• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Nai Vàng ngơ ngác

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  22
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Everything posted by Nai Vàng ngơ ngác

 1. lại mê tín dị đoan rồi! 1 nhà Dịch Lý học đường hoàng không nên phát biểu vội vã như vậy mà giải pháp sẽ là: căn cứ vào Dịch Tượng được lập vào thời điểm đó để soi rọi vào câu chuyện rồi đưa ra lời dự đoán định nghĩa Mê Tín: tin vào 1 điều gì đó mà không hiểu vì sao
 2. cần đọc lại định nghĩa Âm Dương trong Dịch Lý trước khi phát biểu các giai đoạn Muốn định Âm Dương cho 4 cô đó thì cần đóng tiền học lại Âm Dương, tui sẵn sàng dạy Còn bàn về Phong thủy cho gia đình toàn là bà mẹ và các cô con gái thì buông bỏ ý nghĩ định Âm Dương của kẻ ngốc đặt vấn đề để lao đầu vào mà giải, đó là cái nhìn tiểu tiết Vẫn có phép luận chia Trạch cho trường hợp này, đây đâu phải là vần đề nan giải, sách Lạc Viết không có để lai di thư sao? 30USD cho 1 câu trả lời, OK ?
 3. cả 2 người đặt vấn đề và trả lời đều không hiểu rõ Âm-Dương là gì nên mới hỏi-đáp như vậy, cả 2 đều SAI Nam-Dương, Nữ-Âm là xét riêng phạm vi giới tính Nam-Nữ rõ ràng, Ta nói Xương-Cứng là Dương và thịt-Mềm là Âm khi so sánh trong phạm vi Cứng-Mềm, còn nói Xương-Ẩn là Âm và Thịt-Hiện là Dương là ta so sánh trong phạm vi Ẩn-Hiện, ta gọi là Bàn-Ghế (1) là xét riêng 2 đồ vật đó trong phạm vi công dụng đặc thù, nếu trẻ con đem cái ghế (1) của anh chị ra làm Bàn (2) và đem Ghế con (2) của chúng làm ghế thì Ghế (1) chính là Bàn (2) đối với trẻ con, cái vật B nhỏ hơn vật A là khi so B với A và ta gọi B là NHỎ, nhưng khi đem B so với C nếu B lại to hơn C thì ta gọi B là TO. Vậy tính chất TO-NHỎ đều có trong B Nếu xét phạm vi Sáng-Tối thì Sáng là Dương và Tối là Âm. Trong bóng đêm lóe 1 ánh đom đóm thì đom đóm chính là Dương và bóng đêm bao trùm là Âm Do đó, xét phạm vi Bà mẹ-cô con gái thì bà mẹ chính là (lão) Âm và cô con gái lại là (thiếu) Dương Kiến thức cơ bản về Âm-Dương trong Dịch Lý như vậy mà chưa đọc kỹ thì sao bàn luận Phong Thủy này kia được, quá kém!
 4. NV có công việc tranh chấp với công ty, vì công ty không chịu thanh toán tiền lương và thưởng cho NV, NV muốn khởi kiện công ty, vậy hỏi rằng vụ kiện này có đạt kết quả không ? có gì bất lợi cho NV không ? nhờ các cao thủ LVDT xem giúp cám ơn
 5. Làm gì có loại "chữ Nho" ? Chỉ có Nho giáo, chữ Hán hoặc chữ Nôm mà thôi Tội nghiệp, người Việt ta hay nghe sai và truyền miệng dùng sai luôn, huống gì là truyền thuyết sách nào, người nào ghi chép bằng chưng là Quân Sư giữ ? Lại nghe bà bán cháo lòng đầu ngõ nào kể chăng "giù" là gì ? tự điển Tiếng Việt tra không ra nghĩa này,
 6. thô lỗ quá, tranh luận không được thì thóa mạ người "dốt", thô lỗ quá
 7. không biết câu chuyện này có thật hay không, nhưng bạn tự trả lời thêm: bạn đi học 1 môn gì đó, sau này bạn sử dụng nó và nói rằng đây là môn của bạn, điều này có hợp lý không còn nếu bạn học và phát triển thêm từ kinh nghiệm và hiểu biết của riêng bạn thì đó mới chính là của bạn, băng không cũng giống như nhai lại cái mà người ta đã nhả ra
 8. cái này thì ai cũng gặp, không riêng gì ai, ngay thầy Phong Thủy còn bị vợ quản lý tiền nữa mà lị :unsure: các quí vị không nên tự ái rồi nổi cáu, tôi cám ơn mục mở tư vấn Phong Thủy trên này vì không có nhiều thời gian cho công việc này, để công đức này lại cho quí vị, chẳng qua Thiên Sứ lên tiếng "người Tàu còn chê Phong Thủy Tàu" nên tôi nêu vấn đề ra thôi, còn quả thật chỉ là nói phong long cho thỏa ý thích thì thôi, tranh cãi làm chi, hiểu nhau đến mức này là đủ, ai viết bài PT Lạc Việt ở web nào mà bị xóa không phải do tôi, cũng đừng ấm ức, nếu còn thì đến nơi đó mà kiện cáo, tôi cũng chẳng phụ trách trang web nào để được dịp xóa bài thiên hạ cũng tạm dừng nơi đây để giữ chút hòa khi nhe ...hihihi.... cuối tuần vui vẻ
 9. oh, tôi không cần tư vấn cho căn nhà trong trường hợp nêu trên, tôi chỉ muốn biết là khái niệm "xấu" là như thế nào Nguyên nhân: chủ căn nhà này năm 2005 có tư vấn với Thiên Sứ, Thiên Sứ nói căn nhà "xấu", cần "giải", trong đó có đề nghị đặt hồ cá hoặc hòn non bộ ngay góc nhà, mục đích là sẽ giúp công việc làm ăn khấm khá lên tôi đã khuyên chủ nhà không nên làm vì nó sai về nguyên tắc Thủy Pháp, và cung Phi hoàn toàn phù hợp với hướng nhà Kết Quả: đến nay gia chủ vẫn bình an, làm ăn tạm tạm, thu nhập cơ bản vẫn đều đặn đạt trung bình khoảng 25 tr/tháng, cái này không phải "nói phong long", nếu không tin tôi chỉ nhà cho đến xem, có người thật, việc thật, còn chuyện người Tàu không tin Phong Thủy Tàu là ai, có nhân chứng thật xin cho phép tôi đến gặp (trong phạm vi 3 thành phố Hà nội, đà nẵng, HCM), chứ nói phong long thì .. hihihi, ai nói sao cũng được, chúc cuối tuần vui vẻ
 10. xin cám ơn cho hỏi thêm: "xấu" là xấu như thế nào? có tác hại gì? Ngoài đời, tôi chưa gặp người Tàu chê Phong Thủy Tàu, có lẽ người ta hay "đánh đồng" thầy phong thủy và trường phái Phong thủy là một, ví dụ gặp thầy sử dụng PT Tàu mà non tay thì chê là PT Tàu kém chứ đâu hiểu là tại ông thầy tay mơ, cũng như 1 võ sinh học Thiếu Lâm vẫn thua 1 võ sinh Taekwondo, như vậy tại Thiếu Lâm kém Taekwondo hay tại võ sinh học Thiếu Lâm?
 11. tôi hỏi bạn: nếu theo Phong Thủy Lạc Việt thì người nam sinh 1978 thuộc Phi Cung gì, nếu tra sách cũ thì thuộc Phi Cung là Tốn, nhà tôi hướng Đông Nam thì đối với tôi là hợp hay không ?
 12. Nếu đổi lại thì càng mâu thuẫn hơn: Năm 247 tr.CN Tần Trang Vương qua đời, Thái tử Doanh Chính nối ngôi, mới 13 tuổi, mọi quyền lực đều ở tay Tướng quốc Lã Bất Vi. Năm 238 tr.CN, năm thứ 9 Vương triều Tần, Doanh Chính đã 22 tuổi mới thực sự nắm quyền điều hành đất nước, đặt Quốc hiệu là Tần Doanh Chính. a/ 238 - 147 = 91 b/ 238 - 247 = -9
 13. vấn đề là bạn đã học Bốc Dịch từ ai từ mức căn bản? Nếu nói rằng trên web này .. thì không có ý kiến, còn tự học thì vướng mắc của bạn là đương nhiên không tránh khỏi
 14. có lòng mà sức chưa đủ cũng đáng yêu, làm nhớ ông Lê-nin đã từng nói câu gì nhỉ ??? về học lại tiếng Anh đi ông ơi cái văn bản này mà trình làng Quốc Tế thì chúng bụm miệng cười cho là may lắm rồi, hổng chừng còn bị ...
 15. Sự việc sắp đến hồi đỉnh điểm rồi, Có quí vị nào muốn đoán không ?
 16. NV có công việc tranh chấp với công ty, vì công ty không chịu thanh toán tiền lương và thưởng cho NV, NV muốn khởi kiện công ty, vậy hỏi rằng vụ kiện này có đạt kết quả không ? có gì bất lợi cho NV không ? nhờ các cao thủ LVDT xem giúp cám ơn Bạn muốn được tư vấn nhưng lại đăng nhầm mục rồi. Bạn nên hỏi ở phần Tư Vấn/mục LVĐT ,tùy duyên mà sẽ có câu trả lời nhanh hay chậm. QTV.
 17. đúng là dự đoán không phải dễ Không có môn nào tuyệt đối đúng, ai vỗ ngực khẳng định hùng hồn ban đầu thì lại là lúc đau ngực rêm mình sau này, Chưa ai có khả năng đoán trúng đến 70%, nghĩa là trong 100 vấn đề thì đoán trúng 70 vấn đề Không cần phương pháp dự đoán, chỉ dựa vào sự phân tích thông tin trên các phương tiện đại chúng, ai cũng chắc mẫm phần thắng nghiêng về ông Obama, chỉ có những người nghiên cứu các môn dự đoán hay bảo thủ theo kinh nghiệm, cũng giống như vài nhà khoa học già chỉ lần theo bước thử đúng vài sai mặc dù vẫn tuyên bố là theo phương pháp khoa học chính thống vậy ... mình có nên tin vào các môn dự đoán nữa không ?
 18. xin chào Nai Vàng mới gia nhập, xin phép hỏi: Nai Vàng là nữ có 2 người yêu mình, vậy nên chọn chàng nào ?
 19. Nai thấy lac tương gửi tin mà không tìm thấy nút trả lời nên trả lời ra đây lac tuong đoán hình dáng Nai sai hết rồi làm gì có tóc vàng ở đây? Nai đâu có đi nhộm hai phai Mắt Nai to thì to thế nào? Mắt chỉ bình thường, không hí là đủ Nai cao trên 1.6m là cao thế nào: 1.61, 1.62, ... 1.69 ?
 20. Nai vàng k bít ngày giờ sinh của 2 "tên" kia còn đưa ngày giờ sinh ở đây khác gì là coi tử vi so 2 lá số với nhau thì chưa chắc trúng, Nai Vàng thử với mấy đứa bạn rồi sai be bét cùng tung đồng xu 2 mặt thấy nó xoay mồng mồng hoài chẳng lẽ chọn luôn 2 anh ?
 21. xin cho Nai 1 bản photo, Nai ở SG, bác hungisu có gửi được k?, Nai gủi tiền cho baỵc photo dùm nhe
 22. vậy đoán thử hình vóc Nai Vàng ra sao ? ngày 3/8/2008, 20:45