• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

lee2915

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  78
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About lee2915

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. tham gia đầu tư mlm coin là gì Theo các thông báo mlm coin là gì thì Coin MLM là coin bán theo mô phỏng đa cấp thường thấy: thay vì đổ tiền vào Marketing, chủ Dự án thì sử dụng tiền đó trả lợi nhuận cho nhà đầu cơ và người môi giới giúp giới thiệu nhà đầu tư mới vào Dự án. Người môi giới thừa hưởng chi phí marketing lẽ ra phải trả cho những cty quảng cáo. người mua tham gia đầu tư vào Công trình MLM bình thường sẽ nạp tiền duyệt những đồng coin truyền thống như Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH)… rồi sử dụng BTC, ETH để Lending, chủ Công trình sẽ giữ BTC, ETH của nhà đầu cơ, sau đó trả lãi hàng ngày, hàng tháng cho nhà đầu cơ theo một mức lãi xuất một mực, có thể là 1%/ngày và lên tới 20, 30%/tháng, tùy mỗi Công trình MLM sẽ có mức lãi cao, thấp khác nhau. Tiền lãi người dùng có thể rút bất cứ lúc nào, còn với tiền gốc Đầu tiên sẽ bị Công trình giữ trong một khoảng thời kì khăng khăng, có thể là 3, 6, 12 tháng, kết thúc thời gian này khách hàng mới được phép rút gốc, đầu tư gói với thời hạn rút gốc càng lâu thì lãi xuât sẽ càng cao. Cũng có những Dự án cho phép rút gốc bất cứ khi nào nhưng các bạn sẽ phải trả lại hầu hết tiền lãi + một khoản phí có thể lên tới 15%/tổng số tiền gốc đầu tư. giả dụ hình thức gửi tiết kiệm nhà băng chỉ có lãi xuất trong khoảng 7 – 8%/năm thì Coin MLM lên đến 20 – 30%/tháng, một mức lãi xuất hấp dẫn, đây cũng chính là lý do mà phổ biến người bị thu hút tham gia đầu cơ coin đa cấp. đầu cơ Coin MLM như thế nào? Coin MLM là một kênh đầu tư theo mô phỏng hệ thống duyệt các chính sách Lending cho vay (Bitconnect, Hextra Coin, Ifan…) để trả lãi cho nhà đầu cơ nhằm tạo cùng đồng và thúc đẩy sự vững mạnh của đồng Coin đó. Ở đây các nhà đầu cơ sẽ đầu cơ vào bằng cách sắm các gói đầu tư Lending (cho vay) và sẽ được nhận lãi hằng ngày, phần trăm tùy thuộc vào những gói Lending của nhà đầu tư, và thời gian hoàn vốn cũng như thế. đa số những coin truyền thống đều khó so sánh với những coin MLM hiện nay như Bitconnect, Hextra ..www.. Vì mốt số tin đồn những coin MLM lúc ICO khi lên sàn sẽ x10 x20.. Nên các tin đồn này làm cho người nào cũng tin vào và cộng đồng ngày một phổ quát và làm cho đồng Coin càng ngày càng cải thiện mạnh. các coin MLM Lending khác hoàn toàn với mô phỏng Ponzy, mô hình Ponzy thường thường là lấy của người sau trả cho người trước, và ko có bất kì một sản phẩm nào tồn tại, Ponzy là mô phỏng lừa đảo, lấy tiền vay của người này để trả cho người khác. Người cho vay bị quyến rũ bởi những khoản lợi cho vay hoặc trong khoảng việc giới thiệu thêm thành viên cho vay,người chủ những mô phỏng Ponzi thường lôi kéo những nhà đầu cơ bằng cách cung ứng những nguồn lợi nhuận cao hơn so với số khoản đầu tư, việc trả lợi nhuận cao đề xuất một nguồn chảy tiền cho các nhà đầu cơ mới để duy trì mô phỏng này, cho tới lúc mô phỏng hình trạng phểu bị vỡ lẽ ra thì nó sẽ sụp đỗ, còn coin Lending đầu tư mlm coin thì khác,nó có sản phẩm còn đó, mô hình này không hề lấy tiền tài người trước trả cho người sau mà là thu lợi nhuận trong khoảng việc đồng Coin của họ tăng cường giá để trả cho nhà đầu cơ, mô hình Lending này sẽ giúp tạo cộng đồng cho đồng Coin, theo quy luật thì một đồng Coin muốn vững mạnh và cải thiện giá thì đều phải có cộng đồng,nên nó khác với mô hình Ponzy hoàn toàn.
 2. Các bạn đã biết sàn gate.io chưa ? Gate.io là một trong các sàn giao dịch lâu đời nhất tại Trung Quốc. Sàn được xây dựng thương hiệu vào năm 2013 với tên miền Trước tiên là Bter.com, dưới sự lãnh đạo của CEO Lin Han.Vào năm 2015, sàn Bter.com đã bị hacker tấn công, dẫn đến mất khoảng 7.000 đồng BTC trong ví lạnh. Năm 2017, vì chính quyền Bắc Kinh thắt chặt quy định với tiền mã hóa, Bter.com đã đóng tên miền cũ, đổi tên thành Gate.io. trong khoảng ấy, sàn bỏ giao dịch bằng tiền pháp định. sàn gate.io chuyển trung tâm sang giao dịch Crypto-Crypto.Gate.io hiện được quản lý bởi Tập đoàn Gate Technology Inc., có hội sở tại Virginia, Hoa Kỳ. Nhận định sàn Gate.io Ưu điểm Sàn có bắt buộc bảo mật cao Anh em phải dùng hai mật khẩu, một là mật khẩu account bình thường, 2 là mật khẩu trả tiền. Anh em phải nhập mật khẩu trả tiền trước mỗi lệnh đàm phán và lệnh rút tiền. Có thể tuyển lựa phổ biến hình thức giao dịch trên sàn Gate.io hiện có spot trading, margin trading, mở bán token IEO. Gate.io có chính sách thưởng hoả hồng tương đối ưu đãi các đại lý phân phối khác chỉ trả thưởng một phía là thưởng cho người mời. trong khi đó, sàn Gate.io thưởng cho cả người mời lẫn người được mời. Anh em mời người mới tham gia sàn sẽ nhận được 30% phí thương lượng trong 1 năm của người ấy. Người được mời cũng được giảm 10% phí thương lượng trong năm Việc ban đầu. Sàn phát triển ứng dụng dành cho điện thoại iOS và Android khá phần lớn Điều này giúp anh em có thể kịp thời thương lượng mà không hề khi nào cũng đem laptop theo. nhược điểm thông tin hàng ngũ của sàn rất ít Do vậy nên, mình không thể Nhận định được kinh nghiệm hay chuyên môn của những người lớn mạnh sàn. Phí thương lượng trên sàn Gate.io là 0.2% Đây là mức phí tương đối cao so với mặt bằng chung. Để so sánh thì Binance, KuCoin chỉ tính phí 0.1%. Sàn Gate.io từng bị hack rộng rãi lần Dù sàn đã nâng cấp công nghệ bảo mật lên khá cao, nhưng vẫn bị nhiều anh em nghi ngờ về tính an toàn. quá trình KYC trên sàn Gate.io phức tạp hơn những sàn khác một tẹo Theo trải nghiệm của mình, sàn phê duyệt thông tin KYC cũng lâu hơn. Sàn ko có hạn mức rút tiền một mực cho tài khoản Thay vào ấy, anh em tạo tài khoản trên gate.io có hạn mức riêng cho từng đồng coin. Đây là một quy định khá kỳ lạ. Anh em quen thuộc với kiểu hạn mức thông thường sẽ nhận thấy rắc rối với kiểu hạn mức của sàn Gate.io.
 3. Mình rất thích bài viết này, thật sự rất hữu ích và thú vị, hy vọng bạn có thể viết thêm nhiều bài hơn, mình rất muốn đọc thêm. Xem thêm: hướng dẫn đăng ký sàn Kucoin
 4. Bài viết rất hay Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký sàn Binance
 5. Bài viết rất hữu ích Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký sàn Coinbase
 6. Thấu hiểu người chơi đấy là sàn Aliniex Bài viết này mình sẽ giúp các bạn hiểu hơn đại lý phân phối Aliniex là gì? đánh giá sàn aliniex các ưu, nhược điểm của sàn Aliniex, cách đăng ký tài khoản Aliniex cho bạn.Hiện nay có tương đối đa dạng các sàn giao dịch cho phép chuyển trong khoảng tiền VNĐ sang những đồng coin và trái lại nhưng hầu như phí thương lượng rất đắt vì các sàn phân phối đấy làm chủ, họ để giá mua và giá bán tùy thích Vì thế giá trênh lệch so với giá trên sàn quốc tế là rất cao Hiểu được điều ấy review sàn aliniex thành lập, và giải quyết được những yếu tố đó, sàn Aliniex cũng giống như đại lý phân phối Remitano đều là trung gian Thế nên chi phí rẻ hơn các sàn khác, bữa nay chúng ta sẽ cộng nhau Tìm hiểu về đại lý phân phối aliniex này nhé. Aliniex là gì? Aliniex là một sàn mua bán đàm phán tiền điện tử tại việt nam, Aliniex cho phép sắm bán trong khoảng tiền VNĐ sang các loại đồng coin với giá cả rẻ, những đồng coin được Aliniex tương trợ như : Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash. Aliniex mở ra để trung gian giữa người dùng và người bán aliniex ở giữa và chỉ thu phí giao dịch. aliniex là gì? Aliniex sử dụng giao thức mạng ngang hàng Peer lớn Peer, Như vậy nên mọi giao dịch diễn ra vô cùng an toàn, sáng tỏ, lúc các bạn mua bán Bitcoin hoặc các đồng tiền điện tử khác với Hướng dẫn nạp tiền trên sàn Aliniex, lúc các bạn mở thương lượng lượng coin mà bạn muốn mua sẽ được chuyển vào ví người bán trên Aliniex và khóa lại, khi này các bạn có thể chuyển tiền cho người bán mà ko lo không nhận được coin. Coin sẽ được khóa cho đến lúc người bán công nhận đã thanh toán tình trạng sẩy ra mâu thuẫn đội ngũ tương trợ của Aliniex sẽ khắc phục dự vào chứng cứ được sản xuất bởi hai bên. giả dụ bạn bạn đã thương lượng trên sàn Remitano thì sẽ hiểu được cơ chế hoạt động của sàn aliniex này. Alinex là sàn giao dịch có hội sở tại Hà Nội, và có Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0107964310 do sở kế hoạch và đầu tư TP.Hà Nội cấp ngày 17/08/2017. địa chỉ công ty: Số 78 Duy Tân, thị trấn Dịch vẳng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. các Về ưu điểm của sàn giao dịch Aliniex thương lượng an toàn và bảo mật: Với Aliniex mọi giao dịch mua bán coin đều được đảm bảo. Xác minh 2 lớp 2FA. Bảo mật OTP. đầy đủ dịch vụ web, đàm phán, thông báo diễn ra trên Aliniex đều được mã hóa và bảo vệ bởi SSL (Secure Sockets Layer). ko có tư nhân nào có quyền truy tìm cập trực tiếp can dự tới thông tin và tài sản của các bạn, tài khoản của các bạn luôn được bảo vệ ở mức an toàn nhất. Phí đàm phán rẻ: Chỉ 0.6%/1 lần đàm phán. Càng sắm rộng rãi phí thương lượng càng rẻ. Và khách hàng ko cần phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào ngoài phí đã niêm yết trên sàn. hỗ trợ phổ thông coin: Sàn hỗ trợ 4 đồng coin nổi bật nhất là : bitcoin, ethereum, litecoin, bitcoin cash. ko cần xác minh danh tính: Với những sàn khác các bạn cần xác minh tính danh nhưng với Aliniex lúc nạp tiền trên sàn Aliniex thì các bạn không cần . Nạp coin ko mất phí: Với aliniex các bạn hoàn toàn ko mất phí lúc nạp coin. Giao diện thân thiện: Giao diện bằng tiếng nói tiếng việt nên rất gần gũi với người dùng nhắc cả người mới chơi. nhóm tương trợ nhiệt tình: Aliniex có hàng ngũ tương trợ support 24/24 giờ Do vậy những bắt buộc tương trợ được xử lý rất nhanh chóng. đọc thêm tại sàn giao dịch tiền ảo để không bỏ lỡ bất kì thông tin nào về sàn phân phối tiền ảo
 7. dịch vụ quý khách đa kênh của Aliniex Để thao tác chân vào thị phần tiền mã hoá, trước hết anh em phải mua được bên trung gian mua/bán coin an toàn, uy tín và đặc biệt là giá cả giao dịch hợp lý. đánh giá sàn aliniex là đại lý phân phối ra sao? Và nó có các Về ưu điểm nào hơn với các sàn khác hiện đã ra mắt thị trường? Hãy cùng mình Đánh giá qua bài viết này nhé! Aliniex là gì? review sàn aliniex là sàn giao dịch tiền điện tử tại Việt Nam, cho phép khách hàng sắm bán Crypto bằng Việt Nam Đồng một cách dễ dàng. Anh em có thể tìm bán 6 đồng coin chính đang hot hiện nay như Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), Ether (USDT) và Binance Coin (BNB) tại sàn Aliniex. một số thông báo về sàn Aliniex Ngày ra mắt: 01/10/2017 Sản phẩm của công ty: Alini. JSC Trụ sở: Hà Nội (Việt Nam) Giấy chứng thực kinh doanh: 0107964310 do sở kế hoạch và đầu cơ Hà Nội cấp ngày 17/08/2017. Chủ sở hữu: Bàn Hữu Duy Phân tích sàn Aliniex Về ưu điểm Giao diện kiểu dáng đơn giản, dễ sử dụng Giao diện rõ ràng số đông các thông báo thiết yếu để anh em giao dịch mua bán. Có 2 chế đội màn hình: Ban ngày và ban đêm tuỳ chỉnh theo sở thích. tiếng nói tiếng Việt rất gần gũi cho anh em, kể cả những người mới vào ngành. Phí thương lượng thấp Anh em nạp coin vào sàn Aliniex hoàn toàn không bị mất phí. Với phí giao dịch, người đặt lệnh sẽ chịu 0.6%. Mức phí có thể giảm xuống lúc anh em đàm phán ở số lượng to và người mua/ bán ngay sẽ thừa hưởng mức phí 0%. Quả là một điều hữu hiệu phải không nào! nhà cung cấp khách hàng đa kênh Aliniex có nhóm trông nom quý khách 24/24. Anh em có thể nhờ hỗ trợ bất cứ lúc nào trong khoảng website đại lý phân phối trong khoảng Hướng dẫn nạp tiền trên sàn Aliniex. cộng đồng Facebook và kênh telegram của Aliniex cũng góp phần hỗ trợ và tạo không gian tương tác với quý khách Việt Nam. ví như trong tình huống nguy cấp, Liên hệ bằng hệ thống chatbox trên sàn giao dịch là cách thuận lợi nhất. Tính bảo mật cao Ngoài bảo mật xác minh hai lớp, Aliniex còn được mã hoá và bảo kê bởi SSL (Secure Sockets Layer). Với hệ thống bảo mật của Aliniex, anh em yên tâm rằng không một cá nhân nào khác có thể tầm nã cập đến thông báo và tài sản của anh em. tương trợ đa nhà băng Sàn Aliniex hỗ trợ phổ biến ngân hàng giúp anh em thả sức nạp tiền trên sàn Aliniex tậu bán coin bằng VND trên sàn và rút Việt Nam Đồng về bất kỳ account nào. Cụ thể một vài nhà băng Aliniex hỗ trợ như: Vietcombank, BIDV, DongABank, ACB, VP Bank, Vietinbank, Agribank, Techcombank, Sacombank... điểm yếu Chưa có giấy phép hoạt động mặc dầu đã có chứng thực kinh doanh, Aliniex vẫn chưa có giấy phép hoạt động. Đây cũng là tình hình chung vì Việt Nam chưa có khuông pháp lý nào quy định về loại hình kinh doanh mới này. đọc thêm tại top các sàn tiền ảo tốt nhất để ko bỏ lỡ bất kì thông báo nào về sàn phân phối tiền ảo
 8. Đánh giá sàn Aliniex - Aliniex Review Aliniex chính là sàn phân phối tiền điện tử tại Việt Nam. Tại đây, Aliniex cho phép tìm bán trong khoảng Việt Nam Đồng sang coin với chi phí thấp, Aliniex hỗ trợ các coin như: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash. đánh giá sàn aliniex mở ra trung gian giữa quý khách và người bán aliniex ở giữa và chỉ thu phí thương lượng. Aliniex sử dụng giao thức ngang hàng Peer lớn Peer nên mọi giao dịch đều rất an toàn, sáng tỏ, lúc các bạn sắm bán Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác với Aliniex, lúc các bạn mở đàm phán tiền xu. Mà các bạn muốn tậu sẽ được chuyển vào ví người bán trên Aliniex và bị khóa, lúc này các bạn có thể chuyển tiền cho người bán mà không cần lo âu về việc nhận được coins. Đồng xu sẽ bị khóa cho tới lúc người bán công nhận thanh toán tranh chấp. hàng ngũ hỗ trợ, support review sàn aliniex sẽ khắc phục dựa trên chứng cứ do cả hai bên sản xuất. ví như bạn đã thương lượng trên Remitano, bạn sẽ hiểu cách hoạt động của Aliniex này. Giao diện Website nền tảng giao diện Website của sàn Aliniex rất thuần tuý và thân thiện với người dùng. nếu như bạn là một người mới thì cũng không hề gặp bất cứ cạnh tranh nào lúc thực hiện thực hành giao dịch tại đây. Bởi vì hệ thống Website Aliniex hoàn toàn bằng tiếng Việt và được ngoài mặt rất thuần tuý dễ nhìn. Tổng quan về sàn Aliniex Ngày ra đời và pháp lý: Alinex là đại lý phân phối có hội sở chính tại Hà Nội, có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0107964310 do Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp ngày 17/08/2017. liên hệ công ty: Số 78 Duy Tân, thị trấn Dịch vẳng Hậu, huyện Cầu Giấy, đô thị Hà Nội. Về ưu điểm của Aliniex Exchange đàm phán an toàn và bảo mật: Với Aliniex, phần đông các thương lượng sắm bán tiền xu đều được bảo đảm. Xác minh 2FA 2FA. Bảo mật OTP. đầy đủ các nhà cung cấp web, giao dịch và thông tin diễn ra trên Aliniex đều được mã hóa và kiểm soát an ninh bởi SSL (Lớp cổng bảo mật). không cá nhân nào có quyền tróc nã cập trực tiếp vào thông báo, tài sản của các bạn. Điều này chứng tỏ rằng account của các bạn luôn được kiểm soát an ninh. Phí đàm phán rẻ: Chỉ 0,6% / 1 lần thương lượng. tìm càng rộng rãi phí thương lượng càng rẻ và bạn không cần phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào ngoài các khoản phí được liệt kê trên sàn giao dịch. hỗ trợ rộng rãi coin: đại lý phân phối hỗ trợ 4 loại coin ưu việt nhất: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin cash. không cần xác minh danh tính của bạn: Đối với các đại lý phân phối khác, các bạn cần xác minh tính danh của mình, nhưng với Aliniex thì các bạn không cần. Nạp tiền miễn phí: Với Aliniex bạn hoàn toàn không mất phí khi nạp tiền. Giao diện thân thiện: Giao diện 100% bằng tiếng Việt nên rất gần gũi với bạn, nhắc cả người mới bắt đầu. đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình: Aliniex có lực lượng hỗ trợ 24/24 nên các đề nghị hỗ trợ được xử lý rất chóng vánh. Bảo mật tại sàn Aliniex nguyên tố bảo mật tại sàn Aliniex Về ví: Để đảm bảo an toàn cho tài sản của các bạn và tạo điều kiện rút tiền tức thì, Aliniex sử dụng hai loại ví Coinbase và Blockchain. 2 Loại ví được dùng phổ quát nhất và có tính bảo mật cao. Việc tách biệt các kiểm soát ví giữa hai công ty làm cho ví tiền điện tử an toàn hơn, vì kẻ tấn công sẽ phải thâm nhập cả hệ thống Hướng dẫn nạp tiền trên sàn Aliniex và Coinbase để đánh cắp. Chúng tôi đảm bảo sự tuyệt đối an toàn cho tài sản của bạn. Mật khẩu: OTP (One-Time Password) Mật khẩu sử dụng một lần với tính năng ko lặp lại và chỉ có giá trị 1 lần. phương pháp này an toàn hơn để chính xác dữ liệu, được gọi là 2FA. mục đích của việc tạo mật khẩu luôn đổi thay, khắc phục để Hacker hoặc ai đấy móc túi tài khoản và mật khẩu nhằm bảo mật thông báo. Để đăng nhập bạn cần đăng nhập Email và bấm vào link, Aliniex khuyến khích các bạn cũng nên thiết lập bảo mật hai lớp cho chính email của mình, để bảo đảm email của bạn không thể bị đánh cắp. chuẩn xác hai yếu tố (2FA): Để bảo đảm bạn hoàn toàn yên tâm, Aliniex sản xuất cho các bạn bảo mật hai lớp chuẩn xác hai nguyên tố (2FA), tương trợ cung cấp một cấp độ xác thực khác. Với 2FA được bật, các bạn sẽ thêm một lớp bảo kê bổ sung cho account của mình: mã dùng một lần, mã này chỉ có thể được tạo trên điện thoại thông minh của các bạn. Bảo mật: tất cả các nhà sản xuất web, đàm phán và thông tin diễn ra trên nạp tiền trên sàn Aliniex đều được mã hóa và kiểm soát an ninh bằng SSL (Lớp cổng bảo mật). không tư nhân nào có quyền truy tìm cập trực tiếp vào thông báo và tài sản của các bạn và tài khoản của các bạn luôn được bảo vệ. Cập nhật tin tức mới nhất về sàn tiền ảo lớn nhất thế giới
 9. Sàn Bitfinex là gì? Bitfinex là sàn phân phối tiền điện tử được ra đời vào năm 2012 bởi Raphael Nicolle. Sàn thuộc sở hữu và vận hành bởi iFinex, Inc.Mọi người đánh giá sàn bitfinex Đây là một trong các sàn phân phối lâu đời, phổ quát, và có volume to nhất trong thị trường cryptocurrency hiện nay. Bitfinex là một trong số ít sàn hỗ trợ tiền pháp định, bên cạnh việc niêm yết rộng rãi cặp giao dịch như hiện nay. Sàn cũng lôi kéo được lượng to nhà đầu tư doanh nghiệp nhờ vào thị phần OTC. tuy nhiên, cái tên Bitfinex cũng gắn liền với phổ thông điều tiếng về hack, và mối quan hệ không sáng tỏ với đồng stablecoin Tether. Sàn Bitfinex của nước nào? Sàn Bitfinex đăng kí hoạt động tại quần đảo Virgin thuộc nước Anh. tuy thế, hội sở chính của Bitfinex đặt Hồng Kông. Không chỉ thế, sàn còn sở hữu văn phòng tại Đài Loan, London, với nhóm quản lý làm việc ở khắp nơi trên toàn cầu. Tháng 3.2018, Bitfinex công nhận rằng sàn ý định sẽ di dời đến Zug, Switzerland. Tìm hiểu sàn Bitfinex Ưu điểm của sàn Bitfinex Bitfinex cung ứng rộng rãi thị phần giao dịch: spot trading, OTC, funding. Phí đàm phán thuộc hàng rẻ so với các sàn to trên toàn cầu. đọc thêm tại thông tin về phí thương lượng trên review sàn bitfinex ở phần bên dưới. hỗ trợ giao dịch tiền mã hoá, gồm Bitcoin và phổ biến altcoin lên đến 123 cặp thương lượng. hỗ trợ nạp/rút tiền pháp định qua account ngân hàng. giao dịch tuỳ chọn, cho phép người mua trade margin trên Bitfinex với đòn bẩy lên đến 3.3x. quý khách có thể tiếp cận phổ thông loại lệnh giao dịch như limit, market, stop orders, bên cạnh trailing stop, fill/kill, iceberg, OCO. Thanh khoản cao. Bitfinex luôn nằm trong top các sàn giao dịch có volume lớn. Hiện tại, sàn Bitfinex đang xử lý khoảng 1 tỉ đô la Mỹ đàm phán hằng ngày. Sàn Bitfinex thuộc Hướng dẫn nạp tiền trên sàn Bitfinex, theo Thống kê của Bitwise. Biểu đồ giá chính là điểm nổi bật quan yếu nhất của phần giao diện trên Bitfinex. những biểu đồ của Bitfinex được hỗ trợ bởi Tradingview và ko quá lời khi nói chúng thuộc hàng hấp dẫn nhất trong các đại lý phân phối crypto hiện nay. Bên cạnh đó, sàn còn hỗ trợ toàn bộ phần lớn các phương tiện vẽ biểu đồ, dụng cụ đàm phán cho khách hàng. nhược điểm của sàn Bitfinex Sàn Bitfinex từng không an toàn. Tháng 5.2015, sàn phân phối Bitfinex bị tiến công, và hacker đã lấy đi 1.500 BTC. Trong năm 2016, Bitfinex lại bị tiến công với thiệt hại hơn 72 triệu đô la Mỹ. Sàn đã thừa nhận những vụ tấn công đến từ lỗ hổng bảo mật của sàn. Sau sự cố này, Bitfinex đã phát hành BFX token ( 1BFX token = 1 USD), bù lại cho số tiền thiệt hại của khách hàng. Tháng 04.2017, Bitfinex tuyên bố họ đã sắm lại được gần như token BFX. Về đơn thuần, sàn đã hoàn lại được 100% tiền cho quý khách. tuy vậy, câu chuyện bị tiến công sẽ là một điểm yếu của sàn Bitfinex khi đặt lên bàn cân với các sàn giao dịch chưa từng bị hack như nạp tiền trên sàn Bitfinex. Sàn Bitfinex chỉ tương trợ 3 tiếng nói, gồm những tiếng Anh, tiếng Nga, và tiếng Trung (giản thể, phồn thể). Quan hệ ko minh bạch với Tether. Bitfinex đã vướng vào cáo buộc “lấy khống” trong khoảng quỹ Tether để bù khoản lỗ 850 triệu USD. Sau ấy, Bitfinex đã bác bỏ kết tội này và tuyên bố sẽ phát hành đồng coin sàn là LEO qua IEO, với mục đích thu về 1 tỷ đô la. đọc thêm tại top sàn giao dịch tiền ảo uy tín để không bỏ lỡ bất kì thông tin nào về đại lý phân phối tiền ảo
 10. luật lệ giao dịch trên sàn Aliniex Với mục đích chuyên dụng cho thị phần quý khách là người Việt, đã có nhiều người đánh giá sàn aliniex có phổ quát tính năng thích hợp với nhu cầu đàm phán của người Việt Nam. Với công thức giữ coin, Aliniex có được an tâm cho cả quý khách và người bán. cơ chế thương lượng an toàn Aliniex là sàn phân phối tiền điện tử trung gian dành cho người Việt. Sàn này cho phép nhà đầu tư dùng Việt Nam Đồng để tìm các loại tiền Bitcoin, hoặc tiến hành giao dịch các loại tiền Bitcoin với nhau. review sàn aliniex hỗ trợ thương lượng các đồng coin rộng rãi hiện nay như Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash. sàn giao dịch Alinex sử dụng công thức giao thức ngang hàng peer to peer. Số lượng coin mà người dùng đã đặt sẽ được chuyển vào ví của người bán trên Aliniex và được khóa lại. Số coin này sẽ được mở ra và chuyển cho quý khách một lúc người bán thông báo đã nhận được thanh toán. Với cơ chế này, khách hàng sẽ không lo không nhận được coin sau lúc đã thanh toán. Đặc điểm của sàn phân phối Aliniex Aliniex sở hữu độ bảo mật và an toàn cao, với 2 lớp xác minh 2FA, bảo mật OTP. Mọi thông báo và giao dịch trên Aliniex đều được mã hóa và bảo kê bởi SSL. Với thị phần chính là Việt Nam, sàn phân phối Aliniex ngoại hình giao diện bằng tiếng nói tiếng Việt gần gũi, dễ dùng. không như những sàn khác, khách hàng ko cần phải xác minh danh tính khi tham gia thương lượng. 1 số đặc điểm khác của sàn Aliniex như hỗ trợ phổ thông loại coin, tương trợ hết lòng 24/24 giờ, xử lý những vấn đề chóng vánh qua Hướng dẫn nạp tiền trên sàn Aliniex. Phí giao dịch của sàn Aliniex Aliniex dùng khoảng thời gian 15 ngày để tính phí thương lượng, với mức cao nhất chỉ 0,6%/1 lần đàm phán. Người chơi càng đàm phán phổ biến thì chi phí càng thấp. Sàn Aliniex cũng ko thu tiền người chơi khi nạp coin. Còn phí rút thì cụ thể như sau: BTC: 0,0005, ETH: 0,005, LTC: 0,0005, còn BCH là 0. Ngoài những chi phí này, người chơi không phải mất thêm khoản phí nào khác. Mức hạn đàm phán Nạp / rút VND: Đăng ký sàn Aliniex cho phép tậu / bán coin / token bằng VND, Cho nên ví VND tích hợp sẵn trên Aliniex là điều tất yếu. người dùng sẽ nạp tiền vào ví để tiến hành giao chuyển dịch khoản qua ngân hàng của doanh nghiệp (Vietcombank và VPBank). Số tiền rút tối thiểu là 100.000 VNĐ và tối đa là 300.000.000 VNĐ / 1 lần, phí rút là 7.700 VNĐ / 1 lần. thời gian gửi / rút VND trong khoảng 8h00 tới 22h00 và tiền sẽ vào account của bạn trong vòng 10 phút, ví như sau 10 phút mà tiền vẫn chưa được vào account, các bạn có thể Mọi chi tiết xin liên hệ đàm đạo qua Chatbox để hỗ trợ. Chính sách bảo mật của sàn Aliniex Aliniex cung cấp chế độ bảo mật hai lớp Two Factor Authentication (2A), đồng thời được bổ sung thêm 1 lớp bảo vệ với mật mã chỉ dùng 1 lần. Còn mật khẩu chỉ có giá trị sử dụng 1 lần với đặc điểm ko lặp lại. nạp tiền trên sàn Aliniex cũng cung ứng hai loại ví Coinbase và Blockchain với tính năng bảo mật cao. Cập nhật tin tức mới nhất về sàn tiền ảo lớn nhất thế giới
 11. Cách trade margin trên sàn Aliniex Cách trade margin trên sàn Aliniex Sàn Aliniex là sàn P2P và Crypto - Fiat nên không có tính năng Trade Margin khi tôi đánh giá sàn aliniex. Cách dùng chức năng stop-limit trên sàn Aliniex Sàn Aliniex không có chức năng Stop-limit. Cách sử dụng API key trên sàn Aliniex Sàn Aliniex không tương trợ tính năng API. Cách lấy link ref giới thiệu sàn Aliniex Ở phần hoa hồng trong mục tài khoản, anh em sao chép link san sẻ để gửi cho các bạn bè lúc họ có nhu cầu tạo account và giao dịch cùng Aliniex. Mức hoa hồng giới thiệu mà anh em nhận được là 20% trên tổng phí thương lượng. câu hỏi thường gặp khi trade coin trên sàn Aliniex Có nên thương lượng trên sàn Aliniex không? Câu giải đáp của mình là có. mặc dù so với Remitano, Aliniex chỉ mới là tay chơi mới vào ngành nghề được khoảng 1 năm nhưng phí thương lượng dành cho những trader review sàn aliniex là rất thấp. cộng những dịch vụ quý khách mau chóng, tương trợ đa ngân hàng, rất tiện lợi cho anh em. Để cứng cáp, anh em có thể thử test sàn bằng một khoản tiền nhỏ trước lúc làm các thương vụ to hơn. Sàn Aliniex có an toàn, uy tín không? Có! cộng với các biện pháp an ninh thường nhật như 2FA, Aliniex còn sử dụng SSL (Secure Sockets Layer) để đảm bảo thông tin các bạn hoàn toàn được mã hoá và gửi qua mạng Internet một cách an toàn. Phí đàm phán trên sàn Aliniex là bao nhiêu? Phí giao dịch: Mua/ bán ngay: 0% Đặt lệnh: 0.6% Sàn Aliniex có bị hack chưa? Cho đến thời khắc hiện tại thì chưa nhé anh em. Phí nạp/ rút coin trên sàn Aliniex là bao nhiêu? Phí nạp: Miễn phí Phí rút: BTC: 0.0005 BTC/ lần ETH: 0.005 ETH/ lần LTC: 0.0005 LTC/ lần USDT: 3 USDT/ lần BNB: 0.01 BNB/ lần VND: 7700 VND/ lần Sàn Aliniex có hay bị lỗi bảo trì không? đôi khi, sàn Aliniex cũng hay bị lỗi không rút được tiền, lỗi đăng nhập, đăng ký hoặc lỗi không thương lượng được. tuy thế, các lỗi này là khôn xiết thường nhật và sàn Aliniex khắc phục xong vấn đề trong vòng 24h. Sàn Aliniex có lừa đảo không? đến giờ thì vẫn chưa! Sàn Aliniex của nước nào? Sàn được ra đời ở Việt Nam và đăng ký giấy phép kinh doanh tại Hà Nội. liên hệ hoạt động: Số 78 Duy Tân, phường Dịch vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Coin sàn Aliniex là gì? Aliniex ko có đồng coin riêng. Sàn Aliniex có hỗ trợ Việt Nam không? hẳn nhiên là có rồi! Hạn mức nạp rút tiền trên sàn Aliniex là bao nhiêu? không có hạn mức nạp tối đa trong Hướng dẫn nạp tiền trên sàn Aliniex có kể. Hạn mức rút tối thiểu: BTC: 0.0005 BTC ETH: 0.001 ETH LTC: 0.001 LTC BCH: trợ thời ngưng hoạt động (trong thời khắc của bài viết) USDT: 5 USDT BNB: 0.01 BNB VND: 100.000 VND Hạn mức rút tối đa: BTC: 5 BTC ETH: 100 ETH LTC: 300 LTC BCH: tạm thời ngưng hoạt động USDT: 10,000 USDT BNB: 300 BNB VND: 300,000,000 VND Sàn Aliniex có app trên iOS, Android không? Hiện tại thì chưa có nạp tiền trên sàn Aliniex, nhưng ngày mai Aliniex cũng đã có kế hoạch tạo ra mắt ứng dụng trên điện thoại. Sàn Aliniex tương trợ những thị phần giao dịch nào? Chỉ dùng cho anh em trader Việt Nam.
 12. dịch vụ chăm sóc khách hàng của Aliniex sàn aliniex là đại lý phân phối tiền điện tử tại Việt Nam, cho phép tìm bán Crypto bằng VND một cách thuận tiện. Hiện Aliniex đang đàm phán những 10 đồng coin chính đang hot hiện nay: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), Ether (USDT), Binance Coin (BNB), Ripple (XRP), Houbi Token (HT), Okex (OKB) và Binance USD (BUSD). thông báo về sàn Aliniex Ngày ra mắt: 01/10/2017 Sản phẩm của công ty: Alini. JSC Trụ sở: Hà Nội (Việt Nam) Giấy chứng thực kinh doanh: 0107964310 do sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp ngày 17/08/2017. Chủ sở hữu: Bàn Hữu Duy Phân tích sàn Aliniex Ưu điểm Giao diện ngoài mặt đơn giản, dễ dùng đánh giá sàn aliniex , ta thấy giao diện rõ ràng đa số các thông báo cần yếu để các bạn giao dịch sắm bán. Có hai chế đội màn hình: Ban ngày và ban đêm tuỳ chỉnh theo thị hiếu. ngôn ngữ tiếng Việt rất thân thiện, nhắc cả những người mới vào lĩnh vực. Phí giao dịch thấp Nạp tiền & Coin: 0% Phí giao dịch: 0.6% dịch vụ khách hàng đa kênh Aliniex có lực lượng coi ngó quý khách 24/24. các bạn có thể nhờ hỗ trợ bất cứ khi nào từ website sàn giao dịch. cộng đồng Facebook và kênh telegram của Aliniex cũng góp phần hỗ trợ và tạo ko gian tương tác với khách hàng Việt Nam. Trong tình trạng khẩn cấp, nên Mọi chi tiết xin liên hệ theo bằng hệ thống chatbox trên sàn giao dịch. Tính bảo mật cao Ngoài bảo mật xác minh 2 lớp, Aliniex còn được mã hoá và bảo vệ bởi SSL (Secure Sockets Layer). Với hệ thống bảo mật của Aliniex, bạn an tâm rằng không một cá nhân nào khác có thể tróc nã cập đến thông báo và tài sản của các bạn. hỗ trợ đa ngân hàng Sàn Aliniex hỗ trợ đa dạng ngân hàng giúp bạn thả phanh tậu bán coin bằng Việt Nam Đồng trên sàn và rút VND về bất kỳ tài khoản nào. một vài nhà băng Aliniex tương trợ : Vietcombank, BIDV, DongABank, ACB, VP Bank, Vietinbank, Agribank, Techcombank, Sacombank… điểm yếu Chưa có giấy phép hoạt động mặc dầu đã có chứng nhận buôn bán, Aliniex vẫn chưa có giấy phép hoạt động. Đây là tình hình chung vì Việt Nam chưa có khuông pháp lý nào quy định về loại hình kinh doanh mới này. cộng đồng còn hơi nhỏ khởi đầu hoạt động từ năm 2017, cùng đồng của Aliniex còn khá nhỏ và chưa có hoạt động sôi nổi gì phổ quát. Cụ thể, Telegram của Aliniex chỉ có 159 thành viên, fanpage Facebook cũng chỉ có 3.500 like. cộng đồng nhỏ ảnh hưởng ít rộng rãi tới việc thương lượng của bạn, bởi cùng đồng càng nhỏ dẫn tới tốc độ giao dịch càng chậm, và lệnh mua/bán của bạn sẽ lâu khớp. Khoản chênh lệch giá cao Cụ thể, tỉ dụ anh em sắm Bitcoin (BTC) với giá 10.000 đô la Mỹ và muốn bán lại với giá 10.100 đô la. tuy thế, quý khách thì chỉ muốn sắm BTC ở giá 9.999 đô la Mỹ chả hạn. Vì vấn đề này, các bạn có thể chịu một khoản lỗ trong thương lượng do thị phần biến động (trường hợp giá xuống thấp hơn giá bạn mua). Chưa có app điện thoại Hiện tại, Aliniex vẫn chưa ra mắt app cho iOS và Android. Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản trên sàn Aliniex Muôn đăng ký sàn aliniex Đầu tiên bạn nhấn vào nút: TẠO account Điền rất nhiều thông báo gồm: email, biệt danh, mật khẩu. Sau đó nhấp vào “Tôi đồng ý…” và thực hiện xác minh Captcha “Tôi chẳng hề là người máy”, click tạo tài khoản. Tạo tài khoản Aliniex Sau lúc vào tới giao diện chính của Aliniex, các bạn cần xác minh email trước khi tiến hành thao tác Tiếp đến. Lưu ý: Hãy kiểm tra hòm thư của mình ở cả spam hoặc thư khuyến mãi để ko bị bỏ sót nhé! Bấm vào công nhận email là bạn đã hoàn thành xong bước đăng ký. cộng tiến hành quy trình Tiếp theo thôi nào! Xác minh account (KYC) Việc Xác minh bao gồm: Xác minh số điện thoại và chính xác danh tính. Xác minh số điện thoại Việc trước tiên, các bạn nhấp vào “cài đặt”. Sẽ có một ô hiện ra để bạn nhập số điện thoại và nhất Submit để hoàn tất xác minh. chính xác số điện thoại là một thao tác rất quan trọng để có thể rút coin và tiền VND. chính xác danh tính Trong giấy tờ tư nhân, các bạn điền họ tên và mã số thẻ trên CMND/ thẻ căn cước, hộ chiếu hoặc GPLX vào ô. Sau đấy, vận tải hình chụp mặt trước, mặt sau và một ảnh selfie cùng mặt trước của CMND, ghi ra giấy dòng chữ “Aliniex ngày/tháng/năm” rồi cầm lên với thẻ để chụp ảnh. Ví dụ: “Aliniex 23/02/2020” nếu các bạn dùng CMND để chính xác phía trên, các bạn cần sử dụng một loại thủ tục khác như GPLX, hộ chiếu, giấy đăng ký thành hôn. vận tải hình lên, click “hoàn tất” để hoàn tất thao tác xác thực tính danh. Xác minh account Sau lúc tải, bạn đời tầm 30 phút để review sàn aliniex . Bất kỳ hình nào chưa đạt bắt buộc, hệ thống sẽ gửi email để thông báo, các bạn cần up hình khác theo buộc phải chỉnh sửa của hệ thống. Sau thao tác này, các bạn đã có thể tiến hành sắm bán Bitcoin và những đồng coin khác trên sàn. Chúc bạn thương lượng thành công và thu được phổ quát lợi nhuận.
 13. Liệu sàn Aliniex có lừa đảo hay không? Sự phát triển mạnh mẽ của các loại tiền mã hóa đã kéo theo nhu cầu đàm phán, lưu trữ crypto ngày càng cải thiện cao. Việc chọn lọc một sàn giao dịch phù hợp sẽ giúp chúng ta an tâm hơn. ví như các bạn đang mua một sàn tìm bán coin an toàn, chóng vánh, dễ sử dụng và giá cả thấp thì sàn aliniex sẽ là một lựa chọn không thể bỏ qua. Trong bài viết hôm nay, Bitcoin Vietnam News sẽ Đánh giá sàn Aliniex và tiềm hiểu các thông báo cấp thiết về sàn nhé. Aliniex là gì? Aliniex là sàn tìm bán đàm phán tiền ảo khá uy tín tại Việt Nam. bạn có thể sử dụng tiền VND (VNĐ) để sắm các loại coin với giá tốt nhất như : Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, hay thậm chí là Binance Coin. cơ chế hoạt động của Aliniex Aliniex có thể hiểu đơn giản là một nơi trung gian giữa quý khách và người bán, trong đấy sàn giao dịch đứng ở giữa và chỉ thu phí thương lượng. Với giao thức mạng ngang hàng Peer lớn Peer, mọi thương lượng đánh giá sàn aliniex diễn ra khôn cùng an toàn và minh bạch. lúc bạn tìm bán bàn bạc tiền ảo trên Aliniex, bạn có thể nạp VNĐ vào account sàn và thực hiện lệnh lệnh tậu bán. sàn giao dịch đứng ra làm trung gian nắm giữ tài sản của các bạn, khi các bạn tiến hành thanh toán theo đúng tiến trình, tài sản sẽ được chuyển cho 2 bên. thông tin Mọi chi tiết liên hệ sàn Aliniex Alinex có trụ sở tại Hà Nội với Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0107964310 do sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 17/08/2017. Địa chỉ: Số 78 Duy Tân, thị trấn Dịch vọng Hậu, huyện Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. bạn có thể kiểm chứng giấy phép của Aliniex tại cổng thông báo quốc gia về đăng ký đơn vị tại dichvuthongtin.dkkd.gov.vn, sau ấy nhập mã số 0107964310. Nhận định sàn Aliniex Mọi giao dịch tìm bán coin trên Aliniex đều được bảo mật với 2FA và OTP. thông báo dữ liệu trên Aliniex được mã hóa và bảo kê bởi SSL (Secure Sockets Layer). không ai được quyền truy tìm cập thông báo cá nhân và tài sản của bạn. Do vậy tài khoản của các bạn luôn được bảo vệ ở mức an toàn nhất. Phí đàm phán ở Aliniex tương đối rẻ, chỉ 0.6% cho mỗi giao dịch. Càng mua phổ biến thì phí giao dịch càng rẻ và người mua ko cần phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào khác. hỗ trợ rộng rãi coin bao gồm Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), Tether (USDT) và Binance Coin (BNB). Giao diện tại Aliniex bằng tiếng nói tiếng Việt là chính yếu nên rất gần gũi với người dùng. nếu các bạn là người mới tham gia thị phần thì hoàn toàn có thể tự thực hiện giao dịch một cách chóng vánh. Aliniex có hàng ngũ hỗ trợ support 24/24, Như vậy nên các đề nghị tương trợ được xử lý rất chóng vánh. Chính sách bảo mật của Aliniex Tài sản: Coin được lưu trữ an toàn ở ví riêng trong một sự kết hợp của lưu trữ trực tuyến và ngoại tuyến, tài sản của quý khách luôn được đảm bảo tuyệt đối an toàn. Tài khoản: Aliniex cung cấp cho các bạn Bảo mật hai lớp Two Factor Authentication (2FA), bảo mật này được ứng dụng khi “Đăng nhập tài khoản” và “Rút tiền”. tương tự account của bạn sẽ được bảo đảm an toàn một cách tốt nhất. Aliniex có lừa đảo không? Hiện nay có cực nhiều sàn giao dịch tìm bán review sàn aliniex điện tử trên toàn cầu. tuy thế, bạn cần Đánh giá và chọn lọc cho mình sàn giao dịch uy tín để tránh được tình trạng sập sàn và những rủi ro không ước mong xảy ra. Tại Việt Nam, Aliniex là một sàn có mức độ bảo mật và an toàn rất cao, bạn hoàn toàn có thể hoàn toàn an tâm lúc lựa chọn dùng dịch vụ tại đây. giả dụ bạn lướt thử 1 vòng trên Google để tìm kiếm thông báo về việc đăng ký sàn aliniex, Aliniex lừa đảo, sẽ chẳng có bài viết nào phân phối chứng cứ chứng minh điều đấy, không tính các gì bạn đọc được ở đây.
 14. các loại phí trên sàn Bitfinex Bitfinex là một đại lý phân phối tiền điện tử lâu đời và rất nổi tiếng trên toàn cầu, sàn được thành lập vào năm 2012 tại quần đảo Virgin thuộc Anh, nhưng hội sở đặt tại Hồng Kông. sàn bitfinex thuộc quyền sở hữu của iFinex Inc, doanh nghiệp này có một lực lượng lãnh đạo giàu kinh nghiệm và đều là những chuyên gia trong lĩnh vực vốn đầu tư và công nghệ. các thị trường giao dịch thương lượng coin/token với tiền pháp định: sàn giao dịch bitfinex cho phép nhà đầu tư giao dịch các loại tiền điện tử bằng những loại tiền pháp định, bao gồm đô la, EUR, GBP và JPY, trong ấy đô la là đồng bạc được đàm phán phổ quát loại coin/token nhất.. giao dịch tiền điện tử bằng tiền điện tử: Bitfinex phân chia các cặp coin-coin thành những thị phần khác nhau, trong đấy thị trường BTC, ETH và USDT là 3 thị trường được thương lượng nhiều loại coin/token nhất. thị trường OTC: Bitfinex cho phép nhà đầu tư giao dịch khối lượng to trực tiếp với một nhà đầu cơ khác trên nền móng của Bitfinex mà không cần ưng chuẩn việc đặt lệnh trên Sổ lệnh. Với hình thức này, nhà đầu cơ có thể truy tìm cập được thanh khoản những loại tiền điện tử mà không ảnh hưởng đến giá cả của thị trường thương lượng. Khối lượng tối thiểu để đàm phán trên thị phần OTC là 100,000 đô la Mỹ. những loại phí trên Bitfinex Phí thương lượng cho thị trường giao ngay: hầu hết các sàn phân phối tiền điện tử đều phân loại phí giao dịch theo hai loại lệnh: maker và taker Maker: là loại lệnh khi được thực hiện sẽ đưa lên Sổ lệnh trong hiện trạng chờ khớp/được thương lượng, lệnh này có tác dụng tạo thêm tính thanh khoản cho Sổ lệnh nên lệnh này thường có phí thương lượng thấp hơn taker Taker: là loại lệnh lúc thực hiện sẽ được khớp tức khắc với một lệnh tương ứng trên Sổ lệnh, lệnh này lấy đi tính thanh khoản của Sổ lệnh nên có phí thương lượng cao hơn. *Phí đàm phán cao nhất dành cho taker là 0.2% và maker là 0.1%, phí này sẽ được giảm xuống nếu khối lượng trao đổi trong 30 ngày của bạn tăng cường lên đến một mức theo bắt buộc. Đối với lệnh taker, phí thương lượng sẽ được giảm thêm tối đa đến 25% + 6bps (bps: điểm đơn thuần, 1%=100bps) nếu như nắm giữ càng phổ biến LEO trong ví và sử dụng LEO để thanh toán phí (LEO là một token do chính Bitfinex phát hành), tương tự như Binance giảm phí ví như sử dụng đồng BNB làm dụng cụ thanh toán. Phí giao dịch Margin: Người đi vay sẽ trả lãi suất cho người cho vay, còn người cho vay sẽ bị Bitfinex thu phí trong khoảng khoản tiền lời mà người cho vay đã nhận được. Mức phí sẽ là trong khoảng 15% – 18% Phí đàm phán phái sinh (hợp đồng tương lai vĩnh cửu): lệnh marker sẽ được giảm giá (hoàn lại một khoản tiền) còn lệnh taker sẽ bị tính phí, lệnh taker sẽ được giảm phí tới 2bps ví như có rộng rãi LEO trong ví và sử dụng nó để trả tiền phí Phí giao dịch OTC: Bitfinex tính phí giao dịch 0.1% cho cả hai bên Bitfinex có từng bị hack hay sập không? Bitfinex đã trải qua 2 lần bị hacker tấn công và ăn cắp tiền của quý khách. Lần thứ nhất vào năm 2015, với 1500 BTC bị đánh cắp và lần thứ hai vào năm 2016 là hơn 70 triệu USD, nhưng cả hai lần sàn đều sắm mọi cách để đền bù những khoản tiền bị mất cho khách hàng. Và sau lần thứ 2 đó, Bitfinex đã chuyển hội sở sang Thụy Sĩ và liên tiếp cập nhật những giải pháp bảo mật, đảm bảo tối đa sự an toàn cho tài khoản của quý khách. 1 số giải pháp bảo mật cho account của khách hàng được sàn ứng dụng như: các hình thức bảo mật cho tài khoản của quý khách như: chuẩn xác hai nhân tố 2FA, bảo mật 2 lớp U2F… Bảo mật và tăng cường tính an toàn cho các thương lượng rút tiền như: khóa thương lượng rút tiền khi một liên hệ IP mới được sử dụng để đăng nhập vào tài khoản và buộc phải rút tiền, thiết lập trong khoảng khóa cho thương lượng rút tiền, khóa hoặc vô hiệu hóa các liên hệ rút tiền cho tất cả các loại tiền điện tử… Bitfinex lưu giữ 99.5% số tiền trong account của quý khách tại những ví lạnh ngoại tuyến tại những nhà băng, chỉ giữ lại một phần nhỏ đủ để đáp ứng các đàm phán của khách hàng Bitfinex đã ứng dụng tương đối rộng rãi những giải pháp bảo mật để có thể ko lặp lại lịch sử hai lần bị hack, Vì thế mà hiện nay, độ bảo mật và an toàn tại sàn này được Phân tích rất cao trên thị phần. Xem đánh giá sàn bitfinex Ưu điểm ứng dụng cực nhiều những hình thức bảo mật cho tài khoản Cho phép đàm phán số lượng to coin/token bằng phổ quát loại tiền pháp định Tính thanh khoản cao do khối lượng mua bán lớn, phổ thông người tham dự vào thị trường Phí thương lượng thấp, ưu đãi về phí cho thương lượng khối lượng to và account sở hữu phổ quát LEO tương trợ phổ quát loại thương lượng OTC, Spot, Margin, Phái sinh… phân phối không ít loại lệnh thương lượng tương trợ đa nền móng, hoạt động trơn tuột, giao diện thân thiện, dễ sử dụng và rất thuận tiện điểm yếu Trang web chưa tương trợ tiếng Việt Tính phí lúc nạp tiền điện tử ít hơn 1000$ thời kì nạp tiền khá lâu (mất khoảng vài tiếng) thời kì rút tiền qua Wire transfer lâu (nếu không muốn mất 1% phí giao dịch) Đã từng bị hack 2 lần Kết luận các bạn có thể Liên hệ nhóm quản lý Bitfinex phê chuẩn email: review sàn bitfinex đội ngũ chuyên gia quản lý Bitfinex ko hội tụ ở một nơi nào cả. Họ làm việc ở rộng rãi nơi không giống nhau, trong khoảng Mỹ, Châu Âu và Châu Á. tuy nhiên trụ trở chính nằm ở đảo British Virgin. Văn phòng đại diện có mặt ở Đài Loan, Luân Đôn và Hồng Kông. Bitfinex được ra đời vào năm 2012 tại Hong Kong. Khoảng thời kì hoạt động và các gì đã trải qua, Bitfinex thật sự tăng trưởng. dù rằng Bifinex gặp sự cố và đánh mất hàng nghìn Bitcoin (BTC) trong dĩ vãng. tuy thế, Bitfinex vẫn có khối lượng giao dịch hằng triệu đô tiền điện tử mỗi ngày. Và với kinh nghiệm trong bảo quản tài sản tiền điện tử trên sàn, Bitfinex sẽ còn phát triển và là chỗ dựa thương lượng đáng tin cậy cho nhà đầu cơ.