• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

thuyle120489

Hội viên
 • Số nội dung

  325
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About thuyle120489

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Macbook hiện là một trong những thiết bị được rất nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là dân văn phòng bởi các tính năng, sự tiện lợi nhưng cũng không kém phần sang trọng, tinh tế của sản phẩm. Chính vì thế, nhu cầu tìm kiếm một địa chỉ cung cấp Macbook và sua chua macbook uy tín càng có xu hướng tăng cao những năm gần đây. Macbook không chỉ đơn thuần là công cụ làm việc mà còn là phương tiện quan trọng giúp quản lý, điều hành và liên kết hệ thống. Ở Macbook có rất nhiều tính năng ưu việt mà không phải bất cứ loại laptop nào cũng có được. Đó cũng chính là lý do tại sao giá một chiếc Macbook luôn cao hơn so với các dòng laptop khác trên thị trường, biến Macbook trở thành một sản phẩm phân khúc cao mà nhiều người luôn ước ao. Khi Macbook của bạn bị hư hỏng như bật không lên nguồn, sọc màn hình, bể màn hình, loạn bàn phím, liệt phím… nhưng bạn không biết sửa chữa Macbook ở đâu nhanh, chất lượng và uy tín? Với đội ngũ kỹ thuật và nhân viên phục vụ hàng chục nghìn khách hàng mỗi năm, Trung Tâm Sửa Chữa Laptop Thái Hà cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng và sửa chữa Macbook uy tín, chuyên nghiệp. Mọi yêu cầu đặt hàng, hỗ trợ tư vấn báo giá sản phẩm quý khách vui lòng liên hệ qua số: Hotline: 0977.809.723 – 0911.08.2468 (hỗ trợ 24/24) hoặc 024.322.47.938 Địa chỉ: Số 6 - Ngõ 161 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
 2. Thang máy gia đình được hiểu là thiết bị di chuyển theo chiều thẳng đứng để đưa người, hàng hóa trong phạm vi ngôi nhà. Không giống với thang máy dùng cho nhà cao tầng, dòng thang máy gia đình sẽ có kích thước nhỏ và hạn chế về số tầng nhất định. Khi tiến hành xây nhà và có ý định lắp đặt cầu thang máy, nhiều gia chủ vẫn băn khoăn không biết thang máy gia đình là loại như thế nào, thang máy gia đình loại nào tốt, kích thước bao nhiêu và giá thành có đắt không? Hiểu được vấn đề đó, bài viết bên dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về cầu thang máy cho gia đình để giúp bạn làm rõ. THANG MÁY GIA ĐÌNH NÊN CHỌN LOẠI NÀO CHO PHÙ HỢP VỚI NGÔI NHÀ CỦA BẠN 1. Thang máy gia đình TRỤC VÍT Thang máy gia đình trục vít còn được gọi là thang máy gia đình bánh vít. Nguyên lý hoạt động thông qua hệ thống trục vít và hệ thống bánh răng chắc chắn giúp cabin thang máy hoạt động theo chiều lên xuống nhịp nhàng. Ưu điểm: Sản phẩm nhẹ nhàng, ổn định, tránh sự cố xảy ra. Thích hợp với không gian nhỏ hẹp. Khuyết điểm: Tốc độ vận hành chậm, chỉ áp dụng cho các ngôi nhà từ 5 tầng trở lại. Giá thành cao do phải nhập khẩu nguyên chiếc. 2. Thang máy gia đình THỦY LỰC Thang máy gia đình thủy lực hoạt động lên xuống nhờ lực đẩy của piston được đặt ở dưới hố pit đẩy buồng thang máy di chuyển lên xuống nhịp nhàng giữa các tầng. Số tầng càng cao yêu cầu hố PIT càng lớn. Ưu điểm: Không cần thiết kế phòng máy, tiết kiệm được diện tích không gian hố thang. Nhược điểm: Giá thành cao, tốc độ khá chậm, dễ rò rỉ dầu nếu hoạt động trong thời gian dài. 3. Thang máy gia đình CÁP KÉO Thang máy gia đình cáp kéo còn gọi thang máy gia đình có đối trọng. Đây là dòng thang máy đã có từ lâu đời và ngày càng phổ biến trên thị trường. Hiện nay, dòng thang này đang không ngừng cải tiến đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng. Ưu điểm: Giá thành rẻ, mẫu mã đa dạng, phù hợp với mọi công trình. Nhược điểm: Yêu cầu cần có hố pit sâu và kích thước hố thang rộng để đặt đối trọng. Tóm lại, Mỗi dòng thang máy gia đình đều có những ưu nhược điểm khác nhau. Cho nên khi lựa chọn lắp đặt, khách hàng cần phải cân nhắc đến mục đích sử dụng cụ thể và cấu trúc của ngôi nhà để lựa chọn thang máy gia đình phù hợp. Quý khách đang có nhu cầu lắp đặt thang máy, thang cuốn cho công trình? Hãy liên hệ đến Thang máy Gia Định 0938.999.157 để được tư vấn miễn phí!
 3. Hiện nay có rất nhiều công trình dân dụng nhà ở sử dụng thang máy gia đình nhằm tăng sự thuận tiện trong di chuyển. Do đó sẽ có rất nhiều thắc mắc về thang máy gia đình loại nào tốt, thang máy liên doanh hay nhập khẩu? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu vấn đề này nhé! Đầu tiên là thang máy gia đình trục vít hay còn được gọi là thang máy gia đình bánh vít. Hoạt động theo nguyên lý thông qua hệ thống trục vít và hệ thống bánh răng chắc chắn giúp cabin thang máy hoạt động theo chiều lên xuống nhịp nhàng. Sản phẩm thang máy gia đình trục vít nhẹ nhàng, ổn định, tránh sự cố xảy ra. Đặc biệt thích hợp với không gian nhỏ hẹp.Tuy nhiên, khuyết điểm của sản phẩm này là: Tốc độ vận hành chậm, chỉ áp dụng cho các ngôi nhà từ 5 tầng trở lại. Sản phẩm có giá thành cao do phải nhập khẩu nguyên chiếc. Loại thứ 2 là thang máy gia đình thủy lực hoạt động lên xuống nhờ lực đẩy của piston được đặt ở dưới hố pit đẩy buồng thang máy di chuyển lên xuống nhịp nhàng giữa các tầng. với những ngôi nhà có số tầng càng cao yêu cầu hố PIT càng lớn. Sản phẩm này có ưu điểm là không cần thiết kế phòng máy, tiết kiệm được diên tích không gian hố thang. Nhưng nhược điểm lại là giá thành cao, tốc độ khá chậm, và dễ rò rỉ dầu nếu hoạt động trong thời gian dài. Thứ ba là thang máy gia đình cáp kéo hay còn gọi thang máy gia đình có đối trọng. Dòng sản phẩm thang máy này đã có từ lâu đời và ngày càng phổ biến trên thị trường. Hiện nay, dòng thang này đang không ngừng cải tiến đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng với ưu điểm giá thành rẻ, mẫu mã đa dạng, phù hợp với tất cả công trình. Nhưng nhược điểm của thang máy gia đình cáp kéo là yêu cầu cần có hố pit sâu và kích thước hố thang rộng để đặt đối trọng. Nếu bạn có nhu cầu hãy tham khảo loại nào phù hợp với gia đình bạn nhất nhé. Hoặc có thể liên hệ ngay với chúng tôi Thang Máy Gia Định. Đơn vị mang đến cho khách hàng sự trải nghiệm tuyệt vời với chất lượng vượt trội khi sử dụng thang máy.
 4. Trung tâm linh kiện Laptop Thái Hà là một sự lựa chọn vô cùng đúng đắn là nơi đảm bảo sự uy tín cao. Với đội ngũ kỹ thuật viên nhiều kinh nghiệm trong việc sửa chữa Macbook, trung tâm đã là đơn vị được tin tưởng và lựa chọn là nơi sửa chữa mỗi khi Macbook có vấn đề cần được hỗ trợ. Lỗi thường gặp trên Macbook Macbook là một dòng laptop cao cấp và được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng, tuy nhiên đã là sản phẩm điện tử thì việc gặp phải lỗi hỏng là điều khó tránh phải, dưới đây là một số lỗi mà Macbook hay gặp phải: - Lỗi màn hình Macbook không lên hình: Nguyên nhân do nguồn điện hoặc năng lượng trong pin đã cạn kiệt hoặc hỏng card màn hình, hỏng dây cáp nối màn hình của máy với phần cứng. Ngoài ra cũng có thể do lỗi IC nguồn - Lỗi Macbook không bật lên được: Nguyên dẫn đến lỗi Macbook không bật lên được có thể do pin bị cạn kiệt, hỏng phần cứng, nguồn cổng sạc hỏng hoặc IC lỗi - Lỗi bàn phím Macbook: Nguyên nhân gây ra lỗi bàn phím Macbook thường gặp phải là do đổ nước hay chất lỏng lên bàn phím, bụi bẩn bám vào khiến bàn phím bị kẹt, độ nhạy của bàn phím giảm xuống, lỗi do các ứng dụng xung đột với nhau. - Lỗi pin Macbook: Nguyên nhân gây lỗi pin Macbook có thể do pin của máy đã bị chai phồng quá nhiều gây mất ổn định nguồn điện. Dịch vụ sửa chữa Macbook tại Linh kiện Laptop Thái Hà Trung Tâm Sửa Chữa Laptop Thái Hà tự hào là đơn vị 10 năm trong việc sửa chữa macbook uy tín tại Hà Nội cam kết hàng luôn chính hãng giá luôn tốt nhất thị trường, bảo hành dài hạn. Mọi yêu cầu đặt hàng, hỗ trợ tư vấn báo giá sản phẩm quý khách vui lòng liên hệ qua số: Hotline: 0977.809.723 – 0911.08.2468 (hỗ trợ 24/24) hoặc 024.322.47.938 Địa chỉ: Số 6 - Ngõ 161 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
 5. Máy lọc không khí có khả năng nâng cao chất lượng không khí trong phòng ở các căn hộ gia đình hoặc văn phòng, loại bỏ các chất gây ô nhiễm có hại cho sức khỏe và giúp người dùng có giấc ngủ ngon hơn. Chính nhờ những tính năng hữu dụng đó mà máy lọc không khí càng được nhiều người quan tâm, sản phẩm này có ưu điểm thế nào? Enlarge this image Click to see fullsize Máy lọc không khí sử dụng màng lọc HEPA được xem là loại máy lọc hiệu quả nhất trong việc làm sạch không khí cho các gia đình nhờ có thể loại bỏ các phân tử chất gây ô nhiễm thường gặp như lông thú, phấn hoa, các loại bụi lơ lửng, bụi không nhìn thấy với PM 2.5 hoặc các loại bụi mịn với kích cỡ 3 micron.. nên có thể loại bỏ hầu hết những loại bụi hiện diện trong không khí ở các căn phòng gia đình. Máy lọc không khí cũng giúp lọc sạch các loại khói như khói thuốc lá, mùi thức ăn, khói bụi ô nhiễm từ xe cộ giúp các gia đình có nhà ở vị trí mặt đường dễ gặp ô nhiễm khói bụi có được không gian sống trong lành và sức khỏe được bảo đảm, có giấc ngủ ngon giấc và chất lượng cuộc sống được nâng cao. Hiện nay, HomeAir đang là một trong những thương hiệu hàng đầu chuyên phân phối các sản phẩm may loc khong khi đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Sharp, Edison… Nếu bạn đang quan tâm đến sản phẩm, hãy liên hệ ngay với chúng tối để được đội ngũ nhân viên tư vấn và hỗ trợ đặt hàng. HOMEAIR - Số 1 về xử lý không khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HOMEAIR TOÀN CẦU Hotline: 0902 10 7997 Email: info@homeair.vn Showroom HN: Số 603 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, HN Showroom HCM: Số 158 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, HCM Website: homeair.vn
 6. Trên thị trường có rất nhiều thương hiệu máy lọc nước, một trong số đó nhiều người lựa chọn hiện nay là máy lọc nước Aosmith. Sản phẩm cung cấp tới quý khách hàng chất lượng nước sinh hoạt sạch tuyệt đối, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng đã được Bộ y tế chứng nhận. Enlarge this image Click to see fullsize Lựa chọn hàng đầu của khách hàng hiện đại chính là sử dụng máy lọc nước Aosmith cho bạn chất lượng cuộc sống tuyệt vời nhất. Không những mang tới cho quý khách hàng những làn nước sinh hoạt mát lành, chất lượng cao mà sản phẩm này còn mang đến chất lượng nước đầu ra tuyệt đối, kích thích khả năng uống nước hàng ngày của con người. Aosmith là hãng máy lọc nước hàng đầu tại Việt Nam, với công nghệ thẩm thấu và lọc nước RO, loại máy lọc nước này mang lại sự tin cậy của hàng trăm khách hàng khi chọn lựa sản phẩm. Livesmart.vn tự hào là đơn vị phân phối sản phẩm máy lọc nước thông minh Aosmith trên toàn quốc. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối máy lọc nước, livesmart.vn hiểu rõ người tiêu dùng cần những gì khi lựa chọn 1 chiếc máy lọc nước cho gia đình. Chúng tôi tự tin sẽ là nhà phân phối Aosmith tốt nhất thị trường hiện nay. Với những ưu thế vượt trội về công nghệ, sự tiện nghi và tính an toàn, Livesmart.vn chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất dành cho bạn. Thông tin liên hệ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLUEAIR Hotline: 0916.10.7997 | Email: info@livesmart.vn Hệ thống Showroom: Miền Nam: Số 158 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, HCM Miền Bắc: Số 603 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, HN
 7. Nhiệt độ và độ ẩm không khí sẽ tăng cao khi thời tiết mưa ngâu kéo dài đặc biệt ở những vùng ven biển, độ ẩm tăng cao là điều kiện cho các loại vi khuẩn và nấm phát triển mạnh là mầm mống phát triển các bệnh về đường hô hấp, hơn nữa khi độ ẩm không khí quá cao lượng nước dư thừa sẽ đọng lại trong môi trường, quần áo khiến cho các đồ vật có nguy cơ bị hư hỏng. Một chiếc máy hút ẩm không khí gia đình sẽ là giải pháp tốt nhất để bạn chống chọi lại với thời tiết ẩm và bảo vệ đồ dùng điện tử trong gia đình, tuy nhiên trên thị trường hiện nay có rất nhiều máy hút ẩm khác nhau điều này khiến người dùng cảm thấy khó khăn không biết mua máy hút ẩm không khí ở đâu là tốt nhất? HomeAir là một trong những địa chỉ cung cấp máy hút ẩm chính hãng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi cung cấp các dòng sản phẩm hút ẩm cao cấp nhất như dòng máy hút ẩm Sharp, Stadler Form, Edison, Harison, FujiE... Nếu bạn quan tâm sản phẩm và cần hỗ trợ. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi: HOMEAIR - Số 1 về xử lý không khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HOMEAIR TOÀN CẦU Hotline: 0902 10 7997 Email: info@homeair.vn Showroom HN: Số 603 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, HN Showroom HCM: Số 158 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, HCM Website: homeair.vn
 8. Ngày nay, nhu cầu mua sắm luôn là một trong những nhu cầu cấp thiết và xu hướng hàng đầu. Bên cạnh việc mua sắm trực tiếp thì việc mua sắm online cũng đã và đang phát triển rất đa dạng và mạnh mẽ, trong đó có thể kể đến shopping TV, một trong những loại hình mua sắm mới mẻ nhưng rất được ưa chuộng hiện nay. Nếu bạn đang quan tâm về loại hình này thì bạn có thể tham khảo tại GS Shop và thỏa thích mua sắm với đa dạng mặt hàng nhé! Đơn vị tiên phong trong lĩnh vực TV shopping GS Shop được thành lập năm 2012, là liên doanh giữa công ty bán hàng qua truyền hình số 1 Hàn Quốc GS Shop (Korea) và tập đoàn Sơn Kim Retail - công ty bán lẻ hàng đầu Việt Nam, từng được tạp chí Global Brands bình chọn là thương hiệu bán lẻ tốt nhất Việt Nam năm 2020. Tại Hàn Quốc, GS Shop là công ty tiên phong đã xây dựng nên lịch sử ngành TV shopping online trong hơn 20 năm qua, với tư cách là công ty số 1 về doanh số và thị phần. Tại Việt Nam, trải qua hơn 9 năm phát triển, GS Shop từng bước hoàn thiện và vươn mình trở thành thương hiệu TV shopping số 1 trên thị trường. Hiện GS Shop đã phủ sóng khắp 63 tỉnh thành và có mặt trên hầu hết các hạ tầng truyền hình trong nước giúp khách hàng có thể dễ dàng nhu cầu shopping TV một cách thuận tiện nhất. Tại sao khách hàng tin tưởng dịch vụ của chúng tôi? Kênh bán hàng đa dạng Với vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực TV Shopping, GS Shop ngày càng đa dạng hóa kênh bán hàng là bước phát triển thiết yếu để đồng hành cùng phong cách sống đa dạng của khách hàng. GS Shop hiện có mặt tại các kênh bán hàng đa dạng như Thương mại điện tử, bán hàng qua Điện thoại, Truyền hình qua Internet… mang đến cơ hội toàn diện cho các nhà cung cấp và nâng cao sự tiện lợi cho khách hàng. Đa dạng các ngành hàng: Gia dụng, Đồ dùng dệt may trong nhà, Mỹ phẩm, Thời trang…. Nhân viên chuyên nghiệp Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ cải tiến hàng ngày. GS Shop cam kết mang những sản phẩm uy tín chất lượng từ những thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam và thế giới đến cho mọi người, mọi nhà với giá cả cạnh tranh nhất và dịch vụ tốt nhất. Sản phẩm chất lượng Tất cả sản phẩm bán hàng qua truyền hình đều được kiểm duyệt nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo an toàn đối với người tiêu dùng. Cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, giới thiệu lối sống lành mạnh, tiện nghi, phù hợp với nhu cầu và xu hướng của thời đại một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Liên hệ với chúng tôi Mọi thông tin cần tư vấn, hãy liên hệ ngay với chúng tôi: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vi Vi Địa chỉ: Tầng 3, 106 Nguyễn Giản Thanh, Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh Tổng đài tư vấn: 1900 1009 Điện thoại: (028) 3823 1727 E-mail: info@gsshop.vn Website: gsshop.vn
 9. Bạn đam mê nghề trang điểm làm đẹp? Bạn mong muốn trở thành một chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp, và hơn hết bạn muốn có một mức thu nhập tuyệt vời. Nhưng bạn không biết nên chọn học ở đâu vừa uy tín, vừa chuyên nghiệp mà học phí lại rẻ nữa? Lina Trần là một trong những địa điểm uy tín tại Hà Nội đã và đang được rất nhiều học viên lựa chọn sẽ là một gợi ý hoàn hảo dành cho bạn. Lina Trần – Địa chỉ học trang điểm uy tín chất lượng nhất Hà Nội Hiện nay tại Hà Nội có rất nhiều cơ sở đào tạo học make up chuyên nghiệp nhưng chưa được kiểm định về chất lượng. Chính điều này cũng là một trong những băn khoăn hàng đầu của học viên khi muốn tìm kiếm một địa chỉ học trang điểm chuyên nghiệp để có thể học tập và trau dồi kiến thức. Đến với Lina Trần - địa chỉ học trang điểm chuyên nghiệp ở Hà Nội là một trong những lựa chọn hàng đầu của nhiều khách hàng và học viên. Chúng tôi cam kết mang đến cho các bạn những kiến thức chỉnh chu sau các khóa học trang điểm chuyên nghiệp, giúp bạn có thể thực hành tốt và phát huy hết khả năng sáng tạo của mình và sẽ thành công. Lina Trần tự hào là một trong những đối tác hàng đầu của các người mẫu, ca sỹ, diễn viên nổi tiếng nhất hiện nay như Diễm My, Mạc Văn Khoa…. Các lợi thế khi học trang điểm tại Lina Trần Mức học phí cạnh tranh nhất tại Hà Nội hiện nay và không phát sinh thêm trong quá trình học. Cam kết về kiến thức và thực hành cho từng học viên. Hỗ trợ học viên thành thạo nghề đến khi tốt nghiệp – học trọn đời. Tự tin với trình độ và tay nghề của bản thân để phát triển sự nghiệp. Nhiều chương trình ưu đãi cho học viên tham gia đăng ký vào mỗi khóa học. Học viên có khả năng trang điểm đa phong cách, kết hợp với các kỹ năng mềm và marketing online. Trang bị thiết bị và chuẩn bị phòng học chuẩn chuyên nghiệp. Mở rộng cơ hội làm việc chuyên nghiệp nhất đến từng học viên. Thời gian học linh động để học viên không bỏ qua buổi nào. Kết hợp quá trình học với đi thực tế tại nhiều nơi cùng Lina Trần. Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn quan tâm và cần tư vấn, hãy liên hệ ngay với chúng tôi: Lina Trần Make Up Artist Hotline: 0961.010.156 Website : linatran.vn Fanpage: https://www.facebook.com/LinaTran.MakeUpAcademy Địa Chỉ: Số 40 Ngõ 100 – Đường Nguyễn Xiển – Quận Thanh Xuân – TP.Hà Nội.
 10. Gsshop.vn - website mua sắm uy tín tin cậy trong nhiều năm với các sản phẩm gia dụng,mỹ phẩm,làm đẹp và chăm sóc sức khỏe... Kênh mua sắm trên tivi với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Sự lựa chọn hoàn hảo dành cho khách hàng Kênh bán hàng đa dạng Với vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực TV Shopping, GS Shop ngày càng đa dạng hóa kênh bán hàng là bước phát triển thiết yếu để đồng hành cùng phong cách sống đa dạng của khách hàng. GS Shop hiện có mặt tại các kênh bán hàng đa dạng như Thương mại điện tử, bán hàng qua Điện thoại, Truyền hình qua Internet… mang đến cơ hội toàn diện cho các nhà cung cấp và nâng cao sự tiện lợi cho khách hàng. Đa dạng các ngành hàng: Gia dụng, Đồ dùng dệt may trong nhà, Mỹ phẩm, Thời trang…. Sản phẩm chất lượng Tất cả sản phẩm bán hàng qua truyền hình đều được kiểm duyệt nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo an toàn đối với người tiêu dùng. Cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, giới thiệu lối sống lành mạnh, tiện nghi, phù hợp với nhu cầu và xu hướng của thời đại một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Nhân viên chuyên nghiệp Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ cải tiến hàng ngày. GS Shop cam kết mang những sản phẩm uy tín chất lượng từ những thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam và thế giới đến cho mọi người, mọi nhà với giá cả cạnh tranh nhất và dịch vụ tốt nhất. Đơn vị tiên phong trong lĩnh vực TV shopping GS Shop được thành lập năm 2012, là liên doanh giữa công ty bán hàng qua truyền hình số 1 Hàn Quốc GS Shop (Korea) và tập đoàn Sơn Kim Retail - công ty bán lẻ hàng đầu Việt Nam, từng được tạp chí Global Brands bình chọn là thương hiệu bán lẻ tốt nhất Việt Nam năm 2020. Tại Hàn Quốc, GS Shop là công ty tiên phong đã xây dựng nên lịch sử ngành TV shopping online trong hơn 20 năm qua, với tư cách là công ty số 1 về doanh số và thị phần. Tại Việt Nam, trải qua hơn 9 năm phát triển, GS Shop từng bước hoàn thiện và vươn mình trở thành thương hiệu TV shopping số 1 trên thị trường. Hiện GS Shop đã phủ sóng khắp 63 tỉnh thành và có mặt trên hầu hết các hạ tầng truyền hình trong nước giúp khách hàng có thể dễ dàng nhu cầu shopping TV một cách thuận tiện nhất. Liên hệ với chúng tôi Mọi thông tin cần tư vấn, hãy liên hệ ngay với chúng tôi: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vi Vi Địa chỉ: Tầng 3, 106 Nguyễn Giản Thanh, Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh Tổng đài tư vấn: 1900 1009 Điện thoại: (028) 3823 1727 E-mail: info@gsshop.vn Website: gsshop.vn
 11. Bạn đang muốn học trang điểm? Bạn phân vân không biết địa chỉ nào tại Hà Nội chuyên dạy các lớp học trang điểm uy tín? Mời bạn hãy đến với Lina Trần – một trong những địa chỉ chuyên dạy trang điểm chuyên nghiệp được rất nhiều học viên yêu thích hiện nay tại Hà Nội. Lina Trần – Địa chỉ học trang điểm chuyên nghiệp chất lượng nhất Hà Nội Hiện nay tại Hà Nội có rất nhiều cơ sở đào tạo học make up chuyên nghiệp nhưng chưa được kiểm định về chất lượng. Chính điều này cũng là một trong những băn khoăn hàng đầu của học viên khi muốn tìm kiếm một địa chỉ học trang điểm chuyên nghiệp để có thể học tập và trau dồi kiến thức. Đến với Lina Trần - địa chỉ học trang điểm chuyên nghiệp ở Hà Nội là một trong những lựa chọn hàng đầu của nhiều khách hàng và học viên. Chúng tôi cam kết mang đến cho các bạn những kiến thức chỉnh chu sau các khóa học trang điểm chuyên nghiệp, giúp bạn có thể thực hành tốt và phát huy hết khả năng sáng tạo của mình và sẽ thành công. Lina Trần tự hào là một trong những đối tác hàng đầu của các người mẫu, ca sỹ, diễn viên nổi tiếng nhất hiện nay như Diễm My, Mạc Văn Khoa…. Các lợi thế khi học trang điểm tại Lina Trần Mức học phí cạnh tranh nhất tại Hà Nội hiện nay và không phát sinh thêm trong quá trình học. Cam kết về kiến thức và thực hành cho từng học viên. Hỗ trợ học viên thành thạo nghề đến khi tốt nghiệp – học trọn đời. Tự tin với trình độ và tay nghề của bản thân để phát triển sự nghiệp. Nhiều chương trình ưu đãi cho học viên tham gia đăng ký vào mỗi khóa học. Học viên có khả năng trang điểm đa phong cách, kết hợp với các kỹ năng mềm và marketing online. Trang bị thiết bị và chuẩn bị phòng học chuẩn chuyên nghiệp. Mở rộng cơ hội làm việc chuyên nghiệp nhất đến từng học viên. Thời gian học linh động để học viên không bỏ qua buổi nào. Kết hợp quá trình học với đi thực tế tại nhiều nơi cùng Lina Trần. Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn quan tâm và cần tư vấn, hãy liên hệ ngay với chúng tôi: Lina Trần Make Up Artist Hotline: 0961.010.156 Website : linatran.vn Fanpage: https://www.facebook.com/LinaTran.MakeUpAcademy Địa Chỉ: Số 40 Ngõ 100 – Đường Nguyễn Xiển – Quận Thanh Xuân – TP.Hà Nội.
 12. Bạn đang tìm kiếm chuyên trang chuyên về bất động sản với nguồn tin cậy đảm bảo? Bạn đang cần tư vấn? TB LAND – Địa chỉ chuyên cung cấp thông tin các dự án bất động sản chuyên nghiệp nhanh và chính xác nhất dựa trên các nhận định phân tích thị trường, những sản phẩm dự án bất động sản uy tín, vị trí tiềm năng sinh lời cao sẽ là gợi ý hoàn hảo dành cho bạn. Địa chỉ cung cấp thông tin dự án uy tín Đến với TB LAND, bạn không chỉ an tâm về uy tín mà còn có thể tìm được thông tin về các dự án nhà đất, các cơ hội đầu tư đất như đầu tư đất Phú Mỹ, đầu tư đất nền… Tại đây, mọi người có thể tìm kiếm được các dự án nhà đất cho thuê, chuyển nhượng dự án…đáp ứng tất cả các nhu cầu. Với uy tín hàng đầu, chúng tôi luôn mang lại những bất động sản ở khắp các tỉnh thành hiện nay. Một số dự án “hot” đang được quan tâm luôn luôn cập nhật thông tin chi tiết từng ngày: MEYHOMES CAPITAL PHÚ QUỐC, ID JUNCTION LONG THÀNH…. Tham khảo thêm nhiều tin về các dự án hấp dẫn tại tbland.net nhé! Tại sao nên tham khảo thông tin tại TB LAND? Thị trường bất động sản nhộn nhịp, nhưng bên cạnh đó các hành vi lừa đảo giả mạo để lừa tiền cũng không ít. Việc tìm kiếm những trang thông tin nhà đất không uy tín sẽ mang đến cho bạn rất nhiều hệ lụy khôn lường, đặc biệt đối với người mới bước chân vào thị trường bất động sản. TB LAND nhà đất tự hào là địa chỉ uy tín được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn bởi những lý do sau: - Cập nhật chính xác, chi tiết tất cả các thông tin chi tiết về bất động sản như: vị trí, thông tin mô tả, hình ảnh bất động sản, các tiện ích, giá cả… đều được cập nhật sẵn. - Tất cả các thông tin bất động sản đều được đảm kiểm tra, đối chiếu nên mức độ tin cậy gần như là tuyệt đối. - Các dự án nhà đất được cập nhật thường xuyên ở khắp tất cả các tỉnh thành. Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn đang quan tâm đến bất kỳ thông tin dự án bất động sản nào và cần được tư vấn, hỗ trợ. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi: TB LAND Địa chỉ: 108 Hồng Hà, Quận Tân Bình, TP.HCM Hotline: 0898884255 Mobile: 0901199196 Website: tbland.net
 13. Tem bảo hành hay còn có nhiều tên gọi khác nhau như: tem vỡ, tem niêm phong, hay tem bể. Đây là ấn phẩm tem được sử dụng nhiều ở các sản phẩm với mục đích bảo hành sản phẩm, chống hàng giả, hàng nhái, hàng trôi nổi trên thị trường. Bảo vệ uy tín các doanh nghiệp hiệu quả. Vì vậy, in tem bảo hành sản phẩm cũng là một trong những dịch vụ in ấn được nhiều doanh nghiệp lựa chọn rộng rãi trên thị trường hiện nay. Bạn có muốn tìm hiểu kiếm đơn vị về dịch vụ in tem bảo hành giá rẻ? In tem bảo hành hà nội? In tem vỡ giá rẻ? Đơn vị có quy trình in tem bảo hành chất lượng cao? Địa chỉ in tem bảo hành Hà Nội ở đâu giá tốt? Hãy lựa chọn đơn vị in tem bảo hành giá rẻ Bích Ngọc. Bích Ngọc chuyên cung cấp các dịch vụ in ấn chất lượng cao Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu In các ấn phẩm văn phòng ( Card visit, phong bì, hóa đơn, sổ tay, thiệp mời, kẹp file, tiêu đề thư…) In các ấn phẩm quảng cáo ( Catalogue, brochure, tờ rơi, poster, backdrop, biển quảng cáo…) In tem nhãn các loại ( In tem bảo hành giá rẻ, in tem vỡ giá rẻ, in tem decal trong, tag quần áo các shop…) In UV tranh 3D ( Tranh kính, tranh gạch, tranh lụa, giấy dán tường…) Thi công biển hiệu quảng cáo ( Biển hộp đèn, biển chữ nổi, biển led, biển công ty…) In bạt giá rẻ In bạt khổ lớn In bạt lấy ngay In bạt quảng cáo giá rẻ In bạt tại phú thọ Giá in bạt Hiflex Giá in bạt quảng cáo In phông bạt giá rẻ In phông bạt lấy ngay In tem bảo hành giá rẻ tại Hà Nội Bích Ngọc công ty chuyên sản xuất in tem bảo hành giá rẻ uy tín hàng đầu Đơn vị in Bích Ngọc được thành lập gần 20 năm trong lĩnh vực thiết kế, in ấn và quảng cáo. Với bề dày kinh nghiệm đơn vị đã hợp tác với khách hàng mọi nơi, chung tay xây dựng hình ảnh thương hiệu tốt cho các doanh nghiệp. Do đó, đơn vị được rất nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn sử dụng dịch vụ tại đây. Đơn vị in Bích Ngọc với tiêu chí dành cho khách hàng luôn đặt lên hàng đầu là: Chất lượng, chuyên nghiệm, thiết kế sáng tạo, giá thành cạnh tranh, giao hàng đúng hạn… Không chỉ đem đến cho khách hàng những sản phẩm in ấn chất lượng tốt nhất mà còn là những trải nghiệm dịch vụ chu đáo, nhiệt tình nhất. Đơn vị in Bích Ngọc với sự chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm cao từ những khâu khác nhau: thiết kế, in ấn, gia công, cắt xén thành phẩm, kiểm tra chất lượng đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe nhất, đảm bảo khách hàng hài lòng nhất. Nếu bạn có nhu cầu về các dịch vụ in ấn, in tem bảo hành giá rẻ, in tem vỡ giá rẻ… hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận báo giá cũng như chi tiết sản phẩm nhé. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ thông tin: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÍCH NGỌC Địa chỉ: Khu hành chính Lâm thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ Email : Inbichngoc2003@gmail.com Hotline: 0210.3828.504 – 0913.023.144 Tư vấn viên: 0383 815 180 – 0972.754.624 Website: Inbichngoc.com
 14. Nếu bạn muốn tải phần mềm miễn phí như: phần mềm Autocad, phần mềm Office, AutoCAD 2009 Full Crack, cài đặt Lightroom, Proshow Producer 9 Full Crack, Office 365 thì hãy vào website của chúng tôi: thuvien24.net. Thuvien24.net là một blog chuyên chia sẻ về phần mềm, công nghệ, kinh doanh, sách và hướng dẫn các bạn những kinh nghiệm và mẹo vặt hay, hữu ích trong cuộc sống. Cách tải phần mềm miễn phí full crack Vào website thuvien24.net chọn phần mềm. Tại đây sẽ có các loại phần mềm đã được bẻ khóa nên bạn chỉ cần click vào đường link phần mềm muốn tải. Sau đó bạn click vào đường link download và tải về. Có cả video và bài viết hướng dẫn cách tải bao gồm các bước và hình ảnh chi tiết nên rất dễ thực hiện.
 15. Sự phát triển không ngừng của xã hội hiện nay là một trong những lý do Chuyên Viên IT ra đời và cung cấp giải pháp sửa máy tính tại nhà uy tín cho khách hàng. Chúng tôi có quy trình sửa chữa chuyên nghiệp, được nâng cấp và cải tiến sau nhiều năm làm dịch vụ. Do đó, có thể nói cho tới nay, dịch vụ sửa máy tính, máy in của chúng tôi được khách hàng đánh giá rất cao. Sự uy tín của chúng tôi được thể hiện qua những điều sau: Trở thành đối tác tin cậy cho các công ty, tập đoàn lơn tại việt nam như: Tổng công ty điện lực miền nam, Công ty CP tiếp vận quốc gia, Công ty bất động sản Nhật Nam, Công ty CP thép Việt Ý,… và rất nhiều các doanh nghiệp lớn nhỏ tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Chuyên Viên IT với gần 50 nhân viên, với các chuyên môn riêng biệt, đang ngày đêm nỗ lực không ngừng để tạo ra các dịch vụ sửa chữa chất lượng cao đặc biệt phòng kỹ thuật và tư vấn chắm sóc khách hàng luôn tận tâm, hết mình. Với hệ thống máy móc hiện đại và công nghệ sửa chữa tiên tiến bậc nhất trên thế giới. bao gồm 2 máy đóng chíp SV550, 5 Máy khò từ chip set Quick 858D, 7 Máy hàn thông minh QUICK 203H…. Chuyên Viên IT đang dần khẳng định vị thế của mình về nhu cầu sửa chữa nhanh chóng bậc nhất tại thị trường hiện nay với giá cả vô cùng phải chăng, trong tương lai chúng tôi liên tục cải tiến và nâng cấp hệ thống sửa chữa để theo kịp với xu thế công nghệ 4.0. Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ sửa chữa máy tính | sửa chữa máy in | Khắc phục sự cố internet vui lòng liên hệ với chúng tôi: Trụ sở chính: Số 41, Đường 43, Phường tân phong, Quận 7, TP.HCM Tổng đài tư vấn, hỗ trợ khách hàng (7:30 – 17:30): 0862.043.247 – 0862.043.427