• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

thietbikhachsan103

Hội viên
 • Số nội dung

  204
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About thietbikhachsan103

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Những chiếc áo khoác dày là món đồ không thể thiếu trong mùa đông. Tuy nhiên, trọng lượng của những chiếc áo này lại mất nhiều diện tích của tủ, khiến bạn không thể để được nhiều đồ khác, cần phải treo lên. Nếu bạn gặp rắc rối với những chiếc áo khoác mùa đông của mình thì thiết kế móc treo quần áo thông minh chắc chắn sẽ là giải pháp hữu hiệu dành cho bạn. Đặc điểm của móc treo quần áo thông minh cho áo khác nặng Mẫu móc treo áo khoác nặng được thiết kế với cấu tạo riêng biệt chuyên dùng để treo các loại áo có trọng lượng lớn như áo dạ, áo măng tô, áo choàng dày… Thân của móc có kích thước dày hơn gấp 3 lần so với các mẫu móc để treo quần áo thông thường nhằm tăng khả năng chịu trọng lực cho móc. Với mẫu chiếc móc này, bạn có thể an tâm rằng những chiếc áo khoác mùa đông của mình sẽ luôn được giữ phẳng phiu trong ngăn tủ, không cần lo lắng sẽ phải gập và xếp chồng dẫn tới quần áo bị nhăn nhúm. Ngay cả việc giặt và phơi quần áo ẩm cũng không còn gặp khó khăn nữa bởi chiếc móc treo quần áo nặng có độ bền rất cao và có thể hạn chế được tình trạng móc bị cong hoặc gãy. Các loại móc treo quần áo thông minh hiện nay có rất nhiều mẫu mã đa dạng và chủng loại phong phú. Một số chất liệu phổ biến thường được dùng để sản xuất ra móc treo áo nặng là nhựa, gỗ, kim loại chắc chắn mang đến tính năng ưu việt cho sản phẩm. Bên cạnh công dụng để treo quần áo mùa đông trong gia đình, loại móc này còn được ưu tiên sử dụng trong các cửa hàng thời trang để phục vụ cho việc trưng bày các sản phẩm áo khoác. Tại nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng, mẫu móc kim loại phủ nhung để treo áo khoác nặng không chỉ làm tôn lên vẻ đẹp của sản phẩm mà còn mang tới sự sang trọng, hiện đại cho không gian. Địa chỉ cung cấp móc treo quần áo thông minh uy tín, chất lượng Mặc dù móc treo là vật dụng phổ biến thế nhưng không phải ai cũng biết cách chọn mua các sản phẩm móc có chất lượng tốt và độ bền cao. Nếu như bạn đang có nhu cầu chọn mua móc treo áo áo khoác nặng để sử dụng trong gia đình hoặc trưng bày trong cửa hàng của mình thì Hành Tinh Xanh sẽ giúp bạn có được các sản phẩm tốt nhất với mức giá cực kỳ ưu đãi. => Tham khảo thêm cây treo quần áo inox và xe đẩy dọn bàn Các thiết kế móc treo của Hành Tinh Xanh đều có mẫu mã hiện đại, màu sắc trẻ trung, phù hợp với nhiều loại quần áo đa dạng. Với kinh nghiệm nhiều năm phát triển trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm móc quần áo, Hành Tinh Xanh chắc chắn sẽ luôn là điểm đến tin cậy của mọi người tiêu dùng. Địa chỉ liên hệ: Địa chỉ VP-Kho: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Địa chỉ: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM Hotline: 0981.228.766 - 0912.026.829
 2. Để mua cây treo quần áo tốt bạn cần biết những kinh nghiệm cơ bản về sản phẩm để chọn được loại tốt nhất. Tuy nhiên để dễ dàng cho bạn nắm bắt được xu hướng hiện nay bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn những mẫu cây treo được yêu thích nhất. Xu hướng khi mua cây treo quần áo Cũng giống như những nội thất khác, cây treo của Hành Tinh Xanh ngày càng được đơn giản hóa để phục vụ người tiêu dùng. Đơn giản không có nghĩa là sản phẩm bị mất đi những chức năng cơ bản mà nó được lược bỏ những chi tiết thừa thãi, chỉ tập trung vào mục đích sử dụng chính mà thôi. Giờ đây, bạn sẽ thấy chiếc mắc áo Hành Tinh Xanh chỉ đơn giản với phần chân, cây treo và các tay treo đơn giản, đủ để phục vụ nhu cầu sử dụng của mọi người. Sự đơn giản của cây treo quần áo không chỉ giúp cho chúng ta tiết kiệm chi phí mà còn còn hạn chế việc chiếm quá nhiều diện tích không gian. Bên cạnh đó, việc kết hợp móc treo quần áo với những nội thất khác cũng trở nên dễ dàng hơn. Sự đơn giản này còn được đến từ việc sử dụng nguyên liệu hợp kim và tuyệt nhiên không có những hoa văn trang trí rườm rà. Những chi tiết này khiến cho sản phẩm cây mắc áo Hành Tinh Xanh thực sự dành cho mọi gia đình hiện đại. Chất liệu inox mạ vàng được sử dụng phổ biến Như đã nói ở trên, cây treo quần áo Hành Tinh Xanh được sản xuất từ những chất liệu đơn giản nhưng có chất lượng vô cùng vượt trội. Hiện nay, các mẫu giá treo quần áo Hành Tinh Xanh được sản xuất từ inox và thép mạ được sử dụng rất phổ biến. Mỗi loại chất liệu đều có những ưu điểm riêng, thích hợp với nhu cầu sử dụng cũng như thẩm mỹ của người tiêu dùng. Móc treo quần áo Hành Tinh Xanh có khả năng chống ăn mòn và khả năng chống ôxy hóa cao, chính vì thế nó có chất lượng vượt trội cũng như tuổi thọ của sản phẩm. Bên cạnh đó, cây treo cũng ít khi bị hỏng hóc, chắc chắn nên không phải sửa chữa, giúp cho người tiêu dùng tiết kiệm chi phí cũng như thời gian. Bên cạnh đó, với đặc tính chống gỉ, màu sắc của sản phẩm luôn sáng bóng, cây treo áo Hành Tinh Xanh còn có đặc điểm rất dễ dàng lau chùi và vệ sinh. Thứ hai là móc treo quần áo mạ Hành Tinh Xanh. Đây là loại sản phẩm có khung chắc chắn giúp cho bề mặt của cây treo được cứng chắc, rất bền, hạn chế tối hiện tượng trạng trầy xước, không bao giờ bị phai màu hay hoen gỉ, tạo độ bám dính cực tốt cho sản phẩm, lớp mạ bên ngoài không bong tróc, duy trì được độ sáng bền bỉ, và chịu mọi điều kiện khắc nghiệt của ngoại cảnh. => Tham khảo thêm cây treo quần áo inox và cây treo quần áo gỗ Ngoài ra khi bạn quan tâm mua hàng của chúng tôi hãy liên hệ để được tư vấn cụ thể nhất. Địa chỉ liên hệ: Địa chỉ VP-Kho: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Địa chỉ: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM Hotline: 0981.228.766 - 0912.026.829
 3. Để có thể bảo quản quần áo luôn được phẳng phiu và bảo quản tốt nhất. Những sản phẩm móc treo và giá đỡ là vô cùng quan trọng. Đóng vai trò thiết thực trong việc giữ quần áo gọn gàng cho không gian gia đình bạn, móc treo quần áo gỗ là sản phẩm được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Vậy quy trình sản xuất móc treo thế nào? 3 bước để sản xuất móc treo quần áo gỗ bạn có biết? Điều đầu tiên để tạo nên sản phẩm bao giờ cũng cần có sự sáng tạo và ý tưởng có giá trị thiết thực cũng như ứng dụng cao. Đầu tiên phải khảo sát thị trường tiêu dùng. Phân tích các yếu tố khác nhau, để có mẫu móc treo hoàn chỉnh về thẩm mỹ và công năng sử dụng. Tiếp đến nên lựa chọn kiểu dáng, kích thước phù hợp để sản xuất móc. Hiện tại không có quy định cụ thể nào về kích thước móc treo. Nhưng người ta thường dựa vào kích thước thông dụng để sản xuất hàng loạt nhằm hỗ trợ người tiêu dùng. Cuối cùng là sản xuất móc treo, sau khi các khâu được chuẩn bị chắc chắn không gặp sai sót nào người ta sẽ tiến sản xuất. Với chất liệu gỗ để đảm bảo độ bền và giá trị thẩm mỹ cần có giá trình gia công bài bản để tạo nên thành phẩm. Muốn sản xuất nhanh chóng và với số lượng lớn, thì cần áp dụng máy móc trang thiết bị đồng bộ để có được những mẫu móc tuổi thọ sử dụng cao nhất. Hành Tinh Xanh – Địa chỉ mua móc treo quần áo gỗ chất lượng, giá tốt Hành Tinh Xanh tự tin mang đến những mẫu sản phẩm hoàn hảo từ kiểu dáng, chất liệu đến giá trị sử dụng dài lâu. Cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm từ móc treo di động, móc treo tường cố định đến móc phơi,… thích hợp sử dụng cho nhiều không gian khác nhau từ nhà riêng, khách sạn, nhà nghỉ,.. Bên cạnh chủng loại đa dạng, thì Hành Tinh Xanh cũng luôn chú trọng đến thẩm mỹ thiết kế. Các chi tiết tinh xảo, bắt mắt màu sắc phong phú khiến cho không gian phòng treo đồ ấn tượng hơn. Giá thành phải chăng, không quá đắt đỏ thích hợp với chi phí đầu tư của nhiều gia đình. Góp phần mang lại sự gọn gàng ngăn nắp, sản phẩm ngày càng khẳng định được vị thế trong lòng người tiêu dùng. => Tham khảo thêm cây treo quần áo đẹp và cây treo quần áo giá rẻ Quý khách hàng có nhu cầu về những sản phẩm móc treo gỗ, móc treo nhựa hay móc treo phủ nhung. Liên hệ Hành Tinh Xanh để được báo giá và mua hàng nhanh chóng nhất. Địa chỉ liên hệ: Địa chỉ VP-Kho: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Địa chỉ: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM Hotline: 0981.228.766 - 0912.026.829
 4. Trang phục giúp vẻ bên ngoài của con người trở nên hoàn thiện và đẹp hơn. Nó cũng là yếu tố giúp bạn trở nên thành công trong cuộc sống bằng cách gây ấn tượng với mọi người. Chính vì thế chúng ta cần bảo quản trang phục thật tốt bằng nhiều phụ kiện khác nhau, đặc biệt là giá gỗ treo quần áo. Cùng tìm hiểu về sản phẩm này để lựa chọn những loại móc phù hợp bảo quản quần áo thật tốt. Giá gỗ treo quần áo là gì? Những chiếc phụ kiện móc treo hay gọi là móc treo quần áo, móc treo các phụ kiện khác không còn quá xa lạ đối với cuộc sống của con người hiện nay. Sử dụng phổ biến và xuất hiện ở tất cả các nơi như cửa hàng, siêu thị, hay chính ngôi nhà của bạn. Giá gỗ treo quần áo cũng là như móc treo, được làm hoàn toàn từ gỗ tự nhiên cao cấp, sản phẩm được sản xuất theo công nghệ hiện đại. Thông thường đối với những loại phụ kiện móc treo thì có sự đa dạng nhất định và có sự thiết kế khác nhau để đáp ứng với những loại trang phục khác nhau. Vì những chiếc móc treo này một phần để tạo lên được sáng quần áo theo đúng ý của những nhà thiết kế cũng tiện cho khách hàng nhìn thấy được dáng áo một cách chân thật nhất. Việc phân chia những phụ kiện móc treo cũng dựa trên rất nhiều yếu tố khác nhau: như về chất liệu của loại móc này : móc treo nhựa, móc treo gỗ, móc treo sắt, móc treo lụa, móc treo nỉ. Thêm vào đó có thể phân chia theo độ tuổi của khách hàng: như móc treo quần áo cho trẻ em sẽ khác so với móc treo quần áo cho người lớn. Khi lựa chọn những loại phụ kiện móc treo bạn cần phải dựa trên những yếu tố nhất định. Ví dụ như bạn chỉ lựa chọn ,móc treo cho gia đình mình sử dụng, thiết kế không cần quá cầu kỳ, đơn giản và đặt yếu tố bền lên trên hàng đầu. Thông thường hợp với những loại móc treo nhựa. Các loại móc treo được sử dụng phổ biến nhất hiện nay Một trong những loại móc được sử dụng nhiều nhất hiện nay chính là móc treo được làm bằng gỗ. Riêng đối với loại móc này thường có gam màu nâu sáng, đem đến sự lịch sự, sang trọng cùng với thiết kế mảnh, tôn lên được dáng trang phục, rất thích hợp đối với áp vest nam và những sơ mi nam. => Tham khảo thêm cây treo quần áo bằng inox và xe thu dọn thức ăn Hãy đến với chúng tôi luôn luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng hiện nay về các loại móc chất lượng nhất, mức giá luôn cạnh tranh trên thị trường. Địa chỉ liên hệ: Địa chỉ VP-Kho: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Địa chỉ: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM Hotline: 0981.228.766 - 0912.026.829
 5. Móc treo quần áo là thứ không thể thiếu đối trong mỗi gia đình. Bởi lẽ nó là vật dụng vô cùng cần thiết và quan trọng giúp bạn có thể bảo vệ trang phục của mình được ngay ngắn và đảm bảo chất lượng bền lâu nhất. móc treo quần áo giá rẻ hiện nay là sản phẩm được rất nhiều người tìm kiếm trên thị trường. Móc treo quần áo giá rẻ, chất lượng tốt Các sản phẩm móc treo quần áo hiện nay rất đa dạng về mẫu mã, chất liệu. Bạn có thể dễ dàng chọn mua cho mình một sản phẩm với chất liệu phù hợp. Trong số đó có thể kể đến như chất liệu gỗ, sắt hay nhựa. Từng chất liệu lại có những ưu điểm riêng phù hợp với nhu cầu, sở thích của từng người dùng. Tuy nhiên móc nhựa treo quần áo hiện nay vẫn là sản phẩm được sử dụng nhiều nhất với những phản hồi tích cực của người sử dụng. Sản phẩm này có mẫu mã khá phong phú, móc treo có nhiều màu sắc khác nhau thích hợp với sở thích của từng người. Chất liệu nhựa cao cấp không bị han gỉ khi sử dụng giúp bảo vệ tốt nhất cho quần áo của bạn ngay cả khi phơi ngoài trời mưa nắng thất thường. Sản phẩm được sử dụng cho nhiều mục đích như để phơi quần áo ngoài trời, treo trang phục trong tủ quần áo hay để trưng bày trong các cửa hàng. Thiết kế tinh tế, ấn tượng và hiện đại tạo nên sự thu hút đối với người đối diện. Đồng thời tuổi thọ của sản phẩm này cũng khá cao. Do đó mặc dù trên thị trường xuất hiện khá nhiều mẫu móc treo đa dạng nhưng móc treo nhựa vẫn là sự ưu tiên của nhiều khách hàng hiện nay. Nơi nào bán móc treo quần áo giá rẻ? Bạn đang tìm kiếm địa chỉ bán móc nhựa treo quần áo giá rẻ nhưng chưa tìm được cho mình một địa chỉ tốt nhất. Hãy liên hệ ngay với công ty Hành Tinh Xanh để được tư vấn và hỗ trợ đặt mua những sản phẩm chất lượng nhất trên thị trường. Tại công ty cung cấp rất nhiều mẫu móc treo với chất liệu đa dạng,kiểu dáng hiện đại, chất lượng bền lâu. Khách hàng khi có nhu cầu mua sản phẩm này có thể liên hệ đơn vị để được báo giá tốt nhất cho từng sản phẩm. Chúng tôi tự hào là địa chỉ hàng đầu được khách hàng tin tưởng sử dụng sản phẩm và mua móc nhựa treo quần áo giá rẻ cho gia đình và cửa hàng. => Tham khảo thêm cây treo quần áo bằng inox và xe đẩy thức ăn khách sạn Hiện nay trên thị trường có nhiều loại móc treo với thiết kế hiện đại nên bạn cần lựa chọn kỹ càng để sử dụng được lâu dài. Hãy liên hệ với Hành Tinh Xanh để được tư vấn cụ thể nhất. Địa chỉ liên hệ: Địa chỉ VP-Kho: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Địa chỉ: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM Hotline: 0981.228.766 - 0912.026.829
 6. Móc treo quần áo là vật dụng đã rất quen thuộc với bất cứ ai trong cuộc sống. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách lựa chọn móc treo phù hợp cho từng loại quần áo. Chính vì vậy, trong bài viết này chúng tôi sẽ đưa ra một vài tiêu chí chọn mua giá móc treo quần áo rẻ, đẹp và chất lượng. Tiêu chí để lựa chọn giá móc treo quần áo rẻ - đẹp - bền Để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, mắc áo đang được bày bán khá đa dạng về chất liệu, kích thước và thiết kế. Tuy nhiên để đảm bảo hiệu quả sử dụng tốt nhất, bạn cần chú ý đánh giá và lựa chọn với những sản phẩm phù hợp với mục đích sử dụng. Tiêu chí đầu tiên mà bạn cần cân nhắc kỹ càng đó là chất liệu của sản phẩm bởi với mỗi chất liệu, những chiếc móc này sẽ có những ưu điểm, nhược điểm riêng. Lựa chọn những chiếc móc có chất liệu phù hợp không chỉ giúp cho bạn đảm bảo hiệu quả sử dụng mà còn góp phần tiết kiệm chi phí. Tiêu chí thứ 2 đó là kích thước và độ dày của móc. Đây là một yếu tố vô cùng quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến dáng áo, vì vậy khi lựa chọn, người dung cần cân nhắc kỹ càng. Cụ thể đó là với những chiếc áo mỏng nhẹ, bạn nên lựa chọn những chiếc móc treo có độ dày khoảng 0.5cm để tiết kiệm diện tích và chi phí hiệu quả. Ngược lại với những chiếc áo có trọng lượng lớn, cần phải giữ dáng thì những chiếc móc treo với khung dày chính là lựa chọn tuyệt vời hơn cả. Tiêu chí thứ 3 đó chính là thương hiệu và giá thành của sản phẩm. Những chiếc móc được cung cấp bởi những thương hiệu uy tín không chỉ giúp cho bạn đảm bảo chất lượng, giá trị sử dụng lâu dài mà còn đảm bảo mức giá thành cạnh tranh nhất. Nên mua giá móc treo quần áo ở đâu? Mắc áo là sản phẩm được bày bán phổ thông cho nên bạn không khó để có thể mua chúng. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải đơn vị nào cũng có khả năng mang đến một sản phẩm chất lượng. Do vậy, để có thể đảm bảo hiệu quả sử dụng lâu dài, trước hết bạn cần tìm đến một địa chỉ cung cấp uy tín. Một trong những đơn vị uy tín hàng đầu hiện nay đó chính là công ty Hành Tinh Xanh. Với hơn 15 xây dựng và phát triển, Hành Tinh Xanh đã khẳng định vị thế trên thị trường và có được lòng tin của khách hàng. => Tham khảo xe đẩy thức ăn 2 tầng inox và xe đẩy thức ăn bằng nhựa Lựa chọn Hành Tinh Xanh để mua móc treo quần áo, quý khách hàng không chỉ có được một sản phẩm chất lượng mà còn nhận được mức giá vô cùng cạnh tranh. Vậy còn chờ đợi gì nữa mà không liên hệ với Hành Tinh Xanh ngay hôm nay để sở hữu cho mình những chiếc mắc áo thật sự ưng ý. Địa chỉ liên hệ: Địa chỉ VP-Kho: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Địa chỉ: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM Hotline: 0981.228.766 - 0912.026.829
 7. Tại các nhà hàng, khách sạn đều có xe đẩy rượu trà inox mạ vàng cao cấp. Để tăng tuổi thọ sử dụng của xe đẩy bạn cần biết cách vệ sinh và bảo quản đúng cách. Hãy đọc bài viết này để biết cách vệ sinh xe đẩy rượu trà inox mạ vàng hiệu quả. 1. Sử dụng nước để lau chùi xe đẩy rượu trà Cách cơ bản giúp vệ sinh các vết bẩn nhẹ trên xe đẩy rượu trà inox mạ vàng đó là dùng nước để làm sạch. Bạn chỉ cần sử dụng nước ấm, dùng khăn vải mềm nhúng vào. Sau đó lau sạch những vết bẩn khó ưa bám trên bề mặt inox của xe. Đối với các vết bẩn do rượu trà thì bạn có thể lau chùi một cách rất dễ dàng. 2. Sử dụng nước rửa bát có sẵn trong bếp Đối với các vết bám cứng đầu, bạn cần sử dụng đến nước rửa bát pha loãng với nước ấm hoặc nước lau kính để loại bỏ các vết bám nhanh và hiệu quả hơn. Sau đó bạn nên nhớ cần dùng khăn mềm lau khô lại một lần nữa để tránh các vết loang lổ trên xe. 3. Sử dụng chanh để loại bỏ các vết ố trên xe đẩy rượu trà nhà hàng Chanh có tính axit nhẹ nên rất thích hợp loại bỏ các vết ố bẩn bám dính trên đồ vật bằng kim loại. Chính vì thế ta có thể dùng chanh để vệ sinh xe đẩy rượu trà bằng inox. Để có thể tạo ra một hỗn hợp nước cốt chanh vệ sinh xe inox bạn cần chuẩn bị: một bát nước, nửa quả chanh. Sau đó hòa hỗn hợp trên và cho vào bình xịt để sử dụng dễ dàng hơn. Dùng phun trực tiếp hỗn hợp này lên vết bẩn đang bám trên xe, sử dụng một chiếc khăn vải mềm rồi lau sạch. 5. Cách làm sạch inox bị rỉ bằng hành tây Đầu tiên bạn cắt hành tây ra thành nhiều miếng. Rồi sau đó dùng để chà mạnh lên những vết rỉ sét của xe đẩy đồ ăn trong nhà hàng. Những vết ố hay rỉ sẽ nhanh chóng biến mất khi bạn trà hàng tây lên. Sau khi đã trà sạch sẽ không còn vế rỉ thì bạn có thể dùng khăn ẩm để lau sạch lại một lần nữa. Cách này cũng giúp xe đẩy nhà hàng trở nên sáng bóng hơn. Với những cách trên bạn có thể dễ dàng đánh bay các vết bẩn trên xe đẩy, khiến xe trở nên như mới. Nếu muốn sử dụng xe đẩy lâu bền hãy tìm đến nơi cung cấp uy tín nhất. Hãy liên hệ với Hành Tinh Xanh để được tư vấn cụ thể. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thêm sản phẩm như xe đẩy rượu bằng gỗ và xe đẩy rượu inox Địa chỉ liên hệ: Địa chỉ VP-Kho: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Địa chỉ: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM Hotline: 0981.228.766 - 0912.026.829
 8. Những chiếc móc quần áo có nhiều công dụng, không chỉ dùng để treo quần áo, nếu bạn tinh ý và có kỹ thuật một chút có thể biến những chiếc móc treo quần áo đa năng thành những vật dụng rất đa di năng. Để mua các sản phẩm móc áo chất lượng tốt, sử dụng lâu dài, bạn có thể lựa chọn công ty Hành Tinh Xanh. Mẹo sử dụng móc treo quần áo đa năng mà bạn không ngờ đến Phơi tất Những chiếc móc treo quần áo đa năng có thể được sử dụng làm dụng cụ phơi tất vô cùng hiệu quả. Để sử dụng bạn lấy một chiếc móc áo sau đó sử dụng hết lực của cánh tay để có thể mở được khớp nối của móc áo được vặn xoắn lại. Tiếp theo bạn tiến hành luồn móc treo quần áo vào trong những chiếc kẹp díp đồ. Như thế là bạn đã có một dụng cụ phơi tất vô cùng tiết kiệm, chất lượng và lại miễn phí. Treo mũ Trong nhà bạn có nhiều loại mũ như mũ lưỡi trai hoặc mũ phớt…Để tiết kiệm không gian, diện tích cũng hư chi phí bạn có thể tận dụng những chiếc móc treo quần áo đa năng để làm móc treo mũ rất hợp lý. Để sử dụng bạn dùng những chiếc móc chữ C sau đó móc vào quần áo. Từ đó có thể dễ dàng luồn mũ vào trong từng chiếc móc. Treo thắt lưng, cà vạt Bạn uốn dẻo những chiếc móc treo quần áo đa năng theo dạng sin. Như vậy là đã có một chiếc giá treo thắt lưng và cà vạt vô cùng tốt lại tiết kiệm chi phí, có tính thẩm mỹ cao. Treo những chiếc quần ngoại cỡ Đối với những chiếc móc treo quần áo đa năng được là bằng sắt hoặc các loại thép mảnh, bạn tiến hành uốn cong 2 đầu của móc treo. Sau đó bạn lấy 2 yếm quần và ướm sao cho vừa với vùng móc treo đã được uốn cong. Như vậy là bạn đã có những chiếc móc treo quần áo ngoại cỡ hiệu quả rồi. Mua móc treo quần áo đa năng chất lượng ở đâu? Để có thể mua các sản phẩm móc treo quần áo đa năng chất lượng quý khách hàng vui lòng lựa chọn tại công ty Hành Tinh Xanh. Được thành lập từ năm 2004 với kinh nghiệm 15 năm xây dựng và phát triển, công ty Hành Tinh Xanh cam kết mang đến các sản phẩm có chất lượng tốt nhất và tự hào là đơn vị sản xuất móc treo quần áo hàng đầu trong nước cũng như quốc tế. Các sản phẩm của chúng tôi vô cùng chất lượng được làm từ chất liệu hoàn hảo có độ bền cao. Ngoài ra mức giá mà Hành Tinh Xanh cung cấp ra thị trường cũng rất phải chăng, ưu đãi. Công ty Hành Tinh Xanh - người bạn của mọi nhà! => Xem thêm cây treo quần áo inox và cây treo quần áo gỗ Như vậy đối với móc treo quần áo đa năng của Hành Tinh Xanh thì bạn cũng có thể thấy được chất lượng và chức năng sử dụng của nó rất tiện dụng. Để có thể sử dụng được lâu dài hãy tham khảo sản phẩm tốt nhất bên chúng tôi. Địa chỉ liên hệ: Địa chỉ VP-Kho: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Địa chỉ: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM Hotline: 0981.228.766 - 0912.026.829
 9. Những chiếc móc treo quần áo là vật dụng không thể thiếu đối với bất kỳ ai. Ngày nay có rất nhiều loại móc treo quần áo khác nhau thoải mái cho quý khách hàng lựa chọn. Hành Tinh Xanh là đơn vị cung cấp móc treo quần áo tốt nhất, dưới đây xin giới thiệu đến bạn những loại móc treo quần áo chất lượng nhất. Móc treo quần áo nhựa Các sản phẩm móc áo nhựa được các khách hàng đánh giá cao nhờ chất lượng và giá thành rẻ. Loại móc áo nhựa của Hành Tinh Xanh được làm từ nhựa đen Bên cạnh đó công ty Hành Tinh Xanh cũng nhận đặt hàng sản xuất những chiếc móc áo nhựa có màu sắc và thiết kế đa dạng phục vụ nhu cầu sử dụng của các khách hàng. Sử dụng móc áo nhựa không chỉ giữ cho quần áo được là phẳng, luôn như mới mà sản phẩm trên còn phù hợp với nhiều loại quần áo khác nhau, đa dạng như áo vest, đồ âu hoặc đồ nhung, đồ len. Ngoài ra các sản phẩm móc áo nhựa của Hành Tinh Xanh còn luôn được cập nhật theo kiểu dáng cũng như xu hướng thiết kế mới nhất, tiện dụng nhất dành cho các khách hàng có thể lựa chọn. Móc treo quần áo gỗ Sản phẩm móc áo gỗ của công ty Hành Tinh Xanh sản xuất được làm từ loại gỗ công nghiệp được gia nhiệt và tạo dáng vô cùng đẹp mắt, thẩm mỹ. Móc áo gỗ có màu sắc sáng bóng, đảm bảo vẻ đẹp phù hợp với những đối tượng khách hàng cao cấp. Ngoài ra chất liệu gỗ công nghiệp được sử dụng để làm móc áo còn có độ bền cao, không bị mối mọt sau một thời gian sử dụng. Móc áo gỗ có nhiều mẫu mã và chủng loại cho quý khách hàng lựa chọn. Thiết kế phần gầu vai bóng và nhẵn mịn từ đó giúp cho quần áo không bị sờn vai sau một thời gian sử dụng và treo bằng móc áo gỗ. So với móc áo nhựa thì móc áo gỗ được đánh giá là chắc chắn cũng như có độ bền đẹp hơn so với sản phẩm trên. Móc treo quần áo lụa Những chiếc móc áo lụa được làm từ khung kim loại hoặc khung gỗ chắc chắn và có độ bền cao. Phần khác biệt là cầu vai của móc áo lụa được bọc chất liệu vải hoặc nhung mềm mại. Đây là loại móc áo cao cấp nhất hiện nay của công ty Hành Tinh Xanh. Thông thường mỗi chiếc móc áo lụa có giá cao gấp 3 lần so với móc áo nhựa. Tuy nhiên điểm nổi bật và cũng là điểm 10 của móc áo lụa đó là sự đẳng cấp và chất lượng sử dụng. => Tham khảo thêm cây treo quần áo inox và cây treo quần áo gỗ Trên đây là 3 loại móc áo do công ty Hành Tinh Xanh phân phối ra thị trường. Chính vì là hàng nhập khẩu nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng. Hãy liên hệ để được tư vấn mua hàng cụ thể nhé. Địa chỉ liên hệ: Địa chỉ VP-Kho: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Địa chỉ: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM Hotline: 0981.228.766 - 0912.026.829
 10. móc treo quần áo đa năng thường là sự lựa chọn tốt nhất cho mọi người. Hành Tinh Xanh là công ty chuyên cung cấp các sản phẩm móc treo áo uy tín nhất. Luôn chiếm được thiện cảm của khách hàng, dù là khó tính nhất. Hãy tham khảo sản phẩm của chúng tôi qua bài viết này. Các mẫu móc quần áo đa năng của Hành Tinh Xanh Hiện nay, công ty chúng tôi có cung cấp cho khách hàng những dòng sản phẩm móc áo có thiết kế rất hiện đại và rất đa năng để cung cấp cho người có nhu cầu sử dụng. Móc áo nhựa là sản phẩm chủ lực của công ty chúng tôi. Phần móc được thiết kế thông minh khi mà móc có thể xoay 360 độ giúp cho việc treo và móc áo trở nên dễ dàng và đơn giản hơn rất nhiều. Dòng sản phẩm mày còn nổi bật với ngoại hình rất ấn tượng, bắt mắt với các màu sắc đa dạng. Móc quần áo đa năng làm bằng chất liệu gỗ luôn nhận được nhiều sự lựa chọn từ các khách hàng. Hai cạnh của móc được thiết kế phần gờ trên móc giúp cho áo khi treo lên sẽ không bị rơi một cách dễ dàng như các mẫu móc khác, giữ áo một cách gọn gàng, phẳng phiu. Sản phẩm móc gỗ với thiết kế rất sang trọng và có thể sử dụng treo những chiếc áo có trọng lượng nặng. Đối với những chiếc áo được làm bằng chất liệu vải lụa hoặc là ren thì móc áo phủ nhung là một sự lựa chọn rất thông minh. Mẫu móc này có trọng lượng rất nhẹ nhưng nó vẫn luôn phát huy được ưu điểm vượt trội của mình. Cung cấp mắc áo thông minh số lượng lớn, giá tốt Các mẫu sản phẩm móc áo do công ty chúng tôi cung cấp luôn nhận được nhiều sự lựa chọn, đặt hàng từ các khách hàng tại nhiều khu vực khác nhau. Kiểu dáng sản phẩm hiện đại phù hợp cho các cửa hàng kinh doanh quần áo, thậm chí sử dụng để treo tủ quần áo trong nhà vẫn đáp ứng được nhu cầu rất tốt. Công ty cung cấp hàng với số lượng lớn và mức giá vô cùng ưu đãi trên thị trường hiện nay. Càng những đơn hàng có số lượng lớn thì giá càng được chiết khấu cao và tiết kiệm một khoản chi phí dành cho người mua hàng. Hơn nữa, công ty hỗ trợ giao hàng tận nơi địa chỉ của khách hàng. => Xem ngay cây treo quần áo inox và cây treo quần áo gỗ Như vậy có thể thấy sản phẩm do Hành Tinh Xanh cung cấp đảm bảo từ chất lượng đến mẫu mã tốt nhất. Hãy liên hệ với Hành Tinh Xanh để được tư vấn cụ thể hơn. Địa chỉ liên hệ: Địa chỉ VP-Kho: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Địa chỉ: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM Hotline: 0981.228.766 - 0912.026.829
 11. xe đẩy rượu inox sở hữu những ưu điểm vượt trội. Hỗ trợ rất nhiều cho nhân viên phục vụ khách hàng. Để đảm bảo năng suất làm việc cũng như sự chuyên nghiệp của nhà hàng, khách sạn hãy sử dụng loại xe đẩy này. Xem ngay bài viết sau để biết những tác dụng không nhỏ của xe đẩy rượu inox trong nhà hàng, khách sạn. Xe đẩy rượu inox tiết kiệm thời gian phục vụ Sử dụng xe đẩy sẽ giúp cho nhà hàng có thể phục vụ được nhiều món, nhiều khách hàng cùng lúc nên sẽ giúp tiết kiệm thời gian, khách hàng sẽ không phải đợi lâu. Xe đẩy rượu inox tiết kiệm nguồn nhân lực Một nhân viên cùng với chiếc xe đẩy có thể đem lại hiệu suất làm việc bằng 2-3 nhân viên bình thường nếu phục vụ từng món. Hơn nữa chi phí cho xe đẩy phục vụ so với chi phí để thuê thêm nhân công cũng rẻ hơn rất nhiều. Đem lại sự an toàn khi phục vụ Trong trường hợp phục vụ những món ăn nóng hổi hay những đồ dễ tràn ra ngoài thì lựa chọn xe đẩy sẽ giúp cho quá trình vận chuyển được an toàn hơn, sẽ tránh được những trường hợp bị bỏng hay đổ vỡ khi mang đồ ăn lên cho khách. Hơn nữa nếu nhà hàng, khách sạn đông người thì sẽ hạn chế được những va chạm giữa khách hàng với nhân viên phục vụ. Mang lại sự chuyên nghiệp cho khách sạn, nhà hàng Với thiết kế hiện đại, chắc chắn việc phục vụ bằng xe đẩy sẽ đem lại cảm giác sang trọng, chuyên nghiệp hơn. Khách hàng khi nhìn thấy những món ăn được đặt cẩn thận trên xe đẩy sẽ thấy yên tâm và có thiện cảm hơn với nhà hàng Hi vọng với những thông tin mà thiết bị khách sạn Hành Tinh Xanh cung cấp sẽ giúp quý khách hiểu rõ hơn về xe đẩy làm phòng cũng như cách vận hàng, sử dụng xe đẩy. Bên cạnh đó với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị nhà hàng khách sạn nói chung cũng như thiết bị dụng cụ vệ sinh nói riêng, chúng tôi tự tin rằng sẽ tư vấn thật tốt nhất và cung cấp sản phẩm chất lượng nhất đến tay người tiêu dùng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể khi mua sản phẩm nhé. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các thiết bị khách sạn khác nữa móc treo quần áo gỗ và cây treo đồ trong phòng Địa chỉ liên hệ: Địa chỉ VP-Kho: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Địa chỉ: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM Hotline: 0981.228.766 - 0912.026.829
 12. Khi cần di chuyển để mang nhiều thức ăn cùng lúc thì xe đẩy thức ăn 2 tầng inox là sự lựa chọn tốt nhất đối với những nhân viên phục vụ trong nhà hàng, khách sạn. Giúp việc phục vụ trở nên nhanh chóng và đỡ vất vả hơn. Hãy cùng xem xe đẩy này có ưu điểm gì nổi bật nhất. Xe đẩy thức ăn 2 tầng inox giúp rút ngắn thời gian phục vụ Hằng ngày trong các khách sạn, nhà hàng tổ chức hàng trăm mâm cỗ đòi hỏi di chuyển khối lượng thức ăn số lượng lớn vì thế xe đẩy thức ăn là không thể thiếu. Làm thế nào để tiết kiệm thời gian và đưa nhiều thức ăn nhiều hơn bình thường các nhân viên phục vụ bàn chỉ đưa từng món đến cho khách. Câu trả lời chính xác nhất là xe đẩy thức ăn nhà hàng. Tiết kiệm chi phí nhân công Xe đẩy thức ăn gồm nhiều tầng, trên các tầng có lan can giúp thức ăn không bị văng ra ngoài, tựa như 1 chiếc bàn di động đưa các món ăn di chuyển nhanh chóng. Trong nhà hàng, khách sạn có các sự kiện tiệc lớn thì tốc độ phục vụ bàn của một nhân viên phục vụ không thể bằng 1 chiếc xe đẩy thức ăn. Nếu như trước kia trong mỗi bữa tiệc, bạn sử dụng không dưới 30 nhân viên phục vụ bưng bê đồ ăn, nếu sử dụng thêm xe đẩy thức ăn, 1 nhân viên có thể phục vụ nhiều bàn hơn, bạn cần 10 nhân viên bưng bê trong mỗi bữa tiệc. Tăng tính thẩm mỹ Một nhà hàng, khách sạn sử dụng bàn đẩy đồ ăn tạo cho khách hàng cảm giác chuyên nghiệp trong cung cách phục vụ và cũng là tạo không gian thoáng đãng hơn khi sử dụng quá nhiều nhân viên phục vụ. Bên cạnh đó, với kiểu dáng trang nhã, sang trọng và khá gọn gàng, xe đẩy không chỉ giúp tăng tính thẩm mỹ cho không gian, đồng thời có thể sử dụng trong nhiều nơi. Nhất là những nơi cao cấp và trang trọng như nhà hàng hay khách sạn, kể cả trung tâm hội nghị, các sự kiện lớn… Xe đẩy thức ăn 2 tầng inox đảm bảo vận chuyển an toàn Với thiết kế tiện dụng có thanh chắn ở mỗi tầng, giúp quá trình vận chuyển đồ ăn không bị rơi, ngay cả khi vận chuyển trên đường gỗ ghế. Ngoài xe đẩy inox 2 tầng ra thì còn rất nhiều mẫu xe đẩy đồ ăn với chất liệu và kiểu dáng khác nhau, thoải mái cho quý khách lựa chọn.Đặc biệt xe đẩy 2 tầng và xe đẩy 3 tầng inox được công ty Hành Tinh Xanh phân phối rất chất lượng, được nhiều người tin tưởng sử dụng. Có thể thấy những ưu điểm vượt trội của xe đẩy thức ăn 2 tầng inox, bạn đã sẵn sàng chuẩn bị để hỗ trợ nhân viên trong quá trình phục vụ khách hàng. Hãy liên hệ để được tư vấn nhanh nhất. Địa chỉ liên hệ: Địa chỉ VP-Kho: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Địa chỉ: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM Hotline: 0981.228.766 - 0912.026.829
 13. Khi mới bắt đầu kinh doanh nhà hàng chắc hẳn nhiều người đang cần phải biết nên mua xe phục vụ rượu nào cho chất lượng. Dưới đây là những lưu ý giúp bạn mua xe rượu chất lượng, giá tốt nhất thị trường. Thiết kế và chất liệu của xe phục vụ rượu Vì tính chất công việc, chất liệu của sản phẩm là điều đầu tiên mà bạn cần xem xét khi mua xe đẩy nhà hàng. Hiện nay trên thị trường có ba chất liệu chính là nhựa, gỗ và inox. Mỗi vật liệu có ưu điểm và nhược điểm của nó. Vì vậy, bạn cần dựa vào nhiều yếu tố như diện tích, nội thất nhà hàng, điều kiện tài chính,… khi ban đầu chọn vật liệu. Chất liệu thường sẽ đi đôi với thiết kế, kiểu dáng của sản phẩm. Nếu xe đẩy được làm bằng nhựa thì có thể lựa chọn được nhiều màu sắc thì chất liệu gỗ sẽ mang đến sự quý phái và tinh tế cho không gian nhà hàng. Ngoài ra, inox cũng là một lựa chọn không tồi với nhiều thiết kế cách điệu và mạ vàng hiện đại sang trọng. Giá của xe phục vụ rượu Khi kinh doanh nhà hàng và khách sạn, chi phí để trang bị loại xe trolley phục vụ thực sự sẽ không nhỏ. Do đó, bạn cần xem xét số tiền đầu tư ban đầu mà bạn có thể chi tiêu. Mặt bằng chung trên thị trường hiện nay, giá sản phẩm sẽ được xếp hạng từ thấp đến cao theo chất liệu là nhựa – inox – gỗ. Các công ty cung cấp thiết bị thường không công bố giá trên trang web của họ, vì các chính sách và tỷ lệ phần trăm chiết khấu% cho các đơn hàng thay đổi theo vị trí. Tuy nhiên, tại các địa chỉ uy tín, bạn vẫn có thể thương lượng khi mua và vẫn nhận được sản phẩm chất lượng tốt nhất. => THam khảo xe thu gom bát đĩa Địa chỉ mua xe đẩy đảm bảo uy tín chất lượng ở đâu? Để đảm bảo quyền lợi tốt nhất của bạn, bạn cần chọn cho mình những cơ sở có uy tín trên thị trường. Tại đây, bạn sẽ có thể mua thiết bị tiêu chuẩn với giá tốt và nhiều ưu đãi khác nhau. Nếu bạn vẫn đang tự hỏi, xin vui lòng tham khảo ý kiến của Dụng cụ nhà hàng khách sạn ngay lập tức. Đây là một trong những địa chỉ cung cấp thiết bị nhà hàng và khách sạn được nhiều đối tác và nhà đầu tư tin tưởng và lựa chọn hiện nay. Với phương châm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, Dụng cụ nhà hàng khách sạn luôn mong muốn có thể cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao với giá tốt nhất. Ngoài ra, Dụng cụ nhà hàng khách sạn cũng có nhiều phương thức thanh toán linh hoạt với đội ngũ vận chuyển chuyên nghiệp và kịp thời. Như vậy bạn cần lưu ý những điều trên trước khi mua xe phục vụ rượu. Để chọn được những sản phẩm tốt nhất hãy liên hệ với địa chỉ cung cấp uy tín Hành Tinh Xanh, để được tư vấn cụ thể. Địa chỉ liên hệ: Địa chỉ VP-Kho: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Địa chỉ: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM Hotline: 0981.228.766 - 0912.026.829
 14. Hầu hết các nhà hàng đều sử dụng xe đẩy thức ăn để hỗ trợ trong quá trình phục vụ. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nơi bán xe đẩy thức ăn nhà hàng, tuy nhiên bạn cần lựa chọn nơi cung cấp uy tín. Hãy tham khảo bài viết sau. Thông tin sản phẩm: – Chất liệu: inox – Kiểu dáng: đẹp, hiện đại – Kích thước : nhiều loại - Vị trí sử dụng: nhà hàng, khách sạn, quán ăn, khu bếp công nghiệp, bệnh viện…. Mô tả sản phẩm xe đẩy thức ăn nhà hàng xe đẩy thức ăn inox là một trong những xe đẩy nhà hàng khách sạn không thể thiếu. Nó giúp vận chuyển thức ăn một cách dễ dàng, và chuyên nghiệp . Mặt khác ở phương diện khác nó có thể trở thành xe thu gom bát đĩa chứa được nhiều bát đĩa trong quá trình ăn uống. Bởi vậy xe đẩy thức ăn rất quan trọng trong việc dọn dẹp vật dụng phòng nhà ở, khách sạn,… mang lại hiệu quả cao. Xe được thiết kế gọn gàng và chắc chắn với kết cấu khung xe Inox cứng cáp, túi vải cao cấp chống rách với dung tích lớn cho phép chứa được lượng đồ lớn, giúp kéo dài thời gian dọn phòng mà không cần thay mới, ngoài ra có thể kết hợp dọn phòng với xe vắt nước cây lau nhà rất tiện dụng. Đặc điểm của xe đẩy thức ăn nhà hàng Với những loại xe đẩy trolley này, được thiết kế siêu bền, siêu nhẹ gắn với 4 bánh xe lăn linh hoạt, vì vậy dễ dàng trong việc di chuyển trên những đường bằng gỗ, gạch hoa, sàn xi măng… Xe được thiết kế gọn nhẹ, làm bằng chất liệu Inox vững chắc, độ bền cao, sử dụng dễ dàng khi chở hàng, chở đồ và lau chùi vệ sinh. Kích thước phù hợp với vóc dáng người sử dụng. Xe đẩy chia thành 3 tầng giúp tăng diện tích sử dụng, dễ dàng phân loại, sắp xếp và di chuyển đồ đạc một cách khoa học. Mặt sàn bằng thép tấm dày và chắc chắn. Hơn nữa quanh thành xe có bọc cao su để giảm ma sát khi dịch chuyển. Chất liệu: Inox trắng. Có 4 bánh xe bằng cao su chống tiếng ồn hiệu quả. Xe thiết kế không có thắng nhưng có khóa an toàn chống trượt xe khi di chuyển với những nơi bề mặt gồ ghề. Đặc biệt, xe được sản xuất phù hợp với kích thước mong muốn của khách hàng. Công dụng của xe đẩy thức ăn nhà hàng Giá cả hợp lý, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế. Xe đẩy hàng Inox 3 tầng hay xe đẩy thức ăn bằng nhựa thường sử dụng trong nhà hàng, khách sạn, quán ăn, trung tâm hội nghị, phòng họp, hội trường, tổ chức sự kiện, tòa nhà văn phòng … Vừa tiện dụng mà lại chở hàng với số lượng lớn gần gấp đôi so với xe đẩy hàng 2 tầng. Hành Tinh Xanh bán xe đẩy thức ăn nhà hàng chất lượng Đối với công ty Hành Tinh Xanh với nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các thiết bị nhà hàng, đặc biệt là bán xe đẩy thức ăn nhà hàng. Chúng tôi cam kết : – Chất lượng sản phẩm tốt nhất. – Sản phẩm 100% mới. – Giá thành tốt nhất. Chính sách bảo hành sản phẩm : – Xe dọn thức ăn, xe dọn phòng, xe đẩy thức ăn, xe đẩy hành lý, xe dọn phòng, xe làm buồng…do Công ty TNHH Hành TInh Xanh phân phối trên toàn quốc. – Tất cả sản phẩm đều đảm bảo chất lượng đến uy tín. – Sản phẩm chính hãng, mới 100%, giao hàng tới tận địa chỉ khách hàng. – Đội ngũ bán hàng tư vấn nhiệt tình, giao hàng nhanh chóng chuyên nghiệp sau khi nhận được thông tin yêu cầu mua hàng của bạn. Hiện nay trên thị trường công ty chúng tôi luôn là nơi uy tín nhất được rất nhiều người lựa chọn. Hãy liên hệ với công ty chúng tôi để được tư vấn về sản phẩm. Địa chỉ liên hệ: Địa chỉ VP-Kho: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Địa chỉ: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM Hotline: 0981.228.766 - 0912.026.829
 15. xe đẩy thức ăn nhà hàng được sử dụng nhằm mục đích làm đỡ bớt gánh nặng cho nhân viên nhà hàng, tăng năng suất làm việc, thể hiện sự chuyên nghiệp trong khâu phục vụ. Hãy liên cùng tìm hiểu về sản phẩm và công dụng của những loại xe này qua bài viết sau. Đồ dùng trong nhà hàng, khách sạn cần thiết nhất Khách sạn là nơi có thế phục vụ gần như từ A-Z, đem lại sự hài lòng cho khách hàng. Đồ dùng khách sạn cao cấp, đặc biệt là phục vụ về ăn uống sẽ có xe đẩy thức ăn bằng nhựa và xe đẩy thức ăn inox sẽ giúp khách sạn của bạn trở nên đẹp và sang trọng hơn. Không những thế, chúng còn giúp khách hàng có những trải nghiệm về sản phẩm dịch vụ tốt mà khách sạn đang cung cấp. Được ở trong một khách sạn với đầy đủ tiện nghi cao cấp mà giá cả lại phải chăng thì không có lý do gì mà họ lại không yêu thích khách sạn của bạn và không quên giới thiệu cho bạn bè của mình ghé nghỉ tại khách sạn của bạn. Các loại xe chở đồ chính là đồ dùng khách sạn hữu ích, giảm bớt gánh nặng cho nhân viên phục vụ. Nó giúp cho công việc vận chuyển nhanh và nhẹ nhàng hơn. Loại xe đầu tiên phục vụ khách hàng chính là xe đẩy hành lí. Hình ảnh của chiếc xe đẩy hành lý xuất hiện nhiều trong các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, sân bay, nhà ga, nhà khách, resort…Với chiếc xe đẩy hành lý việc vận chuyển đồ đạc nói chung và các loại vali chứa đồ của khách nói riêng sẽ trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn, bên cạnh đó những chiếc xe đẩy hành lý có kiểu dáng hiện đại, sang trọng chắc chắn sẽ giúp tạo nên hình ảnh văn minh, thân thiện với khách hàng. Ưu điểm của chiếc xe này đó là thiết kế phần khung được làm từ inox cao cấp không gỉ, bong tróc, được mạ vàng hoặc sơn tĩnh điện đen. Sàn của xe được sản xuất từ gỗ công nghiệp và trải thảm đỏ. Xe di chuyển bằng hệ thống bốn bánh xe bọc cao su để đảm bảo không gây ra tiếng ồn. Với thế mạnh này, chiếc xe đẩy trở thành lựa chọn hàng đầu cho các khách sạn. Công dụng tuyệt vời của các loại xe đẩy thức ăn nhà hàng Cùng với chiếc xe đẩy hành lí, xe phục vụ phòng cũng là một trong những sản phẩm đặc biệt được dùng trong các ngành dịch vụ, điển hình như các khách sạn sang trọng. Xe đẩy phục vụ buồng với thiết kế hiện đại chú trọng đến tính thực tế và linh hoạt của sản phẩm, kiểu dáng của xe phục vụ phòng với bộ khung của xe phục vụ phòng được làm từ inox cao cấp sơn tĩnh tĩnh điện màu đen hoặc mạ vàng sang trọng, hệ thống bốn bánh lăn sẽ giúp xe di chuyển dễ dàng hơn.Kết hợp với hình dáng sang trọng, đồ dùng khách sạn đã tạo nên không gian làm việc chuyên nghiệp, hiện đại. Nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của việc dọn dẹp phòng, xe đẩy dọn phòng khách sạn là đồ dùng khách sạn không thể không kể đến. Xe thường có hai túi đựng đồ bẩn (vỏ chăn, vỏ gối, ga trải giường, khăn tắm…) được thiết kế ở hai bên xe và được làm bằng chất liệu bạt không thấm nước, kèm theo ba ngăn tủ rộng để xếp đồ sạch. Ngăn phía trên cùng có thể để đồ bàn chải, kem đánh răng, dầu gội, dầu tắm…. khi làm vệ sinh buồng phòng. Cũng như các loại xe kể trên, xe di chuyển bằng hệ thống 4 bánh xe vững chắc giúp việc di chuyển thuận tiện, nhẹ nhàng. Với lợi ích của các đồ dùng khách sạn trên đem lại, bạn sẽ không còn lí do gì để không lựa chọn. Hãy liên hệ với Hành Tinh Xanh để được tư vấn cụ thể nhất. Địa chỉ liên hệ: Địa chỉ VP-Kho: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Địa chỉ: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM Hotline: 0981.228.766 - 0912.026.829