• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

mintmintonline

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  20
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About mintmintonline

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Chọn cho mình được một phương pháp ngừa thai phù hợp nhất chính là nỗi băn khoăn lớn nhất của nhiều chị em hiện nay. Để có thể lựa chọn được một phương pháp tốt nhất, thì cần phải có thời gian trao đổi chi tiết giữa bạn và bác sĩ. Bài viết này, chúng tôi sẽ mang đến cho những chị em mong muốn tìm kiếm một phương pháp tránh thai mà không cần phải ghi nhớ để sử dụng hằng ngày. Và biện pháp thỏa mãn những tiêu chuẩn cụ thể này chính là phương pháp cấy que tránh thai, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết phương pháp này qua bài viết sau đây. PHƯƠNG PHÁP CẤY QUE TRÁNH THAI LÀ GÌ? Que tránh thai là một que nhựa nhỏ dài khoảng 2-3 cm và có chứa nội tiết tố được cấy dưới da cánh tay của người cần tránh thai. Loại nội tiết tố có trong que tránh thai có công dụng ức chế quá trình rụng trứng, làm mỏng nội mạc tử cung và làm các loại dịch nhầy ở cổ tử cung đặc lại nhanh hơn. Điều này giúp cho quá trình ngăn chặn sự xâm nhập của tinh trùng một cách hiệu quả hơn. Trong quá trình thực hiện của phương pháp cấy que tránh thai, bác sĩ sẽ tiến hành làm tê mặt trong của cánh tay không thuận của các bạn. Sau đó sẽ sử dụng những loại dụng cụ chuyên dụng để thực hiện tiểu phẫu và luồn que tránh thai vào dưới da. Quá trình cấy que tránh thai vô cùng nhẹ nhàng và nhanh chóng. Sau khi cấy xong, các bạn chỉ có cảm giác giống như có một cây tăm nhỏ nằm dưới làn da của mình và không có sự bất tiện nào. Khi có nhu cầu tháo que, bác sĩ chỉ cần dùng dụng cụ chuyên dụng gắp que ra một cách nhẹ nhàng. LỢI ÍCH VÀ THỜI ĐIỂM CẤY QUE TRÁNH THAI AN TOÀN ➤ Lợi ích que tránh thai mang lại là gì? Ngoài khả năng tránh thai vô cùng hiệu quả, thì cấy que tránh thai còn mang lại những lợi ích vượt trội như sau: + Đây được xem là phương pháp tránh thai hiệu quả nhất hiện nay + Tác dụng của que tránh thai có thể kéo dài đến tận 3 năm cho một lần cấy, sau khi cấy vào da bạn có thể không cần để ý đến việc tránh thai trong suốt thời gian này + Có rất nhiều người tham gia cấy que hoàn toàn không bị chảy máu âm đạo hay bị chảy rất ít + Có thể sử dụng kể cả khi bạn đang cho con bú + Rất dễ dàng để lấy que ra ngoài nếu có nhu cầu + Sau khi lấy que ra ngoài thì khả năng sinh sản của bạn sẽ trở lại như ban đầu ➤ Cấy que tránh thai khi nào tốt nhất? Không phải bất kỳ thời điểm nào cấy que tránh thai đều mang lại hiệu quả cao nhất. Vậy cấy que tránh thai vào thời điểm nào là tốt nhất? Vì vậy để việc cấy que tránh thai mang lại hiệu quả tốt nhất các bạn nên thực hiện vào những thời điểm sau đây: + Thực hiện quá trình đặt que tránh thai vào ngày thứ 4 đến ngày thứ 5 của chu kỳ kinh nguyệt + Cấy que tránh thai từ ngày 1 đến ngày thứ 7 trong quá trình uống thuốc nội tiết tố + Nên thực hiện việc cấy que tránh thai sau 3 tháng nếu xảy ra hiện tượng nạo hoặc sẩy thai + Nếu như đang sử dụng thuốc tránh thai thì có thể cấy que tránh thai bất cứ lúc nào + Sau sinh bao lâu thì cấy que tránh thai? là điều nhiều người quan tâm hiện nay. Và theo như các chuyên gia thì các bạn có thể cấy que tránh thai sau 6 tuần. Đây là biện pháp cuối cùng trong thời điểm trước 6 tuần sau sinh nếu như không thể sử dụng một phương pháp tránh thai nào khác. ➤ Cấy que ngừa thai mang lại hiệu quả như thế nào? Hiệu quả mà phương pháp cấy que ngừa thai mang lại là rất cao, lên đến 99,95% khả năng ngừa thai. Khi cấy que tránh thai thời gian sử thường kéo dài tới 3 năm, trong thời gian sử dụng thì que tránh thai sẽ tiết ra các hormone một cách từ từ mỗi ngày. Tuy nhiên, các bạn nên nhớ là quá trình cấy que tránh không có chức năng bảo vệ các bạn tránh khỏi được những căn bệnh lây nhiễm qua đường tình dục hiện nay. ➤ Khuyến cáo: Đối tượng không nên sử dụng phương pháp cấy que tránh thai Hầu hết thì hiện nay tất cả phụ nữ đều phù hợp để sử dụng phương pháp đặt que tránh thai. Tuy nhiên, các chuyên gia phụ khoa - Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu khuyến cáo vẫn còn một vài trường hợp không nên sử dụng phương pháp này, cụ thể: + Người đang nghi ngờ có thai hoặc đang mang thai + Người bị u gan hoặc những bệnh liên quan tới gan + Có bệnh hoặc những căn bệnh liên quan tới bệnh lý huyết khối + Người đang trong giai đoạn chảy máu đường sinh dục bất thường hoặc chưa tìm được nguyên nhân + Người đang nghi ngờ bị ung thư vú, tiền sử bị ung thư vú hoặc các loại ung thư khác liên quan nhạy cảm với chất progestin có trong que tránh thai + Bị dị ứng với các thành phần của que tránh thai... LƯU Ý KHI THỰC HIỆN PHƯƠNG PHÁP CẤY QUE TRÁNH THAI Khi tiến hành việc cấy que tránh thai, các bạn cần lưu ý những vấn đề sau đây: + Thông thường thì sau 7 ngày kể từ lúc cấy, que tránh thai mới có tác dụng hiệu quả + Nếu trong thời gian có kinh từ 5 ngày mà bạn cấy que thì không cần chờ tới 7 ngày + Nếu như các mẹ đang trong giai đoạn cho con bú trong 6 tháng đầu mà chưa có kinh lại thì không nên cấy que tránh thai mà chi nên sử dụng phương pháp tránh thai như bao cao su + Nếu những ai bị sẩy thai hoặc phá thai thì cấy que tránh thai mà phương pháp tránh thai tốt nhất hiện tại + Có nhiều trường hợp que tránh thai bị đưa vào quá sâu trong cánh tay gây ra nhiều vướng víu bất tiện thì phải cần tìm tới bác sĩ để phẫu thuật nhỏ để lấy ra. Phương pháp cấy que tránh thai là một biện pháp tránh thai vô cùng an toàn và hiệu quả nhất hiện nay. Lợi ích mà phương pháp này mang lại là rõ ràng, phù hợp với những đối tượng hay quên nhưng mang lại nhiều lợi ích vượt trội. Hy vọng với tất cả các thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ đến các bạn về phương pháp cấy que tránh thai đã giúp các bạn hiểu hơn về phương pháp tránh thai này. Từ đó có thể giúp các bạn lựa chọn cho mình được phương pháp tránh thai tốt nhất nhé.
 2. Amlong A 5 là thuốc gì? Loại thuốc này có lẽ không còn xa lạ đối với các bệnh nhân bị cao huyết áp hoặc bệnh tim mạch lâu năm. Qua bài viết sau đây, Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu sẽ cung cấp những thông tin về công dụng, cách sử dụng, liều dùng, tương tác thuốc, cách bảo quản thuốc sao cho tốt nhất. NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ THUỐC AMLONG A 5 ♦ Dược chất chính: Amlodipin, Atenolol ♦ Thành phần: Amlodipin 5mg, Atenolol 50mg, tá dược vừa đủ ♦ Sản xuất: MICRO LABS (Ấn Độ) ♦ Dạng bào chế: Viên nén, 5mg/50mg ♦ Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch, huyết áp ♦ Quy cách: Hộp 10 vỉ x 10 viên ♦ Thời hạn sử dụng: 48 tháng kể từ ngày sản xuất Thuốc Amlong A 5 hộp 10 x10 viên CÔNG DỤNG, CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG Công dụng Dược chất chính trong thuốc là Amlodipin, một chất đối kháng calci thuộc nhóm dihydropyridin. Nhờ vào dẫn xuất này, trương lực cơ trơn của mạch máu giảm, từ đó làm giảm sức kháng ngoại biên, kéo theo hạ huyết áp xuống mức bình thường. Amlong A 5 là loại thuốc thuộc nhóm tim mạch, huyết áp. Những người mắc các bệnh dưới đây sẽ được bác sĩ chỉ định dùng thuốc: ♦ Mắc bệnh tăng huyết áp ♦ Thiếu máu cơ tim, đau thắt ngực ổn định, đau thắt ngực vận mạch (Prinzmetal). ♦ Tăng huyết áp kèm bệnh mạch vành ♦ Tăng huyết áp kém đáp ứng đơn trị liệu Cách dùng & liều dùng thuốc Amlong A 5 Cách dùng: Amlong A 5 được MICRO LABS sản xuất dưới dạng viên nén dùng bằng đường uống. Người bệnh có thể dùng thuốc kèm nước đun sôi để nguội. Không nên uống thuốc với các loại nước khác, nước quá nóng hoặc quá lạnh sẽ giảm hiệu quả thuốc. Có thể dùng phối hợp với những loại thuốc chống đau thắt ngực khác theo chỉ định bác sĩ. Uống thuốc Amlong A 5 bằng đường uống Liều dùng: Người lớn: Tùy mức độ tăng huyết áp từ trung bình đến nặng, suy mạch vành dùng từ 1 - 2 viên 5mg/ngày. Cụ thể như sau: ♦ Liều khởi đầu: Dùng 1 viên/ngày. ♦ Tùy vào thể trạng, tình hình cụ thể và khả năng đáp ứng, bác sĩ có thể chỉ định tăng liều, nhưng không quá 2 viên/ngày. Người lớn tuổi: Dùng bằng 1 nửa liều so với người lớn, khởi đầu ½ viên/ngày. XỬ LÝ KHI QUÁ LIỀU/THIẾU LIỀU VÀ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG THUỐC AMLONG A 5 Xử lý khi dùng quá liều/thiếu liều ♦ Quá liều: Khi dùng quá liều cần gọi cấp cứu nhanh chóng để xử lý kịp thời. Trong tình huống xấu nhất, khi đợi cấp cứu hãy đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý bước đầu. ♦ Thiếu liều: Sử dụng liều đã quên ngay khi nhớ ra càng sớm càng tốt. Khi quên liều và thời gian đã gần đến liều tiếp theo, hãy bỏ quên liều cũ và tiếp tục dùng thuốc theo đúng lịch trình. Không được dùng gấp đôi liều quy định sẽ dẫn đến quá liều, không tốt cho sức khỏe. Lưu ý khi sử dụng thuốc ♦ Các bệnh nhân được bác sĩ chỉ định sử dụng thuốc Amlong A 5 cũng cần lưu ý một số vấn đề. Nếu bản thân quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào có trong thuốc, cần thông báo với bác sĩ để được điều chỉnh. ♦ Amlong A 5 chống chỉ định đối với phụ nữ có thai, người mẫn cảm với dẫn xuất dihydropyridin trong thuốc và trẻ em. ♦ Đối tượng bệnh nhân là người lớn tuổi, mắc bệnh suy gan cần chú ý đề phòng khi sử dụng thuốc này. ♦ Thận trọng khi dùng thuốc đối với phụ nữ đang cho con bú, bệnh nhân xơ gan. ♦ Amlong A 5 có thể tương tác với một số loại thuốc khác như Digoxin, guanidine, NSAID. Lưu ý khi sử dụng Amlong A 5 cho phụ nữ có thai TÁC DỤNG PHỤ, CÁCH BẢO QUẢN THUỐC VÀ LỜI KHUYÊN TỪ CHUYÊN GIA Tác dụng phụ Dược chất chính trong thuốc Amlong A 5 nhìn chung được dung nạp tốt, nên các tác dụng phụ nếu xuất hiện chỉ ở mức độ nhẹ và thoáng qua, hiếm gặp như: ♦ Co cứng thành bụng, tiêu chảy, buồn nôn, táo bón. ♦ Nhịp tim chậm, dẫn đến huyết áp thấp. ♦ Đau họng, khó thở, thở hổn hển hoặc thở khò khè. ♦ Mệt mỏi, mất ngủ, trầm cảm, ngủ mơ, giảm trí nhớ, kém minh mẫn. ♦ Tê, ngứa, lạnh đầu chi. Xem thêm : #mintmintonline #thuocdieutri #health
 3. Bạn đang mắc bệnh da liễu nhưng không biết nên khám chữa bệnh da liễu ở đâu uy tín, hiệu quả? Hoặc bạn muốn thăm khám với bác sĩ chuyên khoa giỏi nhưng ngại chờ đợi lâu tại Bệnh viện Da liễu TPHCM, đặc biệt là những bệnh nhân ở xa như Thủ Đức. Vậy thì hãy cùng tham khảo những địa chỉ phòng khám da liễu Thủ Đức tốt và uy tín được tổng hợp và chia sẻ trong bài viết sau để có thể đưa ra lựa chọn tốt và ưng ý nhất. CÁC BỆNH DA LIỄU ẢNH HƯỞNG NHƯ THẾ NÀO ĐẾN NGƯỜI BỆNH Hiện nay, ở nước ta tỷ lệ bệnh nhân mắc các bênh lý da liễu ngày càng tăng cao; nguyên nhân có thể là do thời tiết nóng ẩm, ô nhiễm không khí và nguồn nước, tiếp xúc với các loại hóa chất độc hại, sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng… Một số bệnh lý da liễu phổ biến ở nước ta đó là: Viêm da cơ địa, viêm da tiếp xúc, viêm da dị ứng, nấm da, vảy nến, chàm, zona, nấm móng, nấm kẽ, mề đay mẩn ngứa… Những bệnh về da có thể gây ra một số ảnh hưởng xấu đến người bệnh như: ♦ Gây mất thẩm mỹ làn da khiến người bệnh cảm thấy tự ti khi giao tiếp với mọi người xung quanh, đặc biệt là bạn khác phái. ♦ Gây ngứa ngáy, đau rát khó chịu làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập và công việc. ♦ Một số bệnh lý da liễu còn có thể để lại nhiều biến chứng nghiêm trọng, thậm chí là đe dọa đến tính mạng người bệnh. Chính vì thế, người bệnh cần chủ động thăm khám khi nhận thấy da xuất hiện những dấu hiệu bất thường, để tránh gặp phải những biến chứng của bệnh.
 4. Khi nhắc đến những địa chỉ khám da liễu uy tín tại TPHCM thì không thể bỏ qua Phòng khám Da liễu Sài Gòn. Đây là một trong những địa chỉ làm đẹp và điều trị các vấn đề về da đáng tin cậy tại TPHCM. Cùng chúng tôi tìm hiểu Phòng khám Da liễu Sài Gòn để có thêm nhiều thông tin trước khi quyết định thăm khám tại đây. GIỚI THIỆU PHÒNG KHÁM DA LIỄU SÀI GÒN Phòng khám Da liễu Sài Gòn được thành lập năm 2009, với tiền thân là Thẩm mỹ viện V Beauty và Kara Clinic & Spa. Trong thời gian hoạt động, phòng khám đã tiếp nhận và điều trị thành công cho hơn 100.000 trường hợp. Đồng thời, Phòng khám Da liễu Sài Gòn cũng không ngừng cập nhật những xu hướng làm đẹp công nghệ cao để đáp ứng nhu cầu chăm sóc – trị liệu các vấn đề về da của bệnh nhân. Đội ngũ bác sĩ da liễu chuyên môn cao ♦ Phòng khám Da liễu Sài Gòn có đội ngũ bác sĩ chuyên khoa da liễu giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao trực tiếp thăm khám, lên phác đồ điều trị và cam kết bằng văn bản với bệnh nhân. ♦ Hoạt động với tiêu chí “Chăm sóc da là chăm sóc sức khỏe”, các bác sĩ tại đây luôn đánh giá và chẩn đoán đúng bệnh, đúng thuốc và chỉ định phương pháp điều trị sao cho phù hợp với tình trạng da của khách hàng. Cơ sở vật chất là công nghệ làm đẹp tiên tiến ♦ Phòng khám Da liễu Sài Gòn có cơ sở vật chất hiện đại, đầu tư nhiều thiết bị và công nghệ hiện đại. Các máy móc đều được nhập khẩu chính hãng, có xuất xứ rõ ràng và được kiểm định chất lượng định kỳ, đảm bảo an toàn và phù hợp với làn da của người Việt. Phòng khám Da liễu Sài Gòn – địa chỉ khám da liễu uy tín CÁC DỊCH VỤ THẨM MỸ DA TIÊU BIỂU TẠI PHÒNG KHÁM DA LIỄU SÀI GÒN Phòng khám Da liễu Sài Gòn không chỉ thăm khám và chữa trị các vấn đề da liễu mà còn chú trọng đến việc chăm sóc da mà cải thiện khuyết điểm trên da với những dịch vụ làm đẹp nổi bật như: Lấy nhân mụn chuẩn y khoa ♦ Ưu điểm của phương pháp này là lấy sạch nhân mụn, tránh tình trạng mụn chuyển nặng. Đồng thời tránh được tình trạng bệnh nhân nặng mụn, ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập vào da, làm sạch da, loại bỏ tế bào chết và hạn chế sự hình thành cồi mụn mới. ♦ Lấy nhân mụn chuẩn y khoa tại Phòng khám Da liễu Sài Gòn áp dụng với các loại mụn như: Mụn viêm, mụn mủ, mụn bọc, mụn đầu trắng, mụn đầu đen, mụn cám, mụn ẩn, mụn lâu năm ở mặt – cổ – lưng… ♦ Quá trình lấy nhân mụn được tiến hành như sau: Kỹ thuật viên tiến hành làm sạch da băng sữa rửa mặt từ thương hiệu dược mỹ phẩm, tiến hành xông hơi, hút tạp chất, sát khuẩn bề mặt da và lấy nhân mụn. Sau đó là thoa thuốc kháng sinh và tư vấn cách chăm sóc da tại nhà. Điều trị mụn bằng công nghệ Bio Light và E Light 3S ♦ Nếu tình trạng mụn ở mức độ trung bình đến nghiêm trọng và viêm nhiễm thì Phòng khám Da liễu Sài Gòn sẽ điều trị bằng phương pháp Bio Light và E Light 3S. ♦ Những phương pháp trị mụn bằng công nghệ cao kể trên có những ưu điểm như: Điều trị được nhiều dạng mụn khác nhau, loại bỏ nhân mụn nằm sâu dưới da, ngăn ngừa tình trạng mụn lây lan sang vùng da khác, rút ngắn liệu trình so với các phương pháp skincare. Tác dụng của công nghệ Bio Light và E Light 3S ♦ Tiêu độc và tiêu diệt nhanh các vi khuẩn trú ngụ sâu trong nang lông ♦ Loại bỏ nhân mụn an toàn và hiệu quả, thu nhỏ lỗ chân lông ♦ Tăng sức đề kháng của da; làm tiêu có chọn lọc các tuyến dầu phì đại, giúp điều hòa và ổn định lượng dầu tiết ra trên da. Đặc điểm của các phương pháp Bio Light và E Light 3S ♦ Công nghệ Bio Light: Phù hợp với những dạng mụn nhẹ và rải rác trên bề mặt da. Không xâm lấn, không tổn thương hay đỏ rát da, mang lại hiệu quả rõ rệt sau từng buổi điều trị. ♦ Công nghệ E Light 3S: Thường được chỉ định trong trường hợp mụn dạng nặng, mụn lâu năm hoặc viêm nang lông cấp độ 4, thời gian thực hiện là 90 phút/ buổi điều trị. ♦ Công nghệ E Light 3S không chỉ có công dụng điều trị mụn mà còn kích thích tăng sinh collagen, elastin nhằm tái tạo cấu trúc da, ngăn ngừa tình trạng thâm sẹo sau mụn. Điều trị mụn bằng công nghệ Bio Light và E Light 3S Cơ chế hoạt động của công nghệ E Light 3S qua các giai đoạn ♦ Giai đoạn 1: Sự kết hợp giữa sóng cao tần RF & năng lượng quang học tạo ra nguồn nhiệt năng lớn, tác động làm teo biến nhân mủ bên trong cồi mụn, triệt tiêu nhân mụn. ♦ Giai đoạn 2: Ánh sáng E Light 3S tác động lên từng nang lông và phá vỡ ổ khuẩn mụn, giúp đẩy lùi tình trạng viêm nhiễm. Vi khuẩn bị loại bỏ nên không tái phát trở lại. ♦ Giai đoạn 3: Thúc đẩy quá trình tái tạo của da, tái tạo collagen mới, kích thích nguyên bào sợi tăng sinh, ngăn ngừa tình trạng sẹo lõm sau khi điều trị mụn. ♦ Giai đoạn 4: Làm đều màu da và se khít lỗ chân lông. Trị thâm Bio Tech ♦ Công nghệ này phù hợp với các trường hợp như: bị thâm sau mụn, bị thâm do vết thương tai nạn, thâm mụn lâu năm, sạm nám, da không đều màu. ♦ Công nghệ Bio Tech loại bỏ thâm sạm bằng ánh sáng laser. Ánh sáng laser này có khả năng đi sâu vào từng lớp biểu bì, loại bỏ hắc sắc tố melanin, kích thích sự tăng sinh của collagen và elastin. Độ dài xung rất ngắn nên mang lại hiệu quả xóa thâm tức thì khi tia Bio tác động lên da. Từ đó giúp rút ngắn thời gian điều trị và không ảnh hưởng đến các mô lân cận. ♦ Sau liệu trình điều trị, da săn chắc và đều màu, sáng tự nhiên, vết thâm và sạm nám biến mất. Quá trình điều trị tại Phòng khám Da liễu Sài Gòn thường kết hợp song song 2 phương pháp Bio Tech và điện di Vitamin C giúp loại bỏ hiệu quả hắc sắc tố melanin. Cấy sẹo sinh học Mesotherapy Scar Công nghệ cấy sẹo sinh học siêu vi điểm Mesotherapy Scar là phương pháp điều trị sẹo tối ưu và hiệu quả, phù hợp với những trường hợp sẹo như: Sẹo rỗ lâu năm, sẹo do mụn, sẹo rỗ trung bình và to, sẹo lõm do đốt nốt ruồi hoặc do thủy đậu. Phương pháp này không xóa sẹo theo cơ chế bào mòn da mà kích thích tái tạo da theo cấu trúc tự nhiên và được tiến hành như sau: ♦ Bác sĩ Phòng khám Da liễu Sài Gòn sẽ tiến hành bóc tách đáy sẹo và phá hủy chân sẹo. ♦ Sử dụng Mesoscar để đưa hoạt chất sinh học vào sâu bên trong tại những vị trí xuất hiện sẹo, Hoạt chất này sẽ được cấy tự động lên mô da, kích thích quá trình sản sinh collagen và các tế bào mới để lấp đầy vết sẹo. Trẻ hóa da HIFU ♦ HIFU (High Intensity Focus Ultrasound) là công nghệ sóng siêu âm cường độ cao, đã được chứng nhận về hiệu quả nâng cơ và trẻ hóa da với độ an toàn cao. ♦ Phương pháp này có công dụng là nâng cơ, căng da, xóa nhăn, trẻ hóa tầng sâu. Thích hợp với những trường hợp: da nhăn, da chảy xệ, nọng cằm, xóa bọng mắt, nâng cung mày, trẻ hóa da vùng mặt và cổ. Trẻ hóa da HIFU tại Phòng khám Da liễu Sài Gòn ♦ Công nghệ với sóng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao, tác động phát nhiệt từ 60 – 70 độ C và có thể vào đến độ sâu 4.5mm với da mặt, da cơ thể là 13mm. Độ sâu này tương đương với độ sâu phẫu thuật căng da mặt. Nhờ vậy có thể làm co vùng cơ mặt bị chảy xệ ngay mà không gây tổn thương da. ♦ Bên cạnh đó, các sóng siêu âm còn tác động lên lớp SMAS của da – là nơi sản sinh collagen và elastin nhiều nhất, kích thích sự tăng sinh của collagen và elastin giúp da săn chắc, mờ nếp nhăn. Trị nám công nghệ chuyên sâu Melas Pecostar ♦ Đây là công nghệ điều trị nám, tàn nhang và đốm nâu độc quyền tại Phòng khám Da liễu Sài Gòn. Công nghệ này hoạt động dựa trên nguyên lý bước sóng kép 532nm – tác động lên thượng bì và 1064nm – tác động đến hạ bì. ♦ Các bước sóng này sẽ tác động trực tiếp và chính xác lên vùng da bị sạm nám, tàn nhang và hấp thụ hắc sắc tố, khiến hắc sắc tố giãn nở và vỡ thành các phân tử cực nhỏ, cuối cùng là đào thải ra bên ngoài theo cơ thể bài tiết tự nhiên của cơ thể. ♦ Công nghệ này kết hợp với hiệu ứng quang cơ và quang nhiệt giúp loại bỏ hầu hết tình trạng nám mảng, nám chân sâu sau 1 liệu trình điều trị. Đặc biệt có thể xóa hết tàn nhang chỉ sau lần điều trị đầu tiên. Cấy trắng da White Skin/ White Plus ♦ Công nghệ cấy trắng White Skin/ White Plus được chuyển giao từ Hàn quốc. Công nghệ sử dụng tinh chất tế bào gốc kết hợp với liệu pháp phi kim vi điểm giúp nuôi dưỡng làn da trắng sáng, ức chế và loại bỏ hắc sắc tố melanin. ♦ Liệu pháp phi kim vi điểm là sử dụng máy phi kim gắn các đầu kim chuyên dụng có thể xuyên qua da theo chiều thẳng đứng, tạo thành những “tổn thương giả” với kích thước vô cùng nhỏ trên da. Từ đó kích thích sự tăng sinh collagen và elastin để thúc đẩy quá trình tái tạo da. ♦ Đồng thời quá trình còn giúp đưa tinh chất làm trắng vào sâu bên trong da, hỗ trợ phục hồi những làn da xỉn màu, đen sạm, tàn nhang, thâm nám… nhang chóng, mang lại làn da tươi sáng và căng mịn. Cấy DNA cá hồi ♦ Cấy DNA cá hồi được xem là công nghệ làm đẹp phổ biến ở các nước phát triển. Công nghệ cấy DNA cá hồi sử dụng tinh chất PDRN – polydeoxyribonucleotide trong bào thai cá hồi, có khả năng thúc đẩy sự sản sinh collagen. ♦ Từ đó giúp tái tạo mô da và tăng độ đàn hồi, duy trì độ căng bóng – mịn màng – tươi trẻ của da, cải thiện tình trạng lỗ chân lông to và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa. Cấy DNA cá hồi giúp tái tạo mô và tăng độ đàn hồi của da Cấy chỉ sợi tơ tằm ♦ Phương pháp này sử dụng bút lăn bằng máy có tích hợp xung điện, đầu lăn chứa 2 – 8 mũi kim nano có kích thước siêu nhỏ (0.25mm – 2.5mm) có thể điều chỉnh độ nông sâu của kim theo từng vùng da riêng biệt. ♦ Quá trình cấy chỉ sợi tơ tằm sẽ kích thích sự sản sinh collagen của da, đồng thời đưa các hoạt chất và dưỡng chất tái tạo da thấm sâu vào da, phát huy tối đa công dụng. Tác dụng của phương pháp cấy chỉ tơ tằm ♦ Tăng độ đàn hồi cho da, giúp phục hồi làn da vốn bị chảy xệ ♦ Trẻ hóa da, giảm nếp nhăn, nếp gấp ở khóe miệng và vết chân chim ở mắt ♦ Làm mờ thâm, cải thiện tông da, dưỡng da trắng mịn, tươi trẻ ♦ Cung cấp độ ẩm giúp da mềm mại và hạn chế nếp nhăn mới hình thành ♦ Tăng cường khả năng kháng khuẩn, ngăn ngừa mụn Dịch vụ điều trị các bệnh lý da liễu ♦ Không chỉ nổi bật ở lĩnh vực thẩm mỹ da, điều trị tình trạng mụn, sẹo, thâm, sạm, nám, tàn nhang… Phòng khám Da liễu Sài Gòn còn tiếp nhận và điều trị các bệnh da liễu ♦ Bao gồm các bệnh phổ biến như: Viêm da thường gặp ở trẻ nhỏ, nấm da, dị ứng da, viêm nang lông, hắc lào, zona thần kinh, rụng tóc… QUY TRÌNH THĂM KHÁM TẠI PHÒNG KHÁM DA LIỄU SÀI GÒN Để giúp người bệnh tiết kiệm thời gian thăm khám, Phòng khám Da liễu Sài Gòn luôn cố gắng đơn giản hóa quy trình thăm khám với các bước như sau: ♦ Bước 1: Đăng ký lịch thăm khám – điều trị – chăm sóc qua hotline 089 669 355 hoặc đặt hẹn trực tiếp trên website của phòng khám: dalieusaigon.com ♦ Bước 2: Soi da, khám da và tư vấn các vấn đề về da miễn phí cùng bác sĩ ngay cả khi chưa đăng ký liệu trình tại phòng khám. ♦ Bước 3: Sau khi tiến hành soi da và tư vấn với bác sĩ, nếu người bệnh đồng ý với phác đồ điều trị được bác sĩ chỉ định thì cần thanh toán chi phí và nhận thuốc trước khi tiến hành điều trị. ♦ Bước 4: Thực hiện các dịch vụ chăm sóc và điều trị da ♦ Bước 5: Được bác sĩ hướng dẫn chế độ chăm sóc da sau khi điều trị ♦ Bước 6: Tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ Người bệnh đặt hẹn, tư vấn, thăm khám và điều trị bệnh tại phòng khám THỜI GIAN THĂM KHÁM VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ Thời gian thăm khám ♦ Phòng khám Da liễu Sài Gòn thăm khám từ Thứ 2 – Chủ nhật ♦ Thời gian làm việc: 8h30 – 19h30 Thông tin liên hệ Cơ sở Quận 10: 35A1, Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TPHCM ♦ Số điện thoại: 093 4958585 Cơ sở Quận 5: 471 Nguyễn Chí Thanh, Phường 15, Quận 5, TPHCM ♦ Số điện thoại: 089 669 3355 ♦ Email liên hệ: dalieusaigon@gmail.com ♦ Website: dalieusaigon.com ♦ Facebook: https://www.facebook.com/PhongKhamDaLieuSaiGonSGC/ Mong rằng qua những thông tin tham khảo về Phòng khám Da liễu Sài Gòn được chia sẻ bên trên sẽ giúp ích cho những ai có nhu cầu khám và điều trị bệnh da liễu và thực hiện những liệu trình làm đẹp da. Để biết thông tin chính xác hơn vui lòng liên hệ với phòng khám qua địa chỉ được cung cấp bên trên.
 5. Aceclofenac Stada® 100 Mg chính là loại thuốc mang đến tác dụng giúp giảm đau, kháng viêm được dành cho các bệnh nhân bị viêm khớp, viêm khớp đốt sống dính khớp… Hiểu rõ về thuốc cùng cách dùng sẽ giúp bạn sử dụng hiệu quả hơn. Do vậy trong bài viết Giới thiệu thuốc Aceclofenac Stada® 100 Mg và lưu ý cần nắm khi dùng dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thuốc này! THÔNG TIN VỀ CÔNG DỤNG, CÁCH DÙNG ACECLOFENAC STADA® 100 MG Aceclofenac Stada® 100 Mg chính là loại thuốc có nguồn gốc là Aceclofenac của thương hiệu Tada thuộc về nhóm thuốc giảm đau, hạ sốt. Sản phẩm được bào chế dạng viên nén 100g với hộp 5 vỉ x 10 viên. 1. Công dụng Aceclofenac Stada® 100 Mg Thuốc thuộc dạng kháng viêm không steroid với đặc tính giúp giảm đau, kháng viêm. Thuốc hoạt động theo cơ chế tác động từ Aceclofenac chủ yếu giúp ức chế tổng hợp prostaglandin. Nó cũng chính là tác nhân giúp ức chế cyclooxygenase, enzym có liên quan đến việc sản xuất prostaglandin. 2. Chỉ định và chống chỉ định + Chỉ định: Thuốc được chỉ định giúp làm giảm đau, kháng viêm với bệnh viêm xương khớp. Ngoài ra Aceclofenac Stada® 100 Mg còn được chỉ định dùng điều trị viêm khớp dạng thấp cùng viêm đốt sống dính khớp. + Chống chỉ định: Không dùng với bệnh nhân bị dị ứng cùng Aceclofenac hay bất cứ thành phần nào có trong thuốc. Đối tượng từng bị loét tiêu hóa tiến triển trước đó hoặc nghi ngờ bị loét tiêu hóa hay xuất huyết tiêu hóa cũng không nên dùng. Ngoài ra đối tượng bị suy thận ở mức độ vừa đến nặng cũng không được sử dụng thuốc Aceclofenac Stada® 100 Mg. Thuốc Aceclofenac Stada® 100 Mg 2. Cách dùng và liều dùng Về cách dùng: Bệnh nhân dùng nguyên viên cùng với nước trong hoặc là sau khi ăn. Về liều dùng: ♦ Đối tượng người lớn uống 100mg x 2 lần một ngày buổi sáng và tối. ♦ Đối tượng người cao tuổi không cần phải chỉnh liều khi dùng. ♦ Đối tượng bệnh nhân suy gan cần phải giảm liều và dùng liều khởi đầu là Aceclofenac Stada® 100 Mg một ngày. LƯU Ý KHI DÙNG ACECLOFENAC STADA® 100 MG Để đảm bảo an toàn thì người bệnh cũng cần phải tìm hiểu những lưu ý trong quá trình dùng thuốc. 1. Xử lý nếu dùng thiếu liều hoặc quá liều > Nếu dùng thiếu liều: Nếu như bạn quên một liều thì cần uống càng sớm càng tốt khi nhớ ra. Nhưng nếu như thời điểm uống liều quên sắp đến với liều kế tiếp thì hãy bỏ qua liều quên để dùng liều đúng theo kế hoạch. Bạn tuyệt đối không được dùng Aceclofenac Stada® 100 Mg gấp đôi để bù liều lượng. > Nếu dùng quá liều: Dùng thuốc quá liều và thấy bản thân có phát sinh những dấu hiệu tác dụng phụ thì cần tìm đến cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ ngay. 2. Tác dụng phụ thuốc Aceclofenac Stada® 100 Mg Dùng thuốc có thể gây ra một số tác dụng phụ và nó được chia thành tác dụng phụ thường gặp, ít gặp và hiếm gặp: → Với tác dụng phụ thường gặp: Bệnh nhân bị choáng váng, khó tiêu, buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng, tăng men gan. → Với tác dụng phụ ít gặp: Bệnh nhân bị viêm dạ dày, buồn nôn, táo bón, nôn, loét miệng, ngứa phát ban, viêm da, nổi mề đay, bị tăng ure huyết, tăng creatinin huyết. → Với tác dụng phụ hiếm gặp: Bệnh nhân bị thiếu máu, sốc phản vệ, khó thở, rối loạn thị giác, phù mặt, phân đen. Dùng thuốc với đường uống 3. Thận trọng khi dùng Aceclofenac Stada® 100 Mg ► Gây xuất huyết tiêu hóa hoặc thủng loét đường tiêu hóa, dẫn đến nôn ra máu và phân đen. Tình trạng này thường xảy ra với đối tượng người cao tuổi và nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi điều trị mà không có tiền sử bệnh hoặc dấu hiệu bệnh trước đó. ► Cần phải giám sát y khoa chặt chẽ đối với bệnh nhân bị suy chức năng gan nghiêm trọng. ► Gây phản ứng quá mẫn bao gồm phản ứng phản vệ, giống phản vệ. Nó có thể xảy ra mà không tiếp xúc cùng thuốc trước đó. ► Đối với bệnh nhân bị suy thận nhẹ hoặc suy tim hay bệnh nhân cao tuổi cần theo dõi cẩn thận khi dùng Aceclofenac Stada® 100 Mg. Vì NSAID có thể sẽ dẫn đến suy giảm chức năng thận. Do vậy cần dùng liều thấp nhất có hiệu quả cũng như theo dõi chức năng thận thường xuyên. ► Nếu dùng thuốc cho bệnh nhân bị rối loạn chuyển hóa porphyrin ở gan thì có thể kích hoạt cơn bệnh. ► Dùng thuốc cần phải cẩn thận với bệnh nhân tiền sử bị suy tim hoặc là bị tăng huyết áp do thuốc có thể gây ra triệu chứng phù nề. ► Thuốc Aceclofenac Stada® 100 Mg cũng có thể gây suy giảm khả năng sinh sản do vậy không được dùng cho phụ nữ dự định có thai. Nên cân nhắc tạm thời ngừng sử dụng cho phụ nữ khó thụ thai hoặc hiện đang được can thiệp về hiếm muộn. ► Dùng cẩn thận với đối tượng bệnh nhân bị mắc bệnh hoặc tiền sử mắc bệnh hen phế quản. Vì thuốc có thể gây ra tình trạng co thắt phế quản ở đối tượng bệnh nhân này. ► Thuốc chống viêm không steroid không phải aspirin dùng ở đường toàn thân nó có thể làm tăng nguy cơ bị biến cố huyết khối tim mạch bao gồm cả vấn đề nhồi máu cơ tim, đột quỵ gây tử vong. Nguy cơ này có thể sẽ xuất hiện trong vài tuần đầu dùng thuốc và đồng thời có thể tăng lên theo thời gian dùng thuốc Aceclofenac Stada® 100 Mg. Với nguy cơ huyết khối tim mạch thì nó được ghi nhận chủ yếu khi dùng với liều cao. ► Bác sĩ cần phải đánh giá định kỳ sự xuất hiện những biến cố tim mạch ngay cả khi bệnh nhân không xuất hiện bất cứ triệu chứng tim mạch nào trước đó. Bệnh nhân cũng cần phải được cảnh báo triệu chứng biến cố tim mạch nghiêm trọng cũng như được thăm khám bác sĩ nếu xuất hiện những triệu chứng này. ► Cần dùng Aceclofenac Stada® 100 Mg ở mức liều thấp nhất hàng ngày trong thời gian ngắn nhất có thể để giảm nguy cơ biến cố bất lợi. ► Tránh dùng thuốc khi mang thai trừ khi lợi ích điều trị cao hơn nguy cơ với thai nhi. ► Nếu có thể cũng không được dùng thuốc Aceclofenac Stada® 100 Mg trong giai đoạn đang cho bé bú. ► Vì sẽ xuất hiện những tác dụng phụ như mệt mỏi, buồn ngủ, choáng váng, rối loạn thị giác sau khi dùng. Do vậy bệnh nhân chú ý không nên lái xe hoặc vận hành máy móc sau khi sử dụng thuốc. Cần lưu ý tương tác thuốc khi dùng 4. Tương tác thuốc Thuốc sẽ tương tác cùng với một số loại như là thuốc trị tiểu đường, lithium, digoxin, thuốc lợi tiểu, thuốc chống đông máu và các loại thuốc giảm đau khác. 5. Mức giá và địa chỉ bán Aceclofenac Stada® 100 Mg được bán với mức giá khoảng 44.000 đồng/ hộp và bạn có thể mua ở bất cứ nhà thuốc nào trên toàn quốc. #mintmintonline #thuocdieutri #health
 6. Thuốc Alcoclear 500 thường được sử dụng trong điều trị ngộ độc bia rượu cấp – mãn tính và ngăn ngừa tác hại của bia rượu… Trong bài viết dưới đây, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về thuốc Alcoclear 500 - cách sử dụng và liều dùng cũng như những vấn đề cần lưu ý khi điều trị với thuốc để đạt được kết quả điều trị bệnh cao trong khoảng thời gian nhất định, đồng thời tránh được những phản ứng phụ có thể xảy ra khi dùng thuốc. THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA THUỐC ALCOCLEAR 500 Thuốc Alcoclear 500 là dược phẩm được sản xuất bởi Công ty Micro Labs Limited - Ấn Độ, thuốc có những thông tin cơ bản sau: Tên thuốc: Alcoclear Nhóm thuốc: Alcoclear 500 thuộc nhóm thuốc thận – gan mật, thuốc cấp cứu giải độc. Dạng bào chế - hàm lượng thuốc Alcoclear 500: Thuốc được bào chế dưới dạng viên nén bao phim, hàm lượng 500mg. Quy cách đóng gói: Alcoclear 500 được đóng gói dưới dạng hộp 3 vỉ x 10 viên. Thành thành chính của thuốc Alcoclear 500: Metadoxine Hoạt chất Metadoxine có công dụng dự phòng và hạn chế các tác hại do rượu bia gây ra, khắc phục ngộ độc rượu và hỗ trợ điều trị các bệnh về gan do bia rượu. Giá thuốc và nơi bán ♦ Giá thuốc: Thuốc Alcoclear 500 được bán với nhiều mức giá khác nhau và có sự chênh lệch giá cả tại các điểm bán thuốc. ♦ Nơi bán: Thuốc Alcoclear 500 thường được sử dụng tại các bệnh viện hoặc được bán tại nhiều nhà thuốc lớn. Thuốc Alcoclear 500 thường được sử dụng trong điều trị ngộ độc bia rượu CHỈ ĐỊNH VÀ CHỐNG CHỈ CỦA THUỐC ALCOCLEAR 500 Chỉ định của Alcoclear 500 Thuốc Alcoclear 500 được bác sĩ chỉ định sử dụng cho các trường hợp dưới đây: ♦ Đối tượng bị ngộ độc bia rượu cấp – mãn tính ♦ Đối tượng nghiện rượu kinh niên ♦ Hỗ trợ điề trị các bệnh lý, vấn đề phát sinh do rượu như: Gan nhiễm mỡ, xơ gan… ♦ Bên cạnh đó, Alcoclear 500 còn được dùng để ngăn ngừa các tác hại do sử dụng bia rượu. Chống chỉ định Alcoclear 500 ♦ Khuyến cáo không sử dụng thuốc Alcoclear 500 cho người bệnh quá mẫn cảm với Metadoxine hoặc bất kì thành phần nào của thuốc. ♦ Ngoài ra, không tự ý sử dụng thuốc Alcoclear 500 cho trẻ em, vì độ an toàn của thuốc trên đối tượng này vẫn chưa được thiết lập. CÁCH DÙNG, LIỀU LƯỢNG, HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN ALCOCLEAR 500 Cách dùng Alcoclear 500 ♦ Thuốc Alcoclear 500 được sản xuất dưới dạng viên nén bao phim, vì thế sử dụng thuốc bằng cách uống thuốc trực tiếp với nước lọc. ♦ Nên nuốt trọn viên thuốc, không bẻ - nghiền nhuyễn hoặc nhai thuốc khi uống. Liều dùng Alcoclear 500 Liều dùng cụ thể của thuốc Alcoclear 500: Được chỉ định bởi bác sĩ dựa trên mục đích điều trị. Liều dùng tham khảo của thuốc Alcoclear 500 trong các trường hợp thông thường như sau: Liều dùng thông thường dự phòng tác hại của bia rượu ♦ Uống 1 viên khoảng 30 – 60 phút trước khi uống rượu ♦ Hoặc sử dụng 2 viên Alcoclear sau khi sử dụng bia rượu, mỗi viên uống cách nhau 12 giờ. Liều dùng thông thường khi điều trị vấn đề về gan ♦ Sử dụng 1 viên chia thành 2 lần/ ngày ♦ Thời gian sử dụng thuốc: Từ 1 – 3 tháng tùy vào từng trường hợp cụ thể. Uống thuốc đúng cách, đúng liều lượng quy định Liều dùng thông thường cho các trường hợp khác ♦ Sử dụng 1 viên và chia thành 2 lần/ ngày Lưu ý: Bác sĩ có thể điều chỉnh liều lượng và thời gian dùng thuốc ở một số đối tượng đặc biệt. Bất kỳ thay đổi nào trong thời gian điều trị cũng cần có sự đồng ý của bác sĩ. Việc tự ý tăng giảm liều lượng, thời gian dùng thuốc có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và hiệu quả điều trị. Làm thế nào nếu dùng thuốc quá liều, thiếu liều? ♦ Quá liều: Nếu sơ ý sử dụng thuốc Alcoclear 500 quá liều, trong trường hợp nguy cấp hãy đến ngay các trung tâm cấp cứu để được hỗ trợ xử lý kịp thời. ♦ Thiếu liều: Xử lý thiếu liều Alcoclear 500 còn phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể theo hướng dẫn của bác sĩ. Tuy nhiên thông thường thì người bệnh có thể bổ sung ngay khi nhận ra quên uống 1 liều, nhưng nếu quá gần với liều kế tiếp thì bỏ qua liều đã quên và uống thuốc đúng kế hoạch. Bảo quản Alcoclear 500 ♦ Bảo quản thuốc Alcoclear 500 ở nơi khô thoáng, nhiệt độ phòng và tránh ánh sáng. ♦ Bảo quản thuốc đúng cách sẽ giúp thuốc sử dụng được lâu dài, ít bị hư hỏng, ẩm mốc. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG ALCOCLEAR 500 Thận trọng khi dùng Alcoclear 500 Nhằm đảm bảo được hiệu quả chữa trị và độ an toàn khi dùng thuốc Alcoclear 500, người bệnh cần chú ý những điều sau: ♦ Trước khi dùng thuốc Alcoclear 500, người bệnh nên thông báo với bác sĩ nếu thuộc những trường hợp sau: Có tiền sử dị ứng với thuốc, đang sử dụng bất kỳ loại thuốc nào khác (thuốc kê toa và không kê toa) ♦ Thông báo với bác sĩ nếu người bệnh đang mang thai hoặc cho con bú. Vì độ an toàn của thuốc Alcoclear 500 chưa được thiết lập với đối tượng này. Nếu nhất định phải dùng thuốc cho phụ nữ mang thai/ cho con bú cần tiến hành các biện pháp giảm thiểu rủi ro khi sử dụng. ♦ Cần cẩn thận và hạn chế sử dụng Alcoclear 500 khi lái xe hoặc điều khiển máy móc, vì thuốc có thể gây chóng mặt và làm giảm độ tập trung. Cần cẩn thận và hạn chế sử dụng Alcoclear 500 khi lái xe Tác dụng phụ của Alcoclear 500 Trong thời gian điều trị bằng thuốc Alcoclear 500, một số tác dụng không mong muốn có thể xảy ra như: ♦ Phát ban, khó thở ♦ Sưng mặt, môi, họng hoặc sưng lưỡi. Lưu ý: Người bệnh có thể gặp phải những triệu chứng khác những phản ứng phụ trên. Cần thông báo ngay với bác sĩ nếu gặp bất kì triệu chứng lạ nào khi sử dụng thuốc. Tương tác thuốc ♦ Thành phần Metadoxine có trong thuốc Alcoclear 500 có thể làm thay đổi hoạt động của các thuốc khác hoặc gia tăng ảnh hưởng của tác dụng phụ khi sử dụng cùng lúc. ♦ Do đó, để đảm bảo an toàn và tránh tình trạng tương tác thuốc, người bệnh nên liệt kê danh sách những loại thuốc bản thân đang sử dụng, từ thuốc kê toa/ không kê toa đến các loại thảo dược à thực phẩm chức năng… để bác sĩ cân nhắc khi chỉ định dùng thuốc. ♦ Nếu buộc phải sử dụng cùng lúc các loại thuốc có thể tương tác với nhau, bác sĩ sẽ thay đổi liều lượng hoặc có biện pháp phòng ngừa tương tác hữu hiệu. ♦ Các loại thực phẩm, thuốc lá, bia rượu có thể tương tác với một số loại thuốc nhất định. Cần tham khảo ý kiến bác sĩ về việc ăn uống, hút thuốc và uống rượu trong thời gian dùng thuốc. ♦ Ngoài ra, tình trạng sức khỏe hiện tại của người bệnh cũng ảnh hưởng đến việc dùng thuốc, báo ngay với bác sĩ nếu bản thân đang gặp bất kỳ vấn đề sức khỏe nào. #mintmintonline #thuocdieutri #health
 7. Mepoly là thuốc có tên biệt dược Mepoly®. Loại thuốc này thuộc về phân nhóm thuốc bệnh mắt và thuốc tai mũi họng. Thuốc Mepoly được bào chế dưới dạng dung dịch. Mepoly được dùng với mục đích điều trị một số bệnh lý ở tai, mũi, mắt 2. Thành phần thuốc Bên trong mỗi lọ Mepoly sẽ chứa những thành phần quan trọng bao gồm: > Thứ nhất: 35mg Neomycin Neomycin bên trong thuốc được điều chế theo dạng Neomycin sulfat. Dược chất này giúp chống viêm nhiễm cũng như nhiễm khuẩn ở kết mạc, củng mạc và bờ mi. > Thứ hai: 100.000IU Polymycin B sulfat Nó có hoạt tính kháng khuẩn và giúp loại trừ đi các vi khuẩn có hại như là E.Coli, Shigella, Bordetella… Đây là dược rất độc với thận. > Thứ ba: 10mg Dexamethason Được bào chế dạng Dexamethason natri phosphat. Và nó cũng là loại thuộc thuốc nhóm corticosteroid với công dụng hỗ trợ điều trị thấp khớp, viêm nhiễm mắt đường ruột hay dị ứng ngoài da. 3. Chỉ định và chống chỉ định dùng thuốc Chỉ định: Thuốc Mepoly được chỉ định điều trị viêm, nhiễm trùng mắt mũi tai. Cụ thể với các bệnh cụ thể bao gồm: ♦ Bệnh ở mắt như: Viêm túi lệ, viêm kết mạc, viêm mí mắt, viêm giác mạc, ngừa tình trạng nhiễm khuẩn trước hoặc sau phẫu thuật hay nhiễm khuẩn do chấn thương gây ra. ♦ Bệnh ở mũi như: Viêm xoang, viêm mũi, bị polyp mũi bội nhiễm. ♦ Bệnh ở tai như: Eczema, nhiễm trùng ống tai, viêm tai cấp vừa rạch màng nhĩ hoặc viêm tai ngoài nhưng không thủng màng nhĩ. Chống chỉ định: Không dùng thuốc Mepoly cho những trường hợp bao gồm: Đối tượng bệnh nhân quá mẫn cảm với bất cứ thành phần nào có trong thuốc, đối tượng bệnh nhân bị nhiễm nấm, bệnh nhân mắc Herpes simplex biểu mô giác mạc, bệnh nhân nhiễm trùng mycobacteria ở mắt. Ngoài ra cũng cần lưu ý không dùng thuốc Mepoly cho đối tượng phụ nữ đang mang thai và cho con bú. Thuốc điều trị các bệnh lý về tai hiệu quả 4. Bảo quản thuốc Bạn lưu ý bảo quản thuốc Mepoly ở nơi mát mẻ, tránh ánh nắng trực tiếp từ mặt trời, nhiệt độ không quá 30 độ C. Ngay khi dùng xong nhớ đậy nắp thuốc Mepoly. Nếu thấy thuốc Mepoly có bất cứ dấu hiệu hư hỏng hoặc hết hạn thì không nên sử dụng tiếp. 5. Mức giá thuốc Hiện tại thuốc Mepoly được sản xuất dạng dung dịch chai 10ml do Công ty Cổ phần Tập đoàn MERAP sản xuất và phân phối. Thuốc có mức giá 37.000 đồng/ lọ. Nhưng lưu ý tùy vào từng địa điểm bán thì mức giá sẽ có sự chênh lệch. CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG THUỐC MEPOLY Về cách dùng: Bệnh nhân nhỏ thuốc Mepoly vào mắt trực tiếp hoặc vào mũi, tai đang bị bệnh. Nhưng trước khi tra thuốc nhớ vệ sinh vùng da xung quanh. Khi dùng thuốc Mepoly cho tai cần dùng tăm bông và thấm dung dịch để rửa tai. Về liều dùng: + Với bệnh về mắt và mũi: Nhỏ từ 1 đến 2 giọt mỗi lần và mỗi ngày nhỏ từ 4 đến 6 lần. Nhưng lưu ý cần cách ít nhất 1 giờ đồng hồ cho mỗi lần nhỏ thuốc. + Với bệnh về tai: Thuốc Mepoly được dùng rửa tai theo liều người lớn 1 đến 5 giọt một lần và trẻ nhỏ 1 đến 2 giọt một lần. Thực hiện mỗi ngày 2 lần. Nhưng lưu ý rằng liều dùng, số lần dùng ở trẻ với thuốc Mepoly còn phụ thuộc độ tuổi cũng như tình trạng bệnh. Vui lòng tuân thủ theo chỉ định từ bác sĩ để đảm bảo hiệu quả khi dùng thuốc Mepoly.
 8. 1. Giới thiệu chung thuốc Montelukast Montelukast chính là loại dược phẩm được sử dụng giúp ngăn ngừa và kiểm soát các triệu chứng bệnh hen suyễn, viêm mũi dị ứng. Thuốc được dùng ở đối tượng cả người lớn lẫn trẻ em trên 2 tuổi. Montelukast có tên biệt dược là Singulair và nó thuộc về nhóm thuốc đối kháng thụ thể Leukotriene. Bên trong thuốc có chứa thành phần chính là Montelukast. 2. Công dụng Montelukast Tìm hiểu công dụng thuốc Montelukast sẽ giúp người dùng thêm hiểu rõ về loại thuốc này. Ở đây Montelukast chính là chất ức chế leukotriene gây thắt chặt và sưng viêm các cơ quanh đường thở. Cụ thể Montelukast sẽ hoạt động dựa trên cơ chế khiến cơ thể giảm sản sinh ra loại chất này. Từ đó cải thiện tình trạng sưng viêm đường thở và giúp cho bệnh nhân hô hấp dẫn dàng hơn. Với công dụng chính như đã nói thuốc Montelukast sẽ giúp ngăn ngừa hen suyễn cho một số đối tượng người lớn cũng như trẻ em dưới 12 tháng. Đồng thời ngăn ngừa co thắt phế quản do tập thể dục ở trẻ em trên 6 và người lớn. Thuốc giúp giảm triệu chứng dị ứng quanh năm ở người lớn và trẻ em trên 6 tuổi. Dùng Montelukast còn giúp giảm triệu chứng theo mùa ở trẻ em trên 2 tuổi và người lớn. Dùng thuốc Montelukast không có tác dụng ngay lập tức thế nên nó không được chỉ định điều trị cơn hen suyễn cấp hoặc những vấn đề liên quan đến đường hô hấp cấp tính. Với người bị hen suyễn lưu ý cần mang thuốc sẵn giúp giảm hen. Lưu ý không được dùng thuốc Montelukast cho bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào bên trong thuốc. 3. Dạng bào chế và hàm lượng Thuốc Montelukast được bào chế với 3 dạng và những hàm lượng như sau: ► Dạng Montelukast viên uống: 10mg. ► Dạng Montelukast viên nhai: 4mg và 5mg. ► Dạng Montelukast cốm: 4mg. Xem thêm : https://dakhoahoancautphcm.vn/
 9. GIÃN NỞ TĨNH MẠCH MÁU LÀ GÌ VÀ DẤU HIỆU NHẬN BIẾT BỆNH Giãn nở tĩnh mạch máu hay suy giãn tĩnh mạch là tình trạng tĩnh mạch bị tổn thương và phình ra, nổi lên sát với bề mặt da. Người bệnh có thể nhận biết tình trạng giãn nở tĩnh mạch máu qua các dấu hiệu sau: ♦ Có cảm giác đau mỏi và tức nặng ở chi dưới khi đứng quá lâu hoặc đau nhức chân tay sau khi uống rượu ♦ Đau chi dưới khi đi lại nhiều ♦ Đôi khi có thể xuất hiện tình trạng phù nề ở bàn chân và cẳng chân ♦ Phù nề, sưng tím ở mu bàn chân và cẳng chân ♦ Có cảm giác tê ngứa ở chân, chuột rút… Giãn nở tĩnh mạch máu là bệnh lý rất phổ biến hiện nay Vào thời điểm này, người bệnh có thể nhầm lẫn bệnh giãn nở tĩnh mạch máu với tình trạng đau nhức thông thường do vận động. Đến khi bệnh phát triển nghiêm trọng, người bệnh có thể dễ dàng quan sát thấy các triệu chứng như: ♦ Dưới da xuất hiện các tĩnh mạch xanh, phình to lên và nổi ngoằn ngoèo gây mất thẩm mỹ. ♦ Da mỏng và khô hơn, ngứa ngáy, nghiêm trọng hơn có thể xuất hiện tình trạng lở loét da chân, viêm da, xơ cứng. ♦ Chân sưng to và thường xuyên bị chuột rút về đêm. NGUYÊN NHÂN BỊ GIÃN NỞ TĨNH MẠCH MÁU Phần lớn tình trạng giãn nở tĩnh mạch máu xuất phát từ việc van tĩnh mạch bị tổn thương. Trong đó, van tĩnh mạch đóng vai trò như cánh cửa một chiều, giúp máu từ tĩnh mạch nông đi qua tĩnh mạch xuyên đến tĩnh mạch sâu về tim và không chảy ngược trở lại. Nếu các van tĩnh mạch bị tổn thương có thể khiến máu chảy theo chiều ngược lại, ứ đọng ở ngoại vi và gây ra một số biến đổi về huyết động. Tuy vậy, hiện nay vẫn chưa có kết luận chính xác về cơ chế và nguyên nhận gây giãn nở tĩnh mạch máu; nhưng người bệnh cần lưu ý đến một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh như: Béo phì là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ bị giãn tĩnh mạch ♦ Độ tuổi: Càng lớn tuổi, người bệnh có nguy cơ bị suy giãn tĩnh mạch cao, do các van tĩnh mạch và mạch máu đang dần thoái hóa. ♦ Giới tính: Phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh suy giãn tĩnh mạch cao hơn nam giới. Nguyên nhân là do nữ giới phải trải qua sự thay đổi hormone khi uống thuốc ngừa thai, mang thai, giai đoạn mãn kinh. ♦ Do đặc thù công việc: Những ai phải đứng hay ngồi nhiều trong thời gian dài, ít vận động, mang vác vật nặng… thì nguy cơ mắc bệnh cao hơn người bình thường. ♦ Di truyền: Nếu trong gia đình có người thân bị giãn nở tĩnh mạch máu, thì nguy cơ những thành viên khác mắc bệnh sẽ cao hơn bình thường. ♦ Béo phì: Đây không chỉ là nguyên nhân gây giãn tĩnh mạch mà có thể gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm như cao huyết áp, xơ vữa động mạch… #mintmintonline #thuocdieutri #health
 10. Viêm bàng quang là căn bệnh phổ biến nhất trong nhiễm trùng đường tiết niệu. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, cả nam và nữ giới… gây nên các triệu chứng vô cùng khó chịu khi đi tiểu: tiểu buốt, tiểu rắt, nước tiểu đục, tiểu ra máu. Cùng tìm hiểu những thông tin tổng quan về bệnh viêm bàng quang dưới đây do chuyên gia cung cấp.TỔNG QUAN VỀ BỆNH VIÊM BÀNG QUANGTheo cảnh báo từ chuyên gia “Việc phát hiện và chữa trị bệnh chậm trễ viêm bàng quang có thể gây nhiều tác hại cho sức khỏe”. Tuy nhiên, đa số mọi người lại hiểu không rõ về căn bệnh này.► Viêm bàng quang là gì?Viêm bàng quang là một nhiễm trùng cấp tính, do vi khuẩn xâm nhập vào bàng quang (thông qua niệu đạo) gây nên và các triệu chứng thường tái phát nhiều lần.Bệnh có thể gặp ở mọi đối tượng nam giới, nữ giới, trẻ em, người cao tuổi… Trong đó, nữ giới có tỉ lệ mắc bệnh cao nhất do cấu tạo cơ quan sinh dục “mở”, đường niệu đạo ngắn, gần với hậu môn… nên vi khuẩn dễ dàng xâm nhập và gây bệnh.Bên cạnh đó, viêm bàng quang cũng hay gặp phải ở những người có sức khỏe yếu, sức đề kháng kém hoặc niệu đạo bị tổn thương…Một số yếu tố ảnh hưởng đến hệ tiết niệu & làm tăng nguy cơ viêm bàng quang:+ Tuổi tác cao+ Nằm bất động lâu ngày+ Quan hệ tình dục với nhiều bạn tình hoặc giao hợp không an toàn+ Phụ nữ mang thai hoặc đang mãn kinh+ Vệ sinh cơ quan sinh dục kém+ Có sỏi niệu đạo/ bàng quang+ Bệnh nhân bị đái tháo đường, nhiễm HIV► Nguyên nhân phổ biến gây bệnh viêm bàng quang● Viêm bàng quang do nhiễm khuẩnĐa số các trường hợp bị viêm bàng quang là do vi khuẩn gây ra. 80% các trường hợp bị viêm là do vi khuẩn E.Coli (Escherichia coli) có nguồn gốc từ đường tiêu hóa gây ra; lây nhiễm từ đại tràng, sang vùng hông chậu và hệ tiết niệu.Ngoài ra, một số loại vi khuẩn khác cũng gây phản ứng viêm bàng quang như: tụ cầu vàng, vi khuẩn lậu, Chlamydia, trực khuẩn mủ xanh, Mycoplasma, virus herpes, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis…● Do đặt ống thông tiểuỞ nhiều đối tượng bệnh nhân do đặt ống thông tiểu qua niệu đạo vào bàng quang để thu thập nước tiểu; thoát nước tiểu ra ngoài hoặc thực hiện thủ thuật trước khi làm phẫu thuật… cũng có thể dẫn đến nhiễm trùng ở đường tiểu.● Một số yếu tố không lây nhiễm khác cũng gây viêm bàng quang- Do tác dụng phụ của một số loại thuốc hóa trị, cyclophosphamide và ifosfamide- Do xạ trị ở vùng khung chậu có thể làm thay đổi mô gây viêm bàng quang- Do mẫn cảm quá mức với các hóa chất có trong các sản phẩm vệ sinh phụ nữ, kem thuốc tiệt trùng, tắm bồn với xà phòng tạo bọt…● Biến chứng từ các bệnh lý khácCác bệnh lý như đái tháo đường, phì đại tuyến tiền liệt (nam giới), sỏi thận, tổn thương tủy sống… về lâu dài cũng có thể biến chứng gây viêm bàng quang.Xem thêm:https://dakhoahoancautphcm.vn/#mintmintonline #thuocdieutri #health
 11. Progendo chính là loại thuốc thuộc nhóm điều trị bệnh phụ khoa. Thuốc Progendo được bào chế dưới dạng viên nang mềm và có thể dùng bằng đường uống trực tiếp hoặc đặt vào âm đạo. Thuốc giúp hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý như xuất huyết tử cung, vô sinh thứ phát, bổ sung hoàng thể trong thai kỳ hoặc phòng ngừa sảy thai. Nội dung được chia sẻ dưới đây của bài viết chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thuốc Progendo. GIỚI THIỆU THÔNG TIN THUỐC PROGENDO Thuốc Progendo có tên biệt dược Progendo® và tên hoạt chất là Micronized Progesterone. Đây là loại thuốc thuộc phân nhóm thuốc phụ khoa và được bào chế ở dạng viên nang mềm. Trên thị trường có 2 loại thuốc đó là Progendo 100 cùng với Progendo 200. Hiện tại Bộ Y Tế Việt Nam đã phê duyệt cho sản phẩm thuốc Progendo 200 được lưu hành ở nước ta. Vì vậy nội dung bài viết dưới đây chính là thông tin thuốc Progendo hàm lượng 200mg. 1. Thành phần Thành phần chính thuốc Progendo đó là hoạt chất Micronized Progesterone. Chất này chính là hormone tự nhiên trong cơ thể chị em phụ nữ và nó có sẵn ở nhau thai. Hoạt chất Micronized Progesterone sẽ được hấp thu nhanh thông qua đường tiêu hóa bởi khả năng thẩm thấu trực tiếp qua vách ruột non cùng gan. 2. Chỉ định Thuốc Progendo được chỉ định dành cho các đối tượng như sau: Hỗ trợ điều trị tình trạng vô kinh thứ phát, phòng ngừa chứng tăng sản nội mạc ở tử cung trong giai đoạn mãn kinh, hỗ trợ điều trị tình trạng xuất huyết tử cung, hỗ trợ hoàng thể trong thụ tinh nhân tạo, hỗ trợ hoàng thể thai kỳ, phòng ngừa sảy thai vì thiếu hoàng thể. Đồng thời Progendo còn giúp điều trị chứng rối loạn kinh nguyệt an toàn và hiệu quả. Thuốc Progendo có tên biệt dược Progendo® và tên hoạt chất là Micronized Progesterone 3. Chống chỉ định Thuốc Progendo được đánh giá không thích hợp dùng với những người bệnh như: Đối tượng phụ nữ đang cho con bú, người cơ địa mẫn cảm với bất cứ thành phần nào trong Progendo, người bị tắc mạch huyết khối, viêm tĩnh mạch huyết khối, lụt máu não hoặc tiền sử từng bị bệnh này. Đồng thời bệnh nhân suy gan, mắc bệnh về gan nặng, ung thư vú hoặc bệnh liên quan đến cơ quan sinh sản khác, xuất huyết âm đạo cũng không được dùng thuốc Progendo. 4. Cách sử dụng Có 2 cách dùng thuốc Progendo 200 đó là uống trực tiếp và đặt vào âm đạo. ♦ Cách uống trực tiếp: Bệnh nhân uống Progendo bằng nước sôi để nguội hoặc nước lọc. Nhưng không được uống thuốc Progendo cùng đồ uống chứa cồn, cafein hoặc chứa gas. ♦ Cách đặt âm đạo: Bệnh nhân vệ sinh tay cùng âm hộ sạch sẽ. Tiếp đến đặt viên thuốc lên trên ngón tay rồi đưa sâu vào bên trong âm đạo. Bạn có thể sử dụng bao cao su để đeo vào trong ngón tay giúp giữ vệ sinh tuyệt đối. Không phải bệnh nào cũng có thể dùng thuốc Progendo uống hoặc đặt. Mỗi loại bệnh có cách dùng thuốc khác nhau đó là: +++ Đặt thuốc: Dùng để hỗ trợ hoàng thể trong thụ tinh nhân tạo bên trong ống nghiệm, hỗ trợ hoàng thể trong thai kỳ hoặc phòng ngừa sảy thai. +++ Uống thuốc: Để phòng ngừa tăng sản nội mạc tử cung, điều trị tình trạng rối loạn kinh nguyệt, điều trị vô kinh thứ phát hoặc chảy máu tử cung. Xem thêm: #mintmintonline #thuocdieutri #health
 12. Thực chất, Zlove không phải là thuốc mà là viên uống chức năng cho phụ nữ. Công dụng chính của nó là giúp thu nhỏ âm đạo, se khít vùng kín và co hồi tử cung. Zlove rất thích hợp cho đối tượng phụ nữ đã quan hệ nhiều lần hoặc sau sinh có vùng kín mở rộng, khả năng co thắt kém. Tuy nhiên, để dùng thuốc hiệu quả, an toàn và tránh tác dụng phụ, bạn cần nắm vững những thông tin sau đây. THÔNG TIN CHUNG VỀ VIÊN UỐNG ZLOVE Viên uống Zlove là gì? Zlove là thực phẩm chức năng điều chế dạng viên uống. Sản phẩm được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, gồm 11 thảo dược quý giá, không chỉ se khít vùng kín mà còn giúp hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý sau sinh hoặc các bệnh sa sàn chậu. Viên uống Zlove hiện đang được Công ty Dược phẩm Usapha sản xuất và phân phối trên thị trường. Với quy cách đóng gói theo lọ x 50 viên nang. Thông tin chung về viên uống Zlove Thành phần của Zlove Dựa theo thông tin từ nhà sản xuất thì Zlove chứa 100% thành phần tự nhiên, bao gồm 11 thảo dược quý hiếm dưới đây: 1. Nhân sâm: Phục hồi thần kinh, tăng ham muốn tình dục. Nhân sâm là dược phẩm quý hiếm, có công dụng bồi bổ cơ thể cực kỳ tốt. 2. Hoàng Kỳ: Lợi tiểu, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển hóa bên trong cơ thể, tăng sức đề kháng. Đồng thời, đối với phụ nữ hoàng kỳ còn làm tăng hưng phấn cũng như co bóp tử cung. 3. Mầm đậu nành: Chứa nhiều isoflavon – giống như nội tiết tố thực vật, có tác dụng làm đẹp da và bổ sung estrogen giúp cải thiện sinh lý cho nữ giới. 4. Cây mâm xôi: Mang lại tác dụng thanh nhiệt và hoạt huyết. Đồng thời giúp giải độc, lưu thông khí huyết cho phụ nữ sau sinh. 5. Cốt toái bổ: Làm liền xương dập nát, chữa đứt khớp hay bong gân rất tốt 6. Miết giáp: Chữa kinh nguyệt tắc do nguyên nhân suy nhược cơ thể, kinh nguyệt ra nhiều và trị nhiều bệnh phụ khoa. Kết hợp với vị thuốc khác còn mang đến hiệu quả giảm đau nhức xương khớp, trị tiểu tiện ra sỏi, khí huyết ngưng trệ, kinh nguyệt bế, đổ mồ hôi trộm. 7. Cây ngấy: Chứa nhiều nguyên tố vi lượng giúp tăng ham muốn tình dục. 8. Thành ngạnh: Ngăn chặn phát triển tế bào ung thư và chống lại oxy hóa, giảm căng thẳng, mệt mỏi. 9. Bọ mẩy: Lưu thông huyết, điều trị rong huyết ở phụ nữ. 10. Tinh chất nghệ vàng: Giúp bồi bổ cơ thể, gia tăng lưu thông khí huyết cho da dẻ hồng hào. Đồng thời còn chống viêm, bảo vệ gan và ngăn ngừa tế bào ung thư. 11. Hoa Thiên lý: Bồi bổ cho cơ thể, rất tốt trong điều trị chứng sa dạ con và bệnh trĩ. Công dụng của viên uống Zlove Zlove là thực phẩm chức năng dành cho phụ nữ, nó mang lại những công dụng chủ yếu sau đây: Se khít vùng kín Se khít vùng kín và định hình tử cung, âm đạo. Đồng thời kết hợp điều trị những tổn thương ở vùng kín như đau rát vùng kín, són tiểu. Zlove bổ sung thêm thụ thể acetyl choline giúp tăng cường đàn hồi âm đạo. Zlove giúp se khít vùng kín và hồi phục tổn thương Giúp định hình đáy chậu Zlove giúp định hình khung đáy chậu, nhờ đó khắc phục các bệnh lý do sa giãn sàn chậu và hỗ trợ điều trị tổn thương do hậu sản gây ra. Gia tăng ham muốn tình dục Bên cạnh đó, Zlove còn tăng cường thêm nội tiết tố cũng như khả năng co bóp của âm hộ. Mang lại hiệu quả tăng ham muốn tình dục, hâm nóng tình cảm vợ chồng nguội lạnh. Chỉ định sử dụng Zlove Viên uống Zlove là sản phẩm thích hợp cho người gặp các vấn đề sau sinh như: Sa sàn chậu Sa tử cung Âm đạo giãn rộng Sa giãn âm đạo Trương lực cơ ở âm đạo kém Ngoài ra, sản phẩm còn giúp làm hồng hào da dẻ, thích hợp cho những phụ nữ muốn làm hồng vùng kín và thu hẹp cô bé nhưng không có nhiều thời gian và cũng không cần phẫu thuật. Xem thêm: #mintmintonline #thuocdieutri #health
 13. Hiện nay có rất nhiều thông tin xoay quanh loại thuốc Meken trị các bệnh, triệu chứng của tai biến mạch máu não. Việc tìm hiểu chính xác về cách dùng, liều dùng, các lưu ý khi sử dụng thuốc…. là những kiến thức cần thiết hỗ trợ quá trình chữa trị diễn ra an toàn, hiệu quả, phòng ngừa các biến chứng. Cùng tham khảo các thông tin được đề cập dưới đây. Những thông tin cơ bản về thuốc Meken ➧ Tên biệt dược: Meken® ➧ Phân nhóm: Thuốc tuần hoàn máu não ➧ Bào chế: Dạng viên nén bao phim ➧ Đóng gói: 1 Hộp 3 vỉ x 10 viên (Lọ 30 viên) ➧ Giá bán tham khảo: 160.000đ - 180.000đ hộp 3 vỉ, mỗi vỉ 10 viên. ⇒ Thuốc được bán theo đơn thuốc bác sĩ, bệnh nhân cần tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ dẫn và hướng dẫn dùng thuốc. THÀNH PHẦN & TÁC DỤNG CỦA THUỐC MEKEN ➤ Thành phần Theo thông tin từ nhà sản xuất - Công ty dược phẩm Nhất Nhất, thuốc Meken được bào chế từ các thành phần có nguồn gốc thảo dược, bao gồm: ➤ Tác dụng của thuốc Meken Với các thành phần dược liệu thiên nhiên được bào chế theo hàm lượng vừa đủ, thuốc Meken có tác dụng rất lớn trong an thần, bổ huyết, ổn kinh thông mạch, hoạt huyết tăng cường lưu thông máu đến não bộ và các cơ quan trong cơ thể…. **Lưu ý: Thuốc Meken là thuốc điều trị bệnh lý, được chỉ định điều trị theo toa của bác sĩ. Không phải là thực phẩm chức năng, người bệnh không được sử dụng tùy tiện. CHỈ ĐỊNH & CHỐNG CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ BẰNG THUỐC MEKEN Bệnh nhân nên đi khám, tham khảo bác sĩ về các chỉ định dùng thuốc cũng như các trường hợp không nên sử dụng để đảm bảo hiệu quả điều trị, an toàn cho sức khỏe, phòng ngừa các rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra. ➤ Chỉ định điều trị Thuốc Meken được hướng dẫn, chỉ định điều trị đối với các trường hợp sau: ➤ Chống chỉ định Theo khuyến cáo, thuốc Meken không được điều trị đối với như những trường hợp: - Bệnh nhân bị dị ứng, hoặc quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào có trong thuốc - Thuốc không dùng cho phụ nữ đang trong giai đoạn mang thai và cho con bú HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG THUỐC VÀ LIỀU DÙNG Việc sử dụng thuốc đúng liều lượng, đúng cách theo khuyến cáo từ chuyên gia để đảm bảo hiệu quả chữa trị cao, tránh các tác dụng phụ phát sinh gây ảnh hưởng tiêu cực cho sức khỏe người bệnh. ➤ Cách dùng thuốc Meken - Thuốc Meken được điều chế dưới dạng viên nén - sử dụng thuốc qua đường uống. Do đó hãy uống trọn viên thuốc với một ly nước lọc đầy hoặc nước sôi để nguội. - Trong quá trình uống thuốc, bạn không nên bẻ nhỏ thuốc, không được nghiền nát hòa tan thuốc với nước và cũng không được ngậm thuốc trong miệng quá lâu. - Không nên uống thuốc với sữa, các loại nước trái cây (hoa quả), nước có gas hoặc chứa cồn như bia, rượu, cafein (cà phê)... Việc sử dụng các loại nước này có thể dẫn đến khả năng hoạt động của thuốc hoặc mất tác dụng thuốc. Xem thêm: #mintmintonline #thuocdieutri #health https://www.linkedin.com/in/mint-mint-0526571aa/
 14. Là thuốc điều trị dạ dày được nhiều người biết đến, Losec hiện nay được bán ở hầu hết các nhà thuốc trên toàn quốc. Song, việc không nắm rõ các chỉ định & chống chỉ định, cách dùng, liều dùng… thì việc điều trị bằng Losec cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Để hiểu rõ về loại thuốc này, cùng tham khảo những thông tin dưới đây. Những thông tin cơ bản về thuốc Losec ● Tên thuốc: Losec ● Phân nhóm: Thuốc đường tiêu hóa - ức chế bơm proton ● Thành phần: Omeprazole ● Bào chế: Dạng viên nén, bột pha tiêm ● Đóng gói: Dạng viên nén: 1 hộp x 2 vỉ x 7 viên (hoặc dạng bột pha tiêm 40mg/ lọ) ● Hàm lượng: Mỗi viên Losec chứa 20,6 mg Omeprazole magnesium (tương ứng với omeprazole 20 mg). ● Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất (được in trên bao bì) ● Sản xuất: AstraZeneca AB - Thụy Điển. ● Giá bán tham khảo: – Losec dạng viên uống (20mg): giá từ 400.000 – 410.000 VNĐ/ hộp – Losec dạng bột pha tiêm (40mg): giá từ 160.000 – 180.000 VNĐ/ lọ ⇒ Giá thuốc có thể chênh lệch, giao động tùy đại lý, khu vực bán và thời gian mua thuốc Lưu ý: Thuốc Losec Mups là loại thuốc ETC – thuốc kê đơn. Bệnh nhân chỉ sử dụng thuốc khi được bác sĩ chỉ định, hướng dẫn cụ thể về liều lượng, cách dùng. THUỐC LOSEC: THÀNH PHẦN, CÔNG DỤNG & CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ Để nắm rõ các thông tin về thuốc Losec, trước khi sử dụng bệnh nhân cần đọc kỹ các thông tin trên tờ hướng dẫn sử dụng hoặc thận trọng tham khảo các ý kiến từ bác sĩ để sử dụng đúng cách, đúng liều lượng phù hợp với tình trạng bệnh, sức khỏe bản thân; tránh các tác dụng phụ không mong muốn xảy ra. ► Thành phần Trong thuốc Losec chứa thành phần chính là Omeprazole (20mg). Đây là hoạt chất có khả năng ức chế quá trình bơm proton của tế bào, làm giảm sản xuất các axit dạ dày. Omeprazole được chuyển hóa chủ yếu qua gan. Trong đó, 80% hàm lượng thuốc được thải trừ qua nước tiểu, 20% còn lại được thải trừ qua phân. ► Công dụng & chỉ định điều trị Theo thông tin từ nhà sản xuất thì thuốc Losec có công dụng chính là cải thiện các vấn đề ở dạ dày, tá tràng. Việc sử dụng thuốc được chỉ định dựa trên tình hình bệnh lý cụ thể, mục đích điều trị. Thuốc Losec được chỉ định điều trị đối với các trường hợp sau: - Điều trị & phòng ngừa loét dạ dày, loét tá tràng tái phát - Điều trị & phòng ngừa viêm dạ dày - thực quản trào ngược tái phát - Hỗ trợ điều trị rối loạn tiêu hóa do kháng viêm không Steroid - Phối hợp với kháng sinh điều trị viêm loét tá tràng (ở bệnh nhân nhiễm vi khuẩn Hp) - Làm giảm các triệu chứng ợ chua, ợ nóng - Bệnh nhân mắc hội chứng Zollinger – Ellison Trong nhiều trường hợp, bác sĩ chỉ định điều trị kết hợp Losec với các loại thuốc khác để phát huy công dụng tốt nhất. Bệnh nhân phải dùng thuốc theo đúng yêu cầu và chỉ định. ► Chống chỉ định Thuốc Losec được khuyến cáo chống chỉ định điều trị với các đối tượng sau: - Bệnh nhân cơ địa bị nhạy cảm quá mức hoặc dị ứng với các thành phần của thuốc - Bệnh nhân có tiền sử quá mẫn cảm/ kích ứng với những loại thuốc ức chế proton khác HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG THUỐC & LIỀU LƯỢNG Đối với mỗi dạng bào chế thuốc Losec sẽ có cách dùng cũng như liều lượng chỉ định cho từng trường hợp khác nhau. Bệnh nhân nên trao đổi với bác sĩ điều trị để được hướng dẫn dùng thuốc; bên cạnh đó cần đọc kỹ tờ hướng dẫn trước khi sử dụng ► Cách dùng + Đối với dạng viên nén (20mg) - Thuốc được sử dụng qua đường uống trực tiếp với một cốc nước lọc/ nước sôi để nguội lớn và nuốt trọn 1 viên để đảm bảo thuốc hấp thu tốt. - Thuốc có thể uống vào sau khi ăn khoảng 10 – 15 phút. - Không được bẻ, nhai nát thuốc, nghiền thuốc, hòa tan hoặc ngậm quá lâu trong miệng… điều này có thể làm tăng hoặc giảm khả năng hấp thu thuốc, hoặc phát sinh những tác dụng phụ không mong muốn. + Đối với thuốc Losec dạng bột pha thêm (40mg) Thuốc được nhân viên y tế có tay nghề, chuyên môn sử dụng (pha thuốc và tiêm cho bệnh nhân) - Thuốc được bào chế dưới dạng bột pha tiêm (thuốc dạng khô có kèm theo ống dung môi) để pha hòa tan trước khi tiêm. - Cách thực hiện pha thuốc tiêm Losec: ♦ Bước 1: Dùng kim tiêm để rút 10ml dung môi ra khỏi ống. Sau đó, bơm từ từ 5ml dung môi vào lọ chứa bột khô Omeprazole. ♦ Bước 2: Bạn sử dụng một kim tiêm khác để rút ra lọ, làm giảm áp suất ♦ Bước 3: Bơm phần dung môi còn lại vào lọ bột, lắc và xoay nhẹ để thuốc được hòa tan hoàn toàn. ♦ Bước 4: Sử dụng dung dịch hòa tan và tiến hành tiêm vào tĩnh mạch. Lưu ý: Dung dịch thuốc đã pha chỉ được sử dụng trong vòng 4 tiếng kể từ thời điểm pha thuốc nếu được bảo quản đúng cách (dưới 25 độ C) #mintmintonline #thuocdieutri #health Xem thêm: https://www.plurk.com/hongmint
 15. Fobancort Cream được sử dụng trong điều trị các bệnh da liễu như: viêm da nhiễm khuẩn, chàm, vảy nến, lupus ban đỏ dạng đĩa… Cùng tìm hiểu thêm về thuốc qua bài viết sau nhé. Vì hiểu rõ thành phần, liều lượng và cách dùng thuốc Fobancort sẽ giúp người bệnh sử dụng thuốc đúng cách và giảm thiểu nguy cơ gặp những tác dụng phụ ngoài ý muốn. GIỚI THIỆU THUỐC FOBANCORT CREAM Tên thuốc: Fobancort Cream Phân nhóm: Nhóm thuốc điều trị bệnh da liễu Dạng bào chế: Được chế và sản xuất dưới dạng thuốc bôi ngoài da Quy cách: Thuốc Fobancort có dạng tuýp 5g và tuýp 15g Giá bán: Fobancort Cream tuýp 5g có giá dao động từ 40.000 – 50.000 VNĐ và Fobancort Cream tuýp 15g có giá dao động từ 60.000 – 70.000 VNĐ Thành phần Fobancort gồm hai thành phần chính là Fusidic acid và Betamethasone. Hai hoạt chất này có các công dụng sau: ♦ Fusidic acid: Là chất kháng khuẩn sử dụng điều trị tại chỗ, có khả năng tiêu diệt hầu hết các loại vi khuẩn gây bệnh trên da. ♦ Betamethasone: Là corticosteroid tổng hợp, có tác dụng chống dị ứng – chống. Hoạt chất này có khả năng ức chế hệ miễn dịch của cơ thể giúp làm giảm tình trạng sưng viêm và dị ứng. Fobancort Cream được sử dụng trong điều trị các bệnh da liễu Chỉ định sử dụng thuốc Fobancort Thuốc Fobancort hoạt động bằng cách ngăn chặn sự phát triển của vi nấm gây hại. Đồng thời ngăn chặn quá trình sản sinh ra cholesterol tự nhiên có trong thực vật cần thiết để các vi nấm tồn tại. Thuốc Fobancort cream được sử dụng trong một số trường hợp sau: ♦ Viêm da nhiễm khuẩn, viêm da tiết bã, viêm da tiếp xúc ♦ Chàm khu trú, chàm do ứ đọng ♦ Lichen đơn mạn tính ♦ Vảy nến, bệnh lupus ban đỏ dạng đĩa Ngoài ra, thuốc Fobancort còn được sử dụng trong một số trường hợp không được đề cập bên trên. Người bệnh nên hỏi ý kiến bác sĩ nếu có ý định dùng thuốc với mục đích khác. Chống chỉ định dùng thuốc Fobancort Chống chỉ định sử dụng Fobancort với các trường hợp sau: ♦ Dị ứng, quá mẫn cảm với hoạt chất Fusidic acid hay Betamethasone cũng như các thành phần khác trong thuốc. ♦ Viêm vùng da quanh miệng ♦ Nhiễm trùng da do nhiễm virus và nấm ♦ Mụn trứng cá đỏ, lở loét da ♦ Phụ nữ có thai và đang trong thời gian cho con bú nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thuốc Fobancort để giảm thiểu nguy cơ xuất hiện tác dụng không mong muốn #mintmintonline #thuocdieutri #health