• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nhaminh2310

Hội viên
 • Số nội dung

  764
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by nhaminh2310

 1. Bạn biết gì về giảm thời gian chờ làm thủ tục hành chính về thuế tại bộ phận một cửa? Lợi ích của nó là gì? Hãy cùng công ty luật ATS tìm hiểu nhé! Giảm thời gian chờ làm thủ tục hành chính về thuế tại bộ phận một cửa Tổng cục Thuế đã lên kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 917/QĐ-BTC ngày 29/4/2021 của Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Theo đó, Tổng cục Thuế đặt mục tiêu năm 2022 giảm thời gian chờ làm thủ tục hành chính về thuế tại bộ phận một cửa. Hướng đến mục tiêu chung là nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Sau đây, Công ty luật ATS xin được chia sẻ các nội dung trong đề án. Các nội dung trong đề án đổi mới một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính: Trong năm 2022: - Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thuế để đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. - Tối thiểu 30% người nộp thuế khi thực hiện TTHC thuế không phải cung cấp lại: + Các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính (trước đó). + Hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đó đã được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ và đáp ứng được yêu cầu. - Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa xuống trung bình còn tối đa 30 phút/01 lần đến giao dịch. Giai đoạn năm 2023 - 2025: - Hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu ngành thuế với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính phục vụ cho việc cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa. - Tăng tỉ lệ số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được giải quyết thành công trong mỗi năm thêm 20% cho đến khi đạt tỉ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. - Tăng năng suất lao động trung bình trong việc giải quyết TTHC thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa một số công việc trong quy trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết TTHC. - Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp xuống trung bình còn tối đa 15 phút/1 lượt giao dịch; thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút/1 hồ sơ vào năm 2025. - Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công đạt tối thiểu 95% vào năm 2025. Để đạt được các mục tiêu trên, Tổng cục Thuế: - Tập trung hoàn thiện quy trình hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuế; - Gắn kết việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC thuế với quá trình tiếp nhận, xử lý TTHC tại bộ phận một cửa tạo cơ sở hình thành dữ liệu đầy đủ, chính xác; - Mở rộng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Quyết định 1652/QĐ-TCT có hiệu lực từ ngày 23/11/2021. Tags: giảm thời gian chờ làm thủ tục hành chính về thuế tại bộ phận một cửa, Công ty Luật ATS
 2. Bạn đang tìm kiếm phụ kiện tủ bếp inox, kệ chén inox, giá treo ly rượu vang, kệ úp chén inox… hãy đến với đơn vị 304.vn. 304.vn cung cấp đa dạng mọi sản phẩm như: chậu rửa inox, giá kệ inox, hệ thống hút khói inox, hộp lọc mỡ, thùng kem inox đựng muối đá, cầu thang inox, cửa cổng hàng rào inox, lan can cầu thang ban công inox, tủ bán hàng inox, thiết bị y tế inox, tủ để giày dép quần áo inox, giá kệ kho hàng tháo lắp inox, thiết bị quầy bar cafe inox, quầy pha chế inox, thùng đá inox, thùng gạo inox...và gia công hàng ngàn sản phẩm inox khác nhau theo yêu cầu của khách hàng. 304.vn chuyên cung cấp phụ kiện tủ bếp inox Kệ chén âm tủ trên Kệ chén dĩa treo Kệ chén dĩa đứng Kệ rổ chén dĩa tủ dưới Kệ úp xoong nồi chảo Kệ gia vị, dao thớt, chai lọ Kệ góc mâm xoay tủ bếp Kệ quầy bar treo ly rượu Kệ dưới chậu rửa lavabo Kệ tủ đồ khô nhà bếp Khay chia muỗng đũa Giá bát đĩa nâng hạ tủ trên Dụng cụ inox nhà bếp Thùng gạo âm tủ bếp Thùng rác âm tủ bếp …. Đơn vị 304.vn với kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực phân phối phôi nguyên liệu inox 304 và gia công sản xuất các sản phẩm inox 304 theo mọi yêu cầu khách hàng. Qua đó, chúng tôi đúc kết được nhiều kinh nghiệm cho ra đời những sản phẩm độc đáo và khác biệt, chất lượng cao đáp ứng, hài lòng được mọi nhu cầu của khách hàng. 304.vn xây dựng nên một quy trình khép kín từ khâu chuẩn bị nguyên vật liệu inox 304 cho đến khâu thiết kế, qua khâu sản xuất và cuối cùng là phân phối sỉ lẻ. Các sản phẩm không chỉ chất lượng, đem đến sự tiện lợi mà còn tối ưu về giá thành giúp bạn không chỉ tiết kiệm về thời gian mà còn tiết kiệm không gian. Trong căn nhà của gia đình bạn có thể nói căn bếp chính là linh hồn. Đây là nơi gia đình tụ họp, quây quần, đầm ấm bên nhau, cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Vậy nên những thiết bị trong nhà bếp cần được đầu tư kỹ càng để căn bếp gọn gàng, ngăn nắp, hiện đại, đầy đủ tiện nghi. Do đó, bạn có thể yên tâm lựa chọn chúng tôi 304.vn. 304.vn đơn vị chuyên nhận gia công các loại số lượng về các sản phẩm chủ lực như: Rổ inox, bàn ghế inox, xe đẩy inox, nồi inox, khay inox, tủ trưng bày inox, kệ trang trí inox, phụ kiện tủ bếp inox, kệ chén inox, giá treo ly rượu vang, kệ úp chén inox…Nếu bạn có nhu cầu vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để có báo giá cũng nhưng đáp ứng mọi nhu cầu nhé! Mọi vui lòng liên hệ thông tin chi tiết: 304.VN BỀN VỮNG CÙNG THỜI GIAN 【304.VN】giải quyết bài toán sỉ lẻ nguyên vật liệu phôi inox 304, nhận gia công sản xuất các sản phẩm inox 304 số lượng ít. Dù chỉ 1 cái theo cầu của từng khách hàng trên 64 tỉnh thành Việt Nam. Liên hệ ngay hôm nay để nhận nhiều ưu đãi từ xưởng gia công inox 304 cao cấp. Địa chỉ: 12 Trần Tấn, Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh Hotline: 1900 966 933 - 09 02 89 98 02 (Ms.Trinh) Email: info@304.vn Website: 304.com.vn
 3. Những thủ tục hành chính rườm rà, nhiều quy trình sẽ làm đình trệ đến hiệu quả công việc, đặc biệt là không phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay. Chính vì thế, chính phủ đã ban hành chính sách giảm thời gian chờ làm thủ tục hành chính về thuế tại bộ phận một cửa nhằm hỗ trợ tối đa người dân. Mời bạn hãy cùng công ty luật ATS tìm hiểu nhé! Giảm thời gian chờ làm thủ tục hành chính về thuế tại bộ phận một cửa Tổng cục Thuế đã lên kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 917/QĐ-BTC ngày 29/4/2021 của Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Theo đó, Tổng cục Thuế đặt mục tiêu năm 2022 giảm thời gian chờ làm thủ tục hành chính về thuế tại bộ phận một cửa. Hướng đến mục tiêu chung là nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Sau đây, Công ty luật ATS xin được chia sẻ các nội dung trong đề án. Các nội dung trong đề án đổi mới một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính: Trong năm 2022: - Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thuế để đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. - Tối thiểu 30% người nộp thuế khi thực hiện TTHC thuế không phải cung cấp lại: + Các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính (trước đó). + Hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đó đã được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ và đáp ứng được yêu cầu. - Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa xuống trung bình còn tối đa 30 phút/01 lần đến giao dịch. Giai đoạn năm 2023 - 2025: - Hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu ngành thuế với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính phục vụ cho việc cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa. - Tăng tỉ lệ số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được giải quyết thành công trong mỗi năm thêm 20% cho đến khi đạt tỉ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. - Tăng năng suất lao động trung bình trong việc giải quyết TTHC thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa một số công việc trong quy trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết TTHC. - Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp xuống trung bình còn tối đa 15 phút/1 lượt giao dịch; thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút/1 hồ sơ vào năm 2025. - Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công đạt tối thiểu 95% vào năm 2025. Để đạt được các mục tiêu trên, Tổng cục Thuế: - Tập trung hoàn thiện quy trình hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuế; - Gắn kết việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC thuế với quá trình tiếp nhận, xử lý TTHC tại bộ phận một cửa tạo cơ sở hình thành dữ liệu đầy đủ, chính xác; - Mở rộng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Quyết định 1652/QĐ-TCT có hiệu lực từ ngày 23/11/2021. Tags: giảm thời gian chờ làm thủ tục hành chính về thuế tại bộ phận một cửa, Công ty Luật ATS
 4. Halozend là phần mềm quản lý khách hàng được xây dựng trên công nghệ Cloud SaaS, một mô hình đang dẫn đầu thế giới công nghệ. Không chỉ được tối ưu về giao diện người dùng mà phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng Halozend còn là công cụ mạnh mẽ giúp quản lý các khoản thu nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Việc tổng hợp, xử lý thông cho toàn bộ doanh nghiệp là bước khởi đầu khó khăn và tốn nhiều thời gian nhất cho các nhà quản lý. Đó là lý do mà doanh nghiệp cần tới phần mềm HALOZEND BOF- giải pháp tổng thể về quản lí nội bộ để quản lý vận hành kinh doanh một cách hiệu quả nhất. Khi khách hàng sử dụng phần mềm quản lí HALOZEND BOF, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và giảm bớt một phần khó khăn trong việc thu thập và quản lí thông tin nội bộ doanh nghiệp. Chính vì thế mà HALOZEND BOF đã ra đời và làm giúp bạn những việc như: Quản lí Sổ Quỹ Nội Bộ: quản lí các chi tiêu thực tế và tức thời. Quản lí Tài Khoản Thanh Toán: thu thập và lưu các các thông tin về tài khoản và số dư trong tài khoản. Lưu trữ các Công Văn, Thông Báo và chính sách của công ty trong quá trình hoạt động. Quản lí, cập nhật Lịch Họp & Lịch Làm Việc Quản Lý Tài Liệu (File): Kết nối Cloud Storage, phân quyền quản lý Files Quản lí Văn Phòng Điện Tử: Hóa đơn điện tử, Chữ ký, Email nội bộ,... Chúng tôi luôn lắng nghe nhu cầu, nỗi đau và góp ý của Khách hàng, mỗi sự hỗ trợ tư vấn để ra được sản phẩm phù hợp nhất là một niềm vui và sự thành công, thổi hồn vào sản phẩm Halozend. TỔNG ĐÀI TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ Hotline: 0888 869 300 CSKH: 0886 496 498 Kỹ thuật: 0833 700 705 tag: Giải pháp tổng thể về quản lý Nội bộ
 5. Mái hiên sân thượng bằng tôn đẹp hiện nay không chỉ có nhiệm vụ che mưa, che nắng mà còn trở thành bộ phận trang trí tuyệt vời cho không gian ngôi nhà của bạn, giúp tôn lên nét đẹp nổi bật của các thiết kế nhà ở. Hiện nay, không chỉ nhà phố, biệt thự mà cả các ngôi nhà cấp 4 cũng đã lắp đặt mái hiên cho không gian sống của mình. Ngoài ra giá làm mái hiên đẹp bằng tôn cũng được sử dụng rất nhiều trong việc làm mái che cho phần sân trước nhà, nhà để xe, hay một khu vực sinh hoạt chung v.v… Làm mái hiên – mái sân thượng bằng tôn giá bao nhiêu là câu hỏi được nhiều khách hàng quan tâm. Làm sao để tìm được một địa chỉ cung cấp dịch vụ làm mái hiên uy tín, chất lượng và có giá tốt nhất trên thị trường chính là mong muốn của mọi khách hàng. Công ty Ditako xin gửi tới quý khách hàng Bảng báo giá thi công lắp đặt mái hiên sân thượng bằng tôn đẹp tại TpHCM Công ty Ditako với đội ngũ kỹ thuật hơn kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực cơ khí chuyên nhận thi công lợp mái tôn, xây dựng nhà xe, nhà xưởng Uy Tín – Chất Lượng – Giá rẻ tại TpHCM. Đội ngũ thi công của Ditako được sự tin tưởng của khách hàng, đã trải qua hàng nghìn công trình làm mái tôn lợp nhà đẹp – lắp đặt máng xối. Chúng tôi cam kết sẽ đem đến cho quý khách những sản phẩm mái hiên lợp tôn đẹp – Chất lượng và dịch vụ hài lòng nhất. Quý khách có nhu cầu lợp mái tôn, làm mái hiên sân thượng hãy liên hệ ngay tới Ditako qua Hotline: 0937 026 898 để được tư vấn và báo giá nhanh và tốt nhất cho dịch vụ làm mái hiên. tag: bảng báo giá làm mái hiên
 6. Quản lý khách hàng trong doanh nghiệp không chỉ giúp doanh nghiệp quản lý có hệ thống, khoa học, dễ dang, nhanh chóng. Còn giúp cho doanh nghiệp hỗ trợ rất nhiều trong việc kinh doanh. Chính vì thế, đã có rất nhiều doanh nghiệp ngày nay luôn tìm kiếm cho doanh nghiệp mình một giải pháp phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng chất lượng để nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. Và một trong những giải pháp phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng và marketing chuyên nghiệp đã và đang được rất nhiều doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn có thể kể đến là Halozend CRM - Giải pháp tổng thể về quản lý và lưu trữ thông tin, Tổng đài chăm sóc, Giao việc, Chốt Sale, Automation Marketing như SMS, Email marketing giúp việc tiếp thị và chăm sóc Khách hàng chuyên nghiệp và hiệu quả. Halozend CRM - Giải pháp tăng tốc đội ngũ kinh doanh và gia tăng sự tin tưởng - yêu thích của khách hàng từ quy trình chăm sóc. Khách hàng thân thiết chỉ chiếm khoảng 20% về số lượng, nhưng mang về tới 80% doanh thu. Nếu bạn quan tâm và cần tư vấn, tìm hiểu thêm. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé! Thông tin liên hệ TỔNG ĐÀI TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ Hotline: 0888 869 300 CSKH: 0886 496 498 Kỹ thuật: 0833 700 705 CÔNG TY CỔ PHẦN HALOZEND Trụ sở 27 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, VN Chi nhánh 1 24 Đường số 18 KDC Sông Đà, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM, VN Chi nhánh 2 91 Đường Số 4, Thới Nhựt II, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, VN Chi nhánh 3 1269 N Tyra Ave, Boise ID 83713 – USA
 7. Bạn đang tìm kiếm phụ kiện tủ bếp inox, kệ chén inox, giá treo ly rượu vang, kệ úp chén inox… hãy đến với đơn vị 304.vn. 304.vn đơn vị chuyên nhận gia công các loại số lượng về các sản phẩm chủ lực như: Rổ inox, bàn ghế inox, xe đẩy inox, nồi inox, khay inox, tủ trưng bày inox, kệ trang trí inox, phụ kiện tủ bếp inox, kệ chén inox, giá treo ly rượu vang, kệ úp chén inox… 304.vn cung cấp đa dạng mọi sản phẩm như: chậu rửa inox, giá kệ inox, hệ thống hút khói inox, hộp lọc mỡ, thùng kem inox đựng muối đá, cầu thang inox, cửa cổng hàng rào inox, lan can cầu thang ban công inox, tủ bán hàng inox, thiết bị y tế inox, tủ để giày dép quần áo inox, giá kệ kho hàng tháo lắp inox, thiết bị quầy bar cafe inox, quầy pha chế inox, thùng đá inox, thùng gạo inox...và gia công hàng ngàn sản phẩm inox khác nhau theo yêu cầu của khách hàng. Vì sao bạn nên lựa chọn các sản phẩm inox tại đơn vị 304.vn Đơn vị 304.vn với kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực phân phối phôi nguyên liệu inox 304 và gia công sản xuất các sản phẩm inox 304 theo mọi yêu cầu khách hàng. Qua đó, chúng tôi đúc kết được nhiều kinh nghiệm cho ra đời những sản phẩm độc đáo và khác biệt, chất lượng cao đáp ứng, hài lòng được mọi nhu cầu của khách hàng. 304.vn xây dựng nên một quy trình khép kín từ khâu chuẩn bị nguyên vật liệu inox 304 cho đến khâu thiết kế, qua khâu sản xuất và cuối cùng là phân phối sỉ lẻ. Các sản phẩm không chỉ chất lượng, đem đến sự tiện lợi mà còn tối ưu về giá thành giúp bạn không chỉ tiết kiệm về thời gian mà còn tiết kiệm không gian. 304.vn sở hữu đội ngũ kỹ thuật trẻ, thiết kế, kỹ sư giàu kinh nghiệm, sáng tạo và biết lắng nghe, luôn học hỏi, trau dồi kinh nghiệm qua những dự án của khách hàng… đem đến sản phẩm chất lượng, thẩm mỹ cao. Thực hiện rất nhiều dự án khác nhau. Khách hàng có thể tham khảo các dự án đã thi công tại website: 304.vn để biết thêm. 304.vn được nhiều khách hàng đánh giá thành phẩm cao nên đã tin tưởng lựa chọn. Đơn vị hỗ trợ giao hàng mọi lúc mọi nơi, trên khắp tỉnh thành Việt Nam cũng như quốc tế. Trong căn nhà của gia đình bạn có thể nói căn bếp chính là linh hồn. Đây là nơi gia đình tụ họp, quây quần, đầm ấm bên nhau, cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Vậy nên những thiết bị trong nhà bếp cần được đầu tư kỹ càng để căn bếp gọn gàng, ngăn nắp, hiện đại, đầy đủ tiện nghi. Do đó, bạn có thể yên tâm lựa chọn chúng tôi 304.vn. Mọi vui lòng liên hệ thông tin chi tiết: 304.VN BỀN VỮNG CÙNG THỜI GIAN 【304.VN】giải quyết bài toán sỉ lẻ nguyên vật liệu phôi inox 304, nhận gia công sản xuất các sản phẩm inox 304 số lượng ít. Dù chỉ 1 cái theo cầu của từng khách hàng trên 64 tỉnh thành Việt Nam. Liên hệ ngay hôm nay để nhận nhiều ưu đãi từ xưởng gia công inox 304 cao cấp. Địa chỉ: 12 Trần Tấn, Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh Hotline: 1900 966 933 - 09 02 89 98 02 (Ms.Trinh) Email: info@304.vn Website: 304.com.vn
 8. Phúc Đạt Food cơ sở chuyên bán sỉ lẻ thịt heo nhập khẩu, thịt đông lạnh nhập khẩu, thịt bò nhập khẩu, hải sản đông lạnh, thịt trâu đông lạnh, thịt gà đông lạnh,… Phúc Đạt Food chuyên cung cấp thịt đông lạnh nhập khẩu đa dạng: Thịt heo đông lạnh nhập khẩu: Ba rọi heo rút sườn, ba rọi heo có da có xương, nạc dăm heo Brazil, nạc đùi heo, nạc vai heo, cốt lết heo, khoanh gối heo, da heo đông lạnh, quả đùi heo, quả vai heo, mỡ heo đông lạnh, xương ống heo, sườn sụn heo, sườn bẹ heo, dựng heo trước, dựng heo sau, lỗ tai heo, mặt nạ heo, mũi heo, tim heo, thịt nọng má heo… Thịt gà đông lạnh: Gà đông lạnh nguyên con, ức gà đông lạnh, chân gà đông lạnh, cánh gà, mề gà, da gà, đùi gà góc tư, gà xay, xương gà đông lạnh… Thịt bò đông lạnh: Bắp bò đông lạnh, chân bò đông lạnh, sụn bò, dẻ sườn bò, gầu bò ức, gân y bò, gù bò, lõi mông bò… Thịt đông lạnh nhập khẩu có nguồn gốc rõ ràng Phúc Đạt Food cung cấp thực phẩm đông lạnh với xuất xứ từ Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Brazil, Hà Lan,… Những quốc gia có quy trình công nghệ sản xuất thực phẩm đông lạnh hiện đại tiên tiến nhất. Bên cạnh đó Phúc Đạt Food còn có kho thực phẩm đông lạnh lớn đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm một cách tốt nhất. Sản phẩm thịt đông lạnh nhập khẩu chất lượng cao Phúc Đạt Food được nhiều người tiêu dùng đánh giá và bình chọn là đơn vị, nơi mua sản phẩm thịt heo đông lạnh giá tốt nhất thị trường hiện nay. Phúc Đạt Food cho bạn rất nhiều loại thịt heo khác nhau và đa dạng về nguồn gốc xuất xứ: Đức, Ba Lan, Brazil… Phúc Đạt Food cam kết chất lượng của sản phẩm thịt heo, thịt đông lạnh nhập khẩu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Do đó, bạn hoàn toàn yên tâm và sử dụng thịt heo nhập khẩu cho gia đình của mình. Các loại sản phẩm thịt heo đông lạnh nhập khẩu được sơ chế, xử lý cấp đông theo quy trình công nghệ hiện đại. Sản phẩm chắc chắn đảm bảo giữ được hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng đến tận tay người tiêu dùng. Giá thành thịt đông lạnh nhập khẩu rẻ nhất Phúc Đạt Food là kho sỉ thực phẩm đông lạnh tận gốc không qua bất kỳ đơn vị trung gian nào. Qua đó, chúng tôi chắc chắn đem đến mức giá cực tốt cho khách hàng. Với giá niêm yết minh bạch, bạn hoàn toàn yên tâm và mua số lượng lớn tại đây. Đặc biệt, giá sẽ còn giảm, chiết khấu sẽ cao nếu như bạn lấy hàng với số lượng lớn. Đơn vị sở hữu đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, dày dặn kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, luôn đáp ứng và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng. Phúc Đạt Food cam kết mang lại những sản phẩm thực phẩm cần thiết và chất lượng nhất nhằm đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu của khách hàng. Phúc Đạt Food địa chỉ uy tín chuyên cung cấp thịt heo đông lạnh nhập khẩu giá tốt nhất thị trường hiện nay. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết nhé! Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ thông tin: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ PHÚC ĐẠT Địa chỉ: 83 Phan Văn Hân, Phường 17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM Số điện thoại: 0931327379 Email: info@phucdatfood.com Website: Phucdatfood.com
 9. Xe tải Hyundai 7 tấn 110SL được sản xuất và lắp ráp tại nhà máy Hyundai Thành Công. Xe được nhập khẩu 100% linh kiện tại nhà máy Hyundai Hàn Quốc, với chất lượng đảm bảo. Trong quá trình sản xuất và lắp ráp tại các khâu sản xuất, xe đều được kiểm tra bởi những chuyên gia được đào tạo bởi tập đoàn Hyundai Motor. Do vậy, tất cả những chiếc xe tải khi đưa đến tay người tiêu dùng đều sẽ được đảm bảo về độ an toàn, tính thẩm mỹ và độ bền mà chiếc xe tải này mang lại. Về ngoaị thất chiếc xe tải Hyundai Mighty 110SL với đặc điểm nhận dạng là phần lưới tản nhiệt trước mặt cabin được làm nồi ra, với bo viền mạ crom và lớp lưới bằng kim loại.Toàn bộ khung xương của cabin được lắp ghép bởi các cánh tay robot và được liên kết bằng các mối hàn điện tiếp xúc,đảm bảo độ kết dính và tính thẩm mỹ cho cabin. Vật liệu làm cabin là loại thép chống rỉ dầy 1.2-15 ly và được gia cố bằng các khung xương chắc khỏe. Hơn nữa, cabin còn được phủ 1 lớp sơn nhúng tĩnh điện bên trong trước khi sơn bóng, điều này giúp cho màu cabin của xe rất bền, bảo vệ cho nó khỏi tác động ăn mòn của môi trường xung quanh. Về nội thất bên trong cabin : Bên trong không gian cabin được thiết kế cho 3 người ngồi khá rộng và thoải mái. Đây là dòng xe tải nhẹ đời mới nên không có thiết kế giường nằm đằng sau ghế để phục vụ nghỉ ngơi tạm thời trên quãng hành trình dài, đó cũng là 1 điều bất tiện của chiếc xe này. Nhưng sau nhiều năm bán hàng, tôi có thấy 1 số khách hàng đã bỏ toàn bộ ghế phụ và kết hợp với không gian còn lại sau ghế để làm thành 1 mặt phẳng lớn để có thể làm thành 1 chiếc ” phản đệm ” có thể cho 2 người nằm nghỉ ngơi được. Điểm nhất của chiếc xe tải Huyndai 7 tấn này nữa là phần động cợ và hộp số của chiếc xe Xe tải mighty 110s được trang bị động cơ D4GA có công suất 150 mã lực, đây là loại động cơ có kim phun nhiên liệu trực tiếp giúp tối ưu về sức mạnh kết hợp với hộp số cơ khí 6 cấp và cầu Dymos giúp chiếc xe đạt được sự hoàn hảo về vận tốc, và khả năng bận hành êm ái khi điều khiển chiếc xe. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe theo tính toán của nhà sản xuất đưa ra vào khoảng 11-12 Lit/ 100 km. Điều này hơn hẳn so với những mẫu động cơ model cũ D4DB kim phun điều khiển bằng hệ thống cơ khí. Lốp xe tải Hyundai 110SL được nhập từ nhà máy cao su Đà Nẵng. Đây là 1 trong 3 phần của xe được nội địa hóa nhằm giảm giá thành của chiếc xe, nhưng không bị ảnh hướng đến chất lượng toàn cục của chiếc xe. Lốp có kích thước là 8.25-R16 Thùng xe tải Hyundai 110SL được thiết kế và đóng mới tại nhà máy Hyundai Thành Công. Thùng xe đạt tiêu chuẩn của cục đăng kiểm Việt Nam cấp phép.Hiện tại đang có mẫu xe thùng bạt, thùng kín, thùng lửng, thùng đông lạnh, xe chở gia súc gia cầm, xe ô tô tải gắn cẩu, xe ben, xe chở Motor xe máy,... xe sẵn, giao ngay tại bãi, giá hạt dẻ. Trang thiết bị theo xe bao gồm bộ đồ nghề sửa chữa, 1 lốp dự phòng, 1 kích thủy lực 5 tấn, điều hòa 2 chiều theo xe. Trên đây là một vài đánh giá xe tải Hyundai Mighty 110SL, nếu khách hàng có thắc mặc hãyliên hệ ngay với chúng tôi 0907 017 699 hoặc truy cập https://itruckviet.com/ để được tư vấn nhiệt tình nhất.
 10. Hyundai EX8L hay còn gọi New Mighty EX8 là định nghĩa ngắn gọn để quý khách hiểu rõ giữa các sản phẩm xe tải 8 tấn thời điểm này. Chiếc ô tô tải này được lắp ráp thế hệ đầu tiên seri Hyundai Mighty EX của nhà máy ô tô Hyundai Thành Công. Xe lắp ráp trên dây chuyền hiện đại, nhập khẩu linh kiện đồng bộ, thiết kế nguyên bản như các xe nội địa Hàn Quốc. Xe tải EX8 bản đủ có nhiều tính năng hiện đại thân thiện người dùng, tiết kiệm nhiên liệu. Khối động cơ D4CC đạt công suất lên đến 160 mã lực. Cabin Ex8 bản đủ đầu vuông cứng cáp và khỏe khoắn, đây chính là xu hướng mới của hãng Hyundai thay thế hoàn toàn so với các sản phẩm thế hệ cũ trước đây. Xe tải Hyundai EX8 ” xịn “ nhập khẩu đồng bộ linh kiện giống như sản phẩm nội địa Hàn Quốc. Chính vì vậy, xe đạt được chất lượng và yêu cầu cao trong thời gian sử dụng lâu dài mà không phải lo lắng hỏng hóc. Để tham khảo đầy đủ đánh giá xe tải Hyundai Mighty EX8 bản đủ, bạn có thể tham khảo thêm nhiều thông tin tại itruckviet.com nhé! Và nếu bạn quan tâm về dòng xe này, bạn hãy liên hệ ngay Hotline 0907.017.699 – 0984.338.690 hoặc để lại thông tin tại itruckviet.com để được tư vấn miễn phí. CỘNG ĐỒNG KẾT NỐI XE TẢI VIỆT - I-TRUCK VIET Địa chỉ 1: Khê Hồi, Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội Địa chỉ 2: 467 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội Email: itruckviet@gmail.com Hotline 1: 0907.017.699 Hotline 2: 0984.338.690 Website: itruckviet.com
 11. Xã hội ngày càng phát triển, kéo theo nhu cầu sử dụng các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao tăng mạnh. Ngày nay khi đi ra đường, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hàng trăm, hàng ngàn chiếc ô tô chạy trên đường với đủ chủng loại, màu sắc, kích cỡ khác nhau. Và bạn cũng đang có ý định mua xe ô tô để di chuyển tiện lợi hơn nhưng còn băn khoăn bởi có quá nhiều sự lựa chọn. Bạn đang muốn khám phá dòng xe Honda CRV? Giá lăn bánh Honda CRV mới nhất là bao nhiêu? Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình, tâm huyết với nghề cùng với trang thiết bị máy móc hiện đại thì đại lý Honda ô tô Tây Hồ tự tin là nơi để khách hàng trao trọn niềm tin. Sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn Nhân viên chuyên nghiệp Đến với chúng tôi, bạn sẽ được tiếp đón niềm nở và trang trọng nhất. Đội ngũ nhân viên bán hàng chuyên nghiệp đã được đào tạo nghiệp vụ bán hàng với kiến thức vững chắc, tự tin và năng động, sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ quý khách hàng lựa chọn cho mình một dòng xe ưng ý, phù hợp với nhu cầu sử dụng đối với tất cả các dòng xe trên thị trường. Nếu bạn quá bận rộn, bạn cũng có thể tham khảo các dòng xe Ford ưng ý tại website hondatayho.vn, để lại thông tin, đội ngũ nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ lại và tư vấn trực tiếp cho bạn. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn một cách nhanh nhất, cập nhật đầy đủ giá lăn bánh Honda CRV mới, ô tô Honda CRV 2022…một cách chính xác nhất. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên kỹ thuật giàu kinh nghiệm với chuyên môn cao của chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn các vấn đề kỹ thuật xe máy, bảo dưỡng..một cách nhanh nhất, chính xác nhất và chất lượng nhất. Sản phẩm chính hãng Honda Ô tô Tây Hồ – Đại lý 5S chính hãng đầu tiên của Honda Việt Nam – chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2006. Chúng tôi vinh dự là đại lý Honda Ô tô chính hãng đầu tiên của Honda Nhật Bản tại Việt Nam được đích thân ngài chủ tịch hãng Honda Nhật Bản đến cắt băng khánh thành. Hệ thống nhà xưởng hiện đại bậc nhất Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng bảo trì và sửa chữa, chúng tôi đã tập trung đầu tư những trang thiết bị hiện đại nhất, dụng cụ chuyên dùng tiên tiến, đạt tiêu chuẩn quốc tế được nhập khẩu từ nước ngoài. Đại lý Honda Việt Nam chính hãng Với diện tích showroom gần 6.000 m2 và đây cũng chính là đại lý đạt chuẩn 5S của Honda tại thị trường ô tô Việt Nam, được đầu tư trang thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn Honda toàn cầu. Đến với Honda ô tô Tây Hồ, bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm cho mình các thương hiệu xe Honda hàng đầu hiện nay như: Honda CRV, Honda City, Honda Civic, Honda Accord, Honda HRV, Honda Brio…. Để liên hệ nhận báo giá lăn bánh Honda CRV mới, ô tô Honda CRV 2022..hay bất kỳ các dòng xe Honda nào khác hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận bảng báo giá chi tiết và mới nhất nhé! Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn đang quan tâm và cần tư vấn, hãy liên hệ ngay với chúng tôi: Honda ô tô Tây Hồ Đại lý 5S chính thức do Honda Việt Nam ủy quyền Kinh doanh: Mr Hơn – Hotline 0917 325 699 Địa chỉ: 197A Nghi Tàm – Yên Phụ - Tây Hồ - TP Hà Nội Website: hondatayho.vn
 12. Thịt đông lạnh nhập khẩu có giá cả bình ổn, không bị tác động bởi mùa vụ hay dịch bệnh. Điều này giúp bạn tiết kiệm chi tiêu trong gia đình nhưng vẫn đảm bảo độ dinh dưỡng. Do đó có rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm này để sử dụng. Giới thiệu với bạn một trong những địa chỉ đứng top trên thị trường về mặt hàng thịt đông lạnh nhập khẩu Phúc Đạt Food. Phúc Đạt Food cơ sở chuyên bán sỉ lẻ thịt heo nhập khẩu, thịt đông lạnh nhập khẩu, thịt bò nhập khẩu, hải sản đông lạnh, thịt trâu đông lạnh, thịt gà đông lạnh,… Với giá niêm yết minh bạch, bạn hoàn toàn yên tâm và mua số lượng lớn tại đây. Đặc biệt, giá sẽ còn giảm, chiết khấu sẽ cao nếu như bạn lấy hàng với số lượng lớn. Phúc Đạt Food chuyên cung cấp thịt đông lạnh nhập khẩu đa dạng: Thịt heo đông lạnh nhập khẩu: Ba rọi heo rút sườn, ba rọi heo có da có xương, nạc dăm heo Brazil, nạc đùi heo, nạc vai heo, cốt lết heo, khoanh gối heo, da heo đông lạnh, quả đùi heo, quả vai heo, mỡ heo đông lạnh, xương ống heo, sườn sụn heo, sườn bẹ heo, dựng heo trước, dựng heo sau, lỗ tai heo, mặt nạ heo, mũi heo, tim heo, thịt nọng má heo… Thịt gà đông lạnh: Gà đông lạnh nguyên con, ức gà đông lạnh, chân gà đông lạnh, cánh gà, mề gà, da gà, đùi gà góc tư, gà xay, xương gà đông lạnh… Thịt bò đông lạnh: Bắp bò đông lạnh, chân bò đông lạnh, sụn bò, dẻ sườn bò, gầu bò ức, gân y bò, gù bò, lõi mông bò… Sản phẩm thịt đông lạnh nhập khẩu chất lượng cao Phúc Đạt Food được nhiều người tiêu dùng đánh giá và bình chọn là đơn vị, nơi mua sản phẩm thịt heo đông lạnh giá tốt nhất thị trường hiện nay. Phúc Đạt Food cho bạn rất nhiều loại thịt heo khác nhau và đa dạng về nguồn gốc xuất xứ: Đức, Ba Lan, Brazil… Phúc Đạt Food cam kết chất lượng của sản phẩm thịt heo, thịt đông lạnh nhập khẩu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Do đó, bạn hoàn toàn yên tâm và sử dụng thịt heo nhập khẩu cho gia đình của mình. Các loại sản phẩm thịt heo đông lạnh nhập khẩu được sơ chế, xử lý cấp đông theo quy trình công nghệ hiện đại. Sản phẩm chắc chắn đảm bảo giữ được hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng đến tận tay người tiêu dùng. Giá thành thịt đông lạnh nhập khẩu rẻ nhất Phúc Đạt Food là kho sỉ thực phẩm đông lạnh tận gốc không qua bất kỳ đơn vị trung gian nào. Qua đó, chúng tôi chắc chắn đem đến mức giá cực tốt cho khách hàng, đặc biệt là với khách hàng có nhu cầu kinh doanh. Đơn vị sở hữu đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, dày dặn kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, luôn đáp ứng và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng. Phúc Đạt Food cam kết mang lại những sản phẩm thực phẩm cần thiết và chất lượng nhất nhằm đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu của khách hàng. Phúc Đạt Food địa chỉ uy tín chuyên cung cấp thịt heo đông lạnh nhập khẩu giá tốt nhất thị trường hiện nay. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết nhé! Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ thông tin: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ PHÚC ĐẠT Địa chỉ: 83 Phan Văn Hân, Phường 17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM Số điện thoại: 0931327379 Email: info@phucdatfood.com Website: Phucdatfood.com
 13. Bạn đang tìm kiếm giải pháp chăm sóc khách hàng và Automation Marketing chuyên nghiệp? Đã có Halozend CRM, phần mềm crm quản lý và chăm sóc khách hàng. Bạn đang tìm kiếm giải pháp quản lý kho hàng và giao vận hàng hóa? Hãy chọn Halozend WHM Bạn đang tìm kiếm giải pháp quản lý nội bộ, tài chính và văn phòng điện tử? Đã có Halozend BOF Bạn đang tìm kiếm giải pháp quản lý bán hàng 4.0 chuyên nghiệp và hiệu quả? Đã có Halozend SPM Bạn đang tìm kiếm giải pháp quản lý nhân sự, chấm công và đánh giá KPI hiệu quả? Đã có Halozend HRM Bạn đang tìm kiếm giải pháp lập kế hoạch và quản lý dự án hiệu quả? Có ngay Halozend PMS …. Tóm lại những giải pháp bạn đang tìm kiếm đều có tại Halozend. Đơn vị cung cấp giải pháp chuyên nghiệp, xây dựng phần mềm chuyên biệt và tùy chỉnh cho từng ngành nghề phù hợp với nhu cầu kinh doanh của quý khách hàng. Đặc biệt cung cấp dịch vụ hỗ trợ tùy chỉnh linh hoạt theo yêu cầu riêng của khách hàng. Phân hệ phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng Halozend CRM Quản lý khách hàng chuyên nghiệp như: thông tin khách hàng, nguồn khách hàng, phân loại khách hàng cho việc quản lý dễ dàng theo dõi cũng như thống kê báo cáo. Chăm sóc khách hàng đa kênh như: Livechat, SMS, Email, tổng đài Voip, tặng quà… Phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng hỗ trợ đắc lực khi thực hiện các chiến dịch SMS Marketing, email marketing tự động. Phần mềm crm quản lý chăm sóc khách hàng có lịch hẹn, lịch nhắc khách hàng, hệ thống Ticket Support hỗ trợ chăm sóc khách hàng hiệu quả. Vì sao bạn nên sử dụng phần mềm crm quản lý chăm sóc khách hàng Tiện ích với lưu trữ và theo dõi thông tin Khách hàng nhanh gọn, chính xác Tăng hiệu quả chăm sóc và đồng bộ chăm sóc từ 50-100%. Tăng tỷ lệ chốt đơn với khách hàng tiềm năng hay khách mới lên đến 50% Tăng khả năng Up Sale, Cross Sale với nguồn khách hàng thân thiết từ +30% Doanh thu. Có rất nhiều đơn vị sử dụng phần mềm crm quản lý chăm sóc khách hàng, phần mềm quản lý bán hàng và kho nhằm tăng hiệu quả, tiết kiệm chi phí cũng như độ chính xác cao. Nếu bạn có nhu cầu về những phần mềm, những yêu cầu khác nhau hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn chi tiết nhé! Hãy trải nghiệm cùng phần mềm crm quản lý chăm sóc khách hàng để việc quản lý kinh doanh trở nên tốt hơn. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ thông tin: CÔNG TY CỔ PHẦN HALOZEND Halozend cung cấp các giải phần mềm quản lý với quy trình phù hợp với các doanh nghiệp Việt. Sứ mệnh của chúng tôi là tạo môi trường kinh doanh ứng dụng công nghệ mang lại sự khác biệt cho doanh nghiệp Trụ sở: 27 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, VN Chi nhánh 1: 24 Đường số 18 KDC Sông Đà, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM, VN Chi nhánh 2: 91 Đường Số 4, Thới Nhựt II, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, VN Chi nhánh 3: 1269 N Tyra Ave, Boise ID 83713 – USA Hotline: 0888 869 300 CSKH: 0886 496 498 Kỹ thuật: 0833 700 705 Website: Halozendsoft.com
 14. Ditako là công ty hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật công nghiệp bao gồm những dịch vụ: Sản xuất, gia công các sản phẩm sắt, thép, nhôm như: lan can, mái che, mái tôn, cầu thang, hàng rào, cửa chính và phụ. Thi công các công trình nhà xưởng. Dịch vụ phục vụ các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp như là: phá dỡ nhà và công trình, chống thấm, sơn nhà, lợp tôn chống nóng nhà xưởng… Ditako luôn hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, dịch vụ bảo hành trọn gói hơn 1 năm. Hãy tin tưởng lựa chọn chúng tôi, hãy đến với Ditako cho dù là những yêu cầu nhỏ nhất. Hãy cùng tìm hiểu vì sao bạn nên lựa chọn đơn vị này nhé! Ditako cung cấp sản phẩm đa dạng Cửa lưới, khung bảo vệ, cửa lưới chống muỗi Lan can, cầu thang, lan can sắt, lan can kính cường lực, lan can cầu thang kính, hàng rào sắt Sản phẩm nhôm kính, cửa kính, vách kính, phòng tắm kính, cửa nhôm xingfa Cửa sắt, cổng sắt Nhà xưởng tiền chế Máng tôn, máng xối, làm mái tôn trọn gói, thi công mái tôn Chống nóng nhà xưởng Ditako làm mái tôn trọn gói chất lượng cao Ditako với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật công nghiệp, được trang bị đầy đủ máy móc hiện đại cùng với đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật có tay nghề cao, trình độ chuyên môn cũng như bề dày kinh nghiệm trong nghề. Có thể khẳng định được thương hiệu Ditako mang đến những sản phẩm chất lượng cao đi kèm giá cả phải chăng. Mọi tiến độ thi công công trình làm khách hàng, đối tác có những trải nghiệm tốt nhất, kết quả chất lượng hài lòng nhất. Báo giá lợp mái tôn trọn gói rẻ nhất trên thị trường Ditako luôn duy trì là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp cơ khí, mở rộng thị trường, phủ rộng khắp các tỉnh và vươn tầm quốc tế. Mọi sản phẩm tạo ra đều mang đến chất lượng cao kết hợp duy trì giá cả hợp lý ở mức tốt nhất. Giá sẽ được thỏa thuận để phù hợp cho cả 2 bên. Hoặc bạn có thể tham khảo báo giá lợp mái tôn trọn gói chi tiết tại website của công ty như: Tôn liên doanh Việt Nhật, tôn Hoa sen, tôn Olympic…Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá lợp mái tôn trọn gói chi tiết. Làm mái tôn trọn gói nhiều chủng loại. Tôn lạnh có khả năng chống ăn mòn cao, tránh nóng tốt Tôn kẽm giá thành rẻ, được sử dụng nhiều trong xây dựng: nhà kho, nhà xưởng, vách ngăn… Tôn dập sóng thoát nước tốt, thường được sử dụng cho các công trình dân dụng… Tôn lợp mái sóng công nghiệp phù hợp nhiều công trình như: nhà xưởng, nhà hiện đại… Tôn sóng giả ngói thẩm mỹ cao phù hợp nhiều công trình: các nhà hiện đại, biệt thự cổ điển… Nếu khách hàng đang có nhu cầu về dịch vụ lợp mái tôn trọn gói, thi công mái tôn… hãy liên hệ ngay với Ditako để nhận được báo giá lợp mái tôn trọn gói chính xác, ưu đãi nhất nhé. Ditako hân hạnh phục vụ quý khách! Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ thông tin: CTY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP DITAKO Địa Chỉ: 334/8C Liên Khu 4-5, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh Xưởng sản xuất: 226 Liên Khu 5-6, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh Hotline: 0937 026 898 Email: info.ditako@gmail.com Website: Ditako.com
 15. Bạn đang muốn mua xe tải Hyundai? Bạn đang tìm kiếm địa chỉ chuyên cung cấp các dòng xe tải Hyundai chính hãng uy tín và chất lượng nhất hiện nay? Mời bạn hãy tham khảo thế giới xe tải huyn đai cùng i-Truck Việt – Cộng đồng kết nối xe tải Việt hàng đầu tại Việt Nam. Về chúng tôi i-Truck Việt I – Truck Việt ra đời với mong muốn,nỗ lực cung cấp các sản phẩm và dịch vụ an toàn, đáng tin cậy đến với quý khách hàng, đối tác, tạo nên sự thịnh vượng, nâng cao chất lượng cuộc sống xã hội. – Là nơi chia sẻ thông tin về các hãng xe tải, xe khách trên toàn quốc. – Chuyên cung cấp các dòng xe tải, xe ben, xe đông lạnh, xe đầu kéo, xe chuyên dụng, xe gắn cẩu, xe khách… chính hãng đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Hyundai, Đô Thành, Gaz, Daewoo, Hino, Fuso, Suzuki, Faw, Veam, Howo, Jac…, phụ tùng & phụ kiện xe tải. – Nơi giao lưu buôn bán các dòng xe tải cũ mới – Cập nhật thông tin mới nhất về thị trường xe tải, các dòng xe tải, những sự kiện nóng bỏng – Cập nhật những văn bản luật mới nhất về ngành giao thông vận tải – Nơi kết nối lái xe và chủ hàng dễ dàng, tìm được đơn vận chuyển hay tìm được đơn vị vận tải giá rẻ, cùng hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Tại sao bạn nên tin tưởng i-Truck Việt? Uy tín I-Truck Việt tự hào là phân phối xe tải chính hãng với các thương hiệu hàng đầu, nổi bật nhất có thể kể đến là xe tải Hyundai, xe tải huyn đai…. Chất lượng Xe được bảo hành chính hãng trên toàn quốc. Phụ tùng thay thế chính hãng đảm bảo chất lượng. Cam kết mang đến cho khách hàng. Xe luôn có sẵn Giá thành cạnh tranh Cam kết giá chuẩn nhất. Hỗ trợ trả góp 85%, xét duyệt trong ngày. Hỗ trợ giao xe toàn quốc. Mang đến cho bạn một chiếc xe tải tốt nhất với giá chuẩn nhất, bạn hoàn toàn an tâm về giá xe tải Hyundai khi mua sắm tại đây. Nhân viên chuyên nghiệp Với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ 24/7 và tư vấn ngay khi bạn cần, tin chắc sẽ làm hài lòng bạn khi đến với chúng tôi. Liên hệ với chúng tôi Mọi thông tin liên hệ với chúng tôi: CỘNG ĐỒNG KẾT NỐI XE TẢI VIỆT - I-TRUCK VIET Địa chỉ 1: Khê Hồi, Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội Địa chỉ 2: 467 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội Email: itruckviet@gmail.com Hotline 1: 0907.017.699 Hotline 2: 0984.338.690 Website: itruckviet.com
 16. Halozend đơn vị cung cấp giải pháp chuyên nghiệp, xây dựng phần mềm chuyên biệt và tùy chỉnh cho từng ngành nghề phù hợp với nhu cầu kinh doanh của quý khách hàng. Đặc biệt cung cấp dịch vụ hỗ trợ tùy chỉnh linh hoạt theo yêu cầu riêng của khách hàng. Đặc biệt bạn đang tìm kiếm giải pháp phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng, cộng thêm Automation Marketing chuyên nghiệp? Đến với Halozend có ngay giải pháp phần mềm crm quản lý và chăm sóc khách hàng. Phân hệ phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng Halozend CRM Quản lý khách hàng chuyên nghiệp như: thông tin khách hàng, nguồn khách hàng, phân loại khách hàng cho việc quản lý dễ dàng theo dõi cũng như thống kê báo cáo. Chăm sóc khách hàng đa kênh như: Livechat, SMS, Email, tổng đài Voip, tặng quà… Phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng hỗ trợ đắc lực khi thực hiện các chiến dịch SMS Marketing, email marketing tự động. Phần mềm crm quản lý chăm sóc khách hàng có lịch hẹn, lịch nhắc khách hàng, hệ thống Ticket Support hỗ trợ chăm sóc khách hàng hiệu quả. Vì sao bạn nên sử dụng phần mềm crm quản lý chăm sóc khách hàng Khi sử dụng phần mềm crm quản lý chăm sóc khách hàng tăng thêm nhiều cơ hội, tiềm năng kinh doanh, tiếp cận khách hàng, tạo thương hiệu chuyên nghiệp… Phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng tiện ích quản lý, phân loại, thống kê thông tin từng khách hàng… Hỗ trợ hiệu quả trong việc quản lý chăm sóc, tặng quà, SMS, Email, Call Center, ticket support… Quản lý, chăm sóc chốt sale, chốt cơ hội khách hàng tiềm năng… Quản lý chính xác báo giá, đơn hàng, hợp đồng cũng như xử lý bán hàng… Quản lý nội bộ với chức năng phân quyền, giao chăm sóc, giao việc, nhắc hẹn, thu chi, công nợ… không tốn thời gian mà hiệu quả cao. Halozend chuyên cung cấp các giải pháp quản lý kho hàng và giao vận hàng hóa, quản lý nội bộ, tài chính và văn phòng điện tử, quản lý bán hàng 4.0 chuyên nghiệp, pháp quản lý nhân sự, chấm công và đánh giá KPI, giải pháp lập kế hoạch và quản lý dự án, phần mềm crm quản lý chăm sóc khách hàng, phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng, phần mềm quản lý bán hàng và kho… Halozend luôn lắng nghe nhu cầu, nỗi đau và góp ý của mỗi khách hàng, lắng nghe mỗi sự hỗ trợ tư vấn để ra được sản phẩm phù hợp nhất là một niềm vui và sự thành công, thổi hồn vào sản phẩm Halozend. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ thông tin: CÔNG TY CỔ PHẦN HALOZEND Halozend cung cấp các giải phần mềm quản lý với quy trình phù hợp với các doanh nghiệp Việt. Sứ mệnh của chúng tôi là tạo môi trường kinh doanh ứng dụng công nghệ mang lại sự khác biệt cho doanh nghiệp Trụ sở: 27 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, VN Chi nhánh 1: 24 Đường số 18 KDC Sông Đà, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM, VN Chi nhánh 2: 91 Đường Số 4, Thới Nhựt II, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, VN Chi nhánh 3: 1269 N Tyra Ave, Boise ID 83713 – USA Hotline: 0888 869 300 CSKH: 0886 496 498 Kỹ thuật: 0833 700 705 Website: Halozendsoft.com
 17. Lợp mái tôn bạn sẽ có nhiều lựa chọn về kiểu dáng, mẫu mã, thiết kế và màu sắc…nhằm tăng tính thẩm mỹ. Bên cạnh cạnh đó giá thành sản phẩm cũng như dịch vụ lợp mái tôn trọn gói phải chăng, tiết kiệm được nhiều chi phí. Nếu bạn đang có nhu cầu lợp mái tôn trọn gói có thể tham khảo đơn vị uy tín chất lượng cao trên thị trường chung hiện nay, đơn vị Ditako. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu vì sao bạn nên chọn đơn vị này nhé! Ditako cung cấp đa dạng dịch vụ Cửa lưới, khung bảo vệ, cửa lưới chống muỗi Lan can, cầu thang, lan can sắt, lan can kính cường lực, lan can cầu thang kính, hàng rào sắt Sản phẩm nhôm kính, cửa kính, vách kính, phòng tắm kính, cửa nhôm xingfa Cửa sắt, cổng sắt Nhà xưởng tiền chế Máng tôn, máng xối, làm mái tôn trọn gói, thi công mái tôn Chống nóng nhà xưởng Dịch vụ lợp mái tôn trọn gói chất lượng cao Ditako với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật công nghiệp, được trang bị đầy đủ máy móc hiện đại cùng với đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật có tay nghề cao, trình độ chuyên môn cũng như bề dày kinh nghiệm trong nghề. Có thể khẳng định được thương hiệu Ditako mang đến những sản phẩm chất lượng cao đi kèm giá cả phải chăng. Mọi tiến độ thi công công trình làm khách hàng, đối tác có những trải nghiệm tốt nhất, kết quả chất lượng hài lòng nhất. Ditako luôn duy trì là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp cơ khí, mở rộng thị trường, phủ rộng khắp các tỉnh và vươn tầm quốc tế. Mọi sản phẩm tạo ra đều mang đến chất lượng cao kết hợp duy trì giá cả hợp lý ở mức tốt nhất. Làm mái tôn trọn gói sản phẩm chính hãng Thi công mái tôn tại các công trình luôn bền đẹp với thời gian vì chất lượng mái tôn phải tốt và đủ độ dày. Bởi vì chúng tôi thường sử dụng những thương hiệu mái tôn có tiếng như: Hoa sen, Olympic, Đông Á, Phương Nam. Ditako cam kết nói không với các sản phẩm hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Cam kết không vì lợi nhuận mà chọn sản phẩm chất lượng thấp sẽ làm giảm tuổi thọ của công trình, dễ bị thủng do thiếu độ dày. Báo giá lợp mái tôn trọn gói giá thành phải chăng nhất Giá sẽ được thỏa thuận để phù hợp cho cả 2 bên. Hoặc bạn có thể tham khảo báo giá lợp mái tôn trọn gói chi tiết tại website của công ty như: Tôn liên doanh Việt Nhật, tôn Hoa sen, tôn Olympic…Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá lợp mái tôn trọn gói chi tiết. Nếu khách hàng đang có nhu cầu về dịch vụ lợp mái tôn trọn gói, thi công mái tôn… hãy liên hệ ngay với Ditako để nhận được báo giá lợp mái tôn trọn gói chính xác, ưu đãi nhất nhé. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ thông tin: CTY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP DITAKO Địa Chỉ: 334/8C Liên Khu 4-5, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh Xưởng sản xuất: 226 Liên Khu 5-6, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh Hotline: 0937 026 898 Email: info.ditako@gmail.com Website: Ditako.com
 18. Bạn đang tìm kiếm địa chỉ chuyên cung cấp các dòng xe tải Hyundai chính hãng uy tín và chất lượng nhất hiện nay? Mời bạn hãy tham khảo thế giới xe tải huyn đai cùng i-Truck Việt – Cộng đồng kết nối xe tải Việt hàng đầu tại Việt Nam. Với kinh nghiệm nhiều năm mua bán các sản phẩm xe tải Hyundai, chúng tôi tin tưởng sẽ có thể chọn cho bạn 1 chiếc xe có độ bền cao, ít hao dầu, phụ tùng dễ thay thế, chế độ hậu mãi tốt nhất hiện nay. Về chúng tôi i-Truck Việt I – Truck Việt ra đời với mong muốn,nỗ lực cung cấp các sản phẩm và dịch vụ an toàn, đáng tin cậy đến với quý khách hàng, đối tác, tạo nên sự thịnh vượng, nâng cao chất lượng cuộc sống xã hội. – Là nơi chia sẻ thông tin về các hãng xe tải, xe khách trên toàn quốc. – Chuyên cung cấp các dòng xe tải, xe ben, xe đông lạnh, xe đầu kéo, xe chuyên dụng, xe gắn cẩu, xe khách… chính hãng đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Hyundai, Đô Thành, Gaz, Daewoo, Hino, Fuso, Suzuki, Faw, Veam, Howo, Jac…, phụ tùng & phụ kiện xe tải. – Nơi giao lưu buôn bán các dòng xe tải cũ mới – Cập nhật thông tin mới nhất về thị trường xe tải, các dòng xe tải, những sự kiện nóng bỏng – Cập nhật những văn bản luật mới nhất về ngành giao thông vận tải – Nơi kết nối lái xe và chủ hàng dễ dàng, tìm được đơn vận chuyển hay tìm được đơn vị vận tải giá rẻ, cùng hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Tại sao bạn nên tin tưởng i-Truck Việt? Giá thành cạnh tranh Cam kết giá chuẩn nhất. Hỗ trợ trả góp 85%, xét duyệt trong ngày. Hỗ trợ giao xe toàn quốc. Mang đến cho bạn một chiếc xe tải tốt nhất với giá chuẩn nhất, bạn hoàn toàn an tâm về giá xe tải Hyundai khi mua sắm tại đây. Uy tín I-Truck Việt tự hào là phân phối xe tải chính hãng với các thương hiệu hàng đầu, nổi bật nhất có thể kể đến là xe tải Hyundai, xe tải huyn đai…. Chất lượng Xe được bảo hành chính hãng trên toàn quốc. Phụ tùng thay thế chính hãng đảm bảo chất lượng. Cam kết mang đến cho khách hàng. Xe luôn có sẵn Nhân viên chuyên nghiệp Với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ 24/7 và tư vấn ngay khi bạn cần, tin chắc sẽ làm hài lòng bạn khi đến với chúng tôi. Liên hệ với chúng tôi Mọi thông tin liên hệ với chúng tôi: CỘNG ĐỒNG KẾT NỐI XE TẢI VIỆT - I-TRUCK VIET Địa chỉ 1: Khê Hồi, Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội Địa chỉ 2: 467 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội Email: itruckviet@gmail.com Hotline 1: 0907.017.699 Hotline 2: 0984.338.690 Website: itruckviet.com
 19. Bạn đang tìm kiếm giải pháp quản lý kho hàng và giao vận hàng hóa, quản lý nội bộ, tài chính và văn phòng điện tử, quản lý bán hàng 4.0 chuyên nghiệp, pháp quản lý nhân sự, chấm công và đánh giá KPI, giải pháp lập kế hoạch và quản lý dự án…? Tóm lại những giải pháp bạn đang tìm kiếm đều có tại Halozend. Đơn vị cung cấp giải pháp chuyên nghiệp, xây dựng phần mềm chuyên biệt và tùy chỉnh cho từng ngành nghề phù hợp với nhu cầu kinh doanh của quý khách hàng. Đặc biệt cung cấp dịch vụ hỗ trợ tùy chỉnh linh hoạt theo yêu cầu riêng của khách hàng. Halozend giải pháp quản lý số Giải pháp Chăm sóc Khách hàng và Automation Marketing. Giải pháp quản lý Bán hàng 4.0 Giải pháp Quản lý Kho và Giao vận Giải pháp quản lý Nhân sự & KPI Giải pháp quản lý Tài chính & Nội bộ Giải pháp quản lý Dự án và công việc Halozend gia công phần mềm Phần mềm quản lý theo yêu cầu Thiết kế website Bán hàng Thiết kế website giới thiệu Doanh nghiệp Thiết kế Website theo yêu cầu Thiết kế web Thương mại điện tử Thiết kế Landing page Lập trình Ứng dụng di động (Native & Hybrid Mobile App) Đặc biệt bạn đang tìm kiếm giải pháp phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng, cộng thêm Automation Marketing chuyên nghiệp? Đến với Halozend có ngay giải pháp phần mềm crm quản lý và chăm sóc khách hàng. Phân hệ phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng Halozend CRM Quản lý khách hàng chuyên nghiệp như: thông tin khách hàng, nguồn khách hàng, phân loại khách hàng cho việc quản lý dễ dàng theo dõi cũng như thống kê báo cáo. Chăm sóc khách hàng đa kênh như: Livechat, SMS, Email, tổng đài Voip, tặng quà… Phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng hỗ trợ đắc lực khi thực hiện các chiến dịch SMS Marketing, email marketing tự động. Phần mềm crm quản lý chăm sóc khách hàng có lịch hẹn, lịch nhắc khách hàng, hệ thống Ticket Support hỗ trợ chăm sóc khách hàng hiệu quả. Có rất nhiều đơn vị sử dụng phần mềm crm quản lý chăm sóc khách hàng, phần mềm quản lý bán hàng và kho nhằm tăng hiệu quả, tiết kiệm chi phí cũng như độ chính xác cao. Nếu bạn có nhu cầu về những phần mềm, những yêu cầu khác nhau hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn chi tiết nhé! Hãy trải nghiệm cùng phần mềm crm quản lý chăm sóc khách hàng để việc quản lý kinh doanh trở nên tốt hơn. Tiện ích với lưu trữ và theo dõi thông tin Khách hàng nhanh gọn, chính xác, tăng hiệu quả chăm sóc, tăng tỷ lệ chốt đơn, tăng doanh thu… Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ thông tin: CÔNG TY CỔ PHẦN HALOZEND Halozend cung cấp các giải phần mềm quản lý với quy trình phù hợp với các doanh nghiệp Việt. Sứ mệnh của chúng tôi là tạo môi trường kinh doanh ứng dụng công nghệ mang lại sự khác biệt cho doanh nghiệp Trụ sở: 27 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, VN Chi nhánh 1: 24 Đường số 18 KDC Sông Đà, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM, VN Chi nhánh 2: 91 Đường Số 4, Thới Nhựt II, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, VN Chi nhánh 3: 1269 N Tyra Ave, Boise ID 83713 – USA Hotline: 0888 869 300 CSKH: 0886 496 498 Kỹ thuật: 0833 700 705 Website: Halozendsoft.com
 20. Hiện nay dịch vụ làm mái tôn trọn gói, thi công mái tôn được rất nhiều khách hàng lựa chọn sử dụng. Lợp mái tôn có rất nhiều ưu điểm như độ bền cao, tuổi thọ dài, có khả năng chống nóng và chịu được thời tiết khắc nghiệt. Lợp mái tôn bạn sẽ có nhiều lựa chọn về kiểu dáng, mẫu mã, thiết kế và màu sắc…nhằm tăng tính thẩm mỹ. Bên cạnh cạnh đó giá thành sản phẩm cũng như dịch vụ lợp mái tôn trọn gói phải chăng, tiết kiệm được nhiều chi phí. Nếu bạn đang có nhu cầu lợp mái tôn trọn gói có thể tham khảo đơn vị uy tín chất lượng cao trên thị trường chung hiện nay, đơn vị Ditako. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu vì sao bạn nên chọn đơn vị này nhé! Ditako là công ty hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật công nghiệp bao gồm những dịch vụ: Sản xuất, gia công các sản phẩm sắt, thép, nhôm như: lan can, mái che, mái tôn, cầu thang, hàng rào, cửa chính và phụ Thi công các công trình nhà xưởng. Dịch vụ phục vụ các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp như là: phá dỡ nhà và công trình, chống thấm, sơn nhà, lợp tôn chống nóng nhà xưởng… Chi tiết danh mục sản phẩm của Ditako Cửa lưới, khung bảo vệ, cửa lưới chống muỗi Lan can, cầu thang, lan can sắt, lan can kính cường lực, lan can cầu thang kính, hàng rào sắt Sản phẩm nhôm kính, cửa kính, vách kính, phòng tắm kính, cửa nhôm xingfa Cửa sắt, cổng sắt Nhà xưởng tiền chế Máng tôn, máng xối, làm mái tôn trọn gói, thi công mái tôn Chống nóng nhà xưởng Ditako với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật công nghiệp, được trang bị đầy đủ máy móc hiện đại cùng với đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật có tay nghề cao, trình độ chuyên môn cũng như bề dày kinh nghiệm trong nghề. Có thể khẳng định được thương hiệu Ditako mang đến những sản phẩm chất lượng cao đi kèm giá cả phải chăng. Mọi tiến độ thi công công trình làm khách hàng, đối tác có những trải nghiệm tốt nhất, kết quả chất lượng hài lòng nhất. Ditako luôn duy trì là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp cơ khí, mở rộng thị trường, phủ rộng khắp các tỉnh và vươn tầm quốc tế. Mọi sản phẩm tạo ra đều mang đến chất lượng cao kết hợp duy trì giá cả hợp lý ở mức tốt nhất. Nếu khách hàng đang có nhu cầu về dịch vụ lợp mái tôn trọn gói, thi công mái tôn… hãy liên hệ ngay với Ditako để nhận được báo giá lợp mái tôn trọn gói chính xác, ưu đãi nhất nhé. Ditako luôn hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, dịch vụ bảo hành trọn gói hơn 1 năm. Hãy tin tưởng lựa chọn chúng tôi, hãy đến với Ditako cho dù là những yêu cầu nhỏ nhất. Ditako hân hạnh phục vụ quý khách! Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ thông tin: CTY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP DITAKO Địa Chỉ: 334/8C Liên Khu 4-5, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh Xưởng sản xuất: 226 Liên Khu 5-6, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh Hotline: 0937 026 898 Email: info.ditako@gmail.com Website: Ditako.com
 21. Xe tải Hyundai là một trong những thương hiệu xe nổi tiếng đến từ Hàn Quốc. Thương hiệu này luôn khẳng định vị thế của mình trên thị trường cũng như tạo được uy tín cao trong lĩnh vực vận tải. Xe được nhiều người tin dùng vì luôn đạt tiêu chuẩn chất lượng tuyệt hảo và giá thành hợp lý. Với nhiều năm kinh nghiệm đóng mới và lắp ráp các dòng xe tải, xe bán tải, xe ben, Hyundai chưa bao giờ khiến người tiêu dùng thất vọng. Nếu bạn đang muốn tậu cho mình một chiếc xe tải Hyundai và chưa tìm được một địa chỉ mua ưng ý thì i-Truck Việt – Cộng đồng kết nối xe tải Việt hàng đầu tại Việt Nam sẽ là một trong những gợi ý hoàn hảo dành cho bạn. Tại sao bạn nên tin tưởng i-Truck Việt? Uy tín I-Truck Việt tự hào là phân phối xe tải chính hãng với các thương hiệu hàng đầu, nổi bật nhất có thể kể đến là xe tải Hyundai, xe tải huyn đai…. Chất lượng Xe được bảo hành chính hãng trên toàn quốc. Phụ tùng thay thế chính hãng đảm bảo chất lượng. Cam kết mang đến cho khách hàng. Xe luôn có sẵn Giá thành cạnh tranh Cam kết giá chuẩn nhất. Hỗ trợ trả góp 85%, xét duyệt trong ngày. Hỗ trợ giao xe toàn quốc. Mang đến cho bạn một chiếc xe tải tốt nhất với giá chuẩn nhất, bạn hoàn toàn an tâm về giá xe tải Hyundai khi mua sắm tại đây. Nhân viên chuyên nghiệp Với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ 24/7 và tư vấn ngay khi bạn cần, tin chắc sẽ làm hài lòng bạn khi đến với chúng tôi. Về chúng tôi i-Truck Việt I – Truck Việt ra đời với mong muốn,nỗ lực cung cấp các sản phẩm và dịch vụ an toàn, đáng tin cậy đến với quý khách hàng, đối tác, tạo nên sự thịnh vượng, nâng cao chất lượng cuộc sống xã hội. – Là nơi chia sẻ thông tin về các hãng xe tải, xe khách trên toàn quốc. – Chuyên cung cấp các dòng xe tải, xe ben, xe đông lạnh, xe đầu kéo, xe chuyên dụng, xe gắn cẩu, xe khách… chính hãng đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Hyundai, Đô Thành, Gaz, Daewoo, Hino, Fuso, Suzuki, Faw, Veam, Howo, Jac…, phụ tùng & phụ kiện xe tải. – Nơi giao lưu buôn bán các dòng xe tải cũ mới – Cập nhật thông tin mới nhất về thị trường xe tải, các dòng xe tải, những sự kiện nóng bỏng – Cập nhật những văn bản luật mới nhất về ngành giao thông vận tải – Nơi kết nối lái xe và chủ hàng dễ dàng, tìm được đơn vận chuyển hay tìm được đơn vị vận tải giá rẻ, cùng hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Liên hệ với chúng tôi Mọi thông tin liên hệ với chúng tôi: CỘNG ĐỒNG KẾT NỐI XE TẢI VIỆT - I-TRUCK VIET Địa chỉ 1: Khê Hồi, Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội Địa chỉ 2: 467 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội Email: itruckviet@gmail.com Hotline 1: 0907.017.699 Hotline 2: 0984.338.690 Website: itruckviet.com
 22. Gần đây, AO Smith đã cho ra đời một sản phẩm thế hệ mới – máy lọc nước AO Smith E2. Đây là một trong những sản phẩm không có quá nhiều sự cả biến mới về mặt mẫu mã, kiểu dáng nhưng về phần công nghệ thì sản phẩm này có sự tân tiến đáng kể như Công nghệ Mintech: bổ sung khoáng chất, sự tươi mới và cân bằng độ pH cho nước lọc Công nghệ RO – SIDE STREAM: cho hiệu suất lọc tối ưu hơn và tuổi thọ lõi lọc được kéo dài Hệ thống giám sát điện tử EMS 2.0: đồng bộ hóa quá trình vận hành, giám sát và cảnh báo tình trạng máy cho người sử dụng Cút nối nhanh thế hệ mới: hạn chế tối đa tình trạng gãy, rò rỉ trong khi máy vận hành, đảm bảo an toàn hơn khi sử dụng Các điểm ưu việt khác của AO Smith E2 Công suất lọc vượt trội Máy lọc nước cao cấp AO Smith E2 có khả năng lọc nước lên tới gần 12 lít/giờ, tương đương với mỗi giờ tạo ra được 24 chai nước lọc 500ml, tiết kiệm lên đến 120.000 VNĐ. An toàn và ưu việt trong từng chi tiết máy Các vật liệu cấu thành máy lọc nước E2 đều đạt chuẩn tiêu dùng thực phẩm cấp độ 1, các chi tiết máy đã được Tổ chức giám định độc lập về an toàn vệ sinh thực phẩm và nước uống NSF (National Sanitation Foundation) kiểm tra và chứng nhận đạt chuẩn NSF/ANSI 58 & 42. Lõi lọc đúc nguyên khối: giảm thiểu nhiều khớp nối, hạn chế tối đa tình trạng gãy, rò rỉ, tiết kiệm thời gian và dễ dàng hơn trong vấn đề lắp đặt Toàn bộ linh kiện điện tử bao gồm bo mạch chủ, bo màn hình, … đều được phủ Silicon chống nước và bụi bẩn, kéo dài tuooit thọ lâu hơn cho máy Còn chần chờ gì mà không nhấc máy lên và gọi đến hotline: 0916.10.7997 để được tư vấn chi tiết về sản phẩm này. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLUEAIR Hotline: 0916.10.7997 | Email: info@livesmart.vn Hệ thống Showroom: Miền Nam: Số 158 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, HCM Miền Bắc: Số 603 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, HN tag: ao smith e3
 23. Sản phẩm máy lọc không khí Coway được phân phối khá phổ biến hiện nay và được sử dụng cho các căn hộ gia đình và văn phòng, đây là một trong những phiên bản được tối ưu về thiết kế và các tính năng hút ẩm và tạo ẩm đi kèm, với kiểu dáng mỏng và cao, chiều dài được tối ưu, phần quạt không khí được thiết kế tối ưu để phân luồng không khí hiệu quả cho diện tích lên tới 50 mét vuông. Máy lọc không khí Coway được phân phối chính thức tại Việt Nam. Thiết bị Air Care thương hiệu Coway với thiết kế nhỏ gọn và thông minh, rất tiện dụng cho người tiêu dùng. Máy lọc không khí có hệ thống màng lọc đặc biệt loại bỏ 99,9% khói, bụi siêu nhỏ, mùi khó chịu, virus, vi khuẩn gây hại cho sức khỏe. Là một trong những bước tiến mới của thương hiệu Coway - Hàn Quốc, sự ra đời của các sản phẩm máy hút ẩm & máy lọc không khí kết hợp thêm chức năng tạo ẩm được nhiều gia đình hiện đại đón nhận, nhất là với những gia đình có trẻ nhỏ bởi nó mang đến cho những gia đình này không gian sống vừa trong lành vừa tiện nghi. Top 6 ưu điểm vượt trội của máy lọc không khí Coway XUẤT XỨ Tất cả sản phẩm thiết bị lọc không khí Coway đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc kể cả màng lọc. CÔNG NGHỆ VÀ QUY TRÌNH LỌC Máy lọc không khí cao cấp Coway với hệ thống màng lọc thông minh lọc sạch bụi bẩn, nấm mốc, phấn hoa, các mùi khó chịu và đặc biệt là khả năng loại bỏ hoàn toàn virus cúm gây bệnh. Màng lọc HEPA của máy lọc không khí của Coway được chiết xuất từ lá cây Bạch quả và cây Thù du giúp loại bỏ bụi bẩn và diệt đến 99,9% virus cúm. CẢM BIẾN BỤI VÀ KHÍ Hệ thống lọc không khí tối ưu đo chính xác mức độ ô nhiễm của không khí trong phòng thông qua cảm biến bụi và cảm biến khí kiểm tra các phần tử bụi và vi khuẩn. CẢM BIẾN CDS (cảm biến ánh sáng) Tự động phát hiện sự thay đổi của cường độ ánh sáng, cảm biến CDS sẽ chuyển sang nhỏ hơn 1 Lux trong vòng 3 phút. Khi cường độ ánh sáng trở lại mức lớn hơn 2 Lux trong vòng 5 phút, máy sẽ chuyển sang chế độ Auto Mode. Cảm biến CDS giúp tiết kiệm điện năng và tạo điều kiện cho bạn có giấc ngủ ngon, yên tĩnh. BỘ PHẬN XỬ LÝ THÔNG MINH NHÂN TẠO (AI) Bộ phận xử lý của hầu hết máy lọc không khí thương hiệu Coway đều hoạt động dựa trên chương trình nhân tạo thông minh AI giúp máy lọc điều chỉnh luồng khí dựa trên mức độ ô nhiễm trong phòng - chế độ AUTO, hoạt động tiết kiệm điện hoặc chế độ lúc ngủ - chế độ Mood/Silent/SLeep. CHẾ ĐỘ YÊN LẶNG Tất cả mọi người, đặc biệt là những người nhạy cảm với tiếng ồn và trẻ sơ sinh đều không phải lo lắng với máy lọc không khí Coway bởi công nghệ kiểm soát tiếng ồn của Coway đạt đến trình độ cao. Nếu bạn đang có nhu cầu mua máy lọc không khí Coway mà chưa biết nên mua model nào để phù hợp với điều kiện gia đình cũng như điều kiện tài chính của bản thân, hãy liên hệ ngay tới HOTLINE: 090 210 7997 để được hỗ trợ tư vấn và đặt mua máy lọc không khí thương hiệu Coway với mức giá tốt nhất Cảm ơn quý khách đã quan tâm đến các sản phẩm máy lọc khí Coway tại HomeAir. tag: máy lọc không khí hàn quốc
 24. Máy lọc không khí LG PuriCare 2 tầng Safeplus chính hãng, mới nhất 2021 là một model sản phẩm được nâng cấp từ model máy lọc không khí LG PuriCare 360o 2 tầng thông thường. So với diện tích lọc khí của model thế hệ cũ 91m2 thì sang đến dòng Safeplus nó đã lên đến 100m2, hiệu quả lọc khí rộng hơn cùng nhiều cải tiến khác.Hệ thống lọc chăm sóc toàn diện thực sự True Total Care: bộ lọc PuriCare & bộ phát ion Plasmaster+, Hiệu quả loại bỏ bụi mịn 0,01micron lên đến 99,999%. Hiệu quả loại bỏ virus, vi khuẩn gây hại lên đến 99,9%. Chế độ chăm sóc trẻ em chuyên biệt,...Vì sự thông minh và tiện lợi của nó nên có khá nhiều khách hàng lo lắng không biết cách vệ sinh bộ lọc không khí của máy như thế nào cho đúng cách. Vì lí do đó, bài viết hôm nay sẽ giải đáp điều đó! Bước 1 - Tháo nắp: Nắm chặt cả hai mặt của phần trên cùng của nắp sau của Máy lọc không khí LG PuriCare 2 tầng Safeplus, kéo nó về phía trước và nâng nó lên một chút. Trước khi vệ sinh hoặc thay thế bộ lọc, hãy nhớ dừng sản phẩm và rút phích cắm điện Bước 2 - Tháo bộ lọc không khí ra khỏi máy: Tháo bộ lọc ra khỏi máy bằng cách kéo phần vải nhô ra được gắn với bộ lọc. Kéo ra từ từ để không làm bụi từ bộ lọc tràn ra mất kiểm soát Bước 3 - Loại bỏ bụi: Loại bỏ bụi khỏi bộ lọc bằng máy hút bụi cầm tay. Lưu ý thực hiện hút bụi cẩn thận để tránh làm hỏng bộ lọc vi mô HEPA PuriCare Bước 4 - Cài đặt bộ lọc/ đóng nắp: Lắp bộ lọc sao cho mặt có tay cầm hướng lên trên, sau đó đóng nắp bằng cách chèn nó vào bốn rãnh cố định ở dưới cùng của nắp sau. Cẩn thận không lắp ngược bộ lọc Lưu ý: Máy lọc không khí LG PuriCare 2 tầng Plus có 2 tầng tương xứng nên việc thực hiện bảo trì, vệ sinh màng lọc ở cả 2 tầng giống nhau, người vệ sinh màng lọc cho máy sẽ làm tương tự theo hướng dẫn trên với mỗi tầng lọc khí. CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HOMEAIR TOÀN CẦU Hotline: 0902 10 7997 | Email: info@homeair.vn Showroom HN: Số 603 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, HN Showroom HCM: Số 158 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, HCM
 25. Máy lọc nước AO Smith S600 – model sử dụng công nghệ RO – Side Stream thế hệ 2.0 của AO Smith. Nếu bạn là người quan tâm đến các sản phẩm lọc nước từ AO Smith chắc hẳn không thể nào không biết đến sản phẩm AO Smith S600 – một trong những dòng sản phẩm bán chạy và ăn khách nhất hiện nay. Máy lọc nước AO S600 Smith là model máy lọc nước AO Smith MỚI NHẤT 2020 ứng dụng công nghệ lọc nước thế hệ mới được cấp bản quyền sáng chế của Mỹ - RO - Side Stream 2.0 và được kiểm định sát sao, vinh dự được nêu tên với các chứng nhận chất lượng bởi các cơ quan tổ chức về nước sạch và môi trường có tiếng trên thế giới. Mua máy lọc nước AO Smith S600 ở đâu chính hãng, giá tốt? Livesmart.vn tự hào là một trong những địa chỉ mua máy lọc nước AO Smith đáng tin cậy và giá tốt nhất cho người sử dụng. Đến với livesmart.vn, khách hàng sẽ sở hữu ngay 1 máy lọc nước AO Smith S600 mới 100% chính hãng, giá cả phải chăng với đầy đủ các chính sách từ hãng cùng những ưu đãi, dịch vụ kèm thêm từ livesmart.vn vô cùng hấp dẫn. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLUEAIR Hotline: 0916.10.7997 | Email: info@livesmart.vn Hệ thống Showroom: Miền Nam: Số 158 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, HCM Miền Bắc: Số 603 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, HN