• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nhaminh2310

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  70
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About nhaminh2310

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Vay tiền online là hình thức vay tiền theo hình thức tín chấp trong đó các quy trình từ đăng ký vay vốn, nộp hồ sơ vay vốn, thông báo phê duyệt khoản vay đều được thực hiện trực tuyến trên mạng thông qua các website, ứng dụng hoặc các sàn giao dịch online. Vay online mang lại lợi ích cho người dùng nhờ sự tiện dụng, linh hoạt. Tuy nhiên tại Việt Nam hiện tồn tại song song các dịch vụ vay tiền online uy tín và các dịch vụ cho vay nặng lãi núp bóng các ứng dụng vay online. Chính vì thế, trước khi quyết định lựa chọn một trong bất kỳ dịch vụ vay tiền nhanh nào, bạn hãy tỉnh táo và cẩn thận, tìm hiểu kỹ thông tin các app vay qua các kênh tổng hợp tin tức hữu ích trước khi vay. Vayonlinenhanh.vn giới thiệu đến cho bạn, những ứng dụng cho vay tiền cấp tốc online uy tín, nhanh nhất: Truy cập VayOnlineNhanh.Vn và lựa chọn các dịch vụ vay phù hợp từ các công ty tài chính có thương hiệu uy tín như OneClickMoney, Visame, Doctor Đồng hay Cash24… Hồ sơ vay online của bạn sẽ được xét duyệt tự động và tư vấn viên sẽ xác nhận hợp đồng cũng như thông báo kết quả qua điện thoại của bạn mà không cần gặp mặt thẩm định. Bạn cần điền đúng và đầy đủ các thông tin cá nhân và cung cấp hình chụp 2 mặt CMND của bạn (hoặc thẻ căn cước hay hộ chiếu). Bạn sẽ được nhận tiền giải ngân về số tài khoản ngân hàng hoặc thẻ ATM mà bạn đã đăng ký sau khoảng 15-30 phút làm việc và chậm nhất là trong 24h. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm được cho mình một kênh vay phù hợp nhất với điều kiện và thu nhập của mình. Chúc bạn thành công nhé!
 2. Bạn đang tìm kiếm cho mình một căn hộ có nhiều tiện ích, thuận tiện đi lại các quận trung tâm Tp Hồ Chí Minh. Bạn có thể tham khảo dự án cho thuê Lavida Plus quận 7. Cho thuê chung cư Lavida Plus ngay tại vị trí ngã tư Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Thọ, Tân Quy, quận 7, TpHCM. Lavida Plus có tổng 3 block. Block A gồm căn 2 phòng ngủ diện tích từ: 58 tới 72m2. Block B chỉ có căn 3 phòng ngủ diện tích 97m2. Block C chỉ có căn 1 phòng ngủ diện tích 53m2. Cho thuê Lavida Plus – Officetel: 1 Wc. Cho thuê Lavida Plus – 1 phòng ngủ: 1 Wc. Cho thuê Lavida Plus –2 phòng ngủ: 2 Wc. Cho thuê căn hộ quận 7 dưới 10 triệu, từ 10 đến 15 triệu, từ 15 triệu đến 20 triệu và trên 20 triệu. Cho thuê căn hộ Lavida Plus với nhiều tiện ích nội, ngoại khu Tiện ích nội khu tại dự án cho thuê chung cư Lavida Plus được đầu tư xây dựng với kiến trúc hiện đại, cơ sở vật chất tốt nhất mang đẳng cấp quốc tế. Cho thuê Lavida Plus quận 7 được đầu tư một khu liên hiệp thể thao với sân tennis, sân chơi trẻ em, phòng gym, công viên cây xanh lớn cùng hồ bơi rộng đến 2.000m2 tại tầng 7 của dự án. Từ dự án cho thuê chung cư Lavida Plus quận 7 bạn dễ dàng di chuyển đến các khu vực tiện ích phụ cận như: Quận 4, quận 1, quận 2, quận 8, quận 5 rất dễ dàng và nhanh chóng. Hệ thống các trường học Quốc tế: Rmit, Nam Sài Gòn, Vstar School, trường QT Singapore, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH tài chính… Bệnh viện FV Pháp Việt, Bệnh viện tim Tâm Đức… Các siêu thị như: Lotte Mart Quận 7, Coop Mart Phú Mỹ Hưng… Trung tâm thương nghiệp gồm có: SC VivoCIty, Vietopia, The Crescent Mall, Parkson Paragon… Công viên giải trí: Hồ Bán Nguyệt, Khu cỏ lau Trung Sơn, Công viên Hàn Quốc Quận 7… Cho thuê căn hộ Lavida Plus gần sân Golf Phú Mỹ Hưng, trọng điểm hội nghị: SECC, Crystal Palace…. Hãy đến với chúng tôi để được những chuyên viên môi giới bất động sản chuyên nghiệp nhất tư vấn, giải đáp thông tin tỉ mỉ. Bạn có thể ghé website: Nhathucte.com để cập nhật những thông tin mới nhất, những hình ảnh chân thật nhất, chính xác với thực tế 100%. Lưu ý giá Cho thuê Lavida Plus Quận 7 sẽ tính theo thời điểm, theo từng căn hộ cụ thể, phụ thuộc vào số tầng, diện tích và cả hướng nhìn của căn hộ. Do đó khách hàng có thể cân nhắc kỹ lưỡng khi tham khảo giá cho thuê căn hộ Lavida Plus ở những đơn vị khác nhau. Thực tế có rất nhiều đơn vị cho thuê căn hộ Lavida Plus như bất động sản, chợ tốt… tuy nhiên Nhathucte vẫn là đơn vị uy tín nhất được rất nhiều khách hàng tin tưởng và ủng hộ. Chúng tôi không quan tâm số lượng mà để ý tới chất lượng. Do đó, những thông tin được xác thực, tin hiển thị không trùng lặp, không bị giá ảo mới được hiển thị tại website. Đây cũng là điều mà ít đơn vị bất động sản nào chịu để ý. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ để bạn được đáp ứng nhu cầu nhanh nhất và hiệu quả nhất. Hotline: 0941.22.23.24 Email: taisannhadat@gmail.com Website: Nhathucte.Com
 3. Vay tiền online đang là hình thức tiện lợi, được ưa chuộng nhiều nhất vì đáp ứng được nhu tiền vay tiền giải ngân ngay trong ngày mà không cần gặp mặt. Điều kiện bạn cần có là một chiếc điện thoại hoặc máy tính có kết nối internet. Qua đó bạn có thể đăng ký hồ sơ vay online trực tiếp hoàn toàn miễn phí qua website hoặc qua ứng dụng vay tiền của các đơn vị cung cấp dịch vụ. Dịch vụ vay online cực kỳ tiện lợi và dễ dàng chinh phục mọi vị khách hàng. Các thủ tục hồ sơ cực kỳ đơn giản, chỉ cần bạn chụp hình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân 2 mặt với 1 hình bạn cầm chứng minh nhân dân là đã có thể được xét duyệt hồ sơ. Bạn có thể nhận tiền nhanh trong ngày cùng với nhiều ưu đãi khuyến mãi và đặc biệt với 0% lãi suất. Vayonlinenhanh.vn giới thiệu 15 website vay tiền online uy tín hàng đầu tại Việt Nam OneClickMoney vay tiền nhanh thần tốc. Visame vay online 24/7 không cần chứng minh thu nhập. Cash24 vay tiền online được hỗ trợ vay trên toàn quốc. Senmo vay tiền nhanh online 24/24, lãi suất thấp với thủ tục đơn giản. VayVnd vay online hỗ trợ 3 triệu trong 10 ngày đầu tiền 0% lãi suất. Tamo giảm 25% lãi suất cũng như phí hồ sơ cho bạn khi đăng ký lần đầu. Moneycat 24/7, xét duyệt hồ sơ nhanh gọn tự động. ATM online 24h chấp nhận hồ sơ xấu. Robocash vay tiền nhanh trong ngày miễn lãi suất trong 7 ngày. Cashwagon vay tiền nhanh hỗ trợ hạn mức vay 4 triệu VND với lãi suất 0%. Doctor Đồng vay tiền nhanh cấp tốc 24/24. OnCredit hỗ trợ hồ sơ đăng ký không mất phí. Crezu ứng dụng vay tiền đăng ký vay trực tuyến trực tiếp trên điện thoại. App duyệt vay nhanh với Jeff, nhận tiền giải ngân nhanh nhất sau 2 phút đăng ký. MoneyTap App vay tiền online nhanh uy tín với hạn mức vay cao trị giá lên tới 50 triệu VND. Vayonlinenhanh.vn mách bạn mẹo nhỏ khi vay tiền nhanh. Bạn có thể đăng ký hồ sơ vay vốn tại nhiều đơn vị tổ chức vay khác nhau để tăng thêm khả được xét duyệt hồ sơ và nhận được những khoản vay cao hơn với ưu đãi lãi suất thấp. Vayonlinenhanh.vn có rất nhiều dịch vụ cũng như lãi suất ưu đãi khác nhau. Đây là đơn vị uy tín, dễ vay nhất hiện nay, trong lĩnh vực cho vay online được nhiều người tin tưởng và lựa chọn. Điều kiện vay online cũng rất dễ dàng phù hợp với nhiều khách hàng. Để tránh những rắc rối phát sinh không đáng có trong quá trình vay tiền online. Các bạn hãy truy cập website: vayonlinenhanh.vn để tham khảo, tư vấn về các trường hợp bạn bạn cần tránh hay gặp. Ví dụ như: hạn mức tối đa là bao nhiêu? Ứng dụng app vay tiền online nhanh là gì? Các khu vực nào hỗ trợ hình thức vay online không cần gặp mặt? Kỳ hạn thanh toán khoản vay là online là bao lâu?... cũng rất nhiều câu hỏi thường gặp khác cho những bạn chưa hiểu lắm về dịch vụ vay tiền online này. Mời bạn tham khảo chi tiết tại vayonlinenhanh.vn. Địa chỉ: 202/2 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 0908 394 809 Email: VayOnlineNhanh247@gmail.com Website: vayonlinenhanh.vn
 4. Mặt dựng nhôm kính là hệ thống kính tường khổ lớn kết hợp với khung nhôm cao cấp sử dụng kính dán an toàn. Hiện nay người ta rất chuộng lựa chọn thi công mặt dựng nhôm kính bởi nó mang đến sự sang trọng và tối ưu giá thành tối ưu hơn cho ngành xây dựng. Tính năng nổi bật của mặt dựng nhôm kính? Khi lựa chọn thi công vách kính mặt dựng, bạn sẽ thấy được những tính năng hữu hiệu của sản phẩm này: Khả năng cách âm, cách nhiệt tốt, độ kín nước tuyệt đối Đảm bảo mang đến cho không gian sống nguồn ánh sáng tự nhiên dễ chịu. Kiểu dáng mặt dựng kính đa dạng, phù hợp với nhiều công trình kiến trúc. Có khả năng chịu lực tốt, chống trầy, chống oxy hóa bề mặt, độ bền cao hơn chất liệu khác mang lại sự bền vững và an toàn cho công trình và người sử dụng. Tính thẩm mỹ và giá thành cũng rất hợp lý. Thay vì sử dụng những vật liệu truyền thống, giá cao như gỗ, tường xây…. thì bạn có thể cân nhắc lựa chọn thi công mặt dựng nhôm kính. Nó sẽ giúp gia tăng tầm nhìn cho văn phòng công ty, cửa hàng, siêu thị, tạo không gian mặt tiền sang trọng, hiện đại cho công trình. Để được báo giá thi công mặt dựng kính, hãy liên hệ hotline hoặc vào website cuanhomcaocao.vn để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. tag: cửa nhôm cao cấp
 5. Mẫu kính thủy ốp tường là sản phẩm mới của ngành xây dựng giúp tạo không gian nội thất sang trọng, đẳng cấp. Kính tráng thủy được tráng lên bề mặt một lớp bạc mỏng có tác dụng phản chiếu hình ảnh nhằm gia tăng giá trị thẩm mỹ cho không gian ngôi nhà. Cấu tạo của kính tráng thủy trang trí nội thất: Kính thủy độ dày 5 mm. Băng keo 2 mặt. Keo silicone trung tính. Kính sơn 8 -10 mm CL. Ưu điểm của kính tráng thủy là gì khiến nhiều người mê? Mẫu kính thủy ốp tường tráng thủy có khả năng tạo không gian thoáng, rộng rãi nên rất dễ thu hút ánh nhìn. Nếu bạn muốn tối ưu tầm nhìn cho không gian nội thất thì nên lựa chọn loại kính trang trí cao cấp này. Kính ít bám bụi, rất dễ vệ sinh. Độ bền của mẫu kính tráng thủy ốp tường này rất cao, tạo được giá trị lâu dài với thời gian. Mặt kính trong giúp tận dụng tối đa lượng ánh sáng tự nhiên, tạo không gian thoáng cho căn phòng. Hiện nay có rất nhiều loại kính thủy được sử dụng để trang trí không gian sống như: kính thủy trang trí phòng ăn, phòng tắm, sảnh khách sạn, phòng khách, phòng tập thể dục… Với khả năng phản chiếu kỳ diệu, chắc chắn sử dụng kính thủy trang trí sẽ là sự lựa chọn đúng đắn. Liên hệ ngay để được báo giá kính thủy trang trí ưu đãi. tag: báo giá mặt dựng kính
 6. Nếu bạn là một tín đồ của trà sữa thì hẳn là bạn sẽ không thể bỏ qua nguồn nguyên liệu trà sữa chất lượng và công thức làm trà sữa đúng chuẩn. Một vài bật mí nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn có thể tự làm trà sữa thơm ngon và dễ dàng. Nguyên liệu trà sữa chuẩn trà sữa Đài Loan Trà đen hoặc có thể là trà xanh, trà sen, trà ô long. Bột sữa. Đường. Bột năng, đường, bột cacao làm trân châu đen. Lưu ý khi nấu trà sữa trân châu Hãm trà ủ từ 20 đến 30 phút để màu trà đẹp. Dùng rây lọc bỏ bã trà và thu lấy nước. Sử dụng bột trà sữa loại ngon đúng chuẩn hương vị để cho ra hương vị trà sữa thơm béo. Cho đường vào nước cốt trà, cho bột sữa vào. Bột sữa dễ bị vón cục nên cần khuấy lâu cho đến khi tan mới thôi. Khi làm trân châu bạn cho bột năng, đường và bột cacao vào rồi tưới nước sôi từ từ vừa khuấy để bột ngấm nước. Khi bột hạ bớt nhiệt và nở đều thì nhào. Ủ khoảng 10 phút thì tiến hành vo trân châu thành sợi dài và dùng dao cắt thành từng viên nhỏ vừa ăn. Luộc trân châu trên lửa nhỏ và thường xuyên khuấy để trân châu không bị dính đáy nồi. Cuối cùng bạn vớt trân châu ra xả với nước đá lạnh rồi thêm nước đường để tạo vị ngọt. Khi pha trà, rót vào bình lắc thêm đá và lắc đều để tạo bọt. Sau đó cho trà sữa ra ly và thêm trân châu đen vào là có thể thưởng thức ly trà sữa béo ngậy do chính tay mình làm.
 7. IN ẤN GIÁ RẺ CHẤT LƯỢNG TP HCM IN ẤN GIÁ RẺ, CHẤT LƯỢNG NHẤT TP HCM In ấn Hoàng Hà hiện là đối tác in ấn thường xuyên của nhiều cá nhân, doanh nghiệp phía Nam. Công ty chúng tôi nhận in ấn giá rẻ các loại nhãn mác, bao bì các loại. Với năng lực sản xuất quy mô công nghiệp, máy móc công suất lớn cùng công nghệ in Offset nhiều màu, in Laser không cần mực và in Flexo tốc độ cao, Công ty Sản xuất và In ấn Bao bì Hoàng Hà đã trở thành đơn vị in ấn giá rẻ mà chất lượng vẫn được đảm bảo tại TP.HCM. Xưởng chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng mọi đơn hàng in ấn và gia công tem nhãn, ấn phẩm, bao bì các loại chỉ trung bình trong 2-3 ngày, thậm chí giao trong ngày nếu khách hàng cần gấp. Dịch vụ in ấn giá rẻ với chất lượng được đảm bảo Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và đầy nhiệt huyết trong lĩnh vực in ấn với mong muốn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm in ấn giá rẻ với chất lượng cao và nhanh chóng. GỌI NGAY ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ VÀ TƯ VẤN MIỄN PHÍ Hoặc qua email: congtydecal@gmail.com DỊCH VỤ IN ẤN GIÁ RẺ ĐA DẠNG: ► In hộp giấy, in hộp carton, in túi giấy, in hộp giấy kraft ► In poster, in tờ rơi, in leaflet, catalogue, tờ gấp, card visit,... ► In bao thư, in folder, in giấy tiêu đề ► In decal giấy, in decal nhựa, decal cuộn, decal xi,... các loại ► In tem bảo hành, in tem chống giả, in tem hologram 7 màu ► Và một số dịch vụ in khác. PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ IN ẤN GIÁ RẺ HOÀNG HÀ: "Gía rẻ- Chất Lượng- Tiến Độ" - Chất lượng: thiết kế & in đẹp, quy cách chuẩn, chất liệu phù hợp. - Tiến độ: giao nhanh trong 3-4 ngày, có thể đáp ứng được những nhu cầu cần hàng "gấp", hàng số lượng lớn của các khách hàng - Gía rẻ: xưởng sản xuất trực tiếp, không qua trung gian, rẻ hơn 30% so với thị trường, in càng nhiều chiết khấu càng cao. MẪU IN ẤN GIÁ RẺ ĐẸP TẠI IN HOÀNG HÀ Hoàng Hà cung cấp đa dạng mẫu với dịch vụ in ấn giá rẻ nhất thị trường DỊCH VỤ IN ẤN GIÁ RẺ CỦA CÔNG TY IN HOÀNG HÀ Chúng tôi chuyên sản xuất tất cả các loại bao bì bằng giấy với chi phí in giá rẻ, chất lượng nhất TP HCM. Với đội ngũ công nhân lành nghề, nhiều năm kinh nghiệm cùng những kỹ thuật viên thiết kế tạo mẫu chuyên nghiệp, dây chuyền thiết bị máy móc in offset hiện đại từ khâu in ấn giá rẻ đến khâu thành phẩm chuyên dùng cho ngành sản xuất bao bì giấy, in ấn phẩm trong bộ nhận diện thương hiệu công ty hay các ấn phẩm để quảng cáo sản phẩm. in gia re Với kinh nghiệm hơn 8 năm trong lĩnh vực in ấn bao bì, Hoàng Hà Label là một trong những địa chỉ in ấn giá rẻ chất lượng TP HCM giúp mang lại những thành phẩm in chất lượng cùng những dịch vụ hậu mãi hấp dẫn cho quý khách hàng. In Hoàng Hà cam kết tạo ra những giải pháp độc đáo với tính sáng tạo cao nhưng mang lại Hiệu quả và đồng thời luôn có những ý tưởng mới đồng hành cùng thương Hiệu của Quý Khách. LIÊN HỆ NGAY HÔM NAY ĐỂ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT ---------------------- Thông tin liên hệ: CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ HOÀNG HÀ Xưởng: 31A Đường số 4, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 0903 625 966 - 1900 299 956 (Ms Cương) Email: congtydecal@gmail.com
 8. IN HỘP GIẤY IN HỘP GIẤY GIÁ RẺ NHẤT TP. HỒ CHÍ MINH In Hoàng Hà chuyên thiết kế và in HỘP GIẤY các loại, mẫu mã đa dạng đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng. In Hoàng Hà cam kết cung cấp sản phẩm Chất lượng – Giá rẻ – Sản xuất nhanh – Dịch vụ miễn phí – Miễn phí tư vấn thiết kế mẫu in hộp giấy. – Miễn cước giao với đơn in hộp giấy số lượng lớn. – Giá rẻ: dây chuyền sản xuất tự động và khép kín cho giá thành thấp nhất. – Sản xuất nhanh: giao hàng cực nhanh sau 3-5 ngày, đảm bảo năng lực sản xuất đơn in hộp giấy số lượng lớn. – Chất lượng cao: Mẫu in hộp giấy đa dạng, chất lượng in đảm bảo theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008. Quý khách vui lòng liên hệ Hotline 0903 625 966 hoặc qua Email congtydecal@gmail.com để được tư vấn Một số mẫu in hộp giấy bánh, kẹo, trà Ngày nay, hoạt động kinh tế, sản xuất của con người tác động đến môi trường, khí hậu biến đổi ô nhiễm không khí, dịch bệnh phát sinh tràn lan, đơn cử hiện tại là Dịch Vovid-19 đang hoành hành trên diện rộng, vì vậy để cùng chung tay bảo vệ môi trường tốt hơn khỏi những bao bì nhựa khó phân hủy, Hoàng Hà Label đồng hành cùng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế và in hộp giấy các loại, giúp doanh nghiệp đạt đựng những hiệu quả khi đầu tư vào một chiếc vỏ hộp đẹp mắt. In hộp giấy bột ngũ cốc Hộp giấy không chỉ là hình thức, nó còn thể hiện chất lượng sản phẩm và truyền đạt tâm hồn của thương hiệu đến với người tiêu dùng. Hoàng Hà Label – In hộp giấy giá rẻ nhất TP HCM sẽ giúp sản phẩm của bạn để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí khách hàng. Thông số cần biết khi in hộp giấy. ► Số lượng: Mọi số lượng theo yêu cầu khách hàng. ► Kích thước: Đa dạng thích thước theo đặc thù sản phẩm riêng. ► Kiểu dáng: Chủ yếu là hình vuông hoặc hình chữ nhật. ► Loại giấy: Giấy Couche, Duplex, Kraft, Ivory, carton… tùy vào đặc tính sản phẩm của khách hàng, chúng tôi sẽ tư vấn hợp lý. ► Kỹ thuật in: Công nghệ in Offset hiện đại ► Kỹ thuật gia công: In nổi, in chìm, UV định tính, dán plastic, ép kim,… Một số mẫu in hộp giấy phổ biến Hoàng Hà Label nhận in hộp giấy các loại: In hộp giấy đựng mỹ phẩm, hộp giấy bánh trung thu, hộp đựng trà, hộp đựng yến sào, hộp giấy đựng bánh pizza, hộp giấy đựng rượu, hộp giấy đựng bánh kẹo, hộp giấy đựng khẩu trang y tế,.... KỸ THUẬT TRANG TRÍ BỀ MẶT CỦA IN HỘP GIẤY Sau kỹ thuật in Offset, nếu quý khách hàng muốn gia công trang trí thêm để sản phẩm nổi bật, chúng tôi sẽ cung cấp thêm các dịch vụ trang trí bề mặt in hộp giấy đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng, bao gồm: Phủ UV gốc nước, UV gốc dầu, UV định hình, Varnish. Ghép màng bóng, mờ, Metallized. Ép kim, dập chìm, nổi, tạo gân. Xỏ dây, dán cửa sổ QUY TRÌNH IN NHANH CHÓNG- CHUYÊN NGHIỆP TẠI HOÀNG HÀ Ngoài dịch vụ in hộp giấy giá rẻ nhất TP HCM, công ty in ấn bao bì Hoàng Hà còn cung cấp các dịch vụ in ấn nhãn mác bao bì các loại: in nhãn decal, in tem bảo hành, in túi giấy,... đáp ứng nhu cầu đa dạng của quý khách hàng. ----------------------- THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ HOÀNG HÀ Địa chỉ: 31A Đường số 4, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 0903 625 966 - 1900 299 956 (Ms Cương) Email: congtydecal@gmail.com
 9. IN TEM 7 MÀU HOLOGRAM IN TEM 7 MÀU HOLOGRAM GIÁ RẺ TP HCM, CHẤT LƯỢNG CAO Tem 7 màu Hologram giá rẻ là giải pháp tiết kiệm nhất cho doanh nghiệp của bạn trong việc bảo vệ sản phẩm của doanh nghiệp tránh hàng nhái, hàng giả. Tại Hoàng Hà Label in tem 7 màu hologram luôn đảm bảo hạ giá thành xuống mức thấp nhất, giúp doanh nghiệp có được nền tảng kinh doanh thuận lợi hơn. Tem 7 màu hologram là chất liệu tem nhãn đặc biệt, khi nhìn dưới góc nghiên sẽ hiển thị 7 màu ánh kim như 7 sắc cầu vòng. Do đặc diểm như vậy nên rất khó bị nhái bị làm giả. Những sản phẩm tem 7 màu hologram giúp tăng sự chuyên nghiệp trong mắt khách hàng đối với doanh nghiệp, người sử dụng. Một số mẫu in tem 7 màu hologram được ưa chuộng nhất như : tròn, elip, oval, chữ nhật ….. Gọi ngay 0903 625 966 để được tư vấn và nhận báo giá nhanh nhất Hoặc qua email: congtydecal@gmail.com ƯU ĐIỂM CỦA IN TEM 7 MÀU: Với thiết kế 3 lớp chuyên biệt tem 7 màu hologram thay đổi màu sắc theo góc độ xoay của người xem. - Lớp đầu tiên là nilon bóng, mỏng. - Lớp thứ 2 là lớp decal với mặt trên nhiều màu lấp lánh và mặt dưới là lớp keo dính. - Lớp cuối cùng là lớp đế dùng để bảo vệ lớp keo không bị khô trước khi đưa vào sử dụng. Với thiết kế 3 lớp như vậy trong đó lớp thứ 2 được coi là lớp đặc biệt nhất của tem vì các khoảng thông màu đã tạo ra được những hiệu ứng riêng biệt. Nội dung trên tem 7 màu hologram được in bằng công nghệ in khắc lazer hiện đại, với nhiều mẫu hoa văn bắt mắt, lúc ẩn lúc hiện khi được đặt ở các góc nhìn khác nhau, làm nên sự khác biệt mà không phải loại tem nào cũng có thể có được hay làm giả được, đảm bảo độ bảo mật cao, mang lại giá trị thẩm mỹ và vẻ đẹp chuyên nghiệp cho các sản phẩm. Miễn phí tư vấn thiết kế mẫu in tem 7 hologram QUY TRÌNH ĐẶT IN TEM 7 MÀU HOLOGRAM NHANH CHÓNG CHỌN IN TEM 7 MÀU HOLOGRAM TẠI HOÀNG HÀ LABEL, ĐẢM BẢO: ► Miễn phí thiết kế mẫu in tem 7 màu hologram theo yêu cầu ► Chất liệu giấy in tem 7 màu hologram chất lượng, được nhập từ nguồn uy tín ► Máy móc hiện đại, công suất lớn giúp hoàn thành nhanh chóng, phục vụ những đơn in tem 7 màu hologram gấp, số lượng lớn ► Công nghệ in Laser hiện đại cùng đội ngũ thợ in ấn giỏi chuyên môn, đảm bản in tem 7 màu có độ tinh tế cao, không dễ bị sao chép ► Quy trình sản xuất trực tiếp, khép kín từ khâu thiết kế, in ấn, gia công, giao hàng nên mức giá in ấn rẻ nhất ► Giao hàng cực nhanh từ 3-4 ngày ► Giảm giá, miễn phí cước giao với đơn hàng in tem 7 màu số lượng lớn Ngoài dịch vụ in tem 7 màu hologram giá rẻ TP HCM, chúng tôi còn in các loại nhãn mác decal, in logo, decal trong, decal xi các loại nhãn giấy có keo để dán lên các chất liệu khác nhau, đáp ứng nhu cầu đa dạng của quý khách hàng. ---------------------------------- THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ HOÀNG HÀ Địa chỉ: 31A Đường số 4, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 0903 625 966 - 1900 299 956 (Ms Cương) Email: congtydecal@gmail.com
 10. IN TỜ RƠI GIÁ RẺ TP HCM IN TỜ RƠI GIÁ RẺ NHIỀU ƯU ĐÃI HẤP DẪN TP. HỒ CHÍ MINH In Hoàng Hà chuyên thiết kế và in TỜ RƠI các loại, mẫu mã đa dạng đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng. In Hoàng Hà cam kết cung cấp sản phẩm Chất lượng – Giá rẻ – Sản xuất nhanh – Dịch vụ miễn phí – Miễn phí tư vấn thiết kế mẫu in tờ rơi theo nhu cầu. – Miễn phí giao hàng. – Giá rẻ: dây chuyền sản xuất tự động và khép kín cho giá thành mẫu in tờ rơi thấp nhất. – Sản xuất nhanh: giao hàng 3-5 ngày, có thể đáp ứng đơn hàng lớn trong thời gian gấp theo yêu cầu khách hàng. – Chất lượng cao: Nhiều mẫu in tờ rơi đẹp, chất lượng đảm bảo theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008. Quý khách vui lòng liên hệ Hotline 0903 625 966 hoặc qua Email congtydecal@gmail.com để chúng tôi có thể tư vấn MẩuTờ rơi - Tờ gấp đẹp Khái niệm in rờ rơi (hay còn gọi là in tờ gấp, in tờ bướm, in flyer) là sản phẩm có sử dụng hình ảnh và chữ viết in trên giấy để giới thiệu về dịch vụ, hội chợ, triển lãm, khuyến mại… của các đơn vị công ty, cửa hàng, shop kinh doanh đến khách hàng. Chọn in tờ rơi để quảng cáo dịch vụ, sự kiện, thương hiệu cho công ty nhanh chóng, hiệu quả nhất. Thông qua mẫu in tờ rơi, bạn có thể tiếp cận khách hàng trực quan, sinh động nhất. Miễn phí tư vấn thiết kế mẫu in tờ rơi CÔNG NGHỆ IN TỜ RƠI ÁP DỤNG HIỆN NAY Mỗi ứng dụng công nghệ lại có ưu điểm riêng biệt, có thể kể đến 2 công nghệ in tờ rơi được ứng dụng nhiều nhất là: Công nghệ in offset: Là công nghệ mới và hiện đại nhất hiện nay thường được dùng trong việc in tờ rơi quảng cáo số lượng lớn. Ưu điểm nổi bật của công nghệ này là cho ra đời những mẫu in tờ rơi đều màu, sắc nét; in được trên nhiều chất liệu như: giấy, gỗ, vải…. Công nghệ in kỹ thuật số: là việc ứng dụng công nghệ kỹ thật số vào in ấn cho ra mắt ấn phẩm in tờ rơi đẹp. Tuy nhiên, hầu hết chỉ ứng dụng in trên chất liệu giấy. Thường được In Dương Phúc sử dụng để in tờ rơi số lượng ít hoặc các công ty có nhu cầu in lấy ngay trong ngày (chi phí thường khá cao do cần in gấp) tag: in tờ rơi giá rẻ QUI CÁCH IN TỜ RƠI – Thời gian: 1-2 ngày – Kích thước mẫu in tờ rơi: Đa dạng, A6 (10×14.6 cm) , A5 (14.6×21.3cm) , A4 ( 21.3x 29.3 cm), A3 ( 29.3 x 42.6 cm) – Qui cách : In Offset 4 màu 2 mặt, cắt , cấn ( tạo nếp ) bế thành phẩm – Khổ Giấy in tờ rơi: Couches 100 gsm, 150 gsm, 200 gsm, 300 gsm… Mẫu in tờ rơi đẹp Công ty Hoàng Hà Label là một trong những địa điểm uy tín cung cấp dịch vụ in tờ rơi giá rẻ nhiều ưu đãi hấp dẫn tại TP HCM. Ngoài dịch vụ in tờ rơi, chúng tôi cùng cung cấp nhiều dịch vụ in ấn bao bì nhãn mác khác như: in decal trong, in hộp giấy, in túi giấy, in nhãn giấy,.... với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0903 625 966 (Ms Cương) để được tư vấn chi tiết. ----------------------- THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ HOÀNG HÀ Địa chỉ: 31A Đường số 4, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 0903 625 966 - 1900 299 956 (Ms Cương) Email: congtydecal@gmail.com
 11. IN ẤN TEM NHÃN DECAL IN TEM NHÃN DECAL GIÁ RẺ TẠI TP HCM Hoàng Hà Label chuyên thiết kế và in TEM NHÃN DECAL GIÁ RẺ các loại, mẫu mã đa dạng đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm Chất lượng – Giá rẻ – Sản xuất nhanh – Dịch vụ miễn phí – Miễn phí tư vấn thiết kế, miễn cước giao hàng với đơn in tem nhãn decal số lượng lớn – Giá rẻ: dây chuyền sản xuất tinh gọn, máy móc in ấn hiện đại cho ra mẫu in giá rẻ nhất. – Sản xuất nhanh: giao hàng cực nhanh từ 3-4 ngày. – Chất lượng cao: Mẫu in tem nhãn decal đa dạng, sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008. Và còn nhiều ưu đãi khác mà khách hàng nhận được khi sử dụng dịch vụ thiết kế & in tem nhãn decal của chúng tôi. Miễn phí tư vấn thiết kế mẫu in tem nhãn decal In tem nhãn decal là một phần không thể thiếu của doanh nghiệp khi bán sản phẩm, nó giúp người tiêu dùng ghi nhớ tên, logo công ty và thông tin cơ bản của sản phẩm. In tem nhãn decal là cách tốt nhất để doanh nghiệp tạo thiện cảm cho khách hàng và kinh doanh hiệu quả. Chính vì vậy doanh nghiệp cần chú trọng đầu tư thiết kế và in ấn sao cho đẹp mà chi phí tốt nhất. Vài mẫu in tem nhãn decal đẹp THÔNG SỐ CHUNG DỊCH VỤ IN TEM NHÃN DECAL - Chất liệu in tem nhãn decal: Decal giấy - In Offset 4 màu 1 mặt - Cán màng: mờ hoặc bóng - Gia công: cắt xén, bế dán, đục lỗ, xỏ dây, đóng thùng - Thời gian in tem nhãn decal: 3-5 ngày - Miễn phí giao hàng trong nội thành Hồ Chí Minh Chất lượng giấy in tốt cho mẫu in tem nhãn decal rõ nét ĐIỀU KIỆN ĐỂ MẪU IN TEM NHÃN ĐẠT TIÊU CHUẨN: – In tem nhãn decal đảm bảo tính thẩm mỹ cao: Mẫu in tem nhãn decal phải được thiết kế phù hợp, ấn tượng – Trên mẫu in tem nhãn decal phải được in đầy đủ các thông tin về sản phẩm: Gồm các nội dung bắt buộc như: tên sản phẩm, tên địa chỉ của tổ chức/cá nhân chịu tránh nhiệm về sản phẩm, xuất xứ của sản phẩm và các nội dung không bắt buộc (cũng có thể bắt buộc tuỳ từng sản phẩm theo quy định) như: thành phần của sản phẩm, định lượng, công dụng, cách sử dụng sản phẩm, cách bảo quản, ngày sản xuất, hạn sử dụng, khuyến cáo... – In tem nhãn decal phải rõ ràng: Hình ảnh bản in phải rõ nét, tự nhiên, không bị mờ, bố cục phải hợp lý Một sản phẩm có tem nhãn sản phẩm tốt sẽ được các khách hàng chú ý và đón nhận một cách dễ dàng, tem nhãn sản phẩm tốt cũng sẽ tạo lòng tin cho khách hàng về một sản phẩm có chất lượng, an toàn, mang lại lợi ích cao cho người sử dụng Mẫu in tem nhãn decal ấn tượng giúp thu hút khách hàng DỊCH VỤ IN TEM NHÃN DECAL TẠI HOÀNG HÀ: Cắt, bế thành phẩm theo yêu cầu, mọi hình dáng. Chất liệu để in sticker như: Decal giấy đế vàng, đế rắng, decal nhựa trọng… Màu sắc: chuẩn hệ màu CMYK (4 màu) Số lượng in sticker: không giới hạn. Gia công cán màng PVC bóng hoặc mờ. Màng Bảo vệ: Màng PVC bóng hoặc mờ. QUY TRÌNH ĐẶT IN TEM NHÃN DECAL GIÁ RẺ TẠI HOÀNG HÀ LABEL Ngoài dịch vụ in tem nhãn decal giá rẻ tại TP HCM, chúng tôi còn nhận in bao bì sản phẩm, in hộp giấy, in túi giấy, in mác treo quần áo, in thẻ nhựa... cho sản phẩm để đáp ứng đa dạng những yêu cầu của khách hàng khi hoàn thiện sản phẩm cũng như giúp việc tiêu thụ sản phẩm được tốt hơn. Để nhận báo giá chính xác nhất, quý khách hàng vui lòng cung cấp đầy đủ các thông số kỹ thuật trên về mail congtydecal@gmail.com hoặc liên hệ Hotline: 0903 625 966 (Ms Cương) để được báo giá và giải dáp mọi thắc mắc. Xin chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi ! tag: in decal -------------------------- THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ HOÀNG HÀ Địa chỉ: 31A Đường số 4, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 0903 625 966 - 1900 299 956 (Ms Cương) Email: congtydecal@gmail.com
 12. In Minh Hoàng là một trong những đơn vị in ấn có uy tín nhất tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Chất lượng sản phẩm và sự uy tín của chúng tôi được đánh giá bởi khách hàng đã sử dụng dịch vụ. Đơn vị In Minh Hoàng với hơn 8 năm kinh nghiệm trong nghề in ấn bao bì. Sản phẩm được thiết kế in ấn chất lượng tốt nhất đảm bảo khách hàng hài lòng nhất. Ngoài lựa chọn được địa chỉ in decal giá rẻ chúng ta cần lưu ý thêm điều gì hãy cùng tìm hiểu nhé. Vậy in decal giá rẻ cần lưu ý những điều gì? in decal giá rẻ thì màu sắc là yếu tố quan trọng để nhận diện thương hiệu. Bởi vì đối với những sản phẩm bắt mắt sẽ tạo được ấn tượng mạnh với người tiêu dùng. Bạn nên tham khảo chọn màu tốt nhất và không bị trùng với các sản phẩm khác trên thị trường. in decal giá rẻ với một hình ảnh đẹp sẽ góp phần quảng bá , mức tiêu thụ sản phẩm của bạn tốt hơn. Đây chính là phương thức truyền tải thông điệp tốt nhất tới người tiêu thụ. Font chữ cững là một yếu tố bạn cần lưu tâm. Nên chọn những phông chữ dễ đọc, nghệ thuật nhưng không quá cầu kỳ. Nên chọn Phông chữ mà khách hàng dễ dàng tiếp nhận và lựu lại ấn tượng tốt. Chất liệu là một trong những điều bạn cần lưu ý vì nó sẽ giúp làm nổi bật màu sắc, font chữ cho sản phẩm của bạn. Và decal phải có độ bám dính tốt, tùy thuộc loại sản phẩm mà bạn nên kiểm tra độ bám dính của decal, tranh decal mới sử dụng bị bong, bị nhòe thông tin… Bạn nên xem xét tùy thuộc vào loại sản phẩm mà chọn thành phẩm in decal giá rẻ cho cán bóng hay cán mờ decal nhằm đem lại sự sang trọng và dễ đọc của thương hiệu. Vị trí bạn muốn in decal giá rẻ. Vị trí có thể là phía trước, phía trên, đằng sau, ở giữa, bên phải hoặc bên trái. Phụ thuộc vào lưu lượng thông tin có trên decal mà bạn quyết định. Một điều cần lưu ý với in decal giá rẻ là phải có địa chỉ rõ ràng. In thông tin liên hệ chính xác và có độ tin cậy cao. Mọi thông tin cần độ chính xác cao. Bạn có thể nhầm lẫn rằng in decal giá rẻ là loại decal sử dụng chất liệu in ấn và công nghệ in decal dán không tốt, không bắt mắt là hoàn toàn sai lầm khi đến với đơn vị In Minh Hoàng. Đến với chúng tôi bạn sẽ được miễn phí thiết kế mẫu in decal giá rẻ theo yêu cầu. Các sản phẩm thiết kế chuyên nghiệp,sáng tạo, độc đáo, màu sắc bắt mắt, in sắc nét, bền lâu.Ngoài dịch vụ in decal giá rẻ, In Minh Hoàng còn nhận gia công thành phẩm sau in theo yêu cầu của quý khách nhằm đem lại chất lượng dịch vụ, sản phẩm ưng ý nhất. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ để được tư vấn và nhận báo giá nhanh nhất nhé. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN IN ẤN MINH HOÀNG LABEL Địa chỉ: 33 Ngô Bệ, phường 13, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (028) 6277 5866 - 1900299928 - 0907 668 077 ( Ms.Vân) Email: baogia@inminhhoang.net Website: inminhhoang.net
 13. Một trong những khu đô thị đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, Vinhomes Smart City ngày càng chứng tỏ sức hút mãnh liệt của nó trong lĩnh vực bất động sản. Với các căn hộ, chung cư, biệt thự đa dạng phong cách, tinh tế trong thiết kế, đẳng cấp về dịch vụ tiện ích sinh hoạt. Vinhomes Smart City – Đại đô thị thông minh 4.0 đẳng cấp quốc tế và xuất hiện đầu tiên tại Việt Nam. Nơi đây, ứng dụng các công nghệ và cung cấp các sản phẩm, hạng mục công trình tiên tiến, cao cấp nhất thị trường. Đôi nét khái quát về khu đô thị Vinhomes Smart City Đại đô thị Vinhomes Smart City là khu đô thị có diện tích quy hoạch rộng nhất, lên tới 280ha. Phần lớn diện tích khu đô thị được phủ bằng cây xanh, sân cỏ rộng lớn trải dài, các thác nước thác đá nhân tạo kỳ vĩ. Hệ thống sân golf, bể bơi và vườn Nhật đẳng cấp cùng hàng loạt tiện ích khác đã làm nên thương hiệu của khu đô thị Vinhomes Smart City hay Vinhomes Smart City Sapphire. Các loại hình căn hộ, biệt thự, chung cư Vinhomes Smart City đều mang lại sự đa dạng và khác biệt từ cách bài trí, sắp xếp và thi công. Với sự hòa trộn tổng thể giữa kiến trúc phương Tây hiện đại, thời thượng và kiến trúc phương Đông mang nét cổ điển, trầm mặc, sang trọng. Khu đô thị thông minh đáng sống bậc nhất tại Việt Nam Tự hào là khu đô thị đầu tiên ứng dụng công nghệ 4.0 thông minh, mang đến cho bạn một sự trải nghiệm tuyệt vời nhất: An ninh-an toàn thông minh Hệ thống camera giám sát mọi lúc mọi nơi, đảm bảo tính an toàn bảo mật tuyệt đối cho không gian sống của các cư dân Vinhomes. Vận hành thông minh Nhận biển số xe, đỗ xe tìm chỗ trống, hệ thống kết nối căn hộ với sảnh và thang máy Cộng đồng thông minh Cư dân tương lai của dự án Vinhomes Smart City sẽ được kết nối dễ dàng thông qua phần mềm quản trị thông minh cài đặt trên thiết bị di động. Công cụ này sẽ cung cấp đầy đủ thông tin dịch vụ, tiện ích trong KĐT như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng. Cũng nhờ đó, cư dân còn dễ dàng thanh toán phí dịch vụ và các khoản phí sinh hoạt khác qua smartphone, hay thậm chí đặt lịch sử dụng các tiện ích trong nội khu như công viên BBQ với hàng trăm điểm nướng, hồ bơi, khu chèo thuyền kayak, công viên patin… Căn hộ thông minh Với các thiết bị nội thất ứng dụng công nghệ 4.0 làm cho cuộc sống trở nên đơn giản, hiện đại hóa. Giá bán Vinhome Smart City Giá bán căn hộ chung cư Vinhomes Smart City đã được niêm yết công khai, giá bán sẽ tùy vào vị trí và phong thủy để có mức giá cuối cùng. Hiện tại, giá bán chung cư Vinhomes Smart City được ra mắt từ 32 – 35 triệu/m2 (Giá bán đã bao gồm VAT và Nội thất hoàn thiện cao cấp) Chủ đầu tư Vingroup đưa ra mức giá bán Chung cư Vinhomes smart city: Đối với căn hộ Studio, S = 28-36m2, Giá dao động từ: 900 triệu/căn Căn hộ 1 phòng ngủ + 1: 42-48m2, Giá từ: 1.3 tỷ/căn Căn hộ 2 phòng ngủ + 1 (1WC): 53-55m2, Giá từ: 1.6 tỷ/căn Căn hộ 2 phòng ngủ + 1 (2WC-căn góc): 62-66m2, Giá từ: 1.9 tỷ Căn hộ 3 phòng ngủ (căn góc): 74-76m2, Giá từ: 2.3 tỷ/căn Mức giá này hoàn toàn có cơ sở, khi toàn bộ khu đô thị hoàn thành sẽ điểm đến tốt nhất của nhà đầu tư và khách. Liên hệ thêm để biết thông tin chi tiết Để nhận Bảng giá Chung cư Vinhomes tây mỗ chi tiết từng căn, quý khách vui lòng đăng ký đầy đủ thông tin vào Form liên hệ tại website, chúng tôi sẽ gửi đầy đủ bảng giá chi tiết từng tòa đang mở bán Hot nhất cho quý khách. Hotline: 0988169922 Website: smartcityhanoi.com.vn Địa chỉ : Xã Hải Bối và Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội Chúng tôi sẽ gọi lại trong thời gian sớm nhất để hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc của bạn. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi khi bạn cần nhé!
 14. Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để tối ưu hóa chất lượng cuộc sống với không gian sống hiện đại, thông minh, nhiều cảnh quan và công viên cây xanh để đảm bảo một cuộc sống trong lành, tốt nhất cho các thành viên trong gia đình thì dự án Vinhomes Smart City hoàn toàn là một gợi ý hoàn hảo dành cho bạn. Vinhomes Smart City là đại đô thị đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng dựa trên mô hình công nghệ hiện đại, ứng dụng công nghệ trí thông minh nhân tạo. Đem đến một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc hơn cho con người. Dự án được quy hoạch theo lối sống thời thượng, hiện đại, không gian trong lành của thiên nhiên cùng nhiều tiện ích đi kèm, đảm bảo cho bạn một cuộc sống như mơ với nhiều trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Đáng chú ý, Các căn hộ Chung cư Vinhomes smart city được thiết kế dựa trên 4 nền tảng cốt lõi: Smart Home (căn hộ thông minh), Smart Security (an ninh thông minh), Smart Community (cộng đồng thông minh) và Smart Management (vận hành thông minh). Đây đều là những mô hình được nhiều nước tiên tiến áp dụng ở Châu Á và khu vực Âu Mỹ. Hiện tại, giá bán chung cư Vinhomes Smart City được ra mắt từ 32 – 35 triệu/m2 (Giá bán đã bao gồm VAT và Nội thất hoàn thiện cao cấp). Đây là giá bán đã được niêm yết công khai, sẽ tùy vào vị trí và phong thủy để có mức giá cuối cùng. Hãy liên hệ ngay đến số hotline 0988169922 để được tư vấn báo giá chính xác nhất bạn nhé! Thông tin chi tiết về dự án vui lòng tham khảo https://smartcityhanoi.com.vn/vinhomes-smart-city-tay-mo-gia-chung-cu/
 15. N ẤN TEM NHÃN DECAL IN TEM NHÃN DECAL GIÁ RẺ TẠI TP HCM Hoàng Hà Label chuyên thiết kế và in TEM NHÃN DECAL GIÁ RẺ các loại, mẫu mã đa dạng đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm Chất lượng – Giá rẻ – Sản xuất nhanh – Dịch vụ miễn phí – Miễn phí tư vấn thiết kế, miễn cước giao hàng với đơn in tem nhãn decal số lượng lớn – Giá rẻ: dây chuyền sản xuất tinh gọn, máy móc in ấn hiện đại cho ra mẫu in giá rẻ nhất. – Sản xuất nhanh: giao hàng cực nhanh từ 3-4 ngày. – Chất lượng cao: Mẫu in tem nhãn decal đa dạng, sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008. Và còn nhiều ưu đãi khác mà khách hàng nhận được khi sử dụng dịch vụ thiết kế & in tem nhãn decal của chúng tôi. Miễn phí tư vấn thiết kế mẫu in tem nhãn decal In tem nhãn decal là một phần không thể thiếu của doanh nghiệp khi bán sản phẩm, nó giúp người tiêu dùng ghi nhớ tên, logo công ty và thông tin cơ bản của sản phẩm. In tem nhãn decal là cách tốt nhất để doanh nghiệp tạo thiện cảm cho khách hàng và kinh doanh hiệu quả. Chính vì vậy doanh nghiệp cần chú trọng đầu tư thiết kế và in ấn sao cho đẹp mà chi phí tốt nhất. Vài mẫu in tem nhãn decal đẹp THÔNG SỐ CHUNG DỊCH VỤ IN TEM NHÃN DECAL - Chất liệu in tem nhãn decal: Decal giấy - In Offset 4 màu 1 mặt - Cán màng: mờ hoặc bóng - Gia công: cắt xén, bế dán, đục lỗ, xỏ dây, đóng thùng - Thời gian in tem nhãn decal: 3-5 ngày - Miễn phí giao hàng trong nội thành Hồ Chí Minh Chất lượng giấy in tốt cho mẫu in tem nhãn decal rõ nét ĐIỀU KIỆN ĐỂ MẪU IN TEM NHÃN ĐẠT TIÊU CHUẨN: – In tem nhãn decal đảm bảo tính thẩm mỹ cao: Mẫu in tem nhãn decal phải được thiết kế phù hợp, ấn tượng – Trên mẫu in tem nhãn decal phải được in đầy đủ các thông tin về sản phẩm: Gồm các nội dung bắt buộc như: tên sản phẩm, tên địa chỉ của tổ chức/cá nhân chịu tránh nhiệm về sản phẩm, xuất xứ của sản phẩm và các nội dung không bắt buộc (cũng có thể bắt buộc tuỳ từng sản phẩm theo quy định) như: thành phần của sản phẩm, định lượng, công dụng, cách sử dụng sản phẩm, cách bảo quản, ngày sản xuất, hạn sử dụng, khuyến cáo... – In tem nhãn decal phải rõ ràng: Hình ảnh bản in phải rõ nét, tự nhiên, không bị mờ, bố cục phải hợp lý Một sản phẩm có tem nhãn sản phẩm tốt sẽ được các khách hàng chú ý và đón nhận một cách dễ dàng, tem nhãn sản phẩm tốt cũng sẽ tạo lòng tin cho khách hàng về một sản phẩm có chất lượng, an toàn, mang lại lợi ích cao cho người sử dụng Mẫu in tem nhãn decal ấn tượng giúp thu hút khách hàng DỊCH VỤ IN TEM NHÃN DECAL TẠI HOÀNG HÀ: Cắt, bế thành phẩm theo yêu cầu, mọi hình dáng. Chất liệu để in sticker như: Decal giấy đế vàng, đế rắng, decal nhựa trọng… Màu sắc: chuẩn hệ màu CMYK (4 màu) Số lượng in sticker: không giới hạn. Gia công cán màng PVC bóng hoặc mờ. Màng Bảo vệ: Màng PVC bóng hoặc mờ. QUY TRÌNH ĐẶT IN TEM NHÃN DECAL GIÁ RẺ TẠI HOÀNG HÀ LABEL Ngoài dịch vụ in tem nhãn decal giá rẻ tại TP HCM, chúng tôi còn nhận in bao bì sản phẩm, in hộp giấy, in túi giấy, in mác treo quần áo, in thẻ nhựa... cho sản phẩm để đáp ứng đa dạng những yêu cầu của khách hàng khi hoàn thiện sản phẩm cũng như giúp việc tiêu thụ sản phẩm được tốt hơn. Để nhận báo giá chính xác nhất, quý khách hàng vui lòng cung cấp đầy đủ các thông số kỹ thuật trên về mail congtydecal@gmail.com hoặc liên hệ Hotline: 0903 625 966 (Ms Cương) để được báo giá và giải dáp mọi thắc mắc. Xin chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi ! -------------------------- THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ HOÀNG HÀ Địa chỉ: 31A Đường số 4, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 0903 625 966 - 1900 299 956 (Ms Cương) Email: congtydecal@gmail.com tag: in decal