• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nhaminh2310

Hội viên
 • Số nội dung

  677
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About nhaminh2310

 • Rank
  Hội viên chính thức
 • Birthday
 1. Chuyên cung cấp các thiết bị và giải pháp hệ thống điện năng lượng mặt trời hàng đầu thị trường Việt Nam. Vũ Sơn Solar - công ty lắp điện mặt trời Bà Rịa Vũng Tàu uy tín nhất, với nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp, lắp đặt trọn gói hệ thống điện năng lượng mặt trời. Mang đến cho khách hàng nguồn năng lượng sạch, tiết kiệm chi phí và đầu tư siêu lợi nhuận. Sự lựa chọn hàng đầu dành cho khách hàng Uy tín Công ty cam kết các thủ tục thay thế, đấu nối công tơ điện 2 chiều với điện lực EVN Khách hàng được bảo hiểm rủi ro công trình từ Tập đoàn bảo hiểm BẢO LONG Tấm pin và inverter từ các tập đoàn hàng đầu thế giới: Longi, Canadian, SMA, Fronius,… Bảo hành lên đến 12 năm (25 năm) đối với pin năng lượng mặt trời Bảo dưỡng sản phẩm 3 năm đầu hoàn toàn miễn phí Kinh nghiệm Hơn 20 năm dẫn đầu trong lĩnh vực công nghiệp – gia dụng – năng lượng. Chất lượng Điện sạch – Giá rẻ – Tiết kiệm tối đa Tuyệt đối an toàn cho hộ gia đình và hệ thống lưới điện Tấm pin và inverter từ các tập đoàn hàng đầu thế giới: Longi, Canadian, SMA, Fronius,… Ngoài sử dụng nội bộ, có thể bán điện dư thừa vào lưới điện quốc gia với giá hấp dẫn Giá thành Cam kết giá thành cạnh tranh nhất thị trường điện mặt trời Bà Rịa Vũng Tàu. Công ty lắp đặt điện năng lượng mặt trời hàng đầu Vũng Tàu Vũ Sơn Solar chuyên cung cấp các thiết bị và giải pháp hệ thống điện năng lượng mặt trời hàng đầu thị trường Việt Nam, một trong những giải pháp hàng đầu chuyên điện mặt trời Vũng Tàu, điện năng lượng mặt trời Vũng Tàu Vũ Sơn Solar luôn chú trọng phát triển đội ngũ nhân sự, đầu tư nghiên cứu để cho ra những hệ thống đạt chất lượng cao nhất , giải pháp thông minh nhất với chi phí hợp lý nhất. Đến với Vũ Sơn Solar sẽ cam kết thỏa mãn những yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng. Sản phẩm uy tín chất lượng hàng đầu hiện nay. Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn quan tâm và cần tư vấn. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi: VŨ SƠN SOLAR Trụ sở chính: 101 Tỉnh lộ 44A, Tt. Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu Điện thoại: 0908 936 736 – 02543 842 616 Chi nhánh: 1078 Quang Trung, P. Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Điện thoại: 090 4499 091 – 02553 726 727 Email: info@vusonsolar.vn Website: vusonsolar.vn Facebook: fb.com/vusonsolar Thời gian làm việc Thứ 2 – Thứ 6: 08:30 – 17:30 Thứ 7: 08:30 – 17:00 Chủ nhật: Không làm việc
 2. Cửa cổng luôn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an toàn cho ngôi nhà cũng như làm tăng thêm vẻ đẹp của công trình. Sắt mỹ thuật có thể luôn được coi là sản phẩm ngoại thất trang trí tạo điểm nhấn, lôi cuốn từ cái nhìn ban đầu qua đó cũng thể hiện sự sang trọng, hiện đại của gia chủ. Cửa cổng sắt đẹp, sang trọng và hiện đại, an toàn là tiêu chí quan trọng và hàng đầu mà các gia chủ cần quan tâm cho công trình xây dựng của mình. Nếu bạn đang có nhu cầu về thiết kế và thi công cửa cổng sắt hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Ditako đơn vị đứng đầu thuộc Top các đơn vị uy tín chất lượng cao về thi công lắp đặt mẫu cửa cổng sắt 4 cánh đẹp 2020 – 2021 giá rẻ tại tphcm, mẫu cửa cổng sắt mỹ thuật 2 cánh đẹp 2021, mẫu cửa cổng sắt hộp đẹp… Danh mục sản phẩm chất lượng cao của Ditako Cửa lưới, khung bảo vệ: cửa lưới chống muỗi, khung bảo vệ. Lan can, cầu thang: Lan can sắt, lan can kính cường lực, lan can cầu thang sắt, lan can cầu thang kính, hàng rào sắt. Sản phẩm nhôm kính: Cửa kính, vách kính, phòng tắm kính, cửa nhôm Xingfa. Cửa sắt, cổng sắt: mẫu cửa cổng sắt 4 cánh đẹp 2020, mẫu cửa cổng sắt mỹ thuật 2 cánh đẹp 2021, mẫu cửa cổng sắt hộp đẹp. Nhà xưởng tiền chế Mái tôn, máng xối Chống nóng nhà xưởng Cung cấp các dịch vụ: Hàng rào nhà xe, nhà xưởng tiền chế nhỏ, hàng rào sắt, mái tôn, máng xối, các sản phẩm khác… Địa chỉ thi công những mẫu cửa cổng sắt 4 cánh đẹp 2020 Ditako là địa chỉ gia công và lắp đặt cổng sắt giá rẻ, đơn vị uy tín hàng đầu tại TPHCM. Đơn vị chuyên gia công và lắp đặt các mẫu cổng nhà đẹp, mẫu cửa cổng sắt 4 cánh đẹp 2020, mẫu cửa cổng sắt mỹ thuật 2 cánh đẹp 2021, mẫu cửa cổng sắt hộp đẹp… giá rẻ với mẫu mã đa dạng. Đến với chúng tôi, quý khách được đảm bảo luôn nhận những lợi ích thiết thực sau: Đơn vị thường xuyên có các chương trình khuyến mãi, quà tặng hấp dẫn, ưu đãi lớn dành cho quý khách hàng đã và đang tin tưởng và ủng hộ công ty. Thi công lắp đặt luôn sử dụng vật liệu cao cấp, đảm bảo chất lượng và độ bền của cổng. Đơn vị luôn cập nhật các mẫu cửa cổng mới nhằm bắt kịp mọi xu hướng trên thị trường và đáp ứng được mọi nhu cầu khách hàng. Nhân viên nhiều năm kinh nghiệm, làm nghề có tâm, luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng nhanh chóng 24/7. Dịch vụ hậu mãi siêu ưu đãi, đảm bảo tốt hơn mọi đơn vị khác, bảo hành sản phẩm lâu dài. Dịch vụ hỗ trợ giao hàng tận nơi và miễn phí lắp đặt tại TPHCM. Nếu bạn đang cần làm mẫu cửa cổng sắt 4 cánh đẹp 2020, mẫu cửa cổng sắt mỹ thuật 2 cánh đẹp 2021, mẫu cửa cổng sắt hộp đẹp thì còn chần chừ gì mà không liên hệ ngay với DITAKO để được tư vấn và báo giá ưu đãi mới nhất. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: CTY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP DITAKO Địa Chỉ: 334/8C Liên Khu 4-5, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh Xưởng sản xuất: 226 Liên Khu 5-6, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh Hotline: 0937 026 898 Email: info.ditako@gmail.com Website: Ditako.com
 3. Bạn đang tìm công ty dịch thuật Hà Nội chất lượng? Bạn đang muốn nhận được báo giá rẻ nhất thị trường? Bạn đang cần tư vấn dịch vụ dịch thuật uy tín nhất hiện nay. Vậy thì mời bạn hãy đến với dichthuattot.com – một trong những công ty dịch thuật chuyên nghiệp với đội ngũ biên dịch viên giàu kinh nghiệm, kỹ năng cao, vốn từ vựng đa dạng tin chắc sẽ làm hài lòng quý khách hàng. Địa chỉ dịch thuật uy tín nhất Hà Nội Là một công ty dịch thuật chuyên nghiệp, chúng tôi nhận làm tất cả các dịch vụ dịch thuật, chuyển đổi ngôn ngữ. Trong đó có có thể phân thành 2 loại hình dịch vụ chính là Biên dịch (dịch viết) và Phiên dịch (dịch nói). Dịch vụ biên dịch của chúng tôi nhận chuyển đổi ngôn ngữ tất cả các nội dung từ các giấy tờ đơn giản đến các tài liệu chuyên ngành khó. Ngoài ra chúng tôi cũng nhận công chứng tư nhân, tư pháp hoặc sao y bản chính, hợp pháp hóa lãnh sự… nếu quý khách có nhu cầu. Dichthuattot.com luôn tự hào là một trong những công ty dịch thuật Hà Nội giá rẻ uy tín chất lượng với đội ngũ biên dịch luôn tận tình tư vấn và đưa ra các giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Tham khảo các dịch vụ của chúng tôi tại https://dichthuattot.com nhé! Tại sao khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi? Chất lượng dịch vụ Dichthuattot.com hiện đang sở hữu đội ngũ biên dịch viên giàu kinh nghiệm, ưu tú cùng với đó là sự hỗ trợ đắc lực của mạng lưới cộng tác viên chuyên nghiệp cả trong lẫn ngoài nước. Chúng tôi luôn tập trung tối đa để hoàn thành các dự án dịch thuật với chất lượng tốt nhất. Cho dù bạn dịch 1 trang hay 1000 trang thì chúng tôi vẫn đặt chất lượng bản dịch lên hàng đầu. Cam kết về thời gian bàn giao tài liệu dịch vụ dịch thuật đúng hẹn, tránh gây chậm trễ ảnh hưởng đến công việc của khách hàng. Giá thành cạnh tranh Bên cạnh chất lượng vượt trội thì giá thành luôn là một vấn đề được khách hàng quan tâm không kém. Đến với dichthuattot.com – bạn sẽ hoàn toàn an tâm về giá thành. Chúng tôi luôn công khai giá chi tiết, nhiều ưu đãi, cam kết cạnh tranh nhất thị trường. Nhân viên chuyên nghiệp Đội ngũ nhân viên trình độ cao, chuyên nghiệp trong công việc, nhiệt tình, thân thiện Chất lượng đảm bảo luôn được kiểm kê trước khi dịch Hỗ trợ, tư vấn khách hàng 24/24h kể cả vào ngày nghỉ, lễ, tết Công ty luôn luôn cập nhật và ứng dụng các công nghệ dịch thuật hàng đầu thế giới Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn đang quan tâm và cần được tư vấn và hỗ trợ. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi: Công ty TNHH Dịch Vụ Dịch Thuật Tốt Hotline: 0986048298 Văn phòng đại diện: Số 184, Đường Hoa Bằng, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội Email: hanoi@dichthuattot.com Website: https://dichthuattot.com
 4. Vinhomes Vũ Yên - một trong dự án đang thu hút sự chú ý đông đảo cư dân bản địa cũng như nhà đầu tư đang tìm kiếm nhiều trên thị trường bất động sản hiện nay. Tại dự án Vinhomes Vũ Yên các dòng sản phẩm được phát triển rất đa dạng như: Biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, biệt thự tứ lập….. Mời bạn hãy tham khảo vài nét về dự án đặc sắc này cùng diamondlandhp.com nhé! Tại sao khách hàng tin tưởng lựa chọn dự án Vinhomes Vũ Yên? Chủ đầu tư uy tín Chủ đầu tư Vinhomes Vũ Yên là tập đoàn Vingroup, một trong những tập đoàn uy tín nhất hiện nay và có vị trí quan trọng trên thị trường bất động sản Việt Nam. Những sản phẩm của Vingroup luôn gây được những tiếng vang lớn, chính vì thế bạn hoàn toàn tin tưởng vào dự án Vinhomes Vũ Yên hay còn gọi là VinWonders Vũ Yên sẽ thành công vang dội. Tiện ích vượt trội Tiện ích ngoại khu Vinhomes Vũ Yên cũng nằm gần các tuyến giao thông huyết mạch như: Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, cao tốc Hải Phòng – Quảng Ninh. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển cho cư dân sau này. Do sở hữu vị trí vô cùng đắc địa, Vinhomes Vũ Yên Hải Phòng cũng được thừa hưởng toàn bộ những tiện ích ngoại khu của khu vực này. Vinhomes Vũ Yên Hải Phòng được nối với trung tâm thành phố bởi 1 tuyến cáp treo dài tới 1.5km, việc di chuyển đến các trung tâm hành chính, vui chơi giải trí vô cùng thuận tiện với hệ thống giao thông huyết mạch. Tiện ích nội khu Tập đoàn Vingroup luôn là người đi đầu trong các xu hướng. Do đó tiện ích tại khu đô thị phức hợp Vinhomes Vũ Yên sẽ không hề kém cạnh các dự án trước. Đến với Vinhomes Vũ Yên các bạn sẽ được trải nghiệm một chuỗi hệ thống mua sắm hiện đại bậc nhất từ trước đến nay. Các cửa hàng mua sắm có bán đầy đủ tất cả các mặt hàng. Từ những sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài cho đến những sản phẩm nội địa chất lượng. Tại khu đô thị VinWonders Vũ Yên có khu bảo tồn cảnh quan thiên nhiên. Khu đảm bảo chất lượng cuộc sống và giá trị cho cư dân. Nếu như bạn là một người thích khám phá những cuộc chơi mới lạ thì không nên bỏ qua Casino. Không chỉ dừng lại ở đó mà tại Vinhomes Vũ Yên còn có rất nhiều loại hình dịch vụ khác. Như khách sạn 5 sao, bến du thuyền, sân golf cao cấp,… Tổng quan dự án Vinhomes Vũ Yên Vinhomes Vũ Yên Hải Phòng được chủ đầu tư là Tập đoàn Vingroup lên phương án triển khai trong giai đoạn 2021 – 2025 với quy mô là một dự án bất động sản nghỉ dưỡng lớn nhất nhì miền Bắc. Dự án được triển khai trên địa bản thuộc huyện Thủy Nguyên Hải Phòng. Đây là vị trí mang tính chiến lược của Hải Phòng với nhiều tuyến giao thông huyết mạch tạo nên tam giác phát triển kinh tế: Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Dự án Vinhome Vũ Yên Hải Phòng có quy mô lên tới 872ha và vốn đầu tư cực khủng khoảng 22.700 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD). Đây là dự án bất động sản có vốn đầu tư lớn nhất tại Hải Phòng tính đến thời điểm hiện tại. Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn quan tâm về dự án Vinhomes Vũ Yên, đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DIAMOND LAND Địa chỉ: Lô 19 Khu nhà ở Nguyễn Trãi, 81 Nguyễn Trãi, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng VPGD: Số 71 đường số 4, dự án Water Front City, P. Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng. Hotline: 0835 808 808 - 0835 808 808 Website: diamondlandhp.com
 5. Chăn ga gối đệm Everon không chỉ được khách hàng, người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng mà còn đa dạng về thiết kế, họa tiết, màu sắc và giá thành phù hợp với nhu cầu của các gia đình tại Việt Nam. Chăn ga Everon với các mẫu chăn ga gối đệm chất liệu hoàn toàn 100% từ thiên nhiên, không gây dị ứng cho da, đặc biệt là an toàn với cho sức khỏe mọi người sử dụng. Vì sao bạn nên lựa chọn các sản phẩm thương hiệu Everon Everon là thương hiệu chăn ga gối đệm Hàn Quốc uy tín và nổi tiếng hàng đầu hiện nay tại thị trường Việt Nam với hơn 20 năm kinh nghiệm và được người tiêu dùng ưa chuộng sử dụng. Các sản phẩm chăn ga gối đệm Everon luôn đạt chất lượng cao, nhiều ưu điểm nổi bật, được sản xuất từ các nguyên vật liệu nhập khẩu cao cấp của Hàn Quốc và được kiểm định qua nhiều khâu nghiêm ngặt trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ. Đặc biệt dây chuyền sản xuất với máy móc sản xuất hiện đại, công nghệ tiên tiến và đội ngũ giám sát chuyên nghiệp, chăn ga gối đệm Everon mang đến cho người sử dụng trải nghiệm tuyệt vời, nâng cao chất lượng giấc ngủ, nâng cao sức khỏe. Chăn ga gối đệm Everon chính hãng được thiết kế đa dạng về mẫu mã, màu sắc, chất liệu và kích thước khác nhau cùng với nhiều phân khúc giá thành khác nhau. Khách hàng có thể thoải mái lựa chọn chăn ga Everon dựa theo nhu cầu, phong cách và khả năng tài chính của mình. Thương hiệu Everon còn không ngừng cập nhật các xu hướng được yêu thích trên thị trường và cải tiến chất lượng sản phẩm nhằm mang đến cho người dùng các trải nghiệm cao nhất. Bên cạnh chất lượng sản phẩm, chăn ga gối đệm Everon chính hãng còn được đánh giá cao về chất lượng dịch vụ tốt nhất. Dịch vụ tư vấn khách quan và chuyên nghiệp, dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm chu đáo. Khách hàng khi mua các sản phẩm chăn ga gối đệm Everon chính hãng còn được hưởng các chính sách và quyền lợi tốt nhất từ hãng Everon như chế độ bảo hành sản phẩm lâu dài, uy tín. Sản phẩm được phép đổi trả trong vòng 30 ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Sản phẩm đều được gắn tem bảo hành điện tử… Địa chỉ lựa chọn chăn ga gối đệm Everon chính hãng Để lựa chọn các sản phẩm chăn ga gối đệm Everon chính hãng, bạn cần đến các showroom cao cấp được công ty Everpia xây dựng và quản lý trực tiếp. Các đại lý chính hãng do công ty chính ủy quyền và có đầy đủ giấy tờ chứng minh rõ ràng. Hoặc cách thứ 2 bạn có thể truy cập vào website chính thức của thương hiệu Everon và tìm kiếm các cửa hàng chi nhánh khách để kiểm tra, tìm kiếm các địa chỉ cửa hàng Everon chính hãng gần nhất. Bên cạnh đó, bạn có thể đặt hàng trực tiếp tại website: Everon24h.com hoặc liên hệ đến cửa hàng chúng tôi để được nhân viên nhiệt tình,tư vấn, hỗ trợ chi tiết. Các sản phẩm mang thương hiệu Everon chính hãng ngoài sản phẩm chất lượng, có thương hiệu tốt thì còn có các chính sách ưu đãi cũng như khuyến mãi hấp dẫn dành cho khách hàng. Nếu bạn có như cầu hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được phục vụ chu đáo nhất. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: TỔNG ĐẠI LÝ CHĂN GA GỐI ĐỆM EVERON Địa chỉ: 180 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline: 0914 572 253 - 0913 053 640 Email: kimnguueveron@gmail.com Website: Everon24h.com
 6. Để tìm kiếm được địa chỉ, đơn vị, nơi cung cấp phụ kiện bếp bạn có thể xem xét các review phụ kiện tủ bếp qua mức giá chung của thị trường về các sản phẩm phụ kiện bạn có ý định mua. Để nắm được mức giá này bạn có thể hỏi thăm bạn bè, người thân, tìm hiểu trên mạng hoặc truy cập website: https://www.reviewphukientubep.net/. Địa chỉ chia sẻ kinh nghiệm mua phụ kiện tủ bếp uy tín Website cung cấp nhiều thông tin, kinh nghiệm mua phụ kiện tủ bếp phong phú và đa dạng. Đảm bảo đáp ứng được những thông tin bạn đang băn khoăn và thắc mắc. Bạn sẽ nhận được những tư vấn phụ kiện tủ bếp, đánh giá sản phẩm khách quan cũng như những trải nghiệm thực tế khách hàng đã sử dụng và cảm thấy hài lòng. Bạn có thể tham khảo những tin tức như: Một số phụ kiện tủ bếp dưới không thể thiếu trong gia đình Những điều cần lưu ý khi vệ sinh phụ kiện tủ bếp inox Giới thiệu về giá để dao thớt đa năng INOXEN HD01 So sánh giá bát đĩa nâng hạ HB03 và giá để bát đĩa cố định HB01 của Inoxen Tìm hiểu giá để xoong nồi inox 304 Inoxen HX08 Tìm hiểu lý do Giá bát nâng hạ thương hiệu INOXEN được lựa chọn Bảng báo giá phụ kiện tủ bếp inox 304 mới nhất 2021 Tại sao nên dùng kệ góc liên hoàn inox 304 HS02 Inoxen? "Giá bát nâng hạ INOXEN" thương hiệu được chị em ưa chuộng Mua phụ kiện tủ bếp ở đâu uy tín, chất lượng và chính hãng? Tủ bếp ngăn nắp cùng sản phẩm thùng rác thông minh INOXEN Chính sách bán hàng của phụ kiện tủ bếp Inoxen như thế nào? Có nên làm giá bát nâng hạ không? Lý do nên sử dụng giá bát đĩa nâng hạ thương hiệu INOXEN Một số thương hiệu phụ kiện tủ bếp trên thị trường Việt Giá bát hạ nâng loại nào tốt, hợp túi tiền nhất? …… Tham khảo website bạn sẽ thấy có rất nhiều bài viết review phụ kiện tủ bếp qua những trải nghiệm thực tế. Bạn sẽ hoạch định được mình cần sắm phụ kiện tủ bếp ra sao để tránh tình trạng phung phí, không sử dụng tới. Bạn có thể lựa chọn được sản phẩm tốt, được nhiều người đánh giá cao an toàn cho sức khỏe. Bạn có thể tìm kiếm được những địa chỉ, đơn vị cung cấp phụ kiện tủ bếp chính hãng tốt hiện nay. Tránh được tình trạng mua phải hàng không đúng nhu cầu bản thân, mua phải hàng giả hàng nhái trên thị trường mà ai cũng kinh doanh đại trà về phụ kiện tủ bếp. Đến với review phụ kiện tủ bếp những điều bạn đang băn khoăn không biết phụ kiện tủ bếp loại nào tốt hay mong muốn một không gian bếp tiện nghi, hiện đại và dễ dùng sẽ được giải đáp trọn vẹn. Qua đó, việc tìm kiếm mua sắm phụ kiện tủ bếp nào tốt nhất, đảm bảo công năng sử dụng cao sẽ trở nên dễ dàng hơn. Review phụ kiện tủ bếp sẽ giúp bạn lựa chọn một món phụ kiện tủ bếp không những chất lượng tốt mà còn giúp không gian nhà bếp của bạn trở nên dễ dùng mà còn đa năng, tiện nghi, giúp căn bếp được giải phóng gọn gàng, khoa học hơn. Hãy cùng tham khảo review phụ kiện tủ bếp hỗ trợ giúp bạn lựa chọn được mẫu phụ kiện tủ bếp loại nào tốt nhất nhé. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: REVIEW PHỤ KIỆN TỦ BẾP Email: reviewphukientubep@gmail.com Website: https://www.reviewphukientubep.net/
 7. Vinhomes Vũ Yên Hải Phòng – Khu đô thị sinh thái đẳng cấp bậc nhất Hải Phòng! Một trong những dự án tâm huyết nhất của tập đoàn Vingroup - Dự án Vinhome Vũ Yên Hải Phòng hiện đang là một trong những dự án đáng quan tâm bậc nhất hiện nay. Tại sao khách hàng tin tưởng lựa chọn dự án Vinhomes Vũ Yên? Chủ đầu tư uy tín Chủ đầu tư Vinhomes Vũ Yên là tập đoàn Vingroup, một trong những tập đoàn uy tín nhất hiện nay và có vị trí quan trọng trên thị trường bất động sản Việt Nam. Những sản phẩm của Vingroup luôn gây được những tiếng vang lớn, chính vì thế bạn hoàn toàn tin tưởng vào dự án Vinhomes Vũ Yên hay còn gọi là VinWonders Vũ Yên sẽ thành công vang dội. Tiện ích vượt trội Tiện ích nội khu Tập đoàn Vingroup luôn là người đi đầu trong các xu hướng. Do đó tiện ích tại khu đô thị phức hợp Vinhomes Vũ Yên sẽ không hề kém cạnh các dự án trước. Đến với Vinhomes Vũ Yên các bạn sẽ được trải nghiệm một chuỗi hệ thống mua sắm hiện đại bậc nhất từ trước đến nay. Các cửa hàng mua sắm có bán đầy đủ tất cả các mặt hàng. Từ những sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài cho đến những sản phẩm nội địa chất lượng. Tại khu đô thị VinWonders Vũ Yên có khu bảo tồn cảnh quan thiên nhiên. Khu đảm bảo chất lượng cuộc sống và giá trị cho cư dân. Nếu như bạn là một người thích khám phá những cuộc chơi mới lạ thì không nên bỏ qua Casino. Không chỉ dừng lại ở đó mà tại Vinhomes Vũ Yên còn có rất nhiều loại hình dịch vụ khác. Như khách sạn 5 sao, bến du thuyền, sân golf cao cấp,… Tiện ích ngoại khu Vinhomes Vũ Yên cũng nằm gần các tuyến giao thông huyết mạch như: Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, cao tốc Hải Phòng – Quảng Ninh. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển cho cư dân sau này. Do sở hữu vị trí vô cùng đắc địa, Vinhomes Vũ Yên Hải Phòng cũng được thừa hưởng toàn bộ những tiện ích ngoại khu của khu vực này. Vinhomes Vũ Yên Hải Phòng được nối với trung tâm thành phố bởi 1 tuyến cáp treo dài tới 1.5km, việc di chuyển đến các trung tâm hành chính, vui chơi giải trí vô cùng thuận tiện với hệ thống giao thông huyết mạch. Tổng quan dự án Vinhomes Vũ Yên Vinhomes Vũ Yên Hải Phòng được chủ đầu tư là Tập đoàn Vingroup lên phương án triển khai trong giai đoạn 2021 – 2025 với quy mô là một dự án bất động sản nghỉ dưỡng lớn nhất nhì miền Bắc. Dự án được triển khai trên địa bản thuộc huyện Thủy Nguyên Hải Phòng. Đây là vị trí mang tính chiến lược của Hải Phòng với nhiều tuyến giao thông huyết mạch tạo nên tam giác phát triển kinh tế: Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Dự án Vinhome Vũ Yên Hải Phòng có quy mô lên tới 872ha và vốn đầu tư cực khủng khoảng 22.700 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD). Đây là dự án bất động sản có vốn đầu tư lớn nhất tại Hải Phòng tính đến thời điểm hiện tại. Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn quan tâm về dự án Vinhomes Vũ Yên, đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DIAMOND LAND Địa chỉ: Lô 19 Khu nhà ở Nguyễn Trãi, 81 Nguyễn Trãi, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng VPGD: Số 71 đường số 4, dự án Water Front City, P. Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng. Hotline: 0835 808 808 - 0835 808 808 Website: diamondlandhp.com
 8. Vinhomes Vũ Yên Hải Phòng – Khu đô thị sinh thái đẳng cấp bậc nhất Hải Phòng! Một trong những dự án tâm huyết nhất của tập đoàn Vingroup - Dự án Vinhome Vũ Yên Hải Phòng hiện đang là một trong những dự án đáng quan tâm bậc nhất hiện nay. Tại sao khách hàng tin tưởng lựa chọn dự án Vinhomes Vũ Yên? Chủ đầu tư uy tín Chủ đầu tư Vinhomes Vũ Yên là tập đoàn Vingroup, một trong những tập đoàn uy tín nhất hiện nay và có vị trí quan trọng trên thị trường bất động sản Việt Nam. Những sản phẩm của Vingroup luôn gây được những tiếng vang lớn, chính vì thế bạn hoàn toàn tin tưởng vào dự án Vinhomes Vũ Yên hay còn gọi là VinWonders Vũ Yên sẽ thành công vang dội. Tiện ích vượt trội Tiện ích nội khu Tập đoàn Vingroup luôn là người đi đầu trong các xu hướng. Do đó tiện ích tại khu đô thị phức hợp Vinhomes Vũ Yên sẽ không hề kém cạnh các dự án trước. Đến với Vinhomes Vũ Yên các bạn sẽ được trải nghiệm một chuỗi hệ thống mua sắm hiện đại bậc nhất từ trước đến nay. Các cửa hàng mua sắm có bán đầy đủ tất cả các mặt hàng. Từ những sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài cho đến những sản phẩm nội địa chất lượng. Tại khu đô thị VinWonders Vũ Yên có khu bảo tồn cảnh quan thiên nhiên. Khu đảm bảo chất lượng cuộc sống và giá trị cho cư dân. Nếu như bạn là một người thích khám phá những cuộc chơi mới lạ thì không nên bỏ qua Casino. Không chỉ dừng lại ở đó mà tại Vinhomes Vũ Yên còn có rất nhiều loại hình dịch vụ khác. Như khách sạn 5 sao, bến du thuyền, sân golf cao cấp,… Tiện ích ngoại khu Vinhomes Vũ Yên cũng nằm gần các tuyến giao thông huyết mạch như: Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, cao tốc Hải Phòng – Quảng Ninh. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển cho cư dân sau này. Do sở hữu vị trí vô cùng đắc địa, Vinhomes Vũ Yên Hải Phòng cũng được thừa hưởng toàn bộ những tiện ích ngoại khu của khu vực này. Vinhomes Vũ Yên Hải Phòng được nối với trung tâm thành phố bởi 1 tuyến cáp treo dài tới 1.5km, việc di chuyển đến các trung tâm hành chính, vui chơi giải trí vô cùng thuận tiện với hệ thống giao thông huyết mạch. Tổng quan dự án Vinhomes Vũ Yên Vinhomes Vũ Yên Hải Phòng được chủ đầu tư là Tập đoàn Vingroup lên phương án triển khai trong giai đoạn 2021 – 2025 với quy mô là một dự án bất động sản nghỉ dưỡng lớn nhất nhì miền Bắc. Dự án được triển khai trên địa bản thuộc huyện Thủy Nguyên Hải Phòng. Đây là vị trí mang tính chiến lược của Hải Phòng với nhiều tuyến giao thông huyết mạch tạo nên tam giác phát triển kinh tế: Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Dự án Vinhome Vũ Yên Hải Phòng có quy mô lên tới 872ha và vốn đầu tư cực khủng khoảng 22.700 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD). Đây là dự án bất động sản có vốn đầu tư lớn nhất tại Hải Phòng tính đến thời điểm hiện tại. Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn quan tâm về dự án Vinhomes Vũ Yên, đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DIAMOND LAND Địa chỉ: Lô 19 Khu nhà ở Nguyễn Trãi, 81 Nguyễn Trãi, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng VPGD: Số 71 đường số 4, dự án Water Front City, P. Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng. Hotline: 0835 808 808 - 0835 808 808 Website: diamondlandhp.com
 9. Chăn ga gối đệm Everon không chỉ được khách hàng, người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng mà còn đa dạng về thiết kế, họa tiết, màu sắc và giá thành phù hợp với nhu cầu của các gia đình tại Việt Nam. Tất cả những sản phẩm chăn ga gối đệm Everon đều được sản xuất từ nguồn nguyên vật liệu hoàn toàn tự nhiên, nhập khẩu 100% trên dây chuyền chuyên nghiệp và công nghệ hiện đại. Quy trình xử lý và sản xuất chăn ga Everon trải qua các khâu vô cùng nghiêm ngặt, không sử dụng bất kỳ hóa chất độc hại, tạo ra các sản phẩm chăn ga an toàn tuyệt đối với sức khỏe người dùng và thân thiện với môi trường. Các sản phẩm chăn ga Everon có thiết kế nhiều màu sắc, kiểu dáng, kích thước đa dạng để người dùng có nhiều sự lựa chọn và phù hợp với các không gian nội thất khác nhau trong mỗi gia đình. Phân biệt các loại chăn ga Everon phổ biến hiện nay Hiện nay thương hiệu Everon chuyên thiết kế, sản xuất 2 loại chăn ga phổ biến là: ga phủ và ga chun. Sản phẩm ga phủ được chia thành ga phủ quây và ga phủ hộp. Còn sản phẩm ga chun cũng được chia làm 2 loại là ga chun mỏng và ga chun chần. Ga phủ Everon Có thể nói ga phủ được xem là loại ga đẹp nhất, sang trọng và có giá thành cao hơn cả trong các loại chăn ga Everon. Ga phủ Everon là loại ga được chần một lớp bông phía trên bề mặt và thường có yếm phủ bao quanh. Sản phẩm ga phủ thường được thiết kế với 3 lớp nhằm đảm bảo độ êm ái và thoải mái cho người dùng. Ga phủ Everon được chia làm 2 loại chính là: ga phủ quây và ga phủ hộp. Ga chun Everon Ga chun mỏng Everon là loại ga được may từ một mảnh vải có thun ôm trọn bề mặt đệm và ôm theo cạnh đệm. Có thể coi đây là dòng sản phẩm có giá thành rẻ nhất trong các loại ga. Ga chun thường được dùng làm ga phụ, ga thay thế, dành cho các gia đình có con nhỏ, thuận lợi cho việc tháo lắp, dễ giặt và phơi nhanh khô. Ga chun chần Everon là loại ga có chun ôm xung quanh đệm, bề mặt trên được chần thêm một lớp bông mỏng. Đây là loại ga được sử dụng phổ biến hiện nay vì tính tiện lợi, dễ tháo lắp, gọn gàng và phù hợp với mọi loại thiết kế giường. Để lựa chọn các sản phẩm chăn ga gối đệm Everon chính hãng, bạn cần đến các showroom cao cấp được công ty Everpia xây dựng và quản lý trực tiếp. Các đại lý chính hãng do công ty chính ủy quyền và có đầy đủ giấy tờ chứng minh rõ ràng. Hoặc bạn có thể đặt hàng trực tiếp tại website: Everon24h.com hoặc liên hệ đến cửa hàng chúng tôi để được nhân viên nhiệt tình,tư vấn, hỗ trợ chi tiết. Các sản phẩm mang thương hiệu Everon chính hãng ngoài sản phẩm chất lượng, có thương hiệu tốt thì còn có các chính sách ưu đãi cũng như khuyến mãi hấp dẫn dành cho khách hàng. Nếu bạn có như cầu hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được phục vụ chu đáo nhất. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: TỔNG ĐẠI LÝ CHĂN GA GỐI ĐỆM EVERON Địa chỉ: 180 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline: 0914 572 253 - 0913 053 640 Email: kimnguueveron@gmail.com Website: Everon24h.com
 10. Không gian bếp có ý nghĩa quan trọng đối với mọi gia đình. Khi bạn đã thiết kế hoàn thiện bếp thì việc lựa chọn các phụ kiện bếp thông minh, cần những ý kiến về tư vấn phụ kiện tủ bếp rất quan trọng. Bởi vì bạn không chỉ lựa chọn những phụ kiện thiết yếu mà còn cần có sự hài hòa với kiến trúc nội thất của căn bếp. Chúng ta cũng phải thừa nhận là thiết kế tủ bếp muốn đẹp, sang trọng, hiện đại thì ngoài tủ không thì chưa đủ mà cần phải có sứ kết hợp hài hòa với hệ thống các phụ kiện khác kèm theo như giá bát, giá xoong, giá gia vị ... Vì vậy bài viết dưới đây review phụ kiện tủ bếp sẽ chia sẻ với các bạn kinh nghiệm mua phụ kiện tủ bếp chất lượng, hiệu quả, mang đến không gian nhà bếp đầy tiện nghi và hiện đại nhất nhé. Những kinh nghiệm mua phụ kiện tủ bếp cần lưu ý Bạn cần xác định các phụ kiện tủ bếp thiết yếu Bạn cần xác định được xem nhu cầu sử dụng phụ kiện bếp của gia đình mình. Nếu gia đình có đông người thì chắc chắn phụ kiện nhà bếp sẽ rất nhiều. Do đó, bạn hãy xác định xem những vật dụng, phụ kiện nào cần thiết để sắm sữa nhằm tránh gây ra tình trạng lãng phí. Hãy chắc chắn rằng các sản phẩm phụ kiện nhà bếp bạn có ý định sắm sẽ thực hiện đúng vai trò của nó. Thêm vào đó hãy biết cách sắp xếp các phụ kiện tủ bếp để mang đến sự tiện dụng nhất cũng như gia tăng tuổi thọ cho từng sản phẩm. Xác định mức chi phí chính xác để mua sắm phụ kiện bếp Một trong những kinh nghiệm mua phụ kiện tủ bếp khi lựa chọn các sản phẩm chính là việc bạn cần lên kế hoạch về mức chi tiêu định bỏ ra để mua sắm. Từ đó xác định thương hiệu của sản phẩm, nhà sản xuất, có thời gian bảo hành hay không... Việc lên kế hoạch và nhận những tư vấn phụ kiện tủ bếp này giúp bạn không rơi vào tình trạng “vung tay quá trán”, đảm bảo mức chi phí hoạch định hợp lý nhất. Tham khảo mức giá phụ kiện bếp Bạn cũng nên tìm hiểu, xem xét các review phụ kiện tủ bếp qua mức giá chung của thị trường về các sản phẩm phụ kiện bạn có ý định mua. Để nắm được mức giá này bạn có thể hỏi thăm bạn bè, người thân, tìm hiểu trên mạng hoặc truy cập website: https://www.reviewphukientubep.net/ , tư vấn phụ kiện tủ bếp bởi những nhân viên có kinh nghiệm. Tham khảo những kinh nghiệm mua phụ kiện tủ bếp sẽ giúp bạn tránh được tình trạng mua phải sản phẩm có mức giá quá cao mà lại không tương xứng với chất lượng. Tuy nhiên bạn cũng không nên ham hàng quá rẻ vì rất có thể đó là hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái vì tiền nào của nấy cấm có sai. Tìm kiếm địa chỉ phụ kiện bếp uy tín Trên thị trường hiện nay có rất nhiều các địa chỉ vì lợi nhuận kinh doanh mà cung cấp phụ kiện tủ bếp thông minh với các chính sách, chiêu trò khác nhau nhằm chèo kéo khách hàng. Vì vậy chất lượng và giá cả trở nên khó kiểm soát. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: REVIEW PHỤ KIỆN TỦ BẾP Email: reviewphukientubep@gmail.com Website: https://www.reviewphukientubep.net/
 11. Bạn đang tìm kiếm cơ hội đầu tư sinh lời với nguồn vốn nhàn rỗi? Mời bạn hãy đến với Minh long Finance – Kênh đầu tư an toàn và hiệu quả nhất dành cho bạn. Các lý do bạn nên chọn Minh Long Finance? Lợi nhuận cao theo cam kết ban đầu Lợi nhuận từ đầu tư trực tiếp là một con số mặc định ngay từ đầu theo điều khoản của từng khoản vay. Con số mặc định này sẽ tạo sự dễ dàng cho nhà đầu tư trong việc dự toán được dòng tiền trong thời gian cố định, chẳng hạn như thanh toán đợt tiếp theo khi bạn đang lên kế hoạch mua một tổ ấm. Vượt trội so với các kênh đầu tư truyền thống, nhà đầu tư sẽ khó có thể dự toán được thời gian cũng như dòng tiền thu lại sau một khoản đầu tư nhất định Khoản vay hoàn toàn độc lập với các yếu tố này và được cam kết trong khoảng 12 – 15%/năm. Giảm thiểu rủi ro, dễ dàng đa dạng hóa danh mục đầu tư Giả sử bạn có 1 tỷ đồng để đầu tư. Một tỷ đồng này sẽ ít rủi ro hơn khi được bạn chia ra đầu tư cho 20 công ty, thay vì đầu tư hết phần tiền này vào 1 loại hình nào đó. Nhà đầu tư có thể phân bổ vốn đầu tư cho các công ty khác nhau, được thẩm định mức độ tín nhiệm bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ phân tích dữ liệu khác. Điều này sẽ làm giảm khả năng kế hoạch đầu tư bị lệch đi vì sự suy thoái của một ngành nào đó. Đơn giản và minh bạch Đầu tư trực tiếp có một cấu trúc rất đơn giản, bạn biết bạn đang đầu tư vào công ty nào, ngành nghề nào và lãi suất cố định và kỳ hạn là bao nhiêu. Cùng Minh Long phát triển Minh Long là một trong những đơn vị tiên phong hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực tài chính số, hoạt động dưới tên thương hiệu Minh Long Finance bắt đầu từ tháng 7/2021, là một trong những nhánh con từ Minh Long Holding – Tập đoàn đa ngành phát triển bậc nhất hiện nay. Minh Long Finance được sáng lập và phát triển đội ngũ những chuyên gia tài chính hàng đầu lĩnh vực Fintech. Minh Long Finance đã ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data), với nền tảng dịch vụ kết nối cho vay ngang hàng (P2P Lending) để cung cấp giải pháp tài chính số toàn diện, an toàn, minh bạch và tối ưu cho người dùng. Bao gồm các dịch vụ: Đầu tư (P2P Lending) Kết nối, cung cấp nguồn vốn cho doanh nghiệp SME Định giá và đo lường giá trị doanh nghiệp theo thời gian thực (Real –time) Vay thanh toán trả góp Đầu tư chứng khoán Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn đang quan tâm và cần tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, phát triển. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ MINH LONG HOLDING Tầng 7 Tòa nhà Việt Á Số 9 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Tầng 8 Tòa nhà Detech Tower 2, Số 107 Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0246.219.6189 - 0246.291.6398 Email: minhlongholdings@gmail.com
 12. Bạn đang tìm kiếm phần mềm giáo dục hỗ trợ quản lý học phí trong trường học – trung tâm nhưng bạn lại không biết tìm kiếm các phần mềm đó ở đâu và đó là ứng dụng nào? Halozend – địa chỉ cung cấp các giải pháp phần mềm quản lý thu học phí với quy trình phù hợp với các doanh nghiệp Việt sẽ là một trong những gợi ý hoàn hảo dành cho bạn. Tại sao bạn nên sử dụng phần mềm thu học phí? Hỗ trợ nhanh chóng hoàn thành công việc hoặc phải sử dụng công nghệ để hỗ trợ tốt hơn, phần mềm thu học phí hiện là giải pháp tốt để giảm bớt nhân sự nhưng vẫn có thể quản lý tốt mọi việc. Sử dụng hệ thống thu học phí sẽ đảm bảo mọi thứ được xử lý tốt hơn, đảm bảo quản lý chặt chẽ các lần thu chi học phí một cách khoa học và an toàn hơn. Phần mềm thu học phí trong trường học – trung tâm giúp cho việc cập nhật, lưu trữ thông tin lâu và chính xác nhất, hỗ trợ tốt nhất cho việc bảo lưu học phí, tránh sai sót về sau. Phần mềm thu học phí Halozend – Trợ thủ đắc lực dành cho bạn Bảo mật cao với 05 lớp bảo mật + License bảo mật từ SourcesGuardian USA. Tính năng riêng theo từng gói cho: phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ, phần mềm quản lý trường mầm non, trường tiểu học…. Dễ dàng mở rộng và phát sinh tính năng theo yêu cầu. Tốc độ truy cập cao, 99% uptime. Truy cập nhanh bằng thiết bị di động, sóng 3G. Kết nối dễ dàng với các dịch vụ, thiết bị thứ ba. Ưu điểm của phần mềm thu học phí Halozend Gia tăng hiệu quả Kiểm soát khoản thu và giảm thiểu các sai sót Tiết kiệm thời gian Tìm kiếm nhanh chóng và thao tác đơn giản, dễ dàng Tiết kiệm chi phí Giảm thiểu chi phí in ấn biên lai, và các báo cáo Chế độ bảo hành chất lượng Chính sách bảo hành, bảo trì miễn phí 01 năm. Hỗ trợ online 24/7: Ticket, Email, Hotline… Hỗ trợ phát triển tính năng 20 năm. Mở rộng bảo hành & bảo trì 20 năm. Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn đang quan tâm và tìm hiểu, cần được tư vấn và hỗ trợ. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi: Hotline: 0888 869 300 (8h15 - 21h00) CSKH: 0886 496 498 (8h15 - 17h30) Kỹ thuật: 0833 700 705 (8h15 - 17h30) Email: support@halozend.com Website: thuhocphi.com Địa chỉ VP1: 27 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Q. Bình Thạnh, TP. HCM, VN Địa chỉ VP2: 24 Đường số 18 KDC Sông Đà, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM, VN Địa chỉ VP3: 91 Đường Số 4, Thới Nhựt II, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, VN Địa chỉ VP4: 1269 N Tyra Ave, Boise ID 83713, USA
 13. Việt Nam là quốc gia có sự phân hạng đa dạng về bằng lái xe ô tô bao gồm: B, C, D, E, F… Tương ứng với mỗi loại bằng là những điều kiện khác nhau về độ tuổi, hồ sơ, loại hình xe… Trong đó bằng lái xe B2 là một loại giấy phép lái xe phổ biến nhất hiện nay đối với những người lái xe ô tô. Bằng lái xe B2 là chứng chỉ pháp lý được Sở giao thông vận tải cấp cho người tham gia giao thông di chuyển bằng ô tô tại Việt Nam. Giấy phép lái xe B2 chỉ được cấp cho người lái xe có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên và đáp ứng các điều kiện sức khỏe cũng như bạn phải trải qua quá trình học và thi đỗ sát hạch B2. Bằng lái xe B2 được sử dụng với những loại xe nào. Bằng lái xe B2 lái được sử dụng cho các loại xe được quy định tại điều 16 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT được cấp cho các cá nhân hành nghề lái xe và được phép điều khiển các loại xe sau đây: Ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3500kg Ô tô chở người 9 chỗ ngồi trở xuống, bao gồm cả chỗ ngồi của tài xế Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế là 3500ka trở xuống Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế tối đa là 3500kg Ngoài ra, bằng lái xe B2 còn được điều khiển cả xe số sàn và xe số tự động, các loại xe được quy định trong bằng lái xe B1. Thời hạn học bằng lái xe B2 và được cấp phép sử dụng là bao lâu. Theo quy định của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, bất kỳ cá nhân nào đăng ký học và thi sát hạch bằng lái xe B2 phải tham gia học trong vòng 3 - 3.5 tháng kể từ ngày đăng ký. Học bằng lái xe B2 với phần lý thuyết là 168 giờ và thực hành là 420 giờ. Cá nhận học bằng lái ô tô phải đủ điều kiện để cấp bằng như đã quy định, nghĩa là cá nhân đủ điểm vượt qua sát hạch thì bạn sẽ nhận được bằng lái xe ô tô của mình trong vòng 7 - 14 ngày kể từ ngày đạt điểm hoàn thành bài thi quy định. Đặc biệt, thời hạn sử dụng bằng lái xe B2 tối thiểu 10 năm kể từ ngày cấp, sau thời gian trên thì mỗi cá nhân phải làm thủ tục xin gia hạn thêm trong thời gian quy định. Giấy phép lái xe hạng B2 có thời hạn sử dụng đến 55 tuổi đối với nữ và 60 tuổi đối với nam. Trong trường hợp, nữ trên 45 tuổi và nam trên 50 tuổi thì thời hạn của bằng B2 sẽ là 10 năm kể từ ngày cấp. Học bằng lái ô tô bạn nên cân nhắc, chọn lựa những trung tâm đào tạo lái xe uy tín. Bởi vì, trung tâm uy tín sẽ giúp bạn hoàn thiện hồ sơ một cách nhanh nhất, giúp đỡ bạn khác phục những khó khăn trong quá trình thi cũng như giúp bạn yên tâm hơn, tập trung hơn trong thời gian học và thi trung tâm. Hiện nay Rivucota đang liên kết với 4 trung tâm dạy và cấp bằng lái xe lớn nhất Hà Nội. Nếu bạn có nhu cầu vui lòng truy cập website: Rivucota.com để được giải đáp một cách chi tiết và cụ thể hơn nhé.
 14. Nếu bạn đang có một số tiền nhàn rỗi, ngoài việc gửi tiết kiệm ngân hàng thì hiện nay đầu tư tài chính cũng là một biện pháp sinh lời được nhiều người quan tâm trong năm 2021. Hiện nay trên thị trường có khá nhiều kênh đầu tư để phát triển tài chính cá nhân hiệu quả. Một trong những kênh đầu tư an toàn có thể kể đến là Minh Long Finance. Minh Long Finance – một doanh nghiệp 100% vốn thuần Việt, là thành viên thuộc Tập đoàn Minh Long Holding quyết tâm góp sức xây dựng ngành dịch vụ Tài chính số lớn mạnh đáp ứng các yêu cầu của người dân và bắt kịp xu hướng phát triển trên thế giới. Cùng Minh Long phát triển Minh Long là một trong những đơn vị tiên phong hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực tài chính số, hoạt động dưới tên thương hiệu Minh Long Finance bắt đầu từ tháng 7/2021, là một trong những nhánh con từ Minh Long Holding – Tập đoàn đa ngành phát triển bậc nhất hiện nay. Minh Long Finance được sáng lập và phát triển đội ngũ những chuyên gia tài chính hàng đầu lĩnh vực Fintech. Minh Long Finance đã ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data), với nền tảng dịch vụ kết nối cho vay ngang hàng (P2P Lending) để cung cấp giải pháp tài chính số toàn diện, an toàn, minh bạch và tối ưu cho người dùng. Bao gồm các dịch vụ: Đầu tư (P2P Lending) Kết nối, cung cấp nguồn vốn cho doanh nghiệp SME Định giá và đo lường giá trị doanh nghiệp theo thời gian thực (Real –time) Vay thanh toán trả góp Đầu tư chứng khoán Các lý do bạn nên chọn Minh Long Finance? Giảm thiểu rủi ro, dễ dàng đa dạng hóa danh mục đầu tư Giả sử bạn có 1 tỷ đồng để đầu tư. Một tỷ đồng này sẽ ít rủi ro hơn khi được bạn chia ra đầu tư cho 20 công ty, thay vì đầu tư hết phần tiền này vào 1 loại hình nào đó. Nhà đầu tư có thể phân bổ vốn đầu tư cho các công ty khác nhau, được thẩm định mức độ tín nhiệm bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ phân tích dữ liệu khác. Điều này sẽ làm giảm khả năng kế hoạch đầu tư bị lệch đi vì sự suy thoái của một ngành nào đó. Lợi nhuận cao theo cam kết ban đầu Lợi nhuận từ đầu tư trực tiếp là một con số mặc định ngay từ đầu theo điều khoản của từng khoản vay. Con số mặc định này sẽ tạo sự dễ dàng cho nhà đầu tư trong việc dự toán được dòng tiền trong thời gian cố định, chẳng hạn như thanh toán đợt tiếp theo khi bạn đang lên kế hoạch mua một tổ ấm. Vượt trội so với các kênh đầu tư truyền thống, nhà đầu tư sẽ khó có thể dự toán được thời gian cũng như dòng tiền thu lại sau một khoản đầu tư nhất định Khoản vay hoàn toàn độc lập với các yếu tố này và được cam kết trong khoảng 12 – 15%/năm. Đơn giản và minh bạch Đầu tư trực tiếp có một cấu trúc rất đơn giản, bạn biết bạn đang đầu tư vào công ty nào, ngành nghề nào và lãi suất cố định và kỳ hạn là bao nhiêu. Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn đang quan tâm và cần tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, phát triển. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ MINH LONG HOLDING Tầng 7 Tòa nhà Việt Á Số 9 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Tầng 8 Tòa nhà Detech Tower 2, Số 107 Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0246.219.6189 - 0246.291.6398 Email: minhlongholdings@gmail.com
 15. Với thời đại công nghệ hiện nay thì sử dụng phần mềm thu học phí khá phổ biến và không còn gì xa lạ đối với các cơ sở giáo dục. Phần mềm quản lý thu học phí Halozend hiện nay đã và đang sử dụng phổ biến tại các cơ sở giáo dục, hỗ trợ và quản lý đào tạo. Phần mềm đem lại những tính năng hữu ích và phù hợp với nhiều quy mô khác nhau. Phần mềm thu học phí Halozend – Trợ thủ đắc lực dành cho bạn Bảo mật cao với 05 lớp bảo mật + License bảo mật từ SourcesGuardian USA. Tính năng riêng theo từng gói cho: phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ, phần mềm quản lý trường mầm non, trường tiểu học…. Dễ dàng mở rộng và phát sinh tính năng theo yêu cầu. Tốc độ truy cập cao, 99% uptime. Truy cập nhanh bằng thiết bị di động, sóng 3G. Kết nối dễ dàng với các dịch vụ, thiết bị thứ ba. Ưu điểm của phần mềm thu học phí Halozend Gia tăng hiệu quả Kiểm soát khoản thu và giảm thiểu các sai sót Tiết kiệm thời gian Tìm kiếm nhanh chóng và thao tác đơn giản, dễ dàng Tiết kiệm chi phí Giảm thiểu chi phí in ấn biên lai, và các báo cáo Chế độ bảo hành chất lượng Chính sách bảo hành, bảo trì miễn phí 01 năm. Hỗ trợ online 24/7: Ticket, Email, Hotline… Hỗ trợ phát triển tính năng 20 năm. Mở rộng bảo hành & bảo trì 20 năm. Tại sao bạn nên sử dụng phần mềm thu học phí? Hỗ trợ nhanh chóng hoàn thành công việc hoặc phải sử dụng công nghệ để hỗ trợ tốt hơn, phần mềm thu học phí hiện là giải pháp tốt để giảm bớt nhân sự nhưng vẫn có thể quản lý tốt mọi việc. Sử dụng hệ thống thu học phí sẽ đảm bảo mọi thứ được xử lý tốt hơn, đảm bảo quản lý chặt chẽ các lần thu chi học phí một cách khoa học và an toàn hơn. Phần mềm thu học phí trong trường học – trung tâm giúp cho việc cập nhật, lưu trữ thông tin lâu và chính xác nhất, hỗ trợ tốt nhất cho việc bảo lưu học phí, tránh sai sót về sau. Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn đang quan tâm và tìm hiểu, cần được tư vấn và hỗ trợ. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi: Hotline: 0888 869 300 (8h15 - 21h00) CSKH: 0886 496 498 (8h15 - 17h30) Kỹ thuật: 0833 700 705 (8h15 - 17h30) Email: support@halozend.com Website: thuhocphi.com Địa chỉ VP1: 27 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Q. Bình Thạnh, TP. HCM, VN Địa chỉ VP2: 24 Đường số 18 KDC Sông Đà, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM, VN Địa chỉ VP3: 91 Đường Số 4, Thới Nhựt II, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, VN Địa chỉ VP4: 1269 N Tyra Ave, Boise ID 83713, USA