• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

huongdo1310

Hội viên
 • Số nội dung

  501
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About huongdo1310

 • Rank
  Hội viên chính thức
 • Birthday
 1. Công ty TNHH Việt Thuỷ Sinh là đơn vị chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường với các dịch vụ chính: - Công ty xử lý nước thải: Xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp, y tế, nhà hàng, khách sạn, chăn nuôi, dệt nhuộm, chế biến thực phẩm, chế biến cao su.. - Công ty xử lý nước cấp: Xử lý nước mặt, nước ngầm, lọc nước giếng khoan, - Công ty cung cấp, lắp đặt và bảo trì thiết bị môi trường - Tư vấn hồ sơ môi trường, tư vấn hồ sơ pháp lý, lập ĐTM, Kế hoạch bảo vệ mái trường, báo cáo hoàn thành, xin phép xả thải, báo cáo quan trắc định kỳ.. Với đội ngũ kỹ thuật dày dặn kinh nghiệm công tác trong ngành và mạng ludi đổi tac đa dạng, VIET THUY SINH CO.,LTD đang là nhà thầu uy tin và năng động hiện nay cam kết mang lại cho khách hàng một sán phẩm chất lượng.
 2. Trung tâm Bảo hành ti vi Sony xin kính chào quý khách hàng. Trân trọng cảm ơn quý vị đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trung tâm cam kết mang đến chất lượng cao và sự hài lòng 100% khách hàng. Ưu điểm của trung tâm bảo hành tivi Sony – Đội ngũ kỹ thuật viên nhiệt tình, chuyên nghiệp, có tay nghề cao Chúng tôi tư vấn trước khi sửa chữa cũng như đảm bảo chất lượng sửa Tivi Sony. Giá cả linh kiện hợp lý. Chúng tôi luôn mang đến mức giá phù hợp nhất cho khách hàng, có tính cạnh tranh trên thị trường nên khách hàng hoàn toàn yên tâm về giá cả. – Linh kiện chính hãng Cam kết luôn sử dụng các linh kiện thay thế chính hãng, đảm bảo chất lượng tốt nhất. Nếu phát hiện các linh kiện là hàng nhái sẽ hoàn tiền gấp đôi cho khách hàng. – Dịch vụ bảo hành dài hạn cho khách hàng Nếu sản phẩm hết hạn bảo hành khách hàng có thể sử dụng thêm gói gia hạn bảo hành. Các kỹ thuật viên sẽ có trách nhiệm phục vụ và sửa chữa với tinh thần cao nhất. Gia hạn bảo hành toàn bộ máy hoặc một phần linh kiện đã được chúng tôi lắp ráp thay thế trong quá trình sửa chữa hay bảo hành trước đó. – Sửa chữa Tivi Sony các lỗi hỏng từ nhỏ đến lớn, bảo hành tivi Sony tại nhà Khách hàng không cần mang đến hãng hay trung tâm. Phục vụ 24/7 tất cả các ngày trong tuần – luôn nhiệt tình và giúp khách hàng yên tâm tin tưởng với kinh nghiệm trên 10 năm trong nghề. – Đặc biệt, để giải quyết mọi vấn đề khó khăn khi vận chuyển, trung tâm còn cung cấp dịch vụ sửa TV tại nhà TP.Hồ Chí Minh . Ngay sau khi khách hàng liên hệ thì đội ngũ nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt sau 15 – 30 phút.
 3. Sản phẩm máy hút bụi đang được các gia đình Việt Nam hiện nay lựa chọn sử dụng cũng như là đối thủ đáng gờm trong phân khúc máy hút cẩm chung. Không thể bỏ qua siêu phẩm máy hút ẩm Edison được thiết kế với kiểu dáng thanh lịch gọn, đẹp, sang trọng. Sản phẩm có tính thẩm mỹ cao, kiểu dáng chuyên nghiệp, sang trọng tùy ý bạn có thể sử dụng bất cứ đâu như: phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, hành lang..... mà vẫn không làm mất đi tính thẩm mỹ trong không gian nhà bạn. Máy hút ẩm Edison có công suất hút ẩm phù hợp với mọi gia đình. Dễ dàng cho người sử dụng dễ dàng đưa ra sự lựa chọn sản phẩm phù hợp với diện tích phòng của gia đình mình với 3 mức công suất hút ẩm 12L, 16L, 27L. Và hiện này 2 loại sản phẩm Máy hút ẩm Edison 16, Máy hút ẩm Edison 12 đang được khách hàng lựa chọn nhiều. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về 2 sản phẩm này có gì mà hot tới vậy nhé! Những đặc điểm cơ bản của máy hút ẩm Edison 12 và 16 Đặc điểm chung máy hút ẩm Edison 16 Máy hút ẩm Edison 16 hoạt động dựa trên nguyên lý hút ẩm: ngưng tụ lạnh nhờ sử dụng máy nén lạnh. Sản phẩm không sử dụng CFC trong quá trình ngưng tụ hơi lạnh ẩm. công suất máy hút ẩm là 16 lít/ngày. Máy có thể xả nước liên tục qua ống dẫn. vận hành hoàn toàn tự động. cảm biến ẩm núm xoay. Sản phẩm tự động xả tuyết. Sản phẩm hỗ trợ có đèn báo bình nước thải đầy. Máy hút ẩm Edison 16 di chuyển dễ dàng nhờ vào bánh xe dưới chân. Sản phẩm được bảo hành 24 tháng và bảo trì trọn đời. Đặc điểm chung máy hút ẩm Edison 12 Máy hút ẩm Edison 12 sở hữu thiết kế đơn giản với bảng điều khiển giúp bạn dễ dàng lựa chọn cài đặt độ ẩm theo nhu cầu mong muốn một cách dễ dàng và nhanh nhất. Sản phẩm có vỏ máy được thiết kế thời trang, nhỏ gọn và phù hợp với mọi không gian khác nhau. Máy hút ẩm Edison 12 còn được trang bị một màng lọc không khí giúp loại bỏ bụi bẩn có trong không gian sống. Máy có thể hút ẩm hoạt động liên tục thông qua ống thoát nước thải được tích hợp sẵn trên máy. Điều này đem đến tiện ích giúp bạn không phải lo thường xuyên đi đổ nước. Khi bình nước thải đã đầy cũng như khi độ ẩm đạt tới yêu cầu mà bạn cài đặt thì máy hút ẩm sẽ tự động ngắt. Máy hút ẩm Edison 12 sẽ tự động nghỉ giã đông nên máy sẽ chạy hiệu quả, bền bỉ, sử dụng dài lâu và tiết kiệm điện hơn. Sản phẩm được bảo hành 24 tháng và bảo trì trọn đời. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng sản phẩm máy hút ẩm edison, máy hút ẩm edison 16, máy hút ẩm edison 12…hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết nhất. Các sản phẩm đảm bảo chính hãng 100% và được hỗ trợ bảo hành lên tới 24 tháng. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLUEAIR Hệ thống Showroom Miền Nam: Số 158 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Hệ thống Showroom Miền Bắc: Số 603 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội Hotline: 0916.10.7997 Email: Info@livesmart.vn Website: Livesmart.vn
 4. Thương hiệu máy hút ẩm Edison đến từ Canada, dây chuyền lắp ráp sản phẩm cho thị trường châu Á sản xuất tại Thái Lan. Sản phẩm được các chuyên gia và người dùng đánh giá cao. Máy hút ẩm Edison với những tính năng nổi trội, độ bền cao, thời gian bảo hành lâu dài, kiểu dáng chuyên nghiệp, sang trọng, chạy êm….đã trở thành đối thủ đáng gờm của nhiều thương hiệu hút ẩm hiện nay trên thị trường. Những ưu điểm nổi bật của máy hút ẩm Edison Máy hút ẩm Edison được thiết kế với kiểu dáng thanh lịch gọn, đẹp, sang trọng. Sản phẩm có tính thẩm mỹ cao, kiểu dáng chuyên nghiệp, sang trọng tùy ý bạn có thể sử dụng bất cứ đâu như: phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, hành lang..... mà vẫn không làm mất đi tính thẩm mỹ trong không gian nhà bạn. Sản phẩm siêu tiết kiệm điện, chạy êm, do đó rất phù hợp với phòng ngủ hay phòng khách. Bộ phận cửa gió trên có thể sấy quần áo. Máy hút ẩm Edison có công suất hút ẩm phù hợp với mọi gia đình. Dễ dàng cho người sử dụng dễ dàng đưa ra sự lựa chọn sản phẩm phù hợp với diện tích phòng của gia đình mình với 3 mức công suất hút ẩm 12L, 16L, 27L. Đảm bảo được chứng minh trong nhiều năm liên tiếp (từ 2006) tại thị trường Việt Nam về độ sử dụng siêu bền, lâu dài. Dễ dàng sử dụng điều chỉnh độ ẩm, nhiệt ẩm kế thuận tiện cho người sử dụng từ 30-50%, 50-60%, 60-70% hoặc chạy liên tục. Bên cạnh đó sản phẩm còn có chức năng hẹn giờ. Sở hữu nhiều chức năng thông minh, máy hút ẩm Edison hoạt động hoàn toàn tự động với nút điều khiển cơ (ED12B và ED16B) hoặc điện tử (với ED27B). Sản phẩm tự động xả tuyết để đảm bảo sự hoạt động liên tục của thiết bị cũng như đèn báo nước đầy đảm bảo việc nước không bị tràn ra ngoài. Máy hút ẩm Edison có hỗ trợ chức năng tạo Ion âm khử mùi. Sản xuất theo dây chuyền lắp ráp sản phẩm cho thị trường châu Á đặt tại Thái Lan. Máy thiết kế hỗ trợ bánh xe dễ dàng trong việc di chuyển đến bất cứ địa điểm nào mà bạn muốn hút ẩm. Cấu tạo lọc khí bằng nylon bạn có thể vệ sinh một cách dễ dàng. Máy không sử dụng CFC hoạt động dựa trên nguyên lý ngưng tụ lạnh nhờ sử dụng máy nén lạnh, sử dụng máy an toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng sản phẩm máy hút ẩm edison, máy hút ẩm edison 16, máy hút ẩm edison 12…hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết nhất. Các sản phẩm đảm bảo chính hãng 100% và được hỗ trợ bảo hành lên tới 24 tháng. Đơn vị hỗ trợ giao hàng và lắp đặt miễn phí tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Hãy nhanh tay đặt hàng để được hưởng những ưu đãi khuyến mãi hấp dẫn nhất hiện nay. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLUEAIR Hệ thống Showroom Miền Nam: Số 158 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Hệ thống Showroom Miền Bắc: Số 603 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội Hotline: 0916.10.7997 Email: Info@livesmart.vn Website: Livesmart.vn
 5. Máy giặt hấp sấy LG Styler luôn giữ cho quần áo luôn sạch sẽ, phẳng phiu ,và thơm như mới. Ngoài ra tủ chăm sóc quần áo thông minh này còn có khả năng khử trùng quần áo, chăn ga gối, thú nhồi bông...và loại bỏ các chất gây dị ứng. Có thể khẳng định sản phẩm mang đến cho bạn sự lựa chọn hoàn hảo nhất dành cho bản thân và gia đình mình. Những ưu điểm vượt trội của máy giặt hấp sấy LG Styler Tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Style thiết kế thông minh hỗ trợ chăm sóc áo quần tốt nhất. Tủ chăm sóc quần áo gây ấn tượng mạnh với đại đa số người tiêu dùng hiện nay nhờ thiết kế độc đáo và thông minh. Tích hợp công nghệ hơi nước độc quyền Máy giặt hấp sấy LG Styler tích hợp hơi nước độc quyền TrueSteam. S3RF với sự chuyển động ngang móc móc treo di động sẽ hỗ trợ hơi nước thẩm thấu vào sâu bên trong quần áo hơn. Chế độ hong khô quần áo ở nhiệt độ thấp tránh được sự hư hỏng về quần áo dưới tác động của nhiệt độ. Loại bỏ nếp nhăn và khử mùi Loại bỏ nếp nhăn và mùi hôi khó chịu giữ cho quần áo bạn luôn thơm mát và dễ chịu mỗi ngày với chức năng Quick Refresh. Chức năng Moving Hanger Action sẽ giũ quần áo sau khi được làm sạch bằng hơi nước giúp loại bỏ các nếp nhăn và mùi khó chịu. LG Styler có thể giúp bạn khử mùi, diệt vi khuẩn tối đa, đảm bảo sự sạch sẽ và thơm mát cho quần áo sau mỗi lần sử dụng. Hỗ trợ ngăn ngừa các tác nhân gây dị ứng Đặc biệt tủ chăm sóc quần áo còn được tích hợp hệ thống khử trùng bằng công nghệ TrueSteam. Với hệ thống này 99% vi khuẩn trên quần áo bị diệt trừ. Và là một giải pháp tuyệt vời dành cho những loại quần áo với chất liệu đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận như áo khoác, đồ nhung, đồ lụa, đồ len, đồ thêu, đồ vest…. Ngăn ngừa sự co rút hư hỏng quần áo Tủ chăm sóc quần áo thông minh sẽ làm kho quần áo một cách nhẹ nhàng dưới nhiệt độ thấp ngăn ngừa được sự co rút và hư hỏng quần áo. Hỗ trợ hút ẩm tuyệt đối Với chức năng hút ẩm, máy giặt hấp sấy LG Styler khiến không gian trở nên sạch sẽ, thoáng mát hơn. Đặc biệt những khi thời tiết mưa, ẩm bạn sẽ không cần lo lắng cho quần áo cũng như căn phòng bí bách, khó chịu. Hỗ trợ tốt từ Smartphone LG Styler được tích hợp công nghệ SmartThinQ, điều này cho phép bạn vận hành và theo dõi quần áo từ bất cứ nơi đâu thông qua chiếc điện thoại. Bạn có thể kiểm soát mức tiêu thụ năng lượng cũng như sử dụng các chế độ chăm sóc mới hay khi sản phẩm cần bảo dương, sửa chữa. Rất nhiều khách hàng lựa chọn máy giặt hấp sấy LG Styler bởi những tính năng vượt trội đem lại. Nếu bạn có nhu cầu hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có những trải nghiệm sản phẩm tuyệt vời này nhé! Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLUEAIR Hệ thống Showroom Miền Nam: Số 158 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Hệ thống Showroom Miền Bắc: Số 603 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội Hotline: 0916.10.7997 Email: Info@livesmart.vn Website: Livesmart.vn
 6. Bạn đang có nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm như: Robot hút bụi Ecovacs, Robot hút bụi Deebot, Robot hút bụi Ecovacs deebot, Robot hút bụi lau nhà Ecovacs, Robot hút bụi lau nhà Deebot hãy đến ngay đơn vị Irobotstore.vn. Là một trong những địa chỉ phân phối Robot cao cấp toàn quốc. Đơn vị chuyên cung cấp các các sản phẩm Robot hút bụi từ sản phẩm tầm trung cho đến các sản phẩm cao cấp đều được đảm bảo về nguồn gốc và địa chỉ bảo hành chính hãng. Đơn vị Irobotstore.vn cung cấp đa dạng sản phẩm máy hút bụi Irobotstore.vn là đơn vị uy tín, chuyên cung cấp các sản phẩm chất lượng nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường hiện nay. Các sản phẩm chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có chế độ bảo hành cao. Irobotstore.vn. chuyên cung cấp các sản phẩm robot hút bụi như: Robot hút bụi Ecovacs, Robot hút bụi Neato, Máy hút bụi cầm tay Xiaomi, Robot hút bụi ILIFE, Robot hút bụi Ultty, Robot hút bụi lau nhà, Phụ kiện… Đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm Robot hút bụi lau nhà Ecovacs bán chạy hiện nay Irobotstore.vn là đơ vị uy tín chuyên cung cấp các thương hiệu máy hút bụi chính hãng tốt nhất trên toan quốc. Bên cạnh những loại robot hút bụi thì thương hiệu Robot hút bụi lau nhà Ecovacs được rất nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn sử dụng. Các sản phẩm Robot hút bụi lau nhà Ecovacs bán chạy nhất hiện nay trên thị trường như: Dock sạc hút rác tự động Ecovacs, Robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot N8 Pro Plus, Robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot N8 Pro, Robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot T9 Plus, Robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot T9, Robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot OZMO T8, Robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot OZMO T8 Plus, Robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot OZMO U2 Pro, Robot hút bụi Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI, Robot lau kính WINBOT 950, Robot hút bụi Ecovacs Deebot Ozmo 950-DX9G, Robot hút bụi và lau nhà Ecovacs Deebot Ozmo 920…. Giá thành phải chăng Dòng Robot hút bụi Ecovacs có khoảng giá cách biệt nhau khá lớn, từ 4 triệu - 30 triệu so với một sản phẩm điện tử thông minh như Robot hút bụi thì đây là khoảng giá lớn. Đơn vị hiện nay cung cấp đa dạng các Robot hút bụi lau nhà Ecovacs với giá ưu đãi cao, các sản phẩm hiện nay đang được khuyến mãi giảm giá cực shock. Bạn hãy nhanh tay vì số lượng có hạn nhé. Dịch vụ chu đáo Các sản phẩm Robot hút bụi Deebot tại đơn vị Irobotstore.vn là chính hãng. Đặc biệt miễn phí bảo trì 7 ngày, được bảo hành lên tới 18 tháng. Chính sách nhà phân phối tại đơn vị Irobotstore.vn luôn ưu đãi mua giá tốt bảo hành uy tín. Đơn vị hỗ trợ miễn phí lắp đặt, miễn phí vận chuyển trong vòng bán kính 20km. Các sản phẩm đổi trả cực nhanh và dễ dàng. Robot hút bụi Ecovacs deebot là một trong những dòng Robot hút bụi thông minh, có rất nhiều các phân khúc từ giá rẻ cho đến phân khúc cao cấp, là một dòng Robot dễ lựa chọn dành cho bạn. Những thiết kế mới và sáng tạo của Robot hút bụi lau nhà Deebot được đánh giá rất cao của các chuyên gia trong lĩnh vực robot thông minh và trí tuệ nhân tạo.Nếu khách hàng có nhu cầu hãy liên hệ ngay để lựa chọn được sản phẩm đáp ứng yêu cầu tốt nhất nhé! Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLUEAIR Showroom Hà Nội: Số 603 Hoàng Hoa Thám, Q. Ba Đình, Hà Nội Hotline: 0902.814.866 Showroom Hồ Chí Minh: Số 158 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, TP. HCM Hotline: 0916.10.7997 Email congminhbk@gmail.com Website: Irobotstore.vn
 7. Meyhomes Capital Phú Quốc hiện nay đã có pháp lý dự án đầy đủ, sở hữu lâu dài, sở hữu vĩnh viễn và có khả năng sinh lời lớn trong tương lai. Các loại hình sản phẩm của dự án Meyhomes đa dạng và phong phú như: Nhà phố liên kế, nhà phố thương mại (shophouse), biệt thự song lập, biệt thự đơn lập, chung cư cao tầng, trung tâm thương mại dịch vụ. Dự án còn có 5 phân khu tương ứng với 5 gam màu khác nhau như: Aqua, Rosada, Apricot, Olive và Coral. 3 công viên nhiệt đới là Lake Park, River Park, Ocean Park. Kết hợp 8 club house với từng chủ đề riêng, đóng vai trò là các trung tâm chăm sóc cho sức khỏe, rèn luyện thể dục thể thao, dịch vụ thương mại, triển lãm, hội nghị, biểu diễn nghệ thuật, khu vui chơi giải trí… tất cả giúp đáp ứng tối đa mọi nhu cầu, mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho người dân lẫn du khách. Mặt bằng nhà phố Meyhomes Capital Dự án Meyhomes đang triển khai phân khu Rosada ở giai đoạn 1 gồm: Shophouse Premium, Mini Hotel, Shophouse Diamond và Shophouse Sapphire. Đối với Shophouse Premium Diện tích đất lên đến: 117m2 (6,5 x 18m) Diện tích xây dựng mỗi tầng vào khoảng: 84,5m2 (6,5 x 13m) Số tầng của dự án này là 3 tầng và 1 tum hoặc 4 tầng và 1 tum. Vị trí khu vực nằm ngay tại: Mặt tiền đường Hải Đường, Thiên Điểu, Hồng Môn, Hoa Trà, Kim Phượng với diện tích lên đến 13,5m. Shophouse Sapphire Khu này có Diện tích đất lên đến: 117m2 (6,5 x 18m) Diện tích xây dựng mỗi tầng lên đến: 84,5m2 (6,5 x 13m) Số tầng của khu này lên đến: 3 tầng và 1 tum hoặc 4 tầng và 1 tum Vị trí đắc địa nằm ngay: Mặt tiền đường checkin kết nối với trục đường ven biển Bãi Trường. Shophouse Diamond Với khu vực này có Diện tích đất là: 156m2 (6,5 x 24m) Diện tích xây dựng mỗi tầng rơi vào khoảng: 110,5m2 (6,5 x 17m) Số tầng của dự án vào khoảng: 4 tầng và 1 tum Vị trí của khu vực này nằm ngay: Mặt tiền đại lộ Trung tâm An Thới rộng 36m có kết nối với trục đường tỷ đô ven biển Bãi Trường. Mini Hotel Khu này có Diện tích đất lên đến 177,5m2 (6,5 x 27m) Diện tích xây dựng mỗi tầng vào khoảng: 117m2 (6,5 x 18m) Số tầng của khu vực này: 5 tầng + 1 tum Vị trí khá thuận lợi về nhiều mặt: Mặt tiền đại lộ Ánh Sao có kết nối với con đường ven biển Bãi Trường Vị trí dự án Meyhomes vô cùng đắc địa nằm ngay trung tâm thị trấn An Thới, liền kề với các khu resort, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp dọc bãi Trường. Và đây cũng chính là tâm điểm quy tụ các khu hành chính, kinh tế, tài chính lớn nhất trong tương lai. Và cũng là nơi an cư lạc nghiệp, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn sống cao cấp của cư dân trong dự án. Vì vậy khách hàng hãy nhanh tay rinh ngay một sản phẩm của dự án Meyhomes ngay nhé! Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: CANHOEXPRESS.COM Nhận ký gửi chuyển nhượng, cho thuê bất động sản căn hộ cao cấp, nhà phố, đất nền Địa chỉ: 996, Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7 Hotline: (84) 0909 072 169
 8. Thương hiệu nổi tiếng LG luôn được nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng bởi những tính năng ưu việt. Trong số những sản phẩm mang thương hiệu LG có máy giặt LG Styler. Sản phẩm mang đến cho bạn sự lựa chọn hoàn hảo nhất dành cho bản thân và gia đình mình. Tủ chăm sóc quần áo thông minh luôn giữ cho quần áo luôn sạch sẽ, phẳng phiu ,và thơm như mới bằng sức mạnh hơi nước của công nghệ TrueSteam. Hơn thế nữa, máy giặt hấp sấy LG Styler có khả năng khử trùng quần áo, chăn ga gối, thú nhồi bông...và loại bỏ các chất gây dị ứng. Các loại máy giặt hấp LG Styler bán chạy nhất thị trường hiện nay Máy giặt hấp sấy LG Styler S5ROC Máy giặt hấp sấy LG Styler S5DOC Máy giặt hấp sấy LG Styler S5BOC Máy giặt hấp sấy LG Styler S5GOC Tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler S5GFO Tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler S5BFO Tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler S5MPC Máy giặt hấp sấy LG Styler S5MB( Bản chính hãng) Máy giặt hấp sấy LG Styler S3RF (Bản Chính Hãng) Máy giặt hấp sấy LG Styler S3WF (Bản Chính Hãng) Hộp giấy tạo hương máy giặt hấp sấy LG Styler - Jasmin Blue Hộp giấy tạo hương máy giặt hấp sấy LG Styler - Pink Lotus Vì sao bạn nên sử dụng máy giặt hấp sấy LG Styler LG Style thiết kế thông minh hỗ trợ chăm sóc áo quần tốt nhất. Tủ chăm sóc quần áo gây ấn tượng mạnh với đại đa số người tiêu dùng hiện nay nhờ thiết kế độc đáo và thông minh. máy giặt hấp sấy LG Styler tích hợp hơi nước độc quyền TrueSteam. S3RF với sự chuyển động ngang móc móc treo di động sẽ hỗ trợ hơi nước thẩm thấu vào sâu bên trong quần áo hơn. Chế độ hong khô quần áo ở nhiệt độ thấp tránh được sự hư hỏng về quần áo dưới tác động của nhiệt độ. Loại bỏ nếp nhăn và mùi hôi khó chịu giữ cho quần áo bạn luôn thơm mát và dễ chịu mỗi ngày với chức năng Quick Refresh. Chức năng Moving Hanger Action sẽ giũ quần áo sau khi được làm sạch bằng hơi nước giúp loại bỏ các nếp nhăn và mùi khó chịu. LG Styler có thể giúp bạn khử mùi, diệt vi khuẩn tối đa, đảm bảo sự sạch sẽ và thơm mát cho quần áo sau mỗi lần sử dụng. Đặc biệt tủ chăm sóc quần áo còn được tích hợp hệ thống khử trùng bằng công nghệ TrueSteam. Với hệ thống này 99% vi khuẩn trên quần áo bị diệt trừ. Và là một giải pháp tuyệt vời dành cho những loại quần áo với chất liệu đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận như áo khoác, đồ nhung, đồ lụa, đồ len, đồ thêu, đồ vest…. Tủ chăm sóc quần áo thông minh sẽ làm kho quần áo một cách nhẹ nhàng dưới nhiệt độ thấp ngăn ngừa được sự co rút và hư hỏng quần áo. Rất nhiều khách hàng lựa chọn máy giặt hấp sấy LG Styler bởi những tính năng vượt trội đem lại. Nếu bạn có nhu cầu hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có những trải nghiệm sản phẩm tuyệt vời này nhé! Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLUEAIR Hệ thống Showroom Miền Nam: Số 158 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Hệ thống Showroom Miền Bắc: Số 603 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội Hotline: 0916.10.7997 Email: Info@livesmart.vn Website: Livesmart.vn
 9. Robot hút bụi Ecovacs deebot là một trong những dòng Robot hút bụi thông minh, có rất nhiều các phân khúc từ giá rẻ cho đến phân khúc cao cấp, là một dòng Robot dễ lựa chọn dành cho bạn. Robot Ecovacs Deebot với tính năng chính hút bụi, một số phiên bản đã tích hợp tính năng lau nhà bằng khăn ẩm, với hệ thống cấp nước tự động. Những thiết kế mới và sáng tạo của Robot hút bụi lau nhà Ecovacs được đánh giá rất cao của các chuyên gia trong lĩnh vực robot thông minh và trí tuệ nhân tạo. Những ưu điểm nổi bật của Robot hút bụi lau nhà Ecovacs Robot hút bụi Ecovacs sở hữu thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với mọi địa hình, loại sàn khác nhau dễ dàng vệ sinh mọi ngóc ngách nhỏ hẹp như gầm bàn, gầm ghế sofa, gầm giường….. Robot hút bụi Deebot tự động dọn dẹp, tự thiết lập lịch trình vệ sinh mà không cần đến sự can thiệp của con người. Robot hút bụi lau nhà Deebot xử lý được những bụi bẩn, mảnh vụn, tóc rối, lông vật nuôi thâm chí bụi mịn có trong không khí đều được hút sạch. Robot hút bụi Deebot giúp chị em phụ nữ cũng như giúp tất cả mọi người đỡ vất vả hơn trong việc dọn dẹp nhà cửa, tiết kiệm thời gian, công sức. Đặc biệt chi phí đầu tư Robot hút bụi Ecovacs deebot cho gia đình rẻ hơn nhiều so với việc thuê người giúp việc. Robot hút bụi Ecovacs với những dòng sản phẩm đã được nghiên cứu và ra mắt từ rất lâu, sản phẩm luôn thay đổi, cải tiến và cho ra mắt nhiều các sản phẩm mới nổi bật hơn trong mỗi năm. Những sản phẩm Robot hút bụi Ecovacs giá rẻ vẫn đáp ứng đủ các tiêu chí về hiệu năng, cảm biến và khả năng duy trì lịch chạy cố định, các chất liệu được sử dụng chủ yếu là nhựa nhưng vẫn đảm bảo an toàn về môi trường. Những sản phẩm cao cấp của Ecovacs Deebot đem đến cho người tiêu dùng những trải nghiệm thông minh hơn, với nhiều tính năng điều khiển mới và duy trì hoạt động lâu hơn. Do đó, Robot hút bụi Ecovacs Deebot cao cấp được đa số các gia đình tại Việt Nam ưa chuộng lựa chọn sử dụng. Địa chỉ cung cấp Robot hút bụi Ecovacs deebot chính hãng uy tín nhất hiện nay Để tìm được sản phẩm Robot hút bụi Ecovacs deebot bạn có thể ghé đơn vị Irobotstore.vn . Là một trong những địa chỉ phân phối Robot cao cấp toàn quốc. Đơn vị chuyên cung cấp các các sản phẩm Robot hút bụi, Robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot từ sản phẩm tầm trung cho đến các sản phẩm cao cấp đều được đảm bảo về nguồn gốc và địa chỉ bảo hành chính hãng. Đặc biệt miễn phí vận chuyển và lắp đặt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Các sản phẩm Robot hút bụi Ecovacs deebot chính hãng đều được bảo hành với thời gian lên tới 18 tháng. Nếu khách hàng có nhu cầu hãy liên hệ ngay để lựa chọn được sản phẩm đáp ứng yêu cầu tốt nhất nhé! Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLUEAIR Showroom Hà Nội: Số 603 Hoàng Hoa Thám, Q. Ba Đình, Hà Nội Hotline: 0902.814.866 Showroom Hồ Chí Minh: Số 158 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, TP. HCM Hotline: 0916.10.7997 Email congminhbk@gmail.com Website: Irobotstore.vn
 10. Meyhomes Capital Phú Quốc là dự án bất động sản có nhiều ưu điểm. Có thể nói đại đô thị Meyhomes Capital là thành phố tinh khiết, lõi trung tâm của Đảo Ngọc. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những ưu điểm mà dự án Meyhomes này nhé! Những điểm nổi bật của Meyhomes Capital. Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc có chủ đầu tư uy tín, là thành viên của tập đoàn Tân Á Đại Thành. Tập đoàn lớn này không chỉ có tiềm lực về tài chính, quỹ đất dồi dào trải khắp từ Bắc vào Nam mà còn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đặt nền móng bất động sản đầu tiên. Vị trí dự án Meyhomes Capital vô cùng đắc địa nằm ngay trung tâm thị trấn An Thới, liền kề với các khu resort, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp dọc bãi Trường. Và đây cũng chính là tâm điểm quy tụ các khu hành chính, kinh tế, tài chính lớn nhất trong tương lai. Meyhomes Capital Phú Quốc hiện naya đã có pháp lý dự án đầy đủ, sở hữu lâu dài, sở hữu vĩnh viễn và có khả năng sinh lời lớn trong tương lai. Dự án Meyhomes còn được mệnh danh là thành phố tinh khiết trên Đảo Ngọc. Vì có sự hợp tác giữa các đối tác uy tín hàng đầu trong và ngoài nước như ChungHo Nais đến từ Hàn Quốc với giải pháp nước khu đô thị thông minh. Meyhomes Capital quy hoạch đồng bộ lối thiết kế tinh hoa, kết tinh từ những đối tác nổi tiếng trên thế giới. Đồng bộ quy hoạch, thiết kế đẹp mắt tạo nên thành phố không chỉ có tính thẩm mỹ cao mà còn đầy đủ tiện ghi, thông minh và sinh thái. An Thới trong tuong lai dự kiến sẽ là nơi tập trung phát triển nhiều công trình kinh tế, văn hóa trong quy hoạch. Meyhomes Capital Phúc Quốc sẽ kế thừa những lợi ích này cũng như góp phần phát triển vùng đất nơi đây. Meyhomes Capital Phú Quốc sở hữu những tiện ích tầm cao, đẳng cấp ít dự án nào có thể sánh được. Trung bình với 200m sẽ có một tiện ích cao cấp như: 3 công viên nhiệt đới: Lake Park, River Park, Ocean Park. Đặc biệt tổng dự án được chia làm 5 khu đại diện cho 5 màu nhiệt đới là: Aqua, Rosada, Apricot, Olive và Coral. Bên cạnh đó còn có sự kết hợp cùng 8 hệ thống club house theo chủ đề chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm khó quên. Meyhomes Capital sẽ được tư vấn và quản lý bởi CBRE, đơn vị tư vấn và quản lý bất động sản hàng đầu trên thế giới đảm bảo khách hàng an tâm tuyệt đối. Meyhomes Capital có không gian sống chuẩn nhất, tiện nghi nhất, đầy đủ các hoạt động giải trí khác biệt, mỗi mục trong dự án đều là một mảnh ghép không thể thiếu, kết hợp lại có thể chứng minh đây chính là thành phố đáng sống bậc nhất tại Đảo Ngọc. Vì dự án Meyhomes nằm trong 6% quỹ đất được phê duyệt sở hữu lâu dài ở Đảo Ngọc cho nên sẽ có giá trị sở hữu vĩnh viễn, giá trị truyền đời. Và đặc biệt sinh lời bền vững. Meyhomes Capital không chỉ đầu tư sản phẩm là nơi lý tưởng để ở mà còn là nơi giúp bạn kinh doanh, cho thuê, mua bán lại…với khả năng sinh lời cao. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: CANHOEXPRESS.COM Nhận ký gửi chuyển nhượng, cho thuê bất động sản căn hộ cao cấp, nhà phố, đất nền Địa chỉ: 996, Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7 Hotline: (84) 0909 072 169
 11. Địa chỉ chuyên cung cấp hàng Nhật nội địa đa dạng và phong phú nhất hiện nay Thiết bị bếp: Nồi cơm điện, máy rửa bát, tủ lạnh, lò vi sóng, bếp từ Nhật nội địa, xoong nồi, bình giữ nhiệt, bình thủy, đồ dùng nhà bếp, hút mùi nhà bếp, xoong nồi, chảo và dụng cụ nấu ăn, vòi rửa nhà bếp, tủ nhà bếp, máy xay, máy ép, máy lọc nước… Phòng tắm và nhà vệ sinh: Các thiết bị nhà vệ sinh, phòng tắm, chậu rửa (lavabo), sen tắm, vòi rửa, vòi rửa mặt. Thiết bị theo mùa: Điều hòa, lọc không khí, máy hút ẩm, quạt điện… Các thiết bị điện: Máy giặt, thiết bị chiếu sáng, máy hút bụi, máy sấy, máy lọc nước, phụ kiện cho ô tô… Sức khỏe và làm đẹp: Tóc và chăm sóc tóc, mặt, cơ thể, son môi, hóa phẩm… Các loại sản phẩm khác: Biến áp, ổ cắm phụ kiện điện… Cam kết hàng Nhật nội địa 100% Đơn vị chuyên cung cấp hàng nội địa Nhật 100% chính hãng. Cam kết hoàn tiền 500% nếu có bất kỳ hàng giả hàng nhái, hàng không chính hãng tại đơn vị Hàng Nhật 123. Các sản phẩm đa dạng và phong phú đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt Hàng Nhật 123 không chỉ cung cấp đa dạng sản phẩm mà còn luôn cập nhật những sản phẩm mới, những model hiện đại nhất để quý khách có những trải nghiệm mua sắm hài lòng nhất. Giá thành phải chăng Công khai giá cả minh bạch để khách hàng dễ so sánh và đưa ra những quyết định đúng đắn. Giá thành cạnh tranh, luôn rẻ nhất và cập nhật đúng với giá niêm yết tại Website: Hangnhat123.com. Về mức giá thì Hàng Nhật 123 có mức giá khá ổn, một số mặt hàng còn thấp hơn những shop bán hàng nội địa Nhật khác. Hàng Nhật 123 còn là địa chỉ mang đến cho khách hàng những chương trình ưu đãi nhất. Với khách buôn hay khách lẻ thường xuyên có những khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn cùng với những chính sách bán hàng vô cùng chuyên nghiệp nên khách hàng có thể yên tâm thoải mái mà giao dịch. Chính sách bán hàng linh động Khách hàng có thể trực tiếp đến showroom để kiểm tra hàng hóa. Đơn vị hỗ trợ chính sách gửi hàng linh động để phù hợp với vị trí cũng như nhu cầu của từng người tiêu dùng. Không chỉ khách hàng ở Hà Nội mà cả những khách hàng ở những tỉnh thành khác cũng rất tin tưởng đặt hàng tại đơn vị Hàng Nhật 123. Nhân viên đơn vị còn khá trẻ nên rất năng động, nhiệt tình tư vấn cho khách hàng. Với một thị trường hàng xách tay, nhập khẩu khá phức tạp như ở Việt Nam thì việc tìm ra một địa chỉ uy tín thì không phải việc đơn giản. Vì vậy khách hàng hãy lựa chọn một trong những địa chỉ bán hàng Nhật nội địa, tủ lạnh nhật, bếp từ nhật nội địa…uy tín, chất lượng cao nhất nhất đơn vị Hàng Nhật 123 ngay nhé! Tất cả sản phẩm được cung cấp đều có thời gian bảo hành. Đơn vị hỗ trợ miễn phí lắp đặt, miễn phí giao hàng toàn quốc. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: HÀNG NHẬT 123 Địa chỉ: Số 52/168 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 840947286123 Email: xinchao@hangnhat123.com Website: Hangnhat123.com
 12. Sắt hộp hay còn gọi là thép hộp là một loại nguyên vật liệu xây dựng được chế tạo từ hợp kim sắt. Nhờ sự kết nối của các nguyên tố giúp ổn định cấu trúc nguyên tử sắt có tác dụng tăng cường độ cứng, độ bền và độ dẻo của sản phẩm. Hiện nay trên thị trường có các loại sắt hộp như: thép tấm, thép ống, thép hộp, thép hình, thép chế tạo. Vì vậy, trên thị trường chung sẽ có vô số những địa chỉ cung cấp sắt hộp, giá sắt hộp. Tuy nhiên, không phải đơn vị nào cũng đáp ứng tốt nhu cầu về chất lượng, sản phẩm sử dụng của đối tác, khách hàng. Do đó, bạn nên sáng suốt tìm hiểu và lựa chọn kết nối với những doanh nghiệp uy tín nhé. Ưu điểm nổi bật của sắt hộp Thép hộp loại vật liệu xây dựng được nhiều công trình ưa chuộng và sử dụng phổ biến hiện nay. Bởi vì sắt hộp đem đến những ưu điểm vô vùng nổi bật và vượt trội Sản phẩm sắt dạng hộp có độ sáng bóng cao, thẩm mỹ tốt, kết cấu phong phú với dạng hộp hình chữ nhật hoặc hình vuông. Sắt là nguyên vật liệu có độ cứng cao, khả năng uốn tốt do độ dẻo lớn, độ bền ổn định. Đối với lớp mạ kẽm bên ngoài sắt hộp sẽ bảo vệ trước những ảnh hưởng xấu như thời tiết, địa hình…Do đó cung hạn chế tối đa hiện tượng han gỉ. Bởi sắt hộp có khả năng chống oxy hóa tốt, chịu được các tác động của môi trường Thép hộp có tuổi thọ cao vì vậy khách hàng hạn chế được đáng kể về chi phí bảo trì trong quá trình sử dụng. Sắt hộp có khả năng phòng cháy chữa cháy tốt, giá thành thấp và ít phải mất chi phí bảo trì. Thép Minh Hưng đơn vị chuyên cung cấp sắt hộp đạt tiêu chuẩn chất lượng cao Bạn có thể so sánh tìm hiểu từ những đơn vị khác nhau và đưa ra những tiêu chuẩn đánh giá như: về chất lượng, số lượng, giá cả, giá sắt hộp hôm nay, giá sắt hộp mạ kẽm, dịch vụ có chu đáo…qua đó nhằm đưa ra những quyết định đúng đắn. Và quyết định đúng đắn nhất có thể kể đến đơn vị cung cấp sắt hộp, giá sắt hộp mạ kẽm… tạo dựng được uy tín trong nhiều năm qua phải kể đến Thép Minh Hưng. Thép Minh Hưng đơn vị số 1 trong chuyên mục nhập khẩu trực tiếp các mặt hàng thép từ những nước sản xuất thép uy tín trên thế giới: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Nga, Trung Quốc… Đơn vị Thép Minh Hưng chuyên nhập khẩu và cung cấp các vật liệu như: Thép tấm, thép hình H, U, I, V, Z, thép hộp, thép ống đúc, thép ống hàn và phụ kiện đường ống, thép chế tạo khuôn mẫu, ray tàu, cừ lá sen, thép đặc biệt, inox và phụ kiện inox, đồng, nhôm … Ngoài cung cấp các sản phẩm sắt hộp, giá sắt hộp đơn vị còn cung cấp dịch vụ gia công thép, đúng theo mọi yêu cầu đa dạng về size, chất lượng, kích thước… của khách hàng để phù hợp cho từng công trình… Nếu khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ ngay đơn vị Thép Minh Hưng để được nhận báo giá sắt hộp hôm nay, giá sắt hộp mạ kẽm…chi tiết và ưu đãi nhất. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH TM THÉP MINH HƯNG Đơn vị chuyên cung cấp thép công nghiệp và thép xây dựng giá rẻ tại Tp Hồ Chí Minh. Các mặt hàng đa dạng: Thép tấm, thép hình , thép hộp, thép ống, thép chế tạo, rắc co....Cùng các dịch vụ chất lượng như: Vận chuyển thép đi các tỉnh với số lượng nhiều, gia công các sản phẩm theo yêu cầu khách ... Địa chỉ: 3/31 Kp Bình Đức 1, P.Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 093 2717 689 - 0932 005 689 Email: minhhungsteel@gmail.com Website: Thepminhhung.com
 13. Bạn đang tìm kiếm đơn vị đặt đồng phục, may đồng phục công ty chất lượng cao uy tín nhất hiện nay. Hãy đến với Chuyên gia đồng phục với hơn 200 danh mục sản phẩm đồng phục thông dụng cho các cá nhân, công ty cũng như doanh nghiệp. Chuyên gia đồng phục luôn khẳng định được bản thân là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế và sản xuất đồng phục, áo thun nhân viên, đồng phục công ty, đồng phục nhân viên, may đồng phục công ty, may đồng phục nhân viên, đồng phục nhà bếp, đồng phục nhà hàng, đồng phục khách sạn, đồng phục bệnh viện, mũ nón, túi vải không dệt, túi vải canvas, balo túi xách quà tặng… Công ty may đồng phục dịch vụ đa dạng Đơn vị sản xuất đồng phục đa dạng sản phẩm: Áo thun đồng phục, đồng phục công sở, đồng phục công nhân, đồng phục nhà bếp, đồng phục nhà hàng, đồng phục khách sạn, đồng phục bệnh viện, đồng phục trường học, may mũ nón xuất khẩu, may túi vải quà tặng, may balo túi xách giá rẻ, đồng phục theo ngành nghề, cờ, cúp, kỷ niệm chương, quà tặng doanh nghiệp, dịch vụ ngành may mặc… Chuyên gia đồng phục đáp ứng mọi nhu cầu của bạn. Đơn vị trực tiếp gia công sản xuất vì vậy giá luôn luôn rẻ và khuyến mãi không ngừng. Đơn vị với hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất đồng phục cao cấp, sở hữu công nghệ in thêu hiện đại trên mọi chất liệu nhằm đáp ứng tối đa mọi yêu cầu của khách hàng. Giá thành rẻ dịch vụ chu đáo Không chỉ chất lượng cao mà bên cạnh đó giá thành, chi phí luôn cạnh tranh, rẻ nhất, chiết khấu cao nhất. Đặc biệt bảo hành lên tới 12 tháng đối với dịch vụ in thêu logo. Không chỉ nhận được những đồng phục bắt mắt, thẩm mỹ cao mà còn cam kết về chất lượng dịch vụ in ấn, dịch vụ thiết kế chuyên nghiệp, hoàn toàn miễn phí. Chuyên gia đồng phục nơi đem đến giải pháp phù hợp cho từng yêu cầu của mọi khách hàng. Luôn lắng nghe, chủ động nghiên cứu và thiết kế sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Chuyên gia đồng phục là công ty may đồng phục uy tín chất lượng cao. Được nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn vì các yếu tố như: Thâm niên xưởng may đồng phục có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề hay không. Đội ngũ nhân viên sản xuất đồng phục có tay nghề cao, tư vấn nhiệt tình. Quy mô của công ty may đồng phục, xưởng may đồng phục có khả năng đáp ứng đủ mọi số lượng đơn hàng. Đơn vị có đầy đủ giấy phép kinh doanh, bảo hiểm, chứng nhận nguồn gốc chất liệu may quần áo. May đồng phục có đa dạng, thẩm mỹ, chất lượng cao… Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ thông tin - CHUYÊN GIA ĐỒNG PHỤC - Bạn là người trực tiếp đặt may đồng phục cho công ty, bạn đã nhận nhiều sự phàn nàn của đồng nghiệp về việc đồng phục mặc không vừa, bị rộng, chật, dài, ngắn, hay dễ nhăn, nóng,…? Bạn muốn tiết kiệm thời gian và công sức cho việc tìm kiếm nhà cung cấp đồng phục mới? Bạn muốn cho công ty mình có hình ảnh chuyên nghiệp hơn? Hay bạn đang muốn tìm một công ty có đủ năng lực đến tận nơi may đo cho từng nhân viên? Hãy để Chuyên Gia Đồng Phục hỗ trợ bạn xử lý các vấn đề trên! Địa chỉ: 14 Trần Tấn, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, TP Hồ Chí Minh Hotline: 028 22 61 16 88 - 1900 966 933 Email: info@chuyengiadongphuc.com Zalo 1: 0937 15 12 90 [Ms.Trinh GĐKD] Zalo 2: 0902 8998 02 [Ms.Navy GĐSX] Website: chuyengiadongphuc.com
 14. Những năm gần đây, hàng Nhật nội địa được nhiều người tiêu dùng săn đón nhiệt tình bởi chất lượng và mức độ ứng dụng cao mà nó mang lại. Tuy nhiên, với một thị trường hàng xách tay, nhập khẩu khá phức tạp như ở Việt Nam thì việc tìm ra một địa chỉ uy tín thì không phải việc đơn giản. Vì vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu một trong những địa chỉ bán hàng Nhật nội địa, tủ lạnh nhật, bếp từ nhật nội địa…uy tín, chất lượng cao nhất nhé. Đơn vị đứng trong top những địa chỉ bán hàng đảm bảo nhất trên thị trường chung hiện nay là đơn vị Hàng Nhật 123. Đơn vị chuyên cung cấp hàng nhật nội địa đa dạng Thiết bị bếp: Nồi cơm điện, máy rửa bát, tủ lạnh, lò vi sóng, bếp từ Nhật nội địa, xoong nồi, bình giữ nhiệt, bình thủy, đồ dùng nhà bếp, hút mùi nhà bếp, xoong nồi, chảo và dụng cụ nấu ăn, vòi rửa nhà bếp, tủ nhà bếp, máy xay, máy ép, máy lọc nước… Phòng tắm và nhà vệ sinh: Các thiết bị nhà vệ sinh, phòng tắm, chậu rửa (lavabo), sen tắm, vòi rửa, vòi rửa mặt. Thiết bị theo mùa: Điều hòa, lọc không khí, máy hút ẩm, quạt điện… Các thiết bị điện: Máy giặt, thiết bị chiếu sáng, máy hút bụi, máy sấy, máy lọc nước, phụ kiện cho ô tô… Sức khỏe và làm đẹp: Tóc và chăm sóc tóc, mặt, cơ thể, son môi, hóa phẩm… Các loại sản phẩm khác: Biến áp, ổ cắm phụ kiện điện… Vì sao bạn nên lựa chọn hàng Nhật nội địa tại đơn vị Hàng Nhật 123 Đơn vị chuyên cung cấp hàng nội địa Nhật 100% chính hãng. Cam kết hoàn tiền 500% nếu có bất kỳ hàng giả hàng nhái, hàng không chính hãng tại đơn vị Hàng Nhật 123. Các sản phẩm đa dạng và phong phú đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng. Công khai giá cả minh bạch để khách hàng dễ so sánh và đưa ra những quyết định đúng đắn. Giá thành cạnh tranh, luôn rẻ nhất và cập nhật đúng với giá niêm yết tại Website: Hangnhat123.com. Khách hàng có thể trực tiếp đến showroom để kiểm tra hàng hóa. Đơn vị hỗ trợ chính sách gửi hàng linh động để phù hợp với vị trí cũng như nhu cầu của từng người tiêu dùng. Hàng Nhật 123 còn là địa chỉ mang đến cho khách hàng những chương trình ưu đãi nhất. Với khách buôn hay khách lẻ thường xuyên có những khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn cùng với những chính sách bán hàng vô cùng chuyên nghiệp nên khách hàng có thể yên tâm thoải mái mà giao dịch. Tất cả sản phẩm được cung cấp đều có thời gian bảo hành. Đơn vị hỗ trợ miễn phí lắp đặt, miễn phí giao hàng toàn quốc. Đặc biệt Hàng Nhật 123 không chỉ cung cấp đa dạng sản phẩm mà còn luôn cập nhật những sản phẩm mới, những model hiện đại nhất để quý khách có những trải nghiệm mua sắm hài lòng nhất. Nếu bạn có nhu cầu về hàng Nhật nội địa, tủ lạnh nhật, bếp từ Nhật nội địa… hãy liên hệ ngay với đơn vị chúng tôi nhé. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: HÀNG NHẬT 123 Địa chỉ: Số 52/168 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 840947286123 Email: xinchao@hangnhat123.com Website: Hangnhat123.com
 15. Sắt hộp hiện nay là sản phẩm quan trọng trong các công trình xây dựng. Sắt hộp hay còn gọi là thép hộp là một loại nguyên vật liệu xây dựng được chế tạo từ hợp kim sắt. Nhờ sự kết nối của các nguyên tố giúp ổn định cấu trúc nguyên tử sắt có tác dụng tăng cường độ cứng, độ bền và độ dẻo của sản phẩm. Các loại sắt hộp thông thường có chiều dài khá đa dạng phong phú từ 6m đến 18m, tùy thuộc vào yêu cầu sử dụng của các loại công trình. Hiện nay trên thị trường có các loại sắt hộp như: thép tấm, thép ống, thép hộp, thép hình, thép chế tạo. Vì vậy, trên thị trường chung sẽ có vô số những địa chỉ cung cấp sắt hộp, giá sắt hộp. Tuy nhiên, không phải đơn vị nào cũng đáp ứng tốt nhu cầu về chất lượng, sản phẩm sử dụng của đối tác, khách hàng. Do đó, bạn nên sáng suốt tìm hiểu và lựa chọn kết nối với những doanh nghiệp uy tín nhé. Bạn có thể so sánh tìm hiểu từ những đơn vị khác nhau và đưa ra những so sánh như: về chất lượng, số lượng, giá cả, dịch vụ có chu đáo…qua đó nhằm đưa ra những quyết định đúng đắn. Và quyết định đúng đắn nhất có thể kể đến đơn vị cung cấp sắt hộp, giá sắt hộp mạ kẽm… tạo dựng được uy tín trong nhiều năm qua phải kể đến Thép Minh Hưng. Thép Minh Hưng đơn vị số 1 trong chuyên mục nhập khẩu trực tiếp các mặt hàng thép từ những nước sản xuất thép uy tín trên thế giới: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Nga, Trung Quốc… Để đáp ứng được mọi nhu cầu sản phẩm của khách hàng, đơn vị Thép Minh Hưng chuyên nhập khẩu và cung cấp các vật liệu như: Thép tấm, thép hình H, U, I, V, Z, thép hộp, thép ống đúc, thép ống hàn và phụ kiện đường ống, thép chế tạo khuôn mẫu, ray tàu, cừ lá sen, thép đặc biệt, inox và phụ kiện inox, đồng, nhôm … Ngoài cung cấp các sản phẩm sắt hộp, giá sắt hộp đơn vị còn cung cấp dịch vụ gia công thép, đúng theo mọi yêu cầu đa dạng về size, chất lượng, kích thước… của khách hàng để phù hợp cho từng công trình… Nếu khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ ngay đơn vị Thép Minh Hưng để được nhận báo giá sắt hộp hôm nay, giá sắt hộp mạ kẽm…chi tiết và ưu đãi nhất. Thép Minh Hưng chuyên vận chuyển và báo giá sắt hộp, báo giá thép công nghiệp, xây dựng cho nhiều tỉnh thành. Đơn vị cam kết chất lượng sản phẩm tốt nhất giao sản phẩm tận tay khách hàng với giá trị thấp nhất. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH TM THÉP MINH HƯNG Đơn vị chuyên cung cấp thép công nghiệp và thép xây dựng giá rẻ tại Tp Hồ Chí Minh. Các mặt hàng đa dạng: Thép tấm, thép hình , thép hộp, thép ống, thép chế tạo, rắc co....Cùng các dịch vụ chất lượng như: Vận chuyển thép đi các tỉnh với số lượng nhiều, gia công các sản phẩm theo yêu cầu khách ... Địa chỉ: 3/31 Kp Bình Đức 1, P.Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 093 2717 689 - 0932 005 689 Email: minhhungsteel@gmail.com Website: Thepminhhung.com