• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

mintmintonline

Hội viên
 • Số nội dung

  379
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

2 Neutral

About mintmintonline

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. kế bên những ích lợi được nhắc đến lúc quan hệ vào ngày “đèn đỏ” như giảm cảm giác mệt mỏi, stress của hội chứng kinh nguyệt, giảm đau bụng kinh và hơn nữa trong thời kỳ này đa dạng chị em ham muốn dục tình nâng cao cao, quan hệ dễ đạt khoái cảm hơn. Không những thế vấn đề có thai ngoài ý muốn khi quan hệ trong ngày đèn đỏ vẫn làm chị em lo âu. cách thức tính ngày an toàn và khả năng thụ thai bình thường chu kỳ kinh nguyệt của nữ giới đều đặn sẽ rơi vào khoảng 28-32 ngày, số ngày hành kinh sẽ kéo dài từ 3-7 ngày. Và sở hữu những chị em sở hữu chu kì đều 28 ngày thì ngày rụng trứng sẽ rơi vào khoảng ngày thứ 14 nói bắt đầu từ kinh nguyệt xuất hiện. Trứng với thể sống trong tử cung khoảng 12-24h và trong thời gian này ví như quan hệ gặp trứng thì việc sở hữu thai sẽ xảy ra. Trái lại ví như trứng không thụ tinh thì lớp niêm mạc tử cung sẽ bong tróc và hình thành kinh nguyệt. cách thức tính ngày an toàn đối có chị em sở hữu chu kỳ kinh nguyệt 28 ngày: - từ ngày thứ một – ngày thứ 7: tương đối an toàn, sở hữu thể mang thai nhưng khả năng ko cao. - từ ngày thứ 8 – ngày thứ thứ 18: công đoạn ko an toàn, lúc này trứng mang thể rụng và khả năng có thai rất cao. - từ ngày thứ 18 – ngày thứ 28: thời khắc an toàn, hầu như không mang khả năng với thai. **Đây là bí quyết tính đối với vòng kinh đều đặn 28 ngày, và thời khắc an toàn sẽ nao núng, chênh lệch dựa theo chu kỳ hành kinh ngắn hoặc dài. Bởi mang phổ biến trường hợp chu kỳ chị em ngắn hơn 28 ngày hoặc dài hơn 32 ngày thì rất khó để xác định ngày rụng trứng. Quan hệ ngày đèn đỏ mang thai không? Trên thực tiễn, do nộ tiết tố và hormone trong thân thể mỗi người ko ai giống ai, hơn nữa các nguyên tố tâm lý, lối sống, cảm xúc, sức khỏe không ổn định sở hữu thể làm rối loàn chu kỳ kinh nguyệt. Khả năng sinh sản với thể nâng cao giảm bất thường, và người phụ nữ cũng rất khó để xác định mình rụng trứng trong công đoạn nào. Vậy quan hệ ngày “đèn đỏ” có thai không? Câu giải đáp là hoàn toàn với thể xảy ra giả dụ bạn quan hệ và ko tiêu dùng biện pháp phòng ngừa thai nào, dù rằng tỉ lệ tốt hơn, nhưng không có tức thị không sở hữu. Bạn đừng bao giờ khẳng định vững chắc rằng quan hệ trong kỳ “đèn đỏ” sẽ tránh được việc mang thai ngoài ý muốn. Xác suất sở hữu thai khi quan hệ ngày “đèn đỏ” là bao nhiêu? Theo Báo cáo cho thất, việc quan hệ và tránh thai tự dưng, bao gồm cả xuất tinh ngoài hay quan hệ “ngày đèn đỏ” hiệu quả chỉ đạt khoảng 55-60%, nghĩa là 40-45% còn lại chị em hoàn toàn với thể sở hữu thai ngoài ý muốn. + nếu bạn quan hệ vào ngày đầu tiên hay ngày thứ hai của chu kỳ kinh, khả năng mang thai chỉ dưới 5% - Báo cáo này rất phải chăng, với nghĩa tỉ lệ mang thai là rất hãn hữu lúc xảy ra. + giả dụ bạn quan hệ ở những ngày tiếp theo, tức ngày thứ 3 tới ngày thứ 7 của chu kỳ, % với thai khi này đã nâng cao trở lại, ước tính khoảng 9% có khả năng thụ thai mặc dù bạn vẫn đang trong thời gian hành kinh. + Và từ ngày thứ 8 tới ngày thứ 14 diễn ra từ khi kinh nguyệt xuất hiện thì khả năng mang thai là rất cao, bởi trứng mang thể rụng vào công đoạn này. Nếu bạn ko muốn có thai hãy kiêng quan hệ hoặc sử dụng các giải pháp giảm thiểu thai khác như: uống thuốc hạn chế thai, đặt vòng, dùng bao cao su… Kết luận: dù rằng tỉ lệ, xác suất với thai lúc quan hệ ngày “đèn đỏ” phải chăng và không đang lo ngại. Không những thế ko mang nghĩa chắc chắn rằng bạn không sở hữu thai. Hãy theo dõi kỹ sức khỏe và những sự thay đổi trên cơ thể nếu như bạn “trót lỡ” quan hệ rồi nhé! Lý do chị em quan hệ ngày “đèn đỏ” nhưng vẫn mang thai Bạn sẽ rất bất thần có những lý do tại sao mình đã tính ngày rụng trứng tỷ mỉ và quan hệ vào ngày “đèn đỏ” nhưng vẫn dính bầu. Dưới đây là 4 duyên do chính: + lầm lẫn giữa máu kinh nguyệt (ra ít) giữa chu kỳ có máu báo rụng trứng. Ví như quan hệ vào đúng thời điểm trứng rụng thì khả năng với thai là rất cao. + Đối có chị em sở hữu chu kỳ kinh nguyệt ngắn (dưới 24 ngày) thì rất với thể ngày cuối của chu kỳ kinh nguyệt cũng là ngày rụng trứng. Nên việc quan hệ thì vẫn mang thể thụ thai bình thường. + Chu kỳ kinh nguyệt chị em dài, vài tháng mới sở hữu một lần hoặc diễn ra “lộn xộn” thì rất khó xác định thời gian rụng trứng. Nó với thể rụng ngay vào thời khắc bạn đang hành kinh. + tuy nhiên, tinh trùng của nam giới sở hữu sức sống tương đối cao khi ở trong âm đạo nữ giới (từ 3-7 ngày) nên dù bạn quan hệ ngày “đèn đỏ” và trứng rụng ngay sau khi sạch kinh thì chị em vẫn với thể có thai. làm cho SAO ĐỂ QUAN HỆ AN TOÀN TRONG NGÀY “DÂU RỤNG”? bên cạnh vấn đề với thai ngoài ý muốn, lo sợ xác suất mang thai khi quan hệ ngày đèn đỏ thì việc quan hệ vào thời khắc nào còn còn đó hàng loạt các tác hại, tác động nghiêm trọng như: + Mất vệ sinh, dính vào đối tác, ga giường và khiến cho giảm ham muốn dục tình + Cửa âm đạo mở rộng nên dễ bị vi khuẩn/ virus/ nấm công gây viêm nhiễm phụ khoa (viêm âm đạo, viêm lộ tuyến cổ tử cung, viêm phần phụ…) + Niêm mạc tử cung quá trình này mẫn cảm và yếu nên dễ tổn thương, gây viêm niêm mạc tử cung. + Gia nâng cao tỉ lệ mắc các bệnh lây qua trục đường tình dục Để giải quyết những vấn đề này, chị em cần “bỏ túi” các cách thức quan hệ an toàn trong ngày “đèn đỏ” ngay sau đây: • Chú ý vệ sinh sạch sẽ, cả nam và đàn bà cần vệ sinh vùng kín trước khi quan hệ • Nên tiêu dùng bao cao su vừa giúp phòng ngừa thai an toàn, vừa ngừa những bệnh lây qua tuyến đường dục tình. • Trải một tấm ga giường sẫm màu hoặc lót dưới 1 miếng vải sẫm màu để tránh cảm giác “nhớp nháp” lúc máu kinh dính vào. • không được kích thích vùng kín bằng tay, điều này dễ gây tổn thương “cô bé” gây viêm và nhiễm trùng. • thời điểm hành kinh, cổ tử cung mẫn cảm hơn, bởi thế cả 2 nên chọn lựa phong độ quan hệ thả sức và nhẹ nhàng để tránh khiến tổn thương cô bé. Nguồn ** https://dakhoamientrung.vn/ven-mang-bi-mat-xac-suat-co-thai-khi-quan-he-ngay-den-do-la-bao-nhieu.html
 2. Hình ảnh dính thắng lưỡi ở trẻ là 1 dị tật bẩm sinh nhẹ mà bất kỳ trẻ sơ sinh nào cũng có nguy cơ mắc phải vì dây thắng lưỡi ngắn( phần lớp màng niêm mạc dưới lưỡi) sẽ làm cho hạn chế mọi cử động thường nhật của lưỡi so sở hữu bạn cộng trang lứa. Sẽ có 5% trẻ lọt lòng bị mắc phải dị tật này sau khi chào đời và tình trạng này sẽ được phát hiện khi trong tháng đầu sau khi được thăm khám sức khỏe định kỳ, tiêm chủng hoặc trẻ sẽ được trình trạng dính thắng lưỡi muộn lúc mẹ thấy bé khó bú, phát âm chậm, khó lên cân. Tùy vào thể trạng của trẻ, tật dính thắng lưỡi sẽ bị dính phổ thông hoặc ít. các chuyên gia cho biết, dính thắng lưỡi là 1 dị tật bẩm sinh ở trẻ tuy ko nguy hiểm nhưng sẽ gây ra phổ quát ảnh hưởng đến chức năng của lưỡi. Ngày nay, các nhà nghiên cứu y tế vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân dẫn đến trạng thái dị tật thắng lưỡi ở trẻ, chỉ 1 số ý nghiên cứu chỉ ra rằng, do yếu tố di truyền dẫn đến trạng thái này. Dính thắng lưỡi ở trẻ là gì? mức độ dính thắng lưỡi ở trẻ các chuyên gia tại phòng khám đa khoa Miền Trung cho biết, để mang thể phân chiếc mức độ dính thắng lưỡi ở trẻ nhỏ, thì phải cần dựa theo chiều dài của thắng lưỡi sẽ được do từ nơi bám ở sàn miệng tới vị trí trực tiếp bám vào lưỡi, theo các mức độ sau: Độ 1: Trẻ bị dính thắng lưỡi nhẹ trong khoảng 12-16mm Độ 2: Bé bị dính thắng lưỡi nhàng nhàng trong khoảng 8-11 mm Độ 3: con nít gặp phải hiện trạng dính thắng lưỡi nặng trong khoảng 3-7 mm. Độ 4:Mức độ nặng rẻ bị dính thắng lưỡi hoàn toàn dưới 3 mm. dấu hiệu nhận diện trạng thái DÍNH THẮNG LƯỠI Ở TRẺ Dính thắng lưỡi là 1 trong các tác nhân làm trẻ em gặp phổ thông khó khăn trong việc bú mẹ, cạnh tranh trong ăn dặm trong khoảng đó sẽ làm cho trẻ chậm lên cân Là một trong những nguyên cớ khiến trẻ gặp phải rộng rãi cạnh tranh lúc bú nên trẻ sẽ chậm lên cân hoặc bú rất lâu. Tùy thuộc vào chừng độ và lứa tuổi mắc phải dị tật mà biểu đạt sẽ khác nhau, cụ thể: ++Dây thắng lưỡi của trẻ quá ngắn từ ấy làm cho tránh mọi cử động của lưỡi. ++Vì đầu lưỡi của trẻ ngắn ko thè ra bên ngoài môi được ++Đầu lưỡi không thể đụng nóc vòm họng ++Khi trẻ quấy khóc thì đầu lưỡi sở hữu hình trái tim ++Khi trẻ thè lưỡi thì có hình nhọn hoặc hình vuông ++Dính thắng lưỡi làm các răng cửa hàm dưới bị nghiêng hoặc hở ++Trẻ gặp trắc trở lúc bú và phát âm cũng cạnh tranh hơn. biểu đạt dính thắng lưỡi ở trẻ nhỏ chừng độ tác động Dính thắng lưỡi được xem là 1 dị tật bẩm sinh không quá nguy hiểm. Nhưng ví như không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ gây ra những tác động tới sức khỏe của trẻ, cụ thể như sau: Thể chất kém phát triển: Dị tật ở thắng lưỡi sẽ khiến tác động đến khả năng bú và nuốt của em bé. Lúc trẻ lớn hơn thì sẽ gặp phổ thông khó khăn trong việc ăn uống vì khi nuốt thức ăn lưỡi sẽ bị kéo lại, từ đấy dẫn tới trẻ dần biếng ăn, chậm tăng trưởng về cân nặng so sở hữu bạn đồng trang lứa. Chức năng nhắc bị ảnh hưởng: lúc trẻ đến công đoạn biết kể thì hiện trạng dị tật thắng lưỡi sẽ ảnh hưởng đến việc phát âm, sẽ khiến cho bé chậm nói, kể khó, nói ngọng. ảnh hưởng thẩm mỹ: Dị tật thắng lưỡi sẽ làm cho hàm răng của bé bị tác động vì răng cửa của hàm dưới bị đẩy ra phía ngoài, nghiên sẹo, xô lệch,... Gây mất thẩm mỹ ở vùng miệng. cách ĐIỀU TRỊ DỊ TẬT THẮNG LƯỠI Ở TRẺ cách chuyên gia tại phòng khám đa khoa Miền Trung cho biết, tình trạng di tật thắng lưỡi ở trẻ thường sẽ chỉ định cắt phụ thuộc vào chừng độ bị dính phổ biến hay ít, mức độ ảnh hưởng tới những cử động ở lưỡi của trẻ, giai đoạn phát âm, bú mẹ, ăn uống. Ở trường hợp trẻ bị dính thắng lưỡi nghiệm trọng sẽ gây ra phổ biến ảnh hưởng tới việc bú , phát âm thì sẽ được những bác sĩ chỉ định giải phẫu liền để tránh làm làm sức khỏe của trẻ bị sụt cân, sự lớn mạnh ngôn ngữ của bé. Phẩu thuật cách điều trị dính thắng lưỡi ỡ trẻ nhỏ trạng thái dị tật dính thắng lưỡi ở thai nhi sẽ được điều trị theo các bước sau: Tìm hiểu theo dõi: Ngay lúc phát hiện trẻ thơ gặp phải tình trạng dị tật thắng lưỡi ở bé thì hãy nhanh chóng đến ngay những cơ sở vật chất y tế chuyên khoa đến thăm khám, Nhận định và xác định chừng độ dính thắng lưỡi của trẻ. phẫu thuật dính thắng lưỡi cho trẻ: Sau khi xác định chừng độ dính thắng lưỡi của trẻ, thì những y bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật cho bé, gây tê hoặc gây mê để giải phẫu.Các chuyên gia sẽ tiêu dùng dao phẫu thuật bipolar để cắt thắng lưỡi, thời kì sẽ kéo dài trong vòng 15 phút, sau khi phẫu thuật trẻ với thể xuất viện và về ngay trong ngày.Sau mổ 3 tiếng, bé sẽ sở hữu thể ăn uống bình thường, từ 1-2 tuần sẽ phục hồi hoàn toàn thường ngày. trông nom trẻ sau phẫu thuật: Sau lúc cắt thắng lưỡi thì việc săn sóc sức khỏe của trẻ vô cùng quan trọng, những thầy thuốc cho biết sau khi giải phẫu thì ngay vị trí cắt sẽ xuất hiện những vết màu trắng. Nhưng các bậc phụ huynh không cần quá lo âu vì trạng thái này sẽ hết sau 1-2 tuần. các bậc phụ huynh phải khôn xiết lưu ý là tuân thủ theo mọi chỉ định từ các chuyên gia trong việc coi sóc sức khỏe trẻ thơ sau giải phẫu. Ko nên cho trẻ cắn hoặc ngậm những vật cứng để hạn chế nhiễm trùng. Phải vệ sinh răng miệng cho trẻ thật sạch hằng ngày , đặc biệt là sau khi ăn, cho bé uống thật đa dạng nước để giúp làm cho sạch mồm. Lưu ý: Tật dính thắng lưỡi sẽ thường gặp ở bé trai phổ thông hơn bé gái, vì đây là dị tật bẩm sinh nên rất khó phòng tránh, không những thế những bậc bác mẹ có thể phát hiện tình trạng này ngay sau khi sinh bằng cách cho trẻ khám sức khỏe tổng quát hoặc khám định kỳ.Bằng bí quyết Quan sát lưỡi, những chuyên gia sẽ mang thể phát hiện được dị tật. Nhưng cũng mang toàn bộ trường hợp trẻ được phát hiện trễ lúc bú kém, phát âm khó, chậm nâng cao cân. Nguồn ** https://dakhoamientrung.vn/tre-bi-dinh-thang-luoi-nhung-thong-tin-me-can-biet.html
 3. Sởi, quai bị và Rubella là những căn bệnh lây truyền qua đường hô hấp khôn xiết nghiêm trọng, dẫn tới những biến chứng cực kỳ hiểm nguy. Nữ giới có thai, trẻ sơ sinh là những đối tượng rất dễ mắc phải căn bệnh này và gây ra phần lớn tác động nguy hiểm, thành ra cần yếu biện pháp đề phòng hiệu quả và an toàn. Vacxin sởi, quai bị, Rubella sẽ được tiêu dùng tại một số cơ sở y tế tiên phòng trên các nước. Chiếc vacxin này sở hữu tên gọi là MMR II 0.5ml, được điều chế trong khoảng chính con virus Rubella và quai bị. chiếc vacxin này sẽ được đông khô, mang màu trắng và ánh vàng và tất nhiên nước hồi chỉnh. Cái thuốc này có công dụng miễn nhiễm, đề phòng được cả 3 chiếc bệnh sởi, Rubella và quai bị. Vacxin sởi quai bị và Rubella là gì? Công dụng của Vacxin sởi, quai bị và Rubella Sởi quai bị rubella là các bệnh do virus gây ra sở hữu thể để lại các hậu quả hiểm nguy. Lúc trẻ thơ chưa được tiêm phòng đủ hoặc mang hệ miễn dịch kém sẽ làm bệnh phát triển mau chóng. Căn bệnh này sẽ lây lan chóng vánh ra cộng đồng. Còn trẻ nhỏ đã tiêm phòng lúc nhiễm sởi quai bị Rubella thì các bộc lộ của bệnh sẽ giảm nhẹ và tự khỏi. Có trường hợp thai phụ bị nhiễm sởi, quai bị và Rubella thì nguy cơ khiến thai nhi bị dị tật rất cao. Chẳng hạn như là bệnh tim bẩm sinh, tai điếc, chậm tăng trưởng về thể chất và trí tuệ. lúc trẻ mắc những bệnh sởi quai bị rubella ví như ko được điều trị kịp thời sẽ để lại nhiều di chứng và làm cho trẻ tử vong. Việc tiêm phòng vacxin sởi quai bị Rubella hết sức cần yếu, để sở hữu thể ngăn phòng ngừa những tác hại khôn lường của nó. Vì những bệnh lý trên, hiện vẫn chưa có thuốc đặc trị khỏi bệnh mà chỉ sở hữu thể tiêm phòng ngăn chặn virus. những bậc phụ huynh sở hữu thể hoàn toàn yên ổn tâm vì lúc tiêm dự phòng sởi, quai bị, Rubella có thể ngăn ngừa bệnh lên tới 95%. ĐỘ tuổi xanh NHỎ CẦN ĐI TIÊM VACXIN đề phòng SỞI, QUAI BỊ VÀ RUBELLA Đối có các bậc phụ huynh lần đầu khiến cho ba má sẽ với phổ thông bỡ ngỡ, thiếu kinh nghiệm trong việc coi sóc sức khỏe cho trẻ con, nên sẽ rất lo âu, hoang mang không biết con em mình ở tuổi nào nên tiêm vacxin để phòng phòng ngừa sởi, quai bị và Rubella. các y bác sĩ tại phòng khám đa khoa Miền Trung cho biết, để bảo vệ sức khỏe của trẻ con an toàn, ba má cần đưa trẻ đi tiêm vắc xin lúc ở độ tuổi sau: -Trẻ nhỏ khi đủ 12 tháng tuổi phải đi tiêm vắc xin phòng ngừa bệnh sởi, quai bị và Rubella mang 2 liều. Mỗi liều 0.5ml, liêu thứ 2 lúc trẻ được 4-6 tuổi. -Với trẻ trong độ tuổi từ 6-12 tháng nên tiêm vắc xin sởi ( MVVAC) hoặc là MMR để với thể đề phòng cả 3 căn bệnh trên. Khi trẻ đủ 15 tháng thì nên tiêm nhắ lại mũi MMR. -Đặc biệt, khi trẻ sinh sống ở nơi có dịch sở hoặc xúc tiếp có người mắc bệnh niêm tiêm ngừa càng sớm càng thấp. Không chỉ trẻ nhỏ mà người lớn hoặc đàn bà trước mang thai nên tiêm một liều vắc xin sởi quai bị Rubella 0.5ml độc nhất vô nhị. Độ tuổi xanh nhỏ cần đi tiêm vacxin phản ứng phụ sau lúc tiêm ngừa cho trẻ những chuyên gia cho biết, sau lúc trẻ tiêm đề phòng vacxin vào cơ thể sẽ sở hữu thể gặp phải 1 số tác dụng phụ sau: ++Sau khi tiêm, trong vòng 24 tiếng, ở vùng tiêm sẽ sở hữu cảm giác đau nhức cố nhiên triệu chứng sốt nhẹ kéo dài trong khoảng 1-2 ngày. ++Tùy thuộc vào thể trạng của trẻ sở hữu thể xuất hiện các nốt ban đỏ, lan ra quanh đó chỗ tiêm. ++Sẽ khiến trẻ con cực kỳ khó chịu, bức bối, trẻ quấy khóc, thành ra phụ huynh cần phải làm cho theo hướng dẫn của thầy thuốc để giảm đi triệu chứng cho con nít. ++Ngoài ra, sau lúc tiêm ngừa sởi quai bị Rubella trẻ sở hữu thể bị viêm tuyến nước miếng, tiêu chảy, buồn nôn. do đó, sau lúc trẻ tiêm ngừa đã qua đa dạng ngày mà các triệu chứng ko sở hữu dấu hiệu thuyên giảm, ba mẹ hãy đưa trẻ đến bệnh viện tiến hành, thăm khám, xác định hiện trạng đang gặp phải và mua ra giải pháp giải quyết. Nguồn ** https://dakhoamientrung.vn/chich-ngua-soi-quai-bi-rubella-nhung-thong-tin-can-biet.html
 4. Tổ yến chưng đường phèn là phương pháp chế biến thực phẩm được hồ hết người biết đến bởi công dụng lý tưởng mà nó đem đến cho sức khỏe. Ko chỉ vậy tổ yến còn được hồ hết đàn bà sở hữu thai mê say và tiêu dùng rộng rãi nhờ vào nguồn dưỡng chất mà nó đem tới. Dưới đây sẽ là phương pháp chế biến và bác tổ yến bác bỏ đem tới hiệu quả cao nhất dành cho nữ giới đang với thai. Công dụng của tổ yến bác bỏ đường phèn Công dụng tổ yến chưng con đường phèn bồi dưỡng đem lại cho sức khỏe đặc thù là đối sở hữu các bà bầu. Trong tổ yến đựng đa số những chất dinh dưỡng cần yếu cho cơ thể như protein hay những cái axit amin quan trọng… các dưỡng chất với trong tổ yến tạo điều kiện cho đàn bà với thai nâng cao cường sức khỏe cùng lúc sức đề kháng cũng cao hơn số đông. Sau khoảng thời gian thai nghén, các mẹ bầu thường mất hơi phổ thông chất dinh dưỡng và tổ yến có khả năng bổ sung lại những dưỡng chất còn thiếu hay đã bị hao hụt trong thời kì nghén. không những thế, tổ yến còn mang tác dụng rất tốt đến việc giảm các triệu chứng nghén thường gặp ở nữ giới khi có thai như chán ăn, chóng mặt, mỏi mệt và buồn nôn. 1 công dụng tương đối hay mà tổ yến đem lại cho các bà bầu ấy là giúp làm cho đẹp da và cải thiện một số tình trạng về da thường gặp trong giai đoạn với thai đấy là: mụn, tàn nhang hay nám… cách chế biến và chưng tổ yến đường phèn phương pháp chế biến tổ yến bác không quá cầu kỳ cho những mẹ bầu cũng nên cẩn thận và tường tận để mang được món ăn xuất sắc và ko làm cho mất đi các chất quan trọng có trong tổ yến. Trên thị trường hiện tại có phần đông những loại tổ yến và mỗi chiếc sẽ mang cách thức chế biến khác nhau. Ngoài ra cách thức chế biến yến còn phụ thuộc vào món ăn mà bạn muốn khiến cho và những thực phẩm đi kèm theo. Ngoài ra các bước sơ chế và chế biến ban đầu đa phần sẽ giống nhau. Ví như sắm yến đã được làm cho sạch sẵn thì bạn với thể bỏ qua bước chế biến ban sơ không những thế lúc sử dụng dòng yến này bạn cần chọn lọc thật kĩ để tránh chọn nhầm phải những cái yến đã được tẩy trắng. Đối mang yến thô bạn cần thực hành các bước sau: trước nhất bạn phải ngâm tổ yến sở hữu nước lạnh sạch. Lượng yến cần ngâm sẽ phụ thuộc vào nhu cầu tiêu dùng của bạn. Không những thế, lượng yến nên sử dụng trong một ngày chỉ khoảng 3g là đủ. Mỗi cái tổ yến sẽ với khoảng thời kì ngâm khác nhau để với thể nở ra. Bên cạnh đó, khoảng thời kì ngâm yến trong nước lã khoảng từ 20 phút đến 40 phút. Sau khoảng thời kì ngâm vừa đủ để yến nở ra bạn cần nhặt bỏ các tạp chất cũng như lông yến còn dính trong tổ yến. Sau khi đã chế biến xong bạn mang thể tiêu dùng yến để chế biến những món ăn phù hợp sở hữu khẩu vị của mình và đặc thù là phải thích hợp sở hữu phụ nữ đang sở hữu thai. XEM THÊM: Tổ yến thật và cách chọn tậu tổ yến chất lượng cách chưng tổ yến con đường phèn phương pháp bác tổ yến có thể chế biến thành tất cả món ăn tẩm bổ khác nhau và sở hữu thể hài hòa có 1 số cái thực phẩm phải chăng khác. Tuy nhiên, món tổ yến bác bỏ đường phèn vẫn luôn được coi là món ăn khiến cho trong khoảng yến phù hợp và rẻ cho phụ nữ có thai nhất. Chính vì vậy mà món ăn này được số đông những bà bầu đam mê và chọn lọc. Sau lúc tổ yến đã được sơ chế sạch thì việc chưng tổ yến tuyến đường phèn hơi đơn thuần và mau chóng. Món ăn này vừa không làm cho mất phổ biến thời gian của bạn lại vừa đem lại 1 nguồn dưỡng chất dồi dào để giúp bạn với khoảng thời gian có thai khỏe mạnh. Nguyên liệu: 3gr tổ yến đã sơ chế tuyến phố phèn tinh luyện Nồi Thố hoặc tô mang nắp phương pháp bác bỏ tổ yến các con phố phèn Bước 1: Sau lúc ngâm tổ yến và thấy tổ yến đã nở bạn cần phải để tổ yến thật ráo nước. Bước 2: Bạn chuẩn bị 1 nồi nước, sau khi tổ yến ráo nước bạn cho yến vào thố hoặc tô có nắp để vào bên trong nồi. Lượng nước trong nồi nên ngập một nửa thố và không quá ít hay quá phổ biến để giảm thiểu tình trạng nước ít sẽ cạn trước khoảng thời kì cần chưng và ngược lại nếu như lượng nước quá phổ biến sẽ ngập vào trong thố. Bước 3: Tiến hành bác tổ yến trong vòng khoảng 30 phút. Bước 4: Sau khi bác yến được 30 phút bạn tiếp tục cho đường phèn vào thố và trộn đều yến với tuyến đường phèn. Bác thêm 5 phút là bạn tắt bếp. một và mẹo nhỏ khi bác tổ yến mang đường phèn Sau khi tắt bếp bạn với thể cho thêm một đôi lát gừng vào tổ yến đã chưng và thưởng thức. Tổ yến có tính hàn nên khi cho gừng vào sẽ giúp bạn không bị lạnh bụng lúc tiêu dùng món này. Bạn với thể cho thêm táo đỏ hay hạt sen để món ăn lạ mồm hơn. Khoảng thời kì tuyệt vời để thưởng thức đường phèn đấy là buổi sáng hoặc buổi tối trước khi đi ngủ vì lúc này bạn sẽ tiếp thu được tối đa lượng dưỡng chất sở hữu trong tổ yến. Bạn nên thưởng thức tổ yến lúc còn nóng và ấm vì khi này vị của món ăn này sẽ ngon hơn. mặc dù là 1 món ăn bổ dưỡng và thường được những vua chúa thời xưa thường xuyên dùng nhưng tổ yến lại với cách chế biến và dùng chẳng phải cầu kì. Chỉ cần bỏ ra một tẹo thời kì là bạn đã mang được một món ăn vừa tốt cho mẹ mà vừa tốt cho thai nhi rồi. Nguồn ** https://samyennhatminh.com/to-yen-chung-duong-phen
 5. Squirt có nhẽ là từ ngữ rất lạ lẫm mang chúng ta, theo các chuyên gia cho biết squirt là hiện trạng xuất tinh âm đạo, tiết đa số chất lỏng sẽ tống xuất ra ngoài qua lỗ niệu đạo khi đã đạt được cảm giác hưng phấn trong khi quan hệ tình dục, sẽ phóng ra rất mạnh bắn thành từng tia nhỏ. Có thể nói là ở nữ giới cũng có khả năng xuất tinh như vậy như ở phái mạnh. Theo nghiên cứu của các chuyên gia thì thể tích chất lỏng sẽ giao động từ 30-150ml. Nó sẽ khiến cho 1 giọt hoặc gần như với thể khiến ướt cả ga trải giường, điều này còn tùy thuộc vào thể trạng của từng phụ nữ. Đây là một biểu thị sinh lý vô cùng thường ngày của phụ nữ, đừng quá sức ép hay suy nghĩ và giễu lúc những chị em bắn tinh nhé, hãy để nó bất chợt. Ví như các anh ko muốn thất đấy là lần cuối mà những chị em Squirt hay Squirting nhé. Squirt là gì? Squirt đây là 1 trạng thái cực kỳ bình thường ở thân thể của các chị em,nếu các anh đã từng thấy người tình hoặc vợ xuất tinh thì các chàng rất may mắn, vì đã trình bày rất khả quan mới với thể giúp đưa bạn tình của mình lên đỉnh, đạt cảm giác hưng phấn, thăng hoa. Squirt mang phải lên đỉnh Trong 1 số trường hợp các chị em vẫn có thể squirt mà vẫn chưa lên đỉnh, nó còn tùy thuộc vào cơ địa của những chị em, cảm hứng lúc ấy, khi tâm cảnh hưng phấn, chỉ cần sở hữu những loại âu yếm, vuốt ve nhẹ thì nàng cũng đã rên lên rồi. Việc phục nữ mang lên đỉnh hay không thì các chàng ko nên Quan sát miêu tả của những chị em, không chỉ dựa vào Squirt là được. Vì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều nguyên tố để cảm nhận được sự hưng phấn, ham muốn và cuồng nhiệt từ bạn tình. lúc NÀO XẢY RA SQUIRT Ở PHỤ NỮ? Đa phần đông người cho rằng squirt ở phụ nữ sẽ giống như nam giới chỉ xảy ra lúc lên đỉnh. Thế nhưng điều này hoàn toàn ngược lại, không phải đàn bà nào lúc lên đỉnh cũng xảy ra trạng thái squirt và trái lại cứ squirt là đạt cực khoái. Squirting là lúc niệu đạo của phụ nữ tiết dịch trong quá trình quan hệ dục tình. Nó mang thể xảy ra khi một đàn bà bị kích thích dục tình, nhưng không nhất định phải đi cùng có cực khoái . lúc nào xảy ra squirt ở phụ nữ khi đàn bà ái ân hoặc thủ dâm vẫn sở hữu thể xảy ra hiện tượng squirt thế nhưng vẫn không đạt được cực khoái. Sở hữu 1 số người nước sẽ phụt ra hồ hết nhưng 1 số khác chỉ ra một tí, ko đủ để gây chú ý.Việc lên đỉnh của chị em cũng khó hiểu ko kém chính bản thân họ. Những biểu thị cực khoái ở mỗi người cộng khá là khác nhau, không hề người nào cũng giống người nào. đông đảo mọi người thường cho rằng khi kích thích điểm G sẽ khiến cho những chị em Squirting thuận lợi hơn. Bởi vì đây là 1 điểm cực kỳ nhạy cảm trên cơ thể của đàn bà nó nằm cạnh niệu đạo, nên sẽ mang kết liên có nhau. Cho nên khi các chị em được kích thích điểm G sẽ với cảm giác như muốn đi tiểu. Nhưng đến nay vẫn chưa với một nghiên cứu nào cho biết rằng việc kích thích điểm G sẽ liên quan đến việc Squirting ở nữ giới. Thậm chí hiện tượng Squirt này với thể xảy ra khi chưa kích thích điểm G. Nguồn ** https://dakhoamientrung.vn/squirt-la-gi-va-nhung-bi-mat-ve-squirt.html
 6. Nhận định nhanh những địa điểm xét nghiệm HSV uy tín tại TPHCM .Khi thực hiện xét nghiệm bệnh mụn rộp sinh dục, kết quả sẽ được trả về theo dạng như sau, bạn với thể tham khảo qua để biết phương pháp đọc kết quả 1 cách thức chính xác nhất. ➤ Kết quả xét nghiệm hiển thị Herpes IgG+, Herpes Igm-: với tức thị bạn đang bị nhiễm HSV các virus đang chỉ cần khoảng ủ bệnh vì thế thân thể chưa xuất hiện các tín hiệu căn bản. ➤ Kết quả xét nghiệm hiển thị Herpes IgG+, IgM+: với nghĩa bạn đang bị nhiễm virus HSV và đang trong công đoạn virus phát triển mạnh trong thân thể, khi này cần phải được điều trị kịp thời. ➤ Kết quả hiển thị IgG-, IgM+: thể hiện thân thể bạn lúc trước chưa bị truyền nhiễm virus HSV và đây là lần nhiễm virus đầu tiên. ➤ Kết quả hiển thị IgM-, IgG-: Đây là kết quả bạn chưa bị nhiễm virus HSV hoặc cần phải chờ đợi để có kết quả chính xác hơn. Việc xét nghiệm HSV là một cách biện pháp giúp phát hiện sự có mặt của virus HSV trong cơ thể một cách sớm nhất. từ đó xác định được mức độ thương tổn mà virus gây ra và có cách thức điều trị thích hợp, hiệu quả nhất. THAM KHẢO địa chỉ XÉT NGHIỆM HSV UY TÍN TẠI TPHCM khi với nhu cầu xét nghiệm HSV cũng như thực hành điều trị bệnh mụn rộp sinh dục, Các bạn với thể tham khảo qua các liên hệ mà chúng tôi chia sẻ sau đây. Để trong khoảng ấy với thể Nhận định và lựa chọn cho mình một địa chỉ phù hợp nhất. 1. Phòng khám đa khoa hoàn cầu + Địa chỉ: Số 80 - 82 Châu Văn Liêm P11, Q5, TPHCM + Số điện thoại: (028) 3923 9999 + thời kì khiến việc: từ 8h-20h tất cả những ngày trong tuần 2. Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM + Địa chỉ: Số 215 Hồng Bàng, phường 11, thị xã 5, thành phố Hồ Chí Minh + Số điện thoại: 028 3855 4269 3. Bệnh viện từ Dũ + Địa chỉ: Số 284 Cống Quỳnh, phố Phạm Ngũ Lão, huyện 1, đô thị Hồ Chí Minh + Số điện thoại: 028 5404 2829 4. Bệnh viện Nhiệt Đới TPHCM + Địa chỉ: Số 764 Võ Văn Kiệt, thị trấn một, thị xã 5, thị thành Hồ Chí Minh + Số điện thoại: 028 3923 5804 5. Bệnh viện Hùng Vương + Địa chỉ: Số 128 Hồng Bàng, phố 12, quận 5, tỉnh thành Hồ Chí Minh + Số điện thoại: 028 3855 8532 6. Bệnh viện Da Liễu TPHCM + Địa chỉ: Số hai Nguyễn Thông, phố 6, quận 3, thị thành Hồ Chí Minh + Số điện thoại: 028 3930 8131 Nguồn ** https://dakhoahoancautphcm.vn/xet-nghiem-hsv-cach-phat-hien-chinh-xac-mun-rop-sinh-duc.html
 7. Lông dương vật còn được gọi là lông mu, là phần lông mọc ở vùng kín nam giới. mang rộng rãi người cho rằng, về việc cạo lông vùng kín ở phái mạnh, sẽ làm cho dương vật um tùm, mới mang biểu hiện được sự nam tính, nhưng số khác lại phản bác bỏ rằng hàng sạch thì sẽ thấp hơn cho “chuyện yêu” phổ thông người cũng băn khoăn và lo lắng không biết cạo lông vùng kín nam sở hữu tác động gì đến sức khỏe không. Bài viết bữa nay sẽ san sớt tới quý độc giả thông về vấn đề cạo lông dương vật và các điều cần lưu ý, hãy cộng theo dõi nhé! LÔNG DƯƠNG VẬT LÀ GÌ? Lông dương vật còn được gọi là lông mu, mọc ở vùng kín của nam giới phần lông này có vai trò khá quan trọng sẽ giúp giảm được các ảnh hưởng mạnh cũng như là ma sát lúc ân ái, sẽ giúp nâng cao sức hấp dẫn trong mắt bạn tình. ngoài ra, nó còn chứng minh được sự phát triển và trưởng thành của phái mạnh. lúc bước vào thời kỳ dậy thì, hormon tăng sinh 1 số bé trai sẽ bắt đầu mọc lông ở cơ quan sinh dục. Điều này sẽ chứng minh rằng nam nam giới đã trưởng thành. Lông dương vật là gì? Vai trò của lông mu dương vật -Sẽ tạo điều kiện cho nam giới hạn chế được tổn thương khi quan hệ dục tình, vì phần lông mu sẽ giúp giảm bớt ma sát do cọ xát. -Lông mu có thể ngăn chặn 1 số vi khuẩn, nấm, virus là các tác nhân gây bệnh sở hữu thể thâm nhập vào cơ thể chuẩn y bộ phận sinh dục, dẫn đến những bệnh lý nam khoa hiểm nguy, từ ấy, giảm thiểu gây viêm nhiễm. -Giúp giảm thiểu thương tổn cho dương vật do ma sát với áo xống trong giai đoạn sinh hoạt hàng ngày. -Lông vùng kín giúp tách rời các nếp ở phần da vùng kín, có tác dụng tương tự một màng chắn bảo vệ cho da khỏi tổn thương. CẠO LÔNG DƯƠNG VẬT với NÊN KHÔNG? với các chia sẻ trên, phần lông mu ở vùng kín phái mạnh sẽ với một os61 tác dụng nhất định để bảo kê cơ quan sinh dục cho nam giới. bên cạnh đó, với ý kiến, khiến cho đẹp thay có phổ biến khuynh hướng đổi thay, cùng mang một số bất tiện thể do vùng kín mọc quá dày, quá dài nên khiến phái mạnh lại muốn loại bỏ chúng. Theo các chuyên gia nam khoa, tại phòng khám đa khoa Miền Trung cho biết, ví như lông vùng kín không ảnh hưởng gì tới cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày của phái mạnh thì việc “dọn cỏ” không cần yếu. Vì ví như cạo lông mu không đúng cách thức sẽ với thể bị trầy xước, chảy máu dương vật. ngoài ra, khi lông mọc trở lại, sẽ khiến cho phái mạnh vô cùng ngứa ngáy, tốn đa dạng thời kì chăm nom lại vùng lông mới nhú lên. Vậy mang nên cạo lông mu dương vật không? ích lợi của việc cạo lông mu +Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể bỏ qua được các lợi ích của việc dọn sạch cỏ ở vùng kín của phái mạnh, cụ thể như sau: +Sẽ tạo điều kiện cho dương vật sạch sẽ phái mạnh sẽ thuận lợi rà soát ở những bất thường với thể xảy ra ở cậu nhỏ. +Trông “cậu em” sẽ hoành tráng, xuất hiện ấn tượng hơn và ko vướng víu lúc quan hệ dục tình. +Hạn chế, hạn chế được nguy cơ nhiễm khuẩn do môi trường bí bách, ẩm ướt gây nên, nhất là những ai đi lại phổ thông +Trong 1 số trường hợp sẽ dẫn đến các căn bệnh viêm nhiễm da, nấm da, còn có chuẩn bị mổ vùng bụng,vùng bìu,… Cần phải cạo sạch lông mu để đảm bảo kê sinh, giúp mang đến hiệu quả trong công đoạn điều trị. +Trường hợp “của quý” sẽ gây ra rộng rãi tác động đến sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, đặc thù là các ngành nghề như là múa, người dòng, diễn viên, vận động viên,… Vậy mang nên cạo lông mu dương vật không? các chuyên gia phòng khám Miền Trung cho biết, việc cạo lông mu sẽ không gây ra đa dạng tác động hiểm nguy đến sức khỏe của phái mạnh. Nhưng những anh không một mực nghe theo quan điểm của người khác nhưng mà dòng bỏ đi chúng. khi vùng lông mu quá rậm rạp sẽ gây khó chịu, mà không nên cạo nhẵn trụi, mà hãy tỉa bớt cho lác đác đi thôi. cách thức CẠO LÔNG DƯƠNG VẬT AN TOÀN Việc tự tiện dòng bỏ đi phần lông mu ở cơ quan sinh dục sẽ dẫn đến nhiều thương tổn cho vùng kín. vì vậy để mang thể hạn chế được những thương tổn đáng nuối tiếc cho cơ thể, đông đảo những bước cạo lông vùng kín đều phải thực hành khôn cùng chu đáo và đúng quy trình để hạn chế làm cho vùng da này bị thương tổn. Bước 1: Vệ sinh sạch sẽ lúc tiến hành cạo lông vùng kín, nam giới cần phải tắm rửa sạch sẽ và vệ sinh vùng kín chăm chút. Để giảm thiểu được các thương tổn vì lượng vi khuẩn này sẽ tập hợp ở vùng kín. bên cạnh đó, các sợi lông thô ráp, sẽ được phân phối thêm độ ẩm để phát triển thành mềm mại hơn, lúc cắt tỉa sẽ tiện lợi và an toàn. Bước 2: Cắt tỉa bớt phần lông vùng kín khi những chàng vẫn giữ nguyên lông vùng kín cạo sẽ mất hầu hết thời gian, lưỡi dao khó với thể vận động tới hết các sợi lông dài và rậm. bởi thế, các quý ông hãy dùng kéo cắt cho lông ngắn đi bớt từ 2-3cm . Bước 3: Tiến hành cạo lông vùng kín Bôi kem cạo vào khu vực lông vùng kín, sử dụng dao chuyên dụng để cạo theo chiều mọc của lông, trong thời kỳ cạo phải thật chăm chút, nhẹ tai để hạn chế dẫn tới trầy xước, chảy máu. Trong trường hợp bị thương lúc cạo lông mu thì phái mạnh hãy mau chóng cầm máu bằng bông gòn, diệt trùng bằng cồn để giảm thiểu đi các viêm nhiễm. nếu như vết cắt quá sâu thì cần phải tới ngay bệnh viện để thăm khám. Bước 4: Vệ sinh và chăm nom sau khi cạo lông Sau khi thực hành việc cạo lông vùng kín, phái mạnh hãy vệ sinh vùng cạo thật sạch, rửa lại vùng kín bằng dung dịch vệ sinh dành cho nam giới, sau đó sử dụng khăn mềm lau khô. Tiếp tới là hãy dùng kem dưỡng ẩm, phấn rôm để để giảm bớt sự ngứa rát, khó chịu do dao cạo gây ra Sau ấy hãy vệ sinh các phương tiện dùng để cạo lông mu vùng kín thật sạch sẽ bằng cồn và đựng giữ nơi khô ráo. những LƯU Ý lúc thực hành CAO LÔNG MU VÙNG KÍN NAM GIỚI những chuyên gia nam khoa tại phòng khám Miền Trung khuyến cáo, nếu những anh đã sở hữu ý định, dọn cỏ ở cơ quan sinh dục, thì phái mạnh cần phải lưu ý những trở ngại sau đây, để hạn chế được những tổn thương Phải vệ sinh, sát trùng các công cụ cắt tỉa lông mu 1 bí quyết thật sạch sẽ, vì vùng kín là cơ quan cực kỳ quan yếu của phải mạnh, cũng khà khu vực mẫn cảm với nhiều vi khuẩn nên rất dễ bị nhiễm trùng ++Hãy tiêu dùng dao cạo đã qua tiêu dùng nhưng đừng quá lục, sẽ giúp giảm tỷ lệ cứa vào cậu nhỏ để gây chảy máu dẫn đến đau rát. ++Trước khi tiến hành lông mu vùng kín nam giới hãy tắm bằng nước ấm để lỗ chân lông được giãn nở, tạo điều kiện cho phái mạnh dễ cạo ++Để tiện dụng cho việc cạo lông, bạn sở hữu thể là nằm thẳng, ngồi, đứng tùy ý. các lưu ý lúc cạo lông mu vùng kín của phái mạnh ++Sau lúc tập thể dục, chuyển động mạnh ko nên cạo lông mu, bởi vì mồ hôi và sự ma sát lúc tập tành sẽ gây kích ứng bộ phận sinh dục. ++Trường hợp nam giới với lông mu quá dài nên sử dụng kéo cắt khoảng một – 2 mm trước khi cạo để việc vệ sinh được thuận tiện hơn. ++Khi tiến hành cắt, cạo lông mu thì cần phải tỉ mỉ và trong khoảng từ để ko khiến đau dương vật ++Nên cạo theo chiều lông mọc để hạn chế lông mọc ngược lại nếu như cạo ngược chiều ++Khi cạo lông ở khu vực dịch hoàn hãy thật cẩn thận và tận tường, vì chỉ cần 1 vết thương nhỏ sẽ dẫn đến phổ quát xúc cảm hết sức khó chịu cho phái mạnh còn dẫn đến những nhiễm trùng nguy hiểm. ++Nên dùng gel dưỡng ẩm và khiến cho mát sau khi cạo lông mu vùng kín để giúp da phục hồi và giảm cảm giác khó chịu. ++Đặc biệt là ko nên quan hệ tình dục sau khi vừa cạo lông. ++Nếu như phái mạnh sơ suất là trầy xước thì hãy sử dụng ngay việc cao lông mu và chóng vánh tiệt trùng vết thương thật sạch bằng nước muối. kỳ vọng sở hữu những san sớt trên sẽ mang đến cho quý bạn đọc những thông tin bổ ích. Mọi nghi vấn xin vui lòng gọi vào 0236 36 11111 hoặc nhấn vào khung chat bên dưới để tư vấn miễn phí. Nguồn ** https://dakhoamientrung.vn/cao-long-duong-vat-va-nhung-dieu-can-luu-y.html
 8. Tổ Yến Vụn Chân 100gr được khai thác trực tiếp tại các tỉnh miền Trung Việt Nam. Sau ấy được rà soát chất lượng và đóng gói cung ứng trực tiếp cho người sử dụng. Ko pha tạp chất, không chất bảo quản, ko độn thêm bất kì thành phần nâng cao trọng nào. Các sản phẩm vụn chân vẫn đựng đầy đủ nguồn dinh dưỡng dồi dào của yến sào, phù hợp mang túi tiền thường tiêu dùng tại nhà để tẩm bổ. Tổ Yến Vụn Chân Giới thiệu Tổ Yến Vụn Chân 100gr chất lượng cao Tổ yến vụn chân là dòng yến sào ko còn nguyên vẹn hình trạng của tổ, hoặc bị vụn trong được thu trong giai đoạn khai thác. Khi mà thu lượm tổ yến gặp phải sai sót hoặc do địa hình quá cao nên người thu hoạch không kiểm soát được thấp thời kỳ thu gom. Tuy hình dạng không còn nguyên lành, nhưng chúng ta đều biết việc nhặt nhạnh tổ yến trên cao gặp trạng thái này là hoàn toàn xảy ra. mặc dù có bề ngoài ko tròn trặn nhưng chúng vẫn được tạo ra giống như các tổ khác. Các tổ yến này vẫn đảm bảo trị giá dinh dưỡng cho quý khách. Phù hợp dùng cho gia đình, tiêu dùng cá nhân. dòng SẢN PHẨM Tổ Yến Vụn Chân THÀNH PHẦN 100% Tổ yến nguyên chất QUY bí quyết Hộp 100gr / 10 tổ yến nhãn hàng YẾN SÀO ĐỆ NHẤT xuất xứ sản xuất tại Việt Nam Xuất xứ: Miền trung, Tuy Hòa, Phú yên ổn, Việt Nam Ngày sản xuất/ Hạn sử dụng: Xem trên bao phân bì cách bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh ánh nắng trực tiếp trong khoảng mặt trời và hạn chế nhiệt độ cao trong khoảng 30 độ C giá trị dinh dưỡng của Tổ Yến Vụn Chân thuần chất là gì? Yến sào vụn đều đựng hàm lượng protein cao (khoảng 50-60% phụ thuộc địa điểm khai thác). Song song chứa 18 chiếc axit amin cộng 31 nguyên tố vi lượng vô cùng thiết yếu cho sự lớn mạnh của trẻ nhỏ, người trường thành hay người cao tuổi. Với tác dụng tẩm bổ sức khỏe, giúp nâng cao sức đề kháng và hiệu quả hồi phục sức khỏe mau chóng. hỗ trợ cải thiện bổ phế truất, phát triển trí tuệ, bổ cho khí huyết, tuần hoàn máu, điều hòa nội tiết tố, bổ sung collagen tăng cường vẻ đẹp trẻ trung, cùng phổ biến ích lợi khác. Tổ Yến Vụn Chân tại sao bạn nên chọn Tổ Yến Vụn Chân 100gr? tầm giá phải chăng hơn so với những mẫu tổ yến khác nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. số đông dinh dưỡng và chất lượng không thua sút những chiếc yến thường khác phù hợp có túi tiền để duy trì sử dụng lâu dài. Vẫn chế biến được những món ăn và thơm ngon như những mẫu yến trắng khác. ai dùng yến sào thì phải chăng cho sức khỏe? Yến với tính bình, thích hợp sử dụng cho đông đảo đối tượng và độ tuổi mong muốn vững mạnh và tăng sức khỏe phải chăng. Đặc biệt là các người mới khỏi bệnh cần bổ sung chất, người gầy, bị suy nhược cơ thể, người cao tuổi, nữ giới sau khi sinh đẻ, con nhỏ suy dinh dưỡng. cách dùng Tổ yến vụn chân sao cho ngon và bổ? các người đã dùng yến lâu năm đã quá quen mang bí quyết bác yến sào, để thay đổi thực đơn và giúp quý vị thưởng thức thêm các món bồi dưỡng khác từ yến. Một số món sau vừa phối hợp giữa Yến và các thực phẩm khác đem đến giá trị dinh dưỡng xuất sắc cho cơ thể. Súp yến thả gà thơm ngon Tổ yến tiềm gà ác thuốc Bắc Tổ yến hầm hạt sen, táo đỏ và long nhãn Yến sào bác sữa tươi Yến sào bạch vân Tổ Yến Vụn Chân 1 số lưu ý khi tậu Tổ Yến Vụn Chân 100gr cần biết Vì là sản phẩm ko nguyên lành nên phổ thông người nghĩ rằng nó với giá rất rẻ. Không những thế giá yến vụn chân chỉ tốt hơn không quá phổ quát so với yến nguyên tổ. Quý khách hoàn toàn tự tin và im tâm tuyển lựa theo đề nghị sản phẩm này. Hạn chế để các mặt hàng “Vụn nhái” xí gạt. kiểm tra nguyên nhân căn nguyên rà soát tổ yến rà soát nhãn mác chính hãng như vậy bài viết đã san sẻ về Tổ Yến Vụn Chân 100gr Miền Trung cho quý vị tham khảo. Quý khách sở hữu nhu cầu vui lòng địa chỉ để được giải đáp và tham quan thêm về các sản phẩm xịn chất lượng. Nguồn ** https://yenkhanhhoa.net/san-pham/to-yen-vun-chan-100gr-mien-trung-tam-bo-khi-huyet/
 9. Gel bôi trơn tuột hay chất bôi trót lọt là 1 sản phẩm chuyên biệt hỗ trợ cho việc quan hệ dục tình. Mục đích chính là nhằm khiến giảm ma sát của dương vật mang âm đạo hoặc phần khác của thân thể. Đây chính là 1 giải pháp hữu hiệu cho những chị em bị “khô hạn”. hiện tại, trên thị phần sở hữu 4 dòng gel bôi suôn sẻ, tùy mục đích dùng mà khách hàng sẽ được tư vấn dòng gel thích hợp. Bao gồm: Gel bôi suôn sẻ gốc nước, Gel bôi trơn tuột gốc dầu, Gel bôi trơn mang thành phần bỗng nhiên, Gel bôi trót lọt gốc silicon. Tác dụng của gel bôi trơn tuột Là sản phẩm hỗ trợ cho “cuộc yêu”, gel bôi trơn sở hữu thể giúp bạn và đối tác cải thiện những vấn đề trong chuyện dục tình, như: • Giúp âm đạo “ẩm ướt”, cải thiện khô âm đạo, dương vật dễ thâm nhập vào • nâng cao khoái cảm tình dục lúc giao hợp, dễ “lên đỉnh” hơn • 1 số dòng gel bôi trơn tuột tương trợ cho việc phòng ngừa thai hoặc nâng cao khả năng thụ thai • Giúp kích thích thèm muốn tình dục, kéo dài thời kì quan hệ • Là người bạn đường “đắc lực” khi với nhu cầu thủ dâm tự dưng có bạn tình song hành • tương trợ cho các cặp đôi quan hệ bằng miệng hoặc hậu môn “trơn tru” • bản tính, gel bôi trót lọt hoặc thuốc bôi suôn sẻ âm đạo được đầy đủ chị em khô âm đạo tậu tới nhằm giải quyết các vấn đề “rắc rối” lúc quan hệ dục tình. những đối tượng ko nên sử dụng gel bôi trơn Theo khuyến cáo biệt chuyên gia, gel bôi trơn tru không nên sử dụng cho những đối tượng sau: • Đối tượng có tiền sử bị dị ứng, kích ứng sở hữu gel bôi trót lọt • đàn bà đang bị những bệnh viêm nhiễm phụ khoa • Người bị viêm/nhiễm trùng hậu môn hoặc nứt kẽ hậu môn cách thức MATXA VÙNG KÍN BẰNG GEL BÔI trót lọt ĐÚNG cách thức có các cặp đôi để tăng hứng khởi dục tình hoặc bị khô âm đạo, không tiết đủ dịch ẩm ướt… thì trước khi kích thích vùng kín, cả 2 nên dùng gel bôi trơn để massage cho đối phương. Điều này sẽ là bước khởi đầu “làm nóng” cho việc lâm trận, sự viện trợ của gel bôi trơn tuột cũng sẽ giúp đỡ cho những động tác massage hoặc vuốt ve cho đối phương trở yêu cầu sướt mướt hơn. Trong khoảng đó giúp cơ quan sinh dục có cảm giác mãnh liệt hơn, thăng hoa trong “cuộc yêu” phương pháp matxa vùng kín bằng gel bôi trơn sẽ được thực hành theo các bước sau đây: + Bước 1: Rửa sạch tay bằng xà phòng và vệ sinh phòng ban sinh dục sạch sẽ, lau khô bằng khăn mềm. + Bước 2: Lấy chai gel bôi trót lọt, kiểm tra kỹ bao bì, hạn dùng của sản phẩm. Và sau đấy lắc đều trước khi tiêu dùng. + Bước 3: sử dụng tay lấy 1 lượng gel vừa đủ (có thể dựa vào sở thích của cặp đôi hoặc độ khô của âm đạo) + Bước 4: Hãy bắt đầu massage mang cộng vương chậu cũng như đùi trong, sau đó từ từ xâm nhập vùng sinh dục. ● bí quyết bôi gel trên dương vật hoặc bao cao su: Lấy gel trâm đều trên lòng bàn tay, sau đấy nhẹ nhàng trâm và mát-xa đều lên dương vật. ● cách bôi vào âm đạo: Lấy một vào giọt gel lên ngón tay, mát-xa đều ở phía ngoài và trong cửa âm đạo. Nhưng không được đưa vào quá sâu. + Bước 5: Bạn với thể trâm một ít gel bôi trơn tru lên những vùng nhạy cảm khác lúc quan hệ như: lưng, nhũ hoa, vai, dái tai… để giúp kích thích thêm 1 số dấu hiệu thần kinh giao cảm ở khu vực này, tăng cảm giác kích thích và cuồng nhiệt hơn trước. **Lưu ý: Đối mang người thủ dâm, bí quyết matxa vùng kín bằng gel bôi trót lọt với thể tự thực hành như vậy, giúp kích thích bộ phận sinh dục thấp hơn, dễ đạt được cảm giác “cực khoái” ngay cả lúc không sở hữu đối tác cùng song hành. LƯU Ý khi sử dụng GEL BÔI trơn tru MAT-XA VÙNG KÍN Để dùng gel bôi trơn tru 1 cách an toàn, đạt hiệu quả mong muốn, bạn cần chú ý tới một số vấn đề dưới đây: Đi thăm khám rà soát nam/phụ khoa định kỳ và nếu như với mong muốn dùng gel bôi suôn sẻ để hỗ trợ tình dục, cần tham khảo kỹ ý kiến bác sĩ để lựa chọn sản phẩm phù hợp với mục đích sử dụng, giảm thiểu kích ứng/viêm nhiễm. một số thành phần trong gel bôi trơn có nkhả năng gây viêm hoặc kích ứng vùng kín mà các người mẫn cảm nên giảm thiểu, những thành phần đó bao gồm: Glycerin, Nonoxynol-9, Propylen glycol, Chlorhexidine gluconate… lúc dùng gel bôi trơn mat-xa vùng kín chỉ nên bôi một lượng vừa đủ, tránh vung phí cũng như khó rửa sạch lại… dẫn tới viêm nhiễm phụ khoa Sau lúc giao hợp, rẻ nhất là bạn nên rửa sạch các phần gel còn sót trên cơ thể tránh hiện tượng viêm nhiễm không đáng sở hữu. Đối với gel bôi trơn tuột bây giờ trên thị trường đa dạng ngoại hình, thành phần… lúc mang nhu cầu tiêu dùng cần Tìm hiểu kỹ lưỡng về nguồn gốc sản phẩm, hạn sử dụng, một số cảnh báo lúc tiêu dùng. lúc NÀO dùng GEL BÔI trơn tuột CẦN ĐI GẶP bác bỏ SĨ? một số người sở hữu cơ địa mẫn cảm mang thể bị phản ứng dị ứng với 1 thành phần nào ấy trong chất bôi trơn tru. Do vậy, khi sử dụng gel bôi suôn sẻ massage vùng kín và xuất hiện các tín hiệu bất thường dưới đây, bạn NÊN gặp thầy thuốc rà soát và giải quyết ngay: + Ngứa, rát âm đạo hoặc dương vật, bìu dịch hoàn + Nổi phát ban đỏ hoặc nổi mụn lăn tăn ở vùng kín + Sưng ở vùng kín hoặc bất kì khu vực nào khác: lưỡi, cổ họng, lỗ hậu môn + Thường xuyên bị nhiễm trùng nấm men hơn nhắc tính từ lúc dùng gel bôi trơn tuột + khí hư ra nhiều bất thường, với mùi hôi (ở nữ); nam giới bị chảy mủ dương vật + Quan hệ vẫn sở hữu cảm giác đau rát, thậm chí chảy máu vùng kín **Chú ý: phụ nữ bị khô âm đạo, không nên lạm dụng gel bôi trơn để mat-xa vùng kín. Thay vào đó cần gặp bác sĩ, thăm khám và tậu ra cội nguồn gây khô âm đạo. Trong khoảng đó thầy thuốc sẽ giải đáp cách thức giải quyết an toàn, hiệu quả dài lâu, ít tốn kém giá tiền và không hề phụ thuộc vào gel mỗi lần quan hệ. Nguồn ** https://dakhoamientrung.vn/hoc-ngay-cach-matxa-vung-kin-bang-gel-boi-tron-dung-cach.html
 10. Tổ Yến Sào Hồng Sơ Chế 100gr là sản phẩm dễ dàng dễ sử dụng, không cần bỏ phổ biến thời kì khiến sạch như yến thô. Chóng vánh thưởng thức hương vị yến bổ sung dinh dưỡng cho thân thể cho ngày khiến việc bận rộn. Là món thực phẩm thuộc mẫu thượng hạng, nhiều tiêu dùng để biếu quà, kính tặng cho cấp trên, đồng nghiệp và người thân vào các dịp quan yếu. Tổ Yến Sào Hồng Sơ Chế 100gr Giới thiệu Tổ Yến Sào Hồng Sơ Chế 100gr Tổ yến hồng sơ chế là sản phẩm được khiến sạch sẽ thủ công, sau khi trải qua quá trình này nó sẽ với độ ẩm dưới 3%. Cho nên, quý vị sẽ không trông thấy lông và tạp chất bám lên yến sào. Và vẫn đảm bảo lưu giữ được hương vị đặc thù ngon nhất của tổ yến. dòng SẢN PHẨM Tổ Yến Sào Hồng Huyết THÀNH PHẦN 100% Tổ yến thuần chất QUY cách 100gr / 10 -12 tổ yến nhãn hiệu YẾN SÀO ĐỆ NHẤT nguyên do sản xuất tại Việt Nam Xuất xứ: Miền trung, Tuy Hòa, Phú im, Việt Nam Ngày sản xuất/ Hạn sử dụng: Xem trên bao bì bí quyết bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh ánh nắng trực tiếp từ mặt trời và tránh nhiệt độ cao từ 30 độ C tại sao nên sử dụng Tổ Yến Sào Hồng Sơ Chế 100gr ? Đông Y cho rằng yến sào hồng mang lại hồ hết lợi ích cho chúng ta. Nhờ với tính ngọt, bình nên nó mang hiệu quả xuất sắc cho sức khỏe. Bên cạnh đó mà Tây Y cũng sở hữu các kết quả cho rằng hồng yến sơ chế là nguồn dưỡng chất hết sức dồi dào, giàu protein, khoáng vật và những hoạt chất thấp cho sức khỏe khác. Tổ Yến Sào Hồng Sơ Chế 100gr Tác dụng bổ truất phế, tiêu đờm. nâng cao cường đề kháng và tăng hệ miễn dịch. tăng cường và điều hòa nội tiết tố rất hiệu quả. Giúp người sau điều trị bổ sung đủ dưỡng chất, giúp nhanh phục hồi. Bổ sung collagen và các chất khoáng giúp dự phòng lão hóa sớm, duy trì dung nhan dài lâu. Kích thích xúc tiến tiếp thu và chuyển hóa chất giúp ăn ngon hơn, nhanh nâng cao cân khỏe mạnh hơn. Hiệu quả hỗ trợ giảm găng tay thần kinh, bồi dưỡng cho não bộ hiệu quả. phương pháp dùng Tổ Yến Sào Hồng Sơ Chế 100gr phải chăng cho sức khỏe Tổ yến sau lúc đã được khiến cho sạch với sợi phồng, chỉ cần ngâm nước sạch trước khi chế biến khoảng 20 phút. Mang phần nhiều món chúng ta với thể kết hợp có yến, sở hữu mỗi món ăn khác nhau sẽ tạo ra hiệu quả khác nhau lên sức khỏe. Đây là sự kết hợp hoàn hảo vừa giúp thay đổi khẩu vị vừa bổ sung toàn diện cho cơ thể. một số món vượt bậc như Yến chưng táo đỏ Đông trùng hạ thảo, Chè bác yến sào, Cháo yến sào, giò heo hầm yến sào, canh yến sào,… Chúng đều rất khả quan cho trẻ em, người to, người cao tuổi. Đặc biệt là đàn bà sau khi sinh nở. vì sao chúng ta cần dùng lượng yến sào khác nhau? Chúng ta biết rằng tùy vào 1 số nhân tố nhất quyết mà chúng ta sẽ cần bổ sung dưỡng chất khác nhau. Bởi vì cơ thể có ngừng khả năng tiếp thu những dưỡng chất và nó chỉ hấp thu mẫu mà nó còn thiếu, đào thải những chất dư thừa. Những nhân tố ấy là: – Độ tuổi. – Bệnh lý nền hiện tại mắc phải. – Cơ địa, thể chất bẩm sinh. – thói quen ăn uống và hoạt động hàng ngày. – đàn bà mang thai, sau khi sinh và trẻ em nhỏ dưới. Lưu ý: Đây là Thực phẩm chức năng bổ sung, chẳng phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. (*) Kết quả của sản phẩm khác nhau phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người. Ở đâu bán Tổ Yến Sào Hồng giá phải chăng tại TPHCM? hiện nay, Sâm Yến Nhật Minh là đơn vị uy tín cung cấp các mẫu Yến Sào Trắng – Hồng huyết sơ chế /thô những mẫu tại TP Hồ Chí Minh. Với sự phát triển 20 năm kinh nghiệm sản xuất sản phẩm Yến sào hàng hiệu cội nguồn rõ ràng. Nhận được sự ủng hộ và tin cậy của các bạn xa gần, đảm bảo sẽ đem lại cho bạn sản phẩm chất lượng cao giá rẻ nhất. ngoài ra còn phân phối Đông trùng hạ thảo, Nhân sâm Hàn Quốc, Nhung hươu,..Với các đặc điểm thu hút như: Chất lượng sản phẩm cao – hàng thuần chất không pha tạp. Cam kết hàng hàng hiệu đúng miêu tả. Hoàn tiền lúc khách phát hiện hàng nhái. nhà cung cấp coi ngó khách hàng hết dạ chăm chút. như vậy bài viết đã chia sẻ về Tổ Yến Sào Hồng Sơ Chế 100gr cho quý vị tham khảo. Quý khách mang nhu cầu vui lòng liên hệ để được giải đáp và thăm quan thêm về các sản phẩm chính hãng chất lượng. Nguồn ** https://yenkhanhhoa.net/san-pham/to-yen-sao-hong-so-che-100gr-gia-re-tam-bo-moi-ngay/
 11. nhiều người còn chưa hiểu rõ được chừng độ nghiêm trọng của bệnh sùi mào gà và lúc phát hiện ra sùi mào gà ở lỗ sáo thường để bất chợt mà mong nó sẽ tự khỏi mà ko tiến hành điều trị. Đây là một trong các sai lầm làm sùi mào gà ngày càng vững mạnh phức tạp và gây ra phổ thông biến chứng hiểm nguy. Cụ thể: lây nhiễm cho người khác Khả năng lây nhiễm của sùi mào gà là vô cùng chóng vánh. Chúng có thể lây truyền cho người nhà, bạn bè hoặc bạn tình của nam giới. Vì thế việc phát hiện sớm sùi mào gà lỗ sáo là điều giúp giai đoạn phòng tránh lây nhiễm khôn cùng hiệu quả và cấp thiết. tác động đến hạnh phúc Nam giới mắc phải sùi mào gà lỗ sáo, sẽ khiến nam giới cảm thấy mặc cảm trong sinh hoạt, công việc lẫn cuộc sống hôn nhân. Giả dụ hiện trạng này kéo dài, có thể ảnh hưởng xấu đến hạnh phúc gia đình, làm cho nam giới giảm ham muốn, mặc cảm và làm cho hôn nhân tan vỡ bất cứ khi nào. Vây vô cơ hi hữu muộn Sùi mào gà ở lỗ sáo có thể xâm nhập và phá hủy những mô tế bào trong bộ sinh dục nam, gây ra trạng thái tắc con đường sinh sản. Các biến chứng nguy hiểm của sùi mào gà mang thể khiến giảm chất lượng và số lượng tinh trùng, làm nam giới bị vô sinh thi thoảng muộn. tăng nguy cơ ung thư Là tác nhân gây ung thư ví như virus gây sùi mào gà ở lỗ sáo thuộc tuýp 16 và 18. Lúc này, bệnh sẽ làm nam giới gia tăng khả năng ung thư dương vật, lỗ đít hay ung thư vòm họng. Giả dụ nam giới không phát hiện và điều trị sùi mào gà kịp thời, sẽ khiến gia nâng cao tỷ lệ ung thư hết sức hiểm nguy. ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt, công tác hằng ngày những cục u nhú quanh đó lỗ sáo, khiến nam giới luôn chảy dịch khó chịu, kèm theo mùi hôi thối. Ngoài ra, khiến cho nam giới cảm thấy đau rát, khó chịu mỗi lúc hoạt động do cạ vào quần. Điều này tác động nguy hiểm tới khả năng sinh hoạt, công việc hằng ngày của nam giới. Làm nam giới cảm thấy tư ti, ngày một xa lánh mọi người và dễ dẫn đến trầm cảm. ĐIỀU TRỊ SÙI MÀO GÀ Ở LỖ SÁO NHƯ THẾ NÀO HIỆU QUẢ? mang sự tăng trưởng của nền y học bây giờ, thì bệnh sùi mào gà ở lỗ sáo hoàn toàn mang thể được điều trị 1 phương pháp dứt điểm. Chặn đứng giai đoạn virus HPV thâm nhập vào cơ thể và khiến bệnh phát triển thành nặng hơn. Không những thế, để giai đoạn điều trị được hiệu quả, còn phụ thuộc khá rộng rãi vào chừng độ bệnh, hiện trạng sức khỏe và cách thức thực hành. Để điều trị bệnh hiệu quả, nam giới cần tiến hành thăm khám tổng quát, để thầy thuốc xác định chính xác nguyên cớ gây bệnh. Từ đó chỉ định bí quyết điều trị phù hợp. Hiện tại, lúc xác định xác thực nguồn cội là do sùi mào gà, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị phối hợp giữa việc sử dụng thuốc đặc trị cùng mang cách ngoại khoa để cái bỏ triệt để bệnh lý. ngày nay, cách thức ngoại khoa được dùng nhiều nhất là công nghệ ALA-PDT, là công nghệ trị sùi mào gà bằng ánh sáng và chất cản quang đãng. Giúp tiêu diệt mụn sùi hiệu quả mang những ưu điểm nổi bật như sau: ♦ thời kì điều trị ngắn, chỉ với vài liệu trình là người bệnh mang thể hoàn toàn thoát khỏi những triệu chứng của sùi mào gà ở lỗ sáo. Giúp tiết kiệm thời gian và tầm giá điều trị so sở hữu những phương pháp truyền thống. ♦ Hiệu quả cao, giúp xác định chuẩn xác vị trí bệnh, trong khoảng đấy phá hủy tế bào gây bệnh mà không gây tác động đến những tế bào quanh đó. ♦ bí quyết này vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cao, không để lại sẹo, ko gây chảy máu. Bên cạnh đó, ALA-PDT còn giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch ngăn ngừa bệnh tái phát hiệu quả. ♦ giá thành hợp lý, giúp hầu hết người bệnh đều với khả năng ứng dụng bí quyết này. địa chỉ ĐIỀU TRỊ SÙI MÀO GÀ Ở mồm SÁO UY TÍN TẠI ĐÀ NẴNG Sùi mào gà là bệnh xã hội hiểm nguy, nên việc thăm khám và điều trị càng sớm càng tốt giúp mang lại hiệu quả điều trị càng cao. Bên cạnh đó, điều này còn phải dựa vào thời kỳ lựa chọn cơ sở vật chất y tế chuyên khoa phù hợp sở hữu bệnh tình của mình. Tại Đà Nẵng, Phòng Khám Đa Khoa Miền Trung là 1 trong các chuyên chuyên khoa bệnh xã hội nhận được đa dạng Phân tích tốt trong khoảng người bệnh trong thời kỳ thăm khám và điều trị bệnh sùi mào gà lỗ sáo. ⇒ Phòng khám sở hữu lực lượng thầy thuốc nhiều năm kinh nghiệm, giàu kinh nghiệm ⇒ Trang vật dụng, cơ sở vật chất đương đại ⇒ dịch vụ y tế nhiệt tình và uy tín bậc nhất hiện giờ ⇒ bí quyết hiện đại, điển hình là ALA-PDT ⇒ giá bán hợp lý giúp nam giới cái bỏ dứt điểm hiện trạng sùi mào gà mà mình đang gặp phải. Tùy từng hiện trạng bệnh lý mà bác sĩ sẽ chỉ định cách điều trị phù hợp nhất. Tuy nhiên, khi thăm khám nam giới sẽ được bác sĩ giải đáp và hỗ trợ bí quyết coi ngó và kiểm soát an ninh bản thân khỏi những căn bệnh phường hội nghiêm trọng hiện giờ. Trên đây là toàn bộ thông tin về tình trạng sùi mào gà ở mồm sáo dương vật cũng như bí quyết điều trị hiệu quả. Hy vọng, bài viết này sẽ giúp nam giới tiện lợi và dễ dàng hơn trong công đoạn chọn lựa hạ tầng thăm khám và điều trị sùi mào gà cho phù hợp. Nguồn ** https://dakhoamientrung.vn/sui-mao-ga-o-mieng-sao-trong-nhu-the-nao-co-nguy-hiem-khong.html
 12. cơ thể nữ giới, trải qua thời gian đều sẽ bước vào quá trình lão hóa, vùng kín là phòng ban cũng ko ngoại lệ. đặc thù khi, các chị em đều đã trải qua quá trình sinh nở, quan hệ tình dục sẽ làm cho âm đạo bị rộng không còn se khít, vùng môi lớn, môi bé bị giãn phát triển thành phì đại, vùng da ở cơ quan sinh dục lại trở thành thâm đen, cực kỳ mất thẩm mỹ. Tạo hình cắt môi bé là phẫu thuật để cắt nhỏ môi bé bằng bí quyết mẫu bỏ đi phần mô thừa ở môi bé âm hộ. Để thu nhỏ cho môi bé nằm ngang bằng hoặc hẳn ở bên trong môi lớn Tạo hình môi bé là gì? Vì lúc môi bé ko còn se khít sẽ gây ra toàn bộ tác động tới chuyện quan hệ vợ chồng, giảm đi cảm giác hứng thú, khoái cảm lâu ngày dẫn đến nứt rạn tình cảm, có thể dẫn tới hôn nhân vỡ. không những thế,khi lớp da ở môi âm bao kích thích, thì lớp niêm mạc sẽ tăng sinh trở thành sần sùi, thất sắc gây ra đa dạng khó khăn trong việc tiểu tiện thể, làm cho nâng cao nguy cơ mắc phải những viêm nhiễm phụ khoa, sa tử cung, ung thử cở tử cung hết sức nghiêm trọng. các trường hợp cắt môi bé ở nữ giới -Phái đẹp với môi bé quá dài, bị nhăn nheo, chảy xệ. -Nữ giới mang vùng kín bị phì đại do tuổi tác, sinh con, da đàn hồi kém. -Phái nữ mang âm hộ quá rộng, cần được thu nhỏ lại. -Các chị em từng bị thương tổn vùng kín do tai nạn không mong muốn. tại sao NÊN CẮT MÔI BÉ? Môi bé của người nữ giới sau khi quan hệ dục tình phổ thông lần, nhất là khi sinh thường sẽ bị lão hóa, tạo ra da thừa gây mất thẩm mỹ. phương pháp cắt môi bé vùng kín là kĩ thuật chiếc bỏ lớp da thừa để cô bé nhìn thanh mảnh gọn hơn. Tuy đây chỉ là một tiểu phẫu nhỏ nhưng đòi hỏi thầy thuốc thực hiện phải khéo léo, có thương hiệu lẫn chuyên môn dày dặn. Vì tiểu phẫu ở cơ quan sinh dục, nên nếu sở hữu sơ sót sẽ gây mất thẩm mỹ vùng kín, ảnh hưởng đến chức năng dục tình, nặng hơn là dẫn tới bệnh viêm phụ khoa. Mỗi người với thể tiến hành cắt môi bé rộng rãi lần nếu như bị phì đại tiếp tục. Trong điều kiện kĩ thuật đảm bảo, sẽ rất an toàn và ko xảy ra biến chứng gì. Sở dĩ, rộng rãi chị em tuyển lựa thu hẹp vùng kín là bởi những lợi ích dưới đây: Lấy lại sự tự tín, quyến rũ đặc thù là những người đã từng sinh thường sẽ dễ bị phì đại môi bé. Điều này khiến đa dạng chị em cảm thấy e ngại, hổ hang và mặc cảm khi âu yếm mang bạn tình. do vậy, việc thẩm mỹ vùng kín sẽ giúp thu gọn lại môi bé, mang đến hình ảnh cắt môi bé thẩm mỹ hơn. Nhờ ấy mà người đàn bà tự tín hơn cũng như quyến rũ hơn trước mắt người bạn trăm năm của mình. Sinh hoạt rẻ hơn Môi bé bị thâm và dài khiến cho phần da môi âm đạo rất dễ bị kích thích. Lớp niêm mặc nâng cao sinh trở thành thất sắc và sần sùi hơn. Việc này làm cho hoạt động tiểu tiện thể vướng mắc, thậm chí còn dẫn đến ngứa ngáy và khó chịu. bởi thế, thẩm mỹ cắt môi bé sẽ chiếc bỏ được bất cập này. Nhờ ấy mà việc sinh hoạt hàng ngày của chị em được thuận tiện hơn, tránh những ảnh hưởng bị động. Chuyện yêu thăng hoa hơn Môi bé bị phì đại lâu ngày sẽ khiến cho dày sừng lớp niêm mạc. làm cho người phụ nữ bị mất cảm giác trước những kích thích tình dục, dễ bị đau khi quan hệ. Để dứt điểm hiện trạng này thì việc tiểu phẫu cắt môi bé là điều cần yếu. HÌNH ẢNH CẮT MÔI BÉ CỦA đàn bà Dưới đây là các hình ảnh phẫu thuật cắt môi bé của phái nữ mà những y thầy thuốc sản phụ khoa tại phòng khám đa khoa Miền Trung muốn san sớt đến quý độc giả, đặc biệt là những chị em phái nữ. Tuy là phương pháp tiểu phẫu, nhưng nếu bạn lựa chọn nhằm liên hệ cắt môi bé nhái, thầy thuốc thực hành với tay nghề non kém, sẽ có nguy cơ đối mặt có phổ quát vấn đề bao gồm: ➣ Cấu tạo, hình dạng của môi bé bị thay đổi theo hướng mất thẩm mỹ. ➣ Cắt môi bé quá sâu, làm việc chăn chắn âm đạo ko còn, dẫn tới nâng cao tỉ lệ mắc những bệnh viêm nhiễm phụ khoa, ăn hiếp dọa khả năng sinh sản sau này. ➣ Hình ảnh cắt môi bé quá định mức, dẫn đến hở rộng đường âm đạo, giảm độ mẫn cảm. bởi thế, để khiến đẹp thông minh thì chị em hãy mua tới những đơn vị y tế chất lượng và uy tín để tiến hành phẫu thuật thu hẹp vùng kín. Như đã kể, Phòng khám Đa khoa Nam Việt là liên hệ thích hợp sở hữu các chị em khi sở hữu nhu cầu thẩm mỹ vùng kín. thực hiện cắt môi bé ở đây, bạn sẽ hoàn toàn im tâm về những trắc trở sau đây: Giảm cảm giác khó chịu ở vùng kín: niêm mạc môi bé ko còn dày sừng và cọ xát vào băng vệ sinh trong giai đoạn hành kinh nữa. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn trong quá trình sinh hoạt và vệ sinh vùng kín. nâng cao tính thẩm mỹ: giải phẫu cho hình ảnh cắt môi bé thẩm mỹ, niêm mạc gọn nhỏ, cải thiện được hiện tượng sắc tố đen sạm, mang lại màu sắc tươi tắn cho môi bé, cải thiện vẻ đẹp vùng kín. Phòng tránh mắc bệnh viêm nhiễm: thủ thuật điều chỉnh môi bé sở hữu kích thước phù hợp, đảm bảo vẫn che lấp rẻ cho âm đạo, ngăn phòng ngừa những bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Giữ hạnh phúc hôn nhân: sự nhỏ gọn, săn chắc và hồng hào sau khi cắt môi bé sẽ đem đến sức lôi cuốn bất chợt, gia tăng khoái thiện cảm dục, cải thiện hoạt động chăn gối. Nguồn ** https://dakhoamientrung.vn/da-nang-hinh-anh-cat-moi-be-o-phai-nu.html
 13. chỉ dẫn BDSM không đau và an toàn là thắc mắc đang được tìm kiếm phần nhiều trên các trang mạng phường hội ngày nay. Cụm từ BDSM chắc có lẽ đã với đa dạng người từng nghe qua, nhưng chưa mang thể mường tưởng được nó là gì, trào lưu này là dùng các đồ chơi dục tình hoặc các phong thái táo bạo về chuyện phòng the để giúp tăng cảm giác kích thích cho mình và bạn tình. Thông tin trong bài viết sau đây sẽ giúp cho quý bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề trên, hãy cùng theo dõi nhé! BDSM LÀ GÌ ? BDSM là từ viết tắt trong một cụm từ tiếng anh dài chỉ về việc 2 cá thể quan hệ tình dục bằng các phương pháp mạnh dạn, bạo dâm để với thể tăng thêm phần kích thích trong cảm xúc. từ BD ( bondage và discipline ) nhằm đề cập về hình thức và lề luật, trong khoảng DS (dominance và submission ) nhằm chỉ về sự quản chế và phụ thuộc, còn lại SM ( sadism và masochism ) chính là bạo dâm và khổ dâm. có thể hiểu đơn thuần rằng đây là phương pháp quan hệ dục tình mà muốn thống lĩnh bạn tình, gây ra các đớn đau hay đề cập những trong khoảng thô bạo để có thể nâng cao phần kích thích khi quan hệ hơn. BDSM là gì? đặc biệt của kiểu quan hệ này là các người tham gia sẽ mang vai trò bù trừ cho nhau và có thể đổi vai trò cho nhau trong thời kỳ quan hệ, cụ thể: Chủ động: Người thực hành hành vị bao dâm, thường được gọi là Top hoặc Dominance( thống trị). Thụ động: Là người phải chịu cất những hành vi bao dâm, bị bạn tình điều khiển, sở hữu tên gọi là Bottom hoặc Submissive. có thể hiểu 1 cách đơn thuần BDSM là 1 kiểu quan hệ tình dục đóng vai trò trong khoảng hai người trở lên, sẽ sở hữu những hành vi quan hệ không thường ngày, gây ra đớn đau về thân xác và ý thức cho bạn tình hoặc là ở bản thân mình để với thể đạt được sự khoái cảm. Hồ hết người mang sự thích BDSM đều muốn kiếm tìm sự mới mẻ, giải tỏa bao tay hoặc trải nghiệm cảm giác đau đớn, quyền lực để thỏa mãn nhu cầu của mình. Sau đây là những hành vi của BDSM ++Sẽ cảm thấy kích thich1 ở vùng vòng vèo cổ, vòng 3 của đối phương. ++Có sở thích đặc thù sở hữu các phong độ quan hệ thô bạo để khiến cho đau bản thân hoặc bạn tình. ++Thích cảm giác cai trị, đối phương phải phục tùng mình theo các ye7u cầu của mình. ++Hay giật tóc, sử dụng dây trói tay, bịt mắt lúc quan hệ. chỉ dẫn BDSM không đâu VÀ AN TOÀN có các thông báo trên, thì chắc hẳn người nào cũng cảm thấy sợ hãi sở hữu hình thức quan hệ BDSM này vì nó quá thô bạo, gây ra phổ biến tổn thương cho bạn tình và chính bản thân của mình. Nhưng thực tiễn thì không phải cứ BDSM là phải thô bạo, sau đây mời Cả nhà cộng Đánh giá về những cách BDSM không đau và an toàn cho đôi bên : BDSM ko bạo lực khi BDSM, chúng ta không cần bắt buộc phải dùng bạo lực tác động mạnh lên bạn tình mà chỉ cần 1 chiếc còng tay hay một cái bịt mắt thì cũng tạo được cảm giác mới lạ lúc quan hệ tình dục. BDSM ko tốn tiền Thường chúng ta sở hữu suy nghĩ lúc muốn quan hệ BDSM cần tốn đa dạng tiền để tìm thêm phương tiện như còng tay, bịt mắt, roi da,… Để BDSM nhưng thực ra chỉ cần 1 dòng còng tay, một sợi dây bịt mắt thì đã tạo cảm giác khoái cảm mới lạ trong lúc quan hệ. chỉ dẫn BDSM ko đau luận bàn về gu BDSM có bạn tình Để sở hữu thể quan hệ không gây đau đớn sở hữu bạn tình. Chúng ta cần nên đàm đạo về vấn đề này trước khi quan hệ. Trong khoảng đó, sẽ tạo được sự gắn kết, hợp ý hơn khi mà quan hệ BDSM. Cùng lúc cũng ko gây đau đớn cho bạn tình. Dạo đầu nhẹ nhàng lúc dạo đầu nhẹ nhõm, cả 2 sẽ tăng cảm giác khoái cảm ngày càng rộng rãi do đó cũng sẽ góp phần giảm đau cho bạn tình hơn. linh động có các tư thế linh động các phong độ cũng sẽ giúp các cặp đôi đạt được nhiều khoái cảm trong khoảng phổ biến cách thức khác nhau. Bởi thế bạn đừng quá cứng ngắc sở hữu một tư thế mà hãy đổi vai cho nhanh để đạt được cảm giác hoàn hảo và giảm được đớn đau Đừng bao tay quá căng thẳng sẽ ko giúp cho chúng ta đáp ứng được vấn đề gì, BDSM cũng vậy bởi vậy hãy thật thoả thích, khiến cho tình để xõa stress ví như cả hai đều bao tay sẽ lại mất vui và tụt cảm xúc. Đã mang phần nhiều quan điểm tích cực cũng như là trái chiều về hình thức quan hệ BDSM.Vì mang người cho rằng đây là hành vi thông thường vì mang đến cảm giác cực khóa cực kỳ hiệu quả nhưng có người lại cho rằng điều này không phù hợp vì sẽ khiến ảnh hưởng tới thân thể cũng như là ý thức của người khác. không những thế, hình thức quan hệ này sẽ thật sự tốt lúc sở hữu sự ưng ý từ cả hai phía. Tiếp tới là những dụng dụng, đồ chơi để nâng cao cảm giác phải được chọn lọc tỷ mỉ, sở hữu chất lượng phải chăng để không gây ra thương tổn cho cả 2. các MỐI ác hại tiềm tàng lúc QUAN HỆ BDSM BẠN NÊN BIẾT Như đã nêu trê, BDSM là hành vi quan hệ tình dục ko thường ngày, với xu hướng thô bạo, chưa được đa dạng nước trên thế giới chấp thuận và nó tiềm ẩn đa số tác hại cực kỳ hiểm nguy tới sức khỏe cho người thực hiện, cụ thể như sau: Dễ mắc các bệnh lây qua tuyến đường tình dục Quan hệ tình dục kiểu BDSM thường tương đối thô bạo sẽ rất dễ chảy máu, các chất dịch ở thân thể như âm đạo, nước miếng, tinh trùng,… Từ đấy, kiểu quan hệ này sẽ làm cho tăng nguy cơ mắc những bệnh lý thị trấn hội lây nhiễm qua tuyến đường dục tình như bệnh lậu, sùi mào gà, tim la, mụn rộp sinh dục. Nguy hiểm hơn là HIV sẽ doạ dọa trực tiếp tới tính mạng của chúng ta. các mối ác hại tiềm ần lúc BDSM Dễ mắc những chấn thương các chiếc đồ chơi khiến cho tình BDSM để giúp nâng cao cảm giác khoái cảm như là roi da, dây trói, bịt miệng, bị mặt, kẹp ngực, kẹp vùng kín,… Ví như bạn tình ko kiểm soát được hành vi sẽ dẫn đến những chấn thương trên thân thể của chúng ta, gây ra phổ quát đớn đau. vi phạm pháp luật Ở phổ quát quốc gia trên toàn cầu nhắc riêng, nước ta tổng thể hành vi quan hệ BDSM chưa được người lao động từ pháp luật, nếu khi xảy ra quan hệ bạo dâm ko sở hữu sự đồng ý của mình tình hoặc để lại những chấn thương hoặc cố tình gây ra các chấn thương cho bạn tình, người có hành động bạo dâm sẽ bị bắt và xét xử tội cố tình gây thương tích hoặc cưỡng dâm. thành ra, việc quan hệ BDSM ko nên diễn ra thường xuyên, mà chỉ nên làm cho 1-2 lần để giải tỏa căng thẳng, tạo thêm cảm giác khác lại tăng thêm ko khí gắn kết có nhân tình. Ko quá lạm dụng để dẫn tới các hậu quả hiểm nguy khiến cho tác động xấu tới sức khỏe của bản thân mình.
 14. hầu hết chị em đang độ tuổi quan hệ dục tình nhưng lại bị khô âm đạo, “cô bé” ko tiết đủ dịch bôi suôn sẻ khiến mỗi “cuộc yêu” trở nên cực hình. Cho nên, gel bôi trơn chính là biện pháp được phổ biến chị em mường tưởng. Mặc dầu trên thị trường với phổ quát sản phẩm gel bôi trót lọt, song nhiều chị em lại muốn tự tìm cách làm cho chất bôi trót lọt tại nhà bằng các nguyên liệu tự nhiên. Dưới đây là những cách thức làm gel bôi trơn tuột tại nhà giúp cô bé ko còn “khô hạn” được phổ quát chị em chia sẻ. TÁC DỤNG CỦA GEL BÔI trơn tuột Gel bôi trơn (chất bôi trơn) là những chất sở hữu tác dụng thay thế dịch âm đạo, giúp “cô bé” ẩm ướt hơn, hỗ trợ các cặp thỉnh thoảng quan hệ được suôn sẻ và thoải mái, kích thích ham muốn dục tình của các cặp đôi.” Đối với những chị em bị khô âm đạo hoặc tiết dịch vùng kín ít, gây đau hoặc bỏng rát mỗi lần giao hợp thì phải cần đến sự hỗ trợ của gel bôi trơn để tạo môi trường ẩm ướt, sẵn sàng cho chuyện thâm nhập của “cậu nhỏ” cũng như giúp việc đi lại của tinh trùng, gặp trứng tiện lợi hơn. một số trường hợp khiến cho nữ giới bị khô âm đạo và cần tới sự tương trợ của gel bôi trơn: + Màn dạo đầu chưa kích thích để khiến nàng tiết dịch toàn bộ + đàn bà sau sinh, cho con bú bị khô rát âm đạo + Do tuổi tác gây ra trạng thái mãn kinh + Bị rối loàn nội tiết tố, găng tay, stress + cơ thể mắc bệnh phụ khoa: viêm âm đạo, nhiễm nấm âm đạo… + tiêu dùng thuốc hạn chế thai lâu ngày + Hẹp âm đạo Việc sử dụng gel bôi trót lọt sẽ hỗ trợ “đắc lực” giúp tiết kiệm được thời gian kích thích, giảm cảm giác đau rát lúc quan hệ, giúp phụ nữ chóng vánh đạt cực khoái. Đồng thời chất bôi suôn sẻ còn giúp hạn chế tỷ lệ rách bao cao su khi quan hệ. **Lưu ý: Đối với nữ giới tiết dịch âm đạo bình thường khi quan hệ thì ko quá cấp thiết sử dụng gel bôi trơn. Bởi việc lạm dụng sẽ làm giảm cảm giác cực khoái ở nam giới hoặc 1 số trường hợp gây kích ứng khi dùng. hướng dẫn cách thức làm GEL BÔI trót lọt TẠI NHÀ thuần tuý hiện giờ có phần nhiều sản phẩm gel bôi trơn được bán trên thị phần, tuy nhiên gần như các chị em lại tận dụng các nguyên liệu từ tự dưng để làm gel bôi trót lọt vừa thuần tuý, mau chóng vừa tốt tiền. Dưới đây là cách làm cho gel bôi trót lọt thuần tuý tại nhà: phương pháp làm cho gel bôi trơn tru đơn giản trong khoảng nha đam Nha đam được biết đến là thực vật tốt cho da. Hơn nữa, chất nhựa trong nha đam hơi trơn và nhớt nên rất thích hợp để làm chất bôi trơn tru, hữu ích cho những cô nàng đang bị “khô hạn”. cách thức khiến đơn giản như sau: + Lấy lá nha đam tươi, rửa sạch, để ráo nước. Tách phần vỏ và chỉ lấy phần ruột bên trong + Cắt nha đam thành khúc, cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn + dùng lưới lọc hoặc rây để lọc lấy phần lệt sệt. Bỏ vào hủ thủy tinh, bảo quản và dùng dần trong vòng từ 3-5 ngày. + Trước mỗi lần quan hệ, hãy lấy một ít gel nha đam thoa vào “cậu nhỏ” hoặc phía bên ngoài mu âm đạo để ẩm thấp hơn. ** Sau khi quan hệ xong, hãy vệ sinh sạch sẽ lại cả “cô bé” và “cậu nhỏ”. Giả dụ một trong 2 thấy tín hiệu kích ứng, ngứa ngáy thì nên dừng tiêu dùng, đi tới hạ tầng y tế kiểm tra. cách khiến gel bôi trót lọt trong khoảng dầu oliu Dầu oliu được xem là cách “vàng” được sử dụng trong làm gel bôi trơn tru vừa thuần tuý vừa hiệu quả. Bởi trong chiếc dầu này đựng đa dạng omega 3, vitamin và chất chống oxy hóa nên dầu ô liu có tác dụng giảm đau rát, chống viêm rất tích cực. cách thức thực hiện đơn thuần như sau: + Vệ sinh sạch sẽ tay và vùng kín nam/nữ trước khi dùng dầu Oliu + sử dụng 1 thìa dầu oliu, cho vào tay và bắt đầu massage khắp thân dương vật + Sau khi quan hệ xong, cả hai nên vệ sinh lại 1 lần nữa để hạn chế nguy cơ bộ phận sinh dục bị viêm nhiễm, nấm, ngứa. chỉ dẫn khiến cho gel bôi suôn sẻ từ dầu dừa tại nhà Dầu dừa được rộng rãi chị em “săn lùng” để dưỡng da, làm cho mềm tóc. Đối với chị em bị khô âm đạo, thì sở hữu thể tận dụng dầu dừa để làm gel bôi suôn sẻ. Ngoài ra, hãy đảm bảo chọn lọc dầu dừa được nguyên chất, không pha lẫn tạp chất, chất lượng tốt… không gây kích ứng cho vùng kín vốn đã “nhạy cảm”. phương pháp khiến cho như sau: + Cho cùi dừa vào máy xay nhuyễn và đổ vào nồi đun sôi để lấy nước + Sau khi đun 20 phút bỏ hỗn hợp đã nấu ra vải lọc/ray lọc và chắt lấy nước. + Trước mỗi lần quan hệ, với thể lấy 1 lượng nhỏ dầu dừa cho vào tay và massage lên “cậu nhỏ”, hội tụ vào phần đầu và thân dương vật. Dầu hạt lanh – cách thức làm gel bôi trơn tru tự dưng Hạt lanh cũng là 1 trong những sản phẩm trong khoảng bất chợt với tác dụng rất khả quan cho hoạt động tình dục, khiến cho chất bôi suôn sẻ đơn giản, mau chóng an toàn cho thân thể và cả vùng kín, hỗ trợ nâng cao hưng phấn tình dục. bí quyết làm cho gel bôi trơn tru trong khoảng hạt lanh như sau: + Cho 50gr hạt lanh vào nồi nước khoảng 500ml và đun trên lửa vừa, khoảng 20 phút cho tới nước cạn còn 1 nửa. + dùng miếng vải lưới mỏng hoặc ray để lọc lấy phần nước. Cho vào hủ thủy tinh bảo quản và dùng dần. + Mỗi lần quan hệ, nam giới cho vài giọt dầu hạt lanh vào tay, tiến hành massage tiếp giáp với “cậu nhỏ”, tụ hội vào phần đầu và thân dương vật. Sau ấy quan hệ bình thường. khiến cho chất bôi suôn sẻ nhanh nhất trong khoảng nước miếng Trong quá trình làm tình, giả dụ thấy “cô bé” của bạn tình khô hạn, thì nước miếng sở hữu thể là chất thay thế dịch âm đạo đơn thuần và nhanh nhất. Các cặp đôi có thể khiến tình bằng miệng ở tư thế 69 hoặc nam giới sử dụng nước bọt trực tiếp để khiến ẩm “cô bé” để “cậu nhỏ” mang thể dễ dàng xâm nhập hơn. sở hữu NÊN dùng GEL BÔI trơn TỰ khiến cho HAY KHÔNG? các loại gel bôi trót lọt tại nhà vừa nhắc trên rất đơn thuần và ai cũng thể thực hành được, đây là biện pháp “cứu cánh” giúp các cuộc yêu diễn ra tiện dụng hơn, được phục vụ những trường hợp bất khả kháng. tuy nhiên, các chuyên gia y tế khuyến cáo rằng “Cơ quan sinh dục hơi nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Cho nên các chuyên gia sẽ không khuyến khích việc các cặp đôi tự khiến cho chất bôi suôn sẻ và tiêu dùng tại nhà. Hãy chăm chút lúc bôi bất cứ thứ gì lên cơ quan sinh dục. những sản phẩm gel bôi trơn tự chế mặc dù là từ các vật liệu đột nhiên, dễ kiếm, tốt tiền… nhưng lại “tiềm ẩn” rất nhiều rủi ro, vi khuẩn và ko an toàn cho vùng kín như đa dạng bạn vẫn lầm tưởng. Bởi trong quá trình bào chế mang thể dính bụi bẩn, vi khuẩn mà mắt thường ko nhìn thấy được” 1 số ảnh hưởng tiêu cực lúc tiêu dùng gel bôi trót lọt tệ chế: ♦ Chất bôi trót lọt tự khiến tại nhà với thể gây trơn quá mức, làm rách bao cao su trong công đoạn quan hệ,… dẫn tới có thai ngoài ý muốn. ♦ với các người có cơ địa mẫn cảm hoặc hay bị viêm nhiễm phụ khoa thì việc sử dụng những chiếc gel tự chế không căn do cũng sẽ rất dễ gây kích ứng nặng nài. ♦ Đối sở hữu gel bôi trơn trong khoảng nước bọt thì chứa tương đối phổ quát vi khuẩn nên sở hữu khả năng gây viêm nhiễm hoặc nấm ngứa ở phòng ban sinh dục. ♦ Dầu dừa, lòng trắng trứng, dầu ăn, nha đam… không có nghiên cứu nào đảm bảo độ an toàn 100% cho cơ quan sinh dục của bạn. Hãy cân nói khi với ý định sử dụng. Nguồn ** https://dakhoamientrung.vn/cach-lam-gel-boi-tron-tai-nha-giup-co-be-khong-con-kho-han.html
 15. Bước sang độ tuổi 30 cùng với nhịp sống bận rộn làm cho cơ thể khởi đầu lão hóa. Một số cơ quan chưa được trông nom bắt đầu mang những triệu chứng khó chịu. Các sản phẩm bổ sung nâng cao cường sức khỏe người từ đột nhiên là khôn cùng hoàn hảo. Nước hồng sâm đông trùng hạ thảo chai 3 lít Kanghwa Hàn Quốc chất lượng cao chứa hầu hết giá trị dinh dưỡng mà các dược chất khác khó sắm được. Nước Hồng Sâm Đông Trùng Hạ Thảo Kanghwa 3L thông báo NƯỚC HỒNG SÂM TRÙNG THẢO HÀN QUỐC KANGHWA 3L Đây là một sản phẩm của nhãn hiệu Kangwa Health – Korea. Kanghwa là 1 trong những thương hiệu chuyên nghiên cứu và cung ứng những sản phẩm bổ sung sức khỏe trong khoảng nhân sâm nức tiếng Hàn Quốc. Các sản phẩm cao hồng sâm, đông trùng hạ thảo, linh chi,…đều đạt được các chứng thực kiểm định chất lượng quốc tế. Người mua hoàn toàn lặng tâm khi dùng của hãng này. KHOẢNG GIÁ 800.000 – 1.000.000 mẫu SẢN PHẨM Hồng sâm, Đông trùng hạ thảo THÀNH PHẦN Chiết xuất Đông trùng hạ thảo và hồng sâm 6 năm tuổi Hàn Quốc QUY cách thức Chai 3 lít thương hiệu Kanghwa Hàn Quốc. căn do phân phối tại Hàn Quốc lợi ích CỦA NƯỚC HỒNG SÂM TRÙNG THẢO CHAI 3L KANGHWA Đông Trùng Hạ Thảo và Hồng Sâm đều là những vị “thần dược” được người xưa và nay trân quý. Bởi nguồn dược tính phổ biến và khôn cùng khó tìm ở các loại dược liệu khác. Nhờ đấy mà con người có thể nâng cao cường sức khỏe toàn diện và lý tưởng nhất. Nước Hồng Sâm Đông Trùng Hạ Thảo Kanghwa 3L tương trợ cải thiện hiện trạng xuất hiện triệu chứng khó chịu ở bệnh tiểu trục đường. Nước Hồng Sâm Đông Trùng Hạ Thảo Kanghwa tương trợ kích thích và cải thiện chức năng tình dục suy yếu hiệu quả. Đông trùng hạ thảo cất chất giúp tăng cường chuyển hóa oxy, sự dai sức của cơ bắp. hồi phục sức khỏe chóng vánh, nâng cao sức đề kháng và hệ thống miễn nhiễm. Hồng sâm với thể giúp hạ các con phố huyết hiệu quả. Nhờ những hoạt chất ảnh hưởng đến việc phân phối insulin ở tuyến tụy. Phòng chống xơ vữa động mạch rẻ nhờ tác dụng giảm lượng cholesterol xấu trong máu. Nhờ các hoạt chất từ Nhân sâm và Đông trùng hạ thảo giai đoạn lão hóa, giúp dưỡng da giúp gìn giữ thanh xuân lâu hơn. Đối tượng nào dùng nước hồng sâm trùng thảo? Sản phẩm được tinh chiết từ dược chất quý giá hồng sâm và trùng thảo nên mang thể phục vụ rất nhiều những đối tượng có liều lượng vừa đủ. Các người khiến việc bận rộn, trung niên muốn cải thiện và tăng cường sức khỏe. Người già gặp tình trạng ăn ko ngon, thường hay mất ngủ. bí quyết sử dụng NƯỚC HỒNG SÂM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO KANGHWA Sản phẩm Nước hồng sâm trùng thảo bỗng dưng mang đến nhiều trị giá dinh dưỡng cho sức khỏe. Sản phẩm đã được chiết xuất theo tỉ lệ dễ tiêu dùng, sở hữu thể dùng thời gian dài định kỳ. Lượng dùng tham khảo: Người to sử dụng mỗi ngày trong khoảng 1-2 lần/ mỗi lần sử dụng 70ml là phù hợp nhất. Tùy theo hiện trạng sức khỏe và liều lượng thích hợp. kiểu dáng kiểu dáng dáng chai đẹp kèm kệ nghiêng tinh tế. Chuyên dùng để tặng, trưng bày rất đẹp và sang trọng, từ chai cho tới vỏ hộp bên ngoài. Rất thích hợp dùng để tặng sếp hoặc trưng bày trong phòng khách. Nước Hồng Sâm Đông Trùng Hạ Thảo Kanghwa 3L 1 số lưu ý quan yếu đàn bà đang mang thai và trẻ dưới 14 tuổi không sử dụng nhân sâm và các sản phẩm trong khoảng nhân sâm. Nếu như sở hữu nên tham khảo quan điểm bác sĩ. Đây là thực phẩm chức năng chứ chẳng hề là thuốc nên không sở hữu chức năng thay thế thuốc chữa bệnh. Sản phẩm chẳng phải là thuốc và ko sở hữu tác dụng chữa bệnh. Gọi là thuốc theo thói quen của người sử dụng. (*) Kết quả của sản phẩm khác nhau phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người NSX/HSD: NSX và HSD xem “MFG” và “EXP” trên bao suy bì sản phẩm. (Năm/tháng/ngày) Bảo quản nơi thoáng mát, giảm thiểu ánh nắng trực tiếp trong khoảng mặt trời, và hạn chế những nơi sở hữu độ ẩm cao, nhiệt độ cao. sắm NƯỚC HỒNG SÂM Ở ĐÂU phải chăng NHẤT? Nước Hồng Sâm Đông Trùng Hạ Thảo Kanghwa 3L hiện đang được sản xuất tại rộng rãi địa chỉ trên thị phần. Khách hàng tham khảo các công ty phân phối xịn từ Hàn Quốc và căn do rõ ràng để đảm bảo chất lượng. Sâm Yến Nhật Minh là liên hệ cung cấp hầu hết sản phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc xịn, nguyên cớ rõ ràng. Giấy má cung ứng công khai minh bạch. Chúng tôi sẵn sàng tư vấn, giải đáp thắc mắc về các sản phẩm và chọn lọc sản phẩm thích hợp cho người mới tiêu dùng. Tại đây còn cung ứng các sản phẩm bổ sung sức khỏe tuyệt vời khác như Tổ yến, hắc sâm, nhung hươu,…. Chúng tôi xin cam kết sản phẩm là hàng chất lượng thật, giả dụ phát hiện chúng tôi sẽ hoàn lại 100% giá tiền cho quý khách. tương tự, bài viết đã san sẻ về Nước Hồng Sâm Đông Trùng Hạ Thảo Kanghwa 3L của Hàn Quốc, giả dụ quý người mua mang nhu cầu vui lòng liên hệ có chúng tôi. Sâm Yến Nhật Minh tự hào là công ty có trên 20 năm kinh nghiệm, hứa sẽ đem lại cho bạn trải nghiệm thấp nhất lúc tìm sản phẩm tại shop chúng tôi. Địa chỉ: 12 Hồ hảo hán, xã Cô Giang, huyện 1, TPHCM 70000, Việt Nam Điện thoại: 0909.671.117 Website : https://nhansamtuoi.net/