• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Quynhtram3698

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  7
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Quynhtram3698

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Kiếm tiền tiếp thị liên kết Amazon, hướng dẫn tiếp thị liên kết Amazon giả dụ đề cập đến Affiliate marketing thì người ta sẽ nghĩ ngay tới Amazon bởi tiếp thị liên kết Amazon là mô phỏng tiếp thị liên kết thành công Trước tiên trên quy mô to và còn tiếp tục thành công tới tận ngày bữa nay. Vậy Amazon Affiliate là gì? Làm sao để đăng ký và làm tiếp thị kết liên Amazon? Amazon Affiliate là gì? Amazon Affiliate là chương trình Affiliate marketing của Amazon cho phép những Publisher kiếm tiền online phê chuẩn việc tiếp thị các sản phẩm trên sàn thương mại điện tử này. Huê hồng sẽ được tính khi bạn có đơn hàng thành công. Amazon hiện là sàn thương nghiệp điện tử lớn nhất thế giới với hệ thống bán buôn đa năng. Các sản phẩm mà Amazon sản xuất ko còn bó hẹp trong ngành sách như khi mới khởi đầu hoạt động mà đã mở mang sang rộng rãi lĩnh vực khác. Hướng dẫn kiếm tiền với Amazon Affiliate 1. Chọn lọc Niche Tên gọi chính thức của chương trình tiếp thị liên kết Amazon là Amazon Associate. Nếu như bạn muốn tham gia và kiếm tiền trong khoảng chương trình này thì bạn nên bắt đầu bằng việc chọn niche cho mình. phương tiện nghiên cứu sản phẩm và thị trường nổi danh có thể nhắc tới: ♦ Synccentric: chọn sản phẩm và phân tách dữ liệu ♦ Ecomspy: phân tích đối thủ, tậu mặt hàng đem về lợi nhuận ♦ SellerChamp: kiếm tìm sản phẩm và tối ưu giá, tự động hoàn thiện đơn hàng,... ♦ BigTracker: Thống kê và phân tách doanh thu, mua mặt hàng và thị phần ngóc ♦ E-com Solution: quản lý kho hàng, tính toán lợi nhuận, hỗ trợ sắm mặt hàng kinh doanh,.. hai. Cài đặt trang web và tạo nội dung Việc tạo trang web để làm Amazon Affiliate có thể sẽ khó khăn với 1 số các bạn chưa biết phổ biến về kỹ thuật. Các bạn có thể nhờ hoặc thuê kỹ thuật viên để họ xử lý giúp bước này. Hoặc các bạn cũng có thể dùng những nền móng web tương trợ tối đa cho việc điều hành như Shopify, Wix hoặc thuần tuý như Wordpress. 3. Tạo link Affiliate Amazon và lăng xê tuồng như mình chưa nói gì đến việc đăng ký amazon affiliate đúng không? Các bạn an tâm, cứng cáp sẽ có một bài viết cụ thể hướng dẫn đăng ký affiliate amazon cho các bạn trong tuần tới.Thực ra việc đăng ký tài khoản để làm tiếp thị liên kết trên Amazon Associate ko quá khó, bạn chỉ cần lưu ý điền cẩn thận phần thông báo và thanh toán để tránh các rắc rối khi nhận hoa hồng. Quay lại với phần viết bài, những bài viết bán hàng thường sẽ xen kẽ với các bài viết khác hoặc bạn có thể tạo một mục độc lập cho nó tùy vào loại hình sản phẩm. Để đẩy nhanh tiến độ làm Affiliate trên Amazon thì các bạn có thể dùng lăng xê. ► Sản phẩm phải là sản phẩm hot (cần nghiên cứu sản phẩm) ► Sản phẩm có trị giá trung bình, người dùng hàng dễ dàng đưa ra quyết định ► Cần phải test quảng bá trước khi nâng ngân sách dành cho quảng bá. 4. Tối ưu hóa cho Amazon Affiliate Site Dù làm Amazon Affiliate hay bất kỳ loại hình nào của kiếm tiền online bạn cũng cần có sự nhanh nhạy với các thông tin thị phần và không giới hạn đổi thay để tối ưu hóa hệ thống, tối ưu hóa nội dung, tối ưu hóa trải nghiệm, chuyển đổi,... Càng ở quy mô to thì việc theo dõi các số liệu càng trở nên quan trọng. Chúng ta có thể sử dụng giác quan để Nhận định lúc site chỉ có vài sản phẩm, hay lượng đơn hàng có dừng. Nhưng một lúc Amazon Affiliate Site có thể vững mạnh lên mức cả triệu traffic một ngày hay cả nghìn sản phẩm, đơn hàng mỗi ngày thì bạn sẽ phải có số liệu Thống kê và Nhận định. Vì vậy việc tối ưu hóa là hết sức nhu yếu. Adpia Affiliate Marketing Blog sẽ còn có nhiều bài viết chuyên sâu hơn về Amazon Affiliate, bạn hãy đón đọc trong những bài viết Tiếp đến nhé. Ngoài làm Affiliate Marketing ở những mạng nước ngoài như Amazon bạn cũng có thể tham dự đăng ký làm Tiếp thị kết liên với Adpia để được hướng dẫn chi tiết nhé.
 2. Làm tiếp thị liên kết cho Shopee, kiếm tiền từ tiếp thị liên kết Facebook Twitter Pinterest Dạo vừa qua, chúng ta thường nghe đến cụm trong khoảng tiếp thị liên kết, đây là 1 hình thức kinh doanh online bằng cách tiếp thị kết liên, gần giống như mô phỏng hiệp tác viên. 1. Shopee Affiliate là gì? Shopee Affiliate (Làm tiếp thị liên kết cho Shopee) là chương trình hiệp tác giữa Shopee và các bên ( publisher) là những người sở hữu website, blog, áp dụng điện thoại, fanpage facebook, kênh youtube…có lượng traffic cố định. Các bên sẽ nhận được hoa hồng thông qua việc giới thiệu thành công đơn hàng trên website shopee.vn và trên app Shopee tới khách hàng. hai. Các bước để tham gia tiếp thị kết liên với Shopee Affiliate Program quy trình để có thể làm tiếp thị kết liên sẽ là: Đăng kí tham gia Shopee Affiliate hoàn tất thông báo thanh toán Nhận link Affiliate và quảng cáoà khách hàng truy nã cập link và mua hàng khách hàng sắm hàng thành công & hoàn thành thanh toán. Nhận huê hồng do Shopee Vietnam trả tiền. 3. Về ưu điểm và tránh được khi tham dự chương trình affiliate của Shopee Ưu điểm khi bạn kiếm tiền tiếp thị liên kết với Shopee Affiliate Shopee sẽ không thu của các bạn bất kỳ chi phí nào trong khoảng việc tham gia chương trình, tạo nguồn thu nhập vững bền với chi phí Việc đầu tiên rất thấp(chỉ đầu tư về thời kì để tăng tương tác, truy nã cập..) ko cần phải lo âu đến vấn đề sản phẩm, vận tải đơn hàng hay săn sóc quý khách. Sản phẩm đa dạng, có phổ biến khách hàng nên tỉ lệ tìm hàng rất cao. khắc phục lúc tham dự tiếp thị kết liên. Là hình thức được phổ biến người buôn bán online tuyển lựa, affiliate marketing vượt bậc ở khả năng tạo nguồn thu nhập bền vững với chi phí Ban đầu rất thấp. Nhưng Thêm vào đó cũng gặp phải các tránh được và rủi ro như: Là người tiếp thị kết liên cho những sản phẩm, các bạn dễ bị hiểu lầm là đa cấp, thậm chí là lừa đảo nếu như không đủ nhận thức về đối tác mình đang kết liên, và đây là 1 trong những lí do phổ biến blogger từ chối làm công tác này để giữ “trong sạch” cho blog của mình. các bạn phải đủ tỉnh ngủ để nhận biết, chọn lựa sản phẩm tiếp thị liên kết, chứ chẳng hề chạy theo sức ép hoả hồng để tiếp thị 1 cách đại trà, hời hợt, như vậy sẽ ảnh hưởng đến uy tín bản thân, lượng tương tác( traffic). 4. Nguyên tắc ghi nhận huê hồng của Shopee Ghi nhận đơn hàng Ban đầu: tức là sau lúc người mua click vào link mua đơn hàng Việc trước tiên thì cookies sẽ bị xóa và đơn thứ hai sẽ ko được ghi nhận. thời kì lưu cookies là 30 ngày với website, 7 ngày đối với App: Điều này có nghĩa giả dụ trong thời gian lưu trữ cookie này, khách hàng thực hiện tìm hàng (mà không nhấp vào bất kỳ link quảng bá nào khác ngoài link tiếp thị kết liên của bạn) thì đơn hàng vẫn được tính. Chỉ mất khoảng ấy khi các bạn sắm bất kì sản phẩm nào bạn cũng sẽ nhận được huê hồng cho sản phẩm ấy. công thức last click: tức thị quý khách có thể nhấn vào phổ quát link affiliate của phổ quát người khác nhau rồi mới tậu hàng. Khi đấy đơn hàng sẽ được ghi nhận cho link affiliate rốt cục mà quý khách nhấn vào. 5. Chính sách hoa hồng Affiliate Shopee các bạn nên biết Đối với chương trình tiếp thị liên kết của Shopee tỷ lệ san sẻ hoa hồng sẽ được phân loại đối với người mới và người cũ. Hiện tại thì trên thị trường kiếm tiền online thì Affiliate Shopee được Nhận định là nơi trả hoa hồng cao nhất và thu hút sự lưu ý đối với publisher. Mức phí bán hàng trên shopee đối với hình thức này có thể lên tới 11% tuỳ lĩnh vực hàng. Dưới đây là chi tiết hoa hồng đối với từng lĩnh vực hàng của Shopee các bạn có thể tham khảo. Và bạn cần chú ý đấy là những sản phẩm không nằm trong các danh mục những ngành nghề hàng trên sẽ có mức huê hồng là 0%.
 3. Hướng dẫn làm tiếp thị liên kết cho người mới bắt đầu các bạn muốn có thêm khoản thu nhập phụ hàng tháng kế bên công việc chính? chắc chắn là có đúng không? Nhưng bằng cách nào? Hãy làm tiếp thị kết liên. các ngày ngày, chủ đề kiếm tiền từ tiếp thị liên kết đang càng ngày càng được bàn tàn sôi nổi. Đối với người bắt đầu, luôn có một thắc mắc thường xuyên đặt ra: "Mình là newbie. Vậy cách làm tiếp thị liên kết cho người mới bắt đầu như thế nào?" Nghe có vẻ quen thuộc đúng không? Nếu các bạn là newbie, bài viết này dành cho các bạn. Trong bài viết ngày bữa nay, mình tổng hợp những tài liệu và thông báo mình biết tiếp giáp với chủ đề làm tiếp thị kết liên. Sau lúc đọc xong, bạn sẽ có gần như thông tin cấp thiết để khởi đầu với tiếp thị liên kết ở Việt Nam tham dự một khóa học tiếp thị liên kết nếu như bạn là newbie, thay vì phải mò mẫm, kiếm tìm nguồn thông báo rải trác trên Google, hãy tham dự một khóa học về tiếp thị liên kết. Tiếp thị liên kết Việt Nam đã trưởng thành hơn so với cách đây một 2 năm. Cho nên bây giờ đã có phổ quát khóa học về tiếp thị liên kết. Nhưng mình biết: bạn sẽ lăn phăn về chất lượng và chi phí của các khóa học như vậy. Xét về góc độ chất lượng và giá cả, khóa học 10 phút mỗi ngày kiếm thêm 1 triệu tháng với affiliate marketing là sự tuyển lựa hợp lý. Ngắn gọn, đơn giản và đi thẳng vào vấn đề chính bạn cần. Không chỉ có vậy đây là khóa học tiếp thị liên kết của mạng tiếp thị kết liên uy tín bậc nhất Việt Nam hiện nay, AccessTrade. Như thế nên các bạn có thể vừa học vừa thực hiện luôn. Giá của nó cũng ko quá cao. Chọn màng lưới tiếp thị liên kết Nhiệm vụ Việc đầu tiên khi bạn bắt tay vào làm tiếp thị liên kết: Chọn mạng tiếp thị kết liên. Hiện tại ở Việt Nam có 1 số mạng tiếp thị liên kết như sau: AccessTrade Masoffer Civi Adpia Yeah1 Adflex Vậy các bạn nên tham dự màng lưới nào? Lời khuyên của mình: tham dự số đông nếu có thể. Việc tham dự phổ thông mạng tiếp thị liê kết mang tới đa dạng lợi ích: các bạn có đa dạng sản phẩm để tiếp thị. Phổ biến sản phẩm nghĩa là rộng rãi thời cơ kiếm tiền. Logic đơn thuần là vậy. tham dự đa dạng mạng tiếp thị liên kết giúp các bạn cải thiện kiến thức về tiếp thị liên kết. Các mạng tiếp thị kết liên ở Việt Nam về cơ bản giống nhau. Nhưng chúng cũng có những hình thức đặc thù. Hiểu rõ cách thức hoạt động của chúng song song với tiếp cận nguồn tài liệu của họ chính là cách cải thiện kiến thức tiếp thị liên kết của bạn. một vài sản phẩm có trị giá mà mình tiếp đô thị công qua mạng masoffer Chọn công nghệ PR tiếp thị Với tiếp thị kết liên các bạn có thể chọn các hình lăng xê như sau PR website: bạn cần có website với lượng lớn traffic. Các bạn có thể đặt banner, chèn link tiếp thị vào bài viết. PR facebook: các bạn cần có fanpage và group với số người follow và thành viên gần như. Các bạn chỉ cần share link tiếp thị lên trên đây. Giả dụ có người nào tậu bạn được hưởng hoa hồng. quảng cáo Youtube: bạn cần một trang youtube với phổ biến lượt view hàng tháng. truyền bá qua email: các bạn cần có trong tay danh sách email to và chất lượng. quảng bá qua Facebook Ads, Google Ads: các bạn cần có kỹ năng chạy quảng bá Facebook và Google Ads. Chú ý bạn nên chọn sản phẩm có hoa hồng cao khi chạy truyền bá. Nhìn chung hình thức này chỉ thích hợp với các bạn có kinh nghiệm và phổ biến vốn. Nhưng có một vấn đề ở đây: bạn chẳng có nguồn traffic nào trong tay. không website. Không fanpage và group lớn. Ko có kênh youtube phổ thông lượt view. Không có email list. Không có kỹ năng chạy quảng bá, Vậy phải làm sao đây? bạn có hai lựa chọn: Lấy link và san sẻ lên trang cá nhân. Hy vọng các bạn là người nức tiếng. Nếu như ko bạn đành phải spam vào group khác. Kiếm được hay ko là tùy thuộc vào nghệ thuật spam của bạn. Đây là cách đa dạng mà các newbie hay chọn. Thành công cũng có. Thất bại thì cũng chẳng ít. Cách này mình ko khuyến khích. bạn nên chọn cách thứ hai. đó là sẵn lòng đầu cơ bắt tay vào làm tiếp thị liên kết bài bản. Vậy làm tiếp thị liên kết thế nào được coi là bài bản? Mình nhận thấy phần lớn những người thành công với tiếp thị liên kết đều có một thứ chung. đấy là: Họ đều sở hữu một hoặc đa dạng website hay blog. Tạo một website là cách làm bền vững với tiếp thị liên kết. Nhưng các bạn cần biết: Nó cũng tương đối lâu một chút để có kiếm tiền từ tiếp thị liên kết chuẩn y website. Bản thân các bạn cũng cần thiết một tẹo kiến thức về phương pháp thông tin để lập website, kiến thức SEO, về marketing vân vân. Nhưng nếu các bạn có lòng quyết tâm và chịu thương chịu khó học hỏi chắc chắn bạn sẽ vượt qua chướng ngại vật này. ThuThuatWP sẽ giúp các bạn lập website và kiến thức wordpress. Tặng theme theme junkie lúc bạn tậu hosting nước ngoài chất lượng cao ủng hộ blog. bạn có thể trang bị thêm tri thức với những khóa học digital marketing hoặc content marketing. Chọn khóa học lẻ nếu bạn ko muốn học cả bộ khóa học. tham dự group facebook chuyên về tiếp thị kết liên hàng ngũ facebook là nơi các bạn có thể kiếm tìm trợ giúp về vấn đề gặp phải trong giai đoạn làm tiếp thị liên kết. Nó cũng là nơi các bạn kiến lập mối quan hệ trong ngành tiếp thị liên kết. San sẻ tri thức và tìm động lực trong khoảng những người thành công. một vài group facebook có chất lượng các bạn nên tham gia: Group của Masoffer: group khủng nhất về tiếp thị liên kết của mạng Masoffer Group của AccessTrade Group tiếp thị liên kết chuyên nghiệp. Group của Yeah1 Lời kết Kiếm tiền thì khi nào cũng khó. Ví như ko vậy thì toàn cầu chẳng có kẻ giàu người nghèo đúng không? Tiếp thị kết liên cũng không hề là ngoại lệ. Nhưng giả dụ các bạn có lòng cố gắng và đam mê, tiếp thị kết liên có thể trở thành một nguồn thu nhập quyến rũ hàng tháng bên cạnh lương chính. Thậm chí giả dụ các bạn làm tốt, nó có thể mang lại một khoản thu nhập còn lớn hơn cả lương làm 8 tiếng mỗi ngày của các bạn. giả dụ bạn đã sẵn sàng hành động, hướng dẫn làm tiếp thị kết liên ngắn gọn này đã gợi ý cho các bạn một vài thứ để bắt đầu. bạn đã biết học tiếp thị liên kết ở đâu. Bạn cũng biết được các mạng lưới tiếp thị to ở Việt Nam. nếu bạn vẫn đang mơ hồ về tiếp thị kết liên, các bạn cũng biết một số group facebook để các bạn hỏi han và nhận sợ giúp đỡ lúc cần. Còn điều gì ngăn trở bạn thử sức với tiếp thị liên kết?
 4. Cách tham gia kiếm tiền tại nhà trong khoảng tiếp thị liên kết affiliate marketing Kiếm tiền với tiếp thị liên kết affiliate marketing hoàn hảo luôn có những trắc trở đối với người mới khởi đầu và chưa có kinh nghiệm. Đã có rất nhiều người lên mạng và tìm kiếm hướng dẫn cụ thể, đó cũng là một cách làm. Tuy nhiên, thông báo kiến thức sẽ làm người đọc bị rối và không định hình được các nhân tố đơn thuần, từng đường đi nước thao tác. Kết quả là thời kỳ tiến hành sẽ gặp phổ biến cạnh tranh. Hiểu được điều đó, nội dung bài viết dưới đây sẽ san sớt tiến trình đơn thuần để các bạn bắt đầu kiếm tiền với afiliate marketng. Tiếp thị liên kết là một hình thức kiếm tiền online Tiếp thị kết liên là gì? Tiếp thị kết liên affiliate marketing là một cách để những doanh nghiệp, doanh nghiệp tiếp thị các sản phẩm, nhà cung cấp của mình dựa trên nền móng Internet. Hiệp tác viên (pulisher) sẽ thực hiện tiếp thị duyệt đường dẫn kết liên đến trang của nhà sản xuất sản phẩm. Quý khách sẽ điền vào form đăng kí, mỗi đơn hàng thành công các bạn sẽ nhận được một số tiền hoa hồng. Khác với các hình thức quảng bá trực tuyến khác, marketing kết liên chỉ tốn phí khi những sản phẩm, nhà sản xuất được bán ra hoặc các đơn hàng được hoàn tất. 4 Cách tham dự kiếm tiền tại nhà từ tiếp thị liên kết affiliate marketing Có đa dạng cách khác nhau để các bạn kiếm tiền online duyệt hình thức tiếp thị kết liên affiliate marketing , các cách dưới đây là những hình thức marketing kết liên thuần tuý mà những người mới bắt đầu có thể thử sức. Giới thiệu sản phẩm nhà cung cấp đến bạn bè, người nhà Giới thiệu sản phẩm cho người thân là một hình thức tiếp thị online Đây là cách thuần tuý và tương đối tuyệt vời để bắt đầu với kiếm tiền online duyệt y tiếp thị liên kết. Giới thiệu cho người nhà, các bạn bè những sản phẩm, nhà sản xuất mà các bạn đang PR rồi nhờ họ tậu phê chuẩn link tiếp thị của mình. Để làm được điều này, các bạn cần sản xuất đúng sản phẩm và đáp ứng đúng với nhu cầu mà quý khách bắt buộc. Thiết lập các website Đây là cách để các bạn tiếp thị liên kết một cách hữu hiệu, bền vững và dài lâu . Bạn kiểu dáng một một website, trong ấy phân phối sản phẩm,dich vụ để tiếp thị. Dùng cách của mình để giới thiệu sản phẩm đến cho quý khách. Sau đó khéo léo dẫn dắt họ tậu hàng phê chuẩn link đính kèm trong bài viết. Đây chính là cách mà phần đông các nhà tiếp thị hiện nay đều dùng để kiếm tiền qua mạng. bạn có thể thuận lợi cho ra một website miễn phí. Tuy nhiên, nếu muốn đi tuyến đường dài trong sự nghiệp kiếm tiền online, các bạn nên bỏ ra một khoản phí để kiểu dáng một website thật chuyên nghiệp, chỉnh chu. Điều đấy sẽ gúp cải thiện khả năng tiếp cận phổ thông quý khách, bảo đảm tính ổn định dài lâu. Tạo Fanpage để truyền bá tạo dựng một Fanpage cho riêng mình là cách làm marketing liên kết hiệu quả giả dụ đã thiết lập cho mình một website hoàn chỉnh bạn nên tạo thêm một số social để làm một kênh trung gian thu hút quý khách. Fanpage là một chọn lọc. Cách này ít tốn kém nhưng để có thể kiếm ra tiền thì đòi hỏi phải có thời kì và chiến lược cụ thể. các bạn nên duy trì các bài đăng để tăng tương tác và lôi kéo đúng đối tượng khách hàng cần sắm sản phẩm. tham gia diễn đàn để đăng sản phẩm của affiliate marketing ko khó để các bạn có thể mua ra những diễn đàn để kết nối với cùng đồng tiếp thị liên kết affiliate marketing. Các bạn có thể tìm cách để trở nên một trong các thành viên trong đó. Mỗi diễn đàn sẽ tập kết vào những ngành riêng biệt. Đây cũng là một kênh giúp các bạn tiếp thị kết liên uy tín hoàn hảo. Về ưu điểm của kênh này là bạn ko cần sắm đối tượng quý khách mục tiêu. Vì các thành viên tham dự diễn đàn chính là đối tượng của bạn. Đối với kênh tiếp thị này các bạn nên chọn hướng viết các bài hướng dẫn, Phân tích sản phẩm một cách chỉnh chu, cẩn thần và đặt link liên kết vào. Lời kết như vậy là, Hy vọng nội dung bài viết vừa rồi có thể giúp các bạn định hình được hướng đi lúc tham dự kiếm tiền online trong khoảng tiếp thị kết liên affiliate marketing. Nên tính từ lúc những cách thức đơn thuần ở trên để tạo được hứng thú và niềm tin khi tham gia vào ngành nghề này. Chúc các bạn thành công. Nguồn bài viết:Cách tham dự kiếm tiền tại nhà từ tiếp thị liên kết affiliate marketing
 5. Nên làm tiếp thị kết liên tại thị phần Việt Nam hay nước ngoài? Nên làm tiếp thị kết liên ở Việt Nam hay nước ngoài? Đây chắc hẳn là một nghi vấn mà số đông các người mới khởi đầu đều câu hỏi. Nhưng đối với thắc mắc này chúng ta không thể có câu tư vấn chính xác được. Tại sao lại là như vậy? Bài viết bữa nay chứng ta sẽ phân tách về thị trường nước ngoài và Việt Nam để tự tậu câu giải đáp cho mình. 1. Nguyên tố từ bản thân. Điều đâu tiên để bạn quyết định nên làm tiếp thị kết liên ở Việt Nam hay lấn sân qua thị phần nước ngoài đấy chính là bản thân các bạn như thế nào. Hãy phân tích một chút SWOT của bản thân mình đã nhé. 1.1. Các bạn có tin vào tiếp thị kết liên hay chưa? khi các bạn đặt ra nghi vấn nên làm tiếp thị liên kết tại thị phần nào. Cụ thể đây là nước ngoài hay tại Việt Nam. Thì chắc có nhẽ bạn vẫn chưa có niềm tin vào tiếp thị kết liên. Nên sự hiềm nghi của bạn mới cho ra cảm giác không an toàn khi chọn lọc thị trường tiếp thị để làm việc. Do đó bạn phải đáp ứng được vấn đề lòng tin ở chính mình trước đã. Sau ấy các bạn mới có thể tư vấn được câu hỏi mà chính mình đặt ra. Đó chính là nên làm tiếp thị kết liên ở Việt Nam hay nước ngoài. Nên làm tiếp thị liên kết tại thị phần nào? 1.2. Ngành nghề mà bạn giỏi nhất là gì? các bạn cần phải xác định được mình giỏi ở điểm nào. Ngành nào các bạn có thể làm tốt nhất trong công việc này. Lúc đấy bạn mưới chọn cho mình được ngành nghề thích hợp. Lúc các bạn còn không xác định được đâu là ưu điểm của mình. Thì cũng ko người nào có thể giúp bạn được hết. 1.3. Tiếng anh của các bạn đang ở trình độ nào? Trình độ tiếng anh là một trong các yếu tố quan yếu để quyết định nên chọn thì trường nào. Nếu các bạn là một người ko có vốn tiếng anh nhưng lại muốn làm ở thị trường nước ngoài. Thì chúc mừng bạ đã nhận được một vé thất bạn. Bởi vì ở thì trường nước ngoài bắt buộc bạn phải biết về tiếng anh. các bạn có thể thắc mắc tại sao có rộng rãi người không biết tiếng anh nhưng vẫn thành công. Thực ra cũng chẳng gì cao siêu cả. Bởi họ có phổ biến tiền và họ đi thuê người khác làm hộ thôi. 1.4. Nguồn vốn của các bạn có cho phép hay không? Hiện nay như các bạn đã thấy thì vấn đề gì cũng phải có tiền mới đáp ứng được. Bạn muốn thuê một ai đó giúp các bạn trong việc viêt bài tiếng anh thì các bạn cũng phải cần tiền. Giá cả cho mỗi bài viết gia động trong khoảng 10 – 15$. Các bạn nghĩ đi, với số tiền ấy bạn có thể chi trả cho bao nhiêu bài viết để có một trang tiếp thị phần lớn thông tin? Muốn làm tiếp thị liên kết thành công các bạn cũng phải chạy PR. Vậy thì ko có tiền làm sao bạn trả cho facebook, google hay một nơi nào các bạn chạy quảng cáo? Sau lúc trả lời được những thắc mắc trên cho chính bản thân mình thì chắc bạn cũng đã mang tới câu trả lời cho mình rồi phải không? Tiếp theo đây tôi sẽ san sẻ cho các bạn về một số đặc điểm của thị trường nước ngoài và thị trường Việt Nam. Trình độ của bản thân các bạn đang ở mức nào? hai. phân tích đặc điểm của thị phần nước ngoài. Tiếp thị liên kết (affiliate marketing) đã là một ngành nghề cực kỳ phổ thông tại nhứng nước phát triển. Ở đây có cực nhiều người chọn công tác này để làm toàn thời gian. Họ coi đây là một lĩnh vực thực thụ. Và họ kiếm sống từ nghề này. Có rất nhiều người đã trở thành sung túc từ đây. từ các blogger cho đến những bà mẹ bỉm sữa ở nước ngoài họ có thể kiếm được cực nhiều tiền dù chỉ ở trong bếp. Họ có thể cho ra các cơ chế nấu bếp, các buổi họ online cho những người cần học nấu ăn. Họ có bạn đọc riêng, quý khách riêng và từ ấy họ kiếm được cực nhiều tiền. tất nhiên chúng ta nói đi thì cũng phải kể lại. Ở nước ngoài thói quen của họ đấy chính là ở nhà và mua hàng online. Hoạt động thương nghiệp điểm tử của họ đi trước mình rất lâu. Nên mình không thể so sánh nganh bằng như thế này được. Sự cạnh tranh trong thị phần tiếp thị liên kết ở nước ngoài. Trong thời điểm hiện tại nếu bạn tham gia ở thị phần nước ngoài sẽ có sự cạnh tranh rất lớn và hà khắc. Bởi với mô phỏng này các người bản địa của họ đang làm rất khả quan. Khi bạn xác định bước chân vào thị phần này thì các bạn phải chuẩn bị tâm lý cho việc bạn phải khó khăn với những chuyên gia. Những người đã đi trước, có cực nhiều kinh nghiệm, kiến thức và kĩ năng. Nhưng bạn cũng đừng quá bi quan, bởi chúng ta có rất nhiều thị phần ngách. Và những thị trường này chưa được khai thác hết. Thời cơ cho các bạn còn không ít, cơ hội cũng sẽ chia đều cho phần lớn mọi người có đam mên. Sự cạnh tranh trong thị trường tiếp thị liên kết nước ngoài Do vậy nên các bạn đừng thoái chí mà hãy không còn tự tin lên nhé! Tiền như trên internet có cực nhiều nhưng bạn có biết cách để biến nó thành của mình hay ko thôi. 3. phân tách đặc điểm tiếp thị liên kết ở Việt Nam Trước năn 2015, khi mà tiếp thị kết liên tại Việt Nam chưa nhiều. Thì cũng đã có một vài blogger tạo ra thu nhập từ việc PR hosting, san sẻ kinh nghiệm wordpress. Chỉ có 1 vài ít trong đó là biết đến và tham gia tiếp thị kết liên. từ khi khi TMDT vào Việt Nam và phát triển mạnh cuối năm 2015. Thì tiếp thị liên kết cũng đã phát triển theo. Kể từ đó “tiếp thị liên kết” hay “kiếm tiền online” đã trở nên từ khóa hot được phổ thông người tìm kiếm. Sự lớn mạnh mạnh mẽ của tiếp thị liên kết tại Việt Nam Hàng loạt các nền móng affiliate Network có mặt trên thị trường tại Việt Nam. Các dịch vụ cũng đã bắt đầu cảm thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ này trong khoảng tiếp thị liên kết. Từ ấy họ đã nắm bắt được cơ hội và vững mạnh mô hình “cộng tác viên bán hàng”. Theo những điều chúng ta đã và đang thấy hiện nay. Thì có thể khẳng định rằng tiếp thị kết liên sẽ còn tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa tại Việt Nam. Rồi sẽ tới một khi Việt Nam cũng như nước ngoài. Sẽ nhà nhà, người người tiếp thị kết liên. Và việc kiếm tiền online ko còn quá xa lạ với chúng ta nữa. Sự tăng trưởng của tiếp thị liên kết ở Việt Nam Do vậy nên các bạn hãy biết nắm bắt cơ hội cho bản thân mình. Thị trường Việt Nam các bạn có thể tiếp cận thuận lợi không bị rào cản về ngôn ngữ. Bởi vì hiện nay xu thế ngày một đi lên các bạn có thể trở nên một trong các người tiên phong. Đừng bỏ lỡ cơ hổi, nếu bạn ko tính từ lúc bây giờ thì sẽ chờ tới bao giờ? 4. Lời kết Hi vọng bài viết này của tôi sẽ giúp ích được các bạn trong việc tuyển lựa thị trường. Đâu cũng là thị phần tiềm năng. Ở đâu cũng có cạnh tranh, thách thức, lợi thế riêng. Đơn thuần là bạn nên biết mình mạnh ở đâu, yếu ở đâu.Từ đó sẽ tiện lợi cho việc chọn lọc thị trường tiếp thị. Hãy đưa ra một lựa chọn thông minh cho bản thân mình. xem thêm tại thông tin về tiếp thị kết liên tại trang https://mangtiepthilienket.com/
 6. KIẾM TIỀN trong khoảng TIẾP THỊ liên kết SHOPEE Làm sao để có thể kiếm tiền với Shopee mà ko cần vốn ? ví như các bạn chỉ đăng sản phẩm lên Shopee và bán thì cách này quá cũ rồi. Hãy cùng chúng tôi Đánh giá về Tiếp thị liên kết Shopee và kiếm tiền với nó mà không cần vốn nhé! Tiếp thị liên kết Shopee là gì? Chương trình tiếp thị liên kết với Shopee là chương trình cho phép các bạn bán sản phẩm của người khác trên Shopee, và nhận được tiền hoa hồng trên mỗi sản phẩm. Cách này hoàn toàn khác với cách bán hàng truyền thống trên Shopee. Ngày xưa, để bán hàng trên Shopee các bạn phải làm các bước sau: tìm nguồn hàng sản phẩm. Nhập sản phẩm về để trong kho. Chụp ảnh sản phẩm. Đăng ảnh sản phẩm lên Shopee. Có khách mua hàng và bạn chuyển hàng cho khách. tuy vậy, với chương trình tiếp thị liên kết với Shopee, bạn chỉ cần làm 1 việc duy nhất, đó là bạn sẽ mang sản phẩm của người khác đã đăng trên Shopee, và đi PR. khi nào có khách sắm sản phẩm qua sự giới thiệu của bạn, các bạn sẽ được tiền huê hồng. bạn có thể Nhận định thêm qua bài viết Cách kiếm tiền với Tiếp thị liên kết hiệu quả tham gia ngay chương trình tiếp thị liên kết Shopee 2. người nào thanh toán huê hồng cho Tiếp thị liên lết Shopee? Người tham dự chương trình Tiếp thị kết liên của Shopee sẽ trở thành đối tác trực tiếp của Shopee Vietnam và được hưởng % hoả hồng do chính Shopee Vietnam trả tiền. Không những thế, các đối tác của Shopee thông qua chương trình Tiếp thị liên kết còn được cung ứng quyền tróc nã cập vào hệ thống Thống kê chân thực và dụng cụ hỗ trợ dễ dùng của Shopee, giúp các bạn tối ưu hóa lợi nhuận và tiết kiệm thời kì. 3. ích lợi tham dự các chương trình Tiếp thị liên kết Shopee Là hình thức được phổ biến người kinh doanh online tuyển lựa, tiếp thị kết liên vượt bậc ở khả năng tạo nguồn thu nhập vững bền với giá cả Việc ban đầu rất thấp. Với vai trò trung gian giới thiệu sắm hàng cho Shopee, bạn hoàn toàn ko cần phải lo lắng đến vấn đề sản phẩm, tải đơn hàng hay chăm nom quý khách. cùng lúc, Shopee tự tin rằng, chương trình tiếp thị liên kết uy tín luôn phân phối mức huê hồng hấp dẫn nhất Việt Nam và luôn được trả tiền đúng hạn. Tiếp thị kết liên Shopee Mức hoa hồng cao nhất mà Shopee trả cho các bạn lên tới 11% cho mỗi đơn hàng bán ra. 4. Nguyên tắc ghi nhận hoa hồng trong khoảng Shopee qua chương trình tiếp thị liên kết Shopee Đơn hàng đầu tiên: Sau khi quý khách click link liên kết, chỉ ghi nhận đơn hàng Đầu tiên từ link đó. Đơn hàng thứ 2 phát sinh duyệt y click sẽ ko được ghi nhận. Cookie 30 ngày: khách hàng nảy sinh đơn hàng trong 30 ngày kể từ ngày click sẽ được ghi nhận kết quả đối với Website và 7 ngày đối với áp dụng di động. Nhấp chuột cuối cùng (Last Click): Đơn hàng thành công được tính cho công ty có truyền bá mà khách hàng nhấp chuột rốt cục ngay trước thời khắc đặt hàng Trạng thái đơn hàng thanh toán: hiện trạng của đơn hàng được cập nhật trong vòng tối đa 30 ngày nói kể từ đơn hàng nảy sinh. 5. Điều kiện ghi nhận hoả hồng trong khoảng Shopee khách hàng đặt hàng (sau khi click qua Link Affiliate) và trả tiền thành công Tuân thủ nguyên tắc ghi nhận huê hồng và không vi phạm vào điều khoản khước từ kết quả 6. Điều kiện khước từ hoa hồng từ Shopee Khách hủy đơn hàng quý khách từ khước nhận hàng quý khách trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được Đơn hàng fake mạo/ gian lận/ vi phạm chính sách của chương trình Nguồn bài viết: KIẾM TIỀN từ TIẾP THỊ liên kết SHOPEE
 7. KIẾM TIỀN từ TIẾP THỊ kết liên SHOPEE Làm sao để có thể kiếm tiền với Shopee mà không cần vốn ? giả dụ bạn chỉ đăng sản phẩm lên Shopee và bán thì cách này quá cũ rồi. Hãy cộng chúng tôi Nhận định về Tiếp thị liên kết Shopee và kiếm tiền với nó mà ko cần vốn nhé! Tiếp thị kết liên Shopee là gì? Chương trình tiếp thị liên kết với Shopee là chương trình cho phép bạn bán sản phẩm của người khác trên Shopee, và nhận được tiền hoả hồng trên mỗi sản phẩm. Cách này hoàn toàn khác với cách bán hàng truyền thống trên Shopee. Ngày xưa, để bán hàng trên Shopee các bạn phải làm tiến trình sau: tậu nguồn hàng sản phẩm. Nhập sản phẩm về để trong kho. Chụp ảnh sản phẩm. Đăng ảnh sản phẩm lên Shopee. Có khách sắm hàng và bạn chuyển hàng cho khách. tuy nhiên, với chương trình tiếp thị liên kết với Shopee, các bạn chỉ cần làm 1 việc duy nhất, ấy là bạn sẽ mang sản phẩm của người khác đã đăng trên Shopee, và đi quảng cáo. khi nào có khách tìm sản phẩm qua sự giới thiệu của bạn, bạn sẽ được tiền hoả hồng. bạn có thể Phân tích thêm qua bài viết Cách kiếm tiền với Tiếp thị liên kết hoàn hảo tham dự ngay chương trình tiếp thị kết liên Shopee 2. ai thanh toán huê hồng cho Tiếp thị liên lết Shopee? Người tham gia chương trình Tiếp thị liên kết của Shopee sẽ trở nên đối tác trực tiếp của Shopee Vietnam và được hưởng phần trăm hoả hồng do chính Shopee Vietnam trả tiền. Thêm nữa, các đối tác của Shopee thông qua chương trình Tiếp thị kết liên còn được cung cấp quyền truy vấn cập vào hệ thống Thống kê trung thực và dụng cụ hỗ trợ dễ sử dụng của Shopee, giúp các bạn tối ưu hóa lợi nhuận và tiết kiệm thời kì. 3. ích lợi tham gia các chương trình Tiếp thị liên kết Shopee Là hình thức được đa dạng người buôn bán online chọn lựa, tiếp thị kết liên nổi bật ở khả năng tạo nguồn thu nhập bền vững với chi phí Trước tiên rất thấp. Với vai trò trung gian giới thiệu sắm hàng cho Shopee, bạn hoàn toàn không cần phải lo lắng đến vấn đề sản phẩm, chuyển vận đơn hàng hay săn sóc khách hàng. đồng thời, Shopee không còn tự tin rằng, chương trình tiếp thị liên kết uy tín luôn phân phối mức hoả hồng cuốn hút nhất Việt Nam và luôn được trả tiền đúng hạn. Tiếp thị liên kết Shopee Mức hoa hồng cao nhất mà Shopee trả cho bạn lên đến 11% cho mỗi đơn hàng bán ra. 4. Nguyên tắc ghi nhận hoa hồng từ Shopee qua chương trình tiếp thị liên kết Shopee Đơn hàng đầu tiên: Sau khi quý khách nhấn link liên kết, chỉ ghi nhận đơn hàng Việc đầu tiên từ link ấy. Đơn hàng thứ 2 phát sinh phê duyệt click sẽ không được ghi nhận. Cookie 30 ngày: quý khách nảy sinh đơn hàng trong 30 ngày tính từ lúc ngày click sẽ được ghi nhận kết quả đối với Website và 7 ngày đối với áp dụng di động. Nhấp chuột rút cục (Last Click): Đơn hàng thành công được tính cho công ty có PR mà khách hàng nhấp chuột chung cục ngay trước thời điểm đặt hàng Trạng thái đơn hàng thanh toán: hiện trạng của đơn hàng được cập nhật trong vòng tối đa 30 ngày nhắc tính từ lúc đơn hàng nảy sinh. 5. Điều kiện ghi nhận hoả hồng trong khoảng Shopee khách hàng đặt hàng (sau lúc click qua Link Affiliate) và thanh toán thành công Tuân thủ nguyên tắc ghi nhận hoả hồng và ko vi phạm vào điều khoản từ khước kết quả 6. Điều kiện từ khước hoa hồng trong khoảng Shopee Khách hủy đơn hàng quý khách từ khước nhận hàng quý khách trả hàng trong vòng 7 ngày nói từ khi nhận được Đơn hàng kém chất lượng mạo/ gian lận/ vi phạm chính sách của chương trình Nguồn bài viết: KIẾM TIỀN từ TIẾP THỊ liên kết SHOPEE