• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Hiền Thanh

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  5
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Hiền Thanh

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Có bao giờ bạn tự đặt ra câu hỏi rằng là tại sao mỗi loại vòng tay trầm hương lại có số lượng hạt khác nhau không? Tại sao họ lại chia như vậy nhỉ? Số hạt trầm hương trên vòng đeo tay không chỉ đơn thuần là những con số, mà nó còn cất giữ một ý nghĩa tâm linh bí ẩn đằng sau. Tác dụng đặc biệt của chuỗi trầm hương trong phong thủy và tâm linh Trầm hương trong phong thủy có tác dụng làm xua tan hắc tà, ám khí ra khỏi cuộc sống xung quanh người đeo. Những người luôn đeo trầm hương bên mình sẽ tránh được xui xẻo, tà khí, giúp mang lại bình an, may mắn cho người sỡ hữu. Chuỗi Trầm Hương Chìm - Trầm Hương Thiên Quang Bản thân những ai đang làm kinh doanh buôn bán, việc đeo trầm sẽ giúp có thêm nhiều vượng khí, công việc tiến triển lên như diều gặp gió, ngày càng ăn nên làm ra. Bên cạnh đó chuỗi hạt trầm hương còn mang lại năng lượng tích cực cho người đeo. Với hương thơm dịu nhẹ, tinh tế, trầm hương luôn giúp người mang cảm thấy dễ chịu, thư thái và yêu đời. Từ đó hạn chế đi những cơn nóng giận không cần thiết. Nóng giận chính là kẻ thù của thần thái khỏe mạnh. Đối với những ai đang bị stress trong công việc và cuộc sống. Ý nghĩa số hạt trong từng xâu chuỗi trầm hương - Chuỗi trầm 108 hạt là sản phẩm được nhiều người sử dụng nhất bởi nó mang nhiều ý nghĩa tâm linh. 108 hạt tượng trưng cho 108 sự phiền não của con người. Ngoài ra, chúng còn đại diện cho 108 danh hiệu trong Phật giáo. Chuỗi Trầm Hương 108 Hạt - Trầm Hương Thiên Quang - 54 hạt tương xứng với 54 cấp bậc tu hành của Bồ Tát, gồm Thập Tín, Thập Hạnh, Thập Trú, Thập Hồi Hướng, Thập Địa và Tứ Thiện Căn Nhân Địa. - Chuỗi 42 hạt biểu thị cho 42 cấp bậc tu hành của Bồ Tát, gồm Thập Trú, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, Thập Địa và Đẳng Giác, Diệu Giác. - Chuỗi 27 hạt lại biểu thị cho 27 cấp vị của Tiểu Thừa tu hành Tứ Hướng Quả, tức 18 bậc Hữu Học của Tứ Hướng Tam Quả trước, với 9 bậc Vô Học của Đệ Tứ Quả A La Hán. - Chuỗi tràng hạt trầm hương 21 hạt hàm ý Ngũ căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề Phần và Ngũ Trí Phật. Trong khi đó, chuỗi 18 hạt tượng trưng cho Bát Chánh Đạo và Thập Hiệu Phật, còn tượng trưng cho 18 vị A La Hán. - Thêm nữa, chuỗi 16 hạt tượng trưng cho Thập Địa và Lục Ba La Mật. - Chuỗi 14 hạt tượng trưng cho mười bốn Pháp Vô Úy của Bồ Tát Quán Thế Âm. - Còn chuỗi 12 hạt tượng trưng cho mười hai Nhân Duyên. - Và cuối cùng chuỗi 9 hạt tượng trưng cho Cửu Phẩm Liên Hoa. Hy vọng, với những thông tin bổ ích về ý nghĩa của chuỗi trầm thì bạn có thể chọn lựa cho mình một sản phẩm vòng tay trầm hương thật sự phù hợp với bản thân. >> Xem thêm mẫu vòng tay trầm hương của Thiên Quang: TẠI ĐÂY
 2. Từ xưa đến nay xông trầm hay đốt trầm hương là một nghi lễ vô cùng quen thuộc mang tính tâm linh cao tuy nhiên nhiều người vẫn chưa hiểu hết được ý nghĩa và tác dụng của nghi thức này, bài viết dưới đây sẽ chia sẻ đầy đủ với các bạn ý nghĩa của việc làm này và cách thức xông trầm như thế nào là đúng. Ý nghĩa, tác dụng của việc xông trầm, đốt trầm Xông trầm từ lâu đã trở thành một nét văn hóa tâm linh in sâu vào tâm trí của mỗi người dân Việt Nam một cách đẹp đẽ và diệu kỳ. Không phải tự nhiên mà người xưa lại chọn xông trầm hương vào những dịp quan trọng của cuộc sống như lễ, Tết và các dịp đặc biệt. Vậy thì ý nghĩa và tác dụng của việc xông trầm đó là gì? Chỉ có những người chơi trầm lâu năm mới hiểu hết được ý nghĩa thâm sâu của việc xông trầm thưởng hương. Người chơi trầm lâu năm sẽ cảm nhận được hương thơm thanh tao, diệu kỳ và cuốn hút đến khó tả. Trầm hương muôn màu, muôn vẻ, muôn hình vạn trạng chứ không đơn thuần là một miếng gỗ thơm. Các chế phẩm từ trầm hương có thể kể đến như: tượng trầm, vòng trầm, chuỗi trầm,… dùng làm vật phong thủy, trấn an nhà cửa và bản thân. Hương trầm tự nhiên 100% khi đốt lên sẽ giúp cho môi trường sống luôn thanh sạch và trong lành, xua tan những ô uế, tạp niệm đưa bạn vào thế giới tâm linh đẹp đẽ, nhẹ nhàng, khoan thai và dễ chịu. Hương trầm xông lên là khoảng thời gian thiêng liêng nhất, kết nối hai cõi âm dương, khi đó những lời xám hổi, những lời thỉnh cầu giữa hai cõi sẽ được tương thông. Còn nếu bạn muốn thưởng hương, xông nhà thì có thể tìm đến các loại nhang như: nhang trầm có tăm, nhang trầm không tăm, nhang trầm nụ, nhang trầm khoanh,… Tác dụng của việc xông trầm hương trong đời sống hàng ngày Giảm stress, thư giãn đầu óc Khoa học đã chứng minh, trong trầm hương có những chất giúp thư giãn đầu óc, giảm căng thẳng, mệt mỏi rất hiệu quả. Với những người làm việc trong môi trường căng thẳng, thường xuyên phải suy nghĩ và tạo lập những ý tưởng mới thì việc xông trầm sẽ giúp bạn cân bằng lại đầu óc, suy nghĩ, tỉnh táo và sáng suốt hơn khi đưa ra các quyết định. >> Xem thêm: 4 lợi ích của việc xông trầm hương Thanh lọc không khí, ngăn ngừa các bệnh về đường hô hấp Hương thơm của trầm có công dụng rất hữu hiệu trong việc thanh lọc không khí, mang lại không gian làm việc hiệu quả và năng lượng. Bên cạnh đó, trầm hương còn có tính ấm giúp xua tan những mầm mống gây cảm, bảo vệ đường hô hấp và thanh quản của bạn luôn khỏe mạnh. Nhất là khi thời tiết đã vào đông, những gia đình có con nhỏ nên tìm mua các loại nhang nụ trầm hương hay nhang khoanh trầm hương để xông nhà và xông mũi cho không khí đỡ ẩm thấp. Xông trầm giúp gia tăng vượng khí, tài lộc Xông trầm giúp tẩy uế, mang năng lượng tốt cho nơi làm việc, giúp hút tài hút lộc, mang lại may mắn và hưng thịnh cho công ty. Tiền tài và của cải sẽ tấp nập được đổ về, thế nên thật không khó để nhìn thấy những người làm kinh doanh, sếp lớn thường mua trầm để về xông cho văn phòng của mình. Nghi thức tiến hành xông trầm hương Việc xông trầm hương không có gì quá phức tạp, chỉ cần bạn lựa chọn đúng loại nhang trầm phù hợp với không gian xông là được. Thứ tự tiến hành như sau: Bạn cần chọn trầm hương nụ hay trầm hương vòng thiên nhiên đồng thời phải có dụng cụ xông phù hợp nhằm khuếch tán hương trầm bay xa, mang lại hiệu qua cao trong việc xông trầm. Thường thì nhang vòng và nhang nụ trầm được đều sử dụng đều sử dụng chung một công cụ đó là lư sứ. Một lưu ý nữa là khi chuyển nhà hoặc văn phòng thì bạn cũng cần phải chọn giờ hoàng đạo để xông trầm. Ngoài ra chúng ta còn có thể thực hiện nghi thức xông trầm hàng tuần với mục đích mang đến vượng khí và tài lộc cho gia đình hay phòng làm việc. Xem ngay các sản phẩm đốt trầm tại Thiên Quang: https://tramhuongthienquang.com/tuong-xong-tram/
 3. Xã hội ngày càng phát triển và vấn đề phong thủy cũng được chú trọng hơn. Và sản phẩm được nhiều người tin dùng nhất trên thị trường vẫn là trầm hương. Các sản phẩm có thể kể đến là: nhang trầm hương, vòng tay trầm hương, tượng trầm hương, trầm cảnh và thác khói trầm hương,… Giá cả của chúng thì vô cùng đa dạng, từ vài triệu cho đến vài chục tỷ, giá nào cũng có nên mô hình chung ai cũng có mua được. Nhưng sản phẩm được nhiều người lựa chọn nhất vẫn là vòng trầm hương, vì chúng rất tiện lợi thay cho trang sức, mà còn bảo vệ được sức khỏe của người mang. Vậy tác dụng của trầm hương là gì mà khiến ai cũng muốn được sở hữu đến như thế? Tác dụng của trầm hương Người xưa quan niệm rằng trầm hương là nơi tụ linh khí của trời đất, vượng khí trên thế gian, hấp thụ tài lộc . - Vì thế, đặt trầm hương trong nhà sẽ gặt hái được tài lộc, cuộc sống luôn thịnh vượng, gia chủ được phát tài. Bên cạnh đó, tác dụng của trầm hương còn được biết tới nhờ tinh dầu trầm. - Lượng tinh dầu này khiến cho tác dụng của trầm hương trở nên vô cùng đặc biệt, có khả năng tránh gió, bảo vệ sức khỏe người dùng, thư giãn đầu óc, mang lại tinh thần thoải mái. - Đeo trang sức trầm hương hoặc có thói quen xức tinh dầu trầm hương mỗi ngày sẽ đem lại sức khỏe tráng kiện, sức đề kháng sớm được gia tăng, giảm tần suất ốm vặt. Chính vì thế mà ai trong chúng ta cũng nên có ít nhất một chiếc vòng tay bên mình để chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân. 4 lý do để bạn nên sở hữu một chiếc vòng tay trầm hương • Vòng tay trầm hương được thiết kế theo dạng bi tròn, hoặc đốt trúc đem đến sự tươi trẻ và quý phái cho người mang. Đồng thời trong quá trình đeo, sự ma sát của vòng trầm với phần da tay sẽ giúp cơ thể luôn toát ra mùi thơm dịu nhẹ và thanh thoát của trầm hương. • Như đã nói ở trên trầm hương là vật phẩm phong thủy, đeo vòng tay trầm chính là mang theo sự may mắn và tài lộc bên mình. Ngoài ra đeo trầm hương còn giúp cải thiện sức khỏe và khử độc, tiêu trừ những khí xấu. • Bản thân trầm hương là loài gỗ quý mang mùi hương dịu nhẹ, chính vì thế sản phẩm vòng tay trầm hương cũng mang hương thơm đặc trưng của trầm và chính điều này sẽ giúp cho tinh thần chúng ta cảm thấy dễ chịu, sảng khoái, thoải mái, xua tan sự bức bối, mệt nhọc như thể mang đến nguồn năng lượng mới đầy may mắn cho người đeo. • Sự may mắn từ trầm đã khiến nó đóng vai trò như một lá bùa hộ mệnh, mục đích xua tan hết mọi tà khí, u tối, hóa giải điềm xấu xung quanh người đeo. Từ những lợi ích và tác dụng của vòng tay gỗ trầm hương nên trên chúng ta dễ dàng nhận thấy vòng tay trầm ngày nay đang dần trở nên thông dụng và được nhiều người ưa chuộng. Nếu bạn cũng đang tìm kiếm một chiếc vòng trầm với nhiều một dụng và ý nghĩa như thế thì bạn có thể tham khảo các dòng sản phẩm vòng tay trầm hương của Thiên Quang: vòng tay trầm hương cao cấp, vòng gỗ trầm hương, chuỗi hạt trầm hương, chuỗi trầm 108 hạt,… với nhiều chính sách hấp dẫn và giá cả hợp lý. Với những lợi ích to lớn như trên thật không khó hiểu khi ngày càng có nhiều người tìm kiếm cho mình 1 chiếc vòng tay trầm hương chất lượng để làm vòng phong thủy cũng như một món phụ kiện thời trang đẳng cấp, toát lên khí chất cho người mang. >> Xem thêm các sản phẩm khác: TẠI ĐÂY
 4. Trầm hương là linh vật của đất trời, giúp xua đuổi tà ma, mang lại may mắn cho người sử dụng. Chính vì thế, các cơ sở sản xuất trầm hương đã tinh chế ra một sản phẩm phong thủy nhỏ gọn để mang bên mình đó là vòng tay trầm hương. Tại sao nên chọn vòng tay trầm hương thay cho các lọại trang sức khác : Theo như nhiều truyền thuyết của Phật giáo thì vòng tay trầm hương chính là một trong 7 bảo vật linh thiêng và được đức Phật dùng để tĩnh và tu hành. Việc đeo vòng trầm bên mình sẽ giúp chúng ta có thể xua đuổi được tà ma, tà khí cũng như thu hút tài lộc và cầu bình an may mắn. Đồng thời đeo vòng trầm hương còn là bí quyết giúp thu hút tài lộc, tẩy uế để mang đến nhiều những điều may mắn và tài lộc nhất. Có thể khẳng định rằng trầm hương chính là vị thuốc cực kỳ tốt giúp hỗ trợ những bệnh liên quan đến tim mạch và tinh thần cho con người chúng ta. Bởi lẽ khi đeo vòng trầm bên mình với hương thơm dịu nhẹ được tỏa ra sẽ giúp cơ thể được thư giãn và giải tỏa stress vô cùng hiệu quả. Cuối cùng việc mang trầm hương bên mình còn là bí quyết để thể hiện vẻ đẹp và đẳng cấp tinh tế thượng lưu. Đeo vòng trầm hương không những giúp tôn lên thần thái của bạn mà còn giúp đường công danh, sự nghiệp của bạn ngày một rộng mở và sáng lạn. Cách chọn vòng gỗ trầm hương để hút tài hút lộc Xác định size tay Với việc xác định kích thước của vòng tay, bạn có thể dễ dàng chọn lựa cho mình một vòng đeo tay hợp với bản mệnh về phong thủy. Giúp cho đường công danh trở nên thông hanh và thuận lợi hơn. Lựa chọn số hạt cho vòng trầm hương Theo quan niệm dân gian và phong thủy. Chúng ta hay đếm số hạt theo quy luật “sinh- lão – bệnh – tử”. Nếu tổng số lượng hạt dừng lại ở chữ “sinh” thì đó mới là may mắn, vì “ sinh” ở đây có nghĩa là sinh sôi, nảy nở. Mà nảy nở tức là điềm tốt, phát triển theo chiều hướng đi lên, báo hiệu tốt lành trong cuộc sốn và sự nghiệp. Hạn chế để tổng số hạt là lão, bệnh, đặc biệt là tử ( tức chết). Như vậy sẽ không phát huy được hết công dụng của vòng tay trầm hương. Thường những người kinh doanh thường chọn vòng trầm 108 hạt Chọn vòng trầm hương hợp với mệnh tuổi Mỗi chúng ta từ khi sinh ra đều mang trong mình một trong 5 mệnh Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Chính vì thế vòng tay trầm hương được xem là một linh vật phong thủy đem đến tài lộc và sức khỏe cho người sỡ hữu. Người mệnh Kim có màu tương sinh là các loại hạt vòng màu vàng, màu trắng, màu xám bạc Màu hạt hợp với mệnh Mộc là màu đen, xanh nước biển, xanh da trời Thủy là màu đen, màu trắng đem lại sự bình an, mạnh mẽ. Màu hạt đỏ, xanh lá cây, tím, màu cam được coi là những màu tương sinh của mệnh Hỏa Người mệnh Thổ hợp với màu hạt vàng nhạt, màu vàng nâu, đỏ, hồng, cam, tím.òng tay Trầm Hương Bảo Mệnh Trầm Kiểu dáng và màu sắc của vòng tay trầm hương Với những người đang có ý định kinh doanh hay muốn khởi đầu một việc gì đó mới, thì phải càng kỹ lưỡng hơn trong việc lựa chọn vòng tay trầm hương. Nên xem xét tới giá trị và kiểu dáng những chiếc vòng trầm vì nó chính là lá bùa hộ mệnh của bạn sau này trên con đường sự nghiệp.
 5. Không ít gia đình hiện nay có thói quen thắp hương vào sáng sớm mỗi ngày trước khi đi làm và buổi tối sau khi trở về nhà. Bởi nhiều gia chủ tâm niệm rằng việc thắp hương chính là thay cho tấm lòng thành kính, biết ơn đối với ông bà, tổ tiên, thần Phật trong gia đình. Thế nhưng, có nên thắp hương hàng ngày không lại là điều không phải gia chủ nào cũng tìm được lời giải đáp vừa ý. Chính vì thế, Trầm hương Thiên Quang xin chia sẽ một vài thông tin hữu ích về việc có nên thắp hương hằng ngày không để các gia chủ được nắm rõ. Có nên thắp hương hằng ngày không? Theo quan niệm trong thờ cúng hiện nay, thắp hương hàng ngày là việc gia chủ nên làm. Tuy nhiên, nếu gia chủ bận bịu và không thể duy trì thói quen này hàng ngày thì chỉ cần thắp hương vào những ngày rằm, mùng 1, lễ, Tết với chút hoa quả, lễ mọn dâng lên ông bà, tổ tiên để thể hiện lòng thành kính của mình. Ngược lại, nếu có điều kiện về thời gian, các gia chủ vẫn nên thắp nhang mỗi ngày là tốt nhất. Bởi thắp hương lên bàn thờ sẽ làm cho không gian trong gia đình trở nên ấm cúng, lòng người nhẹ nhàng và an yên hơn. Nên thắp hương vào lúc nào? Thắp hương lên bàn thờ gia tiên, thần Phật là việc làm mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, vì thế mà thời gian thắp hương trong ngày cũng được các gia chủ rất coi trọng. Thường thì, thời gian thắp hương tốt nhất đó là vào mỗi buổi sáng sớm và mỗi buổi chiều tối. Bởi việc khởi động ngày mới bằng một nén hương thắp lên bàn thờ gia tiên sẽ khiến gia chủ cảm nhận ngày mới an lành và tràn đầy sức sống hơn. Tương ứng với đó, thắp hương vào mỗi buổi chiều tối để kết thúc một ngày làm việc bận rộn cũng sẽ giúp cho tâm hồn con người trở nên bình an, bớt lo âu, áp lực và mệt mỏi hơn. Theo đó, thắp hương hàng ngày là việc gia chủ nên làm và thói quen này mang lại ý nghĩa cũng như giá trị tâm linh rất lớn cho gia đình. Thời gian để thắp hương hàng ngày phụ thuộc hoàn toàn vào thời gian mà gia chủ có thể sắp xếp được. Nếu được, các gia chủ nên thắp hương hàng ngày vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm và vào buổi tối sau khi trở về nhà nhưng nên thắp trước 7h tối. Bởi việc thắp hương muộn sẽ khiến cho những sinh linh đang đi lang thang nghe theo mùi hương mời gọi mà đến quấy nhiễu, phá phách gia đình bạn. Do vậy, nếu thắp hương vào buổi tối, gia chủ nên thắp càng sớm càng tốt. 3 lưu ý mà bạn nên nhớ kỹ trước khi thắp hương - Gia chủ nên kỹ lưỡng trong việc chọn loại nhang sạch, không sử dụng hóa chất, phụ gia để thắp lên lên bàn thờ ông bà, tổ tiên. - Không nên thắp hương với số lượng lớn và không đóng cửa khi đang thắp hương để mùi hương có thể được lan tỏa ra ngoài không gian. - Luôn luôn có lời khấn vái, báo cáo, cầu xin ông bà, tổ tiên khi thắp hương để nói lên nguyện vọng cũng như mong ước của mình và các thành viên trong gia đình. Trên đây là những thông tin khách quan mà Trầm hương Thiên Quang đã tổng hợp được về việc có nên thắp hương hằng ngày không, hy vọng nó sẽ hữu ích với bạn.