• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nguyenhop030315

Hội viên
 • Số nội dung

  226
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About nguyenhop030315

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Máy sấy giày khử mùi loại nào tốt, Nakagami, Kax, Xiaomi Trên cơ thể chúng ta, gan bàn chân là nơi tập trung cực nhiều tuyến mồ hôi, khi đôi chân chuyển di đi, đứng, chạy, khiêu vũ sẽ thúc đẩy tuyến mồ hôi bài xuất mạnh gây ẩm thấp khó chịu cho chân và những đôi giày của các bạn. Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn trả lời nghi vấn về máy sấy giày loại nào tốt giúp bảo vệ đôi chân thơm tho suốt cả ngày. Giới thiệu về máy sấy giày Máy sấy giày có ngoại hình hơi đa dạng nhưng về cơ bản là có hình đôi giày nên lúc sử dụng bạn chỉ việc xỏ giày, tất, bít tất tay vào là xong. Máy sấy giày hoạt động dựa vào nguyên lý đẩy luồng không khí nóng khô trong khoảng trong máy ra (nguyên lý sắp giống máy sấy tóc). Đặc điểm sản phẩm phương pháp hiện đại, tân tiến và mẫu mã sáng tạo, thật tiện lợi và tiện lợi để chăm sóc cẩn trọng cho đôi giày của bạn. Sở hữu chức năng sấy khô cực nhanh, chiếc máy sấy giày sẽ phát ra tia cực tím diệt khuẩn, giúp đôi giày của bạn luôn khô ráo và còn khử được mùi hôi khó chịu của giày. Máy sấy tính toán chính xác về nhiệt độ, tốc độ, thời gian… để làm khô đôi giày mà ko làm hỏng bề mặt da hay làm biến dạng phom giày đâu nhé. Tác dụng của máy sấy giày Tác dụng của máy sấy giày ngoại hình ngoại hình nhỏ gọn, thuận lợi Tích hợp bộ tự ổn định nhiệt độ đặc biệt an toàn cho giày, không gây cháy, hỏng bề mặt da hay làm biến dạng giày. Rất có ích trong những ngày trời mưa, bạn sẽ ko còn phải lo lắng về trường hợp giày bị tụ nước quá lâu, gây hư hỏng nữa, tạo mùi hôi. Rất dễ dùng, chỉ cần đặt phòng ban của máy vào thân giày là máy sẽ tự động sấy khô và khử mùi cho đôi giày của các bạn. không dừng thời gian sấy. Đối với giầy ẩm do mồ hôi chân thì sấy trong vòng 35phút – 60 phút. Đối với giày ẩm ướt do đi mưa hay giặt, thời gian sấy 5-6 tiếng. đặc biệt, hương thơm có sẵn trong máy sẽ giúp đôi giày phảng phất mùi thơm nhẹ nhõm, dễ chịu. tậu máy sấy giày ở đâu? Máy sấy giày đang được bán rất phổ thông trên thị trường bạn có thể ra bất kỳ siêu thị nhân thể ích nào cũng có thể sắm được các bạn nhé. Không chỉ vậy các bạn có thể tham khảo trên những trang thương nghiệp điện tử lớn như Tiki, Shopee, Adayroi, Sendo để có nhiều sản phẩm so sánh và Nhận định hơn, Không những thế còn có thể có cơ hội nhận rất nhiều nội dung khuyến mãi từ nhà sản xuất cũng như chính sách tìm hàng và thanh toán tại nhà rất tiện dụng. Bài viết liên quan: máy tăm nước cầm tay loại nào tốt Top 5+ máy sấy giày tốt nhất hiện nay Như đã đề cập ở trên, máy sấy giày rất rộng rãi về mẫu mã, chủng loại và mức giá. Vì thế rất khó đưa ra được sản phẩm máy sấy giày nào tốt nhất. Và dưới đây là top 5+ máy sấy giày được tổng hợp chỉ dựa theo tiêu chí người dùng Phân tích tốt trong thời gian vừa mới đây. 1. Máy sấy giày Xiaomi Máy sấy giày Xiaomi có thể đề cập là một sản phẩm cao cấp vì máy dùng rất nhiều các tính năng sáng tạo, Hơn thế nữa được Nhận định rất cao về ngoại hình, tính năng, độ bền lâu của sản phẩm. Máy sấy giày Xiaomi ngoài mặt máy sấy độc đáo, tinh tế Máy sấy khử mùi giày Deerma DEM-HX20 sở hữu bề ngoài nhỏ gọn cộng trọng lượng nhẹ, tương đối tiện lợi để lưu trữ ở bất kỳ góc nào trong nhà mà ko chiếm phổ quát diện tích. Không chỉ vậy máy sấy Deerma có bề ngoài cửa thoát khí hình chữ U độc đáo, cho khả năng làm khô 2 đôi giày cộng 1 lúc, khắc phục nhu cầu sấy giày vào những ngày mưa. kế bên khả năng sấy khô giày trực tiếp bằng ống sấy đứng, máy còn hỗ trợ ống dẫn khí có thể kéo dài đến 27cm giúp máy sấy có thể thâm nhập vào sâu trong giày và sấy khô ở mọi ngóc ngóc. Không chỉ có vậy đối với các đôi giày boot thì máy tương trợ nắp ẩn phía sau để đưa máy sang chế độ nghiêng, giúp việc sấy giày dễ dàng hơn. Cách thức hoạt động Luồng khí hot 65ºC ko đổi xuyên qua những lớp da trong giày, lúc này máy sấy sẽ tạo ra 1 lượng khí 03 thấm đều từng sợi trong giày để tức thì bắt lấy những nhân tố gây mùi và tế bào vi khuẩn trong ko khí xoá sổ 99.9% vi khuẩn Staphylococcus aureus rộng rãi trong giày, candida albicans, chóng lấy đi độ ẩm và giữ cho giày khô ráo. Lượng nhiệt làm khô giày hơi lớn, khách hàng không cần phải chờ lâu. Chỉ khoảng 15 giây thì lượng không khí sẽ liên tiếp xuất ra. Cửa thoát khí phân chia luồng khí thành 3 giai đoạn và xoay 360º, giúp làm khô hầu hết giày chóng vánh. phổ thông chế độ sấy, thích hợp với phổ thông loại giày hỗ trợ nhiều chế độ sấy, thích hợp với rộng rãi loại giày không giống nhau như chế độ tiêu chuẩn dành cho các loại giày boot, giày cổ cao. Chế độ giày da dành cho những loại giày da, chế độ sấy nhẹ dành cho các loại giày bata hoặc giầy cổ thấp và rút cục là chế độ sấy vớ. Thêm nữa máy sấy DEM-HX20 còn hỗ trợ 4 chế độ thời kì sấy gồm 35phút, 60 phút, 120 phút và 180 phút cho phép khách hàng linh động tuyển lựa chế độ và thời kì sấy phù hợp. hai. Máy sấy giày Kax Máy sấy giày Kax Ưu điểm của Máy Sấy Khô Khử Mùi Hôi Giày hữu hiệu KAX sử dụng hiệu quả, sấy giày, bít tất tay, tất và đa dạng trang bị khác. Loại bỏ vi khuẩn và mùi hôi. Chức năng hẹn giờ tự ngắt thông minh, an toàn cho giày, ko gây cháy, hỏng bề mặt da hay làm biến dạng giày. Sấy được nhiều loại: giầy – dép – tất – găng,..vv.. Thương hiệu: KAX. Màu: đen. Kích thước: 29,5 * 18,5 * 9 cm Công suất định mức: 200 W. Điện áp định mức: 220 V 50 Hz Nhiệt độ thổi khí nóng: khoảng 40°C lúc nhiệt độ môi trường khoảng 20°C. Đặt hứa thời kì dài nhất: 120 phút 3. Máy sấy giày Deerma các bạn có thể tham khảo hơn 60 mẫu sản phẩm như tủ sấy áo quần, máy hút ẩm, bàn là tương đối, máy tạo độ ẩm, máy hút bụi… của Deerma tại đây 4. Máy sấy giày Nakagami Máy Sấy Giày Nakagami NAKA-MSG Về ưu điểm của sản phẩm Máy Sấy Giày Nakagami NAKA-MSG với chức năng sấy khô cực nhanh sẽ phát ra tia cực tím diệt khuẩn, giúp đôi giày của các bạn luôn khô ráo và còn khử được các mùi hôi khó chịu của giày. Sản phẩm được tích hợp bộ tự lâu dài nhiệt độ, đảm bảo an toàn cho giày, không gây hỏng form hay làm ảnh hưởng đến độ bền của giày lúc bằng máy sấy quá phổ biến. Bằng máy sấy giày còn giúp hạn chế trường hợp giày bị tụ nước quá lâu gây hư hỏng, bảo kê giày bền đẹp lâu hơn. Với ngoài mặt nhỏ gọn cùng bề ngoài tiện lợi, máy sẽ giúp các bạn sấy khô giày một cách nhanh chóng, bạn sẽ ko còn phải lo âu về tình trạng giày bị tụ nước quá lâu, gây hư hỏng, đặc biệt là trong những ngày trời mưa. Sản phẩm bảo đảm an toàn cho giày, không gây cháy, hỏng bề mặt da hay làm biến dạng giày. Xem thêm: ẩm kế là gì 5. Máy sấy giày khử mùi cao cấp ESC Máy sấy giày khử mùi cao cấp ESC Máy sấy giầy duy trì nhiệt độ ở 40-42*C, sấy khô thoáng giầy chỉ trong vài giờ mà ko làm giảm tuổi thọ hay hư hại bề mặt giầy Máy sấy giầy sáng tạo có thể khử mùi, vô trùng bằng khí ozone, thanh lọc loại bỏ hoàn toàn những mầm mống gây bệnh sử dụng máy sấy giầy, dù trời lạnh hay trời mưa, đôi bàn chân vẫn luôn được sưởi ấm và giữ khô ráo thoáng mát, khắc phục những mùi hôi khó chịu tham số kỹ thuật:: Chiều dài 29.5cm, chiều rộng 18.5cm, chiều cao 9.5cm Chất liệu: nhựa ABS Màu sắc: Đen Công suất: 200W Đánh giá máy sấy giày Máy sấy giầy là một sản phẩm tốt, nhỏ gọn, tiện thể ích phù hợp với phần đông người sử dụng, đặc thù với các đối tượng sau nên sử dụng để tránh các nguyên tố ko tốt ảnh hưởng đến sức khỏe Người bị chứng mồ hôi trộm, hay có gan bàn chân lạnh, đi giày phổ thông luôn có mùi hôi lại dễ sinh những bệnh như: cảm cúm, phong thấp, ghẻ lở, zona thần kinh,… những ngày mưa đi về giày dính nước, ẩm thấp. Những ngày nồm thì giày ẩm mốc, bốc mùi. Gây cảm giác khó chịu và ngứa ngáy lúc mang theo. Chơi thể thao hay đi lại phổ thông, mồ hôi chân đổ ra giày, tàng trữ lâu ngày gây mùi hôi rất khó chịu. mách nhỏ 5 cách khử mùi hôi giày thuần tuý hoàn hảo Giày bị ẩm ướt là môi trường hữu hiệu cho vi khuẩn sinh sôi và … tạo ra mùi khó chịu. Và dưới đây là những cách giúp các bạn loại bỏ mùi hôi khó chịu của giày. Mắc nhỏ 5 cách khử mùi hôi giày 1. Phơi nắng Là cách rẻ và nhanh nhất để làm hong khô giày. Hơn nữa tia tử ngoại của mặt trời sẽ giúp loại bỏ vi khuẩn. Nhưng đừng phơi quá lâu, sẽ khiến lớp da giày trở nên giòn và dễ gãy. 30-60 Phút là khoảng thời gian vừa đủ.Hong khô giày dưới ánh mặt trời 2. Hút ẩm bằng giấy báo Cứ vo giấy báo thành cục tròn và nhét vào giày mỗi lúc đi làm về. Hoặc phái mạnh có thể xin vợ ít bột baking soda cho vào túi vải nhỏ và thả vào giày. Không muốn phiền nàng thì phóng ra chợ tìm vài gói chống ẩm để dành. Việc hút ẩm thường xuyên là điều cấp thiết để đảm bảo rằng đôi giày của các bạn được “khô thoáng” tuyệt đối.DÙng giấy báo để hút ẩm, hoặc dùng túi chống ẩm 3. Sử dụng máy sấy giày Trên thị phần hiện nay có bán các loại máy sấy giày mini tiện dụng. Chỉ cần cho máy vào giày, bật lên là sáng hôm sau đôi giày bảo hộ thân thương đã trở nên khô ráo, thông thoáng và đặc thù không còn lưu bất kỳ loại mùi khó chịu nào. 4. Tinh dầu nếu như không có sẵn giấy thơm, bạn cũng có thể khử mùi giày bằng cách nhỏ vài giọt tinh dầu vào khăn giấy/giấy báo để đặt vào giày. Tác dụng khử mùi cũng ko kém đâu! Nếu như có điều kiện kinh tế, bạn cũng nên tậu riêng một bình xịt phục vụ giày bảo hộ, vừa giúp giày bớt những mùi khó chịu tức tốc, vừa có công dụng ngăn ngừa vi khuẩn phát sinh tuyệt vời.Sử dụng ghé thơm, tinh dầu để khử mùi 5. Vỏ quýt, vỏ cam Tận dụng vỏ cam, chanh, quýt cũng là tuyển lựa không tồi để khử đi mùi hôi của giày. Mọi thứ chúng ta cần làm là 20 giây cởi giày, 30 giây lột vỏ cam/quýt, 10 giây đặt vỏ cam/quýt vào giày. Liệu pháp ngẫu nhiên này là sự lựa chọn hoàn hảo vừa tiết kiệm thời kì, tiền bạc lại còn được tận thu phụ phẩm (ruột quýt). Xem thêm các món đồ chơi công nghệ độc lạ tại Ruby.vn
 2. Ảnh hưởng của độ ẩm không khí đến sức khỏe của bạn Độ ẩm không khí là một đại lượng chỉ hàm lượng hơi nước có trong không khí. Độ ẩm không khí lý tưởng nên vào khoảng từ 30% đến 50%. Sức khỏe của con người bị ảnh hưởng của độ ẩm không khí. Độ ẩm không nên quá cao vì tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều vi sinh vật gây bệnh phát triển và không nên quá thấp vì gây khô da, kích ứng niêm mạc đường hô hấp. 1. Độ ẩm không khí là gì? Độ ẩm không khí là khái niệm nhằm chỉ mức hơi nước có bên trong không khí. Một số khái niệm chuyên sâu khác liên quan đến độ ẩm không khí bao gồm: Độ ẩm không khí tuyệt đối là lượng hơi nước có bên trong một đơn vị thể tích không khí. Độ ẩm không khí tương đối là đại lượng thường được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày, chỉ phần trăm lượng hơi nước chiếm trong không khí. Khi độ ẩm tương đối đạt 100% nghĩa là không khí đạt trạng thái bão hòa về hàm lượng hơi nước. Độ ẩm tỉ lệ chỉ mức độ ẩm thay đổi tùy theo từng mức nhiệt độ khác nhau. Các chỉ số đo lường liên quan đến độ ẩm không khí có nhiều vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống như sản xuất nông lâm ngư nghiệp, sức khỏe, di chuyển, … Bài viết liên quan: nhiệt độ phòng và độ ẩm cho trẻ sơ sinh Bề mặt của trái đất được bao phủ hơn 70% là nước đến từ các đại dương, sông suối, ao hồ. Dưới tác động của gió và ánh sáng mặt trời, lượng nước này có thể bốc hơi và bay vào không khí. Nhiệt độ càng cao, các phân tử nước chuyển động càng nhanh và hỗn loạn khiến lượng hơi nước phát tán vào không khí càng nhiều hơn. Đây chính là cơ chế chính của việc hình thành độ ẩm trong không khí. Độ ẩm không khí chịu sự ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường, áp suất và gió. Khi nhiệt độ không khí tăng lên cao vào các tháng mùa hè, độ ẩm không khí sẽ giảm xuống thấp. Ngược lại vào các tháng mùa đông, độ ẩm không khí tăng cao và có thể đạt được mức bão hòa. Như vậy, nhiệt độ và độ ẩm là hai đại lượng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Con người ứng dụng điều này bằng cách điều chỉnh nhiệt độ nếu muốn thay đổi và kiểm soát độ ẩm ở mức phù hợp. Độ ẩm không khí có thể ảnh hưởng đến sức khỏe Xem thêm: độ ẩm không khí 2. Độ ẩm không khí lý tưởng là bao nhiêu? Với con người, độ ẩm không khí lý tưởng nên dao động trong khoảng từ 40% đến 70%, riêng với trẻ sơ sinh nên từ 40% đến 60%. Ở mức độ ẩm không khí này, vi sinh vật gây hại thường được kiểm soát, không phát triển quá mức. Trong các tòa nhà lớn hay trong các bệnh viện, độ ẩm không khí được thiết lập và duy trì ở mức trung bình khoảng 55%. Khi độ ẩm không khí quá thấp hoặc quá cao đều có thể gây hại cho sức khỏe của con người. 3. Ảnh hưởng của độ ẩm không khí quá cao lên sức khỏe con người Độ ẩm không khí được gọi là cao khi vượt ngưỡng giá trị 70%. Độ ẩm không khí tăng lên quá cao đến mức bão hòa là nguyên nhân của nhiều vấn đề bệnh tật, ảnh hưởng không tốt lên sức khỏe của con người, nhất là trẻ em và những người có hệ miễn dịch suy yếu. Những bất lợi gây ra do độ ẩm không khí quá cao: Gây ẩm mốc, phá hủy áo quần và các đồ dùng trong gia đình Gây khó khăn cho việc bảo quản các trang thiết bị y tế Tụ dịch cho tường và sàn nhà, các bề mặt trở nên trơn trượt dễ ngã Vi khuẩn, nấm mốc và các vi sinh vật khác có điều kiện sinh sôi phát triển. Chúng chính là những dị nguyên của các bệnh lý đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và một số các bệnh lý ngoài da khác. Xem thêm các món đồ chơi công nghệ thông minh tại Ruby.vn
 3. Độ ẩm và nhiệt độ phòng thích hợp dành cho trẻ sơ sinh Đối với trẻ sơ sinh sức đề kháng còn rất yếu nên rất dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố nhiệt độ. Chính bởi vậy việc xác định nhiệt độ trong phòng đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ sức khỏe cho trẻ nhỏ. Vậy, độ ẩm thích hợp cho trẻ sơ sinh bao nhiêu là tốt nhất? Bài viết này sẽ cung cấp đến bạn đầy đủ những thông tin nêu trên Trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh, sức đề kháng chưa tốt nên rất dễ ảnh hưởng bởi các yếu tố từ bên ngoài trong đó yếu tố tác động hàng đầu đó chính là nhiệt độ không gian sống của trẻ. Vậy nên nếu nhà bạn có con trẻ, nên đề cao việc xác định nhiệt độ phòng cho trẻ để đảm bảo sức khỏe tốt nhất. Nhiệt ẩm kế chính là một trong những thiết bị đo không thể thiếu trong các gia đình, trường học, bệnh viện hay các khu vực công cộng hiện nay bởi vì thiết bị này cho phép người dùng dễ dàng nắm được chỉ số độ ẩm để chủ động bảo vệ sức khỏe của mình tốt nhất. Độ ẩm tiêu chuẩn trong phòng ngủ bao nhiêu là tốt nhất? Để điều chỉnh nhiệt độ chuẩn nhất, hãy tham khảo bài viết dưới đây của ruby nhé! Nhiệt độ và độ ẩm trong phòng bao nhiêu là tốt nhất cho trẻ? Trong thời gian ở trong bụng mẹ, trẻ luôn được sưởi ấm bởi mức nhiệt độ trong khoảng 37,5 – 38 độ C từ thân nhiệt của mẹ. Những tháng đầu khi mới sinh ra, nếu trẻ không được ủ ấm đầy đủ sẽ có nguy cơ bị nhiễm lạnh là rất cao. Đặc biệt nếu trẻ không được sinh đủ tháng, thân nhiệt của cơ thể của trẻ sẽ càng nhạy cảm hơn. Nhiệt độ phòng phù hợp cho trẻ sơ sinh Vấn đề được nhiều người quan tâm nhất hiện nay đó chính là: độ ẩm phòng bao nhiêu là tốt khi cho trẻ sinh hoạt trong phòng? Vấn đề này được giải đáp ngay ở dưới đây: Nhiệt độ trong phòng ngủ bao nhiêu là tốt cho trẻ? Mức thân nhiệt của trẻ sơ sinh đủ tháng, nhiệt độ cơ thể trẻ ổn định trong khoảng từ 36,5 – 37,5 độ C. Đặc biệt ngay sau khi mới sinh ra, trẻ luôn phải được mặc đầy đủ quần áo, mang vớ chân, đeo găng tay, độ mũ và đắp chăn mỏng nhẹ, không cho cơ thể tiếp xúc trực tiếp với môi trường. Với nhiệt độ trong phòng nơi trẻ sinh sống, hoạt động tốt nhất bạn nên duy trì độ ẩm phòng thích hợp ở mức 26-28 độ C. Không nên để nhiệt độ lạnh dưới 26 độ C, hạn chế để gió trời, gió quạt, gió điều hòa đến trực tiếp nơi trẻ nằm. Bên cạnh đó phải thường xuyên kiểm tra và chắc chắn cơ thể trẻ luôn khô ráo, không bị thấm ướt bởi mồ hôi hoặc nước tiểu, có thể khiến trẻ bị viêm phổi cao. Nếu nhiệt độ môi trường cao (trên 28 độ C) con bạn dễ bị nóng, bé sẽ có nguy cơ bị hội chứng đột tử (SIDS); đây là hội chứng thường hay gặp ở những trẻ từ tháng tuổi thứ 2 trở đi, theo nghiên cứu của nhiều nhà khoa học tới 90% các trường hợp đột tử ở trẻ xảy ra với các bé dưới 6 tháng tuổi. Khi con lớn dần và sau khoảng 1 tuổi thì nguy cơ này cũng giảm đi. Xem thêm: cách khử mùi tủ lạnh bị hôi Độ ẩm không khí trong phòng ngủ bao nhiêu là tốt cho trẻ? Câu hỏi được đặt ra chính là: độ ẩm trong phòng bao nhiêu là hợp lý? Theo nghiên cứu chỉ ra, độ ẩm tiêu chuẩn phòng ngủ cần thiết nên đạt từ 40 – 60% bởi tại môi trường độ ẩm như thế các loại vi khuẩn khó có thể phát triển. Hiện nay tại các bệnh viện lớn, quy mô hiện đại ở tại nước ngoài người ta luôn duy trì độ ẩm không khí ở mức 55%. Thông thường cha mẹ nên dùng máy đo độ ẩm trong phòng để biết được độ ẩm không khí trong phòng bao nhiêu là tốt và đảm bảocho con trẻ bởi độ ẩm rất khó để cảm nhận qua xúc giác. Tạo độ ẩm cho phòng của trẻ Có 2 trường hợp như sau: Nếu độ ẩm trong phòng lớn hơn 60% cơ thể của trẻ sẽ dễ bị lạnh, có nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp Còn nếu dộ ẩm trong phòng thấp, cơ thể trẻ sẽ bị khô, khó chịu dễ gây bệnh về da. Hướng dẫn bạn điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm phòng cho trẻ Nhiệt độ trong phòng thấp: Khi nhiệt độ trong phòng quá thấp (dưới mức 25 - 26 độ C) cha mẹ cần sử dụng thiết bị điều chỉnh nhiệt, máy sưởi hoặc máy điều hòa 2 chiều chỉnh mức tăng nhiệt độ, để thân nhiệt của trẻ không bị hạ quá thấp. Nhiệt độ trong phòng cao: Khi nhiệt độ trong phòng quá cao bạn nên bật một chiếc quạt điện trong phòng ngủ của bé để tạo độ ẩm thích hợp trong phòng. Tuy nhiên cần để quạt cách xa bé, không hướng trực tiếp luồng gió vào người bé, đảm bảo rằng quạt chỉ làm mát căn phòng của bé thôi. Kiểm tra nhiệt độ thường xuyên: Bạn nên dùng máy đo nhiệt độ cơ thể điện tử để kiểm tra nhiệt độ cơ thể bé thường xuyên. Nếu bên ngoài thời tiết nóng bức, bạn chỉ nên cho trẻ mặc quần áo để ngủ hoặc chỉ cần mặc 1 chiếc tã để tránh bé bị bí, ra mồ hôi. Kiểm tra nhiệt độ cho bé thường xuyên Bài viết liên quan: ảnh hưởng của độ ẩm không khí Điều chỉnh độ ẩm phòng: Độ ẩm trong phòng bao nhiêu là phù hợp? Mức thích hợp từ 40 – 60%. Cha mẹ nên chọn mua máy tạo ẩm sử dụng công nghệ diệt khuẩn và cảm biến độ ẩm bởi sẽ máy tự động kiểm soát độ ẩm ở mức an toàn cho trẻ nhỏ. Khi chỉ số này xuống thấp, cha mẹ có thể sử dụng 1 chậu nước lạnh hoặc 1 khăn lạnh lớn vắt lên ghế tùy theo diện tích phòng để tăng độ ẩm trong phòng lên. Kiểm tra độ ẩm phòng để chủ động điều chỉnh độ ẩm không khí Một vài lưu ý về nhiệt độ trong phòng của trẻ Để nhiệt độ phòng của trẻ luôn ở mức ổn định và an toàn cho trẻ, cha mẹ nên thực hiện 1 vài lưu ý sau: Một vài lưu ý về nhiệt độ trong phòng của trẻ Hạn chế để nhiều vật dụng trong phòng ngủ, tránh để vật dụng rơi vào cơ thể trẻ cũng như hạn chế tạo nơi để vi khuẩn tích tụ, phát sinh nấm mốc gây hại sức khỏe cho trẻ. Không nên để nhiều người ra vào thăm nơi trẻ sơ sinh nằm, dễ lây lan nhiều loại virus nguy hiểm, nhất là các bệnh truyền nhiễm cao, cơ thể của trẻ còn non nớt, sức đề kháng yếu nên không có khả năng tự chống lại virut có hại. Khi sử dụng điều hòa, bạn cần nắm được thông tin về độ ẩm trong phòng điều hoà bao nhiêu? Cần lưu ý không hạ thấp mức nhiệt độ trong phòng theo cảm nhận của người lớn bởi cơ thể trẻ không đủ khả năng để điều chỉnh theo, rất dễ bị nhiễm lạnh nhanh chóng. Đảm bảo độ ẩm phù hợp cho phòng ngủ nằm ở ngưỡng thích hợp, luôn tạo môi trường không khí thông thoáng, sạch sẽ, hạn chế bụi bẩn, vi khuẩn tích tụ trong phòng kín. Tránh di chuyển trẻ sơ sinh đến nhiều địa điểm khác nhau, kể cả di chuyển ở trong nhà bởi nhiệt độ môi trường thay đổi liên tục có thể khiến trẻ bị sốc thân nhiệt dẫn đến nhiều bệnh lý nghiêm trọng. Lưu ý: Bạn nên điều chỉnh nhiệt độ thích hợp cho trẻ sơ sinh trong phòng ngủ, đặc biệt là vào thời điểm mùa hè ở những gia đình có sử dụng máy điều hòa trong phòng ngủ. Nếu trẻ sinh ra vào mùa đông, bạn cần đảm bảo luôn để nhà cửa ấm áp, hạn chế gió lạnh vào nhà. Với những thông tin về nhiệt độ phòng cho trẻ sơ sinh mà Máy đo chuyên dụng vừa mang tới cho bạn chắc hẳn đã giúp bạn có thể biết được độ ẩm phòng bao nhiêu là phù hợp, từ đó có điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm an toàn cho trẻ. Nếu bạn có nhu cầu mua máy đo nhiệt độ để bảo vệ sức khỏe cho bé và gia đình hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé! Xem thêm những món đồ chơi công nghệ tại Ruby.vn
 4. Một số khái niệm về độ ẩm không khí và cách kiểm tra độ ẩm không khí Một số khái niệm về độ ẩm không khí. cách đo độ ẩm không khí. Tại sao cần kiểm tra độ ẩm không khí? Làm sao để kiểm tra độ ẩm không khí? Đây là câu hỏi được khá nhiều người quan tâm và được tìm kiếm nhiều trên các nguồn cung cấp thông tin như google,…Sở dĩ vấn đề này được nhiều người quan tâm là vì mọi người đã phần nào hiểu được tầm quan trọng của độ ẩm không khí và mức độ độ ẩm thích hợp cho môi trường sống, cho sinh hoạt cũng như cho sản xuất. Để giúp mọi người giải đáp được vấn đề này, Cholab đã cho ra đời bài viết về cách đo độ ẩm không khí, hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau đây nhé. Một số khái niệm về độ ẩm không khí Khái niệm độ ẩm không khí Độ ẩm không khí tuyệt đối Độ ẩm không khí tuyệt đối được hiểu là hàm lượng hơi nước trong một đơn vị thể tích không khí. Tuy nhiên, trên thực tế, độ ẩm không khí tuyệt đối không liên quan đến khả năng bay hơi của không khí. Độ ẩm không khí tương đối Độ ẩm tương đối được biểu diễn theo dạng phần trăm Độ ẩm tương đối 100% thể hiện rằng không khí chứa đầy hơi nước, tới trạng thái bão hoà. Theo đó, nhiệt độ không khí càng cao thì lượng hơi nước trong không khí càng lớn. Độ ẩm tỉ đối Độ ẩm tỉ đối là khái niệm dùng để mô tả mức độ ẩm của không khí ở mỗi nhiệt độ. Độ ẩm tỉ đối cho biết mức độ độ ẩm của không khí. Theo đó, không khí càng ẩm thì độ ẩm tỉ đối càng cao. Độ ẩm tỉ đối được đo bằng tỉ số phần trăm giữa độ ẩm tuyệt đối a và độ ẩm cực đại A của không khí ở cùng nhiệt độ cho trước: f=(a/A)x100% Sản phẩm liên quan: cách khử mùi tủ lạnh Cách đo độ ẩm không khí Đo độ ẩm bằng phương pháp sấy khô Để đo độ ẩm bằng phương pháp này, thiết bị thường được sử dụng là cân sấy ẩm. Phương pháp này dùng để xác định độ ẩm của các loại thực phẩm như bánh, kẹo, bột các loại,… Sơ lược về cân sấy ẩm: Đây là loại thiết bị chuyên dùng để sấy vật liệu sau đó tự tính toán phần trăm độ ẩm của mẫu sau khi sấy. Kết quả sẽ được hiển thị trên màn hình ngay sau khi sấy mà không cần tính toán. Cách sử dụng thiết bị này cũng khá đơn giản và ưu điểm của nó là cho kết quả chính xác, thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là chỉ thích hợp cho khối lượng mẫu nhỏ, phải chuẩn bị mẫu trước khi đo, sau khi đo xong không còn sử dụng được nữa. Đo độ ẩm bằng phương pháp điện trở Phương pháp này được thực hiện bằng cách sử dụng thiết bị là máy đo độ ẩm vật liệu. Phương pháp này được dùng để xác định độ ẩm của các vật liệu gỗ, vật liệu xây dựng,… Sơ lược về máy đo độ độ ẩm vật liệu: Thiết bị này dùng để đo trực tiếp vào mẫu, máy có đầu dò điện trở hình que nhọn hoặc hình dạng phù hợp khác để đâm vào vùng mẫu muốn xác định độ ẩm Thiết bị này với ưu điểm là sử dụng dễ dàng, nhỏ gọn, sử dụng được ở mọi lúc mọi nơi và chỉ cần dùng một thao tác, tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là cần đo nhiều lần ở nhiều vị trí khác nhau để có giá trị trung bình tương đối nhất, có khả năng sẽ làm hỏng mẫu. Đo độ ẩm bằng máy đo có đầu dò Phương pháp này dùng để xác định các loại vật liệu mỏng như giấy. Sơ lược về máy đo có đầu dò: Máy đo được dùng để đo trực tiếp vào mẫu, đầu dò được làm bằng thép crom. Máy có ưu điểm là đơn giản, dễ sử dụng, tiện lợi trong việc khảo sát độ ẩm giấy trong kho, đo trực tiếp trên mẫu mà không làm hư hại mẫu. Tuy nhiên, nhược điểm của máy là được thiết kế chuyên biệt, chỉ để đo giấy Xem thêm: độ ẩm thích hợp cho trẻ sơ sinh Đo độ ẩm không khí Thiết bị được sử dụng để đo độ ẩm không khí là ẩm kế điện tử ( treo tường và cầm tay ) và máy đo độ ẩm có đầu dò rời. Trong đó, ẩm kế điện tử loại treo tường dùng để xác định độ ẩm một cách liên tục trong các kho chứa, nhà máy, xí nghiệp, văn phòng và nhà ở Ẩm kế điện tử loại cầm tay và máy đo độ ẩm có đầu dò rời dùng để đi khảo sát độ ẩm tại hiện trường như kho bãi, container,… Tại sao cần phải đo độ ẩm không khí Tại sao cần kiểm tra độ ẩm không khí Độ ẩm không khí ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của con người cũng như đối với sản xuất. Cần kiểm tra độ ẩm không khí để có biện pháp điều chỉnh phù hợp nếu độ ẩm không khí ở mức không phù hợp. Theo đó, nếu độ ẩm không khí cao lên tới mức bão hòa sẽ gây ra nhiều bệnh như bệnh về hô hấp, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ cộng đồng. Khi độ ẩm quá cao sẽ gây ra các ảnh hưởng như sau: Gây cảm giác khó chịu, mệt mỏi cho con người,.. Quần áo không thể khổ và có mùi ẩm mốc,.. Sàn nhà đọng nước, trơn trượt có thể gây chấn thương nếu trượt ngã Tạo điều kiện cho virus phát triển, tăng các bệnh lí ở cơ thể người Ngoài ra, độ ẩm cao cũng dễ gây ra các sự cố như chập, cháy, hư hỏng các trang thiết bị y tế Qua đây, mình đã chia sẻ đến bạn những thông tin về cách đo độ ẩm không khí cũng như các vấn đề khác liên quan. Hy vọng với những thông tin này bạn có thể vận dụng tốt vào công việc cũng như cuộc sống, quan trọng hơn là có biện pháp chủ động trong việc bảo vệ sức khoẻ của bản thân và mọi người xung quanh. Nếu vẫn còn thắc mắc nào về vấn đề này thì bạn đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay với chúng tôi, đội ngũ nhân viên ruby luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. Ngoài ra, mình cũng là nơi cung cấp các sản phẩm để kiểm tra độ ẩm không khí với chất lượng được đảm bảo, nguồn gốc rõ ràng và giá cả cạnh tranh, hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn cũng có nhu cầu sử dụng những sản phẩm này nhé. Xem thêm các món đồ chơi công nghệ thông minh tại Ruby.vn
 5. Đồng hồ kiêm đèn ngủ thông minh Midea X901 thiết kế nhỏ gọn dễ sử dụng Bạn đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ đèn ngủ thông minh để theo dõi thời gian? Bạn đang tìm kiếm một chiếc đèn ngủ chất lượng? Đồng hồ báo thức kiêm đèn ngủ Midea X901 sẽ là giải pháp hoàn hảo nhất dành cho bạn. Với thiết kế tích hợp thông minh, sản phẩm còn là một vật trang trí tuyệt vời cho không gian sống của bạn. Midea X901 là một sản phẩm độc đáo khi tích hợp cả 2 tính năng của đồng hồ báo thức và đèn ngủ. Với thiết kế nhỏ gọn, khả năng điều chỉnh độ sáng cùng âm lượng báo thức nhẹ nhàng, sẽ là một người bạn đồng hành không thể thiếu dành cho bạn. Sản phẩm liên quan: hướng dẫn sử dụng máy tăm nước Thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt Điểm ấn tượng của Đồng hồ báo thức kiêm đèn ngủ Midea đó là kích thước vô cùng nhỏ gọn chỉ 120 x 120 x 40mm cùng trọng lượng siêu nhẹ 180g sẽ không chiếm nhiều diện tích, đồng thời dễ dàng để bạn đem theo sử dụng. Chất liệu vỏ ABS cao cấp, bảo vệ thiết bị tốt hơn. Đồng thời công suất định mức của đồng hồ Midea X901 chỉ 3.8W giúp tiết kiệm điện năng hơn. Khả năng báo thức kiêm đèn ngủ Đồng hồ báo thức Midea X901 sẽ đánh thức bạn bằng bản nhạc chuông nhẹ nhàng để bắt đầu ngày mới tràn đầy sức sống với mức âm lượng chỉ 60dB, thay thế tiếng chuông báo thức của điện thoại di động, giúp bạn tránh xa bức xạ từ smartphone, chăm sóc sức khỏe của bạn tốt hơn. Bên cạnh tính năng báo thức, người dùng có thể sử dụng sản phẩm như là một chiếc đồng hồ để theo dõi thời gian hoặc dùng để nhắc nhở khá tiện lợi. Dù sở hữu kích thước khá nhỏ gọn nhưng Midea X901 vẫn giúp bạn nhìn rõ thời gian ngay cả vào ban ngày. Xem thêm: cách sử dụng ẩm kế Ngoài ra Đèn ngủ Midea X901 được trang bị cảm biến quang học cùng nhiệt độ màu lên tới 4000K, sẽ tự động điều chỉnh độ sáng của đèn theo ánh sáng môi trường. Bên cạnh đó đèn ngủ tích hợp đồng hồ báo thức được trang bị công tắc điều chỉnh bằng cảm ứng, người dùng chỉ cần chạm để điều chỉnh độ sáng theo ý muốn. Đèn ngủ Midea X901 hoạt động êm ái không làm phiền đến giấc ngủ của trẻ và gia đình. Đồng thời nguồn sáng của đèn ngủ khá dịu nhẹ, dễ dàng đưa trẻ vào giấc ngủ 1 cách thoải mái, không gây khó chịu cho người dùng và hoàn toàn an toàn với mắt. Dung lượng pin dài Midea X901 được trang bị thời lượng pin dài với viên pin lithium 1500mAh có thể linh hoạt đặt sử dụng ở nhiều vị trí và không gian khác nhau như phòng ngủ, bàn làm việc,.. Loại bỏ sự bất tiện của loại đèn ngủ cắm trực tiếp. Bên cạnh đó bộ sản phẩm bao gồm cáp USB cho phép người dùng dễ dàng cắm sạc đồng hồ báo thức Midea bất cứ lúc nào như ổ cắm điện, laptop,… Xem thêm những món đồ chơi công nghệ tại Ruby.vn
 6. Nhiệt ẩm kế là gì? Cách sử dụng ẩm kế ưu và nhược điểm Đối với các gia đình có trẻ nhỏ, việc thường xuyên theo dõi những thông số của thời tiết trong phòng sẽ giúp các bậc phụ huynh có thể điều chỉnh cho phù hợp cho sức khỏe của bé. Nhiệt ẩm kế ra đời như một giải pháp cho vấn đề này. Vậy thiết bị này là gì và cách sử dụng ẩm kế như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm câu trả lời ngay dưới đây. Nhiệt ẩm kế là gì? Cấu tạo sản phẩm? Hiểu một cách đơn giản, đây là một loại đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm của môi trường xung quanh. Loại thiết bị này được sử dụng phổ biến trong các ngành công nghiệp, các cơ sở y tế, nhà hàng, khách sạn, tòa nhà,…hoặc ngay trong các gia đình. Khi các mức đo vượt ngưỡng an toàn, thiết bị sẽ cảnh báo để con người điều chỉnh trở về mức thích hợp, đảm bảo kịp thời phát hiện những thay đổi về nhiệt độ để đảm bảo sức khỏe của con người cũng như bảo vệ máy móc tránh khỏi hư hỏng. Một chiếc máy đo nhiệt độ, độ ẩm có cấu tạo đơn giản bao gồm 2 bộ phận chính: Bộ phận thu phát sóng không dây đặt ngoài trời để xác định các thông số nhiệt độ, độ ẩm ngoài trời. Màn hình LCD để đo và hiển thị các thông số nhiệt độ, độ ẩm trong nhà, đồng thời bộ phận này còn hiển thị cả độ ẩm và nhiệt độ ngoài trời do bộ thu phát truyền về. Sản phẩm liên quan: đồng hồ đèn ngủ thông minh Phân loại máy đo độ ẩm, nhiệt độ Ẩm kế được chia thành 2 loại chính: ẩm kế cơ và ẩm kế điện tử. Ẩm kế điện tử tự động hiển thị kết quả đo trên màn hình điện tử còn đối với ẩm kế cơ, người dùng sẽ phải tự đọc các thông số. Ngoài ra, có thể dựa vào một số đặc điểm khác như loại cảm biến nhiệt độ (chất lỏng, cặp kim loại, bán dẫn hồng ngoại,..) vị trí sử dụng của thiết bị (cầm tay, treo tường,..) để phân loại chi tiết các loại đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm. Đánh giá ưu - nhược điểm của từng loại nhiệt ẩm kế Cơ chế hoạt động Ẩm kế cơ hoạt động dựa trên hoạt động của 2 dạng lò xo được làm bằng thanh kim loại cán mỏng cuộn lại, 1 loại nhạy cảm với nhiệt độ, 1 loại nhạy cảm với độ ẩm. Khi nhiệt độ và độ ẩm thay đổi, những dây lò xo này sẽ giãn nở theo gây ra một momen xoắn, kết hợp với kim chỉ thị và vạch chia ở mặt trước đồng hồ để chỉ ra kết quả đo. Ẩm kế điện tử sử dụng cảm biến điện. Điện trở của cảm biến này bị ảnh hưởng bới độ ẩm, từ đó sẽ hiển thị giá trị độ ẩm. Xem thêm: hướng dẫn sử dụng máy tăm nước Nên mua nhiệt ẩm kế cơ hay điện tử? Mỗi loại ẩm kế đều có những ưu và nhược điểm khác nhau và đều có thể hoạt động rất tốt. Chính vì vậy, việc lựa chọn mua ẩm kế cơ hay điện tử tùy vào sở thích cũng như mục đích sử dụng của từng khách hàng. Nếu bạn chỉ đơn giản cần một dụng cụ đo nhiệt độ, độ ẩm thông thường thì có thể lựa chọn bất kỳ loại nào. Nếu bạn muốn có một sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu nhiệt độ, độ ẩm, vừa thời trang, phong cách và có nhiều tính năng đa dạng thì nên lựa chọn máy đo điện tử. Thiết bị này tiện lợi hơn máy cơ vì luôn hiển thị rõ ràng các thông số. Mua ẩm kế chính hãng ở đâu? Giá bao nhiêu? Trên thị trường hiện nay có nhiều đơn vị cung ứng các loại ẩm kế khác nhau. Tuy nhiên, đây là một dòng sản phẩm dễ bị làm nhái, làm giả nên người tiêu dùng cần cẩn trọng khi mua. Tốt nhất, bạn nên mua ẩm kế ở những địa chỉ uy tín, chuyên phân phối các sản phẩm chính hãng, có nguồn gốc rõ ràng và có chế độ bảo hành lâu dài. Các loại ẩm kế có nhiều phân khúc khác nhau trên thị trường, có thể phù hợp với mọi đối tượng: Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm điện tử giá rẻ thường có giá dưới 600.000 VNĐ với những sản phẩm thiết kế đơn giản. Thiết bị cao cấp có giá trên 600.000 VNĐ đến vài triệu đồng Cách dùng ẩm kế điện tử Bước 1: Nhấn giữ Start khoảng 2 giây để bật máy, màn hình sẽ hiển thị thông số nhiệt độ và độ ẩm. Bước 2: Lựa chọn kiểu nhiệt độ C hoặc độ F thông qua nút Sel. Bước 3: Nhấn thêm nút Start để máy ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm. Đèn Led phía trên chữ Record sẽ nháy, báo hiệu máy đang ghi dữ liệu. Bước 4: Đọc kết quả hiển thị trên màn hình LCD Bước 5: Nhấn giữ Start 2 giây để tắt nguồn Xem thêm những món đồ chơi công nghệ tại Ruby.vn
 7. Hướng dẫn cách sử dụng máy tăm nước làm sạch sâu và an toàn Với những cải tiến về mặt khoa học kỹ thuật, máy tăm nước ra đời giúp người dùng chăm sóc răng miệng một cách sạch sẽ và an toàn hơn. Răng miệng của bạn sẽ được làm sạch tối ưu một cách nhanh chóng và đơn giản, không đau. Vậy máy tăm nước là gì? cách sử dụng máy tăm nước? Cách sử dụng nào là an toàn nhất? Bạn sẽ nhanh chóng tìm ra lời giải đáp chỉ với ít phút đọc bài viết dưới đây. Máy tăm nước là gì? Máy tăm nước là một loại dụng cụ hỗ trợ quá trình vệ sinh răng miệng. Máy có cơ chế làm sạch bằng tia nước nhỏ nhưng có lực vào kẽ răng, khoang miệng để đánh bay cặn thức ăn nhờ áp lực từ bình và vòi xịt. Trên thị trường hiện nay có hai loại máy: Máy tăm nước để bàn: đây là máy cố định, có kích thước lớn và cần cắm dây truyền điện khi dùng. Do máy lớn và có nguồn điện đầy đủ nên áp lực tia nước ổn định, đủ mạnh để làm sạch mảng bám hiệu quả. Máy tăm nước cầm tay: có kích thước nhỏ gọn, dùng pin, tiện lợi mang theo khi đi du lịch, đi học hay đến văn phòng làm việc. Tuy nhiên, áp lực nước nhỏ hơn so với máy để bàn nhưng vẫn đủ loại bỏ thức ăn thừa mắc kẹt trong khoang miệng. Lợi ích máy tăm nước Sử dụng ít nhất 1 lần/ ngày bạn sẽ thấy sức khỏe răng miệng được cải thiện đáng kể. Hãy cùng xem sản phẩm mang đến những ích lợi gì nhé. Loại bỏ mảng bám nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. Dễ dàng làm sạch tại các vùng khó đánh răng sạch như: kẽ răng, chân răng, vùng răng cùng,… Hạn chế mùi hôi miệng do vi khuẩn hình thành từ các mảng bám, cao răng. Không bị xây xát nướu làm chảy máu, sưng viêm nướu như khi dùng tăm hay bàn chải đánh răng thông thường. Sản phẩm liên quan: cách sử dụng nhiệt ẩm kế So sánh ưu nhược điểm máy tăm nước và chỉ nha khoa Ưu và nhược điểm của chỉ nha khoa Trước khi có máy tăm nước, chỉ nha khoa là một trong những cánh tay đắc lực giúp làm sạch răng miệng và được dùng rộng rãi bởi các ưu điểm: Nhỏ gọn, tiện dụng và dễ dàng tìm mua tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Giá thành rẻ, phù hợp với túi tiền của mọi người. Chỉ được tẩm chất kháng khuẩn nên an toàn và vệ sinh khi dùng hơn so với tăm tre. Làm sạch tốt mảng bám giữa kẽ răng phía ngoài, giúp răng trắng sạch. Không gây thưa răng như dùng tăm truyền truyền thống. Tuy nhiên, chỉ nha khoa vẫn còn một số mặt hạn chế đáng lưu tâm như: Không thể làm sạch vùng răng phía trong cùng. Khó sử dụng đối với người già, trẻ em và cả những người mắc các bệnh liên quan quan đến khớp cổ tay, những đối tượng không thể linh hoạt tay trong chuyển động. Những người đang niềng răng, trồng răng implant, lắp cầu răng sứ,…thường không thích hợp dùng chỉ nha khoa do có thể bị vướng sợi chỉ vào mắc cài, cầu răng,… Có thể làm xước nướu, chảy máu chân răng nếu không quen dùng hoặc lỡ tay thao tác mạnh. Ưu và nhược điểm của máy tăm nước Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, tăm nước ra đời nhằm khắc phục một số khuyết điểm mà chỉ nha khoa chưa làm được trong việc vệ sinh răng miệng như: Giảm thiểu tình trạng trầy xước nướu do áp lực tia nước vừa đủ và có thể điều chỉnh lực cũng như hướng của tia nước bắn ra. Dễ dàng sử dụng với trẻ em, người cao tuổi và những người có bệnh hội chứng ống cổ tay. Tạo hứng thú trong vệ sinh răng miệng cho trẻ. Làm sạch ở những nơi sâu nhờ tia nước có thể len vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Thích hợp cho các đối tượng niềng răng, trồng răng,… Máy tăm nước cũng có những điểm trở ngại về: Cồng kềnh hơn so với chỉ nha khoa. Giá thành cao hơn so với dùng chỉ nha khoa. Nhưng sản phẩm có độ bền cao, có thể dùng nhiều lần và lâu dài nếu bảo quản đúng cách. Xem thêm: đèn ngủ có đồng hồ Cách sử dụng máy tăm nước bảo vệ răng miệng Sử dụng không quá phức tạp hay cầu kỳ như nhiều người tưởng tượng. Bạn chỉ cần thực hiện các bước sau: Bước 1: Cắm điện hoặc lắp pin để đảm bảo nguồn điện cho máy tăm nước hoạt động. Sau đó, bạn chuẩn bị nước ấm và đổ vào bình chứa. Chọn đầu tăm thích hợp và lắp vào đầu vòi xịt. Bước 2: Điều chỉnh áp suất nước và khởi động máy. Bắt đầu vệ sinh từ răng trong cùng, đưa vòi xịt theo viền nướu từ răng cùng hướng ra các răng bên ngoài. Chú ý vệ sinh kỹ các kẽ răng. Quá trình này thường diễn ra từ 2-3 phút để đạt được hiệu quả vệ sinh răng miệng tốt nhất. Bước 3: Súc lại miệng bằng nước ấm pha muối hoặc nước súc miệng. Bạn cần lưu ý đổ hết phần nước thừa trong bình chứa, vệ sinh lại đầu tăm, vòi xịt để tránh vi khuẩn xâm nhập. Mỗi máy tăm nước của các hãng khác nhau sẽ có thêm chức năng hay cách điều chỉnh khác nhau. Bạn nên đọc thêm phần hướng dẫn trước khi dùng để tận dụng tối đa chức năng của máy nhé. Có thể thấy, máy tăm nước với sự cải tiến của kỹ thuật đã mang đến cho người dùng sự tiện lợi và hiệu quả trong việc đảm bảo sức khỏe răng miệng hàng ngày. Hãy tập thói quen sử dụng tăm nước đều đặn để phòng và trị các bệnh răng miệng. Xem thêm các món đồ chơi công nghệ thông minh tại Ruby.vn
 8. Những ấm đun nước điện nào tốt nhất hiện nay? Với dung tích lớn, các loại ấm đun nước điện 5 lít siêu tốc được nhiều gia đình Việt lựa chọn. Vậy đâu là loại ấm nào tốt nhất mà bạn nên sử dụng? Ấm điện inox 5 lít Sunhouse SHD1455 chính là sản phẩm mà mình muốn tiến cử cho các bạn. Đặc điểm cấu tạo của ấm điện inox 5 lít Sunhouse SHD1455 Ấm điện Sunhouse SHA1455 là sản phẩm của thương hiệu Sunhouse, Hàn Quốc có dung tích 5 lít, trọng lượng 1,325 kg, sử dụng nguồn điện áp 220V/ 50Hz. Thiết bị có cấu tạo gồm các phần chính sau đây: thân ấm, hệ thống rơ - le, đế tiếp điện, công tắc và đèn hiển thị, nắp ấm, dây nguồn. Thân ấm: được làm bằng inox cao cấp, đảm bảo bền, chống va đập tốt và không bị han gỉ sau thời gian dài sử dụng Hệ thống rơ - le: giúp ấm có khả năng tự ngắt khi nước đạt 100 độ C Đế tiếp điện: làm bằng nhựa cao cấp, có chức năng kết nối nguồn điện với thân ấm. Đế tiếp điện cho phép ấm siêu tốc có thể xoay 360 độ để phù hợp với không gian sử dụng. Công tắc cảm biến giúp người dùng có thể làm việc khác khi đang đun nước mà không lo bị trào ra ngoài hay cạn đáy. Đèn hiển thị: đèn hiển thị thường sáng trong suốt quá trình đun nước và tắt khi nước sôi. Người dùng có thể dựa vào đèn hiển thị để biết ấm đã được cấp điện chưa, nước đã đun sôi hay chưa. Xem thêm sản phẩm: ấm đun siêu tốc xiaomi Nắp ấm: làm bằng inox với núm làm bằng nhựa cao cấp có khả năng cách điện. Phía trên nắp là tay cầm chắc chắn, cách điện cách nhiệt giúp người dùng có thể xách ấm một cách dễ dàng ngay cả khi nước vừa sôi xong. Dây nguồn: làm nhiệm vụ kết nối đế tiếp điện với nguồn điện. Nắp ấm và tay cầm làm bằng chất liệu cao cấp Ưu điểm của ấm điện inox 5 lít Sunhouse SHD1455 Dung tích lớn (5 lít) giúp người sử dụng có thể sử dụng nước thoải mái mà không phải đun nhiều lần Có khả năng chống tràn nước sôi ra ngoài, chống cháy ấm nhờ công tắc cảm biến tự động Ấm điện siêu tốc Sunhouse SHD1455 inox 5 lít được làm từ chất liệu cao cấp, độ bền cao và an toàn với sức khỏe người dùng Đun sôi nước cực nhanh, chỉ mất vài phút Kiểu dáng hiện đại, đẹp mắt Xem thêm: đèn treo màn hình Thiết kế sang trọng, hiện đại của ấm điện inox 5 lít Sunhouse SHD1455 Những lưu ý khi sử dụng ấm điện inox 5 lít Sunhouse SHD1455 Không vệ sinh ấm điện inox 5 lít Sunhouse SHD1455 bằng nước mà thay vào đó hãy dùng vải mềm để lau Trước khi lau ấm, cần rút dây cắm ra khỏi nguồn điện để tránh bị giật Không để trẻ nhỏ đến gần khi ấm đang hoạt động Đảm bảo lượng nước tối thiểu và tối đa trong ấm theo quy định của nhà sản xuất Không di chuyển ấm điện đun nước khi nó đang hoạt động Hi vọng sau những chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho bạn. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt mua ấm điện inox 5 lít Sunhouse SHD1455 chất lượng. Xem thêm các món đồ chơi công nghệ thông minh tại Ruby.vn
 9. Ưu điểm của máy tiệt trùng bồn cầu bằng tia UV, Xiaomi Mùi hôi từ nhà vệ sinh, đặc biệt là bồn cầu luôn khiến ta cảm thấy khó chịu và không thoải mái. Để loại bỏ mùi hôi hiệu quả, đồng thời tiêu diệt các loại vi khuẩn, trang bị ngay máy tiệt trùng bồn cầu. Ưu điểm của Máy khử trùng bồn cầu bằng tia UV, Ozone Bên cạnh mùi hôi, các loại vi khuẩn mà mắt thường không thể nhìn thấy cũng là nguyên nhân gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm. Máy khử trùng bồn cầu bằng tia UV, Ozone chỉ với 5 phút ở mỗi lần sử dụng, tiêu diệt hiệu quả 99.9% vi khuẩn. Bên cạnh đó với cơ chế hoạt động thông minh, thời gian dùng lâu dài cùng cách lắp đặt đơn giản, sản phẩm sẽ là một phụ kiện không thể thiếu của mọi gia đình. Sản phẩm liên quan ấm đun nước điện Công nghệ khử trùng kép Máy khử trùng Xiaomi sử dụng cơ chế khử trùng kép gồm tia cực tím UVC và hệ thống ống kép phát tán ozone. Cụ thể máy giải phóng các tia cực tím trong dải bước sóng 253.7nm, tiêu diệt vi khuẩn ngay lập tức đồng thời ngăn chặn sự lây lan. Sau đó oxi trong không khí bị phân hủy thành các phân tử ozone dưới bức xạ cực tím 185nm, phân hủy và giảm mùi hôi cho nhà vệ sinh. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng chỉ trong 5 phút nhưng cho hiệu quả làm việc đạt 99.9%. Cơ chế làm việc tự động Máy khử trùng bằng tia UV, ozone với thiết kế thông minh sẽ tự động kích hoạt chức năng khử trùng khi người dùng đóng nắp bồn cầu. Và để tắt máy người dùng chỉ cần mở nắp. Cơ chế làm việc tự động đơn giản hóa các thao tác thủ công, người dùng không cần trực tiếp tiếp xúc với máy hoặc bồn cầu, đảm bảo an toàn cho người dùng. Xem thêm: ấm đun nước xiaomi Thiết kế đơn giản, dễ cài đặt Máy khử trùng Xiaomi sở hữu thiết kế tối giản với tone trắng chủ đạo, kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và khá mỏng không ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của không gian nhà vệ sinh. Bề mặt máy được gia cố, xử lý nên có khả năng chống mài mòn và chống bám bẩn khá tốt. Hệ thống đèn khử trùng của máy được gia công từ vật liệu thạch anh có độ cứng cao, chống ăn mòn hiệu quả. Máy khử trùng bồn cầu Xiaomi được trang bị keo dán 3M cao cấp, có khả năng kết dính lâu dài, chống rơi rớt hiệu quả. Máy được trang bị vòng silicone bao quanh, giúp cố định máy tốt hơn đồng thời ngăn máy khỏi tiếp xúc với vi khuẩn hiệu quả. Ngoài ra máy khử trùng bồn cầu bằng tia UV, Ozone được trang bị chuẩn bảo vệ IPX4 giúp máy được bảo vệ tốt, chống thấm nước, chống ẩm ướt và chống bụi tốt. Thời gian dùng lâu dài Máy được cung cấp năng lượng từ viên pin lithium có dung lượng lớn lên tới 3600mAh, khi được sạc pin đầy, máy cho thời gian chờ lên tới 45 ngày. Giao diện sạc micro USB khá phổ biến, người dùng dễ dàng sạc thiết bị bằng bất kì cáp sạc nào có sẵn. Khi máy đang hoạt động sẽ có đèn màu xanh và khi pin yếu thì sẽ nhấp nháy đèn màu đỏ, nhắc nhở người dùng đã đến lúc sạc thiết bị. Xem thêm các món đồ chơi công nghệ thông minh tại Ruby.vn
 10. Đánh giá chi tiết ấm đun nước siêu tốc Xiaomi Youlg Mình mua cái ấm siêu tốc xiaomi YOULG về thay thế cho cái ấm cổ ngỗng inox màu đen đang dùng. Cái ấm này sẽ giải quyết được một số vấn đề mình đang gặp phải với cái ấm inox lúc pha cà phê. Hồi xưa, khi pha cà phê pour over mình thường đun nước bằng ấm siêu tốc sau đó pha vào ấm cổ ngỗng, rồi dùng ấm cổ ngỗng chế nước. Sau này khi pha theo cách của bác James Hoffmann, mình pha theo kiểu nước càng nóng càng tốt nên không muốn nấu riêng nữa. Do chỗ pha cafe của mình cũng xa bếp, nên việc nấu nước dưới bếp cũng hơi bất tiện. Tìm một hồi thấy cái Xiaomi YOULG là khá hợp với túi tiền so với mua Brewista tới mấy triệu, thôi mua đỡ nó xài trước. Cái này mình mua trên Lazada với giá là 830 nghìn, không rõ sao giờ xem lại thì thấy tăng giá lên 950 nghìn rồi. Bên Shopee thì vẫn bán 830 nghìn. Cơ bản thì nó là một cái ấm kiểu ấm siêu tốc với một mâm điện tiếp xúc. Khác các ấm siêu tốc thông thường là cái này có cái vòi cổ ngỗng dùng để pha cafe hoặc pha trà thôi. Sản phẩm liên quan: ấm nước điện Đáy ấm và đáy mâm điện cũng không có gì lạ hoặc khác các loại ấm nước khác. Ấm chỉ có một nút nguồn là bật thôi, nấu nước sôi thì tự nó tắt. Lúc đang nấu thì đèn xanh vầy, nước sôi thì đèn tắt. Dung tích ấm là 0.6L, mức này nó nằm ngay giữa ấm nha anh em, đổ đầy ấm chắc được 1L, nhưng đừng đổ vậy sôi nó tràn. Mình đo thời gian từ khi nhấn đến khi nước sôi tắt là 2 phút 30 giây, thoải mái thời gian nghiền cafe, setup bình, lọc các kiểu. Nắp ấm dễ cầm, có lỗ thoát hơi. Anh em nhìn vào miệng ấm thấy cái thành nó dày không, thực tế thì không dày đâu, họ làm nó vậy thôi. Ấm này không cách nhiệt nhé, lúc nấu thành ấm vẫn nóng. Anh em có thể mua màu trắng hoặc màu đen cũng được nha. Màu trắng nó không phải trắng tinh mà hơi ngà ngà. Tia nước của ấm YOULG cũng hơi to một tí, nhưng anh em quen tay cũng sẽ kiểm soát được flow rate thôi. Nói chung là dùng ấm nào cũng sẽ pha ra cà phê, tùy mình thích mà dùng thôi anh em nhé! Xem thêm: đèn ngủ kiêm đồng hồ Thậm chí dùng ấm siêu tốc rót trực tiếp cũng được luôn, nếu anh em thấy làm vậy là uống ngon thì cũng không ai cấm được anh em!. Thêm thông tin về sản phẩm: Thương hiệu YOULG bán trên store Xiaomi TQ, có thể mua được bằng ruby.vn, Shopee, Lazada. Công suất tiêu thụ 1100w, dung tích 0.6L, đun sôi 0.6L mất khoảng 2p30s. Đường kính cổ ngỗng 11mm. Ấm không có chức năng chỉnh nhiệt độ Những gì mình thích về ấm Xiaomi YOULG này: Gía khá rẻ, mình mua được giá 830 nghìn nên là ok, rẻ nhát so với các ấm pour over điện mình đang xem xét. Hoàn thiện đẹp, sử dụng ổn. Màu trắng xinh. Cổ ngỗng cho flow rate ổn khi pour over. Cần thiết cho người pha cà phê hoặc pha trà. Những gì mình không thích ở ấm Xiaomi YOULG: Không có tùy chọn giữ nước luôn sôi. Anh em đang pha cà phê theo phương pháp pour over và muốn mua một cái ấm điện thì có thể tham khảo mẫu này. Còn có tiền hơn thì mua, Bonavita, OXO, Brewista, Fellow Stagg vv và vv. Xem thêm những món đồ chơi công nghệ tại Ruby.vn
 11. Ấm điện đun nước điện 5 lít siêu tốc nào tốt nhất? Với dung tích lớn, các loại ấm đun nước điện 5 lít siêu tốc được nhiều gia đình Việt lựa chọn. Vậy đâu là loại ấm nào tốt nhất mà bạn nên sử dụng? Ấm điện inox 5 lít Sunhouse SHD1455 chính là sản phẩm mà mình muốn tiến cử cho các bạn. Đặc điểm cấu tạo của ấm điện inox 5 lít Sunhouse SHD1455 Ấm điện Sunhouse SHA1455 là sản phẩm của thương hiệu Sunhouse, Hàn Quốc có dung tích 5 lít, trọng lượng 1,325 kg, sử dụng nguồn điện áp 220V/ 50Hz. Thiết bị có cấu tạo gồm các phần chính sau đây: thân ấm, hệ thống rơ - le, đế tiếp điện, công tắc và đèn hiển thị, nắp ấm, dây nguồn. Thân ấm: được làm bằng inox cao cấp, đảm bảo bền, chống va đập tốt và không bị han gỉ sau thời gian dài sử dụng Hệ thống rơ - le: giúp ấm có khả năng tự ngắt khi nước đạt 100 độ C Đế tiếp điện: làm bằng nhựa cao cấp, có chức năng kết nối nguồn điện với thân ấm. Đế tiếp điện cho phép ấm siêu tốc có thể xoay 360 độ để phù hợp với không gian sử dụng. Công tắc cảm biến giúp người dùng có thể làm việc khác khi đang đun nước mà không lo bị trào ra ngoài hay cạn đáy. Đèn hiển thị: đèn hiển thị thường sáng trong suốt quá trình đun nước và tắt khi nước sôi. Người dùng có thể dựa vào đèn hiển thị để biết ấm đã được cấp điện chưa, nước đã đun sôi hay chưa. Xem thêm sản phẩm: đèn ngủ đồng hồ Nắp ấm: làm bằng inox với núm làm bằng nhựa cao cấp có khả năng cách điện. Phía trên nắp là tay cầm chắc chắn, cách điện cách nhiệt giúp người dùng có thể xách ấm một cách dễ dàng ngay cả khi nước vừa sôi xong. Dây nguồn: làm nhiệm vụ kết nối đế tiếp điện với nguồn điện. Nắp ấm và tay cầm làm bằng chất liệu cao cấp Ưu điểm của ấm điện inox 5 lít Sunhouse SHD1455 Dung tích lớn (5 lít) giúp người sử dụng có thể sử dụng nước thoải mái mà không phải đun nhiều lần Có khả năng chống tràn nước sôi ra ngoài, chống cháy ấm nhờ công tắc cảm biến tự động Ấm điện siêu tốc Sunhouse SHD1455 inox 5 lít được làm từ chất liệu cao cấp, độ bền cao và an toàn với sức khỏe người dùng Đun sôi nước cực nhanh, chỉ mất vài phút Kiểu dáng hiện đại, đẹp mắt Xem thêm: ấm đun siêu tốc xiaomi Thiết kế sang trọng, hiện đại của ấm điện inox 5 lít Sunhouse SHD1455 Những lưu ý khi sử dụng ấm điện inox 5 lít Sunhouse SHD1455 Không vệ sinh ấm điện inox 5 lít Sunhouse SHD1455 bằng nước mà thay vào đó hãy dùng vải mềm để lau Trước khi lau ấm, cần rút dây cắm ra khỏi nguồn điện để tránh bị giật Không để trẻ nhỏ đến gần khi ấm đang hoạt động Đảm bảo lượng nước tối thiểu và tối đa trong ấm theo quy định của nhà sản xuất Không di chuyển ấm điện đun nước khi nó đang hoạt động Hi vọng sau những chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho bạn. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt mua ấm điện inox 5 lít Sunhouse SHD1455 chất lượng. Xem thêm các món đồ chơi công nghệ thông minh tại Ruby.vn
 12. Cách sử dụng bàn ủi hơi nước cầm tay sao cho đúng Bàn là hơi nước trong thì có vẻ dễ dùng nhưng đối với người mới làm quen thì đầu tiên cũng phải học cách dùng đấy! Hãy để META chỉ bạn cách sử dụng bàn ủi hơi nước cầm tay sao cho đúng cách qua bài viết dưới đây! Cách sử dụng bàn ủi hơi nước cầm tay dáng đứng Kiểm tra lượng nước trong bình chứa trước khi ủi đồ Trước khi là ủi quần áo/rèm/màn,... Bạn cần phải kiểm tra xem bàn là có nước hay đủ nước để thực hiện là, ủi hay không? Nếu bình không nước có hoặc lượng nước quá ít, bạn nên tháo bình chứa nước ra (với loại có thể tháo rời khỏi bàn ủi) và đổ đủ nước vào. Nhờ vậy là quá trình là, ủi sẽ diễn ra xuyên suốt mà không sợ thiếu nước, không phải mất công rút phích cắm, mồi thêm nước và khởi động lại, cũng không phải chờ thêm thời gian cho bàn ủi nóng nữa. Nếu là, ủi số lượng quần áo lớn thì bạn nên cho ca nước ở gần để sẵn sàng tiếp nước khi cần. Lưu ý khi tiếp nước bạn nên rút phích cắm điện ra để đảm bảo an toàn. Lưu ý dùng nước sạch để ủi đồ, không dùng nước chứa nước có chứa hóa chất, vì chúng có thể làm hỏng, làm bẩn quần áo của bạn và giảm độ bền của bàn ủi. Đặt quần áo lên móc, giá treo ở độ cao phù hợp với chiều cao của bạn Hãy đặt vị trí treo quần áo lên nơi phù hợp với chiều cao và tầm với của bạn. Có thể treo quần áo trực tiếp trên tường, trên giá để treo đồ, đặt lên ghế hay bất cứ vị trí có mặt phẳng đứng rộng để thuận tiện cho việc ủi đồ. Tóm lại hãy đặt quần, áo ở vị trí thuận lợi để bạn có thể tiện là, ủi một cách thoải mái và dễ dàng nhất. Tránh treo quần/áo xuống thấp quá hay treo quá cao, gây đứng lâu mỏi lưng. Bạn cũng có thể đặt một chiếc ghế để vừa ngồi vừa là rất tiện. Sản phẩm liên quan: cách sửa súng bắn keo Vừa nhấn nút phun hơi nước vừa kéo căng mặt vải cần ủi Bắt đầu ủi đồ, bạn vừa dùng một tay cầm, đặt và di chuyển đầu bàn ủi trên mặt vải vừa dùng một tay khác kéo căng mặt vải ra, để các vết nhăn được là phẳng, chính xác và nhanh chóng. Nếu không kéo căng vải mà bạn chỉ di chuyển, thì đầu ủi hơi nước không được tiếp cận sát trực tiếp vào vải và phun hơi nước ra sẽ đọng lại trên vải, khiến vải bị ướt và không được làm phẳng như ý. Trong khi ủi đồ nếu cảm thấy tay bị nóng thì bạn có thể sử dụng thêm bao tay cách nhiệt để bảo vệ bàn tay của mình khỏi hơi nóng của bàn ủi. Lựa chọn mức hơi nước lớn nhất đối với vải thô cứng Ví dụ: Bàn ủi hơi nước Electrolux E5GS1-89BM là bàn ủi hơi nước dạng đứng, với 4 mức hơi nước an toàn, công suất lên tới 1.600W, giúp làm nóng nhanh. Chức năng phun hơi nước liên tục giúp ủi thẳng quần áo nhanh, hiệu quả và đặc biệt an toàn cho mọi loại vải cũng như quần áo. Bạn có thể sử dụng ở mức hơi nước lớn nhất đối với các loại vải dày như kaki, nhung hay jean, để ủi thẳng quần áo nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, công sức hơn. Ngắt điện bàn ủi Khi việc ủi đồ đã hoàn tất, bạn ngắt điện cho bàn ủi, đợi vài phút cho bàn là hơi nước đứng nguội dần, rồi bạn mở bình chứa nước của bàn ủi, đổ hết nước trong bình đi. Vì nếu để nước trong bình chứa thời gian dài, bảo quản không cẩn thận thì nước có thể rò rỉ ra ngoài, rơi vào các bộ phận bên trong máy, gây chập mạch, nguy hiểm cho người dùng khi sử dụng. Sau khi đổ hết nước trong bình chứa đi, bạn quấn dây điện quanh bàn ủi hoặc cuốn dây điện thật gọn và đặt vào túi đựng hay cho vào nơi cất giữ để bảo quản. Cách sử dụng bàn là hơi nước để bàn Làm sạch mặt đế bàn ủi trong lần đầu sử dụng Việc đơn giản này nghĩ là không cần thiết nhưng lại là việc đầu tiên phải làm để đảm bảo mặt đế không bị dính bất cứ thứ gì. Đổ nước vào bàn ủi hơi nước Đổ nước từ cốc đi kèm vào bình tối đa đến vạch MAX, chú ý cho nước vào chậm tránh tình trạng nước bị tràn ra bên ngoài có thể gây nguy hiểm. Sau đó đậy nắp chứa nước lại. Lưu ý là phải đảm bảo rằng, bàn là đã được rút phích cắm ra rồi mới được cho nước vào. Kết nối điện và chỉnh nhiệt độ cho bàn ủi Sau khi cắm điện, đèn báo ở bàn là sẽ sáng lên. Bạn đặt lại nhiệt độ bằng cách xoay núm chọn nhiệt độ đến lựa chọn thích hợp với chất liệu vải cần ủi. Khi đèn tắt, bàn ủi đã sẵn sàng sử dụng. Dùng chức năng ủi khô Bàn ủi hơi nước tương tự như chiếc bàn ủi khô thông thường, song được trang bị thêm ngăn chứa nước kết hợp thêm chức năng phun tia, phun hơi, ủi bằng nhiệt và hơi nước. Vì vậy, nếu bạn có nhu cầu ủi khô, chỉ cần đưa cần gạt về vị trí ban đầu thì bàn là hơi nước sẽ trở thành bàn ủi khô (như dưới hình). Xem thêm: quạt hơi nước không lên nước Dùng tính năng phun sương và phun tia Dưới tác động nhiệt của đế bàn ủi và hơi nước, quần áo sẽ được ủi thẳng nhanh chóng. Phun hơi nước ủi đồ nhanh hơn. Đây là tính năng thường thấy ở hầu như tất cả mọi loại bàn ủi hơi nước. Nước được đun nóng bởi mặt đế bàn ủi, sinh ra hơi liên tục để giữ ẩm cho bề mặt vải, giúp quần áo khỏi bị mòn, phai màu. Ngoài ra áp suất từ luồng hơi nóng dễ dàng làm phẳng mọi vết nhăn mà không cần đè mạnh, tiết kiệm công sức, thời gian ủi đồ. Khi nhấn vào nút phun tia, sẽ cho ra một tia nước thẳng vào vị trí cần ủi, thấm sâu và làm mềm vải giúp dễ dàng ủi hơn. Khác với chức năng phun hơi thường, chức năng phun tia đặc biệt hiệu quả khi sử dụng ủi, là quần áo hoặc những vết nhăn cứng đầu hoặc vải dày thô. Chỉ cần nhấn nút phun tia/phun hơi để tia nước/hơi nước làm ướt quần áo và đưa bàn là di chuyển qua, lại đến vùng cần ủi. Và bạn cần phải đảm bảo bình chứa nước đầy ít nhất là 1/4 bình. Dùng chức năng phun hơi thẳng đứng để ủi quần áo dạng treo (nếu bàn ủi có tính năng này) Tính năng bàn ủi để bàn đứng sử dụng để là phẳng rèm dễ dàng. Hoặc, bạn chỉ cần treo quần áo lên móc, vặn nhiệt độ ở mức thích hợp và giữ bàn ủi thẳng đứng cách quần áo 10 - 15cm và bấm nút phun luồng hơi đứng (phun hơi tăng cường) và là ủi lên bề mặt vải, phải đảm bảo là nước trong bình còn ít nhất 1/2. Tuy nhiên thì bàn ủi để bàn khi dùng để ủi đứng khá nặng nên nếu sử dụng lâu sẽ rất mỏi tay. Vì vậy dùng bàn là hơi nước dạng đứng sẽ là ý kiến hay trong trường hợp này. Đó cũng là một ưu điểm và lợi thế của bàn là hơi nước cầm tay dạng đứng so với bàn là hơi nước nằm ngang. Hi vọng với cách sử dụng đơn giản này sẽ giúp bạn là/ủi được nhanh chóng và đơn giản hơn. Để tìm mua các loại bàn là hơi nước chính hãng, giá tốt, bảo hành, Quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại tại hotline dưới đây để được tư vấn chi tiết nhé. Sản phẩm liên quan: máy massage mắt tốt nhất
 13. Khắc phục súng bắn keo bị nghẹt hiệu quả, cách sửa súng bắn keo Súng bắn keo (dán keo) không còn xa lạ gì với chúng ta, một thiết bị được dùng phổ biến hiện nay. Sản phẩm được kết hợp với keo dùng để gắn kết các linh kiện điện tử hay thi công các công trình. Trong quá trình sử dụng, chúng ta vẫn hay gặp vấn đề keo bị nghẹt hoặc bị tắc không sử dụng. Chất lượng keo kém, thanh đẩy keo bị kẹt, không hoạt động được, vòi keo bị tắc, keo đẩy ra không đều… là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng keo bị nghẹt. cách sửa súng bắn keo những vấn đề nêu trên, sau đây hãy cùng Euroone tìm hiểu các cách xử lý khi súng bắn keo (keo dán) bị nghẹt hiệu quả. 1. KHẮC PHỤC SÚNG BẮN KEO NGHẸT DO CHẤT LƯỢNG KEO XẤU Đối với trường hợp máy dán keo bị nghẹt do sử dụng chất lượng keo không tốt thì việc đầu tiên chúng ta nên làm là thay loại keo mới. Lựa chọn loại keo silicone cao cấp, đảm bảo chất lượng, tuy giá thành sản phẩm có cao hơn so với các dòng keo thông thường nhưng sẽ tránh được tình trạng vón cục làm nghẹt keo khi bắn ra. Khắc phục tình trạng súng bắn keo nghẹt Tuy nhiên không phải ai cũng có điều kiện dùng loại keo cao cấp, khi gặp phải keo kém chất lượng thì chúng ta có thể sử dụng các loại dung môi để hòa tan các cục keo bị vón lại. Cách này có nhược điểm là làm cho tỷ lệ và các thành phần keo bị biến đổi khiến cho độ bám dính của keo không còn tốt. Vậy nên, cách tốt nhất là nên lựa chọn loại keo chất lượng ngay từ ban đầu sử dụng. Sản phẩm liên quan: quạt hơi nước không lên nước 2. CÁCH SỬA SÚNG BẮN KEO BỊ NGHẸT DO THANH ĐẨY KEO BỊ TẮC Cách sửa súng bắn keo bị nghẹt do thanh đẩy keo bị tắc Trong quá trình sử dụng máy bắn keo, theo thời gian bộ phận thanh đẩy rất dễ bị hoen gỉ và dẫn đến tình trạng bị kẹt không đẩy keo được. Bộ phận lò xò của súng bắn keo theo thời gian hoạt động cũng kém hiệu quả do độ đàn hồi giảm sút, làm cho quá trình bắn keo không còn trơn tru như trước. Vậy nên vệ sinh đánh bóng thanh đẩy thường xuyên, mua thêm các công cụ phụ trợ để thay thế hoặc có điều kiện thay súng mới để hỗ trợ công việc hiệu quả hơn. Xem thêm: các loại súng bắn keo 3. XỬ LÝ SÚNG BẮN KEO BỊ NGHẸT DO VÒI KEO BỊ NGHẸT Xử lý súng bắn keo bị nghẹt do vòi keo bị nghẹt Xử lý trường hợp súng bắn keo bị nghẹt do vòi keo bị tắc khá đơn giản. Chúng ta chỉ cần hơ lửa vòi keo để cho phần miệng của nó bị tắc sẽ hở ra một độ vừa phải. Ngoài ra, có thể dụng dao để gọt xung quanh miệng vòi để tiến hành lắp vòi mới vào. Nếu vòi keo dễ bị tắc do bụi bẩn hay miếng vôi vữa khi băn keo dính vào, hãy dùng que sắt để tiến hành thông sạch các vết bẩn đó, giúp vòi keo hoạt động bình thường hơn và không bị nghẹt ảnh hưởng tới quá trình bắn keo. Hy vọng những chia sẻ của Euroone phía trên sẽ giúp quý khách có thêm kinh nghiệm và kiến thức trong việc sử súng bắn keo hiệu và an toàn, mang đến những công trình chất lượng. Sản phẩm liên quan: máy massage mắt loại nào tốt
 14. Tại sao quạt điều hòa hơi nước không lên nước Vài năm gần đây quạt điều hòa là dòng sản phẩm được rất nhiều khách hàng lựa chọn mua và sử dụng cho mùa hè vì tính đặc thù của nó là tiết kiệm điện rất nhiều so với điều hòa nhiệt độ. Độ mát của quạt điều hòa tuy không tạo được hơi lạnh như sử dụng điều hòa nhiệt độ nhưng gió thổi ra vấn làm cho chúng ta có cảm giác mát rất dễ chịu. tại sao quạt hơi nước không lên nước đó là hơi nước được bơm lên tấm giấy làm lạnh và quạt sẽ hút hơi mát từ tấm giấy đó thở ra bên ngoài và tạo được hơi mát cho chúng ta. Nếu một ngày nọ bơm nước ở quạt điều hòa nhà bạn không còn bơm nước lên tấm giấy thì hãy xem tiếp cách xử lý hiện tượng quạt điều hòa nước không lên ở đây nhé. Nguyên nhân và cách sửa quạt điều hòa không bơm nước lên tấm giấy. Nguyên nhân Quạt bị hỏng bơm Quạt bị hỏng phao báo mực nước Quạt bị hỏng bo mạch cấp nguồn cho bơm Sản phẩm liên quan: các loại súng bắn keo Cách xử lý hiện tượng quạt không bơm nước do bơm cấp nước bị hư. Đây là hình dáng của một chiếc bơm nằm bên trong một chiếc quạt điều hòa, tùy vào từng công suất của quạt và công suất bơm nước cũng khác nhau máy càng to công suất bơm càng lớn. Việc nước không lên đầu tiên bạn cần kiểm tra bằng cách sau: Đối với hiện tượng quạt điều hòa hỏng bơm cấp nước bạn chỉ cần mua một chiếc bơm mới đúng công suất như bơm cũ là bơm sẽ hoạt động lại và nước sẽ lại được bơm lên. Hiện tượng và cách xử lý quạt điều hòa hỏng phao báo mực nước. Hiện tượng quạt điều hòa không bơm nước lên và máy cứ thấy tiếng kêu tít tít đây là hiện tượng phao báo mực nước quạt nhà bạn đang gặp sự cố bạn cần thay thế phao hoặc kiểm tra xem phao có bị kẹt hay không. Xem thêm: máy massage mắt loại nào tốt Xử lý hiện tượng quạt không bơm nước lên do hỏng bo mạch. Hình ảnh bo mạch quạt điều hòa. Nếu quạt nhà bạn không thấy báo lỗi kêu Tit tit và bạn đã thay thế bơm mới cho quạt nhưng bơm vấn không chạy thì nguyên nhân 100% là do bo mạch quạt điều hòa nhà bạn đang gặp sự cố. Có 2 cách để bạn có thể xử lý hiện tượng hỏng bo mạch đó là : Mua mạch mới đúng đời đúng hãng thay vào là quạt sẽ hoạt động tốt Bạn cần sửa bo mạch cũ Sản phẩm liên quan: hướng dẫn sử dụng bàn là hơi nước cầm tay
 15. Có tự lấy cao răng tại nhà được không? Hướng dẫn sử dụng máy lấy cao răng Với sự bận rộn công việc như hiện nay, rất nhiều người lại không có quá nhiều thời gian để đến phòng nha thực hiện cạo vôi, nên mọi người rất băn khoăn không biết có tự cạo vôi răng tại nhà được không? hướng dẫn sử dụng máy lấy cao răng như thế nào? Có tự cạo vôi răng tại nhà được không Có tự cạo vôi răng tại nhà được không mà không cần phải đến phòng khám nha khoa. Để đảm bảo sức khỏe răng miệng được tốt hơn thì cạo vôi răng là một phương pháp được các bác sĩ chuyên khoa khuyên tất cả chúng ta nên thực hiện định kỳ 6 tháng/lần. Nhưng với sự bận rộn công việc như hiện nay, rất nhiều người lại không có quá nhiều thời gian để đến phòng nha thực hiện cạo vôi, nên mọi người rất băn khoăn không biết có tự cạo vôi răng tại nhà được không? Có tự cạo vôi răng tại nhà được không? Vôi răng hay còn gọi là cao răng bám xung quanh răng mà chúng ta dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường, được hình thành từ các mảnh vụn thức ăn, các mảng bám tích tụ lâu ngay trên răng, theo thời gian bị vôi hóa tạo điều kiện cho vi khuẩn tích tụ. Vôi răng còn là nơi lắng đọng sắt của huyết thanh trong máu và nước bọt. Vôi răng chính là nơi vi khuẩn lưu trú và gây nên nhiều bệnh lý răng miệng nguy hiểm mà chảy máu chân răng chính là một trong những biểu hiện của viêm nướu do vôi răng tích tụ quá nhiều gây nên. Viêm nướu lâu ngày không được điều trị có thể dẫn tới viêm nha chu – một bệnh lý về hệ thống nha chu quanh răng rất nguy hiểm. Chính vì vậy mà cạo vôi răng luôn được khuyên phải thực hiện thường xuyên, nhưng có tự cạo vôi răng tại nhà được không? Sản phẩm liên quan: sửa vợt muỗi không nổ Việc cạo vôi răng tại nhà vẫn có thể thực hiện được bằng cách dùng lực tay với các dụng cụ bày bán trên thị trường, hoặc bằng một số chất làm tan cặn lắng, tuy nhiên các chuyên gia khuyên chúng ta vẫn không nên thực hiện cạo vôi răng tại nhà vì nó tồn tại nhiều nguy hiểm. Do vôi răng bám cứng chắc vào răng khiến cho việc thực hiện rất khó khăn, cùng với việc chúng ta tự cạo vôi răng tại nhà sẽ không thể quan sát kỹ lưỡng từng ngõ ngách trong răng để cạo thì nó có thể sẽ gây tổn thương đến răng và nướu, và bạn cũng không thể làm sạch hết các mảng bám vôi răng này. Không nên tự cạo vôi răng tại nhà Do đó, cách tốt nhất để cạo vôi răng an toàn là các bạn nên sắp xếp thời gian cho mình đến trực tiếp nha khoa để được các bác sĩ tay nghề cao, nhiều năm kinh nghiệm với những thiết bị, dụng cụ chuyên nghiệp để thực hiện Xem thêm: nhiệt kế hồng ngoại nào tốt Cạo vôi răng an toàn bằng máy cạo vôi răng hiện đại nhất Trước kia, theo kỹ thuật lấy vôi răng thủ công, dụng cụ sẽ tác động trực tiếp vào nướu và chân răng nên ít nhiều gây nên tình trạng ê buốt răng và chảy máu chân răng và phần vôi răng dưới nướu cũng khó được làm sạch. Tuy nhiên, hiện nay với công nghệ lấy cao răng bằng máy siêu âm sẽ mang lại hiệu quả lấy vôi răng nhanh chóng, an toàn. Cavitron BP 8.0 tẩy cao răng nhờ bước sóng siêu âm với tính năng cảm ứng điện từ nhận biết các hợp chất dạng cứng của muối vô cơ (gồm carbonat và phosphate) và cặn mềm (gồm vụn thức ăn và chất khoáng) để làm tan rã chúng. Các liên kết cứng chắc nhất giữa các thành phần này tại mọi vị trí trên răng đều bị phá vỡ hoàn toàn. Bước sóng siêu âm Cavitron BP 8.0 thực chất là kết quả của độ rung dao động tạo ra giữa các tần số đạt mức lớn hơn cả tần số âm thanh, giúp làm bong mảng bám trên răng mà hoàn toàn không tác động đến nướu và chân răng nên không gây chảy máu chân răng cũng như ê buốt cho bệnh nhân. Thao tác đánh bóng nhẹ nhàng sau đó lại giúp tăng cường độ trơn láng cho răng nên có thể hạn chế sự tái bám của vụn thức ăn và hợp chất vô cơ. Đây là công nghệ cạo vôi răng tân tiến nhất hiện nay, được áp dụng tại tất cả các trung tâm nha khoa lớn trên thế giới nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Với những chia sẻ trên đây, hy vọng các bạn đã có thể hiểu rõ hơn về vấn đề có tự cạo vôi răng tại nhà được không. Nếu còn điều gì thắc mắc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn. Sản phẩm liên quan: vợt muỗi loại tốt nhất