• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

tinlinhclick

Hội viên
 • Số nội dung

  210
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About tinlinhclick

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Hidola hàng Việt cho người Việt Công ty may túi xách ba lô Hidola chuyên các dòng sản phẩm như: túi giữ nhiệt, túi giao hàng, túi du lịch, balo, cặp học sinh, túi y tế, túi thể thao, túi đeo chéo, túi bao tử… Ngoài ra công ty may túi xách balo Hidola còn chuyên sản xuất balo túi cách cho các doanh nghiệp có nhu cầu đặt hàng số lượng nhiều. Có nhu cầu in thêu logo trên sản phẩm nhằm mục đích quà tặng khuyến mãi, quảng cáo thương hiệu, tri ân khách hàng… Hidola còn là công ty chuyên may các sản phẩm túi du lịch, balo.. cho các công ty du lịch nhằm làm quà tặng khách hàng chọn gói đi tour. Sản phẩm rất hữu dụng cũng như phát huy khả năng marketing tốt, giúp khách hàng ấn tượng với thương hiệu của công ty. Hidola cung cấp đa dạng sản phẩm Balo: Balo laptop, balo du lịch, balo thời trang, balo xếp gọn, balo dã ngoại Cặp Laptop công sở: Cặp laptop, cặp đa năng, túi xách laptop, túi chống sốc cho laptop, túi đựng Ipad Túi du lịch, túi cá nhân: túi du lịch xách tay, túi du lịch đa năng, tui du lịch cần kéo, túi du lịch cá nhân, túi đựng giấy tờ, ví đựng giấy tờ, điện thoại Túi đeo chéo, túi bao tử: túi đeo bụng, túi đeo chéo 1 quai, túi xách đeo chéo, balo 1 quai chéo Túi thể thao: túi đựng giày, túi đựng đồ tập, túi gym Túi giữ nhiệt, giao hàng: túi giữ nhiệt, túi giao hàng, túi đựng ly nước giữ nhiệt, balo bỉm sữa cho mẹ và bé, khay để gia cố ly nước Túi y tế, túi cứu thương Bao trùm vật dụng: áo trùm bình nước khoáng, áo trùm vali kéo, áo trùm che mưa rổ nhựa giao hàng Cặp và balo học sinh: Balo học sinh, cặp học sinh, dụng cụ học sinh, phụ kiện cho bé Túi rút dây, balo rút dây Túi đồ nghề: Túi phụ kiện máy ảnh, túi đồ nghề, chiếu văn phòng, chiếu dã ngoại, túi quà tặng, túi đi chợ Túi xách nữ: balo nữ, túi mỹ phẩm, túi xách nữ Dịch vụ đặt may theo yêu cầu: Balo túi xách quà tặng, balo túi xách từ thiện, áo thun Các sản phẩm khác: Vali… Hidola hiện đang là 1 trong những đơn vị hàng đầu về các sản phẩm túi giữ nhiệt, túi giao hàng, túi y tế… không chỉ trong nước mà còn xuất khẩu đi nước ngoài. Đơn vị nhận sản xuất số lượng ít có thêu logo chỉ cần 10 cái trở lên. Nhận sản xuất theo mẫu khách hàng yêu cầu với số lượng nhiều, giá thành cạnh tranh. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: CÔNG TY MAY BA LÔ TÚI XÁCH HIDOLA Địa chỉ: Số 96/15 Phạm Đăng Giảng, P.BHH, Q.Bình Tân, Tp.HCM Điện thoại : 028.6678.3838 Hotline 1: 096. 777. 3838 (Bán lẻ / Bán sỉ ) Hotline 2: 0938. 77. 3838 (Hợp đồng số nhiều / Gia công) Email: hidola.info@gmail.com Website: balogiatot.vn - hidola.com SHOWROOM GIỚI THIỆU SẢN PHẨM BA LÔ TÚI XÁCH - ÁO THUN Địa chỉ : Số 96/15 Phạm Đăng Giảng, P.BHH, Q.Bình Tân, Tp.HCM OFFICE AT CAMBODIA (CAMPUCHIA) Address: 35B street150 commune phsar depo 2 district toulkork Phnom Penh Cambodia Tell: (+855) 17 466 336 Email: jerrry.limhokseng@yahoo.com Website: hidola.vn – hidola.com OFFICE AT USA Contact: Mr.Walter Nguyen Tell: (224) - 836 - 7777 Email: walternq@gmail.com Website: hidola.vn – hidola.com
 2. viettel quảng ngãi là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ Internet, truyền hình và những giải pháp CNTT. viettel quảng ngãi là đơn vị được nhiều khách hàng ưu ái và lựa chọn sử dụng bởi những ưu điểm tuyệt vời. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những điểm nổi bật của đơn vị viettel quảng ngãi nhé. Viettel Quảng Ngãi chuyên cung cấp đa dạng dịch vụ chuyên nghiệp Camera Điện Thoại Chữ Ký Số Sim Số Đẹp Truyền Hình Viettel Internet + Truyền Hình Sản phẩm khác Internet Viettel Cáp Quang Viettel Viettel Quảng Ngãi cung cấp dịch vụ nhiều khu vực Viettel Tư Nghĩa Viettel Mộ Đức Viettel Đức Phổ Viettel Nghĩa Hành Viettel Thành Phố Quảng Ngãi Viettel Sơn Tịnh Viettel Bình Sơn Viettel Lý Sơn, Viettel Sơn Hà Viettel Trà Bồng Viettel Ba Tơ Viettel Minh Long Viettel Quảng Ngãi dịch vụ tư vấn lắp đặt internet tốt nhất hiện nay. Đơn vị viettel quảng ngãi cung cấp dịch vụ lắp đặt mạng wifi internet phục vụ tận nhà không cần ra cửa hàng. viettel quảng ngãi còn là nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất tại đây. Vùng phủ sóng internet và di động rộng khắp toàn tỉnh. Là nhà mạng có tốc độ mạnh đi đôi với giá thành rẻ nhất, thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng.S Với nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông, viettel quảng ngãi cam kết đảm bảo đem đến những dịch vụ viettel chất lượng tốt nhất. Đơn vị cung cấp nhiều gói cước khác nhau phù hợp với từng đối tượng người dùng, từng hộ gia đình cho đến từng doanh nghiệp… viettel quảng ngãi cung cấp nhiều chương trình khuyến mãi khi lắp wifi internet Tri ân đến khách hàng nhiều chương trình khuyến mãi như: thanh toán wifi internet 6 tháng tặng 01 tháng, thanh toán 12 tháng tặng 3 tháng, thanh toán 18 tháng tặng 4 tháng và thanh toán 24 tháng quà tặng đi kèm lên tới 6 tháng… Viettel quảng ngãi thủ tục đơn giản. Bạn là người bận rộn không có thời gian, hay đơn giản bạn không muốn ra khỏi nhà hãy gọi ngay viettel quảng ngãi, viettel tư nghĩa, viettel mộ đức. Đơn vị sẽ giúp bạn từ A tới Z, hồ sơ đơn giản, nhân viên liên hệ thủ tục đăng ký tại nhà cho khách hàng với khu vực thành phố có mặt sau 30 phút khách gọi, đối với khu vực huyện chỉ khoảng 1 giờ ngay sau khi khách hàng liên hệ. Đơn vị thi công hoàn tất trong vòng từ khi khách hàng đăng ký với viettel quảng ngãi. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề và là đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất khu vực Quảng Ngãi, lựa chọn chúng tôi chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng nhất. Với số lượng người đăng ký các dịch vụ tại viettel quảng ngãi ngày càng gia tăng không ngừng. Qua đó, chứng tỏ được chất lượng các dịch vụ mà nhà mạng viettel quảng ngãi mang tới cho khách hàng thật sự hài lòng. Nếu bạn có nhu cầu vui lòng liên hệ ngay với viettel quảng ngãi, viettel tư nghĩa, viettel mộ đức…để được tư vấn chi tiết nhất nhé! Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: VIETTEL QUẢNG NGÃI Viettel Quảng Ngãi, Tổng đài Lắp đặt Internet Quảng Ngãi, Cáp Quang Viettel, Truyền hình Viettel, Chữ ký Số Viettel tại Quảng Ngãi. Địa chỉ: 07B Nguyễn Chánh, P. Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi Email: nguyenvanbao1987@gmail.com Điện thoại: 0981.592.591 Website: Viettelquangngai.info
 3. Venezia Beach không chỉ có vị trí vàng mà tiện ích vô cùng nổi bật. Dự án Venezia Beach sở hữu 14 cụm phân khu tiện ích với cảnh quan lớn cùng hàng trăm tiện ích thành phần tiêu chuẩn quốc tế. Gần 16 ha xây dựng các cụm tiện ích cảnh quan độc đáo động tĩnh giao hòa, đảm bảo mang đến cho khách hàng những trải nghiệm thượng lưu bất tận. Tổng quan Venezia Beach Tên thương mại dự án: Venezia Beach – Luxury Residences & Resort Vị trí: Cung đường resort triệu đô: Hồ Tràm – Bình Châu Loại hình bất động sản: Khu đô thị biển, nhà phố vườn, biệt thự, căn hộ. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer. Quản lý vận hành thấp tầng: Best Western International dưới thương hiệu: BW Premier Collection by Best Western. Quản lý vận hành khu cao tầng: Marriott International dưới thương hiệu: Sheraton Binh Chau Resort & Spa. Phân phối trực tiếp: Pow Property Ngân hàng hỗ trợ vay vốn: HDBank. Quy mô dự án: Tổng diện tích 72 ha, tổ hợp thương mại, giải trí, nghỉ dưỡng và du lịch. Pháp lý: Phê duyệt 1/500, Chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đặc biệt hơn 93% sản phẩm mặt tiền biển sở hữu lâu dài. Tổng thầu xây dựng: Công ty cổ phần xây dựng Central – Central Cons. Mẫu nhà dự án Venezia Beach: Biệt thự đơn lập dự án Venezia Beach Bình Châu (Detached Villa) Biệt thự song lập dự án Venezia Beach Bình Châu (Semi Detached Villa) Siêu biệt thự biển Venezia Beach Bình Châu (Luxury Villa Beach) Nhà phố vườn (Garden House) Nhà phố vườn đa khóa (Multi-Key Garden House) Nhà phố thương mại dự án Venezia Beach Bình Châu (Shophouse) Giai đoạn 1: 681 sản phẩm thấp tầng, 06 block căn hộ khoảng 3.000 SP. Giá bán: Từ 16 tỷ Venezia Beach Hồ Tràm sở hữu vị trí vàng. Đến với Venezia Beach nơi mà sở hữu các yếu tố thiên thời địa lợi. Vị trí xây dựng đắc địa, tọa lạc ngay đường bờ biển dài 1km và đườn sông daig 1.1km trên cung đường triệu đô Hồ Tràm – Bình Châu. Đây là điểm đến du lịch hấp dẫn, gần nhiều khu du lịch nổi tiếng xung quanh như: asino Grand Hồ Tràm Strip, sân Golf The Buffs, khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu, suối nước nóng Bình Châu, khu vui chơi Suối Dứa, khu du lịch Tà Cú, suối nước nóng Bưng Thị, Mũi Kê Gà. Bạn có thể trải nghiệm các bãi biển gần khu vực như: Biển Vũng Tàu, biển Long Hải, biển Hồ Tràm, biển Hồ Cốc, biển Bình Châu, biển Sơn Mỹ, biển Cam Bình, biển Lagi… Thời gian di chuyển giữa dự án Venezia Beach nhanh chóng như: Từ thành phố Hồ Chí Minh chỉ mất 2 giờ, thời gian từ thành phố Vũng Tàu mất 1 giờ và thời gian từ thành phố Phan Thiết mất 2 giờ. Venezia Beach có vị trí thuận lợi góp phần giúp chủ đầu tư dễ dàng triển khi và xây dựng nhiều dự án với không gian nghỉ dưỡng sang trọng với chuối tiện ích đẳng cấp. Nếu bạn có hứng thú với dự án Venezia Beach hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn chi tiết, báo giá chính xác nhất nhé! Mọi thông tin chi tiết về dự án xin vui lòng liên hệ: Hotline: 0933.800.880 Với đội ngũ chuyên viên tư vấn nhiều năm kinh nghiệm và nắm rõ thông tin về các dự án, thị trường. Chúng tôi mong muốn đưa thông tin chính xác nhất hỗ trợ quý khách hàng để mang đến một cơ hội đầu tư hoàn hảo tại dự án Venezia Beach. Hãy nhấc máy và liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay!
 4. Hiện nay thịt nhập khẩu đang được thị trường người Việt rất yêu thích và tin dùng. Vậy mua thịt bò đông lạnh nhập khẩu ở đâu là uy tín và chất lượng. Phúc Đạt luôn tự hào là đơn vị nhập khẩu thịt đông lạnh đạt chuẩn về thị trường Việt Nam, cung cấp thịt trâu đông lạnh có chất lượng tốt, đạt chuẩn quốc tế, có đầy đủ giấy tờ ATVSTP. Mời bạn hãy đến với Phúc Đạt Food – Nhà cung cấp thịt trâu đông lạnh chất lượng, uy tín nhất thị trường hiện nay. Công dụng tuyệt vời của thịt trâu Thịt trâu có vị ngọt, tính mát, tác dụng tốt gân cốt, bổ máu, có tác dụng trị phong thấp, đau lưng, sau khi được đông lạnh, liệu dinh dưỡng của nó còn bao nhiêu? Tỷ lệ mỡ ít hơn 5 lần Hàm lượng sắt cao hơn hẳn thịt bò Về hàm lượng protein thì thịt trâu và thịt bò hàm lượng như nhau. Tỷ lệ chất đạm gấp đôi so với thịt lợn Lượng chất béo và chất đường vừa phải Nhiều muối vô cơ (canxi, phosphore, sắt…) Địa chỉ cung cấp thịt trâu đông lạnh chất lượng Để mua được thịt trâu đông lạnh có chất lượng hoàn hảo. Đảm bảo được nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bạn hãy đến các cửa hàng bán thịt trâu đông lạnh giá rẻ nhập khẩu để mua được những miếng thịt ngon. Từ đó cho chất lượng an toàn thực phẩm cũng như giá trị dinh dưỡng cho gia đình bạn Rất nhiều khách hàng đang băn khoăn thịt trâu tươi mua ở đâu? Thịt trâu đông lạnh có chất lượng không? Nơi nào chuyên bán thịt trâu đông lạnh giá rẻ uy tín? Đến với Phúc Đạt Food, mọi băn khoăn lo lắng của bạn đều tan biến. Các lý do nên chọn Phúc Đạt Food Phúc Đạt luôn tự hào là đơn vị nhập khẩu thịt đông lạnh đạt chuẩn về thị trường Việt Nam, cung cấp thịt trâu đông lạnh có chất lượng tốt, đạt chuẩn quốc tế, có đầy đủ giấy tờ ATVSTP. Phúc Đạt chuyên hỗ trợ nhập và tìm kiếm nguồn hàng đông lạnh cho các khách hàng trên toàn quốc Phúc Đạt luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu cho nên chỉ nhận nhập hàng đạt tiêu chuẩn về an toàn, nói không với thực phẩm bị nhiễm hóa chất độc hại. Phúc Đạt luôn kinh doanh bằng cái tâm, đăt đạo đức lên hàng đầu và luôn giữ đúng chữ tín với khách hàng của mình. Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn đang quan tâm và cần tư vấn, hãy liên hệ ngay với chúng tôi: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ PHÚC ĐẠT Địa chỉ: 83 Phan Văn Hân, Phường 17, Q. Bình Thạnh, HCM Hotline: 0931327379 Website: phucdatfood.com Email: info@phucdatfood.com
 5. Bạn là một người doanh nghiệp trẻ có mong muốn thành lập một công ty cho riêng mình, nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Làm thế nào để xây dựng công ty vững mạnh và lâu dài? Để giải quyết những vấn đề đó, công ty Quyết Thắng giới thiệu đến bạn dịch vụ thành lập công ty uy tín, giá rẻ, luôn được các bạn trẻ ưu ái sử dụng khi chập chững bước vào kinh doanh. Dịch vụ thành lập công ty là một dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp về nhiều vấn đề như pháp lý, thủ tục thực hiện thành lập công ty, hồ sơ giấy tờ cần chuẩn bị để thành lập doanh nghiệp,… Giúp cho bạn chuẩn bị trước một cách chu đáo, sẵn sàng biến mong muốn trở thành hiện thực. Hiện tại có rất nhiều dịch vụ thành lập doanh nghiệp, dịch vụ thành lập công ty trên các trang mạng Internet. Thông thường, các dịch vụ này sẽ triển khai cho chủ doanh nghiệp thực hiện các giấy phép như: Giấy đăng ký kinh doanh, Đăng công báo, Đăng ký và khắc con dấu, Làm hồ sơ khai thuế ban đầu… Tuy nhiên căn cứ theo các quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn, khi thành lập doanh nghiệp, tùy thuộc vào loại hình, nhưng chủ sở hữu cần thực hiện đầy đủ các hồ sơ sau, đây mới là bộ hồ sơ thành lập công ty, doanh nghiệp hoàn chỉnh: 1. ĐĂNG KÝ KINH DOANH. 2. HỒ SƠ THUẾ BAN ĐẦU. 3. HỒ SƠ LAO ĐỘNG BAN ĐẦU. 4. HỒ SƠ BẢO HIỂM LẦN ĐẦU. 5. TÀI SẢN DOANH NGHIỆP KHI MỚI THÀNH LẬP. 6. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ DN MỚI THÀNH LẬP. Nếu các bạn quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể truy cập congtyquyetthang.com tại đây bạn sẽ được giải thích và nêu chi tiết về thành phần của các hồ sơ nêu trên hoặc liên hệ: HOTLINE: 0333848350 ĐỊA CHỈ: F1/1, Lại Hùng Cường, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP HCM. tag: thành lập công ty trọn gói
 6. Bạn đang có trục trặc với máy tính, máy in, nạp mực, thi công mạng hay lắp đặt camera… và cần đơn vị giải quyết được mọi vấn đề khi sự cố gặp phải. Bạn muốn sử dụng dịch vụ sửa máy tính tại nhà, sửa máy in tại nhà, nạp mực máy in tại nhà với dịch vụ thông minh, nhanh chóng, dễ dàng, minh bạch và chi phí hợp lý và đặt được hiệu quả tốt nhất? Hãy yên tâm tất cả những gì bạn cần là một cú điện thoại gọi cho chúng tôi: Dichvudolozi. com Sửa máy tính tại nhà, sửa máy in tại nhà với Dichvudolozi. com Sửa máy tính tại nhà với thời gian nhanh nhất. Chỉ cần bạn điện yêu cầu dịch vụ chúng tôi sẽ có mặt nhanh nhất. Chúng tôi sẵn sàng phục vụ bạn 24/24 đảm bảo nhanh nhất, sớm nhất có thể Số lượng nhân viên chỉ cần bạn gọi trong vòng 30 phút sau cuộc gọi của bạn Nạp mực máy in tại nhà với giá cả phải chăng nhất cùng với chất lượng cao. Bởi vì chính chúng tôi trực tiếp sửa máy in tại nhà mà không thông qua bất kỳ công ty trung gian nào Sửa máy in tại nhà có trách nhiệm với sản phẩm của bạn như của chính bản thân. Là đơn vị hàng đầu với nhân viên có kiến thức được đào tạo chuyên sâu từ những trường dạy có chuyên sâu và trải nghiệm sửa máy thực tế Nhân viên luôn nhiệt tình tư vấn, thành thật và có trách nhiệm đối với công việc của bản thân Báo lỗi, tư vấn và sửa chữa cho bạn với những biện pháp tốt nhất tiết kiệm chi phí nhất Dịch vụ hậu mãi sửa chữa được bảo hành 3 tháng và thay thế linh kiện được bảo hành 12 tháng Luôn có những ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn dành cho khách hàng. Giảm 10% phí dịch vụ sửa máy tính tại nhà lần thứ 2. Giảm 15% phí dịch vụ sửa máy tính tại nhà lần thứ 3 và giảm 20% đối với phí dịch vụ sửa máy tại nhà lần thứ 4 Đặc biệt đối với khách hàng là sinh viên hay công nhân chỉ cần có thẻ sinh viên hoặc căn cứ trên thẻ công nhân chúng tôi sẽ giảm ngay 10% phí dịch vụ Hỗ trợ dịch vụ IT chất lượng nhất Đến với Dolozi Service, bạn sẽ được chúng tôi hỗ trợ sửa chữa tất cả các dịch vụ về máy tính, máy in uy tín và chất lượng nhất hiện nay. Bao gồm các dịch vụ phổ biến của chúng tôi: Cài win quận 1 Cài win quận 2 Cài win quận 3 Cài win Quận 4 Cài win quận 5 Cài win quận 6 Cài win Quận 7 Cài win quận 8 Cài win quận 9 Cài win quận 10 Cài win quận 11 Cài win quận 12 Cài Win quận Gò Vấp Cài Win quận Tân Bình Cài Win quận Phú Nhuận Cài Win quận Tân Phú Cài Win quận Bình Tân Cài Win Huyện Nhà Bè Cài win thủ đức Cài win bình thạnh Nạp mực máy in quận 1 Nạp mực máy in quận 2 Nạp mực máy in quận 3 Nạp mực máy in quận 4 Nạp mực máy in quận 5 Nạp mực máy in quận 6 Nạp mực máy in quận 7 Nạp mực máy in quận 8 Tham khảo thêm tại dichvudolozi. com nhé! Liên hệ với chúng tôi Còn chần chờ gì nữa, nếu bạn đang cần tìm một dịch vụ sửa chữa máy tính, sửa chữa máy in hay bất kỳ dịch vụ nào liên quan về máy tính, hãy liên hệ với chúng tôi: Liên hệ văn phòng CS1: 41 Đường 43, Phường tân phong, Quận 7, TPHCM. CS2: 22A Đường 22, Phước Long B, Quân 9, TPHCM. CS3: 47 Thảo Điền, Thảo Điền, Quận 2, TPHCM. ĐT: 0862 043 247 – 0862 043 427 Website: dichvudolozi. com Tag: Nạp mực máy in quận 9
 7. Với nhu cầu sử dụng máy tính ngày càng cao kéo theo các dịch vụ sửa máy tính hà nội càng xuất hiện nhiều. Nhưng để chọn được trung tâm sửa máy tính an toàn, đảm bảo, hiệu quả thì không phải chuyện dễ. Cùng với đội ngũ kỹ thuật viên được tuyển chọn tay nghề kỹ càng cùng với thái độ ân cần, tận tâm, thật thà…hoangtho. vn chắc chắn sẽ đem đến những trải nghiệm tốt nhất dành cho bạn. Sự lựa chọn hoàn hảo dành cho khách hàng Mạng lưới rộng khắp Với nhiều chi nhánh cửa hàng tại khu vực TPHCM. Kỹ thuật viên Hoàng Thổ đã sửa thành công hơn 50.000 thiết bị máy tính, máy in. Tất cả đều nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng. Dịch vụ uy tín Đã nhận hơn 20 giải thưởng liên quan đến lĩnh vực, ngành nghề sửa chữa máy tính, máy in và thương hiệu tin dùng dịch vụ việt nam cùng với nhiều những giải thưởng vinh dự khác. Dịch vụ sửa chữa máy tính, máy in Hoàng Thổ đã có hơn 10 ngàn khách hàng thân thiết và tin yêu trên khắp các quận tại TPHCM. Kinh nghiệm hàng đầu Được thành lập vào tháng 10/2012, Hoàng Thổ đã trải qua 10 năm kinh nghiệm trong nghề và Hoàng Thổ tự tin sẽ mang đến chất lượng tốt nhất và hài lòng nhất cho khách hàng thân yêu. Dịch vụ máy tính uy tín nhất HCM Đến với chúng tôi, bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm cho mình một trong những dịch vụ ưng ý bởi chúng tôi chuyên hỗ trợ tất cả các dịch vụ vi tính tại nhà: Vệ sinh máy tính tại nhà quận Tân Phú Vệ sinh máy tính tại nhà quận Tân Bình Vệ sinh máy tính tại nhà quận Phú Nhuận Vệ sinh máy tính tại nhà quận Gò Vấp Vệ sinh máy tính tại nhà quận Bình Tân Vệ sinh máy tính tại nhà quận 8 Vệ sinh máy tính tại nhà quận 6 Vệ sinh máy tính tại nhà quận 12 Vệ sinh máy tính tại nhà quận 11 Sửa máy tính tại nhà quận Tân Phú Sửa máy tính tại nhà quận Tân Bình Sửa máy tính tại nhà quận Phú Nhuận Sửa máy tính tại nhà quận Gò Vấp Sửa máy tính tại nhà quận Bình Tân Sửa máy tính tại nhà quận 8 Sửa máy tính tại nhà quận 6 Sửa máy tính tại nhà quận 12 Sửa máy tính tại nhà quận 11 Sửa máy in tại nhà quận Tân Phú Sửa máy in tại nhà quận Tân Bình ….. Tham khảo thêm tại hoangtho. vn nhé! Liên hệ với chúng tôi Mọi thông tin hãy liên hệ ngay với chúng tôi: ĐT: 0901 261 248 – 0964 715 703 Mail: hoangthovn365@gmail.com Website : hoangtho. vn Tag: Nạp mực máy in tại nhà quận 8
 8. Mẫu hợp đồng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật hiện hành? Dành cho các loại hình doanh nghiệp, công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản? Hãy cùng atslegal. vn tìm hiểu vài thông tin về mẫu hợp đồng kinh doanh bất động sản mới nhất theo pháp luật hiện hành nhé! Tìm hiểu 8 mẫu hợp đồng kinh doanh bất động sản Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bất động sản ban hành ngày 06/1/2022. Nghị định quy định rõ điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn (không áp dụng đối với hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở xã hội) phải đảm bảo 4 điều kiện: (i) Có hợp đồng mua bán, thuê mua được lập theo quy định; trường hợp các bên đã ký hợp đồng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì phải có hợp đồng đã ký kết. (ii) Thuộc diện chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (iii) Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng phải thuộc diện không có tranh chấp, khiếu kiện. (iv) Nhà, công trình xây dựng thuộc hợp đồng mua bán, thuê mua không thuộc diện bị kê biên, thế chấp để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được bên nhận thế chấp đồng ý. Nghị định cũng công bố 08 mẫu hợp đồng kinh doanh bất động sản liên quan đến việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua, cho thuê lại bất động sản, chuyển nhượng dự án bất động sản áp dụng thực hiện từ 01/3/2022 như sau: Hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ chung cư. Hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú. Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở riêng lẻ. Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng khác không thuộc các trường trên Hợp đồng thuê nhà ở, công trình xây dựng. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất. Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) dự án bất động sản. Nghị định 02/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/3/2022 Công ty luật ATS – Công ty tư vấn luật uy tín Để hiểu thêm vào các vấn đề các mẫu hợp đồng kinh doanh bất động sản, các bạn có thể tham khảo tại công ty luật trách nhiệm hữu hạn ATS. Nhân viên đầy đủ trình độ chuyên môn luôn không ngừng học hỏi chắc chắn sẽ cho bạn những trải nghiệm tốt nhất. Mọi vấn đề về luật pháp bạn hãy tin tưởng và lựa chọn chúng tôi đảm bảo vượt quá sự mong đợi của bạn. Việc bạn cần làm chỉ có nhấc máy lên và gọi hoặc tới trực tiếp văn phòng. ATS rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Liên hệ với chúng tôi CÔNG TY LUẬT TNHH ATS Văn phòng Hà Nội: Tầng 10, Tòa nhà Đào Duy Anh, Số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: 84-24-3751 1888 Văn phòng Hồ Chí Minh: Tầng 4, Tòa nhà 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: 84-28-3926 2635 Email: partners@atslegal.vn Website: www. atslegal. vn
 9. Bạn có nhu cầu về cài window? Máy tính bạn cần sửa chữa cài lại các loại win khác nhau như windows XP, windows 7, windows 8 và windows 10 tùy theo cấu hình máy đang sử dụng? Bạn muốn sửa máy tính, bảo dưỡng, vệ sinh Laptop…? Mời bạn hãy đến với hoangtho. vn – địa chỉ uy tín dành cho quý khách hàng sẽ mang đến cho bạn dịch vụ tốt nhất và hoàn hảo nhất. Dịch vụ máy tính uy tín nhất HCM Đến với chúng tôi, bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm cho mình một trong những dịch vụ ưng ý bởi chúng tôi chuyên hỗ trợ tất cả các dịch vụ vi tính tại nhà: Vệ sinh máy tính tại nhà quận Tân Phú Vệ sinh máy tính tại nhà quận Tân Bình Vệ sinh máy tính tại nhà quận Phú Nhuận Vệ sinh máy tính tại nhà quận Gò Vấp Vệ sinh máy tính tại nhà quận Bình Tân Vệ sinh máy tính tại nhà quận 8 Vệ sinh máy tính tại nhà quận 6 Vệ sinh máy tính tại nhà quận 12 Vệ sinh máy tính tại nhà quận 11 Sửa máy tính tại nhà quận Tân Phú Sửa máy tính tại nhà quận Tân Bình Sửa máy tính tại nhà quận Phú Nhuận Sửa máy tính tại nhà quận Gò Vấp Sửa máy tính tại nhà quận Bình Tân Sửa máy tính tại nhà quận 8 Sửa máy tính tại nhà quận 6 Sửa máy tính tại nhà quận 12 Sửa máy tính tại nhà quận 11 Sửa máy in tại nhà quận Tân Phú Sửa máy in tại nhà quận Tân Bình ….. Tham khảo thêm tại hoangtho. vn nhé! Tại sao khách hàng tin tưởng dịch vụ của chúng tôi? Mạng lưới rộng khắp Với nhiều chi nhánh cửa hàng tại khu vực TPHCM. Kỹ thuật viên Hoàng Thổ đã sửa thành công hơn 50.000 thiết bị máy tính, máy in. Tất cả đều nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng. Dịch vụ uy tín Đã nhận hơn 20 giải thưởng liên quan đến lĩnh vực, ngành nghề sửa chữa máy tính, máy in và thương hiệu tin dùng dịch vụ việt nam cùng với nhiều những giải thưởng vinh dự khác. Dịch vụ sửa chữa máy tính, máy in Hoàng Thổ đã có hơn 10 ngàn khách hàng thân thiết và tin yêu trên khắp các quận tại TPHCM. Kinh nghiệm hàng đầu Được thành lập vào tháng 10/2012, Hoàng Thổ đã trải qua 10 năm kinh nghiệm trong nghề và Hoàng Thổ tự tin sẽ mang đến chất lượng tốt nhất và hài lòng nhất cho khách hàng thân yêu. Liên hệ với chúng tôi Mọi thông tin hãy liên hệ ngay với chúng tôi: ĐT: 0901 261 248 – 0964 715 703 Mail: hoangthovn365@gmail.com Website : hoangtho. vn
 10. Máy tính ở nhà của bạn bị hư mà bản thân bạn lại lười đem máy đến các trung tâm, đơn vị sửa chữa? Bạn đang làm việc mà máy in không biết bị trục trặc hay bị hết mực in mà không sử dụng được. Bạn cũng cần gấp đến dịch vụ nạp mực máy in tại nhà, sửa máy in tại nhà. Hãy yên tâm vì đã có Dichvudolozi. com Sửa máy tính tại nhà, sửa máy in tại nhà với Dichvudolozi. com Sửa máy tính tại nhà với thời gian nhanh nhất. Chỉ cần bạn điện yêu cầu dịch vụ chúng tôi sẽ có mặt nhanh nhất. Chúng tôi sẵn sàng phục vụ bạn 24/24 đảm bảo nhanh nhất, sớm nhất có thể Số lượng nhân viên chỉ cần bạn gọi trong vòng 30 phút sau cuộc gọi của bạn Nạp mực máy in tại nhà với giá cả phải chăng nhất cùng với chất lượng cao. Bởi vì chính chúng tôi trực tiếp sửa máy in tại nhà mà không thông qua bất kỳ công ty trung gian nào Sửa máy in tại nhà có trách nhiệm với sản phẩm của bạn như của chính bản thân. Là đơn vị hàng đầu với nhân viên có kiến thức được đào tạo chuyên sâu từ những trường dạy có chuyên sâu và trải nghiệm sửa máy thực tế Nhân viên luôn nhiệt tình tư vấn, thành thật và có trách nhiệm đối với công việc của bản thân Báo lỗi, tư vấn và sửa chữa cho bạn với những biện pháp tốt nhất tiết kiệm chi phí nhất Dịch vụ hậu mãi sửa chữa được bảo hành 3 tháng và thay thế linh kiện được bảo hành 12 tháng Luôn có những ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn dành cho khách hàng. Giảm 10% phí dịch vụ sửa máy tính tại nhà lần thứ 2. Giảm 15% phí dịch vụ sửa máy tính tại nhà lần thứ 3 và giảm 20% đối với phí dịch vụ sửa máy tại nhà lần thứ 4 Đặc biệt đối với khách hàng là sinh viên hay công nhân chỉ cần có thẻ sinh viên hoặc căn cứ trên thẻ công nhân chúng tôi sẽ giảm ngay 10% phí dịch vụ Hỗ trợ dịch vụ IT chất lượng nhất Đến với Dolozi Service, bạn sẽ được chúng tôi hỗ trợ sửa chữa tất cả các dịch vụ về máy tính, máy in uy tín và chất lượng nhất hiện nay. Bao gồm các dịch vụ phổ biến của chúng tôi: Cài win quận 1 Cài win quận 2 Cài win quận 3 Cài win Quận 4 Cài win quận 5 Cài win quận 6 Cài win Quận 7 Cài win quận 8 Cài win quận 9 Cài win quận 10 Cài win quận 11 Cài win quận 12 Cài Win quận Gò Vấp Cài Win quận Tân Bình Cài Win quận Phú Nhuận Cài Win quận Tân Phú Cài Win quận Bình Tân Cài Win Huyện Nhà Bè Cài win thủ đức Cài win bình thạnh Nạp mực máy in quận 1 Nạp mực máy in quận 2 Nạp mực máy in quận 3 Nạp mực máy in quận 4 Nạp mực máy in quận 5 Nạp mực máy in quận 6 Nạp mực máy in quận 7 Nạp mực máy in quận 8 Tham khảo thêm tại dichvudolozi. com nhé! Liên hệ với chúng tôi Còn chần chờ gì nữa, nếu bạn đang cần tìm một dịch vụ sửa chữa máy tính, sửa chữa máy in hay bất kỳ dịch vụ nào liên quan về máy tính, hãy liên hệ với chúng tôi: Liên hệ văn phòng CS1: 41 Đường 43, Phường tân phong, Quận 7, TPHCM. CS2: 22A Đường 22, Phước Long B, Quân 9, TPHCM. CS3: 47 Thảo Điền, Thảo Điền, Quận 2, TPHCM. ĐT: 0862 043 247 – 0862 043 427 Website: dichvudolozi.com
 11. IT – Dolozi nhận sửa chữa khắc phục lỗi máy tính tại nhà không quản xa ngại khó mang tới quý khách hàng một dịch vụ uy tín với sự hài lòng của quý khách. Miễn phí tư vấn dịch vụ qua điện thoại, teamview… Cùng đội ngũ kỹ thuật nhiều năm sửa chữa máy tính tại nhà chuyên nghiệp. Mời bạn hãy đến với IT-Dolozi – Dịch vụ hỗ trợ cài đặt sửa chữa máy tính uy tín nhất Hồ Chí Minh hiện nay. IT – Dolozi cam kết mang đến cho khách hàng sự hài lòng nhất Kiểm tra, đánh giá kỹ lưỡng, đoán đúng bệnh, báo đúng giá. Thời gian sửa chữa tối đa không giữ lâu kể từ ngày nhận máy. Đảm bảo tình trạng máy laptop của khách hàng nguyên vẹn sau khi sửa chữa. Không thay đổi bất kỳ linh kiện nào khi chưa có sự đồng ý của khách hàng. Linh kiện chính hãng từ nhà phân phối đảm bảo cung cấp đến khách hàng những linh kiện tốt nhất với giá cả cạnh tranh. Cam kết bảo mật dữ liệu trong máy tính của khách hàng khi sửa chữa. Giá thành công khai chi tiết và cạnh tranh nhất thị trường. Tiêu chí hàng đầu của của nhân viên khi làm việc tại It-Dolozi Nắm rõ các kỹ năng chuyên môn, thao tác nhanh nhẹn và tỉ mỉ. Quan tâm, hỏi han và giúp đỡ mọi khó khăn của khách hàng. Luôn tươi cười và tạo không khí thoải mái khi làm việc cùng khách hàng. Tôn trọng nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Lắng nghe khách hàng mọi lúc, mọi nơi và mọi thời điểm. Khách hàng là vua. Hỗ trợ các dịch vụ uy tín nhất Đến với IT-Dolozi, chúng tôi hỗ trợ tất cả các dịch vụ chuyên về máy tính, máy in như: Nạp mực máy in quận 8 Cài win quận 8 Sửa laptop quận 6 Nạp mực máy in quận 11 Sửa máy tính quận gò vấp Sửa laptop quận gò vấp Nạp mực máy in quận gò vấp Sửa máy tính quận tân phú Nạp mực máy in quận tân phú Nạp mực máy in quận phú nhuận Sửa máy tính huyện nhà bè Cài win quận 12 Nạp mực máy in quận 12 Sửa máy tính quận bình tân Cài win quận bình tân Sửa Laptop Quận 10 Tham khảo thêm các dịch vụ của chúng tôi tại itdolozi.com nhé! Liên hệ với chúng tôi Với đội ngũ kỹ thuật sửa chữa máy tính luôn sẵn sàng tới tận nơi để phục vụ quý khách hàng. Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực sửa chữa máy tính, sửa chữa Laptop tại nhà. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn đang cần nhé. IT-Dolozi Địa chỉ Email: kinhdoanh.computerservice@gmail.com Tổng đài tư vấn, hỗ trợ khách hàng (7h30 – 20h30): 0862.043.247 – 0862.043.427 Tổng đài khiếu nại: 0936.994.099 – 0975.877.789 Website: itdolozi.com
 12. Máy tính ở nhà của bạn bị hư mà bản thân bạn lại lười đem máy đến các trung tâm, đơn vị sửa chữa? Bạn muốn sử dụng dịch vụ sửa máy tính tại nhà? Mời bạn hãy đến với Dolozi Service – địa chỉ cung cấp đến bạn dịch vụ sửa chữa máy tính tại nhà với chất lượng tốt nhất, cũng như giá cạnh tranh nhất thị trường sẽ làm bạn hoàn toàn an tâm và hài lòng. Hỗ trợ dịch vụ IT chất lượng nhất Đến với Dolozi Service, bạn sẽ được chúng tôi hỗ trợ sửa chữa tất cả các dịch vụ về máy tính, máy in uy tín và chất lượng nhất hiện nay. Bao gồm các dịch vụ phổ biến của chúng tôi: Cài win quận 1 Cài win quận 2 Cài win quận 3 Cài win Quận 4 Cài win quận 5 Cài win quận 6 Cài win Quận 7 Cài win quận 8 Cài win quận 9 Cài win quận 10 Cài win quận 11 Cài win quận 12 Cài Win quận Gò Vấp Cài Win quận Tân Bình Cài Win quận Phú Nhuận Cài Win quận Tân Phú Cài Win quận Bình Tân Cài Win Huyện Nhà Bè Cài win thủ đức Cài win bình thạnh Nạp mực máy in quận 1 Nạp mực máy in quận 2 Nạp mực máy in quận 3 Nạp mực máy in quận 4 Nạp mực máy in quận 5 Nạp mực máy in quận 6 Nạp mực máy in quận 7 Nạp mực máy in quận 8 Tham khảo thêm tại dichvudolozi.com nhé! Sửa máy tính tại nhà, sửa máy in tại nhà với Dichvudolozi.com Sửa máy tính tại nhà với thời gian nhanh nhất. Chỉ cần bạn điện yêu cầu dịch vụ chúng tôi sẽ có mặt nhanh nhất. Chúng tôi sẵn sàng phục vụ bạn 24/24 đảm bảo nhanh nhất, sớm nhất có thể Số lượng nhân viên chỉ cần bạn gọi trong vòng 30 phút sau cuộc gọi của bạn Nạp mực máy in tại nhà với giá cả phải chăng nhất cùng với chất lượng cao. Bởi vì chính chúng tôi trực tiếp sửa máy in tại nhà mà không thông qua bất kỳ công ty trung gian nào Sửa máy in tại nhà có trách nhiệm với sản phẩm của bạn như của chính bản thân. Là đơn vị hàng đầu với nhân viên có kiến thức được đào tạo chuyên sâu từ những trường dạy có chuyên sâu và trải nghiệm sửa máy thực tế Nhân viên luôn nhiệt tình tư vấn, thành thật và có trách nhiệm đối với công việc của bản thân Báo lỗi, tư vấn và sửa chữa cho bạn với những biện pháp tốt nhất tiết kiệm chi phí nhất Dịch vụ hậu mãi sửa chữa được bảo hành 3 tháng và thay thế linh kiện được bảo hành 12 tháng Luôn có những ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn dành cho khách hàng. Giảm 10% phí dịch vụ sửa máy tính tại nhà lần thứ 2. Giảm 15% phí dịch vụ sửa máy tính tại nhà lần thứ 3 và giảm 20% đối với phí dịch vụ sửa máy tại nhà lần thứ 4 Đặc biệt đối với khách hàng là sinh viên hay công nhân chỉ cần có thẻ sinh viên hoặc căn cứ trên thẻ công nhân chúng tôi sẽ giảm ngay 10% phí dịch vụ Liên hệ với chúng tôi Còn chần chờ gì nữa, nếu bạn đang cần tìm một dịch vụ sửa chữa máy tính, sửa chữa máy in hay bất kỳ dịch vụ nào liên quan về máy tính, hãy liên hệ với chúng tôi: Liên hệ văn phòng CS1: 41 Đường 43, Phường tân phong, Quận 7, TPHCM. CS2: 22A Đường 22, Phước Long B, Quân 9, TPHCM. CS3: 47 Thảo Điền, Thảo Điền, Quận 2, TPHCM. ĐT: 0862 043 247 – 0862 043 427 Website: dichvudolozi.com
 13. Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng laptop – PC tại nhà gần đây là một loại hình thức dịch vụ rất phổ biến tại Hồ Chí Minh. Mời bạn hãy đến với IT-Dolozi – Dịch vụ hỗ trợ cài đặt sửa chữa máy tính uy tín nhất Hồ Chí Minh hiện nay. IT – Dolozi cam kết mang đến cho khách hàng sự hài lòng nhất Kiểm tra, đánh giá kỹ lưỡng, đoán đúng bệnh, báo đúng giá. Thời gian sửa chữa tối đa không giữ lâu kể từ ngày nhận máy. Đảm bảo tình trạng máy laptop của khách hàng nguyên vẹn sau khi sửa chữa. Không thay đổi bất kỳ linh kiện nào khi chưa có sự đồng ý của khách hàng. Linh kiện chính hãng từ nhà phân phối đảm bảo cung cấp đến khách hàng những linh kiện tốt nhất với giá cả cạnh tranh. Cam kết bảo mật dữ liệu trong máy tính của khách hàng khi sửa chữa. Giá thành công khai chi tiết và cạnh tranh nhất thị trường. Tiêu chí hàng đầu của của nhân viên khi làm việc tại It-Dolozi Nắm rõ các kỹ năng chuyên môn, thao tác nhanh nhẹn và tỉ mỉ. Quan tâm, hỏi han và giúp đỡ mọi khó khăn của khách hàng. Luôn tươi cười và tạo không khí thoải mái khi làm việc cùng khách hàng. Tôn trọng nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Lắng nghe khách hàng mọi lúc, mọi nơi và mọi thời điểm. Khách hàng là vua. Hỗ trợ các dịch vụ uy tín nhất Đến với IT-Dolozi, chúng tôi hỗ trợ tất cả các dịch vụ chuyên về máy tính, máy in như: Nạp mực máy in quận 8 Cài win quận 8 Sửa laptop quận 6 Nạp mực máy in quận 11 Sửa máy tính quận gò vấp Sửa laptop quận gò vấp Nạp mực máy in quận gò vấp Sửa máy tính quận tân phú Nạp mực máy in quận tân phú Nạp mực máy in quận phú nhuận Sửa máy tính huyện nhà bè Cài win quận 12 Nạp mực máy in quận 12 Sửa máy tính quận bình tân Cài win quận bình tân Sửa Laptop Quận 10 Tham khảo thêm các dịch vụ của chúng tôi tại itdolozi.com nhé! Liên hệ với chúng tôi Với đội ngũ kỹ thuật sửa chữa máy tính luôn sẵn sàng tới tận nơi để phục vụ quý khách hàng. Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực sửa chữa máy tính, sửa chữa Laptop tại nhà. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn đang cần nhé. IT-Dolozi Địa chỉ Email: kinhdoanh.computerservice@gmail.com Tổng đài tư vấn, hỗ trợ khách hàng (7h30 – 20h30): 0862.043.247 – 0862.043.427 Tổng đài khiếu nại: 0936.994.099 – 0975.877.789 Website: itdolozi.com
 14. Dịch vụ máy tính tận nơi từ Chuyên viên IT! Có hóa đơn VAT cho khách hàng là công ty, cơ quan. Dịch vụ nhanh chóng, tiện lợi, gọi sau 15 – 30p có mặt. Thay thế linh kiện chính hãng, nguồn gốc rõ ràng, bảo hành từ 06 – 24 tháng. Bảo hành chu đáo, hỗ trợ 24/24, hỗ trợ online hoặc điện thoại miễn phí. Cam kết không làm ảnh hưởng đến dữ liệu của khách hàng. Giá cả cạnh tranh nhất. Hãy liên hệ ngay chuyenvienit.com để được chúng tôi hỗ trợ nhé! Hỗ trợ dịch vụ tận nhà Tại chuyenvienit.com, chúng tôi hỗ trợ tất cả các dịch vụ từ sửa chữa, nạp mực, cài win….tất cả các dịch vụ liên quan đến máy tính chúng tôi đều hỗ trợ và đến tận nhà. Bạn sẽ không phải mất thời gian, chỉ cần liên hệ đội ngũ nhân viên chúng tôi sẽ đến nhanh chóng bởi dịch vụ của chúng tôi trải dài khắp Hồ Chí Minh. Các dịch vụ của chúng tôi: cài win quận 3 Cài win quận 4 Cài win quận 9 sửa laptop bình thạnh Sửa laptop quận 1 sửa laptop quận 10 sửa laptop quận 2 sửa laptop quận 3 sửa laptop quận 4 sửa laptop quận 5 sửa laptop quận 7 sửa laptop thủ đức Sửa máy tính quận 1 sửa máy tính quận 2 sửa máy tính quận 7 sửa máy tính thủ đức nạp mực máy in quận 10 Nạp mực máy in quận 2 Nạp mực máy in quận 4 nạp mực máy in thủ đức Tham khảo thêm nhiều dịch vụ khác tại chuyenvienit.com nhé! Địa chỉ hỗ trợ dịch vụ uy tín Chuyên viên IT với hơn 10 năm kinh nghiệm, là 1 trong những đơn vị chất lượng, uy tín được rất nhiều khách hàng lựa chọn suất 10 năm qua. Tại đây, quý khách hàng sẽ được hỗ trợ một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất: Tốc độ nhanh chóng nhất. Giá cả hợp lý, phù hợp với túi tiền. Cài đặt đầy đủ những phần mềm cần thiết cho máy tính. Chuyên viên tư vấn cụ thể và nhiệt tình. Bảo hành cho khách hàng nếu gặp sự cố về trong quá trình sử dụng. Liên hệ với chúng tôi Để nhận được bảng giá chi tiết dịch vụ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi: Chuyên viên IT Điện Thoại: (08) 62 043 247 – (08) 62 043 427 Website: chuyenvienit.com Email: vinacomputervi@gmail.com Chúng tôi rất sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các bạn!
 15. Dịch vụ sửa chữa vi tính chuyên nghiệp. Mời bạn hãy đến với hoangtho.vn – địa chỉ uy tín dành cho quý khách hàng sẽ mang đến cho bạn dịch vụ tốt nhất và hoàn hảo nhất. Dịch vụ máy tính uy tín nhất HCM Đến với chúng tôi, bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm cho mình một trong những dịch vụ ưng ý bởi chúng tôi chuyên hỗ trợ tất cả các dịch vụ vi tính tại nhà: Vệ sinh máy tính tại nhà quận Tân Phú Vệ sinh máy tính tại nhà quận Tân Bình Vệ sinh máy tính tại nhà quận Phú Nhuận Vệ sinh máy tính tại nhà quận Gò Vấp Vệ sinh máy tính tại nhà quận Bình Tân Vệ sinh máy tính tại nhà quận 8 Vệ sinh máy tính tại nhà quận 6 Vệ sinh máy tính tại nhà quận 12 Vệ sinh máy tính tại nhà quận 11 Sửa máy tính tại nhà quận Tân Phú Sửa máy tính tại nhà quận Tân Bình Sửa máy tính tại nhà quận Phú Nhuận Sửa máy tính tại nhà quận Gò Vấp Sửa máy tính tại nhà quận Bình Tân Sửa máy tính tại nhà quận 8 Sửa máy tính tại nhà quận 6 Sửa máy tính tại nhà quận 12 Sửa máy tính tại nhà quận 11 Sửa máy in tại nhà quận Tân Phú Sửa máy in tại nhà quận Tân Bình ….. Tham khảo thêm tại hoangtho.vn nhé! Tại sao khách hàng tin tưởng dịch vụ của chúng tôi? Mạng lưới rộng khắp Với nhiều chi nhánh cửa hàng tại khu vực TPHCM. Kỹ thuật viên Hoàng Thổ đã sửa thành công hơn 50.000 thiết bị máy tính, máy in. Tất cả đều nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng. Dịch vụ uy tín Đã nhận hơn 20 giải thưởng liên quan đến lĩnh vực, ngành nghề sửa chữa máy tính, máy in và thương hiệu tin dùng dịch vụ việt nam cùng với nhiều những giải thưởng vinh dự khác. Dịch vụ sửa chữa máy tính, máy in Hoàng Thổ đã có hơn 10 ngàn khách hàng thân thiết và tin yêu trên khắp các quận tại TPHCM. Kinh nghiệm hàng đầu Được thành lập vào tháng 10/2012, Hoàng Thổ đã trải qua 10 năm kinh nghiệm trong nghề và Hoàng Thổ tự tin sẽ mang đến chất lượng tốt nhất và hài lòng nhất cho khách hàng thân yêu. Liên hệ với chúng tôi Mọi thông tin hãy liên hệ ngay với chúng tôi: ĐT: 0901 261 248 – 0964 715 703 Mail: hoangthovn365@gmail.com Website : hoangtho.vn