• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

tmyhien94

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  9
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About tmyhien94

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Rất nhiều chị em khi lỡ mang thai ngoài ý muốn. Tuy nhiên không phải ai cũng có đủ kiến thức và nắm bắt được cách phá thai an toàn khi đang cho con bú. Nếu muốn phá thai an toàn và không để lại di chứng chị em phụ nữ nên hạn chế tối đa việc phá thai nhiều lần hay uống thuốc phá thai cũng như lựa chọn đến những cơ sở y tế chui. Phòng khám đa khoa Hữu Nghị hiện là một trong những địa chỉ phá thai bằng thuốc quảng nam an toàn và uy tín. Lựa chọn chúng tôi bạn sẽ được các bác sĩ chuyên gia tư vấn sau khi đi hút thai về cần kiêng những gì. Liên hệ ngay với Hotline: 039 957 5631
 2. Hiện nay rất nhiều chị em mắc phải các bệnh phụ khoa nguy hiểm trong đó phải kể đến bệnh polyp cổ tử cung. Tuy nhiên vẫn còn một số chị em không điều trị vì lo lắng không biết chữa polyp cổ tử cung bao nhiêu tiền? Hiểu được điều đó chúng tôi xin giới thiệu đến Phòng khám đa khoa Hữu Nghị đây là một trong những địa chỉ chữa trị bệnh polyp cổ tử cung Đà Nẵng an toàn và uy tín được nhiều chị em sinh sống tại đây tin chọn. Bởi phòng khám có đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp cùng với mức phí hợp lý, phù hợp với mọi đối tượng người bệnh. Liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline: 039 957 5631 để được tư vấn thêm.
 3. Phòng khám đa khoa Hữu Nghị là một trong những phòng khám bệnh xã hội uy tín ở Đà Nẵng được nhiều người dân tin chọn bởi phòng khám có trang thiết bị y tế hiện đại, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao giàu kinh nghiệm, chi phí chữa bệnh tại đây hợp lý. Ngoài ra Đa khoa Hữu Nghị còn là địa chỉ khám bệnh xã hội ở Quảng Nam tốt nhất. Còn chần chừ gì mà không gọi đến số Hotline: 039 957 5631 để đặt lịch khám cũng như các chuyên gia tư vấn cụ thể hơn.
 4. Chi phí điều trị viêm nhiễm vùng kín Đà Nẵng là bao nhiêu? Chữa trị viêm nhiễm vùng kín ở đâu tốt? Rất nhiều người bệnh khi phát hiện ra mình bị viêm nhiễm vùng kín đều thấy lo lắng vì có tâm lý chi phí chữa trị viêm vùng kín vô cùng đắt. Vậy sự thật thì chi phí chữa viêm nhiễm vùng kín có đắt không? Mời nữ giới lắng nghe bài viết sau đây để hiểu chính xác hơn về nội dung này nhé. Viêm nhiễm vùng kín để lâu không trị sẽ làm sao? Viêm nhiễm vùng kín để lại các ảnh hưởng khá nghiêm trọng trên cơ thể các chị em. Các hậu quả mà căn bệnh dẫn đến có thể kể đến như: Gây ra vô sinh hiếm muộn cho chị em phụ nữ Dẫn đến nhiều căn bệnh phụ khoa khác như viêm đường tiết niệu, viêm cổ tử cung, mụn rộp sinh dục,… Có tác động không tốt tới sự phát triển của thai nhi và sức khỏe của thai phụ Đời sống sinh hoạt hàng ngày bị ảnh hưởng nghiêm trọng do vùng kín luôn đau và có mùi bất thường Chất lượng quan hệ dục tình cũng mắc phải bệnh suy giảm do đau. Bạn tình có nguy cơ bị những căn bệnh liên quan đến bộ phận sinh dục. Do vậy, bạn nữ phải ý thức chủ động chữa sớm. Nên sáng suốt trong việc lựa chọn cơ sở kiểm tra chữa. Chỉ nên chữa tại một số đa khoa có độ uy tín cao. Một số cơ sở này có đủ tiêu chuẩn điều trị an toàn. Bác sĩ chuyên nghiệp và phương pháp hiện đại sẽ giúp bạn nữ yên tâm hơn trong điều trị. Chất lượng điều trị cũng sẽ cao hơn. https://phongkhamhuunghidanangluadao.gitbook.io/phong-kham-huu-nghi-da-nang-lua-dao/ Vậy chi phí điều trị viêm nhiễm vùng kín Đà Nẵng là bao nhiêu? Theo một số bác sĩ chuyên khoa sẽ tương đối khó để xác định được chi phí điều trị bệnh viêm nhiễm vùng kín cụ thể là bao nhiêu. Bởi phụ thuộc từng người, tùy từng hiện tượng căn bệnh mà chi phí chữa viêm nhiễm vùng kín có sự khác nhau. Ngoài ra còn có một vài yếu tố ảnh hưởng đến chi phí điều trị như: Phương pháp thực hiện chữa bệnh Nếu như bệnh được phát hiện ra ở mức độ nhẹ có thể trị được bằng thuốc. Chi phí cũng sẽ giảm đi đáng kể. Nếu như căn bệnh nặng thêm, những bác sĩ sẽ phải tiến hành áp dụng những giải pháp hiện đại hơn. Những phương pháp này yêu cầu chức năng cũng như chuyên môn cao của chuyên gia. Do đó, chi phí trị cũng sẽ cao hơn. Phòng khám chuyên khoa lựa chọn điều trị Giữa các cơ sở sẽ có sự chênh lệch nhất định về chi phí chữa trị bệnh viêm nhiễm vùng kín. Cơ sở nào có đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp và trang thiết bị hiện đại cũng như chất lượng dịch vụ tốt hơn thì mức phí nên trả cũng cao hơn. Ngược lại, các cơ sở có chất lượng kém, các thiết bị không đảm bảo thì chi phí chữa trị thấp hơn nhưng hiệu quả chữa không cao. Tình trạng sức khỏe người bệnh Sức đề kháng cũng chính một trong những yếu tố ảnh hưởng tới chi phí điều trị bệnh viêm nhiễm vùng kín. Nếu chị em có sức khỏe tốt thì quá trình điều trị sẽ diễn ra nhanh hơn. Nếu bạn nữ có tình trạng sức khỏe kém, thời gian chữa trị sẽ kéo dài. Do đó, chi phí chữa trị bệnh cũng tăng theo. Một số vấn đề khác ảnh hưởng tới chi phí điều trị viêm nhiễm vùng kín Trong quá trình chữa trị, nếu căn bệnh đã chuyển qua giai đoạn nặng sẽ có nhiều biến chứng. Các chị em phải điều trị song song các bệnh lý. Do vậy, chi phí trị căn bệnh sẽ tăng lên. Bệnh nhân không nên quá bận tâm đến chi phí chữa trị căn bệnh. Phí chữa trị phù hợp với phần lớn người bệnh. Điều cần quan tâm là nên khám chữa trị ở đâu. Chỉ nên thăm khám tại những địa chỉ uy tín để đảm bảo chất lượng. Phòng khám đa khoa Hữu Nghị là một trong những sự lựa chọn đúng đắn mà chị em nào cũng cần biết. Hi vọng những thông tin trên chúng tôi chia sẻ có thể giúp cho chị em hiểu rõ hơn về chi phí điều trị viêm nhiễm vùng kín Đà Nẵng là bao nhiêu. Nếu còn điều gì thắc mắc thêm hãy gọi ngay đến Hotline 039 957 5631 hay nhấp vào bảng khung chat >> Tư Vấn Trực Tuyến << để được tư vấn miễn phí. Có thể bạn quan tâm: Chi phí điều trị áp xe tuyến bartholin bao nhiêu tiền tại Đà Nẵng Chữa trị bệnh sa tử cung Đà Nẵng ở đâu uy tín
 5. Viêm nội mạc tử cung là bệnh phụ khoa nhiều người mắc phải bệnh, đặc biệt là ở phụ nữ sau sinh và bệnh nhân sau khi phá thai. Nếu như không trị kịp thời, căn bệnh này có khả năng gây ra ung thư nội mạc tử cung, đe dọa trực tiếp tính mạng chị em. Bởi vậy, việc điều trị căn bệnh viêm nội mạc tử cung là điều rất quan trọng. Vậy chi phí chữa viêm nội mạc tử cung bao nhiêu tiền? Hãy lắng nghe bài viết sau đây để phát hiện ra câu giải đáp bạn nhé! Chữa viêm nội mạc tử cung bao nhiêu tiền tại Đà Nẵng Các bác sĩ cho biết, rất khó để dẫn ra một con số cụ thể về chi phí điều trị bệnh viêm nội mạc tử cung. Tuy nhiên, bạn có thể dựa vào những yếu tố sau để biết chi phí chữa viêm nội mạc tử cung bao nhiêu tiền: Phụ thuộc vào nguyên nhân gây ra bệnh Bệnh viêm nội mạc tử cung có nhiều nguyên nhân dẫn tới. Đó có thể là do tạp khuẩn, ký sinh trùng, nấm từ những bệnh viêm phụ khoa hoặc do phá thai, viêm nội mạc tử cung sau sinh nên chi phí chữa viêm nội mạc tử cung cũng khác nhau. Mức độ viêm nhiễm của nữ giới Nếu căn bệnh không tìm ra và điều trị nhanh chóng thì sẽ làm tình trạng bệnh càng ngày càng trầm trọng. Điều này, gây quá trình điều trị bệnh khó khăn. Hoặc có thể bệnh viêm nhiễm, lây lan sang những bộ phận xung quanh, khiến cho việc chữa kéo dài, làm tăng chi phí chữa trị. Phương pháp chữa trị Hiện nay, có rất nhiều phương pháp điều trị căn bệnh viêm nội mạc tử cung. Đối với phương pháp đơn giản thì chi phí điều trị sẽ thấp. Ngược lại, phương pháp tiên tiến, hiện đại, chữa trị căn bệnh hiệu quả cả ở giai đoạn mãn tính thì chi phí chữa trị sẽ cao hơn. Cơ sở điều trị Nếu bạn lựa chọn phòng khám chuyên khoa uy tín, chất lượng, có đội ngũ chuyên gia có chuyên môn, giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại thì mức chi phí sẽ có chút chênh lệch so với những bệnh viện kém chất lượng. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể dễ chịu về chất lượng điều trị bệnh tại đây. https://www.webtretho.com/f/dia-chi-kham-chua-benh/phong-kham-huu-nghi-lua-dao-benh-nhan-co-dung-khong-2760335?gidzl=9odIIcnNHrygFj9CP411Moq-tKjzI1yFPppUJoaOILnaF8XDUHqL2cDjrHSeI4GBOcxIJ6P-HwGbQ5v7MG Địa chỉ chữa viêm nội mạc tử cung uy tín nhất tại Đà Nẵng Hiện nay, Phòng khám đa khoa Hữu Nghị tự hào là một trong những địa chỉ chữa trị bệnh viêm nội mạc tử cung Đà Nẵng an toàn và uy tín, chuyên chữa trị bệnh phụ khoa nói chung, căn bệnh viêm nội mạc tử cung nói riêng uy tín, chất lượng tại khu vực Đà Nẵng. Tới đây, bạn chắc chắn sẽ cảm thấy an tâm bởi: Phòng khám Hữu Nghị hội tụ đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm. Phương pháp điều trị bệnh tiên tiến, hiện đại. Thủ tục nhanh gọn, tiết kiệm thời gian. Đa khoa khang trang, sạch sẽ, được vô trùng kỹ lưỡng. Chi phí công khai, minh bạch, niêm yết theo quy định của Sở y tế. Thông tin người bệnh được bảo mật tuyệt đối. Với những ưu thế trên thì bạn còn chần chừ gì nữa, hãy đến Phòng khám đa khoa Hữu Nghị ngay hôm nay để sớm thoát khỏi lo lắng về căn bệnh phụ khoa đáng báo động - viêm nội mạc tử cung! Trên đây là những thông tin cung cấp từ các y bác sĩ tại Phòng khám đa khoa Hữu Nghị về đề tài “Chi phí chữa viêm nội mạc tử cung”. Nếu bạn còn băn khoăn gì về bệnh viêm nội mạc tử cung, hãy nhấc máy và liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại: 039 957 5631, hoặc nhấp vào khung chat để được một số bác sĩ giải đáp chi tiết. https://www.wattpad.com/684576020-l%C3%A0m-r%C3%B5-nghi-v%E1%BA%A5n-ph%C3%B2ng-kh%C3%A1m-h%E1%BB%AFu-ngh%E1%BB%8B-%C4%91%C3%A0-n%E1%BA%B5ng-l%E1%BB%ABa
 6. Phòng khám đa khoa Hữu Nghị là một trong những địa chỉ phá thai uy tín ở Đà Nẵng được nhiều chị em tin tưởng và lựa chọn đến bởi phòng khám có những ưu điểm vượt trội như: đội ngũ y bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm, cơ sở vật chất hiện đại, phòng khám sạch sẽ, chi phí phá thai ở Đà Nẵng hợp lý. Ngoài ra Đa khoa Hữu Nghị còn biết đến là địa chỉ phá thai bằng thuốc Quảng Nam an toàn và hiệu quả, còn chần chừ gì mà không gọi đến số Hotline 039 957 5631 để được các chuyên gia tư vấn miễn phí.
 7. U xơ tử cung là căn bệnh dần dần trở nên quen thuốc với các chị em phụ nữ. Phòng khám Hữu Nghị - Địa chỉ chữa trị bệnh u xơ tử cung Đà Nẵng uy tín và hiệu quả sẽ tư vấn, giải đáp các thông tin, Chi phí mổ u xơ tử cung hết bao nhiêu tiền ở Đà Nẵng cho tất cả những người quan tâm mà hoàn toàn không tốn phí. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi, Địa chỉ chữa trị bệnh u xơ tử cung Quảng Nam hiệu quả 100% luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn
 8. Mang thai là thiên chức thiêng liêng và cũng đem lại khá nhiều niềm vui cho các mẹ bầu. Tuy nhiên, không phải lúc nào việc mang thai cũng thuận lợi; tình huống xấu nhất cần nói đến tình trạng thai chết lưu. Vậy thai chết lưu là gì? thai chết lưu có biểu hiện gì? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu. Thai chết lưu là gì? Trong thời gian sống trong tử cung, mặc dù được người mẹ bảo vệ nhưng thai vẫn có thể bị chết ở bất kỳ thời điểm nào. Thai chết lưu là tất cả các trường hợp thai bị chết mà còn lưu lại trong tử cung 48 giờ. Thai chết lưu được phân dòng tùy vào thời điểm xảy ra: Thai chết sớm là xảy ra trong khoảng từ 20 đến 27 tuần tuổi; thai chết muộn xảy ra giữa 28 và 36 tuần tuổi; thai kỳ hạn xảy ra giữa 37 tuần tuổi hay lâu hơn. Trong nhiều trường hợp thai chết lưu tương đối khó tìm thấy nguyên nhân. Thai chết lưu dẫn gây ra hai nguy cơ lớn từ người mẹ: Rối loạn đông máu dưới dạng chảy máu vì đông máu rải rác trong lòng mạch; nhiễm trùng nhanh và nặng khi ối vỡ lâu. Thai chết lưu có biểu hiện gì? Biểu hiện thai lưu có thể nhìn thấy bằng những biểu hiện như thai phụ phát ban hoặc ho. Những biểu hiện này chỉ có thai phụ mới có thể nhận ra như bị đau họng hoặc cảm thấy chóng mặt. Liên hệ ngay với bác sĩ khi bạn có những biểu hiện như sau: Cảm thấy thai nhi ngừng vận động hoặc có những biểu hiện khác thường: Đau bụng, chuột rút ở bụng hoặc lưng; cảm giác bụng như bị đánh, âm đạo chảy máu, cảm thấy chóng mặt hoặc đau đầu dữ dội, sự thay đổi trong tầm nhìn; mặt, bàn chân hoặc bàn tay sưng lên đột ngột; buồn nôn, nôn mửa kéo dài; sốt hay ớn lạnh. Xem thêm: Hiện tượng sót nhau khi phá thai bằng thuốc Giải đáp thắc mắc thai lưu có bị ra máu không Các mẹ bầu cần làm gì để ngăn ngừa thai chết lưu? Mang thai là một niềm hi vọng, niềm vui đối với tất cả các cặp vợ chồng nên việc mất con là một nỗi đau đớn không gì đo đếm nổi. Bạn chẳng thể làm gì được khi thai đã lưu nhưung bạn chắc chắn có thể lên kế hoạch để xác suất nguy cơ xảy đến thấp nhất. Sau đây là những cách để quá trình có thai an toàn: Áp dụng lối sống lành mạnh với chế độ ăn uống cân bằng. Tăng lượng hấp thu axit folic khi mang thai vì nó làm giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh. Đừng bỏ lỡ bất kỳ một cuộc hẹn kiểm tra thai nào . Duy trì tăng cân khỏe mạnh trong suốt thai kỳ bằng cách tham gia các bài tập thấp tới trung bình, nếu được bác sĩ khuyên sử dụng. Sàng lọc một số nguy cơ có thai cũng như xác định một số thất thường tăng trưởng của bào thai. Kiểm tra tình trạng tăng huyết áp cũng như tiểu đường trước khi có thai. Theo dõi chuyển động của thai nhi từ quý thứ hai. Trong trường hợp mang thai vài tháng, cần nhận biết dấu hiệu cơn đau đẻ để chuẩn bị tinh thần. Cẩn thận khi đi lại để tránh tai nạn ngã té. Tránh mang giày cao gót cũng như đeo dây an toàn khi đi trong xe hơi. Lựa chọn thức ăn tự nấu tại nhà vì nó làm giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Việc quản lý thai kỳ là quan trọng để giảm bớt nguy cơ thai chết lưu. Đặc biệt đối với một số người đã có tiền sử thai lưu trước đó. Phòng khám đa khao Hữu Nghị 291 Điện Biên Phủ, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng cung cấp gói siêu âm và thăm khám thai cho mẹ bầu, với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm sẽ dẫn ra được lời khuyên hàng đầu trong từng giai đoạn phát triển của thai. Để đặt lịch kiểm tra, mẹ bầu có thể gọi đến số Hotline: 039 957 5631để được chỉ dẫn.
 9. Hiện nay rất nhiều chị em phụ nữ khi mắc phải bệnh viêm phụ khoa nguy hiểm trong đó có bệnh viêm nội mạc tử cung. Nhiều chị em vẫn sợ đau hoặc ngại chia sẻ bệnh tình nên đã tìm đến những phương pháp điều trị viêm nội mạc tử cung trên mạng mà không hề biết nguy hiểm tiềm ẩn bên trong. Chị em muốn tránh khỏi những hậu quả nguy hiểm thì ngay khi phát hiện những dấu hiệu viêm nội mạc tử cung hãy tiến hành thăm khám tại các trung tâm uy tín để xác định bệnh. Vậy viêm nội mạc tử cung có chữa được không? Các bác sĩ tại Phòng khám đa khoa Hữu Nghị cho biết nếu bệnh được phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì bệnh sẽ được khỏi. Còn chần chừ gì mà không gọi đến số Hotline: 039 957 5631 để đặt lịch thăm khám và tư vấn miễn phí.