• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nguyenhop030315

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  24
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About nguyenhop030315

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Tìm hiểu về ngoại hối Forex ở Việt Nam Việt Nam cũng là một trong những nước có nhiều nhà đầu cơ tham gia vào thị trường ngoại hối. Tuy vậy ở nước ta, sàn Forex uy tín vấp phải hơi nhiều rào cản về mặt pháp lý. Hãy cộng tôi Tìm hiểu về ngoại ân hận Forex ở Việt Nam ngay sau đây. Là người tiên phong xu hướng mới của tiếp thị liên kết tại tiếp thị liên kết lazada các dòng sự kiện tiêu biểu đánh dấu sự hình thành của Forex tại Việt Nam Sự xuất hiện và tăng trưởng của thị phần ngoại hối ở Việt nam đi kèm với những chuyển biến sự kiện trong lịch sử. Thị phần ngoại ăn năn đã xuất hiện từ rất lâu trên thế giới và bắt đầu lan rộng ra các nước, trong đấy có cả Việt Nam. Tiếp sau đây, chúng ta sẽ theo dòng các sự kiện tiêu biểu đánh dấu sự phát triển của thị phần này ở Việt Nam. Năm 1988, hệ thống nhà băng Việt Nam được chia làm 2 cấp đấy là nhà băng nhà nước và ngân hàng thương mại trung ương. Mỗi nhà băng sẽ có những nhiệm vụ khác nhau can hệ tới tiền tệ và tín dụng như việc nhà băng Nhà nước sẽ quản lý còn ngân hàng thương mại trung ương sẽ liên quan tới các hoạt động buôn bán. Theo ấy, ngân hàng thương mại được phép buôn bán các hoạt động liên quan tới Forex, mở tài khoản nước ngoài và thanh toán quốc tế. tuy thế, công đoạn trước năm 1991, các hoạt động ngoại thương và ngoại hối hận đều phải được duyệt y sự điều hành của nhà nước. Sự xây dựng thương hiệu của thị phần liên nhà băng vào năm 1994 đánh dấu sự hình thành và phát triển ngoại ân hận Việt Nam và giao dịch tiền tệ cũng vững mạnh trong khoảng đấy. Sự tăng trưởng của Internet đã tạo điều kiện dễ dàng cho người Việt tiếp cận sắp hơn với loại hình đầu cơ này. Năm 2017, thị phần ngoại hối hận đang giữ mức bền lâu nhưng tới năm 2018, do tác động trong khoảng việc đồng VNĐ mất giá so với đô la Mỹ, tỷ giá thương lượng của ngân hàng thương mại trung ương đã giảm sút. Cuối năm 2018, lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh cùng với việc ngân hàng nhà nước đã bán ra đồng ngoại tệ đã làm eo hẹp tính thanh khoản và làm chậm công cụ thanh toán. tới bây giờ, các quy định về thị phần ngoại hối hận ở Việt Nam dần được nới lỏng, tạo điều kiện cho loại hình đầu cơ này tiếp tục được nhân rộng trên thị phần. Nhận định về ngoại hối Forex ở Việt Nam thị trường ngoại hối các năm vừa mới đây tuy đã đa dạng hơn rất nhiều ở Việt Nam nhưng sự vững mạnh này nhìn chung vẫn chưa toàn tiền và đích thực đồng đều do các quy định và rào cản đến từ luật pháp nhà nước. thị trường Forex ở Việt Nam các sàn giao dịch và những hoạt động liên quan đến thị trường Forex đều chịu sự buộc ràng của các văn bản pháp luật như sau: Pháp lệnh ngoại hối. Luật những tổ chức tài chính. Nghị định 96/2014/NĐ-CP và nghị định 88/2019/NĐ – CP về xử phạt vi phạm hành chính trong ngành tiền tệ và ngân hàng. Luật xử lý vi phạm hành chính. Theo đấy, những tổ chức tài chính, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép buôn bán, sản xuất ngoại ân hận trong và nước với điều kiện là được sự bằng lòng bằng văn bản của nhà băng nhà nước, đồng thời phải tuân theo những quy định, giấy má mà ngân hàng nhà nước đưa ra. không ít thông tin nghĩ rằng việc kinh doanh những hoạt động liên quan tới ngoại ân hận là phi pháp ở Việt Nam. Thực tế, thị trường ngoại ăn năn Forex chưa được hợp pháp hóa tại Việt Nam. Tuy vậy, luật pháp cũng ko có những văn bản cụ thể về việc cấm những hoạt động buôn bán, tậu bán can hệ đến loại hình đầu cơ này. Do vậy, những nhà đầu tư Việt nam hoàn toàn có thể yên tâm về mặt pháp lý. Hiện nay, Nhà nước đã khởi đầu nới lỏng các quy định đối với thị phần này trên tinh thần giúp cho những cá nhân, công ty, doanh nghiệp có thể hoạt động buôn bán một cách cởi mở nhưng không làm tác động đến hệ thống vốn đầu tư đất nước. Đây được xem là một công thức Sandbox, giúp Nhà nước Đánh giá được mô phỏng và trị giá của loại hình buôn bán này dựa trên số ít những nhà đầu cơ đã và đang tham dự vào thị trường này. Những cơ quan điều hành có nghĩa vụ giám sát và đưa ra những phương án, chiến lược để hạn chế những rủi ro. Cùng lúc, các tư nhân, công ty nằm trong tình trạng thí nghiệm Sandbox sẽ phải nộp 1% tỷ lệ doanh thu theo Luật Thuế thu nhập tư nhân. Vì vấn đề pháp lý mà hiện nay, ở Việt Nam vẫn chưa có một đại lý phân phối ngoại ăn năn nào được cấp phép. Do vậy, những nhà đầu tư Việt đã tậu tới các sàn forex tốt nhất đã có chứng chỉ, được cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền trên toàn cầu. Ưng chuẩn những đại lý phân phối này, các trader Việt Nam có quyền đăng ký và mở tài khoản, tiến hành những hoạt động giao dịch. Tuy ngoại hối hận ở Việt Nam chưa được tự do và linh động như ở một số đất nước khác. Tuy nhiên, sự bùng nổ của thị trường này tại Việt Nam trong những năm vừa mới đây đã lôi kéo sự để ý của Nhà nước. Loại mô hình đầu cơ này đã được những cường quốc trên toàn cầu như Mỹ, Anh, Canada, Ý… ứng dụng và đã thu lại lợi nhuận khôn xiết to. Nếu như muốn đẩy mạnh hơn nữa sự lớn mạnh của nền kinh tế, vốn đầu tư nước nhà thì chúng ta đề nghị đổi thay. Thay đổi từ cách sắp có cho tới cách thức vận hành loại mô hình kinh doanh này. các chuyên gia phân tích thị phần dự đoán, trong vòng 3 – 5 năm nữa, thị phần ngoại ân hận sẽ chính thức được hợp pháp hóa tại Việt Nam. Khi đấy, các nhà đầu tư đã có thể tự do tiến hành các hoạt động thương lượng Forex mà ko phải lo sợ, e dè về mặt pháp lý. Lời kết Vừa rồi chúng ta đã cộng Đánh giá về ngoại ân hận Forex tại Việt Nam. Mặc cho còn phổ biến rào cản nhưng các sàn giao dịch Forex uy tín đang dần đi vào bền lâu và vững mạnh ko ngừng ở nước ta. Các bạn nghĩ gì về sự vững mạnh của thị trường này trong vài năm tới? Hãy để lại bình luận dưới đây cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn nhé! Chúc bạn thành công! Đừng bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào về tiếp thị liên kết thông qua website tiếp thị liên kết shopee
 2. 5 cách kiếm tiền từ forex các trader không nên bỏ qua Có cực nhiều cách kiếm tiền trong khoảng các sàn forex uy tín giả dụ các bạn biết cách khai thác. Forex là một thị trường tiềm năng để bạn kiếm thừa hưởng nhuận. Việc dùng các kỹ năng để tham gia kiếm tiền tại forex là đúng. Tuy vậy các bạn cũng có thể kiếm được tiền trong khoảng những hình thức không giống nhau dù các bạn ko quá giỏi trong phân tích công nghệ. Bài viết dưới đây sẽ san sẻ cho bạn 5 cách kiếm tiền mà các trader có thể tham khảo. Đọc thêm thông tin về tiếp thị liên kết tại trang làm tiếp thị liên kết với Lazada Cách kiếm tiền trong khoảng forex bằng chính vốn đầu tư của mình Với cách kiếm tiền từ forex bạn sẽ phải tận dụng các hiểu biết của mình về forex. Ấy là các tri thức về phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản có kiến thức về tài chính - kinh tế,... Nếu như đã là 1 trader thì bạn cũng thiết yếu các trải nghiệm với những sàn forex tốt nhất. Đây là một trong các cách kiếm tiền trong khoảng forex kinh điển nhất mà bất cứ ai cũng phải trải qua. Khi mới thao tác vào thị trường giao dịch forex những trader chưa thể kêu gọi vốn đầu tư từ người khác. Để kiếm tiền trên forex trader phải tự bỏ vốn ra để thương lượng trên thị phần. Dựa vào những tri thức và kinh nghiệm mà các bạn tích lũy được sau 1 thời kì đã tham gia vào forex trading market. Bạn sẽ có thêm nhiều chọn lọc để kiếm tiền từ giao dịch forex. Kiếm tiền trên forex bằng việc huy động vốn bạn có thể kiếm được tiền dựa vào việc huy động vốn của những người khác. Với cách làm này đòi hỏi bạn phải thuyết phục được người khác an tâm giao tiền cho các bạn. Các bạn phải đảm bảo được sự uy tín của bản thân, làm tăng sự tin tưởng cho người khác. Các bạn tận dụng tài chính của người khác Do vậy nên phải hết sức cẩn thận. Cách làm này có thể khiến bạn bị tác động về tâm lý đàm phán. Trong forex tâm lý giao dịch rất quan trọng Vậy nên mà các bạn phải lưu ý với cách làm này. Kiếm tiền từ forex bằng vốn của người khác Kiếm tiền trong khoảng việc bán dấu hiệu forex Đây được xem là 1 ý tưởng tuyệt vời về cách kiếm tiền trong khoảng forex. Có rất nhiều nền móng hiện nay trên thế giới cho phép bạn bán dấu hiệu forex. Tuy vậy giả dụ muốn bán được dấu hiệu trên forex thì các bạn phải chứng minh năng lực của mình. Mục tiêu của việc chứng minh là để cho nhà đầu tư thấy được năng lực của các bạn. Có khả năng kiếm tiền từ forex hay không. bạn cần có một tài khoản nhỏ khoảng vài trăm hoặc vài ngàn USD. Bạn giao dịch một thời kì, khoảng vài tháng để có lịch sử đàm phán. Trong giai đoạn thương lượng trên forex, hệ thống sẽ có các chỉ số Con số về tài khoản của trader. Bao gồm: tỷ lệ lợi nhuận, độ rủi ro, mức Drawdown, số lệnh trong tuần….để Nhận định năng lực. Từ đấy hệ thống sẽ tự động xếp hạng tài khoản của trader và đưa vào danh sách. Để thu hút sự chú ý của nhà đầu tư các bạn cần phải khó khăn với cực nhiều trader trên thế giới. Tất cả phụ thuộc vào kết quả đàm phán của bạn mà họ sẽ Phân tích tài khoản ấy. Sau đó quyết định nên sắm tín hiệu hay không. Kiếm tiền từ forex bằng cách trở nên nhà môi giới hoặc nhân viên trả lời Cách kiếm tiền trong khoảng forex ít có rủi ro và thu lợi nhuận tiện lợi chính là trở thành 1IB. IB viết tắt là Introducing Broker nghĩa là giới thiệu các nhà đầu tư mở account forex cho 1 sàn giao dịch. trở thành 1 IB để kiếm tiền trên forex IB là cách nhanh nhất liên kết quý khách với đại lý phân phối. Do vậy mà các sàn phân phối thường tuyển IB để làm việc cho họ. IB không chỉ hỗ trợ quý khách đóng, mở hay nạp/rút tiền mà còn tương trợ giải đáp các thắc mắc can hệ đến kiến thức forex. Sàn là nơi sẽ báo oán lao cho IB mà nhà đầu cơ sẽ không tốn bất cứ chi phí nào cho IB. nếu như các bạn muốn trở thành IB thì phải trực tiếp truy tìm cập vào trang chủ của đại lý phân phối forex. Sau đó phân phối những thông tin cần yếu gửi cho sàn. Các bạn sẽ nhận được mã ID hoặc đường link giới thiệu những công cụ thu hút khách hàng. Kiếm tiền dựa vào lập blog hay website san sớt về forex các bạn có thể nghĩ tới cách kiếm tiền này nên có mê say và năng khiếu viết lách. Bạn có thể san sẻ các trải nghiệm của các bạn lúc giao dịch forex. Bạn có thể biến các kinh nghiệm kiếm tiền trên forex của mình trở thành kinh nghiệm cho những newbie. bạn có tri thức, có trải nghiệm và kinh nghiệm thì các bạn có thể đưa những chia sẻ của mình về forex lên website hoặc blog. Lời kết Với 5 cách kiếm tiền trong khoảng các sàn giao dịch forex uy tín mà bài viết san sẻ Hy vọng sẽ giúp các bạn có thêm cơ hội kiếm tiền. Dù là sử dụng cách làm nào thì bạn cũng cần phải có kiến thức nền tảng về forex thì mới có thể dùng. Do vậy hãy trau dồi thêm phổ biến tri thức hơn nữa về forex nhé!. Xem thêm thông tin về tiếp thị liên kết tại website tiếp thị liên kết với shopee
 3. Cách kiếm tiền từ con số 0 trên sàn giao dịch forex Tổng hợp cách kiếm tiền từ Forex bắt đầu từ con số 0 Nhiều trader lúc mường tưởng cụm từ “kiếm tiền Forex” họ sẽ liên tưởng ngay tới việc Trading. Tư lúc tham gia giao dịch sàn forex uy tín cho rằng kiếm tiền trên thị trường này là tậu bán những cặp tiền. Nhưng sự thật không như chúng ta đang nghĩ. Còn cực nhiều cách kiếm tiền từ Forex khác mà chúng ta nên tham khảo. Sau một thời gian dài thương lượng Forex và tự trông thấy rằng mình không giỏi trade hay phân tách thị phần Nhưng có 1 lượng ít tri thức về Trade . Dưới đây là 1 vài cách kiếm tiền từ Forex như: bán EA (robot tự trade), code các indicator, làm IB. Là người tiên phong xu hướng mới của tiếp thị liên kết tại tiếp thị liên kết với tiki 1 số cách kiếm tiền từ forex khác như: bán dấu hiệu, giao dịch cho các quỹ, dạy học, viết sách… Bài này chúng tôi sẽ hướng dẫn tất cả cách kiếm tiền từ forex đồng thời đây cũng là các cách chơi forex mà người mới bắt đầu nên tham khảo. Nếu như các bạn thấy bản thân mình mạnh ở mảng nào có thể tận dụng mảng đấy hoặc có thể ứng dụng cùng 1 khi đa dạng ngành nghề khác nhau, tùy bạn lựa chọn.Nào chúng ta cộng khởi đầu đi sâu vào bài viết kiếm tiền cộng Forex nhé. dùng luôn số tiền trong Ví của các bạn để đầu cơ Trade forex bằng chính tiền bạn có Cách này thì ai cũng biết rồi và bất cứ trader nào mới vào nghề cũng phải bỏ tiền tài mình ra để trade. Đích thực để kiếm tiền từ forex đặc trưng là phê chuẩn việc trading chẳng phải đơn giản chút nào. Bạn sẽ phải cháy tài khoản vài lần, thậm chí ngay cả khi đã vấp ngã rất nhiều lần, có hàng tá kinh nghiệm trong lĩnh vực này cũng ko hạn chế khỏi việc bị cháy account. Sau một thời kì dài chinh chiến sẽ có những người phải ngừng cuộc chơi và chỉ một vài ít vẫn còn đó. Ví như bạn nằm trong top thứ hai xin chúc mừng bạn! Còn giả dụ bạn nhận thấy trade ko đích thực thích hợp, nhưng bạn ko muốn từ bỏ linh vực này, hãy tham khảo 1 vài nghề sau có thể vẫn giúp bạn kiếm tiền trong khoảng forex. Kiếm tiền từ Forex bằng cách huy động vốn Có thể tận dụng những vốn đầu tư nhàn rỗi trong khoảng đa dạng nguồn không giống nhau, nhưng quan yếu nhất các bạn phải thuyết phục làm sao để mọi người tin tưởng giao tiền cho bạn đầu cơ. Ngoài trade bằng tiền tài mình ra, bạn có thể kiếm thêm thu nhập bằng việc huy động vốn từ người khác hoặc từ các quỹ vốn đầu tư. Để kiếm tiền từ forex phê chuẩn hình thức này, các bạn đề nghị làm cho bên ủy thác tin tưởng vào khả năng cũng như con người các bạn. bạn cần chú ý, cách này rất dễ làm hỏng những mối quan hệ nếu bạn không còn tự tin vào bản thân mình 1 cách thái quá. Nhất là lúc tiền sử dụng để giao dịch chẳng phải là của các bạn, trong đa dạng tình trạng, giả dụ không kiểm soát được tâm lý thương lượng rất dễ dẫn tới hậu quả khôn lường. Nhưng tiền bạc vốn là thứ nhạy cảm và khó đề cập, nên không chu đáo rất dễ làm hỏng các mối quan hệ. Đặc thù, nếu như bạn huy động vốn trong khoảng chính các bạn bè, người thân bạn. Không những thế, cũng cần lưu ý về quản lý vốn lúc kiếm tiền theo công nghệ này. Vì tiền các bạn giao dịch ko phải là của bạn, nên phổ biến khi bạn sẽ ko cảm thấy quá “xót” rất dễ vung tay quá trán. Và các bạn biết rồi đó việc cháy tài khoản có thể xảy ra bất cứ khi nào. Do vậy hãy cân nhắc tỷ mỉ trước khi chọn lựa hình thức này bạn nhé. Cách kiếm tiền bằng cách Bán dấu hiệu Đây là 1 trong những cách phổ thông nhất để kiếm tiền, vì ngoài các sàn forex tốt nhất cho phép nhà giao dịch bán tín hiệu như: Mql5, eToro.com, Zulutrade.com, các bạn có thể bán dấu hiệu chuẩn y các kênh telegram do bạn làm chủ. Tuy thế, dù bán ở đâu bạn cũng cần phải chứng minh được năng lực của mình. Kiếm tiền trong khoảng forex bằng cách bán robot (EA) Robot hay EA là chương lớp lang động đưa ra những dấu hiệu giao dịch. Hoặc tiến hành những lệnh sắm và bán theo một lập trình sẵn có. Ưu điểm của phương thức này là nhà đầu cơ không hề ngồi ở máy cả ngày mà robot sẽ làm thay các bạn hồ hết. EA là các bộ máy được lập trình nên không bao giờ bị ảnh hưởng bởi nhân tố tâm lý giao dịch. Có thể tự động cắt lỗ và chốt lời cho chúng ta theo đúng kế hoạch đưa ra. Nên càng ngày càng có phổ thông nhà đàm phán tin tưởng vào robot. Và dùng chúng để thực hiện thương lượng mỗi ngày. Nếu chúng ta có tri thức về tin học thì có thể học cách lập trình. Tạo ra các robot để bán cho khách hàng trên toàn thế. Cách kiếm tiền từ Forex bằng cách trở thành môi giới (IB) sàn Đây có nhẽ là việc ít rủi ro nhất trong số các hình thức kiếm tiền từ Forex mà chúng tôi vừa nhắc ở trên. Môi giới sàn là hình thức giới thiệu quý khách đăng ký và tham dự thương lượng tại càng sàn Forex. Hoa hồng của môi giới được tính trên mỗi lot đàm phán của khách hàng. Quý khách trade càng rộng rãi thì tiền huê hồng cho môi giới càng to. Thế nên môi giới đã trở nên nghề quyến rũ với cực nhiều trader hiện nay. Để trở nên một môi giới bạn chỉ cần đăng ký vào bản buộc phải sau đó gửi đến sàn. Sau đó bạn sẽ nhận được 1 link hoặc ID giới thiệu. Bất cứ khi nào khách hàng mở trên link hoặc ID này. Sau ấy rồi tiến hành đàm phán là chúng ta sẽ nhận được huê hồng. Kiếm tiền từ forex bằng cách bán robot tự trade (EA) Robot hay EA là chương trình tự động đưa ra các dấu hiệu thương lượng hoặc thực hiện những lệnh sắm và bán theo những lập trình sẵn có. Ưu điểm của phương thức này là trader không phải ngồi ở máy cả ngày mà robot sẽ làm hộ bạn phần nhiều. Thêm vào đó, EA là những bộ máy được lập trình nên không bao giờ bị tác động bởi nguyên tố tâm lý giao dịch, có thể tự động cắt lỗ hoặc chốt lời theo đúng kế hoạch. Vì lẽ đó, ngày càng có phổ quát trader tin tưởng vào robot và dùng chúng để thực hiện thương lượng mỗi ngày. Nếu như có kiến thức về tin học bạn có thể học cách lập trình, tạo ra các robot để bán cho khách hàng trên toàn thế giới phê duyệt mạng internet. Code indicator theo đề nghị của khách hàng Ngoài việc tạo robot như chúng tôi kể trên, bạn cũng có thể kiếm tiền trong khoảng forex thông qua việc viết các chỉ báo theo yêu cầu quý khách. Hẳn nhiên để làm được điều này, ngoài việc giỏi về lập trình, bạn cũng phải biết phân tích công nghệ để hiểu cách sử dụng của từng loại chỉ báo. Công tác này hơi thú vị và phụ thuộc cốt yếu vào bắt buộc khách hàng tương tự như việc các bạn code phần mềm vậy. thời gian đầu, ví như các bạn chưa sắm được quý khách bạn có thể tự code ra những indicator, rồi bán trực tiếp trong các hệ thống Mql5 hoặc tại phần mềm đàm phán MT4. Dạy học, bán Ebook Cách rút cục này dành cho trader nào có chút năng khiếu viết lách. Bạn không nhất thiết phải là người quá thành công, nhưng những trải nghiệm của các bạn trong nghề trader cũng có thể giúp các bạn kiếm tiền từ nó. Ngoài bán ebook bạn cũng có thể mở những lớp dạy trader. Forex ngày một vững mạnh được đa dạng người biết tới, nên nhu cầu học cũng ngày càng tăng cao. Ví như nhận thấy đủ kinh nghiệm và có khả năng bộc lộ tốt để học viên hiểu và lĩnh hội, thì các bạn hoàn toàn có thể nghĩ tới việc kiếm tiền từ forex bằng linh vực này. Kiếm tiền từ forex duyệt việc trở thành môi giới (IB) sàn Đây chắc hẳn là việc ít rủi ro nhất trong số các ngành kiếm tiền trong khoảng forex mà chúng tôi vừa nhắc trên. Môi giới sàn hay IB là hình thức giới thiệu quý khách đăng ký và tham gia đàm phán tại sàn forex ngoại hối. Hoả hồng của IB được tính trên mỗi lot đàm phán của quý khách. Quý khách trade càng phổ thông thì tiền hoa hồng càng to, Chính vì thế IB đã trở thành nghề quyến rũ với rất nhiều trader hiện nay. Để trở nên 1 IB các bạn chỉ cần đăng ký vào bản đề nghị sau đấy gửi tới sàn và bạn sẽ nhận được 1 link hoặc ID giới thiệu. Bất cứ khi nào khách hàng mở trên link hoặc ID này, rồi thực hiện đàm phán là bạn sẽ nhận được hoa hồng. Ví như bạn có phổ biến mối quan hệ hoặc là 1 trader thành công hay là chủ của những group telegram, các dịch vụ cung ứng tín hiệu có số lượng thành viên lớn, các bạn có thể kiếm được 1 nguồn thu nhập cực tốt từ lĩnh vực này. Lời kết Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn bạn chi tiết cách kiếm tiền qua những sàn giao dịch forex uy tín. Vậy một khi đã quyết định bước vào thế giới tài chính, phổ quát khả năng mang đến cho các bạn nguồn thu nhập dồi dào như forex, hãy quyết tâm và bền chí trên trục đường mình đã trọn. Chúc bạn thành công. Đừng bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào về tiếp thị liên kết thông qua website affiliate Lazada
 4. Chia sẻ 5 cách kiếm tiền từ forex các trader nên biết Có cực nhiều cách kiếm tiền từ sàn forex uy tín nếu như các bạn biết cách khai thác. Forex là một thị phần tiềm năng để bạn kiếm thừa hưởng nhuận. Việc sử dụng các kỹ năng để tham dự kiếm tiền tại forex là đúng. Tuy vậy bạn cũng có thể kiếm được tiền từ những hình thức không giống nhau dù các bạn không quá giỏi trong phân tích kỹ thuật. Bài viết dưới đây sẽ san sớt cho các bạn 5 cách kiếm tiền mà các trader có thể tham khảo. Xem thêm tại tiếp thị liên kết dành cho người bán shopee để không bỏ lỡ bất kì thông tin nào về tiếp thị liên kết Cách kiếm tiền từ forex bằng chính nguồn vốn của mình Với cách kiếm tiền trong khoảng forex bạn sẽ phải tận dụng các hiểu biết của mình về forex. Ấy là những kiến thức về phân tích công nghệ, phân tích đơn thuần có kiến thức về vốn đầu tư - kinh tế,... Giả dụ đã là 1 trader thì bạn cũng cần yếu các trải nghiệm với các sàn giao dịch forex uy tín. Đây là một trong những cách kiếm tiền trong khoảng forex kinh điển nhất mà bất cứ ai cũng phải trải qua. Lúc mới bước vào thị phần giao dịch forex những trader chưa thể kêu gọi tài chính trong khoảng người khác. Để kiếm tiền trên forex trader phải tự bỏ vốn ra để giao dịch trên thị phần. Dựa vào các kiến thức và kinh nghiệm mà bạn tích lũy được sau 1 thời gian đã tham gia vào forex trading market. Bạn sẽ có thêm rộng rãi chọn lọc để kiếm tiền trong khoảng thương lượng forex. Kiếm tiền trên forex bằng việc huy động vốn bạn có thể kiếm được tiền dựa vào việc huy động vốn của những người khác. Với cách làm này đòi hỏi bạn phải thuyết phục được người khác an tâm giao tiền cho các bạn. Các bạn phải đảm bảo được sự uy tín của bản thân, làm tăng cường sự tin tưởng cho người khác. Các bạn tận dụng vốn đầu tư của người khác Thế nên phải vô cùng tỉ mỉ. Cách làm này có thể khiến các bạn bị tác động về tâm lý đàm phán. Trong forex tâm lý thương lượng rất quan yếu Vì thế mà bạn phải chú ý với cách làm này. Kiếm tiền trong khoảng forex bằng vốn của người khác Kiếm tiền từ việc bán dấu hiệu forex Đây được xem là 1 ý tưởng hiệu quả về cách kiếm tiền từ sàn forex tốt nhất. Có cực nhiều nền tảng hiện nay trên toàn cầu cho phép bạn bán tín hiệu forex. Tuy thế giả dụ muốn bán được dấu hiệu trên forex thì bạn phải chứng minh năng lực của mình. Mục đích của việc chứng minh là để cho nhà đầu tư thấy được năng lực của bạn. Có khả năng kiếm tiền trong khoảng forex hay ko. bạn cần có một account nhỏ khoảng vài trăm hoặc vài nghìn USD. Các bạn đàm phán một thời gian, khoảng vài tháng để có lịch sử giao dịch. Trong thời kỳ thương lượng trên forex, hệ thống sẽ có các chỉ số Báo cáo về account của trader. Bao gồm: tỷ lệ lợi nhuận, độ rủi ro, mức Drawdown, số lệnh trong tuần….để Nhận định năng lực. Từ đó hệ thống sẽ tự động xếp hạng tài khoản của trader và đưa vào danh sách. Để lôi kéo sự lưu ý của nhà đầu tư bạn cần phải khó khăn với rất nhiều trader trên toàn cầu. Số đông phụ thuộc vào kết quả giao dịch của các bạn mà họ sẽ Đánh giá tài khoản đó. Sau ấy quyết định nên tậu dấu hiệu hay không. Kiếm tiền trong khoảng forex bằng cách trở nên nhà môi giới hoặc nhân viên trả lời Cách kiếm tiền trong khoảng forex ít có rủi ro và thu lợi nhuận thuận tiện chính là trở thành 1IB. IB viết tắt là Introducing Broker nghĩa là giới thiệu các nhà đầu tư mở account forex cho 1 đại lý phân phối. trở nên 1 IB để kiếm tiền trên forex IB là cách nhanh nhất kết liên khách hàng với sàn giao dịch. Do vậy mà những đại lý phân phối thường tuyển IB để làm việc cho họ. IB không những tương trợ khách hàng đóng, mở hay nạp/rút tiền mà còn tương trợ trả lời những thắc mắc can hệ tới kiến thức forex. Sàn là nơi sẽ phục thù lao cho IB mà nhà đầu tư sẽ không tốn bất cứ chi phí nào cho IB. nếu bạn muốn trở thành IB thì phải trực tiếp tầm nã cập vào trang chủ của sàn phân phối forex. Sau đó phân phối các thông báo cần yếu gửi cho sàn. Các bạn sẽ nhận được mã ID hoặc đường dẫn giới thiệu các phương tiện lôi kéo quý khách. Kiếm tiền dựa vào lập blog hay website san sớt về forex bạn có thể nghĩ đến cách kiếm tiền này nên có đam mê và năng khiếu viết lách. Bạn có thể san sẻ các trải nghiệm của bạn khi giao dịch forex. Bạn có thể biến những kinh nghiệm kiếm tiền trên forex của mình trở nên kinh nghiệm cho những newbie. bạn có tri thức, có trải nghiệm và kinh nghiệm thì các bạn có thể đưa các chia sẻ của mình về forex lên website hoặc blog. Lời kết Với 5 cách kiếm tiền trên những sàn giao dịch forex uy tín mà bài viết chia sẻ Mong rằng sẽ giúp các bạn có thêm cơ hội kiếm tiền. Dù là sử dụng cách làm nào thì bạn cũng cấp thiết tri thức nền tảng về forex thì mới có thể sử dụng. Vì vậy hãy trau dồi thêm nhiều tri thức hơn nữa về forex nhé!. Nắm bắt xu hướng, cập nhật thông tin về tiếp thị liên kết tại website tiếp thị liên kết cho sendo
 5. Các phiên giao dịch forex theo giờ Việt Nam Khi tham gia vào các sàn forex uy tín, chắc hẳn các bạn cũng đã nghe nói thị trường hoạt động 24/5, đây cũng là điểm khác biệt của thị trường forex so với thị trường chứng khoán. Nhưng đã bao giờ bạn câu hỏi, vì sao forex có thể hoạt động liên tục như vậy không? Và ví như hoạt động liên tục 24 giờ một ngày thì thời kì nghỉ ngơi là lúc nào? Trong bài viết tiếp sau đây chúng tôi sẽ cộng các bạn Nhận định về khung giờ của thị phần forex, cũng như cách chọn khuông giờ tốt nhất để đàm phán là khuông giờ nào, bạn nhé. Các phiên giao dịch forex theo giờ Việt Nam thị trường forex là một thị trường hoạt động liên tục 24 giờ một ngày và 5 ngày trong một tuần. Điều này giúp các trader trên khắp thế giới có thể thương lượng bất cứ lúc nào và bất cứ thời khắc nào trong ngày, cho dù là lúc sáng sớm, lúc nghỉ trưa hay cả lúc giữa khuya. thị trường forex được chia thành 4 phiên đàm phán tương ứng với thời gian thương lượng của 4 trung tâm tài chính lớn nhất Thế giới: Sydney, Tokyo, London, New York và được gọi bằng 4 cái tên đại diện cho 4 châu lục: phiên Úc, phiên Á, phiên Âu và phiên Mỹ. khung giờ của các phiên giao dịch được biểu đạt trong bảng sau Sở dĩ các khung giờ đàm phán trên những sàn forex tốt nhất có sự khác nhau giữa những mùa là bởi vì tại những khu vực Âu và Mỹ có khí hậu ôn đới hoặc hàn đới, họ điều chỉnh múi giờ vào mùa hè để tiết kiệm năng lượng và ko làm đổi thay nhịp sinh học. các bạn quan tâm cũng sẽ thấy rằng, mỗi phiên giao dịch sẽ kéo dài 9 tiếng, đây chính là số giờ làm việc của các trọng tâm nguồn vốn này tại các múi giờ tương ứng. ví như bạn là người đàm phán ngắn hạn và có kế hoạch thương lượng riêng tại mỗi phiên thì nên chú ý đến thời gian mở cửa và đóng cửa của mỗi phiên. Còn nếu bạn thường giữ lệnh chỉ cần khoảng dài, có thể là vài ngày thì chỉ cần lưu ý tới thời gian đóng cửa của một ngày. Thời kì đóng cửa của một ngày chính là giờ đóng cửa của thị phần New York Mùa hè-thu: thời kì đóng cửa vào lúc 4 giờ sáng Việt Nam Mùa đông-xuân: thời kì đóng cửa vào khi 5 giờ sáng Việt Nam Thêm vào đó, mỗi loại tài sản nguồn vốn đều được thương lượng ở một sườn thời gian không giống nhau. Thường là những cặp forex (ngoại trừ 1 vài cặp ngoại lai) sẽ được thương lượng 24/24, kim khí và năng lượng thì 23/24, những chỉ số, cổ phiếu, hàng hóa sẽ được đàm phán trên những sườn thời kì nhất định. Dưới đây là khung thời gian thương lượng của 1 số loại tài sản vốn đầu tư trên sàn IC Markets Lưu ý: mỗi sàn sẽ cài đặt thời gian trên máy chủ khác nhau, đối với IC Markets, thời gian giao dịch theo giờ Việt Nam sẽ bằng thời kì trên máy chủ (trên phần mềm MT4) cùng thêm 5 giờ. Ví dụ: giờ máy chủ là 4:00 sáng thì giờ Việt Nam là 9:00 sáng. Thêm vào đó, giờ giao dịch tại những phiên còn có thể bị đổi thay bởi các ngày lễ như Giáng sinh, ngày Quốc khánh, Lễ tạ ơn, Năm mới… các bạn nên nắm các thời kì này để điều chỉnh những chiến lược đàm phán cho hợp lý, đặc trưng là lưu ý đến tính thanh khoản vì những ngày lễ này thị phần hay bị đứng. Đặc điểm của từng phiên giao dịch Phiên đàm phán Úc (Sydney) Phiên Úc bắt đầu hoạt động lúc thị trường Sydney mở cửa vào 22:00 GMT, lúc này, chỉ có một mình trọng điểm vốn đầu tư Sydney hoạt động nên khối lượng giao dịch rất ít, biến động giá cũng rất thấp. Phiên giao dịch Á (Tokyo) thị phần Tokyo bắt đầu hoạt động vào khi 23:00 GMT, lúc này thị phần Sydney vẫn còn hoạt động, tuy nhiên, cả 2 thị trường này không lớn như châu Âu hay Mỹ, nên nhìn chung khối lượng mua bán vẫn thấp mặc dầu cả 2 thị trường này phần lớn hoạt động đồng thời nhau. Tại phiên thương lượng Á, JPY là đồng tiền được giao dịch đa dạng nhất vì đây là đồng nội tệ của thị trường lớn nhất châu Á. Những cặp tiền được giao dịch rộng rãi chỉ cần khoảng này là AUD/JPY, USD/JPY Phiên đàm phán Âu (London) Phiên châu Âu khởi đầu hoạt động vào khi 7:00 GMT khi thị phần London mở cửa, đây cũng là các giờ giao dịch cuối cùng của phiên châu Á. Đây là thời điểm có rất nhiều trader tham dự giao dịch trên thị trường. Các trader đàm phán trong ngày tại Tokyo khởi đầu thoát lệnh, trong khi tại London thì vào lệnh, dẫn đến sự chênh lệch lớn về giá trong các cặp forex. Phần đông các cặp forex đều được giao dịch với khối lượng to tại phiên này Vậy nên tính thanh khoản rất cao. Nhà đầu cơ cũng nên chú ý khi những tin tức liên quan tới các đồng bạc EUR, GBP hay CHF sẽ được ban bố chỉ mất khoảng này. Phiên đàm phán Mỹ (New York) thị trường New York mở cửa lúc 12:00 GMT khi mà thi trường London vẫn đang hoạt động. Điều này làm cho khối lượng mua bán trên thị trường cải thiện lên không ít lần khi có sự tham gia của những trader trên thị phần New York lẫn London, hai trọng điểm vốn đầu tư to nhất toàn cầu. Đây cũng là phiên thương lượng quan trọng nhất trên thị phần vì mọi biến động đều can dự trực Tiếp đến USD. Phiên giao dịch châu Âu đóng cửa lúc 16:00 GMT, lúc này chỉ có thị phần New York hoạt động, khối lượng mua bán đã giảm đi hơi rộng rãi nhưng vẫn còn rất cao, hầu như rất nhiều các cặp tiền đều được thương lượng trong phiên này. Những giờ giao dịch trùng nhau Tính theo giờ Việt Nam thì bằng GMT+7 thị phần có tính thanh khoản cao khi có đa dạng người thương lượng, kể như thế bạn sẽ quan niệm rằng những khoảng thời gian trùng nhau giữa những phiên sẽ là lúc thị phần có tính thanh khoản cao nhất. Điều này chỉ đúng một phần thôi nhé. Ở hình trên (Xét thời kì đàm phán theo mùa Đông – Xuân), chúng ta cảm thấy rõ có hai sự trùng nhau giữa thời gian giao dịch của các phiên, cụ thể, giữa Phiên Úc và Phiên Á (23:00 – 6:00 GMT) và giữa Phiên Âu và Phiên Mỹ (13:00 – 17:00 GMT) nhưng chỉ có khoảng thời kì trùng nhau giữa thị phần London và New York mới đáng để chúng ta để ý. thị phần Sydney và Tokyo ko có quá phổ biến biến động, thường tính thanh khoản ko cao. Đối với các trader tại châu Âu thì lúc hai thị phần này hoạt động cũng là khi họ mới bắt đầu một ngày mới và việc giao dịch của họ tuồng như tương đối nhàm chán thiên nhiên có thanh khoản thị phần hoạt động sôi nổi và có nhiều biến động nhất là tại khoảng thời gian trùng nhau giữa thị phần London và New York, còn được gọi là phiên thương lượng Nylon (viết tắt của New York và London). Đây là thời kì mà các trader đến từ hai thị phần chính bắt đầu tung ra các đàm phán, những tin tức được tung ra từ Mỹ và Canada cùng lúc sự ảnh hưởng chậm của các tin tức đến trong khoảng Châu Âu càng khiến cho chi phí có đa dạng biến động lớn chỉ mất khoảng này. Nếu thương lượng trong khoảng thời gian trùng nhau này, chi phí sẽ thấp nhất do tính thanh khoản cao, spread thấp. Nên giao dịch trong khung thời gian nào? Việc chọn lọc khung thời kì để đàm phán phụ thuộc cực nhiều vào sở thích và chiến lược của mỗi nhà đầu tư Xét trong ngày, thì phiên thương lượng Âu và Mỹ là 2 phiên đàm phán sôi nổi nhất, biến động lớn nhất, thích hợp với các nhà đầu tư thích mạo hiểm, đặc biệt là những trader thích đàm phán ngắn hạn với khối lượng lớn vì giá cả thương lượng thấp và thời cơ thu được lợi nhuận cao trong khoảng những biến động lớn. Ngược lại với những nhà đầu tư thích sự an toàn thì sẽ chọn thương lượng tại các phiên Úc và Á. Xét về những ngày trong tuần Ngày thứ hai theo giờ Việt Nam: thời kì này thị phần rất ít biến động những ngày thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm: những ngày giữa tuần là khi thị trường bắt đầu hoạt động sôi nổi vì có đa dạng tin tức được tung ra khi này, tiết điệu giao dịch cũng lâu bền, cho ra tính thanh khoản cao hơn so với đầu tuần. Ngày thứ Sáu: vào đầu ngày thứ Sáu có thể đề cập là thời kì biến động nhất của thị phần, nếu như không muốn mất phần lớn những gì đã đạt được trong một tuần thì tốt nhất là đừng nên giao dịch vào ngày này. Vào cuối ngày, mọi chuyện có vẻ im ắng hơn lúc những trader khởi đầu thoát lệnh, thị trường khởi đầu lắng xuống. Vì thế, đối với những nhà đầu tư mới, bạn nên đàm phán vào các ngày thị trường hoạt động sôi nổi, tính thanh khoản cao như các ngày giữa tuần. Đặc trưng nên giảm thiểu đàm phán vào ngày thứ Sáu vì thị phần biến động mạnh. Lời kết thị trường forex tạo điều kiện thuận tiện cho trader khắp thế giới lúc có thể thương lượng mọi lúc mọi nơi trên các sàn giao dịch forex uy tín. Tuy vậy, như đã phân tích ở các phần trên, ko phải thời kì nào đàm phán cũng tốt. Vì vậy nên theo dõi và nắm khuông thời gian của những phiên đàm phán để xây dựng những chiến lược cho hợp lý.
 6. Cách tính phí qua đêm forex mà các trader nên biết Phí qua đêm forex được biết tới trong một số tình trạng những trader có thể được hoàn tiền lại thay vì bị mất tiền như những phí khác như hoả hồng, phí spread. Nếu như các bạn là một trader đang tham gia vào thị phần forex thì cần phải quan tâm tới phí qua đêm. Phổ biến nhà thương lượng lúc không để ý tới phí này bị mất tiền nhưng không tìm được lý do. Chính vì thế ví như bạn muốn làm 1 trader chuyên nghiệp thì hãy theo dõi bài viết dưới đây để Tìm hiểu về đặc điểm của phí qua đêm cũng như cách tính phí như thế nào nhé! Phí qua đêm forex là gì? Phí qua đêm forex hay còn được gọi là Rollover hoặc Swap là số tiền phí (lãi suất) của nhà đầu cơ cần phải trả hoặc được nhận về để giữ 1 lệnh qua đêm được xác định bởi thị phần forex. Sở dĩ có sự xuất hiện của phí qua đêm này là do sự chênh lệch về lãi suất trong các cặp tiền tệ mà bạn đang thương lượng. Trong các giao dịch forex thường nhật chúng ta giao dịch theo cặp tiền tệ Do vậy nên mỗi loại tiền tệ sẽ có mức lãi suất khác nhau. Khi các bạn giữ 1 cặp tiền qua đêm những nhà thương lượng sẽ phải trả hoặc nhận 1 khoản trong khoảng sự dị biệt giữa hai mức lãi suất . Giả dụ lãi suất cặp tiền các bạn mua cao hơn lãi suất cặp tiền bạn đã bán thì các bạn sẽ nhận được 1 khoản phí qua đêm, tùy thuộc theo quy định của từng sàn giao dịch forex uy tín mà có những mức phí khác nhau. Và ngược lại ví như lãi suất của cặp tiền các bạn sắm thấp hơn cặp tiền bán thì các bạn sẽ phải trả lại cho sàn khoản phí đấy. 1 số tình huống những trader sẽ phải trả phí cho ngân hàng những trường hợp khác các bạn sẽ thừa hưởng swap dương – phí này tùy thuộc vào chênh lệch lãi suất của những cặp tiền tệ mà bạn đã đàm phán. Dù cho các bạn có thừa hưởng phí qua đêm hay ko thì các bạn vẫn trả thêm 1 khoản phụ phí cho sàn forex. Đặc điểm của phí qua đêm forex Đặc điểm Việc ban đầu được nói đó là phí qua đêm forex sẽ được ứng dụng trong tình huống vị thế được mở cửa qua ngày Tiếp đến. Tiếp đến là một vài cặp tiền có thể có những phí qua đêm âm (hay được hiểu là lãi suất phải trả) ngay cả lúc ở vị thế tậu hoặc bán. Lãi suất của phí qua đêm Thêm 1 đặc điểm nữa là mỗi cặp tiền sẽ mang các tỷ lệ swap riêng và được tính theo tiêu chuẩn 1 lot. cuối cùng phí qua đêm forex sẽ tăng lên gấp 3 theo cơ chế T+2, nếu nhà đầu cơ giữ được vị thế từ đêm thứ tư qua đêm thứ năm thì ngày thanh toán sẽ là thứ 6 và thứ 7. Tuy vậy thị phần sẽ không hoạt động vào thứ 7 hay chủ nhật Thế nên phải chuyển sang thứ hai. Cho nên mà khi xem phí qua đêm forex vào ngày thứ 4 sẽ thấy tăng gấp 3 lần do phải cùng thêm phí swap của hai ngày cuối tuần. Cách tính phí qua đêm trong Forex Tùy thuộc vào các sàn và tùy đòn bẩy mà cách tính phí qua đêm trong Forex lúc phiên của Mỹ đóng cửa sẽ có cách tính không giống nhau. Bạn cũng có thể rà soát và Đánh giá trên những website sàn phân phối để xem phí của các cặp tiền đấy được tính như thế nào hoặc bạn vận tải phần mềm MT4 dành cho điện thoại di động để xem phí. Các bạn chỉ cần nhấn vào cặp tiền đấy và chọn “thuộc tính symbol” sẽ thấy 2 dòng đó là “phí qua đêm cho lệnh mua” và “phí qua đêm cho lệnh bán” đây chính là mức phí swap bạn phải trả và nhận cho mỗi đêm. Hoặc nếu như ấy là phần mềm MT4 trên máy tính thì để rà soát swap các bạn hãy chọn 1 cặp tiền muốn xem sau đấy kích chuột phải chọn symbol hoặc sử dụng ctrl+U để rà soát. Cách tính phí qua đêm trong forex Giá của swap sẽ hiển thị cho các cặp tiền tệ được tính theo 1 lot chuẩn. Ví dụ cặp AUD NZD cả lệnh tìm và bán đều bị -1.16 $/lot tức là cứ thương lượng 1 lot qua đêm thì bạn mất 1.16$. Các bạn giao dịch bao lăm lot thì bị trừ bấy nhiêu tiền. Đối với ngày thứ 4 hàng tuần thì phí qua đêm sẽ tăng gấp 3 như đã đề cập, thay vì chỉ bị trừ 1.16$ thì các bạn mất 3.48$. thí dụ về cặp tiền AUD NZD sàn phân phối nào trên thị trường cũng tăng cường gấp 3 phí vào ngày thứ 4 Do vậy nên bạn nên chú ý để có thể tận dụng trong thương lượng của mình. Phí swap cải thiện gấp 3 vào ngày thứ 4 sở dĩ là bù cho 2 ngày cuối tuần thị trường đóng cửa không hoạt động. Cách tận dụng phí qua đêm hữu ích cho các nhà thương lượng nếu như bạn là một nhà đàm phán hay đàm phán lướt sóng thì bạn sẽ ko cần nhọc lòng tới phí này bởi vì các lệnh đều được tiến hành và đóng mỗi ngày. Tuy thế ví như giao dịch của các bạn theo môn phái dài hạn daily trade thì bạn cần chú ý tới phí swap. Các bạn nên biết cách tận dụng phí qua đêm để giúp tài khoản của bạn cải thiện lên đáng kể. Chọn trade các cặp tiền tệ có swap dương nếu các bạn đã xác định thương lượng ổn định thì bạn cần kiểm tra những swap từng cặp và ưu tiên các cặp được cộng phí thương lượng qua đêm để được hưởng lợi. Tận dụng phí swap x3 vào thứ 4 nếu như các bạn đang giao dịch thì có thể tận dụng swap x3 để có được cho các bạn 1 khoản tiền kha hơi. Tuy vậy bạn cần nhớ rằng các đại lý phân phối hiện nay vào thời điểm mở cửa spread sẽ dãn Vậy nên mà mà lúc xác định để qua đêm hãy nới lỏng stop loss để hạn chế bị quét lệnh. Lời kết Mong rằng các thông tin vừa rồi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về phí qua đêm forex đồng thời phân phối cho những trader cách tính phí swap thuận tiện và tạo điều kiện cho các trader tận dụng được những ích lợi của phí swap để tăng cường account và khắc phục những lệnh quét.
 7. Những ưu điểm của ngoại hối forex hấp dẫn người chơi Ngoại hối forex hay còn gọi là FX được biết tới là thị phần nguồn vốn to nhất trên toàn cầu với mức giao dịch đồ sộ lên tới nghìn tỷ đô mỗi ngày. Nếu bạn đang nghi vấn rằng vì sao lại có cực nhiều người tham gia vào đầu cơ ngoại hối hận forex thì ngay bây giờ đừng bỏ lỡ bài viết này. Bạn sẽ có câu giải đáp cho các thắc mắc của mình sau lúc Nhận định phần nội dung dưới đây. Ngoại ăn năn forex là gì? Như đã kể ngoại ân hận forex là thị trường luận bàn những loại tiền tệ trên toàn cầu có giá trị rất lớn ví dụ như giả dụ thị trường chứng khoán ở New York có trị giá đàm phán là 25 tỷ đô la Mỹ mỗi ngày thì Báo cáo này rất nhỏ so với hơn 5000 tỷ USD/ngày của thị trường forex. Chính vì thế mà các hoạt động tậu bán hay đàm luận thương lượng giữa tất cả các nước trên toàn cầu phải phê duyệt thị phần ngoại hối hận forex. các thành phần tham gia thị trường forex gồm những chính phủ và các ngân hàng trung ương, những quỹ nguồn vốn, những doanh nghiệp lớn và các nhà đầu cơ nhỏ lẻ. Tức nhiên loại hàng hóa được thương lượng trên thị phần ngoại hối forex chính là tiền, đây là hoạt động tìm lượng tiền này và bán lượng tiền kia diễn ra trong cộng 1 thời điểm Vậy nên đây được hiểu là hoạt động đổi tiền. Có 1 điều các bạn nên biết đó là các cá nhân không thể tự mình giao dịch trong những sàn giao dịch forex uy tín mà bắt buộc phải phê duyệt nhà môi giới gọi là broker - sàn forex. vì sao ngoại ăn năn forex quyến rũ phổ biến người tham gia? Ngoại hối forex là thị phần đàm phán tiền tệ duyệt y hệ thống của các ngân hàng trung ương từ tất cả các nước Như vậy nên thị phần này có tính minh bạch rất rõ ràng. Không những thế với những newbie thì chỉ cần đầu tư số vốn nhỏ thì có thể tham gia vào thị phần forex và có thể tạo ra lợi nhuận trong 1 thời kì. thị trường ngoại ăn năn forex thu hút rất nhiều người tham gia Lý do mà có cực nhiều trader tham gia vào ngoại ân hận forex ấy là: những trader có thể tiếp cận được rộng rãi tài liệu học forex trên các nền tảng của internet, chỉ cần các bạn tra cứu trong khoảng khóa forex thì sẽ có không ít tài liệu can hệ hiển thị ra và các bạn có thể tham khảo. Lý do Tiếp theo ấy là thị phần forex luôn mở cửa 24/5 và trong suốt những ngày trong tuần trừ ngày cuối tuần hoặc những dịp lễ. Tiếp theo đó là các bạn có thể đàm phán bất cứ khi nào bạn muốn lúc thị phần đang mở và các bạn cũng có thể thương lượng ở bất cứ nơi nào chỉ cần máy tính kết nối internet. Hơn thế nữa các bạn có thể thấy hệ thống đòn bẩy của ngoại hối forex rất cao sẽ đem lại lợi nhuận lớn hơn so với số vốn Đầu tiên bạn bỏ ra. Đây cũng là một trong những lý do vì sao các trader lại chọn lựa forex để đầu tư. rốt cuộc forex là thị phần có tính thanh khoản cao nhất so với các hình thức đầu tư khác và ko bị thao túng giá bởi những đơn vị hay tư nhân nào khác. các Về ưu điểm của ngoại ân hận forex mà bất cứ trader nào cũng đều muốn biết thời cơ kiếm tiền cả ngày Như đã kể thì ngoại hối hận forex sẽ mở cửa 24/7 và suốt 5 ngày/tuần, Chính vì thế mà các bạn có thể mở thương lượng và cho ra được hưởng nhuận bất kỳ lúc nào. Việc chênh lệch múi giờ không giống nhau giữa các quốc gia sẽ giúp bạn hoàn toàn có thể mở giao dịch 24/7 mà ko nghỉ một ngày nào. Bên cạnh đó ở 1 vài thị trường tự do các bạn cũng có thể đàm phán được vào những ngày cuối tuần nhưng các bạn sẽ gặp phải 1 vấn đề đấy là có thể bị thao túng giá vì các nhà băng trung ương ko làm việc. Do vậy nên mà những sàn forex sẽ ngưng đàm phán vào cuối tuần nhằm kiểm soát an ninh lợi ích của các nhà đầu tư. Kiếm được hưởng nhuận cao tại những đại lý phân phối forex uy tín Kiếm được lợi nhuận cao trên các sàn forex uy tín Việc đầu tư ngoại hối hận Forex đối với phổ biến người không những thuần tuý là 1 công việc mà còn là cách tốt nhất giúp các trader cho ra lợi nhuận to chỉ mất khoảng ngắn. Lợi nhuận kiếm được dựa vào những thương lượng Forex cao hơn cực nhiều so với tỷ lệ lạm phát hay lãi suất ngân hàng. Các nhà đầu tư Forex có thể tạo được thu nhập cao lúc đàm phán ở những sàn forex uy tín tốt nhất. Lợi nhuận thu được bất nói xu thế của thị trường các bạn tạo ra lợi nhuận nhờ vào những đàm phán trên Forex bất nói tỷ giá hối đoái cải thiện hay giảm. Đơn giản là bạn đang nắm trong tay quyền mua và bán bất cứ một đồng bạc nào. Tỉ dụ như các bạn đang muốn giao dịch cặp tiền tệ USD/CAD, ví như đô la tăng thì các bạn đặt lệnh tìm và sẽ có ích nhuận còn ngược lại thì bạn sẽ đặt lệnh bán và kiếm lợi nhuận. Với ngoại hối hận Forex, các bạn không nên lo lắng tới xu hướng thị phần và sẽ thuận tiện có lợi nhuận cao chỉ cần khoảng ngắn. Đây là một trong những ưu điểm nhấn nhất mà thị phần forex có và khác với những thị phần khác. những thương lượng có thể được tiến hành bất cứ nơi nào thương lượng ngoại hối hận forex được tiến hành với sự giúp đỡ của thiết bị đầu cuối. Việc tìm và bán tiền tệ có thể được thực hiện trong khoảng bất cứ địa điểm nào trên thế giới mà bạn chỉ cần truy hỏi cập được vào Internet. Khác với các thị phần vốn đầu tư khác, Forex không có trọng điểm nguồn vốn hay trọng tâm đàm phán nào. Thị trường ngoại hối forex là thị phần liên nhà băng và dựa trên các giao dịch điện tử của hệ thống kết nối các ngân hàng với nhau, hoạt động suốt 24 giờ trong ngày. nếu như khi trước chỉ có các “ông lớn” mới được tham gia thương lượng thì bây giờ với sự hỗ trợ của Internet, hệ thống đàm phán trực tuyến và những sàn giao dịch đã thành lập, cho phép mở các account cho các nhà đầu tư lẻ. Những sàn giao dịch trên thị phần hiện nay cho phép được dùng đòn bẩy để thực hiện các giao dịch với khối lượng nhỏ hơn phổ thông lần trước đây để phục vụ nhu cầu của phần đông khách hàng cá nhân. Lời kết Với các Về ưu điểm mà ngoại hối forex đem đến có nhẽ các bạn cũng đã biết được lý do tại sao những trader đều muốn đầu tư vào forex. Đây không chỉ là thị phần tài chính giúp bạn kiếm được lợi nhuận mà còn giúp cho bạn có thêm phổ quát tri thức về sàn forex mà bạn có thể học hỏi để nghiên cứu tham dự.
 8. Hướng dẫn cách tính số pip forex dành cho các trader Pip forex là 1 thuật ngữ được sử dụng đa dạng trên thị phần forex Vì thế nếu như bạn là 1 trader đang Nhận định về thị phần này thì chẳng thể bỏ qua bài viết bữa nay. Bài viết hôm nay sẽ giúp các bạn Nhận định về pip forex song song cũng sẽ hướng dẫn cho bạn cách tính số pip trong forex để thấy được tầm quan trọng của nó trong các thương lượng chứng khoán. Pip trong forex là gì? Pip forex hay pip trong forex là một biến động nhỏ trong giá của 1 cặp tiền tệ trên thị phần forex và nó đo lường về sự thay đổi giá trị giữa 2 loại tiền tệ. Đây là một thuật ngữ hơi nhiều trên sàn forex uy tín cũng như đa dạng thị phần vốn đầu tư khác. Có thể đề cập pip là 1 thuật ngữ khá khó hiểu và phức tạp nhưng pip forex lại là yếu tố quan trọng quyết định các bạn tạo ra lợi nhuận hay thua lỗ của 1 giao dịch. Sự biến động trong giá của 1 cặp tiền tệ trên thị phần forex Thuật ngữ pip bắt nguồn từ cụm percentage in point biểu lộ sự thay đổi giá của dụng cụ nguồn vốn. Trị giá của 1 pip forex sẽ phụ thuộc vào thị trường nguồn vốn mà những trader đàm phán. Hay kể cách khác thì pip là tổ chức đo lường sự thay đổi giá của dụng cụ vốn đầu tư. Giá của 1 cặp tiền forex sẽ được trình diễn bởi 4 số thập phân, 1 pip thường nằm ở vị trí thập phân rốt cục trong tỷ giá của forex. Hiện nay đã có rất nhiều sàn chứng khoán thêm một số thập phân nửa đằng sau tỷ giá forex đồng nghĩa với việc 1 pip không còn là chữ số thập phân rút cục trong tỷ giá ăn năn đoái nữa. Theo nguyên tắc chung thì trị giá 1 pip trong forex chuyển tới vị trí thập phân thứ tư và trong rất nhiều các cặp tiền tệ. Giá trị của pip được giữ nguyên và giống nhau trên đông đảo các sàn chứng khoán cũng như nền tảng đàm phán. Do vậy nên mà những trader trên toàn cầu có thể biết được họ đang cần thương lượng thế nào để phù hợp hơn. Nếu như không có tổ chức tiêu chuẩn này thì những trader dễ gặp phải tình trạng khó hiểu khi giao du với nhau vì hiểu sai những thuật ngữ chung như point hay tick. Tính pip forex và trị giá của 1 pip phần đông với các cặp tiền tệ 1 pip nằm tại vị trí thập phân thứ 4 trong tỷ giá của forex nhưng cũng có 1 vài trường hợp ngoại lệ tỉ dụ như đồng yên của Nhật Bản (cặp tiền forex can hệ đến lặng nhật thì 1 pip nằm ở vị trí thập phân thứ 2). giá trị của pip luôn biểu lộ tổ chức tiền tệ đối ứng Gía trị của 1 pip forex can hệ tới quy mô hợp đồng hay khối lượng của các lô mở trên thị phần forex. Mặc định trị giá của 1 pip forex chỉ định trị giá của 1 pip đối với hợp đồng có lô tiêu chuẩn, tức thị giao kèo đấy có mệnh giá là 100.000. Gía trị của pip luôn được diễn đạt bằng công ty tiền tệ đối ứng của cặp tiền tệ, nghĩa là tiền tệ có quyền ngang giá hay tổ chức tiền tệ báo giá. Đây cũng chính là lý do vì sao trị giá của 1 pip trong forex với 1 lô tiêu chuẩn bằng 10 của đồng bạc định giá (ngoại trừ đồng yên Nhật). Cách tính pip trong forex thực hiện những phép tính để tìm ra trị giá của pip trong forex nếu như muốn biết 1 pip trong forex là bao lăm thì bạn cần tiến hành 1 phép tính đơn giản để mua được giá trị của 1 pip cho lô tiêu chuẩn. Bạn chỉ cần nhân giá trị của giao kèo tiêu chuẩn với 1 pip forex nghĩa là lấy 100.000 x 0.0001 đối với gần như các cặp tiền tệ và đối với những cặp tiền tệ gồm những JPY là 100.000 x 0.01. tỉ dụ như ví như chúng ta muốn sắm 1 lô bằng EUR / USD: Một lot sẽ tương đương 100.000 euro và một pip sẽ là 0,0001 cho EUR / USD. Cho nên, giá trị của 1 pip trong Forex cho một lô là 100.000 x 0.0001 = $ 10. Mỗi một cặp tiền trên thị phần forex đều có những trị giá tương đối, tương tự trị giá của mỗi pip sẽ không giống nhau giữa cặp tiền này với cặp tiền khác. Vì vậy hãy coi xét USD/CAD được báo giá là 1.0200. Có tức là 1 đô la Mỹ sẽ tương đương với 1.0200 USD Canada. tỉ dụ khác giả dụ đàm phán 5.000 doanh nghiệp USD/CAD thì 1 lần đổi thay pip sẽ có giá trị như sau: trị giá của 2 pip là 5000 tổ chức x 0.0001= $0.5 Đối với mỗi lần thay đổi pip người ta sẽ kiếm được hoặc mất đi 0.5$. Nếu như USD/CAD chuyển động từ 1.0200 đến 1.0202 thì bạn sẽ kiếm được 1$. Lời kết Pip forex là yếu tố quyết định có được cho các trader lợi nhuận hay thua lỗ lúc tiến hành giao dịch Thế nên ví như bạn là 1 trader thì cần phải lưu ý tới pip forex cũng như cách tính pip để hiểu rõ về các trị giá của pip nhé!
 9. Nguyên nhân dẫn đến thua lỗ mà các trader mắc phải khi giao dịch ngoại hối forex là gì? giao dịch ngoại hối forex là gì hẳn là các trader cũng đã hiểu và biết trước khi tham dự vào ngoại hối forex. Đàm phán ngoại hối hận là thương lượng, thảo luận những loại tiền tệ trên thị phần forex, đây được coi là thị trường nguồn vốn lớn mạnh và lôi kéo đa dạng người tham dự đầu tư. Ngoại ân hận forex là thị phần tiềm năng giúp các bạn kiếm được lợi nhuận ví như bạn đầu cơ đúng cách. Nhưng cũng có phổ thông cạnh tranh thử thách đối với các newbie. Đã có rất nhiều những trader thua lỗ bởi phổ biến căn nguyên. Hãy xem các nguyên do đấy là gì trong nội dung dưới đây. những nguyên cớ dẫn tới thua lỗ trong thương lượng forex sử dụng quá nhiều tiền vào 1 lệnh giả dụ bạn là 1 newbie các bạn cần phải lên kế hoạch cho việc đầu cơ vốn trong forex, các bạn không bao giờ được giao dịch hết rất nhiều số vốn mình có mà hãy cân kể đầu tư bao nhiêu là thích hợp. Việc ước mong kiếm thừa hưởng nhuận khủng ngay trong lần giao dịch Việc ban đầu là một trong những nguyên dẫn tới sự thua lỗ của trader khu đàm phán ngoại ân hận trong forex. Những trader cần phải thực hiện những giao dịch với 1 kế hoạch tốt. Kế hoạch đấy được vun đắp hoàn chỉnh và dùng số vốn của mình hợp lý. Bởi thế mà nhiều trader giỏi đã lên kế hoạch tỉ mỉ về việc đầu tư forex để hạn chế các đàm phán quá to sẽ đem tới rủi ro. giao dịch quá phổ thông tiền trong lần đầu sẽ khiến các bạn thua lỗ đàm phán ngoại hối forex là 1 giai đoạn bền lâu, các bạn không thể làm giàu ngay chỉ với giao dịch trong lần đầu. Như vậy nên bạn cần thiết sự nhẫn nại trần chờ những thời khắc thích hợp để đầu tư. Đồng thời phải Đánh giá kĩ các kiến thức can hệ tới các sàn forex uy tín để kiếm được lợi nhuận trong khoảng đó. thị phần đi ngược với dự đoán Một căn nguyên khi đàm phán ngoại ăn năn forex khiến các trader mất tiền và thua lỗ đó là thị phần thay đổi mau chóng. Rộng rãi người đã nghĩ rằng chắc chắn thị phần sẽ đi đúng hướng với những dự báo. Tuy vậy khi những chiến lược và phân tách mà các bạn sử dụng lại không đáp ứng với các điều kiện của thị trường Bởi thế việc thị trường thay đổi theo hướng khác là rất thông thường. Bởi thế lúc đưa ra các dự đoán về thị trường thì bạn cần vạch ra cho mình ít nhất là hai loại chiến lược cho hai điều kiện thị phần không giống nhau. Có tương tự lúc thị trường thay đổi thì bạn cũng đã có phương án đề phòng riêng mình để giảm thiểu xảy ra trường hợp thua lỗ. Chưa có kinh nghiệm nên đặt lệnh theo kiểu đoán mò Đây là 1 cách thương lượng cực kỳ giả mạo hiểm và tỷ lệ rủi ro rất cao. Nếu các bạn may mắn thì trúng được vài lệnh tuy nhiên tình trạng may rủi sẽ không kéo bền lâu. Đầu cơ forex là quá trình lâu bền Như thế nên bạn cần phải Đánh giá thêm các kiến thức về thương lượng ngoại hối forex thật kĩ sau đó mới nên quyết định đặt lệnh thích hợp. ko thừa nhận những sai lầm của bản thân Một duyên do dẫn đến thua lỗ khác mà bạn cần lưu ý ấy là ko thừa nhận những quyết định sai của bản thân dẫn đến thua lỗ. Các bạn thua lỗ và mất 1 khoản tiền to vì các phân tách không liên quan của bạn. Nghĩa là khi đàm phán ngoại hối hận forex bằng cớ cho thấy thị trường ko đồng ý với những phân tích của bạn. Không nên đàm phán theo cảm tính của mình mà phải có kế hoạch rõ ràng để không bị thị phần đánh lừa. không thừa nhận những sai trái đã mắc phải của bản thân dẫn đến thua lỗ đeo đuổi mục tiêu lợi nhuận cao các bạn tiến hành 1 giao dịch và trong vòng vài phút các bạn đã kiếm được hưởng nhuận tuy nhiên chỉ trong vài pips trước lúc chốt lời thị phần đảo chiều và giao dịch của các bạn thua lỗ. Việc đặt ra mục đích lợi nhuận quá cao là phi thực tại sẽ khiến các bạn thua lỗ. Với mức đòn bẩy lên 2000 lần ví như bạn may mắn thì có thể kiếm được lợi nhuận cao nhưng điều đấy sẽ khiến các bạn đối mặt với những rủi ro cao. Chỉ tiêu thấp hơn các bạn cũng có thể kiếm được khoảng 30% mỗi ngày nhưng bạn chỉ có thể làm được điều đấy vài ngày trong 1 tháng. Các ngày dị kì sẽ hữu ích nhuận thấp và lỗ. Chính vì thế mà các bạn luôn phải kiểm soát các rủi ro và không nên đặt ra mục tiêu quá cao phi thực tế. Quá “theo dõi” vào những nhà thương lượng khác Thêm 1 nguyên nhân nữa dẫn đến việc thua lỗ khi đàm phán, bạn tập kết theo dõi những đàm phán của các nhà đầu tư khác có thủ tục theo dõi hơi tốt nhưng vẫn thua lỗ khi mà những nhà thương lượng bạn theo dõi vẫn có thể tồn tại. Thế nên các bạn rà soát xem kế hoạch thương lượng của bạn có giống nhau ko, so với các nhà đầu tư khác thì vốn của bạn nhỏ hơn Do đó các bạn chẳng thể tuân theo các chiến lược giao dịch của họ mà ứng dụng vào thương lượng của mình. Sẽ tốt hơn ví như bạn biết cách lập kế hoạch giao dịch tốt và đúng đắn hơn tùy vào tài chính mà bạn đang có. Lời kết Tức nhiên sẽ còn đa dạng căn nguyên khác dẫn tới việc thua lỗ trong quá trình giao dịch ngoại hối forex của các bạn nhưng dù là duyên cớ nào thì các bạn cũng nên Phân tích và lập cho mình kế hoạch thương lượng tốt thích hợp với xu hướng thị phần hiện nay. Ngoại ăn năn forex có thể là thị phần tiềm năng giúp bạn kiếm được lợi nhuận nhưng nó cũng là nơi khiến bạn mất khoản tiền to giả dụ ko biết cách đầu tư. Hi vọng bạn sẽ mang tới thêm kinh nghiệm để giảm thiểu các rủi ro lúc đầu tư forex.
 10. Cách thức hoạt động của tín hiệu Forex dành cho trader Tín hiệu Forex là một hoạt động giúp cho các nhà đàm phán cho ra được thu nhập trong khoảng giá cả khởi đầu thấp.Với sự phổ thông hóa của những dấu hiệu thương lượng forex bạn còn có dịp mở mang cơ hội cho ra của cải và tiếp cận những thị phần vốn đầu tư lớn nhất thế giới. Hãy cộng Đánh giá bài viết để giải thích tại sao rộng rãi nhà thương lượng muốn đầu tư vào dấu hiệu forex và cách thức hoạt động của nó là như thế nào. dấu hiệu forex giúp các nhà thương lượng kiếm được tiền dấu hiệu forex là gì? tín hiệu forex là nơi mà 1 người hay 1 lực lượng người đang thực hiện phân tách trên phổ quát cặp ngoại ăn năn và cung cấp cho các bạn những dấu hiệu mua bán hoàn chỉnh. Các dấu hiệu thương lượng forex thường được gửi qua di động (SMS), email hay thậm chí có thể gọi cho các bạn để nhận dấu hiệu forex. một vài nhà cung cấp tín hiệu sẽ tự động thực hiện tìm và bán dấu hiệu forex trực Tiếp đến account của bạn làm cho phần đàm phán trở thành tiện dụng hơn. Một forex signal được kiểu dáng để cung ứng cho các bạn các cơ hội thực hiện các thương lượng của họ và vượt qua thách thức mà phổ thông trader đã gặp phải đấy là chẳng thể xây dựng hệ thống thương lượng hay ngoại hình chiến lược của riêng họ. tín hiệu Forex có thích hợp với các nhà thương lượng thiếu thời kì không? Câu giải đáp là có, với các sàn giao dịch forex tốt nhất thì các trader ko có đa dạng thời gian để tiến hành các đàm phán có thể dùng dịch vụ dấu hiệu Forex. Một nhà đàm phán cần tập hợp vào các mục nhập/thoát và những chiến lược điều hành rủi ro phù hợp cùng lúc cũng cần phối hợp đa số các điều đó với sự hội tụ hàng ngày thì việc sử dung tín hiệu forex là rất tốt. Hãy luôn ghi nhớ số lượng kiểm tra hệ thống, kiểm tra phản hồi và rà soát chuyển tiếp mà nhà đàm phán chuyên nghiệp sẽ tiến hành trước lúc thiết lập hệ thống hoạt động. Các nhà giao dịch thường dành hàng rộng rãi giờ để thí điểm những chiến lược vào lệnh và sau đó dành hàng chục giờ để mài dũa các chiến lược thoát lệnh của họ. Nhà đàm phán phải bỏ ra hàng chục giờ để chờ các chiến lược thoát lệnh Một khi họ có các danh sách rút gọn những ý tưởng thì họ cần phải kết hợp các mục nhập và thoát, phủ 1 vài chiến lược điều hành rủi ro và sau đó kiểm tra lại hệ thống trong khoảng thời kì đủ dài để có niềm tin vào hệ thống mới của họ. Đối với phần lớn mọi người thì điều này là quá rộng rãi. Bởi vì phải dành ra hàng trăm giờ để xây dựng và thí nghiệm những hệ thống đàm phán. Điều này có thể chứng minh cho bạn thấy cách mà các dịch vụ tín hiệu forex trở thành phổ biến hiện nay. lợi ích khi các nhà thương lượng dùng tín hiệu forex Tận dụng thời kì và công sức Như đã đề cập thì việc xây dựng hệ thống Forex cần có thời gian và sự tập kiên trung trì. Việc dành thời gian cả tháng để thí điểm và chạy các ý tưởng thương lượng chỉ để đi tới ngõ cụt đã ko còn lạ lẫm với các nhà đàm phán. Cho nên sử dụng tín hiệu forex chuẩn sẽ tạo điều kiện cho các nhà giao dịch tận dụng được thời kì, công sức và tiền nong mà nhà cung cấp tín hiệu đã bỏ ra để xây dựng hệ thống thương lượng của họ. không có mã hóa Có 2 loại nhà buôn chính trên thế giới ấy là trader tự giao dịch và trader đàm phán theo tín hiệu hay cũng có thể là đàm phán chủ động và thương lượng tiêu cực. Cả 2 loại này đều có 1 bộ phần lớn những lề luật thương lượng gồm các mục nhập, thoát và điều hành rủi ro. Nhưng nhà thương lượng có thể tùy ý sử dụng để “ghi đè” những tín hiệu giao dịch của họ. dùng tín hiệu forex để tầm nã cập hệ thống thương lượng Một trong những điều tuyệt vời về thị phần forex đấy là thuận lợi tầm nã cập để mã hóa hệ thống đàm phán của bạn và để máy tính thương lượng thay các bạn. bạn có thể cân nói dùng MT4 là một trong các phần mềm rộng rãi nhất trên thế giới và MT4 được gọi là cố vấn chuyên gia bởi vì cho phép các bạn mã hóa đông đảo hệ thống của mình và mọi dấu hiệu mua bán đều được thực thi tự động. giấy tờ theo dõi sáng tỏ Một Ưu điểm nữa mà dấu hiệu Forex có ấy là khả năng xem lịch sử hoạt động vừa qua của những chiến lược. phổ quát tình trạng các bạn có thể xem qua lịch sử của 1-2 năm trước, càng phổ thông càng tốt. Dù rằng xem kết quả lịch sử là tốt nhưng nó vẫn không cho thấy chiến lược sẽ làm gì trong tương lai. Bạn cũng nên hỏi chủ nhân chiến lược xem kết quả là fake thuyết tức thị các kết quả được cho ra từ việc Nhận định ngược lại mà ko có đàm phán trực tiếp ở chừng độ nào khác) hoặc dựa trên giao dịch trực tiếp. dấu hiệu forex có thật sự đáng tin cậy hay không? thắc mắc được đặt ra phổ biến nhất của các nhà giao dịch lúc sử dụng dấu hiệu forex ấy là nó có thật sự đáng tin cậy? Forex là 1 lĩnh vực kinh doanh cạnh tranh mà không hề lúc nào các bạn cũng dành được chiến thắng trong mọi đàm phán. Đặt kỳ vọng là phần quan trọng trong công việc nhưng Forex có thể trải qua những giai đoạn mất liên tiếp được gọi là rút tiền. Đây là nơi vốn của chủ sở hữu tài khoản của các bạn tiếp tục giảm mà ko có giao dịch nào thắng. Một tin tốt cho những nhà giao dịch ấy là thông báo lịch sử có sẵn trên mọi tín hiệu forex. Bạn có thể xem tỷ lệ % thắng và thua của các thương lượng, những thương lượng thắng thua lớn nhất hay mức giảm lớn nhất lịch sử, hệ số lợi nhuận,… bạn sẽ nhìn thấy được mặt tốt và mặt xấu trong khoảng những thương lượng lịch sử. Điều này là xuất sắc để định hình hy vọng của bạn nếu người được giới thiệu vui mừng về sự tiến bộ của nó. Lời kết tín hiệu Forex phù hợp với các nhà giao dịch trên toàn cầu ví như không có quá phổ thông thời kì, với dấu hiệu này những trader sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí vun đắp hệ thống. Không chỉ vậy việc dùng Signal Forex còn cung cấp cho các bạn những cơ hội tiến hành các đàm phán. Hy vọng các san sẻ vừa rồi sẽ giúp bạn thu thập thêm nhiều thông báo có lợi cho công tác của bạn.
 11. Tiki affiliate là gì? Cách đăng ký affiliate tiki Tiki được biết tới là một trong những sàn thương nghiệp điện tử bậc nhất của Việt Nam. Kế bên Shopee, Lazada, Sendo… Tiki nức danh là nơi cung cấp hàng triệu cuốn sách, ví như các bạn cần mua cuốn sách nào thì các bạn chỉ cần lên Tiki là có. Không chỉ sách, trên Tiki còn phân phối hàng nghìn sản phẩm khác về điện tử, đồ gia dụng, thực phẩm, trang phục… Tiki không chỉ có các quý khách thân thuộc mà còn có hệ thống các bên tiếp thị liên kết tiki, kiếm tiền trên mạng để kích thích công việc bán hàng. Trong bài viết này mình sẽ cùng bạn Nhận định Tiki affiliate là gì và cách đăng ký làm Affiliate Tiki như thế nào? 1. Tiki affiliate là gì? Tiki affiliate là hình thức lăng xê tiếp thị liên kết sản phẩm trên sàn thương nghiệp điện tử Tiki. Duyệt các nền móng affiliate marketing, người làm tiếp thị kết liên tiki sẽ PR sản phẩm, hàng hoá, nhà sản xuất tới người dùng. Bằng cách san sớt link affiliate marketing tiki, khi có người tróc nã cập click vào đường link và tìm hàng thành công, thì người làm tiếp thị kết liên sẽ được nhận hoa hồng. Chính sách hoa hồng được tính theo % doanh thu. Chính vì vậy bạn phải đẩy mạnh doanh số của sản phẩm trên Tiki thì mới có phổ thông hoả hồng. hai. Vì sao nên lựa chọn làm tiếp thị liên kết với tiki? - không cần mở gian hàng trên tiki Trước đây, lúc chưa có chương trình tiếp thị liên kết cho tiki, để kiếm tiền trên tiki, bạn phải mở gian hàng, phải có sản phẩm trong kho… Không chỉ có vậy lúc các bạn mở gia hàng trên tiki, các bạn còn phải lưu ý tới các vấn đề như kho bãi, thời gian hàng nhập kho, số lượng bán ra và hàng tồn kho… Như thế nên, ko phải ai cũng có thể mở gian hàng trên Tiki. Tính từ lúc có chương trình tiếp thị liên kết cho tiki, bạn sẽ không nên lo âu đến vấn đề ấy. Bạn chỉ cần để ý đến việc đẩy hàng đi càng nhanh càng tốt, kiếm được phổ thông doanh thu. - không cần tải và coi sóc quý khách Cũng giống như khi bạn làm affiliate marketing shopee hay lazada, thì các bạn sẽ không cần quan tâm tới vấn đề này. Bởi Tiki có hệ thống giao hàng nhanh 24h, việc giao hàng được tổ chức rất nhanh chóng và dễ dàng, lại có thể tiết kiệm được đa dạng thời gian. Khách hàng còn được đổi/ trả hàng trong vòng 30 ngày. Do vậy nên các đối tác làm affiliate marketing cho tiki đều nhận thấy chấp thuận. - giá cả Việc đầu tiên làm affiliate marketing tiki thấp lúc các bạn làm affiliate cho tiki, bạn có thể sử dụng 1 số cách miễn phí như san sẻ link trên mạng xã hội, làm website, treo banner, hình ảnh, làm youtube… Không chỉ có vậy lúc bạn có đa dạng kinh nghiệm thì có thể chạy PR trả phí. Với giá cả bỏ ra Trước tiên thấp bạn vẫn có thể làm affiliate cho tiki. - Nhận hoả hồng hấp dẫn Chương trình tiếp thị liên kết Tiki sẽ có các mức hoả hồng không giống nhau cho từng sản phẩm, lĩnh vực hàng. Ví như các bạn đăng ký làm affiliate tiki tại ADPIA thì có thể nhận mức huê hồng lên tới 10%. Không chỉ vậy còn có các chương trình hoa hồng thưởng thêm cho các cấp hàng rất quyến rũ. Nếu các bạn làm affiliate cho tiki tốt thì có thể kiếm được một khoản thu nhập khủng hàng tháng. tuy nhiên để làm được điều này, bạn cần phải Phân tích cách thức làm sao để thu hút được quý khách xem bài viết và nhấn vào đường dẫn. Tương tự mới có thể kiếm được phổ thông hoa hồng. - tăng bổ sung kiến thức về marketing, bán hàng Để làm tiếp thị kết liên tiki hay làm bất kỳ chương trình affiliate nào thì bạn cũng cần phải nâng cao các kỹ năng về marketing, về bán hàng. Dùng thành thạo những phương tiện marketing online cứng cáp sẽ là Về ưu điểm lớn của các bạn, giúp bạn tiếp cận đến nhiều quý khách, cải thiện traffic và tăng huê hồng. 3. Hướng dẫn đăng ký làm affiliate tiki không giống như những sàn thương mại điện tử khác, Tiki không có chương trình affiliate marketing riêng. Vậy nên để làm tiếp thị liên kết tiki, bạn phải đăng ký làm affiliate tiki trên nền tảng affiliate marketing như trên network ADPIA. Để đăng ký affiliate tiki, các bạn làm theo tiến trình sau: thao tác 1: Đăng ký account làm affiliate tiki ví như bạn đã có tài khoản affiliate marketing rồi thì có thể bỏ qua thao tác này - Cách 1: tróc nã cập vào website adpia.vn để trở nên hiệp tác viên tiếp thị liên kết các bạn chọn nút “Đăng ký" và điền đầy đủ thông báo - Cách 2: Đăng ký tài khoản affiliate marketing ngay tại đây, các bạn chỉ cần điền đa số thông báo theo yêu cầu. thao tác 2: Hướng dẫn cách lấy link affiliate tiki - Chọn sản phẩm để làm tiếp thị kết liên tiki. Copy đường dẫn sản phẩm. - Vào trang newpub.adpia.vn, tậu chiến dịch tiki affiliate: - Nhập link sản phẩm, chọn rút gọn link để tiện thể san sớt. Tương tự bạn đã lấy link affiliate tiki, hãy mang link đó tiếp cận tới phổ thông người. Kết Để kiếm tiền trong khoảng tiếp thị liên kết Tiki hay bất kỳ chương trình tiếp thị liên kết nào khác, thì các bạn cũng cần phải nâng cao kĩ năng chuyên môn, những kiến thức về marketing. Trong khoảng đấy các bạn mới xác định được cách làm affiliate marketing hiệu quả, kiếm được phổ quát hoa hồng. Trên đây là các thông báo giúp bạn hiểu rõ hơn Tiki affiliate là gì và các kiếm tiền trong khoảng tiếp thị liên kết tiki như thế nào. Mong rằng sau bài viết này, bạn sẽ trở nên một nhà làm tiếp thị kết liên giỏi và tạo được các khoản thu nhập thụ động.
 12. Tiếp thị liên kết hoạt động ra sao? Trên toàn cầu, tiếp thị liên kết marketing đã trở nên đa dạng và mang đến nguồn thu nhập khổng lồ cho phổ thông người. Tuy thế, tại Việt Nam, hình thức kinh doanh này mới xuất hiện những năm trở lại đây, Vì thế, phổ biến người vẫn còn có những hiểu biết khắc phục về nó. Tiếp thị kết liên là gì Trong bài viết dưới đây, hãy cùng mình Tìm hiểu kĩ hơn về tiếp thị liên kết marketing. Tiếp thị liên kết là gì? Tiếp thị kết liên, nghe cao siêu vậy thôi, nhưng chung lại chỉ có vầy : các bạn bán sản phẩm cho bên A, bên A trả cho các bạn 1 mức hoả hồng mà đã thoả thuận từ trước. Mỗi sản phẩm các bạn lăng xê sẽ có 1 đường link cụ thể, bạn sẽ dùng mọi phương pháp marketing để quý khách mua sản phẩm qua link giới thiệu sản phẩm của bạn. bạn nghe quen không ? Cái này ở toàn cầu bên ngoài, mọi người hay gọi là “môi giới”, hay còn gọi là “cò”. Chằng hạn Cò nhà đất, môi giới bất động sản,… tuy vậy, trong kiếm tiền online với tiếp thị kết liên, ko người nào dùng tên gọi là “cò” hay “môi giới”, những người này được gọi là Publisher. các sản phẩm mà các bạn truyền bá được chia thành hai loại chính: Sản phẩm vật lý (Physical Products). Tức là những sản phẩm bình thường, có thể cầm nắm được như bàn ủi, máy lạnh, bếp nướng điện,… Sản phẩm số (Digital Products). Đây là những sản phẩm bạn ko CẦM NẮM được bằng tay, giao dịch bất chấp địa lý. … Có rất rất nhiều sản phẩm để các bạn làm affiliate marketing tiếp thị kết liên miễn sao bên dịch vụ có khai triển tiếp thị liên kết, thì các bạn có thể tham dự kiếm tiền từ nó. các bạn vẫn kiếm được tiền dù không có sản phẩm Điều này là nhân tố chủ chốt tạo điều kiện cho Affiliate Marketing vững mạnh rất nhanh vì nó giải quyết được bài toán của buôn bán truyền thống. các bạn hoàn toàn có thể buôn bán, kiếm thật phổ biến tiền mà ko cấp thiết trong tay bất kỳ sản phẩm nào. các bạn chỉ cần giới thiệu được người khác mua hàng qua đường link giới thiệu của các bạn, các bạn có tiền. Mọi khâu chăm sóc khách hàng, vận tải sản phẩm về sau các bạn ko cần phải lo lắng gì nữa. Affiliate Marketing giúp các bạn buôn bán nghiêm trang khi kiếm tiền với tiếp thị liên kết, nó không khác gì một công ty thật sự. nếu các bạn muốn kiếm vài ba đồng lẻ, thì các bạn hãy xem nó như 1 công tác dạo chơi qua trục đường. Còn ví như bạn muốn công tác này đủ nuôi sống bạn, gia đình các bạn, thì các bạn phải nghiêm túc xem nó là 1 doanh nghiệp thật sự. Có sự đầu cơ nghiêm trang về thời kì, công sức và tiền nong. Tin mình đi, vì mình cũng đã trải đời qua. Lúc mới khởi đầu, mình rất sao nhãng với affiliate marketing, Do đó tiền kiếm được không phổ quát. Cho tới khi mình đầu tư nghiêm trang cho affiliate, thì rõ ràng là lợi nhuận đã phát triển. Thế nên, bạn đừng nghĩ affiliate là Làm chơi ăn thiệt. Ko có chuyện đấy đâu. Hãy nhìn nhận công việc kiếm tiền trong khoảng affiliate marketing của bạn là 1 đơn vị thật sự, dành thời kì đầu cơ cho nó và bạn sẽ có thành tựu. Affiliate Marketing cho các bạn sự tự do về thời gian chuẩn xác là như vậy. Nội dung có ích can hệ Đánh giá inventory management là gì đối với marketing? Mà chính xác tự do thời kì là như thế nào ? Chính là các bạn muốn làm khi nào thì làm. Có thể nghỉ vào thứ hai, nhưng cũng làm quần quật vào thứ 7 và CN. tuy vậy, ở giai đoạn bắt đầu kiếm tiền với affiliate marketing. Bạn nên làm việc hết rất nhiều các ngày trong tuần, nhắc cả thứ 7 và CN. Mình hiện tại vẫn thế, vẫn làm miệt mài ngày qua ngày. Mình hoàn toàn không thấy mỏi mệt vì mình yêu thích việc chia sẻ lại câu chuyện của mình viện trợ cho bạn. Mình đi du lịch vẫn có thể mang máy tính theo và làm affiliate marketing ở mọi nơi. Đây là điểm mình rất thích ở Tiếp thị kết liên. 3 cách kiếm tiền với tiếp thị kết liên – affiliate marketing cơ bản tiếp thị liên kết là gì bạn có 3 cách chính để kiếm tiền với tiếp thị liên kết cơ bản cho người mới: 1. Kiếm tiền với Cost Per Action (viết tắt CPA) Action là hành động. bạn sẽ thừa hưởng hoả hồng trên mỗi hành động của quý khách. Hẳn nhiên, hành động này là bắt buộc của dịch vụ sản phẩm. các bạn sẽ được trả tiền nếu như quý khách thực hành các hành động như dưới đây. thí dụ khách hàng tìm hàng. (Cost Per Sale). Cái này là thông dụng nhất. khách hàng điền form thu thập email trong khoảng nhà cung cấp sản phẩm (Cost Per Lead). Việc mà dịch vụ đề nghị trả theo hành động nào các bạn không cần để ý, chỉ cần khách hàng thực hiện hành động là bạn có tiền, vậy thôi. cố nhiên, đối với Cost per Sale bạn luôn được trả hoả hồng cao hơn rồi, vì nó khó xảy ra hơn đối với Cost Per Lead. 2. Kiếm tiền với Cost Per nhấn (viết tắt CPC) tiếp thị liên kết là gì dịch vụ sẽ thanh toán cho bạn dựa vào số lượt nhấn vào đường link tiếp thị kết liên – affiliate của các bạn. Tuy thế, hình thức này chưa rộng rãi phổ thông ở Việt Nam. 3. Kiếm tiền với Cost Per Impression (viết tắt CPM) Hay còn có tên gọi khác là Cost Per 1000 Impression – chi phí cho 1000 lần hiển thị. nhà sản xuất sẽ trả tiền khi các bạn đặt truyền bá trên blog/website của các bạn và tính phí cho các bạn trên số lần hiển thị. tuy vậy, CPM rất ít gặp trong những chương trình Affiliate. Nhà sản xuất vẫn thích CPS hơn không ít vì nó cứng cáp hơn, ổn định hơn cho họ. 4 đối tượng chính trong tiếp thị kết liên tiếp thị liên kết là gì Có 4 phòng ban chính trong 1 chiến dịch tiếp thị liên kết: dịch vụ sản phẩm/dịch vụ (Advertiser/Merchant) Đối tác, những người kiếm tiền trong khoảng affiliate marketing (Publisher/Affiliater) khách hàng hàng (User/Customer) Mạng tiếp thị kết liên (Marketplace/Affiliate Network) Mình đi mổ xẻ từng thằng một để các bạn nắm rõ: 1. Đối tác – người kiếm tiền từ Affiliate marketing (Publisher) Đây là những người kiếm tiền từ tiếp thị liên kết – affiliate marketing như mình và bạn. Dù các bạn là người nào, không phân biệt độ tuổi, giới tính, vị trí địa lý. Bạn chỉ cần 2 thứ: 1 chiếc máy tính kết nối Internet. Tư duy và kỹ năng để kiếm tiền từ tiếp thị liên kết. Là các bạn có thể tham gia vào hành trình kiếm tiền online thú vị này. hai. Quý khách hàng (User/Customer) Là những quý khách tiềm năng sẽ tìm sản phẩm qua link affiliate của các bạn. 3. Mạng tiếp thị liên kết (Marketplace / Affiliate Network) Affiliate Network là người đứng trung gian giữa Publisher và nhà cung cấp sản phẩm/dịch vụ. Chịu trách nhiệm rà soát lượt mua hàng, theo dõi huê hồng và trả tiền huê hồng cho Publisher. Vậy tại sao bạn cần tham dự tiếp thị kết liên thông qua Affiliate Network ? Bản thân các nhà cung cấp như Lazada, Adayroi, họ đều có chương trình tiếp thị kết liên riêng của chính họ. tuy vậy, các bạn có thể thấy quy trình làm tiếp thị liên kết lúc các bạn tham gia trực tiếp với nhà sản xuất, ko duyệt y Affiliate Network. các bạn đăng ký account Affiliate bên nhà cung cấp. các bạn lấy link Affiliate để đi quảng cáo, kiếm tìm khách sắm hàng qua link của bạn. khi có khách mua, các bạn được hưởng huê hồng. bạn có thể thấy, tiến trình rất đơn thuần, gọn lẹ, không giấy má ràng buộc. Vậy điều gì đảm bảo nhà cung cấp sẽ trả hoa hồng cho bạn? Bởi thế, cần có 1 người đứng trung gian để đảm bảo hoa hồng cho các bạn một cách minh bạch và rõ ràng. Và Mạng tiếp thị liên kết sẽ giúp các bạn giải quyết vấn đề đấy. Affiliate Network sẽ giúp các bạn minh bạch hoả hồng giữa bạn và dịch vụ sản phẩm/dịch vụ, giảm thiểu kiện tụng về sau. Lời kết Tiếp thị kết liên là chương trình lôi kéo được phổ thông người trên thế giới tham dự, cùng lúc, sự lớn mạnh và lan rộng của nó cũng thuyết phục được phổ thông ông to trên toàn cầu phát triển theo mô phỏng này. Mong rằng bài viết trên đã giúp bạn hiểu tiếp thị liên kết uy tín là gì? Cũng như có được các kiến thức cần thiết về mô hình này.
 13. Lý do bạn nên làm tiếp thị liên kết Tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing) là một hình thức kinh doanh đã được biết tới trong khoảng các năm 90 của thế kỷ trước. Nhưng phải mãi tới năm 1996, khi Amazon chính thức đưa những chương trình Affiliate vào hoạt động kinh doanh của mình, Affiliate Marketing mới được biết đến rộng rãi và phát triển nhanh chóng từ ấy cho đến ngày nay. Dù rằng Affiliate Marketing đã phát triển không dừng trên toàn cầu thì ở Việt Nam, khái niệm Affiliate Marketing còn tương đối mới mẻ và phổ quát người còn hồ nghi về hiệu quả của mô hình này. Bài viết sẽ phân tách các Về ưu điểm và nhược điểm của mô hình Affiliate Marketing để các bạn có thể đưa ra quyết định có nên làm tiếp thị kết liên hay ko. Bắt đầu nhé! 1/ Có nên làm tiếp thị liên kết? ngay sau đây là những phân tách giúp bạn tìm câu tư vấn cho câu hỏi: Có nên làm tiếp thị liên kết không? a/ các bạn có thể khởi đầu với số vốn rất ít Việc đăng ký các chương trình tiếp thị đều là miễn phí bạn ko cần phải phân phối hay lưu trữ hàng hóa bạn ko cần phải phát triển một hệ thống coi sóc quý khách Việc ban đầu, các bạn có thể phải mất một khoản chi phí để tạo website và tìm tên miền cho website của mình, nhưng giá cả này thường rất nhỏ, chỉ 200.000 – 300.000VNĐ /tháng. các bạn cũng có thể tự tạo content chất lượng và quyến rũ để thu hút lượng truy cập hoặc các bạn có thể chạy lăng xê để thu hút thêm phổ quát lượng truy hỏi cập website của các bạn. b/ bạn có thể tự làm chủ công việc của mình Với Affiliate, các bạn hoàn toàn làm chủ công tác của mình. Các bạn có thể làm việc bất kì khi nào bạn muốn, bất kỳ nơi nào bạn thích, có thể làm ở nhà, quán cafe,…bất kì chỗ nào bạn muốn chỉ cần có mạng internet. bạn có thể kiếm được hàng ngàn đô la mỗi tháng nếu các bạn tập trung và đầu tư thời kì vào công việc Affiliate. Sau một thời gian, công việc tiếp thị của các bạn đã lâu dài có thể cho ra thu nhập bị động ngay cả khi ngủ. c/ mô phỏng Affiliate Marketing rất dễ để vững mạnh quy mô lớn Affiliate là một hình thức buôn bán có thể mở mang. Thậm chí, lúc việc kinh doanh của các bạn quá tốt và bạn có quá phổ quát việc phải xử lý, các bạn có thể thuê thêm người làm online mà chi phí vẫn rẻ vì bạn ko cần phải thuê văn phòng. bạn có thể trở nên người tiên phong bằng cách khám phá một ngành dọc hoặc ngách thị trường mới mà ko ai cho rằng họ có thể kiếm được tiền trong khoảng đó. d/ Đây là một công việc thú vị với các người thích sự khó khăn Đối với những người yêu thích việc nghiên cứu thì việc phân tích và đo lường hữu hiệu quảng cáo khi làm Affiliate Marketing sẽ vô cùng thú vị. Về cơ bản, các bạn phải liên tục khó khăn để làm vượt bậc quảng bá sản phẩm của mình thu hút người dùng trong vô thiên lủng các PR tương tự. Dị biệt với việc các bạn đi chạy truyền bá thuê có thể đem tới cho bạn kinh nghiệm, chạy truyền bá Affiliate có thể đem lại cho các bạn một vài tiền thật. Việc tạo, thí nghiệm, đo lường hoàn hảo quảng cáo nghe có vẻ tương đối nhàm chán nhưng thực ra nó có thể gây nghiện đối với các người thích nghiên cứu và thích sự khó khăn. e/ bạn có thể bán bất kỳ thứ gì bạn thích không người nào có thể bắt các bạn làm việc với người mà bạn không thích hay buộc phải bạn bán sản phẩm mà bạn ko tin tưởng được. Bạn có thể chọn bán thứ bạn thích và tin tưởng, việc ấy cũng giúp việc bán hàng của bạn hoàn hảo hơn đa dạng vì các bạn ko cần phải nhắc các điều các bạn nghĩ là ko đúng sự thực. 2/ 1 số điểm yếu Để tham dự ngành màu mỡ và giàu tiềm năng này các bạn cũng phải đầu cơ rất nhiều thời kì và công sức để học hỏi trau dồi cho mình rộng rãi kĩ năng như sáng tạo content, kỹ năng chạy quảng cáo, đo lường, phân tích và tối ưu truyền bá. Hiện tại, ở Việt Nam còn xuất hiện phổ quát Dự án lừa đảo nhằm chuộc lợi do lợi dụng sự lớn mạnh của Affiliate Marketing khiến nhiều người dần mất niềm tin vào hình thức kiếm tiền online này. ví như bạn muốn tham dự Affiliate ở thị phần nước ngoài thì các bạn cần phải trau dồi thêm không ít nhân tố như ngoại ngữ, kỹ năng Đánh giá sản phẩm và Phân tích thị trường ở một nơi bạn không sinh sống. Ấy thực sự là một thách thức lớn mà các bạn phải trau dồi bản thân không ít để vượt qua. Tuy thế, ví như vượt qua rào cản ấy, bạn vững chắc sẽ nhận được một mức thu nhập cao và lâu bền bởi thị phần Affiliate ở nước ngoài vững mạnh và nhu cầu tìm tìm online ở nước ngoài cũng cao hơn ở Việt Nam cực nhiều. 3/ Lời kết Sau bài viết này, có nhẽ các bạn đã tậu được câu tư vấn cho các câu hỏi: Làm tiếp thị liên kết có khó không? Có nên làm tiếp thị liên kết? Affiliate Marketing ở Việt Nam đang càng ngày càng tăng trưởng, nếu các bạn khởi đầu sớm trong một vài ngành nghề nào ấy và có cách phát triển hợp lý, các bạn sẽ kiếm được kha hơi vốn để mở mang quy mô hơn. Tóm lại thị phần Việt Nam còn cực nhiều “tài nguyên” để bạn có thể khai thác và bắt đầu ngay từ các bước đi Việc đầu tiên. giả dụ bạn vẫn muốn thì vẫn có thể thử sức ở thị phần global nhưng phải research rất nhiều trước khi “bắt tay vào làm”. Sự chọn lọc là ở các bạn, dù là kiếm tiền online ở đâu đi chăng nữa thì sự thành bại vẫn nằm ở sự phấn đấu, tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm và thêm chút may mắn của bản thân thì mới có thể có được kết quả.
 14. Kiếm tiền online hiệu quả với tiếp thị liên kết ClickBank Clickbank là một kĩ thuật kiếm tiền online cực kỳ nổi tiếng với cộng đồng những người làm MMO trên thế giới. Chắc chắn các ai đã tham dự và đang Phân tích về kiếm tiền online thì đều đã từng nghe qua và biết Clickbank là gì. Đã có không ít người có được thành quả trong khoảng việc kiếm tiền với Clickbank, thậm chí có người trở nên triệu phú khi làm Affiliate Marketing phê chuẩn Clickbank. Nhưng phải nói rằng cũng cực nhiều người đã từng gặp thất bại lúc tham dự kiếm tiền với hình thức này. Vậy Clickbank là gì? Công thức hoạt động của nó như thế nào? Hãy cộng Đánh giá trong bài viết dưới đây để đem đến góc nhìn chân thật nhất về Clickbank và liệu nó có còn hiệu quả ở thời điểm hiện tại nữa hay không? 1. Clickbank là gì? Clickbank là một mạng lưới tiếp thị kết liên (Affiliate Marketing) về những sản phẩm số, hiểu đơn thuần như một Marketplace chuyên về sản phẩm công nghệ số nơi tập trung các sản phẩm dùng cho nhu cầu online như eBook, những khoá học, những phần mềm…và không ít sản phẩm trong rộng rãi lĩnh vực khác nhau. 2. Các điều Newbie cần biết khi khởi đầu với ClickBank hai.1. Mô hình Clickbank Việc ban đầu các bạn cần hiểu rõ về mô hình hoạt động của nó, Clickbank sẻ kết nối 3 đối tượng với nhau: • Vendor: là những người tạo ra sản phẩm và sử dụng nền móng Clickbank như một kênh phân phối. • Customers: các người sẽ tìm sản phẩm. • Publisher: các người kiếm tiền với Affiliate Marketing. Publisher sẽ chọn lọc những sản phẩm trên clickbank để bán, clickbank sẽ cung cấp cho bạn một đường link được gọi là hoplink, mỗi lúc quý khách sắm hàng thông qua đường dẫn này các bạn sẽ được trả huê hồng. Mức hoả hồng tùy từng loại sản phẩm và do người bán quy định. 2.2. Cách kiếm tiền với ClickBank dành cho người mới. bước 1: Đăng ký account Clickbank Việc đăng ký một tài khoản Clickbank là cực kỳ đơn giản và hoàn toàn miễn phí. Các bạn chỉ cần truy vấn cập vào website của Clickbank đăng ký một account là có thể lập tức chạy chiến dịch ngay. bước 2: Chọn sản phẩm Và như vậy với các network affiliate khác, Ban đầu các bạn cần làm đấy là nắm rõ về thị phần để bắt đầu kiếm tiền với Clickbank. Việc cốt lõi vẫn là sắm được một sản phẩm tiềm năng và phù hợp nhất. nền tảng ClickBank với hàng nghìn sản phẩm số, với phổ quát ngành nghề không giống nhau khôn cùng phổ biến cho các bạn chọn lựa như: Nghệ thuật & tiêu khiển, kinh doanh, nấu bếp & Thực phẩm, E-kinh doanh, Giáo dục, Việc làm & công tác, Trò chơi, Sức khỏe & Thể hình, Thể thao, Du lịch… Với những người mới chưa có phổ thông kinh nghiệm thì bạn có thể chọn những sản phẩm với mức huê hồng không quá cao, số lượng người đang chạy các sản phẩm đó không quá phổ thông. Việc chọn các sản phẩm tương tự sẽ giúp bạn giảm bớt chừng độ cạnh tranh. Không chỉ thế, đối với các sản phẩm uy tín các bạn có thể xem phần biểu hiện sản phẩm, với những đường dẫn dẫn về website của dịch vụ, các bạn sẽ tậu được các tài liệu can dự như banner, mẫu email, ebook…hỗ trợ cho affiliate marketing. bước 3: lăng xê sản phẩm quảng cáo sản phẩm là việc quan yếu quyết định các bạn có kiếm được tiền với Clickbank hay ko. Có không ít kênh để truyền bá cho sản phẩm, nhưng dưới đây là 1 vài kênh hoàn hảo và được phổ biến người chọn lựa sử dụng nhất. • Tạo kênh Youtube nếu như các bạn có khả năng dựng video, các bạn có thể tạo một kênh và upload Video lên Youtube. Tận dụng thêm một vài kỹ năng về SEO Youtube để giúp video lên top, sau đấy các bạn có thể đặt link vào phần biểu thị cuối mỗi video, khi người xem video của bạn nhấn vào link và sắm hàng thì các bạn sẽ nhận được hoả hồng. • quảng cáo Facebook bạn có thể tạo Fanpage để lăng xê trên Facebook, đây là một trong các kênh hữu hiệu được rộng rãi người dùng. Tuy thế để có thể tiếp cận được đúng đối tượng, thu hút được nhiều tương tác và chuyển đổi thành đơn hàng thì đòi hỏi bạn cần có tri thức và các kỹ năng cơ bản trong việc chạy PR. Nếu như biết vận dụng thì tiềm năng của mang tới khách hàng và kiếm được tiền nhờ vào kênh truyền bá này là khôn cùng to và hoàn hảo. • Tạo website, blog review sản phẩm Chắc các bạn biết rằng, lề thói của khách hàng internet là khi có nhu cầu mua tậu sản phẩm gì đấy thì kênh Trước tiên họ tưởng tượng sẽ là sắm thông báo, review về sản phẩm chuẩn y Google. Do đó việc có một website, blog để review sản phẩm chính là cách hữu hiệu nhất để các bạn có thể tiếp cận với quý khách. • Email Marketing Có thể nhắc đây là phương thức các bạn rất nên sử dụng khi đã có một website. Bạn cho phép người dùng đăng ký tài khoản email trên website của các bạn để có thể nhận Ebook hay những bài đăng mới nhất…sau đó bạn có thể dùng đích danh sách email thu thập được đấy để remarketing truyền bá những sản phẩm trên clickbank. Ngoài các kênh trên bạn có thể thử bán trên đa dạng mạng phường hội, kênh quảng bá 3. Ưu và nhược điểm khi kiếm tiền với tiếp thị liên kết ClickBank 3.1. Ưu điểm: • khi kiếm tiền với hình thức này, có một ưu điểm nổi bật nhất ấy chính là huê hồng, hoả hồng chi trả cho Publisher là từ 1 tới 75% cho mỗi đơn hàng. • thị trường rộng to, có phổ biến lĩnh vực hàng để lựa chọn, và quan trọng nhất sản phẩm không bị ngừng và có thể bán ở phổ biến đất nước. • Hệ thống Clickbank dễ dùng, lấy link tiện dụng. 3.2. Nhược điểm: – đa dạng người tham dự dẫn đến khó khăn cao, đòi hỏi ở Publisher phổ biến kiến thức Digital Marketing. – nền móng và cả sản phẩm đều của nước ngoài nên có thể sẽ khó khăn cho những Publisher khắc phục về ngoại ngữ. Lưu ý: Một hình thức gần giống nhưng thuận tiện hơn đấy là bán áo thun Teespring, rào cản tiếng nói sẽ không còn là trở lực to nữa. 4. Lời kết thực thụ để có thể kiếm được tiền từ Affiliate Marketing khái quát hay tiếp thị liên kết Clickbank nhắc riêng là điều chẳng phải dễ dàng như những trang rao bán khóa học đang truyền bá hiện nay. Bạn cần thật sự nghiêm chỉnh và đầu tư công sức vào nó. Đối với thị trường Global thì càng khó hơn đối với các người mới bắt đầu, chưa có rộng rãi kinh nghiệm chinh chiến với affiliate. Do vậy bạn có một lựa chọn khôn ngoan hơn ấy là khởi đầu với các nền móng Affiliate trong nước trước để có thể học hỏi được đa dạng kinh nghiệm.
 15. 4 trang tiếp thị liên kết nước ngoài uy tín hiện nay. kể về thị phần Tiếp thị liên kết ở nước ngoài, chúng tôi sẽ dùng một cụm từ để diễn tả: khôn xiết đa dạng! Và đối có các cá nhân, đơn vị muốn tham dự tiếp thị kết liên, họ sẽ có muôn vàn sự chọn lựa tuỳ theo mức chiết khấu trả hoa hồng, dòng dịch vụ, sản phẩm… và thậm chí ví như với phổ biến thời kì họ còn sở hữu thể tham gia đa dạng mô phỏng tiếp thị kết liên trong cùng một thời điểm. tuy nhiên, trong ấy phải kể đến các trang tiếp thị liên kết nước ngoài uy tín được phổ quát người biết đến như: LinkShare Linkshare là chiếc tên hơi mới, nhưng hiện đang tăng trưởng rất nhanh vì nó đã được sắm lại bởi Rakuten (Japan) – 1 trong các tập đoàn thương nghiệp điện tử và Internet lớn nhất thế giới! đặc trưng, LinkShare mang tương trợ cho các bạn rút tiền về account Paypal. ClickBank (CB) ClickBank là trang kiếm tiền Affiliate Marketing quá nổi tiếng trên thế giới. Nó không đơn thuần là 1 mạng tiếp thị kết liên như CJ, mà giống như một chợ điện tử đạt được rất đa chức năng cho Người bán (Vendors), bạn (Customers) và cả người tiếp thị (Affiliate Partners)! Clickbanks sở hữu chấp nhận những sites tiếng Việt và hỗ trợ thanh toán qua Check và Payoneer. Không những mang thế mức hoả hồng ở ClickBank rất cao, các bạn có thể nhận được trong khoảng 50% – 75% giá trị sản phẩm giả dụ thực thụ đầu tư và làm phải chăng. điểm yếu của Clickbank đối mang nền tiếp thị liên kết ở Việt Nam là có các mặt hàng khó bán ở thị phần trong nước. 1 Lời khuyên dành cho những ai đang với dự định tham gia nền tảng tiếp thị liên kết này là hãy tạo site của bạn dưới dạng tiếng Anh để dễ hoạt động hơn. ImpactRadius ImpactRadius với số lượng niche tương đối khắc phục, dù vậy lại khá dễ đăng ký. Họ chấp thuận site nội dung tiếng Việt và đặc trưng là có tương trợ rút tiền bằng Paypal cực kỳ dễ dàng. một tí khắc phục ở đây là Các bạn không thể đăng ký account trực tiếp từ ImpactRadius, mà phải đăng ký trong khoảng trang web của những đơn vị, nhà cung cấp liên kết chương trình Affiliate của họ với ImpactRadius. Commission Junction (CJ) CJ được xem là là mạng lưới tiếp thị kết liên số một thế giới bây giờ. Hầu như những blog tiếp thị liên kết lớn trên thế giới như Shoutmeloud hay ở Việt Nam đều mang đơn vị tham dự CJ. Về ưu điểm của CJ là có. Số lượng Niche cực to, đủ mọi ngành trong khoảng nguồn vốn, giáo dục, du hý, nhà sản xuất Hosting/Domain…Mỗi niche lại mang đến hàng trăm thương hiệu để Cả nhà đăng ký tiếp thị, có Commission rất cao. giả dụ Cả nhà đang vận hành 1 trang web bằng tiếng Anh, khả năng kiếm tiền trong khoảng CJ rất tích cực thông qua việc giới thiệu các sản phẩm như bắt mắt, du lịch, nhà hàng khách sạn hay ứng dụng… vì đa phần những sản phẩm, nhà cung cấp này rất được ưa thích và kiếm tìm phổ thông ở nước ngoài. tuy thế, trang kiếm tiền Affiliate Marketing này hầu như chỉ trả bằng Check (thời gian nhận tiền hơi lâu) và chuẩn y thẻ Payoneer, không tương trợ rút tiền trực tiếp về nhà băng hay tài khoản Paypal nên sẽ có một tí bất nhân tiện đối có những ai quen dùng hình thức thanh toán này. lúc đăng ký những chương trình ở CJ, các bạn có thể gửi mail tới Affiliate Manager của họ để được ưng ý (Approval) nhanh hơn. Trên đây là 4 trang tiếp thị liên kết tốt nhất theo cảm nhận của mình, bạn nào có nghi vấn hay chưa đồng tình thì xin để lại bình luận phía bên dưới nhé, cảm ơn mọi người đã theo dõi bài viết này.