• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thietbikhacsan1

Hội viên
 • Số nội dung

  100
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Thietbikhacsan1

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Nếu bạn muốn tìm một địa chỉ chuyên cung cấp giá cắm ô dù số lượng lớn cùng những ưu đãi hấp dẫn thì Poliva sẽ là gợi ý hoàn hảo mà bạn có thể tham khảo. Tại Poliva chuyên cung cấp các thiết bị khách sạn nói chung và giá cắm ô dù nói riêng với hàng sẵn có với số lượng lớn. Bạn có nhu cầu mua sản phẩm thì hãy liên hệ ngay với Poliva nhé. Đặc điểm nổi bật của giá cắm ô dù Poliva Giá để dù được sản xuất từ chất liệu Inox cao cấp. Inox có ưu điểm là độ bền cao, chịu được tác động xấu từ môi trường nên giúp giá đựng ô dù không bị han gỉ. Thêm vào đó bề mặt Inox còn được mạ vàng sáng bóng tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm. Mẫu kệ đựng ô được thiết kế với các đầu cắm ô. Đi kèm theo đó là 12 ổ khóa. Những chiếc khóa này giúp bảo vệ an toàn cho dù, tránh được tình trạng mất mát xảy ra, vô cùng tiện lợi. Thiết kế bánh xe xoay giúp việc di chuyển kệ để dù trở nên dễ dàng hơn. Khi muốn kệ đứng yên trên mặt phẳng chỉ cần sử dụng chốt chặn gắn nơi đầu bánh xe. Kệ chứa ô dù thường được đặt tại sảnh khu vực công cộng như nhà hàng, khách sạn, phòng khám… Thông thường chúng sẽ nằm ngay sát cửa ra vào và được kê sát tường để hạn chế chiếm dụng diện tích mặt sàn. Giá kệ đựng ô Poliva có đắt không? Hiện nay, có rất nhiều khách sạn, resort… trên thị trường cần trang bị thêm nhiều kệ để ô dù. Thông thường, sản phẩm được thiết kế đa dạng kích thước khác nhau phù hợp với hầu hết nhu cầu sử dụng của khách sạn, resort khu nghỉ dưỡng cao cấp Poliva là một trong những đơn vị sản xuất và phân phối giá cắm ô dù khách sạn uy tín, chất lượng với số lượng lớn nhất trên thị trường. Sản phẩm tại Hành Tinh Xanh luôn có sẵn số lượng lớn tại kho phục vụ nhu cầu cung ứng ra thị trường. Vì thế khách hàng trên mọi miền có nhu cầu mua xe giá cắm ô dù thì hãy liên hệ với công ty Poliva để đặt hàng và giao hàng tận nơi. Xem thêm: xe đẩy hành lý đa năng Poliva luôn cam kết: Giá cắm ô dù của công ty được sản xuất trực tiếp từ nguyên liệu nhập khẩu và đảm bảo độ bền vượt trội. Sản phẩm được sản xuất trực tiếp và phân phối ra thị trường không qua trung gian nên giá cạnh tranh nhất trên thị trường. Công ty có chính sách hỗ trợ giao hàng cực nhanh trên toàn quốc. Bảo hành dài hạn giúp khách hàng yên tâm khi sử dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng luôn chuyên nghiệp, nhiệt tình và sẵn sàng phục vụ khách hàng bất cứ khi nào. Thông tin liên hệ với Poliva qua hotline 096.849.8888 hoặc 094.714.9999
 2. Xe trolley đa năng là thiết bị được sử dụng phổ biến tại các resort, khách sạn, khu nghỉ dưỡng…cao cấp. Vậy loại xe này có tốt không? Có nên sử dụng ở trong khách sạn hay không? Đâu là địa chỉ bán uy tín? Để có câu trả lời chính xác nhất bạn hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây nhé. Ưu điểm nổi bật của xe trolley đa năng khách sạn Trước khi tìm hiểu sản phẩm có tốt hay không? Có nên sử dụng trong khách sạn của mình hay không? Chúng ta cùng tìm hiểu xem xe trolley đa năng có ưu điểm như thế nào nhé! Xe đẩy hành lý là có những ưu điểm nổi bật sau: Sản phẩm mang đến vẻ đẹp chuyên nghiệp cho khách sạn. Với kiểu dáng sang trọng được làm từ chất liệu cao cấp, bền đẹp theo thời gian, xe chở hành lý mang đến cho khách sạn sự sang trọng và điểm nhấn chuyên nghiệp nhất. Xe chở hành lý giá rẻ được sử dụng trong khách sạn như một công cụ đắc lực giúp nhân viên Bellman tiết kiệm thời gian và công sức trong việc thu dọn đồ bẩn. Nếu như trước đây, các nhân viên thường phải khuân vác hành lý rất vất vả. Giờ đây, sự có mặt của xe đẩy hành lý có thể giúp nhân viên vận chuyển nhẹ nhàng lượng lớn hành lý mỗi ngày mà không tốn công sức. Vậy có nên sử dụng xe đẩy hành lý trong khách sạn không? Đây là thiết bị khách sạn được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Bởi kiểu dáng hiện đại, sang trọng góp phần làm cho khách sạn trở nên chuyên nghiệp hơn. Không chỉ vậy, sự xuất hiện của xe chở hành lý không chỉ giúp quá trình vận chuyển đồ đạc dễ dàng hơn mà còn tạo nên vẻ đẹp thẩm mỹ đẳng cấp cho không gian. Từ đó giúp chủ đầu tư tiết giảm chi phí thuê nhân công hiệu quả. Tuy nhiên, nhu cầu về xe chở hành lý tại khách sạn là rất lớn. Chính vì vậy trên thị trường không thiếu những sản phẩm trôi nổi, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Nếu không tìm hiểu kỹ sẽ rất dễ mua phải hàng kém chất lượng khiến ‘tiền mất tật mang”. Chính vì vậy, việc lựa chọn mua xe đẩy hành lý ở đâu phải hết sức cẩn thận và chính xác. Địa chỉ bán xe trolley đẩy hành lý giá rẻ, chất lượng? Để tìm được một nhà phân phối xe đẩy đồ khách sạn đáng tin cậy và uy tín không phải là điều dễ dàng. Nhất là trên thị trường kinh doanh online hiện nay. Quá nhiều thông tin để xác nhận, vì vậy hoặc đến showroom để mua. Nếu không bạn sẽ phải dựa vào những thứ khác như hình ảnh sản phẩm thật hoặc đánh giá của người tiêu dùng. Xem thêm: giá để ô dù Và Hành Tinh Xanh chính là địa chỉ bán xe trolley đẩy đồ khách sạn chất lượng và uy tín trên thị trường. Quý khách có nhu cầu mua sản phẩm thì hãy liên hệ ngay với Hành Tinh Xanh qua: Hotline: - Miền Bắc: 0981228766 - Miền Nam: 0912026829 Địa chỉ: - Miền Bắc: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Miền Nam: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM.
 3. Trên thị trường có rất nhiều mẫu kệ đựng ô dù khác nhau. Chúng đa dạng về chất liệu và màu sắc. Từ đó khiến bạn băn khoăn không biết giá cả của sản phẩm này chênh lệch như thế nào? Cùng đọc bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết. Chất lượng chi phối đến giá cả Hiện nay trên thị trường bạn sẽ bắt gặp rất nhiều loại giá đựng ô dù được bán với giá rẻ bất ngờ. Chỉ từ vài trăm nghìn đồng là bạn đã có thể sở hữu một kệ để ô mới tinh rồi phải không nào? Các quảng cáo giờ vàng giá sốc kệ để ô có giá rẻ đến 99k/1 kệ đựng ô tràn lan tại các siêu thị. Nhưng chính tại siêu thị đó, trên các kệ hàng vẫn bày bán các loại kệ đựng ô với giá cao hơn rất nhiều. Từ vài trăm cho đến vài triệu đồng cho một sản phẩm. Lý do của sự khác biệt này đến từ chất lượng của sản phẩm. Những chiếc kệ để ô rẻ tiền được bày bán tràn lan thường kém chất lượng. Nếu quan sát kỹ bạn sẽ thấy khung của sản phẩm không được sáng bóng, màu không đẹp và các mối hàn không được chắn chắn. Từ đó chỉ sau một thời gian sử dụng sản phẩm sẽ bị xuống cấp,bong tróc lớp sơn bên ngoài hoặc gỉ sét. Vì vậy bạn hãy cân nhắc thật kỹ trước khi mua các loại kệ đựng ô giá rẻ không rõ nguồn gốc nhé. Thương hiệu - Yếu tố quyết định đến sự chênh lệch giá cả của sản phẩm Ngoài yếu tố chất lượng thì thương hiệu cũng là lý do khiến giá kệ đựng ô trên thị trường có sự chênh lệch lớn. Các loại kệ được cung cấp bởi các thương hiệu lớn, được nhập khẩu chính hãng thường sẽ có giá cao hơn so với các sản phẩm không có thương hiệu, xuất xứ không rõ ràng. Sản phẩm đến từ các thương hiệu nổi tiếng sẽ được đảm bảo về chất lượng và độ an toàn cho người sử dụng. Chất liệu làm nên sản phẩm luôn sử dụng chất liệu cao cấp. Nó có khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu nước ta và chịu va đập tốt. Bên cạnh đó, chế độ bảo hành cũng được đầu tư và đảm bảo. Vì vậy, khi lựa chọn kệ đựng ô sử dụng trong gia đình hoặc trang bị cho các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng. Bạn nên chọn những sản phẩm có thương hiệu, xuất xứ rõ ràng. Để từ đó đảm bảo được chất lượng sản phẩm cũng như tuổi thọ nhé. Xem thêm: Xe vận chuyển hành lý khách sạn Ở đâu bán kệ đựng ô dù chất lượng với giá cả phải chăng nhất Trên thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị cung cấp kệ đựng ô với giá từ bình dân cho đến cao cấp. Và trong đó, Poliva là một trong số ít đơn vị cung cấp các sản phẩm chất lượng với mức giá rẻ nhất trên thị trường. Poliva là một trong những đơn vị chuyên cung cấp thiết vi khách sạn uy tín nhất trên thị trường. Công ty không chỉ đảm bảo về chất lượng mà còn mang đến cho khách hàng những sản phẩm có mức giá thành rẻ nhất đáp ứng nhu cầu lợi ích của chủ đầu tư. Nếu bạn có nhu cầu mua sản phẩm thì hãy liên hệ ngay với Poliva qua hotline 096.849.8888 hoặc 094.714.9999 để được tư vấn và báo giá nhé.
 4. Khi bước chân vào các khách sạn, resort, nhà hàng, trung tâm thương mại…hiện đại bạn sẽ bắt gặp hình ảnh những chiếc giá để ô dù được đặt ở tiền sảnh khách sạn. Tuy nhiên bạn luôn thắc mắc liệu việc trang bị giá treo ô dù ở tiền sảnh là có thật sự cần thiết? Cùng đọc bài viết dưới đây để biết câu trả lời ngay nhé. Giá để ô dù có nhiều mẫu mã phù hợp với không gian nhiều khách sạn Hiện nay trên thị trường có rất nhiều mẫu giá để ô dù với kiểu dáng, mẫu mã khác nhau. Chính vì thế các khách sạn có thể lựa chọn mẫu mã phù hợp để sắp xếp vào không gian tiền sảnh của mình sao cho thẩm mỹ và hợp lý nhất. Các khách sạn hiện nay cũng được thiết kế với quy mô và phong cách nội thất khác nhau. Và bạn cũng có thể dựa theo tiêu chí này mà lựa chọn kệ treo ô dù cho phù hợp. Sản phẩm giúp tiết kiệm không gian và di chuyển dễ dàng Hiện nay hầu hết tại các đơn vị cung cấp sản phẩm giá treo ô dù được cung cấp với kích thước vừa phải. Chính vì thế sắp xếp vật dụng này trong không gian bạn sẽ không cần phải lo lắng rằng sản phẩm chiếm nhiều diện tích. Ngoài ra sản phẩm mặc dù được sản xuất bằng những nguyên liệu chất lượng tuy nhiên lại được thiết kế đơn giản nên việc di chuyển cũng rất dễ dàng. Bạn có thể dễ dàng di chuyển vị trí của giá để ô đến nhiều vị trí khác nhau nhờ hệ thống bánh xe linh hoạt. Kệ để ô dù giúp tăng tính thẩm mỹ cho không gian Các mẫu kệ đựng ô dù hiện nay được thiết kế gọn nhẹ, nhiều mẫu mã, kiểu dáng và màu sắc nên cũng được coi như những chi tiết trang trí giúp không gian căn nhà của bạn thêm phần độc đáo hơn. Vậy tại sao không thử lựa chọn những giá đựng dù phù hợp để làm mới không gian khách sạn của mình? Vật dụng này giúp khách hàng ấn tượng hơn với khách sạn Bạn có biết không ngoài việc giúp sắp xếp ô dù gọn gàng hơn, tăng tính thẩm mỹ cho không gian thì kệ để ô còn giúp cho khách sạn gây ấn tượng với khách hàng. Chỉ với một vật dụng này khách hàng sẽ đánh giá độ chuyên nghiệp của khách sạn. Với những lý do trên chắc chắn bạn đã trả lời câu hỏi trang bị giá để ô dù tại tiền sảnh khách sạn có thực sự cần thiết? Liên hệ ngay công ty cổ phần Poliva chắc chắn bạn sẽ có được những sản phẩm chất lượng, bảo hành lâu dài và giá cả hợp lý. Tham khảo thêm: xe chở hành lý giá rẻ Thông tin chi tiết xin liên hệ: Công ty CP Poliva Hotline: 096.849.8888 hoặc 094.714.9999 Địa chỉ: - Miền Bắc: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Miền Nam: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM
 5. Ngành du lịch ngày càng phát triển mạnh mẽ đã tạo cơ hội cho hàng loạt khách sạn, nhà hàng ra đời. Từ đó tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt trong mô hình kinh doanh này. Để có thể đứng vững trên thị trường thì nhà hàng, khách sạn của bạn phải có các chiến lược cùng bí quyết riêng biệt. Đâu là yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh nhà hàng, khách sạn? Hãy cùng đọc bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết. Yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của nhà hàng, khách sạn Hiệu quả kinh doanh của các khách sạn, nhà hàng sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố sau đây: Yếu tố quyết định đến thành công của khách sạn Chất lượng dịch vụ, phòng ốc chính là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định đến sự thành công của khách sạn. Các thiết bị trang trí, thiết bị tiền sảnh trước sảnh, trong phòng, hành lang là những thứ gây ấn tượng với khách hàng ngay từ lần đến đầu tiên. Việc trang bị đầy đủ các loại đèn chùm trang trí, đèn sắt, tranh ảnh, thảm trải sàn, xe đẩy hành lý, kệ đựng sách báo, giá để ô, máy đánh giày…. Sẽ mang đến sự hài lòng và tốt nhất cho khách hàng trong khâu phục vụ. Không những thế các trang thiết bị khách sạn này còn tạo không gian ấm cúng, sang trọng, hiện đại, tiện nghi. Sự ấn tượng, độc đáo, nét riêng biệt sẽ tạo dấu ấn trong khách hàng. Họ dễ dàng nhớ về khách sạn của bạn ơn, đánh giá cao hơn những địa chỉ khác. Riêng đối với nhà hàng khách sạn đi kèm thì những yếu tố kể tên bạn cần phải chú trọng. Cũng tương tự như trên, bạn nên dựa vào tiêu chuẩn khách sạn và hướng phát triển trong tương lai để lên kế hoạch đầu tư trang thiết bị khách sạn hiệu quả nhất. Ngoài ra chất lượng phòng ngủ, đồ vải, đồ dùng phòng tắm được đánh giá là quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng. Để tạo cảm giác thư thái, thoải mái cho giấc ngủ thì đòi hỏi chất lượng giường, nệm, đồ vải phải tốt. Thường được dựa vào tiêu chuẩn của khách sạn để lựa chọn chất liệu. Nhưng tôi khuyên bạn nên đầu tư loại tốt nhất vừa để phục vụ tốt vừa dễ dàng nâng cấp khách sạn trong tương lai. Ngoài ra, muốn có được chất lượng phòng khách tốt thì khâu vệ sinh cũng cần chú trọng hàng đầu. Bằng việc đầu tư trang thiết bị hiện đại như xe làm buồng, xe đẩy đồ giặt là,... cũng sẽ góp phần nâng cao tính phục vụ chuyên nghiệp. Đồ dùng phòng tắm, phòng vệ sinh phải đảm bảo đầy đủ, hiện đại vì nhu cầu cuộc sống của con người hiện nay rất cao. Chi phí không quá lớn nhưng lại hỗ trợ rất tốt việc chăm sóc, thỏa mãn nhu cầu cho khách hàng. Yếu tố quyết định đến kinh doanh nhà hàng Đối với nhà hàng thì chất lượng món ăn chính là yếu tố quyết định đến thành công. Tuy nhiên nếu không có các thiết bị bếp, dụng cụ bàn ăn chất lượng liệu bạn có thể phục vụ tốt không? Thực phẩm sống cần được bảo quản tốt mới hạn chế được hư hỏng, ảnh hưởng đến chất lượng. Còn thực phẩm chín, đã qua chế biến phải có thiết bị dụng cụ để bày biện. Trên bàn ăn thiếu đi một vài dụng cụ như: chén, đĩa, dĩa, ly,… liệu rằng khách hàng có vừa lòng? Chắc chắn là không rồi. Để làm hài lòng thực khách, món ăn ăn hay dở là điều kiện đủ nhưng thiết bị, dụng cụ đi kèm là điều kiện cần. Hãy lưu ý về tổng thể trước rồi quan tâm đến chất lượng chi tiết thì sẽ hạn chế được thiếu sót. Vì vậy có thể nói thiết bị bếp và dụng cụ bàn ăn là yếu tố quan trọng nhất. Thiết bị phụ như: dụng cụ vệ sinh, xe đẩy thức ăn nhà hàng, xe đẩy rượu trà,... cũng rất cần thiết. Tạo được mỹ quan sạch sẽ, đẹp mắt là đã gây được ấn tượng tốt trong mắt thực khách. Như bạn thấy đấy, các trang thiết bị khách sạn có ảnh hưởng rất nhiều đến sự thành công của khách sạn. Giờ đây bạn không cần phải lo lắng đến vấn đề đó nữa. Đã có nhân viên của Hành Tinh Xanh hỗ trợ tận tình cho bạn. Đảm bảo đầu tư đầy đủ, hiệu quả, tiết kiệm chi phí, thời gian mà sản phẩm chất lượng uy tín. Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Hành Tinh Xanh Hotline: 0981228766 - 0912026829 Địa chỉ: - Miền Bắc: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Miền Nam: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM.
 6. Mua được giá cắm ô chất lượng với giá cả phải chăng luôn là mong muốn của bất kỳ khách hàng nào. Nhưng thị trường bán sản phẩm này rất nhộn nhịp nên việc mua được sản phẩm chính hãng, giá mềm là điều không hề dễ dàng. Ở bài viết sau, chúng tôi xin gợi ý đến bạn một số địa chỉ bán giá để ô dù chất lượng, uy tín. Cùng theo dõi nhé. Mua giá để ô tại các showroom nội thất Các showroom nhập khẩu hoặc phân phối nội thất hiện nay đều có rất nhiều chương trình tri ân khách hàng. Trong số đó, giảm giá dịp cuối năm, lễ tết hay các ngày kỷ niệm được áp dụng triệt để nhằm thu hút người mua. Đồng thời, đây cũng là dịp để showroom có thể bán thu hồi vốn những món nội thất tồn kho. Bạn hoàn toàn có thể tìm thấy những mẫu giá cắm ô giá rẻ chỉ bằng 2/3 hay thậm chí dược giảm giá một nửa so với giá ban đầu. Mặc dù có thể bắt gặp những mẫu từ năm trước nhưng bạn có thể yên tâm về chất lượng cũng như công năng của sản phẩm giá để sách tại showroom. Các cơ sở sản xuất nội thất Tại Việt Nam có khá nhiều cơ sở sản xuất và kinh doanh nội thất với đầy đủ các loại mặt hàng. Đặc biệt, nếu mua kệ để ô dù ở những địa chỉ này, bạn sẽ chỉ phải bỏ ra chi phí rất thấp. Thường các cơ sở sản xuất sẽ kiêm luôn các dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, bảo hành. Và thậm chí bạn có thể đặt làm theo yêu cầu để sở hữu giá sách rẻ. Cửa hàng nội thất thanh lý Đây chính xác là điểm đến được mọi người nhớ đến nếu muốn tìm mua một chiếc kệ để ô với chi phí hạn hẹp. Bạn có thể tìm được nhiều mẫu giá vừa rẻ mà vẫn hợp với không gian nội thất của mình. Lưu ý là bạn phải bạn được cửa hàng nội thất thanh lý uy tín. Bởi vì là đồ đã qua sử dụng nên bạn có thể sẽ mua nhầm phải những sản phẩm kém chất lượng đã được tu sửa lại. Nếu là cửa hàng uy tín, trước khi thu mua, chủ cửa hàng sẽ thẩm định để lựa chọn sản phẩm tốt và đưa ra mức giá thích hợp khi bán. Những địa chỉ cung cấp giá cắm ô nhập khẩu uy tín Mặc dù với tiêu chí tiết kiệm chi phí nhưng nếu muốn trang bị những giá để ô cho khách sạn cao cấp thì bạn nên tìm đến những địa chỉ cung cấp sản phẩm nhập khẩu với giá cả phải chăng. Nếu muốn chọn những địa chỉ này hãy tiến hành so sánh giá và tìm kiếm phản hồi của khách hàng về chất lượng sản phẩm từ những địa chỉ cung cấp này. Để tạo điểm nhấn cho tiền sảnh khách sạn của mình đồng thời đáp ứng yêu cầu lưu trữ ô dù chắc chắn bạn nên chọn sản phẩm kệ để ô chất lượng. Với những “bí kíp” được nêu ở trên, hi vọng các bạn đã có cách lựa chọn được địa chỉ cung cấp sản phẩm uy tín chắc chắn bạn sẽ có ngay được sản phẩm chất lượng tốt. Hành Tinh Xanh chính là một trong những địa chỉ cung cấp thiết bị nhà hàng khách sạn được đánh giá cao nhất hiện nay. Liên hệ để có thêm chi tiết: Tham khảo thêm: xe đẩy hành lý inox mạ vàng Hotline: - Miền Bắc: 0981228766 - Miền Nam: 0912026829 Địa chỉ: - Miền Bắc: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Miền Nam: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM.
 7. Mua xe kéo hành lý như thế nào để giúp cho bộ phận Bellman tối ưu được thời gian, tăng hiệu quả hoàn thành công việc là thắc mắc của rất nhiều người nhất là các chủ đầu tư mới khởi nghiệp. Trên thị trường có đa dạng các mẫu xe chở hành lý nhưng xe đẩy hành lý inox vàng do Hành Tinh Xanh cung cấp sẽ là lựa chọn thích hợp cho khách sạn của bạn bởi chất lượng ưu việt của nó so với các loại xe giá rẻ trên thị trường. Cùng tìm hiểu để hiểu rõ hơn về sản phẩm nhé! Thông số kỹ thuật sản phẩm - Nguồn gốc: hàng nhập khẩu - Chất liệu: inox mạ vàng cao cấp, lót nhung đỏ - Màu sắc: Vàng + đỏ - Có 4 bánh xe cao su - Size: (L)500mm x (W)360mm x (H)1220mm - Bảo hành: 12 tháng Thông số kỹ thuật sản phẩm có đúng sai ±5% Đặc điểm của xe đẩy hành lý inox vàng Khung xe chở hành lý inox vàng làm bằng inox chắc chắn, bền đẹp giúp chở được số lượng lớn hành lý mà không dễ bị biến dạng như một số loại xe thông thường khác. Dùng để vận chuyển hành lý ở sân bay Kiểu dáng vô cùng hiện đại và đẹp mắt Xe được làm bằng chất liệu thép phun sơn tĩnh điện vững chắc, sàn gỗ bọc thảm đỏ tang sự sang trọng, có khả năng chịu được trọng lượng cao. Hệ thống bánh xe vững chắc giúp việc di chuyển thuận tiện, nhẹ nhàng Vị trí sử dụng: Thường sử dụng trong khách sạn, nhà hàng, resort, sân bay, nhà khách …. Địa chỉ bán xe đẩy hành lý khách sạn cao cấp, chất lượng? Hành Tinh Xanh là nhà sản xuất và phân phối các thiết bị khách sạn, đồdùng khách sạn, thiết bị, dụng cụ nhà hàng cao cấp. Trong đó, sản phẩm xe chở hành lý được công ty nhập khẩu chính hãng với chất lượng được đảm bảo, giá thành phù hợp. Ngoài ra, Hành Tinh Xanh chúng tôi có thể cung cấp mọi thiết bị bạn cần cho 1 khách sạn từ phục vụ ăn uống hay thiết bị vệ sinh, thiết bị tiền sảnh,.... Chúng tôi là sự lựa chọn tuyệt vời của rất nhiều đối tác lớn bởi nguồn nhân lực kinh nghiệm, chất lượng, mẫu mã sang trọng luôn được cập nhật và giá cả vô cùng hợp lý. Để tham khảo một số mẫu mã và sản phẩm về thiết bị đồ dùng khách sạn thì quý khách hàng có thể liên hệ tới số hotline 0981228766 - 0912026829 hoặc đến trực tiếp kho: - Miền Bắc: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Miền Nam: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM. Mong rằng những chia sẻ trên đây của chúng tôi có thể giúp bạn hình dung rõ ràng hơn về ngành thiết bị khách sạn tại Việt Nam cũng như có thể lựa chọn cho mình nhà cung cấp thiết bị khách sạn uy tín và phù hợp.
 8. Xe đẩy hành lý đang dần trở thành thiết bị không thể thiếu trong khách sạn. Bởi nó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn và tạo sự hài lòng với khách hàng. Tuy nhiên thị trường cung cấp xe chở hành lý cũng rất sôi động nên việc tìm được sản phẩm chính hãng là không hề dễ dàng. Khi sử dụng xe đẩy hành lý chính hãng thì bạn sẽ nhận được rất nhiều lợi ích tuyệt vời như: Chất lượng sản phẩm được đảm bảo Khi mua bất kỳ sản phẩm nào thì chất lượng vẫn là yếu tố được quan tâm hàng đầu. Bởi vì khách hàng nào cũng mong muốn có thể sử dụng hiệu quả sản phẩm trong một thời gian dài. Chính vì thế khi mua xe đẩy hành lý được cung cấp chính hàng từ các thương hiệu uy tín thì yếu tố chất lượng sẽ được đảm bảo tốt nhất. Bạn có thể chọn những sản phẩm được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu nước ngoài. Tuy nhiên lời khuyên là nên lựa chọn những sản phẩm từ nhà sản xuất hoặc nhập khẩu trực tiếp không qua một khâu trung gian nào. Đây là những nhà cung cấp giúp bạn đảm bảo được nguồn gốc cũng như chất lượng sản phẩm. Giúp tiết kiệm nhân lực Ở khách sạn, resort khối lượng hành lý của du khách mỗi ngày là rất lớn. Nếu như chỉ dùng sức và không có công cụ hỗ trợ thì chắc chắn phải huy động rất nhiều người và mỗi người phải dùng nhiều sức lực. Bởi một người không thể ôm hết số lượng đồ đạc, hành lý cùng một lúc. Nhưng với xe chở hành lý chính hãng thì chỉ cần một người cũng có thể chở hết được số lượng hành lý lớn. Theo đó, sẽ giúp tiết kiệm được rất nhiều nhân lực. Giúp tiết kiệm thời gian Việc mang vác hành lý bằng tay sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng với xe vận chuyển hành lý chính hãng thì sẽ giúp tiết kiệm phân nửa thời gian mang vác bằng tay nhiều lần. Bởi vì xe có chiều cao đạt chuẩn, phần sàn rộng , khung xe chắc chắn, bánh xe di chuyển linh hoạt. Giúp đựng được đồ nhiều hơn, di chuyển nhanh hơn gấp nhiều lần so với việc khiêng và ôm đồ. Hành lý của du khách được đảm bảo Xe được thiết kế chuyên dụng để chở hành lý nên bạn không hề phải lo lắng xe sẽ làm rách hay trầy xước đồ. Địa chỉ mua xe đẩy hành lý chính hãng, giá tốt, bảo hành lâu dài Như đã nói ở trên bạn nên chọn những nhà cung cấp sản xuất hoặc nhập khẩu trực tiếp không qua một khâu trung gian nào. Đây là những nhà cung cấp mang đến sự hài lòng về chất lượng sản phẩm. Xem thêm: giá để ô Trong số những đơn vị cung cấp trên thị trường thì Hành Tinh Xanh luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các khách sạn lớn nhỏ trên toàn quốc mỗi khi có nhu cầu mua xe đẩy hành lý. Đây là thương hiệu thiết bị khách sạn cao cấp chuyên phân phối xe đẩy đồ khách sạn chính hãng. Cam kết sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, bảo hành lâu dài, giá bán cạnh tranh. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ tư vấn, giao hàng tận nơi cho khách hàng. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Hotline: - Miền Bắc: 0981228766 - Miền Nam: 0912026829 Địa chỉ: - Miền Bắc: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Miền Nam: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM.
 9. Giá kệ đựng ô dù trên thị trường hiện nay là bao nhiêu? Giá bán sản phẩm này phụ thuộc vào những yếu tố nào? Hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời cho các vấn đề này ngay sau đây. Giá kệ đựng ô dù ĐẮT hay RẺ phụ thuộc vào 3 yếu tố Trên thực tế, giá kệ đựng ô dù ĐẮT hay RẺ phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố. Trong đó, các yếu tố cơ bản sau không thể bỏ qua: Chất liệu Giá treo ô dù nhà hàng có thể làm bởi rất nhiều loại chất liệu khác nhau như inox, nhôm, thép không gỉ…. Dù được làm từ chất liệu nào thì giá cũng phải thực hiện được nhiệm vụ của mình là đựng và bảo quản ô dù của khách hàng . Tuy nhiên, nhìn chung giá của những chiếc giá cắm ô dù bằng inox sẽ có giá cao hơn so với sản phẩm làm băng nhôm. Lý do là chất liệu inox có độ bền cao hơn, chịu lực tốt hơn, đẹp hơn..so với các chất liệu trên. Kiểu dáng & thiết kế Sự sang trọng và tiện lợi của giá cắm ô dù nhà hàng ảnh hưởng rất nhiều bởi thiết kế. Do đó, chẳng lạ gì khi giá kệ cắm ô dù nhà hàng phụ thuộc vào thiết kế. Cùng với điều đó với những thiết kế khác nhau, lượng nguyên liệu cần phải sử dụng cũng khác nhau nên người mua cần lưu ý điều này để chọn được cho mình sản phẩm thích hợp nhất. Những thiết kế ảnh hưởng đến giá tiền sản phẩm như góc bo, các mối nối hay sự khác biệt của những bánh xe cũng ảnh hưởng trực tiếp làm giá tiền của sản phẩm thay đổi. Địa chỉ bán Như mọi thiết bị khách sạn khác, thương hiệu đóng vai trò lớn trong việc quyết định giá của kệ treo hành lý. Khi chọn nơi mua kệ cắm ô dù thì bạn nên chọn những thương hiệu có uy tín cao để đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Tuy có thể giá thành có thể nhỉnh hơn những nơi khác nhưng chúng ta có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm và nhận được những dịch vụ tốt nhất khi mua. Gợi ý địa chỉ phân phối giá để ô sang và rẻ nhất Để có được giá tốt, phù hợp với chi phí của mình thì bạn nên xem xét tổng thể sản phẩm để chọn cho mình sản phẩm tốt nhất. Hãy quan tâm chất liệu, thiết kế. Ngoài ra, bạn nên xem xét các đặc điểm của khách sạn mình để có những lựa chọn thích hợp nhất đảm bảo không tạo ra những lãng phí không đáng có. Đặc biệt là thương hiệu tốt sẽ giúp bạn đảm bảo về chất lượng, độ bền, bảo hành và giá thành cũng luôn cạnh tranh nhất. Poliva là một trong những đơn vị chuyên cung cấp thiết vi khách sạn uy tín nhất trên thị trường. Công ty không chỉ đảm bảo về chất lượng mà còn mang đến cho khách hàng những sản phẩm có mức giá thành rẻ nhất đáp ứng nhu cầu lợi ích của chủ đầu tư. Nếu bạn có nhu cầu mua sản phẩm thì hãy liên hệ ngay với Poliva qua hotline 096.849.8888 hoặc 094.714.9999
 10. Khi lưu trú tại các khách sạn, resort thì bạn cần phải biết được đâu là những đồ dùng có thể mang đi. Để từ đó không bị đền tiền hay bị phạt nhé. Nếu bạn chưa biết đâu là những đồ dùng miễn phí tại khách sạn và có thể mang đi thì hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây nhé. Những đồ dùng khách sạn mà du khách có thể lấy gồm Xà phòng, dầu gội và dầu xả Những món đồ này thường được để trong chai nhỏ và là thứ được sử dụng một lần rồi bỏ đi. Và khách sạn sẽ thay mới chúng mỗi ngày. Khách sạn rất vui lòng nếu bạn mang về những thứ chưa dùng hết. Sữa dưỡng thể và kem dưỡng da Các khách sạn đạt đẳng cấp 3 sao trở lên họ thường cung cấp sữa dưỡng thể, kem dưỡng da tay loại nhỏ. Bạn được phép mang những món đồ này về vì chúng cũng là đồ dùng một lần. Có thể bạn quan tâm: Xe đẩy hành lý khách sạn Bàn chải, kem đánh răng và nước súc miệng Đây là những món đồ cá nhân dùng một lần, thường có kích thước nhỏ gọn cho đi du lịch nên nếu bạn không dùng hết thì có thể mang về cho những chuyến du lịch sau. Dao cạo râu và kem cạo râu Dao cạo râu ở khách sạn thường là loại dùng một lần và kem cạo râu cũng vậy. Bạn có thể mang về nếu thích và khách sạn sẽ không phàn nàn. Bộ kim chỉ nhỏ Nhiều khách sạn cung cấp bộ kim chỉ rất tiện lợi cho khách du lịch. Bạn có thể dùng miễn phí hoặc mang những món đồ này về nếu thích. Bộ đánh giày Đây cũng là item tiện lợi cho du khách mà một số khách sạn sẽ cung cấp. Nếu không thấy trong phòng khách sạn, bạn có thể hỏi ở quầy tiếp tân. Nhiều khách sạn sẽ cung cấp cho khách bọt biển và khăn đánh giày, thậm chí cả bộ dụng cụ. Dụng cụ đón gót giày Ở một số khách sạn, giá phòng có bao gồm cả cây đón gót giày. Chúng rất rẻ và tiện lợi nên du mới miễn phí. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ đến bạn một số đồ dùng khách sạn mà du khách có thể mang về mà không lo bị tính phí hay bắt đền rồi. Bên cạnh đó, nếu bạn đang muốn tìm một đia chỉ cung cấp đồ dùng khách sạn chất lượng với giá cả phải chăng thì hãy liên hệ ngay với Hành Tinh X*anh. Đây là một trong những tổng kho chuyên bán đồ dùng, thiết bị khách sạn chất lượng với giá thành cực rẻ. Hãy liên hệ ngay với Hành Tinh Xanh qua thông tin dưới đây để ch*ọn cho mình những sản phẩm ưng ý nhất nhé. Xem thêm: giá để ô dù Hotline: - Miền Bắc: 0981228766 - Miền Nam: 0912026829 Địa chỉ: - Miền Bắc: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Miền Nam: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM.
 11. Tình trạng sử dụng xe đẩy đồ khách sạn hiện nay ra sao? Đâu là xu hướng xe đẩy hành lý được sử dụng nhiều nhất trong năm nay? Tất cả sẽ được chúng tôi bật mí ngay trong bài viết dưới đây. Hãy cùng theo dõi nhé. Xe đẩy giúp tiết kiệm 80% công sức vân chuyển đồ đạc, hành lý Xe vận chuyển hành lý sẽ là một lựa chọn tuyệt vời giúp bạn khắc phục những khó khăn trong việc vận chuyển đồ đạc, phụ kiện tại các khách sạn, resort bởi tính linh hoạt và hiệu quả mà sản phẩm mang lại: Tiết kiệm 80% công sức vận chuyển An toàn cho cả nhân viên và hành lý Rút ngắn thời gian vận chuyển, công việc đạt hiệu quả cao hơn Trên thị trường hiện nay có nhiều dòng xe chở hành lý khách sạn. Tùy theo nhu cầu cũng như số lượng khách, hành lý để bạn lựa chọn được xe có trọng tải phù hợp. Những dòng xe đẩy hành lý tải sẽ có trọng tải dao động từ 100 – 300kg. Bên cạnh đó, cũng không thiếu các loại xe chở hành lý giá rẻ, phù hợp với tất cả mọi người và được dùng nhiều khách sạn, resort, nhà nghỉ…nhỏ. Xe vận chuyển độc đạc khách sạn giá rẻ được bán khá nhiều trên thị trường. Bạn có thể dễ dàng tìm mua ở các đại lý phân phối thiết bị khách sạn. Những chiếc xe chở hành lý cũng được thiết kế một cách khoa học hơn, với độ rộng và chiều cao hợp lý, tiện lợi cho người sử dụng. Từ đó, người dùng có thể vận chuyển hành lý nhanh hơn và an toàn hơn. Chọn xe đẩy cũng dễ hơn cho công việc, giảm tối đa tình trạng hỏng đồ đạc, hành lý trong quá trình vận chuyển. Đồng thời cũng giúp cho mọi thứ trở nên chuyên nghiệp hơn. Thị trường xe vận chuyển hành lý khách sạn năm 2021 rất phong phú và đa dạng Ngoài tính an toàn, dễ sử dụng, di chuyển dễ dàng thì tính thẩm mỹ trong thiết kế, màu sắc cũng là điểm cộng của các loại xe đẩy hành lý năm 2020. Các mẫu xe chở hành lý khách sạn trong năm nay đều được thiết kế rất hiện đại, tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ phù hợp với mọi sản phẩm và không gian di chuyển dù chật hẹp hay rộng lớn. Chắc chắn những chiếc xe vận chuyển hành lý này sẽ làm hài lòng ngay cả những khách hàng khó tính nhất. Vì mẫu mã, thiết kế đều hướng tới việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng hóa trên xe và dễ điều khiển. Xe chở hành lý khách sạn chắc chắn cũng sẽ thu hút khách hàng bởi sàn xe bền chắc, bánh xe linh hoạt, tay đẩy dễ điều chỉnh giúp cho đồ đạc luôn trong trạng thái an toàn. Mỗi loại xe đẩy đều dễ dàng gấp gọn khi cần lưu trữ. Sàn xe nhiều chất liệu và kích thước khác nhau để phù hợp với kích thước thùng hàng cần vận chuyển. Nếu bạn có nhu cầu mua xe đẩy hành lý hoặc bất kỳ sản phẩm thiết bị khách sạn nào thì hãy liên hệ ngay với Hành Tinh Xanh. Bởi Hành Tinh Xanh là một trong những đại lý chuyên cung cấp sản phẩm được nhập khẩu chính hãng, chất lượng với mức giá ưu đãi nhất hiện nay. Mọi thông tin chi tiết hãy liên hệ với Hành Tinh Xanh qua: Hotline: - Miền Bắc: 0981228766 - Miền Nam: 0912026829 Địa chỉ: - Miền Bắc: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Miền Nam: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM. Xem thêm: giá treo ô
 12. Bạn hãy nghỉ thử xem nếu bước chân vào các khách sạn mà thiếu đồ dùng, thiết bị thì chắc chắn bạn sẽ thấy rất khó chịu đúng không. Vậy nên ta có thể thấy việc đầu tư đầy đủ thiết bị, đồ dùng khách sạn sẽ có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi nó sẽ quyết định đến sự hài lòng của khách hàng. Thiết bị, đồ dùng khách sạn có ý nghĩa nhứ thế nào với sự hài lòng của khách hàng Thông thường các khách sạn thường chú tâm vào việc tiếp đón khách và phục vụ khách. Nhưng điều đó thôi chưa đủ dịch vụ tốt nhưng các đồ dùng trong phòng, thiết bị điện, thiết bị tiền sảnh, vệ sinh… không đầy đủ thì chẳng khác nào một ngôi nhà bên ngoài được sơn đẹp, bên trong thì loang lổ nứt vỡ. Bạn có thể lên các trang đặt phòng khách sạn, rất dễ để bạn có thể thấy những phản hồi, đánh giá kém về chất lượng của trang thiết bị. Những thiết bị, đồ dùng đó là yếu tố rất quan trọng đáng được đầu tư kỹ lưỡng hơn. Vì vậy việc trang bị đầy đủ thiết bị khách sạn chính là một trong những yếu tố níu chân khách hàng và khiến họ quay lại vào những lần sau. Cách xây dựng khách sạn khiến khách hàng hài lòng Bước đầu setup một khách sạn hoàn toàn mới, bạn nên chia các nhóm thiết bị cần thiết theo khu vực ví dụ: - Trang trí tiền sảnh: quầy lễ tân, xe đẩy hành lý, kệ để ô dù, bộ bàn ghế salon cho khách chờ, thùng rác, card visit, các bình hoa giả lớn tạo thêm nét sang trọng, xe đẩy hành lý, thùng rác đá… - Vật dụng cần thiết trong phòng riêng: drap giường, tủ quần áo, bàn trang điểm, đèn ngủ sang trọng, tivi, tủ lạnh mini, ấm siêu tốc, máy sấy tóc.... - Các nội thất chất liệu vải: Rèm cửa, thảm lót sàn, khăn tắm, khăn trải bàn.. - Vật dụng sinh hoạt cá nhân: dầu gội, sữa tắm, bàn chải đánh răng, dao cạo râu, lược...Các thiết bị điện sẽ sử dụng trong phòng - Vật dụng để vệ sinh buồng phòng luôn được nhanh chóng, sạch sẽ và chuyên nghiệp trong mắt khách hàng. Một số vật dụng tiêu biểu phải kể đến như: xe giặt là, xe làm buồng,... - Nên dựa trên cảm nhận, cảm giác của khách hàng để mua sắm trang bị cần thiết cho khách sạn. Thiết bị khách sạn sạn dùng để phục vụ nhu cầu sử dụng của khách hàng, là nơi khách hàng trải nghiệm và cho đánh giá chất lượng của khách sạn đó. Thông qua khách hàng sử dụng trang thiết bị một phần nào đó sẽ giúp thương hiệu đến gần khách hàng hơn. Để mua trang thiết bị khách sạn chất lượng cao với giá thành rẻ thì quý khách hãy liên hệ với Công Ty Cổ Phần ™ Và Dịch Vụ Hành Tinh Xanh theo hotline 0981228766 - 0912026829 để được tư vấn và nhận báo giá ưu đãi.
 13. Bạn đang phân vân tìm kiếm xe chở hành lý inox cho khách sạn chất lượng với giá thành rẻ nhất - giao hàng nhanh chóng Toàn Quốc? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm ra đáp án và gợi ý không thể bỏ qua. Mẫu xe đẩy chở hành lý inox chất lượng nhất Thông số kỹ thuật: - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu - Chất liệu: Inox không gỉ - Màu sắc: vàng, đỏ - Bảo hành: 12 tháng Đặc điểm của sản phẩm: Những dòng xe chở hành lý do Hành Tinh Xanh cung cấp đa số được làm bằng inox cao cấp. Đây là chất liệu có độ bền cao và khá gọn nhẹ, có thể dễ dàng vệ sinh, lau chùi. Bánh xe được bọc cao su mềm giúp cho quá trình di chuyển , làm việc của nhân viên diễn ra trơn tru, đảm bảo không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào đến khách hàng. Xe được thiết kế với nhiều kiểu dáng khác nhau,màu sắc độc đáo và có chiều cao hợp lý giúp nhân viên phục vụ có thể dễ dàng điều khiển xe đẩy mà không gặp bất cứ trở ngại gì. Hệ thống bánh xe bố trí đều ở các góc giúp di chuyển thuận tiện và giữ thăng bằng tốt. Tất cả các bánh đều được bọc cao su chạy đạn bạc tăng khả năng bám dính với mặt sàn đá, gạch men cao cấp của bất kỳ nhà hàng, khách sạn hay khu nghĩ dưỡng nào. Với công dụng vận chuyển một cách dễ dàng giúp nhân viên tiết kiệm sức lao động, giảm thiểu số lượng nhân viên phục vụ, xe đẩy đồ khách sạn trở thành thiết không thể thiếu trong khâu đẩy hành lý tại các nhà hàng, khách sạn. Sở hữu những chiếc xe đẩy đồ khách sạn cao cấp sẽ giúp mọi công việc chở hành lý tại khách sạn trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thiết bị phù hợp sử dụng trong các khách sạn, resort, sân bay, khu nghĩ dưỡng….sang trọng. Hành Tinh Xanh - địa chỉ bán xe đẩy hành lý uy tín - giá tốt giao hàng nhanh Khách hàng có nhu cầu mua xe đẩy hành lý inox khách sạn có thể đến với công ty Hành Tinh Xanh địa chỉ chuyên cung cấp thiết bị khách sạn giá rẻ đặc biệt là xe đẩy hành lý cao cấp tại Hà Nội, tpHCM và trên toàn quốc. Công ty cam kết giao hàng tận nơi trong vòng tối đa 24h đối với khu vực nội thành Hà Nội và TPHCM, tối đa 72h đối với các tỉnh thành khác. Cam kết giá bán luôn cạnh tranh nhất so với giá thị trường. Đại lý bán buôn, nhập hàng số lượng lớn xin vui lòng liên hệ với công ty để được báo giá chiết khấu cao nhất. Mọi thông tin chi tiết cần tư vấn, liên hệ vui lòng gọi: Hotline: - Miền Bắc: 0981228766 - Miền Nam: 0912026829 Địa chỉ: - Miền Bắc: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Miền Nam: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM.
 14. Mang độ bền vượt trội, thiết kế độc đáo, màu sắc sang trọng nên những chiếc giá để ô đa năng ngày càng được sử dụng rộng rãi từ các nơi công cộng như khách sạn, nhà hàng, quán cà phê...cho đến các hộ gia đình. Đọc ngay bài viết dưới đây để biết rõ hơn về công dụng nổi ật của dòng sản phẩm này nhé. Công dụng nổi bật của giá để ô dù đa năng Giá để dù là một vật dụng thực sự cần thiết đối với mọi nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng hoặc bãi xe, sân bay: Sản phẩm giúp tránh tình trạng vương vãi nước ra sàn nhà khi sử dụng ô. Giúp giữ tính thẩm mỹ cho các nhà hàng, khách sạn. Đồng thời hạn chế tình trạng sàn nhà trơn trượt do trời mưa gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng con người Ngoài ra sản phẩm còn giúp tăng tính chuyên nghiệp và hoàn thiện chất lượng dịch vụ cho mô hình kinh doanh của bạn. Đồng thời đem đến những trải nghiệm tiện ích đẳng cấp dành cho mọi khách hàng. Giới thiệu vài nét về sản phẩm Giá để ô đa năng có thiết kế như một chiếc tủ đựng đồ. Với kiểu dáng thanh lịch nhưng cũng không kém phần khỏe khoắn, năng động. Kệ thích hợp để đặt tại nhiều địa điểm của nhà hàng, khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng như: – Cửa ra vào nhà để xe – Khư vực sảnh, tầng trệt, quầy đón tiếp, quầy lễ tân – Hàng lang tòa nhà, trường học Giá có công dụng đa năng vừa có thể dùng để đựng các loại ô dù. Vừa có thể đóng vai trò như một kệ để để đồ trang trí Kệ để ô đa năng có 2 dạng ngăn đựng chính thích hợp với từng loại ô dù riêng biệt. Dạng giá đựng dành cho các loại ô dù kích thước lớn. Dạng ngăn kéo đối với các loại ô gấp, ô dù cầm tay, mini Chất liệu sắt phun sơn tĩnh điện cao cấp có khả năng chống ăn mòn, han gỉ Màu trắng hài hòa nhã nhặn Sức chứa lớn thích hợp với các nhà hàng, khách sạn hoặc các bãi xe quy mô lớn Có thể dán logo, thương hiệu công ty lên kệ một cách dễ dàng. – Giá có thiết kế đa năng thích hợp với mọi loại ô dù – Hai bên kệ là giá cắm ô dạng hình hộp chữ nhật dùng với các loại ô kích thước lớn – Giữa kệ gồm 6 ngăn đựng dạng khay, mỗi ngăn gồm 10 hộc đựng đồ thường được dùng cho các loại ô cầm tay, ô mini, ô gấp nhỏ gọn – Mặt kệ có thể tận dụng để bài trí hoa, đựng đồ đạc như túi xách. Với thiết kế hoa văn thanh lịch mặt kệ có thể thay thế kệ để đồ ra vào đơn giản. – Chất liệu cao cấp có khả năng chịu tải lớn – Có bánh xe hỗ trợ di chuyển dễ dàng – Kèm khay đựng nước dạng kéo dễ dàng trong quá trình vệ sinh, lau chùi Xem thêm: xe đẩy hành lý bằng inox Vị trí sử dụng Loại giá này được sử dụng phổ biến tại các khách sạn, nhà hàng, resort, spa, metal, trung tâm thương mại, tòa nhà….cao cấp. Đơn vị phân phối kệ để dù đa năng chất lượng và rẻ nhất thị trường Công ty Cổ Phần Poliva là địa chỉ hàng đầu chuyên cung cấp các loại kệ để ô dù giá rẻ chất lượng cao. Các sản phẩm tại CP Poliva cam kết Hàng chính hãng, chất lượng cao Mẫu mã đa dạng. Hàng mới 100% và giống như hình quảng cáo. Nếu hàng lỗi hoặc có vấn đề sẽ được đổi trả trong vòng 24h. Giá cả rẻ nhất thị trường Hỗ trợ lắp đặt và giao hàng trên toàn quốc nhanh nhất. Miễn phí vận chuyển với đơn hàng số lượng lớn Đội ngũ tư vấn viên hỗ trợ tận tình 24/24 Chế độ bảo hành uy tín dài hạn Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Hotline 096.849.8888 hoặc 094.714.9999 - Miền Bắc: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Miền Nam: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM.
 15. Xu hướng sử dụng giá để ô ngày càng phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Đặc biệt tại các khách sạn, nhà hàng, resort....thì sản phẩm này lại quan trọng hơn bao giờ hết. Nhưng làm sao để chọn được kệ đựng ô dù xứng tầm với sự sang trọng của khách sạn? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết được câu trả lời. Bí quyết chọn giá để ô cao cấp cho khách sạn Đa phần những khách sạn cao cấp thường sẽ có không gian tiền sảnh rộng rãi. Đây là không gian giúp khách sạn của bạn gây ấn tượng với khách hàng ngay lần đầu tiên. Tại đây các khách sạn sẽ bố trí bộ ghế sofa để cho khách hàng ngồi chờ đợi check in hay bạn bè, đối tác. Và kệ để ô dù thường được đặt ở của ra vào hoặc tiền sảnh để khách hàng dễ dàng nhìn thấy và cất gọn chiếc ô của mình. Để lựa chọn được mẫu giá cắm ô dù đẹp phù hợp với khách sạn cao cấp thì bạn cần lưu ý một số điều sau: + Hiện nay trên thị trường có rất nhiều mẫu kệ đựng ô dù với kiểu dáng khác nhau. Đối với không gian khách sạn cao cấp thì bạn có thể lựa chọn nhiều loại kệ với kiểu dáng khác nhau. Tuy nhiên những chiếc kệ inox mạ vàng, kệ có ổ khóa, kệ để ô dù lót nhung đỏ..sẽ là sự lựa chọn phù hợp nhất cho những khách sạn này. Những chiếc kệ này vừa có khả năng chứa được nhiều loại ô dù khác nhau vừa mang vẻ đẹp sang trọng làm nổi bật cả không gian tiền sảnh khách sạn. + Kích thước cũng là một trong những điều bạn cần chú ý. Đối với những không gian rộng thì những kệ có kích thước nhỏ quả là không phù hợp. Hãy chọn những loại kệ có kích thước lớn và phù hợp với không gian khách sạn. + Thêm vào đó những loại kệ có thiết kế nhiều ngăn nhiều tầng bạn có thể để thêm một vài chậu cây, bình hoa,….góp phần làm không gian thêm lung linh và nổi bật hơn. Nên mua giá đựng ô dù ở đâu? Bạn đã nắm được những điểm cần chú ý khi chọn giá để ô dù cho khách sạn cao cấp của mình. Tuy nhiên chọn một địa chỉ cung cấp uy tín chắc chắn bạn sẽ không cần phải lo lắng về chất lượng sản phẩm. Liên hệ với Poliva bạn chắc chắn sẽ không cần lo lắng về điều này. Những nhân viên của công ty sẽ giúp bạn lựa chọn giá để ô sao cho phù hợp với không gian thiết kế và quy mô của khách sạn. Đồng thời đặt hàng tại Poliva sẽ nhận được hàng nhanh chóng. Công ty cũng cam kết thực hiện chế độ bảo hành dài hạn. Bạn có nhu cầu mua sản phẩm thì hãy liên hệ ngay với Poliva qua: Công ty CP Poliva Hotline: 096.849.8888 hoặc 094.714.9999 Địa chỉ: - Miền Bắc: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Miền Nam: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM.