• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

thuhien219

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  19
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by thuhien219

 1. Vén bức màn bí mật về cung hoàng đạo có thể thấy được Cung Xử Nữ ngày 10 tháng 9 là người ra sao, tính cách, suy nghĩ, tâm hồn của họ ra sao. Thông qua ngày sinh, bạn có thể xây dựng được một sơ đồ tốt để phát triển bản thân. Tìm hiểu ngay: Tính cách của Xử Nữ 1 - Tính cách Xử Nữ sinh ngày 10 tháng 9 Xử Nữ sinh ngày 10/9 là những người có tài năng tập trung cao độ, sức mạnh đáng kinh ngạc về cơ thể, cảm xúc và sự đánh giá mà người khác khó lòng lay chuyển được. Thời gian sẽ giúp họ mạnh mẽ và tìm được đúng hướng đi để toả sáng. Khi Cung Xử Nữ sinh vào 10 tháng 9 đã quyết định theo đuổi một mục tiêu thì họ sẽ kiên định, cố gắng đến cùng, không gì cản nổi ý chí của họ. Tuy nhiên, họ có thể bị ảnh hưởng và lung lay bởi cái tôn hoặc sự không coi trọng của những người không đủ tài năng làm nhiệm vụ dẫn đường. 2 - Tình yêu Cung Xử Nữ sinh ngày 10/9 Cung Xử Nữ có sinh nhật vào ngày 10 tháng 9 mặc dù đam mê nhưng vẫn cố gắng dùng cái đầu, lý trí trước mỗi quyết định về tình cảm. Họ thường lựa chọn đối tác với mục đích hoàn thành công việc của bản thân còn dang dở. Chỉ khi nào tìm thấy bản chất của mình trước khi tìm kiếm ở một người khác thì họ mới thành những người sẵn sàng sống chết bên cạnh người mình yêu. Giải mã: Cô gái Xử Nữ 3 - Công việc Cung Xử Nữ sinh ngày 10 tháng 9 như thế nào? Xử Nữ sinh ngày 10/9 sẽ xuất sắc trong lĩnh vực khám phá nên công việc của một nhà khảo cổ, nhà khoa học, nhà vật lý hạt nhân, nhà tâm lý học hoặc chủ ngân hàng... Họ sẽ làm rất tốt. 4 - Cung Xử Nữ sinh ngày 10 tháng 9 hợp với cung nào? - Song Ngư và Cung Xử Nữ sinh ngày 10 tháng 9 có phần trăm hoà hợp rất lớn lên đến 86 %: Đây là hai dấu hiệu đối lập nhưng lại có sức hấp dẫn nhau mạnh mẽ. Trong tình dục, nếu cả hai giải thoát bản thân khỏi những nỗi sợ hãi lo lắng thì sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời, say đắm bên nhau. Cặp đôi này sẽ có mối quan hệ hoàn hảo khi xây dựng niềm tin lành mạnh lẫn nhau, thành thật với nhau. - Cung Cự Giải hợp 77 % với Cung Xử Nữ sinh ngày 10 tháng 9: Cung hoàng đạo có thể giúp Cung Xử Nữ xây dựng lòng tin chính là Cung Cự Giải với bản chất ổn định nhất là trước các quyết định về tình cảm. Khi đã chọn Cung Xử Nữ là người trao gửi tình yêu, họ sẽ không có lý do gì để lừa dối. Giao tiếp là cách truyền cảm hứng cho cặp đôi trong mối quan hệ vì các chủ đề và sức mạnh trí tuệ của cả hai nếu kết hợp cùng cảm xúc một cách đúng đắn sẽ giúp họ khám phá nên nhiều điều hấp dẫn, lí thú. Khi lựa chọn ở bên nhau lâu dài, họ sẽ quý trọng nhau và hình thành mối quan hệ đẹp đẽ. - Cung Ma Kết và Xử Nữ sinh ngày 10/9 hoà hợp nhau tới 77 %: Vẻ đẹp trong đời sống tình dục của cặp đôi nằm ở chiều sâu mà cả hai đều có thể liên kết với chiều sâu bên trong cảm xúc của chính mình sẽ thể hiện qua các hành động yêu đương. Cung Xử Nữ và Ma Kết sẽ cảm thấy giải phóng nhiều hơn khi họ tự tin ở bên nhau để trải nghiệm những cảm xúc mới lạ khi bên cạnh nhau. Theo thời gian, họ khám phá ra những điều hấp dẫn ở đối phương và bị cuốn hút bởi những vấn đề mà trước đây họ chưa từng nhận ra. Xử Nữ ra đời vào 10/9 mặc dù mang trong mình đặc điểm chung của Xử Nữ nhưng họ vẫn có những điểm riêng, hấp dẫn tạo nên cá tính của bản thân. Hãy dạn dĩ hơn trong mọi việc để tạo cho mình chỗ đứng vững chắc nhé!
 2. Cung hoàng đạo sẽ tiết lộ cho bạn rất nhiều điều thú vị liên quan tới tính cách, sở thích và con người. Vậy cung Cung Thiên Bình sinh ngày 10 tháng 10 sẽ là người như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu câu trả lời thú vị thông qua phân tích dưới đây. Tìm hiểu ngay: những điều về cung Thiên Bình 1 - Tính cách Cung Thiên Bình sinh ngày 10/10 Thiên Bình sinh ngày 10 tháng 10 là người đáng tin cậy và có tính cách hướng ngoại. Họ cởi mở và có tấm lòng nhân hậu. Chính vì thế, họ luôn tìm được những nét đẹp ở người khác dù cho nó ở ẩn sâu tới đâu. Ngoài ra họ là người rất yêu gia đình mình. Họ sống vì gia đình và dành rất nhiều thời gian để vun đắp tình cảm giữa các thành viên với nhau. Tuy nhiên, cuộc đời Cung Thiên Bình cũng gặp không ít những sóng gió và trắc trở. Họ sẽ phải tự mình học cách vượt qua nó, chỉ có như vậy họ mới có thể trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Nếu họ sống trong một môi trường không tốt, họ sẽ rất dễ trở nên hung hăng, ghen tị và xấu tính. 2 - Tình yêu Cung Thiên Bình sinh ngày 10 tháng 10 Thiên Bình là người hết lòng tình yêu và sẵn sàng hi sinh vì một nửa của mình. Họ toàn tâm toàn ý muốn dành những điều tốt nhất cho đối phương. Chính vì vậy, tính sở hữu của họ cũng rất cao và ghen tuông là điều khó tránh khỏi. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ tới mối quan hệ tình cảm của họ. Lời khuyến dành cho Cung Thiên Bình đó chính là học cách cân bằng cảm xúc tốt hơn để tránh được những xung đột không đáng có. 3 - Công việc Cung Thiên Bình sinh ngày 10/10 như thế nào? Những người sinh ngày 10 tháng 10 rất có năng khiếu trong các lĩnh vực liên quan tới nghiên cứu, học thuật hoặc khám phá những điều bí ẩn đang bị che khuất như nhà nghiên cứu sử học,... Giải mã: Thiên Bình Libra 4 - Thiên Bình sinh ngày 10 tháng 10 hợp với cung nào? Nếu bạn đang thắc mắc không biết Cung Thiên Bình 10 tháng 10 sẽ hợp với chòm sao nào thì hãy theo tiếp bài viết dưới đây. Câu trả lời đó là: Gemini Song Sinh và Thiên Bình có rất nhiều điểm tương đồng có thể tương hỗ nhau từ niềm tin, quan niệm sống cho tới cảm xúc hay tình dục. Tuy nhiên, mối quan hệ của cặp đôi luôn tồn tại những cơn sóng mâu thuẫn ngầm chỉ trực trào lên bất kỳ khi nào. Vì vậy, họ sẽ cần thêm nhiều sự nỗ lực, tôn trọng và thấu hiểu đối phương hơn để gia tăng tình cảm và bảo vệ tình cảm đôi bên tốt hơn. Mức độ hòa hợp của cặp đôi là 87% Sư Tử Cặp đôi Sư Tử và Thiên Bình giống như hai đầu của thỏi nam châm, thu hút nhau rất mãnh liệt. Nhưng cả hai đều là những người khá hiếu thắng nên giữa họ đôi khi luôn tồn tại một làn sóng cạnh tranh nhất định. Chính vì vậy, tôn trọng và cân bằng quyền lực chính là yếu tố mấu chốt để cặp đôi này giữ gìn mối quan hệ của bản thân. Mức độ hòa hợp của họ là 75% Cung Nhân Mã Mối quan hệ giữa Thiên Bình và Nhân Mã khá tốt đẹp và thuận lợi. Ở bên nhau, họ luôn tìm được tiếng cười và sự hạnh phúc. Tuy nhiên, khi có sự bất đồng, họ sẽ rất dễ mất niềm tin vào đối phương. Cho nên, cách tốt nhất để cả hai có thể bên nhau dài lâu đó chính là học cách tôn trọng và thấu hiểu cho nhau. Trên đây là những thông tin chính liên quan tới những cá nhân Thiên Bình, tính cách của những người sinh ngày 10/10 thuộc cung Cung Thiên Bình. Hy vọng bạn sẽ có thêm rất nhiều thông tin bổ ích và thú vị trên hành trình khám phá chính mình qua các chòm sao chiêm tinh.
 3. Bí ẩn về cung Hoàng đạo chiêm tinh và tác động của nó đến mỗi chúng ta vẫn còn chứa nhiều điều tò mò mà nhiều người mong muốn tìm hiểu. Cung Sư Tử ngày 20 tháng 8 có đặc điểm gì, dấu hiệu nổi bật nào sẽ giúp Sư Tử sinh ngày này sớm thành công, mọi đặc điểm sẽ có trong phần sau. Tìm hiểu ngay: Tính cách cung Sư Tử nữ 1 - Đặc điểm Sư Tử sinh ngày 20 tháng 8 Cung Sư Tử sinh ngày 20 tháng 8 là những người biết cân nhắc trước sau, suy nghĩ cẩn thận và có tầm nhìn rộng. Người sinh ngày này nội tâm kín kẽ, trước mỗi vấn đề đều đặt mình dưới con mắt của người khác để tìm ra phương pháp giải quyết tốt nhất nên được nhiều người yêu thích. Sư Tử sinh ngày 20 tháng 8 cũng là những người quyết đoán, mạnh khỏe, mỗi việc họ làm đều rõ ràng, nghiêm chỉnh. Họ sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, không ngại gian khó, hăng hái và trách nhiệm Tuy nhiên, họ lại cân nhắc quá nhiều nên có thể bỏ lỡ một số cơ hội tốt của bản thân. 2 - Tình yêu Leo sinh ngày 20/8 Leo sinh ngày 20/8 khao khát tìm được một nửa của đời mình, người có sẵn sàng chia sẻ, đồng hành cùng họ trên con đường phát triển. Người đó sẽ vừa là tri kỉ, bạn thân và là người thân của Sư Tử đến hết đời. Điều khiến họ lo sợ nhất chính là thất bại trong tình cảm, nhưng hãy nhớ rằng chỉ cần dũng cảm, can đảm thì sẽ tìm thấy tình yêu dành cho mình. 3 - Công việc Sư Tử sinh ngày 20/8 như thế nào? Leo sinh ngày 20/8 hợp với các công việc thiên về lãnh đạo, chỉ đạo hoặc có thể trở thành chính trị gia vĩ đại 4 - Leo sinh ngày 20 tháng 8 hợp với cung nào? Các cung Hoàng đạo chiêm tinh kết hợp với Sư Tử tạo nên cặp đôi đáng ngạc nhiên: - Người mang Nước và Cung Sư Tử sinh ngày 20/8 hợp nhau ở nhiều khía cạnh, mức độ phù hợp là 89%. Cặp đôi này tìm thấy trải nghiệm đáng kinh ngạc trong đời sống tình dục với sự gợi cảm, nồng nàn và hấp dẫn. Điều này tạo nên sự gắn bó chặt chẽ về mặt tình cảm khiến hai người cảm thấy hài lòng, hạnh phúc. Mỗi cung này đều là một hiệp sĩ theo cách của riêng mình nhưng khi kết hợp lại cùng nhau, tiết chế cái tôi chủ quan đi thì sẽ tạo nên sức mạnh to lớn để thay đổi thế giới. Bản chất ấm áp trong Leo sẽ khiến trái tim lạnh lùng của Ma Kết tan chảy và cảm thấy an toàn trong vòng tay của Leo. - Cung Bạch Dương có mức độ phù hợp là 83 % với Sư Tử sinh ngày 20/8. Cặp đôi dường như không quan tâm đến các xung đột khiến họ tổn thương mặc dù chuyện tình của họ gặp nhiều sóng gió. Khi tình cảm trở nên đậm sâu, cặp đôi luôn xuất hiện cùng nhau khó tách rời và hướng đến tương lai tươi sáng hơn. Dù không phải là những người quá lãng mạn nhưng cả hai đều cố gắng hết mình cho hạnh phúc lâu dài. Cung Bạch Dương và Cung Sư Tử hiểu rõ trạng thái cảm xúc của nhau, bản chất tình yêu giống nhau ở sự ấm áp, đơn giản, trong sáng và đam mê. Điều mà cặp đôi quan tâm đều hướng về nhau, Sư Tử trân trọng những việc mà Cung Bạch Dương làm cho mình và luôn nỗ lực đền đáp lại điều ấy thật xứng đáng. - Những chú cua và Sư Tử hợp nhau 29%, họ là cặp đôi thú vị, mặc dù không có nhiều điểm chung nhưng lại được xem như Đức Vua – Nữ Hoàng trong các cung hoàng đạo. Những chú cua là cung hoàng đạo sống vì gia đình, rất tình cảm, sẵn sàng phục vụ các yêu cầu của người thân từ giấc ngủ đến bữa ăn một cách chu đáo. Sự nuông chiều này giúp Cung Sư Tử được phép lười biếng, ngủ nướng hoặc nằm dài trên ghế nghỉ ngơi nên Sư Tử sinh ngày 20/8 sẽ rất hài lòng. Cặp đôi có nhiều điểm trái ngược nhau nhưng để cả hai cùng vui vẻ có thể thỏa hiệp một chút, chuyện tình cảm cũng sẽ mặn nồng hơn. Sư Tử sinh ngày 20/8 hãy tự tin tỏa sáng, trau dồi thêm nhiều kiến thức và phát triểnđiểm mạnh để vươn cao vươn xa hơn sớm chạm tới thành công. Đừng quên tìm hiểu thêm cho mình nhiều thông tin từ chòm sao, chắc chắn sẽ rất có ích trong tình yêu và công việc.
 4. Cung Xử Nữ hợp quà gì? Một món quà sinh nhật có mùi thơm, cảm giác dễ chịu và truyền cảm hứng sẽ rất phù hợp với Xử Nữ sinh ngày 2/9. Có thể chọn một loại nước hoa dịu dàng, thứ gì đó ấm cúng và thơ mộng cho ngôi nhà của họ, một chiếc gương nghệ thuật hoặc một chiếc dreamcatcher để họ trang trí cửa sổ… Đá Morganite còn được gọi là ngọc lục bảo hồng - viên đá của tình yêu thiêng liêng sẽ rất hoàn hảo dành cho những Xử Nữ sinh vào 2/9. Nó là một tinh thể mạnh mẽ giúp các mối quan hệ phát triển đến mức thông cảm và tha thứ cho nhau. Xem chi tiết ẩn số về người sinh ngày 2/9 tại: https://xemvanmenh.net/sinh-ngay-2-9-la-cung-gi-A1913.html
 5. Những bí mật trong thiên văn học vẫn luôn hấp dẫn khiến nhiều người đam mê tìm hiểu. Cung Thiên Bình ngày 5 tháng 10 là người như thế nào, hiểu rõ bản thân muốn gì, thích gì, có tài năng gì cũng là cách để bạn xây dựng kế hoạch phát triển trong tương lai Tìm hiểu ngay: Xem bạn thuộc cung nào và ý nghĩa ngày sinh 1 - Tính cách Cung Thiên Bình sinh ngày 5/10 Thiên Bình sinh ngày 5-10 có mục đích sống là khám phá vẻ đẹp trong mọi vấn đề, mọi phương diện. Họ cần chuyển từ thói quen sang tư duy logic mới có được câu trả lời đúng đắn, đây là thách thức mà họ cần vượt qua. Cuộc sống sẽ trở nên đẹp hơn, giàu có hơn khi cảm xúc và tinh thần của họ được cân bằng. Khi nhận thức được giá trị cảm xúc của mình họ sẽ biết cách sử dụng trí tuệ mang đến sự thoả mãn trong cuộc sống. Giải mã về tính cách cung Thiên Bình 2 - Tình yêu Thiên Bình sinh ngày 5 tháng 10 Thiên Bình ngày 5 tháng 10 cần tập trung vào giao tiếp, ngôn ngữ để có được sự thân mật. Khi mới bắt đầu mối quan hệ có thể khá lộn xộn, rối rắm vì những lo lắng, băn khoăn giữa 1 bên là người họ cảm thấy phù hợp và 1 bên là người họ quan tâm. Theo thời gian, Thiên Bình nhận ra Cung Sư Tửơng thích chỉ xảy ra khi trái tim được đáp ứng. 3 - Công việc Cung Thiên Bình sinh ngày 5 tháng 10 như thế nào? Khả năng vượt trội của Cung Thiên Bình ngày 5/10 là nói, viết, lập vị trí hoặc chiến thuật đòi hỏi cách gặp gỡn, tiếp cận lạnh lùng. Họ sẽ hoạt động tốt theo nhóm, khi mà nhiệm vụ và thông tin được chia sẻ bình đẳng, nếu khám phá ra bản chất sự sáng tạo của mình thì họ sẽ làm việc rất xuất sắc ở mọi lĩnh vực. Họ có khả năng trở thành nhà ngôn ngữ, nhà văn hoặc nhà nghiên cứu tài giỏi. 4 - Thiên Bình sinh ngày 5 tháng 10 hợp với cung nào? Các cung hoàng đạo mà Cung Thiên Bình ngày 5 tháng 10 nên kết hợp cùng: - Cung Song Tử có 78 % mức độ hài hoà với Cung Thiên Bình ngày 5-10: Cặp đôi này không phải lúc nào trong tình yêu cũng hoàn hảo dù các dấu hiệu của họ hỗ trợ nhau nhưng để hạnh phúc mãi mãi, Thiên Bình cần tôn trọng Cung Song Tử và ngược lại thì Song Tử phải chăm sóc Thiên Bình. Khi cả hai dành cho nhau sự tôn trọng, giới hạn và thấu hiểu nhu cầu của nhau thì mới bên nhau thoải mái. - Cung Sư Tử và Thiên Bình ngày 5 tháng 10 có mức độ phù hợp là 75 %: Hai cung này có khả năng hỗ trợ nhau. Dựa trên sự tôn trọng và giúp đỡ nhau xây dựng nhân cách lành mạnh họ phá triển tình bạn ngày càng bền chặt. Vấn đề chỉ xảy ra khi Cung Thiên Bình phán xét, cố chấp trước khả năng nổi bật của Cung Sư Tử. Tình cảm của Hai cung này dành cho nhau là thật, họ sẽ tiến tới hôn nhân khi đủ niềm tin và yêu thương. Cặp đôi này có nhiều điều thú vị để trao đổi với nhau, nhìn chung mối quan hệ của họ đáng để thể hiện trước công chúng. - Cung Nhân Mã và Thiên Bình ngày 5/10 hợp nhau là 71 %: Trong mối quan hệ của họ, sự cân bằng được tìm thấy nên trong khía cạnh tình cảm họ rất hợp nhau. Mối tình của họ mang đến cơ hội để cảm nhận cảm xúc nằm sâu trong tâm trí của người yêu. Khi ở bên cạnh Cung Thiên Bình, Nhân Mã được sống là chính mình còn Cung Nhân Mã có thể giúp Cung Thiên Bình bộc lộ bản thân tốt nhất. Mối quan hệ của họ được coi là hoà hợp, ngập tràn tiếng cười của Cung Thủ và sự dịu dàng của Cung Thiên Bình ngày 5/10. Mỗi người ai cũng cần thời gian và những thử thách để hoàn thiện bản thân. Thiên Bình ngày 5/10 hãy tự tin với cá tính, phong cách sống của mình và trau dồi thêm nhiều kinh nghiệm để sẵn sàng chủ động đón đầu mọi thử thách.
 6. Một cách để giải tỏa, phát triển sự sáng tạo của Xử Nữ là đáp án cho ngày 2 tháng 9 là cung gì là thông qua nghệ thuật và lựa chọn nghề nghiệp phù hợp. Họ phải tiếp tục nhìn về một hướng, hướng tới ánh sáng cuối đường hầm mới đem lại kết thúc có hậu mà họ luôn mong ước. Tin tưởng vào mục đích sống sẽ giúp họ sẽ bước khỏi nỗi sợ hãi, do dự, căm ghét hoặc bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào cần được tẩy rửa. Những người tìm kiếm ngày 2 tháng 9 cung gì thuộc chòm sao Xử Nữ nên trở thành bác sĩ, giáo viên mẫu giáo, nhà truyền giáo hoặc nhạc sĩ, nghệ sĩ vì họ có thể chữa lành những nỗi đau của người khác. Xem chi tiết ẩn số về người sinh ngày 2/9 tại: Ngày 2/9 là cung gì? Giải mã theo chiêm tinh học phương Tây
 7. Những bí mật trong 12 cung hoàng đạo vẫn luôn thú vị khiến nhiều người mải mê tìm kiếm. Cung Thiên Bình ngày 5 tháng 10 là người như thế nào, hiểu rõ mình muốn gì, thích gì, có tài năng gì cũng là cách để bạn xây dựng chiến lược phát triển trong cuộc sống Tìm hiểu ngay: Xem bạn thuộc cung nào và ý nghĩa ngày sinh 1 - Tính cách Cung Thiên Bình sinh ngày 5 tháng 10 Thiên Bình sinh ngày 5-10 có mục đích sống là khám phá vẻ đẹp trong mọi vấn đề, mọi phương diện. Thiên Bình cần chuyển từ thói quen sang tư duy logic mới có được câu trả lời phù hợp, đây là thách thức mà họ cần vượt qua. Thế giới sẽ trở nên đẹp hơn, giàu có hơn khi cảm xúc và tinh thần của họ được ổn định. Khi nhận thức được giá trị cảm xúc của mình họ sẽ biết cách sử dụng trí tuệ mang đến sự thoả mãn trong cuộc sống. 10 Sự thật về để cân bằng cán cân Thiên Bình 2 - Tình yêu Cung Thiên Bình sinh ngày 5/10 Cung Thiên Bình ngày 5 tháng 10 cần tập trung vào giao tiếp, ngôn ngữ để có được sự thân mật. Khi mới bắt đầu mối quan hệ có thể khá lộn xộn, rối rắm vì những lo lắng, băn khoăn giữa 1 bên là người họ cảm thấy thích hợp và 1 bên là người họ quan tâm. Theo thời gian, Thiên Bình nhận ra Cung Sư Tửơng thích chỉ xảy ra khi trái tim được đáp ứng. 3 - Công việc Thiên Bình sinh ngày 5/10 như thế nào? Khả năng vượt trội của Thiên Bình ngày 5 tháng 10 là nói, viết, lập vị trí hoặc chiến thuật đòi hỏi cách gặp gỡn, tiếp cận lạnh lùng. Họ sẽ hoạt động tốt theo nhóm, khi mà nhiệm vụ và thông tin được chia sẻ bình đẳng, nếu khám phá ra cốt lõi sự sáng tạo của mình thì họ sẽ làm việc rất xuất sắc ở mọi lĩnh vực. Họ có khả năng trở thành nhà ngôn ngữ, nhà văn hoặc nhà nghiên cứu tài giỏi. Khám phá ngay: Bói nhóm máu 12 cung hoàng đạo 4 - Cung Thiên Bình sinh ngày 5 tháng 10 hợp với cung nào? Các cung hoàng đạo mà Cung Thiên Bình ngày 5/10 nên kết hợp cùng: - Song Tử có 78 % mức độ hài hoà với Thiên Bình ngày 5/10: Cặp đôi này không phải lúc nào trong tình yêu cũng hoàn hảo dù các dấu hiệu của họ hỗ trợ nhau nhưng để hạnh phúc mãi mãi, Thiên Bình cần tôn trọng Song Sinh và ngược lại thì Gemini phải chăm sóc Cung Thiên Bình. Khi cả hai dành cho nhau sự tôn trọng, giới hạn và thấu hiểu nhu cầu của nhau thì mới bên nhau thoải mái. - Sư Tử và Cung Thiên Bình ngày 5-10 có mức độ phù hợp là 75 %: Hai cung này có khả năng hỗ trợ nhau. Dựa trên sự tôn trọng và giúp đỡ nhau xây dựng nhân cách lành mạnh họ phá triển tình bạn ngày càng bền chặt. Vấn đề chỉ xảy ra khi Cung Thiên Bình phán xét, cố chấp trước khả năng nổi bật của Leo. Tình cảm của Hai cung này dành cho nhau là thật, họ sẽ tiến tới hôn nhân khi đủ niềm tin và yêu thương. Cặp đôi này có nhiều điều thú vị để học hỏi lẫn nhau, nhìn chung tình yêu của họ đáng để thể hiện trước công chúng. - Cung Nhân Mã và Thiên Bình ngày 5/10 hợp nhau là 71 %: Trong tình yêu của họ, sự cân bằng được tìm thấy nên trong khía cạnh tình cảm họ rất hợp nhau. Mối tình của họ mang đến cơ hội để cảm nhận cảm xúc nằm sâu trong tâm trí của đối phương. Khi ở bên cạnh Cung Thiên Bình, Nhân Mã được sống là chính mình còn Nhân Mã có thể giúp Thiên Bình bộc lộ bản thân tốt nhất. Mối quan hệ của họ được coi là hoà hợp, ngập tràn tiếng cười của Cung Thủ và sự dịu dàng của Cung Thiên Bình ngày 5/10. Bất cứ ai sinh ra cũng cần thời gian và những thử thách để hoàn thiện bản thân. Thiên Bình ngày 5-10 hãy tự tin với cá tính, phong cách sống của mình và trau dồi thêm nhiều bài học để sẵn sàng cho những cơ hội trong tương lai.
 8. Tính cách Cung Xử Nữ sinh ngày 5/9 có gì đặc biệt và sự ảnh hưởng của cung hoàng đạo tác động như thế nào đến cuộc sống, tình yêu của họ. Trả lời các bí ẩn này giúp bạn nắm được những khám phá hấp dẫn, hữu ích về cá nhân sinh ngày 5 tháng 9. Tìm hiểu ngay: Tính cách cung Xử Nữ 1 - Tính cách Cung Xử Nữ sinh ngày 5 tháng 9 Xử Nữ sinh ngày 5 tháng 9 thể hiện chính mình thông qua việc giao tiếp, vẽ, viết hoặc bất cứ điều gì mang đến cảm hứng và động lực để họ theo đuổi. Họ luôn có một cuộc chiến nội tâm phải đấu tranh mà chính mình không thể thắng. Họ là kiểu người mơ mộng nhưng lại không bao giờ thích thừa nhận chuyện này và hay bị giằng xé giữa các lựa chọn về tình cảm và trí tuệ, tôn giáo và lý trí. Khi nói chuyện bằng lời nói nhẹ nhàng, Xử Nữ ngày 5/9 hiểu rằng đây là một cách thể hiện phẩm chất mà vẫn dịu dàng, truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh. 2 - Tình yêu Xử Nữ sinh ngày 5/9 Xử Nữ sinh ngày 5/9 trong tình yêu có thể giữ chặt tình yêu thuần khiết đáp ứng tiêu chí và nhu cầu cảm xúc của bản thân. Họ cần xây dựng niềm tin vào bản thân để đưa lý tưởng vào cuộc sống và sống gần gũi, tình cảm với người bạn đời. 3 - Công việc Cung Xử Nữ sinh ngày 5 tháng 9 như thế nào? Cung Xử Nữ sinh ngày 5 tháng 9 có thiên phú về âm nhạc, sáng tạo hoặc những lĩnh vực mà họ có thể truyền năng lượng vô hình vào trong chuyển động hoặc lời nói. Thế mạnh của họ là tài năng và sự mơ mộng, khi sống trong cuộc sống của chính mình, thông qua các cuộc đối thoại, họ sẽ tương tác với người khác mang đến những mối quan hệ\tình yêu và cơ hội ở phía trước. Khán phá ngay: Bạn thuộc cung nào và ý nghĩa ngày sinh 4 - Xử Nữ sinh ngày 5 tháng 9 hợp với cung nào? Nếu kết hợp với các cung hoàng đạo dưới đây, Cung Xử Nữ sẽ có tình yêu đẹp: - Song Ngư và Cung Xử Nữ sinh ngày 5/9 hợp nhau đến 86 %: Song Ngư coi trọng tình cảm, cảm xúc còn Xử Nữ coi trọng lý trí sẽ tạo nên một mối tình đẹp. Cả hai cung đều đề cao khả năng thích nghi, linh hoạt và thay đổi của một người. Khi bắt đầu tình yêu, họ nhận ra rằng đằng sau vẻ khác biệt là sự giống nhau đáng kinh ngạc. Chính Các Cá là người thích hợp nhất để đưa Cung Xử Nữ ra khỏi những suy nghĩ ám ảnh, nặng nề bằng sự tươi tắn của họ. Xử Nữ sẽ giúp Song Ngư hiện thực hoá giá trị, tài năng của họ một cách tốt hơn. - Cự Giải và Cung Xử Nữ sinh ngày 5 tháng 9 có mức độ hài hoà về tình cảm là 77 %: Sự thấu hiểu trong tình yêu của cặp đôi giúp hai người kết nối với nhau rất hoàn hảo. Cự Giải là đối tác giúp Xử Nữ xây dựng lòng tin tuyệt vời bởi bản chất ổn định của họ. Trong tình yêu, điều quan trọng là cả hai tôn trọng cá tính, tài năng, sở thích và biết cách nhường nhịn nhau mới duy trì lâu bền. - Ma Kết có 77 % hoà hợp cùng Cung Xử Nữ sinh ngày 5/9: Cả hai cần xây dựng sự tin tưởng, tôn trọng và tình yêu dựa trên nền tảng kiểm tra, phân tích lẫn nhau. Họ cần một khoảng thời gian đủ để cảm nhận, hiểu, thấu hiểu đối phương mong đợi những gì. Trong hầu hết tình huống, họ sẽ bên nhau vượt qua mọi gian khó và nắm tay nhau cùng già đi. Khám phá Cung Xử Nữ ngày 5 tháng 9 giúp bạn nhận ra đặc điểm và điều mà họ chưa từng nghĩ đến. Mặc dù chúng ta đề có khuyết điểm nhưng hãy phát huy tối đa khả năng của mình, tự tin thì khi đó bạn đã có được mấu chốt cho những thành tựu trong tương lai.
 9. Những bí mật mà chúng ta khám phá trong chiêm tinh học rất thú vị và hữu ích. Mỗi cung hoàng đạo đều sở hữu tính cách riêng và tác động lên người có ngày sinh thuộc cung có. Cung Xử Nữ ngày 31 tháng 8 có đặc điểm gì, họ nên chọn người yêu thuộc cung hoàng đạo nào thích hợp. Tìm hiểu ngay các cung hoàng đạo có ý nghĩa gì? 1 - Đặc điểm Cung Xử Nữ sinh ngày 31/8 Cung Xử Nữ sinh ngày 31/8 có tính cách logic, mạnh mẽ, mục tiêu của họ là được người khác tôn vinh và đứng ở vị trí cao nhất. Khi đã xây dựng được niềm tin cho bản thân thì họ luôn cố gắng không ngừng tiến lên, tiến về phía trước. Xử Nữ sinh ngày này có sự hiếu học, thông minh, hiểu biết về bản thân muốn gì và có thể thực hiện được gì. Dù gặp nhiều trở ngại nhưng chỉ cần vẫn còn hy vọng là họ còn cố gắng, kiên trì vượt qua một cách đáng nể phục. Giải mã bí ẩn cung Xử Nữ trong chiêm tinh học 2 - Tình yêu Cung Xử Nữ sinh ngày 31/8 Trong tình yêu, Cung Xử Nữ sinh ngày 31 tháng 8 rất khắt khe đối với việc tìm người yêu cho mình. Họ mong muốn tìm được người đạt các tiêu chuẩn đạo đức. Nếu mở lòng một chút họ sẽ cảm thấy cuộc sống đầy màu sắc rực rỡ và chuyện tình cảm rất ngọt ngào. Trong hôn nhân, họ là những cha mẹ nhẹ nhàng, ấm áp, biết quan tâm chăm sóc con cái. Tìm hiểu thêm về Tình yêu cung Xử Nữ 3 - Công việc Xử Nữ sinh ngày 31 tháng 8 như thế nào? Nghề nghiệp thích hợp với Xử Nữ sinh ngày 31/8 là giảng viên, giáo viên hoặc một nhà thám hiểm, nhà du hành vũ trụ tài năng. 4 - Xử Nữ sinh ngày 31 tháng 8 nên yêu cung nào? Cung Xử Nữ hợp với các cung hoàng đạo sau: - Cung Song Ngư là 86 %: Hai cung tìm thấy sự cân bằng giữa tình cảm và lý trí, khi ở cạnh nhau đủ lâu, hai người đều nhận ra tình cảm giữa họ là thứ duy nhất trong cuộc sống này. Trong chuyện tình của Song Ngư, Xử Nữ sinh ngày 31 tháng 8 hay càm ràm, bực tức có thể làm mọi thứ vì trí tò mò. Nhưng khi lạc vào thế giới kỳ diệu mà Song Ngư có, họ sẽ tìm thấy những vẻ đẹp mà trước đó Xử Nữ hoàn toàn không phát hiện ra. Chính Cung Song Ngư là cung hoàng đạo có khả năng đánh thức những điều sâu thẳm trong tâm hồn của Cung Xử Nữ, giữa họ có sự cảm thông hoàn hảo. Khám phá chi tiết độ tương hợp giữa Xử Nữ và Song Ngư - Cung Cự Giải là 77 %: Hai chòm sao này kết hợp với nhau có thể sẽ tạo ra một mối tình thuỷ chung và tuyệt vời. Nếu hai người nhượng bộ cơ hội tìm hiểu, bước vào thế giới của nhau sẽ tạo được mối liên hệ đầy cảm hứng từ trái tim và lý trí. Cung Cự Giải là cung có thể giúp Xử Nữ sinh ngày 31 tháng 8 xây dựng lòng tin hoàn hảo vì bản chất của Cung Cự Giải là sự ổn định nhất là đối với những quyết định liên quan tới tình yêu. Họ sẽ không việc gì phải làm trái với đối tác của mình. Cặp đôi này nếu học được cách kết nối cảm xúc và suy nghĩ vào cuộc đời, tình dục thì chuyện tình của họ sẽ tiến triển tốt hơn. - Cung Ma Kết là 77 %: Cặp đôi xây dựng niềm tin tuyệt đối với nhau vì Cung Ma Kết là một dấu hiệu đáng tin cậy, họ không có điều gì mờ ám còn Cung Xử Nữ sinh ngày 31 tháng 8 rất chung thuỷ và biết cách kiểm soát bản thân. Hai cung bị thu hút, kích thích bởi sự chắc chắn trong tâm trí nên cuộc giao tiếp giữa họ rất thú vị và chứa nhiều thông tin hấp dẫn. Cả hai cung hoàng đạo này đều coi trọng sự điềm tĩnh, suy nghĩ thấu đáo và xử lý tốt mọi tình huống xảy ra nên khi bên nhau khá nhẹ nhàng, thoải mái. Cung Xử Nữ sinh ngày 31 tháng 8 có nhiều bí ẩn riêng về tính cách, lối suy nghĩ, nếu chọn được nghề nghiệp phù hợp, người đồng hành tốt thì họ sẽ bước tới thành công bền vững. Chúc bạn luôn vui vẻ và vững tin trên đường đi.
 10. Ngày sinh có thực sự tác động đến việc tạo nên những phẩm chất của con người. Ảnh hưởng của chúng ra sao tới số phận, tình cảm và cuộc sống của một cá nhân. Cùng xemvanmenh.net giải mã những ẩn số này, thông qua bài viết tìm hiểu về Sư Tử ngày 5 tháng 8 là người như thế nào, cụ thể sau đây! 1 - Tính cách Sư Tử sinh ngày 5/8 Thời điểm Mặt trời đi ngang qua cung Cung Sư Tử được tính từ ngày 23/7 - 22/8. Vậy nên, những cá nhân sinh ra trong khoảng thời gian này sẽ chịu tác động bởi những đặc điểm của cung Sư Tử, đó là sức mạnh, sự sáng tạo và một khí thế đầy kiêu hãnh. Tuy nhiên, khi nghiên cứu sâu tìm hiểu ngày sinh cụ thể thì Sư Tử sinh ngày 5 tháng 8 vẫn mang điều gì đó khác biệt so với những cá nhân còn lại. Tìm hiểu nhiều hơn về 12 chòm sao chiêm tinh tại: https://xemvanmenh.net/y-nghia-cac-chom-sao-12-cung-hoang-dao.html Điểm tốt của Sư Tử sinh ngày 5/8 là sự đam mê và thông tuệ, họ đủ ấm áp và gần gũi khi được đối xử hợp lý. Sự chủ động cùng khả năng nhạy bén giúp họ biết vận dụng thời cơ, đón nhận những thử thách để tách ra khỏi những người khác và vươn lên bằng khả năng tổ chức và tài năng lãnh đạo xuất sắc. Điểm lưu ý cần phải xem xét ở những cá nhân sinh ngày 5/8 là ở tính cách nóng nảy và hiếu chiến, đôi khi khiến họ mất đi sự bình tĩnh cần thiết trong các cuộc đối thoại và cá nhân hóa quá nhiều thứ, họ trở nên tự cao và thu mình, không muốn để mọi thứ trượt dài ngay cả khi chúng cần thiết và không thể thay đổi. 2 - Tình yêu Sư Tử sinh ngày 5/8 Tình yêu đóng một vai trò quan trọng đối với Cung Sư Tử sinh ngày 5 tháng 8. Cũng vì vậy, mà đời sống tình yêu của họ khá đa dạng và có những mối quan hệ khi còn rất trẻ. Mặc dù Sư Tử ngày 5 tháng 8 có thể xứng đáng có nhiều hơn những gì họ nhận được, nhưng điều cần lưu ý là họ phải sống chậm lại và tiếp cận một cách tinh tế với Linh hồn của bản thân để có được niềm vui bên mọi người xung quanh. Kết nối và nhiệt huyết, họ nên luôn nuôi dưỡng khả năng thấu hiểu những người mình yêu thương. 3 - Công việc Cung Sư Tử sinh ngày 5/8 như thế nào? Cung Sư Tử sinh ngày 5 tháng 8 có khả năng sử dụng cơn nóng giận của họ làm ”bình xăng” tiếp thêm động lực để tạo nên những thành tựu vĩ đại. Nghề nghiệp thích hợp với họ là những vận động viên thể thao tài năng hoặc là những nhà giáo tuyệt vời, nhà truyền tư tưởng cho một mục đích lớn lao hơn. Sư Tử sinh ngày 5 tháng 8 sẽ tìm thấy bản thân thực sự của mình ở những lĩnh vực mà tài năng của họ được bộc lộ. Khám phá ý nghĩa cung Cung Sư Tử theo nhóm máu: Sư Tử nhóm máu A Cung Sư Tử nhóm máu B Cung Sư Tử nhóm máu O Cung Sư Tử nhóm máu AB 4 - Cung Sư Tử sinh ngày 5/8 nên yêu cung nào? - Người mang Nước: 89 % Cung Sư Tử và Bảo Bình là một sự kết hợp đầy vui vẻ, cả hai đều thích tỏa sáng nhưng mỗi người lại bộc lộ theo cách riêng. Nếu như Sư Tử đại diện cho Sun thì Cung Bảo Bình là một tia chớp chỉ xuất hiện vào ngày mưa. Miễn là ở họ có sự tôn trọng và đặt ra ranh giới cần thiết cho đối phương, cặp đôi có thể cùng nhau thấu cảm và tận hưởng các nhiệm vụ trong cuộc sống. - Cung Cự Giải: 29 % Được ví như cặp đôi Nữ Hoàng - Đức Vua trong các cung Hoàng đạo tuy nhiên, cặp đôi Cung Cự Giải và Sư Tử lại không có nhiều điểm tương đồng. Có lẽ, bởi cả hai đều là những cá nhân đặc biệt, được chào đời với sứ mệnh là truyền lửa yêu thương tới các cung Hoàng đạo khác, nên họ sinh ra không phải để dành cho nhau. - Bạch Dương: 83 % Chuyện tình của Bạch Dương và Sư Tử nồng cháy nhưng cũng đầy sóng gió. Sẽ là vô nghĩa nếu khuyên họ phải cư xử nhẹ nhàng với đối phương, bởi họ gắn bó nhau vì sự đối lập của tình cảm. Miễn là cặp đôi yêu nhau, luôn chung thủy và chân thật, họ sẽ tìm ra cách tận hưởng xung đột và cảm thấy yêu đời cùng với đối phương. Có thể thấy, sinh nhật theo 12 cung Hoàng đạo có sự ảnh hưởng rõ nét đến đặc điểm, số phận của một cá nhân. Việc hiểu và nắm bắt được những ưu và nhược điểm của bản thân, sẽ giúp ích rất nhiều trong công việc và cuộc sống của mỗi chúng ta!
 11. Mỗi người sinh ra vào các thời điểm khác nhau nên các đặc trưng ở tính cách, lối sống, vận mệnh… cũng khác biệt. Xử Nữ ngày 25 tháng 8 về tình yêu - sự nghiệp, chắc chắn họ mang cả điểm chung của Xử Nữ và những đặc điểm riêng của mình. Hãy khám phá nội dung này để hiểu thêm về chính mình và những người xung quanh. 1 - Tính cách Xử Nữ sinh ngày 25/8 Cung Xử Nữ sinh ngày 25 tháng 8 giống như đa số các Cung Xử Nữ khác là họ thông minh, trí tuệ vượt trội và nhanh nhạy. Trong mọi trường hợp Cung Xử Nữ đều xử lý một cách rất tuyệt vời khiến người khác hết lòng khen ngợi, nể phục. Trong công việc, họ là một người tài giỏi, nổi bật với tài đàm phán và thuyết phục người nghe bằng câu chữ kể cả trong viết lách và giao tiếp. Tuy Cung Xử Nữ ngày 25 tháng 8 thể hiện bên ngoài là người cởi mở, vui vẻ nhưng họ lại có tâm hồn khá phức tạp. Mỗi khi có vấn đề gì xảy ra, họ nên nói lên ý kiến của mình để tư tưởng thoải mái hơn. 2 - Tình yêu Xử Nữ sinh ngày 25/8 Xử Nữ sinh ngày 25/8 coi chuyện tình cảm rất quan trọng, họ chăm sóc đối phương cũng như mong muốn được nhận lại điều đó. Trong nhà, Cung Xử Nữ là người sống có trách nhiệm, hết lòng yêu thương con cái. 3 - Công việc Xử Nữ sinh ngày 25/8 như thế nào? Cung Xử Nữ sinh ngày 25 tháng 8 sẽ làm tốt công việc của một nhà văn, người làm báo hoặc nhà lý luận xuất sắc. Tiết lộ Món quà sinh nhật và đá bổ trợ cho Xử Nữ ngày 25/8: https://xemvanmenh.net/sinh-ngay-25-8-la-cung-gi-A1905.html 4 - Cung Xử Nữ sinh ngày 25 tháng 8 nên yêu ai? Xử Nữ sinh ngày 25 tháng 8 kết hợp cùng các cung hoàng đạo sau đây sẽ mang lại hạnh phúc bất ngờ: - Cung Song Ngư có 86 % mức độ hài hòa với Cung Xử Nữ: Cặp đôi là những dấu hiệu khác biệt nhưng lại thu hút, hẫn dẫn nhau mạnh mẽ về thể xác và tinh thần. Mặc dù cả hai trông thì có vẻ không có điểm chung nhưng khi bắt đầu mối quan hệ họ lại nhận ra có nhiều điểm rất giống nhau. Không ai tốt hơn Song Ngư về khả năng kéo Cung Xử Nữ ra khỏi những điều khiến họ nhớ mãi bằng nụ cười, sự vui vẻ. Chính Cung Song Ngư là người đánh thức nội tâm sâu thẳm của Cung Xử Nữ nữ sinh ngày 25 tháng 8 bằng sự thấu hiểu, truyền cảm hứng và tìm thấy những điều tốt đẹp trong cuộc sống. - Cự Giải hợp Cung Xử Nữ sinh ngày 25/8 là 77 %: Sự kết hợp này mang đến một mối tình khắc cốt ghi tâm, thủy chung và vĩnh cửu. Cặp đôi có khả năng xây dựng mối liên hệ đầy cảm hứng giữa tình cảm và lý trí với điều kiện là cả hai cùng nhượng bộ cơ hội tiếp cận, bước vào thế giới của nhau. Cự Giải là người có thể giúp Xử Nữ xây dựng lòng tin vững chắc vì bản chất của Cung Cự Giải là ổn định nhất là đối với các vấn đề liên quan về tình cảm. Vấn đề chính của cặp đôi này nằm ở các xung đột giữa Cung Xử Nữ quá lý trí và Cung Cự Giải quá tình cảm, nếu biết cách cố gắng vượt qua điều này thì họ sẽ bên nhau hạnh phúc. - Ma Kết có mức độ hài hòa là 77 % với Cung Xử Nữ sinh ngày 25 tháng 8: Hai cung ban đầu sẽ cần một thời gian làm quen và xây dựng niềm tin với nhau. Cung Ma Kết không có gì khó hiểu về họ nên rất đáng tin tưởng và Cung Xử Nữ thường không có lý do gì thiếu thủy chung với đối tác nên cặp đôi tin tưởng nhau hoàn toàn. Điều khiến cặp đôi bị thu hút nhau là ở sự sâu sắc trong tâm trí khiến cuộc giao tiếp của họ gợi mở, nhiều thông tin hữu ích. Cả hai đều thích một cuộc tranh luận và tôn trọng nhau nên hai người tìm ra nhiều cách để xử lý vấn đề. Trên đây là một số thông tin chi tiết về Cung Xử Nữ ngày 25/8, hy vọng giúp người sinh ngày này khái quát bước họa cơ bản về tính cách, tâm lý, yêu… Những điều này không quá rắc rối, bạn chỉ cần chú tâm một chút sẽ tìm thấy cách phát huy bản thân phù hợp. Tiết lộ 12 cung hoàng đạo chuẩn nhất tại: https://xemvanmenh.net/y-nghia-cac-chom-sao-12-cung-hoang-dao.html
 12. Bạn có biết: Đều là Cung Song Tử nhưng mỗi người sẽ mang những cá tính khác nhau. Nếu bạn sinh ngày 20 tháng 6 và muốn khám phá thêm về tính cách, con người mình thì hãy theo dõi bài viết sau đây. Rất nhiều thông tin hấp dẫn sẽ được tiết lộ ngay. 1 - Tính cách Song Tử sinh ngày 20/6 Những người sinh ngày 20 tháng 6 thuộc kiểu người trong nóng ngoài lạnh. Bề ngoài Song Tử rất cá tính, mạnh mẽ. Nhưng ẩn sâu bên trong bạn là người rất nhiệt tình và tràn đầy sự yêu thương. Họ luôn dành tình cảm tới tất cả mọi người và không có hề ngần ngại. Song Sinh 20 tháng 6 là người nói được làm được, luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ. Một khi đã đưa ra mục tiêu, bạn sẽ nỗ lực hết mình vì mục tiêu đó. Bạn sẵn sàng tuân theo mọi nguyên tắc miễn là đạt được thành công cuối cùng. Khám phá ngay: Tính cách của Song Tử tại Xemvanmenh.net: https://xemvanmenh.net/tinh-cach-cua-cung-song-tu-A1603.html 2 - Công việc Song Tử sinh ngày 20/6 như thế nào? Những Song Tử sinh ngày 20 tháng 6 thuộc cung Cung Song Tử là người luôn cố gắng vì công việc. Bạn có tham vọng rất lớn. Song Tử sẽ dành phần lớn thời gian tuổi trẻ của mình để phấn đấu vì mục tiêu đã đặt ra. Chính vì vậy, bạn thường sẽ trở thành những người thành đạt khi tuổi đời còn khá trẻ. 3 - Tình yêu Song Sinh sinh ngày 20 tháng 6 Song Tử sinh ngày 20/6 là người có một trái tim vô cùng lương thiện và ấm áp. Thế giới tình cảm của bạn vô cùng phong phú, rực rỡ với nhiều sắc màu khác nhau. Bạn có thể dễ cảm nắng với nhiều người khác nhau mặc dù để bước vào một tình yêu nghiêm túc thì sẽ không đơn giản như vậy. Song Sinh là người rất khao khát tự do và yêu thích khám phá cuộc sống bên ngoài. Chính vì vậy, bạn sẽ thực sự bước vào hôn nhân khi sẵn sàng và đủ khả năng để đương đầu với những sóng gió và gò bó mà người đã có gia đình phải chịu. 4 - Song Sinh sinh ngày 20 tháng 6 hợp với cung nào? Xem chi tiết: Bói 12 cung hoàng đạo có hợp nhau không tại Xemvanmenh: https://xemvanmenh.net/boi-tinh-yeu-12-cung-hoang-dao-hop-nhau-khong-A2138.html Bạn có biết Song Sinh sinh ngày 20 tháng 6 sẽ hợp với cung nào nhất không? Dưới đây là danh sách nhữngchòm sao có chỉ số hòa hợp cao nhất đối với bạn. Khám phá ngay. Cung Thủ Cung Thủ và Cung Song Tử là hai cặp đôi có chỉ số trong tình yêu rất cao, lên tới 92%. Hai cung có rất nhiều điểm chung và rất thấu hiểu nhau ngay cả với những thói quen xấu xí nhất. Dù vậy, họ sẽ mất tương đối công sức để nhận ra chính mình là mảnh ghép tuyệt vời nhất mà bản thân đang tìm kiếm. Người mang Nước Cung Bảo Bình và Song Tử đều là haichòm sao bướng bỉnh và cá tính. Dù vậy, ở bên nhau, họ lại tìm thấy đặc điểm chung và sự tương hợp đáng ngạc nhiên. Dù hợp tác cùng nhau ở bất kỳ vị trí nào từ đồng nghiệp, đối tác cho tới người tình, họ đều rất hạnh phúc. Mức độ hòa hợp của hai cung này là 85%. Song Sinh Hai Cung Song Tử - hai cá tính giống nhau, có cùng sở thích giống nhau, đều có thể đồng cảm ở mọi thứ. Dường như ở cạnh nhau họ khó cảm thấy nhàm chán. Có thể tình yêu của họ không quá lãng mạn hay bùng cháy mãnh liệt như nhiều cung khác nhưng họ đủ cảm xúc để tôn trọng và không làm tổn thương nhau. Có thể nói, họ có một tình yêu rất chân thành và đáng ngưỡng mộ. Mức độ hòa hợp của cặp đôi là 83%. Trên đây là những đặc điểm chính liên quan tới con người của Cung Song Tử sinh ngày 20/6. Hy vọng quý bạn đã có thêm nhiều thông tin bổ ích và thú vị.
 13. Biết được Cung Kim Ngưu ngày 10 tháng 5 là người như thế nào, ta có thể hiểu hơn về phẩm chất con người họ, bên cạnh đó có cách tiếp cận, ứng xử và giao tiếp phù hợp. Sau đây là những gì mà tử vi phương Tây luận đoán về những cá nhân sinh ra vào ngày này. 1 - Đặc điểm Kim Ngưu sinh ngày 10 tháng 5 Cung Kim Ngưu sinh ngày 10/5 luôn đặt sự tin tưởng hoàn toàn vào những người gần gũi. Vì vậy người sinh ngày này luôn sẵn sàng giúp đỡ, luôn là hy sinh lợi ích của bản thân vì những người thân yêu. Ở những cá nhân này luôn có sự tò mò, sâu sắc và sẽ nỗ lực hết sức mình vì tương lai phía trước. Mặc dù đôi khi Cung Kim Ngưu sinh vào ngày 10/5 tỏ ra rất cứng nhắc, mặc kệ điều đó có thể gây nguy hiểm cho người khác. Vì không muốn bị chú ý nên người sinh ngày này cũng có xu hướng sống ẩn dật, tách biệt với cuộc sống bên ngoài. 2 - Tình yêu Cung Kim Ngưu sinh ngày 10 tháng 5 Quen một Kim Ngưu sinh ngày 10 tháng 5, có thể bạn cảm thấy người sinh ngày này không quan tâm đến cách xây dựng một tình yêu nghiêm túc với người khác. Nhưng thực tế những người này vẫn luôn kiếm tìm tình yêu đích thực của mình. Và khi đối phương xuất hiện, họ sẽ trao đi trái tim đầy đam mê, nhạy cảm và yêu một cách bản năng. Cung Kim Ngưu sinh vào ngày này cũng rất chân thành trong tình yêu. Họ cần ai đó giúp cho bản thân luôn cân bằng và tự tin vào chính mình. 3 - Công việc Cung Kim Ngưu sinh ngày 10 tháng 5 như thế nào? Có thể thấy không có gì trên trái đất mà người sinh ngày 10 tháng 5 không thể khai phá. Họ có thể trở nên xuất sắc trong các ngành nghề nghiên cứu, khai thác mỏ, tâm lý học hay thậm chí là tội phạm. So với các Kim Ngưu khác cùng dấu hiệu hoàng đạo, Kim Ngưu sinh ra vào thời điểm này linh hoạt hơn cả. Người sinh ngày này không cần phải cố gắng quá nhiều để đạt được mục tiêu mình đề ra. Khám phá về 12 cung hoàng đạo: https://xemvanmenh.net/y-nghia-cac-chom-sao-12-cung-hoang-dao.html 4 - Kim Ngưu sinh ngày 10 tháng 5 hợp với cung nào? Ba chòm sao có mức độ hợp cạ cao trong tình cảm với một Kim Ngưu sinh ngày 10/5: - Cung Cự Giải: Phần trăm tương hợp là 91 % Nếu yêu một Cự Giải, Kim Ngưu sinh ngày 10/5 sẽ không có lý do gì để nói lời chia cách. Bởi cả hai giống như những miếng ghép hoàn hảo khi đặt cạnh nhau. Họ phù hợp ở rất nhiều phương diện, từ tình dục, cảm xúc, niềm tin cho tới những hoạt động có thể cùng làm. Cặp đôi có thể bên nhau một cách hạnh phúc, yên ấm bằng tất cả sự thấu hiểu và tấm lòng thông cảm dành cho đối phương. - Thiên Yết: Điểm tương hợp là 89 % Cả Thiên Yết và Cung Kim Ngưu đều rất đề cao đến nhu cầu thể xác. Vì vậy dù cách tiếp cận trong phương diện ái ân khác nhau, nhưng đây chính là vấn đề trong mối quan hệ của cặp đôi. Chính sự hài lòng và thăng hoa khi gần gũi đã làm tiền đề để cả hai kết nối, xây dựng tình yêu và duy trì tình yêu lâu dài. - Ma Kết: Điểm tương hợp là 89 % Dù người ngoài có thể cảm thấy cặp đôi này có vẻ nhàm chán, nhưng thực tế mối quan hệ của họ có rất nhiều hoạt động thú vị không thể hiện ra. Trong đó Cung Kim Ngưu chính là động lực giúp Cung Ma Kết trở nên tốt hơn, đồng thời họ cũng được đối tác của mình chỉ dẫn để đi theo con đường đúng đắn. Từng hoạt động thường ngày đều chứa những cảm xúc gắn bó, giúp cả hai bên nhau dài lâu. Trên đây là tất cả giải đáp cho câu hỏi Cung Kim Ngưu ngày 10 tháng 5 là người như thế nào. Nếu xem cho bạn, đây sẽ là những thông tin giúp quý độc giả hiểu hơn về chính mình. Trường hợp phần luận đoán này là dành cho người thân của bạn, hy vọng chúng sẽ hữu dụng trong việc giải mã hành vi, suy nghĩ hay tình yêu của họ. Đừng quên chắt lọc thông tin và dựa vào hoàn cảnh cụ thể để có sự đúc rút phù hợp nhất.
 14. Cung Kim Ngưu ngày 5/5 là người như thế nào? Bạn muốn xem bói ngày sinh? Bạn thắc mắc cung hoàng đạo và đang tìm hiểu xem Cung Kim Ngưu ngày 5/5 là người như thế nào? Vậy thì hãy cùng mình tìm hiểu về mật ngữ ngày sinh, tình yêu và sự nghiệp của những cá nhâ nra đời vào thời điểm đó ngay bây giờ. 1 - Tính cách Cung Kim Ngưu sinh ngày 5 tháng 5 Tài năng, quyết đoán, thực tế và ham học hỏi là một số từ khóa quan trọng khi nói về Kim Ngưu sinh ngày 5/5. Xem bói các cung sao cho biết đây là những cá nhân có tính xã hội cao, giỏi ăn nói, do đó bên cạnh có rất nhiều người bạn thân thiết, tốt bụng. Cung Kim Ngưu sinh ngày 5/5 không cho phép bản thân ngừng vận động trí tuệ. Họ có thể trở nên trầm tư quá nhiều, đắm chìm trong thế giới tiền bạc mà tách rời cảm xúc của mình. Đây cũng là lý do khiến không ít người sinh vào ngày 5 tháng 5 đánh mất chính mình. Tìm hiểu thêm về Tính cách cung Kim Ngưu tại: https://xemvanmenh.net/tinh-cach-cua-cung-kim-nguu-A1602.html 2 - Tình yêu Cung Kim Ngưu sinh ngày 5/5 Cung Kim Ngưu sinh ngày 5 tháng 5 có nhiều khả năng theo đuổi và duy trì tình yêu học đường tới khi trưởng thành. Do đó không có gì là lạ khi đối tượng kết hôn là người yêu thời cắp sách của họ. Dù bắt đầu tình yêu khi còn trẻ hay gặp người yêu khi đã trải qua nhiều thăng trầm, thế giới tình yêu của Kim Ngưu ra đời vào ngày 5 tháng 5 đều rất thực dụng. Tình yêu của người sinh ngày này luôn tồn tại mối liên hệ với các vấn đề tiền bạc và sự an toàn. 3 - Công việc Cung Kim Ngưu sinh ngày 5/5 như thế nào? Cung Kim Ngưu sinh ngày 5 tháng 5 giỏi viết, nói, hòa giải và giữ sự điềm đạm, do đó họ có thể thành công dù làm việc trong lĩnh vực nào. Theo thời gian, những cá nhân này sẽ xây dựng tinh thần dẫn đầu, trở thành cá nhân truyền cảm hứng và chia sẻ điều mình làm tốt nhất với những người xung quanh. Khám phá cung Kim Ngưu khi yêu tại chuyên trang Xemvanmenh.net: https://xemvanmenh.net/cung-kim-nguu-nam-nu-khi-yeu-A1518.html 4 - Kim Ngưu sinh ngày 5/5 hợp với cung nào? Dựa vào những phẩm chất và xu hướng cảm xúc của Cung Kim Ngưu sinh ngày 5/5, xem bói tình yêu 12 cung sao cho biết họ hợp nhất với Cự Giải, Bọ Cạp và Ma Kết. Chi tiết như sau: - Mức tương hợp giữa Kim Ngưu và Cự Giải: 91% Một khi đã đến với nhau, Cung Kim Ngưu và Cự Giải khó có thể tìm ra lý do để chia cách. Bởi niềm tin và cảm xúc mà họ dành cho đối phương là gần như hoàn hảo. Bên cạnh đó, cặp đôi cũng rất hợp nhau trong nhiều khía cạnh, từ thân mật & tình dục cho tới những hoạt động có thể chia sẻ. - Mức độ hợp giữa Kim Ngưu và Bọ Cạp: 89 % Kim Ngưu và Bọ Cạp bị cuốn hút nhau bởi những điều rất riêng, nhưng tất cả đều xoay quanh sự hấp dẫn về thể xác. Điều này có thể dẫn tới một tình yêu thiếu lành mạnh, đầy tính chiếm hữu. Trong trường hợp cả hai đều độc lập và sẵn sàng mở lòng với đối phương, họ có thể kết nối tuyệt đối giữa tình dục và cảm xúc, xây dựng nên một tình yêu lý tưởng bền lâu. - Mức độ hợp giữa Kim Ngưu và Ma Kết: 89 % Không ồn ào, dữ dội hay nổi bật, Cung Kim Ngưu và Ma Kết có thể ở cạnh nhau một cách bình yên và hạnh phúc giản đơn. Họ cùng làm việc, chăm sóc con cái và chia sẻ các hoạt động thường ngày một cách hạnh phúc, thoải mái. Những điều dường như nhàm chán đó lại được bồi đắp rất nhiều cảm xúc, khiến cặp đôi gắn bó với nhau mãi mãi. Biết được Kim Ngưu ngày 5 tháng 5 có ý nghĩa gì, ta có thể dễ dàng giải mã được suy nghĩ, hành động hay cảm xúc của họ, từ đó hiểu và nhìn nhận chính xác hơn về những cá nhân này. Trường hợp bạn là nhân vật được nhắc tới trong bài viết, hãy xem đây là nội dung tham khảo để nhìn vào bản ngã của chính mình và định hướng cho một số khúc mắc trong cuộc sống.
 15. Ai trong chúng ta sinh ra đều mang những phẩm chất độc đáo, và mọi người thường tìm hiểu về tử vi phương Đông, chiêm tinh học về ý nghĩa sự ra đời của mình. Trong chủ đề này, hãy cùng mình giải mã ý nghĩa của ngày 15 tháng 8 là cung hoàng đạo gì trong tử vi phương Tây và nắm được bí quyết thành công cho bản thân mình nhé. Khám phá ngay: https://xemvanmenh.net/sinh-ngay-15-8-la-cung-gi-A1895.html 1. Ngày 15/8 là cung gì? Biết ngày 15 tháng 8 là cung gì, ta có thể nắm bắt được những nét đặc trưng trong tính cách của người ra đời vào thời điểm này. Tra cứu lịch hoàng đạo thì đây là thời điểm nằm trong phạm vi thời gian mà mặt trời đi qua khu vực của chòm sao Sư Tử, bắt đầu từ ngày 23 tháng 7 đến 22 tháng 8 hàng năm. Trên mặt phẳng vũ trụ ứng dụng trong chiêm tinh học, kinh độ thiên thể là từ 120° - 150° và rơi vào khoảng thời gian. Từ những thông tin trê, ta có thể khẳng định rằng ngày 15/8 là cung Sư Tử. 2. Cung Sư Tử sinh ngày 15/8 là người như thế nào? Đặc điểm Hàng hành tinh ngày 15-8 Mặt Trời - Sao Thủy - Sao Diêm Vương - Sao Hỏa Dãy thiên thể trên cho thấy bản chất mạnh mẽ, lý trí của người sinh ngày 15/8. Ra đời vào thời điểm những suy nghĩ vĩ đại được hình thành và hiện thực hóa, họ có thể đạt được những vị trí đáng kinh ngạc trong cuộc sống. Điều đó là nhờ khả năng nâng cao nhận thức ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Quan trọng là họ phải tôn trọng mọi người một cách bình đẳng, đặc biệt là những người làm việc cho mình. Ở hàng hành tinh thứ 2 có sự xuất hiện của sao Thổ. Theo đó tham vọng và sự tập trung được đặt vào bản lĩnh của Sư Tử kiếm tìm sinh ngày 15/8 thuộc cung gì. Sẽ có những hoàn cảnh khó khăn tiềm ẩn trong cuộc sống, khiến người ta cảm thấy muốn trốn tránh hoặc xấu hổ. Và đại diện của cung Sư Tử ra đời vào thời điểm này có thể vượt qua khi để đức tin và lý tưởng dẫn đầu. Đó cũng là sức mạnh giúp họ đạt được bất kỳ thành tựu nào mà mình mong muốn. Giải mã: Cung Sư Tử trong chiêm tinh Mục đích trong cuộc sống của Sư Tử ngày 15-8 Giao tiếp và thể hiện bản thân một cách tự phát trở thành vấn đề chính trong cuộc sống của những người sinh ngày 15/8. Sư Tử tò mò sinh ngày 15 tháng 8 thuộc cung gì được sinh ra để gửi đến thế giới này một thông điệp quan trọng, mặc dù những người đó không phải lúc nào cũng nhận thức được rõ ràng. Mục đích được tìm thấy trong Sao Thủy là một lời kêu gọi về sự nghiệp, điều gì đó cần được thực hiện trong công việc. Họ kết nối với những người khác bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm của mình. Cân bằng khả năng nói và nghe là một bài tập mà họ có thể sử dụng để tìm ra cách giải quyết những tình huống khó khăn. Sư Tử sinh ngày 15/8 trong tình yêu và công việc Với sự lý trí mạnh mẽ, những người sinh ngày 15/8 đôi khi hơi tách rời khỏi thế giới cảm xúc chân thật nhất của mình. Người tìm kiếm ngày 15/8 là cung gì thuộc chòm sao Sư Tử dễ bỏ qua vài bước tiếp cận và kết nối một cách hời hợt nếu không tìm thấy cảm hứng với đối phương. Chỉ khi nhận thức được những gì mà tình yêu có thể đem lại, họ mới nhận ra nhu cầu tình cảm của mình và tìm cách đáp ứng. Với mong muốn tự do trong tình yêu, một người với trái tim rộng mở, sẵn sàng kết nối trong sự thân mật thuần khiết là đối tượng phù hợp nhất với Sư Tử sinh ngày 15/8. Người sinh ngày 15/8 nổi trội trong tất cả các hoạt động đòi hỏi nỗ lực trí tuệ và vận động. Có thể nói đây là những con ong thợ với nguồn năng lượng vô hạn. Khi được quản lý đúng cách, họ sẽ hướng tới những vị trí quan trọng, dẫn đầu trong bất kỳ lĩnh vực chuyên môn nào mà mình chọn theo đuổi. Tuy nhiên, Sư Tử sinh ngày 15/5 cũng có thể kiệt sức nếu không khai thác tài năng trong quá trình phấn đấu để đạt được mục tiêu của mình. Điểm mạnh và điểm yếu của Sư Tử ngày 15 tháng 8 Đam mê, thẳng thắn và sẵn sàng nói lên suy nghĩ của mình, Sư Tử thắc mắc sinh ngày 15/8 thuộc cung nào có quyền chủ động và sức mạnh để đối mặt với bất kỳ thử thách nào theo cách của riêng mình. Họ luôn chăm chỉ, sẵn sàng hành động và chia sẻ nguồn năng lượng với người khác. Tuy nhiên đại diện của cung Sư Tử sinh vào ngày 15/8 cũng có lúc thể hiện sự tự cao tự đại, hành động theo bản năng và không để tâm đến cảm xúc của người khác. Sự hung hăng và ồn ào có thể gây ra phiền toái khi năng lượng không được tập trung để thực hiện những việc mang tính xây dựng.
 16. Năm 2020 kém may mắn với quá nhiều vận hạn trong cuộc sống? Biết được vận hạn xảy ra với các tuổi sắp trôi qua, trong năm Tân Sửu 2021, người tuổi Tuất gặp may mắn, thuận lợi hay họ không tránh khỏi những vận hạn trong cuộc sống? Biết được vận hạn của mình trong năm mới 2021, người tuổi Tuất sẽ biết cách vận dụng cơ hội để mở mang tài lộc hay có phương pháp giải hạn để có một năm hạnh phúc bớt đi sóng gió. Bảng tính sao chiếu mệnh và hạn tuổi tuổi Tuất năm 2021 Nam Nữ Canh Tuất 1970 Sao: Kế Đô: Xấu: Rối rắm, nạn tai Hạn: Địa Võng: Nhiều lo âu Sao: Thái Dương: Tốt: May mắn, danh lộc tốt Hạn: Địa Võng: Nhiều lo âu Nhâm Tuất 1982 Sao: Thái Bạch: Xấu: Hao tài, đau ốm Hạn: Thiên Tinh: Rối rắm, tranh chấp Sao: Thái Âm: Tốt: May mắn, phúc lộc tốt Hạn: Tam Kheo: Xây xát tay chân Giáp Tuất 1994 Sao: La Hầu: Xấu: Ốm đau, rối rắm Hạn: Tam Kheo: Xây xát tay chân Sao: Kế Đô: Xấu: Rối rắm, nạn tai Hạn: Thiên Tinh: Rối rắm, tranh chấp Bính Tuất 2006 Sao: Kế Đô: Xấu: Rối rắm, nạn tai Hạn: Địa Võng: Nhiều lo âu Sao: La Hầu: Xấu: Ốm đau, rối rắm Hạn: Diêm Vương: Bệnh đường máu huyết Mậu Tuất 1958 Sao: La Hầu: Xấu: Ốm đau, rối rắm Hạn: Tam Kheo: Xây xát tay chân Sao: Kế Đô: Xấu: Rối rắm, nạn tai Hạn: Thiên Tinh: Rối rắm, tranh chấp Có thể thấy, các tuổi Tuất gặp khá nhiều bất lợi trên nhiều khía cạnh trong năm Tân Sửu 2021, một phần do bộ sao chiếu mệnh và hạn tuổi không tốt lắm. Vì vậy, quý bạn tuổi Tuất nên cẩn trọng đề phòng để có một năm tốt đẹp thuận lợi hơn. Quý bạn tuổi Canh Tuất, Bính Tuất có thể thực hiện lễ cúng sao giải hạn, tuổi Nhâm Tuất có thể sử dụng sim phong thủy hợp tuổi để công việc diễn ra tốt đẹp, tuổi Giáp Tuất, Mậu Tuất nên cẩn thận khi đi đường... Tuy nhiên, khi xem luận giải tử vi năm 2021 cho người tuổi Tuất chi tiết, thầy tử vi còn dựa vào nhiều yếu tố khác bên cạnh sao hạn của tuổi, đó là mệnh, vận niên, can chi, tứ trụ, sao chiếu theo lá số tử vi… vì thế, quý bạn nên tìm hiểu kỹ càng để nắm được vận trình chính xác nhất của tuổi mình trong năm 2021. Chúc quý bạn có những kế hoạch chuẩn bị thật tốt để đón một năm Tân Sửu an khang, thịnh mãn. Nguồn tham khảo: https://ketcau.com/node/183589
 17. Tết Nguyên Đán là khởi đầu một năm mới trong trẻo, tinh khôi, ai ai cũng ước muốn bước sang năm mới mình sẽ gặp nhiều may mắn, tốt lành. Do tâm lý muốn biết số mệnh của mình trong năm mới, nên việc đi lễ chùa và rút quẻ mỗi dịp Tết đến xuân sang (gieo quẻ đầu năm) đã trở thành phong tục truyền thống văn hóa lâu đời của người Việt. 1. NÉT ĐẸP VĂN HÓA GIEO QUẺ ĐẦU NĂM Vì vậy, vào những ngày đầu xuân, người dân trên cả nước lại tấp nập đổ về các đền chùa lớn nhỏ để cầu an, cầu phúc cho gia đình và không quên rút quẻ thẻ xem vận hạn may rủi trong năm mới. Theo như phong tục, sau khi thắp hương, dâng lễ cầu khấn thần Phật cho bản thân, gia đình một năm may mắn, sức khỏe tài lộc, người xin thẻ sẽ thành tâm để rút quẻ. Người dân đi chùa sẽ lắc mạnh ống gỗ đựng các quẻ thẻ cho đến khi một chiếc thẻ rơi ra ngoài. Khi đó, người rút thẻ sẽ chọn lấy chiếc thẻ đó và nhờ thầy trong chùa giải thẻ. Quẻ rút tốt hay xấu đều thể hiện ngay ở tên quẻ như quẻ hạ hạ, quẻ đại cát, quẻ thượng thượng.... Ngoài ra cũng có những quẻ luận giải cụ thể các vấn đề như cầu tài, cầu danh, gia trạch, hôn nhân.... và tổng giải về cả năm của người đó. Với những người đi lễ chùa rút và gieo quẻ đầu năm thường xuất phát từ mong muốn sẽ gặp được nhiều may mắn, an lành trong cả năm đó. Gieo quẻ đầu năm là phong tục đẹp đã được người dân ta lưu giữ từ lâu và nó đã trở thành nét đẹp mỗi dịp tết đến, xuân về. 2. CÓ NHỮNG LOẠI GIEO QUẺ ĐẦU NĂM NÀO? Gieo quẻ bằng việc xem tử vi 2021 Tân Sửu. Dựa vào ngày tháng năm sinh của mình, bạn có thể biết được vận trình công danh - sự nghiệp - tình duyên của bản thân trong năm mới tốt hay xấu như thế nào. Đây là phương pháp gieo quẻ rất chính xác. Gieo quẻ đầu năm 2021 bằng xăm Quan Âm: Dựa vào 32 quẻ thượng linh và các vần thơ, bạn sẽ nhận được những lời khuyên, và những triết lý trong cách sống, cách hành xử để định hướng trong cuộc sống. Xem quẻ đầu năm 2021 bằng quẻ Kinh Dịch: Gieo quẻ Kinh Dịch đầu năm được nhiều người lựa chọn sử dụng. Cách gieo quẻ này bản chất chiêm đoán cuộc sống, sự nghiệp, tiền tài,… trong năm 2021 ứng chiếu hung hay cát theo 64 quẻ dịch. Giải quẻ đầu năm 2021 qua quẻ Khổng Minh: Quẻ cầu công danh, cầu học hành, cầu tài cầu lộc và xin chỉ đường dẫn lối công việc theo sở nguyện của người xem hay không. Một lưu ý quan trọng trước khi tiến hành gieo quẻ đầu năm đó là người gieo quẻ cần thành tâm cầu, tĩnh tâm để trong mình có sự thanh tịnh. Bên cạnh đó bạn nên gột rửa chân tay và trang phục tươm tất để nhận được phúc lộc tốt nhất. Nguồn tham khảo: Khám phá những phương pháp gieo quẻ linh nghiệm nhất hiện nay - Chút lưu lại
 18. Tết Nguyên Đán là khởi đầu một năm mới trong trẻo, tinh khôi, ai ai cũng ước muốn bước sang năm mới mình sẽ gặp nhiều may mắn, tốt lành. Do tâm lý muốn biết số mệnh của mình trong năm mới, nên việc đi lễ chùa và rút quẻ mỗi dịp Tết đến xuân sang (gieo quẻ đầu năm) đã trở thành phong tục truyền thống văn hóa lâu đời của người Việt. 1. NÉT ĐẸP VĂN HÓA GIEO QUẺ ĐẦU NĂM Vì vậy, vào những ngày đầu xuân, người dân trên cả nước lại tấp nập đổ về các đền chùa lớn nhỏ để cầu an, cầu phúc cho gia đình và không quên rút quẻ thẻ xem vận hạn may rủi trong năm mới. Theo như phong tục, sau khi thắp hương, dâng lễ cầu khấn thần Phật cho bản thân, gia đình một năm may mắn, sức khỏe tài lộc, người xin thẻ sẽ thành tâm để rút quẻ. Người dân đi chùa sẽ lắc mạnh ống gỗ đựng các quẻ thẻ cho đến khi một chiếc thẻ rơi ra ngoài. Khi đó, người rút thẻ sẽ chọn lấy chiếc thẻ đó và nhờ thầy trong chùa giải thẻ. Quẻ rút tốt hay xấu đều thể hiện ngay ở tên quẻ như quẻ hạ hạ, quẻ đại cát, quẻ thượng thượng.... Ngoài ra cũng có những quẻ luận giải cụ thể các vấn đề như cầu tài, cầu danh, gia trạch, hôn nhân.... và tổng giải về cả năm của người đó. Với những người đi lễ chùa rút và gieo quẻ đầu năm thường xuất phát từ mong muốn sẽ gặp được nhiều may mắn, an lành trong cả năm đó. Gieo quẻ đầu năm là phong tục đẹp đã được người dân ta lưu giữ từ lâu và nó đã trở thành nét đẹp mỗi dịp tết đến, xuân về. 2. CÓ NHỮNG LOẠI GIEO QUẺ ĐẦU NĂM NÀO? Gieo quẻ bằng việc xem tử vi 2021 Tân Sửu. Dựa vào ngày tháng năm sinh của mình, bạn có thể biết được vận trình công danh - sự nghiệp - tình duyên của bản thân trong năm mới tốt hay xấu như thế nào. Đây là phương pháp gieo quẻ rất chính xác. Gieo quẻ đầu năm 2021 bằng xăm Quan Âm: Dựa vào 32 quẻ thượng linh và các vần thơ, bạn sẽ nhận được những lời khuyên, và những triết lý trong cách sống, cách hành xử để định hướng trong cuộc sống. Xem quẻ đầu năm 2021 bằng quẻ Kinh Dịch: Gieo quẻ Kinh Dịch đầu năm được nhiều người lựa chọn sử dụng. Cách gieo quẻ này bản chất chiêm đoán cuộc sống, sự nghiệp, tiền tài,… trong năm 2021 ứng chiếu hung hay cát theo 64 quẻ dịch. Giải quẻ đầu năm 2021 qua quẻ Khổng Minh: Quẻ cầu công danh, cầu học hành, cầu tài cầu lộc và xin chỉ đường dẫn lối công việc theo sở nguyện của người xem hay không. Một lưu ý quan trọng trước khi tiến hành gieo quẻ đầu năm đó là người gieo quẻ cần thành tâm cầu, tĩnh tâm để trong mình có sự thanh tịnh. Bên cạnh đó bạn nên gột rửa chân tay và trang phục tươm tất để nhận được phúc lộc tốt nhất. Nguồn tham khảo: Khám phá những phương pháp gieo quẻ linh nghiệm nhất hiện nay - Chút lưu lại
 19. Xin chào mọi người, tôi mới tham gia diễn đàn được một thời gian. Tôi đã theo dõi khá nhiều bài chia sẻ của mọi người. Hôm nay tôi xin phép được chia sẻ câu chuyện của mình về tử vi nam mạng tuổi 1955. Hy vọng sẽ hữu ích với những bạn đã từng giống tôi trước đây! Tôi bắt đầu quan tâm đến tử vi trong khoảng 2 năm trở lại đây. Nhưng nói thật là tôi chưa thực sự tìm hiểu kỹ và tin tưởng về lĩnh vực này. Cuối năm 2019 trong một lần đến chơi nhà bạn tôi được bạn giới thiệu việc xem tử vi năm 2020 nam mạng 1955 để biết trước vận mệnh của mình như thế nào. Tâm thế lúc đó của tôi đúng là chỉ xem như để đó mà thôi chứ chưa thực sự nhập tâm, cũng không ứng dụng gì vào cuộc sống. Cho đến nay, trải qua hơn nửa năm 2020 tôi ngẫm nghĩ lại mới thấy những lời luận giải dường như đúng tới 80%. Theo đó, tử vi nam mạng 1955 năm 2020 được luận giải như sau: - Về phương diện ngoại giao thì do tuổi cao sức khỏe giảm sút nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc kết giao bạn bè. - Về tài chính: tiền bạc hanh thông nhưng chi tiêu nhiều vào sức khỏe và cuộc sống - Về tình cảm gia đạo: có sự xáo trộn, mâu thuẫn, thiếu hòa khí - Về sức khỏe: cần chú ý xe cộ, sức khỏe không được tốt. Tính đến nay tôi nghiệm thấy các vấn đề về tài chính, giao tiếp và gia đạo rất đúng với những gì đã luận giải. Công việc của tôi điều hành nhìn chung vẫn tạm ổn nhưng do tôi đã có tuổi, sức khỏe yếu kém nên không theo dõi được sát sao. Tôi có bệnh nền từ lâu nên năm 2020 tôi đi bệnh viện nhiều hơn mọi năm, tiền bạc vì thế cũng phải chi tiêu nhiều hơn. Nhờ sự chiêm nghiệm chính xác này mà tôi cẩn trọng hơn khi đi giao thông trên đường, cố gắng để không xảy ra những vấn đề khác nào về sức khỏe nữa. Bây giờ thì tôi đã biết vì sao mà bạn tôi khuyên tôi nên xem tử vi hàng năm. Sau khi rút ra những chiêm nghiệm cho bản thân, năm nay tôi tìm địa chỉ luận giải kỹ lưỡng, đầy đủ theo 4 phương diện: công danh, tiền bạc, gia đạo và sức khỏe tốt xấu như thế nào. Tại Giadinhlavogia.com có phân tích tử vi trọn đời 2021 của 12 con giáp theo các phương diện cuộc sống, và cụ thể theo từng tuổi. Bạn đọc diễn đàn có thể tìm hiểu để biết năm 2021 mình có nằm trong những tuổi có tài lộc hưng thịnh, chuyện tình cảm - gia đạo tốt đẹp hay thuộc những tuổi cần chú ý sức khỏe hay không? Bên cạnh đó, website tin tức về cẩm nang gia đình và nuôi dạy con nổi tiếng còn giới thiệu cho mọi người địa chỉ lớn để xem tử vi chi tiết hơn, và đó là website mà tôi đã tin tưởng trong năm 2019. Nhờ những lưu ý này mà tôi biết trước được sự thay đổi trong vận mệnh năm mới của mình là gì, có khó khăn thử thách ra sao, cơ hội như thế nào. Nên quý bạn nếu đang không biết lên kế hoạch gì cho năm mới thì tốt nhất nên xem tử vi tuổi mình năm 2021 nam mạng trước. Bạn chỉ cần xem online tại nhà rất tiện lợi, không mất thời gian, công sức để đi gặp thầy tử vi hay tự tìm hiểu luận giải. Sau khi tham khảo tử vi năm 2021 tôi đã có những kế hoạch cụ thể cho bản thân vào năm sau. Hy vọng sẽ có hiệu quả tốt đẹp và cuộc sống của tôi sẽ gặp thật nhiều may mắn. Đây là thời điểm thích hợp để xem tử vi năm 2021, mọi người không nên bỏ lỡ nhé. Trích từ: Mách bạn địa chỉ xem tử vi trọn đời 2021 online cho người bận rộn - Chút lưu lại