• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thuphucha

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  5
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Thuphucha

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Quý IV/2020 được kỳ vọng là thời điểm sôi động của thị trường với nhiều dự án đang rục rịch giao dịch trở lại. Tại Hà Nội, thị trường đón nhận điểm sáng trong phân khúc chung cư mang tên Feliz Homes Hoàng Mai. Dự án có sức hút từ vị trí, tầm nhìn, cảnh quan và tiềm năng gia tăng giá trị nhờ pháp lý minh bạch. Gia tăng giá trị an cư với căn hộ hiện đại Là dự án được xây dựng hiện đại, tại vị trí đắc địa cùng nhiều tiện ích ấn tượng, Feliz Homes Hoàng Mai thu hút sự quan tâm của khách hàng về một sản phẩm bất động sản đáp ứng được cả hai nhu cầu vừa để ở, vừa để đầu tư. Sở hữu vị trí đắc địa dự án trở thành tâm điểm tiên phong đón mọi làn sóng đầu tư. Hệ thống hạ tầng giao thông được đẩy mạnh đầu tư đồng nghĩa với bất động sản rộng đường bứt phá. Feliz Homes Hoàng Mai được thiết kế với ba tòa tháp, 100% các căn hộ thiết kế hiện đại. Đây chính là điểm cộng cho cư dân bởi cho đến hiện tại và cả tương lai, bất động sản tại quận Hoàng Mai chưa bao giờ thôi hấp dẫn. Tại Feliz Homes Hoàng Mai, chủ đầu tư đã ưu tiên phát triển các căn hộ đa dạng từ căn từ 1 đến 4 phòng ngủ được bố trí hợp lý, tối ưu. Không gian theo diện tích của từng căn hộ có thể tùy biến thành phòng làm việc riêng tư, yên tĩnh của bố mẹ, hay làm giường ngủ cho trẻ. Cửa sổ khu vực phòng khách và phòng ngủ được trang bị tấm kính lớn giúp đón ánh sáng tự nhiên vào bên trong tổ ấm. Thay vì chật vật trong những không gian sống chật chội, thiếu tiện ích, tại Feliz Homes Hoàng Mai mang đến chuẩn mực tốt nhất cho những trải nghiệm sống cùng khoảng 40 tiện ích hiện đại vừa giải trí, vừa chăm lo sức khỏe. Dự án chú trọng mang lại trải nghiệm sống xứng tầm cho cộng đồng cư dân. Nổi bật phải kể đến bể bơi, vườn chân mây, khu vực dạo bộ, khu vui chơi trẻ em,… mang đến một cuộc sống tiện nghi, đủ đầy cho cư dân, nâng niu tâm trí và sức khỏe mỗi người. Bên cạnh phong cách hòa nhập với thiên nhiên, thuận tiện di chuyển đến các khu vực trọng điểm của thành phố và được bàn giao đầy đủ nội thất/trang thiết bị cao cấp, từ đó dự án sẽ là địa điểm an cư tuyệt vời mà mọi thành viên trong gia đình đều mong muốn sở hữu Sở hữu lâu dài, đầu tư an nhàn Với sự biến động của thị trường bất động sản kể từ đầu năm 2020, nguồn cung đang giảm mạnh, trong khi nguồn cầu vẫn lớn, sự xuất hiện của Feliz Homes Hoàng Mai tạo nên hấp lực cho thị trường về một tài sản có tiềm năng sinh lời dài hạn. Đặc biệt, khi bức tranh hạ tầng tại quận Hoàng Mai không ngừng được hoàn thiện, những dự án đón đầu xu hướng như Feliz Homes Hoàng Mai sẽ hưởng lợi lớn. Feliz Homes Hoàng Mai có tính pháp lý đầy đủ. Dự án được xem là lựa chọn an cư lý tưởng và đầu tư chắc thắng cho các khách hàng biết nắm bắt thời cơ đúng lúc. Feliz Homes không chỉ tăng giá theo từng giai đoạn hoàn thiện của dự án mà còn gia tăng giá trị nhờ tốc độ tăng trưởng bất động sản khu vực này.
 2. Trở thành cái tên được quan tâm nhiều trong thời gian gần đây. Nằm ở vị trí thuận lợi, cơ sở hạ tầng chất lượng là những yếu tố làm đất dịch vụ không bao giờ hết "nóng". Nhưng bạn đã thực sự hiểu rõ về loại hình bất động sản này chưa? Đất dịch vụ là gì? Đất dịch vụ (hay còn gọi là đất thương mại) là diện tích đất có vị trí thuận lợi cho việc kinh doanh buôn bán được cấp từ việc thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện xây dựng các dự án. Để sử dụng đất nông nghiệp cho các mục đích khác nhau như phục vụ dự án, Nhà nước đã có những chính sách thu hồi đất nông nghiệp. Theo đó, người dân sẽ mất đi phần đất canh tác này và điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới nghề nghiệp cũng như thu nhập của họ. Bởi vậy, pháp luật có những quy định riêng để bồi thường, hỗ trợ cho người dân trong những trường hợp bị thu hồi đất. Đặc điểm của đất dịch vụ - Đất dịch vụ thường ở vị trí thuận lợi, điều kiện hạ tầng tốt nhưng giá thành lại rẻ hơn khi mua. - Được bồi thường thỏa đáng khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất. - Khi chuyển từ đất dịch vụ sang đất ở, các gia đình tiếp nhận đất dịch vụ sẽ không phải trả bất kỳ phí nào. Tuy nhiên thủ tục hành chính cho việc này khá tốn thời gian. - Có thể thực hiện xây dựng cả những công trình kiên cố và cao tầng nhưng phải xin giấy phép xây dựng. Có được xây nhà và cấp sổ đỏ trên đất dịch vụ không? Đất dịch vụ có mục đích dùng để ở và kinh doanh. Pháp luật cũng không hề cấm xây nhà trên đất dịch vụ cũng như trên đất thương mại. Vì thế, bạn hoàn toàn có thể xây nhà cao tầng nếu xin giấy phép xây dựng theo quy định. Đất dịch vụ là loại đất được cấp để hỗ trợ cho người mất đất sản xuất chuyển đổi sang kinh doanh dịch vụ thương mại mà không phải mục đích để ở. Bên cạnh đó, đất dịch vụ có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nếu đảm bảo các loại giấy tờ theo quy định. Nếu muốn chuyển mục đích quyền sử dụng đất dịch vụ, thương mại thành đất ở thì chủ sở hữu quyền sử dụng đất này cần làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thương mại dịch vụ sang đất ở được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai 2013. Trên đây là những vấn đề cơ bản về đất dịch vụ. Hiện nay nhu cầu nhà ở là rất lớn đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, chính nguồn đất bị thu hẹp, và nếu có mức giá cũng không phải là thấp vì vậy người dân khó có thể sở hữu. Chính vì thế mua chung cư đang là xu hướng hiện nay. Với sự nổi trội về mặt vị trí cùng tiện ích Feliz Homes Hoàng Mai đang trở thành nơi mọi khách hàng đều hướng đến.
 3. Ngoài yếu tố nội thất thì ánh sáng phòng ăn cũng góp phần tạo nên bầu không khí ấm cúng, vui vẻ và thoải mái cho những bữa cơm gia đình. Để thiết kế đủ ánh sáng tạo nên không gian tươi sáng trong phòng ăn bạn cần lưu ý khi chọn đèn trang trí phòng ăn. Về kích thước đèn Đèn trang trí phòng ăn nên có kích thước, hình dạng phù hợp với bàn ăn phía dưới. Với chiếc bàn tròn bạn nên chọn đèn trang trí hình tròn giống như hình chiếc trống hay đèn hình bát úp, đèn lục giác Tương tự như vậy bàn hình vuông hay hình chữ nhật thì chọn đèn dạng thanh, đèn vuông, đèn bầu dục hoặc kiểu đèn xếp đối xứng nhau. Đèn thả trần hình bát úp là lựa chọn phù hợp cho bàn ăn hình tròn. Mỗi loại đèn sẽ tương ứng với những mẫu bà ăn phù hợp, cùng với đó cần lưu ý tới thiết kế chung của căn phòng. Bạn không nên lựa chọn đèn có khác với không gian chung như vậy phòng ăn sẽ trở nên thô. Về màu sắc đèn trang trí phòng ăn Mỗi màu đèn có ý nghĩa và tác dụng riêng đối với không gian, chọn màu đèn hiệu quả để tôn vinh kiến trúc của căn nhà. Phòng ăn nên chọn đèn màu vàng hoặc trắng vàng để kích thích vị giác giúp món ăn trông bắt mắt hơn. Về độ sáng đèn trang trí phòng ăn, cường độ ánh sáng vừa phải tạo cảm giác dễ chịu cho mọi người. Một màu sắc quá lòe không đủ độ sáng cho căn phòng sẽ gây ảnh hưởng đên mắt của bạn. Đèn trang trí phòng ăn cũng phải đạt độ sáng phù hợp để mang lại cảm giác dễ chịu, thoải mái cho người khi ngồi và bàn. Khi trang trí đèn phòng ăn phải chọn kích thước đèn phù hợp với căn phòng hoặc kích thước bàn ăn. Kiểu dáng phải theo phong cách nội thất ấy để có sự hài hòa về thẩm mỹ, màu sắc của không gian xung quanh. Ngoài ra, đối với phòng ăn được thiết kế theo phong cách khác nhau thì nên chọn đèn trang trí phong ăn theo phong cách thiết kế đó. Một số mẫu đèn trang trí phòng ăn Đèn đơn chủ yếu là dùng trang trí, thường nhu cầu sử dụng không cao. Đèn treo 3 chiếc: Một quy tắc trong thiết kế không gian sống bạn cần biết là nên chọn món đồ với số lượng lớn thì hãy chọn số lẻ. Chính vì thế với không gian phòng ăn uống gia đình nhỏ nên chọn đèn treo 3 chiếc. Đèn treo 5 chiếc: Với quy tắc nói trên bạn có thể lựa chọn đèn treo 5 chiếc nếu nhu cầu sử dụng ánh sáng cao hơn. Ngoài ra bạn có thể chọn đèn chùm phù hợp với không gian phòng ăn hiện đại, sang trọng. Mỗi không gian nhà mang đến cho ta một cảm giác mới lạ, tận hưởng phút giây thư giãn tại ngôi nhà thân yêu. Không còn quá lo lắng về thiết kế nội thất Rice City Thạch Bàn đảm bảo mọi nhu cầu thiết yếu cho bạn tận hưởng cuộc sống.
 4. Không khí se lạnh dần tràn về từng con phố, cũng là lúc những chiếc áo mới được trang hoàng cho ngôi nhà xinh tươi. Trong phong thủy, những tháng mùa đông là tượng trưng của yếu tố Thủy: lạnh và tĩnh. Ngoài ra, năng lượng của Thủy cũng liên quan đến bóng tối và di chuyển xuống dưới. Do đó, gia chủ cần trang trí nhà cửa phù hợp với đặc trưng của mùa này. Trong những tháng mùa đông, cùng với thời tiết giá lạnh, trời nhanh tối hơn, đôi khi kéo theo cảm giác buồn bã, chán nản và cô đơn. Tuy nhiên, năng lượng Thủy cũng là một phần trong chu kỳ chung của các mùa nên không thể triệt tiêu mà chỉ có thể dung hòa. Vậy nên để tăng năng lượng dương tích cực thay vì những năng lượng âm, tiêu cực chiếm lĩnh căn nhà, gia chủ cần có những biện pháp để cải thiện. Sử dụng đèn vàng Màu sắc ấm như vàng đỏ , cam sẽ rất thích hợp cho không khí mùa đông. Vào mùa đông, bạn nên thay thế hoặc bổ sung các loại đèn vàng cho ngôi nhà. Ánh sáng vàng sẽ tạo cảm giác ấm cúng, xua tan không gian lạnh lẽo của mùa đông, giúp cân bằng năng lượng tốt nhất. Với những phòng khách có trang trí đèn chùm cần bật thường xuyên để tăng dương khí. Ngoài ra các gia đình có thể sử dụng đèn đá muối đặt tại trung tâm của phòng khách để kích hoạt năng lượng dương và cải thiện tinh thần. Sử dụng các gam màu nóng, tươi sáng để trang hoàng cho ngôi nhà Với không khí lạnh của mùa đông bạn nên thay những chiếc rèm cửa trắng sáng hay xanh mát của mùa hè thành những chiếc rèm có màu sắc nóng hoặc đậm hơn. Nên chọn các chất liệu rèm vải, nhung để vừa cản được gió vừa cho cảm giác dày dặn ấm áp. Ngoài ra nên sử dụng thảm trải sàn cần phối với nội thất của phòng một cách hài hòa. Một cách khác trang trí cho ngôi nhà trong tiết trời này đó là sử dụng các loại giấy dán tường có màu tươi sáng vào mùa đông cũng rất thích hợp để đón chào năm mới. Thiết kế một góc riêng tư trong nhà Đó có thể là một góc yên tĩnh để tập yoga hoặc là một nơi thư giãn để đọc sách. Còn gì tuyệt vời hơn trong tiết trời lạnh giá, bạn có một góc nhỏ ấm áp để đọc sách và uống một tách café, trà. Đây là cách để tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi ở nhà rất phù hợp trong mùa đông. Lưu ý khu vực này nên bố trí đồ nội thất đơn giản, giữ không gian thông thoáng và ấm cúng. Để tăng cảm giác ấm áp cho căn phòng mùa đông, bạn hãy thêm các gam màu bằng màu gỗ. Đây là một bảng màu không bao giờ lỗi mốt, đặc biệt nó còn tăng thêm chiều sâu màu sắc cho bất kỳ không gian nào và thích hợp với tất cả các mùa trong năm. Chú ý đến năng lượng Hỏa tại phòng bếp, phòng thờ Mùa lạnh, Thủy khí nhiều nên dễ tạo cảm giác cô đơn, buồn bã. Để xua tan không khí ảm đạm đó trong nhà, bạn hãy tăng cường nấu ăn, thắp hương, đốt trầm, sử dụng đèn xông tinh dầu… kích hoạt Hỏa khí. Cách làm này sẽ cải thiện rất nhiều tình trạng về sức khỏe và tinh thần cho mọi người trong gia đình. Thời tiết có lạnh đến cỡ nào thì khi cả gia đình quây quần bên nhau trong mái ấm nhỏ tại THT New City, mọi tiêu cực đều biến mất chỉ còn lại những niềm vui hạnh phúc ấm cúng của không khí gia đình.
 5. Theo thống kế, doanh số bán nhà tại các thành phố lớn của đã giảm từ 40% đến 60% trong nửa đầu năm nay, trong khi giá thuê cũng giảm tới 40%. Vì người mua tỏ ra thận trọng ở thời điểm hiện tại nên lượng mở bán các dự án mới tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh giảm lần lượt là 30% và 60% so với cùng kỳ năm ngoái Điều này xảy ra bất chấp việc các chủ đầu tư đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, chẳng hạn như các khoản vay không lãi suất từ các đối tác ngân hàng. Nguồn cung nhà ở giảm 52% trong nửa đầu năm, trong khi doanh số bán nhà cũng giảm 55%, mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Ngoài ra, mức đầu tư vào lĩnh vực này cũng giảm xuống chỉ còn 183 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2020. Tuy nhiên, triển vọng đối với thị trường bất động sản của Việt Nam vẫn tích cực mặc dù doanh số bán nhà, giá thuê và nguồn cung nhà đều giảm. Lý do chính cho điều này đến từ việc chính phủ Việt Nam đã kiểm soát tốt đại dịch Covid-19. Khi Việt Nam là một trong những nước ngăn chặn và kiểm soát tốt đại dịch Covid-19, vì vậy, đã thu hút được nhiều sự chú ý của các nhà đầu tư quốc tế. Đây sẽ là cơ hội có thêm nhiều nhà đầu tư mới gia nhập vào thị trường Việt Nam trong năm 2021. Việt Nam đã thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài vì giá nhà trung bình thấp hơn so với những thị trường khác của châu Á như Hồng Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore và Trung Quốc, các chuyên gia cho biết. Ví dụ, một căn hộ cao cấp ở vị trí đắc địa tại TP. Hồ Chí Minh có giá khoảng 10.000 USD/m2. Trong khi những căn hộ có thể có giá đắt gấp bốn lần tại Singapore và Hồng Kông. Các chủ đầu tư họ nhận thấy tiềm năng to lớn đối với thị trường Việt Nam. Mặc dù vậy, việc triển khai thi công các dự án trong năm 2020 cũng bị ảnh hưởng và trì hoãn do đại dịch Covid-19. Những biến đổi của thị trường bất động sản trong thời gian qua là điều dễ nhận thấy. Đây là thời điểm sàng lọc thị trường những dự án tiềm năng, chủ đầu tư chất lượng sẽ khẳng định được vị thế nổi bật phải kể đến dự án nhà ở xã hội Trung Văn.