• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

reviewsua

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  33
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About reviewsua

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  https://suanaotot.com/
 1. Hệ tiêu hóa tốt là một điều quan trọng để con yêu phát triển hoàn thiện. Khi hệ tiêu hóa kém, trẻ sẽ có triệu chứng đau bụng, trào ngược dạ dày thực quản, táo bón, tiêu chảy,…. Nó ảnh hưởng đáng kể tới quy trình hấp thu chất dinh dưỡng cũng như quá trình phát triển toàn diện. Để cải thiện tiêu hóa của con, bên cạnh việc tăng cường cho con yêu những thực phẩm chứa nhiều chất xơ, cân bằng lại chế độ dinh dưỡng cho con. Các bậc phụ huynh còn cần tìm đúng loại sữa thích hợp với con trẻ, vừa giúp con tiêu hóa tốt, vừa giúp con phát triển toàn diện. Bài chia sẻ này sẽ gợi ý cho các ông bố bà mẹ Top 6 các loại sữa giúp cải thiện hệ tiêu hóa kém ở trẻ nhỏ tốt nhất và đang được đánh giá cao nhất. Cha mẹ tham khảo nhé! 1. Sữa Nan Nga – sữa mát như sữa mẹ Khi nhắc tới sản phẩm sữa dồi dào chất xơ và mát, hẳn các mẹ sẽ nghĩ ngay đến sữa Nan. Sản phẩm được sản xuất bởi hãng Nestle dành cho trẻ sơ sinh đến 3 tuổi. Loại sữa công thức này phù hợp với cả những bé có cơ địa nóng, kém hấp thu. Bên cạnh đó, nó có thể đẩy lùi triệt để tình trạng táo bón ở trẻ. Bên cạnh các lợi khuẩn tốt cho hệ tiêu hóa của bé, sản phẩm còn chứa đầy đủ dinh dưỡng hỗ trợ trẻ tăng trưởng toàn diện về các phương diện như trí não, chiều cao, cân nặng. Sữa Nan được sản xuất với công thức sữa chứa các vi khuẩn có lợi cho đường ruột Bifidus BL giúp trẻ nhỏ hấp thụ dinh dưỡng tốt. Không chỉ vậy, những vi khuẩn sống probiotic trong sữa hỗ trợ cải thiện hệ tiêu hóa tốt, không dẫn đến táo bón. Bên cạnh đó, sữa Nan cũng cung cấp một lượng lớn chất xơ FOS, giúp trẻ nhỏ hỗ trợ hệ tiêu hóa, khắc phục chứng lười ăn mà không lo ngại táo bón. Đây cũng là nguyên do tại sao sữa Nan lại được ưa chuộng như vậy. 1.1 Ưu điểm Chứa đạm Optipro hỗ trợ con yêu hấp thu khỏe, con trẻ chắc khỏe cứng cáp. Dồi dào chất xơ vì vậy trẻ sẽ không gặp táo bón. Có vị nhạt tương tự sữa mẹ, rất dễ uống. Chứa DHA giúp phát triển trí não cho trẻ. 1.2 Nhược điểm Thành phần đạm thấp hơn so với những sữa công thức khác. Trẻ nhỏ chậm tăng cân hơn các sữa khác. 2. Sữa Morinaga Morinaga là dòng “sữa rau” của Nhật Bản thích hợp với những trẻ từ 0 tháng đến 3 tuổi. Sữa rất nhiều chất xơ và chất dinh dưỡng hỗ trợ con yêu tăng cường khả năng phát triển tư duy và nhận thức. Không chỉ vậy, sữa còn chứa những loại đường hỗ trợ tiêu hóa, giúp trẻ nhỏ tiêu hóa tốt hơn, ngăn ngừa táo bón và tăng cường sức đề kháng. Hơn nữa, trong sữa bột Morinaga còn chứa Vitamin A, D, K, C, B6,… hỗ trợ bé phát triển thị giác, tăng khả năng hấp thụ canxi, photpho, cũng như tăng cường khả năng chống nhiễm khuẩn và miễn dịch cho trẻ nhỏ. 2.1 Ưu điểm Sữa có vị nhạt, thơm ngon nên phù hợp với khẩu vị của đa số các trẻ. Sữa tốt cho hệ tiêu hóa của bé. 2.2 Nhược điểm Sản phẩm phù hợp cho trẻ bị táo bón. Tuy vậy, đối với những trẻ nhỏ còi xương, suy dinh dưỡng, chậm tăng cân thì uống sữa này không chắc đã là lựa chọn tốt nhất. Xem thêm:https://www.catchafire.org/profiles/818310/ 3. Sữa Aptamil Aptamil vốn là dòng sữa của Anh nhưng đã quá quen thuộc với các bà mẹ Việt. Thành phần của sản phẩm sữa này có bao gồm Immunortis – một tổ hợp men vi sinh hoàn toàn tự nhiên giúp cải thiện hệ tiêu hóa rất tốt. Vì vậy, sản phẩm có thể giúp bé tăng số lượng vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Mặt khác, dòng sữa này còn chứa đầy đủ 13 loại vitamin cần thiết giúp trẻ nhỏ tăng trưởng cân đối và khỏe mạnh. 3.1 Ưu điểm Có cung cấp thành phần men vi sinh tự nhiên có lợi cho hệ tiêu hóa. Cung cấp đầy đủ các loại vitamin cần thiết hỗ trợ trẻ nhỏ tăng trưởng cân đối và khỏe mạnh. 3.2 Nhược điểm Sữa không giúp bé tăng cân nhanh. 4. Sữa Meiji Không thể phủ nhận rằng, Meiji đang là loại sữa được nhiều bà mẹ Việt Nam lựa chọn nhất. Do bản thân loại sữa này rất mát, đa số các bé sử dụng đều không có triệu chứng táo bón hay tiêu chảy mà vẫn phát triển đều. Sản phẩm còn giúp sản sinh nhiều hơn số lượng vi khuẩn có lợi giúp hỗ trợ cải thiện hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ. Một điểm đáng chú ý nhất phải kể đến là sữa Meiji chỉ sử dụng nguyên liệu được lấy từ thiên nhiên và chỉ đưa vào các thành phần dinh dưỡng cần thiết cho trẻ nhỏ. Chính vì thế, nó không những đảm bảo cung cấp đủ chất dinh dưỡng mà còn rất an toàn với bé yêu. 4.1 Ưu điểm Mùi vị thơm mát, gần giống với vị sữa mẹ nên trẻ dễ uống. Bổ sung các loại vitamin, khoáng chất, protein giúp trẻ có hệ xương khỏe mạnh, chiều cao vượt trội. Thành phần Nucleotides trong sữa Meiji giúp trẻ nhỏ tăng cường hệ miễn dịch, chống lại những vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy. 4.2 Nhược điểm Nếu các bà mẹ mong muốn bé vừa tăng cân nhanh mà hệ tiêu hóa lại tốt thì đây chưa phải là lựa chọn tốt nhất. Sữa chỉ có loại 800gram, không có loại 400gram nên rất khó cho mẹ nào muốn mua sữa về cho trẻ uống thử. Khám phá ngay: https://500px.com/reviewsua 5. Sữa Physiolac Physiolac là dòng sữa được nhập khẩu từ Pháp chuyên dành cho những trẻ hay bị táo bón. Trong thành phần của loại sữa này bao gồm lượng Prebiotic rất lớn có tác động tốt nhất đến hệ vi sinh trong đường ruột của trẻ hỗ trợ cải thiện hệ tiêu hóa đường ruột và tăng cường hệ miễn dịch, ngăn chặn tình trạng táo bón ở trẻ nhỏ. Ngoài ra, sữa còn được bổ sung thêm hệ Fibrea+ với tỷ lệ 90/10 – một tỷ lệ tương đương với sữa mẹ giúp hệ tiêu hóa của trẻ được phát triển theo hướng tích cực hơn. Đặc biệt, với hệ chất xơ GOS/FOS kết hợp với tỷ lệ đạm Casein/Whey đạt 45/55 gần giống sữa mẹ (tỷ lệ 40/60) hỗ trợ trẻ dễ dàng tiêu hóa và hấp thu không gây đầy bụng, khó tiêu. 5.1 Ưu điểm Sữa có vị thanh mát, dễ uống. Có tăng cường chất GOS có ích cho hệ tiêu hóa. 5.2 Nhược điểm Không có thành phần có ích cho hệ miễn dịch ở trẻ, do đó sản phẩm không giúp tăng sức đề kháng. 6. Sữa Bột Abbott Grow Sữa Abbott Grow là sản phẩm sữa tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ với công thức dưỡng chất được thiết kế khoa học cho trẻ nhỏ, dồi dào đạm và những chất dinh dưỡng thiết yếu, giúp ổn định cân bằng hệ tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng. Sữa này bổ sung thành phần GOS hỗ trợ tăng cường sức khỏe đường tiêu hóa của bé yêu, thúc đẩy sự phát triển của những lợi khuẩn trong hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, sữa Abbott Grow còn chứa phức hợp các dưỡng chất như kẽm, beta-caroten và các chất chống oxy hóa như vitamin C & E giúp hệ miễn dịch của bé yêu khỏe mạnh. 6.1 Ưu điểm Có cung cấp những thành phần giúp hệ tiêu hóa của trẻ khỏe mạnh. Sữa rất giàu Canxi, Vitamin D. Chứa hỗn hợp chất béo thực vật đặc biệt không chứa dầu rất tốt cho trẻ nhỏ. 6.2 Nhược điểm Lượng đạm trong sữa khá cao nên có thể dẫn đến táo bón đối với một số trẻ nhỏ có hệ tiêu hóa non nớt. Thế nên, mẹ cần pha chuẩn công thức của hãng sữa. Trên đây là tổng hợp thông tin về 6 sản phẩm sữa dành cho bé bị táo bón đang được tin dùng nhất. Các mẹ có thể tham khảo để lựa chọn sản phẩm sữa thích hợp cho hệ tiêu hóa của con yêu nhà mình nhé! Nguồn tham khảo: https://suanaotot.com/top-4-sua-chua-chat-xo-tot-cho-he-tieu-hoa-cua-tre.html
 2. Để giúp trẻ nhỏ phát triển chiều cao tối đa thì việc bổ sung thêm sữa trong khẩu phần ăn hàng ngày của bé là rất quan trọng. Hiện nay, rất nhiều các sản phẩm sữa được quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng đều có những thành phần giúp trẻ nhỏ phát triển chiều cao, đó là sự thật. Tuy nhiên tỷ lệ, hàm lượng và chất dẫn trong mỗi loại sữa lại khác nhau, đây mới là tác nhân quan trọng quyết định khả năng phát triển chiều cao ở trẻ. Do đó, lựa chọn loại sữa nào để hỗ trợ trẻ phát triển chiều cao tốt nhất lại cần sự hiểu biết của các bậc cha mẹ. Dưới đây là những sản phẩm sữa được các nhà khoa học đánh giá là giúp trẻ tăng chiều cao tối ưu và cũng như được các mẹ sử dụng rất nhiều. 1. Sữa Hikid Hàn Quốc tăng chiều cao tối ưu Sữa Hikid là sản phẩm dinh dưỡng được sản xuất bởi tập đoàn Ildong Food’is Hàn Quốc với đặc điểm tập trung chủ yếu vào việc phát triển chiều cao cho bé. Hikid mang đến bữa ăn dinh dưỡng cân bằng hỗ trợ bé tăng trưởng cao lớn. Thêm vào đó, Hikid còn là nguồn dinh dưỡng có lợi cho sự phát triển khỏe mạnh của trẻ nhỏ về miễn dịch, tiêu hóa và phát triển trí não. Điểm lớn nhất làm nên chất lượng sữa Hikid là thành phần sữa non có trong sữa với hàm lượng cao và đặc biệt có bổ sung Vitamin K2 (MK7) là điều kiện hỗ trợ bé phát triển chiều cao tối ưu. Thành phần sữa non với hàm lượng cực cao IGF và TGF hỗ trợ tăng cường sức khỏe, kháng viêm và tăng sức đề kháng của con yêu. Ưu điểm vượt trội của sữa Hikid là có chứa hàm lượng Canxi cao gấp đôi hàm lượng có trong sữa bò và sữa dê, kết hợp cung cấp những vi chất dinh dưỡng như sắt, kẽm,… giúp bé phát triển chiều cao tối ưu và có được một cơ thể khỏe mạnh trong giai đoạn tăng trưởng. Bên cạnh đó, sữa Hikid có chứa các thành phần của sữa non như kháng thể tự nhiên IgG, yếu tố tăng trưởng IGF, TGF, kết hợp với các Nucleotide và 25 loại vitamin, khoáng chất cần thiết, hỗ trợ cơ thể tăng cường sức đề kháng, cải thiện các nỗi lo về sức khỏe cũng như thể chất của trong thời gian phát triển nhanh. Hikid có 3 dòng sản phẩm Hikid Vani chiều cao, tăng cân; Hikid Premium tách béo giúp trẻ nhỏ tăng chiều cao và sữa Hikid dê núi. Các sản phẩm được thiết kế sử dụng cho bé từ 1 tuổi, có hương vị thơm ngon, dễ uống, kích thích vị giác con yêu. 2. Sữa Kid Power A+ trọng tâm giúp con yêu phát triển chiều cao Tập đoàn Lotte Foods Hàn Quốc nổi tiếng với đa dạng dòng sản phẩm sữa công thức cao cấp: With Mom, Grand Noble, Kid Power…. Trong đó Kid Power là sản phẩm được sản xuất theo dự án sữa phát triển chiều cao, có đầy đủ đặc tính của sản phẩm sữa chất lượng cao. Ưu điểm vượt trội có trong sữa Kid Power là có hàm lượng Canxi CPP cao dễ dàng hấp thu hơn rất nhiều so với các sản phẩm khác giúp cho xương của con yêu phát triển nhanh để tăng chiều cao tốt nhất và bảo vệ xương chắc khỏe hơn. Bé phát triển chiều cao tốt hơn nữa là nhờ trong công thức sữa được đưa vào hàm lượng canxi, vitamin D cao – các thành phần chủ| yếu trong cấu trúc hệ xương. Do đó xương chắc khỏe, chiều dài xương tăng tốt nhất mang đến chiều cao lý tưởng nhất. Trong 100g sữa bột chứa 600mg CPP (Casein Phospho- peptide), đây là hợp chất đem đến sự hỗ trợ tích cực nhất cho việc hấp thụ và chuyển hóa canxi, vitamin D trong cơ thể, mau chóng tác động lên cấu trúc xương kịp thời, cho tác dụng nhanh và hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, sữa Kid Power A+ được tăng cường DHA tự nhiên có nguồn gốc thực vật đảm bảo an toàn đến mỗi nguyên liệu. Và Lotte Foods là tập đoàn sữa độc nhất chiết xuất thành công DHA từ thực vật tại Hàn Quốc. DHA giúp phát triển tối ưu nhất trí lực, thị lực và hoàn thiện võng mạc mắt, tăng IQ ngôn ngữ, giúp trẻ nhỏ nhạy bén và thông minh vượt trội. Sữa Kid Power A+ được sản xuất theo phương thức sấy khô ở nhiệt độ thấp, đây là công nghệ giúp hạn chế việc hủy hoại các thành phần dưỡng chất vốn có trong sữa. Vì thế mà sản phẩm giữ được các chất dinh dưỡng quý giá vốn có của sữa và mùi vị thơm tự nhiên. Trẻ sử dụng sữa Kid Power A+ rất ít khi bị bệnh vặt hoặc mắc đến các bệnh suy giảm các hệ miễn dịch nhờ chứa các Immuno Globulin là thống kháng thể có khả năng tạo miễn dịch cho cơ thể phản ứng lại sự xâm nhập của các kháng nguyên (là những yếu tố gây bệnh như vi khuẩn, virus…). Sữa phát triển chiều cao Kid Power A+ giờ đây đã có thêm sản phẩm sữa dê Kid Power A+ Goat phù hợp với những trẻ cơ địa dị ứng đạm sữa, tiêu hóa hấp thu kém, tiêu chảy, táo bón. Dùng sữa Kid Power A+ mỗi ngày sẽ giúp bổ sung đầy đủ dinh dưỡng để phát triển chiều cao, thể chất và trí tuệ toàn diện cho trẻ từ 1-10 tuổi. 3. Sữa VitaGrow tăng cường MK7 hỗ trợ trẻ phát triển chiều cao hiệu quả Vitagrow là dòng sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam đã bổ sung thành công thành phần MK7 hỗ trợ bé phát triển chiều cao tối ưu. MK7 (Vitamin K2) là chất dẫn có vai trò vận chuyển và tập trung canxi từ máu vào xương để tăng chiều dài xương hiệu quả. Ở trẻ em có thể hấp thu đến 75% hàm lượng Canxi thông qua chế độ dinh dưỡng hàng ngày và để hấp thu tốt cần MK7. Khoa học còn cho thấy rằng MK7 làm tăng cường Collagen cho xương hỗ trợ lớp sụn tiếp hợp ở các đầu đốt xương phát triển nhanh hơn, dài hơn, từ đó hỗ trợ chiều cao của trẻ tăng trưởng tốt nhất. Sữa Vitagrow được thiết kế dồi dào canxi, chỉ cần 400-500ml Vitagrow mỗi ngày là đã đủ bổ sung 100% nhu cầu canxi cho cơ thể con. Với tỷ lệ Canxi: Phospho thích hợp, cùng với Vitamin D hỗ trợ tối ưu việc chuyển hóa Canxi, Phosphat trong hình thành và phát triển xương, răng. Thêm vào đó, Vitagrow có chứa DHA, ARA là những acid béo omega 3 được dùng nhiều nhất cho não, khoảng 30% lipid trong chất xám của não là DHA. Sản phẩm cung cấp hàm lượng DHA, ARA lên tới 25 mg/100g hỗ trợ trẻ nhỏ hoàn thiện não bộ, giúp trẻ thông minh, tăng cường khả năng học hỏi và khám phá. Nucleotides trong sữa Vitagrow hỗ trợ sự phát triển của các tế bào miễn dịch, kích thích sự sản xuất kháng thể và khả năng miễn dịch tự nhiên tại đường tiêu hóa. Và chất xơ tự nhiên FOS cũng giúp cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Xem thêm: https://www.catchafire.org/profiles/818310/ 4. Sữa Meta Care cung cấp Vitamin K2 (MK7) hấp thu trọn vẹn Canxi Liên quan đến vấn đề chiều cao, đa số các ông bố bà mẹ Việt khi “đầu tư” chiều cao cho con trẻ đều quan tâm tới việc cung cấp thật nhiều Canxi. Tuy vậy, họ đều không biết rằng, theo cơ chế thông thường chỉ một phần rất ít Canxi được hấp thu vào xương! Vì vậy mà nỗ lực cung cấp Canxi tuy đúng thế nhưng lại chưa thật sự hiệu quả. Theo các chuyên gia, thì Canxi thôi chưa đủ mà phải cần Vitamin K2 hấp thụ dẫn chuyền Canxi tối đa vào xương, tránh dư thừa lắng đọng ở các bộ phận khác. Metacare cải tiến mới với hệ dưỡng chất TotalGROW giúp trẻ nhỏ cao lớn nhờ bộ 3 dưỡng chất: Vitamin K2 (MK7), Canxi hữu cơ từ tảo Ireland và Tinh chất dầu Olive hỗ trợ trẻ hấp thu Canxi tốt nhất, phát triển chiều cao tốt hơn. Trong sữa Meta Care có chứa Canxi tảo đỏ là canxi hữu cơ có nguồn gốc từ tảo tự nhiên vùng biển Ireland có thể hấp thu cao gấp 3 lần so với canxi thông thường tránh lắng đọng dư thừa, dẫn đến táo bón, sỏi thận…Với hàm lượng khoáng chất gấp 20 lần so với thực vật trên mặt đất nên đây sẽ là nguồn cung cấp canxi vô giá cho trẻ. Tìm kiếm Canxi Tảo đỏ thật không khó cho các mẹ do nay đã có Metacare cải tiến mới với hệ TotalGROW kết hợp giữa Vitamin K2, Canxi Tảo Đỏ và Tinh chất dầu Olive sẽ giúp trẻ nhỏ hấp thụ canxi tốt nhất để xương khớp thêm cứng cáp, phát triển chiều cao vượt trội. Hàng ngày 3 ly Metacare, con yêu sẽ cao lớn nhanh khỏe mạnh mỗi ngày! 5. Sữa Abbott Grow hươu cao cổ Nhắc tới cácloại sữa hỗ trợ tăng chiều cao cho bé không thể thiếu sản phẩm Abbott Grow hay còn được các bà mẹ đặt cho tên gọi quen thuộc là “hươu cao cổ”. Đây là dòng sản phẩm đã có mặt trên thị trường có thể nói là sớm nhất trong các dòng sữa tăng trưởng chiều cao. Trải qua nhiều năm và cạnh tranh với nhiều sản phẩm khác nhưng Abbott Grow vẫn đứng vững trên thị trường và vẫn được các mẹ ưa chuộng. Sữa phát triển chiều cao Abbott Grow đã trải qua không ít lần cải tiến, công thức G Power+ ưu việt nhất giàu dưỡng chất protein chất lượng cao, đủ 9 acid amin thiết yếu, giúp trẻ nhỏ phát triển tốt chiều cao, trí não và tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt Abbott Grow rất nhiều vitamin D, Canxi và Phốt pho với tỷ lệ Canxi/Phốt pho cân đối theo các khuyến nghị của Hoa Kỳ. Protein chất lượng cao dồi dào Lysin hỗ trợ hấp thu Canxi cho xương khỏe mạnh và giúp tăng trưởng chiều cao của con. Nguyên nhân mỗi khi nhắc tới Canxi thường đi cùng với Vitamin D, bởi vì để cơ thể hấp thụ được Canxi thì cần có sự đồng ý của Vitamin D thì Canxi mới được đưa vào cơ thể. Do đó mà tỉ lệ Canxi/ Vitamin D cung cấp trong sữa Abbott Grow rất được hãng quan tâm với tỉ lệ tối ưu nhất. Ngoài công dụng giúp trẻ tăng chiều cao, Abbott Grow còn được tăng cường DHA, Taurin, Cholin, sắt, kẽm, i-ốt và đồng, hỗ trợ phát triển tốt trí não và thị giác. Bổ sung chất xơ (Inulin và FOS) giúp hệ tiêu hóa tốt. Các chất chống oxy hóa (vitamin A, C, E) giúp tăng cường sức đề kháng. Với các ưu điểm nổi bật ở trên thì Abbott luôn luôn dẫn đầu thị trường về các dòng sữa dành cho trẻ Việt và cũng là sản phẩm được các mẹ tin dùng. 6. Sữa tăng chiều cao Kidtaller cho bé từ 1 đến 6 tuổi Điểm đặc biệt của sữa Kidtaller đó là dùng Canxi Nano – với các hạt Canxi có kích thước nhỏ có khả năng hấp thu cao gấp 200 lần so với Canxi thông thường. Hàm lượng Canxi cao kết hợp với Vitamin D3 theo tỉ lệ cân đối Phospho, Kẽm và FOS giúp tăng cường hấp thu Canxi vào xương, duy trì và giữ Canxi trong xương giúp hệ xương khỏe mạnh và phát triển tối ưu. Sữa phát triển chiều cao cho trẻ Kidtaller có nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ NewZealand, công thức tiên tiến được chứng nhận bởi bộ y tế. Sản phẩm được thiết kế 1kcal/ml dinh dưỡng dạng lỏng dồi dào năng lượng và chế độ ăn phù hợp hỗ trợ trẻ phát triển cân tốt, phòng ngừa nguy cơ còi xương chậm lớn. Công dụng nổi bật của sản phẩm là giúp phát triển chiều cao và cân nặng, tăng cường sức đề kháng và cải thiện hệ tiêu hóa cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi. Đây là lựa chọn hợp lý giúp trẻ nhỏ hấp thu Canxi hiệu quả và phát triển chiều cao tối đa. Khám phá ngay: https://500px.com/reviewsua 7. Sữa Nuvita Grow Diamond bổ sung Vitamin K2 Nutifood thương hiệu sữa bột danh tiếng tại Việt Nam với đa dạng các dòng sản phẩm cho từng nhu cầu dinh dưỡng khác nhau của trẻ nhỏ. Dòng sản phẩm Nuvita Grow Diamond cải tiến mới với công thức TallPro+ kết hợp bộ ba dưỡng chất vàng Nano Canxi, Vitamin D3 và Vitamin K2 giúp trẻ phát triển chiều cao vượt trội. 100% các vitamin và khoáng chất cần thiết đáp ứng theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), giúp trẻ từ 1-2 tuổi phát triển chiều cao tốt hơn. Công thức TallPro+ trong sữa Nuvia Grow Diamond với thành phần NanoCanxi kích thước rất nhỏ, kết hợp với Vitamin D3 giúp cơ thể hấp thụ Canxi tốt hơn. Đặc biệt bổ sung Vitamin K2, giúp gắn Canxi vào xương trong quá trình khoáng hóa xương để trẻ nhỏ phát triển chiều cao tốt hơn. Bên cạnh phát triển chiều cao, sữa Nuvita Grow Diamond còn chứa đạm chất lượng cao giúp con yêu tăng cân hợp lý, chất xơ FOS/Inulin giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh và ngăn ngừa táo bón. Sắt, Kẽm, Vitamin A, E, C với hàm lượng thích hợp hỗ trợ tăng cường sức đề kháng. Sản phẩm giúp bổ sung DHA, ARA, Lutein, Taurin và Cholin hỗ trợ hoàn thiện trí não và võng mạc mắt, giúp trẻ tăng cường khả năng ghi nhớ và học hỏi. Nguồn tham khảo: https://suanaotot.com/tam-quan-trong-cua-canxi-va-top-4-loai-sua-giau-canxi-cho-be.html
 3. Chẳng điều gì đau xót hơn khi chứng kiến con trẻ gặp phải tình trạng chậm phát triển, con không nói chuyện và giao tiếp với phụ huynh, hay con không thể hoàn thành các nhiệm vụ đơn giản. Do đó làm cách nào để khắc phục tình trạng trẻ chậm phát triển là mối quan tâm của rất nhiều bậc cha mẹ. Bài viết sau đây sẽ cung cấp tất cả các thông tin về nguyên nhân, dấu hiệu của trẻ nhỏ kém phát triển và biện pháp điều trị can thiệp để khắc phục tình trạng này. 1. Tìm hiểu khái niệm trẻ chậm phát triển Trẻ chậm phát triển là tình trạng không đạt được các mốc phát triển thông thường. Kém phát triển ở trẻ có thể bộc lộ thông qua các hình thức như trẻ chậm phát triển ngôn ngữ, trẻ chậm phát triển hành vi và trẻ kém phát triển nhận thức. 1.1 Trẻ chậm phát triển ngôn ngữ Trẻ chậm nói Chậm nói là khả năng nói của trẻ chậm hơn so với mức phát triển thông thường. Mỗi bé là một là cá thể độc lập, cho nên thời điểm trẻ nhỏ học nói là khác nhau nhưng thường trẻ nhỏ sẽ bắt đầu bi bô nói từ 18 tháng tuổi. Trẻ sau 2 tuổi chưa nói được từ nào bị coi là trẻ chậm nói. Trẻ nhỏ tự kỷ Trẻ tự kỷ không đáp ứng được các nhu cầu về giao tiếp trong cuộc sống thường ngày do bé kém phát triển ngôn ngữ. Bé mắc chứng tự kỷ chỉ có thể lặp đi lặp lại một vài từ đơn giản hoặc lặp lại lời nói của người khác. Trẻ nhỏ tự kỷ thường không dễ dàng với trò chơi giàu trí tưởng tượng và phát triển biểu tượng thành ngôn ngữ. 1.2 Trẻ chậm phát triển hành vi Trẻ tăng động Trẻ tăng động giảm chú ý thường chạy nhảy vận động liên tục, không biết mệt mỏi. Trẻ hay leo trèo như: trèo cây, trèo lên lan can đánh đu, trượt trên tay vịn cầu thang và bất chấp tất cả các nguy hiểm nhiều khi gây ra tình trạng bầm tím, gãy chân, gãy tay do ngã, do va đập. Bé hay cáu gắt, hay để quên đồ hoặc mất đồ… Trẻ tự kỷ Trẻ tự kỷ hay có các hành vi bất thường như chống lại việc học và thực hành hoạt động mới hoặc trẻ có các hành vi có tính rập khuôn, lặp đi lặp lại ( VD: vung vẩy hai cánh tay, hoặc đưa bàn tay lên gần mặt rồi xoắn vặn hoặc bật bật các ngón tay…), trẻ thường sắp xếp đồ chơi, đồ vật thành hàng dài và rất khó chịu nếu như trật tự này bị thay đổi… 1.3 Trẻ chậm phát triển nhận thức Trẻ chậm phát triển nhận thức là một khiếm khuyết của sự phát triển trí tuệ. Trẻ có chỉ số IQ thấp, khả năng tư duy kém và hạn chế về các kỹ năng thích ứng với xã hội. Những khiếm khuyết này thường xuất hiện trước năm 18 tuổi. 2. Nguyên nhân trẻ chậm phát triển 2.1 Những yếu tố bệnh lý ảnh hưởng đến phát triển trí tuệ Có rất nhiều yếu tố bệnh lý là nguyên nhân trẻ nhỏ kém phát triển làm ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ nhỏ như: + Bệnh viêm màng não (Meningitis): Là bệnh do nhiễm trùng gây lên tình trạng viêm màng bao phủ não bộ hoặc tủy sống. + Bệnh viêm não (Encephalitis): Là tình trạng viêm tại mô não, thường là do nhiễm trùng gây lên. + Áp xe não: Một tình trạng nhiễm trùng có bọc mủ ở bên trong hộp sọ ở vị trí ngoài màng cứng, dưới màng cứng và trong não thường gây ra bởi vi khuẩn. + Chấn thương sọ não: là tình trạng người bệnh bị sang chấn vào đầu gây tổn thương hộp sọ và những cấu tạo khác bên trong hộp sọ. + U não. + Não úng thủy: là một bệnh lý riêng biệt mà chính xác hơn đó là hậu quả của một nhóm những bệnh lý khác nhau nhưng cùng có chung một đặc trưng là suy giảm lưu thông và/hoặc hấp thu dịch não tủy. + Động kinh: là một chứng bệnh hệ thần kinh xuất phát từ việc xáo trộn lặp đi lặp lại của một số nơron trong vỏ não[1][2] tạo nhiều triệu chứng rối loạn hệ thần kinh (các cơn động kinh) như co giật của bắp thịt, cắn lưỡi, sùi bọt mép, mắt trợn ngược, bất tỉnh, mất kiểm soát tiểu tiện, hoặc tạo ra cảm giác lạ. 2.2 Trẻ chậm phát triển do di truyền Các yếu tố di truyền là nền tảng cho sự hình thành và tăng trưởng của trẻ. Những yếu tố bẩm sinh di truyền như đặc điểm hoạt động của hệ thần kinh, cấu trúc của não, cấu tạo và hoạt động của các giác quan… Các yếu tố này do bố mẹ truyền lại hoặc tự cấu thành do biến dị. Bệnh lý của mẹ khi mang thai Dựa vào nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Nhi Los Angeles (Hoa Kỳ) cho biết trong khi có thai người phụ nữ mắc phải tình trạng như nhiễm trùng, căng thẳng, ốm đau hay mắc bệnh dị ứng, nhiễm virus, bệnh béo phì,…đều gây ra tác động đến việc hình thành và phát triển bộ não của thai nhi Khuyết tật não bộ của thai nhi trong thời gian mang thai Nếu trong giai đoạn mang thai, thai phụ mắc một bệnh truyền nhiễm như viêm màng não hoặc bệnh sởi, các bệnh truyền nhiễm trên có thể gây ra tình trạng tràn dịch màng não và gián tiếp làm cho trẻ nhỏ kém phát triển. Khi mang bầu, bà bầu gặp phải tình trạng co giật sẽ ảnh hưởng đến cả mẹ và bé, điều này làm suy giảm sự dẫn máu tới bào thai khiến em bé sinh ra phát triển kém hơn bình thường. Trẻ chậm phát triển do môi trường Môi trường sống ảnh hưởng không nhỏ lên sự tăng trưởng của trẻ. Nếu môi trường sống sạch sẽ, không khí thoáng đãng, đủ ánh sáng thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ nhỏ phát triển, ngược lại nếu môi trường sống không thuận lợi không những tác động đến sự phát triển của bé mà còn có thể là nguyên nhân gây ra các bệnh như bé chậm phát triển. 3. Dấu hiệu triệu chứng trẻ nhỏ chậm phát triển 3.1 Biểu hiện nhận biết trẻ nhỏ chậm phát triển trí tuệ qua khả năng nhận thức Biểu hiện trẻ nhỏ kém phát triển dễ nhận biết đó là khả năng nhận thức của bé kém hơn bình thường, bé luôn ở trạng thái thụ động, không muốn tìm hiểu thế giới xung quanh, luôn tỏ ra thờ ơ, phản xạ chậm và đáp ứng kém. Đối với những bé ở độ tuổi đến trường, trẻ nhỏ gặp khó khăn trong việc đếm số và ghi nhớ mặt chữ, trẻ không nhận biết được màu sắc. Trong khoảng thời gian ghi nhớ sự việc của bé hay dễ bị mất tập trung, nhớ cái mới là quên cái cũ, nói trước quên sau, có đôi lúc không nhớ được những sự kiện đơn giản mới xảy ra vài phút trước. 3.2 Biểu hiện nhận biết bé kém phát triển trí tuệ qua biểu hiện vận động Bé chậm phát triển hơn so với mức phát triển bình thường, trẻ nhỏ không thể cầm nắm đồ vật và gặp khó khăn trong việc lăn, bò ngồi sau 1 tuổi. Một vài trẻ có sự kết hợp vận động giữa tay – chân – miệng kém. 3.3 Dấu hiệu nhận biết trẻ nhỏ kém phát triển thông qua ngôn ngữ giao tiếp Bé chậm nói so với mốc phát triển thông thường. Trẻ thường khó khăn trong việc liên kết các từ lại với nhau để nói thành một câu hoàn chỉnh. Trẻ không có khả năng nói hoặc truyền đạt bằng cử chỉ khi muốn một cái gì đó. Khi gọi tên trẻ hoặc đặt câu hỏi trẻ không đáp ứng lại. Trẻ thường có xu hướng chơi một mình, ít tiếp xúc với mọi người xung quanh. Xem thêm: https://www.pearltrees.com/reviewsua 4. Biện pháp ngăn ngừa trẻ kém phát triển 4.1 Chế độ dinh dưỡng cho trẻ Theo nghiên cứu năm 2010 của “ The Journal of Nutrition” cho biết trẻ 24 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng có khoảng 16% trẻ phát triển chậm hơn so với mức tuổi. Ủy ban Thường vụ Liên hiệp quốc về dinh dưỡng cho rằng, suy dinh dưỡng tác động đến kết quả học tập và giảm khả năng phát triển trí tuệ ở trẻ. Vì vậy, chế độ dưỡng chất thích hợp trong những năm đầu của trẻ là điều rất cần thiết. 4.2 Nuôi dạy – chăm sóc trẻ Phương pháp nuôi dạy – chăm sóc tác động không nhỏ đến quá trình phát triển của trẻ nhỏ. Việc trẻ không nhận được sự quan tâm và chăm sóc đầy đủ sẽ tác động tiêu cực tới khả năng nói, phát triển ngôn ngữ, nhận thức cũng như hành vi của con trẻ. Trong quá trình phát triển của trẻ nhỏ rất cần sự quan tâm và chăm sóc của các bậc phụ huynh. 4.3 Môi trường sinh hoạt của trẻ Môi trường sống là điều kiện thiết yêu cho quá trình hình thành và phát triển ở trẻ nhỏ. Môi trường chăm sóc tốt sẽ giúp trẻ nhỏ phát triển về ngôn ngữ, trí óc, tư duy và hành vi. Trong quá trình phát triển môi trường xung quanh giúp bé có được những mối quan hệ tốt với bạn bè, thầy cô,… điều này khiến trẻ vui vẻ hơn, học tập tốt hơn là cách phòng tránh trẻ chậm phát triển. 5. Chế độ dinh dưỡng dành cho trẻ kém phát triển 5.1 Tăng cường chất béo Omega 3 Chất béo Omega 3 là chất cần thiết trong quá trình tăng trưởng và chế độ dinh dưỡng cho trẻ kém phát triển. Cung cấp đầy đủ Omega 3 trong quá trình phát triển cải thiện cải thiện chất lượng giấc ngủ, giúp não bộ phát triển tốt và cải thiện thị lực cho trẻ. Bên cạnh đó, nó còn có công dụng hỗ trợ điều trị chứng trầm cảm, giúp giảm các triệu chứng tăng động giảm chú ý ở trẻ nhỏ, đồng thời cải thiện các khả năng suy nghĩ, ghi nhớ, tiếp thu,… 5.2 Bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất cho trẻ Vitamin và khoáng chất chiếm tỉ lệ rất thấp trong cơ thể nhưng nó lại là yếu tố cần thiết đối với quá trình phát triển của trí tuệ và thể chất của trẻ. Điển hình như thiếu vitamin A làm khô mắt, có thể gây mù, trẻ nhỏ chậm lớn, hệ miễn dịch suy giảm dẫn đến trẻ dễ dàng bị nhiễm trùng. Để trẻ có thể phát triển tốt và có đôi mắt sáng các bà mẹ cần bổ sung các thực phẩm dồi dào vitamin A như cà rốt, cà chua, bí đỏ, sữa, kem, bơ, trứng,… Vitamin E có khả năng làm giảm sản xuất những nhân tố có hại cho tế bào, nó có vai trò to lớn đối với hệ miễn dịch, quá trình sửa chữa ADN và quá trình trao đổi chất. Để trẻ em có thể phát triển toàn diện, mẹ cần bổ sung đầy đủ các vitamin và khoáng chất cho trẻ vào chế độ ăn. 5.3 Hạn chế đồ ăn nhanh, đồ ăn chế biến sẵn, thức uống có gas Một nghiên cứu khoa học được công bố trên tạp chí trực tuyến Plos One cho thấy caffeine trong đồ uống có gas có thể làm chậm quá trình phát triển của não bộ và giảm chất lượng giấc ngủ khi dùng quá nhiều. Nghiên cứu của đại học bang Ohio cho rằng trẻ em tiêu thụ đồ ăn nhanh thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển trí não của trẻ nhỏ. Khám phá ngay: https://www.mobypicture.com/user/reviewsua 6. Phương pháp điều trị trẻ chậm phát triển 6.1 Trị liệu cho trẻ chậm phát triển – Liệu pháp vận động: Dùng các bài tập vận động giúp bé giảm các biểu hiện vận động bất thường, tăng cường khả năng vận động bình thường. – Liệu pháp hoạt động: Sử dụng các bài tập hoạt động trị liệu, những trò chơi giúp bé có khả năng thực hiện được các hoạt động theo sự phát triển của lứa tuổi. – Liệu pháp ngôn ngữ: Giúp trẻ nhỏ kiểm soát hoạt động của lưỡi, miệng và tập phát âm . Ngôn ngữ trị liệu cần được tiến hành trước tuổi trẻ đi học và kéo dài trong suốt thời gian đi học. 6.2 Giáo dục trẻ chậm phát triển Việc chăm sóc cho trẻ nhỏ chậm phát triển là một quá trình lâu dài, cần phải có một kế hoạch giáo dục cụ thể. Bậc cha mẹ, gia đình cũng nên dành thời gian quan tâm tới trẻ. Khi trẻ có các triệu chứng bất thường các bậc phụ huynh cần đưa trẻ đến các cơ sở chuyên khoa nhi đề kiểm tra chính xác và có biện pháp điều trị trẻ kém phát triển kịp thời. Tùy theo tình trạng của trẻ nhỏ, sẽ có kế hoạch giáo dục thích hợp với khả năng nhận thức và hành vi của trẻ. Thông qua giáo dục sẽ giúp trẻ tăng cường khả năng giao tiếp,tăng khả năng hòa nhập vào cộng đồng, tăng cơ hội được đi học như những bạn bè bình thường khác. 6.3 Điều trị trẻ chậm phát triển bằng liệu pháp tâm lý Các bé kém phát triển thường có trạng thái tâm lý buồn chán, có cảm giác lo lắng và sợ hãi mà không có lý do. Các bậc phụ huynh nên phân biệt được đâu là những triệu chứng bình thường đâu là triệu chứng của bệnh tâm lý. Tình trạng trên xảy ra thường xuyên và kéo dài thì cha mẹ cần đưa trẻ nhỏ tới các chuyên gia tư vấn tâm lý để xác định về tình trạng bệnh của con em mình. Khi kiểm tra tình trạng bệnh của con các chuyên gia tư vấn tâm lý sẽ lập ra kế hoạch điều trị can thiệp cho bé. Trong kế hoạch sẽ có một hệ thống liên kết giữa giáo viên – nhân viên xã hội và bố mẹ để quản giáo hành vi của bé. Nuôi dạy con cái là cả một hành trình đầy gian truân, vất vả đặc biệt là các gia đình có trẻ chậm phát triển. Không phải ai cũng có đủ sự kiên trì và nỗ lực trong quãng thời gian dài để cải thiện tình trạng của con. Khi các bậc cha mẹ nản lòng hãy nhớ rằng: “con là niềm hạnh phúc của cha mẹ, sinh con vất vả một, nuôi con vất vả mười”. Phát hiện sớm tình trạng của con trẻ, can thiệp đúng thời gian “Vàng” là một trong những yếu tố quyết định thành công trong quá trình chữa trị. Nguồn tham khảo: https://suanaotot.com/nhung-kien-thuc-can-biet-ve-tre-cham-phat-trien.html
 4. Hiện nay, ăn dặm là khoảng thời gian vô cùng quan trọng cho sự tăng truoqrng của trẻ nhỏ. Không chỉ hỗ trợ con yêu tập ăn, thích ứng với các thức ăn thô mà còn giúp cung cấp cho bé yêu các dưỡng chất cần thiết. Thời điểm tuyệt vời cho con ăn dặm là 5 đến 6 tháng tuổi. Bởi vì thời điểm này hệ thống đã phát triển hoàn thiện, có khả năng tiêu hóa thực phẩm. Hãy theo dõi phương pháp pha bột ăn dặm trong chia sẻ dưới đây nhé. 1. Bé muốn ăn dặm biểu hiện như thế nào? Các bà mẹ phải chú ý những biểu hiện để nhận biết trẻ muốn ăn dặm hay chưa. Do có những trẻ có dấu hiệu ăn dặm từ 4 tháng đầu tiên. Tuy nhiên có một vài trẻ em tới tháng thứ năm hoặc tháng thứ sáu mới có những dấu hiệu muốn ăn dặm. Các biểu hiện cụ thể như: Trẻ đòi bú nhiều hơn và thường xuyên quấy khóc ban đêm: vì nhu cầu về dinh dưỡng của trẻ nhỏ tăng và lượng sữa mẹ như bình thường chưa đáp ứng nhu cầu do đó trẻ hay đòi bú nhiều hơn mọi khi. Thường xuyên nhìn miệng người lớn khi ăn và bắt chước nhai tóp tép: đây là dấu hiệu cho thấy trẻ muốn ăn dặm, bắt chước những đặc điểm khi ăn của người lớn. Bé thường xuyên ngậm tay và rất thích thú khi được mẹ giới thiệu các món ăn. Khám phá ngay: https://www.designspiration.com/reviewsua/ 2. Các lưu ý trong cách pha bột ăn dặm cho trẻ nhỏ Rất nhiều bà mẹ thường hay phạm phải không ít lỗi khi pha bột ăn dặm cho bé như cho trẻ ăn mặn ngay từ đầu… Thế phương pháp pha bột ăn dặm như thế nào là khoa học và hợp lý? Các chuyên gia khuyên rằng, các ông bố bà mẹ nên cho trẻ ăn dặm từ ngọt rồi đổi từ từ sang ăn mặn thay vì cho con ăn mặn ngay từ ban đầu. Thời gian ăn ngọt nên diễn ra trong thời gian khoảng từ nửa tháng đến 1 tháng. Vì nếu cho trẻ ăn mặn ngay từ đầu sẽ rất hại thận, do những hệ cơ quan còn yếu ớt đã phải bài tiết và lọc máu nhiều, gây nên các rủi ro ảnh hưởng không tốt tới cơ thể sau này của con. Thời gian đầu mẹ nên cho trẻ nhỏ ăn dặm bột lỏng như sữa, sau đó pha bột đặc dần lên. Tránh trường hợp bé yêu ăn đặc chưa quen sẽ khó nuốt. Sau đó, các mẹ bỉm sữa có thể tăng dần lượng theo thời gian. Bột cho bé ăn dặm phải thật mịn và nhuyễn, nếu để bột to, trẻ nhỏ sẽ bị hóc, sặc, rất nguy hiểm. 3. Cách thức pha bột ăn dặm cho con yêu khoa học hợp lý Ở mỗi thời điểm thì các món trong thực đơn ăn dặm của bé sẽ khác nhau. Bình thường sẽ là các loại ngũ cốc, rau củ quả chín được nghiền nhuyễn. Mẹ bỉm sữa có thể tham khảo phương pháp pha bột ăn dặm sau đây. Hãy chuẩn bị bột ăn dặm đã chế biến sẵn, một ít sữa, rau củ quả nấu chín hoặc hoa quả đã nghiền nhuyễn. Xem thêm: https://www.lamchame.com/forum/members/reviewsua.992619/ 4. Các bước trong cách pha bột ăn dặm cho trẻ Bước đầu tiên: mẹ nên cho con bắt đầu ăn dặm với ngũ cốc. Sau đó đổi dần sang các loại thức ăn khác. Bột gạo chính là sự lựa chọn lý tưởng vì rất dễ tiêu hóa, phù hợp với hệ tiêu hóa non yếu của trẻ. Thời điểm này mẹ nên cho trẻ ăn mỗi bột gạo mà không thêm đường thêm muối vào bột ăn dặm. Bước 2: Hãy làm nóng sữa rồi trộn với bột ăn dặm. Pha bột với sữa công thức hoàn toàn được các mẹ nhé. Tỷ lệ pha thường là một muỗng canh bột ăn dặm và 5 muỗng canh sữa để tạo nên hỗn hợp bột mịn và lỏng, không nên đặc, có thể thêm nước vào bột nếu quá đặc. Mẹ bỉm sữa sẽ căn cứ vào tình trạng bột sau khi pha mà điều chỉnh sao cho loãng là được. Bên cạnh đó mẹ có thể thêm hoa quả rau củ nấu chín đã nghiền nhuyễn vào hỗn hợp bột, rồi sử dụng thìa trộn đều. Chỉ cần như vậy mà các mẹ đã có thể bón cho trẻ ăn bột ăn dặm được rồi đấy. Hãy để ý đến nhiệt độ của hỗn hợp bột trước khi cho trẻ ăn. Vì có không ít mẹ đã bỏ qua các bước này mà con trẻ bị bỏng và các lần sau rất sợ ăn dặm. Sau khi đã tập cho con ăn dặm nhạt, ngọt, mẹ hãy đổi qua bột ăn dặm trong tuần thứ 4 đến tuần thứ 6 sau khi đã tập cho con trẻ ăn dặm. Mẹ thoải mái bổ sung thêm thịt cá trứng sữa để bé làm quen với các loại thực phẩm. Mặc dù vậy mẹ cũng lưu ý là đừng quên xay nhuyễn nghiền mịn các loại thức ăn bổ sung vào nhé. Hy vọng rằng các thông tin chúng tôi cung cấp về cách pha bột ăn dặm ở trên đã giúp các mẹ bỉm sữa có thêm những thông tin và kỹ năng chăm sóc bé yêu thật tốt và khỏe mạnh. Nếu thấy nó hữu ích, hãy chia sẻ cho bạn bè mình cùng biết nhé. Nguồn tham khảo: https://suanaotot.com/mach-me-cach-pha-bot-an-dam-dung-chuan-be-an-ngoan-chong-lon.html
 5. Phụ nữ khi mang bầu thường muộn phiền rất nhiều thứ, một trong số đó là vấn đề về dinh dưỡng cho cả bà bầu và em bé. Bên cạnh tăng cường khẩu phần ăn hàng ngày, bổ sung đầy đủ các vitamin thì uống sữa cũng rất quan trọng. Sữa bầu được chế biến theo công thức dành riêng cho phụ nữ mang thai. Bên cạnh việc thỏa mãn chức năng của các sản phẩm sữa nói chung, còn tăng cường thêm nhiều chất dinh dưỡng cần thiết dễ bị thiếu hụt trong quá trình mang thai như: sắt, canxi, kẽm, axit folic…Bên cạnh đó các sản phẩm sữa dành cho thai phụ cũng được bổ sung Omega 3, Omega 6, DHA, ARA…hỗ trợ tăng trưởng não bộ của thai nhi… Thời điểm hiện tại có rất nhiều các sản phẩm sữa cho bà bầu, và việc lựa chọn sữa bầu nào tốt cũng tùy thuộc vào các tiêu chí khác nhau. Có thể thấy mối quan tâm nhất là sữa bầu nào đầy đủ dưỡng chất, dễ uống, giảm thiểu táo bón và có lợi cho sức khỏe của bà bầu lẫn con… Các sản phẩm sữa dành cho thai phụ 1. Sữa bầu nào tốt? Cũng giống như sữa công thức cho trẻ sơ sinh, các loại sữa bầu cũng được các nhà sản xuất nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo nguồn dưỡng chất tốt nhất cho mẹ bầu, cho em bé. Thành phần cơ bản của các sản phẩm sữa bầu tương tự nhau. Điểm nổi bật giữa các sản phẩm sữa bầu là hàm lượng các thành phần, một vài chất bổ sung thêm, thương hiệu, bao gói, giá cả… Bên cạnh đó, để bà bầu và thai nhi cùng khỏe mạnh, mẹ bầu phải bổ sung vào cơ thể rất nhiều dưỡng chất. Đặc biệt là các chất: canxi, sắt… thường làm mẹ bầu nóng hơn gây ra táo bón. Vì thế, rất cần lựa chọn loại sữa mát giúp giảm thiểu táo bón hiệu quả. Ngoài ra, khi thai nghén tâm lý và sinh lý mẹ bầu đều thay đổi. Thường có một số mùi vị, hương vị khiến mẹ bầu ăn, uống, ngửi sẽ thấy rất e dè, buồn nôn… Tuy các nhà sản xuất cũng đã thực hiện nhiều cách để làm cho sữa bà bầu dễ uống hơn như: thêm hương liệu tạo mùi thơm dễ uống (Socola, Vani, trà xanh…), làm vị sữa nhạt hơn…Việc này chỉ giúp cải thiện phần nào vì khẩu vị không phải mẹ bầu nào cùng giống nhau. Do đó, khi chọn sữa bầu nào tốt mẹ bầu nên tham khảo đánh giá của các mẹ đã dùng như chia sẻ ở bài viết này. Sau đó tùy theo cơ địa, khẩu vị, điều kiện kinh tế của mỗi người, mẹ bầu nên sử dụng thử một vài loại để tìm ra loại sữa bầu nào tốt phù hợp với mình nhất. Hiện nay, có rất nhiều loại sữa bầu gồm cả hàng nội và hàng ngoại với các mức giá đa dạng khác nhau. Bên dưới là các sản phẩm sữa bầu đang được ưa chuộng và tin dùng nhất, hãy cùng tìm hiểu nhé: 1.1 Sữa bầu Morinaga Đầu tiên trong số sữa bầu nào tốt phải nói đến sữa bầu Morinaga. Morinaga là thương hiệu đến từ Nhật Bản. Sữa bầu Morinaga có tốt không? Sữa bầu Morinaga được nhiều mẹ bầu đã sử dụng khen là sữa mát, vị nhạt dễ uống, thơm, không ngậy. Sữa cung cấp đầy đủ các vitamin và dinh dưỡng cân bằng cho mẹ và bé như: Sắt, canxi, DHA, Axit Folic…Sữa bầu Morinaga còn chứa men Lactase có khả năng phân rã các chất khó tiêu, giảm cảm giác đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn. Điểm cộng lớn nhất phải nói đến đó là, trong các loại sữa bầu thì sữa Morinaga dinh dưỡng sẽ vào con không vào mẹ. Điều này là bởi vì sữa bầu Morinaga chứa hàm lượng đường thấp và lượng chất béo chỉ bằng 1/5 trong sữa tươi. Giúp bà bầu dễ hấp thụ mà không cần lo âu về tăng cân hay rủi ro tiểu đường thai kỳ do sữa bầu gây nên. Sữa bầu Morinaga có nhiều mùi vị khác nhau. Vị nào cũng dễ uống cho mẹ thoải mái lựa chọn: Hộp màu xanh là vị trà xanh, hộp màu hồng là vị trà sữa, hộp màu vàng (nâu) là vị café ( Socola) .Đây cũng là điểm cộng nữa giúp sữa bầu Morinaga được tin dùng hơn khi chọn mua sữa bầu nào tốt. Ngoài ra, sữa bầu Morinaga ở dạng gói, 1 hộp có 12 gói x 18g rất thuận tiện cho các mẹ mang bên người và dễ pha, uống nóng hoặc lạnh đều được. Mặc dù vậy, giá sữa bầu Morinaga tương đôi đắt. Một hộp có giá khoảng hơn 220.000 đồng. 1.2 Sữa XO Sữa XO cũng là một loại sữa bầu dễ uống đến từ Hàn Quốc. Đây là thương hiệu sữa bột uy tín số 1 Hàn Quốc vì thế mẹ yên tâm về chất lượng sản phẩm nhé. Sữa XO có tốt không? Tương tự các sản phẩm sữa bột dành cho mẹ bầu khác, Sữa bầu XO cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho mẹ bầu: Canxi, sắt, Magie, DHA… Và có thêm thành phần để thai phụ có thể hấp thụ sắt và canxi tốt hơn. Về độ mát thì sữa bầu XO được đánh giá khá cao vì trong sữa chứa thành phần gốc cao phân tử FOS. Nó tốt cho hệ tiêu hóa, hạn chế táo bón và tình trạng buồn nôn hiệu quả. Sản phẩm sữa bầu XO ngậy hơn, ngọt hơn sữa bầu Morinaga một chút tuy nhiên cũng thuộc dạng thơm, dễ uống. Về mùi vị sữa thì XO chỉ có một vị duy nhất vì vậy có thể nếu uống trong thời gian lâu dài mẹ bầu sẽ cảm thấy ngán. Lúc đó mẹ có thể thử đổi sang một sản phẩm sữa khác. Giá sữa bầu XO rẻ hơn sữa bầu Morinaga, hộp thiếc 400g khoảng 300.000 đồng. Tìm hiểu thêm: https://en.wikivoyage.org/wiki/User:Reviewsua 1.3 Sữa Anmum Materna Sữa Anmum Materna được nhập khẩu từ Newzealand. Công thức sữa Anmum Metena cung cấp đầy đủ những dưỡng chất: Sắt, canxi, Vitamin, DHA, Cholin… đáp ứng nhu cầu phát triển của cả bà bầu và bé trong suốt quá trình mang thai và cho con bú. Mặc dù được đánh giá không mát bằng các sữa từ Nhật Bản nhưng trong sữa Anmum Materna có chứa Prebiotics – chất xơ tự nhiên giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón, đầy bụng tốt cho bà bầu. Sữa Anmum Materna khá dễ uống, vị Socola dễ uống hơn 2 vị vani và xoài còn lại. Giá sữa Anmum Materna rẻ hơn Sữa XO, hộp thiếc 400g khoảng 200.000 đồng. Một điểm cộng nữa là bên cạnh dòng sữa bột hộp thiếc, sữa Anmum Materna còn có dòng sữa bầu dạng nước Anmum Materna đậm đặc 4X. Đây là lựa chọn sữa bầu nào tốt tuyệt vời cho mẹ bầu nào không quen sử dụng sữa bột, không cần pha khuấy và rất tiện mang theo ra ngoài. 1.4 Sữa Frisomum Nhãn hiệu sữa Friso của Hà Lan đã vang danh thế giới từ rất lâu, hẳn bà bầu nào cũng biết đến. Sữa Friso cho phụ nữ mang thai cũng được rất nhiều người sử dụng. Sữa Frisomum có hiệu quả không? Ngoài những chất dinh dưỡng thiết yếu cho mẹ bầu và bé phát triển khỏe mạnh, sữa Frisomum còn bổ sung Synbiotics giúp hỗ trợ hệ miễn dịch, tiêu hóa tốt, giảm thiểu táo bón trong thai kỳ hiệu quả. Các mẹ đã sử dụng sữa bầu Frisomum đều đánh giá: sữa có vị thanh mát, hơi ngọt và ngậy nhưng cũng khá dễ uống, nhất là Frisomum hương cam. Mức giá sữa Frisomum cũng xấp xỉ sữa bầu Anmum khoảng 200.000 đồng hộp 400g. Khám phá ngay: https://www.amazon.com/gp/profile/amzn1.account.AF5DTZLT42MRHJXJTBOW7RF5JPTA?preview=true&ref=uepas 1.5 Sữa Dielac Mama Gold Chọn sữa bầu nào tốt mẹ cũng không nên bỏ qua sữa Dielac Mama Gold. Đây là một sản phẩm của Vinamilk, hàng Việt Nam chính hiệu. Có một vài người vẫn cho rằng sữa nội không bằng sữa ngoại. Nhưng thực tế không ít bà bầu dùng đã khen Dielac Mama Gold. Sữa Dielac Mama Gold có tốt không? Lợi thế của sữa nội so với sữa ngoại là rất hiểu khẩu vị và phù hợp với thể trạng của người Việt. Dielac Mama Gold có hàm lượng sắt cao giúp phòng ngừa thiếu máu cho bà bầu trong quá trình mang thai. Sữa cũng bổ sung hệ chất xơ hòa tan tiên tiến giúp ngăn ngừa táo bón và rối loạn tiêu hóa. Hơn nữa, sữa Dielac Mama Gold giảm 20% hàm lượng chất béo và có bổ sung dầu thực vật do đó mẹ bầu sẽ không bị tăng cân mất kiểm soát. Sữa có mùi thơm, không béo ngậy, vị ngọt hơn những loại sữa nói trên nhưng cũng khá dễ uống. Một ưu điểm nữa khiến các mẹ lựa chọn Dielac Mama Gold đó là: Vì là sữa nội nên giá cả rất phải chăng. Giá sữa Dielac Mama Gold hộp thiếc 400g giá chỉ khoảng 110.000 đồng. 2. Nên uống sữa bầu khi nào là thích hợp nhất? Chọn được sữa bầu nào tốt rồi, nhưng nên uống sữa bầu vào tháng thứ mấy? Nên uống sữa bầu vào thời điểm nào trong ngày? Uống sữa bầu vào buổi tối có tốt không? cũng là các vấn đề bà bầu rất quan tâm. - Nên uống sữa bầu vào tháng thứ mấy? Các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyến nghị rằng: Phụ nữ mang thai nên uống sữa bầu ngay khi biết mình mang thai. Hơn thế nữa, do chế độ ăn uống của người Việt thường bị thiếu Canxi và khoáng chất. Vì thế nếu các mẹ có kế hoạch có bầu từ trước thì nên chăm sóc cơ thể tốt bao gồm cả việc uống sữa bầu trước 3 tháng. Tuy nhiên, việc uống sữa bầu vào thời điểm nào cũng còn tùy thuộc vào từng người. - Nên uống sữa bầu vào khoảng thời gian nào trong ngày? Uống sữa bầu vào buổi tối có tốt không? Thông thường các hãng sản xuất đều đưa ra lời khuyên nên uống 2 cốc sữa mỗi ngày và phải pha theo đúng chỉ dẫn trên bao bì hộp sữa để có thể bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho mẹ bầu. Bà bầu có thể uống sữa vào mọi thời điểm nào trong ngày, ban ngày hay buổi tối cũng đều được cả. Thế nhưng, nên uống cách 1-2 tiếng trước bữa ăn hoặc trước khi đi ngủ để không bị đầy bụng, khó tiêu nhé. Hy vọng những thông tin trên đã cung cấp cho các mẹ bầu nắm được những thông tin hữu ích để chọn được sữa bầu tốt nhất. Chúc mẹ và bé khỏe mạnh! Nguồn tham khảo: https://suanaotot.com/sua-nao-tot-cho-ba-bau-va-be-top-sua-bau-tot-nhat.html
 6. Trái cây là thực phẩm giàu dinh dưỡng cung cấp nhiều khoáng chất, chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, giúp phụ nữ mang thai không chỉ sở hữu làn da mịn màng mà còn xua tan những khó chịu khi mang bầu. Vậy đâu là những loại trái cây tốt cho mẹ bầu? Thai phụ rất cần tăng cường trái cây vào thực đơn mỗi ngày. Cùng điểm danh những loại trái cây bổ dưỡng và xem chúng có tác dụng như thế nào nhé. Bà bầu ăn trái cây liệu có lợi cho thai kỳ hay không? Một chế độ ăn uống lành mạnh, đa dạng và cung cấp đầy đủ dưỡng chất là đặc biệt quan trọng trong thời kỳ mang thai để thai nhi luôn khỏe và tăng trưởng toàn diện. Bên cạnh việc hỗ trợ thai nhi đang tăng trưởng, lượng vitamin và khoáng chất tăng lên còn giúp mẹ bầu giữ cơ thể mình trong điều kiện tốt nhất có thể. Bổ sung nhiều trái cây tươi trong giai đoạn mang thai có thể giúp đảm bảo rằng cả bà bầu và thai nhi vẫn khỏe mạnh. Vì trái cây tươi chứa nhiều vitamin và dưỡng chất cần thiết trong thời kỳ mang thai của mẹ bầu đồng thời là nguồn cung cấp rất nhiều chất xơ. Điểm mặt các loại trái cây tốt cho mẹ bầu Ăn vặt trái cây có thể là một cách tuyệt vời để tăng cường lượng vitamin trong việc kiềm chế sự thèm ăn ngọt của mẹ bầu trong giai đoạn thai kỳ. 1. Xoài Nếu xoài là một trong những món ăn hợp khẩu vị của bạn thì nên duy trì bổ sung loại trái cây này trong giai đoạn mang thai. Xoài dồi dào vitamin C hỗ trợ điều hòa việc tiêu hóa, hạn chế táo bón trong thời kỳ mang thai và giảm bớt các bệnh nhiễm trùng nhẹ. Một quả xoài cung cấp 100% lượng vitamin C mỗi ngày (RDA) của một người và hơn một phần ba lượng RDA vitamin A. Trường hợp bé bị thiếu vitamin A có thể khiến cho khả năng miễn dịch thấp hơn và nguy cơ mắc các biến chứng sau sinh cao hơn, ví dụ như nhiễm trùng đường hô hấp. 2. Quả lê Lê bổ sung rất nhiều dưỡng chất sau đây: chất xơ, Kali, Folate. Giống như xoài, việc bổ sung chất xơ trong chế độ ăn uống trong thời kỳ mang thai có thể làm giảm táo bón, triệu chứng mà các thai phụ thường gặp. Kali có ích cho sức khỏe tim mạch cho cả mẹ bầu và trẻ nhỏ đồng thời kích thích tái tạo tế bào. Folate hay axit folic là những vi chất tuyệt vời cho các mẹ thời kỳ mang thai. Các chất này rất quan trọng để ngăn ngừa các khiếm khuyết ống thần kinh ở thai nhi đang tăng trưởng. Mặc dù vậy, có rất nhiều ý kiến về việc liệu có nên ăn quả lê trong khi đang mang thai hay không? Do đó, tốt nhất là thai phụ nên hỏi ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng trước khi sử dụng nó. Tìm hiểu thêm: https://ebusinesspages.com/reviewsua.user 3. Táo Táo chứa các chất dinh dưỡng để giúp thai nhi phát triển, bao gồm: Vitamin A và C, chất xơ, Kali. Một nghiên cứu cho thấy rằng thai phụ ăn táo trong khi mang thai có thể làm giảm nguy cơ thai nhi phát triển bệnh hen suyễn và dị ứng theo thời gian. 4. Dưa hấu Dưa hấu là một nguồn thực phẩm giàu Vitamin A, C và B6, Magie, Kali. Dưa hấu bổ sung cho cơ thể một lượng khoáng chất nhất định. Đây còn là thực phẩm giàu chất xơ, một trong các chất dinh dưỡng thiếu yếu giúp ngăn ngừa táo bón khi mang thai. Tiêu thụ dưa hấu giúp mẹ bầu tránh khỏi cảm giác buồn nôn trong thời gian ốm nghén. Trong tam cá nguyệt thứ ba, bà bầu nên ăn dưa hấu vì loại trái cây này giúp giảm bớt tình trạng ợ nóng, sưng phù ở bàn tay và bàn chân, hạn chế rủi ro bị chuột rút và giữ cơ thể không bị thiếu nước. Thế nhưng, mẹ bầu chỉ nên ăn một lượng vừa đủ. Vì dưa hấu có thể gây ra một số tác dụng không mong muốn trong thai kỳ. 5. Quả việt quất Quả việt quất cũng có chứa Vitamin C, Carbohydrate lành mạnh, chất chống oxy hóa, chất xơ. Loại trái cây này cũng chứa nhiều nước nên là nguồn cung cấp nước hoàn hảo. Vitamin C hỗ trợ hấp thụ sắt và tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Tuy nhiên, bà bầu không nên ăn quá nhiều trái việt quất khi mang bầu. Trung bình một chén quả việt quất chứa 114 mg kali, vi chất rất quan trọng cho việc điều chỉnh huyết áp. Cách tốt nhất để mẹ thưởng thức loại trái cây này là thêm chúng vào bữa sáng cùng với các loại ngũ cốc hoặc ăn tráng miệng. 6. Hồng xiêm (Sapôchê) Hồng xiêm rất tốt trong thời kỳ mang thai vì chúng chứa chất điện giải, vitamin A, carbohydrate và cung cấp năng lượng. Loại quả này đặc biệt có lợi cho những bà mẹ đang cho con bú. Ngoài việc giúp bà bầu giải quyết với hiện tượng chóng mặt và buồn nôn, hồng xiêm cũng ngăn ngừa các chứng bệnh như hội chứng ruột kích thích. Hồng xiêm cũng giúp cải thiện việc sản xuất collagen, ngoài ra còn hỗ trợ dạ dày đối phó với các bệnh lý như tiêu chảy và kiết lỵ. 7. Cam Cam là một nguồn cung tuyệt vời Folate, Vitamin C, nước giúp giữ cho cơ thể không bị thiếu nước và khỏe mạnh. Vitamin C có thể giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào và hỗ trợ hấp thu sắt. Folate có thể hỗ trợ ngăn ngừa các khiếm khuyết ống thần kinh, các bất thường về não và tủy sống ở trẻ. Khuyết tật ống thần kinh có thể gây ra các tình trạng như tật nứt đốt sống: tủy sống không phát triển đúng cách, phần lớn não và sọ không được tăng trưởng toàn diện. Khám phá ngay: https://moz.com/community/users/16117987 8. Quả lựu Nhắc đến trái cây tốt cho phụ nữ mang thai thì không thể không nhắc đến lựu bởi thức quả này có thể cung cấp cho mẹ bầu nhiều: Vitamin K, Canxi, Folate, Sắt, chất đạm, chất xơ. Lựu cung cấp nguồn năng lượng thiết yếu cho mẹ và hàm lượng sắt cao của chúng giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu hụt sắt. Vitamin K có trong loại quả này cũng rất quan trọng cho việc duy trì xương khỏe mạnh. Mẹ có thể sử dụng lựu dưới dạng nước ép. Nghiên cứu cho thấy rằng uống nước ép quả lựu có thể giúp hạn chế nguy cơ chấn thương cho nhau thai. 9. Bơ Quả bơ là một nguồn cung tuyệt vời các chất như: Vitamin C, E và K, Vitamin nhóm B, axit béo không bão hòa đơn, chất xơ, kali, đồng. Bơ chứa các chất béo lành mạnh giúp cung cấp năng lượng và phòng ngừa các dị tật ống thần kinh. Đồng thời thúc đẩy các tế bào phụ trách tạo các mô da và não của em bé đang tăng trưởng. Kali trong quả bơ có thể giúp giảm đau đối với tình trạng chuột rút, một triệu chứng khác thường xảy ra trong thai kỳ, đặc biệt là trong tam cá nguyệt thứ ba. 10. Ổi Ổi là một sự lựa chọn tuyệt vời của trái cây cho thai phụ vì những chất dinh dưỡng của ổi như: Vitamin C và E, Polyphenol, Carotenoids, Isoflavonoids, Folate. Ổi được coi là một trong những loại quả có nhiều vitamin C nhất, hơn cả cam. Đồng thời loại trái cây này cung cấp một sự kết hợp đa dạng các dưỡng chất, trở thành loại trái lý tưởng cho bà bầu. Ăn ổi trong khi mang thai có thể giúp thư giãn cơ bắp, hỗ trợ tiêu hóa và giảm táo bón, ngăn ngừa nhiễm trùng. 11. Trái cây sấy khô tốt cho bà bầu Những dưỡng chất có trong các loại trái cây sấy khô: chất xơ, Vitamin và các khoáng chất, năng lượng. Trái cây sấy khô chứa tất cả các chất dinh dưỡng giống như trái cây tươi. Vì thế, phụ nữ mang thai vẫn có thể hấp thụ được RDA như vitamin và khoáng chất bằng cách dùng các phần trái cây sấy khô (lượng ăn cần nhỏ hơn số lượng trái cây tươi tương đương). Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là trái cây khô có thể chứa nhiều đường và không chứa hàm lượng nước như trái cây tươi. Điều này có nghĩa là trái cây sấy khô có thể không giúp hỗ trợ tiêu hóa. Phụ nữ mang thai chỉ nên ăn trái cây sấy khô một cách có kiểm soát và không nên lạm dụng chúng. Qua những chia sẻ trên, hẳn bạn đã nắm được các loại trái cây tốt dành cho bà bầu trong thời kỳ mang thai. Có thể nói, đây hoàn toàn là những lựa chọn vô cùng gần gũi và rất dễ tìm. Do đó, mẹ nhớ bổ sung đầy đủ và thích hợp để chúng phát huy tối đa lợi ích đối với em bé và sức khỏe của mình nhé! Nguồn tham khảo: https://suanaotot.com/kham-pha-10-loai-trai-cay-tot-nhat-cho-ba-bau-va-thai-nhi.html
 7. Trung bình, trẻ dưới 2 tuổi đều bị tiêu chảy 2- 3 đợt/ năm. Mặc dù vậy, không phải vì vậy mà cha mẹ có con nhỏ được phép chủ quan, thờ ơ trong việc chữa trị bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 2 tuổi nói riêng và trẻ em nói chung. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã công bố tiêu chảy là nguyên nhân rất phổ biến dẫn đến tử vong cho trẻ nhỏ ở những quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Hiểu biết nguyên nhân gây bệnh tiêu chảy ở trẻ em cũng như cách điều trị và phòng ngừa sẽ giúp các bậc cha mẹ bảo vệ sức khỏe cho con mình. 1. Triệu chứng hay gặp của tiêu chảy ở trẻ em Biểu hiện đầu tiên của bệnh tiêu chảy ở trẻ em thường là đi ngoài phân lỏng nước, mùi hôi tanh. Trẻ thường biểu hiện mệt, quấy khóc nhiều, nôn... Tần suất đi tiêu của trẻ nhỏ có thể gấp đôi so với bình thường. Trẻ thường xuyên thấy đau thắt bụng, mất ngủ khi bị bệnh tiêu chảy. Các bậc phụ huynh cần đặc biệt lưu ý đến tình trạng của trẻ và thời gian bệnh của trẻ. Đối với các bé mắc bệnh tiêu chảy cấp, thời gian bệnh có thể là 1-2 tuần. Cùng với việc theo dõi, phụ huynh cần đưa con đến bệnh viện để chẩn đoán đúng bệnh, nguyên nhân và biện pháp chữa trị tiêu chảy ở trẻ em. Bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ nhỏ có thể kéo dài từ 1-2 tuần Tìm hiểu thêm: https://en.wikivoyage.org/wiki/User:Reviewsua 2. Lý do trẻ em mắc bệnh tiêu chảy Bệnh tiêu chảy nói chung có nguyên nhân chủ yếu là do nhiễm trùng đường ruột. Bệnh gây ra bởi một vài ký sinh trùng, vi khuẩn thâm nhập vào đường ruột. Vi khuẩn và ký sinh trùng có trong thực phẩm ôi thiu và thực phẩm bẩn hoặc môi trường sống kém vệ sinh sẽ theo đường tiêu hóa. Bên cạnh đó, cũng có một số nguyên nhân khác gây ra bệnh tiêu chảy ở trẻ em. Điển hình như chứng kích thích ruột, bệnh Crohn, bệnh Celiac hay dị ứng thức ăn. Ngoài ra, việc sử dụng kháng sinh trong thời gian dài cũng có thể khiến trẻ bị tiêu chảy. Các trẻ nhỏ có chế độ ăn uống chưa cân đối, không thích hợp với độ tuổi cũng là nguyên nhân dẫn đến tiêu chảy ở nhiều trẻ. 3. Cách chăm sóc trẻ nhỏ bị tiêu chảy Bệnh tiêu chảy sẽ dẫn đến tình trạng mất nước, chất điện giải - Đây là vấn đề quan trọng bởi việc mất nước ở trẻ thường diễn ra nhanh chóng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ nhỏ. Ngoài ra, rối loạn hệ tiêu hóa còn làm cho trẻ mất ngủ, biếng ăn, quấy khóc. Từ đó mà những bé này dễ bị suy dinh dưỡng. Cha mẹ cần hiểu rõ các vấn đề này để có cách chăm sóc tốt nhất dành cho trẻ. Khi các trường hợp tiêu chảy nhẹ,các bé thường được bác sĩ chỉ định điều trị tại nhà. Phụ huynh cần theo sát tình trạng bệnh của bé. Các điều mà cha mẹ không được quên khi có con đang bị tiêu chảy: Nạp nhiều nước hơn bình thường: Cho con uống lượng nước gần như gấp đôi lượng ngày thường để tăng cường lượng nước cho cơ thể. Cung cấp nước đầy đủ sẽ giúp trẻ nhỏ nhanh chóng lấy lại sức, giảm triệu chứng bệnh. Không bỏ bữa của trẻ: Tuy các bé có thể sẽ quấy khóc vì không thoải mái trong người, đau bụng nhưng bố mẹ vẫn phải luôn đảm bảo các bé nạp đủ lượng thức ăn mỗi ngày. Rất nhiều người nghĩ rằng ăn uống nhạt sẽ làm bệnh tiêu chảy của bé mau dứt điểm. Mặc dù vậy, điều quan trọng là các bậc phụ huynh phải chọn lựa những món ăn và thực phẩm phù hợp với tình trạng bệnh của bé. Tăng cường kẽm và nhiều vitamin khác. Quá trình hệ tiêu hóa rối loạn đã làm cho cơ thể quá thiếu hụt chất và mệt mỏi. Bổ sung các vitamin và kẽm sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn sau khi ốm. Nên tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ trước khi tìm đến sử dụng các loại vitamin hay kẽm bổ sung chất. Không dùng sữa thay thế cho các bữa ăn vì sữa chứa nhiều vi chất nhưng lại là thực phẩm dễ khiến bé gặp tình trạng tiêu chảy. Bên cạnh đó, các loại thức ăn có nhiều chất xơ cũng không được khuyến khích dùng cho trẻ nhỏ bị tiêu chảy. Ngoài các dưỡng chất cần cung cấp cho trẻ em bị bệnh tiêu chảy, phụ huynh cần lưu ý thêm chế độ và giờ ăn của trẻ. Nếu bé không ăn đủ lượng thức ăn sẽ rất có nguy cơ suy dinh dưỡng nghiêm trọng sau khi bị tiêu chảy. Cha mẹ có thể chia thành nhiều bữa nhỏ để trẻ có thể ăn đủ thức ăn nếu bé biểu hiện biếng ăn hay nôn ói nhiều. Ngoài ra, hãy chọn các món như súp hoặc cháo phù hợp với tình trạng tiêu chảy ở trẻ em. Khám phá ngay: https://www.christianforums.com/members/reviewsua.429800/ 4. Phải đưa trẻ đến bệnh viện ngay khi trẻ có các triệu chứng sau: Bệnh tiêu chảy ở trẻ nhỏ không phải là một căn bệnh mới mẻ. Tuy nhiên, việc cả cha và mẹ đều có những kiến thức về tiêu chảy ở trẻ nhỏ sẽ giúp các bậc phụ huynh bảo vệ sức khỏe cho con yêu tốt hơn. Nếu nhận thấy các triệu chứng tiêu chảy ở trẻ em như đi ngoài phân lỏng nước, mùi hôi tanh, trẻ mệt, quấy khóc nhiều, nôn... Số lần đi ngoài của con có thể gấp đôi so với bình thường. Trẻ hay cảm thấy đau thắt bụng,... cha mẹ cần nhanh chóng đưa trẻ đến các cơ sở y tế uy tín để được khám và điều trị. Nguồn tham khảo: https://suanaotot.com/5-dau-hieu-nhan-biet-tieu-chay-o-tre-nho-nhanh-chong.html
 8. Suy dinh dưỡng- một thực trạng phổ biến đối với trẻ em Việt Nam và khiến nhiều ông bố, bà mẹ phải lo lắng, đứng ngồi không yên. Vì suy dinh dưỡng không chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ: kém phát triển trí não, không thích tiếp xúc với mọi người,…. Mà về lâu dài còn gây ra tình trạng còi cọc, nguy cơ tử vong cao và rủi ro bị những loại bệnh nhiều hơn so với những đứa trẻ con khỏe mạnh khác. Để giải quyết tình trạng này, một trong những phương pháp phổ biến là sữa hỗ trợ trẻ tăng cân. Tuy nhiên, lựa chọn sản phẩm sữa như thế nào, cần dựa trên những tiêu chí ra sao thì không phải ai cũng biết và thành thạo. Bài viết này sẻ chia sẻ các tip lựa chọn sản phẩm sữa giúp trẻ tăng cân một cách hiệu quả. 1. Trẻ em bị suy dinh dưỡng do đâu? Đầu tiên, để hiểu rõ các tiêu chí chọn sữa giúp trẻ tăng cân, chúng ta hãy cùng xem xem nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ con nhé! 1.1. Trẻ con biếng ăn Dễ dàng để bắt gặp những cảnh tượng bố mẹ phải nhảy múa hoặc dỗ dành trẻ cả tiếng đồng hồ để cho con ăn hết một bát cơm. Nguyên nhân bé biếng ăn có thể là do thức ăn nguội lạnh hoặc không phù hợp khẩu vị của trẻ. Ngoài ra, nếu trẻ nhận thức được đây là một “thủ tục” bị ép buộc thì trẻ con cũng có tâm lý chống đối và càng không muốn ăn hơn. Mẹ hãy tăng sự hấp dẫn trong bữa ăn của trẻ. Chỉ cho con ăn khi đồ ăn còn đủ ấm và thơm ngon. Ngoài ra, tập cho trẻ thói quen tự ăn cũng là một cách tạo cho bé sự tự lập. Một vài bé còn tỏ ra rất hào hứng với nhiệm vụ mới này nên mẹ hãy cho con thử nhé. Bên cạnh đó, mẹ có thể bổ sung cho trẻ sữa giúp trẻ tăng trọng lượng vào những bữa ăn phụ trong ngày để cân nặng của con được cải thiện nhanh chóng. 1.2. Mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột Có một vài nguyên nhân gây ra tình trạng mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột như: sử dụng kháng sinh lâu ngày, ăn phải thực phẩm nhiễm khuẩn, trẻ con mắc chứng nhiễm khuẩn đường tiêu hóa,… Tình trạng này khiến giảm hấp thu dinh dưỡng, làm cho trẻ dễ mắc chứng suy dinh dưỡng, ảnh hưởng tới quá trình phát triển thể chất cũng như tinh thần của trẻ em. 1.3. Chế độ ăn uống thiếu dưỡng chất: Nếu trình bày đầy đủ tất cả các lý do trong tình huống này thì không thể thiếu sai lầm của mẹ khi lúc mang thai đã không ăn uống đầy đủ, khiến bé bị suy dinh dưỡng từ trong bào thai. Hoặc do trong giai đoạn sơ sinh, mẹ bị thiếu hụt sữa hay vì nguyên do nào khác mà bé phải dùng sữa ngoài hoàn toàn hoặc cai sữa quá sớm. Các đứa trẻ không được nhận đầy đủ nguồn dinh dưỡng hoặc các kháng thể từ nguồn sữa mẹ có thể gặp các triệu chứng gầy, yếu ớt, kém phát triển hơn các đứa trẻ bình thường. Bên cạnh đó, còn có thể do mẹ đã cho trẻ ăn dặm quá sớm, do trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày của con không có đầy đủ các dưỡng chất cần thiết hoặc do mẹ thường xuyên cho con sử dụng đồ đông lạnh, đồ chế biến sẵn,…. Chính những sai lầm của mẹ đã khiến con bị thiếu dinh dưỡng, biếng ăn dẫn đến tình trạng trẻ bị suy dinh dưỡng, chậm tăng cân. Để khắc phục tình trạng này, mẹ cần có thực đơn đầy đủ chất cho con (đủ 4 nhóm thiết yếu: đạm, protein, chất béo, vitamin và khoáng chất). Bên cạnh đó, mẹ có thể cho con uống sữa hỗ trợ bé tăng cân để bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng. 1.4. Con nhiễm giun sán Giun có trong bụng gây cản trở quá trình hấp thu dưỡng chất của bé. Trong trường hợp mẹ cho rằng con nhẹ cân do giun gây ra thì nên đưa bé yêu đến bác sĩ để kê đơn thuốc giun cho bé. Nên tẩy giun cho trẻ nhỏ định kỳ 1 năm 2 lần. Xem thêm: https://buyandsellhair.com/author/reviewsua/ 1.5. Bé bị nhiễm bệnh tiêu hóa Các bệnh tiêu hóa hay bắt gặp nhất ở trẻ emlà kiết lỵ, tiêu chảy, thương hàn… Chúng làm bé không thể hấp thụ được dưỡng chất, mất nước, đầy bụng. Do đó, ảnh hưởng rất lớn lên sức khỏe của trẻ. Nếu thấy trẻ có dấu hiệu sốt cao, bỏ ăn, quấy khóc, đi ngoài phân lỏng quá 3 lần 1 ngày… cần phải đưa trẻ đi khám tại khoa nhi để kịp thời xử lý. 1.6. Trẻ bị hăm tã Đối với các trẻ nhỏ hơn 2 tuổi, hăm tã là chuyện rất dễ xảy ra. Nó làm cho trẻ khó chịu, cáu gắt, chán ăn, mất ngủ dẫn đến nhẹ cân. Khi thấy bé hay gãi, ngứa, khó chịu, mẹ nên đưa bé đi khám để được chữa trị kịp thời. 1.7. Trẻ quá hiếu động Không thấy nhiều thế nhưng có một số bé quá hiếu động khiến năng lượng nạp vào cơ thể nhanh chóng bị thất thoát ra ngoài. Đặc biệt, nếu sau khi bé bò, trườn hay chạy nhảy mà có dấu hiệu thở hổn hển, mệt nhọc thì cho thấy rằng trẻ đã dùng quá nhiều năng lượng. Mẹ cần cho tăng khẩu phần ăn hoặc sử dụng thêm sữa giúp bé tăng cân nhé. Tìm hiểu thêm: https://disqus.com/by/suanaotot/ 2. Hậu quả nghiêm trọng của việc trẻ bị nhẹ cân, suy dinh dưỡng Tăng rủi ro tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi Tăng rủi ro tử vong và mắc các bệnh truyền nhiễm, bệnh ung thư: nhiễm trùng hô hấp, viêm phổi, tiêu chảy Bé chậm phát triển thể chất, suy dinh dưỡng thể thấp còi Trẻ chậm phát triển về trí tuệ: trẻ kém thông minh, không lanh lợi Tác động không nhỏ nguồn nhân lực trong tương lai và sự phát triển của đất nước. 3. Tiêu chuẩn lựa chọn sản phẩm sữa giúp bé tăng cân Từ các kiến thức về nguyên do dẫn đến tình trạng trẻ em suy dinh dưỡng và hậu quả như đã nói trên, từ đó đưa ra những tiêu chuẩn khi chọn sữa hỗ trợ trẻ tăng cân như sau: Dễ dàng hấp thu Cao năng lượng Giúp bé ăn ngon miệng Trên thị trường hiện nay có bán đa dạng các sản phẩm sữa giúp trẻ tăng cân khác nhau. Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào cũng thực sự an toàn và giúp trẻ phát triển cân nặng hiệu quả. Vậy nên, các mẹ cần tìm hiểu kỹ trước khi quyết định chọn mua bất kỳ một sản phẩm sữa nào cho con mình. Thành phần trong sữa giúp trẻ phát triển cân nặng Đảm bảo đủ 4 nhóm chất dinh dưỡng: chất đạm, chất béo, chất đường, các vitamin và khoáng chất. Sữa bổ sung đủ cả 2 thành phần là vitamin D và canxi giúp bé tăng trưởng chiều cao hiệu quả. Cung cấp đầy đủ các chất như DHA, Taurin, Choline, canxi, vitamin, sắt, kẽm, photpho, guanilic acid, acid inosinic,… Nguồn tham khảo: https://suanaotot.com/tiet-lo-cac-meo-chon-sua-tang-can-cho-tre-khoe-manh.html
 9. Cân nặng là chủ đề quan tâm hơn bao giờ hết của các bà mẹ. Cân nặng cũng là chủ đề tốn không ít giấy mực của dân mạng. Cân nặng của trẻ nhỏ phụ thuộc phần lớn vào các thực phẩm trẻ nhỏ dung nạp mỗi ngày. Vậy nên cho trẻ nhỏ ăn gì để phát triển cân nặng là vấn đề được các bà mẹ đặc biệt tìm kiếm. Bài viết chia sẻ giúp mẹ thông thái một vài thực phẩm tăng cân CHÓNG MẶT dành cho trẻ vừa đơn giản vừa dễ tìm nhé! Bơ sữa Bơ sữa được coi là loại thực phẩm tăng cường chất béo dồi dào nhất cho cơ thể bé yêu. Nếu mẹ tìm được nguồn bơ sữa chất lượng hãy cho bé sử dụng bơ sữa hàng ngày nhé. Với một lượng vừa đủ bơ sữa cùng thức ăn đảm bảo con yêu còi cọc sẽ có mức tăng cân nặng rõ rệt trong vòng 2 tuần sử dụng. Sữa và kem Các mẹ khi nhìn thấy trẻ nhỏ gầy gò hay muốn tăng cân cho bé yêu thì sữa chính là sản phẩm được các mẹ quan tâm đến và chọn lựa đầu tiên, đặc biệt là sữa chuyên biệt dành cho trẻ tăng trưởng cân nặng. Bởi lẽ trong sữa có chứa tất cả những thành phần cần thiết nhất cho cơ thể con, giúp cung cấp nguồn năng lượng dồi dào nhất dành cho con. Trong sữa có chứa hàm lượng protein, chất béo, khoáng chất, vitamin cân đối và đầy đủ đảm bảo sẽ cho con yêu tăng cân nhanh chóng. Ngoài ra mẹ có thể kết hợp sữa với kem đảm bảo bé yêu sẽ tăng cân NHANH CHÓNG khiến mẹ không ngờ tới. Trứng Trứng là một trong các thực phẩm rất tốt và dễ tìm lại rẻ. Mẹ cho con ăn trứng gà, vịt, cút hay ngỗng đều được tuy nhiên nên cho bé ăn trứng gà là tốt nhất. Trứng giúp con yêu tăng cân nhanh chóng nhờ vào hàm lượng protein có trong trứng rất cao 100g trứng có thể chứa tới 13g protein. Ngoài ra trong trứng còn chứa hàm lượng lớn vitamin A, B12…Vì vậy các mẹ nên cho con yêu ăn trứng thường xuyên để phát triển cân nặng của con hiệu quả nhất. Xem thêm: https://buyandsellhair.com/author/reviewsua/ Chuối Trong các loại trái cây thì chuối được khuyên sử dụng cho con trẻ thường xuyên nhất. Chuối được xếp vào là loại hoa quả giá rẻ, lành tính và có công dụng phát triển cân nặng nhanh chóng dành cho trẻ. Trong một quả chuối thông thường có thể chứa tới 105 Kcal cùng lượng chất béo lành mạnh và hàm lượng cabohydrat vô cùng có giá trị.\ Quả bơ Đứng sau quả chuối thì thực phẩm thuộc nhóm hoa quả giúp trẻ nhỏ tăng cân CHÓNG MẶT chính là quả bơ. Trong quả bơ rất doiif dào chất béo và protein tự nhiên hỗ trợ trẻ nhỏ hấp thụ hiệu quả nhất để tình trạng cân nặng luôn được cải thiện. Thịt gà Thịt gà có hàm lượng protein cao hỗ trợ tăng trưởng cơ bắp tốt nhất cho con. Thịt gà là thực phẩm không khó chế biến và thu hút sự thèm ăn của con hơn do đó mẹ có thể cho con ăn thịt gà từ 5 đến 6 bữa 1 tuần đều được nhé. Tìm hiểu thêm: https://community.cisco.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/1086617 Khoai tây Chắc nhiều bà ngạc nhiên khi khoai tây cũng được xếp vào dạng thực phẩm giúp tăng cân nhanh chóng cho con đúng không? Thực ra khoai tây đem lại giá trị dinh dưỡng khá cao mà mẹ không biết đó nhé. Trong khoai tây chứa hàm lượng carbohydrat dồi dào (nếu bé muốn phát triển cân nặng phải cần tới 40% cacbonhydrat đó nhé). Hơn nữa trong khoai tây có chứa axit amin như arginin và glutin, đây là 2 thành phần giúp bé phát triển cân nặng nhanh chóng, đặc biệt là khoảng thời gian sơ sinh và tập đi. Thịt nạc đỏ Thịt nạc đỏ có thể là thịt bò, thịt cừu đây được xem là nguồn bổ sung sắt và chất béo tốt nhất cho cơ thể. Ăn dặm với thịt nạc đỏ giúp bé tăng cân tốt Ngoài những thực phẩm liệt kê trên mẹ cũng đừng quên cho bé ăn các loại hoa quả và rau xanh hàng ngày. Với việc ăn hoa quả và rau xanh vừa hỗ trợ bé tránh hiện tượng táo bón vừa bổ sung vitamin và khoáng chất hỗ trợ trẻ tăng cân nhanh chóng. Việc chế biến và sắp xếp chế độ ăn mẹ cần phải dựa theo nhu cầu của bé để thực hiện. Mẹ nên lựa chọn những sản phẩm an toàn để đảm bảo con yêu được chăm sóc toàn diện nhất. Nguồn tham khảo: https://suanaotot.com/bo-tui-ngay-10-loai-thuc-pham-giup-be-tang-can-nhanh.html
 10. Hệ tiêu hóa tốt sẽ giúp cơ thể con yêu hấp thụ đủ dưỡng chất để phát triển đồng đều chiều cao và cân nặng, hình thành nên một hệ miễn dịch hoàn chỉnh, bảo vệ con yêu khỏi vi khuẩn chứa trong những tác nhân môi trường. Vậy làm dùng phương pháp nào nhằm đảm bảo thực đơn ăn dặm dành cho bé dễ dàng tiêu hóa, hấp thu, mẹ bỉm sữa cùng tham khảo cách dưới đây nhé! 1. Nguyên nhân tại sao mẹ cần phải lựa chọn sản phẩm bột ăn dặm cho bé tiêu hóa dễ dàng hơn hơn? Ngoài hỗ trợ tăng cường thể chất, bột ăn dặm có ích cho hệ tiêu hóa còn ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của trẻ nhỏ do khả năng cung cấp những dưỡng chất hỗ trợ não bộ như DHA, Lutein, ARA,… Nếu món ăn dặm không phù hợp, trẻ sẽ dễ bị đầy hơi, khó tiêu hay rối loạn tiêu hóa. Vậy mẹ cần phải lựa chọn đúng các loại bột ăn dặm dễ tiêu hóa, bột ăn dặm có bổ sung vi khuẩn có lợi probiotics để giúp bé một thực đơn ăn dặm hiệu quả hơn. Kham thảo thêm: https://www.warriorforum.com/members/reviewsua.html 2. Biện pháp chọn sản phẩm bột ăn dặm cho trẻ tiêu hoá tốt, cần đảm bảo 5 yếu tố Đầy đủ dưỡng chất với 4 nhóm đạm, béo, bột đường, vitamin và khoáng chất. Đầy đủ nguồn năng lượng cung cấp cho hoạt động cơ thể mỗi ngày của bé. Phù hợp với thói quen và khẩu vị của bé. Giá trị dinh dưỡng cao, thành phần và tính chất dinh dưỡng cân đối để cùng với sữa mẹ cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ Mẹ dễ chế biến, thuận tiện khi phải đi làm, đi chơi xa; Thường xuyên thay đổi mùi vị cho trẻ đa dạng. Tìm hiểu thêm: https://accounts.eclipse.org/users/rsua 3. Những thành phần các mẹ bỉm sữa cần cân nhắc khi chọn sản phẩm bột ăn dặm cho con Lợi khuẩn Bifidobacterium: giúp duy trì cân bằng của hệ vi sinh đường ruột cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh, hơn nữa kìm hãm sự phát triển của những vi khuẩn có hại, giảm rủi ro rối loạn tiêu hóa, tăng cường miễn dịch. Bifidobacterium còn giúp kích thích tạo ra các enzym tiêu hóa, tăng cường quá trình tiêu hóa thức ăn. Vitamin B6 có vai trò không nhỏ trong chuyển hóa, đảm bảo hoạt động hệ thần kinh trung ương. Chất xơ hòa tan inulin: Đây là thức ăn nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi phát triển ở ruột già, hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột của trẻ hoạt động hiệu quả, không gặp tình trạng táo bón. Lysin: Là một loại acid amin có khả năng kích thích trẻ ngon miệng, thúc đẩy chuyển hóa dưỡng chất và giúp con yêu hấp thu canxi tốt hơn cho việc tăng trưởng chiều cao. Vitamin nhóm B: Mẹ nên để tâm đến 2 loại Vitamin B cơ bản là B1 với khả năng kích thích cảm giác thèm ăn ở trẻ và Vitamin B2 (hay còn được biết với tên quốc tế là riboflavin) tham gia chuyển hóa chất bột, chất béo và chất đạm thành năng lượng giúp cơ thể tự cân bằng chất dinh dưỡng hiệu quả. Nguồn tham khảo: https://suanaotot.com/top-5-tieu-chi-vang-giup-me-chon-bot-an-dam-de-tieu-hoa.html
 11. Khi mang thai, sức khỏe của mẹ và thai nhi đều cần được chú trọng. Thai phụ bị tiểu đường thai kỳ lại càng cần phải kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống và dinh dưỡng để không gặp các trường hợp không mong muốn xảy ra. Sữa bầu là loại thực phẩm dinh dưỡng có ích cho phụ nữ mang thai, nhưng tiểu đường thai kỳ có được uống sữa bầu hay không? 1. Hiểu về tiểu đường thai kỳ 1.1 Khái niệm tiểu đường thai kỳ Thai phụ trong quá trình mang thai thường không quản lý chế độ ăn uống của mình, bố sung quá nhiều, dẫn đến rủi ro cao mắc bệnh tiểu đường thai kỳ. Hiện nay, ở Việt Nam tình trạng thai phụ mắc tiểu đường thai kỳ ngày càng nhiều. + Tiểu đường thai kỳ: là tình trạng thai phụ bị bệnh tiểu đường trong quá trình mang thai ở khoảng tuần thứ 24. Đây là căn bệnh chỉ diễn ra ở giai đoạn mang thai, có thể khỏi sau khi sinh xong, tuy nhiên nếu không được kiểm soát và chữa trị đúng lúc, bệnh sẽ gây ra những biến chứng phức tạp ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả thai phụ và thai nhi. + Nguy cơ mắc bệnh: Nếu một người phụ nữ bị mắc bệnh tiểu đường thai kỳ trong lần mang thai đầu tiên thì nhiều khả năng sẽ mắc tiểu đường thai kỳ một lần nữa vào kỳ mang thai lần sau. Hơn nữa, người phụ nữ đó sẽ có nguy cơ bị tiểu đường cao hơn người bình thường. Tiểu đường thai kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe mẹ bầu và thai nhi 1.2 Tiểu đường thai kỳ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe mẹ và bé + Đối với phụ nữ mang thai: Phụ nữ mang thai bị tiểu đường thai kỳ thường có nguy cơ bị tiền sản giật (cao gấp 4 lần so với bà bầu bình thường), bị băng huyết sau sinh, nguy cơ sảy thai cao, thậm chí dẫn đến tình trạng thai chết lưu muộn (thai chết lưu trên 32 tuần). Vì thai nhi to nên tỉ lệ mổ thai sẽ cao hơn bình thường, dễ gây chấn thương cho bà bầu như gãy xương đòn, trật khớp…Những biến chứng nghiêm trọng ảnh hưởng tới hệ tim mạch, hệ thần kinh. + Ảnh hưởng tới sức khỏe thai nhi: Tỉ lệ tử vong chu sinh (hiện tượng tử vong thai nhi và trẻ em sinh ra tử vong trong những tuần đầu) sẽ cao, gấp 2-5 lần so với những ca sinh bình thường. Thai nhi có nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến hệ thần kinh, hệ tim mạch, hệ hô hấp. Thai nhi sinh ra có thể bị dị dạng, dị tật bẩm sinh… Xem thêm: https://www.catchafire.org/profiles/818310/ 2. Thai phụ bị tiểu đường thai kỳ có được uống sữa bầu không? Thai phụ bị tiểu đường thai kỳ, lượng đường trong máu ở tình trạng cao. Vì thế thai phụ cần có một chế độ dinh dưỡng hợp lý, bố sung nhiều trái cây, rau xanh, chế độ ăn ít đường. Bà bầu ít nhiều cũng sẽ băn khoăn liệu bị tiểu đường thai kỳ có được uống sữa bầu trong khi hàm lượng đường rất cao? Người mắc tiểu đường thai kỳ có nên uống sữa bầu? Uống loại sữa bầu nào là phù hợp với tình hình bệnh của mình? Dưới đây là một số lưu ý cho mẹ bầu mắc bệnh tiểu đường thai kỳ: – Không sử dụng tùy tiện: Thai phụ nếu dùng sữa bầu một cách tùy tiện thì tăng nguy cơ tăng đường huyết, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. – Nhờ sự chỉ dẫn của bác sĩ: Bác sĩ sẽ xem xét mức độ tiểu đường của phụ nữ mang thai đó là cao hay thấp. Dựa vào đó để quyết định xem mẹ bầu đó bị tiểu đường thai kỳ có được sử dụng sữa bầu không hay phải dùng loại sữa bầu chuyên biệt thích hợp với mức độ bệnh của phụ nữ mang thai. – Lựa chọn sản phẩm sữa phù hợp với cơ thể của mình: Sản phẩm sữa dành riêng cho thai phụ bị tiểu đường là loại sữa không làm tăng lượng đường huyết quá mức. Cụ thể là loại sữa không đường và quan trọng hơn là sữa chứa lượng carbohydrat thấp. Khi chọn mua sữa bầu, các bà bầu cũng nên lưu ý, tham khảo hàm lượng carbohydrat và lượng chất béo có trình bày trong thành phần sữa được dán trên bề mặt hộp. Nếu thấy hàm lượng này thấp (ví dụ như dung tích 100ml có 3,1 gram carbohydrat) thì có thể dùng được. 3. Mẹ bầu mắc tiểu đường thai kỳ nên dùng loại sữa nào? Trên thị trường, xuất hiện rất nhiều sản phẩm sữa dành riêng cho bà bầu. Thế nhưng, với các bà bầu bị tiểu đường thai kỳ sản phẩm sữa nào là loại sữa nên dùng? Tiểu đường thai kỳ có được dùng sữa bầu hàng ngày hay sử dụng như thế nào là hợp lý? 3.1 Lựa chọn sữa có nguồn gốc từ thực vật Sữa động vật thường được thay thế bằng sữa thực vật, rất có ích cho các thai phụ bị tiểu đường. Một ly sữa thực vật thông thường sẽ bổ sung cho cơ thể 131 calo, 10g đường và 0,5 g chất béo bão hòa. Tiểu đường thai kỳ có được dùng sữa từ đậu nành? – Cùng tìm hiểu các lợi ích từ sữa đậu nành mang lại + Tăng cường vitamin, protein, chất béo, canxi, sắt… tăng sức đề kháng cho cơ thể. + Thuyên giảm bệnh tiểu đường: Trong sữa đậu nành có chứa Cellulose thực phẩm có vai trò ngăn ngừa sự hấp thu của đường, là thực phẩm nên sử dụng để chữa trị bệnh tiểu đường. + Chống lại biến chứng huyết áp cao: Trong sữa đậu nành có nhiều khoáng chất như Natri, Magie và Kali, giúp ổn định huyết áp của thai phụ. + Phòng chống biến chứng tim mạch: Trong sữa đậu nành có chứa nhiều khoáng chất giúp bảo vệ mạch máu, giảm lượng Cholesterol trong máu, cung cấp dưỡng chất cho tim mạch. Sử dụng sữa đậu nành hàng ngày làm giảm tỉ lệ tái phát bệnh tim lên tới 50%, hỗ trợ phòng chống bệnh động mạch vành ở người tiểu đường- là một trong những biến chứng gây nguy hiểm lên người bệnh tiểu đường thai kỳ. + Giảm mỡ máu: Uống sữa đậu nành sẽ giúp phân giải mỡ thừa trong máu, làmgiúp giảm biến chứng của bệnh tiểu đường thai kỳ. – Lời khuyên với mẹ bầu sử dụng sữa đậu nành + Nấu sôi trước khi sử dụng: làm giảm nguyên nhân gây đau bụng, buồn nôn, đi ngoài. + Không sử dụng sữa đậu nành với trứng: gây khó tiêu, làm giảm dưỡng chất trong cả trứng và sữa. + Không pha sữa đậu nành cùng đường đỏ: cần hạn chế uống ngọt. Mà trong đường đỏ còn chứa nhiều acid hữu cơ gây biến tính protein và các chất dưỡng chất trong sữa đậu nành. Cản trở trong hấp thụ và tiêu hóa. + Không nên uống quá nhiều: nên dùng vừa phải, không sử dụng quá 500ml mỗi ngày. + Không được bảo quản sữa đậu nành trong bình giữ nhiệt: nhiệt độ ấm tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nhanh và làm hỏng sữa nhanh hơn bình thường. + Cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng: sữa đậu nành chưa hẳn đã tốt đối với tất cả mọi người do đó cần hỏi bác sĩ điều trị trước khi sử dụng nhiều và lâu dài. Tìm hiểu thêm: https://www.flickr.com/people/189511925@N04/ 3.2 Chọn lựa loại sữa được tách kem, ít chất béo, các loại sữa không đường Theo chuyên gia dinh dưỡng, tiểu đường thai kỳ nên sử dụng sữa bầu không chứa quá nhiều chất béo bão hòa. Nên lựa chọn sản phẩm sữa tách kem có 83 calo và 0,1g chất béo bão hòa thì sẽ tốt hơn. Đe lại nhiều lợi ích: – Bổ sung lượng canxi dồi dào cho cơ thể – Hỗ trợ cho bà bầu dễ đi sâu vào giấc ngủ – Tác động tốt tới hệ tim mạch hơn những sản phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa khác. 3.3 Dựa theo sự chỉ dẫn của bác sĩ lựa chọn loại sữa bầu chuyên biệt dành cho người tiểu đường thai kỳ – Cân bằng về đạm, bột đường, béo, khoảng 28 loại vitamin và khoáng chất. – Sử dụng để bổ sung và thay thế cho các bữa ăn, cung cấp dinh dưỡng đầy đủ cho thai phụ mà không ảnh hưởng tới lượng đường trong máu. – Có thể uống thường xuyên, thay thế bữa ăn nhẹ, trước khi tập thể dục, uống sữa trước hoặc sau khi tập thể dục. – Nên uống 1-3 ly mỗi ngày. Đối với phụ nữ mang thai bị tiểu đường, mức đường huyết sẽ lên xuống thất thường. Sữa bầu là loại thực phẩm tăng cường chất dinh dưỡng cho cơ thể mẹ và ảnh hưởng tích cực tới con yêu sau này, tuy nhiên người bị tiểu đường thai kỳ có được uống sữa bầu một cách tùy tiện? Câu trả lời là “Không”. Nếu sử dụng tùy tiện những loại sữa bầu sẽ làm tình trạng bệnh tiểu đường trở nên tồi tệ hơn, lượng đường trong máu có khả năng tăng cao, gây các biến chứng bệnh tiểu đường ảnh hưởng nghiêm trọng. Do đó nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để chọn lựa được sản phẩm sữa bầu phù hợp với tình trạng bệnh tiểu đường thai kỳ của mình. Nguồn tham khảo: https://suanaotot.com/top-4-dieu-can-biet-khi-chon-sua-bau-khong-co-duong-huyet-cao.html
 12. Chúng ta thường hay nghe nói nhiều đến GOS trong sữa bột, sữa công thức cho trẻ em. Vậy GOS là gì? Cùng nhau tìm hiểu ở bài viết dưới đây nhé. 1. GOS là gì? GOS là tên viết tắt của Galacto-oligosaccharides, là nguồn thức ăn cho vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giúp bảo vệ hệ tiêu hóa, giúp hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, làm giảm khả năng ung thư, tim mạch, có chứa nhiều trong đậu nành, lúa mì, yến mạch nguyên cám, hành, tỏi, trái cây. 2. GOS có tác dụng gì với sức khỏe? Đối với người lớn - Bổ sung GOS cùng với các oligosaccharides khác làm giảm khả năng bị bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư ruột kết, bảo vệ hệ tiêu hóa và giúp cải thiện các bệnh liên quan đến đường ruột. - GOS còn giúp giảm lượng cholesterol trong máu, nhờ thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn axit lactic. Lượng cholesterol giảm làm giảm khả năng mắc các bệnh về tim mạch, xơ vữa động mạch. - GOS thúc đẩy sự hấp thu canxi, gia tăng mật độ xương. Bên cạnh canxi, sự hấp thu các khoáng chất khác như magiê cũng được cải thiện rõ rệt. Đối với trẻ em - Tương tự như ở người lớn, GOS giúp cân bằng vi khuẩn đường ruột ở trẻ. - GOS hạn chế hoạt động của những vi khuẩn gây hại trong ruột, nhờ đó bảo vệ hệ tiêu hóa của bé. Trẻ thường ít bị tiêu chảy, táo bón, làm mềm phân, giảm rối loạn tiêu hóa nếu được cung cấp đầy đủ GOS. - GOS làm tăng khả năng miễn dịch của trẻ, không chỉ làm giảm những vi khuẩn gây hại đường ruột mà còn làm giảm dị ứng niêm phong da (Atopic Dermatitis ), dị ứng thức ăn ở trẻ trong những năm tháng đầu đời. - Ảnh hưởng đến khả năng hấp thu khoáng chất, nhất là canxi của GOS có hiệu quả cao đối với trẻ nhỏ. GOS giữ vai trò hỗ trợ giúp cơ thể trẻ hấp thu canxi tốt hơn, tăng trưởng chiều cao và phát triển hệ xương vững chắc. Xem thêm: https://www.reverbnation.com/reviewsua?profile_view_source=header_icon_nav 3. Nguồn thức ăn cung cấp GOS - Các loại thực phẩm giàu GOS nên bổ sung gồm: đậu nành, lúa mì và lúa mạch nguyên cám, yến mạch nguyên cám, hành, tỏi…trái cây như chuối và nho. - Trong các sản phẩm sữa bột, thường được cung cấp lượng GOS phù hợp với nhu cầu cơ thể cần mỗi ngày. Do vậy, sữa công thức chính là nguồn thực phẩm mẹ nên chọn để cung cấp GOS cho trẻ. Tìm hiểu thêm: https://www.trainsim.com/vbts/member.php?382219-reviewsua 4. Lời khuyên khi bổ sung GOS - Người thiếu GOS rất ít khi xảy ra. Vì GOS nói riêng và prebiotic nói chung là chất có lợi cho sức khỏe nhưng không phải chất thiết yếu. Thiếu GOS hoặc prebiotic sẽ gây ra chứng táo bón, về lâu dài nếu không kiểm soát ăn uống sẽ gây bệnh trĩ, viêm đại tràng. - Dùng quá nhiều GOS cũng hại cho sức khỏe. Triệu chứng khi dư GOS gồm: đầy hơi, khó tiêu, đi ngoài nhiều lần, tiêu chảy. - Chọn mua thực phẩm và sữa có chứa GOS tại điểm bán uy tín, an toàn để cung cấp GOS cho cơ thể một cách tối ưu nhất. Qua bài viết này các bạn đã hiểu GOS là gì rồi đúng không nào. Hãy chú ý điều chỉnh, cân bằng chế độ ăn uống hàng ngày để cung cấp đầy đủ GOS và các dinh dưỡng cần thiết khác nhé! Nguồn tham khảo: https://suanaotot.com/tam-quan-trong-cua-gos-doi-voi-he-tieu-hoa-cua-tre.html
 13. Ngày nay trên thị trường có vô vàn các dòng sữa phụ nữ đang trong thai kỳ. Việc lựa chọn dòng sữa tốt cho bà bầu trong đa dạng các dòng sữa bà bầu trên thị trường hiện nay cũng vô cùng khó khăn. Nếu bà bầu nào còn đang đau đầu vì chưa biết nên chọn sữa nào cho mẹ bầu thì hãy đọc bài viết dưới đây về các loại sữa bầu tốt nhất năm 2021 nhé. NHỮNG LOẠI SỮA BÀ BẦU ĐƯỢC TIN DÙNG NHẤT HIỆN NAY Sữa Frisomum Gold Thương hiệu sữa Friso từ lâu đã có tiếng trên toàn thế giới chứ không riêng gì ở Việt Nam. Sữa bầu Friso Gold Mum cũng được rất nhiều người dùng. Điểm đặc biệt nhất của sữa là trợ giúp miễn dịch và tiêu hóa tốt cho phụ nữ mang thai và thai nhi. Đặc biệt hãng còn cho ra sản phẩm sữa bà bầu có hương cam rất thích. Mình cũng mê loại sữa này bởi vị cam của nó dù giá hơn đắt. Đây là sản phẩm dành cho các chị em chưa biết sữa cho mẹ bầu loại nào tốt và dễ uống nhé! Giá một hộp sữa Friso Gold Mum 900g vị cam trên thị trường có giá tầm từ 370.000 - 459.000 VNĐ/hộp Sữa Dielac mama Nói đến Vinamilk thì chắc chắn 100% chúng ta đều cảm thấy quen thuộc rồi đúng không? Dielac mama chính là loại sữa có lợi cho thai phụ của Vinamilk đấy. Dòng sữa này đứng đầu danh sách các loại sữa tốt và dễ uống nhất vì là sản phẩm của công ty Việt Nam nên rất rõ khẩu bị của người Việt. Có thể nói nó là món quà đặc biệt mà Vinamilk dành tặng các chị em mình và lứa trẻ tương lai của Việt Nam. Hầu hết các mẹ bầu đều cảm thấy thích thú với mùi vị của sữa và sử dụng mỗi ngày mà không bị ngán. Sữa cũng đem lại đầy đủ các chất dinh dưỡng cho phụ nữ đang trong thai kỳ và em bé, nổi bật là khả năng phát triển hệ thần kinh và võng mạc ở con. Bên cạnh đó, phụ nữ đang trong thai kỳ uống sữa còn có thể phòng ngừa táo bón trong thời gian thai kỳ nữa đấy. Giá thành hộp sữa Dielac mama 900g trên thị trường hiện nay tầm 200.000 VNĐ/hộp. Rất rẻ và lại còn thích hợp với chị em mình đúng không nào. Sữa bầu Vegemil Đây là sữa dành cho phụ nữ mang thai và mẹ đang cho con bú. Vegemil là sản phẩm của DR CHUNGS FOOD CO LTD – Tập đoàn sữa uy tín hàng đầu tại Hàn Quốc. Thành phần chất dinh dưỡng của dòng sữa cho thai phụ của Hàn Quốc bao gồm: Nước đậu nành 86% (oligosaccharides đậu nành 7%), nước chiết xuất đậu đen 6%, isomaltooligo-saccharide, sữa dừa, palatinose, chất hỗn hợp calcium carbonate, polysac-charide đậu nành), dầu đậu nành, đường fructose, solar salt, glycerin fatty aicd ester, dầu hạt nanh, nước ép bí đỏ, dry yeast powder (vita-min D3), chất tăng cường chất dinh dưỡng. Có chứa các thành phần chất dinh dưỡng như này, chắc chắn Vegemil là một trong những dòng sữa tốt cho mẹ bầu, nạp thêm đầy đủ dưỡng chất cho các chị em và sự phát triển của thai nhi nhé! Sữa mang hương vị thơm thơm, bùi bùi, không ngấy nên dễ uống, thích hợp với thai phụ trong giai đoạn ốm nghén. Chi tiết các bạn có thể xem trong bài review này nhé! Sữa bột Similac Mom Theo tìm hiểu của mình thì Sữa bột Similac Mom hương vani 900g là loại sữa bột được nhiều phụ nữ đang trong thai kỳ ưu ái sử dụng nhất bởi vì sữa rất thơm và dễ uống. Không còn băn khoăn gì về chất lượng của sữa bởi đây là dòng sữa nổi tiếng của Abbott và đã có 1 vị trí nhất định trong lòng mẹ Việt Nam nói chung. Các phụ nữ mang thai sử dụng sữa tuyệt đối có thể an tâm vì sữa sẽ mang đến các kháng thể thiên nhiên cho các bé, giúp cơ thể mẹ bầu tiêu hóa tốt và phòng được các nguy cơ mắc bệnh đau lưng, bệnh loãng xương,. Sữa Similac Mom hương vani giá chỉ 199k/ 400g nhé! Sữa bầu Morinaga - Sữa tốt cho bà bầu của Nhật Dòng sữa bầu Morinaga này có xuất xứ tại Nhật Bản và rất được các phụ nữ đang trong thai kỳ ưa thích trong thời gian gần đây. Xứ sở mặt trời mọc vốn đã có tiếng với quy trình sản xuất khắt khe và vệ sinh nên phụ nữ có thai có thể tin tưởng về chất lượng sữa. Điểm nổi bật của sữa bầu Morinaga là rất dễ dùng, đặc biệt hợp với những chị em mang thai thời kỳ đầu, ốm nghén. Hơn nữa, sữa còn không gây dị ứng nên rất phù hợp cho các phụ nữ mang thai. Lúc này trên thị trường có vô vàn các loại sữa dành cho phụ nữ mang thai. Việc lựa chọn loại sữa tốt cho phụ nữ mang thai trong vô vàn các dòng sữa bà bầu trên thị trường hiện nay cũng vô cùng khó khăn. Sữa bầu Anmum Materna Anmum Materna là sản phẩm sữa tốt cho mẹ bầu nổi tiếng của thương hiệu Fonterra đến từ New Zeland. Thương hiệu này ra đời từ năm 1970, thuộc công ty con của tập đoạn Fonterra Brands. Thành phần dưỡng chất của loại sữa này đầy đủ, hỗ trợ phụ nữ đang trong thai kỳ và trẻ đều khỏe mạnh với các chất Folate, vitmin, DHA, Choline, canxi,sắt, Probiotics ... Thêm vào đó trong thành phần của sữa còn mang lại vitamin B6. Đây là chất giảm thiểu thai nghén, giảm cảm giác buồn nôn, trợ giúp hấp thu dưỡng chất cho thai phụ một cách trọn vẹn. Hàm lượng vitamin K trong thức uống này có khả năng hỗ trợ an thai, ngăn ngừa nguy cơ sảy thai và thai chết lưu hay thai bị dị tật bẩm sinh. Các thành phần của sữa bà bầu Anmum có công dụng thanh nhiệt, làm giảm những triệu chứng táo bón cho mẹ bầu. Hơn nữa, chúng còn có ích đối với hệ tiêu hóa, hỗ trợ thai phụ hấp thu các chất dinh dưỡng tốt hơn. Hiện nay trên thị trường, sữa bầu Anmum materna có 3 vị cơ bản: hương socola, vị vani, vị xoài. Mẹ bầu có nhiều sự lựa chọn phù hợp với khẩu vị của mình hơn. Giá sữa cũng khá phải chăng chỉ khoảng 170.000đ/ hộp/ 400g và 347.000đ/hộp/ 800g. Sữa Nuti IQ Gold Mum Sữa dành cho bà bầu của Nuti đã ghi điểm trong mắt chị em vì thành phần Lutein giúp giúp hoàn thiện trí thông minh cho trẻ. Hơn nữa hương vị của thức uống này cũng rất thơm khiến phụ nữ có thai thích uống. Những chức năng nổi bật mà sữa Nuti IQ Gold Mum mang lại cho thai phụ như: ●Đáp ứng nhu cầu dưỡng chất tối đa cho sự phát triển của con ●Hỗ trợ tiêu hóa cho cả mẹ bầu và thai nhi với Insulin ●mang đến vitamin làm tăng sức đề kháng ●Phòng ngừa dị tật thần kinh ống với sắt và folic Các mẹ bầu có thể tin tưởng uống loại sữa này nhé. Giá bán lẻ sữa hộp loại 400g hiện nay là 89.000 VNĐ/hộp, hộp 900g chỉ 279k không đắt chút nào. Nếu chưa biết sữa nào phù hợp cho phụ nữ đang trong thai kỳ thì có thể tham khảo nhé! Sữa bột EnfaMama A+ Enfamama vốn dĩ nằm trong top những loại sữa tốt và dễ dùng chủ yếu vì hương vị của nó. Những thai phụ yêu thích mùi vi của socola thì đúng ý rồi nhé. Tất nhiên cũng không thể phủ định các công dụng mà loại sữa có xuất xứ từ Hoa Kỳ này mang lại cho cơ thể phụ nữ đang trong thai kỳ và em bé. Giá bán hộp sữa EnfaMama A+ socola loại 400g trên thị trường hiện nay vào khoảng 215.000VNĐ/hộp. Tìm hiểu thêm: http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/44611-nhan-xet-bot-an-dam-friso-co-on-khong/ https://www.transport.gov.za/web/reviewsua/home/-/blogs/cach-bo-sung-dha-cho-me-bau-trong-suot-hanh-trinh-mang-thai?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.transport.gov.za%2Fweb%2Freviewsua%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1 Sữa XO Các bà bầu có thấy lạ khi một thương hiệu sữa của Hàn Quốc lại ở trong vào top những loại sữa mẹ bầu tốt được chị em mình sử dụng nhiều không? Xứ kimchi đã làm tốt trong việc đưa sữa XO vào thị trường Việt Nam với ưu điểm nổi trội là một trong những loại sữa dễ uống nhất trên thị trường Việt Nam đấy. Ngoài ra, trong thức uống này còn chứa hơn 40 thành phần chất dinh dưỡng nên các mẹ tuyệt đối an tâm về hàm lượng chất dinh dưỡng mà sữa này đen lại nhé. Sữa XO không có loại 900g như các sản phẩm sữa khác mà chỉ có hộp 400g và 800g. Giá thành một hộp sữa 800g rơi vào khoảng 409.000VNĐ/hộp. Hy vọng những thông tin trên sẽ hỗ trợ các mẹ chọn được 1 loại sữa tốt cho mẹ bầu, bổ sung đủ chất dinh dưỡng cho phụ nữ đang trong thai kỳ và trẻ nhỏ nhé! Nguồn tham khảo: https://suanaotot.com/chon-mua-sua-ba-bau-loai-nao-tot-va-de-uong-khong-ngan.html Xem thêm: https://gitlab.com/reviewsua https://trello.com/reviewsua
 14. Bột ăn dặm Friso là sản phẩm của tập đoàn FrieslandCampina Hà Lan với trên 145 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất các sản phẩm từ sữa như sữa công thức cho trẻ em, bột ăn dặm, pho mát, kem, bơ. Đây là một trong các tập đoàn sữa liên hợp lớn nhất toàn cầu tạo ra sản phẩm bột ăn dặm Friso mang chất lượng quốc tế và luôn nhận được sự quan tâm, tin tưởng của người tiêu dùng Việt Nam. 1. Đặc điểm nổi bật của bột ăn dặm Friso ●Bột Friso được cho ra đời từ 100% nguồn sữa từ Hà Lan qua những trang trại sở hữu chuyên biệt, chuyên cung ứng sữa cho cả tập đoàn. ●Điểm nổi bật nữa của bột ăn dặm Friso so với các loại bột ăn dặm của hãng khác chính là áp dụng công nghệ LockNutri. Công nghệ này giúp các chất dinh dưỡng trong sữa được giữ lại ở trạng thái tự nhiên nhất. Quá trình xử lý nhiệt vừa đủ, chắc chắn đạm sữa không bị biến chất cho trẻ nhỏ dễ dàng tiêu hóa và hấp thu tốt hơn. ●Được sản xuất dựa trên dây chuyền công nghệ hiện đại và khép kín theo tiêu chuẩn phương Tây cùng với sự giám sát chặt chẽ của công ty giám định Hà Lan. ●Mùi vị tự nhiên của sữa bột, trợ giúp trẻ nhỏ dễ thích nghi khi bắt đầu ăn dặm và khá thích hợp với khẩu vị của trẻ em Việt Nam. ●Bột ăn dặm Friso giàu chất dinh dưỡng gồm chất đạm, protein, canxi, vitamin A và D hỗ trợ phát triển thể chất. Với các chất dinh dưỡng sắt, axit folic, DHA, magie và vitamin nhóm B giúp phát triển trí tuệ và giúp hoàn thiện hệ miễn dịch. Hàm lượng chất xơ cao thúc ép sự phát triển của vi khuẩn có lợi đường ruột, hỗ trợ hệ tiêu hóa non nớt của bébé nhỏ. 2. Bột ăn dặm Friso có nhiều loại không? Không giống nhưcác loại bột ăn dặm khác, bột Friso chỉ có 1 loại duy nhất đó là bột ăn dặm gạo sữa Friso Gold sử dụng cho bé từ 6 đến 36 tháng. Tuy nhiên mẹ có thể dễ dàng kết hợp cùng các thực phẩm khác như thịt, cá, rau củ, trái cây để nạp thêm thêm dưỡng chất cho con, thay đổi khẩu vị để con tránh bị nhàm chán. 3. Thành phần của bột Friso Bột Friso có chứa các thành phần: ●Bột gạo (28,8%) ●Bột sữa gầy (35,8%) ●Hỗn hợp dầu thực vật, lactoso, đường, gom đậu Carob (410) ●Maltodextrin, hương vani, vitamin (C, E, A, B1, B6, D3, axit folic …) ●Khoáng chất, DHA và AA. 4. Cảm nhận bột Friso ra sao? ●Được sản xuất ở dạng bột mịn, dễ hòa tan trong nước và không bị vón cục. Sau khi pha xong có có thể hỗn hợp sánh mịn, hương vị thơm ngon, dễ dùng khá giống sữa mẹ. ●Bột màu trắng sữa đựng trong hộp thiếc có nắp đậy bảo vệ bằng nhựa, chặn các nhân tố ảnh hưởng môi trường như bụi, độ ẩm…Bên ngoài vỏ lon Friso Gold ngoài tiếng Việt, tiếng Anh còn có cả tiếng Trung và tiếng Bồ Đào Nha. Vì đây là bột ăn dặm của tập đoàn đa quốc gia, được sản xuất ở Bồ Đào Nha và buôn bán rộng rãi tại thị trường Singapore, Hongkong, Việt Nam nên in nhiều thứ tiếng khác nhau phụ thuộc vào thị trường cần phân phối. Tìm hiểu thêm: http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/44527-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-ch%E1%BB%8Dn-l%E1%BB%B1a-s%E1%BB%AFa-m%C3%A1t-gi%C3%BAp-h%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3-h%E1%BB%87-ti%C3%AAu-h%C3%B3a-c%E1%BB%A7a-con-y%C3%AAu-h%E1%BA%A5p-thu-t%E1%BB%91t/ https://reviewsua123.blogspot.com/2021/02/review-sua-frisomum-gold-huong-cam.html 5. Nhận xét của người dùng về bột ăn dặm Friso Gold Me-Misu Em cho bé Misu nhà em ăn bột Friso Gold từ khi mới đầu ăn dặm sau khi để con dùng được 15 ngày, em thường trộn vào bột 1 ít cà rốt, bí đỏ, khoai tây để bnạp thêm thêm chất dinh dưỡng cho con. Thấy bé có tăng cân nhưng hơi chậm, đi ngoài tốt, em thấy bột này cũng ok nên sẽ cho bé sử dụng lâu dài. Diệphoa – 92 Con mình rất biếng ăn, mình đã cho cháu ăn thử nhiều loại bột khác nhau để con hợp tác và thèm ăn với bữa ăn hơn. Thấy nhiều phụ huynh dùng Friso, mình cũng để cháu sử dụng thử, trộm vía con ăn ngon và nhiều hơn. Bột có mùi thơm của sữa và nhuyễn mịn giúp cháu ăn, nuốt và tiêu hóa dễ dàng. Mẹ Bơ và Thỏ Cháu lớn của mình trước đây thường sử dụng Friso đến khi 1 tuổi rưỡi. Nay mình sinh con thứ 2 được 6 tháng bắt đầu cho cháu ăn dặm mình vẫn chọn bột Friso, vì thấy cháu ăn bột phát triển tốt, lanh lợi và khỏe mạnh. Bữa ăn dặm đầu tiên của con, con ăn rất ngon lành đến muỗng cuối cùng và tiêu hóa tốt. Mình không còn phải thắc mắc suy nghĩ về chuyện chọn bột ăn dặm cho con nữa. Mong rằng những thông tin tham khảo về bột gạo sữa Friso Gold ở trên sẽ phần nào trợ giúp các phụ huynh hiểu rõ hơn và an tâm lựa chọn cho con mình. Nguồn tham khảo: https://suanaotot.com/bot-an-dam-ngu-coc-gao-sua-friso-gold-giup-be-lon-khon.html Xem thêm: https://twinoid.com/user/9961693 https://community.teamspeak.com/u/reviewsua/
 15. Theo kinh nghiệm của dân gian, nguyên do làm cho bé yêu đang bú dặm sữa bên ngoài lâu tăng cân nặng, không bụ bẫm, thường gặp táo bón, kém hấp thu là do con uống “sữa nóng”. Vì vậy, một khi con yêu gặp những cản trở về hệ tiêu hóa, mẹ bỉm sữa luôn tìm kiếm một loại “sữa mát” để giúp bé thoát khỏi trạng thái táo bón, phát triển hấp thu. Thế sữa mát là gì và có các thành phần ra sao? “Sữa mát” là gì? Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sự tăng trưởng của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Sữa mẹ có vị ngọt thanh, bổ sung đầy đủ những dưỡng chất giúp con yêu phát triển tốt nhất, đồng thời còn chứa những men tiêu hóa cần thiết hỗ trợ quá trình hấp thụ dưỡng chất diễn ra trọn vẹn. “Sữa mát” có thể hiểu là loại sữa có công thức gần giống với sữa mẹ, tăng cường đúng đủ những chất dinh dưỡng và hỗ trợ bé hấp thu tốt không gây táo bón cho bé. Vì hệ tiêu hóa của bé vẫn còn yếu ớt do đó đặc điểm quan trọng nhất của sữa mát chính là thành phần dinh dưỡng hỗ trợ bé yêu hấp thu dễ dàng. Sữa mát có vị ngọt tự nhiên, dễ uống, vừa hỗ trợ bé yêu tăng trưởng cả về thể chất lẫn trí óc, vừa đẩy mạnh khả năng hấp thu và phòng tránh táo bón hiệu quả cho con yêu. Để có thành phần giống sữa mẹ, “sữa mát” thường được tăng cường những chất dinh dưỡng đặc biệt như DHA, ARA, taurin, tỷ lệ đạm whey/casein phải đạt 60/40… giúp bé yêu phát triển não bộ, tăng sức đề kháng, phát triển cân nặng và chiều cao tối ưu. Gần đây nhất, các nhà khoa học đã tìm ra dưỡng chất OPO, thành phần chất béo chủ yếu trong sữa mẹ, rất thân thiện với hệ tiêu hóa non nớt của bé. Các nghiên cứu lâm sàng đã chứng tỏ chất dinh dưỡng OPO có thể làm tăng hấp thụ thêm 60% canxi, giảm 50% triệu chứng táo bón, giảm 50% thời gian quấy khóc mỗi ngày của con yêu, số lượng lợi khuẩn đường ruột tăng 24 lần… Tham khảo thêm: https://www.reverbnation.com/reviewsua?profile_view_source=header_icon_nav Biện pháp chọn lựa sữa mát giúp hỗ trợ đường ruột của bé yêu hấp thu khỏe hơn Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong 500 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, 30% trường hợp có nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp bởi rối loạn tiêu hóa. Còn theo số liệu thống kê của Viện Dinh dưỡng Việt Nam, tỷ lệ trẻ có triệu chứng rối loạn tiêu hóa chiếm tới 47% trong tổng số trẻ đến đây tư vấn và khám bệnh. Ở Bệnh viện Nhi Trung ương, tỷ lệ này lên tới 59% ở trẻ em dưới 12 tháng tuổi và 40% ở trẻ từ 1 – 2 tuổi. Điều này cho thấy hệ tiêu hóa của trẻ trong những năm đầu đời chưa tăng trưởng hoàn thiện nên dễ gặp phải các bệnh về đường tiêu hóa. Khám phá ngay: https://www.intensedebate.com/people/reviewsua Mẹ cần phải lựa chọn sữa phù hợp với độ tuổi của con yêu vì mỗi giai đoạn phát triển, cơ thể con yêu cần được bổ sung các chất dinh dưỡng khác nhau. Sau đó, mẹ nên xem xét đến tình trạng dinh dưỡng như bé yêu có đang thiếu hụt hay thừa cân không để chọn lựa sữa phù hợp. Cuối cùng và quan trọng nhất, mẹ cần xem xét kỹ thành phần, công thức sữa nhằm giúp con hấp thu khỏe, minh mẫn. Những dưỡng chất hỗ trợ tiêu hóa cho con mà mẹ cần phải nhớ để tìm kiếm chính là: OPO, chất xơ hòa tan FOS, GOS… Nguồn: https://suanaotot.com/mach-me-cach-chon-sua-mat-tot-cho-be.html