• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

thuhiensz

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  5
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Bài viết posted by thuhiensz


 1. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa ( Mã – 马), là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp và khi khởi vòng Trường sinh (tính theo tiết khí) thì tháng Ngọ ứng với cung Bệnh trong 12 cung của vòng Trường sinh.
  Trong lục thập hoa giáp tuổi Ngọ gồm các tuổi Giáp Ngọ 1954, Bính Ngọ 1966, Mậu Ngọ 1978, Canh Ngọ 1990, Nhâm Ngọ 2002 - 1942...

  Chọn đối tác kinh doanh

  Giáp Ngọ: Nam giới nên hợp tác với những người tuổi Giáp Ngọ, Kỷ Hợi, Bính Thân còn nữ giới nên hợp tác với tuổi Bính Thân, Nhâm Dần, Giáp Ngọ.

  Bính Ngọ: Nam giới nên hợp tác làm ăn với những người tuổi Tân Hợi, Ất Mão, Bính Ngọ còn nữ giới nên hợp tác làm ăn với tuổi Tân Hợi, Nhâm Tý, Bính Ngọ.

  Mậu ngọ: Nam giới nên hợp tác làm ăn với những người tuổi Quý Hợi, Ất Sửu, ĐInh Mão, Đinh Tỵ, Kỷ Mùi, Ất Mão còn nữ giới nên hợp tác với những tuổi Kỷ Mùi, Ất Sửu, Quý Sửu.

  Canh Ngọ: Cả nam giới và nữ giới đều nên hợp tác làm ăn với những người tuổi Tân Mùi, Giáp Tuất, Đinh Sửu.

  Nhâm Ngọ: Nam giới nên hợp tác làm ăn với những người tuổi Bính Tuất, Canh Thìn, Giáp Thân còn nữ giới nên hợp tác với những tuổi Bính Tuất, Canh Dần, Giáp Thân.
   


 2. Bước sang năm 2021, mỗi người đều có sự thay đổi khác nhau về công việc và cuộc sống. Việc dự toán Tử Vi hàng năm giúp mỗi người có thể xu cát, tị hung, tìm lành, tránh dữ tạo điều kiện để họ xây dựng cuộc sống ngày càng thành công, hạnh phúc hơn. Sau đây là nội dung Tử Vi năm 2021 đối với các tuổi mà chúng tôi gửi tới quý độc giả.

  Xem bói tử vi năm 2021 của tuổi Tý : “Đầu tư may mắn - tài lộc dồi dào”: Sự nghiệp có nhiều thời cơ thuận lợi dễ được kết quả tốt đẹp, nhất là trong nửa cuối của năm. Vì vậy người tuổi Tý nên đẩy mạnh đầu tư, hùn hạp vốn may mắn sẽ có tài lộc dồi dào, tiền bạc hanh thông.

  Xem tử vi 2021 của tuổi Sửu: Năm 2021 đối với tuổi con trâu là “Một năm bội thu nhưng tiêu pha cũng nhiều”: Công việc thuận tuy nhiên cẩn trọng bị gièm pha, trong năm có sự chi tiêu nhiều.

  Xem bói năm 2021 cho tuổi Dần: Năm Tân Sửu là “Một năm trung bình - Cần cố gắng nhiều hơn”: Xem tử vi 12 con giáp năm 2021 dự báo 2021 sẽ là một năm có nhiều gian nan, trở ngại đối với những ai tuổi Dần, tuy nhiên chỉ cần cố gắng sẽ gặt hái nhiều thành công ở tháng thuận. Tử vi 2021 tuổi Dần chủ về tài lộc làm ăn ổn định, đủ tiêu dùng trong năm.

  Xem tử vi năm 2021 của tuổi Mão: “Tài lộc có - Cân nhắc khi đầu tư lớn”:Trong năm 2021, tuổi Mão nên tranh thủ sự tín nhiệm của cấp trên để thực hiện những kế hoạch đã được chuẩn bị, ngoài ra chú ý cẩn trọng lời ăn tiếng nói, tránh thị phi. Năm này quý bạn thích hợp kinh doanh ở quy mô vừa, hùn hạp đầu tư vốn kinh doanh lớn thì nên cân nhắc kỹ lưỡng sẽ tốt hơn.

  Xem tử vi 2021 cho tuổi Thìn: Năm Tân Sửu được đánh giá với quý bạn là “Thuận lợi nhiều hơn khó khăn”: Mọi việc tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Tài lộc dồi dào, may mắn và hanh thông, so với năm 2020 thì thuận lợi hơn nhiều.

  Xem tử vi 2021 của tuổi Tỵ: Trong năm “Bí quyết thành công là sự kiên trì”: Nếu không ngừng cố gắng, kiên trì theo đuổi mục tiêu trong sự nghiệp sẽ hái được thành công như ý. Trong kinh doanh cần đề phòng chuyện thị phi để việc làm ăn suôn sẻ hơn.

  Xem tử vi năm 2021 của tuổi ngọ: Đánh giá là “Một năm ổn định - tài chính trung bình”: Trong năm nay mọi công việc diễn ra ở mức độ trung bình với tuổi Ngọ, không xảy ra quá nhiều biến động so với năm 2020. Trong năm nếu cố gắng phấn đấu sẽ hái được quả ngọt. Trong công việc có một vài khó khăn, còn phải chi tiêu nhiều, tài lộc trung bình.

  Xem bói 2021 cho tuổi Mùi: “Tấn tài tấn lộc - Cơ hội hanh thông”: Nhiều cơ hội tuyệt vời đến với người tuổi Mùi, công việc đạt được kết quả như ý. Tài chính dồi dào, may mắn.

  Xem tử vi 2021 của tuổi Thân: Chuyên gia phong thủy nhận định: “Quý nhân giúp đỡ - Tai qua nạn khỏi”: Dự báo công việc của người tuổi thân năm 2021 thuận lợi đạt kết quả như mong muốn, gia đạo hòa thuận, bình an. Đôi lúc có xuất hiện khó khăn trong cuộc sống nhưng được quý nhân giúp đỡ sẽ sớm vượt qua. Nếu chọn tháng tài lộc để đầu tư kinh doanh sẽ tốt hơn.

  Xem tử vi năm 2021 của tuổi Dậu. “Cần thận đầu tư, quả ngọt sẽ lớn”: Chỉ cần lên kế hoạch cụ thể trong công việc quý bạn sẽ gặt hái được thành công. Năm này hợp cho kinh doanh buôn bán lớn sẽ thu được nhiều tài lộc, chú ý cần tính toán kỹ lưỡng

  Xem tử vi 2021 tuổi Tuất

  “Tài lộc tốt - Mọi việc phát triển”: Tử vi 12 con giáp 2021 đối với tuổi Tuất có sự chuyển biến theo chiều hướng tích cực ở mọi phương diện. Tài lộc tốt, nếu kinh doanh bất động sản cần đề phòng.

  Xem tuổi 2021 của tuổi Hợi. “Có bất lợi - Chi tiết nhiều”: Gặp nhiều bất lợi trong công việc, sẽ đạt được kết quả tốt nếu thực sự nỗ lực đương đầu với khó khăn. Đề phòng sự chi tiêu nhiều khi nguồn tài chính không dư dả.

  nguồn tham khảo: Tử vi năm 2021: Những con giáp có chuyện tình cảm - gia đạo tốt đẹp | Cộng đồng giải trí KODI VietMediaF


 3. Được mệnh danh là “đệ nhất thần số trong giới học thuật” vì khi dự đoán Tử Vi thì người ta khai thác được nhiều thông tin chi tiết, chính xác. Vậy xem tử vi theo năm có tác dụng như thế nào? Tử vi tuổi Mùi năm 2021 khởi sắc hay có nhiều chuyện phải cẩn trọng đề phòng? Phần tiếp theo sẽ giải đáp cho bạn hai câu hỏi này.

  Tầm quan trọng của xem tử vi năm 2021

  + Chiêm đoán tương lai: Luận giải tử vi 2021 cho 12 con giáp sẽ tiết lộ vận khí trong năm cho từng tuổi. Đây là những phân tích chi tiết đa diện từ các vấn đề đời sống, tình cảm, công việc, sức khỏe và giao đạo. Vận khí trong năm của mỗi con giáp có thể tốt, cũng có thể đi theo chiều hướng xấu.

   + Chủ động chuẩn bị kế hoạch chớp thời cơ cho năm mới tốt đẹp hơn: Cơ hội chỉ đến ở một thời điểm nhất định và sẽ qua đi nếu không biết nắm bắt. Chiêm đoán được những sự kiện xảy ra trong tương lai sẽ giúp 12 con giáp nắm bắt được những thời cơ mới trong năm 2021 Tân Sửu. Việc xem tử vi năm 2021 giúp hỗ trợ mỗi người theo chiều hướng tích cực để có một tương lai tốt đẹp hơn, tôn lên và khuyến khích những giá trị tốt đẹp của người Việt. 

  + Xem bói 2021 để có phương án kích cầu may mắn, giảm trừ hạn xấu: Những rủi ro, nạn tai, bệnh tật, nguy hiểm, và trở ngại,... có thể diễn ra trong năm 2021 được dự đoán chi tiết. Ngoài ra, trong các nội dung luận giải tử vi, các chuyên gia sẽ đưa ra các phương pháp giải hạn giảm thiểu những nguy cơ bất lợi tương ứng.

  Tử vi năm 2021 tuổi Mùi tốt hay xấu? 

  Có một câu hỏi nhiều người thắc mắc là: ”Những người cùng tuổi thì vận khí của họ đều giống y hệt như nhau chăng?”. Xin thưa là: - Tuy không giống y hệt như nhau nhưng những người cùng năm sinh sẽ có những nét tương đồng về xu hướng và tính chất trong cuộc sống.

  Tử vi tuổi Mùi năm 2021 được tóm gọn qua cụm từ: “Tấn tài tấn lộc - Cơ hội hanh thông”: Năm 2021 mở ra nhiều cơ hội mới, mọi dự định công việc đều có thể đạt được. Tài lộc làm ăn được lợi nhiều nên tài chính dồi dào, may mắn.

  Tuổi Ất Mùi: Nhiều người thu được thành quả lớn trong sự nghiệp tuy nhiên chú ý về gia đạo có thể gặp sóng gió vấn đề sức khỏe không được tốt.

  Tuổi Đinh Mùi: Những người sinh năm Đinh Mùi trong năm 2021 đường công danh khá khó khăn, gia đạo có biến động, cần chú ý giữ gìn sức khỏe và đề phòng tai nạn, bệnh tật

  Tuổi Kỷ Mùi: Trong năm nhiều người có nguy cơ mắc bệnh tật, và vướng mắc thủ tục hành chính, thị phi

  Tuổi Tân Mùi: Sang năm 2021, tuổi Tân Mùi gặp nhiều may mắn thuận lợi trong sự nghiệp và tài lộc. Nên tận dụng năm 2021 để phát triển công việc kinh doanh làm ăn sẽ thu được thành quả lớn. Tuy nhiên họ gặp bất ổn về sức khỏe, sinh sản và gia đạo. 

  Tuổi Quý Mùi: Nhiều người gặp khó khăn trong việc học hành, công việc không thuận lợi, gia đạo có sóng gió, nên chú ý sức khỏe và đề phòng rắc rối liên quan đến luật pháp.

  Kết luận: Năm 2021 là một năm khá sóng gió  đối với người tuổi Mùi trong gia đạo và sức khỏe do là năm xung Thái Tuế nên người tuổi Mùi càng phải thận trọng nhiều hơn.

  Tham khảo: chiêm đoán tử vi tuổi Mùi 2021 gặp thái tuế về sức khỏe, gia đạo cần lưu ý điều gì - Thảo luận vỉa hè - Diễn đàn CADViet


 4. Con Ngựa tượng trưng cho nguồn sức mạnh, năng lượng và cá tính cởi mở. Do vậy mà người tuổi Ngọ rất sôi nổi, họ ưa thích được vui vẻ và luôn kiếm tìm những điều thú vị trong cuộc sống. Xem tử vi năm 2021 Tân Sửu cho từng tuổi Ngọ chủ đề được nhiều người quan tâm.

  Tính cách người tuổi Ngọ

  Được biết đến như là con giáp du mục trong mười hai con giáp. Người tuổi Ngọ khó ở yên ở một chỗ, họ luôn nhảy từ dự án này sang dự án nọ, sự kiện này sang sự kiện khác. Họ là những người rất thích sự đổi mới, ham hoạt động và thích độc lập tự chủ. Người tuổi Ngọ khó thích ứng với công việc cố định và nhàm chán. 

  Người sinh năm con ngựa tính tình rộng rãi, hào phóng, mẫn tiếp và giỏi ngoại giao. Họ có sức quan sát tốt, đầu óc nhanh nhẹn, dí dỏm và cởi mở. Thích đi đây đó nhưng họ cũng hay nóng nảy dù họ nguôi giận cũng rất nhanh. 

  Người tuổi Ngọ khó bốc đồng và không thích những gì tẻ nhạt, dập khuôn. Màu sắc người tuổi Ngọ yêu thích là màu cam, màu vàng, đây là màu sắc kỳ diệu tạo nên sự thoải mái mà tinh tế chân thành giống với tính cách của họ..

  Do được trời phú cho cuộc sống lạc quan, năng động, ứng biến nhanh nên người tuổi Ngọ không phải lo lắng nhiều về mặt tiền nong, và do quan hệ rộng, thái độ sống tích cực nên tiền bạc cũng luôn đến với họ. Thế nhưng, con đường kiếm tiền của họ không chắc chắn, cũng không làm giàu bằng cách đầu tư, mà dựa vào quan hệ giao tiếp khéo léo, dựa vào ngoại giao để làm việc, nên thu nhập không ổn định.

  Thói quen ăn uống thất thường của người tuổi Ngọ khiến họ dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Bản tính lại không ung dung tự tại, nên khi kết quả công việc không được mỹ mãn, sẽ dễ bị căng thẳng, làm tổn hại đến thần kinh, mất ngủ.

  Tử vi tuổi Ngọ năm 2021 Tân Sửu

  Năm 2021 đối với người tuổi Ngọ nói chung là “Một năm ổn định - tài chính trung bình”: Vận trình tuổi Ngọ theo tử vi 12 con giáp năm 2021 là một năm công việc diễn ra ở mức độ trung bình, không có quá nhiều biến động so với năm 2020. Tuy nhiên, người tuổi Ngọ trong năm 2021 nếu cố gắng phấn đấu sẽ hái được nhiều quả ngọt trong bước đường kinh doanh. 

  Trong công việc năm 2021, đôi khi người tuổi con ngựa gặp khó khăn, tuy nhiên, mọi việc đều sẽ có hướng giải quyết. Tuy nhiên, trong năm vấn đề tài chính của người tuổi Ngọ không được thuận lợi, chủ về chi tiêu nhiều nhưng nhìn chung không quá tệ.

  Mặc dù vậy, mỗi tuổi Ngọ có những đặc điểm, vận mệnh khác nhau trong năm. Chẳng phải cùng tuổi Ngọ mà có người phất lên, ăn nên làm ra, có người lại vướng vào nợ nần đấy sao? Có chăng, chỉ giống nhau ở những đặc điểm chung nhất, hoặc có người luôn chăm chỉ làm ăn, vận dụng tử vi vào trong công việc sẽ đạt thành công hơn.

  Tại Wiki Ohana đã có nội dung tử vi 2021 đối với từng tuổi Ngọ, theo các phương diện công việc - tình duyên - sức khỏe - gia đạo. Mời bạn đón đọc và cảm nhận. 

  Tham khảo từ: Tử vi năm 2021 tuổi Ngọ chi tiết tiền tài - sự nghiệp - tình duyên - sức khỏe » raovatonline.org


 5. Bên cạnh việc xem tuổi kết hôn, xem tuổi sinh con, ngày nay khi nền kinh tế cần sự liên kết giữa con người và con người ngày càng nhiều, việc xem tuổi làm ăn ngày càng quan trọng.

  Các cụ có câu : “Phi thương bất phú” chỉ việc Buôn bán kinh doanh là con đường tốt tiến đến thành công, nhưng để thành công trên lĩnh vực của mình thì đây là một con đường không bằng phẳng. Không phải ai sinh ra cũng có năng lực làm buôn bán kinh doanh , điều này phụ thuộc vào cái duyên của mỗi người . Vì vậy, để không trở thành những người cô đơn trên con đường đó, người ta xem tuổi hợp làm ăn để công việc phát triển, để có được sự giúp sức và chia sẻ của đối tác của mình.xem-tuoi-hop-tac-lam-an.jpg

  Vì vậy mà việc thứ nhất cũng là điều cần thiết nhất là xem tuổi làm ăn . Bởi vì không phải ai trong những người bạn hợp tác có thể hợp làm ăn với bạn. Tìm đúng người hợp tuổi kết hợp kinh doanh, làm ăn sẽ giúp công việc kinh doanh buôn bán của cả hai người phát triển thuận lợi, tấn tới , hai người hùn hạp làm ăn , thành công sẽ đến nhanh với bạn hoặc cả hai. 

  Mặc dù vậy, nếu bạn không coi trọng việc xem tuổi trước khi kết hợp làm ăn thì công việc buôn bán của bạn rất có thể gặp rủi ro, khó khăn , tranh chấp, bất đồng ý kiến và dẫn tới phá sản . Chính vì vậy mà việc xem tuổi để hợp tác kinh doanh buôn bán rất quan trọng.

  Xem tuổi làm ăn quan trọng như vậy, nhưng xem ở đâu thì chính xác? Bạn có thể tìm kiếm tuổi hợp làm ăn với mình ở chuyên mục tử vi 2021 về công danh sự nghiệp. Hoặc xem ở mục phương pháp giải hạn - chọn tuổi hợp làm ăn tốt, các thầy sẽ phân tích và chỉ rõ cho bạn. Ngoài ra, có nhiều website phi thương mại cung cấp công cụ xem tuổi hợp làm ăn rất cụ thể, chi tiết sẽ giúp bạn đưa ra được quyết định chu toàn và chính xác.

  Tham khảo từ: Chọn các tuổi hợp làm ăn sẽ giúp bạn phát tài khi mới khởi sự kinh doanh - Chút lưu lại