• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

thanhlanh

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  87
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About thanhlanh

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. 4 mục tiêu lựa chọn sàn giao dịch (FOREX) uy tín Cộng với sự khôi phục của nền kinh tế sau đại dịch Covid 19, hoạt động trên các Sàn giao dịch forex uy tín đang trở thành hot hơn bao giờ hết. Vậy bạn đã biết cách tự lựa chọn cho mình một đại lý phân phối tốt chưa? cộng Nhận định sàn phân phối ngoại ân hận (Forex) là gì? Các mục tiêu chọn lựa sàn giao dịch ngoại ân hận uy tín cùng banktop.vn qua nội dung bài viết sau đây. Ngoại hối (Forex) là gì? Ngoại ăn năn là một thuật ngữ được dùng để chỉ các phương tiện được dùng trong trả tiền quốc tế. Ngoại ân hận là gì? những lợi thế của sàn giao dịch ngoại ân hận thị trường ngoại hối hận còn được gọi với cái tên là thị phần Bảng xếp hạng sàn forex Điều này có nghĩa là thị phần này luôn mở cửa trong suốt 24 giờ đồng hồ một ngày và đem lại sự linh hoạt cho người tham gia. nếu sàn giao dịch tại New York đóng cửa thì những nhà giao dịch hoàn toàn có thể tiếp diễn thực hiện việc tậu bán tại sàn giao dịch ở Singapore hay Nhật Bản,… Không chỉ vậy, những nhà đàm phán có thể sử dụng đòn bẩy vốn đầu tư để giao dịch những khoản tiền to hơn phổ quát so với số tiền có trong account của mình. Đây cũng là một trong những lý do không ít người trở nên giàu có trong khoảng thị trường có giá trị thương lượng lên tới hàng tỷ đô la Mỹ này. Rủi ro của đại lý phân phối ngoại ăn năn các đại lý phân phối ngoại hối hận thường được tổ chức dựa trên nền tảng công nghệ mạng. Thị trường ngoại hối là một thị phần phi tập kết, Chính vì thế mà thị phần này chịu ít sự điều hành hơn so với những thị phần khác. thông thường thì các sàn phân phối hoạt động liên kết với nhau nhưng lại không có đại lý phân phối trung tâm. Ngoài ra, khối lượng giao dịch mỗi ngày đều là các Thống kê rất to. Bởi thế luôn còn đó nguy cơ xảy ra việc định giá cặp đồng bạc sai hoặc cao hơn mức thông thường. các chỉ tiêu lựa chọn sàn phân phối ngoại ân hận uy tín Sự sôi động của thị phần ngoại ân hận luôn khiến người ta nhận thấy tò mò và ước mong được tham gia. Tuy thế, ví như bạn là người mới thì có nhẽ bạn nên biết cách chọn cho mình một sàn giao dịch ngoại ân hận uy tín để bắt đầu cuộc khám phá. chỉ tiêu chọn lọc đại lý phân phối ngoại ân hận uy tín Sự uy tín của một sàn giao dịch ngoại hối hận Theo Chris Carmack trong khoảng website vốn đầu tư ngoại ăn năn Fx Scouts đề cập rằng, uy tín chính là một trong các nguyên tố quan yếu bậc nhất giúp người tham gia có thể chọn lựa một sàn giao dịch ngoại hối tốt. Độ uy tín của một đại lý phân phối có thể được Tìm hiểu qua việc đại lý phân phối ấy được những cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành giấy phép hoạt động một cách sáng tỏ và hợp pháp. Đối với nhà đầu cơ, chắc chắn một điều là họ không muốn bản thân sẽ phải tham dự vào những giao dịch có giá trị lên đến hàng tỷ đồng chuẩn y các đại lý phân phối không có độ uy tín cao và hoạt động bất hợp pháp. nhà cung cấp tương trợ khách hàng kịp thời Thái độ nhiệt thành trong việc tư vấn thắc mắc và xử lý vấn đề cho các nhà thương lượng khi có các tình huống xấu xảy ra bất thần là nguyên tố quan trọng thứ hai cần xem xét đến lúc lựa chọn một sàn phân phối tốt. thị phần ngoại hối hận luôn luôn hoạt động ko dừng nghỉ với hàng ngàn giao dịch sắm bán diễn ra hàng ngày. Bởi thế mà chuyện xảy ra sự cố hoàn toàn là một điều dễ hiểu. Đối với các đại lý phân phối có hàng ngũ săn sóc khách hàng chu đáo, tĩnh tâm và nhanh nhẹn lúc xảy ra những vấn đề chắc chắn sẽ thu hút được rất đông những nhà đầu cơ tham dự. chừng độ spread của đại lý phân phối nguyên tố Tiếp theo mà các người tham dự cần xem xét đối với những đại lý phân phối ngoại hối đấy là chừng độ spread. Thuật ngữ Spread được hiểu là khoản tiền mà nhà thương lượng phải trả cho chính sàn phân phối mình chọn. ko có lý do gì mà nhà đầu cơ lại chọn lọc một đại lý phân phối có mức độ spread cao cả. Tuy vậy, cũng có cực nhiều sàn phân phối nắm được tâm lý này của người tham dự mà cố ý đẩy mức giá cả xuống thấp nhưng khi đàm phán lại nâng lên một mức giá khác. Trên thực tại thì sự phát triển của Sàn forex lớn nhất thế giới đang nở rộ trở lại, Như vậy nên mà không khó để có thể lựa chọn được một sàn phân phối tốt và có chi phí spread hợp lý. chi phí cho hoạt động thương lượng thấp thông thường, chi phí giao dịch là loại chi phí gồm những ba yếu tố: spread, hoả hồng và hoán đổi. Thay vì chỉ chọn đại lý phân phối có mức độ spread thấp thì các bạn nên cân đề cập tới những đại lý phân phối có tổng giá cả của cả ba loại ở mức trung bình, vừa phải. Bên cạnh đó, giả dụ những sàn giao dịch có các mức chi phí lệch nhau thì các bạn hãy xem xét thêm các yếu tố khác trong khoảng. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng nên chú ý rằng trên thực tại có đa dạng sàn giao dịch chất lượng tốt và uy tín, Vì thế giá cả cố nhiên thường cao hơn các sàn phân phối có độ uy tín được Đánh giá thấp Kết luận Trên thực tế, lúc khởi đầu trở nên người tham gia những hoạt động đàm phán Sàn forex uy tín , ngoài việc phải nắm rõ tri thức về thị trường có trị giá lên đến hàng tỷ USD này thì nhà thương lượng cũng nên tự trang bị cho mình thông tin và chỉ tiêu để lựa chọn được một sàn giao dịch tốt. Một sàn phân phối ngoại ân hận uy tín và chất lượng chắc chắn sẽ trở thành điểm tựa an toàn cho hoạt động tìm bán, giao dịch của các nhà đầu tư.
 2. Điểm Danh các đại lý phân phối Forex Tốt Nhất Hiện Nay ví như bạn là một Sàn forex uy tín nhất hiện nay Trader đang mới tập tành làm quen với những quá trình thương lượng thì Forex là một mỏ vàng đầy tiềm năng. Tuy nhiên, nó lại là một vùng đất khó nhằn để khai thác. Một trong các thao tác lúc muốn tiến hành đặt chân vào vùng đất này là các bạn phải cân nhắc và Nhận định thật kỹ càng các sàn phân phối của Forex. Chúng tôi xin gửi đến bạn danh sách các đại lý phân phối Forex tốt nhất hiện nay. Để hiểu rõ và sâu hơn, hãy cộng xem ngay bài viết dưới đây nhé! Exness – Một trong các sàn phân phối forex tốt nhất hiện nay kế bên các cái tên thường thấy như XM, XTB hay Hotforex,… Exness được biết tới là một sàn phân phối Forex vô cùng lừng danh tại thị phần Việt Nam. Chất lượng dịch vụ của Exness không những là kinh nghiệm cá nhân mỗi người mà là cả một cùng đồng các Trader. Traders Châu Á và Việt Nam khá trung thành của đại lý phân phối này. Hơn nữa, Exness còn liên tục giành được danh hiệu sàn phân phối tuyệt vời trong rộng rãi năm. Đây chính là sự đảm bảo và công nhận cho độ tin cậy của Exness. Không chỉ có thế, Exness là một nhà môi giới trên thị phần Forex được tương trợ đa tiếng nói, gồm cả tiếng Việt. Cách mở tài khoản cũng đặc thù tiện lợi đối với các Trader mới tham dự. Exness ICMarkets sàn phân phối ICMarkets là một cái tên môi giới hết sức nổi tiếng của Úc. Đây được xem là một sàn môi giới có thâm niên hoạt động trong thị trường tài chính. ICMarket còn được Đánh giá là sàn giao dịch ngoại hối hận lớn nhất toàn cầu. Là một Sàn forex uy tín tại việt nam , ICMarket không có những chính sách khuyến mãi cộng những ưu đãi quyến rũ cho các Trader. Tuy nhiên, ko Do đó mà sức hút của cái tên này giảm đi. Chất lượng và dịch vụ đã giúp ICMarkets mang về một khối lượng lớn khách trung thành. một số các Ưu điểm của ICMarkets nhất mực phải điểm qua như: mức độ uy tín của ICMarkets luôn được khẳng định và Nhận định cao. Sự khẳng định đấy được chính các cơ quan quản lý đáng tin cậy như ASIC điều hành. chi phí đàm phán của loại sàn này luôn được vào loại tốt nhất thế giới. Chất lượng nhà sản xuất trong giai đoạn giao dịch của sàn cực tốt. Các lệnh được khớp vô cùng chóng vánh. Thậm chí sẽ không có trường hợp requote sai lệnh. ICMarkets ForexTime (FXTM) – sàn giao dịch forex có độ phủ sóng tốt nhất hiện nay FXTM là đại lý phân phối được cho ra đời vào năm 2011. Đại lý phân phối này do một trong các cổ đông to nhất của Apari – ông Dash Dashin ra đời. FXTM đều đặn mở mang nền tảng giao dịch của mình. Trong đấy phải nói đến bộ bộ ứng dụng Metatrader 4 và Metatrader 5. đến giờ FXTM hiện đang chính là một nhà môi giới bậc nhất và độ phủ sóng đầy đủ tối đa đối với các Trader nhỏ lẻ. Bên cạnh đó, FXTM còn phân phối cho những nhà đầu cơ một tính năng hơi đặc biệt. Ấy chính là khả năng có thể sao chép những tín hiệu từ các nhà đầu cơ khác. Sàn XM Theo 1 vài ý kiến phản hồi của những Sàn forex uy tín đã và đang sử dụng sàn phân phối XM. Họ cho rằng XM xứng đáng chính là một trong những sàn phân phối toàn diện nhất. Bởi lẽ không chỉ đơn thuần về số lượng sản phẩm thương lượng mà những nhà sản xuất tương trợ và chi phí giao dịch luôn nhận được sự bằng lòng cao trong khoảng phía quý khách. Không chỉ có thế, phải đề cập tới một trong các ưu điểm ưu việt của đại lý phân phối này chính là hiện tại nó đã sở hữu cổng thanh toán nội địa. Thậm chí là gồm những cả đội ngũ tương trợ người Việt Nam. Chính điều đó sẽ giúp ích cho những Trader người Việt thực hiện những thương lượng tiện dụng và dễ dàng hơn. Sàn XTB – sàn phân phối forex “đẳng cấp” và tốt nhất hiện nay Ngoài các cái tên nói trên, danh sách này chẳng thể không nhắc tới cái tên XTM. Có thể với một số các Trader Việt Nam đây là sàn phân phối hơi xa lạ. Nhưng thật sự là các gì mà cái tên này đã gặt hái và thu được thì không hề bất kì một sàn forex nào có thể làm được. XTB chính là một trong các nhà sản xuất thanh khoản Tier cấp 1. Sàn XT sở hữu hàng loạt giấy phép của những cơ quan vốn đầu tư nức danh hàng đầu thế giới như FCA, KNF, CySEC, Bafin,… Và một trong những điều quan yếu nhất là sàn phân phối này đã được niêm yết tại sàn chứng khoán Warsaw với mã được đăng ký là XTB. Chỉ với những điều kể trên, chắc bạn tưởng tượng được chừng độ “đẳng cấp” mà XTM hiện đang sở hữu. Lời kết Trên đây là top 5 các Sàn forex uy tín nhất việt nam mà chúng tôi đã nói chung thông tin gửi đến các bạn. Hi vọng với bài viết này các bạn đã có những thông tin cấp thiết tham cho sự chọn lựa của mình. Thậm chí với những thông báo trên đây sẽ tương trợ cho quá trình giao dịch lâu dài của bạn.
 3. 5 mục tiêu quan trọng nhất khi chọn lọc sàn giao dịch Forex thị phần Forex cạnh tranh đến mức chỉ cần Quan sát số lượng Top 10 sàn forex uy tín sàn môi giới đang hoạt động cũng đã đủ mệt, chứ chưa bàn tới việc gạn lọc đông đảo những sàn môi giới đấy theo các mục tiêu của bạn. Việc tuyển lựa một sàn môi giới uy tín, minh bạch với sản phẩm tốt để thương lượng là một nhiệm vụ ko phải thuần túy nhất là đối với những người mới tham gia vào thị phần Forex. Do vậy trong bài học này, chúng ta sẽ bàn thảo về 5 mục đích quan yếu NHẤT mà các bạn nên cân đề cập để Nhận định các sàn forex uy tín để giao tinh hoàn hảo mức độ uy tín Đây là mục tiêu Việc trước tiên và cũng là mục đích quan yếu nhất trong việc tuyển lựa sàn Forex uy tín để đàm phán. ko ai có thể an tâm giao tài sản của mình ví như như không nhận thấy an toàn. chừng độ uy tín của sàn môi giới Forex có thể phân tích qua các chứng chỉ hoạt động được cấp phép bởi những cơ quan, tổ chức tín dụng to. Rất may rằng việc rà soát độ tin cậy của một sàn phân phối Sàn forex uy tín nhất thế giới ngoại ân hận chẳng phải khó nhờ có những cơ quan quản lý trên toàn thế giới. Dưới đây là danh sách các quốc gia có các cơ quan quản lý tương ứng: Hoa Kỳ: National Futures Association (NFA) và Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Vương quốc Anh: Financial Conduct Authority (FCA) and Prudential Regulation Authority (PRA) Úc: Australian Securities and Investment Commission (ASIC) Thụy Sĩ: Swiss Federal Banking Commission (SFBC) Đức: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN) Pháp: Autorité des Marchés Financiers (AMF) Canada: Investment Information Regulatory Organization of Canada (IIROC) Trước lúc nghĩ đến việc nạp tiền vào một đại lý phân phối Forex nào đó, các bạn hãy Tìm hiểu thật kỹ và chắc chắn rằng sàn phân phối các bạn chọn được quản lý bởi một trong các cơ quan uy tín trên. Xét về mức độ uy tín, thì các sàn môi giới tới trong khoảng 3 nước Anh, Mỹ và Úc là được phân tích cao nhất với các quy định nghiêm ngặt nhất. hai. Giá cả đàm phán Bất nói các bạn thương lượng loại tiền tệ nào, dù muốn hay không thì các bạn vẫn luôn phải chịu chi phí giao dịch. giá cả thương lượng ở đây gồm những Spread, Commission và Swap. bạn cần tuyển lựa sàn giao dịch có Tổng chi phí đàm phán thấp chứ chẳng phải chỉ Spread thấp. một số sàn Forex không sáng tỏ sẽ cố tình “gài” khách hàng bằng việc đưa ra Spread hơi thấp nhưng phí Commission và Swap vô cùng cao. Các bạn cần Nhận định được sàn môi giới mình đang tham gia có giá cả thương lượng cao hay thấp. đôi khi các bạn có thể phải đánh đổi giữa việc chọn một sàn Forex có giá cả thương lượng thấp với một đại lý phân phối có uy tín hơn. tuy vậy hiện nay với sự cạnh tranh vô cùng mạnh mẽ của những sàn môi giới Forex tại Việt Nam, việc tậu ra các sàn uy tín mà chi phí đàm phán thấp bậc nhất là chẳng hề khó khăn. Tôi sẽ lấy ví dụ về giá cả đàm phán của một vài sàn uy tín hiện nay, bỏ qua nhân tố Swap vì chúng ta không thể tính toán chính xác được. Với cặp tiền EURUSD: Sàn ICMarkets: spread = 0.1 pip, commission = 7$/lot => chi phí giao dịch = 8$/lot. Sàn Tickmill: spread = 0.5 pip, commission = 4.4$/lot (4 Euro) => giá cả đàm phán = 9.4$/lot. 3. Gửi tiền và rút tiền các sàn môi giới Forex uy tín sẽ cho phép các bạn gửi tiền và rút tiền mà không gặp bất kì rối rắm gì. Nhất là lúc bạn thương lượng có lãi, không có lý do gì để họ gây cạnh tranh với bạn trong việc các bạn rút về lợi nhuận của mình. Sàn môi giới Forex chỉ giữ tiền tài các bạn trong tình huống tài khoản của các bạn đang có lệnh đàm phán đang mở để bảo đảm không ảnh hưởng đến những giao dịch ấy. Hiện nay tại Việt Nam, phần lớn các sàn môi giới đều không thu phí nạp và phí rút tiền. Thời gian nạp thường lập tức và thời gian rút dưới 24h. Ngoài ra tỷ giá nạp và rút qua Internet banking những nhà băng nội địa Việt Nam khôn xiết sát nhau, chênh lệch chỉ khoảng 100 VND/USD (khoảng 0.4%). Về mục tiêu này, phần đông các sàn môi giới Forex (bao gồm cả uy tín và không uy tín) đều đang làm rất tích cực. 4. Nền tảng đàm phán Trong thương lượng Forex Bảng xếp hạng sàn forex , đầy đủ các hoạt động giao dịch đều diễn ra phê duyệt nền tảng thương lượng của những sàn môi giới. Do vậy, một sàn phân phối tốt bắt buộc phải sản xuất được cho khách hàng một nền móng giao dịch tốt, đảm bảo sự gần gũi và luôn luôn dài lâu. rà soát xem các công cụ tương trợ phân tích công nghệ trên biểu đồ có đông đảo, thao tác tiện dụng không? Hệ thống server có đều đặn quá vận chuyển, dẫn đến tình trạng mất bền lâu khi đàm phán hay không? trường hợp requote có đều đặn xảy ra không? Lỗi requote thường được những sàn không minh bạch đổ tại do hệ thống, tuy thế đây là một mánh khóe có chủ đích nhằm kiếm thêm lợi nhuận từ việc “khớp giá hữu dụng hơn cho sàn”. Sự chênh lệch vài pip có thể khiến cho các bạn khó khăn hơn để giành lợi nhuận với một đàm phán. 5. Nhà sản xuất coi ngó và tương trợ khách hàng các Sàn forex uy tín trong công đoạn phân phối nhà cung cấp luôn có thể xảy ra sơ sẩy, và bất kể là sơ ý to hay bé, nặng hay nhẹ thì các bạn đều phải được quyền Hãy liên hệ sớm nhé với họ một cách dễ dàng để xử lý sự cố. Cách thức xử lý sự cố của các sàn môi giới lúc có vấn đề xảy ra cũng là một nhân tố quan yếu để Đánh giá. Bởi vì có rộng rãi sàn môi giới Forex có thể rất tử tế và nhanh nhẹn trong giai đoạn mở tài khoản đàm phán và nạp tiền, nhưng hết sức chậm chạp, thậm chí tồi tệ trong công đoạn xử lý sự cố. Dựa trên những mục đích Nhận định trong bài học này, chúng tôi đã có những bài review cực kỳ chi tiết các sàn Forex uy tín tại Việt Nam hiện nay.
 4. 4 mục tiêu tuyển lựa sàn giao dịch Ngoại Hối(FOREX) UY TÍN cộng với sự nghỉ dưỡng của nền kinh tế sau đại dịch Covid 19, hoạt động trên các Sàn giao dịch forex uy tín tại việt nam đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Vậy bạn đã biết cách tự chọn lựa cho mình một sàn phân phối tốt chưa? cùng Tìm hiểu sàn giao dịch ngoại hối hận (Forex) là gì? Những chỉ tiêu chọn lọc sàn giao dịch ngoại ăn năn uy tín cộng banktop.vn qua nội dung bài viết tiếp sau đây. Ngoại ân hận (Forex) là gì? Ngoại hối hận là một thuật ngữ được dùng để chỉ các dụng cụ được sử dụng trong thanh toán quốc tế. Ngoại ân hận là gì? những lợi thế của đại lý phân phối ngoại hối thị trường ngoại ân hận còn được gọi với cái tên là thị trường Sàn giao dịch ngoại hối uy tín Điều này có nghĩa là thị trường này luôn mở cửa trong suốt 24 giờ đồng hồ một ngày và đem lại sự linh hoạt cho người tham dự. giả dụ đại lý phân phối tại New York đóng cửa thì các nhà giao tinh hoàn toàn có thể tiếp tục thực hiện việc tìm bán tại đại lý phân phối ở Singapore hay Nhật Bản,… Không chỉ có vậy, các nhà giao dịch có thể sử dụng đòn bẩy nguồn vốn để thương lượng các khoản tiền lớn hơn phổ biến so với số tiền có trong tài khoản của mình. Đây cũng là một trong các lý do rất nhiều người trở thành phong lưu trong khoảng thị phần có trị giá giao dịch lên tới hàng tỷ đô la này. Rủi ro của sàn phân phối ngoại ân hận những sàn phân phối ngoại hối thường được tổ chức dựa trên nền móng công nghệ mạng. Thị phần ngoại hối hận là một thị trường phi tụ hội, Chính vì thế mà thị trường này chịu ít sự điều hành hơn so với các thị trường khác. bình thường thì những đại lý phân phối hoạt động kết liên với nhau nhưng lại ko có sàn phân phối trung tâm. Hơn thế nữa, khối lượng giao dịch mỗi ngày đều là các Thống kê rất lớn. Do đó luôn còn đó nguy cơ xảy ra việc định giá cặp đồng bạc sai hoặc cao hơn mức thường ngày. những mục tiêu chọn lựa sàn giao dịch ngoại hối hận uy tín Sự tấp nập của thị trường ngoại hối hận luôn khiến người ta cảm thấy tò mò và mong muốn được tham gia. Tuy thế, giả dụ các bạn là người mới thì chắc hẳn bạn nên biết cách chọn cho mình một đại lý phân phối ngoại ân hận uy tín để khởi đầu cuộc khám phá. mục tiêu chọn lọc đại lý phân phối ngoại hối uy tín Sự uy tín của một sàn giao dịch ngoại ăn năn Theo Chris Carmack từ website nguồn vốn ngoại hối hận Fx Scouts kể rằng, uy tín chính là một trong các nguyên tố quan yếu bậc nhất giúp người tham gia có thể chọn lựa một sàn giao dịch ngoại hối tốt. Độ uy tín của một sàn giao dịch có thể được Phân tích qua việc sàn giao dịch đấy được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành giấy phép hoạt động một cách minh bạch và hợp pháp. Đối với nhà đầu cơ, vững chắc một điều là họ không muốn bản thân sẽ phải tham gia vào những giao dịch có trị giá lên tới hàng tỷ đồng duyệt các sàn phân phối không có độ uy tín cao và hoạt động phạm pháp. dịch vụ hỗ trợ quý khách kịp thời Thái độ hết lòng trong việc tư vấn câu hỏi và xử lý vấn đề cho những nhà giao dịch lúc có những trường hợp xấu xảy ra bất thần là yếu tố quan trọng thứ 2 cần xem xét đến lúc chọn lựa một đại lý phân phối tốt. thị phần ngoại ân hận luôn luôn hoạt động không giới hạn nghỉ với hàng nghìn giao dịch tìm bán diễn ra hàng ngày. Vì vậy mà chuyện xảy ra sự cố hoàn toàn là một điều dễ hiểu. Đối với các đại lý phân phối có đội ngũ chăm nom khách hàng chu đáo, bình tĩnh và nhanh nhẹn khi xảy ra các vấn đề vững chắc sẽ lôi kéo được rất đông các nhà đầu tư tham gia. chừng độ spread của đại lý phân phối nguyên tố Tiếp đến mà các người tham gia cần coi xét đối với những sàn giao dịch ngoại hối đó là chừng độ spread. Thuật ngữ Spread được hiểu là khoản tiền mà nhà thương lượng phải trả cho chính đại lý phân phối mình chọn. không có lý do gì mà nhà đầu tư lại tuyển lựa một đại lý phân phối có mức độ spread cao cả. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều đại lý phân phối nắm được tâm lý này của người tham dự mà cố ý đẩy mức chi phí xuống thấp nhưng lúc thương lượng lại nâng lên một chi phí khác. Trên thực tại thì sự vững mạnh của Bảng xếp hạng sàn forex đang nở rộ trở lại, Do đó mà không khó để có thể lựa chọn được một đại lý phân phối tốt và có chi phí spread hợp lý. giá cả cho hoạt động giao dịch thấp thường nhật, giá cả giao dịch là loại chi phí gồm những ba yếu tố: spread, huê hồng và hoán đổi. Thay vì chỉ chọn sàn phân phối có mức độ spread thấp thì các bạn nên cân nói đến những sàn giao dịch có tổng giá cả của cả ba loại ở mức trung bình, vừa phải. Không chỉ thế, nếu như các đại lý phân phối có các mức chi phí lệch nhau thì bạn hãy xem xét thêm các nhân tố khác từ. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng nên chú ý rằng trên thực tế có phổ quát sàn phân phối chất lượng tốt và uy tín, Cho nên chi phí hẳn nhiên thường cao hơn những sàn phân phối có độ uy tín được Nhận định thấp Kết luận Trên thực tế, lúc bắt đầu trở thành người tham dự những hoạt động đàm phán Sàn forex uy tín , ngoài việc phải nắm rõ tri thức về thị trường có trị giá lên đến hàng tỷ đô la Mỹ này thì nhà đàm phán cũng nên tự thiết bị cho mình thông tin và tiêu chí để chọn lọc được một sàn giao dịch tốt. Một đại lý phân phối ngoại ăn năn uy tín và chất lượng kiên cố sẽ trở nên điểm tựa an toàn cho hoạt động sắm bán, thương lượng của những nhà đầu tư.
 5. 5 Sàn Forex Tốt & Uy tín nhất toàn cầu 2021 Sàn forex uy tín- Nhận xét bất cứ điều gì bạn cũng nên Nhìn vào cốt lõi của vấn đề, Sàn forex uy tín là sàn forex tập trung phổ quát vào coi sóc traders, cải thiện điều kiện thương lượng để giúp trader kiếm được tiền chứ không hề châm bẩm vào kiếm lợi nhuận ngắn hạn cũng như chi phổ quát tiền cho IB để thu hút khách hàng. lúc bạn chọn một sàn forex, đừng bao giờ để bonus làm mờ mắt mình. Vì của thiên trả địa thôi. Thường chỉ có những sàn ít uy tín, sàn mới mới khuyến mãi phổ biến. Mà chơi ở các sàn như thế này thì rủi ro cũng phổ quát hơn. Trong đầu tư, lợi nhuận phổ thông bao giờ cũng đi với rủi ro đa dạng. Như vậy nên những sàn forex to trên thế giới rất ít bonus. Vậy các tiêu chuẩn nào để biểu hiện sàn forex đó là tốt nhất cho traders Việt Nam? Dựa vào những chỉ tiêu như trên thì các sàn ở Mỹ, Úc bị loại sắp hết vì gần như các sàn này không thể nạp rút qua nhà băng nội địa, ko người Việt hỗ trợ và phí đàm phán thường rất cao. Uy tín thì chưa biết vì tới sàn FXCM lớn nhất ở Mỹ còn lừa người Mỹ trong 4 năm mới bị phát hiện thì ở VN không người nào nhắc trước điều gì. Trong bài viết này tôi sẽ có gắng viết khách quan nhất dựa trên những thông tin uy tín và đôi lúc cũng đưa ra Phân tích tư nhân. Mong rằng bài này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về những sàn forex đang phân phối dịch vụ ở Việt Nam. 1. Sàn forex nào nạp và rút tiền nhanh nhất và ko phí? Ở Hạng mục này thì Exness vô địch ko cần bàn cải. Suy nghĩ làm sao để thắng không đau đầu bằng việc chờ rút tiền trong khoảng những sàn forex tốt nhất . Sàn forex nội thì ko tin tưởng. Chơi những sàn forex ngoại thì thời kì rút tiền về lâu. Đại quát sàn nào cũng có mặt lợi, mặt hại. Quay lại chủ đề vì sao thằng Exness rút tiền nhanh? Tại hệ thống nó thanh toán tự động, ko có sự can thiệp của con người. Nên thường ngày tiền về account của các bạn là nhanh nhất. Các bạn có thể rút qua ngân hàng nội địa: VCB, ACB, TCB,.. Và ví điện tử Ngân Lượng. Và Exness là sàn duy nhất có thể rút tiền vào cuối tuần. Sàn rút tiền nhanh thứ hai là FBS. Tốc độ rút tiền tài FBS cũng nhanh tương tự Exness nhưng không thể rút tiền vào cuối tuần. những sàn khác khi rút tiền đều phải đợi phê duyệt nên thời gian rút tiền khá lâu. 2. Sàn forex nào có tổng khối lượng mua bán phổ biến nhất Ở mục này thì tôi sẽ xét những sàn forex có tương trợ tiếng Việt. Các sàn forex lừng danh có hỗ trợ tiếng việt bao bao gồm: Hotforex, Exness, Fxpro, FXCM, Easy forex, XM và Forex.com tại sao tôi lại đưa mục này vào đây? Tại vì không hề tự nhiên các trader nước ngoài người ta tụ họp chơi ở một sàn nào ấy. Trader thế giới họ tin tưởng chơi thì ko có lý do gì tôi ko chơi. 3. Sàn forex nào có chứng chỉ (Regulation) uy tín nhất. Chứng chỉ forex hết sức quan yếu. Nó biểu thị chuẩn mực, năng lực và độ uy tín của một sàn forex. Nhưng dựa trên chứng chỉ forex thì cũng có khá phổ biến điểm yếu.Theo tôi thì chỉ cần 1 trong những chứng chỉ forex sau là tốt. Nhiều ko có tức thị tốt hơn: FCA, CFTC, NFA Vì có 1 số sàn chỉ tụ họp ở thị phần châu Á thì không nhất phải có chứng chỉ ở Mỹ và Anh. Như vậy sàn chỉ hoạt động cốt yếu ở Mỹ thì không cần chứng chỉ ở Anh. điểm yếu lớn của sàn nhiều regulation là thường có đòn bẩy thấp, phí giao dịch (spread/commission) cao, ít phương tiện hỗ trợ thương lượng, đặt cọc lớn, ít khó khăn,... Vì họ phải tốn phí cho những regulation này và thường những regulation của UK, US buộc phải sàn ko được có đòn bẩy cao và bonus. Nên đừng thấy sàn phổ biến chứng chỉ mà ham mê. Theo ý kiến của tôi, Sàn bắt buộc phải có ít nhất 1 regulation uy tín để bảo đảm sản được quản lý bởi đơn vị điều hành vốn đầu tư uy tín. Nhưng 1 regulation thôi cũng đủ. Phổ quát hơn ko có tức là tốt hơn. đông đảo các sàn tôi buộc phải ở trên đều có ít ra 1 chứng chỉ quốc tế uy tín là FCA (UK). 4. Sàn forex nào có nhóm tương trợ tốt nhất Ở Việt Nam thì đây là một trong những yếu tố quan yếu nhất để traders tuyển lựa 1 sàn forex uy tín. Vì phần đông các sàn lớn không coi Việt Nam là thị phần trọng yếu nên nếu xảy ra vấn đề gì cũng được khắc phục chậm hơn các nước khác. Hơn thế nữa chướng ngại về ngôn ngữ làm thời kì khắc phục cũng kéo dài ra, thỉnh thoảng ức lắm mà ko biết làm sao để giải thích. Cho nên, một trong chỉ tiêu để Phân tích sàn forex có hỗ trợ tốt hay ko là: Có lực lượng người Việt hỗ trợ và thời gian tương trợ. Trong đấy Hotforex có vẻ có hàng ngũ người Việt hùng hậu nhất. Họ thường xuyên công ty event ở Hà nội với độ ngũ hợp tác viên và IB người Việt toàn bộ. Những website hỗ tạm ko tốt. 9 Giờ tối tôi nhắn tin chát 2 lần mà ko thấy tư vấn. Phiên bản website tiếng Việt dịch thì cứ như Google Translate. Chứng tỏ ko có đầu cơ lắm. Tiếp đến là tới sàn Exness. Sàn này có hàng ngũ Marketing và chăm nom khách hàng người Việt. Thấy cũng hay doanh nghiệp Event ở Việt Nam nhưng 1 năm 1 - 2 lần gì đó thôi. Nhóm tương trợ người Việt thì cũng khá đông, trả lời email và chát rất nhanh. Không những thế tôi Nhận định rất cao khi họ hỗ trợ đến 0 giờ mỗi ngày. Trong khi những sàn forex khác hết giờ hành chính là xong. 5. Sàn nào phí giao dịch thấp nhất Tôi đã giao dịch ở tất cả sàn này. Trong đó có 2 sàn có phí đàm phán thấp nhất tính trên spread và commission. Đối với spread thì Exness thấp hơn lúc chỉ thu trong khoảng 0.7 pip đối với EURUSD (tài khoản Pro), XM là 0.8 pip (tài khoản Ultra Low) Và Hotforex thu khoản 1.1pip. - giả dụ đàm phán vàng thì Hotforex có spread thấp hơn ở mức 22 pip so với 25 pip của Exness. - NHưng ví như thương lượng ECN thì Exness có commission thấp nhất. Họ chỉ thu 5$ cho mỗi lot giao dịch và Spread thì chỉ 0.0xx pip. 6. Sàn forex nào giàu nhất. Như bạn biết, quy định bắt buộc đối với những sàn có chứng chỉ ACCA và CyCLES là phải tách tiền của sàn thành 2 phần: tiền của sàn và tiền của khách (để ở account Segregated account). Ngoài account Segregated tài khoản của khách, Exness còn để hơn 150 triệu đô la Mỹ trong tài khoản riêng để đảm bảo thanh khoản cho khách hàng. Số tiền này rộng rãi hơn 1,5 lần số tiền khách nạp vào mỗi tháng ở Exness. Nên có thể xem Exness là đại gia tiền mặt trong giới broker. Nên giao dịch với Exness thì không phải lo về khả năng mất thanh khoản. 7. Độ nổi tiếng ở Việt Nam Tôi sẽ dựa trên tiêu chí mỗi tháng có bao nhiêu người kiếm tìm về mấy sàn này. Sử dụng Google Keyword Planner để check nhé. 8. Đòn bẩy Đòn bẩy là công cụ được các traders trên toàn cầu ưa chuộng nhất. Thường thì những sàn có chứng chỉ Anh, Mỹ, Nhật,... Có đòn bẩy thấp do họ phải tuân theo quy định của các doanh nghiệp này. Nên như tôi đã nói như trên các sàn mà có phổ thông chứng chỉ quá thường độ cạnh tranh thấp. Trong những sàn quốc tế uy tín thì những sàn forex sau có đòn bẩy tốt nhất - Exness: Unlimited. Đối với account dưới 1000 USD và đã đàm phán trên 5 lot thì có thể sử dụng đòn bẩy ko dừng. Còn đối với các tài khoản giao lớn hơn 1000 USD thì đòn bẩy là 1:2000. - FBS: 1:1000 - Hotforex: 1:1000 - Fxpro: 1:500 - FXCM: 1:400 Traders thường có khuynh hướng sàn giao dịch forex uy tín tạo account ở ít nhất 2 sàn forex trong top tốt nhất. Sau đấy họ thương lượng đồng thời. Sau 1 tháng, sàn nào hữu dụng nhuận cao hơn thì sàn đó tốt hơn và sau đấy họ sẽ rút phần nhiều vốn qua sàn tốt hơn. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các Sàn Forex uy tín
 6. Top Sàn Forex uy tín và nhiều nhất ở Việt Nam không những sàn forex uy tín những người mới thao tác vào nghề mà còn các trader lão luyện và các IB chuyên nghiệp cũng bối rối vì số lượng sàn giao dịch forex mọc ra hiện nay. Vậy đâu là sàn giao dịch forex uy tín nhất hiện nay? Các mục tiêu nào để chọn sàn giao dịch forex? Cách nhận biết các sàn forex lừa đảo? Hãy cùng cùng đồng trading cộng Nhận định nhé ! sàn phân phối FBS FBS chắc ko quá lạ lẫm với phổ thông trader, hay các IB, tuy có rộng rãi Nhận định không giống nhau về sàn FBS nhưng đây vẫn là một trong các sàn giao dịch forex uy tín, được tương đối phổ biến trader Việt Nam đàm phán hiện nay. Điểm mạnh của sàn này đó chính là việc nạp rút qua các ngân hàng trong nước. Phí nạp rút khá thấp so với việc nạp rút qua thẻ visa hay các ví điện tử khác. Không chỉ vậy, FBS còn có mức spread hơi thấp, hầu hết là thấp nhất so với những sàn forex hiện tại ở Việt Nam. Một điều nữa ở sàn FBS là có rất nhiều nội dung khuyến mãi liên tục nhằm lôi kéo các nhà thương lượng. sàn phân phối IC Markets Được xây dựng thương hiệu vào năm 2007, hội sở chính đặt tại Sydney, ICMarkets đã trở nên một đại lý phân phối forex đầu tư tại Úc, cùng lúc cũng là một trong các sàn forex tốt nhất trong những năm gần đây. Nhờ áp dụng những phương pháp ECN tiên tế, nên mức spread thấp. Sàn forex FxPRO sàn phân phối FXPRO tới trong khoảng Anh, được Phân tích là một trong các sàn uy tín bậc nhất trên toàn cầu hiện nay, một phần do các hoạt động Marketing hơi sôi nổi với những PR Banner bắt mắt ở khắp nơi. Đây là một đại lý phân phối tương đối an toàn, đáp ứng tốt những lợi quyền của các nhà đầu cơ trong thị phần nguồn vốn forex. sàn phân phối forex MultiBank Được xây dựng thương hiệu vào năm 2005 ở California, hiện tại trụ sở chính ở Hong Kong. Tính từ lúc lúc có mặt trên thị trường tới bây giờ, đại lý phân phối MultiBank liên tiếp phát triển thành một trong những nhà vốn đầu tư to trên toàn cầu. mặc dầu có hơi phổ thông thông báo, các ý kiến trái chiều về sàn phân phối forex này tại Việt Nam, nhưng sàn Multibank vẫn là một sàn giao dịch uy tín, đáp ứng tốt các nhu cầu của khách hàng. Được cộng đồng trading Phân tích cao. điểm hay của sàn này ấy chính là việc nạp rút hơi nhanh duyệt y ngân lượng, bảo kim, …. Hàng ngũ trông nom nhiệt tình. Đăng ký tài khoản MultiBank sàn phân phối FXTM Sàn FXTM chắc cũng không quá xa lạ đối với phổ quát trader ở Việt Nam. Điểm cộng của sàn này đó chính là môi trường và hệ sinh thái thương lượng forex uy tín, cho ra các điều kiện xuất sắc trong môi trường đàm phán forex toàn cầu hiện nay. Ngoài mức spread thấp, đòn bẩy khó khăn, công cụ hiện đại và tiên tiến, thì các chương trình huấn luyện, cuộc thi với hơi rộng rãi giải thưởng lớn được diễn ra tương đối thường xuyên. sàn giao dịch Exness sàn giao dịch forex uy tín là sàn phân phối forex uy tín Tiếp theo, nhờ vào các khả năng công cấp trên 120 công cụ nguồn vốn, cùng với khớp lệnh thị phần tốt nhất hiện nay chỉ với 0,01S, đã khiến cho sàn forex Exness là cái tên tương đối thân thuộc đối với rộng rãi trader Việt Nam. Sàn Forex Exness cho phép nạp rút tiền ko mất phí hoa hồng đối với đa số những hệ thống trả tiền. Bài viết tổng hợp về sàn forex uy tín nhất hiện nay của chúng tôi sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan nhất về các sàn Forex hiện nay trên thế giới.
 7. Top 3 Sàn Forex Uy Tín Nhất Thế Giới có nhiều người Việt Nam sử dụng Hiện nay trên thế giới sàn forex uy tín nói chung và ở Việt Nam nói riêng ngày càng có nhiều sàn giao dịch Forex mới mọc lên và rất khó để phân biệt được đâu là sàn giao dịch tốt nhất, đâu là sàn có chất lượng thấp. Để tránh việc bạn mất tiền oan khi “chọn nhầm sàn, gửi vàng nhầm chỗ” nhất là đối với những người mới bắt đầu tham gia vào thị trường Forex, dựa trên kinh nghiệm vốn có của bản thân kết hợp với ý kiến tham khảo của nhiều trader forex “lão làng” khác trên khắp thế giới đã chọn lọc ra được danh sách Top 3 sàn giao dịch forex uy tín nhất thế giới và có nhiều người Việt Nam sử dụng nhất hiện nay để bạn có thể an tâm mở tài khoản giao dịch mà không còn lo lắng nữa! Top 3 Sàn Forex Uy Tín Nhất Thế Giới có nhiều người Việt Nam sử dụng Sàn giao dịch Mô tả Khuyến nghị NPBFX Ưu điểm: Có hơn 20 năm kinh nghiệm tại thị trường tài chính Nạp và rút tiền miễn phí, không mất phí hoa hồng Spread thấp và không phí hoa hồng Khớp lệnh nhanh và có hiệu quả Không yêu cầu tiền nạp tối thiểu, đòn bẩy 1:1000 Cung cấp phương pháp giao dịch giúp khách hàng kiếm lợi nhuận. Khóa học miễn phí hàng tuần dành cho người mới. Dịch vụ chăm sóc hỗ trợ khách hàng ngày đêm, tận tình Quỹ đền bù 20000$ cho mỗi khách hàng Đội ngũ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp tại thị trường Việt Nam Nhược điểm: Khá ít sản phẩm do sàn ưu tiên tối ưu giao dịch các sản phẩm ngoại tệ, tuy nhiên nếu bạn muốn đạt đỉnh cao trong lĩnh vực Forex thì đây là một sàn chuyên nghiệp dành cho bạn. Marketing vẫn chưa nhiều nên ít được biết tới. Đăng Ký ICMarkets Ưu điểm: sàn forex tốt nhất lớn nhất thế giới và được đánh giá uy tín, minh bạch nhất hiện nay, sàn sở hữu nhiều chứng chỉ danh giá. Hỗ trợ giao dịch nhiều sản phẩm tài chính gồm Forex, Chứng Khoán Mỹ & Quốc Tế, Chỉ số, Dầu Thô, Tiền Ảo, Hàng hóa, Trái Phiếu, Thị trường tương lai,... Hỗ trợ nền tảng MT4, MT5, cTrader, WebTrader thông dụng nhất hiện nay. Tích hợp công cụ giao dịch MAM, PAMM, VPS, AUTO. Spread thấp nhất thị trường, chỉ 0.1 pip. Miễn phí hoa hồng hoặc nếu có (tuỳ sản phẩm) thì cũng rất thấp, chỉ 3.5$/lot. Thanh khoản dồi dào trên toàn cầu. Khớp lệnh rất nhanh nhờ máy chủ ở London, Newyork. Môi trường giao dịch Raw Pricing tân tiến. Nạp rút tiền nhanh, miễn phí. Hỗ trợ 24/7 nhiệt tình, nhiều người Việt hài lòng. Đông đảo nhà đầu tư kinh nghiệm và nhà đầu tư lớn trên thế giới chọn dùng. Nhược điểm: Do phí giao dịch thấp nhất thị trường nên họ ít cung cấp các chương trình khuyến mãi như các sàn khác. Đăng Ký XTB Ưu điểm: Là sàn giao dịch Forex sở hữu rất nhiều giấy phép uy tín trên thế giới. Hỗ trợ giao dịch Hơn 1500+ sản phẩm tài chính: 49 cặp tiền tệ, 1200+ cổ phiếu quốc tế, Vàng, Bạc, Dầu Thô, Tiền Ảo... Nền tảng phần mềm xStation 5 xuất sắc, kết hợp thêm nền tảng MT4 thông dụng. Tốc độ khớp lệnh cực nhanh. Tính bảo mật cao, an toàn trên mọi giao dịch. Lệnh được giữ đến 365 ngày và thanh khoản cực sâu. Spreads cạnh tranh. Tỷ lệ đòn bẩy tối đa lên đến 1:500. Nạp rút tiền nhanh, miễn phí. Đội ngũ hỗ trợ tư vấn chuyên nghiệp 24/5. Nhiều nhà đầu tư lớn trên thế giới chọn dùng. Nhược điểm: Chưa đa dạng phương thức rút tiền. Đăng Ký Trên đây là Top sàn giao dịch forex uy tín có nhiều người Việt Nam sử dụng nhất hiện nay. Đối với mỗi sàn đều có những ưu nhược điểm khác nhau, điều này phụ thuộc vào bạn là người mới bắt đầu hay đã có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường. Với nhiều ưu điểm nổi bật như chi phí thấp, nạp rút tiền cực kỳ nhanh chóng, hệ thống ổn định và đặc biệt là đội ngũ hỗ trợ cực kỳ tốt, NPBFX được tác giả KenhForex.com khuyến nghị cao nhất cho cả những người mới bắt đầu lẫn những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Bạn cũng có thể mở tài khoản trên các sàn Forex nổi tiếng khác như ICMarkets, XTB, eToro, Exness,… để tăng thêm sự lựa chọn trong giao dịch. Lời Kết Bạn đang tìm hiểu về lĩnh vực Forex? Bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo, Blog cá nhân Kênh Forex – được tạo ra để chia sẻ những thông tin hữu ích và cần thiết nhất cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực Forex cho dù bạn đang sống ở quốc gia nào trên thế giới. Xem thêm phần Giới thiệu về Kênh Forex để hiểu hơn về trang web này! Xem thêm Sàn Forex để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về sàn giao dịch Forex
 8. Gia cải thiện thu nhập của bạn bằng cách làm IB Forex Có cực nhiều cách thức để làm ib forex bạn tham gia vào một thị trường tiềm năng như Forex. Tham gia vào thị phần ngoại ăn năn không đồng nghĩa và nhất quyết bạn sẽ phải trở thành một trader. Có không ít cách để thành công trong ngành đầu cơ này và như việc làm IB forex là một tỉ dụ tiêu biểu. Vậy trở thành một IB Forex, các bạn nhận được các gì và làm thế nào để có thể là một IB thành công? Bài viết sẽ cho bạn câu giải đáp cho các câu hỏi ấy. lợi ích khi làm IB forex thị trường forex ngày một phát triển với quy mô to và lôi kéo không ít đối tượng tham dự. Có thể thấy, phần lớn phổ biến người đều quyết tâm kiếm lợi nhuận trong thị phần tài chính này bằng cách trở nên những trader. Tuy nhiên, làm trader chẳng phải là cách duy nhất để bạn tham dự vào thị trường Forex. Trên thực tế, nhiều nhà đàm phán tham gia vào thị trường Forex với phổ thông tư cách với phổ thông ngành khác nhau. Trong đấy, không ít người lại chọn lọc hoạt động dưới hình thức làm một IB Forex. IB – viết tắt của Introducing Broker – là một thuật ngữ chỉ những nhà môi giới hoạt động trong thị trường ngoại ăn năn. IB có thể sẽ là một tư nhân, một tổ chức hay đơn vị nào ấy. Vài năm trở lại đây, IB Forex lôi kéo 1 vài lượng đông đảo đa dạng người trên khắp toàn cầu tham dự. Việc phát hiện được những trị giá tiềm ẩn mà lĩnh vực này có được đã khiến rất nhiều người cố gắng trở thành những IB Forex chuyên nghiệp hàng đầu. các bạn ko cần phải tốn bất kỳ một khoản giá cả nào để có thể đăng ký trở thành những IB Forex. IB Forex là một nghề linh động về mặt không gian và thời kì. Bạn có thể làm việc ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào với đa dạng cách thức khác nhau. Bạn có thể tư vấn, hướng dẫn trực tiếp cho quý khách hoặc có thể giới thiệu và truyền bá các nhà sản xuất của mình phê chuẩn các trang mạng xã hội, website cá nhân… Vấn đề lợi nhuận là một điều không thể tranh luận khi nhắc tới bất kỳ một lĩnh vực nào. Vậy lúc làm IB Forex, các bạn có thể nhận được mức lợi nhuận và hoả hồng như thế nào? Chính sách huê hồng mà những IB nhận được sẽ được quy định rõ ràng ở một phần riêng. Điều này đã khiến phổ biến người có hứng thú và dành sự quan tâm đặc thù tới nghề này trong Forex. hồ hết thương lượng nào khi được tiến hành cũng đều sẽ tạo Sàn Forex uy tín ra hoa hồng hay các mức chiết khấu dành riêng cho các IB Forex. Theo thỏa thuận giữa những IB Forex và những đơn vị môi giới, các IB Forex có thể nhận được khoản thanh toán từ 0,1 pips đến 1,5 pips (từ 1 – 14 USD) cho mỗi lô theo hợp đồng tiêu chuẩn. Mức hoa hồng nhận được sẽ tỷ lệ thuận với khối lượng giao dịch của quý khách và hoa hồng thường sẽ được thanh toán một lần vào cuối tháng. các đối tượng thích hợp làm IB forex? IB là một nghề ko kén chọn. Bất cứ một tư nhân, công ty nào cũng đều có thể trở thành một nhà môi giới trong thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, không hề 100% các đối tượng tham gia sẽ đều thành công trong lĩnh vực này. những nhà môi giới Forex thành công thường là các tư nhân cá nhân, công ty có vị thế tốt và tương đối có tiếng trong thị phần tài chính này. Các tư nhân, các nhà đàm phán hay các nhà phân tách có rộng rãi lượt theo dõi và có sức tác động trong cộng đồng Forex thường sẽ tạo được lòng tin và thuận lợi thuyết phục khách hàng. Sự thành công được đo lường và quyết định bởi mức độ uy tín của người đấy đối với cộng đồng Forex. Đối với doanh nghiệp, những công ty chuyên về tư vấn quý khách, hỗ trợ thương lượng hoặc các doanh nghiệp chuyên về hiệp đồng ngày mai, thậm chí là những ngân hàng hoặc các trang web forex uy tín đều sẽ có cơ hội tốt trở nên một IB chuyên nghiệp. Điều gì tạo nên sự thành công của một IB Forex? Sự bùng nổ của thị phần Forex ko đảm bảo thành công của các IB. Bạn có thể thuận lợi trở thành IB Forex nhưng rất khó để trở nên chuyên nghiệp và “trụ” được với nghề nếu không có một kế hoạch ổn định hoặc chiến lược rõ ràng. Để trở nên một IB forex thành công bản tính sẽ phụ thuộc vào không ít nhân tố. nhân tố con người Tuy IB ko đòi hỏi phải có phổ quát tri thức và kinh nghiệm như những trader nhưng ko đồng nghĩa với việc bạn hoạt động nghề này mà không cần chuẩn bị gì. Bạn nên biết rằng, các nhà đàm phán, các nhà đầu tư đã trở thành cẩn trọng và khôn ngoan hơn cực nhiều trong mỗi quyết định nên các bạn không thể “múa rìu qua mắt thợ” chỉ qua vài câu nói được. Những IB thực thụ có kiến thức và nắm bắt được tâm lý quý khách sẽ tiện lợi biết họ đang thiếu và đang cần những gì và từ đó thuyết phục được sự đồng ý tham dự của họ. quý khách tiềm năng Sự thành công của một IB sẽ được quyết định bởi số lượng và chất lượng quý khách tiềm năng. Khách hàng là một nguyên tố đóng vai trò quan yếu trong mỗi hoạt động buôn bán. Giả dụ không có quý khách, cứng cáp bạn sẽ ko doanh số và bất kỳ lợi nhuận nào. Các bạn có thể đem lại danh sách khách hàng bằng cách tìm kiếm ưng chuẩn các diễn đàn trực tuyến dành cho cộng đồng Forex. Ko dám chắc toàn bộ quý khách các bạn sắm được đều sẽ dùng nhà cung cấp mà bạn giới thiệu. Tuy vậy, qua danh sách ấy, bạn có thể gạn lọc khách hàng và lên chiến lược nhắm vào các khách hàng tiềm năng. Khối lượng mua bán Khối lượng mua bán sẽ tỷ lệ thuận với lợi nhuận và huê hồng mà một IB kiếm được. Càng đa dạng giao dịch được thực hiện, bạn sẽ càng có phổ quát cơ hội kiếm hoả hồng và chiết khấu. Do vậy nên, hãy quyết tâm kiếm thật đa dạng quý khách tiềm năng, thực hiện càng đa dạng đàm phán càng tốt. Có tương tự, bạn mới có thể tăng thu nhập cũng như uy tín cho mình. Chất lượng nhà sản xuất Muốn có những khách hàng tiềm năng và chất lượng chẳng phải là chuyện thuần tuý mà một sớm một chiều có thể làm được. Chẳng hề bất chợt mà quý khách chủ động sắm đến bạn. Họ sẽ chỉ biết đến và tin tưởng bạn khi nhà cung cấp của bạn đích thực chất lượng và họ thấy được những lợi ích mà họ đem lại lúc chọn lọc hiệp tác với các bạn. Chất lượng dịch vụ là nhân tố hết sức rất quan yếu trong việc kiến lập hình ảnh và nhãn hàng bền lâu và quyết định có thể giữ chân được quý khách hay ko. Các nhà cung cấp trong forex mà quý khách để ý thường là các dịch vụ tương trợ, nhà cung cấp điều hành vốn đầu tư, dịch vụ sản xuất những dấu hiệu, thông tin… các bạn có thể chú ý và tập trung khai thác các nhà sản xuất này để giới thiệu tới khách hàng. Lời kết Làm ib forex cũng là một cách thức kiếm lợi nhuận trong thị phần ngoại hối hận. Cũng giống như khi làm trader, IB cũng đòi hỏi những kĩ năng và kinh nghiệm một mực mới có thể đi tới sự thành công. Còn các bạn, các bạn nghĩ gì về việc sẽ trở thành một IB trong thị trường Forex? Hãy chia sẻ suy nghĩ của các bạn trong phần bình luận để chúng tôi biết nhé! Bài viết tổng hợp về Sàn Forex tốt nhất của chúng tôi sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan nhất về các sàn Forex hiện nay trên thế giới.
 9. TOP 6 Sàn Forex uy tín và phổ biến nhất ở Việt Nam không chỉ sàn forex uy tín những người mới bước vào nghề mà còn các trader lão luyện và những IB chuyên nghiệp cũng bối rối vì số lượng sàn giao dịch forex mọc ra hiện nay. Vậy đâu là đại lý phân phối forex uy tín nhất hiện nay? Các tiêu chí nào để chọn đại lý phân phối forex? Cách nhận mặt các sàn forex lừa đảo? Hãy cùng cộng đồng trading cộng Tìm hiểu nhé ! sàn phân phối FBS FBS chắc ko quá xa lạ với nhiều trader, hay các IB, tuy có phổ biến Phân tích khác nhau về sàn FBS nhưng đây vẫn là một trong các sàn giao dịch forex uy tín, được hơi phổ biến trader Việt Nam đàm phán hiện nay. Điểm mạnh của sàn này đấy chính là việc nạp rút qua các nhà băng trong nước. Phí nạp rút hơi thấp so với việc nạp rút qua thẻ visa hay những ví điện tử khác. Không chỉ có thế, FBS còn có mức spread khá thấp, đa số là thấp nhất so với các sàn forex hiện tại ở Việt Nam. Một điều nữa ở sàn FBS là có rất nhiều nội dung khuyến mãi liên tiếp nhằm lôi kéo những nhà giao dịch. đại lý phân phối IC Markets Được ra đời vào năm 2007, hội sở chính đặt tại Sydney, ICMarkets đã trở thành một sàn phân phối forex đầu cơ tại Úc, song song cũng là một trong các sàn forex tốt nhất trong những năm mới đây. Nhờ ứng dụng các kỹ thuật ECN tiên tế, nên mức spread thấp. Sàn forex FxPRO sàn phân phối FXPRO đến từ Anh, được Nhận định là một trong những sàn uy tín bậc nhất trên toàn cầu hiện nay, một phần do những hoạt động Marketing tương đối sôi nổi với các quảng cáo Banner cá tính ở khắp nơi. Đây là một sàn giao dịch khá an toàn, đáp ứng tốt các quyền lợi của các nhà đầu tư trong thị phần tài chính forex. đại lý phân phối forex MultiBank Được thành lập vào năm 2005 ở California, hiện tại trụ sở chính ở Hong Kong. Tính từ lúc lúc thành lập cho tới hiện tại, sàn phân phối MultiBank liên tiếp trở thành một trong các nhà nguồn vốn to trên toàn cầu. mặc dù có hơi nhiều thông báo, các ý kiến trái chiều về sàn phân phối forex này tại Việt Nam, nhưng sàn Multibank vẫn là một đại lý phân phối uy tín, đáp ứng tốt những nhu cầu của khách hàng. Được cùng đồng trading Nhận định cao. ưu điểm của sàn này đó chính là việc nạp rút tương đối nhanh phê chuẩn ngân lượng, bảo kim, …. Lực lượng coi ngó tận tâm. Đăng ký tài khoản MultiBank sàn phân phối FXTM Sàn FXTM chắc cũng ko quá xa lạ đối với đa dạng trader ở Việt Nam. Ưu điểm của sàn này đó chính là môi trường và hệ sinh thái đàm phán forex uy tín, tạo ra những điều kiện xuất sắc trong môi trường giao dịch forex toàn cầu hiện nay. Ngoài mức spread thấp, đòn bẩy cạnh tranh, phương tiện tân tiến, hiện đại, thì các chương trình đào tạo, cuộc thi với hơi phổ quát giải thưởng lớn được diễn ra hơi thường xuyên. sàn giao dịch Exness Sàn giao dịch forex uy tínlà sàn giao dịch forex uy tín Tiếp đến, nhờ vào các khả năng công cấp trên 120 dụng cụ nguồn vốn, cộng với khớp lệnh thị phần tốt nhất hiện nay chỉ với 0,01S, đã khiến cho sàn forex Exness là cái tên hơi thân thuộc đối với phổ thông trader Việt Nam. Sàn Forex Exness cho phép nạp rút tiền không mất phí hoả hồng đối với gần như các hệ thống thanh toán. Bài viết tổng hợp về Sàn Forex uy tín của chúng tôi sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan nhất về các sàn Forex hiện nay trên thế giới.
 10. Những phiên đàm phán forex theo giờ Việt Nam Thời gian giao dịch forex theo giờ việt nam là một thị phần hoạt động liên tiếp 24 giờ một ngày và 5 ngày trong một tuần. Điều này giúp các trader trên khắp toàn cầu có thể giao dịch bất cứ khi nào và bất cứ thời điểm nào trong ngày, cho dù là khi sáng sớm, lúc nghỉ trưa hay cả khi giữa khuya. thị phần forex được chia thành 4 phiên đàm phán tương ứng với thời gian đàm phán của 4 trọng tâm tài chính to nhất Thế giới: Sydney, Tokyo, London, New York và được gọi bằng 4 cái tên đại diện cho 4 châu lục: phiên Úc, phiên Á, phiên Âu và phiên Mỹ. Sở dĩ các khuông giờ thương lượng trên thị trường forex có sự không giống nhau giữa những mùa là bởi vì tại những khu vực Âu và Mỹ có khí hậu ôn đới hoặc hàn đới, họ điều chỉnh múi giờ vào mùa hè để tiết kiệm năng lượng và không làm thay đổi nhịp sinh học. các bạn quan tâm cũng sẽ thấy rằng, mỗi phiên sàn forex uy tín nhất thế giới sẽ kéo dài 9 tiếng, đây chính là số giờ làm việc của các trọng điểm vốn đầu tư này tại những múi giờ tương ứng. Mùa hè-thu: thời kì đóng cửa vào khi 4 giờ sáng Việt Nam Mùa đông-xuân: thời kì đóng cửa vào lúc 5 giờ sáng Việt Nam Đặc điểm của từng phiên thương lượng Phiên giao dịch Úc (Sydney) Phiên Úc khởi đầu hoạt động khi thị phần Sydney mở cửa vào 22:00 GMT, khi này, chỉ có một mình trọng điểm nguồn vốn Sydney hoạt động nên khối lượng giao dịch rất ít, biến động giá cũng rất thấp. Phiên đàm phán Á (Tokyo) thị trường Tokyo bắt đầu hoạt động vào khi 23:00 GMT, khi này thị trường Sydney vẫn còn hoạt động, tuy nhiên, cả hai thị trường này ko to như châu Âu hay Mỹ, nên nhìn chung khối lượng mua bán vẫn thấp mặc dù cả hai thị phần này đông đảo hoạt động đồng thời nhau. Tại phiên giao dịch Á, JPY là đồng tiền được thương lượng phổ biến nhất vì đây là đồng nội tệ của thị trường to nhất châu Á. Các cặp tiền được thương lượng phổ biến chỉ mất khoảng này là AUD/JPY, USD/JPY Phiên thương lượng Âu (London) Phiên châu Âu bắt đầu hoạt động vào lúc 7:00 GMT lúc thị phần London mở cửa, đây cũng là những giờ thương lượng rút cục của phiên châu Á. Đây là thời điểm có cực nhiều trader tham gia đàm phán trên thị phần. Các trader đàm phán trong ngày tại Tokyo khởi đầu thoát lệnh, trong khi tại London thì vào lệnh, dẫn tới sự chênh lệch to về giá trong những cặp forex. Phần đông các cặp forex đều được thương lượng với khối lượng lớn tại phiên này Như vậy nên tính thanh khoản rất cao. Nhà đầu tư cũng nên chú ý lúc những tin tức can dự đến những đồng bạc EUR, GBP hay CHF sẽ được ban bố chỉ mất khoảng này. Phiên thương lượng Mỹ (New York) thị phần New York mở cửa lúc 12:00 GMT trong khi thi trường London vẫn đang hoạt động. Điều này làm cho khối lượng mua bán trên thị trường cải thiện lên cực nhiều lần khi có sự tham dự của những trader trên thị trường New York lẫn London, hai trọng điểm vốn đầu tư lớn nhất thế giới. Đây cũng là phiên thương lượng quan trọng nhất trên thị trường vì mọi biến động đều can dự trực Tiếp đến đô la Mỹ. Xét về những ngày trong tuần Ngày thứ hai theo giờ Việt Nam: thời kì này thị phần rất ít biến động các ngày thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm: các ngày giữa tuần là lúc thị trường khởi đầu hoạt động sôi nổi vì có rộng rãi tin tức được tung ra khi này, nhịp điệu giao dịch cũng dài lâu, tạo ra tính thanh khoản cao hơn so với đầu tuần. Ngày thứ Sáu: vào đầu ngày thứ Sáu có thể kể là thời gian biến động nhất của thị phần, nếu như ko muốn mất hầu hết các gì đã mang tới trong một tuần thì tốt nhất là đừng nên đàm phán vào ngày này. Vào cuối ngày, mọi chuyện có vẻ im ắng hơn lúc những trader khởi đầu thoát lệnh, thị trường khởi đầu lắng xuống. Vì thế, đối với những nhà đầu cơ mới thời gian giao dịch forex theo giờ việt nam , bạn nên thương lượng vào các ngày thị phần hoạt động sôi nổi, tính thanh khoản cao như các ngày giữa tuần. Đặc thù nên hạn chế thương lượng vào ngày thứ Sáu vì thị trường biến động mạnh. Hãy là người đầu tiên biết đến Sàn giao dịch Forex uy tín tại Việt Nam
 11. Đối tác làm IB chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất Việt Nam hiện nay Đối tác làm ib forex hay còn được gọi Nhà môi giới giới thiệu (IB) về cơ bản là một đại lý giới thiệu quý khách mới cho một nhà môi giới Forex nào đó. Sau đấy người giới thiệu đó sẽ nhận được một khoản hoa hồng từ nhà môi giới. mặc dầu ở một số quốc gia đều có các luật quy định dành cho IB và phải xác định danh tính cũng như cung cấp các thông tin xác minh. Nhưng vẫn rất nhiều người hiểu sai nghĩa của IB. Bởi thế trong bài viết bữa nay, chúng tôi chủ yếu tập trung giới thiệu về định nghĩa can hệ tới chương trình đối tác Forex IB, những ưu và nhược điểm của IB là gì? Đối tác Forex là gì? nhắc một cách đơn giản, đối tác Forex hay IB là các chương trình tiếp thị liên kết, khi các bạn quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ do người khác phân phối và kiếm được hoả hồng nếu họ mua hàng Như vậy nên. Trong Forex, điều đó có nghĩa là các bạn liên kết khách hàng tới trang web của nhà môi giới bên ngoài hoặc bên trong nền tảng giao dịch đó. Nếu một trong các người ấy nhấp vào kết liên của bạn, thì bạn đã trả tiền hoa hồng dựa trên quy mô tiền gửi của họ hoặc tỷ lệ % của các thương lượng mà họ thực hiện trong tương lai. Cách tính hoa hồng thì tùy vào mỗi sàn khác nhau. Chương Trình Đối Tác Forex (IB Forex) Tốt Nhất Tại Atom Markets lợi ích của việc sử dụng một người môi giới làm đối tác trong Forex các người môi giới kiếm tiền hoa hồng dựa trên khối lượng mua bán của quý khách của họ, điều đó có tức là họ muốn những nhà đàm phán của họ thành công, bảo đảm rằng họ tiếp tục kiếm được hoả hồng. Điều này có tức thị phổ thông IB sẽ tặng quà miễn phí cho những người đã mở account giao dịch theo họ. Các món quà này thường thay đổi đáng nhắc nhưng không có gì lạ khi các IB này cung ứng cho các nhà thương lượng những tín hiệu thương lượng, sách và các tài nguyên đàm phán khác, hồ hết trong cố gắng để giữ cho những nhà giao dịch giao dịch với họ. Về cơ bản, các bên Forex của những sàn môi giới này san sớt tỷ lệ hoả hồng họ thực hiện với những người chọn đăng ký theo họ. Đối với phổ thông nhà Sàn giao dịch Forex uy tín việc họ có thể nhận được giảm giá là một trong các lý do chính khiến họ đăng ký theo Nhà môi giới giới thiệu (IB), vì số giờ giảm giá này có thể tăng cường thêm một lượng đáng nói. nhược điểm của người môi giới trong Forex Nhà môi giới giới thiệu thường được phân phối một lượng thông tin đáng kể can dự tới những người đăng ký bên dưới họ, vì điều này tạo cơ hội cho Nhà môi giới giới thiệu xây dựng mối quan hệ với khách hàng của họ. mặc dù điều này vốn không có vấn đề, nhưng có không ít người ko muốn chia sẻ thông tin của họ với bên thứ ba. Đây có thể là một cái giá nhỏ phải trả, đổi lại là giảm giá hoặc thời cơ để có quyền truy vấn cập miễn phí vào các tài nguyên cao cấp. Làm thế nào để trở thành một đối tác Forex tốt nhất bước 1: Đặt mình vào vị trí là quý khách các bạn là đối tác Forex tốt nhất của sàn môi giới, nhưng để làm một IB đáng tin cậy thì bạn cần hiểu sản phẩm bạn đang bán là gì. Cá nhân bạn đang nhắc với khách hàng của mình rằng nhà môi giới Forex này xứng đáng với thời kì và tiền nong của họ. Điều ấy có tức thị quý khách của các bạn cần có một lý do để tin tưởng quan điểm của các bạn về vấn đề này. Các bạn cần chứng minh sự hiểu biết của bạn về đàm phán Forex hoặc vốn đầu tư đầu tư đại quát, cung cấp lời khuyên và phân tách và nhấn mạnh thông tin đăng nhập của các bạn. bước 2: xây dựng mình như một đại diện của sàn môi giới nếu ko có sự theo dõi tốt, các bạn sẽ tranh đấu để giới thiệu bất cứ người nào đến nhà môi giới Forex. Điều này không chỉ có tức là các bạn sẽ không trở thành đối tác Forex tốt nhất, hấp dẫn đặc biệt đối với những nhà môi giới, mà các bạn còn chẳng thể kiếm được phổ thông tiền từ nó nữa. Hãy nghĩ suy cẩn trọng về các chủ đề mọi người muốn nghe và tập hợp vào những vấn đề họ muốn khắc phục. Hãy chú ý đến SEO của bạn để khuyến khích lưu lượng truy cập vào trang web hoặc blog của bạn và ghim những bài viết của bạn nhiều duyệt những kênh truyền thông thị trấn hội. giả dụ bạn là người thích SEO, bạn cũng có thể vun đắp một trang web hoàn toàn xoay nói quanh việc xem xét các sản phẩm trong ngành nghề của bạn, chúng ta sẽ khám phá trong phần Tiếp đến. Chương Trình Đối Tác Forex (IB Forex) Tốt Nhất Tại Atom Markets thao tác 3: Viết nhận xét về Sản phẩm và nền tảng đàm phán Trước khi bạn kiếm tìm một chương trình kết liên Forex, nên khởi đầu viết Nhận định về Forex hoặc các sản phẩm và nền tảng can hệ tới thương lượng trên trang web của bạn. Mọi người thường tìm kiếm những so sánh "cái nào tốt hơn, chỗ nào tốt hơn?". Vì thế viết Nhận định so sánh các nền móng hoặc nhà môi giới thương lượng Forex không giống nhau là một cách hữu hiệu để thu hút độc giả mới. những độc giả nhắm mục tiêu của các bạn đang hăng hái tậu cách thử đàm phán Forex, điều này giúp cho việc thuyết phục họ chọn lọc nhà môi giới mà bạn hợp tác. Hãy nhớ rằng các phương tiện tài chính như thế này được quy định cực nhiều. Nhà môi giới của bạn nên cung cấp cho bạn phổ quát mẫu email và trong khoảng ngữ mẫu để đảm bảo rằng thông báo bạn san sẻ với đối tượng của mình là chuẩn xác, sáng tỏ và tuân thủ những lề luật của ngành nghề những mạng PR trực tuyến được cung cấp bởi Google, Facebook cung cấp cho bạn đa dạng quyền kiểm soát chuẩn xác những người các bạn muốn truyền bá tiếp cận, cùng lúc cho phép bạn linh động để thử những PR khác nhau với chi phí rất thấp. Tổng kết Một lần nữa, làm ib forex nếu bạn đang làm việc với một chương trình đối tác Forex tốt nhất, bạn sẽ có quyền truy hỏi cập vào một nền móng giúp bạn theo dõi hiệu suất và theo dõi ROI. Sử dụng điều này để mua ra các gì hoạt động tốt và các gì có thể được tăng cường, từ các kênh bạn đã sử dụng để PR các liên kết giới thiệu của mình tới các loại người các bạn nhắm mục đích dù rằng các chương trình đối tác Forex tốt nhất có thể có được lợi tức đầu tư hoàn hảo, nhưng đừng rơi vào cái bẫy cho rằng các bạn chẳng hề làm gì cả. Bạn cần kiên nhẫn, bền bỉ và sáng tạo để đưa ra các cách mới và tốt hơn để giao tiếp với quý khách của mình để gặt hái những ích lợi to nhất. Nắm bắt xu hướng, cập nhật thông tin về Sàn Forex uy tín tại Việt Nam
 12. Cập nhật thông tin dùng Tp Sl forex Cập tp sl forex là gì là viết tắt chốt lời (tp) và cắt lỗ (sl) trong thị phần forex. Các tính năng của cắt lỗ và chốt lời là công cụ để bạn quản lý các rủi ro. Khi tham dự vào đầu tư forex vào sàn forex uy tín các bạn cần phải nghiên cứu dụng cụ này với phân tách phương pháp. Vậy hãy cùng Phân tích tpl trong forex là gì? Và cách dùng tính năng này như thế nào trong nội dung dưới đây. TP SL forex là gì? TP hay take profit tức là chốt lời. Lúc các bạn mở 1 vị thế các bạn có thể đặt mức tăng tối thiểu. TP sẽ tự động đóng vị thế khi tài sản đạt đến điểm phù hợp để chốt lợi nhuận. Vậy nên lệnh chốt lời nhằm bảo vệ những khoản trả tiền tài các bạn trên thị trường. SL hay stop loss là giới hạn giá được nhập bởi các trader. Bạn đặt lệnh này để hạn chế mức rủi lỗ càng rộng rãi càng tốt. Khi bạn tham gia vào forex bạn sẽ điều chỉnh mức giảm giá tối đa mà bạn đã sẵn sàng thực hiện. Và khi bạn đạt đến ngừng giá vị thế mở cửa sẽ đóng để hạn chế bị lỗ thêm. khi bạn giao dịch trên thị trường forex thì khả năng thua lỗ là rất to. Một lý do cho sự thua lỗ đó là vì sự thay đổi nhanh chóng về chi phí của thị phần . Để tránh được các rủi ro ở 1 mức độ nào ấy thì bạn có thể dùng Tp Sl forex. Lệnh Stop loss sẽ hoạt động ngay cả lúc các bạn ko sử dụng tới máy tính hay điện thoại di động. Nếu như tỷ giá ăn năn đoái thay đổi phổ thông thì lệnh cắt lỗ sẽ ở ấy để kiểm soát an ninh tài khoản của các bạn. Có 3 loại lệnh cắt lỗ: phần trăm ngừng Lệnh cắt lỗ sẽ theo tỷ lệ phần trăm chuẩn xác như thế nào? Thay vì nói với nhà môi giới tỷ giá hối hận đoái các bạn muốn đóng lệnh. Bạn chỉ cần cho họ biết phần trăm của phần đông số tiền đầu tư sàn forex uy tín nhất thế giới mà các bạn sẵn sàng mất. Thay vì tính toán tỷ giá ân hận đoái bạn sẽ mất rộng rãi thì hay kể mức cắt lỗ của các bạn là 10%. Người môi giới sẽ xác định nó và đây cách để đặt lệnh sl trong forex với tỷ lệ phần trăm. Biểu đồ giới hạn Lệnh dừng biểu đồ là lệnh cắt lỗ phổ quát nhất. Điều này đòi hỏi bạn phải có phổ quát tri thức về kỹ thuật. Bạn có thể dùng lệnh dừng lỗ trong forex để nó giúp các bạn tiết kiệm. dừng biến động Điểm dừng biến động là lúc nhà đàm phán cho biết mức độ biến động của tài sản là quá phổ biến. Sự biến động có nghĩa là tần suất và chừng độ của cặp tiền tệ có thể đổi thay giá. Ví như nó làm vậy mỗi giây với phổ quát pips được coi là có độ biến động cao. Trái lại thì nó sẽ có độ biến động thấp. sử dụng chốt lời (TP) trong forex Nhà thương lượng chỉ cần tính toán mức phát triển tối đa mà 1 cặp tiền có thể có trong ngày. Thậm chí là giờ Tiếp đến và sau đấy đặt lệnh chốt tương ứng. Thời khắc tỷ giá hối hận đoái đạt đến số tiền đã đặt thương lượng sẽ đóng lại. Những nhà đàm phán có thể bỏ đi với lợi nhuận của mình. Về cách đặt lệnh TP trong forex nó giống như cắt lỗ. Nó có thể là tỷ lệ phần trăm, biểu đồ hay sự biến động. mặc dầu ko có cách chung nào về cấu trúc của TP SL forex nhưng phần lớn những nhà đàm phán đều phấn đấu có tỷ lệ rủi ro và tỷ lệ thưởng. Và nó phụ thuộc vào tình hình thị phần vào thời khắc đó. Đối với việc đặt SL (cắt lỗ) forex các bạn sẽ tránh được việc thua lỗ và mất hết tiền lúc thị phần đi ngược lại với phân tích Việc đầu tiên. Stop loss bảo vệ account của các bạn hạn chế các rủi ro trong những đàm phán ngoại hối. Đối với đặt TP forex (chốt lời): khi các bạn sử dụng lệnh take profit cho đàm phán tại giá thành hy vọng thì khả năng bạn sẽ thu về lợi nhuận 1 cách an toàn. Lệnh TP là lệnh giúp bạn bảo đảm được hưởng nhuận cho các thương lượng. Cùng lúc nó sẽ tự động kích hoạt nếu như phân tích của bạn đúng và giúp bạn giảm thiểu việc giảm mạnh về stop loss. Lời kết tp sl forex là gì các lệnh quan yếu giúp các bạn giao dịch thành công trong thị phần của sàn phân phối forex uy tín. Việc đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời sẽ giúp bạn tránh được được các rủi ro và thua lỗ. Do đó hãy Tìm hiểu thêm kiến thức cách sử dụng đặt lệnh này để kiếm được lợi nhuận cao trong các giao dịch nhé! nhật thông tin sử dụng Tp Sl forex Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các Sàn Forex
 13. EA Forex là gì? Ưu điểm và hướng dẫn dùng Expert Advisors (EA) EA Forex là gì? EA Forex là phần mềm Expert Advisors hỗ trợ nhà đầu cơ trong thương lượng Forex. Để sử dụng tốt EA trong thương lượng, chúng ta cần Nhận định rõ nhiều vấn đề can hệ phần mềm này. Bài viết bữa nay sẽ cung ứng cho các bạn các thông báo ấy. EA Forex là gì? EA Forex là gì? Expert Advisors (EA) phần mềm thương lượng trị giá đồng bạc tự động, phổ quát người có thể gọi là “Bot”, có tức thị phần mềm tậu bán Forex tự động phê duyệt phần mềm MT4 hay MT5. Nếu so sánh thì như tài sản đàm phán của bản thân, phần mềm sẽ hoạt động thương lượng theo như hệ thống cài đặt sẵn. Người tăng trưởng EA là người quy định những Sàn giao dịch Forex uy tín điều kiện như: người phát triển hệ thống Expert Advisors (EA) quy định rằng khi giá đạt mức 1.12345 thì mở lệnh sắm 1 Lot. Có nghĩa là trong thị phần thương lượng thật, trị giá tiền đạt mức 1.12345 thì hệ thống sẽ mở lệnh sắm kích thước 1 Lot lập tức. EA dùng trong thương lượng thật, có thể viết các điều kiện đàm phán phức tạp hơn mà con người có thể tự mình thương lượng được. Expert Advisor là phần mềm rất cởi mở có thể tính tới mọi thông tin có trên phần mềm MetaTrader. Chúng được viết bằng tiếng nói lập trình độc quyền mang tên MetaQuotes Language Version 4. Free Forex EA (EA Forex miễn phí) tốt không? ví như có ai hỏi rằng Free Forex EA (EA Forex miễn phí) tốt không thì trả lời kiên cố rằng là tốt! Vì ít nhất chúng ta ko phải mang 1 số tiền lớn để đầu cơ mua EA, mà chúng ta chỉ cần dùng EA free. Trước lúc sử dụng EA với tài khoản thực của bạn, thì bạn phải thí nghiệm với account Demo trước, không những dùng Backtest để rà soát kết quả rằng EA này có thể giúp bạn tạo được lợi nhuận thật hay ko. các Ưu điểm của việc sử dụng EA Forex Có thể giao dịch như con người. không cần card màn hình 24 giờ nhưng EA thì có thể giao dịch được 24 giờ liên tục. Hành động theo Stop loss một cách nghiêm khắc, ko có xúc cảm tiếc nuối xen ngang. Và không ít Ưu điểm khác. vì sao Expert Advisor lại trở thành phổ biến? Ít có điều gì quyến rũ hơn việc tiền đẻ ra tiền. Theo tự dưng, điều này sẽ xảy ra ví như vốn đầu tư vào thị trường của các bạn được dùng để mở những vị thế và lợi nhuận thu được có thể rút ra hoặc được sử dụng để mở rộng rãi vị thế to hơn giúp bạn kiếm được phổ quát tiền hơn. Với EA, thường có một số nguyên tắc nhị phân thuần tuý (có/không) để kích hoạt mở và/hoặc đóng một giao dịch. Đi đôi với sự hấp dẫn của đầu cơ tiêu cực chính là những lời tuyên bố hơi táo bạo trong khoảng các người sáng lập và marketing cho Expert Advisor. Vì họ chỉ chiếm 1 vài ít trong toàn cầu những nhà đầu tư nhỏ lẻ nên các quy định kiểm soát không thể quản lý hết được mảng marketing của Expert Advisor. Tuy nhiên, theo năm tháng, chúng ta có thể thấy được sự phát triển mạnh của Expert Advisor khi chúng được chào bán hẹn mức lợi nhuận khiến cho các nhà điều hành quỹ phải ganh tị chỉ với mức phí nhỏ, thường vào khoảng vài trăm đô la Mỹ. những trader nên cảnh giác với điều gì? Hãy nhớ rằng ko có gì là miễn phí cả, và rộng rãi quỹ đầu cơ đã đóng cửa ở mức kỉ lục trong năm 2016 bởi chúng chẳng thể đánh bại được những chỉ số có mức trung bình ít hơn 10% một năm trên cơ sở vật chất đã điều chỉnh lạm phát. nếu như Expert Advisor cung ứng được những gì chúng cam đoan phân phối, những nhà quản lý quỹ đầu cơ sẽ bỏ tiền vào vào Expert Advisor và mọi lo âu của họ sẽ được khắc phục. Nhưng than ôi, mọi chuyện lại không tiện dụng tương tự. Đàm phán bao gồm kiếm tìm những thương lượng đã được điều chỉnh rủi ro cùng với kích cỡ hợp lý, quản lý tốt việc mở cửa và đóng cửa đàm phán đúng thời điểm. bạn sẽ thuận lợi cảm thấy sự gia tăng trong các quỹ định lượng và các giao dịch tự động và quan niệm rằng Expert Advisors chính là duyên do của những loại quỹ tân tiến, hiện đại này, tuy vậy những lề luật và việc tiến hành của họ quá đơn giản so với những hệ thống chuyên nghiệp đã nức tiếng hiện nay. Trader nên cẩn trọng với lời hứa hẹn trong khoảng các người bán EA vì họ đang cố gắng vun đắp niềm tin và Hy vọng nơi bạn. Có cực nhiều phần mềm khác trên thị trường, và tôi đã chứng kiến trader thu được lợi nhuận trong khoảng năm này sang năm khác với hệ thống giao dịch tự động, nhưng lợi nhuận của họ thường chỉ là một chữ số hoặc hai chữ số nhưng ở mức thấp, điều này trái ngược với khoản lợi nhuận khổng lồ mà một số Expert Advisors khẳng định. Hơn bao giờ hết, người dùng nên cẩn trọng và đừng nên lưỡng lự lúc giao dịch với Expert Advisor trên một account demo trong vài tháng trước lúc đặt vốn thật của mình vào tay một robot. Hướng dẫn dùng Expert Advisors (EA) thao tác 01: Mở phần mềm MT4 của các bạn lên sau đó chọn: File/ Open Data Folder Hướng dẫn sử dụng Expert Advisors (EA) bước 02: Sau khi xong bước một sẽ xuất hiện thư mục. Tiếp diễn mở: MQL4/ Experts. Sau đấy bạn copy file Robot của các bạn vào thư mục này. Lưu ý: File Expert Advisor (EA) có đuôi là .ex4 nhé. thao tác 03: Mở cửa sổ màn hình MT4 tại cửa sổ Navigator (nếu ko thấy bấm phím tắt Ctrl+N để hiện nó lên). Tại đây, các bạn mở mang mục Expert Advisors ra sẽ thấy con Expert Advisor của các bạn vừa thêm vào. (Nếu không có click phải chuột vào dòng Expert Advisors và chọn Refresh). thao tác 04: sử dụng chuột kéo thả Expert Advisors của các bạn vào cửa sổ biểu đồ nến sẽ có một cửa sổ hiện ra. EA Forex giúp bạn làm giàu thật không? ví như ea forex là gì có thể cho ra lợi nhuận được thì cũng có thể tạo điều kiện cho các bạn làm giàu được. Tuy vậy phải tự hỏi xem làm sao có thể biết được phần mềm EA ấy có thể tạo được hưởng nhuận thật. Nhà đầu cơ phải thí nghiệm trong Backtest xem có cơ hội tạo lợi nhuận hay không, nếu ko các bạn nên đổi thay hệ thống mới. Bài viết tổng hợp về Sàn Forex uy tín của chúng tôi sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan nhất về các sàn Forex hiện nay trên thế giới
 14. Cách tính phí qua đêm trong forex chi tiết nhất 2021 Nhận định cách tính phí qua đêm trong forex vô cùng quan yếu đối với trader. Ngoài phí spread và phí hoả hồng thì swap (phí qua đêm) là loại mà bạn cần chú ý lúc chuyển đổi những đàm phán nửa đêm. Vậy hãy Tìm hiểu cách tính phí qua đêm như thế nào để tuyệt vời nhất. Phí qua đêm trong thương lượng Forex Nhận định phí qua đêm trong Forex Phí qua đêm trong Forex hay còn gọi là Swap là số tiền các bạn cần phải trả hoặc nhận về để giữ một lệnh qua đêm. Trong đàm phán Forex vì bạn thương lượng theo các cặp tiền tệ nên mỗi 1 loại tiền tệ này sẽ có một mức lãi suất khác nhau. Giả dụ lãi suất của những cặp tỷ giá bạn chọn tìm cao hơn lãi suất của cặp tỷ giá mà bạn bán ra thì các bạn sẽ nhận được một khoản phí qua đêm. Với mức phí bao lăm thì còn phụ thuộc vào quy định của từng Top sàn giao dịch Forex uy tín . ngược lại nếu như lãi suất của những cặp tiền mà các bạn mua thấp hơn so với lãi suất của những cặp tiền bạn bán ra thì bạn phải trả lại cho sàn giao dịch khoản phí đấy. Phí qua đêm cũng được tính mỗi ngày chỉ trừ vào cuối tuần tự nhiên có thương lượng và vào thứ tư hàng tuần mức phí qua đêm được tính gấp ba để bù cho cuối tuần sau ấy lúc phí qua đêm ko được tính. vì sao lại có phí qua đêm? Sở dĩ có loại phí qua đêm này chính là do mức chênh lệch lãi suất của những ngân hàng trung ương. Trong đầu tư Forex, bạn đàm phán theo những cặp tiền tệ mà mỗi loại tiền tệ lại có mức lãi suất không giống nhau nên lúc bạn tiến hành giữ lệnh thì những trader có thể phải trả hoặc nhận được một khoản trong khoảng mức lãi suất chênh lệch. vong hồn của thị trường đầu tư tiền tệ ấy chính là lãi suất, đây cũng chính là mục tiêu mà phổ biến nhà thương lượng đầu cơ vào Forex. Sự biến động của lãi suất ảnh hưởng rất to đến phí qua đêm. Lúc một ngân hàng trung ương thực hiện cải thiện lãi suất đồng nghĩa với việc các sàn môi giới phải tính toán lại phí này để thích hợp với hệ thống liên ngân hàng. thông thường những cuộc họp về lãi suất luôn nhận được sự để ý bởi ví như có những biến động lãi suất thì sẽ tác động trực Tiếp theo phí qua đêm. Trong khoảng đấy cũng sẽ ảnh hưởng đến vị thế vào lệnh của thị trường. Cách tính phí qua đêm trong forex chi tiết nhất Hình thức phí này có thể được tính theo lệnh Long hay Short. Tùy thuộc vào việc các bạn mở lệnh sắm hay bán. Khi đầu cơ Forex lệnh đàm phán mua còn được gọi là Long, đấy là lý do tại sao phí qua đêm cho lệnh tậu được gọi là phí qua đêm sắm. Tương tự phí qua đêm cho lệnh bán được gọi là Short và vẫn được tính như lệnh bán. Được tính lúc phiên đàm phán tại Mỹ đóng cửa và còn tùy thuộc vào từng sàn Forex uy tín, tùy đòn bẩy sẽ có cách tính không giống nhau. Để xem phí cặp tỷ giá đó được tính như thế nào bạn có thể tra cứu trên Website sàn phân phối mà các bạn đăng ký tài khoản. Hoặc có thể dùng phần mềm MT4 dành cho điện thoại để xem phí, bạn chỉ cần click vào cặp tiền mà mình thương lượng sau đấy chọn thuộc tính Symbol, hệ thống sẽ xuất hiện 2 dòng: “Phí qua đêm cho lệnh mua và phí qua đêm cho lệnh bán”. Ấy chính là mức phí qua đêm trong Forex mà các bạn phải trả nhận cho mỗi đêm Tra cứu trên Website sàn phân phối mà các bạn đăng ký account cơ chế tính qua đêm là: Swap = (Pip Value * Swap Rate * Number of Night) / 10 Bảng tính chất của cặp XU/USD (Vàng) Đây là bảng tính chất của cặp EURUSD (Vàng), chúng ta có thể thấy phí qua đêm cho lệnh tìm là -11.19, còn phí cho lệnh bán là 9.07. Những giá bán này ứng với số lot trong giao dịch là 1, tức là bạn vào lệnh tìm 1 lot cho cặp tiền này thì qua 1 đêm các bạn sẽ bị tính phí trên lệnh đấy là -11.19. ví dụ bạn vào cùng lệnh BUY nhưng số lot chỉ là 1.5 thì phí cho lệnh đó sẽ được tính như sau: 1.5 x (-11.19) = -16.785 làm tròn thành -16.79. Đây là mức phí tìm 1.5 lot Vàng lúc để lệnh qua đêm. như vậy như lệnh bán cũng vậy và những cặp tiền tệ khác cũng có cách tính tương tự, chỉ khác là mức phí của lệnh bán ra và sắm vào của từng cặp. Lời kết Cách tính phí qua đêm trong forex giúp bạn có thể biết được mình phải trả cho sàn bao lăm khi đàm phán. Đây là mức phí chẳng thể thiếu trong forex Như vậy nên các bạn cần Đánh giá rõ hơn những đặc điểm và vai trò của nó. Hi vọng bài viết giúp các bạn hiểu được cách thức đầu cơ forex hữu hiệu. Hãy nhớ cập nhật thường xuyên thông tin về các Top 10 sàn ngoại hối uy tín tại website này của chúng tôi.
 15. Các chiến lược đặt SL trong Forex hữu hiệu nhất 2021 Công bằng mà nói , ko riêng gì thị phần tp sl forex là gì mà bất kỳ thị trường nguồn vốn nào cũng sẽ có các biến động. Đồng thời, không một nhà đầu tư nào đủ tự tin để khẳng định rằng thị phần sẽ đi theo thiên hướng này hay theo thiên hướng kia. Vì vậy, việc sử dụng lệnh SL sẽ giúp trader kiểm soát rủi ro trong công đoạn đàm phán trên thị phần ngoại ân hận Lệnh Stop Loss sẽ được trader đặt tại một giá tiền mà bạn nhận thấy khả năng phát sinh lợi nhuận ko còn nữa. Cùng lúc, vị thế thương lượng cần dừng lại để tránh tình huống thua lỗ ngày càng to, có thể làm thiệt hại đến tài khoản của nhà đầu cơ. Khi giá thị trường chạm đến điểm Stop Loss, tức thì lệnh giao dịch của các bạn sẽ tự động thoát ra. sử dụng SL, nhà đầu tư được toàn quyền thiết lập chi phí cắt lỗ. Do đó, Stop Loss là phương tiện hữu hiệu giúp trader có thể kiểm soát và tránh trường hợp thua lỗ khi mà giao dịch. Đặc biệt là khi thị phần có các biến động mạnh như: giờ mở cửa thị phần, giờ ra tin… có thể khiến thị phần dịch chuyển cài pip cho tới vài mươi pip chỉ trong phút chốc. Tâm lý là một trong các yếu tố cho ra trở ngại lớn nhất tác động tới quyết định của nhà đầu cơ trong công đoạn đàm phán. Trên thực tiễn, hơi đa dạng trader lúc đứng trước các biến động của thị phần thường bị mất kiểm soát và đưa ra các quyết định giả mạo hiểm có thể dẫn tới tình huống bị thua lỗ, thậm chí là cháy account. Dùng SL chính là biện pháp hữu hiệu giúp nhà đầu cơ hạn chế được chướng ngại này. những chiến lược đặt SL trong Forex Chiến lược đặt SL hiệu quả trong Forex Thiết lập SL nhất định những nhà đầu tư sẽ đặt trước lệnh cắt lỗ ở một giá thành nhất quyết mà theo họ là hợp lý và sẽ không thay đổi hoặc rời cho tới khi giá chạm tới. Bắt buộc của chiến lược này là tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro mà trader sử dụng tối thiểu phải là 1:1. Ví dụ: Một nhà đầu cơ ở California theo cá tính Swing Trader khởi đầu vị thế trong phiên thương lượng Châu Á. Nhà đầu cơ ko muốn mất quá nhiều vốn trong tình huống thiên hướng đi ngược lại với Nhận định Ban đầu và cũng muốn còn có đủ vốn để tiến hành những giao dịch sàn Forex uy tín khác nên áp dụng tỷ lệ R:R là 1:1. Theo đó, trader đã đặt Stop Loss 50 pip và Take Profit tối thiểu là 50 pip trên mọi vị thế mở. Mặt khác, ví như trader muốn tỷ lệ lợi nhuận /rủi ro là 2:1 thì chỉ cần đặt Take Profit 100 pips và Stop Loss cho mỗi giao dịch được mở. Dời SL bằng cách thủ công Đối với những nhà đầu tư đang muốn kiểm soát lỗ tối đa thì họ thường chuyển động lệnh cắt lỗ theo cách thủ công lúc vị thế đang bổ ích. Theo đó, lúc vị thế đi lại theo xu thế bất lợi cho thương lượng thì nhà đầu tư có thể di chuyển Stop loss xuống thấp hơn. Tới khi thiên hướng chung cục đảo chiều và cho ra các mức đỉnh mới thì bạn có thể đóng lệnh. thường ngày, những trader sẽ điều chỉnh lệnh cắt lỗ nếu xu thế hiện tại trở thành bất lợi, đảo chiều mạnh, giúp họ bảo toàn tối đa lợi nhuận. Đặt SL dựa trên các chỉ báo một vài nhà đầu cơ sẽ thực hiện thêm một bước nữa, chính là căn cứ khoảng cách đặt lệnh cắt lỗ dựa trên một chỉ báo, đơn cử như chỉ báo Average True Range (ATR). Mục tiêu của việc này chính là nhà đầu cơ sẽ sử dụng thông tin trực tiếp trong khoảng thị phần để thiết lập Stop loss. Như thế nên, giả dụ một nhà đầu tư đặt Take Profit 100 pip và Stop Loss 50 pip thì giả dụ thị trường biến động, Stop Loss 50 pips là quá nhỏ so với biến động của thị phần và có thể là quá to nếu thị phần trầm lặng. Với việc sử dụng một chỉ báo như Pivot Points hoặc A hoặc biến động giá có thể cho phép các nhà đầu cơ điều hành rủi ro tốt hơn bằng việc sử dụng thông tin thị trường gần đây để đưa ra phân tích chuẩn xác hơn áp dụng chiến lược Trailing Stop Về cơ bản, Trailing Stop là một loại lệnh Stop loss, cũng có chức năng giúp nhà đầu tư cắt lỗ tại một giá tiền được thiết lập sẵn phòng lúc thị trường biến động dẫn tới thua lỗ nặng. Tuy vậy, Trailing stop được nếu như phiên bản nâng cấp cởi mở hơn với giá bán khớp của lệnh sẽ chuyển động cùng với giá thị trường. Với Newbie thì việc dùng các điểm Stop loss khăng khăng có thể là biện pháp hữu hiệu cho họ nhưng với những trader lâu năm thì Trailing Stop mới là cách để tối ưu hóa việc điều hành account. Theo đó, Trailing Stop sẽ được điều chỉnh lúc đàm phán đang có lợi cho nhà đầu tư và tránh rủi ro lúc đàm phán trở thành bất lợi Ví dụ: Một nhà đầu cơ tìm cặp tiền tệ EUR/USD ở mức 1,1720, đặt Stop loss 167 pip với tầm giá 1,1553. Ví như đàm phán cải thiện lên 1,1720, trader có thể coi xét điều chỉnh Stop loss từ 1,1553 lên 1,1720 Điều này có nghĩa, điểm Stop loss sẽ được chuyển động tới giá thành vào lệnh Việc ban đầu. Nếu như cặp tiền EUR/USD đảo chiều và đi trái lại với xu thế thương lượng thì trader sẽ “hòa vốn” và không phải đối mặt với việc thua lỗ bởi điểm Stop loss trùng với điểm vào lệnh của họ. Điều quan yếu mà các trader cần chú ý chính là chỉ một vài khu vực pháp lý cho phép các sàn Forex uy tín thực thi chức năng Trailing Stop. Đặt Trailing Stop nhất định Trailing Stop là một trong những chiến lược đặt Stop loss tuyệt vời các nhà đầu tư cũng có thể đặt trailing stop điều chỉnh cải thiện dần. Ví dụ: những nhà đầu cơ có thể đặt trailing stop cho mỗi di chuyển 10 pip hữu ích cho họ. giả tỉ nhà đầu cơ mua cặp tiền EUR/USD ở giá bán 1.3100 với điểm giới hạn lỗ Đầu tiên là 1.3050. Sau lúc cặp tiền EUR/USD cải thiện lên 1.3110 thì điểm ngừng lỗ cũng sẽ tăng 10 pips lên 1.3060. Tiếp tục, giả dụ EUR/USD tăng cường lên thêm 10 pip thành 1,3120 thì điểm ngừng lỗ sẽ thêm 10 pip nữa thành 1,3070. Và cứ tiếp diễn tăng cường như thế cho đến khi nhà đầu cơ đóng đàm phán theo cách tay chân. Trong trường hợp đàm phán đảo chiều và dừng ở mức 1.3070, nếu như so với mức Stop loss Việc đầu tiên là 1.3050 thì trader sẽ tiết kiệm được 20 pip. chú ý khi đặt lệnh TPL Forex là gì? SL và TP chỉ mang tính ước lượng Giữa những cặp tiền tệ khác nhau thì khoảng cách đặt lệnh SL cũng sẽ khác nhau. Để xác định chính xác các mức SL, TP thì trader có thể sử dụng phân tách và Báo cáo thông báo hiện tại của thị trường. không kéo mức SL xa hơn mức đã đặt Trên thực tại, để bảo toàn vốn và tài khoản, không ít trader đã chọn cách kéo dài mức SL ra xa lúc thị phần đi ngược với xu hướng nguyện vọng bản thân. Đây là một phương pháp phản logic, có thể khiến SL bị nuốt chửng khiến các bạn mất phổ thông hơn các tính toán Ban đầu. Trung thành với quyết định của mình khi thấy thị phần có sự khởi sắc theo mong muốn của mình, nhiều nhà đầu cơ đã bỏ qua thời khắc chốt lời đã dự trù Ban đầu và cố chờ với mong chờ kiếm thêm một tí lãi. Tuy nhiên, điều này vô cùng nguy hiểm bởi ví như thị trường biến động đột ngột và giảm mạnh thì có thể khiến bạn bị thua lỗ nặng nề. Do vậy nên, lúc đã quyết định đặt lệnh chốt lời thì bạn nên trung thành với chiến lược của mình. Lời kết Trên đây là 5 chiến lược đặt tp sl forex là gì hữu hiệu mà các bạn nên tham khảo. Hi vọng với những san sớt trên, những trader đã có thể nắm vững và ứng dụng tuyệt vời cách đặt SL trong giao dịch ngoại ăn năn để hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng thua lỗ. Nếu như còn thắc mắc nào can dự tới bài viết, vui lòng để lại bình luận bên dưới. Để biết thêm Sàn Forex uy tín hiện nay trên thế giới, đừng quên theo dõi các bài viết mới nhất tại danh mục sàn Forex.