• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

huongdo1310

Hội viên
 • Số nội dung

  405
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About huongdo1310

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Không gian bếp có ý nghĩa quan trọng đối với mọi gia đình. Khi bạn đã thiết kế hoàn thiện bếp thì việc lựa chọn các phụ kiện bếp thông minh, cần những ý kiến về tư vấn phụ kiện tủ bếp rất quan trọng. Bởi vì bạn không chỉ lựa chọn những phụ kiện thiết yếu mà còn cần có sự hài hòa với kiến trúc nội thất của căn bếp. Chúng ta cũng phải thừa nhận là thiết kế tủ bếp muốn đẹp, sang trọng, hiện đại thì ngoài tủ không thì chưa đủ mà cần phải có sứ kết hợp hài hòa với hệ thống các phụ kiện khác kèm theo như giá bát, giá xoong, giá gia vị ... Vì vậy bài viết dưới đây review phụ kiện tủ bếp sẽ chia sẻ với các bạn kinh nghiệm mua phụ kiện tủ bếp chất lượng, hiệu quả, mang đến không gian nhà bếp đầy tiện nghi và hiện đại nhất nhé. Những kinh nghiệm mua phụ kiện tủ bếp cần lưu ý Bạn cần xác định các phụ kiện tủ bếp thiết yếu Bạn cần xác định được xem nhu cầu sử dụng phụ kiện bếp của gia đình mình. Nếu gia đình có đông người thì chắc chắn phụ kiện nhà bếp sẽ rất nhiều. Do đó, bạn hãy xác định xem những vật dụng, phụ kiện nào cần thiết để sắm sữa nhằm tránh gây ra tình trạng lãng phí. Hãy chắc chắn rằng các sản phẩm phụ kiện nhà bếp bạn có ý định sắm sẽ thực hiện đúng vai trò của nó. Thêm vào đó hãy biết cách sắp xếp các phụ kiện tủ bếp để mang đến sự tiện dụng nhất cũng như gia tăng tuổi thọ cho từng sản phẩm. Xác định mức chi phí chính xác để mua sắm phụ kiện bếp Một trong những kinh nghiệm mua phụ kiện tủ bếp khi lựa chọn các sản phẩm chính là việc bạn cần lên kế hoạch về mức chi tiêu định bỏ ra để mua sắm. Từ đó xác định thương hiệu của sản phẩm, nhà sản xuất, có thời gian bảo hành hay không... Việc lên kế hoạch và nhận những tư vấn phụ kiện tủ bếp này giúp bạn không rơi vào tình trạng “vung tay quá trán”, đảm bảo mức chi phí hoạch định hợp lý nhất. Tham khảo mức giá phụ kiện bếp Bạn cũng nên tìm hiểu, xem xét các review phụ kiện tủ bếp qua mức giá chung của thị trường về các sản phẩm phụ kiện bạn có ý định mua. Để nắm được mức giá này bạn có thể hỏi thăm bạn bè, người thân, tìm hiểu trên mạng hoặc truy cập website: https://www.reviewphukientubep.net/ , tư vấn phụ kiện tủ bếp bởi những nhân viên có kinh nghiệm. Tham khảo những kinh nghiệm mua phụ kiện tủ bếp sẽ giúp bạn tránh được tình trạng mua phải sản phẩm có mức giá quá cao mà lại không tương xứng với chất lượng. Tuy nhiên bạn cũng không nên ham hàng quá rẻ vì rất có thể đó là hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái vì tiền nào của nấy cấm có sai. Tìm kiếm địa chỉ phụ kiện bếp uy tín Trên thị trường hiện nay có rất nhiều các địa chỉ vì lợi nhuận kinh doanh mà cung cấp phụ kiện tủ bếp thông minh với các chính sách, chiêu trò khác nhau nhằm chèo kéo khách hàng. Vì vậy chất lượng và giá cả trở nên khó kiểm soát. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: REVIEW PHỤ KIỆN TỦ BẾP Email: reviewphukientubep@gmail.com Website: https://www.reviewphukientubep.net/
 2. Chăn ga gối đệm Everon không chỉ được khách hàng, người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng mà còn đa dạng về thiết kế, họa tiết, màu sắc và giá thành phù hợp với nhu cầu của các gia đình tại Việt Nam. Chăn ga Everon với các mẫu chăn ga gối đệm chất liệu hoàn toàn 100% từ thiên nhiên, không gây dị ứng cho da, đặc biệt là an toàn với cho sức khỏe mọi người sử dụng. Vì sao bạn nên lựa chọn các sản phẩm thương hiệu Everon Everon là thương hiệu chăn ga gối đệm Hàn Quốc uy tín và nổi tiếng hàng đầu hiện nay tại thị trường Việt Nam với hơn 20 năm kinh nghiệm và được người tiêu dùng ưa chuộng sử dụng. Các sản phẩm chăn ga gối đệm Everon luôn đạt chất lượng cao, nhiều ưu điểm nổi bật, được sản xuất từ các nguyên vật liệu nhập khẩu cao cấp của Hàn Quốc và được kiểm định qua nhiều khâu nghiêm ngặt trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ. Đặc biệt dây chuyền sản xuất với máy móc sản xuất hiện đại, công nghệ tiên tiến và đội ngũ giám sát chuyên nghiệp, chăn ga gối đệm Everon mang đến cho người sử dụng trải nghiệm tuyệt vời, nâng cao chất lượng giấc ngủ, nâng cao sức khỏe. Chăn ga gối đệm Everon chính hãng được thiết kế đa dạng về mẫu mã, màu sắc, chất liệu và kích thước khác nhau cùng với nhiều phân khúc giá thành khác nhau. Khách hàng có thể thoải mái lựa chọn chăn ga Everon dựa theo nhu cầu, phong cách và khả năng tài chính của mình. Thương hiệu Everon còn không ngừng cập nhật các xu hướng được yêu thích trên thị trường và cải tiến chất lượng sản phẩm nhằm mang đến cho người dùng các trải nghiệm cao nhất. Bên cạnh chất lượng sản phẩm, chăn ga gối đệm Everon chính hãng còn được đánh giá cao về chất lượng dịch vụ tốt nhất. Dịch vụ tư vấn khách quan và chuyên nghiệp, dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm chu đáo. Khách hàng khi mua các sản phẩm chăn ga gối đệm Everon chính hãng còn được hưởng các chính sách và quyền lợi tốt nhất từ hãng Everon như chế độ bảo hành sản phẩm lâu dài, uy tín. Sản phẩm được phép đổi trả trong vòng 30 ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Sản phẩm đều được gắn tem bảo hành điện tử… Địa chỉ lựa chọn chăn ga gối đệm Everon chính hãng Để lựa chọn các sản phẩm chăn ga gối đệm Everon chính hãng, bạn cần đến các showroom cao cấp được công ty Everpia xây dựng và quản lý trực tiếp. Các đại lý chính hãng do công ty chính ủy quyền và có đầy đủ giấy tờ chứng minh rõ ràng. Hoặc cách thứ 2 bạn có thể truy cập vào website chính thức của thương hiệu Everon và tìm kiếm các cửa hàng chi nhánh khách để kiểm tra, tìm kiếm các địa chỉ cửa hàng Everon chính hãng gần nhất. Bên cạnh đó, bạn có thể đặt hàng trực tiếp tại website: Everon24h.com hoặc liên hệ đến cửa hàng chúng tôi để được nhân viên nhiệt tình,tư vấn, hỗ trợ chi tiết. Các sản phẩm mang thương hiệu Everon chính hãng ngoài sản phẩm chất lượng, có thương hiệu tốt thì còn có các chính sách ưu đãi cũng như khuyến mãi hấp dẫn dành cho khách hàng. Nếu bạn có như cầu hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được phục vụ chu đáo nhất. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: TỔNG ĐẠI LÝ CHĂN GA GỐI ĐỆM EVERON Địa chỉ: 180 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline: 0914 572 253 - 0913 053 640 Email: kimnguueveron@gmail.com Website: Everon24h.com
 3. Bạn đang sống tại Vũng Tàu? Bạn đang tìm kiếm cho mình một công ty chuyên điện mặt trời Vũng Tàu uy tín? Top công ty điện năng lượng mặt trời Vũng Tàu chất lượng là điều vô cùng cần thiết bạn hiện nay, đáp ứng nhu cầu đầu tư lắp đặt để sử dụng nguồn năng lượng sạch này. Vậy đâu là những công ty điện năng lượng mặt trời uy tín? Vũ Sơn Solar - công ty lắp điện mặt trời Bà Rịa Vũng Tàu uy tín nhất hiện nay sẽ là một trong những gợi ý hoàn hảo dành cho bạn. Trải qua hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện mặt trời, chúng tôi đã thực hiện hơn 1200+ dự án lớn nhỏ, là đối tác tin cậy của hơn 1000+ khách hàng. Những con số cụ thể sẽ là minh chứng hoàn hảo nhất cho sự chuyên nghiệp của Vũ Sơn Solar. Không chỉ tại lắp điện mặt trời Vũng Tàu, chúng tôi còn nhận lắp đặt hệ thống điện mặt trời tại Quảng Ngãi và trên toàn quốc. Sự lựa chọn hàng đầu dành cho khách hàng Kinh nghiệm Hơn 20 năm dẫn đầu trong lĩnh vực công nghiệp – gia dụng – năng lượng. Chất lượng Điện sạch – Giá rẻ – Tiết kiệm tối đa Tuyệt đối an toàn cho hộ gia đình và hệ thống lưới điện Tấm pin và inverter từ các tập đoàn hàng đầu thế giới: Longi, Canadian, SMA, Fronius,… Ngoài sử dụng nội bộ, có thể bán điện dư thừa vào lưới điện quốc gia với giá hấp dẫn Uy tín Công ty cam kết các thủ tục thay thế, đấu nối công tơ điện 2 chiều với điện lực EVN Khách hàng được bảo hiểm rủi ro công trình từ Tập đoàn bảo hiểm BẢO LONG Tấm pin và inverter từ các tập đoàn hàng đầu thế giới: Longi, Canadian, SMA, Fronius,… Bảo hành lên đến 12 năm (25 năm) đối với pin năng lượng mặt trời Bảo dưỡng sản phẩm 3 năm đầu hoàn toàn miễn phí Giá thành Cam kết giá thành cạnh tranh nhất thị trường điện mặt trời Bà Rịa Vũng Tàu. Công ty lắp đặt điện năng lượng mặt trời hàng đầu Vũng Tàu Vũ Sơn Solar chuyên cung cấp các thiết bị và giải pháp hệ thống điện năng lượng mặt trời hàng đầu thị trường Việt Nam, một trong những giải pháp hàng đầu chuyên điện mặt trời Vũng Tàu, điện năng lượng mặt trời Vũng Tàu Vũ Sơn Solar luôn chú trọng phát triển đội ngũ nhân sự, đầu tư nghiên cứu để cho ra những hệ thống đạt chất lượng cao nhất , giải pháp thông minh nhất với chi phí hợp lý nhất. Đến với Vũ Sơn Solar sẽ cam kết thỏa mãn những yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng. Sản phẩm uy tín chất lượng hàng đầu hiện nay. Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn quan tâm và cần tư vấn. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi: VŨ SƠN SOLAR Trụ sở chính: 101 Tỉnh lộ 44A, Tt. Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu Điện thoại: 0908 936 736 – 02543 842 616 Chi nhánh: 1078 Quang Trung, P. Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Điện thoại: 090 4499 091 – 02553 726 727 Email: info@vusonsolar.vn Website: vusonsolar.vn Facebook: fb.com/vusonsolar Thời gian làm việc Thứ 2 – Thứ 6: 08:30 – 17:30 Thứ 7: 08:30 – 17:00 Chủ nhật: Không làm việc
 4. Vinhomes Vũ Yên - một trong dự án đang thu hút sự chú ý đông đảo cư dân bản địa cũng như nhà đầu tư đang tìm kiếm nhiều trên thị trường bất động sản hiện nay. Tại dự án Vinhomes Vũ Yên các dòng sản phẩm được phát triển rất đa dạng như: Biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, biệt thự tứ lập….. Mời bạn hãy tham khảo vài nét về dự án đặc sắc này cùng diamondlandhp.com nhé! Tại sao khách hàng tin tưởng lựa chọn dự án Vinhomes Vũ Yên? Chủ đầu tư uy tín Chủ đầu tư Vinhomes Vũ Yên là tập đoàn Vingroup, một trong những tập đoàn uy tín nhất hiện nay và có vị trí quan trọng trên thị trường bất động sản Việt Nam. Những sản phẩm của Vingroup luôn gây được những tiếng vang lớn, chính vì thế bạn hoàn toàn tin tưởng vào dự án Vinhomes Vũ Yên hay còn gọi là VinWonders Vũ Yên sẽ thành công vang dội. Tiện ích vượt trội Tiện ích ngoại khu Vinhomes Vũ Yên cũng nằm gần các tuyến giao thông huyết mạch như: Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, cao tốc Hải Phòng – Quảng Ninh. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển cho cư dân sau này. Do sở hữu vị trí vô cùng đắc địa, Vinhomes Vũ Yên Hải Phòng cũng được thừa hưởng toàn bộ những tiện ích ngoại khu của khu vực này. Vinhomes Vũ Yên Hải Phòng được nối với trung tâm thành phố bởi 1 tuyến cáp treo dài tới 1.5km, việc di chuyển đến các trung tâm hành chính, vui chơi giải trí vô cùng thuận tiện với hệ thống giao thông huyết mạch. Tiện ích nội khu Tập đoàn Vingroup luôn là người đi đầu trong các xu hướng. Do đó tiện ích tại khu đô thị phức hợp Vinhomes Vũ Yên sẽ không hề kém cạnh các dự án trước. Đến với Vinhomes Vũ Yên các bạn sẽ được trải nghiệm một chuỗi hệ thống mua sắm hiện đại bậc nhất từ trước đến nay. Các cửa hàng mua sắm có bán đầy đủ tất cả các mặt hàng. Từ những sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài cho đến những sản phẩm nội địa chất lượng. Tại khu đô thị VinWonders Vũ Yên có khu bảo tồn cảnh quan thiên nhiên. Khu đảm bảo chất lượng cuộc sống và giá trị cho cư dân. Nếu như bạn là một người thích khám phá những cuộc chơi mới lạ thì không nên bỏ qua Casino. Không chỉ dừng lại ở đó mà tại Vinhomes Vũ Yên còn có rất nhiều loại hình dịch vụ khác. Như khách sạn 5 sao, bến du thuyền, sân golf cao cấp,… Tổng quan dự án Vinhomes Vũ Yên Vinhomes Vũ Yên Hải Phòng được chủ đầu tư là Tập đoàn Vingroup lên phương án triển khai trong giai đoạn 2021 – 2025 với quy mô là một dự án bất động sản nghỉ dưỡng lớn nhất nhì miền Bắc. Dự án được triển khai trên địa bản thuộc huyện Thủy Nguyên Hải Phòng. Đây là vị trí mang tính chiến lược của Hải Phòng với nhiều tuyến giao thông huyết mạch tạo nên tam giác phát triển kinh tế: Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Dự án Vinhome Vũ Yên Hải Phòng có quy mô lên tới 872ha và vốn đầu tư cực khủng khoảng 22.700 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD). Đây là dự án bất động sản có vốn đầu tư lớn nhất tại Hải Phòng tính đến thời điểm hiện tại. Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn quan tâm về dự án Vinhomes Vũ Yên, đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DIAMOND LAND Địa chỉ: Lô 19 Khu nhà ở Nguyễn Trãi, 81 Nguyễn Trãi, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng VPGD: Số 71 đường số 4, dự án Water Front City, P. Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng. Hotline: 0835 808 808 - 0835 808 808 Website: diamondlandhp.com
 5. Thiết bị phụ kiện tủ bếp dù chỉ với một chút khéo léo trong quá trình chọn lựa sản phẩm. Bạn sẽ làm cho nhà bếp rộng rãi, tiện nghi, thoáng đãng và tươi mới hơn rất nhiều. Ngày nay, không gian phòng bếp đã trở nên quan trọng hơn, được đầu tư kỹ lưỡng hơn rất nhiều trong mỗi gia đình. Bếp không chỉ là nơi lưu trữ đồ ăn, vừa là nơi chế biến, nấu nướng, vừa là nơi vệ sinh bát đĩa mà còn là là không gian để ăn uống, là nơi sinh hoạt chung rất quan trọng trong ngôi nhà. Một trong những yếu tố làm nên sự thay đổi này chính là bạn phải biết lựa chọn, thiết kế các thiết bị, phụ kiện bếp trong nhà bếp, bên cạnh cấu trúc và không gian nội thất chung… Chúng ta cũng phải thừa nhận là thiết kế tủ bếp muốn đẹp, sang trọng, hiện đại thì ngoài tủ không thì chưa đủ mà cần phải có sứ kết hợp hài hòa với hệ thống các phụ kiện khác kèm theo như giá bát, giá xoong, giá gia vị ... Nếu bạn đang tìm kiếm địa chỉ review phụ kiện tủ bếp, nơi chia sẻ với các bạn kinh nghiệm mua phụ kiện tủ bếp chất lượng, hiệu quả, mang đến không gian nhà bếp đầy tiện nghi và hiện đại nhất phải ghé thăm website: https://www.reviewphukientubep.net/ Những kinh nghiệm mua phụ kiện tủ bếp cần lưu ý Mua phụ kiện tủ bếp ở đâu uy tín, chất lượng và chính hãng? Tủ bếp ngăn nắp cùng sản phẩm thùng rác thông minh INOXEN? Chính sách bán hàng của phụ kiện tủ bếp Inoxen như thế nào? Có nên làm giá bát nâng hạ không? Lý do nên sử dụng giá bát đĩa nâng hạ thương hiệu INOXEN? Một số thương hiệu phụ kiện tủ bếp trên thị trường Việt? Giá bát hạ nâng loại nào tốt, hợp túi tiền nhất? TOP thương hiệu phụ kiện bếp mua nhiều nhất hiện nay? Nơi bán giá bát hạ nâng uy tín, chất lượng cho gia đình? Review giá bát nâng hạ trên thị trường …. Website: https://www.reviewphukientubep.net/ nơi bạn có thể tìm hiểu, xem xét các review phụ kiện tủ bếp qua mức giá chung của thị trường về các sản phẩm phụ kiện bạn có ý định mua. Cung cấp những kinh nghiệm mua phụ kiện tủ bếp sẽ giúp bạn tránh được tình trạng mua phải sản phẩm có mức giá quá cao mà lại không tương xứng với chất lượng. Tuy nhiên bạn cũng không nên ham hàng quá rẻ vì rất có thể đó là hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái vì tiền nào của nấy cấm có sai. Đến với review phụ kiện tủ bếp những điều bạn đang băn khoăn không biết phụ kiện tủ bếp loại nào tốt hay mong muốn một không gian bếp tiện nghi, hiện đại và dễ dùng sẽ được giải đáp trọn vẹn. Qua đó, việc tìm kiếm mua sắm phụ kiện tủ bếp nào tốt nhất, đảm bảo công năng sử dụng cao sẽ trở nên dễ dàng hơn. Review phụ kiện tủ bếp sẽ giúp bạn lựa chọn một món phụ kiện tủ bếp không những chất lượng tốt mà còn giúp không gian nhà bếp của bạn trở nên dễ dùng mà còn đa năng, tiện nghi, giúp căn bếp được giải phóng gọn gàng, khoa học hơn. Hãy cùng tham khảo review phụ kiện tủ bếp hỗ trợ giúp bạn lựa chọn được mẫu phụ kiện tủ bếp loại nào tốt nhất nhé. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: REVIEW PHỤ KIỆN TỦ BẾP Email: reviewphukientubep@gmail.com Website: https://www.reviewphukientubep.net/
 6. Chăn ga gối đệm Everon không chỉ được khách hàng, người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng mà còn đa dạng về thiết kế, họa tiết, màu sắc và giá thành phù hợp với nhu cầu của các gia đình tại Việt Nam. Tất cả những sản phẩm chăn ga gối đệm Everon đều được sản xuất từ nguồn nguyên vật liệu hoàn toàn tự nhiên, nhập khẩu 100% trên dây chuyền chuyên nghiệp và công nghệ hiện đại. Quy trình xử lý và sản xuất chăn ga Everon trải qua các khâu vô cùng nghiêm ngặt, không sử dụng bất kỳ hóa chất độc hại, tạo ra các sản phẩm chăn ga an toàn tuyệt đối với sức khỏe người dùng và thân thiện với môi trường. Các sản phẩm chăn ga Everon có thiết kế nhiều màu sắc, kiểu dáng, kích thước đa dạng để người dùng có nhiều sự lựa chọn và phù hợp với các không gian nội thất khác nhau trong mỗi gia đình. Phân biệt các loại chăn ga Everon phổ biến hiện nay Hiện nay thương hiệu Everon chuyên thiết kế, sản xuất 2 loại chăn ga phổ biến là: ga phủ và ga chun. Sản phẩm ga phủ được chia thành ga phủ quây và ga phủ hộp. Còn sản phẩm ga chun cũng được chia làm 2 loại là ga chun mỏng và ga chun chần. Ga phủ Everon Có thể nói ga phủ được xem là loại ga đẹp nhất, sang trọng và có giá thành cao hơn cả trong các loại chăn ga Everon. Ga phủ Everon là loại ga được chần một lớp bông phía trên bề mặt và thường có yếm phủ bao quanh. Sản phẩm ga phủ thường được thiết kế với 3 lớp nhằm đảm bảo độ êm ái và thoải mái cho người dùng. Ga phủ Everon được chia làm 2 loại chính là: ga phủ quây và ga phủ hộp. Ga chun Everon Ga chun mỏng Everon là loại ga được may từ một mảnh vải có thun ôm trọn bề mặt đệm và ôm theo cạnh đệm. Có thể coi đây là dòng sản phẩm có giá thành rẻ nhất trong các loại ga. Ga chun thường được dùng làm ga phụ, ga thay thế, dành cho các gia đình có con nhỏ, thuận lợi cho việc tháo lắp, dễ giặt và phơi nhanh khô. Ga chun chần Everon là loại ga có chun ôm xung quanh đệm, bề mặt trên được chần thêm một lớp bông mỏng. Đây là loại ga được sử dụng phổ biến hiện nay vì tính tiện lợi, dễ tháo lắp, gọn gàng và phù hợp với mọi loại thiết kế giường. Để lựa chọn các sản phẩm chăn ga gối đệm Everon chính hãng, bạn cần đến các showroom cao cấp được công ty Everpia xây dựng và quản lý trực tiếp. Các đại lý chính hãng do công ty chính ủy quyền và có đầy đủ giấy tờ chứng minh rõ ràng. Hoặc bạn có thể đặt hàng trực tiếp tại website: Everon24h.com hoặc liên hệ đến cửa hàng chúng tôi để được nhân viên nhiệt tình,tư vấn, hỗ trợ chi tiết. Các sản phẩm mang thương hiệu Everon chính hãng ngoài sản phẩm chất lượng, có thương hiệu tốt thì còn có các chính sách ưu đãi cũng như khuyến mãi hấp dẫn dành cho khách hàng. Nếu bạn có như cầu hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được phục vụ chu đáo nhất. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: TỔNG ĐẠI LÝ CHĂN GA GỐI ĐỆM EVERON Địa chỉ: 180 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline: 0914 572 253 - 0913 053 640 Email: kimnguueveron@gmail.com Website: Everon24h.com
 7. Bạn đang sống tại Hải Phòng? Bạn muốn tìm nơi an cư lạc nghiệp? Mời bạn hãy tham khảo sức hút của dự án Vinhomes Vũ Yên – một dự án được nhận định sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo của thành phố Hải Phòng trong tương lai. Tổng quan dự án Vinhomes Vũ Yên Vinhomes Vũ Yên Hải Phòng được chủ đầu tư là Tập đoàn Vingroup lên phương án triển khai trong giai đoạn 2021 – 2025 với quy mô là một dự án bất động sản nghỉ dưỡng lớn nhất nhì miền Bắc. Dự án được triển khai trên địa bản thuộc huyện Thủy Nguyên Hải Phòng. Đây là vị trí mang tính chiến lược của Hải Phòng với nhiều tuyến giao thông huyết mạch tạo nên tam giác phát triển kinh tế: Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Dự án Vinhome Vũ Yên Hải Phòng có quy mô lên tới 872ha và vốn đầu tư cực khủng khoảng 22.700 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD). Đây là dự án bất động sản có vốn đầu tư lớn nhất tại Hải Phòng tính đến thời điểm hiện tại. Tại sao khách hàng tin tưởng lựa chọn dự án Vinhomes Vũ Yên? Chủ đầu tư uy tín Chủ đầu tư Vinhomes Vũ Yên là tập đoàn Vingroup, một trong những tập đoàn uy tín nhất hiện nay và có vị trí quan trọng trên thị trường bất động sản Việt Nam. Những sản phẩm của Vingroup luôn gây được những tiếng vang lớn, chính vì thế bạn hoàn toàn tin tưởng vào dự án Vinhomes Vũ Yên hay còn gọi là VinWonders Vũ Yên sẽ thành công vang dội. Tiện ích vượt trội Tiện ích nội khu Tập đoàn Vingroup luôn là người đi đầu trong các xu hướng. Do đó tiện ích tại khu đô thị phức hợp Vinhomes Vũ Yên sẽ không hề kém cạnh các dự án trước. Đến với Vinhomes Vũ Yên các bạn sẽ được trải nghiệm một chuỗi hệ thống mua sắm hiện đại bậc nhất từ trước đến nay. Các cửa hàng mua sắm có bán đầy đủ tất cả các mặt hàng. Từ những sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài cho đến những sản phẩm nội địa chất lượng. Tại khu đô thị VinWonders Vũ Yên có khu bảo tồn cảnh quan thiên nhiên. Khu đảm bảo chất lượng cuộc sống và giá trị cho cư dân. Nếu như bạn là một người thích khám phá những cuộc chơi mới lạ thì không nên bỏ qua Casino. Không chỉ dừng lại ở đó mà tại Vinhomes Vũ Yên còn có rất nhiều loại hình dịch vụ khác. Như khách sạn 5 sao, bến du thuyền, sân golf cao cấp,… Tiện ích ngoại khu Vinhomes Vũ Yên cũng nằm gần các tuyến giao thông huyết mạch như: Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, cao tốc Hải Phòng – Quảng Ninh. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển cho cư dân sau này. Do sở hữu vị trí vô cùng đắc địa, Vinhomes Vũ Yên Hải Phòng cũng được thừa hưởng toàn bộ những tiện ích ngoại khu của khu vực này. Vinhomes Vũ Yên Hải Phòng được nối với trung tâm thành phố bởi 1 tuyến cáp treo dài tới 1.5km, việc di chuyển đến các trung tâm hành chính, vui chơi giải trí vô cùng thuận tiện với hệ thống giao thông huyết mạch. Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn quan tâm về dự án Vinhomes Vũ Yên, đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DIAMOND LAND Địa chỉ: Lô 19 Khu nhà ở Nguyễn Trãi, 81 Nguyễn Trãi, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng VPGD: Số 71 đường số 4, dự án Water Front City, P. Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng. Hotline: 0835 808 808 - 0835 808 808 Website: diamondlandhp.com
 8. Minh Long là một trong những đơn vị tiên phong hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực tài chính số, hoạt động dưới tên thương hiệu Minh Long Finance bắt đầu từ tháng 7/2021, là một trong những nhánh con từ Minh Long Holding – Tập đoàn đa ngành phát triển bậc nhất hiện nay. Minh Long Finance được sáng lập và phát triển đội ngũ những chuyên gia tài chính hàng đầu lĩnh vực Fintech. Minh Long Finance đã ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data), với nền tảng dịch vụ kết nối cho vay ngang hàng (P2P Lending) để cung cấp giải pháp tài chính số toàn diện, an toàn, minh bạch và tối ưu cho người dùng. Bao gồm các dịch vụ: Đầu tư (P2P Lending) Kết nối, cung cấp nguồn vốn cho doanh nghiệp SME Định giá và đo lường giá trị doanh nghiệp theo thời gian thực (Real –time) Vay thanh toán trả góp Đầu tư chứng khoán Liên hệ với chúng tôi Nều bạn đang quan tâm và cần tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, phát triển. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ MINH LONG HOLDING Tầng 7 Tòa nhà Việt Á Số 9 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Tầng 8 Tòa nhà Detech Tower 2, Số 107 Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0246.219.6189 - 0246.291.6398 Email: minhlongholdings@gmail.com
 9. Một phần mềm quản lý trung tâm tiếng Anh ưu việt có thể giúp người dùng xử lý những thao tác quản lý một cách hoàn hảo nhất, đây là sự lựa chọn tuyệt vời cho bất kì một trung tâm giáo dục ngôn ngữ nào. Học viên của trung tâm sẽ được quản lý toàn diện, hiệu quả, các quy trình thu chi học phí diễn ra một cách vô cùng dễ dàng và điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của trung tâm. Vậy như thế nào là một phần mềm quản lý trung tâm tiếng Anh chất lượng và toàn diện. Cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé! 1. Phần mềm quản lý Trung tâm Tiếng Anh tốt có những gì? - Quản lý học viên: khi sử dụng phần mềm trung tâm được phép quản lý danh sách học viên của mình theo từng cá thể cũng như toàn bộ hệ thống. Trung tâm được chỉnh sửa thông tin của học viên mình với đầy đủ những thông tin như khóa học, lớp học, nguồn dữ liệu học viên là từ đâu,... Cũng vì vậy mà thao tác quản lý trở nên dễ dàng và đồng bộ hơn. - Phần mềm quản lý trung tâm tiếng Anh tốt giúp quản lý thu học phí hiệu quả: quy trình thu học phí dễ dàng thuận tiện, xử lý những thông tin liên quan tới học phí như: thanh toán học phí, quản lý học phí của từng học viên. - Quản lý đào tạo: người dùng có thể dễ dàng lên kế hoạch giảng dạy cho các khóa học, quản lý thời khóa biểu thuận tiện, sắp xếp ca học, lớp học, sắp xếp lịch giảng dạy của giáo viên cũng như điểm danh học viên tốt nhất. 2. Những tính năng tiện lợi mà phần mềm quản lý trung tâm tiếng anh có được - Trung tâm có thể chăm sóc học viên của mình tốt hơn bằng việc gửi sms/email tự động nhắc nhở khai giảng, lịch kiểm tra của trung tâm,...giúp học viên không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào. - Bên cạnh đó phần mềm còn có chức năng gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật đến học viên của mình vào ngày sinh nhật. - Nhắc nhở kịp thời những thông tin về chương trình khuyến mãi, giảm giá học phí,.. đến học viên giúp cho những học viên này kịp thời nắm thông tin và dễ dàng quyết định lựa chọn đăng ký những khóa học của trung tâm hơn. - Bên cạnh đó, việc chấm công cho giáo viên cũng được giải quyết hiệu quả trên phần mềm: Người dùng được đặt chi phí cho từng tiết dạy, chấm công trên từng ca học, thống kê lương theo tháng…Điều này làm quá trình trở nên chuẩn xác, tiết kiệm được thời gian hơn rất nhiều. Trên đây là toàn bộ những thông tin liên quan đến phần mềm quản lý trung tâm tiếng Anh chất lượng, hiệu quả. Bạn còn chần chờ chi nữa mà không nhanh tay đăng ký ngay qua website: thuhocphi.com để được trải nghiệm thử phần mềm của Halozend trong 14 ngày và cảm nhận sự khác biệt ngay nào! Liên hệ để được tư vấn riêng: 0888 869 300 info@epal.vn Phần mềm quản lý thu học phí online Tag: phần mềm quản lý trường mầm non
 10. Bạn đang tìm kiếm cơ hội đầu tư sinh lời với nguồn vốn nhàn rỗi? Mời bạn hãy đến với Minh long Finance – Kênh đầu tư an toàn và hiệu quả nhất dành cho bạn. Các lý do bạn nên chọn Minh Long Finance? Lợi nhuận cao theo cam kết ban đầu Lợi nhuận từ đầu tư trực tiếp là một con số mặc định ngay từ đầu theo điều khoản của từng khoản vay. Con số mặc định này sẽ tạo sự dễ dàng cho nhà đầu tư trong việc dự toán được dòng tiền trong thời gian cố định, chẳng hạn như thanh toán đợt tiếp theo khi bạn đang lên kế hoạch mua một tổ ấm. Vượt trội so với các kênh đầu tư truyền thống, nhà đầu tư sẽ khó có thể dự toán được thời gian cũng như dòng tiền thu lại sau một khoản đầu tư nhất định Khoản vay hoàn toàn độc lập với các yếu tố này và được cam kết trong khoảng 12 – 15%/năm. Giảm thiểu rủi ro, dễ dàng đa dạng hóa danh mục đầu tư Giả sử bạn có 1 tỷ đồng để đầu tư. Một tỷ đồng này sẽ ít rủi ro hơn khi được bạn chia ra đầu tư cho 20 công ty, thay vì đầu tư hết phần tiền này vào 1 loại hình nào đó. Nhà đầu tư có thể phân bổ vốn đầu tư cho các công ty khác nhau, được thẩm định mức độ tín nhiệm bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ phân tích dữ liệu khác. Điều này sẽ làm giảm khả năng kế hoạch đầu tư bị lệch đi vì sự suy thoái của một ngành nào đó. Đơn giản và minh bạch Đầu tư trực tiếp có một cấu trúc rất đơn giản, bạn biết bạn đang đầu tư vào công ty nào, ngành nghề nào và lãi suất cố định và kỳ hạn là bao nhiêu. Cùng Minh Long phát triển Minh Long là một trong những đơn vị tiên phong hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực tài chính số, hoạt động dưới tên thương hiệu Minh Long Finance bắt đầu từ tháng 7/2021, là một trong những nhánh con từ Minh Long Holding – Tập đoàn đa ngành phát triển bậc nhất hiện nay. Minh Long Finance được sáng lập và phát triển đội ngũ những chuyên gia tài chính hàng đầu lĩnh vực Fintech. Minh Long Finance đã ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data), với nền tảng dịch vụ kết nối cho vay ngang hàng (P2P Lending) để cung cấp giải pháp tài chính số toàn diện, an toàn, minh bạch và tối ưu cho người dùng. Bao gồm các dịch vụ: Đầu tư (P2P Lending) Kết nối, cung cấp nguồn vốn cho doanh nghiệp SME Định giá và đo lường giá trị doanh nghiệp theo thời gian thực (Real –time) Vay thanh toán trả góp Đầu tư chứng khoán Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn đang quan tâm và cần tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, phát triển. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ MINH LONG HOLDING Tầng 7 Tòa nhà Việt Á Số 9 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Tầng 8 Tòa nhà Detech Tower 2, Số 107 Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0246.219.6189 - 0246.291.6398 Email: minhlongholdings@gmail.com
 11. Bạn đang tìm kiếm phần mềm giáo dục hỗ trợ quản lý học phí trong trường học – trung tâm nhưng bạn lại không biết tìm kiếm các phần mềm đó ở đâu và đó là ứng dụng nào? Halozend – địa chỉ cung cấp các giải pháp phần mềm quản lý thu học phí với quy trình phù hợp với các doanh nghiệp Việt sẽ là một trong những gợi ý hoàn hảo dành cho bạn. Tại sao bạn nên sử dụng phần mềm thu học phí? Hỗ trợ nhanh chóng hoàn thành công việc hoặc phải sử dụng công nghệ để hỗ trợ tốt hơn, phần mềm thu học phí hiện là giải pháp tốt để giảm bớt nhân sự nhưng vẫn có thể quản lý tốt mọi việc. Sử dụng hệ thống thu học phí sẽ đảm bảo mọi thứ được xử lý tốt hơn, đảm bảo quản lý chặt chẽ các lần thu chi học phí một cách khoa học và an toàn hơn. Phần mềm thu học phí trong trường học – trung tâm giúp cho việc cập nhật, lưu trữ thông tin lâu và chính xác nhất, hỗ trợ tốt nhất cho việc bảo lưu học phí, tránh sai sót về sau. Phần mềm thu học phí Halozend – Trợ thủ đắc lực dành cho bạn Bảo mật cao với 05 lớp bảo mật + License bảo mật từ SourcesGuardian USA. Tính năng riêng theo từng gói cho: phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ, phần mềm quản lý trường mầm non, trường tiểu học…. Dễ dàng mở rộng và phát sinh tính năng theo yêu cầu. Tốc độ truy cập cao, 99% uptime. Truy cập nhanh bằng thiết bị di động, sóng 3G. Kết nối dễ dàng với các dịch vụ, thiết bị thứ ba. Ưu điểm của phần mềm thu học phí Halozend Gia tăng hiệu quả Kiểm soát khoản thu và giảm thiểu các sai sót Tiết kiệm thời gian Tìm kiếm nhanh chóng và thao tác đơn giản, dễ dàng Tiết kiệm chi phí Giảm thiểu chi phí in ấn biên lai, và các báo cáo Chế độ bảo hành chất lượng Chính sách bảo hành, bảo trì miễn phí 01 năm. Hỗ trợ online 24/7: Ticket, Email, Hotline… Hỗ trợ phát triển tính năng 20 năm. Mở rộng bảo hành & bảo trì 20 năm. Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn đang quan tâm và tìm hiểu, cần được tư vấn và hỗ trợ. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi: Hotline: 0888 869 300 (8h15 - 21h00) CSKH: 0886 496 498 (8h15 - 17h30) Kỹ thuật: 0833 700 705 (8h15 - 17h30) Email: support@halozend.com Website: thuhocphi.com Địa chỉ VP1: 27 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Q. Bình Thạnh, TP. HCM, VN Địa chỉ VP2: 24 Đường số 18 KDC Sông Đà, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM, VN Địa chỉ VP3: 91 Đường Số 4, Thới Nhựt II, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, VN Địa chỉ VP4: 1269 N Tyra Ave, Boise ID 83713, USA
 12. Hiện tại bằng lái xe ô tô hạng B2 là một trong những loại bằng phổ biến nhất, dành cho xe ô tô thông dụng nhất tại Việt Nam. Bằng lái xe ô tô hạng B2 được cấp bởi Bộ Giao thông vận tải có thời hạn sử dụng là 10 năm kể từ ngày được cấp bằng. Hết thời hạn trên, cá nhân phải đi đăng ký xin cấp lại bằng mới. Cá nhân sở hữu bằng lái xe B2 có thể điều khiển xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống, đối với xe tải và máy kéo rơ moóc trọng lượng được quy định tối đa là 3,5 tấn. Ngoài ra, bằng lái xe B2 còn được sử dụng trong việc kinh doanh như chạy taxi, các hoạt động khác mà bằng lái xe hạng B1 không quy định. Nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu về quy trình đào tạo, học bằng lái xe B2 là như thế nào hãy đến với Rivucota. Rivucota sẽ giới thiệu cho bạn về lớp học bằng lái ô tô cũng như những tips nho hỗ trợ bạn thuận lợi lấy bằng lái xe ô tô. Học bằng lái xe b2 theo cấu trúc bài thi, bám sát cấu trúc bài thi lý thuyết vì năm nào bài thi cũng gần gần giống nhau. Khi học bằng lái xe ô tô xong phần lý thuyết bạn nên trau dồi, mạnh dạn làm đề thi của những khóa trước với lưu ý về thời gian, cách thức xem mình sai ở đâu để rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả làm bài thi tốt nhất. Lựa chọn những trung tâm học bằng lái ô tô uy tín, chất lượng cao. Qua đó sẽ giúp bạn hoàn thiện hồ sơ nhanh chóng và hỗ trợ bạn khắc phục những khó khăn trong quá trình thi cũng như giúp bạn yên tâm trong thời gian học và thi tại trung tâm. Hiện nay có rất nhiều điểm học và thi bằng lái xe ô tô b2 trên địa bàn Hà Nội. Nếu bạn có nhu cầu cần tìm hiểu hãy liên hệ ngay Rivucota, chúng tôi sẽ nhanh chóng hỗ trợ bạn địa điểm học và thi gần bạn nhất nhé
 13. Akko là một thương hiệu Gaming Gear mới nổi đến từ Đài Loan được các game thủ, cũng như những người chơi phím cơ yêu thích. Cùng phân tích xem bàn phím Akko có đáng mua không nhé! Đối với những người biết chơi bàn phím thì yếu tố quan trọng nhất mà họ quan tâm hàng đầu đó là switch, sau đó là keycap, kích cỡ và cuối cùng là thiết kế. Switch của AKKO là một switch mới mẻ trên thị trường hiện nay chứng minh được chất lượng với người tiêu dùng. Mỗi màu sắc khác nhau lại có switch khác nhau. + AKKO Pink (Linear), đây là switch nhẹ, không phát ra âm thanh khi gõ, tương đương với Red switch của Cherry. Lực nhấn của AKKO Pink switch là 45g. + AKKO Orange (Tactile), là switch có khấc tactile nhưng không phát ra âm thanh khi gõ , tương đương với switch Brown của Cherry. Lực nhấn nhẹ, giống như AKKO Pink là 45g. + AKKO Blue (Clicky), là switch sẽ phát ra âm thanh khi gõ, đôi khi sẽ gây ồn ào, tương đương với switch Blue của Cherry. Lực nhấn là 60g. + Ngoài ra chúng ta có thêm AKKO Purple (Linear), là switch nhẹ, không phát ra tiếng gõ giống như AKKO Pink nhưng khác ở chỗ lực nhấn nặng hơn AKKO Pink, lực nhấn của Purple là 60g. Keycap AKKO được đánh giá tốt vì bàn phím của AKKO sử dụng keycap PBT với công nghệ in Laser, Dye-Sub và Double shot tạo độ bền cao. Keycap PBT sử dụng thời gian lâu dài và không bị ngả vàng hay bị bóng do mồ hôi, nên các bạn yên tâm về chất liệu. Tham khảo các dòng bàn phím Akko tại website: mac8.vn
 14. Trong giới game thủ những sản phẩm bàn phím cơ không còn xa lạ. Chúng được sử dụng trong mọi đấu trường game khác nhau. Có rất nhiều người đã thành công vì sở hữu những bộ bàn phím cơ chất lượng, đem đến sự tự tin nhất khi thi đấu. Một trong những bàn phím được săn đón nhất có thể kể đến là bàn phím Logitech Chính vì quá chất nên hiện nay đã có rất nhiều địa chỉ bán loại bàn phím nảy nhưng không rõ về chất lượng. Nếu bạn đang muốn tậu cho mình một chiếc bàn phím Logitech thì hãy đến mac8.vn – một trong những địa chỉ cung cấp các bàn phím cơ chất lượng với các thương hiệu nổi tiếng nhất hiện nay: Bàn phím Logitech, Bàn phím Akko…. Khi mua sản phẩm tại mac8.vn bạn sẽ nhận được nhiều ưu đãi: Từ tháng 7-2020, chúng tôi sẽ Miễn phí ship (cho đơn hàng từ 1.000.000VNĐ trở lên) khi khách hàng thanh toán 100% bằng hình thức chuyển khoản. - Chính sách này được áp dụng đồng thời cùng các CTKM khác. Áp dụng giao nhanh 2 giờ, giao hàng toàn quốc. Rủi ro thì sao? - Rủi ro là không có, khi Mac8 cung cấp cho bạn những đặc quyền như: 1 đổi 1 trong vòng 07 ngày đầu. - Sản phẩm gửi đi được bọc kỹ, dán niêm phong, được đóng bảo hiểm hàng hóa khi đi đường. Quá hấp dẫn đúng không nào, vậy còn chần chờ gì nữa? Liên hệ ngay Hotline: 090.128.2468 để được tư vấn và hỗ trợ nhé!
 15. Nếu công việc hàng ngày của bạn đã quá đủ bận rộn khiến bạn chẳng còn hơi sức và thời gian để quét nhà, lau nhà. Bạn đang tìm kiếm thiết bị nào đó có thể giúp mình làm sạch nhà hoàn toàn và nhanh chóng. Máy robot hút bụi ra đời chính là vị cứu tinh cho những bạn luôn bận rộn. Với khả năng làm sạch mọi vết bẩn, robot hút bụi giúp bạn giải quyết nỗi lo hàng ngày của bạn. Robot hút bụi vô cùng thuận tiện và dễ sử dụng. Bạn chỉ cần một nút chạm khởi động robot sẽ tự động thực hiện quét bản đồ nhà, hoạch định đường đi tiến hành quá trình hút bụi và lau nhà nhanh chóng. Robot hút bụi với tính năng vừa có thể hút vừa có thể lau sẽ làm cho công việc dọn nhà của bạn chưa bao giờ dễ dàng và nhanh chóng đến vậy. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng robot hút bụi hãy đến với Irobotstore.vn địa chỉ uy tín chuyên cung cấp và phân phói đa dạng dòng máy hút bụi chính hàng chất lượng cao. Irobotstore.vn chuyên cung cấp đa dạng các loại robot hút bụi: Robot hút bụi Deebot, Robot hút bụi lau nhà ecovacs, robot hút bụi Neato, máy hút bụi Xiaomi Roidmi, máy hút bụi Life… Cùng các phụ kiện robot hút bụi chính hãng. Đến với Irobotstore.vn khách hàng không lo về giá cả mà còn được hưởng nhiều khuyến mãi siêu hấp dẫn như, tặng thêm đèn chống cận cao cấp, miễn phí lắp đặt, miễn phí vận chuyển trong vòng 20km, miễn phí bảo trì 7 ngày và chế độ bảo hành lên tới 18 tháng. Irobotstore.vn thực hiện chính sách nhà phân phối mua giá tốt và bảo hành uy tín. Do vậy nếu bạn có nhu cầu về rotbot hút bụi hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé.