• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

thietbitangham

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  54
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About thietbitangham

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Bục phát biểu là thiết bị nội thất đặc biệt ở hội trường hội thảo. Bởi chúng có kích thước khá nhỏ bé nhưng lại chiếm một vai trò rất quan trọng trong các buổi lễ đó. Hiện nay có rất nhiều loại bục phát biểu được sử dụng phổ biến. Cùng tham khảo bài viết sau để biết được những mẫu bục phát biểu phổ biến nhất. Công dụng của bục phát biểu - Những chiếc bục phát biểu hội trường là nơi lãnh đạo, diễn giả, MC... lên đưa ra ý kiến, thông tin cần cung cấp cho người nghe - Việc sử dụng thiết bị này sẽ tạo sự thu hút cho người nghe và giúp người nghe được rõ ràng và chính xác hơn. - Đồng thời thiết bị còn là điểm nhấn giúp sân khấu thêm phần trang trọng - Đây còn là nơi để có thể đặt tài liệu, máy tính khi thuyết trình. - Che được một số chi tiết đường dây micro, hay các tài liệu... - Ngoài ra sản phẩm còn có thể giúp người đứng trên bục phát biểu tự tin hơn. Một số mẫu bục phát biểu thông dụng Bục phát biểu gỗ công nghiệp giá rẻ - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu - Chất liệu: gỗ công nghiệp - Chân đế: hình vuông - Kiểu dáng: đẹp, sang trọng. it tốn diện tích - Size: (L)620mm x (W)420mm x (H)1080mm - Bảo hành: 12 tháng. Bục phát biểu bằng thép phun sơn đen - Xuất xứ: hàng nhập khẩu - Chất liệu: gỗ và thép phun sơn tĩnh điện - Chân đế: hình vuông vững chắc - Dễ dàng vận chuyển, ít tốn diện tích - Size: (L)590mm x (W)430mm x (H)1170mm - Bảo hành: 12 tháng Bục phát biểu hình bán nguyệt - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu - Chất liệu: gỗ và inox mạ vàng ( trang trí) - Hình dáng: Bục hình bán nguyệt - Kiểu dáng: đẹp, sang trọng - Size: 730 x 490 x 1165 mm - Bảo hành: 12 tháng Sản phẩm bục phát biểu inox Xuất xứ: Nhập khẩu Chất liệu: Inox Màu sắc: Màu xám Kích thước: 470*470*1100 Bảo hành: 12 tháng Địa chỉ mua bục phát biểu uy tín, đáng tin cậy Hành Tinh Xanh tự hào là địa chỉ uy tín chuyên bán buôn, bán lẻ và cung cấp các loại thiết bị hội trường như bục phát biểu gỗ công nghiệp hay thiết bị giao thông, thiết bị khách sạn chính hãng, giá cạnh tranh, độ bền cao. Các sản phẩm của chúng tôi cam kết: Sản phẩm chính hãng mới 100% Đa dạng, phong phú về mẫu mã Giá cả phải chăng, cạnh tranh trên thị trường Miễn phí vận chuyển với đơn hàng số lượng Đội ngũ nhân viên, tư vấn viên nhiệt tình Chế độ bảo hành tận tình, rõ ràng Liên hệ ngay với chúng tôi thông qua địa chỉ 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. SĐT: 0981.228.766 hoặc CHI NHÁNH PHÍA NAM Đ/c: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM. SĐT: 0912.026.829
 2. Trong số những thiết bị hội trường thì những chiếc bục phát biểu là thiết bị vô cùng đặc biệt. Bởi thiết bị bục phát biểu hội trường chỉ chiếm một vị trí nhỏ nhưng lại đem lại một hiệu quả lớn trong các buổi hội thảo, hội nghị… Tham số sản phẩm bục phát biểu hội nghị - Xuất xứ: hàng nhập khẩu - Chất liệu: gỗ và thép phun sơn tĩnh điện - Chân đế: hình vuông vững chắc - Dễ dàng vận chuyển, ít tốn diện tích - Thiết kế đơn giản gọn nhẹ - Size: (L)590mm x (W)430mm x (H)1170mm - Bảo hành: 12 tháng Mô tả chi tiết sản phẩm - bục phát biểu hội trường HVGB-08-SG có kiểu dáng khá đơn giản và gọn nhẹ - Sản phẩm có phần chân đế được làm từ chất liệu thép được phun sơn tĩnh điện - Phân chân đế của sản phẩm được làm hoàn toàn từ chất liệu thép đúc - Đối với phần thân và chân được làm từ thép đúc của thiết bị được phun sơn tĩnh điện giúp sản phẩm bền đẹp không bị han gỉ do thời tiết - Chiều cao của bục đã được tính toán kỹ càng phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng khác nhau - Bề mặt bục của thiết bị được làm từ chất liệu gỗ nhẹ, thiết kế khá đơn giản - Phần bề mặt của thiết bị cũng được sơn phủ PU tạo độ sáng bóng cho thiết bị - Ngoài ra bề mặt của bục phát biểu này có độ dốc vừa phải để có thể đặt các tài liệu phục vụ công tác phát biểu trong hội nghị dễ dàng Một số lưu ý giúp bảo quản bục phát biểu tốt hơn - Vệ sinh định kỳ cho thiết bị bục phát biểu - Bảo quản thiết bị ở nơi khô ráo Địa chỉ kinh doanh thiết bị uy tín và chất lượng Hành Tinh Xanh được nhiều khách hàng biết đến là đơn vị chuyên cung cấp các mẫu bục phát biểu như bục phát biểu gỗ, bục phát biểu inox, bục phát biểu chân thép…chất lượng cao, giá thành cạnh tranh, đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, hỗ trợ vận chuyển toàn quốc được nhiều đối tác, khách hàng đánh giá cao. Nếu bạn đang có nhu cầu mua hàng vậy hãy liên hệ ngay với chúng tôi thông qua hotline 0981.228.766 và 0912.026.829 hoặc hãy đến với địa chỉ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HÀNH TINH XANH Đ/c: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội Hoặc Đ/c: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM.
 3. Bục phát biểu hội trường gỗ cao cấp được thiết kế hiện đại vừa tầm người đứng, có bề mặt rộng thuận tiện cho việc để máy tính thuyết trình, trình bày và diễn thuyết đọc phát biểu tại các cuộc họp, hội nghị.. Thông số kỹ thuật Bục phát biểu gỗ công nghiệp – Xuất xứ: hàng nhập khẩu – Chất liệu: gỗ công nghiệp – Kiểu dáng: hiện đại, sang trọng – Vị trí sử dụng: đặt phòng hội nghị, phòng họp, lễ khai trường… – Size: (L)620mm x (W)420mm x (H)1080mm Mô tả thiết bị bục phát biểu gỗ công nghiệp – Thiết bị được làm từ chất liệu gỗ công nghiệp – Sản phẩm được thiết kế đơn giản, nhỏ gọn – Thiết bị có bề mặt rộng lớn đủ chứa đựng các thiết bị như mic, laptop, tài liệu phục vụ cho việc phát biểu – Độ đốc của bề mặt phù hợp để có thể khuất tầm nhìn của người ngồi bên dưới không thấy được những tài liệu ở trên bề mặt của bục – Đối với chiều cao, rộng hay sâu của sản phẩm đều đã được nghiên cứu sao cho phù hợp với vóc dáng của đa số người dùng – Phần chân đế hình vuông chắc chắn, tạo sự vững chắc – Toàn bộ sản phẩm được phủ sơn PU tránh mối mọt Vị trí thường đặt thiết bị : Những chiếc bục phát biểu gỗ thường được sử dụng ở nhiều không gian hội trường sang trọng cao cấp trong những buổi họp, tọa đàm, hội thảo. Sự xuất hiện của bục sẽ giúp không khí tăng thêm phần trang trọng, ... Thông tin chính sách bán hàng và bảo hành sản phẩm của Hành Tinh Xanh Hành Tinh Xanh là một trong số những địa chỉ chuyên bán bục phát biểu như bục phát biểu gỗ tự nhiên và công nghiệp, bục phát biểu inox… đa dạng về kiểu dáng mẫu mã, màu sắc, kích thước đem đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn. Chúng tôi luôn mang đến cho khách hàng: + Những sản phẩm có chất lượng cao + Thiết bị được nhập khẩu mới + Giá thành cạnh tranh + Luôn hỗ trợ vận chuyển tất cả các tỉnh thành + Đội ngũ nhân viên hỗ trợ 24/7 Để có tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc nhận báo giá các sản phẩm do chúng tôi cung cấp liên hệ ngay hotline 0981.228.766 hoặc 0912.026.829 bạn cũng có thể đến trực tiếp tại địa chỉ 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc Đ/c: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM.
 4. Gờ giảm tốc là một thiết bị phổ biến trong các thiết bị an toàn giao thông giúp đảm bảo an toàn giao thông. Sản phẩm có hai màu chủ đạo là vàng và đen, dễ quan sát, có thể nhìn thấy từ xa để giảm tốc độ Đặc tính của gờ giảm tốc: - Sản phẩm gờ giảm tốc được làm từ chất liệu cao su có độ cứng cao đồng thời có khả năng chịu được sức ép lớn. - Bên cạnh đó nhờ những đặc điểm riêng của cao su mà sản phẩm vẫn đảm bảo độ mềm nhất định - Với độ mềm nhất định như vậy khi các phương tiện giao thông tiếp xúc với sản phẩm sẽ ít gây ra hiện tượng rung lắc, đem lại hiệu quả giảm xóc - Có nhiều kích thước gờ giảm tốc khác nhau nên phù hợp với nhiều vị trí - Sản phẩm được thiết kế tinh tế khi có các đường vân giúp chống trơn trượt hiệu quả - Ngoài ra sản phẩm còn được thiết kế với 2 màu vàng đen thu hút sự chú ý của người tham gia giao thông, các viên bi phản quang có độ sáng cao ở trên mỗi đốt sản phẩm cũng giúp người lái xe có thể dễ dàng nhận biết - Thiết bị gờ giảm tốc độ cao su được thiết kế đơn giản nên dễ dàng lắp đặt và vận chuyển, thuận tiện khi bảo trì Công dụng của gờ giảm tốc Gờ giảm tốc có tác dụng: - Giúp giảm thiểu tối đa các trường hợp tai nạn giao thông do phóng nhanh vượt ẩu - Giúp giảm tốc độ, nâng cao sự an toàn khi lưu thông trên đường. - Giảm tốc độ tại những nơi có mật độ giao thông đông đúc, khu vực giao nhau ... Ứng dụng của sản phẩm - Thiết bị thường được dùng ở một số địa điểm như - Tuyến đường trong thành phố, đường dành cho người đi bộ - Lối ra vào bãi đậu đỗ xe tầng hầm chung cư - Lối ra vào trạm thu phí xe, cây xăng - Các đoạn đường lên xuống dốc cần giảm tốc độ - Các đoạn đường dễ xảy ra tai nạn giao thông… Những điểm nổi bật của nhà cung cấp Hành Tinh Xanh Hành Tinh Xanh với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực phân phối thiết bị giao thông tầng hầm đã trở thành một trong số những sự ưu tiên lựa chọn của nhiều đơn vị đối tác và khách hàng. Đến với chúng tôi bạn sẽ luôn nhận được: - Sản phẩm chất lượng cao được nhập khẩu nguyên chiếc - Sản phẩm có chất lượng tốt, bền bỉ với thời gian, thời tiết. - Giá thành sản phẩm cạnh tranh nhất thị trường. - Đội ngũ nhân viên luôn sẵn sàng phục vụ hỗ trợ tư vấn về các sản phẩm - Ngoài ra rất nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng Khi có nhu cầu tìm mua thiết bị gờ giảm tốc độ các bạn chỉ cần nhấc máy lên và liên hệ theo số hotline Miền Bắc: 0981.228.766 hoặc hotline Miền Nam 0912.026.829. Đội ngũ nhân viên của Hành Tinh Xanh luôn sẵn sàng để tư vấn hỗ trợ, phục vụ cho nhu cầu của bạn một cách nhanh chóng nhất. Xin cảm ơn!
 5. Tìm hiểu về các mẫu gờ giảm tốc đ Bạn có biết trên thị trường hiện nay những mẫu gờ giảm tốc độ nào đang được yêu thích nhất hay không. Đặc điểm của từng mẫu gờ giảm tốc độ ra sao? Hãy cùng tìm hiểu ngay với bài viết sau các loại gờ giảm tốc thông dụng Gờ giảm tốc di động - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu - Nhãn hiệu : Paloca - Chất liệu: Polyurethane thô - Kích thước (dài x rộng x cao): 3000x250x25mm - Kích thước gấp gọn : 360x250x310mm - Trọng lượng: 11 kg - Tải trọng: 20 tấn - Bảo hành: 12 tháng Gờ giảm tốc cao su - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu - Chất liệu: Cao su nhúng EPDM - Kích thước thân gờ (dài x rộng x cao): 500x900x50mm - Kích thước mép gờ (dài x rộng x cao): 250x900x50mm - Bảo hành: 12 tháng Gờ giảm tốc phủ cao su EPDM - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu - Chất liệu: Nhựa tái chế phủ cao su EPDM - Kích thước thân gờ (dài x rộng x cao): 1000x300x45mm - Kích thước mép gờ (dài x rộng x cao): 250x300x45mm - Màu sắc: Vàng, đen - Bảo hành: 12 tháng Gờ giảm tốc 4 foot - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu - Chất liệu: Cao su nhúng EPDM - Kích thước thân gờ (dài x rộng x cao): 1200x300x50mm - Kích thước mép gờ (dài x rộng x cao): 190x300x50mm - Bảo hành: 12 tháng Mua gờ giảm tốc cao su ở đâu? Hiện nay có khá nhiều nơi triển khai cung cấp sản phẩm này nên có thể bạn sẽ khó khăn để đưa ra lựa chọn. Vậy nên, khi tìm một địa chỉ bán các loại gờ giảm tốc giao thông bạn cần dựa trên một số tiêu chí sau để đánh giá về nơi bán như - Thời gian hoạt động lâu năm trong nghề và quy mô phục vụ lớn. - Đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, nhiệt tình. - Sản phẩm đảm bảo chất lượng, có giấy tờ kiểm chứng rõ ràng. - Giá bán sản phẩm hợp lý với chất lượng. - Phản hồi và đánh giá từ khách hàng cũ. Hành Tinh Xanh là một trong số những đơn vị hàng đầu chuyên cung cấp các loại gờ giảm tốc độ đa dạng về mẫu mã, kích thước chất liệu… Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và nhận báo giá sản phẩm xin vui lòng liên hệ tới Miền Bắc: 0981.228.766 hoặc Miền Nam: 0912.026.829 ộ được ưa
 6. Cục canh bánh xe ô tô bằng cao su là thiết bị giúp đảm bảo an toàn giao thông. Sản phẩm cục chặn bánh xe này được sản xuất bằng cao su đặc có độ bền tốt, có thể chịu lực cao cho nên nó giúp mọi người tiết kiệm tối đa chi phí khi sử dụng sản phẩm này Giới thiệu sản phẩm Cục canh bánh xe: - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu. - Chất liệu: Cao su đúc đặc, miếng phản quang. - Kích thước: 56cm×16cm×10cm. - Trọng lượng: 5 kg. - Miếng phản quang: 8x10cm (3 miếng mỗi bên) - Bảo hành: 12 tháng. Đặc điểm cục cục cao su chèn bánh xe - Có phản quang với chất liệu cao su có độ bền cao, chịu lực tốt - Màu đen có sọc vàng ở cả 2 bên - Lý tưởng cho cả môi trường trong và ngoài nhà - Dễ dàng lắp đặt với ốc vít và keo dán - Cấu trục đế chắc chắn - Phản quang mạnh trong đêm tối, những nơi có ánh sáng yêu - Sử dụng: Cục chèn bánh xe bằng cao su được lắp đặt ở các bãi đỗ xe, các gare, bên xe Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng cục chặn bánh xe Chuẩn bị dụng cụ: - Máy khoan bê tông - Búa đinh - Bộ tắc kê - Bu lông - Vít nở - Nút bịt của bục cao su chặn lùi xe - Cục chèn ô tô cần lắp đặt. Tiến hành lắp: Đầu tiên bán cần đặt và xếp cục cao su chặn bánh xe vào vị trí cần lắp sử dụng máy khoan đánh dấu vị trí lỗ bu lông cần lắp đặt. Kế tiếp hãy khoan lỗ đúng với vị trí, kích thước bu lông. Sau đó là đóng vít nở xuống sàn hoặc mặt đường. Và bước cuối cùng là đặt sản phẩm vào và dùng bu lông vít xuống. Vệ sinh sạch sẽ trước khi hoàn thành quá trình lắp đặt. Mua cục chặn bánh xe ở đâu đảm bảo nhất Công ty Hành Tinh Xanh là nơi chuyên bán và chuyên cung cấp cục chặn bánh xe có chất lượng tốt, được làm từ cao su tự nhiên nên có độ bền cao.. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HÀNH TINH XANH Đ/c: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. SĐT: 0981.228.766 CHI NHÁNH PHÍA NAM Đ/c: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM. SĐT: 0912.026.829
 7. Bục phát biểu đẹp là món đồ nội thất không thể thiếu ở những sự kiện, hội nghị, hội thảo. Dưới đây sẽ là 3 mẫu bục phát biểu được yêu thích nhất hiện nay Thông tin sản phẩm bục phát biểu inox đẹp: - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu - Chất liệu: khung inox, thép phun sơn tĩnh điện - Chân đế: Hình vuông - Kiểu dáng: đẹp, sang trọng, it tốn diện tích - Size: 470 x 470 x 1100 mm - Bảo hành: 12 tháng Đặc điểm - Bục phát biểu được làm bằng inox, thiết kế nhỏ gọn dễ di chuyển - Kiểu dáng đẹp sang trọng - Bục được thiết kế hiện đại vừa tầm người đứng, có bề mặt rộng Thông tin sản phẩm bục phát biểu gỗ: - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu - Chất liệu: gỗ công nghiệp - Chân đế: hình vuông - Kiểu dáng: đẹp, sang trọng. ít tốn diện tích - Size: (L)620mm x (W)420mm x (H)1080mm - Bảo hành: 12 tháng. Đặc điểm bục phát biểu gỗ: - Sản phẩm có những tính năng vượt trội và có độ bền cao vì được làm từ nguyên liệu gỗ công nghiệp. - Bục phát biểu cực kỳ chắc chắn bởi thiết kế chân đế hình vuông - Kiểu dáng đứng đẹp mắt, sang trọng Thông số bục phát biểu bằng thép: - Xuất xứ: hàng nhập khẩu - Chất liệu: gỗ và thép phun sơn tĩnh điện - Chân đế: hình vuông vững chắc - Dễ dàng vận chuyển, ít tốn diện tích - Size: (L)590mm x (W)430mm x (H)1170mm - Bảo hành: 12 tháng Mô tả bục phát biểu bằng thép: - Chất liệu: Bục phát biểu bằng thép được làm bằng thép phun sơn chắc chắn và phần trên được làm bằng gỗ - Bục phát biểu có thiết kế đơn giản với khung trụ giữa bằng thép phun sơn chắc chắn, không gỉ - Chân đế được đúc hoàn toàn bằng thép, có hình vuông, tạo nên sự vững chắc cho sản phẩm. - Mặt bục bằng gỗ, nhẹ, thiết kế đơn giản giúp sản phẩm đứng vững Kết luận: Trên đây là thông tin chi tiết của 3 loại bục phát biểu được lựa chọn nhiều nhất hiện nay. Hi vọng với những thông tin này bạn sẽ tìm được mẫu bục phát biểu ưng ý phù hợp với yêu cầu của bạn. Nếu bạn cần mua bục phát biểu thì có thể liên hệ ngay tới địa chỉ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HÀNH TINH XANH Đ/c: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. SĐT: 0981.228.766 CHI NHÁNH PHÍA NAM Đ/c: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM. SĐT: 0912.026.829
 8. Gờ giảm tốc là dạng sơn vạch kẻ đường có chiều dày không quá 6mm có tác dụng cảnh báo cho người tham gia giao thông biết được vị trí nguy hiểm, cần phải giảm tốc độ và chú ý quan sát để đảm bảo an toàn giao thông. Để hiểu rõ hơn hãy cùng tìm hiểu ngay với abfi viết sau Các loại gờ giảm tốc được sử dụng hiện nay Hiện nay trên thị trường có các loại gờ giảm tốc được nhiều người lựa chọn sử dụng như: - Gờ giảm tốc làm bằng thép - Gờ giảm tốc làm bằng cao su - Gờ giảm tốc làm bằng bê tông Đa phần gờ giảm tốc được làm bằng chất liệu cao su chịu được lực trọng tải lớn. Bởi cao su có độ bền cao, thẩm mỹ đẹp, dễ tháo, lắp đặt. Cách bố trí lắp đặt gờ giảm tốc cao su : hầm xe, bãi xe, hầm xe siêu thị, ngã tư, ngã ba, dốc, đèo, cổng bệnh viện, cổng cơ quan… Thông tin sản phẩm gờ giảm tốc cao su - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu - Chất liệu: Cao su nhúng EPDM - Kích thước thân gờ (dài x rộng x cao): 500x900x50mm - Kích thước mép gờ (dài x rộng x cao): 250x900x50mm - Bảo hành: 12 tháng Mô tả chi tiết sản phẩm gờ giảm tốc – Tất cả dòng sản phẩm gờ giảm tốc cao su được sản xuất từ chất liệu cao su, nhựa và được phủ một lớp EPDM màu vàng. – Phần cao su vàng / đen hoàn toàn không bị mờ, nứt hay hư hại có thể chịu tác động của môi trường khắc nghiệt – Đây là thiết bị an toàn giao thông rất được ưa chuộng hiện nay với mục đích nhằm đảm bảo về giảm tốc độ an toàn cho người tham gia giao thông. Công dụng gờ giảm tốc trong giao thông – Hạn chế tai nạn giao thông trên các tuyến phố hay các ngã ba, ngã tư – Nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông, hạn chế việc phóng nhanh, vượt ẩu đặc biệt là đua xe – Có tác dụng chống trơn trượt tốt ở những đoạn đường hay địa hình dốc như: đoạn đường dốc, đường lên xuống hầm chung cư, trung tâm thương mại… – Tiết kiệm chi phí và bảo vệ chính tài sản của bạn – Đối với ban quản lý các tòa nhà thì việc sử dụng gờ giảm tốc cao su rất tiện lợi tạo một văn hóa giao thông khu chung cư văn minh, lịch sự. Cách lắp ráp gờ giảm tốc trên đường Bước 1: Xác định vị trí lắp. Bước 2: Xếp các thanh gờ giảm tốc theo đúng vị trí và chiều dài của gờ giảm tốc theo yêu cầu. Bước 3: Khoan xác định vị trí lỗ khoan (khoan lấy dấu). Bước 4: Di chuyển các thanh gờ giảm tốc ra khỏi vị trí khoan lấy dấu để khoan chính thức. Bước 5: Vặn bulong vào tắc kê đạn rồi đóng xuống, tháo bulong ra, dùng bông tu đóng cho chân tắc kê nở ra (nếu là tắc kê cao su thì không cần đóng nở). Bước 6: Đặt gờ giảm tốc vào vị trí cũ sau đó dùng các bulong bắt siết chặt gờ giảm tốc với tắc kê. Kết luận Trên đây là một số thông tin tổng hợp của thiết bị giao thông- gờ giảm tốc độ. Hi vọng những thông tin này sẽ có ích giúp bạn. Để có thể mua được các thiết bị giao thông tốt nhất với giá thành ưu đãi hãy liên hệ ngay: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HÀNH TINH XANH Đ/c: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. SĐT: 0981.228.766 CHI NHÁNH PHÍA NAM Đ/c: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM. SĐT: 0912.026.829
 9. Bục phát biểu inox là thiết bị hội trường được rất nhiều khách hàng lựa chọn sử dụng trong các buổi lễ, chương trình, hội thảo, tọa đàm... Bục đứng phát biểu hội trường bằng inox - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu - Chất liệu: khung inox, thép phun sơn tĩnh điện - Chân đế: Hình vuông - Kiểu dáng: đẹp, sang trọng, gọn nhẹ, ít tốn diện tích - Size: 470 x 470 x 1100 mm - Bảo hành: 12 tháng Mô tả chi tiết sản phẩm bục phát biểu - Bục phát biểu được thiết kế mặt trên và thân bằng gỗ 2 bên được trang trí bằng viền inox tạo nét đặc trưng riêng cho sản phẩm - Bục đứng phát biểu được thiết kế hiện đại vừa tầm người đứng - Phần bề mặt trên của bục phát biểu rộng rãi có thể để tài liệu, Mic, laptop phục vụ công tác phát biểu - Kiểu dáng đẹp sang trọng - Phần chân đế được thiết kế rộng tạo sự vững chắc cho sản phẩm Vị trí sử dụng: bục phát biểu inox thường đặt tại các phòng họp công ty, hội trường, phòng hội nghị, thuyết trình, bục giảng trên giảng đường, trường học, nhà văn hóa, lễ khai trương khánh thành… Tổng kho bục phát biểu giá tốt Bục phát biểu inox được công ty chúng tôi phân phối trên toàn quốc. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng Chúng tôi cam kết: + Chất lượng sản phẩm tốt nhất. + Sản phẩm 100% mới. + Giá thành tốt nhất. Để có giá thành tốt nhất xin vui lòng liên hệ trực tiếp: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HÀNH TINH XANH Đ/c: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. SĐT: 0981.228.766 CHI NHÁNH PHÍA NAM Đ/c: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM. SĐT: 0912.026.829
 10. Hình ảnh của những cục chặn bánh xe ô tô thường được chúng ta nhìn thấy tại các bãi đậu xe công công như tầng hầm trung tâm thương mại hay các bến cảng… Vậy bạn đã biết gì về sản phẩm này. Cùng tìm hiểu với bài viết sau Tổng quát về sản phẩm cục chặn bánh xe Cục chặn bánh xe ô tô hay còn được biết đến với nhiều tên gọi khác có thể kể đến như cục chèn bánh xe, cục canh bánh xe, thanh chặn bánh xe, gờ chắn xe, gờ chặn lùi sau xe,… Đây là dòng thiết bị giao thông giúp ngăn chặn các tình huống như trôi xe, đưa xe vào đúng vị trí đậu đỗ trong bãi đậu xe. Sản phẩm thường được lắp đặt tại nhiều vị trí khác nhau như bãi đậu xe tầng hầm thuộc các chung cư, tòa cao ốc hay các trung tâm thương mại… Một vài điểm nổi bật của cục chèn bánh xe ô tô Những cục chèn bánh xe thường được làm từ chất liệu cao su đúc đặc. Với những tính chất của vật liệu cao su mà sản phẩm có độ bền cao Ngoài độ đàn hồi do chất liệu cao su đem lại sản phẩm còn có tính năng chống áp lực lớn, Do cùng chất liệu với lốp xe nên có thể giảm bớt độ ma sát giữa cục chặn và lốp xe Thiết kế thông minh khi trên bề mặt của thiết bị được dán phim phản quang bền màu với ma sát. Đem đến khả năng phát huy tính phản quang trong bóng tối đạt được mục tiêu cảnh báo cho người điều khiển phương tiện. Với việc áp dụng những công nghệ đặc biệt sản phẩm được đảm bảo bền màu Những cục cao su chặn bánh xe được lắp đặt khá đơn giản không tốn quá nhiều thời gian, thiết bị cho việc lắp đặt. Sau khi lắp đặt cố định sản phẩm sẽ không bị di động hay biến hình khi chịu tác động từ lực bên ngoài giúp đảm bảo trật tự nơi bãi đậu xe Tính ứng dụng của cục chặn bánh xe cao su Sản phẩm cục chặn bánh xe ô tô hiện nay là dòng thiết bị giao thông được tin dùng tại khá nhiều địa điểm đậu đỗ xe công công như tầng hầm tòa nhà, bãi đậu xe trung tâm thương mại, hay tại các bến bãi cầu cảng... Với việc lắp đặt sản phẩm sẽ giúp đảm bảo cố định vị trí của bánh xe, tránh trường hợp sự cố trôi xe tại các điểm trơn trượt, dốc... Ngoài ra sản phẩm còn đem đến sự an toàn cho người cũng như các phương tiện trong tầng hầm khi lùi đậu đỗ xe trong tầng hầm, tránh được những trường hợp va chạm không cần thiết với các xe khác hoặc tường, vật cố định trong bãi đậu xe. Việc thiết kế kết hợp giữa màu đen và vàng phản quang sản phẩm có thể phản quang trong điều kiện thiếu ánh sáng giúp người điều khiển phương tiện dễ dàng nhận biết vị trí đậu đỗ xe trong tầng hầm. Sản phẩm sau khi được có định sẽ khó bị xê dịch, di động hay biến hình đảm bảo cho việc quy phạm trật tự đậu đỗ xe một cách hiệu quả Tổng kho chuyên cung cấp sản phẩm Hiện nay có khá nhiều đơn vị đang cung cấp cục chặn bánh xe, nhưng Hành Tinh Xanh với nhiều năm kinh nghiệm phân phối thiết bị giao thông đã trở thành thương hiệu được người tiêu dùng lựa chọn khi tìm mua các sản phẩm thiết bị giao thông. Ngoài việc cung cấp những sản phẩm cục chèn bánh xe ra thì Hành Tinh Xanh còn cung cấp các sản phẩm an toàn giao thông khác có thể kể đến như gờ giảm tốc thép đúc, gương cầu lồi, chặn lùi sau xe, cọc tiêu giao thông, ốp góc cột , đinh phản quang giao thông, thiết bị bảo hộ lao động, và nhiều thiết bị an toàn giao thông khác… Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HÀNH TINH XANH Đ/c: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. SĐT: 0981.228.766 CHI NHÁNH PHÍA NAM Đ/c: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM. SĐT: 0912.026.829
 11. Chúng tôi chuyên bán và cung cấp các sản phẩm bục phát biểu cho các hội trường hội nghị, các trường học, các công ty tổ chức sự kiện.... dùng để cho các vị lãnh đạo phát biểu hay thuyết trình, đối tác phát biểu, người làm đề án thuyết trình... và còn sử dụng nhiều trong những hoạt động hay sự kiện khác. Bục phát biểu hội trường bằng inox bọc da - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu - Chất liệu: khung inox, thép phun sơn tĩnh điện - Chân đế: Hình vuông - Kiểu dáng: đẹp, sang trọng, ít tốn diện tích - Size: 470 x 470 x 1100 mm - Bảo hành: 12 tháng Bục tọa đàm gỗ - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu - Chất liệu: gỗ công nghiệp - Chân đế: hình vuông - Kiểu dáng: đẹp, sang trọng. it tốn diện tích - Size: (L)620mm x (W)420mm x (H)1080mm - Bảo hành: 12 tháng. Bục nói chuyện bằng thép phun sơn J-5 - Xuất xứ: hàng nhập khẩu - Chất liệu: gỗ và thép phun sơn tĩnh điện - Chân đế: hình vuông vững chắc - Dễ dàng vận chuyển, ít tốn diện tích - Vị trí : đặt trong khách sạn, phòng hội nghị, phòng họp… - Size: (L)590mm x (W)430mm x (H)1170mm Kết luận: Trên đây là 3 mẫu bục phát biểu đơn giản, gọn nhẹ và được nhiều khách hàng yêu thích nhất. Hi vọng qua bài viết này bạn sẽ tìm được sản phẩm ưng ý với mình. Để có thể tìm được nơi bán bục phát biểu với chất lượng cao giá thành tốt nhất hãy liên hệ ngay CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HÀNH TINH XANH Đ/c: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. SĐT: 0981.228.766 CHI NHÁNH PHÍA NAM Đ/c: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM. SĐT: 0912.026.829
 12. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại bục phát biểu nhưng được ưa chuộng nhất có lẽ là những chiếc bục phát biểu bằng gỗ. Vậy những chiếc bục phát biểu gỗ này có ưu điểm gì? Cùng tìm hiểu với bài viết sau 1. Bục phát biểu gỗ độ bền cao Đặc điểm của những chiếc bục phát biểu gỗ công nghiệp này chính là được sản xuất hoàn toàn từ gỗ công nghiệp sơn PU cao cấp nên mang đến chất lượng tuyệt vời. Với công nghệ sơn PU sẽ giúp cho sản phẩm bục nói chuyện có được vẻ đẹp khó cưỡng. Sơn Pu sẽ giúp chúng có độ bóng đẹp, đồng thời đây cũng là lớp bảo vệ để ngăn cản nước không bị thấm vào bên trong. Bề mặt của sản phẩm cũng sẽ nhẵn bóng hơn nên cũng rất dễ dàng vệ sinh. 2. Bục phát biểu đa dạng thiết kế Bục nói chuyện được thiết kế với nhiều hình dáng khác nhau nhưng vẫn đảm bảo được kích thước chuẩn , sự cân đối và quan trọng nhất là tính sang trọng, lịch sự. Hiện nay, bục tọa đàm có nhiều kiểu dáng khác nhau một trong số kiểu dáng có thể kể đến như đường kính nhỏ, loại bục có thân hình chữ nhật, vát xuôi…Mỗi mẫu lại có những kiểu trang trí riêng nhằm tăng tính thẩm mỹ cho không gian. 3.Giá cả sản phẩm phải chăng giá bục phát biểu bằng gỗ công nghiệp rẻ hơn rất nhiều so với những chiếc bục gỗ tự nhiên. Nhưng vẫn có đầy đủ các công dụng, tính thẩm mỹ cũng như vẻ đẹp của bục phát biểu bằng gỗ tự nhiên. Phù hợp với điều kiện của khá nhiều khách hàng, doanh nghiệp. Với những ưu điểm vượt trội trên, bạn còn chần chừ gì nữa mà không sở hữu sản phẩm này. Kết luận: Trên đây là một số ưu điểm của bục phát biểu bằng gỗ công nghiệp. Hi vọng sau khi đọc bài viết này bạn sẽ hiểu rõ hơn về sản phẩm. Đồng thời có được kinh nghiệm chọn mua bục phát biểu phù hợp với không gian và tiêu chí của mình. Để có thể mua được những chiếc bục phát biểu chất lượng, giá rẻ bạn co thể liên hệ tới địa chỉ: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HÀNH TINH XANH Đ/c: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. SĐT: 0981.228.766 CHI NHÁNH PHÍA NAM Đ/c: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM. SĐT: 0912.026.829
 13. Trên sân khấu, hội trường thiết bị thu hút ánh nhìn của mọi người có lẽ là những chiếc bục phát biểu. Vì đây là địa địa mà những người chủ trì chương trình, lãnh đạo, đại biểu sẽ đưa ra ý kiến của mình. Bục phát biểu là gì? Bục phát biểu là thiết bị được đặt trên sân khấu, hội trường. Những chiếc bục phát biểu này chính là nơi chuyên dụng mà các lãnh đạo, những người có vai trò quan trọng, MC... dùng để phát biểu ý kiến, đưa ra những thông tin quan trọng. Khi một chiếc bục phát biểu được lựa chọn và bố trí hợp lý sẽ đem lại tổng thể không gian hài hòa, trang trọng cho hội trường. Tiêu chí lựa chọn bục phát biểu Màu sắc, kiểu dáng bục phát biểu Đây là tiêu chí đầu tiên khi chọn mua bục phát biểu. Một số màu sắc thông dụng được dùng để thiết kế bục phát biểu là: màu nâu đỏ, màu vân gỗ trắng… Những màu này thanh lịch, sang trọng, tạo cảm giác uy nghiêm, lịch sự. Phù hợp không gian thiết kế Hiện nay, trên thị trường thì việc lựa chọn bục phát biểu theo hai hướng chính đó là phong cách sân khấu hay là phong cách nội thất. Phong cách sân khấu: Về phong cách này thì thiết kế thường khá đa dạng, thoải mái về kiểu dáng cũng như vậy liệu. Tuỳ vào diện tích của sân khấu để lựa chọn chiều cao bục phát biểu, kích thước bục phát triển sao cho hợp lý nhất. Phong cách nội thất: Phong cách này cũng khá quan trọng về màu sắc và thiết kế nhưng thiên về phong cách sang trọng, trang nghiêm nhiều hơn.Những hoạ tiết lịch sự trang nhã cũng được lựa chọn để hài hoà với không gian của phòng. Tránh các màu sắc sặc sỡ với tiêu chí này. Vật liệu để sử dụng cho bục phát biểu Bục phát biểu được sử dụng vật liệu rất đa dạng để phù hợp với yêu cầu của thị trường, giá cả hợp lý với từng trường hợp khách hàng mua sản phẩm cũng như mục đích sử dụng: Gỗ công nghiệp Mica Gỗ tự nhiên Kim loại Gỗ kết hợp kim loại Inox Lưu ý khi sử dụng: - Không để hóa chất hay chất lỏng bám dính lâu ngày trên sản phẩm - Tránh va chạm mạnh gây rủi ro hư hại, biến dạng gây mất thẩm mỹ - Nên thường xuyên lau chùi vệ sinh sạch sẽ bằng khăn mềm, giặt khặt sau đó vắt thật khô rồi lau nhẹ nhàng Tổng kết: Trên đây là một số chia sẻ về bục phát biểu mà bạn cần nắm được. Hi vọng với những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn. Để có thể mua được những chiếc bục phát biểu, bục nói chuyện, bục tọa đàm chất lượng cao giá thành hợp lý hãy liên hệ ngay với địa chỉ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HÀNH TINH XANH Đ/c: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. SĐT: 0981.228.766 CHI NHÁNH PHÍA NAM Đ/c: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM. SĐT: 0912.026.829
 14. Bục phát biểu hay còn được biết đến với cái tên gọi khác như bục toạ đàm đây là dòng sản phẩm thích hợp được sử dụng nhiều ở khách sạn, trung tâm hội nghị tiệc cưới, trường học, trong phòng họp, hội nghị, lễ khởi công, trong các sự kiện, thuyết trình, bục giảng trên giảng đường, trường học, nhà văn hóa, lễ khai trương khánh thành… Thông tin sản phẩm bục tọa đàm: – Xuất xứ: Hàng nhập khẩu – Chất liệu: khung inox, thân bằng gỗ bóng – Chân đế: Hình vuông – Kiểu dáng: đẹp, sang trọng, ít tốn diện tích – Size: 470 x 470 x 1100 mm – Bảo hành: 12 tháng Đặc điểm bục phát biểu bằng inox. – chiều cao bục phát biểu (L)470mm x (W)470mm x (H)1170mm với thiết kế hiện đại vừa tầm người đứng, có bề mặt rộng rãi đặt được các tài liệu, máy tính phục vụ công tác phát biểu mà không quá lộ liễu – Bục nói chuyện có thân làm bằng gỗ công nghiệp màu nâu đỏ, phần khung bên ngoài từ inox sáng bóng cao cấp sẽ khiến cho bạn cảm thấy thích thú. – Bục được thiết kế với kích thước phù hợp cho người sử dụng có thể đứng phát biểu và để tài liệu diễn thuyết hay máy tính…trên mặt bàn mà không sợ rơi rớt đồ bởi xung quanh được bao bởi khung inox chắc chắn – Phần mặt mặt bàn có độ nghiêng hợp lý giúp bạn dễ dàng xem tài liệu hơn. Vị trí đặt của những chiếc bục tọa đàm Bục tọa đàm có viền khung inox thường được dùng cho - Phòng họp công ty - Hội trường - Thuyết trình - Bục giảng trên giảng đường - Sân khấu ngoài trời - Lễ khai trương khánh thành… Hành Tinh Xanh đơn vị hàng đầu cung cấp thiết bị hội trường Hành Tinh Xanh là đơn vị hàng đầu chuyên bán bục phát biểu bằng inox và nhiều thiết bị khách sạn, thiết bị hội trường khác với giá thành cạnh tranh nhất. Chúng tôi luôn mong muốn được đem đến khách hàng những sản phẩm tốt nhất với giá thành rẻ nhất. – Hỗ trợ bảo hành lên đến 12 tháng, thủ tục nhanh gọn – Sản phẩm có độ bền cực cao. – Cam kết mới 100% – Chính sách giao hàng nhanh chóng – Hỗ trợ vận chuyển toàn quốc – Đội ngũ nhân viên tư vấn và bán hàng vui vẻ, Liên hệ ngay với chúng tôi qua địa chỉ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HÀNH TINH XANH Đ/c: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. SĐT: 0981.228.766 CHI NHÁNH PHÍA NAM Đ/c: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM. SĐT: 0912.026.829
 15. Trong quá trình sử dụng không thể tránh khỏi tình trạng bục phát biểu bị nấm mốc do nguyên nhân chủ quan hoặc nguyên nhân khách quan. Vậy làm thế nào để loại bỏ vết nấm mốc hãy cùng tìm hiểu với bài viết sau đây. 1. Một số phương pháp tự nhiên để diệt bỏ nấm mốc bục phát biểu Hiện nay đang có 3 loại nguyên liệu tự nhiên khá phổ biến và có khả năng loại bỏ được các nấm mốc, vi khuẩn trên bề mặt đồ nội thất nói chung và bục phát biểu gỗ bằng gỗ nói riêng là dầu trà xanh, hạt bưởi được chiết xuất và giấm. + Giấm: Đây là nguyên liệu rất quen thuộc và rẻ tiền nhưng lại có tác dụng hiệu quả với bục phát biểu khi bị mốc. Nó có thể loại bỏ tới trên 90% các loại nấm mốc, vi khuẩn, mầm bệnh. + Dầu trà xanh: Loại nguyên liệu này có giá thành khá cao nhưng lại vô cùng hiệu quả nếu như bạn sử dụng để tiêu diệt nấm mốc cho bục gỗ hay trên diện rộng. Tuy nhiên, mùi của dầu trà xanh khá mạnh. Trong trường hợp bạn sử dụng dầu trà xanh để xử lý tình trạng nấm mốc thì hãy sử dụng trước vài ngày. Bằng cách dùng 2 thìa cà phê dầu trà xanh với 2 tách nước để tạo thành dung dịch xịt. + Chiết xuất hạt bưởi: Dung dịch hạt bưởi này cũng khá đắt. Nhưng khác hẳn so với dầu trà xanh thì sản phẩm này không có mùi bạn có thể sử dụng ngay mà không sợ bị ám mùi. Sử dụng 1,2 lít nước để xịt và lau bục nói chuyện để tiêu diệt nấm mốc. 2. Hướng dẫn cách pha và sử dụng giấm để làm sạch bục tọa đàm Vì giấm là nguyên liệu sẵn có và khá rẻ tiền nên bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách vệ sinh bục tọa đàm bằng giấm. Một số dụng cụ cần chuẩn bị: Giấm trắng Găng tay cao su Bình xịt Xà phòng Nước Bàn chải mềm. Bước 1: Bạn nên đeo găng tay khi vệ sinh bục phát biểu vì giấm trắng dù được chưng cất an toàn, không độc hại nhưng nó có thể gây kích ứng da. Găng tay sẽ giúp bạn tránh khỏi tác hại của axit trong giấm cũng như tác động của nấm mốc, vi khuẩn trên bề mặt bục. Bước 2: Bạn sử dụng xà phòng, nước và 1 chiếc bàn chải mềm để chà rửa khu vực có nấm mốc. Bước 3: Đổ giấm vào bình xịt rồi phun lên những nơi bị mốc, sau đó dùng bàn chải để đánh. Sau đó để khô và lặp lại những bước trên đến khi nấm mốc sạch hẳn. Bạn lưu ý là không nên sử dụng bàn chải quá cứng vì nó có thể làm cho bục phát biểu bị trầy xước. 3. Kết luận Trên đây là phương pháp loại bỏ nấm mốc cho bục phát biểu hiệu quả, an toàn nhất. Bạn hãy áp dụng ngay để bảo vệ sản phẩm và thẩm mỹ của không gian. Nếu có nhu cầu tìm mua bục phát biểu gỗ, bục phát biểu inox… Hãy liên hệ ngay đến địa chỉ công ty Hành Tinh Xanh để có thể mua được những thiết bị hội trường với mức giá cạnh tranh nhất. CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HÀNH TINH XANH Đ/c: 488 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. SĐT: 0981.228.766 CHI NHÁNH PHÍA NAM Đ/c: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM. SĐT: 0912.026.829