• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nguyenhop030315

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  61
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About nguyenhop030315

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Chỉ số PMI là gì? Hiểu chi tiết về PMI và cách sử dụng trên sàn ngoại hối uy tín Nếu bạn xem lịch kinh tế tài chính thế giới thì sẽ thấy chỉ số PMI luôn được đánh dấu màu đỏ (thể hiện tầm quan trọng ở mức cao nhất trong các loại tin tức kinh tế). Điều này đủ hiểu là nó có ý nghĩa thế nào đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là đầu tư forex. Mỗi khi chỉ số này được công bố khiến cho thị trường tiền tệ thế giới biến động mạnh, có lẽ chỉ sau tin Nonfarm. Vậy chỉ số PMI là gì? Cách đọc hiểu như thế nào? Đọc thêm các bài viết đánh giá sàn để biết được đâu là các sàn ngoại hối uy tín tại Việt Nam và quốc tế. Chỉ số PMI là gì? PMI là viết tắt của từ Purchasing Managers Index, tức chỉ số quản lý thu mua. Chỉ số này được chia làm 2 loại là PMI sản xuất và PMI phi sản xuất (dịch vụ). Có thể nói đây là chỉ số rất quan trọng, đo lường sức khỏe của nền kinh tế. Chỉ số này được khảo sát bởi hãng Markit từ các nền kinh tế lớn trên thế giới và được công bố hàng tháng. Tuy nhiên chỉ số PMI của Mỹ và Trung Quốc thì không phải do Markit điều tra. Chỉ số PMI của Mỹ do Viện Quản lý Cung ứng Hoa Kỳ (The Institute of Supply Management) điều tra hàng tháng. Nó dựa trên bảng khảo sát lấy ý kiến từ đại diện của 400 công ty sản xuất hàng đầu và 400 công ty phi sản xuất hàng đầu của Mỹ. Chỉ số PMI của Mỹ đôi khi còn được gọi là chỉ số ISM (viết tắt của Viện quản lý cung ứng). Chỉ số PMI của Trung Quốc do cơ quan thống kê quốc gia Trung Quốc điều tra hàng tháng. Nó dựa trên bảng khảo sát từ đại diện của 3000 công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và 4000 công ty hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ của Trung Quốc. Trong số các quốc gia thì chỉ số PMI của Mỹ là quan trọng nhất. Mỗi khi PMI của Mỹ được công bố sẽ làm cho thị trường tiền tệ biến động mạnh, vì vậy nó được các nhà đầu tư trên thế giới quan tâm nhiều nhất. Các thành phần của chỉ số PMI ĐỐI VỚI PMI SẢN XUẤT THÌ CÁC THÀNH PHẦN VÀ TỶ LỆ TÍNH TOÁN NHƯ SAU: Đơn hàng (30%) Sản xuất (25%) Giao hàng từ nhà cung cấp (15%) Hàng tồn kho (10%) Việc làm (20%) CÁC THÀNH PHẦN VÀ TỶ LỆ CỦA PMI PHI SẢN XUẤT ĐƯỢC TÍNH NHƯ SAU: Giao hàng từ nhà cung cấp Việc làm trong lĩnh vực phi sản xuất (được điều chỉnh theo thời vụ) Đơn hàng mới (cũng được điều chỉnh theo thời vụ) Hoạt động kinh doanh (cũng được điều chỉnh theo thời vụ) Xem thêm: đăng nhập sàn XTB Vai trò của chỉ số PMI Như trên đã nói, chỉ số PMI có tác dụng phản ánh “sức khỏe” của nền kinh tế. Nó cho thấy một cách tổng quát nhất tình hình kinh tế của đất nước. Đặc biệt khi xâu chuỗi các kỳ công bố sẽ cho ra một bức tranh rõ nét hơn về xu hướng biến động kinh tế của mỗi quốc gia. Dựa trên PMI, các nhà hoạch định chính sách quốc gia sẽ đánh giá tình hình để đưa ra các chính sách kinh tế, tiền tệ…. Các công ty sẽ điều chỉnh mức độ sản xuất, đặt hàng, có các kế hoạch tuyển dụng nhân sự…. Đặc biệt là các nhà đầu tư forex sẽ căn cứ vào đó để đưa ra quyết định giao dịch phù hợp. Cách đọc hiểu PMI trong lịch kinh tế để giao dịch forex Hình trên: Biểu đồ diễn biến chỉ số PMI của Mỹ từ 01. 2016 Tới 2.2020 Chỉ số PMI được tính theo đơn vị %. Nếu số liệu báo cáo cho thấy giá trị PMI < 50% chứng tỏ nền kinh tế đang bị thu hẹp. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị tiền tệ của quốc gia. Xem thêm: đầu tư forex có an toàn không Nếu nó có giá trị bằng 50% thì có nghĩa là không có sự thay đổi lớn trong kinh tế. Nếu chỉ số PMI > 50% thì có nghĩa nền kinh tế đang được mở rộng phát triển. Điều này có ảnh hưởng tích cực tới giá trị tiền tệ quốc gia đó. Trong lịch kinh tế có phân ra làm 3 cột dữ liệu. Cột dữ liệu PMI của tháng trước, dự đoán tháng này và dữ liệu thực tế được công bố. Nếu giá trị PMI thực tế được công bố lớn hơn dự đoán thì sẽ ảnh hưởng tích cực đến giá trị đồng tiền. Nếu giá trị thực tế nhỏ hơn dự đoán sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị đồng tiền. Ví dụ cặp EURUSD đang có tỷ giá là 1.2653. Khi số liệu công bố cho thấy chỉ số PMI có giá trị 56% chẳng hạn, (trong khi con số dự đoán chỉ là 52%) thì đây là một sự thay đổi rất lớn. Ngay sau khi dữ liệu này được công bố thì giá trị đồng USD sẽ tăng rất mạnh, khiến tỷ giá EURUSD giảm đột ngột, có thể giật rất mạnh xuống còn 1.2536 chẳng hạn. Xem thêm: margin call forex la gi
 2. Chiến lược giao dịch Forex theo tin tức lãi suất trên sàn ngoại hối Thị trường forex thường bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các yếu tố kinh tế cơ bản và tin tức thị trường. Khi tin tức được công bố, tỷ giá bị biến động mạnh sẽ là những cơ hội tốt cho những giao dịch ngắn hạn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tác động của lãi suất đến thị trường ngoại hối và phương pháp giao dịch với tin tức này. Nắm bắt xu hướng, cập nhật thông tin về sàn ngoại hối tại Việt Nam Tác động của lãi suất đến thị trường ngoại hối Khi các nhà giao dịch nói về ‘lãi suất’, họ thường đề cập đến lãi suất ngân hàng trung ương. Ngân hàng trung ương có một số công cụ chính sách tiền tệ mà nó có thể sử dụng để tác động đến lãi suất. Thường phổ biến nhất là: Hoạt động thị trường mở: Việc mua và bán chứng khoán trên thị trường với mục tiêu ảnh hưởng đến lãi suất. Tỷ lệ chiết khấu: Tỷ lệ được tính cho các ngân hàng thương mại và các tổ chức lưu ký khác đối với các khoản vay họ nhận được từ cơ sở cho vay của Ngân hàng Dự trữ Liên bang khu vực của họ. Lãi suất tiền tệ khiến cho thị trường forex chuyển động liên tục. Nói cách khác, thị trường ngoại hối được điều chỉnh bởi lãi suất vì khi lãi suất dự kiến thay đổi, tiền tệ thường đi theo nó. Lãi suất của tiền tệ có lẽ là yếu tố quan trọng nhất trong việc xác định giá trị của một đồng tiền. Tiền tệ phụ thuộc vào lãi suất bởi nó sẽ khiến cho dòng vốn ngoại tệ sẽ luân chuyển chảy vào và ra tại một quốc gia. Nó chính là thứ nhà đầu tư dùng để xác định xem họ sẽ đầu từ vào quốc gia này hay là nên đi nơi khác. Giả sử bạn được lựa chọn giữa một tài khoản tiết kiệm lãi suất 1% và một loại chỉ có 0.5%, bạn sẽ chọn loại nào? Chắc chắn sẽ là lãi suất 1% phải không? Tiền tệ cũng hoạt động tương tự như vậy. Lãi suất của một quốc gia càng cao, càng làm cho đồng tiền đó mạnh lên. Ngược lại, những tiền tệ có lãi suất thấp thường sẽ yếu đi trong thời gian dài hạn. Ví dụ: Việc tăng lãi suất FFR cho thấy chính sách tiền tệ đang thắt chặt dần, cung tiền USD sẽ giảm trong tương lai. Điều này sẽ hối thúc các nhà đầu cơ tiền tệ tích cực tích trữ USD, các bên vay mượn USD sẽ tăng cường mua USD để trả nợ trước khi lãi suất tăng thêm. Từ đó, nhu cầu USD tăng lên và đẩy USD tăng giá so với các đồng tiền khác. Các quyết định về chính sách tiền tệ được phát hành trong lịch kinh tế. Chính vì vậy, theo dõi lịch kinh tế để biết ngày nào công bố quyết định lãi suất, từ đó chủ động cho kế hoạch giao dịch của mình. Xem thêm: nạp tiền sàn XTB như thế nào Quy tắc giao dịch forex dựa vào tin tức lãi suất Trước khi quyết định lãi suất được công bố, không ai có thể dự đoán chắc chắn xu hướng của thị trường. Thông thường, thị trường sẽ di chuyển đi ngang trước khi công bố lãi suất được đưa ra Chính vì vậy, trước khi tin tức được công bố rộng rãi khoảng một vài phút, hãy mở lệnh mua và bán cùng 1 lúc để nắm bắt thời điểm đột phá giá. Và hơn nữa, điều này sẽ giúp giảm phí spread cho lệnh giao dịch bởi thông thường spread sẽ tăng đáng kể ngay sau khi tin tức được đưa ra. Trong số 2 lệnh giao dịch đó, chắc chắn sẽ có một lệnh thắng và một lệnh thua. Và theo lý thuyết, lệnh thắng sẽ bù đắp cho những tổn thất của lệnh thua và cuối cùng, các trader vẫn sẽ có được khoản lợi nhuận. Xem thêm: nên chơi chứng khoán hay forex Dưới đây là một số quy tắc giao dịch theo tin tức (công bố lãi suất): Chuyển sang biểu đồ 1 phút (1H) ít nhất 15-30 phút trước tin tức lãi suất được công bố và xác định phạm vi giá đang được giao dịch Trước khi công bố tin tức 3-5 phút, thực hiện 2 lệnh: mua và bán Đặt chặn lỗ cách phạm vi giá ít nhất 5-10 pips. Tại sao 5-10 pips? Khi bạn đặt mức dừng lỗ của mình quá gần, khi quyết định lãi suất được công bố, spread tăng có thể khiến cho chặn lỗ dễ bị kích hoạt Đối với mục tiêu lợi nhuận: nhân phạm vi giá với 3 Xem thêm: tp sl forex là gì Ưu điểm Hệ thống giao dịch đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện Dễ dàng kiếm được 50-150 pips lợi nhuận chỉ trong vài phút Khi thị trường biến động quá nhanh và quá bất ngờ, bạn có thể thua lỗ gấp đôi bởi chạm cả 2 lệnh stoploss. Chính vì vậy, không nên đặt điểm dừng lỗ quá gần và nên có một stoploss xa hơn. Cùng với đó, để đảm bảo tài khoản cho số vốn của bạn, hãy kết hợp với các biện pháp quản lý vốn và quản lý cảm xúc khác.
 3. Ctrader Là Gì? Các sàn forex tốt nhất hiện nay Chắc hẳn các bạn đều đã quá quen thuộc với MetaTrader, một phần mềm giao dịch phổ biến nhất thế giới được phát triển bởi hãng Metaquotes dành cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Tuy nhiên, có một nền tảng giao dịch khác ra đời sau này hữu ích không kém MetaTrader đó là phần mềm cTrader. Mặc dù chưa được ứng dụng trên nhiều sàn giao dịch, cTrader có những tính năng vượt trội hứa hẹn sẽ trở thành một trong những nền tảng giao dịch thu hút đông đảo người dùng trong tương lai. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về nền tảng giao dịch cTrader và những ưu điểm của nó so với MetaTrader nhé. Hãy nhớ cập nhật thường xuyên thông tin về các sàn forex tốt nhất hiện nay tại website này của chúng tôi cTrader là gì? cTrader là một nền tảng giao dịch được phát triển bởi hãng Spotware đến từ Vương quốc Anh. Mặc dù sự có mặt của cTrader còn khá mới mẻ với thế giới của các nền tảng giao dịch, nhưng nó đã tạo dựng được sự tín nhiệm đối vơi những nhà giao dịch đang tìm kiếm một mức độ phân tích thị trường cao hơn và tiếp cận với chiều sâu thị trường đầy đủ. cTrader là nền tảng ECN, Electronic Center Network. Do đó, không có bất kì dealing desk hay market maker nào. Hiện tại chỉ có khoảng hơn 10 broker cho sử dụng cTrader để giao dịch, ví dụ như FxPro, IC Markets, Pepperstone hay FIBOGroup… Xem thêm: Review sàn XTB Spotware là gì? Spotware Systems Ltd được thành lập vào năm 2010 và kể từ đó họ đã trở thành một trong những nhà cung cấp công nghệ hàng đầu thế giới. Trọng tâm của công ty là phát triển nền tảng giao dịch cho các nhà môi giới và thương nhân. Sản phẩm đầu tiên và phổ biến nhất của họ là nền tảng giao dịch cTrader. Mục tiêu của Spotwares là cung cấp các sản phẩm chất lượng cao với sự phát triển liên tục. Ưu điểm của cTrader Spread và Commission Nhìn chung, Ctrader có spread và commission rẻ hơn nhiều so với MetaTrader, phù hợp với những nhà đầu tư lướt sóng, trong số đó có sàn IC Markets có những chênh lệch thấp nhất trong tất cả nhà môi giới forex trên toàn cầu. Giao diện và công cụ CTrader cung cấp cho người dùng một nền tảng giao dịch đáp ứng với bố cục gọn gàng và một loạt các công cụ. Các biểu đồ trong nền tảng cTrader là một trong những điểm thu hút chính của phần mềm, có thể di chuyển theo chiều dọc (thay vì chỉ chiều ngang như MT4). Ngoài ra, người dùng có được nhiều công cụ vẽ và hơn 60 chỉ số được cài đặt sẵn. Tốc độ khớp lệnh Nền tảng giao dịch cTrader cung cấp mức độ khớp lệnh nhanh chóng không kém so với MetaTrader. Thông thường, các broker có máy chủ cTrader đặt tại trung tâm Dữ liệu LD5 IBX Equinix tại London. Đây được xem là một hệ sinh thái tài chính với trên 60 nền tảng trao đổi và giao dịch, trên 400 công ty thuộc bên mua và bên bán, trên 150 nhà cung cấp dịch vụ tài chính, trên 675 tùy chọn băng thông mạng. Do đó, những người tham gia thị trường tài chính có thể tương tác trong môi trường có độ trễ thấp, đảm bảo việc truyền dữ liệu cực nhanh, dẫn đến tốc độ khớp lệnh nhanh nhất cho người dùng cuối. Xem thêm : Fomc diễn ra khi nào Bên cạnh đó, bộ phận backend của cTrader cho phép xử lý đồng thời các lệnh của bạn, cho phép bạn tận dụng mọi điều kiện thị trường. Tính minh bạch Thống kê gần đây đã chứng minh cTrader là nền tảng giao dịch an toàn nhất trên thế giới. Các thương nhân giao dịch trên nền tảng cTrader có khả năng sinh lợi cao hơn, điều này là do cTrader luôn thúc đẩy tính minh bạch trong giao dịch. Spotware quy định rằng các nhà môi giới phải kết nối với ít nhất một Nhà cung cấp thanh khoản (LP) được công nhận. LP có trách nhiệm cung cấp giá cả và chúng không thể được sửa đổi bởi các đại lý. Thanh khoản Với 50 nhà cung cấp thanh khoản khác nhau, cTrader luôn có khả năng tạo ra thanh khoản cho khách hàng của mình, đặc biệt là trong những thời điểm thị trường biến động mạnh mẽ bởi những tin tức xấu. Một số tính năng khác Dưới đây là một số tính năng vượt trội mà cTrader cung cấp cho nhà đầu tư trong quá trình đặt lệnh Đặt trước cắt lệnh từng phần (TP1 chốt lời 5 pip, TP2 chốt lời 10 pip…) (với điều kiện phải bật máy tính) Đặt Trailing Stop không cần mở máy (với MT4 khi bạn dùng Trailing Stop không được tắt máy tính) Các đường SL và TP thể hiện luôn số pip và số tiền tương ứng trên biểu đồ Dễ dàng xem lại lịch sử giao dịch từng lệnh, thể hiện ngay trên biểu đồ mà không cần dùng EA Có thể tùy chỉnh Margin Call Up tài khoản lên myfxbook chỉ với 1 lần click chuột Hiện thông báo với Price Alert Độ chính xác cao với ngôn ngữ tiếng Việt, dịch khá sát thuật ngữ chuyên môn. Giao dịch dựa trên web cho phép truy cập từ mọi thiết bị, mọi trình duyệt hoặc hệ điều hành Sao chép giao dịch với các tài khoản sao chép riêng biệt để kiểm soát tiền mở rộng. Giao dịch API FIX cho phép các nhà giao dịch giao tiếp trực tiếp với cTrader Server trong thời gian thực. Hạn chế Bên cạnh những ưu điểm kể trên, cTrader còn tồn tại một số hạn chế sau đây: Hệ sinh thái chưa phong phú bằng MT4 (Indicator, EA…) Khối lượng giao dịch được tính bằng đơn vị đồng tiền đứng trước trong một cặp tiền (ví dụ buy 1 lot GBPUSD thì mình phải nhập 100000 và đơn vị là bảng Anh, nghĩa là £100000). Các bạn phải cẩn thận khi giao dịch các cặp tiền, ví dụ 1 lot GBPUSD sẽ khác 1 lot AUDUSD hay 1 lot USDJPY. cTrader và MetaTrader: Phần mềm giao dịch nào tốt hơn? Có rất nhiều điểm tương đồng và khác biệt giữa Meta Trader và cTrader. Nếu Meta Trader có giao diện chuyên nghiệp hơn, được nhiều nhà giao dịch biết đến thì cTrader có thiết kế hiện đại, giao diện đẹp mắt và bố cục gọn gàng giúp người dùng dễ dàng điều hướng hơn. Cả hai nền tảng đều cung cấp một loạt các công cụ và tính năng riêng biệt. Việc lựa chọn một nền tảng giao dịch còn phụ thuộc rất nhiều vào sở thích và phong cách giao dịch của trader. Do đó, bạn nên thử sử dụng cả 2 để lựa chọn một nền tảng giao dịch phù hợp với mình. Xem thêm : cách vẽ kênh xu hướng Có nên giao dịch với nền tảng cTrader? Nền tảng CTrader không có hạn chế về giao dịch. Một số brokers có một số trong những điều kiện giao dịch tốt nhất cho giao dịch nhanh và giao dịch tần suất cao trên toàn cầu, cho phép nhà giao dịch đặt lệnh giữa chênh lệch vì không có khoảng cách đặt lệnh tối thiểu và mức đóng băng là 0. Điều này có nghĩa là các lệnh bao gồm lệnh cắt lỗ có thể được đặt gần với giá thị trường theo ý muốn của bạn. Nhà giao dịch cũng có thể tự bảo hiểm vị thế vì không có quy tắc vào trước ra trước (FIFO). Nhà giao dịch không trả ký quỹ trên các giao dịch được tự bảo hiểm và hưởng lợi từ mạng lưới ký quỹ, do đó độ an toàn khá cao. Bạn nên dùng CTrader vì bạn có thể kiểm tra lại các hệ thống giao dịch rất nhanh với nhiều bộ parameter cùng lúc, độ chính xác cao với ngôn ngữ tiếng Việt, dịch khá sát thuật ngữ chuyên môn. Tuy nhiên nền tảng này cũng có những mặt hạn chế như số lượng người dùng còn ít hơn nhiều so với bá chủ cả về Indicator lẫn EA, về bản di động khởi động khá lâu. Hơn nữa khối lượng giao dịch được tính bằng đơn vị đồng tiền đứng trước trong một cặp tiền. Vì những lý do trên mà các bạn nên trải nghiệm thử nền tảng này, đơn giản bởi vì nó thân thiện với với người dùng hơn, chứ ngoài ra cũng chẳng hơn MT4 là bao nhiêu cả. Hướng dẫn Cách cài đặt nền tảng cTrader Nền tảng cTrader có thể được tải xuống trực tiếp từ trang web Spotwares, trang web cTrader hoặc từ một số nhà môi giới ngoại hối lớn. Tuy nhiên, bạn không thể mở một tài khoản trực tiếp trên nền tảng mà cần phải thông qua một nhà môi giới. Trên đây là những kiến thức cơ bản mà bạn cần biết về nền tảng giao dịch cTrader. Hi vọng bài viết này sẽ hữu ích cho bạn trong việc lựa chọn nền tảng giao dịch phù hợp với bản thân. Chúc bạn thành công! Kết luận Trên đây là bài viết chia sẽ chi tiết tất cả mọi thứ mà một NĐT mới cần phải biết về nền tảng giao dịch Ctrader. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc gì mời comment bên dưới để chúng tôi có thể giải đáp chuyên sâu hơn
 4. Copy trading là gì? Những bí mật về copy trading, đánh giá sàn XM, cách rút tiền sàn XM Bạn từng nghe đến copy trading là gì chưa? Đây là một công cụ, một giải pháp hoàn hảo dành cho người có ít kiến thức, kinh nghiệm hay thời gian để giao dịch forex. Tức là, bạn không cần phải dành thời gian mỗi ngày để nghiên cứu forex hay tiêu tốn hàng giờ và hàng giờ với các sàn forex để tích lũy kinh nghiệm. Thậm chí bạn cũng không cần phải dán mắt vào màn hình trong cả ngày dài để kiểm tra và theo dõi giao dịch. Với copy trading trong forex, bạn có thể dễ dàng sao chép lệnh của các trader giỏi nhất trên thị trường và kiếm tiền giống như họ. Có lẽ bạn đang sốt sắng tự hỏi làm sao để điều tuyệt vời trên có thể biến thành sự thật. Đừng quá khích, tôi sẽ giải thích về cách copy trading và những bí mật xung quanh nó. Sau đó chắc chắn, bạn sẽ có đủ tự tin ra quyết định nếu như bạn muốn thử giao dịch với copy trading. Thị trường forex cực kỳ hấp dẫn, vì sao? “Thương trường là chiến trường” và forex cũng không ngoại lệ, thậm chí, forex còn được đánh giá là thị trường khốc liệt nhất. Có đến hơn 90% trader thất bại, cạn sạch tiền với forex. Tuy vậy, họ vẫn đang đầu tư và không dừng lại. Mặc dù họ mất tiền, họ biết thị trường quá khó để kiếm lời, nhưng thực tế, ngày càng có nhiều người bước chân vào forex. Tại sao ư? Bởi vì, rõ ràng 10% trader rất giàu có và họ đã kiếm được số tiền khổng lồ từ thị trường này. Forex mang đến cơ hội kiếm tiền cực hấp dẫn, trong một khoảng thời gian rất ngắn. Đây chính là giấc mơ của rất nhiều người và cũng là động lực khiến họ sẵn sàng chấp nhận thua lỗ một khoản nhất định để được nằm trong số 10% ít ỏi kia. Xem thêm: đánh giá sàn XM Khi trader chưa có gì trong tay Có một câu hỏi thường xuyên xuất hiện mỗi ngày ở bất cứ đâu: “Làm sao để có thể đầu tư forex thành công khi tôi không có thời gian kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng và rất nhiều yếu tố quan trọng khác? Nếu tôi bước chân vào thị trường này, vào ngay thời điểm này, liệu có giống như ném tiền qua cửa sổ không”? Câu trả lời cho câu hỏi này là: “Đương nhiên rồi, điều bạn đang lo sợ chắc chắn sẽ xảy ra”. Trong forex, khi bạn ở xuất phát điểm bằng không, không kiến thức và kinh nghiệm, bạn nghiễm nhiên trở thành con mồi béo bở cho những gã săn mồi trên thị trường. Nếu muốn trở thành kẻ săn mồi, bạn phải bỏ ra nhiều thời gian, tiền bạc và tâm sức. Nhưng ngay cả khi bạn cố gắng hết sức, chưa chắc đã đủ để chạm đến thành công với forex. Còn rất nhiều yếu tố khác bạn cần phải biết đến, đó là sự may mắn, thông minh và cảm xúc… Đối với các trader chuyên nghiệp, họ còn sở hữu những phẩm chất mà mọi người không có được. Họ là những người khôn ngoan và có quy tắc riêng. Có thể gọi họ là những người thực sự nghiêm khắc, có tính kỷ luật và kỷ luật rất cao. Bên cạnh đó, họ còn kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân, biết khi nào nên giữ lệnh và khi nào nên đóng, một phẩm chất mà không phải ai cũng dễ dàng có được. Bạn nghĩ mình có thể xuất sắc như họ không? Thôi nào, đừng mất hi vọng quá sớm. Chuyện gì cũng có giải pháp, và giải pháp cho những gì tôi vừa chia sẻ trên đây về công cụ copy trading là gì(sao chép lệnh). Copy trading sẽ tạo ra cơ hội kiếm tiền hấp dẫn cho những người có vốn nhưng không có kiến thức, kinh nghiệm và thời gian cho thị trường forex. Xem thêm: hướng dẫn rút tiền sàn XM Copy trading là gì, social trading là gì? Copy trading là gì? Hãy hiểu theo đúng nghĩa đen và những gì bạn thấy: Bạn sẽ copy giao dịch từ các trader khác. Sẽ có rất nhiều trader cung cấp chiến lược, bạn chỉ cần lựa chọn một trader cung cấp có những chiến thuật bạn thấy phù hợp nhất. Các giao dịch của trader cung cấp sẽ được copy sang một tài khoản copy khác. Nếu trader cung cấp có lợi nhuận, bạn cũng như họ. Nếu họ thua, bạn cũng không có gì. Bất kì hành động nào từ trader cung cấp như mở lệnh, đặt mức Stop Loss, đóng lệnh…. Đều diễn ra tương tự với tài khoản của bạn, theo tỷ lệ ký quỹ của bạn. Ví dụ, khi trader cung cấp nạp 10.000 USD cho một giao dịch, bạn chỉ có 100 USD, vậy tỷ lệ là 1: 100. Nếu họ kiếm được 100 USD, bạn chỉ kiếm được 1 USD. Tuy nhiên, bạn vẫn có quyền kiểm soát toàn bộ tài khoản của mình. Nếu bạn đang ở trong giao dịch với trader cung cấp, nhưng đột nhiên muốn thay đổi quyết định và muốn làm khác với họ, bạn vẫn có thể ngừng giao dịch và tiếp tục với kế hoạch riêng của bạn. Những lợi ích khi sử dụng copy trading Để trở thành một trader thành công và kiếm được lợi nhuận, bạn phải học hỏi rất nhiều điều: theo dõi giao dịch, quản lý giao dịch, kiểm soát cảm xúc, kiểm soát tâm lý, quản lý quỹ và rủi ro. Bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để học hỏi tất cả những điều này. Nhưng chỉ cần sử dụng copy trading, bạn không cần phải học nhiều. Tôi sẽ chỉ ra cho bạn những lợi ích tuyệt vời của copy trading. Một cộng đồng của các trader Có rất nhiều trader muốn trở thành người cung cấp chiến lược? Vì sao ư? Vì họ kiếm được lợi nhuận, họ cũng có thêm phần trăm lợi nhuận dựa trên các thỏa thuận giữa họ và các trader muốn copy lệnh. Trên bất kỳ nền tảng giao dịch nào, bạn có thể thấy, rất nhiều các nhà cung cấp copy trading hiển thị cả tài khoản và tỷ lệ phần trăm mà họ mong muốn. Theo tôi, tỷ lệ có thể chấp nhận được nằm ở mức 30%. Vì vậy, bạn có thể thấy, các nền tảng giao dịch cũng giống như một xã hội thu nhỏ, có các trader cung cấp và khách hàng, họ hoạt động trên tinh thần “cả hai cùng có lợi”. Xem thêm: cách rút tiền sàn XM Sự đa dạng chiến lược Với social trading, bạn có thể dễ dàng tìm thấy hàng trăm chiến lược giao dịch khác nhau. Mỗi trader sẽ đề xuất một chiến thuật phù hợp và mang lại hiệu quả tốt nhất cho họ. Họ có thể làm việc với nhiều sàn giao dịch lớn, có mức spread thấp hoặc sàn không có báo giá lại. Vì thế, bạn có thể kiểm tra tỷ lệ lợi nhuận, cách nạp tiền, khung thời gian, tỷ lệ rủi ro và mức mà bạn cảm thấy thoải mái nhất. Bạn có thể lựa chọn nhiều phương pháp giao dịch khác nhau, scalper, giao dịch trong ngày, swing hay thậm chí là gambler. Tất cả lựa chọn là do bạn. Tính minh bạch của copy trading Một số nền tảng forex cho phép bạn kiểm tra lịch sử giao dịch của các trader cung cấp. Bạn biết được họ đã giao dịch bao nhiêu, kiếm được bao nhiêu và mất bao nhiêu tiền. Thậm chí còn có thể biết họ có động thái gì khi có các sự kiện xảy ra, phản ứng của họ ra sao. Bạn sẽ nắm được toàn bộ thông tin về các trader cung cấp copy trading khi xem lại lịch sử giao dịch. Chắc chắn một điều, tính năng này sẽ loại bỏ ngay các đối tượng lừa đảo. Lời khuyên cho bạn khi giao dịch với copy trading Bạn chỉ nên chọn copy trading với các sàn forex uy tín nhất hiện nay. Tôi sẽ giải thích kỹ hơn về lí do này. Ở các sàn giao dịch lớn, các trader làm việc để có lợi nhuận bền vững, trong một thời gian dài. Do đó, họ nghiêm túc trong mọi giao dịch và bạn có thể theo dõi họ. Còn lại, ở các sàn giao dịch nhỏ, sẽ có nhiều trader cho bạn thấy họ kiếm lợi nhuận rất cao, nhưng họ chỉ làm việc trong thời gian ngắn. Sau đó họ sẽ thoát khỏi tài khoản và tạo ra nhiều tài khoản mới để thu hút các trader khác muốn giao dịch với social trading. Đương nhiên, tôi cũng không khuyến khích bạn theo dõi họ. Tuy nhiên, các trader giỏi chỉ muốn làm việc với sàn giao dịch đáng tin cậy. Nếu bạn muốn theo dõi những trader giỏi nhất, hãy tìm đến những sàn forex tốt nhất trên thế giới. Hy vọng qua bài viết về copy trading là gì này sẽ giúp mọi trader đang muốn tìm hiểu sẽ biết cách lựa chọn người hướng dẫn đánh lệnh hiệu quả hơn.
 5. Đánh giá chi tiết sàn XM, hướng dẫn đăng ký và rút tiền sàn XM - Review sàn XM mới nhất Hiện nay có hàng trăm sàn Forex mở ra, vì vậy việc lựa chọn một sàn giao dịch Forex uy tín để đăng ký là điều cần thiết. Bài viết này mình sẽ đánh giá sàn XM hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sàn XM là gì, giới thiệu các loại tài khoản và nạp rút tiền XM toàn tập nhé. XM là một sàn giao dịch có tiếng trên thị trường tài chính, không chỉ nhờ vào khả năng của mình XM còn dựa vào những chiến dịch truyền thông thông minh, sáng tạo. Những dịch vụ tại XM cũng vô cùng đa dạng: có 30 loại ngôn ngữ, 16 phần mềm, 25 hình thức thanh toán an toàn và có 450 chuyên hỗ trợ. Không những vậy, XM còn thuyết phục được những trader Nhật, những trader nổi tiếng về độ khó tính trong giao dịch. Ra mắt thị trường năm 2009, XM là con của Trading Point of Financial Instruments UK Ltd có trụ sở đặt tại Vương quốc Anh và trụ sở chính đặt tại Síp và Úc. Thông tin cơ bản về sàn XM: Trụ sở XM: Úc và Síp Giấy phép tiêu biểu: FCA (Anh), CySEC (Síp), ASIC (Úc), IFSC (Belize) Tiền gửi tối thiểu: 5 USD trở lên Sản phẩm giao dịch: Forex, cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa, kim loại quý, năng lượng và tiền điện tử Đòn bẩy: cao nhất là 888: 1 tùy thuộc vào tài khoản và mức giao dịch Nền tảng giao dịch: MetaTrader 4 & MetaTrader 5, Web Trader, di động Về giấy phép hoạt động: XM có được 3 loại giấy phép: Giấy phép của Síp, dưới sự quản lý của Cơ quan quản lý Cypriot CySEC theo số hiện 120/10. Giấy phép hoạt động tại Úc, là ASIC dịch vụ tài chính Úc (số hiệu 443670) và năm 2015. Giấy phép IFSC (International Financial Services Commission) số hiệu IFSC/60/354/TS/18, các XM trader tại XM Việt Nam sẽ được bảo vệ quyền lợi thông qua cơ quan tài chính này. Xem thêm: hướng dẫn rút tiền sàn XM Các tài khoản, phí hoa hồng và spread giao dịch: Khi đăng ký sàn XM bạn sẽ nhận được nhiều loại tài khoản khác nhau: Tài khoản sàn XM Tài khoản Micro: Cũng giống như những sàn giao dịch khác XM cũng có tài khoản dành cho người mới bắt đầu giao dịch là tài khoản Micro Đối với tài khoản Micro 1 lot = 1000 đơn vị (1 lot đối với tài khoản Micro tương đương với 0.01 lot đối với tài khoản tiêu chuẩn). Tài khoản Micro còn dùng để chạy thử nghiệm EA trên thị trường thật. Tài khoản Standard Với số vốn ban đầu thấp cùng với những mức phí không quá cao, tôi tin rằng những trader sử dụng EA sẽ rất hài lòng với tài khoản này trong việc kiếm tiền online. Tài khoản XM Ultra Low Spread của XM Cộng đồng trader đánh giá sàn XM cao nhờ vào phần mềm này, XM dùng nó để cạnh tranh tài khoản ECN. Tài khoản XM Ultra Low, phí hoa hồng bằng 0 và Spread thấp chỉ với 0.6 pip. Tài khoản cổ phiếu Vốn ban đầu tối thiểu: 10,000$ Không có đòn bẩy Khối lượng giao dịch: 1 cổ phiếu Bảo vệ số dư tài khoản âm: có Nạp và rút tiền tại sàn XM Nạp, rút tiền tại XM Việt Nam Bạn có thể nạp và rút tiền sàn XM ở Việt Nam thông qua Ngân Lượng và qua ngân hàng địa phương, 2 cổng thanh toán này chịu khoản phí chênh lệch rất thấp, chỉ 0.5%, cả nạp và rút đều rất nhanh chóng. Song song với đó, XM còn cung cấp các phương thức thanh toán khác như Ví điện tử Skrill, Neteller… hay thẻ Visa, Debit. Xem thêm: cách rút tiền sàn XM Nền tảng giao dịch đánh giá sàn XM: Một yếu tố đánh giá sàn chứng khoán xm vô cùng tuyệt vời đó là tốc độ khớp lệnh nhanh chóng 100% không bị requotes và thực hiện trong một giây. MetaTrader 4: MetaTrader 4 của XM có rất nhiều tính năng khác nhau như: hơn 1.000 công cụ có sẵn để giao dịch thông qua nền tảng này. Ngoài ra, XM cung cấp Expert Advisors. Trader có thể dùng MT4 trong quản lý lịch sử giao dịch. MetaTrader 4 cho phép download trên iPad, iPhone, Android, PC, Mac,, Android Tablet và WebTrader. MetaTrader 5 MT5 của XM tích hợp nhiều tính năng hơn MT4 cụ thể có thêm 1.000 cổ phiếu/cổ phiếu CFD cho ứng dụng này, 80 công cụ phân tích kỹ thuật và xem được Market Deep 1. Cuối cùng, MT5 còn cho phép xem 100 biểu đồ cùng một lúc cũng như được tích hợp sản MQL5 để bạn sử dụng. MT4 Multiterminal MT4 Multiterminal có vai trò giúp các nhà giao dịch xử lý nhiều tài khoản MT4 từ thông qua một thiết bị đầu cuối. MT4 Multiterminal có thể xử lý số lượng tài khoản vô cùng lớn lên tới 128 tài khoản giao dịch mà vẫn giữ trọn vẹn mọi tính năng mà MT4 có. Công cụ giao dịch XM (XM Trading Tools) Không những phần mềm MT4 và MT5, XM còn phát triển những công cụ giao dịch độc quyền khác như Ichimoku Indicator, Bollinger Bands, River Indicator, Ribbon Indicator, Indicator, ADX và PSAR Indicator. Những công cụ trên đều có trong phần mềm MT4 và MT5 của XM thuận tiện cho trader khi cần dùng tới. Tín hiệu miễn phí từ Avramis Despotis Avramis Despotis – bậc thầy forex có chứng nhận từ CFT, ông có nhiều kinh nghiệm giao dịch lâu năm với tư cách là một trader liên ngân hàng. Các cặp tiền được cung cấp tín hiệu hàng ngày bởi Avramis Despotis: GBP/USD, EUR/JPY, AUD/USD, GOLD, EUR/USD, GBP/JPY, USD/JPY, US30, NIKKEI và OIL, toàn bộ tín hiệu đã có tiếng Việt rất thuận lợi cho trader Việt. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng tại sàn XM Khác với những sàn giao dịch khác, sàn XM chỉ hỗ trợ khách hàng đa ngôn ngữ 24/5 thông qua email, điện thoại và chat trực tuyến. Một điểm cộng cho XM là có chuyên viên người Việt hỗ trợ. So với những sàn giao dịch trên thị trường thì XM không phải là sàn có mặt lâu năm, nhưng tốc độ tăng trưởng thần tốc của nó không thể nào đánh giá sàn XM thấp được. Tốc độ giao dịch và những dịch vụ mà XM cung cấp thật sự tuyệt vời, XM xứng đáng được đánh giá là sàn môi giới trader có thể cân nhắc tin tưởng.
 6. Cách kiếm tiền từ forex trên sàn XM, đánh giá sàn XM và hướng dẫn cách nạp rút sàn XM Lĩnh vực nào cũng vậy, đều có nhiều cách để kiếm tiền, miễn là bạn có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết sâu về lĩnh vực bạn làm. Dưới đây tôi sẽ liệt kê những cách kiếm tiền từ forex mà bạn có thể lựa chọn cho phù hợp với mình. Nếu bạn thực sự giỏi và có niềm đam mê với forex thì hãy cứ yên tâm là bạn không thiếu cách để kiếm tiền. Sử dụng vốn tự có để đầu tư kiếm tiền từ forex Cách này thì quá rõ rồi! Tất cả trader trước tiên đều phải bỏ tiền túi của mình ra để đầu tư đã. Vì vậy tôi sẽ không nói nhiều về mục này nữa. Tuy nhiên để đầu tư forex thì trước hết bạn phải mở tài khoản tại một sàn forex uy tín để giao dịch. Xem thêm: đánh giá sàn XM Huy động vốn của người khác Huy động vốn của người khác, miễn sao người ta tin tưởng giao tiền cho bạn đầu tư. Lưu ý, cách này rất dễ bị mất niềm tin, mất người thân và bạn bè đó nha. Bạn phải thận trọng, đừng có quá tự tin vào bản thân mình để rồi đánh mất tất cả. Hãy lưu ý, với cách này bạn có thể bị ảnh hưởng về mặt tâm lý giao dịch. Vì tiền không phải là của bạn, bạn ít nhiều cũng bị tác động tâm lý từ người ủy thác tiền cho mình. Mà tâm lý trong giao dịch thì vô cùng quan trọng, bạn biết rồi đấy. Bán tín hiệu – Một ý tưởng hay về cách kiếm tiền bằng forex Hiện nay trên thế giới có rất nhiều nền tảng cho phép bán tín hiệu forex. Miễn là bạn có năng lực thực sự, có khả năng kiếm tiền từ forex cho các nhà đầu tư. Muốn bán được tín hiệu forex thì trước tiên bạn phải chứng minh được năng lực giao dịch. Xem thêm: hướng dẫn rút tiền sàn XM Làm thế nào để chứng minh năng lực? Chỉ cần có một tài khoản nhỏ vài trăm hoặc vài ngàn usd. Bạn giao dịch một thời gian, khoảng vài tháng để có lịch sử giao dịch. Trong quá trình giao dịch, hệ thống sẽ có các chỉ số thống kê về tài khoản của trader. Bao gồm: tỷ lệ lợi nhuận, độ rủi ro, mức Drawdown, số lệnh trong một tuần….để đánh giá năng lực. Từ đó hệ thống tự động xếp hạng tài khoản của trader và đưa vào danh sách. Bạn sẽ phải cạnh tranh với hàng ngàn trader như vậy trên khắp thế giới để thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Họ sẽ đánh giá tài khoản của bạn để quyết định có nên mua tín hiệu của bạn hay không. Họ thậm chí không biết bạn là ai, bao nhiêu tuổi, nam hay nữ, đến từ quốc gia nào. Tất cả chỉ phụ thuộc vào kết quả giao dịch của bạn mà thôi. Thậm chí vào các năm 2012 đến 2015 tôi còn kiếm tiền từ forex bằng cách chỉ dùng tài khoản ảo để chứng minh năng lực. Thông qua nền tảng Zulutrade. Tôi đã bán tín hiệu cho hàng ngàn nhà đầu tư trên thế giới. Sau đó tôi dùng tài khoản thật để bán tín hiệu tại Mql5.com. Bán tín hiệu để kiếm tiền forex như thế nào? Cacsh1: Nhà đầu tư sẽ trả phí hàng tháng để được kết nối vào tài khoản của trader. Cách 2: Trả theo phí giao dịch do sàn trả cho trader. Người theo được theo miễn phí, nhưng thực chất là phí giao dịch đã được nâng lên khi họ theo tín hiệu của một trader nào đó. Mỗi khi trader giao dịch trên tài khoản của mình thì một lệnh tương tự cũng phát sinh trên tài khoản của những người theo với một tỷ lệ về khối lượng giao dịch đã được cài đặt sẵn. Sử dụng tài khoản thật để huy động vốn góp Sử dụng tài khoản thật để huy động vốn thông qua quỹ đầu tư PAMM (Percentage Allocation Management Module). Theo tôi, đây là cách kiếm tiền từ forex tốt nhất cho trader có năng lực thực sự. Mô hình quỹ đầu tư PAMM Có rất nhiều sàn ngoại hối có hỗ trợ hệ thống PAMM. Hệ thống này hoạt động theo cách giống như góp vốn cổ phần để cùng chia sẻ lợi nhuận. Theo đó, nếu bạn thật sự có năng lực giao dịch tốt và có khả năng kiếm tiền từ forex cho các nhà đầu tư thì họ sẽ cùng góp vốn vào tài khoản của bạn rồi đến cuối tháng chia lợi nhuận. Khi nào chia, tỷ lệ chia bao nhiêu là do bạn set up từ đầu. Hệ thống đã có phần mềm thống kê và nền tảng để bạn tham gia. Tất cả những việc nhà đầu tư cần làm là một vài thao tác click chuột để tham gia quỹ. Một trong những sàn forex có nền tảng quỹ PAMM nổi tiếng đó là sàn XM. Xem thêm: cách rút tiền sàn XM Kiếm tiền từ forex bằng việc bán khóa học Theo thống kê từ Google, số lượng người tham gia vào thị trường forex ở Việt Nam đang có xu hướng ngày càng tăng. Cùng với đó là số lượng người có nhu cầu được đào tạo về forex cũng ngày càng nhiều. Vì vậy, nếu có nhiều kinh nghiệm và kiến thức forex và có năng khiếu sư phạm thì bạn hoàn toàn có khả năng mở các lớp đào tạo học viên để kiếm tiền học phí. Có rất nhiều tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đào tạo forex. Một vấn đề nhức nhối hiện nay là không ít người có trình độ đầu tư và kinh nghiệm hạn chế nhưng giỏi ăn nói và dụ dỗ người khác đã bán các khóa học với giá hàng ngàn USD trong một vài tuần đào tạo. Đầu tư ngoại hối là lĩnh vực có độ rủi ro cao, vì vậy nếu bạn theo nghề đào tạo forex thì hãy là người có tâm một chút. Đừng vì mục tiêu thu hút học viên mà dụ dỗ người khác bằng mọi giá. Hãy giúp nhà đầu tư đi những bước đi vững chắc và an toàn. Thu học phí có giá trị tương xứng với kiến thức mà bạn bán cho họ để họ không có cảm giác bị lừa sau khi tham gia khóa học của bạn. Kiếm tiền từ forex nhờ bán Robot giao dịch tự động Hiện nay việc áp dụng công nghệ 4.0 vào lĩnh vực tài chính đang ngày càng trở nên phổ biến. Ứng dụng công nghệ cao vào quá trình giao dịch forex cũng không ngoại lệ. Ngày nay bạn có thể dễ dàng tìm kiếm một phần mềm Robot forex để tích hợp vào phần mềm MT4 hoặc MT5 để giao dịch forex tự động. Nếu có thêm kiến thức về IT nữa thì bạn hoàn toàn có thể lập trình một con robot cho chính mình. Hơn thế nữa, bạn có thể mang robot đó để bán trên thị trường. Kiếm tiền forex với nghề môi giới (IB) Bên cạnh những cách kiếm tiền từ forex kể trên thì một hình thức khác cũng rất phổ biến, đó là làm đối tác phát triển khách hàng cho các sàn forex. Nghề này còn gọi là môi giới giới thiệu (Introducing Broker), còn gọi tắt là IB. Nếu bạn có nhiều kinh nghiệm trên thị trường forex, và có nguồn khách hàng tiềm năng thì bạn hoàn toàn có thể đăng ký làm đối tác phát triển khách hàng với các sàn forex quốc tế để ăn chia hoa hồng với sàn. Theo đó, với mỗi lệnh của khách hàng giao dịch sẽ phát sinh phí giao dịch (gọi là commission). Bạn sẽ được sàn trả một phần phí giao dịch đó, tỷ lệ trả bao nhiêu do từng sàn quy định. Chúc bạn sớm kiếm được tiền từ forex!
 7. Review sàn XTB mới nhất, đánh giá chi tiết sàn XTB Review sàn XTB - Thông tin, đánh giá sàn XTB chi tiết - một trong những nhà môi giới forex (Sàn Forex) uy tín nhất thế giới. 1. Thành lập X-Trade Brokers (XTB) được thành lập năm 2002 tại Warsaw, Ba Lan với cương vị là nhà môi giới phái sinh đầu tiên của Ba Lan và là một trong những nhà môi giới uy tín nhất châu Âu. Trong 17 năm hoạt động, XTB sở hữu hơn 10 công ty con và văn phòng đại diện trên khắp thế giới như Vương quốc Anh, Đức, Tây Ban Nha, Pháp,… 2. Giấy phép XTB được cấp phép bởi những cơ quan quản lý tài chính uy tín nhất thế giới: - FCA (Vương quốc Anh) – Mã số: 522157. - BaFIN (Đức) – Mã số: 121520. - CNMV (Tây Ban Nha) – Mã số: 40. - IFSC (Belize) – Mã số: IFSC/60/413/TS/19. - CySEC (Cộng hoà Síp) – Mã số: 169/12. - KNF (Ba Lan) – Mã số: DDM-M-4021-57-1/2005. Đặc biệt, khi được cấp phép bởi FCA, khách hàng của XTB sẽ được bảo hiểm tiền vốn bởi Financial Services Compensation Scheme (FSCS) khi XTB phá sản, hạn mức bảo hiểm lên tới 50.000 GBP trên mỗi khách hàng. 3. Đăng ký tài khoản Để đăng ký sàn XTB chỉ mất khoảng 3 phút từ lúc đăng ký cho tới lúc tài khoản được xét duyệt và sẵn sàng để giao dịch, thay vì phải đợi 24h tại các brokers khác. Sở dĩ việc xét duyệt tài khoản nhanh tới vậy là bởi XTB sử dụng công nghệ quét tự động trong việc xác thực danh tính và địa chỉ trong hồ sơ khách hàng tải lên. Giấy tờ hợp lệ để xác thực danh tính: - Chứng minh nhân dân - Căn cước công dân - Hộ chiếu Giấy tờ hợp lệ để xác thực địa chỉ: - Sao kê tài khoản ngân hàng - Hoá đơn điện/nước Xem thêm: hướng dẫn đăng ký sàn XTB 4. Sản phẩm Sàn giao dịch XTB cung cấp cho khách hàng danh mục đầu tư lên tới hơn 1800 sản phẩm, bao gồm: - 48 cặp tiền tệ, đòn bẩy tối đa 1:500. - Hơn 20 chỉ số chứng khoán phổ biến, đòn bẩy tối đa 1:200. - 21 mã hàng hoá, đòn bẩy tối đa 1:30 (riêng Vàng là 1:500). - Hơn 1700 mã cổ phiếu CFD, đòn bẩy tối đa 1:20. - 103 mã ETFs CFD, đòn bẩy tối đa 1:2. - 25 mã tiền điện tử, đòn bẩy tối đa 1:5. XTB cung cấp 02 loại tài khoản là Standard và Pro (ECN). Hai loại tài khoản này khác nhau ở mức phí giao dịch. - Tài khoản Standard chỉ có phí chênh lệch từ 1.3 pips. - Tài khoản Pro thì có phí chênh lệch từ 0.1 pip và phí hoa hồng là $7/lot. 5. Thanh toán Khách hàng có thể Nạp tiền hoặc rút tiền tại XTB thông qua Thẻ Visa/MasterCard, Neteller, Skrill và Ngân Lượng. Bạn có thể tham khảo chi tiết cách nạp rút tiền qua bài Hướng dẫn nạp tiền sàn XTB để có thêm thông tin. Miễn phí Nạp tiền qua Visa và Ngân Lượng. Nạp tiền qua Neteller và Skrill có mức phí là 2%. Miễn phí Rút tiền đối với các khoản rút từ $100. Đối với các khoản rút dưới $100 thì Phí rút tiền là $30. Đối với các khoản nạp, tiền sẽ được ghi có trong tài khoản ngay lập tức. Đối với các khoản rút qua Thẻ Visa/MasterCard, tiền sẽ được trả về thẻ từ 5-7 ngày làm việc. Đối với các khoản rút qua Neteller, Skrill, Ngân Lượng, tiền sẽ được trả về trong vòng 24 giờ. Xem thêm: cách đăng ký sàn XTB 6. Nền tảng Nhà đầu tư có thể giao dịch tại sàn xtb thông qua 2 nền tảng: MT4 và xStation 5. MT4 là nền tảng phổ biến nhất đối với giới trader bởi tính đơn giản khi đặt lệnh cũng như cho phép sử dụng EA (Expert Advisor) trợ giúp khi giao dịch. xStation là nền tảng được phát triển bởi Xtb. Với xStation phiên bản thứ 5, nhà đầu tư sẽ được trải nghiệm những cảm giác giao dịch mới: - Dễ dàng sử dụng và tùy chỉnh - Khớp lệnh cực nhanh - Nạp và Rút tiền ngay trên phần mềm - Đầy đủ tin tức, lịch kinh tế và lịch cổ tức - Đào tạo kiến thức ngay trên nền tảng- Đa dạng công cụ phân tích và số liệu thống kê - Có sẵn phiên bản trên Web, Windows, MacOS, iOS và Android 7. Cổ phiếu XTB XTB chính thức được niêm yết cổ phiếu tại Sàn giao dịch chứng khoán Warsaw, Ba Lan vào năm 2016 với mã chứng khoán là: XTB. Nhà đầu tư có thể dễ dàng tìm thấy thông tin về cổ phiếu XTB trên các website tài chính lớn như Bloomberg, Reuters, Investing.com,… Thời điểm tiến vào thị trường Việt Nam, sàn Xtb chính thức trở thành Broker duy nhất được niêm yết cổ phiếu trên một sàn giao dịch chứng khoán. Giữa hàng trăm nhà nhà môi giới ở Việt Nam, thì đây là điểm cộng đáng kể cho XTB. Bởi việc được niêm yết chứng khoán ở Châu Âu không những thể hiện sự lớn mạnh mà còn cho thấy uy tín và sự minh bạch đã được công nhận tại Liên minh Châu Âu – nơi mà các quy định về đầu tư tài chính vô cùng chặt chẽ, quyền lợi và sự an toàn của nhà đầu tư luôn ở mức cao nhất. Trên đây là bài đánh giá sàn XTB mình đã tổng hợp lại theo kiến thức của mình, chắc có lẽ bạn đã hiểu khái quát về sàn forex X-Trade Brokers (fxtb) rồi đúng không, chúc các bạn thành công khi giao dịch tại sàn.
 8. Tìm hiểu về giá trị Pip trong giao dịch Forex. Sàn XM là gì?, cách nạp tiền sàn XM Biến động giá trong thị trường ngoại hối giao ngay được thể hiện bằng “pip” (percentage interest point). Một pip là đơn vị nhỏ nhất trong tỷ giá của một cặp tiền tệ hay hàng hoá. Giá trị của một pip có thể khác nhau từ cặp tiền tệ này sang cặp tiền tệ khác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về những điều cơ bản nhất của giá trị pip trong giao dịch ngoại hối mà nhà đầu tư Forex cần biết. Pip là gì? Từ pip trong Forex là viết tắt của của cụm từ Percentage interest point và cũng thường được gọi là Price interest point. Một pip là mức tăng giá tối thiểu cho một cặp tiền tệ. Nếu giá của một cặp tiền tệ tăng hoặc giảm 0,0001, ta nói rằng giá đã di chuyển 1 pip. Nếu giá di chuyển lên hoặc xuống 0,0007, ta nói rằng giá đã di chuyển 7 pips. Ví dụ: Thông thường, một cặp tiền tệ được tính đến 4 chữ số thập phân và số thập phân thứ tư chính là pip. Nếu giá của cặp EUR/USD tăng từ $1,0750 lên $1,0758, ta nói rằng EUR / USD đã tăng thêm 8 pip ($ 0,0008). Tương tự, nếu giá EUR / USD tăng từ $ 1,0750 lên $ 1,0785, ta nói rằng EUR / USD tăng 35 pips. Tuy nhiên, các cặp có đồng Yên Nhật (JPY) đứng sau như (USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY…) thì lại thường chỉ có 2 số thập phân đằng sau. Nếu USD / JPY di chuyển từ 110.03 lên 110,09, ta nói rằng giá đã tăng 6 pips.Việc pip nằm ở số thập phân thứ tư hay thứ hai chỉ là sự phổ biến. Trên thực tế còn có nhiều cặp tỷ giá đa dạng khác. Do sự phát triển của công nghệ enen nhiều sàn giao dịch Forex còn đưa ra những đơn vị nhỏ hơn pip. Đó là số thập phân thứ 5 trong các cặp điển hình như EUR/USD, hay số thập phân thứ 3 đối với các cặp tiền tệ có JPY đứng sau. Tuy nhiên, đó không phải là pip mà là đơn vị thập phân đứng sau số pip. Điều này nhằm chia nhỏ giá ra cho sự chính xác và linh hoạt cao hơn. Xem thêm: sàn XM là gì Cách tính sự thay đổi giá theo pips trên biểu đồ Forex Có một vài bước cơ bạn bạn nên tuân theo khi đo pips trên biểu đồ Forex Tìm giá di chuyển trên biểu đồ Forex Đánh dấu diểm bắt đầu và điểm kết thúc của sự di chuyển giá. Lấy điểm kết thúc trừ đi điểm bắt đầu Dưới dây là ví dụ về một phép đo pip cơ bản bằng biểu đồ: Đây là biểu đồ H1 của cặp EUR / USD cho từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 8 năm 2016. Biểu đồ cho thấy sự giảm giá mạnh do một báo cáo kinh tế. Sau khi phát hiện ra sự di chuyển của giá, ta đánh dấu điểm bắt đầu (trên cùng) là 1.1160. Sau đó, đánh dấu sự kết thúc của di chuyển tại 1.1045. Điều cuối cùng chúng ta cần làm là lấy giá cuối cùng trừ đi giá ban đầu: 1045 – 1.1160 = -0,0115. Điều này có nghĩa là giá đã giảm 0,0115. Trong mối quan hệ này, ta nói rằng EUR / USD đã giảm 115 pips. Bây giờ, hãy xem làm thế nào chúng ta có thể đo lường chuyển động pip của một đợt tăng giá. Xem thêm: hướng dẫn nạp tiền sàn XM Chúng ta có biểu đồ cặp EUR / USD từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8 năm 2016. Biểu đồ cho thấy một động thái tăng giá trong giai đoạn này. Sau khi phát hiện ra động thái tăng giá mà chúng ta muốn đo, chúng ta đánh dấu điểm bắt đầu (thấp) và kết thúc (cao). Sau đó, chúng ta cần tính toán khoảng cách giữa điểm kết thúc và bắt đầu của sự di chuyển giá: 1.1297 – 1.1245 = 0,0052. Điều này có nghĩa là giá của EUR / USD đã tăng 0,0052. Trong trường hợp này, chúng ta nói rằng EUR / USD đã tăng 52 pips. Tiếp theo là cách đo lường sự thay đổi giá theo pips của các cặp Forex có đồng Yên Nhật Lần này chúng ta có biểu đồ H1 của cặp Forex USD / JPY từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 3 năm 2017. Hình ảnh cho thấy sự tăng giá của cặp Đô la và Yên Nhật. Sau khi phát hiện sự thay đổi giá, chúng ta cần đánh dấu điểm bắt đầu di chuyển (thấp) và sau đó là kết thúc di chuyển (cao). Sau đó, chúng ta lấy giá cuối cùng trừ đi giá ban đầu như đã làm trong hai ví dụ trên: 114,75 – 113,60 = 01,15 Lưu ý rằng việc tính toán pip của cặp Forex có chứa đồng Yên này được đo bằng hai chữ số sau số thập phân. Điều này có nghĩa là mức tăng giá 1,15 tương đương với 115 pips cho cặp tiền tệ USD / JPY. Khi đo chuyển động pip của một lần tăng giá, bạn lấy mức cao trừ mức thấp. Khi đo chuyển động pip của một động thái giảm giá, bạn lấy mức thấp trừ mức cao. Cách tính giá trị của một pip theo từng cặp tiền tệ Như đã nói trước đó, pip trong Forex là sự thay đổi tối thiểu về giá của một cặp tiền tệ. Nhưng giá trị tiền tệ của một pip không giống nhau cho tất cả các cặp tiền tệ. Do đó, mỗi nhà giao dịch cần biết cách tính giá trị pip Forex cho các cặp tiền tệ mà họ đang giao dịch. Điều này sẽ giúp bạn kiểm soát chặt chẽ hơn các thông số quản lý rủi ro của mình. Giá trị pip trong các cặp tiền tệ chính Hãy bắt đầu với các cặp tiền tệ chính. Nếu cặp USD / CHF đang được giao dịch ở mức 0,9920, điều này có nghĩa là 1 đô la Mỹ bằng 0,9920 Franc Thụy Sĩ. Chúng ta có thể chuyển đổi giá trị pip thành USD bằng cách sử dụng một công thức đơn giản: (0,0001 / Tỷ giá hối đoái hiện tại) = (0,0001 / 0,9920) = 0,0001008065. Vì vậy, nếu bạn mua cặp Forex USD / CHF với giá 0,9920 và giá tăng 1 pip lên 0,9921, bạn sẽ chiếm khoản lãi 0,0001 đô la cho mỗi đơn vị bạn đã mua. Nếu chúng ta giao dịch 10.000 đơn vị trong ví dụ trên, bạn cần nhân kết quả với 10.000: 0,0001008065 x 10.000 = 1,008065 được làm tròn thành $ 1. Nếu bạn đang giao dịch 100.000 đơn vị, thì giá trị của 1 pip sẽ là: 0,0001008065 x 100.000 = 10,08065 được làm tròn thành $ 10. Có thể thấy, tính toán giá trị pip Forex bao gồm hai công thức riêng biệt, nhưng chúng ta có thể thống nhất chúng thành một công thức: (0,0001 / Tỷ giá hối đoái hiện tại) x Đơn vị được giao dịch = Giá trị Pip Xem thêm: cách nạp tiền sàn XM Giá trị pip trong các cặp tiền tệ chéo Tính toán giá trị pip Forex cho một cặp tiền tệ chéo gần giống như với các cặp tiền tệ chính. Tuy nhiên, chúng ta sẽ cần thêm một công thức nữa để tính toán. Đầu tiên, do các cặp tiền chéo Forex không chứa USD làm cơ sở hoặc báo giá, chúng ta sẽ tính giá trị của 1 pip theo đơn vị tiền tệ được trích dẫn của cặp tiền. Ví dụ, ta lấy cặp EUR / JPY với tỷ lệ 115,30 Yên cho một Euro. Chúng ta cần tìm giá trị của 1 JPY bằng EUR theo công thức: 0,01 / Tỷ giá hối đoái hiện tại Lưu ý rằng 1 pip được đặt ở chữ số thứ hai sau số thập phân (đối với cặp JPY). Bây giờ, hãy để thêm tỷ giá hối đoái hiện tại vào công thức: 0,01 / 115.30 = 0,00008673 Điều này có nghĩa là 1 pip của cặp Forex EUR / JPY có giá 0,00008673 Euro. Nếu chúng ta nhân số tiền này với các đơn vị được giao dịch thì sẽ nhận được giá trị pip bằng Euro. Chúng tôi sẽ cần phải chuyển đổi kết quả Euro thành USD. Để chuyển đổi kết quả này thành USD, chúng ta sẽ cần nhân nó với tỷ giá EUR / USD hiện tại: 0,00008673 x 1,07 = 0,000092801 USD Điều này có nghĩa là 1 pip của cặp Forex EUR / JPY có giá 0,000092801 USD cho mỗi đơn vị. Nếu bạn đang giao dịch 10.000 đơn vị, bạn sẽ có giá trị pip Forex là: 0,000092801 x 10.000 = $ 0,928011 cho cặp Forex USD / JPY. Nếu bạn đang giao dịch 100.000 đơn vị, thì giá trị pip Forex của USD / JPY sẽ là: 0,000092801 x 100.000 = 9,28011 Máy tính giá trị Pip (Pip value calculator) Khi bạn mở một máy tính Pip Forex, bạn thường sẽ thấy một bảng trống hiển thị các cặp Forex khác nhau trong cột đầu tiên và các đơn vị khác nhau được giao dịch – 1.000, 10.000 và 100.000. Máy tính sẽ yêu cầu bạn chọn loại tiền bạn muốn thể hiện giá trị pip. Sau đó, bạn chỉ cần nhấp vào Calculate và bảng sẽ được điền tự động với kết quả dựa trên tỷ giá hối đoái hiện tại của các cặp Forex. Bên cạnh mỗi cặp tiền tệ từ cột đầu tiên, bạn sẽ thấy giá hiện tại của nó và giá trị pip Forex cho 1.000 đơn vị, 10.000 đơn vị và 100.000 đơn vị. Đây là cách kết quả từ máy tính giá trị pip Forex thường sẽ xuất hiện: Như bạn có thể thấy từ hình ảnh trên, thông tin được sắp xếp hợp lý trong một bảng và hiển thị giá trị pip của mười sáu cặp Forex khác nhau khi xem xét các đơn vị của Lô siêu nhỏ (Micro lot), Lô nhỏ (Mini lot) và Lô chuẩn (Standard lot). Bạn cũng sẽ thấy giá hiện tại của cặp Forex được sử dụng để tính giá trị pip tương ứng. Theo dõi giá trị pip Forex của các cặp tiền tệ khác nhau giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định tốt hơn về giao dịch của mình. Bạn sẽ có thể đặt lệnh cắt lỗ (stop loss) và biết chính xác rủi ro cho giao dịch bạn đang thực hiện. Ngoài ra, bạn sẽ có thể áp dụng các chiến lược xác định kích thước giao dịch một cách thận trọng dựa trên kiến thức này.
 9. Đánh giá sàn XM mới nhất mà các Traders không thể bỏ qua, review sàn XM Thị trường giao dịch ngoại hối đang ngày càng phát triển tại Việt Nam, đặc biệt là thị trường giao dịch Forex. Chính vì vậy các sàn forex xuất hiện ngày một nhiều và đang được các nhà đầu tư quan tâm. Cái tên nổi bật nhất trong số đó chính là sàn XM. Hãy cùng mình xem xét và đánh giá sàn XM như thế nào ngay trong bài chia sẻ dưới đây nhé! Giới Thiệu Về Sàn Giao Dịch XM XM là sàn giao dịch được ra mắt từ năm 2009, thuộc công ty tổng Trading Point Holdings Ltd. Đây là sàn forex kết hợp với Liên minh Châu Âu để mọi hoạt động được diễn ra minh bạch. Ngoài ra còn chống các hoạt động rửa tiền phi pháp khác. Do đó mà XM được đánh giá là một trong những sàn forex uy tín nhất hiện nay. Hơn 11 năm hoạt động, hiện nay XM được tin tưởng sử dụng bởi lượng khách hàng lên đến 2,5 triệu người. Phổ biến rộng rãi trên 196 quốc gia khác nhau, hỗ trợ đến 30 ngôn ngữ. Giúp các traders dễ dàng hơn trong quá trình diễn ra giao dịch. Không chỉ thế còn hoạt động trên 16 phần mềm giao dịch với hơn 25 phương thức thanh toán. Các chuyên gia đánh giá sàn XM là phương tiện thuận lợi nhất, dễ sử dụng nhất cho các nhà đầu tư. Ưu Nhược Điểm Sàn Giao Dịch XM Để đánh giá sàn XM được tổng quát và khách quan hơn, bạn cần tập trung vào hai phương diện. Chính là ưu, nhược điểm của loại sàn này. Từ đó có thể cho ra những quyết định đúng đắn và an toàn hơn. Xem thêm: hướng dẫn rút tiền sàn XM Ưu điểm Nạp và rút tiền nhanh gọn Đối với sàn XM các nhà đầu tư có thể chủ động giao dịch nạp tiền và rút tiền bất cứ nơi đâu. Được kết hợp cùng nhiều phương thức thanh toán và ví điện tử khác nhau. Thủ tục nhanh chóng, đơn giản và không phải chờ đợi lâu. Đây chính là ưu điểm được đánh giá cao của XM. Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ Không giống với những sàn giao dịch khác chỉ có tiếng Anh gây trở ngại trong mỗi lần giao dịch. Phần mềm XM hiện nay được hỗ trợ lên đến 30 ngôn ngữ của nhiều quốc gia trong đó có cả Việt Nam. Giúp các trader dễ dàng thực hiện các giao dịch và tìm hiểu thông tin được rõ ràng hơn. Bạn sẽ không còn lo ngại khi mình không nắm rõ một ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng mẹ đẻ nữa. Còn có thể giúp cho bạn tiếp cận các luật lệ, quy định của XM dễ hiểu hơn. Tính bảo mật, an toàn cao Mọi thông tin của người dùng cũng như số tài khoản,… đều được bảo mật kỹ lưỡng. Bạn không phải lo lắng rằng thông tin của mình bị lộ ra ngoài. Cũng như tài khoản của bạn bị hack, đột nhập trái phép,… XM với hơn 450 chuyên viên kỹ thuật và chuyên gia nhiều kinh nghiệm sẽ đảm bảo cho mọi giao dịch của bạn đều được diễn ra an toàn nhất. Nhược điểm Spread hơi cao so với mức trung bình Spread của sàn XM được đánh giá là không quá cao. Nhưng nếu so sánh với các sàn giao dịch khác thì lại khá cao so với trung bình. XM không thể đọ lại các sàn giao dịch chạy Spread thấp. Đối với hai loại tài khoản là Micro và Santard thì bạn sẽ thấy khá cao đấy. Tuy nhiên XM đã khắc phục điều này bằng cách cho ra loại tài khoản Ultra Low với mức Spread tương đối thấp. Nhưng tài khoản này lại giới hạn số lượng ngoại hối/lần giao dịch và tính thêm phí,… Đòn bẩy cao – Rủi ro cao Việc để mức đòn bẩy cao sẽ nhanh chóng đem lại lợi nhuận cho các trader. Tuy nhiên trong một số trường hợp nếu đòn bẩy quá cao dẫn đến những rủi ro khôn lường đấy. Cần phải phân tích kỹ càng và dự đoán khả năng chiến thắng. Do đó đừng ham món lời nhỏ để mất trắng tiền nhé. Xem thêm: cách rút tiền sàn XM Nền Tảng Giao Dịch Sàn XM Hiện nay sàn XM áp dụng nền tảng MetaTrader 4 được đánh giá là thân thiện với người dùng và phổ biến nhất. Cung cấp đầy đủ các công cụ phần tích kỹ thuật với hơn 50 chỉ báo. Giao dịch nhanh chóng chỉ với một cú nhấp chuột. Nền tảng MetaTrader 5 cũng được áp dụng rất phổ biến với các công cụ được nâng cấp lên từ MetaTrader 4. Giúp người dùng sử dụng dễ dàng các tính năng phân tích hỗ trợ cho giao dịch. Ngoài ra còn có nền tảng Meta WebTrader sử dụng đầy đủ các tính năng của MT4 và MT5 trên PC. MT4 MultiTeminal giúp hỗ trợ quản lý nhiều tài khoản cùng một lúc trên cùng một giao diện. Các Chứng Chỉ Hoạt Động Và Bảo Hiểm Cho Nhà Đầu Tư Của Sàn Giao Dịch XM XM được đánh giá là sàn giao dịch uy tín và có chứng chỉ, giấy phép hoạt động nhiều nhất hiện nay: CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) tại Cyprus giấy phép số 120/10. ASIC (Australian Securities and Investments Commission) tại Úc giấy phép số 443670. IFSC (International Financial Services Commission) giấy phép số IFSC/60/354/TS/18. Với mức vốn tối thiểu là tự 1 triệu đô la Mỹ. Dưới sự quản lý bởi ASIC với các quy định nghiêm ngặt, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người dùng. Do đó tiền đầu tư của khách hàng luôn được giữ nguyên kể cả khi XM phá sản. Vì vậy mà bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi đầu tư vào sàn forex này. Các Chương Trình Khuyến Mãi Sàn XM Với các newbie mới đăng ký tài khoản lần đầu tại XM sẽ được thưởng lên đến 30$. Ngoài ra không cần nạp bất kỳ khoản tiền nào khác để nhận thưởng. Không chỉ thế các trader còn được thưởng chào mừng đến 15%. Trong vòng 24h sau khi nạp tiền bạn sẽ được thưởng 15% trên tổng số tiền nạp vào. Số tiền thưởng này sẽ được dùng để free margin cho tài khoản. XM cũng thường xuyên có những chương trình khuyến mãi khác cho người dùng. Vì thế mà nó được đánh giá là sàn giao dịch hỗ trợ tốt nhất và có nhiều chương trình thu hút khách hàng. Trên đây là những đánh giá sàn XM được mình tổng hợp đến bạn. Hy vọng sau bài viết này bạn sẽ có cái nhìn tổng quan hơn.. Và có những quyết định đầu tư thông minh hơn nhé.
 10. Tìm hiểu chi tiết về PMI và cách áp dụng, sàn XM là gì? Nạp rút tiền trên sàn XM, đánh giá sàn XM Nếu bạn xem lịch kinh tế tài chính thế giới thì sẽ thấy chỉ số PMI luôn được đánh dấu màu đỏ (thể hiện tầm quan trọng ở mức cao nhất trong các loại tin tức kinh tế). Điều này đủ hiểu là nó có ý nghĩa thế nào đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là đầu tư forex. Mỗi khi chỉ số này được công bố khiến cho thị trường tiền tệ thế giới biến động mạnh, có lẽ chỉ sau tin Nonfarm. Vậy chỉ số PMI là gì? Cách đọc hiểu như thế nào? Chỉ số PMI là gì? PMI là viết tắt của từ Purchasing Managers Index, tức chỉ số quản lý thu mua. Chỉ số này được chia làm 2 loại là PMI sản xuất và PMI phi sản xuất (dịch vụ). Có thể nói đây là chỉ số rất quan trọng, đo lường sức khỏe của nền kinh tế. Chỉ số này được khảo sát bởi hãng Markit từ các nền kinh tế lớn trên thế giới và được công bố hàng tháng. Tuy nhiên chỉ số PMI của Mỹ và Trung Quốc thì không phải do Markit điều tra. Chỉ số PMI của Mỹ do Viện Quản lý Cung ứng Hoa Kỳ (The Institute of Supply Management) điều tra hàng tháng. Nó dựa trên bảng khảo sát lấy ý kiến từ đại diện của 400 công ty sản xuất hàng đầu và 400 công ty phi sản xuất hàng đầu của Mỹ. Chỉ số PMI của Mỹ đôi khi còn được gọi là chỉ số ISM (viết tắt của Viện quản lý cung ứng). Chỉ số PMI của Trung Quốc do cơ quan thống kê quốc gia Trung Quốc điều tra hàng tháng. Nó dựa trên bảng khảo sát từ đại diện của 3000 công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và 4000 công ty hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ của Trung Quốc. Trong số các quốc gia thì chỉ số PMI của Mỹ là quan trọng nhất. Mỗi khi PMI của Mỹ được công bố sẽ làm cho thị trường tiền tệ biến động mạnh, vì vậy nó được các nhà đầu tư trên thế giới quan tâm nhiều nhất. Xem thêm: đánh giá sàn XM Các thành phần của chỉ số PMI ĐỐI VỚI PMI SẢN XUẤT THÌ CÁC THÀNH PHẦN VÀ TỶ LỆ TÍNH TOÁN NHƯ SAU: Đơn hàng (30%) Sản xuất (25%) Giao hàng từ nhà cung cấp (15%) Hàng tồn kho (10%) Việc làm (20%) CÁC THÀNH PHẦN VÀ TỶ LỆ CỦA PMI PHI SẢN XUẤT ĐƯỢC TÍNH NHƯ SAU: Giao hàng từ nhà cung cấp Việc làm trong lĩnh vực phi sản xuất (được điều chỉnh theo thời vụ) Đơn hàng mới (cũng được điều chỉnh theo thời vụ) Hoạt động kinh doanh (cũng được điều chỉnh theo thời vụ) Vai trò của chỉ số PMI Như trên đã nói, chỉ số PMI có tác dụng phản ánh “sức khỏe” của nền kinh tế. Nó cho thấy một cách tổng quát nhất tình hình kinh tế của đất nước. Đặc biệt khi xâu chuỗi các kỳ công bố sẽ cho ra một bức tranh rõ nét hơn về xu hướng biến động kinh tế của mỗi quốc gia. Xem thêm: hướng dẫn rút tiền sàn XM Dựa trên PMI, các nhà hoạch định chính sách quốc gia sẽ đánh giá tình hình để đưa ra các chính sách kinh tế, tiền tệ…. Các công ty sẽ điều chỉnh mức độ sản xuất, đặt hàng, có các kế hoạch tuyển dụng nhân sự…. Đặc biệt là các nhà đầu tư forex sẽ căn cứ vào đó để đưa ra quyết định giao dịch phù hợp. Cách đọc hiểu PMI trong lịch kinh tế để giao dịch forex Hình trên: Biểu đồ diễn biến chỉ số PMI của Mỹ từ 01. 2016 Tới 2.2020 Chỉ số PMI được tính theo đơn vị %. Nếu số liệu báo cáo cho thấy giá trị PMI < 50% chứng tỏ nền kinh tế đang bị thu hẹp. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị tiền tệ của quốc gia. Xem thêm: cách rút tiền sàn XM Nếu nó có giá trị bằng 50% thì có nghĩa là không có sự thay đổi lớn trong kinh tế. Nếu chỉ số PMI > 50% thì có nghĩa nền kinh tế đang được mở rộng phát triển. Điều này có ảnh hưởng tích cực tới giá trị tiền tệ quốc gia đó. Trong lịch kinh tế có phân ra làm 3 cột dữ liệu. Cột dữ liệu PMI của tháng trước, dự đoán tháng này và dữ liệu thực tế được công bố. Nếu giá trị PMI thực tế được công bố lớn hơn dự đoán thì sẽ ảnh hưởng tích cực đến giá trị đồng tiền. Nếu giá trị thực tế nhỏ hơn dự đoán sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị đồng tiền. Ví dụ cặp EURUSD đang có tỷ giá là 1.2653. Khi số liệu công bố cho thấy chỉ số PMI có giá trị 56% chẳng hạn, (trong khi con số dự đoán chỉ là 52%) thì đây là một sự thay đổi rất lớn. Ngay sau khi dữ liệu này được công bố thì giá trị đồng USD sẽ tăng rất mạnh, khiến tỷ giá EURUSD giảm đột ngột, có thể giật rất mạnh xuống còn 1.2536 chẳng hạn.
 11. Đánh giá sàn XTB trên thị trường tài chính, review sàn XTB. Cách đăng ký và rút tiền sàn XTB Đối với những người am hiểu về thị trường tài chính thì sàn XTB đã không mấy xa lạ nữa. Thế nhưng với nhiều bạn mới bắt đầu thì vẫn chưa nắm rõ và biết nhiều về cái tên này. Vậy sàn giao dịch XTB là gì? Cùng mình tìm hiểu những thông tin cũng như các đánh giá sàn XTB nhé! Giới thiệu chung về sàn XTB Sàn XTB là nhà môi giới uy tín ở châu Âu được thành lập năm 2002 tại Warsaw, Hà Lan. XTB được cấp phép hoạt động bởi cơ quan quản lý FCA (Anh), CySec (Cyprus), KNF (Ba Lan), IFSC (Belize). Đến nay XTB đã có nhiều văn phòng công ty con trên khắp thế giới như ở Anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Ba Lan,… Logo sàn XTB Vào năm 2016, sàn XTB thành công niêm yết cổ phiếu tại Sàn giao dịch chứng khoán Warsaw. Sàn XTB còn được biết đến là nhà cung cấp thanh khoản uy tín cho rất nhiều đối tác. Không chỉ có vậy, sàn còn vinh danh nhận được nhiều giải thưởng từ các tổ chức lớn. Điển hình phải kể đến như giải thưởng “Nhà môi giới CFDs tốt nhất 2019” do tạp chí Broker Chooser công nhận. Hay “Nhà môi giới tốt nhất Châu Âu” do tạp chí Money Market lựa chọn. Xem thêm: review sàn XTB Ưu nhược điểm sàn giao dịch forex XTB Điểm qua một và đánh giá về ưu, nhược điểm của sàn XTB sau đây để xem thử có đáng đầu tư vào sàn giao dịch này không nhé! Ưu điểm Một ưu điểm lớn nhất phải kể đến của sàn Forex này chính là được cấp phép bởi nhiều cơ quan quản lý lớn. Bởi sàn phải tuân thủ theo những quy định nghiêm ngặt do các cơ quan này đưa ra để đảm bảo quyền lợi cho các trader. Điều này khẳng định được sự uy tín và chuyên nghiệp của sàn giao dịch. Sàn cung cấp cho các trader nhiều sản phẩm đa dạng để lựa chọn. Bạn sẽ không phải mất phí hoa hồng hoặc phí hoa hồng siêu thấp. Cung cấp dịch vụ tốt với nền tảng hiện đại và ổn định, sẵn sàng hỗ trợ 24/7. Hơn nữa còn giúp nạp hoặc rút tiền nhanh chóng. Sàn XTB Nhược điểm Không có nhiều hình thức rút tiền cho người chơi và thu phí hoa hồng cao khi rút dưới 100$. Đối với tài khoản pro thì yêu cầu số lot giao dịch từ 0.1 trở lên (khá cao). Sàn không có tài khoản PAMM. Nền tảng giao dịch sàn XTB – Sàn giao dịch trên những phần mềm nào? Hai nền tảng giao dịch cơ bản mà sàn XTB sử dụng là nền tảng MT4 và nền tảng xStation. Xem thêm: hướng dẫn đăng ký sàn XTB Nền tảng MT4 Là nền tảng giao dịch phổ biến nhất trên thế giới hiện nay và được nhiều nhà đầu tư sử dụng. MT4 có giao diện dễ dùng và đơn giản khi đặt lệnh cho các trader. Hơn nữa MT4 cũng cho phép trader sử dụng trợ giúp EA (Expert Advisor) khi diễn ra giao dịch. Phần mềm có ở cả máy tính và điện thoại ở cả hệ điều hành Android và iOS. MT4 Nền tảng xStation Được coi là phần mềm độc quyền, đây là nền tảng do chính XTB phát triển lên. XStation có nhiều tính năng nổi bật và vượt trội hơn so với nền tảng MT4. Những ưu điểm mà nền tảng mang lại có thể kể đến như: Dễ dàng nạp và rút tiền ngay trên phần mềm. Mang đến đầy đủ thông tin lịch kinh tế và lịch cổ tức cho các trader. Sử dụng đơn giản và có nhiều video giúp cung cấp kiến thức cho bạn. Đem lại nhiều công cụ phân tích và số liệu thống kê. Phần mềm có sẵn ở Website, Windows, MacOS, iOS và Android. xStation Sản phẩm giao dịch tại XTB – Danh mục đầu tư của sàn XTB Ưu điểm tại sàn XTB này là cung cấp đa dạng sản phẩm cho các trader. Các danh mục đầu tư tại sàn lên tới 1800 sản phẩm bao gồm như: Forex có 48 cặp tiền tệ với đòn bẩy tối đa 1:500. Forex có các cặp tiền tệ như USD/TRY, EUR/TRY, EUR/SEK… Các loại chỉ số chứng khoán có hơn 20 loại phổ biến cho các nhà đầu tư giao dịch. Đòn bẩy tối đa là 1:200. Các chỉ số đến từ nhiều thị trường lớn và vài chỉ số nổi tiếng kể đến như JP225, US100, US30, EU50, UK100… Có 21 mã hàng hóa như kim loại, năng lượng, nông sản (cà phê, đường, đậu tương… ). Đòn bẩy tối đa là 1:333.3 (vàng thì 1:500). Cổ phiếu CFD có đòn bẩy 1:20 và hơn 1700 mã cổ phiếu. Các loại ETFs CFD và tiền điện tử có đòn bẩy tối đa 1:5. Xem thêm: cách đăng ký sàn XTB Chọn tài khoản nào tại XTB? Tại sàn XTB có hai loại tài khoản cơ bản: tài khoản Standard và tài khoản Pro (ECN). Sự khác nhau của hai loại này là có mức spread khác nhau. Tài khoản Standard bao gồm 3 loại nhỏ hơn là: Standard A, Standard B và Standard C. Standard chỉ có mức phí chênh lệch từ 1.3 pips. Không mất phí hoa hồng và các trader mới chơi, chưa có nhiều kinh nghiệm nên dùng tài khoản này. Đăng ký tài khoản XTB Tài khoản Pro thì có phí chênh lệch thấp hơn nhiều chỉ từ 0.1 pip. Và phí hoa hồng các trader phải trả khi dùng tài khoản Pro là $7/lot cho 2 chiều. Phù hợp với các nhà đầu tư khi chơi sàn XTB có khả năng chịu rủi ro cao. Khi dùng Pro thì bạn sẽ nhận được nhiều ưu đãi hơn so với Standard.
 12. Copy trading trên sàn XM là gì? Những bí mật về copy trading, đánh giá sàn XM và cách nạp rút sàn XM Bạn từng nghe đến copy trading là gì chưa? Đây là một công cụ, một giải pháp hoàn hảo dành cho người có ít kiến thức, kinh nghiệm hay thời gian để giao dịch forex. Tức là, bạn không cần phải dành thời gian mỗi ngày để nghiên cứu forex hay tiêu tốn hàng giờ và hàng giờ với các sàn forex để tích lũy kinh nghiệm. Thậm chí bạn cũng không cần phải dán mắt vào màn hình trong cả ngày dài để kiểm tra và theo dõi giao dịch. Với copy trading trong forex, bạn có thể dễ dàng sao chép lệnh của các trader giỏi nhất trên thị trường và kiếm tiền giống như họ. Có lẽ bạn đang sốt sắng tự hỏi làm sao để điều tuyệt vời trên có thể biến thành sự thật. Đừng quá khích, tôi sẽ giải thích về cách copy trading và những bí mật xung quanh nó. Sau đó chắc chắn, bạn sẽ có đủ tự tin ra quyết định nếu như bạn muốn thử giao dịch với copy trading. Thị trường forex cực kỳ hấp dẫn, vì sao? “Thương trường là chiến trường” và forex cũng không ngoại lệ, thậm chí, forex còn được đánh giá là thị trường khốc liệt nhất. Có đến hơn 90% trader thất bại, cạn sạch tiền với forex. Tuy vậy, họ vẫn đang đầu tư và không dừng lại. Mặc dù họ mất tiền, họ biết thị trường quá khó để kiếm lời, nhưng thực tế, ngày càng có nhiều người bước chân vào forex. Tại sao ư? Bởi vì, rõ ràng 10% trader rất giàu có và họ đã kiếm được số tiền khổng lồ từ thị trường này. Forex mang đến cơ hội kiếm tiền cực hấp dẫn, trong một khoảng thời gian rất ngắn. Đây chính là giấc mơ của rất nhiều người và cũng là động lực khiến họ sẵn sàng chấp nhận thua lỗ một khoản nhất định để được nằm trong số 10% ít ỏi kia. Xem thêm: đánh giá sàn XM Khi trader chưa có gì trong tay Có một câu hỏi thường xuyên xuất hiện mỗi ngày ở bất cứ đâu: “Làm sao để có thể đầu tư forex thành công khi tôi không có thời gian kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng và rất nhiều yếu tố quan trọng khác? Nếu tôi bước chân vào thị trường này, vào ngay thời điểm này, liệu có giống như ném tiền qua cửa sổ không”? Câu trả lời cho câu hỏi này là: “Đương nhiên rồi, điều bạn đang lo sợ chắc chắn sẽ xảy ra”. Trong forex, khi bạn ở xuất phát điểm bằng không, không kiến thức và kinh nghiệm, bạn nghiễm nhiên trở thành con mồi béo bở cho những gã săn mồi trên thị trường. Nếu muốn trở thành kẻ săn mồi, bạn phải bỏ ra nhiều thời gian, tiền bạc và tâm sức. Nhưng ngay cả khi bạn cố gắng hết sức, chưa chắc đã đủ để chạm đến thành công với forex. Còn rất nhiều yếu tố khác bạn cần phải biết đến, đó là sự may mắn, thông minh và cảm xúc… Đối với các trader chuyên nghiệp, họ còn sở hữu những phẩm chất mà mọi người không có được. Họ là những người khôn ngoan và có quy tắc riêng. Có thể gọi họ là những người thực sự nghiêm khắc, có tính kỷ luật và kỷ luật rất cao. Bên cạnh đó, họ còn kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân, biết khi nào nên giữ lệnh và khi nào nên đóng, một phẩm chất mà không phải ai cũng dễ dàng có được. Bạn nghĩ mình có thể xuất sắc như họ không? Thôi nào, đừng mất hi vọng quá sớm. Chuyện gì cũng có giải pháp, và giải pháp cho những gì tôi vừa chia sẻ trên đây về công cụ copy trading là gì(sao chép lệnh). Copy trading sẽ tạo ra cơ hội kiếm tiền hấp dẫn cho những người có vốn nhưng không có kiến thức, kinh nghiệm và thời gian cho thị trường forex. Xem thêm: hướng dẫn rút tiền sàn XM Copy trading là gì, social trading là gì? Copy trading là gì? Hãy hiểu theo đúng nghĩa đen và những gì bạn thấy: Bạn sẽ copy giao dịch từ các trader khác. Sẽ có rất nhiều trader cung cấp chiến lược, bạn chỉ cần lựa chọn một trader cung cấp có những chiến thuật bạn thấy phù hợp nhất. Các giao dịch của trader cung cấp sẽ được copy sang một tài khoản copy khác. Nếu trader cung cấp có lợi nhuận, bạn cũng như họ. Nếu họ thua, bạn cũng không có gì. Bất kì hành động nào từ trader cung cấp như mở lệnh, đặt mức Stop Loss, đóng lệnh…. Đều diễn ra tương tự với tài khoản của bạn, theo tỷ lệ ký quỹ của bạn. Ví dụ, khi trader cung cấp nạp 10.000 USD cho một giao dịch, bạn chỉ có 100 USD, vậy tỷ lệ là 1: 100. Nếu họ kiếm được 100 USD, bạn chỉ kiếm được 1 USD. Tuy nhiên, bạn vẫn có quyền kiểm soát toàn bộ tài khoản của mình. Nếu bạn đang ở trong giao dịch với trader cung cấp, nhưng đột nhiên muốn thay đổi quyết định và muốn làm khác với họ, bạn vẫn có thể ngừng giao dịch và tiếp tục với kế hoạch riêng của bạn. Những lợi ích khi sử dụng copy trading Để trở thành một trader thành công và kiếm được lợi nhuận, bạn phải học hỏi rất nhiều điều: theo dõi giao dịch, quản lý giao dịch, kiểm soát cảm xúc, kiểm soát tâm lý, quản lý quỹ và rủi ro. Bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để học hỏi tất cả những điều này. Nhưng chỉ cần sử dụng copy trading, bạn không cần phải học nhiều. Tôi sẽ chỉ ra cho bạn những lợi ích tuyệt vời của copy trading. Một cộng đồng của các trader Có rất nhiều trader muốn trở thành người cung cấp chiến lược? Vì sao ư? Vì họ kiếm được lợi nhuận, họ cũng có thêm phần trăm lợi nhuận dựa trên các thỏa thuận giữa họ và các trader muốn copy lệnh. Trên bất kỳ nền tảng giao dịch nào, bạn có thể thấy, rất nhiều các nhà cung cấp copy trading hiển thị cả tài khoản và tỷ lệ phần trăm mà họ mong muốn. Theo tôi, tỷ lệ có thể chấp nhận được nằm ở mức 30%. Vì vậy, bạn có thể thấy, các nền tảng giao dịch cũng giống như một xã hội thu nhỏ, có các trader cung cấp và khách hàng, họ hoạt động trên tinh thần “cả hai cùng có lợi”. Xem thêm: cách rút tiền sàn XM Sự đa dạng chiến lược Với social trading, bạn có thể dễ dàng tìm thấy hàng trăm chiến lược giao dịch khác nhau. Mỗi trader sẽ đề xuất một chiến thuật phù hợp và mang lại hiệu quả tốt nhất cho họ. Họ có thể làm việc với nhiều sàn giao dịch lớn, có mức spread thấp hoặc sàn không có báo giá lại. Vì thế, bạn có thể kiểm tra tỷ lệ lợi nhuận, cách nạp tiền, khung thời gian, tỷ lệ rủi ro và mức mà bạn cảm thấy thoải mái nhất. Bạn có thể lựa chọn nhiều phương pháp giao dịch khác nhau, scalper, giao dịch trong ngày, swing hay thậm chí là gambler. Tất cả lựa chọn là do bạn. Tính minh bạch của copy trading Một số nền tảng forex cho phép bạn kiểm tra lịch sử giao dịch của các trader cung cấp. Bạn biết được họ đã giao dịch bao nhiêu, kiếm được bao nhiêu và mất bao nhiêu tiền. Thậm chí còn có thể biết họ có động thái gì khi có các sự kiện xảy ra, phản ứng của họ ra sao. Bạn sẽ nắm được toàn bộ thông tin về các trader cung cấp copy trading khi xem lại lịch sử giao dịch. Chắc chắn một điều, tính năng này sẽ loại bỏ ngay các đối tượng lừa đảo. Lời khuyên cho bạn khi giao dịch với copy trading Bạn chỉ nên chọn copy trading với các sàn forex uy tín nhất hiện nay. Tôi sẽ giải thích kỹ hơn về lí do này. Ở các sàn giao dịch lớn, các trader làm việc để có lợi nhuận bền vững, trong một thời gian dài. Do đó, họ nghiêm túc trong mọi giao dịch và bạn có thể theo dõi họ. Còn lại, ở các sàn giao dịch nhỏ, sẽ có nhiều trader cho bạn thấy họ kiếm lợi nhuận rất cao, nhưng họ chỉ làm việc trong thời gian ngắn. Sau đó họ sẽ thoát khỏi tài khoản và tạo ra nhiều tài khoản mới để thu hút các trader khác muốn giao dịch với social trading. Đương nhiên, tôi cũng không khuyến khích bạn theo dõi họ. Tuy nhiên, các trader giỏi chỉ muốn làm việc với sàn giao dịch đáng tin cậy. Nếu bạn muốn theo dõi những trader giỏi nhất, hãy tìm đến những sàn forex tốt nhất trên thế giới. Hy vọng qua bài viết về copy trading là gì này sẽ giúp mọi trader đang muốn tìm hiểu sẽ biết cách lựa chọn người hướng dẫn đánh lệnh hiệu quả hơn.
 13. Phân tích tâm lý thị trường trong giao dịch Forex. Sàn XTB là gì? Cách đăng ký sàn XTB Bạn đã bao giờ nghe đến cái tên “Mr.Market” – Ngài Thị Trường chưa? Trong giao dịch ngoại hối, tất cả các trader đều phải thừa nhận và ưu ái gọi thị trường là “Ngài Thị Trường” bởi Mr.Market luôn di chuyển theo cách mà Ngài muốn và chúng ta buộc phải tôn trọng và đi theo hướng đi của thị trường. Hay nói cách khác, các trader luôn phải cân nhắc và giao dịch dựa trên tâm lý của thị trường. Vậy tâm lý thị trường là gì và nó quan trọng như thế nào đối với giao dịch forex, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết sau đây. Tâm lý thị trường là gì? Tâm lý thị trường là suy nghĩ và cảm xúc phổ biến của những người đang tham gia vào thị trường tài chính tại bất kỳ thời điểm nào. Những cảm xúc này bao gồm cả sự tham lam, phấn khích, sợ hãi…tất cả đều góp phần tạo nên tâm lý thị trường. Tâm lý thị trường giải thích hướng mà thị trường đang di chuyển. Chẳng hạn, nếu các nhà đầu tư đột nhiên lo sợ, mất niềm tin và quyết định rút lui, thị trường có thể sẽ giảm. Thị trường Forex là tổng hợp tất cả các quan điểm, ý kiến, ý tưởng khác nhau được thể hiện trong những giao dịch của tất cả mọi người tham gia vào thị trường. Mỗi nhà giao dịch ngoại hối sẽ có những nhận định khác nhau về thị trường. Họ sẽ có những lý giải riêng để giải thích cho việc tại sao thị trường lại biến động như vậy và họ thể hiện quan điểm đó thông qua những giao dịch của mình. Do đó, tâm lý của trader thể hiện hướng mà thị trường đang di chuyển và ngược lại, chuyển động của thị trường cũng giúp chúng ta hiểu được tâm lý hiện tại của những người tham gia thị trường. Xem thêm: sàn XTB là gì Trường phái phân tích tâm lý thị trường Trường phái phân tích tâm lý thị trường ít được biết đến hơn so với phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật bởi nó thường dành cho các nhà đầu tư tổ chức lớn hay các quỹ đầu tư có đủ nguồn lực và dữ liệu thị trường. Phân tích tâm lý thị trường là việc phân tích tập trung vào đo lường trạng thái tâm lý và cảm xúc tổng thể của tất cả những người đang tham gia vào thị trường. Phương pháp phân tích này cố gắng định lượng bao nhiêu % người tham gia thị trường ngoại hối là nghiêng về xu hướng tăng hay xu hướng giảm. Khi tâm lý thị trường Forex được xác định thành công, nhà phân tích nhất định sẽ có một giao dịch ở PHÍA ĐỐI DIỆN đám đông, với giả thuyết rằng đám đông thường bị nhầm lẫn. Phân tích tâm lý có thể được áp dụng kết hợp với phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, để tăng thêm chiều sâu cho việc phân tích của nhà giao dịch forex.Ví dụ, các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng các xu hướng, mô hình và các chỉ số khác để đánh giá trạng thái tâm lý hiện tại của thị trường để dự đoán liệu thị trường đang đi theo hướng tăng hay giảm. Chiến lược giao dịch định lượng theo xu hướng được sử dụng bởi các quỹ phòng hộ là một ví dụ về kỹ thuật đầu tư phụ thuộc một phần vào việc tận dụng sự thay đổi trong tâm lý thị trường, khai thác tín hiệu để tạo ra lợi nhuận. Xem thêm: hướng dẫn đăng ký sàn XTB Tác động của tâm lý thị trường tới giao dịch forex Một nhà giao dịch ngoại hối phải biết được rằng thị trường là sự kết hợp của rất nhiều góc nhìn khác nhau, rất nhiều ý tưởng và nhận định khác nhau của tất cả các thành phần tham gia vào thị trường. Do đó, ngay cả khi bạn nhận định chắc chắn rằng tâm lý thị trường đang theo chiều hướng tăng và giao dịch theo đó thì bạn cũng có thể thất bại bởi đa số những trader khác không nghĩ như vậy. Cách tiếp cận dựa trên yếu tố tâm lý thị trường không cho bạn một điểm vào lệnh hay thoát lệnh cụ thể nhưng nó có thể giúp bạn quyết định xem bạn có nên đi theo hướng đó hay không. Để có được một quyết định giao dịch chính xác nhất, bạn nên kết hợp với phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản. Xem thêm: cách đăng ký sàn XTB Nếu một cặp tiền tệ giảm giá, đột ngột đảo chiều với khối lượng giao dịch lớn, điều đó có nghĩa là tâm lý thị trường có thể đã thay đổi từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Tuy nhiên, thị trường ngoại hối không phải là thị trường giao dịch tập trung, chính vì thế khối lượng giao dịch của các loại tiền tệ không thể đo lường một cách dễ dàng được. Để khắc phục điều này, bạn có thể tham khảo báo cáo COT (Commitment of Traders – Cam kết của các nhà giao dịch), một loại báo cáo đo lường khối lượng mua và bán của các nhà giao dịch trong thị trường giao dịch hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ. Vì không có báo cáo COT cho thị trường ngoại hối phi tập trung nên các trader có thể tận dụng báo cáo COT từ thị trường hợp đồng tương lai để đánh giá tình trạng của thị trường và cách những người chơi lớn điều khiển nguồn tiền của họ. Trên đây là những kiến thức cơ bản bạn cần biết về tâm lý thị trường và ảnh hưởng của nó tới giao dịch Forex. Hi vọng sẽ hữu ích với bạn trong quá trình giao dịch của mình. Chúc bạn thành công!
 14. Phân tích lợi và hại của việc sử dụng robot ea forex, sàn XM là gì? Review sàn XM Hiện nay, việc trở thành một trader trên thị trường đầu tư Forex ngày càng được đơn giản hóa hơn rất nhiều bởi sự tiến bộ của công nghệ cũng như những công cụ có sẵn. Một trong những công cụ không thể không kể đến đó chính là Robot Forex. Với sự tồn tại của Robot trading, một số giao dịch đã không còn thực hiện thủ công nữa, vì đã có sự hỗ trợ từ phía Robot. Vậy việc sử dụng robot ea Forex có ưu và nhược điểm như thế nào mà nó được nhiều người lựa chọn sử dụng. Những điểm lợi trong việc sử dụng Robot ea Forex Robot Forex có khả năng giao dịch không ngừng nghỉ Đây chính là một trong những ưu điểm đầu tiên và nổi bật của Robot Forex. Không giống với con người khi bạn sử dụng Robot để giao dịch thì nó có khả năng giúp bạn thực hiện các giao dịch 24/24 mà không cần nghỉ ngơi mà lợi ích cũng như hiệu quả mà nó mang lại vẫn hoàn toàn không thay đổi. Đây chính là điều mà không phải bất cứ nhà giao dịch nào cũng có thể thực hiện được. Xem thêm: sàn XM là gì Loại bỏ những cảm xúc trong quá trình giao dịch Có thể nói, cảm xúc chính là yếu tố chi phối nhà giao dịch rất nhiều trong quá trình đầu tư. Nhưng Robot Forex lại có thể hoàn toàn loại bỏ sự ảnh hưởng này. Robot Forex có thể thực hiện tất cả các giao dịch mà không bị cảm xúc tác động. Nó thực hiện các giao dịch hoàn toàn dựa vào một chương trình đã được cài đặt và lập trình sẵn ngay từ đầu và sẽ không bởi vì những yếu tố lên xuống hoặc tăng giảm mà bị lung lay những quyết định ban đầu. Giảm bớt những lỗi phát sinh trong quá trình giao dịch Khi sử dụng Robot ở top sàn giao dịch Forex uy tín, có thể thực hiện các lệnh đầu tư với những thuật toán vô cùng phức tạp mà không bị mắc các lỗi về công thức. Bên cạnh đó Robot Forex có khả năng xử lý thần tốc những tín hiệu xuất hiện ở thị trường. Chính vì thế mà nó có thể xử lý nhanh dữ liệu và phân tích cùng một lúc nhiều thời điểm khác nhau. Xem thêm: hướng dẫn đăng ký sàn XM Robot Forex có khả năng kiểm soát rủi ro bởi vì tính kỷ luật cao cho nên nó có thể kiểm soát được hiện tượng cháy tài khoản trong quá trình giao dịch. Không cần biết quá nhiều về phân tích Điều này có nghĩa là nếu bạn thực hiện các giao dịch thủ công thì cần phải bỏ ra thời gian nghiên cứu sâu hơn về những phương pháp phân tích kỹ thuật, để chọn cho mình những phương pháp phù hợp. Còn đối với Robot Forex thì điều này không quan trọng vì mọi thứ đều được con người lập trình một cách mặc định. Chính vì thế khả năng vận hành được robot là một điều cần thiết bởi nó sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho bạn trong quá trình giao dịch. Giao dịch cùng lúc nhiều tài khoản Đây chính là một trong những ưu điểm khi bạn sử dụng Robot Forex. Bởi chúng có khả năng giao dịch một lúc với nhiều tài khoản khác nhau. Vừa giúp bạn tiết kiệm được thời gian vừa có thể giao dịch trên nhiều nền tảng khác nhau. Những bất lợi khi sử dụng phương pháp giao dịch Robot ea Forex Bên cạnh những ưu điểm có sẵn mà Robot Forex hỗ trợ cho người giao dịch thì bản thân nó vẫn có những hạn chế nhất định dưới đây. Xem thêm: cách đăng ký sàn XM Giá thành khá cao với những Robot có giao dịch tốt Đây là điều đương nhiên, bởi những robot có khả năng giao dịch tốt cũng như lập trình một cách hoàn thiện thì việc giao dịch sẽ trở nên dễ dàng và ổn định hơn. Điều này đúng với câu nói “tiền nào của nấy” Bởi với những Robot hoạt động không ổn định hay xảy ra lỗi thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình giao dịch. Chính vì thế, nếu có đủ kinh phí hãy lựa chọn cho một một Robot Forex hoàn thiện hơn nhé! Không dễ để có một Robot Forex tốt Hiện nay việc xuất hiện ngày càng nhiều các Robot trong giao dịch Forex. Mỗi một loại đều phù hợp với từng chiến lược đầu tư khác nhau. Bạn có thể thuê lập trình và lập trình theo ý mình hoặc mua các Robot đã được lập trình sẵn. Tuy nhiên, một điều quan trọng đó chính là bạn phải biết vận hành thuận thục Robot đó thì nó mới có thể đem về lợi nhuận cho bạn. Giám sát hệ thống Một hệ thống đầu tư luôn luôn tồn tại những lỗi kỹ thuật khác nhau. Việc xây dựng nên một Robot Forex nhưng nếu không vận hành thử thì đều đó sẽ rất dễ gây ra những rủi ro lớn. Chẳng hạn như trên thị trường xảy ra những tình huống bất ngờ và thuật toán của bạn không chuẩn bị trước cho điều đó thì tài khoản giao dịch của bạn có thể gặp phải những rủi ro. Lời kết Giao dịch trên thị trường tài chính bằng robot ea Forex tự động luôn là một điều rất khó. Bên cạnh đó có được một loại robot giao dịch tự động để mang về lợi nhuận bền vững thì càng khó hơn. Chính vì thế hãy nên cân nhắc thật kỹ khi muốn sử dụng Robot trong giao dịch Forex.
 15. Đánh giá sàn XTB chi tiết nhất, review sàn XTB, cách nạp rút sàn XTB Sàn giao dịch XTB là một trong những nhà môi giới ngoại hối lớn đã xây dựng được tên tuổi của mình trên trường quốc tế trong nhiều năm qua, tuy nhiên đối với cộng đồng trader Việt Nam thì XTB vẫn còn là một cái tên khá xa lạ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu và review sàn XTB – một nhà môi giới uy tín trên thế giới, một ông lớn trong lĩnh vực ngoại hối, đang có những bước tiến đầu tiên vào thị trường Việt Nam. Ưu điểm Liên tục cải tiến nền tảng giao dịch để trở thành sàn giao dịch tốt nhất trên thị trường Được kiểm soát bởi các cơ quản quản lý lớn nhất thế giới Giải pháp giao dịch tối ưu với nhiều tính năng bổ sung trên nền tảng giao dịch riêng biệt xStation Hỗ trợ đa ngôn ngữ Sản phẩm giao dịch đa dạng Chính sách bảo hiểm khách hàng, bảo vệ tài khoản khỏi số dư âm và cơ chế bồi thường minh bạch Dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng đạt chuẩn 5 sao Nhược điểm XTB có số lượng sản phẩm giao dịch đa dạng nhưng họ không cung cấp nhiều lựa chọn về loại tài khoản cho khách hàng. Tài khoản Pro của XTB chỉ cho phép bạn giao dịch với khối lượng từ 0.1 trở lên. Thông tin cơ bản về Broker Thông tin chung Với hơn 15 năm hình thành và phát triển, XTB là một trong những nhà môi giới Forex & CFD lớn nhất trên thế giới được niêm yết trên sàn chứng khoán. Vào năm 2002, X-Trade được thành lập với tư cách là nhà môi giới ngoại hối phái sinh đầu tiên trên thị trường Ba Lan, có trụ sở chính đặt tại Warsaw. Sau 15 năm, XTB liên tục mở rộng với 13 văn phòng trên toàn cầu, bao gồm Anh, Ba Lan, Đức, Pháp, Ý, Hungrary, Chile, Bồ Đào Nha… Năm 2016, XTB đã tạo nên một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của mình, đó là niêm yết thành công trên thị trường chứng khoán Warsaw sau gần 10 năm là thành viên của sở chứng khoán này. Việc một nhà môi giới trong thị trường ngoại hối được niêm yết trên thị trường chứng khoán không phải là một điều đơn giản, nó cho thấy sự minh bạch cũng như tầm nhìn và sự phát triển của XTB. Điều đó cũng giúp cho XTB xây dựng được niềm tin rất lớn đối với những khách hàng và nhà đầu tư của mình. Trong năm 2019, XTB đã được Broker Chooser trao giải thưởng “Nhà môi giới CFDs tốt nhất 2019”. Xem thêm: hướng dẫn nạp tiền sàn XTB Một số giải thưởng danh giá khác của XTB được trao bởi các tổ chức uy tín trên thế giới như: Nhà môi giới tốt nhất tại Ba Lan (được trao bởi Forbes), Sản phẩm tốt nhất (được trao bởi Fxcuffs 2017), Nhà môi giới CDF tốt nhất (được trao bởi Brokerchooser), Nhà môi giới tốt nhất tại Châu Âu (được trao bởi Global Banking and Finance review) và rất nhiều giải thưởng khác. Chứng chỉ hoạt động XTB là thương hiệu thuộc Tập đoàn XTB. Tập đoàn XTB bao gồm nhưng không giới hạn trong các tổ chức sau: X-Trade Brokers DM SA được đăng ký và quản lý bởi Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) thuộc Ba Lan. XTB Limited được đăng ký và quản lý bởi Financial Conduct Authority thuộc Anh Quốc. XTB Sucursal được đăng ký và quản lý bởi Comisión Nacional del Mercado de Valores thuộc Tây Ban Nha. Với hơn 13 văn phòng trên toàn thế giới, XTB được kiểm soát bởi các nhà quản lý lớn nhất thế giới như: Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh – FCA (Financial Conduct Authority) Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp – CySEC Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan – Financial Supervision Authority (KNF) Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế – IFSC Với sự quản lý chặt chẽ của những tổ chức quốc tế đó, bạn hoàn toàn có thể yên tâm rằng XTB luôn hoạt động với sự minh bạch, uy tín và được tổ chức theo tiêu chuẩn rất cao, đặc biệt là trong vấn đề quản lý dòng tiền. Nền tảng giao dịch Trong khi hầu hết các nhà môi giới đều sử dụng nền tảng Metatrader là chủ yếu thì XTB đã tự phát triển một nền tảng giao dịch của riêng mình với rất nhiều tính năng ưu việt được tích hợp, đó là xStation. xStation Nền tảng giao dịch xStation đã đem về giải thưởng “Nền tảng giao dịch tốt nhất năm 2016” cho XTB. Vậy điều gì làm cho xStation trở nên khác biệt so với những nền tảng giao dịch khác? xStation có đến 19 ngôn ngữ khác nhau và đặc biệt là hỗ trợ đầy đủ tiếng Việt cho cả phiên bản PC lẫn ứng dụng di động. Thiết kế trực quan, đơn giản, thân thiện với người dùng. Bạn có thể giao dịch mọi nơi bởi xStation hoạt động trên mọi nền tảng, từ trình duyệt web, ứng dụng dành cho Windows, Macbook, các ứng dụng di động dành cho Android, iOS, máy tính bảng và thậm chí là cả trên các thiết bị Smartwatch. Công cụ giao dịch đa dạng: Bạn có thể lựa chọn 4000 công cụ, bao gồm CFD của Forex, tiền điện tử, chỉ số, hàng hoá, cổ phiếu, Quỹ ETF trên toàn thế giới… Cho phép quản lý, chuyển đổi qua lại giữa các tài khoản một cách nhanh chóng và mượt mà. Cho phép đóng lệnh hàng loạt chỉ bằng 1 click chuột, bạn có thể đóng cùng lúc tất cả các lệnh thua hoặc lệnh thắng, điều mà trên nền tảng MetaTrader, bạn chỉ có thể thực hiện bằng cách cài thêm công cụ hỗ trợ. Tích hợp nhiều tính năng có sẵn như đếm ngược thời gian đóng nến, báo động giá. Cho phép bạn xem tin tức, lịch kinh tế, phân tích thị trường nhanh chóng ngay trên xStation chỉ với 1 click. Cho phép người dùng xem các video đào tạo miễn phí. Meta Trader 4 Bên cạnh nền tảng giao dịch riêng, XTB cũng cung cấp nền tảng MT4. Đây vẫn được xem là nền tảng giao dịch phổ biến nhất trong lĩnh vực ngoại hối. Tuy nhiên có một lưu ý quan trọng dành cho bạn, đó là khi giao dịch với MetaTrader 4, bạn chỉ có thể lựa chọn các sản phẩm Forex (ngoại tệ), commodities (hàng hóa), và indices (chỉ số) mà thôi. Sản phẩm XTB cung cấp đa dạng sản phẩm giao dịch, bao gồm: Ngoại hối (Forex): 49 cặp tiền tệ được giao dịch. Đòn bẩy cho phép lên đến 1:500 và không có quy định về mức tiền nạp tối thiểu Chỉ số (Indices): XTB cung cấp đến 42 chỉ số toàn cầu như US30, DE30, AUS200,…. Hầu hết các chỉ số bạn đều không mất Swap (phí giữ lệnh qua đêm). XTB cho phép giao dịch chỉ số với đòn bẩy 1:200 và cho phép cả lệnh Buy và Sell. Thương Phẩm (Commodities): Bạn có thể tìm thấy tại đây những sản phẩm như Vàng, Bạc, Dầu thô, Cà phê, Đường,…với mức Spread cạnh tranh và đòn bẩy lên đến 1:200. Các mã thương phẩm hầu hết cũng không có phí giữ lệnh qua đêm. Cổ phiếu CFDs: Đây chính là điểm vượt trội của XTB so với hầu hết các nhà môi giới khác. XTB cung cấp đến hơn 1700 mã cổ phiếu. Trong đó có đầy đủ mọi mã cổ phiếu phổ biến mà bạn có thể quan tâm như Apple, Adidas, Amazon, Google, Ebay. Đòn bẩy lên đến 1:10 và chi phí giao dịch chỉ từ 0.08%. ETF CFDs: Có đến hơn 100 mã ETF được cung cấp với đòn bẩy cho phép là 1:10 và chi phí giao dịch cực kỳ thấp. Crypto (Tiền điện tử): XTB cung cấp đến 25 sản phẩm tiền điện tử, một số lượng rất lớn so với các nhà môi giới khác. Ngoài ra, thời gian giao dịch tiền điện tử trên XTB diễn ra 24/7, vào tất cả các ngày trong tuần. Tài khoản, phí, spread XTB cung cấp 2 loại tài khoản chính là Standard và Pro. Tài khoản Standard Tiền gửi tối thiểu: $1 Đòn bẩy tối đa: 1:500 Loại Spread: Thả nổi Chênh lệch từ (pip): 0.35 pip Commission: Không Khối lượng tối thiểu: 0.01 lot Tài khoản Pro Tiền gửi tối thiểu: $1 Đòn bẩy tối đa: 1:500 Loại Spread: Thả nổi Chênh lệch từ (pip): 0.1 pip Commission: 7$ Khối lượng tối thiểu: 0.1 lot Có thể thấy, tài khoản Standard phù hợp với những nhà giao dịch cá nhân và tài khoản Pro phù hợp với các nhà đầu tư chuyên nghiệp và các trader có nhiều kinh nghiệm, vốn lớn. Hỗ trợ khách hàng XTB có một đội ngũ nhân viên hỗ trợ nhiều kinh nghiệm làm việc 24 giờ 5 ngày trong tuần, cùng với thư viện các tài liệu đào tạo phong phú như Video, Webinar và các khoá học phù hợp cho người mới bắt đầu, lẫn nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm. Nạp, rút tiền Nạp tiền Sàn XTB không cung cấp quá nhiều các hình thức nạp tiền, tuy nhiên vẫn có đầy đủ các cổng thanh toán phổ biến và tốt nhất cho các nhà giao dịch. Hiện tại, có các hình thức nạp tiền bạn có thể lựa chọn như sau: Ngân Lượng Visa Skrill Neteller Chuyển khoản ngân hàng Với cổng Ngân Lượng và Visa, bạn được miễn phí nạp tiền. Trong khi với Skrill và Neteller, bạn sẽ mất phí lần lượt là 2% và 1%. Để nạp tiền, bạn có thể đăng nhập vào khu vực quản lý tài khoản trên website XTB để nạp tiền hoặc nạp tiền tiền trực tiếp qua xStation. Xem thêm: cách nạp tiền sàn XTB Rút tiền Tương tự như việc nạp tiền, bạn cũng có thể đăng nhập vào trang quản lý tài khoản hoặc thực hiện rút tiền ngay trên nền tảng xStation của XTB. Tuy nhiên, một điểm bạn cần lưu ý đó là XTB chỉ cho phép khách hàng rút tiền về tài khoản ngân hàng chính chủ. Dựa trên những đánh giá khách quan của chúng tôi về sàn giao dịch XTB nói trên, có thể thấy, đây là một broker uy tín và rất đáng để trải nghiệm.