• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Huyenmaiforex

Hội viên
 • Số nội dung

  232
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Huyenmaiforex

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  https://sanforextotnhat.com/
 1. Hướng dẫn sử dụng máy phun sương tạo ẩm Máy tạo độ ẩm là thiết bị ngày càng phổ biến trong việc săn sóc kiểm soát an ninh sức khoẻ con người trước những ngày tháng khô nóng. Nhưng dù là một chiếc máy tốt đến đâu, ví như bạn có cách dùng ko hợp lý, thì nó vẫn không thể phát huy cực kỳ mạnh vốn có của mình. Cũng lý do này, phổ thông quý khách thường có sự băn khoăn cố định trong hướng dẫn sử dụng máy phun sương tạo ẩm hay cách sử dụng máy phun sương mini, tiếp sau đây chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn. Rửa sạch bình đựng nước (bạn có thể bỏ qua) Đây là một trong các thao tác Trước tiên và quan trọng nếu như các bạn vừa mới sắm máy về. Các bạn có thể bỏ qua bước này nếu máy tạo ẩm của các bạn đã dùng đa dạng lần. Việc trước tiên các bạn túa phần bình đựng, làm sạch nó bằng xà phòng nhẹ và nước. Điều này sẽ loại bỏ bất kỳ dư lượng nào có trong giai đoạn cung ứng, Do vậy nên các bạn ko hít phải những thứ đấy khi bằng máy tạo độ ẩm Thêm nước vào bình chứa Sau lúc đã rửa xong. Bạn tiến hành cho nước vào bình cất. 1 Số nước Châu Âu thậm chí còn dùng đến cả nước đựng thay thế cho nước máy. Điểm lợi của việc dùng nước cất, sẽ tránh được trường hợp sàn nhà bị đọng lại những vết trắng trong khoảng các chất có trong nước máy, Thêm nữa nước cất cũng trong lành và an toàn hơn. Nước nóng hay nước lạnh cũng là vấn đề được phổ biến người để ý. Thường ngày thì người ta chỉ dùng tới nước lã mà thôi, theo nghiên cứu, nước lạnh có thể ngăn dự phòng sự tàng trữ của vi khuẩn và nấm mốc vì không có những khoáng vật., không những vậy việc sử dụng nước hot nếu như nhà đang có trẻ con sẽ gây khá phổ thông nghiêm trọng. Xem thêm: quạt điều hòa bị chảy nước Đóng cửa phòng trong thời kỳ dùng Trong giai đoạn máy tạo ẩm đang hoạt động, bạn nên nỗ lực hạn chế tình huống mở cửa ra vào đều đặn. Với tính chất khá giống máy điều hòa, thay vì điều chỉnh nhiệt độ, nó sẽ phấn đấu cân bằng lại độ ẩm ko khí trong phòng. Chính vì điều này chỉ cần ảnh hưởng trong khoảng bên ngoài, như mở cửa khiến ko khí ẩm xâm nhập thêm vào phòng, cũng có thể khiến giai đoạn hoạt động bị chậm lại, ko tuyệt vời, phao phí phổ thông điện năng. Đặt máy tạo ẩm ở vị trí thích hợp Là một thiết bị phun sương tạo độ ẩm trong phòng, nó ko được khuyến khích khi lắp đặt ở quá sắp những thiết bị điện tử khác như tivi, lò sưởi, hoặc quá sắp những trang bị có khả năng hút ẩm. Các trang bị điện tử thường ko thích bị dính ẩm quá nhiều, để gần máy hút ẩm, thì cũng khiến hai máy tự triệt tiêu lẫn nhau, phổ quát lúc mở cả ngày mà độ ẩm trong phòng vẫn ko đổi thay. Bật máy và điều chỉnh cài đặt Sau lúc cắm điện và bật nguồn, chúng ta bắt đầu sử dụng những tính năng phù hợp. 1 Vài máy tạo độ ẩm có thể có các nút hoặc núm điều chỉnh cài đặt, Do đó hãy sử dụng các dụng cụ này để đổi thay bất cứ điều gì theo sở thích tư nhân của các bạn. Ví như các bạn bối rối về các cài đặt nào các bạn nên thử dùng, hoặc hãy tham khảo sách hướng dẫn sử dụng đối với những tính năng ấy. Xem thêm: súng massage cầm tay nào tốt nhất Vệ sinh máy tạo độ ẩm theo định kì Cũng như bất cứ trang bị nào, khi sắm về sau một khoảng thời kì sử dụng ta nên có cách vệ sinh theo định kì. Với chiếc máy tạo ẩm lúc dùng thường xuyên, thì các bạn nên vệ sinh hai lần/tuần. Vệ sinh đều đặn còn là cách giúp kiểm soát an ninh các bạn khỏi mối nguy vi khuẩn thâm nhập trong nước, tạo nên môi trường hiệu quả trong nấm mốc. Đối với khách hàng ít đều đặn hơn, các bạn có thể giảm tần suất vệ sinh lại thành 1 tháng/lần, nhưng nên làm thật kỹ vì vi khuẩn và nấm mốc có thể lớn mạnh giữa những khoảng thời gian dài hơn giữa các lần dùng. đọc thêm các sản phẩm công nghệ tại Ruby.vn
 2. Các thiết bị cảnh báo cháy và nguyên lý hoạt động Cảm biến báo cháy là một trong những trang bị không thể thiếu trong hệ thống phát hiện sớm, đề phòng cháy nổ hoả hoán vị. Để cảm biến báo cháy phát huy hoàn hảo, tránh tình huống báo giả báo sai đòi hỏi người lắp đặt và dùng cần trang bị những tri thức cố định, tiếp đây chúng tôi sẽ cho các bạn biết về các thiết bị cảnh báo cháy và nguyên lý hoạt động. các phân loại và nguyên lý hoạt động của cảm biến báo cháy: Hiện nay, trên thị trường có 2 loại phương pháp cảm biến báo cháy thông dụng là: cảm biến báo cháy ứng dụng ion hoá và cảm biến báo cháy áp dụng quang điện. Hai loại này có độ nhạy báo cháy, tạo thành và nguyên lý hoạt động khác nhau. Đầu cảm biến báo cháy ion hoá: cảm biến báo cháy ứng dụng nguyên lý ion hoá được tích hợp thành một đầu cảm biến nhỏ gọn. Đầu cảm biến báo cháy loại này gồm những một buồng ion hoá điện li, sử dụng đồng vị phóng xạ là nguồn phát hạt Alpha để có thể cho ra ion hoá trong ko khí. Khi có 1 số phần tử báo cháy chui vào buồng thì sẽ tạo nên sự đổi thay điện áp ở các cực điện li. Cảm biến sẽ phát dấu hiệu báo động ngay sau đó. Đầu cảm biến báo cháy ion hoá có giá tiền thấp hơn đầu báo báo cháy quang, tuy vậy độ nhạy cao nên dễ dẫn tới trường hợp báo động giả. Xem thêm: quạt hơi nước không vào điện Đầu cảm biến báo cháy quang: cảm biến báo cháy ứng dụng quang điện được tích hợp nhỏ gọn thành một đầu cảm biến nhỏ gọn. Đầu cảm biến báo cháy loại này bao gồm một buồng quang đãng điện, dùng một nguồn sáng nhỏ, thấu kính tập kết ánh sáng và cảm biến quang điện. Khi có báo cháy chui vào buồng thì sẽ tạo nên sự thay đổi quang học dẫn tới thay đổi điện áp trên cảm biến quang điện. Cảm biến sẽ phát tín hiệu báo động ngay sau đó. Cảm biến báo cháy dùng dây: Loại này truyền trực tiếp tín hiệu điện từ cảm biến đến trung tâm báo động bằng tuyến phố dây dẫn. Tín hiệu được khuếch đại trước lúc truyền đi. Cảm biến báo cháy không dây: Loại này chuyển dấu hiệu điện tử thành tín hiệu thao tác sóng điện trong khoảng ko dây như Radio, Zigbee, Wifi,.. Ở trọng điểm báo động sẽ có Anten tương ứng để thu tiến trình sóng này. tình huống khác, cảm biến báo cháy được phân phối tích hợp kèm chuông báo động được gọi là cảm biến báo cháy độc lập. Cảm biến báo cháy độc lập có Ưu điểm là nhỏ gọn, tính cởi mở cao phù hợp dùng cho quy mô nhỏ với mức giá cả thấp. hai cảm biến báo cháy dễ dùng, hiệu quả với mức giá rẻ trên thực tại hiện nay 1) Cảm biến báo cháy không dây SD03 sáng tạo kết nối tần số RF 433MHz Việc đầu tiên là cảm biến báo cháy ko dây SD03 với khả năng kết nối trọng điểm báo động qua sóng RF 433MHz. Khoảng cách kết nối của SD03 đến trung tâm báo động lên tới 150m (không gian mở) cho phép tuyển lựa lắp được ở rộng rãi vị trí không giống nhau không phụ thuộc nơi đặt trọng điểm. Xem thêm: tấm tựa lưng ghế văn phòng 2) Cảm biến báo cháy không dây SD50 hoạt động độc lập sử dụng nguồn Pin Cảm biến báo cháy SD50 dễ dàng với khả năng hoạt động độc lập hoàn toàn trang bị được tích hợp kèm chuông hú có âm lượng tới 110dB. Sử dụng nguồn Pin cho phép sử dụng chỉ mất khoảng dài không cần cắm nguồn trực tiếp. Ngoài tích hợp chuông, trang bị còn tích hợp đèn báo tình trạng báo động. xem thêm những sản phẩm công nghệ tại Ruby.vn
 3. Quạt điều hòa không quay và cách khắc phục Hiện nay trên thị trường Việt nam đang có rất nhiều các hãng quạt hơi nước được bán rộng khắp cả nước. Việc quạt hơi nước được nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng đó là tiết kiệm điện, làm mát bằng hơi nước nên giảm thiểu trẻ em bị viêm họng không như dùng điều hòa….Nếu bạn đang dùng quạt hơi nước thì bài viết này chắc chắn một ngày nào đó bạn sẽ cần đó là: tại sao quạt điều hòa không quay và cách khắc phục. Nguyên nhân và cách sửa hơi nước không chạy, quạt không quay đơn giản chính bạn cũng làm được không cần thợ. Nguyên nhân quạt hơi nước không quay. Quạt hơi nước bị hỏng bo mạch không cấp nguồn điện cho quạt Tụ kích cho quạt gặp sự cố như : Tụ bị nổ, tụ bị khô, tụ yếu Quạt bị cháy, đứt cuộn Đây là 3 nguyên nhân chính khiến cho quạt hơi nước không chạy quạt. Rất đơn giản bạn chỉ cần có một chút kiến thức về điện và biết sử dụng đồng hồ đo điện là bạn có thể tự kiểm tra và khắc phục một chiếc quạt hơi nước không quay theo hướng dẫn của mình bên dưới đây. Xem thêm: tấm tựa lưng ghế văn phòng Hướng dẫn kiểm tra và sửa quạt hơi nước không chạy động cơ bạn cũng có thể tự tay làm. Với 3 nguyên nhân bên trên mình đã nêu ra để kiểm tra từng thiết bị một để loại ra phần còn tốt và tìm phần hỏng để sửa chữa các bạn làm theo hướng dẫn của mình bên dưới đây nhé. Đầu tiên để muốn biết bo mạch có bị hư hỏng không các bạn cần có một chiếc đồng hồ đo điện bật cho quạt chạy và đo nguồn cấp điện cho quạt nếu có 220v cấp cho quạt là bo mạch tốt còn không có nguồn là hỏng bo mạch nhé các bạn. Nếu bo mạch bị hư các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để mua hoặc sửa vì để sửa được mạch quạt hơi nước bạn cần phải có chuyên môn về điện tử không rất dễ sẽ làm hỏng bo mạch nhé. Xem thêm: các loại cảm biến báo cháy Nếu có điện cấp ra 220v cho quạt bạn cần thay thế tụ quạt thử để có thể biết được là tụ quạt có bị hư hỏng không ( nhớ thay tụ kích cho quạt đúng trị số với tụ ban đầu nhé ) Nếu bạn thay tụ mà quạt chạy thì đây là do tụ kích bị hư nhé. Trong trường hợp bạn thay tụ kích cho quạt mà vẫn không chạy thì 98% nguyên nhân quạt không quay là do quạt đang bị hư. Để xử lý các bạn có thể tháo quạt mang đi cuốn lại hoặc mua một chiếc quạt đúng hãng đúng kích cỡ để thay thế là quạt sẽ chạy nhé. Xem thêm các đồ chơi công nghệ độc và lạ tại Ruby.vn
 4. Đồng hồ đèn ngủ thông minh Xiaomi có gì? Bạn đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ báo thức đồng thời để theo dõi thời gian? Bạn đang tìm kiếm một chiếc đèn ngủ chất lượng? Đồng hồ đèn ngủ thông minh Midea 3W sẽ là giải pháp hoàn hảo nhất dành cho bạn. Với thiết kế tích hợp thông minh, sản phẩm còn là một vật trang trí tuyệt vời cho không gian sống của bạn. Thiết kế gọn đẹp, tinh tế Với thiết kế độc đáo và lạ mắt, đồng hồ báo thức kết hợp đèn ngủ Midea có kết cấu dạng hình vuông với các cạnh bo tròn hoàn thiện. Tích hợp quai xách đa dụng, dễ dàng mang theo bất cứ đâu. Phía trên là phần đèn ngủ ấm áp kết hợp với phía dưới là mặt đồng hồ hiển thị rõ ràng trên bề mặt vải cả ngày lẫn đêm. Mặt sau là bảng nút điều chỉnh và giao diện sạc được tích hợp trực quan, rất dễ thao tác và sử dụng. Xem thêm: hướng dẫn sử dụng máy tăm nước Đồng hồ báo thức tiện lợi Đèn ngủ kiêm đồng hồ Xiaomi sẽ đánh thức bạn bằng bản nhạc chuông nhẹ nhàng để bắt đầu ngày mới tràn đầy sức sống với mức âm lượng chỉ 60dB. Thay thế tiếng chuông báo thức của điện thoại di động. Giúp bạn tránh xa bức xạ từ smartphone, chăm sóc sức khỏe của bạn tốt hơn. Bên cạnh đó, bạn còn có thể đặt 3 mốc thời gian báo thức vào từng thời điểm khác nhau. Dễ dàng lập kế hoạch một cách linh hoạt, đánh thức giấc ngủ sâu tốt hơn. Đèn ngủ ấm áp, lung linh Đèn ngủ Xiaomi Midea có nhiều chế độ đèn trong đêm tối, nhấn và giữ để làm mờ. Với nhiệt độ màu lên tới 4000K cho ánh sáng dịu nhẹ không gây chói mắt, đèn có thiết bị cảm quang. Sẽ tự động điều chỉnh ánh sáng theo nhiệt độ bên ngoài. Đồng thời nguồn sáng của đèn ngủ khá dịu nhẹ. Dễ dàng đưa trẻ vào giấc ngủ 1 cách thoải mái. Không gây khó chịu cho người dùng và hoàn toàn an toàn với mắt. Xem thêm: cách sử dụng nhiệt ẩm kế Dung lượng pin lớn Đèn ngủ kết hợp đồng hồ Xiaomi được trang bị viên pin dung lượng 1500mAh. Có thể sử dụng lên đến 30 ngày khi ở chế độ tiết kiệm điện. Sạc pin bằng cổng micro USB tiện lợi. Có thể sạc chung với các thiết bị sạc như adapter sạc, laptop, sạc dự phòng,… tiện lợi. Xem thêm các đồ chơi công nghệ mới nhất tại Ruby.vn
 5. Hướng dẫn sử dụng nhiệt ẩm kế đúng cách Nhiệt ẩm kế điện tử bao gồm 2 bộ phận chính: Bộ thu phát sóng không dây được đặt ngoài trời dùng để xác định nhiệt độ, độ ẩm không khí ngoài trời; bộ nhận chính có màn hình LCD để đo nhiệt độ, độ ẩm trong nhà và hiển thị cả nhiệt độ, độ ẩm ngoài trời do bộ phát truyền về, bài viết này sẽ hướng dẫn sử dụng nhiệt ẩm kế tới các bạn. Vai trò và ứng dụng của nhiệt ẩm kế điện tử Sử dụng nhiệt ẩm kế điện tử theo dõi thường xuyên nhiệt độ và độ ẩm trong nhà - ngoài trời rất quan trọng đến tình trạng sức khỏe của mọi người trong gia đình đặc biệt là gia đình có trẻ nhỏ do nước ta nằm trọn trong khu vực nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ và độ ẩm thay đổi thường xuyên và có độ chênh lệch lớn giữa các mùa. Khi có được những thông tin về nhiệt độ và độ ẩm sẽ giúp chúng ta điều chỉnh các thông số vật lý, làm chủ được môi trường sống và điều kiện làm việc lý tưởng để bảo vệ sức khỏe của con người dưới sự khắc nghiệt của thời tiết. Ngoài ra, máy đo nhiệt độ độ ẩm cũng giúp theo dõi chính xác nhiệt độ, từ đó làm giảm chi phí vận hành thiết bị, giúp kéo dài tuổi thọ máy móc, linh kiện điện tử... Hiện nay, nhiệt ẩm kế điện tử dùng để theo dõi sự biến động của nhiệt độ và độ ẩm trong gia đình, văn phòng, tòa nhà, trường học, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, kho hàng, khu vận hành máy móc điện tử công nghệ cao … Xem thêm: đèn ngủ kết hợp đồng hồ Các tính năng kỹ thuật của nhiệt ẩm kế điện tử Thông thường, một chiếc nhiệt ẩm kế sẽ bao gồm các tính năng sau: Đèn nền xanh thích hợp quan sát trong điều kiện ánh sáng yếu Có 6 phím chức năng: MODE, UP, DOWN, ALARM, MAN / MIN, SNZ / LIGHT. Dự báo bốn loại thời tiết: Nắng, ít mây, mây, và mưa. Hiển thị thời gian và lịch ngày tháng năm Hiển thị các giai đoạn mặt trăng Định dạng nhiệt độ theo độ °C / ° F Khả năng đo nhiệt độ, độ ẩm trong nhà và ngoài trời. Nút Max/Min để theo dõi nhiệt độ, độ ẩm cao nhất và thấp nhất Ngày trong tuần được hiển thị theo 7 ngôn ngữ: Đan mạch (DA), Hà lan (NE), Anh (EN), Pháp (FR), Ý (IT), Đức (GE), Tây ban nha (SP) Chuông cảnh báo trong 5 phút Xem thêm: cách dùng máy tăm nước Hướng dẫn sử dụng nhiệt ẩm kế điện tử Nhiệt ẩm kế điện tử là sản phẩm hiện đại, cho đến nay nó đảm bảo mang đến cho người dùng nhiều tính năng hữu ích giúp đo nhanh và chính xác hơn. Khá nhiều người băn khoăn về cách sử dụng thiết bị đo môi trường này, dưới đây là hướng dẫn chi tiết nhất: Bước 1:Nhận giữ Start khoảng 2 giây để bật thiết bị. Bước 2:Lúc này trên màn hình sẽ hiển thị thông số nhiệt độ và độ ẩm. Người dùng có thể chọn kiểu nhiệt độ C hoặc độ F thông qua nút Sel. Bước 3: Nhấn thêm nút start để máy ghi dữ liệu nhiệt độ, ghi dữ liệu độ ẩm. Lúc này ta sẽ thấy đèn Led phía trên chữ Record sẽ nháy, báo hiệu máy đang ghi dữ liệu. TM-305U cũng hiển thị thông số Record trên màn hình. Bước 4: Đọc kết quả hiển thị trên màn hình LCD. Hiện nay, nhiều loại nhiệt kế điện tử có khả năng kết nối với PC, bạn có thể cắm cáp USB để liên kết. Bước 5:Nhấn giữ Start 2 giây để máy tắt nguồn. Xem thêm các đồ chơi công nghệ độc và lạ tại Ruby.vn
 6. Máy tăm nước là gì và cách sử dụng Nếu đã đánh răng và dùng chỉ nha khoa đầy đủ nhưng vẫn gặp phải các vấn đề răng miệng, bạn có thể dùng thêm máy tăm nước để loại bỏ triệt để vi khuẩn còn sót lại. Tăm nước rất dịu nhẹ và có thể len lỏi vào những góc khuất trong miệng để lấy đi những gì bàn chải và chỉ nha khoa để sót, sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng máy tăm nước. Máy tăm nước là gì? Máy tăm nước là một thiết bị giúp bạn làm sạch răng miệng bằng nước. Tăm nước sẽ bắn ra một tia nước nhỏ để bạn điều chỉnh tia nước này vào kẽ răng và nướu để lấy hết thức ăn thừa và mảng bám. Tia nước này rất dịu nhẹ nên ít có nguy cơ gây chảy máu nướu. Thị trường hiện nay có hai loại máy tăm nước bạn có thể chọn là “máy tăm nước cầm tay” và “máy tăm nước để bàn” hay còn gọi là “máy tăm nước cố định”. Xem thêm: đèn ngủ có đồng hồ • Máy tăm nước để bàn: Máy thường có kích thước khá to, dung tích bình nước lớn nhưng ít linh động vì bạn cần ở gần ổ điện để cắm máy. Tuy nhiên, áp lực tia nước từ máy cao nên sẽ vệ sinh răng miệng tốt hơn. • Máy tăm nước cầm tay: Loại máy này chạy bằng pin thường hay pin sạc và tương đối nhỏ gọn để bạn mang đi du lịch dễ dàng hơn. Thế nhưng, dung tích bình chứa nước và áp lực nước từ máy nhỏ hơn máy tăm nước để bàn. Cách dùng máy tăm nước Mỗi loại máy tăm nước có cách hoạt động khác nhau đôi chút nên trước khi dùng, bạn cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng đi kèm với máy để dùng và bảo quản đúng cách. Nhìn chung, bạn sẽ cần làm các bước căn bản sau khi dùng tăm nước: Xem thêm: cách sử dụng nhiệt ẩm kế 1. Đặt đầu tăm vào thân máy và đổ nước ấm đầy bình chứa nước. 2. Cắm điện và điều chỉnh điều khiển áp suất tia nước. Bạn nên để áp suất thấp ban đầu và chỉnh cao dần nếu muốn. 3. Nghiêng người vào bồn rửa tay, đặt đầu tăm vào miệng, khép môi và bật thiết bị. 4. Điều chỉnh tia nước vào ngay trên đường viền nướu. Bắt đầu làm sạch các răng phía trong trước rồi dần di chuyển sang các răng phía trước. 5. Thỉnh thoảng tạm dừng để nước chảy hết ra khỏi miệng. 6. Tắt thiết bị sau khi đã vệ sinh răng miệng xong. Xem thêm các đồ chơi công nghệ mới nhất tại Ruby.vn
 7. Máy diệt khuẩn bồn cầu Xiaomi thông minh Mùi hôi từ nhà vệ sinh, đặc biệt là bồn cầu luôn khiến ta cảm thấy khó chịu và không thoải mái. Để loại bỏ mùi hôi hiệu quả, đồng thời tiêu diệt các loại vi khuẩn, trang bị ngay Máy diệt khuẩn bồn cầu bằng tia UV Xiaomi. Công nghệ khử trùng 6 chiều thông minh Máy khử trùng Xiaomi sử dụng tia UV có bước sóng ngắn 254nm cấp y tế làm vi khuẩn và vi rút chết ngay tức khắc. Tiêu diệt đến 99.9% vi khuẩn, đủ để ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn. Ngoài ra tia Uv còn có tính năng phân hủy, ngăn chặn việc tạo mùi hôi khó chịu trong toilet. Giúp nhà vệ sinh của bạn luôn sạch sẽ. Khác với các loại máy khử trùng thông thường. Máy diệt khuẩn bồn cầu sử dụng đèn vòng 360° và góc quét theo 6 phương dọc. Cho phạm vi khử trùng rộng hơn, không có góc chết, tiêu diệt triệt để vi khuẩn. Xem thêm: đèn treo màn hình máy tính Cơ chế làm việc tự động hiện đại Máy khử mùi toilet Liuuinu sử dụng công tắc cảm biến trọng lượng thông minh, có độ chính xác cao. Khi đóng nắp toilet, máy tiệt trùng sẽ tự động bật và tiến hành khử trùng bằng tia UV. Khi mở nắp đèn sẽ tự động tắt để bảo vệ an toàn. Cơ chế làm việc tự động đơn giản hóa các thao tác thủ công. Người dùng không cần trực tiếp tiếp xúc với máy hoặc bồn cầu, đảm bảo an toàn cho người dùng. Xem thêm: ấm nước điện Thời lượng pin dài Máy diệt vi khuẩn bồn cầu Xiaomi sử dụng pin lithium có dung lượng 2000mAh. Khi được sạc pin đầu, có thể sử dụng lên đến 40 ngày. Giao diện sạc Type-C hiện đại, người dùng có thể sạc với bất kỳ với các thiết bị như sạc dự phòng, adapter sạc thông qua cáp sạc có sẵn. Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt Máy khử khuẩn bồn cầu LIUUINU LSZWD02W có thiết kế khá nhỏ gọn, màu trắng trang nhã, trọng lượng nhẹ. Không ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của nhà vệ sinh. Bề mặt máy được gia công từ vật liệu nhựa ABS cao cấp, chống mài mòn, bền bỉ, chống bám bẩn tốt. Xem thêm các đồ chơi công nghệ độc và lạ tại Ruby.vn.
 8. Đèn ngủ kiêm đồng hồ Midea 3W tiện lợi Đèn ngủ kiêm đồng hồ Midea, một combo tuyệt vời cho mọi không gian, đồng hành cùng bạn vào cả giấc ngủ ban đêm và đánh thức nhẹ nhàng vào buổi sáng. Ưu điểm đồng hồ báo thức kiêm đèn ngủ Midea Midea là sự kết hợp giữa một chiếc đồng hồ báo thức và một chiếc đèn ngủ vô cùng hợp lý mang đến sự linh hoạt và tiện lợi hơn. Ngoài ra, thiết bị còn nổi bật với chất liệu cao cấp, xử lý hoàn thiện tốt các chi tiết, thiết kế vô cùng đẹp mắt, xinh xắn phù hợp hơn với mọi không gian bố trí. Chính vì vậy với những người dùng yêu thích vẻ đẹp đậm chất retro độc đáo thì đây sẽ là lựa chọn vô cùng tuyệt vời. Thiết kế đẹp mắt, độc đáo Về thiết kế, Đồng hồ báo thức kiêm đèn ngủ Midea sử dụng kết cấu dạng vuông với các cạnh bo tròn tinh tế, tích hợp quai xách tay vừa vặn tiện lợi. Phía trên là đèn ngủ ánh sáng lung linh kết hợp với phía dưới là mặt đồng đồ với màn hình hiển thị canvas rõ ràng, cho tầm nhìn tốt nhất là khi sử dụng và ban đêm. Mặt sau là bảng nút điều chỉnh và giao diện sạc được tích hợp trực quan, rất dễ thao tác và sử dụng. Chất liệu ABS hoàn thiện cao cấp, mang đến độ bền tốt hơn và vẻ ngoài cao cấp hơn. Đặc biệt đồng hồ báo thức còn được thiết kế với 2 màu cam rực rỡ và trắng trang nhã khá đẹp mắt và hiện đại. Chính vì vậy người dùng có thể dễ dàng bố trí đồng hồ ở bất cứ không gian nào đều mang đến tính thẩm mỹ cao từ phòng làm việc, phòng ngủ đến phòng khách,… Xem thêm: ấm nấu nước bằng điện Đồng hồ báo thức tiện lợi Đồng hồ báo thức Midea cho âm báo khá nhẹ ở mức 60dB, nhẹ nhàng đánh thức bạn vào buổi sáng, không gây quá ồn ào. Đặc biệt bạn còn có thể đặt 3 mốc thời gian báo thức vào từng thời điểm khác nhau, dễ dàng lập kế hoạch một cách linh hoạt, đánh thức giấc ngủ sâu tốt hơn. Xem thêm: ấm đun nước xiaomi Đèn ngủ lung linh, dịu nhẹ Đèn ngủ Midea sử dụng hạt đèn LED chất lượng cao với nhiệt độ màu 4000K cho ánh sáng dịu nhẹ nhưng vẫn đồng đều giúp giảm mỏi mắt, không chói thích hợp cả khi đọc sách và nhất là tốt hơn cho giấc ngủ vào ban đêm. Ngoài ra, kết cấu chụp đèn mờ sẽ cho ánh sáng dịu nhẹ hơn, bảo vệ mắt tốt hơn và tránh cảm giác chói. Thiết kế tay cầm di động còn giúp bạn có thể dễ dàng di chuyển đèn mọi lúc mọi nơi từ nhà đến ngoài trời trong các trường hợp cần chiếu sáng khẩn cấp vô cùng tiện lợi. Pin dung lượng lớn Đồng hồ báo thức kiêm đèn ngủ Midea được tích hợp dung lượng pin đến 1500mAh. Ở chế độ tiết kiệm điện bạn có thể sử dụng liên tục đến 30 ngày chỉ trong một lần sạc vô cùng linh hoạt. Việc sử dụng pin sạc vừa giúp người dùng tránh lo lắng về việc thay pin cho đồng hồ vừa giúp bảo vệ môi trường tốt hơn, tránh lãng phí. Xem thêm các sản phẩm công nghệ khác tại Ruby.vn.
 9. Hướng dẫn sử dụng máy phun sương tạo ẩm mini Với nhu cầu giải nhiệt, làm mát ngày hè mà mọi gia đình quan tâm, máy phun sương tạo ẩm chính là thiết bị không thể thiếu của mọi gia đình giúp bổ sung độ ẩm cần thiết cho phòng dùng điều hòa, dưới đây là hướng dẫn sử dụng máy phun sương tạo ẩm mini hiệu quả và an toàn. Chọn máy phun sương, máy tạo ẩm phù hợp Tìm hiểu về công suất phun sương của mỗi dòng máy tạo ẩm là điều rất cần thiết, mỗi căn phòng sinh hoạt với diện tích lớn nhỏ khác nhau lại cần một dòng máy có khả năng hoạt động khác nhau. Những mẫu máy tạo ẩm mini để bàn phù hợp với căn phòng ngủ, phòng riêng từ 15 -20 m2; trong khi đó phòng lớn hơn như phòng bếp, phòng khách.. diện tích từ 20 – 30 m2 thì cần máy tạo ẩm công suất cao hơn mức giá đắt tiền hơn để tạo ẩm hiệu quả, nhanh chóng. Với hầu hết máy tạo ẩm mini sử dụng công nghệ sóng siêu âm có độ an toàn cao, không gây tiếng ồn và tiêu thụ ít điện năng, trong khi với máy tạo ẩm bằng nhiệt thì lại có ưu điểm là tiêu diệt vi khuẩn khi tạo hơi sương, bên cạnh đó còn có thể dùng cho điều hòa 2 chiều, tạo hơi nước ấm cho mùa đông. Xem thêm: nguyên nhân quạt bị rò điện Sử dụng máy phun sương, máy tạo ẩm hiệu quả Máy tạo ẩm mini cho gia đình được thiết kế với mức công suất phù hợp với diện tích phòng và nhu cầu tạo ẩm với lưu lượng độ ẩm vừa phải; tuy nhiên để đạt hiệu quả tốt nhất cách sử dụng có vai trò quyết định hiệu quả của máy tạo ẩm phun sương. Thời gian dùng máy tạo ẩm thông thường trong khoảng 1 – 2 tiếng là đủ để tạo độ ẩm bổ sung cho thiếu hụt của hoạt động máy điều hòa tuy nhiên cũng thay đổi dựa vào công suất của mỗi loại máy tạo ẩm. Cách tốt nhất là bật máy tạo ẩm mini sau khi dùng máy điều hòa khoảng 30 phút và bật trong khoảng 1 – 2 giờ để độ ẩm được cân bằng. Khi nhìn thấy dấu hiệu độ ẩm bão hòa như có lớp sương mờ phủ trên kính, gương cần tắt máy ngay. Xem thêm: cách kết nối điện thoại với máy chiếu Sử dụng máy tạo ẩm an toàn cho trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh Máy tạo ẩm phun sương mini có vai trò chính bảo vệ hệ hô hấp non yếu của trẻ nhờ việc bổ sung độ ẩm trong không khí, tuy nhiên nếu dùng không đúng cách thì đây là mối tiềm ẩn gây hại cho đường hô hấp của bé. Việc kiểm soát trẻ không ngồi quá gần với máy tạo ẩm và không ngồi trước điều hòa hoặc thay đổi nhiệt độ đột ngột như trẻ đang ở ngoài đường với nhiệt độ cao chạy vào phòng điều hòa lạnh ngay cộng thêm hơi sương sẽ dễ xâm nhập sâu làm viêm phổi… Giới hạn thời gian bật máy tạo ẩm cũng rất cần thiết để đảm bảo không khí không bị thừa ẩm gây hại cho sức khỏe non nớt của bé. Xem thêm: súng massage cầm tay loại nào tốt Vệ sinh máy tạo ẩm phun sương định kì – Rửa sạch bình chứa nước mỗi khi thêm nước mới, không sử dụng bình lưu cũ để ngăn ngừa sự hình thành vi khuẩn nấm mốc bên trong. – Không để nước trong bình với thời gian dài nếu không sử dụng. Khi đó hãy đổ hết nước và lau khô tất cả từ trong ra ngoài. – Sử dụng nước sạch để máy có thể tạo hơi sương an toàn, tốt nhất là dùng nước tinh khiết, nước lọc đã loại bỏ các tạp chất, không gây tích tụ cặn khoáng gây mất vệ sinh. – Bảo trì định kỳ hàng năm để giúp máy không bị hư hỏng. – Thường xuyên lau chùi để bụi bẩn không bám vào máy, tránh xâm nhập của bụi và vi khuẩn vào nguồn nước, phần ống tạo hơi sương..
 10. Cách kiểm tra quạt hơi nước bị rò điện Mùa hè đến chính là thời điểm những chiếc quạt điều hòa hơi nước nói riêng và những thiết bị làm lạnh nói chung như tủ lạnh, quạt hơi nước phun sương hay điều hòa không khí được hoạt động tối đa công suất của chúng. Mới đây một đoạn phim ngắn được đăng tải trên mạng xã hội TikTok đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người, trong đó ghi lại một tai nạn xảy ra với quạt điều hòa hơi nước nhưng rất may đã không có hậu quả đáng tiếc xảy ra. Sau sự việc này, chắc hẳn nhiều người sẽ phải cẩn trọng hơn khi sử dụng quạt điều hòa hơi nước và bài viết này sẽ giúp bạn có cách xử lý an toàn và hiệu quả nếu chiếc quạt hơi nước bị rò điện. Cách kiểm tra quạt hơi nước bị rò điện? Đầu tiên hãy sử dụng bút thử điện để kiểm tra vỏ hộp của máy điều hòa cũng như toàn bộ thân máy để xem chiếc máy điều hòa của nhà bạn có bị rò rỉ điện hay không? Nếu không thì cũng đừng chủ quan mà hãy thường xuyên kiểm tra sau 1 thời gian sử dụng. Xem thêm: kết nối điện thoại với máy chiếu 1. Dây nguồn bị hở hay đứt Với cấu tạo gồm các cánh quạt gió ở mặt trước thì chuột có thể dễ dàng chui vào bên trong quạt và cắn đứt các dây nguồn, nếu kiểm tra dây nguồn thấy lỗi này thì tốt nhất là bạn nên thay ngay dây nguồn mới để đảm bảo an toàn. 2. Bơm nước có vấn đề Bơm nước là phần chìm hoàn toàn trong nước nên nếu bị vấn đề sẽ rất dễ làm nguồn điện bị rò rỉ ra bên ngoài. Nếu dùng bút thử điện và thấy nguồn điện bị rò rỉ tại đây thì hay thay một chiếc bơm mới có cùng công suất với chiếc bơm cũ này. 3. Mô tơ quạt sử dụng lâu ngày đã bị rỉ sét Quạt là bộ phận giúp tạo nên sức gió và đẩy hơi nước đã được làm mát ra bên ngoài nên luôn ở trạng thái hoạt động tối đa. Tuy nhiên nếu sử dụng lâu dài thì chúng có thể bị rỉ sét nếu không được kiểm tra, bôi trơn định kỳ. Trong trường hợp này chúng ta cũng nên thay thế mô tơ quạt để đảm bảo an toàn cho quá trình sử dụng. 4.Bo mạch điều khiển có vấn đề (trường hợp này hiếm gặp hơn) Bo mạch điều khiển nằm ở phần bảng điều khiển mà nếu bị rò rỉ điện có thể làm cho phần nắp hộp bị rò điện, trong trường hợp này bạn nên đưa tới các trung tâm sửa chữa để được kỹ thuật viên xử lý (tránh việc tự sửa chữa làm hỏng bo mạch gây cháy nổ). Xem thêm: hướng dẫn sử dụng máy tạo ẩm Lưu ý khi sử dụng quạt hơi nước Ngoài việc kiểm tra xử lý khi quạt hơi nước bị rò điện như trên thì bạn cần những lưu ý sau để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng quạt: - Khi di chuyển quạt cũng không nên kéo nó ra quá xa một khoảng cách dài hơn chiều dài dây điện làm dây nguồn bị kéo căng, rất dễ làm hở hay đứt và rò rỉ điện. - Một lưu ý khi tiếp nước nữa là tuyệt đối không được vừa bật quạt vừa tiếp nước mà hãy rút ổ điện ra nhằm tránh việc bị giật điện. Ngoài ra cũng không nên dùng khăn ướt lau thân quạt khi nó đang hoạt động. - Không nên để quạt ở những vị trí bấp bênh hay có vật chèn bên dưới vì dễ làm quạt bị đổ. Xem thêm: súng massage cầm tay nào tốt - Khi không sử dụng quạt thì hãy rút dây nguồn ra, cần hướng dẫn trẻ nhỏ không nên chơi đùa với quạt như ôm quạt hay chạy nhảy xung quanh nó vì dễ làm đổ quạt. Cuối cùng hãy bình tĩnh xử lý nếu chẳng may quạt bị đổ hay người thân trong nhà bị điện rò rỉ giật, hãy rút nguồn điện ra trước khi có những bước xử lý tiếp theo.
 11. Nguyên nhân quạt hơi nước bị rò điện Chiếc quạt hơi nước nhà bạn tự nhiên bị rò điện ra ngoài vỏ khiến bạn vô cùng lo lắng không biết cách khắc phục như thế nào? Nếu bạn không xử lý triệt để có thể dẫn đến tình trạng bị điện giật ảnh hưởng đến tính mạng. Sau đây, Ruby. vn sẽ hướng dẫn tìm hiểu nguyên nhân quạt bị rò điện đơn giản tại nhà trong bài viết dưới đây. Nguyên nhân chính dẫn đến quạt hơi nước bị rò điện Hiện tượng quạt điều hòa bị rò điện ra bên ngoài vỏ hoặc khay đựng nước ở phía dưới do dây nguồn bị hở, bơm nước có vấn đề, motor quạt bị rò điện. Ngoài ra, quạt bị rò điện cũng do bo mạch điều khiển nhưng trường hợp này ít gặp. Khi quạt điều hòa bị nhiễm điện ra bên ngoài các bạn cần tắt quạt ngay lập từ sau đó tìm cách khắc phục tuyệt đối không sử dụng tiếp. Nếu các bạn muốn khắc phục tình trạng trên các bạn cần phải nắm rõ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của quạt điện thì mới khắc phục thành công. Xem thêm: kết nối điện thoại với máy chiếu Cách khắc phục quạt điều hòa bị nhiễm điện từ tại nhà Hầu hết các dòng quạt điều hòa hay hơi nước hiện nay đều sử dụng vỏ nhựa nhưng vẫn có một số bộ phận bằng sắt nên có thể dẫn điện khi bị rò điện. Người dùng nên trang bị cho mình những kiến thức cần thiết về điện để có thể nhận biết và xử lý nhanh chóng các trường hợp đơn giản mà không cần gọi thợ. Trước khi xử lý tình trạng quạt hơi nước bị rò điện các bạn cần chuẩn bị các dụng cụ như bút thử điện, tô vít 4 cạnh dài, kìm cắt, băng dính điện, kéo,…Sau đó thực hiện kiểm tra theo hướng dẫn sau: Trước khi tiến hành kiểm tra quạt điều hòa các bạn cần rút nguồn điện ra ngoài để đảm bảo an toàn. Xem thêm: vợt muỗi loại nào tốt nhất 1. Xử lý dây nguồn bị đứt Dây nguồn quạt điều hòa bị đứt hoặc chập mát do bị chuột cắn, các bạn nối lại dây điện sau đó dùng băng dính cách điện quấn lại chỗ đấu điện. Nếu dây nguồn bị đứt nhiều vị trí khác nhau các bạn có thể thay thế dây nguồn mới dùng cho đảm bảo. 2. Kiểm tra bơm nước Bước nước là bộ phận chìm hoàn toàn trong nước, sau thời gian sử dụng nước có thể ngấm vào bên trong thân bơm qua khe hở vị trí dây nguồn hay vị trí lắp ghép vỏ nhựa. Nếu các bạn kiểm tra thấy bơm bị rò điện thì cách tốt nhất là thay thế bơm mới đúng với công suất của quạt 3. Kiểm tra motor quạt Motor quạt chính là con tim tạo nên sức gió cho chiếc quạt trong quá trình sử dụng không được bảo dưỡng hoặc hoạt động liên tục không được nghỉ khiến động cơ bị chậm mát. Nếu cố tình chạy động cơ sẽ bị cháy Trong trường hợp này, các bạn liên hệ tới trung tâm bảo hành hoặc gọi thợ sửa quạt điều hòa tại nhà đến kiểm tra và thay thế động cơ quạt mới. Xem thêm: sửa vợt muỗi không nổ Lời khuyên của chúng tôi Nếu chiếc quạt điều hòa nhà bạn bị rò điện thì cách tốt nhất các bạn liên hệ tới trung tâm sửa quạt điều hòa đến kiểm tra và khắc phục. Tuyệt đối không nên tự ý tháo ra kiểm tra tránh hư hỏng đến các bộ phận khác của quạt. Với những thông tin mà chúng tôi vừa cung cấp có thể giúp bạn xử lý hiện tượng quạt điều hòa bị rò điện dễ dàng tại nhà. Nếu trong quá trình khắc phục bạn gặp vấn đề hãy liên hệ với chúng tôi hoặc bình luận ở phía dưới chúng tôi sẽ giải đáp nhanh chóng.
 12. Những máy rửa xe gia đình tốt nhất Hiện nay, máy rửa xe gia đình đang là một dòng sản phẩm được rất nhiều người săn đón trên thị trường. Với nhiều tính năng vượt trội, máy sẽ giúp gia đình rất nhiều công việc như vệ sinh những chiếc xe mà không cần phải mang ra ngoài cửa hàng. Việc này vừa giúp bạn tiết kiệm thời gian, chi phí mà lại vừa tiết kiệm công sức nữa. Nếu bạn cũng đang có ý định muốn mua mà chưa biết đâu là máy rửa xe gia đình tốt nhất thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây nhé! Máy rửa xe Karcher K2 360 Đây chính là chiếc máy rửa xe gia đình được rất nhiều người tìm kiếm thông tin trên mạng internet vì rất nhiều ưu điểm vượt trội mà có có. Với thiết kế nhẹ, gọn chỉ với khoảng 8,5kg, bạn có thể di chuyển máy đi lại một cách dễ dàng sang các vị trí khác nhau. Máy sở hữu công suất lớn và lưu lượng nước chứa được đến 360l/giờ, áp lực làm việc lên đến 120 bar khiến máy có khả năng hoạt động cực kì mạnh mẽ. Hơn nữa, chất liệu đảm bảo chất lượng, độ bền tốt giúp máy sử dụng lâu dài mà không lo hỏng hóc gì. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng nó sẽ phát ra tiếng khá to, không có chức năng hút nước trong xô được, bạn cần phải lắp nguồn với nước hoặc nước ở trên bình chứa. Xem thêm: cách dùng máy tăm nước Máy rửa xe Bosch AQT 3311 Đây là một trong những dòng máy rửa xe gia đình bán chạy nhất trong các siêu thị điện máy. Bởi máy có thiết kế nhỏ gọn, hộp đựng tiện lợi cho các gia đình thường hay dùng máy để vệ sinh nhà cửa hay rửa xe cho gia đình. Điểm nổi bật của máy này chính là thiết kế công suất lớn đến 1300W, áp lực xịt cao lên đến 100 bar, vòi xịt hình chữ V rất thích hợp cho việc rửa xe. Máy rửa xe Bosch AQT 3311 có thiết kế nhỏ nên rất thuận tiện cho việc di chuyển để sử dụng hoặc cất đặt, máy có áp lực nước mạnh, dễ xịt xà bông. Đặc biệt máy rất tiết kiệm nước. Chính vì những ưu điểm trên mà sản phẩm hiện đang trở nên rất được ưa chuộng trên thị trường khi sử dụng để rửa xe trong gia đình. Xem thêm: máy tăm nước nào tốt Máy rửa xe Kachi 1400W Máy rửa xe Kachi 1400W là một chiếc máy có thiết kế nhỏ, gọn rất tiện lợi cho việc di chuyển, bạn có thể dễ dàng xách chúng đến nơi nào bạn muốn. Máy sở hữu máy bắn nước dài, có thể gắn thêm chiều dài kèm với bình chứa chất tẩy có dung tích 0,35l. Với ưu điểm này, việc vệ sinh xe của gia đình sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Xem thêm: nhiệt ẩm kế là gì Hơn nữa, ống dây dẫn nước được trang bị thêm có chiều dài lên đến 4,5m giúp bạn có thể linh hoạt sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau. Với Kachi 1400W, bạn sẽ được lựa chọn 3 cấp độ phun nước khác nhau như phun bọt tuyết, phun áp lực, phun sương với tia nước tỏa rộng.
 13. Thiết bị diệt khuẩn bồn cầu 6 chiều Midea Mùi hôi từ nhà vệ sinh, đặc biệt là bồn cầu luôn khiến ta cảm thấy khó chịu và không thoải mái. Để loại bỏ mùi hôi hiệu quả, đồng thời tiêu diệt các loại vi khuẩn, trang bị ngay Thiết bị diệt vi khuẩn bồn cầu 6 chiều Xiaomi. Công nghệ khử trùng 6 chiều thông minh Máy khử trùng Xiaomi sử dụng tia UV có bước sóng ngắn 254nm cấp y tế làm vi khuẩn và vi rút chết ngay tức khắc. Tiêu diệt đến 99.9% vi khuẩn, đủ để ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn. Ngoài ra tia Uv còn có tính năng phân hủy, ngăn chặn việc tạo mùi hôi khó chịu trong toilet. Giúp nhà vệ sinh của bạn luôn sạch sẽ. Khác với các loại máy khử trùng thông thường. Máy diệt khuẩn bồn cầu sử dụng đèn vòng 360° và góc quét theo 6 phương dọc. Cho phạm vi khử trùng rộng hơn, không có góc chết, tiêu diệt triệt để vi khuẩn. Xem thêm: đồng hồ báo thức kiêm đèn ngủ Cơ chế làm việc tự động hiện đại Máy khử mùi toilet Liuuinu sử dụng công tắc cảm biến trọng lượng thông minh, có độ chính xác cao. Khi đóng nắp toilet, máy tiệt trùng sẽ tự động bật và tiến hành khử trùng bằng tia UV. Khi mở nắp đèn sẽ tự động tắt để bảo vệ an toàn. Cơ chế làm việc tự động đơn giản hóa các thao tác thủ công. Người dùng không cần trực tiếp tiếp xúc với máy hoặc bồn cầu, đảm bảo an toàn cho người dùng. Xem thêm: đèn ngủ cảm biến ánh sáng Thời lượng pin dài Máy diệt vi khuẩn bồn cầu Xiaomi sử dụng pin lithium có dung lượng 2000mAh. Khi được sạc pin đầu, có thể sử dụng lên đến 40 ngày. Giao diện sạc Type-C hiện đại, người dùng có thể sạc với bất kỳ với các thiết bị như sạc dự phòng, adapter sạc thông qua cáp sạc có sẵn. Xem thêm: ấm nấu nước bằng điện Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt Máy khử khuẩn bồn cầu LIUUINU LSZWD02W có thiết kế khá nhỏ gọn, màu trắng trang nhã, trọng lượng nhẹ. Không ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của nhà vệ sinh. Bề mặt máy được gia công từ vật liệu nhựa ABS cao cấp, chống mài mòn, bền bỉ, chống bám bẩn tốt.
 14. Thiết bị diệt khuẩn bồn cầu 6 chiều Xiaomi Thiết bị diệt vi khuẩn bồn cầu Xiaomi Liuuinu sử dụng pin lithium sạc nhiều lần dung lượng lớn 2000mAh, khử trùng bằng tia cực tím ozone khử mùi, IPX4 không thấm nước Máy khử trùng và khử mùi của Xiaomi đưa bạn vào một kỷ nguyên mới của tiệt trùng thông minh, có thể loại bỏ 99.9%, bảo vệ bạn và gia đình một cách an tâm. Xem thêm: đồng hồ báo thức kiêm đèn ngủ Tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, nguồn điện được ngắt ngay lập tức khi mở nắp để dừng tiệt trùng nhằm đảm bảo tránh tiếp xúc với mắt, và nắp bồn cầu sẽ tự động khởi động chức năng tiệt trùng khi đậy nắp bồn cầu xuống. Thiết kế thông minh giúp tự động và đơn giản hóa các bước thao tác trong sử dụng. Khử trùng bằng tia cực tím UV, tỷ lệ tiệt trùng lên đến 99,9%. tia cực tím có dải sóng 254nm được phát ra và chiếu vào mọi ngóc ngách, nó thúc đẩy sự hợp nhất của các cặp cơ sở trong DNA của sinh vật gây bệnh và tiêu diệt vi khuẩn ngay lập tức, hạn chế sự lây lan của vi khuẩn và vi rút một cách hiệu quả. Xem thêm: đèn ngủ cảm biến ánh sáng Oxy trong không khí được phân hủy thành các phân tử Ozon dưới sự chiếu xạ của tia cực tím 185nm, không gây tắc nghẽn và không có điểm chết ở mọi vị trí không gian trong nhà vệ sinh, phân hủy và khử mùi hôi đặc trưng nhà vệ sinh một cách hiệu quả. Khử trùng toàn diện và nhanh chóng, các đường khum vừa phải giúp quét sạch vi khuẩn 360, đóng nắp và tự động bật chế độ tiệt trùng, không cần đợi 5 phút mỗi lần, tiệt trùng dễ dàng và hiệu quả Chống nước tiêu chuẩn IPX4, thiết kế chống thấm nước toàn bộ máy, trang bị vòng silicone bao quanh, chống thấm nước hiệu quả. Chế độ chờ lâu, tích hợp pin sạc 2000mAh cho thời gian sử dụng lên đến 45 ngày sau mỗi lần sạc đầy(sử dụng diệt khuẩn 2 lần/ ngày). Khi sắp hết pin đèn báo sẽ nháy đỏ để nhắc nhở Dễ dàng lắp đặt, thuận tiện và dễ sử dụng. Cấu tạo đơn giản, lắp đặt thuận tiện, keo dán 2 mặt 3M nhập khẩu với độ bám dính bền lâu. Bao giữ đèn làm bằng silicone chống rơi rớt hiệu quả. Xem thêm: ấm nấu nước bằng điện Thông số kỹ thuật: Tên sản phẩm: Máy khử mùi khử trùng thông minh Xiaomi Phương pháp khử trùng: tia cực tím UV Tỷ lệ khử trùng: >99.9% Nguồn cấp điện năng: pin sạc nhiều lần lithium 2000mAh Giao diện cổng sạc: Type-C Tiêu chuẩn: GB4706.1-2005 Thời gian chờ: 45 ngày Tiêu chuẩn chống nước: IPX4 Vị trí sử dụng: Nắp bồn cầu Chế độ tiệt trùng: tự động, tiệt trùng tự động sau khi đóng nắp bồn cầu Tín hiệu đèn: Màu xanh da trời: đèn UV hoạt động, Màu đỏ: Pin yếu (nhấp nháy) Kích thước sản phẩm: 94 x 27mm.
 15. Thiết bị diệt khuẩn bồn cầu Xiaomi Liuuinu Thiết bị diệt vi khuẩn bồn cầu Xiaomi Liuuinu chỉ với 5 phút ở mỗi lần sử dụng, tiêu diệt hiệu quả 99.9% vi khuẩn. Bên cạnh đó với cơ chế hoạt động thông minh, thời gian dùng lâu dài cùng cách lắp đặt đơn giản - Phương pháp khử trùng tia UV - Tỷ lệ khử trùng >99.9% - Dung lượng pin 2000mAh - Giao diện sạc Type-C - Chuẩn chống thấm nước IPX4 - Phương pháp cài đặt keo dán 3M - Kích thước sản phẩm 94 x 27mm Xem thêm: đồng hồ báo thức kiêm đèn ngủ Máy khử trùng Xiaomi sử dụng cơ chế khử trùng kép gồm tia cực tím UV và hệ thống ống kép phát tán ozone. Cụ thể máy giải phóng các tia cực tím trong dải bước sóng 253.7nm, tiêu diệt vi khuẩn ngay lập tức đồng thời ngăn chặn sự lây lan. Sau đó oxi trong không khí bị phân hủy thành các phân tử ozone dưới bức xạ cực tím 185nm, phân hủy và giảm mùi hôi cho nhà vệ sinh. Thiết kế thông minh sẽ tự động kích hoạt chức năng khử trùng khi người dùng đóng nắp bồn cầu. Và để tắt máy người dùng chỉ cần mở nắp. Cơ chế làm việc tự động đơn giản hóa các thao tác thủ công, người dùng không cần trực tiếp tiếp xúc với máy hoặc bồn cầu Xem thêm: đèn ngủ cảm biến ánh sáng Bề mặt máy được gia cố, xử lý nên có khả năng chống mài mòn và chống bám bẩn khá tốt. Hệ thống đèn khử trùng của máy được gia công từ vật liệu thạch anh có độ cứng cao, chống ăn mòn hiệu quả. Xem thêm: ấm nấu nước bằng điện Máy khử trùng bồn cầu bằng tia UV, Ozone được trang bị chuẩn bảo vệ IPX4 giúp máy được bảo vệ tốt, chống thấm nước, chống ẩm ướt và chống bụi tốt. Viên pin lithium có dung lượng lớn lên tới 3600mAh, khi được sạc pin đầy, máy cho thời gian chờ lên tới 45 ngày. Đế dán bằng băng dính 3M có độ bền cao.