• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

thanhlanh

Hội viên
 • Số nội dung

  143
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About thanhlanh

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Đối với những trader có ít hoặc chưa có kinh nghiệm trong giao dịch forex, hoặc đơn giản là họ không có khả năng phân tích thị trường, cứu cánh của họ là tín hiệu forex. Đó là các gợi ý cho họ biết khi nào vào lệnh mua/bán. Tuy nhiên, sẽ có những kẻ lừa đảo lợi dụng nhu cầu này để trục lợi cho bản thân. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ nói cụ thể về các hệ thống tín hiệu forex, ứng dụng của chúng trong thị trường giao dịch ngoại hối và nơi các trader có thể nhận chúng miễn phí. Chúng tôi cũng sẽ nói về việc liệu các trader có nên hay không nên tin vào Tín hiệu forex miễn phí uy tín nhất. Điều tự nhiên là bạn muốn có thể đạt được kết quả giao dịch tuyệt vời với ít nỗ lực nhất có thể. Trong thế giới giao dịch ngoại hối, lối suy nghĩ này có thể mang lại cho bạn những tổn thất tài chính. Tuy nhiên, có những cách chắc chắn có thể hỗ trợ bạn trong việc đưa ra quyết định, chẳng hạn như khi nào và cặp tiền tệ nào để mua/bán. Một trong những cách đó là thông qua các tín hiệu forex. Trên thực tế, một trong những điều đầu tiên mà các trader mới bắt đầu sử dụng google khi họ hoàn thành khóa học giao dịch ngoại hối ban đầu và mở tài khoản là “tín hiệu về tin tức mỗi ngày”. Mọi người đều muốn đạt được lợi nhuận khổng lồ một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất có thể, dựa vào suy nghĩ và ý kiến của người khác. Đó là lý do tại sao các tín hiệu forex đã trở nên được sử dụng rộng rãi giữa các trader. Phần lớn các trader mới bắt đầu có một chút miễn cưỡng khi trả tiền cho các tín hiệu cao cấp và bí mật hy vọng sẽ giành được nhiều tiền mà không cần bất kỳ chi phí nào. Điều quan trọng cần hiểu là cũng giống như mọi dịch vụ khác, rất khó để có được những dịch vụ tốt và miễn phí 100%. Tín hiệu forex là gì? Tín hiệu forex về cơ bản là một thông báo gợi ý ngắn, chứa thông tin có thể giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn. Thông tin như vậy có thể chứa gợi ý để nhập giao dịch trên một cặp tiền tệ forex với thời gian và giá cụ thể. Các tín hiệu giao dịch thường được gửi qua email, SMS, tweet hoặc một hình thức liên lạc tức thì khác, tùy thuộc vào những gì trader chọn. Lý do chính tại sao nhiều trader sử dụng tín hiệu forex là để tiết kiệm thời gian. Ngồi trước máy tính hàng giờ và phân tích thị trường trước khi quyết định tham gia giao dịch có thể hơi tốn thời gian. Do đó, đối với những trader bận rộn hơn, đặc biệt là những người đã có công việc toàn thời gian, sử dụng các tín hiệu giao dịch có thể là một giải pháp tốt. Một lý do khác khiến các tín hiệu giao dịch phổ biến trong cộng đồng giao dịch là sự đa dạng hóa. Các trader có thể chọn từ nhiều nhà cung cấp tín hiệu khác nhau và mở rộng danh mục đầu tư của họ bằng nhiều phương pháp, công cụ và khung thời gian khác nhau. Tín hiệu forex trông như thế nào? Thường nó chỉ đơn giản như thế này thôi: BUY EUR/USD @ 1.1230 (Mua EUR/USD ở mức 1,1230) SL @ 1.1210, TP @ 1.1260 (Stop Loss ở 1,1210, Take Profit ở 1,1260) Nên hay không nên tin vào tín hiệu forex? Cuối cùng, các tín hiệu forex hoạt động dựa trên một công thức toán học và khi các tham số nhất định được đáp ứng, trader sẽ nhận được email hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại của họ. Hoàn toàn phụ thuộc vào trader quyết định có nhận tín hiệu hay không. Xem thêm: nạp tiền sàn XM có nhanh không Một tìm kiếm nhanh trên Internet sẽ cho bạn thấy rằng thực sự có rất nhiều nhận xét trái chiều về các tín hiệ và nhà cung cấp giao dịch ngoại hối miễn phí. Một số trader đã có những trải nghiệm tồi tệ và một số hài lòng với kết quả. Tuy nhiên, đó không phải là tin tức khi nói đến các nhà cung cấp dịch vụ. Bạn không thể mong đợi kết quả tốt từ mọi người. Đó là lý do tại sao bạn phải tự nghiên cứu trước khi đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ giao dịch miễn phí hoặc nhà cung cấp tín hiệu forex độc lập. Có rất nhiều thông tin trực tuyến để giúp bạn đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Các trang web đánh giá và mạng xã hội miêu tả một bức tranh khá tốt về những gì đang diễn ra. Đừng ngại hỏi thêm thông tin từ nhà cung cấp tín hiệu forex miễn phí hoặc hỏi các trader có kinh nghiệm hơn để được tư vấn. Ngày nay, do luồng thông tin liên tục, khá dễ dàng để phát hiện ra nhà cung cấp nào là không trung thực hoặc vô dụng và đương nhiên là tránh nó. Dành một lượng thời gian đáng kể để tự nghiên cứu và thử các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau. Tín hiệu giả/tín hiệu scam Đây chỉ là một số dấu hiệu cần chú ý: Không có thời gian thử nghiệm. Tất cả các nhà cung cấp tín hiệu forex nên cung cấp thời gian dùng thử ít nhất một tháng trước khi cam kết. Ẩn danh. Một công ty ẩn danh yêu cầu chuyển khoản ngân hàng về cơ bản là một “không” lớn. Kiểm tra xem họ có công khai thông tin của họ hay không. Ẩn lịch sử giao dịch của họ hoặc nếu tín hiệu giao dịch của họ không khớp với lịch sử giao dịch trên trang web. Dịch vụ khách hàng không đầy đủ. Nhà cung cấp tín hiệu forex (cho dù miễn phí hay không) phải có thể hỗ trợ các trader với tất cả các loại thông tin bất kỳ lúc nào. Xem thêm: bản tin non farm là gì Dưới đây là một số điều quan trọng cần ghi nhớ về các tín hiệu forex miễn phí và độ tin cậy của chúng: Không có gì sai khi sử dụng các nhà cung cấp tín hiệu forex miễn phí. Nhiều trader sử dụng chúng hàng ngày do thiếu thời gian. Khi tìm kiếm nguồn tín hiệu forex miễn phí đáng tin cậy, hãy đảm bảo rằng họ có hồ sơ theo dõi đã được chứng minh. Đừng tin tưởng các trader chuyên nghiệp hoặc các công ty hứa hẹn cho bạn kết quả tuyệt vời mà không có bằng chứng. Nhà cung cấp tín hiệu miễn phí của bạn không nên ngại hiển thị lịch sử của họ. Một số hệ thống cung cấp thời gian dùng thử, cho phép bạn kiểm tra nó trước khi cam kết. Hãy cân nhắc trước khi trả tiền cho dịch vụ đầy đủ. Nếu bạn đang tìm kiếm các tùy chọn trả phí, giá của các tín hiệu forex dao động từ $ 15 đến $ 500 mỗi tháng, tùy thuộc vào chất lượng của tín hiệu bạn sẽ nhận được. Hầu hết các trader mới bắt đầu thích tìm một trader ngoại hối chuyên nghiệp hoặc một công ty nhỏ cung cấp tín hiệu forex miễn phí vì quản lý một nhóm nhỏ người có thể có lợi hơn cho họ. Hãy dành một chút thời gian để tìm hiểu cách thị trường ngoại hối hoạt động và phản ứng với tin tức, sự kiện và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận giao dịch của bạn. Bạn không nên chỉ dựa vào chúng làm nguồn chính cho thông tin và hướng dẫn giao dịch của mình. Nhiều trader sử dụng các tín hiệu trong chiến lược giao dịch của họ và sử dụng chúng như một công cụ phụ để nâng cao cơ hội thành công của họ. Xem thêm: forex khác chứng khoán như thế nào Nên hay không nên tin vào tín hiệu forex? Bạn hoàn toàn có thể tìm thấy các tín hiệu forex tốt miễn phí, tuy nhiên, bạn nên tiếp cận chúng một cách thận trọng. Không phải mọi nhà cung cấp tín hiệu, dù tự động hay không, đều có thể giúp bạn thành công và kiếm tiền.
 2. Để đánh giá sàn forex tốt nhất, trader hãy cùng Broker tìm hiểu qua việc đánh giá các sàn giao dịch forex uy tín và đáng tin cậy đó là sàn Exness, sàn XM, sàn Hotforex, sàn FBS. Sàn forex tốt nhất phải kể đến sàn XM Ưu điểm của sàn XM Đòn bẩy lên đến 1:888. Bảo vệ số dư tài khoản của trader không bị âm. Bạn có thể tự tin giao dịch vì XM có hỗ trợ tiếng Việt tốt. Khi đăng ký tài khoản mới, trader sàn XM có thể nhận được tiền thưởng lên đến 500 USD. Nạp rút tiền sàn XM rất nhanh: Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng, ví điện tử để rút tiền. Có thể giao dịch qua điện thoại thông minh trên nền tảng MT4 và MT5. Giao dịch trên sàn XM rất ít trượt giá. Xem thêm: tạo tài khoản XM Sàn Hotforex cũng là sàn forex tốt nhất Ưu điểm của sàn Hotforex Sàn Hotforex là một trong những sàn đáp ứng hầu hết các nhu cầu và yêu cầu của khách hàng về sản phẩm. Nhiều loại tài khoản linh hoạt, bao gồm cả PAMM. Và nền tảng FIX/API cho các nhà giao dịch theo thuật toán. Mức chênh lệch thấp, spread có thể thấp đến 0 pip. Hỗ trợ ngôn ngữ. Bạn có thể bắt đầu giao dịch với khoản tiền gửi tối thiểu là $ 5. Khuyến mại 100% tiền thưởng, và thường tổ chức nhiều cuộc thi giao dịch cho khách hàng. Chúng ta phải thừa nhận rằng với những ưu điểm vượt trội của mình, Hotforex luôn trở thành một trong những sàn ngoại hối đáng tin cậy và chất lượng nhất trên thế giới. Sàn Exness có tiền nạp tối thiểu thấp nhất Ưu điểm của Exness Sản phẩm giao dịch đa dạng với hơn 134 cặp tiền tệ và chứng khoán. Quy trình đăng ký tài khoản nhanh chóng và có tính năng bảo mật cao. Mọi thông tin quản lý của sàn Exness đều minh bạch và có thể dễ dàng tìm kiếm trên Google. Chênh lệch spread của Exness nhỏ, tỷ lệ hoa hồng rất thấp và đòn bẩy cao. Với sự hỗ trợ của hệ thống rút tiền tự động của ví điện tử, tiền có thể được rút nhanh chóng chỉ trong vài phút. Tiền nạp tối thiểu Exness $1 Xem thêm: nên chơi chứng khoán hay forex Sàn FBS có nền tảng hỗ trợ tốt Ưu điểm của FBS Có nhiều loại tài khoản để đáp ứng nhu cầu của mọi nhà giao dịch. Ngoài tài khoản cent, các tài khoản sàn FBS khác cũng bao gồm Standard, Zero Spread, tài khoản Micro và tài khoản ECN. FBS thực hiện chính sách bảo vệ số dư âm. Điều này giúp tài khoản của khách hàng không bao giờ rơi vào thế bất lợi khi lệnh đóng, từ đó đảm bảo an toàn cho tài khoản của khách hàng. Tiền gửi tối thiểu thấp: Sử dụng tài khoản cent, các nhà giao dịch có thể bắt đầu giao dịch ngay lập tức chỉ với một đô la. Mức chênh lệch thấp: Nếu nhà giao dịch mở tài khoản Zero Spread (số dư tối thiểu là 500 đô la Mỹ), mức chênh lệch spread là 0 pip. Sở hữu nền tảng giao dịch ứng dụng: Do sự đa dạng của người dùng, FBS hiện đã phát triển và sử dụng ứng dụng trên nền tảng iOS và Android. Tỷ lệ đòn bẩy cao: Tỷ lệ FBS cao tới 1:3000, luôn nằm trong top đầu của các nhà giao dịch và là điểm hấp dẫn nhất đối với các nhà giao dịch. Hy vọng với bài viết đánh giá các sàn forex tốt nhất này sẽ giúp bạn tìm kiếm được những thông tin mà bạn cần. Xem thêm: sl trong forex
 3. Ngoài việc có vốn cũng như tri thức, kĩ năng để làm nền tảng thành công trong công đoạn tìm kiếm lợi nhuận, thì việc mua được một broker uy tín cũng là một chọn lựa cạnh tranh và quan trọng không kém. BYFX Global là tuyển lựa hàng đầu của trader Việt với độ uy tín cao, spread thấp, cùng hàng ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp giúp trader an tâm đàm phán. 1.BYFX GLOBAL LÀ AI? sàn giao dịch BYFX Global là đại lý phân phối thuộc Tập đoàn tài chính bậc nhất Nhật Bản SBI Group, được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo (TYO: 8473). Với châm ngôn “Luôn muốn trader thành công”, BYFX Global luôn hỗ trợ điều kiện tốt nhất cho trader đàm phán vì đây cũng chính là nền tảng giúp đôi bên mang tới mối quan hệ lâu dài và bền chặt nhất. SBI Group là đại lý phân phối chứng khoán trực tuyến to nhất tại Nhật Bản với hơn 1.6 triệu account được mở. SBI cùng lúc là công ty hàng đầu tại thị phần ngoại hối phi quy tụ (OTC) và được xác nhận là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực Fintech và tài thẳng thắn tuyến tại Nhật Bản. Vì lẽ đấy, nên các đối tác của SBI đều là những doanh nghiệp bậc nhất trên thế giới như: Morningstar Nhật Bản, R3, Orb, bitFlyer, TP Bank và hơn thế nữa! Rất có điểm mạnh về đàm phán chứng khoán nên SBI đã có những cách thức tiếp cận forex có phần khôn cùng dị biệt. Chủ yếu lớn mạnh về chiều sâu để phân phối tới cho trader với 1 mức spread cực kỳ ấn tượng, cộng việc khớp lệnh nhanh chóng, để có thể mang đến các trải nghiệm tốt nhất dành cho trader khi giao dịch tại BYFX. Xem thêm: Review sàn liteforex hai. BYFX CHỊU SỰ BẢO CHỨNG trong khoảng CƠ QUAN NÀO? BYFX Global được cấp phép là Market Maker (Nhà cung ứng thanh khoản) theo luật buôn bán đầu tư chứng khoán (LKDĐTCK Giấy phép số 1458866) được quy định bởi Cơ quan tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA). tăng cường kiểm soát an ninh Tiền Quỹ Khách Qua công ty Ủy Thác Thứ 3 Với Mức Bảo Mật Cao Nhất bảo đảm an toàn tiền quỹ của khách hàng là dành đầu tiên hàng đầu của BYFX Global. Phần lớn tiền vốn đầu tư của trader nằm trong account tách biệt tại quỹ FX Clearing Trust. Chính sách bảo kê số dư vang của BYFX các bạn được bảo kê như thế nào với Chính sách bảo vệ số dư âm? lúc có các biến động lớn trong thị phần tạo nên các đổi thay to trong tỷ giá ngoài ý muốn, tài khoảng của khách hàng có thể rơi xuống thấp hơn 0 và bị “âm”. Tại BYFX Global đảm bảo an toàn cho vốn của quý khách trước các biến động trên và quý khách sẽ không bao giờ mất phổ thông tiền hơn số tiền nạp Ban đầu. nếu account của quý khách rơi xuống thấp hơn 0, BYFX sẽ hỗ trợ đẩy nó về 0 sớm nhất có thể, và sẽ ko kể thêm chi phí nào lên* 3. Tài khoản, PHÍ huê hồng TẠI SÀN BYFX thương lượng tại BYFX, trader được lợi công thức hai KHÔNG: không Spread, không phí hoa hồng! Hiện BYFX sản xuất hai loại tài khoản: - account Santard và tài khoản Advance. các LOẠI account GIAO DỊCH: Standard tài khoản Advance account Tiền nạp tối thiểu $100 $2,000 Tiền tệ đàm phán đô la Mỹ đô la Spreads trong khoảng 1.3 pips 0.7 pips Đòn bẩy tối đa 1:500 1:500 Mở lệnh tối thiểu 0.01 lot 0.01 lot Phí hoa hồng không phí huê hồng ko phí hoa hồng bảo vệ số dư âm ✔ ✔ 4. Nền tảng đàm phán BYFX chỉ cung cấp độc nhất phần mềm MT4. Tuy thế, để làm cho công cụ này trở nên tối ưu hóa 1 cách thực sự, thì MT4 do BYFX còn được tích hợp hệ thống độc quyền DEP Forex do chính SBI Group vững mạnh. MT4 sẽ không chỉ là 1 một nền móng giao dịch cơ bản như phổ quát sàn forex khác, dùng để kết nối với trader đồng thời thực thi lệnh ấy, mà nhờ có DEP FOREX đã mang tới cho quý khách các trải nghiệm đàm phán thực thụ hữu hiệu. Xem thêm: rút tiền sàn BYFX như thế nào 5. TỶ LỆ ĐÒN BẨY TẠI SÀN BYFX các cặp tiền chính, đòn bẩy tối đa 1:500 những cặp tiền chéo hoặc ngoại lai 1:100 những chỉ số chứng khoán 1:10 Với hàng hóa (vàng, dầu...) 1:100 Khối lượng giao dịch: Khối lượng tối thiểu 0.01 lot ko giới hạn khối lượng mua bán tối đa 6. NẠP RÚT TIỀN: Mức nạp tối thiểu: 100 USD Rút tối thiếu: 300.000 Việt Nam Đồng Hiện tại, BYFX sản xuất nhiều hình thức nạp rút không giống nhau cho trader chọn lọc với số tiền nạp tối thiểu trong khoảng 100 đô la Mỹ trở lên gồm những loại cổng như: Ngân lượng, Wiretransfer, Visa, Master Card, PayPal, chuyển khoản nhà băng nội địa, thunderX, Skrill, Fasapay. Vì là công ty con của SBI nên các bạn ko bao giờ phải lo lắng về vấn đề thanh khoản, sàn nạp rút rất chóng vánh và dễ dàng, tiền luôn về trong ngày. Trong các cổng này, chúng tôi khuyên bạn nên dùng Ngân lượng để được nạp rút miễn phí. Tuy vậy, các bạn cần phải tiến hành lệnh rút tiền trước 21h, giả dụ thực hiện lệnh sau giờ này, tiền sẽ chuyển khoản vào ngày hôm sau. 7. Những CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI quyến rũ - Chương trình Đừng bao giờ đi trade một mình - Chuỗi hội thảo chia sẽ tri thức đàm phán forex Xem thêm: sàn forex tại việt nam
 4. FOREX LÀ GÌ? thị phần forex cũng giống như các thị trường khác nhưng thay vì thực phẩm và hàng hóa, người ta giao dịch các loại tiền tệ. NHÀ MÔI GIỚI FOREX LÀ AI? ai cũng có thể đàm phán Forex, nhưng nó chỉ tiến hành được ưng chuẩn trung gian là những nhà môi giới. Về cơ bản thì nhà môi giới chính là "cánh tay" của các bạn trong Forex, giúp các bạn tiếp cận thị phần. CẶP TIỀN TỆ LÀ GÌ? Tiền tệ trên thị trường được giao dịch theo cặp - tỉ dụ như đồng euro và USD. Muốn tậu vào Euro bằng đô la? Hãy mở đàm phán EUR/USD và nhấn nút "Mua". Muốn sắm vào USD bằng euro? Hãy làm như vậy và chọn "Bán". Rất đơn thuần, chỉ nên nhớ lệnh của các bạn luôn áp dụng với loại tiền tệ Ban đầu trong cặp ấy. KIẾM TIỀN từ FOREX BẰNG CÁCH NÀO? Kiếm tiền bằng forex mọi người đều muốn mua một cặp tiền tệ với giá thấp hơn và bán với giá cao hơn, và lợi nhuận của họ là chênh lệch giữa giá sắm và giá thành. Nhà môi giới sẽ lấy khoản hoả hồng nhỏ trong khoảng giao dịch của các bạn, gọi là Spread. Ví dụ: giả sử bạn có 100 đô la Mỹ trong tài khoản đàm phán và muốn đàm phán EURO/ĐÔ LA MỸ. Tỷ giá là 1.25, tức là với mỗi Euro các bạn sẽ được 1,25 đô la. Tỷ giá giống như một cái nhãn giá trong cửa hàng tạp hóa - khác biệt duy nhất là nhãn giá trong Forex biến đổi liên tục. Sau ấy, bạn sẽ dự báo - thí dụ như bạn tin rằng Euro sẽ tăng cường giá so với đô la Mỹ. Sau đấy, các bạn tìm 80 euro bằng 100 đô la Mỹ và trần trừ tỷ giá đổi thay. Hãy hình dong rằng giá sẽ cải thiện từ 1.25 lên 1.35 - trường hợp này sinh lời cho các bạn, nên bạn có thể chốt lời ngay lúc này. Bây giờ, bạn có thể đổi 80 euro lấy 108 USD, và chốt lợi nhuận là 8 đô la Mỹ. nếu các bạn nghĩ khoản lợi nhuận này ko đáng kể thì có một tin tuyệt vời: môi giới của các bạn có thể giúp bạn kiếm lợi nhuận cao hơn rất nhiều nhờ một dụng cụ đặc biệt gọi là đòn bẩy. Đòn bẩy chính là số tiền quỹ các bạn mượn trong khoảng nhà môi giới để nhân ký quỹ của mình lên. thí dụ, ví như bạn sử dụng đòn bẩy tỉ lệ 1:3000 tại FBS cho thương lượng giống với thí dụ trước, bạn sẽ lời 2400 đô la Mỹ chỉ qua một đàm phán. Như vậy, các bạn đầu tư $100 và thương lượng $300.000! Ko tồi đúng không? Chỉ nên nhớ rằng: lãi suất cao thì rủi ro cao, Như vậy nên quản lý rủi ro là một phần quan trọng trong giao dịch. Xem thêm: các sàn forex uy tín LÀM THẾ NÀO ĐỂ DỰ ĐOÁN? nghi vấn rút cục là: làm sao để biết phải thương lượng cặp tiền tệ nào và khi nào bán và sắm chúng? Tỷ giá phụ thuộc vào cung và cầu của nó, đổi thay dự trên tình hình kinh tế của đất nước (GDP, lạm phát, tình hình thị trường cần lao, v.v). Đấy là lý do tình hình chính trị, kinh tế, xã hội tác động tới nền kinh tế địa phương cùng lúc cũng tác động tới tỷ giá. Biết các nguyên tố này ảnh hưởng tới lợi nhuận NHƯ THẾ NÀO chính là chìa khóa trong đàm phán Forex. Có hai công cụ chính để chỉ ra thời khắc mua hoặc bán tốt nhất. Xem thêm: cách đăng ký sàn liteforex phân tách cơ bản đó là về việc theo dõi tin tức kinh tế tại phổ biến quốc gia. Ví dụ: các bạn thấy tỉ lệ thất nghiệp ở Canada giảm xuống, tức là đô la Mỹ CANADA sẽ tăng cường. Hãy bán USD MỸ/ĐÔ LA CANADA và chỉ cần đợi! Một tình trạng tương tự xảy ra vào ngày 5 tháng 1 năm 2018, tỉ lệ thất nghiệp ở Canada giảm, và tỷ giá USD so với CAD giảm trong khoảng 1.250 xuống 1.236. Khi đàm phán 100 đô với đòn bẩy 1:3000, trader có thể lãi 3398 đô. phân tích công nghệ bạn có thể dùng biểu đồ tỷ giá để đưa ra dự báo - hình mẫu trên đồ thị có thể chỉ cho bạn biết phải làm gì. Hãy điểm lại mẫu hình đơn giản và thông dụng nhất: mẫu hình "Đầu và Vai". Nó gồm những ba đỉnh cấu tạo một "đầu" và 2 "vai". trong khi ba đỉnh này hình thành, vẽ một trục đường neckline (viền cổ) qua những đáy được cho ra bởi cả ba đỉnh. Sau ấy, hãy đo khoảng cách từ đỉnh "đầu" tới con đường viền cổ. Đấy là khoảng cách áng chừng mà cặp tiền sẽ đi xuống kề từ đường viền cổ. Hình mẫu "Đầu và Vai" chính là một tín hiệu bán mạnh. Thật may vì các bạn không cần yếu bằng cấp vốn đầu tư để chinh phục nó! Nhà môi giới FBS có một chuyên mục đặc thù với tài liệu giáo dục và phân tích để giảng giải cách thực thi khi giá lên hoặc xuống bằng cách biểu thị thuần tuý. Xem thêm: nạp tiền trên sàn LiteForex
 5. Đa dạng người quan niệm rằng việc kiếm triệu đô từ forex là một việc chẳng thể vì nó chỉ có trên những mẩu tin quảng cáo được phóng đại để thu hút các nhà đầu tư. tuy vậy, thực tế chứng minh, cực nhiều nhà thương lượng đã thành công và kiếm được thu nhập hết sức “khủng” trong khoảng thị phần này. Vậy làm sao để có thể kiếm tiền từ thị trường có khối lượng giao dịch lớn nhất thế giới? các cách kiếm tiền tiếp sau đây sẽ giúp các bạn “hái ra tiền” trong khoảng thị trường nguồn vốn đầy tiềm năng và sôi động hàng đầu này. Có thể kiếm triệu đô từ Forex bằng các cách nào? số đông mọi người đầu cơ vào thị phần Forex bằng cách sắm một cặp tiền với giá rẻ và trần chờ thời điểm phù hợp để bán ra với số tiền to hơn. nhiều người nghĩ đầu tư Forex chỉ đơn thuần là sắm bán những cặp tiền tệ. Điều đó có thể đúng nhưng vẫn chưa đủ. Có rất nhiều cách để đầu tư và có thể kiếm lời trong khoảng thị trường này. bạn có thể là một trader, một IB, người dùng bán tín hiệu forex hoặc là người tạo website giới thiệu Forex… Mỗi tư cách người tham dự vào thị trường này sẽ có những phương pháp kiếm tiền khác nhau. Tham khảo những cách kiếm tiền trong khoảng Forex ngay sau đây sẽ giúp các bạn chọn lựa được cách thức phù hợp để đầu tư vào thị trường này. thương lượng Forex trực tuyến thương lượng forex trực tuyến trên các đại lý phân phối là cách làm rộng rãi nhất mà nhà đầu tư có thể kiếm tiền trong khoảng Forex. Bất cứ ai cũng có thể bắt đầu đầu cơ Forex ngay tại nhà. trở nên một trader trong Forex giúp các bạn kiếm triệu đô trong khoảng thị trường này là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Dựa trên những suy đoán trị giá của cặp tiền tệ và những phân tách kỹ thuật về thị phần, nhà đầu tư có thể kiếm được tiền trong khoảng những chuyển động của cặp tiền tệ. Hiện nay, có cực nhiều sàn giao dịch Forex đã và đang đi vào hoạt động. Việc lựa chọn một broker uy tín sẽ giúp các nhà đầu cơ đàm phán hữu hiệu và nhận được các sự hỗ trợ tối đa nhất. trở nên một IB có thể giúp bạn kiếm triệu đô trong khoảng Forex IB hay còn gọi là nhà môi giới, là một ngành nghề đang được không ít người săn đón. Một IB không đòi hỏi quá đa dạng kĩ năng và kinh nghiệm như lúc bạn làm trader. các bạn có thể tham dự vào các công ty môi giới hoặc hoạt động với tư cách tư nhân, trở nên đối tác của các sàn giao dịch. thực chất của một IB giống như một sale của các lĩnh vực khác. Nhiệm vụ của nhà môi giới đấy là cho ra một hệ thống những khách hàng tiềm năng, giới thiệu tới họ các nhà cung cấp vượt bậc nhất trên thị trường Forex. Tuy ko đòi hỏi phổ thông nhân tố như việc đàm phán Forex trực tuyến, để trở thành một IB chuyên nghiệp, các bạn phải có năng khiếu giao du và truyền đạt đi kèm với những tri thức và hiểu biết một mực về thị trường Forex. Xem thêm: Tìm hiểu sàn BYFX Tạo website giới thiệu Forex Hiện nay, những tài liệu về Forex hiện nay là không rộng rãi, hoặc có cũng sẽ có không ít thông tin không chỉnh thống gây “loãng” việc tiếp cận các tri thức can hệ tới thị trường này. bạn có thể kiếm tiền trong khoảng thị trường Forex bằng cách truyền đạt các kiến thức của mình tới mọi người phê duyệt những website, blog… Trang web của các bạn cần bảo đảm cung ứng được những kiến thức cần yếu cũng như kĩ năng và kinh nghiệm hữu dụng về Forex đến với mọi người. các bạn có thể kiếm thu nhập trong khoảng quảng bá những broker hoặc các nhà cung cấp liên quan giả dụ web của bạn chất lượng. mua bán các tín hiệu Forex sắm bán các dấu hiệu trong Forex cũng là một cách giúp bạn có thể kiếm thừa hưởng nhuận “khủng” từ thị trường này. dấu hiệu Forex là các dấu hiệu được cung cấp tự động bởi những chuyên gia phân tích chuyên nghiệp, những phần mềm hoặc robot thương lượng. Một thực tại cho thấy, không phải ai cũng có đủ kinh nghiệm để tự mình trade forex. bạn có thể tậu tín hiệu Forex từ các nhà sản xuất để tự động thương lượng theo tài khoản sao chép. Đây cũng là một cách giao dịch tuyệt vời dựa theo hành động thương lượng của các chuyên gia. Thay vì tự mình phân tách, các bạn có thể sử dụng những dấu hiệu forex đã được phân tích sẵn. những quý khách có thể kết nối với account nguồn của các trader chuyên nghiệp thông qua hệ thống phát dấu hiệu. tín hiệu Forex là một biện pháp giao dịch tuyệt vời và an toàn dành cho những Newbie mới bắt đầu tham dự vào thị phần vốn đầu tư này. Thêm vào đó, nhu cầu dùng các tín hiệu càng ngày càng tăng cao khiến cho nghề cung cấp dấu hiệu Forex trở thành “hot” hơn bao giờ hết. ví như bạn là một chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong thị trường Forex, bạn có thể đăng ký account cung cấp dấu hiệu trên những sàn phân phối hoặc trên các nền móng Forex uy tín. Hãy quyết tâm góp mặt trong danh sách những dịch vụ dấu hiệu vượt bậc nhất để thu hút quý khách mua tìm dấu hiệu của các bạn. Để có tên trong danh sách này, bạn phải đảm bảo lịch sử đàm phán của mình sáng tỏ và chất lượng mua bán tốt. Càng đa dạng khách hàng sao chép account của các bạn thì bạn càng tăng thu nhập của bản thân. Xem thêm: hướng dẫn kiếm tiền trong khoảng forex công ty những khóa học về Forex Một bất cập trong việc tiếp cận những thông báo can dự đến Forex trên Internet ấy là có quá phổ biến thông tin, thậm chí lẫn lộn giữa các thông báo chuẩn xác và những thông tin “rác” khiến những nhà đầu cơ phải đau đầu trong việc chắt lọc. Vậy ngoài việc Tìm hiểu trên Internet, các trader có thể trau dồi tri thức ở đâu? các bạn đã sẵn sàng kiếm triệu đô trong khoảng Forex? các bạn có thể tuyển lựa những tư cách để tham gia vào thị phần ngoại ăn năn. tuy nhiên, thị trường forex chẳng phải đơn giản như bạn nghĩ. Bất cứ người nào cũng có thể tham dự vào Forex nhưng ko phải đối tượng nào cũng thích hợp với thị phần này. kế bên các thời cơ kiếm tiền mà nó tạo ra thì các nguy cơ tiềm tàng bên trong cũng sẽ khiến rộng rãi nhà đầu cơ phải dè chừng. Vậy thời điểm nào cho thấy, bạn đã đủ sức để chinh phục thị phần này? “Bỏ túi” những kinh nghiệm ngay sau đây để có thể trở nên một chuyên gia về đầu cơ ngoại ăn năn và kiếm được triệu đô từ Forex. Lời kết Để có thể kiếm triệu đô từ Forex ko phải là chuyện một sớm một chiều. bạn đừng quá đặt phổ thông niềm tin vào các quảng bá trên trời kiểu như “làm giàu trong một nốt nhạc” hay “thức dậy có tiền tỷ trong tay”. bạn nên biết rằng, bất kỳ sự đầu cơ nào cũng cần phải tụ hội rộng rãi nguyên tố mới có thể thành công được. khi các bạn đã bỏ ra đủ thời gian, tiền nong và công sức thì thành tựu mang tới kiên cố sẽ không khiến bạn thất vọng. Xem thêm: Cách nạp tiền vào BYFX bằng Internet banking
 6. Được ra đời trong khoảng năm 2005, Lite Forex là một trong các tổ chức môi giới có thâm niên hoạt động trong thị phần tài chính hơi lâu đời và vẫn giữ được uy tín cho đến ngày nay. Trong suốt thời gian hoạt động, LiteForex còn được World Finance bình chọn là 100 công ty hàng đầu cộng với sắp 400.000 khách hàng ké thăm mỗi tháng, cho thấy đây có thể là 1 sàn giao dịch forex uy tín dành cho bạn. Vậy nếu như bạn đang quan tâm đến Lite Forex, thì hãy theo dõi bài viết ngay sau đây của kienthuctrade, để được hướng dẫn chi tiết cách nạp tiền sàn Lite Forex Hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản sàn phân phối LiteForex. Cách 1: Nạp tiền bằng chuyển khoản Phương thức này thường được xử lý nhanh trong giờ làm việc. Trong khoảng 5hpm đến 10hpm sẽ chậm hơn 1 chút. Sau 10hpm sẽ chờ tới sáng làm việc hôm sau. bước 1 : chọn “Tiền Ký Quỹ” (Deposit) Chọn tab “Ngan Luong” Chọn tài khoản đàm phán Chọn Phương Thức trả tiền “Thanh toán tại văn phòng ngân hang” Với phương thức này bạn có thể sử dụng internet banking hoặc ra trực tiếp ngân hang để chuyển khoản không ngừng. Chọn Ngân Hàngs Nhập số tiền VND cần nạp và đối chiếu với số tiền USD tương ứng bên dưới. Xem thêm: trading forex là gì thao tác 2 : Nhấp vào xác nhận thao tác 3: Nhập địa chỉ là Viet Nam và nhập mã bảo mật thao tác 4: Chuyển khoản và hoàn tấtBạn chỉ cần ghi nhớ thông báo chuyển khoản và đăng nhập vào internetbanking hoặc ra nhà băng để chuyển khoản là hoàn tất. Hình bên dưới là 1 ví dụ lúc quý khách sử dụng Vietcombank *Lưu ý: lúc chuyển khoản, phải ghi đúng nội dung trong mục nội dung chuyển tiền. Xem thêm: đăng ký sàn liteforex như thế nào Cách 2: Nạp tiền NHANH và TỰ ĐỘNG bằng Internet Banking Phương thức này hoàn toàn tự động 24/7, tiền tự động cắt tiền khỏi ngân hàng vào MT4 tức khắc mà không cần nhập thông báo chuyển khoản. Phương thức này được tích hợp trên 10 ngần hàng. Ưu tiên dùng nhà băng Vietcombank và Techcombank. thao tác 1 : chọn “Tiền Ký Quỹ” (Deposit) Chọn tab “Ngan Luong” Chọn account thương lượng Chọn Phương Thức trả tiền “Thanh toán bằng IB (Internet Banking)” Nhập số tiền Việt Nam Đồng cần nạp và đối chiếu với số tiền đô la Mỹ tương ứng bên dưới. Chọn nhà băng bước 2: Nhấp vào xác nhận Xem thêm: xếp hạng sàn forex
 7. Danh sách top 10 sàn forex uy tín nhất Việt Nam Ví như bạn là một nhà đầu tư mới tham gia vào thị phần Forex và đang do dự chưa mua được một sàn giao dịch thích hợp cho bản thân. Hãy tham khảo ngay top 10 sàn Forex uy tín nhất Việt Nam mà chúng tôi liệt kê trong bài viết này. sàn phân phối Forex là gì? Sàn Forex uy tín là nơi giúp các bạn có thể tham gia vào hệ thống thương lượng toàn cầu của thị phần Forex, có thể hiểu nó chính là trung gian tạo nên sự kết nối giữa người bán và khách hàng, giữa nhà đầu tư với nhà thanh khoản giúp cho thời kỳ thương lượng được diễn ra mau chóng và thuận lợi hơn. các sàn những đại lý phân phối tìm kiếm lợi nhuận cốt yếu trong khoảng việc thu các loại phí trong mỗi giao dịch của quý khách như: commission, spread, swap. Tiếp sau đây là top 10 sàn forex uy tín dành cho những Trader Việt Top 10 sàn Forex uy tín nhất Việt Nam 1. Sàn LiteForex Thành lập: 2005 tại cộng hòa Síp Giấy phép: CySEC (Cộng hòa Síp), Marshall Sản phẩm: 56 cặp tiền ngoại hối hận, 15 mã Crypto, 4 mã kim loại, 13 mã cổ phiếu, 2 mã dầu thô, hơn 10 mã chỉ số chứng khoán . Tiền nạp tối thiểu: $50 Đòn bẩy tối đa: 1:1000 nền móng giao dịch: MT4 và MT5 Tài khoản:Cổng nạp rút: Perfect money, Neteller, Skrill, Visa, tiền điện tử, Chuyển Khoản nhà băng nội địa, Bank Card, Instant,… Thuộc top sàn forex uy tín tại Việt Nam có cung cấp nhà cung cấp coi sóc khách hàng người Việt Xem thêm :Đánh giá Sàn BYFX 2. Sàn FBS Thành lập: 2009 tại Belize Giấy phép: IFSC (Belize), CySEC (Cộng hòa Síp) . Sản phẩm: 37 cặp tiền ngoại hối hận, 5 mã CFD, 33 mã cổ phiếu, 4 mã kim khí quý. Tiền nạp tối thiểu: $1 Đòn bẩy tối đa: 1:3000 nền tảng giao dịch: MT4, MT5 và FBS Trader Tài khoản:Cổng nạp rút: Thẻ Visa/MasterCard, Bank Card, Sticky, Perfect Money, Neteller, Skrill và Internet Banking Có phân phối nhà sản xuất chăm sóc quý khách người Việt 3. Sàn XM Thành lập: 2009 tại Belize Giấy phép: IFSC (Belize), CySEC (Cộng hòa Síp), ASIC (Úc). Sản phẩm: 57 cặp tiền ngoại hối hận, 30 chỉ số chứng khoán, 1184 mã chứng khoán CFD, 100 mã cổ phiếu, 4 mã kim khí quý, 4 mã năng lượng, 8 mã hàng hóa. Tiền nạp tối thiểu: $5 Đòn bẩy tối đa: 1:888 nền móng giao dịch: MT4, MT5 Tài khoản: Cổng nạp rút: Thẻ Visa/MasterCard, Ngân Lượng, WebMoney, Neteller, Skrill. Có cung cấp nhà sản xuất chăm sóc khách hàng đa tiếng nói. 4. Sàn FXPro Thành lập: 2006 tại cùng hòa Síp Giấy phép: CySEC (Cộng hòa Síp), FCA (Vương Quốc Anh), KNF (Ba Lan), IFSC (Belize). Sản phẩm: 69 cặp tiền ngoại hối, 20 loại giao kèo ngày mai, hơn 150 mã cổ phiếu, 2 mã kim khí quý, 3 mã năng lượng, 29 chỉ số thị phần, Bitcoin Tiền nạp tối thiểu: $100 Đòn bẩy tối đa: 1:500 nền tảng giao dịch: MT4, MT5, FxPro Ctrader, FxPro Edge. Tài khoản:Cổng nạp rút: Thẻ Visa/MasterCard, Paypal, Ngân Lượng, Neteller, Skrill và Internet Banking,… Có cung ứng dịch vụ coi ngó khách hàng người Việt 5. Sàn HotForex Thành lập: 2010 tại cộng hòa Síp Giấy phép: FCA (Vương Quốc Anh), CySEC (Cộng hòa Síp), DFSA (Dubai), FSA (Seychelles), FSC, FSCA (Nam Phi). Sản phẩm: 49 cặp tiền ngoại hối hận, 3 mã trái phiếu, 56 mã cổ phiếu, 2 mã kim khí quý, 8 mã hàng hóa, 4 loại Crypto, chỉ số cổ phiếu Tiền nạp tối thiểu: $5 Đòn bẩy tối đa: 1:1000 nền tảng giao dịch: MT4, MT5 và HF App Tài khoản:Cổng nạp rút: Thẻ Visa/MasterCard, Chuyển khoản ngân hàng, Fasapay, WebMoney, Neteller, Skrill và Internet Banking Có sản xuất dịch vụ trông nom khách hàng người Việt 6. Sàn Forextime – FXTM Thành lập: 2011 tại Mauritius Giấy phép: FCA (Vương Quốc Anh), CySEC (Cộng hòa Síp), FSCA (Nam Phi), IFSC(Belize). Sản phẩm: cặp tiền ngoại hối, hàng hóa, chỉ số, kim loại, cổ phiếu, crypto Tiền nạp tối thiểu: $10 Đòn bẩy tối đa: 1:1000 nền tảng giao dịch: MT4, MT5 Tài khoản:Cổng nạp rút: Thẻ Visa/MasterCard, chuyển khoản ngân hàng nội địa, Bảo Kim, Ngân Lượng, Neteller, Skrill, Internet Banking,… Có phân phối nhà sản xuất coi ngó khách hàng người Việt Xem thêm: take profit là gì 7. Sàn Pepperstone Thành lập: 2010 tại Úc Giấy phép: FCA (Vương Quốc Anh), ASIC (Úc). Sản phẩm: 61 cặp tiền ngoại hối hận, 14 mã CFD, 60 mã cổ phiếu, 4 mã kim loại quý, 5 mã hàng hóa, 5 mã Crypto, năng lượng. Tiền nạp tối thiểu: $200 Đòn bẩy tối đa: 1:500 nền tảng giao dịch: MT4, MT5 và cTrader (cAlgo và Mirro) Tài khoản:Cổng nạp rút: Neteller, Skrill, Internet Banking, Paypal và thẻ Visa/MasterCard Có sản xuất nhà sản xuất coi sóc quý khách người Việt 8. Sàn Nordfx Thành lập: 2008 Giấy phép: CySEC (Cộng hòa Síp), SEBI, VFSC . Sản phẩm: 33 cặp tiền ngoại hối hận, 6 mã CFD, 68 mã cổ phiếu, 2 mã kim khí quý, 11 mã crypto . Tiền nạp tối thiểu: $10 Đòn bẩy tối đa: 1:1000 nền móng giao dịch: MT4 Tài khoản:Cổng nạp rút: Thẻ Visa/MasterCard, Bank Card, WebMoney, Neteller, Skrill , Internet Banking, Pay Trust, Help2Pay, QIWI,… 9. Sàn FXCM Thành lập: 1999 Giấy phép: FCA (Vương Quốc Anh), ASIC (Australia), Sản phẩm: 39 cặp tiền ngoại hối hận, 3 mã kim loại, 2 mã dầu, những mã hàng khóa khác, chỉ số chứng khoán, 5 mã Crypto, 5 mã cổ phiếu,… Tiền nạp tối thiểu: $50 Đòn bẩy tối đa: 1:400 nền tảng giao dịch: MT4 và Trading Station Tài khoản: sàn cung ứng 2 loại tài khoản với cùng mức đòn bẩy là 1:400, tài khoản cao cấp có mức nạp tối thiểu là $25.000 và tài khoản tiêu chuẩn nạp tối thiểu là 50$ Cổng nạp rút: Skrill, Neteller, Thẻ Visa/MasterCard, Union Pay, Wire Transfer. 10. Sàn Interactive Brokers Có lịch sử xây dựng thương hiệu hơn 40 năm. Giấy phép: FCA (Vương Quốc Anh), Ủy ban Chứng khoán và tương lai Hồng Kông, IIROC (Tổ chức quản lý lĩnh vực đầu tư Canada). Sản phẩm: rộng rãi sản phẩm trong khoảng Forex, cổ phiếu, chứng khoán, tiền ảo,…. Đòn bẩy tối đa: vô cực nền móng giao dịch: nền tảng TWS cho máy tính để bàn, nền tảng di động IBKR, nền móng Webtrader IBKR Cổng nạp rút: mau chóng và dễ dàng… Cổng thanh toán: Internet Banking, Debit Card, Credit Card, Mastercard. Xem thêm danh sách các cách đọc biểu đồ nến để tìm ra sàn giao dịch phù hợp với nhu cầu đầu tư của bạn.
 8. Mô hình giá Harmonic là gì? Các mô hình giá Harmonic quan trọng trong forex Với các trader theo “môn phái” price action thì chắc hẳn sẽ không lạ lẫm với các mô hình harmonic . Các cái tên như Triangle pattern (mô hình giá Tam giác), Rectangle pattern (mô hình giá Chữ nhật), Wedges pattern (mô hình giá Cái nêm), Head and Shoulder pattern (mô hình giá Vai Đầu Vai), Double Top/Bottom pattern (mô hình giá hai đỉnh/Hai đáy)… đã trở thành rất đỗi thân thuộc và ấy cũng là các mô phỏng giá đơn thuần nhất của môn phái phân tách đơn thuần nhưng chẳng phải thuần tuý này. Trong bài viết lần này, sẽ giới thiệu đến các bạn một mô hình giá nâng cao của công nghệ price action, với tên gọi Harmonic pattern. Sở dĩ mô phỏng này được xếp vào hàng ngũ tăng vì thuộc tính tương đối phức tạp của nó, không những có những hình dáng đặc trưng (là đặc biệt chung của những price pattern) ưng chuẩn việc Nhìn vào bằng mắt mà mô phỏng giá Harmonic còn phải được xác định một cách chuẩn xác tỷ lệ của các đường, các cạnh hình thành nên những hình dạng đặc thù ấy. Và một lúc mô hình giá Harmonic được xác định một cách chuẩn xác nhất thì hiệu quả đàm phán của nó sẽ hết sức lớn. Cập nhật những thông tin mới nhất tại :nến pin bar mô hình giá Harmonic là gì? Lịch sử hình thành mô hình giá Harmonic được tăng trưởng bởi một nhà phân tách công nghệ có tên là Harold M. Gartley (1899 – 1972) vào năm 1932, sau đấy, ông đã đưa thành tựu của mình vào cuốn sách “Profits in The Stock Markets – Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán”, xuất bản lần đầu vào năm 1935, công bố nhiều ra sức chúng và giới trader khắp thế giới. mô phỏng giá Harmonic nguyên thủy của Gartley là một mô phỏng 5 điểm, như bên dưới: 5 điểm này được nối lại với nhau tạo thành hình dạng giống hai ngọn núi liền kề nhau (Gartley tăng cường giá) hoặc 2 ngọn núi đảo ngược (Gartley giảm giá) và chỉ cần đảm bảo các điều kiện sau: Bullish Gartley: điểm C phải thấp hơn điểm A và điểm D phải cao hơn điểm X. Bearish Gartley: điểm C phải cao hơn điểm A và điểm D phải thấp hơn điểm X. mô phỏng Harmonic nguyên thủy được tác nhái ứng dụng trên thị trường chứng khoán, nhưng vì các đặc tính giống nhau của một thị trường nguồn vốn mà Gartley pattern sau này cũng được sử dụng rộng rãi trong những thị phần khác như ngoại hối hay tiền điện tử. mô hình Harmonic nguyên thủy chỉ đơn thuần bao gồm 5 điểm ở trên và nó bắt đầu trở nên phức tạp hơn khi những nhà đàm phán, nhà phân tách công nghệ khác bắt đầu đưa các Thống kê vào trong nó. Larry Pesavento đã tăng Gartley pattern nguyên thủy bằng các tỷ lệ Fibonacci và thiết lập những quy tắc đàm phán với mô hình này thông qua cuốn sách “Fibonacci Ratios With Pattern Recognition – Tỷ lệ Fibonacci với nhận diện mẫu”. Không chỉ thế, các nhà phân tích khác cũng đã phối hợp các tỷ lệ Fibonacci vào trong những biến thể của mô hình giá Harmonic, tạo ra những mẫu hình “động vật” đặc biệt như Crab (Con cua), Bat (Con dơi), Shark (Cá mập), Butterfly (Con bướm)… mà nổi trội nhất trong số đấy là 2 nhà phân tách Scott M. Carney và Bryce Gilmore. Trong đó, Scott M. Carney được xem là người có công lao to to trong việc vững mạnh những mô phỏng giá Harmonic, ông đã bổ sung cực nhiều các tri thức thực tại vào những lệ luật đàm phán, tính hợp lý của mô phỏng và cả cách quản lý rủi ro lúc thương lượng với mô hình giá này. Số đông những điều này đã được Carney đưa vào cuốn sách lừng danh “Harmonic Trading”. những tỷ lệ Fibonacci được sử dụng trong mô hình giá Harmonic Fibonacci là một phương tiện phân tách, đàm phán cơ bản và đa dạng trên các thị phần nguồn vốn, được sử dụng để xác định các mức tháo lui hoặc mở mang của một thiên hướng, sản xuất tín hiệu để trader mua điểm vào lệnh hoặc chốt lời. Các tỷ lệ quan trọng của dãy Fibonacci gồm những 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1.0, 1.618, hai.618…. Trong các mô phỏng giá Harmonic, ngoài các tỷ lệ quan trọng kể trên thì một số các tỷ lệ khác cũng được đưa vào để xác định mô dường như 0.786, 0.886, 1.27, 2.24, 3.618. hai phương tiện được sử dụng để xác định những tỷ lệ này cũng như nhận diện các mô phỏng giá Harmonic chính là Fibonacci Retracement và Fibonacci Extension. Hãy là người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất tại :đường ema là gì các mô phỏng Harmonic quan trọng trong forex Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu sơ sài về các mô phỏng Harmonic quan yếu trong giao dịch forex, về đặc điểm nhận dạng, các tỷ lệ Fibonacci được sử dụng trong mô hình và tín hiệu thương lượng của từng mô phỏng cụ thể. Đối với từng mô hình Harmonic, kienthucforex.com sẽ thực hiện những bài viết chi tiết hơn về đặc điểm nhận dạng, tâm lý thị trường đằng sau từng mô phỏng và hướng dẫn cách thương lượng hữu hiệu các mô hình đấy trên thị trường forex, các bạn nhớ thường xuyên theo dõi những bài viết mới nhất của chúng tôi để cập nhật những nội dung này nhé Ưu, nhược điểm của mô hình giá Harmonic Về ưu điểm những mô hình giá Harmonic được chuẩn hóa hơn bằng các tỷ lệ Fibonacci, Do vậy nó có loại thể bỏ được nhân tố cảm tính, khác với lúc chỉ Nhìn vào và Nhận định bằng mắt như các mô phỏng giá khác. Và một khi đã thỏa mãn các quy chuẩn đấy thì xác suất thành công của mô hình là rất to. Có thể hoạt động tốt trên rất nhiều khung thời kì khác nhau và thích hợp với gần như các loại tài sản tài chính trên thị phần. Hành động giá của những mô hình Harmonic cấu tạo những đợt sóng rất cơ bản, gồm những các đợt sóng chính và xen kẽ những đợt sóng điều chỉnh, nên rất dễ xuất hiện và được lặp lại thường xuyên. Có thể sử dụng kết hợp với các chỉ báo công nghệ khác để tăng cường độ tin cậy. điểm yếu Phức tạp, do phải thông qua bước đo lường những tỷ lệ Fibonacci Vì các mô phỏng Harmonic rất giống với những mô hình giá khác như 2 đỉnh, 2 đáy, cùng lúc, các mô hình Harmonic lại cũng rất giống nhau, nếu như không tập luyện đều đặn, các bạn sẽ rất dễ lầm lẫn, dẫn đến các Tìm hiểu ko chính xác. đàm phán với những mô phỏng giá Harmonic đòi hỏi phổ quát phương pháp phức tạp, bạn cần có thời gian Tìm hiểu sâu hơn về từng mô phỏng cụ thể và tập tành, Quan sát, đo lường những tỷ lệ Fibonacci thật đa dạng, để nhuần nhuyễn hơn, thao tác tốc độ hơn, tránh mất thời cơ vào lệnh tiềm năng. Chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn về từng mô hình giá Harmonic ở các bài viết sau, bạn nhớ thường xuyên theo dõi, cập nhật những tri thức và thông tin mới nhất Bài viết tổng hợp về sàn forex tốt nhất hiện nay của chúng tôi sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan nhất về các sàn Forex hiện nay trên thế giới.
 9. Mô hình cờ đuôi nheo, Báo hiệu xu hướng sắp tới ra sao? Mô hình cờ đuôi nheo (mô hình pennant) là một trong những mô phỏng thường gặp nhất trong bất kỳ thị phần nào, từ thị phần crypto – tiền điện tử đến chứng khoán. Vậy nên, lý thuyết về mô hình cờ đuôi nheo sẽ rất bổ ích cho các ai đang muốn học phân tích công nghệ để xác định xu hướng thị phần. mô phỏng cờ đuôi nheo là gì? mô phỏng cờ đuôi nheo là mô hình tiếp diễn thiên hướng ngắn hạn của thị phần, đánh dấu sự củng cố để tiếp tục lấy lại khuynh hướng. Thông thường trước lúc xảy ra các hình mẫu phương pháp này thì được công nhận bằng sự tăng cường hoặc giảm giá mạnh phối hợp với khối lượng mua bán lớn, nó đánh dấu điểm chính giữa của thiên hướng biến động giá (thực chất nó là các hình mẫu kỹ thuật mang tính chất củng cố của khuynh hướng biến động giá chứng khoán). Để được xem xét là một hình mẫu phương pháp mang tính continuation – tiếp diễn xu hướng của thị trường – nó cần được công nhận bằng một thiên hướng diễn ra trước đấy. Cập nhật những thông tin mới nhất tại :mô hình lá cờ mục đích giá của mô phỏng cờ đuôi nheo Bulkowski (2008) đưa ra cơ chế tính giá tiền mục tiêu như sau: – mục tiêu giá của cờ đuôi nheo trong thiên hướng tăng: Giá thấp nhất của cờ đuôi nheo + ((Độ cao của cột cờ) x 60%) – mục đích giá của cờ đuôi nheo trong xu hướng giảm: Giá cao nhất của cờ đuôi nheo – ((Độ cao của cột cờ) x 51%) Còn ví như phân tách theo phương pháp truyền thống, giá tiền mục đích cho các mô hình cờ đuôi nheo “được tính bằng cách lấy khoảng cách từ khi thiên hướng đi rõ ràng, không nhất mực phải là Việc ban đầu của phần đông xu hướng, đến mốc đảo chiều Việc trước tiên trong mô hình và thêm nó vào giá phá vỡ”. những loại mô hình cờ đuôi nheo Có hai loại mô phỏng cờ đuôi nheo: mô hình cờ đuôi nheo trong khuynh hướng tăng mô hình cờ đuôi nheo trong xu hướng giảm 1. Mô hình cờ đuôi nheo trong thiên hướng tăng (bullish pennant) mô hình cờ đuôi nheo trong thiên hướng cải thiện có ý nghĩa gì? mô hình cờ đuôi nheo trong xu thế tăng “phát tín hiệu” cho những nhà giao dịch rằng khuynh hướng này có thể sẽ còn tiếp diễn. Khi bên phía người mua đã tàng trữ dủ để đẩy giá lên tiếp, đà tăng cường sẽ chóng vánh quay trở lại ngay sau “quãng nghỉ”. Tín hiệu mua sẽ được đưa ra sau một đợt tăng giá mạnh, lúc giá phá tan vỡ lên trên đường phản kháng của pennant và đi lên cao hơn. Trong thiên hướng này, mô hình cờ đuôi nheo là một mô phỏng tiếp tục gồm: một thiên hướng tăng; một tam giác giá hồi lại (dốc lên, chếch xuống hoặc đi ngang); một tam giác được cấu tạo từ sự tụ họp 2 trục đường kháng cự và hỗ trợ (chứa các biến động giá trong công đoạn hồi lại). Như thí dụ dưới đây, giá tạo hướng tăng cường mạnh trước lúc ngừng lại. Mô hình cờ đuôi nheo lúc này giống như một điểm trợ thì giới hạn, đánh dấu điểm chính giữa của khuynh hướng biến động giá. Và Nhìn vào hình ảnh dưới đây, chúng ta thấy ngay kết quả là ngay khi phá vỡ mô phỏng, giá đã tiếp tục tăng cường mạnh. Lúc này, người đàm phán cần đặt lệnh sắm ngay trên mô phỏng cờ đuôi nheo và giới hạn lỗ nằm dưới đáy cờ đuôi nheo để hạn chế những tín hiệu sai của thị phần. Dưới đây là hình ảnh biểu đồ minh họa mô phỏng cờ đuôi nheo trong xu thế tăng cường của Exxonmobil. Nhìn vào biểu đồ, chúng ta có thể tiện dụng trông thấy rằng giá cải thiện trong khoảng dưới lên và được tích lũy, cho ra một cờ đuôi nheo dốc xuống đối chọi. Và giá sẽ vượt qua tuyến phố kháng cự ở trên và tiếp diễn xu hướng cải thiện sau đó. Theo Kirkpatrick Dahlquist, 2010, trang 330, để đem đến kết quả tốt nhất, mô phỏng cờ đuôi nheo trước thiên hướng tăng nên nằm ở góc 45 độ. Mức tăng làng nhàng tối đa sau phá vỡ vạc mô hình cờ đuôi nheo trong khuynh hướng tăng rơi vào khoảng 25%. 2. Mô hình cờ đuôi nheo trong xu thế giảm (Bearish pennant) mô hình cờ đuôi nheo trong xu thế giảm kể lên điều gì? cơ sở vật chất để hình thành một mô hình cờ đuôi nheo giảm là một giai đoạn giảm điểm tốt. Lúc đó, phổ thông người bán đóng lệnh để chốt lời. Một số người bán khác “nhảy” vào để đi theo xu thế. Giá bị cô đọng. Theo như mô phỏng dưới đây, nhà đàm phán có thể Nhìn vào thất lúc giá giảm, theo sau là một vùng tam giác hồi lại chếch lên. Lúc giá phá đổ vỡ xuống dưới mức tương trợ của cờ đuôi nheo, tín hiệu bán sẽ được thiết lập. Đọc thêm những xu hướng mới nhất tại :đường ema là gì Theo hình ảnh dưới đây, các bạn có thể Quan sát thấy giá bị phá xuống mô hình cờ đuôi nheo giảm và tiếp tục theo chiều hướng giảm lúc lượng người bán đã đủ mạnh. tiếp diễn Nhìn vào hình dưới, các bạn sẽ thấy, sau lúc giá phá xuống phần đáy của mô phỏng cờ đuôi nheo, xu hướng giảm vẫn tiếp diễn. Chính vì vậy, chúng ta cần đặt lệnh bán ở phần đáy của cờ đuôi nheo và dừng lỗ nằm phía trên cờ đuôi nheo. Với những mô phỏng khác, khoảng cách mà giá ý định đi được sẽ bằng với chiều cao của mô hình. Còn với mô phỏng cờ đuôi nheo, giá có thể được đẩy đi mạnh hơn. Bình thường, sau khi mô phỏng cờ đuôi nheo bị phá vỡ vạc, độ dài của đoạn đã đi trước ấy sẽ bằng với độ dài của đoạn dự kiến đi được. Mức giảm làng nhàng tối đa sau phá vỡ lẽ mô phỏng Theo Bulkowski (2005), mức giảm làng nhàng tối đa sau phá vỡ lẽ mô phỏng cờ đuôi nheo theo xu thế giảm là 19%. Thời kì xuất hiện trung bình của một mô phỏng cờ đuôi nheo là vài tuần. Nó sẽ được coi là mô hình tam giác giả dụ thời gian xuất hiện lâu hơn. Biểu đồ minh họa Theo biểu đồ minh họa dưới đây, chúng ta có thể thấy giá giảm rồi sau ấy tích lũy với sự hình thành cờ đuôi nheo ở dốc lên. Một dấu hiệu bán sẽ được đưa ra lúc giá giảm phá vỡ vạc trục đường tương trợ của cờ đuôi nheo. Nhìn vào biểu đồ dưới đây ta thấy, giá đã đi xuống. Một người thương lượng lúc này hoàn toàn có thể thoát lệnh và hữu ích nhuận trước khi giá bắt đầu đi lên trở lại. Cần chú ý điều gì để cải thiện độ hiệu quả của mô hình Pennant? Theo Bulkowski (2005), để tăng cường độ tuyệt vời của mô phỏng cờ đuôi nheo, nhà thương lượng cầu chú ý các điều sau: – mô hình cờ đuôi nheo sẽ không đạt hoàn hảo nếu giá hồi của cờ đuôi nheo thuận theo khuynh hướng. Theo ấy, giá hồi của cờ đuôi nheo nên đi trái lại xu hướng. – Một cờ đuôi nheo hẹp được Phân tích cao hơn một cờ đuôi nheo rộng. – Cờ đuôi nheo dù trong xu thế tăng hay giảm cũng đạt hoàn hảo cao nhất khi ở đáy 1/3 phần biên độ giá thấp nhất trong năm. Trên đây là những kiến thức tổng quan về mô phỏng giá pennant – mô phỏng cờ đuôi nheo. Hiểu được công cụ trade coin này, bạn sẽ có thể đưa ra những quyết định sắm hoặc bán phù hợp nhất với thiên hướng thị phần. Chúc các bạn trade coin thành công! Hãy là người đầu tiên biết đến sàn forex tốt nhất hiện nay tại Việt Nam
 10. FOMC là gì? Tại sao FOMC lại có thể tác động vào thị trường Forex? Đối với những nhà đầu tư tại thị phần Forex, việc theo dõi động thái của tiền tệ là vô cùng quan yếu. Bởi nó có tác động đến khả năng sinh lời hay thua lỗ khi họ giao dịch. Sự biến động của tiền tệ tại thị trường này buộc các nhà đầu cơ phải quan tâm tới những nguyên tố ảnh hưởng. Và thông báo về cuộc họp của FOMC là một trong các tin tức có tầm ảnh hưởng tương đối quan trọng đến thị phần. Cụ thể thì FOMC là gì và ảnh hưởng như thế nào đến thị trường? FOMC là gì? FOMC (The Federal Open Market Committee) – Ủy ban thị trường Mở Liên bang, là cơ quan kiến lập chính sách tiền tệ của Cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED), bao gồm 12 thành viên, trong đó có 7 thành viên từ Hội đồng Thống đốc và 5 thành viên khác được chọn luân phiên trong khoảng 12 chủ tịch của những chi nhánh. Cập nhật những thông tin mới nhất tại :pmi là gì Chức năng hoạt động của FOMC 2 mục đích chính của FED là duyệt việc hoạch định chính sách tiền tệ để nhằm:Ổn định giá cả Gia tăng thời cơ việc làm của thị phần cần lao Qua ấy, FOMC tiến hành chính sách của FED bằng cách điều chỉnh lãi suất ngắn hạn để phản ứng lại với các diễn biến của nền kinh tế. Không chỉ có vậy, trong thời kỳ khủng hoảng, để bảo đảm thống nhất của hệ thống nguồn vốn, FOMC còn đảm trách vai trò điều hành cung tiền, nhằm cung cấp thanh khoản trong công đoạn khủng hoảng vốn dĩ có tính thanh khoản kém. các quyết định của FOMC thường tác động đến các khoản tín dụng cũng như mức lãi suất mà những tổ chức và người dùng phải trả. Và qua ấy, các quyết định này sẽ ảnh hưởng đến vững mạnh kinh tế và thị trường việc làm trong ngắn hạn cũng như giá cả trong dài hạn. Cuộc họp của FOMC (FOMC Meeting) Mỗi năm FOMC sẽ có 8 cuộc họp khăng khăng và sẽ đơn vị họp bất thường bất cứ khi nào nhu yếu tùy theo tình hình của nền kinh tế cũng như thị trường tài chính. Sau mỗi cuộc họp sẽ có một bản thông báo tóm lược triển vọng kinh tế theo Phân tích của FOMC và những quyết định chính sách tại cuộc họp đấy. Còn biên bản sẽ được công bố sau 3 tuần. Bản thu thanh hoàn chỉnh của các cuộc họp được ban bố 5 năm sau đó. những cuộc họp thường diễn ra ở Washington, dù rằng có thể họp qua điện thoại hoặc video. Chúng thường kéo dài 1 – 2 ngày. Cuộc họp 1 ngày thường bắt đầu từ 8h30 sáng thứ Ba và chấm dứt vào lúc 1 hoặc 2h chiều. Cuộc họp 2 ngày sẽ thảo luận 1 chủ đề đặc trưng, thường tính từ lúc buổi chiều của ngày hôm trước và chấm dứt vào 2h chiều ngày hôm sau. Tại cuộc họp, mỗi người đưa ra ý kiến của bản thân về chính sách mà họ cho là tốt nhất trong điều kiện hiện tại của nền kinh tế và dựa trên quan điểm tư nhân về triển vọng kinh tế. Họ cũng bình luận về các trong khoảng ngữ sẽ được dùng trong bản thông tin mà FED sẽ đưa ra. Một trong những điểm quan yếu nhất của một cuộc họp là đông đảo các quan điểm đều được để ý. Ý kiến và phân tích của mỗi thành viên – dù họ có quyền biểu quyết hay ko – đều có vai trò quan yếu trong quyết định của FOMC. Đọc thêm những thông tin mới nhất tại :mô hình cờ đuôi nheo các cặp ngoại tệ ảnh hưởng mạnh bởi Biên bản họp FOMC Giống như những quyết định lãi suất của FED, Biên bản cuộc họp FOMC cũng rất quan yếu. từ kết quả được ban bố bởi FOMC, thị trường tiền tệ sẽ khái quát và đồng đô la sẽ biến động rất mạnh. Trong đấy chừng độ ngả nghiêng to nhất được các nhà giao dịch quan tâm hơn cả đấy là EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD và Vàng (XAU/USD). Kết luận Mong rằng qua bài viết này thì bạn đã hiểu thêm về FOMC và tầm quan trọng của cơ quan này. Ngay sau đây là tóm lược nội dung bài viết: Ủy ban thị trường mở (Federal Open Market Committee – FOMC) là cơ quan tạo dựng chính sách tiền tệ của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Ủy ban này gồm 12 thành viên, trong đó có 7 thành viên từ Hội đồng Thống đốc và 5 thành viên khác được chọn luân phiên trong khoảng 12 chủ tịch của những chi nhánh. Mỗi năm Ủy ban thị phần mở (FOMC) có 8 cuộc họp nhất quyết và sẽ đơn vị họp thất thường bất cứ khi nào cấp thiết tùy theo tình hình của nền kinh tế cũng như thị trường vốn đầu tư. Xem thêm danh sách các sàn forex tốt nhất hiện nay để tìm ra sàn giao dịch phù hợp với nhu cầu đầu tư của bạn.
 11. PMI là gì? Cùng tìm hiểu về PMP và PMI? Những ai sẽ cần đến PMP? PMI là gì được coi là tiêu chuẩn vàng của quản lý Công trình và được những project manager luôn ước mong mang lại. Tại sao vậy? Vì đây là chứng chỉ chuyên môn được công nhận tạo cho họ đủ điều kiện để có thể làm việc trong những doanh nghiệp bậc nhất trên toàn cầu. PMP phủ sóng toàn cầu và dẫn đầu trong các Công trình đa đất nước, chuyên dụng cho hai,9 triệu chuyên gia, với 500.000 thành viên tại 208 đất nước do PMI cung ứng. Vậy PMI là gì? Để được tham gia cuộc thi lấy PMP, các bạn cần đáp ứng điều kiện gì? Giá cả lấy chứng nhận là bao nhiêu? Hãy cùng Phân tích chi tiết trong bài này nhé! 1. PMP là gì? PMP hoặc Project Management Professional là chứng nhận điều hành Dự án, được phân phối bởi Viện điều hành Dự án. Chuyên gia điều hành Công trình là một người quản lý Công trình có kinh nghiệm, được chứng thực và tập huấn để hướng những hàng ngũ hướng đến mục tiêu Dự án. PMP giúp các nhà điều hành Công trình phát triển sự nghiệp bằng cách khiến họ đủ điều kiện để áp dụng cho những vai trò tốt nhất trong các đơn vị hàng đầu trên toàn cầu. Họ luôn theo kịp những công nghệ mới, kết nối với những đồng nghiệp được chứng thực khác trong cộng ngành nghề của họ và sắm thấy triển vọng Công trình tốt nhất. PMP dẫn đầu những Dự án ở gần như mọi đất nước, mà ko tụ hội vào một địa lý hoặc vùng miền cụ thể, PMP phủ sóng trên thế giới. 2. PMI là gì? Viện điều hành Dự án hoặc PMI là một tổ chức chuyên nghiệp để điều hành Công trình. Nó chuyên dụng cho hơn hai,9 triệu chuyên gia, với 500.000 thành viên tại hơn 208 đất nước và vùng bờ cõi trên toàn cầu. Sản xuất các dịch vụ trong việc tăng trưởng các tiêu chuẩn, nghiên cứu, giáo dục, xuất bản, doanh nghiệp những hội nghị và các buổi tập huấn, thời cơ kết nối trong những hiệp hội địa phương và sản xuất sự xác nhận trong quản lý Công trình. Hãy là người dẫn đầu xu hướng trong thị trường đầu tư tại :mô hình harmonic người nào có thể nộp đơn xin chứng thực PMP? ví như bạn ưa thích công tác điều hành những Công trình, để bảo đảm rằng mọi thứ và mọi người đều làm việc với khả năng tốt nhất của họ và muốn tiếp diễn được thử thách trong sự nghiệp, thì bạn là ứng viên mong ước cho Chứng chỉ PMP. những người tìm việc muốn được chứng thực PMP phải đáp ứng 1 vài bắt buộc kinh nghiệm học vấn và chuyên nghiệp để đủ điều kiện được chứng nhận PMP. tiếp sau đây là các đề xuất đủ điều kiện: nếu như các bạn có bằng bốn năm thì các bạn cần đáp ứng những yêu cầu sau Tối thiểu 36 tháng Kinh nghiệm quản lý Dự án Chuyên nghiệp 4.500 giờ làm việc chỉ đạo hoặc lãnh đạo những Công trình. Tối thiểu 35 giờ giáo dục điều hành Công trình. giả dụ bạn không có bằng bốn năm nhưng có bằng tốt nghiệp trung học thay vào đó thì đây là các đề xuất dành cho bạn: Tối thiểu 60 tháng kinh nghiệm quản lý Dự án chuyên nghiệp 7.500 giờ kinh nghiệm làm việc trong điều hành Dự án. Tối thiểu 35 giờ giáo dục quản lý Dự án. Xin chú ý rằng rất nhiều kinh nghiệm làm việc quản lý Dự án nên được cải thiện trong vòng tám năm qua liên tục trước khi các bạn nộp đơn. tiến trình thi PMP là gì? khi ứng cử viên đã đạt đủ điều kiện, giờ đây họ có thể tham gia kỳ thi chứng chỉ PMP trong vòng một năm của thời kì đủ điều kiện. Thí sinh có thể lựa chọn kiểm tra dựa trên máy tính tại trọng điểm rà soát Pearson VUE gần đấy. Với nội dung thi như sau: Thí sinh phải giải đáp 200 nghi vấn trắc nghiệm. 25 nghi vấn trong số 200 nghi vấn này là các nghi vấn được phát hành trước, Vì thế chúng ko được gồm những trong điểm thi. Điểm rút cuộc của bài rà soát được tính dựa trên phần còn lại của 175 câu hỏi. các thí sinh được phân bổ bốn giờ để hoàn thành kỳ thi. Cập nhật những thông tin mới nhất tại :mô hình cờ đuôi nheo Chứng chỉ PMP có giá bao nhiêu? Tổng giá cả chứng nhận PMP phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau như phí chứng thực kỳ thi PMP, những khóa luyện thi và hướng dẫn học tập. PMI cung ứng Kỳ thi Chứng chỉ Chuyên nghiệp điều hành Dự án cho các thành viên PMI cũng như những thành viên chẳng phải PMI. giá cả kiểm tra cho một thành viên PMI là $ 405 (USD), trong khi đó đối với thành viên không phải là PMI là $ 555 (USD). Phí thành viên PMI có giá khoảng $ 129 (USD) cho những thành viên mới, với thêm $ 10 (USD) dưới dạng phí đăng ký một lần. tư cách thành viên này có trị giá trong một năm và cần được gia hạn hàng năm với mức phí $ 129 (USD). Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi PMP®, bạn có thể tham khảo phổ biến tài nguyên: PMBOK Guide do PMI ban hành, bao gồm gần như các chủ đề mà các câu hỏi dựa trên. Do vậy nên, nó là một phần cần thiết của sự chuẩn bị của các bạn Trên đây là các tri thức tổng quan về PMP, PMI . Hi vọng sẽ bổ ích cho bạn mới đang Đánh giá về nó. Đọc thêm các bài viết đánh giá sàn để biết được đâu là các sàn forex tốt nhất việt nam tại Việt Nam và quốc tế.
 12. Khái niệm mô hình tam giác và bản chất của mô hình Mô hình tam giác có thể được hiểu là một mô hình mà thị phần đang đàm phán theo hướng đi ngang. Khi bắt đầu hình thành, những đỉnh và đáy Việc đầu tiên thường có khoảng cách rộng nhất với nhau. Lúc thị phần tiếp tục giao dịch theo hướng đi ngang, các đỉnh và đáy mới được hình thành nhưng với phạm vi hẹp hơn đỉnh và đáy trước đấy. Do đó, mô hình tam giác cho thấy sự mất hứng thú của thị phần từ phía mưa cũng như phía bán. mô phỏng tam giác là gì ? các loại mẫu hình tam giác thường gặp cộng là các mẫu hình cho thấy thị trường có khả năng tiếp diễn thiên hướng nhưng tùy vào xu hướng hiện tại là cải thiện hay giảm mà chúng ta có các loại mẫu hình tam giác không giống nhau. Vậy có bao lăm loại mô hình tam giác ? Dolazo sẽ cùng bạn Tìm hiểu các mô hình tam giác và cách thương lượng theo mô phỏng giá này nhé. mô hình tam giác hướng lên – mô hình tam giác tăng cường (Ascending Triangle Pattern) Tam giác hướng lên thường xuất hiện trong một khuynh hướng tăng, mô phỏng tam giác này không chỉ dễ nhận biết mà còn cho chúng ta một dấu hiệu vào hoặc ra. Chúng ta cần đảm bảo rằng khuynh hướng cải thiện trước đó đã được công nhận và là một thiên hướng tăng cường vững bền thì mô phỏng tam giác cải thiện này mới có giá trị tiếp diễn xu thế cải thiện trước đó. Cập nhật những thông tin hữu ích cho việc đầu tư của bạn tại :đường ema là gì bạn có thể thấy rằng lúc một xu hướng cải thiện đang diễn ra, tuyến đường trendline tương trợ ở dưới được nối bởi những đáy có khuynh hướng dốc lên. 2 Đỉnh cấu tạo một đường chống cự, 2 đỉnh này không cần phải chuẩn xác cùng một giá tiền nhưng có thể gần sát nhau cấu tạo một trục đường ngang. Điều này mô tả rằng phe gấu chẳng thể đạp giá xuống để tạo ra một đỉnh thấp hơn (Lower Highs) trong khi đấy phe bò đã biểu thị được sức mạnh của mình khi tạo ra được đánh sau cao hơn đáy trước (Higher Lows). mô phỏng tam giác tăng cường – Ascending Triangle Pattern Cách giao dịch theo mô phỏng tam giác tăng cường phần nhiều những trader sẽ đợi cho hành động giá phá tan vỡ lên cạnh trên (vùng kháng cự) của tam giác mở sẽ mở lệnh LONG tại đây. Kết hợp với một khối lượng trao đổi to tại vùng phá vỡ lẽ để đảm bảo sự phá tan vỡ này được xác nhận. Một cách khác an toàn hơn đấy là chờ cho giá test lại vùng bị phá đổ vỡ. Tuy nhiên nếu chờ đợi cú pullback này thì có thể chúng ta sẽ bỏ lỡ một cơ hội giao dịch giả dụ giá ko test lại vùng này. Vào lệnh ngay lúc phá tan vỡ mô hình tam giác hướng xuống – mô hình tam giác giảm (Descending Triangle Pattern) ngược lại với tam giác cải thiện, mô phỏng tam giác giảm thường xuất hiện trong một xu hướng giảm. Lúc tam giác bị phá vỡ lẽ vùng hỗ trợ (trendline dưới) sẽ tiếp tục khuynh hướng giảm trước đấy. khi tam giác giảm được hình thành trong xu hướng giảm, chúng ta có thể thấy sức mạnh của phe gấu (phe bán) khi liên tục tạo được các đỉnh thấp dần (Lower Highs) còn phe bò lại trình bày sự đuối sức lúc chỉ kháng cự được ở một mức giá sắp giống nhau (tạo thành trục đường ngang hỗ trợ). mô hình tam giác giảm là gì ? Cách thương lượng mô phỏng tam giác giảm Cũng giống như mô phỏng tăng giá, chúng ta chờ điểm phá vỡ vạc con đường hỗ trợ (support line) với một khối lượng mua bán đáng tin cậy để vào lệnh hoặc chờ một cú pullback về vùng tương trợ vừa bị phá vỡ vạc. Đọc thêm những thông tin chi tiết tại :trendline là gì Cách vào lệnh mô phỏng tam giác giảm mô phỏng tam giác cân (Symmetrical Triangle Patterns) Đây là một mô hình tam giác cho thấy sự lừng chừng và nhàm chán của thị trường, khối lượng mua bán thường sẽ ít dần khi tam giác thụ hẹp lại. Mô phỏng này cho thấy sự cân bằng cung cầu của thị trường và sẽ phá tan vỡ theo một hướng khó đoán trước. tuy vậy, sau phổ biến phiên dồn nén, mô hình tam giác cân sẽ phải đi theo một hướng của nó và có thể sẽ đi rất mạnh. Phần nhiều các lần phá vỡ lẽ mô hình tam giác đều phá đổ vỡ theo xu thế trước khi hình thành tam giác. Chúng ta chờ sự phá đổ vỡ dĩ nhiên sự công nhận của khối lượng trao đổi để đánh theo thiên hướng chính. Phá vỡ nhái (false breakout) trong mô phỏng tam giác Phá vỡ vạc fake là một tín hiệu mà ở đó giá đã phá được cạnh trên của tam giác tăng và cạnh dưới của tam giác giảm tuy nhiên sau đó giá lại quay trở lại và đóng cửa bên trong tam giác. Phá đổ vỡ kém chất lượng cũng rất hay xảy ra đặc trưng là trong thị phần tiền mã hóa. Vậy làm sao chúng ta có thể hạn chế những phá đổ vỡ nhái này ? Hãy chú ý tới khối lượng mua bán tại thời điểm phá đổ vỡ, tại đây chúng ta cần có 1 khối lượng giao dịch to đột biến. Hoặc chúng ta có thể chờ một cú pullback về điểm phá tan vỡ để vào lệnh. Xem thêm sàn forex tốt nhất việt nam để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về sàn giao dịch Forex
 13. Mô hình cờ đuôi nheo, Báo hiệu xu hướng sắp tới ra sao? Mô hình cờ đuôi nheo (mô hình pennant) là một trong những mô phỏng thường gặp nhất trong bất kỳ thị phần nào, từ thị phần crypto – tiền điện tử đến chứng khoán. Như vậy nên, lý thuyết về mô hình cờ đuôi nheo sẽ rất hữu dụng cho các người nào đang muốn học phân tách công nghệ để xác định thiên hướng thị phần. mô phỏng cờ đuôi nheo là gì? mô hình cờ đuôi nheo là mô phỏng tiếp diễn khuynh hướng ngắn hạn của thị trường, đánh dấu sự củng cố để tiếp diễn lấy lại thiên hướng. Thường nhật trước khi xảy ra những hình mẫu phương pháp này thì được xác nhận bằng sự tăng hoặc giảm giá mạnh kết hợp với khối lượng giao dịch to, nó đánh dấu điểm chính giữa của khuynh hướng biến động giá (thực chất nó là các hình mẫu kỹ thuật mang thuộc tính củng cố của xu hướng biến động giá chứng khoán). Để được coi xét là một hình mẫu kỹ thuật mang tính continuation – tiếp tục khuynh hướng của thị trường – nó cần được công nhận bằng một khuynh hướng diễn ra trước ấy. Cập nhật những thông tin mới nhất tại :mô hình lá cờ mục tiêu giá của mô hình cờ đuôi nheo Bulkowski (2008) đưa ra cơ chế tính giá thành mục tiêu như sau: – mục đích giá của cờ đuôi nheo trong xu hướng tăng: Giá thấp nhất của cờ đuôi nheo + ((Độ cao của cột cờ) x 60%) – mục đích giá của cờ đuôi nheo trong khuynh hướng giảm: Giá cao nhất của cờ đuôi nheo – ((Độ cao của cột cờ) x 51%) Còn nếu phân tích theo kỹ thuật truyền thống, tầm giá mục đích cho các mô phỏng cờ đuôi nheo “được tính bằng cách lấy khoảng cách từ khi xu thế đi rõ ràng, ko một mực phải là Việc ban đầu của tất cả xu thế, đến mốc đảo chiều Việc ban đầu trong mô hình và thêm nó vào giá phá vỡ”. các loại mô hình cờ đuôi nheo Có 2 loại mô hình cờ đuôi nheo: mô hình cờ đuôi nheo trong thiên hướng cải thiện mô phỏng cờ đuôi nheo trong xu thế giảm 1. Mô phỏng cờ đuôi nheo trong xu thế cải thiện (bullish pennant) mô phỏng cờ đuôi nheo trong xu thế cải thiện có ý nghĩa gì? mô hình cờ đuôi nheo trong thiên hướng cải thiện “phát tín hiệu” cho những nhà giao dịch rằng xu thế này có thể sẽ còn tiếp diễn. Khi bên phía người mua đã tàng trữ dủ để đẩy giá lên tiếp, đà cải thiện sẽ mau chóng quay trở lại ngay sau “quãng nghỉ”. Dấu hiệu tậu sẽ được đưa ra sau một đợt tăng cường giá mạnh, khi giá phá đổ vỡ lên trên đường phản kháng của pennant và đi lên cao hơn. Trong thiên hướng này, mô hình cờ đuôi nheo là một mô phỏng tiếp diễn gồm: một xu hướng tăng; một tam giác giá hồi lại (dốc lên, chếch xuống hoặc đi ngang); một tam giác được tạo thành trong khoảng sự quy tụ hai đường chống cự và hỗ trợ (chứa các biến động giá trong giai đoạn hồi lại). Như ví dụ dưới đây, giá tạo hướng tăng mạnh trước khi ngừng lại. Mô hình cờ đuôi nheo khi này giống như một điểm tạm ngừng, đánh dấu điểm chính giữa của xu thế biến động giá. Và Nhìn vào hình ảnh dưới đây, chúng ta thấy ngay kết quả là ngay khi phá vỡ vạc mô hình, giá đã tiếp diễn cải thiện mạnh. Khi này, người đàm phán cần đặt lệnh mua ngay trên mô hình cờ đuôi nheo và giới hạn lỗ nằm dưới đáy cờ đuôi nheo để tránh các dấu hiệu sai của thị trường. Dưới đây là hình ảnh biểu đồ minh họa mô phỏng cờ đuôi nheo trong xu thế tăng cường của Exxonmobil. Quan sát biểu đồ, chúng ta có thể thuận lợi nhận ra rằng giá tăng trong khoảng dưới lên và được tích lũy, tạo ra một cờ đuôi nheo dốc xuống đối chọi. Và giá sẽ vượt qua trục đường kháng cự như trên và tiếp tục thiên hướng tăng sau đó. Theo Kirkpatrick Dahlquist, 2010, trang 330, để đem đến kết quả tốt nhất, mô phỏng cờ đuôi nheo trước thiên hướng tăng cường nên nằm ở góc 45 độ. Mức tăng nhàng nhàng tối đa sau phá vỡ mô phỏng cờ đuôi nheo trong xu hướng tăng cường rơi vào khoảng 25%. hai. Mô phỏng cờ đuôi nheo trong xu thế giảm (Bearish pennant) mô hình cờ đuôi nheo trong xu hướng giảm nhắc lên điều gì? hạ tầng để hình thành một mô phỏng cờ đuôi nheo giảm là một giai đoạn giảm điểm tốt. Lúc đó, rộng rãi người bán đóng lệnh để chốt lời. Một vài người bán khác “nhảy” vào để đi theo khuynh hướng. Giá bị cô đọng. Theo như mô hình dưới đây, nhà thương lượng có thể Quan sát thất lúc giá giảm, theo sau là một vùng tam giác hồi lại chếch lên. Khi giá phá tan vỡ xuống dưới mức hỗ trợ của cờ đuôi nheo, dấu hiệu bán sẽ được thiết lập. Đọc thêm những xu hướng mới nhất tại :đường ema là gì Theo hình ảnh dưới đây, các bạn có thể Nhìn vào thấy giá bị phá xuống mô hình cờ đuôi nheo giảm và tiếp tục theo chiều hướng giảm lúc lượng người bán đã đủ mạnh. tiếp diễn Nhìn vào hình dưới, bạn sẽ thấy, sau lúc giá phá xuống phần đáy của mô phỏng cờ đuôi nheo, xu hướng giảm vẫn tiếp diễn. Do đó, chúng ta cần đặt lệnh bán ở phần đáy của cờ đuôi nheo và giới hạn lỗ nằm phía trên cờ đuôi nheo. Với những mô phỏng khác, khoảng cách mà giá dự định đi được sẽ bằng với chiều cao của mô phỏng. Còn với mô hình cờ đuôi nheo, giá có thể được đẩy đi mạnh hơn. Bình thường, sau lúc mô hình cờ đuôi nheo bị phá vỡ, độ dài của đoạn đã đi trước đó sẽ bằng với độ dài của đoạn dự định đi được. Mức giảm làng nhàng tối đa sau phá vỡ mô hình Theo Bulkowski (2005), mức giảm trung bình tối đa sau phá vỡ mô hình cờ đuôi nheo theo thiên hướng giảm là 19%. Thời gian xuất hiện làng nhàng của một mô hình cờ đuôi nheo là vài tuần. Nó sẽ được coi là mô hình tam giác ví như thời gian xuất hiện lâu hơn. Biểu đồ minh họa Theo biểu đồ minh họa dưới đây, chúng ta có thể thấy giá giảm rồi sau đó tích lũy với sự hình thành cờ đuôi nheo ở dốc lên. Một dấu hiệu bán sẽ được đưa ra khi giá giảm phá vỡ lẽ đường hỗ trợ của cờ đuôi nheo. Quan sát biểu đồ dưới đây ta thấy, giá đã đi xuống. Một người giao dịch lúc này hoàn toàn có thể thoát lệnh và bổ ích nhuận trước lúc giá bắt đầu đi lên trở lại. Cần chú ý điều gì để tăng độ hiệu quả của mô phỏng Pennant? Theo Bulkowski (2005), để tăng cường độ hữu hiệu của mô phỏng cờ đuôi nheo, nhà đàm phán cầu lưu ý những điều sau: – mô phỏng cờ đuôi nheo sẽ không đạt tuyệt vời nếu như giá hồi của cờ đuôi nheo thuận theo xu hướng. Theo đó, giá hồi của cờ đuôi nheo nên đi ngược lại xu hướng. – Một cờ đuôi nheo hẹp được Đánh giá cao hơn một cờ đuôi nheo rộng. – Cờ đuôi nheo dù trong xu thế tăng cường hay giảm cũng đạt hoàn hảo cao nhất khi ở đáy 1/3 phần biên độ giá thấp nhất trong năm. Trên đây là các tri thức tổng quan về mô phỏng giá pennant – mô phỏng cờ đuôi nheo. Hiểu được công cụ trade coin này, bạn sẽ có thể đưa ra những quyết định mua hoặc bán phù hợp nhất với xu hướng thị phần. Chúc bạn trade coin thành công! Hãy là người đầu tiên biết đến sàn forex tốt nhất hiện nay tại Việt Nam
 14. Đường xu hướng là gì? Ứng dụng cơ bản của đường xu hướng Các nhà phân tách công nghệ và nhà giao dịch thường rất quan tâm tới các con phố thiên hướng cải thiện và trendline là gì giảm bởi chúng biểu thị các điều kiện thị trường cơ bản đang hoạt động hữu ích cho vị thế của nhà giao dịch. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giảng giải cho các bạn trục đường xu hướng là gì, giúp các bạn khám phá cách dùng và vẽ các con phố khuynh hướng của riêng mình, cải thiện thời cơ thương lượng thành công trong khoảng thời gian dài. tuyến phố xu thế là gì? con đường khuynh hướng là tuyến đường nối giữa những đỉnh hoặc những đáy để trình bày hướng đi hiện tại của giá. Trendline (đường xu hướng) được dùng như một phương tiện để xác định thiên hướng thị trường và giúp những trader đưa ra quyết định giao dịch chính xác. khuynh hướng tăng cường được công nhận khi đỉnh giá sau cao hơn những đỉnh giá cũ và đáy mới cao hơn đáy cũ. Tuyến đường khuynh hướng sẽ nối những đáy lại với nhau cấu tạo các con phố xu hướng tăng. khuynh hướng giảm được công nhận bởi các đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ và những đáy mới thấp hơn các đáy cũ. Trục đường trendline sẽ nối những đỉnh lại với nhau thành trục đường thiên hướng giảm. khuynh hướng đi ngang là lúc tỷ giá giao động trong một kênh ngang, những đỉnh và đáy thường bằng nhau, bị hạn chế trong một kênh hẹp. Ý nghĩa của đường khuynh hướng Hiểu được hướng đi của con đường xu hướng là một trong những cách cơ bản nhất để tăng xác suất đàm phán thành công vì nó đảm bảo rằng những yếu tố thị phần đơn thuần đang hoạt động theo hướng hữu dụng cho các bạn. Vậy, ý nghĩa của trục đường xu thế là gì và những nhà đầu tư có thể đem đến thông báo gì nhờ trục đường xu hướng? những trục đường xu thế dốc xuống cho thấy rằng có một lượng dư cung đối với tài sản thương lượng. Các người tham gia thị phần sẵn sàng bán chứng khoán hơn là sắm. Như các bạn có thể thấy trong Hình 1 lúc có một con đường khuynh hướng dốc xuống (đường chấm đen), các bạn nên tránh được vị thế sắm vì thị phần khó có thể đạt được mức tăng cường cao hơn khi xu thế dài hạn khái quát đang đi xuống. Ngược lại, tuyến đường xu thế tăng là tín hiệu cho thấy cầu to hơn cung, giá có khả năng tiếp tục đi lên. trục đường xu thế là một trong những dụng cụ quan yếu nhất của phân tích công nghệ. Thay vì coi xét hiệu quả hoạt động trong dĩ vãng hay những yếu tố cơ bản khác thì người phân tách phương pháp có thể nghiên cứu những thiên hướng hành động giá. Cập nhật những bí quyết đầu tư hiệu quả tại :Fomc là gì trục đường khuynh hướng giúp trader theo bắt mắt Price Action xác định được hướng vận động hiện tại của giá thị phần. Họ tin rằng “trend is your friend” (xu hướng là người bạn) và việc xác định được thiên hướng là bước Đầu tiên trong giai đoạn tiến hành một thương lượng thành công. Sau lúc xác định được khuynh hướng của thị trường, các trader có thể thuận tiện thiết lập những điểm vào lệnh và chốt lời. áp dụng cơ bản của tuyến phố khuynh hướng 1. Hỗ trợ và phản kháng đường xu hướng là một dụng cụ khá đơn thuần được sử dụng để Tìm hiểu hướng đi nói chung của một tài sản nhất thiết, nhưng quan trọng hơn, chúng cũng có thể được các nhà đàm phán sử dụng để giúp dự báo những khu vực hỗ trợ và kháng cự. Thông báo này có thể rất bổ ích cho những nhà giao dịch đang tìm kiếm những mức nhập chiến lược hoặc được dùng để điều hành rủi ro hữu hiệu, bằng cách xác định các khu vực để đặt lệnh cắt lỗ. những nhà thương lượng kỹ thuật đặc thù chú ý tới vùng giá tiếp cận tuyến phố xu thế bởi những khu vực này thường đóng vai trò chính trong việc xác định hướng ngắn hạn của giá. Khi giá gần đến mức hỗ trợ / phản kháng chính, có 2 kịch bản khác nhau có thể xảy ra: Giá sẽ chạm đường xu thế và tiếp tục theo hướng của thiên hướng trước đấy hoặc sẽ chuyển động qua đường khuynh hướng, một biểu hiện cho thấy xu thế hiện tại đang đảo ngược hoặc suy yếu. 2. Kênh giá (Price Chanel) Kênh giá được cấu thành từ con đường thiên hướng và một tuyến phố thẳng song song với nó vẽ trong khoảng một đỉnh (trong tình trạng tăng cường giá) hay trong khoảng một đáy (trong tình trạng giảm giá). 2 Đường đó được vẽ cùng lúc với nhau, cộng hướng, ở giữa kênh là các nến với các biến động giá không giống nhau. Có 3 dạng kênh giá: Kênh giá cải thiện (Up Chanel): giá sẽ tăng cường và chạy trong kênh giá Kênh giá giá giảm (Dawn Chanel): kém chất lượng giảm trong kênh Kênh giá ngang (Sideway Chanel): giá đi lại đi ngang trong kênh Cập nhật thông tin hữu ích tại :mô hình cờ đuôi nheo Kênh giá và phân loại kênh giá Trong một kênh xu hướng, trục đường giá sẽ đi dọc theo kênh và khi tuyến phố giá chạm vào các tuyến đường kênh dưới sẽ là mức tương trợ và trạm trục đường kênh trên sẽ là mức kháng cự. tình trạng giá phá đổ vỡ kênh thiên hướng có thể là dấu hiệu đảo chiều xu thế hoặc tiếp diễn tăng cường hoặc giảm một cách mãnh liệt hơn, nhà đầu cơ cần Quan sát thêm đa dạng chu kỳ nến của các con phố giá để xác định một cách chính xác nhất. Những điểm sau quá trình phá vỡ cũng là thời điểm nhà đầu cơ có thể coi xét đặt lệnh sắm bán cổ phiếu. những trader muốn sắm cách bảo đảm thiên hướng đang theo hướng có ích cho vị thế thương lượng của họ thường rất chuộng con đường xu hướng. Các con phố thiên hướng còn được dùng hoàn hảo để Phân tích các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự tiềm năng, giúp xác định khả năng xu hướng sẽ tiếp diễn. Chiến lược này có thể phục vụ bất kỳ ai sẵn sàng dành thời gian để Nhận định cách vẽ các con phố thiên hướng cơ bản và kết hợp nó vào chiến lược thương lượng của mình. Dù rằng rộng rãi nhà đàm phán tranh biện về việc sử dụng giá nào lúc tạo tuyến phố thiên hướng, hãy nhớ rằng sức mạnh của tuyến đường xu thế sẽ củng cố khi giá liên tục chạm mức hỗ trợ/kháng cự. Để biết thêm sàn forex tốt nhất hiện nay trên thế giới, đừng quên theo dõi các bài viết mới nhất tại danh mục sàn Forex.
 15. Mô hình nến Pin Bar là gì? Hướng dẫn sử dụng và giao dịch với Pin Bar hiệu quả nhất Pin Bar là mẫu hình giá đảo chiều cho thấy sự từ khước của giá tại một mức nhất mực trên thị trường. Lúc đã quen với mẫu hình Pin Bar thì sự xuất hiện của nó trên bất cứ biểu đồ nào cũng có thể mang lại lợi nhuận cho các bạn khi đàm phán Forex lẫn Trade Coin. 1. Mô phỏng nến Pin Bar là gì? Bản thân Pin Bar là một cây nến với một Đuôi (tail), Thân (wick) hay Bóng (shadow) dài về phía trên hoặc phía dưới và một thân nến (body) nhỏ hơn cực nhiều. bạn có thể tậu thấy mẫu hình này ở bất kỳ Chart (biểu đồ) hay Candlestick (nến) nào. Chúng ta dùng biểu đồ nến bởi vì chúng cho thấy hành động giá rõ ràng nhất và được dùng phổ quát nhất trong giới Trader chuyên nghiệp. Pin bar là mẫu hình đơn thuần nhất, dễ nhận diện và dễ sử dụng trong phân tách kỹ thuật. cùng với Inside Bar và Fakey, Pin Bar được sử dụng trong việc phân tích hành động giá (price action) trên thị trường, đặc trưng là đàm phán ngoại ân hận Forex và Trade Coin. Nó được dùng để tậu dấu hiệu đảo chiều hoặc củng cố khuynh hướng. hai. Ý nghĩa của mô phỏng nến pin bar mô hình nến Pin Bar là một nén tín hiệu đảo chiều rất rộng rãi và rất được ưa thích để sử dụng trong trading, nó rất hay xảy ra ở vị trí ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, trong khoảng ấy được dùng để giao dịch theo đảo chiều một cách mạnh mẽ. Xem thêm những thông tin hữu ích nhất :mô hình cờ đuôi nheo các trader có thể phối hợp với các phương tiện đảo chiều khác để tăng cường thêm tính tuyệt vời của Pin Bar. Một nến Pin Bar có chất lượng tốt thường xuất hiện sau một số nến đi trái lại với xu hướng chính, tức nó còn được gọi với tên gọi là ngược xu hướng. 3. Đặc điểm nhận dạng nến Pin Bar Nến Pin Bar rất dễ nhận dạng: Thứ nhất: Đuôi nến rất dài, càng dài càng tốt, điều ấy làm cho mẫu hình này càng trở nên đáng tin tưởng hơn. Lúc Nhìn vào thanh nến các bạn có thể cảm nhận thấy rõ đuôi nến dài và vượt bậc so với các thanh nến khác. Thứ hai: Thân nến rất ngắn và nằm hẳn về một phía (phía trên hoặc phía dưới) của cây nến. Thân nến càng ngắn càng tốt. Điều đó có nghĩa là giá đóng cửa có thể cao hơn giá mở cửa.Tuy nhiên, đối với mẫu hình này có đuôi phía dưới thì giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa thì mô hình càng kiến hiệu. Đối với Pin Bar có đuôi phía trên thì giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa thì càng tốt. Thứ ba: Mũi nến rất ngắn, càng ngắn càng tốt. Trong một vài tình huống, mũi nến ngắn bằng 0. Hãy là người mở đầu xu hướng mới nhất tại :mô hình tam giác 4. 1 Vài mẫu hình Pin Bar thường gặp Dưới đây là 1 vài mẫu hình Pin Bar thường thấy trên thị trường: Mẫu hình Pin Bar đảo chiều cải thiện (Bullish Reversal Pin Bar Formation): Là lúc đuôi của Pin Bar hướng xuống bởi vì nó cho thấy sự chối từ giảm giá sâu hơn tại một mức hỗ trợ nào đấy, setup này thường dẫn tới sự tăng giá. Mẫu hình Pin Bar đảo chiều giảm (Bearish Reversal Pin Bar Formation): Là lúc đuôi của Pin Bar hướng lên bởi vì nó cho thấy sự chối từ tăng cường giá cao hơn tại một mức phản kháng nào đấy, setup này thường dẫn tới sự giảm giá. Lời kết mô phỏng nến Pin Bar này cũng sẽ mạnh hơn khi phối hợp với những công cụ chỉ báo đảo chiều khác sẽ cải thiện hiệu suất giao dịch cũng như độ chính xác sẽ được nâng lên cao hơn rất nhiều. rút cục, các bạn cũng đừng quên xem các tin tức tác động tới thị phần forex như lịch kinh tế được ban bố trên các trang tin tức to thế giới như forexfactory.com, investing.com,… để có những theo dõi sát sao trong chiến lược đàm phán của mình nhé. Theo dõi website của chúng tôi đều đặn để cập nhật những bài học hữu ích nhất về tri thức Trading cũng như thông tin mới nhất trong khoảng các sàn forex nhé ! Đọc thêm các bài viết đánh giá sàn để biết được đâu là các top sàn forex tốt nhất tại Việt Nam và quốc tế.