• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

thanhlanh

Hội viên
 • Số nội dung

  136
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by thanhlanh

 1. Mô hình giá Harmonic là gì? Các mô hình giá Harmonic quan trọng trong forex Với các trader theo “môn phái” price action thì chắc hẳn sẽ không lạ lẫm với các mô hình harmonic . Các cái tên như Triangle pattern (mô hình giá Tam giác), Rectangle pattern (mô hình giá Chữ nhật), Wedges pattern (mô hình giá Cái nêm), Head and Shoulder pattern (mô hình giá Vai Đầu Vai), Double Top/Bottom pattern (mô hình giá hai đỉnh/Hai đáy)… đã trở thành rất đỗi thân thuộc và ấy cũng là các mô phỏng giá đơn thuần nhất của môn phái phân tách đơn thuần nhưng chẳng phải thuần tuý này. Trong bài viết lần này, sẽ giới thiệu đến các bạn một mô hình giá nâng cao của công nghệ price action, với tên gọi Harmonic pattern. Sở dĩ mô phỏng này được xếp vào hàng ngũ tăng vì thuộc tính tương đối phức tạp của nó, không những có những hình dáng đặc trưng (là đặc biệt chung của những price pattern) ưng chuẩn việc Nhìn vào bằng mắt mà mô phỏng giá Harmonic còn phải được xác định một cách chuẩn xác tỷ lệ của các đường, các cạnh hình thành nên những hình dạng đặc thù ấy. Và một lúc mô hình giá Harmonic được xác định một cách chuẩn xác nhất thì hiệu quả đàm phán của nó sẽ hết sức lớn. Cập nhật những thông tin mới nhất tại :nến pin bar mô hình giá Harmonic là gì? Lịch sử hình thành mô hình giá Harmonic được tăng trưởng bởi một nhà phân tách công nghệ có tên là Harold M. Gartley (1899 – 1972) vào năm 1932, sau đấy, ông đã đưa thành tựu của mình vào cuốn sách “Profits in The Stock Markets – Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán”, xuất bản lần đầu vào năm 1935, công bố nhiều ra sức chúng và giới trader khắp thế giới. mô phỏng giá Harmonic nguyên thủy của Gartley là một mô phỏng 5 điểm, như bên dưới: 5 điểm này được nối lại với nhau tạo thành hình dạng giống hai ngọn núi liền kề nhau (Gartley tăng cường giá) hoặc 2 ngọn núi đảo ngược (Gartley giảm giá) và chỉ cần đảm bảo các điều kiện sau: Bullish Gartley: điểm C phải thấp hơn điểm A và điểm D phải cao hơn điểm X. Bearish Gartley: điểm C phải cao hơn điểm A và điểm D phải thấp hơn điểm X. mô phỏng Harmonic nguyên thủy được tác nhái ứng dụng trên thị trường chứng khoán, nhưng vì các đặc tính giống nhau của một thị trường nguồn vốn mà Gartley pattern sau này cũng được sử dụng rộng rãi trong những thị phần khác như ngoại hối hay tiền điện tử. mô hình Harmonic nguyên thủy chỉ đơn thuần bao gồm 5 điểm ở trên và nó bắt đầu trở nên phức tạp hơn khi những nhà đàm phán, nhà phân tách công nghệ khác bắt đầu đưa các Thống kê vào trong nó. Larry Pesavento đã tăng Gartley pattern nguyên thủy bằng các tỷ lệ Fibonacci và thiết lập những quy tắc đàm phán với mô hình này thông qua cuốn sách “Fibonacci Ratios With Pattern Recognition – Tỷ lệ Fibonacci với nhận diện mẫu”. Không chỉ thế, các nhà phân tích khác cũng đã phối hợp các tỷ lệ Fibonacci vào trong những biến thể của mô hình giá Harmonic, tạo ra những mẫu hình “động vật” đặc biệt như Crab (Con cua), Bat (Con dơi), Shark (Cá mập), Butterfly (Con bướm)… mà nổi trội nhất trong số đấy là 2 nhà phân tách Scott M. Carney và Bryce Gilmore. Trong đó, Scott M. Carney được xem là người có công lao to to trong việc vững mạnh những mô phỏng giá Harmonic, ông đã bổ sung cực nhiều các tri thức thực tại vào những lệ luật đàm phán, tính hợp lý của mô phỏng và cả cách quản lý rủi ro lúc thương lượng với mô hình giá này. Số đông những điều này đã được Carney đưa vào cuốn sách lừng danh “Harmonic Trading”. những tỷ lệ Fibonacci được sử dụng trong mô hình giá Harmonic Fibonacci là một phương tiện phân tách, đàm phán cơ bản và đa dạng trên các thị phần nguồn vốn, được sử dụng để xác định các mức tháo lui hoặc mở mang của một thiên hướng, sản xuất tín hiệu để trader mua điểm vào lệnh hoặc chốt lời. Các tỷ lệ quan trọng của dãy Fibonacci gồm những 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1.0, 1.618, hai.618…. Trong các mô phỏng giá Harmonic, ngoài các tỷ lệ quan trọng kể trên thì một số các tỷ lệ khác cũng được đưa vào để xác định mô dường như 0.786, 0.886, 1.27, 2.24, 3.618. hai phương tiện được sử dụng để xác định những tỷ lệ này cũng như nhận diện các mô phỏng giá Harmonic chính là Fibonacci Retracement và Fibonacci Extension. Hãy là người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất tại :đường ema là gì các mô phỏng Harmonic quan trọng trong forex Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu sơ sài về các mô phỏng Harmonic quan yếu trong giao dịch forex, về đặc điểm nhận dạng, các tỷ lệ Fibonacci được sử dụng trong mô hình và tín hiệu thương lượng của từng mô phỏng cụ thể. Đối với từng mô hình Harmonic, kienthucforex.com sẽ thực hiện những bài viết chi tiết hơn về đặc điểm nhận dạng, tâm lý thị trường đằng sau từng mô phỏng và hướng dẫn cách thương lượng hữu hiệu các mô hình đấy trên thị trường forex, các bạn nhớ thường xuyên theo dõi những bài viết mới nhất của chúng tôi để cập nhật những nội dung này nhé Ưu, nhược điểm của mô hình giá Harmonic Về ưu điểm những mô hình giá Harmonic được chuẩn hóa hơn bằng các tỷ lệ Fibonacci, Do vậy nó có loại thể bỏ được nhân tố cảm tính, khác với lúc chỉ Nhìn vào và Nhận định bằng mắt như các mô phỏng giá khác. Và một khi đã thỏa mãn các quy chuẩn đấy thì xác suất thành công của mô hình là rất to. Có thể hoạt động tốt trên rất nhiều khung thời kì khác nhau và thích hợp với gần như các loại tài sản tài chính trên thị phần. Hành động giá của những mô hình Harmonic cấu tạo những đợt sóng rất cơ bản, gồm những các đợt sóng chính và xen kẽ những đợt sóng điều chỉnh, nên rất dễ xuất hiện và được lặp lại thường xuyên. Có thể sử dụng kết hợp với các chỉ báo công nghệ khác để tăng cường độ tin cậy. điểm yếu Phức tạp, do phải thông qua bước đo lường những tỷ lệ Fibonacci Vì các mô phỏng Harmonic rất giống với những mô hình giá khác như 2 đỉnh, 2 đáy, cùng lúc, các mô hình Harmonic lại cũng rất giống nhau, nếu như không tập luyện đều đặn, các bạn sẽ rất dễ lầm lẫn, dẫn đến các Tìm hiểu ko chính xác. đàm phán với những mô phỏng giá Harmonic đòi hỏi phổ quát phương pháp phức tạp, bạn cần có thời gian Tìm hiểu sâu hơn về từng mô phỏng cụ thể và tập tành, Quan sát, đo lường những tỷ lệ Fibonacci thật đa dạng, để nhuần nhuyễn hơn, thao tác tốc độ hơn, tránh mất thời cơ vào lệnh tiềm năng. Chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn về từng mô hình giá Harmonic ở các bài viết sau, bạn nhớ thường xuyên theo dõi, cập nhật những tri thức và thông tin mới nhất Bài viết tổng hợp về sàn forex tốt nhất hiện nay của chúng tôi sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan nhất về các sàn Forex hiện nay trên thế giới.
 2. Mô hình cờ đuôi nheo, Báo hiệu xu hướng sắp tới ra sao? Mô hình cờ đuôi nheo (mô hình pennant) là một trong những mô phỏng thường gặp nhất trong bất kỳ thị phần nào, từ thị phần crypto – tiền điện tử đến chứng khoán. Vậy nên, lý thuyết về mô hình cờ đuôi nheo sẽ rất bổ ích cho các ai đang muốn học phân tích công nghệ để xác định xu hướng thị phần. mô phỏng cờ đuôi nheo là gì? mô phỏng cờ đuôi nheo là mô hình tiếp diễn thiên hướng ngắn hạn của thị phần, đánh dấu sự củng cố để tiếp tục lấy lại khuynh hướng. Thông thường trước lúc xảy ra các hình mẫu phương pháp này thì được công nhận bằng sự tăng cường hoặc giảm giá mạnh phối hợp với khối lượng mua bán lớn, nó đánh dấu điểm chính giữa của thiên hướng biến động giá (thực chất nó là các hình mẫu kỹ thuật mang tính chất củng cố của khuynh hướng biến động giá chứng khoán). Để được xem xét là một hình mẫu phương pháp mang tính continuation – tiếp diễn xu hướng của thị trường – nó cần được công nhận bằng một thiên hướng diễn ra trước đấy. Cập nhật những thông tin mới nhất tại :mô hình lá cờ mục đích giá của mô phỏng cờ đuôi nheo Bulkowski (2008) đưa ra cơ chế tính giá tiền mục tiêu như sau: – mục tiêu giá của cờ đuôi nheo trong thiên hướng tăng: Giá thấp nhất của cờ đuôi nheo + ((Độ cao của cột cờ) x 60%) – mục đích giá của cờ đuôi nheo trong xu hướng giảm: Giá cao nhất của cờ đuôi nheo – ((Độ cao của cột cờ) x 51%) Còn ví như phân tách theo phương pháp truyền thống, giá tiền mục đích cho các mô hình cờ đuôi nheo “được tính bằng cách lấy khoảng cách từ khi thiên hướng đi rõ ràng, không nhất mực phải là Việc ban đầu của phần đông xu hướng, đến mốc đảo chiều Việc trước tiên trong mô hình và thêm nó vào giá phá vỡ”. những loại mô hình cờ đuôi nheo Có hai loại mô phỏng cờ đuôi nheo: mô hình cờ đuôi nheo trong khuynh hướng tăng mô hình cờ đuôi nheo trong xu hướng giảm 1. Mô hình cờ đuôi nheo trong thiên hướng tăng (bullish pennant) mô hình cờ đuôi nheo trong thiên hướng cải thiện có ý nghĩa gì? mô hình cờ đuôi nheo trong xu thế tăng “phát tín hiệu” cho những nhà giao dịch rằng khuynh hướng này có thể sẽ còn tiếp diễn. Khi bên phía người mua đã tàng trữ dủ để đẩy giá lên tiếp, đà tăng cường sẽ chóng vánh quay trở lại ngay sau “quãng nghỉ”. Tín hiệu mua sẽ được đưa ra sau một đợt tăng giá mạnh, lúc giá phá tan vỡ lên trên đường phản kháng của pennant và đi lên cao hơn. Trong thiên hướng này, mô hình cờ đuôi nheo là một mô phỏng tiếp tục gồm: một thiên hướng tăng; một tam giác giá hồi lại (dốc lên, chếch xuống hoặc đi ngang); một tam giác được cấu tạo từ sự tụ họp 2 trục đường kháng cự và hỗ trợ (chứa các biến động giá trong công đoạn hồi lại). Như thí dụ dưới đây, giá tạo hướng tăng cường mạnh trước lúc ngừng lại. Mô hình cờ đuôi nheo lúc này giống như một điểm trợ thì giới hạn, đánh dấu điểm chính giữa của khuynh hướng biến động giá. Và Nhìn vào hình ảnh dưới đây, chúng ta thấy ngay kết quả là ngay khi phá vỡ mô phỏng, giá đã tiếp tục tăng cường mạnh. Lúc này, người đàm phán cần đặt lệnh sắm ngay trên mô phỏng cờ đuôi nheo và giới hạn lỗ nằm dưới đáy cờ đuôi nheo để hạn chế những tín hiệu sai của thị phần. Dưới đây là hình ảnh biểu đồ minh họa mô phỏng cờ đuôi nheo trong xu thế tăng cường của Exxonmobil. Nhìn vào biểu đồ, chúng ta có thể tiện dụng trông thấy rằng giá cải thiện trong khoảng dưới lên và được tích lũy, cho ra một cờ đuôi nheo dốc xuống đối chọi. Và giá sẽ vượt qua tuyến phố kháng cự ở trên và tiếp diễn xu hướng cải thiện sau đó. Theo Kirkpatrick Dahlquist, 2010, trang 330, để đem đến kết quả tốt nhất, mô phỏng cờ đuôi nheo trước thiên hướng tăng nên nằm ở góc 45 độ. Mức tăng làng nhàng tối đa sau phá vỡ vạc mô hình cờ đuôi nheo trong khuynh hướng tăng rơi vào khoảng 25%. 2. Mô hình cờ đuôi nheo trong xu thế giảm (Bearish pennant) mô hình cờ đuôi nheo trong xu thế giảm kể lên điều gì? cơ sở vật chất để hình thành một mô hình cờ đuôi nheo giảm là một giai đoạn giảm điểm tốt. Lúc đó, phổ thông người bán đóng lệnh để chốt lời. Một số người bán khác “nhảy” vào để đi theo xu thế. Giá bị cô đọng. Theo như mô phỏng dưới đây, nhà đàm phán có thể Nhìn vào thất lúc giá giảm, theo sau là một vùng tam giác hồi lại chếch lên. Lúc giá phá đổ vỡ xuống dưới mức tương trợ của cờ đuôi nheo, tín hiệu bán sẽ được thiết lập. Đọc thêm những xu hướng mới nhất tại :đường ema là gì Theo hình ảnh dưới đây, các bạn có thể Quan sát thấy giá bị phá xuống mô hình cờ đuôi nheo giảm và tiếp tục theo chiều hướng giảm lúc lượng người bán đã đủ mạnh. tiếp diễn Nhìn vào hình dưới, các bạn sẽ thấy, sau lúc giá phá xuống phần đáy của mô phỏng cờ đuôi nheo, xu hướng giảm vẫn tiếp diễn. Chính vì vậy, chúng ta cần đặt lệnh bán ở phần đáy của cờ đuôi nheo và dừng lỗ nằm phía trên cờ đuôi nheo. Với những mô phỏng khác, khoảng cách mà giá ý định đi được sẽ bằng với chiều cao của mô hình. Còn với mô phỏng cờ đuôi nheo, giá có thể được đẩy đi mạnh hơn. Bình thường, sau khi mô phỏng cờ đuôi nheo bị phá vỡ vạc, độ dài của đoạn đã đi trước ấy sẽ bằng với độ dài của đoạn dự kiến đi được. Mức giảm làng nhàng tối đa sau phá vỡ lẽ mô phỏng Theo Bulkowski (2005), mức giảm làng nhàng tối đa sau phá vỡ lẽ mô phỏng cờ đuôi nheo theo xu thế giảm là 19%. Thời kì xuất hiện trung bình của một mô phỏng cờ đuôi nheo là vài tuần. Nó sẽ được coi là mô hình tam giác giả dụ thời gian xuất hiện lâu hơn. Biểu đồ minh họa Theo biểu đồ minh họa dưới đây, chúng ta có thể thấy giá giảm rồi sau ấy tích lũy với sự hình thành cờ đuôi nheo ở dốc lên. Một dấu hiệu bán sẽ được đưa ra lúc giá giảm phá vỡ vạc trục đường tương trợ của cờ đuôi nheo. Nhìn vào biểu đồ dưới đây ta thấy, giá đã đi xuống. Một người thương lượng lúc này hoàn toàn có thể thoát lệnh và hữu ích nhuận trước khi giá bắt đầu đi lên trở lại. Cần chú ý điều gì để cải thiện độ hiệu quả của mô hình Pennant? Theo Bulkowski (2005), để tăng cường độ tuyệt vời của mô phỏng cờ đuôi nheo, nhà thương lượng cầu chú ý các điều sau: – mô hình cờ đuôi nheo sẽ không đạt hoàn hảo nếu giá hồi của cờ đuôi nheo thuận theo khuynh hướng. Theo ấy, giá hồi của cờ đuôi nheo nên đi trái lại xu hướng. – Một cờ đuôi nheo hẹp được Phân tích cao hơn một cờ đuôi nheo rộng. – Cờ đuôi nheo dù trong xu thế tăng hay giảm cũng đạt hoàn hảo cao nhất khi ở đáy 1/3 phần biên độ giá thấp nhất trong năm. Trên đây là những kiến thức tổng quan về mô phỏng giá pennant – mô phỏng cờ đuôi nheo. Hiểu được công cụ trade coin này, bạn sẽ có thể đưa ra những quyết định sắm hoặc bán phù hợp nhất với thiên hướng thị phần. Chúc các bạn trade coin thành công! Hãy là người đầu tiên biết đến sàn forex tốt nhất hiện nay tại Việt Nam
 3. FOMC là gì? Tại sao FOMC lại có thể tác động vào thị trường Forex? Đối với những nhà đầu tư tại thị phần Forex, việc theo dõi động thái của tiền tệ là vô cùng quan yếu. Bởi nó có tác động đến khả năng sinh lời hay thua lỗ khi họ giao dịch. Sự biến động của tiền tệ tại thị trường này buộc các nhà đầu cơ phải quan tâm tới những nguyên tố ảnh hưởng. Và thông báo về cuộc họp của FOMC là một trong các tin tức có tầm ảnh hưởng tương đối quan trọng đến thị phần. Cụ thể thì FOMC là gì và ảnh hưởng như thế nào đến thị trường? FOMC là gì? FOMC (The Federal Open Market Committee) – Ủy ban thị trường Mở Liên bang, là cơ quan kiến lập chính sách tiền tệ của Cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED), bao gồm 12 thành viên, trong đó có 7 thành viên từ Hội đồng Thống đốc và 5 thành viên khác được chọn luân phiên trong khoảng 12 chủ tịch của những chi nhánh. Cập nhật những thông tin mới nhất tại :pmi là gì Chức năng hoạt động của FOMC 2 mục đích chính của FED là duyệt việc hoạch định chính sách tiền tệ để nhằm:Ổn định giá cả Gia tăng thời cơ việc làm của thị phần cần lao Qua ấy, FOMC tiến hành chính sách của FED bằng cách điều chỉnh lãi suất ngắn hạn để phản ứng lại với các diễn biến của nền kinh tế. Không chỉ có vậy, trong thời kỳ khủng hoảng, để bảo đảm thống nhất của hệ thống nguồn vốn, FOMC còn đảm trách vai trò điều hành cung tiền, nhằm cung cấp thanh khoản trong công đoạn khủng hoảng vốn dĩ có tính thanh khoản kém. các quyết định của FOMC thường tác động đến các khoản tín dụng cũng như mức lãi suất mà những tổ chức và người dùng phải trả. Và qua ấy, các quyết định này sẽ ảnh hưởng đến vững mạnh kinh tế và thị trường việc làm trong ngắn hạn cũng như giá cả trong dài hạn. Cuộc họp của FOMC (FOMC Meeting) Mỗi năm FOMC sẽ có 8 cuộc họp khăng khăng và sẽ đơn vị họp bất thường bất cứ khi nào nhu yếu tùy theo tình hình của nền kinh tế cũng như thị trường tài chính. Sau mỗi cuộc họp sẽ có một bản thông báo tóm lược triển vọng kinh tế theo Phân tích của FOMC và những quyết định chính sách tại cuộc họp đấy. Còn biên bản sẽ được công bố sau 3 tuần. Bản thu thanh hoàn chỉnh của các cuộc họp được ban bố 5 năm sau đó. những cuộc họp thường diễn ra ở Washington, dù rằng có thể họp qua điện thoại hoặc video. Chúng thường kéo dài 1 – 2 ngày. Cuộc họp 1 ngày thường bắt đầu từ 8h30 sáng thứ Ba và chấm dứt vào lúc 1 hoặc 2h chiều. Cuộc họp 2 ngày sẽ thảo luận 1 chủ đề đặc trưng, thường tính từ lúc buổi chiều của ngày hôm trước và chấm dứt vào 2h chiều ngày hôm sau. Tại cuộc họp, mỗi người đưa ra ý kiến của bản thân về chính sách mà họ cho là tốt nhất trong điều kiện hiện tại của nền kinh tế và dựa trên quan điểm tư nhân về triển vọng kinh tế. Họ cũng bình luận về các trong khoảng ngữ sẽ được dùng trong bản thông tin mà FED sẽ đưa ra. Một trong những điểm quan yếu nhất của một cuộc họp là đông đảo các quan điểm đều được để ý. Ý kiến và phân tích của mỗi thành viên – dù họ có quyền biểu quyết hay ko – đều có vai trò quan yếu trong quyết định của FOMC. Đọc thêm những thông tin mới nhất tại :mô hình cờ đuôi nheo các cặp ngoại tệ ảnh hưởng mạnh bởi Biên bản họp FOMC Giống như những quyết định lãi suất của FED, Biên bản cuộc họp FOMC cũng rất quan yếu. từ kết quả được ban bố bởi FOMC, thị trường tiền tệ sẽ khái quát và đồng đô la sẽ biến động rất mạnh. Trong đấy chừng độ ngả nghiêng to nhất được các nhà giao dịch quan tâm hơn cả đấy là EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD và Vàng (XAU/USD). Kết luận Mong rằng qua bài viết này thì bạn đã hiểu thêm về FOMC và tầm quan trọng của cơ quan này. Ngay sau đây là tóm lược nội dung bài viết: Ủy ban thị trường mở (Federal Open Market Committee – FOMC) là cơ quan tạo dựng chính sách tiền tệ của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Ủy ban này gồm 12 thành viên, trong đó có 7 thành viên từ Hội đồng Thống đốc và 5 thành viên khác được chọn luân phiên trong khoảng 12 chủ tịch của những chi nhánh. Mỗi năm Ủy ban thị phần mở (FOMC) có 8 cuộc họp nhất quyết và sẽ đơn vị họp thất thường bất cứ khi nào cấp thiết tùy theo tình hình của nền kinh tế cũng như thị trường vốn đầu tư. Xem thêm danh sách các sàn forex tốt nhất hiện nay để tìm ra sàn giao dịch phù hợp với nhu cầu đầu tư của bạn.
 4. PMI là gì? Cùng tìm hiểu về PMP và PMI? Những ai sẽ cần đến PMP? PMI là gì được coi là tiêu chuẩn vàng của quản lý Công trình và được những project manager luôn ước mong mang lại. Tại sao vậy? Vì đây là chứng chỉ chuyên môn được công nhận tạo cho họ đủ điều kiện để có thể làm việc trong những doanh nghiệp bậc nhất trên toàn cầu. PMP phủ sóng toàn cầu và dẫn đầu trong các Công trình đa đất nước, chuyên dụng cho hai,9 triệu chuyên gia, với 500.000 thành viên tại 208 đất nước do PMI cung ứng. Vậy PMI là gì? Để được tham gia cuộc thi lấy PMP, các bạn cần đáp ứng điều kiện gì? Giá cả lấy chứng nhận là bao nhiêu? Hãy cùng Phân tích chi tiết trong bài này nhé! 1. PMP là gì? PMP hoặc Project Management Professional là chứng nhận điều hành Dự án, được phân phối bởi Viện điều hành Dự án. Chuyên gia điều hành Công trình là một người quản lý Công trình có kinh nghiệm, được chứng thực và tập huấn để hướng những hàng ngũ hướng đến mục tiêu Dự án. PMP giúp các nhà điều hành Công trình phát triển sự nghiệp bằng cách khiến họ đủ điều kiện để áp dụng cho những vai trò tốt nhất trong các đơn vị hàng đầu trên toàn cầu. Họ luôn theo kịp những công nghệ mới, kết nối với những đồng nghiệp được chứng thực khác trong cộng ngành nghề của họ và sắm thấy triển vọng Công trình tốt nhất. PMP dẫn đầu những Dự án ở gần như mọi đất nước, mà ko tụ hội vào một địa lý hoặc vùng miền cụ thể, PMP phủ sóng trên thế giới. 2. PMI là gì? Viện điều hành Dự án hoặc PMI là một tổ chức chuyên nghiệp để điều hành Công trình. Nó chuyên dụng cho hơn hai,9 triệu chuyên gia, với 500.000 thành viên tại hơn 208 đất nước và vùng bờ cõi trên toàn cầu. Sản xuất các dịch vụ trong việc tăng trưởng các tiêu chuẩn, nghiên cứu, giáo dục, xuất bản, doanh nghiệp những hội nghị và các buổi tập huấn, thời cơ kết nối trong những hiệp hội địa phương và sản xuất sự xác nhận trong quản lý Công trình. Hãy là người dẫn đầu xu hướng trong thị trường đầu tư tại :mô hình harmonic người nào có thể nộp đơn xin chứng thực PMP? ví như bạn ưa thích công tác điều hành những Công trình, để bảo đảm rằng mọi thứ và mọi người đều làm việc với khả năng tốt nhất của họ và muốn tiếp diễn được thử thách trong sự nghiệp, thì bạn là ứng viên mong ước cho Chứng chỉ PMP. những người tìm việc muốn được chứng thực PMP phải đáp ứng 1 vài bắt buộc kinh nghiệm học vấn và chuyên nghiệp để đủ điều kiện được chứng nhận PMP. tiếp sau đây là các đề xuất đủ điều kiện: nếu như các bạn có bằng bốn năm thì các bạn cần đáp ứng những yêu cầu sau Tối thiểu 36 tháng Kinh nghiệm quản lý Dự án Chuyên nghiệp 4.500 giờ làm việc chỉ đạo hoặc lãnh đạo những Công trình. Tối thiểu 35 giờ giáo dục điều hành Công trình. giả dụ bạn không có bằng bốn năm nhưng có bằng tốt nghiệp trung học thay vào đó thì đây là các đề xuất dành cho bạn: Tối thiểu 60 tháng kinh nghiệm quản lý Dự án chuyên nghiệp 7.500 giờ kinh nghiệm làm việc trong điều hành Dự án. Tối thiểu 35 giờ giáo dục quản lý Dự án. Xin chú ý rằng rất nhiều kinh nghiệm làm việc quản lý Dự án nên được cải thiện trong vòng tám năm qua liên tục trước khi các bạn nộp đơn. tiến trình thi PMP là gì? khi ứng cử viên đã đạt đủ điều kiện, giờ đây họ có thể tham gia kỳ thi chứng chỉ PMP trong vòng một năm của thời kì đủ điều kiện. Thí sinh có thể lựa chọn kiểm tra dựa trên máy tính tại trọng điểm rà soát Pearson VUE gần đấy. Với nội dung thi như sau: Thí sinh phải giải đáp 200 nghi vấn trắc nghiệm. 25 nghi vấn trong số 200 nghi vấn này là các nghi vấn được phát hành trước, Vì thế chúng ko được gồm những trong điểm thi. Điểm rút cuộc của bài rà soát được tính dựa trên phần còn lại của 175 câu hỏi. các thí sinh được phân bổ bốn giờ để hoàn thành kỳ thi. Cập nhật những thông tin mới nhất tại :mô hình cờ đuôi nheo Chứng chỉ PMP có giá bao nhiêu? Tổng giá cả chứng nhận PMP phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau như phí chứng thực kỳ thi PMP, những khóa luyện thi và hướng dẫn học tập. PMI cung ứng Kỳ thi Chứng chỉ Chuyên nghiệp điều hành Dự án cho các thành viên PMI cũng như những thành viên chẳng phải PMI. giá cả kiểm tra cho một thành viên PMI là $ 405 (USD), trong khi đó đối với thành viên không phải là PMI là $ 555 (USD). Phí thành viên PMI có giá khoảng $ 129 (USD) cho những thành viên mới, với thêm $ 10 (USD) dưới dạng phí đăng ký một lần. tư cách thành viên này có trị giá trong một năm và cần được gia hạn hàng năm với mức phí $ 129 (USD). Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi PMP®, bạn có thể tham khảo phổ biến tài nguyên: PMBOK Guide do PMI ban hành, bao gồm gần như các chủ đề mà các câu hỏi dựa trên. Do vậy nên, nó là một phần cần thiết của sự chuẩn bị của các bạn Trên đây là các tri thức tổng quan về PMP, PMI . Hi vọng sẽ bổ ích cho bạn mới đang Đánh giá về nó. Đọc thêm các bài viết đánh giá sàn để biết được đâu là các sàn forex tốt nhất việt nam tại Việt Nam và quốc tế.
 5. Khái niệm mô hình tam giác và bản chất của mô hình Mô hình tam giác có thể được hiểu là một mô hình mà thị phần đang đàm phán theo hướng đi ngang. Khi bắt đầu hình thành, những đỉnh và đáy Việc đầu tiên thường có khoảng cách rộng nhất với nhau. Lúc thị phần tiếp tục giao dịch theo hướng đi ngang, các đỉnh và đáy mới được hình thành nhưng với phạm vi hẹp hơn đỉnh và đáy trước đấy. Do đó, mô hình tam giác cho thấy sự mất hứng thú của thị phần từ phía mưa cũng như phía bán. mô phỏng tam giác là gì ? các loại mẫu hình tam giác thường gặp cộng là các mẫu hình cho thấy thị trường có khả năng tiếp diễn thiên hướng nhưng tùy vào xu hướng hiện tại là cải thiện hay giảm mà chúng ta có các loại mẫu hình tam giác không giống nhau. Vậy có bao lăm loại mô hình tam giác ? Dolazo sẽ cùng bạn Tìm hiểu các mô hình tam giác và cách thương lượng theo mô phỏng giá này nhé. mô hình tam giác hướng lên – mô hình tam giác tăng cường (Ascending Triangle Pattern) Tam giác hướng lên thường xuất hiện trong một khuynh hướng tăng, mô phỏng tam giác này không chỉ dễ nhận biết mà còn cho chúng ta một dấu hiệu vào hoặc ra. Chúng ta cần đảm bảo rằng khuynh hướng cải thiện trước đó đã được công nhận và là một thiên hướng tăng cường vững bền thì mô phỏng tam giác cải thiện này mới có giá trị tiếp diễn xu thế cải thiện trước đó. Cập nhật những thông tin hữu ích cho việc đầu tư của bạn tại :đường ema là gì bạn có thể thấy rằng lúc một xu hướng cải thiện đang diễn ra, tuyến đường trendline tương trợ ở dưới được nối bởi những đáy có khuynh hướng dốc lên. 2 Đỉnh cấu tạo một đường chống cự, 2 đỉnh này không cần phải chuẩn xác cùng một giá tiền nhưng có thể gần sát nhau cấu tạo một trục đường ngang. Điều này mô tả rằng phe gấu chẳng thể đạp giá xuống để tạo ra một đỉnh thấp hơn (Lower Highs) trong khi đấy phe bò đã biểu thị được sức mạnh của mình khi tạo ra được đánh sau cao hơn đáy trước (Higher Lows). mô phỏng tam giác tăng cường – Ascending Triangle Pattern Cách giao dịch theo mô phỏng tam giác tăng cường phần nhiều những trader sẽ đợi cho hành động giá phá tan vỡ lên cạnh trên (vùng kháng cự) của tam giác mở sẽ mở lệnh LONG tại đây. Kết hợp với một khối lượng trao đổi to tại vùng phá vỡ lẽ để đảm bảo sự phá tan vỡ này được xác nhận. Một cách khác an toàn hơn đấy là chờ cho giá test lại vùng bị phá đổ vỡ. Tuy nhiên nếu chờ đợi cú pullback này thì có thể chúng ta sẽ bỏ lỡ một cơ hội giao dịch giả dụ giá ko test lại vùng này. Vào lệnh ngay lúc phá tan vỡ mô hình tam giác hướng xuống – mô hình tam giác giảm (Descending Triangle Pattern) ngược lại với tam giác cải thiện, mô phỏng tam giác giảm thường xuất hiện trong một xu hướng giảm. Lúc tam giác bị phá vỡ lẽ vùng hỗ trợ (trendline dưới) sẽ tiếp tục khuynh hướng giảm trước đấy. khi tam giác giảm được hình thành trong xu hướng giảm, chúng ta có thể thấy sức mạnh của phe gấu (phe bán) khi liên tục tạo được các đỉnh thấp dần (Lower Highs) còn phe bò lại trình bày sự đuối sức lúc chỉ kháng cự được ở một mức giá sắp giống nhau (tạo thành trục đường ngang hỗ trợ). mô hình tam giác giảm là gì ? Cách thương lượng mô phỏng tam giác giảm Cũng giống như mô phỏng tăng giá, chúng ta chờ điểm phá vỡ vạc con đường hỗ trợ (support line) với một khối lượng mua bán đáng tin cậy để vào lệnh hoặc chờ một cú pullback về vùng tương trợ vừa bị phá vỡ vạc. Đọc thêm những thông tin chi tiết tại :trendline là gì Cách vào lệnh mô phỏng tam giác giảm mô phỏng tam giác cân (Symmetrical Triangle Patterns) Đây là một mô hình tam giác cho thấy sự lừng chừng và nhàm chán của thị trường, khối lượng mua bán thường sẽ ít dần khi tam giác thụ hẹp lại. Mô phỏng này cho thấy sự cân bằng cung cầu của thị trường và sẽ phá tan vỡ theo một hướng khó đoán trước. tuy vậy, sau phổ biến phiên dồn nén, mô hình tam giác cân sẽ phải đi theo một hướng của nó và có thể sẽ đi rất mạnh. Phần nhiều các lần phá vỡ lẽ mô hình tam giác đều phá đổ vỡ theo xu thế trước khi hình thành tam giác. Chúng ta chờ sự phá đổ vỡ dĩ nhiên sự công nhận của khối lượng trao đổi để đánh theo thiên hướng chính. Phá vỡ nhái (false breakout) trong mô phỏng tam giác Phá vỡ vạc fake là một tín hiệu mà ở đó giá đã phá được cạnh trên của tam giác tăng và cạnh dưới của tam giác giảm tuy nhiên sau đó giá lại quay trở lại và đóng cửa bên trong tam giác. Phá đổ vỡ kém chất lượng cũng rất hay xảy ra đặc trưng là trong thị phần tiền mã hóa. Vậy làm sao chúng ta có thể hạn chế những phá đổ vỡ nhái này ? Hãy chú ý tới khối lượng mua bán tại thời điểm phá đổ vỡ, tại đây chúng ta cần có 1 khối lượng giao dịch to đột biến. Hoặc chúng ta có thể chờ một cú pullback về điểm phá tan vỡ để vào lệnh. Xem thêm sàn forex tốt nhất việt nam để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về sàn giao dịch Forex
 6. Mô hình cờ đuôi nheo, Báo hiệu xu hướng sắp tới ra sao? Mô hình cờ đuôi nheo (mô hình pennant) là một trong những mô phỏng thường gặp nhất trong bất kỳ thị phần nào, từ thị phần crypto – tiền điện tử đến chứng khoán. Như vậy nên, lý thuyết về mô hình cờ đuôi nheo sẽ rất hữu dụng cho các người nào đang muốn học phân tách công nghệ để xác định thiên hướng thị phần. mô phỏng cờ đuôi nheo là gì? mô hình cờ đuôi nheo là mô phỏng tiếp diễn khuynh hướng ngắn hạn của thị trường, đánh dấu sự củng cố để tiếp diễn lấy lại thiên hướng. Thường nhật trước khi xảy ra những hình mẫu phương pháp này thì được xác nhận bằng sự tăng hoặc giảm giá mạnh kết hợp với khối lượng giao dịch to, nó đánh dấu điểm chính giữa của khuynh hướng biến động giá (thực chất nó là các hình mẫu kỹ thuật mang thuộc tính củng cố của xu hướng biến động giá chứng khoán). Để được coi xét là một hình mẫu kỹ thuật mang tính continuation – tiếp tục khuynh hướng của thị trường – nó cần được công nhận bằng một khuynh hướng diễn ra trước ấy. Cập nhật những thông tin mới nhất tại :mô hình lá cờ mục tiêu giá của mô hình cờ đuôi nheo Bulkowski (2008) đưa ra cơ chế tính giá thành mục tiêu như sau: – mục đích giá của cờ đuôi nheo trong xu hướng tăng: Giá thấp nhất của cờ đuôi nheo + ((Độ cao của cột cờ) x 60%) – mục đích giá của cờ đuôi nheo trong khuynh hướng giảm: Giá cao nhất của cờ đuôi nheo – ((Độ cao của cột cờ) x 51%) Còn nếu phân tích theo kỹ thuật truyền thống, tầm giá mục đích cho các mô phỏng cờ đuôi nheo “được tính bằng cách lấy khoảng cách từ khi xu thế đi rõ ràng, ko một mực phải là Việc ban đầu của tất cả xu thế, đến mốc đảo chiều Việc ban đầu trong mô hình và thêm nó vào giá phá vỡ”. các loại mô hình cờ đuôi nheo Có 2 loại mô hình cờ đuôi nheo: mô hình cờ đuôi nheo trong thiên hướng cải thiện mô phỏng cờ đuôi nheo trong xu thế giảm 1. Mô phỏng cờ đuôi nheo trong xu thế cải thiện (bullish pennant) mô phỏng cờ đuôi nheo trong xu thế cải thiện có ý nghĩa gì? mô hình cờ đuôi nheo trong thiên hướng cải thiện “phát tín hiệu” cho những nhà giao dịch rằng xu thế này có thể sẽ còn tiếp diễn. Khi bên phía người mua đã tàng trữ dủ để đẩy giá lên tiếp, đà cải thiện sẽ mau chóng quay trở lại ngay sau “quãng nghỉ”. Dấu hiệu tậu sẽ được đưa ra sau một đợt tăng cường giá mạnh, khi giá phá đổ vỡ lên trên đường phản kháng của pennant và đi lên cao hơn. Trong thiên hướng này, mô hình cờ đuôi nheo là một mô phỏng tiếp diễn gồm: một xu hướng tăng; một tam giác giá hồi lại (dốc lên, chếch xuống hoặc đi ngang); một tam giác được tạo thành trong khoảng sự quy tụ hai đường chống cự và hỗ trợ (chứa các biến động giá trong giai đoạn hồi lại). Như ví dụ dưới đây, giá tạo hướng tăng mạnh trước khi ngừng lại. Mô hình cờ đuôi nheo khi này giống như một điểm tạm ngừng, đánh dấu điểm chính giữa của xu thế biến động giá. Và Nhìn vào hình ảnh dưới đây, chúng ta thấy ngay kết quả là ngay khi phá vỡ vạc mô hình, giá đã tiếp diễn cải thiện mạnh. Khi này, người đàm phán cần đặt lệnh mua ngay trên mô hình cờ đuôi nheo và giới hạn lỗ nằm dưới đáy cờ đuôi nheo để tránh các dấu hiệu sai của thị trường. Dưới đây là hình ảnh biểu đồ minh họa mô phỏng cờ đuôi nheo trong xu thế tăng cường của Exxonmobil. Quan sát biểu đồ, chúng ta có thể thuận lợi nhận ra rằng giá tăng trong khoảng dưới lên và được tích lũy, tạo ra một cờ đuôi nheo dốc xuống đối chọi. Và giá sẽ vượt qua trục đường kháng cự như trên và tiếp tục thiên hướng tăng sau đó. Theo Kirkpatrick Dahlquist, 2010, trang 330, để đem đến kết quả tốt nhất, mô phỏng cờ đuôi nheo trước thiên hướng tăng cường nên nằm ở góc 45 độ. Mức tăng nhàng nhàng tối đa sau phá vỡ mô phỏng cờ đuôi nheo trong xu hướng tăng cường rơi vào khoảng 25%. hai. Mô phỏng cờ đuôi nheo trong xu thế giảm (Bearish pennant) mô hình cờ đuôi nheo trong xu hướng giảm nhắc lên điều gì? hạ tầng để hình thành một mô phỏng cờ đuôi nheo giảm là một giai đoạn giảm điểm tốt. Lúc đó, rộng rãi người bán đóng lệnh để chốt lời. Một vài người bán khác “nhảy” vào để đi theo khuynh hướng. Giá bị cô đọng. Theo như mô hình dưới đây, nhà thương lượng có thể Quan sát thất lúc giá giảm, theo sau là một vùng tam giác hồi lại chếch lên. Khi giá phá tan vỡ xuống dưới mức hỗ trợ của cờ đuôi nheo, dấu hiệu bán sẽ được thiết lập. Đọc thêm những xu hướng mới nhất tại :đường ema là gì Theo hình ảnh dưới đây, các bạn có thể Nhìn vào thấy giá bị phá xuống mô hình cờ đuôi nheo giảm và tiếp tục theo chiều hướng giảm lúc lượng người bán đã đủ mạnh. tiếp diễn Nhìn vào hình dưới, bạn sẽ thấy, sau lúc giá phá xuống phần đáy của mô phỏng cờ đuôi nheo, xu hướng giảm vẫn tiếp diễn. Do đó, chúng ta cần đặt lệnh bán ở phần đáy của cờ đuôi nheo và giới hạn lỗ nằm phía trên cờ đuôi nheo. Với những mô phỏng khác, khoảng cách mà giá dự định đi được sẽ bằng với chiều cao của mô phỏng. Còn với mô hình cờ đuôi nheo, giá có thể được đẩy đi mạnh hơn. Bình thường, sau lúc mô hình cờ đuôi nheo bị phá vỡ, độ dài của đoạn đã đi trước đó sẽ bằng với độ dài của đoạn dự định đi được. Mức giảm làng nhàng tối đa sau phá vỡ mô hình Theo Bulkowski (2005), mức giảm trung bình tối đa sau phá vỡ mô hình cờ đuôi nheo theo thiên hướng giảm là 19%. Thời gian xuất hiện làng nhàng của một mô hình cờ đuôi nheo là vài tuần. Nó sẽ được coi là mô hình tam giác ví như thời gian xuất hiện lâu hơn. Biểu đồ minh họa Theo biểu đồ minh họa dưới đây, chúng ta có thể thấy giá giảm rồi sau đó tích lũy với sự hình thành cờ đuôi nheo ở dốc lên. Một dấu hiệu bán sẽ được đưa ra khi giá giảm phá vỡ lẽ đường hỗ trợ của cờ đuôi nheo. Quan sát biểu đồ dưới đây ta thấy, giá đã đi xuống. Một người giao dịch lúc này hoàn toàn có thể thoát lệnh và bổ ích nhuận trước lúc giá bắt đầu đi lên trở lại. Cần chú ý điều gì để tăng độ hiệu quả của mô phỏng Pennant? Theo Bulkowski (2005), để tăng cường độ hữu hiệu của mô phỏng cờ đuôi nheo, nhà đàm phán cầu lưu ý những điều sau: – mô phỏng cờ đuôi nheo sẽ không đạt tuyệt vời nếu như giá hồi của cờ đuôi nheo thuận theo xu hướng. Theo đó, giá hồi của cờ đuôi nheo nên đi ngược lại xu hướng. – Một cờ đuôi nheo hẹp được Đánh giá cao hơn một cờ đuôi nheo rộng. – Cờ đuôi nheo dù trong xu thế tăng cường hay giảm cũng đạt hoàn hảo cao nhất khi ở đáy 1/3 phần biên độ giá thấp nhất trong năm. Trên đây là các tri thức tổng quan về mô phỏng giá pennant – mô phỏng cờ đuôi nheo. Hiểu được công cụ trade coin này, bạn sẽ có thể đưa ra những quyết định mua hoặc bán phù hợp nhất với xu hướng thị phần. Chúc bạn trade coin thành công! Hãy là người đầu tiên biết đến sàn forex tốt nhất hiện nay tại Việt Nam
 7. Đường xu hướng là gì? Ứng dụng cơ bản của đường xu hướng Các nhà phân tách công nghệ và nhà giao dịch thường rất quan tâm tới các con phố thiên hướng cải thiện và trendline là gì giảm bởi chúng biểu thị các điều kiện thị trường cơ bản đang hoạt động hữu ích cho vị thế của nhà giao dịch. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giảng giải cho các bạn trục đường xu hướng là gì, giúp các bạn khám phá cách dùng và vẽ các con phố khuynh hướng của riêng mình, cải thiện thời cơ thương lượng thành công trong khoảng thời gian dài. tuyến phố xu thế là gì? con đường khuynh hướng là tuyến đường nối giữa những đỉnh hoặc những đáy để trình bày hướng đi hiện tại của giá. Trendline (đường xu hướng) được dùng như một phương tiện để xác định thiên hướng thị trường và giúp những trader đưa ra quyết định giao dịch chính xác. khuynh hướng tăng cường được công nhận khi đỉnh giá sau cao hơn những đỉnh giá cũ và đáy mới cao hơn đáy cũ. Tuyến đường khuynh hướng sẽ nối những đáy lại với nhau cấu tạo các con phố xu hướng tăng. khuynh hướng giảm được công nhận bởi các đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ và những đáy mới thấp hơn các đáy cũ. Trục đường trendline sẽ nối những đỉnh lại với nhau thành trục đường thiên hướng giảm. khuynh hướng đi ngang là lúc tỷ giá giao động trong một kênh ngang, những đỉnh và đáy thường bằng nhau, bị hạn chế trong một kênh hẹp. Ý nghĩa của đường khuynh hướng Hiểu được hướng đi của con đường xu hướng là một trong những cách cơ bản nhất để tăng xác suất đàm phán thành công vì nó đảm bảo rằng những yếu tố thị phần đơn thuần đang hoạt động theo hướng hữu dụng cho các bạn. Vậy, ý nghĩa của trục đường xu thế là gì và những nhà đầu tư có thể đem đến thông báo gì nhờ trục đường xu hướng? những trục đường xu thế dốc xuống cho thấy rằng có một lượng dư cung đối với tài sản thương lượng. Các người tham gia thị phần sẵn sàng bán chứng khoán hơn là sắm. Như các bạn có thể thấy trong Hình 1 lúc có một con đường khuynh hướng dốc xuống (đường chấm đen), các bạn nên tránh được vị thế sắm vì thị phần khó có thể đạt được mức tăng cường cao hơn khi xu thế dài hạn khái quát đang đi xuống. Ngược lại, tuyến đường xu thế tăng là tín hiệu cho thấy cầu to hơn cung, giá có khả năng tiếp tục đi lên. trục đường xu thế là một trong những dụng cụ quan yếu nhất của phân tích công nghệ. Thay vì coi xét hiệu quả hoạt động trong dĩ vãng hay những yếu tố cơ bản khác thì người phân tách phương pháp có thể nghiên cứu những thiên hướng hành động giá. Cập nhật những bí quyết đầu tư hiệu quả tại :Fomc là gì trục đường khuynh hướng giúp trader theo bắt mắt Price Action xác định được hướng vận động hiện tại của giá thị phần. Họ tin rằng “trend is your friend” (xu hướng là người bạn) và việc xác định được thiên hướng là bước Đầu tiên trong giai đoạn tiến hành một thương lượng thành công. Sau lúc xác định được khuynh hướng của thị trường, các trader có thể thuận tiện thiết lập những điểm vào lệnh và chốt lời. áp dụng cơ bản của tuyến phố khuynh hướng 1. Hỗ trợ và phản kháng đường xu hướng là một dụng cụ khá đơn thuần được sử dụng để Tìm hiểu hướng đi nói chung của một tài sản nhất thiết, nhưng quan trọng hơn, chúng cũng có thể được các nhà đàm phán sử dụng để giúp dự báo những khu vực hỗ trợ và kháng cự. Thông báo này có thể rất bổ ích cho những nhà giao dịch đang tìm kiếm những mức nhập chiến lược hoặc được dùng để điều hành rủi ro hữu hiệu, bằng cách xác định các khu vực để đặt lệnh cắt lỗ. những nhà thương lượng kỹ thuật đặc thù chú ý tới vùng giá tiếp cận tuyến phố xu thế bởi những khu vực này thường đóng vai trò chính trong việc xác định hướng ngắn hạn của giá. Khi giá gần đến mức hỗ trợ / phản kháng chính, có 2 kịch bản khác nhau có thể xảy ra: Giá sẽ chạm đường xu thế và tiếp tục theo hướng của thiên hướng trước đấy hoặc sẽ chuyển động qua đường khuynh hướng, một biểu hiện cho thấy xu thế hiện tại đang đảo ngược hoặc suy yếu. 2. Kênh giá (Price Chanel) Kênh giá được cấu thành từ con đường thiên hướng và một tuyến phố thẳng song song với nó vẽ trong khoảng một đỉnh (trong tình trạng tăng cường giá) hay trong khoảng một đáy (trong tình trạng giảm giá). 2 Đường đó được vẽ cùng lúc với nhau, cộng hướng, ở giữa kênh là các nến với các biến động giá không giống nhau. Có 3 dạng kênh giá: Kênh giá cải thiện (Up Chanel): giá sẽ tăng cường và chạy trong kênh giá Kênh giá giá giảm (Dawn Chanel): kém chất lượng giảm trong kênh Kênh giá ngang (Sideway Chanel): giá đi lại đi ngang trong kênh Cập nhật thông tin hữu ích tại :mô hình cờ đuôi nheo Kênh giá và phân loại kênh giá Trong một kênh xu hướng, trục đường giá sẽ đi dọc theo kênh và khi tuyến phố giá chạm vào các tuyến đường kênh dưới sẽ là mức tương trợ và trạm trục đường kênh trên sẽ là mức kháng cự. tình trạng giá phá đổ vỡ kênh thiên hướng có thể là dấu hiệu đảo chiều xu thế hoặc tiếp diễn tăng cường hoặc giảm một cách mãnh liệt hơn, nhà đầu cơ cần Quan sát thêm đa dạng chu kỳ nến của các con phố giá để xác định một cách chính xác nhất. Những điểm sau quá trình phá vỡ cũng là thời điểm nhà đầu cơ có thể coi xét đặt lệnh sắm bán cổ phiếu. những trader muốn sắm cách bảo đảm thiên hướng đang theo hướng có ích cho vị thế thương lượng của họ thường rất chuộng con đường xu hướng. Các con phố thiên hướng còn được dùng hoàn hảo để Phân tích các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự tiềm năng, giúp xác định khả năng xu hướng sẽ tiếp diễn. Chiến lược này có thể phục vụ bất kỳ ai sẵn sàng dành thời gian để Nhận định cách vẽ các con phố thiên hướng cơ bản và kết hợp nó vào chiến lược thương lượng của mình. Dù rằng rộng rãi nhà đàm phán tranh biện về việc sử dụng giá nào lúc tạo tuyến phố thiên hướng, hãy nhớ rằng sức mạnh của tuyến đường xu thế sẽ củng cố khi giá liên tục chạm mức hỗ trợ/kháng cự. Để biết thêm sàn forex tốt nhất hiện nay trên thế giới, đừng quên theo dõi các bài viết mới nhất tại danh mục sàn Forex.
 8. Mô hình nến Pin Bar là gì? Hướng dẫn sử dụng và giao dịch với Pin Bar hiệu quả nhất Pin Bar là mẫu hình giá đảo chiều cho thấy sự từ khước của giá tại một mức nhất mực trên thị trường. Lúc đã quen với mẫu hình Pin Bar thì sự xuất hiện của nó trên bất cứ biểu đồ nào cũng có thể mang lại lợi nhuận cho các bạn khi đàm phán Forex lẫn Trade Coin. 1. Mô phỏng nến Pin Bar là gì? Bản thân Pin Bar là một cây nến với một Đuôi (tail), Thân (wick) hay Bóng (shadow) dài về phía trên hoặc phía dưới và một thân nến (body) nhỏ hơn cực nhiều. bạn có thể tậu thấy mẫu hình này ở bất kỳ Chart (biểu đồ) hay Candlestick (nến) nào. Chúng ta dùng biểu đồ nến bởi vì chúng cho thấy hành động giá rõ ràng nhất và được dùng phổ quát nhất trong giới Trader chuyên nghiệp. Pin bar là mẫu hình đơn thuần nhất, dễ nhận diện và dễ sử dụng trong phân tách kỹ thuật. cùng với Inside Bar và Fakey, Pin Bar được sử dụng trong việc phân tích hành động giá (price action) trên thị trường, đặc trưng là đàm phán ngoại ân hận Forex và Trade Coin. Nó được dùng để tậu dấu hiệu đảo chiều hoặc củng cố khuynh hướng. hai. Ý nghĩa của mô phỏng nến pin bar mô hình nến Pin Bar là một nén tín hiệu đảo chiều rất rộng rãi và rất được ưa thích để sử dụng trong trading, nó rất hay xảy ra ở vị trí ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, trong khoảng ấy được dùng để giao dịch theo đảo chiều một cách mạnh mẽ. Xem thêm những thông tin hữu ích nhất :mô hình cờ đuôi nheo các trader có thể phối hợp với các phương tiện đảo chiều khác để tăng cường thêm tính tuyệt vời của Pin Bar. Một nến Pin Bar có chất lượng tốt thường xuất hiện sau một số nến đi trái lại với xu hướng chính, tức nó còn được gọi với tên gọi là ngược xu hướng. 3. Đặc điểm nhận dạng nến Pin Bar Nến Pin Bar rất dễ nhận dạng: Thứ nhất: Đuôi nến rất dài, càng dài càng tốt, điều ấy làm cho mẫu hình này càng trở nên đáng tin tưởng hơn. Lúc Nhìn vào thanh nến các bạn có thể cảm nhận thấy rõ đuôi nến dài và vượt bậc so với các thanh nến khác. Thứ hai: Thân nến rất ngắn và nằm hẳn về một phía (phía trên hoặc phía dưới) của cây nến. Thân nến càng ngắn càng tốt. Điều đó có nghĩa là giá đóng cửa có thể cao hơn giá mở cửa.Tuy nhiên, đối với mẫu hình này có đuôi phía dưới thì giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa thì mô hình càng kiến hiệu. Đối với Pin Bar có đuôi phía trên thì giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa thì càng tốt. Thứ ba: Mũi nến rất ngắn, càng ngắn càng tốt. Trong một vài tình huống, mũi nến ngắn bằng 0. Hãy là người mở đầu xu hướng mới nhất tại :mô hình tam giác 4. 1 Vài mẫu hình Pin Bar thường gặp Dưới đây là 1 vài mẫu hình Pin Bar thường thấy trên thị trường: Mẫu hình Pin Bar đảo chiều cải thiện (Bullish Reversal Pin Bar Formation): Là lúc đuôi của Pin Bar hướng xuống bởi vì nó cho thấy sự chối từ giảm giá sâu hơn tại một mức hỗ trợ nào đấy, setup này thường dẫn tới sự tăng giá. Mẫu hình Pin Bar đảo chiều giảm (Bearish Reversal Pin Bar Formation): Là lúc đuôi của Pin Bar hướng lên bởi vì nó cho thấy sự chối từ tăng cường giá cao hơn tại một mức phản kháng nào đấy, setup này thường dẫn tới sự giảm giá. Lời kết mô phỏng nến Pin Bar này cũng sẽ mạnh hơn khi phối hợp với những công cụ chỉ báo đảo chiều khác sẽ cải thiện hiệu suất giao dịch cũng như độ chính xác sẽ được nâng lên cao hơn rất nhiều. rút cục, các bạn cũng đừng quên xem các tin tức tác động tới thị phần forex như lịch kinh tế được ban bố trên các trang tin tức to thế giới như forexfactory.com, investing.com,… để có những theo dõi sát sao trong chiến lược đàm phán của mình nhé. Theo dõi website của chúng tôi đều đặn để cập nhật những bài học hữu ích nhất về tri thức Trading cũng như thông tin mới nhất trong khoảng các sàn forex nhé ! Đọc thêm các bài viết đánh giá sàn để biết được đâu là các top sàn forex tốt nhất tại Việt Nam và quốc tế.
 9. Mô hình Cờ đuôi nheo (Pennant) là gì? Giao dịch với mô hình Cờ đuôi nheo Mô hình Cờ đuôi nheo (tiếng Anh: Pennant) là mô phỏng tiếp diễn theo xu thế hình thành khi chứng khoán có dịch chuyển lớn, phối hợp với công đoạn hợp nhất có các con đường xu thế quy tụ và rốt cuộc là sự phá kháng cự cùng hướng với chuyển dịch Việc ban đầu.Mô hình Cờ đuôi nheo định nghĩa mô hình Cờ đuôi nheo hay còn gọi là mô hình Pennant trong tiếng Anh là Pennant. mô hình cờ đuôi nheo là một dạng mô hình tiếp diễn trong phân tách kĩ thuật, hình thành khi một chứng khoán có vận động lớn theo thiên hướng (còn được gọi là cột cờ - flagpole), sau đó là giai đoạn thống nhất với những con đường xu hướng hội tụ theo sau bởi một sự phá kháng cự (breakout) cộng hướng với di chuyển to Việc ban đầu. Đặc điểm mô hình Cờ đuôi nheo mô hình cờ đuôi nheo, như vậy như mô phỏng cờ theo xu hướng về mặt cấu trúc, có các tuyến đường khuynh hướng tụ họp trong công đoạn thống nhất, kéo dài trong khoảng khoảng một đến ba tuần. Khối lượng trao đổi ở mỗi giai đoạn của mô phỏng cờ đuôi nheo cũng rất quan yếu. Điều kiện dịch chuyển Đầu tiên với khối lượng giao dịch lớn phải được đáp ứng, còn trong giai đoạn mô hình cờ đuôi nheo phải có khối lượng mua bán giảm xuống và theo sau là sự cải thiện khối lượng trao đổi đáng nhắc trong thời gian xuất hiện phá phản kháng. Dưới đây là thí dụ về dạng hình của mô phỏng cờ đuôi nheo theo xu hướng tăng: Hãy là người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất tại :mô hình lá cờ Trong hình trên thê hiện 3 giai đoạn chính cấu tạo mô phỏng cờ đuôi nheo. - Cột cờ (Flagpole) bộc lộ thiên hướng tăng cường giá cao hơn Việc đầu tiên, có khối lượng trao đổi to. - mô hình cờ đuôi nheo (Pennant): trình diễn giai đoạn thống nhất cấu tạo mô hình cờ đuôi nheo với các các con phố thiên hướng tụ họp - Mức phá chống cự (Breakout level): đây là giai đoạn các nhà thương lượng chờ đợi với sự bứt phá của giá chứng khoán ra khỏi con đường thiên hướng bên trên của mô hình tam giác đối xứng để tiến hành thương lượng. giao dịch với mô hình Cờ đuôi nheo phổ thông nhà đàm phán tậu cách nhập các vị thế tậu hoặc vị thế bán mới sau lúc biểu đồ giá thoát khỏi mẫu mô hình cờ đuôi nheo. tỉ dụ, một nhà giao dịch có thể thấy có một xu tăng giá đang hình thành và đặt lệnh dừng mua ngay phía trên phố thiên hướng trên của mô hình cờ đuôi nheo. mục tiêu giá cho mô phỏng cờ đuôi nheo thường được thiết lập bằng cách áp dụng chiều cao của cột cờ (flagpole) Việc đầu tiên cho tới điểm giá vượt qua khỏi mô phỏng cờ đuôi nheo (điểm phá kháng cự). tỉ dụ, nếu như một cổ phiếu cải thiện từ 5$ lên 10$ trong một đợt tăng cường giá mạnh, giao đoạn thống nhất có giá lên khoảng 8,5$, và sau đó thoát ra khỏi mô hình cờ đuôi nheo ở mức 9$ một cổ phiếu. Nhà thương lượng có thể tìm kiếm mục tiêu giá 14$ cho vị thế của họ - hay 5$ cộng với 9$. Mức ngừng lỗ thường được đặt ở điểm thấp nhất trên mô phỏng cờ đuôi nheo do sự phá hỗ trợ trong khoảng dưới những mức này sẽ làm mất hiệu lực của mô hình cờ đuôi nheo và là biểu hiện cho sự khởi đầu của một sự đảo chiều giá dài hạn. Đọc thêm những thông tin mới nhất tại :đường ema là gì hầu hết những nhà giao dịch dùng mô phỏng cờ đuôi nheo phối hợp với những mô phỏng biểu đồ giá hay những chỉ báo công nghệ khác để khẳng định lại những tín hiệu thu được. Hãy xem xét một thí dụ thực tế về mô hình cờ đuôi nheo: Trong hình trên, cổ phiếu cấu tạo mô hình cờ đuôi nheo khi giá cổ phiếu vượt đỉnh cũ, trải qua một giai đoạn thống nhất sau đấy tiếp tục vượt đỉnh cao hơn hay phá chống cự hai lần (hai mũi tên xanh). các con phố thiên hướng phía trên hay con đường xu thế chống cự của mô hình cờ đuôi nheo cũng phản ảnh những mức đỉnh. các nhà thương lượng xem các mức phá phản kháng là những thời cơ tậu tiềm năng và có thể thu lợi nhuận từ những mức phá chống cự Tiếp theo. Để biết được đâu là sàn giao dịch forex phù hợp với bạn, hãy xem thêm bài viết về top sàn forex tốt nhất mà chúng tôi đã tổng hợp
 10. FOMC là gì? Nó ảnh hưởng đến kinh tế như thế nào Ủy ban thị trường Mở Liên bang – FOMC là gì? Là cơ quan tiến hành chính sách tiền tệ cho nhà băng trung ương Hoa Kỳ. Và là một nhánh của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), mục đích của nó là kích thích việc làm tối đa, chi phí dài lâu và lãi suất vừa phải theo thời gian Ủy ban thị phần Mở Liên bang – FOMC là gì? FOMC dùng chính sách tiền tệ để ảnh hưởng đến sự sẵn có của tiền và tín dụng. FOMC công bố những quyết định của mình tại tám cuộc họp mỗi năm. Nó giải thích hành động của mình bằng cách bình luận về nền kinh tế đang hoạt động tốt như thế nào, đặc biệt là lạm phát và thất nghiệp. Người quản lý hiện tại của FOMC Ủy ban bao gồm 12 thành viên biểu quyết, bao gồm chủ toạ và sáu thống đốc khác do Quốc hội bổ nhiệm. Cơ quan này cũng có phó chủ tịch và bốn chủ tịch khác của nhà băng Dự trữ Liên bang khu vực. Vị trí phó chủ toạ là thường trực, trong khi những chủ tịch khu vực phục vụ nhiệm kỳ một năm trong FOMC trên cơ sở vật chất luân phiên. FOMC là gì? Cuộc họp thường niên của Ủy ban chủ toạ Jerome Powell đã trở nên chủ tịch của FOMC và là giám đốc của Cục Dự trữ Liên bang vào ngày 5 tháng 2 năm 2018, với nhiệm kỳ 4 năm. Ông là thành viên hội đồng quản trị của Fed tính từ lúc ngày 25 tháng 5 năm 2012. Nhiệm kỳ hội đồng quản trị của ông kéo dài tới ngày 31 tháng 1 năm 2028. Powell là cựu quan chức Bộ tài chính cấp cao dưới thời Tổng thống George HW Bush. Ông là học fake thỉnh giảng tại trọng điểm Chính sách lưỡng đảng và là đối tác tại Tập đoàn Carlyle trong khoảng năm 1997 đến 2005. Ông thay thế Janet Yellen làm chủ tịch Fed. Phó chủ tịch Chức phó chủ toạ luôn thuộc về chủ tịch nhà băng Dự trữ Liên bang New York. Từ khi tháng 6 năm 2018, đó là cựu chủ toạ Fed San Francisco John Williams. Hãy là người đầu tiên cập nhật những xu hướng mới nhất tại :pmi là gì Người được Quốc hội bổ dụng Có năm ứng viên quốc hội được bổ dụng vào FOMC. Còn trống một vị trí. Lael Brainard nhiệm kỳ của ủy ban: 16 tháng 6 năm 2014 đến 31 tháng 1 năm 2026,là một cựu quan chức cấp cao của Bộ tài chính và là cố vấn kinh tế cho Tổng thống Clinton. Bà là quan chức Bộ nguồn vốn cấp cao trong khoảng năm 2010 tới năm 2013, thành viên cấp cao của Viện Brookings trong khoảng năm 2001 đến năm 2008, và Phó Cố vấn Kinh tế đất nước cho Tổng thống Clinton. Richard H. Clarida nhiệm kỳ: trong khoảng ngày 17 tháng 9 năm 2018 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022, là giáo sư kinh tế tại Đại học Columbia và giám đốc tại PICO. Randy Quarles nhiệm kỳ từ ngày 13 tháng 10 năm 2017 tới ngày 31 tháng 1 năm 2032, là Phó chủ tịch Giám sát cho tới ngày 13 tháng 10 năm 2021. Ông cũng là chủ toạ của Ban lâu bền nguồn vốn. Cả 2 vị trí đều được cho ra bởi Đạo luật cải cách phố Wall của Dodd-Frank để củng cố sự bền lâu nguồn vốn sau cuộc khủng hoảng nguồn vốn năm 2008. Ông là giám đốc điều hành của Cynosure Group và Carlyle Group. Ông là một quan chức ngân khố dưới thời Tổng thống George W. Bush. Michelle Bowman nhiệm kỳ từ ngày 26 tháng 11 năm 2018 tới ngày 31 tháng 1 năm 2034 là ủy viên ngân hàng Tiểu bang Kansas. Quốc hội bắt buộc ít nhất một thành viên hội đồng quản trị phải có kinh nghiệm đấy. Cô cũng làm việc ở những vị trí cấp cao trong Bộ An ninh Nội địa (DHS) và Cơ quan quản lý nguy cấp Liên bang (FEMA). 10 Christopher Waller nhiệm kỳ từ ngày 3 tháng 12 năm 2020 tới ngày 31 tháng 1 năm 2030, là giám đốc nghiên cứu tại nhà băng Dự trữ Liên bang St. Louis từ tháng 6 năm 2009. Thị hiếu nghiên cứu chính của ông là lý thuyết tiền tệ, kinh tế chính trị và lý thuyết kinh tế vĩ mô. Bản tin FOMC là gì? Nó có ảnh hưởng như thế nào những ngân hàng phải giữ khoản dự trữ này mỗi đêm tại nhà băng Cục Dự trữ Liên bang địa phương hoặc bằng tiền mặt trong kho tiền tài họ. Vào ngày 15 tháng 3 năm 2020, Hội đồng Thống đốc đã giảm bắt buộc dự trữ xuống còn 0. Đó là để tương trợ nền kinh tế trong đại dịch COVID-19. Hãy cập nhật những thông tin mới nhất tại :nến pin bar mặc dầu FOMC đặt mục đích cho lãi suất cho vay, nhưng những nhà băng thực thụ tự đặt ra tỷ lệ này. Fed gây áp lực buộc các ngân hàng phải tuân theo mục tiêu của mình với những hoạt động thị phần mở. Fed sắm chứng khoán, thường là tiền trong khoảng ngân khố, từ các ngân hàng thành viên. Lúc Fed muốn lãi suất giảm, Fed tìm chứng khoán từ các nhà băng. Đổi lại, nó bổ sung vào nguồn dự trữ của họ, đem đến cho ngân hàng phổ thông tiền hơn họ muốn. Những nhà băng sẽ hạ lãi suất cho vay để cho vay thêm khoản dự trữ này. trái lại, lúc Fed muốn lãi suất tăng cường, nó sẽ thay thế dự trữ của nhà băng chứng cớ khoán. Điều này làm giảm số tiền có thể cho vay, buộc những nhà băng phải tăng lãi suất. Để chống lại cuộc khủng hoảng nguồn vốn năm 2008, FOMC đã mở rộng đáng nói việc sử dụng những hoạt động thị phần mở. Ấy được gọi là nới lỏng định lượng (QE). Fed đã mua một lượng lớn giấy bạc ngân khố và chứng khoán được thế chấp để mang đến mục đích của mình. Nó đã khôi phục QE vào tháng 3 năm 2020 để chống lại sự suy thoái do đại dịch COVID-19 gây ra. 9 FOMC tác động đến các bạn như thế nào? FOMC ảnh hưởng tới các bạn phê chuẩn việc kiểm soát tỷ lệ tiền được cấp. Các nhà băng sử dụng tỷ lệ này để hướng dẫn hồ hết các lãi suất khác. Kết quả là, tỷ lệ quỹ hỗ trợ kiểm soát sự sẵn có của tiền để đầu cơ vào nhà ở, đơn vị và rốt cục là lương bổng và lợi nhuận đầu tư của bạn. Điều này tác động trực Tiếp theo trị giá danh mục đầu cơ hưu trí của bạn, giá cả thế chấp Tiếp theo của các bạn, giá bán căn nhà của các bạn và khả năng cải thiện lượng Tiếp đến của bạn. Tin FOMC là gì? Và sức tác động đến người dân Hãy chú ý theo dõi những thông báo về cuộc họp của FOMC để bạn có thể dự đoán những thay đổi về kinh tế và thực hiện tiến trình để cải thiện nguồn vốn tư nhân của mình. Để biết được đâu là sàn giao dịch forex phù hợp với bạn, hãy xem thêm bài viết về sàn forex tốt nhất hiện nay mà chúng tôi đã tổng hợp
 11. Mô hình Cờ đuôi nheo (Pennant) là gì? Giao dịch với mô hình Cờ đuôi nheo Mô hình Cờ đuôi nheo (tiếng Anh: Pennant) là mô phỏng tiếp tục theo thiên hướng hình thành khi chứng khoán có dịch chuyển lớn, kết hợp với công đoạn hợp nhất có những tuyến phố xu hướng tập trung và chung cuộc là sự phá chống cự cộng hướng với dịch chuyển Việc đầu tiên.Mô hình Cờ đuôi nheo khái niệm mô phỏng Cờ đuôi nheo hay còn gọi là mô phỏng Pennant trong tiếng Anh là Pennant. mô hình cờ đuôi nheo là một dạng mô phỏng tiếp diễn trong phân tích kỹ thuật, hình thành khi một chứng khoán có đi lại to theo khuynh hướng (còn được gọi là cột cờ - flagpole), sau ấy là công đoạn hợp nhất với các các con phố xu hướng tập trung theo sau bởi một sự phá kháng cự (breakout) cộng hướng với vận động lớn Đầu tiên. Đặc điểm mô hình Cờ đuôi nheo mô hình cờ đuôi nheo, như vậy như mô phỏng cờ theo thiên hướng về mặt cấu trúc, có những tuyến phố thiên hướng tập hợp trong giai đoạn hợp nhất, kéo dài từ khoảng một tới ba tuần. Khối lượng giao dịch ở mỗi quá trình của mô hình cờ đuôi nheo cũng rất quan yếu. Điều kiện dịch chuyển Việc ban đầu với khối lượng giao dịch lớn phải được đáp ứng, còn trong công đoạn mô phỏng cờ đuôi nheo phải có khối lượng giao dịch giảm xuống và theo sau là sự tăng cường khối lượng giao dịch đáng nói chỉ cần khoảng xuất hiện phá chống cự. Dưới đây là ví dụ về hình dáng của mô hình cờ đuôi nheo theo thiên hướng tăng: Hãy là người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất tại :mô hình lá cờ Trong hình trên thê hiện 3 giai đoạn chính tạo thành mô hình cờ đuôi nheo. - Cột cờ (Flagpole) diễn tả khuynh hướng tăng giá cao hơn Việc trước tiên, có khối lượng trao đổi lớn. - mô phỏng cờ đuôi nheo (Pennant): trình diễn giai đoạn hợp nhất cấu tạo mô hình cờ đuôi nheo với các tuyến phố khuynh hướng tập kết - Mức phá chống cự (Breakout level): đây là giai đoạn các nhà đàm phán trần chờ với sự bứt phá của giá chứng khoán ra khỏi đường xu thế bên trên của mô hình tam giác đối xứng để tiến hành thương lượng. giao dịch với mô phỏng Cờ đuôi nheo phổ thông nhà giao dịch tìm cách nhập các vị thế mua hoặc vị thế bán mới sau khi biểu đồ giá thoát khỏi mẫu mô phỏng cờ đuôi nheo. thí dụ, một nhà đàm phán có thể thấy có một xu cải thiện giá đang hình thành và đặt lệnh giới hạn tìm ngay phía trên phố xu hướng trên của mô phỏng cờ đuôi nheo. mục tiêu giá cho mô hình cờ đuôi nheo thường được thiết lập bằng cách áp dụng chiều cao của cột cờ (flagpole) Việc đầu tiên cho tới điểm giá vượt qua khỏi mô hình cờ đuôi nheo (điểm phá kháng cự). tỉ dụ, giả dụ một cổ phiếu tăng cường trong khoảng 5$ lên 10$ trong một đợt tăng giá mạnh, giao đoạn hợp nhất có giá lên khoảng 8,5$, và sau ấy thoát ra khỏi mô phỏng cờ đuôi nheo ở mức 9$ một cổ phiếu. Nhà đàm phán có thể kiếm tìm mục đích giá 14$ cho vị thế của họ - hay 5$ cộng với 9$. Mức ngừng lỗ thường được đặt ở điểm thấp nhất trên mô hình cờ đuôi nheo do sự phá hỗ trợ từ dưới các mức này sẽ làm mất hiệu lực của mô hình cờ đuôi nheo và là biểu hiện cho sự bắt đầu của một sự đảo chiều giá dài hạn. Đọc thêm những thông tin mới nhất tại :đường ema là gì hầu hết những nhà giao dịch sử dụng mô phỏng cờ đuôi nheo kết hợp với các mô phỏng biểu đồ giá hay những chỉ báo phương pháp khác để khẳng định lại các dấu hiệu thu được. Hãy xem xét một ví dụ thực tiễn về mô hình cờ đuôi nheo: Trong hình trên, cổ phiếu cấu tạo mô phỏng cờ đuôi nheo lúc giá cổ phiếu vượt đỉnh cũ, trải qua một công đoạn thống nhất sau đấy tiếp diễn vượt đỉnh cao hơn hay phá kháng cự hai lần (hai mũi tên xanh). các con phố thiên hướng phía trên hay tuyến phố khuynh hướng phản kháng của mô hình cờ đuôi nheo cũng phản ánh các mức đỉnh. các nhà thương lượng xem những mức phá chống cự là các thời cơ mua tiềm năng và có thể thu lợi nhuận trong khoảng những mức phá chống cự Tiếp theo. Để biết được đâu là sàn giao dịch forex phù hợp với bạn, hãy xem thêm bài viết về top sàn forex tốt nhất mà chúng tôi đã tổng hợp
 12. Chỉ số PMI là gì? Chỉ số PMI có tầm quan trọng như thế nào? ví như bạn là một nhà thương lượng theo môn phái phân tách đơn thuần thì hẳn không còn lạ lẫm gì với loại chỉ số này. Đây là một chỉ số quan yếu, có sức ảnh hưởng tới thị phần nguồn vốn thế giới. Vậy chỉ số PMI là gì ? Vai trò của nó quan yếu như thế nào đối với kinh tế thế giới? Cộng Nhận định ngay nhé! Chỉ số PMI là gì? PMI viết tắt của Purchasing Managers Index là chỉ số điều hành thu mua, được dùng để đo lường sức mạnh của ngành nghề cung cấp. Chỉ số này giúp những nhà hoạch định chính sách, nhà phân tích hoặc quản lý mua hàng của những doanh nghiệp biết được tình hình điều kiện kinh tế hiện tại. PMI được Viện điều hành nguồn cung cấp (The Institute of Supply Management) công bố mỗi tháng và nó là loại chỉ số quan trọng nhất trong phần nhiều các loại chỉ số của Viện này nên người ta còn gọi nó là chỉ số ISM. Cập nhật những thông tin mới nhất tại :mô hình harmonic Dữ liệu để hình thành nên chỉ số PMI được lấy từ những cuộc dò xét hàng tháng được gửi đến những điều hành điều hành cung ứng, thu mua tại gần 400 đơn vị ở 62 ngành hoạt động không giống nhau. PMI dò hỏi dựa vào 5 hạng mục: đơn đặt hàng mới, số lượng giao hàng từ nhà sản xuất, mức tồn kho, sản xuất và môi trường cần lao. Ngoài chỉ số PMI sản xuất còn có chỉ số PMI phi cung ứng hay là PMI nhà sản xuất sử dụng để đo lường đại quát những tình trạng các ngành phi phân phối. Loại chỉ số này được Đánh giá qua 4 yếu tố: hoạt động buôn bán, đơn đặt hàng mới, môi trường cần lao, số lượng hàng hóa giao trong khoảng nhà cung cấp. Tùy vào mỗi quốc gia sẽ có sự để ý khác nhau đối với 2 loại chỉ số PMI này. Thí dụ đối với chỉ số PMI Mỹ thì nhà sản xuất đóng vai trò quan trọng hơn vì nền kinh tế Mỹ lấy nhà cung cấp làm trung tâm. Còn chỉ số PMI Việt Nam thì quan yếu phân phối hơn. Chỉ số PMI là gì? Tầm quan trọng của chỉ số PMI Đối với việc xác định tình hình kinh tế quốc gia phê duyệt theo dõi chỉ số PMI các bạn có thể biết được tình hình tổng quan của ngành nhà sản xuất phân phối, trong khoảng đấy có thể phân tách được mức độ tăng trưởng của nền kinh tế. Chỉ số PMI phản chiếu được mức độ đàm phán mua bán trong cung ứng hàng tháng, giúp ta Nhận định một tổ chức hay một đất nước đang có tốc độ tăng trưởng ở mức nào. khi chỉ số PMI trả về 50 là hoạt động cung ứng đã cải thiện hơn với tháng trước. Chỉ số xấp xỉ khoảng 50 có tức thị ko có gì thay đổi. Và ví như dưới mức 50 thì xu thế giảm ở những hoạt động sản xuất. Chỉ số PMI cộng với những giá sử dụng CPI, tổng sản phẩm quốc nội GDP,.. Là những chỉ số mà nhà giao dịch nên để ý để có những Nhận định khách quan nhất. nếu như chỉ số PMI trong xây dựng hay trong cung cấp được ban bố nhưng thấp hơn mức hy vọng của mọi người thì điều đấy có thể gây ảnh hưởng tới trị giá của đồng tiền vì nó có thể là biểu hiện cho sự suy thoái của nền kinh tế. Đừng nên bỏ lỡ những thông tin mới nhất tại :mô hình cờ đuôi nheo Tầm quan trọng của chỉ số PMI Đối với quyết định của các nhà quản lý thua sắm ở những tổ chức, đơn vị Cấp điều hành thu sắm ở những công ty, doanh nghiệp thường dựa vào chỉ số PMI để đưa ra các quyết định thu sắm nhằm dùng cho nhu cầu cung ứng. những nhà thu mua này thường dùng chỉ số PMI để Tìm hiểu về khả năng cung ứng, số lượng sản phẩm,.. Và đưa ra quyết định thu tìm. Hơn thế nữa, chỉ số PMI còn phản chiếu về số lượng hàng tồn kho giúp những điều hành thu mua biết được lượng hàng cần cung ứng để đủ đơn đặt hàng là bao nhiêu. Trong khoảng ấy có thể cân bằng được lượng hàng ủy quyền khách và cả lượng hàng dự trữ nhu yếu. Dựa vào các kết quả trong khoảng chỉ số PMI, nhà quản lý sản xuất thu tậu tại những đơn vị doanh nghiệp có thể ước lượng được nhu cầu dùng hàng hóa ở thị phần và từ ấy lập ra được những chiến lược sản xuất, kế hoạch tìm hàng hợp lý và điều chỉnh giá cả thích hợp. Đối với những nhà đầu tư trong ngành nghề vốn đầu tư Chỉ số PMI là một yếu tố quan trọng đối với các nhà đầu cơ Forex nhất là các người theo môn phái phân tách cơ bản. Sự kiện, tin tức quanh đó chỉ số PMI sẽ là các tín hiệu giao dịch hiệu quả cho nhà thương lượng. Vì đây PMI là một trong số các chỉ số bậc nhất đại diện cho nền kinh tế nên nó có được tầm nhìn xa về khuynh hướng thị phần cho nhà đầu cơ. Kết luận Bài viết trên là các kiến thức về chỉ số PMI mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn. Hy vọng qua bài viết này các bạn đã hiểu rõ về loại chỉ số này cũng như tầm quan yếu của nó trong thị phần kinh tế – vốn đầu tư. Đọc thêm các bài viết đánh giá sàn để biết được đâu là các sàn forex tốt nhất việt nam tại Việt Nam và quốc tế.
 13. Quản lý dự án PMI là gì ? Chuẩn hóa quy trình khi thực hiện dự án 1. Quản lý dự án PMI là gì ? Điều hành Công trình PMI là gì tiến trình được tổ chức hàng đầu toàn cầu về điều hành Dự án chuyên nghiệp do Học Viện quản lý Công trình Hoa Kỳ (PMI) sáng lập năm 1969, với hơn 40 năm lịch sử lớn mạnh và cấp chứng chỉ trên 185 quốc gia. Đây là đơn vị đi đầu cho ra đời những công nghệ, tiến trình cũng như thiết lập các chuẩn mực trong điều hành Dự án bên cạnh các hoạt động tài trợ và tiến hành những chương trình huấn luyện chứng chỉ. PMI hiện đang được những đơn vị áp dụng và khai triển vì rộng rãi ích lợi tuyệt vời. hai. Ích lợi của việc chuẩn hóa các bước quản lý Dự án Với công ty, áp dụng các bước điều hành Dự án PMI đạt được nhiều ích lợi tuyệt vời khi áp dụng như: hạn chế rủi ro, cho ra tính nhất quán, cải thiện hoàn hảo, tăng cường độ hài lòng của quý khách... Ở góc độ người điều hành, có thể nắm bắt trọn vẹn thông báo toàn Dự án từ khi khởi đầu tới kết thúc. Thường với một Dự án sẽ có thời gian triển khai hàng tháng, thậm chí vài tháng. Trong đó, sẽ xuất hiện rất nhiều công tác, bàn bạc, mốc thời kì quan trọng khác nhau. Do vậy nên, việc ứng dụng quy chuẩn này sẽ giúp cả người quản lý và người thực hiện đều biết rõ quy trình Dự án, những hạng mục cần hoàn thành và kích thích Công trình như nào. Cập nhật những thông tin mới nhất tại :mô hình harmonic 3. PMI cấp các loại chứng chỉ gì? Theo đó, chứng chỉ PMI sẽ gồm những 7 loại như dưới đây, tùy theo nhu cầu và vị trí công việc mỗi người sẽ lựa chọn cho mình chứng chỉ thích hợp. CAPM (Certified Associate in Project Management) – Chứng chỉ hợp tác viên điều hành Công trình PMP (Project Management Professional) – Chuyên gia quản lý Công trình PgMP (Program Management Professional) – Chuyên gia điều hành chương trình PfMP (Portfolio Management Professional) – Chuyên gia điều hành danh mục PMI-PBA (PMI Professional in Business Analysis)- Chuyên gia phân tích doanh nghiệp PMI-RMP (PMI Risk Management Professional) –Chuyên viên quản trị rủi ro PMI-SP (PMI Scheduling Professional) – Chuyên viên điều hành tiến độ 4. Những ai cần tới PMI ? Thường các vị trí như: điều hành Công trình (PM), Senior Executive hoặc Manager, thành viên trong đội ngũ Công trình, người muốn trở thành Quản lý/ Giám đốc hay bất kỳ ai muốn để ý và bổ sung tri thức, kỹ năng về điều hành Công trình, muốn thăng tiến hơn trong công việc đều có thể theo học để được chứng chỉ này. Để mang tới chứng chỉ quản lý Công trình, mỗi loại chứng chỉ sẽ đòi hỏi kinh nghiệm làm việc không giống nhau (số giờ quản lý Dự án, số năm làm việc...) người học cần đáp ứng những điều kiện tiêu chuẩn này mới được đăng ký học chứng chỉ. Người có chứng chỉ điều hành Dự án PMI, ngoài việc được nâng cao chuyên môn còn là bệ phóng trong tuyến phố sự nghiệp, với mức lương cân xứng và môi trường làm việc cạnh tranh. Hiện nay, chức danh điều hành Dự án cần phổ quát cho các cấp như: marketing, vun đắp, media.. Đừng nên bỏ lỡ những thông tin hữu ích tại : mô hình tam giác 5. Công cụ tương trợ quản trị Công trình theo chuẩn PMI Theo ý thức của PMI, một Dự án sẽ gồm 5 thao tác dưới đây: Tại mỗi thao tác sẽ theo một lớp lang một mực để bảo đảm sườn thời kì, chi phí, nguồn lực cũng như đem lại chất lượng mong chờ. Và cố nhiên, nhà điều hành sẽ cần tới một công cụ quản trị Công trình chuyên biệt. Dưới đây là 5 bước điều hành Công trình chuẩn PMI với Slim CRM, cụ thể: Thiết lập dự án: Cho phép tạo các thông báo cơ bản của Công trình (tên Công trình, mốc tiến độ, thời kì hoàn tất, người gánh vác...) lập kế hoạch dự án: tiến hành tạo các đầu công tác, mốc tiến độ theo giai đoạn Dự án tiến hành dự án: Người điều hành, thành viên, quý khách có thể đàm đạo trực tiếp với nhau, gửi những bắt buộc hỗ trợ, hoặc xem tổng quan những công việc đang tiến hành Kiểm soát dự án: Nhận định mốc tiến độ Dự án, các công tác đã hoàn tất hay chưa… chấm dứt dự án: Xuất đông đảo dữ liệu Công trình để Con số, Nhận định, tổng kết. Hoặc xuất hóa đơn Dự án, chi phí từng công tác thuận tiện. Với quy mô doanh nghiệp, vừa và nhỏ thì việc quản lý Dự án với những đặc biệt nhất gồm những công tác, Công trình đã có thể trọn vẹn đầy đủ trong một phần mềm Slim CRM. Đọc thêm các bài viết đánh giá sàn để biết được đâu là các top sàn forex tốt nhất và quốc tế.
 14. MÔ HÌNH LÁ CỜ VÀ ỨNG DỤNG TRONG GIAO DỊCH IQ OPTION Mô hình lá cờ là một trong những mô phỏng tiếp tục. Các mô phỏng này thường lúc có một xu thế tăng hoặc giảm rõ rệt nhưng sau đấy giá ngừng lại cho ra một khu vực tắc nghẽn. Nó xảy ra vì có sự cân đối trợ thời giữa người bán và người dùng trên thị trường. Và trong những vùng tắc nghẽn này, có thể hình thành một số mô hình đa dạng cho thấy khuynh hướng trước đó rất có thể sẽ tiếp tục sau khi giá phá vỡ lẽ mô hình. Mô phỏng lá cờ là một tiêu biểu, nó được coi là một mô phỏng rất đáng tin cậy. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu thêm về nó để có thể đàm phán thành công trên IQ Option 1. Nhận dạng mô hình lá cờ trên IQ Option mô hình lá cờ còn được gọi là mô hình chữ nhật. Ấy là bởi vì nó giống như một lá cờ hình chữ nhật. Nó tăng trưởng quanh đó trọng điểm của xu thế và bắt đầu với sự cải thiện hoặc giảm giá mạnh. Khi giá giới hạn lại và chuyển di trong một phạm vi một mực, nó sẽ tạo ra một mô hình trông giống như một lá cờ hình chữ nhật. Cập nhật những thông tin đầu tư hữu ích tại :mô hình tam giác Chúng ta cần phân biệt mô hình lá cờ giảm giá và mô phỏng lá cờ tăng cường giá. Nó phụ thuộc vào việc nó đang vững mạnh trong thiên hướng giảm hay khuynh hướng tăng. Vì nó là một mô hình tiếp tục, nên nó sẽ báo hiệu rằng xu hướng giảm hoặc xu thế tăng cường sẽ sớm được tiếp diễn. các bạn có thể vẽ 2 tuyến phố xu hướng song song trong vùng thống nhất. Bạn chỉ cần kết nối mức thấp và mức cao và bạn sẽ đạt được một mô phỏng lá cờ. Thường ngày, cờ được nghiêng nhẹ lên trên trong tình trạng mô phỏng lớn mạnh trong xu hướng giảm và xuống khi nó xuất hiện trong khuynh hướng cải thiện (Xem hình ảnh trên). các bạn có thể tìm thấy mô phỏng lá cờ trên bất kỳ sườn thời kì nào nhưng ấy chẳng phải là thứ bạn có thể Quan sát hàng ngày. Một khi giá phá vỡ mô hình, nó sẽ chuyển động tiếp tục theo hướng trước đấy một cách nhanh chóng. Để dự đoán giá sẽ cải thiện hoặc giảm bao xa từ vị trí phá đổ vỡ, bạn phải tính được chiều cao của cột cờ. Chiều cao cột cờ được tính bằng chiều cao của vùng giá chuyển động mạnh mẽ trước khi tắc nghẽn và xuất hiện mô hình cờ. Như thế nên, ví như bạn tậu thấy một mô phỏng lá cờ tiềm năng, tỉ dụ như trên biểu đồ 1 phút, có thể là một ý tưởng tốt để tiến hành một thương lượng với thời lượng cao hơn 5 phút ngay sau khi giá phá đổ vỡ ranh con giới lá cờ. 2. Nguyên tắc rà soát và xác nhận mô phỏng lá cờ Có 3 nguyên tắc quan trọng bạn cần nắm vững lúc Quan sát, kiểm tra và công nhận rằng mô phỏng lá cờ đạt được hình thành trên biểu đồ thương lượng hay không: Giá phải đang tăng hoặc giảm đáng đề cập trước lúc tạo mô hình lá cờ (Xu hướng tăng cường và giảm là rõ ràng). Trong công đoạn tăng trưởng mô phỏng lá cờ, các trục đường khuynh hướng tạo kênh giá là rõ ràng. Có một sự cải thiện hoặc giảm giá mạnh khi nó thoát ra khỏi mô hình lá cờ. 3. Hướng dẫn sử dụng mô phỏng lá cờ trong đàm phán IQ Option Với mô hình cờ tăng giá: Việc đầu tiên, khi thị trường có một khuynh hướng tăng cường giá mạnh, sau đấy giá bắt đầu ngả nghiêng trong một khuôn khổ cố định và hình thành mô phỏng lá cờ. Hãy chú ye đến những đặc điểm nhận dạng mô hình. Rốt cục giá phá tan vỡ mô phỏng và đây là thời điểm để bạn tham dự đàm phán. Đọc thêm những xu mới nhất tại :pivot point là gì Với mô hình cờ giảm giá: tương tự, lúc các bạn nhận thấy xu thế giảm và nó đang dốc, thì giá dừng lại và tạo mô phỏng cờ, bạn có thể đợi giá phá vỡ lẽ mô phỏng. Và lúc nó xảy ra, các bạn mở một đàm phán bán. 4. Lưu ý khi dùng mô hình lá cờ trong giao dịch IQ Option Hãy lưu ý về việc phát hành tin tức có thể tác động đến sự vận động của giá cả. Luôn rà soát những tin tức mới nhất và sẵn sàng phản ứng. mô phỏng lá cờ hữu dụng trong dự đoán sự tiếp tục của xu hướng hiện tại. Có thể mất rộng rãi thời kì để làm quen và thực hiện giao dịch với nó trên IQ Option, nhưng với những gợi ý được bộc lộ như trên, sẽ ko phải là một công việc khó khăn. Bạn nên tiến hành những đàm phán dài hạn với mô phỏng lá cờ thay vì các thương lượng ngắn hạn. Nắm bắt xu hướng, cập nhật thông tin về sàn forex tốt nhất việt nam tại Việt Nam
 15. Mô hình Cờ đuôi nheo (Pennant) là gì? Giao dịch với mô hình Cờ đuôi nheo Mô hình Cờ đuôi nheo (tiếng Anh: Pennant) là mô hình tiếp diễn theo xu hướng hình thành lúc chứng khoán có chuyển dịch lớn, phối hợp với công đoạn hợp nhất có các con đường thiên hướng quy tụ và rút cuộc là sự phá phản kháng cùng hướng với chuyển dịch Trước tiên.Mô hình Cờ đuôi nheo định nghĩa mô phỏng Cờ đuôi nheo hay còn gọi là mô hình Pennant trong tiếng Anh là Pennant. mô hình cờ đuôi nheo là một dạng mô phỏng tiếp tục trong phân tách kĩ thuật, hình thành lúc một chứng khoán có vận động lớn theo xu thế (còn được gọi là cột cờ - flagpole), sau đó là giai đoạn thống nhất với những trục đường xu thế quy tụ theo sau bởi một sự phá kháng cự (breakout) cùng hướng với di chuyển lớn Việc đầu tiên. Đặc điểm mô hình Cờ đuôi nheo mô phỏng cờ đuôi nheo, tương tự như mô hình cờ theo thiên hướng về mặt cấu trúc, có các tuyến đường thiên hướng hội tụ trong giai đoạn thống nhất, kéo dài từ khoảng một tới ba tuần. Khối lượng giao dịch ở mỗi giai đoạn của mô phỏng cờ đuôi nheo cũng rất quan yếu. Điều kiện dịch chuyển Ban đầu với khối lượng trao đổi lớn phải được đáp ứng, còn trong giai đoạn mô phỏng cờ đuôi nheo phải có khối lượng trao đổi giảm xuống và theo sau là sự tăng cường khối lượng giao dịch đáng nói chỉ cần khoảng xuất hiện phá kháng cự. Dưới đây là ví dụ về hình trạng của mô hình cờ đuôi nheo theo khuynh hướng tăng: Hãy là người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất tại :mô hình lá cờ Trong hình trên thê hiện 3 công đoạn chính cấu tạo mô phỏng cờ đuôi nheo. - Cột cờ (Flagpole) bộc lộ xu thế cải thiện giá cao hơn Việc ban đầu, có khối lượng trao đổi to. - mô hình cờ đuôi nheo (Pennant): trình diễn giai đoạn hợp nhất tạo thành mô phỏng cờ đuôi nheo với những tuyến phố thiên hướng quy tụ - Mức phá chống cự (Breakout level): đây là giai đoạn các nhà thương lượng chờ đợi với sự bứt phá của giá chứng khoán ra khỏi con đường thiên hướng bên trên của mô phỏng tam giác đối xứng để thực hiện giao dịch. giao dịch với mô phỏng Cờ đuôi nheo phổ quát nhà đàm phán tậu cách nhập những vị thế tìm hoặc vị thế bán mới sau khi biểu đồ giá thoát khỏi mẫu mô phỏng cờ đuôi nheo. tỉ dụ, một nhà đàm phán có thể thấy có một xu cải thiện giá đang hình thành và đặt lệnh giới hạn mua ngay phía trên phố thiên hướng trên của mô hình cờ đuôi nheo. mục tiêu giá cho mô phỏng cờ đuôi nheo thường được thiết lập bằng cách áp dụng chiều cao của cột cờ (flagpole) Việc ban đầu cho tới điểm giá vượt qua khỏi mô phỏng cờ đuôi nheo (điểm phá kháng cự). thí dụ, ví như một cổ phiếu tăng cường trong khoảng 5$ lên 10$ trong một đợt tăng giá mạnh, giao đoạn hợp nhất có giá lên khoảng 8,5$, và sau đấy thoát ra khỏi mô hình cờ đuôi nheo ở mức 9$ một cổ phiếu. Nhà đàm phán có thể tìm kiếm mục đích giá 14$ cho vị thế của họ - hay 5$ cùng với 9$. Mức giới hạn lỗ thường được đặt ở điểm thấp nhất trên mô phỏng cờ đuôi nheo do sự phá hỗ trợ từ dưới các mức này sẽ làm mất hiệu lực của mô hình cờ đuôi nheo và là biểu hiện cho sự khởi đầu của một sự đảo chiều giá dài hạn. Đọc thêm những thông tin mới nhất tại :trendline là gì số đông các nhà đàm phán dùng mô phỏng cờ đuôi nheo kết hợp với các mô hình biểu đồ giá hay các chỉ báo công nghệ khác để khẳng định lại các dấu hiệu thu được. Hãy coi xét một tỉ dụ thực tại về mô phỏng cờ đuôi nheo: Trong hình trên, cổ phiếu cấu tạo mô phỏng cờ đuôi nheo lúc giá cổ phiếu vượt đỉnh cũ, trải qua một công đoạn hợp nhất sau đấy tiếp diễn vượt đỉnh cao hơn hay phá kháng cự hai lần (hai mũi tên xanh). tuyến phố khuynh hướng phía trên hay tuyến phố xu thế phản kháng của mô phỏng cờ đuôi nheo cũng phản ánh những mức đỉnh. các nhà giao dịch xem những mức phá kháng cự là những thời cơ tìm tiềm năng và có thể thu lợi nhuận từ các mức phá phản kháng Tiếp theo. Để biết được đâu là sàn giao dịch forex phù hợp với bạn, hãy xem thêm bài viết về sàn forex tốt nhất hiện nay mà chúng tôi đã tổng hợp
 16. Cờ đuôi nheo giảm – Bearish Pennants Cũng giống như chữ nhật,mô hình cờ đuôi nheo pennant – là mô phỏng tiếp tục, hình thành sau một công đoạn giá đi theo thiên hướng mạnh Sau một đợt cải thiện điểm hoặc giảm điểm manh, phe tìm hoặc phe bán thường ngừng lại để “lấy hơi” trước khi đẩy giá đi Tiếp đến hướng của nó. Bởi Vì vậy, giá thường cô đọng lại và trình bày một mô phỏng tam giác cân nhỏ, gọi là cờ đuôi nheo trong khi giá vẫn đang cô đọng, phổ biến quý khách và người bán quyết định nhảy đầm vào thị phần theo hướng giá đã đi, khiến cho giá bùng nổ ra khỏi mô phỏng cờ đuôi nheo và tiếp tục đi theo hướng trước đó Một mô hình cờ đuôi nheo giảm thường hình thành sau một giai đoạn giảm thế mạnh. Sau lúc giá giảm mạnh, nhiều người bán đóng lệnh để chốt lời trong khi 1 vài người bán mới lại dancing vào để đi theo xu thế, khiến cho giá cô đọng lại 1 chút khi lượng người bán đã đủ mạnh, giá lập tức phá xuống mô phỏng cờ đuôi nheo giảm và tiếp diễn đi theo hướng giảm Cập nhật những thông tin mới nhất tại :mô hình lá cờ Như các bạn đã thấy, khuynh hướng giảm tiếp diễn ngay sau khi giá phá xuống phần đáy của mô hình cờ đuôi nheo. Để đàm phán với mô hình này, chúng ta cần đặt lệnh bán ở phần đáy của cờ đuôi nheo với một dừng lỗ nằm phía trên cờ đuôi nheo. Làm như vậy để chúng ta có thể thoát lệnh nếu như mô hình bị sai không giống như những mô hình khác là khoảng cách mà giá dự định đi được sẽ bằng với chiều cao của mô hình, mô phỏng cờ đuôi nheo có thể đẩy giá đi mạnh hơn. Thường thì độ dài của đoạn đã đi trước ấy sẽ bằng với độ dài của đoạn ý định đi được sau khi mô hình cờ đuôi nheo bị phá Hãy là người cập nhật những xu hướng mới nhất tại :đường ema là gì Cờ đuôi nheo cải thiện – Bullish Pennant Cờ đuôi nheo tăng – bullish pennant – cho tín hiệu rằng xu thế tăng cường có thể sẽ tiếp diễn. Điều này có nghĩa là đà tăng sẽ sớm quay lại sau công đoạn cô đọng, trong khi phe tậu đã tích trữ đủ năng lượng nhu yếu để đẩy giá tăng cường điểm tiếp Trong ví dụ này, giá tạo hướng tăng cường mạnh trước khi ngừng lại. Mô hình được cho ra như là một sự tạm bợ ngừng Giống như chúng ta đã dự đoán, giá đã tiếp tục tăng mạnh sau khi phá vỡ vạc mô phỏng. Để giao dịch, chúng ta đặt lệnh tìm ngay trên mô phỏng cờ đuôi nheo và ngừng lỗ nằm dưới đáy cờ đuôi nheo để hạn chế các tín hiệu sai Hãy là người đầu tiên biết đến top sàn forex tốt nhất tại Việt Nam
 17. FOMC là gì? Công bố của FOMC quan trọng như thế nào? Ủy ban thị trường mở Liên bang Fomc là gì (FOMC – Federal Open Market Committee) là một trong 4 cơ quan thuộc thành phần cấu trúc của FED – Cục Dự trữ Liên bang hay nhà băng trung ương Hoa Kỳ. Trong số ba dụng cụ thực thi chính sách tiền tệ của FED, bao gồm: nghiệp vụ thị trường mở, dự trữ bắt buộc và lãi suất thì vai trò của FOMC là chịu nghĩa vụ về nghiệp vụ thị phần mở, hai phương tiện còn lại sẽ do Hội đồng Thống đốc phụ trách. Tuy thế, những thành viên của Hội đồng Thống Đốc cũng là thành viên của FOMC nên có thể nói rằng FOMC chính là cơ quan trực tiếp hoạch định chính sách tiền tệ của Mỹ. Mỗi quyết định của FOMC đều ảnh hưởng trực Tiếp đến nền kinh tế Mỹ. Như thế nên, những cuộc họp của FOMC là một sự kiện kinh tế mà tất Anh chị em đầu tư vốn đầu tư trên toàn cầu đều để ý. Thành phần cấu trúc của FOMC Quốc hội Mỹ ban hành Đạo luật Dự trữ Liên bang vào năm 1933 và 1935, tạo ra Ủy ban thị phần mở Liên Bang – FOMC như là một phần của Hệ thống Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. FOMC có vai trò thiết lập chính sách tiền tệ quốc gia. FOMC đưa ra đa số các quyết định can hệ tới việc thực hiện tiến hành những hoạt động của nghiệp vụ thị phần mở, các quyết định liên quan đến quy mô và thành phần nắm giữ tài sản của FED, truyền thông với công chúng về các chính sách tiền tệ trong tương lai. FOMC có tổng cùng 12 thành viên, trong đấy 7 thành viên của Hội đồng Thống đốc, chủ toạ của nhà băng Dự trữ Liên Bang New York và 4 trong số 11 chủ toạ của 11 ngân hàng Dự trữ Liên bang còn lại luân phiên nhau mỗi nhiệm kỳ một năm. Cập nhật những thông tin mới nhất tại :pmi là gì số đông 12 chủ tịch của các nhà băng Dự trữ Liên bang đều được tham dự và đàm đạo tại các cuộc họp của FOMC. Tuy vậy, chỉ có các chủ toạ là thành viên của Ủy ban tại thời điểm ấy mới được quyền bỏ thăm cho những quyết định về chính sách. luật pháp Hoa Kỳ quy định, FOMC có quyền xác định cơ cấu đơn vị riêng của mình. Theo truyền thống, FOMC bầu chủ tịch của Hội đồng Thống đốc làm chủ tịch của FOMC và chủ toạ của nhà băng Dự trữ Liên bang New York làm phó chủ tịch. Sở dĩ ngân hàng Dự trữ Liên bang New York quan trọng như vậy vì New York không những là trọng điểm tài chính to nhất của Mỹ mà gần như những hoạt động tậu bán trái phiếu của FED đều được thực hiện ở quầy giao dịch của New York. Nhiệm vụ và chức năng của FOMC Như đã kể, FOMC có nhiệm vụ giám sát những hoạt động trên thị trường mở, là công cụ chính để FED thi hành chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ, nhằm mang lại những mục đích về kinh tế do quốc hội đề ra, bao gồm: tối đa việc làm, bình ổn giá cả và duy trì lãi suất dài hạn ở mức vừa phải. Cả 3 mục tiêu này đều cùng hướng về một mục tiêu to nhất, đấy là kích thích Hoa Kỳ trở nên một nền kinh tế năng suất và bền lâu. những hoạt động can dự đến nghiệp vụ thị phần mở sẽ trực tiếp hướng lãi suất quỹ liên bang (FFR) đạt tới mức lãi suất mục tiêu, từ đấy ảnh hưởng tới khái quát những điều kiện về tiền tệ và nguồn hỗ trợ, tổng cầu và đầy đủ nền kinh tế. FOMC cũng là cơ quan trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của FED trên thị phần ngoại ân hận, được ủy quyền để thực hiện những chương trình can dự đến bàn thảo tiền tệ với các ngân hàng trung ương của nước ngoài. Cách thức mà FOMC dùng nghiệp vụ thị phần mở để thực thi chính sách tiền tệ. Nghiệp vụ thị trường mở được hiểu thuần tuý là hoạt động sắm bán các loại thủ tục có giá trên thị trường tiền tệ. Đây là công cụ được dùng thường xuyên nhất và một trong số những loại hồ sơ được FOMC thương lượng đa dạng nhất là trái khoán chính phủ. yếu tố kinh tế bị tác động trực tiếp bởi nghiệp vụ thị trường mở chính là lãi suất, hay đề cập cách khác, FOMC dùng công cụ này để điều chỉnh lãi suất trên thị trường. khi FOMC sắm trái phiếu chính phủ, hoạt động này làm tăng lượng tiền lưu thông trên thị phần. Cung tiền tăng sẽ làm cho lãi suất giảm, trong khoảng đó, ăn xài và vay nhà băng tăng lên, hoạt động đầu tư sản xuất mở mang, thúc đẩy lớn mạnh nền kinh tế. trái lại, FOMC phát hành trái khoán ra sức chúng sẽ làm giảm lượng tiền lưu thông, cung tiền giảm dẫn đến lãi suất cải thiện. Vậy thì, lý do gì để FOMC phải điều chỉnh lãi suất trên thị trường? Để giải đáp cho thắc mắc này, chúng ta cộng quay trở lại 3 mục tiêu mà quốc hội Mỹ yêu cầu chính sách tiền tệ phải đạt được: tối đa việc làm, giá cả bình ổn và lãi suất dài hạn vừa phải. Mặc khác, lạm phát đại diện cho chi phí hàng hóa, tỷ lệ thất nghiệp phản chiếu tình trạng việc làm, Vì thế, một lúc lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức bị động, FOMC buộc sẽ điều chỉnh lãi suất. Đọc thêm những xu hướng mới nhất tại :mô hình lá cờ Nhà đầu tư có thể theo dõi những ban bố và biên bản cuộc họp của FOMC tại các trang như investing.com, forexfactory.com hoặc tại sàn forex có cung cấp Lịch kinh tế. các ban bố của FOMC (hay FED) quan yếu như thế nào? Có thể những cuộc họp của FOMC sẽ can dự tới phổ biến vấn đề kinh tế khác nhau, nhưng đông đảo đều quy chung về một mục đích duy nhất là vững mạnh bền vững nền kinh tế, và điều chỉnh lãi suất là chính sách rút cuộc để đem lại mục đích này. Quyết định cải thiện hoặc giảm lãi suất của FOMC sẽ ảnh hưởng trực Tiếp theo trị giá đồng đô la. Nếu như điều chỉnh tăng lãi suất, đồng USD sẽ tăng giá và ngược lại, một chính sách điều chỉnh giảm lãi suất sẽ làm cho đồng đô la mất giá. Một sự thật không thể chối bỏ, đô la Mỹ chính là đồng tiền uy thế nhất toàn cầu. Bất kỳ một sự biến động nào về giá trị của nó cũng sẽ tác động tới nền kinh tế toàn cầu, đặc thù là thị trường ngoại hối hận. Vàng, và EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY… là những cặp tiền bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự biến động của đô la. Là một trader trên thị trường forex thì bạn ko được bỏ qua những công bố của FOMC vì nó sẽ giúp các bạn nắm bắt được tình hình chung của nền kinh tế Mỹ, Nhận định được chiều hướng biến đổi của đồng đô la Mỹ. Từ đấy, dự báo khuynh hướng biến động của những cặp tiền tệ trên thị trường này để mua ra thời cơ mang về lợi nhuận tiềm năng. Xem thêm danh sách các sàn forex tốt nhất hiện nay để tìm ra sàn giao dịch phù hợp với nhu cầu đầu tư của bạn.
 18. Thông tin về mô hình giá lá cờ Flag Một trader có thể nhận mô hình lá cờ thấy sự kéo dài khuynh hướng duyệt y các kiểu hình biến động giá nối tiếp tăng hay giảm, vốn thường được hiển thị trên biểu đồ dưới dạng những mô phỏng rất dễ phân biệt, và có tên thuật ngữ là mô hình giá Flag – Cờ. Cộng CR- Invest Nhận định mô phỏng giá Flag – Cờ là gì để có thể trade có một cách giao dịch tốt nhất qua bài viết dưới đây nhé! mô phỏng Flag là gì? Flag (Cờ) là mô hình giá tiếp diễn, được cấu tạo lúc thị phần chuyển động mạnh về một hướng sau ấy khởi đầu tích lũy trong biên độ hẹp. Đúng như tên gọi, mô phỏng gồm 2 thành phần là “cột cờ” (xu hướng ban đầu) và phần “lá cờ” (giai đoạn tích lũy). Có hai dạng Flag là Bullish Flag hay còn gọi là Bull Flag (Cờ Tăng) và Bearish Flag hay còn gọi là Bear Flag (Cờ Giảm) như hình minh họa bên trên. mô hình Bull Flag (Cờ Tăng) mô hình lá cờ Bull Flag Với mô phỏng Flag trong thiên hướng tăng cường, cán cờ sẽ là một cây nến tăng giá. Tiếp đến là phần lá cờ, giá tăng cường từ đáy và biến động trong một kênh được tạo ra từ 2 tuyến phố tương trợ và kháng cự cùng lúc với nhau. Khi giá chạm tới đường phản kháng phía trên thì giá khởi đầu cải thiện vọt, vượt lên trên mức phản kháng và tiếp diễn với xu hướng tăng. Cập nhật những thông tin mới nhất tại :mô hình tam giác mô hình cờ trong khuynh hướng tăng cường có hoàn hảo nhất lúc chúng xảy ra khoảng 1/3 biên độ giá 52 tuần sắp nhất mô hình Bearish Flag mô phỏng Flag trong xu thế giảm có cán cờ là một cây nến giảm giá. Tiếp đến đấy là một kênh giá hồi ngắn hạn tăng nhẹ và sau ấy giá sẽ chạm mức trục đường hỗ trợ. Một lúc giá phá tan vỡ các con phố hỗ trợ dưới của mô hình thì giá sẽ tiếp tục giảm manh. tương tự như mô phỏng cờ trong khuynh hướng tăng cường, mô hình cờ trong thiên hướng giảm tuyệt vời nhất là khi chúng xảy ra khoảng 1/3 biên độ giá 52 tuần gần nhất. mô phỏng bearish flag Đặc điểm của mô hình Flag Đặc điểm của mô hình Bullish Flag bao gồm: khởi đầu với một đợt cải thiện giá. Phần này được gọi là cột cờ (Flag Pole) Sau lúc tạo xong phần cột cờ, giá sẽ đi trong một biên độ hẹp và thường dốc xuống. Phần này được gọi là lá cờ (Flag). Chú ý rằng 2 mép lá cờ cần đồng thời nhau. chú ý rằng phần lá cờ không nên giảm xuống sâu hơn 50% phần cột cờ, hoàn hảo nhất chỉ nên là khoảng 38%. dấu hiệu tậu đưa ra lúc giá phá lên trên kênh tích lũy. Giá được dự đoán sẽ đi lên theo hướng cùng lúc với cột cờ trước ấy đối lập lại là những đặc điểm nhận dạng của mô hình Bearish Flag: khởi đầu với một đợt giảm giá (cột cờ) Sau khi tạo xong phần cột cờ, giá sẽ đi trong một biên độ hẹp và thường dốc lên (lá cờ). Lưu ý rằng 2 mép lá cờ cần song song nhau. chú ý rằng phần lá cờ không nên tăng lên cao hơn 50% phần cột cờ, tuyệt vời nhất chỉ nên là khoảng 38%. dấu hiệu bán được đưa ra lúc giá phá xuống dưới kênh tích lũy. Giá được dự đoán sẽ đi xuống theo hướng cùng lúc với cột cờ trước ấy thực tại đây là một mô phỏng trực giác đúng như tên gọi, có thể thuận tiện trông thấy bằng mắt thường khôn cùng nhanh. Tuy nhiên, để tăng thêm độ tin cậy của mô hình, chúng ta cần tìm kiếm thêm các nguyên tố sau: Đừng nên bỏ lỡ những xu hướng mới nhất :pivot point là gì Phần cột cờ nên có độ dốc cao, có thể đầy đủ thẳng đứng thì khả năng thiên hướng tiếp diễn sau đấy sẽ mạnh hơn. Phần lá cờ hẹp sẽ tốt hơn phần lá cờ rộng. Diễn biến tâm lý của mô phỏng Flag Cho dù là Bullish Flag hay Bearish Flag thì mô hình Cờ cũng bắt đầu với đợt tăng/giảm mạnh. Điều này ngụ ý rằng một xung lực rất mạnh đã được kích hoạt và cho thấy phe tậu hoặc phe bán đã làm chủ thị trường. Do giá tăng cường nhanh và mạnh nên sau một thời gian sẽ có phổ biến trader chốt lời dẫn đến giá tạm bợ dừng và thoái lui nhẹ. Sau lúc đã tích lũy đủ, các lệnh mua/bán sẽ tiếp tục được thêm vào, xung lực sẽ tiếp diễn đẩy giá đi theo hướng tiếp tục. mô hình lá cờ trong biểu đồ giá thực tại Tự bản thân mô phỏng lá cờ đã có phần tăng cường giá (cán cờ) và phần điều chỉnh (lá cờ). Tuy nhiên, trong thực tiễn mô hình này thường xuất hiện khi nó đang trong một thiên hướng to. mô hình xuất hiện trong một thiên hướng tăng cường gọi là mô hình cờ tăng. Xem hình dưới. mô hình lá cờ tăng mô hình xuất hiện trong một xu thế giảm giá gọi là mô hình cờ giảm. Xem hình dưới. mô phỏng cờ giảm mục đích giá của mô phỏng Flag các tín hiệu giao dịch sẽ xuất hiện lúc giá phá vỡ vạc lá cờ, tức thị phá khởi hành kháng cự đối với Bullish Flag và phá xuống tuyến đường tương trợ đối với Bearish Flag. Mục đích giá chuyển di sau lúc phá đổ vỡ mô hình chính bằng chiều dài của cột cờ trước đó. Như vậy, ví như xu thế đi lại trước ấy đi càng xa thì mục đích giá của mô hình là càng lớn. Nắm bắt xu hướng, cập nhật thông tin về sàn forex tốt nhất hiện nay tại Việt Nam
 19. FOMC là gì? Sức ảnh hưởng của FOCM đến thị trường như thế nào? FOMC là gì? Vì sao nó lại có tác động tới tình kinh tế Mỹ và thế giới? Bài viết này sẽ giúp bạn đem tới lời đáp cho các thắc mắc này. Cùng theo dõi nhé! FOMC là gì FOMC được viết tắt từ cụm từ Federal Open Market Committee đây là tên gọi của Ủy ban thị phần Mở Liên Bang, cơ quan trực thuộc Cục dự trữ liên bang, có nhiệm vụ hoạch định những chính chính sách tiền tệ. Thành viên trong cơ quan này gồm những 7 vị Thống đốc trong hội đồng quản trị và 5 vị chủ tịch của nhà băng dự trữ liên bang. Mỗi năm họ sẽ có khoảng 8 lần được triệu tập một cách bí mật và ko có thời kì cố định, tùy vào tình hình kinh tế và tình hình thị trường vốn đầu tư nhằm đưa ra quyết định về các mức lãi suất ngắn hạn và cũng xem xét về việc cải thiện giảm lượng tiền lưu thông. Cập nhật những thông tin mới nhất tại :pmi là gì những cuộc họp FOMC sẽ diễn ra diễn ra như thế nào? Trong những cuộc họp, những thành viên FOMC sẽ bàn luận về tình hình kinh tế, vốn đầu tư của quốc gia và trên toàn cầu nhằm đưa ra những dự đoán trong khoảng thời gian dài. Họ sẽ thanh minh những ý kiến cá nhân và đề xuất những chính sách tiền tệ như thế nào để mang tới lợi ích cho nền kinh tế của quốc gia. Sau đấy, các thành viên sẽ cân nhắc và doanh nghiệp bỏ phiếu biểu quyết để đưa ra quyết định chọn lựa chính sách thích hợp rốt cục. Tuy nhiên, chỉ có những thành viên nào được chỉ định thì mới được quyền tham gia bỏ thăm. Kết quả của cuộc họp sẽ được chuyển cho bàn đàm phán tại nhà băng Dự trữ liên bang New York, nơi này sẽ thông tin cho những Quỹ liên bang để đàm phán. Nếu kết quả của cuộc họp có các đổi thay so với chính sách trước đó, bàn giao dịch sẽ tiến hành bán hoặc mua những chứng khoán chính phủ trên thị phần mở. Giả dụ các chính sách được giữ nguyên thì sẽ không thực hiện các đàm phán chứng khoán chính phủ này. Biên bản cuộc họp sẽ được công bố 2 tuần sau khi cuộc họp diễn ra, và bản thu thanh tất cả cuộc họp sẽ được công bố 1 năm sau đấy. Đây là điều mà những nhà đầu cơ thường rất trong đợi, vì các biên bản này sẽ cho mọi người biết được một cách chi tiết những thành viên tham dự cuộc họp đã đề cập những gì, dự báo gì và đề xuất các gì. Mặc dù, ngay lúc cuộc họp chấm dứt chủ toạ FED sẽ có một buổi họp báo, thế nhưng nội dung được vị lãnh đạo này trả lời trước truyền thông vững chắc sẽ ko rất nhiều và chi tiết so với biên bản cuộc họp. Dựa vào biên bản này, những chuyên gia và những nhà đầu cơ sẽ có thể đưa ra các phán đoán về những chính sách trong tương lai sẽ như thế nào, đây chính là tác nhân khiến cho thị phần biến động. Đừng nên bỏ lỡ những xu hướng mới nhất tại :mô hình lá cờ Tầm quan trọng của những ban bố từ FOMC nếu kết quả cuộc họp công bố rằng sẽ có sự điều chỉnh tăng cường lãi suất đơn thuần và vẫn tiếp tục chính sách đề cao việc chống lạm phát, thì điều này sẽ tác động lên đồng đô la Mỹ lúc nào cải thiện giá. ví như kết quả cuộc họp cho thấy mối để ý được đề cao khi này là sức tăng trưởng của nền kinh Mỹ, các mức lãi suất đơn thuần không có sự điều chỉnh mới hoặc bị cắt giảm đi thì kéo theo ấy giá trị đồng USD sẽ bị sụt giảm. Mức lãi suất được đưa ra được xem như là chuẩn cho những mức lãi suất khác, mức lãi suất này sẽ tác động đến tình hình nền kinh tế nước Mỹ. Lãi suất càng cao sẽ khiến cho tốc độ phát triển của nền kinh tế chậm lại, trái lại lãi suất thấp sẽ góp phần kích thích tốc độ lớn mạnh của nền kinh tế. Khởi thủy là do khi lãi suất thấp sẽ giúp cho các doanh nghiệp thực hiện những khoản vay mở rộng đầu tư, tăng trưởng, tỷ lệ tiêu thụ xe khá và nhà ở cũng sẽ tăng cường cao. Không chỉ thế, FOMC cũng được quyền điều phối thị trường mở trong thị phần Forex, mặc dầu hầu hết các sự can thiệp đến thị phần này đều phải duyệt Bộ vốn đầu tư. các bạn biết ấy đồng USD chính là đồng bạc chung của thế giới và những biến động của đồng tiền này sẽ ảnh hưởng đến tình hình tài chính toàn cầu. Ví như bạn là một nhà đầu cơ Forex thì bạn không nên bỏ qua biên bản những cuộc họp FOMC này. Nó sẽ giúp bạn nắm bắt được tình hình biến động trên thị phần để phòng tránh rủi ro và có thể có được các cơ hội kiếm tìm lợi nhuận. Bởi vì, bạn biết ấy đồng đô la chính là đồng bạc chung của toàn cầu và những biến động của đồng bạc này sẽ ảnh hưởng đến tình hình vốn đầu tư thế giới Xem thêm danh sách các sàn forex tốt nhất việt nam để tìm ra sàn giao dịch phù hợp với nhu cầu đầu tư của bạn.
 20. FOMC là gì? Nó ảnh hưởng đến kinh tế như thế nào Ủy ban thị trường Mở Liên bang – FOMC là gì? Là cơ quan tiến hành chính sách tiền tệ cho ngân hàng trung ương Hoa Kỳ. Và là một nhánh của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), mục đích của nó là thúc đẩy việc làm tối đa, giá cả ổn định và lãi suất vừa phải theo thời gian Ủy ban thị trường Mở Liên bang – FOMC là gì? FOMC sử dụng chính sách tiền tệ để tác động tới sự sẵn có của tiền và nguồn đầu tư. FOMC ban bố những quyết định của mình tại tám cuộc họp mỗi năm. Nó giải thích hành động của mình bằng cách bình luận về nền kinh tế đang hoạt động tốt như thế nào, đặc biệt là lạm phát và thất nghiệp. Người điều hành hiện tại của FOMC Ủy ban gồm những 12 thành viên biểu quyết, gồm những chủ toạ và sáu thống đốc khác do Quốc hội bổ nhậm. Cơ quan này cũng có phó chủ toạ và bốn chủ toạ khác của ngân hàng Dự trữ Liên bang khu vực. Vị trí phó chủ tịch là túc trực, trong khi các chủ toạ khu vực chuyên dụng cho nhiệm kỳ một năm trong FOMC trên cơ sở vật chất luân phiên. FOMC là gì? Cuộc họp thường niên của Ủy ban chủ toạ Jerome Powell đã trở nên chủ toạ của FOMC và là giám đốc của Cục Dự trữ Liên bang vào ngày 5 tháng 2 năm 2018, với nhiệm kỳ 4 năm. Ông là thành viên hội đồng quản trị của Fed bắt đầu từ ngày 25 tháng 5 năm 2012. Nhiệm kỳ hội đồng quản trị của ông kéo dài đến ngày 31 tháng 1 năm 2028. Powell là cựu quan chức Bộ nguồn vốn cấp cao dưới thời Tổng thống George HW Bush. Ông là học kém chất lượng thỉnh giảng tại trung tâm Chính sách lưỡng đảng và là đối tác tại Tập đoàn Carlyle trong khoảng năm 1997 đến 2005. Ông thay thế Janet Yellen làm chủ tịch Fed. Phó chủ toạ Chức phó chủ tịch luôn thuộc về chủ tịch nhà băng Dự trữ Liên bang New York. Kể từ tháng 6 năm 2018, ấy là cựu chủ toạ Fed San Francisco John Williams. Hãy là người đầu tiên cập nhật những xu hướng mới nhất tại :pmi là gì Người được Quốc hội bổ nhậm Có năm ứng cử viên quốc hội được bổ nhiệm vào FOMC. Còn trống một vị trí. Lael Brainard nhiệm kỳ của ủy ban: 16 tháng 6 năm 2014 đến 31 tháng 1 năm 2026,là một cựu quan chức cấp cao của Bộ vốn đầu tư và là cố vấn kinh tế cho Tổng thống Clinton. Bà là quan chức Bộ vốn đầu tư cấp cao từ năm 2010 tới năm 2013, thành viên cấp cao của Viện Brookings từ năm 2001 đến năm 2008, và Phó Cố vấn Kinh tế đất nước cho Tổng thống Clinton. Richard H. Clarida nhiệm kỳ: từ ngày 17 tháng 9 năm 2018 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022, là giáo sư kinh tế tại Đại học Columbia và giám đốc tại PICO. Randy Quarles nhiệm kỳ trong khoảng ngày 13 tháng 10 năm 2017 tới ngày 31 tháng 1 năm 2032, là Phó chủ toạ Giám sát cho tới ngày 13 tháng 10 năm 2021. Ông cũng là chủ toạ của Ban bền lâu nguồn vốn. Cả hai vị trí đều được cho ra bởi Đạo luật canh tân phố Wall của Dodd-Frank để củng cố sự bền lâu nguồn vốn sau cuộc khủng hoảng vốn đầu tư năm 2008. Ông là giám đốc điều hành của Cynosure Group và Carlyle Group. Ông là một quan chức ngân khố dưới thời Tổng thống George W. Bush. Michelle Bowman nhiệm kỳ từ ngày 26 tháng 11 năm 2018 tới ngày 31 tháng 1 năm 2034 là ủy viên nhà băng Tiểu bang Kansas. Quốc hội buộc phải chí ít một thành viên hội đồng quản trị phải có kinh nghiệm ấy. Cô cũng làm việc ở những vị trí cấp cao trong Bộ An ninh Nội địa (DHS) và Cơ quan quản lý khẩn cấp Liên bang (FEMA). 10 Christopher Waller nhiệm kỳ trong khoảng ngày 3 tháng 12 năm 2020 đến ngày 31 tháng 1 năm 2030, là giám đốc nghiên cứu tại ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis từ tháng 6 năm 2009. Sở thích nghiên cứu chính của ông là lý thuyết tiền tệ, kinh tế chính trị và lý thuyết kinh tế vĩ mô. Bản tin FOMC là gì? Nó có tác động như thế nào những nhà băng phải giữ khoản dự trữ này mỗi đêm tại nhà băng Cục Dự trữ Liên bang địa phương hoặc bằng tiền mặt trong kho tiền tài họ. Vào ngày 15 tháng 3 năm 2020, Hội đồng Thống đốc đã giảm đề xuất dự trữ xuống còn 0. Đó là để tương trợ nền kinh tế trong đại dịch COVID-19. Hãy cập nhật những thông tin mới nhất tại :mô hình lá cờ mặc dù FOMC đặt mục tiêu cho lãi suất cho vay, nhưng các ngân hàng thực sự tự đặt ra tỷ lệ này. Fed gây sức ép buộc các ngân hàng phải tuân theo mục tiêu của mình với những hoạt động thị phần mở. Fed mua chứng khoán, thường là tiền trong khoảng ngân khố, từ những ngân hàng thành viên. Khi Fed muốn lãi suất giảm, Fed sắm chứng khoán trong khoảng các ngân hàng. Đổi lại, nó bổ sung vào nguồn dự trữ của họ, mang lại cho ngân hàng rộng rãi tiền hơn họ muốn. Các nhà băng sẽ hạ lãi suất cho vay để cho vay thêm khoản dự trữ này. ngược lại, lúc Fed muốn lãi suất tăng, nó sẽ thay thế dự trữ của ngân hàng bằng chứng khoán. Điều này làm giảm số tiền có thể cho vay, buộc những ngân hàng phải tăng cường lãi suất. Để chống lại cuộc khủng hoảng vốn đầu tư năm 2008, FOMC đã mở mang đáng đề cập việc sử dụng những hoạt động thị phần mở. Ấy được gọi là nới lỏng định lượng (QE). Fed đã tậu một lượng lớn giấy bạc ngân khố và chứng khoán được thế chấp để mang tới mục đích của mình. Nó đã phục hồi QE vào tháng 3 năm 2020 để chống lại sự suy thoái do đại dịch COVID-19 gây ra. 9 FOMC tác động tới các bạn như thế nào? FOMC ảnh hưởng đến các bạn ưng chuẩn việc kiểm soát tỷ lệ tiền được cấp. Những nhà băng dùng tỷ lệ này để hướng dẫn hồ hết những lãi suất khác. Kết quả là, tỷ lệ quỹ hỗ trợ kiểm soát sự sẵn có của tiền để đầu cơ vào nhà ở, tổ chức và chung cuộc là lương bổng và lợi nhuận đầu cơ của các bạn. Điều này ảnh hưởng trực Tiếp đến giá trị danh mục đầu cơ hưu trí của bạn, chi phí thế chấp Tiếp theo của bạn, chi phí căn nhà của bạn và khả năng tăng cường lượng Tiếp theo của bạn. Tin FOMC là gì? Và sức tác động tới người dân Hãy chú ý theo dõi những thông tin về cuộc họp của FOMC để bạn có thể dự đoán những đổi thay về kinh tế và thực hiện quy trình để cải thiện tài chính tư nhân của mình. Để biết được đâu là sàn giao dịch forex thích hợp với bạn, hãy xem thêm tại bài viết về sàn forex tốt nhất hiện nay mà chúng tôi đã tổng hợp
 21. Pin bar là gì? Cách giao dịch theo Pin bar hiệu quả nhất Khái quát về Pin Bar Nến Pin bar là gì? &Amp;Ndash; nói một cách đơn giản và dễ hiểu nhất thì: Pin Bar là một thanh nến (xem mô phỏng nến Nhật) có cái đuôi dài, thân ngắn. Thân nến nghiêng hẳn về một phía (trên hoặc dưới) của cây nến. Đuôi nến có thể hướng lên hoặc hướng xuống. Pin bar là mẫu hình đơn thuần nhất, dễ nhận biết và dễ sử dụng trong phân tách công nghệ. cộng với Inside Bar và Fakey, PinBar được sử dụng trong việc phân tách hành động giá (price action) trên thị phần, đặc thù là chứng khoán và forex. Nó được sử dụng để tậu tín hiệu đảo chiều hoặc củng cố xu hướng. Hình minh họa Pin Bar Đặc điểm của PinBar Thứ nhất: Đuôi nến rất dài. Đuôi nến càng dài càng tốt, điều đó làm cho màn hình Pin Bar càng trở thành đáng tin tưởng hơn. Lúc Nhìn vào thanh nến các bạn có thể cảm nhận thấy rõ đuôi nến dài và nổi bật so với những thanh nến khác, dễ nhận diện. Thứ hai: Thân nến rất ngắn và nằm hẳn về một phía (phía trên hoặc phía dưới) của cây nến. Thân nến càng ngắn càng tốt. Thân nến có thể màu đen hay trắng, xanh hay đỏ không quan yếu. Điều ấy có tức thị giá đóng cửa có thể cao hơn giá mở cửa. Tuy vậy, đối với Pin Bar có đuôi phía dưới thì giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa thì mô phỏng càng kiến hiệu. Đối với Pin Bar có đuôi phía trên thì giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa thì càng tốt. Thứ ba: Mũi nến rất ngắn, càng ngắn càng tốt. Trong 1 vài trường hợp, mũi nến ngắn bằng 0. những công nghệ đàm phán theo Pin Bar Có hai loại Pin Bar: Pin Bar đảo chiều tăng cường (Bullish Reversal) Pin Bar đảo chiều tăng cường là loại có đuôi ở phía dưới. Nó chỉ ra rằng, giá đã đi xuống nhưng không thành công. Nó gặp phải một lực sắm rất mạnh ngay sau đó và bị hất ngược trở lại. Điều này làm ý có thể có cá mập phục sẵn để tậu vào ở chi phí thấp hơn. Hoặc ẩn ý có một lực cầu rất to sẵn sàng thu nhận nếu giá xuống thấp. Cập nhật những xu hướng mới nhất tại :mô hình cờ đuôi nheo CHIẾN LƯỢC thương lượng VỚI PIN BAR ĐẢO CHIỀU TẲNG lúc thấy xuất hiện loại Pin Bar này thì các bạn có thể bắt đầu đặt lệnh tìm. Nhưng lưu ý: Giá luôn đi ngòng ngoèo để thử thách các bạn. Thế nên nó có thể xuống một lần nữa trước lúc tiếp tục đi lên. Các bạn nên mua dè dặt và đặt stop loss ngay phía dưới chân của đuôi nến để phòng ngừa giá có thể ko đi như mong chờ. tình huống thương lượng theo nến tuần thì bạn nên đặt stop loss cách điểm thấp nhất của đuôi Pin Bar chí ít 100 pips. nếu như thương lượng theo nến ngày thì bạn nên đặt stop loss cách điểm thấp nhất của đuôi PinBar ít nhất 50 pips. ví như giao dịch theo nến H4 thì các bạn nên đặt stop loss cách điểm thấp nhất của đuôi Pin Bar ít nhất 30 pips. giả dụ giao dịch theo nến H1 thì các bạn nên đặt stop loss cách điểm thấp nhất của đuôi PinBar ít nhất 20 pips. giả dụ thương lượng theo nến 15p thì bạn nên đặt stop loss cách điểm thấp nhất của đuôi Pin Bar ít ra 15 pips. Pin Bar đảo chiều giảm (Bearish Reversal) Pin Bar đảo chiều giảm là loại có đuôi ở phía trên. Nó chỉ ra rằng, giá đã đi lên nhưng không thành công. Nó gặp phải một lực bán rất mạnh ngay sau ấy và bị hất ngược trở lại. Điều này ngụ ý có thể có cá mập phục sẵn để bán ở mức giá cao hơn. Hoặc ẩn ý có một lực cung rất lớn sẵn sàng đẩy ra giả dụ giá lên cao. Hãy đọc thêm những thông tin mới nhất tại :mô hình tam giác CHIẾN LƯỢC đàm phán VỚI PIN BAR ĐẢO CHIỀU GIẢM tình huống thương lượng theo nến tuần thì bạn nên đặt stop loss cách điểm cao nhất của đuôi PinBar ít nhất 100 pips. nếu như đàm phán theo nến ngày thì các bạn nên đặt stop loss cách điểm cao nhất của đuôi PinBar chí ít 50 pips. giả dụ giao dịch theo nến H4 thì bạn nên đặt stop loss cách điểm cao nhất của đuôi PinBar ít ra 30 pips. nếu thương lượng theo nến H1 thì các bạn nên đặt stop loss cách điểm cao nhất của đuôi PinBar ít nhất 20 pips. nếu đàm phán theo nến 15p thì các bạn nên đặt stop loss cách điểm cao nhất của đuôi PinBar ít nhất 15 pips. chú ý về cách đàm phán theo pin bar trong thực tiễn Trong phần đông các trường hợp thì Pin Bar là dấu hiệu đảo chiều của một giai đoạn rất ngắn (tạm thời), nhưng nó lại lại dấu hiệu củng cố cho một xu thế dài tương đối hơn. Hãy Quan sát hình dưới đây: những tình huống mẫu hình Pin Bar trở nên đáng tin cậy hơn mặc dầu Pin Bar xuất hiện là một dấu hiệu của sự đảo chiều cho thiên hướng hiện tại, nhưng không hề lúc nào nó cũng đúng. Để sử dụng dấu hiệu đó được chuẩn xác hơn, chúng ta phải coi xét nó trong từng tình trạng cụ thể. Dưới đây sẽ là một vài tình huống mà sự xuất hiện Pin Bar ở đó sẽ trở lên đáng tin cậy hơn: Bài viết tổng hợp về top sàn forex tốt nhất của chúng tôi sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan nhất về các sàn Forex hiện nay trên thế giới.
 22. Cuộc họp FOMC sẽ mang lại điều gì cho đồng đô la Mỹ? Cục Dự trữ liên bang sẽ thông tin Fomc là gì chính sách tiền tệ vào bữa nay và đây cũng là trọng tâm thu hút sự chú ý của thị phần trên lịch kinh tế của tuần này, nhưng phổ quát nhà đầu cơ đang tự hỏi chừng độ tác động của thông báo này đối với đồng đô la Mỹ Vào thứ 2, đồng bạc xanh đã đàm phán thấp hơn so với phần đông các loại tiền tệ chính với kỳ vọng trong khoảng những nhà đầu tư về tín hiệu chậm lại của đà suy giảm, nhưng vào bữa qua hành động giá lại hoàn toàn đi trái lại với kỳ vọng ấy. Đồng đô la mở rộng đà giảm hơn so với yên ổn Nhật Nhưng lại cho thấy sức mạnh so với Euro. các loại tiền tệ khác, như sterling, đô la Canada, Úc và New Zealand, đã kết thúc ngày tại mức giảm so với mức cao đã đạt được trước đó, có tức thị trong phiên thương lượng tại New York, ko kể đô la / JPY, đồng USD đã bắt được tín hiệu hăng hái trở lại. vì sao các nhà đầu tư quay lại tậu đô la? Với việc cổ phiếu cải thiện ngày thứ ba liên tiếp, không hề do tâm lý e ngại rủi ro. Lợi tức trái phiếu ngân khố tăng cường nhẹ, điều này cũng đã góp phần vào khuynh hướng nói trên, nhưng một trong các lý do chính là bởi vì chỉ số phân phối Empire State đã tăng cường mạnh. những nhà kinh tế đã dự kiến chỉ số này sẽ tăng lên 6,9 trong khoảng 3,7, nhưng mức cải thiện đã đánh bại cả dự kiến đấy khi nhảy vọt lên 17. Tỷ lệ lây nhiễm thấp của bang New York và việc tiếp diễn mở cửa trở lại đã giúp ngành nghề cung cấp nghỉ dưỡng với tốc độ nhanh chỉ đứng sau tốc độ nghỉ dưỡng của năm 2018. Trong khi 1 vài bảng Báo cáo số ca nhiễm vi-rút cải thiện đột biến – bởi trong tháng qua đã không có những biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn – điều này có tức thị khả năng sẽ có đợt bùng phát dịch bệnh trở lại tại những bang này. Cập nhật những thông tin mới nhất tại :pmi là gì thị phần ko kỳ vọng có thay đổi nào trong chính sách tiền tệ lúc Cục Dự trữ Liên bang họp vào hôm nay. Trọng tâm chính sẽ là các dự đoán kinh tế và dự đoán theo mô phỏng chấm. Chúng tôi biết rằng những tuyên bố Tiếp theo về lạm phát của FOMC sẽ được điều chỉnh để phù hợp hơn với chiến lược lạm phát mới nhất của ngân hàng trung ương. Vào tháng 8, chủ tịch Jerome Powell đã công bố một phạm vi mới cho phép lạm phát vượt quá những mục tiêu của ngân hàng trung ương để mang tới sự lâu bền chi phí trong dài hạn. Cách tiếp cận mới này được đưa ra sau sắp một thập kỷ lạm phát ko đạt mục tiêu 2%. Những dự đoán kinh tế và biểu đồ chấm có thể phản ảnh các thay đổi này với việc giảm kỳ vọng tăng trưởng chi phí và trì hoãn thắt chặt. Tuy nhiên, FED có thể nâng triển vọng phát triển, điều này có thể đủ để kích thích đồng đô la cải thiện cao hơn vì khi đi vào quyết định lãi suất, những nhà đầu cơ có khả năng sẽ giữ vị thế ôn hòa hơn. diễn ra từ cuộc họp chính sách rốt cục vào cuối tháng 7, ăn tiêu của người dùng giảm, niềm tin giảm và lớn mạnh việc làm chậm lại. Tuy vậy, thị phần nhà ở đã có các cải thiện và theo các cuộc dò xét của ISM, hoạt động sản xuất đã lớn mạnh với tốc độ tốc độ hơn, trong khi nhà cung cấp ổn định. Trên thực tiễn, khi Powell ban bố chiến lược lạm phát mới của FED, đồng USD đã cải thiện vọt thay vì suy yếu. Hãy là người cập nhật những xu hướng mới nhất tại :mô hình lá cờ Nhận xét của Powell vào thời khắc đấy cũng cho thấy một tẹo lạc quan lúc ông thể hiện nền kinh tế khởi đầu lớn mạnh tốt trở lại, không tính những khu vực bị nhiễm vi-rút. Do vậy nên, chúng tôi sẽ ko sửng sốt ví như đồng đô la Mỹ tăng sức mạnh khi diễn ra cuộc họp FOMC, nhưng để đồng tiền xanh có thể duy trì được khuynh hướng tích cực đó lại là một điều ko phải dễ dàng. Việc giảm hy vọng tăng cường lãi suất phê chuẩn biểu đồ chấm có thể là yếu tố Việc đầu tiên thúc đẩy đồng đô la, và sau ấy có thể tăng cao hơn trong phiên ngày. Dữ liệu bán sỉ của Hoa Kỳ sẽ được phát hành trước khi công bố chính sách tiền tệ và có thể đặt ra kỳ vọng cho quyết định tỷ giá. U.S. Economic Indicators. đồng tiền cho thấy sức mạnh vào bữa qua là USD New Zealand, yên ổn Nhật và USD Úc. NZD tăng cường lúc những giải pháp kiểm soát dịch bệnh tại quốc gia này được nới lỏng và giá sữa cải thiện cao hơn, khi mà AUD tăng cường sau các dữ liệu từ RBA được ban bố và động lực dựa trên dữ liệu mạnh hơn của Trung Quốc. Các Thống kê của Vương quốc Anh và CPI của Canada cũng dự định được ban bố vào bữa nay. Theo PMIs, sức ép lạm phát ở Anh cải thiện nhanh, khi mà giá tại Canada giảm. Với quyết định tỷ giá của ngân hàng Anh dự kiến cũng sẽ ban bố trong tuần này, dữ liệu của Vương quốc Anh có thể có nhiều ảnh hưởng đến GBP hơn so với những tác động từ dữ liệu CAD lên đồng loonie. Để biết được đâu là sàn giao dịch forex phù hợp với bạn, hãy xem thêm bài viết về sàn forex tốt nhất việt nam mà chúng tôi đã tổng hợp
 23. Trendline Là Gì? Cách Vẽ Trendline Và Trade Coin Với Trendline Trendline là gì một dụng cụ phổ quát được phổ quát trader dùng trong phân tách kỹ thuật khi trade coin. Vậy trendline thực chất là gì? Tại sao phổ thông trader lại dùng trendline để phân tích kĩ thuật? Cách dùng trendline 1. Trendline là gì? Trendline còn gọi là tuyến phố xu thế, là đường thẳng được trader vẽ ra trên biểu đồ để xác định xu thế của thị phần. Như bạn đã biết thị phần sẽ có 3 dạng xu hướng chính: khuynh hướng tăng cường (Uptrend): Giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước. xu thế giảm (Downtrend): Giá tạo các đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước. xu thế đi ngang (Sideway): Giá tạo các đỉnh đáy cao thấp không giống nhau. đường trendline trong thị trường có xu hướng: khuynh hướng tăng: Trendline là tuyến phố thẳng nối những đáy đảo chiều lại với nhau sao cho các đáy nằm phía trên đường trendline. khuynh hướng giảm: Trendline là đường thẳng nối những đỉnh đảo chiều lại với nhau sao cho các đỉnh nằm phía dưới tuyến đường trendline. Cập nhật những thông tin mới nhất tại :Fomc là gì 2. Vai trò của các con phố trendline 1. Để xác định xu thế của thị trường. tuyến đường trendline được trader vẽ ra nhằm xác định xu hướng của thị trường. Lúc giá giận dữ với trục đường trendline thì đây có thể xem như là một thời cơ tốt để các trader coi xét để tham gia đàm phán. 2. Để xác định vùng tương trợ và phản kháng. Ngoài các vùng hỗ trợ và chống cự ngang mà chúng ta đã Tìm hiểu trong những bài viết trước, trục đường trendline cũng đóng vai trò như là tương trợ và chống cự chéo. Trong thị phần có thiên hướng tăng cường >> Trendline đóng vai trò là hỗ trợ. Trong thị trường có thiên hướng giảm >> Trendline đóng vai trò là chống cự. Như các bạn đã biết thì lúc giá chạm vùng hỗ trợ sẽ có khuynh hướng cải thiện lên, giá chạm kháng cự sẽ có xu thế giảm trở lại. Các vùng kháng cự mà trendline mang đến đóng vai trò rất quan trọng và thu hút được phổ thông trader tham dự đàm phán. lúc phổ quát trader quan tâm đến thì nó cũng là những vùng mang tới cho các bạn những cơ hội tốt để đàm phán hiệu quả. 3. Công cụ để đàm phán phá vỡ. đa dạng trader theo môn phái giao dịch phá đổ vỡ sẽ xem xét để thương lượng khi giá phá vỡ trendline. Vì theo họ lúc giá phá tan vỡ trendline thì rất có thể thị phần sẽ hình thành 1 xu hướng mới trong tương lai. thương lượng phá vỡ trendline được cực nhiều người dùng, đây được xem là 1 trong các cách giao dịch hiệu quả nhất khi dùng trendline. Mình sẽ diễn đạt cụ thể hơn về các cách giao dịch hữu hiệu với trendline trong phần sau. Mời các bạn tiếp tục đọc bài viết nhé! 3. Cách vẽ trendline Mình sẽ lấy thí dụ cặp BTC USDT trên khung thời gian 1D để hướng dẫn các bạn cách vẽ trendline, các bạn tiến hành theo các bước sau: thao tác 1: Xác định vị trí những đỉnh và đáy đảo chiều. Việc ban đầu các bạn đánh dấu những đỉnh và đáy đảo chiều trên biểu đồ. các đỉnh hoặc đáy được chọn phải tạo được những biến động lớn, mình sẽ bỏ qua các đỉnh hoặc đáy chỉ tạo được những biến động nhỏ về giá. bước 2: Xác định khuynh hướng của thị phần dựa vào vị trí các đỉnh, đáy. bạn dựa vào vị trí của các đỉnh và đáy để xác định xem thị phần đang ở thiên hướng tăng hay giảm? Ở thí dụ này bạn có thể thấy đáy sau cao hơn đáy trước, Chính vì vậy có thể thấy rằng thị phần đang ở trong khuynh hướng cải thiện. bước 3: Vẽ trendline. Trong khuynh hướng tăng, nối các đáy đảo chiều lại. Các bạn chỉ cần xác định chí ít hai đáy và nối chúng lại để tạo thành 1 các con phố trendline. Trong khuynh hướng giảm, nối những đỉnh đảo chiều lại. Các bạn chỉ cần xác định ít nhất 2 đỉnh và nối chúng lại để cấu tạo 1 trục đường trendline. Với ví dụ này thị trường đang trong thiên hướng tăng cường nên mình sẽ nối các đáy lại với nhau để tạo thành tuyến phố trendline (đường màu vàng). Đọc thêm những xu hướng mới nhất tại :mô hình harmonic 1 vài lưu ý: Cần 2 đỉnh hoặc đáy để vẽ trendline nhưng cần chí ít 3 đỉnh hoặc đáy để con đường trendline có độ tin cậy. Tức thị lúc giá chạm trendline 3 lần mà ko phá vỡ thì trendline mà bạn đã vẽ có độ tin cậy cao vào đang được phổ biến trader chú ý đến. Có thể vẽ trendline qua đỉnh nến hoặc bóng nến sao cho đường trendline có nhiều điểm chạm nhất có thể. tương tự tương trợ, phản kháng thì bạn hãy xem trendline là một vùng chứ không phải là một tuyến phố thẳng. Ở đây sau khi giá phá đổ vỡ trendline thì không giảm xuống ngay thức thì mà giá quay lại retest trendline rồi mới khởi đầu giảm. Phổ quát trader sẽ vào lệnh khi giá retest và giảm xuống. Cách vào lệnh nào cũng sẽ có ưu và điểm yếu riêng của nó. Với cách 1 thì các bạn sẽ có vị thế rất khả quan ví như giá phá vỡ lẽ và giảm đột ngột. Nhược điểm của cách 1 là thỉnh thoảng thị trường xuất hiện những cú phá vỡ vạc giả để xí gạt bạn. Với cách hai thì đem lại sự cứng cáp hơn và tránh được những cú phá vỡ giả, lúc giá retest lại trendline và giảm xuống thì đây là một dấu hiệu cho biết thị trường có khả năng đảo chiều rất vững chắc. Nhược điểm là không hề lúc nào giá cũng phá trendline sau ấy retest lại, Cho nên rất có thể các bạn sẽ bỏ lỡ vị thế tốt để vào lệnh. 5. Kết luận như vậy là qua bài viết này mình đã giới thiệu đến các bạn về một công cụ phân tích kỹ thuật rất tuyệt vời đấy là con đường trendline. Hy vọng các bạn đã biết cách vẽ và sử dụng trendline trong thời kỳ giao dịch trade coin. Giả dụ có gì câu hỏi thì hãy để lại bình luận để mình có thể hỗ trợ cho các bạn. Chúc các bạn thành công. Hãy là người đầu tiên biết đến top sàn forex tốt nhất tại Việt Nam
 24. NẾN PIN BAR LÀ GÌ? CÁCH GIAO DỊCH MÔ HÌNH PIN BAR Nến Pin Bar trong tiếng anh có tức là Thanh Ghim, Pin Bar là một mẫu hình giá đảo chiều, cho ta thấy được sự chối từ giá ở một mức nhất quyết trên thị trường.Nến Pin Bar có 3 phần, Việc đầu tiên là đuôi nến hay còn gọi là bóng nến (shadow), hai là thân nến (body) và rút cuộc là mũi nến (nose).Có 2 loại mẫu hình nến Pin Bar: Pin Bar đảo chiều tăng (Bullish Pin Bar) và Pin Bar đảo chiều giảm (Bearish Pin Bar) cấu tạo nến Pin Bar Đuôi nến hay còn được gọi là bóng nến (shadow): Nến Pin Bar thường có một cái đuôi nhẹ dài, phần đôi được xem như là phần quan yếu của thanh nến Pin Bar cho ta thấy sự khước từ giá hay Break ko thành công tại một mức một mực trên thị phần. Đuôi Pin Bar phải bằng ít ra 2/3 chiều dài thanh nến Thân nến: khu vực giữa giá mở cửa và đóng cửa được gọi là thân nến, thân nến ko được lớn hơn 1/3 chiều dài thanh nến, giá mở cửa và đóng cửa của thanh nằm nằm sắp nhau và cũng có thể bằng nhau. Đối với Pin Bar đảo chiều tăng (Bullish Pin Bar) thân nến càng sắp phía đỉnh thanh nến càng tốt và trái lại đối với Pin Bar đảo chiều giảm (Bearish Pin Bar) thân nến càng sắp phía đáy thanh nến càng tốt. Mũi Pin Bar (nose): là phần đối diện với phần đuôi thành nên, một pin bar không cố định phải có mũi. Đôi khi pin bar ko có mũi vì nó mở và đóng ngay tại điểm cuối của nến. Mũi Pin bar càng nhỏ càng tốt Cập nhật thông tin tại :mô hình cờ đuôi nheo Cách thương lượng theo mô hình nến Pin Bar Hiện nay các kỹ thuật giao dịch theo mô phỏng nến Pin Bar rất nhiều tùy theo cách nhìn nhận của từng trader về thị phần mà ứng dụng các biện pháp phù hợp để tăng hiệu quả. Tiếp đây tôi xin chia sẻ một trong những phương pháp mà cá nhân tôi nhận thấy hiệu quả: Nến Pin Bar hình thành tại những cảng quan trọng: Nến Pin Bar hình thành tại cản phản kháng Nhìn vào cặp GBPUSD trên hình, ta thấy nến Pin Bar xuất hiện 3 lần ở cản chống cự, đặc biệt là lần thứ 3, ta thấy được sự chối từ giá mạnh ở cản kháng cự, Tiếp đến là một nến Bearish Engulfing xác nhận cho việc đảo chiều thiên hướng trong một thời gian tiếp đấy Nến Pin Bar hình thành tại cản tương trợ Nhìn vào cặp AUDUSD trên hình, ta thấy một nến mô hình tam giác xuất hiện ở vùng cản hỗ trợ, đuôi nến dài đâm qua vùng tương trợ, mô tả sự chối từ giá mạnh ở vùng cản Lưu ý: để việc vào lệnh theo tín hiệu Pin Bar ở các vùng cản quan trọng hoàn hảo hơn, theo cá nhân tôi nên áp dụng “Tín hiệu công nhận an toàn của Rhoads” chờ đợi 1 nến Tiếp đến công nhận việc đảo chiều khuynh hướng để giảm thiểu tình trạng “fake Pin Bar” tuy việc ứng dụng công nghệ này sẽ giảm đi lợi nhuận của bạn, nhưng nó giúp các bạn tránh rủi ro. Pin Bar hình thành theo xu thế chủ đạo Nhìn vào cặp GBP JPY ta thấy khuynh hướng tăng cường là xu hướng chủ đạo, tại các đoạn hồi giá xuất hiện những nến Pin Bar khước từ hồi giá và xu hướng tiếp tục tăng cường, công nghệ này được nhiều người ứng dụng vì nó vẫn đi theo thiên hướng chủ đạo của thị phần và mang tới hiệu quả cao. Take profit và Stop loss: Khuyến nghị nên đặt stop loss dưới đuôi nến Pin Bar, Take profit gấp hai lần stop loss (hoặc đặt trên hoặc dưới các cản hỗ trợ, chống cự khi đã xác định khuynh hướng lâu bền sau cho thích hợp). Bài viết tổng hợp về top sàn forex tốt nhất của chúng tôi sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan nhất về các sàn Forex hiện nay trên thế giới
 25. Đường EMA Là Gì? Cách Sử Dụng EMA Hiệu Quả Trong Giao Dịch Forex Đường EMA là gì và SMA là 2 loại con đường nhàng nhàng được dùng phổ biến nhất trong Forex. Bữa nay sẽ giúp các bạn làm quen với chỉ báo EMA. Hướng dẫn các bạn cách dùng EMA như những trader chuyên nghiệp. Đây là một kỹ năng quan yếu các bạn cần có lúc giao dịch với những trục đường trung bình. Cộng theo dõi để hiểu thêm về các con phố EMA nhé. Chỉ báo EMA là gì? Cách hoạt động và một số các con phố EMA đa dạng EMA là cụm từ viết tắt của Exponential Moving Average, có tức là nhàng nhàng động lũy thừa. Khác với đường SMA là các con phố làng nhàng giản đơn thì EMA dùng công thức hàm mũ để tính toàn. Cho nên EMA có độ nhạy tốt hơn, bức xúc với giá mau lẹ hơn SMA. Các nhà thương lượng chuyên nghiệp thường dùng EMA để suy đoán những biến động giá trong ngắn và trung hạn. con đường EMA có độ nhạy tốt hơn, phản ứng với giá mau lẹ hơn SMA So với SMA thì EMA theo dõi xu thế giá tốt hơn. Nó bắt kịp những biến động nhanh hơn. Tuy thế chính vì lý do này nên EMA cũng lọc dấu hiệu nhiễu kém hơn SMA. Cách dùng EMA trong Forex Cũng giống như những tuyến đường trung bình khác. Tín hiệu cơ bản mà EMA đưa ra cho trader là những dấu hiệu về xu thế. Cập nhật những xu hướng mới nhất tại :pivot point là gì Cụ thể: (1) khi giá trong thiên hướng giảm, những cây nến Nhật nằm phía dưới EMA và tuyến đường EMA hướng xuống. (2) Với thị trường đi ngang (Sideway) thì các con phố EMA và các cây nến của giá đan xen vào nhau. (3) khi giá trong xu thế tăng cường, các cây nến Nhật nằm phía trên EMA và tuyến phố EMA hướng lên trên. Cách dùng trục đường EMA để xác định thiên hướng thị trường trong Forex những đường EMA phổ thông Có 3 loại đường EMA được phần đông trader dùng để phân tích thị trường: + EMA 30: phân tách những biến động ngắn hạn của giá. + EMA 100: dự đoán các biến động trung hạn. + Và EMA 200: Góc nhìn dài hạn cho xu hướng của thị phần. ví dụ dưới đây cho thấy với EMA 30 giá đã đi ngang nhưng với EMA 200 thì khuynh hướng chính của thị trường vẫn là tăng giá. những loại đường EMA được sử dụng phổ biến để phân tích thị trường Cách giao dịch Forex hữu hiệu dùng con đường EMA Là 1 chỉ báo xu hướng EMA hay bất kỳ tuyến phố làng nhàng nào cũng được dùng cốt yếu để dự đoán thiên hướng bởi độ trễ nhất thiết so với giá. Tuy vậy, có vài cách thương lượng Forex dưới đây các bạn có thể tham khảo lúc sử dụng EMA kiếm tìm đàm phán. Lưu ý: Đây là các giao dịch thí điểm cũng như làm quen với EMA. Chúng ta không nên tiến hành trên account thật. Nên thể nghiệm trên account Demo để vốn của bạn được an toàn. Cách 1. Đàm phán Forex kiểu mua đáy bán đỉnh với EMA 30 Cách đặt lệnh này khá mạo hiểm. Tuy nhiên nếu như giá đi đúng theo dự đoán, lợi nhuận mang về là rất cao cho giao dịch của bạn. Hạ tầng mở lệnh là dựa trên tín hiệu phát triển xu thế mới của giá bằng 1 cây nến cắt xuyên EMA đủ mạnh. Mở lệnh BUY với EMA 30 như sau: +Entry (Điểm mở lệnh): khi giá cắt mạnh EMA 30 từ dưới lên bằng 1 cây nến tăng có thân dài. Thường là sau 1 nến Marubozu bạn sẽ mở lệnh. +Stop loss (Điểm ngừng lỗ): Đặt tại tương trợ sắp nhất trước khi giá cắt EMA 30. + Take Profit (Điểm chốt lời): lúc giá chạm vào những phản kháng cũ đã hình thành trong quá khứ. giao dịch Forex kiểu sắm đáy bán đỉnh với EMA 30 Mở lệnh SELL với EMA 30 như sau: +Entry (Điểm mở lệnh): lúc giá cắt mạnh EMA 30 từ trên xuống bằng 1 cây nến giảm màu đỏ có thân dài. Thường là sau 1 nến Marubozu bạn sẽ mở lệnh. +Stop loss (Điểm giới hạn lỗ): Đặt tại chống cự gần nhất trước khi giá cắt EMA 30. + Take Profit (Điểm chốt lời): khi giá chạm vào những tương trợ cũ đã hình thành trong kí vãng. thương lượng Forex kiểu tậu đáy bán đỉnh với EMA 30 Cách 2: thương lượng Forex theo khuynh hướng với tuyến đường EMA Với cách giao dịch này, lệnh của các bạn sẽ an toàn hơn bởi chỉ sau khi EMA công nhận xu thế đang diễn ra là tăng cường giá hay giảm giá thì các bạn mới có thể hành động. Cụ thể, lúc EMA báo hiệu xu thế cải thiện bạn canh mở lệnh BUY. Lúc EMA báo hiệu khuynh hướng giảm, bạn canh mở lệnh SELL. Hãy là người cập nhật những thông tin chi tiết mới nhất tại :mô hình harmonic các bạn mở lệnh BUY như sau: +Entry (Điểm mở lệnh): Giá trong thiên hướng tăng. Mở lệnh lúc giá hồi lại chạm vào EMA rồi bật tăng trở lại. Thường là 1 cặp nến đảo chiều với nến 1 đỏ và nến 2 xanh. +Stop loss (Điểm ngừng lỗ): Đặt tại hỗ trợ sắp nhất trước khi giá chạm vào EMA và bật lại. + Take Profit (Điểm chốt lời): lúc giá chạm vào các phản kháng cũ đã hình thành trong quá khứ. giao dịch Forex theo thiên hướng với đường EMA các bạn mở lệnh SELL như sau: +Entry (Điểm mở lệnh): Giá trong xu thế giảm. Mở lệnh khi giá hồi lại chạm vào EMA rồi sụt giảm trở lại. Thường là 1 cặp nến đảo chiều với nến 1 xanh và nến hai đỏ. +Stop loss (Điểm ngừng lỗ): Đặt tại phản kháng sắp nhất trước khi giá chạm vào EMA và bật lại. + Take Profit (Điểm chốt lời): khi giá chạm vào những hỗ trợ cũ đã hình thành trong quá khứ. thương lượng Forex theo khuynh hướng với các con phố EMA Tổng kết Trên đây là bài viết giới thiệu tới bạn tuyến đường EMA trong phân tích phương pháp. Để lại bất kỳ chia sẻ nào của các bạn về EMA. Trong các bài viết sau tôi sẽ cung ứng những chiến thuật trade Forex tăng tiếp giáp với các con phố EMA này. Xin chào và chúc các bạn đàm phán thành công. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các sàn forex tốt nhất việt nam