• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

tinlinhclick

Hội viên
 • Số nội dung

  144
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About tinlinhclick

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Backlink là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong SEO. Tuy nhiên nếu bạn đã đặt rất nhiều backlink mà chưa mang đến hiệu quả. Thứ hạng các từ khóa vẫn dậm chân tại chỗ. Vậy phải làm sao? Theo dõi ngay cách đi backlink hiệu quả, an toàn Lợn chia sẻ dưới đây. Những lưu ý quan trọng trước khi đặt backlink - Hiểu backlink là gì và các loại backlink: link nofollow, dofollow… - Có kế hoạch backlink rõ ràng, chi tiết - Tiến hành phân tích backlink đối thủ (bằng ahref…) Đây chính là bước quan trọng để bạn hiểu rõ về đối thủ và có thể cạnh tranh với đối thủ của mình. Phân tích backlink đối thủ chính là việc: tìm kiếm backlink liên quan đến lĩnh vực của mình và có thể lấy được từ các website, forum… Hướng dẫn cách đi backlink hiệu quả Có một thực trạng đó là hầu hết các SEOer nhận là với những bạn mới làm quen đến Seo đều chọn cách đi backlink vô tộ vạ trên các trang web, diễn đàn. Điều này là hoàn toàn sai lầm, nó không những không hỗ trợ tăng thứ hạng web mà còn khiến trang web của bạn bị đánh giá là spam. Vậy như thế nào là đi backlink hiệu quả và đúng cách? Hãy xây dựng backlink dựa trên các yếu tố sau: Đi backlink trên forum: Chèn backlink tại những trang chất lượng hỗ trợ tăng thứ hạng trang, tăng traffic tốt hơn - Đi backlink ở những forum cùng chủ đề, có nội dung liên quan đến trang web của bạn - Backlink chữ ký không chất lượng bằng bài viết - Không đi quá 2 link trên mỗi bài viết - Kết hợp chèn backlink bằng URL của file ảnh kèm liên kết Đi backlink trên Web 2.0: Nếu bạn đang sở hữu một web 2.0 bạn có thể chủ động đặt backlink dofollow hoặc nofollow. Đặt backlink hiệu quả bằng cách: - Không trỏ quá 2 link trên 1 bài viết - Web 2.0 cũng cần chuẩn SEO và có traffic để hỗ trợ SEO hiệu quả - Backlink trỏ về có cùng nội dung Đặt backlink chất lượng từ mạng xã hội - Các link share lên mạng xã hội cần có tương tác: tương tác càng nhiều càng được đánh giá cao - Không nên share link quá đà Còn nếu mua backlink bạn nhớ tìm đến một nhà cung cấp đang tin cậy và tìm hiểu thật kỹ lưỡng trước khi đặt mua nhé. Kết luận: Vai trò của backlink là không thể phủ nhận. Tuy nhiên đừng để việc đi backlink lại trở thành điểm yếu của trang web do những backlink kém chất lượng, hay spam vô tội vạ. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ về backlink nhé!
 2. Lĩnh vực xây dựng từ lâu đã trở thành ngành, nghề kinh doanh trọng yếu trong nước nói chung và thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư nước ngoài nói riêng. Chính vì thế luật xây dựng luôn là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu. Nếu bạn đang băn khoăn tìm hiểu về luật xây dựng thì hãy cùng atslegal.vn tham khảo nhé! 10 Điểm Mới Trong Luật Xây Dựng Sửa Đổi Ngày 17/06/2020, Quốc hội khoá XIV ban hành Luật sửa đổi số 62/2020/QH14, bổ sung một số điều của Luật xây dựng năm 2014. Luật xây dựng sửa đổi bổ sung có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021. Theo đó, Luật đưa ra một số điểm mới khắc phục những hạn chế còn tồn đọng của Luật Xây dựng năm 2014. Sau đây là 10 điểm mới trong luật xây dựng sửa đổi. Bổ sung công trình được miễn giấy phép xây dựng so với trước đây – Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo. – Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ. Rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng – Thời gian cấp giấy phép được rút ngắn 10 ngày – Theo điểm b khoản 36 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 20 ngày, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời. Bỏ quy định về đủ vốn khi khởi công xây dựng – Khoản 39 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 đã sửa đổi, bổ sung điều kiện khởi công xây dựng công trình. Theo đó, không còn quy định điều kiện về bố trí đủ vốn theo tiến độ xây dựng công trình. – Nhưng quy định mới bắt buộc chủ đầu tư phải gửi thông báo về ngày khởi công xây dựng đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất là 03 ngày làm việc. Sửa đổi quy định về thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng và thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng Luật xây dựng sửa đổi năm 2020 giao quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng cho UBND cấp tỉnh. Theo đó, UBND cấp huyện chỉ còn thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch nông thôn. UBND cấp tỉnh được cấp giấy phép cho công trình cấp đặc biệt Căn cứ điểm c khoản 36 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, UBND cấp tỉnh có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt thay vì Bộ Xây dựng như quy định trước đây. Bổ sung thêm Các loại giấy phép xây dựng – Giấy phép xây dựng mới; – Giấy phép sửa chữa, cải tạo; – Giấy phép di dời công trình; – Giấy phép xây dựng có thời hạn. Sửa đổi về cơ quan chuyên môn về xây dựng Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế là cơ quan chuyên môn về xây dựng. Bổ sung quy định về lập dự án đầu tư xây dựng Dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và quy định nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân khi xây dựng không phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn – Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng. – Thuộc quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. – Phù hợp với mục đích sử dụng đất được xác định tại giấy tờ hợp pháp về đất đai của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Sửa đổi, bổ sung quy định về phá dỡ công trình xây dựng Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 quy định cụ thể hơn về trình tự phá dỡ công trình: Lập phương án, giải pháp phá dỡ công trình xây dựng. Trường hợp công trình thuộc diện phải có quyết định phá dỡ, cưỡng chế phá dỡ thì phải có quyết định phá dỡ hoặc quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng. Thẩm tra, phê duyệt thiết kế phương án, giải pháp phá dỡ công trình xây dựng đối với công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng. Tổ chức thi công phá dỡ công trình xây dựng, tổ chức giám sát, nghiệm thu công tác phá dỡ công trình xây dựng. Một số dự án phải đánh giá tác động môi trường Khoản 11 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 đã bổ sung quy định đánh giá sơ bộ tác động môi trường khi lập dự án đầu tư xây dựng. Những loại dự án phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường gồm: – Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư công. – Dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư. – Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Đầu tư.
 3. Tiếp nối thành công từ các dự án trước như Opal Riverside, Opal Skyview, Opal Garden, Opal City, Opal Riverview. Đất Xanh Group tiếp tục tung ra thị trường dự án mới với tên Opal City View. Đây có thể nói là dự án căn hộ hạng sang kế thừa tất cả những tinh hoa của những dự án trước. Hãy cùng ecoehomes.com khám phá vài nét tiêu biểu về dự án đặc sắc này nhé! Tiện ích đẳng cấp tại dự án Opal City View Dự án Opal City View sở hữu rất nhiều giá trị riêng ấn tượng. Căn hộ được thiết kế không gian xanh máy với đầy đủ tiện ích, mặt bằng Opal City View với nhiều phân khúc căn hộ với thiết kế độc đáo. Ngay trước là vườn xanh xinh đẹp. Cư dân tại đây sẽ được tận hưởng những tiện ích cao cấp và đầy đủ nhất. Tiện ích nội khu trong dự án Tiện ích Opal City View có đầy đủ hệ thống nội khu hiện đại như sau: Hồ bơi 4 mùa và sân vườn trên không Sân chơi đa năng dành cho trẻ em ở cả trong và ngoài trời Vườn nướng BBQ Khu cafe sân vườn, phòng gym, spa Hệ thống trường mầm non và các tiệm thuốc Tây đều được trang bị đầy đủ. Tiện ích ngoại khu ngoài dự án Nhờ vị trí đắc địa, mặt bằng Opal City View sở hữu giao thông thuận tiện. Cư dân có thể kết nối linh hoạt với rất nhiều tiện ích ngay bên không cần phải đi đâu xa liền kề khu căn hộ có Vincom Plaza, Aeon Mall, Lotte Mart, Bệnh viện Becamex… Cách siêu thị Mega Market 5 phút Thành phố mới Bình Dương: 25 phút Khu chế xuất Linh Trung II: 25 phút Sân Golf Sông Bé: 15 phút KCN Sóng Thần: 15 phút Trường Đại học Thủ Dầu Một: 5 phút Sân Vận Động Gò Đậu: 5 phút TTM Becamex: 5 phút Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Dương: 10 phút Tại sao nên chọn Opal City View? Vị trí vàng đắc địa Vị trí Opal City View tọa lạc đắc địa ngay mặt tiền đường Quốc lộ 13, số 129 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. Tọa lạc vị trí đắc địa huyết mạch giao thông, dự án thừa hưởng vô số các tiện ích hiện hữu ngay trong lòng đô thị mà hiếm dự án nào có được. Nằm ngay trung tâm Thủ Dầu Một, mặt tiền đường thuận tiện di chuyển, cư dân Opal City View Đất Xanh chỉ mất vài phút để đến được các khu vui chơi giải trí như: Trung Tâm Thương Mại Aeon Mall Canary, Lotte Mart Bình Dương… Chỉ vài bước chân di chuyển đến trường học, bệnh viện, cơ quan ban ngành, Sân vận động... Chủ đầu tư uy tín Opal City View Bình Dương là dòng sản phẩm nổi tiếng của Tập Đoàn Đất Xanh về chất lượng bàn giao và khả năng sinh lời. Opal City View Thủ Dầu Một là dự án thứ 3 trong chuỗi Opal tại Bình Dương, và thứ 5 tại Miền Nam, sau các dự án đã thành công như: Opal Riverside, Opal Garden, Opal Boulevard, Opal Skyline. Đăng ký nhận tư vấn Opal City View Ecoehomes Nếu bạn quan tâm về dự án và cần được hỗ trợ về các thông tin như giá bán Opal City View, pháp lý Opal City View, phương thức thanh toán Opal City View, Opal City View Ecoehomes … Hãy liên hệ ngay với chúng tôi: CÔNG TY CỔ PHẦN ECOE VIỆT NAM Địa chỉ: 134 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh Phone: 0947.0000.39 Website: ecoehomes.com Email: daothanh1708@gmail.com Chúng tôi rất sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các bạn!
 4. Opal City View – Xứng tầm chuẩn sống xanh. Opal City View là dự án căn hộ Opal thứ 5 được Tập Đoàn Đất Xanh ra mắt nhà đầu tư. Dự án tọa lạc vị trí đắc địa ngay mặt tiền Quốc lộ 13, Phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. Tại sao nên chọn Opal City View? Vị trí vàng đắc địa Vị trí Opal City View tọa lạc đắc địa ngay mặt tiền đường Quốc lộ 13, số 129 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. Tọa lạc vị trí đắc địa huyết mạch giao thông, dự án thừa hưởng vô số các tiện ích hiện hữu ngay trong lòng đô thị mà hiếm dự án nào có được. Nằm ngay trung tâm Thủ Dầu Một, mặt tiền đường thuận tiện di chuyển, cư dân Opal City View Đất Xanh chỉ mất vài phút để đến được các khu vui chơi giải trí như: Trung Tâm Thương Mại Aeon Mall Canary, Lotte Mart Bình Dương… Chỉ vài bước chân di chuyển đến trường học, bệnh viện, cơ quan ban ngành, Sân vận động... Chủ đầu tư uy tín Opal City View Bình Dương là dòng sản phẩm nổi tiếng của Tập Đoàn Đất Xanh về chất lượng bàn giao và khả năng sinh lời. Opal City View Thủ Dầu Một là dự án thứ 3 trong chuỗi Opal tại Bình Dương, và thứ 5 tại Miền Nam, sau các dự án đã thành công như: Opal Riverside, Opal Garden, Opal Boulevard, Opal Skyline. Tiện ích đẳng cấp tại dự án Opal City View Dự án Opal City View sở hữu rất nhiều giá trị riêng ấn tượng. Căn hộ được thiết kế không gian xanh máy với đầy đủ tiện ích, mặt bằng Opal City View với nhiều phân khúc căn hộ với thiết kế độc đáo. Ngay trước là vườn xanh xinh đẹp. Cư dân tại đây sẽ được tận hưởng những tiện ích cao cấp và đầy đủ nhất. Tiện ích nội khu trong dự án Tiện ích Opal City View có đầy đủ hệ thống nội khu hiện đại như sau: Hồ bơi 4 mùa và sân vườn trên không Sân chơi đa năng dành cho trẻ em ở cả trong và ngoài trời Vườn nướng BBQ Khu cafe sân vườn, phòng gym, spa Hệ thống trường mầm non và các tiệm thuốc Tây đều được trang bị đầy đủ. Tiện ích ngoại khu ngoài dự án Nhờ vị trí đắc địa, mặt bằng Opal City View sở hữu giao thông thuận tiện. Cư dân có thể kết nối linh hoạt với rất nhiều tiện ích ngay bên không cần phải đi đâu xa liền kề khu căn hộ có Vincom Plaza, Aeon Mall, Lotte Mart, Bệnh viện Becamex… Cách siêu thị Mega Market 5 phút Thành phố mới Bình Dương: 25 phút Khu chế xuất Linh Trung II: 25 phút Sân Golf Sông Bé: 15 phút KCN Sóng Thần: 15 phút Trường Đại học Thủ Dầu Một: 5 phút Sân Vận Động Gò Đậu: 5 phút TTM Becamex: 5 phút Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Dương: 10 phút Đăng ký nhận tư vấn Opal City View Ecoehomes Nếu bạn quan tâm về dự án và cần được hỗ trợ về các thông tin như giá bán Opal City View, pháp lý Opal City View, phương thức thanh toán Opal City View, Opal City View Ecoehomes … Hãy liên hệ ngay với chúng tôi: CÔNG TY CỔ PHẦN ECOE VIỆT NAM Địa chỉ: 134 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh Phone: 0947.0000.39 Website: ecoehomes.com Email: daothanh1708@gmail.com Chúng tôi rất sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các bạn!
 5. Opal City View hiện là một trong những dự án được chủ đầu tư chăm chút các dịch vụ tiện ích rất tỉ mỉ và đa dạng như hồ bơi, văn phòng hội nghị, trung tâm mua sắm, thương mại, khu vui chơi,… Tất cả đã làm nên một dự án đáng mong chờ nhất của Đất Xanh Group sẽ làm sôi động thị trường bất động sản trên cả nước. Hãy cùng ecoehomes.com khám phá vài nét tiêu biểu về dự án đặc sắc này nhé! Tiện ích đẳng cấp tại dự án Opal City View Dự án Opal City View sở hữu rất nhiều giá trị riêng ấn tượng. Căn hộ được thiết kế không gian xanh máy với đầy đủ tiện ích, mặt bằng Opal City View với nhiều phân khúc căn hộ với thiết kế độc đáo. Ngay trước là vườn xanh xinh đẹp. Cư dân tại đây sẽ được tận hưởng những tiện ích cao cấp và đầy đủ nhất. Tiện ích ngoại khu ngoài dự án Nhờ vị trí đắc địa, mặt bằng Opal City View sở hữu giao thông thuận tiện. Cư dân có thể kết nối linh hoạt với rất nhiều tiện ích ngay bên không cần phải đi đâu xa liền kề khu căn hộ có Vincom Plaza, Aeon Mall, Lotte Mart, Bệnh viện Becamex… Cách siêu thị Mega Market 5 phút Thành phố mới Bình Dương: 25 phút Khu chế xuất Linh Trung II: 25 phút Sân Golf Sông Bé: 15 phút KCN Sóng Thần: 15 phút Trường Đại học Thủ Dầu Một: 5 phút Sân Vận Động Gò Đậu: 5 phút TTM Becamex: 5 phút Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Dương: 10 phút Tiện ích nội khu trong dự án Tiện ích Opal City View có đầy đủ hệ thống nội khu hiện đại như sau: Hồ bơi 4 mùa và sân vườn trên không Sân chơi đa năng dành cho trẻ em ở cả trong và ngoài trời Vườn nướng BBQ Khu cafe sân vườn, phòng gym, spa Hệ thống trường mầm non và các tiệm thuốc Tây đều được trang bị đầy đủ. Tại sao nên chọn Opal City View? Vị trí vàng đắc địa Vị trí Opal City View tọa lạc đắc địa ngay mặt tiền đường Quốc lộ 13, số 129 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. Tọa lạc vị trí đắc địa huyết mạch giao thông, dự án thừa hưởng vô số các tiện ích hiện hữu ngay trong lòng đô thị mà hiếm dự án nào có được. Nằm ngay trung tâm Thủ Dầu Một, mặt tiền đường thuận tiện di chuyển, cư dân Opal City View Đất Xanh chỉ mất vài phút để đến được các khu vui chơi giải trí như: Trung Tâm Thương Mại Aeon Mall Canary, Lotte Mart Bình Dương… Chỉ vài bước chân di chuyển đến trường học, bệnh viện, cơ quan ban ngành, Sân vận động... Chủ đầu tư uy tín Opal City View Bình Dương là dòng sản phẩm nổi tiếng của Tập Đoàn Đất Xanh về chất lượng bàn giao và khả năng sinh lời. Opal City View Thủ Dầu Một là dự án thứ 3 trong chuỗi Opal tại Bình Dương, và thứ 5 tại Miền Nam, sau các dự án đã thành công như: Opal Riverside, Opal Garden, Opal Boulevard, Opal Skyline. Đăng ký nhận tư vấn Opal City View Ecoehomes Nếu bạn quan tâm về dự án và cần được hỗ trợ về các thông tin như giá bán Opal City View, pháp lý Opal City View, phương thức thanh toán Opal City View, Opal City View Ecoehomes … Hãy liên hệ ngay với chúng tôi: CÔNG TY CỔ PHẦN ECOE VIỆT NAM Địa chỉ: 134 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh Phone: 0947.0000.39 Website: ecoehomes.com Email: daothanh1708@gmail.com Chúng tôi rất sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các bạn!
 6. Quà tết được cho là món quà đặc biệt mang theo ý nghĩa lớn trong dịp năm mới. Quà tết khiến cho người mang tặng và người nhận quà đều có những cảm xúc đặc biệt. Quà tết 2022 có thể là những món quà tặng cấp trên, đối tác, đồng nghiệp, khách hàng thân thiết hay gia đình, người thân của mình. Hay là Quà tết người sếp tặng cho đội ngũ nhân viên trong công ty nhằm động viên, khích lệ tinh thần họ, giúp họ cảm thấy được vai trò, sự tin yêu mà sếp đã dành cho mình trong suốt năm qua. Vậy để tìm được món quà ưng ý để dành tặng những người sếp, lãnh đạo, đối tác, bạn bè, người thân, đồng nghiệp hãy đến với đơn vị chúng tôi. Happybox đơn vị chuyên cung cấp tất cả các loại quà tết từ bình dân cho đến sang trọng. Hãy cùng chúng tôi tham khảo sơ về những món quà tết 2022 được bán chạy nhất hiện nay nhé! Quà tết 2022 bán chạy nhất Hộp quà tặng sức khỏe Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa Hộp quà tặng sức khỏe Yến sào cao cấp Happybox Cát tường Hộp rượu quà tặng sức khỏe Đông trùng hạ thảo Hộp quà tết Vạn Sự Như Ý Quà Tết 2022 Tặng Khách Hàng- Vạn Sự Như Ý Hộp quà tết 2022 -Long Phụng Sum Vầy Hộp quà tết Tặng Nhân Viên tiết kiệm ý nghĩa Quà tết 2022 sang trọng ý nghĩa xuân Nhâm Dần Hộp quà tết Cung Chúc Tân Xuân Hộp quà tết Mã Đáo Thành Công Hộp quà tết biếu Bố Mẹ – Công Nghĩa Sinh Thành Hộp quà tết Thăng Quan Phát Tài Hộp quà tết tặng Sếp – Tấn Tài Tấn Lộc Quà tết Ý Nghĩa cho Doanh Nghiệp Hộp quà tết ý nghĩa 2022-Vinh Hoa Phú Quý Giỏ quà tết cao cấp SUFI Giỏ quà tết cao cấp- Đại Cát Đại Lợi Quà Tết cho đối tác 2022- Lộc Tài Phú Quý Túi quà đơn tặng tết xuân 2022 ….. Bạn có thể tham khảo thêm nhiều chủ đề quà tặng tết 2022 tại website: Happybox.vn của đơn vị chúng tôi. Hình ảnh rõ ràng, giá cả cạnh tranh hấp dẫn đảm bảo mọi quý khách hàng chắc chắn sẽ tìm được món quà tết, quà tặng đối tác ưng ý nhất. Đến với Happybox bạn có thể tìm được cách chọn quà tặng 2022 phù hợp với mọi đối tượng. Các loại quà tết luôn được chúng tôi đổi mới, sáng tạo cập nhật theo xu hướng thời đại. Đảm bảo khách hàng sẽ hài lòng từ chất lượng dịch vụ cho đến chất lượng sản phẩm, những món quà mang ý nghĩa đặc trưng, đáp ứng tối đa được mọi nhu cầu bạn cần… Bạn muốn tặng quà tết cho gia đình, tặng quà tết cho bạn bè, tặng quà tết cho khách hàng đối tác, tặng quà tết cho nhân viên… Hãy nhanh tay liên hệ Happybox nơi sẽ cho bạn những món quà tết cao cấp, chất lượng nhất! Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: HAPPYBOX Chỉ cần truy cập website Happybox và thêm vài phút lướt xem từng sản phẩm rồi chọn món ưng ý nhất. Sản phẩm sẽ được ship đến tận địa chỉ yêu cầu trong thời gian ngắn nhất có thể. Hãy để Happybox chăm sóc bạn và gia đình, bạn bè trong những ngày Tết đến Xuân sang thật chu đáo nhé! Địa chỉ: 958/14 u Cơ, P14, Q.Tân Bình, Tp HCM Phone: 0933 365 989 – 0836 913 913 Email: quatethappybox@gmail.com Website: Happybox.vn Tag: Quà tết tặng đối tác
 7. Agsevent.vn là đơn vị thi công và thiết kế cảnh quan sân vườn hàng đầu hiện nay, với đội ngũ kiến trúc sư và kĩ sư nhiều kinh nghiệm qua việc thi công hàng loạt các công trình cảnh quan ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành cả nước với nhiều phong cách khác nhau. Bằng phương pháp làm việc chuyên nghiệp, môi trường an toàn mang lại những công trình thiết kế cảnh quan, tiểu cảnh có giá trị cho cộng đồng. Agsevent.vn tự hào là công ty đi đầu trong lĩnh vực cảnh quan, không gian xanh nhận được nhiều sự tín nhiệm của quý khách hàng, chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho khách hàng những công trình cảnh quan tuy đơn giản nhưng giàu tính nghệ thuật với phong cách thiết kế thi công chuyên nghiệp, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người, với nhiều tác phẩm, chủ đề trang trí lễ hội, thiết kế đường hoa… với nhiều phong cách khác nhau, đậm nét. Chúng tôi cam kết không chỉ mang đến không gian cảnh quan đẹp, độc đáo, mới lạ, ấn tượng cho công trình mà còn mong muốn đẹp lại cho sân vườn của bạn một không gian mang tính nghệ thuật cao và dẫn. Thông tin liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁNG TÁM VIỆT NAM August Star Joint Company – AGS VP Phía Bắc: Tầng 5 – số 14 phố Trần Hưng Đạo., quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Hotline: 0988118811 | (024) 6296.8888 Email: info@ags.vn | project@ags.vn
 8. Xe tải Vĩnh Phát – Đại lý chuyên cung cấp các dòng xe tải thương hiệu hàng đầu tại Hồ Chí Minh. Địa chỉ chuyên phân phối các dòng xe tải, xe chuyên dùng nhập khẩu chính hãng: Isuzu, Xe tải vĩnh phát, isuzu vĩnh phát... Thương hiệu uy tín tại Hồ Chí Minh được khách hàng tin tưởng chọn lựa trong nhiều năm liền. Sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng Uy tín hàng đầu Trong quá trình xây dựng thương hiệu, lấy uy tín làm kim chỉ nam để hoạt động và phát triển, cung cấp dòng xe chính hãng với chất lượng tốt nhất. Xe tải Vĩnh Phát với thương hiệu xe chính hãng Isuzu: xe tải isuzu vĩnh phát, xe tải isuzu vĩnh phát…đầy đủ chứng nhận và bảo hành. Giá cả cạnh tranh Giá cả sản phẩm hợp lý cùng các chương trình khuyến mãi ưu đãi hấp dẫn nhất. Bên cạnh đó còn có các dịch vụ hậu mãi bảo hành sửa chữa chu đáo với đội ngũ kỹ thuật tay nghề cao. Nhân viên chuyên nghiệp Với đội ngũ nhân viên tâm huyết với nghề, được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản về chuyên môn, tư vấn nhiệt tình, chăm sóc chu đáo, tạo cảm giác thoải mái nhất cho mọi khách hàng. Chất lượng dịch vụ Hỗ trợ giao xe nhanh, tận nơi Khi mua xe xe tải isuzu vĩnh phát, xe tải vĩnh phát, xe tải isuzu vĩnh phát….hay bất kỳ dòng xe nào tại xetaivinhphat.vn chúng tôi sẽ giao xe tận nơi, nhanh chóng đúng thời hạn theo yêu cầu của quý khách. Hỗ trợ trả góp, thủ tục nhanh Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp lên đến 80% giá trị xe, thời gian vay tối đa 6 năm, lãi tính theo dư nợ giảm dần. Đảm bảo thủ tục đơn giản, nhanh gọn, thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng. Hỗ trợ trải nghiệm xe có sẵn Showroom trưng bày các mẫu xe có sẵn, giúp khách hàng tham quan và trải nghiệm thực tế để có cái nhìn chân thật hơn từ đó đưa ra lựa chọn dòng xe phù hợp nhất. Về chúng tôi – Thương hiệu xe tải Vĩnh Phát Xe tải Vĩnh Phát là tên thường gọi của công ty TNHH Ginza Việt Nam chuyên cung cấp các dòng xe tải nhẹ, xe đông lạnh, xe gắn cẩu với kích thước và tải trọng đa dạng tùy biến thiết kế theo thị trường Việt Nam, linh kiện chính hãng từ đơn vị quản lý ISUZU. Là một công ty mới thành lập nhưng Ginza Việt Nam tự hào là đại lý Top 1 của hãng VM MOTOR. Bạn cần tham khảo các dòng xe tải isuzu vĩnh phát, xe tải vĩnh phát, xe tải isuzu vĩnh phát…có thể lên trực tiếp website xetaivinhphat.vn để tìm hiểu và lựa chọn nhé! Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn đang cần tư vấn và hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi: CÔNG TY TNHH GINZA VIỆT NAM Địa chỉ: 143 Phạm Huy Thông, P6, Quận Gò Vấp, TPHCM Hotline: 0908 635 940 Email: giai.phan@gmail.com Website: xetaivinhphat.vn
 9. AGS luôn tự hào là đơn vị dẫn đầu xu thế thiết kế cảnh quan hiện đại. Chính sự kết hợp giữa kiến trúc và những ứng dụng công nghệ đã góp phần tạo nên một AGS khác biệt và nổi bật. Sự chuyên nghiệp của dịch vụ tư vấn thiết kế cảnh quan AGS Công ty thiết kế cảnh quan AGS là đơn vị có nhiều kinh nghiệm không ngừng sáng tạo học hỏi cập nhật các xu hướng kiến trúc thịnh hành nhất hiện nay. Chúng tôi cam kết tư vấn hỗ trợ giúp khách hàng có được những công trình có giá trị thẩm mỹ và đảm bảo sự hài lòng tuyệt đối. Đến với AGS vấn đề chi phí luôn được công khai minh bạch. Các kiến trúc sư sẽ tư vấn thiết kế cảnh quan giúp khách hàng có những giải pháp hợp lý nhất với kiến trúc và ngân sách hiện có. Công ty AGS hoạt động dựa trên quy trình khoa học đảm bảo sự chi tiết, nâng cao tính chính xác cho các công trình. Sự nhiệt huyết, sáng tạo và tài năng của thế hệ trẻ chính là một lợi thế lớn mà AGS sở hữu. Chúng tôi sẽ dùng sức trẻ, sự tận tụy, trách nhiệm của mình để cống hiến những “màn biểu diễn nghệ thuật kiến trúc” hoàn hảo cho từng không gian. AGS tự hào được là người giúp các bạn có được những giải pháp cảnh quan chuyên nghiệp và hợp lý nhất. Để được tư vấn nhanh vui lòng liên hệ hotline (+84) 988118811 | (024) 6296.8888. Tag: thiết kế đường hoa
 10. Bạn có thể tìm kiếm những loại bất động sản đang hot hiện nay như: đất nền vũng tàu, đất sào, rẫy, đất Long Điền, đất Láng dài gần sân bay Lộc An… Hay các thông tin về nhà ở, căn hộ tại Vũng Tàu như: Căn hộ SeaView, căn hộ full nội thất chung cư Center Block, bán nhà khu vực gần biển bãi sau, bán nhà căn góc gần đường Lê Lợi, bán nhà Chu Mạnh Trinh… Bạn đang có nhu cầu về nhà đất giá rẻ, nhà đất đầu tư tại mọi nơi, đặc biệt là nhà đất vũng tàu. Hãy đến với website: Nhadacdia.com đơn vị chuyên cũng cấp chuyên cung cấp dịch vụ đăng tin bất động sản, nhà đất miễn phí bao gồm: Mua, bán, thuê, cho thuê, sang nhượng. Là đơn vị trung gian uy tín, chất lượng cao, kết nối giữa người bán, cho thê, người mua, thuê dựa trên nguyên tắc bình đẳng, minh bạch. Nhà đắc địa chuyên cung cấp dịch vụ đăng tin bất động sản miễn phí Các loại đất: Đất nền dự án, đất riêng lẻ, nhà đất giá rẻ Các loại nhà: nhà biệt thự liền kề, nhà mặt phố, nhà riêng, căn hộ chung cư Cửa hàng, Kiot, kho nhà xưởng, nhà trọ, phòng trọ, trang trại, khu nghỉ dưỡng, văn phòng, nhà đất đầu tư, bất động sản khác… Nhà đắc địa chuyên cung cấp các thông tin thị trường hữu ích Các tin tức thị trường, các dự án bất động sản. Mọi thông tin liên quan đến quy hoạch, xây dựng. Các thông tin về pháp lý bất động sản. Các vấn đề về phong thủy. Nhà đẹp, nhà đất, nhà đất vũng tàu. Các kiến thức bổ ích về bất động sản. Đến với Nhà Đắc Địa Bạn còn có thể khám phá nhà đất theo các khu vực như: nhà đất vũng tàu, Châu Đức, Long Điền, Bà Rịa, Đất đỏ… Các thông tin nhà đất vũng tàu nổi bật. Nhà Đắc Địa cung cấp các thông tin về bất động sản hữu ích như: Bà Rịa Vũng Tàu kiểm tra việc xây dựng , rao bán đất nông nghiệp phân lô. Qua đó,các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng nhà đất, xây dựng; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Mạnh tay xử lý, buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu với các trường hợp làm đường giao thông, xây dựng trái phép, không đúng quy định khi tách thửa. Đặc biệt, đối với những trường hợp tự mở đường giao thông để phân lô, bán đất nền đối với đất nông nghiệp lâu năm. Từ ngày 1/7 khi bạn mua nhà tại 5 địa điểm sau sẽ không được đăng ký thường trú: Nằm trong điểm cấm, toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn chiếm trái phép hoặc xây dựng trên diện tích đất không đủ điều kiện, chỗ đã có quyết định thu hồi đất và quyết định duyệt phương án bồi thường, chỗ ở bị tịch thu theo quyết định của các cơ quan có thẩm quyền, chỗ ở đã có quyết định phá dỡ. Nếu bạn có nhu cầu về nhà đất vũng tàu, nhà đất đầu tư hãy nhanh tay truy cập website: nhadacdia.com đăng tin miễn phí bán cho thuê sang nhượng các loại bất động sản nhé! Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: NHÀ ĐẮC ĐỊA Địa chỉ: 459b Bình Giã, thành phố Vũng Tàu Hotline: 0903 197 886 Email: NhaDacDia1@gmail.com Website: Nhadacdia.com
 11. Bạn yêu thích cái đẹp, có đam mê, nhiệt huyết với nghề trang điểm và muốn tự thân thực hiện nó? Bạn muốn có nghề nghiệp riêng và có nguồn thu nhập hấp dẫn ổn định? Luôn không ngừng trau dồi kiến thức make up, luôn tiếp thu giao lưu học hỏi kinh nghiệm từ những chuyên gia trang điểm trong nghề? Luôn muốn thể hiện sự sáng tạo của bản thân, tạo ra những phong cách trang điểm độc đáo, phát triển tài năng và sự khéo léo của bản thân? Bạn muốn tiếp cận nhiều ngôi sao, đoàn làm phim, các chương trình truyền hình…? Vì những lý do trên nên không ít học viên muốn tiếp cận học trang điểm chuyên nghiệp. Và Lina Trần là nơi để những bạn thỏa mãn, thực hiện hóa ước mơ đó. Lina Trần địa chỉ học trang điểm tại Hà Nội được rất nhiều học viên yêu thích. Hãy cùng tìm hiểu về học viện Lina Trần nhé! Với Kinh nghiệm phong phú, luôn là địa chỉ yêu thích và nhận được nhiều sự tín nhiệm cũng như đánh giá cao từ các đơn vị hợp tác, studio, công ty truyền thông, đoàn làm phim, sự kiện, hội nghị…Lina Trần chính xác là địa chỉ học trang điểm tại Hà Nội uy tín, chất lượng, đảm bảo tay nghề đặc biệt được các bạn nữ yêu thích và lựa chọn. Nội dung cơ bản khóa học make up chuyên nghiệp Lina Trần Tổng quan về trang điểm và kỹ thuật trang điểm. Xác định khuôn mặt và phân loại da. Các cách chăm sóc da trước khi make up. Các cách bảo vệ da và giữ độ bền cho lớp trang điểm. Các cách che khuyết điểm và tạo khối cho khuôn mặt. Tổng hợp các kỹ thuật đánh nền chuyên nghiệp. Tổng hợp các kỹ thuật vẽ lông mày. Tổng hợp các kỹ thuật đánh mắt. Tổng hợp các kỹ thuật đánh má hồng: xác định tỉ lệ, chọn tone và thao tác tay. Toàn bộ các kỹ thuật đánh môi. Các kỹ thuật đánh Highlight. Cách chăm sóc da sau khi makeup. Khóa học make up chuyên nghiệp Lina Trần bạn sẽ được những gì? Khóa học bài bản, khoa học từ giáo trình chọn lọc, khoa học, hiệu quả và chuẩn chất lượng nhất. Luôn được hỗ trợ, truyền đạt lại kinh nghiệm, nắm được những kiến thức chuyên sâu về ngành trang điểm. Được chính Lina Trần trực tiếp giảng dạy, hỗ trợ thực tiễn đi giao lưu, làm việc thực tế tại các nơi làm việc studio và người nổi tiếng. Quá trình học trang điểm chuyên nghiệp được thực hành trên mẫu thật, người thật. Khi học make up chuyên nghiệp học viên sẽ nắm rõ các phong cách, kỹ thuật của từng bộ phận và cả khuôn mặt. Học viên nhận biết, phân biệt và kết hợp các màu sắc, kiểu trang điểm sáng tạo. Học viên tiếp thu được phong cách trang điểm cho từng đối tượng cụ thể. Hỗ trợ định hướng nghề nghiệp và nâng cấp profile của bản thân học viên trước khi tốt nghiệp. Học viên năm bắt được kỹ năng mềm và tự tin với tay nghề của mình. Trong quá trình học được tiếp cận được những môi trường làm việc chuyên nghiệp nhất. Không chỉ còn là những khóa học trang điểm chuyên nghiệp mà Lina Trần còn hỗ trợ học trọn đời, học cho tới khi thành thạo nghề và không phát sinh thêm bất kỳ học phí nào khác. Lina Trần không chỉ là địa chỉ học trang điểm tại hà nội mà còn là nơi giao lưu, chia sẻ kiến thức của những người yêu cái đẹp, yêu nghề với nhau. Nếu bạn có nhu cầu học make up chuyên nghiệp hãy tìm hiểu về các khóa học của Lina Trần, tìm kiếm cho bản thân một định hướng tốt nhất nhé! Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: LINA TRẦN MAKE UP ARTIST - Dịch vụ trang điểm – chuyên gia đào tạo make up Điện Thoại: 0961010156 (Lina Trần). Địa Chỉ: Số 40 Ngõ 100, Đường Nguyễn Xiển, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Website: Linatran.vn
 12. Bạn đang cần tìm một kênh thông tin uy tín về bất động sản, nhà đất đầu tư, đăng tin miễn phí nhà đất tại Vũng Tàu? Mời bạn hãy tham khảo các thông tin nhà đất Vũng Tàu “Hot” tại Nhadacdia.com nhé! Các thông tin nhà đất vũng tàu, nhà đất đầu tư, đăng tin miễn phí bán cho thuê sang nhượng các loại bất động sản luôn được cập nhật tại website: nhadacdia.com! Vì sao bạn nên lựa chọn các dịch vụ bất động sản tại Nhà Đắc Địa Nhà đắc địa chuyên cung cấp dịch vụ đăng tin bất động sản miễn phí Các loại đất: Đất nền dự án, đất riêng lẻ, nhà đất giá rẻ Các loại nhà: nhà biệt thự liền kề, nhà mặt phố, nhà riêng, căn hộ chung cư Cửa hàng, Kiot, kho nhà xưởng, nhà trọ, phòng trọ, trang trại, khu nghỉ dưỡng, văn phòng, nhà đất đầu tư, bất động sản khác… Nhà đắc địa chuyên cung cấp các thông tin thị trường hữu ích Các tin tức thị trường, các dự án bất động sản. Mọi thông tin liên quan đến quy hoạch, xây dựng. Các thông tin về pháp lý bất động sản. Các vấn đề về phong thủy. Nhà đẹp, nhà đất, nhà đất vũng tàu. Các kiến thức bổ ích về bất động sản. Nhà đắc địa chuyên cung cấp thông tin nhà đất siêu hot Bạn có thể tìm kiếm những loại bất động sản đang hot hiện nay như: đất nền vũng tàu, đất sào, rẫy, đất Long Điền, đất Láng dài gần sân bay Lộc An…Hay các thông tin về nhà ở, căn hộ tại Vũng Tàu như: Căn hộ SeaView, căn hộ full nội thất chung cư Center Block, bán nhà khu vực gần biển bãi sau, bán nhà căn góc gần đường Lê Lợi, bán nhà Chu Mạnh Trinh… Đến với Nhà Đắc Địa Bạn còn có thể khám phá nhà đất theo các khu vực như: nhà đất vũng tàu, Châu Đức, Long Điền, Bà Rịa, Đất đỏ… Nhà Đắc Địa kênh thông tin nhà đất giá rẻ uy tín Đến với Nhà Đắc Địa, bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm và chọn lọc các thông tin hữu ích nhà đất, nhà đất Vũng Tàu chi tiết, cụ thể và chính xác. Bạn có thể đăng tin bất động sản miễn phí đúng theo quy định chung nhà Nhà Đắc Địa cung cấp. Nhà Đắc Địa không tham gia vào bất kỳ quá trình thương lượng, định giá sản phẩm, không tham gia vào các quá trình giao dịch của người bán và người mua… Tin tức nhà đất vũng tàu luôn được cập nhật liên tục và đầy đủ, được kiểm duyệt bởi đội ngũ quản trị viên, chắc chắn sẽ mang đến cho các bạn rất nhiều thông tin hữu ích về nhà đất giá rẻ hiện nay. Bạn đang có nhu cầu về nhà đất giá rẻ, nhà đất đầu tư tại mọi nơi, đặc biệt là nhà đất vũng tàu. Hãy đến với website: Nhadacdia.com đơn vị chuyên cũng cấp chuyên cung cấp dịch vụ đăng tin bất động sản, nhà đất miễn phí bao gồm: Mua, bán, thuê, cho thuê, sang nhượng. Là đơn vị trung gian uy tín, chất lượng cao, kết nối giữa người bán, cho thê, người mua, thuê dựa trên nguyên tắc bình đẳng, minh bạch. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: NHÀ ĐẮC ĐỊA Địa chỉ: 459b Bình Giã, thành phố Vũng Tàu Hotline: 0903 197 886 Email: NhaDacDia1@gmail.com Website: Nhadacdia.com
 13. Bạn đang sử dụng laptop nhưng không thể kết nối vào mạng. Điều này có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Ngay sau đây Vietgiatrang sẽ hướng dẫn bạn cách sửa lỗi laptop không bắt được Wifi cho từng trường hợp nhé! Tại sao mạng wifi mà bạn thường sử dụng không hiển thị? Đầu tiên chúng ta sẽ liệt kê ra một số nguyên nhân khiến máy tính của bạn không hiển thị wifi thường dùng. - Mạng wifi đang sử dụng có vẫn đề: từ nhà mạng hoặc router - Có vấn đề trong việc kết nối - Cấu hình Wifi không phù hợp với router và máy tính - Lỗi do driver quá lỗi thời Tuy nhiên những lỗi trên bạn hoàn toàn có thể giải quyết được bằng 6 phương pháp dưới đây. Cách khắc phục lỗi Laptop không bắt được Wifi Cách 1: Chữa lỗi cột sóng wifi có dấu X màu đỏ Vấn đề laptop không bắt được wifi kèm theo dấu X màu đỏ thường là do chưa bật wifi. Mỗi hãng laptop lại có những cách bật wifi khác nhau. Dưới đây là 2 cách để bạn bật wifi: 1. Bật wifi bằng nút gạt hoặc tổ hợp phím Một số máy tính như HP, Lenovo, Dell đời cũ có nút gạt vật lý để cho phép bạn mở wifi. Bạn hãy kiểm tra xem ở cạnh máy tính có bất kỳ nút gạt với ký hiệu sóng wifi không. Nếu có ban có thể kiểm tra đèn trạng thái hoặc vị trí của nó đang là ON hay OFF. Nhiều khi do vô tình ban đã làm nút gạt ở trang thái OFF, khi đó bạn hãy chuyển sang vị trí ON. Các máy tính hiện đại sẽ thay nút gạt vật lý bằng các tổ hợp phím chức năng. Dưới đây là tổ hợp phím để bật/tắt Wifi trên các dòng laptop: - Laptop Dell: Fn + PrtScr - Laptop Asus: Fn + F2 - Laptop Lenovo: Fn + F5 hoặc Fn + F7 - Laptop Acer: Fn + F5 hoặc Fn + F2 - Laptop HP: Fn + F12 - Laptop Toshiba: Fn + F12 2. Kiểm tra cài đặt mạng 1) Hãy nhấn phải chuột vào biểu tượng mạng, tuy nhiên nếu máy bạn chưa bắt được wifi nó sẽ có biểu tượng khác một chút. Tiếp theo chọn Open Network and Sharing Center, khi đó một hộp thoại mới hiện lên 2) Nhấp vào tab Wi-Fi và chọn đường dẫn Change adapter setting 3. Cửa sổ Network Connections hiện lên, bạn có thể thấy biểu tượng Wi-Fi có màu xám tức là nó đang bị tắt. Để kích hoạt bạn hãy nhấn phải chuột vào đó và chọn Enable để bật. 4. Bây giờ bạn hãy thử khởi động lại máy tính và kết nối lại vào Wi-Fi xem đã được chưa nhé. Cách 2: Khởi động lại bộ phát sóng wifi Vấn đề laptop không bắt được wifi còn có thể do nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) có chút trục trặc. Restart lại router có thể giúp bạn kết nối lại với ISP vì thế lỗi kết nối với nhà mạng sẽ được khắc phục: 1. Ngưng cấp điện cho cục router bằng cách tháo phích cắm của router hay modem ra khỏi ổ điện 2. Đợi ít nhất một khoảng thời gian là 30 giây 3. Cắm điện trở lại cho cục phát wifi 4. Trên máy tính bạn hãy thử kết nối lại với mạng xem vấn đề đã được giải quyết hay chưa Cách 3: Cập nhật driver Wifi Driver là phần mềm cho phép hệ điều hành giao tiếp với phần cứng máy tính. Nếu mạng không hiển thị thì có thể là do driver trên máy bị lỗi thời hoặc bị mất. Có 2 cách để cập nhật driver là tự động và thủ công. Cập nhật driver tự động sẽ tiết kiệm được thời gian hơn nhiều so với cập nhật driver thủ công. VietGiaTrang khuyến khích ban dùng Driver Easy. Đây là phần mềm có khả năng phát hiện các driver còn thiếu và cài đặt chúng vào máy của bạn. Chúng ta hãy cùng học cách sử dụng phần mềm này nhé: 1. Tải xuống và cài đặt phần mềm Driver Easy 2. Chạy phần mềm và bấm vào nút Scan now sau đó Driver Easy sẽ xác định các vấn đề liên quan đến Driver. 3. Nhấp vào nút Update bên cạnh tên của Driver để tải xuống và cài đặt driver 4. Sau khi các bước trên thực hiện được thành công chúng ta có thể khởi động lại máy và xem vấn đề đã được giải quyết hay chưa. Cách 4: Bật tên mạng cục bộ của router Tên của mạng cục bộ không dây được gọi là SSID broadcast, nó được tích hợp trong router bạn đang dùng. SSID broadcast giúp cho laptop có thể nhìn thấy mạng và bắt mạng. Khi SSID broadcast bị tắt thì mạng wifi sẽ không được hiển thị trong danh sách. Bạn có thể thực hiện theo các bước dưới đây để kích hoạt SSID broadcast. Tuy nhiên giao diện làm việc sẽ khác nhau trên từng máy tính. Ở đây VietGiaTrang sẽ lấy ví dụ trên router TP-Link 1) Bạn hãy xem địa chỉ IP, tên người dùng và mật khẩu trên thiết bị router 2. Mở trình duyệt trên máy tính hoặc điện thoại của bạn, nhập địa chỉ IP và nhấn Enter 3. Điền tên người dùng (user), mật khẩu (password) và nhấn vào nút Login 4. Tiếp theo bạn hãy vào mục Wireless >> Wireless Setting >> nhấn tích vào hộp Enable SSID broadcast và nhấn nút Save. 5. Sau đó bạn hãy thử khởi động lại máy tính và kết nối lại với mạng wifi xem vấn đề đã được giải quyết chưa. Cách 5: Loại bỏ các thiết bị gây nhiễu Tín hiệu sóng Wifi có thể bị can nhiễu bởi nhiều thiết bị gia dụng khác trong nhà. Ví dụ như điện thoại di động, lò vi sóng, loa bluetooh,… bởi vì chúng sử dụng chung dải tần là 2.4GHz hoặc 5GHz. Do đó bạn có thể kiểm tra xem vấn đề có rơi vào trường hợp này hay không: 1) Tắt tất cả các thiết bị khác 2) Mở máy tính lên và kết nối lại vào mạng wifi, nếu mạng được hiển thị thì vấn đề đã được xác định 3) Khi đó bạn hãy di chuyển router hay modem đến một vị trí khác. Ngoài ra bạn có thẻ sử dụng Router có tần số công tác 5GHz hoặc băng tần kép (dual band) 2.4GHz và 5GHz. Điều này sẽ giúp bạn tránh được sự can nhiễu giữa các thiết bị trong nhà với nhau. Cách 6: Bật WLAN AutoConfig service WLAN AutoConfig là một dịch vụ có thể bảo mật mạng không dây và thiết lập kết nối mạng. Khi WLAN AutoConfig được bật nó sẽ giúp máy tính bắt được mạng một cách nhanh chóng và thông minh. Đặc biệt có sẵn tín hiệu mạng thì máy tính có thể tự động kết nối vào mạng. Để bật WLAN AutoConfig bạn hãy thực hiện như sau: 1) Nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở hộp thoại Run và sau đó nhập services.msc vào trường Open và nhấn nút OK. 2) Khi đó hộp thoại Services hiện lên bạn hãy kéo xuống dưới để tìm và nhấp phải chuột vào WLAN AutoConfig và chọn Properties. 3) Khi cửa sổ mới hiện lên, trong mục Startup type bạn hãy chọn Automatic sau đó nhấn nút Apply và OK 4. Sau đó bạn hãy khởi động lại máy tính và kiểm tra xem đã kết nối được Wi-Fi chưa. Trên đây là 6 cách để giúp bạn khác phục sự cố laptop không bắt được wifi. Hãy test thử các trường hợp ngay để xem lỗi kết nối của bạn đã được khắc phục chưa nhé!
 14. Nếu bạn tổ chức đám cưới tại nhà thì cần phải thuê khung rạp cưới. Vậy làm thế nào để chọn được kích thước khung rạp đám cưới phù hợp. Hãy tham khảo bài viết sau đây của Thần Tình Yêu nhé! Các mẫu kích thước khung rạp cưới hiện nay - Khung 3m có thể thi công: 3 x 3, 3 x 6, 3 x 12, 3 x 15, 3 x 18… - Khung 4m thi công như sau: 4 x 4, 4 x 6, 4 x 9, 4 x 12, 4 x 15, 4 x 18… - Khung 5m như sau: 5 x 3, 5 x 6, 5 x 9, 5 x 12, 5 x 15, 5 x 18… - Khung 6m như sau: 6 x 3, 6 x 6, 6 x 12, 6 x 15, 6 x 18… Thường thì một khung rạp cưới có chiều rộng và chiều dài là: 2.5 x 4.2m, chất liệu khung rạp sắt. Với kích thước này có thể ngồi được 2 bàn tiệc. Khung rạp cỡ nhỏ là: 4 x 3 m hoặc 6 x 3m. Loại khung rạp cỡ lớn hơn có chiều ngang là: 7,5m; 10m; 12m; 15m… Kích thước khung rạp cưới ảnh hưởng đến giá thi công nên bạn cần lưu ý. Cách chọn khung rạp đám cưới đẹp Để chọn được khung rạp đám cưới đẹp, bạn có thể tham khảo các tiêu chí sau để biết cách chọn: - Khung rạp có độ chắc chắn, an toàn khi sử dụng. Không bị ảnh hưởng bởi các tác động như mưa giông, gió bão. - Kiểu dáng rạp linh động, dễ thi công tháo lắp, di chuyển khi có nhu cầu. - Kích thước rạp phải phù hợp với không gian tổ chức đám cưới. Lưu ý khi thuê khung rạp đám cưới - Chọn khung rạp đơn giản dể dễ di chuyển, đồng thời đảm bảo phù hợp với diện tích tổ chức đám cưới. Đặc biệt là những nơi đông đúc như Hà Nội, TPHCM. - Chọn thuê khung rạp đám cưới của những đơn vị ở gần khu vực bạn sinh sống. Như vậy sẽ tiện lợi cho khâu vận chuyển, tiết kiệm chi phí. - Chọn khung rạp đẹp để tiết kiệm chi phí trang trí. Một khung rạp đẹp thì bạn chỉ cần nhấn nhá thêm đèn, hoa… thôi là trông nhà rạp cưới đã rất đẹp rồi. Bạn có thể tận dụng những đồ trang trí mà đơn vị cho thuê khung rạp cưới mang đến. Thuê khung rạp đám cưới ở đâu uy tín? Nếu bạn có nhu cầu thuê khung rạp đám cưới đẹp thì hãy đến với Thần Tình Yêu. Chúng tôi luôn cập nhật các mẫu rạp cưới mới nhất cho bạn thoải mái lựa chọn. Chúng tôi là đơn vị chuyên tổ chức sự kiện tiệc cưới nên các thiết bị cần thuê khi tổ chức đám cưới chúng tôi đều có thể phục vụ cho khách hàng với chi phí rẻ nhất. Chúng tôi có đội ngũ thi công rạp cưới chuyên nghiệp. Đảm bảo khung rạp được lắp đặt chắc chắn. Sau khi tổ chức đám cưới xong, chúng tôi sẽ đến tận nơi để tháo lắp giúp khách hàng. Trên đây là bài viết về cách chọn kích thước khung rạp đám cưới. Nếu bạn có thắc mắc gì thì hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline để được tư vấn, giải đáp nhé. Dịch vụ của chúng tôi cam kết tận tình, coi khách hàng như người thân và phục vụ hết mình. Rất hân hạnh được đồng hành cùng lễ cưới của đôi bạn.
 15. Các mâm quả trong lễ cưới gồm những gì? Mâm quả cưới miền Bắc, Trung, Nam có gì khác nhau? Sau đây mời bạn tham khảo bài viết của Thần Tình Yêu để hiểu hơn về cách bài trí mâm quả cưới và số lượng mâm quả đám hỏi theo đúng hình thức vùng miền. Mâm quả đám cưới miền Bắc gồm những gì? Mâm quả cưới của người Bắc quy định: - Số lễ vật là chẵn. - Số lượng tráp là lẻ. - Vì vậy người Bắc thường lựa chọn tráp 5, 7 hoặc 9. 5 mâm quả gồm: Trầu cau, mâm chè, mâm hạt sen, mâm rượu trà, mâm bánh cốm. 7 tráp cưới gồm: Mâm trầu cau, mâm chè, mâm bánh phu thê, mâm bánh cốm, mâm rượu trà, mâm hạt sen, mâm bánh đậu xanh. 9 mâm quả cưới gồm: Mâm trầu cau, mâm chè, mâm bánh cốm, mâm rượu trà, mâm hạt sen, mâm bánh phu thê, mâm bánh đậu xanh, tráp rồng phượng, mâm heo sữa quay. Mâm quả đám cưới miền Trung gồm những gì? Người miền Trung không cầu kỳ về hình thức hay số lượng. Tùy vào điều kiện kinh tế để chuẩn bị sao cho phù hợp. Mâm quả cưới 5 tráp gồm: Mâm trầu cau, mâm trà rượu nến, mâm bánh phu thê, xôi gấc, gà luộc, mâm trái cây. Mâm 6 quả đám cưới miền Trung: Mâm trầu cau, mâm trà rượu nến, mâm bánh phu thê, mâm xôi gấc và gà luộc, mâm trái cây, mâm chè. Mâm quả đám hỏi miền Nam gồm những gì? Mâm quả cưới người miền Nam khác với người miền Bắc. - Số lượng mâm quả, tráp cưới đều là chẵn. Thông thường, các gia đình sẽ lựa chọn số 6 và 8 vì người ta quan niệm con số này mang đến tài lộc và may mắn. - Mẹ chồng sẽ chuẩn bị 1 tráp gồm: áo dài, bông tai cho con dâu nhằm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc. - Bánh cốm người Nam sẽ gói bằng lá dứa, gói hình vuông gọi là bánh su sê. Các Mâm Quả đám Cưới miền nam Mâm quả cưới 6 tráp gồm: Mâm trầu cau, mâm rượu nến khắc long phụng, mâm bánh su sê, mâm sôi gấc trái tim, mâm hoa quả, mâm heo quay. Mâm quả 8 tráp gồm: Mâm trầu cau, mâm trà – rượu nến, mâm bánh su sê, mâm xôi gấc trái tim, mâm hoa quả, mâm heo quay, mâm bánh kem, mâm áo dài – vàng vòng – nhẫn. Giá mâm quả đám cưới bao nhiêu tùy thuộc vào số lượng tráp và sự chất lượng của lễ vật chuẩn bị. Bạn có thể tham khảo: mâm tráp long phụng. Hy vọng rằng bài viết trên đây đã giúp bạn hiểu hơn về các mâm quả trong lễ cưới. Vì mỗi nơi lại có những phong tục khác nhau nên bạn cần tìm hiểu thật kỹ lưỡng để có sự chuẩn bị chu đáo, tươm tất nhất. Nếu bạn có thắc mắc gì về dịch vụ mâm quả đám hỏi trọn gói thì hãy liên hệ với hotline của Thần Tình Yêu để được nhân viên tư vấn nhiệt tình. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành tiệc cưới, chúng tôi tự tin giúp khách hàng chuẩn bị mâm quả đẹp, long trọng nhất.