• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

reviewsua

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  20
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About reviewsua

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  https://suanaotot.com/
 1. Bột ăn dặm Friso là sản phẩm của tập đoàn FrieslandCampina Hà Lan với trên 145 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất các sản phẩm từ sữa như sữa công thức cho trẻ em, bột ăn dặm, pho mát, kem, bơ. Đây là một trong các tập đoàn sữa liên hợp lớn nhất toàn cầu tạo ra sản phẩm bột ăn dặm Friso mang chất lượng quốc tế và luôn nhận được sự quan tâm, tin tưởng của người tiêu dùng Việt Nam. 1. Đặc điểm nổi bật của bột ăn dặm Friso ●Bột Friso được cho ra đời từ 100% nguồn sữa từ Hà Lan qua những trang trại sở hữu chuyên biệt, chuyên cung ứng sữa cho cả tập đoàn. ●Điểm nổi bật nữa của bột ăn dặm Friso so với các loại bột ăn dặm của hãng khác chính là áp dụng công nghệ LockNutri. Công nghệ này giúp các chất dinh dưỡng trong sữa được giữ lại ở trạng thái tự nhiên nhất. Quá trình xử lý nhiệt vừa đủ, chắc chắn đạm sữa không bị biến chất cho trẻ nhỏ dễ dàng tiêu hóa và hấp thu tốt hơn. ●Được sản xuất dựa trên dây chuyền công nghệ hiện đại và khép kín theo tiêu chuẩn phương Tây cùng với sự giám sát chặt chẽ của công ty giám định Hà Lan. ●Mùi vị tự nhiên của sữa bột, trợ giúp trẻ nhỏ dễ thích nghi khi bắt đầu ăn dặm và khá thích hợp với khẩu vị của trẻ em Việt Nam. ●Bột ăn dặm Friso giàu chất dinh dưỡng gồm chất đạm, protein, canxi, vitamin A và D hỗ trợ phát triển thể chất. Với các chất dinh dưỡng sắt, axit folic, DHA, magie và vitamin nhóm B giúp phát triển trí tuệ và giúp hoàn thiện hệ miễn dịch. Hàm lượng chất xơ cao thúc ép sự phát triển của vi khuẩn có lợi đường ruột, hỗ trợ hệ tiêu hóa non nớt của bébé nhỏ. 2. Bột ăn dặm Friso có nhiều loại không? Không giống nhưcác loại bột ăn dặm khác, bột Friso chỉ có 1 loại duy nhất đó là bột ăn dặm gạo sữa Friso Gold sử dụng cho bé từ 6 đến 36 tháng. Tuy nhiên mẹ có thể dễ dàng kết hợp cùng các thực phẩm khác như thịt, cá, rau củ, trái cây để nạp thêm thêm dưỡng chất cho con, thay đổi khẩu vị để con tránh bị nhàm chán. 3. Thành phần của bột Friso Bột Friso có chứa các thành phần: ●Bột gạo (28,8%) ●Bột sữa gầy (35,8%) ●Hỗn hợp dầu thực vật, lactoso, đường, gom đậu Carob (410) ●Maltodextrin, hương vani, vitamin (C, E, A, B1, B6, D3, axit folic …) ●Khoáng chất, DHA và AA. 4. Cảm nhận bột Friso ra sao? ●Được sản xuất ở dạng bột mịn, dễ hòa tan trong nước và không bị vón cục. Sau khi pha xong có có thể hỗn hợp sánh mịn, hương vị thơm ngon, dễ dùng khá giống sữa mẹ. ●Bột màu trắng sữa đựng trong hộp thiếc có nắp đậy bảo vệ bằng nhựa, chặn các nhân tố ảnh hưởng môi trường như bụi, độ ẩm…Bên ngoài vỏ lon Friso Gold ngoài tiếng Việt, tiếng Anh còn có cả tiếng Trung và tiếng Bồ Đào Nha. Vì đây là bột ăn dặm của tập đoàn đa quốc gia, được sản xuất ở Bồ Đào Nha và buôn bán rộng rãi tại thị trường Singapore, Hongkong, Việt Nam nên in nhiều thứ tiếng khác nhau phụ thuộc vào thị trường cần phân phối. Tìm hiểu thêm: http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/44527-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-ch%E1%BB%8Dn-l%E1%BB%B1a-s%E1%BB%AFa-m%C3%A1t-gi%C3%BAp-h%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3-h%E1%BB%87-ti%C3%AAu-h%C3%B3a-c%E1%BB%A7a-con-y%C3%AAu-h%E1%BA%A5p-thu-t%E1%BB%91t/ https://reviewsua123.blogspot.com/2021/02/review-sua-frisomum-gold-huong-cam.html 5. Nhận xét của người dùng về bột ăn dặm Friso Gold Me-Misu Em cho bé Misu nhà em ăn bột Friso Gold từ khi mới đầu ăn dặm sau khi để con dùng được 15 ngày, em thường trộn vào bột 1 ít cà rốt, bí đỏ, khoai tây để bnạp thêm thêm chất dinh dưỡng cho con. Thấy bé có tăng cân nhưng hơi chậm, đi ngoài tốt, em thấy bột này cũng ok nên sẽ cho bé sử dụng lâu dài. Diệphoa – 92 Con mình rất biếng ăn, mình đã cho cháu ăn thử nhiều loại bột khác nhau để con hợp tác và thèm ăn với bữa ăn hơn. Thấy nhiều phụ huynh dùng Friso, mình cũng để cháu sử dụng thử, trộm vía con ăn ngon và nhiều hơn. Bột có mùi thơm của sữa và nhuyễn mịn giúp cháu ăn, nuốt và tiêu hóa dễ dàng. Mẹ Bơ và Thỏ Cháu lớn của mình trước đây thường sử dụng Friso đến khi 1 tuổi rưỡi. Nay mình sinh con thứ 2 được 6 tháng bắt đầu cho cháu ăn dặm mình vẫn chọn bột Friso, vì thấy cháu ăn bột phát triển tốt, lanh lợi và khỏe mạnh. Bữa ăn dặm đầu tiên của con, con ăn rất ngon lành đến muỗng cuối cùng và tiêu hóa tốt. Mình không còn phải thắc mắc suy nghĩ về chuyện chọn bột ăn dặm cho con nữa. Mong rằng những thông tin tham khảo về bột gạo sữa Friso Gold ở trên sẽ phần nào trợ giúp các phụ huynh hiểu rõ hơn và an tâm lựa chọn cho con mình. Nguồn tham khảo: https://suanaotot.com/bot-an-dam-ngu-coc-gao-sua-friso-gold-giup-be-lon-khon.html Xem thêm: https://twinoid.com/user/9961693 https://community.teamspeak.com/u/reviewsua/
 2. Theo kinh nghiệm của dân gian, nguyên do làm cho bé yêu đang bú dặm sữa bên ngoài lâu tăng cân nặng, không bụ bẫm, thường gặp táo bón, kém hấp thu là do con uống “sữa nóng”. Vì vậy, một khi con yêu gặp những cản trở về hệ tiêu hóa, mẹ bỉm sữa luôn tìm kiếm một loại “sữa mát” để giúp bé thoát khỏi trạng thái táo bón, phát triển hấp thu. Thế sữa mát là gì và có các thành phần ra sao? “Sữa mát” là gì? Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sự tăng trưởng của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Sữa mẹ có vị ngọt thanh, bổ sung đầy đủ những dưỡng chất giúp con yêu phát triển tốt nhất, đồng thời còn chứa những men tiêu hóa cần thiết hỗ trợ quá trình hấp thụ dưỡng chất diễn ra trọn vẹn. “Sữa mát” có thể hiểu là loại sữa có công thức gần giống với sữa mẹ, tăng cường đúng đủ những chất dinh dưỡng và hỗ trợ bé hấp thu tốt không gây táo bón cho bé. Vì hệ tiêu hóa của bé vẫn còn yếu ớt do đó đặc điểm quan trọng nhất của sữa mát chính là thành phần dinh dưỡng hỗ trợ bé yêu hấp thu dễ dàng. Sữa mát có vị ngọt tự nhiên, dễ uống, vừa hỗ trợ bé yêu tăng trưởng cả về thể chất lẫn trí óc, vừa đẩy mạnh khả năng hấp thu và phòng tránh táo bón hiệu quả cho con yêu. Để có thành phần giống sữa mẹ, “sữa mát” thường được tăng cường những chất dinh dưỡng đặc biệt như DHA, ARA, taurin, tỷ lệ đạm whey/casein phải đạt 60/40… giúp bé yêu phát triển não bộ, tăng sức đề kháng, phát triển cân nặng và chiều cao tối ưu. Gần đây nhất, các nhà khoa học đã tìm ra dưỡng chất OPO, thành phần chất béo chủ yếu trong sữa mẹ, rất thân thiện với hệ tiêu hóa non nớt của bé. Các nghiên cứu lâm sàng đã chứng tỏ chất dinh dưỡng OPO có thể làm tăng hấp thụ thêm 60% canxi, giảm 50% triệu chứng táo bón, giảm 50% thời gian quấy khóc mỗi ngày của con yêu, số lượng lợi khuẩn đường ruột tăng 24 lần… Tham khảo thêm: https://www.reverbnation.com/reviewsua?profile_view_source=header_icon_nav Biện pháp chọn lựa sữa mát giúp hỗ trợ đường ruột của bé yêu hấp thu khỏe hơn Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong 500 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, 30% trường hợp có nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp bởi rối loạn tiêu hóa. Còn theo số liệu thống kê của Viện Dinh dưỡng Việt Nam, tỷ lệ trẻ có triệu chứng rối loạn tiêu hóa chiếm tới 47% trong tổng số trẻ đến đây tư vấn và khám bệnh. Ở Bệnh viện Nhi Trung ương, tỷ lệ này lên tới 59% ở trẻ em dưới 12 tháng tuổi và 40% ở trẻ từ 1 – 2 tuổi. Điều này cho thấy hệ tiêu hóa của trẻ trong những năm đầu đời chưa tăng trưởng hoàn thiện nên dễ gặp phải các bệnh về đường tiêu hóa. Khám phá ngay: https://www.intensedebate.com/people/reviewsua Mẹ cần phải lựa chọn sữa phù hợp với độ tuổi của con yêu vì mỗi giai đoạn phát triển, cơ thể con yêu cần được bổ sung các chất dinh dưỡng khác nhau. Sau đó, mẹ nên xem xét đến tình trạng dinh dưỡng như bé yêu có đang thiếu hụt hay thừa cân không để chọn lựa sữa phù hợp. Cuối cùng và quan trọng nhất, mẹ cần xem xét kỹ thành phần, công thức sữa nhằm giúp con hấp thu khỏe, minh mẫn. Những dưỡng chất hỗ trợ tiêu hóa cho con mà mẹ cần phải nhớ để tìm kiếm chính là: OPO, chất xơ hòa tan FOS, GOS… Nguồn: https://suanaotot.com/mach-me-cach-chon-sua-mat-tot-cho-be.html
 3. DHA rất có ích đối với sức khỏe của bà bầu và trẻ, giúp ích trong thời kỳ phát triển của não bộ thai nhi và thị lực của bé cũng tốt hơn. Quá trình này xảy ra trong suốt quá trình mang thai và nhiều nhất trong tam cá nguyệt thứ ba. Tìm hiểu về việc bổ sung DHA trong hành trình mang thai không những giúp trẻ sở hữu nền tảng não bộ tốt nhất mà còn giúp bà bầu có một thai kỳ khỏe khoắn, giảm nguy cơ sinh non. DHA rất tốt đối với sức khỏe của mẹ bầu và bé 1. Tầm quan trọng của DHA là gì? DHA (Docosahexaenoic Acid) là một axit béo không no thuộc nhóm Omega-3. Đây là một dưỡng chất cần thiết cho sự hình thành não bộ và mắt của trẻ ngay từ trong bụng mẹ cho đến hai tuổi đầu đời. Sự hình thành và phát triển của não bộ con yêu diễn ra ngay từ những tuần đầu bên trong bụng mẹ. Từ tuần 13 đến tuần 24, thai nhi đã hình thành thị giác và thính giác, có thể cảm nhận được ánh sáng bên ngoài, nghe tiếng nói của mẹ và bắt đầu tiếp nhận thông tin. Đến gần ngày dự sanh, kích thước bộ não của thai nhi vào khoảng 25% so với người trưởng thành. Các nghiên cứu trên động vật thí nghiệm chứng tỏ DHA có nồng độ cao bên trong tổ chức thần kinh như võng mạc mắt, tổ chức não. Do đó, nếu không đủ DHA sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc và chức năng của các bộ phận này. DHA có nồng độ cao bên trong tổ chức thần kinh như võng mạc mắt, tổ chức não Tham khảo thêm: https://forums.x-plane.org/index.php?/profile/986471-reviewsua/ 2. Nhu cầu của DHA trong suốt thời kỳ mang thai là như thế nào? Chế độ ăn trước và trong quá trình mang thai vô cùng quan trọng đối với tình trạng tích trữ các acid béo không no thiết yếu (EFAs: Essential Fatty Acid) cho thai nhi. Đặc biệt trong 3 tháng cuối trung bình 1 ngày bé cần 2,2g EFAs/ngày cho sự phát triển hệ thần kinh và mạch máu. Theo khuyến cáo của tổ chức Y tế thế giới, trong thời gian mang thai, tùy từng giai đoạn của thai kỳ, phụ nữ mang thai cần cung cấp từ 100 - 200 mg DHA mỗi ngày. Chi tiết là: Trong tam cá nguyệt lần đầu: Việc tiếp nhận thực phẩm phong phú, cân bằng, giàu dinh dưỡng hỗ trợ mẹ bầu tiếp nhận nguồn dưỡng chất phong phú từ tự nhiên, giảm nguy cơ sẩy thai, đặc biệt là giúp bé yêu phát triển hoàn thiện nhất ngay từ những ngày đầu tiên trong bụng mẹ. Trong tam cá nguyệt lần hai: Đây là giai đoạn phải tăng tốc chất lượng nguồn DHA cho trẻ vì não của bé phát triển liên tục và mạnh hơn hết với hơn 250.000 tế bào thần kinh tạo thành trong mỗi phút. Do đó, DHA đóng vai trò cung cấp độ lỏng cho màng tế bào, tăng tốc trao đổi dưỡng chất, thông tin giữa các tế bào thần kinh. Trong tam cá nguyệt thứ ba: Kích thước của con và não bộ lớn nhanh nên cần một lượng lớn acid béo để tập trung tăng trưởng hệ thần kinh và mạch máu. Đây là thời điểm cũng có nhu cầu DHA tương đối cao, giúp mẹ giảm thiểu rủi ro sinh non, tai biến tiền sản giật, gián tiếp hỗ trợ trẻ phát triển tốt nhất ngay từ những tháng năm đầu đời thông qua nguồn sữa mẹ sau sinh. Nhóm Acid béo Omega-3 còn có khả năng bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh tim mạch, đột quỵ và giảm viêm khớp. 3. Thiếu hụt DHA trong quá trình mang thai sẽ dẫn đến hậu quả gì? Riêng đối với phụ nữ mang bầu, việc thiếu DHA gây ảnh hưởng không tốt đến cả bà bầu và thai nhi. Mẹ bầu phải đối diện với tăng rủi ro sinh non, tiền sản giật cũng như chứng trầm cảm sau sinh, các vấn đề về mãn kinh, bệnh loãng xương và những bệnh lý tim mạch khác về sau này. Đối với thai nhi, vì mẹ thiếu DHA, số lượng và chất lượng tế bào hồng cầu kém, giảm đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng và oxy cho sự phát triển tổng quát của bào thai, trong đó, hệ thần kinh trung ương và võng mạc mắt là hai cơ quan chịu tác động nghiêm trọng nhất, hạn chế mức độ thông minh, khả năng học tập không tốt, kém phát triển, giảm thị lực so với các bé cùng độ tuổi được cung cấp đầy đủ DHA. Xem thêm: https://www.apoi.ru/profile/?id=118599 4. Bổ sung DHA như thế nào? Trong khi cơ thể con người hoàn toàn không thể tự cung cấp đủ DHA, việc bổ sung các loại thực phẩm dồi dào DHA trong giai đoạn này cần được cẩn thận hơn bao giờ hết. Các loại thực phẩm giàu DHA bao gồm: Cá biển: Các loại cá sống trong đại dương như cá hồi, cá thu, cá ngừ, cá mòi,... là nguồn cung cấp DHA lý tưởng cho sự phát triển trí tuệ của bé. Tuy nhiên, mẹ bầu chỉ nên ăn cá biển với lượng vừa đủ (300gram/tuần) để tránh rủi ro nhiễm độc thủy ngân và kim loại nặng. Lòng đỏ trứng: Đây cũng là một nguồn có nhiều DHA. Tuy vậy, lòng đỏ trứng chỉ hoàn toàn phát huy vai trò của nó khi đã được nấu chín hoàn toàn, không nên ăn trứng ở dạng lòng đào, trứng đánh bông. Ngũ cốc: Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, hạt điều lạc,... qua chế biến sơ bộ vừa là một món ăn vặt hàng ngày cho mẹ bầu, vừa rất giàu DHA có lợi cho não bộ và thị giác của bé. Ngũ cốc là một trong những thực phẩm dồi dào DHA. Rau xanh: Các loại rau củ quả như súp lơ, bắp cải, bí ngô, cải xoăn, cải xoong,... cũng vô cùng giàu lượng DHA và chất xơ hỗ trợ mẹ bầu phong phú bữa ăn hàng ngày. Bên cạnh đó, nguồn DHA còn có trong các loại sữa đặc chế cho phụ nữ mang thai được bổ sung hàm lượng DHA tốt cho sự phát triển của bé. Ngoài ra, sản phụ cũng có thể chọn lựa những loại thực phẩm chức năng bao gồm DHA và không ít loại vitamin tổng hợp khác chỉ dành riêng cho phụ nữ mang thai với hàm lượng DHA phù hợp. Thế nhưng, trước khi dùng những loại thuốc bổ sung này, các mẹ cần tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng để được tư vấn cụ thể về nhu cầu sử dụng và mức độ thiếu hụt DHA trong bữa ăn mỗi ngày. Nói tóm lại, DHA rất có lợi cho sức khỏe của mẹ bầu và con. Trong giai đoạn mang thai, cơ thể mẹ sẽ cần một lượng lớn DHA để thích ứng với sự phát triển não bộ của trẻ, nhất là trong hai tam cá nguyệt giữa và sau. Nguồn: https://suanaotot.com/review-sua-co-dha-cho-ba-bau-loai-nao-tot-nhat-hien-nay.html
 4. Sữa Frisolac Gold 2 có hiệu quả không là câu hỏi chung của nhiều mẹ bỉm sữa đang phân vân giữa vô vàn dòng sữa dành riêng cho bé. Làm sao để biết thức uống này có tốt không và cách pha sữa đúng không vón cục? Các phụ huynh hãy tìm hiểu qua bài viết này nhé! Sữa mẹ luôn là thức ăn thích hợp nhất đối với trẻ nhỏ vì trong đó có đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu nhất cho sự phát triển cơ thể bé yêu. Khi lớn hơn và bước vào thời kỳ ăn dặm từ tháng thứ 06, em bé sẽ được mẹ cho sử dụng thêm những nguồn thực phẩm khác như bột ăn dặm, kẹo vitamin, sữa bột,… để giúp tốt hơn cho bé yêu thời gian này. Một trong những sản phẩm sữa bột được tin dùng trên thị trường là Frisolac Gold 2 của Friso. 1. Thông tin về sữa Frisolac Gold 2 1.1. Xuất xứ và công nghệ sản xuất Sữa Friso Gold 2 hiện đang có tên trong top 15 dòng sữa công thức phù hợp cho bé nhỏ từ 6 tháng tuổi khỏe mạnh tăng trưởng ký đều. Sản phẩm này được nghiên cứu bởi các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu Hà lan thuộc tập đoàn Royal FrieslandFoods cùng hơn 130 năm kinh nghiệm. Cùng công nghệ LockNutri tân tiến nhất, sữa Frisolac Gold 2 có tốt không chắc hẳn các bậc phụ huynh đã có câu trả lời phải không nào? 1.2. Sữa Frisolac Gold 2 dành cho bé mấy tuổi Sữa Friso Gold 2 được chỉ định dành riêng cho các con thời gian 6 – 12 tháng tuổi để có hệ miễn dịch tốt và não bộ nhanh nhẹn. 1.3. Thành phần Dòng sữa của hãng Friso trong lúc sản xuất có sự góp mặt của Synbiotics là sự kết hợp hoàn hảo giữa GOS VÀ FOS theo tỷ lệ 9/1 rất tốt cho hệ tiêu hóa của bé yêu. Thêm nữa, sự xuất hiện của BB12 và L.casei là lợi khuẩn mới mang một ý nghĩa vô cùng thiết yếu trong việc tăng lợi khuẩn mang đến hệ miễn dịch khỏe mạnh. Hơn nữa, dòng sữa này đặc biệt chứa nhiều hàm lượng DHA, ARA, Cholic, Acid folic tốt cho sự phát triển trí não, hệ thần kinh và chiều cao của bé nhỏ. Sữa Frisolac Gold 2 đến từ thương hiệu sữa uy tín Hà Lan 1.4. Công dụng với sự phát triển của bé Những tác dụng chính phải kể tới là: ●Bảo vệ trẻ nhỏ từ sâu bên trong: Hệ dưỡng chất rất dễ tiêu hóa và hấp thụ với khả năng tạo ra hệ miễn dịch tuyệt vời cho trẻ nhỏ. ●Phát triển não bộ toàn diện: Sự xuất hiện của hàm lượng DHA, Cholin, SA giúp hoàn thiện não, hệ thần kinh và khả năng nhìn. ●tăng cân nặng khỏe mạnh: Giúp bé phát triển cân nặng tốt nhờ thành phần dưỡng chất có trong sữa. ●Phát triển hệ xương: Hàm lượng vitamin A, D giúp hỗ trợ phát triển hệ xương tối đa. 1.5. Giá bán Hiện tại giá bán của sữa Frisolac Gold 2 900g dao động khoảng 459.000 VND đến 515.000 VND. Sữa Frisolac Gold 2 – Món quà cho trí não bé yêu 2. Sữa Frisolac Gold 2 có tốt không? 2.1. Tác dụng tăng cân của sữa Frisolac Gold 2 Ngoài hai chức năng chủ yếu là nâng cao sức đề kháng và phát triển trí não, sữa Friso Gold giai đoạn 2 còn được quan tâm qua khả năng giúp bé yêu tăng trưởng cân đều đặn. Tuy vậy, việc tăng ký ở từng bé là hoàn toàn khác nhau phụ thuộc khá nhiều vào thể trạng và chế độ ăn uống hàng ngày. Nếu con biếng ăn phụ huynh có thể tìm hiểu về 19 loại bánh ăn dặm giàu chất dinh dưỡng cho trẻ từ 7 tháng tuổi để cải thiện tình hình. Tuy nhiên, thay vì quá chú trọng vào cân nặng, mẹ cũng nên theo dõi sự phát triển trí thông minh và chiều cao của bé trong thời gian vàng này. Sữa Frisolac Gold 2 – Bí quyết cho bé khỏe mạnh, thông minh từ bên trong 2.2. Sữa Frisolac Gold 2 có gây táo bón cho bé Có những thông tin chỉ ra rằng sữa Frisolac Gold 2 có thể gây táo bón dạng nhẹ. Bé táo bón khi uống sữa nguyên nhân chính là do cách pha sữa Friso Gold 2 sai cách, thường là quá đặc và dùng sai liều lượng. Ngoài đọc rõ cách pha sữa Friso Gold 2 có trong hướng dẫn sử dụng, mẹ bỉm sữa nên cân đối lại giờ dùng sữa và cung cấp thêm chất xơ, nước uống cho bé nhỏ để cải thiện tình trạng này. 2.3. Review điểm mạnh và yếu của sữa Frisolac Gold 2 Ưu điểm nổi bật của sữa này là được sản xuất bởi thương hiệu sữa nổi tiếng và mang đến tác dụng tuyệt vời cho trí não và hệ xương của trẻ. Đây là một trong những loại sữa trợ giúp phát triển chiều cao lẫn cân nặng cho trẻ nhỏ tốt nhất được các phụ huynh tin dùng. Thêm vào đó, sản phẩm này còn đặc biệt trợ giúp bảo vệ hệ miễn dịch non yếu của trẻ ngay từ bên trong hỗ trợ bé luôn khỏe mạnh và sẵn sàng khám phá thế giới. Điểm yếu duy nhất của Friso Gold 2 chỉ có thể là ở giá bán. Nhưng với những gì mà dòng sữa này đem đến cho bé yêu thì mức giá này hoàn toàn phù hợp. 2.4. Mua sữa Frisolac Gold 2 ở đâu uy tín và tốt nhất Sữa Frisolac Gold 2 có tốt không phụ thuộc vào việc chị em có mua đúng hàng chính hãng hay không. Nơi bán hiện đang được các gia đình ưu tiên chọn mua nhất là các gian hàng chính hàng tại Bách hóa xanh, ConCung, Lazada, Sendo, Shopee, Tiki, TutiCare. Các đại lý chính hãng chuyên cung cấp dòng sữa Similac ở các sàn TMĐT luôn được đánh giá cao về chất lượng và độ chiều lòng khách hàng nhờ những chương trình giảm giá, khuyến mãi siêu sốc. chị em có thể tìm hiểu và mua online ngay các dòng sữa giàu dinh dưỡng cho trẻ nhỏ giai đoạn 2 bán chạy nhất trên các trang web này. Nếu mẹ bỉm sữa chọn mua sữa online thì đừng quên mã giảm giá, khuyến mãi tại các đơn vị này nhé! Tham khảo: http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/44142-sua-frisomum-gold-huong-cam-co-tot-khong-gia-ban-nhu-the-nao/ https://www.transport.gov.za/web/reviewsua/home/-/blogs/nhung-thuc-pham-khong-tot-cho-phu-nu-mang-thai?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.transport.gov.za%2Fweb%2Freviewsua%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1 3. Cách pha sữa Frisolac Gold 2 Sữa Frisolac Gold 2 có ổn không, có gây ra táo bón không phụ thuộc khá nhiều vào cách pha sữa. Việc pha sữa không đúng cách không những gây táo bón cho bé yêu mà còn khiến sữa mất đi những chất dinh dưỡng thiết yếu có trong sữa. Khi pha sữa, mẹ bỉm sữa nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và nhớ rằng chỉ nên pha ở nhiệt độ 40 độ C. Phần sữa đã pha chỉ uống trong 1h. Nếu vẫn còn chưa dùng hết mẹ nên đổ bỏ phần sữa đó đi để tránh ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của trẻ. Thêm vào đó, mẹ nên chọn bình sữa chính hãng, chất liệu an toàn với trẻ và tìm mua bộ rửa bình sữa chuyên dụng, tẩy sạch vết bẩn để sữa không bị biến chất trong lúc pha. Nguồn tham khảo: https://suanaotot.com/gioi-thieu-sua-friso-cho-be-tu-6-12-thang-tuoi.html Xem thêm: https://community.giffgaff.com/u/danhg12 https://community.plus.net/t5/user/viewprofilepage/user-id/96419
 5. Mô tả Sữa Frisomum Gold hương cam - 400g Sữa FrisoMum Gold Orange 400g là thực phẩm bổ sung dành cho bà mẹ mang thai và cho con bú, đem đến chất dinh dưỡng thiết yếu đáp ứng nhu cầu dưỡng chất đặc biệt của mẹ bầu. Người mẹ trong giai đoạn mang thai và cho con bú có nhu cầu nạp thêm năng lượng và các chất dinh dưỡng quan trọng. Một chế độ dinh dưỡng phù hợp đem đến đúng và đủ các dưỡng chất thiết yếu đóng vai trò cần thiết để hỗ trợ phụ nữ mang thai duy trì sức khỏe và trợ giúp sự phát triển của bé một cách đúng đắn. Các nghiên cứu khoa học đã cho thấy não bé bắt đầu phát triển khoảng tuần thứ 8 và giai đoạn trí thông minh phát triển nhanh nhất là khoảng thời gian giữa thời gian mang thai tới 1 năm rưỡi sau khi sinh. Trong thời kỳ này, sự can thiệp bằng dưỡng chất đặc biệt quan trọng với sự phát triển trí tuệ bé nhỏ. Điểm đặc biệt của sữa Frisomum Gold hương cam Sữa tốt cho mẹ và bé Thức uống bổ sung Frisomum Gold Orange 400g là Thực phẩm bổ sung thích hợp cho phụ nữ mang thai và cho con bú, sữa Frisomum mang đến các dưỡng chất cần thiết như Synbiotics (Probiotics BB-12® & L.casei 431® và Prebiotic FOS), Nucleotides, Selenium, DHA, AA&SA trợ giúp đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt của phụ nữ trong suốt thời gian mang thai, tạo nền tảng để vững chắc cho sự phát triển của bé. Làm mẹ là một trải nghiệm tuyệt diệu. Gắn kết thiêng liêng giữa mẹ và bé yêu đã bắt đầu thành lập ngay từ những ngày đầu của thai kỳ. Frisomum hỗ trợ mẹ tận hưởng trọn vẹn niềm vui trở thành mẹ và chuẩn bị cho bé nhỏ những điều tuyệt vời nhất, sữa Frisomum Gold mang lại các dưỡng chất quan trọng cho cả mẹ và bé qua từng thời kỳ trong cả thời kỳ mang thai và cho con bú. Sữa Frisomum có nhiều axit folic, canxi và chất sắt: những dưỡng chất cần thiết đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng tăng cao trong suốt quá trình có bầu và cho con bú. Synbiotics là sự kết hợp ưu việt của Prebiotics (FOS) và Probiotics(Bifidobacterium BB-12®, Lactobacillus L.casei 431®) sữa Frisomum hỗ trợ ảnh hưởng lên hệ vi khuẩn trong đường ruột, trợ giúp hệ miễn dịch. Thêm nữa, Synbiotics còn hỗ trợ duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh và hạn chế táo bón. Selen là nguyên tố vi lượng giúp hỗ trợ miễn dịch cho cả phụ nữ đang trong thai kỳ và thai nhi. Tin liên quan: http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/43672-s%E1%BB%AFa-frisolac-gold-2-900g-h%C3%A0-lan-frieslandcampina-c%C3%B3-gi%C3%BAp-tr%E1%BA%BB-ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n-c%C3%A2n-n%E1%BA%B7ng-kh%C3%B4ng-gi%C3%A1-nh%C6%B0-th%E1%BA%BF-n%C3%A0o/ https://www.transport.gov.za/web/reviewsua/home/-/blogs/nhung-loai-sua-phat-trien-nao-bo-uoc-nhan-xet-tot-nhat-hien-nay-cho-be-moi-lua-tuoi?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.transport.gov.za%2Fweb%2Freviewsua%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1 Lưu ý quan trọng khi sử dụng sữa Frisomum ●Luôn để vị trí pha chế sữa sạch sẽ và ngăn nắp. ●Nấu sôi những dụng cụ pha sản phẩm trong vòng ít nhất 3 phút, một lần một ngày. ●Luôn để muỗng lường bột ở bên trong lon sữa Frisomum được khô ráo và sạch sẽ. ●Đóng kín hộp bằng nắp nhựa của lon. ●Bảo quản sữa nơi khô ráo, thoáng mát. ●Dùng trong vòng 4 tuần sau khi khui nắp hộp. ●Hướng dẫn pha sữa FrisoMum (1 muỗng gạt ngang tương đương 6.4gr). ●Hòa tan 7 muỗng sản phẩm trong 180ml nước ấm (40°C). ●Nước sôi phải để nguội dần đến 40°C (nước ấm) trước khi pha sản phẩm để chắc chắn các vi khuẩn có lợi Probiotics vẫn còn sống. ●Lượng dùng lý tưởng: 2 ly mỗi ngày. Trên đây là tất cả thông tin bài viết sữa Frisomum. Hãy sử dụng thức uống này từ hôm nay để những tác dụng tốt giúp cho việc chăm sóc trẻ của bạn. Chúc bạn mua hàng vui vẻ! Nguồn tham khảo: https://suanaotot.com/gioi-thieu-sua-frisomum-nguon-dinh-duong-tot-nhat-cho-me-bau.html Xem thêm: https://bbpress.org/forums/profile/reviewsua/ https://cookpad.com/vn/nguoi-su-dung/25645370
 6. Gần 6 tháng đã qua đi kể từ giây phút đầu tiên bạn chào đón bé yêu của mình, thời gian trôi đi quá nhanh chóng đúng không mẹ. Là một người mẹ chu toàn, bạn luôn luôn muốn nuôi nấngcho bé tốt nhất mỗi ngày dù phải bận rộn nuôi dưỡng bé và chuẩn bị cho việc sắp quay trở lại với công việc. Chắc hẳn đây cũng là lúc mẹ suy nghĩ đến việc cung cấp sữa công thức vào chế độ chất dinh dưỡng mỗi ngày của bé bởi vì giai đoạn này sữa vẫn là thức ăn chính của trẻ. Sữa vẫn là nguồn dinh dưỡng chính của con yêu vào giai đoạn 6-12 tháng tuổi Sữa Frisolac Gold 2 cho bé 6-12 tháng sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho bé yêu của mẹ, cùng với công thức giàu dưỡng chất và khoáng chất dành riêng cho con yêu ở giai đoạn chập chững 6-12 tháng tuổi, giúp phát triển hệ tiêu hóa, hỗ trợ hệ miễn dịch, phát triển thể lực và trí tuệ vượt trội. Sữa Frisolac Gold cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho bé yêu 6-12 tháng tuổi Cung cấp lợi khuẩn hỗ trợ hấp thu tối đa dinh dưỡng, phát triển hệ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch Từ 6 tháng tuổi con yêu đã làm quen với ăn dặm, đây là thời điểm hoàn hảo và được khuyến khích để cơ thể bé yêu làm quen với nguồn dưỡng chất mới từ thức ăn. Nhưng thời điểm này đường ruột của con yêu vẫn còn non yếu và chưa hoàn thiện nên vô cùng dễ dẫn đến các rối loạn tiêu hóa. Hệ tiêu hóa của bé vẫn còn non yếu trong thời điểm 6-12 tháng tuổi Sữa Frisolac Gold 2 tăng cường những dưỡng chất thiết yếu nhằm hỗ trợ hệ tiêu hóa và đường ruột của bé tốt với prebiotics và probiotics hỗ trợ phát triển vi khuẩn có lợi, ngoài ra bổ sung thức ăn làm cho vi khuẩn có lợi hiện có trong đường ruột phát triển khỏe mạnh. Sữa Frisolac Gold 2 cung cấp những chất quan trọng để hỗ trợ hệ tiêu hóa và đường ruột của con yêu tốt với prebiotics và probiotics Loại sữa này được cung cấp chất xơ Prebiotic GOS & FOS(Galacto-oligosaccharides và Fructo-oligosaccharides) với tỷ lệ 9/1 giống hệt như trong sữa mẹ, đây là các chất kích thích sự sinh trưởng của hệ vi khuẩn tốt trong đường ruột, làm cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh, tạo ra những hàng rào phòng ngự tự nhiên chống lại những vi khuẩn có hại có thể làm hại bé từ bên trong, làm giảm táo bón, phát triển hệ miễn dịch, chống nhiễm trùng, dị ứng. Đọc thêm: https://www.threadless.com/@reviewsua https://www.om.acm.gov.pt/web/reviewsua/home Ở ba tháng cuối của chu kỳ mang thai, những kháng thể sẽ từ mẹ được đưa sang con qua nhau thai. Quá trình này được gọi là "miễn dịch thụ động”. Thời điểm từ 6 tháng trở đi, các kháng thể IgG mẹ truyền sang con lúc mang thai 3 tháng cuối đã giảm đi không ít. Tuy nhiên, hệ miễn dịch của con yêu giai đoạn này chưa được hoàn thiện và đến 3 tuổi thì cơ thể trẻ mới có thể sản xuất toàn diện các kháng thể hỗ trợ chống lại các căn bệnh nhiễm trùng. Khoảng thời gian giao thoa của hai hệ thống miễn dịch thụ động và chủ động trong thời điểm từ 6 tháng đến 3 tuổi chính là giai đoạn "khoảng trống miễn dịch", bé yêu trở nên nhạy cảm đối với những bệnh nhiễm trùng, nhiễm khuẩn như tiêu chảy, viêm đường hô hấp, hay dị ứng …Các nhà khoa học cho rằng sự suy giảm sức đề kháng của trẻ trong khoảng thời gian này, cùng với sự tăng cường va chạm môi trường bên ngoài (con yêu bắt đầu biết lẫy, bò, biết đi... biết vơ đồ vật ngậm vào mồm...) khi bé bắt đầu tìm hiểu thế giới xung quanh dẫn đến trẻ rất dễ mắc bệnh. Các nhà nghiên cứu đã nhận định rằng 70% hệ miễn dịch của trẻ ở ngay trong đường ruột, điều này có nghĩa là hệ vi sinh đường ruột và mối quan hệ tới miễn dịch tiêu hóa ở trẻ. Sữa bột Frisolac Gold 2 bổ sung thành phần lợi khuẩn hay còn được gọi là Probiotic trong đó chiếm đa số là Bifidobacterium BB-12® và L.casei (Lactobacillus casei, CRL-431®) – đây là những dòng vi khuẩn có ích giúp trẻ tiêu hóa tốt đồng thời tăng cường việc sản xuất các kháng thể và tế bào miễn dịch tại đường ruột. Do đó làm cho đường ruột con yêu khỏe khoắn, giảm viêm nhiễm, dị ứng và tiêu chảy. Không những thế, Friso Gold 2 còn được bổ sung Nucleotides, Selenium, Beta-carotene giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ chống lại các căn bệnh truyền nhiễm do những tác nhân không tốt ở môi trường bên ngoài. Quy trình LockNutri™ đảm bảo giữ được tình trạng tự nhiên nhất của đạm sữa giúp hấp thu nhanh chóng, tăng cân khỏe mạnh, phát triển thể chất trí tuệ toàn diện. Trong giai đoạn tăng trưởng, hệ tiêu hóa của con yêu rất nhạy cảm, vì vậy mẹ cần cẩn thận trong việc quyết định nguồn dinh dưỡng dành cho trẻ. Friso tin rằng chất dinh dưỡng thiên nhiên sẽ giúp trẻ dễ dàng tiêu hóa, công nghệ LockNutri™ với quy trình xử lý ở nhiệt độ thấp 1 lần duy nhất trong suốt giai đoạn sản xuất sẽ giúp giữ nguyên đạm sữa ở cấu trúc tự nhiên nhất và dễ dàng tiêu hóa nhất đối với con yêu, nhờ đó con yêu sẽ tăng cân khỏe mạnh từ bên trong để thỏa sức tìm tòi và học hỏi thế giới tự nhiên bên ngoài. Với thành phần giàu canxi và Vitamin D, Frisolac Gold 2 là một phần trong chế độ ăn đa dạng của con yêu từ 6-12 tháng tuổi giúp cung cấp nguồn canxi cao phục vụ sự tăng trưởng không ngừng hệ xương răng của bé yêu trong giai đoạn vàng của sự phát triển. Bên cạnh đó, trong công thức Friso Goldlac 2 rất giàu DHA, AA, SA giúp đẩy mạnh sự phát triển trí tuệ và thị giác của trẻ. Sữa Frisolac 2 với công thức cân bằng, được nghiên cứu dành riêng cho sự tăng trưởng của trẻ em Việt trong thời điểm 6-12 tháng tuổi theo tiêu chuẩn Hà Lan. Thông tin thương hiệu Friso Gold là một trong những nhãn hiệu sữa số một tại Hà Lan, trực thuộc tập đoàn FriesLandCampina. Friso bắt đầu bằng cách dùng nguồn sữa chất lượng cao chứa những dưỡng chất thiên nhiên từ 100% nông trại Hà Lan cùng công nghệ LockNutri độc quyền giúp bảo toàn dưỡng chất thiên nhiên dành cho hệ tiêu hóa còn non yếu của bé yêu. FrieslandCampina là một trong các tập đoàn sữa liên hợp quy mô nhất trên thế giới với doanh thu hàng năm lên đến 10,3 tỷ euro. Tập đoàn có 14.132 trang trại sữa thành viên (với 19.487 trang trại sữa thành viên, cuối năm 2012) ở Hà Lan, Đức và Bỉ, và hơn 140 năm kinh nghiệm trong kinh doanh liên doanh nông trại sữa. FrieslandCampina đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thực phẩm cho hàng trăm triệu người trên toàn thế giới. Sản phẩm của FrieslandCampina bao gồm các sản phẩm từ sữa như sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ, pho mát, bơ, kem, món tráng miệng và các thực phẩm chức năng làm từ sữa. Ngoài các sản phẩm tiêu dùng, FrieslandCampina cũng cung cấp cho các khách hàng chuyên môn, các ngành công nghiệp thực phẩm và các ngành dược phẩm. Đọc thêm: https://disqus.com/by/suanaotot https://slides.com/suanaotot/deck-ca4bbd Cùng với các nông dân dồi dào kinh nghiệm trong lĩnh vực sữa, FrieslandCampina và những chuyên gia sữa đang trong quá trình mở rộng hiểu biết của mình về những ứng dụng từ sữa. Kiến thức đó bao quát từ chất lượng của đất trồng cỏ cho bò sữa đến tiếp thị các loại pho mát tươi ngon, các sản phẩm đồ uống từ sữa có lợi cho sức khỏe cùng với các thành phần tốt nhất có thể để phục vụ cho ngành công nghiệp thực phẩm, dược phẩm và những ngành có liên quan. Nguồn: https://suanaotot.com/gioi-thieu-sua-friso-cho-be-tu-6-12-thang-tuoi.html
 7. 2 tuổi vẫn là thời điểm vàng để phát triển thể chất nhảy vọt cho bé. Vì thế, lựa chọn sữa cho trẻ nhỏ 2 tuổi như thế nào có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Phát triển toàn diện và trí não, chiều cao, sức đề kháng, hệ miễn dịch và các giác quan là trọng tâm mẹ bỉm sữa cần chú tâm. 1. Sữa cho bé 2 tuổi chậm tăng cân – Friso Gold Pedia 900g Sữa Friso Gold Pedia Nếu gia đình quan tâm đến dòng sữa cho bé yêu 2 tuổi chậm tăng cân nặng thì Friso Gold Pedia 900g chính là sản phẩm phù hợp. Dòng sữa này sẽ giúp cải thiện cân nặng đáng kể cho bé nhỏ theo đúng độ tuổi tương ứng. – Nguồn gốc xuất xứ: Sản phẩm do thương hiệu Friso (thuộc Tập đoàn thực phẩm Royal FrieslandFoods) – Hà Lan sản xuất. – Quy cách đóng gói: Dạng bột đóng hộp thiếc khối lượng tịnh 900g. – Độ tuổi sử dụng: Dành cho bé từ 2 – 6 tuổi. – Thành phần: Canxi, Probiotics, chất xơ Prebiotics, vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin B1, vitamin B2, I-ốt,… – Hương vị: Thơm, ngọt dịu, dễ uống – Tác dụng: ●Nhờ cung cấp tới 80% nhu cầu chất dinh dưỡng cho trẻ nên đây là loại sữa cho con 2 tuổi biếng ăn lý tưởng, giúp trẻ lên cân hiệu quả chỉ với 2 ly mỗi ngày ●hỗ trợ bé yêu phát triển tốt về chiều cao ●Giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh và ổn định ●Tăng cường sức mạnh hệ vi sinh đường ruột, giúp củng cố hệ miễn dịch, ngăn ngừa táo bón hiệu quả. – Cách dùng: ●Pha sữa theo công thức: Cứ 1 thìa gạt ngang pha với 30ml nước ●tránh 2 tuổi nên uống 200ml sữa + nước ●Sử dụng nước ấm để pha sữa. – Giá bán tham khảo: 500.000đ / hộp 900g – Lưu ý: ●Bảo quản sản phẩm trong điều kiện mát mẻ, không để trong tủ lạnh và không được để nắng chiếu trực tiếp ●Sử dụng hết sữa trong vòng 4 tuần sau khi mở nắp lần đầu tiên ●Chú ý hạn sử dụng của sữa in dưới đáy hộp. 2. Sữa bột cho trẻ 2 tuổi – Meiji số 9 Sữa Meiji số 9 Không thể phủ nhận sự nổi tiếng của các sản phẩm mang thương hiệu Meiji. Sữa cho bé yêu 2 tuổi Meiji số 9 cũng là sữa được ưa chuộng bởi chất lượng vượt trội của nó. – Nguồn gốc xuất xứ: Sữa do hãng Meiji – Nhật Bản cho ra đời. – Quy cách đóng gói: Dạng bột đóng hộp thiếc, với khối lượng tịnh 800g hoặc đóng dạng thanh (mỗi thanh 28g tương đương với 5 viên nhỏ) trong hộp giấy 24 thanh. – Độ tuổi sử dụng: Dành cho bé yêu từ 1 – 3 tuổi – Thành phần: DHA (docosahexaenoic acid), protein, carbohydrate, axit linoleic, lipid, magnesium, sodium, niacin, axit pantothenic, kali, carotene β-, axit folic, canxi, sắt, photpho, fructo-oligosaccharide, α- axit linolenic, chlorine, nucleotide,… – Mùi vị: Hương vị nhẹ nhàng, ngọt mát tựa như dòng sữa mẹ. – Tác dụng: ●Cung cấp hàm lượng chất dinh dưỡng và năng lượng đa dạng cho trẻ nhỏ đang trong giai đoạn phát triển ●trợ giúp phát triển trí thông minh một cách toàn diện ●đẩy mạnh tăng trưởng chiều cao vượt trội ●Giúp củng cố hệ tiêu hóa khỏe mạnh. – Cách uống: ●Pha theo công thức sau: Với sữa đóng hộp thiếc, cứ 1 thìa sữa bột gạt ngang pha với 40ml nước. Với sữa đóng dạng thanh, cứ 1 viên pha với 40ml nước ●Nước dùng để pha cần đạt nhiệt độ 500C. ●bé yêu 2 tuổi phải uống: 200ml nước + sữa, 2 lần / ngày. – Giá bán tham khảo: 450.000đ/hộp 800g và 480.000đ/hộp 24 thanh. – Chú ý: ●Chắc chắn tuân thủ cách pha theo công thức hướng dẫn trên bao bì sản phẩm ●Đậy chặt nắp hộp sau mỗi lần dùng ●Bảo quản vị trí khô ráo, thoáng mát, không để cho ánh nắng chiều trực tiếp ●Sử dụng hết sản phẩm trong khoảng 3 – 4 tuần tính từ ngày mở nắp hộp ●Chú ý đến hạn sử dụng in trên đáy hộp khi mua sản phẩm. 3. Sữa cho bé 2 tuổi bị táo bón – Morinaga Số 9 Sữa Morinaga Số 9 Từ lâu, “siêu phẩm” sữa cho con 2 tuổi Morinaga Số 9 đã được gia đình yêu thích. Uy tín của thương hiệu là bảo chứng đáng tin về chất lượng của sữa trong lòng người tiêu dùng. Đặc biệt, đây chính là loại sữa cho bé 2 tuổi mắc táo bón lý tưởng nhờ mang đến thành phần “rau” phong phú, trợ giúp trẻ nhỏ tiêu hóa tốt. – Nguồn gốc xuất xứ: Sản phẩm do hãng Morinaga – Nhật Bản sản xuất. – Quy cách đóng gói: Dạng bột đóng hộp thiếc khối lượng tịnh 820g. – Độ tuổi sử dụng: Thích hợp cho bé yêu từ 1 – 3 tuổi. – Thành phần: Lactose, maltodextrin, caselin, calcium carbonate, dipetassium hydrogenphophate, lecithin đậu nành, citrid acid, magie chiodire, dầu thực vật (dầu đậu nành, dầu cọ, dầu hạt cọ, dầu hạt cải), sữa tách kem, đạm sữa whey cô đặc, kali chloride, dầu cá ngừ tinh luyện, lactoluse, tricalcium phosphate, folic acid, đồng sulfate, trisodium lactoferrin, lactoferrin, zine sulphate, sắt pyrophosphate, trisodium citrate, kali carbonate, disodium 5’ – cytidylate, nicotinamide, disodium 5’- guanylate, disodium 5’- uridilate, disodium 5’- inosinate, calcium pantothenate, 5’- adenylic acid, beta carotene, kali iod, Biotin, vitamin A, Vitamin C, Vitamin B6, Vitamin E, Vitamin D3, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin B12, vitamin K,… – Mùi vị: Vị nhạt, thanh mát tương tự với sữa mẹ. – Công dụng: ●Cung cấp Lactoferrin – chất có trong sữa non (25%) tốt cho hệ miễn dịch của trẻ nhỏ, giúp trẻ có sức đề kháng cao, chống lại nhiều bệnh tật. ●Tăng cường phát triển trí tuệ cho em bé, giúp em bé trở nên thông minh và lanh lợi ●Củng cố hệ tiêu hóa và miễn dịch đường ruột, giúp trẻ tiêu hóa tốt, hấp thụ tốt các dưỡng chất, đồng thời tránh táo bón, tiêu chảy ●Giúp phát triển tốt thị lực và sự hoàn thiện của các giác quan ● phòng hiệu quả bệnh tiểu đường từ sớm cho bé nhỏ. ●tăng trưởng trọng lượng ở mức hợp lý. – Cách dùng: ●Công thức pha: Cứ 1 thìa gạt ngang pha với 40ml nước ●bé nhỏ 2 tuổi cần dùng khoảng 200ml sữa + nước / ngày ●Nước dùng để pha phải đạt nhiệt độ khoảng 500C. – Giá bán tham khảo: 350.000đ / hộp 820g. – Lưu ý: ●Tuyệt đối tuân thủ công thức pha sữa theo hướng dẫn in trên bao bì ●Chỉ pha khi chuẩn bị cho trẻ sử dụng, không pha trước khi sử dụng quá 1h đồng hồ ●Đóng kín nắp hộp sau mỗi lần sử dụng ●Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nắng chiếu trực tiếp ●Dùng hết sản phẩm trong vòng 4 tuần sau khi khui nắp ●Chú ý kiểm tra kỹ hạn sử dụng của sản phẩm in trên đáy hộp để tránh mua phải sản phẩm đã hết hạn. 4. Sữa cho bé 2 tuổi Star Gold số 4 Sữa Star Gold số 4 Star Gold số 4 là một trong những sản phẩm sữa bột nào tốt cho bé 2 tuổi xứng đáng để lựa chọn. Đặc biệt, nếu mục tiêu của các chị em là tăng cường phát triển trí thông minh cho con thì sữa phát triển não bộ cho trẻ 2 tuổi Star Gold số 4 cũng là “ứng cử viên” sáng giá. – Nguồn gốc xuất xứ: Sản phẩm do hãng Namyang – Hàn Quốc sản xuất. – Quy cách đóng gói: Dạng bột đóng gói trong hộp thiếc khối lượng tịnh 800g. – Độ tuổi sử dụng: Phù hợp cho bé nhỏ từ 2 – 15 tuổi – Thành phần: DHA, ARA, axit béo omega3, omega 6, sắt, canxi, kẽm, choline, beta-glucan(1,3/1,6), vitamin A, vitamin C, vitamin B1, B2, B12,… – Hương vị: Vị ngọt dịu, nhẹ, mát, rất dễ uống, không bị ngấy. – Công dụng: ●Thúc đẩy sự phát triển vượt trội của não bộ, giúp bé nhỏ thông minh, khả năng tập trung cao và ghi nhớ tốt ●Giúp bé nhỏ đạt chiều cao vượt trội ●Củng cố hệ miễn dịch cho trẻ nhỏ, giúp em bé có sức đề kháng cao, tránh được nhiều bệnh tật ●giúp sự phát triển của hệ tiêu hóa khỏe mạnh, hấp thụ tốt, tăng cường thể chất toàn diện. – Cách uống: ●Pha sữa theo công thức: Cứ 1 thìa gạt ngang pha với khoảng 80ml nước ●Mỗi lần uống 240ml sữa + nước, ngày uống 2 – 3 lần tùy độ tuổi. – Giá bán tham khảo: 240.000đ / hộp 800g. – Chú ý: ●Pha sữa theo đúng công thức để đạt hiệu quả tốt nhất ●Đóng kín nắp sau khi sử dụng ●Bảo quản sữa nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nắng chiếu ●Dùng hết sản phẩm trong vòng 4 tuần sau khi khui hộp lần đầu tiên ●Chú ý kiểm tra kỹ hạn sử dụng của sản phẩm in trên đáy hộp để tránh mua phải sản phẩm đã hết date. 5. Sữa tăng chiều cao cho trẻ 2 tuổi – Dielac Grow Plus 2+ Sữa Dielac Grow Plus 2+ Dielac Grow Plus 2+ là dòng sữa cho em bé 2 tuổi phát triển chiều cao tối đa với công thức đột phá GP3 và 9 tỷ lợi khuẩn. Sản phẩm mang đến cho trẻ nhỏ sự phát triển vượt trội về chiều cao và thể chất. – Quy cách đóng gói: Dạng bột đóng trong hộp thiếc khối lượng tịnh 400g, 900g và 1500g. – Độ tuổi sử dụng: Thích hợp cho bé từ 2 – 10 tuổi. – Thành phần: DHA, axit linoleic, axit alpha-linolenic, taurin, cholin, canxi, đạm whey giàu alpha-lactalbumin, Selen, Kẽm, chủng lợi khuẩn Bifidobacterium, BB-12TM, vitamin A, C, D, E, D3,… – Mùi vị: Vị ngọt dịu, mùi thơm ngon, dễ uống. – Công dụng: ●Hỗ trợ phát triển chiều cao tối đa cho em bé ●Hỗ trợ khả năng hấp thu cho bé nên giúp trẻ nhỏ tăng cân hợp lý với chiều cao ●Củng cố sức đề kháng cho bé nhỏ với các loại vitamin và khoáng chất, giúp bé nhỏ khỏe mạnh ●Gia tăng cảm giác thèm ăn cho bé nhỏ ●Tăng cường phát triển não bộ cho bé nhỏ, giúp trẻ thông minh, nhanh nhẹn. – Cách sử dụng: ●Pha sữa theo công thức: Cứ 1 thìa gạt ngang pha với 30ml nước ●Bé 2 tuổi nên uống 200ml sữa + nước, 2 lần / ngày ●Dùng nước ở nhiệt độ 500C để pha sữa. – Giá bán tham khảo: 130.000đ / hộp 400g, 289.000đ / hộp và 466.000đ / hộp 1500g. – Lưu ý: ●Đóng chặt nắp sau mỗi lần sử dụng ●Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, không cất trữ trong tủ lạnh, không để cho nắng chiếu trực tiếp ●Sử dụng hết sản phẩm trong 4 tuần sau khi mở nắp lần đầu tiên ●Chú ý đến hạn sử dụng in dưới đáy hộp. 6. Sữa cho trẻ 2 tuổi biếng ăn – Kid Essentials Sữa Kid Essentials Sản phẩm sữa cho trẻ 2 tuổi tốt nhất Kid Essentials chính là “con cưng” của hãng sữa nổi tiếng số 1 tại Úc. Sản phẩm “gây sốt” khi được tung ra thị trường bởi hàm lượng dưỡng chất cực kỳ khoa học. Đặc biệt, đây là dòng sữa cho con 2 tuổi biếng ăn phù hợp và sản phẩm mà các các chị em cần tìm sữa cho trẻ 2 tuổi tăng cân cho em bé nhẹ cân, chậm lớn. – Nguồn gốc xuất xứ: Sản phẩm do hãng Nestlé – Úc sản xuất. – Quy cách đóng gói: Dạng bột đóng hộp thiếc khối lượng tịnh 800g. – Độ tuổi sử dụng: Dùng cho trẻ nhỏ từ 1 – 10 tuổi – Thành phần: Maltodextrin (corn), sucrose, milk protein (whey, potassium caseinate), medium chain triglycerides, vegetable oils (high oleic sunflower oil, rapeseed oil, sunflower oil), minerals (sodium phosphate, calcium carbonate, calcium chloride, magnesium chloride, ferrous sulphate, zinc sulphate, manganese sulphate, copper sulphate, potassium iodide, sodium selenate, chromium chloride, sodium molybdate), prebiotic fibres, (fructo-oligosaccharides, inulin), atabiliser (414), emulsifier (soy lecithin), flavour (vanilla), choline bitartrate, food acid (E330), probiotic cultures (bifidobacterium longum, lactobacillus paracasei), taurine, L-Carnitine, fish oil, vitamins (C, E, niacin, calcium pantothenate, B6, A, B1, B2, folic acid, K1, Biotin, D3, B12). – Mùi vị: Hương vị sữa thơm mát, ngọt dịu, khá dễ uống. – Công dụng: ●nạp thêm hàm lượng chất dinh dưỡng cực dồi dào, giúp bổ sung dưỡng chất cho trẻ nhỏ khi con chán ăn không dung nạp được dinh dưỡng từ thực phẩm ăn hàng ngày ●Có chứa thành phần tinh bột nên có thể thay thế cho cả bữa ăn sáng mà không cần ăn thêm bữa phụ ●Trong thành phần sản phẩm có bổ sung men tiêu hóa nên giúp củng cố sức khỏe đường ruột, tăng cường cảm giác ngon miệng cho trẻ khi ăn uống, góp phần giảm thiểu táo bón, nóng trong. – Cách sử dụng: ●Pha sữa theo công thức: Cứ 1 thìa sữa bột gạt ngang pha với 30ml nước ●Nước pha cần dùng ở nhiệt độ thường ddeer probiotic hoạt động tốt – Giá bán tham khảo: 600.000đ / hộp 900g – Chú ý: ●Đậy chặt nắp hộp sau mỗi lần sử dụng ●Bảo quản sữa nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nắng chiếu trực tiếp ●Dùng hết sản phẩm trong vòng 3 – 4 tuần sau khi khui hộp ●Lưu ý đến thời gian dùng của sản phẩm khi mua. 7. Sữa phát triển trí não cho bé 2 tuổi – Kidsure Sữa Kidsure Kidsure là dòng sữa cho bé nhỏ 2 tuổi phát triển toàn diện đặc biệt là trẻ nhỏ thấp còi, chán ăn, chậm tăng cân. Vừa tập trung tăng trọng lượng, vừa củng cố thể chất và não bộ cho trẻ, sữa Kidsure là sản phẩm xứng đáng nằm trong danh sách để các mẹ bỉm sữa tham khảo và cân nhắc. – Nguồn gốc xuất xứ: Sữa thuộc Công ty Havit – Newzealand – Quy cách đóng gói: Dạng bột đóng hộp thiếc khối lượng tịnh 900g. – Độ tuổi sử dụng: em bé từ 1 – 6 tuổi – Thành phần: Canxi, photpho, natri, kali, magie, sắt, kẽm, đồng, mangan, sữa bột (35-50%), whey protein, soy protein, dầu thực vật, maltodex-trin, sucrose, FOS, L-lysine HCL, palatinose, colostrum, beta-glucan, vitamin (A, D3, K1, C, B1, B2, B6, Axit Folic, B12), axit pantothenic, hương sữa và hương vani dùng cho thực phẩm,… – Mùi vị: Hương vị sữa ngọt thơm, dịu nhẹ, dễ uống. – Công dụng: ●Tăng cường hàm lượng chất dinh dưỡng đa dạng, có thể thay thế cho các bữa phụ đối với những con lười ăn, ăn ít ●Củng cố sức đề kháng cho bé, bảo vệ sức khỏe cho trẻ nhỏ, tránh ốm vặt ●Phát triển trí não một cách toàn diện, giúp bé yêu thông minh, nhanh nhẹn ●Góp phần phát triển chiều cao hợp lý cho trẻ nhỏ, chặn bị thấp còi. – Cách dùng: ●Pha theo công thức: cứ 1 thìa gạt ngang sữa bột pha với 40ml nước ●Nước dùng để pha sữa cần đạt mức nhiệt độ từ 400 – 500C ●trẻ 2 tuổi có thể uống từ 1 – 2 cốc / ngày. – Giá bán tham khảo: 450.000đ / hộp 900g. – Chú ý: ●Tuân thủ công thức pha sữa khi cho trẻ nhỏ uống ●Cất sản phẩm nơi thoáng mát, không được để nắng chiếu trực tiếp ●Đậy kín nắp hộp sau mỗi lần sử dụng ●Pha sữa dựa trên công thức hướng dẫn in trên bao bì sản phẩm ●Dùng hết sản phẩm trong vòng 4 tuần tính từ ngày mở nắp hộp ●Lưu ý kiểm tra kỹ hạn sử dụng của sản phẩm in trên đáy hộp để không mua phải sản phẩm đã hết hạn. Tham khảo: http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/43363-cac-san-pham-sua-len-trong-luong-danh-cho-be-yeu-dang-duoc-cac-me-bim-review-nhieu-nhat/ https://www.transport.gov.za/web/reviewsua/home/-/blogs/sua-friso-mum-moi-co-tot-khong-co-may-loai-gia-bao-nhieu-? Trong các sản phẩm sữa cho em bé 2 tuổi kể trên, mỗi dòng có thể phù hợp với mỗi bé khác nhau. Hơn nữa, tùy thuộc vào mục tiêu phát triển cho trẻ mà bố mẹ có thể lựa chọn sao cho thích hợp. Bởi vì mặc dù dòng sữa nào cũng tốt cho trẻ nhưng mỗi sản phẩm sẽ có hàm lượng chất dinh dưỡng nhắm tới mục đích phát triển trọng tâm riêng: ●Nếu mẹ bỉm sữa cần tìm sữa cho trẻ nhỏ 2 tuổi phát triển chiều cao để cải thiện tình trạng thấp còi hoặc thiếu chiều cao so với độ tuổi thì ưu tiên sản phẩm bổ sung canxi cao và vitamin D. ●Nếu phụ huynh cần tìm loại sữa cho trẻ nhỏ 2 tuổi phát triển trí thông minh để tăng cường trí thông minh và khả năng ghi nhớ, tập trung cho bé nhỏ thì hãy ưu tiên các sản phẩm sữa có thành phần DHA, ARA, taurin,… ●Có nhiều sản phẩm giá thành thấp và hợp lý nhưng vẫn đảm bảo nguồn dưỡng chất tốt và đầy đủ thì vẫn xứng đáng để bạn lựa chọn. Không nên căn cứ vào giá bán để khẳng định sản phẩm này tối ưu hơn sản phẩm kia. ●Hơn nữa, nếu bắt đầu cho con sử dụng sản phẩm mới, bạn nên mua hộp có khối lượng tịnh nhỏ để trẻ nhỏ dùng thử. Bởi sự phù hợp của cơ địa mỗi bé nhỏ với mỗi loại sữa là khác nhau. Vậy cho nên, mỗi quyết định lựa chọn sữa cho con 2 tuổi tốt nhất hiện nay của các chị em cần cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên cơ sở đã tìm hiểu cặn kẽ về sản phẩm. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo tư vấn từ các chuyên gia và bác sĩ dinh dưỡng. Nguồn tham khảo: https://suanaotot.com/top-sua-tot-cho-be-2-tuoi-tro-len-va-cac-luu-y-me-can-biet.html Xem thêm: https://sketchfab.com/reviewsua https://www.allnumis.com/user/profile/reviewsua
 8. Ngày nay,mẹ trẻ rất lúng túng trong việc chăm sóc trẻ,không chỉ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho bé nhỏ mà còn phải giúp cho em bé cưng của mình có được một thể trạng tốt nhất, phát triển cả não bộ và sức khỏe. Hầu hết vấn đề nhức nhối nhất là làm sao để tìm được loại sữa thích hợp cho bé nhỏ nhưng vẫn đảm bảo sữa mát, trợ giúp con tăng cân một cách toàn diện. Và theo nhiều thống kê tại Việt Nam, đa số phụ huynh Việt đã không lựa chọn đúng nguồn thực phẩm tốt hay có thể cung cấp thiếu các chất dinh dưỡng phát triển. Vì vậy có rất nhiều đang xảy ra tình trạng nhẹ cân, chậm phát triển, chán ăn, nhìn thể trạng các trẻ luôn thấp bé, nhỏ con, không được khỏe mạnh. Vì thế, các phụ huynh phải dung nạp được nguồn sữa tốt nhất cho thể trạng của em bé. Cùng khám phá 5 loại sữa được các mẹ bỉm sữa trẻ đã nuôi trẻ nhỏ khuyên dùng là bé yêu tăng ký và khỏe mạnh nhé. Top 5 loại sữa được mẹ bỉm review nhiều nhất cho em bé là các dòng sữa nào? 1. Tình trạng cân nặng đáng lo ngại của trẻ Ở nước ta, tỷ lệ con dưới 5 tuổi bị thiếu cân được nhận xét là đã giảm nhanh và bền vững trong những năm qua, kiến thức thực hành dinh dưỡng của người dân ngày càng được nâng cao, hiện trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, thực tế thì vẫn còn khá nhiều trẻ vẫn bị thiếu ký đặc biệt là những bé nhỏ ở vùng nông thôn, chưa phát triển. Một bé yêu khi sinh ra thấp còi, nhẹ ký thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện sau này. Để biết được bé có đủ chiều cao, cân nặng hay không, đã phù hợp với lứa tuổi của bé hay chưa, thì các mẹ bỉm sữa phải thường xuyên theo dõi tình hình trẻ của mình xem bé có phát triển bình thường không, có tăng cân hay thừa cân hay không? Hãy tham khảo bảng cân nặng chiều cao sau đây: Bảng chiều cao cân nặng cho bé dưới 1 tuổi Trước khi tìm hiểu các loại sữa giúp cho bé tăng cân nhanh các bạn cần hiểu rõ nguyên nhân khiến trẻ chậm tăng cân là những nguyên nhân gì? Thứ nhất là do em bé biếng ăn, ăn ít, bị ép ăn mà không có cảm giác thích thú với thức ăn. Trẻ em bình thường được sinh ra, nếu được chăm sóc tốt và đúng cách, rất hiếm khi xuất hiện hiện tượng chán ăn. Có tới 70% nguyên nhân chán ăn là do các sai lầm trong lựa chọn dinh dưỡng và chăm sóc em bé. Dẫn chứng là các nghiên cứu lâm sàng về dinh dưỡng trẻ em tại Viện dinh dưỡng và Viện nhi đã chỉ ra: ●Các bé nhỏ được nuôi bằng sữa mẹ đủ 12 tháng hoặc các trẻ nhỏ được nuôi bằng các loại sữa hỗ trợ hệ tiêu hóa tốt có tỷ lệ biếng ăn rất thấp. ●Các trẻ được nuôi hoàn toàn bằng sữa ngoài và các trẻ nhỏ cho ăn dặm sớm trước 5 tháng có tỷ lệ chán ăn cao. Sau đó là em bé có bệnh lý về tiêu hóa và hấp thu nên dù có ăn và uống sữa được nhiều nhưng vẫn không tăng trọng lượng mấy. Các bé nhỏ này thường có 2 trường hợp. ●Các trẻ có bệnh lý về tiêu hóa như táo bón, tiêu chảy hay đầy bụng, chướng hơi, khó tiêu hay đi phân sống. Các bé như này cần dùng các loại sữa hỗ trợ hệ tiêu hóa hoặc các loại sữa đặc trị. ●Những con có cơ địa nóng nên khó hấp thu và lên ký. Các trẻ nhỏ này cần cho dùng các sản phẩm sữa cao năng lượng, về lâu dài chắc chắn sẽ giúp trẻ nhỏ tăng ký mang lại kết quả tốt Sau cùng là con có sức đề kháng không tốt, hay mắc phải các bệnh lý thông thường nên chậm lên ký. ●Các con trong trường hợp này, nên kết hợp thuốc trị bệnh và dinh dưỡng hợp lý. Các gia đình cần chú ý việc sử dụng kháng sinh sẽ ảnh hưởng nhiều tới hệ tiêu hóa của bé nhỏ. ●Vì vậy, nên cho em bé dùng các loại sữa hỗ trợ hệ tiêu hóa và cao năng lượng giúp trẻ phục hồi nhanh. Đó là 3 nguyên nhân chính trong các trường hợp dẫn đến con chậm tăng cân. Tuy nguyên nhân có nhiều, nhưng dù nguyên nhân nào thì với bé yêu chậm tăng cân mẹ bỉm sữa cũng phải để ý đến vấn đề dinh dưỡng của em bé nhiều hơn so với các trẻ nhỏ bình thường khác. Phương pháp chọn sữa giúp tăng cân cho trẻ hiệu quả Đầu tiên, để lựa chọn được sữa giúp lên trọng lượng tốt các gia đình cần chú ý đến chỉ số và thành phần dinh dưỡng, hợp chất trong sữa của trẻ nhỏ như: ●Năng lượng: lưu ý so sánh chỉ số năng lượng sữa cung cấp/100g sữa ●Chất béo, protein, Lactoferrin, các thành phần tăng trưởng tốt, chú ý lựa chọn các dòng sữa có chất béo chuỗi trung bình MTC và protein thủy phân hoặc các loại đạm dễ hấp thu. ●Các vitamin và khoáng chất cũng như hàm lượng men vi sinh, các lợi khuẩn trong sữa như thế nào? Bình thường sữa cho con tăng cân nặng sẽ cung cấp nhiều năng lương và các hoạt chất giúp hệ tiêu hóa của em bé hoạt động hiệu quả hơn để hấp thu dinh dưỡng được tối đa bao gồm giải quyết được tốt 3 vấn đề đồng thời. ●Cao năng lượng. ●Dễ hấp thu. ●Kích thích bé yêu ăn ngon miệng. Dưới đây xin mách các mẹ những loại sữa cho bé tăng cân tốt nhất được nhiều các chị em tin tưởng và sử dụng như sau: 2. Sữa Grow Plus đỏ dành cho bé trên 1 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi Tháng 4/2012, Grow PLUS+ ra đời và đã trở thành sản phẩm tiên phong lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam dành cho trẻ nhỏ bị suy dinh dưỡng, thấp còi. Với công thức Weight Pro+, các chuyên gia dinh dưỡng NutiFood đã tính công thức chất dinh dưỡng có tỷ lệ hài hòa phần trăm Vitamin và khoáng chất, phù hợp với thể chất của bé bị suy dinh dưỡng, thấp còi tại nước ta. Weight Pro+ là công thức đặc biệt từ sự dày công nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng NutiFood. Tháng 12/2012 đến 5/2013, GrowPLUS+ của NutiFood được Viện Dinh dưỡng quốc gia tiến hành kiểm nghiệm lâm sàng, và kết quả có hiệu quả thực sự đối với trẻ, giúp bé yêu lên ký – tăng chiều cao tốt sau 6 tháng sử dụng. + Trẻ suy dinh dưỡng thấp còi giảm 29,5%; tỉ lệ biếng ăn giảm 45,9%. + Về cân nặng: tăng trung bình 1,44 kg so với nhóm chứng chỉ tăng trung bình 0,85 kg; + Về chiều cao: tăng trung bình 3,83 cm so với nhóm chứng chỉ tăng trung bình 2,85 cm. Đây là dòng sản phẩm tiêu biểu của Nutifood giúp trẻ tăng trưởng cân nặng chiều cao hiệu quả giúp Nutifood dẫn đầu thị trường sản phẩm cho bé suy dinh dưỡng thấp còi. GrowPLUS+ dinh dưỡng hiệu quả cho trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi với công thức Weight Pro+ giàu dưỡng chất, đầy đủ hàm lượng đạm, béo cần thiết giúp em bé tăng trưởng cân, tăng chiều cao tốt; sự hiện diện MCT – chất béo chuyển hóa nhanh giúp con dễ tiêu hóa, dễ hấp thu; việc bổ sung Lysin, Kẽm, FOS/Inulin, Vitamin nhóm B giúp trẻ thèm ăn, ăn ngon hơn; cùng lúc đó tăng cường khả năng bảo vệ cơ thể, phòng ngừa bệnh tật với Selen, Vitamin A-C-E; GrowPLUS+ còn giúp phát triển trí tuệ thông qua việc bổ sung DHA, AA, Taurin, Cholin, bé nhỏ sẽ thông minh, lanh lợi hơn, giúp bắt kịp đà phát triển về chiều cao và cân nặng, mà còn phát triển toàn diện cả về thể trạng và trí tuệ. 3. SỮA PEDIASURE BA Sữa Pediasure BA giúp trẻ chán ăn cải thiện tình trạng dinh dưỡng. Tình trạng lười ăn kéo dài, bé yêu có thể bị suy dinh dưỡng, dẫn đến sụt cân, và nguy cơ mắc bệnh cao. Suy dinh dưỡng có thể làm giảm đến 14 điểm chỉ số thông minh IQ của con. Sữa Pediasure BA được đặc chế khoa học để cung cấp nguồn dinh dưỡng đầy đủ và cân đối cho bé yêu 1-10 tuổi, giúp bé nhỏ nhanh chóng bắt kịp và tiếp tục đà tăng trưởng tối ưu cả về thể chất và trí thông minh. Pediasure hệ dưỡng chất tiên tiến dành cho bé yêu lười ăn có những đặc điểm sau: ●Hệ phức hợp mới từ 3 nguồn đạm chất lượng cao cùng với hệ đường kép tiên tiến giúp em bé ăn ngon miệng hơn, cung cấp năng lượng cân đối để bé bắt kịp và tiếp tục đà tăng trưởng hoàn hảo. ●Hệ chất béo được đặc chế khoa học giàu MCT giúp dễ tiêu hóa và hấp thu. Giàu AA, DHA, các vitamin và khoáng chất cần thiết. ●dưỡng chất đầy đủ và cân đối đảm bảo cung cấp đầy đủ những dưỡng chất thiết yếu như một bữa ăn mà em bé bị thiếu hụt hay bỏ bữa. ●Với công thức độc đáo với Synbiotics = Probiotic (vi sinh vật có lợi) + prebiotic FOS / chất xơ trợ giúp tăng cường khả năng miễn dịch tự nhiên của bé bằng cách dung nạp vi sinh vật có lợi để ức chế sự phát triển của nhóm vi khuẩn có hại trong đường tiêu hóa. Qua đó, các dưỡng chất sẽ được hấp thu tốt hơn. trẻ lên cân nặng nhanh không còn thấp còi nhỏ bé nữa. 4. Sữa S26 Úc_ 20 năm nổi tiếng về lên ký cho trẻ, thơm ngon dễ uống Sữa S26 dòng sữa nhập khẩu từ Úc là một trong 2 loại sản phẩm có doanh số bán ra tốt nhất tại thị trường Úc, được các nước trên toàn cầu trong đó có Việt Nam tin dùng.Sản phẩm với công thức cải tiến độc đáo mang lại cho em bé sự khởi đầu khỏe mạnh nhất. Giá trị dinh dưỡng của dòng sản phẩm Sữa S26 của Úc: Sữa S26 là dòng sữa được nhiều mẹ bỉm sữa tin dùng và lựa chọn cho trẻ nhỏ ngay từ những năm tháng đầu đời. Với sự nghiên cứu tỷ mỷ, trải qua nhiều thí nghiệm và các công thức kết hợp khoa học, sản phẩm đã thực sự đem đến cho con những giá trị dinh dưỡng tuyệt vời, cho bé yêu sự khỏe mạnh và phát triển tốt nhất. ●Sữa S26 của Úc cho trẻ nhỏ hệ dưỡng chất tối ưu, giúp lên ký tốt mà không sợ táo bón. Với mục đích mang lại cho em bé sự phát triển toàn diện và khỏe mạnh nhất, Sữa S26 được các chuyên gia nghiên cứu nhằm đưa ra hệ dưỡng chất tối đa nhất cho sự phát triển của trẻ.Sữa nổi bật với công thức chứa Wyeth Biofactors đây là công thức với sự kết hợp hỗn hợp protein tiên tiến và các dưỡng chất nhằm mang đến cho trẻ nhỏ hệ dưỡng chất bình ổn nhất. ●Trong sữa bò thành phần chủ yếu là Protein dạng Casein (chiếm khoảng 80%), một dạng chất khó tiêu khó hấp thụ, còn trong sữa mẹ tỷ lệ đạm Casein là 40% còn 60% là đạm WHEY do đó dễ tiêu hóa. ●Nhằm tận dụng tỷ lệ tốt nhất giữa đạm Whey và Casein mà các chuyên gia nghiên cứu đã đưa ra công thức pha chế hợp lý nhất nhằm vừa đáp ứng nhu cầu về chất dinh dưỡng vừa tốt cho hệ tiêu hóa. Vì thế, khi cho con dùng Sữa S26 phụ huynh không lo nỗi lo khó tiêu, táo bón ở bé yêu. ●Cùng lúc đó, sữa cũng chứa đầy đủ các dưỡng chất, vitamin, khoáng chất nhằm mang lại sự phát triển toàn diện cho em bé. ●Trong sản phẩm có chứa các vitamin thiết yếu như vitamin A, C, D, E, K, B1, B3, B6, B12, một số khoáng chất tiêu biểu gồm Canxi, natri, sắt, kẽm, iot, đồng, magie, photpho, mangan, selem… Các vitamin, khoáng chất kết hợp cùng axit béo, carbohydrat, các vi chất như Omega 3, Omega 6, taurin, axit folic, choiline… ●Nhờ hệ chất dinh dưỡng đầy đủ mà cơ thể trẻ nhỏ phát triển tốt nhất, cho em bé những ngày đầu đời khỏe mạnh, tăng trưởng trọng lượng tốt. ●Sữa S26 của Úc cho con hệ miễn dịch tốt nhất.Với mong muốn mang lại cho bé nhỏ sức khỏe bền lâu từ bên trong, do đó các chuyên gia không ngừng cố gắng đưa vào công thức sản xuất các thành phần tốt nhất cho sự phát triển hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng.Thứ nhất, trong sản phẩm được đưa vào các Nucleotides, là một trong các dạng chất rất tốt với hệ miễn dịch của con. Nucleotides là chất có thể tạo ra môi trường tốt nhất cho các lợi khuẩn sinh sống nhằm bảo vệ cơ thể bé khỏi sự biến đổi môi trường sống, các tác nhân gây bệnh có thể tấn công cơ thể em bé. ●Trong sữa, cũng bao gồm liều lượng lớn các chất chống oxy hóa mạnh như selem, mangan, sắt, vitamin A, C do đó sức đề kháng của con vì thế cũng tăng cao. Việc này, trợ giúp trẻ nhỏ có thể thoát khỏi các căn bệnh về đường ruột, đường hô hấp, bệnh ngoài da. ●Sữa S26 của Úc cho bé một trí thông minh nhanh nhẹn.Bên cạnh việc cung cấp chất dinh dưỡng phát triển cân nặng, tăng cường sức đề kháng, Sữa S26 cũng mang tới cho trẻ điều kiện phát triển trí não nhanh nhất. Các chuyên gia nghiên cứu hiểu rõ rằng, trí thông minh của bé nhỏ sẽ phát triển và quyết định tới 50% ở những năm tháng đầu đời, do đó đã tích cực pha chế ra công thức có thể cho trẻ sự phát triển trí tuệ tốt nhất. ●Trong sữa được bổ sung hàm lượng Omega 3 rất cao, Omega 3 này có nguồn gốc tự nhiên do đó vô cùng dễ hấp thu khi đi vào cơ thể con.Cùng với đó là sự xuất hiện của Omega 6 tạo lên DHA, AA cao mang đến cho bé yêu sự hoàn thiện cấu trúc não nhanh chóng, bảo vệ và phát triển cấu trúc não tốt nhất. ●Sữa S26 cũng được đưa vào sản xuất với hàm lượng taurin, choline vô cùng lớn nhằm mang lại cho em bé những giấc ngủ sâu, sự bảo vệ và phát triển hệ thần kinh tốt nhất.Nhờ có DHA, AA, Taurin, Choline mà bé nhỏ có trí não phát triển nhanh nhẹn, tăng cường khả năng học hỏi, quan sát, lập luận và ghi nhớ của bé nhỏ. Sản phẩm đem đến cho bé nhỏ những ngày tháng đầu đời khám phá thế giới xung quanh vui vẻ nhất, cho bé cơ hội phát triển tương lai tươi đẹp. 5. Sữa Pediasure Mỹ Growg and Gain Dòng Sữa Tăng cân cao cấp nhất của Hãng Abbott Hoa kỳ Sữa Pediasure Mỹ Grow & Gain được các bác sĩ chuyên khoa Nhi hàng đầu tại Mỹ khuyên sử dụng. Sữa sử dụng công thức đặc chế cho trẻ em bé lười ăn, bổ sung năng lượng cao, bổ sung các vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể giúp trẻ cao lớn, khỏe mạnh. Sữa Pediasure Mỹ Grow & Gain – Sữa nội địa Mỹ Nếu bé nhỏ của mẹ biếng ăn, còi xương, chậm lớn, bé mới ốm dậy… hãy nạp thêm dưỡng chất cho con với Sữa Pediasure Mỹ Grow & Gain. Đây là dòng sữa nội địa Mỹ được các chuyên gia Nhi khoa hàng đầu tại Mỹ khuyến khích sử dụng.Sữa được các chuyên gia dinh dưỡng của hãng Abbott Hoa Kỳ nghiên cứu dựa trên nhu cầu dinh dưỡng của trẻ lười ăn. Qua nhiều năm nghiên cứu, cuối cùng, một hệ dưỡng chất hoàn chỉnh, nạp thêm năng lượng cao được đưa vào công thức của Sữa Pediasure Mỹ Grow & Gain. Như chúng ta đã rõ, hãng Abbott Hoa Kỳ rất phổ biến trên thị trường. Thương hiệu có tiếng bởi nguồn nguyên liệu sạch, đảm bảo, quy trình chế biến khép kín, công nghệ hiện đại. Bởi thế, các dòng sữa của Abbott luôn bán chạy, đạt doanh thu lớn hơn hẳn so với các loại sữa khác trên thị trường. Tại Hoa Kỳ, sữa được sử dụng trong bệnh viện, sử dụng như thực phẩm giúp phục hồi sức khỏe. Sản phẩm dành riêng cho bé nhỏ từ 1 – 13 tuổi. Đối tượng sử dụng Sữa Pediasure Mỹ Grow & Gain: + trẻ biếng ăn, suy dinh dưỡng + trẻ nhỏ bị còi xương, chậm lớn + trẻ bị tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa kéo dài Sữa Pediasure Mỹ Grow & Gain được chứng minh lâm sàng có hiệu quả ưu việt đối với các bé nhỏ dùng, phát triển chiều cao vượt bậc. Sữa Pediasure Mỹ Grow & Gain giải quyết dứt điểm tình trạng biếng ăn ở trẻ Biếng ăn là tình trạng thường gặp ở bé từ 1 – 5 tuổi. Ngày nay, tình trạng con biếng ăn ngày càng tăng lên. Muốn giải quyết tận gốc tình trạng lười ăn của trẻ cần phải xây dựng hệ tiêu hóa của bé khỏe mạnh.+ Sữa Pediasure Mỹ Grow & Gain cung cấp năng lượng cao. Mỗi ly sữa Sữa Pediasure Mỹ Grow & Gain mang đến 240 Kcal. Cơ thể trẻ không cần tiêu hao năng lượng, không cần tốn enzyme tiêu hóa vẫn nhận đầy đủ nhu cầu thiết yếu hàng ngày. ●Hàm lượng Protein cao vượt trội. Có đến 12g protein trong một khẩu phần ăn của bé yêu. Lượng Protein hơn hẳn so với các sản phẩm sữa bột thông thường, cung cấpmang lại nhu cầu cho các cơ, hình thành hệ cơ, tế bào vững chắc. Đồng thời, nó góp phần vào hoocmon, tạo kháng thể, duy trì mọi chức năng trao đổi, tuần hoàn của cơ thể. ●Cung cấp 26 loại vitamin và khoáng chất quan trọng cho cơ thể, nạp thêm thiếu hụt vi chất, giúp tăng cường cảm giác thèm ăn ở em bé. ●Bổ sung Probiotics giúp cân bằng lợi khuẩn tại đường ruột, gia tăng hoạt động của niêm mạc ruột. Từ đó, hấp thu chất dinh dưỡng tối đa, phòng táo bón, rối loạn tiêu hóa. ●Trong sữa không chứa lactose, gluten. Các nghiên cứu nêu ra rằng, chỉ cần 1 lượng nhỏ gluten sẽ khiến tổn thương ruột non bị tổn thương, tiêu hóa bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sữa Pediasure Mỹ Grow & Gain tăng trưởng chiều cao tối đa Một trong những ưu điểm tuyệt vời nhất của Sữa Pediasure Mỹ Grow & Gain chính là giúp em bé của mẹ tăng chiều cao tối đa, nhanh chóng.Thấp còi khiến bé kém tự tin, đánh mất cơ hội và khả năng phát triển của trẻ nhỏ. Do vậy, cải thiện chiều cao cho bé yêu đặc biệt được các bậc cha mẹ quan tâm. Hàm lượng 60% vitamin D và 35% Canxi trong Sữa Pediasure Mỹ Grow & Gain tăng trưởng chiều cao tối đa cho bé nhỏ. Vì có vitamin D mà Canxi được đưa đến các mô xương hiệu quả, làm tăng dung nạp Canxi trúng đích. Qua đó, bé nhỏ phát triển chiều cao nhanh chóng, có hệ xương, răng chắc khỏe. Sữa Pediasure Mỹ Grow & Gain xây dựng hệ miễn dịch khỏe mạnh Chất oxy hóa có trong sản phẩm với 40% Vitamin C, 10% vitamin E, 15% xây dựng hệ miễn dịch hoàn thiện cho bé yêu, trợ giúp trẻ nhỏ có sức khỏe chống lại với các vi khuẩn, virut gây hại xung quanh môi trường.Iot, sắt, Kẽm là những vi chất thiết yếu để cải thiện chức năng miễn dịch, duy trì thể trạng khỏe mạnh cho con. Các dưỡng chất cho trí thông minh như DHA, Choline cũng được tăng cường để kích thích tế bào não tăng trưởng, làm tăng chỉ số IQ cho con. Tìm hiểu thêm: https://www.ehf.telangana.gov.in/web/reviewsua/home?p_p_auth=C6mZLzyE&p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_49_struts_action=%2Fmy_sites%2Fview&_49_groupId=71858&_49_privateLayout=false http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/42318-san-pham-nao-danh-rieng-cho-tre-so-sinh-va-tre-nho-bi-tao-bon/ 6. Sữa Nan Nga: một trong các nhãn hiệu sữa bột tốt cho trẻ ●Sữa Nan Nga có chứa thành phần bảo vệ hệ miễn dịch cho trẻ nhỏ cực kỳ tốt và hiệu quả. Ngoài ra, Sữa Nan Nga có mùi hương rất dễ chịu, dịu ngọt bé rất hợp tác khi sử dụng. ●Hệ lợi khuẩn Bifidus BL chứa các lợi khuẩn như Probiotics có chức năng làm cho hệ tiêu hóa của bé hoạt động hiệu quả hơn. Hệ lợi khuẩn là một điểm mạnh đặc biệt của Hãng Nestle do đó các dòng sữa có hãng đều có đặc điểm là mát và dễ tiêu hóa.vi sinh vật có lợi Probiotics giúp làm tăng hệ miễn dịch đường ruột cho em bé phòng ngừa các tác nhân ngoài, cùng lúc đẩy nhanh sự hấp thu dưỡng chất giúp bé yêu phát triển tự nhiên và toàn diện. ●Sữa Nan Nga của Nestle chứa thành phần DHA – chất dinh dưỡng cực giúp cho sự phát triển trí não của các trẻ, giúp em bé nâng cao việc ham học hỏi, khám phá những điều mới lạ của thế giới xung quanh. Sản phẩm Sữa Nan Nga với đặc trưng chất đạm Optipro tinh dế công dụng tuyệt vời giúp em bé dễ hấp thụ và tăng cân tốt. ●Sản phẩm cũng bổ sung canxi và vitamin D với tỷ lệ tối ưu giúp phát triển chiều cao của em bé, cho răng chắc khỏe. ●Sản phẩm sữa nan nga với hệ đạm cải tiến Optipro giúp bé nhỏ tăng cân vượt trội Sữa nan nga có tăng cân không ? Sữa Nan Nga với hệ dưỡng chất cân bằng giữa chất đạm, chất béo, cacbonhydrat và các vitamin giúp em bé dễ hấp thu, tăng cân nhanh, tăng sức đề kháng nên phát triển rất toàn diện. Ưu điểm nổi bật của Sữa Nan Nga là loại sữa mát, dễ hấp thu, không gây táo bón kể cả với các bé nhỏ có cơ địa nóng nhất. Sản phẩm mới cải tiến với hệ chất đạm Optipro giúp bé yêu lên cân vượt trội. Sữa Nan Nga hỗ trợ tốt khả năng hấp thụ dưỡng chất của bé. Rất ít loại sữa công thức thực hiện được nhiệm vụ này khi phục vụ đối tượng là bé nhỏ có hệ tiêu hóa non yếu. Trên đây là một số đánh giá của chúng tôi về Các Loại Sữa tăng trưởng trọng lượng cho em bé tốt nhất trên thị trường hiện nay.Bạn có thể tham khảo để chọn dòng phù hợp nhất cho mình và cho trẻ nhỏ của mình Các dòng sản phẩm lên cân được thiết kế với hàm lượng chất đạm, đường, chất béo cao hơn so với các dòng sản phẩm sữa thông thường do đó có vị ngọt, ngậy, mùi thơm rất hấp dẫn bé đặc biệt là các bé nhỏ biếng ăn. Thêm vào đó, để dùng sản phẩm đúng cách và hiệu nghiệm các mẹ cần pha sữa đúng quy trình, và trong quá trình sử dụng sản phẩm sữa cao năng lượng cần thường xuyên kiểm tra chiều cao cân nặng của em bé xem bé yêu có phát triển đều không. Nếu bé phát triển tốt tức là bé nhỏ đang hợp sữa, nếu bé nhỏ chậm phát triển thì cần tìm hiểu để đổi sang dòng sữa phù hợp. Chúc các mẹ nuôi bé luôn mạnh khỏe và cao lớn. Nguồn tham khảo: https://suanaotot.com/top-sua-giup-be-tang-can-tot-nhat-duoc-nhieu-me-tin-dung.html Xem thêm: https://www.ted.com/profiles/22529177 https://soundcloud.com/reviewsua
 9. Sữa Frisomum Gold là một trong những thương hiệu sữa cho bà nag thai có xuất xứ Hà Lan. Một số bên bán đồn thổi có Friso mum mùi vị socola tuy nhiên hãng chỉ khẳng định phía nơi sản xuất chỉ có 2 hương vị cam và vanila do đó các bà mẹ cẩn thận lỡ mua phải hàng giả. Mang thai là cả một giai đoạn gian nan, không suôn sẻ như các bà bầu khác có thể ăn tất cả mà không bị nghén ngẩm hay nôn ọe gì cả thì những bà mẹ khác trong suốt mấy tháng đầu mang thai hầu như không ăn được gì, hễ cứ nghe thấy mùi đồ ăn là nôn trớ, cứ diễn ra liên tục như thế thì trẻ nhỏ sẽ không nhận được dinh dưỡng mà mẹ bầu càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Sữa dinh dưỡng dành cho bà bầu được tạo ra là để dành riêng cho những đối tượng bà mẹ như vậy. Không những vậy, các mẹ bầu muốn bổ sung thêm dưỡng chất cho con trong hành trình mang thai và cho con bú đều sử dụng được hết. Và Frisomum Gold là một trong những lựa chọn hàng đầu của các mẹ bỉm sữa Việt. Cùng Websosanh.vn phân tích chi tiết về loại sữa Friso mum mới nhất xem loại sữa này có tốt cho bà bầu không, có mấy loại và giá bao nhiêu tiền ngay nhé! Sữa Friso mum mới có tốt không? Sữa Friso mum mới hay còn được gọi là sữa FRISOMUM® GOLD DUALCARE+ với công thức dinh dưỡng kép tăng cường dinh dưỡng cho bé và cho mẹ bầu, nhờ đó mẹ bầu có thể tận hưởng quá trình mang thai theo cách của riêng mình. Công thức DualCare+ chứa Magiê, Prebiotic và Probiotic, Cholin và vitamin nhóm B hỗ trợ hệ tiêu hoá khoẻ mạnh giúp mẹ thoải mái suốt hành trình có thai. Bên cạnh đó, sữa Frisomum® còn chứa thêm Canxi, vitamin D, vitamin B12, Iốt và Axít Folic cung cấp một cơ sở vững chắc cho sự phát triển của bé ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Sữa Frisomum Gold DualCare+ Đọc thêm: Sữa nào tốt nhất dành cho mẹ bầu Sữa Frisomum Gold có mấy loại? Trên thị trường đa số những loại sữa bầu khác đều có 2 mùi vị vanila và socola dễ uống nên nhiều bên bán đồn thổi có Friso mum vị socola tuy nhiên phía hãng chỉ nói rõ sản xuất ra thị trường sữa Frisomum chỉ có 2 hương vị cam và vanila do đó các mẹ cẩn thận lỡ mua phải hàng giả. Về quy cách đóng hộp thì sữa Frisomum gold và sữa Frisomum gold DualCare+ đều có 2 loại là loại hộp 400g và hộp 900g lon sắt. Giá sữa Frisomum Gold bao nhiêu tiền ? Giá sữa Frisomum Gold hộp 400g bán lẻ từ 195.000 vnđ – 270.600 vnđ Giá sữa Frisomum Gold hộp 900g bán lẻ từ 405.000 vnđ – 479.000 vnđ Giá sữa Frisomum Gold DualCare+ hộp 400g bán lẻ từ 217.000 vnđ – 227.000 vnđ Giá sữa Frisomum Gold DualCare+ hộp 900g bán lẻ từ 415.000 vnđ – 427.000 vnđ Tham khảo thêm: Những loại sữa bổ sung dinh dưỡng tốt nhất dành cho bà bầu Mua sữa Frisomum gold và sữa Frisomum gold DualCare+ nơi nào chính hãng mà lại có giá tốt ? Nếu bạn quan tâm đến việc chọn mua sữa Frisomum Gold dành cho mẹ bầu hoặc cho bé thì có thể chọn mua tại những hãng sữa uy tín trên cả nước. Không những vậy, nếu bạn không có nhiều thời gian để đến tận nơi chọn mua, thì bạn có thể đặt sữa trên những trang thương mại điện tử trực tuyến uy tín hiện tại cũng là một lựa chọn hợp lý. Một số sàn thương mại điện tử uy tín nhất hiện tại như: Lazada, Tiki, Adayroi, Lotte, Shopee, Sendo… Bạncần chú ý thêm chỉ mua ở những shop chính hãng được xác nhậnđảm bảo bởi sàn để được đồng kiểm khi nhận và đền bù nếu hàng không chính hãng nhé! Mang thai là một hành trình đầy diệu kỳ hay nói đúng hơn mang thai là điều tuyệt vời nhất đối với một người phụ nữ. Do vậy đây chính là lúc bạn thực hiện thiên chức của mình: Làm mẹ – một thiên chức hết sức cao cả. Và Web so sánh tin rằng, sữa Friso cho bà bầu – Frisomum Gold & Frisomum gold DualCare+ sẽ là người tri kỉ tuyệt vời nhất bên cạnh cùng hàng triệu bà mẹ trên thế giới, cũng sẽ là người tri kỉ tuyệt vời của bạn trong suốt 9 tháng thai kì, thậm chí ngay cả khi đang cho con bú. Sữa Friso Gold Pedia có thực sự làm cho trẻ hết lười ăn không? Nguồn: https:https://www.friso.com.vn/frisomum-gold/frisomum-gold
 10. Con yêu cao lớn, khỏe mạnh mỗi ngày là niềm hạnh phúc to lớn. Nhưng nhiều ông bố bà mẹ buồn phiền vì bé tiêu hóa và hấp thu kém, dẫn đến thấp còi, suy dinh dưỡng. Vậy, giải pháp là gì? Sữa dành cho trẻ có hệ tiêu hóa kém là giải pháp dinh dưỡng giúp đem đến hiệu quả rõ rệt và ngày càng nhận được sự tin tưởng của các phụ huynh. Vậy mẹ đã biết, trẻ tiêu hóa kém, trẻ bị rối loạn tiêu hóa nên uống sữa gì? Bài viết hôm nay sẽ giải đáp giúp mẹ và gợi ý TOP 5+ sữa tốt cho hệ tiêu hóa của bé. Mẹ cùng theo dõi nhé! 1. Tác nhân dẫn đến trẻ có hệ tiêu hóa kém Trẻ tiêu hóa kém là hiện tượng trẻ ăn được, thậm chí là ăn nhiều nhưng vẫn chậm tăng trưởng. Lúc này, khẩu phần dinh dưỡng chỉ đáp ứng về lượng nhưng cơ thể hấp thu kém các chất dinh dưỡng. Nguyên nhân khiến bé có hệ tiêu hóa kém, bao gồm: ● Bắt đầu cho bé ăn dặm quá sớm: Hệ tiêu hóa của bé bị ảnh hưởng, gây ra rối loạn đường ruột và tiêu hóa kém. ● Chế độ ăn uống không lành mạnh: Mẹ cho bé ăn quá nhiều, vượt quá khả năng tiêu hóa của bé. Hoặc thực phẩm khó tiêu, hay dễ gây dị ứng cho hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ. ● Khoảng cách các bữa ăn quá gần. ● Trẻ bị mắc các bệnh lý như viêm tai, viêm đường hô hấp, nhiễm trùng đường ruột,… hoặc rối loạn sinh lý do tiêm chủng, mọc răng,…Khi trẻ bị mắc các bệnh này thường bị sốt, làm hoạt động của nhu động ruột cũng như các men tiêu hóa giảm đi, khiến trẻ tiêu hóa và dung nạp kém hơn. ● Bé sử dụng nhiều loại thuốc kháng sinh: Gây mất cân bằng trong hệ vi sinh đường ruột bởi thuốc kháng sinh triệt tiêu cả vi khuẩn, vi rút có hại và cả những kháng thể có lợi Probiotics. Từ đó gây ra rối loạn đường ruột và giảm khả năng tiêu hóa của trẻ. 2. Làm thế nào để phát hiện bé có hệ tiêu hóa kém Những dấu hiệu cho thấy hệ tiêu hóa của trẻ kém, cụ thể: ● Chán ăn hoặc thường xuyên nôn oẹ khi ăn, uống. ● Đầy bụng, trướng hơi, đau bụng. ● Đi ngoài phân lỏng, nhiều nước hoặc có mùi tanh, màu nhạt hoặc phân lỏng có váng. ● Hay uể oải, mệt mỏi, tinh thần kém. ● Sụt cân, thấp cân và còi cọc, thấp còi. Khi hệ tiêu hóa của bé kém, trẻ sẽ uể oải, hay quấy khóc, nếu để kéo dài sẽ khiến bé bị suy nhược cơ thể, còi cọc, chậm phát triển. Đồng thời, hệ miễn dịch của bé giảm đi, gia tăng nguy cơ mắc bệnh lý khác. Chính vì thế, nếu bé có những biểu hiện như trên, bố mẹ cần chú ý và cho bé đi khám chữa kịp thời. Đồng thời, các mẹ có thể bổ sung thêm dòng sữa dành cho trẻ có hệ tiêu hóa kém nhằm bảo vệ, hỗ trợ và tăng cường hệ tiêu hóa của bé khỏe mạnh hơn. 3. Các lưu ý khi chọn sữa dành cho bé có hệ tiêu hóa kém Trong nhiều trường hợp, sữa công thức tốt cho hệ tiêu hóa là biện pháp dinh dưỡng hiệu quả mà chúng ta có thể chọn lựa bổ sung bên cạnh sữa mẹ và các thực phẩm khác. Thế nhưng, khi mua sữa dành cho bé có hệ tiêu hóa kém, mẹ cần lưu ý vài vấn đề sau: Công thức sữa gần giống với sữa mẹ Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất và hoàn hảo nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đặc biệt là trong những giai đoạn phát triển đầu đời. Bởi ngoài những dưỡng chất cần thiết, sữa mẹ còn chứa những kháng thể giúp bé có hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn. Vậy nên, sữa dành cho trẻ tiêu hóa kém nên có công thức mô phỏng theo sữa mẹ, giúp bé dễ dàng dung nạp hơn. Từ đó, tăng cường hệ miễn dịch và ngăn chặn rối loạn tiêu hóa, hoặc tiêu hóa kém. Sữa an toàn, không gây hại Bất kỳ dòng sữa dành cho trẻ em trên thị trường, như sữa dành cho bé bị rối loạn tiêu hóa, sữa dành cho bé táo bón, hoặc sữa dành cho bé chán ăn,… thì yếu tố sữa sạch, sữa chất lượng cao luôn được ưu tiên hàng đầu. Điều này càng cần thiết hơn khi mẹ lựa chọn sữa dành cho bé có hệ tiêu hóa kém. Bởi hệ tiêu hóa đã yếu, nếu hấp thu thêm những hóa chất, chất độc hại càng khiến khả năng tiêu hóa của trẻ yếu hơn. Vì vậy, mẹ nên dành thời gian để tìm hiểu rõ ràng hơn về quy trình sản xuất và thành phần sữa, đảm bảo sữa an toàn tuyệt đối, không hóa chất, không chất tổng hợp,… Công thức sữa chứa lợi khuẩn và dồi dào chất xơ Lợi khuẩn (probiotic) và chất xơ (prebiotic) là 2 thành phần có tác dụng nâng cao hệ tiêu hóa của bé khỏe hơn. Lợi khuẩn sẽ ức chế sự tăng trưởng của các vi khuẩn gây hại, bảo vệ đường ruột, điều hòa ổn định hệ sinh thái đường ruột và thúc đẩy tiêu hóa thức ăn hiệu quả hơn. Chất xơ chính là thức ăn cho lợi khuẩn, tiền đề cho lợi khuẩn sản sinh và phát triển. Từ đó, tăng cường hoạt động bảo vệ đường ruột khỏe mạnh hơn. Do đó, khi chọn lựa sữa, mẹ cần chú ý đến các thành phần này có trong sữa không nhé! Phù hợp với lứa tuổi Khi mua sữa, bố mẹ cần chú ý chọn đúng sản phẩm sữa thích hợp với lứa tuổi của trẻ. Chẳng hạn: ● Sữa hỗ trợ tiêu hóa cho bé sơ sinh, mẹ có thể chọn mua sữa Meiji số 0, Enfamil Lactofree Care, Morinaga, With mom số 1 & 2,Similac Total Comfort 1,… ● Sữa tốt cho hệ tiêu hóa của bé 1 tuổi trở lên gồm có sữa Nan Optipro 3, Premium Digestive số 1, Aptamil số 3, With mom số 3,…. 4. TOP 5+ dòng sữa dành cho bé có hệ tiêu hóa kém tốt nhất hiện nay Nếu mẹ chưa tìm thấy sản phẩm sữa phù hợp cho trẻ, mẹ có thể tham khảo top 5+ sản phẩm sữa dành cho trẻ có hệ tiêu hóa kém tốt nhất hiện nay dưới đây. 4.1. Sữa Optimum Gold 4 của Vinamilk Một trong những loại sữa dành cho bé có hệ tiêu hóa kém được tin dùng cao hiện nay là Optimum Gold 4 của Vinamilk, Việt Nam. Sản phẩm có hộp thiếc 900g, 1500g và hộp giấy 400g, dành cho trẻ từ 2 – 6 tuổi. Optimum Gold 4 đạt tiêu chuẩn của Hệ thống quản lý chất lượng và được UKAS, Anh Quốc công nhận. Sữa an toàn, không chứa hóa chất độc hại, chất bảo quản nên mẹ có thể yên tâm cho bé sử dụng mỗi ngày. Công thức sữa có chứa đạm Whey giàu Alpha lactalbumin, một loại đạm dễ tiêu hóa và hấp thụ. Bên cạnh đó, đạm Whey còn cung cấp axit amin tham gia vào hoạt động sản xuất các tế bào và tổng hợp đường lactose để duy trì nguồn nguyên liệu cho não bộ hoạt động. Thêm vào đó, công thức sữa còn chứa chất xơ hòa tan FOS cùng hệ men vi sinh, thúc đẩy số lượng lợi khuẩn tăng lên, giảm thiểu vi khuẩn có hại, hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh hơn. Nhờ đó, bé có thể dung nạp chất dinh dưỡng tốt hơn. Khi bé tiêu hóa và hấp thụ tốt hơn, bé sẽ ăn ngon miệng, ngủ ngon và khôn lớn hơn. Đây cũng là mong muốn của nhiều phụ huynh hiện nay. Đặc biệt, với 20% DHA từ tảo tinh khiết được cung cấp, trẻ sẽ thông minh hơn. Cùng với cholin, taurin, lutein, Omega 3, Omega 6,… giúp khả năng nhận thức và ghi nhớ của trẻ được tăng trưởng. Thành phần canxi, vitamin D3, photpho trong sữa giúp bé khỏe mạnh, cao lớn hơn. Cùng với đó, các vitamin, khoáng chất khác như A, C, kẽm, Selen,… cho bé sức đề kháng và hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn. Với những kiến thức trên, sữa dành cho bé có hệ tiêu hóa kém Optimum Gold 4 xứng đáng với sự yêu thích của các mẹ và trẻ hiện nay. Đánh giá sữa Optimum Gold 4 Ưu điểm ● Hương vị thơm ngon, ngậy, không quá ngọt, dễ hấp thụ. ● An toàn cho bé. ● Đạm whey giàu Alpha lactalbumin giúp trẻ dễ tiêu hóa hơn. ● Chất xơ hòa tan FOS cùng hệ men vi sinh giúp bé hấp thu tốt và hệ tiêu hóa khỏe hơn. ● Cung cấp nhiều vitamin, vi chất thiết yếu, giúp bé phát triển toàn diện Nhược điểm ● Có mùi tanh nhẹ 4.2. Sữa Similac Total Comfort của Abbott Abbott là thương hiệu Mỹ nổi tiếng hàng đầu thế giới với đủ các loại sữa đáp ứng nhu cầu của mỗi trẻ. Similac Total Comfort là sản phẩm sữa cao cấp của Abbott và tiên phong trong việc bảo vệ hệ tiêu hóa non nớt của bé như tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa,… Sữa dành cho trẻ có hệ tiêu hóa kém Similac Total Comfort có những ưu điểm vượt trội nào để các bậc phụ huynh đặt niềm tin vào sản phẩm này? Với công thức Tummy Care được phát triển phù hợp với hệ tiêu hóa nhạy cảm của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Từ đó, giúp hệ tiêu hóa khỏe hơn và phát triển toàn diện. Có được điều này là do sữa có chứa thành phần đạm dễ tiêu hóa, rất ít đường lactose và chất béo không chứa dầu cọ. Trong đó, hỗn hợp chất béo không chứa dầu cọ giúp bé tăng cường hấp thụ canxi và phân mềm hơn, gần giống với phân của trẻ bú sữa mẹ hơn. Do đó, Similac Total Comfort là giải pháp khoa học, là sữa bột dành cho bé bị tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa,…. mà mẹ không nên bỏ qua. Ngoài ra, với hệ dinh dưỡng EYEQ (AA, DHA, omega 3 & 6, taurin, lutein, choilin và sắt), sữa Similac Total Comfort giúp cho não bộ, thị giác và ngôn ngữ của trẻ tăng trưởng tốt. Với hệ dưỡng chất Immunify đột phá chứa prebiotic và nucleotide, sản phẩm còn giúp bé có sức đề kháng khỏe mạnh hơn, ít ốm vặt hơn. Thế nên, các mẹ sẽ hài lòng hơn khi cho trẻ uống Similac Total Comfort, một trong những dòng sữa dành cho trẻ có hệ tiêu hóa nhạy cảm được yêu chuộng hiện nay. Đánh giá Similac Total Comfort Ưu điểm ● Dinh dưỡng Tummy Care giúp bé dễ tiêu hóa và hấp thu tốt. ● Hệ dinh dưỡng EYEQ giúp bé phát triển trí não, thị giác và ngôn ngữ. ● Hệ dưỡng chất Immunify tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ Nhược điểm ● Không sử dụng cho bé bị rối loạn chuyển hóa galactose ● Giá thành cao 4.3. Sữa Morinaga của Nhật Nếu bố mẹ đang cần tìm sản phẩm sữa dành cho bé có hệ tiêu hóa nhạy cảm có công thức mô phỏng giống với sữa mẹ nhất thì sữa Morinaga của Nhật chính là lựa chọn hoàn hảo nhất. Trước tiên là mùi vị và độ ngọt thanh, mát rất giống với sữa mẹ, cho trẻ cảm giác như đang được uống sữa mẹ mỗi ngày. Morinaga được các mẹ gọi là “sữa rau” vì vị thanh mát, thành phần tự nhiên, an toàn và phù hợp với nhiều bé. Sữa Morinaga là một trong những sữa công thức đầu tiên chứa Lactoferrin (chất đạm hiện diện nhiều trong sữa mẹ) nhằm nâng cao hệ miễn dịch của trẻ. Ngoài ra, trong sữa có chứa đường Oligosaccharide, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn khi kích thích gia tăng lợi khuẩn và giảm vi khuẩn gây hại trong đường ruột. Do đó, với loại sữa dành cho trẻ có hệ tiêu hóa kém như sữa Morinaga, sẽ giúp mẹ giảm nỗi lo trẻ bị táo bón, dung nạp kém. Bên cạnh đó, sữa Morinaga chứa đầy đủ các vitamin như A, B, C, D, K, E,… và các khoáng chất như Canxi, sắt, magie, kẽm, natri,…, cung cấp đủ dinh dưỡng cho trẻ tăng trưởng toàn diện. Với tỷ lệ lớn DHA, ARA, Taurine, Selen, Choline,…sữa Morinaga giúp não bộ của bé phát triển, phát triển tư duy và nhận thức. Mẹ có thể hoàn toàn yên tâm khi cho trẻ dùng sữa Morinaga vì sản phẩm được sản xuất theo công nghệ hiện đại, được kiểm soát nghiêm ngặt và đạt chứng nhận quốc tế. Đánh giá sữa Morinaga Ưu điểm ● Sữa mát, dễ tiêu hóa, dễ hấp thụ, ngăn chặn tình trạng táo bón. ● Chứa lactoferrin giúp tăng đề kháng và hệ miễn dịch. ● Nhiều vitamin, khoáng chất thiết yếu, giúp bé phát triển thể chất và trí lực Nhược điểm ● Giá tương đối đắt ● Không tăng cân nhiều 4.4. Sữa Nan Optipro 1 Sữa Nan Optipro 1 của Nestle, Thụy Sĩ, là sữa dành cho trẻ sơ sinh (0 – 6 tháng tuổi). Với Nan Optipro 1, mẹ sẽ tìm ra giải đáp đâu là sữa dành cho bé có hệ tiêu hóa non nớt tốt nhất hiện nay. Đặc điểm nổi trội của sản phẩm là dòng sữa mát, dễ sử dụng, dễ hấp thụ và rất phù hợp với hệ tiêu hóa còn non kém của bé trong những năm tháng đầu đời. Với hệ Probiotics Bifidus BL giúp cải thiện hệ miễn dịch và tiêu hóa. Các lợi khuẩn đường ruột có lợi BL giúp thẩm thấu dinh dưỡng tốt hơn và loại bỏ chất dư thừa ra ngoài nhanh hơn. Bên cạnh đó, vi khuẩn probiotic giúp đường ruột khỏe mạnh, tiêu hóa tốt hơn, ngăn ngừa táo bón. Từ đó, nâng cao hệ miễn dịch của bé trước các nhân tố gây bệnh. Hơn thế nữa, sữa được bổ sung hàm lượng lớn chất xơ hòa tan FOS, hỗ trợ ngăn ngừa táo bón ở bé. Và khi trẻ tiêu hóa và dung nạp tốt, hệ miễn dịch và sức đề kháng của bé sẽ được tăng lên. Mẹ cũng hoàn toàn yên tâm khi bé được tăng cân đều khi sử dụng thường xuyên sữa Nan Optipro 1. Bởi sữa giúp cung cấp đạm protein optipro với hàm lượng phù hợp. Cùng với đó là các vitamin và khoáng chất như vitamin A, B, C, D, E, D, canxi, sắt, kẽm,… cùng DHA, ARA, giúp bé tăng trưởng thể chất và trí lực. Như vậy, các mẹ đã biết sữa dành cho bé có hệ tiêu hóa nhạy cảm Nan Optipro 1 là lựa chọn hoàn hảo cho trẻ hàng ngày. Đánh giá Sữa Nan Optipro 1 Ưu điểm ● Sữa mát, hương vị gần giống sữa mẹ ● Dễ dung nạp, hỗ trợ tiêu hóa, phòng chống táo bón ● Bổ sung các vitamin và khoáng chất cho trẻ tăng trưởng thể chất và trí não Nhược điểm ● Giá thành tương đối cao ● Sữa không được mịn 4.5. Sữa With Mom Hàn Quốc Đây là dòng sữa hữu cơ cao cấp của xứ sở kim chi Hàn Quốc, sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội mà không phải sữa dành cho bé bị rối loạn tiêu hóa nào cũng có. Dòng sữa này cũng được thiết kế dành cho trẻ sơ sinh đến 3 tuổi, giúp mẹ chọn mua phù hợp với độ tuổi của bé. Trước tiên là sản phẩm được sản xuất hoàn toàn từ nguyên liệu an toàn, tự nhiên, không sử dụng hóa chất, chất bảo quản, tăng trưởng hay biến đổi gen. Vì vậy, sữa ngăn ngừa nguy cơ dậy thì ở trẻ dùng sữa With Mom. Thành phần sữa có protein thủy phân, giúp bé dễ dàng hấp thụ ngay cả khi hệ tiêu hóa còn chưa hoàn thiện. Ngoài ra, với hệ acid lactic, sữa giúp cho trẻ tiêu hóa hiệu quả, hạn chế táo bón, tiêu chảy ở trẻ, từ đó nâng cao hệ miễn dịch. Cùng với hệ probiotics lên men từ thực vật, gồm các lợi khuẩn sống, giúp cân bằng và ổn định hệ vi sinh đường ruột. Đặc biệt, bé dùng With Mom sẽ giảm ngừa ốm vặt hoặc các bệnh liên quan đến suy giảm đề kháng. Bởi trong sữa có các immunoglobulin là kháng thể tạo ra miễn dịch cho cơ thể. Cùng với đó, DHA thực vật an toàn và hoàn thiện thị lực, trí não và sức đề kháng của bé tốt hơn. Đặc biệt tỷ lệ DHA và AA đạt tỷ lệ vàng 1:2. Có thể nói, sữa dành cho trẻ có hệ tiêu hóa nhạy cảm With Mom nhận được nhiều phản hồi tốt, mẹ nào có điều kiện có thể mua cho bé yêu của mình. Đánh giá sữa With Mom Ưu điểm ● Quy trình sản xuất an toàn, tự nhiên ● Giảm thiểu nguy cơ dậy thì sớm ● Hỗ trợ tiêu hóa tốt ● Tăng cường sức đề kháng ● Sữa thanh mát, trẻ hấp thu] và tăng cân tốt Nhược điểm ● Giá thành đắt 5. Hướng dẫn cách sử dụng sữa dành cho bé có hệ tiêu hóa non nớt hiệu quả Trên tay mẹ là sản phẩm sữa dành cho trẻ có hệ tiêu hóa kém tốt nhất, tuy nhiên mẹ cần chú ý đến cách sử dụng sữa sao cho hiệu quả nhất. Vì vậy, mẹ cần chú ý một số nguyên tắc sau: ● Pha sữa với nước ấm theo đúng tỷ lệ và hướng dẫn từ nhà sản xuất. Không nên pha sữa quá loãng, quá đặc hoặc nước quá nóng vì có thể làm sữa bị mất dinh dưỡng hoặc dễ vón cục, dẫn đến trẻ dễ bị rối loạn tiêu hóa và táo bón hơn. ● Vệ sinh và tiệt trùng thường xuyên bình sữa, các dụng cụ pha sữa trước và sau khi pha sữa. ● Khuấy hoặc lắc đều cho bột sữa hòa tan hoàn toàn và cho trẻ bú ở nhiệt độ thích hợp. ● Mẹ nên đổ lượng sữa thừa nếu bé bú không hết. ● Đậy kín nắp hộp sữa. ● Để sữa ở nơi khô thoáng, sạch sẽ. ● Thông thường, sữa chỉ nên mở nắp sử dụng trong vòng 1 tháng. Sau khoảng thời gian này, nếu bé không uống hết, mẹ không nên lấy pha cho bé dùng. 6. Xây dựng thực đơn cho bé có hệ tiêu hóa non yếu Trẻ rối loạn tiêu hóa không nên ăn gì? Với trẻ có hệ tiêu hóa kém, mẹ cần lưu ý tới chế độ ăn của bé như: ● Không nên dung nạp thực phẩm còn tươi sống hoặc quá hạn sử dụng. ● Hạn chế thức ăn chứa nhiều chất béo, đạm và các thức ăn nhanh. ● Hạn chế ăn quá nhiều trong một bữa và các bữa ăn không được sát nhau quá. Bí quyết chọn lựa thực phẩm giúp bé dễ tiêu hóa và hỗ trợ hấp thụ Bên cạnh sữa dành cho trẻ có hệ tiêu hóa kém, việc lựa chọn thực phẩm sao cho bé dễ tiêu hóa và dung nạ là rất quan trọng. Mẹ nên nắm rõ 1 số bí quyết như sau: ● Sữa mẹ vẫn là thức ăn tốt nhất của trẻ nhỏ trong những năm đầu đời. ● Thực phẩm hàng ngày đảm bảo đủ và cân bằng 4 nhóm chất: đạm, đường bột, chất béo và các khoáng chất, vitamin. ● Đa dạng thực đơn và chọn thực phẩm an toàn vệ sinh, thân thiện với môi trường. ● Uống nhiều nước lọc, bổ sung nước trái cây ở hàm lượng vừa đủ và phù hợp độ tuổi của bé. ● Trẻ hay bị rối loạn tiêu hóa, mẹ cần tăng cường rau xanh và hoa quả. Hơn thế nữa, mẹ cần chú ý vệ sinh không gian sống của trẻ sạch sẽ, khuyến khích bé vận động ngoài trời để nâng cao hệ miễn dịch. Có thể ví hệ tiêu hóa như trí não thứ hai của bé. Hệ tiêu hóa có khỏe mạnh thì trẻ mới hấp thụ tốt các chất dinh dưỡng, giúp trẻ tăng trưởng toàn diện về thể chất và trí tuệ. Sữa dành cho bé có hệ tiêu hóa nhạy cảm là giải pháp dinh dưỡng hoàn hảo, giúp các bậc phụ huynh giải tỏa nỗi lo lắng của mình khi con yêu tiêu hóa và hấp thụ kém.
 11. Để em bé thông minh, sáng dạ thì gia đình chắc chắn không thể bỏ qua top sữa phát triển trí não tốt nhất hiện nay dưới đây. Uống sữa nào tốt cho trí thông minh? Trước khi tìm ra top sữa phát triển trí tuệ tốt nhất hiện nay cho trẻ thì trước tiên các chị em cần hiểu được các chất dinh dưỡng cần thiết cho não bộ của trẻ. Dù mẹ có chọn loại sữa phát triển trí não cho trẻ thì cũng không thể thiếu các chất dinh dưỡng này: Mẹ có biết top sữa phát triển trí não tốt nhất hiện nay? – Đạm Protein hay còn gọi là đạm , chất này không chỉ quan trọng cho sự tăng trưởng của bắp thịt mà còn kiểm soát sự hưng phấn cũng như là quá trình kiểm soát của các tế bào não. Đạm đóng vai trò thiết yếu trong hoạt động của não như: trí nhớ, suy nghĩ, ngôn ngữ, vận động, thần kinh dẫn truyền. – Taurine Taurine là axit amin rất quan trọng trong giai đoạn não và hệ thần kinh con bộc phát từ khi còn là phôi cho đến hết tuổi lên 3. Taurine có thể kích hoạt các thụ thể GABA trong não – các thụ thể này tương tác với một số chất dẫn truyền thần kinh quan trọng thúc đẩy sự phát triển não bộ. Ngoài ra, trẻ nhỏ thiếu taurine mắt bắt đầu có tổn thương và kém thông minh về đầu óc. – Axit béo – omega 3 Theo các nghiên cứu, axít béo Omega-3 nằm trong các loại cá như cá thu, ngừ, hồi, trích,… được coi là loại món ăn bổ dưỡng trí thông minh. Đặc biệt các loại axít béo Omega-3 “Eicosapentaten” (EPA) và “Docosahexaensaeure” (DHA) đóng vai trò rất cần thiết đối với khả năng của não bộ và các tế bào thần kinh. Những món ăn bổ não cho trẻ Tham khảo: https://www.ehf.telangana.gov.in/web/reviewsua/home/-/blogs/cac-loai-sua-danh-rieng-cho-tre-so-sinh-va-tre-nho-mac-tao-bon?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.ehf.telangana.gov.in%2Fweb%2Freviewsua%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1 http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/41553-nen-lam-gi-khi-he-tieu-hoa-cua-tre-khong-khoe-manh/ – Khoáng chất và Vitamin Bổ sung các chất vitamin và khoáng chất với liều lượng thấp có thể làm tăng nhẹ chỉ số IQ của bé (2-3 điểm). Đặc biệt với bé yêu có cơ hội ăn uống “nghèo nàn”, việc nạp thêm một liều lượng tương tự có thể nâng cao chỉ số IQ lên đến 15 điểm. + Vitamin A: bổ mắt, mắt sáng tinh anh, nhìn rõ. + Vitamin B1: quan trọng cho sự phát triển của não và khả năng tư duy của con người. + Vitamin B2: đảm bảo chức năng trao đổi chất của đường glucose được dùng làm nguồn năng lượng cho não. + Vitamin B6: chủ yếu có mối liên hệ đến quy trình trao đổi chất, có công dụng hỗ trợ cho các chất xúc tác trong não. + Vitamin B12: phòng thiếu máu, làm cho não không lấy được oxy và những chất dinh dưỡng . + Kẽm: trong não gồm có rất nhiều dung môi và kẽm là thành phần cấu tạo nên các dung môi này, vì thế nó có vai trò thiết yếu đối với não. + Canxi: canxi chắc chắn cho huyết tương ở trong trạng thái tính kiềm yếu. Cơ thể đủ canxi giúp kiểm soát sự ức chế khác thường của thần kinh. Thiếu canxi sẽ làm cho con không tập trung, tư duy chậm chạp. + I-ốt: thiếu i-ốt nặng sẽ gây tình trạng chậm phát triển trí tuệ và việc thiếu i-ốt nhẹ, thường xảy ra hơn, có thể tác động đến quá trình học của trẻ nhỏ. Trong sữa mẹ có đầy đủ các dưỡng chất phát triển não bộ cho con – Carbonydrate Carbohydrate hay chính là đường cũng có vai trò cần thiết trong việc phát triển trí não của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, đường nhiều quá sẽ làm cho não ở trong trạng tháimệt mỏi quá sức, tạo ra suy nhược thần kinh hoặc là bị ức chế thần kinh. => Thực tế phụ huynh có thể bổ sung các dưỡng chất phát triển trí tuệ này cho trẻ qua sữa mẹ và bằng các món ăn hàng ngày như: trứng, các loại thịt, các loại cá hải sản, ngô, chuối, súp lơ, cà rốt,…. – Sữa mẹ Mẹ chắc hẳn đã biết sữa mẹ giúp trẻ nhỏ vừa khỏe mạnh hơn, vừa thông minh hơn. Các chuyên gia luôn đề xuất mẹ cho em bé bú mẹ ít nhất 6 tháng đầu đời. Thực tế, bé yêu càng lớn sữa mẹ cũng giảm và mất dần đi thế nên, lượng sữa mẹ không thể đảm bảo nuôi bé yêu mãi mãi. Ngày nay công nghệ chưa thể đưa sữa mẹ vào các loại sữa ngoài cho bé. Bước tiến mới nhất hiện nay chính là mang được một thành phần thiết yếu trong sữa mẹ vào sản xuất sữa. Đó là sữa non Colostrum, dưỡng chất 2’FL HMO, HMO. Đây đều là những thành phần quan trọng cho sự phát triển thể chất và trí thông minh của con. – Các thực phẩm bổ não cho bé Lựa chọn này sẽ thích hợp cho các trẻ nhỏ trên 6 tháng tuổi đã bắt đầu ăn dặm và các em bé đã có thể ăn cơm. Tuy nhiên, có một thực tế là phần lớn các mẹ bỉm sữa đều “bó tay” trước tình trạng biếng ăn, lười ăn của bé ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là các con đã có thể ăn dặm. Vậy nên, mẹ bỉm sữa muốn con có đủ dưỡng chất phát triển trí tuệ qua ăn uống quả không phải là một điều dễ dàng! => Đừng quá lo, các chị em hãy xem ngay top sữa phát triển trí thông minh tốt nhất cho trẻ nhỏ sau đây! Top sữa phát triển trí thông minh tốt nhất hiện nay cho con Ngay bây giờ hãy cùng khám phá ngay top sữa phát triển trí não tốt nhất hiện nay cho con thôi nào! – Sữa phát triển trí não cho bé nhỏ sơ sinh Chuyên gia khuyên mẹ chỉ nên sử dụng sữa công thức cho trẻ sơ sinh trong trường hợp mẹ bị tắc sữa, mất sữa,… không đủ sữa cho con. Khi chọn sữa ngoài cho trẻ sơ sinh, mẹ nên chọn các loại sữa phát triển toàn diện. Vì bé yêu sơ sinh không chỉ cần phát triển trí tuệ mà còn cần đảm bảo chất dinh dưỡng để cơ thể phát triển khỏe mạnh, cao lớn và tăng cường miễn dịch. Chúng tôi gợi ý cho mẹ bỉm sữa 3 loại sản phẩm sau đang bán chạy trên thị trường: Sữa phát triển trí thông minh cho trẻ sơ sinh tốt như sữa mẹ + Sữa Monilait Newborn Monilait Newborn là dòng sữa bé nhỏ sơ sinh cao cấp nên giá bán sản phẩm hơi cao một chút so với các sản phẩm còn lại. Sữa có hương vị tương tự sữa mẹ, trẻ nhỏ sơ sinh dễ uống. Sữa được dung nạp cả sữa non, 2’fl HMO nên giúp trẻ nhỏ phát triển toàn cả về thể chất và não bộ, nâng cao đề kháng. Chính vì vậy sản phẩm đang được nhiều phụ huynh tin dùng. + Sữa Dexolac Newborn Sữa Dexolac Newborn là dòng sữa bình dân nhưng chất lượng được đánh giá cao. Uống sữa Dexolac Newborn mỗi ngày, bé yêu sơ sinh sẽ tăng ký khỏe nhanh, phát triển trí não vừa trợ giúp tăng cường miễn dịch. + Sữa Micalait Infant Đây là dòng sữa có giá thành rtháp hơn, hương vị thanh mát cũng gần như sữa mẹ nên trẻ nhỏ dễ uống, bé yêu không bị nóng trong và táo bón, các chị em có thể mua sản phẩm này cho con bú kèm sữa mẹ để bé phát triển tốt hơn nhé. – Sữa phát triển trí não và chiều cao cho bé 1 tuổi Nếu các chị em đang lo lắng bú sữa gì tốt cho não bé nhỏ 1 tuổi và 2 tuổi thì có thể tham khảo 2 dòng sản phẩm sau: Sữa phát triển trí não và chiều cao cho bé nhỏ 1 tuổi và 2 tuổi + Sữa cho trẻ 1 tuổi Monilait Grow & IQ Monilait Grow & IQ không chỉ có đủ các dưỡng chất phát triển trí thông minho đã kể trên mà còn có hàm lượng cao sữa non và 2’FL HMO giúp con thông minh vượt bậc. Ngoài ra, sản phẩm còn giúp nâng cao sức đề kháng bảo vệ trẻ nhỏ mùa dịch bệnh này. + Sữa cho trẻ nhỏ 1 tuổi Micalait Kids Micalait Kids là một trong các loại sữa phát triển trí thông minh tốt nhất hiện nay cho con 1 tuổi và 2 tuổi dồi dào dưỡng chất DHA, Taurine, Choline,…. Đặc biệt, sản phẩm còn chú trọng vào phát triển cân nặng, hệ tiêu hóa khỏe mạnh cho em bé. – Sữa phát triển trí não cho con 3 tuổi, 4 tuổi trở lên mẹ cần hiểu rằng sữa phát triển não bộ cho em bé 3 tuổi, sữa phát triển trí thông minh cho em bé 4 tuổi, sữa phát triển trí tuệ cho con 5 tuổi hay sữa phát triển trí não cho em bé 7 tuổi thì đều giống nhau. Bởi đây đều là độ tuổi não bộ bé yêu phát triển mạnh mẽ và tương đồng nhau. Sau đây là các loại sữa phát triển trí tuệ tốt nhất cho độ tuổi này: + Sữa Dexolac Grow & IQ Rất nhiều mẹ đã review trên các hội sữa bỉm rằng chỉ sau 2 tuần uống sữa Dexolac Grow & IQ đã giúp cải thiện cân nặng, ăn ngon miệng hơn. Theo thời gian,trí nhớ em bé cũng dần được cải thiện, trẻ sẽ thông minh, nhớ lâu hơn. Sữa phát triển trí não cho bé 3 tuổi, 4 tuổi trở lên + Sữa Micalait Grow & IQ Micalait Grow & IQ là một trong số ít dòng sữa bình dân chất lượng tốt, mức giá phải chăng phù hợp với túi tiền của hầu hết gia đình nên bán rất chạy. Không chỉ trợ giúp phát triển trí tuệ, chiều cao Micalait Grow & IQ còn giúp bé yêu tăng cân đều, không bị táo bón, nóng trong. Sau khoảng 2 – 4 tuần sử dụng, mẹ sẽ thấy bé nhỏ sẽ ngon miệng và thèm ăn tự nhiên hơn nhờ bổ sung các khoáng chất và vitamin kích thích vị giác trẻ nhỏ. Nguồn tham khảo: https://suanaotot.com/top-7-loai-sua-phat-trien-tri-nao-cho-be-1-tuoi-tot-nhat-hien-nay.html Xem thêm: https://cycling74.com/author/5f50528b94dc0f689c78c740 https://danluat.thuvienphapluat.vn/thanh-vien/reviewsua
 12. Sữa mẹ là nguồn dưỡng chất đảm bảo nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh. Tuy nhiên không phải người mẹ nào cũng đủ sữa để cung cấp cho bé nhỏ bằng sữa mẹ hoàn toàn, khi ấy sữa công thức chính là lựa chọn bổ sung an toàn, mang lại nhiều lợi ích dinh dưỡng cho trẻ. Bây giờ cùng chúng tôi tìm hiểu 5 sản phẩm sữa công thức cho bé dưới 1 tuổi tốt nhất được các gia đình tin dùng hiện nay nhé! Các tiêu chuẩn nhận xét chất lượng một sản phẩm sữa em bé Để nhận xét một sản phẩm sữa công thức là có chất lượng hay không, các chị em cần dựa vào những tiêu chuẩn đánh giá sau đây: Sữa công thức tốt cho bé 0 – 12 tháng tuổi 1. Nguồn gốc, thương hiệu của sản phẩm Thị trường sữa công thức ở nước ta đang rất sổi nổi cùng sự góp mặt của hàng chục thương hiệu sữa khác nhau đến từ các công ty lớn trên thế giới. Vậy nên, để chọn được loại sữa phù hợp cho con sơ sinh, các chuyên gia khuyến nghị rằng nên mua sữa của các công ty lớn có uy tín, có thương hiệu nhiều năm trên thị trường và được bày bán bởi những hệ thống cửa hàng chuyên đồ cho mẹ và bé có tên tuổi để chắc chắn chất lượng của sản phẩm. 2. Công nghệ, quy trình sản xuất Việc tìm hiểu công nghệ sản xuất sữa công thức là vô cùng cấp thiết, vì nó là một trong những điều quan trọng quyết định đến chất lượng của sản phẩm. Trên thế giới hiện nay sở hữu 2 công nghệ sản xuất sữa bột chính là công nghệ trộn khô và công nghệ trộn ướt. Công nghệ trộn khô là công nghệ trộn các thành phần ở dạng khô vào với nhau, sau đó đóng lon tung ra thị trường. Nhược điểm của công nghệ này các thành phần dinh dưỡng trong mỗi lon sữa, muỗng sữa không đồng đều, tạo ra tình trạng các hạt sữa có hạt to hạt nhỏ khác nhau. Công nghệ trộn ướt Wet Blended là công nghệ sản xuất dòng sữa hiện đại nhất hiện nay. Điểm quan trọng của công nghệ này là các thành phần dinh dưỡng sẽ được phun trực tiếp và hòa quyện đều cùng sữa tươi, để chắc chắn từng muỗng sữa thành phẩm đều tương đồng nhau về chất lượng dưỡng chất. 3. Thành phần, hàm lượng chất dinh dưỡng trong sản phẩm Giai đoạn 1000 ngày vàng đầu tiên tính từ khoảnh khắc có thai đến khi con được 2 tuổi là khoảng thời gian em bé tăng trưởng nhanh nhất. Đây cũng là giai đoạn trí não bé phát triển vượt trội. Vì thế, khi bổ sung sữa công thức, phụ huynh nên chọn những dòng sữa tăng trưởng trí thông minh đủ dưỡng chất để trẻ phát triển tối đa trong thời gian này. Bên cạnh đó, con cần phải được trang bị một hệ tiêu hóa khỏe mạnh để hấp thu các chất dinh dưỡng thiết yếu trong suốt thời gian vàng này. Cha mẹ cũng cần lưu ý lựa chọn những dòng sữa công thức vừa cung cấp đủ chất dinh dưỡng để con phát triển trí thông minh trong 1000 ngày vàng. 4. Hương vị sữa Sản phẩm sữa có mùi hương tự nhiên, vị nhạt, mát tương tự sữa mẹ sẽ giúp trẻ sơ sinh dễ làm quen và tiếp nhận sữa, đồng thời hỗ trợ mẹ tránh được nỗi lo bé nhỏ bú sữa ngoài sẽ chê bú mẹ. 5. Phản hồi của các bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng và các mẹ tại Việt Nam Trước khi phụ huynh quyết định lựa chọn sữa công thức cho trẻ, hãy tham khảo ý kiến của các bác sỹ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Các chuyên gia nhi khoa sẽ đưa ra những chẩn đoán và lời khuyên có ích nhất cho bố mẹ dựa theo sức khỏe, độ tuổi và lượng dinh dưỡng mà em bé cần. Bên cạnh đó, những phản hồi, đánh giá của các các chị em về chất lượng sản phẩm cũng là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để nhận xét xem sữa đó có chất lượng hay không. Chính vì thế khi chọn sữa cho trẻ sơ sinh các chị em cũng nên tìm hiểu xem loại sữa nào được nhiều người Việt đánh giá cao nhất. TOP 6 dòng sữa công thức trẻ em được tin dùng nhất hiện nay Dưới đây sẽ là thông tin review 5 thương hiệu sữa công thức cho con tốt, được yêu thích thời điểm hiện tại. Hãy cùng tìm hiểu mẹ nhé. 1. Sữa bột Frisolac Gold 1 ●Thương hiệu: Friso ●Giá sản phẩm: Khoảng 300.000đ/hộp 400g Sữa bột Frisolac Gold 1 Nguồn gốc, thương hiệu của sản phẩm Sữa Frisolac Gold 1 là dòng sữa công thức dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng tuổi thuộc thương hiệu Frisolac thuộc tập đoàn FrieslandCampina Hà Lan. Ngày nay, tập đoàn FrieslandCampina có văn phòng tại hơn 30 quốc gia và có tổng số nhân viên là trên 20.000 nhân viên. Những sản phẩm của FrieslandCampina được sử dụng rộng rãi tại trên 100 quốc gia. Các dòng sữa công thức của FrieslandCampina bắt đầu được phát triển tại thị trường nước ta từ những năm 1995. Sản phẩm sữa Frisolac Gold được vô số bố mẹ Việt Nam tin dùng. Quy trình sản xuất: Ở bước đầu sữa bò sẽ được vắt tự động bằng robot, việc này chắc chắn lượng sữa được ra đều đồng thời không khiến những con bò này bị đau, chắc chắn chất lượng nguồn sữa sau này. Tiếp đó, nguồn sữa thu được này sẽ được lưu trữ ở một nhiệt độ < 4 độ C. Điều này giúp cho nguồn sữa được đảm bảo nguyên chất. Sau đó sữa được di chuyển từ nông trại đến nhà máy sản xuất. Tại đó, những mẫu sữa bò sẽ được những nhân viên trích mẫu để kiểm tra chất lượng sữa trước khi sản xuất. Nếu như sữa đạt chất lượng thì nhân viên nhà máy sẽ chuyển vào dây chuyền để xử lý, đóng gói tiệt trùng hoàn toàn khép kín. Thành phần, hàm lượng dưỡng chất được chứa trong sữa Sữa Frisolac Gold 1 được áp dụng quy trình LockNutri giúp bảo vệ đạm sữa trong cả quá trình sản xuất không bị thay đổi bởi nhiệt độ cao. Nhờ đó, con sẽ dễ tiêu hóa và lên cân đều đặn theo đúng giai đoạn phát triển. Ngoài ra, thành phần Probiotics chứa trong sữa bột Frisolac Gold 1 sẽ giúp cho một số vi sinh vật có ích như Lacto và Bifidobacteria nằm tại ruột của em bé phát triển bền vững. Những vi sinh vật này sẽ hoàn thiện chức năng của hệ tiêu hóa, tránh nhiễm khuẩn đường ruột và các tật dị ứng, tăng cường chức năng của hệ miễn dịch cho bé. Sữa bột Frisolac Gold 1 cũng bổ sung các chất dinh dưỡng như Cholin, Taurin, DHA, AA, SA hỗ trợ hoàn thiện chức năng thị lực, phát triển hệ thần kinh và não bộ của trẻ. Trong đó, DHA thiết yếu cho phát triển hoàn thiện thị lực, sự phát triển hoàn hảo hệ thần kinh. Hương vị sữa Sữa bột Frisolac Gold 1 có vị ngậy, ngọt thơm rất thu hút bé yêu, giúp trẻ ăn ngon miệng hơn. Đánh giá của các phụ huynh ở nước ta Sữa bột Frisolac Gold được các mẹ đánh giá là dòng sữa mát, có khả năng ngăn chặn táo bón hiệu quả, hỗ trợ bé lên ký đều. Đây cũng là một trong 5 nhãn hiệu sữa công thức mát, phù hợp nhất cho trẻ hiện nay. Ưu điểm: ●Thành phần bao gồm đầy đủ các chất dinh dưỡng cho em bé phát triển hoàn thiện ●Hỗ trợ con tăng cân nặng tốt ●Giá cả hợp lý, dễ dàng mua hàng chất lượng Điểm yếu: ●Có vị ngọt, ngậy béo, nếu bé không thích thì sẽ không dễ để uống. Tin liên quan: https://www.transport.gov.za/web/reviewsua/home/-/blogs/nhung-thuc-pham-khong-tot-cho-phu-nu-mang-thai?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.transport.gov.za%2Fweb%2Freviewsua%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1 http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/41553-nen-lam-gi-khi-he-tieu-hoa-cua-tre-khong-khoe-manh/ 2. Sữa Similac ●Thương hiệu: Abbott Hoa Kỳ ●Giá sản phẩm: ○299.000đồng/Hộp 400g. ○475.000đồng/Hộp 900g. Sữa Similac số 1 cho bé 0 – 6 tháng tuổi Nguồn gốc, thương hiệu của sản phẩm Abbott là một thương hiệu đến từ Mỹ thuộc tập đoàn Abbott, một tập đoàn được đánh giá rất uy tín trên thị trường – một công ty với các sản phẩm chuyên chăm sóc sức khỏe con người số 1 toàn cầu, được sáng lập vào những năm 1888. Khoa học đầu tiên của Abbott giúp tạo ra những nhãn hiệu được tin cậy nhất trên toàn cầu – từ những công thức dinh dưỡng dành cho bé nhỏ sơ sinh và em bé nhỏ, đến cho bé tăng trưởng giúp con phát triển toàn diện trong độ tuổi học sinh, dinh dưỡng phù hợp cho người trưởng thành và dưỡng chất chuyên biệt trong chữa trị y khoa. Thành phần, hàm lượng dưỡng chất được chứa trong sữa Hệ dưỡng chất Eye-Q Plus gồm DHA, Lutein và Vitamin E tự nhiên trong Similac giúp bé phát triển trí thông minh tối ưu trong “giai đoạn vàng” 1000 ngày đầu đời. Lutein và Vitamin E tự nhiên là hai chất chống oxi hóa mạnh bảo vệ DHA tránh quá trình oxi hóa giúp não bộ bé hấp thụ được nhiều DHA hơn. Bên cạnh đó, Vitamin E tự nhiên đóng vai trò thiết yếu làm tăng cường các kết nối trong tế bào não và được tìm thấy ở vùng não quan trọng liên hệ đến khả năng ghi nhớ, thị giác, ngôn ngữ, còn Lutein thúc đẩy phát triển và duy trì nhiệm vụ não bộ, tăng cường khả năng học hỏi và ghi nhớ và có tương quan tích cực đến khả năng học tập của con sau này. Similac sở hữu công thức độc nhất trên thị trường bao gồm hệ chất béo không dầu cọ, giúp tiêu hóa hiệu quả hơn và phân mềm hơn. Ngoài ra, hệ chất béo không dầu cọ giúp hạn chế tối đa bài tiết DHA qua phân và qua đó hấp thu DHA tốt hơn. Similac cũng được bổ sung FOS và Nucleotide hàm lượng tương tự tiêu chuẩn vàng giúp tiêu hóa hiệu quả hơn, làm giảm các triệu chứng không dung nạp của đường tiêu hóa như đau quặn bụng và nôn trớ. Similac cũng là dòng sản phẩm tiên phong trên toàn cầu đi đầu về thành phần HMO – có nhiệm vụ nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, hỗ trợ bảo vệ đường ruột. Chất dinh dưỡng này cùng với Nucleotides nâng cao sức đề kháng và hỗ trợ con ít bị cảm vặt và hỗ trợ bé đáp ứng vắc xin hiệu quả hơn. Hương vị sữa Sữa có mùi thơm nhẹ và hơi béo vô cùng tự nhiên, dễ phù hợp khẩu vị của em bé. Điều này là một điểm cộng mà không phải sản phẩm sữa công thức nào cũng sở hữu được. Review của những mẹ ở Việt Nam Theo một cuộc khảo sát mới đây, trong 200 mẹ chuyển sang dùng Similac cho bé yêu, trung bình sau 6 ngày, 100% bắt đầu nhận thấy em bé ít bị táo bón/ đi đại tiện dễ hơn. Tại Hoa Kỳ, Similac là thương hiệu số 1 được các bác sĩ nhi khuyên dùng. Ưu điểm: ●Có đa dạng các thành phần cần thiết cho sự phát triển trí thông minh của bé trong thời kỳ 1000 ngày đầu đời và giúp bé hấp thu tối đa DHA ●Không gây táo bón, bé uống ít bệnh vặt ●Có mùi thơm, vị ngọt dịu rất dễ uống đối với trẻ Điểm chưa tốt: ●Giá bán hơi cao so với mặt bằng chung 3. Sữa NAN Nga số 1 ●Thương hiệu: Nestlé ●Giá sản phẩm: Khoảng 500.000đồng/hộp 800g Sữa NAN có tốt không? Nguồn gốc, thương hiệu của sản phẩm Sữa NAN số 1 là sản phẩm sữa công thức tốt dành cho bé từ 0 đến 6 tháng tuổi của thương hiệu Nestle thuộc tập đoàn Nestle. Đây là một tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm dinh dưỡng cho sức khỏe có trụ sở chính đặt ở Thụy Sĩ. Các sản phẩm của NAN được sản xuất tại rất nhiều nước khác nhau như: Nga, Hà Lan, Đức, Philipines,…Sản phẩm sữa NAN Nga số 1 là một sản phẩm sữa công thức được nhiều gia đình Việt Nam lựa chọn cho trẻ hơn so với các dòng sữa NAN khác. Thành phần, hàm lượng chất dinh dưỡng chứa đựng trong sữa Công thức sữa NAN được nghiên cứu và sản xuất để giúp bé khỏe mạnh ngay từ sơ sinh. Đặc biệt, sữa NAN được nhiều mẹ đánh giá là một dòng sữa mát có chức năng chống táo bón cho em bé hiệu quả nhờ thành phần đạm Optipro là đạm phòng chống dị ứng, trẻ dễ dàng hấp thu. Thêm vào đó, thành phần sữa NAN còn bao hàm Bifidobacteria – vi khuẩn sống Probiotic có công dụng duy trì một hệ vi sinh lành mạnh và tăng cường chức năng của hệ miễn dịch, tăng khả năng đánh lại các nguyên nhân gây bệnh từ môi trường. Ngoài các thành phần quen thuộc như vitamin, đạm, sữa Nan Nga còn chứa nhiều thành phần cần thiết cho sức khỏe và sự phát triển của bé yêu như bổ sung DHA, AA – các chất dinh dưỡng thiết yếu giúp trí não phát triển, từ đó làm tăng khả năng tiếp thu, phát triển thị lực. Hương vị sữa Sữa NAN Nga có vị nhạt, mùi thơm tự nhiên phù hợp với khẩu vị ăn uống của các bé đang ti sữa mẹ các bé yêu sẽ có cảm giác ngon miệng hơn. Feedback của những cha mẹ tại nước ta Nhiều phụ huynh nhận xét sản phẩm sữa Nan rất mát và hỗ trợ phát triển toàn diện, dù là sản xuất để phù hợp với trẻ em Nga song với trẻ em Việt cũng có những kết quả tích cực chị em nên tham khảo. Ưu điểm: ●Sữa mát, ngăn ngừa táo bón hiệu quả ●Bổ sung đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của bé ●Là sản phẩm của thương hiệu uy tín ●Vị sữa nhạt, thơm tự nhiên Điểm yếu: ●Đa số cha mẹ review con uống sữa Nan lên ký chậm hơn những dòng sữa khác ●Một số phụ huynh review vì sữa NAN mát quá nên phân của em bé hơi nát ●Chỉ có hàng xách tay 4. Sữa Meiji số 0 nội địa Nhật Bản ●Thương hiệu: Meiji Nhật Bản ●Giá sản phẩm: Khoảng 550.000đồng/lon 800g sữa Mieji cho bé Nguồn gốc, thương hiệu của sữa Sữa Meiji số 0 là một dòng sữa của tập đoàn Meiji Nhật Bản và là một trong những thương hiệu sữa công thức Nhật Bản tốt nhất tại Nhật. Một thương hiệu rất nổi tiếng với các loại sản phẩm sữa bầu. Meiji là một doanh nghiệp với trên 100 năm lịch sử thành lập và phát triển. Đây là một công ty sữa truyền thống lâu năm của Nhật Bản cũng như của khu vực Châu Á. Ngoài sữa Meiji, hiện có 3 dòng sữa Nhật Bản khác được nhận xét là một trong những loại sữa công thức cho trẻ sơ sinh có công dụng tốt nhất hiện nay mà mẹ bỉm sữa nên tham khảo: ●Sữa Glico nội địa Nhật ●Sữa Morinaga nội địa Nhật ●Sữa Wakodo nội địa Nhật Thành phần, hàm lượng dưỡng chất trong sản phẩm Sữa Meiji số 0 dành cho bé từ 0 – 12 tháng tuổi, sữa mang lại đến 42 chất dinh dưỡng gồm có đầy đủ các vitamin (A, C, D, E, K, nhóm B,…) và khoáng chất giúp cơ thể cân bằng dinh dưỡng và đem về nguồn năng lượng dồi dào cho trẻ hằng ngày. Đặc biệt đem về sắt, canxi cùng vitamin D, C hỗ trợ hấp thu tốt 2 yếu tố đó, tạo sự cứng cáp cho khung xương trong thời gian này, đảm bảo sự phát triển tự nhiên và an toàn cho em bé. Sữa Meiji số 0 còn chứa Nucleotides, nguyên liệu tự nhiên được phát hiện trong sữa mẹ, giúp củng cố và phát triển hệ thống miễn dịch cho em bé. Có thêm DHA, giúp hỗ trợ phát triển trí tuệ và khả năng nhìn. Bổ sung FOS cùng Anpha-Lactabulmin có trong sữa Meiji tạo nên đặc tính “mát” của sản phẩm, giúp trẻ hấp thu dinh dưỡng một cách tối đa, cùng lúc đó cho một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Hương vị sữa Sữa Meiji số 0 có vị khá giống sữa mẹ nên khi cho trẻ sử dụng sữa này, bé yêu sẽ không vì mùi vị khác mà bỏ bú mẹ. Đánh giá của những mẹ bỉm sữa ở Việt Nam Nhiều gia đình cũng nhận xét đây là loại sữa “mát” giúp bé dễ tiêu hóa và hấp thu. Hơn nữa khả năng phòng táo bón cũng khá tốt. Chính nhờ điểm nổi bật này mà sữa Meiji số 0 thu hút được nhiều gia đình lưu ý. Điểm mạnh: ●Sữa mát, ngừa táo bón tốt ●Đảm bảo các thành phần thiết yếu cho sự phát triển của bé sơ sinh ●Giúp phát triển hệ tiêu hóa, làm tăng chức năng hệ miễn dịch của bé ●Tuy sữa không hỗ trợ bé yêu tăng cân nhanh, tuy nhiên bé yêu sẽ tăng cân đều, chắc chắn. Hạn chế tình trạng béo phì, thừa cân ở trẻ nhỏ. Điểm yếu: ●Trẻ nhỏ tăng cân chậm khi uống sữa Meiji. ●Vì có cách pha sữa Meiji khác với các sản phẩm sữa Việt Nam hay châu Âu. Nên nếu mẹ pha sữa không đúng cách sẽ khiến sữa bị biến chất hoặc gây rối loạn tiêu hóa cho con. 5. Sữa hoàng gia Úc Royal AUSNZ Premium Gold 1? ●Thương hiệu: Royal AUSNZ ●Giá sản phẩm: 650.000đồng/lon 900g Nguồn gốc, thương hiệu của sữa Sữa hoàng gia Úc Royal AUSNZ là thương hiệu sản phẩm của công ty GOTOP – Công ty sản xuất sữa bột có chiều dài kinh nghiệm 160 năm, với 100% sở hữu bởi người Úc và là thành viên của hiệp hội công nghiệp sữa Australia. 160 năm là con số cho thấy chiều dài của sự ra đời, phát triển của Royal AUSNZ khó có thương hiệu nào trên toàn cầu có thể sánh được. Hiện nay, ngoài mạng lưới trưng bày và bán hàng trên toàn nước Úc, GOTOP và đặc biệt là Sữa Hoàng Gia Royal AUSNZ đã được bán rộng rãi tại hơn 10 quốc gia trên thế giới trong đó có Hoa Kỳ và thị trường Châu Âu. Sản phẩm này đã gặt hái đến hơn 40 giải thưởng trong các cuộc thi bình chọn về chất lượng sữa tại Úc. Royal AUSNZ cũng là thương hiệu đầu tiên và duy nhất Úc đã nhiều lần giành giải thưởng trong các cuộc thi về sữa của Hiệp hội công nghiệp sữa Úc DIAA. Trong đó, 3 năm liền đạt giải bạc (2014-2015-2016), 3 năm liên tiếp đạt giải vàng (2017-2018-2019). Không dừng lại ở đó, Royal AUSNZ còn ký hợp đồng gói bảo hiểm với giá trị lên đến 20 triệu đô từ tập đoàn bảo hiểm toàn cầu Liberty để cam kết chịu tất cả trách nhiệm đối với khách hàng nếu có vấn đề phát sinh trong quá trình dùng sản phẩm. Điều này một lần nữa khẳng định về chất lượng, mức độ an toàn và đáng tin cậy của những sản phẩm của Royal AUSNZ với sức khỏe cộng đồng. Thành phần, hàm lượng chất dinh dưỡng trong sữa Thành phần dinh dưỡng của sữa hoàng gia Úc Royal AUSNZ Premium Gold 1 được nghiên cứu và cho ra đời dựa trên công thức vòng dinh dưỡng khép kín Nutrition Ring Formula theo công thức sữa mẹ, hỗ trợ cung cấp dưỡng chất đầy đủ cho con trong 6 tháng đầu đời. Sản phẩm có các thành phần cùng nhiệm vụ nổi trội như: ●Lactoferrin giúp phòng virus và điều biến miễn dịch, được xem như là “hàng rào” đầu tiên bảo vệ sức khỏe của bé yêu, duy trì sự ổn định của hệ đường ruột, cải thiện chức năng dạ dày. ●GOS (galacto-oligosaccharide) và FOS (fructo-oligosaccharide) hỗ trợ tăng cường khả năng dung nạp các chất dinh dưỡng và cải thiện thực trạng lười ăn ở bé yêu sơ sinh. ●Lutein được biết đến như là một dạng vitamin dành cho mắt, hỗ trợ con phát triển thị lực toàn diện. ●DHA và ARA với tỷ lệ vàng 1:2 trong sữa mẹ, làm tăng một cách toàn diện sức khỏe trí tuệ và sự phát triển thị giác của trẻ. ●Thành phần Canxi hỗ trợ xương chắc khỏe, tổ hợp Sắt + Kẽm phòng chống nguy cơ thiếu máu và tăng dung nạp dưỡng chất ở em bé. Hương vị sữa Sữa hoàng gia Úc Royal AUSNZ Premium Gold 1 phù hợp cho em bé từ 6 tháng trở xuống được sản xuất bởi dựa theo công thức sữa mẹ. Vậy nên sản phẩm có hương thơm tự nhiên và có vị thanh nhạt tựa sữa mẹ, giúp bé vừa bú sữa công thức mà vẫn không bỏ sữa mẹ. Review của các gia đình tại Việt Nam Sữa hoàng gia Úc Royal AUSNZ Premium Gold 1 là loại sản phẩm được rất nhiều phụ huynh Việt tin dùng hiện nay. Mẹ Lê Phương Thùy Như (29 tuổi, Thái Bình) có đánh giá: “Bạn ý tu sữa rất tốt. Trộm vía là từ khi dùng sữa hoàng gia, con ăn cháo giỏi hơn hẳn, chứ bình thường mình đút cháo cực lắm”. Nhiều mẹ khác cũng phản hồi sản phẩm mát, phòng chống táo bón rất tốt, bé tăng cân đều. Đặc biệt nhiều mẹ phản hồi sữa có vị thơm nhạt tự nhiên nên các bé rất thích uống sữa và lượng uống được cũng nhiều hơn các sản phẩm khác. Điểm mạnh: ●Hỗ trợ nâng cao hệ miễn dịch cho bé yêu ●Sữa mát, ngăn ngừa táo bón rất tốt ●Giúp phát triển Hệ xương – Thị giác – Trí não – Hệ tiêu hóa – Hệ miễn dịch của bé. ●Hỗ trợ tốt cho hệ tiêu hóa, giúp bé yêu lên cân đều đặn ●Sữa có hương vị thơm ngon, thanh mát nên con rất thích uống ●Được cho ra đời bởi công nghệ trộn ướt hiện đại nhất thế giới ngày nay ●Có chiều dài thương hiệu lâu đời – 160 năm ●Có gói bảo hiểm với giá trị lên đến 20 triệu đô từ tập đoàn bảo hiểm toàn cầu Liberty Nhược điểm: ●Vì là sản phẩm vẫn mới mẻ tại Việt Nam nên việc tìm mua trực tiếp ở những khu vực cách xa trung tâm thành phố còn chưa dễ dàng. Trên đây, chúng tôi đã đánh giá 5 sản phẩm sữa công thức tốt cho em bé sơ sinh dưới 1 tuổi tốt nhất, được các mẹ tin dùng hiện nay. Hy vọng với những thông tin trên, các mẹ có thể dễ dàng lựa chọn cho bé yêu nhà mình một loại sữa phù hợp nhất. Nguồn tham khảo: https://suanaotot.com/sua-tot-cho-be-duoi-1-tuoi-khong-the-bo-qua.html Xem thêm: https://quangcaoso.vn/reviewsua http://www.23hq.com/reviewsua/photo/72608997
 13. Ngoài việc ăn uống đầy đủ dinh dưỡng trong giai đoạn mang bầu , mẹ bầu cũng cần lưu ý những món ăn nên hạn chế. Vậy bà bầu nên kiêng gì tốt cho sức khỏe và an toàn cho bé? Bà bầu phải tuyệt đối tránh các món ăn sau trong suốt giai đoạn mang bầu 1. Thịt không được nấu chín Thai phụ nên tránh các loại thịt tái, sống nộm, thịt chưa được nấu chín, thịt sống... Để chắc chắn an toàn cho em bé ở những tháng đầu cũng như thời gian sau, bà bầu cần chế biến thịt chín kỹ. 2. Cá sống Cá sống không tốt cho phụ nữ mang thai Các món ăn cá sống như sushi có thể gây ra ngộ độc thực phẩm cho thai nhi, nguy hiểm đến thai nhi. Trong các món cá sống lượng vi khuẩn khá lớn ảnh hưởng không tốt đến thai nhi. Cũng giống vậy với các món cá xông khói cũng không hề an toàn cho phụ nữ đang trong thai kỳ. Cá nên được chế biến kỹ rồi mới ăn để đảm bảo an toàn. 3. Cá có lượng thủy ngân cao Mặc dù cá có chứa nhiều omega 3 rất tốt cho sự phát triển não bộ của em bé. Phụ nữ đang mang thai nên dùng 340g/ tuần. Tuy nhiên nên biết chọn lựa loại cá tốt cho sức khỏe. Mẹ bầu cần tránh các loại cá chứa nhiều chất thủy ngân như cá mũi kiếm, cá mập, các thu vua, cá walleye. Đối với cá đóng hộp thì có thể ăn 340g/ tuần. 4. Trứng sống Mẹ bầu cần tránh các món món salad Caesar có thể được chế biến bằng trứng sống. Trứng sống là kẻ thù đối với sự phát triển của thai nhi, bởi chứa nhiều vi khuẩn gây nhiễm độc. Các loại sốt mayonnaise cũng nên được hạn chế tối đa tránh ảnh hưởng đến sức khỏe con. 5. Các loại pho mai mềm Phomai mềm được sản xuất từ sữa không được diệt khuẩn, chứa nhiều hại khuẩn. Các loại phomai mềm như phô mai xanh, camembert, feta, brie, phô mai kiểu Mexico (blanco, fresco và decrema) không nên dùng không ăn trong thời gian mang thai. Có thể bạn quan tâm: https://suanaotot.com/ba-bau-nen-an-gi-de-con-khoe-manh-top-7-nhom-thuc-pham-can-thiet.html https://www.transport.gov.za/web/reviewsua/home/-/blogs/san-pham-nao-danh-rieng-cho-be-so-sinh-va-tre-nho-mac-tao-bon?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.transport.gov.za%2Fweb%2Freviewsua%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1 6. Thịt nguội, thịt xông khói Thịt nguội, thịt xông khói là các loại thực phẩm dễ bị lây nhiễm chéo vi khuẩn từ các thực phẩm khác Đây là các dạng thức ăn dễ bị lây nhiễm chéo vi khuẩn từ các thực phẩm khác. Cần được nấu thật chín nếu mẹ bầu thực sự thích ăn và nên ăn rất ít, hạn chế tối đa. 7. Chất ngọt nhân tạo Các chất làm ngọt như Saccharin, Stevia, Cyclamate, Sucralose, Aspartame đều được xem là không lành mạnh đối với phụ nữ có thai. Mẹ bầu nên dùng với một lượng nhỏ thôi. 8. Trà rau thơm Tác dụng tốt của trà rau thơm đối với thai nhi chưa được xác định. Nên tốt nhất phụ nữ có thai không nên sử dụng, tránh những tác dụng không tốt cho em bé. 9. Thực phẩm mau hư Các thực phẩm mau hư hỏng trong nhiệt độ phòng nên hạn chế tối đa ăn, tránh gây ngộ độc cho thai phụ. 10. Bia rượu, cà phê các chất kích thích Bia rượu không tốt cho phụ nữ mang thai Thay vì uống các loại rượu, bia, rượu hỗn hợp, thai phụ nên dùng nước trái cây như nước táo, cà chua, rượu trái cây, và các thức uống không cồn khác. Thai phụ không nên ăn các loại thức ăn kể trên và chú ý cung cấp đủ 5 nhóm dưỡng chất thiết yếu là chất đạm, chất béo, đường bột, vitamin, khoáng chất cho sự phát triển toàn diện của thai nhi. Bên cạnh đó, thai phụ cần ăn những thức ăn giàu folate có trong nước cam, dâu tây, rau dền, bông cải, ngũ cốc.. Xem thêm: https://www.hackster.io/danhgiasuaprofile https://www.bonanza.com/users/45585941/profile?preview=true
 14. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị táo bón nên uống sữa gì? Đây có lẽ là băn khoăn của đa số phụ huynh. Thực tế, trên thị trường có rất đa dạng dòng sản phẩm sữa phòng tránh táo bón cho trẻ nhỏ sơ sinh, tuy nhiên để lựa sữa nào hợp lý cho con không phải là dễ dàng. Sau đây, chúng tôi sẽ chia sẻ cho các gia đình cách chọn dòng sữa dành cho bé bị táo bón và các loại sữa ngăn ngừa táo bón tốt nhất. Phương pháp chọn sữa ngăn ngừa táo bón cho bé yêu 1.Sữa phải chứa đường dễ tiêu hóa Ở những ngày đầu sau sinh, hệ tiêu hóa của trẻ còn rất non nớt, chính vì thế, sữa mẹ luôn là nguồn thực phẩm thích hợp nhất để không mang đến rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên, trong trường hợp sữa mẹ không mang lại đủ dinh dưỡng hoặc mẹ không đủ sữa và phải cần cho bé yêu sử dụng sữa công thức, mẹ cần chọn các loại sản phẩm có hàm lượng đường cần thiết và phải là đường dễ tiêu hóa như đường Lactose. Đường Lactose ở trong sữa trợ giúp hệ tiêu hóa tốt Tại thời gian đầu của việc bổ sung thêm sữa công thức, các chị em chỉ nên chobé uống với lượng nhỏ và tăng dần để hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ làm quen dần. 2.Sữa có hệ chất xơ FOS và GOS Đặc điểm chung của các loại sữa dành riêng cho trẻ táo bón đó là sự có mặt của nhiều chất xơ. Chất xơ này thường là Galacto- Oligosaccharides (GOS), là thành phần dinh dưỡng thiết yếu cho mọi cột mốc phát triển của con người. GOS có nhiệm vụ tăng cường sức đề kháng cho hệ tiêu hóa, năng cao khả năng hấp thu canxi. Vậy nên, để em bé không mắc táo bón, cha mẹ nên chọn các dòng sữa có thành phần của hệ chất xơ Galacto- Oligosaccharides (GOS) và lợi khuẩn Probiotic (FOS). 3.Không dùng với dầu cọ và dầu thực vật Với bé nhỏ, khi dùng các sản phẩm dinh dưỡng, gia đình cần lưu ý khi dung nạp chất béo. Nguồn chất béo cho em bé dùng không nên chứa axit no, đây là loại axit chứa nhiều trong dầu cọ và dầu thực vật. Việc bổ sung thừa chất béo sẽ khiến hệ tiêu hóa của bé bị ảnh hưởng nặng nề. 4.Các dòng sữa non Một ly sữa non gồm có tới hơn 1 tỷ vi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa. Chính vì vậy, đây có thể là loại sữa mẹ nên cân nhắc đầu tiên khi lựa chọn sản phẩm dành riêng cho trẻ bị táo bón. Trong sữa non Goodhealth gồm cócó chứa tới hơn 1 tỷ vi khuẩn có lợi Hơn 1 tỷ vi khuẩn có lợi chứa trong sữa non có thể làm những gì? Đây chính là cách giúp cân bằng vi khuẩn có trong đường ruột. Bên cạnh đó là trợ giúp bảo vệ hệ tiêu hóa non nớt của trẻ nhỏ, ngăn ngừa tiêu chảy và táo bón một cách tốt nhất. 5.Sữa chua Là dòng sản phẩm chứa lượng lớn Probiotic, một thành phần hỗ trợ hệ tiêu hóa phòng tránh táo bón cực kỳ hiệu quả. Tuy nhiên, trong sữa chua còn chứa Casein – một loại protein khó tiêu hóa và thành phần sữa cũng không nhiều chất xơ nên nếu cho trẻ sử dụng lượng lớn, sữa có thể gây ra tác dụng ngược lại. Vì vậy, gia đình chú ý không phải dòng sữa chua nào cũng tốt cho việc nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong hệ tiêu hóa. Vậy phụ huynh cần lựa chọn những dòng sữa chua nào? Để hạn chế tình trạng táo bón và kích thích hệ tiêu hóa, phụ huynh nên ưu tiên các dòng sữa chua ít béo và cung cấp nhiều lợi khuẩn nhé. Điểm danh 7 loại sữa ngăn ngừa táo bón cho bé sơ sinh và bé nhỏ Sữa Friso Gold Friso Gold là sản phẩm sữa đến từ thương hiệu FrieslandCampina của Hà Lan với hơn 130 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất sữa dành cho trẻ. Sữa hiện có các dòng sản phẩm dành cho bé 0-6 tháng tuổi, 6-12 tháng tuổi và trẻ 1-2 tuổi,…Công thức sữa giúp bảo vệ hệ tiêu hóa từ sâu bên trong, bên cạnh đó, bé yêu sẽ được cung cấp đầy đủ những dưỡng chất thiết yếu để phát triển trí tuệ và phát triển cân nặng đều đặn. Tin liên quan: https://suanaotot.com/sua-frisolac-gold-2-co-tot-khong-uu-nhuoc-diem-nhu-the-nao.html https://www.transport.gov.za/web/reviewsua/home/-/blogs/sua-nao-tot-cho-tre-so-sinh-tao-bon?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.transport.gov.za%2Fweb%2Freviewsua%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1 Sữa Physiolac nhập khẩu Sản phẩm sữa Physiolac được nhập nguyên lon của Pháp là loại sữa rất được các bà mẹ khắp toàn cầu tin tưởng. Sữa mang đến đầy đủ nhu cầu về dưỡng chất cho trẻ từ 6 tháng đến 3 tuổi. Trong đó, đáng chú ý là hệ Filbrea với tỷ lệ 90/10, là tỷ lệ gần giống với sữa mẹ, trợ giúp hoàn thiện và giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt. Sữa Nan Nga Là dòng sữa từ thương hiệu Nestle – đơn vị có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực sản xuất sữa bột cho con, sữa Nan Nga là sản phẩm cực kỳ phù hợp với con có cơ địa nóng hoặc con hấp thu kém. Nan Nga có các dòng sữa dành cho con từ khi mới sinh cho tới 3 tuổi. Sữa Morinaga số 9 Đây là loại sữa được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích dùng cho bé đang gặp các vấn đề về đường tiêu hóa. Ngoài việc có các thành phần quan trọng như chất xơ, các loại đường hỗ trợ đường tiêu hóa thì Morinaga số 9 còn có một thành phần đặc biệt, đó là Lactoferrin. Lactoferrin là một loại kháng thể cực tốt, giúp tăng sức đề kháng, cải thiện hệ tiêu hóa của con một cách hiệu quả. Sữa Grand Noble Được mệnh danh là dòng sữa giúp con tăng trưởng toàn diện về cả chiều cao, cân nặng và trí thông minh, ngoài ra, thành phần của Grand Noble còn bao gồm Probiotic và Prebiotic, hai chất dinh dưỡng giúp cân bằng và hỗ trợ tiêu hóa tốt nhất. Sử dụng sữa sẽ không gây tình trạng nóng trong và xua đi nỗi bận tâm táo bón ở bé yêu. Sữa Aptamil Trên thị trường, Aptamil chính là loại sữa được cho là có các đặc điểm giống với sữa mẹ nhất. Immunortis nằm trong thành phần sữa có nhiệm vụ kích thích sự phát triển của lợi khuẩn ở trong bao tử, nhờ vậy không những giúp bé yêu ăn ngon miệng hơn mà còn làm giảm táo bón ở trẻ nhanh chóng. Sữa Meiji Nhật Bản Meiji là một trong những dòng thức uống phòng chống táo bón cho bé yêu sơ sinh và trẻ nhỏ công hiệu. Đặc điểm của sản phẩm sữa này là thơm, mát, cung cấp cho trẻ những protein thiết yếu để cân bằng hệ miễn dịch hiệu quả. Không chỉ đầy đủ dưỡng chất, sữa Meiji còn là loại sữa mát và có ích cho hệ tiêu hóa mà phụ huynh hoàn toàn có thể tin dùng cho bé sử dụng. Vậy con sơ sinh và bé yêu nhỏ khi bị táo bón nên uống sữa gì? Tùy vào thể trạng và khả năng làm quen của con mà mẹ có thể lựa chọn cho con loại sữa công thức chống táo bón đúng nhất. Gia đình nhớ là chỉ nên mua sữa cho con tại các đại lý, cửa hàng và thương hiệu có chất lượng tín thôi nhé! Nguồn tham khảo: https://suanaotot.com/me-co-biet-tre-so-sinh-bi-tao-bon-nen-uong-sua-gi-tot-nhat.html Xem thêm: https://nendidau.com/members/reviewsua.80347.html https://community.plus.net/t5/user/viewprofilepage/user-id/96419