• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

kimlan.haichau@gmail.com

Hội viên
 • Số nội dung

  233
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About kimlan.haichau@gmail.com

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Máy lạnh tủ đứng Casper là một sản phẩm của thương hiệu điều hòa Casper, một cái tên khá nổi bật trong phân khúc giá rẻ và tầm trung đến từ Thái Lan. Điều hòa Casper hiện đang trên đà phát triển mạnh mẽ và nhận được sự đón nhận rất tích cực của người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam bởi sự đa dạng về mẫu mã, công nghệ và chế độ bảo hành, hậu mãi đặc biệt luôn đi đầu so với các thương hiệu khác.»» Xem thêm bài viết : https://thanhhaichau.com/thong-tin-cong-nghe/gioi-thieu-ve-dieu-hoa-may-lanh-casper-thuong-hieu-nay-co-tot-khongMáy lạnh tủ đứng Casper gas R410, nhập khẩu chính hãng Thái Lan. Sản phẩm với giá thành siêu rẻ và chế độ bảo hành lâu dài 02 năm máy, 05 năm máy nén. Thích hợp lắp đặt cho văn phòng, cửa hàng, phòng khám,... với những điểm nổi bật sau :- Thiết kế trang nhã, hiện đại- Điều khiển cảm biến từ xa- Cửa thoát khí 4 hướng- Luồng gió mạnh thổi xa lên tới 10m- Chức năng iClean tự làm sạch thông minh- Bộ lọc Anti-Formaldehyde- Làm lạnh nhanh và sâu- Thiết kế dàn nóng thế hệ mới]- Dàn tản nhiệt đồng mạ vàng- Động cơ êm ái»» Tìm hiểu chi tiết tại : https://thanhhaichau.com/thong-tin-cong-nghe/nhung-dieu-nen-biet-ve-may-lanh-dieu-hoa-tu-dung-casper⇒ Điều hòa tủ đứng Casper có mặt trên rất nhiều quốc gia và ghi dấu ấn mạnh mẽ bởi chất lượng, giá cả dịch vụ bảo hành. Hãng Casper mang đến rất nhiều lựa chọn cho quý khách hàng với điều hòa treo tường, điều hòa di động, điều hòa tủ đứng. Nếu bạn đang muốn mua một chiếc điều hòa thì bạn không thể bỏ qua hãng điều hòa Casper.► Tham khảo bảng giá máy lạnh tủ đứng Casper :FC-18TL22 2 HP = 17,800,000 đFC-28TL22 3 HP = 21,950,000 đFC-48TL22 5 HP = 29,950,000 đClick vào từng model để xem thông tin sản phẩm hoặc xem tại : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung?brand=46** Thanh Hải Châu cam kết :✓ Giá tốt nhất thị trường✓ Sản phẩm 100% chính hãng✓ Dịch vụ chăm sóc, hậu mãi chu đáo✓ Vận chuyển và lắp đặt ngay trong ngày✓ Sản phẩm 100% mới nguyên đai nguyên kiện✓ Bảo hành 02 năm máy, 05 năm máyĐiện Lạnh Thanh Hải Châu là một trong những đại lý chuyên cung cấp, phân phối các dòng điều hòa của các hãng lớn đang có mặt trên thị trường Việt Nam. Chúng tôi luôn đem đến cho khách hàng những sản phẩm uy tín chính hãng cũng như giá cả hợp lý phù hợp với từng nhu cầu của khách hàng. Bạn đang có nhu cầu sử dụng và lắp đặt máy lạnh tủ đứng Casper cho công trình của mình thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo thông tin chi tiết sau đây:• Địa chỉ : 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM• Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com• Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân• Phòng bán hàng : 02822006099 – 02822120566 – 0901432183• Website công ty : thanhhaichau.com
 2. Tại TPHCM và toàn khu vực phía Nam, Công ty Thanh Hải Châu là đại lý phân phối cấp 1 của sản phẩm máy lạnh hãng Mitsubishi nên giá thành bán ra rất ưu đãi và cực cạnh tranh trên toàn thị trường. Và đặc biệt đối với dòng máy lạnh âm trần thì luôn được mọi khách hàng săn đón bởi sản phẩm đã đáp ứng được các tiêu chí như: thích hợp cho không gian rộng lớn, làm lạnh tốt và đều, độ bền cao, chất lượng ổn định, tiết kiệm điện năng và đạt yêu cầu thẩm mỹ cho mọi không gian kiến trúc. Hiện tại, máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy Thanh Hải Châu đang phân phối có 2 dòng là thường và inverter. Quý khách có thể xem cụ thể hơn như sau:→ Dòng inverter của máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy có các model sau :Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50VG 2 HP 17100 Btu inverterGiá bán : 27,900,000 ₫ (Đã bao gồm VAT)Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VG 2.5 HP 24200 Btu inverterGiá bán : 30,400,000 ₫ (Đã bao gồm VAT)Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100VG 3.5 HP 30700 Btu inverterGiá bán : 39,000,000 ₫ (Đã bao gồm VAT)Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100VG 4 HP 34100 Btu inverterGiá bán : 40,600,000 ₫ (Đã bao gồm VAT)Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125VG 5 HP 42700 Btu inverterGiá bán : 50,300,000 ₫ (Đã bao gồm VAT)Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT140VG 5.5 HP 47800 Btu inverterGiá bán : 53,500,000 ₫ (Đã bao gồm VAT)→ Dòng thường của máy lạnh cassette Mitsubishi Heavy có các model sản phẩm chi tiết sau :Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CR-S5 2 HP 17060 BtuGiá bán : 21,300,000 ₫ (Đã bao gồm VAT)Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CR-S5 2.5 HP 24255 BtuGiá bán : 26,000,000 ₫ (Đã bao gồm VAT)Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CR-S5 4 HP 34120 BtuGiá bán : 34,500,000 ₫ (Đã bao gồm VAT)Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CR-S5 5 HP 42650 BtuGiá bán : 36,700,000 ₫ (Đã bao gồm VAT)Bên trên là những thông tin về tên model và giá thành của sản phẩm máy lạnh điều hòa âm trần Mitsubishi. Muốn xem nhiều hơn về tính năng và thông số kỹ thuật của mỗi loại sản phẩm, bạn hãy click vào từng model máy hoặc truy cập địa chỉ web trực tiếp của công ty : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=52 Xem thêm :So sánh sự khác nhau các loại gas máy lạnh R32, R22 và R410A Báo giá mới nhất máy lạnh âm trần inverter tiết kiệm điện đến 70% Lưu ý : Giá máy cung cấp trên chỉ tham khảo cho 01 bộ và đã bao gồm 10% VAT. Qúy khách cần biết giá theo số lượng cụ thể vào mỗi thời điểm khác nhau, vui lòng liên hệ chúng tôi để được báo giá tốt nhất :- Địa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM- Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com- Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân- Phòng bán hàng : 02822006099 – 02822120566 – 0901432183- Website công ty: thanhhaichau.com QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU HÃY LIÊN HỆ NGAY CÔNG TY THANH HẢI CHÂU HÔM NAY ĐỂ CÓ GIÁ MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI MỚI NHẤT VÀ ĐƯỢC CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI THEO SỐ LƯỢNG TỐT NHẤT NHÉ ! ** Nguồn tin : https://thanhhaichau.com/thong-tin-...tran-mitsubishi-heavy-gia-re-khu-vuc-mien-nam
 3. LG thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc được cả thế giới tin dùng và lựa chọn. Máy lạnh điều hòa âm trần LG 1 hướng thổi được sản xuất nhập khẩu chính hãng Hàn Quốc. Vì thế bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng điều hòa âm trần LG vì đây là cái nôi khởi nguồn của Tập đoàn này với công nghệ tiên tiến & quy trình sản xuất tối ưu nhất. Máy lạnh âm trần LG 1 hướng thổi có thiết kế độc đáo 1 cửa thổi, kiểu dáng đẹp hiện đại. Nhập khẩu Hàn Quốc. Dành lắp đặt cho phòng khách, phòng họp,...- THIẾT KẾ ĐỘC ĐÁO, SANG TRỌNG- KIỂM SOÁT LUỒNG GIÓ TỰ ÐỘNG 4 CHIỀU- CHỨC NĂNG LÀM LẠNH DỄ CHỊU- DÀN LẠNH NHỎ GỌN VÀ THANH MẢNH- MÀNG LỌC KHÁNG KHUẨN KHỬ MÙI HIỆU QUẢ- CÓ ĐỘ BỀN CAO- CÔNG NGHỆ SMART INVERTER TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG- GAS R410A - HIỆU SUẤT LÀM LẠNH CAO» Xem chi tiết tại : https://thanhhaichau.com/thong-tin-cong-nghe/danh-gia-may-lanh-dieu-hoa-am-tran-lg-1-huong-thoi Hiện Thanh Hải Châu đang cung cấp máy lạnh âm trần LG 1 hướng thổi có các công suất 1.5 hp, 2 hp, 2.5 hp bảng giá như bên dưới : Máy Lạnh Âm Trần LG 1 Hướng Thổi ATNQ12GULA1 1.5 HP 10230 Btu⇒ Giá bán : 18,500,000 đ (Đã bao gồm VAT)Máy Lạnh Âm Trần LG 1 Hướng Thổi ATNQ18GTLA1 2 HP 16700 Btu⇒ Giá bán : 21,800,000 đ (Đã bao gồm VAT)Máy Lạnh Âm Trần LG 1 Hướng Thổi ATNQ24GTLA1 2.5 HP 19800 Btu⇒ Giá bán : 24,000,000 đ (Đã bao gồm VAT)► GHI CHÚ :• Giá đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm chi phí nhân công & vật tư lắp đặt• Máy mới 100%• Vận chuyển miễn phí nội thành TP. HCM• Hàng chính hãng, phiếu bảo hành đầy đủBạn đang có nhu cầu lắp loại máy lạnh cassette này cho không gian của mình thì có thể liên hệ ngay Thanh Hải Châu để được tư vấn - báo giá - khảo sát công trình thực tế để có dự toán tốt nhất nhé : CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU- Địa chỉ : 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM- Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com- Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân- Phòng bán hàng : 02822006099 – 02822120566 – 0901432183- Website công ty : thanhhaichau.comXem thêm :Vì sao nên mua máy lạnh âm trần cassette LG inverter? So sánh sự khác nhau các loại gas máy lạnh R32, R22 và R410A
 4. Thương hiệu máy lạnh giấu trần nối ống gió tầm trung là sự lựa chọn tối ưu khi bạn hạn chế về tài chính nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm chất lượng tốt và tích hợp các công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Thanh Hải Châu giới thiệu thương hiệu máy lạnh giấu trần Reetech giá thành tầm trung nhưng chất lượng tốt và sản phẩm rất được ưa chuộng trên thị trường qúy khách có thể tham khảo. » Xem thêm bài viết : Máy lạnh - điều hòa giấu trần là gì, phù hợp không gian nào? ► Đặc trưng sản phẩm : • Gas R410A thân thiện với môi trường • Có thể kết nối dàn nóng dạng mô-đun • Áp suất tĩnh cao • Hoạt động mạnh mẽ & kín đáo • Tiết kiệm năng lượng • Dễ lắp đặt, vận hành • Duy trì nhiệt độ ổn định Xem thêm :Phân phối, lắp đặt máy lạnh giấu trần Reetech giá tốt nhất thị trường Ưu - nhược điểm máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech ► 1 số model hiện Thanh Hải Châu đang cung cấp : RRE24‑BA‑A 2.5 HP - 24000 BTU RRE36‑BA‑A 4 HP - 36000 BTU RRE48‑BA‑A 5.5 HP - 48000 BTU RRE60‑BA‑A 6 HP - 60000 BTU RD90‑QA‑A 9 HP - 90000 BTU RD100/RC100‑L1A 10 HP - 100000 BTU → Xem thêm nhiều công suất khác tại : thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=53 ♦ Ghi chú : • Giá bán : LH 0911260247 - Mr Luân • Giá trên đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm chi phí nhân công & vật tư lắp đặt • Máy mới – chính hãng 100%, Phiếu bảo hành đầy đủ • Vận chuyển miễn phí nội thành TP. Hồ Chí Minh • Quý khách có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp chúng tôi có giá tốt nhất tùy vào từng thời điểm Ngoài ra, Thanh Hải Châu còn cung cấp dịch vụ Thi công lắp đặt máy lạnh giấu trần Reetech trên toàn TP. Hồ Chí Minh với chuyên môn kỹ thuật cao cùng với uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực điện lạnh. Chúng tôi hoàn thành công trình với thời gian nhanh chóng nhất, mang đến một không gian thẩm mỹ hài hòa với giá thành rẻ mà mà đạt chất lượng tối đa nhất ! » Tham khảo công trình thi công của chúng tôi : Công trình thi công máy lạnh giấu trần Reetech cho nhà hàng tiệc cưới Như Ý tại Cam Ranh ► Thương hiệu máy lạnh giấu trần nối ống gió giá rẻ tầm trung này được sử dụng rộng rãi nơi có diện tích lớn và đông người như : văn phòng công ty, nhà hàng tiệc cưới, nhà xưởng, trung tâm thương mại,... vì công suất rất lớn. Bạn cần tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ thông tin bên dưới : CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU - Địa chỉ : 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM - Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com - Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân - Phòng bán hàng : 02822006099 – 02822120566 – 0901432183. - Website công ty : thanhhaichau.com
 5. Máy lạnh tủ đứng Dairry dòng thường sử dụng gas R410 mẫu mới nhất 2021, xuất xứ từ Hàn Quốc nhưng được sản xuất và nhập khẩu chính hãng từ Indonesia theo tiêu chuẩn Quốc Tế ISO 9001 đã có mặt tại nhiều thị trường như Mỹ, Trung Đông, Châu Á,….. Tại Việt Nam, điều hòa Dairry được ra mắt vào tháng 1/2020 đã tạo sức hút mạnh mẽ với người tiêu dùng.Máy lạnh tủ đứng Dairry đẹp về mẫu mã, chất lượng đảm bảo, mẫu mới nhất 2021 với nhiều công nghệ nổi bật. Thích hợp lắp đặt mọi không gian. - Kiểu dáng sang trọng, tinh tế - Chế độ làm lạnh nhanh, tối ưu - Diệt khuẩn khử mùi bảo vệ sức khỏe - Môi chất làm lạnh tối ưu gas R410A - Hoạt động bền bỉ bất chấp điều kiện thời tiết - Vận hành êm ái - Dễ dàng vệ sinh, bảo dưỡng - Bảo hành sản phẩm 24 tháng ⇒ Xem chi tiết tại : https://thanhhaichau.com/thong-tin-cong-nghe/mau-may-lanh-dieu-hoa-dang-tu-dung-dairry-moi-nhat-2021Xem thêm :Máy lạnh tủ đứng là gì? Ưu - nhược điểm của điều hòa tủ đứng?Có nên mua máy lạnh tủ đứng? Điều hòa tủ đứng loại nào tốt?• Giá sản phẩmMáy lạnh tủ đứng Dairry F-DR28KC 28000 Btu 3 HPGiá bán: 17,500,000 ₫Máy lạnh tủ đứng Dairry F-DR50KC 50000Btu 5 HPGiá bán: 28,900,000 ₫Máy lạnh tủ đứng Dairry F-DR100KC 96000Btu 10 HPGiá bán: 57,900,000 ₫ Với tất cả các tính năng trên, Điều hòa tủ đứng Dairry này sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi công trình của bạn. Cần mua hàng, thi công lắp đặt vui lòng liên hệ thông tin bên dưới : - Địa chỉ : 109/13A Huỳnh Thị Hai, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP HCM - Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com - Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân - Phòng bán hàng : 02822006099 – 02822120566 – 0901432183 - Website công ty : thanhhaichau.com
 6. Điện Lạnh Thanh Hải Châu giới thiệu 3 máy lạnh điều hòa tủ đứng Samsung model mới nhất 2021 với nhiều tính năng cải tiến, rất phù hợp với những thiết kế nội thất sang trọng như phòng họp hay đại sảnh văn phòng hiện đại : - Kiểu dáng hiện đại, thanh lịch - Khả năng làm lạnh nhanh tức thì - Bảng điều khiển cảm ứng - Công nghệ inverter - Màng lọc khử mùi hiệu quả - Sử dụng môi chất lạnh gas R410A ⇒ Tìm hiểu chi tiết sản phẩm tại : https://thanhhaichau.com/thong-tin-...ieu-hoa-tu-dung-samsung-inverter-mau-moi-nhatĐiều hòa tủ đứng Samsung được thiết kế công suất lớn nên hoạt động hiệu quả hơn hẳn so với các dòng sản phẩm thông thường khác. Bạn sẽ thực sự cảm nhận được sự hài lòng khi dùng tủ đứng Samsung trong những không gian rộng rãi với khí lạnh mát lan tỏa, mọi ngõ ngách đều được làm lạnh một cách tối đa nhất giúp bạn trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất mà công nghệ hiện đại mang lại.AC036KNPDEC/SV 4HP - 36000BTU ⇒ giá : 44,900,000 đAC048KNPDEC/SV 5.5HP - 48000BTU ⇒ giá : 53,500,000 đAF0AKV3SAEENSG 10HP - 96000BTU ⇒ giá : LH 0911260247 ⇒ Xem thông số kỹ thuật sản phẩm tại : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung?brand=61Xem thêm :Máy lạnh tủ đứng là gì? Ưu - nhược điểm của điều hòa tủ đứng?Có nên mua máy lạnh tủ đứng? Điều hòa tủ đứng loại nào tốt? Điện Lạnh Thanh Hải Châu tự hào là doanh nghiệp chuyên phân phối và lắp đặt các dòng máy lạnh: Treo tường, Âm trần, Áp trần, Tủ đứng, Multi, Giấu trần nối ống gió với chất lượng tốt, hàng chính hãng 100%. Tư vấn nhiệt tình, vận chuyển miễn phí, lắp đặt nhanh chóng. Chúng tôi cam kết mang lại cho quý khách hàng những giải pháp hoàn hảo và trải nghiệm dịch vụ mua hàng tối ưu nhất.» Liên hệ ngay với chúng tôi qua thông tin : • Địa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM • Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com • Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân • Phòng bán hàng : 02822006099 – 02822120566 – 0901432183 • Website công ty : thanhhaichau.com
 7. Điện Lạnh Thanh Hải Châu phân phối, lắp đặt máy lạnh âm trần Samsung các công suất cho các công trình với mức giá rẻ trọn gói. Thích hợp lắp đặt phòng họp, nhà hàng, Shop thời trang, showroom. Miễn phí giao hàng trong TP.HCM.Máy lạnh âm trần Samsung có kiểu dáng đẹp với nhiều tính năng hiện đại : - Điều khiển cánh đảo gió độc lập - Tối ưu hóa luồng gió thổi cho trần cao - Công nghệ inverter tiết kiệm điện hiệu quả - Làm lạnh nhanh / sưởi ấm hiệu quả - Dễ dàng vệ sinh bảo dưỡng - Sử dụng gas R410a hiệu suất làm lạnh cao → Xem chi tiết tại : Xuất xứ, tính năng, giá cả máy lạnh - điều hòa âm trần SamsungDưới đây là bảng giá các model máy lạnh âm trần Samsung đầy đủ các công suất hiện Thanh Hải Châu đang cung cấp, quý khách có thể tham khảo :AC071JN4DEH/AF 3HP = 26,100,000 đ (2 chiều)AC090JN4DEH/AF 3.5HP = 30,400,000 đ (2 chiều)AC100NN4SEC/EA 4HP = 30,000,000 đ (1 chiều)AC100JN4DEH/AF 4HP = 32,100,000 đ (2 chiều)AC120NX4SGC/EA 5HP = 31,950,000 đ (1 chiều)AC120JN4DEH/AF 5HP = 36,600,000 đ (2 chiều)AC140NN4SEC/EA 5.5HP = 35,950,000 đ (1 chiều)AC140JN4DEH/AF 5.5HP = 47,800,000 đ (2 chiều) → Xem tất cả sản phẩm tại : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=61» GHI CHÚ :- Giá trên đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm chi phí nhân công & vật tư lắp đặt - Giá có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm và số lượng mua hàng (càng mua nhiều số lượng càng rẻ) - Cam kết hàng chính hãng 100% - Hóa đơn bảo hành đầy đủ - Hỗ trợ giao hàng miễn phí tại TP.HCM - Nhận thi công & lắp đặt cho mọi công trình với mức giá rẻ, nhanh chóngĐịa chỉ uy tín, lắp đặt máy lạnh âm trần Samsung giá rẻ : CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU- Địa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM - Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com - Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân - Phòng bán hàng : 02822006099 – 02822120566 – 0901432183 - Website công ty : thanhhaichau.com Xem thêm bài viết :5 xu hướng lựa chọn máy lạnh điều hòa được người tiêu dùng quan tâmPhân biệt, so sánh các dòng máy lạnh - điều hòa phổ biến hiện nay
 8. Máy lạnh giấu trần Toshiba (hay còn gọi là máy lạnh giấu trần ống gió Toshiba) là thương hiệu nổi tiếng ở Nhật Bản, với hiệu suất hoạt động mạnh mẽ có thể đáp ứng tốt khả năng làm mát không khí trong phòng có diện tích lớn. Dưới cái nắng nóng oi bức của thời tiết thì việc ở trong một căn phòng mát lạnh với chiếc máy điều hòa sẽ mang lại bầu không khí dễ chịu, tinh thần sảng khoái. Máy lạnh giấu trần Toshiba sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho ngôi nhà và văn phòng làm việc của bạn thêm mát mẻ và sang trọng.Ngoài ra, Điều hòa giấu trần nối ống gió Toshiba còn được trang bị công nghệ tiên tiến giúp bầu không khí được trong lành với khả năng kháng khuẩn, khử mùi hiệu quả, bảo vệ được sức khỏe cho cả gia đình bạn.Điều hòa giấu trần Toshiba loại nối ống gió dàn lạnh được lắp trong trần và không khí lạnh được cấp đến mọi nơi thông qua ống gió. Là sự lựa chọn tuyệt vời cho không gian sang trọng, mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ hoàn hảo và yên tĩnh phù hợp với chung cư căn hộ, nhà riêng, khách sạn, hội trường…Ngoài những thương hiệu nổi tiếng trên thị trường như Daikin, Mitsubishi Heavy, Reetech, KenDo,… Thì Giấu trần nối ống gió Toshiba cũng là thương hiệu với sản phẩm chất lượng tốt tích hợp nhiều tính năng hiện đại và tối ưu hiệu suất hoạt động cao, giá thành cực cạnh tranh so với các hãng khác.→ Tìm hiểu chi tiết sản phẩm tại : https://thanhhaichau.com/thong-tin-...t-may-lanh-giau-tran-ong-gio-toshiba-inverter► MỘT SỐ MODEL MÁY LẠNH GIẤU TRẦN ỐNG GIÓ TOSHIBA INVERTER1. RAV-SE401BP-V 1.5 HP2. RAV-SE561BP-V 2 HP3. RAV-SE801BP-V 3 HP4. RAV-SE1001BP-V 4 HP5. RAV-SE1251BP-V 5 HP→ Xem giá, tính năng, thông số kỹ thuật sản phẩm tại : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=55♦ Lưu ý :- Giá tùy vào thời điểm và số lượng mua hàng (SỐ LƯỢNG CÀNG LỚN CÀNG RẺ).- Giá đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm chi phí nhân công - vật tư lắp đặt.- Hàng chính hãng , mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện , kèm theo phiếu bảo hành.- Miễn phí vận chuyển nội thành Tp. Hồ Chí Minh.- Nhận tư vấn – thiết kế – thi công lắp đặt máy lạnh chuyên nghiệp, nhanh chóng, giá rẻ.Ngoài ra, Thanh Hải Châu còn cung cấp dịch vụ thi công máy lạnh giấu trần trên toàn Tp.Hồ Chí Minh với chuyên môn kỹ thuật cao cùng với uy tín và kinh nghiệm lâu năm. Chúng tôi hoàn thành công trình với thời gian nhanh chóng nhất, mang đến một không gian thẩm mỹ hài hòa với giá thành rẻ mà mà đạt chất lượng tối đa nhất !Điện Lạnh Thanh Hải Châu phân phối dòng Điều hòa giấu trần Toshiba với số lượng lớn và giá cực rẻ cạnh tranh trên thị trường. Gọi ngay để được tư vấn và báo giá tốt nhất theo số lượng vào từng thời điểm ưu đãi nhé!- Địa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM- Email báo giá nhanh theo số lượng: infothanhhaichau@gmail.com- Hotline tư vấn hỗ trợ kỹ thuật: 0911260247 Mr Luân- Phòng KD bán hàng và tư vấn mua sản phẩm: 02822006099 – 02822120566 – 0901432183- Website công ty: thanhhaichau.com
 9. Bạn đang băn khoăn lựa chọn máy lạnh cho không gian phòng khách, phòng ngủ, văn phòng,... với mong muốn mang lại bầu không khí thoải mái, mang lại sự tiện lợi, tính thẩm mỹ cao và gần như không tốn diện tích không gian sử dụng thì Máy lạnh âm trần là sự lựa chọn hoàn hảo nhất, trong đó máy lạnh âm trần 2 HP là dòng công suất khá thông dụng và được nhiều người sử dụng hiện nay. Hãy cùng điện lạnh Thanh Hải Châu tìm hiểu nhé !1. Máy lạnh âm trần 2 HP là gì ?Máy lạnh âm trần 2 HP được thiết kế với kiểu dáng vuông, phần dàn lạnh được gắn âm vào trần nhà đảm bảo thẩm mỹ, không tốn diện tích không gian, bạn có thể tận dụng tối đa diện tích theo mong muốn nhưng vẫn đảm bảo việc làm mát. Với 4 hướng gió thổi đều từ 4 cửa gió giúp hơi mát đi đều khắp không gian, làm lạnh nhanh là ưu điểm máy lạnh âm trần hiện nay. Âm trần là dòng điều hòa được thiết kế với cấu trúc chìm trong phòng. Đặc biệt hệ thống thoát nước thải được bơm tự động bơm ra, vì thế mà khi lắp không cần xử lý độ dốc cho máy như trên các dòng điều hòa treo tường khác.2. Máy lạnh âm trần 2 ngựa phù hợp không gian nào?Điều hòa âm trần công suất thấp nhất là 2 ngựa - 18000 Btu thích hợp cho không gian có diện tích 24m² đến 30m² hoặc tương đương phòng có thể tích 72m³ đến 90m³. Thích hợp với không gian văn phòng, phòng họp, phòng khách, phòng gia đình,.... có diện tích phù hợp. » Xem thêm bài viết : Phân biệt máy lạnh giấu trần ống gió với điều hòa âm trần cassette3. Thời gian bảo hành bao lâu ?Tùy theo thương hiệu mà có chế độ bảo hành, thời gian bảo hành sản phẩm khác nhau. Đa số các hãng bảo hành sản phẩm 1 năm như LG, Panasonic, Toshiba,... trong khi Casper bảo hành 2 năm máy, 5 năm máy nén, còn Daikin bảo hành 1 năm máy, 5 năm máy nén,....4. Lắp đặt máy lạnh âm trần cần vật tư gì?Khi lắp một máy lạnh âm trần không đơn giản như những thiết bị gia dụng khác. Đây là danh sách vật tư phát sinh thêm khi lắp âm trần : Nhân công – ống đồng – dây điện – ống thoát nước – giá đỡ ..... vui lòng liên hệ Hotline 0911 260 247 – Mr. Luân để được tư vấn kỹ thuật chi tiết nhanh nhất. ⇒ Tham khảo chi tiết chi phí lắp đặt máy lạnh và vật tư máy lạnh tại : ĐÂY5. Nên mua máy lạnh âm trần 2 HP thương hiệu nào?→ Tham khảo sản phẩm tại : BẢNG GIÁ MÁY LẠNH ÂM TRẦN 2 HP» Xem thêm bài viết : So sánh sự khác nhau các loại gas máy lạnh R32, R22 và R410A► GHI CHÚ :• Giá đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm chi phí nhân công & vật tư lắp đặt • Máy mới 100% • Giá máy trên chưa bao gồm chi phí nhân công, vật tư lắp đặt • Vận chuyển miễn phí nội thành TP. Hồ Chí Minh • Hàng chính hãng, phiếu bảo hành đầy đủTại TP HCM, Điện Lạnh Thanh Hải Châu chúng tôi là đơn vị cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho hàng trăm công trình lớn nhỏ, từ dân dụng đến công nghiệp trong những năm qua nên đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn trong việc tư vấn lựa chọn sản phẩm phù hợp cho từng công trình cũng như thi công lắp đặt, nên chúng tôi hoàn toàn tự tin khẳng định có thể hoàn thành được mọi công trình lắp đặt máy lạnh âm trần nhanh chóng, chuyên nghiệp đi cùng với chế độ bảo hành hậu mãi lâu dài.CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU- Địa chỉ : 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM - Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com - Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân - Phòng bán hàng : 02822006099 – 02822120566 – 0901432183. - Website công ty : thanhhaichau.com ** Nguồn tin : https://thanhhaichau.com/thong-tin-...-hp-dieu-hoa-co-cong-suat-thong-dung-hien-nay
 10. Máy lạnh giấu trần LG sở hữu thiết kế thông minh, thời thượng, phù hợp đa dạng không gian, lắp đặt dễ dàng, nâng tầm đẳng cấp cho mọi căn phòng. Điện lạnh Thanh Hải Châu - đại lý chuyên phân phối các sản phẩm chính hãng với giá gốc và nhiều ưu đãi dành cho khách hàng.Điều hòa giấu trần LG là loại điều hòa 1 chiều lạnh, không có chiều sưởi. Đây là tính năng cơ bản của tất cả các loại điều hòa được kinh doanh trên thị trường. Loại 1 chiều lạnh cũng là lựa chọn của khoảng 90% khách hàng khi quyết định mua điều hòa. Ưu thế là giá rẻ hơn khá nhiều so với loại điều hòa 2 chiều.Máy lạnh giấu trần LG sử dụng gas R410A làm lạnh hiệu quả, thân thiện với môi trường. Công nghệ Inverter giúp máy lạnh tiết kiệm điện năng đến 60% so với những dòng máy lạnh thông thường. → Bên cạnh đó còn có những tính năng nổi bật : https://thanhhaichau.com/thong-tin-...ng-may-lanh-dieu-hoa-giau-tran-noi-ong-gio-lgHiện Thanh Hải Châu đang cung cấp Máy lạnh giấu trần LG model ABNQ có các công suất từ 1HP đến 5HP :ABNQ09GL1A2 1 HP = 17,000,000 đABNQ12GL2A2 1.5 HP = 18,600,000 đABNQ18GL2A2 2 HP = 21,600,000 đABNQ24GL3A2 2.5 HP = 27,100,000 đABNQ36GM3A4 4 HP = 39,500,000 đABNQ48GM3A4 5 HP = 49,850,000 đ→ Link sản phẩm : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=57♦ Cam kết : - Hàng chính hãng, mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, kèm theo phiếu bảo hành. - Miễn phí vận chuyển nội thành Tp. Hồ Chí Minh. - Nhận tư vấn – thiết kế – thi công lắp đặt máy lạnh chuyên nghiệp, nhanh chóng, giá rẻ. ⇒ Điều hòa của LG luôn đa dạng về mẫu mã, chủng loại, đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng. Qúy khách có nhu cầu mua hàng, thi công lắp đặt vui lòng liên hệ : - Địa chỉ : 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM - Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com - Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân - Phòng bán hàng : 02822006099 – 02822120566 – 0901432183 - Website công ty : thanhhaichau.comXEM THÊM :Phân biệt, so sánh các dòng máy lạnh - điều hòa phổ biến hiện naySo sánh sự khác nhau các loại gas máy lạnh R32, R22 và R410A
 11. Điện Lạnh Thanh Hải Châu là nhà phân phối Máy lạnh tủ đứng Sumikura chính hãng 100%, dòng điều hòa 2 chiều, sử dụng gas R410A, nhập khẩu từ Malaysia với mức giá cực cạnh tranh cho tất cả các công trình tại TPHCM và trên toàn quốc.→ Tìm hiểu thêm về Thanh Hải Châu : https://thanhhaichau.com/ve-chung-toiAPF/APO-210 2.2HP = 16,900,000 đAPF/APO-240 2.5HP = 19,200,000 đAPF/APO-280 3HP = 20,200,000 đAPF/APO-360 4HP = 24,900,000 đAPF/APO-480 5HP = 28,900,000 đAPF/APO-500 5.5 HP = 29,900,000 đAPF/APO-600 6HP = 33,600,000 đAPF/APO-1000 10HP = 63,800,000 đAPF/APO-1200 12HP = 87,000,000 đ → Click vào từng model máy để xem thông tin sản phẩm hoặc xem tại : ĐÂY» Lưu ý : - Giá tùy vào thời điểm và số lượng mua hàng (SỐ LƯỢNG CÀNG LỚN CÀNG RẺ). - Giá đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm chi phí nhân công - vật tư lắp đặt. - Hàng chính hãng , mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện , kèm theo phiếu bảo hành. - Miễn phí vận chuyển nội thành TP. Hồ Chí Minh. - Nhận tư vấn – thiết kế – thi công lắp đặt máy lạnh chuyên nghiệp, nhanh chóng, giá rẻ. → Tìm hiểu các tính năng vượt trội của máy lạnh tủ đứng Sumikura tại : https://thanhhaichau.com/thong-tin-...ikura-dieu-hoa-gia-re-danh-cho-cac-nha-dau-tu► Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ thông tin :CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU - Địa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM - Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com - Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân - Phòng bán hàng : 02822006099 – 02822120566 – 0901432183 - Website công ty: thanhhaichau.comXEM THÊM :Phân biệt, so sánh các dòng máy lạnh - điều hòa phổ biến hiện naySo sánh sự khác nhau các loại gas máy lạnh R32, R22 và R410A
 12. Điều hòa âm trần Funiki sử dụng môi chất R410A, là thương hiệu của tập đoàn Hòa Phát, Việt Nam, sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia, bảo hành chính hãng tới 24 tháng (2 năm). Máy hoạt động bền bỉ, chất lượng tốt, giá thành rẻ nên các chủ đầu tư dự án và các gia đình lựa chọn rất nhiều.Máy lạnh âm trần Funiki được biết là một trong những thương hiệu máy lạnh điều hòa được đa số người tiêu dùng tin tưởng sử dụng trong những năm gần đây, mang lại một không khí mát mẻ cho công trình của bạn với những ưu điểm nổi trội và đem lại sự sang trọng, phù hợp với mọi thiết kế của không gian xung quanh. » Tìm hiểu chi tiết sản phẩm tại : https://thanhhaichau.com/thong-tin-...am-tran-funiki-co-nhung-tinh-nang-noi-bat-nao⇔ Bộ sản phẩm Hòa Phát chính hãng gồm :- Sản phẩm đi kèm với hướng dẫn lắp đặt, sử dụng. - Phiếu bảo hành» Tham khảo bảng giá các model máy lạnh âm trần Funiki hiện Thanh Hải Châu đang cung cấp :Funiki CC18MMC 2 HP = Giá bán: 17,250,000 ₫Funiki CC24MMC 2.5 HP = Giá bán: 20,400,000 ₫Funiki CC36MMC 4 HP = Giá bán: 27,250,000 ₫Funiki CC50MMC 5.5 HP = Giá bán: 34,800,000 ₫⇔ Thanh Hải Châu cam kết : - Máy mới 100%. - Vận chuyển miễn phí nội thành TP. Hồ Chí Minh. - Hàng chính hãng, Phiếu bảo hành đầy đủ. - Giá tham khảo ( đã có VAT ) cho số lượng 01 bộ.» Click vào từng model để xem thông số kỹ thuật sản phẩm hoặc xem tại : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=48Cần mua hàng, thi công lắp đặt liên hệ thông tin sau : - Địa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP HCM - Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com - Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân - Phòng bán hàng : 02822006099 – 02822120566 – 0901432183 - Website công ty: thanhhaichau.com
 13. Thanh Hải Châu xin gửi đến quý khách hàng giá mới nhất các thương hiệu sản phẩm Máy lạnh âm trần inverter đang bán chạy nhất trên thị trường, để giúp quý khách có thêm nhiều sự lựa chọn tốt nhất cho nhu cầu sử dụng của mình.Máy lạnh âm trần inverter giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ cho máy, giúp hạn chế tiền điện hiệu quả. Có thể tiết kiệm từ 30% đến 70% công suất hao phí khi hoạt động, thích hợp với những không gian có diện tích lớn, đông người như : phòng khách, văn phòng công ty, hội trường, sảnh khách sạn, quán coffee, nhà xưởng, ... với thiết kế tinh tế, nhỏ gọn nhằm không chiếm diện tích mà mang lại một không gian sang trọng và thẩm mỹ cao. ► Hiện tại, Thanh Hải Châu phân phối các thương hiệu điều hòa âm trần inverter đang có công suất 2HP đến 6HP thích hợp với không gian có diện tích từ 24m² -> 80m² hoặc 90m³ -> 240m³ với mức giá sản phẩm tốt nhất thị trường miền Nam. » xem chi tiết tại : https://thanhhaichau.com/thong-tin-cong-nghe/bao-gia-moi-nhat-may-lanh-am-tran-inverter-tiet-kiem-dien-den-70 Điện Lạnh Thanh Hải Châu vừa là nhà phân phối máy lạnh âm trần các hãng giá sỉ rẻ, vừa là nhà thầu có đội ngũ thi công chuyên nghiệp - uy tín và kinh nghiệm bề dày, khẳng định có thể đảm nhiệm tất cả các công trình lắp máy lạnh âm trần đạt chất lượng - thẩm mỹ và giá tốt nhất tại khu vực miền Nam. » xem chi tiết tại : https://thanhhaichau.com/dich-vu/cong-trinh-thi-cong-may-lanh-am-tran-cho-nha-xuong-sat-thep-thuc-te► Khi cần số lượng cụ thể vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất vào mỗi thời điểm. SỐ LƯỢNG CÀNG LỚN, GIÁ CÀNG RẺ !- Địa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM - Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com - Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân - Phòng bán hàng : 02822006099 – 02822120566 – 0901432183 - Website công ty: thanhhaichau.com
 14. Máy lạnh âm trần Casper được sản xuất tại Thái lan, một đất nước có tiếng về sản xuất sản phẩm chất lượng hàng đầu và công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn khắc khe của quốc tế. Với mục tiêu chất lượng hàng đầu theo Slogan " Điều hòa chuẩn Thái Lan " nhằm mang đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng nhất.Điều hòa âm trần Casper là thương hiệu điều hòa của Thái Lan có mặt trên thị trường vào đầu năm 2016. Tuy là thương hiệu ra đời sau các thương hiệu nổi tiếng như Daikin, Panasonic, LG ... Nhưng Casper đã có những bước tiến vững chắc và thành công trên thị trường hiện nay.► Sản phẩm âm trần casper giá rẻ - chất lượng tốt :Sản phẩm máy lạnh âm trần Casper với đa dạng công suất 2hp, 3hp, 4hp, 5hp làm lạnh hiệu quả với diện tích từ 24m2 -> 80m2 phù hợp lắp đặt cho các văn phòng công ty, hội trường, nhà hàng, nhà xưởng.... Với công suất lớn, làm lạnh nhanh thích hợp lắp đặt cho các không gian có diện tích lớn.Máy lạnh âm trần Casper CC-18TL22 2 HP 18000 Btu gas R410 → giá : 18.900.000 vndMáy lạnh âm trần Casper CC-28TL22 3 HP 28000 Btu gas R410 → giá : 24.400.000 vndMáy lạnh âm trần Casper CC-36TL22 4 HP 36000 Btu gas R410 → giá : 29.300.000 vndMáy lạnh âm trần Casper CC-50TL22 5 HP 50000 Btu gas R410 → giá : 37.600.000 vnd♦ Tìm hiểu chi tiết sản phẩm tại : https://thanhhaichau.com/thong-tin-...-ve-may-lanh-dieu-hoa-am-tran-casper-gas-r410► GHI CHÚ : • Máy mới – chính hãng 100%. • Vận chuyển miễn phí nội thành TP. Hồ Chí Minh. • Hàng chính hãng, Phiếu bảo hành đầy đủ. • Giá máy trên đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm chi phí nhân công, vật tư lắp đặt → Bạn có thể xem các dòng máy âm trần khác để so sánh giá : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=0 ==>> Hiện nay, Điều hòa casper với chất lượng máy tốt và ổn định, tích hợp nhiều tính năng tiện ích cùng với mức gía phải chăng. Máy lạnh âm trần Casper sẽ phù hợp với nhu cầu và túi tiền của nhiều đối tượng khách hàng. Chắc chắn điều hòa casper thương hiệu đến từ Thái Lan sẽ không làm bạn thất vọng khi lựa chọn mua và sử dụng.► Điện Lạnh Thanh Hải Châu đang là đại lý cấp 1 chuyên phân phối và lắp đặt điều hòa âm trần Casper chính hãng . Khách hàng có nhu cầu mua sử dụng để trải nghiệm chất lượng sản phẩm, Khi cần chúng tôi tư vấn và báo giá sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi : - Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com - Hotline kỹ thuật: 0911260247 Mr Luân - Phòng bán hàng : 02822006099 – 02822120566 – 0901432183 - Website công ty : thanhhaichau.com