• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

vominhtan96

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  13
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About vominhtan96

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  https://dichvuchuyennhatrongoi.org/
 1. Biển báo cấm xe tải này mang số hiệu P.106b cũng có dạng hình tròn với đường viền màu đỏ cùng nền trắng ở phía trong. Trên nền trắng của biển có kẻ vạch màu đỏ kéo dài từ góc trên bên trái xuống góc dưới bên phải. Ở giữa nền chính có in hình một chiếc xe tải màu đen với kí hiệu số cùng chữ trên thân xe tải. (5T = 5 tấn…). Biển báo cấm xe tải này thường được đặt tại những nơi có cầu cống cũ hoặc đường đang xuống cấp. Xem thêm: https://dichvuchuyennhatrongoi.org/y-nghia-cua-bien-cam-xe-tai-5-tan-la-gi/
 2. Quy định về các cách tính cước phí vận chuyển hàng hóa dựa trên hai yếu tố dưới đây: Công thức tính cước đường bộ = Khối lượng hàng hóa * Đơn giá của từng vùng trả hàng so với vị trí gửi hàng. Trong đó, khối lượng hàng hóa được như sau: Hàng hóa nhẹ thì đơn vị vận chuyển sẽ tiến hành cân đo hàng hóa đó. Hàng hóa nặng, cồng kềnh sẽ được áp dụng với công thức: (Dài x Rộng x Cao)/5000) Xem thêm: https://dichvuchuyennhatrongoi.org/cach-tinh-cuoc-van-chuyen-cong-thuc-tinh-cuoc-van-chuyen/
 3. Thông thường với chó, mèo bạn nên cho vào lồng hoặc chuồng để đảm bảo an toàn, vệ sinh. Trước ngày vận chuyển tầm một tuần, bạn hãy để thú cưng làm quen với cái lồng trước bằng cách lót vãi cho chúng ngủ, cho ăn, nhốt thử trong một vài giờ. Tránh việc đến ngày vận chuyển thì mới bắt đầu mang thú cưng nhốt vào lồng sẽ khiến chúng bị hoảng sợ, kêu la, căng thẳng. Nếu quãng đường di chuyển ở khoảng cách gần, bạn cũng nên thể thả chó, mèo ngồi trên xe để chúng thoải mái. Đảm bảo thú cưng luôn trong tầm kiểm soát của bạn. Và lưu ý vệ sinh thú cưng của bạn trước khi vận chuyển. Đừng để chúng “xả” ra sàn xe sẽ rất phiền phức. Xem thêm: https://dichvuchuyennhatrongoi.org/kinh-nghiem-van-chuyen-thu-cung-an-toan/
 4. Máy giặt là đồ gia dụng khá mắc tiền và cồng kềnh, vì thế khi chuyển đến nhà mới bạn phải thật cẩn thận và khéo léo để tránh hư hỏng do chi phí sửa chữa thiết bị này sẽ không hề nhỏ. Với nhiều năm kinh nghiệm trong dịch vụ chuyển nhà trọn gói, Dịch Vụ Chuyển Nhà Trọn Gói sẽ hướng dẫn vận chuyển máy giặt được an toàn và không bị hư hại: Cách Tháo Máy Giặt Trước Khi Vận Chuyển: Chuẩn Bị Dụng Cụ Xả Hết Nước Rút Dây Nguồn Tháo Máy Giặt Hướng Dẫn Vận Chuyển Máy Giặt An Toàn: Định Vị Lồng Máy Giặt Bọc Lót Máy Giặt Đặt Máy Giặt Lên Xe Đẩy Đưa Máy Giặt Lên Xe Tải Lắp Lại Máy Giặt Trên đây là cách tháo lắp và hướng dẫn vận chuyển máy giặt khi về nhà mới bạn nên biết để có thể vận chuyển máy giặt dễ dàng, không hư hại. Trường hợp bạn không muốn tự mình làm tất cả các việc này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được phục vụ. Công ty Dịch Vụ Chuyển Nhà Trọn Gói luôn có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, đảm bảo mọi an toàn cho tài sản, đồ đạc của bạn. Xem thêm: https://dichvuchuyennhatrongoi.org/huong-dan-van-chuyen-may-giat-an-toan/
 5. Kinh nghiệm chọn thuê xe tải giá rẻ nhất, chất lượng. Kinh nghiệm lựa chọn đơn vị cho thuê xe tải chở hàng rẻ và tốt nhất thì sẽ có hàng trăm đơn vị với chất lượng dịch vụ giá cả khác nhau. Làm sao có thể để lựa chọn đơn vị cho thuê xe tải giúp vận chuyển hàng hóa nhanh chóng, tiết kiệm chi phí mà lại an toàn? Dịch Vụ Chuyển Nhà Trọn Gói sẽ chia sẻ với bạn những kinh nghiệm hữu ích nhất khi thuê xe tải chở hàng tại thành phố Hồ Chí Minh: Hạn Chế Tối Đa Khoảng Cách Vận Chuyển Khi Thuê Taxi Tải Chở Hàng Lựa Chọn Xe Taxi Tải Chở Hàng Vừa Với Khối Lượng Hàng Hóa Tham Khảo, So Sánh Nhiều Đơn Vị Taxi Tải Chở Hàng Trước Khi Quyết Định Tận Dụng Tối Đa Dịch Vụ Tư Vấn Khi Thuê Taxi Tải Chở Hàng Chất Lượng Xe, Hợp Đồng, Bảo Hiểm Khi Thuê Xe Taxi Tải Chở Hàng Đặt Lịch Chở Hàng Chính Xác Để Tránh Chi Phí Phát Sinh Trên đây là những điều bạn cần lưu ý khi thuê xe taxi tải chở hàng. Nếu có thắc mắc cứ liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn cần thuê xe taxi tải để chở hàng và làm cho quá trình chở hàng của bạn được tiến hành an toàn, nhanh chóng và hiệu quả mà không làm mất nhiều thời gian, tiền bạc hay công sức. Xem thêm: https://dichvuchuyennhatrongoi.org/gia-thue-xe-tai-cho-hang-di-tinh-re-nhat/
 6. Hiện nay, khi xe ba gác bị hạn chế ở khu vực nội thành, khi chuyển nhà bằng xe gắn máy quá mệt nhọc thì dịch vụ xe tải chuyển nhà trở thành thông dụng hơn bao giờ hết. Không chỉ an toàn mà còn lịch sự, văn minh. Khách hàng được hỗ trợ từ A đến Z. Vậy chi phí dịch vụ chuyển nhà sẽ được tính như thế nào? Xe tải chuyển nhà giá bao nhiêu 1 km? Cùng Dịch Vụ Chuyển Nhà Trọn Gói tìm hiểu trong bài viết sau đây nhé! Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá Xe Nếu bạn muốn biết mức xe tải chuyển nhà giá bao nhiêu 1km thì bạn cũng nên hiểu rằng, giá xe tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố như: quãng đường vận chuyển, loại xe, hàng hóa vận chuyển (như vân chuyển đà piano tphcm), xe của công ty nào,…? Xem thêm: https://dichvuchuyennhatrongoi.org/thue-xe-tai-chuyen-nha-gia-cuoc-bao-nhieu-1km/
 7. Xã hội ngày càng hiện đại, đời sống người dân ngày càng được nâng cao tuy nhiên những vấn đề về tâm linh hay phong thủy được mọi người nhìn nhận theo các chiều hướng khác nhau. Điển hình như phong tục xem ngày tốt chuyển phòng làm việc, xem ngày tốt – xấu theo tuổi tuy vẫn được xem là mê tín nhưng đó là các vấn đề quan trọng mọi người vẫn tin vào đời sống tâm linh nhất là trong các việc quan trọng như: cưới hỏi, chuyển văn phòng, thuê xe tải chở đồ chuyển nhà, … Vậy như thế nào là ngày tốt, những yếu tố nào sẽ quyết định đó có phải là ngày tốt hay ngày xấu? Mời bạn đọc thông qua bài viết các yếu tốt chọn ngày tốt, được các chuyên gia về phân tích đúc kết lại, một cách chính xác và phù hợp với tuổi của quý gia chủ. Bài viết được tổng hợp từ đơn vị chuyển văn phòng của Dịch Vụ Chuyển Nhà Trọn Gói Xem thêm: https://dichvuchuyennhatrongoi.org/xem-ngay-tot-chuyen-van-phong-va-can-luu-y-gi/
 8. Khi bạn chuyển qua nhà mới, mua nhà mới, sửa nhà hay xây nhà mới là những công việc lớn vô cùng quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta. Để ngôi nhà mới có cuộc sống ấm áp, an lành và hạnh phúc viên mãn thì gia chủ nên làm lễ cúng nhập trạch. Trong bài viết này, chia sẻ Bài văn khấn về nhà mới đang được sử dụng nhiều nhất và cách chuẩn bị mâm lễ cúng nhập trạch (cúng về nhà mới) đúng cách và đầy đủ nhất! Bạn có thể tham khảo thủ tục chuyển về nhà mới Nghi lễ khấn cúng Nhập trach được coi là một trong những nghi lễ truyền thống từ xưa của ông cha ta theo văn hóa tâm linh, phong thủy của người Việt mỗi khi cả gia đình chuyển tới nhà mới. Lễ cúng nhập trạch này cũng thường được áp dụng cho cả những trường hợp nhà gia chủ mới mua hay nhà mới xây. Đồng thời, đây là một trong ba thủ tục khi làm nhà mà người Việt luôn phải thực hiện: Lễ Cúng Nhập Trạch (lễ dọn về nhà mới, khấn cúng nhà mới). Theo quan niệm dân gian thủ tục chuyển về nhà mới – lễ nhập trạch tương đương như đăng ký hộ khẩu với thổ địa, thần linh của ngôi nhà. Lễ Cúng Cất nóc (lễ trước khi đổ mái nhà – được hiểu là báo cáo với Trời Đất và Thổ Công rằng công việc xây dựng nhà đã hoàn tất, Khấn cúng cất nóc) Lễ Cúng Động Thổ ( đây là lễ xin phép Thổ Công ở đất xây nhà để bắt đầu quá trình xây dựng, Khấn Cúng động thổ). Xem thêm: https://dichvuchuyennhatrongoi.org/bai-van-khan-cung-ve-nha-moi-dung-chuan
 9. Khi gõ từ khoá tìm kiếm trên google: Dịch vụ chuyển nhà giá rẻthì lập tức sẽ có gần 500.000 kết quả hiện ra. Khi xem xét kết quả từ trang 1 – 3 trang đầu tiên thì bạn sẽ nhận thấy rất nhiều mức giá rất đa dạng, nhiều nơi giá khá rẻ nếu không muốn nói là rẻ “không thể tin nổi”. Vậy những dịch vụ giá rẻ này có chất lượng thật sự như vậy?Giá Rẻ Nhưng sẽ KHÔNG Rẻ Một Chút Nào! Vì: Chất Lượng Dịch Vụ Kém Khả Năng Cao Gây Hư Hỏng Đồ Đạc, Không Mua Bảo Hiểm Hàng Hóa Cho Khách, Cố Tình Phát Sinh Nhiều Chi Phí Phụ, Chậm Trễ Trong Công Việc,..Xem thêm: https://dichvuchuyennhatrongoi.org/canh-bao-chuyen-van-phong-gia-re-tp-hcm/
 10. Quan niệm dân gian: “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” nếu bạn là người thận trọng trong tâm linh thì vẫn nên cúng nhập trạch khi bạn mới chuyển tới nhà trọ. Bạn hãy yên tâm rằng làm lẽ cúng nhập trạch tại nhà thuê không phức tạp như lễ nhập trạch ở nhà mới. Vậy cách cúng nhơn trạch khi về phòng trọ mới như thế nào ? Hãy cùng Dịch Vụ Chuyển Nhà Trọn Gói trả lời các câu hỏi thường gặp khi bạn mới chuyển tới nhà trọ. Ở Nhà Trọ Có Cần Cúng Nhập Trạch Không Trước tiên tìm hiểu ở nhà trọ có cần cúng nhập trạch hay không, bạn cần hiểu về lễ cúng nhập trạch đến nhà mới là như thế nào. Theo quan niệm của ông cha ta thời xưa truyền lại, lễ nhập trạch được xem là một hình thức ra mắt, xin phép thần linh, thổ địa tại nơi ở mới. Tuy vậy cũng có những ý kiến trái chiều là thuê nhà thì không cần phải làm lễ nhập trạch, bởi lễ cúng này thường dành cho chủ nhà, mình là người thuê chỉ tới ở tạm nên không cần làm lễ. Cúng Nhập Trạch ở nhà trợ Cách Cúng Khi Về Phòng Trọ Mới Lễ nhập trạch tại phòng trọ không phức tạp nhiều trong khâu chuẩn bị nên đơn giản và tiết kiệm hơn rất nhiều so với làm lễ nhập trạch tại nhà mới. Đối với nhà mới bạn cần chuẩn bị rất nhiều thứ như: bếp ga mini ,muối gạo, nước, hoa quả bánh kẹo, rượu, thịt heo quay… còn nhà thuê thì không quá cầu kỳ. Những vật dụng không thể thiếu trong lễ nhập trạch tại phòng trọ như sau: Bếp ga mini: vật dụng này dùng để sưởi ấm căn nhà bạn thuê, điều này đem lại cảm giác ấm áp cho căn phòng. Bên cạnh đó ngọn lửa từ bếp ga cũng thể hiện việc loại bỏ, đốt cháy những âm khí còn sót lại trong nhà. Muối, gạo, nước – Mỗi loại một hũ: Cúng những món đồ này sẽ thể hiện việc duy trì sự sống, đủ đầy, phát triển của cả nhà. Ấm đun nước: Việc đun nước tượng trưng một căn bếp, đun nước là hành động mang lại sự ấm áp. Các Bước Thực Hiện Nghi Lễ Nhập Trạch Tại Phòng Trọ Tương tự thủ tục chuyển đến nhà mới, bạn cần chọn ngày lành tháng tốt, khung giờ để mọi việc được như ý, suôn sẻ, thuận lợi. Sau khi đã chọn được ngày giờ, hãy tiến hành nghi lễ nhập trạch theo các bước sau: Bước 1: Khi tới giờ Hoàng Đạo, bật bếp ga mini và phải đặt trước cửa nhà, việc này làm ấm áp của bếp để xua tan âm khí xuôi xẻo, loại bỏ những điều không may còn sót lại trong ngôi nhà. Sau đó từng người thuê nhà chung với bạn lần lượt bước qua bếp lửa để vào trong căn phòng, việc này dân gian hay gọi là “đốt vía”, để cắt bỏ xui xẻo, âm khí bên ngoài trước khi bước vào phòng. Nếu bạn thuê căn nhà có bàn thờ, thì trong lễ nhập trạch, chủ nhà sẽ đi đầu tiên và cầm bát hương, người bê mâm cúng đi cuối cùng. Bước 2: Một người đứng ra vái 3 vái và đọc văn khấn thổ địa, thần linh, gia tiên để xin phép cho mình được ở trong căn phòng. Bước 3: Đun nước sôi, pha trà và bắt đầu dâng lên thần linh, tổ tiên. Bước 4: Đợi hương tàn thì sau đó dọn lễ, hóa vàng. Sau khi đã hóa vàng xong, hãy báo với gia tiên, thổ địa, thần linh trong khu vực. Hoàn thành 4 bước trên là lễ nhập trạch nhà thuê hoặc phòng thuê đã xong, bạn chỉ việc chuyển tới sinh sống vì đã có thổ địa, thần linh chấp thuận và phù hộ cho cả nhà. Lưu Ý Khi Làm Lễ Nhập Trạch Ở Phòng Trọ Khi bạn chuyển tới nhà mới, vào mỗi ngày rằm và mồng 1 Âm lịch hàng tháng nên cúng dĩa hoa quả, bánh trái, thắp nén nhang để thể hiện lòng thành kính với gia tiên,thổ địa. Lễ nhập trạch phải được tiến hành trang trọng, thành kính, thành tâm dù là nhà trọ, nhà thuê. Khi khấn vái, nhớ trình tự khấn từ thần linh trước rồi tới gia tiên, không được đảo lộn thứ tự hay gộp chung bởi như vậy là bất kính với bề trên. Khi bạn hạ lễ cần làm lễ bái tạ để cảm ơn thần linh, gia tiên và xin ơn phù hộ độ trì của các bề trên. Không được để phụ nữ mang thai hoặc người tuổi Dần dọn nhà. Cuối cùng chọn hướng bàn thờ đẹp, đúng phong thủy, nếu bạn ít kinh nghiệm bạn có thể nhờ người có kinh nghiệm , tránh hướng tối kỵ như đối diện nhà vệ sinh, nhà kho, cửa ra vào… Trên đây là một số kinh nghiệm cần thiết về việc ở nhà trọ có cần cúng nhập trạch và cách cúng khi về phòng trọ mới hoặc nhà mời, hy vọng những điều này sẽ giúp ích cho bạn trong việc dọn nhà, chuyển nhà để bắt đầu một khởi đầu suôn sẻ, thuận lợi. Nếu bạn chưa tìm được dịch vụ chuyển nhà trọn gói sẽ giúp bạn. Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình, tận tâm cùng với dàn xe vận chuyển hiện đại, chúng tôi sẽ cam kết mang lại sự hài lòng đến với mọi khách hàng. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ hotline 0932501319 hoặc truy cập website https://dichvuchuyennhatrongoi.org/ để được tư vấn nhanh nhất. Xem thêm chi tiết tại:https://dichvuchuyennhatrongoi.org/cach-cung-khi-ve-phong-tro-moi/