• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

tinlinhclick

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  59
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About tinlinhclick

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Mua giấy dán tường ở đâu rẻ nhất thành phố Hồ Chí Minh? Để tránh hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng, Bạn hãy là nhà thông thái khi quyết định lựa chọn giấy dán tường phù hợp về phong cách cũng như túi tiền của bản thân. Okino với sản phẩm giấy dán tường hiện nay có hơn 1000 mẫu với màu sắc họa tiết phong phú phù hợp với mọi không gian, phong cách thiết kế, đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng. Hãy nhanh tay liên hệ với Okido để nhận những ưu đãi tốt nhất hiện nay nhé. Okido chuyên cung cấp giấy dán tường chất lượng cao. Để có sản phẩm cao cấp chất lượng tránh mua nhầm hàng giả, hàng kém chất lượng. Bạn nên chọn cửa hàng giấy dán tường nhập khẩu Okido.Sản phẩm giấy dán tường này thường là những mẫu hoa văn nhẹ nhàng, màu sắc tươi tắn sinh động, luôn cập nhật những mẫu mới theo xu thế hiện đại, phù hợp với thị hiếu thẫm mỹ người Việt mà tất cả các công trình từ cao cấp đến bình dân đều sử dụng trang trí, giá cả lại phải chăng và hợp lý nhất Chất lượng giấy dán tường đạt chuẩn và an toàn với sức khỏe cho người sử dụng sản phẩm. Giấy dán tường có độ bóng, độ dày tốt và khó bị làm rách, hay xây xước. Lớp nhựa Vinyl phủ bên ngoài có khả năng chống bám bụi bẩn. Do đó, sản phẩm dễ dàng chỉ cần lau chùi và vệ sinh bằng khăn ẩm nếu tường bị dính bụi. Sản phẩm được cấu tạo dễ sử dụng, dễ dàng thi công, giấy có độ bám dính cao Okido cung cấp danh mục sản phẩm giấy dán tường đa dạng. Decal dán tường, decal trang trí tết, decal trang trí noel 2021, tranh dán tường, decal dán kính trang trí noel 2021, decal dán kính, giấy dán tường, trang trí nội thất… Bạn có thể lựa chọn giấy dán tường Hàn Quốc đa dạng tại Okido như: giấy dán tường candy, giấy dán tường sole, giấy dán tường the view, giấy dán tường Skene, giấy dán tường Lohas, giấy dán tường Kara, giấy dán tường Avenue, giấy dán tường Artbook, giấy dán tường Sorrento. Ngoài giấy dán tường Hàn Quốc còn có giấy dán tường có keo như: giấy dán tường keo khổ 45cm, giấy dán tường có keo khổ 120cm. Okido chuyên giấy dán tường sử dụng lâu bền. Các mẫu giấy dán tường rất phù hợp với khí hậu, môi trường thời tiết nước ta. Sản phẩm có độ bền và khả năng giữ màu có thể kéo dài đến 10 năm. Giấy dán tường có khối lượng nhẹ hơn các vật liệu khác nên giúp bạn dễ dàng vận chuyển và tự thi công. Giá cả giấy dán tường ở mức phải chăng phù hợp với mức kinh phí của nhiều gia đình. Okido nhân viên nhiệt tình, bảo hành dài lâu Chuyên nhập khẩu và phân phối các dòng giấy dán tường cao cấp nhưng lại áp dụng giá cực kỳ cạnh tranh. Nhân viên với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sẽ tư vấn, giúp đỡ bạn để lựa chọn được những sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng và mức ngân sách đưa ra. Okido cam kết chỉ bán duy nhất giấy dán tường chính hãng, nhập khẩu trực tiếp từ nhà sản xuất có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Cũng vì nhập khẩu trực tiếp không qua bất kỳ khâu trung gian nào sẽ giúp chi phí của giấy dán tường rẻ hơn so mới mặt bằng chung. Các sản phẩm giấy dán tường đều được thời gian bảo hành lên tới 5-10 năm. Thông tin liên hệ chi tiết: GIẤY DÁN TƯỜNG NHẬP KHẨU OKIDO Chất lượng giá trị chúng tôi mang lại hơn những gì bạn tưởng tượng Địa chỉ: 243/3 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM Điện thoại: 082 300 5767 - 0975454332 Email: shopokido@gmail.com Website: Okido.vn
 2. Bạn đang tìm cho mình một công ty quà tặng uy tín và chất lượng. Mời bạn hãy đến với Giftone – công ty quà tặng doanh nghiệp uy tín và hàng đầu hiện nay. Gift one là công ty quà tặng giá rẻ, chuyên cung cấp quà tặng doanh nghiệp, quà tặng gia dụng, quà tặng du lịch, quà tặng quảng cáo….cùng với hàng ngàn dịch vụ khác. Gift One – Công ty quà tặng số 1 tại Hà Nội hiện nay Tự hào là đối tác hàng đầu Giftone tự hào đối tác của nhiều đơn vị lớn trong việc cung cấp các sản phẩm quà tặng nói chung và quà tặng gia dụng nói riêng. Tất cả các sản phẩm đều được đánh giá cao về mẫu mã thiết kế, chất lượng cũng như ý nghĩa mà nó mang đến đối với khách hàng, doanh nghiệp. Sản phẩm quà tặng đa dạng Tại Giftone , chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các sản phẩm làm quà tặng cho các doanh nghiệp, từ những sản phẩm gần gũi như mũ bảo hiểm quảng cáo, áo mưa quảng cáo, ô dù, bình nước, sổ ghi chép…đến các sản phẩm giá trị khác như gốm sứ, túi quà tặng, quà Tết….cùng với hàng trăm sản phẩm quà tặng khác. Truy cập và tham khảo thêm tại website giftone.com.vn nhé! Giá cả cạnh tranh Đến với Giftone, bạn sẽ được tối ưu hóa các chi phí sản xuất, các chi phí cố định, lưu lại khuôn cho các lần sản xuất kế tiếp để chi phí luôn ở mức tối thiểu và thấp nhất. Chúng tôi cam kết sản phẩm cung cấp đến tay bạn với mức giá vô cùng cạnh tranh cùng với chất lượng sản phẩm hoàn hảo. Tất cả các sản phẩm có chứng từ, tem nhãn để đảm bảo chất lượng và nguồn gốc rõ ràng. Giftone – Nơi đặt trọn niềm tin của bạn Quy trình sàn xuất chuyên nghiệp Hệ thống máy móc hiện đại, đội ngũ nhân công giỏi, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm. Sự kết hợp tuyệt vời giữa nhiều yếu tố này đảm bảo rằng sẽ giúp đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng dù là những đối tượng khách hàng khó tính nhất. Tư vấn thiết kế và hỗ trợ trọn gói Chúng tôi cung cấp giải pháp trọn gói về quà tặng bao gồm từ việc tư vấn, thiết kế, sản xuất và in ấn logo thương hiệu. Bạn chỉ cần lên ý tưởng, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn thiết kế theo đúng với ý tưởng của bạn, lên demo sản phẩm…. Đặc biệt, chúng tôi hỗ trợ tư vấn thiết kế và lên mẫu miễn phí, lên mẫu thật sản phẩm cho đến khi bạn hài lòng, cho bạn xem trước sản phẩm hoàn chỉnh trước khi sản xuất hàng loạt. Cùng với đó là việc kiểm tra, đóng gói, xuất xưởng và giao hàng đến tận tay doanh nghiệp. Giftone cam kết sẵn sàng hỗ trợ 100% những khó khăn của khách hàng gặp phải. Sự kết hợp hoàn hảo Nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa trình độ nhân viên thiết kế sáng tạo cao cùng bộ phận kỹ thuật chuyên nghiệp Gift One sẽ mang đến cùng quý khách hàng nhiều món quà tặng gia dụng độc đáo và ý nghĩa. Đây sẽ là món quà tuyệt vời góp phần mang đến cho chiến dịch marketing của doanh nghiệp một cách chuẩn xác nhất. Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn đang tìm kiếm cho mình một công ty quà tặng giá rẻ uy tín, chất lượng hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline (024) 62991888 hoặc đến trực tiếp tại địa chỉ P.1906A - Central Point - 219 Trung Kinh - Hà Nội, chúng tôi sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các bạn.
 3. Khởi động chương trình Windows 7 USB DVD Download Tool Bạn hãy nhấp vào biểu tượng của chương trình Windows 7 USB DVD Download Tool từ nút Windows hoặc từ màn hình desktop. Bước 4: Trên bước 1/4 : Nhấp vào nút Browse Bước 5: Định vị và chọn tệp ISO Windows 7 của bạn, sau đó nhấp vào Open Chọn nút Open Bước 6: Nhấp vào nút Next trên bước 1/4 Bước 7: Nhấp vào nút USB Device tại bước 2 trên 4 có tên là Choose media type screen Chọn nút USB device trên bước 2 Bước 8: Tại bước 3/4 có tên là: Insert USB device screen Hãy chọn ổ nhớ flash hoặc ổ cứng ngoài bạn muốn đặt file cài đặt Windows 7 vào. Chọn ổ nhớ có đủ dung lượng trống Nhấp vào nút Begin copying. Click Erase USB Device nếu bạn được nhận được thông báo là Not Enough Free Space trên màn hình. Sau đó nhấn Yes để xác nhận chuyển sang bước tiếp theo. Bước 9: Trên bước 4/4 có tên: Creating bootable USB device Hãy đợi để chương trình định dạng ổ nhớ USB và sau đó sao chép file cài đặt Windows 7 từ file ISO mà bạn đã cung cấp. Bước 4/4 sẽ tạo ra một thiết USB có thể khởi động Bạn sẽ thấy Status of Formatting trong một vài giây sau đó là Copying files. Phần này có thể mất khoảng 30 phút, thậm chí có thể lâu hơn, tùy thuộc vào phiên bản Windows 7 mà bạn có tệp ISO, cũng như tốc độ máy tính, ổ USB và kết nối USB của bạn. Màn hình tiếp theo bạn sẽ thấy có thông báo rằng Bootable USB device created successfully, với một trạng thái sao lưu đã hoàn tất. Tiến trình tạo hoàn tất sẽ có thông báo như vậy Bây giờ bạn có thể đóng chương trình Windows 7 USB DVD Download Tool. Ổ USB hiện có thể được sử dụng để cài đặt Windows 7. Bước 10: Khởi động từ USB để bắt đầu quá trình cài đặt Windows 7 Bạn làm theo các bước đơn giản sau để khởi động từ ổ đĩa flash, ổ cứng ngoài hoặc một số thiết bị USB có thể khởi động khác. Thay đổi thứ tự khởi động BIOS để tùy chọn thiết bị USB được liệt kê đầu tiên. BIOS hiếm khi được thiết lập theo cách này theo mặc định. Bạn có thể cần bấm nút F2 hoặc Del Xác định vị trí và điều hướng đến các tùy chọn thứ tự khởi động trong BIOS. Gắn USB của bạn vào máy tính thông qua 1 cổng. Nếu tùy chọn khởi động USB không phải đầu tiên trong thứ tự khởi động. PC của bạn sẽ khởi động “bình thường” (tức là khởi động từ ổ cứng) mà không cần xem xét bất kỳ thông tin khởi động nào có thể có trên thiết bị USB. Sau cùng bạn đã hoàn tất cài đặt Windows 7 từ USB. Một số lưu ý khác Khi Windows 7 USB DVD Download Tool định dạng ổ đĩa flash trong quá trình ở trên. Nó sẽ sử dụng NTFS, một hệ thống tệp mà một số hệ thống UEFI sẽ không khởi động nếu có trên thẻ USB. Để khởi động ổ USB trên các máy tính này. Bạn nên sao chép dữ liệu từ ổ flash vào một thư mục trên máy tính của mình. Sau đó định dạng lại ổ flash bằng hệ thống tệp FAT32 cũ hơn, rồi sao chép lại chính dữ liệu đó vào ổ. Vậy là Vietgiatrang đã hướng dẫn chi tiết bạn cách cài win 7 bằng USB. Bạn có gặp khó khăn ở bước nào hay không? Nếu có hãy để lại comment để được hướng dẫn chi tiết hơn nhé! Chúc các bạn thành công!
 4. Vì sao bạn nên chọn giường ngủ đê la thành? Giường gỗ công nghiệp mdf có bề mặt gỗ phẳng, dễ kết hợp với nhiều vật liệu bề mặt tạo nên nhiều màu sắc đa dạng. Đặc biệt còn có những vân gỗ giả đem lại tính thẩm mỹ cao. Với nhiều thành phần chất liệu bảo vệ, giường ngủ gỗ công nghiệp hà nội có khả năng chống ẩm, chống mối mọt, hạn chế tối đa việc bị cong vênh hay co ngót. Ngoài ra, loại gỗ công nghiệp này hầu như ít bị tác động bởi yếu tố môi trường thời tiết. Gỗ mdf tận dụng nguồn nguyên liệu phong phú của tự nhiên, các cây gỗ nhỏ… nên rất thân thiện với môi trường. Giường ngủ đê la thành đa dạng kích thước và mẫu mã, dễ tùy chỉnh kích thước theo không gian mà bạn cần sử dụng. Sản phẩm dễ lau chùi, làm vệ sinh với bề mặt nhẵn mịn. Giường ngủ gỗ công nghiệp được phủ lớp laminate, melamine, Acrylic sẽ có khả năng chống trầy xước tốt nhất, giúp sản phẩm luôn được giữ vẻ đẹp, màu sắc như mới sau thời gian sử dụng lâu. Độ bền của giường gỗ công nghiệp mdf được đánh giá chung là có tuổi thọ tương đối. Tuy nhiên, độ bền của sản phẩm còn tùy thuộc vào cách sử dụng và cách bảo quản của mỗi khách hàng. Một sản phẩm được tạo nên trên chất liệu đúng chuẩn và được sử dụng tốt thì một bộ giường gỗ công nghiệp mdf sẽ có tuổi thọ từ 10 – 15 năm thậm chí là 20 năm hoặc hơn. Giường ngủ gỗ công nghiệp hà nội có giá thành thấp hơn giường gỗ tự nhiên nhưng độ bền, chất lượng sản phẩm được đảm bảo cao. Đặc biệt, nếu bạn muốn có thể thay đổi màu sắc, kích thước, chất liệu theo yêu cầu của bản thân đều được nội thất Đê La Thành hỗ trợ. Giường ngủ đê la thành là sản phẩm này hiện đang được nội thất Đê La Thành phân phối và bảo hành chất lượng cao được nhiều khách hàng lựa chọn và sử dụng Giường ngủ gỗ công nghiệp hà nội đa dạng sản phẩm. Giường gỗ công nghiệp MDF sơn trắng bọc đệm 1m60 Giường Gỗ Công Nghiệp Melamine 1m80 Giường ngủ gỗ công nghiệp MDF 1m20 đầu giường bọc nỉ Giường ngủ gỗ công nghiệp MDF có ngăn kéo 1m80 Giường ngủ gỗ công nghiệp MDF sơn trắng bọc đệm 1m60 Giường ngủ gỗ công nghiệp MDF sơn trắng nhập khẩu 1m80 Giường ngủ gỗ công nghiệp sơn trắng nhập khẩu màu kem vàng 1m80 Giường Sơn Trắng Nhập Khẩu Bọc Da Màu Ngọc Trai 1m80 Giường ngủ gỗ công nghiệp Melamine 1m60 sơn cải trắng Giường Sơn Trắng Nhập Khẩu Bọc Da Màu Đỏ Bordeaux 1m80 Giường sơn trắng nhập khẩu bọc da màu phấn Giường ngủ gỗ công nghiệp MDF 1m80 đầu giường bọc nỉ … Giường ngủ gỗ công nghiệp với phong cách nội thất đơn giản, tinh tế, sang trọng với các màu sắc trang nhã như trắng, be, kem vàng,… đang được ưa chuộng nhất hiện nay. Giường ngủ đê la thành là sản phẩm này hiện đang được nội thất Đê La Thành phân phối và bảo hành chất lượng. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nội thất, sản phẩm giường ngủ gỗ công nghiệp mdf đến từ chuỗi cửa hàng nội thất Đê La Thành hẳn sẽ không làm bạn thất vọng.Mọi chi tiết xin vui lòng tham khảo tại: Thông tin liên hệ chi tiết: NỘI THẤT ĐÊ LA THÀNH Địa chỉ: 219A Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. Hotline: 0826.888.181 Email: noithatdelathanh.vn@gmail.com Website: Noithatdelathanh.vn
 5. Bạn cần cập nhật BIOS hoặc quét sạch các lỗi có trong hệ thống. Để làm được điều đó bạn cần biết cách vào BIOS win 10. Trước điều chỉnh bất kỳ cài đặt nào, Vietgiatrang sẽ hướng dẫn bạn mọi thứ bạn cần để hiểu hơn về BIOS và cách vào BIOS win 10 trên laptop hoặc máy tính bàn nhé! BIOS là gì? Là một chương trình khởi động quan trọng nhất trên chiếc máy tính. BIOS có tên đầy đủ là Basic Input/Output System, là phần mềm xử lý lõi đảm nhiệm việc khởi động hệ thống của bạn. Thông thường nó được nhúng vào máy tính như một bo mạch chủ. Chức năng của BIOS như một chất xúc tác cho các hoạt động chức năng của máy tính. BIOS được lập trình trên chip (EEPROM) – Bộ nhớ chỉ đọc có thể lập trình và có thể xóa. BIOS được đặt trên chip nhớ này để lưu giữ dữ liệu khi nguồn điện bị tắt. Khi PC được bật lại, BIOS sẽ truy xuất cùng một dữ liệu được lưu trữ đó. Hệ thống BIOS cũng chịu trách nghiệm cho việc quản lý dữ liệu giữa hệ điều hành của máy tính và các thiết bị bao gồm ổ nhớ cứng, bàn phím, máy in, hoặc chuột. Mỗi khi bạn bật nguồn máy tính, BIOS chạy thông qua một quá trình gọi là Power-On Self Test – Tự kiểm tra viết tắt là POST. Xác định rằng các thiết bị của bạn có khởi động chính xác và có ở đúng vị trí của chúng hay không. Khi mọi thứ đều ổn thì máy tính của bạn sẽ tiếp tục khởi động như bình thường và đưa bạn đến màn hình tải trong vài giây. Nếu BIOS phát hiện bất kỳ sự cố nào, màn hình lỗi sẽ xuất hiện hoặc một loạt mã bíp sẽ phát ra, cho bạn biết rằng đã xảy ra sự cố. Chức năng cơ bản của BIOS Các chức năng của BIOS có thể được chia thành 4 phần chính. POST – Tự kiểm tra POST là viết tắt của Power-On Self Test mà máy tính của bạn chạy trong xuất khoảng thời gian khởi động máy. POST kiểm tra phần cứng của máy tính và đảm bảo rằng không có bất kỳ vấn đề trục trặc nào xảy ra với hệ thống. POST kiểm tra mọi thứ từ bàn phím và ổ nhớ đến tốc độ RAM trong máy tính và các cổng đã được tích hợp. Nếu mọi thứ hoạt động như bình thường thì máy tính sẽ tiếp tục khởi động. Nếu có một lỗi nào đó, BIOS sẽ đưa ra một thông báo lỗi ở dạng văn bản hoặc một loạt các tiếng bíp báo lỗi. Tiếng bíp này là thông báo thông thường khi bạn khi nó phát hiện ra hệ thống có lỗi. Vì vậy nếu bạn nhận được nó hãy kiểm tra xe phần cứng có vấn đề gì không. Thiết lập CMOS Máy tính của bạn lưu trữ tất cả các cài đặt cấp thấp như: thời gian hệ thống và cấu hình phần cứng trong CMOS. Điều này có nghĩa là mọi thay đổi bạn thực hiện đối với cấu trúc BIOS đều được lưu trên chip nhớ đặc biệt này. CMOS là viết tắt của Complementary Metal-Oxide Semiconductor được gọi là Chất bán dẫn kim loại-oxit bổ sung. Thiết lập CMOS chịu trách nhiệm thiết lập mật khẩu, thời gian và ngày của bạn. Bộ tải Bootstrap Chương trình nằm trong EPROM hoặc ROM của máy tính của bạn. Bộ tải bootstrap có nhiệm vụ đọc khu vực khởi động ổ cứng của máy tính để di chuyển bám theo quá trình tải hoàn chỉnh của hệ điều hành. Khi bạn khởi động lại PC của mình, trình nạp bootstrap sẽ kích hoạt POST, sau đó tải Windows 10 vào bộ nhớ. Các máy tính mới hơn đã thay thế bộ tải bootstrap bằng EFI viết tắt của Extensible Firmware Interface có nghĩa là Giao diện chương trình cơ sở mở rộng. Trình điều khiển BIOS Trình điều khiển BIOS là các chương trình được lưu trữ trong các chip nhớ của máy tính. Các trình điều khiển cấp thấp này được sử dụng để khởi động hệ thống của bạn và nhắc nhở các điều khiển hoạt động cơ bản trên PC của bạn. Khi bạn gặp phải một vài lỗi trên máy tính hoặc cần sửa đổi phần cứng CPU cho bộ xử lý mới được nâng cấp bạn sẽ cần đến quyền truy cập vào BIOS của máy tính. Có 2 cách để truy cập, kiểm tra, cập nhật BIOS như sau: Phương pháp 1: Sử dụng phím tắt khi khởi động máy Có thể quá trình khởi động quá nhanh khiến bạn không thể nhận thấy được quá trình POST. Nhưng thực sự nó cũng đã trải qua quá trình này để tải màn hình Windows lên nhanh nhất có thể. Trong thời điểm đó bạn có thể vào BIOS win 10 bằng cách nhấn phím tắt mà đã được máy tính chỉ định. Các thương hiệu máy tính khác nhau có các loại phím tắt vào BIOS win 10. Với các máy tính xách tay HP thường sử dụng phím F10 hoặc phím ESC. DEL và F2 thường là các phím tắt phổ biến nhất cho PC. Nhưng nếu bạn không chắc chắn về phím nóng của thương hiệu mình là gì. Xem ngay danh sách các phím BIOS phổ biến theo thương hiệu máy dưới đây: Acer: F2 or DEL ASUS: F2 for all PCs, F2 or DEL for motherboards Dell: F2 or F12 HP: ESC or F10 Lenovo: F2 or Fn + F2 Lenovo (Desktops): F1 Lenovo (ThinkPads): Enter + F1. MSI: DEL for motherboards and PCs Microsoft Surface Tablets: Press and hold volume up button. Origin PC: F2 Samsung: F2 Sony: F1, F2, or F3 Toshiba: F2 Khi nhấn phím tắt BIOS trong khi máy tính của bạn khởi động lên thì màn hình BIOS setup utility sẽ được hiện lên. Ví dụ: trên HP Pavilion, HP EliteBook, HP Stream, HP OMEN, HP ENVY, … Nhấn phím F10 ngay khi trạng thái PC của bạn xuất hiện sẽ dẫn bạn đến màn hình BIOS setup. Một số nhà sản xuất yêu cầu nhấn phím tắt này nhiều lần và một số yêu cầu nhấn một nút khác ngoài phím tắt trên.
 6. Hướng dẫn cài đặt âm thanh cho máy tính Windows 10 phiên bản cập nhật mới! Ngoài cách quản lý âm thanh trên bằng Control Panel. Trên bản Windows 10 mới nhất, bạn có thể quản lý cài đặt loa và microphone, điều chỉnh âm lượng trên các ứng dụng bằng ứng dụng Setting. Theo dõi ngay cách quản lý, cài đặt âm thanh chi tiết dưới đây nhé! Cách quản lý tùy chọn âm thanh bằng Settings Để thiết lập loa đầu ra mặc định, điều chỉnh âm lượng và khắc phục các sự cố âm thanh. Bạn hãy làm theo các bước sau: Mở ứng dụng Settings => Nhấp vào mục System => Nhấp vào mục Sound. Tại cửa sổ Sound này bao gồm 2 phần tách biệt là tùy chọn. Tại trang đầu tiên, bạn sẽ nhìn thấy các tùy chọn đầu ra. Bạn bạn có thể thay đổi loa muốn sử dụng làm mặc định tại menu thả xuống Choose your output device. Hoặc nhấp vào đường dẫn Device properties. Liên kết này sẽ mở ra các cài đặt bổ sung cho loa sử dụng Control Panel: General: Chung— Bạn có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hóa loa và truy cập vào thông tin trình điều khiển âm thanh. Levels: Cấp độ: Cho phép bạn điều chỉnh âm thanh chính và cài đặt cân bằng âm thanh. Enhancements: Cải thiện: Bao gồm các cài đặt để nâng cao âm thanh với các hiệu ứng đặc biệt. Advanced: Nâng cao: Cho phép bạn thay đổi mặc định tốc độ lấy mẫu và độ sâu bit mặc định. Spatial sound: Âm thanh không gian: Bao gồm các tùy chọn sử dụng cấu trúc âm thanh không gian của Windows 10. Nó bao gồm Windows Sonic for Headphones và Dolby Atmos for Headphones. Tương tự việc sử dụng biểu tượng loa ở thanh tác vụ, trên trang Sound bạn cũng có thể thay đổi âm lượng chính của hệ thống với một thanh gạt. Bạn cũng có thể thấy một nút Troubleshoot mà để khởi động chương trình khắc phục các sự cố âm thanh thường gặp. Cách quản lý các tùy chọn Microphone sử dụng Settings Để thiết lập một microphone ở chế độ mặc định. Bạn hãy kiểm tra nó xem có hoạt động không, sau đó điều chỉnh các thuộc tính như sau: Mở ứng dụng Settings => Nhấp vào mục System => Nhấp vào mục Sound. Dưới mục Input bạn sẽ thấy các tùy chọn để cấu hình microphone. Sử dụng menu thả xuống Choose your input device, bạn có thể chọn nhanh microphone mình muốn sử dụng làm thiết bị mặc định. Vấn là ở trong trang Sound bạn có thể chọn thiết bị đầu vào mặc định ở đây Bạn cũng có thể nhấp vào đường dẫn Device properties để mở cài đặt Microphone bằng cách sử dụng Control Panel: General- Chung. Bạn có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hóa loa và truy cập vào thông tin trình điều khiển âm thanh. Thay đổi các thuộc tính cài đặt của microphone Listen- Nghe: Bạn có thể cho phép hoặc chặn microphone để nghe loa và tùy chỉnh các tùy chọn nguồn. Levels- Cấp độ: Cho phép bạn điều chỉnh âm lượng và cài đặt cân bằng cho Microphone. Advanced- Nâng cao: Cho phép bạn thay đổi tốc độ lấy mẫu và độ sâu bit mặc định. Tại mục Input bạn có thể kiểm tra xem Microphone có hoạt động hay không. Nếu không bạn có thể nhấp vào nút Troubleshoot để mở trình gỡ rối âm thanh và khắc phục các vấn đề phổ biến. Sử dụng trình gỡ rối âm thanh để khắc phục các lỗi của microphone Cách cài đặt âm thanh cho máy tính trên thanh tác vụ Bên cạnh trang Sound trong ứng dụng cài đặt. Bạn vẫn có thể điều chỉnh âm lượng chính và truy cập vào cài đặt âm thanh máy tính từ thanh tác vụ. Với phiên bản cập nhật mới của Windows 10, menu ngữ cảnh âm thanh đã được cập nhật với một giao diện mới. Nó cũng có quyền truy cập nhanh vào cài đặt âm thanh và xóa tùy chọn Recording devices. Sử dụng thanh tác vụ để điều chỉnh âm thanh Bạn sẽ nhận thấy rằng Volume Mixer vẫn có thể truy cập được. Nhưng nó sẽ biến mất vì các cài đặt hiện có có thể được tìm thấy trong trang App volume and device preferences. Cài đặt âm thanh máy tính nâng cao sử dụng Setting Cài đặt âm thanh mới cũng bao gồm một số tùy chọn nâng cao để điều khiển âm lượng và thiết bị đầu vào đầu ra. Để truy cập và điều chỉnh âm lượng ứng dụng và tùy chọn thiết bị bạn làm theo các bước sau: Mở ứng dụng Settings => Nhấp vào System => Nhấp vào mục Sound. Dưới mục Other sound options, nhấp vào tùy chọn App volume and device preferences. Chọn mục âm lượng ứng dụng đã được đóng khung đỏ Trên trang sẽ xuất hiện thanh trượt để điều khiển âm lượng chính của hệ thống và điều chỉnh tất cả âm thanh. Ở bên phải, có 2 menu thả xuống để chọn loa ngoài và microphone mặc định. Đây là những cài đặt tương tự bạn bạn có thể tùy chỉnh ở trang Sound. Tại phía dưới trang, bạn có thể điều chỉnh âm lượng cho các ứng dụng đặc biệt và hệ thống âm thanh dưới dạng phần trăm âm lượng chính. Cùng với khả năng thay đổi âm lượng cho từng ứng dụng và hệ thống. Trang này cho phép bạn chọn thiết bị đầu ra và đầu vào nếu bạn có nhiều thiết lập loa ngoài và microphone. Ngoài ra nếu bạn muốn hoàn tác. Hãy sử dụng nút Reset để quay lại cài đặt âm thanh được mặc định bởi Microsoft. Trên đây chính là cách cài đặt âm thanh cho máy tính win 10 với phiên bản cập nhật mới. Hy vọng rằng chúng đã hữu ích và giúp bạn biết cách nhanh chóng cài đặt, điều chỉnh âm thanh trên máy. Chúc các bạn thành công!
 7. Mở đại lý sơn cần nhiều vốn không? Nếu bạn chọn việc mở đại lý sơn nước đầu tiên nên chuẩn bị một lượng vốn nhất định. Lượng vốn này có thể tùy thuộc vào tiềm lực kinh tế của mỗi đại lý. Vốn có thể ít, có thể nhiều nhưng bạn cần phải các định rõ 2 mức vốn là nhập hàng, mức vốn bị nợ đọng trên thị trường khi xuất hàng. Mở đại lý sơn với vốn nhập hàng ban đầu. Thông thường khi mở đại lý sơn số vốn cần và đủ để trang trải từ 100 triệu cho đến 200 triệu. Hoặc số vốn tùy thuộc vào quy định của từng nhà sản xuất sơn. Bạn có thể tham khảo thương hiệu sơn Lumar paint hiện đang ưu đãi cho đối tác chỉ với số vốn 50 triệu có thể mở đại lý sơn cấp 1, có chiết khấu cao lên tới 50%. Đặc biệt còn được hỗ trợ thu hồi hàng nếu không bán được cũng nhiều chính sách hỗ trợ đại lý hấp dẫn. Mở cửa hàng sơn với vốn nợ tồn đọng. Có thể coi đây là số vôn được dự trù khi kinh doanh sơn nước, Qua đó phòng ngừa được một số khách hàng chịu nợ không thanh toán ngay mà hẹn trong khoảng thời gian dài. Bạn vẫn có vốn để trả nợ mới có thể nhập hàng mới. Lúc này bạn ngoài vốn ban đầu còn phải bỏ vốn thêm để nhập hàng, lẽ đương nhiên số vốn ban đầu sẽ tăng lên. Mở đại lý sơn với vốn sử dụng cho tài sản cố định. Mở đại lý sơn ngoài cần vốn chi phí cho phần nhập hàng ban đầu và vốn nợ tồn đọng bạn còn phải tính thêm chi phí từ 60 đến 100 triệu cho việc thuê địa điểm, thuê nhân viên, tiền điện nước vật tư hao mòn trong 6 tháng. Những điều cần chú ý khi mở đại lý sơn. Khảo sát thị trường, khu vực bạn muốn kinh doanh đã có đơn vị mở cửa hàng sơn nào chưa? Mặt hàng sơn có những loại nào, mức giá trung bình của sản phẩm là bao nhiêu…Qua đó sẽ lựa chọn được hãng sơn phù hợp. Tìm hãng sơn chiết khấu cao, sản phẩm chất lượng. Đừng lựa chọn hàng kém chất lượng vì giá rẻ như thế sẽ đánh mất uy tín của đại lý. Tận dụng tối đa marketing bán hàng. Bạn có thể tham khảo các kênh bán hàng online vì đây là xu hướng rất thịnh hành hiện nay. Bạn có thể kết hợp với các trang web thương mại điện tử, facebook, google…để tiêu thụ sản phẩm tốt hơn. Ngoài ra bạn có thể lên kế hoạch quảng cáo trực tiếp tại cửa hàng với những hình thức như biển bảng, phát tờ rơi, những ưu đãi khuyến mãi hấp dẫn, thu hút khách hàng trực tiếp đến cửa hàng lựa chọn sản phẩm… Tại sao bạn nên chọn mở đại lý sơn với Lumar Paint ? Mở đại lý sơn với Lumar Paint thủ tục nhanh chóng, đơn giản. Sản phẩm sơn Lumar đa dạng, chất lượng cao như: sơn bóng, sơn lót, sơn chống thấm, sơn dầu với công nghệ nano… Các sản phẩm có chất lượng vượt trội, bề mặt sơn có độ che phủ cao, che lấp tốt, độ bám chất lượng không bong tróc, chống ẩm mốc rêu tối đa. Màu sắc bắt mắt, sang chảnh và bền lâu dù trong điều kiện môi trường thời tiết khắc nghiệt. Hỗ trợ mở cửa hàng sơn trưng bày sản phẩm với hình ảnh chuyên nghiệp từ bảng hiệu, danh thiếp, catalogue… Lumar Paint hiện đang ưu đãi và hỗ trợ các đối tác mở đại lý sơn cấp 1 chỉ với 50 triệu đồng, đặc biệt chiết khấu lên tới 50%, hỗ trợ thu hồi hàng nếu không bán được và nhiều chính sách hấp dẫn khác nhằm hỗ trợ đại lý. Việc kinh doanh sơn nước của bạn được hỗ trợ thêm phần bán hàng và chăm sóc khách hàng nhanh chóng bởi đội ngũ nhân viên thị trường được đào tạo chuyên nghiệp nhất. Được hỗ trợ truyền thông marketing online như: google, facebook. Lumar hãng sơn cao cấp tiêu chuẩn Châu u hiện đang được ưa chuộng sử dụng trên toàn quốc. Tất cả các dòng sơn của lumar đều được sản xuất bởi quy trình tiên tiến, hiện đại theo tiêu chuẩn Châu u mang đến vẻ đẹp hoàn hảo, bền dài lâu, chống thấm nước, kháng khuẩn nấm mốc… Nếu bạn đang có nhu cầu hay dự định kinh doanh sơn nước có thể tham khảo Lumar Paint. Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ bạn tốt nhất. Thông tin liên hệ: CÔNG TY CỔ PHẦN LUMAR PAINT Trụ Sở: 35 Đường số 5, KĐT Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh Nhà Máy Sản Xuất: Lô số 52 - 53 đường số 1, KCN Tân Đông Hiệp, P Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương Hotline: 0936 057 309 - Điện Thoại: 028 39 441 819 Email: cskh@lumar.vn Website: lumar.vn - lumarpaint.com
 8. Dịch vụ cho thuê văn phòng Vạn Phúc City, dịch vụ cho thuê nhà uy tín và chất lượng nhất Hồ Chí Minh! Cho thuê văn phòng Vạn Phúc City đa dạng Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng Vạn Phúc City đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường văn phòng tại Hồ Chí Minh. Vạn Phúc City mang đến cho bạn sự chuyên nghiệp, hiện đại và chỉnh chu, từ đó tạo nên một ấn tượng khó phai trong mắt đối tác và khách hàng của bạn, cũng như là nơi đáng sống của mọi gia đình. Cho thuê văn phòng Vạn Phúc City đa dạng về diện tích, từng tầng, từng sàn riêng biệt, giá cả phải chăng đáp ứng được nhiều nhu cầu khác nhau của doanh nghiệp vừa và nhỏ về văn phòng làm việc, trang thiết bị đầy đủ tiện nghi. Cho thuê nhà Vạn Phúc City giá cả phải chăng, rẻ nhất trên thị trường với nhiều sản phẩm đa dạng như nhà phố liền kề, shophouse, nhà hoàn thiện nội thất đầy đủ, nhà hoàn thiện cơ bản, nhà thô mới xây…Đáp ứng được độ phù hợp với nhiều loại hình kinh doanh như trụ sở công ty, văn phòng đại diện, Spa, cafe, nhà hàng, lớp học… Dịch vụ cho thuê shophouse khu đô thị Vạn Phúc City mặt tiền đường Nguyễn thị Nhung và Đinh thị Thi. Đây là đoạn đường huyết mạch hoạt động nhộn nhịp nhất hiện nay của khu đô thị Vạn Phúc. Địa điểm quy tụ quần thể các đơn vị kinh doanh, công ty, doanh nghiệp, shophouse, nhà hàng, cafe, khách sạn buôn bán sầm uất bậc nhất. Dịch vụ cho thuê mặt bằng đa dạng nhiều hình thức từ nhà thô đến hoàn thiện, từ 1 tầng đến nhiều tầng, từ trệt, lửng đến lầu, sân thượng. Sản phẩm cho thuê phù hợp với mọi loại hình kinh doanh hiện nay. Cho thuê căn hộ Vạn Phúc City thành phố Thủ Đức với lợi thế nằm trong khu đô thị giáo 3 mặt sông, mật độ xây dựng thấp, đem đến không gian sống lý tưởng, thoáng đãng hòa mình với thiên nhiên. Bên cạnh đó còn có căn hộ tọa lạc ngay trung tâm, ngay canh khu vui chơi giải trí Ocean World nên bạn có thể hưởng mọi tiện ích chỉ cách 1 bước chân. Dịch vụ cho thuê biệt thự khu đô thị Vạn Phúc City rất được các chủ đầu tư quan tâm bởi thiết kế biệt thự được các kiến trúc sư nhiều kinh nghiệm, nổi tiếng trong thiết kế kiến trúc tạo ra. Sự tiện dụng, thẩm mỹ cao hài hòa với khung cảnh tổng thể… Dịch vụ cho thuê nhà Vạn Phúc City nhiều giá cả, nhiều loại căn hộ, hướng phong thủy các căn hộ đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng. Diện tích đa dạng và phong phú…Được tư vấn quy trình thuê và cho thuê chuyên nghiệp giúp gia đình bạn, công ty, doanh nghiệp tránh các rủi ro pháp lý khi thuê và cho thuê. Miễn phí bộ hợp đồng cho thuê chuyên nghiệp nhất. Vạn Phúc City còn có chương trình tặng gọi dọn vệ sinh, nhà sạch, tinh tươm ngay từ đầu, khởi sắc may mắn. Nếu bạn có nhu cầu vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi nhé! Liên hệ với chúng tôi VẠN PHÚC LEASING - Cho Thuê Nhà Vạn Phúc Địa chỉ: 14 Đường 9, KĐT Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức Sales 1: 0937.246.336 (Ms Hạnh Villa) Sales 2: 0937.459.336 (Mr Đại Hiệp) Sales 2: 0961.361.567 (Mr Trọng Nguyên) Website: vanphucleasing.com
 9. Ưu điểm khi mua giàn phơi thông minh Hòa Phát Sản phẩm chính hãng Hòa Phát Giàn phơi thông minh Hòa Phát là loại giàn phơi được sản xuất với công nghệ Nhật và được lắp ráp tại Việt Nam. Giàn phơi Hòa Phát có thể giúp bạn đỡ những nỗi lo về diện tích căn nhà mà vẫn đảm bảo thay thế và có nhiều công năng hơn giàn phơi truyền thống bởi cả chi phí và độ tiện dụng trong gia đình, giúp bạn có thêm nhiều thời gian dành cho gia đình nhiều hơn. Sản phẩm giàn phơi thông minh Hòa Phát chính hãng sẽ được bảo hành bảo dưỡng với thời gian thích hợp, đặc biệt còn có các chế độ khác kèm theo sản phẩm cho khách hàng an tâm sử dụng như sách hướng dẫn, các chi tiết và cách vận hành sản phẩm. Cam kết bảo hành Giàn phơi thông minh chính hãng sẽ được bảo hành với thời gian tầm 6 tháng, tùy vào dòng sản phẩm hoặc cũng có thể được chế độ bảo hành lâu hơn đối với các loại giàn có giá thành khá cao như giàn phơi điều khiển. Việc bảo trì thường xuyên giúp cho bộ tời và thanh trượt đảm bảo đủ độ nhạy khi sử dụng tay quay. Thông thường bạn nên bảo trì cách nhau 4 tháng để thiết bị có thể được sử dụng lâu bền hơn. Chính vì thế, khi mua giàn phơi thông minh Hòa Phát thì bạn sẽ được cơ sở cung cấp các chế độ bảo trì kèm theo, do đó bạn không cần phải lo lắng về việc thuê bảo trì tốn nhiều chi phí. Địa điểm bán giàn phơi thông minh Hòa Phát chất lượng tốt Tại gianphoihoaphatchinhhang.com, bạn sẽ tìm được sản phẩm giàn phơi thông minh giá tốt hàng chính hãng bởi chúng tôi đã có mặt trên thị trường nhiều năm và được nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng sản phẩm. Chúng tôi cam kết cung cấp những sản phẩm đúng chất lượng, đúng giá cả, thậm chí còn ưu đãi dù sỉ hay lẻ trên từng sản phẩm. Ngoài thương hiệu giàn phơi Hòa Phát, chúng tôi còn có các loại giàn phơi thông minh giá rẻ khác phù hợp không chỉ biệt thự, nhà phố mà còn cho các nhà diện tích nhỏ hẹp, nhà chung cư, nhà ngoại ô. Bạn hãy tham khảo thêm các sản phẩm của chúng tôi tại gianphoihoaphatchinhhang. com nhé! Liên hệ với chúng tôi Mọi thông tin chi tiết, bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi: Giàn phơi Hòa Phát chính hãng Hotline: 0907.100.939 Website: gianphoihoaphatchinhhang. com Địa chỉ 1: 68 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội Địa chỉ 2: 421 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. HCM Địa chỉ 3: 27 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. HCM Hãy liên hệ ngay để được tư vấn và hỗ trợ nhé!
 10. Tóc giả hiện nay đã trở thành một phụ kiện quen thuộc không chỉ đối với phụ nữ mà còn được nam giới sử dụng thường xuyên. Tóc giả giúp họ thay đổi nhiều kiểu tóc thường xuyên như một mốt thời trang khi sử dụng: tóc giả nữ, tóc giả nam. Hay che đi khuyết điểm không mong muốn như ít tóc, đầu hói với các sản phẩm như: mái hói nam, mái hói nữ, mái thưa tóc thật, tóc giả che hói… Hoặc bạn không cần phải lúc nào cũng đến tiệm làm tóc, phải đợi khoảng thời gian dài để nuôi tóc, không cần quá nhiều công sức chăm sóc tóc.Tóm lại có rất nhiều lý do, mục đích khác nhau khiến để mọi người sử dụng tóc giả. Nếu bạn đang cần sử dụng tóc giả che hói, tóc giả nữ, mái hói nam…hay tin tưởng và lựa chọn shop Anh Quân. Một trong những đơn vị hàng đầu trong thị trường tóc giả. Sở hữu đội nhân viên tay nghề giỏi và xưởng sản xuất tóc giả, máy móc hiện đại, chúng tôi đã sản xuất ra những bộ tóc giả làm bằng tóc thật có da đầu cao cấp, không thể nhận biết là tóc giả, tóc giả che hói, tóc giả nữ. Do đó giá thành sản phẩm được cam kết không đâu rẻ và chất lượng hơn. Xưởng sản xuất tóc giả chuyên cung cấp Tóc giả nữ: Tóc giả nữ có da đầu, mái hói nữ, phím độn phồng, chữ U, kẹp phím làm bằng tóc thật, tóc cột, ngoạm làm bằng tóc thật, mái thưa tóc thật, nối tóc, phụ kiện tóc giả. Tóc giả nam: tóc giả nam đội nguyên đầu, mái hói nam, mái hói nam chữ m, tóc giả che hói, phụ kiện tóc giả nam. Dịch vụ: dịch vụ hóa chất, uốn duỗi nhuộm, nhuộm màu, tặng hấp dầu miễn phí, đào tạo cắt uốn nhuộm, dịch vụ nối tóc Đặc biệt : xưởng sản xuất tóc giả Anh Quân nhận gia công theo yêu cầu của khách hàng, sản phẩm da đầu đẹp nhất thị trường lấy ngay trong ngày. Vì sao lựa chọn xưởng sản xuất tóc giả cao cấp Với công nghệ làm tóc giả từ tóc thật sẽ giúp sản phẩm tự nhiên hơn so với sợi nhân tạo, khó lòng phân biệt được bạn đang sử dụng tóc giả, tóc giả nữ, mái hói nam, tóc giả che hói… Để được bộ tóc giả đẹp đến tay người sử dụng trên mọi miền đất nước, chúng tôi lựa chọn những bó tóc thật khỏe, không xơ, chẻ ngọn, lược bỏ bớt tóc con nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Tóc giả dễ dàng tạo nhiều mẫu như uốn xoăn, nhuộm màu và chăm sóc chất tóc tốt hơn. Tóc giả không lo bị khô, xơ, rối, sử dụng bền lâu ít nhất từ 3 đến 5 năm. Và được shop Anh Quân bảo hàng 1 năm. Ngoài phần tóc ra, miếng da đầu được làm từ thợ thủ công có tay nghề lâu năm nên đường mái tự nhiên, không giả tạo, giống 100% da đầu thật. Chất liệu sản phẩm được nhập từ nước ngoài. Do đó, khi bạn sử dụng thời gian lâu trong môi trường nước cũng sẽ không lo bị giãn, không lo bị tuột, luôn ăn khít da đầu. Hệ Thống Cửa Hàng : TÓC GIẢ CAO CẤP - TÓC GIẢ LÀM TỪ TÓC THẬT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TÓC VIỆT NAM Trụ Sở: Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh Hotline: 0971 345 993 Chi nhánh 1: 1347 Phan Văn Trị, P10 quận Gò Vấp, TP. HCM - Xem đường đi Chi nhánh 2: 33 Nguyễn Văn Cừ P1 quận 5 - Xem đường đi Chi nhánh 3: 307 cách mạng tháng 8, P12, quận 10 - Xem đường đi Chi nhánh 4: 105 Trần Văn Kỷ- P 14- Quận Bình Thạnh - Xem đường đi Chi nhánh 5: 232 Nguyễn Ái Quốc, Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai - Xem đường đi Website: tocgiacaocap.com
 11. Đơn vị may đồng phục giá rẻ uy tín chuyên nghiệp nhất Mẫu Lạ là thương hiệu hàng đầu cho may đồng phục giá rẻ cùng với hàng ngàn mẫu đồng phục mọi thể loại, chất liệu khắc họa thành công hình ảnh chuyên nghiệp doanh nghiệp. Hiện tại Mẫu Lạ đã và đang giúp hàng ngàn tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thiết kế, căn đo, may đồng phục spa, may đồng phục giá rẻ đẹp, chất lượng và ấn tượng. Chúng tôi cam kết hỗ trợ tận tâm đối với từng khách hàng, nhận thiết kế, may đồng phục giá rẻ nhanh chóng chất lượng theo mọi yêu cầu. Cùng rất nhiều dịch vụ khác, tham khảo thêm tại Mẫu Lạ nhé! May đồng phục team building May đồng phục spa – Thẩm mỹ viện May đồng phục công ty – May đồng phục văn phòng May đồng phục nhà hàng – May đồng phục quán ăn May đồng phục học sinh – May đồng phục mầm non May áo vest Nam – May áo vest Nữ May áo sơ mi, áo thun, váy ống, đầm các kiểu May áo thun quảng cáo, sự kiện, in thêu, thiết kế mẫu miễn phí May đồng phục bảo hộ Phụ kiện nón, tạp dề, khăn bông các loại Tại sao nên chọn may đồng phục giá rẻ tại Mẫu Lạ Chất lượng may đồng phục công ty sản phẩm hoàn hảo Mẫu lạ luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu từ chất liệu vải, hình in/thêu, đường may mũi chỉ. Mỗi sản phẩm đồng phục đều được trau chuốt tỉ mỉ từng chi tiết và được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đến tay khách hàng. Nhà xưởng sở hữu dây chuyền sản xuất hiện đại Mẫu lạ tập trung đầu tư trang thiết bị máy – in hiện đại, chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân sự, cải tiến quy trình tư vấn – sản xuất để đạt hiệu suất cao nhất. Chúng tôi tự tin có thể đáp ứng mọi yêu cầu đơn hàng may đồng phục công ty gấp hoặc may số lượng lớn. May đồng phục công ty giá thành cạnh tranh nhất thị trường Mẫu Lạ không kinh doanh đồng phục kém chất lượng, chúng tôi chỉ sản xuất, may đồng phục spa, may đồng phục công ty cao cấp nhưng trên hết tối ưu chi phí doanh nghiệp xuất phát từ yêu cầu và sự lựa chọn của quý khách hàng. Do có nhà xưởng nên chắc chắn giá thành cạnh tranh nhất thị trường, giá từ xưởng không qua bất kì trung gian nào. Cam kết bảo hành sản phẩm Mẫu lạ cam kết bảo hành các sản phẩm đồng phục xuất phát từ lỗi của xưởng sản xuất. Thời gian tiếp nhận bảo hành 7 ngày kể từ khi khách hàng nhận sản phẩm. Các sản phẩm bảo hành là sản phẩm may mới hoàn toàn. Nhân viên chuyên nghiệp Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, bộ phận tư vấn khách hàng tại Mẫu Lạ luôn phản hồi, giải đáp thắc mắc khách hàng một cách nhanh chóng. Tư vấn chất liệu vải, in/thêu, size áo,…phù hợp với đặc thù ngành nghề của doanh nghiệp. Liên hệ với chúng tôi May đồng phục Spa MTV MẪU LẠ - Đồng phục công ty giá rẻ! ĐỒNG PHỤC Văn Phòng: Số 97 đường số 10, phường 15, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh Xưởng may: Số 748/6 Thống Nhất, Phường 15, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 0972 87 1518 - Ms Nguyệt Di động: 0938 545 707 Email: nguyethey@gmail.com Website: Maula.vn Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất!
 12. Tem 7 màu còn được gọi là tem phản quang khi để ánh sáng chiếu vào sẽ tạo nên ánh quang. Tem 7 màu được in bằng công nghệ in laser ép kết hợp với chất phát quang tạo ra sự khác biệt cho từng loại tem. Các công nghệ in tem nhãn giá rẻ khác như tem giấy, decal trong, decal nhựa, sticker thông thường được in bằng máy in ofset hoặc flexo với công nghệ in 4 màu, 5 màu và không có độ phản quang. Ưu điểm của tem 7 màu là tem đẹp, cứng hơn so với tem giấy, có thể in số lượng ít, thiết kế dễ dàng, chi phí in rẻ. In tem 7 màu giá rẻ sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí mà vẫn có được bộ tem đẹp, chất lượng. Tem dùng được cho tất cả các ngành, các sản phẩm từ mũ bảo hiểm, điện tử, máy móc thiết bị, đồ gia dụng, hóa mỹ phẩm. Bạn đang tìm kiếm một địa chỉ in tem 7 mau uy tín tại Tp HCM là cơ sở in ấn vừa chất lượng lại vừa đẹp mà giá cả lại phải chăng? Trong số rất nhiều dịch vụ tem 7 mau giá rẻ tại thành phố Hồ Chí Minh thì Công ty TNHH in ấn Minh Hoàng Label của chúng tôi cam kết sẽ mang lại cho bạn sự hài lòng tuyệt đối về cả chất lượng và sự phải chăng về giá cả. Tham khảo thêm các sản phẩm của chúng tôi tại indecalgiare.com.vn nhé! Còn chần chờ gì nữa, hãy liên hệ ngay công ty TNHH in ấn Hoàng Label qua Hotline (028) 6683 5246 - 0909 136 449 (Ms Hương) để được tư vấn và hỗ trợ nhé!
 13. Giải pháp chống hàng giả, hàng nhái qua in tem 7 màu! Giải pháp nhanh chóng và trực tiếp nhất giúp người tiêu dùng phân biệt được đâu là chính hãng, đâu là hàng giả hàng nhái chính là thông qua tem chống hàng giả. Với dich vụ in tem 7 màu làm tem chống hàng giả, In ấn Minh Hoàng Label đã giúp hàng trăm doanh nghiệp hoàn thành tốt vai trò người hướng dẫn cho khách hàng, bảo vệ thương hiệu và doanh thu của chính mình. Công ty TNHH in ấn Minh Hoàng Label với hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực in nhãn mác: - Giao hàng đúng tiến độ, giao hàng tận nơi trong TP Hồ Chí Minh. - in gia re, đúng chất lượng, đủ số lượng - Giao hàng trên toàn quốc đặc biệt chúng tôi có thể giao hàng gấp đối với các đơn hàng lớn Tất cả các sản phẩm chúng tôi đang sản xuất đều đạt chất lượng cao và đảm bảo sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng. Chúng tôi luôn tuân thủ theo các quy chuẩn, kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt trong tất cả các công đoạn sản xuất. Hãy tham khảo các sản phẩm của chúng tôi tại indecalgiare.com.vn để hiểu rõ hơn nhé! Còn chần chờ gì nữa, hãy liên hệ ngay với Minh Hoàng Label qua Hotline 0909 136 449 để được tư vấn và hỗ trợ sản phẩm một cách tốt nhất nhé! Tag: inminhhoang
 14. Hoàng Huy Commerce - Căn hộ cao cấp tiêu chuẩn 5 Sao! Có thể nói, lần đầu tiên tại Hải Phòng xuất hiện một dự án đáng tầm đẳng cấp và chuẩn, tiện ích đầy đủ và hiện đại bậc nhất hiện nay. Hoàng Huy Commerce sẽ là một trong những gợi sự lựa chọn hoàn hảo cho các nhà đầu tư cũng như các khách hàng muốn tìm nơi an cư lạc nghiệp tại Hải Phòng. Vì sao nên sở hữu căn hộ tại Hoàng Huy Commerce? Tiện ích vượt trội Dự án Hoàng Huy Commerce sở hữu hệ thống tiện ích chất lượng, đa dạng và đồng bộ. Đó là: Hệ thống tiện ích 3 tầng khối đế của tòa nhà: trung tâm thương mại; khu vui chơi trẻ em; trường mầm non; các câu lạc bộ thể thao; bể bơi trong và ngoài trời… Trường học Đại Học Hàng Hải 2 km Bệnh viện Y Học Biển 100 m Bệnh viện Vinmec 1.5 km Khách sạn 5 sao Nikko 1 km Đặc biệt: tiện ích được đánh giá quan trọng nhất của chung cư Hoàng Huy Commerce đó là chỉ cách siêu thị Aeon Mall Lê Chân 200m. Chủ đầu tư uy tín nhất Thị trường bất động sản Hải Phòng gần như gắn liền với tên tuổi của tập đoàn Hoàng Huy. Chủ đầu tư dự án Hoàng Huy Commerce đã có rất nhiều dự án triển khai thành công tại Hải Phòng như Khu đô thị Pruksa Town, Dự án Hoàng Huy Riverside… Chính vì thế, bạn hoàn toàn an tâm khi lựa chọn nhà đầu tư Hoàng Huy Commerce để tìm nơi an cư lạc nghiệp. Vị trí vàng đắc địa Dự án Hoàng Huy Commerce tọa lạc tại mặt đường Võ Nguyên Giáp thuộc trục giao thông khủng Hồ Sen – Cầu Rào 2. Đây được coi là một vị trí đắc địa của quận Lê Chân nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung khi có thể kết nối trực tiếp đến các tuyến đường huyết mạch có thể kể đến như Nguyễn Văn Linh, World Bank… Với vị trí đắc địa, chung cư Hoàng Huy Commerce trở thành một dự án cực hót phía Nam thành phố Hải Phòng, giúp cho việc di chuyển đến các khu vực nội và ngoại thành một cách thuận tiện, dễ dàng. Liên hệ tham khảo thêm về dự án Hoàng Huy Commerce Hiện, Nhà đất Thành Đạt đang là một trong số những đơn vị chấp nhận cọc thiện chí để giữ chỗ cho những căn hộ mà bạn mong muốn, nhất là những căn hộ 1,5 phòng ngủ vì đây là những căn có số lượng bán ra cực thấp (chỉ 3 căn/tầng), giá rẻ và vô cùng phù hợp với giới đầu tư. Mọi chi tiết bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi: Hotline: 0936.516.818 Địa chỉ: 87 Đinh Tiên Hoàng hoặc 277 TĐC Tam Kỳ Website: nhadatthanhdat.vn Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhé!
 15. Đừng lo vì không có người phụ nữ xấu. Chỉ có người phụ nữ không biết cách làm mình đẹp lên. Vì thế với làm đẹp có rất nhiều giải pháp không những làm đẹp mà còn hỗ trợ tốt cho sức khỏe. Giải pháp đang được phái đẹp ưa chuộng và sử dụng viên uống miracle nhập khẩu của Mỹ. Các bạn yêu cái đẹp hãy cùng tìm hiểu về viên uống trắng da miracle này nhé. Viên uống miracle Viên uống trắng da miracle là công thức mới và tiên tiến dành cho da từ thương hiệu Vitamins For Life từ Mỹ. Miracle là sự tổng hợp hoàn hảo của các thành phần quan trọng nhất từ thiên nhiên như: Collagen Peptide từ cá và tảo biển, Coenzyme Q10, Vitamin C, E, Kẽm sinh học, MSM và L-Glutathione. Viên uống miracle bổ sung collagen giúp làm chậm quá trình lão hóa da. Hỗ trợ ngăn chặn sự hình thành các hắc sắc tố melanin trên da, hạn chế da bị lão hóa. Giúp da loại bỏ các đốm nâu, nám. Xóa mờ nếp nhăn, tăng độ đàn hồi cho da. chống lại hiện tượng chảy xệ da vùng bụng đối với phụ nữ sau sinh. Hỗ trợ phục hồi các tổn thương da do sẹo để lại, trả lại làn da trắng sáng, hồng hào, mịn màng. Viên uống trắng da miracle trắng vượt trội với Glutathione an toàn. Viên uống chống nắng Miracle từ bên trong và toàn diện Fernblock nâng cấp lên 300mg tốt gấp 8 lần so với các loại sản phẩm chống nắng thông thường. Viên uống miracle bổ sung HA dưỡng ẩm da từ bên trong, cho da căng mướt mịn màng Để tránh mua phải hàng giả hàng nhái các bạn nên chọn đơn vị uy tín cung cấp viên uống miracle tại Mr. Tiện Lợi chuyên chia sẻ về sản phẩm chăm sóc sức khỏe cũng như da liễu đến từ những thương hiệu uy tín của Đức, Mỹ, Pháp, Italia, Hà Lan… Mr. Tiện Lợi chuyên cung cấp viên uống trắng da Miracle Mr. Tiện lợi cam kết các sản phẩm viên uống chống nắng Miracle 100 chính hãng xuất xứ từ Mỹ. Nếu bạn phát hiện giả mạo sẽ được hoàn lại 200% giá trị sản phẩm. Hỗ trợ miễn phí giao hàng, đổi trả hàng còn nguyên vẹn trong vòng 7 ngày. Miễn phí vận chuyển đơn hàng trên 500k. Mr. Tiện Lợi cho phép khách hàng kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán. Mr. Tiện lợi luôn có những chương trình khuyến mãi hấp dẫn, các quà tặng vô cùng đặc biệt nhằm tri ân tới những khách hàng đã luôn tin tưởng và ủng hộ đơn vị. Hiện nay Mr. Tiện lợi đang diễn ra chương trình khuyến mãi đặc biệt cho khách hàng khi mua combo 2 sản phẩm nhận ngay mã giảm giá 20%. Viên uống chống nắng làm trắng da, điều trị nám Miracle là thực phẩm chức năng đến từ Mỹ dưới sự tin dùng của các bác sĩ da liễu tại Việt Nam cho việc hỗ trợ điều trị nám da, da chảy xệ, lão hóa da và trắng tự nhiên. Sản phẩm đồng thời chứa thành phần chống nắng bảo vệ tổng thể làn da từ bên trong. Từ đó giảm nám và làm trắng da. Hãy liên hệ ngay với Mr. Tiện Lợi để được hỗ trợ tốt nhất nhé! Thông tin chi tiết MR. TIỆN LỢI Hotline: 0982167628 Địa chỉ: Nơ 4A, Nguyễn Duy Trinh, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội Website: Mrtienloi.com