• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

lynguyenthi

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  17
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About lynguyenthi

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Súng khử khuẩn nano có khả năng diệt khuẩn nhanh không ? súng khử khuẩn cầm tay Nano K5 là vật dụng sử dụng phun những dòng dung dịch sát khuẩn (Arusan, Chloramin B) với thế mạnh là thân máy nhỏ gọn dễ cầm nắm, dễ sở hữu theo, mang khả năng diệt virus nhanh trong môi trường và thân thể người, bề mặt thiết bị. Máy phun dung dịch vô trùng K5 dùng pin sạch, 2 chế độ phun phù hợp cho gia đình, xe tương đối, văn phòng, đi du lịch, tiệt trùng quần áo, nhà vệ sinh … * Bình gạnh vô trùng kiểu dáng không dây: nó được chuẩn bị đặc biệt cho nhân viên văn phòng và khách du hý. Ngoại hình không dây tiện lợi giúp dòng bỏ nhu cầu tìm kiếm những cửa hàng ở khắp mọi nơi lúc tậu tậu hoặc đi du lịch chạy bằng pin: Máy Phun được cung ứng năng lượng bởi pin tích hợp và máy phun hỗ trợ sạc. Bởi thế, bạn ko cần phải tiêu dùng những cửa hàng mọi khi. Sản phẩm có thể hoạt động trong 1.5 giờ cho một lần sạc hiệu ứng phun tuyệt vời -Máy phun sử dụng nguyên lý khá nước siêu nóng, và áp lực nước lỏng vào các phân tử siêu nóng khí. Do đó, khi bạn ấn máy phun, áp suất không khí mạnh sẽ phun ra. Các giọt sương mù đồng đều Tính năng của Máy khử khuẩn Nano cầm tay Atomizer 1. Cổng phun nano Chất lượng cao, dùng vật liệu chịu nhiệt PA, phun sương nhanh hai. Tản nhiệt xốp, đồ vật giải phóng một lượng to phun nano khi mà vỏ tản nhiệt thông minh. 3. Điều chỉnh lượng sương mù theo độ mềm 4. Bình dung tích lớn, có thể điều chỉnh thời kì điều khiển theo lượng sương mù. Bạn có thể mua những loại tinh dầu mê say của mình để đạt được phổ biến hiệu ứng tốt khác nhau. Điều khiển nhiệt độ thông minh, chống khô nóng. phù hợp mang các mẫu dung dịch: cồn, chất lỏng vô trùng, chất diệt trùng, nước. bí quyết hoạt động: Dung dịch cất trong bình sẽ được máy nén phun ra dưới dạng sương mù + kết hợp sở hữu ánh sang Blueray để sát khuẩn một bí quyết triệt để, đảm bảo tới 99.9% môi trường sạch. Sản phẩm được cấp phép dùng trong y tế trong một số trường hợp Xem thêm sản phẩm về máy khử khuẩn ô tô Công dụng của Súng Phun Khử Khuẩn Cầm Tay Nano - máy phun vô trùng cầm tay Nano sử dụng cơ chế vô trùng ở nhiệt độ phòng bình thường, ko khiến nóng như những máy phun truyền thống. - sở hữu thể giữ nguyên những thành phần hóa học ban đầu của dung dịch vô trùng. Phối hợp với đèn tia cực tím UV để khiến tối đa hóa hiệu quả tiệt trùng lên đến 99%. Đặc biệt, phương pháp này không gây hại đến sức khỏe. - ko có lưu lượng chất khử trùng dư thừa trong không khí. Nên bạn có thể khử trùng bất cứ trang bị, ko gian hay thậm chí cả cơ thể người - Súng phun khử khuẩn cầm tay mang cơ chế tạo sương nhanh, mang thể dùng ngay khi cho nước vào bình, lưu lượng sương to cho khả năng khử trùng nhanh và triệt để hơn. - Khoảng bí quyết phun từ một.2 – một.5m mét. Giúp bạn sở hữu thể xẹp tiệt trùng vào bất cứ ngách ngóc nào 1 cách thuận tiện. - Súng phun sương diệt khuẩn cũng mang núm vặn vẹo điều chỉnh lưu lượng phun. Đáp ứng đa dạng nhu cầu dùng khác nhau. - ko cho truyền nhiễm chéo, lây dịch trong không khí, đồ tiêu dùng, dụng cụ khi tiếp xúc. - Phun vô trùng trực tiếp lên người, viên chức đơn vị trước khi vào làm việc Tìm hiểu thêm cách pha cloramin b khử khuẩn bề mặt Lưu ý khi dùng Súng Phun Khử Khuẩn Cầm Tay Nano - Thường xuyên vệ sinh máy phun vô trùng cầm tay - Để nơi khô ráo, thoáng mát đột nhiên tiêu dùng - hài hòa với dung dịch khử khuẩn Nano bạc để diệt khuẩn hiệu quả nhất - không dùng phun cồn y tế, xăng dầu, dung môi, hoá chất mang tính gây cháy, bắt lửa, ... Xem thêm các món đồ công nghệ thông minh tại Ruby.vn
 2. Làm sao để sử dụng máy tạo ẩm đúng cách và hiệu quả hướng dẫn bằng máy tạo ẩm đúng bí quyết và hiệu quả đang là vấn đề nhu yếu của đa dạng người, rộng rãi gia đình khi mà độ ẩm ko khí luôn biến đổi theo mùa, gây ra các tác hại nguy hiểm. Ví như bạn cũng đang tiêu dùng máy tạo độ ẩm trong phòng nhưng chưa phát huy được tác dụng của nó thì hãy theo dõi bài viết sau đây của chúng tôi nhé. bí quyết bằng máy tạo ẩm Máy tạo ẩm là trang bị cần thiết và được sử dụng phổ biến ở các gia đình hiện này, bên cạnh đó để dùng đúng cách thức và đem lại hiệu quả tốt nhất thì không phải ai cũng biết và áp dụng được hàng ngày. Sau khi nhận được hơi phổ quát thắc mắc buộc phải chỉ dẫn bằng máy tạo ẩm để đạt được các tác dụng mong muốn trong khoảng các bạn, chúng tôi đã hệ thống lại một số điểm đặc biệt mà bạn cần lưu ý trong giai đoạn tiêu dùng như sau: -Thời gian bằng máy tạo ẩm Như khách hàng đã biết, máy tạo ẩm sẽ là người cánh tay đắc lực giúp bảo vệ sức khỏe của mọi người vào những ngày thời tiết khô hanh hay khi tiêu dùng điều hòa. Bên cạnh đó, chẳng hề cứ bật máy 24/24 giờ mỗi ngày là rẻ nhất. Lệ luật vận hành của máy cũng như con người vậy, cần mang thời gian nghỉ ngơi hợp lý nên nếu như bạn tiêu dùng liên tiếp trong 1 khoảng thời gian dài thì trang bị sẽ ko cho hiệu quả rẻ nhất và mau chóng dẫn đến hư hỏng. khi cung cấp độ ẩm vượt quá mức cần phải có, bạn đang tạo thời cơ sinh sôi vững mạnh những vi khuẩn và virus gây hại, trong khoảng đấy sức khỏe của mọi người trong gia đình sẽ bị bắt nạt dọa. Tùy thuộc vào thời tiết và công suất của từng đồ vật, bạn nên chọn cho nó 1 thời gian hoạt động hợp lý nhé. Xem thêm bài viết về cách sử dụng máy khuếch tán tinh dầu -Rửa sạch bình đựng nước lúc tiêu dùng lúc sử dụng máy tạo ẩm bạn phải đảm bảo rằng bình chứa nước luôn được giữ sạch sẽ. Nếu như bạn để bình đựng lâu ngày ko vệ sinh, nơi đây sẽ là điểm cư trú của vi khuẩn và virus gây bệnh, chúng sẽ sinh trưởng, lớn mạnh và từ đó tấn công bầu không khí bạn sống. bởi vậy, bạn cần sắp đặt và vệ sinh định kỳ cho bình đựng nước của máy tạo ẩm để ko làm cho giảm hiệu quả hoạt động của sản phẩm nhé. -Thường xuyên rà soát và bảo dưỡng Bất kỳ mẫu máy móc nào cũng cần bảo dưỡng và rà soát định kỳ để đảm bảo an toàn và chất lượng, máy tạo ẩm cũng vậy. Sau một thời gian tiêu dùng bạn cần kiểm tra lại hệ thống các bộ phận trong máy tạo ẩm của mình, tỉ dụ như dây điện với bị hở ko, bình cất nước có rò rỉ không, … công đoạn này sẽ giúp bạn tiêu dùng sản phẩm được bền hơn, đem lại hiệu quả tối ưu và nhất là đảm bảo an toàn cho mọi người tiếp giáp với. -Để xa tầm tay của trẻ nhỏ Bạn biết đấy, trẻ nhỏ rất hiếu động và tinh nghịch, vì vậy để tránh các tai nạn xảy ra bạn nên đặt máy tạo ẩm ở một vị trí an toàn, xa tầm mang của bé. Không chỉ riêng máy tạo ẩm, các cái máy móc trong nhà như máy giặt, máy lọc ko khí, ổ điện, … bạn đều cần lưu ý đặc điểm này nhé. Xem thêm bài viết về máy tạo ẩm deerma cách sử dụng máy thăng bằng ẩm Máy thăng bằng ẩm cần dùng khi nào? Giả dụ máy tạo ẩm tiêu dùng lúc độ ẩm bị suy giảm tới mức tối thiểu, máy hút ẩm sử dụng khi độ ẩm tăng lên ở mức quá cao thì máy cân bằng ẩm sẽ là sự phối hợp của cả hai tác dụng trên. Cách sử dụng máy thăng bằng ẩm cũng tương tự như các loại máy tạo ẩm và máy lọc không khí. Cơ chế hoạt động của nó đều là hút không khí bên ngoài vào, qua phòng ban lọc, cái bỏ khá ẩm (khi hơi ẩm quá cao) hoặc cấp thêm hơi ẩm nhờ hệ thống bình đựng nước và phun sương (khi khá ẩm quá thấp). Máy cân bằng ẩm ngày nay đang mang hầu hết dòng sở hữu những tính năng và khoa học khác nhau, cho nên để tiêu dùng sản phẩm có hiệu quả nhất bạn cần đọc kỹ chỉ dẫn của nhà cung cấp hoặc mang thể nhờ nhân viên của sàn giao dịch hướng dẫn trực tiếp nhé. Xem thêm các món đồ chơi công nghệ thông minh tại Ruby.vn
 3. Những điều chú ý về cách sử dụng máy phun sương. bằng máy phun sương tạo ẩm như thế nào là chính xác? Khiến sao để sử dụng máy tạo ẩm đạt hiệu quả tối ưu? Như chúng ta đã biết, máy tạo ẩm mang những điểm mạnh làm cho đồ vật khác khó có thể thay thế. Nhưng liệu máy tạo độ ẩm mang thật sự mang đến hiệu quả cao như các gì truyền bá nhắc hay không? Và người dùng cần biết những gì để sở hữu thể sử dụng máy tạo độ ẩm theo đúng mục đích và đạt kết quả tối ưu? Hãy theo dõi cách dùng máy phun sương mini nhé. Cơ chế hoạt động của máy xông tinh dầu phun sương khi bước vào nhà với trẻ con, bạn sẽ thường bắt gặp hình ảnh của máy xông tinh dầu phun sương để thanh lọc ko khí, kháng khuẩn, ngăn đề phòng các dòng côn trùng như ruồi muỗi. Đây là mẫu máy tạo mùi thơm từ tinh dầu thiên nhiên nguyên chất nên an toàn 100% cho trẻ nhỏ và hoạt động dựa trên nguyên lý cơ bản. Máy xông tinh dầu phun sương hoạt động dựa trên nguyên lý khuếch tán tinh dầu Máy xông tinh dầu phun sương hay còn được biết đến là máy tỏa tinh dầu tiêu dùng kỹ thuật sóng siêu âm đặc biệt có công dụng khuếch tán các phân tử tinh dầu thực vật để phát huy tối ưu công dụng của chúng. Về căn bản, đèn xông tinh dầu và máy xông tinh dầu phun sương mang cộng nguyên lý hoạt động nhưng đồ vật siêu âm của máy xông sẽ chia những giọt tinh dầu thành hàng triệu phân tử nhỏ, nhờ vậy mà tinh dầu bỗng dưng được khuếch tán mau lẹ hơn, hiệu quả hơn và tiết kiệm được một lượng tinh dầu đáng kể. chỉ dẫn bí quyết bằng máy xông tinh dầu phun sương đúng cách thức hiện giờ trên thị phần, máy xông tinh dầu phun sương với đa dạng ngoại hình và ngoại hình đẹp mắt và đều sở hữu chung kết cấu cơ bản nên bạn hoàn toàn có thể chọn lọc bất cứ chiếc máy khuếch tán nào. hướng dẫn sử dụng máy xông tinh dầu phun sương Cụ thể, cách sử dụng máy phun tinh dầu sẽ như sau: – Bước 1: Mỗi máy xông tinh dầu phun sương có chốt vặn giữa thân máy và nắp. Hãy toá chốt vặn vẹo theo chiều ngược kim đồng hồ để mở dòng nắp ra. – Bước 2: Đổ một lượng nước sạch vừa đủ vào bình đựng. Tốt nhất lượng nước nên đạt trên mức tốt nhất MIN và tốt hơn mức to nhất MAX đã được dịch vụ kẻ sẵn trên hộp. Lưu ý nên sử dụng nước ấm thay cho nước lạnh để rút ngắn thời kì làm ấm nước và tăng hiệu quả khuếch tán tinh dầu. – Bước 3: Nhỏ thêm khoảng 5 – 10 giọt tinh dầu thực vật mà bạn đam mê vào nước. – Bước 4: Cắm điện của máy tỏa tinh dầu vào nguồn điện. – Bước 5: Bật công tắc MIST trên máy để máy khởi đầu hoạt động. ngoài ra, trên máy xông tinh dầu phun sương còn có các chức năng nhân thể ích khác: – Chế độ hứa hẹn giờ: Việc bằng máy xông tinh dầu chỉ cần khoảng quá lâu cũng ko thấp, bạn với thể tận dụng chức năng hứa hẹn giờ của máy ở các mức 1h – 2h – 3h. – Chế độ hoạt động 30s rồi nghỉ 30s giảm thiểu máy hoạt động quá giới hạn cho phép – đổi thay tốc độ mạnh yếu của lực phun tinh dầu bằng bí quyết giữ nguyên 2s ở nút MIST Nhìn chung nguyên lý hoạt động của các máy tỏa tinh dầu đều giống nhau, cách sử dụng đơn giản, không có gì phức tạp nên bạn sở hữu thể yên tâm dùng. Bên cạnh đó, trước lúc mua hàng và trong giai đoạn tiêu dùng, bạn phải lưu tâm các chú ý vô cùng quan yếu dưới đây. Lưu ý khi dùng Để đảm bảo hiệu quả khi bằng máy xông tinh dầu phun sương và an toàn cho sức khỏe của mình và người thân, bạn cần phải lưu ý thêm một số điểm sau: Xem thêm máy tạo độ ẩm nào tốt cho bé tại website chúng tôi. chọn lựa dịch vụ uy tín – tuyển lựa nhà cung cấp uy tín Máy xông tinh dầu ngày một phổ quát nên xuất hiện phổ thông thương hiệu, sản phẩm tràn lan trên thị phần, trong đấy chẳng thể hạn chế khỏi trạng thái hàng nhái, hàng nhái, hàng trôi nổi, ko rõ khởi thủy. Ví như lựa chọn sản phẩm ko đảm bảo sẽ rất nghiêm trọng cho người dùng trong công đoạn tiêu dùng. Nhiều người thường ko biết tìm máy tỏa tinh dầu ở đâu để đảm bảo về chất lượng cũng như uy tín về thương hiệu, chính sách sau bán hàng,… Tại TP HCM, Cỏ ba lá tự tin là thương hiệu phân phối sản phẩm tinh dầu và máy xông tinh dầu cao cấp, xịn và là liên hệ uy tín được phổ quát người tin sử dụng. – ko nên sử dụng quá phổ quát tinh dầu chiếc gì quá cũng đều ko phải chăng. Bạn ko nên đổ quá rộng rãi tinh dầu vào máy vì liều lượng cao sẽ khiến cho tinh dầu tỏa ra bị nồng, gây ra cảm giác nồng nực, khó chịu. Hơn nữa lại khiến cho hoang toàng tinh dầu nguyên chất. – Thường xuyên vệ sinh máy lúc bạn muốn tiêu dùng một dòng tinh dầu mới khác tinh dầu trước thì nên rửa sạch khay cất, đĩa xông để ko bị lẫn mùi tinh dầu. Bên cạnh đó, định kỳ 2 tuần một lần bạn nên vệ sinh máy thật sạch sẽ. – Để xa những nguyên liệu dễ cháy với chiếc đèn xông tinh dầu dùng nến, rẻ nhất bạn hãy để xa những vật liệu dễ cháy, cùng lúc chú ý thay nến khi nến cháy gần hết và tốt nhất hãy để xa tầm tay trẻ con để đảm bảo an toàn cho bé. kỳ vọng qua các thông báo mà Cỏ ba lá san sớt bạn đã sắm được câu trả lời cho câu hỏi tìm máy tỏa tinh dầu ở đâu và tậu được cho mình địa chỉ uy tín. Mọi thông tin cần tư vấn và giải đáp, xin vui lòng liên hệ Cỏ ba lá để được hỗ trợ kịp thời. Xem thêm các món đồ công nghệ thông minh tại Ruby.vn
 4. Một số tính năng về máy khuếch tán tinh dầu dùng trong gia đình. đa dạng quan niệm cho rằng không biết mua dòng máy khuếch tinh dầu nào để dùng gia đình mùa hanh khô và giúp khử được vi khuẩn trong nhà . Ngay đây chúng tôi mời bạn cộng theo dõi kinh nghiệm chọn mua máy khuếch tán tinh dầu loại nào tốt nhất trong gia đình ” để sở hữu thể giải đáp uẩn khúc trên nhé! Máy khuếch tán tinh dầu hoạt động theo cơ chế nào? Thường khi vào nhà có trẻ nhỏ bạn sẽ thấy mang 1 số gia đình đặt các cái máy khuếch tán tinh dầu trong phòng của trẻ để thanh lọc ko khí, khử khuẩn hoặc ngăn những chiếc sâu bọ như ruồi muỗi. Máy khuếch tán tinh dầu là một trang bị dùng khoa học sóng siêu âm đặc thù mang công dụng khuếch tán các phân tử tinh dầu mà bạn dùng 1 phương pháp hiệu quả, giúp phát huy tối ưu công dụng của những mẫu tinh dầu. So sở hữu các chiếc đèn xông thường gặp thì máy khuếch tán tinh dầu hiện đại có nhiều điểm cộng nổi bật hơn như giúp khuếch tán tinh dầu thấp hơn nhờ vậy tiết kiệm được đáng nói lượng tinh dầu trong các lần tiêu dùng. Cùng với đó là các công dụng đương đại được nếu như một cái máy điều hòa mini giúp thanh lọc ko khí, khử khuẩn không khí, mang lại không khí trong lành, nâng cao cường độ ẩm cho không gian những không gian với không khí tương đối khô hanh hao, hoặc trong ko gian văn phòng kín gió, nhờ vậy các chiếc máy nhỏ xinh này với công dụng chăm nom da, hỗ trợ hệ hô hấp 1 cách hiệu quả. các mẫu máy khuếch tán tinh dầu thường ngày hoạt động theo 1 cơ chế chung khá đơn giản. Bạn chỉ cần đổ nước chín vào máy tới mực nước như đã được hướng dẫn sau ấy nhỏ vài giọt tinh dầu vào và bật công tắc lên là máy sẽ tự hoạt động và tinh dầu sẽ được khuếch tán đều khắp không gian chỉ trong ít phút sau lúc khởi động máy. Sức quay của động cơ trong máy sẽ khiến cho quay các cánh quạt để chúng hút không khí bên ngoài vào, trải qua thời kỳ lọc khiến sạch và lắng bụi sau ấy máy sẽ khuếch tán không khí sạch cùng có tinh dầu ra bên ngoài. ưu điểm vượt trội của máy khuếch tán tinh dầu so có đèn xông chính là ở vật dụng siêu thanh trong máy. Những vật dụng siêu thanh này sẽ chia các giọt tinh dầu ra thành hàng triệu những phân tử nhỏ, nhờ vậy tinh dầu được khuếch tán tốc độ hơn, hiệu quả hơn đồng thời cũng tiết kiệm được 1 lượng tinh dầu nhất mực. Điều thú vị là các cái máy khuếch tán tinh dầu tiên tiến không chỉ chú trọng vào những tính năng mà còn được trau chuốt hơi chỉnh chu về ngoại hình, nhờ vậy ngoài những tính năng cho sức khỏe thì nó còn phù hợp tiêu dùng để trang trí với mọi không gian khác nhau tạo điểm nhấn riêng cho không gian của bạn hoặc làm quà tặng ý nghĩa cho bạn bè, người thân vào phổ quát dịp lễ tết mà không lo sẽ bị lỗi mốt. 1 Trang bị hữu ích như thế quả là rất đáng để đầu tư đúng ko nào! Xem thêm thông tin mua máy khuếch tán tinh dầu ở đâu tại bài viết chúng tôi. tiêu chí chọn tìm máy khuếch tán tinh dầu rẻ Để chọn sắm được một mẫu máy khuếch tán tinh dầu phải chăng phù hợp sở hữu ko gian và mục đích dùng của mình thì bạn cần xác định rõ các tiêu chí cấp thiết đối có chiếc máy đó. Nói cách khác bạn cần tư vấn được các câu hỏi như bạn muốn tìm máy khuếch tán tinh dầu để làm gì, ko gian bạn sử dụng máy là to hay nhỏ, bạn muốn tìm máy ở mức tiêu dùng tốt hay phải mang các tính năng hiện đại nào khác, mức tài chính bạn mang thể chi ra là bao nhiêu?… những nghi vấn này tưởng chừng là quá đơn thuần nhưng sở hữu hồ hết người lúng túng không biết phải tư vấn như thế nào vì họ chưa thật sự xác định được những điều mình cần ở một cái máy khuếch tán tinh dầu. Sau lúc tư vấn được những nghi vấn trên bạn nên Phân tích các thông báo cụ thể về những cái máy khuếch tán tinh dầu hiện có trên thị phần. Bạn sở hữu thể dựa vào những chỉ tiêu dưới đây để tham khảo trong quá trình Phân tích, chọn sắm 1 chiếc máy khuếch tán tinh dầu: loại máy Xét về tính năng,hiện trên thị phần với hai dòng máy khuếch tán chính là loại máy khuếch tán tinh dầu và cái máy khuếch tán tạo ẩm. Hai cái này đều là máy khuếch tán tinh dầu nhưng lại mang chức năng và nhu cầu dùng khác nhau. + Máy khuếch tán tinh dầu được ngoài mặt để khiến cho bay tương đối tinh dầu bằng phương pháp sử dụng nút MIST với hiệu ứng khiến cho mát giúp khuếch tán tinh dầu trong ko khí 1 bí quyết hiệu quả hơn. + Máy khuếch tán tạo ẩm sở hữu chức năng chính là duy trì mức độ ẩm trong khu vực phòng, cốt yếu là hoạt động bằng bí quyết khuếch tán khá nước hoặc các chiếc tinh dầu có chức năng cân bằng độ ẩm trong ko gian phòng. Rộng rãi người sử dụng máy làm cho ẩm để điều trị những triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm và tắc nghẽn xoang, máy này sắp giống như máy xông tinh dầu bên cạnh đó khách hàng máy ko cần phải xông trực tiếp bằng máy mà chỉ cần đặt máy ở một vị trí trong phòng và hít thở ko khí đã được máy lọc. ngoài ra bạn cũng cần lưu ý để hạn chế tậu phải 1 số mẫu máy tạo ẩm ko với tính năng với những mẫu tinh dầu, những chiếc này chỉ mang chức năng đơn giản là cân bằng độ ẩm bằng nước mà thôi. 1 Số các cái tinh dầu với thể khiến hỏng những phòng ban của vật dụng nếu như máy ko tương trợ tiêu dùng thêm sở hữu tinh dầu, bởi vì tinh dầu mang tính hot. Sở dĩ phải nhắc rõ về 2 dòng máy này là vì mang hơi đa dạng người nhầm lẫn vì chúng với cấu tạo và cơ chế hoạt động gần giống nhau. Thậm chí 1 số nhân viên bán hàng cũng bị lầm lẫn giữa chức năng của hai loại máy này. Lúc bạn xác định được những công năng chính cần phải có của máy thì việc chọn sắm sẽ tiện dụng hơn. Xét theo cơ chế hoạt động thì máy khuếch tán tinh dầu hiện được chia làm cho 3 dòng chính ấy là máy khuếch tán tinh dầu phun sương; máy khuếch tán tinh dầu siêu thanh và máy khuếch tán tinh dầu bay khá. + Máy khuếch tán tinh dầu phun sương. Máy này mang ưu thế là rẻ cho sức khỏe và gần gũi với môi trường, không khiến biến đổi chất trong tinh dầu thuần chất, không dùng đèn khí để tạo ánh sáng nên giúp bạn tiết kiệm điện. Ngoài ra, bạn mang thể chỉ cần tinh dầu thuần chất mà không cần nước để bằng máy. + Máy khuếch tán tinh dầu siêu thanh. Ưu thế to nhất của máy khuếch tán tinh dầu siêu âm là giúp tăng cường độ ẩm trong các ngày đông lạnh. Khi hoạt động thì không tạo ra các tiếng ồn như máy khuếch tán tinh dầu phun sương và giúp bạn tiết kiệm được lượng tinh dầu bởi bạn phải đổ thêm 1 ít nước vào mới có thể tiêu dùng. +Máy khuếch tán tinh dầu bay tương đối. Đây là loại máy khuếch tán tinh dầu mang hoạt động tuyệt vời trong việc khuếch tán bất kỳ dòng nước hoa hay tinh dầu trong 1 diện tích nhỏ làm căn phòng tràn trề hương thơm mát. Chiếc máy này rất phù hợp sở hữu không gian gia đình. Tìm hiểu thêm thông tin có nên sử dụng máy khuếch tán tinh dầu tại bài viết chúng tôi. Chức năng của máy Chức năng của máy rất quan trọng trong việc giúp bạn tuyển lựa được 1 chiếc máy khuếch tán tinh dầu phải chăng. Đa phần các máy khuếch tán tinh dầu đều có 2 chức năng cơ bản là phun liên tiếp và phun ngắt quãng. 1 Số máy đương đại hơn thì sẽ có phổ biến tính năng được tích hợp hơn như tính năng điều chỉnh tốc độ phun, hẹn giờ phun,… Tùy vào mục đích dùng thì những chiếc máy phun tinh dầu sẽ có đa dạng kích thước và chức năng khác nhau. sở hữu 1 số máy có kích thước khá nhỏ dành cho các không gian nhỏ như trong xe hơi hoặc phòng ngủ, phòng làm cho việc, 1 số máy bề ngoài lớn hơn thì thường được sử dụng trong các hotel lớn hoặc trong các phòng họp hành. Giữa những mẫu máy này thì thường sẽ sở hữu chức năng khác nhau. Nhưng lưu ý mang bạn rằng dù bạn chọn tìm cái máy nào thì cũng nên kiểm tra xem thử dòng máy đấy mang chức năng tự động tắt lúc hết nước hay không nhé. Chức năng này giúp máy tự động ngắt nguồn, giới hạn hoạt động khi mức nước trong bình đã hết. Chính bởi vậy chức năng này hết sức quan trọng, nó ko chỉ với tác động to tới tuổi thọ của máy đâu, nó còn giúp bạn tiết kiệm được 1 khoản điện năng đáng nói nữa ấy. Xem thêm các món đồ công nghệ thông minh tại Ruby.vn
 5. bạn đang bán hàng online trên Shopee và các trang mạng xã hội khác? Tận dụng ngay để đẩy nhanh doanh thu cùng Shopee với chương trình Tiếp thị liên kết dành cho Người bán Shopee. Tiếp thị liên kết dành cho Người bán của Shopee Việt Nam là gì? Tiếp thị liên kết (Affiliate marketing) là chương trình giúp Người bán của Shopee Việt Nam dễ dàng gia tăng cường doanh thu bằng cách chia sẻ link tiếp thị những sản phẩm và nhà sản xuất của Shopee trên chính các trang mạng phường hội của cửa hàng các bạn. Hay nhắc cách khác, các bạn sẽ đóng vai trò trung gian , giới thiệu các bạn hàng tiềm năng đến với Shopee và nhận ngay mức hoa hồng khôn xiết hấp dẫn . lợi ích lúc tham dự chương trình Tiếp thị liên kết của Shopee? ● ko tốn bất kỳ giá cả nào ● Đẩy Sale cho chính shop của các bạn trên Shopee ● Nhận ngay mức hoả hồng quyến rũ lên tới 13.42% Nhận hoả hồng từ chương trình Tiếp thị kết liên như thế nào? Dễ lắm! Bạn chỉ cần đăng bài hoặc video ngay trên các tài khoản mạng xã hội của cửa hàng bạn với nội dung: san sẻ về Shopee và các sản phẩm các bạn yêu thích trên Shopee ở chế độ công khai Đính kèm link Tiếp thị liên kết dẫn về Shopee (có thể dẫn về cửa hàng của các bạn hoặc bất kỳ trang sản phẩm nào trên Shopee) Với mỗi quý khách bấm vào link Tiếp thị kết liên + tìm hàng & trả tiền thành công, bạn sẽ nhận ngay mức hoa hồng tương ứng. * Lưu ý: những đơn hàng nảy sinh trong khoảng chính cửa hàng của bạn khi người dùng bấm vào link Tiếp thị kết liên sẽ ko được tính hoả hồng trong chương trình này. Làm thế nào để đăng ký tham dự chương trình Tiếp thị kết liên ? thao tác 1: Đăng nhập account bán hàng trên Shopee bước 2: Bấm vào đăng ký và điền chính xác & rất nhiều các thông báo đăng ký account Tiết thị liên kết: https://bit.ly/linkdangky_TTLK thao tác 3: chính xác thông tin tài khoản Tiếp thị kết liên qua địa chỉ email đã điền ở thao tác hai Shopee sẽ rà soát và phản hồi trong 5-10 ngày làm việc về việc shop các bạn có thể tham dự chương trình Tiếp thị kết liên thành công hay không. * Lưu ý: Trước khi đăng ký bạn cần tiến hành hai thao tác sau: - Phải là nhà bán hàng trên kênh shopee và có ít nhất 1 sản phẩm trên shop Shopee - Đã có app Shopee trên điện thoại
 6. 1.Lazada affiliate là gì? Lazada đã có chương trình affiliate riêng từ tương đối sớm so với các sàn TMĐT khác tại Việt Nam. Các bạn có thể làm tiếp thị liên kết Lazada 2020 duyệt những affiliate network như ACCESSTRADE. Việc đăng ký làm affiliate trực tiếp với Lazada trước đây đòi hỏi các bạn phải có nguồn traffic sẵn và Lazada chỉ phê chuẩn đối với các người đã có kinh nghiệm nhiều trong lĩnh vực Tiếp thị liên kết mà thôi. tuy nhiên, giờ đây các bạn có thể dễ dàng đăng ký làm affiliate trực tiếp với Lazada chỉ cần các bạn có website và có sẵn nguồn traffic tương đối bền lâu là được. hai.Cách thức hoạt động của Lazada affiliate? Bước1: Đăng ký account Lazada Vietnam Affiliate Program để trở thành đối tác trực tiếp thao tác 2: Chọn sản phẩm muốn truyền bá, tạo link affiliate cho sản phẩm. bước 3: Tạo nội dung chia sẻ về Lazada & những sản phẩm các bạn ưa chuộng duyệt bài viết, video, post, quảng bá, v.v…trên website, mạng phố hội, Youtube bước 4: Đặt link Affilate & quảng bá đến mọi người thao tác 5: khách hàng click vào link affiliate bước 6: khách hàng sắm hàng thành công & hoàn tất thanh toán bước 7: Nhận hoa hồng do Lazada trả tiền. Sau khi bạn tiếp thị và quý khách nhấn vào link của bạn và dẫn đến trang của Lazada. Họ tiến hành thương lượng sắm hàng thì khi đấy hoa hồng sẽ được gửi vào Dashboard. Để nhận được thanh toán từ Lazada Affiliate trước hết các bạn phải thỏa mãn các điều kiện sau: ● Thu nhập phải được ít ra là 500.000đ. Nếu tháng này chưa đủ sẽ được cộng dồn vào tháng sau. ● Phải có hợp đồng với Lazada trước đấy. Việc cho ra thu nhập trên 500K là việc các bạn cần phải đem đến và cần phải cố gắng để mang đến càng rộng rãi hơn càng tốt. Hàng tháng Lazada sẽ gửi Con số thu nhập trong mục Monthly Income. Bạn vào đó xem để biết được doanh thu. Và huê hồng sẽ được trả tiền trong 30 ngày kể từ ngày xuất hoá đơn. 3. Chính sách hoả hồng huê hồng được tính tùy theo quý khách sắm hàng trên Lazada Mobile App hay trên PC hoặc Mobile sử dụng Browser. Affiliate link lúc mở trên PC sẽ mở ra giao diện dành cho PC, khi mở trên điện thoại sẽ dẫn đến App Store để người dùng cài đặt App hoặc dẫn thẳng vào trang App Lazada nếu người mua đang dùng Lazada App. Dưới đây mà mức hoa hồng cho từng lĩnh vực hàng mà publisher sẽ nhận được lúc tiếp thị sản phẩm trên Lazada: Với ý muốn đổi thay hành vi khách hàng chuyển qua sử dụng App trên thiết bị di dộng thì Lazada ra chính sách huê hồng cho App cao hơn so với những đơn hàng được mua trên website trực tiếp của Lazada. Cụ thể hoa hồng cho các đơn hàng trên App sẽ cao hơn 30% so với đơn trên Desktop. Đây là một mức huê hồng khá hấp dẫn đối với các publisher mảng EC. 4. Thời cơ khi tham gia chương trình affiliate của Lazada Là hình thức được đa dạng người buôn bán online chọn lọc, affiliate marketing vượt bậc ở khả năng tạo nguồn thu nhập vững bền với chi phí Việc đầu tiên rất thấp. Với vai trò trung gian giới thiệu tìm hàng cho Lazada , bạn hoàn toàn ko cần phải lo âu đến vấn đề sản phẩm, vận tải đơn hàng hay coi ngó khách hàng. thị phần affiliate là hết sức rộng lớn với rất nhiều những ông to trên phổ quát ngành nghề cũng đang đầu tư mạnh vào mảng này. Nên để có thể phổ quát các chiến dịch, gia tăng cường thời cơ kiếm hoả hồng thì bạn có thể tuyển lựa affiliate network – nơi kết nối những doanh nghiệp với các publisher. Làm affiliate Lazada thông qua các nền móng như ACCESSTRADE thì hoa hồng sẽ thấp hơn một chút. Tuy thế, đổi lại bạn sẽ được những AM tương trợ phổ quát hơn ví như các bạn là người mới. Không chỉ có vậy AT còn có một cộng đồng hơn 50.000 thành viên là những publisher sẵn sàng cùng nhau đàm đạo, học hỏi kinh nghiệm. 5. Lời kết các bạn có thể đăng ký làm publisher chạy chiến dịch Lazada duyệt ACCESSTRADE. ACCESSTRADE ngoài sản xuất chiến dịch Lazada còn có không ít chiến dịch khác như Tiki, Shopee, Adayroi… Sau khi đã đăng ký làm publisher của ACCESSTRADE bạn chọn chiến dịch Lazada và có thể chạy ngay sau khi được duyệt y.
 7. các bạn sẽ học được gì Hiểu được Affiliate là gì? Vì sao nên kiếm tiền với Affiliate với Unica? Được hướng dẫn từng thao tác để kiếm tiền với tiếp thị liên kết unica cung ứng những chiến lược và kỹ năng Marketing Online tuyệt vời Biết cách tự xây dựng được hệ thống marketing khép kín và tự động xây dựng hệ thống online tạo thu nhập tiêu cực hàng tháng. Được san sớt các tri thức, kinh nghiệm của các top affiliate Unica Giới thiệu khóa học Kiếm tiền tại nhà với Affiliate Marketing đang là thiên hướng trên toàn cầu và tại Việt Nam. ko cần thiết sản phẩm, không cần phải biết về CNTT, các bạn hoàn toàn có thể... "Chỉ cần 1 chiếc máy tính kết nối Internet + một tẹo kỹ năng về Content Marketing bạn đã có thể làm mọi thứ trên mạng, thậm chí tạo được dòng tiền thu nhập bị động lâu dài". Affiliate là gì? Affiliate Marketing hay còn được gọi là “tiếp thị liên kết” là mô phỏng kiếm tiền online bằng cách đi truyền bá / chia sẻ sản phẩm của người khác để có được tiền hoả hồng. Affiliate cũng là 1 cách kiếm tiền online dành cho các ai ko có sản phẩm hoặc mới khởi nghiệp trên Internet. Cùng lúc cũng là kênh tạo phổ biến nguồn thu nhập cho những ai đang học kinh doanh online. lúc đăng ký tham gia Affiliate thành công, bạn sẽ được doanh nghiệp cung ứng một đường dẫn để đặt trên blog, website, hoặc để các bạn share lên facebook, email... Bất cứ nơi nào có thể đặt được link ấy. Lúc người dùng tìm sản phẩm, nhà sản xuất duyệt những link này thì các bạn sẽ được nhận tiền hoả hồng. tại sao bạn nên lựa chọn Affiliate cho Unica? Unica là hệ thống e-learning với đa dạng khoá học chất lượng, nhóm giảng viên uy tín Là nơi tuyệt vời để bạn bắt đầu kiếm tiền online và học hỏi kiến thức lớn mạnh bản thân. Đã có hơn 10.000 người đã đã đăng ký Unica Affiliate, hàng ngàn người đã có thu nhập trên 1 triệu mỗi tháng. không chỉ là kiếm tiền với Unica, khóa học sẽ sản xuất cho bạn các chiến lược và kĩ năng Marketing Online. Đặc trưng, bạn sẽ biết cách tự xây dựng được hệ thống marketing khép kín và tự động, từ đấy tạo ra nguồn thu nhập tiêu cực vào account của các bạn hàng tháng. Vậy còn chờ gì nữa, tham dự kiếm tiền bằng Affiliate tại Unica để có thêm phổ biến nguồn thu nhập mới chỉ với khóa học "KIẾM TIỀN ONLINE VỚI UNICA AFFILIATE"!
 8. Alibaba là gì ? Alibaba là sàn thương mại điện tử giúp kết nối những nhà bán sỉ có hội sở tại Trung Quốc với sắp 200 công ty trên toàn toàn cầu. thường nhật những nhà bán ở nước ngoài, muốn sắm nguồn hàng tốt tại Trung Quốc thì có thể tìm kiếm và Mọi chi tiết liên hệ ưng chuẩn Alibaba. trái lại, các nhà bán lẻ muốn mở rộng thị phần của mình ra quốc tế, cũng có thể đăng bán trên Alibaba. nhắc cách khác, nếu như bạn là một dịch vụ, nhà bán buôn hàng sỉ, muốn tiếp cận với thị trường Mỹ hoặc quốc tế, các bạn nên bắt đầu bán hàng trên Alibaba ngay hôm nay. Thuật ngữ Affiliate Marketing Tiếp thị liên kết Alibaba có mặt trên thị trường từ vài chục năm trước nhưng chỉ đến năm 1996 mới gây được tiếng vang khi Amazon, Ebay đưa vào ứng dụng trong chiến lược kết nối đa chiều, kiếm tiền cho cả các đối tượng không tìm, ko bán trên thế giới. Chương trình lăng xê cho shop trên Alibaba Là một shop mới tinh vừa đăng bán trên Alibaba, chắc hẳn các bạn đang quan tâm tới việc PR sản phẩm của mình để được đa dạng quý khách biết tới hơn. Hiện tại tiếp thị liên kết Alibaba hỗ trợ lăng xê từ khoá để giúp sản phẩm của các bạn tiếp cận với khách hàng lúc họ tìm kiếm sản phẩm trên Alibaba. Đó là phương án độc nhất vô nhị để giúp bạn truyền bá sản phẩm trên Alibaba. Không chỉ có thế, nếu như bạn là nhà bán uy tín, được phổ quát Phân tích tốt từ quý khách thì Alibaba cũng sẽ đẩy bạn lên top kiếm tìm. Trong khoảng ấy các bạn sẽ có khách hàng chất lượng một cách miễn phí mà ko cần phải tốn tiền quảng bá. Hơn hết, đơn vị nào sở hữu công cụ trả tiền trực tuyến mạnh mẽ hơn sẽ có rộng rãi thời cơ tiếp xúc với rộng rãi quý khách hơn. Rõ ràng, việc bán dữ liệu khách hàng đơn thuần là một phần thu nhập, trong khi đó việc.
 9. Kiếm tiền Affiliate Marketing nhiều, tuyệt vời là vấn đề được phổ quát nhà tiếp thị, hợp tác viên tham dự tiếp thị kết liên quan tâm.Trong bài viết này, chúng tôi sẽ kể sâu hơn về hình thức kinh doanh này duyệt y 02 chủ đề: các trang tiếp thị liên kết nước ngoài tốt nhất hiện nay và hoàn hảo cho người dùng 1. Amazon Tiếp thị liên kết tại amazon được cực nhiều người tham gia Amazon.com là một trang kinh doanh hầu như là số 1 trong lĩnh vực thương mại điện tử trên toàn cầu. Amazon sở hữu kho hàng hóa nhiều, đồ sộ gồm rộng rãi mặt hàng dị biệt để người dùng có thể tiện dụng lựa chọn tùy theo nhu cầu của mình rất nhiều blogger Việt Nam đã đạt tuyệt vời với việc vun đắp Niche Site chuyên về những sản phẩm để kiếm tiền tiếp thị tại Amazon. Amazon Associates (các chương trình liên kết của Amazon) được mệnh danh là vua của những chương trình kết liên, được phổ quát và yêu thích nhất trên thế giới. bạn cần có một web đóng vai trò lăng xê sản phẩm hoặc nhà cung cấp. hai. Ebay Ebay cũng là trang buôn bán online nổi danh của Mỹ sau Amazon. Ebay cung cấp một chương trình kết liên với tên eBay partners Network (EPN). Chương trình này có phổ biến điểm tương đồng chương trình liên kết của Amazon. Nên ví như các bạn đã tuyệt vời với Amazon thì eBay là sự chọn lọc tuyệt vời cho các bạn. 3. Commission Junction (CJ) CJ là mạng lưới affiliate số 1 thế giới ngày nay, hồ hết các blog tiếp thị liên kết to trên thế giới như Shoutmeloud hay ở Việt Nam như CanhMe, NgocDenroi… đều tham gia CJ! Commission Junction viết tắt là CJ là một chương trình affiliate thuộc sở hữu của Conversant, Inc rất lừng danh hiện nay. Về ưu điểm của CJ là số lượng Niche cực to, đủ mọi ngành trong khoảng tài chính, giáo dục, du lịch, nhà cung cấp Hosting/Domain… Mỗi niche lại có tới hàng trăm nhãn hàng để các bạn đăng ký tiếp thị, với commission rất cao, có thể lên tới 100% trị giá đơn hàng! Ở VN, các blog nổi danh thường tham dự tiếp thị các sản phẩm Hosting/Domain của Godaddy, Namecheap, BlueHost hay Hostgator, Interserver…vì lượng sản phẩm bán ra khá, commission cũng rất cao! nếu có trang web bằng tiếng Anh, khả năng kiếm tiền trong khoảng CJ rất khả quan qua các sản phẩm như thời trang, du lịch, nhà hàng khách sạn hay ứng dụng… Lời kết Kiếm tiền affiliate thực tế rất là vui & thú vị, số tiền các bạn kiếm được khá là cao nếu bạn thực sự biết mình đi đúng hướng. các bạn nên chọn chương trình affiliate nào thấy phù hợp nhất. Trước khi bạn định apply vào cái nào thì nên xem kĩ qua những Về ưu điểm và khuyết điểm. Ngoài ra, dù làm với bất kỳ affiliate nào, các bạn cần biết là để thành công, chúng ta cần đầu tư thời gian và công sức với thị hiếu và lòng tận tình.
 10. Thuật ngữ Affiliate Marketing (tiếp thị liên kết) ra đời trong khoảng vài chục năm trước nhưng chỉ đến năm 1996 mới gây được tiếng vang khi Amazon, Ebay đưa vào ứng dụng trong chiến lược kết nối đa chiều, kiếm tiền cho cả những đối tượng ko mua, không bán trên thế giới. khi nguyên sơ, tiếp thị liên kết chú trọng vào việc quảng cáo sản phẩm nên hình thức Pay Per nhấn ( PPC- thanh toán người truyền bá duyệt số lần nhấn chuột của người xem) được ưa chuộng. Phương tiện của Alibaba có mặt trên thị trường muộn hơn nhưng Jack Ma đã cảm thấy hình thức CPA (Cost Per Action – trả tiền theo từng hành động cụ thể, chủ yếu là đăng ký thành viên mới và tìm hàng) là phù hợp và sáng tỏ hơn cả. Hiện nay hình thức CPA được áp dụng phổ quát và công bằng nhất cho cả ba bên: Người bán hàng – Alibaba – Người tiếp thị. Tiếp thị liên kết: bạn giới thiệu hàng hóa của nhà sản xuất, và nếu khách hàng sắm sản phẩm của DN trong khoảng nguồn của các bạn, bạn mới được trả tiền huê hồng. Jack Ma từng nói: “Ebay là cá mập trong đại dương nhưng chúng tôi lại là cá sấu trên sông Dương Tử. Ví như đấu trên đại dương, chúng tôi sẽ thua nhưng lại nắm chắc phần thắng khi đánh trên sông”. Chiến lược của Alibaba ấy là % hoa hồng dành cho người tiếp thị được đẩy cao hơn so với Amazon và Ebay ít ra 2%. Không những thế, những nhà tiếp thị kết liên cho Alibaba còn thừa hưởng các khoản tiền ngoài lề do nhà cung cấp TQ rất biết chiều lòng “người môi giới” mát tay của họ. Aliplugin giúp website của bạn y như một Alibaba thu nhỏ lúc công cụ Aliplugin được tung ra nhằm tương trợ những nhà tiếp thị ko cần chọn lựa lẩn mẩn các sản phẩm riêng lẻ để đăng lên website môi giới của mình. Aliplugin cho phép họ chuyên chở hàng trăm nghìn sản phẩm cùng những luôn thể ích cũng như giao diện chẳng khác gì web gốc. Các bạn bỏ ra 90 đô la Mỹ để tìm phần mềm và Hi vọng nhận tiền ngay cả trong lúc ngủ! Với lợi thế hàng trăm triệu sản phẩm và hơn 200.000 dịch vụ trên khắp Trung Quốc, tiện thể ích này đang gây sốt ở các nước khác trên thế giới lúc những chứng cứ về thu nhập cao chất ngất hàng chục ngàn đô mỗi tháng được công khai nhằm khuyến khích những người yêu thích kiếm tiền từ Alibaba chẳng thể đứng yên! phương tiện trả tiền trực tuyến được bảo đảm khiến Alibaba thắng thế Tốc độ người tróc nã cập vào những trang web của Alibaba không những dựa vào những nhà tiếp thị kết liên mà còn nhờ việc thanh toán online hay việc bảo đảm tuyệt mật và an toàn các đàm phán trực tuyến khiến Alipay đang được ưa thích phổ biến, đe dọa trực Tiếp theo đế chế Paypal gạo cội. Alipay đang thống lĩnh thị trường trả tiền qua điện thoại di động tại Trung Quốc. Alipay là gì? Cũng giống như Paypal, hay thân thiện hơn là Ngân Lượng, Alipay là một ví điện tử, theo ấy người dùng phải nạp tiền vào account Alipay để có thể tiêu xài cho việc mua tìm với những người bán hàng có sử dụng Alipay để giao dịch. các bạn có thể nạp tiền vào alipay duyệt y account ngân hàng hoặc thậm chí tậu một khoản tín dụng từ một nhà sản xuất nguồn vốn vay Alipay. trong khi Paypal vẫn chứng tỏ độ phủ sóng số 1 toàn cầu thì Jack Ma lại kiên quyết ngừng Paypal trên các trang web của Alibaba, thay vào đấy tự vun đắp nên một phương tiện thay thế là Alipay. Vậy còn chờ đợi gì nữa, cùng đăng ký tiếp thị liên kết alibaba thôi
 11. mô hình tiếp thị kết liên (Affiliate Marketing) hiện nay đang được đa dạng người chọn lựa như một hình thức kiếm tiền online. Đặc biệt, trong thời đại kỹ thuật số, chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận với những phương tiện, thiết bị thông minh nên ngày một có đa dạng người tham dự vào lĩnh vực này. Vậy tiếp thị liên kết là gì và nó có những ưu, điểm yếu ra sao? Đem tới ích lợi gì cho người tham gia? Toàn bộ sẽ được tư vấn trong bài viết dưới đây. Ưu điểm yếu của mô phỏng tiếp thị kết liên định nghĩa tiếp thị liên kết là gì? Tiếp thị liên kết uy tín hay còn gọi là marketing kết liên là mô phỏng buôn bán theo hình thức hợp tác viên. Người làm trong ngành này sẽ giới thiệu sản phẩm, giới thiệu khách hàng cho người bán và được hưởng hoả hồng trên mỗi hành động của quý khách như click, điền thông tin vào form đặt hàng hoặc sắm hàng. Affiliate marketing là hình thức kiếm tiền online Đây là cách kiếm tiền qua mạng mà ko cần có sản phẩm, thậm chí ko cần website bán hàng. Với những ai mới bước vào ngành nghề internet marketing, bắt đầu với tiếp thị kết liên có rất nhiều tiện dụng. Vậy tiện lợi ấy là gì? Hãy đọc tiếp nội dung ở dưới nhé! Về ưu điểm trong mô phỏng marketing liên kết Thứ nhất, dễ khai triển Có thể hiểu, dễ khai triển ở đây có tức là các bạn có thể làm việc ở mọi lúc mọi nơi, không có sự ràng buộc về thời gian. Mặt khác, khi các bạn tham gia tiếp thị kết liên tại Việt Nam các bạn sẽ chẳng hề lo lắng tới nguồn hàng sản phẩm như thế nào mà nhiệm vụ của các bạn là chỉ bán sản phẩm hoặc tìm khách hàng cho đối tác mà các bạn tiếp thị kết liên. Thứ 2, chi phí tối giản Đây cũng là một trong những thuận lợi dành cho những ai bắt đầu vào công việc kiếm tiền online. Ví như với các loại hình kinh doanh khác, lúc khởi đầu các bạn không cần phải bỏ thêm một khoản phí nào nữa. Thứ ba, tạo phổ thông nguồn thu thụ động khi tham dự vào màng lưới Affiliate marketing, bạn sẽ kiếm được phổ quát lợi nhuận từ đa dạng nhà kết liên khác nhau. Không chỉ là việc bán khóa học online mà còn là hiệp tác viên content, blog cho đơn vị, tìm kiếm nguồn khách hàng cho đối tác… lợi ích trong khoảng việc linh động về thời gian, địa điểm làm việc nên bạn có thể tham dự một khi phổ biến công tác Marketing. Chả hạn, vừa bán khóa học vừa có thể viết content cho công ty… Thứ tư, tạo được nhiểu mối quan hệ Tạo đa dạng mối quan hệ là Về ưu điểm của tiếp thị liên kết Nghe có vẻ hơi đối lập vì làm việc hầu hết qua mạng mà tạo dựng nhiều mối quan hệ. Nhưng không, chúng ta có thể cho ra những diễn đàn trên mạng thị trấn hội để kết nối mọi người lại với nhau. Ở đó, các bạn có thể san sớt tri thức, công việc để mọi người có thể hiểu được công việc mà mình đang làm. nhược điểm trong mô hình tiếp thị kết liên Cái gì cũng có 2 mặt của nó, có Ưu điểm thì cũng phải có nhược điểm. điểm yếu Đầu tiên của hình thức Affiliate Marketing đấy là khó kiểm soát bạn rất khó để kiểm soát nguồn sản phẩm, dịch vụ. Bởi đó là của đối tác, công việc của bạn là làm sao để kiếm tìm khách hàng bán được những sản phẩm đó. Lúc gia nhập vào thị trường tiếp thị kết liên tại Việt Nam, bạn chẳng thể can thiệp vào chính sách bán hàng, trả hoa hồng bởi đấy là những điều khoản đã được quyết định và hợp nhất. Thêm nữa, nếu bạn ko nắm được các nhu cầu, mong ước của khách hàng thì việc tiếp cận và bán sản phẩm sẽ gặp phổ thông khó khăn. Thứ 2 ấy là, khả năng cạnh tranh cao Điều này có thể dễ hiểu bởi vì số đông những chương trình tiếp thị kết liên là miễn phí, nên ai cũng có thể tham gia. Do vậy có cực nhiều người đang cùng bán sản phẩm như vậy như các bạn. Họ thậm chí là các Seo expert, các chuyên gia tạo được nhiều traffic. Khả năng cạnh tranh cao lúc kiếm tiền qua mạng phê chuẩn tiếp thị kết liên giải pháp tốt nhất cho điều này đó là các bạn phải có các hiểu biết chuyên sâu về maketing, seo hoặc có quan hệ phố giao nhiều. Thứ ba, trả hoả hồng theo đơn hàng nếu như đã chọn làm công tác kiếm tiền online, bạn phải bằng lòng một điều rằng thu nhập sẽ ko lâu bền. Có tức thị giả dụ các bạn bán được phổ quát hàng hoặc tậu được rộng rãi khách hàng thì hoa hồng của bạn sẽ cao và trái lại. các bạn chỉ nhận được huê hồng khi các bạn bán được hàng thành công. Lời kết: công tác nào cũng vậy, sẽ có những khó khăn ở thời điểm Việc ban đầu nhưng nếu bền chí thì thành công sẽ tới. Tiếp thị liên kết cũng vậy, bạn có thể khởi đầu bằng các hình thức đơn giản. Hi vọng là sau bài viết này bạn sẽ đem lại những kiến thức đơn thuần về ưu và điểm yếu của hình thức kiếm tiền online tiềm năng này nhé! Nguồn: Ưu và nhược điểm của mô hình| tiếp thị liên kết
 12. Việc đăng ký tiếp thị kết liên Shopee không quá khó khăn, đây là bước Đầu tiên để bạn trở thành đối tác của trang thương nghiệp điện tử này. Các bạn có thể truy vấn cập Google để Tìm hiểu các bước đăng ký hoặc xem qua nội dung dưới đây và làm theo hướng dẫn. 1. Các bước tiến hành để đăng ký tiếp thị liên kết Shopee Đăng ký tiếp thị liên kết uy tín Shopee đã trở thành thuần tuý hơn khi bạn chỉ việc tiến hành theo quy trình hướng dẫn mà trang TMĐT này đưa ra. Để hiểu hơn cách thức tiến hành thì các bạn có thể xem chi tiết được mô ta trong tiến trình dưới đây: thao tác 1: Việc ban đầu, các bạn nên tới website chính thức của shopee.vn để thực hiện đăng ký. thao tác 2: click “BẮT ĐẦU NGAY” để tiến hành đăng ký. thao tác 3: bạn có thể chọn loại tài khoản tương ứng với mục đích của mình là cá nhân hoặc công ty sau đó điền thông báo tạo account và click tiếp diễn. thao tác 4: Trong bước Tiếp đến, các bạn sẽ điền thông tin cá nhân và địa chỉ của mình, sau khi hoàn tất thì nhấn tiếp diễn để đến các bước Tiếp đến. bước 5: Ở thao tác này, bạn sẽ nhập thông tin về nguồn traffic và cách thức các bạn sẽ làm tiếp thị liên kết với Shopee, sau ấy click hoàn tất. thao tác 6: bạn sẽ nhận được thông tin hoàn tất đăng ký tiếp thị liên kết Shopee. bước 7: Tiếp theo các bạn sẽ nhận một email chào mừng và chuẩn xác email đó với Shopee. Có 2 lựa chọn cho bạn để xác thực: tuyển lựa 1: Dành cho những người làm affiliate bằng App Download banner tại đường link mà Shopee sản xuất cho các bạn. Đăng banner lên một vị trí hoặc trang web bất kỳ nào đó trong APP của các bạn. Quay video màn hình lại và up lên google drive, sau đấy share đường link cho Shopee để họ kiểm chuẩn y. lựa chọn 2: Dành cho những người làm affiliate bằng website. chọn lọc và download 1 banner tại đường dẫn Shopee đã cung ứng cho các bạn trong email. Đăng banner vào một bài viết hoặc sidebar trên website. Gửi url dẫn tới bài viết mà các bạn đã đặt banner lên cho Shopee để họ kiểm duyệt y. thao tác 8: Sau khi đã gửi URL hoặc video cho Shopee kiểm phê duyệt thì bạn sẽ phải trần trừ 1-2 ngày để nhận được phản hồi trong khoảng họ. Vì chương trình Shopee Affiliate Program làm việc theo hình thức chuẩn y tay chân chứ chẳng phải tự động, nên bạn có thể nhắn email qua affiliate_vn@shopee.com để được phê chuẩn nhanh hơn. bước 9: Sau vài ngày chờ đợi, ban có thể nhận email thông tin được phê duyệt. 2. Hoàn thành thông tin thanh toán Sau lúc tiến hành xong việc đăng ký tiếp thị liên kết Shopee thì các bạn cần phải hoàn tất thông tin trả tiền của mình trên hệ thống Partnerize. Ngay sau đây là quy trình hướng dẫn tiến hành điền thông báo thanh toán: thao tác 1: truy cập vào dashboard -> chọn phần logo Partnerize góc trên bên phải màn hình -> Payment Settings. bước 2: Chọn Add Payment Method. bước 3: Điền thông báo tài khoản ngân hàng vào và nhấn ứng dụng. Ở phần SWIFT/BIC các bạn có thể tới Povietnam.com để xem mã SWIFT/BIC của ngân hàng mà bạn đang dùng, của mình trên hình nhà băng acb. như vậy là bạn đã hoàn tất quá trình điền thông tin trả tiền vào, Tiếp đến chúng ta sẽ lấy link affiliate và khởi đầu kiếm tiền. 3. Lời kết Sau khi tiến hành xong các bước đăng ký và trả tiền, bạn sẽ lấy link kết liên và tiến hành quảng bá chúng tùy theo mong chờ của mình. Mong rằng với nội dung chia sẻ về cách đăng ký tiếp thị liên kết Shopee các bạn sẽ chóng vánh lập được cho mình tài khoản và thực hiện kiếm tiền online trên nền tảng này. Nguồn: Đăng ký tiếp thị liên kết Shopee
 13. Nhận định các phương pháp tiếp thị liên kết là một trong các bước đi tối quan yếu nếu các bạn muốn làm affiliate marketing thành công. Mỗi mô hình kinh doanh đều có các kỹ thuật nhất định để vận hành và tiếp thị kết liên cũng không nằm ngoài quy luật đó. Bài viết dưới đây sẽ bật mí 1 vài phương pháp làm tiếp thị liên kết uy tín tuyệt vời mà không nên bỏ qua. Mục lục 1. Tiếp thị kết liên (affiliate marketing) là gì? hai. Kỹ thuật tiếp thị liên kết là gì? 3. Những kỹ thuật tiếp thị kết liên không nên bỏ qua 4. Lời kết 1. Tiếp thị liên kết (affiliate marketing) là gì? Tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing) là một mô phỏng kiếm tiền online được khởi tạo từ trang TMĐT Amazon. Mô phỏng này hoạt động khá giống với cách vận hành của một đại lý và các chi nhánh hiệp tác viên bên dưới. Cụ thể, khi các bạn bán được hàng phê duyệt link kết liên mà dịch vụ đưa cho bạn thì các bạn sẽ nhận lại tỉ lệ phần trăm huê hồng tương ứng. Tiếp thị liên kết được biết tới là hình thức quảng cáo sản phẩm, nhà sản xuất trên Internet của các nhà cung cấp (Advertiser ) chuẩn y những trang mạng của đối tác (Publisher – ở đây chính là bạn) tới khách hàng (User – quý khách của bạn) bằng đường link liên kết. công nghệ tiếp thị kết liên hiện nay hơi đa dạng 2. Kỹ thuật tiếp thị kết liên là gì? phương pháp làm tiếp thị liên kết là cách bạn tiếp cận với mô phỏng buôn bán này theo hướng hữu hiệu nhất. Mỗi người sẽ có những phương pháp khác nhau nhưng mục đích chung vẫn là bán được hàng và nhận hoả hồng. Có nhiều người chọn làm phương pháp tiếp thị liên kết mạng phường hội, có người lại định hướng sang quảng bá trên Google,... Để lựa chọn được phương pháp làm affiliate phù hợp bạn cần hiệu được sản phẩm mình muốn bán, đối tượng khách hàng mà mình tiếp cận cũng như khả năng của mình ở từng dụng cụ khác nhau. Ko có bất kỳ một quy chuẩn nào được đưa ra để đơn thuần là công nghệ này đúng, công nghệ kia sai. Cho nên, các bạn có thể cân nói tuyển lựa cách làm tiếp thị phù hợp với bản thân mình miễn đem lại kết quả tốt nhất. 3. Các công nghệ tiếp thị kết liên bạn không nên bỏ qua không có một quy chuẩn nào được đưa ra để kể về phương pháp làm tiếp thị kết liên nhưng một trong số những tỉ dụ dưới đây là các cách thức làm affiliate markeing đơn thuần nhất. phát động tiếp thị kết liên affiliate marketing Việc xác định marketing affiliate có thực sự thích hợp mới mô hình kinh doanh của doanh nghiệp bạn hay ko là Trước tiên bạn nên làm? Câu tư vấn sẽ là có nếu như các bạn thuộc công ty thương mại (Ecommerce Company). Sau đấy bạn cần làm rõ được một số thắc mắc trước khi đi sang thao tác tiếp theo: phân tích đối thủ khó khăn. Chọn và làm việc với một nhà mạng tiếp thị kết liên (Affiliate network). Tiếp thị kết liên ở nước ngoài được nhiều người tham gia là: Amazon, Clickbank, Shareasale, Commission Junction…Xác định tiếp thị kết liên sẽ được áp dụng thế nào trong mô phỏng buôn bán của tổ chức bạn? công nghệ tiếp thị kết liên hiệu là là giúp các bạn kiếm được đơn hàng Thiết lập mục tiêu marketing khi khởi đầu một chương trình liên kết marketing các bạn nên thiết lập cho mình các mục tiêu cụ thể. Cụ thể công nghệ tiếp thị liên kết này sẽ giúp các bạn biết các gì bạn muốn mang đến, xác định hoạt động của các bạn và sau đó đo lường, tinh chỉnh và tăng nó. Tỉ dụ, khi thiết lập mục tiêu marketing, các bạn sẽ quy định mức doanh thu mình cần có được trong 1 năm, số lượng đơn hàng thành công trong một tháng,...Điều này sẽ giúp các bạn kiểm soát được hữu hiệu lúc làm tiếp thị liên kết. Chọn kênh đăng link affiliate hợp lý Việc chọn kênh để đăng các link sản phẩm là phương pháp tiếp thị kết liên vô cùng quan trọng. Bạn phải xác định được đối tượng khách hàng mục tiêu của mình thường hoạt động ở kênh nào rộng rãi nhất. Sau đấy mới đưa ra chiến lược đi link hợp lý để đem đến hiệu quả. Tỉ dụ các mặt hàng quần áo, mỹ phẩm thiên về bạn trẻ thị bạn không nên quan tâm tới việc tạo những trang web mà chỉ cần sử dụng hoàn hảo những tính năng hỗ trợ từ Facebook. nếu đối tượng quý khách của các bạn là nhân viên văn phòng thì bạn có thể sử dụng kênh email marketing. Vì đông đảo dân văn phòng đều làm việc qua email nên các bạn sẽ có cơ hội tăng cường khả năng tiếp cận hơn. 4. Lời kết phương pháp tiếp thị liên kết hoàn hảo là phương pháp đem lại lợi nhuận cũng như đơn hàng cho Published. Mong rằng với những san sớt trên đây bạn sẽ có thêm kiến thức về các kỹ thuật làm tiếp thị liên kết để đi tuyến đường dài cũng mô hình kiếm tiền online đầy hẹn này. Nguồn:Tìm hiểu các phương pháp tiếp thị liên kết hiệu quả
 14. Việc Phân tích các cách tiếp thị kết liên shopee với người mới bắt đầu là điều hết sức nhu yếu. Có rất nhiều cách thức thực hiện việc tiếp thị liên kết cho shopee nhưng hoàn hảo hay ko còn tùy thuộc ở kỹ năng của mỗi người. Nội dung bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu thêm một số cách làm affiliate shopee đơn thuần nhất hiện nay. Mục lục 1. Tiếp thị liên kết Shopee (Shopee Affiliate) là gì? hai. Những cách tiếp thị kết liên Shopee nhiều hiện nay 3. Các chú ý lúc làm tiếp thị liên kết Shopee 4. Lời kết 1. Tiếp thị kết liên Shopee (Shopee Affiliate) là gì? Shopee Affiliate hay Tiếp thị liên kết Shopee là chương trình cộng tác giữa Shopee và các bên ( publisher) các người sở hữu website, blog, fanpage facebook, kênh youtube…có lượng người truy hỏi cập cố định. Các đối tác sẽ nhận được huê hồng trương ứng ví như giới thiệu thành công đơn hàng trên website shopee.vn hoặc trên app Shopee tới khách hàng hàng. Việc này được vận hành theo cách bạn lấy một link sản phẩm bất kỳ trên Shopee, sau đấy dùng hệ thống Shopee Vietnam Affiliate Program cung ứng để phục vụ một link tiếp thị của riêng cho mình. Tiếp theo các bạn mang link này đi truyền bá trên những phương tiện phù hợp, nếu có người click vào link và thực hiện sắm hàng thì bạn sẽ nhận được % huê hồng trong khoảng Shopee. Tiếp thị kết liên Shopee là nguồn thu nhập online dài lâu hai. Các cách tiếp thị liên kết Shopee đa dạng hiện nay phổ quát ngưới sẽ câu hỏi ko biết hiện nay có bao nhiêu cách tiếp thị kết liên shopee và các cách ấy có đem tới hiểu quả tình sự hay không. Phần thông tin dưới đây sẽ giúp bạn hiểu thêm về điều ấy. xây dựng trang website Đây là một trong những hình thức cơ bản nhất lúc làm tiếp thị liên kết. Gần như những người mới khởi đầu đều mường tưởng việc lập một trang website để dễ dàng quản lý cũng như PR các link sản phẩm tới khách hàng. Mặc dầu lập website là cách làm tiếp thị liên kết shopee hơi chuyên nghiệp nhưng nó lại mất tương đối phổ biến thời gian. dùng các nền móng social (mạng phường hội) Làm tiếp thị kết liên trên mạng phường hội là một trong những cách tiếp thị kết liên shopee hiệu quả và dễ sử dụng nhất hiện nay. Chính việc những trang mạng phố hội phát triển vượt trội và có tính lan tỏa mạnh mẽ trong vài năm trở lại đây đã tạo điều kiện cho nền móng này trở nên phương tiện làm affiliate marketing hết sức hoàn hảo. bạn có thể sử dụng chính trang tư nhân của mình hoặc tham gia các hội nhóm có các đối tượng khách hàng phù hợp để đăng link sản phẩm. Việc của bạn là tập hợp đầu cơ phần nội dung và hình ảnh sao cho thuyết phục người đọc mua hàng. sử dụng Facebook và Instagram để làm tiếp thị kết liên trên Shopee sử dụng Google Adwords bạn có thể tưởng tượng việc chạy truyền bá bằng Google để tăng cường tỉ lệ chuyển đổi đơn hàng. Đây là cách tiếp thị liên kết giúp cho trang bán hàng của bạn được đẩy lên những vị trí cao trên top google. Tuy thế, nhược điểm của hình thức này là bạn phải chi trả một khoản tiền nhất quyết để Google chạy truyền bá, Do vậy các bạn chỉ nên tưởng tượng việc sử dụng cách này sau khi đã có một nguồn thu bền lâu trong khoảng việc làm tiếp thị kết liên. 3. Những lưu ý khi làm tiếp thị kết liên Shopee Sau khi đã biết được 1 số cách tiếp thị kết liên shopee thì bạn cũng nên Tìm hiểu thêm một vài lưu ý cần phải có để thực hiện chúng tuyệt vời, dưới đây là hai chú ý khi làm tiếp thị kết liên trên Shopee mà bạn nên biết: Thứ nhất, các bạn nên thật tử tế trong việc đầu cơ về chất lượng nội dung và hình ảnh sản phẩm quảng cáo. Hãy đưa những lý do khiến quý khách nhận thấy nên sắm sản phẩm vì công dụng của nó chứ không hề vì các lời kêu gọi của các bạn. Khách hàng hiện nay đã rất thông minh trong việc tìm mua nên các lời khen sản phẩm quá đà đều có thể khiến bạn mất đi những đơn hàng chất lượng. Ví như có thể hãy thử trải nghiệm sản phẩm và đưa ra những lời review thật sự thực lòng, kể cả tốt hay xấu. Thứ hai, các bạn nên xác định được đối tượng khách hàng mình hướng tới cũng như các thị phần “ngách” mà mình am hiểu. Đừng nên "cố đấm ăn xôi" với những sản phẩm có hoả hồng cao khi mà các bạn không biết gì về nó. Việc kể từ các ngành mình thông thuộc và lớn mạnh bền lâu nó cũng đủ cho nguồn thu nhập của các bạn tăng cường lên đáng nói. 4. Lời kết Hy vọng với các chia sẻ về những cách tiếp thị liên kết uy tín shopee trên đây sẽ giúp bạn phần nào hiểu hơn về mô hình kiếm tiền online này. Nguồn: Có những cách tiếp thị liên kết Shopee nào hiện nay
 15. Ngày nay, hầu như các đơn vị quản lý công nghiệp hay sản phẩm nào ra mắt đều hướng đến thế hệ Gen Z_một thị phần lao động tiềm năng trong khoảng thời gian dài. Do vậy, đối với các nhà cung cấp và chuyên gia Marketing thì tìm kiếm và hiểu được insight của phân khúc thị phần này là điều rất quan yếu. Thế hệ này thuộc nhóm người sinh trong khoảng năm 1995 đến 2010, họ là các người sống trong thời gian kỹ thuật vững mạnh nhất đặc thù là các trang mạng phường hội Facebook, Instagram,…Việc Nhận định được insight của thế hệ này vừa dễ nhưng cũng rất khó vì có quá nhiều thông tin hoãn loạn trên mạng phường hội ngày nay. Họ là các con người thông minh biết lựa chọn được thông tin nào đúng hay sai lệch. Chính vì thế, việc chọn lựa lăng xê sản phẩm bằng tiếp thị iên kết là kỹ thuật tối ưu và đem lại hiệu quả cao. Nội dung: Instagram Influencers, nơi tiềm kiếm khách hàng tiềm năng hai. Niềm tin được xây dựng dựa trên Influencers 3. Tính khả thi và hiệu quả của Tiếp thị liên kết 4. Kết luận Instagram Influencers, nơi tiềm kiếm khách hàng tiềm năng Instagram chắc hẳn ko còn quá lạ lẫm với bạn trẻ ngày nay, Vậy nên, mà mạng xã hội này trở thành một nơi bán hàng lí tưởng để kiếm tìm khách hàng tiềm năng. Instargram Influencer là một khái niệm không còn quá lạ lẫm với đa dạng người, họ là những người có sức tác động với tuổi teen trong một ngành nghề khăng khăng như phong cách, công nghệ, nhiếp ảnh, đời sống,… Nắm bắt được tâm lý này, các người làm trong ngành nghề marketing cảm thấy đây là một miếng bánh lớn để tạo PR duyệt y influencers. Hình thức này ko mới lạ, tiếp thị kết liên (Affiliate Marketing) hay được hiểu nôm na là marketing truyền miệng trong khoảng người này qua người khác. Influencers có tác động mạnh mẽ tới hành vi tâm lý bạn teen, Do vậy thực hiện chiến lược lôi kéo khách hàng ưng chuẩn họ cực kì hữu hiệu để gia tăng sự tin tưởng của quý khách đối với sản phẩm. 2. Niềm tin được vun đắp dựa trên Influencers Thường những nhà PR sẽ tìm tới những influencers trong ngành mà họ đang buôn bán để cộng tác và thực hiện chiến lược marketing. Tiếp thị liên kết được xem là kỹ thuật tuyệt vời và thúc đẩy hành vi người tiêu dụng. Trào lưu idol Kpop, hay US-UK là một hiện tượng, thanh niên bị thúc đẩy để sắm các món đồ mà thần tượng mình sử dụng. Trào lưu idol của influencers cũng nóng ko kém, bạn teen tin tưởng và sử dụng theo những sản phẩm mà idol họ dùng. 3. Tính khả thi và tuyệt vời của Tiếp thị kết liên Trong thời đại phương pháp số, khi mà số lượng người dùng các trang mạng thị trấn hội (instagram, facebook, youtube…) còn đa dạng hơn cả lượng người xem truyền hình thì việc tiến hành những chiến lược trên mạng phố hội là tiềm năng. tiến hành chiến lược marketing thông qua hiệp tác với influencers có thể coi là chiến lược thông minh bởi nó xây dựng được niềm tin của khách hàng ngay trong khoảng đầu. So với các chiến lược lăng xê truyền hình hay chạy ads facebook, tốn chi phí lớn, thì đối với tiếp thị liên kết, công ty chỉ trả tiền cho đơn hàng thành công lúc quý khách nhấp vào và hoàn thành giai đoạn mua hàng. Bằng cách này doanh nghiệp tiết kiệm một lượng lớn giá cả và hữu hiệu cao so với các hình thức marketing khác. 4. Kết luận Mạng xã hội là các nền tảng để các đơn vị tìm kiếm và mở mang thị phần. Tuy nhiên, việc tuyển lựa cách nào để quảng cáo sản phẩm lại là một vấn đề khác. Xác định tập quý khách và bỏ tiền chạy ads, có thể tiếp cận được lượng quý khách lớn nhưng tỉ lệ chốt deal không cao. Cho nên, tiếp thị liên kết uy tín được xem là chọn lựa tối ưu để duyệt y những Influencers quảng cáo sản phẩm, dựa trên hành vi quý khách, và văn hóa thần tượng là chủ chốt của phương thức tiếp thị liên kết này. Bài nguồn: INSTAGRAM, YOUTUBE_CHIẾN LƯỢC MARKETING THÔNG MINH TỪ TIẾP THỊ LIÊN KẾT