. Cháo tổ yến giết thịt bằm trứng muối, trứng bách thảo món này rất thích hợp cho các chị em phụ nữ ăn kiêng hay muốn giảm cân. Dưới đây mình sẽ hướng dẫn Anh chị 1 cách để Anh chị em có thể tự chế biến món ăn này nhé! Rất ngon và bổ dưỡng lắm đấy. nguyên liệu cần chuẩn bị như sau: - 120 gram tổ yến sào đã ngâm qua đêm, lưu ý dùng chiếc yến sào nuôi trong nhà - 120 gram gạo hạt dài - 1 quả trứng vịt muối - 1 quả trứng vịt bắc thảo - 150 gram giết thịt xay nhuyễn. - muối. cách chế biến: Chế biến tổ yến: Yến sào chúng ta đem ngâm từ 3 tiếng đồng hồ trước lúc nấu hoặc ví như có thể chúng ta ngâm qua đêm. Chiếc bỏ các tạp chất hay lông của chim yến ( ví như bạn tìm chim yến thô). Xem thêm: cách nấu tổ yến với đậu xanh thanh nhiệt, giải độc - Sau đó bạn đem gạo rửa sạch và ngâm trong khoảng nửa tiếng đồng hồ trước khi nấu. Tiếp đến chúng ta nên đem trứng vịt muối và trứng vịt bắc đem cắt nhỏ ra. Chúc Các bạn ăn ngon miệng- Bỏ gạo vào nồi mang lượng nước vừa phải trong vòng 15 phút, cho thêm giết đã xay nhuyễn và tổ yến đã rửa và ngâm sạch cho rất nhiều vào nồi, tiếp đến chúng ta nấu thêm 15 phút nữa. Nấu đến khi nào cho cháo thật nhừ rồi thêm hột vịt muối và hột vịt bắc thảo đã cắt nhỏ vào nồi. Rồi sau ấy chúng ta nêm sao cho vừa ăn (tuỳ theo khẩu vị của mỗi người mà chúng ta nêm nhé). Sau đó chúng ta múc ra tô rồi cho thêm hành lá và rắc thêm tiêu lên trên và dùng lúc cháo đang còn hot, món này rất phù hợp mang những chị em phụ nữ muốn ăn kiêng và giảm cân. Chúng ta nên lưu ý: nếu chúng ta sắm tổ yến sào đảo hay tổ yến sào bất chợt thì thời gian ngâm tô mang thể lâu hơn. Xem thêm: https://samyennhatminh.com/chao-to-yen-thit-bam-trung-muoi thông tin giao thông : doanh nghiệp TNHH TM SÂM YẾN NHẬT MINH Địa chỉ: 12 Hồ hảo hán, phố Cô Giang, thị xã một, đô thị Hồ Chí Minh. HOTLINE : 0948262604 - 0909671117
 4. thực tiễn thì trạng thái tinh trùng yếu theo chia sẻ vẫn với thể cải thiện được bởi một số bí quyết y tế cũng như thay đổi chế độ ăn uống. Với 1 số thực phẩm được san sớt rằng khá tốt cho sức khỏe của tinh trùng mà tiêu biểu chính là giá đỗ. 1. Phân tích ngã giá đỗ có tốt cho tinh trùng không? những món ăn trong khoảng giá đỗ trong khoảng lâu đã được truyền khẩu hết sức rẻ cho sức khỏe sinh sản nam giới và theo các chuyên gia bên trong giá đỗ cất hàm lượng chất chống oxy hóa cũng như vitamin E. Từ đấy sẽ cải thiện hiệu quả khả năng sinh sản nam giới đồng thời còn nâng cao cường sức khỏe cho tinh trùng. Bên trong giá đỗ cất hàm lượng Protein cao tới hơn 50% nếu so mang các chiếc đậu. bên cạnh vitamin E thì bên trong giá đỗ còn có đựng một số vitamin như là vitamin A, B, B1, C, B6 hay vitamin K. Nó còn là thực phẩm giàu chất sắt, photpho, magie, kali, canxi, mangan, axit béo omega 3… trong khoảng đó vừa giúp cải thiện sức khỏe tinh trùng cùng lúc còn tăng hệ miễn nhiễm, tốt cho hệ tiêu hóa, rẻ cho tim mạch. 2. Vậy món ăn từ giá đỗ rẻ cho tinh trùng ra sao? mang nhiều món ngon được làm trong khoảng giá đỗ nhằm mang lại hiệu quả trong giai đoạn điều trị tinh trùng yếu cũng như nâng cao cường sức khỏe sinh sản nam giới như là: Canh giá đỗ cùng đậu phụ Chỉ cần chuẩn bị khoảng 250g giá đậu xanh, 2 miếng đậu phụ, 100g cải thìa, 10g hành hoa cùng gia vị. Tiếp theo đem rất nhiều nguyên liệu rửa sạch và cho giá đỗ, cải thìa, hành hoa nấu có nhau kèm mang lượng nước vừa đủ. Lúc thấy canh đã sôi thì cho đậu phụ thái miếng vào và nêm cho vừa mồm. Ẳn món này kèm có cơm trắng là cách cải thiện tinh trùng cũng như tăng cường sinh lý nam hiệu quả. giết thịt bò xào hẹ và giá đỗ Chuẩn bị khoảng 250g giá đỗ, 50g làm thịt bò và 50g lá hẹ. Sau đấy sở hữu thái nhỏ từng miếng thịt bò rồi ướp gia vị vừa đủ khoảng 10 phút. Bật bếp xào giết mổ bò cho chín và cho giá đỗ cộng hẹ vào tiếp diễn xào đều đến khi chín thì tắt bếp. Sò huyết chín ăn kèm giá đỗ Chuẩn bị 300g giá đỗ, 300g sò huyết. Mang giá đỗ đi rửa cho sạch còn sò huyết thì nướng cho chín. Tiếp theo ăn kèm sò huyết mang giá đỗ liên tục khoảng 10 đến 15 ngày sẽ giúp tăng cường chất lượng tinh trùng. Nguồn ** https://dakhoahoancautphcm.vn/an-gia-do-co-tot-cho-tinh-trung-khong-phan-tich-cu-the-nhat-cho-quy-ong.html
 5. Ở đây gen X chính là sản phẩm đến từ công ty TNHH Medistar Việt Nam nghiên cứu. Mục đích của sản phẩm chính là giúp cải thiện và điều hòa chức năng sinh lý cho phái mạnh. Nguyên liệu chính của gen X đều là thảo được tự nhiên đồng thời còn có sự kết hợp của những hoạt chất quan trọng. Ưu điểm này giúp cho gen X hoàn toàn giải quyết được tình trạng yếu sinh lý, xuất tinh sớm và đồng thời còn là bí quyết để cải thiện tình trạng rối loạn cương dương và giúp kéo dài thời gian cũng như tần suất quan hệ được tăng cao hiệu quả. Hiện tại gen X tăng cường sinh lý được bào chế theo 3 dạng viên nén chính đó là: ++ Dạng Gen X Gold với hộp 24 viên và được sản xuất từ thảo dược thiên nhiên được lưu truyền trong những sách cổ Đông Y. Nó giúp cải thiện sinh lý nam an toàn và hiệu quả rõ rệt. ++ Gen X Plus với hộp 24 viên nén và nó cũng được bào chế từ thảo dược quý giúp mang lại công dụng tăng cường chức năng cho nội tạng mà đặc biệt là thận. Bên cạnh đó thì sản phẩm còn mang lại công dụng phục hồi chức năng sinh lý phái mạnh và giúp cải thiện mãn dục sớm hiệu quả hơn. ++ Gen X Silver dạng hộp 60gr giúp tráng dương, bổ thận và còn tăng cường sinh lý, làm dịu các tình trạng đau lưng và mỏi gối. THÀNH PHẦN VÀ CÔNG DỤNG CỦA GEN X TĂNG CƯỜNG SINH LÝ Để hiểu rõ hơn về sản phẩm này chúng ta cùng tìm hiểu về thành phần cũng như công dụng của sản phẩm này nhé. 1. Thành phần có trong gen X Mỗi một thành phần của sản phẩm đều hoàn toàn được chọn lọc và có sự kết hợp. Mục đích chính là tăng cường sinh lý phái mạnh hiệu quả, không gây tác dụng phụ. Cụ thể thành phần của sản phẩm đó là: 180mg Dâm dương hoắc 150mg Cao ba kích 150mg Cao sâm cau 150mg Cao nhục thung dung 30mg Đông trùng hạ thảo 50mg Cao hàu 60mg Cao nhân sâm 100mg Bạch cương tàm 50mg Immune – nov 40mg L-carnitine. 2. Công dụng của gen X tăng cường sinh lý Sử dụng sản phẩm giúp mang lại cho phái mạnh một số những lợi ích quan trọng bao gồm: ► Giúp thúc đẩy quá trình sản xuất Testosterone mục đích chính là phục hồi sinh lý nam. ► Nuôi dưỡng cũng như đảm bảo số lượng và cả chất lượng tinh trùng nhằm hỗ trợ điều trị vô sinh và cả hiếm muộn ở chị em phụ nữ. ► Nam giới sẽ có sự tăng ham muốn về tình dục, giúp cải thiện xuất tinh sớm. ► Hỗ trợ nâng cao sức khỏe và sự dẻo dai, sự bền bỉ khi quan hệ. ► Thuốc giúp kéo dài thời gian và nâng cao tần suất quan hệ cho nam. ► Hỗ trợ làm tăng cường kích thước cho dương vật cũng như thời gian cương cứng lâu hơn để mang lại sự thăng hoa khi quan hệ Nguồn ** https://dakhoahoancautphcm.vn/gen-x-tang-cuong-sinh-ly-la-gi-luu-y-gi-khi-dung.html
 6. Cùng tìm hiểu tổ yến tai mỏng hay tai dày thì tốt hơn thì có nhẽ người nào cũng biết được giá trị của tổ chim yến. Ngoài ra người mới sử dụng tổ yến rẻ nhất cần biết các kinh nghiệm căn bản trên thị trường có 2 cái yến là yến nuôi và yến đảo : Tổ yến đảo Tổ yến đảo : được hình thành trong công đoạn làm cho tổ của chim yến , tổ yến được vun đắp ngẫu nhiên trên các vách núi đá đứng hoặc trong những hang động sâu .Điều kiện hoàn toàn bỗng nhiên không chịu ảnh hưởng bởi thời tiết nên tổ yến đảo với hình dáng giống như 1 mẫu chén mo đẹp ,thân tổ dày sợi và chân tổ cứng, giúp bảo kê trứng và chim con không bị rớt, cũng như các loài vật khác gây hại.với đặc trưng tổ yến lớn , dày , thức ăn hoàn toàn trong tình cờ đồng nghĩa có chất lượng dinh dưỡng của tổ yến sẽ rất cao. Yến đảo thu hoạch trên những vách núi đá cao, khó khăn nghiêm trọng lúc thu hoạch, khang hãn hữu trong môi trường đột nhiên thường trong các khu khai thác bảo tàng của quốc gia nên giá tổ yến đảo đắt hơn những chiếc yến nuôi trong nhà. Tổ yến nuôi Tổ yến nuôi được hình thành trong các nhà nuôi yến, tiêu dùng các hệ thống tạo ẩm, âm thanh, hệ thống tạo mùi chim yến,..Chim yến sẽ bị dụ vào nhà yến ở lại khiến cho tổ, thức ăn của chim yến hoàn toàn tự dưng như yến đảo. Tuy nhiên môi trường nhân tạo sẽ hình thành tổ yến nuôi với hình dạng và màu sắc khác sở hữu tổ yến đảo. Tổ yến nuôi sẽ sở hữu màu trắng ngà, ruột dày, tổ sẽ mỏng hơn tổ yến đảo,.. Giá yến nuôi trong nhà sẽ tốt hơn gấp 2 đến 3 lần tổ yến đảo vì dễ thu hoạch, được nuôi phổ thông ở các nhà yến. Giá yến nuôi rẻ nhất cũng sẽ chênh lệch theo khu vực nuôi như nhà yến khánh hòa sẽ hơn giá nhà yến nuôi xa khu vực mang biển, tổ yến cũng sẽ cho ra chất lượng khác nhau,.. Nguồn ** https://samyennhatminh.com/yen-sao-tai-mong-tot-hon-hay-tai-day-tot-hon thông báo liên lạc : công ty TNHH TM SÂM YẾN NHẬT MINH Địa chỉ: 12 Hồ hảo hán, xã Cô Giang, quận 1, tỉnh thành Hồ Chí Minh. HOTLINE : 0948262604
 7. Dưới đây là một số ứng dụng công cụ giúp theo dõi ngày rụng trứng hoàn toàn miễn phí trên điện thoại mà chị em có thể tải về sử dụng. 1. Phần mềm Flo – công cụ tính ngày rụng trứng Flo là một app ứng dụng thông minh với đầy đủ các tiện ích hiện đang được rất nhiều chị em phụ nữ hiện đại lựa chọn. Ứng dụng Flo này đã có hơn 150 triệu người dùng trên toàn thế giới. Với công cụ này chị em sẽ biết được cụ thể ngày rụng trứng của các kỳ kinh nguyệt tiếp theo bằng cách tính toán dựa trên nhật ký chu kỳ kinh nguyệt mà chị em đã ghi lại trước đó. Để sử dụng thì chị em chỉ cần nhập ngày đầu tiên bắt đầu rụng “dâu” và chu kỳ của kỳ kinh gần nhất, sau đó thì ứng dụng sẽ tự động theo dõi chu kỳ. Nó sẽ tính toán và thông báo cụ thể tới bạn về ngày rụng trứng, ngày an toàn, ngày bắt đầu kinh nguyệt tiếp theo. Bên cạnh đó thì ứng dụng Flo cũng đưa ra 7 ngày thụ thai để dễ có thai nhất trong mỗi chu kỳ trứng rụng, đồng thời chị em dùng app này cũng sẽ dễ dàng theo dõi các kiến thức về sức khỏe, cách thay đổi và tăng cường chế độ luyện tập cho bản thân. 2. Phần mềm Clue – công cụ tính ngày rụng trứng Đây cũng là một ứng dụng thông minh dành cho phụ nữ, hỗ trợ dự đoán gần như chính xác thời gian rụng trứng và thời điểm bắt đầu của chu kỳ tiếp theo. Clue cũng thông báo đến người sử dụng về những dấu hiệu bất thường xảy ra trong suốt kỳ trứng rụng và đồng thời cung cấp những mẹo giúp bạn chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Ứng dụng này cũng sẽ hỗ trợ rất tốt nếu chị em đang quan tâm về vấn đề sinh con. Clue sẽ phân tích các thông tin mà bạn đã cung cấp trước đó về ngày trứng rụng và từ đó giúp bạn lên kế hoạch thụ thai chính xác nhất để gia tăng khả năng mang thai của mình. 3. Công cụ tính ngày rụng trứng – phần mềm Period Tracker Đây là phần mềm nhận được nhiều đánh giá tốt nhất. Với cấu hình đơn giản, dễ sử dụng để ghi lại những thông tin cần thiết trong kỳ kinh nguyệt. Period Tracker phù hợp với tất cả chị em phụ nữ ở nhiều độ tuổi khác nhau, kể cả tuổi dậy thì hay đã qua lứa tuổi tiền mãn kinh. Ứng dụng này tính toán dựa trên căn cứ thông tin mà người dùng cung cấp ban đầu và dự đoán ngày rụng trứng, chu kỳ kinh nguyệt cũng như thời điểm dễ thụ thai nhất. Bên cạnh đó thì Period Tracker cũng cảnh báo khi kỳ kinh đến trễ, thông báo những bất thường xảy ra. 4. Công cụ tính ngày rụng trứng Ladytimer Ladytimer là ứng dụng tính ngày rụng trứng chính xác mà hoàn toàn miễn phí. Công cụ này sẽ giúp bạn dự đoán ngày bắt đầu có “dâu” và tự động tính chu kỳ kinh nguyệt mỗi tháng. Ngoài ra nó cũng sẽ giúp bạn có thêm nhiều dữ liệu để thụ thai hoặc phòng tránh mang thai ngoài ý muốn. Sử dụng công cụ tính ngày rụng trứng Ladytimer này còn giúp cho chị em đang sử dụng có một biểu đồ trực quan về các chỉ số sức khoẻ như: triệu chứng, nhiệt độ, chu kỳ kinh… từ đó giúp cho bạn chủ động hơn trong việc tập luyện và điều trị sớm khi có dấu hiệu bất thường. Một tính năng tuyệt vời nữa là công cụ này cũng cho phép bạn chia sẻ dữ liệu của bản thân cho người thân và bác sĩ để được hỗ trợ tư vấn điều trị được tốt nhất/ 5. Công cụ tính ngày rụng trứng Glow Ứng dụng này được đánh giá là chất lượng cao được nhiều người dùng tin tưởng. Glow theo dõi chu kỳ kinh nguyệt và canh ngày rụng trứng cho bạn, giúp bạn có thể thực hiện thụ thai thành công. Công cụ này cũng cho phép bạn ghi lại những triệu chứng và ngày quan hệ để dự đoán chính xác nhất. Hiện tại ứng dụng này chỉ có phiên bản tiếng anh và có thể hơi khó sử dụng. Ứng dụng thường dùng để theo dõi chu kỳ kinh là chủ yếu. Nguồn ** https://dakhoahoancautphcm.vn/5-cong-cu-tinh-ngay-rung-trung-chinh-xac-tien-loi-nhat.html
 8. Trước khi đến với những phòng khám nam khoa quận 7 chúng ta hãy cùng điểm qua xem lý do vì sao nên thăm khám nam khoa định kỳ 1. Phòng khám nam khoa Tân Mỹ Nhắc đến địa chỉ phòng khám nam khoa uy tín ở quận 7 thì phòng khám nam khoa Tân Mỹ là địa chỉ đầu tiên mà anh em có thể đến đây thăm khám. Phòng khám đảm bảo rằng có đội ngũ y bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao. Nhờ vậy hỗ trợ thăm khám và chẩn đoán bệnh chính xác. Phòng khám còn có đầy đủ trang thiết bị tiên tiến và hiện đại. Hỗ trợ cho quá trình thăm khám và hơn nữa còn được tư vấn mọi vấn đề về bệnh lý nam khoa cùng nam giới. ► Địa chỉ: 51 Tân Mỹ, Quận 7, TP. HCM. 2. Phòng khám nam khoa Đắc Phúc Tiếp theo nhắc đến phòng khám nam khoa quận 7 thì Đắc Phúc cũng chính là địa chỉ uy tín mà anh em không nên bỏ qua. Phòng khám đảm bảo rằng có đầy đủ trang thiết bị tiên tiến và đồng thời còn có các bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm hỗ trợ thăm khám cùng bệnh nhân. Mọi băn khoăn và thắc mắc của bệnh nhân đều được bác sĩ tư vấn tận tâm kỹ càng nhất. ► Địa chỉ: 476 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP. HCM. 3. Phòng khám nam khoa Nội Tổng Hợp Thêm một địa chỉ khám nam khoa uy tín ở quận 7 dành cho nam giới nữa đó chính là phòng khám nam khoa và Nội Tổng hợp. Tại đây bệnh nhân sẽ được thăm khám các bệnh lý liên quan đến bao quy đầu, bệnh đường tiết niệu, bệnh dương vật… Các bác sĩ giàu kinh nghiệm, tận tình nỗ lực thăm khám sẽ phát hiện ra bệnh chính xác và giải pháp điều trị sao cho phù hợp. Vì vậy nam giới hoàn toàn an tâm trong việc khám và chữa trị hiệu quả nhất. ► Địa chỉ: 158 đường Số 8, Quận 7, TP. HCM. 4. Phòng khám Thiên Ân Địa chỉ phòng khám nam khoa quận 7 tiếp theo dành cho nam giới đó là phòng khám Thiên Ân. Phòng khám vừa có đội ngũ bác sĩ giỏi vừa có trang thiết bị hiện đại hỗ trợ nhu cầu thăm khám và điều trị một cách tốt nhất cho bệnh nhân. Mặt khác bệnh nhân nếu cần bất cứ câu hỏi, thắc mắc liên quan đến các bệnh lý nam khoa đều được bác sĩ hỗ trợ giải đáp một cách cặn kẽ. ► Địa chỉ: 35 Bùi Văn Ba, Quận 7, TP.HCM. 5. Phòng khám Đa Khoa quận 7 Nếu nam giới ở quận 7 có nhu cầu thăm khám và điều trị bệnh cũng có thể đến với phòng khám đa khoa quận 7. Đây chính là một trong các phòng khám uy tín, là nơi mà các nam giới có thể an tâm đến đây thăm khám và điều trị. Đảm bảo rằng phòng khám mang đến cho khách hàng dịch vụ thăm khám và điều trị chất lượng. Mặt khác cò có đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, các bác sĩ và chuyên gia đến từ các bệnh viện lớn. ► Địa chỉ: 51-53 đường D4 Khu Đô Thị Mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7 , Hồ Chí Minh. Nguồn ** https://dakhoahoancautphcm.vn/danh-sach-phong-kham-nam-khoa-quan-7-cu-the-nhat.html
 9. Cháo nếp than yến sào giúp bổ máu an thần, phù hợp có người thiếu máu, suy nhược thân thể. Giúp thăng bằng thanh lọc cợ thể cho các người thừa cân,béo phì. Tổ yến với những thành phần dưỡng chất dồi dào và phổ biến tổ yến không chỉ rẻ cho sức khỏe mà nó còn mang đến rộng rãi công dụng đáng bất thần trong việc làm cho đẹp của chị em phụ nữ. Nếp than được vận dụng ăn kiêng cho những người thừa cân, béo phì. Nếp than giúp đào thải lượng mở tích tụ trong cơ thể, ngăn chặn chất béo tích tụ trong nội tạng, gan. TÁC DỤNG MÓN CHÁO NẾP THAN YẾN SÀO Tác dụng món cháo nếp than yến sào có công dụng cải thiện sức khỏe, tăng cường sức đề kháng của tổ yến. Bởi trong loại thực phẩm này với một lượng lớn protein và hơn 18 chiếc axit amin trong đấy sở hữu 1 số cái mà cơ thể chúng ta ko tự tái tạo được. Vì thế mà cháo nếp than yến sào sẽ cung cấp cho thân thể chị em đàn bà 1 nguồn dinh dưỡng dồi dào, giảm lượng mỡ thừa, khiến đẹp da. có tính hàn, vị ngọt thì khi tiêu dùng yến bạn sẽ tránh được một số các dòng bệnh về hô hấp. Yến sào phổ thông chất đạm và ko cất chất béo nên nó sản xuất cho thân thể bạn toàn bộ năng lượng để ý thức luôn cảm thấy thả phanh, vui vẻ… Nhờ vậy, các chị em cũng sẽ tránh được trạng thái mệt mỏi, găng tay. Trong tổ yến sở hữu chất Threonine giúp hỗ trợ tạo ra Elastine và Collagen. Hai chất này mang tác dụng giúp làn da trở nên săn chắc và sáng mịn hơn, đồng thời cũng tránh sự xuất hiện của các nếp nhăn. Bên cạnh đó, việc tiêu dùng tổ yến thường xuyên còn giúp chị em cải thiện được các tình trạng như sạm da, nám da, tàn hương hay nổi mụn… Hơn 30 chất vi lượng như canxi, sắt, magie, photpho trong tổ yến sẽ giúp phân phối những dưỡng chất thiết yếu nhất cho thân thể của chị em phụ nữ. Tuy nhiên, 1 số chất còn rất khả quan trong việc nâng cao hệ tuần hoàn máu não để giúp cải thiện trí tưởng. Selenium là một chất mang trong thành phần của tổ yến và nó ngoài khả năng chống lại sự lão hóa của cơ thể thì còn có thể ngăn đề phòng tình trạng rụng tóc. tuy nhiên, tổ yến còn đựng 1 lượng to Tyrosine, chất này mang tác dụng kích thích tóc mọc nhanh, giúp tóc suôn mượt và dày hơn. Nếp than rất giàu Vitamin E sẽ giúp hồi phục làn da, làm đẹp da, dưỡng ẩm da. Nếp than được ứng dụng ăn kiêng cho các người thừa cân, béo phì. Nếp than giúp đào thải lượng mở tàng trữ trong thân thể, ngăn chặn chất béo tích tụ trong nội tạng, gan. Trong nếp than hỗ trợ dạ dày phải chăng, thông khí huyết, chống hư nhược cơ thể, giúp các mẹ nâng cao lượng sữa co con bú. hướng dẫn CHẾ BIẾN CHÁO NẾP THAN YẾN SAO Chuẩn bị nguyên liệu : Nếp than 100g, Đu đủ Tổ yến khiến đã khiến cho sạch lông 50g đã ngâm nước 30 phút cách làm cho nếp than yến sào: Gạo nếp than rửa sạch và ngâm nước 20 phút. Xắt đu đủ theo hình hạt lựu vừa ăn Cho nếp than vào nồi nấu chín khoảng 30 phút cho tới lúc nếp than nở thì cho yến sào, đu đủ hạt lựu vào nấu thêm 15 phút có lửa nhỏ. Thêm 1 ít mật ong và nước dừa nêm cho vừa ăn,Nấu cho tới lúc cháo đặc lại thì tắt lửa Cháo Nếp Than Tổ Yến Sào món ăn rất tích cực cho những mẹ đang mang thai và đang cho con bú.Với các công dụng trên thì quả tình nếp than yến sào là 1 loại thực phẩm khiến cho đẹp mà chị em phụ nữ ko nên bỏ qua. Chẳng phải tốn quá nhiều tiền bạc để đến Spa săn sóc da hay các Slon khiến tóc mà bạn vẫn có thể vừa khiến đẹp vừa tăng sức khỏe chỉ với tổ yến. Nguồn ** https://samyennhatminh.com/chao-nep-than-yen-sao
 10. tình trạng xuất hình vấn đề ngứa ngáy hay đau rát sau quá trình đặt thuốc âm đạo có thể khởi hành trong khoảng tất cả nguyên nhân khác nhau. Đặc trưng, trạng thái chị em ko tới thăm khám tại các cơ sở vật chất y tế mà tự tiện tìm thuốc về đặt, sẽ dẫn tới vấn đề ngứa rát. Bên cạnh đó, nó còn làm cho việc điều trị sau này phát triển thành khó khăn hơn đông đảo. Vì thế, việc thăm khám và xác định chính xác nguồn gốc gây bệnh sẽ giúp thời kỳ đặt thuốc diễn ra thuận tiện hơn. tuy nhiên, việc ngứa rát sau lúc đặt thuốc còn mang thể khởi hành trong khoảng tất cả nguồn gốc cụ thể sau đây: Phụ thuộc vào cơ địa của từng người sở hữu đa số trạng thái sử dụng thuốc mà trong đấy với các thành phần không đáp ứng hoặc cơ thể bị dị ứng sở hữu thuốc. Chính bởi thế, thuốc sẽ gây ngứa ngáy, đau rát sau khi đặt. Trường hợp này nên thông báo mang thầy thuốc điều trị để được thăm khám và xác định lại mẫu thuốc điều trị phù thống nhất. Do tác dụng phụ của thuốc Hiện có phần đông chiếc thuốc đặt phụ khoa với thể gây ra các tác dụng phụ ko mong muốn như: Kích ứng da, ngứa ngáy, nóng rát vùng da âm đạo. Do công đoạn vệ sinh vùng kín Trong quá trình đặt thuốc, với đa dạng chị em ko chú ý đến giai đoạn vệ sinh vùng kín, âm đạo. Việc vệ sinh vùng kín không sạch sẽ cũng gia nâng cao khả năng viêm nhiễm trở lại, trong khoảng đó làm xuất hiện hiện trạng ngứa ngáy, đau rát trong giai đoạn đặt thuốc. Do quan hệ dục tình Để các dòng thuốc đặt điều trị bệnh viêm nhiễm phụ khoa đạt được hiệu quả cao nhất, thì chị em cần phải kiêng quan hệ dục tình. Chính cho nên, ví như ngứa vùng kín khi đặt thuốc có thể lên đường trong khoảng việc không kiêng quan hệ tình dục. Do sử dụng thuốc ko xác thực đa dạng chị em sử dụng thuốc ko chuẩn xác, không đọc kỹ chỉ dẫn hay chỉ định của bác sĩ. Ko tiến hành ngâm nước trước lúc đặt khiến thuốc bị khô cứng, khiến âm đạo bị đau rát, ngứa ngáy. ĐẶT THUỐC PHỤ KHOA GÂY NGỨA NGÁY với nguy hiểm KHÔNG? Như chúng tôi san sẻ trên thì sở hữu tương đối phổ quát cỗi nguồn dẫn tới hiện trạng ngứa ngáy sau khi đặt thuốc âm đạo. Tuy ko gây hiểm nguy ngay thời điểm đặt thuốc, nhưng giả dụ bạn không mua cách xử lý ngay hiện trạng ngứa ngáy, thì có thể gây ra phổ thông biến chứng, trạng thái viêm nhiễm hiểm nguy hơn, thân thể mỏi mệt, tác động xấu đến sinh hoạt, công tác. không những thế, tình trạng này còn khiến cho chị em gặp nhiều vấn đề hiểm nguy khác như: • Tạo cơ hội tiện dụng cho các mẫu vi khuẩn tấn công và vững mạnh, làm bệnh lý ngày càng trở nặng và biến chứng nguy hiểm hơn • Gây tổn thương tử cung vì nhiều trường hợp đặt thuốc mà không nhúng qua nước, cứ để khô mà đặt vô âm đạo. Điều này dễ gây ra tình trạng khô rát, ngứa ngáy • trạng thái khô rát âm đạo kéo dài, làm cho vùng kín bị thương tổn, gây hại đến cổ tử cung của chị em • thời kỳ đặt thuốc mà chị em ko nằm nghỉ ngơi cơ mà chuyển di quá đa dạng, khiến cho thuốc chảy ra ngoài. Trong khoảng ấy ko mang lại hiệu quả điều trị, mà khiến bệnh vùng kín phát triển thành nặng hơn và viêm nhiễm hiểm nguy hơn. chỉ dẫn ĐẶT THUỐC PHỤ KHOA chính xác NHẤT Để được chỉ dẫn đặt thuốc phụ khoa 1 bí quyết xác thực và hiệu quả nhất, thì điều trước nhất chị em cần tiến hành thăm khám để được bác sĩ chỉ định và chỉ dẫn tiêu dùng an toàn nhất. tuy nhiên, khi sở hữu nhu cầu đặt thuốc phụ khoa, chị em sở hữu thể tham khảo những hướng dẫn của chúng tôi dưới đây để biết bí quyết dùng an toàn và hiệu quả nhất: • trước tiên, chị em cần chuẩn bị thuốc đặt phụ khoa, nước sạch, khăn ấm và vệ sinh vùng kín sạch sẽ • Đối với thuốc đặt phụ khoa dạng viên thì cần phải cho thuốc khoảng trong khoảng 10-15s để thuôc mềm hơn và dễ kết nạp hơn. Nếu như thuốc ở dạng viên trứng thì sở hữu thể bỏ qua bước nhúng nước. • Sau đó, chị em nên lựa chọn 1 phong độ thả phanh nhất, rẻ nhất là nắm, dạng hai chân ra, kẹp thuốc vào hai ngón tay và đưa sâu vào bên trong âm đạọ. Lưu ý: Chị em cần tuân thủ xác thực chỉ định của bác sĩ, ko được lạm dụng thuốc. Thông thường, thuốc đặt âm đạo được kê đơn dùng trong 7 ngày. Sau liệu trình cần nghỉ vài ngày và tiến hành thăm khám lại để thầy thuốc kiểm tra tình trạng bệnh cũng như chỉ định thêm giai đoạn tiêu dùng thuốc. cộng mang ấy, thời điểm thấp nhất để đặt thuốc là trước khi đi ngủ, khi này chị em sẽ tránh hoạt động và thuốc cũng không rơi ra ngoài, giúp thuốc hấp thu tốt nhất. Nguồn ** https://dakhoamientrung.vn/bac-si-giai-dap-dat-thuoc-phu-khoa-bi-ngua-la-bi-lam-sao.html
 11. đa số cặp đôi khi quan hệ cảm giác rách bao cao su rõ rệt câu hỏi quan hệ bị rách bao cao su khả năng sở hữu thai cao không? Câu trả lời kiên cố là rất cao ví như bạn quan hệ vào thời điểm sắp và trong ngày rụng trứng (hay còn gọi là “cửa sổ thụ thai). ✶ thực tại thì, sở hữu phương pháp tiêu dùng bao cao su lúc quan hệ ví như sử dụng đúng cách thức, đúng chỉ dẫn thì hiệu quả dự phòng thai đạt 98%. Như vậy vẫn có 2% xác suất mang thai, mặc dầu tỉ lệ này tương đối tốt nhưng chị em cũng nên lưu ý về khả năng sở hữu thai ngoài ý muốn. ✶ Đối có trường hợp quan hệ bị rách bao cao su, nếu sức khỏe cặp sinh sản cặp đôi đều thường ngày, quan hệ sắp hoặc đúng vào ngày rụng trứng thì khả xác suất với thai đầy đủ tuyệt đối (từ 95-98% bạn với khả năng với thai) ngoài ra tỷ lệ với thai lúc bị rách bao cao su còn phụ thuộc vào phương pháp xử lý sau quan hệ, độ tuổi, chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ và chất lượng tinh trùng ở nam giới. ✶ Lý giải về khả năng với thai cao lúc quan hệ bị rách bao cao su, những bác sĩ chuyên khoa cho biết: “Khi quan hệ mà bao cao su bị rách, tinh lực dù chỉ rỉ ra 1 ít cũng đã cất hàng triệu tinh binh thâm nhập vào âm đạo phụ nữ. Và chỉ cần 1 tinh trùng khỏe mạnh nhất với thể bơi vào trong, kết hợp được với trứng thì khả năng thụ thai đã xảy ra Hơn nữa, tinh trùng của nam giới có sinh khí rất dằng dai, tồn tại được từ 3-5 ngày trong tử cung nữ giới. Điều này lý giải vì sao quan hệ sắp hoặc trong ngày rụng trứng khả năng mang thai là rất cao” ✶ bên cạnh đó, rách bao cao su lúc quan hệ còn làm cho nâng cao nguy cơ lây truyền bệnh dục tình, tiêu biểu nhất là HIV, viêm gan, sùi mào gà, giang mai, herpes sinh dục… nếu như đối tác của bạn có mắc 1 trong số các bệnh này. bình tĩnh XỬ LÝ lúc BAO CAO SU BỊ RÁCH ĐÚNG phương pháp tương tự, mang thắc mắc quan hệ bị rách bao cao su khả năng mang thai cao không? Thì khả năng mang thai là rất cao nhé. Tuy nhiên thì nguy cơ mắc bệnh tình dục hoàn toàn sở hữu thể xảy ra. Khi này, bạn cần tĩnh tâm để xử lý đúng cách thức nhé! giảm thiểu thai ngoài ý muốn lúc bị rách bao cao su nếu như việc bạn quan hệ phát hiện rách bao cao su và lo sợ dẫn đến với thai ngoài ý muốn, thì cần xử lý như sau: + Cần đi tiểu ngay sau quan hệ, vệ sinh nhẹ nhõm vùng kín, ko thụt rửa hoặc xịt nước sâu vào bên trong. + tiêu dùng thuốc tránh thai khẩn cấp trong vòng 24h nhắc diễn ra từ quan hệ. Nếu như bạn sử dụng dòng thuốc tránh thai 72 giờ và dùng sát thời khắc khuyến cáo thì 1-3% bạn vẫn với thể với thai. Thành ra, cần chú ý dùng thuốc càng sớm càng tốt – nên tham khảo quan điểm bác sĩ để sử dụng chiếc thích hợp. + hiện giờ, thuốc hạn chế thai khẩn cấp với cái một viên và mẫu 2 viên – chia hai liều. Bạn cần uống đa số theo chỉ dẫn nhé. + Bạn nên theo dõi các thay đổi nhỏ của thân thể như: trạng thái chậm kinh, đi tiểu phổ biến, đánh răng mang cảm giác “nhợn” buồn nôn, mệt mỏi, buồn ngủ, đau âm ỉ bụng dưới… Và tiến hành thăm khám mang thầy thuốc Sản khoa sau sự cố rách bao cao su khoảng 10 ngày. Phê chuẩn xét nghiệm beta HCG hoặc siêu thanh đầu dò để Tìm hiểu khả năng có thai ngoài ý muốn. phương pháp dự phòng bệnh dục tình lúc rách bao cao su Vì lo sợ mắc HIV và bệnh dục tình sau quan hệ, phổ biến người cố sử dụng xà phòng hay dung dịch vệ sinh để “ra sức” vệ sinh vùng kín. Điều này chỉ khiến tinh trùng bị đẩy sâu vào trong và nguy cơ tổn thương, nhiễm trùng cơ quan sinh dục. + cách an toàn nhất để bảo kê sức khỏe, phát hiện kịp thời bệnh dục tình là nên đi xét nghiệm càng sớm càng thấp, trong vòng 72h đầu nhắc bắt đầu từ quan hệ tình dục hoặc lúc có những triệu chứng thất thường như: phát ban, nổi đốm đỏ, mụn lí tí, mụn thịt, mụn nước, ngứa ngáy vùng kín, đau rát lúc quan hệ, khí hư ra nhiều và hôi bất thường, hot rát khi đi tiểu… + nếu kết quả khám – xét nghiệm là dương tính, bác sĩ sẽ căn cứ vào từng loại bệnh lý mà giải đáp cách chữa trị thích hợp, an toàn và hiệu quả nhất. Việc đi khám sớm và điều trị phơi nhiễm kịp thời sẽ đảm bảo nhanh khỏi bệnh và tiết kiệm giá bán. + thấp nhất bạn nên đi khám và xét nghiệm HIV và bệnh tình dục cho cả bạn tình của mình. Điều này sẽ giúp tránh nguy cơ tái nhiễm trở lại sau lúc điều trị xong. Nguồn ** https://dakhoahoancautphcm.vn/quan-he-bi-rach-bao-cao-su-kha-nang-co-thai-cao-khong.html Partager :
 12. khi quan hệ bạn lại có cảm giác muốn đi tiểu điều này nó sẽ làm cho ảnh hưởng đến chất lượng đời sống tình của cả hai vợ làm cho rộng rãi người cực kỳ lo lắng. Đặc trưng là lúc đang ở trong lúc cao trào, lên đỉnh thì hầu hết các cơ quan của phòng ban sinh dục như là tử cung, phần phụ, âm đạo, cũng đều ở bị kích thích mãnh liệt đây là bức xúc tự dưng của cơ thể khi mang sự kích thích. hẳn nhiên ấy là những diễn tả mang can hệ tới bàng quan và bộ phận đường tiết niệu ở rất gần nhau.Cho nên khi cơ quan sinh dục ở hiện trạng kích thích thì những dây tâm thần ở bộ phận trung ương sẽ ảnh hưởng lên bàng quang gây ra cảm giác mắc tiểu cho cả nam và phụ nữ. Triệu chứng này sẽ không diễn ra thường xuyên, lâu lâu mới mắc phải, sau lúc đi tiểu thì trình bày này tự mất đi và mang thể tiếp tục thực hành quan hệ dục tình. vì sao lên đỉnh lại mắc tiểu? thường ngày, trạng thái này sẽ được chia làm cho hai trường hợp, cụ thể như sau Khoái cảm của phái nữ lúc phóng ra tinh dịch. thường nhật, phái đẹp sẽ không phóng ra tinh khí như là nam giới nhưng khi cơ thể của các chị em ở trong trạng thái kích thích quá mức thì âm, cổ tử cung sẽ tiết ra đa dạng dịch nhầy, nó vừa tạo cảm giác khoái cảm và nó cũng khiến cho cổ tử cung, âm đạo trơn tạo môi trường dễ dàng cho hành vi quan hệ dục tình. Nếu đàn bà không hề cảm thấy khoái cảm nhưng mà thấy đau rát thì đó chẳng hề là dịch sinh dục. Cơ quan âm đạo có vấn đề Trường hợp còn lại là do cơ quan âm đạo của nữ giới đang vướng mắc, nếu như vậy thì các chị ko nên uống nước trước lúc quan hệ, nếu mang khát thì phải uống xa thời điểm ấy hoặc trước lúc ân ái thì phái nữ nên đi tiểu cho bàng quang ko còn bị sót lại nước đái. Còn nếu không với sự kích thích dục tình mà vẫn có dấu hiệu tiểu dắt, tiểu són thì đây sở hữu thể là dấu hiệu bệnh lý ở trục đường tiết niệu nguy hiểm, những chị em cần phải chóng vánh thăm khám để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mình. VẬY sở hữu NÊN ĐI TIỂU TRƯỚC lúc QUAN HỆ ? Để giúp cho cuộc yêu kéo dài, mang dến cảm giác thăng hoa, thỏa mãn cho cả 2 thì sở hữu các việc mà những chị em cần phải chuẩn bị trước và cũng mang các việc chị em ko nên làm cho trước lúc ái ân để tránh kéo bệnh nghiêm trọng khiến cho tác động tới sức khỏe của mình. Vậy mang nên đi tiểu trước lúc quan hệ không? Những y thầy thuốc tại phòng khám đa khoa Miền Trung cho biết, khi quan hệ dục tình, sở hữu những việc các chị em nên khiến cho để sức khỏe rẻ hơn, chất lượng cuộc yêu sẽ đảm bảo. Nhưng có 1 số việc phái nữ cần giảm thiểu ấy là đi tiểu trước lúc quan hệ tình dục vì sẽ làm cho tăng khả năng mắc bệnh nhiễm trùng các con phố tiểu (UTI) nếu đi tiểu trước khi quan hệ tình dục. Vậy mang nên đi tiểu trước khi quan hệ? Đi tiểu sau lúc thực hiện chuyện chăn gối là rất quan yếu, nhưng việc vào nhà vệ sinh trước lúc giao phối lại không được khuyến khích. Các nữ giới đi tiểu trước khi quan hệ dục tình có thể sở hữu nguy cơ lớn mạnh bệnh nhiễm trùng trục đường tiểu (UTIs) (hay còn gọi là viêm bóng đái tuần trăng mật) cao hơn. Đi tiểu sau lúc quan hệ dục tình sẽ rất tốt cho cả nam và nữ giới, đặc là phái nữ sở hữu tiền sử mắc bệnh viêm trục đường tiết niệu. Hoặc là đang bị phải căn bệnh tiết niệu, vì ví như đi tiểu trước khi quan hệ tình dục thì khả năng bị viêm con đường tiết niệu rất cao. Trong quá trình quan hệ, vi khuẩn sở hữu thể xâm nhập sang cơ quan sinh dục hết sức dàng. Niệu đạo nối với hờ hững để tống nước giải ra khỏi cơ thể chúng ta. Lúc quan hệ vi khuẩn sẽ tiện lợi tấn công vào các con phố tiết niệu, niệu đạo và rút cục là bọng đái. Ví như không được chữa trị sớm và đúng bí quyết sẽ làm tổn thương thân làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của chúng ta. mang đa số trường hợp, các cặp đôi không cảm thấy buồn tiểu sau khi quan hệ. Phần lớn các cặp vợ chồng thường tương đối lo lắng vì hô ko mang cảm giác mắc hay muốn đi tiểu tiện thể sau khi quan hệ. Bên cạnh đó, nếu ko cảm thấy mắc, mà vẫn hay nên đi tiểu vì thực sự rất khả quan cho vệ sinh cả âm đạo và dương vật của nam và đàn bà. Uống đủ nước sẽ giúp đi tiểu thường xuyên hơn, thành ra luôn đẩy sạch vi khuẩn ra khỏi tuyến phố tiết niệu. nếu như bạn ngồi trên bồn cầu thêm vài phút, nó sẽ đảm bảo sự thư giãn của bàng quang, từ đó giúp phóng thích đa số những chất bên trong. Nguồn ** https://dakhoamientrung.vn/tai-sao-khi-len-dinh-lai-mac-tieu.html
 13. các chuyên gia dục tình cho biết, ngôn ngữ sẽ sở hữu khả năng đánh thức bản năng tình dục cực kỳ mạnh mẽ của phái mạnh. Nó với thể là các câu nói ngon nói ngọt ngào như là “ “anh yêu em” hoặc “em yêu anh” ngoài ra đây cũng là 1 liều thuốc tinh thần cho người bạn tình của mình đó nhé. vì sao phải cần đề cập tục lúc sexy Để sở hữu thể dung hòa trong chuyện chăn gối, các cặp đôi cũng sẽ trải qua một thời kỳ điều chỉnh để giúp hiểu rõ về sở thích, cảm giác của đối phương là như thế nào. Ở các nước phương đông đàn bà sẽ rất ngại ngùng với các câu đề cập bậy lúc sexy, quan hệhay trong việc kể quan điểm, nghĩ suy và nhu cầu của mình cho đối phương biết. từ các điều ấy sẽ khiến cho cuộc yêu trở thành nhàm chán, từ đấy sẽ mất dần cảm giác ham muốn dành cho đối phương, tình trạng này giả dụ kéo dài sẽ dẫn tới ức chế tâm sinh lý. các CÂU kể TỤC TRÊN GIƯỜNG sở hữu nam giới họ luôn ham thích có người đàn bà lịch thiệp, nhẹ nhõm trong cuộc sống. Tuy nhiên lúc ở trên giường thì lại là 1 thế giới khác, đặc biệt là khi ân ái họ luôn muốn người phụ nữ của mình phải thật thời trang, mạnh mẽ, hấp dẫn và cuốn hút để đưa họ lên đỉnh cao của sự sung sướng. nếu các chị em luôn muốn chồng hay là bạn trai của mình luôn khát khao, mong muốn được thân thiện vợ vào mỗi đêm, luôn phấn khởi mang các cuộc yêu thì hãy tham khảo ngay các câu nói tục trên giường sau đây nhé có gia vị này chẳng sở hữu anh chàng nào chán nổi vợ mình. Kêu to tên của người bạn tình lúc quan hệ các chị em hãy nhớ kỹ, đàn ông có tính chiếm hữu rất cao. Do vậy người ấy sẽ ko muốn bạn hình dung người đàn ông ông khác khi quan hệ với anh ấy. Bạn nên kích thích anh bằng cách gọi tên trong quá trình ái ân. Giả dụ sở hữu những lời yêu cổ vũ thốt ra từ bạn sẽ khiến cho anh ấy càng thăng hoa nhu là “ Anh A ơi sướng quá, Anh A ơi mạnh lên,...” biểu lộ từng hành động yêu Nam giới sẽ thường ko thích chuyện chăn gối quá yên tĩnh. Các anh sẽ rất dễ bị kích thích lúc bạn với những hành động biểu đạt và thực hiện trên cơ thể của chàng. Bạn với thể nói những câu như “Em sẽ hôn anh ngay hiện giờ, anh muốn được hôn ở đâu?”. Tương tự, lúc anh ấy khám phá thân thể bạn hãy nói sở hữu anh ấy rằng “em muốn được anh hôn vào/ chạm/liếm vào…” những câu nhắc tục trên giường bật mí hình ảnh dục tình mong muốn của bạn Để với một cuộc yêu đầy kích thích, thì bạn hãy đề cập mang chàng về mong muốn cũng như là nhu cầu tình dục của mình. Những gì mà bạn muốn anh đó khiến cho ngay đêm nay, nhẹ nhàng hay là mạnh mẽ,...Chắc chắn anh đó sẽ cảm thấy rằng đêm nay thật sự là 1 đêm thú vị và đáng đợi mong đấy.Bằng những câu kể như là “Đêm nay là của chúng ta, em muốn khiến người phụ nữ của riêng anh trên chính loại giường này, đêm nay 69 chứ anh” những câu nói trêu chọc chàng những chị em hãy nhớ rằng đừng bao giờ lên giường có người đàn ông lúc đôi môi mình còn khép chặt, điều này không chỉ làm bạn khó chịu mà còn làm anh đó mất hứng nhanh chóng. Mà thay vào đấy là các chị em hãy thầm thì vào tay của chàng bằng các câu đề cập tục như là “ Anh thật tuyệt vời” , “Nhanh lên đi, em thật sự cần anh” cậu bé cán đích rồi, thật tuyệt anh ạ”, “anh làm em sướng tê người rồi đó”…. Những câu nhắc này sẽ tạo điều kiện cho anh ấy sở hữu một sức mạnh hết sức hoàn hảo đó nhé. sáng tạo bí quyết yêu ko một người đàn ông nào muốn trở thành nhàm chán và bất lực trong mắt nhân tình của mình. Vì vậy, các chị em hãy vui vẻ thu giãn hạnh phúc mà người ấy mang lại nhé. Hãy đưa ra các lời nhận xét tích cực và biết phương pháp chiều chuộng chồng trên giường để anh đó mạnh mẽ hơn. Thốt ra các âm thanh êm tai, nũng nịu lúc được vuốt ve, anh đấy sẽ khôn xiết ham thích đấy nhé. Bạn hãy chủ động gợi ý 1 số địa điểm khiến cho tính thú vị bởi vì làm cho tình ko cố định là ở trên giường đâu. Tỉ dụ như hai bạn ái ân ngay trên xe tương đối, làm cho tình trong nhà tắm, trên sofa thậm chí ngay trên bàn khiến việc. Các địa điểm mới lạ ấy tạo điều kiện cho cuộc yêu thêm phần gay cấn, thú vị và khó quên. Tiếng rên ngọt ngào Đàn ông dù ko nhắc ra nhưng thật sự thích âm thanh ham thích của bạn tình khi thân thiện. Đây mang thể chỉ là tiếng thở nặng nài hơn thường nhật hay tiếng rên khe khẽ cũng đủ gây kích thích có anh đấy. nữ giới lúc trên giường đừng ngại ngùng có những âm thanh gợi cảm hay biểu thị sự thỏa mãn của mình. đề cập yêu chàng Câu nói “Em yêu anh” quá thân thuộc đến mức tất nhiên nhưng vẫn sở hữu tác dụng mạnh có đàn ông khi trên giường. Những chị hãy thử Nhìn vào đôi mắt ấy khi đề cập ra câu này tuy là câu kể thông thường nhưng lại có tính sát thương rất mạnh đối sở hữu các chàng đấy. Theo thực tiễn, thì những anh sẽ cảm thấy thiếu thốn khi lâu ngày không nghe vợ phân bua tình cảm sở hữu mình. Đặc biệt lúc vào thời khắc cao trào, câu nói này với tca dụng khiến cho cảm giác thân thiện của cả hai sẽ thăng hoa hơn. Đặc biệt, vào các giây lát cao trào, câu nói này mang tác dụng làm cho cảm giác khi thân thiện của cả hai thăng hoa hơn các câu đề cập tục trên giường Khen ngợi cơ thể chồng 1 người vợ khôn ngoan sẽ biết cách thức dành lời khen cho thân thể của chồng. Lời khen này khiến đàn ông thấy vui và tự tín hơn, càng thấy bị kích thích thèm muốn lúc trên giường. Phụ nữ với thể dùng những lời khen thuần tuý, không cần dông dài hoa mỹ. Và đừng khen quá phổ biến sẽ mất tác dụng, làm đàn ông thấy fake tạo mà mất hứng. Nguồn ** https://dakhoamientrung.vn/nhung-cau-noi-tuc-tren-giuong.html
 14. kế bên những ích lợi được nhắc đến lúc quan hệ vào ngày “đèn đỏ” như giảm cảm giác mệt mỏi, stress của hội chứng kinh nguyệt, giảm đau bụng kinh và hơn nữa trong thời kỳ này đa dạng chị em ham muốn dục tình nâng cao cao, quan hệ dễ đạt khoái cảm hơn. Không những thế vấn đề có thai ngoài ý muốn khi quan hệ trong ngày đèn đỏ vẫn làm chị em lo âu. cách thức tính ngày an toàn và khả năng thụ thai bình thường chu kỳ kinh nguyệt của nữ giới đều đặn sẽ rơi vào khoảng 28-32 ngày, số ngày hành kinh sẽ kéo dài từ 3-7 ngày. Và sở hữu những chị em sở hữu chu kì đều 28 ngày thì ngày rụng trứng sẽ rơi vào khoảng ngày thứ 14 nói bắt đầu từ kinh nguyệt xuất hiện. Trứng với thể sống trong tử cung khoảng 12-24h và trong thời gian này ví như quan hệ gặp trứng thì việc sở hữu thai sẽ xảy ra. Trái lại ví như trứng không thụ tinh thì lớp niêm mạc tử cung sẽ bong tróc và hình thành kinh nguyệt. cách thức tính ngày an toàn đối có chị em sở hữu chu kỳ kinh nguyệt 28 ngày: - từ ngày thứ một – ngày thứ 7: tương đối an toàn, sở hữu thể mang thai nhưng khả năng ko cao. - từ ngày thứ 8 – ngày thứ thứ 18: công đoạn ko an toàn, lúc này trứng mang thể rụng và khả năng có thai rất cao. - từ ngày thứ 18 – ngày thứ 28: thời khắc an toàn, hầu như không mang khả năng với thai. **Đây là bí quyết tính đối với vòng kinh đều đặn 28 ngày, và thời khắc an toàn sẽ nao núng, chênh lệch dựa theo chu kỳ hành kinh ngắn hoặc dài. Bởi mang phổ biến trường hợp chu kỳ chị em ngắn hơn 28 ngày hoặc dài hơn 32 ngày thì rất khó để xác định ngày rụng trứng. Quan hệ ngày đèn đỏ mang thai không? Trên thực tiễn, do nộ tiết tố và hormone trong thân thể mỗi người ko ai giống ai, hơn nữa các nguyên tố tâm lý, lối sống, cảm xúc, sức khỏe không ổn định sở hữu thể làm rối loàn chu kỳ kinh nguyệt. Khả năng sinh sản với thể nâng cao giảm bất thường, và người phụ nữ cũng rất khó để xác định mình rụng trứng trong công đoạn nào. Vậy quan hệ ngày “đèn đỏ” có thai không? Câu giải đáp là hoàn toàn với thể xảy ra giả dụ bạn quan hệ và ko tiêu dùng biện pháp phòng ngừa thai nào, dù rằng tỉ lệ tốt hơn, nhưng không có tức thị không sở hữu. Bạn đừng bao giờ khẳng định vững chắc rằng quan hệ trong kỳ “đèn đỏ” sẽ tránh được việc mang thai ngoài ý muốn. Xác suất sở hữu thai khi quan hệ ngày “đèn đỏ” là bao nhiêu? Theo Báo cáo cho thất, việc quan hệ và tránh thai tự dưng, bao gồm cả xuất tinh ngoài hay quan hệ “ngày đèn đỏ” hiệu quả chỉ đạt khoảng 55-60%, nghĩa là 40-45% còn lại chị em hoàn toàn với thể sở hữu thai ngoài ý muốn. + nếu bạn quan hệ vào ngày đầu tiên hay ngày thứ hai của chu kỳ kinh, khả năng mang thai chỉ dưới 5% - Báo cáo này rất phải chăng, với nghĩa tỉ lệ mang thai là rất hãn hữu lúc xảy ra. + giả dụ bạn quan hệ ở những ngày tiếp theo, tức ngày thứ 3 tới ngày thứ 7 của chu kỳ, % với thai khi này đã nâng cao trở lại, ước tính khoảng 9% có khả năng thụ thai mặc dù bạn vẫn đang trong thời gian hành kinh. + Và từ ngày thứ 8 tới ngày thứ 14 diễn ra từ khi kinh nguyệt xuất hiện thì khả năng mang thai là rất cao, bởi trứng mang thể rụng vào công đoạn này. Nếu bạn ko muốn có thai hãy kiêng quan hệ hoặc sử dụng các giải pháp giảm thiểu thai khác như: uống thuốc hạn chế thai, đặt vòng, dùng bao cao su… Kết luận: dù rằng tỉ lệ, xác suất với thai lúc quan hệ ngày “đèn đỏ” phải chăng và không đang lo ngại. Không những thế ko mang nghĩa chắc chắn rằng bạn không sở hữu thai. Hãy theo dõi kỹ sức khỏe và những sự thay đổi trên cơ thể nếu như bạn “trót lỡ” quan hệ rồi nhé! Lý do chị em quan hệ ngày “đèn đỏ” nhưng vẫn mang thai Bạn sẽ rất bất thần có những lý do tại sao mình đã tính ngày rụng trứng tỷ mỉ và quan hệ vào ngày “đèn đỏ” nhưng vẫn dính bầu. Dưới đây là 4 duyên do chính: + lầm lẫn giữa máu kinh nguyệt (ra ít) giữa chu kỳ có máu báo rụng trứng. Ví như quan hệ vào đúng thời điểm trứng rụng thì khả năng với thai là rất cao. + Đối có chị em sở hữu chu kỳ kinh nguyệt ngắn (dưới 24 ngày) thì rất với thể ngày cuối của chu kỳ kinh nguyệt cũng là ngày rụng trứng. Nên việc quan hệ thì vẫn mang thể thụ thai bình thường. + Chu kỳ kinh nguyệt chị em dài, vài tháng mới sở hữu một lần hoặc diễn ra “lộn xộn” thì rất khó xác định thời gian rụng trứng. Nó với thể rụng ngay vào thời khắc bạn đang hành kinh. + tuy nhiên, tinh trùng của nam giới sở hữu sức sống tương đối cao khi ở trong âm đạo nữ giới (từ 3-7 ngày) nên dù bạn quan hệ ngày “đèn đỏ” và trứng rụng ngay sau khi sạch kinh thì chị em vẫn với thể có thai. làm cho SAO ĐỂ QUAN HỆ AN TOÀN TRONG NGÀY “DÂU RỤNG”? bên cạnh vấn đề với thai ngoài ý muốn, lo sợ xác suất mang thai khi quan hệ ngày đèn đỏ thì việc quan hệ vào thời khắc nào còn còn đó hàng loạt các tác hại, tác động nghiêm trọng như: + Mất vệ sinh, dính vào đối tác, ga giường và khiến cho giảm ham muốn dục tình + Cửa âm đạo mở rộng nên dễ bị vi khuẩn/ virus/ nấm công gây viêm nhiễm phụ khoa (viêm âm đạo, viêm lộ tuyến cổ tử cung, viêm phần phụ…) + Niêm mạc tử cung quá trình này mẫn cảm và yếu nên dễ tổn thương, gây viêm niêm mạc tử cung. + Gia nâng cao tỉ lệ mắc các bệnh lây qua trục đường tình dục Để giải quyết những vấn đề này, chị em cần “bỏ túi” các cách thức quan hệ an toàn trong ngày “đèn đỏ” ngay sau đây: • Chú ý vệ sinh sạch sẽ, cả nam và đàn bà cần vệ sinh vùng kín trước khi quan hệ • Nên tiêu dùng bao cao su vừa giúp phòng ngừa thai an toàn, vừa ngừa những bệnh lây qua tuyến đường dục tình. • Trải một tấm ga giường sẫm màu hoặc lót dưới 1 miếng vải sẫm màu để tránh cảm giác “nhớp nháp” lúc máu kinh dính vào. • không được kích thích vùng kín bằng tay, điều này dễ gây tổn thương “cô bé” gây viêm và nhiễm trùng. • thời điểm hành kinh, cổ tử cung mẫn cảm hơn, bởi thế cả 2 nên chọn lựa phong độ quan hệ thả sức và nhẹ nhàng để tránh khiến tổn thương cô bé. Nguồn ** https://dakhoamientrung.vn/ven-mang-bi-mat-xac-suat-co-thai-khi-quan-he-ngay-den-do-la-bao-nhieu.html
 15. Hình ảnh dính thắng lưỡi ở trẻ là 1 dị tật bẩm sinh nhẹ mà bất kỳ trẻ sơ sinh nào cũng có nguy cơ mắc phải vì dây thắng lưỡi ngắn( phần lớp màng niêm mạc dưới lưỡi) sẽ làm cho hạn chế mọi cử động thường nhật của lưỡi so sở hữu bạn cộng trang lứa. Sẽ có 5% trẻ lọt lòng bị mắc phải dị tật này sau khi chào đời và tình trạng này sẽ được phát hiện khi trong tháng đầu sau khi được thăm khám sức khỏe định kỳ, tiêm chủng hoặc trẻ sẽ được trình trạng dính thắng lưỡi muộn lúc mẹ thấy bé khó bú, phát âm chậm, khó lên cân. Tùy vào thể trạng của trẻ, tật dính thắng lưỡi sẽ bị dính phổ thông hoặc ít. các chuyên gia cho biết, dính thắng lưỡi là 1 dị tật bẩm sinh ở trẻ tuy ko nguy hiểm nhưng sẽ gây ra phổ quát ảnh hưởng đến chức năng của lưỡi. Ngày nay, các nhà nghiên cứu y tế vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân dẫn đến trạng thái dị tật thắng lưỡi ở trẻ, chỉ 1 số ý nghiên cứu chỉ ra rằng, do yếu tố di truyền dẫn đến trạng thái này. Dính thắng lưỡi ở trẻ là gì? mức độ dính thắng lưỡi ở trẻ các chuyên gia tại phòng khám đa khoa Miền Trung cho biết, để mang thể phân chiếc mức độ dính thắng lưỡi ở trẻ nhỏ, thì phải cần dựa theo chiều dài của thắng lưỡi sẽ được do từ nơi bám ở sàn miệng tới vị trí trực tiếp bám vào lưỡi, theo các mức độ sau: Độ 1: Trẻ bị dính thắng lưỡi nhẹ trong khoảng 12-16mm Độ 2: Bé bị dính thắng lưỡi nhàng nhàng trong khoảng 8-11 mm Độ 3: con nít gặp phải hiện trạng dính thắng lưỡi nặng trong khoảng 3-7 mm. Độ 4:Mức độ nặng rẻ bị dính thắng lưỡi hoàn toàn dưới 3 mm. dấu hiệu nhận diện trạng thái DÍNH THẮNG LƯỠI Ở TRẺ Dính thắng lưỡi là 1 trong các tác nhân làm trẻ em gặp phổ thông khó khăn trong việc bú mẹ, cạnh tranh trong ăn dặm trong khoảng đó sẽ làm cho trẻ chậm lên cân Là một trong những nguyên cớ khiến trẻ gặp phải rộng rãi cạnh tranh lúc bú nên trẻ sẽ chậm lên cân hoặc bú rất lâu. Tùy thuộc vào chừng độ và lứa tuổi mắc phải dị tật mà biểu đạt sẽ khác nhau, cụ thể: ++Dây thắng lưỡi của trẻ quá ngắn từ ấy làm cho tránh mọi cử động của lưỡi. ++Vì đầu lưỡi của trẻ ngắn ko thè ra bên ngoài môi được ++Đầu lưỡi không thể đụng nóc vòm họng ++Khi trẻ quấy khóc thì đầu lưỡi sở hữu hình trái tim ++Khi trẻ thè lưỡi thì có hình nhọn hoặc hình vuông ++Dính thắng lưỡi làm các răng cửa hàm dưới bị nghiêng hoặc hở ++Trẻ gặp trắc trở lúc bú và phát âm cũng cạnh tranh hơn. biểu đạt dính thắng lưỡi ở trẻ nhỏ chừng độ tác động Dính thắng lưỡi được xem là 1 dị tật bẩm sinh không quá nguy hiểm. Nhưng ví như không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ gây ra những tác động tới sức khỏe của trẻ, cụ thể như sau: Thể chất kém phát triển: Dị tật ở thắng lưỡi sẽ khiến tác động đến khả năng bú và nuốt của em bé. Lúc trẻ lớn hơn thì sẽ gặp phổ thông khó khăn trong việc ăn uống vì khi nuốt thức ăn lưỡi sẽ bị kéo lại, từ đấy dẫn tới trẻ dần biếng ăn, chậm tăng trưởng về cân nặng so sở hữu bạn đồng trang lứa. Chức năng nhắc bị ảnh hưởng: lúc trẻ đến công đoạn biết kể thì hiện trạng dị tật thắng lưỡi sẽ ảnh hưởng đến việc phát âm, sẽ khiến cho bé chậm nói, kể khó, nói ngọng. ảnh hưởng thẩm mỹ: Dị tật thắng lưỡi sẽ làm cho hàm răng của bé bị tác động vì răng cửa của hàm dưới bị đẩy ra phía ngoài, nghiên sẹo, xô lệch,... Gây mất thẩm mỹ ở vùng miệng. cách ĐIỀU TRỊ DỊ TẬT THẮNG LƯỠI Ở TRẺ cách chuyên gia tại phòng khám đa khoa Miền Trung cho biết, tình trạng di tật thắng lưỡi ở trẻ thường sẽ chỉ định cắt phụ thuộc vào chừng độ bị dính phổ biến hay ít, mức độ ảnh hưởng tới những cử động ở lưỡi của trẻ, giai đoạn phát âm, bú mẹ, ăn uống. Ở trường hợp trẻ bị dính thắng lưỡi nghiệm trọng sẽ gây ra phổ biến ảnh hưởng tới việc bú , phát âm thì sẽ được những bác sĩ chỉ định giải phẫu liền để tránh làm làm sức khỏe của trẻ bị sụt cân, sự lớn mạnh ngôn ngữ của bé. Phẩu thuật cách điều trị dính thắng lưỡi ỡ trẻ nhỏ trạng thái dị tật dính thắng lưỡi ở thai nhi sẽ được điều trị theo các bước sau: Tìm hiểu theo dõi: Ngay lúc phát hiện trẻ thơ gặp phải tình trạng dị tật thắng lưỡi ở bé thì hãy nhanh chóng đến ngay những cơ sở vật chất y tế chuyên khoa đến thăm khám, Nhận định và xác định chừng độ dính thắng lưỡi của trẻ. phẫu thuật dính thắng lưỡi cho trẻ: Sau khi xác định chừng độ dính thắng lưỡi của trẻ, thì những y bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật cho bé, gây tê hoặc gây mê để giải phẫu.Các chuyên gia sẽ tiêu dùng dao phẫu thuật bipolar để cắt thắng lưỡi, thời kì sẽ kéo dài trong vòng 15 phút, sau khi phẫu thuật trẻ với thể xuất viện và về ngay trong ngày.Sau mổ 3 tiếng, bé sẽ sở hữu thể ăn uống bình thường, từ 1-2 tuần sẽ phục hồi hoàn toàn thường ngày. trông nom trẻ sau phẫu thuật: Sau lúc cắt thắng lưỡi thì việc săn sóc sức khỏe của trẻ vô cùng quan trọng, những thầy thuốc cho biết sau khi giải phẫu thì ngay vị trí cắt sẽ xuất hiện những vết màu trắng. Nhưng các bậc phụ huynh không cần quá lo âu vì trạng thái này sẽ hết sau 1-2 tuần. các bậc phụ huynh phải khôn xiết lưu ý là tuân thủ theo mọi chỉ định từ các chuyên gia trong việc coi sóc sức khỏe trẻ thơ sau giải phẫu. Ko nên cho trẻ cắn hoặc ngậm những vật cứng để hạn chế nhiễm trùng. Phải vệ sinh răng miệng cho trẻ thật sạch hằng ngày , đặc biệt là sau khi ăn, cho bé uống thật đa dạng nước để giúp làm cho sạch mồm. Lưu ý: Tật dính thắng lưỡi sẽ thường gặp ở bé trai phổ thông hơn bé gái, vì đây là dị tật bẩm sinh nên rất khó phòng tránh, không những thế những bậc bác mẹ có thể phát hiện tình trạng này ngay sau khi sinh bằng cách cho trẻ khám sức khỏe tổng quát hoặc khám định kỳ.Bằng bí quyết Quan sát lưỡi, những chuyên gia sẽ mang thể phát hiện được dị tật. Nhưng cũng mang toàn bộ trường hợp trẻ được phát hiện trễ lúc bú kém, phát âm khó, chậm nâng cao cân. Nguồn ** https://dakhoamientrung.vn/tre-bi-dinh-thang-luoi-nhung-thong-tin-me-can-biet.html