• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

leanh.forex

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  62
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About leanh.forex

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Bull Trap và Bear Trap là gì? Cách nhận biết và tránh bẫy giá Có một tình huống thua đau nhất mà các trader hay gặp phải đó là Bẫy giá. Bẫy giá có 2 loại là Bull trap và Bear trap. Để hạn chế tối đa những sai lầm như vậy, trước hết bạn phải hiểu rõ bản chất của nó và cách nhận dạng. Vậy Bull trap là gì? Bear trap là gì? Bull trap là gì? Trong tiếng Anh, Bull là con bò, còn trap là cái bẫy. Bull trap là bẫy bò, nhưng thưa bạn, Bull trap không phải là cái bẫy để bẫy con bò nhé! Đây là một thuật ngữ tài chính thường được dùng nhất trong thị trường chứng khoán và forex. Khi giá trong xu hướng đi lên người ta gọi đó là thị trường con Bò (Bull), mô phỏng tư thế luôn húc đầu đi lên của con bò khi nó chạy. Bây giờ trở lại bản chất vấn đề: Vậy Bull trap là gì? Bull trap là tình huống mà khi thị trường đang ở trong xu hướng đi xuống nhưng giá lại có hành động bứt phá giả đi lên. Bứt phá ở đây được hiểu là giá vượt qua ngưỡng kháng cự chính khiến nhiều người tưởng rằng nó đã đảo chiều từ xu hướng giảm sang tăng. Nhưng không lâu sau đó, giá đi xuống theo xu hướng cũ, thường là với cú sập mạnh. Diễn biến tâm lý đằng sau Bull trap Sau khi giá đảo chiều đi lên, các nhà đầu tư giao dịch theo xu hướng không muốn bỏ lỡ cơ hội khi trend mới hình thành. Họ nghĩ rằng đây là mức giá mua hời nhất nên đã đặt lệnh mua. Hơn thế nữa, nhiều người đã chờ đợi cơ hội này quá lâu rồi nên không thể kiềm chế. Khi đã vào lệnh mua, trader không chỉ hy vọng mà còn mong muốn thị trường sẽ đi theo ý mình. Chính mong muốn này khiến họ có xu hướng tự suy diễn hoặc thu thập thêm các thông tin ủng hộ xu hướng đi lên. Điều nguy hiểm hơn là khi niềm tin ngày càng tăng cao, đặc biệt khi được củng cố thêm bởi vài phiên tăng giá nữa thì các trader có xu hướng tăng thêm vị thế mua. Đúng lúc này giá sập mạnh, thị trường lại quay trở lại xu hướng xuống như cũ. Vâng, họ đã dính bẫy Bull trap! Xem thêm: Sàn giao dịch XTB Bear trap là gì? Ngược lại với Bull trap là Bear trap. Bear là con Gấu. Khi gấu chạy nó luôn trong tư thế húc đầu xuống đất. Vì vậy Bear market được dùng để ví von thị trường đang trong xu hướng đi xuống. Vậy Bear trap là gì? Bear trap là tình huống mà khi thị trường đang ở trong xu hướng đi lên nhưng giá lại có hành động bứt phá giả đi xuống. Bứt phá ở đây được hiểu là giá vượt qua ngưỡng hỗ trợ chính khiến nhiều người tưởng rằng nó đã đảo chiều từ xu hướng tăng sang giảm. Nhưng không lâu sau đó, giá đi lên theo xu hướng cũ, thường là với cú tăng mạnh. Trên thị trường chứng khoán, Bear trap không gây lỗ trực tiếp cho nhà đầu tư. Nhưng nó làm giảm lợi nhuận và lỡ cơ hội duy trì vì thế. Vì sau đó nhà đầu tư có thể sẽ phải mua lại với giá cao hơn nếu muốn tiếp tục nắm giữ hàng hóa đó. Ngoài ra, Bear trap có thể làm tăng chi phí giao dịch cho trader. Đối với forex thì vai trò của Bull trap và Bear trap là như nhau, vì thị trường forex giao dịch 2 chiều. Cách nhận biết bẫy giá Bull trap và Bear trap Ngay cả một nhà đầu tư lão luyện đôi lúc cũng không thể tránh khỏi việc dính Bẫy giá. Vấn đề là phải biết giảm thiểu việc dính bẫy và hạn chế thiệt hại khi đã dính bẫy. Xem thêm: Hướng dẫn rút tiền sàn XTB Dưới đây là các dấu hiệu để bạn nhận biết những tình huống có nguy cơ cao bị mắc bẫy. Khi giá bứt phá mà khối lượng giao dịch không tăng hoặc thậm chí giảm thì có nguy cơ cao sẽ là Bull trap. Đối với thị trường forex, Bull trap thường xảy ra ở các phiên giao dịch ít. Đó là các phiên Úc, Á và khoảng thời gian các phiên Á, Âu, Mỹ không trùng nhau. Kiểm tra tín hiệu phân kỳ. Nếu giá tăng mà các chỉ báo RSI, MACD, Stochastic đang trong xu hướng đi xuống thì nhiều khả năng sẽ là Bull trap. Cũng như vậy, nếu giá giảm mà các chỉ báo trên đang lên thì nhiều khả năng sẽ là Bear trap. Kiểm tra tin tức. Nếu giá bỗng dưng đảo chiểu tăng mạnh hoặc giảm mạnh ngược xu hướng hiện tại thì hãy kiểm tra tin tức. Nếu có thông tin hỗ trợ đủ mạnh khiến nó đảo chiều thì mới đáng tin tưởng. Còn không thì nhiều khả năng đó là bẫy giá. Tuy nhiên nhiều khi bạn cũng không phân biệt được tin thật hay tin giả nên việc dính bẫy giá cũng khó tránh khỏi. Một số mẫu hình Bẫy giá kinh điển BẪY GIÁ THEO MÔ HÌNH PIN BAR BEAR TRAP LÀ GÌ Trong đồ thị trên, giá liên tục vượt ra khỏi xu hướng tăng, rồi ngay lập tức giật mạnh lên theo xu hướng cũ, tạo thành Pin bar Bear trap. Những tín hiệu giả kiểu như vậy chỉ củng cố thêm cho xu hướng cũ. Bạn nên đọc bài: Pin bar là gì? Cách giao dịch theo pin bar hiệu quả nhất BẪY GIÁ THEO MÔ HÌNH FAKEY BULL TRAP LÀ GÌ Hình trên: Mẫu hình Fakey chuẩn Bản thân từ Fakey đã nói cho bạn về một sự giả tạo! Fakey là một trong những mô hình đảo chiều giả kinh điển nhất. Để tránh Bẫy giá Bull trap và Bear trap, bạn nên tìm hiểu kỹ về mô hình này. Trong hình trên, ban đầu giá tăng mạnh vượt ngưỡng kháng cự, rồi ngay lập tức đảo chiều đi xuống. Một cú Bull trap hoàn hảo khiến rất nhiều trader bị thua đau. Xem thêm: Rút tiền sàn XTB Cách hạn chế thiệt hại do Bull trap và Bear trap Phần trên hướng dẫn bạn cách nhận biết các dấu hiệu có bẫy giá. Tuy nhiên nếu quá thận trọng thì bạn sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Vì vậy hãy học cách sống chung với lũ. Khi gặp phải tình huống nghi ngờ có bẫy giá, bạn phải có chiến lược giao dịch hợp lý để hạn chế thiệt hại tối đa nếu nó xảy ra. Hạn chế giao dịch trong các tình huống nghi ngờ có bẫy giá Nói cái này nhiều bạn cho là thừa! Nhưng xin thưa, nó lại liên quan đến bản lĩnh và kinh nghiệm chinh chiến của trader. Những trader mới thường hung hăng tự tin thái quá, còn những cao thủ thì luôn biết cách nhẫn lại, chờ thời điểm tốt nhất để tung đòn. Việc chờ đợi để vào lệnh ở các tình huống có xác suất thắng cao không những giúp trader tránh khỏi các bẫy giá, mà còn giúp họ cải thiện tỷ lệ các lệnh thắng. Luôn đề cao việc quản lý vốn lên hàng đầu Bạn hãy đọc kỹ lại phần Diễn biến tâm lý đằng sau Bull trap và Bear trap ở trên. Sự nguy hiểm của bẫy giá đến từ sự tự tin thái quá và mất cảnh giác của trader. ĐỪNG DÙNG ĐÒN BẨY QUÁ CAO VÀ ĐỪNG BAO GIỜ TẤT TAY VỚI THỊ TRƯỜNG Khi quá tự tin, trader thường dùng đòn bẩy cao vào lệnh lớn. Hãy nhớ, đòn bẩy cao chính là con dao 2 lưỡi, nó có thể giúp bạn làm giàu nhanh, nhưng cũng có thể giết bạn chỉ trong một nốt nhạc. Bạn có thể thắng 10 ván, nhưng chỉ cần một ván tất tay bị sập bẫy là coi như thua. Xem thêm: Sàn giao dịch XTB uy tín SỬ DỤNG STOP LOSS MỘT CÁCH HỢP LÝ Trader chuyên nghiệp bao giờ cũng sử dụng stop loss khi giao dịch. Trừ trường hợp đánh scalping và quản lý vốn theo phương pháp Stop loss bằng Stop out. Không đặt stop loss giống như một đội bóng không có hàng hậu vệ. Nếu chỉ biết tấn công mà không biết phòng thủ thì sớm muộn gì cũng sẽ bị thua. Phương pháp giao dịch hợp lý khi nghi ngờ có bull trap và bear trap Phương pháp giao dịch là như nhau đối với cả 2 trường hợp Bull trap và Bear trap. Vì vậy trong phần này tôi sẽ lấy mô hình ứng xử với Bull trap làm ví dụ. Khi ngờ ngờ có Bull trap nhưng không muốn bỏ lỡ cơ hội nên bạn vẫn cứ mua vào. Khi đó, để giảm thiểu thiệt hại nếu Bull trap xảy ra, đồng thời để tăng hiệu quả tối đa nếu giá tăng bạn hãy đặt các lệnh mua theo thứ tự sau: Chiến lược trade như trên là đối với trường hợp thuận lợi nếu không có Bull trap. Tuy nhiên, nếu Bull trap xảy ra thì sau khi đặt lệnh thứ 2, giá sẽ đi xuống mạnh. Khi đó sẽ không có lệnh thứ 3, mà thay vào đó, lệnh stop loss ở dưới sẽ được kích hoạt. Nguồn: fx24.net Xem thêm bài viết liên quan: Sàn Forex FxPro
 2. Swap là gì? Cách tính phí swap qua đêm như thế nào? Bạn là một nhà giao dịch tài chính chuyên nghiệp, muốn tận dụng những lợi ích từ lãi suất qua đêm? Hoặc nếu bạn muốn carry trade trong giao dịch forex thì bạn buộc phải hiểu Swap là gì. Swap là gì Swap là phí qua đêm mà nhà đầu tư forex phải trả hoặc được hưởng đối với một giao dịch mà họ nắm giữ nó qua đêm. Sở dĩ có Swap là do sự chênh lệch về lãi suất giữa hai đối tượng trong cặp tỷ giá mà bạn giao dịch. Ví dụ cặp EURUSD chẳng hạn, thì lãi suất của đồng EUR và đồng USD thường không có giá trị ngang nhau. Như vậy, trong một số trường hợp nhà đầu tư phải trả phí qua đêm cho ngân hàng, nhưng trong các trường hợp khác bạn lại được hưởng swap dương, tùy thuộc vào chênh lệch lãi suất của cặp tiền tệ (hay sản phẩm) mà bạn giao dịch. Tuy nhiên dù là phải trả swap hay được hưởng swap dương thì bạn vẫn luôn phải trả thêm một khoản phụ phí cho sàn forex. Vì vậy mà tổng swap âm mà bạn phải trả khi mua EURUSD chẳng hạn sẽ luôn cao hơn tổng swap dương mà bạn được nhận khi bán EURUSD. Trong giao dịch forex thì Swap là hoạt động kết hợp giữa sàn môi giới forex và ngân hàng (là đối tác của sàn) để cân đối việc tính toán Swap cho nhà đầu tư. Vì vậy khi tính swap, bạn luôn phải trả thêm một khoản phụ phí nhất định cho sàn, dù nó rất nhỏ. Xem thêm: Sàn giao dịch XTB Các loại giao dịch phát sinh phí Swap qua đêm Bất cứ thị trường nào được giao dịch hai chiều có liên quan đến sự vay mượn thì đều phát sinh phí qua đêm (Swap). Vì vậy Swap tồn tại không chỉ đối với các cặp tiền tệ, mà nó có ở cả các sản phẩm CFD liên quan đến tiền tệ như kim loại, vàng, dầu… Ngoài ra Swap còn xuất hiện trong giao dịch CFD chứng khoán, chỉ số chứng khoán…. Thời gian để tính Swap là khi nào? Thời gian để tính swap là vào khoảng nửa đêm. Thời gian chính xác tùy theo quy định của từng sàn, nhưng nó thường rơi vào khoảng 22h:00 GMT đến 24h:00 GMT. Vì vậy nếu bạn quan tâm nhiều đến swap khi giao dịch thì bạn nên đọc trong qui định của sàn đó hoặc hỏi nhân viên hỗ trợ của sàn. Nếu sàn qui định thời gian chuyển tiếp để tính swap là 22h:00 thì khi bạn mở lệnh vào lúc 21h:59 sẽ bị tính swap, còn mở lệnh lúc 22h:01 sẽ ko bị tính swap. Bạn nên ghi nhớ điều đó để căn giờ mở lệnh nếu bạn quan tâm đến swap. Swap được tính cho tất cả 7 ngày trong tuần, nhưng vì hai ngày cuối tuần thị trường nghỉ không giao dịch nên swap của hai ngày này sẽ được cộng dồn vào ngày thứ tư tuần sau (cái này là do quy định quốc tế). Vì vậy nếu bạn để ý sẽ thấy, vào ngày thứ Tư hàng tuần, swap sẽ rất cao do cộng dồn cả 3 ngày: thứ Bảy, Chủ nhật và thứ Tư. Swap không chỉ đơn thuần là việc bù trừ phí qua đêm đối với nhà đầu tư, nó còn là cơ sở để giao dịch theo chiến lược Carry trade. Xem Carry trade là gì? Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký sàn XTB Ví dụ về cách tính swap qua đêm Khi mua 1 lot NZDUSD tức là bạn mua 100.000 NZD. Nếu tỷ giá hiện tại của NZDUSD đang là 0.9150 thì bạn phải vay của bank là 91.500 USD. Nếu giữ lệnh qua đêm, bạn phải trả lãi số tiền vay 91.500 USD này cho ngân hàng. Nhưng đồng thời bạn đang gửi trong tài khoản 100.000 NZD, số tiền này ngân hàng trả lãi cho bạn. Cộng hai khoản nói trên vào và trừ đi một phần phụ phí mà sàn môi giới thu thì sẽ ra swap qua đêm của cặp tiền này là 2.99$. Như vậy là trong trường hợp này, bạn được hưởng lợi từ swap qua đêm. Xem thêm: Đăng ký sàn XTB Trong trường hợp ngược lại, bạn bán NZDUSD thì sẽ phải trả phí nếu giữ lệnh qua đêm là -5.21$. So sánh giữa swap mua và bán của cùng cặp tiền NZDUSD như trên bạn sẽ thấy phần mà bạn nhận sẽ luôn nhỏ hơn phần mà bạn phải trả nếu bạn giữ qua đêm đồng thời hai lệnh đối nghịch nhau. Sự chênh lệch đó là do phụ phí mà sàn môi giới thu của bạn để bù đắp cho hoạt động của họ. Kiểm tra Swap của các cặp tiền tệ ở đâu? Với forex, nơi bạn có thể tìm Swap như sau: Hãy mở phần mềm MT4, hoặc MT5 của bạn. Nhấp vào nút Market Watch ở góc trên bên trái màn hình, sau đó chọn một cặp tiền tệ bất kỳ và nhấn chuột phải. Tiếp tục chọn mục Specification. Xem thêm: Đánh giá sàn XTB Tại đây nó sẽ hiện ra thông số của Swap long và Swap short. LONG được hiểu là MUA, còn SHORT được hiểu là BÁN. Nguồn: fx24.net Xem thêm bài viết liên quan: Sàn Forex FxPro
 3. Dãy số Fibonacci là gì? Hướng dẫn cách sử dụng hiệu quả Không ngoa khi nói rằng nếu chưa biết công cụ Fibonacci thì bạn chưa thực sự tham gia giao dịch forex! Và có lẽ cũng chính vì mức độ vi diệu mà Fibonacci mang lại cho thị trường tài chính nói chung, forex nói riêng, đã khiến cho Fibonacci được sáng tạo thành rất nhiều kiểu khác nhau, nếu không muốn nói so với toàn bộ các chỉ báo có trong forex, thì Fibonacci có nhiều biến thể nhất! Chính vì lẽ đó, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ lưỡng hơn về Fibonacci thông qua bài viết dưới đây, để xem Fibonacci có gì mà khiến cho nhiều trader phát cuồng đến vậy, bạn nhé! Ai đã khám phá ra dãy số Fibonacci? Leonardo Pisano Bogollo, một nhà toán học người Ý, là người đã phát hiện ra quy luật của dãy số này và đặt tên là Fibonacci. Theo wiki, Fibonacci được ghép từ chữ filius Bonacci mang ý nghĩa : con của Bonaccio cũng chính là cha đẻ của nhà toán học. Nhờ có cha là 1 giám đốc cơ sở thương mại, trực thuộc 1 hải cảng ở phía đông Bắc Phi, nên ông đã đi tới đây để sinh sống và phụ việc cho cha ông. Tại đây, Fibonacci đã nhận ra số học bằng chữ Hindu đơn giản hơn chữ số La Mã, nên ông đã đi khắp Địa Trung Hải để học hỏi thêm từ các nhà toán học Ả Rập hàng đầu. Sau đó, tới năm 32 tuổi ông đã cho ra mắt cuốn sách Liber Abaci (Sách tính), cũng chính trong cuốn sách này có đưa ra 1 bài toán về các con thỏ, phép giải bài toán gồm 1 một chuỗi các con số, mà sau này ta quen gọi là dãy số Fibonacci. Thực tế, dãy số Fibonacci đã được các nhà toán học Ấn Độ biết đến từ thế kỷ thứ 6, nhưng chỉ khi ông giới thiệu lại chúng trong cuốn Liber Abaci, thì dãy số Fibonacci mới được phương Tây biết đến và nổi tiếng đến ngày nay. Dãy số Fibonacci là gì? Đây là 1 dãy số vô hạn, được bắt đầu bởi số 0 và số 1, các số tiếp theo luôn bằng tổng của 2 số liền trước cộng lại. Cụ thể dãy số Fibonacci sẽ là : 0,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610… Ngoài dãy số Fibonacci kể trên, tỷ lệ vàng hay số Pi (số Ф) là số “thần kỳ” tiếp theo được ông phát hiện ra. Xem thêm: Đánh giá sàn XTB Một số đặc điểm thú vị của dãy Fibonacci Ngoại trừ 4 số đầu tiên, tỉ số của 1 số bất kỳ với số lớn hơn tiếp theo luôn xấp xỉ bằng.618 ví dụ : 3/5 = 0.6; 5/8 = 0.625; 8/13 = 0.615… Tỷ số giữa hai số bất kỳ với số nhỏ hơn đều bằng 1.618 hoặc nghịch đảo của nó là 0.1618 ví dụ : 8/5 = 1.6; 13/8 = 1.625; 21/13 = 1.615… Tỷ số giữa giữa các số xen kẽ cũng luôn xấp xỉ 2.618 hoặc nghịch đảo của nó là 0.382 ví dụ : 3/8 = 0.375; 8/21= 0.38; 55/21 = 2.619 Các bạn cũng để ý, các tỷ số tạo thành từ dãy Fibonacci như: 1.1618, 2.618, 0.382 chẳng hạn, đều được sử dụng trở thành các ngưỡng thoái lui hay các ngưỡng mở rộng để chốt lời, hoặc thoát lệnh khi tham gia giao dịch forex. Tỷ lệ vàng là gì? Tỷ lệ vàng là “tỷ số khi chia đoạn thẳng thành hai phần sao cho tỷ lệ giữa cả đoạn ban đầu với đoạn lớn hơn bằng tỷ số giữa đoạn lớn và đoạn nhỏ “, theo Wiki, xấp xỉ bằng 1,61803. Vậy tỷ lệ vàng có mối quan hệ như thế nào với dãy số Fibonacci? Đây quả thực là 1 sự trùng hợp vô cùng thú vị, khi trong dãy số Fibonacci, tỷ lệ giữa 2 số liên tiếp nhau luôn luôn gần bằng với 1,61803. Ví dụ: 3/2=1,5; 5/3= 1,66; 8/5= 1,6; 13/8= 1,625… Ngoài ra nếu các số trong dãy Fibonacci càng lớn thì tỉ số sẽ càng gần tỉ lệ vàng hơn. Sở dĩ gọi là tỉ lệ vàng vì chúng được ứng dụng rất nhiều trong hội họa, nghệ thuật để tạo ra sự cân đối hài hòa, mang tính thẩm mỹ cao. Ví dụ như tháp Eiffel dù trông cồng kềnh và to lớn đến như vậy, nhưng tỷ lệ giữa chiều cao phần thân chính với chiều ngang tháp cũng xấp xỉ 1,618! Xem thêm: Hướng dẫn nạp tiền sàn XTB Hay trong kích thước của cơ thể con người (chiều cao rốn, chiều cao toàn thân, chiều dài cẳng tay…) nếu đạt tỷ lệ vàng thì chắc chắn trông sẽ cân đối và đẹp mắt. Rất nhiều các ngôi sao lớn trên thế giới như Tom Cruise, George Clooney, Brad Pitt, Nicole Kidman… cũng đều sở hữu khuôn mặt chuẩn theo tỷ lệ vàng. Có lẽ đến chính bản thân nhà toán học tài ba nhất thời trung cổ, cũng không thể ngờ rằng việc phát hiện ra quy luật của dãy số Fibonacci cùng tỷ lệ vàng đã tạo ra rất nhiều ứng dụng và cảm hứng gần như cho toàn bộ mọi lĩnh vực của đời sống. Gần như chỗ nào cũng có dấu vết của dãy số Fibonacci từ hình xoắn ốc trong bông hoa hướng dương, cánh hoa (đã bao giờ bạn để ý rằng hầu hết cánh hoa đều chỉ có 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 hoặc 89 chưa, tất cả các con số này đều nằm trong dãy số Fibonacci). Hay thậm chí là dải ngân hà cũng đi theo đúng 1 đường xoắn ốc bằng với tỷ lệ vàng của Fibonacci! Rất rất nhiều thứ có trên đời đều tuân thủ theo tỷ lệ thần thánh Fibonacci này một cách đáng kinh ngạc, như là 1 quy luật được sắp xếp đến từ chính vũ trụ vậy! Có bao nhiêu loại Fibonacci trong giao dịch forex? Nếu sử dụng Tradingview bạn sẽ thấy Fibonacci có tất cả 10 loại gồm : Fibonacci thoái lui, Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng, Fibonacci kháng cự dạng quạt, Fibonacci vùng thời gian … Về cơ bản, tất cả các đều kha khá giống nhau, cho nên bạn cũng không cần phải biết hết 10 dạng kể trên, thay vào đó chỉ tập trung tìm hiểu 2 loại Fibonacci là: Fibonacci thoái lui và Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng. Xem thêm: Nạp tiền sàn XTB Dãy Fibonacci được ứng dụng như thế nào trong forex? Ngoài việc sử dụng Fibonacci như là 1 chỉ báo độc lập, thì dãy Fibonacci cũng là nền tảng toán học để tạo ra các nguyên lý sóng Elliott. Không những vậy, các mẫu mô hình Harmonic cũng áp dụng theo dãy số Fibonacci. Cụ thể trong giao dịch forex, chúng ta sẽ sử dụng các tỷ lệ gồm: 0 – 0.236 – 0.382 – 50 – 0.618 – 0.784 – 1–1.618 – 2.1618 – 3.618. Tỷ lệ từ 0 đến 1 trong dãy số trên đều có tính đối xứng, khi cộng vào nhau luôn luôn bằng 1. Ví dụ : 0.236 + 0.784 = 1 hay 0.382 + 0.618 = 1. Như trên chúng tôi có nói, bạn chỉ cần quan tâm 2 loại Fibonacci là Fibonacci Retracement (Fibo thoái lui) và Fibonacci Extension hay Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng. Với 2 dạng này các tỷ lệ sẽ được sử dụng cụ thể như sau: Fibonacci Retracement hay Fibo thoái lui chúng ta sẽ chủ yếu sử dụng các tỷ lệ : 0 – 0.236 – 0.382 – 50 – 0.618 – 0.784 – 1. Xét về mặt bản chất, Fibo thoái lui chỉ là các đường kháng cự và hỗ trợ nhưng được chia theo tỷ lệ của Fibonacci, trong số này các mức 0.382 – 50 – 0.618 là những mức thoái lui phổ biến nhất, với 1 thị trường có 1 xu hướng cấp 1 mạnh mẽ thì mức thoái lùi nhỏ nhất sẽ là 0.382 hay 38%, Trong một xu hướng yếu hơn, mức thoái lui tối đa sẽ là 0.618. Trong đó, tỷ lệ 50 hay 50% là 1 trong những vùng cực kỳ quan trọng, tại đây như là 1 vùng ranh giới vì thế khi giá phá vỡ vùng này đồng nghĩa thị trường đang có thể suy yếu hoặc mạnh lên, các bạn cần phải cân nhắc để có thể vào lệnh hoặc thoát lệnh. Xem thêm: Sàn giao dịch XTB Với Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng, bạn sẽ chủ yếu sử dụng các tỷ lệ 0.618 – 0.784 – 1–1.618 – 2.1618 – 3.618. Tại sao lại có các mức này, bởi trong 1 thị trường đôi khi giá giảm quá sâu, hoặc tăng quá mạnh, tiêu biểu như vàng ở thời điểm hiện tại, khi liên tiếp phá vỡ đỉnh cũ cách đây từ 10 năm trước, Vậy câu hỏi đặt ra, nếu vàng tiếp tục tăng, sẽ tăng đến mức nào? Lúc này, Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng sẽ là công cụ giúp trả lời câu hỏi trên, để trader có thể tìm được các mức giá mà vàng hay bất kỳ sản phẩm nào có thể tăng hoặc giảm tiếp theo, nhằm phán đoán, giá có thể lên tới mới nào hay sẽ dừng cuộc chơi tại đâu. Các bạn cũng lưu ý, không chỉ Tradingview mà ngay cả MT4 đều tích hợp sẵn công cụ vẽ Fibonacci, nên bạn chỉ cần làm sao hiểu thật rõ cách sử dụng chúng, không phải lo lắng làm sao có thể học thuộc hay biết cách tính toán để ra các tỷ lệ như tôi vừa kể trên. Nhưng cho dù Fibonacci có thần thánh như thế nào đi chăng nữa cũng không thể đảm bảo được 100% thành công. Cần phải kết hợp Fibonacci cùng với mô hình nến đảo chiều, các loại nến Nhật, đường trendline, đặc biệt là cần phải xác định đúng xu hướng để có thể sử dụng công cụ này hiệu quả nhất. Ngoài ra, bạn nên theo theo dõi các tin tức quan trọng thông qua lịch kinh tế trên forexfactory hoặc luôn cập nhật tin tức để tối ưu hóa lợi nhuận của bản thân! Nguồn: kienthucforex.com Xem thêm bài viết liên quan: Sàn FxPro
 4. Phân tích cơ bản trong giao dịch forex Trong forex, các trader thường dựa vào 2 phương pháp chính để dự đoán xu hướng giá gồm: phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Hiện tại, nhiều trader chủ yếu sử dụng phân tích kỹ thuật làm nền tảng cho chiến lược giao dịch forex của mình và thường bỏ qua phân tích cơ bản. Bởi phân tích cơ bản yêu cầu trader phải đọc nhiều cũng như nắm vững các kiến thức mang tính vĩ mô như: lãi suất, tin tức chính trị và hay động thái của ngân hàng Trung Ương tác động đến thị trường. Điều này thường gây khó dễ cho rất nhiều người, đặc biệt là các trader mới vào nghề. Tuy nhiên, nếu bỏ qua phân tích cơ bản sẽ làm cho bạn khó lòng đánh giá toàn diện xu hướng giá trong lâu dài. Khiến cho các phân tích mang tính chủ quan và phiến diện, làm giảm thiểu xác suất dự đoán giá của chính bản thân bạn. Bài viết sau đây của chúng tôi sẽ đưa ra những khái quát nhất, giúp bạn có thể hiểu và nắm rõ phân tích cơ bản trong forex. Phân tích cơ bản trong giao dịch forex là gì? Phân tích cơ bản trong Forex (Fundamental analysis) là phương pháp phân tích tập trung nghiên cứu sức khỏe một nền kinh tế thông qua việc kiểm tra các lực cung cầu từ liên thị trường tác động đến thị trường tiền tệ như: lãi suất, lạm phát, tăng trưởng kinh tế, xuất nhập khẩu, đầu tư, thảm họa thiên nhiên (thiên tai, động đất, sóng thần…) bầu cử, chính trị… Ví dụ về phân tích cơ bản: Nếu kinh tế Úc ổn định, phát triển mạnh sẽ khiến đồng Đô La Úc tăng giá so với các đồng tiền khác, và thường kéo theo việc tăng lãi suất để kiểm soát tăng trưởng và lạm phát. Lãi suất cao chính là “miếng mồi” hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài và kết quả là họ sẽ mua Đô La Úc để đầu tư vào quốc gia này. Nhờ vậy sẽ làm cho giá trị của đồng tiền tệ đó tăng lên. Tại sao nên tìm hiểu phân tích cơ bản? Khi phân tích cơ bản, đòi hỏi các trader phải có 1 nền tảng kiến thức nhất định, cũng như biết cách tổng hợp các thông tin sự kiện diễn ra trong ngày, trong tuần, mới có thể đưa ra được các nhận định chính xác. Chính vì thế, bạn cần phải đọc rất nhiều tài liệu kết hợp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản lại với nhau, mới hiểu được các yếu tố tác động đến thị trường đằng sau hành vi giá. Xem thêm: Sàn XTB Đặc biệt, thị trường phản ứng cực kỳ nhanh nhạy với tin tức. Khiến cho trader sẽ gần như không thể phán đoán tình huống, tìm kiếm phương án giao dịch phù hợp ngay thời điểm tin tức xuất hiện. Vì thế, nếu như bạn hiểu phân tích cơ bản kết hợp với phân tích kỹ thuật sẽ nâng cao tỷ lệ phán đoán xu hướng giá trong tương lai, từ đó có các chiến lược giao dịch thích hợp nhất. Các yếu tố cần biết trong phân tích cơ bản Lãi suất Không có chỉ số kinh tế và tài chính nào để theo dõi chuyển động tỉ giá ngoại tệ quan trọng như lãi suất. Trước hết phải hiểu lại suất là công cụ tác động đến nền kinh tế quốc gia của ngân hàng trung ương. Trong trường hợp phát hiện lạm phát lên cao, ngân hàng trung ương tùy thuộc chính sách, sẽ có tác động vào ngoại tệ quốc gia thông qua việc thay đổi lãi suất. Để giảm lạm phát ngân hàng trung ương thường ra quyết định tăng lãi suất để làm giảm số tiền lưu động trên thị trường. Nếu muốn tăng số lượng tiền lưu động trong thị trường ngân hàng sẽ phải hạ lãi suất xuống. Nếu chênh lệch lãi suất ngoại tệ quốc gia với quốc gia khác cao sẽ khiến nhà đầu tư nước ngoài mua ngoại tệ trong nước và gửi lãi suất cao. Nói kiểu khác thì lãi suất cao sẽ khiến cho đồng tiền có nhu cầu tăng cao để đầu tư, làm ngoại tệ trong nước tăng và lên giá. Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký sàn XTB Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Báo cáo GDP là một trong những chỉ báo kinh tế quan trọng nhất được tất cả các nhà kinh tế, đầu tư tài chính sử dụng nhằm đánh giá tổng thể nền kinh tế 1 quốc gia. Theo đó, GDP chính là tổng giá trị bằng tiền của mọi loại hàng hóa và dịch vụ sản xuất 1 nền kinh tế trong quý được xác định. Khi GDP tăng trưởng đồng nghĩa nền kinh tế quốc gia đang mạnh lên, dẫn đến đồng ngoại tệ quốc gia tăng theo. Các số liệu GDP được công bố vào mỗi quý. Và khi số liệu dự đoán so với số liệu thực tế khác nhau thì tỷ giá có thể biến động cực mạnh. Chỉ số chi tiêu tiêu dùng (CPI) CPI là thước đo lạm phát được sử dụng rộng rãi nhất. Phản ánh giá cả ở mỗi nhóm hàng hóa và dịch vụ trong khoảng thời gian (tháng, 3 tháng, năm). Dùng để so sánh giá tiêu dùng và dịch vụ hiện tại với giá của tháng trước hoặc năm trước. Khi chỉ số này tăng trưởng thường kéo theo việc tăng lãi suất trong nước, và tăng giá ngoại tệ quốc gia. Xem thêm: Đăng ký sàn XTB Chỉ số CPI tác động rất mạnh tới thị trường Forex, trong nhiều trường hợp khi CPI được công bố, giá ngoại tệ có thể thay đổi 50-100 pip chỉ trong vòng vài phút. Chỉ số thị trường lao động -Nonfarm payrolls (NFP) Đến hẹn lại lên cứ vào mỗi thứ 6 tuần đầu tiên của tháng chỉ số NFP được công bố, cũng là lúc làm cho anh em trader “đứng ngồi không yên” vì khi tin ra, nhiều cặp tỷ giá có thể chạy cả 100 pip chỉ trong vài phút. Nói như vậy là bạn đã hiểu chỉ số NFP quan trọng như thế nào rồi đúng không? NFP càng cao thì tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm và làm cho đồng USD tăng giá. Tuy nhiên, dữ liệu việc làm rất khó dự đoán, và giá trị thực thường xuyên mâu thuẫn với dự đoán và gây ra sự điều chỉnh ngay lập tức. Thất nghiệp gia tăng (giảm việc làm), thường đi kèm với sự mất giá của tiền tệ. Xem thêm: Review sàn XTB Lịch kinh tế – công cụ hữu ích “đánh” theo tin Một trong những công cụ thiết yếu mà bất cứ trader nào cũng phải sử dụng để phân tích cơ bản trong giao dịch Forex chính là lịch kinh tế. Toàn bộ các sự kiện trên thế giới (bao gồm các thông tin quan trọng lẫn các thông tin không quan trọng) đều được đánh dấu trong bộ lịch này. Ngoài việc cung cấp thông tin sự kiện, trong lịch kinh tế còn có các dự báo. Điều này sẽ khiến thị trường phản ứng khi tin ra, có đúng như kỳ vọng hay không, dữ liệu thực tế tốt hơn hay xấu hơn mức dự báo… Lưu ý: khi xem lịch kinh tế bạn nên chú ý tới các sự kiện được đánh dấu 3 sao hoặc có màu đỏ, là các thông tin sẽ tác động vô cùng mạnh tới cặp tiền tệ đó. Vì thế, vào giờ tin tức ra bạn có thể thoát bớt lệnh, đứng ngoài thị trường cho tới khi hết “bão” thì tiếp tục giao dịch lại. Sở dĩ việc đánh theo tin hấp dẫn với nhiều nhà giao dịch bởi chúng biến động cực mạnh chỉ trong 1 vài phút thậm chí vài giây, giá có thể chạy cả trăm pip. Nếu bạn đi đúng hướng, bạn có thể sẽ kiếm được bộn tiền và tất nhiên nếu sai, thì tài khoản của bạn cũng sẽ mất khá khá. Vậy giao dịch theo tin tức như thế nào cho hợp lý? Như có nói, tin tức là một phần không thể thiếu trong giao dịch forex. Chính vì thế, thời gian trước khi tin ra, giá cả có thể sẽ chạy vô cùng loạn để khiến trader không biết đằng nào mà lần. Hoặc thậm chí khi tin ra, thị trường nhiều lúc sẽ không phản ứng như mong đợi, hoặc trong nhiều trường hợp, nó sẽ di chuyển theo hướng hoàn toàn trái ngược với những gì bạn mong đợi. Nếu bạn chưa có nhiều kinh nghiệm giao dịch forex bạn có thể xem lịch kinh tế, và tránh giao dịch vào những giờ có tin ra, để tài khoản tránh bị tổn thất. Quy tắc sử dụng lịch kinh tế Tin tức càng quan trọng, mức biến động sẽ càng cao. Lúc này spread các sàn sẽ bị giãn, máy chủ thường bị quá tải, nên nếu muốn tham gia bạn hãy đặt lệnh trước lúc có tin. Các tin tức liên quan tới FED, ngân hàng Trung ương đều là các tin tức rất quan trọng. Vì việc phân tích các chính sách, việc tăng giảm lãi suất có thể dự báo được tình hình phát triển của các quốc gia cũng như nền kinh tế toàn cầu. Nếu dữ liệu đưa ra tốt hơn mức dự báo sẽ làm cho giá trị của đồng tiền đó tăng. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, lãi suất được giữ nguyên vẫn làm thị trường “đảo điên” biến động cực mạnh. Như vậy thông qua bài viết này bạn đã phần nào hiểu được giá trị của phân tích cơ bản trong giao dịch forex rồi chứ? Để trở thành 1 trader thành công bạn nên kết hợp Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật và đây cũng là cách tốt nhất đệ cập nhật các dự báo thị trường. Chúc các bạn thành công! Nguồn: kienthucforex.com Xem thêm bài viết liên quan: Hướng dẫn nạp tiền sàn FxPro
 5. Hướng dẫn nạp và rút tiền trên Sàn FXTM an toàn Để có thể đàm phán mua bán những sản phẩm nguồn vốn như các cặp Tiền Tệ, Vàng, Dầu Thô, Tiền Điện Tử, Cổ Phiếu Mỹ và Châu Âu… trên sàn FXTM, Ban đầu bạn cần làm đấy là nạp tiền vào tài khoản FXTM của bạn; Và khi hoàn thành mục tiêu đàm phán (Lời hoặc Lỗ), nếu bạn không biết cách rút tiền ra khỏi sàn phân phối thì việc đầu cơ của các bạn xem như bất nghĩa. Nối tiếp loạt bài Hướng dẫn Đăng ký FXTM và Hướng Dẫn Xác minh tài khoản FXTM, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn Cách nạp tiền và hướng dẫn rút tiền sàn FXTM một cách đa số, chi tiết nhất. 1. Chọn phương thức nạp tiền – rút tiền trên FXTM các điều cần chú ý về việc nạp, rút tiền trên FXTM Trước lúc giao dịch trên sàn FXTM, bạn cần nắm rõ một số những đặc điểm thanh toán đơn thuần của sàn này. Chúng tôi tóm tắt các đặc điểm này dưới đây: FXTM sẽ xác minh thông báo để hoàn thiện phần lớn thủ tục của các bạn trước khi bạn có đủ quyền giao dịch, nạp, rút tiền trên FXTM. FXTM ko ưng ý khoản thanh toán trong khoảng các bên thứ ba. Tên người gửi tiền vào, và rút tiền ra đều phải trùng với tên bạn đã đăng ký trên FXTM. Mọi giao dịch bằng loại tiền tệ khác với loại tiền tệ mà bạn đã đăng ký trong account FXTM của bạn sẽ được tự động chuyển đổi theo tỷ lệ chuyển đổi mà FXTM ban bố công khai. Số tiền nạp vào tối thiểu mỗi lần nạp tiền vào ví FXTM là khoảng 6 đô la (khoảng 150,000 đồng). Số tiền nạp tối đa trên mỗi đàm phán khác nhau theo mỗi đồng tiền. nếu như bạn nạp tiền thành công, thông tin sẽ sớm được cập nhật vào tài khoản của các bạn. Có thể sẽ chậm trễ ví như FXTM hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán không thể xác minh thông tin của các bạn (tỷ lệ chuyển đổi được cập nhật hàng ngày). Hiện nay, FXTM ko kể phí nạp tiền. Tuy thế, lúc rút tiền, tùy theo cách thức các bạn chọn, các bạn sẽ bị tính phí với tỷ lệ đã được FXTM công khai rõ ràng. Phí này sẽ được trừ vào số tiền các bạn đã nạp. khi nạp và rút tiền trên sàn FXTM, các bạn chỉ có thể nạp và rút với cộng một phương thức trả tiền. các phương thức nạp và rút tiền trên sàn FXTM Mình đánh giá sàn FXTM là sàn này hỗ trợ thanh toán nội địa với đồng bạc VNĐ rất mau chóng. Với những nhà đầu tư tại Việt Nam, bạn có thể chọn lựa các phương thức như: trả tiền qua ví Ngân Lượng; thanh toán qua nhà băng trực tuyến Đông Nam Á, trả tiền qua thẻ Visa/MasterCard, chuyển khoản qua ngân hàng, hoặc những ví điện tử phổ thông khác. Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi sẽ Hướng dẫn các bạn cách Nạp Tiền và Rút Tiền trên FXTM chuẩn y Ngân Lượng. 2. Hướng Dẫn Nạp tiền vào account FXTM bước 1: truy hỏi cập vào account của bạn trên FXTM thao tác 2: Nạp tiền vào FXTM Cách 1: Nạp tiền Online qua nhà băng nội địa các bạn chọn phương thức Nạp tiền Online qua nhà băng nội địa. click chọn nhà băng mà các bạn đã liên kết thẻ với tài khoản Ngân Lượng thành công. các bạn nhập thông báo của mình: Họ và tên: Họ tên đa số của các bạn. địa chỉ email: các bạn nhập địa chỉ email đăng ký account Ngân Lượng. Số di động: các bạn nhập số điện thoại của mình. Địa chỉ: Chỉ cần nhập tên đô thị. click nút “Tiếp tục”. các bạn tiếp diễn nhập thông báo thẻ ngân hàng của mình: Số thẻ ATM: các bạn điền dãy số in trên thẻ ATM. Tên chủ thẻ: Họ tên phần đông được ghi trên thẻ của bạn. Ngày phát hành: thông báo có in trên thẻ. Mã bảo mật: mã hiện ngay kế bên ô này. click nút “Tiếp tục”. Mã OTP sẽ được gửi về điện thoại và cả email của bạn. Bạn nhập mã này vào ô OTP. nhấn nút “Thanh toán”. Sau đó, bạn sẽ nhận được thông tin xử lý thành công, tiền sẽ hiện lên trong account của bạn tại FXTM. Cách 2: Nạp tiền qua số dư ví Ngân Lượng bạn truy nã cập vào account của mình trên Ngân Lượng để nạp tiền vào ví Ngân Lượng. Tại trang thanh toán của Ngân Lượng, bạn click nút “Nạp tiền” ở thanh sổ xuống dưới tên account bên góc phải màn hình. Hoặc các bạn cũng có thể nhấn mục “Nạp ví” ở cột bên trái màn hình. bạn có thể tuyển lựa cách nạp tiền phù hợp. Trong hướng dẫn này, chúng tôi chọn phương thức “ATM/Tài khoản ngân hàng”. các bạn nhấn chọn nhà băng của mình. đến đây, các bạn có thể chọn nạp tiền bằng cách “Nạp Online bằng thẻ ATM” hoặc “Nạp Online bằng Internet-Banking”. Với cách nạp Online hoàn toàn bằng thẻ ATM: các bạn nhập số tiền nạp và mã bảo mật. Sau ấy, nhấn nút “Nạp tiền”. đến trang thông báo thẻ, các bạn nhập những thông tin: Tên chủ thẻ: Họ tên số đông được ghi trên thẻ của bạn. Số thẻ: các bạn điền dãy số in trên thẻ. Ngày phát hành: thông tin có in trên thẻ. Mã bảo mật: mã hiện ngay kế bên ô này. click nút “Thanh toán”.Bạn sẽ nhận được mã OTP qua tin nhắn điện thoại hoặc email, hãy điền mã này cộng chuỗi ký tự hiện sẵn. Nhấn nút “Xác nhận”. thông báo Nạp tiền thành công sẽ hiện ra như hình dưới đây: bước 3: Nhận thông báo yêu cầu chuyển tiền vào ví FXTM đã được tạo Trở lại account của các bạn tại sàn giao dịch FXTM. Khi này, bạn sẽ nhận được thông báo đề xuất chuyển tiền của các bạn đã được tạo. Một lát sau, bạn sẽ nhận được thông tin nạp tiền thành công. Lúc này, bạn nhấn vào mục MyWallets sẽ thấy số tiền USD tương đương khoản tiền Đồng hiện lên. Bạn theo dõi thông báo số tiền mình có tại đây. 3. Hướng Dẫn Cách Rút tiền từ FXTM Trước lúc có thể rút tiền trên FXTM, các bạn cần phải hoàn thiện xong xác minh giấy má tài khoản của mình. Nếu như bạn chưa thực hiện xác minh thủ tục trên FXTM thì các bạn hãy tiến hành ngay nhé! Mời bạn xem bài viết Hướng Dẫn Cách Xác Minh account Trên FXTM Dễ Nhất trước khi tiến hành rút tiền. thao tác 1: Rút tiền từ FXTM với cùng phương thức nạp tiền các bạn click vào mục “Rút tiền” ở cột trái màn hình, sau ấy chọn phương thức rút tiền của bạn. Trong bài viết này HuongDanForex.com chọn phương thức rút tiền “Ngân Lượng” và click nút “Rút tiền”: Tiếp đến, các bạn nhấn chọn tài khoản để rút tiền, Không chỉ thế bạn cũng sẽ cung ứng những thông tin vào biểu mẫu: Nhập số tiền muốn rút: Số tiền này theo đồng USD, và là số chẵn, ko có phần thập phân phía sau. Nhập “Tài khoản nhận” là liên hệ email bạn đã đăng ký liên kết 2 ví thành công. nhấn nút “Xác nhận” sau khi các bạn phân phối rất nhiều thông báo.Bạn sẽ được chuyển đến trang yêu cầu rút tiền: Cũng ở trang xác nhận chi tiết chuyển tiền này, các bạn sẽ: các bạn tư vấn lý do rút tiền tại đây. Nhập mã PIN đã được gửi đến điện thoại của các bạn. click nút “Gửi”. đề nghị rút tiền được cấu tạo công, FXTM sẽ báo lại cho các bạn tại mục “Giao chuyển dịch tiền tài tôi” tình trạng “Đang xử lý” như hình dưới đây. FXTM xử lý bắt buộc rút tiền khá nhanh. Thời kì tối đa là 24h, tuy thế, lúc chúng tôi tiến hành rút tiền, bắt buộc của chúng tôi được duyệt trong vòng 2h. lúc tiền được rút về Ngân Lượng thành công, các bạn theo dõi số dư ví tại mục “FXTM Wallets”: thao tác 2: Rút tiền trong khoảng Ngân Lượng về tài khoản ngân hàng Sau khi tiến hành thao tác 1 thành công, các bạn chuyển đến trang của Ngân Lượng, đăng nhập vào account cá nhân. Bạn sẽ thấy khoản tiền các bạn rút về hiển thị ở đơn vị VNĐ: bạn chọn hình thức rút tiền phù hợp. Ở đây, hướng dẫn của chúng tôi thực hiện “Rút tiền sàn FXTM về account Ngân hàng”: các bạn nhập thông tin số account nhà băng (không phải số thẻ được in trên thẻ ngân hàng); số tiền đề xuất rút; mã bảo mật và nhấn nút “Tiếp tục”: tới bước xác nhận – hoàn tất, các bạn nhập mã chuẩn xác OTP đã được gửi tới số điện thoại của bạn, và mã bảo mật hiện ngay kế bên, sau đó nhấn nút “Xác thực”: đề nghị đã được lập, Ngân Lượng xác nhận sẽ gửi tiền trong vòng 4h. Tuy thế, chúng tôi đã nhận được khoản tiền này trong vòng 1h: Vậy là chúng ta đã hoàn thành các thao tác chi tiết để Nạp tiền & Rút tiền thành công trên sàn FXTM. Chúc bạn thương lượng Forex thành công trên sàn FXTM nhé! Bài viết tổng hợp về Sàn Forex uy tín của chúng tôi sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan nhất về các sàn Forex hiện nay trên thế giới.
 6. Hướng dẫn đăng ký sàn NordFx ở bài viết dưới đây mình sẽ hướng dẫn đăng ký sàn NordFx một cách chi tiết nhất để các bạn có thể tham khảo cũng như có thể tự mình tạo tài khoản thương lượng trên sàn này. Lý do chọn sàn NordFX NordFX là một thương hiệu môi giới thị phần tài chính trực tuyến quốc tế được sở hữu và điều hành bởi một đơn vị có tên là Vanuatu. Doanh nghiệp có văn phòng tại Vantu house 133 Satima Parade, Elluk, Port Vila. NordFx được thành lập năm 2008 và cung cấp cho quý khách giao dịch trực tuyến về tiền điện tử, ngoại ân hận, kim khí quý và các chỉ số thị trường. Ngoài ra NordFx cũng phân phối các quỹ đầu tư được điều hành cho quý khách của họ. NordFx cung ứng chênh lệch giá cạnh tranh từ 0.0 Pip trên các account Zero và ECN. Với account ECN thì mọi lệnh đàm phán của các bạn được chuyển lên thị phần thế giới để thương lượng, không bị ôm ấp lệnh như những sàn kém uy tín. Điều này giúp các bạn yên tâm hơn vì loại bỏ nguyên tố xung đột ích lợi. Hiện tại, sàn NordFx nhận được giấy phép bởi ủy ban nhà sản xuất nguồn vốn Vanuatu và SEBI. Kiên cố đây ko phải là cơ ban quản lý nghiêm nhặt nhất, nhưng vẫn có thể hoàn toàn yên tâm về tính minh bạch và công khai. Để tuân thủ các quy định chống rửa tiền nghiêm ngặt, NordFX có các các bước và kiểm soát nội bộ để thiết lập tính danh và liên hệ của khách hàng. Họ cũng tuyên bố họ đang sở hữu máy chủ và nền tảng dài lâu có khả năng tiến hành mọi lệnh thương lượng trong vòng 0.5 giây. Chính vì vậy các bạn có thể yên tâm về việc giao dịch trên sàn nay Hướng dẫn đăng ký tài khoản NordFX thao tác 1: truy vấn cập vào trang chủ NordFX tại nordfx.com Sau đấy nhấn chọn Open account phía trên bên phải màn hình. bước 2: Điền thông báo Tại cửa sổ Tiếp đến các bạn cần điền thông tin để đăng ký account. Có hai loại account ở đầy là đó là account Real và Demo. Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn đăng ký account real. Các bạn điền thông báo như sau: Fist and last name: Tại ô Việc trước tiên bạn điền tên của bạn. Ô phía sau bạn điền Họ+tên đệm của bạn. Lưu ý: dùng tiết Việt ko dấu. E-mail: Điền thông tin email bạn đang sử dụng. Phone: Tại đây bạn bỏ số ko và điền mã vùng quốc gia bạn trước đấy. Ví dụ: tại số điện thoại tại Việt Nam là +84. account Type: các bạn chọn loại account bạn muốn thương lượng. Hiện tại Nordfx cung ứng 4 loại tài khoản chính ấy là Pro, Fix, Zero và Crypto. Credit Leverage: Chọn mức đòn bẩy bạn muốn sử dụng trong account thương lượng. Sau lúc điền thông tin xong các bạn tick chọn vào ô Đồng ý điều khoản và sau đó các bạn chọn Open A Trading account. Tiếp đến một cửa sổ thông tin sẽ hiện ra, các bạn cần lưu lại thông báo để thuận tiện cho việc đăng nhập sau này. Tiếp theo bạn có thể click Login để đăng nhập tài khoản ngay. Như vậy bạn đã xong tài khoản đăng ký sàn NordFx, Tiếp đến là tới phần hướng dẫn xác minh tài khoản. Hướng dẫn xác minh tài khoản Khác với những sàn khác, NordFx không bắt các bạn phải điền thông cá nhân gồm những ngày tháng năm sinh, liên hệ, ZipCode… trước lúc xác minh account. Việc xác minh khá thuần tuý, các bạn có thể theo dõi hướng dẫn như dưới đây: Trước tiên các bạn cần đăng nhập vào sàn giao dịch NordFx, tại cửa sổ chính các bạn click chọn biểu tượng hình người phía bên phải và chọn Upload Documents. Tiếp theo tại cửa sổ xác minh account có 3 mục các bạn cần phải điền vào: Type of Document: tại đây giả dụ bạn muốn xác minh tính danh các bạn chọn Proof Of Identity, còn nếu như bạn muốn xác minh địa chỉ các bạn chọn Proof of residence. Name of Document: Tên tài liệu ví dụ: Chứng minh nhân dân, Passport, hóa đơn điện nước… bạn có thể điền bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt không dấu. Choose File: Đây là nơi đăng tải tài liệu của các bạn. Lúc nhấn vào bạn chọn tới nơi cất tài liệu và đăng tải lên. Sau khi điền xong các bạn chọn Upload Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết, mọi câu hỏi các bạn có thể để lại tại Comment bên dưới. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các Sàn ngoại hối uy tín
 7. Review sàn FxPro - Giao dịch trên sàn FxPro có an toàn không? Review sàn FxPro - Được xây dựng thương hiệu từ năm 2006 FxPro có văn phòng chính có mặt tại Anh, cùng hòa Síp, Dubai và Bahamas, song song phân phối nhà sản xuất cho 150 đất nước trên toàn toàn cầu. Hơn thế nữa, FxPro còn đăng ký hoạt động với phổ quát công ty giám sát uy tín như FCA (2010), FSB hay CySEC (2007)…liên tiếp được bình chọn là nhà cung cấp Forex tốt nhất thế giới. Chỉ với 1 số thông tin đơn thuần như trên cũng đủ hiểu tại sao Fxpro lại là sàn giao dịch được phổ quát trader Việt lựa chọn nhất hiện nay. khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm khi thương lượng tại sàn FxPro Như có kể ở trên, do Fxpro đã đăng ký với Cơ quan kiểm soát vốn đầu tư FCA (tiền thân của FSA) tại Anh Quốc, một trong các cơ quan quản lý vốn đầu tư hàng đầu, có nhiệm vụ cấp phép và điều hành những doanh nghiệp môi giới tài chính, nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm đàm phán, ngay cả lúc Fxpro phá sản. Bởi theo quy định, nếu như đại lý phân phối đăng ký với FCA thì phần nhiều tiền ký quỹ của người chơi sẽ được đưa vào 1 account có tên gọi account tách riêng (Segregated Account). Vốn được sinh ra chỉ để giữ hầu hết tiền ký quỹ cho quý khách và hoàn toàn tách biệt so với tài khoản vốn của sàn giao dịch. Nhờ vậy, giả dụ Fxpro bị phá sản, quý khách sẽ được bồi hoàn theo đúng luật định, không bao giờ lo lắng tiền sẽ “bốc hơi” bay đi đâu mất. 2. Sàn Fxpro có tốt không? thương lượng an toàn hơn ở FxPro FxPro được quản lý bởi FCA của của UK nên bạn có thể không còn tự tin rằng tiền bạc các bạn nạp vào được quản lý rất kĩ theo chuẩn UK.Tất cả tiền người chơi đều được đựng trong 1 account biệt lập gọi là Segregated account. Đây là điều kiện đề xuất để đăng ký sàn FxPro. Do đó, trong tình huống Fxpro phá sản thì tiền tài các bạn cũng không bị mất. Hơn thế nữa các account này được bảo kê ở các nhà băng hàng đầu toàn cầu như: Barclays, Bank of America,… Nên bảo đảm không bao giờ mất đâu. FxPro có phổ biến account giao dịch phù hợp với phổ thông loại traders – account FxPro MT4: Đây là tài khoản mình khuyên sử dụng ở FxPro. Hiện tại có thể có cực nhiều platform giao dịch không giống nhau nhưng MT4 vẫn là platform thương lượng tốt nhất, hỗ trược đa dạng EA và indicators. Thêm vào đó, với account MT4 này bạn có thể đặt được cả lệnh thị phần và lệnh tức tốc (Market & instant execution). Đối với lệnh thị phần thì không bao giờ bị requote và spread cũng thấp hơn lệnh trong khoảng thời nhưng sẽ bị giãn mạnh lúc thị phần có tin. Nên khi thường nhật thì nên thương lượng lệnh thị trường và khi thị trường biến động thì giao dịch lệnh tức tốc để đảm bảo an toàn. phổ quát kênh nạp tiền miễn phí dịch vụ Nạp tiền vào các sàn lớn này luôn là bài toán nhức nhói vì thường các bạn sẽ bị mất phí trong khoảng 3 – 4% số tổng số tiền nạp vào. Nhưng giả dụ nạp tiền sàn FxPro qua: Skrill, Neteller thì không mất phí nạp rút. Phần mềm đa dạng và tốc độ khớp lệnh nhanh Hiện tại ngoài MT4, MT5 Fxpro còn cung cấp cho nhà đầu cơ những dụng cụ độc quyền là Fxpro cTrader và Fxpro Edge. Phần mềm tại Fxpro được giới đầu tư chuyên nghiệp Tìm hiểu rất cao và coi đây là kim chỉ nam cho không ít các phân tích chuyên sâu. account Micro – điều kiện thuận lợi cho những Newbie giả dụ chúng ta chưa từng dùng tài khoản Fxpro thì đây sẽ là cơ hội tốt cho các bạn thí nghiệm các giao dịch trên account thực với độ rủi ro cực thấp khi dùng tài khoản micro. Fxpro khuyến nghị nhà đầu cơ trên mọi dạng tài khoản lúc bắt đầu nên tiến hành từ Con số 500$ trở lên, theo chúng tôi đây là một lời khuyên rất tốt cho những nhà đàm phán gần thao tác vào thị phần. hàng ngũ phân tách hùng hậu Rất ít đại lý phân phối nào nhưng mà có một nhóm phân tách hùng hậu trên 200 chuyên gia tham gia đưa chiến lược cho các nhà đầu cơ trên toàn cầu. Họ là những người thương lượng thực tế và có tri thức chuyên sâu trải qua mọi biến động của thị phần và phải trả giá bằng chính túi tiền của họ. Vậy các bạn sẽ tự trải nghiệm và đón nhận thất bại hãy nghe lời khuyên thực tại của những chuyên gia. Fxpro luôn có những cách để các bạn an tâm hơn bằng chính sự tương trợ ko giới hạn nghỉ. Hệ thống marketing toàn cầu Chưa có một sàn phân phối nào chịu thương chịu khó đầu tư về lăng xê thương hiệu như Fxpro, bạn có thể thấy thương hiệu này ở mọi ngóc ngỏng trang mạng, diễn đàn. Chính sự tin tưởng của quý khách đã giúp cho Fxpro càng ngày càng có chỗ đứng cứng cáp. Nạp và rút tiền tiện dụng Hình thức nạp và rút tiền rất đa dạng và uy tín như Ngân lượng(nạp rút không giới hạn), Local bank transfer, Bank transfer, Visa, Mastercard, Paypal, Skrill, Neteller, Union Pay. Trong các hình thức này chúng tôi Tìm hiểu cao hình thức Ngân lượng khi vấn đề nạp rút ko bị dừng như Visa hay Mastercard. Tóm lại Sàn FxPro là một chọn lựa đáng tin cậy mà các bạn có thể quyết định gửi gắm số tiền nhàn rỗi của mình để tạo thu nhập tiêu cực. Chúng tôi hy vọng Fxpro sẽ còn nỗ lực hơn nữa để tạo ra phổ quát sản phẩm đàm phán và các nền tảng thương lượng nổi trội nhằm phục vụ tốt nhất cho ích lợi nhà đầu tư. Bài viết tổng hợp về Sàn Forex uy tín của chúng tôi sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan nhất về các sàn Forex hiện nay trên thế giới.
 8. Sàn XTB, Nạp rút tiền sàn XTB, hướng dẫn chi tiết cách nạp rút tiền sàn XTB nhanh nhất XTB có thể là cái tên xa lạ với phổ biến nhà giao dịch Việt, nhưng với các gì mà XTB đã gây dựng thì thực sự chẳng phải sàn forex nào, đề cập cả các sàn forex uy tín được rộng rãi trader tin tưởng tuyển lựa có thể đem đến như: XTB là 1 trong những dịch vụ thanh khoản cấp 1 (Tier 1). Bài viết này, mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách rút và nạp tiền sàn XTB dành cho các các bạn mới bắt đầu. 1. Hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản XTB Có hai cách để các bạn truy nã cập vào các phương thức nạp tiền tại sàn XTB Cách 1: từ account quản lý, nhấn Nạp tiền rồi chọn account cần nạp. Cách 2: mua mục account của tôi rồi chọn account cần nạp. Sau đấy màn hình sẽ hiển thị những phương thức nạp tiền hiện có: các bạn nên chọn một trong 3 cách nạp tiền thuận tiện tại XTB: Ngân lượng, thẻ visa và Neteller. NẠP TIỀN QUA CỔNG NGÂN LƯỢNG click vào ô vuông chọn phương thức nạp tiền qua Nganluong.vn ở trên. Sau đấy điền số tiền cần nạp rồi nhấn NẠP TIỀN. Hệ thống sẽ hiển thị cho bạn lựa chọn nạp tiền bằng Internet Banking trên máy tính hoặc Mobile Banking qua điện thoại. Hướng dẫn nạp tiền sàn XTB bằng Internet Banking nếu như click chọn nạp qua Internet banking, hệ thống sẽ hiển thị danh sách những nhà băng sẵn có. Tỉ dụ bạn chọn nạp qua Vietcombank: Việc trước tiên chọn: “Online hoàn toàn bằng tài khoản internet banking” . Sau đó điền các thông tin rồi click tiếp tục. các bạn điền mã bảo mật rồi click tiếp tục. Hệ thống sẽ hiện khuông đăng nhập vào tài khoản nhà băng của bạn: các bạn điền những thông báo đăng nhập account ngân hàng internet banking của bạn và click Đăng nhập. Nhà băng sẽ gửi mã OTP về số điện thoại bạn đã đăng ký với ngân hàng. Nhập mã OPT theo đề xuất rồi click xác nhận là xong. Hướng dẫn nạp tiền qua Mobile banking: Ở thao tác lựa chọn những hình thức trả tiền như trên, thay vì chọn “Online qua ngân hàng nội địa” thì bạn chọn “QRPAY Mobile banking“. Sau lúc điền những thông tin cá nhân, hệ thống sẽ hiển thị mã QR: Sau đấy bạn đăng nhập vào tài khoản Mobile Banking trên điện thoại và quét mã QR này rồi điền những thông tin thanh toán theo hướng dẫn là xong. NẠP TIỀN BẰNG THẺ VISA Việc trước tiên, nhấp vào ô “Ký quỹ bằng thẻ nguồn vốn vay mới“. Hệ thống sẽ hiện khuông điền thông tin thẻ visa như sau: bạn điền mã số thẻ, ngày hết hạn và mã CVC vào. Các thông báo này đều có trên thẻ visa của các bạn. Rồi bấm OK là xong. NẠP TIỀN BẰNG VÍ ĐIỆN TỬ NETELLER lúc chọn hình thức nạp tiền bằng Neteller, hệ thống sẽ hiển thị bảng điền thông báo cấp thiết. Điền xong rồi nhấn OK là xong. hai. Hướng dẫn rút tiền từ tài khoản XTB Lưu ý: Vì lý do chống rửa tiền theo quy định quốc tế nên lúc các bạn nạp tiền bằng hình thức nào thì các bạn cũng phải rút tiền sàn XTB bằng hình thức đấy. Dưới đây là hướng dẫn cách rút tiền qua Internet Banking. Những hình thức khác cũng như vậy. Đầu tiên hãy đăng nhập vào tài khoản điều hành của bạn rồi mua mục rút tiền. nhấn nút THÊM tài khoản nhà băng để điền thông báo account nhà băng của các bạn. Đối với Mã định danh (SWIFT) thì các bạn vào Google để sắm mã định danh của nhà băng ấy là ra ngay. Tên nhà băng cũng vào Google sắm tên tiếng Anh của nhà băng để điền vào. Sau lúc điền đủ những thông tin thì click GỬI ĐI. Sau đó chờ sàn xác minh cho các bạn như khi xác minh tính danh. Sau lúc sàn xác minh xong, bạn sẽ thấy tài khoản của mình hiển thị trong hộp thoại rút tiền. Tại đây, bạn chọn account giao dịch cần rút, chọn tài khoản nhà băng để rút về, điền số tiền rút, rồi bấm Rút tiền để hoàn tất đàm phán. Lưu ý: Trong thời kỳ đàm phán, nạp tiền và rút tiền, giả dụ có bất cứ cạnh tranh gì Liên hệ ngay nhé trực tiếp với sàn qua chat hoặc số điện thoại: +84 244 458 2225 hoặc +84 284 458 1672 để được tương trợ. chuẩn y bài viết này, mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách mở nạp, rút tiền trong khoảng khoản sàn giao dịch XTB nhanh nhất. Giả dụ gặp bất cứ khó khăn gì trong công đoạn nạp và rút tiền, để lại comment để được nhận sự tương trợ. Theo dõi website của chúng tôi thường xuyên để được cập nhật thông tin mới nhất của những sàn Forex. Nắm bắt xu hướng, cập nhật thông tin về Sàn Forex tại Việt Nam
 9. Review sàn XTB - Sàn giao dịch được nhiều traderviet quan tâm Review sàn XTB – Cái tên XTB ko còn lạ lẫm với rộng rãi nhà thương lượng Việt Nam. Lúc nói đến các gì mà XTB tạo lập nên thì thực sự không phải sàn Forex nào. Hay kể cả các sàn Forex uy tín được phổ quát gia dịch tin tưởng chọn lọc có thể có được như XTB là 1 trong các dịch vụ thanh khoản cấp 1 (Tier 1). Sở hữu không ít giấy phép tới trong khoảng các cơ quan tài chính hàng đầu như CA, CySEC, KNF, Bafin,…Và quan yếu nhất XTB được niêm yết tại sàn chứng khoán Warsaw, Ba Lan vào năm 2016 với mã chứng khoán XTB. những chứng chỉ và giấy phép hoạt động của sàn XTB Giấy phép hoạt động là một trong những điểm cơ bản nhất để Tìm hiểu một đại lý phân phối Forex có uy tín hay không. tại sao điểm này lại quan trọng là bởi lúc sàn được cấp giấy phép trong khoảng 1 cơ quan điều hành nào ấy. Sàn bắt đề nghị tuân thủ mọi lệ luật do cơ quan này đặt ra để hạn chế những hành vi lừa đảo, móc túi quý khách. Bởi thế khi sàn Forex sai phạm, cơ quan điều hành tài chính có thể xử phạt, hạn chế. Hoặc thậm chí là thu hồi vĩnh viễn giấy phép hoạt động của sàn Thế nên, nếu như bạn Nhìn vào số lượng giấy phép XTB sở hữu. Thì cũng thấy được sàn phân phối XTB uy tín , chuyên nghiệp của sàn phải đạt đến mức độ nào. Mới được phổ quát cơ quan cấp phép tới như vậy. Những giấy phép mà XTB có bao gồm: BaFIN (Đức) – Mã số: 121520. FCA (Vương quốc Anh) – Mã số: 522157. CNMV (Tây Ban Nha) – Mã số: 40. CySEC (Cộng hoà Síp) – Mã số: 169/12. IFSC (Belize) – Mã số: IFSC/60/413/TS/19. KNF (Ba Lan) – Mã số: DDM-M-4021-57-1/2005. không những sở hữu đa dạng giấy phép uy tín, XTB còn được niêm yết trên sàn chứng khoán Ngoài sở hữu 1 lượng giấy phép “khủng” tới trong khoảng phổ quát cơ quan không giống nhau. Điểm đáng nói nhất của XTB chính là sàn được niêm yết cổ phiếu tại sàn phân phối chứng khoán Warsaw, Ba Lan vào năm 2016. những sản phẩm được sàn XTB cung ứng Đây có thể nói là điểm làm cho XTB thực sự khác biệt so với rất nhiều sàn phân phối hiện nay. Với số lượng sản phẩm quá phong phú lên đến 1800 sản phẩm ở phần nhiều các lĩnh vực như: Chỉ số chứng khoán (42 chỉ số) ETF (104 mã) Cổ phiếu CFD (1724 mã) Tiền điện tử (25 mã) Tiền tệ Forex (49 cặp) những account thương lượng và sản phẩm được cung ứng bởi XTB sàn giao dịch XTB uy tín phân phối hai loại tài khoản chính gồm: account Standard và tài khoản Pro. account Standard Trong account Standard sẽ có 3 loại account nhỏ gồm: Standard A, Standard B và Standard C. Tài khoản này phù hợp với những nhà thương lượng mới tham dự thị trường. Đặc thù là dành cho các nhà đàm phán nào yêu thích tiền điện tử. Do vậy nên ở tài khoản Pro sẽ ko phân phối sản phẩm này. Giả dụ muốn thương lượng tiền phương pháp số bạn bắt bắt buộc mở 1 trong 3 loại account Standard đề cập trên. những thông tin đơn thuần về account Standard: Mở lệnh tối thiểu: 0.01 lot Đòn bẩy tối đa: 1:500 Chênh lệch trong khoảng (pip): 0.35 pip Loại Spread: Thả nổi Phí huê hồng (Commission): ko Tiền gửi tối thiểu: $1 account Pro Đây là loại account thích hợp với các thương lượng chuyên nghiệp về Hướng dẫn rút tiền sàn XTB, thích lướt sóng, nhờ vào spread siêu thấp từ 0.1 pip trở lên. Cùng phí huê hồng ở mức trung bình 7 USD/lot cho hai chiều, giống như bao như sàn Forex khác. Trong tài khoản Pro các sản phẩm CFD chứng khoán và ETF chỉ mất 0.08%/lot. Đặc biệt, giao dịch chỉ số sẽ được miễn phí swap, thực sự rất hấp dẫn để các bạn trải nghiệm. thông tin đơn thuần về account Pro Chênh lệch từ (pip): 0.1 pip Đòn bẩy tối đa: 1:500 Commission: 7 USD/lot Loại Spread: Thả nổi Mở lệnh tối thiểu: 0.1 lot Tiền gửi tối thiểu: $1 Ưu điểm Sản phẩm đàm phán nhiều ko phí hoa hồng hoặc phí hoả hồng thấp Spread trên account Pro thấp hỗ trợ 24/7 điểm yếu Tỷ lệ đòn bẩy tối đa chỉ ở mức làng nhàng so với mặt bằng chung của thị trường Spread trên tài khoản Standard cao nền móng MT4 ko hỗ trợ dùng trực tiếp trên Web không có hình thức internet banking, phí hoa hồng cao nếu như rút dưới 100$ nền tảng giao dịch sàn XTB nền tảng MT4 XTB hỗ trợ rút tiền sàn XTB phần nhiều các phiên bản MT4 cho các bạn bao gồm MT4 dành cho máy tính để bàn. Cho máy tính bảng, cho các trang bị di động cho cả iOs và Android. Giúp nhà đầu tư có thể thương lượng mọi lúc mọi nơi. nền móng xStation Ngoài phần mềm MT4, XTB còn phân phối 1 phần mềm độc quyền, do chính sàn phát triển với tên gọi xStation. Nền móng này có cực nhiều tính năng vượt trội mà MT4 chẳng thể mang lại. Nên ví như thương lượng tại XTB, bạn có thể nghĩ suy giao dịch bằng xStation thay vì MT4. Một vài tính năng nổi trội của xStation như: Tích hợp đa dạng dụng cụ phân tích và số liệu Con số tiện dụng xem các video đào tạo kiến thức ngay trên xStation Nạp và Rút tiền ngay trên phần mềm cung cấp phổ biến phiên bản cho Web, Windows, MacOS, iOS và Android cung ứng số đông thông tin về lịch kinh tế và lịch cổ tức Điểm Trước tiên để nhận xét về xStation là giao diện đẹp, mượt và rất gần gũi với các bạn. Các bạn có thể thử trải nghiệm này bằng ngay phiên bản trên website. Trước khi sử dụng các phiên bản tích hợp dành cho điện thoại hoặc cho máy tính. Hơn xStation tương trợ không ít loại tiếng nói khác nhau (19 ngôn ngữ) trong đấy có tiếng Việt. Nên rất dễ dùng và dễ tiếp cận cho dù nhà thương lượng không biết tiếng Anh đi chăng nữa. Nhưng ko giới hạn lại ở đó, các tính năng thuộc dạng “tinh hoa” nhất của. XStation không thể ko kể đến chính là Market Sentiment, Market Depth và Stocks Scanner. Market Sentiment ví như các bạn cảm thấy khó xem với hình ảnh trên bạn có thể click vào ô chữ nhật nằm bên tay phải. Sẽ hiện ra từng cặp tiền với số lượng quý khách và bán hiển thị theo 2 màu gồm: màu xanh dành cho trader mở vị thế Buy và màu đỏ dành cho trader mở vị thế Sell. Đây cũng là thông tin rất hữu ích để bạn biết phe nào đang tham dự thị phần đông hơn. Cũng là 1 gợi ý bạn nên mở lệnh theo hướng nào để tốt nhất cho bạn. Stocks Scanner Ngoài 2 tính năng đề cập trên, tính năng Tiếp theo không thể không nói đến. Đặc biệt cực kỳ thích hợp với các các bạn nào muốn giao dịch cổ phiếu chính là Stocks Scanner. Market Depth Ngoài Market Sentiment, XTB còn cung cấp 1 áp dụng bổ ích khác chính là Market Depth. Với Market Depth, bạn sẽ được cung cấp thông tin về khối lượng cặp tiền bạn tìm, giá theo từng mức. Cũng như khối lượng mà dịch vụ thanh khoản có thể đáp ứng được: Đòn bẩy, phí hoả hồng và spread sàn XTB Đòn bẩy Đòn bẩy ở XTB tối đa là 1:500. Nhưng cũng tùy từng loại sản phẩm sẽ có các mức đòn bẩy khác nhau như: những loại ETFs CFD đòn bẩy tối đa 1:5. những loại chỉ số chứng khoán đòn bẩy tối đa là 1:200 cho những mã đa dạng, với các mã ít rộng rãi thì đòn bẩy sẽ là 1:66.7. những loại hàng hoá (như đậu tương, cà phê, đường, bột mì, dầu…) đòn bẩy tối đa 1:333.3, riêng Vàng đòn bẩy tối đa sẽ là 1:500. Tiền tệ Forex đòn bẩy tối đa 1:500. những loại cổ phiếu CFD đòn bẩy tối đa 1:20. Tiền điện tử đòn bẩy tối đa 1:5. Spread, phí huê hồng của sàn XTB XTB sản xuất hai loại tài khoản chính là Standard và Pro (ECN). Theo đó, sẽ có hai mức spread khác nhau: tài khoản Standard: (bao gồm: Standard A, Standard B và Standard C). Có phí chênh lệch trong khoảng 1.3 pips và không mất phí hoa hồng tài khoản Pro: phí spread thấp hơn cực nhiều chỉ trong khoảng 0.1 pip cùng phí hoả hồng là $7/lot cho 2 chiều. lúc đàm phán với XTB đồng nghĩa các bạn đàm phán với nhà cung cấp thanh khoản. Lệnh sẽ ko bao giờ bị requote báo giá lại. Cho dù ngay cả thời khắc tin ra giá vẫn chạy cực kỳ “mượt”. Để bảo đảm ích lợi giao dịch cho những nhà đầu tư 1 cách tối đa nhất. nhà sản xuất hỗ trợ, trông nom khách hàng của sàn XTB Sàn XTB thực sự có 1 hàng ngũ coi ngó khách hàng rất chuyên nghiệp. Ngay khi các bạn hoàn thành thông báo đăng ký. Sẽ nhận được email từ người quản lý tài khoản của bạn. Nên nếu bạn có bất cứ vấn đề gì các bạn có thể email trực tiếp tới nhân viên tương trợ này. Họ sẽ giúp các bạn khắc phục phần nhiều thắc mắc hay những vấn đề bạn đang gặp phải. Bài viết tổng hợp về Top sàn Forex uy tín nhất của chúng tôi sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan nhất về các sàn Forex hiện nay trên thế giới.
 10. Thông tin đánh giá sàn giao dịch Tickmill 2021 Đánh giá sàn Tickmill - thị trường thương lượng đầu cơ định kỳ đón chờ sự xuất hiện của hàng trăm sàn Forex. Nhiều người nhận thấy tương đối cạnh tranh trong việc tuyển lựa một sàn phân phối chất lượng để bắt đầu công việc của mình. Nhận định được giới đầu tư đưa ra đối với thị trường đầu tư nội địa chính là chọn sàn Tickmill làm địa điểm giao dịch. Trong bài viết sau, hãy cùng Tìm hiểu rõ hơn về sàn forex Tickmill cũng như các Đánh giá về sàn phân phối này để khởi đầu khởi động giai đoạn đầu cơ của mình nhé! Sàn Tickmill có uy tín không? Tickmill là tên sàn phân phối bậc nhất được có mặt trên thị trường bởi tập đoàn Tickmill vào năm 2015. Tickmill Group hiện đang hoạt động tại 3 trung tâm nguồn vốn to trên toàn cầu, bao gồm Seychelles, Vương Quốc Anh và cộng hòa Síp. Không chỉ thế, sàn giao dịch này cũng là một phần của hai quỹ bảo hiểm lớn. Việc trước tiên là FSCS – Quỹ bồi hoàn dịch vụ tài chính tại Hoa Kỳ. Điều này đồng nghĩa với việc quý khách sẽ nhận được khoản bồi thường từ FSCS giả dụ tổ chức có liên quan mất đi khả năng trả tiền Vì vậy bạn có thể an tâm đàm phán trên sàn này. Không những thế còn có ICF – Quỹ đền bù nhà đầu tư tại cùng hòa Síp. Có nghĩa là sàn Tickmill sẽ tiếp nhận và giải quyết thanh toán cho khách hàng nếu nhận được tố cáo về việc thành viên của hệ thống đã ko hoàn tất những nghĩa vụ của mình với khách hàng. Với tuổi đời chưa đầy 4 năm hoạt động trên thị phần đầu cơ, nhưng sàn Tickmill đã khẳng định được vị thế của mình phê chuẩn phổ thông giải thưởng lớn. Tại Forex Broker Awards – nền móng giao dịch tốt nhất 2019; tại Global Brands Magazine – nhà môi giới tin cậy nhất Châu Âu 2017; tại UK Forex Awards – điều kiện giao dịch tốt nhất 2017. Hơn thế, trong thời gian qua, tốc độ tăng trưởng của sàn Tickmill được Tìm hiểu là rất mạnh mẽ. tương tự, với những thành quả mà Tickmill đem đến trong thời gian ngắn hoạt động đã đủ để Đánh giá sàn Tickmill là một sàn uy tín và cũng cho thấy tiềm năng của đại lý phân phối này lúc thực nạp và rút tiền sàn Tickmill. định nghĩa sàn Tickmill là gì? Sàn Tickmill thành lập vào thời điểm năm 2015, được biết đến như một sàn phân phối có sức phát triển chóng vánh dù là thành viên mới của thị trường đầu cơ và đang ngày càng tăng trưởng hơn trên thị phần ngoại ăn năn. Hội sở Tickmill hiện tại xuất hiện ở 2 địa điểm là Seychelles, và một hội sở khác tại Vương quốc Anh. Lý do Tickmill xuất hiện lần Đầu tiên là vào năm 2015, Armada Markets quyết định đưa đội ngũ khách hàng bán lẻ của mình sang cho hệ thống này nắm giữ. Sau đấy, Tickmill trên đà vững mạnh đã quyết định mở rộng thị phần hoạt động của mình sang Vương quốc Anh với tên trụ sở mới là TMILL UK Ltd. account giao dịch Hiện đăng ký sàn Tickmill ứng dụng 3 loại tài khoản thương lượng là account Classic, account Pro và tài khoản Vip. tài khoản Classic đề nghị nạp vào chí ít là 100 USD. Có thể thấy đây là số tiền chẳng phải nhỏ đối với các nhà đầu cơ mới gia nhập thị trường, vốn đầu tư sở hữu còn ít. Mặc dù khi tiến hành đàm phán đầu tư thì account Classic không yêu cầu phí hoả hồng nhưng lại đòi hỏi spread hơi cao. account Pro account đàm phán này của sàn Tickmill được mở ra dành cho những đối tượng đầu cơ sở hữu vốn đầu tư trung bình, cần tìm kiếm các giao dịch có spread thấp và phí huê hồng thấp. Hơn thế nữa, sàn còn hướng dẫn rút tiền sàn Tickmill cũng bắt buộc số tiền nạp vào tối thiểu là 100 USD. tài khoản Vip account thích hợp với tầng lớp những nhà đầu tư to, thường thực hiện những đàm phán trị giá to. Account Vip bắt buộc số vốn tối thiểu 50,000 đô la Mỹ, đi kèm với đó là cực nhiều ưu đãi như: spread lẫn phí hoa hồng đều thấp và các dịch vụ coi ngó đặc trưng cho quý khách cao cấp. nền móng giao dịch nền móng thương lượng độc nhất vô nhị được sử dụng bởi sàn Forex Tickmill ấy là MT4. Đây cũng là nền móng thương lượng hàng đầu trên thế giới hiện nay với thiếu gì lợi thế vượt trội như giao diện dễ sử dụng, trang bị phần lớn tính năng, đáp ứng được cả các nhà đầu tư mới và các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Không chỉ có vậy, sàn giao dịch Tickmill cũng là nơi nhà đầu tư có thể trải nghiệm các phương tiện đàm phán và nhà cung cấp vượt bậc như Autochartist, Myfxbook Autotrade và VPS. Tìm hiểu sàn Tickmill Về ưu điểm đại lý phân phối uy tín, được điều hành bởi những cơ quan hàng đầu về lĩnh vực vốn đầu tư trên thế giới. Hệ thống tài khoản đa dạng, đáp ứng rộng rãi phân khúc khách hàng dùng. Mức phí huê hồng miễn phí hoặc rất thấp, là một trong các mức giá khó khăn nhất trên thị phần. nền tảng đàm phán linh hoạt, thuận lợi, có rộng rãi phương tiện hỗ trợ hữu ích như Autochartist, Autotrade… Website tương trợ cho cả tiếng nói Tiếng Việt; hệ thống hoạt động 24/5 và phản hồi lại mọi đề xuất từ khách hàng một cách rất mau chóng. điểm yếu buộc phải số tiền nạp tối thiểu Việc ban đầu tương đối cao, thường không phù hợp với các đối tượng nhà đầu tư mới ko có quá rộng rãi nguồn vốn. account Classic bắt buộc Spread cao. Trên đây là các thông tin chi tiết về sàn giao dịch Tickmill. Hy vọng bài viết này sẽ là nguồn tư liệu tham khảo hữu dụng dành cho quý độc giả độc giả. Hãy là người đầu tiên biết đến Sàn Forex tại Việt Nam
 11. Review mới nhất về sàn Tickmill Review sàn Tickmill đây được xem là một sàn có Spread đặc biệt thấp, rất được các Traderviet để ý trong thời gian gần đây. Mọi người hãy cùng Phân tích một cách chi tiết các ưu điểm và nhược điểm của sàn này nhé 1. Các điểm đặc sắc về sàn Tickmill nên biết Tickmill là nhà môi giới MT4 cơ bản, phân phối những tuyển lựa căn bản nhất các loại tài sản có thể thương lượng. Thế mạnh nhất của sàn Tickmill chính là cung ứng chi phí đàm phán với spread thấp và dựa trên hoả hồng rất khó khăn cho những trader chuyên nghiệp duyệt các tài khoản VIP và PRO. Review sàn Tickmill những điểm lưu ý quan yếu nhất năm 2020 can hệ tới sàn Tickmill mà các bạn nên biết trước lúc quyết định mở tài khoản tại sàn này: Được ra đời vào năm 2014, Tickmill là 1 đại lý phân phối / nhà môi giới an toàn để bạn kiếm tiền online uy tín trên nền tảng giao dịch ngoại ân hận và CFDs lúc được quy định trong các khu vực pháp lý tier-1 và tier-2. Báo giá những tài sản đàm phán tại sàn Tickmill đổi thay tùy theo loại tài khoản mà bạn đăng ký sàn Tickmill. Nhìn chung, Tickmill đặc biệt nức danh và thích hợp cho trader kiếm tìm đàm phán chi phí thấp, gồm những cả giao dịch chuyên nghiệp, Tickmill đã đạt được #7 trong danh sách Broker Tốt nhất cho Pro trade năm 2020. Tickmill có thể ko vượt trội so với những nhà môi giới MetaTrader tốt nhất lúc chỉ có cung ứng mỗi nền móng giao dịch MT4. hai. Phân tích review sàn Tickmill chi tiết 2.1 Quy định và bảo mật Sàn Tickmill được xây dựng thương hiệu vào năm 2014 sau lúc Armada Markets chuyển các mảng bán sỉ của mình sang Tickmill ở Seychelles, được quản lý bởi Cơ quan dịch vụ nguồn vốn (FSA – Seychelles Financial Services Authority). Ngày nay, thương hiệu Tickmill được quản lý chặt chẽ tại Vương quốc Anh, Síp, và những khu vực địa phương khác. Theo trang web của mình, Tickmill Group có hơn 200 viên chức và hơn 50.000 quý khách. Sàn Tickmill được Phân tích chỉ có rủi ro làng nhàng, với Điểm tin cậy đại quát là 81/99. Tickmill không được thương lượng công khai và không có các hoạt động nhà băng. Sàn này được quản lý bởi một cơ quan điều hành cấp 1 (độ tin cậy cao) với FCA của Anh, Ủy Ban Chứng Khoán Và giao dịch Cyprus (CySEC), và những cơ quan khác. hai.2 các tài sản có thể giao dịch Tickmill cung cấp tổng cùng 85 cặp tiền tệ và tài sản có thể đàm phán bao gồm chủ yếu là những cặp tiền tệ forex, với hơn 12 CFD trên các chỉ số, kim khí và trái phiếu. Bảng tiếp sau đây tóm lược những sản phẩm có thể đàm phán không giống nhau cho khách hàng của Tickmill: Tickmill cung ứng 3 tài khoản, gồm Pro, Classic và VIP. Tóm lại, Tickmill là tốt nhất cho các nhà đàm phán active trader (ví dụ như scalper) và VIP, lúc cho phép họ có quyền tróc nã cập vào giá bán cạnh tranh giữa những nhà môi giới thấp nhất trong ngành. 2.3 Platform và dụng cụ đàm phán Tickmill là nhà môi giới chỉ sản xuất độc nhất platform MetaTrader có được trải nghiệm tiêu chuẩn và hướng dẫn nạp tiền sàn Tickmill tất nhiên các tính năng độc đáo. Tuy vậy, có thể là 1 điểm trừ lúc MT4 Tickmill không có một thể ích bổ sung nào đáng chú ý, ngoài Autochartist, để giúp Tickmill vượt trội trong số những nhà môi giới MetaTrader tốt nhất. Ngay cả MetaTrader 5 (MT5) cũng ko được cung ứng. Nhưng Tickmill có cung ứng nhà cung cấp VPS hosting, rất hữu dụng cho việc kiếm tiền online trên thuật toán sử dụng MT4. 2.4 giao dịch trên điện thoại Vì Tickmill là nhà môi giới phân phối mỗi MetaTrader nên những phiên bản iOS và Android của áp dụng MT4 đều đạt tiêu chuẩn của platform này và cả hai phiên bản đều có sẵn để chuyên chở xuống trong khoảng Apple iTunes Store và Android Play Store. hai.5 Nghiên cứu Tickmill rất cạnh tranh trong việc phân phối và liên tiếp cải thiện phương tiện nghiên cứu thị phần cho trader qua từng năm. Dù hơn mặt bằng chung của thị trường, nhưng Tickmill có thể sẽ kém những doanh nghiệp bậc nhất trong lĩnh vực là IG và Saxo Bank về chiều sâu, tính tư nhân hóa và chất lượng khái quát của các phương tiện nghiên cứu. dụng cụ giao dịch: Tickmill cung cấp Autochartist để phân tích công nghệ tự động, Myfxbook tương trợ lịch kinh tế của nhà môi giới và các tiêu đề tin tức ngoại ăn năn lấy nguồn từ Investing.com. giao dịch sao chép: Ngoài thị dấu hiệu MQL5 gốc có sẵn trong MT4, Tickmill cũng phân phối tính năng Tự động giao dịch của Myfxbook để đàm phán sao chép trên mạng phố hội (lưu ý: nhà sản xuất này ko được cung ctại chi nhánh tại Vương quốc Anh của công ty). thông báo chi tiết về thị trường: Tickmill có một đội ngũ những nhà phân tách đưa ra các phân tách cơ bản và kỹ thuật hàng ngày trên blog của doanh nghiệp. Phổ quát trader công nhận rằng Tickmill đã làm rất khả quan việc tổng hợp những thị trường với nhiều nội dung nghiên cứu dành riêng cho họ. Sàn Tickmill cũng sản xuất các hội thảo trên web, những video phân tách kỹ thuật và đơn thuần cũng như cập nhật tin tức trên trang YouTube của mình. 2.6 phương tiện giáo dục công cụ giáo dục tăng thêm của Tickmill tốt hơn mức trung bình của ngành nhưng vẫn chưa phải là tốt nhất để lọt vào top 5 của ngành. Dưới đây là Nhận định sơ lược về dụng cụ giáo dục của sàn này.Điểm tốt: điểm nhấn bao gồm các khóa học giáo dục trực tiếp, số lượng phổ biến sách điện tử, hội thảo trên web hàng tuần được tổ chức bằng phổ thông ngôn ngữ khác nhau và hội thảo trên web được lưu trữ duyệt YouTube. Tickmill phân phối sự nhiều về cả chủ đề và loại hình giáo dục.Hạn chế: Tickmill tiếp diễn mở mang phạm vi tài liệu giáo dục của mình trên các định dạng văn bản và video; tuy nhiên, nội dung giáo dục được trộn lẫn với nghiên cứu thị phần, điều này gây khó khăn cho việc điều hướng và lọc cho trader. Một cổng thông báo giáo dục chuyên dụng sẽ là một động lực đáng chú ý đối với nhà sản xuất giáo dục của Tickmill. hai.7 nhà sản xuất quý khách Để chấm điểm nhà cung cấp quý khách của Tickmill, chúng tôi đã tham khảo website ForexBrokers.com , khi website này đã cộng tác với hàng ngũ nghiên cứu trải nghiệm khách hàng Customerwise để tiến hành những bài kiểm tra điện thoại trong khoảng các địa điểm trên khắp Vương quốc Anh. Trong Đánh giá năm 2020, 330 bài Tìm hiểu nhà sản xuất khách hàng đã được tiến hành trong 6 tuần. 3. Lời kết Sàn Tickmill được quản lý hơi tốt, trên mức nhàng nhàng ngành nghề. Song song, sàn Tickmill cũng được xem là chuyên dụng cho tốt nhất cho các nhà thương lượng có khối lượng to, số dư account cao, cũng như phù hợp với những người chỉ giao dịch những công cụ ngoại ăn năn và CFD đa dạng nhất. Với việc thiếu độ phong phú nền tảng thương lượng (chỉ MT4) và khuôn khổ thị phần nhỏ, không có nghi ngờ gì về việc có những nhà môi giới ngoại hối tốt hơn để những nhà đàm phán cân nói vào năm 2020 trừ lúc các bạn có đủ khả năng sắm account VIP tại Tickmill với mức spread và hoa hồng đàm phán khó khăn cao. Thông tin mới nhất, cập nhật thường xuyên về Sàn ngoại hối uy tín tại Việt Nam
 12. Các hình thức nạp và rút tiền của sàn giao dịch ICMarkets 1. Nạp tiền ICMarkets phân phối không ít hình thức nạp tiền sàn ICMarkets không giống nhau và phần nhiều chúng đều “instant”, tức là nạp tiền ngay lập tức. Chỉ sau vài giây lúc các bạn tiến hành đề nghị nạp, tiền sẽ vào ngay account để các bạn giao dịch. ICMarkets không thu bất kỳ khoản phí nào khi bạn nạp tiền vào tài khoản, tuy vậy các bạn lưu ý rằng lúc bạn nạp tiền qua thẻ Visa/Mastercard thì sẽ bị tính phí theo quy định của doanh nghiệp nhà băng quốc tế. ICMarkets sẽ ko chịu hạn chế nhiệm với khoản phí này. Đối với trader Việt Nam, bạn có thể chọn hình thức nạp tiền Vietnamese Internet Banking. Xem tất cả các hình thức nạp tiền tại hướng dẫn nạp tiền sàn ICMarkets 8.2. Rút tiền tương tự như việc nạp tiền, ICMarkets cũng không tính phí đối với bất kỳ hình thức rút tiền sàn ICMarkets nào. thời kì tiền về tài khoản tùy thuộc vào hình thức mà các bạn chọn, thường thì bạn sẽ nhận được tiền trong vòng 24h kể diễn ra từ tiến hành lệnh rút. thực tại trong suốt thời gian dài đàm phán ở sàn ICMarkets, tôi chưa từng gặp bất kỳ một trục trặc gì tới trong khoảng việc rút tiền về tài khoản. Thế nên tôi tin là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề này. Theo Đánh giá của tôi, việc nạp và rút tiền qua cổng Internet Banking là dễ dàng và tiết kiệm giá cả nhất hiện nay. Chênh lệch tỷ giá giữa nạp và rút là cực kỳ thấp. So với Skrill và Neteller thì nạp rút qua Internet Banking giúp bạn loại bỏ được một bước quy đổi tiền (mua hoặc bán Net & Skrill). Hơn nữa, việc tìm bán Net và Skrill qua các mối buôn ở Việt Nam cũng mất phí rất cao (vài %). Còn ví như bạn nạp tiền qua Visa/Mastercard thì khi hướng dẫn rút tiền sàn ICMarkets, các bạn chỉ được phép rút đúng số tiền bạn nạp vào, sau ấy các bạn phải rút qua một hình thức khác. Không chỉ có vậy, thời kì rút tiền qua cổng Visa/Master hơi chậm, mất từ 2-7 ngày và các bạn còn phải chịu một khoản phí theo quy định của công ty nhà băng quốc tế (khoảng 2-3%). Xem thêm thông tin về Sàn Forex tốt nhất tại Cần Thơ
 13. Đánh giá chi tiết sàn giao dịch Hot Forex 2021 giả dụ các bạn search Google cụm trong khoảng "Đánh giá sàn Hot Forex" sẽ có không ít trang web Phân tích những sàn và đối với mỗi chủ đề sẽ có cực nhiều bình luận không hay về sàn nóng Forex. Nhưng sự thật là những bình luận này lại phụ thuộc vào thái độ của người đấy. Lúc có điều gì đó không ổn xảy ra, các bạn sẽ muốn tậu một nơi để đổ lỗi và ấy là lúc bạn để lại các bình luận ko hay về các sàn. Giả dụ đông đảo mọi thứ đều ổn thì sẽ không có gì để nhắc, Chính vì thế ko có các bình luận tốt về các sàn. Bởi thế, nếu các bạn muốn Nhận định thực tiễn, các bạn chẳng thể đi tiếp giáp với và đọc mọi bình luận được. Vẫn còn không ít sàn được khen ngợi; tuy nhiên, các sàn này có thể ko tốt vì chúng thích hợp với các trader khác nhưng không liên quan với bạn. 1 Vài sàn có thể hữu hiệu ở Mỹ nhưng ở châu Á hoặc châu Phi, họ ko còn tốt nữa vì điều này phụ thuộc vào chiến lược đàm phán của các bạn và số lượng sàn ở nước các bạn. Ví dụ, các sàn Hoa Kỳ là những sàn tốt nhất ở nước họ, nhưng họ không giống với những nước châu Phi hoặc châu Á bởi vì ở các nước này, họ ko có giấy phép hoặc thậm chí họ ko lớn mạnh hệ thống tương trợ, thanh toán tại địa phương. Làm sao để Đánh giá một sàn forex? Như tôi đã nói, các sàn phù thống nhất phụ thuộc vào chiến lược đàm phán của các bạn. Giả dụ bạn muốn gửi tiền và rút tiền nhanh chóng, bạn nên làm việc với các sàn có hệ thống thanh toán nhanh nhất với mức phí thấp ở đất nước của các bạn. Hoặc ví như các bạn là trader chuyên nghiệp, đàm phán hàng triệu USD, thì những sàn có mức spread thấp hơn hoặc swap thấp là lựa chọn tốt hơn. Trong tình trạng bạn là người đánh bạc thích thương lượng lúc có sự kiện bất ngờ hoặc tin tức to, hãy chọn sàn có đòn bẩy cao. Và giả dụ bạn đàm phán với robot, hãy đến với các sàn giao dịch robot và đàm phán với account Cent. Rõ ràng, đối với người mới bắt đầu, họ nên chọn các sàn có tài khoản PAMM. Độ uy tín của nóng Forex lúc nhắc về độ uy tín của một sàn, chúng ta đang nhắc đến giấy phép. Giấy phép là chứng chỉ mà những tổ chức tín dụng đáng tin cậy cấp cho những sàn để bảo đảm những sàn ấy đáp ứng tiêu chuẩn và có thể bảo vệ những trader. Một sàn bạn không nên có quá phổ quát giấy phép. Họ chỉ cần một giấy phép từ thị phần mà họ đang nhắm tới. HotForex là một trong những sàn thảng hoặc hoi chỉ tụ họp vào thị trường châu Á, đặc trưng là những nước Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Việt Nam... tuy thế, vì các quốc gia đấy không có giấy phép, HotForex chỉ cần một giấy phép uy tín. HotForex hiện đã đem tới ba giấy phép đáng tin cậy và nức danh, ấy là CySEC, FSCA và FSC. Đặc thù với FSCA, một giấy phép của Nam Phi, các trader Nam Phi có thể yên tâm rằng họ có thể giao dịch an toàn và hợp pháp với HotForex. mặc dù thị phần chính của họ là ở châu Á, nhưng họ là một trong những sàn bán lẻ lớn nhất với khối lượng giao dịch làng nhàng hàng ngày vào khoảng 200 tỷ đô. Đối với các trader châu Á, HotForex cung ứng rộng rãi lợi thế: thương lượng forex với mức spread thấp nhất, thương lượng vàng với mức spread chỉ 22 pip (mức thấp nhất); những hệ thống tương trợ tuyệt vời, vì họ có văn phòng địa phương ở đa số những nước Đông Nam Á và họ có nhiều phương thức thanh toán không giống nhau. Phí nạp/rút của hot Forex Thật đáng kinh ngạc khi HotForex là sàn to độc nhất vô nhị áp dụng chương trình này! Thường ngày, những sàn nhắc rằng họ sẽ ngoại trừ bất kỳ khoản phí nào khi các bạn nạp hoặc rút tiền; tuy vậy, các bạn vẫn phải trả một vài phần trăm phí. Chả hạn, lúc bạn gửi bằng Thẻ nguồn đầu tư, bạn sẽ mất 3 - 4% số tiền nạp của mình. Phí đó sẽ được tính bởi những nhà băng và cơ quan Visa. Với sàn HotForex Việt Nam, khi bạn nạp tiền trên sàn Hot Forex và phải trả những khoản phí này, các bạn có thể gửi lại hóa đơn và họ sẽ trả lại tiền cho các bạn. Trên thực tại, số tiền lệ phí ko nhỏ lúc các bạn nạp $10.000 USD, phí có thể khoảng $350 chi phí giao dịch của hot Forex Spread rất thấp nếu bạn là một người đầu tư, spread là mối để ý quan yếu nhất lúc các bạn chọn các sàn. Trong số các sàn hàng đầu, spread của HotForex là cạnh tranh nhất. Mức spread của họ đối với các cặp tiền tệ chính như EUR/USD hoặc GBP/USD chỉ vào khoảng 1 tới 1,2 pip. Đặc biệt, mức spread vàng chỉ là 22 pip, thấp nhất trong số các sàn khác như XM với 37 pip, FXTM với 38 pip hoặc Exness với 27 pip... Đối với tài khoản spread nhất mực của HotForex, mức spread đơn thuần là 1,8 pip đối với EUR/USD, khá thấp so với những tài khoản spread nhất định khác từ những sàn khác. Bạn nên chú ý rằng không nên so sánh những account spread nhất định với tài khoản thường nhật vì trong điều kiện thương lượng thông thường, tài khoản spread thường ngày thấp hơn so với account spread nhất quyết. Thế nên, mức spread một mực của HotForex tốt hơn phổ biến so với mức spread nhất thiết của các sàn khác. đọc thêm hướng dẫn rút tiền trên sàn Hot Forex nóng Forex ít xảy ra trượt giá Trượt giá là điều thông thường và chúng thường xảy ra lúc có 1 vài tin tức to gây ra thay đổi giá thị trường. Trượt giá có tức thị các bạn đã nhập giá nhưng lệnh được thực hiện ở một giá thành khác. Điều này xảy ra bởi vì giá thị phần thay đổi mau chóng và đột ngột tới mức có sự khác biệt rất lớn giữa giá bạn nhập và giá mà lệnh được chốt. Trượt giá xảy ra đều đặn hơn với những sàn thực hiện các lệnh chậm. Trên thực tế, có nhiều sàn sẽ làm chậm việc thực hiện những lệnh để giảm thiểu rủi ro vì phải mất thời kì để báo giá chuyển từ nhà cung cấp thanh khoản sang sàn và sau ấy đến trader. kèm theo, HotForex vẫn có sự trượt giá nhưng mức độ tương đối nhỏ và những trader hầu như thường phàn nàn về vấn đề đấy. account của HotForex Như tôi đã kể ở trên, bạn cần sàn phù hợp, không hề nơi tốt nhất. Từ kinh nghiệm và nghiên cứu của tôi, HotForex có phổ biến tính năng hữu hiệu có thể phù hợp với rộng rãi loại trader như: Sàn HotForex có những account nhỏ chỉ với khoản tiền nạp là $5, trader có thể khởi đầu giao dịch. Với account VIP, mức spread là 0. Account này có thể được coi là một dạng account ECN. Như các bạn đã biết, tài khoản ECN là chọn lọc hoàn hảo cho các chuyên gia. Giả dụ bạn là trader có kinh nghiệm, các bạn nên thương lượng với account VIP, vì nó được kiểu dáng cho các đàm phán to nên mức spread thấp, tốc độ khớp lệnh nhanh và báo giá tốt hơn so với account ECN. Xem thêm chi tiết tài khoản spread nhất quyết dành cho các trader thích đàm phán lúc thị phần biến động mạnh. Tuy vậy, lưu ý rằng nếu như có các sự kiện to xảy ra như bầu cử ở Hoa Kỳ hoặc Vương quốc Anh, mức spread vẫn sẽ thay đổi, điều đấy có tức là mức spread cố định chẳng phải khi nào cũng một mực nhưng nó bền lâu hơn phổ thông so với những loại tài khoản khác. tài khoản PAMM của HotForex Đây là một account thú vị cho các nhà đầu cơ và trader nghiệp dư. Đầy đủ những gì bạn cần làm là tạo một account tại đây. Sau đấy vào danh sách để xem những trader nào đang đầu cơ tốt với tỷ lệ lợi nhuận bền lâu và an toàn. Sau đấy, các bạn chỉ cần sao chép các lệnh của họ. Giả dụ họ thắng, các bạn cũng sẽ thắng vì bạn có lệnh giống như họ. Tiền thưởng và các cuộc thi của HotForex vừa mới đây, sàn giao dịch Hot Forex đang đơn vị những chương trình cho các quý khách thân thiết của họ như Chương trình Loyal Customer, chương trình MasterCard ... nhà sản xuất tương trợ của HotForex nhà sản xuất tương trợ rất quan yếu khi chọn lọc một sàn forex. Khi đàm phán, rất nhiều vấn đề có thể xảy ra Như vậy nên việc tương trợ chậm có thể tác động tới khoản đầu cơ của bạn hoặc thậm chí hủy hoại account của bạn, hoặc viên chức không đủ tiêu chuẩn có thể khiến bạn mất phổ quát thời gian để xử lý vấn đề của mình hoặc đôi tự dưng đáp ứng được. Sàn hot Forex nổi tiếng với lực lượng nhân viên tương trợ hiệu quả và họ cũng có văn phòng tại Việt Nam, Thái Lan và Indonesia ... Thêm vào đó, họ cũng có những hội nghị hàng tháng cho quý khách. Chính vì thế, bất kỳ vấn đề từ các trader có thể được xử lý trong một thời gian ngắn. Thông tin mới nhất, cập nhật thường xuyên về Sàn giao dịch Forex uy tín tại Việt Nam
 14. Cách mở tài khoản sàn Fxpro như thế nào? Sàn giao dịch Fxpro đang trở nên sàn giao dịch chiếm lĩnh thị phần thương lượng FX thế giới. Được có mặt trên thị trường năm 2006, FXpro đã thực hiện hơn 250 triệu đơn đặt hàng, sản xuất những sản phẩm nguồn vốn như: Forex, giao kèo CFD, cổ phiếu chỉ số, kim loại, hợp đồng năng lượng và giao kèo mai sau. FXpro cung ứng phổ thông nền tảng thương lượng của bên thứ 3, gồm những các nền tảng Meta Trader 4 (MT4), Meta trader 5 (MT5) và cả nền tảng Ctrader do Spotware System tăng trưởng. Hiện tại FXpro đã xuất trên 170 đất nước trên thế giới nhưng khách hàng của họ chủ yếu tập kết tại thị trường Châu Âu . Với quy mô toàn cầu, sàn FXpro hiện đang nắm giữ giấy phép những giấy phép giao dịch uy tín bậc nhất toàn cầu như: Giấy phép tại vương quốc Anh (FCA), cơ quan quản lý tại Nam Phi ( FSCA), ủy ban chứng khoán đảo Síp (CySEC). Hướng dẫn mở account tại sàn FxPro Để mở account các bạn làm theo các bước hướng dẫn đăng ký sàn FxPro dưới đây: bước 1: Để mở account, các bạn cần truy cập vào website: fxpro.vn Sau ấy, nhấn vào phần tạo tài khoản. bước 2: các bạn nhập những thông báo cơ bản bao gồm địa chỉ email, mật khẩu và họ tên của mình vào. Lưu ý: Họ và tên viết không dấu. thao tác 3: Tiếp theo bạn điền liên hệ nhà, mã bưu chính, số điện thoại như bên dưới. Cần lưu ý thông tin phải chính xác vì có thể can dự đến phổ biến vấn sau này, đặc thù lúc có tranh chấp xảy ra. thao tác 4: Ở phần thông báo nghề nghiệp các bạn đăng ký tùy ý. Tiếp theo là các thông báo can hệ tới vốn đầu tư, các bạn điền thế nào cũng được. thao tác 5: Tại thao tác này bạn cần điền thông tin về kinh nghiệm thương lượng, bạn có thể chọn lọc từng có kinh nghiệm hoặc ko. Đây không hề thông tin quá quan trọng nên các bạn điền sao cũng được. thao tác 6: chọn lựa 1 trong 3 loại tài khoản đàm phán tại Fxpro gồm MT4, MT5 và C-trader. Tùy vào mục tiêu dùng để lựa chọn loại tài khoản, mức đòn bẩy thích hợp. Cần lưu ý, ngoài phí spread, MT4 và MT5 ko có phí hoả hồng, khi mà C-trader lại có. Bạn có thể đọc thêm tại bài hướng dẫn nạp tiền sàn FxPro để biết cách giao dịch nạp rút tại sàn như thế nào. Tại mục “Xác minh giấy má của bạn”, giả dụ các bạn đã có tất cả giấy má như chứng minh thư quần chúng. #, Giấy chứng thực cư trú (ở đây chính là hóa đơn điện, nước, internet hoặc bảng sao kê ngân hàng / sao kê thẻ trong vòng 6 tháng qua). bạn có thể tích vào chữ “đúng” rồi scan và gửi cho fxpro để xác minh account ngay tức khắc. Hoặc chọn “không” nếu như chưa có hồ hết giấy má tại thời điểm đăng ký. thao tác 7: Tích hồ hết đề nghị, nhấn vào nút hoàn tất là bạn đã đăng ký xong account tại Fxpro. bước 8: tại đây các bạn sẽ tiến hành lệnh ký quỹ là số tiền bạn cần nạp vào tài khoản, click vào ký quỹ. bước 9: giao diện sẽ hiện ra những hình thức các bạn có thể nạp tiền vào Fxpro như Paypal, ngân lượng hay thẻ visa hoặc ngân hàng. Và tùy từng hình thức sẽ có thời kì xử lý khác nhau. Đại quát, Fxpro xử lý đàm phán rất nhanh nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. thao tác 10: Nạp tiền vào tài khoản hay ký quỹ. Số tiền tối thiểu phải nạp là 100$ và tối đa là 1000$ cho 1 lần nạp. Trên đây là gần như hướng dẫn của mình về Sàn Fxpro. Trong các bài Tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các ưu nhược điểm từng hình thức đàm phán trong Fxpro. Cũng như cách chơi tại đại lý phân phối này sao cho các bạn có thể kiếm được tiền và giảm nguy cơ thua lỗ phổ biến nhất. Chúc các bạn thành công! Xem thêm thông tin về Sàn Forex tốt nhất tại Đà Nẵng
 15. Review sàn giao dịch HotForex chi tiết nhất Review sàn Hot Forex - Tại thị phần Việt Nam hiện nay, HotForex có thể được xem là một trong các sàn môi giới uy tín và được cộng đồng các trader Việt Đánh giá rất cao bởi chất lượng dịch vụ và giá cả thương lượng khôn xiết khó khăn. Đã có những thời điểm sàn HotForex gặp một số vấn đề, tuy vậy cách họ xử lý vấn đề rất nhanh gọn và được cùng đồng ghi nhận tốt. Đây là các Phân tích dựa trên kinh nghiệm tư nhân sau quãng thời gian dài biết tới sàn môi giới HotForex, nó là các Nhận định hoàn toàn thực tiễn và công tâm, Vậy nên, các bạn có thể tin tưởng và dựa vào ấy để đưa ra quyết định chọn lọc cho mình một sàn giao dịch uy tín và thích hợp. 1. Giới thiệu về sàn HotForex HotForex là một thương hiệu thuộc sở hữu của Tập đoàn HF Markets, được thành lập từ năm 2010 và có hội sở tại St. Vincent và Grenadines. Với những thành tích và giải thưởng mà HotForex dành được cộng với chất lượng nhà cung cấp mà họ sản xuất cho quý khách, HotForex đang ngày một chiếm được phổ thông thiện cảm và lòng tin của cực nhiều trader trên toàn thế giới. Trong suốt phổ quát năm qua, sàn môi giới HotForex đã giành được hàng chục giải thưởng, trong ấy có giải thưởng danh giá do World Finance Magazine trao tặng. Sau gần 10 năm xây dựng và tăng trưởng, hiện nay HotForex đã trở thành một trong các nhà môi giới thân thuộc nhất với cùng đồng trader Việt Nam. 2. Những chứng chỉ hoạt động và bảo hiểm cho khách hàng của sàn HotForex Trước lúc đề cập về hoạt động thực tế và chất lượng nhà cung cấp thực thụ mà sàn giao dịch HotForex cung ứng cho quý khách, điều Ban đầu và cũng là một trong những nguyên tố quan yếu nhất để Tìm hiểu uy tín của một nhà môi giới cố nhiên là các chứng chỉ hoạt động và chính sách bảo hiểm mà họ dành cho quý khách của mình. 2.1. Giấy phép và chứng chỉ hoạt động sàn HotForex Đây là yếu tố mà HotForex tỏ ra tương đối mạnh khi họ được điều hành bởi không ít công ty quản lý uy tín ở đa dạng khu vực khác nhau. Chỉ Quan sát danh sách trên có lẽ bạn cũng có thể phần nào cảm thấy tin tưởng vào độ uy tín và sáng tỏ của sàn HotForex rồi. giả dụ bạn chưa biết, trong số những cơ quan trên, FCA là một tổ chức đặc thù uy tín và có thể coi nó là bảo chứng cho sự nghiêm chỉnh trong hoạt động cung cấp nhà sản xuất vốn đầu tư mà HotForex dành cho các khách hàng của mình. hai.2. Chính sách bảo vệ khách hàng HotForex Chế độ bảo hiểm của HotForex bảo vệ tài khoản khỏi số dư âm cơ chế Segregated accounts (Tài khoản tách biệt) kết liên với những ngân hàng lớn trên thế giới Kiểm toán độc lập bên ngoài (Externally Audited) công thức đền bù cho quý khách 3. Các hình thức nạp và rút tiền của sàn HotForex HotForex sản xuất phổ quát hình thức nạp và rút tiền, mang đến sự dễ dàng tuyệt đối cho quý khách của mình. 3.1. Nạp tiền Ngoài những hình thức nạp tiền nhiều như Visa/Mastercard, Skrill, Neteller, đặc trưng HotForex còn cho phép nạp trực tiền bằng tiền điện tử là Bitcoin và Bitcoin Cash, tốc độ nạp bằng tiền điện tử phụ thuộc vào tốc độ xác nhận trên mạng lưới blockchain. các bạn lưu ý với trường hợp nạp tiền trên sàn Hot Forex qua thẻ nguồn đầu tư (Visa/Mastercard), lúc bạn dùng hình thức này, số tiền bạn được rút ra không được vượt quá số tiền đã nạp vào, nếu bạn muốn rút phần chênh lệch, bạn có thể sử dụng Wire transfer. Hiện nay, HotForex đã cho phép nạp tiền trực tiếp qua Local Bank, đây là hình thức nạp nhân tiện thuận lợi và tiết kiệm giá cả nhất mà tôi khuyên các bạn nên sử dụng. Chênh lệch tỉ giá giữa nạp và rút được tính theo tỷ giá của nhà băng Việt Nam. tất cả những hình thức nạp tiền của HotForex đều miễn phí. 3.2. Rút tiền ngoại trừ hình thức Wire Transfer và Thẻ nguồn vốn vay đề nghị phụ thuộc vào quy định của công ty ngân hàng quốc tế, Vì thế các bạn cần phải chờ theo thời kì quy định để tiền về tài khoản. Đối với những hình thức rút tiền khác, HotForex có cơ chế PAY INSTANT, có tức là thanh toán tức khắc. Các bạn chỉ cần tiến hành lệnh rút là yêu cầu sẽ được thực hiện ngay tức thì và tiền về tài khoản của bạn. công thức PAY INSTANT là một trong những thế mạnh thu hút các nhà thương lượng tới sàn HotForex và được cùng đồng Nhận định rất cao trong phổ quát năm qua. tương tự như việc Nạp tiền, HotForex miễn hoàn toàn phí rút tiền trên sàn Hot Forex đối với mọi hình thức. 4. Những loại account & spread sàn giao dịch HotForex HotForex phân phối cho quý khách của mình 6 loại account khác nhau, các bạn hãy xem thông tin cụ thể từng loại account ở hình dưới: 5. Nền tảng đàm phán sàn HotForex 5.1. Nền móng MetaTrader 4/5 HotForex tương trợ gần như nền móng MetaTrader gồm những cả MT4 và MT5. MetaTrader 4 đã có mặt trên thị trường từ rất lâu nhưng vẫn luôn được cùng đồng trader yêu thích và Đánh giá cao vì sự gần gũi và dễ sử dụng của nó. 5.2. Nền tảng MultiTerminal HotForex nền tảng MultiTeminal của HotForex cung cấp cho người dùng một công cụ hết sức tiện lợi để có thể quản lý cùng lúc đa dạng account khác nhau trong khoảng một thương lượng MT4. 5.4. Nền móng thương lượng trên trang bị di động MT4 và MT5 trên nền tảng Android và iOS là những phiên bản rút gọn của desktop và webtrader nhưng có cất phần lớn những tính năng cần phải có phục vụ cho việc giao dịch. 6. Nhà sản xuất trông nom và tương trợ khách hàng của sàn HotForex HotForex là một trong những sàn phân phối cẩn thận cho dịch vụ tương trợ quý khách nhất hiện nay và đấy cũng là điều khiến tôi Phân tích rất cao HotForex. bạn có thể tiến hành Live Chat trên website hoặc gửi Liên hệ theo: cho HotForex qua phổ biến hình thức. Chú ý rằng việc Mọi chi tiết liên hệ theo: sẽ khắc phục 24/5, tức thị thời gian làm việc từ thứ hai tới thứ 6. 7. Các sản phẩm và dịch vụ trên sàn HotForex HotForex cung cấp hơn 100 sản phẩm giao dịch trên nền tảng của họ. Không chỉ có thế HotForex cung ứng VPS miễn phí cho những nhà đàm phán có khoản tiền gửi tối thiểu 5.000$, điều này rất cần yếu cho các nhà giao dịch muốn có sự lâu dài tuyệt đối. 8. Kết luận về HotForex Để tóm lược cho bài Tìm hiểu này, Sàn giao dịch Hot Forex là một sàn môi giới có kinh nghiệm trong ngành nghề đầu cơ ngoại hối và thực thụ có uy tín trên thị trường Forex. Họ được quy định và quản lý bởi đa dạng công ty đáng tin cậy trên toàn cầu. Trong đa dạng năm qua, HotForex đã không dừng tăng chất lượng dịch vụ của mình, họ đang ngày càng được thị trường ưng ý và được cùng đồng trader Tìm hiểu cao, xếp đội ngũ các sàn môi giới uy tín bậc nhất Việt Nam cũng như trên toàn cầu. Nắm bắt xu hướng, cập nhật thông tin về Top sàn Forex tốt nhất tại Việt Nam