• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

thietbikhachsan103

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  50
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About thietbikhachsan103

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Móc treo quần áo có kẹp có thiết kế đặc biệt, được nhiều người sử dụng bởi sự tiện lợi của nó. Địa chỉ mua móc treo quần áo kẹp uy tín đó là Hành Tinh Xanh, sản phẩm là hàng nhập khẩu nên chất lượng cực tốt, mời quý khách tham khảo. Thông số Móc treo quần áo có kẹp Chất liệu: Inox, gỗ Màu sắc: Màu vàng gỗ và màu bạc của inox Công dụng: Treo quần áo Trọng lượng: 0.13kg Đặc điểm móc treo quần áo có kẹp Móc treo quần áo kèm theo kẹp được sản xuất từ nhiều chất liệu khác nhau. Tuy nhiên chất liệu nào cũng tốt và bền. Khung móc treo được làm từ inox 304 bền chắc, bên ngoài bọc gỗ tạo sự sang trọng. Gỗ bọc bên ngoài được bào nhẵn nhụi để không cào xước chỉ quần áo, lớp gỗ được sơn với công nghệ hiện đại tránh mối mọt hay mục ruỗng khi thời tiết thay đổi. Hai đầu móc có hai chiếc kẹp inox dễ dàng hoạt động đóng – mở để giữ cho quần áo không bị rơi. Móc treo có kẹp inox rất bền, thích hợp để treo các loại quần áo nặng như quần jean hoặc các loại quần áo chất liệu nặng mà không sợ rơi. Mua móc treo quần áo chất lượng tại Hành Tinh Xanh Để sở hữu sản phẩm móc treo quần áo bằng gỗ, inox chất lượng nhất, chắc chắn nhất thì hãy đến với Hành Tinh Xanh – đơn vị chuyên cung cấp các loại thiết bị, vật dụng móc treo quần áo cao cấp. Mỗi sản phẩm móc treo quần áo do Hành Tinh Xanh cung cấp đều được lựa chọn đạt chuẩn, đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng, màu sắc. Tuy nhiên giá thành sản phẩm lại rất phải chăng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Hành Tinh Xanh chuyên cung cấp các đồ dùng khách sạn chất lượng, đảm bảo bạn sẽ cảm thấy hài lòng với sản phẩm bên chúng tôi. Ngoài ra bạn có thể tham khải thêm sản phẩm mới như Kệ để báo tại đây.
 2. Móc treo quần áo gỗ là sản phẩm được rất nhiều người tin dùng, với nhiều kiểu dáng đa dạng. Hành Tinh Xanh chuyên cung cấp các các thiết bị khách sạn, Hãy tham khảo bài viết này để biết thêm về sản phẩm bên chúng tôi. Thông số kỹ thuật móc treo quần áo gỗ: - Chất liệu: Gỗ công nghiệp - Size: Kích thước : 44 * 5 * 0.9 cm - Bản rộng : 2.1 cm - Bảo hành: 12 tháng Mô tả sản phẩm móc treo quần áo gỗ: Móc treo quần áo gỗ với thiết kế tiện dụng và sang trọng, rất phù hợp để sử dụng ở những nơi sang trọng như khách sạn, cửa hàng quần áo,....Đặc điểm của sản phẩm này là: - Móc treo quần áo gỗ được làm bằng chất gỗ công nghiệp, chống mối mọt - Móc treo quần áo được thiết kế chắc chắn, chống cong vênh - Bên ngoài được phủ một lớp sơn chống mối mọt đồng thời tạo sắc gỗ đẹp cho móc treo Chính sách bán hàng của Hành Tinh Xanh: - Tất cả các sản phẩm bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng - Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi - Được đổi trả móc treo quần áo gỗ nếu là lỗi của nhà sản xuất - Phương thức thanh toán linh động tùy theo khách hàng. Vị trí đặt: Móc treo quần áo bằng gỗ sẽ chuyên được dùng cùng các cây treo quần áo làm bằng chất liệu gỗ để đồng bộ các sản phẩm với nhau, tạo sự hòa hợp cho cả bộ sản phẩm. Ngoài sản phẩm móc treo quần áo bằng gỗ thì công ty CP Hành Tinh Xanh còn cung cấp tất cả các loại cây treo quần áo inox rẻ nhất thị trường. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn.
 3. Để đáp ứng nhu cầu phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng và chú đáo thì công ty Hành Tinh Xanh đã nhập khẩu loại xe đẩy phục vụ thức ăn và phân phối với giá rẻ nhất. Cùng tìm hiểu những ưu điểm của chiếc xe này qua bài viết sau. Ưu điểm của xe đẩy thức ăn inox Không giống nhiều chất liệu khác đã sử dụng trước đây, các dòng sản phẩm xe đẩy inox 3 tầng mang lại khá nhiều “công dụng” đối với người sử dụng trong quá trình phục vụ. Tuổi thọ sản phẩm kéo dài Nếu những chất liệu khác trong quá trình sử dụng bạn luôn lo sợ gặp phải vấn đề hoen, rỉ, sản phẩm sẽ bị oxi hóa trong quá trình sử dụng thì đối với xe đẩy thức ăn inox không còn là lỗi lo thường trực đó nữa. Chất liệu inox hoàn toàn không bị oxi hóa nên bạn có thể thoải mái sử dụng với thời gian kéo dài. Đó cũng là một trong những điểm nhấn đặc biệt khiến nhiều khách hàng đã và đang tin tưởng, sử dụng sản phẩm trong suốt thời gian qua. Vệ sinh dễ dàng và kiểu dáng tốt Đối với các loại xe đẩy thức ăn inox trong quá trình sử dụng khách hàng rất dễ vệ sinh. Bởi lớp inox có thêm một lớp tráng bên trên khá bằng phẳng, không có chi tiết rườm rà nên việc vệ sinh sản phẩm được thực hiện nhanh chóng, dễ dàng hơn. Ngoài ra, các dòng sản phẩm xe đẩy thức ăn inox, xe đẩy inox 2 tầng hiện nay có khá nhiều mẫu mã với kiểu dáng hiện đại để khách hàng có thể yên tâm lựa chọn theo đúng nhu cầu của mình. Khi chọn xe đẩy inox cần lưu ý điều gì? Đối với dòng sản phẩm xe đẩy thức ăn inox khi khách hàng lựa chọn cần đưa ra những tiêu chí cụ thể để “phù hợp” với mục đích kinh doanh của mình. Công ty Hành Tinh Xanh đã là đơn vị cung cấp các dụng cụ nhà hàng cao cấp, chuẩn hàng nhập khẩu. Đã có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này, chính vì thế bạn hãy yên tâm khi mua hàng của công ty. Hãy liên hệ đến đến công ty qua địa chỉ Địa chỉ VP-Kho: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM. Đây chắc chắn là sự lựa chọn tối ưu nhất cho bạn khi mua sản phẩm cần lưu ý. Chúc các bạn thành công. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm thiết bị xe làm phòng mới nhất tại đây của công ty.
 4. Hiện nay xe đẩy rượu là sản phẩm được rất nhiều nhà hàng, khách sạn sang trọng sử dụng bởi thiết kế đặc biệt của nó. Hành Tinh Xanh nhận thấy được điều đó nên đã cung cấp loại xe đẩy này hàng chất lượng cao. Hãy theo dõi một số loại xe đẩy rượu được bán chạy nhất tại đây. 1. Sản phẩm xe phục vụ rượu có bánh xe – Xuất xứ: Hàng nhập khẩu – Bảo hành: 12 tháng – Chất liệu: Inox vàng, gỗ – Màu sắc: Vàng, cánh gián – Size: (L)450mm x (W)750mm x (H)900mmm - Có 2 tầng bày rượu được thiết kế hài hòa tinh xảo kết hợp inox không gỉ mạ vàng với gỗ. Sàn tầng dưới cùng được bọc nhung tầng trên được làm bằng kính chịu lực. - Xe đẩy với thiết kế 2 bánh xe to đặc biệt bằng gỗ mang phong cách cổ điển, sang trọng - Có tay đẩy bằng inox mạ vàng, giúp điều hướng xe khi di chuyển - Thường sử dụng ở những nơi: nhà hàng, khách sạn, quán rượu, cafe sang trọng... Xe đẩy phục vụ rượu 3 tầng inox mạ vàng Thông tin sản phẩm xe đẩy phục vụ wy-40: – Xuất xứ: Hàng nhập khẩu – Chất liệu: Inox mạ vàng – Size: (L)800mm x (W)420mm x (H)1020mm – Bảo hành: 12 tháng – Có ba ngăn để đựng đồ – Có 4 bánh xe giúp di chuyển dễ dàng, tiện lợi – Kiểu dáng: Đẹp, hiện đại – Thường dùng trong các nhà hàng, khách sạn,… - Thiết kế có 3 ngăn để đồ và có thanh chắn ở mỗi tầng - Có 2 tay cầm bằng inox mạ vàng 2 bên Xe đẩy phục vụ rượu hình tròn bằng inox mạ vàng Thông số kĩ thuật xe đẩy phục vụ rượu WY-44: – Xuất xứ: Hàng nhập khẩu – Chất liệu: Inox mạ vàng – Size: (Ø)400mm x (H)680mm – Bảo hành: 12 tháng – Có hai ngăn đựng – Có 4 bánh xe giúp thuận tiện cho việc di chuyển – Kiểu dáng đẹp, gọn nhẹ – Sản phẩm thiết bị khách sạn có kiểu dáng đẹp, hiện đại – Thường dùng trong các nhà hàng, khách sạn,… Hành Tinh Xanh là đơn vị chuyên cung cấp các đồ dùng khách sạn cao cấp, chất lượng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn về sản phẩm trước khi mua hàng. Địa chỉ VP-Kho: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hoặc địa chỉ phía nam: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM
 5. Sử dụng xe đẩy thức ăn cũng là vấn đề đáng quan tâm, nó thể hiện phong thái phục vụ chuyên nghiệp của nhân viên nhà hàng. Thế nhưng rất nhiều chủ đầu tư lại bỏ qua vấn đề này và không trang bị thêm xe đẩy. Chính vì thế bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu về xe đẩy thức ăn nhà hàng, hãy theo dõi nhé! Công dụng của những chiếc xe đẩy thức ăn trong nhà hàng: Được ví như “người vận chuyển” trong các gian bếp nhà hàng, khách sạn, xe đẩy nhà hàng mang lại sự tiện lợi, giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức của nhân viên. Đẹp về giá trị thẩm mỹ: không chỉ để trưng bày các loại thức ăn mà còn để kèm thêm một số vật dụng trang trí. Mang lại phong thái chuyên nghiệp, tăng được thiện cảm với khách hàng. Có 2 loại xe đẩy thức ăn phổ biến: xe đẩy inox và xe đẩy nhựa. Về độ bền, đẹp, khả năng chịu lực, chịu nhiệt, tuổi thọ cao, độ sang trọng… thì xe đẩy inox có nhiều ưu điểm vượt trội hơn. Xe đẩy thức ăn nhà hàng inox cũng là loại được ưu chuộng hơn cả. Đặc điểm của xe đẩy thức ăn: Làm từ inox 304 không gỉ hoặc nhựa với thời gian chịu đựng cao, mẫu mã đẹp mắt. Các ốc vít bắt chắc chắn, khung đảm bảo chịu lực cao Khoảng cách các tầng hợp lý, đựng đồ tối đa Nhiều góc cạnh bo tròn đẹp, tránh tai nạn đáng tiếc Bánh xe xoay 360 độ sở hữu khóa chốt đảm bảo rất tiện lợi, chống ồn; Khóa chống trượt tuyệt đối an toàn. Các nhà hàng thường sử dụng loại xe đẩy 2 hoặc 3 tầng tùy theo diện tích, không gian cũng như năng suất của từng nơi. Với loại xe đẩy inox 2 tầng: 2 tầng thiết kế riêng biệt, rộng rãi, thích hợp cho những đồ vật lớn, cồng kềnh. xe đẩy thức ăn 3 tầng inox: Nhiều tầng hơn, cho năng suất cao hơn, chứa được nhiều chén, đĩa, đồ ăn cũng như các vật dụng khác. Cần lưu ý gì để tuổi thọ xe đẩy thức ăn ở nhà hàng được kéo dài? Mua xe đẩy đồ ăn chất lượng tốt, ở những địa chỉ uy tín, đáng tin cậy. Không mang quá sức nặng mà xe tải được. Không xếp chồng lên xe quá nhiều đồ hay để thức ăn quá cao trên xe. Không di chuyển quá nhanh. Vệ sinh sạch sẽ sau mỗi lần sử dụng. Tránh để xe ở những nơi nhiều dầu mỡ, ẩm thấp. Hạn chế tác động lực lớn sẽ gây méo mó, hỏng hóc. Hành Tinh Xanh hiện đang là công ty uy tín nhất chuyên cung cấp các thiết bị khách sạn cao cấp, bạn có thể tham khảo những sản phẩm khác như: xe giặt là khách sạn
 6. Xe phục vụ bàn 3 tầng là sản phẩm được nhập khẩu chính hãng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm được công ty Hành Tinh Xanh nhập khẩu trực tiếp nên rất đảm bảo chất lượng và giá lại rẻ. Quý khách có nhu cầu mua hàng hãy tham khảo những ưu điểm của loại xe này qua bài viết sau. Thông tin sản phẩm xe phục vụ bàn 3 tầng: Xe phục vụ thức ăn 3 tầng di động giá rẻ - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu - Bảo hành: 12 tháng - Chất liệu: Inox vàng - Màu sắc: Vàng - Size: (L)800mm x (W)420mm x (H)1100mmm Ưu điểm của xe phục vụ bàn 3 tầng tại Hành Tinh Xanh: Hành Tinh Xanh là công ty chuyên cung cấp đồ dùng khách sạn cao cấp, hàng nhập khẩu nên chất lượng rất đảm bảo mà giá lại rẻ nhất thị trường. Khi mua xe đẩy này tại công ty sẽ có nhiều ưu điểm sau: - Xe có thiết kế 3 ngăn để đồ tiện dụng bằng gỗ, 2 ngăn dưới có lan can an toàn giúp vận chuyển đồ không bị rơi. - Tay đẩy bằng inox mạ vàng rất sang trọng, hơn nữa còn có khả năng điều hướng khi di chuyển. - Hệ thống khung cột bằng inox vàng rất sang trọng, nhìn rất đẹp mắt. - Hệ thống di chuyển bằng 4 bánh xe bằng cao su rất tiện dụng, chống ồn - Kiểu dáng: Đẹp, sang trọng tinh tế. - Vị trí sử dụng: Thường sử dụng trong khách sạn, nhà hàng, resort, quầy bar, quán ăn, nhà riêng …. Công ty CP thương mại và dịch vụ Hành Tinh Xanh là địa chỉ uy tín chuyên cung cấp xe đẩy phục vụ giá rẻ nhất thị trường. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn về sản phẩm.
 7. Hành Tinh Xanh là dơn vị chuyên cung cấp các thiết bị khách sạn đặc biệt là xe đẩy thức ăn inox 3 tầng rất chất lượng và tiên dụng. Qua bài viết này chúng ta có thể biết được tại sao xe đẩy của Hành Tinh Xanh lại chất lượng nhất trên thị trường hiện nay. Mời quý khách cùng tìm hiểu. Thông tin sản phẩm xe đẩy thức ăn inox 3 tầng - Xuất xứ: Nhập khẩu - Hàng mới: 100% - Chất liệu: Inox trắng - Số tầng: 3 tầng - Màu sắc: Trắng - 4 bánh xe - Xe đẩy inox 3 tầng hiện bán trên thị trường có 3 kích thước chính: - Size 1: (L)750mm x (W)400mm x (H)900mm - Size 2: (L)850mm x (W)450mm x (H)900mm - Size 3: (L)950mm x (W)500mm x (H)900mm - Bảo hành: 12 tháng Ưu điểm của xe đẩy thức ăn của Hành Tinh Xanh Hành Tinh Xanh tự hào là đơn vị uy tín nhất cung cấp xe đẩy inox. Là đại lý nhập khẩu trực tiếp nên chúng tôi rất kỹ lưỡng trong việc lựa chọn sản phẩm. Hơn nữa chất lượng luôn đảm bảo mà giá thành lại hợp lý. Sản phẩm của chúng tôi có những ưu điểm như: Xe được làm toàn bộ khung, khay bằng inox 100% chắc chắn Chất liệu inox 304 chống han rỉ, không bị bóp méo theo thời gian, chống oxi hóa. Tuổi thọ cao Xe đẩy thức ăn 3 tầng inox được thiết kế khung xung quanh chống việc đổ vỡ và cũng thuận tiện hơn trong quá trình vận chuyển, bưng bê. Với 4 bánh xe cao su tự nhiên chịu lực, chống ồn di chuyển thuận lợi trên mọi địa hình Sản phẩm xe đẩy inox 3 tầng có nhiều kích thước phù hợp hầu hết với các loại bàn ăn, phục vụ đa dạng sử dụng dễ dàng. Khóa chống trượt tuyệt đối an toàn. Bề mặt sáng bóng, có thể vệ sinh bằng khăn sạch 1 cách nhanh chóng. Như vậy bạn đã thấy chất lượng của xe đẩy inox bên Hành Tinh Xanh tốt như thế nào. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Liên hệ ngay: Địa chỉ VP-Kho: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Địa chỉ phía nam: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM
 8. Xe đẩy thức ăn là vật dụng không thể thiếu trong nhà hàng, khách sạn. Xe giúp vận chuyển một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp. Có nhiều loại xe đẩy khác nhau, bạn có thể tùy chọn những loại xe nào phù hợp với môi trường của bạn. Hãy tìm hiểu xe đẩy thức ăn qua bài viết này. Đặc điểm của xe đẩy thức ăn bằng inox- xe đẩy thức ăn bằng nhựa : Với những loại xe trolley nhà hàng này, được thiết kế siêu bền, siêu nhẹ gắn với 4 bánh xe lăn linh hoạt, vì vậy dễ dàng trong việc di chuyển trên những đường bằng gỗ, gạch hoa, sàn xi măng… Xe được thiết kế gọn nhẹ, làm bằng chất liệu Inox vững chắc, độ bền cao, sử dụng dễ dàng khi chở hàng, chở đồ và lau chùi vệ sinh. Kích thước phù hợp với vóc dáng người sử dụng. Xe đẩy chia thành 3 tầng giúp tăng diện tích sử dụng, dễ dàng phân loại, sắp xếp và di chuyển đồ đạt một cách khoa học. Mặt sàn bằng thép tấm dày và chắc chắn. Hơn nữa quanh thành xe có bọc cao su để giảm ma sát khi dịch chuyển. Chất liệu: Inox trắng. Có 4 bánh xe bằng cao su chống tiếng ồn hiệu quả. Xe thiết kế không có thắng nhưng có khóa an toàn chống trượt xe khi di chuyển với những nơi bề mặt gồ ghề. Đặc biệt, xe được sản xuất phù hợp với kích thước mong muốn của khách hàng. Công dụng của xe : Giá cả hợp lý, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế. Xe đẩy hàng Inox 3 tầng hay xe đẩy thức ăn bằng nhựa thường sử dụng trong nhà hàng, khách sạn, quán ăn, trung tâm hội nghị, phòng họp, hội trường, tổ chức sự kiện, tòa nhà văn phòng … Vừa tiện dụng mà lại chở hàng với số lượng lớn gần gấp đôi so với xe đẩy hàng 2 tầng. Lưu ý khi sử dụng xe đẩy hàng Inox 3 tầng : Thường xuyên lau chùi, vệ sinh xe bằng cách dùng giẻ mềm thấm vào nước ấm và lau sạch vết bẩn. Với cách này, bạn có thể đánh bật các vết bẩn, vết rỉ sét trên vật dụng bằng Inox. Không nên chở hàng quá mức so với kích thước của xe. Điều này sẽ làm cho xe hoạt động kém dần và nhanh chóng hư hỏng. Cất giữ xe ở những vị trí thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời, tránh tiếp xúc với dầu mỡ, các chất bẩn uế khác… Chúng tôi cam kết : – Chất lượng sản phẩm tốt nhất. – Sản phẩm 100% mới. – Giá thành tốt nhất. Chính sách bảo hành sản phẩm : – Xe dọn thức ăn, xe dọn phòng, xe đẩy thức ăn, xe đẩy hành lý, xe dọn phòng, xe làm buồng…do Công ty TNHH Hành TInh Xanh phân phối trên toàn quốc. – Tất cả sản phẩm đều đảm bảo chất lượng đến uy tín. – Sản phẩm chính hãng, mới 100%, giao hàng tới tận địa chỉ khách hàng. – Đội ngũ bán hàng tư vấn nhiệt tình, giao hàng nhanh chóng chuyên nghiệp sau khi nhận được thông tin yêu cầu mua hàng của bạn. Nếu bạn có nhu cầu mua xe đẩy thức ăn hãy liên hệ với chúng tôi, Hành Tinh Xanh chuyên cung cấp thiết bị nhà hàng uy tín nhất.
 9. Hành Tinh Xanh hiện đang là một trong những đơn vị chuyên cung cấp các thiết bị nhà hàng, khách sạn uy tín nhất hiện nay. Hiện tại công ty chúng tôi có 2 sản phẩm đang được bán chạy nhất, bởi chất liệu cao cấp mẫu mã cũng sang trọng, phù hợp với nhiều nơi sử dụng. Mời các bạn cùng tìm hiểu về 2 sản phẩm xe trolley nhà hàng này. 1, Xe đẩy inox 3 tầng chất lượng 1.1. Thông tin kỹ thuật: - Xuất xứ: Nhập khẩu nước ngoài. - Chất liệu: Inox cao cấp màu trắng. - Kích thước: Loại 1: (L)750mm x (W)400mm x (H)900mm Loại 2: (L)850mm x (W)450mm x (H)900mm Loại 3: (L)950mm x (W)500mm x (H)900mm 1.2. Đặc điểm cơ bản của xe đẩy thức ăn inox 3 tầng: - Chất liệu xe phục vụ thức ăn inox không gỉ, sử dụng được cả trong nhà và ngoài trời. - Xe đẩy thức ăn 3 tầng inox được trang bị phanh xe chống trơn trượt. - Sử dụng nhiều tại bệnh viện, nhà hàng, khách sạn. - Sử dụng để đựng thức ăn, vận dụng, và đồ dùng y tế,... 2. Xe đẩy thức ăn inox 2 tầng có thanh chắn: 2.1. Thông sỗ kỹ thuật: - Xuất xứ: hàng nhập khẩu 100% - Chất liệu: inox cao cấp không gỉ - Màu sắc: trắng sáng - Bảo hành: 12 tháng 2.2. Đặc điểm cơ bản: Được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và các quy trình quản lý chất lượng ISO 9001-2008. Với cấu tạo bao gồm các bộ phận: - 2 tầng với 2 mặt giá bằng inox 304 dày dặn, bóng sáng và rộng rãi - Khung tay đẩy được thiết kế theo dạng inox ống - 4 bánh xe di động bằng cao su (2 bánh xe có phanh) - Hệ thống gân chịu lực lớn Mẫu xe đẩy thức ăn 2 tầng bằng inox 201 hoặc inox 304 là sản phẩm vô cùng tuyệt vời và cực kỳ phù hợp cho các nhà hàng, khách sạn, bếp công nghiệp, bệnh viện và trường học. Có 2 tầng để đồ tiện lợi cho việc vận chuyển nhiều đồ mà vẫn đảm bảo sự nhỏ gọn, tiết kiệm tối đa sức người, sức của. Có thể thấy thiết kế 2 loại xe đẩy trên rất tiện lợi, là hàng nhập khẩu chất lượng cao nên được nhiều người tin dùng. Nếu có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ ngay tới Hành Tinh Xanh chuyên phân phối thiết bị nhà hàng để được tư vấn mua hàng với nhiều chính sách ưu đãi nhất. Địa chỉ VP-Kho: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Địa chỉ phía nam: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM. => Xem thêm sản phẩm của chúng tôi tại đây nhé thiết bị khách sạn
 10. Hiện nay có rất nhiều loại xe đẩy rượu với thiết kế rất đặc biệt, sang trọng. Thế nhưng tại Hành Tinh Xanh đã cung cấp thêm xe đẩy rượu gỗ mới nhất, được rất nhiều người sử dụng. Với thiết kế đơn giản, chất liệu sang trọng đây là sản phẩm có tính ứng dụng cao, phù hợp với rất nhiều không gian như nhà hàng, khách sạn, resort sang trọng. Cùng tìm hiểu về sản phẩm này nhé! Thông tin xe đẩy rượu mạ vàng ngăn gỗ 3 tầng - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu - Bảo hành: 12 tháng - Chất liệu: Inox vàng - Màu sắc: Vàng - Size: (L)800mm x (W)420mm x (H)1100mmm Ưu điểm của xe đẩy rượu mạ vàng ngăn gỗ 3 tầng: - Có 3 ngăn để dồ tiện dụng, 2 ngăn dưới có lan can an toàn, đảm bảo không bị rơi đồ khi vận chuyển. - Tay đẩy bằng inox mạ vàng thiết kế rất sang trọng, có khả năng điều hướng. - Hệ thống khung cột bằng inox vàng, chất lượng cao, không gỉ, sử dụng được lâu dài. - Hệ thống di chuyển bằng 4 bánh xe rất tiện dụng, êm mà không gây tiếng ồn - Kiểu dáng: Đẹp, sang trọng rất phù hợp với những nơi cao cấp - Vị trí sử dụng: Thường sử dụng trong khách sạn, nhà hàng, resort, quầy bar, quán ăn, nhà riêng … Nếu bạn đang có nhu cầu mua xe đẩy hoặc các dụng cụ nhà hàng chất lượng hãy đến với Hành Tinh Xanh để được tư vấn và hỗ trợ mua hàng tốt nhất. Đây là đơn vị với nhiều năm kinh nghiệm nên đã có rất nhiều nhà kinh doanh tin tưởng và lựa chọn. Địa chỉ VP-Kho: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Địa chỉ phía nam: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM
 11. Xe đẩy phục vụ rượu được các khách sạn sử dụng nhiều để cung cấp dịch vụ Room service, chính vì thế các nhà hàng cần trang bị những xe phục vụ thức ăn sang trọng để thể hiện sự chuyên nghiệp khi phục vụ khách hàng. Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn loại xe đẩy 2 tầng và 3 tầng được bán chạy nhất hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo. Các mẫu xe đẩy phục thức ăn hai tầng, ba tầng Sản phẩm thường xuất hiện nhiều nhất tại các nhà hàng, quầy bar và khách sạn là mẫu xe đẩy phục vụ rượu hai tầng. Thiết kế của sản phẩm bao gồm hai phần khay đựng đồ hình chữ nhật cùng với phần khung vững chắc được đóng ở hai bên. Những loại xe đẩy có hai tầng thường có kích thước nhỏ gọn, không gây cản trở trong quá trình di chuyển và phục vụ khách hàng. Xe đẩy hai tầng là sản phẩm thường xuất hiện nhiều nhất tại các nhà hàng, khách sạn mẫu xe đẩy phục vụ rượu Sản phẩm gắn bánh xe tiện dụng, mang đậm phong cách sang trọng và tinh tế Bên cạnh đó, nhiều nhà hàng có số lượng khách hàng lớn cũng thường hay lựa chọn sử dụng loại xe đẩy phục vụ rượu có ba tầng. Sản phẩm này chỉ khác loại xe đẩy hai tầng ở chỗ chúng được thiết kế thêm một phần khay ở giữa, cho phép người phục vụ có thể để được nhiều đồ dụng, vật dụng hơn. Xe đẩy ba tầng cho phép người phục vụ có thể để được nhiều đồ dụng, vật dụng hơn Trên đây là những sản phẩm được bán chạy nhất tại công ty Hành Tinh Xanh , được thiết kế rất đơn giản và sang trọng, chất liệu làm bằng inox mạ vàng. Nếu bạn có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ VP-Kho: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM. >>>>>>>> Xem thêm thiết bị nhà hàng <<<<<<<
 12. Xe thu dọn thức ăn là sự kết hợp của khung nhôm chắc chắn cùng khay đựng đồ bằng nhựa nên giá thành rất rẻ mà lại rất chắc chắn, tuổi thọ sử dụng được cao. Đây cũng là dụng cụ cần thiết cho nhà hàng, khách sạn bạn nên tham khảo. Thông số kĩ thuật xe thu gom đồ bẩn: - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu - Bảo hành: 12 tháng - Chất liệu: Khung bằng nhôm, các khay bằng nhựa - Màu sắc: Ghi xám, vàng, đen - Size: (L)1280mm x (W)500mm x (H)960mm - Size: (L)1090mm x (W)430mm x (H)950mm Ưu điểm của xe thu gom đồ bẩn: Xe thu gom đồ bẩn giúp nhân viên thu dọn bàn ăn của khách một cách nhanh chóng, sạch sẽ và chuyên nghiệp. Chính vì thế nên nó là dụng cụ rất quan trọng trong nhà hàng. - Có 3 ngăn để đồ, có khay đổ nước thải (màu đen) - Có 4 bánh xe di chuyển dễ dàng linh hoạt - Có thiết kế tay đẩy dễ dàng trong việc điều hướng xe - Chất liệu cao cấp, chắc chắn và rất dễ vệ sinh lau chùi. Vị trí sử dụng: Sản phẩm xe dọn vệ sinh giá rẻ thường sử dụng trong khách sạn, nhà hàng, quán ăn, trung tâm hội nghị, phòng họp, hội trường, tổ chức sự kiện, tòa nhà văn phòng ….. Nên chọn xe thu gom bát đĩa tại Hành Tinh Xanh vì: Tham khảo khi mua hàng tại Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ Hành Tinh Xanh để được tìm hiểu chi tiết hơn của sản phẩm xe thu dọn bát đĩa và bảo đảm quyền lợi như: - Sản phẩm nhập khẩu chính hãng 100% - Chiết khấu cao nhất - Chuyên viên tư vấn hỗ trợ 24/24 - Bảo hành suốt 12 tháng - Hỗ trợ giao hàng nhanh chóng trên cả nước Nếu bạn cần tham khảo thêm dụng cụ khách sạn để hỗ trợ cho việc phục vụ trở nên chuyên nghiệp hơn, hãy đến với công ty chúng tôi để được tư vấn hoặc đến địa chỉ VP-Kho: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Địa chỉ phía nam: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM
 13. Trong khách sạn có tất cả những công việc của một nhân viên phục vụ đều cần sử dụng những chiếc xe trolley. Vậy xe trolley là gì? Có những loại xe Trolley nào thường dùng trong khách sạn và mua Trolley ở đâu? Trolley là gì? Trolley là thuật ngữ tiếng Anh chỉ loại xe đẩy dùng để hỗ trợ công việc cho nhân viên trong khách sạn. Mỗi bộ phận sẽ cần dùng một hoặc vài loại xe đẩy Trolley chuyên dụng với thiết kế khác nhau. Các loại xe Trolley thường dùng trong khách sạn - Trolley hành lý Hỗ trợ nhân viên Bellman mang hành lý khách lưu trú lên phòng khi check-in và xuống sảnh khách sạn khi check-out. - Trolley phục vụ thức ăn Đây là loại xe trolley nhà hàng chuyên dụng, rất sang trọng hỗ trợ nhân viên bàn đẩy món ăn từ bếp lên phục vụ thực khách. Hoặc mang thức ăn lên phòng phục vụ khách Room service. - Trolley phục vụ rượu vang Nhân viên Sommelier trong nhà hàng sẽ dùng loại xe đẩy này để mang rượu đến bàn phục vụ quá trình thưởng rượu của thực khách. - Trolley dọn bàn Sau khi thực khách dùng bữa xong, nhân viên bàn sẽ dùng loại xe đẩy này để thu gom, phân loại chén, đĩa, ly bẩn… Nhờ có Trolley mà nhân viên phục vụ sẽ không cần phải di chuyển nhiều mà vẫn mang được lượng lớn đồ dùng bẩn đi rửa. - Trolley dọn phòng khách sạn Công việc nhân viên buồng khách sạn không thể thiếu xe đẩy. Xe trolley khách sạn thường sẽ để đồ vải - đồ amenities mới thay cho phòng khách, dụng cụ làm vệ sinh phòng - các loại hóa chất... và có túi đựng đồ vải bẩn. - Trolley chở đồ giặt là Đồ vải bẩn sau khi thu gom từ phòng khách sẽ được chuyển sang xe đẩy chuyên dụng này để di chuyển đến bộ phận giặt là. - Trolley dọn vệ sinh Nhân viên vệ sinh công cộng trong khách sạn cũng cần dùng đến xe đẩy để đựng các dụng cụ cần thiết phục vụ cho công việc. - Trolley đẩy hàng hóa Khi cần nhập hàng hóa - vận chuyển các thùng hàng có trọng lượng lớn, nhân viên khách sạn sẽ cần dùng đến loại trolley này. Mua Trolley ở đâu? Muốn tìm mua xe đẩy phục vụ công việc cho các bộ phận trong khách sạn, bạn có thể trực tiếp đến cửa hàng Hành Tinh Xanh bán trolley. Hoặc đặt mua qua website chuyên bán đồ khách sạn như hanhtinhxanh.com.vn . Sau khi truy cập vào trang chủ của web, bạn chỉ cần gõ vào ô tìm kiếm là “xe đẩy” - kết quả sẽ hiển thị các loại trolley khác nhau kèm mức giá để bạn lựa chọn. Hãy liên hệ đến công ty chúng tôi để được giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm cũng như chính sách mua hàng. Chia sẻ đến đây chắc bạn không còn thắc mắc Trolley là gì cũng như các loại xe trolley thường dùng trong khách sạn. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm thiết bị khách sạn khác tại đây.
 14. Là loại xe đẩy được sử dụng nhiều nhất hiện nay bởi thiết kế đơn giản, chất liệu sang trọng, phù hợp với nhiều nhà hàng, khách sạn sang trọng. Xe đẩy thức ăn 3 tầng bằng inox mạ vàng được công ty Hành Tinh Xanh nhập khẩu với chất lượng cao mà giá lại hợp lý. Thông tin sản phẩm xe đẩy thức ăn 3 tầng bằng inox mạ vàng: - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu - Bảo hành: 12 tháng - Chất liệu: Inox vàng - Màu sắc: Vàng - Size: (L)800mm x (W)420mm x (H)1100mmm Mô tả sản phẩm xe phục vụ bàn 3 tầng: - Có 3 ngăn để đồ tiện dụng, 2 ngăn dưới có khung chắn an toàn, giúp xe vận chuyển đồ mà k bị rơi - Tay đẩy bằng inox mạ vàng rất thuận tiện để điều hướng xe - Hệ thống khung cột bằng inox vàng thiết kế sang trọng - Hệ thống di chuyển bằng 4 bánh xe rất tiện dụng, rất êm và giảm sóc - Kiểu dáng: Đẹp, sang trọng - Vị trí sử dụng: Thường sử dụng trong khách sạn, nhà hàng, resort, quầy bar, quán ăn, nhà riêng …. Báo giá xe đẩy thức ăn 3 tầng bằng inox mạ vàng tại Hành Tinh Xanh Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nơi báo giá xe đẩy rượu với nhiều mức giá khác nhau và chắc chắn cũng kèm theo đó là chất lượng cũng khác nhau. Đến với công ty Hành Tinh Xanh để được báo giá tốt nhất. Bởi Hành Tinh Xanh là công ty uy tín đã được nhiều người tin tưởng và lựa chọn. Đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên cung cấp các thiết bị khách sạn nhà hàng chất lượng nên chúng tôi cam kết: Hàng thật, chất lượng cao Giá thành rẻ nhất thị trường Chính sách bán hàng nhiều ưu đãi Chính vì là đơn vị chuyên nhập hàng trực tiếp từ nước ngoài, không qua bất cứ trung gian nào nên xe đẩy được phân phối với giá rẻ, không quá chênh lệch với giá nhập. Nếu bạn có nhu cầu mua xe đẩy thức ăn hãy liên hệ với chúng tôi công ty Hành Tinh Xanh sẽ cung cấp các thiết bị khách sạn với giá tốt nhất, chất lượng nhất. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm xe giặt là khách sạn mới nhất.
 15. Xe đẩy thức ăn 2 tầng là loại xe chất lượng, được làm bằng inox không rỉ nên có độ bền cao, hỗ trợ nhân viên phục vụ vận chuyển thức ăn nhanh chóng, tiết kiệm thời gian. Công ty Hành Tinh Xanh chuyên cung cấp đến bạn những thiết bị nhà hàng tốt nhất, mời bạn cùng tham khảo. 1.Thông số kỹ thuật: - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu - Chất liệu: Inox không gỉ - Màu sắc: Trắng - Bảo hành: 12 tháng - Kích cỡ: (L)750mm x (W)400mm x (H)900mm (L)850mm x (W)450mm x (H)900mm (L)950mm x (W)500mm x (H)900mm 2. Ưu điểm của xe đẩy inox 2 tầng - Xe đẩy thức ăn inox 2 tầng được thiết kế với chất liệu Inox cao cấp chống gỉ, bền đẹp thách thức mọi loại thời tiết dù khắc nghiệt nhất. - Xe inox 2 tầng được trang bị 2 tầng đựng thức ăn rộng và thành ngăn không để thức ăn xô lệch hay rơi vỡ. - Xe đẩy 2 tầng được lắp 4 bánh xe bọc cao su giúp làm hạn chế tiếng ồn và di chuyển dễ dàng hơn. - Mỗi tầng đều có thanh chắn bằng inox, tránh làm rơi đồ khi di chuyển. - Thiết kế gọn gàng, dễ dàng đưa thức ăn tới mọi địa điểm cần thiết. - Xe đẩy phục vụ bàn inox 2 tầng được dùng nhiều trong: Bệnh viện, nhà hàng, khách sạn, trung tâm tiệc cưới, hội nghị,.. . 3. Báo giá xe đẩy thức ăn 2 tầng inox tốt nhất Hà Nội Nếu bạn đang tìm nơi cung cấp xe đẩy thức ăn 2 tầng uy tín hãy đến Hành Tinh Xanh. Với nhiều năm kinh nghiệm chuyên cung cấp các thiết bị khách sạn chất lượng, với giá rẻ nhất thị trường hiện nay. Đặc biệt sản phẩm xe đẩy thức ăn 2 tầng có rất nhiều loại và kích thước khác nhau chính vì thế bạn cần liên hệ với chúng tôi để được báo giá cụ thể cho từng loại xe đẩy. Ngoài ra chúng tôi luôn đảm bảo với quý khách về: - Với việc nhập khẩu từ nước ngoài mới 100% nên xe đẩy inox 2 tầng có chất lượng rất tốt. - Xe đẩy thức ăn inox 2 tầng của chúng tôi luôn có chất lượng tốt nhất trên thị trường với giá cả rất phải chăng. - Chính sách bảo hành lên tới 12 tháng, thủ tục nhanh chóng. - Giao hàng toàn quốc, đặc biệt với hóa đơn trên 20 triệu sẽ được giao hàng miễn phí. - Khách hàng luôn được chăm sóc tận tình bởi đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt tình, năng động. Đảm bảo quý khách sẽ rất hài lòng về sản phẩm của chúng tôi. Hãy đến với công ty Hành Tinh Xanh, đại lý uy tín nhất hiện nay. >>>>>>> Xem thêm xe đẩy hành lý <<<<<<<<<