• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thietbikhacsan1

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  34
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Thietbikhacsan1

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Đi đến các khách sạn, resort, khu nghĩ dưỡng, nhà hàng….cao cấp ắt hẵn bạn sẽ thấy những chiếc giá treo ô dù đặt ở vị trí tiền sảnh. Bởi việc sử dụng giá treo ô là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ khách sạn. Để biết thêm thông tin chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây. Vì sao các khách sạn phải trang bị giá treo dù Để lý giải cho vấn đề tại sao nên sử dụng giá để dù tại khách sạn thì chúng ta phải nhắc đến những công dụng tiện lợi của chúng. Thay vì phải mang ô dù đến phòng thì du khách có thể để ngay tại kệ. Nhất là vào những ngày trời mưa, việc để dù ở giá treo sẽ tránh tình trạng làm rơi nước ra sàn nhà gây trơn trượt hoặc ướt đồ đạc của du khách. Rất tiện lợi phải không? Khi trang bị giá để dù tại các khách sạn, resort, nhà đầu tư luôn chú trọng đến độ bền và đề cao sự an toàn, tiện lợi. Chẳng hạn các mẫu kệ để dù có ổ khóa luôn được khách hàng ưa chuộng bởi sự tiện lợi và độ an toàn cao. Những tiêu chí lựa chọn giá để dù cho khách sạn Ngành du lịch ngày càng phát triển nhất là vào mùa cao điểm số lượng người đến khách sạn rất đông. Vì thế nhu cầu sử dụng giá treo ô dù càng lớn. Khi mua sản phẩm thì bạn cần phải lưu ý một số điều sau: 1. Chọn sản phẩm có chất lượng cao cấp Trên thị trường hiện nay có rất nhiều hãng nghiên cứu và cùng sản xuất sản phẩm giá treo dù với mẫu mã, chủng loại và kiểu dáng khác nhau. Điều này tạo nên sự phong phú về chủng loại. Tuy nhiên đâu là hãng cung cấp chất lượng tốt nhất? Vẫn là câu hỏi được đặt ra. Để đảm bảo được chất lượng của sản phẩm thì bạn nên chú ý đến chất liệu. Bạn nên lựa chọn loại giá được làm bằng chất liệu inox là phù hợp nhất. Đây là chất liệu có độ bền cao và mang nhiều đặc điểm nổi bật. 2. Chọn kệ treo dù có thiết kế phù hợp với khách sạn Bên cạnh tiêu chí về chất lượng cao cấp thì chúng ta cần kể đến mẫu mã yêu cầu phải phù hợp với không gian sảnh của khách sạn. Đối với sảnh khách sạn có không gian nhỏ hẹp: Nên chọn loại kệ có thiết kế nhỏ gọn và đặt ở vị trí dễ quan sát. Đặt đủ giá treo dù tại sảnh và không đặt nhiều nơi tránh lãng phí. Đối với sảnh khách sạn có không gian rộng thì bạn nên lựa chọn loại kệ có lớn để tạo sự cân bằng. 3. Ưu tiên độ bền Như chúng ta đã biết ở các khách sạn, resort có rất nhiều người. Vì thế nên độ bền là một yếu tố đáng quan tâm khi mua sản phẩm. Vì vậy cần sản phẩm có độ bền cao, chịu được các va trạm cũng như vết xước hay nên chọn những chất liệu giữ được độ bóng và trắng tránh gây nên tình trạng ố vàng gây mất thẩm mĩ. 4. Giá cả hợp lý Với một thị trường về mẫu mã, đa dạng về chủng loại… Vậy đâu là thiết bị tốt nhất lại có giá thành hợp lý. Liệu giá thành rẻ có phải là sự lựa chọn tốt nhất không? Câu trả lời là không nhé. Vì vậy bạn đừng quá ham rẻ mà mua phải sản phẩm kém chất lượng nhé. Qua bài viết trên có thể thấy, giá treo dù tuy chỉ là thiết bị nhỏ nhưng đóng vai trò vô cùng quan trọng đến tổng thể trang thiết bị của khách sạn. Vì vậy việc lựa chọn cũng gây nên sự phân vân. Để giải đáp những thắc mắc của mình – Hãy liên hệ ngay với POLIVA – Đơn vị cung cấp thiết bị khách sạn, giá treo dù đạt tiêu chuẩn hàng đầu, với giá thành phải chăng nhất trên thị trường hiện nay.
 2. Bạn mới setup cho khách sạn, resort...của mình. Bạn đang đau đầu không biết mua xe đẩy hành lý ở đâu để được giá rẻ và chất lượng? Bạn nghe nói đến xe đẩy hành lý tại Hành Tinh Xanh được nhiều người tin dùng. Nhưng bạn không biết sản phẩm ở đây có rẻ không? Có đảm bảo không? Vậy bạn đừng bỏ lỡ nhé. Hãy đọc ngay bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết. Mẹo để mua xe đẩy hành lý chất lượng với giá tốt nhất Trên thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị chuyên cung cấp xe chở hành lý khách sạn uy tín chất lượng. Nhưng để chọn mua được sản phẩm chất lượng tốt nhất chúng ta cần tham khảo các bước sau: Tham khảo qua người thân và bạn bè. Hoặc bạn có thể dành thời gian tham khảo giá xe đẩy hành lý tại nhiều đơn vị khác để có thể đưa ra một mức giá chung của thị trường. Từ đó bạn có thể chọn được đơn vị bán xe chở đồ giặt là rẻ nhưng vẫn đảm bảo được độ uy tín cũng như chất lượng. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm được nhập trực tiếp tại Đài Loan, Trung Quốc,… nhưng không đáp ứng được độ bền cũng như chiều cao trung bình của người Việt Nam. Vì vậy khi mua bạn phải hết sức cẩn trọng chọn đúng sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. Ngoài ra để chọn mua đúng sản phẩm chất lượng kèm giá cả hợp lý có thể liên hệ với Công Hành Tinh Xanh. Chúng tôi không ngừng nỗ lực và phát triển hơn nữa nhằm mang lại những sản phẩm tốt nhất cho tất cả các khách hàng. Giá xe đẩy hành lý tại Hành Tinh Xanh là bao nhiêu? Xe đẩy hành lý tại Hành Tinh Xanh được thiết kế hiện đại và sang trọng chắc chắn sẽ giúp tạo ra một hình ảnh văn minh, thân thiện và chuyên nghiệp với mọi thực khách đến lưu trú, nghỉ dưỡng. Không những thế, Hành Tinh Xanh còn là một trong những đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp xe đẩy phục vụ khách sạn Hành Tinh Xanh sẽ báo giá chi tiết sản phẩm xe chở hành lý khách sạn để bạn có thể tham khảo và lựa chọn được sản phẩm thích hợp. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị, nhà cung cấp bán và phân phối xe vận chuyển hành lý khách sạn. Vì thế mà sản phẩm cũng có đa dạng các mức giá thành khác nhau. Tuy nhiên, Hành Tinh Xanh là đơn vị nhập khẩu và phân phối trực tiếp không qua bất kỳ khâu trung gian nào nên sản phẩm luôn đảm bảo mức giá thành cạnh tranh nhất đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Bạn có thể tham khảo qua bảng giá bán lẻ các loại xe đẩy hành lý tại Hành Tinh Xanh sau đây: Xe chở hành lý khung inox đen: - Giá sản phẩm: 9.147.500. Giá chiết khấu => liên hệ Xe đẩy hành lý đế thép phun sơn: Giá lẻ : 14362000 . Giá chiết khấu => Liên hệ Xe đẩy hành lý inox vàng lót thảm nhung: Giá lẻ: 6,850,000. Giá chiết khấu => Liên hệ Xe đẩy hành lý Inox mạ vàng 2 bánh: Giá lẻ: 3.220.000; Giá chiết khấu => Liên hệ Xe đẩy hành lý inox vàng: giá lẻ : 4.930.900, Giá chiết khấu => Liên hệ Mọi thông tin chi tiết cần tư vấn liên hệ: Địa chỉ: - Miền Bắc: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Miền Nam: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM. Hotline: 0981228766 - 0912026829
 3. Xe đẩy đồ khách sạn là một trong những thiết bị không thể thiếu tại các resort, khu nghĩ dưỡng, khách sạn...cao cấp. Nó không chỉ giúp con người tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức mà còn là vật dụng trang trí tạo nên vẻ đẹp đẳng cấp cho không gian. Bạn có nhu cầu mua xe đẩy hành lý nhưng không biết lựa chọn như thế nào để có được sản phẩm chất lượng. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi xin chia sẻ đến cho bạn một số bí quyết mua xe chở hành lý khách sạn cực chuẩn. Đừng bỏ lỡ nhé. Các bước lựa chọn đúng mẫu xe đẩy đồ khách sạn chất lượng cao Trước khi mua sản phẩm thì nên tìm hiểu trước thông qua internet hoặc các trang website số một đơn vị bán. Tiếp đến so sánh giá cả xem đơn vị nào hợp lý, uy tín, chế độ bảo hành, lắp đặt, hướng dẫn dùng,… Nếu bạn có người thân, bạn bè đã từng dùng qua hoặc biết đơn vị nào tốt thì có thể nhờ họ tư vấn giúp Tóm lại xe đẩy hành lý là một trong những dụng cụ rất quan trọng không thể thiếu khi setup khách sạn vì nhiều nguyên nhân sau: Giúp vận chuyển số lượng hành lý lớn trong thời gian ngắn Giảm được rủi ro rơi vỡ hành lý Số lượng nhân viên hành lý được giảm thiểu khi sử dụng loại xe này. Xem thêm: Xe buồng phòng Một số điều cần lưu ý khi lựa chọn xe vận chuyển hành lý khách sạn Để lựa chọn được loại xe đẩy đồ khách sạn mà đáp ứng các yêu cầu về công năng và tính thẩm mỹ thì bạn hãy tham khảo những điều sau: Dựa vào thiết kế của khách sạn để chọn mẫu xe phù hợp Đối với khách sạn thì sẽ có rất nhiều phân khúc khác nhau từ dòng tầm trung cho đến cao cấp. Nếu là khách sạn, resort thuộc dòng cao cấp thì nên chọn những dòng xe bằng đẩy bằng inox mạ vàng sẽ tốt hơn. Đòng thời chọn xe có kiểu dáng độc đáo như hình mái vòm, vương miện, lồng chim, chữ U….để tăng nét đẹp sang trọng cho không gian. Đối với khách sạn tầm trung thì bạn hãy chọn loại xe đẩy bằng inox mang kiểu dáng đơn giản, hiện đại như dáng chữ L là hợp lý nhất. Hãy chọn xe phù hợp với độ rộng của sảnh Chú ý đến độ rộng của sảnh và lối đi phục vụ Về vấn đề chọn kích thước xe thì sẽ có rất nhiều kích thước không giống nhau phù hợp cho quý khách hàng lựa chọn. Địa hình thì các dòng xe đẩy này đều có thể đi được do bánh được cấu tạo từ cao su dẻo bền nên không có gì đáng lo. Trong lúc đẩy thì sẽ rất êm và không gây ra tiếng ồn gì. Chọn xe phù hợp chiều cao trung bình của nhân viên hành lý Các loại xe chở hành lý dược thiết kế với trọng lượng vừa đủ không nặng và cũng không nhẹ. Vậy nên việc sử dụng xe thì cả nam và nữ đều có thể đẩy được. Việc tháo lắp cũng rất đơn giản sẽ có hướng dẫn trước khi quý khách dùng. Nếu bạn có nhu cầu mua sản phẩm thì hãy liên hệ ngay với Hành Tinh Xanh qua thông tin dưới đây: - Miền Bắc: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Miền Nam: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM. Hotline: 0981228766 - 0912026829
 4. Một mẫu xe đẩy hành lý tốt, đẹp và sang trọng sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho khách sạn. Nó vừa giúp công việc vận chuyển hành lý trở nên đơn giản, nhẹ nhàng hơn. Vừa tạo được vẻ đẹp sang trọng cho không gian. Đồng thời còn giúp chủ đầu tư tiết kiệm được một khoản chi phí thuê nhân công hiệu quả. Dưới đây, chúng tôi xin chia sẻ đến bạn một số mẫu xe đẩy hành lsy đang rất được yêu thích tại Hành Tinh Xanh. Đừng bỏ lỡ nhé. Hành Tinh Xanh – Nơi cung cấp xe đẩy hành lý khách sạn chất lượng và uy tín nhất hiện nay Bạn đang tìm kiếm một nơi mua xe đẩy hành lý uy tín? Hay một nơi cung cấp xe chở hành lý giá rẻ được đảm bảo về chất lượng? Vậy thì Hành Tinh Xanh sẽ luôn là một sự lựa chọn hàng đầu mà chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn. Hành Tinh Xanh từ lâu đã được biết đến là một trong những thương hiệu chuyên cung cấp thiết bị khách sạn lâu năm tại Việt Nam với những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Là điểm đến uy tín của mọi quý khách hàng. Hiện nay dòng sản phẩm xe đẩy hành lý đang được phân phối tại đây đều được nhập khẩu nguyên chiếc 100% từ những thương hiệu nổi tiếng trên thị trường quốc tế với công nghệ sản xuất hiện đại, tiên tiến. Mỗi một chất liệu đều được chọn lọc và xử lý một cách kỹ lưỡng nhằm đảm bảo cho một chất lượng sử dụng lâu bền. Ngoài ra, khi mua sản phẩm tại đây quý khách sẽ không cần phải lo lắng về chuyện giá thành quá nhiều. Sở hữu những ưu điểm về kiểu dáng phong phú, bắt mắt cùng chất lượng vượt trội thế nhưng giá bán tại đây luôn rẻ hơn các nơi khác ít nhất là 10% - 20%. Mang đến những sự lựa chọn thoải mái và thích hợp hơn đối với mức thu nhập của khách hàng. Những mẫu xe đẩy hành lý đang bán chạy nhất tại Hành Tinh Xanh Xe đẩy hành lý đế thép phun sơn Sản phẩm này có thiết kế vô cùng độc đáo, sang trong với các chi tiết, đường nét được chạm khắc cầu kỳ. Thông số kỹ thuật của sản phẩm được thể hiện như sau: - Xuất xứ: hàng nhập khẩu - Chất liệu: thép phun sơn tĩnh điện, đế lót thảm nhung - Màu sắc: khung inox mạ vàng, đế lót thảm nhung đỏ - Kích thước:1050 x 610 x 1900 mm - Bảo hành: 12 tháng Sản phẩm có giá: 14,362,000vnđ/chiếc Xe đẩy hành lý inox mạ vàng, đế thép phun sơn Đây cũng là dòng xe đẩy hành lý đang bán chạy ở Hành Tinh Xanh. Sản phẩm được khách hàng ưa chuộng bởi thiết kế hiện đại, bắt mắt và không kém phần sang trọng. Thông số kỹ thuật của sản phẩm: - Kích thước: L1050 x W610 x H1860 (mm) - Chất liệu khung: Inox 201 mạ vàng - Chất liệu đế: Thép phun sơn, thảm nhung đỏ - Bánh xe: Có 4 bánh xe - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu Lưu ý: Các thông số kỹ thuật trên có dung sai ±5% Sản phẩm có giá: 6.700.000 vnđ/chiếc Xem thêm: xe giặt là Xe đẩy hành lý inox vàng Sản phẩm được yêu thích bởi thiết kế độc đáo, lạ mặt và tinh tế. Xe có thông số kỹ thuật sau: - Nguồn gốc: hàng nhập khẩu - Chất liệu: inox mạ vàng cao cấp, lót nhung đỏ - Màu sắc: Vàng + đỏ - Có 2 bánh xe cao su - Size: (L)500mm x (W)360mm x (H)1220mm - Bảo hành: 12 tháng Thông số kỹ thuật sản phẩm có đúng sai ±5% Sản hảm có giá: 4.930.900 vnđ/chiếc Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ đến bạn một số sản phẩm đang bán chạy tại Hành Tinh Xanh rồi. Qúy khách có nhu cầu mua sản phẩm thì hãy liên hệ với Hành Tinh Xanh qua: Hotline: 0981228766 - 0912026829 Địa chỉ: - Miền Bắc: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Miền Nam: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM.
 5. Là một trong những sản phẩm quan trọng và cần thiết của các khách sạn, resort....cao cấp. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ được quy trình lựa chọn xe trooley khách sạn như thế nào để đảm bảo có được sản phẩm tốt và không bị "tiền mất tật mang". Trong bài viết dưới đây, chúng tôi xin bật mí đến bạn quy trình chọn mua xe trolley đẩy hành lý khách sạn đảm bảo chất lượng với giá thành cạnh tranh nhất. Mời các bạn cùng theo dõi. Quy trình chọn lựa đơn vị phân phối xe đẩy đồ khách sạn diễn ra như thế nào? Quy trình tìm và lựa chọn đơn vị cung cấp xe trolley khách sạn sẽ trải qua các bước cơ bản sau: - Bước 1: Thu thập đầy đủ thông tin của nhà cung cấp Để biết nhà cung cấp dự định hợp tác là đơn vị như thế nào, điều đầu tiên bạn cần làm là phải thu thập thông tin về nhà cung cấp bằng nhiều nguồn khác nhau. Bạn có thể tham khảo thông tin trên các diễn đàn, mạng xã hội hoặc hỏi nhà hàng hiện đang sử dụng thực phẩm do những đơn vị đó cung ứng. - Bước 2: Đánh giá và chọn ra những đại lý cấp 1 tiềm năng Sau khi đã thu thập được những thông tin cần thiết thì bước tiếp theo chính là phân tích, đánh giá ưu - nhược điểm của từng nhà cung cấp. Nhân viên bộ phận thu mua nên đến trực tiếp cơ sở của nhà cung cấp để đánh giá thực tế. Và căn cứ vào những tiêu chí đặt ra, bạn sẽ khoanh vùng chọn những đơn vị muốn hợp tác. - Bước 3: Tiến hành đàm phán về giá cả, chất lượng với đơn vị bán Đây là giai đoạn bộ phận thu mua của nhà hàng tiến hành đàm phàn với từng nhà cung cấp về yêu cầu chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng, thủ tục và hình thức thanh toán… Nếu nhà cung ứng nào đáp ứng được yêu cầu từ phía nhà hàng thì xếp vào nhóm nhà cung cấp tiềm năng theo thứ tự ưu tiên. - Bước 4: Dùng sản phẩm thử nghiệm Đến bước này, bộ phận thu mua nhà hàng sẽ triển khai cho nhà cung cấp đứng thứ 1 trong danh sách tiềm năng cung ứng hàng hóa thử nghiệm trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu đơn vị này tuân thủ được những cam kết ban đầu như đã đàm phán thì đặt quan hệ hợp tác lâu dài. Nếu không đạt yêu cầu, cần thử nghiệm nhà cung ứng tiếp theo trong danh sách tiềm năng. - Bước 5: Ký hợp đồng hợp tác chính thức Khi đã chọn được nhà cung cấp ưng ý và muốn thiết lập mối quan hệ lâu dài, giữa hai bên cần ký hợp đồng hợp tác. Về thời hạn hợp đồng, tốt nhất nên chọn mốc 6 tháng hoặc 1 năm. Vì sau khoảng thời gian định kỳ này, bộ phận thu mua nhà hàng nên tiến hành đánh giá lại nhà cung cấp: chất lượng sản phẩm có đảm bảo hay không, thời gian giao hàng như thế nào… để xem xét hợp tác tiếp hay tìm nhà cung cấp khác phù hợp. Tổng kho bán xe trolley đẩy hành lý khách sạn rẻ và uy tín nhất hiện nay Nếu bạn có nhu cầu tìm một đại lý cấp 1 chuyên phân phối các loại xe đẩy hành lý, thiết bị khách sạn chất lượng thì Hành Tinh Xanh sẽ là gợi ý hoàn hảo mà bạn có thể tham khảo. Tại đây chuyên bán các sản phẩm có mẫu mã đa dạng, phong phú được nhập khẩu chính hãng với mức giá cạnh tranh nhất thị trường. Quý khách có nhu cầu mua sản phẩm thì hãy liên hệ ngay với Hành Tinh Xanh qua: Hotline: - Miền Bắc: 0981228766 - Miền Nam: 0912026829 Địa chỉ: - Miền Bắc: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Miền Nam: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM. Xem thêm: giường phụ khách sạn
 6. Các dụng cụ, thiết bị khách sạn là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng của một nhà hàng, resort, khách sạn…nào đó. Không những thế các thiết bị khách sạn này còn là thước đo để đánh giá cấp độ thứ hạng sao của khách sạn. Vậy với khách sạn 5 sao thì người ta sẽ đánh giá dựa trên những tiêu chuẩn nào? Mời các bạn cùng đọc ngay bài viết dưới đây để có được câu trả lời. Tiêu chuẩn về sự tiện nghi Một khách sạn 5 Sao phải đáp ứng đầy đủ những tiện nghi cả về thiết bị nhà hàng khách sạn lẫn dịch vụ cung cấp. Ví dụ như: phòng dành cho câu lạc bộ đêm, dịch vụ phòng xuyên suốt 24h, phòng hút thuốc lá riêng lẻ, phòng phục vụ cafe cao cấp, phòng buffer cao cấp, dịch vụ giặt ủi, bể bơi, phòng sinh hoạt gia đình, hệ thống internet, phòng dịch vụ thư giãn,… Tiêu chuẩn về khu vực thể thao & vui chơi giải trí: Khách sạn 5 Sao sẽ luôn có đầy đủ các dịch vụ vui chơi giải trí như: massage, tắm hơi, sân vườn, spa thư giãn, phòng tập gym, hồ tập bơi, bãi đậu xe,…. Tiêu chuẩn về các thiết bị tiện nghi trong phòng Với mỗi phòng sẽ có những tiêu chuẩn về trang thiết bị nhà hàng khách sạn riêng như: áo choàng tắm, bàn ủi, lò vi sóng, báo hàng ngày,… Tiêu chuẩn về các nhóm dụng cụ thiết bị nhà hàng khách sạn chínhNhư đã biết thiết bị nhà hàng khách sạn là tiêu chuẩn đầu tiên cho việc lựa chọn một nhà hàng khách sạn nào đó đáp ứng chuẩn mực cho cấp độ hoặc thứ hạng Sao. Vì vậy, chúng ta không thể bỏ qua việc xem xét tiêu chuẩn chất lượng cho từng nhóm thiết bị sau:+ Thiết bị tiền sảnh: xe đẩy hành lý, dải phân cách, biển chỉ dẫn, thùng rác trang trí, máy đánh giày, kệ đựng sách báo, kệ để ô dù,… + Phòng tiệc và hội nghị: bàn phòng tiệc, bục phát biểu, bục sân khấu di động, dụng cụ phục vụ bàn tiệc, ghế phòng tiệc, mâm kính xoay bàn tiệc, nắp đậy thực phẩm, rack các loại, xe đẩy phục vụ các loại,… Có thể nói đây là hoạt động chính của một nhà hàng, khách sạn. Vì vậy việc đầu tư thiết bị nhà hàng khách sạn cho bộ phận này cần được chú trọng hơn cả. + Dụng cụ tiệc buffet: bếp hâm nóng bình cà phê, bình đựng ngũ cốc, bình đựng nước ép trái cây, bình hâm trà/ cà phê/ sữa, đèn hâm nóng thức ăn buffet, giá kệ trang trí thức ăn, kẹp gắp các loại, khay GN đựng thực phẩm, khay trưng bày thức ăn, máy nướng bánh mì sandwich, nồi hâm buffet, tháp phun socola,… + Đồ dùng phòng khách sạn: cây treo áo vest, giường phụ extra bed, kệ để hành lý, thùng rác trong phòng. Đối với một cơ sở có dịch vụ phát triển chính là phòng khách sạn thì thiết bị nhà hàng khách sạn ở đây cần được đầu tư chất lượng nhất. Làm cho khách hàng cảm thấy họ đã có một giấc ngủ tốt thì họ cũng sẽ đánh giá cao chất lượng phục vụ của khách sạn bạn. + Đồ dùng phòng tắm: thảm chống trượt , bình đựng xà phòng, khăn tắm khách sạn và hộp đựng giấy, máy sấy tay,… + Thiết bị dụng cụ vệ sinh: biển báo các loại, dụng cụ vệ sinh, thùng rác, xe dọn vệ sinh, xe ép nước,… Nơi phân phối thiết bị khách sạn chất lượng, uy tín và rẻ nhất Nếu bạn đang có nhu cầu tìm một địa chỉ cung cấp thiết bị,. đồ dùng khách sạn chất lượng với mức giá cạnh tranh nhất thì Hành Tinh Xanh sẽ là gợi ý hoàn hảo dành cho bạn. Tại Hành Tinh Xanh chuyên cung cấp các sản phẩm chất lượng với mức giá vô cùng phải chăng. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp trang trang thiết bị nhà hàng, khách sạn Hành Tinh Xanh trở thành đối tác của rất nhiều khách sạn, nhà hàng, resort…trên cả nước. Bạn có nhu cầu mua sản phẩm thì hãy liên hệ ngay với Hành Tinh Xanh qua: Hotline: 0981228766 - 0912026829 Địa chỉ: - Miền Bắc: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Miền Nam: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM.
 7. Như bạn biết đấy, thị trường bán xe đẩy hành lý hiện nay rất đa dạng và nhộn nhịp. Các sản phẩm đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng được thiết kế theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau từ Châu Á đến Châu Âu. Tuy nhiên giá của những mẫu xe này là khá đắt nên nhiều người muốn mua xe đẩy hành lý cũ để tiết kiệm chi phí. Vậy có nên mua xe đẩy hành lý đã qua sử dụng không? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết câu trả lời nhé. Nên mua xe đẩy hành lý mới hay đã qua sử dụng Xe đẩy hành lý là mặt hàng thiết thực, tiện ích tại các khu vực nhà nghỉ, hotel. Khi thực hiện đầu tư kinh doanh sỉ và lẻ bất kỳ loại hình dịch vụ nào, bạn và tôi đều phải hướng đến yếu tố khách hàng. Mọi khách hàng đều muốn được dùng dịch vụ tốt, nhanh chóng, thuận tiện, giá thành hợp lý. Bạn đang muốn tìm địa chỉ bán xe chở hành lý khách sạn giá cực tốt trên cả nước để mua về dùng. Nhưng bạn đang còn phân vân chưa biết nên mua bán đã qua sử dụng xe đẩy thanh lý hay mua mới cho tiết kiệm và hiệu quả? Ngày nay xe đẩy hành lý thường được sử dụng ở nhiều trong các resort, khách sạn, khu nghĩ dưỡng. Mua bán những mặt hàng tốt giá siêu rẻ để tiết kiệm chi phí. Chúng tôi khuyên quý khách nên mua bán xe đẩy hành lý mới cho an toàn uy tín số 1 Dưới đây chúng tôi sẽ liệt kê, so sánh một vài điểm có hại khi bạn mua sản phẩm thanh lý xe đẩy hành lý và sản phẩm mới. Khi quý khách mua bán một số sản phẩm xe đẩy hành lý đã qua sử dụng sẽ gặp phải nhiểu rủi ro không thể biết như: + Sản phẩm không bảo đảm chất lượng sẽ bị trầy, móp méo, đã được sử dụng lâu độ bền đẹp sẽ không còn được như trước hoặc được thay thế các phụ kiện khác. + Mặt hàng thanh lý thì sẽ không được bảo hành từ nhà xuất xưởng đó cũng là điều bất lợi khi không may bị lỗi trong quá trình sử dụng. + Sản phẩm không đúng như trong hình hàng thanh lý giá cao và nhiều rủi ro khác kèm theo nữa. Inox không chuẩn tương đối dễ bị gỉ + Đa phần những mặt hàng thanh lý đều là hàng bị lỗi thì họ mới thanh lý với giá thành hàng đã qua sử dụng với Mặt Hàng mới chênh lệch nhau không bao nhiêu. Ví dụ: Bạn mua bán xe đẩy hành lý đã qua sử dụng thì sẽ bị một số tình trạng sau: bị móp bong tróc, khung sơn bị bong tróc, gỉ, thảm bị sờn, rách, bám bụi do không được vệ sinh thường xuyên, bánh xe không còn tốt.... Hàng cũ bị lỗi không đạt tốt nhất. Những ích lợi khi các bạn mua bán xe đẩy hàng thức ăn mới chính hãng + Sản phẩm có nhiều loại, mẫu mã phong phú + Chưa qua dùng, còn mới không bị hư hỏng + Tương đối dễ chọn được những sản phẩm ưng ý hài lòng rất nhiều mẫu mã sản phẩm phong phú với nhiều nguồn hàng không giống nhau. + Có chế độ bảo hành hàng đầu từ Công Ty. Dịch vụ chăm sóc tư vấn khách hàng sẽ tốt hơn. Lưu ý: Nếu bạn vẫn muốn mua xe đẩy hành lý cũ thì cần kiểm tra tình trạng bên ngoài, nguồn gốc xuất xứ, số một, các linh kiện kèm theo, thông số kỹ thuật, chế độ bảo hành…của sản phẩm. Nơi bán xe đẩy hành lý chất lượng giá tốt nhất Hành Tinh Xanh tự hào là một trong những đơn vị cung cấp các loại xe đẩy hành lý chất lượng tốt nhất với giá cả hợp lý hàng đầu trên cả nước. Cam kết giao hàng trên toàn quốc và sẵn sàng mọi yêu cầu lắp đặt sửa chữa sản phẩm từ khách hàng.+ Xe đẩy hành lý của công ty Hành Tinh Xanh được thiết kế tối ưu hoá công năng sự dụng, vững chắc, tạo sự nhẹ nhàng thuận tiện và chống hư hại. Với nhiều mẫu mã đa dạng, cũng như sự tư vấn nhiệt tình của nhân viên chúng tôi, quý khách hàng dễ dàng lựa chọn được xe đẩy hành lý phù hợp với khách sạn, resort của mình. Đến với Hành Tinh Xanh để có được sản phẩm chất lượng tốt nhất, dịch vụ và đã ngộ làm hài lòng quý khách nhất. Khách hàng có thể đến trực tiếp công ty để xem các loại xe đẩy hành lý do Hành Tinh Xanh sản xuất & phân phối, lựa chọn sản phẩm tốt nhất, mua nhiều sẽ có chiết khấu cao cho quý khách. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Hành Tinh Xanh qua: Công Ty CP Thương Mại và Dịch Vụ Hành Tinh Xanh Cơ sở phía Bắc: Địa chỉ: Tầng 4, Tòa Nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội Hotline: 0981.228.766 Cơ sở phía NAM: Địa chỉ: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM. Xem thêm: giường phụ khách sạn
 8. Như bạn biết đấy, xe đẩy hành lý là một trong những thiết bị quan trọng và cần thiết tại các khách sạn. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị cung cấp sản phẩm. Nhưng không phải đơn vị nào cũng uy tín và bán sản phẩm chất lượng? Nếu bạn có nhu cầu mua xe đẩy hành lý đẹp, giá cả hải chăng thì hãy đến ngay với Hành Tinh Xanh. Đây là một trong những tổng kho bán xe đẩy hành lý nói riêng và các sản phẩm thiết bị khách sạn nói chung uy tín bậc nhất thị trường. Những công dụng tuyệt vời của xe chở hành lý khách sạn Hành Tinh Xanh là đơn vị sản xuất chuyên cung cấp các loại xe đẩy hành lý khách sạn tại TPHCM, Hà Nội và khắp tỉnh thành trên toàn quốc với nhiều mẫu mã chất lượng, giá rẻ hợp lý để phục vụ cho việc vận chuyển hành lý tại các khách sạn một cách thuận tiện nhất. Xe đẩy hành lý khách sạn thường được sử dụng để vận chuyển hành lý của khách trọ trong các khách sạn sang trọng, các khu resort,các khu căn hộ cao cấp. Với mỗi nơi khác nhau Hành Tinh Xanh sẽ cung cấp các kiểu dáng, thiết kế phù hợp kế tiện lợi phù hợp với dịch vụ và nhu cầu của từng không gian. Xe đẩy hành lý là một trong những sản phẩm chủ lực của công ty Hành Tinh Xanh. Vì vậy họ luôn chú trọng cung cấp cho quý khách thiết bị xe đẩy hành lý bền đẹp, phù hợp với mọi không gian hiện đại, công năng sử dụng hoàn hảo, dễ dàng trong việc vận chuyển hành lý nhẹ nhàng. Tại sao cần mua xe đẩy hành lý khách sạn? Xe đẩy hành lý chuyên dụng là một trong những sản phẩm không thể thiếu của các thiết bị tiền sảnh khách sạn, Đây là sản phẩm rất cần thiết cho việc vận chuyển hành lý một cách thuận tiện nhất. Với các khách sạn cao cấp, xe đẩy hành lý ngoài việc phục vụ cho việc vận chuyển hành lý còn thể hiện đẳng cấp của khách sạn, tôn thêm vẻ sang trọng và dịch vụ của khách sạn. Xe đẩy hành lý khách sạn của công ty Hành Tinh Xanh có nhiều loại khác nhau như xe đẩy chữ L, xe đẩy chữ U…với nhiều kích thước khác nhau, chất liệu inox cao cấp, mạ vàng rất đẹp mắt, bánh xe làm bằng nhựa PVC vững chắc có khả năng chịu được trọng lượng lớn, tạo cảm giác nhẹ nhàng khi đẩy hàng, chống hư hại hàng hoá, chống oxi hoá. Xe đẩy hành lý chuyên dụng chữ L còn có nhiều chức năng hơn là sử dụng được trong các trung tâm tương mại, các siêu thị, sân bay… Ngoài ra việc cất giữ cũng dễ dàng, thuận tiện, gọn gàng không tốn quá nhiều không gian. Nên mua xe đẩy hành lý khách sạn ở đâu? Hành Tinh Xanh tự hào là một trong những đơn vị cung cấp các loại xe đẩy hành lý chất lượng tốt nhất với giá cả hợp lý hàng đầu trên cả nước. Cam kết giao hàng trên toàn quốc và sẵn sàng mọi yêu cầu lắp đặt sửa chữa sản phẩm từ khách hàng. Xe đẩy hành lý là sản phẩm không thể thiếu của các khách sạn, resort cao cấp vì thế xe đẩy hành lý nhập khẩu của Hành Tinh Xanh cung cấp sẽ đảm bảo sự sang trọng phù hợp không gian hiện đại, chất lượng xứng tầm với đẳng cấp của khách sạn. Xe đẩy hành lý của công ty Hành Tinh Xanh được thiết kế tối ưu hoá công năng sự dụng, vững chắc, tạo sự nhẹ nhàng thuận tiện và chống hư hại. Với nhiều mẫu mã đa dạng, cũng như sự tư vấn nhiệt tình của nhân viên chúng tôi, quý khách hàng dễ dàng lựa chọn được xe đẩy hành lý phù hợp với khách sạn, resort của mình. Đến với Hành Tinh Xanh để có được sản phẩm chất lượng tốt nhất, dịch vụ và đã ngộ làm hài lòng quý khách nhất. Khách hàng có thể đến trực tiếp công ty để xem các loại xe đẩy hành lý do Hành Tinh Xanh sản xuất & phân phối, lựa chọn sản phẩm tốt nhất, mua nhiều sẽ có chiết khấu cao cho quý khách. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Hành Tinh Xanh qua: Công Ty CP Thương Mại và Dịch Vụ Hành Tinh Xanh Cơ sở phía Bắc: Địa chỉ: Tầng 4, Tòa Nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội Hotline: 0981.228.766 Cơ sở phía NAM: Địa chỉ: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM. Hotline: 0912.026.829
 9. Làm sao để lựa chọn được sản phẩm thiết bị khách sạn, nhà hàng chất lượng? Đâu là nhà cung cấp sản phẩm tốt và rẻ nhất thị trường? Đây là vấn đề khiến cho các chủ đầu tư phải đau đầu khi tìm kiếm một đơn vị bán dụng cụ, thiết bị cho nhà hàng hoặc khách sạn của mình. Để giúp bạn giảm bớt đi những lo lắng đó, trong bài viết sau đây chúng tôi xin gới thiệu đến bạn công ty CP TM và DV Hành Tinh Xanh – một trong những địa chỉ bán sản phẩm đồ dùng, thiết bị khách sạn uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Mời các bạn cùng đọc ngay Mua dụng cụ, thiết bị khách sạn, nhà hàng cần dựa vào những yếu tố nào? Phụ thuộc vào quy chuẩn, quy mô và hướng phát triển, dịch vụ cung cấp thiết bị nhà hàng khách sạn được đánh giá tầm quan trọng khác nhau. Với xu hướng phát triển chung của ngành du lịch, dịch vụ thì các hoạt động giải trí, nghỉ dưỡng, ăn uống sẽ kết hợp với nhau. Vì vậy chủ cơ sở luôn đặc biệt quan tâm đến việc mua sắm trang thiết bị phù hợp cho các hoạt động. Đa phần ai cũng mong muốn mua được sản phẩm chất lượng cao nhưng giá thành tốt. Nắm bắt được nhu cầu đó của khách hàng mà hàng loạt các doanh nghiệp, đại lý, cơ sở cung cấp thiết bị nhà hàng khách sạn mọc lên. Giá rẻ nhưng chất lượng có tốt không? Hay “ tiền nào của đó” là vấn đề lo ngại của rất nhiều nhà hàng, khách sạn. Những năm trở lại đây thị trường nổi trội một số nhà cung cấp lớn và được đánh giá cao như Hành Tinh Xanh. Cung cấp các dịch vụ uy tín cùng các trang thiết bị, dụng cụ chuyên dùng trong Trung Tâm Hội Nghị -Tiệc Cưới, Nhà Hàng – Khách Sạn. Tại sao bạn nên mua thiết bị nhà hàng, khách sạn tại Hành Tinh Xanh Các thiết bị, dụng cụ của chúng tôi có giá thành rẻ, tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư cho các nhà hàng, khách sạn. Đồng thời các sản phẩm đều mang chất lượng vượt trội mang đến cho khách hàng sự hài lòng nhất. Xem thêm: Báo giá xe đẩy hành lý khách sạn Tại Hành Tinh Xanh luôn có những ưu đãi và chương trình khuyến mãi đối với khách hàng cũng như các đại lý, cơ sở nhỏ lẻ quen thuộc. Cam kết đổi trả hàng miễn phí nếu sản phẩm gặp sự cố do lỗi kỹ thuật trong những ngày đầu tiên kể từ ngày mua hàng. Thiết bị khách sạn do Hành Tinh Xanh cung cấp rất đa dạng về mẫu mã, luôn cập nhật những dòng máy đời mới với chính sách giá cả hợp lý nhất trên thị trường. Giao hàng nhanh chóng miễn phí thuận tiện cho mọi khách hàng dù bạn ở đâu. Nhân viên tư vấn chuyên nghiệp sẽ giúp quý khách hiểu rõ về sản phẩm mà khách hàng đang có nhu cầu. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Hành Tinh Xanh qua: Hotline: 0981228766 - 0912026829 Địa chỉ: - Miền Bắc: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Miền Nam: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM.
 10. Có thể bạn chưa biết những đồ dùng, vật dụng trong khách sạn chính là các đồ dùng tiêu hao. Đây chính là một trong những yếu tố quan trọng mà bạn cần phải quan tâm khi setup khách sạn. Trong bài viết sau Hành Tinh Xanh xin chia sẻ đến bạn những đồ dùng khách sạn không thể thiếu trong phòng ngủ. Mời các bạn cùng theo dõi để biết thêm thông tin chi tiết. Những vật dụng khách sạn không thể thiếu trong phòng ngủ gồm: Khi các chủ đầu tư tiến hành setup hoặc chuẩn bị cho khách sạn mới đi vào hoạt động thì bạn cần phải chuẩn bị cho mình những đồ nội thất, đồ trang trí cho khách sạn và rất nhiều những công việc khác. Tuy nhiên, có một nơi mà bạn không thể xem nhẹ đó chính là phòng ngủ khách sạn – nơi được gọi là trái tim của các khách sạn. Cho dù là một phòng ngủ khách sạn 4-5 sao hay khách sạn bình dân 1-2 sao thì bạn cũng nên chuẩn bị những dụng cụ, thiết bị khách sạn cần thiết cơ bản trong căn phòng khách sạn của mình. Trong một phòng ngủ khách sạn cơ bản sẽ có những vật dụng cần thiết được chia làm 2 mảng chính là đồ nội thất khách sạn và đồ dùng tiêu hao khách sạn. Trong đó: Có thể bạn quan tâm: xe đẩy hành lý đa năng Đồ nội thất khách sạn Nội thất khách sạn được ví như là khung xương của căn phòng. Ví dụ như: Giường ngủ, tủ đựng đồ và quần áo, bàn ghế uống nước, đèn, gương, có thể có thêm bàn trang điểm, bàn làm việc, hoặc những bức tranh treo tường đẹp mắt… Tùy vào ý đồ trang trí, thiết kế mà bạn có thể chọn cho mình những đồ nội thất khách sạn với những chất liệu, màu sắc cùng họa tiết hoa văn, kiểu cách thiết kế khác nhau cho phù hợp. Ngoài ra, bạn cũng nên để ý tới tông màu của phòng cùng với hướng phong thủy để đặt đồ sao cho hợp lý, sáng tạo và có khoa học. Để khách hàng có thể cảm thấy thoải mái nhất khi chọn nghỉ tại khách sạn của bạn. Đồ dùng tiêu hao trong khách sạn cao cấp Nếu đồ nội thất khách sạn được ví là khung xương quan trọng của căn phòng ngủ khách sạn thì đồ dùng phòng tắm resort, khách sạn lại là những vật dụng đem đến cho khách hàng những trải nghiệm và tiện nghi khách sạn. Chúng là những đồ dùng cần thiết, giống như những vật dụng hàng ngày mà chúng ta thường sử dụng ở nhà vậy. Điểm qua một số đồ dùng cần thiết trong bộ amenities khách sạn thì chúng ta có thể nhắc đến những vật dụng cơ bản sau: Dầu gội Sữa tắm Sữa dưỡng thể Dao cạo râu và kem Bàn chải kem đánh răng khách sạn Lược Bộ kim chỉ Túi hộ lý gồm giũa móng, bông tẩy trang, tăm bông (Vanity kit) Xà bông tắm (Soap) Dép đi trong phòng khách sạn (Slipper) Bút bi (Pen) Túi vệ sinh (Sanitary bag) Túi giặt là (Laundry bag)Lót ly (Coaster) Chụp ly (Shooting glasses bag) Khăn tắm, khăn mặt, khăn tay Bông tắm, lưới tắm. Gợi ý nơi bán đồ dùng khách sạn chất lượng với giá cả cạnh tranh nhất Ngay cả những đồ vật này cũng có những sản phẩm, mẫu mã và chất lượng khác nhau để phục vụ cho khách sạn từ bình dân cho đến cao cấp. Các chủ đầu tư nên lựa chọn những đồ dùng tiêu hao đặt trong khách sạn phải phù hợp với tiêu chuẩn cũng như để nâng cao trải nghiệm, tăng sự giá trị cho khách sạn của mình. Nếu bạn đang muốn tìm một địa chỉ cung cấp thiết bị, đồ dùng khách sạn chất lượng, uy tín với giá cả phải chăng nhất thì Hành Tinh Xanh là gợi ý hoàn hảo dành cho bạn. Tại đây chuyên cung cấp các sản phẩm thiết bị nhà hàng, được nhập khẩu chính hãng với giá thành cạnh tranh nhất thị trường. Bạn có nhu cầu mua sản phẩm thì hãy liên hệ với Hành Tinh Xanh qua: Hotline: 0981228766 - 0912026829 Địa chỉ: - Miền Bắc: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Miền Nam: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM. .
 11. Như bạn biết đấy setup khách sạn với đầy đủ trang thiết bị, chất lượng phục vụ tốt sẽ tạo được ấn tượng mạnh mẽ với khách hàng và níu chân họ quay lại vào những lần sau. Vậy tại sao cần phải sử dụng xe vận chuyển hành lý? Bạn hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây để được câu trả lời ngay nhé. Khái niệm về xe đẩy hành lý Xe đẩy hành lý có tên tiếng Anh là luggage trolley. Nguồn gốc của sản phẩm được xuất phát từ bên các nước phương Tây được dùng thông dụng trong khách sạn, resort, khu nghĩ dưỡng….cao cấp. Mô tả đôi về xe vận chuyển hành lý Xe vận chuyển hành lý khách sạn có cấu tạo gồm 3 phần cơ bản đó chính là: Khung xe, các bánh xe và phần sàn. Sản phẩm được sản xuất từ những chất liệu cao cấp có tính cơ học rất cao, độ bền vượt trội, tuổi đời lâu dài và có thể chịu được tải trọng lớn. Xe đẩy hành lý được thiết kế với nhiều kiểu dáng khác nhau. Phần khung xe làm bằng inox, dạng ống chắc chắn. Hệ thống bánh xe di động phía dưới có thể xoay được 360 độ, thường làm từ cao su nhằm hạn chế tối đa tiếng ồn trong quá trình di chuyển. Phần sàn được lót thảm nhung vô cùng sang trọng. - Hệ thống bánh xe lớn, bọc cao su mềm điều hướng gắn dưới xe giúp di chuyển dễ dàng. Với kích thước nhỏ gọn giúp dễ dàng di chuyển ngay cả trong không gian chật hẹp. Việc di chuyển qua lại giữa các khu vực hành lang lối đi trở nên đơn giản và dễ dàng hơn bao giờ hết Tại sao nên trang bị xe vận chuyển hành lý cho khách sạn Xe đẩy hành lý bằng inox có độ bền cực cao, khả năng chịu lực tốt, ít bị mài mòn, cong vênh, móp méo trong quá trình sử dụng. Tạo nên sự sang trọng và đẳng cấp cho không gian. Xe đẩy hành lý được làm bằng inox mạ vàng sáng bóng sẽ góp phần tạo sự lịch lãm và diện mạo độc đáo cho không gian. Từ đó khách sạn sẽ gây được ấn tượng mạnh mẽ với khách hàng ngay từ lần đến đầu tiên. Sản phẩm được sản xuất bằng inox cao cấp nên có thể dễ dàng thiết kế theo nhiều kiểu dáng, mẫu mã khác nhau. Các sản phẩm có tuổi thọ cao và bền đẹp theo thời gian Di chuyển linh hoạt, nhẹ nhàng và không gây tiếng ồn khó chịu nhờ vào hệ thống bánh xe bọc cao su mềm cao cấp. Xe dễ tháo lắp, vận chuyển, dễ vệ sinh, dễ xếp gọn mà không làm tốn nhiều diện tích. Vị trí sử dụng: Xe chở hành lý này được sử dụng nhiều ở trong các sảnh, hành lang của khách sạn, khu nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại, chung cư cao cấp…Sự xuất hiện của xe đẩy hành lý inox vàng sẽ giúp cho quá trình vận chuyển hành lý trở nên dễ dàng hơn mà không mất quá nhiều sức. Đặc biệt dùng xe đẩy hàng lý inox vàng còn giúp chủ khách sạn tiết kiệm được chi phí thuê nhân viên và thay mới hiệu quả. Vừa rồi chúng tôi đã chia sẻ đến bạn một số thông tin về xe vận chuyển hành lý rồi. Nếu bạn đang có nhu cầu mua sản phẩm thì hãy liên hệ ngay với Hành Tinh Xanh. Đây là một trong những địa chỉ bán xe đẩy hành lý, thiết bị khách sạn chất lượng, uy tín và rẻ nhất trên toàn quốc. Liên hệ ngay với Hành Tinh Xanh qua: Công Ty CP Thương Mại và Dịch Vụ Hành Tinh Xanh Cơ sở phía Bắc: Địa chỉ: Tầng 4, Tòa Nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội Hotline: 0981.228.766 Cơ sở phía NAM: Địa chỉ: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM. Hotline: 0912.026.829 Xem thêm: xe thu dọn thức ăn
 12. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều địa chỉ bán thiết bị, đồ dùng khách sạn với chất lượng, giá cả cùng mẫu mã khác nhau Và trong đó, Hành Tinh Xanh là một đơn vị chuyên bán sản phẩm uy tín, chất lượng với giá thành rẻ nhất ở trên thị trường. Mời các bạn cùng đọc ngay bài viết dưới đây để biết rõ hơn về nơi bán và sản phẩm nhé. Nói về đồ dùng khách sạn thì có rất nhiều.Từ sang trọng cho đến cao cấp. Phụ thuộc vào tiêu chuẩn của khách sạn để bạn lựa chọn sản phẩm cho phù hợp nhất. Tuy nhiên đã là khách sạn thì sẽ có đầy đủ những thiết bị cơ bản sau: Đồ tiêu hao dành cho khách sạn Đồ tiêu hao bao gồm: Bàn chải đánh răng, dầu gội, sữa tắm, dầu xả, lót ly khách sạn, lược, dép đi trong phòng, xà bông, bông tắm, bút viết, túi giặt là, xi đánh giày, chổi đánh giày, đón gót giầy, kim chỉ, dao cạo râu khách sạn. Đối với các khách sạn tầm trung thì không cần đến những đồ tiêu hao sang trọng như xi đánh giày, chổi đánh giày, đón gót ,… Mà chỉ cần chuẩn bị đủ dầu gội, dầu xả, lược, xà bông… Bộ đồ vải khách sạn Bộ đồ vải một khách sạn gồm: ga gối, tấm bảo vệ đệm, khăn. Tuy ở những khách sạn sang trọng hơn họ sẽ cần đến áo choàng. Nhưng đối với các khách sạn từ 3 sao trở xuống thì áo choàng là không cần thiết. Bạn nên lưu ý rằng khăn tắm trong phòng là một trong những đồ dùng khách sạn không thể thiếu nhé. Hãy tưởng tượng xem, nếu bạn bước vào một căn phòng khách sạn, sau khi tắm xong bạn không tìm thấy khăn tắm hay khăn lau mặt thì quả thực kinh khủng đúng không. Tùy vào điều kiện mà bạn nên trang bị 2 khăn cỡ trung để lau mặt, 2 khăn tắm cỡ lớn cho phòng đơn và 4 khăn tắm cỡ lớn, 4 khăn lau mặt cỡ trung cho phòng đôi. Chính những điểm này sẽ giúp khách sạn của bạn sẽ ghi điểm cao cho các du khách lần đầu đến với khách sạn của bạn. Các thiết bị, đồ dùng khách sạn khác cần có Những đồ dùng khách sạn khác nghe hơi lạ lẫm nhưng thực chất những vật quen thuộc như móc treo đồ, bình dung dịch treo tường, giường phụ, két sắt, tủ lạnh,.... Tùy vào không gian phòng như thế nào, và số lượng người trong phòng mà hãy trang bị đủ đồ dùng cần thiết cho du khách nhé. Xem thêm: xe đẩy hành lý đa năng Gợi ý nơi bán thiết bị, đồ dùng khách sạn chất lượng và rẻ nhất thị trường Bạn đang có nhu cầu mua đồ dùng, thiết bị khách sạn thì Hành Tinh Xanh sẽ là gợi ý hoàn hảo mà bạn có thể tham khảo. Tạ dây chuyên cung cấp sản phẩm được nhập khẩu chính hãng, mẫu mã đa dạng và giá thành vô cùng phải chăng. Hãy liên hệ ngay với Hành Tinh Xanh theo thông tin dưới đây để được tư vấn, báo giá và hỗ trợ đặt hàng nhé. Công ty CP Thương Mại và Dịch vụ Hành Tinh Xanh: CHI NHÁNH PHÍA BẮC Tầng 4, Tòa Nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline: 0981.228.766 CHI NHÁNH PHÍA NAM Địa chỉ:165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM. Hotline: 0912.026.829
 13. Xe đẩy hành lý là một trong những thiết bị quan trọng không thể thiếu tại các khách sạn, resort...đạt đẳng cấp 3 sao trở lên. Sản phẩm sẽ giúp cho quá trình vận chuyển hành lý trở nên đơn giản, nhẹ nhàng và không mất quá nhiều công sức. Từ đó giúp chủ đầu tư tiết kiệm được tiền thuê nhân viên hiệu quả. Không chỉ vậy, sản phẩm còn có thiết kế hiện đại và sang trọng chắc chắn sẽ giúp tạo ra một hình ảnh văn minh, thân thiện và chuyên nghiệp với mọi thực khách đến lưu trú, nghỉ dưỡng. Tuy được sử dụng khá phổ biến nhưng nhiều người vẫn còn băn khoăn không biết xe đẩy hành lý có giá bao nhiêu? Giá sản phẩm có đắt không và mua ở đâu giá rẻ mà vẫn yên tâm về chất lượng. Tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp xe đẩy phục vụ khách sạn Hành Tinh Xanh sẽ báo giá chi tiết sản phẩm xe chở hành lý khách sạn để bạn có thể tham khảo và lựa chọn được sản phẩm thích hợp. Giá xe đẩy hành lý hiện nay là bao nhiêu? Trên thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị, nhà cung cấp bán và phân phối xe vận chuyển hành lý khách sạn. Vì thế mà sản phẩm cũng có đa dạng các mức giá thành khác nhau. Tuy nhiên, Hành Tinh Xanh là đơn vị nhập khẩu và phân phối trực tiếp không qua bất kỳ khâu trung gian nào nên sản phẩm luôn đảm bảo mức giá thành cạnh tranh nhất đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Bạn có thể tham khảo qua bảng giá bán lẻ các loại xe đẩy hành lý tại Hành Tinh Xanh sau đây: Xe chở hành lý khung inox đen: - Giá sản phẩm: 9.147.500. Giá chiết khấu => liên hệ Xe đẩy hành lý đế thép phun sơn: Giá lẻ : 14362000 . Giá chiết khấu => Liên hệ Xe đẩy hành lý inox vàng lót thảm nhung: Giá lẻ: 6,850,000. Giá chiết khấu => Liên hệ Xe đẩy hành lý Inox mạ vàng 2 bánh: Giá lẻ: 3.220.000; Giá chiết khấu => Liên hệ Xe đẩy hành lý inox vàng: giá lẻ : 4.930.900, Giá chiết khấu => Liên hệ Hướng dẫn xe đẩy hành lý chất lượng và giá rẻ nhất Trên thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị chuyên cung cấp xe chở hành lý khách sạn uy tín chất lượng. Nhưng để chọn mua được sản phẩm chất lượng tốt nhất chúng ta cần tham khảo các bước sau: Thông qua lời giới thiệu của người thân bạn bè Hoặc bạn có thể dành thời gian tham khảo giá xe đẩy hành lý tại nhiều đơn vị khác để có thể đưa ra một mức giá chung của thị trường. Từ đó bạn có thể chọn được đơn vị bán xe chở đồ giặt là rẻ nhưng vẫn đảm bảo được độ uy tín cũng như chất lượng. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm được nhập trực tiếp tại Đài Loan, Trung Quốc,… nhưng không đáp ứng được độ bền cũng như chiều cao trung bình của người Việt Nam. Vì vậy khi mua bạn phải hết sức cẩn trọng chọn đúng sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. Ngoài ra để chọn mua đúng sản phẩm chất lượng kèm giá cả hợp lý có thể liên hệ với Công Hành Tinh Xanh. Chúng tôi không ngừng nỗ lực và phát triển hơn nữa nhằm mang lại những sản phẩm tốt nhất cho tất cả các khách hàng. Mọi thông tin chi tiết cần tư vấn liên hệ: Địa chỉ: - Miền Bắc: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Miền Nam: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM. Hotline: 0981228766 - 0912026829
 14. Những trang thiết bị đồ dùng khách sạn sang trọng, bắt mắt và đa dạng về kiểu dáng chắc chắn sẽ làm hài lòng khách hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vậy các trang thiết bị khách sạn như thế nào được gọi là chuẩn là đẹp? Tất cả sẽ được chúng tôi giải đáp trong bài viết dưới đây. Mời các bạn cùng theo dõi. Những yếu tố để đánh giá thiết bị khách sạn chuẩn Để có thể đánh giá được trang thiết bị khách sạn chuẩn thì chúng ta sẽ dựa vào các yếu tố sau: Số lượng của trang thiết bị Tùy vào quy mô kinh doanh, mỗi khách sạn sẽ chuẩn bị cho mình những trang thiết bị cần thiết nhất. Tuy nhiên, các nhà quản lý và chủ đầu tư phải đảm bảo rằng mỗi khách sạn cần phải có các thiết bị sau: Thiết bị tiện nghi khách sạn (Amenities set): bàn chải, kem đánh răng, dầu gội, sữa tắm, dép đi trong nhà,... - Thiết bị nội thất đồ vải: chăn - ga - gối - đệm khách sạn, rèm cửa, váy bàn, áo ghế,... - Thiết bị nhà hàng: Bếp: xoong, nồi, chảo, dao, dĩa, bát, đĩa... -Thiết bị tiền sảnh: thùng rác đá, xe đẩy hành lý, bảng chỉ dẫn… - Thiết bị buồng phòng: Biển số phòng khách sạn, gạt tàn, móc áo, áo choàng tắm,.... - Thiết bị vệ sinh: Máy hút bụi, máy đánh giầy, chổi lau nhà,.... Và mỗi thiết bị khách sạn lại tương từng với số lượng nhất định. Vì thế bạn cần phải tìm hiểu và chọn lựa thật kỹ nhé. Chất lượng của thiết bị khách sạn Hiện nay trên thị trường, đồ dùng khách sạn nhà nghỉ có mẫu mã cũng như giá thành vô cùng đa dạng. Điều này dẫn đến tình trạng hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái tràn lan. Lựa chọn sản phẩm kém chất lượng gây ra nhiều ảnh hưởng xấu tới khách hàng và tình hình kinh doanh của khách sạn. Bạn nên lựa chọn các đơn vị cung cấp thiết bị nhà hàng khách sạn xuất khẩu để có chất lượng sản phẩm tốt nhất. Hãy cân nhắc và lựa chọn kỹ lưỡng trước khi đặt mua cho các khách hàng của mình nhé! Thế nào là thiết bị khách sạn đẹp? Một bộ đồ khách sạn chuẩn thôi là chưa đủ, các sản phẩm cần có thiết kế đẹp mắt, thu hút khách hàng. Đây là yếu tố giúp tạo dấu ấn với các du khách vô cùng hiệu quả. Tiêu chuẩn về “ đẹp” của thiết bị khách sạn dựa trên nhiều yếu tố như: màu sắc, kiểu dáng, chất liệu, thiết kế…..như: + Thiết kế in logo của khách sạn trên bao bì, vỏ hộp giấy theo yêu cầu của khách hàng. Trên bao bì có thông tin logo khách sạn, địa chỉ, website,… + Màu sắc phù hợp với màu nền, màu tường của khách sạn. + Bộ bao bì và các sản phẩm tiêu hao có thiết kế, mẫu mã phù hợp với phong cách của khách sạn. Bên cạnh đó, cần chú trọng về chất liệu của những loại vật dụng này. + Cách sắp xếp sản phẩm ngăn nắp, gọn gàng, vị trí phù hợp. Đối với du khách nước ngoài, việc sử dụng tên thiết bị khách sạn xuất khẩu Nhật bằng tiếng Anh trên bao bì là vô cùng quan trọng. Việc này tạo sự gần gũi và giúp du khách nước ngoài thích nghi hơn với khu nghỉ dưỡng….. Các bộ đồ dùng, thiết bị khách sạn, nhà hàng tại Hành Tinh Xanh được đánh giá là chuẩn, đẹp và giá thành luôn hướng tới lợi ích của khách hàng. Liên hệ để được tư vấn và báo giá: Công ty CP TM và DV Hành Tinh Xanh; Cơ sở phía Bắc: Địa chỉ: Tầng 4, Tòa Nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội Hotline: 0981.228.766 Cơ sở phía NAM: Địa chỉ: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM. Hotline: 0912.026.829
 15. Điều gì khiến cho khách sạn của bạn ngày càng vắng khách? Những yếu tố nào sẽ có ảnh hưởng đến hoạt động của khách sạn? Nếu bạn muốn biết rõ câu trả lời thì hãy đọc ngay bài viết dưới đây nhé. Để từ đó tìm cách khắc phục thật hiệu quả. Nhân viên hành lý đợi khách TIP Sự thật thì hầu hết khách lưu trú đều có thói quen “boa” cho người vận chuyển hành lý sau khi số lượng lớn hành lý của mình được đưa lên phòng. Tuy nhiên, điều này không xảy ra ở tất cả khách hàng. Có thể bạn không biết nhưng tình trạng nhân viên Bellman sau khi khuân hộ đồ của khách lên phòng thường “đứng ì” tại chỗ mà không chịu ra cho đến khi khách đưa tiền Tip. Đây hiển nhiên là một hành động không đẹp, ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh và thương hiệu khách sạn. Bởi khuân vác hành lý cho khách là nhiệm vụ của nhân viên khách sạn và khách hành không có trách nhiệm phải trả tiền cho dịch vụ đó. Bên cạnh đó, để giúp cho việc vận chuyển hành lý, đồ đạc của du khách trở nên nhẹ nhàng và đơn giản hơn thì chủ đầu tư nên sử dụng xe đẩy hành lý. Đây là một trong những thiết bị giúp giảm tải công việc, tiết kiệm công sức và thời gian hiệu quả. View của phòng thực tế không được như mong đợi Hầu hết khách hàng đều trả tiền để có được một view đẹp từ cửa sổ hay ban công phòng của mình, chẳng hạn như ngắm cảnh biển, ngắm thành phố trên cao… Tuy nhiên, khi đến nhận phòng thực tế tại khách sạn, khung cửa sổ của khách không phải là cảnh biển xanh mát hay toàn cảnh thành phố lung linh ánh đèn về đêm mà chỉ là những tòa nhà chọc trời khác lỗ chỗ, chen chút nhau. Nếu phản ánh với nhân viên lễ tân, khách sẽ được giải thích rằng biển đang ở phía xa xa, nếu cố gắng kiễng chân lên cao và nghiêng đầu nhìn lách qua các tòa nhà này khách sẽ nhìn thấy biển. Có thật như thế chăng? Nhân viên phục vụ phòng làm phiền khách Dù khách đã treo biển “Không làm phiền” ở trước cửa phòng nhưng nhân viên dọn phòng vẫn hàng ngày gõ cửa, thậm chí xồng xộc bước vào rồi quay ra với lời “xin lỗi”. Tốc độ Wifi quá chậm Hầu hết khách lưu trú hiện nay đều có nhu cầu sử dụng wifi cho công việc hay giải trí trên các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, nếu hệ thống wifi tại khách sạn bạn quá chậm, khách không thể kết nối Internet nỗi để hoàn thành nốt bài báo cáo, họp trực tuyến với đối tác hay trò chuyện với bạn bè; chắc chắn, họ sẽ cực kỳ khó chịu. Chất lượng wifi kém ảnh hưởng không nhỏ đến sự hài lòng của khách lưu trú về chất lượng dịch vụ khách sạn. Xem thêm: dụng cụ khách sạn Thang máy không đảm bảo an toàn Khi khách lưu trú trong một khách sạn cao cấp 20 tầng có phục vụ buffet sáng nhưng ngủ quên và chỉ còn 20 phút nữa sẽ đóng cửa phục vụ, họ tìm đến thang máy nhưng do vận chuyển nhiều người cùng một lúc và thang máy sẽ trả mỗi người ở những vị trí khác nhau nên việc đợi để cửa thang máy mở ra là lâu không tưởng. Do đó, nếu không muốn khách “phát cáu” khi phải di chuyển thang bộ từ tầng 20 xuống tầng 1, khách sạn phải đảm bảo số lượng thang máy phù hợp với số lượng khách lưu trú lẫn nhân viên. Dịch vụ phòng nghỉ sớm Với những khách có việc ra ngoài và họ thường về khách sạn khi tối muộn trong tình trạng bụng đói trong khi các cửa hàng trên đường đã đóng cửa hết, lúc này họ cần đến dịch vụ phục vụ phòng (Room service). Tuy nhiên, dịch vụ này trong khách sạn thường chỉ phục vụ trong khoảng từ 6h sáng đến 22h đêm. Dịch vụ phòng nghỉ sớm sẽ không đảm bảo đáp ứng tối đa nhu cầu của khách lưu trú. Hóa đơn thanh toán không được chính xác Có thể do nhầm lẫn nên nhân viên lễ tân đưa cho khách một hóa đơn có cả những dịch vụ mà khách không hề sử dụng. Lúc này khách phải mất thời gian để giải thích và khách sạn cũng phải mất thời gian để kiểm tra lại. Như thế có khó chịu không? Ngoài ra để níu chân khách hàng, tiết kiệm chi phí thì hãy sử dung những sản phẩm thiết bị khách sạn thật chất lượng và cao cấp. Và Hành Tinh Xanh là một trong những địa chỉ bán dụng cụ khách sạn uy tín, chất lượng với giá cả vô cùng cạnh tranh. Qúy khách có nhu cầu mua sản phẩm thì hãy liên hệ ngay với Hành Tinh Xanh qua: Hotline: - Miền Bắc: 0981228766 - Miền Nam: 0912026829 Địa chỉ: - Miền Bắc: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Miền Nam: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM.