• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

mintmintonline

Hội viên
 • Số nội dung

  102
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About mintmintonline

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Bạn có nhu cầu thăm khám nam khoa do vậy muốn tìm được cho mình địa chỉ khám uy tín. Vậy thì bài viết ngay dưới đây chúng tôi xin được tư vấn kỹ càng đảm bảo giúp bạn biết Khám nam khoa ở đâu tốt nhất tại HCM hiện nay. NÊN KHÁM NAM KHOA Ở ĐÂU TỐT NHẤT 1. Phòng khám nam khoa bác sĩ Hà Văn Hương Nhắc đến khám nam khoa ở đâu tốt nhất TPHCM thì phòng khám của bác sĩ Hà Văn Hương chính là địa chỉ bạn không nên bỏ qua. Đây là địa chỉ phòng khám nhận được đánh giá cao của nhiều bệnh nhân bởi chất lượng dịch vụ. Phòng khám bác sĩ với hơn 30 năm kinh nghiệm sẽ mang đến cho bạn sự an tâm và hài lòng. Địa chỉ: 221 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Phòng khám nam khoa bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng Thêm một địa chỉ khám nam khoa uy tín hiện được nhiều bệnh nhân ở TPHCM an tâm chọn lựa đó là phòng khám của bác sĩ Dũng. Bác sĩ là người có uy tín cùng chuyên môn cao trong vấn đề thăm khám và chữa trị các bệnh lý nam khoa như là xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, suy giảm ham muốn tình dục… Địa chỉ: 39/3 Cư Xá Đô Thành, phường 4, quận 3, Hồ Chí Minh. Khám nam khoa ở đâu là câu hỏi được nhiều nam giới quan tâm 3. Phòng khám bác sĩ Dương Quang Huy Nếu bạn đang không biết nên khám nam khoa ở đâu tốt nhất thì phòng khám của bác sĩ Dương Quang Huy chính là gợi ý kế tiếp dành cho bạn. Bác sĩ chuyên tư vấn cũng như điều trị những vấn đề bao gồm viêm nhiễm ở vùng sinh dục nam, bệnh lây qua đường tình dục, vô sinh nam bởi tinh trùng yếu, viêm nhiễm, tình trạng bất thường ở cơ quan sinh dục nam giới hoặc các chứng rối loạn tình dục… Địa chỉ: 99 Thành Thái, phường 14, quận 10, Hồ Chí Minh. 4. Khám nam khoa tại bệnh viện Từ Dũ Nếu bạn đang tìm địa chỉ bệnh viện nam khoa tốt nhất ở TPHCM thì bệnh viện Từ Dũ chính là địa chỉ tiếp theo dành cho bạn. Địa chỉ khám và điều trị này được đánh giá cao khắp ở TPHCM cũng như miền Nam. Tại đây sẽ khám xét nghiệm sức khỏe tinh trùng, sàng lọc nguyên nhân gây tình trạng vô sinh, điều trị vô sinh hiếm muộn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, tắt dục nam… Địa chỉ: 284 đường Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh. 5. Bệnh viện Bình Dân Nhắc đến bệnh viện nam khoa uy tín ở TPHCM thì bệnh viện Bình Dân cũng là một trong số đó. Bệnh viện được đánh giá cao về chất lượng uy tín cùng quy trình làm việc chuyên nghiệp. Nam giới sẽ được thăm khám và điều trị các tình trạng như là xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, liệt dương… Địa chỉ: Số 408, đường Điện Biên Phủ, phường 11, Quận 10, Hồ Chí Minh. Cần tìm đến địa chỉ khám nam khoa uy tín 6. Bệnh viện Đại học Y dược Địa chỉ bệnh viện nam khoa TP HCM tiếp theo bạn có thể đến thăm khám đó là bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM. Đây chính là địa chỉ bệnh viện khám nam khoa uy tín và được nhiều bệnh nhân tin tưởng chọn lựa. Tại bệnh viện hỗ trợ thăm khám và điều trị các tình trạng như rối loạn xuất tinh, rối loạn cương dương, bệnh lây nhiễm qua đường sinh dục, vô sinh hiếm muộn, phẫu thuật tạo hình dương vật… Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh. 7. Bệnh viện Gia Định Một địa chỉ bệnh viện nam khoa tại TPHCM uy tín nữa đó là bệnh viện Gia Định. Địa chỉ này được đánh giá cao về chất lượng dịch vụ cùng sự tận tình chu đáo của đội ngũ y bác sĩ. Bệnh viện chuyên thực hiện thăm khám điều trị các vấn đề nam khoa như là bệnh tuyến tiền liệt, bệnh đường tiết niệu, bệnh về tinh hoàn, rối loạn cương dương, rối loạn xuất tinh… Địa chỉ: 1 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. 8. Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu Chắc chắn rằng trong danh sách địa chỉ khám nam khoa ở đâu tốt nhất ở HCM không thể nào thiếu được Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu . Đây chính là một trong số những địa chỉ khám và điều trị các bệnh nam khoa với chuyên gia, bác sĩ đã từng đi công tác làm việc ở nhiều bệnh viện lớn khắp trong và ngoài nước. Tại đây còn có công nghệ điều trị tiên tiến và hiện đại với máy móc, thuốc đều được nhập khẩu từ các nước có nền y tế tiên tiến trên thế giới. Đến ngay với phòng khám Hoàn Cầu khi cần thăm khám nam khoa Tại phòng khám vừa thực hiện khám và điều trị các tình trạng như vô sinh hiếm muộn, rối loạn xuất tinh, rối loạn cương dương, dài hẹp bao quy đầu, bệnh tuyến tiền liệt… Đồng thời còn thực hiện khám và điều trị những bệnh lây lan qua đường xã hội như lậu, sùi mào gà, giang mai… Hơn nữa bệnh nhân đến đây thăm khám điều trị còn được bác sĩ tận tình tư vấn hỗ trợ mọi câu hỏi liên quan đến việc khám và điều trị các bệnh lý nam khoa cùng bệnh nhân. Thông tin của người bệnh để không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của họ nên sẽ được bảo mật hoàn toàn và đồng thời mức chi phí công khai minh bạch. Tất cả mang lại môi trường phòng khám nam khoa uy tín chất lượng để bệnh nhân an tâm khám và điều trị tại đây. Địa chỉ: 80-82 Châu Văn Liêm, Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh. Xem thêm: #mintmintonline #dakhoahoancau https://phong-kham-da-khoa-hoan-cau-tphcm.webflow.io/
 2. Ghế tantra là gì và mang lại tác dụng như thế nào? Ghế tantra hay còn gọi là ghế tình yêu là một trong những đồ dùng đáp ứng cho việc thực hiện những tư thế quan hệ mới thú vị. Từ đó mang đến những cảm xúc thăng hoa cho đời sống tình dục, gắn kết tình cảm của các cặp đôi. Hãy cùng tìm hiểu thêm những điều thú vị về chiếc ghế tantra qua bài viết sau nhé! GHẾ TANTRA LÀ GÌ VÀ TÁC DỤNG CỦA GHẾ TÌNH YÊU Ghế tantra là gì ♦ Ghế tantra là một tên gọi khác của ghế tình yêu hay ghế tình nhân, được sử dụng phổ biến ở các nước phương Tây từ nhiều năm nhưng chỉ mới du nhập vào Việt Nam trong thời gian gần đây. Chiếc ghế này xuất hiện tại nhiều khách sạn, nhà nghỉ hay thậm chí là các hộ gia đình nhằm đáp ứng nhu cầu “yêu” của nhiều người. ♦ Ghế tantran là ghế sofa đặc biệt được thiết kế với hình dáng sinh động với những đường cong độc đáo, mới lạ. Loại ghế này thích hợp để ngồi hoặc nằm nghiêng nhằm mục đích hỗ trợ quá trình quan hệ tình dục; giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, tâm lý thoải mái và tình dục thăng hoa. Tác dụng của ghế tantra là gì Theo các chuyên gia tâm lý và chuyên gia về sức khỏe tình dục, ghế tantra mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời, do đó được nhiều người lựa chọn sử dụng trong quan hệ tình dục, trong đó bao gồm những lợi ích sau: ♦ Mang đến cho các cặp đôi nhiều trải nghiệm mới khi quan hệ bằng cách có thể áp dụng nhiều tư thế khác nhau hoặc những tư thế khó. ♦ Giúp ích cho những khỏe người sử dụng, đảm bảo an toàn và giảm thiểu những rủi ro khi quan hệ với những tư thế khó. ♦ Kéo dài thời gian quan hệ và không phải tổn hao nhiều sức lực khi quan hệ. ♦ Tạo không gian quan hệ mới lạ, tránh sự nhàm chán trong tình dục. ♦ Khi quan hệ trên ghế tantra, các cặp tình nhân sẽ lên đỉnh nhanh hơn. ♦ Không gây ảnh hưởng đến xương, đặc biệt là xương chậu khi quan hệ. Ghế tantra là gì và mang lại những tác dụng gì? Với những công dụng trên trong việc tình dục, ghế tantra sẽ giúp các cặp đôi thỏa mãn trong chuyện chăn gối, tình cảm bền chặt và hòa hợp hơn trong cuộc sống vợ chồng. Tuy nhiên, các cặp đôi cũng cần lưu ý là không nên thực hiện những tư thế quan hệ nguy hiểm cho sức khỏe. Ý NGHĨA CỦA GHẾ TÌNH YÊU – GHẾ TANTRA LÀ GÌ? Không chỉ mang đến công dụng tuyệt vời, chiếc ghế tantra còn mang đến nhiều ý nghĩa về mặt tinh thần và sức khỏe cho người sử dụng như: Ý nghĩa về mặt tinh thần ♦ Giúp các cặp đôi có được trải nghiệm mới lạ và thú vị về tình yêu, qua đó gắn kết tình cảm và giúp họ trân trọng lẫn nhau. ♦ Việc hòa hợp về mặt tình dục cũng là một yếu tố quan trọng để tiến đến hôn nhân, đồng thời cũng giúp hôn nhân vững chắc hơn. ♦ Sử dụng ghế tantra và “yêu” theo phong cách tantra sex mang lại cảm giác mới lạ và nóng bỏng cho các cặp đôi, giúp họ mở rộng thêm về khái niệm quan hệ tình dục. Ý nghĩa về mặt sức khỏe ♦ Giúp thực hiện những tư thế quan hệ khó mà không lo những ảnh hưởng về sức khỏe và xương khớp. ♦ Ghế tantra giúp phái nữ đạt được khoái cảm mạnh mẽ, đồng thời điểm G được kích thích nhiều hơn giúp lên đỉnh nhanh hơn. Đối với nam giới, chiếc ghế này giúp họ không mất quá nhiều sức lực nhưng cả hai có những “cuộc yêu” thực sự dai dẳng. ♦ Ngoài ra những tư thế quan hệ trên ghế tantra còn giúp quá trình phóng tinh của nam giới thuận lợi hơn, làm tăng khả năng thụ thai. NHỮNG TƯ THẾ QUAN HỆ TRÊN GHẾ TANTRA GIÚP LÊN ĐỈNH NHANH Có thể áp dụng nhiều tư thế quan hệ khó và mới lạ khi quan hệ trên ghế tình yêu tantra. Dưới đây là một số tư thế quan hệ trên ghế tình yêu được áp dụng phổ biến mà các cặp đôi nên trải nghiệm: Quan hệ với tư thế truyền thống trên ghế tantra giúp tạo sự thoải mái hơn Tư thế quan hệ truyền thống ♦ Là tư thế quan hệ đơn giản nhất và tạo sự thoải mái cho cả 2. Cũng như tư thế quan hệ truyền thống trên giường, khi thực hiện tư thế này trên ghế tantra cũng là nam trên nữ dưới. ♦ Tuy nhiên, quan hệ với tư thế truyền thống trên ghế tình yêu sẽ tạo ra những đường cong quyến rũ, các cặp đôi có thể dễ dàng quan hệ lâu hơn mà không lo bị mỏi tay chân, cảm nhận được nhiều khoái cảm hơn. Thư thế Doggy ♦ Tư thế Doggy là một trong những tư thế quan hệ được nhiều cặp đôi yêu thích, vì tư thế này không chỉ mang đến nhiều kích thích mà còn phù hợp với các cặp đôi có ý định sinh con. ♦ Thực hiện tư thế Doggy trên ghế tantra: Người nữ nằm úp hoặc quỳ gối trên ghế, người nam đứng và đưa “cậu nhỏ” vào âm đạo từ phía sau. Tư thế này sẽ mang đến cho cả hai cảm giác thích thú, tuy nhiên nam giới nên cố gắng kiềm chế cảm xúc để cuộc yêu kéo dài, tránh kích thích quá nhiều dẫn đến xuất tinh sớm. Tư thế ngồi ôm ♦ Ở tư thế ngồi ôm, người nam sẽ ngồi trên ghế trước sau đó người nữ sẽ ngồi lên người của bạn nam và thực hiện bước dạo đầu, với tư thế này thường sẽ che giấu đi biểu cảm gương mặt của cả hai. ♦ Tư thế này giúp nam giới dễ dàng kích thích bạn tình khi thực hiện bước dạo đầu bằng cách hôn môi, hôn cổ và hôn lên vùng ngực; ngoài ra còn có thể hỗ trợ bạn nữ thực hiện quan hệ bằng cách đặt tay lên hông người nữ và phối hợp theo nhịp của người nữ. Tư thế cưỡi ngựa ♦ Với tư thế này, người nam sẽ nằm bên dưới còn người nữ sẽ ngồi bên trên, sau đó từ từ đưa dương vật đi vào âm đạo. Tư thế cưỡi ngựa sẽ giúp nữ giới tự khám phá được điểm G của mình. ♦ Khi quan hệ trên ghế tantra sẽ giúp dễ dàng thực hiện tư thế cưỡi ngựa cả khi ngồi và khi nằm, mang đến cảm giác gần gũi hơn cho cả hai. Tư thế cưỡi ngựa trên ghế tantra sẽ giúp nữ giới tự khám phá điểm G Tư thế cưỡi chéo chân ♦ Tư thế này khá độc đáo, người nữ nằm nghiêng trên ghế tantra, còn người nam sẽ quỳ 1 chân ở phía dưới, chân còn lại bắt chéo qua hông người nữ – chân này sẽ đè lên chân của bạn nữ và tiến hành quan hệ. ♦ Tư thế này giúp cả 2 có những trải nghiệm mới mẻ hơn so với việc liên tục quan hệ bằng những tư thế cũ. Bên cạnh đó còn giúp cô bé và cậu nhỏ cọ xát nhiều hơn, tăng cảm giác kích thích và hưng phấn. Tư thế bập bênh ♦ Là tư thế giúp “cậu nhỏ” xâm nhập vào sâu trong âm đạo nhất khi quan hệ trên ghế tình yêu, do đó rất kích thích nên nam giới bị xuất tinh sớm cần hạn chế quan hệ với tư thế này. ♦ Cách thực hiện tư thế bập bên trên ghế tantra: Người nữ nằm úp hoặc nằm ngửa lên phần đầu cao nhất của ghế, người nam sẽ tiến hành xâm nhập từ phía sau. ♦ Tư thế này tương tự như tư thế Doggy nhưng với phần đầu cao của ghế tantra thì các nàng sẽ như đang chơi bập bênh và giao quyền chủ động cho người nam. Để tăng tính kích thích, nam giới có thể nắm 1 chân hoặc giữ hông nàng để “cậu nhỏ” ra vào mạnh mẽ hơn. NHỮNG VẤN ĐỀ KHI QUAN HỆ TÌNH DỤC VỚI GHẾ TÌNH YÊU Ghế tantra mang lại nhiều lợi ích và tác dụng tuyệt vời trong quan hệ tình dục, tuy nhiên vẫn còn nhiều mặt trái, cụ thể là ⇒ Thích thú, hưng phấn quá độ có thể khiến các cặp đôi lạm dụng tình dục, quan hệ với tần suất cao hoặc quan hệ thô bạo. Từ đó gây tổn thương bộ phận sinh dục và làm tăng nguy cơ mắc bệnh nam khoa/ phụ khoa. ⇒ Đam mê tình dục mạnh mẽ có thể dẫn đến việc phát sinh quan hệ bừa bãi, điều này có thể khiến bạn dễ mắc các bệnh xã hội hơn. Thăm khám ngay nếu xuất hiện biểu hiện bất thường sau khi quan hệ Trong trường hợp quan hệ tình dục quá nhiều và thô bạo, quan hệ và xuất hiện các triệu chứng như: Vùng kín đau rát và chảy máu, có mùi hôi, ngứa ngáy, đau rát khi quan hệ tình dục, đau lưng, đau bụng dưới, tiểu buốt – tiểu rắt… thì hãy đến ngay các cơ sở y tế để thăm khám, xác định nguyên nhân gây bệnh và đưa ra phương án điều trị hiệu quả. Hiện nay, Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu là một trong số những cơ sở y tế uy tín tại TP HCM, chuyên khám và điều trị các bệnh nam khoa, bệnh phụ khoa cũng như bệnh xã hội hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Xem thêm: #mintmintonline #dakhoahoancau https://phong-kham-da-khoa-hoan-cau-tphcm.webflow.io/
 3. Bạn có thể áp dụng những cách chữa tiểu buốt tiểu rắt tại nhà mà chúng tôi giới thiệu dưới đây nếu tình trạng bệnh không quá nghiêm trọng. Trường hợp bệnh diễn biến phức tạp kèm theo các triệu chứng bất thường thì các phương pháp này phải được thực hiện dưới sự giám sát của bác sĩ chuyên khoa. TỔNG HỢP 6 CÁCH CHỮA TIỂU BUỐT TIỂU RẮT TẠI NHÀ ĐƠN GIẢN Một vài mẹo nhỏ đơn giản sau đây được đánh giá là hiệu quả đối với tiểu buốt, tiểu rắt mức độ nhẹ. Bạn có thể tham khảo: 1. Chữa tiểu buốt, tiểu rắt bằng giấm táo Các nghiên cứu chỉ ra rằng, giấm táo chứa hàm lượng axit lactic dồi dào, có công dụng kháng viêm, diệt khuẩn rất tốt. Do đó nhiều người đã sử dụng loại giấm này để cải thiện chứng tiểu buốt, tiểu rắt. Cách làm: + Pha 2 muỗng giấm táo trong 150ml nước ấm + Khuấy cho đều hỗn hợp rồi uống hằng ngày + Sử dụng trong vòng ít nhất 4 tuần để điều trị 2. Dùng trà râu ngô điều trị tiểu buốt, tiểu rắt Chứng tiểu buốt, tiểu rắt được cho là phần lớn gây ra bởi các bệnh lý đường tiết niệu. Trong khi đó trà râu ngô từ lâu đã đóng vai một vị thuốc mang tính bình, tác dụng giải độc cơ thể và lợi tiểu hiệu quả. Cách làm: + Rửa sạch 20g râu ngô khô hoặc tươi, loại bỏ các tạp chất, bụi bẩn + Cho râu ngô đã rửa vào nồi, đun sôi với nước trong khoảng 5 – 10 phút + Uống trà khi còn ấm, nên dùng nhất là sau các bữa ăn, đều đặn mỗi ngày Bạn có thể dùng nước trà này để thay cho nước uống hằng ngày cũng rất tốt cho sức khỏe. 3. Điều trị tiểu buốt, tiểu rắt bằng hạt cây thì là Nếu ở nhà có sẵn hoặc nơi bạn sống có thể dễ dàng mua hạt thì là, hãy sử dụng nó để điều trị chứng tiểu buốt, tiểu rắt. Loại hạt này có thể cải thiện tình trạng nhiễm trùng đường tiết niệu. Cách làm: + Đun sôi 2 cốc nước lọc cùng với 1 muỗng hạt thì là khô, sau đó để nguội + Nước nguội hẳn, dùng thìa nghiền nát hạt, lọc qua vải hoặc rây, bỏ phần bã + Thêm vào hỗn hợp này 1 muỗng mật ong, khuấy đều rồi uống trực tiếp + Mỗi ngày nên uống hỗn hợp khoảng 1 – 2 lần, dùng đều đặn và kiên trì 4. Đậu xanh chữa tiểu buốt, tiểu rắt đơn giản Bài thuốc dân gian điều trị tiểu buốt, tiểu rắt không thể kể thiếu đậu xanh. Loại đậu này có tính mát, tác dụng giải độc, kháng viêm và lợi tiểu, được dùng nhiều trong các phương thuốc đông y. Cách làm: + Rửa sạch 100g đậu xanh còn nguyên vỏ, để cho ráo nước + Rang đậu xanh với lửa nhỏ, cho đến khi hạt đậu bốc khói + Tán nhuyễn đậu xanh thành bột mịn để bắt đầu sử dụng + Mỗi khi dùng, bạn pha 10g bột với ít nước ấm rồi uống + Mỗi ngày dùng 3 lần, bạn nên uống liên tục trong 7 ngày 5. Sử dụng nước ép nam việt quất để tạm biệt tiểu buốt, tiểu rắt Quả nam việt quất được người phương Tây dùng rất phổ biến trong việc điều trị chứng tiểu buốt, tiểu rắt. Quả này có chất chống viêm, chống oxy hóa tốt. Bạn cũng có thể tham khảo để thực hiện tại nhà. Cách làm: + Rửa sạch 50g quả nam việt quất tươi, vớt ra để cho ráo + Cho lượng quả này vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn + Lọc bằng rây hoặc vải để lấy phần nước cốt, bỏ phần bã + Có thể cho thêm một chút muối để tăng vị ngọt tự nhiên + Sử dụng hỗn hợp mỗi ngày để điều trị tiểu buốt, tiểu rắt 6. Chữa tiểu buốt, tiểu rắt tại nhà bằng dầu đinh hương Các nghiên cứu cho thấy dầu đinh hương có tác dụng nổi bật trong việc điều trị các viêm nhiễm nhờ hoạt chất eugenol. Nó giúp kháng viêm, sát khuẩn và là lựa chọn để trị tiểu buốt, tiểu rắt tại nhà. Cách làm: + Chuẩn bị 1 – 2 giọt tinh dầu đinh hương và lá trà xanh đã sấy khô + Cho lá trà xanh vào trong ấm, thêm ít nước sôi, hãm khoảng 5 – 7 phút + Nhỏ vào đó 1 – 2 giọt tinh dầu đinh hương, sau đó hãy khuấy đều + Dùng trà khi còn ấm là hiệu quả tốt nhất, mỗi tuần bệnh nhân uống 2 – 3 lần + Sau 2 tuần, nếu bệnh không thuyên giảm, bạn nên đi khám bác sĩ Bạn nên áp dụng các bài thuốc dân gian tại nhà đối với chứng tiểu buốt, tiểu rắt nhẹ và mới phát hiện. Tuy nhiên một khi triệu chứng bệnh đã nghiêm trọng và sử dụng các biện pháp trên không có hiệu quả, đừng chủ quan! Lúc này, bạn cần đến cơ sở y khoa chuyên nghiệp để khám và điều trị sớm nhất. ĐIỀU TRỊ TIỂU BUỐT, TIỂU RẮT TẠI ĐA KHOA HOÀN CẦU Theo các chuyên gia tại Phòng khám Hoàn Cầu, tiểu buốt – tiểu rắt do một số bệnh lý gây nên. Để điều trị dứt điểm triệu chứng này thì cần tìm ra nguyên nhân chính xác và có phương pháp hiệu quả nhất. Nếu tự ý sử dụng các bài thuốc tại nhà lâu ngày mà bệnh không thuyên giảm hoặc cứ tái diễn, thì rất nguy hiểm. Xem thêm: #mintmintonline #dakhoahoancau https://phong-kham-da-khoa-hoan-cau-tphcm.webflow.io/
 4. Tình trạng đi tiểu nhiều lần trong ngày khiến cho người bệnh cảm thấy bất tiện trong cuộc sống cũng như công việc hằng ngày. Ngoài ra, tình trạng này xuất hiện còn có thể do nguyên nhân xuất phát từ các bệnh lý nghiêm hoặc không phải do bệnh lý. Vì thế, trong bài viết này chúng tôi sẽ chia sẻ đến các nguyên nhân cũng như cách chữa đi tiểu nhiều lần hiệu quả, an toàn mà các bạn có thể tham khảo và thực hiện. NGUYÊN NHÂN GÂY RA TÌNH TRẠNG TIỂU NHIỀU TRONG NGÀY Theo các chuyên gia sức khỏe cho biết, hiện nay có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng tiểu nhiều lần trong ngày. Trong đó có cả các nguyên nhân từ sinh lý bình thường, nhưng cũng có nhiều nguyên nhân xuất phát từ bệnh lý nguy hiểm. Cụ thể: Tiểu nhiều lần do sinh lý Tình trạng đi tiểu nhiều lần xuất phát từ sinh lý (không do bệnh lý) thường là do những vấn đề sau đây: + Do vấn đề tâm lý: Do người bệnh cảm thấy lo lắng, căng thẳng, hồi hộp, lo âu… trong một vấn đề hay hoàn cảnh nào đó sẽ khiến cho dây thần kinh bị kích động, từ đó dẫn tới phản xạ tự nhiều gây ra tình trạng tiểu nhiều lần so với bình thường. + Do uống nhiều nước: Khi cơ thể nạp quá nhiều nước sẽ khiến cho chúng ta đi tiểu nhiều hơn so với bình thường. Vì thế, uống quá nhiều nước thì số lần đi tiểu trong ngày sẽ tăng lên. + Do uống rượu, bia, cà phê nhiều: Khi cơ thể dung nạp nhiều chất cồn, cafein sẽ gây kích thích bàng quang, dẫn tới tình trạng tiểu nhiều lần so với bình thường. + Phụ nữ mang thai: Khi mang thai, thai nhi dần sẽ lớn lên và chèn ép vào bàng quang, khiến cho các bà bầu đi tiểu nhiều lần trong ngày so với bình thường. Tiểu nhiều lần do bệnh lý Dưới đây là một số bệnh lý khiến cho người bệnh luôn cảm thấy buồn tiểu và tiểu nhiều lần trong ngày so với bình thường. Cụ thể: + Bệnh lý về tuyến tiền liệt: Những loại bệnh lý liên quan tới tuyến tiền liệt như viêm tuyến tiền liệt, ư xơ tuyến tiền liệt, ung thư tuyến tiền liệt… Là những bệnh lý khiến cho người bệnh gặp phải tình trạng tiểu liên tục, tiểu nhiều lần, tiểu khó, tiểu gấp… + Bệnh lý về đường tiết niệu: Những bệnh lý như Nhiễm khuẩn đường tiết niệu, viêm bàng quang kẽ, hẹp niệu đạo, ung thư bàng quang, sỏi và các dị vật đường tiết niệu, suy tuyến thượng thận… Một trong những bệnh lý này cũng khiến cho người bệnh phải đi tiểu nhiều lần trong ngày. Ngoài ra, bệnh còn gây ra tình trạng chảy máu, sụt cân, tiêu chảy hay hạ đường huyết. + Bệnh lý về nội tiết: Đái tháo đường, đái tháo nhạt… bệnh lý này khiến cho người bệnh luôn cảm thấy khát nước, da khô, sụt cân và đi tiểu nhiều lần. TÁC HẠI CỦA TÌNH TRẠNG ĐI TIỂU NHIỀU LẦN Tình trạng đi tiểu nhiều lần trong ngày, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ khiến cho người bệnh gặp nhiều bất tiện trong cuộc sống. Nguy hiểm hơn có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của người bệnh. Cụ thể: Tiểu tiện mất kiểm soát Tình trạng tiểu nhiều lần kéo dài lâu ngày sẽ khiến cho người bệnh bị mất kiểm soát, són tiểu khi căng thẳng, cười, hắt xì hay bưng bê đồ nặng. Khiến người bệnh luôn cảm giác buồn tiểu dù không còn nước tiểu. Đau buốt niệu đạo Tiểu nhiều lần kèm theo tiểu rắt khiến cho người bệnh cảm thấy nóng rát khi đi tiểu, người bệnh luôn cảm thấy căng thẳng, đau vùng thắt lưng, bụng khi mỗi lần gần tiểu xong. Đau khi quan hệ Đây được đánh giá do tình trạng đi tiểu nhiều xuất phát từ nguyên nhân bị bệnh viêm bàng quang kẽ, nhất là ở nữ giới. Khiến cho người bệnh luôn cảm thấy đau ở bụng dưới ngay cả khi không đi tiểu và khi quan hệ tình dục. Nguy cơ mắc bệnh nguy hiểm Tiểu nhiều lần cũng chính là dấu hiệu, nguy cơ tiềm ẩn của các bệnh lý liên quan tới bàng quang, niệu đạo, đường tiết niệu… Và nếu không được điều trị sớm, đây sẽ là tiền đề cho các bệnh lý khác hình thành như: Tiểu đường, suy thận, thần kinh bàng quang, ư bướu…. CÁCH CHỮA ĐI TIỂU NHIỀU LẦN HIỆU QUẢ Điều trị tiểu nhiều lần bằng cách dân gian Khi gặp phải tình trạng đi tiểu nhiều lần, người bệnh có thể áp dụng các phương pháp dân gian mà chúng tôi chia sẻ sau đây để điều trị: ♦ Sử dụng giá đỗ xanh: Giá đỗ xanh có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, kháng khuẩn và chống viêm rất hiệu quả. Người bệnh có thể bổ sung thêm nhiều giá đỗ xanh trong thực đơn hằng ngày để loại bỏ tình trạng đi tiểu nhiều lần. ♦ Sử dụng râu ngô: Râu ngô là một loại thảo dược tự nhiên, có tác dụng điều trị bệnh thận, viêm bàng quang… Người bệnh có thể sử dụng râu ngô kết hợp với kim tiền thảo nấu lấy nước uống hằng ngày. ♦ Sử dụng đậu đỏ: Người bệnh sử dụng đậu đỏ và mề gà ninh cho chín nhừ và sau ăn ngày hàng sẽ giúp tình trạng đi tiểu nhiều lần thuyên giảm. ♦ Dùng câu kỷ tử: Là một loại thảo dược giúp tráng dương, bổ thận, trị đi tiểu nhiều lần hiệu quả. Người bệnh sử dụng câu kỷ tử đun nước dùng ngày 2 lần, sử dụng liên tục từ 2-3 ngày sẽ có hiệu quả. Tuy nhiên, những phương pháp trên không thể điều trị dứt điểm nguyên nhân gây tiểu nhiều lần do bệnh lý, mức độ bệnh nặng. Vì thế người bệnh cần đến các cơ sở y tế uy tín để được bác sĩ hỗ trợ và điều trị bệnh dứt điểm. Điều trị tiểu nhiều lần bằng phương pháp hiện đại Đối với những phương pháp dân gian đòi hỏi người bệnh phải kiên trì và thực hiện đều đặn trong thời gian dài. Vì thế, khi muốn cải thiện bệnh nhanh chóng, người bệnh nên tiến hành thăm khám để được bác sĩ chỉ định các phương pháp điều trị tiên tiến và hiện đại hiện nay. Cụ thể: ♦ Điều trị bằng thuốc: Đây là phương pháp áp dụng cho tình trạng bệnh ở mức độ nhẹ. Bác sĩ sẽ tiến hành kê các đơn thuốc kháng sinh, thuốc tiêu viêm, thuốc bôi để người bệnh sử dụng tại nhà. Đồng thời tư vấn chế độ ăn uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp loại bỏ bệnh hiệu quả. ♦ Phương pháp CRS tiên tiến: Đây là những phương pháp được áp dụng cho những tình trạng bệnh ở mức nặng và thuốc không mang lại hiệu quả như mong muốn. Khi nguyên nhân gây ra tiểu nhiều lần là do bệnh viêm đường tiết niệu, viêm bàng quang bác sĩ sẽ áp dụng phương pháp CRS trong quá trình điều trị (tức là dùng thuốc đặc trị kết hợp chiếu sóng viba hồng quang, sóng ngắn, sóng không gian để điều trị). Đây là phương pháp hiện đại, giúp loại bỏ dứt điểm tác nhân gây ra tình trạng tiểu nhiều lần vô cùng hiệu quả, không gây tác dụng phụ, nhanh chóng và an toàn. Chữa đi tiểu nhiều lần ở đâu uy tín? Hiện nay, Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu là địa chỉ y tế uy tín, chất lượng và được đánh giá cao trong việc khám và điều trị tình trạng đi tiểu nhiều lần mà người bệnh hoàn toàn có thể tin tưởng lựa chọn. Xem thêm: #mintmintonline #dakhoahoancau https://phong-kham-da-khoa-hoan-cau-tphcm.webflow.io/
 5. Địa chỉ các phòng khám phụ khoa quận Tân Bình uy tín là quan tâm chung của các chị em đang sống ở khu vực này cũng như địa bàn lân cận. Bởi vì hiện nay do các cơ sở y tế mọc lên ngày càng nhiều nên để tìm được địa chỉ khám sản phụ khoa tốt không hề dễ dàng. Vì thế, chúng tôi xin gợi ý một số phòng khám sản phụ khoa uy tín ở Tân Bình mà các chị em không nên bỏ qua. LÝ DO NÊN KHÁM PHỤ KHOA TẠI NHỮNG ĐỊA CHỈ Y TẾ UY TÍN Đối với nữ giới, việc chăm sóc sức khỏe sinh sản và thường xuyên khám phụ khoa tổng quát định kỳ là việc làm rất cần thiết để bảo vệ sức khỏe của bản thân, cũng như có biện pháp phòng tránh và điều trị kịp thời. Khi có nhu cầu khám phụ khoa, các chị em nên lựa chọn địa chỉ y tế uy tín là vì: ♦ Được bác sĩ có chuyên môn cao trực tiếp thực hiện khám chữa bệnh. ♦ Dưới sự hỗ trợ của máy móc hiện đại giúp chẩn đoán chính xác bệnh. ♦ Điều trị các bệnh phụ khoa bằng các phương pháp tiên tiến, mang lại hiệu quả cao và nhanh chóng. ♦ Được hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe, giúp bảo vệ cơ thể và phòng tránh các bệnh phụ khoa. ĐỊA CHỈ CÁC PHÒNG KHÁM PHỤ KHOA QUẬN TÂN BÌNH UY TÍN Hiện nay, trên địa bàn TPHCM nói chung và quận Tân Bình nói riêng có nhiều cơ sở khám chữa bệnh phụ khoa gây khó khăn cho việc tìm kiếm địa chỉ uy tín, chất lượng. Do đó, nếu có nhu cầu khám – điều trị bệnh phụ khoa, nữ giới có thể lựa chọn một trong những phòng khám sau: Phòng khám phụ khoa quận Tân Bình – BSCKII Hồ Kỳ Thu Nguyệt Địa chỉ: Số 159/28/11 đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM Giờ làm viêc: Thứ Hai – Chủ Nhật từ 17h00 – 20h00 ♦ BSCKII Hồ Kỳ Thu Nguyệt hiện đang công tác tại Bệnh Viện Từ Dũ, đảm nhiệm vị trí trưởng khoa Hậu sản. Bác sĩ có hơn 25 năm kinh nghiệm, chuyên môn cao, nhiệt tình và thấu hiểu tâm lý bệnh nhân nên được các chị em đánh giá cao. Phòng khám phụ khoa quận Tân Bình – BSCKII Hồ Kỳ Thu Nguyệt ♦ Phòng khám của bác sĩ tại quận Tân Bình được trang bị các thiết bị hiện đại để phục vụ công tác thăm khám và điều trị bệnh; phòng chờ rộng rãi và thoáng mát; thái độ làm việc nhiệt tình và chu đáo với bệnh nhân. ♦ Các dịch vụ phòng khám cung cấp: Khám sản phụ khoa, siêu âm thai, đặt que tránh thai, tầm soát ung thư cổ tử cung, hỗ trợ điều trị hiếm muộn vô sinh… Phòng khám phụ khoa quận Tân Bình – BSCKII Bùi Thanh Vân Địa chỉ: 1068/18 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TPHCM Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu: 17h30 – 20h30; Thứ Bảy: 07h00 – 10h30 ♦ BSCKII Bùi Thanh Vân hiện đang công tác tại bệnh Từ Dũ, đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Trưởng khoa chăm sóc Tiền sản và có nhiều kinh nghiệm khám chữa bệnh nên bác sĩ được nhiều chị em phụ nữ tin tưởng. ♦ Ngoài làm việc tại bệnh viện, Bác sĩ Vân còn trực tiếp khám chữa bệnh tại phòng khám tư trên địa bàn quận Tân Bình. Phòng khám được trang bị máy móc hiện đại để hỗ trợ tối ưu cho quá trình khám và điều trị bệnh; phục vụ bệnh nhân với tiêu chí ân cần, nhiệt tình và tận tâm. ♦ Các dịch vụ tại phòng khám: tầm soát ung thư vú và ung thư cổ tử cung, soi cổ tử cung, khám thai định kỳ, siêu âm thai, đo tim thai, chăm sóc mẹ và bé sau sinh… Phòng khám phụ khoa quận Tân Bình – Ths, Bác sĩ Huỳnh Thanh Phương Thảo Địa chỉ: Đường Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 16h00 – 20h00; Thứ Bảy từ 08h00 – 11h00 ♦ Thạc sĩ – Bác sĩ Huỳnh Thanh Phương Thảo hiện công tác tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh – bệnh viện Từ Dũ. Bên cạnh đó, bác sĩ còn làm việc ngoài giờ tại phòng khám ở quận Tân Bình – đây là địa chỉ khám sản phụ khoa uy tín tại Tân Bình được nhiều chị em tin tưởng. ♦ Phòng khám chuyên khám và điều trị các bệnh sản phụ khoa, siêu âm tầm soát thai kỳ, điều trị hiếm muộn, thực hiện kế hoạch hóa gia đình… Phòng khám phụ khoa quận Tân Bình – Ths, Bác sĩ Huỳnh Thanh Phương Thảo Phòng khám phụ khoa quận Tân Bình – BSCKII Nguyễn Thị Minh Tuyết Địa chỉ: Số 53 Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TPHCM Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 17h00 – 21h00 ♦ BSCKII Nguyễn Thị Minh Tuyết công tác tại Bệnh viện Từ Dũ, từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng như: Phó Trưởng khoa/ Trưởng khoa Hậu sản, Phụ Khoa và khoa Cấp cứu. ♦ Bác sĩ có khám chữa bệnh ngoài giờ tại phòng khám trên địa bàn quận Tân Bình với chuyên môn là khám phụ khoa, siêu âm, khám dưỡng thai, tầm soát ung thư. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề, chuyên môn cao và sự tận tâm trong công việc bác sĩ được nhiều chị em tin tưởng lựa chọn. ♦ Các dịch vụ phòng khám cung cấp: Chăm sóc mẹ và bé sau sinh, chụp nhũ ảnh, đốt điện cổ tử cung, soi cổ tử cung, tầm soát ung thư vú và ung thư cổ tử cung, khám thai định kỳ, siêu âm thai, đo tim thai, khám tư vấn và điều trị vô sinh, soi cổ tử cung. Phòng khám phụ khoa quận Tân Bình – BSCKI Dương Thị Thu Hải Địa chỉ: Số 7/34 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Bảy từ 17h00 – 20h00 ♦ BSCKI Dương Thị Thu Hải hiện đang công tác tại Bệnh viện Phụ sản MeKong với hơn 10 năm kinh nghiệm khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, bác sĩ còn làm việc tại phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm – BSCKI Dương Thị Thu Hải, phòng khám luôn mang đến dịch vụ y tế chất lượng cao và sự chăm sóc tận tình dành cho bệnh nhân. ♦ Các dịch vụ phòng khám cung cấp: Đặt que tránh thai, cấy que tránh thai, khám sản phụ khoa, siêu âm thai, điều trị hiếm muộn… PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU Bên cạnh những địa chỉ phòng khám phụ khoa quận Tân Bình kể trên, các chị em khi có nhu cầu khám phụ khoa cũng có thể đến Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu. Mặc dù phòng khám tọa lạc tại Quận 5 không thuộc địa bàn quận Tân Bình, nhưng với giao thông thuận lợi, dễ di chuyển, vị trí dễ tìm nên các chị em sẽ không phải mất nhiều thời gian khi đến khám tại đây. Xem thêm: #mintmintonline #dakhoahoancau https://phong-kham-da-khoa-hoan-cau-tphcm.webflow.io/
 6. Không quá khó để bạn tìm được địa chỉ khám phụ khoa ở tphcm. Bởi có đến hàng trăm bệnh viện, phòng khám và các cơ sở y tế tại địa bàn này. Tuy nhiên, không phải tất cả trong số đó đều đảm bảo chất lượng, an toàn tối đa. Đó cũng là lý do bạn nên xem ngay các thông tin hữu ích dưới đây. VÌ SAO CHỊ EM NÊN THƯỜNG XUYÊN KHÁM PHỤ KHOA? Tỉ lệ chị em mắc các bệnh phụ khoa đang có xu hướng tăng theo từng năm. Nguyên nhân là do họ thường chủ quan với các biểu hiện bất thường ở vùng kín. Đồng thời, họ chỉ chọn thay đổi cách vệ sinh, ăn mặc hoặc các mẹo dân gian thay vì thăm khám định kỳ. Thực tế, theo thống kê của ngành y tế, có đến 90% chị em phụ nữ đã từng mắc các bệnh phụ khoa ít nhất một lần. Trong đó phải kể đến các bệnh lý như: viêm âm đạo, viêm tắc vòi trứng, ung thư cổ tử cung, u nang buồng trứng, polyp cổ tử cung,… Vì thế, các bác sĩ thường khuyến cáo chị em nên khám phụ khoa định kỳ để có thể kiểm tra sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, sẽ phát hiện sớm các bệnh lý phụ khoa nguy hiểm ngay ở giai đoạn đầu để có hướng điều trị phù hợp nhất. KHI NÀO CHỊ EM CẦN KHÁM PHỤ KHOA? Ngoài việc thăm khám phụ khoa định kỳ, chị em cũng nên chủ động đến cơ sở y tế để kiểm tra khi có các biểu hiện bất thường ở vùng kín như: Khí hư bất thường Khí hư của chị em thường sẽ có màu như lòng trắng trứng gà, không màu, không mùi hoặc có mùi nhẹ. Tuy nhiên, nếu bạn phát hiện khí hư của mình có các màu sắc bất thường như: trắng đục, vàng, xanh, lẫn máu,… Ngoài ra, nếu khí hư có dạng vón cục, sủi bọt, trắng như bã đậu,… thì bạn nên thăm khám càng sớm càng tốt. Bởi đó có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh lý vùng kín như viêm âm đạo, viêm tử cung, việm niệu đạo,… Rối loạn kinh nguyệt thường xuyên Nếu như bạn chỉ bị chậm kinh hoặc sớm kinh hơn so với bình thường một vài ngày thì không đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu tình trạng này lặp đi lặp lại với thời gian dài hơn thì bạn không nên chủ quan. Bởi tình trạng rối loạn kinh nguyệt có thể là do lạc nội mạc tử cung, mang thai, polyp tử cung,… Vùng kín đau rát, ngứa ngáy Vùng kín đau rát, ngứa ngáy đôi khi không phải là do dị ứng với xà phòng tắm hay vệ sinh kém mà nó có thể là dấu hiệu nhận biết của các bệnh viêm nhiễm, bệnh xã hội, viêm niệu đạo,… Vì thế, chị em nên thăm khám ngay để biết nguyên nhân cũng như mức độ bệnh lý của mình. Âm đạo ra máu bất thường Âm đạo ra máu bất thường nhưng không phải trong chu kỳ kinh thì bạn đừng nên chủ quan. Bởi đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang mắc nhiều bệnh lý viêm nhiễm vùng kín khác nhau do các loại vi khuẩn/ virus tấn công. Rối loạn tiểu tiện Bạn không nên phớt lờ với tình trạng tiểu rát, tiểu buốt, tiểu ra máu, tiểu liên tục, nước tiểu lẫn mủ,… Vì đó là những dấu hiệu cho thấy bạn đang mắc một số bệnh lý vùng kín như: lậu, sùi mào gà, viêm phụ khoa, viêm đường tiết niệu,…. ĐỊA CHỈ KHÁM PHỤ KHOA Ở TP HCM TỐT NHẤT Cách để bạn có thể kiểm soát được tình trạng sức khỏe vùng kín của mình đó chính là thăm khám phụ khoa định kỳ hoặc khám khi phát hiện ra các dấu hiện bất thường. Tuy nhiên, bạn nên chọn cho mình những cơ sở y tế/ phòng khám uy tín để có được kết quả chẩn đoán chính xác và hướng điều trị tốt nhất, bạn có thể đến thăm khám ở Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu TPHCM , quận 5 , Châu Văn Liêm. Xem thêm: #mintmintonline #dakhoahoancau https://phong-kham-da-khoa-hoan-cau-tphcm.webflow.io/
 7. Syphilis là gì? Đây là câu hỏi được đặt ra của không ít người mỗi khi được nhắc đến thuật ngữ này. Để giải đáp được câu hỏi đó, bài viết sau đây sẽ cung cấp các thông tin có liên quan cũng như đưa ra các phương pháp xét nghiệm Syphilis hiện nay. TÌM HIỂU VỀ XÉT NGHIỆM SYPHILIS Syphilis là gì? Syphilis là một tên gọi khác của bệnh giang mai, một bệnh nhiễm trùng do xoắn khuẩn Treponema pallidum lây lan qua đường tình dục. Ban đầu, bệnh xuất hiện bởi một vết loét không đau, hay còn gọi là săng giang mai. Vết loét này thường xuất hiện ở bộ phận sinh dục, miệng hoặc trực tràng. Bệnh giang mai có thể lây từ người sang người thông qua tiếp xúc niêm mạc hoặc da với vết loét này. Khi nhiễm xoắn khuẩn Treponema pallidum lần đầu, nó có thể chưa hoạt động trong cơ thể người trong khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, nếu điều trị kịp thời có thể được chữa khỏi. Ngược lại, nếu chủ quan và không tiến hành xét nghiệm, điều trị, bệnh có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Ảnh hưởng đến các bộ phận quan trọng, đặc biệt là não, tim, các cơ quan khác, thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng người bệnh. Syphilis ban đầu xuất hiện các nốt săng giang mai Xét nghiệm Syphilis là gì? Để có thể chẩn đoán và sàng lọc chính xác bệnh giang mai ở người, các bác sĩ sẽ tiến hành xét nghiệm Syphilis. Đây là một phương pháp giúp phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh để có thể đưa ra phương pháp điều trị phù hợp, hiệu quả. Bởi bệnh giang mai có đặc điểm là thời gian ủ bệnh lâu, khoảng 3 – 90 ngày và sau đó bệnh nhân mới xuất hiện một số triệu chứng. Trong khoảng từ 14 – 42 ngày, bệnh nhân sẽ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của bệnh. Các bác sĩ cho rằng đây là thời điểm hợp lý nhất để tiến hành xét nghiệm Syphilis. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cũng như khi nghi ngờ mình mắc bệnh, bạn cũng có thể làm xét nghiệm ngay cả khi chưa xuât hiện triệu chứng. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy rằng xét nghiệm trong thời điểm này có thể cho kết quả không chính xác, đó là dương tính giả hoặc âm tính giả. Do đó, để đảm bảo chính xác, thời gian tốt nhất để xét nghiệm là từ 2 – 6 tuần. Xoắn khuẩn Treponema pallidum gây bệnh giang mai XÉT NGHIỆM SYPHILIS Ở ĐÂU TỐT? Xét nghiệm Syphilis giúp chẩn đoán và đưa ra kết luận một người có bị bệnh giang mai hay không. Việc phát hiện sớm sẽ đưa ra biện pháp điều trị kịp thời, phù hợp đối với từng bệnh nhân. Để làm xét nghiệm Syphilis cho kết quả chính xác nhất, cần tiến hành vào thời điểm bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, cụ thể là từ 2 – 6 tuần kể từ khi mắc xoắn khuẩn Treponema pallidum. Các phương pháp xét nghiệm Syphilis ♦ Xét nghiệm sàng lọc RPR: Bằng cách lấy máu của người bệnh, sau đó tiến hành xét nghiệm tìm kháng thể chống lại sự xâm nhập của xoắn khuẩn Treponema pallidum. Thông qua phương pháp xét nghiệm này, bác sĩ bước đầu có thể kết luận được khả năng mắc bệnh là cao hay thấp. Sau đó sẽ tiến hành các phương pháp xét nghiệm tiếp theo để kết luận chính xác khả năng mắc bệnh. ♦ Xét nghiệm ngưng kết hồng cầu TPHA: + Xét nghiệm TPHA định tính: Là phương pháp xét nghiệm nhằm nhận biết sự tồn tại của xoắn khuẩn giang mai trong người bệnh. Kết quả âm tính cho thấy không mắc bệnh hoặc âm tính giả. Và ngược lại, kết quả dương tính là khả năng mắc bệnh tương đối cao. + Xét nghiệm TPHA định lượng: Phương pháp này được tiến hành phức tạp hơn so với xét nghiệm định tính. Việc định lượng nồng độ xoắn khuẩn giang mai sẽ đưa ra kết quả chính xác hơn. Mục đích của phương pháp này đó là thực hiện các phản ứng dương tính với vi khuẩn ở nồng độ cao hay thấp. Phương pháp xét nghiệm Syphilis thông qua máu Xét nghiệm Syphilis ở đâu uy tín, chất lượng? Những người đang nghi ngờ mình bị bệnh giang mai hoặc bản thân đang mắc bệnh cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa để xét nghiệm, điều trị kịp thời. Nếu không sẽ để lại các biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí là tính mạng. Trong đó, Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu là một cơ sở y tế xét nghiệm và điều trị bệnh xã hội uy tín, chất lượng Xem thêm: https://phong-kham-da-khoa-hoan-cau-tphcm.webflow.io/ #mintmintonline #dakhoahoancau
 8. TPHA là gì và cách tiến hành, đọc kết quả ra sao chính là thắc mắc được nhiều người đặt ra. Đặc biệt đối với những người đang nghi ngờ bản thân mắc bệnh giang mai cần phải tiến hành phương pháp này. Bài viết sau đây sẽ cung cấp đến các bạn những thông tin cần biết về TPHA.NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH GIANG MAITrước khi biết về phương pháp TPHA là gì, đầu tiên chúng ta cần nắm rõ được bệnh giang mai do nguyên nhân nào gây ra. Xoắn khuẩn Treponema Pallidum chính là nguyên nhân gây ra bệnh giang mai. Chúng có kích thước rất nhỏ, muốn nhìn thấy cần phải quan sát dưới kính hiển vi.Tìm hiểu về phương pháp xét nghiệm TPHARất khó để nuôi cấy xoắn khuẩn trong môi trường nhân tạo. Khi ra khỏi cơ thể động vật chúng sẽ khó có thể tồn tại ở môi trường bên ngoài. Khi ở trong cơ thể con người, chúng có thể sống qua nhiều năm và gây bệnh trong suốt khoảng thời gian này.TPHA LÀ GÌ? CÓ NHỮNG PHƯƠNG PHÁP TPHA NÀO?Đây là phương pháp xét nghiệm giúp chẩn đoán chính xác bệnh giang mai một cách nhanh chóng. TPHA được thực hiện bằng phương pháp ngưng kết hồng cầu được gắn kháng nguyên xoắn khuẩn giang mai cho tiếp xúc với huyết thanh người nghi ngờ đang mắc bệnh.Khi phát hiện phản ứng ngưng kết có thể phát hiện kháng thể xoắn khuẩn giang mai trong huyết thanh, dịch não tủy của người bệnh. Sử dụng phương pháp này sẽ phát hiện được xoắn khuẩn có trong cơ thể ở bất kỳ giai đoạn nào của bệnh. Sau khi biết được TPHA là gì, dưới đây là 2 phương pháp xét nghiệm ngưng kết hồng cầu:TPHA có mấy phương pháp xét nghiệm?Phương pháp xét nghiệm TPHA định tínhĐây là phương pháp có thể phát hiện được xoắn khuẩn giang mai có mặt trong huyết thanh của bệnh nhân. Dưới đây là cách tiến hành để các bạn tham khảo và hiểu rõ hơn xét nghiệm TPHA là gì:♦ Bước 1: Sinh phẩm xét nghiệm bảo quản ở nhiệt độ từ 25 – 30 độ C, pha loãng huyết thanh với tỷ lệ 1/20 và cho vào ba ống nghiệm. Sau đó đánh dấu theo thứ tự 1, 2, 3.♦ Bước 2: Tiến hành nhỏ giọt control cell tế bào không gắn kháng nguyên vô ống nghiệm thứ 2, nồng độ pha loãng là 1/80.♦ Bước 3: Tiếp tục nhỏ test cell của dung dịch có chứa tế bào kháng nguyên vào ống nghiệm thứ 3, nồng độ pha loãng là 1/80.♦ Bước 4: Dùng máy phân tích để rung hoặc có thể lắc nhẹ phiến nhẹ ở tốc độ đều đặn trong 5 phút.♦ Bước 5: Đậy khay trong vòng 45 – 60 phút ở nhiệt độ phòng để chờ đợi kết quả.Sau khi đã tiến hành xong các bước trên, tiếp theo là cách đọc kết quả. Hãy đặt mẫu thử trên một phiến nhựa bằng phẳng, để dưới ánh sáng trực tiếp để nhận ra sự ngưng kết của các mẫu thử, so sánh đối với mẫu âm tính và dương tính. Kết quả âm tính là tế bào sẽ lắng xuống thành nút đỏ. Kết quả dương tính sẽ cho thấy dung dịch tế bào hòa tan đồng nhất.Phương pháp TPHA là gì và cách tiến hành ra sao?Phương pháp xét nghiệm TPHA định lượngĐây là phương pháp xét nghiệm được tiến hành bằng cách xác định sự có mặt của kháng thể kháng lại xoắn khuẩn giang mai trong cơ thể. Có thể chỉ định xét nghiệm tiếp theo khi bệnh nhân đã dương tính sau khi dùng phương pháp TPHA định tính. Điều này nhằm để xác định hiệu giá kháng thể kháng xoắn khuẩn giang mai trong máu của bệnh nhân, theo dõi kết quả điều trị. Cách tiến hành cụ thể như sau:♦ Bước 1: Pha loãng huyết thanh với tỷ lệ 1/20, tổng cộng 190 giọt dung dịch pha loãng cùng với 10 giọt huyết thanh.♦ Bước 2: Tiến hành nhỏ 25 giọt huyết thanh đã pha loãng vào ống nghiệm thứ 4 – 10.♦ Bước 3: Nhỏ tiếp tục 25 giọt huyết thanh đã pha loãng vào ống nghiệm thứ 2 và 3.♦ Bước 4: Nhỏ thêm 25 giọt đã pha loãng vào ống nghiệm thứ 4, cứ như vậy đến ống nghiệm thứ 10.♦ Bước 5: Khi test cell và control cell được bao phủ hoàn toàn, hãy cho thêm 75 giọt control cell vào ống nghiệm thứ 2.♦ Bước 6: Hãy gõ nhẹ tấm vi lọc giúp cho hỗn hợp được trộn đều với nhau. Tiếp tục lắc nhẹ và để ở nhiệt độ phòng. Để khoảng 45 phút sau mới đọc kết quả.Kết quả TPHA định lượng có thể bị sai sót bởi một số lý do khác nhau. Do vậy, hãy lựa chọn địa chỉ uy tín để tiến hành xét nghiệm, nhằm kết quả được chính xác hơn.Phương pháp xét nghiệm TPHA định lượngXÉT NGHIỆM TPHA Ở ĐÂU UY TÍN, CHẤT LƯỢNG?Tại TP.HCM, những người đang nghi ngờ mình bị mắc bệnh giang mai có thể đến Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu để được tiến hành xét nghiệm.Xem thêm:#mintmintonline #dakhoahoancauhttps://phong-kham-da-khoa-hoan-cau-tphcm.webflow.io/
 9. Viêm niệu đạo là một bệnh lý phổ biến mà bất kể nam hay nữ đều có thể mắc phải. Những người mắc bệnh này sẽ bị ảnh hưởng đến quá trình bài xuất nước tiểu, dẫn đến tình trạng tiểu buốt, tiểu rát. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến bệnh lý trên, hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây của Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu nhé.TÌM HIỂU VỀ BỆNH VIÊM NIỆU ĐẠOViêm niệu đạo là gì?Bệnh lý này xảy ra do tình trạng viêm ống dẫn tiểu, nguyên nhân bởi vi khuẩn độc lực cao gây ra hoặc cũng có thể do hệ miễn dịch bị suy yếu, tạo điều kiện cho các vi khuẩn phát triển. Ở nam giới, niệu đạo ngoài là ống dẫn tiểu từ bàng quang ra còn là đường để dẫn tinh dịch ra bên ngoài. Vì thế, bị viêm tại vị trí này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng, lâu dài có thể dẫn đến vô sinh.Bệnh lý viêm niệu đạo do vi khuẩnNguyên nhân và triệu chứng► Nguyên nhân của viêm niệu đạo được xác định dựa vào 2 tác nhân chính dưới đây:♦ Gây viêm do lậu cầu (GU): Các loại vi khuẩn trong nhóm này là vi khuẩn lậu, gram âm và nội bào. Chúng gây ra 10% bệnh nhân ở nam giới và 50% đối với bệnh lý viêm cổ tử cung ở phụ nữ.♦ Gây viêm không do lậu cầu: Trong nguyên nhân này, các vi khuẩn gây ra tình trạng viêm đó là Urealyticum Ureaplasma, loài Mycoplasma, nấm men, virus HSV, Chlamydia Trachomatis 50%, Trichomonas Vaginalis, Adenovirus.► Về triệu chứng, bên cạnh tình trạng tiểu đau, tiểu buốt, khó đi tiểu, bệnh nhân còn xuất hiện một số dấu hiệu sau:♦ Xuất hiện dịch niệu đạo ở cả nam và nữ giới. Loại dịch nhầy này có thể làm tắc lỗ niệu đạo, ảnh hưởng đến quá trình tiểu tiện.♦ Sưng đỏ đầu dương vật, ngứa niệu đạo♦ Các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh► Viêm niệu đạo còn do nguyên nhân từ các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục (STDs). Một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh đó là:♦ Quan hệ với nhiều người, có nhiều bạn tình cũng là nguyên nhân dễ mắc các bệnh STDs.♦ Người đã từng quan hệ với bệnh nhân bị nhiễm trùng đường tiểu.♦ Đàn ông đồng tính và có sở thích tình dục khác thường có nguy cơ cao bị mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục.Triệu chứng điển hình của viêm niệu đạoCÁC PHƯƠNG PHÁP XÉT NGHIỆM VÀ ĐIỀU TRỊXét nghiệm chẩn đoán viêm niệu đạoCó nhiều cách để bác sĩ có thể chẩn đoán bệnh, thông thường sẽ khám sức khỏe và xét nghiệm dịch nhầy ở niệu đạo. Kiểm tra kỹ khu vực niệu đạo khi xuất hiện triệu chứng phát ban hay bị hẹp niệu đạo. Ngoài ra, nền y học hiện đại ngày nay đã chẩn đoán được vi khuẩn gây viêm đường tiểu, có độ nhạy và chính xác cao. Bên cạnh đó, bác sĩ cũng có thể tiến hành các xét nghiệm sau để chẩn đoán bệnh:♦ Truy tìm xem có xuất hiện các vết loét, viêm trên da hay không để xác định các bệnh lây truyền qua đường tình dục như giang mai, HPV, HSV,…♦ Xét nghiệm bệnh lậu thông qua nước tiểu để xác định sự hiện diện của vi khuẩn Neisseria Gonorrhoeae.Có những cách điều trị bệnh nào?Hiện nay, sử dụng thuốc kháng sinh là phương pháp điều trị phổ biến bệnh viêm niệu đạo. Tuy nhiên, các xét nghiệm nhằm xác định chính xác loại vi khuẩn gây bệnh không thể xảy ra. Do đó, bác sĩ sẽ chỉ định một hoặc nhiều loại kháng sinh khác nhau để điều trị viêm đó là Ceftriaxone; Azithromycin hoặc liều cao Doxycycline, Erythromycins, Tetracycline.Các vi khuẩn gây nên bệnh lý viêm ở niệu đạo có thể bị tiêu diệt khi dùng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên, nhằm mang đến quá trình điều trị bệnh đạt hiệu quả, bệnh nhân cần phải tuân thủ theo đúng chỉ định của bác sĩ. Trong thời gian dùng thuốc điều trị, bệnh nhân không nên quan hệ tình dục bằng bất kỳ đường nào trong 1 tuần.Nếu sử dụng thuốc không đủ liều chỉ định từ bác sĩ hoặc tiến hành quan hệ tình dục không an toàn trong thời gian điều trị sẽ có khả năng tái phát cao. Lúc này người bệnh có thể lây nhiễm vi khuẩn sang cho bạn tình.Thuốc kháng sinh được dùng để điều trị bệnhPhòng khám phụ khoa, nam khoa uy tín tại TP.HCMNổi tiếng trong xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý nam khoa, phụ khoa, Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu đến nay đã nhận được sự tin tưởng từ nhiều bệnh nhân. Với mong muốn mang đến cho người bệnh sự hài lòng tuyệt đối, đội ngũ y bác sĩ không ngừng nâng cao, rèn luyện khả năng chuyên môn để đáp ứng được điều này.Xem thêm:https://topvn.webflow.io/bai-viet/phong-kham-da-khoa-hoan-cau
 10. ó rất nhiều người nghĩ rằng bệnh lý viêm niệu đạo chỉ xuất hiện ở nam giới chứ không xuất hiện ở phụ nữ. Tuy nhiên quan niệm này hoàn toàn không đúng vì thực tế bệnh niệu đạo nữ vẫn xảy ra. Vậy bị Viêm niệu đạo nữ có triệu chứng gì? Chữa trị ra sao? Cùng điểm qua một số chia sẻ dưới đây của bài viết chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về bệnh viêm niệu đạo ở nữ nhé! TRIỆU CHỨNG VIÊM NIỆU ĐẠO NỮ Thực tế thì viêm niệu đạo ở nữ chính là tình trạng xảy ra do đường niệu đạo bị viêm nhiễm. Người bệnh có thể nhận biết bản thân mình mắc bệnh hay không thông qua một số triệu chứng điển hình sau đây: Thứ nhất: Lỗ niệu đạo bị sưng đỏ Khi bị niệu đạo nữ thì lúc đó chị em sẽ thấy lỗ niệu đạo bị viêm sưng đỏ, mang lại cảm giác niệu đạo đau và nóng rát. Ngoài ra ở bên ngoài còn thấy có dịch mủ xuất hiện. Thứ hai: Tiểu tiện bất thường Cụ thể người bệnh sẽ thấy đau khi tiểu, nước tiểu có màu đục, tiểu rắt. Thậm chí rằng còn thấy có lẫn máu trong nước tiểu, mỗi ngày đi tiểu rất nhiều lành. Thứ ba: Đau lưng và ớn lạnh Nữ giới khi bị niệu đạo thì rất dễ gây nhiễm trùng đường tiết niệu. Khi đó người bệnh thấy xuất hiện cảm giác đau lưng, ớn lạnh. Nếu xét nghiệm nước tiểu thì sẽ thấy trong nước tiểu có vi khuẩn. Có nhiều chị em bị viêm niệu đạo Thứ tư: Dịch âm đạo tiết nhiều Khi bị viêm niệu đạo nữ thì lúc đó dịch âm đạo tiết ra nhiều một cách bất thường và đồng thời thì số lượng khí hư cũng tăng lên đáng kể. Dịch âm đạo chị em sẽ thấy có dạng mủ hoặc nhớt và thậm chí còn thấy có mùi hôi rất khó chịu xuất hiện. Bên cạnh đó nhiều chị em còn thấy bản thân xuất hiện triệu chứng như sốt, đau bụng dưới, ăn không ngon miệng, đau rát khi quan hệ tình dục… TÁC HẠI CỦA VIÊM NIỆU ĐẠO NỮ Nếu như bị bệnh viêm niệu đạo thì nữ giới sẽ bị ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống cũng như sức khỏe: 1. Gây tình trạng vô sinh Vì nếu như bệnh viêm niệu đạo ở nữ không được điều trị kịp thời nó sẽ lây lan, các vi khuẩn lúc đó sẽ tấn công sang những bộ phận khác, đặc biệt là tấn công sang cơ quan sinh dục từ đó gây viêm nhiễm phụ khoa, viêm ống dẫn trứng, viêm nội mạc tử cung, buồng trứng… Tất cả đều gây ảnh hưởng đến quá trình rụng trứng, thụ thai. Mặt khác bị viêm niệu đạo nữ thì còn ảnh hưởng đến dịch tiết âm đạo thay đổi nên gây khó khăn cho việc tinh trùng di chuyển gặp trứng. Đây chính là nguyên nhân gây ra tình trạng vô sinh ở nữ giới. 2. Ảnh hưởng đến thế hệ sau Cụ thể nếu như chị em phụ nữ đang ở giai đoạn mang thai mà mắc viêm niệu đạo nữ thì sẽ dễ gây biến chứng làm ảnh hưởng lớn đối với thai nhi. Khi đó trẻ nhỏ sau sinh có thể sẽ bị đau mắt hoặc là bị nhiễm trùng đường hô hấp. 3. Gây viêm nhiễm phụ khoa Bởi vì cấu tạo vùng kín phụ nữ khá gần nhau đặc biệt là ở hệ tiết niệu cùng hệ sinh dục. Do vậy nếu bệnh viêm niệu đạo mà không được chữa trị kịp thời. Lúc đó các vi khuẩn sẽ lây lan sang những cơ quan lân cận và gây ra viêm vùng chậu, viêm cổ tử cung, viêm âm đạo… Nếu để lâu sẽ chuyển sang mãn tính. 4. Gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe sinh sản Vì khi bị viêm niệu đạo nữ mà không được chữa trị kịp thời thì sẽ làm cho chức năng sinh sản bị ảnh hưởng. Cụ thể phụ nữ mang thai bị sảy thai, thai chết lưu. Nếu như trẻ sinh ra thì có thể bị đau mắt, thiếu cân hoặc là bị nhiễm trùng đường hô hấp… Viêm niệu đạo nữ gây nhiều ảnh hưởng CÁCH ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM NIỆU ĐẠO NỮ Các bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo bệnh nhân rằng ngay khi bản thân thấy mình bị dấu hiệu của tình trạng viêm niệu đạo tuyệt đối không nên chủ quan coi thường. Hoặc tự ý mua thuốc chữa viêm niệu đạo về điều trị tại nhà. Bởi vì nếu như tự ý lạm dụng thuốc kháng sinh hay thuốc đặt rửa âm đạo nó còn dẫn đến nhờn thuốc và tạo điều kiện để vi khuẩn có thể xâm nhập dẫn đến viêm nhiễm lan rộng đến những cơ quan khác. Từ đó làm cho bệnh thêm nặng hơn. Thay vào đó chị em cần phải tìm đến địa chỉ phòng khám chuyên khoa uy tín như Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu. Tại đây chị em sẽ được bác sĩ hỗ trợ thăm khám tận tình. Tùy vào mức độ bệnh nặng nhẹ khác nhau thì bác sĩ sẽ đưa ra cách điều trị khác nhau như là: 1. Điều trị nội khoa Đây chính là phương pháp được chỉ định với những chị em vẫn còn bệnh nhẹ. Khi đó bác sĩ sẽ dùng thuốc kháng sinh mục đích ức chế quá trình vi khuẩn tổng hợp, ngăn cản sự tổng hợp protein của tế bào nhằm mang lại hiệu quả điều trị cao. Tuy nhiên để chữa trị viêm niệu đạo nữ hiệu quả chị em cần tuân thủ đúng liệu trình bác sĩ chỉ định, uống thuốc đúng giờ… Cần sớm chữa trị khi bị viêm niệu đạo 2. Điều trị ngoại khoa Đây chính là cách điều trị viêm niệu đạo an toàn hiệu quả được đánh giá cao hiện nay. Cụ thể các chuyên gia dùng phương pháp Oxygen, thông qua ống dẫn này thì ion oxy với hoạt tính cực mạnh sẽ làm cho oxy len lỏi khắp những vị trí bệnh nhằm làm sạch ổ bệnh trực tiếp. Hơn nữa bác sĩ còn quan sát điều khiển máy nội soi để theo dõi điều trị trực tiếp cho bệnh nhân. Thường để chữa viêm niệu đạo nữ hiệu quả nhất thì bác sĩ sẽ kết hợp giữa phương pháp nội khoa bằng thuốc cùng Oxygen để mang lại hiệu quả tốt nhất. Áp dụng Oxygen đảm bảo sẽ mang lại sự an toàn, ít tác dụng phụ, không phải tiêm thuốc, không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản về sau… Xem thêm: https://topvn.webflow.io/bai-viet/phong-kham-da-khoa-hoan-cau #mintmintonline #dakhoahoancau
 11. Thuốc Briozcal đây là loại thuốc dùng để phòng và điều trị loãng xương ở phụ nữ, người cao tuổi, người hút thuốc và một số đối tượng có nguy cơ cao. Cách dùng, công dụng, liều lượng của thuốc Briozcal cũng cần phải đảm bảo phù hợp với từng người bệnh, nhằm tránh các tương tác có hại. Cụ thể ra sao, hãy cùng xem các thông tin chi tiết bên dưới. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ THUỐC BRIOZCAL Để đảm bảo mua được thuốc Briozcal chất lượng, bạn nên tìm hiểu các thông tin tổng quan về nguồn gốc xuất sứ, thành phần, hạn dùng,... ♦ Tên thuốc gốc: Lanthanum carbonate ♦ Thành phần chính: Canxi, vitamin D3 ♦ Loại thuốc: vitamin và kháng chất. ♦ Dạng bào chế: viên nén, bao phim, 1250mg ♦ Quy cách đóng gói: hộp 3 vỉ, mỗi vỉ 10 viên ♦ Đơn vị sản xuất: Công ty TNHH Getz Pharma ♦ Xuất sứ: Pakistan ♦ Mã sản phẩm: 00001431 ♦ Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất CÔNG DỤNG, CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG CỦA THUỐC BRIOZCAL Bạn nên nhớ kỹ công dụng, cách dùng và liều dùng của thuốc Briozcal để sử dụng cho chính xác, đem lại hiệu quả tối đa. Cụ thể: Công dụng - Phòng và điều trị bệnh loãng xương cho phụ nữ, người cao tuổi, người hút thuốc, nghiện rượu. - Hỗ trợ chức năng xương cho các đối tượng có nguy cơ cao như: dùng corticoid kéo dài, chấn thương, nằm bất động quá lâu. - Dùng để điều trị các bệnh còi xương, nhuyễn xương, mất xương cấp và mãn tính, bệnh Sheuermann. - Giúp bổ sung nhanh canxi, vitamin D hằng ngày cho hệ xương, răng của trẻ em và thanh thiếu niên tuổi dậy thì. - Bổ sung canxi trong các trường hợp bị thiếu hụt trong quá trình ăn kiêng, điều trị gãy xương, bệnh mắt, dị ứng, đường ruột lâu ngày,... Cách dùng và liều dùng Cách dùng Briozcal có dạng viên nén, bao phim, nên dùng cùng với nhiều nước để đảm bảo dung nạp tốt. Đồng thời, bạn nên uống sau bữa ăn để không ảnh hưởng đến dạ dày của mình. Liều dùng - Trẻ từ 12 đến 18 tuổi nên uống từ 1 – 2 viên/ ngày - Với người lớn và người cao tuổi có thể bổ sung liều lượng khác nhau, tùy theo chỉ định của các bác sĩ. TÁC DỤNG PHỤ VÀ VÀI LƯU Ý QUAN TRỌNG KHI DÙNG BRIOZCAL Tác dụng phụ Briozcal là loại thuốc có khả năng dung nạp tốt và phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, bạn cũng có thể gặp một số triệu chứng đặc biệt như: táo bón, ra mồ hôi, mặt đỏ bừng, huyết áp giảm,... Lưu ý khi dùng thuốc Briozcal - Không dùng cho những đối tượng quá mẫn cảm với các thành phần có trong thuốc Briozcal. - Thận trọng với người có hội chứng tăng canxi huyết, tăng canxi niệu, sỏi canxi. - Chỉ nên dùng Briozcal cho những người không đủ chất dinh dưỡng. - Nên dùng đúng theo liều lượng mà bác sĩ chỉ dẫn để tránh các tương tác có hại. - Khi chẳng may dùng Briozcal quá liều, sẽ dễ dẫn đến tăng canxi huyết. Vì thế, khi có dấu hiệu bất thường, bạn nên đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được kiểm tra sức khỏe. - Nếu bạn lỡ quên 1 liều, có thể bổ sung ngay khi nhớ ra. Và nếu liều bạn quên quá gần với lần uống kế tiếp thì nên bỏ qua và dùng theo chỉ dẫn của bác sĩ trước đó. TƯƠNG TÁC CỦA THUỐC BRIOZCAL - Briozcal sẽ gây ức chế quá trình thải trừ canxi qua thận khi dùng với các loại thuốc như: thiazid, clopamid, ciprofloxacin, chlorthalidon, thuốc chống co giật, Canxi làm giảm hấp thu demeclocyclin, doxycyclin, metacyclin,... - Canxi có trong Briozcal sẽ làm tăng độc tính đối với tim khi dùng với glycosid digisid. - Kết hợp Briozcal với Phosphat, calcitonin, natri sulfat, furosemid, magnesi, cholestyramin, estrogen, sẽ làm giảm canxi. THUỐC BRIOZCAL ĐƯỢC BÁN VỚI GIÁ BAO NHIÊU TIỀN? Bạn có thể chọn mua Briozcal theo số lượng viên hoặc hộp tùy vào nhu cầu sử dụng của mình. Giá của Briozcal được tính khoảng 3.700đ/ viên, 111.000đ/ hộp. Tuy nhiên, mức giá này có thể thay đổi tùy vào địa điểm bạn chọn mua và sự biến động giá cả thị trường dược liệu. Bạn nên chọn mua thuốc Briozcal tại các địa điểm uy tín như: nhà thuốc trong bệnh viện, quầy thuốc đạt chuẩn GPP, để có được chất lượng và giá cả hợp lý nhất .Thông tin chi tiết xem tại Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu 425 Châu Văn Liêm Quận 5. Xem thêm: #mintmintonline #dakhoahoancau
 12. Thói quen quan hệ nhiều của nam giới liệu có hại đến sức khỏe bản thân không? Khi lão hóa theo tuổi tác, tần suất quan hệ có ảnh hưởng sâu sắc đến cơ thể. Tìm hiểu Quan hệ tình dục nhiều có ảnh hưởng đến xương khớp không? để có thêm kiến thức nhá! QUAN HỆ NHIỀU BỊ ĐAU XƯƠNG KHỚP – NỖI LÒNG CỦA ANH EM Quan hệ để đạt khoái cảm, tạo hương vị cho cuộc sống cho cả 2 người. Tuy nhiên, việc lạm dụng sẽ dễ gây các bệnh đau xương khớp, đặc biệt ở nam giới. Vì trong “cuộc vui”, người nam luôn dùng sức nhiều hơn người nữ. Sau đây là hai tác hại của việc quan hệ nhiều: Gây ra các cơn đau thắt lưng ở nam giới + Nam giới là người phải “làm việc” nhiều hơn cả, dẫn đến các khối cơ tiêu hao năng lượng nhanh chóng, nên việc đau nhức, mỏi cơ khó tránh khỏi sau mỗi lần quan hệ. + Đặc biệt, thắt lưng là khu vực hoạt động nhiều nhất. Bởi trong suốt quá trình xuất tinh, cơ đáy chậu cùng cơ thắt lưng và cơ mông co bóp mạnh. Vì vậy, khi quan hệ nhiều, tiêu tốn nhiều Calories sẽ gặp các cơn đau mỏi thắt lưng vô cùng khó chịu Suy giảm khả năng sinh lý tự nhiên ở người nam + Hệ quả của việc đau thắt lưng lâu dài, dẫn đến giảm khả năng co bóp mạnh khi xuất tinh, khiến giảm khoái cảm của cả đôi bên. + Tinh trùng xuất ra cũng bị hạn chế vì tư thế không thoải mái, đúng chuẩn xác sự phối hợp của các cơ, hệ gân. Quan hệ nhiều không gây đau cột sống + Theo y học hiện đại, việc quan hệ nhiều thực chất không gây đau hay bất kì ảnh hưởng nào đến cột sống. + Trường hợp đau ở cột sống sau quan hệ là do người nam đã có các bệnh lý khác liên quan đến cột sống từ trước. + Nếu kéo dài tình trạng này, nam giới rất dễ bị tình trạng rối loạn cương dương do thiếu đi sự phối hợp của nhóm cơ ở cột sống khi xuất tinh. TẦN SUẤT QUAN HỆ PHÙ HỢP THEO ĐỘ TUỔI Ở NAM GIỚI Độ tuổi từ 20 đến dưới 30 tuổi + Đây là độ tuổi sung mãn ở cả nam lẫn nữ nên thường không kiểm soát tốt tần suất quan hệ. + Số lần quan hệ trong tuần nên từ 3 đến 5 lần. Độ tuổi từ 30 đến dưới 50 tuổi + Độ tuổi trung niên nên có suy giảm dục vọng ở cả hai giới. Các cặp đôi quan tâm đến chất lượng nhiều hơn số lượng. + Trong tuần nên quan hệ khoảng 2 đến 3 lần. Độ tuổi trên 50 + Người nam đã bước vào giai đoạn mãn dục nên ham muốn hầu như không còn. + Khuyến cáo tần suất nên là mỗi tuần 1 lần hoặc hai tuần 1 lần để giúp nam giới lưu thông khí huyết, cải thiện các bệnh lý tim mạch. CÁC BIỆN PHÁP GIÚP CẢI THIỆN CÁC CƠN ĐAU XƯƠNG KHỚP Khám sức khỏe nam giới định kì + Cần có thói quen đi khám 6 tháng một lần để đảm bảo sức khỏe bản thân. + Khi có các cơn đau do quan hệ nhiều lần, cần đến các cơ sở y tế chất lượng để thăm khám và điều trị kịp thời. Dùng thuốc Tây y hỗ trợ + Sử dụng các thuốc kháng viêm không cấu trúc Steroid như: Piroxicam, Ibuprofen, Naproxen,… + Hoặc thuốc có cấu trúc Steroid như: Dexa – Methasone, Beta – Metahsone,… + Thuốc giảm đau, hạ sốt hay thuốc giãn cơ, thuốc kháng viêm cũng là một lựa chọn. Lưu ý: + Việc lựa chọn thuốc dùng cần có sự tham vấn của bác sĩ, không tự ý tìm mua và dùng. Xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý, lành mạnh + Thực phẩm giàu các vitamin, đặc biệt là Vitamin C như: bông cải xanh, dâu tây, cam, súp lơ, đậu. + Thường xuyên bổ sung các axit béo như Omega-3 có trong: cá thu, các hồi. + Hạn chế ăn các thực phẩm nóng, cay, chứa nhiều chất béo. Chế độ thể dục thể thao, lối sống khỏe mạnh + Có thói quen thể dục hằng ngày, thường xuyên, giúp cơ xương khớp được vận động đều đặn, lưu thông máu hiệu quả. + Hạn chế dùng các thức uống có cồn như bia rượu. hay chất kích thích, gây nghiện như thuốc lá. Sinh hoạt đời sống vợ chồng khoa học + Kê gối mềm hoặc chăn mềm đặt ở vùng lưng giáp mông để đệm cột sống, giảm đau khi ngủ. + Áp dụng các động tác massage vùng lưng trước và sau quan hệ để giãn cơ, giúp giảm đau hiệu quả. Mục đích để vào tư thế quan hệ thoải mái hơn. + Tắm với nước ấm để giãn gân cốt, giúp tình thần thoải mái để nhập cuộc. + Điều chỉnh, lựa chọn tư thế hiệu quả, “ít đau” như ngửa người ra sau. + Lựa chọn thời điểm ý đau nhất trong ngày để quan hệ. + Tùy độ tuổi mà giữ tần suất quan hệ hiệu quả nhất, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Xem thêm: #mintmintonline #dakhoahoancau https://phong-kham-da-khoa-hoan-cau-tphcm.webflow.io/
 13. Tình trạng cậu nhỏ cương cứng lên vào mỗi buổi sáng sau khi tỉnh dậy là rất phổ biến ở nam giơi. Vậy nếu sáng ngủ dậy không cương dương và điều này kéo dài trong thời gian rất lâu thì sao? Có phải đó là bệnh hay không? Cần điều trị hay chỉ cần bỏ qua không cần quan tâm đến? Hàng loạt những điều thắc mắc liên quan đến vấn đề này đã được gửi về chuyên mục tư vấn của Phòng khám Hoàn Cầu. GIẢI THÍCH TÌNH TRẠNG CƯƠNG CƯƠNG MỖI BUỔI SÁNG Cánh mày râu mặc dù ít thừa nhận hay nói ra nhưng chắc chắn một điều họ đã hiểu rõ việc cương cứng của dương vật vào mỗi buổi sáng khi vừa thức dậy. Thật ra đây là hiện tượng cương dương vào ban đêm, trong lúc ngủ, nó xảy ra khoảng 3 – 5 lần nhưng nhiều người không nhận thức được mà họ nhầm tưởng chỉ khi vừa thức dậy thì mới có. Theo khảo sát, tình trạng cương dương buổi sáng này xuất hiện ở hầu hết nam giới, từ những cậu bé 8 tuổi cho đến quý ông 60 đều trải qua, gần như đêm này cũng có. Mỗi đợt cương cứng tự nhiên này kéo dài khoảng 30 phút hoặc thậm chí 2 tiếng khi họ đang ngủ. Đây là tình trạng sinh lý bình thường ở những người đàn ông đầy đủ sinh lực, sức khỏe tốt. Nó cũng chứng tỏ các tế bào thần kinh xung quanh dương vật hoạt động đúng hướng, lưu thông máu ổn định. Sau khi thức dậy, tình trạng cương cứng dần dần giảm lại và dương vật trở nên bình thường để nam giới bắt đầu làm việc, sinh hoạt dễ dàng hơn. NGUYÊN NHÂN DƯƠNG VẬT CƯƠNG CỨNG MỖI BUỔI SÁNG Theo các nhà nghiên cứu thì dương vật cương cứng vào buổi sáng gần như không liên quan đến sự kích thích tình dục hay giấc mơ mà họ vừa trải qua. Nó là phản ưng tự nhiên của cơ thể, xuất phát từ những nguyên nhân sau: Sự thay đổi hormone Các chuyên gia kết luận, nồng độ hormone nam giới ở mức cao nhất vào buổi sáng khi vừa thức dậy. Bởi lúc này bạn vừa trải qua một giấc ngủ có thể là mắt chuyển động nhanh (ngủ mơ, ngủ nghịch lý). Đối với các anh chàng trong độ tuổi sinh sản và sung mãn thì việc gia tăng nồng độ hormone diễn ra rất mạnh mẽ, khiến cậu bé cứ chào cờ vào buổi sáng mà không cần kích thích vật lý. Thư giãn não bộ Ban ngày, khi nam giới hoạt động nhiều thì cơ thể sẽ giải phóng ra một loại hormone có tên là noradrenaline có tác dụng ức chế sự hưng phấn. Trong khi đó, lúc bạn ngủ thì não bộ và các cơ quan đều được thư giãn, chất này sẽ không được tiết ra nhiều. Thực tế này lý giải cho việc các bạn nam thường ham muốn nhiều hơn vào ban đêm và sau khi thức dậy. Có người cho rằng hiện tượng cương cứng vào ban đêm và lúc mới ngủ dậy là do nhu cầu đi tiểu tiện của nam giới. Nhưng thật ra nó chỉ đúng ở một vài trường hợp ngẫu nhiên. Vì bản chất của tình trạng cương cứng buổi sáng này là dấu hiệu bình thường mà cơ thể nam giới phản ứng tự nhiên như đã phân tích. SÁNG NGỦ DẬY KHÔNG CƯƠNG CỨ CÓ SAO KHÔNG? Việc cương dương vào buổi sáng khi thức dậy là hiện tượng sinh lý bình thường ở tất cả nam giới có sức khỏe sinh lý ổn định. Nếu bạn không có cảm giác này vào ban đêm hay ngừng chào cờ vào mỗi buổi sáng thì có thể khả năng sinh dục có một chút trục trặc. Tuy không phải tất cả mọi trường hợp đều được khẳng định do có bệnh nhưng bạn cũng nên thận trọng và quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình. Một số nguyên nhân dẫn đến sự cố này có thể là: Tuổi tác Đàn ông càng lớn tuổi thì lượng hormone nam giới phóng ra mỗi đêm cũng giảm dần, khiến tình trạng chào cờ buổi sáng dần thưa thớt, sau đó mất hẳn. Điều này cũng được bổ sung thêm là sự lưu thông máu bị cản trở khiến các tế bào thần kinh ở dương vật không thể hoạt động mạnh như bình thường. Một vài vấn đề về sức khỏe Béo phì, huyết áp cao, dư thừa mức cholesterol, bệnh tiểu đường hay vấn đề trầm cảm có thể là nguyên nhân khiến khả năng sinh dục của phái mạnh bị hạn chế. Chúng khiến cho máu không lưu thông tốt và cảm giác mệt mỏi thường trực làm cánh mày râu không còn tràn trề sinh lực để thực hiện chuyện ấy cùng bạn tình. Lâu dần, chức năng cương dương vào buổi sáng cũng giảm hẳn. Ảnh hưởng của thuốc Một số loại thuốc như giảm đau, chống trầm cảm,… cũng có thể làm mất đi tín hiệu cương dương vào ban đêm trong giấc ngủ hoặc chào cờ vào buổi sáng. Sự rối loạn này không đáng lo vì nó sẽ ổn định trở lại khi bạn ngừng dùng thuốc. Xem thêm: https://phong-kham-da-khoa-hoan-cau-tphcm.webflow.io/ #mintmintonline #dakhoahoancau
 14. Địa chỉ tư vấn nam khoa online miễn phí uy tín ở TPHCM chính là một trong số những câu hỏi được nhiều cánh mày râu quan tâm. Vì không chỉ nữ giới mà nhiều nam giới cũng gặp phải các vấn đề sức khỏe nhưng vì tâm lý e ngại, mặc cảm nên họ cảm thấy ngại ngùng trong việc thăm khám điều trị. Chính vì vậy sự ra đời của đơn vị tư vấn nam khoa online sẽ giúp nam giới giải đáp được nhiều thắc mắc liên quan đến việc nghi ngờ bị bệnh. ĐÂU LÀ BỆNH NAM GIỚI CẦN TÌM ĐẾN TƯ VẤN NAM KHOA ONLINE Có rất nhiều những vấn đề bệnh lý nam khoa mà nam giới muốn tìm đến thăm khám, điều trị khi gặp phải như là: ♦ Những vấn đề về bệnh bao quy đầu như dài bao quy đầu, hẹp bao quy đầu, nghẹt bao quy đầu hoặc viêm bao quy đầu. ♦ Những vấn đề liên quan đến xuất tinh sớm như thời gian quan hệ dưới 3 phút, không có cảm giác ham muốn… ♦ Bị rối loạn cương dương như dương vật không cương lên được, quá dễ cương cứng… Điều này có thể còn tiềm ẩn nhiều bệnh lý nam khoa nguy hiểm cần sớm thăm khám điều trị. ♦ Bị đau nhức vùng kín với các dấu hiệu như đau sưng vùng kín, xuất hiện những nốt mụn, các chấm đỏ ở bộ phận sinh dục… Bạn cần cẩn thận với các virus gây bệnh xã hội nó có thể đang hoành hành bên trong cơ thể bạn. ♦ Tinh dịch có màu sắc, trạng thái bất thường. Bởi vì ở trạng thái thông thường tinh dịch có màu trắng hơi đục và dạng lòng trắng trứng gà, lỏng. Nhưng nếu như bạn thấy tinh dịch có màu vàng, nâu hoặc tinh trùng bị vón cục thì cần lưu ý. Khi ấy cần tìm đến địa chỉ uy tín để được thăm khám và đánh giá cụ thể tình trạng bản thân. ♦ Bên cạnh đó còn có một số dấu hiệu khác nam giới cần tìm đến dịch vụ tư vấn nam khoa online như là đau khi quan hệ tình dục, dương vật bị chảy mủ, chảy máu, đau rát ở vùng kín, bị tiểu rắt, tiểu buốt, tiểu ra máu, sưng đau ở tinh hoàn, dương vật nhỏ, ngắn… LỢI ÍCH KHI TÌM ĐẾN DỊCH VỤ TƯ VẤN NAM KHOA ONLINE Với mục đích là chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nam giới ngay từ khi thành lập đến nay thì Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu chính là địa chỉ không chỉ thăm khám điều trị mà còn mang đến dịch vụ tư vấn nam khoa online tiện lợi. Do vậy phòng khám đã được đông đảo bệnh nhân ở TPHCM cũng như các tỉnh thành lân cận an tâm chọn lựa. Đến với phòng khám chúng tôi với đội ngũ tư vấn nam khoa online tư vấn miễn phí 24/7 nam giới sẽ có nhiều lợi ích tuyệt vời bao gồm: 1. Đơn giản, chính xác và nhanh chóng Tổng đài tư vấn của phòng khám sẽ tư vấn sức khỏe sinh sản trực tuyến miễn phí đồng thời giải đáp toàn bộ thắc mắc qua số điện thoại hotline hoặc qua hệ thống live chat tiện lợi. Phòng khám làm việc tư vấn miễn phí 24/24 ngoài giờ hành chính, kể cả trong thời gian lễ tết giúp cho nam giới dù đang ở bất đâu và thời gian nào cũng có thể liên hệ để được chúng tôi tư vấn. Bệnh nhân hoàn toàn có thể đặt hẹn ưu tiên khám trước và bạn có cơ hội ưu tiên khám trước khi đặt online cùng bác sĩ mà hoàn toàn không phải lo lắng ảnh hưởng đến thời gian cá nhân và công việc. Thông qua việc chat và trò chuyện cùng bác sĩ qua điện thoại thì bệnh nhân sẽ được tư vấn nam khoa online miễn phí tiện lợi, hoàn toàn không có cảm giác e ngại tâm lý. Mọi thông tin của bệnh nhân đều cam kết rằng được bảo mật nên bệnh nhân có thể an tâm trong việc chia sẻ toàn bộ các vấn đề khó nói cùng bác sĩ của mình. 2. Tiện lợi và đơn giản hơn rất nhiều Đến với dịch vụ tư vấn nam khoa online tại Hoàn Cầu sẽ giúp nam giới tiết kiệm thời gian vì chỉ cần truy cập vào internet hoặc có điện thoại sẽ được nhận nhiều thông tin bổ ích liên quan đến những vấn đề sức khỏe mà bản thân mình thắc mắc. Vì là hình thức tư vấn online miễn phí do vậy nam giới sẽ không tốn nhiều thời gian di chuyển vì vậy tiết kiệm được chi phí tối đa. Nhờ vào tư vấn trực tuyến còn giúp nam giới cảm thấy an tâm, thoải mái hơn để chia sẻ và trao đổi những vấn đề khó nói cùng các chuyên gia. Sau thực hiện tư vấn thì nam giới có thể hiểu rõ hơn tình hình sức khỏe sinh lý của mình. Từ đó tìm ra giải pháp, phương án phù hợp nhất với bản thân mình. 3. Tư vấn đa dạng, bác sĩ tư vấn giỏi Phòng khám Hoàn Cầu đảm bảo tập trung tư vấn nam khoa online nhiều bệnh lý khác nhau như bệnh về bao quy đầu, rối loạn xuất tinh, đau tinh hoàn, rối loạn cương dương, bệnh lý xã hội, bệnh lý tuyến tiền liệt, bệnh lý đường tiết niệu… Xem thêm: https://phong-kham-da-khoa-hoan-cau-tphcm.webflow.io/ #mintmintonline #dakhoahoancau
 15. Địa chỉ các phòng khám phụ khoa quận Tân Bình uy tín là quan tâm chung của các chị em đang sống ở khu vực này cũng như địa bàn lân cận. Bởi vì hiện nay do các cơ sở y tế mọc lên ngày càng nhiều nên để tìm được địa chỉ khám sản phụ khoa tốt không hề dễ dàng. Vì thế, chúng tôi xin gợi ý một số phòng khám sản phụ khoa uy tín ở Tân Bình mà các chị em không nên bỏ qua. LÝ DO NÊN KHÁM PHỤ KHOA TẠI NHỮNG ĐỊA CHỈ Y TẾ UY TÍN Đối với nữ giới, việc chăm sóc sức khỏe sinh sản và thường xuyên khám phụ khoa tổng quát định kỳ là việc làm rất cần thiết để bảo vệ sức khỏe của bản thân, cũng như có biện pháp phòng tránh và điều trị kịp thời. Khi có nhu cầu khám phụ khoa, các chị em nên lựa chọn địa chỉ y tế uy tín là vì: ♦ Được bác sĩ có chuyên môn cao trực tiếp thực hiện khám chữa bệnh. ♦ Dưới sự hỗ trợ của máy móc hiện đại giúp chẩn đoán chính xác bệnh. ♦ Điều trị các bệnh phụ khoa bằng các phương pháp tiên tiến, mang lại hiệu quả cao và nhanh chóng. ♦ Được hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe, giúp bảo vệ cơ thể và phòng tránh các bệnh phụ khoa. ĐỊA CHỈ CÁC PHÒNG KHÁM PHỤ KHOA QUẬN TÂN BÌNH UY TÍN Hiện nay, trên địa bàn TPHCM nói chung và quận Tân Bình nói riêng có nhiều cơ sở khám chữa bệnh phụ khoa gây khó khăn cho việc tìm kiếm địa chỉ uy tín, chất lượng. Do đó, nếu có nhu cầu khám – điều trị bệnh phụ khoa, nữ giới có thể lựa chọn một trong những phòng khám sau: Phòng khám phụ khoa quận Tân Bình – BSCKII Hồ Kỳ Thu Nguyệt Địa chỉ: Số 159/28/11 đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM Giờ làm viêc: Thứ Hai – Chủ Nhật từ 17h00 – 20h00 ♦ BSCKII Hồ Kỳ Thu Nguyệt hiện đang công tác tại Bệnh Viện Từ Dũ, đảm nhiệm vị trí trưởng khoa Hậu sản. Bác sĩ có hơn 25 năm kinh nghiệm, chuyên môn cao, nhiệt tình và thấu hiểu tâm lý bệnh nhân nên được các chị em đánh giá cao. Phòng khám phụ khoa quận Tân Bình – BSCKII Hồ Kỳ Thu Nguyệt ♦ Phòng khám của bác sĩ tại quận Tân Bình được trang bị các thiết bị hiện đại để phục vụ công tác thăm khám và điều trị bệnh; phòng chờ rộng rãi và thoáng mát; thái độ làm việc nhiệt tình và chu đáo với bệnh nhân. ♦ Các dịch vụ phòng khám cung cấp: Khám sản phụ khoa, siêu âm thai, đặt que tránh thai, tầm soát ung thư cổ tử cung, hỗ trợ điều trị hiếm muộn vô sinh… Phòng khám phụ khoa quận Tân Bình – BSCKII Bùi Thanh Vân Địa chỉ: 1068/18 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TPHCM Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu: 17h30 – 20h30; Thứ Bảy: 07h00 – 10h30 ♦ BSCKII Bùi Thanh Vân hiện đang công tác tại bệnh Từ Dũ, đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Trưởng khoa chăm sóc Tiền sản và có nhiều kinh nghiệm khám chữa bệnh nên bác sĩ được nhiều chị em phụ nữ tin tưởng. ♦ Ngoài làm việc tại bệnh viện, Bác sĩ Vân còn trực tiếp khám chữa bệnh tại phòng khám tư trên địa bàn quận Tân Bình. Phòng khám được trang bị máy móc hiện đại để hỗ trợ tối ưu cho quá trình khám và điều trị bệnh; phục vụ bệnh nhân với tiêu chí ân cần, nhiệt tình và tận tâm. ♦ Các dịch vụ tại phòng khám: tầm soát ung thư vú và ung thư cổ tử cung, soi cổ tử cung, khám thai định kỳ, siêu âm thai, đo tim thai, chăm sóc mẹ và bé sau sinh… Phòng khám phụ khoa quận Tân Bình – Ths, Bác sĩ Huỳnh Thanh Phương Thảo Địa chỉ: Đường Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 16h00 – 20h00; Thứ Bảy từ 08h00 – 11h00 ♦ Thạc sĩ – Bác sĩ Huỳnh Thanh Phương Thảo hiện công tác tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh – bệnh viện Từ Dũ. Bên cạnh đó, bác sĩ còn làm việc ngoài giờ tại phòng khám ở quận Tân Bình – đây là địa chỉ khám sản phụ khoa uy tín tại Tân Bình được nhiều chị em tin tưởng. ♦ Phòng khám chuyên khám và điều trị các bệnh sản phụ khoa, siêu âm tầm soát thai kỳ, điều trị hiếm muộn, thực hiện kế hoạch hóa gia đình… Phòng khám phụ khoa quận Tân Bình – Ths, Bác sĩ Huỳnh Thanh Phương Thảo Phòng khám phụ khoa quận Tân Bình – BSCKII Nguyễn Thị Minh Tuyết Địa chỉ: Số 53 Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TPHCM Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 17h00 – 21h00 ♦ BSCKII Nguyễn Thị Minh Tuyết công tác tại Bệnh viện Từ Dũ, từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng như: Phó Trưởng khoa/ Trưởng khoa Hậu sản, Phụ Khoa và khoa Cấp cứu. ♦ Bác sĩ có khám chữa bệnh ngoài giờ tại phòng khám trên địa bàn quận Tân Bình với chuyên môn là khám phụ khoa, siêu âm, khám dưỡng thai, tầm soát ung thư. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề, chuyên môn cao và sự tận tâm trong công việc bác sĩ được nhiều chị em tin tưởng lựa chọn. ♦ Các dịch vụ phòng khám cung cấp: Chăm sóc mẹ và bé sau sinh, chụp nhũ ảnh, đốt điện cổ tử cung, soi cổ tử cung, tầm soát ung thư vú và ung thư cổ tử cung, khám thai định kỳ, siêu âm thai, đo tim thai, khám tư vấn và điều trị vô sinh, soi cổ tử cung. Phòng khám phụ khoa quận Tân Bình – BSCKI Dương Thị Thu Hải Địa chỉ: Số 7/34 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Bảy từ 17h00 – 20h00 ♦ BSCKI Dương Thị Thu Hải hiện đang công tác tại Bệnh viện Phụ sản MeKong với hơn 10 năm kinh nghiệm khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, bác sĩ còn làm việc tại phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm – BSCKI Dương Thị Thu Hải, phòng khám luôn mang đến dịch vụ y tế chất lượng cao và sự chăm sóc tận tình dành cho bệnh nhân. ♦ Các dịch vụ phòng khám cung cấp: Đặt que tránh thai, cấy que tránh thai, khám sản phụ khoa, siêu âm thai, điều trị hiếm muộn… PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU Bên cạnh những địa chỉ phòng khám phụ khoa quận Tân Bình kể trên, các chị em khi có nhu cầu khám phụ khoa cũng có thể đến Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu. Mặc dù phòng khám tọa lạc tại Quận 5 không thuộc địa bàn quận Tân Bình, nhưng với giao thông thuận lợi, dễ di chuyển, vị trí dễ tìm nên các chị em sẽ không phải mất nhiều thời gian khi đến khám tại đây. Xem thêm: https://phong-kham-da-khoa-hoan-cau-tphcm.webflow.io/ #mintmintonline #dakhoahoancau