• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

thanhtu2120

Hội viên
 • Số nội dung

  1.488
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  2

thanhtu2120 last won the day on Tháng 1 26 2022

thanhtu2120 had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

3 Neutral

About thanhtu2120

 • Rank
  Hội viên tích cực
 • Birthday
 1. Mackhen pepper (Mắc Khén) is scientifically known as Zanthoxylum Rhetsa, belonging to Rutaceae family. This is a woody plant with a height of 14 – 18m, straight trunk, and many thorns. It blooms in June – July and gets harvested in October – November. Its fruit is in bunches, originally green and then turns into pink upon ripe. Its seed’s taste is slightly spicy and very aromatic, used as a popular spice of ethnic minorities in northwest Vietnam. The indigenous people here consider Mac Khen not only as the soul of the dish but also as their culture and identity. Mackhen pepper (mắc khén) is Vietnamese Szechuan or Sichuan pepper and it is harvested exclusively wild. However, botanically, it is not a pepper, but belongs to the citrus plants and has a slightly sour taste. After consumption, a slightly sparkling feeling, similar to the effect of carbonic acid in the mouth, is noticeable. In Vietnam, spices such as Mackhen pepper; Maqaw may chang, Long pepper; Phu quoc pepper… are grown naturally on hilly areas without the support of fertilizers or pesticides because this is a tree that comes from the forest, so it grows very strongly. Contact us If you are interested in our products, please contact us immediately: Doispice Co.Ltd Phone: (+84) 965 184 358 Website: mountainflavors.com Address: 40 Phung Hung, Hoa Binh, Vietnam We are ready to advise and assist you. Tags: mắc khén, mắc khén xuất khẩu
 2. Mackhen pepper (Mắc Khén) is scientifically known as Zanthoxylum Rhetsa, belonging to Rutaceae family. This is a woody plant with a height of 14 – 18m, straight trunk, and many thorns. It blooms in June – July and gets harvested in October – November. Its fruit is in bunches, originally green and then turns into pink upon ripe. Its seed’s taste is slightly spicy and very aromatic, used as a popular spice of ethnic minorities in northwest Vietnam. The indigenous people here consider Mac Khen not only as the soul of the dish but also as their culture and identity.Mackhen pepper (mắc khén) is Vietnamese Szechuan or Sichuan pepper and it is harvested exclusively wild. However, botanically, it is not a pepper, but belongs to the citrus plants and has a slightly sour taste. After consumption, a slightly sparkling feeling, similar to the effect of carbonic acid in the mouth, is noticeable.In Vietnam, spices such as Mackhen pepper; Maqaw may chang, Long pepper; Phu quoc pepper… are grown naturally on hilly areas without the support of fertilizers or pesticides because this is a tree that comes from the forest, so it grows very strongly.Contact usIf you are interested in our products, please contact us immediately:Doispice Co.LtdPhone: (+84) 965 184 358Website: mountainflavors.comAddress: 40 Phung Hung, Hoa Binh, VietnamWe are ready to advise and assist you.Tags: mắc khén, mắc khén xuất khẩu
 3. Mackhen pepper (mắc khén ) is Vietnamese Szechuan or Sichuan pepper and it is harvested exclusively wild. However, botanically, it is not a pepper, but belongs to the citrus plants and has a slightly sour taste. After consumption, a slightly sparkling feeling, similar to the effect of carbonic acid in the mouth, is noticeable.In Vietnam, spices such as Mackhen pepper; Maqaw may chang, Long pepper; Phu quoc pepper… are grown naturally on hilly areas without the support of fertilizers or pesticides because this is a tree that comes from the forest, so it grows very strongly.Locals collect their seeds and fruits and then sell them to Doispice. We store and preserve them very carefully, without using any preservatives in order to bring consumers the best and healthy spices.The product is 100% natural and is not harmful to consumers' health.Please come to the world of all-natural Central Highlands spices at Doispice Co.Ltd - buying these ingredients is easy.Contact usIf you are interested in our products, please contact us immediately:Doispice Co.LtdPhone: (+84) 965 184 358Website: mountainflavors.comAddress: 40 Phung Hung, Hoa Binh, VietnamWe are ready to advise and assist you.Tags: mắc khén, mắc khén xuất khẩu
 4. Hạt Mắc khén còn có tên gọi khác là hoàng mộc hôi, vàng me, tên khoa học là Zanthoxylum rhetsa. Nhiều người cho rằng hạt mắc khén là hạt tiêu rừng nhưng hoàn toàn không phải, nó chỉ tương đồng về hình dạng, kích thước nhưng mùi vị thì hoàn toàn khác nhau.Cây mắc khén là cây thân gỗ, chiều cao của cây trưởng thành có thể cao trên 10 mét, gai mọc quanh thân cây, hoa nở thành từng chùm. Thời điểm tháng 10 đến tháng 11 âm lịch là lúc ra hoa kết trái, đây cũng là thời điểm thu hoạch của loại quả này.Quả mắc khén non sẽ có màu xanh nhạt nhưng khi chín thì chuyển sang màu hồng, vàng nhạt. Khi phơi khô thì chuyển sang màu đen nâu nên rất dễ bị nhầm với tiêu rừng, phải đưa lên mũi ngửi mới có thể nhận ra.Hạt mắc khén có tác dụng gì?Chúng ta biết đến công dụng của hạt mắc khén như một loại gia vị trong món ăn góp phần làm món ăn trở nên hấp dẫn hơn. Và hôm nay qua bài viết này, chúng tôi sẽ bật mí cho bạn thêm nhiều tác dụng của hạt mắc khén trong chữa bệnhHạt mắc khén trị đau nhức xương khớpHạt mắc khén có công dụng kháng khuẩnHạt mắc khén hỗ trợ điều trị cảm lạnhDù có nhiều lợi ích nhưng khi sử dụng bạn cũng cần chú ý một số điềuMắc khén cay nhưng không quá nặng như ớt. Nên khi nên chỉ có cảm giác hơi tê ở đầu lưỡi thôi. Nên nhìn chung ai cũng có thể ăn được. Vì thế bạn hoàn toàn có thể làm các món ăn từ hạt mắc khén cho cả gia đình thưởng thức.Quả mắc khén giúp món ăn thơm ngon và hấp dẫn vô cùng. Nhưng nếu bạn là người bị nóng trong, táo bón hay dễ nổi mụn thì nên hạn chế dùng. Vì hạt mắc khén cay và ấm. Dùng có thể ảnh hưởng đến tình trạng của bạn.Khi dùng mắc khén làm gia vị không nên dùng nhiều quá vì nó sẽ đắng món ăn. Mà ít quá thì lại không thấy được độ ngon của hạt. Nên tốt nhất bạn chỉ cần 1 lượng vừa đủ thôi là được.Nhờ mắc khén mà ẩm thực Tây Bắc thêm hấp dẫn. Nguyên liệu làm gia vị của ẩm thực Việt Nam cũng phong phú hơn rất nhiều.Nếu các bạn quan tâm đến loại hương vị tuyệt vời này xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:Address: 40 Phung Hung, Hoa Binh, VietnamPhone: (+84) 965 184 358Tags: mắc khén xuất khẩuWebsite: mountainflavors.comEmail: doispicevn@gmail.com
 5. Mắc khén là thứ gia vị rất đặc biệt của Tây Bắc, có mùi thơm độc đáo bất ngờ! Nhiều người cứ gọi là “Hạt Tiêu rừng”, nhưng không phải, Mắc Khén là Mắc Khén, Hạt Tiêu là Hạt Tiêu! 2 thứ gia vị này khác nhau hoàn toàn về mùi vị. Mắc Khén là cây thân gỗ, cao, to. Hoa ra thành từng chùm, hàng năm đến tháng 11 Dương Lịch là hoa đậu thành Quả, chín, đây chính là thời điểm thu hoạch, bà con trèo, bẻ từng chùm rồi để chỗ râm mát, hoặc treo lên gác bếp dùng cả năm.Hạt Mắc Khén được coi là linh hồn của ẩm thực Tây Bắc bởi hầu hết các món ăn của đồng bào dân tộc Thái ở Tây Bắc đều sử dụng Mắc Khén làm gia vị! Mắc Khén có mùi thơm nồng nàn, thơm gấp nhiều lần hạt Tiêu, và đặc biệt nhất là cảm giác “tê lưỡi” khi ăn.Mắc khén thường được dùng cho các món nướng (như cá nướng, thịt nướng…) của Tây Bắc, có thêm thứ hạt này, cá nướng ngon hơn gấp vạn lần.CHÚ Ý: Không nên cho quá nhiều Mắc Khén, món ăn của ta sẽ bị đắng. Hãy cho 1 lượng vừa phải. Rồi khi ăn, nếu chưa thấy ưng ý, ta hãy pha thêm Mắc Khén với nước chấm hoặc trộn với Bột Canh để chấm thêm.– MÓN NƯỚNG: Mắc khén rất hợp với các món nướng! Tẩm 1 chút mắc khén vào Cá hoặc Thịt rồi nướng thì có vị đặc trưng, ăn 1 lần khó quên lắm.– MÓN RÁN: Ta có thể dùng Mắc Khén để tẩm ướp thực phẩm như cá, thịt trước khi đem rán. Mùi Mắc Khén cay cay, thơm thơm, đảm bảo không có loại gia vị nào đặc biệt đến thế.– PHA NƯỚC CHẤM: Chỉ cần cho 1 chút bột Mắc Khén đã rang xay vào bát nước Nắm, chấm gì cũng thấy ngon. Đặc biệt là chấm Cá/Thịt nướng hoặc Rán.– TẨM ƯỚP LÀM THỊT KHÔ: Rất nhiều người khi ăn món Thịt Trâu hay Bò khô của Tây Bắc cứ thắc mắc không hiểu có vị gì mà đặc biệt đến thế. Thưa các bác là phải có Mắc Khén, chính Mắc Khén đã mang lại mùi vị đặc trưng vô cùng của các món ăn Tây Bắc.Address: 40 Phung Hung, Hoa Binh, VietnamPhone: (+84) 965 184 358Website: mountainflavors.comTags: mackhen pepperEmail: doispicevn@gmail.com
 6. Mountain spices are the core element to create the unique aroma and delicious taste of the mountain specialties, especially baked goods. But you don't know where to sell ingredients for spices in the Central Highlands. Let go to the world of all-natural Central Highlands spices at Doispice Co.Ltd - buying these ingredients is easy. The best for your choice Competitive price All products at Doispice are carefully selected for quality, and product prices are very competitive in the market. Quality products that meet Iso, VICB, Jas-Anz standards… Committed to 100% product quality and price, providing customers with safe products at reasonable prices. Quality products In Vietnam, spices such as Mackhen pepper; Maqaw may chang, Long pepper; Phu quoc pepper… are grown naturally on hilly areas without the support of fertilizers or pesticides because this is a tree that comes from the forest, so it grows very strongly. Locals collect their seeds and fruits and then sell them to Doispice. We store and preserve them very carefully, without using any preservatives in order to bring consumers the best and healthy spices. The product is 100% natural and is not harmful to consumers' health. Professional staff Professional staff from Doispice will support and advise customers in the fastest, most accurate and enthusiastic way, committed to 100% customers will be satisfied with our quality and service. The address that provides the best quality rare spices At Doispice, we specialize in selecting the most rare and quintessential spices from Vietnam, imbued with traditional spices. Our company specializes in exporting rare spices originating from the mountains and forests of Vietnam, completely natural with attractive flavors but still unknown to the world. Popular spices include: Mackhen pepper (mắc khén); Long pepper; Phu quoc pepper…and many other standard spices. Check out our products at mountainflavors.com! Contact us If you are interested in our products, please contact us immediately: Doispice Co.Ltd Phone: (+84) 965 184 358 Website: mountainflavors.com Address: 40 Phung Hung, Hoa Binh, Vietnam We are ready to advise and assist you. Tags: mắc khén , mắc khén xuất khẩu
 7. Please come to Doispice Co.Ltd - one of the leading prestigious brands in Vietnam today. Our company specializes in exporting rare spices derived from Vietnam’s mountains, which are completely natural with attractive flavors but still unknown to the world. The address that provides the best quality rare spices At Doispice, we specialize in selecting the most rare and quintessential spices from Vietnam, imbued with traditional spices. Our company specializes in exporting rare spices originating from the mountains and forests of Vietnam, completely natural with attractive flavors but still unknown to the world. Popular spices include: Mackhen pepper (mắc khén); Long pepper; Phu quoc pepper…and many other standard spices. Check out our products at mountainflavors.com! The best for your choice Competitive price All products at Doispice are carefully selected for quality, and product prices are very competitive in the market. Quality products that meet Iso, VICB, Jas-Anz standards… Committed to 100% product quality and price, providing customers with safe products at reasonable prices. Quality products In Vietnam, spices such as Mackhen pepper; Maqaw may chang, Long pepper; Phu quoc pepper… are grown naturally on hilly areas without the support of fertilizers or pesticides because this is a tree that comes from the forest, so it grows very strongly. Locals collect their seeds and fruits and then sell them to Doispice. We store and preserve them very carefully, without using any preservatives in order to bring consumers the best and healthy spices. The product is 100% natural and is not harmful to consumers' health. Contact us If you are interested in our products, please contact us immediately: Doispice Co.Ltd Phone: (+84) 965 184 358 Website: mountainflavors.com Address: 40 Phung Hung, Hoa Binh, Vietnam We are ready to advise and assist you. Tags: mắc khén, mắc khén xuất khẩu
 8. People often know Mackhen pepper as a specialty of the mountains. So where to buy Mackhen pepper where the most prestigious and quality?Tell you one of the addresses specializing in trading especially rare spices from the mountains!Please come to the world of all-natural Central Highlands spices at Doispice Co.Ltd - buying these ingredients is easy.The address that provides the best quality rare spicesAt Doispice, we specialize in selecting the most rare and quintessential spices from Vietnam, imbued with traditional spices.Our company specializes in exporting rare spices originating from the mountains and forests of Vietnam, completely natural with attractive flavors but still unknown to the world.Popular spices include: Mackhen pepper (mắc khén); Long pepper; Phu quoc pepper…and many other standard spices.Check out our products at mountainflavors.com!The best for your choiceCompetitive priceAll products at Doispice are carefully selected for quality, and product prices are very competitive in the market.Quality products that meet Iso, VICB, Jas-Anz standards…Committed to 100% product quality and price, providing customers with safe products at reasonable prices.Quality productsIn Vietnam, spices such as Mackhen pepper; Maqaw may chang, Long pepper; Phu quoc pepper… are grown naturally on hilly areas without the support of fertilizers or pesticides because this is a tree that comes from the forest, so it grows very strongly.Locals collect their seeds and fruits and then sell them to Doispice. We store and preserve them very carefully, without using any preservatives in order to bring consumers the best and healthy spices.The product is 100% natural and is not harmful to consumers' health.Contact usIf you are interested in our products, please contact us immediately:Doispice Co.LtdPhone: (+84) 965 184 358Website: mountainflavors.comAddress: 40 Phung Hung, Hoa Binh, VietnamWe are ready to advise and assist you.Tags: mắc khén, mắc khén xuất khẩu
 9. Are you a lover of Central Highlands cuisine?But you don't know where to sell ingredients for spices in the Central Highlands.Don't fret, we invite you to the world of all-natural Central Highlands spices at Doispice Co.Ltd - buying these ingredients is easy.The best for your choiceCompetitive priceAll products at Doispice are carefully selected for quality, and product prices are very competitive in the market.Quality products that meet Iso, VICB, Jas-Anz standards…Committed to 100% product quality and price, providing customers with safe products at reasonable prices.Quality productsIn Vietnam, spices such as Mackhen pepper; Maqaw may chang, Long pepper; Phu quoc pepper… are grown naturally on hilly areas without the support of fertilizers or pesticides because this is a tree that comes from the forest, so it grows very strongly.Locals collect their seeds and fruits and then sell them to Doispice. We store and preserve them very carefully, without using any preservatives in order to bring consumers the best and healthy spices.The product is 100% natural and is not harmful to consumers' health.Professional staffProfessional staff from Doispice will support and advise customers in the fastest, most accurate and enthusiastic way, committed to 100% customers will be satisfied with our quality and service.The address that provides the best quality rare spicesAt Doispice, we specialize in selecting the most rare and quintessential spices from Vietnam, imbued with traditional spices.Our company specializes in exporting rare spices originating from the mountains and forests of Vietnam, completely natural with attractive flavors but still unknown to the world.Popular spices include: Mackhen pepper (mắc khén); Long pepper; Phu quoc pepper…and many other standard spices.Check out our products at mountainflavors.com!Contact usIf you are interested in our products, please contact us immediately:Doispice Co.LtdPhone: (+84) 965 184 358Website: mountainflavors.comAddress: 40 Phung Hung, Hoa Binh, VietnamWe are ready to advise and assist you.Tags: mắc khén , mắc khén xuất khẩu
 10. Nếu bạn đang cần sử dụng đến bộ đàm. Và để chọn được loại bộ đàm sử dụng phù hợp cho công việc của mình là 1 bước không hề đơn giản, bởi lẽ không phải ai cũng có kinh nghiệm trong việc sử dụng loại thiết bị vô tuyến này. Và nếu bạn đang băn khoăn hãy đến với Fes Việt Solutions để có những giải pháp, thiết bị tốt nhất để giải quyết vấn đề nhé. Công ty TNHH giải pháp viễn thông Fes Việt, là đơn vị uy tín chuyên phân phối và cung cấp máy bộ đàm của các thương hiệu nổi tiếng như: Motorola, Kenwood, Baofeng, Icom… đáp ứng nhu cầu của khách hàng muốn sử dụng máy bộ đàm kỹ thuật số giá rẻ. Fes Việt Solutions chuyên cung cấp đa dạng các loại bộ đàm Fes Việt Solutions chuyên cung cấp bộ đàm nhiều thương hiệu nổi tiếng như: Máy bộ đàm Motorola, Kenwood, iCom, Spender, Alinco, Iradio, K.Y.D, Baofeng, Hytera ( HYT ), Vertex Standard, Máy bộ đàm giá rẻ… Chuyên cung cấp phụ kiện máy bộ đàm như: Phụ kiện máy bộ đàm, tai nghe máy bộ đàm, pin máy bộ đàm, sạc máy bộ đàm, Athena / Bát cài lưng, Micro bộ đàm… Fes Việt Solutions là đơn vị uy tín trong giới kinh doanh chuyên bộ đàm tốt nhất hiện nay, Các loại sản phẩm đa dạng phong phú, đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng như: Bộ đàm trạm, bộ đàm giá rẻ, bộ đàm cầm tay. Bộ đàm nhà hàng, khách sạn, Karaoke, bộ đàm công trình, bộ đàm đi phượt, bộ đàm bảo vệ, bộ đàm 3G, bộ đàm cố định Kenwood, bộ đàm giá rẻ… Máy bộ đàm chất lượng cao Sản phẩm thiết bị bộ đàm nhập khẩu nguyên kiện mới 100% chính hãng từ các thương hiệu máy bộ đàm nổi tiếng về chất lượng và khả năng đáp ứng nhu cầu cao của mọi khách hàng. Các thiết bị máy bộ đàm giá rẻ mà đơn vị cung cấp 100% chính hãng. Các sản phẩm chất lượng luôn đáp ứng được nhu cầu đàm thoại ở cao, ở xa, khoảng cách lớn với âm thanh rõ ràng. Sản phẩm tốt đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật về chống cháy nổ, tiêu chuẩn ngoài trời, tiêu chuẩn chống bụi, chống va đập… Giá thành cạnh tranh. Mức giá bán máy bộ đàm cạnh tranh tốt nhất trên thị trường hiện nay. Luôn đề ra những ưu tiên với những giải pháp tối ưu nhất, tiết kiệm chi phí ở mức thấp nhất cho khách hàng. Dịch vụ chuyên nghiệp Đội ngũ nhân viên, kỹ sư được đào tạo bài bản, có chuyên môn cao, tận tâm, nhiệt tình với công việc và luôn lắng nghe ý kiến khách hàng. Đơn vị hỗ trợ dịch 24/24, nhanh chóng, chuyên nghiệp, hiệu quả phục vụ cao. Ngoài chính sách bảo hành của các thương hiệu thì còn có chế độ bảo hành riêng của đơn vị Fes Việt Solutions , sự chu đáo của chúng tôi nhằm giúp khách hàng yên tâm khi sử dụng. Để thiết thêm thông tin chi tiết về báo giá máy bộ đàm giá rẻ của công ty quý khách hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: CTY TNHH GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG FES VIỆT Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: 338/16 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh Hotline: 0888 103 139 - 0888 022 139 Chi nhánh TP Đà Nẵng: 424 Nguyễn Hữu Thọ, Khuê Trung, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng Hotline: 0931931579 Chi nhánh Phú Yên: 216 Lê Lợi, Phú Yên Hotline: 0918.155.266 Email: info@fesviet.vn Website: Fesviet.vn
 11. KENWOOD NX-240/NX-340 là loại bộ đàm cao cấp dành cho những người đang tìm kiếm sáng phẩm chất lượng, đáp ứng điều kiện làm việc tốt nhất. Sau đây là những đánh giá về sản phẩm này:TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA BỘ ĐÀM KỸ THUẬT SỐ KENWOOD NX-240/NX-340Âm thanh mạnh mẽ, chất lượng caoSử dụng công nghệ tái tạo chính xác Vocoder làm giọng nói trở nên tự nhiên, chất lượng âm thanh vượt trội, ngay cả sử dụng trong môi trường tốc độ cao.Ngoài ra, các loa có đường kính lên tới 36mm công suất âm thanh đầu ra 1W giúp âm thanh nghe rõ ràng và sinh động hơn.Công suất thu phát:Công suất đầu ra RF là 5W cho cả VHF (NX-240) và UHF (NX-340). Ngoài ra, vùng phủ sóng tần số UHF trên NX-340 là 70MHz.Số kênh và Vùng:Các NX-240/NX-340 có thể được sử dụng với hai vùng thông thường, và khả năng cung cấp lên đến 16 kênh cho mỗi vùng.Khả năng kép có thể chuyển đổi giữa số và Analog :Các Bộ đàm Kenwood NX-240/NX-340 có thể sử dụng hiệu quả giữa radio và kỹ thuật số - hoạt động trên 12.5kHz trong khu analog, và trên 6.25kHz NXDN trong khu kỹ thuật số. Để thuận tiện, một phím PF có thể được sử dụng để chuyển đổi giữa các vùng.Truyền thông tin bằng kỹ thuật số hiệu quả với nhiều quang phổ và cung cấp vùng phủ sóng rộng hơn so với analog.Tương thích với NEXEDGE Digital Chế độ thông thường, đài phát thanh này có 64 RAN (Numbers Radio Access) và nhóm cá nhân & gọi nhóm để đảm bảo thông tin liên lạc nhanh chóng.Thiết kế tiện lợi dễ sử dụng:Thiết kế tiện dụng với các đường nét mỏng của NX-240/NX-340 tạo cảm giác thoải mái khi cầm trong lòng bàn tay với hai núm hai bên tạo cảm giác chắc chắn khi cầm.Độ bảo mật cao:Sử dụng phương phá mã hóa và bảo mật trong truyền thông tin vô tuyến là một điểm mạnh của Kenwood, và giúp duy trì một mức độ bảo mật caotrong nhiều chế độ khác nhau với 16 mã đảo giọng, khả năng mã hóa mạnh mẽ của NXDN có sẵn trong bộ đàm kỹ thuật số.Kết nối với thiết bị định vị GPSCác tùy chọn KMC-48GPS, Loa Microphone sẽ cho phép các ứng dụng GPS theo dõi để làm việc với NX- 240/NX-340.Dữ liệu GPS có thể được truyền đi theo yêu cầu khi lập trình.THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỘ ĐÀM KỸ THUẬT SỐ KENWOOD NX-240/NX-340– Dải tần số: VHF:136-174 MHz, UHF: 400-470 MHz.– Số kênh: 32.– Phân vùng: 2.– Khoảng các giữ các kênh: 12,5 kHz 6.25 kHz.– Điện áp hoạt động: 7.5V DC ± 20%.– Tuổi thộ Pin: 5-5-90 trong hi-pin saver: OFF / ON với KNB-45L (2000mAh) Khoảng. 10/12 giờ.– Nhiệt độ hoạt động: -30 ° C ~ + 60 ° C.– Trở kháng Antenna: 50 Ω.– Kích thước (W x H x D) Với KNB-45L: 54 x 122 x 35.3 mm.– Trọng lượng với KNB-45L: 281g.– Độ nhạy Digital / Analog (12 dB SINAD) 0.25 μV/ 0.25 μV.– Chọn lọc Analog 60 dB.– Độ Xuyên Analog 60 dB.– Độ xuyên lớn nhất Analog 70 dB.– Độ méo âm thanh Ít hơn 10%.– Công suất đầu ra 1 W / 12 Ω (nội bộ) 500MW / 8 Ω (ra ngoài).– Công suất phát lớn /nhỏ: 5 W / 1 W.– Đáp ứng 70 dB.– Độ ồn Analog 40 dB.– Độ méo âm thanh Ít hơn 10%.– Điều chế 11K0F3E, 4K00F1E, 4K00F1D, 4K00F7W, 4K00F2D.Đặt mua sản phẩm ngay tại link: https://fesviet.vn/may-bo-dam-ky-thuat-so-kenwood-nx-240-nx-340.htmlTags: Máy Bộ ĐàmHotline tư vấn: 028 73 08 09 99
 12. KENWOOD NX-240/NX-340 là loại bộ đàm cao cấp dành cho những người đang tìm kiếm sáng phẩm chất lượng, đáp ứng điều kiện làm việc tốt nhất. Sau đây là những đánh giá về sản phẩm này: TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA BỘ ĐÀM KỸ THUẬT SỐ KENWOOD NX-240/NX-340 Âm thanh mạnh mẽ, chất lượng cao Sử dụng công nghệ tái tạo chính xác Vocoder làm giọng nói trở nên tự nhiên, chất lượng âm thanh vượt trội, ngay cả sử dụng trong môi trường tốc độ cao. Ngoài ra, các loa có đường kính lên tới 36mm công suất âm thanh đầu ra 1W giúp âm thanh nghe rõ ràng và sinh động hơn. Công suất thu phát: Công suất đầu ra RF là 5W cho cả VHF (NX-240) và UHF (NX-340). Ngoài ra, vùng phủ sóng tần số UHF trên NX-340 là 70MHz. Số kênh và Vùng: Các NX-240/NX-340 có thể được sử dụng với hai vùng thông thường, và khả năng cung cấp lên đến 16 kênh cho mỗi vùng. Khả năng kép có thể chuyển đổi giữa số và Analog : Các Bộ đàm Kenwood NX-240/NX-340 có thể sử dụng hiệu quả giữa radio và kỹ thuật số - hoạt động trên 12.5kHz trong khu analog, và trên 6.25kHz NXDN trong khu kỹ thuật số. Để thuận tiện, một phím PF có thể được sử dụng để chuyển đổi giữa các vùng. Truyền thông tin bằng kỹ thuật số hiệu quả với nhiều quang phổ và cung cấp vùng phủ sóng rộng hơn so với analog. Tương thích với NEXEDGE® Digital Chế độ thông thường, đài phát thanh này có 64 RAN (Numbers Radio Access) và nhóm cá nhân & gọi nhóm để đảm bảo thông tin liên lạc nhanh chóng. Thiết kế tiện lợi dễ sử dụng: Thiết kế tiện dụng với các đường nét mỏng của NX-240/NX-340 tạo cảm giác thoải mái khi cầm trong lòng bàn tay với hai núm hai bên tạo cảm giác chắc chắn khi cầm. Độ bảo mật cao: Sử dụng phương phá mã hóa và bảo mật trong truyền thông tin vô tuyến là một điểm mạnh của Kenwood, và giúp duy trì một mức độ bảo mật caotrong nhiều chế độ khác nhau với 16 mã đảo giọng, khả năng mã hóa mạnh mẽ của NXDN có sẵn trong bộ đàm kỹ thuật số. Kết nối với thiết bị định vị GPS Các tùy chọn KMC-48GPS, Loa Microphone sẽ cho phép các ứng dụng GPS theo dõi để làm việc với NX- 240/NX-340. Dữ liệu GPS có thể được truyền đi theo yêu cầu khi lập trình. THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỘ ĐÀM KỸ THUẬT SỐ KENWOOD NX-240/NX-340 – Dải tần số: VHF:136-174 MHz, UHF: 400-470 MHz. – Số kênh: 32. – Phân vùng: 2. – Khoảng các giữ các kênh: 12,5 kHz 6.25 kHz. – Điện áp hoạt động: 7.5V DC ± 20%. – Tuổi thộ Pin: 5-5-90 trong hi-pin saver: OFF / ON với KNB-45L (2000mAh) Khoảng. 10/12 giờ. – Nhiệt độ hoạt động: -30 ° C ~ + 60 ° C. – Trở kháng Antenna: 50 Ω. – Kích thước (W x H x D) Với KNB-45L: 54 x 122 x 35.3 mm. – Trọng lượng với KNB-45L: 281g. – Độ nhạy Digital / Analog (12 dB SINAD) 0.25 μV/ 0.25 μV. – Chọn lọc Analog 60 dB. – Độ Xuyên Analog 60 dB. – Độ xuyên lớn nhất Analog 70 dB. – Độ méo âm thanh Ít hơn 10%. – Công suất đầu ra 1 W / 12 Ω (nội bộ) 500MW / 8 Ω (ra ngoài). – Công suất phát lớn /nhỏ: 5 W / 1 W. – Đáp ứng 70 dB. – Độ ồn Analog 40 dB. – Độ méo âm thanh Ít hơn 10%. – Điều chế 11K0F3E, 4K00F1E, 4K00F1D, 4K00F7W, 4K00F2D. Đặt mua sản phẩm ngay tại link: https://fesviet.vn/may-bo-dam-ky-thuat-so-kenwood-nx-240-nx-340.html Hotline tư vấn: 028 73 08 09 99
 13. KENWOOD NX-240/NX-340 là loại bộ đàm cao cấp dành cho những người đang tìm kiếm sáng phẩm chất lượng, đáp ứng điều kiện làm việc tốt nhất. Sau đây là những đánh giá về sản phẩm này: TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA BỘ ĐÀM KỸ THUẬT SỐ KENWOOD NX-240/NX-340 Âm thanh mạnh mẽ, chất lượng cao Sử dụng công nghệ tái tạo chính xác Vocoder làm giọng nói trở nên tự nhiên, chất lượng âm thanh vượt trội, ngay cả sử dụng trong môi trường tốc độ cao. Ngoài ra, các loa có đường kính lên tới 36mm công suất âm thanh đầu ra 1W giúp âm thanh nghe rõ ràng và sinh động hơn. Công suất thu phát: Công suất đầu ra RF là 5W cho cả VHF (NX-240) và UHF (NX-340). Ngoài ra, vùng phủ sóng tần số UHF trên NX-340 là 70MHz. Số kênh và Vùng: Các NX-240/NX-340 có thể được sử dụng với hai vùng thông thường, và khả năng cung cấp lên đến 16 kênh cho mỗi vùng. Khả năng kép có thể chuyển đổi giữa số và Analog : Các Bộ đàm Kenwood NX-240/NX-340 có thể sử dụng hiệu quả giữa radio và kỹ thuật số - hoạt động trên 12.5kHz trong khu analog, và trên 6.25kHz NXDN trong khu kỹ thuật số. Để thuận tiện, một phím PF có thể được sử dụng để chuyển đổi giữa các vùng. Truyền thông tin bằng kỹ thuật số hiệu quả với nhiều quang phổ và cung cấp vùng phủ sóng rộng hơn so với analog. Tương thích với NEXEDGE® Digital Chế độ thông thường, đài phát thanh này có 64 RAN (Numbers Radio Access) và nhóm cá nhân & gọi nhóm để đảm bảo thông tin liên lạc nhanh chóng. Thiết kế tiện lợi dễ sử dụng: Thiết kế tiện dụng với các đường nét mỏng của NX-240/NX-340 tạo cảm giác thoải mái khi cầm trong lòng bàn tay với hai núm hai bên tạo cảm giác chắc chắn khi cầm. Độ bảo mật cao: Sử dụng phương phá mã hóa và bảo mật trong truyền thông tin vô tuyến là một điểm mạnh của Kenwood, và giúp duy trì một mức độ bảo mật caotrong nhiều chế độ khác nhau với 16 mã đảo giọng, khả năng mã hóa mạnh mẽ của NXDN có sẵn trong bộ đàm kỹ thuật số. Kết nối với thiết bị định vị GPS Các tùy chọn KMC-48GPS, Loa Microphone sẽ cho phép các ứng dụng GPS theo dõi để làm việc với NX- 240/NX-340. Dữ liệu GPS có thể được truyền đi theo yêu cầu khi lập trình. THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỘ ĐÀM KỸ THUẬT SỐ KENWOOD NX-240/NX-340 – Dải tần số: VHF:136-174 MHz, UHF: 400-470 MHz. – Số kênh: 32. – Phân vùng: 2. – Khoảng các giữ các kênh: 12,5 kHz 6.25 kHz. – Điện áp hoạt động: 7.5V DC ± 20%. – Tuổi thộ Pin: 5-5-90 trong hi-pin saver: OFF / ON với KNB-45L (2000mAh) Khoảng. 10/12 giờ. – Nhiệt độ hoạt động: -30 ° C ~ + 60 ° C. – Trở kháng Antenna: 50 Ω. – Kích thước (W x H x D) Với KNB-45L: 54 x 122 x 35.3 mm. – Trọng lượng với KNB-45L: 281g. – Độ nhạy Digital / Analog (12 dB SINAD) 0.25 μV/ 0.25 μV. – Chọn lọc Analog 60 dB. – Độ Xuyên Analog 60 dB. – Độ xuyên lớn nhất Analog 70 dB. – Độ méo âm thanh Ít hơn 10%. – Công suất đầu ra 1 W / 12 Ω (nội bộ) 500MW / 8 Ω (ra ngoài). – Công suất phát lớn /nhỏ: 5 W / 1 W. – Đáp ứng 70 dB. – Độ ồn Analog 40 dB. – Độ méo âm thanh Ít hơn 10%. – Điều chế 11K0F3E, 4K00F1E, 4K00F1D, 4K00F7W, 4K00F2D. Đặt mua sản phẩm ngay tại link: https://fesviet.vn/may-bo-dam-ky-thuat-so-kenwood-nx-240-nx-340.html Tags: Bộ Đàm Giá Rẻ Hotline tư vấn: 028 73 08 09 99
 14. Nếu bạn đang tìm hiểu về các dòng bộ đàm giá rẻ thì hãy tham khảo ngay Top 3 dòng bộ đàm giá rẻ đến từ thương hiệu Motorola.Máy bộ đàm Motorola MT-918Giá: 320k.Pin Li-on : 1500mAh: Thời gian sử dụng đến 48h.Cự ly : 500m-1km – tùy theo vật cản.Công suất phát : 5W (UHF).16 kênh tần số sử dụng công nghệ mã hóa tín hiệu giúp giảm thiểu nhiễu tín hiệu.Tuổi thọ thông thường từ 5~7 năm.Hộp sản phẩm : 01 máy bộ đàm, 01 Pin, 01 adapter, 01 bát cài lưng, 01 anten, 01 sách hướng dẫn.Máy bộ đàm Motorola GP-320Giá: 550k.Kiểu dáng thiết kế chắc chắn, độ chống va đập cao, độ bền bỉ dẻo dai cùng thông số và cấu hình cao. Sử dụng phương thức truyền tín hiệu MDC 1200 độc quyền của hãng Motorola và DTMF giúp truyền dữ liệu ở tốc độ cao 1200 bit/giây.Cự ly từ 1~3km tùy theo điều kiện vật cảnPin: 4800mAh: Thời gian sử dụng đến 36h.Công suất phát : 5W (UHF).Sử dụng 16 kênh nhớ và 1 kênh gọi chuyên dụng giúp người dùng liên lạc được với nhiều người. Giúp người dùng giảm chi phí khi cần liên lạc đến nhiều người.Xóa kênh nhiễu tăng độ to, rõ, nét cho âm thanh khi truyền tải.Máy bộ đàm Motorola GP-328 PlusGiá: 680k.Công suất : 5WCự ly : 1-3km Thùy theo môi trườngPin Niken : 2200mAh, dùng đến 3 ngày. Pin sạc nhồi, cho công việc luôn chủ động. Thời gian sử dụng pin từ 12h đến 40h tùy theo sử dụng liên tục hoặc ít sử dụng.Công nghệ nén tiếng đặc biệt và mở rộng mức thấp của Motorola mang lại chất lượng âm thanh rõ nét hơn và mạnh hơn, cho phép bạn giữ liên lạc ngay cả trong môi trường có nhiều tiếng ồnPhương thức truyền tin MDC độc quyền của Motorola cho phép truyền dữ liệu ở tốc độ cao 1200 bit/giây.Fes Việt Solutions - Chuyên máy bộ đàm cầm tay tại tphcm và toàn quốc. Hàng có sẵn, chất lượng cao, giá cả cạnh tranh. Bao gồm máy bộ đàm Motorola, máy bộ đàm Kenwood, icom, hyt, baofeng, máy bộ đàm cầm tay giá rẻ của rất nhiều thương hiệu nổi tiếng khác với chất lượng tốt hơn hết
 15. Bộ đàm , máy bộ đàm, bộ đàm liên lạc (tên tiếng Anh là handheld transceiver hay walike-talkie) là thiết bị thông tin liên lạc có khả năng thu phát sóng vô tuyến, có 2 chiều liên lạc thoại, được sử dụng để liên lạc với 1 hay nhiều máy khác thông qua truyền sóng vô tuyến.Đặc điểm của bộ đàmCó khả năng truyền sóng vô tuyến với tốc độ cao, nhanh, giúp người dùng dễ dàng liên lạc với nhau trong tần số, phạm vi, cự ly máy hỗ trợ sử dụng để hỗ trợ làm việc kịp thời, vận hành công việc trơn tru, nhịp nhàng, liên tục;Có khả năng bảo mật thông tin trong đường truyền nội bộ tốt;Có khả năng sử dụng được trong những điều kiện và thời tiết khắc nghiệt;Có chi phí đầu tư thấp, không mất phí sử dụng;Được trang bị ngày càng nhiều những tính năng hiện đại như đàm thoại thầm, mã hóa âm thanh, quét kênh, thông báo kênh bằng giọng nói, báo động khẩn cấp, hủy từ xa… để tăng cường tính tiện lợi, an toàn trong quá trình sử dụng;Các máy bộ đàm cầm tay rất nhỏ gọn, dễ dàng mang theo người mọi nơi, mọi lúc.Với những đặc điểm như trên, máy bộ đàm liên lạc được ứng dụng rất rộng rãi trong đời sống, không chỉ trong những lĩnh vực chuyên dụng như hàng không, hàng hải, phòng cháy chữa cháy, quân sự, an ninh, truyền hình, giàn khoan, hầm mỏ, kinh doanh dịch vụ vận tải, taxi… mà còn ngày càng được sử dụng phổ biến tại các nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, siêu thị, tòa nhà văn phòng, chung cư, đoàn đi du lịch, đi phượt, trông em bé tại nhà… để có thể liên lạc nhanh chóng, kịp thời, dễ dàng, an toàn, tiết kiệm nhất.Nếu bạn có nhu cầu mua các loại phụ kiện, máy bộ đàm giá rẻ nhất, chất lượng nhất, hãy nhanh tay đặt hàng trực tuyến tại website https://fesviet.vn/ hoặc gọi đến hotline :028 73 08 09 99để được hỗ trợ mua hàng nhanh nhất, giao hàng và thu tiền tại nhà trên toàn quốc