• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

huynhtunham

Hội viên
 • Số nội dung

  519
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

huynhtunham last won the day on Tháng 1 3 2022

huynhtunham had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

4 Neutral

About huynhtunham

 • Rank
  Hội viên chính thức
 • Birthday
 1. Xông hơi được xem là bài thuốc dân gian, các hương liệu các thực vật cây cỏ trong cuộc sống nhằm loại bỏ những điềm xấu, những loại không khí, tà khí u ám…nhằm đón sinh khí tốt cho một năm mới, nhà mới, kinh doanh mới bội thu… Và cách đốt bột xông nhà đơn giản và hiệu quả nhất phải kể đến sản phẩm bột xông nhà Phúc Vượng. Bột Xông Nhà Phúc Vượng Bột xông nhà Phúc Vượng với thành phần là gỗ Đàn Hương thiên nhiên chất lượng tốt, có mùi thơm nhẹ nhàng, thanh tịnh, dễ chịu. Bột Phong Thủy khi đến tay khách hàng, phải trải qua nhiều nghi thức kết hợp giữa Phật Giáo Tây Tạng Mật Tông bằng cách Gia trì Thần chú, Hỏa Tịnh, Linh hoá, Hoạt hóa cho bột thật sự sạch sẽ, tinh khiết nhất. Để đánh thức tính linh của gỗ nhằm giúp cho công dụng của bột mang đến thật tốt và thật nhanh để giúp xông nhà trừ tà khí tốt hơn Tác dụng của bột xông nhà Phúc Vượng là gì Bột xông nhà giúp nơi làm việc sạch sẽ, trừ tà khí kinh doanh, bàn làm việc nhằm đem mát mắn mới về cho bạn. Đối với những ngôi nhà mới, bột xông nhà giúp kích hoạt năng lượng dương, năng lượng tốt giúp ngôi nhà nhiều sinh khí, không còn lạnh lẽo. Bột xông nhà giúp ngày tết trở nên ấm áp, loại bỏ tà khí, những xui xẻo, không vui của năm cũ. Kéo lại luồng khí mới, mạnh mẽ sạch sẽ, tràn đầy năng lượng giúp bạn cả năm may mắn, vạn sự như ý. Bàn thờ là nơi tôn nghiêm quan trọng trong mỗi gia đình. Bạn nên giữ sạch sẽ, xua tan không khí xấu tích tụ xung quanh nơi đây. Kết hợp cách đốt bột xông nhà với thành tâm cúng thần tài vừa tẩy uế sạch sẽ nhằm đem lại tiền tài vô lượng. Đối với gia chủ nào có xe hơi thì việc xông xe sẽ đem lại nhiều lợi ích. Sẽ tránh được những trường hợp khách hủy hợp đồng, khách cà chớn… Đặc biệt, khai trương năm mới, khai trương cửa hàng mới cần phải xông để giúp cho khí phòng thủy và từ trường luôn được tốt việc. Việc kinh doanh buôn bán của bạn sẽ rộng mở, suôn sẻ và phát tài. Hướng dẫn cách đốt bột xông nhà Phúc Vượng Cách đốt bột xông nhà, cách xông nhà xả xui rất dễ thực hiện và an toàn cho gia đình bạn. Đặc biệt đối với sản phẩm bột xông nhà của đơn vị Phúc Vượng. Bạn chỉ cần thực hiện những cách đơn giản như sau: Bước 1: Đốt bột lên cho khói thơm lan tỏa Bước 2: Đem bột đi khắp mọi nơi trong nhà hoặc đặt tại nơi muốn xông để hút âm khí Bước 3: Đọc theo giấy hướng dẫn chi tiết về cách khấn kèm theo sản phẩm Bước 4: Đem tro tàn đi bỏ Nhanh chóng và chính xác, đem lại hiệu quả cao, đón gió sinh khí mới mạnh mẽ, tràn đầy năng lực cho một năm mới mưa thuận gió hòa, an khang thịnh vượng. Vậy bột xông nhà có tác dụng gì, tại sao bạn nên chọn bột xông nhà của đơn vị Phúc Vượng? Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: HKD PHÚC VƯỢNG Địa chỉ: 250 Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: 0938.49.12.12 Website: Phongthuyphucvuong.com Đại lý phân phối chính thức: CH PHÚC THỊNH - TP.HCM: 13 Quản Trọng Linh, Phường 7, Quận 8 - TP.HCM - Điện Thoại: 0933737788 SIÊU THỊ PHẬT GIÁO TRANG NHÃ: 522 - 524 - 528 - 530 Ngô Gia Tự, P. 9, Q. 5, TP. HCM - Điện Thoại: 091 572 81 86 CH PHẬT PHÁP AN LẠC: 41 Đỗ Năng Tế, P. An Lạc A, Bình Tân, Hồ Chí Minh - 0912.357.200 CH Phật Pháp THIỆN DUYÊN: 260A Hùng Vương, Thượng Lý, Q.Hồng Bàng, TP. Hải Phòng - 0914.839.485 SIÊU THỊ NỘI THẤT TÂM LINH: Số 31, Đường Số 4, KC 6B Intresco, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh. - 08.9999.0068 THỰC DƯỠNG THIỆN MINH: Ấp Hoàn Quân, Xã Long Giao, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai - Điện Thoại: 0966.436.468
 2. Ngày nay sản phẩm yến sào rất đa dạng và sự bùng nổ nhà yến nuôi đang mở rộng sản xuất cho nên rất khó để kiểm soát. Bên cạnh đó trên thị trường hiện nay cũng có những đơn vị chuyên kinh doanh tổ yến nguyên chất đi đôi với việc tạo nên những thương hiệu yến sào theo thời gian. Tuy nhiên, không phải đâu cũng là vàng thật. Yến sào nhất phẩm có thương hiệu được sự tin tưởng hơn của người tiêu dùng vì có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, chất lượng nguồn sản xuất, thu hoạch, quy trình vận chuyển, công đoạn chế biến , kỹ thuật viên có đào tạo bài bản, quy trình bảo quản cũng như các chứng nhận kiểm tra an toàn thực phẩm, chứng nhận kiểm nghiệm chất lượng yến sào và quá trình kinh doanh yến rõ ràng. Yến Sào Nhất Phẩm chuyên các loại tổ yến hiện nay Yến sào nhất phẩm là thương hiệu mang đến những sản phẩm yến sào Khánh Hòa chất lượng cao. Đơn vị là một trong những thương hiệu chất lượng tốt nhất với giá cả phải chăng nhất và nhiều chương trình khuyến mãi tri ân đến khách hàng một cách tốt nhất. Thương hiệu uy tín đạt tiêu chí đánh giá yến sào chất lượng 100%, đa dạng chủng loại lựa chọn phù hợp với mọi nhu cầu. Yến được thu hoạch, chế biến, đóng gói theo dây chuyền khép kín, hiện đại đảm bảo mọi tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Không sử dụng hóa chất tẩy rửa hay hóa chất bảo quản, phụ gia độc hại Đội ngũ tư vấn viên có trình độ cao, nhiệt tình, thấu hiểu mong muốn khách hàng Cam kết hoàn tiền 100% nếu khách hàng truy xuất được hàng giả Dịch vụ chu đáo, miễn phí vận chuyển, miễn phí đổi trả, phục vụ 24/7 đặt mua dễ dàng. Yến Sào Nhất Phẩm chuyên cung cấp đa dạng sản phẩm yến Yến tinh chế Yến tinh chế là gì? Là loại tổ yến đã được qua xử lý. Những tổ yến gãy, vỡ trong quá trình thu hoạch, trong khi xử lý lông…để làm yến sơ chế, sản phẩm được ngâm trong nước và loại bỏ hết lông và tạp chất. Sau đó, sử dụng khuôn để định lại hình dáng tổ yên lại những sợi yến tươi. Những tai yến sau công đoạn định hình sẽ được đưa vào hệ thống làm khô. Chân Yến Chân yến là gì? Chân yến hay còn được gọi là chân tổ yến. Sản phẩm là phần đế giúp cố định tai yến sào vào vách đá hay thành nhà. Nếu như phần tổ yến là kết cấu dạng sợi, kết dính thành lớp mỏng thì chân tổ yến thường có đặc điểm là một khối khá lớn và dày. Qua đó, bạn có thể hiểu chân yến là một phần của tổ yến. Tổ yến nguyên chất Tổ yến nguyên chất có thể hiểu là yến chưa qua sơ chế, các sợi yến đan xen, kết thành lỗ, tổ yến còn lông. Hoặc yến sào dù sơ chế sạch lông lông thì mặt trước và mặt sau của tổ yến vẫn nhìn rõ sợi yến và có mùi tanh nhẹ, nhìn sơ không lẫn bất kỳ thành phần phụ hay chất độn nào. Tổ yến nguyên chất thường có màu trắng ngà. Đối với Yến ở đảo sẽ đa dạng màu sắc hơn, tùy thuộc vào môi trường. Màu sắc chắc chắn sẽ không rực rỡ như khi có sự can thiệp của hóa chất. Và nếu bạn có nhu cầu về yến tinh chế , tổ yến nguyên chất, chân yến chính hãng, không hàng giả hàng nhái, hàng độn. Hãy liên hệ ngay và yên tâm tin tưởng lựa chọn thương hiệu Yến Sào Nhất Phẩm nhé!
 3. Hiện nay trên thị trường có nhiều loại cửa thép chống cháy khác nhau để đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng đa dạng của khách hàng. Chúng ta có thể phân loại theo thiết kế, chất liệu và thời gian chống cháy của cửa. Chính vì tầm quan trọng của cửa chống cháy do đó đã có rất nhiều nhà cung cấp các loại cửa chống cháy nên đã xảy ra rất nhiều vấn đề như báo giá cửa thép không rõ ràng, chính xác. Chất lượng các loại cửa thép chống cháy, cửa gỗ chống cháy còn bỏ ngỏ. Việc tìm cho mình một địa chỉ chuyên cung cấp cửa chống cháy hcm uy tín cũng đang là câu hỏi lớn? Nếu bạn phân vân thì Alumax Việt Nam – Địa chỉ chuyên cung cấp các sản phẩm cửa thép chống cháy, cửa thép vân gỗ, cửa thép vân gỗ Alux chất lượng và uy tín nhất thị trường hiện nay sẽ là một trong những gợi ý hoàn hảo dành cho bạn. Ưu điểm của cửa thép chống cháy Alumax Cung cấp sản phẩm chất lượng với giá thành tốt nhất. Đảm bảo an toàn tính mạng khi có cháy nổ xảy ra. Giá cả cạnh tranh nhất thị trường Việt Nam. Tư vấn miễn phí, chăm sóc khách hàng tận tình chu đáo. Đội ngũ lắp đặt chuyên nghiệp vận chuyển nhanh chóng tới tận công trình cho khách hàng. Chế độ bảo hành cửa và phụ kiện, cam kết mang đến sự hài lòng cho quý khách hàng. Màu sắc kiểu dáng sang trọng, nhiều sự lựa chọn cho khách hàng. Địa chỉ cung cấp cửa chống cháy uy tín Bạn là người luôn thận trọng trong công việc, bạn muốn công trình của mình luôn đảm bảo an toàn. bạn đang có nhu cấp mua cửa chống cháy cho công trình cửa mình hãy đến với công ty Alumax của chúng tôi. Alumax là nơi cung cấp các sản phẩm cửa thép chống cháy chất lượng toàn quốc. Chúng tôi chính là đơn vị chuyên vừa sản xuất vừa phân phối nên quý khách đặt mua cửa thép chống cháy, cửa thép vân gỗ Alux tại Alumax của chúng tôi để không phải lo lắng về sản phẩm và giá cả. Với dây chuyền sản xuất hiện đại, tất cả các sản phẩm cửa thép vân gỗ, cửa chống cháy tại Alumax đều đảm bảo các tiêu chuẩn và yêu cầu khắt khe của khách hàng: – Đảm bảo độ khít theo tiêu chuẩn của cửa chống cháy, không cong vênh. – Mẫu mã và màu sắc đa dạng. – Được kiểm định theo tiêu chuẩn của cục cảnh sát PCCC. – Vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng. – Chế độ bảo hành tin cậy. Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn quan tâm và cần tư vấn, hỗ trợ. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi: Công Ty Cổ Phần ALUMAX Việt Nam Văn Phòng Giao Dịch: Số 70 Đường Nam Đuống, Tổ 20, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội Hotline: 0961.362.362 - 02477.79.79.79 Email: Alumaxvn@gmail.com Website: alux.com.vn
 4. Ngày nay , mọi gia đình hầu như đều có tivi để sử dụng giải trí, coi tin tức, truyền hình... dường như đã là thiết bị vô cùng phổ biến và cần thiết cho mọi nhà. Đi kèm theo đó, việc sử dụng thiết bị hằng ngày sẽ cần đến những nơi uy tín để sửa chữa tivi khi cần thiết. Và để tìm kiếm được địa chỉ sửa tivi ổn định và tốt nhất hiện nay thì không phải là điều dễ dàng. Vậy nên hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những dịch vụ sửa chữa tivi uy tín, sửa tivi sony, trung tâm bảo hành sony, chuyên nghiệp nhất TP. Hồ Chí Minh nhé! Trung tâm sửa chữa bảo hành sony chuyên nghiệp nhất hiện nay Chuyên xử lý tivi Sony bị kẻ sọc màn hình (sọc ngang hay kẻ sọc dọc). Sửa tivi sony bị hai hình, chồng hình, kẻ hỏng màn hình. Trung tâm bảo hành sony bị nhòe hình, âm ảnh, dừng hình. Bảo hành tivi sony bị mất tiếng hoặc mất hình ảnh. Xử lý thiết bị tivi bị mất nguồn, hỏng LED, hỏng nguồn. Sửa tivi khi bật thiết bị không lên, nháy đèn đỏ 2 đến 13 nháy. Sửa tivi sony bị hỏng board mạch cao áp. Sửa tivi tự động tăng giảm âm lượng. Dịch vụ sửa chữa tivi bị hỏng bo mạch chính. Sửa tivi mất tín hiệu, không nhận các cổng AV, HDMI… Sửa tivi không kết nối được mạng Internet, không thể xem được Youtube Sửa tivi Sony không nhận điều khiển từ xa, hỏng điều khiển remote. Thay Màn Hình Tivi Từ 32in Đến 75in tại nhà chuyên nghiệp …. Vì sao bạn nên lựa chọn trung tâm bảo hành sony Đội ngũ Kỹ thuật viên sửa chữa lành nghề, nhiều năm kinh nghiệm, nhiệt tình trong công việc, trung thực, nhanh nhẹn. Cung cấp dịch vụ đến tận nhà khách hàng để sửa chữa. Địa bàn hoạt động xuyên suốt, toàn khu vực nội thành thành phố Hồ Chí Minh Kiểm tra trung thực, chi tiết và báo giá trước khi sửa tivi, kiểm tra báo giá miễn phí, không bày vẽ thêm lỗi. Linh kiện thay thế bảo hành tivi sony chính hãng, bảo hành linh kiện thay thế từ 6 tháng đến 2 năm. Giá sửa chữa hợp lý, cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay. Nếu khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết cũng như khảo sát gửi báo giá, kèm theo những hoạt động khuyến mãi hấp dẫn nhất nhé! Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: TRUNG TÂM SỬA CHỮA – BẢO HÀNH TIVI SONY Văn phòng công ty: 364 Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại bảo hành : 0286.678.0789 Website: Tivisony.com Chi nhánh: Địa chỉ: 713 Xô viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Địa chỉ: 86 Lê Văn Việt, Quận 9, TP Hồ Chí Minh Địa chỉ: 363 Nguyễn Thượng Hiền, Quận 3, TP Hồ Chí Minh Địa chỉ: 133 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP Hồ Chí Minh Địa chỉ: 713 Xô viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Địa chỉ: 105 Quốc Lộ 13, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh Địa chỉ: 194 Quốc Lộ 50, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh Địa chỉ: 18/2 Đường Tô Ký , Quận 12 , TP Hồ Chí Minh Địa chỉ: 1812 Đường Võ Văn Kiệt, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 5. Bạn đang cần xây dựng một hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho gia đình, công ty , doanh nghiệp của mình ? Hay hệ thống xử lý nước thải của bạn đã quá lỗi thời và hiệu quả kém? Và bạn đang không biết làm thế nào lựa chọn được dịch vụ xử lý nước thải uy tín và có chế độ hậu mãi hấp dẫn? Bạn đang cần gấp một địa chỉ uy tín, có tâm với công việc cung cấp dịch vụ xử lý nước thải tốt nhất? Cung cấp được hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cần đảm bảo tiết kiệm chi phí để giảm chi phí nước, đảm bảo an sinh xã hội và tăng hiệu quả sử dụng. Hãy cùng chúng tôi tham khảo đơn vị được nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng. Công ty TNHH Việt Thủy Sinh. Hãy cùng tìm hiểu về những dịch vụ mà đơn vị này cung cấp nhé! Việt Thủy Sinh mang lại giải pháp tối ưu đến khách hàng Xử lý nước thải: Xử lý nước thải sinh hoạt, xử lý nước thải công nghiệp, xử lý nước thải y tế, vân hành bảo trì hệ thống. Xử lý nước cấp Thiết bị môi trường: Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, hệ thống xử lý nước thải y tế/ bệnh viện, hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, cơ khí môi trường, các thiết bị môi trường khác. Công nghệ kỹ thuật Việt Thủy Sinh đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ xử lý nước thải Thiết kế hệ thống xử lý nước thải chuyên nghiệp Thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải hiệu quả Vận hành hệ thống xử lý nước thải hiệu quả Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, hệ thống Lập hồ sơ môi trường Nuôi cấy vi sinh hệ thống xử lý nước thải Cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Những ưu điểm nổi bật khi xử lý nước thải tại Việt Thủy Sinh Hệ thống xử lý nước thải, xử lý nước thải y tế…Dễ dàng vận hành Sử dụng ít hóa chất, an toàn và thân thiện với môi trường Chi phí đầu tư hệ thống hợp lý, không quá đắt đỏ Sử dụng ít thiết bị điện, tiết kiệm điện năng Tự động hoá quá trình vận hành Sử dụng nguồn Vi sinh vật sẵn có trong nước thải để xử lý chất ô nhiễm Tính linh động của hệ thống cao Dễ dàng bảo trì, bảo dưỡng và bảo hành Nếu khách hàng có nhu cầu, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết, giải đáp những thắc mắc một cách hiệu quả nhất. Đội ngũ chuyên viên của đơn vị chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý khách hàng. Nhanh chóng cung cấp thông tin cũng như báo giá chi tiết nhất, kèm theo là những khuyến mãi hấp dẫn nhằm đem đến cho khách hàng những trải nghiệm hài lòng nhất. Đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé. Việt Thủy Sinh hân hạnh khi hợp tác cùng quý khách hàng! Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH VIỆT THỦY SINH Địa chỉ: 138/7/13 Nguyễn súy, phương Tân Quy, quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh. Xưởng chế tạo: 80/18/41/28 TX 52, phường Thạnh Xuân, quận 12, Tp Hồ Chí Minh. Hotline: Mr Dũng 0932.422.890 – Ms Hà Như 0947.713.502 Email: Vietthuysinh.envi@gmail.com – Xylynuocthaivts@gmail.com Website: thietbimoitruonghcm.com
 6. Bạn đang tìm kiếm địa chỉ cung cấp các loại cửa thép vân gỗ, cửa thép chống cháy uy tín? Mời bạn hãy đến với Alumax Việt Nam – Địa chỉ chuyên cung cấp các sản phẩm cửa thép chống cháy, cửa thép vân gỗ, cửa thép vân gỗ Alux chất lượng và uy tín nhất thị trường hiện nay. Đơn vị cung cấp cửa chống cháy uy tín Bạn là người luôn thận trọng trong công việc, bạn muốn công trình của mình luôn đảm bảo an toàn. bạn đang có nhu cấp mua cửa chống cháy cho công trình cửa mình hãy đến với công ty Alumax của chúng tôi. Alumax là nơi cung cấp các sản phẩm cửa thép chống cháy chất lượng toàn quốc. Chúng tôi chính là đơn vị chuyên vừa sản xuất vừa phân phối nên quý khách đặt mua cửa thép chống cháy, cửa thép vân gỗ Alux tại Alumax của chúng tôi để không phải lo lắng về sản phẩm và giá cả. Với dây chuyền sản xuất hiện đại, tất cả các sản phẩm cửa thép vân gỗ, cửa chống cháy tại Alumax đều đảm bảo các tiêu chuẩn và yêu cầu khắt khe của khách hàng: – Đảm bảo độ khít theo tiêu chuẩn của cửa chống cháy, không cong vênh. – Mẫu mã và màu sắc đa dạng. – Được kiểm định theo tiêu chuẩn của cục cảnh sát PCCC. – Vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng. – Chế độ bảo hành tin cậy. Ưu điểm của cửa thép chống cháy Alumax Cung cấp sản phẩm chất lượng với giá thành tốt nhất. Đảm bảo an toàn tính mạng khi có cháy nổ xảy ra. Giá cả cạnh tranh nhất thị trường Việt Nam. Tư vấn miễn phí, chăm sóc khách hàng tận tình chu đáo. Đội ngũ lắp đặt chuyên nghiệp vận chuyển nhanh chóng tới tận công trình cho khách hàng. Chế độ bảo hành cửa và phụ kiện, cam kết mang đến sự hài lòng cho quý khách hàng. Màu sắc kiểu dáng sang trọng, nhiều sự lựa chọn cho khách hàng. Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn quan tâm và cần tư vấn, hỗ trợ. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi: Công Ty Cổ Phần ALUMAX Việt Nam Văn Phòng Giao Dịch: Số 70 Đường Nam Đuống, Tổ 20, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội Hotline: 0961.362.362 - 02477.79.79.79 Email: Alumaxvn@gmail.com Website: alux.com.vn
 7. Khi tivi của bạn sử dụng hàng ngày chắc chắn đôi lúc chắc chắn sẽ có những sự cố không may như: Tivi có tiếng nhưng không có hình, tivi có hình nhưng không có tiếng, màn hình hiển thị , không hỗ trợ HD hình ảnh, hình ảnh và âm thanh không đạt tiêu chuẩn HD, hình ảnh và âm thanh không đồng bộ với nhau, màn hình hiển thị thông báo chưa cắm thẻ, màn hình hiển thị không có quyền truy cập trên 1 số kênh, tắt biểu tượng hộp thư trên màn hình tivi, hình ảnh bị nhòe, dừng hình, vỡ hình, hàn hình tivi hiển thị màu đen, màn hình hiển thị không có thông tin hoặc không có tín hiệu… Hãy đến với trung tâm sửa chữa bảo hành sony. Đơn vị bảo hành tivi sony chất lượng và giá cả tốt nhất hiện nay. Dịch vụ sửa chữa, bảo hành tivi sony nhằm hỗ trợ khách hàng sửa chữa tivi tại nhà, hỗ trợ khách phục mọi sự cố khi tivi sony hết hạn bảo hành. Trung tâm bảo hành sony có nhiều điểm nổi bật Đội ngũ Kỹ thuật viên sửa chữa lành nghề, nhiều năm kinh nghiệm, nhiệt tình trong công việc, trung thực, nhanh nhẹn. Đơn vị sửa chữa chuyên nghiệp tại Hồ Chí Minh với mọi thể loại tivi sony như: CRT, LCD, LED, OLED TV… Cung cấp dịch vụ đến tận nhà khách hàng để sửa chữa. Có mặt sau 10 phút ngay khi khách hàng gọi điện. Đơn vị chuyên nhận sửa chữa tivi sony cũng như nhiều hãng tivi khác tại nhà chuyên nghiệp, nhanh chóng và có bảo hành dài hạn… Địa bàn hoạt động xuyên suốt, toàn khu vực nội thành thành phố Hồ Chí Minh. Kiểm tra trung thực, chi tiết và báo giá trước khi sửa tivi, kiểm tra báo giá miễn phí, không bày vẽ thêm lỗi. Linh kiện thay thế bảo hành tivi sony chính hãng, bảo hành linh kiện thay thế từ 6 tháng đến 2 năm. Giá sửa chữa hợp lý, cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay. Nếu khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết cũng như khảo sát gửi báo giá, kèm theo những hoạt động khuyến mãi hấp dẫn nhất nhé! Trung tâm bảo hành sony hân hạnh được phục vụ quý khách! "Tiên phong trong công nghệ, sáng tạo, đột phá trong giải pháp nhằm đem đến những sản phẩm, dịch vụ ưu Việt nhất để đáp ứng nhu cầu cho Quý Khách hàng." Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: TRUNG TÂM SỬA CHỮA – BẢO HÀNH TIVI SONY Văn phòng công ty: 364 Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại bảo hành : 0286.678.0789 Website: Tivisony.com Chi nhánh: Địa chỉ: 713 Xô viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Địa chỉ: 86 Lê Văn Việt, Quận 9, TP Hồ Chí Minh Địa chỉ: 363 Nguyễn Thượng Hiền, Quận 3, TP Hồ Chí Minh Địa chỉ: 133 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP Hồ Chí Minh Địa chỉ: 713 Xô viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Địa chỉ: 105 Quốc Lộ 13, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh Địa chỉ: 194 Quốc Lộ 50, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh Địa chỉ: 18/2 Đường Tô Ký , Quận 12 , TP Hồ Chí Minh Địa chỉ: 1812 Đường Võ Văn Kiệt, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 8. Xử lý nước thải sinh hoạt đang là một trong những vấn đề nhức nhối và được quan tâm nhất hiện nay. Các thành phần trong chất thải gây ô nhiễm, chất độc hại, vi khuẩn…có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe con người và môi trường xung quanh. Qua đó, cần hạn chế, triệt tiêu những vấn đề trên thì mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp, mỗi cơ sở sản xuất cần phải đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải chất lượng nhằm đảm bảo được lượng nước thải ra môi trường phải được xử lý triệt để. Hiện nay có rất nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ xử lý nước thải. Tuy nhiên, để tìm kiếm đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ xử lý nước thải chuyên nghiệp thì không phải điều dễ dàng. Giới thiệu với bạn đơn vị đứng trong top đầu dịch vụ xử lý nước thải Công ty TNHH Việt Thủy Sinh. Đơn vị Việt Thủy Sinh chuyên cung cấp hệ thống xử lý nước thải như: Xử lý nước thải sinh hoạt, xử lý nước thải công nghiệp, xử lý nước thải y tế, vận hành hệ bảo trì hệ thống… Việt Thủy Sinh đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ xử lý nước thải Thiết kế hệ thống xử lý nước thải chuyên nghiệp Thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải hiệu quả Vận hành hệ thống xử lý nước thải hiệu quả Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, hệ thống Lập hồ sơ môi trường Nuôi cấy vi sinh hệ thống xử lý nước thải Cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Những ưu điểm nổi bật khi xử lý nước thải tại Việt Thủy Sinh Hệ thống xử lý nước thải, xử lý nước thải y tế…Dễ dàng vận hành Sử dụng ít hóa chất, an toàn và thân thiện với môi trường. Chi phí đầu tư hệ thống hợp lý, đảm bảo chi phí đầu tư cạnh tranh. Sử dụng ít thiết bị điện, tiết kiệm điện năng. Công nghệ xử lý nước thải hiện đại, tân tiến chất lượng cao. Tự động hoá quá trình vận hành. Sử dụng nguồn Vi sinh vật sẵn có trong nước thải để xử lý chất ô nhiễm Tính linh động của hệ thống cao Cam kết bảo trì, bảo dưỡng và bảo hành hệ thống một cách tốt nhất Đáp ứng được các yêu cầu về mặt thẩm mỹ của khách hàng đề ra. Đội ngũ nhân viên, kỹ sư nhiều kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu, có tâm với nghề. Nếu khách hàng có nhu cầu, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết, giải đáp những thắc mắc một cách hiệu quả nhất. Đội ngũ chuyên viên của đơn vị chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý khách hàng. Nhanh chóng cung cấp thông tin cũng như báo giá chi tiết nhất, kèm theo là những khuyến mãi hấp dẫn nhằm đem đến cho khách hàng những trải nghiệm hài lòng nhất. Đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé. Việt Thủy Sinh hân hạnh khi hợp tác cùng quý khách hàng! Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH VIỆT THỦY SINH Địa chỉ: 138/7/13 Nguyễn súy, phương Tân Quy, quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh. Xưởng chế tạo: 80/18/41/28 TX 52, phường Thạnh Xuân, quận 12, Tp Hồ Chí Minh. Hotline: Mr Dũng 0932.422.890 – Ms Hà Như 0947.713.502 Email: Vietthuysinh.envi@gmail.com – Xylynuocthaivts@gmail.com Website: thietbimoitruonghcm.com
 9. Cơ hội đầu tư sinh lời với căn hộ fiato premier. Fiato premier với pháp lý rõ ràng minh bạch, sổ đỏ từng căn. Bên cạnh dự án fiato premier là chủ đầu tư uy tín Hưng Phú Invest. Chung cư fiato premier là dự án cao cấp nổi bật nhất Quận Thủ Đức với quy mô 9.3 ha nằm trong khu phức hợp biệt thự, nhà phố và căn hộ cao cấp. Fiato premier thủ đức hiện hữu như hồ trong phố, nhà trong hoa, là nơi ốc đảo nghỉ dưỡng tại gia có đến 66% diện tích xanh cùng hồ cảnh quan điều hòa không khí, mở ra không gian sống vượt trội. Dự án Fiato Premier Thủ Đức sở hữu vị trí trong mơ tại số: 563 Tô Ngọc Vân, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức. Có thể nói đây là một vị trí tiện nghi trong bước chân, kết nối hạ tầng giao thông của dự án hoàn hảo. Dự án với loại hình: 30 biệt thự vườn, 185 nhà phố và 451 căn hộ. Dự án fiato premier bao quanh là hệ thống tiện ích gồm trường học, cơ quan hành chính, trung tâm thương mại, siêu thị, khu vui chơi giải trí… đáp ứng các nhu cầu trong đời sống sinh hoạt của cộng đồng dân cư. Căn hộ fiato premier có giá bán dự kiến là 55 triệu/m2, đặc biệt ngân hàng hỗ trowh vay vốn lên tới 70% giá trị sản phẩm, thanh toán linh hoạt. Bên cạnh đó còn có rất nhiều chính sách ưu đãi khác nhau vô cùng hấp dẫn… Đơn vị hiện tại đang nhận booking giữ chỗ dự án, nếu bạn có nhu cầu hãy liên hệ ngay để đội ngũ nhân viên nhiệt tình tư vấn nhé!
 10. Địa chỉ chuyên thiết kế xây dựng uy tín nhất hiện nay Công ty TNHH Tư Vấn – Đầu Tư & Xây Dựng Hồng Phát được thành lập từ đầu năm 2007, đơn vị hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và thi công xây dựng công trình. Là doanh nghiệp có uy tín nhiều năm, luôn nằm trong top các công ty xây dựng nhận được sự yêu mến của nhiều khách hàng cũng như nhiều chủ đầu tư. Xây dựng Hồng Phát là tập hợp một tập thể kiến trúc sư trẻ, sáng tạo, nhiệt huyết, công nhân được đào tạo chính quy giúp mỗi dự án luôn hoàn tất đúng tiến độ và đạt thẩm mỹ, chất lượng cao. Khi lựa chọn công ty Hồng Phát, khách hàng không chỉ an tâm về chất lượng, thiết kế đẹp mà còn phù hợp với chi phí đã bỏ ra. Công Ty Hồng Phát cung cấp đa dạng lĩnh vực chất lượng cao. Tư vấn, thiết kế kiến trúc: từ phong cách Cổ Điển, Tân Cổ điển châu Âu, hiện đại kết hợp nét truyền thống Á Đông…. Thi công xây dựng các loại công trình: nhà phố, biệt thự, chung cư, sửa chữa nhà ở … Nhận thực hiện nhiều loại hình hợp đồng: thi công từng phần hay chìa khóa trao tay, … Thi công các công trình cầu đường bộ, công trình hạ tầng khu dân cư, khu đô thị mới … Sản phẩm chất lượng cao Xây dựng Hồng Phát khát khao sáng tạo và xây dựng nên những công trình sang trọng, đẳng cấp theo các phong cách nghệ thuật khác nhau nhưng vẫn luôn luôn phù hợp với không gian văn hóa, điều kiện, vật liệu và khí hậu Việt Nam. Xây dựng Hồng Phát bằng năng lực, bằng những sản phẩm đã được đưa vào sử dụng, bằng kinh nghiệm thực tế tích lũy trong quá trình phát triển đã khẳng định được vị thế riêng của mình trước nhu cầu ngày càng cao và đa dạng tại thị trường kiến trúc và xây dựng Việt. Dịch vụ chuyên nghiệp Công ty hồng phát được khách hàng biết đến và tín nhiệm nhờ phong cách làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm cao và thân thiện. Trải qua nhiều năm làm việc góp nhặt nhiều kinh nghiệm và phát triển với hàng trăm công trình tiêu biểu, đơn vị đã trở thành đối tác tin cậy của rất nhiều chủ đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như trên toàn quốc. Luôn thể hiện mình là đối tác chân thành, luôn cố gắng hoàn thành tốt những công trình đạt chất lượng tốt, bền vững, với giá cả hợp lý và giá trị thẩm mỹ cao và hỗ trợ hậu mãi hấp dẫn. Giá thành cạnh tranh Với chi phí cạnh tranh, dịch vụ tốt, uy tín, xây dựng hồng phát đã và đang làm hài lòng rất nhiều khách hàng khó tính, có kỹ thuật, hiểu về các công trình xây dựng. Đơn vị còn cung cấp trọn gói công trình nhằm giúp khách hàng bao quát định mức vốn đầu tư cũng như tránh phát sinh chi phí quá cao. Nhân lực xứng tầm Công ty TNHH Tư Vấn – Đầu Tư & Xây Dựng Hồng Phát với đội ngũ kiến trúc sư giỏi, thợ kỹ thuật lành nghề sẽ thiết kế ra những công trình đạt độ thẩm mỹ cao cùng chất lượng tương xứng với kỳ vọng của khách hàng. Đảm bảo khách hàng hài lòng nhất đối với sản phẩm. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HỒNG PHÁT Trụ sở chính: DD8 Bạch Mã, Cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh Hotline: 0967 374 466 – 0903 433 176 Email: hongphatcons@gmail.com Website: www.hongphatcons.vn
 11. Vị trí dự án Fiato Premier Thủ Đức được đánh giá là một trong những quỹ đất vàng còn xót lại tại Thành Phố Thủ Đức. Khu chung cư cao tầng thuộc khu nhà ở Hưng Phú nằm tại mặt tiền đường Tô Ngọc Vân, một trong những tuyến đường “cổ” của quận Thủ Đức. Fiato Premier rất thuận tiện cho việc kết nối đến trung tâm TP.HCM và các khu vực lân cận. Hệ thống giao thông đa dạng di chuyển nhanh đến các tuyến đường lớn như: Tô Ngọc Vân, đại lộ Phạm Văn Đồng, Vành đai 2, Quốc lộ 13, Tô Ngọc Vân, Metro Bến Thành – Suối Tiên. Chung cư Fiato Premier cư dân có thể dễ dàng kết nối với những tuyến giao thông huyết mạch tiến về trung tâm TP.HCM và vành đai phía Đông như Đại Lộ Phạm Văn Đồng, Xa lộ Hà Nội, Cao tốc Long Thành – Dầu Giây, Đường Vành Đai 2, Ga Metro Bến Thành – Suối Tiên. Nằm giữa nút giao với các tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên, công viên Quốc tế, dự án không chỉ được hưởng lợi từ vị trí “cận thị” mà còn thu về cho mình hàng loạt những ưu thế. Một trọng những ưu điểm lớn nhất mà căn hộ Fiato Premier Thủ Đức đang sở hữu. Phòng kinh doanh Bách Khoa Land xin cảm ơn quý khách đã quan tâm tới dự án của công ty. Với quan điểm đem đến những điều tốt đẹp nhất cho khách hàng, Chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý khách tận tâm từ dự án đến tư vấn tài chính. Với đội ngũ chuyên gia tư vấn nhiều năm kinh nghiệm BĐS – Tài chính Ngân Hàng, Chúng tôi sẽ giúp Quý khách tìm ra bài toán tài chính & phương án đầu tư với tỉ suất lợi nhuận tốt nhất. Thông tin liên hệ Hotline: 0931522078 Địa chỉ: 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P9, Q5, Tp.HCM Email: bachkhoaland68@gmail.com Website: bachkhoaland.com
 12. Với thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, có rất nhiều thương hiệu sáng tạo và sản xuất ra rất nhiều hệ thống trang thiết bị âm thanh, ánh sáng trên thị trường trở nên phổ biến. Và trong đó không còn xa lạ với mọi người, Micro giúp truyền âm thanh đến người nghe rõ nét nhất. Nếu thiếu đi micro thì những bài hát sẽ mất đi một phần âm hưởng giá trị. Có thể nói để hát karaoke có được những trải nghiệm tốt nhất. Các chương trình và sự kiện diễn ra suôn sẻ chất lượng ... phải cần đến micro. Với nhu cầu sử dụng micro ngày càng nhiều sẽ kéo theo nhu cầu sửa micro. Và với nhu cầu ngày càng tăng đó thì cũng xuất hiện những cửa hàng sửa micro kém chất lượng. Vì vậy bạn cần tìm nơi uy tín để sửa micro cũng như tránh được những điều không hay về linh kiện khi thay thế. Hãy đến và trải nghiệm dịch vụ sửa điện tử chất lượng tại đơn vị ProAudio. Đơn vị chuyên sửa điện tử, thiết bị điện tử thiết bị âm thanh, sửa chữa điện tử tại nhà tphcm, sửa micro không dây, sửa micro có dây, sửa chữa micro thu âm, sửa micro karaoke Bluetooth, chuyên sửa chữa micro các loại…. ProAudio chuyên cung cấp micro Takstar, micro không dây, micro Shure USA, micro cao cấp, micro cao cấp BBS, micro trợ giảng, micro loa kéo, micro ô tô xe hơi… Vì sao micro hay bị hư hỏng? Khi bạn mua sản phẩm tại những địa chỉ không uy tín. Do thiết bị sau một thời gian sử dụng sẽ bị hư hỏng, chất lượng giảm sút không như ban đầu. Có thể bạn lựa chọn dòng micro không phù hợp với thiết bị. Bạn không nắm rõ được các thông số kỹ thuật của các thiết bị trong dàn âm thanh. Theo ý thích của bản thân mà bạn lựa chọn micro không tương thích sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động của micro, sẽ dẫn đến tình trạng hư hỏng là điều hiển nhiên. Bạn sẽ sửa micro nếu bảo quản thiết bị chưa tốt hay không đúng cách. Micro dễ sử dụng, phù hợp mọi không gian tuy nhiên nếu bạn bất cẩn, thiết bị rơi, va đập mạnh nhiều lần. Điều này ảnh hưởng không tốt lên thiết bị bên trong sản phẩm. Bạn sẽ phải sửa micro nếu không bảo dưỡng, vệ sinh thường xuyên. Bụi bẩn, ẩm mốc sẽ bám dày các mạch bên trong gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động phát ra âm thanh của mic gặp vấn đề. Dù micro được sản xuất dựa trên công nghệ hiện đại và tiên tiến nhưng trong quá trình sử dụng mà bạn không bảo quản, vệ sinh hợp lý thì dù micro chất lượng đến đâu cũng sẽ phải đi sửa. Và nếu như bạn gặp phải những vấn đề cần tìm đến cửa hàng sửa micro xin vui lòng lựa chọn đơn vị ProAudio nhé! Không chỉ tay nghề cao, dịch vụ chất lượng, sản phẩm đa dạng bên cạnh đó giá cả rất cạnh tranh, được nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn.Đơn vị sửa chữa lâu năm nhiều kinh nghiệm, uy tín, chất lượng nhất trên thị trường chung tại Tp Hồ Chí Minh hiện nay. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: PROAUDIO Địa chỉ: 194/58 Võ Văn Tần, quận 3, Tp Hồ Chí Minh Hotline: 0944.168.162 – 0935.39.4656 Website: microkhongday.vn
 13. Địa chỉ cung cấp và phân phối công tắc legrand chính hãng, chất lượng và uy tín. Mời bạn hãy đến với Elite Houses - Đơn vị chuyên phân phối thiết bị điện hãng Legrand hàng đầu Hà Nội và toàn quốc. Địa chỉ cung cấp thiết bị Legrand chính hãng Elite Houses là địa chỉ uy tín nhất hiện nay khi cần lựa chọn các loại thiết bị Legrand. Các sản phẩm của thương hiệu Legrand tại đây luôn đa dạng về model, chủng loại sản phẩm. Một số sản phẩm nổi bật tại Elite Houses: Thiết bị Legrand như: công tắc Legrand, công tắc điện Legrand, công tắc ổ cắm Legrand…. Một số thiết bị khác như: Công tắc, ổ cắm Bticino Tham khảo thêm tại website legrand-vietnam.org nhé! Tại sao khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi? Chất lượng sản phẩm Legrand là một thương hiệu nổi tiếng đến từ Pháp được thành lập vào năm 1904. Các sản phẩm của Legrand cung cấp nhiều giải pháp quản lý chiếu sáng, sưởi ấm, năng lượng, mạng lưới và truy cập phù hợp với mọi mạng lưới Elite Houses cam kết cung cấp các thiết bị điện Legrand chính hãng đáp ứng yêu cầu lựa chọn của quý khách hàng. Tất cả các sản phẩm công tắc điện Legrand, công tắc ổ cắm Legrand….tại Elite Houses rất đa dạng nhiều mẫu mã, chủng loại sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn. Elite Houses tự hào cung cấp sản phẩm ổ cắm công tắc Legrand tại Hà Nội và toàn quốc với chế dộ bảo hành uy tín. Giá thành cạnh tranh Đến với Elite Houses, bạn sẽ hoàn toàn hài lòng về chất lượng cũng như giá thành sản phẩm, đảm bảo giá vô cùng hấp dẫn và cạnh tranh nhất thị trường. Đa dạng mẫu mã, nhiều mức chiết khấu vô cùng hấp dẫn từ 30% – 45% cao nhất thị trường hiện nay. Nhân viên chuyên nghiệp Elite Houses tự hào có được đội ngũ tư vấn luôn nhiệt tình, chu đáo phục vụ mọi lúc mọi nơi. Đến với Elite Houses, chắc chắn bạn sẽ hài lòng và lựa chọn được cho mình sản phẩm ưng ý nhất. Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn quan tâm về sản phẩm, hãy liên hệ ngay với chúng tôi: Hotline tư vấn: 0975.255.586 Website: legrand-vietnam.org Showroom 1: Tòa HPC Landmark 105, khu đô thị Văn Khê, P.La Khê, Hà Đông, Hà Nội Showroom 2: BT06/TT3A. Khu Đô Thị Mới Phùng Khoang, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội
 14. Với cuộc sống bình thường mới hiện nay luôn hướng tới xu thế mua sắm trực tuyến tiện lợi và nhanh chóng. Do đó Phố ông đồ ra đời nhằm giúp người tiêu dùng tối ưu trải nghiệm mua sắm tết nhâm dần 2022. Phố ông đồ online quà tết vị an khang – vàng son tô thịnh vượng Để những giỏ quà tết năm Nhâm Dần 2022 với chủ đề vững chãi và vàng son đem đến những lời chúc ý nghĩa, đem đến sức khỏe cũng như những điều tốt lành nhất đến với mọi người. Giỏ quà tết lan tỏa điều bình an, hạnh phúc, thịnh vượng đến với mọi nhà mang đậm chất đặc sản địa phương. Phố ông đồ Online vững chãi bình thường mới Giỏ quà tết vững chãi: Xin chúc nhau bình an, mạnh khoẻ tinh thần và thể chất để luôn tự tin vào chính mình, vào cộng sự mình, vào doanh nghiệp mình để làm nền tảng đạt được thành công và thịnh vượng; Giỏ quà tết Vàng Son: Xin chúc nhau đạt được những thành tựu đáng hâm mộ, bền vững như vàng và son, như mùa lúa bội thu, như đàn chim mang niềm hân hoan về khắp chốn. Sản phẩm tốt cho sức khỏe đa dạng Bạn có thể tham khảo tại phố ông đồ những sản phẩm sạch, tốt cho sức khỏe. Những sản phẩm chất lượng, nông sản xanh, đặc sản thơm ngon… đa dạng từ Bắc vô Nam dùng trong dịp tết. Phố ông đồ bạn có thể chọn giỏ quà mình thích như: giỏ mây tre đan vuông, giỏ mây tre đan kiểu vali, giỏ mây tre đan kiểu xách tay, hộp giấy vững chãi… Phố ông đồ online bạn có thể lựa chọn những sản phẩm chất lượng cho vào giỏ quà tết như: đậu phộng rang tỏi ớt, mứt thanh trà sấy lạnh, hồng sấy dẻo Đà Lạt, hồng treo gió Đà Lạt, hạt điều gấc mật ong, mứt gừng dẻo, thanh gạo lứt và chà bông, đậu phộng sầu riêng đá sắc… Tại phố ông đồ online bạn còn có thể lựa chọn những sản phẩm về tết khác như: bao lì xì, thiệp tết, tò he ý nghĩa, nhang, trầm, trang trí tết… Bạn còn có thể order đặc sản bánh chưng Làng Chuồn, đặc sản Tiến Vua. Hay bạn có thể chọn tré đặc sản xứ Huế… Những quà tặng sức khỏe chuẩn chất lượng như: Atiso, nấm linh chi, thảo mộc Saffron, yến sào, đông trùng hạ thảo, tỏi đen, tinh bột nghệ… Giá thành cạnh tranh Các sản phẩm tại phố ông đồ không chỉ chất lượng cao, tốt cho sức khỏe mà còn có giá thành cạnh tranh hơn 90% sản phẩm được giảm giá từ 10% trở lên. Nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, chiết khấu cao, có nhiều voucher giảm giá, những giải thưởng hiện vật… Hỗ trợ thanh toán linh hoạt với bất kỳ hình thức nào. Được hỗ trợ giao hàng miễn phí, chính sách linh động theo từng sản phẩm. Các sản phẩm tại phố ông đồ online là giải pháp hoàn hảo cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp truyền tải thông điệp đến khách hàng, tối tác, nhân viên một cách tốt nhất. Phố ông đồ trao tặng những sản vật tinh túy của đất Việt để tỏ lòng biết ơn sắc son. Nếu bạn có nhu cầu hãy lựa chọn ngày chúng tôi để có những trải nghiệm mua sắm online tốt nhất nhé! Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI UFO Trụ sở chính: 114 Đường 9A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam CN Tân Phú: 284/5B Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam CN An Giang: 218 Tổ 11, ấp Phú Hiệp, Xã An Phú, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang, Việt Nam Email: info@foodmap.asia Hotline: 02877702614 Website: foodmap.asia
 15. Micro là một trong những thiết bị được mọi người sử dụng rất nhiều. Thiết bị được sử dụng trong các hoạt động vui chơi, giải trí, karaoke, sự kiện... Hiện nay Micro có mặt ở hầu hết các gia đình ngày càng thân thuộc hơn bởi đây là thiết bị âm thanh giúp mọi người có thể dễ dàng thu âm tiếng nói. Do đó mà chúng có tác dụng để thu âm các tiếng động âm thanh, tiếng nói, giọng hát, tiếng đàn piano, guitar, sáo… một cách tốt nhất. Sau đó chúng phát ra những âm hưởng có độ vang, độ ấm cũng như lớn hơn so với thực tế. Với nhu cầu sử dụng micro ngày càng nhiều sẽ kéo theo nhu cầu sửa micro. Và với nhu cầu ngày càng tăng đó thì cũng xuất hiện những cửa hàng sửa micro kém chất lượng. Vì vậy bạn cần tìm nơi uy tín để sửa micro cũng như tránh được những điều không hay về linh kiện khi thay thế. Vì sao micro hay bị hư hỏng? Khi bạn mua sản phẩm tại những địa chỉ không uy tín. Do thiết bị sau một thời gian sử dụng sẽ bị hư hỏng, chất lượng giảm sút không như ban đầu. Có thể bạn lựa chọn dòng micro không phù hợp với thiết bị. Bạn không nắm rõ được các thông số kỹ thuật của các thiết bị trong dàn âm thanh. Theo ý thích của bản thân mà bạn lựa chọn micro không tương thích sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động của micro, sẽ dẫn đến tình trạng hư hỏng là điều hiển nhiên. Bạn sẽ sửa micro nếu bảo quản thiết bị chưa tốt hay không đúng cách. Micro dễ sử dụng, phù hợp mọi không gian tuy nhiên nếu bạn bất cẩn, thiết bị rơi, va đập mạnh nhiều lần. Điều này ảnh hưởng không tốt lên thiết bị bên trong sản phẩm. Bạn sẽ phải sửa micro nếu không bảo dưỡng, vệ sinh thường xuyên. Bụi bẩn, ẩm mốc sẽ bám dày các mạch bên trong gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động phát ra âm thanh của mic gặp vấn đề. Dù micro được sản xuất dựa trên công nghệ hiện đại và tiên tiến nhưng trong quá trình sử dụng mà bạn không bảo quản, vệ sinh hợp lý thì dù micro chất lượng đến đâu cũng sẽ phải đi sửa. Cửa hàng sửa micro uy tín chất lượng nhất hiện nay. Hãy đến và trải nghiệm dịch vụ sửa điện tử chất lượng tại đơn vị ProAudio. Đơn vị chuyên sửa điện tử, thiết bị điện tử thiết bị âm thanh, sửa chữa điện tử tại nhà tphcm, sửa micro không dây, sửa micro có dây, sửa chữa micro thu âm, sửa micro karaoke Bluetooth, chuyên sửa chữa micro các loại…. ProAudio chuyên cung cấp micro Takstar, micro không dây, micro Shure USA, micro cao cấp, micro cao cấp BBS, micro trợ giảng, micro loa kéo, micro ô tô xe hơi… Và nếu như bạn gặp phải những vấn đề cần tìm đến cửa hàng sửa micro xin vui lòng lựa chọn đơn vị ProAudio nhé! Không chỉ tay nghề cao, dịch vụ chất lượng, sản phẩm đa dạng bên cạnh đó giá cả rất cạnh tranh, được nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn.Đơn vị sửa chữa lâu năm nhiều kinh nghiệm, uy tín, chất lượng nhất trên thị trường chung tại Tp Hồ Chí Minh hiện nay. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: PROAUDIO Địa chỉ: 194/58 Võ Văn Tần, quận 3, Tp Hồ Chí Minh Hotline: 0944.168.162 – 0935.39.4656 Website: microkhongday.vn