• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

huongdo1310

Hội viên
 • Số nội dung

  163
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About huongdo1310

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Kaly nhà phân phối thanh nhôm đèn Led chất lượng cao Kaly tự hào là đơn vị phân phối tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ Led vào chiếu sáng dân dụng và công nghiệp. Các định được mục tiêu và hướng đi rõ ràng nhất với hàng chính hãng chất lượng cao, sản phẩm đặt lên hàng đầu. Tuyệt đối nói không với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Kaly đem đến quan điểm vì một ánh sáng xanh, thân thiện với môi trường và là không gian sống tốt cho sức khỏe cộng đồng. Trong đó phải kể đến đèn Led thanh sản phẩm được mọi người ưa chuộng và sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Led thanh nhôm đem đến sự kết hợp giữa nhôm Profile, mica trắng, Led dán 12v, 24v và nguồn chuyển đổi tạo nên một nghệ thuật chiếu sáng hoàn toàn mới trong kiến trúc hiện đại. Những ưu điểm của đèn Led thanh Led thanh nhôm đa dạng mẫu mã, thay đổi linh hoạt trong thiết kế. Led thanh nhôm định hình sáng bóng và rất phù hợp với những thiết kế cho không gian thêm phần tinh tế. Thiết kế linh hoạt đa dạng về kiểu dáng, sáng tạo với ánh sáng thẳng, ziczac, lục giác, tam giác, theo các ngóc ngách cầu thang, trần nhà, góc tường…thỏa mãn nhu cầu phong phú của mọi khách hàng Thanh nhôm đèn Led có độ bền cao So với đèn truyền thống thì thanh nhôm đèn Led sở hữu tuổi thọ cao nhất hiện nay. Ánh sáng ổn định không bị chập cháy, mập mờ gây bất tiện khi sử dụng. Đặc biệt với sự kết hợp của thanh nhôm làm điểm tựa như chiếc khung vững chắc giúp bảo vệ đèn khỏi những yếu tố khác. Led thanh nhôm định hình kết hợp với cảm biến vẫy tay, cảm biến đóng mở, cảm biến hồng ngoại hay cảm biến chuyển động sẽ tạo thành hệ thống chiếu sáng thông minh tiện nghi cho người sử dụng. Nhôm Profile thân thiện với môi trường Thanh nhôm đèn led có tính năng an toàn vượt trội với việc sử dụng nguồn điện 12v, 24v sẽ hạn chế sự chập cháy cửa hệ thống điện thông qua bộ đổi nguồn đa công suất. Bóng đèn không sử dụng các chất hóa học, không chứa thủy ngân và có thể tái chế 100%. Qua đó, rất thân thiện với môi trường và đảm bảo được sức khỏe của mọi thành viên trong gia đình. Tiết kiệm tối đa chi phí sử dụng thanh nhôm Với tuổi thọ cao, thời gian chiếu sáng lên tới 50.000 giờ giúp khách hàng không phải tốn kém thêm chi phí sửa chữa hoặc thay thế. Kết hợp với công nghệ Led không gây hao phí điện năng qua đó chi phí tiền điện cũng được giảm tải đáng kế. Và chắc chắn những điều này giúp người tiêu dùng bớt được nhiều chi phí về điện Thanh nhôm đèn Led sẽ tạo được những đường sáng xuyên trần, xuyên tường hay âm hệ tủ rượu, tủ bếp và trần xuyên sáng đem lại cảm giác mới mẻ, xu hướng hiện đại. Nếu bạn có nhu cầu về đèn Led thanh hãy nhanh chân liên hệ với chúng tôi để chọn được những sản phẩm với giá thành phải chăng ưng ý nhất Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH KALI VIỆT NAM Showroom 1: 245 Xã Đàn, Quận Đống Đa, Hà Nội. Showroom 2: Số 101C, 261 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội. Hotline: 0966.835656 - 0912.949396. Email: kaliinfor@gmail.com. Văn phòng giao dịch: 23 Ngách 103 Ngõ Xã Đàn II, Đống Đa, Hà Nội Hotline: 024.66739696. Email: Hungnthe2015@gmail.com. Website: Kaligroup.vn
 2. Hãy cùng tìm hiểu thương hiệu bánh Tokyo Gâteaus Tokyo Gâteaus đơn vị chuyên cung cấp bánh sinh nhật, bánh sinh nhật cho trẻ em, người lớn, bánh sinh nhật thiết kế theo yêu cầu, bánh sự kiện, bánh kem mới nhất… Các loại bánh tròn 1 tầng tại Tokyo Gâteaux có giá dao động từ 200k đến 500k tùy mẫu. Đồ trang trí và độ phức tạp của từng mẫu bánh. Các loại bánh thông thường gồm 3 lớp với độ cao khoảng 8cm, cốt bánh gato vani, kem tươi vani. Hoặc bạn có thể lựa choạn những vị khác của bánh như: cốt bánh vị socola, vị matcha, vị dâu. Kem phủ bánh vị socola, vị matcha, vị cafe, vị sữa chua, nhân bánh các loại mứt theo mùa, các loại hoa quả tươi theo mùa… Bánh kem mới nhất tại Tokyo Gâteaux có độ ngọt vừa ăn, thanh mát và một chút ngọt nhẹ nhàng của kem tươi… Đặc biệt, bánh kem tại Tokyo Gâteaux không dùng phụ gia, hương liệu, chất bảo quản. Bánh tươi 100% sản xuất theo quy trình đạt chuẩn VSATTP. Các loại kem, bơ, nguyên liệu, màu thực phẩm đều được nhập khẩu tại Úc, New Zealand, Singapore, Mỹ…. nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm ăn ngon nhất với tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cao nhất. Ngoài ra Tokyo Gâteaux nhận đặt các loại bánh kem theo yêu cầu, bánh gato mới nhất cho các dịp sinh nhật, tiệc hội nghị, liên hoan, các dịp kỷ niệm, ngày cưới…. Có dịch vụ nhận đặt bánh lấy ngay sau 1h kể cả các loại bánh phức tạp. Tokyo Gâteaux liên tục cập nhật những mẫu bánh sinh nhật mới nhất theo xu hướng mới, phong cách mới của sản phẩm bánh sinh nhật. Khách sẽ được các nhân tư vấn nhiệt tình, đặt bánh phù hợp nhất đối với yêu cầu của bạn. Tokyo Gâteaux hỗ trợ chính sách trả lại hàng và hoàn tiền trong trường hợp: Bánh không đúng mẫu đã đặt, bánh bị trầy xước, va đập, hỏng trong lúc ship hàng. Hướng dẫn cách nhận diện thương hiệu Tokyo Gâteaus Bánh gato mới nhất Tokyo Gâteaus đi kèm hộp có tên, địa chỉ, sđt của công ty được in trên vỏ hộp, đế bánh có dán logo thương hiệu “Tokyo Gâteaux” màu vàng. Đồ phụ kiện tặng kèm theo bánh sinh nhật đầy đủ bao gồm: Dao cắt bánh, nến sinh nhật, thìa, đĩa. Tokyo Gâteaux hỗ trợ nhận chuyển bánh tận nhà, chi phí tính tùy theo độ xa gần. Tokyo Gâteaux chuyên cung cấp những mẫu bánh kem mới nhất hiện nay. Bánh sinh nhật Bánh sinh nhật hoa tươi Bánh sinh nhật trẻ em Bánh sinh nhật bé trai Bánh sinh nhật bé gái Bánh sinh nhật người lớn Bánh sinh nhật sếp nam Bánh sinh nhật sếp nữ Bánh sinh nhật doanh nghiệp, sự kiện, hội nghị, tiệc cưới, trường lớp Bánh sinh nhật công chúa Bánh tuổi khỉ Bánh tết Bánh 3 tầng Bánh giáng sinh (Noel) Bánh sinh nhật khủng long Bánh hoa quả tươi theo mùa Bánh kỉ niệm ngày cưới Bánh sinh nhật 2 tầng Bánh sinh nhật 3D Bánh sinh nhật đồ chơi Bánh sinh nhật fondant Bánh sinh nhật hiện đại Bánh sinh nhật hoa kem tươi Bánh sinh nhật hoa socola Bánh sinh nhật in ảnh Bánh sinh nhật kem sữa chua Bánh sinh nhật nổi bật Bánh sinh nhật oto Bánh sinh nhật siêu nhân Bánh sinh nhật thôi nôi Bánh sinh nhật trường lớp Bánh sinh nhật vẽ hình Bánh sự kiện Bánh tặng bà và mẹ Bánh tặng người yêu Bánh thiết kế tyc Bánh tuổi chuột Bánh tuổi cún Bánh tuổi heo Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: TOKYO GATEAUX - Công ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Dora. Địa chỉ: 70B An Dương, Yên phụ, Tây Hồ, Hà Nội. Hotline: 0902040990 Website: Tokyogateaux.vn
 3. Các sàn forex uy tín là thứ mà các trader luôn ưu tiên tìm kiếm trước tiên bước vào thị trường. Nhu cầu tìm kiếm một sàn forex đáng tin cậy để có thể rút tiền ra được và là chỗ dựa cho một nguồn thu nhập ổn định lâu dài đã trở thành mối quan tâm chính của những trader thông minh, chuyên nghiệp. Nếu bạn đang quan tâm và cần tìm hiểu các tiêu chí nào để chọn ra sàn forex tốt và uy tín hàng đầu thế giới, trader Việt Nam nên chọn sàn forex nào? Hãy cùng langtufx.com tìm hiểu cách để có thể chọn được sàn giao dịch forex phù hợp với mình nhất? Sàn forex là gì? Sàn Forex hay broker forex về cơ bản là một tổ chức trung gian , kết nối những nhà đầu tư, những tổ chức, các quỹ giao dịch,.. lại với nhau, tạo nên 1 sân chơi, mà ở đó, các bên muốn mua và bên muốn bán gặp nhau, tạo nên tính thanh khoản cho thị trường. Các tiêu chí quan trọng khi lựa chọn một sàn giao dịch Forex uy tín Trong thị trường forex có rất nhiều sàn giao dịch forex uy tín mà bạn có thể đăng ký mở tài khoản để giao dịch. Để trả lời được câu hỏi sàn forex uy tín nào tốt nhất , Các bạn cần lưu ý một số tiêu chí sau để chọn cho mình một broker uy tín trong danh sách các sàn giao dịch forex trên thế giới. Thời gian thành lập và hoạt động của sàn forex uy tín? Nên chọn sàn nào có thời gian trên 4 hoặc 5 năm, hoạt động càng lâu càng tốt. Nếu các sàn ra đời và hoạt động trước 2010 thì đến giờ, độ hoạt động ổn định và lâu dài cũng là một bằng chứng cho thấy, hơn 10 năm hoạt động, đó là 1 sàn forex uy tín và hoạt động tốt. Hãy chọn cho mình 1 broker uy tín trong danh sách từ 10 năm hoạt động trở lên nhé. Các sàn giao dịch forex trên thế giới có văn phòng chính ở nước nào? Bạn hãy Nên ưu tiên Các sàn có văn phòng chính ở khu vực Mỹ, Châu âu, hay châu Úc nhé, đây là các khu vực mà các tiêu chuẩn hoạt động chặt chẽ và nghiêm túc trong công việc và hoạt động! Vậy làm thế nào có thể kiếm tiền tại sàn forex? Tỷ lệ cung và cầu tiền tệ trên thị trường ngoại hối xác định mức giá phù hợp với cả người bán và người mua. Được tính hàng trăm tỷ đô la, euro và các loại tiền tệ khác được tại sàn giao dịch forex. Bên cạnh đó hàng trăm người bán, hàng trăm ngàn người tham gia và các giao dịch. Chính điều này giá cả của các giao dịch liên tục thay đổi Tính hiểu đơn giản nhất là trên thực tế là trao đổi bạn mua một loại tiền mà bạn nhắm nó ở mức giá nào đo, mức giá thấp nhất. Sau một thời gian nào đó ngắn dài có thể bán ra ở mức cao hơn. Sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán có lời sẽ là lợi nhuận của người giao dịch tiền tệ. Tham khảo các thông tin hữu ích về sàn forex Nếu bạn đang cần tham khảo bất kỳ thông tin gì về sàn forex thì bạn có thể tham khảo website langtufx.com. Với kinh nghiệm phong phú của mình, Lãng hy vọng sẽ đồng hành & giúp các bạn có những kiến thức, sự lựa chọn an toàn, tốt nhất trong hành trình chinh phục thị trường forex. Hãy liên hệ với Lãng để được hỗ trợ tốt nhất nhé! Office : Đường Mai Chí Thọ – Quận 2 – Hồ Chí Minh Email: Langtuvn99@yahoo.com Facebook : https://www.facebook.com/mrlangtu.9999
 4. Bạn đang tìm kiếm một địa chỉ chuyên cung cấp nhân sâm Hàn Quốc chính hãng, uy tín và chất lượng? Bạn đang phân vân vì có quá nhiều thương hiệu kinh doanh trên thị trường? Không biết đâu là thật, đâu là giả? Mời bạn hãy đến với Nhân Sâm Hàn Quốc - địa chỉ chuyên cung cấp nhân sâm chính hãng và uy tín của Hàn Quốc tại Việt Nam. Tất cả các sản phẩm ở đây đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, là sâm Hàn Quốc nhiều năm tuổi, có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm nên có thể đảm bảo chất lượng và sự yên tâm cho người tiêu dùng. Đến với Nhân Sâm Hàn Quốc, khách hàng sẽ nhận được sự tư vấn nhiệt tình, chu đáo, lựa chọn được những sản phẩm chính hãng, phù hợp với từng thành viên trong gia đình mình với giá thành vô cùng hợp lý. Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tình trước trong và sau khi mua hàng, hỗ trợ giao hàng tận nơi và hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán khác nhau, giúp khách hàng có thể có nhiều sự chọn lựa phù hợp với mình. Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc về sản phẩm nhân sâm, đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Nhân Sâm Hàn Quốc CÔNG TY CỔ PHẦN BERGEN NA UY Hotline: 0969.10.2552 Địa chỉ: Số 27, ngách 94/87 phố Thượng Thanh, tổ 13 phường Thượng Thanh Website: samtrieutien.vn Chúng tôi rất sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các bạn!
 5. Cùng với sự phát triển không ngừng của ngành đồng hồ thời trang trên thế giới. Nhiều thương hiệu nổi tiếng cho ra đời những mẫu đồng hồ nam chính hãng đa dạng về chất liệu, phong cách, kiểu dáng, màu sắc, kích cỡ… Một chiếc đồng hồ nam cao cấp sẽ khắc họa một giá trị đích thực khi nói đến phụ kiện xa xỉ dành riêng cho phái mạnh. Đồng hồ nam là phụ kiện thời trang thiết yếu đối với những người đàn ông hiện đại lịch lãm, đẳng cấp ngày nay. Bạn đang tìm kiếm một địa chỉ uy tín cung cấp, phân phối nhiều thương hiệu đồng hồ nổi tiếng trên thế giới như: Tourbillon Memorigin, Stuhrling Original, Diamond D, Bruno Sohnle Glashutte, Atlantic Swiss, Aries Gold, Epos Swiss... Đăng Quang Watch luôn là địa chỉ đáng tin cậy cho mọi khách hàng và cũng là đơn vị có nhiều cơ sở trên toàn quốc. Đến với Đăng Quang bạn sẽ nhận được những cam kết uy tín, chất lượng, giá cả cạnh tranh cùng chế độ bảo hành vô cùng ấn tượng lên tới 5 hoặc cao hơn lên tới 10 năm. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có kiến thức am hiểu nghiệp vụ sâu sắc. Hoàn toàn có thể đáp ứng mọi khả năng yêu cầu khắt khe nhất từ khách hàng. Nhân viên chúng tôi luôn thân thiện niềm nở, nhiệt tình khi phục vụ khách hàng. Từ khi thành lập đến nay, Đăng Quang luôn luôn không ngừng nỗ lực hết mình nhằm đem đến cho khách hàng sự hài lòng và sự an tâm tuyệt đối cả về chất lượng sản phẩm đồng hồ nam cũng như dịch vụ sửa chữa, bảo hành để luôn là điểm đến tin cậy và có trải nghiệm hài lòng nhất mỗi khi khách hàng có nhu cầu.
 6. Hiện nay, xu hướng nhiều người lựa chọn đồ nội thất nhằm kiến tạo nên không gian sống với vẻ đẹp có tính thẩm mỹ cao đang được ưa chuộng nhất. Thông qua cách bày trí, thiết kế nội thất, sẽ thể hiện được, chủ ngôi nhà có thể hiện được gu thẩm mỹ, đẳng cấp, sang trọng của gia chủ hay không. Khách hàng có thể lựa chọn không gian nội thất do Tấn Phát FURNITURE thiết kế để cảm nhận sự ấm cúng của gia đình. Tấn phát chuyên đồ nội thất Nội Thất Phòng Khách: Bàn ghế phòng khách, tủ rượu, kệ trang trí, kệ tivi Nội Thất Phòng Bếp: Tủ bếp, bàn ghế phòng ăn Nội Thất Phòng Ngủ: Giường ngủ, bàn trang điểm, tủ quần áo Nội Thất Trẻ Em: Giường trẻ em, bàn, ghế học tập Nội Thất Văn Phòng: Bàn làm việc, văn phòng, tủ hồ sơ, bàn giám đốc, bàn họp, quầy lễ tân - giao dịch Sản phẩm khác: Cầu thang gỗ, bàn thờ, tủ Thờ, lục Bình … Thiết kế nội thất chất lượng cao Tấn Phát. Tấn Phát chuyên cung cấp lắp đặt đồ gỗ nội thất, sàn gỗ, nội thất đẹp… Tấn Phát tự hào là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế cung cấp và bảo trì nội thất trên toàn quốc. Với bề dày kinh nghiệm hơn 10 năm kể từ khi bước vào lĩnh vực đồ nội thất. Tấn Phát đã tích lũy cho mình rất nhiều sự tinh ý, làm việc hiệu quả. Là một thương hiệu hàng đầu trong ngành nội thất với những nỗ lực để cho ra những sản phẩm thiết kế đẹp, chất lượng cao cùng dịch vụ thiết kế nội thất chuyên nghiệp. Đồ nội thất đa dạng phong phú. Sản phẩm đồ nội thất của Công ty Tấn Phát được thiết kế, sản xuất bởi đội ngũ nhân viên cùng công nhân lành nghề, ưu tú kết hợp với với nhà máy và cơ sở vật chất hiện đại. Bắt đầu từ khâu kiểm tra chất lượng của nguyên vật liệu, phụ kiện hay quy trình sản xuất đều được kiểm định và giám sát chặt chẽ. Các dòng sản phẩm của Tấn Phát được thiết kế theo hướng tiện ích, công năng sử dụng nhưng đầy tính đầy thẩm mỹ. Không những thế nội thất Tấn Phát còn hướng đến xu hướng thiết kế xanh, thân thiện với môi trường nhằm mang lại không gian sống tiện nghi, trong lành đảm bảo sức khỏe mọi người trong gia đình. Nội thất đẹp liên tục được cập nhất theo xu hướng thời đại. Danh mục sản phẩm của Công ty Tấn Phát thường xuyên được đổi mới và cập nhập liên tục. Qua đó, đáp ứng và cung cấp cho khách hàng các dòng sản phẩm mới nhất. Có thể từ sự trở lại của phong cách cổ điển cho đến sự bùng nổ của trào lưu nội thất hiện đại. Thiết kế nội thất phù hợp mọi không gian thẩm mỹ. Nội thất đẹp do chính người Việt thiết kế và sản xuất, đồ gỗ thương hiệu Tấn Phát luôn phù hợp với cuộc sống mọi gia đình Á Đông, đem đến sự tiện nghi hoàn hảo trong mọi không gian thẩm mỹ. Thiết kế nội thất Tấn Phát với phương châm” Cần là có, muốn là được, khách hàng là đầu tiên”. Vậy còn chần chờ gì mà không liên hệ ngay với chúng tôi nè. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ SX-TM-DV TẤN PHÁT Địa chỉ: 72i Trần Thị Bảy, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh Hotline: 0909 390 478 Tư Vấn Thiết Kế: 0909 390 478 Email : tanphatsg@gmail.com Website : gotanphat.com
 7. Những năm trở lại đây, thị trường văn phòng cho thuê đang có những bước chuyển biến đầy tiềm năng khi được nhiều chủ đầu tư hướng đến. Tỷ suất lợi nhuận của cho thuê văn phòng đang không ngừng tăng cao và thu hút sự chú ý của không ít chủ đầu tư. Là một người nhanh nhạy trong nắm bắt thị trường, chủ đầu tư đã liên hệ đến công ty thiết kế văn phòng cho thuê, thương hiệu Vạn An Group này là nơi chắp cánh cho công trình đẹp như mơ này. Lý do bạn nên chọn Vạn An là đơn vị đồng hành Tại sao bạn nên chọn Vạn An là đơn vị đồng hành, hỗ trợ bạn thiết kế thi công nhà cho thuê, thiết kế thi công văn phòng? Các lý do chính là: - Báo giá nhanh chóng, rõ ràng và chi tiết - Đơn giá sửa nhà giá rẻ hợp lý cạnh tranh theo thị trường - Có cán bộ kỹ thuật giám sát chất lượng và triển khai công việc - Thợ thi công có tay nghề cao và nhiều năm kinh nghiệm - Quy trình và biện pháp thi công theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành - Sử dụng vật tư đạt tiêu chuẩn, có thương hiệu trên thị trường - Thi công theo đúng chủng loại vật tư và khối lượng trong hợp đồng - Không phát sinh chi phí trong quá trình thi công - Đảm bảo vệ sinh công trình sạch sẽ - Đảm bảo an toàn cho người lao động và những nhà xung quanh - Bàn giao công trình đúng tiến độ, nhanh gọn, sạch sẽ - Chế độ bảo hành và bảo dưỡng công trình Đơn vị thiết kế và thi công hàng đầu Vạn An hiện nay là công ty chuyên thiết kế thi công văn phòng, thi công nhà cho thuê chuyên nghiệp với hơn 200 công trình bàn giao. Vạn An Group giúp tối ưu không gian văn phòng và chi phí đầu tư. Vạn An Group là một trong số ít công ty thiết kế thi công văn phòng, thi công nhà cho thuê có thể quy tụ đội ngũ đầu ngành bao gồm: 03 tiến sĩ, 08 thạc sĩ, hơn 140 kiến trúc sư, kỹ sư, 22 tổ đội thi công với trên 1060 cán bộ, công nhân viên. Thương hiệu Vạn An Group tự tin làm hài lòng quý chủ đầu tư bằng những kiệt tác kiến trúc để đời. Liên hệ với chúng tôi Mọi thắc mắc, cần tư vấn và hỗ trợ. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi: CTY CP TẬP ĐOÀN KIẾN TRÚC VÀ X Y DỰNG VẠN AN Trụ sở chính: Tầng 8 – 9 tòa nhà Licogi 13 Tower. Số 164 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 0968 675 102 – 0944 907 102 Website: VanAnGroup.com.vn Email: vngroupcenter@gmail.com
 8. Vạn An Group thương hiệu thiết kế thi công khách sạn chuyên nghiệp Tự hào với thương hiệu dẫn đầu về thiết kế thi công khách sạn Vạn An Group. Đơn vị chuyên thiết kế thi công khách sạn mini, 1 sao, 2 sao, 3 sao, 4 sao… với các công trình khách sạn với đa dạng chủng loại và phong cách. Sở hữu đội ngũ kiến trúc sư tài năng, chuyên nghiệp và tỉ mỉ trong từng thiết kế khách sạn. Đội ngũ nhân viên thi công khách sạn lành nghề, chúng tôi hứa hẹn sẽ mang đến những kiệt tác kiến trúc không chỉ là khách sạn mà còn nhiều công trình khác làm hài lòng mọi quý chủ đầu tư. Bạn cũng đang có nhu cầu thiết kế khách sạn hay thi công khách sạn hay liên hệ ngay với chúng tôi để có được những tuyệt phẩm nhé. Tham khảo dự án chi tiết thiết kế thi công khách sạn Vạn An Group Thiết kế khách sạn mini mặt tiền 4m đẹp sang trọng Thiết kế khách sạn 4 sao tại Cam Ranh đẹp lộng lẫy Thiết kế resort nghỉ dưỡng tại Đà Lạt đạt chuẩn 3 sao Thiết kế khách sạn 4 sao tại Nha Trang đẹp lộng lẫy Thiết kế thi công khách sạn 3 sao tại Sapa Nam Khôi Hotel Thiết kế resort nghỉ dưỡng tại Ninh Bình đạt chuẩn 4 sao Thiết kế thi công resort mini tại Phú Quốc đạt chuẩn 2 sao Thiết kế khách sạn 3 sao kiến trúc Châu u sang trọng Thiết kế khách sạn 2 sao tại Gia Lai đẹp mê mẩn Thiết kế thi công khách sạn 4 sao tại Phú Quốc Thiết kế khách sạn 4 sao tại Hà Nội đẹp lộng lẫy Thiết kế khách sạn 4 sao tại Đà Nẵng sang trọng, đẳng cấp Hồ sơ thiết kế khách sạn tại Vạn An Group Sau khi hoàn thiện và bổ sung đầy đủ các phối cảnh, chi tiết bản vẽ, Vạn An Group xin gửi tới quý chủ đầu tư hồ sơ thiết kế khách sạn 4 sao bao gồm: Phối cảnh 3D nội, ngoại thất công trình. Bản vẽ chi tiết kiến trúc nội, ngoại thất công trình. Bản vẽ kết cấu công trình. Bản vẽ hệ thống ME (điện nước, điều hòa, an ninh,…). Dự toán chi phí xây dựng công trình. Nhìn vào tổng thể mẫu thiết kế khách sạn 4 sao mà đơn vị Vạn An Group thiết kế thi công sẽ nhận thất nét ấn tượng mà khách sạn mang lại cho người nhìn là diện mạo thiết kế. Lối kiến trúc Pháp nhẹ nhàng, sang trọng nên cấu trúc thiết kế có phần đơn giản, chủ yếu tập trung vào đường nét tạo hình tạo nên những hình khối tinh tế. Hay sự sang trọng như những kiến trúc hoàng gia Châu u. Thiết kế với xu hướng hình khối kiến trúc truyền thống là hình lập phương…. Hãy liên hệ ngay với Vạn An Group để nhận báo giá và những trải nghiệm tuyệt vời nhất nhé. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KIẾN TRÚC VÀ X Y DỰNG VẠN AN Trụ sở: Tầng 8, 9 tòa nhà Licogi 13 Tower, số 164 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội. 11 chi nhánh tại: Tp. Hồ Chí Minh, Sapa Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh, Đà Lạt, Phú Quốc và Tp. Vũng Tàu. Tel: 024 8582 3236 Hotline: 0968 675 102 – 0944 907 102 Website: Vanangroup.com.vn
 9. Vạn An Group thương hiệu hàng đầu về thiết kế thi công khách sạn, lâu đài, biệt thự, nhà phố. Vạn An Group tận tâm kiến tạo những kiệt tác kiến trúc để đời. Với bao nhiêu năm làm nghề, Vạn An Group đã từng bước hình thành và phát triển tạo nên chỗ đứng vững vàng trên thị trường, xây dựng niềm tin tuyệt đối từ các chủ đầu tư. Vạn An Group – Đồng hành cùng các thương hiệu uy tín Vạn An Group được biết là nhà thầu thi công xây dựng uy tín, luôn được các thương hiệu uy tín toàn quốc chọn mặt gửi vàng. Tiêu biểu có thể kể đến như: Hòa Phát, Sino,Delux, Bình Minh…. Tham khảo để hiểu rõ thông tin về chúng tôi hơn tại vanangroup.com.vn nhé! Vạn An Group – Tận tâm kiến tạo kiệt tác Công ty CP Tập đoàn Kiến trúc và Xây dựng Vạn An – Vạn An Group là thương hiệu dẫn đầu về thiết kế và thi công khách sạn, chung cư mini nhà cho thuê, trụ sở văn phòng từ kiến trúc tân cổ điển châu u cho đến kiến trúc hiện đại mang nét đẹp Á Đông. Thương hiệu hàng đầu, là nơi quy tụ đội ngũ chất lượng cao gồm những chuyên gia hàng đầu trong ngành thiết kế kiến trúc từ tiến sĩ (03), thạc sĩ (08) cho đến kiến trúc sư, kỹ sư (140+) cùng đội ngũ thi công xây dựng chuyên nghiệp 22+ tổ đội thi công với trên 1060+ cán bộ, công nhân viên. Thương hiệu Vạn An Group đã có mặt trên 47 tỉnh thành với 1860+ công trình thiết kế và thi công xây dựng đã bàn giao. Ngoài trụ sở tại Hà Nội, Vạn An Group còn trải dài các chi nhánh từ Hồ Chí Minh, Sapa Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng…và không ngừng mở rộng thêm. Vạn An Group là đơn vị 2 năm liền được vinh danh Top 100 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2019 và 2020 với những đóng góp tiêu biểu cho ngành thiết kế kiến trúc, thi công xây dựng. Bên cạnh đó, công ty Vạn An còn là thương hiệu tiêu biểu cho ngành thiết kế kiến trúc, thi công xây dựng cũng như mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng với hàng nghìn công trình miễn phí thiết kế qua chương trình “Vạn An Group – Khang trang cho mọi nhà”. Liên hệ với chúng tôi Mọi thắc mắc, cần tư vấn và hỗ trợ. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi: CTY CP TẬP ĐOÀN KIẾN TRÚC VÀ X Y DỰNG VẠN AN Trụ sở chính: Tầng 8 – 9 tòa nhà Licogi 13 Tower. Số 164 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 0968 675 102 – 0944 907 102 Website: VanAnGroup.com.vn Email: vngroupcenter@gmail.com
 10. Bạn đang tìm kiếm một địa chỉ chuyên cung cấp phụ kiện nhà bếp uy tín? Bạn phân vân đi tìm một thương hiệu uy tín hiện nay? Đến từ Đức, các phụ kiện tủ bếp & phụ kiện nhà bếp từ thương hiệu INOXEN luôn làm cho quý khách hàng hài lòng. Còn chần chờ gì nữa, mời bạn hãy đến với inoxen.vn và lựa chọn cho mình các sản phẩm ưng ý nhất nhé! Phụ kiện bếp INOXEN – Thương hiệu chính hãng từ Đức Các sản phẩm phụ kiện nội thất bếp cao cấp của INOXEN luôn dẫn đầu xu thế từ kiểu dáng thiết kế đến chất lượng, không ngừng thay đổi cải cách mẫu mã hướng đến khách hàng, mang đến cho khách hàng các tiện ích vượt trội nhất. Hệ thống sản phẩm vô cùng phong phú và đa dạng, bạn có thể tìm kiếm bất kỳ sản phẩm nào từ phụ kiện nhà bếp, kệ bếp inox, phụ kiện tủ bếp……cùng với rất nhiều sản phẩm gia dụng khác. Với nhiều tính năng và mẫu mã đa dạng, hấp dẫn thì INOXEN luôn là một trong những thương hiệu hàng đầu được khách hàng tin dùng và lựa chọn trong nhiều năm qua. INOXEN hỗ trợ nhiều phân loại tùy theo tính năng, danh mục phụ kiện rõ ràng, theo từng khu vực giúp khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm. Tham khảo các sản phẩm của chúng tôi tại inoxen.vn nhé! Vì sao khách hàng tin tưởng sử dụng sản phẩm của chúng tôi? Sản phẩm chất lượng INOXEN tự hào là thương hiệu số 1, được nhập khẩu hoàn toàn từ Đức, với công nghệ cao và tiên tiến bậc nhất hiện nay, do đó chất lượng luôn luôn được đảm bảo hàng đầu. Cam kết bảo hành sản phẩm. Đối với các sản phẩm phụ kiện tủ bếp có thời gian bảo dưỡng lên tới 12 tháng. Quý khách hàng được bảo dưỡng, kiểm tra ray trượt sản phẩm, vệ sinh lau, rửa sạch sẽ… Giá thành cạnh tranh Những sản phẩm phụ kiện bếp hiện đại thời thượng của INOXEN luôn đi đôi chất lượng và giá thành vô cùng cạnh tranh với thị trường hiện nay. Ngoài ra, INOXEN còn hỗ trợ chiết khấu cao cho đại lý và nhiều chính sách ưu đãi khi mua hàng số lượng lớn, các dịp lễ, tết… Nhân viên chuyên nghiệp Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ tận tâm, chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn các sản phẩm tốt nhất, đúng như mong đợi của khách hàng đang tìm kiếm. Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên gia tư vấn tận tình và sự hỗ trợ kỹ thuật kịp thời tốt nhất sẽ luôn làm hài lòng khách hàng, dù là khách hàng khó tính nhất. Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn đang cần tư vấn và hỗ trợ về phụ kiện nhà bếp, kệ bếp inox, phụ kiện tủ bếp INOXEN. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi: INOXEN Hotline: 0904.952.256 Website: Inoxen.vn Địa chỉ: Dãy 1B, lô đất An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội Chúng tôi rất sẵn sàng đồng hành cùng quý khách hàng!
 11. Nhắc đến nội thất, chúng ta sẽ hy vọng chọn được đơn vị chuyên cung cấp sản phẩm, dịch vụ thiết kế uy tín chất lượng. Thiết kế nội thất theo kiểu dáng đa dạng, thiết kế tinh tế, ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thiết kế đồ nội thất sao cho tiện nghi và có thẩm mỹ nhất. Và nhắc đến nội thất đẹp chắc hẳn bạn sẽ nghĩ ngay đến đơn vị uy tín nhất trên thị trường hiện nay, đơn vị Tấn Phát. Tấn Phát đơn vị chuyên thiết kế nội thất. Tấn Phát chuyên cung cấp lắp đặt đồ gỗ nội thất, sàn gỗ, nội thất đẹp… Tấn Phát tự hào là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế cung cấp và bảo trì nội thất trên toàn quốc. Với bề dày kinh nghiệm hơn 10 năm kể từ khi bước vào lĩnh vực đồ nội thất. Tấn Phát đã tích lũy cho mình rất nhiều sự tinh ý, làm việc hiệu quả. Là một thương hiệu hàng đầu trong ngành nội thất với những nỗ lực để cho ra những sản phẩm thiết kế đẹp, chất lượng cao cùng dịch vụ thiết kế nội thất chuyên nghiệp. Tấn Phát nội thất phong cách và chất lượng. Sản phẩm đồ nội thất của Công ty Tấn Phát được thiết kế, sản xuất bởi đội ngũ nhân viên cùng công nhân lành nghề, ưu tú kết hợp với với nhà máy và cơ sở vật chất hiện đại. Bắt đầu từ khâu kiểm tra chất lượng của nguyên vật liệu, phụ kiện hay quy trình sản xuất đều được kiểm định và giám sát chặt chẽ. Các dòng sản phẩm của Tấn Phát được thiết kế theo hướng tiện ích, công năng sử dụng nhưng đầy tính đầy thẩm mỹ. Không những thế nội thất Tấn Phát còn hướng đến xu hướng thiết kế xanh, thân thiện với môi trường nhằm mang lại không gian sống tiện nghi, trong lành đảm bảo sức khỏe mọi người trong gia đình. Danh mục đồ nội thất cập nhật đa dạng liên tục. Danh mục sản phẩm của Công ty Tấn Phát thường xuyên được đổi mới và cập nhập liên tục. Qua đó, đáp ứng và cung cấp cho khách hàng các dòng sản phẩm mới nhất. Có thể từ sự trở lại của phong cách cổ điển cho đến sự bùng nổ của trào lưu nội thất hiện đại. Nội thất đẹp do chính người Việt thiết kế và sản xuất, đồ gỗ thương hiệu Tấn Phát luôn phù hợp với cuộc sống mọi gia đình Á Đông, đem đến sự tiện nghi hoàn hảo trong mọi không gian thẩm mỹ. Nội thất Tấn Phát sẽ giúp bạn tạo được không gian sống như ý thông qua sự phối hợp thiết kế nội thất điêu luyện giữa các sản phẩm đồ nội thất và đồ trang trí. Còn chần chừ gì mà không gọi cho chúng tôi ngay lúc này. Đặc biệt, quý khách mua 01 hay nhiều sản phẩm, chúng tôi sẵn sàng sản xuất và lắp ráp đưa tới tận nơi theo yêu cầu. Nội thất Tấn Phát mong muốn được sự quan tâm và ưu ái lựa chọn của quý khách. Thiết kế nội thất Tấn Phát với phương châm” Cần là có, muốn là được, khách hàng là đầu tiên”. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ SX-TM-DV TẤN PHÁT Địa chỉ: 72i Trần Thị Bảy, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh Hotline: 0909 390 478 Tư Vấn Thiết Kế: 0909 390 478 Email : tanphatsg@gmail.com Website : gotanphat.com
 12. Mẫu thiết kế thi công khách sạn đẹp nhất hiện nay Thiết kế khách sạn tại Bình Dương đạt chuẩn 3 sao Thiết kế khách sạn 9 tầng đẹp kiến trúc Châu u Thiết kế khách sạn 4 sao tại Hà Nội đẳng cấp Châu u Thiết kế khách sạn mini đạt chuẩn 2 sao đẹp lộng lẫy Thiết kế khách sạn 4 sao đẹp mang tầm kiệt tác thiên đường nghỉ dưỡng Thiết kế khu nghỉ dưỡng resort đẹp tiện nghi, đẳng cấp Mẫu thiết kế khách sạn 3 sao đẹp mê mẩn Thiết kế khách sạn 2 sao tại Thanh Hóa kiến trúc Châu u Thiết kế resort mini đẹp đạt chuẩn 2 sao Thiết kế resort 4 sao đẹp mê mẩn, tiện nghi, sang trọng và đẳng cấp Thiết kế khách sạn tại Gia Lai thu hút mọi ánh nhìn Thiết kế khách sạn 2 sao tại Sapa kiến trúc Châu u sang trọng Báo giá thiết kế thi công khách sạn mới nhất hiện nay Đơn giá thiết kế khách sạn mới nhất Hồ sơ thiết kế bao gồm: Phối cảnh 3D nội ngoại thất, hồ sơ thiết kế kiến trúc, hồ sơ thiết kế kết cấu, hồ sơ thiết kế ME, hồ sơ thiết kế PCCC, dự toán và tổng mức đầu tư, hồ sơ xin phép xây dựng Đơn giá thiết kế khách sạn mini, 1 sao từ 130.000 đến 150.000 VNĐ/ m2. Đơn giá thiết kế khách sạn 2 sao từ 140.000 đến 160.000 VNĐ/ m2. Đơn giá thiết kế khách sạn 3 sao từ 160.000 đến 200.000 VNĐ/ m2. Đơn giá thiết kế khách sạn 4 sao từ 220.000 đến 250.000 VNĐ/ m2. Đơn giá thiết kế và thi công khách sạn trọn gói hiện nay Hồ sơ thiết kế và thi công khách sạn trọn gói bao gồm: hồ sơ thiết kế khách sạn, hồ sơ biện pháp thi công, thi công hoàn thiện công trình theo hồ sơ được duyệt, tư vấn thủ tục pháp lý hoặc trọn gói thủ tục pháp lý, tư vấn thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, miễn phí tạo sitemap và đẩy top google map thu hút du khách. Đơn giá thiết kế thi công khách sạn mini, 1 sao trọn gói có giá từ 7 triệu đến 7.5 triệu VNĐ/m2. Đơn giá thiết kế thi công khách sạn 2 sao trọn gói có giá từ 7,5 triệu đến 9 triệu VNĐ/ m2. Đơn giá thiết kế và thi công khách sạn 3 sao trọn gói có giá từ 9 triệu đến 11 triệu VNĐ/ m2. Đơn giá thiết kế và thi công khách sạn 4 sao trọn gói có giá từ 11 triệu đến 14 triệu VNĐ/ m2. Đơn giá hợp đồng chìa khóa trao tay khách sạn mới nhất hiện nay Hồ sơ hợp đồng chìa khóa trao tay khách sạn bao gồm: thiết kế thi công khách sạn. Mua sắm, lắp đặt vật tư, trang thiết bị nội, ngoại thất khách sạn. Trọn gói pháp lý dự án xây dựng khách sạn. Trọn gói thủ tục công nhận hạng mục cơ sở lưu trú du lịch. Miễn phí tạo sitemap và đẩy Top google thu hút du khách. Đơn giá hợp đồng chìa khóa trao tay khách sạn mini, 1 sao có giá từ 8 đến 8,5 triệu VNĐ/ m2. Đơn giá hợp đồng chìa khóa trao tay khách sạn 2 sao có giá từ 9 triệu đến 10,5 triệu VNĐ/ m2. Đơn giá hợp đồng chìa khóa trao tay khách sạn 3 sao có giá từ 11 triệu đến 13 triệu VNĐ/ m2. Đơn giá hợp đồng chìa khóa trao tay khách sạn 4 sao có giá từ 15 triệu đến 18 triệu VND/ m2. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KIẾN TRÚC VÀ X Y DỰNG VẠN AN Trụ sở chính: Tầng 8, 9 Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội. 05 chi nhánh tại: Tp. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Ninh Bình và Thanh Hóa. Tel: 024 8582 3236 Hotline: 0968 675 102 – 0944 907 102 Email: vngroupcenter@gmail.com Website: thietkevanan.com
 13. Tại sao nên lựa chọn mua giày bóng đá sân cỏ tự nhiên tại Giaydabongtot.com Giaybongdatot.com là website bán lẻ giày đá bóng uy tín, chất lượng cao, giá thành cạnh tranh với rất nhiều mẫu mã có sẵn. Nhiều mẫu mã các loại giày đá bóng được chọn lọc kỹ về chất lượng cũng như thiết kế thời trang có đẹp mắt hay không. Các sản phẩm luôn có sẵn tại kho để đảm bảo bạn chọn được mẫu giày mình mong muốn. Có thể nói Giaydabongtot.com là kho giày Online nhiều mẫu nhất tại Hà Nội. Ngoài các loại size theo chân cơ bản còn đáp ứng đủ các loại size dị, big size như 44, 45… hoặc minisize 35, 36… Ship hàng toàn quốc sau khi tư vấn size chuẩn, chốt đơn giao hàng cực nhanh tới mọi nơi trên đất nước Việt Nam. Cung cấp nhiều phân loại giày bóng đá sân cỏ tự nhiên. Giày sân cỏ tự nhiên là loại giày chính được sử dụng nhiều trong các trận đấu chuyên nghiệp, mùa giải lớn. Mặc dù số lượng sân cỏ tự nhiên không nhiều nhưng loại giày này vẫn được các cầu thủ ưu ái và sử dụng phổ biến. Giaybongdatot.com chuyên cũng cấp một số dòng đinh chính của loại giày đá bóng sân cỏ tự nhiên này. Giày đá banh sân 11 FG – mặt sân cỏ tiêu chuẩn, giày đá bóng sân cỏ SG – mặt sân có nền đất mềm, giày đá bóng đinh lai AG/FG có thiết kế độ cao vừa phải. Loại giày đinh này hỗ trợ thi đấu trên cả sân cỏ nhân tạo và sân cỏ tự nhiên. Ngoài giày đinh cao FG các bạn có thể tham khảo giày sân cỏ nhân tạo để có thể chơi tốt hơn trên mặt sân nhân tạo. Các loại giày đinh dăm TF và giày đinh tán AG hỗ trợ bám sân tốt cũng như tránh được lật cổ chân khi mang giày đinh cao khi chơi bóng. Giày sân cỏ tự nhiên đa dạng mọi mức giá. Tùy theo điều kiện ví tiền mà bạn có thể lựa chọn từ những mẫu giày đinh sân cỏ giá rẻ vài trăm đến giày chính hãng giá vài triệu. Giaybongdatot.com cung cấp đa dạng mức giá để bạn có thể lựa chọn phân khúc với mức giá phù hợp với nhu cầu bản thân. Giày sân cỏ tự nhiên FG giá rẻ hàng Việt Nam hay còn gọi là hàng Fake 2 sẽ có mức giá 300.000 - 350.000 VNĐ. Giày sân cỏ tự nhiên FG Fake 1, SF được sản xuất tại Trung Quốc có mức giá dao động trong khoảng 500.000 – 720.000 VNĐ. Giày đá banh sân lớn FG chính hãng hay còn là giày thi đấu cho các cầu thủ sẽ có mức giá dao động từ 3 đến 5 triệu VNĐ. Cung cấp nhiều nhãn hàng về giày bóng đá sân cỏ tự nhiên phổ biến nhất. Giày sân cỏ tự nhiên thương hiệu Nike với những thiết kế sáng tạo mang tính dẫn đầu. Giày đá banh sân lớn 11 Adidas liên tục cho ra những mẫu giày với thiết kế và công nghệ độc đáo. Được mệnh danh là hãng giày đá bóng lớn thứ 2 thế giới, các sản phẩm giày thiết kế cổ điển đẹp mắt. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Địa chỉ mua giày bóng đá nam Nike, Adidas, Mizuno chất lượng, giá rẻ nhất tại Hà Nội và trên toàn quốc. SHOP GIAYBONGDATOT.COM Hotline bán lẻ: 0972616723 Địa chỉ: Số 16, ngõ 184 Hoa Bằng, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Website: Giaybongdatot.com
 14. Sâm triều tiên chuyên cung cấp các sản phẩm Hỗ trợ điều trị bệnh: Tăng cường sinh lý, bổ não, phòng chống đột quỵ, bổ gan, giải rượu, hỗ trợ điều trị ung thư, hỗ trợ giảm mỡ máu, tiểu đường. Sâm Hàn Quốc: Cao sâm Hàn Quốc, sâm nguyên củ Hàn Quốc, nước cốt sâm Hàn Quốc, rượu sâm Hàn Quốc, nước hồng sâm trẻ em, trà sâm Hàn Quốc, Hồng sâm tẩm mật ong, kẹo sâm Hàn Quốc, viên bột hồng sâm. Đông trùng hạ thảo: Viên đông trùng hạ thảo, nước đông trùng hạ thảo, bột đông trùng hạ thảo. Linh chi Hàn Quốc: Nấm linh chi Hàn Quốc, Viên linh chi Hàn Quốc. Các sản phẩm khác: Tinh dầu thông Hàn Quốc, sản phẩm đồ uống bổ dưỡng, trà chanh mật ong, táo đỏ sấy khô, An cung ngưu hoàng bổ não, viên Ngưu Hoàng Thanh Tâm, sữa đậu nành óc chó hạnh nhân Vegemilk, sâm nhung bổ thận BIOK, hoạt huyết dưỡng não BIOK, bột ngũ cốc Thiên Nga, viên vitamin C Jeju Orange, An cung ngưu viên trầm hương, hoạt huyết dưỡng não Hàn Quốc… Tại sao nên chọn đơn vị Sâm Triều tiên? Sản phẩm đạt chất lượng cao, chính hãng được nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn sử dụng cũng như làm quà tặng. Đều toát lên vẻ cao cấp, sang trọng và đẳng cấp. Không những vậy mà còn đem đến nguồn sinh lực dồi dào, sức khỏe tốt. Các sản phẩm bồi bổ đa dạng, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu bản thân nhất. Đơn vị cung cấp sâm hàn quốc, đông trùng hạ thảo, hồng sâm hàn quốc uy tín, đảm bảo bồi hoàn lại 10 lần giá trị đơn hàng nếu như sản phẩm không đúng cam kết ban đầu đưa ra. Cam kết sản phẩm 100% chính hãng nhập từ Hàn Quốc, giấy tờ đầy đủ, minh bạch về nguồn gốc, xuất xứ. Hỗ trợ giao hàng tận nơi và thanh toán Cod tại nhà. Các sản phẩm được đơn vị Sâm Triều Tiên cung cấp cũng được toàn thể các anh em nghệ sĩ ưu tú, hoa hậu doanh nhân, đội tuyển U23 Việt Nam, diễn viên hài… nổi tiếng tin tưởng và lựa chọn. Là một chuỗi hệ thống cửa hàng bán sâm hàn quốc chính hãng. Bạn có thể đặt mua online mà không phải lo sợ bất cứ gì từ thanh toán cho đến chất lượng sản phẩm. Bạn cũng có thể trực tiếp đến showroom để tham khảo và được đội ngũ nhân viên tư vấn hỗ trợ. Hãy đến với hệ thống cửa hàng Sâm Triều Tiên chuyên bán lẻ sản phẩm chăm sóc sức khỏe như: Nhân sâm, Sâm Hàn Quốc, Linh chi Hàn quốc, Đông trùng hạ thảo, Trà sâm, Đồ uống bổ dưỡng, Kẹo sâm Hàn quốc chất lượng hàng đầu. Sản phẩm chính hãng giấy tờ và hóa đơn đỏ đầy đủ. Món quà tặng ý nghĩa, cao cấp vừa sang trọng, vừa đẳng cấp và đặc biệt vừa giúp tăng cường sức khỏe cho ông bà, cha mẹ người thân yêu, khách hàng, đối tác… Ý trời, khí đất và lòng người hợp lại thành một, tạo nên sản vật tuyệt hảo sâm hàn quốc, Đông trùng hạ thảo, hồng sâm hàn quốc. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN BERGEN NA UY Địa chỉ: Số 27, ngách 94/87 phố Thượng Thanh, tổ 13 phường Thượng Thanh Hotline: 0969.10.2552 Email: samtrieutien.vn@gmail.com Website: Samtrieutien.vn
 15. Công ty TNHH kiến trúc và nội thất HTD – Thiết kế thi công nhà đẹp tại Nghệ An. Đơn vị khẳng định được thương hiệu qua dòng thiết kế nhà đẹp tại Nghệ An, thiết kế biệt thự đẹp tại Nghệ An. Đơn vị thiết kế và thi công nhà đẹp, kiến trúc công trình và nội thất hàng đầu tại thành phố Vinh – Nghệ An và Hà Tĩnh. Đơn vị thiết kế thi công nhà đẹp tại TP Vinh Nghệ An. HTD thiết kế thi công nhà đẹp tại Nghệ An được biết đến là một trong những thương hiệu dẫn đầu về thiết kế thi công nhà đẹp, nội thất trọn gói tại thành phố Vinh Nghệ An cũng như trên toàn quốc. Dịch vụ. Thiết kế thi công nhà đẹp tại TP Vinh Nghệ An, thiết kế thi công nhà phố, thiết kế thi công nhà hàng, thiết kế thi công nội thất, thiết kế thi công trần thạch cao, thiết kế thi công nội thất tại TP Vinh Nghệ An. Thiết kế nhà cấp 4. Thiết kế nhà đẹp tại Nghệ An, mẫu nhà cấp 4 mái thái, mẫu nhà cấp 4 hiện đại, mẫu nhà cấp 4 có 3 phòng ngủ, mẫu nhà cấp 4 có 4 phòng ngủ, mẫu nhà cấp 4 dưới 500 triệu, mẫu nhà cấp 4 dưới 600 triệu, mẫu nhà cấp 4 dưới 700 triệu. Thiết kế biệt thự. Thiết kế biệt thự đẹp tại Nghệ An. Mẫu thiết kế biệt thự 2 tầng đẹp, mẫu biệt thự thiết kế 4 tầng đẹp, mẫu biệt thự hiện đại, mẫu biệt thự tân cổ điển, mẫu biệt thự sân vườn đẹp. Thiết kế nhà phố. Mẫu nhà phố 2 tầng đẹp, mẫu nhà phố 3 tầng đẹp, mẫu nhà phố 4 tầng đẹp, mẫu biệt thự hiện đại, mẫu biệt thự tân cổ điển, mẫu biệt thự sân vườn đẹp. Những ưu điểm nổi bật khi chọn thiết kế thi công nhà đẹp tại TP Vinh Nghệ An Miễn phí tư vấn từ các kiến trúc sư hàng đầu của đơn vị HTD. Dịch vụ thi công thiết kế nhà cấp 4, thiết kế biệt thự, thiết kế nhà phố, thiết kế nội thất… chuyên nghiệp, hoàn hảo trên cả hoàn hảo. Cung cấp dịch vụ chuyên thiết kế thi công nội ngoại thất các công trình kiến trúc dân dụng, công nghiệp tại thành phố Vinh – Nghệ An – Hà Tĩnh. Các công trình như: nhà hàng, quán cà phê, shop thời trang, nội thất biệt thự, chung cư… Công trình sau khi thi công đạt chất lượng tốt nhất, mang những nét đặc trưng riêng, phù hợp với nhu cầu khác nhau, mang vẻ đẹp cá tính riêng biệt, đảm bảo quý khách sẽ hài lòng. Thiết kế thi công nhà đẹp tại TP Vinh Nghệ An, được nhiều khách hàng, chủ đầu tư đánh giá cao về thẩm mỹ, chất lượng, tiến độ và cung cách làm việc chuyên nghiệp. HTD tự hào là đơn vị tư vấn, thiết kế thi công nội thất , thiết kế và thi công nhà đẹp với nhiều công trình lớn nhỏ khác nhau….chất lượng khắp toàn quốc. Tiết kiệm chi phí đầu tư, tiết kiệm thời gian thi công xây dựng sản phẩm tối đa. Chế độ bảo hành, bảo trì lâu dài cho công trình khách sạn của quý khách hàng. Liên hệ với chúng tôi - Thiết kế nhà đẹp tại thành phố Vinh – Nghệ An, Hà Tĩnh CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HTD Trụ sở chính : Số 120, đường Lê Viết Thuật , thành phố Vinh – Nghệ An Xưởng thi công : Xóm Phú Lộc, xã Thượng Tân Lộc – Huyện Nam Đàn – Tỉnh Nghệ An Hotline: 0973.882.482 Email: nhadephtd@gmail.com Website: Kientruchtd.com