• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

HongPhuc23

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  14
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About HongPhuc23

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Tiếp Thị liên kết Là Gì & Cách triển khai những năm gần đây, tiếp thị liên kết (affiliate marketing) trở thành vô cùng tấp nập ngay tại Việt Nam khi mà ngày một phổ quát công ty buôn bán tham dự vào mô hình này. Tuy vậy, cũng cực nhiều người vẫn còn rất mơ hồ tiếp thị liên kết, thậm chí còn hiểu sai hiểu oan cho nó. Bài viết này sẽ làm rõ khái niệm tiếp thị kết liên là gì cũng như gợi ý cho bạn cách thức khai triển. Tiếp thị kết liên là gì? Tiếp thị liên kết (affiliate marketing) là hình thức một hợp tác viên tiến hành kiếm tiền hoa hồng thông qua việc truyền bá sản phẩm hoặc dịch vụ của người khác (công ty hoặc cá nhân có sản phẩm, nhà cung cấp cần bán) đến khách hàng rút cục. mô hình được mô tả qua hình vẽ sau: Advertiser Chủ buôn bán có sản phẩm hoặc nhà sản xuất cần bán, và tuyển các Publisher làm hiệp tác viên bán hàng. Ưu điểm: Có thể tuyển cộng tác viên (Publisher) ko hạn chế ko phải trả lương một mực hàng tháng. Chỉ phải thanh toán hoa hồng sau khi có đơn hàng. Publisher Người tạo nội dung để lăng xê sản phẩm của Advertiser. Ưu điểm: không hề bỏ vốn nhập hàng không phải tư vấn sản phẩm, chốt sales chẳng hề giao hàng, bảo hành, chăm nom khách hàng thời kì linh động, có thể làm việc bất cứ ở đâu và khi nào, chỉ cần kết nối internet Có thể buôn bán hầu hết lập tức Với những lợi thế đặc biệt này mà các bạn trẻ ngày nay thường chọn khởi nghiệp online thao tác Việc ban đầu là trở thành một nhà tiếp thị kết liên. Consumer quý khách hàng thông qua Publisher “giới thiệu” về sản phẩm hoặc dịch vụ của Advertiser. Ưu điểm: các cộng tác viên thường bán hàng bằng review sản phẩm nên thông tin phân phối cho khách hàng tương đối chi tiết. Nhược điểm: Với các sản phẩm chất lượng kém, lại gặp phải hợp tác viên chỉ chằm chằm bán được hàng thì có thể gây ra những trả lời không đúng, đề cập quá lên chức năng của sản phẩm hoặc dịch vụ. (Đây thuộc phạm trù đạo đức bán hàng ngoài khuôn khổ trong bài viết này) PRO TIP: Cho dù là Advertiser, bạn vẫn nên đăng ký làm một Publisher. Lý do ư? Để cải thiện lợi nhuận khi bán kèm sản phẩm can dự cho dù là sản phẩm của người khác, miễn là phù hợp với đối tượng quý khách. Các bạn xem thêm tại chiến lược kinh điển cải thiện doanh số theo cấp số nhân ở đây nhé. Cách thức khai triển như thế nào? nếu như bạn là: a) Advertiser bạn sẽ có hai sự lựa chọn: tuyển lựa 1: Đăng ký lên sàn tiếp thị kết liên Có rộng rãi sàn tại Việt Nam hiện nay, tiêu biểu có thể nhắc tới là AccessTrade, MasOffer, Civi, Salemall… Ưu điểm: Vì là các sàn nên họ đã có sẵn lượng hiệp tác viên bán hàng phần nhiều. Nếu sản phẩm dịch vụ của bạn độc, lạ, chiết khấu tốt thì dễ lôi kéo được họ tham gia. Nhược điểm: Khó được xét thông qua. Quy mô đơn vị bạn phải đạt đến tầm nào đấy mới được tham dự sàn Ngoài mất phần trăm hoả hồng cho hiệp tác viên, bạn sẽ mất thêm % cho sàn nếu sản phẩm của bạn ko vượt bậc, sẽ khó lôi kéo hợp tác viên tham gia, khi đó hoàn hảo không cao Thêm rủi ro về công nghệ vì bây giờ hệ thống không những có website bán hàng của các bạn, mà còn có thêm hệ thống của sàn bạn ko chủ động được việc quản lý hiệp tác viên Chính sách hoả hồng khó thay đổi ngay tức khắc vì buộc ràng các đối tác về các điều khoản chọn lựa 2: Tự trang bị hệ thống tiếp thị kết liên vào trang bán hàng của bạn Ưu điểm: ko mất giá cả nào khác ngoài phần trăm huê hồng cho hiệp tác viên bạn được điều hành toàn quyền đối với những hợp tác viên linh động điều chỉnh những chính sách trả hoả hồng để thích hợp với chiến lược kinh doanh (ví dụ cải thiện chiết khấu cao với sản phẩm muốn đẩy mạnh sales) Nhược điểm: bạn phải tự tuyển cộng tác viên, thậm chí phải tập huấn họ nếu như bên bạn có sở trường bán hàng online b) Publisher bạn cũng sẽ có 2 sự lựa chọn: tham dự vào những sàn tiếp thị liên kết to tham dự vào những chương trình tiếp thị kết liên nhỏ lẻ mà những đơn vị tự điều hành cơ bản dù chọn loại chương trình nào bạn cũng đều phải thực hiện tiến trình sau: bước 1: Đăng ký tham gia chương trình tiếp thị liên kết thao tác 2: Nhận link giới thiệu sản phẩm bước 3: quảng cáo sản phẩm và dẫn quý khách truy vấn cập vào link sản phẩm đã lấy ở bước 2 bước 4: khách hàng tiềm năng truy nã cập trang bán hàng của các bạn và đặt hàng thao tác 5: khách hàng hoàn thành mua hàng, cùng lúc hệ thống ghi nhận doanh số cho các bạn thao tác 6: Cuối kỳ (thường mỗi tháng 1 lần), các bạn sẽ được nhận tiền huê hồng Lời kết Người hợp tác viên bán hàng online (hay còn gọi là chuyên gia tiếp thị liên kết) bản chất như là nhân viên kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng thay vì đi tìm kiếm thị phần địa bàn thì họ hoạt động online. Khi có đơn hàng thì họ được nhận hoa hồng thù lao. đơn giản đơn thuần là như vậy. Mong rằng các bạn có cái nhìn đúng về tiếp thị liên kết uy tín (nhiều người nghe cứ nghĩ nó là đa cấp lừa đảo luôn vậy). Chúc bạn thành công!
 2. định nghĩa, nguồn gốc ra đời tiếp thị liên kết – Affiliate Marketing ở Việt Nam nguồn gốc xây dựng thương hiệu Affiliate Marketing Affiliate Marketing được biết đến lần Ban đầu từ giữa các năm 90 của thế kỷ trước. Một website âm nhạc ở Anh có tên Cdnow.com đưa ra một ý tưởng mới, phê duyệt chương trình có tên gọi Buywebprogram, những website khác được phép đặt đường link tới trang web Cdnow.com. Với mỗi album được bán thì những website đặt link đó sẽ được san sớt một phần lợi nhuận. Đến năm 1996, Amazon chính thức đưa vào hoạt động chương trình Affiliate Marketing của riêng mình và nó vẫn thành công cho tới tận ngày nay. Affiliate Marketing là gì? Affiliate marketing (Tiếp thị liên kết) là hình thức truyền bá sản phẩm hoặc dịch vụ của dịch vụ là các đơn vị có sản phẩm, dịch vụ muốn phê chuẩn các trang mạng của các bên truyền bá hàng hóa, dịch vụ tới khách hàng rút cuộc. Các bên từ tiếp thị liên kết ở Việt Nam nhận được khoản huê hồng khi khách hàng lép thăm trang mạng của Đối tác điều hành và tiến hành các hành động mà nhà sản xuất ý muốn từ quý khách rút cuộc như: sắm hàng, đăng ký sử dụng nhà sản xuất, điền thông tin,… mô phỏng hoạt động của tiếp thị kết liên – Affiliate Marketing Advertiser: Được biết tới là người có sản phẩm/dịch vụ và họ sẵn sàng thanh toán cho người PR sản phẩm của họ bằng các kênh marketing online. Publishers: Là tư nhân hoặc công ty truyền bá sản phẩm của Advertiser phê chuẩn mạng xã hội, website hoặc blog và nhận huê hồng trong khoảng Advertiser. Affiliate network: Đóng vai trò là một đối tác trung gian kết nối nhà sản xuất sản phẩm với người làm tiếp thị kết liên. Affiliate network sẽ cung ứng những nền móng phương pháp như Link truyền bá, banner, Con số, điều hành tỷ lệ nhấp chuột, tỷ lệ chuyển đổi, hoa hồng… Và họ sẽ là người khắc phục tranh chấp, thu tiền và thanh toán huê hồng cho Publisher. Customer (Khách hàng): Người trực tiếp nhìn thấy quảng bá của Publisher và thực hiện một hành động (mua hàng, điền form đăng ký thông tin…) Affiliate Marketing hoạt động như thế nào? mô hình hoạt động của Affiliate Marketing 1: khách hàng ké thăm website của Publisher 2: quý khách nhìn thấy banner/link lăng xê của Publisher và click vào đường link tracking của Affiliate network. Tuy vậy, khách hàng sẽ ko nhận ra là họ đang nhấn vào affiliate link. 3: nhấn được tracking bởi Affiliate network và cookie của trang bị khách hàng dùng sẽ được lưu lại. 4: khách hàng hoàn thành đơn hàng online 5: Advertiser nhận được Báo cáo của Affiliate network về đơn hàng được ghi nhận. 6: Affiliate network thông báo đơn hàng cho Advertiser và Advertiser sẽ đồng ý trả hoa hồng cho đơn hàng được ghi nhận đấy. 7: Affiliate network trả huê hồng cho Publisher tất cả các Advertiser thường hiệp tác với các Affiliate network để theo dõi cách chiến dịch affiliate của mình. Affiliate network sẽ phân phối các nền tảng công nghệ giúp tracking các link affiliate được đặt bên dưới các banner hay text link nằm trên các website affiiliate. Lúc quý khách click vào những link ấy, một cookie sẽ được gắn vào thiết bị của họ và được ghi nhận bởi Affiliate network. Khi quý khách hoàn thiện đơn hàng trên trang web của Advertiser, Affiliate network rà soát cookie nếu đấy là một trong các Publisher của network, đơn hàng sẽ được ghi lại trên platform của network. Trong khoảng platform của network cả Advertiser và Publisher đều có thể theo dõi được đơn hàng và hoa hồng được nhận. Affiliate tracking là gì? Phần khó nhất của Affiliate Marketing đó là theo dõi chính xác đông đảo các quý khách truy nã cập website cũng như các đơn hàng được ghi nhận. những Advertiser có hai lựa chọn để khởi đầu chương trình tiếp thị liên kết của mình. Thứ nhất những nhà truyền bá có thể tự lớn mạnh hoặc mua lại một nền tảng affiliate và quản lý ngay trên hosting của mình hoặc thuê lại từ các nhà sản xuất khác nhau. Thứ 2, những Advertiser có thể cộng tác cùng những Affiliate network. Những network sẽ hoạt động như một Affiliate tracking platform. Cả 2 phương án trên đều hoạt động dựa trên một nguyên tắc đó là tạo ra và theo dõi các ID biệt lập được gán cho mỗi banner hay link affiliate. Mỗi lúc link affiliate của Publisher dẫn đến website của Advertiser được nhấn, Affiliate network sẽ theo dõi và thông tin cho Publisher biết có khách hàng truy nã cập. Trong khi đấy phòng ban xử lý đơn hàng của Advertiser cũng được tích hợp với network để biết được khi nào quý khách tới trong khoảng Publisher hoàn thành đơn hàng. những mô phỏng của Affiliate Marketing Affiliate Marketing (Tiếp thị liên kết) là một loại hình marketing dựa trên mô hình tính phí lăng xê CPA (Cost per Action). CPA là mô hình tính phí truyền bá tối ưu nhất hiện nay lúc dựa trên hành vi của các bạn. Dịch vụ chỉ phải trả phí lúc khách hàng tiến hành một hành động cụ thể như tìm hàng, đăng ký dịch vụ, điền thông tin … Hình thức CPA ưu việt hơn các hình thức tính phí quảng cáo truyền thống như tính phí theo lượt click CPC (Cost per Click) hay theo lượt hiển thị CPM (Cost per Thousand Impression) như đăng banner lăng xê báo, tạp chí vì sự giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp sắm PR phải thanh toán cho nguồn truy cập website nhưng ko phát sinh doanh thu do lượng nhấn ảo, truy tìm cập ảo. Cost Per Sale (CPS): những Publisher chỉ nhận được huê hồng lúc đơn hàng được ghi nhận trong khoảng Advertiser. Cost Per Lead (CPL): những Publisher nhận được hoả hồng lúc khách hàng hoàn tất form đăng ký. Advertiser hài lòng trả tiền cho việc nhận được thông tin từ khách hàng tiềm năng của họ. Cost Per Order (CPO): các Publisher nhận được huê hồng khi quý khách đặt hàng thành công trên website của Advertiser. Ở Việt Nam giả dụ các bạn muốn làm tiếp thị liên kết có thể tham dự vào một vài affiliate network như ACCESSTRADE. ACCESSTRADE có hơn 80 chiến dịch giúp các publisher thả phanh trong việc chọn lọc mặt hàng để truyền bá. Công đồng ACCESSTRADE hiện tại với hơn 80000 publisher hiện đang là network to nhất Việt Nam
 3. 3 Cách kiếm tiền trên instagram (kiếm tiền online trên mạng) Trong kỷ nguyên 4.0, internet và những mạng phường hội tăng trưởng đã mở ra đa dạng cơ hội kiếm tiền online cho những ai biết nắm lấy thời cơ. Hiện nay, không ít trang mạng phố hội giúp quý khách kiếm tiền khủng như Youtube, Facebook, Tik Tok, hoặc kiếm tiền trên Twitter, Insstagram…. Trong đấy, Instagram là mạng thị trấn hội hoạt động dựa trên việc san sớt hình ảnh, video của các bạn tới với người theo dõi tài khoản instagram. Đây cũng là trang mạng thị trấn hội tụ hội phần nhiều các thế hệ sử dụng chính lâu dài sắp, đặc trưng là bạn trẻ. Hơn nữa, Instagram cũng là một trang mạng có tỷ lệ cạnh tranh cao nên sẽ có nhiều cách để tiết kiệm, giảm chi phí quảng cáo để tiếp cần được khách hàng tiềm năng khi muốn kiếm tiền trên trang này. Bạn có thể bắt đầu nuôi tài khoản Instagram để kiếm tiền bằng đa dạng cách không giống nhau. 1. Tiếp thị kết liên Cũng như các trang mạng phường hội kiếm tiền khác Youtube, Facebook,… Instagram cũng có chức năng làm tiếp thị kết liên. Đây là cách kiếm tiền đơn thuần và được khá nhiều người ưa thích. Viẹc bán sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp công ty bằng cách giới thiệu danh sách các khách hàng tiềm năng tới người dùng mạng xã hội bằng Afffiliate marketing là một cách kiếm tiền chóng vánh. Với phương tiện Peerfly.com dùng trên Instagram, các bạn có thể khởi đầu thiết lập một mạng lưới tiếp thị liên kết trên instagram để đăng ký và dùng miến phí. Lúc được ưng ý thì các bạn tiến hành tìm nhữg chương trình liên kết từ các tổ chức, công ty, rồi thực hiện những bước sao chép link và dán nó vào trang Instagram của bạn và bắt đầu kiếm tiền trong khoảng những cái click chuột vào liên kết ấy và tiến hành các bước Tiếp đến. Ưu điểm của tiếp thị liên kết là bạn không cần quá quan tâm tới sắm nguồn hàng, chăm nom kháhc hàng hay đóng gói, tải hàng hóa. Các bạn chị cần chọn ngỏng và tìm sản phẩm phù hợp để làm marketing. Một Về ưu điểm Tiếp đến của affiliate marketing là các bạn ko cần phải tự đầu tư là hình ảnh sản phẩm như tự kinh doanh, buôn bán. Hơn nữa, mảng tiếp thị liên kết trên Instagram đang phát triển tương đối mạnh ở thị phần nước ngoài, đây là nguồn thị phần phổ biến thời cơ để các bạn kiếm tiền. Những mặt hàng, dòng sản phẩm dễ làm tiếp thị liên kết trên Instagram là sản phẩm làm đẹp, giảm béo, thể thao, thời kì, phong thủy,… để tiếp cận khách hàng mục đích, bạn nên dùng cách giới thiệu link của sản phẩm ở mục giới thiệu hoặc vun đắp tính năng đăng kèm link trên story bằng cách tăng cường lượng followers trên 10 nghìn người. 2. Bán ảnh kiếm tiền trên instagram Tính năng chính của Instagrm là san sớt ảnh, Chính vì thế hình ảnh chính là là tài sản được cấp phép để in ấn, thương lượng theo rộng rãi cách khác nhau. Ví như bạn là một bogger trên Instagram và thường xuyên cập nhật các bài viết, bức ảnh thì có thể Đăng ảnh kiếm tiền Instagram. Gần như các gì bạn cần là ưa chuộng chụp ảnh và có hiểu biết về nhiếp ảnh, tương tự là có thể bắt đầu kiếm tiền bằng cách bán những bức ảnh chất lượng của mình. Các đơn vị, nhãn hàng sẽ mua những bức ảnh ở những nền móng 500px, twenty20 sử dụng làm bản quyền cho những sản phẩm. Hoặc bạn có thể sự dụng nền móng Foap.com trên Android hoặc IOS như một “thị trường” nhiếp ảnh trực tuyến, đây là phương tiện được sử dụng tương đối nhiều cho phép chụp ảnh trực tuyến. Ví như muốn sử dụng nó các bạn cần đăng ký tài khoản, tọa nguồn giấy má, vun đắp danh mục hình ảnh. Việc đăng ký Foap.com là hoàn toàn miễn phí, bạn chỉ cần cho ra một dnah mục ảnh chất lượng, đẹp, lôi kéo các bạn. Giả dụ các bạn bán được một bức ảnh 10 đô la, Foad sẽ giữ lại một nữa và trả một nữa cho các bạn qua tài khoản Paypal. Thực tế ko có gì hoàn toàn miễn phí đúng không nào? Ví như bạn không bán được ảnh thì các bạn cũng ko mất gì cả. Vậy vì sao ko thử cách kiếm tiền đơn thuần này trên Insatgram? bạn cũng có thể bán các bức ảnh của mình dưới dạng bản in cho những quý khách lẻ khác với các nhà sản xuất Printfull và Teelaunch có thể tương trợ các bạn in ảnh lên gối, ốp điển thoại, áp phích, ảnh decord,… và thay bạn xử lý những dịch vụ khách hàng, đơn hàng.bán shoutout – đăng các bài viết được tài trợ Bán shoutout (bài viết được tài trợ) là hình thức kiếm tiền đơn thuần nhất trên Instagram. Bạn chỉ cần nuôi instagram để có lượng followers tối thiểu từ 5 nghìn người trở lên hoặc trở nên một page influencers trong một lĩnh vực cụ thể nào ấy thì có thể bán shoutout mỗi ngày cho phổ biến người kiếm tiền. Vậy làm sao để vững mạnh instagram có phổ quát followers và cải thiện tương tác? Hiện nay có rộng rãi nền móng để các bạn đăng ký tham gia vào như một influencer để tìm kiếm cơ hội và tiếp cận các nhãn hiệu cần quảng cáo. Một nền tảng được sử dụng phổ quát ở Việt Nam thời gian vừa qua là Hiip.asia, nơi kết nối các nhãn hàng với influencers, chỉ cần các bạn đạt hai điề kiện ấy là có account Instagram tối thiểu 5000 followers như đã nhắc và có một account Paypal. Bạn có thể tham khảo cách vun đắp trong khoảng 0 lên 75k followers instagram của một số influencers để học hỏi, phát triển page của mình. Instagram là thị phần shoutout hơi vững mạnh và có Về ưu điểm về việc tiết kiệm giá cả hơn so với một số mạng thị trấn hội bán hàng khác, Như vậy nên rộng rãi thương hiệu lớn và các người bán buôn đều tận dụng tính năng của trang mạng này để tiếp cận đối tượng khách hàng tiềm năng. Để có thể bán shoutout, chúng tôi nhấn mạnh tới tính influence trang của bạn. Đây là điều chủ chốt để các nhãn hiệu chủ động sắm tới các bạn. Ngay sau đây là các bước để bán shoutout dành cho các người nào chưa hiểu rõ về vấn đề này – Tạo page có sự tác động và có tương tác lớn theo ngỏng của sản phẩm để người mua shoutout dễ mua ra page của bạn. – Nhắn tin trực tiếp hoặc gửi mail dựa theo những hiệp đồng trong bio của page cho bán shoutout. -Trao đổi nội dung sản phẩm cần đăng, thời kì và chi phí đăng. – thực hiện đăng bài trên page với form “Được tài trợ bởi…” hoặc tag trực tiếp tên thương hiệu. 3. Bán hàng online trên Instagram Bán hàng online trên Instagram là một hình thức lăng xê sản phẩm, nhãn hiệu nhưng khác với shoutout là các bạn tự quảng bá cho sản phẩm, nhãn hiệu của chính mình để bán kiếm tiền. Việc các bạn cần làm cũng tương tự như các hoạt động kiếm tiền khác là tạo một page có nhiề followers và có sức ảnh hưởng để dễ bán hàng. Bán hàng trên Instagram là hướng có tiềm năng tăng trưởng, nó cũng tương tự như bán hàng online trên facebook mà đại phần lớn người dùng mạng phố hội đàng ứng dụng. Với Instagram, việc chèn link vào caption còn tránh được, các bạn chỉ có thể mang lại 1 link trong thủ tục cá nhân (bio) và sử dụng link ấy để đăng cùng trong story với account IG business của trang trên 10000 followers. Để việc bán hàng trên instagram được tiện lợi các bạn cần tụ hội vào 2 yếu tố: – tăng lượng Follower, cải thiện độ nhận diện nhãn hiệu – tập trung vào việc đầu cơ hình ảnh sản phẩm, video giới thiệu sản phẩm một cách chất lượng nhất có thể. Để kiếm tiền theo cách này, các bạn nên Tìm hiểu thêm thông báo tại Affiliate marketing platform nhé
 4. các công cụ của Alibaba cho phép các bạn kiếm tiền ngay cả trong khi ngủ Jack Ma luôn trăn trở tạo ra một sân chơi đa cực để phục vụ nguồn thu nhập cho hàng triệu người, ngay cả trong khi ngủ! Trong những phần trước, chúng ta đã kể về hệ thống đồ sộ của Alibaba, trong khoảng cách thiết lập sàn TMĐT đồ sộ (B2B, B2C, C2C) cho đến phương tiện kiếm tìm riêng biệt và hệ thống điện toán đám mây của Jack Ma. các công ty chính của Alibaba Group được sắp xếp thành những doanh nghiệp riêng biệt: Để thiết lập vị trí bá chủ của mình, Jack Ma không quên việc xây dựng cho mình một hệ thống cung cấp và dụng cụ trả tiền đặc biệt. Bài viết dưới đây sẽ kể đến công cụ tiếp thị thị liên kết và thanh toán trực tuyến của Alibaba. Thuật ngữ Affiliate Marketing (tiếp thị liên kết) có mặt trên thị trường trong khoảng vài chục năm trước nhưng chỉ tới năm 1996 mới gây được tiếng vang lúc Amazon, Ebay đưa vào áp dụng trong chiến lựơc kết nối đa chiều, kiếm tiền cho cả những đối tượng không tìm, không bán trên toàn cầu. lúc sơ khai, tiếp thị liên kết alibaba chú trọng vào việc PR sản phẩm nên hình thức Pay Per nhấn ( PPC- thanh toán người quảng cáo thông qua số lần nhấn chuột của người xem) được yêu thích. Dụng cụ của Alibaba ra đời muộn hơn nhưng Jack Ma đã nhận thấy hình thức CPA (Cost Per Action – trả tiền theo từng hành động cụ thể, cốt yếu là đăng ký thành viên mới và sắm hàng) là phù hợp và minh bạch hơn cả. Hiện nay hình thức CPA được áp dụng đa dạng và công bằng nhất cho cả ba bên: Người bán hàng – Alibaba – Người tiếp thị. Tiếp thị liên kết: bạn giới thiệu hàng hóa của nhà sản xuất, và nếu quý khách mua sản phẩm của DN trong khoảng nguồn của bạn, các bạn mới được thanh toán huê hồng. Jack Ma từng nói: “Ebay là cá mập trong đại dương nhưng chúng tôi lại là cá sấu trên sông Dương Tử. Nếu đấu trên đại dương, chúng tôi sẽ thua nhưng lại nắm chắc phần thắng khi đánh trên sông”. Chiến lược của Alibaba ấy là % hoả hồng dành cho người tiếp thị được đẩy cao hơn so với Amazon và Ebay ít nhất 2%. Không chỉ có vậy, các nhà tiếp thị liên kết cho Alibaba còn được lợi các khoản tiền ngoài lề do nhà cung cấp TQ rất biết chiều lòng “người môi giới” mát tay của họ. Aliplugin giúp website của các bạn y như một Alibaba thu gọn khi phương tiện Aliplugin được tung ra nhằm tương trợ các nhà tiếp thị không cần tuyển lựa tỉ mẩn những sản phẩm riêng lẻ để đăng lên website môi giới của mình. Aliplugin cho phép họ chuyên chở hàng trăm nghìn sản phẩm cộng những tiện thể ích cũng như giao diện chẳng khác gì web gốc. Bạn bỏ ra 90 đô la để mua phần mềm và Hi vọng nhận tiền ngay cả trong khi ngủ! Với lợi thế hàng trăm triệu sản phẩm và hơn 200.000 nhà sản xuất trên khắp Trung Quốc, nhân thể ích này đang gây sốt ở các nước khác trên toàn cầu khi các chứng cứ về thu nhập cao chất ngất hàng chục ngàn đô mỗi tháng được công khai nhằm khuyến khích những người ưa chuộng kiếm tiền từ Alibaba không thể đứng yên! công cụ thanh toán trực tuyến được đảm bảo khiến Alibaba thắng thế Tốc độ người truy vấn cập vào các trang web của Alibaba không chỉ dựa vào những nhà tiếp thị liên kết mà còn nhờ việc thanh toán online hay việc đảm bảo tuyệt mật và an toàn các giao dịch trực tuyến khiến Alipay đang được ưa chuộng đa dạng, đe dọa trực Tiếp đến đế chế Paypal gạo cội. Alipay đang thống lĩnh thị phần trả tiền qua điện thoại di động tại Trung Quốc. Alipay là gì? Cũng giống như Paypal, hay thân thiện hơn là Ngân Lượng, Alipay là một ví điện tử, theo đấy các bạn phải nạp tiền vào account Alipay để có thể ăn xài cho việc tậu mua với những người bán hàng có sử dụng Alipay để giao dịch. các bạn có thể nạp tiền vào alipay duyệt y tài khoản ngân hàng hoặc thậm chí sắm một khoản nguồn hỗ trợ từ một nhà sản xuất nguồn vốn vay Alipay. khi mà Paypal vẫn chứng tỏ độ phủ sóng số 1 thế giới thì Jack Ma lại cương quyết giới hạn Paypal trên các trang web của Alibaba, thay vào đó tự xây dựng nên một phương tiện thay thế là Alipay. Vậy lí do tại sao Jack Ma sử dụng Alipay? Alipay và Alibaba không thể thiếu cho sự thành công của nhau. Trước 2011, Jack Ma đồng ý sử dụng Paypal là dụng cụ thanh toán chính cho Aliexpress, việc bắt tay giữa hai công ty con này đánh dấu sự cộng tác giữa Alibaba và Ebay. Vỏn vẹn 3 năm, Jack Ma tuyên bố dừng nhà sản xuất Paypal và thay thế bằng Alipay, cả 2 bên ko bình luận rộng rãi về sự việc trên. Theo ước tính của Viện nghiên cứu thế giới MCKinsey, doanh số bán lẻ của Trung Quốc sẽ rơi vào 650 tỷ đô la, bằng tổng doanh số bán lẻ của Mỹ, Nhật, Anh, Đức và Pháp gộp lại trong năm nay. Không chỉ vậy, tính tới hết năm 2015, số người sử dụng Paypal là 173 triệu chỉ bằng một nửa số người hiện đang là chủ account Alipay. Báo cáo khổng lồ trên cho thấy việc tạo ra một phương tiện thanh toán trực tuyến là việc làm buộc phải và Jack Ma đang nuôi Hi vọng mang “paypal của phương Đông” ra ngoài thế giới. không đơn thuần làm nhiệm vụ chuyển tiền tương hỗ giữa các đối tượng, Alipay còn con phân phối cho người dùng hàng trăm luôn thể ích dùng cho cho việc mua sắm online. Quả thật, lúc các bạn đăng ký Alipay thì hãy xác định một khoản tiền 1 số ngàn đô mau chóng ra đi vì chẳng thể kìm giữ được nhu cầu tìm tìm nhiều tới như thế. 100% những nhà sản xuất TQ đều dùng Alipay Bởi thế người mua hàng ví như không muốn mất một khoản phí to trả tiền bằng thẻ nguồn vốn vay thì việc mở một Alipay đối ứng là chuyện hiển nhiên. Có thể nói, Jack sử dụng Alipay để níu ví tiền tài người sử dụng chỉ lẩn quẩn tìm hàng trên những trang web do ông tạo nên, khi ông vừa bán hàng vừa thu tiền khi một xu cũng ko thất thoát. Một ngón nghề hoàn hảo lúc giữ được mối quan hệ đều đặn và khăng khít giữa NCC và quý khách trên toàn toàn cầu. Alipay không những là công cụ hái ra tiền Việc kiếm bộn tiền do lượng mua bán đồ sộ được thực hiện qua Alipay cốt yếu tới trong khoảng phí thương lượng, chuyển đổi ngoại tệ, hưởng lãi suất trên số dư trợ thời. tuy thế, việc kiếm lợi trước mắt chẳng hề là mục tiêu chính của ông chủ Ma, mà chính dữ liệu của hơn 300 triệu người tiêu dùng mới là mỏ vàng ko bao giờ cạn. Theo chuyên gia marketing Eric Bradlow: “Chính số liệu mới là thứ quan yếu hơn cả. Ví điện tử đo lường chuẩn xác hành vi mua hàng thực tế, lề thói sắm tìm,…để điều chỉnh chiến lược lôi kéo đúng quý khách trọng điểm mà không bị quảng bá dàn trải, gây phung phá. Hơn hết, tổ chức nào sở hữu công cụ thanh toán trực tuyến mạnh mẽ hơn sẽ có đa dạng thời cơ tiếp xúc với rộng rãi quý khách hơn. Rõ ràng, việc bán dữ liệu khách hàng đơn thuần là một phần thu nhâp, khi mà ấy việc.
 5. Hướng dẫn tiếp thị liên kết - hiệu quả và đã thành công Kiếm tiền online đang ngày một trở nên đa dạng, theo những theo dõi của mình thì hình thức Tiếp Thị kết liên hay Affiliate Marketing mới mạnh lên 2 năm trở lại đây tại Việt Nam và sẽ làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam trong vài năm gần đến. Hiện tại trên mạng đang mọc lên cực nhiều website làm Affiliate tại Việt Nam và lượt tìm kiếm về chủ đề này đang ngày một cải thiện trên Google. Còn các bạn, các bạn đã biết gì về hình thức này? Ví như các bạn có khả năng thì tại sao ko khiêu vũ vào giành ngay “một mẩu bánh” cho bản thân mình? Trong bài viết dưới đây mình sẽ san sớt đa số những kiến thức và kinh nghiệm đạt được trong giai đoạn làm Affiliate Marketing. Mình đã mang đến 1 vài thành công Trước tiên với những website mình dùng để kiếm tiền online tạo thu nhập tiêu cực và hiện tại đang ngày càng phát triển. Làm tiếp thị liên kết phù hợp với người mới nhưng bạn đã làm rồi cũng có thể sử dụng để nghiên cứu thêm. Affiliate marketing - tiếp thị kết liên là gì? Affiliate Marketing là một hình thức tiếp thị trên mạng và nhận hoả hồng trong khoảng sản phẩm bán được thông qua link liên kết được cung cấp bởi nhà bán hàng. Có tên gọi trong tiếng Việt là Tiếp Thị liên kết. Khi các bạn giới thiệu cho một ai ấy một sản phẩm của dịch vụ, và vị khách mà bạn giới thiệu này tậu sản phẩm đó thông qua lời giới thiệu với link liên kết của bạn thì các bạn sẽ được nhận một khoản tiền huê hồng. Khoản tiền huê hồng này có khi chỉ là $0.1 có khi lên tới $1000 tùy theo sản phẩm mà các bạn đang lăng xê. Tiếp thị liên kết có tính từ lúc nào? Hình thức tiếp thị này đã còn đó trong khoảng rất lâu ở nước ngoài (như Amazon, Clickbank...) khoảng các năm 90, nhưng mới nhập cảng vào Việt Nam trong thời gian cách đây không lâu khi một vài màng lưới bán hàng đa quốc gia nhập khẩu vào Việt Nam (như Lazada). Từ đó phổ biến trang thương nghiệp điện tử của Việt Nam cũng tung ra những chương trình tiếp thị liên kết của mình, họ tham gia vào các màng lưới tiếp thị liên kết hay còn gọi là Affiliate Network (như MasOffer, AccessTrade...) và hình thành thị trường tiếp thị kết liên tương đối rầm rộ như hiện nay. vì sao nên kiếm tiền trên mạng với tiếp thị liên kết? bạn ko cần phải có sản phẩm. Sản phẩm là từ dịch vụ nhà cung cấp. các bạn chỉ cần quảng cáo sản phẩm (ngoại trừ các bạn muốn sắm thử sản phẩm để đánh giá). Công việc của các bạn là Phân tích sản phẩm và đưa ra những nhận xét Nhận định về chúng để lôi kéo người dùng. Ko cần giao hàng, tương trợ quý khách (công việc của nhà cung cấp). hoa hồng cao, thường là 5% tới 10% cho sản phẩm vật lý, 30% đến 50% cho sản phẩm số, đôi khi có thể lên tới 100% (như 1 vài sản phẩm số trên Clickbank, họ chỉ cần khách hàng tiềm năng nên có thể đẩy hoa hồng lên 100%). Tạo nguồn thu nhập thụ động lâu dài. Kiếm tiền với Affiliate Marketing cũng giống như kiếm tiền với Google Adsense là hình thức kiếm tiền tiêu cực. Bạn có thể kiếm được tiền khi đang ngủ, có thể làm việc bất cứ thời kì nào và bất cứ đâu. Các bạn vừa có thể đi du lịch vừa làm việc ví như có kế hoạch rõ ràng. Đây có thể gọi là một công việc bán thời kì, việc làm freelance tuyệt vời cho những ai ưa thích tự do. bạn sẽ kiếm được bao lăm tiền từ tiếp thị liên kết? Đây có lẽ là thắc mắc mà người nào cũng băn khoăn khi bắt đầu làm một công việc gì đó và Affiliate Marketing cũng không ngoại lệ. Kiếm tiền online có cực nhiều hình thức và mỗi hình thức sẽ đem đến những khoản thu nhập to nhỏ không giống nhau tùy vào lĩnh vực, cách bạn làm và có làm thành công hay ko. Nếu như bạn đã có làm qua các hình thức như: đọc email, click quảng bá, nhập captcha, giải đáp dò la (survey), tạo link rút gọn kiếm tiền, san sẻ link lên Facebook kiếm tiền… thì các bạn sẽ biết là số tiền kiếm được rất ít. Ví như bạn kiên trì làm vài ba tháng, kiếm được trong khoảng $5 đến $20 – $30 có thể kể là Thống kê tương đối cao cho các hình thức kiếm tiền này, đôi lúc làm xong còn bị scam không trả. lúc bạn làm tiếp thị kết liên có thể kiếm được gấp đa dạng lần Thống kê ở trên, và không có ngừng nào cả. Có nhiều blogger nổi danh ở Việt Nam có thể kiếm được hơn $1000/tháng chỉ độc nhất với Affiliate Marketing, còn ở nước ngoài các blogger lừng danh có thể kiếm hơn $10.000/tháng. Và đây mới chỉ là những Báo cáo bình quân, có người có thể kiếm được gấp phổ thông lần còn số này. Như một blogger tại địa chỉ smartpassiveincome.com có thể kiếm được $258.000 (USD) trong tháng 3 năm 2017. Một Báo cáo cực khủng khi bạn nghĩ về kiếm tiền qua mạng, thực thụ đây là một hình thức buôn bán online chứ ko đơn thuần là kiếm thêm tiền ca-fe hằng ngày nữa. Bên cạnh đó, Affiliate Marketing là một hình thức kiếm tiền online vững bền nếu bạn biết làm đúng cách như những hướng dẫn trong bài này. Cách làm tiếp thị kết liên thành công Đây là phần chính của bài này, mình sẽ chỉ bạn cách làm tiếp thị kết liên hữu hiệu và bền vững nhất. Trước lúc tiến hành các bạn cần biết mình cần trang bị những gì, nên tham dự Affiliate nào, hình thức nào, tại sao và sau đó là Nhận định làm thế nào để tiếp cận khách hàng thành công và mang đến doanh thu cao nhất. Với các bạn mới thì công việc quan yếu nhất phải làm là Nhận định cách khởi đầu với Affiliate Marketing, sau ấy chọn ra Affiliate nào để làm trong vô khối các trang các bạn có thể làm tiếp thị. Đây là một vài nghi vấn các bạn cần đặt ra và tư vấn trước lúc bắt đầu để xác định mình sẽ làm những gì (bước Tiếp đến mình sẽ đề cập chi tiết ở dưới): các bạn ham ngành nào? Bạn cần chọn ra ngành mình yêu thích để làm tiếp thị những sản phẩm của ngành nghề đấy, như vậy bạn sẽ có lý do để nhắc và phân tách về nó một cách tốt nhất và bền lâu nhất. các bạn có khả năng viết lách không? Giả dụ bạn có khả năng viết lách thì đây là một lợi thế rất lớn, bạn có thể giới thiệu sản phẩm một cách hay nhất để thu hút quý khách. Bạn có thể tự viết cho mình một blog hoặc website để giới thiệu các sản phẩm can hệ tới ngành nghề mà mình ưa thích (thuộc hình thức Affiliate Marketing hai và 3). bạn có thể nghiên cứu một lĩnh vực mới không? Nếu như bạn có thể tự nghiên cứu một ngành mới, các bạn có thể giới thiệu một sản phẩm khác có thể mang về thu nhập cao hơn. Đây là một lợi thế khi làm Affiliate. các bạn có giỏi tiếng Anh không? Nếu như các bạn giỏi tiếng Anh thì bạn nên làm tiếp thị cho các sản phẩm mà người sử dụng đề cập tiếng Anh, như làm giới thiệu sản phẩm trên Amazon, Clickbank... các bạn có dám bỏ thời kì và tiền bạc để đầu tư không? Và rốt cục là sự quyết đoán. Bạn có dám bỏ thời kì ra để nghiên cứu sản phẩm, lên kế hoạch marketing, xây dựng website, viết lách hay bỏ tiền chạy quảng cáo tiếp thị sản phẩm không? Đây là một yếu tố mấu chốt khi làm Affiliate Marketing, các bạn cần bỏ ra thời gian hơi dài trước lúc thu lại lợi nhuận, bạn cũng phải bỏ tiền ra để làm website, viết bài (hay thuê người viết bài cho bạn ví như các bạn muốn vững mạnh nhanh hơn), chạy quảng cáo (hình thức không đề xuất nhưng là tương đối hiệu quả). Lời kết Hi vọng giới thiệu về sàn tiếp thị liên kết uy tín, mình đã phần nào giúp các bạn có những hiểu biết cơ bản về hình thức kiếm tiền online này. Nếu muốn kiếm tiền hãy tạo ngay một blog cho mình và bắt đầu làm ngay bữa nay để tăng thu nhập của mình trong tương lai, cũng như câu nói: “Thời gian tốt nhất để trồng cây là vào 20 năm trước. Thời gian tốt thứ 2 là ngay bây giờ”
 6. 3 trang tiếp thị liên kết ở Việt Nam đề cập về nền móng tiếp thị liên kết thì sở hữu hơi phổ biến đối tác trong nước và quốc tế cung ứng ở phổ biến lĩnh vực cũng như đa dạng sản phẩm hay nhà sản xuất không giống nhau. Các bạn sở hữu thể lựa chọn sao cho bản thân cảm thấy thích hợp thì đăng kí. Nên hội tụ cho các sản phẩm, nhà cung cấp mà các bạn có thương hiệu cũng như với khả năng thành công cao. Ngay sau đây là 3 trang tiếp thị liên kết ở Việt Nam cũng như quốc tế mà người Việt với thể tham gia kiếm tiền. AccessTrade với hơn 17 năm kinh nghiệm phát triển tại Nhật Bản và Đông Nam Á. ACCESSTRADE là một trong những trang tiếp thị liên kết ở Việt Nam tạo được uy tín và đem lại tuyệt vời cao cho người tham dự. Hơn 70,000 Publisher kiếm tiền online tuyệt vời cộng ACCESSTRADE từ hơn 80 chiến dịch quyến rũ của các dịch vụ hàng đầu Việt Nam. Supper box: Tạo blog miễn phí chia sẻ hotdeal, mã ưu đãi từ các chiến dịch mang trên AccessTrade. Autolink WP plugin: WordPress plugin hổ trợ tự động tạo link khi bạn san sớt. Autolink SmartagTag: Script tự động chuyển đổi liên kết thành link tiếp thị. Smart Coupon WP plugin: WordPress plugin tạo coupon tự động trong khoảng những chiến dịch. nhân viên hổ trợ rẻ, mau chóng và hết dạ cho từng publisher khi với cạnh tranh. mang đa dạng chiến dịch từ phổ thông ngành nghề khác nhau như sắm tìm, nguồn vốn, du lịch, giao dục. với chương trình đua top point nhận thưởng theo theo năm và từng chiến dịch cụ thể. Giao diện thân thiện dễ dùng và phổ thông tính năng cập nhật đều đặn MasOffer Mạng tiếp thị MasOffer cũng khá tương đồng sở hữu AccessTrade. Tại Việt Nam thì 2 nền móng này là phải chăng nhất cho bạn tham gia phổ biến chiến dịch cũng như công cụ hổ trợ lý tưởng cho các bạn triển khai tiếp thị tuyệt vời. Điểm khác và điểm hay bây giờ của MasOffer là đang mở mang các đối tác tiếp thị cho các sản phẩm tại tất cả quốc gia Đông Nam Á và xa hơn là thế giới với chiến dịch AliExpress. Adpia Adpia là trang tiếp thị kết liên ở Việt Nam lâu năm và thanh toán hầu hết đúng hứa hẹn. Viên chức tương trợ cũng hơi tận tâm, giao diện đã được nâng cấp dễ tiêu dùng hơn và tính năng cho phép bạn tạo link và sản xuất dễ dàng. những chiến dịch tại Adpia thì phần nhiều đã với tại AccessTrade và Masoffer. Tuy nhiên vẫn còn đa dạng chiến dịch độc quyền và chỉ mang tại Adpia rất đáng tham gia. ưu thế của Adpia là các chiến dịch CPA (Cost per action có nghĩa chỉ cần hành động đăng ký sở hữu thông tin chuẩn xác, đúng đối tượng là với hoa hồng). Lâu lâu sẽ với những chiến dịch CPA của các game gần ra mắt sẽ là cơ hội cho các bạn kiếm tiền. Lời kết như vậy là, bài viết vừa rồi đã sản xuất cho bạn nội dung về 3 trang tiếp thị kết liên ở Việt Nam được đa dạng người lựa chọn. Kỳ vọng sở hữu những thông tin trên các bạn sở hữu thể lựa chọn cho mình một sàn tiếp thị liên kết uy tín thích hợp với mình.
 7. Easy 1Up có phải là lừa đảo không? 1.Easy 1 Up là gì? Nó có phải là mô hình tiếp thị kết liên không? trước tiên, các bạn sẽ cần phải hiểu mô phỏng tiếp thị liên kết là gì? Nó hoạt động ra sao. Hoa đã có bài viết về tiếp thị kết liên , các bạn chưa rõ có thể tham khảo Sau khi xem bài viết đấy, chắc chắn các bạn đã hiểu mô phỏng tiếp thị liên kết đơn thuần là chúng ta đi giới thiệu sản phẩm của người khác và khách hàng sắm sản phẩm qua link giới thiệu của mình thì bạn được nhận hoa hồng. Về cách thức trả hoa hồng của tiếp thị kết liên đa phần chỉ có trả cho sale trực tiếp và doanh số của người tiếp thị mà các bạn giới thiệu trực tiếp thôi. Và các bạn hoàn toàn không mất bất kỳ phí nào để có thể tham dự tiếp thị kết liên. Easy1Up là một website ở nước ngoài, cung cấp các khóa học Online, về một ngành nghề độc nhất đấy là tiếp thị liên kết easy1up. Easy1Up được có mặt trên thị trường năm 2016 với sự quản lý của Peter Wording. mô hình của Easy 1 Up là mô phỏng phối hợp giữa affiliate marketing và network marketing phổ biến hơn. Easy 1 up cũng giống tiếp thị là bởi các bạn được trả hoả hồng khi người nào đó mua qua link giới thiệu của bạn. Nó giống mô phỏng network marketing ở chính sách trả hoả hồng. hai. Sản phẩm của Easy 1 Up có những gì? Sản phẩm của Easy 1 Up là sản phẩm số. Nó là các khóa học về marketing dành cho những người làm buôn bán online, làm tiếp thị liên kết hay các người làm tiếp thị đại quát. Elevation ($25 + $5) Trong cấp độ này bạn sẽ được sản xuất những video dành cho những người không biết về tiếp thị liên kết (Affilate Marketing). Họ được cung cấp những chiến lược và kỹ thuật với kết quả đã được chứng minh. Thêm nữa, ưu và điểm yếu của tiếp thị trên mạng cũng được giải thích. Elevation Elite ($100 + $10) giá trị $110 Cấp độ này cung ứng tính năng bổ sung tiếp thị: Được gọi là tính năng bổ sung tiếp thị. Gói này chứa chuỗi video toàn diện về PR, phương tiện sao chép, SMO, thông minh sản phẩm. Vertex ($250 + $25) trị giá $275 chừng độ này bao gồm các công cụ tiếp thị trực tuyến hiện đại. Đây là một sản phẩm được ngoại hình đặc thù cho các nhà tiếp thị chuyên nghiệp. Các người đã làm tiếp thị trong một thời kì dài. Vertex Elite ($500 + $50) trị giá $550 Đây là cấp độ thứ tư bao gồm một khóa học video 2 phần dành riêng về: “Cách xây dựng và vững mạnh doanh nghiệp của bạn”. Khóa học video này đặc trưng chia thành 2 phần để một người có thể tiện lợi đi qua những phức tạp. Của việc vun đắp đơn vị trong ngành tiếp thị công nghệ số. Vertex Pro ($1000 + $100) trị giá $1100 Cấp độ này cung ứng một mô-đun tập huấn độc quyền gồm những facebook, linkedin, tumblr, snapchat, whatsapp, reddit, blog, email… Và chiến lược tiếp thị mạng để tạo lưu lượng tróc nã cập. Vertex Live ($2000 + $200) giá trị $2200 Đây là chương trình mà các bạn sẽ được học tập và làm việc trực tiếp trong vài ngày. Cộng người sáng lập và nhóm của đơn vị Easy1Up. các bạn đang nghi vấn là tại sao lại có $100 + $10 mà ko cùng lại $110 cho rồi. Để mình giảng giải thêm, với Easy1Up. Các bạn chẳng thể tìm trực tiếp trong khoảng website mà phải sắm phê chuẩn người giới thiệu (Affiliate) (điểm này giống với mô phỏng network marketing) Ví dụ: các bạn tìm khóa Elevation Elite là $100 + $10. Các bạn trả tiền cho người giới thiệu, tiếp thị là $100 và trả tiền cho doanh nghiệp $50. 3. Phân tích về các sản phẩm của Easy 1Up. Mình là người đã tìm khóa học ở mức 1000$. Bởi thế, mình sẽ san sớt với những hầu hết những khóa ko kể khóa 2200$. điểm cộng của các khóa học Về ý kiến tư nhân, những khóa học này của Easy 1Up phù hợp với những người mới khởi đầu làm tiếp thị kết liên. Nó cho họ tri thức nền móng, tư duy và công nghệ làm ở mức căn bản. Thứ 2, Easy 1 Up cũng giống các sản phẩm số khác là tái bán phổ thông lần. Thứ 3, Phương thức trả huê hồng sòng phẳng. Trả thẳng luôn cho người giới thiệu. Bình thường có mạng tiếp thị liên kết thì cần chờ chí ít 1 đến hai tuần mới nhận huê hồng. Nhưng Easy 1 Up các bạn nhận tiền luôn dưới hình thức bạn muốn (bằng chuyển khoản, bằng paypal) .vv nên cũng khá tinh gọn về hệ thống quản lý. Thứ 4, lúc bạn mua khóa cao thì sẽ được gồm những những khóa có giá trị thấp hơn. Thứ 5, Tỉ lệ % huê hồng cao (90%), rất ít các mô hình trả cao như vậy. Nó là nguyên tố kích thích sự làm việc của các người tiếp thị. Thứ 6, Easy 1 Up tạo sản phẩm, tạo hệ thống, tạo chinh sách và trao toàn quyền cho người tham dự sân chơi của họ. Họ chỉ thu phí vận hành bảo trì hệ thống. Khóa học mình thấy có giá trị nhất trong gần như các khóa mình đã tậu của Easy 1 Up là khóa 250$. Nên nếu các bạn là người mới thì hãy mua khóa ấy thôi. Điểm trừ của mô hình Easy 1 Up Điểm trừ Việc ban đầu là các bạn bắt bắt buộc sắm khóa học thì mới được giới thiệu và tiếp thị. các bạn chẳng thể tậu khóa học trực tiếp trên website easy 1 up. Com, mà phải tậu qua link của người tiếp thị. Đây là đặc điểm mang hơi hướng với mô hình đa cấp. Như vậy nên, tâm lý khách hàng sẽ không được thiện cảm. Điểm trừ thứ hai, bạn ko được hoa hồng giả dụ quý khách khóa học ở mức cao hơn các bạn. Điều này khiến người tiếp thị phải cố chạy theo để lấy huê hồng tốt hơn. Điểm trừ thứ 3, việc hoả hồng được trả trực tiếp cho người giới thiệu sẽ gây nên những trường hợp ko chân chính. Tạo số ảo, thí dụ như lẽ ra bạn mua khóa 250$ thì nhiều tình huống họ bán cho các bạn với giá 100$ thôi.Nhưng Báo cáo trên bảng hiển thị thì nó vẫn ghi nhận 250$. Điểm thứ 4, có Sales thứ hai mình làm mà phải trả huê hồng cho người giới thiệu của các bạn với Easy 1 Up. Tiếp thị ra sale đã khó mà phải có sales trả ơn thì phổ quát người ko thích vì nó là mồ hôi công sức của các bạn. Điểm thứ 5, không được học thử, và không có cam kết hoàn tiền nếu như ko hài lòng. hồ hết các sản phẩm số về khóa học online, hầu như được học thử miễn phí một phần. Hoặc được hoàn tiền từ một tuần đến một tháng từ khi đăng ký. Điều này giúp bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng. Điểm trừ Tiếp theo, nó là khóa học bằng tiếng Anh nên ví như bạn ko rành tiếng Anh thì sẽ rất cạnh tranh để hiểu được nội dung của những video trong mỗi chương trình. 4.Tại sao nhiều người nói Easy 1 Up là lừa đảo? Tôi cho rằng mô hình ko có gì lừa đảo, chỉ có những con người lừa nhau thôi. khi đầu, Tôi rất phấn chấn san sẻ các điều Tôi học từ khóa easy 1 up cho những học viên Việt Nam. Nhưng rồi, Tôi quyết định giới hạn tiếp thị nó bởi vì những người tới với easy 1up thì đến 90% không biết trong khóa học của Easy 1 Up có những gì. Họ đã đưa ra những thông điệp SAI”Kiếm tiền nhiều, thuận lợi, nhanh chóng và thụ động” . Dẫn tới cả một thế hệ nghìn người vào và đưa thông điệp ấy lan rộng hơn mà chẳng hề chú trọng tới việc học và làm affiliate marketing một cách bài bản như những gì có trong khóa học họ đã tìm. Tôi đồng ý rằng, những thứ như dùng nguyên tố tiền bạc để đánh vào tâm lý người mua cũng là một thông điệp. Nhưng họ đã lợi dụng quá trớn và biến thành thời cơ làm giàu thay vì học và làm affiliate như một nghề chân chính. 5. Kết luận tương tự, Easy1up, bản thân mô hình này không hề lừa đảo mà chỉ có cách làm và thông điệp của các người tham dự tiếp thị các khóa học lệch lạc. giả dụ bạn vẫn yêu thích mô phỏng này, thì hãy làm một cách bài bản và tạo ra những thông điệp chân chính gửi đến quý khách của bạn. Hãy học và ứng dụng các nội dung trong khóa học để tạo ra kết quả. Tôi tin khách hàng sẽ tin tưởng và bạn sẽ vững mạnh bền vững hơn với nghề tiếp thị liên kết. Chúc các bạn luôn sáng suốt để giảm thiểu các scam hay có những Đánh giá phiến diện lúc chọn lựa bất kỳ chương trình của sàn tiếp thị liên kết nào để tham dự.
 8. Có nên kiếm tiền từ tiếp thị liên kết Lazada? Kiếm tiền từ tiếp thị liên kết Lazada 2020 đã ko còn xa lạ trong các năm gần đây. Mô phỏng này được cực nhiều người tuyển lựa bởi nó cho người làm nguồn thu dài lâu nhưng ko cần bỏ vốn quá cao. Tuy vậy, vẫn có đa dạng người hồ nghi về việc kiếm tiền trong khoảng hình thức này có thật sự tồn tại, câu tư vấn sẽ có trong phần nội dung bên dưới. bạn có thể suy nghĩ tới việc kiếm tiền trong khoảng tiếp thị kết liên Lazada 1. Tại sao có thể kiếm tiền từ tiếp thị kết liên Lazada? các bạn có thể hoài nghi về việc có thật sự kiếm được tiền trong khoảng việc làm tiếp thị liên kết Lazada hay không. Tuy nhiên, thắc mắc của các bạn sẽ được trả lời ở phần nội dung bên dưới: ko cần bỏ vốn lúc bạn muốn kinh doanh bất kỳ sản phẩm nào, các bạn đều phải có một vài vốn điều lệ Đầu tiên. Tuy vậy, khi buôn bán trên Lazada thì có thể không cần vốn nhé. Các bạn chỉ cần đăng ký tham dự hợp tác để trở nên Affiliate với Lazada thôi. Đây là lợi vậy mà chỉ lúc làm tiếp thị liên kết bạn mới nhận được. Được trả hoa hồng cao hoa hồng mà Lazada trả là khá cao so với các trang web khác, chính sách huê hồng của Lazada cũng được cân đề cập khi các bạn làm tiếp thị kết liên thành công trên App thay vì website chính thức. Đối với một số sản phẩm đặc biệt, huê hồng được trả có thể lên đến 8%. nhiều nội dung ưu đãi Hiện nay, trên Lazada có rất nhiều tiết mục giảm giá ưu đãi. Ngoài các ngày lễ lớn trong năm, Lazada sẽ có chương trình giảm giá sốc vào cuối tuần hay bất kỳ ngày nào đấy. Bạn có thể tận dụng các đợt khuyến mãi để đánh vào tâm lý tậu tìm của quý khách. Từ ấy thương hiệu có thể bán được hàng còn bạn thì nhận được nguồn thu lâu bền từ chính sách hoả hồng. 2. Kiếm tiền từ tiếp thị liên kết Lazada có thật sự dễ dàng? không thể giải đáp vững chắc rằng kiếm tiền trong khoảng tiếp thị kết liên uy tín Lazada là tiện lợi hay cạnh tranh. Tuy vậy, sau lúc trải quan công đoạn đầu Nhận định và tiếp cận với ngành này thì sau ấy các bạn hoàn toàn có thể ổn định nguồn thu nhập đúng như ước muốn. Làm tiếp thị kết liên Lazada khó ở chỗ bạn phải khó khăn với các thị phần của các trang TMĐT có chương trình tiếp thị như vậy như Shopee, Tiki, Sendo. Không những thế, công việc này cũng đòi hỏi bạn biết một ít về những kỹ thuật như SEO, chạy quảng bá, viết review,... tuy vậy, phần khó của việc làm tiếp thị kết liên sẽ chóng vánh biến mất sau một thời gian bạn tiếp xúc với mô hình này đủ lâu. Cụ thể, việc cạnh tranh với những thị phần khác sẽ ko là vấn đề giả dụ các bạn chọn đúng thị trường “ngách” và đối tượng khách hàng mình muốn hướng đến. Còn khả năng viết review sản phẩm các bạn chỉ cần phản ánh đúng các gì mình trải nghiệm, càng chân thật càng tốt. Nhìn chung, việc kiếm tiền trong khoảng tiếp thị kết liên Lazada sẽ không quá cạnh tranh nếu như bạn biết áp dụng đúng cách. Lazada là nền tảng kiếm tiền online khá hot hiện nay 3. Nên làm gì để việc kiếm tiền trong khoảng tiếp thị Lazada đem lại hiệu quả Thứ nhất, các bạn nên thật đàng hoàng trong việc đầu tư về chất lượng nội dung và hình ảnh sản phẩm quảng cáo. Hãy đưa các lý do khiến quý khách nhận thấy nên sắm sản phẩm vì công năng của nó chứ không phải vì các lời kêu gọi của các bạn. khách hàng hiện nay đã rất sáng tạo trong việc tậu tìm nên những lời khen sản phẩm quá đà đều có thể khiến bạn mất đi các đơn hàng chất lượng. Nếu có thể hãy thử trải nghiệm sản phẩm và đưa ra các lời review thật sự thành tâm, kể cả tốt hay xấu. Thứ hai, các bạn nên xác định được đối tượng khách hàng mình hướng tới cũng như các thị phần “ngách” mà mình thông hiểu. Đừng nên "cố đấm ăn xôi" với những sản phẩm có hoả hồng cao khi mà các bạn không biết gì về nó. Việc bắt đầu từ các ngành nghề mình am hiểu và tăng trưởng dài lâu nó cũng đủ cho nguồn thu nhập của các bạn tăng cường lên đáng đề cập. 4. Lời kết Hy vọng với những chia sẻ trên đây về cách kiếm tiền trong khoảng tiếp thị liên kết Lazada sẽ phần nào giúp bạn tiếp cận với mô hình kiếm tiền online này tốt hơn. Không có việc gì có thể kiếm được tiền mà dễ dàng cả nên bạn hãy phấn đấu bền chí.
 9. Affiliate Marketing là gì? Hướng dẫn cách làm Tiếp thị liên kết ví như các bạn là dân MMO, có nhẽ bạn hiểu rằng kiếm tiền online là một ngành nghề xoành xoạch đổi thay. Nhưng Affiliate Marketing lại là một hình thức kiếm tiền bền vững và hiệu quả nhất trong suốt hàng chục năm qua. Trong bài viết này, Bitcoin Vietnam News sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về Affiliate Marketing là gì, cũng như cách làm tiếp thị liên kết bằng phương thức này toàn tập nhé. Affiliate Marketing là gì? Affiliate Marketing tức thị Tiếp thị liên kết theo tiếng Việt, hay còn gọi là hình thức quảng bá cho một sản phẩm hoặc nhà cung cấp của một công ty, nhà cung cấp hay tổ chức nào ấy. Nhiệm vụ của người làm Affiliate Marketing là tiếp thị, chào mời, lôi kéo quý khách tậu và dùng sản phẩm. Rốt cuộc người làm tiếp thị sẽ nhận được một khoản lợi nhuận, được gọi là hoa hồng. Tóm lại Affiliate Marketing là một hình thức kiếm tiền, chuẩn y việc PR và giúp sản phẩm từ dịch vụ đến tay người sử dụng và quý khách duyệt y sự trợ giúp của bên phân phối (bên thứ ba), nhà cung cấp sẽ trả một khoản huê hồng cho bên thứ ba này. Có cực nhiều hình thức kiếm tiền với Affiliate Marketing. Tuy thế phổ quát nhất là: CPA (Cost Per Action): các bạn sẽ nhận được tiền lúc khách hàng click vào đường dẫn của các bạn và thực hiện 1 hành động được chỉ định. CPO (Cost Per Order): hoả hồng tính theo mỗi lượt đặt hàng thành công trong khoảng khách hàng. CPS (Cost Per Sale): huê hồng trích trong khoảng doanh thu bán hàng với mỗi đơn hàng thành công. CPI (Cost Per Install): hoa hồng tính theo lượt cài đặt thường áp dụng đối với sản phẩm là áp dụng hoặc phầm mềm. khi bạn lăng xê cho sản phẩm, họ sẽ cấp cho bạn 1 đường dẫn biệt lập (Link này có tác dụng ghi nhận quý khách là của bạn), bất cứ khách hàng nào bấm vào link của các bạn, họ sẽ đi đến trang bán sản phẩm, và lúc họ tậu sản phẩm thì huê hồng được tính cho các bạn. những thành phần tham gia vào Affiliate Marketing Trong Affiliate Marketing, có cực nhiều thành phần tham dự, mỗi thành phần có một nhiệm vụ khác nhau và họ chỉ tâp trung vào nhiệm vụ của họ. nhà cung cấp (Advertiser) Chính là những tổ chức, nhà cung cấp, tổ chức sở hữu sản phẩm / dịch vụ và có mong đợi sản phẩm / nhà cung cấp được người sử dụng / khách hàng biết đến phổ thông hơn và tiêu dùng đa dạng hơn, đặc trưng là ý muốn mang tới tuyệt vời duyệt y hình thức buôn bán trực tuyến qua mạng Internet ví dụ về một số nhà cung cấp sản phẩm có thương hiệu trên sàn thương mại điện tử như: Lazada, Tiki, Sendo, Shopee… Nhà phân phối/ Đối tác (Publisher) Có thể là 1 tư nhân cụ thể hoặc một tổ chức sở hữu website, blog, hay những trang mạng xã hội như Fanpage, trang cá nhân, … các trang này có đặc điểm có sức ảnh hưởng tới công chúng và khách hàng và hoàn toàn có khả năng thu hút nhằm phân phối sản phẩm của nhà sản xuất. Người tiêu dùng (User) Đây là quý khách sản phẩm hoặc người mua sản phẩm vì mục tiêu của mình. Họ có hành vi sắm sản phẩm phê duyệt các nội dung tiếp thị trên các website, blog thậm chí là 1 vài kênh Digital Marketing của nhà cung ứng. Mạng tiếp thị (Affiliate Network) nền móng trung gian kết nối giữa 2 bên là nhà sản xuất và dịch vụ. Affiliate Network sẽ cung cấp nền móng phương pháp nhằm theo dõi, Nhận định hoàn hảo chiến dịch, quản lý đơn hàng và trả tiền hoả hồng cho nhà cung ứng. Có nên tham gia Affiliate Marketing không? Có thể nói Affiliate Marketing là một trải nghiệm thú vị mà các bạn nên cân kể thử một lần trong đời: các bạn ko nhất quyết phải là người sản xuất sản phẩm, cũng không cần là người sở hữu sản phẩm. Điều các bạn cần biết đó là hiểu quý khách mong đợi gì, cần điều gì, sau đó lấy link giới thiệu và lăng xê. Bạn sẽ nhận được hoa hồng giả dụ quý khách tìm sản phẩm. không cần bỏ vốn. Nếu như các bạn buôn bán hay kinh doanh thì chí ít bạn cũng cấp thiết chút vốn để nhập hàng chứ nhỉ? Còn khi các bạn biết cách làm Affiliate Marketing thì điều đấy là ko nhu yếu nữa. Thu nhập tiêu cực, hoàn toàn làm Online và thoải mái xếp đặt thời kì. Điều đó có nghĩa là các bạn hoàn toàn có thể kiếm tiền mà chẳng hề mất quá phổ thông thời gian. Mức hoa hồng hấp dẫn, thường nao núng từ 10% – 30%, thậm chí với 1 vài nhà sản xuất, mặt hàng còn lên tới 70 – 90%. ko bị ép doanh số hay bị ràng buộc về doanh số như làm nhân viên buôn bán của tổ chức không hề lo âu quá đa dạng về vấn đề chuyên chở, vì ấy là công việc của bên cung cấp sản phẩm. Nên diễn ra từ đâu? Affiliate Marketing là hình thức kiếm tiền ko khó và cũng không dễ. không khó chỗ ấy là bạn có thể tiếp cận với hình thức này khá nhanh, công tác của bạn chỉ là truyền bá sản phẩm để có khách hàng sắm qua link của các bạn. không dễ ở chỗ là bạn ko biết lăng xê làm sao để có hoàn hảo, mục đích của bạn không hề ngừng ở chỗ chỉ bán được hoả hồng vài chục ngàn 1 ngày, mà phải là vài ngàn, vài chục nghìn USD mỗi tháng. Và cũng rất nhiều người không thể kiếm nổi 1 đồng với Affiliate Marketing chỉ vì thiếu 2 thứ : Tư duy kỹ năng Ngoài việc phải có đam mê ra, cốt lõi nhất là các bạn phải có thái độ làm việc nghiêm trang, đây không những là hình thức giúp bạn kiếm vài đồng lẻ để tiêu vặt mà nó có thể giúp các bạn có 1 thu nhập khủng thụ động hàng tháng. Bên cạnh đó các bạn cần phải kiên nhẫn vì như mình đã kể trong khoảng đầu, đây không hề là 1 hình thức ăn xổi. Mình nhớ không nhầm thì phải mất tời 6 tháng mình mới có những thu nhập từ affiliate vì thời kì đầu mình làm rất ít các hướng dẫn chất lượng, khác với bây giờ các bạn có thể sắm thấy rất nhiều hướng dẫn trên mạng, hoặc những khóa học, cùng đồng giúp các bạn tiến bộ rất nhanh, và rút ngắn thời gian để thành công gấp nhiều lần. đó là về tư duy, còn kĩ năng cần thiết để kiếm tiền với affiliate cũng cực nhiều. Bạn ít vốn sẽ có những kĩ năng dành cho người ít vốn, bạn nhiều vốn sẽ có các kĩ năng dành cho người đa dạng vốn, dưới đây là 1 vài kĩ năng có thể giúp các bạn thành công với Affiliate Marketing Tạo website bằng WordPress: các bạn đừng lo ngại khi bạn ko biết code vì có những mã nguồn mở sẽ giúp các bạn tiện dụng khi làm một trang web chỉ mất 15p, giao diện họ làm cho bạn hết rồi nên bạn chỉ việc cài vào cho web bạn là xong. Bài viết hướng dẫn làm 1 trang web bằng WordPress có thể giúp bạn. Học SEO: SEO là công tác đưa từ khóa lên top kết quả tìm kiếm Google, đây là một hình thức chính yếu để mang tới Free Traffic (lượng người truy vấn cập miễn phí vào website của bạn), SEO là một công tác khá mất thời gian nhưng bù lại cũng có được cho các bạn một nguồn thu nhập dài lâu và lâu bền không cần bỏ vốn ví như các bạn làm tốt Học về Paid Traffic: ví như SEO là công tác quá khó khăn với các bạn nhưng bù lại, bạn có rộng rãi vốn thì bạn sử dụng paid traffic (bạn thanh toán quảng cáo để mang tới quý khách tiềm năng), tỉ dụ như chạy Google Adword, sử dụng Facebook Ads, Bing Ads… Nhận định một tẹo về bề ngoài website như CSS, HTML thì sẽ tốt hơn trong giai đoạn làm việc, còn ví như các bạn không biết code 1 chút nào thì cũng không sao vì mã nguồn WordPress cũng đã tối ưu hết cho các bạn dù cho các bạn là một người mới ko biết gì về code Học các khóa học về Affiliate Marketing: công việc kiếm tiền tại nhà với affiliate chẳng hề dễ để khởi đầu, ví như có thể hãy mua một khóa học, cùng đồng uy tin về lĩnh vực này để học tập. những hình thức Affiliate Marketing phổ quát tại Việt Nam Affiliate Marketing Việt Nam có 4 hình thức chính và rộng rãi nhất, tôi sẽ liệt kê phía bên dưới: Product Launch (Ra mắt sản phẩm) Product Launch được sử dụng trong những chiến dịch ra mắt sản phẩm mới hay dân marketing thường gọi là công đoạn Launching sản phẩm mới. Mục đích của giai đoạn này trong Marketing là: nhận diện thương hiệu sản phẩm, thúc đẩy doanh số bán và thu hút sự lưu ý của khách hàng/công chúng nhận tin. tuy thế, theo chu kỳ sống của sản phẩm thì công đoạn này kéo dài ko lâu nên những đơn vị hay bên phía dịch vụ sẽ thường chỉ ứng dụng công nghệ product launch trong vòng 10 ngày hoặc dài hơn là kéo dài đến 20 ngày. phương pháp Product Launch được coi là hình thức tiếp thị kết liên đơn giản nhất trong số các hình thức Affiliate Marketing tại Việt Nam Niche site (lựa chọn trang web thích hợp) Niche trong ngành marketing và bán hàng có tức thị “Thị trường ngách”. Đây là hình thức rộng rãi và thông dụng cũng như cực kỳ lớn mạnh. Đấy là việc nhà phân phối xây dựng và duy trì hệ thống web, từ ấy lôi kéo các bạn tầm nã cập và họ chính là khách hàng tiềm năng sẽ có được lợi nhuận lâu dài. Authority site giả dụ Niche Site đánh vào thị trường ngỏng (một phân đoạn hay một khoảng trống thị trường và được nhắm đến một đội ngũ khách hàng riêng biệt), thì Authority Site sẽ có quy mô lớn hơn và thường rộng rãi về chủ đề. Và Do vậy nên, nhà đầu cơ cần tốn phổ quát thời gian và công sức để cung cấp cũng như xây dựng thông tin cho site. Và Vậy nên, tiền huê hồng với hình thức này sẽ phổ thông hơn. CPA (Cost per Action) Nhà cung cấp tham dự màng lưới CPA của Affiliate Marketing, họ sẽ thảo luận link và lăng xê chúng, ưng chuẩn đấy nhận loại một khoản hoa hồng tùy thuộc vào sự hoàn thành hành động như: tìm hàng, điền phiếu dò la, phiếu lấy thông tin quý khách, … Có phổ biến phương tiện để góp phần truyền bá các link này như: SEO, GG Ads, Facebook Ads, … tiến trình làm Affiliate Marketing bạn cần học những gì thì bạn bắt đầu kiếm tìm thứ đấy và thực hiện theo sự Nhận định của bạn. Nhưng mình biết người mới có không ít bỡ ngỡ cũng như chơi biết là cái gì nên học, cái gì không cần. Vậy mình sẽ nêu ra tiến trình sơ bộ kiếm tiền với affiliate như sau : Chọn affiliate network & đăng ký: Hãy Tìm hiểu về các network uy tín để tham khảo Chọn sản phẩm và lấy link quảng bá: vận dụng điểm tốt, thị hiếu của các bạn, các bạn hãy chọn 1 hoặc phổ biến sản phẩm, tuy vậy bạn phải biết tiềm năng giả dụ các bạn quảng cáo sản phẩm đó cũng như chất lượng của sản phẩm phân tách hướng quảng bá: xem xét với sản phẩm của bạn chọn, có thể quảng cáo theo cách nào, làm SEO hay chạy truyền bá, hay làm phễu marketing, hay phối hợp đa dạng cách lăng xê kiểu dáng website với WordPress: Đây là việc mà bất cứ ai cũng có thể xem hướng dẫn trên mạng và làm được Viết content quảng bá: các bạn cần có nội dung hay để có thể thuyết phục khách hàng tậu hàng hoặc những nội dung can dự tới sản phẩm để điều hướng quý khách nhấn vào Affiliate link. SEO Onpage: Tối ưu hóa website sao cho có trải nghiệm người mua tốt và gần gũi với bộ máy kiếm tìm SEO trong 1 thời gian dài: Để đẩy trong khoảng khóa tiềm năng (từ khóa có lượng kiếm tìm to và tỉ lệ chuyển đổi cao) lên top Google, các bạn sẽ kiếm được rất nhiều nếu như làm được việc này. vận dụng những chiến thuật Social Marketing: nó giúp bạn có 1 lượng hoa hồng kha tương đối mà không cần bỏ vốn. giả dụ có vốn, hãy học về lăng xê Adword, Facebook, các bạn sẽ có khách hàng ngay thức thì, chẳng phải chờ đợi như SEO. tiến hành làm landing page, thực hiện các chiến dịch email marketing, các bạn sẽ có dữ liệu của quý khách tiềm năng để quảng cáo phổ thông sản phẩm khác can hệ. Đối với các sản phẩm có hoả hồng cao, bạn có thể tiến hành các chiến dịch retargeting (quảng cáo bám đuôi khách hàng), để không bỏ lỡ 1 quý khách nào Tối ưu hóa lợi nhuận và nhân rộng quy mô của các bạn : Với Affiliate không có điểm ngừng về quy mô và lợi nhuận, chỉ có điểm giới hạn khả năng của bạn. CẢNH BÁO: đầu cơ vào các sản phẩm tài chính tiềm tàng cực nhiều rủi ro mà có thể không liên quan với một số nhà đầu tư. Chính vì vậy hãy cân nói cẩn thận và làm chủ bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cấu thành từ các nội dung tham khảo tại website này. Cùng lúc bạn có thể theo dõi trên trang tiếp thị liên kết của chúng tôi để đàm luận thêm về những gì bạn đang quan tâm.
 10. Top 7 Mạng Tiếp Thị liên kết Tốt Nhất Việt Nam Nên tham gia Hiện nay affiliate marketing (tiếp thị liên kết) đang được xem là một hình thức kiếm tiền qua mạng rất có tiềm năng và phổ biến ở nước ngoài và đã vào Việt Nam trong các năm vừa qua. Hiện tại và trong tương lai kiên cố affiliate sẽ vẫn là phương thức kiếm tiền qua mạng hiệu quả nhất và được sử dụng phổ quát nhất so với những hình thức khác. các bạn đã sẵn sàng và muốn mua cho mình các trang tiếp thị liên kết uy tín tốt nhất Việt Nam để khởi đầu sự nghiệp? Ngay bây giờ controlling-portal sẽ giới thiệu cho bạn một vài mạng tiếp thị liên kết uy tín, để các bạn có thể chọn lọc tham dự kiếm tiền làm giàu ngay từ bây giờ nhé!. Mạng tiếp thị liên kết tốt nhất tại Việt Nam Hãy cùng Tìm hiểu top 7 nhà mạng tiếp thị liên kết tốt nhất tại việt nam nên tham dự, để kiếm tiền từ hình thức affiliate việt nam. Tiếp thị kết liên với Accesstrade Hiện tại nhà tiếp thị liên kết accesstrade chính là mạng lưới tiếp thị to nhất ở Việt Nam, làng nhàng có hơn 50.000 đối tác (Publisher) tham gia kiếm tiền. Tại đây nhà mạng này phát triển dựa trên mô phỏng tính phí quảng cáo CPA (Cost Per Action). Với vai trò là một nền móng trung gian, kết nối giữa nhà cung cấp và các đối tác, accesstrade được vững mạnh với mục tiêu xây dựng một nền móng affiliate marketing minh bạch rõ ràng, những thương lượng được quản lý chặt chẽ và Con số rõ ràng, bảo đảm lợi quyền và tạo niềm tin tuyệt đối cho các dịch vụ và Đối tác. mạng tiếp thị kết liên accesstrade các sản phẩm nhà cung cấp tiếp thị ở accesstrade rất phong phú và phổ thông, từ hàng bắt mắt, điện tử, nội thất, gia dụng, làm đẹp, bách hóa…đến những nhà sản xuất tìm vé tàu bay, tour du lịch, khóa học, thể hình,…. Chủ yếu từ các trang thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam như: Lazada, Adayroi, Tiki, Nguyễn Kim, FPT cửa hàng, Vienthonga, Vatgia… hoả hồng tại đây cũng được gọi là khá cao nếu so với các màng lưới tiếp thị khác, có khi có các chiến dịch lên tới 20%, còn 1 vài chiến dịch có hoa hồng thấp cũng rơi vào mức khoảng 3% – 8%. dụng cụ Product Link cho phép bạn tạo link tiep thi lien ket tới bất kỳ một đường dẫn nào đấy có trong những trang website bạn đăng ký chiến dịch. Phương thức thanh toán đơn thuần, đúng hứa hẹn, cụ thể là họ sẽ thanh toán cho bạn vào thẳng account ngân hàng của bạn vào ngày 15 hàng tháng nếu như thu nhập của các bạn đủ 200.000đ trở lên. Làm tiếp thị liên kết với Civi nếu AccessTrade được xem là một trong những nền tảng tiếp thị kết liên ở việt nam thì Civi lại là một trong các mạng tiếp thị mới ra mắt gần đây. Tuy là nhà mạng tiếp thị mới nhưng Civi đã mau chóng trở thành một website tiến thị liên kết Việt nam tốt với đa dạng chiến dịch bán hàng, marketing mà các mạng khác không có. Tuy Civi chưa được chuyên nghiệp như AccessTrade nhưng nó rất phù hợp với việc đầu tư vào chiến dịch trong thời gian ngắn. Mạng tiếp thị liên kết civi MasOffer MasOffer là một mạng tiếp thị liên kết – Affiliate Marketing cũng thuộc hàng đầu tại Việt Nam, được vun đắp và phát triển bởi tổ chức cổ phần Eway (đơn vị chủ quản của AdFlex, Sàn Game, ePlay,…). Chính vì thế MasOffer trở thành tương đối uy tín đối với những Publisher mặc dù nó còn khá mới. MasOffer có cực nhiều đối tác là nhà sản xuất lớn, uy tín và khả năng sản xuất tốt trên thị trường hiện nay như Adayroi, Lazada, Nguyễn Kim, Tiki, Mytour,… với đa dạng sản phẩm đa dạng, phong phú trên đa dạng lĩnh vực từ điện tử, điện máy tới du lịch, thời trang, giáo dục… Affiliate với masoffer Mức huê hồng của MassOffer rất cao, đặc trưng lên tới 20%, được trả tiền theo hình thức chuyển khoản ngân hàng. Hơn nữa thời gian trả tiền huê hồng rất sớm T+20 (Net 20 – trả tiền vào 20 hàng tháng) thay vì T+30, T+45 như các nền móng thường nhật khác tại Việt Nam và trên toàn cầu. MasOffer có lẽ vẫn sẽ đang tiếp diễn phấn đấu rút ngắn thời kì trên. Việc đăng ký thành viên ở đây cũng khôn xiết nhanh chóng thay vì phải chờ xét duyệt hay cung ứng chi tiết nội dung, MasOffer chỉ cần 1 số thông tin đơn giản, ngay khi kích hoạt email đã có thể kiếm tiền với affiliate rồi. Adpia Adpia là mạng tiếp thị nổi danh với uy tín lâu năm và thanh toán đông đảo đúng hứa. Nhân viên ở đây hổ trợ cũng khá tận tình, giao diện đã được nâng cấp dễ sử dụng hơn và tính năng cho phép các bạn tạo link và phân phối tiện dụng. làm affiliate với adpia những chiến dịch tại Adpia thì phần nhiều đã có tại các nhà mạng như AccessTrade và Masoffer. Tuy thế vẫn còn phổ thông chiến dịch độc quyền và chỉ có tại Adpia rất đáng để bạn tham dự. thế mạnh của Adpia là các chiến dịch CPA (Cost per action có nghĩa chỉ cần hành động đăng ký với thông báo chính xác, đúng đối tượng là có hoa hồng). Lâu lâu sẽ có những chiến dịch CPA của các game gần ra mắt sẽ là thời cơ cho các bạn kiếm tiền. Lazada Lazada là trang thương mạng điện tử lớn nhất Việt Nam với số lượng sản phẩm đồ sộ cùng với đa ngành khác nhau. Ngoài việc kết liên tiếp thị liên kết với các mạng Accesstrade, Masoffer thì Lazada cũng đã đầu tư dụng cụ rất mạnh bạn publisher đăng ký tiếp thị lâu bền với Lazada. Tiếp thị kết liên với lazada Với công cụ hổ trợ phần lớn và mức hoa hồng cao hơn so với tham gia những mạng tiếp thị khác. Chính vì vậy giả dụ bạn nào có dự định hội tụ tiếp thị cho những sản phẩm tại trang thương nghiệp điện tử Lazada thì hãy tham gia sẽ có ích cho các bạn về bền lâu. Zanado Cũng như Lazada, Zanado không phải là một màng lưới tiếp thị liên kết mà nó tăng trưởng trong khoảng một trang bán phong cách nức danh tại Việt Nam. Tại Zanado họ có những chương trình Affiliate cho các bạn tham dự kiếm tiền với huê hồng lên đến Báo cáo 25% cho đa số các mặt hàng. Tiếp thị kết liên với zanado Adflex phát xuất từ một nền móng chuyên sản xuất những ứng dụng di động và game cho Smartphone, tới năm 2017 Adflex đã lấn sang thị trường Affiliate Marketing, trong khoảng ấy Adflex đã trở thành một nền móng tiếp thị quyến rũ các publisher, và được sử dụng nhiều. tiếp thị với adflex Sản phẩm tiếp thị tại Adflex thuộc phổ quát thể loại như game/ứng dụng, thời trang, chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe…với hoả hồng lên tới 400.000đ/sản phẩm. khi tham gia, các bạn sẽ được tương trợ trong khoảng landing page, banner PR, cho đến những vấn đề phương pháp can dự trong hệ thống của Adflex. Kết Luận Tóm lại, qua bài viết này thì mình muốn bạn nào mới hoặc đang làm affiliate thì nên Nhận định và tụ hội vào 7 mạng Affiliate này. Do mới làm nên khả năng + thời kì + công sức + hệ thống của các bạn còn yếu. Tập trung vào một vài sản phẩm chính yếu và có tiềm năng và nghiêm trang làm hết mình với nó thì kiên cố bạn sẽ gặt hái được một số thành tựu Việc ban đầu nhất định. Chúc bạn thành công!
 11. Có bao nhiêu cách tạo link tiếp thị liên kết Shopee? Affiliate Shopee giờ đây đã ko còn xa lạ với toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Kiếm tiền từ nền móng tiếp thị kết liên Shopee mang về cho bạn các ích lợi thiết thực cùng lợi nhuận “khủng”. Như vậy nên, các câu hỏi như: làm thế nào để tạo link kết liên Shopee, cách tạo link tiếp thị kết liên trên Shopee... Luôn khiến phổ quát người trăn trở và muốn tìm câu trả lời. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tháo dỡ gỡ những thắc mắc đấy. 1/ những cách tạo link tiếp thị liên kết Shopee Có hai cách để tạo link tiếp thị liên kết trên Shopee: Tạo trực tiếp trên PC/laptop và tạo bằng điện thoại di động. Có hai cách tạo link tiếp thị liên kết trên Shopee a/ Tạo link tiếp thị kết liên trực tiếp từ PC Video hướng dẫn cách tạo link tiếp thị Shopee trong khoảng PC. Nguồn: shopee.vn thao tác 1: Vào shop Extension của Google Chrome (hoặc Cốc Cốc) và cài đặt Extension Shopee Short Link bước 2: Mở Extension bằng cách nhấp chuột vào icon Shopee Extension trên thanh menu chính của trình duyệt. Để tiếp tục, hãy chọn “Settings” trong Extension. thao tác 3: Vào mục “Settings” của Extension, sau đấy nhập mã vào ô “User API key” và nhấn “Login”. Đăng nhập vào website https://console.partnerize.com/ để lấy thông tin “User API Key”. Để tậu “User API Key”, vào thanh phương tiện bên phải phía trên, nhấn vào tượng trưng Partnerize > tài khoản settings để tậu. bước 4: Sau lúc hoàn thành cài đặt Extension, các bạn hãy tạo nội dung san sớt và nhớ đính kèm link (bài viết, quảng bá, post,video...) trên những trang social (Facebook/ Zalo/Instagram). b/ Tạo link tiếp thị kết liên trên điện thoại bạn có thể tạo link tiếp thị kết liên trên điện thoại dễ dàng bằng phương tiện chatbot Video hướng dẫn cách tạo link tiếp thị kết liên Shopee trên điện thoại bằng chatbot. Nguồn: shopee.vn thao tác 1: Đăng nhập vào account Ở thao tác Việc trước tiên, chatbot sẽ yêu bạn gửi mail đã đăng ký chương trình Affiliate Shopee cho hệ thống. Sau đấy, bạn hãy nhập mã công nhận đã được Affiliate Shopee gửi cho bạn trong mail cho chatbot để tiếp tục bước 2: Chọn mục “Create Tracking Link” Hãy sao chép 1 link sản phẩm hay link cửa hàng mà bạn muốn quảng cáo trên Shopee và paste vào đoạn chat. Khi này, hệ thống sẽ tự động tạo link tiếp thị kết liên cho các bạn. Rút cục, các chủ shop hãy sao chép đoạn link đấy và mang đi san sớt, lăng xê sản phẩm. Trong tình trạng tài khoản của bạn đã được ưng chuẩn nhưng vẫn chẳng thể dùng được link thì có thể mail về địa chỉ affiliate_vn@shopee.com với nội dung tiêu đề: [Tiếp Thị kết liên Dành Cho Người Bán - Lỗi Tracking Link] hoặc truy tìm cập trực tiếp vào Fanpage: “Shopee Vietnam Tiếp Thị kết liên Dành Cho Người Bán” để được trả lời miễn phí. 2/ Lời kết Tạo link tiếp thị liên kết chính là khâu rốt cục trước lúc bạn mang link affiliate đi chia sẻ và quảng bá, Như thế nên, thao tác tiến hành này khôn cùng quan trọng. Hy vọng với những hướng dẫn về cách tạo link tiếp thị liên kết Shopee trên PC và Mobile, các bạn đã có thể tiến hành thành công ngay từ lần Đầu tiên. Thông tin mới nhất, cập nhật thường xuyên về tiếp thị liên kết tại https://santiepthilienket.com/
 12. Ngày nay, hầu như các ngành công nghiệp hay sản phẩm nào ra mắt đều hướng tới thế hệ Gen Z_một thị phần cần lao tiềm năng lâu dài. Do vậy, đối với các nhà cung cấp và chuyên gia Marketing thì tìm kiếm và hiểu được insight của phân khúc thị trường này là điều rất quan yếu. Thế hệ này thuộc đội ngũ người sinh trong khoảng năm 1995 đến 2010, họ là những người sống trong thời gian công nghệ vững mạnh nhất đặc thù là các trang mạng thị trấn hội Facebook, Instagram,…Việc Nhận định được insight của thế hệ này vừa dễ nhưng cũng rất khó vì có quá đa dạng thông báo hoãn loạn trên mạng xã hội ngày nay. Họ là những con người thông minh biết tuyển lựa được thông báo nào đúng hay méo mó. Chính vì vậy, việc lựa chọn lăng xê sản phẩm bằng tiếp thị liên kết uy tín là phương pháp tối ưu và đem đến hiệu quả cao. Nội dung: Instagram Influencers, nơi tiềm kiếm quý khách tiềm năng 2. Niềm tin được vun đắp dựa trên Influencers 3. Tính khả thi và hiệu quả của Tiếp thị liên kết 4. Kết luận Instagram Influencers, nơi tiềm kiếm quý khách tiềm năng Instagram chắc hẳn không còn quá lạ lẫm với các bạn trẻ ngày nay, Vì thế, mà mạng xã hội này trở nên một nơi bán hàng lí tưởng để tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Instargram Influencer là một khái niệm không còn quá lạ lẫm với phổ thông người, họ là những người có sức tác động với tuổi teen trong một lĩnh vực khăng khăng như phong cách, công nghệ, nhiếp ảnh, đời sống,… Nắm bắt được tâm lý này, các người làm trong ngành nghề marketing cảm thấy đây là một miếng bánh to để tạo PR thông qua influencers. Hình thức này không mới lạ, tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing) hay được hiểu nôm na là marketing truyền miệng từ người này qua người khác. Influencers có tác động mạnh mẽ tới hành vi tâm lý tuổi teen, Vì vậy thực hiện chiến lược thu hút khách hàng phê chuẩn họ cực kì tuyệt vời để gia tăng sự tin tưởng của khách hàng đối với sản phẩm. hai. Niềm tin được xây dựng dựa trên Influencers Thường các nhà PR sẽ tậu tới những influencers trong lĩnh vực mà họ đang buôn bán để hợp tác và tiến hành chiến lược marketing. Tiếp thị kết liên được xem là công nghệ hữu hiệu và kích thích hành vi người tiêu dụng. Trào lưu idol Kpop, hay US-UK là một hiện tượng, thanh niên bị thúc đẩy để tậu những món đồ mà thần tượng mình dùng. Trào lưu idol của influencers cũng nóng ko kém, tuổi teen tin tưởng và sử dụng theo những sản phẩm mà idol họ dùng. 3. Tính khả thi và hiệu quả của Tiếp thị liên kết Trong thời đại kỹ thuật số, trong khi số lượng người dùng các trang mạng phố hội (instagram, facebook, youtube…) còn phổ quát hơn cả lượng người xem truyền hình thì việc thực hiện các chiến lược trên mạng phố hội là tiềm năng. tiến hành chiến lược marketing phê duyệt hợp tác với influencers có thể coi là chiến lược sáng tạo bởi nó xây dựng được niềm tin của khách hàng ngay từ đầu. So với những chiến lược PR truyền hình hay chạy ads facebook, tốn giá cả to, thì đối với tiếp thị liên kết, đơn vị chỉ thanh toán cho đơn hàng thành công lúc quý khách nhấp vào và hoàn thành công đoạn mua hàng. Bằng cách này doanh nghiệp tiết kiệm một lượng lớn giá cả và hoàn hảo cao so với những hình thức marketing khác. 4. Kết luận Mạng phố hội là các nền tảng để những doanh nghiệp kiếm tìm và mở mang thị trường. Tuy nhiên, việc lựa chọn cách nào để lăng xê sản phẩm lại là một vấn đề khác. Xác định tập khách hàng và bỏ tiền chạy ads, có thể tiếp cận được lượng khách hàng to nhưng tỉ lệ chốt deal không cao. Do vậy nên, tiếp thị kết liên được xem là tuyển lựa tối ưu để thông qua những Influencers quảng cáo sản phẩm, dựa trên hành vi khách hàng, và văn hóa thần tượng là cốt lõi của phương thức tiếp thị liên kết này. Bài nguồn: INSTAGRAM, YOUTUBE CHIẾN LƯỢC MARKETING THÔNG MINH TỪ TIẾP THỊ LIÊN KẾT
 13. tìm kiếm website tiếp thị liên kết tốt nhất, uy tín nhất hiện nay tại Việt Nam là nhu cầu của rất nhiều người đang tham dự vào loại hình MMO này. Trong bài viết này, mình tổng hợp danh sách các mạng lưới/chương trình tiếp thị liên kết tốt nhất tại Việt Nam. Bạn có thể tham khảo để tham dự kiếm tiền tiếp thị kết liên ngay từ bây giờ. Nhưng Trước tiên hãy hiểu tiếp thị liên kết là hình thức kiếm tiền như thế nào, đem đến tri thức cơ bản bạn sẽ tiện dụng chọn hình thức tiếp thị thích hợp với bản thân. Tiếp thị kết liên là gì? Affiliate marketing (tiếp thị liên kết) là hình thức truyền bá sản phẩm hoặc nhà sản xuất của nhà sản xuất là những tổ chức có sản phẩm, dịch vụ muốn duyệt những trang mạng của các đối tác truyền bá hàng hóa, nhà sản xuất tới người mua rốt cục. duyệt y ấy, các bạn sẽ nhận được tiền hoả hồng (commission) trong khoảng phía nhà sản xuất cho mỗi sản phẩm bán thành công. Top 5 website tiếp thị liên kết uy tín tốt nhất Việt Nam 2020 AccessTrade.vn Website tiếp thị liên kết ACCESSTRADE ACCESSTRADE là website tiếp thị liên kết tốt nhất và lớn nhất Việt Nam theo mô phỏng CPA (Cost Per Action). AccessTrade là website tiếp thị liên kết đi đi đầu tại Việt Nam vào đầu năm 2015, là nền móng trung gian kết nối giữa dịch vụ và đối tác kiếm tiền Affiliate. Hiện nay, AT đã có hơn 600.000 đối tác Publisher tham gia kiếm tiền tiếp thị liên kết hàng ngày. các bước kiếm tiền tiếp thị trong khoảng ACCESSTRADE hơi dễ hiểu: bạn đăng ký tham gia ACCESSTRADE dưới vai trò Publisher. Các bạn nhận những link affiliate từ ACCESSTRADE. Bạn truyền bá link tới quý khách bằng cách chia sẻ chúng qua mạng phường hội, website, blog, digital marketing. Các bạn nhận hoả hồng từ mỗi đơn hàng, form đăng ký, điền thông báo thành công hai. Leadbit Website tiếp thị liên kết Leadbit Leadbit.com là một website tiếp thị kết liên rất nức tiếng trên toàn cầu, hoạt động giống như AccessTrade, MasOffer,… Mạng tiếp thị đa đất nước này có trụ sở tại London, Anh, hoạt động trên nền tảng đa đất nước. Leadbit sở hữu rất nhiều sản phẩm chuyên về lĩnh vực nguồn vốn, thực phẩm chức năng, chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe tình dục, tài chính finance. Như mình thấy thì tại Việt Nam, số lượng các Offers rất rộng rãi, nhất là Leadbit mảng finance vốn đầu tư, sức khỏe. 3. MasOffer.com Website tiếp thị kết liên MasOffer MasOffer cũng là website tiếp thị kết liên tốt nhất và uy tín nhất, đang rất vững mạnh tại Việt Nam từ 2015 đến nay. MasOffer được vun đắp và phát triển bởi doanh nghiệp CP Eway (đơn vị chủ quản của AdFlex, ePlay,…) và đã có hơn 10.000 Publisher tham gia kiếm tiền tại đây. Cách thức hoạt động và các mặt hàng tiếp thị tại đây cũng giống như ACCESSTRADE. Các đối tác lớn tất cả là của các dịch vụ thương nghiệp điện tử lớn như: Lazada, Adayroi, Tiki, Nguyễn Kim, FPT Shop… 4. Civi.vn Website tiếp thị liên kết Civi Civi System là 1 nền tảng Affiliate được vận hành trong khoảng năm 2015, được ra đời bởi công ty Cổ phần Việt Tiến Mạnh (VTM Group). tới bây giờ, Civi System đã có hơn hai.000 khách hàng tham dự tại Việt Nam, là nền tảng tiếp thị liên kết to tại Nhật Bản và Đông Nam Á. Civi đang quyết tâm để trở nên website tiếp thị liên kết số 1 tại Việt Nam. Vậy nên, việc bạn tham dự kiếm tiền Civi sớm sẽ là một lợi thế rất lớn. Sản phẩm tại đây cũng rất phổ biến nhưng phần lớn là trong khoảng các cái tên khá mới, chưa có nhãn hàng to trên thị phần. Những tổ chức tham gia phần lớn là những doanh nghiệp vừa và nhỏ. các chiến dịch tại Civi phần lớn là tụ họp ở ngành sức khoẻ và giáo dục. Các ngành như thương nghiệp điện tử và du lịch hiện chưa có phổ thông. Nhưng rộng rãi loại sản phẩm ở đây không có ở những màng lưới tiếp thị khác, Cho nên Civi cũng là một sự lựa chọn tốt trong một vài tình huống hoặc đối với điểm cộng riêng của một số người. 5. AdFlex Website tiếp thị kết liên AdFlex AdFlex là một mạng tiếp thị kết liên CPO tốt nhất, cực kỳ quyến rũ, được biết đến là một người anh em của MasOffer vì đều thuộc đơn vi Eway. Bạn nên join cùng đồng CPO AdFlex – là nơi tập trung cực nhiều cao thủ luôn sẵn sàng san sẻ những tips chạy CPO siêu khủng khiếp. Không chỉ thế, mức hoả hồng mà các nhà cung cấp sản phẩm đưa ra tại AdFlex là khá quyến rũ có thể lên đến 400.000đ/ sản phẩm. các chiến dịch Offer cốt yếu tại AdFlex tập kết vào mặt hàng như: bắt mắt, coi ngó sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp, sinh lý,… Đừng bỏ qua mạng tiếp thị liên kết AdFlex nhé! Trên đây là những website tiếp thị liên kết uy tín, tốt nhất Việt Nam. Hãy chọn cho mình một website thích hợp để thực hiện kiếm tiền từ tiếp thị liên kết ngay bữa nay để phục vụ nguồn thu nhập thụ động mà bạn có thể kiếm tiền dù bất kì ở đâu. Bài nguồn: Top 5 website tiếp thị liên kết tốt nhất Việt Nam 2020
 14. Kiếm tiền ảo, kiếm tiền online thông qua tiếp thị kết liên là các định nghĩa còn khá mới mẻ đối với thị phần Việt Nam. Tuy thế, mới không có tức là khó và chẳng thể thực hiện. Quan yếu hơn là làm sao để khởi đầu một cách hiệu quả thì các bạn cần yếu một sự Nhận định kỹ càng. Vì vậy, bài viết này sẽ giúp khắc phục những vấn đề can hệ tới kiếm tiền online cho các người nào mới bắt đầu bước chân vào ngành này. Kiếm tiền online thông qua tiếp thị liên kết là hình thức buôn bán mới mẻ Kiếm tiền online từ tiếp thị kết liên là gì? rộng rãi người còn khá mơ hồ và chưa hình dung hết được hình thức kiếm tiền online bằng tiếp thị liên kết . Mỗi lúc nhắc đến, ai cũng sẽ nghĩ là nghề này mỗi ngày phải chuyên chú vào màn hình máy tính hay cứ phải đều đặn theo dõi sự lên xuống của những Báo cáo giao dịch…Tuy nhiên, ấy đơn thuần là một phần mà thôi. Tiếp thị liên kết là một cách thức để kiếm tiền online Hiểu một cách thuần tuý, kiếm tiền online là một cách thức làm việc mà bạn chỉ thực hiện mọi thứ trên máy tính và thu lợi nhuận từ Internet. Đây là một hình thức kiếm tiền mà người nào cũng có thể thử. Tuy thế, để có thể biết cách kiếm tiền và theo đuổi một cách dài lâu thì các bạn phải mang lại các điều dưới đây. Người khởi đầu kiếm tiền online từ tiếp thị kết liên cần các gì? Thứ nhất, các bạn cần hiểu rõ được công tác mà mình đang làm. Điều này sẽ tiện dụng hơn không ít nếu như bạn biết cách thực hiện. Các bạn có thể Đánh giá thông báo trên internet. Chỉ cần gõ cụm trong khoảng kiếm tiền online, kiếm tiền không cần vốn hay kiếm tiền tại nhà bằng tiếp thị liên kết…bạn sẽ sắm được vô vàng thông tin trên đó. Tuy vậy, bạn phải có sự chọn lựa thông báo và Phân tích kĩ để có các hiểu biết chuẩn xác. Để tiếp thị liên kết thành công các bạn cần có các hiều biết đơn thuần Một cách khác là các bạn có thể học hỏi phê duyệt những người đi trước hoặc những người làm trong nghề. Họ có thể cho các bạn các kiến thức và kinh nghiệm quý báu. Nhưng làm sao để tậu được các người này, một cách thuần tuý là các bạn kiếm tìm nguồn thông tin trên mạng, vận dụng các mối quan hệ hoặc có thể tham gia những khóa học… Thứ 2, nằm lòng các đặc trưng về ngành nghề, lĩnh vực mà mình đang tiến hành Điều này có thể hiểu là bao hàm hầu hết những phạm trù về vận hành, quy trình, cách thức hoạt động, thuật ngữ chuyên môn…Bạn chẳng thể làm tốt nó nếu bạn ko hiểu biết gì về seo, quảng bá, cách tạo lập một website, sự lên xuống của thị phần tài chính hay đơn giản chỉ là ko hiểu được các thuật ngữ tiếng anh can hệ tới ngành nghề ấy có nghĩa gì. Cho nên, lúc đã quyết định tuyển lựa hình thức kiếm tiền online này các bạn phải có sự hiểu biết chăm chút về nó. Trong khoảng đó, mới có thể đi đúng hướng. Thứ ba, phải có sự kiên trì Làm công tác nào cũng vậy hồ hết phải có sự kiên trì thì thành công mới đến với chúng ta. Kiếm tiền online bằng tiếp thị kết liên cũng vậy, nó không giống với những công tác khác, ko có một sự nghĩ đến rõ ràng. Nó là một ko gian làm việc ảo mà chúng ta tạo nên. Và quan trọng là lợi nhuận hay số tiền mà ta kiếm được ko có sự định mức hoặc rõ ràng theo từng tháng, mà có thể là tháng này làm được phổ thông thì nhận nhiều hay tháng này hàng bán không được thì nhận ít… Kiếm tiền online cần sự kiên trì Thêm nữa, công tác kiếm tiền qua mạng trong khoảng trước tới bây giờ vẫn chưa được nhiều người tin tưởng. Và thực tại là có cực nhiều sự biến tướng phê duyệt hình thức kinh doanh này. Người Việt Nam chúng ta thường có tâm lý không tin vào các thứ ảo, họ cho ấy là lừa đảo. Không người nào tin là một công tác ko cần vốn mà cũng có thể tạo ra lợi nhuận. Cho nên, nếu các bạn quyết định theo hình thức kinh doanh này đòi hỏi bạn phải có sự bền chí và lòng tin đối với bản thân. những cách kiếm tiền online từ tiếp thị liên kết đơn thuần tại nhà Sẽ có rất nhiều cách không giống nhau để bạn có thể kiếm tiền qua mạng, mà đôi khi các bạn chưa nhìn thấy. Ko nhắc đâu bóng gió các cách làm dưới đây cũng là một hình thức kiếm tiền online rồi ấy. 1. Viết Blog từ trước cho tới hiện tại, đa dạng người nghĩ viết blog thì làm sao là một hình thức kiếm tiền. Nhưng nếu suy xét lại thì đây cũng là một cách làm hữu hiệu ấy. Bởi vì, một blog tạo ra để viết bài và đạt được các thông tin mà rộng rãi người cần đọc thì họ sẽ nhấn vào. Tùy vào lượt nhấn, lượng người đọc ít hay đa dạng mà trang web sẽ trả tiền nhuận bút cho bạn. Việc của các bạn là biết được các bước đăng bài, cho ra nội dung hay để lôi kéo người đọc. Viết blog là một cách kiếm tiền thuần tuý và truyền hợp nhất hiện nay. Vì thế, cứ thử đi vì biết đâu bạn sẽ thích hợp với nó thì sao. Viết blog - cách kiếm tiền online đơn thuần và truyền thống hai. Viết bài seo, content cho các công ty Ngoài làm blog thì viết bài seo, content cũng là một cách tiếp thị liên kết mà ko cần vốn đấy. Các bạn chỉ cần bỏ chất xám, óc sáng tạo và khả năng diễn giải con chữ sao cho thu hút người đọc click vào bài của bạn là các bạn có thể nhận tiền từ đơn vị. Viết content là lĩnh vực được rộng rãi người chọn lựa để tiếp thị liên kết nếu như viết blog đơn giản là những cảm xúc, hay những chia sẻ hiểu biết của mình về một ngành, góc cạnh nào đó trong đời sống phường hội thì viết bài seo, content lại có các chuẩn mực riêng. Làm sao để viết bài chuẩn seo, lên top hoặc làm content độc đáo đòi hỏi các bạn phải có sự hiểu biết đa dạng cộng thêm sự sáng tạo. 3. Làm Frelancer Thuật ngữ Freelancer sẽ rất quen thuộc với những ai làm trong ngành truyền thông. Đúng như khái niệm của nó, Freelancer là những người làm việc tự do. Họ sẽ nhận các Dự án từ các doanh nghiệp và thời kì sẽ linh động mà ko bị bó hẹp. Chỉ cần công tác đem đến hiệu quả các bạn sẽ nhận được những mức thù lao xứng đáng. Freelancer - một hình thức kiếm tiền online bình thường, một freelancer có thể hoạt động độc lập hoặc theo team, cáng đáng các công tác như Design, content, digital marketing cho tổ chức. Phần nhiều những công việc này đều được thực hiện qua máy tính, internet nên nó cũng được gọi là một hình thức kiếm tiền online. công việc của một freelancer thường phức tạp hơn những người nào chỉ viết blog hay content. Vì để đem tới hiệu quả thì phần lớn các công việc liên quan cũng phải có kết quả tốt. 4. Bán hàng duyệt các trang bán hàng trực tuyến Nghe thì có vẻ khá phức tạp nhưng ấy chính là việc các bạn bán hàng qua những trang như Tiki, Lazada, Shopee… Chỉ cần có nguồn hàng và account trên những trang đấy các bạn có bán hàng online và kiếm tiền. Điều quan yếu là bạn phải tuân thủ những điều khoản tiếp thị liên kết uy tín mỗi kênh. Không chỉ thế, bạn phải biết cách để thu hút mọi các bạn hàng của các bạn bằng bằng việc tối ưu seo hoặc phê chuẩn mạng phố hội để người khác biết đến trang bán hàng của các bạn phổ quát hơn. Mỗi hình thức kiếm tiền đều có các đặc thù, Về ưu điểm và nhược điểm riêng. Thế nên, tùy thuộc vào khả năng, điều kiện mà mỗi người sẽ có cách chọn lọc không giống nhau. Quan yếu là chúng ta đã biết cách tậu được một hình thức kiếm tiền mới mẻ Lời kết tương tự là, nội dung vừa rồi đã nhắc tới các thông tin tri thức, một cách đại quát giúp bạn có thể hình dung, mường tượng rõ hơn về hình thức kiếm tiền online bằng tiếp thị liên kết. Thế cuộc đâu có mấy lần 10 năm, tại sao chúng ta không thử thêm các điểu mới mẻ, kiếm tiền online chẳng hạn. Biết đâu bạn sẽ thành công đấy? Bài nguồn: Kiếm tiền online từ tiếp thị liên kết - Người mới bắt đầunên cần những gì?