• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

huongdo1310

Hội viên
 • Số nội dung

  485
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by huongdo1310

 1. Bạn biết gì về giảm thời gian chờ làm thủ tục hành chính về thuế tại bộ phận một cửa? Lợi ích của nó là gì? Hãy cùng công ty luật ATS tìm hiểu nhé! Giảm thời gian chờ làm thủ tục hành chính về thuế tại bộ phận một cửa Tổng cục Thuế đã lên kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 917/QĐ-BTC ngày 29/4/2021 của Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Theo đó, Tổng cục Thuế đặt mục tiêu năm 2022 giảm thời gian chờ làm thủ tục hành chính về thuế tại bộ phận một cửa. Hướng đến mục tiêu chung là nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Sau đây, Công ty luật ATS xin được chia sẻ các nội dung trong đề án. Các nội dung trong đề án đổi mới một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính: Trong năm 2022: - Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thuế để đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. - Tối thiểu 30% người nộp thuế khi thực hiện TTHC thuế không phải cung cấp lại: + Các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính (trước đó). + Hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đó đã được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ và đáp ứng được yêu cầu. - Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa xuống trung bình còn tối đa 30 phút/01 lần đến giao dịch. Giai đoạn năm 2023 - 2025: - Hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu ngành thuế với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính phục vụ cho việc cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa. - Tăng tỉ lệ số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được giải quyết thành công trong mỗi năm thêm 20% cho đến khi đạt tỉ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. - Tăng năng suất lao động trung bình trong việc giải quyết TTHC thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa một số công việc trong quy trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết TTHC. - Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp xuống trung bình còn tối đa 15 phút/1 lượt giao dịch; thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút/1 hồ sơ vào năm 2025. - Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công đạt tối thiểu 95% vào năm 2025. Để đạt được các mục tiêu trên, Tổng cục Thuế: - Tập trung hoàn thiện quy trình hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuế; - Gắn kết việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC thuế với quá trình tiếp nhận, xử lý TTHC tại bộ phận một cửa tạo cơ sở hình thành dữ liệu đầy đủ, chính xác; - Mở rộng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Quyết định 1652/QĐ-TCT có hiệu lực từ ngày 23/11/2021. Tags: giảm thời gian chờ làm thủ tục hành chính về thuế tại bộ phận một cửa, Công ty Luật ATS
 2. Giảm thời gian chờ làm thủ tục hành chính về thuế tại bộ phận một cửa Tổng cục Thuế đã lên kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 917/QĐ-BTC ngày 29/4/2021 của Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Theo đó, Tổng cục Thuế đặt mục tiêu năm 2022 giảm thời gian chờ làm thủ tục hành chính về thuế tại bộ phận một cửa. Hướng đến mục tiêu chung là nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Sau đây, Công ty luật ATS xin được chia sẻ các nội dung trong đề án. Các nội dung trong đề án đổi mới một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính: Trong năm 2022: - Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thuế để đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. - Tối thiểu 30% người nộp thuế khi thực hiện TTHC thuế không phải cung cấp lại: + Các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính (trước đó). + Hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đó đã được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ và đáp ứng được yêu cầu. - Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa xuống trung bình còn tối đa 30 phút/01 lần đến giao dịch. Giai đoạn năm 2023 - 2025: - Hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu ngành thuế với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính phục vụ cho việc cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa. - Tăng tỉ lệ số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được giải quyết thành công trong mỗi năm thêm 20% cho đến khi đạt tỉ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. - Tăng năng suất lao động trung bình trong việc giải quyết TTHC thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa một số công việc trong quy trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết TTHC. - Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp xuống trung bình còn tối đa 15 phút/1 lượt giao dịch; thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút/1 hồ sơ vào năm 2025. - Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công đạt tối thiểu 95% vào năm 2025. Để đạt được các mục tiêu trên, Tổng cục Thuế: - Tập trung hoàn thiện quy trình hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuế; - Gắn kết việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC thuế với quá trình tiếp nhận, xử lý TTHC tại bộ phận một cửa tạo cơ sở hình thành dữ liệu đầy đủ, chính xác; - Mở rộng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Quyết định 1652/QĐ-TCT có hiệu lực từ ngày 23/11/2021. Tags: giảm thời gian chờ làm thủ tục hành chính về thuế tại bộ phận một cửa, Công ty Luật ATS
 3. Dự toán chi phí lợp mái tôn là việc quan trọng của mỗi người trong quá trình triển khai làm mái tôn. Mỗi gia đình, khi xây nhà chúng ta không chỉ cần lưu ý tìm vật liệu uy tín mà dự toán kinh phí cho việc lợp mái nhà cũng là điều được các gia chủ chú trọng quan tâm. Nếu các bạn đang băn khoăn về cách dự toán chi phí lợp mái, bạn phân vân không biết nên lựa chọn thương hiệu tôn lợp mái nào trên thị trường? Các bạn hãy cùng Ditako giải đáp thắc mắc của bạn về vấn đề này nhé! 1. Các yếu tố ảnh hưởng tới chi phí lợp mái tôn Để dự toán chính xác được kinh phí lợp mái tôn chúng ta cần quan tâm tới các yếu tố cấu thành chi phí lợp mái cơ bản như sau: + Tính diện tích mái nhà cần lợp. + Lựa chọn vật liệu lợp mái phù hợp với yêu cầu và dự định, có thể lựa chọn vật liệu mái tôn hoặc mái ngói. + Lựa chọn quy cách và thương hiệu vật liệu sẽ sử dụng chủng loại và giá thành cụ thể + Lựa chọn đơn vị thi công lợp mái uy tín và giá thành cạnh tranh. 2. Tính diện tích mái nhà tôn cần lợp Để có thể dự toán được chi phí lợp mái tôn, trước tiên chúng ta cần tìm hiểu về phương pháp tính diện tích mái nhà. Tuỳ thuộc vào diện tích mái nhà cần lợp mà mức kinh phí lợp mái sẽ khác nhau. Tính diện tích lợp mái Đo đạc tính diện tích lợp mái tôn cần lợp Thông thường có 2 phương pháp tính diện tích mái nhà như sau: Phương pháp tính diện tích mái lợp tôn và phương pháp tính diện tích mái nhà lợp ngói, tuỳ thuộc vào từng loại mái mà chúng ta muốn tiến hành triển khai. + Trường hợp bạn có nhu cầu lợp mái tôn, thì cách tính diện tích mái tôn dễ dàng và nhanh nhất như sau: Tổng diện tích mái cần lợp = (Chiều dài dốc mái tôn * 2) * Chiều dài mặt sàn + Trường hợp bạn đang có ý định lợp mái ngói, thì cách tính diện tích lợp mái ngói như sau: – Nếu bên dưới là trần giả thì tính 100% diện tích mặt sàn chéo theo mái nhà. – Lợp mái ngói theo kiểu đổ sàn bê tông rồi lợp thì cách tính sẽ bằng 150 – 175% diện tích mặt sàn chéo theo mái. – Mái ngói trần thạch cao sẽ bằng 125% diện tích mặt sàn. Trong nội dung bài viết này chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích dự toán chi phí cho việc lợp mái sử dụng vật liệu là mái lợp tôn 3. Tính chi phí lợp mái tôn Thông thường cách tính chi phí lợp tôn mái nhà cho các loại vật liệu áp dụng theo công thức như sau: Tổng chi phí lợp mái = Tổng diện tích mái cần lợp x Đơn giá lợp mái tính theo m2 Mái tôn là loại mái thông dụng và được sử dụng nhiều nhất trong xây dựng vì có nhiều tính năng ưu việt, độ bền cao, giá cả phải chăng và đảm bảo tính thẩm mỹ cho công trình. Theo mức giá thị trường hiện nay, với những công trình có tổng diện tích lợp mái tôn từ 500 – 1000m2 trở lên, thì đơn giá lợp mái tôn sẽ khoảng 420.000 – 450.000 vnđ/m2. 4. Lựa chọn tôn lợp loại nào? Lựa chọn chủng loại và quy cách tôn lợp mái nhằm đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng đồng thời đảm bảo được chất lượng, giá thành phải chăng là điều không dễ dàng. Khi lựa chọn tôn lợp mái, chúng ta cần có các thông tin và kiến thức về sản phẩm để chọn được vật liệu lợp mái phù hợp nhất. Về thương hiện tấm tôn lợp hiện nay có khá nhiều thương hiệu sản xuất tôn lợp mái uy tín và chất lượng như: Tấm lợp tôn Hòa Phát, Tôn Hoa Sen, Tôn Đông Á, Tôn Việt Nhật, Tôn Nam Kim, Tôn Olympic… 5. Lựa chọn đơn vị thi công lợp mái tôn chuyên nghiệp Cơ khí Ditako tự hào với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng nhà tiền chế, nhà xưởng, thi công lợp mái tôn, Với đội ngũ lao động kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao. Sẵn sàng cung cấp cho bạn dịch vụ liên quan tới mái tôn như Lợp mái tôn, thay thế mái tôn nhà xưởng, thay máng xối tôn… Chúng tôi sẽ cung cấp tới Quý khach hàng những sản phẩm lợp mái tôn đẹp chất lượng, Báo giá lợp mái tôn rẻ nhất tại TpHCM và các tỉnh lân cận như Lợp mái tôn tại Long An, Lợp mái tôn tại Bình Dương, Thi công mái tôn tại Đồng Nai, Tây Ninh… sẽ góp phần hoàn thiện và nâng cao giá trị cho công trình của bạn! Các bạn đang có nhu cầu lợp mái tôn hay băn khoăn về việc dự toán kinh phí làm mái tôn… hãy liên hệ ngay với Ditako qua Hotline: 0937 026 898 hoặc 0966 904 368
 4. Nhắc tới các dòng xe tải, những cái tên đầu tiên được nhắc đến không thể thiếu xe của Hyundai đến từ Hàn Quốc. Chất lượng ổn cùng mức giá hợp lý, loại xe tải Hyundai 7 tấn đặc biệt được lựa chọn nhiều. Và mới đây nhất, sản phẩm làm mưa làm gió trên thị trường xe, thu hút quan tâm của các bác tài yêu thích Huyndai chính là loại xe 110 SL. Bác nào còn thấy cái tên này xa lạ thì ngay bây giờ, hãy cùng I-Truck Việt xem xét những đánh giá xe tải Hyundai Mighty EX8 nhé! Chất lượng cùng thương hiệu tốt, ai cũng biết tới xe Hyundai là sản phẩm nổi tiếng thuộc xứ sở kim chi. Các dòng xe đạt tiêu chuẩn chất lượng, được khẳng định qua thời gian từ chính trải nghiệm của người lái trên mọi cung đường dài, tạo uy tín lớn trong lĩnh vực vận tải. Ngoài ra, các phụ tùng thay thế của xe phổ biến, luôn sẵn sàng với mức giá siêu ưu đãi. Vì vậy, tại Việt Nam, xe của Hyundai được bán chạy nhất, đạt doanh số cao. Huyndai cũng tập trung phát triển vào phân khúc xe tải 7 chỗ. Mức giá tầm trung, chở được nhiều hàng hóa với đa dạng loại thùng, độ bền cao, xe tải 7 chỗ được sử dụng phổ biến. Trong đó, sự ra đời của xe tải Hyundai 110SL đã mang đến những sự cải tiến vượt trội. Để xứng danh là sản phẩm cải tiến của Hyundai 110SP, Hyundai Mighty có nhiều sự thay đổi về cấu hình, các chi tiết được cải thiện chịu tải tốt hơn. Xe đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn, có độ bền cao nhờ satxi được trực tiếp các kỹ sư Hyundai Hàn Quốc thiết kế, đồng bộ về hệ thống linh kiện. Chiều dài thùng đạt xấp xỉ 6m giúp việc di chuyển hàng hóa lớn dễ dàng, tiết kiệm thời gian, đạt năng suất lớn. Xe sử dụng động cơ D4GA, đạt công suất tối đa 150 mã lực. Về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, con số về mức tiêu hao nhiên liệu nhà sản xuất đưa ra chỉ 13 lít/ 1000km ở điều kiện lý tưởng. Nhưng không vì vậy mà dòng xe này mất đi sức mạnh vượt trội, khối động cơ khỏe, ngang ngửa 150 con ngựa kéo. Ngoài ra, xe tải Hyundai 7 tấn 110SL vẫn đảm bảo các tiêu chí chất lượng khác như các dòng xe tải khác của thương hiệu này. Kiểu cabin mặt lợn truyền thống với thiết kế tính động học cao, sử dụng chất liệu thép chịu lực giúp giảm lực cản của không khí tốt. Hệ thống đèn xi nhan báo rẽ được bố trí khoa học, logic; gương chiếu hậu bản lớn; cụm đèn pha phản quang giúp đạt hiệu suất chiếu sáng tốt. Từ đó, người lái xe bảo đảm an toàn khi lái xe đường dài ban đêm, buổi tối. Thêm vào đó, khung gầm chassi từ thép cứng, chịu tải tốt của Huyndai vẫn luôn được các bác tài đánh giá cao về chất lượng. Xe tải Hyundai Mighty 110SL vẫn cung cấp những sản phẩm thùng cơ bản như: Thùng mui bạt, thùng kín inox, thùng lửng, thùng đông lạnh… Mang đến trải nghiệm lái tốt nhất, hệ thống trong xe được trang bị đầy đủ, tiện tích, đặc biệt trong là ở khoang lái. Hệ thống 3 ghế được bọc nỉ chắc bền, có thể điều chỉnh linh hoạt giúp người lái có thể tìm thấy cảm giác thoải mái nhất. Điều hòa, các tính năng nghe radio theo dõi tin tức được lắp đặt đầy đủ... Trên đây là một vài đánh giá về xe tải Hyundai Mighty EX8, nếu quý khác hàng muốn tham khảo những xem xét đánh giá xe tải Hyundai Mighty EX8 bản đủ nhất hãy liên hệ với I-Truck Việt qua website https://itruckviet.com/ hoặc gọi trực tiếp qua hotline 0907 017 699 Tag: Đánh giá xe tải Hyundai Mighty 110SL
 5. Dự toán chi phí lợp mái tôn là việc quan trọng của mỗi người trong quá trình triển khai làm mái tôn. Mỗi gia đình, khi xây nhà chúng ta không chỉ cần lưu ý tìm vật liệu uy tín mà dự toán kinh phí cho việc lợp mái nhà cũng là điều được các gia chủ chú trọng quan tâm. Nếu các bạn đang băn khoăn về cách dự toán chi phí lợp mái, bạn phân vân không biết nên lựa chọn thương hiệu tôn lợp mái nào trên thị trường? Các bạn hãy cùng Ditako giải đáp thắc mắc của bạn về vấn đề này nhé! 1. Các yếu tố ảnh hưởng tới chi phí lợp mái tôn Để dự toán chính xác được kinh phí lợp mái tôn chúng ta cần quan tâm tới các yếu tố cấu thành chi phí lợp mái cơ bản như sau: + Tính diện tích mái nhà cần lợp. + Lựa chọn vật liệu lợp mái phù hợp với yêu cầu và dự định, có thể lựa chọn vật liệu mái tôn hoặc mái ngói. + Lựa chọn quy cách và thương hiệu vật liệu sẽ sử dụng chủng loại và giá thành cụ thể + Lựa chọn đơn vị thi công lợp mái uy tín và giá thành cạnh tranh. 2. Tính diện tích mái nhà tôn cần lợp Để có thể dự toán được chi phí lợp mái tôn, trước tiên chúng ta cần tìm hiểu về phương pháp tính diện tích mái nhà. Tuỳ thuộc vào diện tích mái nhà cần lợp mà mức kinh phí lợp mái sẽ khác nhau. Tính diện tích lợp mái Đo đạc tính diện tích lợp mái tôn cần lợp Thông thường có 2 phương pháp tính diện tích mái nhà như sau: Phương pháp tính diện tích mái lợp tôn và phương pháp tính diện tích mái nhà lợp ngói, tuỳ thuộc vào từng loại mái mà chúng ta muốn tiến hành triển khai. + Trường hợp bạn có nhu cầu lợp mái tôn, thì cách tính diện tích mái tôn dễ dàng và nhanh nhất như sau: Tổng diện tích mái cần lợp = (Chiều dài dốc mái tôn * 2) * Chiều dài mặt sàn + Trường hợp bạn đang có ý định lợp mái ngói, thì cách tính diện tích lợp mái ngói như sau: – Nếu bên dưới là trần giả thì tính 100% diện tích mặt sàn chéo theo mái nhà. – Lợp mái ngói theo kiểu đổ sàn bê tông rồi lợp thì cách tính sẽ bằng 150 – 175% diện tích mặt sàn chéo theo mái. – Mái ngói trần thạch cao sẽ bằng 125% diện tích mặt sàn. Trong nội dung bài viết này chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích dự toán chi phí cho việc lợp mái sử dụng vật liệu là mái lợp tôn 3. Tính chi phí lợp mái tôn Thông thường cách tính chi phí lợp tôn mái nhà cho các loại vật liệu áp dụng theo công thức như sau: Tổng chi phí lợp mái = Tổng diện tích mái cần lợp x Đơn giá lợp mái tính theo m2 Mái tôn là loại mái thông dụng và được sử dụng nhiều nhất trong xây dựng vì có nhiều tính năng ưu việt, độ bền cao, giá cả phải chăng và đảm bảo tính thẩm mỹ cho công trình. Theo mức giá thị trường hiện nay, với những công trình có tổng diện tích lợp mái tôn từ 500 – 1000m2 trở lên, thì đơn giá lợp mái tôn sẽ khoảng 420.000 – 450.000 vnđ/m2 4. Lựa chọn tôn lợp loại nào? Lựa chọn chủng loại và quy cách tôn lợp mái nhằm đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng đồng thời đảm bảo được chất lượng, giá thành phải chăng là điều không dễ dàng. Khi lựa chọn tôn lợp mái, chúng ta cần có các thông tin và kiến thức về sản phẩm để chọn được vật liệu lợp mái phù hợp nhất. Về thương hiện tấm tôn lợp hiện nay có khá nhiều thương hiệu sản xuất tôn lợp mái uy tín và chất lượng như: Tấm lợp tôn Hòa Phát, Tôn Hoa Sen, Tôn Đông Á, Tôn Việt Nhật, Tôn Nam Kim, Tôn Olympic… 5. Lựa chọn đơn vị thi công lợp mái tôn chuyên nghiệp Cơ khí Ditako tự hào với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng nhà tiền chế, nhà xưởng, thi công lợp mái tôn, Với đội ngũ lao động kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao. Sẵn sàng cung cấp cho bạn dịch vụ liên quan tới mái tôn như Lợp mái tôn, thay thế mái tôn nhà xưởng, thay máng xối tôn… Chúng tôi sẽ cung cấp tới Quý khach hàng những sản phẩm lợp mái tôn đẹp chất lượng, Báo giá lợp mái tôn rẻ nhất tại TpHCM và các tỉnh lân cận như Lợp mái tôn tại Long An, Lợp mái tôn tại Bình Dương, Thi công mái tôn tại Đồng Nai, Tây Ninh… sẽ góp phần hoàn thiện và nâng cao giá trị cho công trình của bạn! Các bạn đang có nhu cầu lợp mái tôn hay băn khoăn về việc dự toán kinh phí làm mái tôn… hãy liên hệ ngay với Ditako qua Hotline: 0937 026 898 hoặc 0966 904 368
 6. Hiện nay mái tôn là một trong những hạng mục công trình được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực xây dựng khi có nhiều ưu điểm khác nhau. Bạn có thể thấy mái tôn xuất hiện tại nhiều địa điểm như nhà cấp 4 lợp mái tôn, nhà trọ sinh viên, mái tôn ở sân bãi gửi xe, quán bia, nhà hàng, các nhà xưởng, nhà máy, kho…đều sử dụng mái tôn là chủ yếu. Tuy nhiên sẽ có nhiều người băn khoăn không biết giá làm mái tôn hiện nay là bao nhiêu, có đắt không? Nếu bạn đang phân vân về dịch vụ làm mái tôn và muốn biết bảng báo giá làm mái tôn, hãy liên hệ ngay công ty Ditako xin gửi đến bạn bảng báo giá làm mái tôn mới nhất cho năm 2021 sẽ giúp bạn nắm bắt rõ ràng hơn mức giá chi tiết từng dịch vụ. Xưởng cơ khí Ditako là đơn vị chuyên nhận làm và thi công lắp đặt mái tôn nhiều năm nay, với đội ngũ thợ có tay nghề, nhiều năm kinh nghiệm, nắm vững kỹ thuật chuyên môn chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi yêu cầu của quý khách. Để nhận được tư vấn về phương án lợp mái tôn chống nóng nhà xưởng tốt nhất và báo giá thi công lắp đặt thay thế mái tôn ưu đãi cho dự án, bạn vui lòng liên hệ đến Hotline: 0937 026 898 hoặc 0937 526 898 Thông tin liên hệ CTY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP DITAKO Địa Chỉ: 334/8C Liên Khu 4-5, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh Xưởng sản xuất: 226 Liên Khu 5-6, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh Hotline: 0937 026 898 Email: info.ditako@gmail.com Website: ditako.com
 7. I-Truck Việt là nhà nhập khẩu và phân phối xe cứu thương chính hãng. Cung cấp bảng giá xe cấp cứu cứu thương 115 tốt nhất tại Hà Nội cùng với nhiều ưu đãi: chiết khấu cao, bảo dưỡng, bảo hành chính hãng, hậu mãi chu đáo với tư cách là đại lý phân phối bán xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân cao cấp tại Việt Nam. Tại sao bạn nên tin tưởng i-Truck Việt? Giá thành cạnh tranh Cam kết giá chuẩn nhất. Hỗ trợ trả góp 85%, xét duyệt trong ngày. Hỗ trợ giao xe toàn quốc. Nhân viên chuyên nghiệp Với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ 24/7 và tư vấn ngay khi bạn cần, tin chắc sẽ làm hài lòng bạn khi đến với chúng tôi. Với một đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và nhiều kĩ năng trong nghề đã mang đến tin tưởng và hài lòng cho khách hàng trong các khâu kiểm tra và sửa chữa. Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên về dịch vụ hậu mãi của công ty thường xuyên được tập huấn để nâng cao trình độ và tay nghề , phục vụ tối đa nhu cầu công việc của khách hàng. Thời gian sửa chữa nhanh chóng, đảm bảo an toàn về mọi mặt Uy tín I-Truck Việt tự hào là phân phối các loại xe cứu thương uy tín và chất lượng với các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu. Chất lượng Xe được bảo hành chính hãng trên toàn quốc. Phụ tùng thay thế chính hãng đảm bảo chất lượng. Cam kết mang đến cho khách hàng. Xe luôn có sẵn Về chúng tôi i-Truck Việt I – Truck Việt ra đời với mong muốn,nỗ lực cung cấp các sản phẩm và dịch vụ an toàn, đáng tin cậy đến với quý khách hàng, đối tác, tạo nên sự thịnh vượng, nâng cao chất lượng cuộc sống xã hội. Là nơi chia sẻ thông tin về các hãng xe tải, xe khách trên toàn quốc, xe cứu thương chuyên dụng… Chuyên cung cấp các dòng xe tải, xe ben, xe đông lạnh, xe đầu kéo, xe cứu thương, xe gắn cẩu, xe khách… chính hãng đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Hyundai, Đô Thành, Gaz, Daewoo, Hino, Fuso, Suzuki, Faw, Veam, Howo, Jac…, phụ tùng & phụ kiện xe tải. Nơi giao lưu buôn bán các dòng xe tải cũ mới Liên hệ với chúng tôi Mọi thông tin liên hệ với chúng tôi: CỘNG ĐỒNG KẾT NỐI XE TẢI VIỆT - I-TRUCK VIET Địa chỉ 1: Khê Hồi, Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội Địa chỉ 2: 467 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội Email: itruckviet@gmail.com Hotline 1: 0907.017.699 Hotline 2: 0984.338.690 Website: itruckviet.com/
 8. Xã hội ngày càng phát triển, kéo theo nhu cầu sử dụng các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao tăng mạnh. Ngày nay khi đi ra đường, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hàng trăm, hàng ngàn chiếc ô tô chạy trên đường với đủ chủng loại, màu sắc, kích cỡ khác nhau. Và bạn cũng đang có ý định mua xe ô tô để di chuyển tiện lợi hơn nhưng còn băn khoăn bởi có quá nhiều sự lựa chọn. Bạn đang muốn khám phá dòng xe Honda CRV? Giá lăn bánh Honda CRV mới nhất là bao nhiêu? Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình, tâm huyết với nghề cùng với trang thiết bị máy móc hiện đại thì đại lý Honda ô tô Tây Hồ tự tin là nơi để khách hàng trao trọn niềm tin. Sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn Nhân viên chuyên nghiệp Đến với chúng tôi, bạn sẽ được tiếp đón niềm nở và trang trọng nhất. Đội ngũ nhân viên bán hàng chuyên nghiệp đã được đào tạo nghiệp vụ bán hàng với kiến thức vững chắc, tự tin và năng động, sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ quý khách hàng lựa chọn cho mình một dòng xe ưng ý, phù hợp với nhu cầu sử dụng đối với tất cả các dòng xe trên thị trường. Nếu bạn quá bận rộn, bạn cũng có thể tham khảo các dòng xe Ford ưng ý tại website hondatayho.vn, để lại thông tin, đội ngũ nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ lại và tư vấn trực tiếp cho bạn. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn một cách nhanh nhất, cập nhật đầy đủ giá lăn bánh Honda CRV mới, ô tô Honda CRV 2022…một cách chính xác nhất. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên kỹ thuật giàu kinh nghiệm với chuyên môn cao của chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn các vấn đề kỹ thuật xe máy, bảo dưỡng..một cách nhanh nhất, chính xác nhất và chất lượng nhất. Sản phẩm chính hãng Honda Ô tô Tây Hồ – Đại lý 5S chính hãng đầu tiên của Honda Việt Nam – chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2006. Chúng tôi vinh dự là đại lý Honda Ô tô chính hãng đầu tiên của Honda Nhật Bản tại Việt Nam được đích thân ngài chủ tịch hãng Honda Nhật Bản đến cắt băng khánh thành. Hệ thống nhà xưởng hiện đại bậc nhất Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng bảo trì và sửa chữa, chúng tôi đã tập trung đầu tư những trang thiết bị hiện đại nhất, dụng cụ chuyên dùng tiên tiến, đạt tiêu chuẩn quốc tế được nhập khẩu từ nước ngoài. Đại lý Honda Việt Nam chính hãng Với diện tích showroom gần 6.000 m2 và đây cũng chính là đại lý đạt chuẩn 5S của Honda tại thị trường ô tô Việt Nam, được đầu tư trang thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn Honda toàn cầu. Đến với Honda ô tô Tây Hồ, bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm cho mình các thương hiệu xe Honda hàng đầu hiện nay như: Honda CRV, Honda City, Honda Civic, Honda Accord, Honda HRV, Honda Brio…. Để liên hệ nhận báo giá lăn bánh Honda CRV mới, ô tô Honda CRV 2022..hay bất kỳ các dòng xe Honda nào khác hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận bảng báo giá chi tiết và mới nhất nhé! Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn đang quan tâm và cần tư vấn, hãy liên hệ ngay với chúng tôi: Honda ô tô Tây Hồ Đại lý 5S chính thức do Honda Việt Nam ủy quyền Kinh doanh: Mr Hơn – Hotline 0917 325 699 Địa chỉ: 197A Nghi Tàm – Yên Phụ - Tây Hồ - TP Hà Nội Website: hondatayho.vn
 9. Halozend chuyên cung cấp các giải pháp quản lý kho hàng và giao vận hàng hóa, quản lý nội bộ, tài chính và văn phòng điện tử, quản lý bán hàng 4.0 chuyên nghiệp, pháp quản lý nhân sự, chấm công và đánh giá KPI, giải pháp lập kế hoạch và quản lý dự án, phần mềm crm quản lý chăm sóc khách hàng, phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng, phần mềm quản lý bán hàng và kho… Halozend đơn vị cung cấp giải pháp chuyên nghiệp, xây dựng phần mềm chuyên biệt và tùy chỉnh cho từng ngành nghề phù hợp với nhu cầu kinh doanh của quý khách hàng. Đặc biệt cung cấp dịch vụ hỗ trợ tùy chỉnh linh hoạt theo yêu cầu riêng của khách hàng. Đặc biệt bạn đang tìm kiếm giải pháp phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng, cộng thêm Automation Marketing chuyên nghiệp? Đến với Halozend có ngay giải pháp phần mềm crm quản lý và chăm sóc khách hàng. Phân hệ phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng Halozend CRM Quản lý khách hàng chuyên nghiệp như: thông tin khách hàng, nguồn khách hàng, phân loại khách hàng cho việc quản lý dễ dàng theo dõi cũng như thống kê báo cáo. Chăm sóc khách hàng đa kênh như: Livechat, SMS, Email, tổng đài Voip, tặng quà… Phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng hỗ trợ đắc lực khi thực hiện các chiến dịch SMS Marketing, email marketing tự động. Phần mềm crm quản lý chăm sóc khách hàng có lịch hẹn, lịch nhắc khách hàng, hệ thống Ticket Support hỗ trợ chăm sóc khách hàng hiệu quả. Vì sao bạn nên sử dụng phần mềm crm quản lý chăm sóc khách hàng Khi sử dụng phần mềm crm quản lý chăm sóc khách hàng tăng thêm nhiều cơ hội, tiềm năng kinh doanh, tiếp cận khách hàng, tạo thương hiệu chuyên nghiệp… Phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng tiện ích quản lý, phân loại, thống kê thông tin từng khách hàng… Hỗ trợ hiệu quả trong việc quản lý chăm sóc, tặng quà, SMS, Email, Call Center, ticket support… Quản lý, chăm sóc chốt sale, chốt cơ hội khách hàng tiềm năng… Quản lý chính xác báo giá, đơn hàng, hợp đồng cũng như xử lý bán hàng… Quản lý nội bộ với chức năng phân quyền, giao chăm sóc, giao việc, nhắc hẹn, thu chi, công nợ… không tốn thời gian mà hiệu quả cao. Có rất nhiều đơn vị sử dụng phần mềm crm quản lý chăm sóc khách hàng, phần mềm quản lý bán hàng và kho nhằm tăng hiệu quả, tiết kiệm chi phí cũng như độ chính xác cao. Nếu bạn có nhu cầu về những phần mềm, những yêu cầu khác nhau hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn chi tiết nhé! Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ thông tin: CÔNG TY CỔ PHẦN HALOZEND Halozend cung cấp các giải phần mềm quản lý với quy trình phù hợp với các doanh nghiệp Việt. Sứ mệnh của chúng tôi là tạo môi trường kinh doanh ứng dụng công nghệ mang lại sự khác biệt cho doanh nghiệp Trụ sở: 27 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, VN Chi nhánh 1: 24 Đường số 18 KDC Sông Đà, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM, VN Chi nhánh 2: 91 Đường Số 4, Thới Nhựt II, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, VN Chi nhánh 3: 1269 N Tyra Ave, Boise ID 83713 – USA Hotline: 0888 869 300 CSKH: 0886 496 498 Kỹ thuật: 0833 700 705 Website: Halozendsoft.com
 10. Nhà phân phối xe cứu thương nhập khẩu chính hãng! Mời bạn hãy tham khảo các loại xe cứu thương chuyên dụng khác nhau tại i-Truck Việt – Cộng đồng kết nối xe tải Việt hàng đầu tại Việt Nam. Về chúng tôi i-Truck Việt I – Truck Việt ra đời với mong muốn,nỗ lực cung cấp các sản phẩm và dịch vụ an toàn, đáng tin cậy đến với quý khách hàng, đối tác, tạo nên sự thịnh vượng, nâng cao chất lượng cuộc sống xã hội. Là nơi chia sẻ thông tin về các hãng xe tải, xe khách trên toàn quốc, xe cứu thương chuyên dụng… Chuyên cung cấp các dòng xe tải, xe ben, xe đông lạnh, xe đầu kéo, xe cứu thương, xe gắn cẩu, xe khách… chính hãng đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Hyundai, Đô Thành, Gaz, Daewoo, Hino, Fuso, Suzuki, Faw, Veam, Howo, Jac…, phụ tùng & phụ kiện xe tải. Nơi giao lưu buôn bán các dòng xe tải cũ mới Tại sao bạn nên tin tưởng i-Truck Việt? Uy tín I-Truck Việt tự hào là phân phối các loại xe cứu thương uy tín và chất lượng với các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu. Chất lượng Xe được bảo hành chính hãng trên toàn quốc. Phụ tùng thay thế chính hãng đảm bảo chất lượng. Cam kết mang đến cho khách hàng. Xe luôn có sẵn Giá thành cạnh tranh Cam kết giá chuẩn nhất. Hỗ trợ trả góp 85%, xét duyệt trong ngày. Hỗ trợ giao xe toàn quốc. Nhân viên chuyên nghiệp Với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ 24/7 và tư vấn ngay khi bạn cần, tin chắc sẽ làm hài lòng bạn khi đến với chúng tôi. Với một đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và nhiều kĩ năng trong nghề đã mang đến tin tưởng và hài lòng cho khách hàng trong các khâu kiểm tra và sửa chữa. Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên về dịch vụ hậu mãi của công ty thường xuyên được tập huấn để nâng cao trình độ và tay nghề , phục vụ tối đa nhu cầu công việc của khách hàng. Thời gian sửa chữa nhanh chóng, đảm bảo an toàn về mọi mặt Liên hệ với chúng tôi Mọi thông tin liên hệ với chúng tôi: CỘNG ĐỒNG KẾT NỐI XE TẢI VIỆT - I-TRUCK VIET Địa chỉ 1: Khê Hồi, Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội Địa chỉ 2: 467 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội Email: itruckviet@gmail.com Hotline 1: 0907.017.699 Hotline 2: 0984.338.690 Website: itruckviet.com/
 11. Bạn đang muốn sở hữu cho mình một dòng xe Honda CRV chính hãng và ấn tượng nhất. Bạn đang phân vân không biết lựa chọn cho mình một địa điểm uy tín nhất hiện nay. Mời bạn hãy đến ngay với chúng tôi – Honda ô tô Tây Hồ – Đại lý 5S chính hãng đầu tiên của Honda Việt Nam chuyên cung cấp và phân phối các dòng xe Honda chính hãng lớn nhất và uy tín nhất hiện nay. Đại lý Honda Việt Nam chính hãng Với diện tích showroom gần 6.000 m2 và đây cũng chính là đại lý đạt chuẩn 5S của Honda tại thị trường ô tô Việt Nam, được đầu tư trang thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn Honda toàn cầu. Đến với Honda ô tô Tây Hồ, bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm cho mình các thương hiệu xe Honda hàng đầu hiện nay như: Honda CRV, Honda City, Honda Civic, Honda Accord, Honda HRV, Honda Brio…. Để liên hệ nhận báo giá lăn bánh Honda CRV mới, ô tô Honda CRV 2022..hay bất kỳ các dòng xe Honda nào khác hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận bảng báo giá chi tiết và mới nhất nhé! Tại sao khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi? Sản phẩm chính hãng Honda Ô tô Tây Hồ – Đại lý 5S chính hãng đầu tiên của Honda Việt Nam – chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2006. Chúng tôi vinh dự là đại lý Honda Ô tô chính hãng đầu tiên của Honda Nhật Bản tại Việt Nam được đích thân ngài chủ tịch hãng Honda Nhật Bản đến cắt băng khánh thành. Nhân viên chuyên nghiệp Đến với chúng tôi, bạn sẽ được tiếp đón niềm nở và trang trọng nhất. Đội ngũ nhân viên bán hàng chuyên nghiệp đã được đào tạo nghiệp vụ bán hàng với kiến thức vững chắc, tự tin và năng động, sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ quý khách hàng lựa chọn cho mình một dòng xe ưng ý, phù hợp với nhu cầu sử dụng đối với tất cả các dòng xe trên thị trường. Nếu bạn quá bận rộn, bạn cũng có thể tham khảo các dòng xe Ford ưng ý tại website hondatayho.vn, để lại thông tin, đội ngũ nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ lại và tư vấn trực tiếp cho bạn. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn một cách nhanh nhất, cập nhật đầy đủ giá lăn bánh Honda CRV mới, ô tô Honda CRV 2022…một cách chính xác nhất. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên kỹ thuật giàu kinh nghiệm với chuyên môn cao của chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn các vấn đề kỹ thuật xe máy, bảo dưỡng..một cách nhanh nhất, chính xác nhất và chất lượng nhất. Hệ thống nhà xưởng hiện đại bậc nhất Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng bảo trì và sửa chữa, chúng tôi đã tập trung đầu tư những trang thiết bị hiện đại nhất, dụng cụ chuyên dùng tiên tiến, đạt tiêu chuẩn quốc tế được nhập khẩu từ nước ngoài. Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn đang quan tâm và cần tư vấn, hãy liên hệ ngay với chúng tôi: Honda ô tô Tây Hồ Đại lý 5S chính thức do Honda Việt Nam ủy quyền Kinh doanh: Mr Hơn – Hotline 0917 325 699 Địa chỉ: 197A Nghi Tàm – Yên Phụ - Tây Hồ - TP Hà Nội Website: hondatayho.vn
 12. Bạn đang tìm kiếm giải pháp chăm sóc khách hàng và Automation Marketing chuyên nghiệp? Đã có Halozend CRM, phần mềm crm quản lý và chăm sóc khách hàng. Bạn đang tìm kiếm giải pháp quản lý kho hàng và giao vận hàng hóa? Hãy chọn Halozend WHM Bạn đang tìm kiếm giải pháp quản lý nội bộ, tài chính và văn phòng điện tử? Đã có Halozend BOF Bạn đang tìm kiếm giải pháp quản lý bán hàng 4.0 chuyên nghiệp và hiệu quả? Đã có Halozend SPM Bạn đang tìm kiếm giải pháp quản lý nhân sự, chấm công và đánh giá KPI hiệu quả? Đã có Halozend HRM Bạn đang tìm kiếm giải pháp lập kế hoạch và quản lý dự án hiệu quả? Có ngay Halozend PMS …. Tóm lại những giải pháp bạn đang tìm kiếm đều có tại Halozend. Đơn vị cung cấp giải pháp chuyên nghiệp, xây dựng phần mềm chuyên biệt và tùy chỉnh cho từng ngành nghề phù hợp với nhu cầu kinh doanh của quý khách hàng. Đặc biệt cung cấp dịch vụ hỗ trợ tùy chỉnh linh hoạt theo yêu cầu riêng của khách hàng. Phân hệ phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng Halozend CRM Quản lý khách hàng chuyên nghiệp như: thông tin khách hàng, nguồn khách hàng, phân loại khách hàng cho việc quản lý dễ dàng theo dõi cũng như thống kê báo cáo. Chăm sóc khách hàng đa kênh như: Livechat, SMS, Email, tổng đài Voip, tặng quà… Phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng hỗ trợ đắc lực khi thực hiện các chiến dịch SMS Marketing, email marketing tự động. Phần mềm crm quản lý chăm sóc khách hàng có lịch hẹn, lịch nhắc khách hàng, hệ thống Ticket Support hỗ trợ chăm sóc khách hàng hiệu quả. Vì sao bạn nên sử dụng phần mềm crm quản lý chăm sóc khách hàng Tiện ích với lưu trữ và theo dõi thông tin Khách hàng nhanh gọn, chính xác Tăng hiệu quả chăm sóc và đồng bộ chăm sóc từ 50-100%. Tăng tỷ lệ chốt đơn với khách hàng tiềm năng hay khách mới lên đến 50% Tăng khả năng Up Sale, Cross Sale với nguồn khách hàng thân thiết từ +30% Doanh thu. Có rất nhiều đơn vị sử dụng phần mềm crm quản lý chăm sóc khách hàng, phần mềm quản lý bán hàng và kho nhằm tăng hiệu quả, tiết kiệm chi phí cũng như độ chính xác cao. Nếu bạn có nhu cầu về những phần mềm, những yêu cầu khác nhau hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn chi tiết nhé! Hãy trải nghiệm cùng phần mềm crm quản lý chăm sóc khách hàng để việc quản lý kinh doanh trở nên tốt hơn. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ thông tin: CÔNG TY CỔ PHẦN HALOZEND Halozend cung cấp các giải phần mềm quản lý với quy trình phù hợp với các doanh nghiệp Việt. Sứ mệnh của chúng tôi là tạo môi trường kinh doanh ứng dụng công nghệ mang lại sự khác biệt cho doanh nghiệp Trụ sở: 27 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, VN Chi nhánh 1: 24 Đường số 18 KDC Sông Đà, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM, VN Chi nhánh 2: 91 Đường Số 4, Thới Nhựt II, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, VN Chi nhánh 3: 1269 N Tyra Ave, Boise ID 83713 – USA Hotline: 0888 869 300 CSKH: 0886 496 498 Kỹ thuật: 0833 700 705 Website: Halozendsoft.com
 13. Bạn đang tìm kiếm phụ kiện tủ bếp inox, kệ chén inox, giá treo ly rượu vang, kệ úp chén inox… hãy đến với đơn vị 304.vn. 304.vn cung cấp đa dạng mọi sản phẩm như: chậu rửa inox, giá kệ inox, hệ thống hút khói inox, hộp lọc mỡ, thùng kem inox đựng muối đá, cầu thang inox, cửa cổng hàng rào inox, lan can cầu thang ban công inox, tủ bán hàng inox, thiết bị y tế inox, tủ để giày dép quần áo inox, giá kệ kho hàng tháo lắp inox, thiết bị quầy bar cafe inox, quầy pha chế inox, thùng đá inox, thùng gạo inox...và gia công hàng ngàn sản phẩm inox khác nhau theo yêu cầu của khách hàng. 304.vn chuyên cung cấp phụ kiện tủ bếp inox Kệ chén âm tủ trên Kệ chén dĩa treo Kệ chén dĩa đứng Kệ rổ chén dĩa tủ dưới Kệ úp xoong nồi chảo Kệ gia vị, dao thớt, chai lọ Kệ góc mâm xoay tủ bếp Kệ quầy bar treo ly rượu Kệ dưới chậu rửa lavabo Kệ tủ đồ khô nhà bếp Khay chia muỗng đũa Giá bát đĩa nâng hạ tủ trên Dụng cụ inox nhà bếp Thùng gạo âm tủ bếp Thùng rác âm tủ bếp …. Đơn vị 304.vn với kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực phân phối phôi nguyên liệu inox 304 và gia công sản xuất các sản phẩm inox 304 theo mọi yêu cầu khách hàng. Qua đó, chúng tôi đúc kết được nhiều kinh nghiệm cho ra đời những sản phẩm độc đáo và khác biệt, chất lượng cao đáp ứng, hài lòng được mọi nhu cầu của khách hàng. 304.vn xây dựng nên một quy trình khép kín từ khâu chuẩn bị nguyên vật liệu inox 304 cho đến khâu thiết kế, qua khâu sản xuất và cuối cùng là phân phối sỉ lẻ. Các sản phẩm không chỉ chất lượng, đem đến sự tiện lợi mà còn tối ưu về giá thành giúp bạn không chỉ tiết kiệm về thời gian mà còn tiết kiệm không gian. Trong căn nhà của gia đình bạn có thể nói căn bếp chính là linh hồn. Đây là nơi gia đình tụ họp, quây quần, đầm ấm bên nhau, cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Vậy nên những thiết bị trong nhà bếp cần được đầu tư kỹ càng để căn bếp gọn gàng, ngăn nắp, hiện đại, đầy đủ tiện nghi. Do đó, bạn có thể yên tâm lựa chọn chúng tôi 304.vn. 304.vn đơn vị chuyên nhận gia công các loại số lượng về các sản phẩm chủ lực như: Rổ inox, bàn ghế inox, xe đẩy inox, nồi inox, khay inox, tủ trưng bày inox, kệ trang trí inox, phụ kiện tủ bếp inox, kệ chén inox, giá treo ly rượu vang, kệ úp chén inox…Nếu bạn có nhu cầu vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để có báo giá cũng nhưng đáp ứng mọi nhu cầu nhé! Mọi vui lòng liên hệ thông tin chi tiết: 304.VN BỀN VỮNG CÙNG THỜI GIAN 【304.VN】giải quyết bài toán sỉ lẻ nguyên vật liệu phôi inox 304, nhận gia công sản xuất các sản phẩm inox 304 số lượng ít. Dù chỉ 1 cái theo cầu của từng khách hàng trên 64 tỉnh thành Việt Nam. Liên hệ ngay hôm nay để nhận nhiều ưu đãi từ xưởng gia công inox 304 cao cấp. Địa chỉ: 12 Trần Tấn, Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh Hotline: 1900 966 933 - 09 02 89 98 02 (Ms.Trinh) Email: info@304.vn Website: 304.com.vn
 14. Nếu bạn đang có nhu cầu lợp mái tôn trọn gói hãy liên hệ ngay cơ khí Ditako. Đơn vị tự hào với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng nhà tiền chế, nhà xưởng, thi công lợp mái tôn, Với đội ngũ lao động kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao. Sẵn sàng cung cấp cho bạn dịch vụ liên quan tới mái tôn như: Lợp mái tôn, thay thế mái tôn nhà xưởng, thi công mái tôn, lợp mái tôn trọn gói, thay máng xối tôn… Dịch vụ lợp mái tôn trọn gói chất lượng cao Ditako với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật công nghiệp, được trang bị đầy đủ máy móc hiện đại cùng với đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật có tay nghề cao, trình độ chuyên môn cũng như bề dày kinh nghiệm trong nghề. Có thể khẳng định được thương hiệu Ditako mang đến những sản phẩm chất lượng cao đi kèm giá cả phải chăng. Mọi tiến độ thi công công trình làm khách hàng, đối tác có những trải nghiệm tốt nhất, kết quả chất lượng hài lòng nhất. Làm mái tôn trọn gói nhiều chủng loại. Tôn lạnh có khả năng chống ăn mòn cao, tránh nóng tốt Tôn kẽm giá thành rẻ, được sử dụng nhiều trong xây dựng: nhà kho, nhà xưởng, vách ngăn… Tôn dập sóng thoát nước tốt, thường được sử dụng cho các công trình dân dụng… Tôn lợp mái sóng công nghiệp phù hợp nhiều công trình như: nhà xưởng, nhà hiện đại… Tôn sóng giả ngói thẩm mỹ cao phù hợp nhiều công trình: các nhà hiện đại, biệt thự cổ điển… Làm mái tôn trọn gói sản phẩm chính hãng Thi công mái tôn tại các công trình luôn bền đẹp với thời gian vì chất lượng mái tôn phải tốt và đủ độ dày. Bởi vì chúng tôi thường sử dụng những thương hiệu mái tôn có tiếng như: Hoa sen, Olympic, Đông Á, Phương Nam. Ditako cam kết nói không với các sản phẩm hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Cam kết không vì lợi nhuận mà chọn sản phẩm chất lượng thấp sẽ làm giảm tuổi thọ của công trình, dễ bị thủng do thiếu độ dày. Báo giá lợp mái tôn trọn gói giá thành phải chăng nhất Giá sẽ được thỏa thuận để phù hợp cho cả 2 bên. Hoặc bạn có thể tham khảo báo giá lợp mái tôn trọn gói chi tiết tại website của công ty như: Tôn liên doanh Việt Nhật, tôn Hoa sen, tôn Olympic…Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá lợp mái tôn trọn gói chi tiết. Nếu khách hàng đang có nhu cầu về dịch vụ lợp mái tôn trọn gói, thi công mái tôn… hãy liên hệ ngay với Ditako để nhận được báo giá lợp mái tôn trọn gói chính xác, ưu đãi nhất nhé. Ditako luôn duy trì là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp cơ khí, mở rộng thị trường, phủ rộng khắp các tỉnh và vươn tầm quốc tế. Mọi sản phẩm tạo ra đều mang đến chất lượng cao kết hợp duy trì giá cả hợp lý ở mức tốt nhất, Vì vậy khách hàng có thể yên tâm lựa chọn chúng tôi Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ thông tin: CTY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP DITAKO Địa Chỉ: 334/8C Liên Khu 4-5, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh Xưởng sản xuất: 226 Liên Khu 5-6, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh Hotline: 0937 026 898 Email: info.ditako@gmail.com Website: Ditako.com
 15. Mua xe tải Hyundai ở đâu chính hãng, giá tốt? Để mua được một chiếc xe tải Hyundai chất lượng, giá tốt trên thị trường thì bạn có thể tham khảo tại i-Truck Việt - Cộng đồng kết nối xe tải Việt hàng đầu tại Việt Nam. Khi quý khách đến đại lý xe tải chính hãng của Hyundai sẽ được đảm bảo về chất lượng, giá cả, dịch vụ bảo hành bảo hành bảo dưỡng sau khi nhận xe. Sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn Chất lượng Xe được bảo hành chính hãng trên toàn quốc. Phụ tùng thay thế chính hãng đảm bảo chất lượng. Cam kết mang đến cho khách hàng. Xe luôn có sẵn Giá thành cạnh tranh Cam kết giá chuẩn nhất. Hỗ trợ trả góp 85%, xét duyệt trong ngày. Hỗ trợ giao xe toàn quốc. Mang đến cho bạn một chiếc xe tải tốt nhất với giá chuẩn nhất, bạn hoàn toàn an tâm về giá xe tải Hyundai khi mua sắm tại đây. Uy tín I-Truck Việt tự hào là phân phối xe tải chính hãng với các thương hiệu hàng đầu, nổi bật nhất có thể kể đến là xe tải Hyundai, xe tải huyn đai…. Nhân viên chuyên nghiệp Với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ 24/7 và tư vấn ngay khi bạn cần, tin chắc sẽ làm hài lòng bạn khi đến với chúng tôi. Về chúng tôi i-Truck Việt I – Truck Việt ra đời với mong muốn,nỗ lực cung cấp các sản phẩm và dịch vụ an toàn, đáng tin cậy đến với quý khách hàng, đối tác, tạo nên sự thịnh vượng, nâng cao chất lượng cuộc sống xã hội. – Là nơi chia sẻ thông tin về các hãng xe tải, xe khách trên toàn quốc. – Chuyên cung cấp các dòng xe tải, xe ben, xe đông lạnh, xe đầu kéo, xe chuyên dụng, xe gắn cẩu, xe khách… chính hãng đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Hyundai, Đô Thành, Gaz, Daewoo, Hino, Fuso, Suzuki, Faw, Veam, Howo, Jac…, phụ tùng & phụ kiện xe tải. – Nơi giao lưu buôn bán các dòng xe tải cũ mới – Cập nhật thông tin mới nhất về thị trường xe tải, các dòng xe tải, những sự kiện nóng bỏng – Cập nhật những văn bản luật mới nhất về ngành giao thông vận tải – Nơi kết nối lái xe và chủ hàng dễ dàng, tìm được đơn vận chuyển hay tìm được đơn vị vận tải giá rẻ, cùng hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Liên hệ với chúng tôi Mọi thông tin liên hệ với chúng tôi: CỘNG ĐỒNG KẾT NỐI XE TẢI VIỆT - I-TRUCK VIET Địa chỉ 1: Khê Hồi, Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội Địa chỉ 2: 467 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội Email: itruckviet@gmail.com Hotline 1: 0907.017.699 Hotline 2: 0984.338.690 Website: itruckviet.com
 16. Nếu bếp được ví như trái tim của mỗi ngôi nhà, là nơi để mọi thành viên trong gia đình quây quần, sum họp và thưởng thức những bữa ăn ngon đầm ấm, tràn ngập tiếng cười vui và hạnh phúc. Thì 304.vn chính là đơn vị tạo nên một không gian tiện ích và hiện đại, giúp cho người nội trợ trong gia đình có cảm hứng trong quá trình nấu nướng. 304.vn đơn vị chuyên nhận gia công các loại số lượng về các sản phẩm chủ lực như: Rổ inox, bàn ghế inox, xe đẩy inox, nồi inox, khay inox, tủ trưng bày inox, kệ trang trí inox, phụ kiện tủ bếp inox, kệ chén inox, giá treo ly rượu vang, kệ úp chén inox…nhằm tạo ra một không gian sang trọng, ấm cúng với người thân, bạn bè quây quần bên nhau. 304.vn cung cấp đa dạng các sản phẩm phụ kiện tủ bếp inox 304.vn cung cấp đa dạng mọi sản phẩm như: chậu rửa inox, giá kệ inox, hệ thống hút khói inox, hộp lọc mỡ, thùng kem inox đựng muối đá, cầu thang inox, cửa cổng hàng rào inox, lan can cầu thang ban công inox, tủ bán hàng inox, thiết bị y tế inox, tủ để giày dép quần áo inox, giá kệ kho hàng tháo lắp inox, thiết bị quầy bar cafe inox, quầy pha chế inox, thùng đá inox, thùng gạo inox...và gia công hàng ngàn sản phẩm inox khác nhau theo yêu cầu của khách hàng. Sản phẩm đạt chất lượng cao Đơn vị 304.vn với kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực phân phối phôi nguyên liệu inox 304 và gia công sản xuất các sản phẩm inox 304 theo mọi yêu cầu khách hàng. Qua đó, chúng tôi đúc kết được nhiều kinh nghiệm cho ra đời những sản phẩm độc đáo và khác biệt, chất lượng cao đáp ứng, hài lòng được mọi nhu cầu của khách hàng. Giá thành phải chăng 304.vn xây dựng nên một quy trình khép kín từ khâu chuẩn bị nguyên vật liệu inox 304 cho đến khâu thiết kế, qua khâu sản xuất và cuối cùng là phân phối sỉ lẻ. Các sản phẩm không chỉ chất lượng, đem đến sự tiện lợi mà còn tối ưu về giá thành giúp bạn không chỉ tiết kiệm về thời gian mà còn tiết kiệm không gian. Nhân viên chuyên nghiệp 304.vn sở hữu đội ngũ kỹ thuật trẻ, thiết kế, kỹ sư giàu kinh nghiệm, sáng tạo và biết lắng nghe, luôn học hỏi, trau dồi kinh nghiệm qua những dự án của khách hàng… đem đến sản phẩm chất lượng, thẩm mỹ cao. Thực hiện rất nhiều dự án khác nhau. Khách hàng có thể tham khảo các dự án đã thi công tại website: 304.vn để biết thêm. 304.vn được nhiều khách hàng đánh giá thành phẩm cao nên đã tin tưởng lựa chọn. Đơn vị hỗ trợ giao hàng mọi lúc mọi nơi, trên khắp tỉnh thành Việt Nam cũng như quốc tế. Mọi vui lòng liên hệ thông tin chi tiết: 304.VN BỀN VỮNG CÙNG THỜI GIAN 【304.VN】giải quyết bài toán sỉ lẻ nguyên vật liệu phôi inox 304, nhận gia công sản xuất các sản phẩm inox 304 số lượng ít. Dù chỉ 1 cái theo cầu của từng khách hàng trên 64 tỉnh thành Việt Nam. Liên hệ ngay hôm nay để nhận nhiều ưu đãi từ xưởng gia công inox 304 cao cấp. Địa chỉ: 12 Trần Tấn, Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh Hotline: 1900 966 933 - 09 02 89 98 02 (Ms.Trinh) Email: info@304.vn Website: 304.com.vn
 17. Lợp mái tôn bạn sẽ có nhiều lựa chọn về kiểu dáng, mẫu mã, thiết kế và màu sắc…nhằm tăng tính thẩm mỹ. Bên cạnh cạnh đó giá thành sản phẩm cũng như dịch vụ lợp mái tôn trọn gói phải chăng, tiết kiệm được nhiều chi phí. Nếu bạn đang có nhu cầu lợp mái tôn trọn gói có thể tham khảo đơn vị uy tín chất lượng cao trên thị trường chung hiện nay, đơn vị Ditako. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu vì sao bạn nên chọn đơn vị này nhé! Ditako cung cấp đa dạng dịch vụ Cửa lưới, khung bảo vệ, cửa lưới chống muỗi Lan can, cầu thang, lan can sắt, lan can kính cường lực, lan can cầu thang kính, hàng rào sắt Sản phẩm nhôm kính, cửa kính, vách kính, phòng tắm kính, cửa nhôm xingfa Cửa sắt, cổng sắt Nhà xưởng tiền chế Máng tôn, máng xối, làm mái tôn trọn gói, thi công mái tôn Chống nóng nhà xưởng Dịch vụ lợp mái tôn trọn gói chất lượng cao Ditako với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật công nghiệp, được trang bị đầy đủ máy móc hiện đại cùng với đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật có tay nghề cao, trình độ chuyên môn cũng như bề dày kinh nghiệm trong nghề. Có thể khẳng định được thương hiệu Ditako mang đến những sản phẩm chất lượng cao đi kèm giá cả phải chăng. Mọi tiến độ thi công công trình làm khách hàng, đối tác có những trải nghiệm tốt nhất, kết quả chất lượng hài lòng nhất. Ditako luôn duy trì là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp cơ khí, mở rộng thị trường, phủ rộng khắp các tỉnh và vươn tầm quốc tế. Mọi sản phẩm tạo ra đều mang đến chất lượng cao kết hợp duy trì giá cả hợp lý ở mức tốt nhất. Làm mái tôn trọn gói sản phẩm chính hãng Thi công mái tôn tại các công trình luôn bền đẹp với thời gian vì chất lượng mái tôn phải tốt và đủ độ dày. Bởi vì chúng tôi thường sử dụng những thương hiệu mái tôn có tiếng như: Hoa sen, Olympic, Đông Á, Phương Nam. Ditako cam kết nói không với các sản phẩm hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Cam kết không vì lợi nhuận mà chọn sản phẩm chất lượng thấp sẽ làm giảm tuổi thọ của công trình, dễ bị thủng do thiếu độ dày. Báo giá lợp mái tôn trọn gói giá thành phải chăng nhất Giá sẽ được thỏa thuận để phù hợp cho cả 2 bên. Hoặc bạn có thể tham khảo báo giá lợp mái tôn trọn gói chi tiết tại website của công ty như: Tôn liên doanh Việt Nhật, tôn Hoa sen, tôn Olympic…Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá lợp mái tôn trọn gói chi tiết. Nếu khách hàng đang có nhu cầu về dịch vụ lợp mái tôn trọn gói, thi công mái tôn… hãy liên hệ ngay với Ditako để nhận được báo giá lợp mái tôn trọn gói chính xác, ưu đãi nhất nhé. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ thông tin: CTY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP DITAKO Địa Chỉ: 334/8C Liên Khu 4-5, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh Xưởng sản xuất: 226 Liên Khu 5-6, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh Hotline: 0937 026 898 Email: info.ditako@gmail.com Website: Ditako.com
 18. Xe tải Hyundai là một trong những thương hiệu xe nổi tiếng đến từ Hàn Quốc. Thương hiệu này luôn khẳng định vị thế của mình trên thị trường cũng như tạo được uy tín cao trong lĩnh vực vận tải. Xe được nhiều người tin dùng vì luôn đạt tiêu chuẩn chất lượng tuyệt hảo và giá thành hợp lý. Với nhiều năm kinh nghiệm đóng mới và lắp ráp các dòng xe tải, xe bán tải, xe ben, Hyundai chưa bao giờ khiến người tiêu dùng thất vọng. Nếu bạn đang muốn tậu cho mình một chiếc xe tải Hyundai và chưa tìm được một địa chỉ mua ưng ý thì i-Truck Việt – Cộng đồng kết nối xe tải Việt hàng đầu tại Việt Nam sẽ là một trong những gợi ý hoàn hảo dành cho bạn. Tại sao bạn nên tin tưởng i-Truck Việt? Uy tín I-Truck Việt tự hào là phân phối xe tải chính hãng với các thương hiệu hàng đầu, nổi bật nhất có thể kể đến là xe tải Hyundai, xe tải huyn đai…. Chất lượng Xe được bảo hành chính hãng trên toàn quốc. Phụ tùng thay thế chính hãng đảm bảo chất lượng. Cam kết mang đến cho khách hàng. Xe luôn có sẵn Giá thành cạnh tranh Cam kết giá chuẩn nhất. Hỗ trợ trả góp 85%, xét duyệt trong ngày. Hỗ trợ giao xe toàn quốc. Mang đến cho bạn một chiếc xe tải tốt nhất với giá chuẩn nhất, bạn hoàn toàn an tâm về giá xe tải Hyundai khi mua sắm tại đây. Nhân viên chuyên nghiệp Với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ 24/7 và tư vấn ngay khi bạn cần, tin chắc sẽ làm hài lòng bạn khi đến với chúng tôi. Về chúng tôi i-Truck Việt I – Truck Việt ra đời với mong muốn,nỗ lực cung cấp các sản phẩm và dịch vụ an toàn, đáng tin cậy đến với quý khách hàng, đối tác, tạo nên sự thịnh vượng, nâng cao chất lượng cuộc sống xã hội. – Là nơi chia sẻ thông tin về các hãng xe tải, xe khách trên toàn quốc. – Chuyên cung cấp các dòng xe tải, xe ben, xe đông lạnh, xe đầu kéo, xe chuyên dụng, xe gắn cẩu, xe khách… chính hãng đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Hyundai, Đô Thành, Gaz, Daewoo, Hino, Fuso, Suzuki, Faw, Veam, Howo, Jac…, phụ tùng & phụ kiện xe tải. – Nơi giao lưu buôn bán các dòng xe tải cũ mới – Cập nhật thông tin mới nhất về thị trường xe tải, các dòng xe tải, những sự kiện nóng bỏng – Cập nhật những văn bản luật mới nhất về ngành giao thông vận tải – Nơi kết nối lái xe và chủ hàng dễ dàng, tìm được đơn vận chuyển hay tìm được đơn vị vận tải giá rẻ, cùng hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Liên hệ với chúng tôi Mọi thông tin liên hệ với chúng tôi: CỘNG ĐỒNG KẾT NỐI XE TẢI VIỆT - I-TRUCK VIET Địa chỉ 1: Khê Hồi, Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội Địa chỉ 2: 467 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội Email: itruckviet@gmail.com Hotline 1: 0907.017.699 Hotline 2: 0984.338.690 Website: itruckviet.com
 19. Sharp là thương hiệu nổi tiếng hàng đầu đến từ Nhật Bản. Thành lập từ năm 1912 cho đến nay, Sharp luôn luôn hoạt động với sứ mệnh mong muốn cải thiện cuộc sống của con người bằng những sản phẩm được ứng dụng những công nghệ tiên tiến. Sharp tập trung sản xuất các sản phẩm điện tử gia dụng, đặc biệt nổi tiếng với các dòng máy lọc không khí, máy hút ẩm không khí, máy lọc không khí tạo ẩm… Máy lọc không khí Sharp có những đặc điểm khác biệt hoàn toàn với các loại máy lọc không khí thông thường. Có lẽ rằng chính những đặc điểm nổi bật này đã làm nên thương hiệu Sharp được vươn tầm thế giới. Đầu tiên phải nhắc đến công nghệ lọc không khí Plasmacluster ion độc quyền. giúp dễ dàng loại bỏ đi các loại bụi bẩn, vi khuẩn, virus hay là các loại mùi hôi, nấm mốc có trong không khí một cách hiệu quả nhất. Ngoài ra, máy còn có thêm cả bộ lọc HEPA và công nghệ Inverter giúp hỗ trợ tối đa quá trình lọc không khí đồng thời cũng giúp tiết kiệm điện năng nữa. HomeAir luôn tự hào là một trong những địa chỉ hàng đầu chuyên cung cấp các sản phẩm máy lọc không khí Sharp cho thị trường Hà Nội và cả TP. Hồ Chí Minh, với những sản phẩm mới nhất và giá tốt nhất trong khu vực, các mẫu sản phẩm máy lọc không khí đều được khách hàng tin dùng và lựa chọn. Dòng sản phẩm máy lọc không khí kết hợp hút ẩm, tạo ẩm và bắt muỗi đang được phân phối rất phổ biến. Thông tin liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HOMEAIR TOÀN CẦU Hotline: 0902 10 7997 | Email: info@homeair.vn Showroom HN: Số 603 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, HN Showroom HCM: Số 158 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, HCM
 20. Thịt đông lạnh nhập khẩu có giá cả bình ổn, không bị tác động bởi mùa vụ hay dịch bệnh. Điều này giúp bạn tiết kiệm chi tiêu trong gia đình nhưng vẫn đảm bảo độ dinh dưỡng. Do đó có rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm này để sử dụng. Giới thiệu với bạn một trong những địa chỉ đứng top trên thị trường về mặt hàng thịt đông lạnh nhập khẩu Phúc Đạt Food. Phúc Đạt Food cơ sở chuyên bán sỉ lẻ thịt heo nhập khẩu, thịt đông lạnh nhập khẩu, thịt bò nhập khẩu, hải sản đông lạnh, thịt trâu đông lạnh, thịt gà đông lạnh,… Với giá niêm yết minh bạch, bạn hoàn toàn yên tâm và mua số lượng lớn tại đây. Đặc biệt, giá sẽ còn giảm, chiết khấu sẽ cao nếu như bạn lấy hàng với số lượng lớn. Phúc Đạt Food chuyên cung cấp thịt đông lạnh nhập khẩu đa dạng: Thịt heo đông lạnh nhập khẩu: Ba rọi heo rút sườn, ba rọi heo có da có xương, nạc dăm heo Brazil, nạc đùi heo, nạc vai heo, cốt lết heo, khoanh gối heo, da heo đông lạnh, quả đùi heo, quả vai heo, mỡ heo đông lạnh, xương ống heo, sườn sụn heo, sườn bẹ heo, dựng heo trước, dựng heo sau, lỗ tai heo, mặt nạ heo, mũi heo, tim heo, thịt nọng má heo… Thịt gà đông lạnh: Gà đông lạnh nguyên con, ức gà đông lạnh, chân gà đông lạnh, cánh gà, mề gà, da gà, đùi gà góc tư, gà xay, xương gà đông lạnh… Thịt bò đông lạnh: Bắp bò đông lạnh, chân bò đông lạnh, sụn bò, dẻ sườn bò, gầu bò ức, gân y bò, gù bò, lõi mông bò… Sản phẩm thịt đông lạnh nhập khẩu chất lượng cao Phúc Đạt Food được nhiều người tiêu dùng đánh giá và bình chọn là đơn vị, nơi mua sản phẩm thịt heo đông lạnh giá tốt nhất thị trường hiện nay. Phúc Đạt Food cho bạn rất nhiều loại thịt heo khác nhau và đa dạng về nguồn gốc xuất xứ: Đức, Ba Lan, Brazil… Phúc Đạt Food cam kết chất lượng của sản phẩm thịt heo, thịt đông lạnh nhập khẩu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Do đó, bạn hoàn toàn yên tâm và sử dụng thịt heo nhập khẩu cho gia đình của mình. Các loại sản phẩm thịt heo đông lạnh nhập khẩu được sơ chế, xử lý cấp đông theo quy trình công nghệ hiện đại. Sản phẩm chắc chắn đảm bảo giữ được hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng đến tận tay người tiêu dùng. Giá thành thịt đông lạnh nhập khẩu rẻ nhất Phúc Đạt Food là kho sỉ thực phẩm đông lạnh tận gốc không qua bất kỳ đơn vị trung gian nào. Qua đó, chúng tôi chắc chắn đem đến mức giá cực tốt cho khách hàng, đặc biệt là với khách hàng có nhu cầu kinh doanh. Đơn vị sở hữu đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, dày dặn kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, luôn đáp ứng và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng. Phúc Đạt Food cam kết mang lại những sản phẩm thực phẩm cần thiết và chất lượng nhất nhằm đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu của khách hàng. Phúc Đạt Food địa chỉ uy tín chuyên cung cấp thịt heo đông lạnh nhập khẩu giá tốt nhất thị trường hiện nay. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết nhé! Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ thông tin: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ PHÚC ĐẠT Địa chỉ: 83 Phan Văn Hân, Phường 17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM Số điện thoại: 0931327379 Email: info@phucdatfood.com Website: Phucdatfood.com
 21. Harison là thương hiệu máy hút ẩm công nghiệp nổi tiếng của Canada. Nhà máy lắp ráp cung cấp cho thị trường Châu Á được đặt tại Thái Lan. Tại thị trường Việt Nam, máy hút ẩm công nghiệp Harison luôn giữ vị trí số 1 về chất lượng. Máy hút ẩm của Harison được nhiều người tiêu dùng lựa chọn để kiểm soát ẩm trong không gian lớn Đẳng cấp toàn cầu Harison là một thương hiệu máy hút ẩm thuộc tập đoàn Naav Solutions (Canada). Các sản phẩm hút ẩm công nghiệp mang thương hiệu Harison đều được thiết kế và sản xuất theo những tiêu chuẩn chất lượng cao, kiểm định khắt khe, đảm bảo được lợi ích tối ưu cho khách hàng sử dụng. Sản phẩm phù hợp cho thị trường Việt Nam Với xuất xứ Thái Lan, máy hút ẩm công nghiệp Harison được nhập khẩu vào thị trường Việt Nam có khả năng thích nghi cao nhất với môi trường khí hậu nước ta cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á. Máy hút ẩm công nghiệp Harison có khả năng chịu được môi trường khắc nghiệt như nền nhiệt độ cao, độ ẩm cao và khả năng đối lưu không khí tối đa nhờ ống gió thông khí thiết kế trên cao đạt chuẩn và bộ điều khiển kiểu Analog ổn định. Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp HomeAir với nhiều năm kinh nghiệm là nhà phân phối chính thức máy hút ẩm hãng Harison tại Việt Nam với mạng lưới phủ khắp toàn quốc. Đến với HomeAir, người tiêu dùng có thể an tâm được hỗ trợ giải đáp và tư vấn nhiệt tình từ đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp và có kinh nghiệm lâu năm về máy hút ẩm, đồng thời người tiêu dùng cũng nhận được những lời khuyên, gợi ý phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng và lựa chọn được model máy hút ẩm công nghiệp Harison tốt nhất một cách nhanh chóng và dễ dàng. Giá cả hợp lý nhiều khuyến mại HomeAir luôn dẫn đầu về doanh số bán ra dòng máy hút ẩm công nghiệp Harison tại Việt Nam. Ngoài những chương trình khuyến mại trực tiếp từ hãng HomeAir còn thường xuyên tổ chức các đợt khuyến mại đối với dòng máy hút ẩm công nghiệp Harison. Tất cả khách hàng mua sản phẩm tại homeAir có thể sở hữu sản phẩm với mức giá tốt nhất, cạnh tranh nhất trên thị trường. Đội ngũ kỹ thuật chuyên sâu Với vai trò là nhà phân phối chính hãng các dòng máy hút ẩm Harison tại Việt Nam, đội ngũ kỹ thuật viên của HomeAir đã được đào tạo chuyên sâu và sẵn sàng sửa chữa, bảo hành, bảo trì tất cả các dòng sản phẩm máy hút ẩm công nghiệp Harison chính hãng một cách chuyên nghiệp nhất, tiêu chuẩn nhất. Và đặc biệt, việc lắp đặt và hướng dẫn sử dụng máy hút ẩm công nghiệp Harison là hoàn toàn miễn phí. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Tổng đài hỗ trợ (24/7) Tư vấn – Mua hàng – Giao nhận – Bảo hành: 0902.10.7997 – 0916.03.7997 B2B, Dự án, Đại lý, Bán buôn: 0902.10.7997 Email: info@homeair.vn
 22. Một trong những phiên bản mới nhất của AO Smith năm 2022 với chất lượng nước vượt trội cùng với thiết kế tối ưu diện tích, mẫu máy lọc nước AO Smith R400E được ra đời và thích hợp với các phòng có diện tích nhỏ, nhìn qua có thể thấy AO Smith R400E không có bình chứa, một trong những phiên bản dành riêng cho các gia đình chung cư, máy được lắp đặt dưới bồn, với chất lượng lọc cực kì ấn tượng, công suất lọc mạnh mẽ đem lại lợi thế cạnh tranh dành cho AO Smith khi so với nhiều hãng khác, đây là lựa chọn an tầm nhất dành cho mùa hè này của các gia đình chung cư. Máy lọc nước AO Smith R400E với: Ứng dụng công nghệ lõi lọc tích hợp 5-in-1 thế hệ mới mới và công nghệ bản quyền Mỹ RO - Side Stream loại bỏ lên đến 99,97% các tác nhân ô nhiễm trong nước và vi khuẩn, virus, tạo vị cho nguồn nước tinh khiết mỗi ngày Công nghệ nhận diện lõi lọc chính hãng RFID Lõi lọc In-line Thiết kế không bình chứa Cảnh báo thay thế bộ lọc Tích hợp đầy đủ tính năng, tối ưu cho mọi nhu cầu của các căn hộ chung cư Bảo hành: 1 năm chính hãng tại nhà Với các gia đình lắp máy lọc nước AO Smith lựa chọn mẫu R400E, bạn sẽ không phải lo lắng vì diện tích bếp nhỏ nữa, bởi phiên bản này sẽ gần như lắp hoàn toàn phía dưới bồn và cực kì gọn gàng. Là một trong những dòng máy lọc nước tiêu chuẩn RO của AO Smith, nên việc đảm bảo chất lượng nước lọc là điều quan trọng nhất. Vì vậy hãy nhanh tay nhấc máy lên và liên hệ ngay Hotline: 0916.10.7997 để được tư vấn tận tình nhất. LIÊN HỆ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLUEAIR Hotline: 0916.10.7997 | Email: info@livesmart.vn Hệ thống Showroom: Miền Nam: Số 158 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, HCM Miền Bắc: Số 603 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, HN
 23. Hiện nay vì nhu cầu sử dụng thịt đông lạnh nhập khẩu hiện nay trên thị trường cao. Kéo theo đó là những đơn vị kinh doanh không có tâm, ham lợi nhuận không đáp ứng được thịt chất lượng. Các vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm không kiểm soát tốt. Do đó, người tiêu dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng đảm bảo lựa chọn được đúng đơn vị cung cấp thực phẩm uy tín. Địa chỉ cung cấp thịt heo đông lạnh nhập khẩu uy tín giá rẻ trên thị trường hiện nay. Giới thiệu với bạn một trong những địa chỉ đứng top trên thị trường về mặt hàng thịt đông lạnh nhập khẩu Phúc Đạt Food. Phúc Đạt Food cơ sở chuyên bán sỉ lẻ thịt heo nhập khẩu, thịt đông lạnh nhập khẩu, thịt bò nhập khẩu, hải sản đông lạnh,… Với giá niêm yết minh bạch, bạn hoàn toàn yên tâm và mua số lượng lớn tại đây. Đặc biệt, giá sẽ còn giảm, chiết khấu sẽ cao nếu như bạn lấy hàng với số lượng lớn. Phúc Đạt Food được nhiều người tiêu dùng đánh giá và bình chọn là đơn vị, nơi mua sản phẩm thịt heo đông lạnh giá tốt nhất thị trường hiện nay. Phúc Đạt Food cho bạn rất nhiều loại thịt heo khác nhau và đa dạng về nguồn gốc xuất xứ: Đức, Ba Lan, Brazil… Phúc Đạt Food cam kết chất lượng của sản phẩm thịt heo, thịt đông lạnh nhập khẩu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Do đó, bạn hoàn toàn yên tâm và sử dụng thịt heo nhập khẩu cho gia đình của mình. Các loại sản phẩm thịt heo đông lạnh nhập khẩu được sơ chế, xử lý cấp đông theo quy trình công nghệ hiện đại. Sản phẩm chắc chắn đảm bảo giữ được hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng đến tận tay người tiêu dùng. Đơn vị sở hữu đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, dày dặn kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, luôn đáp ứng và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng. Phúc Đạt Food cam kết mang lại những sản phẩm thực phẩm cần thiết và chất lượng nhất nhằm đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu của khách hàng. Thịt đông lạnh nhập khẩu có giá cả bình ổn, không bị tác động bởi mùa vụ hay dịch bệnh. Điều này giúp bạn tiết kiệm chi tiêu trong gia đình nhưng vẫn đảm bảo độ dinh dưỡng. Đặc biệt đối với những tiêm, quán ăn lớn sẽ không lo thiếu hụt thịt, thịt lên giá không kiểm soát được… Nguồn thịt đông lạnh nhập khẩu được sử dụng đến từ những nước tiên tiến, có quy trình chăn nuôi chặt chẽ, hiện đại bậc nhất như: Đức, Hà Lan, Nga, Bỉ, Pháp, Mỹ, Úc, Brazil… Với các nước Châu u, chất lượng thịt được kiểm soát nghiêm ngặt từ đầu trong quá trình nuôi, từ thức ăn đầu vào, con giống cho đến việc kiểm soát việc sử dụng thuốc kháng sinh…. Phúc Đạt Food địa chỉ uy tín chuyên cung cấp thịt heo đông lạnh nhập khẩu giá tốt nhất thị trường hiện nay. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết nhé! Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ thông tin: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ PHÚC ĐẠT Địa chỉ: 83 Phan Văn Hân, Phường 17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM Số điện thoại: 0931327379 Email: info@phucdatfood.com Website: Phucdatfood.com
 24. Trên thị trường hiện nay, giá bán máy hút ẩm chính hãng dao động khoảng từ 3,5 - hơn 100 triệu đồng tùy thương hiệu, mẫu mã, chủng loại. Nếu bạn chỉ có nhu cầu sử dụng cơ bản để cân bằng không khí tại những không gian nhỏ thì có thể mua máy lọc không khí hút ẩm gia đình với giá khoảng từ 3,5 - 30 triệu đồng. Nên chọn mua máy hút ẩm không khí loại nào và ở đâu? Homeair.vn - Địa chỉ tin cậy chuyên các loại máy hút ẩm mini cho gia đình, máy hút ẩm công nghiệp công suất lớn ... Với các dòng máy hút ẩm nổi bật tại Nhật Bản, hiện nay các phiên bản máy hút ẩm Sharp chính hãng tại Việt Nam đang được rất nhiều các gia đình tin tưởng sử dụng. Với tính năng hiệu quả, kết hợp với nhiều tính năng khác đa dụng máy hút ẩm của Sharp rất phù hợp với các gia đình Việt. Để lựa chọn một sản phẩm hút ẩm phù hợp bạn cần lựa chọn các model theo hiệu năng hoạt động trong phòng bao nhiêu mét vuông. Đối với năm qua, Sharp cũng chỉ cho ra măt 4 model hút ẩm chính của mình tại thị trường Việt Nam, đó là máy hút ẩm Sharp DW-J27FV-S, máy hút ẩm Sharp DW-E16FA-W và dòng hút ẩm chuyên dụng Sharp DW-D20A-W, Sharp DW-D12A-W Nếu bạn quan tâm sản phẩm và cần hỗ trợ. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi: HOMEAIR - Số 1 về xử lý không khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HOMEAIR TOÀN CẦU Hotline: 0902 10 7997 Email: info@homeair.vn Showroom HN: Số 603 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, HN Showroom HCM: Số 158 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, HCM Website: homeair.vn
 25. Máy lọc nước Ao Smith là sản phẩm lọc nước được áp dụng công nghệ lọc RO – Stream vô cùng tiên tiến được cấp bản quyền tại Mỹ. Với công nghệ tiên tiến hiện đại này có khả năng loại bỏ 99.99% vi khuẩn, vi rut, kim loại nặng… tạo ra nguồn nước tinh khiết và an toàn nhất khi sử dụng. Không những vậy, hệ thống lọc nước aosmith bao gồm 5 lõi lọc là: Lõi lọc pp 5 micron, lõi lọc pp 1 micromet, lõi GAC, màng lọc RO – Stream, lõi khử mùi… Bên cạnh đó thương hiệu Aosmith còn tập trung đến sự tiện lợi và dễ dàng sử dụng cho mọi khách hàng nên sẽ có những tính năng thông minh như: Hệ thống cảnh báo thay thế lõi lọc, cảnh báo nước rò rỉ, tự động sục rửa lõi lọc, cân bằng áp lực nước, hệ thống cảnh báo lỗi khi vận hành. Bên cạnh đó lọc nước aosmith có tính thẩm mỹ cao, được thiết kế nhỏ gọn, sang trọng giúp khách hàng có thể đặt sản phẩm ở những vị trí khác nhau. Máy lọc nước ao smith đang nỗ lực cải tiến nhằm hoàn thiện sản phẩm tốt hơn trước khi đưa tới tay người tiêu dùng sử dụng. Aosmith không chỉ đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của tầng lớp cư dân thành thị hiện đại mà còn là chuẩn mực cuộc sống xanh là sự tiết kiệm. Tiết kiệm chi phí vì sản phẩm mang tiêu chuẩn nước ngoài nhưng giá cả lại là Việt Nam. Tiết kiệm không gian bởi thiết kế nhỏ gọn tinh tế. Tiết kiệm mức nước tối đa sử dụng bởi công nghệ màng lọc thẩm thấu ngược RO – Stream bản quyền Mỹ. Vậy mua máy lọc nước ao smith chính hãng ở đâu tốt nhất? Sản phẩm lọc nước aosmith luôn được khách hàng tin tưởng, lựa chọn bởi đánh giá rất cao. Những ưu điểm nổi bật của sản phẩm đi kèm chi phí phải chăng nhất. Chất lượng nước ngoài nhưng giá cả lại rất Việt Nam. Do đó, để tìm kiếm được sản phẩm aosmith chính hãng, phù hợp với mỗi gia đình khách hàng có thể ghé ngay đơn vị Livesmart.vn. Livesmart.vn đơn vị chuyên cung cấp các loại máy lọc nước aosmith chính hàng giá cả phải chăng, chất lượng tuyệt vời. Livesmart tự hào là đơn vị phân phối máy lọc nước cao cấp AO Smith chính hãng tại thị trường Việt Nam. Livesmart cam kết mang đến cho khách hàng tất cả những sản phẩm chất lượng tốt nhất thế giới. Các sản phẩm máy lọc nước AO Smith cao cấp mà chúng tôi hiện tại đang phân phối Máy lọc nước AO Smith E3 Máy lọc nước AO Smith R400S Máy lọc nước AO Smith S600 Máy lọc nước AO Smith R400E Máy lọc nước AO Smith E2 Máy lọc nước Micro Filter AO-MF-ADV Máy lọc nước AO Smith K400 Máy lọc nước AO Smith G1 Máy lọc nước AO Smith G2 Máy lọc nước AO Smith A2 (Ro-Side Stream) Máy lọc nước AO Smith A1 Máy lọc nước AO Smith Z7 Máy lọc nước AO Smith C2 Máy lọc nước AO Smith Z4 Máy lọc nước AO Smith UV AR600-U3 Máy lọc nước AO Smith C1 Máy lọc nước AO Smith AR75-A-S-H1 Máy lọc nước AO Smith ADR75-V-ET-1 Máy lọc nước AO Smith RO AR75-A-S-1E Máy lọc nước AO Smith AR75-A-S-2 Nếu bạn có nhu cầu sử dụng máy lọc nước ao smith để có cuộc sống xanh, khỏe mạnh hãy ghé ngay chúng tôi để được tư vấn một cách tốt nhất nhé! Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ thông tin sau: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLUEAIR Hệ thống Showroom miền Nam: Số 158 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh Hệ thống Showroom miền Bắc: Số 603 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội Hotline: 0916.10.7997 Email: info@livesmart.vn Website: Livesmart.vn