• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Huyenmaiforex

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  37
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Huyenmaiforex

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  https://sanforextotnhat.com/
 1. Top 5 sàn forex uy tín đáng chơi tại Việt Nam Thế nào thì được gọi là một sàn forex uy tín? Điều này phụ thuộc vào cực nhiều yếu tố và điều Việc ban đầu đấy chính là cấp giấy phép tin cậy, thứ 2 là về tính sáng tỏ và lịch sử hoạt động của sàn forex đấy. Bài viết tiếp đây của mình sẽ giới thiệu cho tới nhà đầu cơ 5 Sàn forex uy tín nhất việt nam đáng chơi hiện nay 1. Sàn Liteforex LiteForex là tổ chức công nghệ tài chính thế giới hoạt động trong lĩnh vực môi giới nguồn vốn, phái sinh và chứng khoán Mỹ. thời kì thành lập: ngày 2 tháng 7 năm 2005. Địa điểm hội sở chính: Cyprus – Đảo Síp (Châu u). Văn phòng đại diện có mặt ở phổ thông quốc gia: Anh, Pháp, Đức, nhân tình Đào Nha, Úc, Cyprus, Nhật Bản… và nhiều khu vực trong Đông Nam Á trong ấy có Việt Nam. Liteforex là sàn phân phối forex hoạt động lâu đời và bền lâu so với các sàn forex uy tín nhất việt nam tính đến thời khắc hiện tại đã có gần 15 năm kinh nghiệm trong thị trường ngoại ân hận. phân phối nền tảng giao dịch hiện đại và tân tiến, khớp lệnh chính xác trên từng micro giây. Kết nối với các nhà sản xuất thanh khoản lớn, uy tín bậc nhất như nhà băng thế giới UAE, ngân hàng HSBC, Citibank, Barclays, Bank of America, Goldman Sachs, … giúp nhà đầu tư tiếp cận thị phần tài chính toàn cầu. LiteForex được cấp phép và quản lý bởi tổ chức tài chính uy tín Cysec trên toàn cầu, giấy phép Cysec – số 230122 của Cyprus. Đây là 1 trong những giấy phép rộng rãi trong ngành nghề Forex giúp các đơn vị giảm bớt thuế thu nhập và cải thiện đòn bẩy nhằm tối đa lợi nhuận cho quý khách. Google và Facebook cũng đang dùng giấy phép này. Hiện tại, LiteForex đã có hơn 27 văn phòng trải rộng trên khắp cả nước tại Việt Nam, nằm trong top sàn forex uy tín có nhà cung cấp tư vấn tương trợ 24/5, có áp ứng dụng trên điện thoại di động, nạp và rút tiền chóng vánh, có toàn bộ các sản phẩm như là forex, cổ phiếu,crypto,…văn phòng đại diện ở tòa nhà landmark 81-tòa nhà cao nhất Việt Nam. hai. Sàn giao dịch X-TRADE BROKERS (XTB) doanh nghiệp được thành lập vào năm 2002 tại quốc gia Ba Lan. Là một trong các doanh nghiệp có Sàn forex uy tín to nhất trên thế giới được niêm yết trên sàn chứng khoán. XTB có 13 văn phòng thế giới, bao gồm Anh, Ba Lan, Đức, Pháp và Chile. Với 18 năm hoạt động trong ngành nghề vốn đầu tư đã thu hút được hơn 180.000 khách hàng trên thế giới tin tưởng và chọn lựa. XTB được kiểm soát bởi những nhà quản lý to nhất toàn cầu như:KNF, IFSC, FCA, và CySEC. Lệnh thương lượng của các bạn sẽ được khớp tức thì với giá tốt nhất. Có thể được nhận lại phí giao dịch trên mỗi lệnh đóng và được trả tiền hàng tháng. XTB có nhà cung cấp hỗ trợ quý khách 24/5, hồi đáp và giải quyết chóng vánh. Nền móng phương pháp cao, giúp quý khách ko bị tái báo giá. Lệnh giao dịch được khớp khôn cùng nhanh chóng từ sàn forex. 3. Sàn forex Tickmill Tickmill được ra đời mới được 6 năm mới đây nhưng đã nằm trong top sàn forex tốt nhất không thua kém gì về những sàn giao dịch khác. Được xây dựng bởi trader cho trader, những thành viên của Tickmill có kinh nghiệm giao dịch trong khoảng các năm 80 và đã giao dịch thành công trên phần đông những thị trường vốn đầu tư to từ Châu Á đến Bắc Mỹ. Nhiệm vụ của Tickmill là cung ứng cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trên toàn toàn cầu một môi trường giao dịch đặc thù giúp họ có thể phát huy hết tiềm năng của mình. Điều kiện giao dịch vượt trội, tiến hành lệnh siêu nhanh, cho phép tiến hành đa số các chiến lược, đảm bảo tiền vốn cho quý khách, lực lượng nhân viên tương trợ nồng hậu 24/7. 4. Sàn Pepperstone Pepperstone được thành lập 2010 là sàn phân phối Forex uy tín tới trong khoảng Úc.Là thành viên của ASIC chịu sự giám sát từ cơ quan chủ quản, đây cũng là một sự báo chứng to lao về uy tín, chất lượng cho Pepperstone. phối hợp với tốc độ tiến hành lệnh nhanh chóng, phí chênh lệch thô và phí hoa hồng thấp cộng với lời cam kết giúp các bạn mang đến mục đích thương lượng của mình. 5. Sàn HotForex Sàn HotForex được ra đời sắp 10 năm với nền móng thương lượng khá là tốt sàn này tương hợp cả với máy tính, web và điện thoại di động thậm chí là Macbook. HotForex là một sàn giao dịch forex uy tín tại việt nam đã giành được phổ thông giải thưởng, cung ứng các nhà cung cấp và công cụ giao dịch cho cả quý khách bán buôn và quý khách đơn vị. thông qua chính sách sản xuất những điều kiện đàm phán tốt nhất có thể cho khách hàng và cho phép Anh chị đầu cơ và nhà đầu tư sử dụng phần mềm chuyên gia cố vấn tiếp cận ko giới hạn thanh khoản của mình, HotForex đã tự định vị là sàn forex uy tín được những nhà đàm phán trên khắp thế giới tuyển lựa.
 2. Sàn forex nào tốt nhất hiện nay ? Cách nhận biết một sàn forex uy tín Forex là một ngành mới nổi tại toàn cầu đang được những nhà đầu cơ cực kì sắp có bởi chính lợi nhuận cực kì to mà Forex đạt được. Tuy nhiên, đây là một thị trường cực kì “khó nhằn” với các người mới thao tác đầu tham gia. Việc ban đầu lúc “chập chững” tham dự ngành này là bạn phải tìm kiếm được một Sàn forex nào tốt nhất . Đây là một điều vô cùng cạnh tranh với những trader mới vào nghề. Dựa trên những kinh nghiệm cá nhân, ngay sau đây là những tổng hợp của chúng tôi về top những sàn giao dịch Forex uy tín tại thế giới. Lý do tại sao cần mua một sàn Forex uy tín chọn lọc một sàn Forex chất lượng cực kì khó do việc đàm phán Forex tại châu Á vẫn chưa được cấp giấy phép và pháp luật bảo trợ. Riêng chỉ có một số quốc châu Á như Singapore, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc,…. Cho phép đơn vị cũng như giao dịch Forex. Nhưng chúng ta ko nằm trong danh sách những quốc gia tương tự. Như vậy nên lúc có vấn đề xảy ra với các sàn giao dịch Forex, các nhà đầu cơ sẽ không được luật pháp thế giới bảo vệ. Để bảo kê túi tiền của chính bản thân, các nhà đầu cơ cần tậu ra được những sàn Forex đích thực tốt và an toàn , uy tín trên Bảng xếp hạng sàn forex . Cần chú ý rằng Forex vẫn chưa được hợp pháp hóa tại toàn cầu. Và cũng chưa có bất kì sàn phân phối nào đặt văn phòng đại diện ở thế giới. tiêu chí tuyển lựa sàn phân phối Forex chất lượng Việc lựa chọn sàn phân phối forex uy tín tại toàn cầu không chỉ phụ thuộc mỗi vào các mục tiêu về sàn Forex ấy như thế nào. Nó còn bị phụ thuộc cực nhiều vào mục tiêu đàm phán của mỗi nhà đầu cơ ra sao. Tỉ dụ như sẽ có người đầu tư chọn sàn forex có độ giãn (spread) thấp để thương lượng theo bắt mắt lướt sóng. Hoặc có những trader thương lượng những sàn thu phí hoả hồng (commission) cố định, các sàn forex ECN sẽ thích hợp với chỉ tiêu này. cùng với đấy, những tiêu chí về đòn bẩy hay tính thanh khoản của sàn đều cần phải cân nhắc tới. Sàn forex uy tín hay ko dựa vào cách giao dịch của mỗi trader nên sẽ không có cách Đánh giá nào là hoàn toàn chính xác. Dưới đây là liệt kê những chỉ tiêu cơ bản nhất để mỗi người có cơ sở tuyển lựa sàn phân phối forex uy tín ở toàn cầu cho riêng mình: Sàn forex đã hoạt động tối thiểu trong khoảng 8 năm trở lên. Đã được cấp phép hoạt động bởi các cơ quan nguồn vốn uy tín trong khoảng US, UK, JP. Không có hiện tượng đơn vị thương lượng chui dưới mọi hình thức. sàn giao dịch có các lựa chọn tài khoản dành cho cả người đàm phán mới chưa có kinh nghiệm cũng như những trader kinh nghiệm. những khoản phí phải rõ ràng, không đi kèm các giá cả ẩn. Đặc biệt lưu ý tới những mức phí sẽ tác động trực tiếp khi chúng ta đàm phán như phí swap (phí qua đêm), phí giãn (spread) phải ở mức thấp hoặc ít ra phải ở mức chấp nhận được. đại lý phân phối dựa trên nền tảng những phần mềm cTrader, MT4, MT5 đàm phán lâu dài, ko có hiện tượng thay đổi bất thường và tốc độ khớp lệnh nhanh. Tính thanh khoản cao: Có liên kết với những kênh nạp rút tiền lớn, uy tín tại thế giới, những nhà băng nội địa. Tốc độ nạp rút nhanh (dưới 10 phút), tiện dụng 24/7, miễn phí phí rút tiền nếu như có thể. ưu tiên các sàn phân phối forex có viên chức hỗ trợ người thế giới để những nghi vấn được khắc phục chóng vánh và tiện dụng nhất. Gợi ý một vài đại lý phân phối Forex uy tín tại thế giới hiện nay Exness Đặc điểm chính của sàn Exness: phân phối các loại tài khoản khác nhau: cơ bản (Standard và Standard Cent) và chuyên nghiệp (Raw Spread, Pro và Zero) Độ giãn (spread) thấp Có thể nạp và rút tiền không mất phí và nhanh chóng, đề cập cả thứ bảy và chủ nhật Có lực lượng tương trợ tỉ mỉ và chuyên nghiệp XTB Đặc điểm chính của sàn XTB: cung cấp phổ thông các loại sản phẩm như: forex, tiền công nghệ số, CFD, đàm phán chỉ số hàng hóa,… XTB cung cấp hai loại tài khoản chính là Standard và Pro. Mức nạp tối thiểu của 2 loại account này đều thấp, chỉ từ 1 đô la trở lên tương trợ nạp và rút tiền duyệt 1 vài kênh Visa, Neteller và Skrill ICMarkets Đặc điểm chính của sàn ICMarkets: Phí chênh lệch của sàn này có thể coi là thấp nhất trong các sàn giao dịch Forex hiện nay Chỉ phân phối 2 loại tài khoản chính: Standard và Raw Spread thời kì rút tiền nhanh và tương trợ phổ biến kênh khác nhau cho trader Việt: Internet Banking, Visa, Mastercard,… FBS Đặc điểm chính của sàn FBS: sản xuất rất nhiều dạng tài khoản như Cent, Zero Spread, Micro, Standard Là một đại lý phân phối lọt Top 10 sàn forex uy tín nhất thế giới thì có thể thấy rằng sàn FBS luôn là lựa chọn bậc nhất cho những nhà đầu tư muốn tiến hành giao dịch quốc tế thích hợp với các người muốn đổi, test sàn hoặc test đàm phán tự động Cho phép nạp rút miễn phí ưng chuẩn nhiều các kênh không giống nhau như: Internet Banking, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller. Thời gian nạp tiền và rút tiền nhanh (trung bình 1 ngày) Trên đây là 1 vài mục tiêu cũng như gợi ý về các đại lý phân phối forex uy tín tại thế giới. Mong rằng qua bài viết này, bạn đã có thêm kiến thức để bạn tuyển lựa được sàn giao dịch phù hợp với nhu cầu của bạn. Chúc các bạn thành công!
 3. Những sàn forex uy tín và tốt nhất tại Việt Nam hiện nay tiêu chí Đánh giá sàn forex uy tín Có rất nhiều sàn giao dịch forex uy tín trên thế giới hiện nay. Các điều kiện thương lượng cũng ko khác nhau nhiều lắm. Theo ad, các tiêu chí mà các bạn cần đặt ra để chọn broker là: thời gian hoạt động của sàn đấy đã lâu chưa? Sàn ấy có trụ sở ở nước nào? Hoạt động theo những luật điều chỉnh nào? Có mấy loại tài khoản? (ECN, Standard …) Phí đàm phán và chênh lệch Bid/Ask (Spreads) có thấp không? Phí Swap qua đêm có thấp không? Phần mềm đàm phán có lâu dài không? Có hiện tượng scam lừa đảo không? Nạp rút tiền có chóng vánh và thuận tiện? Có bị mất phí nạp rút tiền không? Giả dụ có thì phí có cao không? nhóm tương trợ lúc cần có luôn sẵn sàng và nhiệt thành, trung thực? Website của sàn có Tiếng Việt và viên chức tương trợ Tiếng Việt? Tìm hiểu về lịch sử uy tín của sàn đó trong kí vãng xem có vấn đề gì không? các sàn forex uy tín Trên cơ sở những tiêu chí Tìm hiểu sàn forex uy tín , cộng với kinh nghiệm thương lượng forex trong rộng rãi năm của mình, ad xin giới thiệu với bạn top 5 sàn forex uy tín hàng đầu toàn cầu mà những trader Việt Nam đang chơi phổ thông nhất. Hiện tại ad đang chơi sàn Exness. Sàn XM Với kinh nghiệm 10 đứng trên thị trường forex, XM được xem như là sàn giao dịch Forex thuộc vị trí số 3 trên thế giới về tỷ lệ tăng trưởng. XM hiện tại đang sở hữu hơi rộng rãi giấy phép không giống nhau như CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission); IFSC (International Financial Service Commission của cộng hòa Belize); ASIC (Australian Securities and Investments Commission); FCA (The Financial Conduct Authority – United of Kingdom), đây đều là những cơ quan cấp phép uy tín. Vậy nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm mở tài khoản và giao dịch tại sàn XM. Swap (phí qua đêm) tại sàn này thấp và spread (chênh lệch giữa giá mua và giá bán) ở mức độ làng nhàng. Nếu như bạn đánh theo dạng day trading thì XM là 1 trong các sàn phân phối chúng tôi khuyên các bạn nên cân nói. Nạp rút tiền tại sàn giao dịch XM rất nhanh và chuyên nghiệp ngoài những kênh nạp rút điện tử như Neteller, Skrill, Visa, Master Card… XM đã thiết lập cả hệ thống nạp rút bằng những thẻ nội địa phê chuẩn cổng Internet Banking cho những trader tại Việt Nam như: Vietcombank, BIDV, Đông Á,.... nhóm hỗ trợ bằng tiếng Việt chuyên nghiệp nên khi có phát sinh thương lượng các bạn cũng hoàn toàn an tâm nhận sự tương trợ trong khoảng XM. Sàn Exness bên cạnh những Nhận định tích cực và rộng rãi danh hiệu đã mang lại, năm 2019 sàn Exness cũng mới giành thêm những danh hiệu: đơn vị môi giới ngoại ân hận sáng tỏ nhất năm 2019 tại Giải thưởng nguồn vốn toàn cầu, và công ty môi giới ngoại ân hận thế giới của năm tại Giải thưởng buôn bán thế giới của Châu Âu. Exness cung ứng môi trường giao dịch rất tốt, tương trợ 15 ngôn ngữ không giống nhau, trong đấy có Tiếng Việt. Vậy nên, nếu có bất kỳ cạnh tranh nào lúc thương lượng với Exness thì bạn có thể chat với viên chức người Việt để được hỗ trợ 24/7 qua website hoặc gọi qua Hotline tổng đài. Không chỉ có vậy, khả năng giao dịch trên 120 phương tiện tài chính, với 1 vài khớp lệnh thị trường tốt nhất trên thị phần và chênh lệch (Spread) rất thấp: trong khoảng 0,1 điểm đối với account Mini và Cổ điển, từ 0,0 điểm đối với account ECN; Đòn bẩy lên tới 1:KHÔNG GIỚI HẠN; Tiền nạp Trước tiên tối thiểu đối với account Mini: 1 USD; Khớp lệnh trong khoảng 0,01 giây; Rút và nạp tiền ko có huê hồng đối với đa số các hệ thống thanh toán…Đặc biệt, Exness là sàn độc nhất hiện tại cho phép rút tiền cả thứ 7 và chủ nhật. quý khách có thể nạp rút tiền thông qua những kênh như: Internet Banking, Bảo Kim, Ngân Lượng, Visa, Master Card, Neteller, Skrill ….Tiền nạp vào account tức khắc. Tiền rút về thường được xử lý rất nhanh, thường nhật từ 10 – 35 phút. Sàn IC Markets IC Markets là sàn có lịch sử hoạt động lâu dài và là sàn forex uy tín nhất của Úc. Được thành lập năm 2007, IC Markets trở thành đại lý phân phối Forex Đầu tiên tại Úc, đồng thời cũng là một trong các sàn phân phối forex uy tín nhất trong những năm gần đây. Nhờ áp dụng phương pháp ECN tân tiến và hiện đại, nên mức spread (phí chênh lệch) của ICMarkets có thể được xem như thấp nhất trong các sàn nhiều hiện nay. Vì thế, sàn ICMarkets là sự chọn lọc tối ưu của các scalper (lướt sóng) và trader đàm phán trong ngày. hỗ trợ rất nhiều kênh nạp rút tiền khác nhau cho người Việt như: Internet Banking, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller cộng thời gian rút tiền tương đối nhanh thường chỉ 1-2 ngày là tiền đã về đến tài khoản. Các bạn chú ý, nên thực hiện giao dịch rút tiền trong giờ hành chính để tiền về nhanh hơn nhé! Sàn ICMarkets đã có hỗ trợ là người Việt nên cho dù tiếng Anh của bạn ko tốt bạn cũng hoàn toàn yên tâm. Chỉ cần nhấn vào nút Live Chat nằm cuối màn hình là phần đông câu hỏi của các bạn trong khoảng việc mở account cho đến việc thương lượng, rút, nạp tiền… đều tiện lợi được giải quyết. Sàn Fbs Sàn Forex FBS nạp rút tiền nhanh và ít tốn phí. Đây có thể xem là Về ưu điểm lớn nhất của sàn FBS, có thể nạp qua ngân hàng trong nước nên phí nạp tiền rất thấp so với nạp qua Visa và các kênh ví điện tử khác. Thêm nữa khi nạp tiền bạn còn được nhận bonus lên đến 100%. nếu bạn mới khởi đầu giao dịch forex, chưa có kinh nghiệm nên hãy khởi đầu với tài khoản Cent của FBS. Đối với account Cent. Bạn chỉ cần nạp 10$ vào account thì sẽ có 1000 cents. Bạn có thể xem 1000 cent này như 1000$ và thương lượng để lấy kinh nghiệm. Mình khuyên các bạn đừng bao giờ tham lam mà đàm phán phổ quát tiền khi chưa có kinh nghiệm. Phần lớn những trader thành công đều khởi đầu giao dịch bằng tài khoản cents. Hơn 90% trader đều thua khi khởi đầu giao dịch forex, nên giao dịch tài khoản Cent để đảm bảo bạn vẫn còn có tiền khi đã sẵn sàng về tri thức. Sàn Liteforex LiteForex là nền tảng thương lượng forex được thành lập trong khoảng năm 2005, có trụ sở tại Nga và có rộng rãi văn phòng đại điện trên khắp toàn cầu, được cấp phép bởi CySEC (giấy phép số 093/08). Hiện nay, đây là một trong những sàn forex tốt nhất được không ít nhà đầu cơ tin tưởng và tuyển lựa. LiteForex có rộng rãi lợi thế với đa dạng nhà sản xuất phương pháp hiện đại, tiên tiến, sản xuất cho nhà đầu tư điều kiện giao dịch thuận lợi. Nắm bắt xu hướng, cập nhật thông tin về sàn forex uy tín nhất hiện nay tại Việt Nam
 4. Top những sàn Forex uy tín nhất thế giới hiện nay phần 1 Để chọn được một sàn giao dịch forex uy tín thì hầu như phái mạnh em mới vào nghề đều để ý đến vấn đề này. Một sàn Forex quốc tế với những nhà cung cấp tương trợ tốt là điều mà những trader nào cũng đều ý muốn. Ấy cũng là tâm lý chung hiện nay. Vượt qua những tiêu chí Đánh giá sàn Forex uy tín mà Mình đưa ra, Hi vọng bài viết top sàn Forex uy tín nhất toàn cầu dưới đây sẽ giúp các nhà đàm phán có các thông báo chính xác và chọn lọc cho mình một đại lý phân phối ngoại hối uy tín nhất. Tổng hợp các sàn giao dịch Forex trên toàn cầu LiteForex – chọn lựa hàng đầu trong các sàn Forex uy tín khi đề cập tới những sàn Forex uy tín trên toàn cầu chẳng thể bỏ qua cái tên LiteForex, đây là 1 trong 10 đại lý phân phối Forex to và luôn dẫn đầu xu thế của toàn cầu và tại Việt Nam họ còn được bắt buộc trong các sàn forex uy tín Traderviet. Được ra đời trong khoảng năm 2005 – LiteForex thuộc top bình chọn broker forex những doanh nghiệp xây dựng thương hiệu lâu nhất trong ngành, có tính lâu dài và minh bạch nhất. Tại LiteForex những trader sẽ được sản xuất nền móng thương lượng hiện đại, tiên tiến, phần mềm ứng dụng gần gũi với quý khách. Nhờ một ứng dụng sáng tạo sẽ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tiếp cận được thị phần toàn cầu, các chỉ số, giao dịch Forex, hàng hóa… một cách chóng vánh. Lite Finance được Tìm hiểu là một trong những sàn phân phối Forex uy tín tại Việt Nam và cả toàn cầu, cung ứng cho người dùng đa dạng về danh mục sản phẩm như: Forex, hàng hóa (vàng, dầu thô, bạc), chứng khoán…. Ưng chuẩn 3 loại account chính: MT4 Classic, ECN, MetaTrader 5. đại lý phân phối Interactive Broker Một trong những sàn forex uy tín toàn cầu cuối cùng tôi muốn nói đến trong bảng xếp hạng Top sàn Forex 2020 hiện này ko ai khác ngoài Interactive Broker – một tổ chức môi giới lớn nhất thế giới với tuổi đời lên đến 40 năm trên thị phần. Tại bảng xếp hạng các sàn Forex, IBKR nhà đầu cơ sẽ được lợi các ưu đãi về chính sách hoa hồng và tỷ lệ kĩ quỹ tốt nhất trong số những sàn phân phối cộng ngành. Tại đây, quý khách có thể tuyển lựa rộng rãi loại sản phẩm khác nhau để đầu cơ như: cổ phiếu, trái khoán, ETF, Forex hay là CFD… tại 26 quốc gia trên thế giới. IBKR sẽ mang tới cho các nhà đầu cơ những trải nghiệm hết sức hiệu quả và thú vị khi tham dự giao dịch. Sàn Dukascopy Sàn Dukascopy là một trong các có tuổi đời hơi “cứng” trên thị phần Forex và là sàn Forex to nhất thế giới, Dukascopy luôn khẳng định được vị thế so với đối thủ. Được ra đời từ năm 2004, dưới sự điều hành của Dukascopy Bank – Một trong những ngân hàng nức tiếng ở Thụy Sĩ đã được FINMA cấp giấy phép là nơi giám sát thị trường vốn đầu tư trên cương vị vừa là nhà băng song song là Đại lý chứng khoán. sàn giao dịch Dukascopy có trong Top 10 sàn giao dịch Forex lớn nhất toàn cầu những sản phẩm chính mà Dukascopy cung cấp đến người dùng đấy là: Forex, kim khí, cổ phiếu, trái phiếu, chỉ số và tiền điện tử. Dựa trên nền tảng đàm phán là MT4 và JForex (là nên tảng mới, rất thích hợp với các nhà đầu tư chuyên nghiệp). Lúc tham dự vào đại lý phân phối này, các trader sẽ được cung cấp một trương trình mang tên LP PAMM – đây là chương trình tương đối đặc biệt, vì dù bận rộn nhưng bạn vẫn sẽ kiếm được nguồn thu nhập thụ động một cách hoàn hảo. Theo các Tìm hiểu chung của người tham dự thì Duckascopy quả là một trong các sàn forex tốt nhất thế giới đáng chơi hiện nay. đại lý phân phối forex Saxo Bank Saxo Bank là một trong các sàn Forex uy tín 2020 có đa dạng năm chinh chiến trên thị phần và hiện đang sở hữu cực nhiều chi nhánh doanh nghiệp trên toàn thế giới. Những Ưu điểm nổi hàng đầu của Saxo bank, đấy là sở hữu phổ biến giấy phép đến từ những cơ quan tài chính uy tín, sản xuất nền tảng độc quyền, hệ thống máy chủ mạnh không lo trượt giá và là sàn trực tuyến lớn nhất. Không chỉ vậy, sàn Saxo bank còn được Tìm hiểu tốt bởi yếu tố cung cấp đòn bẩy lớn và ko kể phí huê hồng đối với sản phẩm tiền tệ Forex, kim loại và chỉ số và nằm trong top sàn Forex uy tín tại Việt Nam. Mặc dầu, ko phải là sàn có quá phổ thông dịch vụ với chi phí thấp như các sàn khác, nhưng Saxo bank vẫn là sàn thuộc những sàn Forex uy tín nhất hiện nay. Bởi vì, Saxo bank hoạt động dựa trên việc vun đắp niềm tin và sự uy tín, chứ ko chỉ là sản xuất sản phẩm, nhà sản xuất. đại lý phân phối forex IG Với kinh nghiệm phổ thông năm trên thương trường nguồn vốn, tôi có một cái nhìn hơi tốt về độ uy tín của sàn IG. Không chỉ vì đã có tuổi đời quá dài mà IG còn có khả năng vượt tốc rất nhanh trên thị phần Forex với hơn 178,500 tài khoản đăng ký và nó xứng đáng là một trong top sàn forex tốt nhất toàn cầu. Sàn IG – Top những sàn phân phối Forex uy tín khi tham gia giao dịch tại IG, quý khách sẽ được dùng những công cụ giao dịch thông minh có sẵn dùng cho nền móng mt4 (nền tảng thương lượng hiện đại và thân thiện với người dùng). Ngoài ra tại IG đã được chứng thực giấy phép hoạt động trong khoảng các cơ quan vốn đầu tư bậc nhất thế giới, nên có thể nhắc IG là một trong các sàn Forex uy tín nhất Việt Nam đáng để thử sức. Đọc thêm các bài viết tìm hiểu sàn để biết được đâu là các Top 10 sàn Forex uy tín nhất thế giới tại Việt Nam và quốc tế.
 5. Các phiên giao dịch forex theo giờ việt nam tốt nhất thời điểm tối ưu để trading thị trường forex hoặc các phiên giao dịch forex theo giờ việt nam tốt nhất là khi thị phần ở mức hoạt động mạnh nhất khi chênh lệch giá trong giao dịch (chênh lệch giữa giá bid và giá ask) có thiên hướng thu hẹp. Trong các trường hợp này, các nhà tạo dựng thị phần sẽ kiếm được ít tiền hơn, và nhà đầu tư sẽ đem đến phổ thông tiền hơn do tiết kiệm được chi phí hơn. các phiên đàm phán forex theo giờ Việt Nam Tuần đàm phán chạy 5,5 ngày mỗi tuần, 24 giờ một ngày. Khởi đầu ở châu Á vào chiều chủ nhật, giờ chuẩn miền Đông (EST) hoặc tối chủ nhật, giờ Greenwich Mean Time (GMT) và tiếp diễn mỗi ngày cho đến khi chấm dứt thương lượng tại Hoa Kỳ như sau. đàm phán ở New Zealand mở cửa từ 2:00 P.M. Tới 11 P.M. EST từ khi chủ nhật (1:00 A.M tới 9 A.M Thứ hai ở Việt Nam). Sydney mở cưa từ 5:00 P.M. Đến 2:00 A.M. EST. Tokyo mở cửa từ 7:00 P.M. Tới 4:00 A.M. EST (Ở Việt Nam, Sydney trong khoảng 4:00 A.M - 1:00 P.M và Tokyo trong khoảng 6:00 A.M tới 3:00 P.M). Hong Kong và Singapore mở cửa trong khoảng 9 P.M. EST tới 6 A.M. EST (8:00 A.M đến 5 P.M ở Việt Nam) Frankfurt, Germany, thị trường chính ở châu Âu, mở cửa trong khoảng 2:00 A.M. Đến 11:00 A.M. EST (1:00 P.M tới 10:00 P.M ở Việt Nam). London mở cửa trong khoảng 3:00 A.M. Lớn 12:00 trưa EST. London là trọng tâm đàm phán forex to nhất toàn cầu (4:00 P.M đến 11:00 P.M ở Việt Nam). New York mở cửa trong khoảng 8:00 A.M. Đến 5:00 P.M. EST. NYC là trung tâm thương lượng forex lớn thứ 2 trên thế giới. (7:00 PM tới 4:00 A.M ở Việt Nam). những phiên đàm phán Forex theo giờ Việt Nam Có ba phiên chính mỗi ngày: Châu Á, London/Châu Âu và Hoa kỳ. Thời kì của những phiên này rất quan yếu vì thời điểm giao dịch tốt nhất là lúc hai trong số những phiên trùng nhau. Lúc như vậy, thanh khoản tăng cường lên có tức thị bạn đem tới mức giá hợp lý nhất do sự phong phú của những người sẵn sàng tiến hành thương lượng với bạn. đấy là: khuông giờ giao dịch sàn Forex tốt nhất có thanh khoản cao thứ hai: 1 đến 3 A.M EST phối hợp những phiên hàng đầu châu Á và châu Âu. Thời kì thanh khoản nhất là 8 đến 11 A.M EST, phối hợp những thị trường châu Âu thanh khoản nhất với Mỹ. Phiên Á: hơi im tĩnh, thanh khoản thấp hơn, mặc dù JPY có thể thương lượng mạnh giả dụ một sự kiện vốn đầu tư lớn vừa xảy ra và thị trường châu Á đang giận dữ với nó. Nó nằm ở trọng tâm sắp Tokyo. Phiên Âu/London: Có khối lượng giao dịch cao nhất; phần lớn các loại tiền tệ hoạt động là đô la Mỹ, EUR và GBP. Quy tụ chính yếu quanh đó London, trung tâm truyền thống của thị trường forex. Phiên Mỹ: Khối lượng phổ quát thứ hai; hầu hết các loại tiền tệ hoạt động là đô la Mỹ, EUR, JPY, GBP và AUD. Tập kết vòng vo New York, mặc dầu gồm những những trọng điểm thương nghiệp khác của Hoa Kỳ như Boston, Philadelphia và (chủ yếu) Chicago. những phiên thương lượng forex theo giờ Việt Nam tốt nhất là khi London và Mỹ cùng hoạt động. Các bạn thường nhận được phổ biến người tham dự nhất, và Vì vậy biến động giá mạnh nhất và những đàm phán được tiến hành công bằng nhất. Tuy nhiên, đừng mắc sai lầm lúc nghĩ rằng mỗi loại tiền tệ có khối lượng trao đổi tốt nhất theo múi giờ của địa phương. Thay vào ấy, họ giao dịch đa dạng nhất ở những thị trường thanh khoản nhất, trong những phiên London và New York. tiếp tục đọc để biết thêm thông báo hoặc khởi đầu đàm phán với $200 Welcome Bonus và tìm khung giờ giao dịch phù thống nhất với chiến lược của các bạn. thị phần có thiên hướng theo nhau Trong đầy đủ những thị phần nguồn vốn, không chỉ thị trường forex, một phiên đàm phán forex có thiên hướng lấy dấu hiệu từ giao dịch trước ấy. Ví dụ: nếu thị phần Hoa Kỳ tăng giá hoặc thể hiện khẩu vị rủi ro, Châu Á sẽ mở trục đường như vậy và tiếp diễn làm như vậy cho tới khi bất kỳ tin tức hoặc tâm lý nào đấy kích thích thị phần Hoa Kỳ. nếu châu Á đóng cửa cải thiện hoặc giảm mạnh, hãy hy vọng châu Âu, tập hợp vàp London, sẽ mở những như vậy. ví như châu Âu vẫn rung rinh cao hơn khi phiên họp của Hoa Kỳ khai mặc, hãy kỳ vọng Hoa Kỳ sẽ mở cao ơn, ủng hộ các tài sản rủi ro và tiền tệ rủi ro. tương tự, nếu như một phiên đảo ngược các phiên trước ấy, thì rất có thể phiên đàm phán forex Tiếp đến sẽ mở cửa theo hướng tương tự. Điều gì có thể phá đổ vỡ mối liên kết ấy Rõ ràng thị trường không tiếp tục theo một hướng kéo dài hàng ngày. Điều gì phá tan vỡ chu kỳ theo dõi từ phiên này sang phiên khác tiếp theo? 2 hàng ngũ phổ thông nhất đổi thay hướng thị phần là: 1. Tin tức hoặc cách tin tức được diễn giải: các sự kiện hoặc Thống kê tin tức to từ lịch kinh tế (đọc cách sử dụng forexfactory) là những gì có thể kích thích sử đổi thay xu thế. thí dụ, Hoà Kỳ có thể đóng của rất tăng, nhưng nếu trong phiên châu Á, một vài tin tức giảm giá đáng nhắc xuất hiện, như bằng cớ về Trung Quốc, nền kinh tế to nhất châu Á, chậm lại, có thể khiến châu Á đảo chiều xuống thấp hơn. giải thích mới về các sự kiện tin tức có thể có tác dụng như vậy. Ví dụ, có những dịp lúc một sự kiện to xảy ra vào cuối ngày thứ Sáu trong phiên Hoà Kỳ (như Thống kê việc làm hàng tháng của Hoa Kỳ) và thị trường không có đủ thời kì để tiêu hoá chúng trước cuối tuần. Trong các trường họp như vậy, phán quyết chung cuộc sẽ được đưa ra cho đến lúc phiên châu Á bắt đầu vào tuần sau. 2. Kháng cự kỹ thuật: Tin tức đã hết trong xu thế, sự kiệt sức tại chống cự kỹ thuật có thể phá vỡ vạc chu kỳ theo dõi từ phiên này sang phiên Tiếp theo. Kể cách khác, tại 1 vài điểm, một cuộc biểu tình hoặc pullback đạt đủ sức đề kháng kỹ thuật để ngăn chăn thiên hướng hiện tại trừ khi có tin tức mới để có thể kích thích sự biến động. Phiên trước có ảnh hưởng nhất Châu Á có xu hướng tụt lại phiên giao dịch New York vì châu Á đóng cửa lúc tin tức của Hoa Kỳ xuất hiện, Do vậy nên tin tức lớn của Hoa Kỳ sản xuất gợi ý về cách châu á sẽ mở. Phiên họp châu Âu bức xúc với tin tức sớm của Hoa Kỳ nhưng bỏ lỡ các tin tức sau đó, và mở cửa sẽ bị ảnh hưởng bởi các gì xảy ra ở châu Á. Ví dụ: ví như tin tức hoàn hảo đến trong khoảng Hoa Kỳ, nhưng sau đó có tin xấu ở châu Á, thì việc mở cửa của Châu Âu sẽ đề đạt cách những traders giận dữ với sự kết hợp của tin tức trong khoảng cả 2 phiên. Tương tự như vậy, việc mở cửa ở Mỹ có khuynh hướng tính tới tin tức của cả châu Á và châu Âu. Tóm lại, những động thái ngắn hạn bị tác động nặng nại bởi phiên sắp đáy nhất đã chấm dứt ngày thương lượng forex, tin tức và liệu tin tức đó có biên minh cho việc biến động lên hoặc vượt qua các vùng phương pháp Tiếp theo hay không. Như đã nhắc trước đó, dòng tiền ngắn hạn trong khoảng các công ty lớn (từ những nhà đầu tư lớn hoặc đơn thuần là những traders của những doanh nghiệp buôn bán đa đất nước thông thường) cũng có thể khởi đầu các động thái giá ngắn hạn. Tổng kết về giờ các phiên giao dịch forex - khuông giờ thương lượng forex nếu Tokyo, London hoặc New York đóng cửa cho một kỳ nghỉ và 2 nơi kia đã mở cửa, thì bạn mong đợi một phiên bắt kịp khi thị phần mở cửa trở lại cho khu vực đó. Ví dụ: ví như Mỹ cho thấy tăng mạnh mẽ những báo những việc làm hằng tháng vào giờ giao dịch Forex vào thứ Sáu (trong phiên chung cuộc của ngày đàm phán cuối tuần), và đóng cửa cao hơn, hãy Hy vọng châu Á sẽ mở cửa mạnh mẽ về tin tức đó. Mong rằng qua bài viết các phiên giao dịch forex theo giờ việt nam sẽ giúp các bạn định hình và chọn lựa được một sườn thời gian thương lượng thích hợp với kế hoạch của mình nhất. Điều này sẽ giúp các bạn tối ưu hoá được lợi nhuận của mình. Xem thêm danh sách các Top 10 sàn Forex uy tín nhất thế giới để tìm ra sàn giao dịch phù hợp với nhu cầu đầu tư của bạn .
 6. Tiêu chí đánh giá sàn forex uy tín hiện nay Giữa một rừng những sàn phân phối lớn nhỏ trên thế giới hiện nay, khiến những nhà đầu tư như lạc vào ma trận ko lối thoát. Vậy thì, những nhà đầu tư phải làm thế nào để mua ra chuẩn xác một sàn giao dịch forex uy tín mà họ có thể “chọn mặt gửi vàng”? Cần dựa vào những chỉ tiêu nào để họ Đánh giá được đâu là sàn Forex uy tín và đâu là sàn lừa đảo? Hãy cộng Tìm hiểu những trở ngại này qua nội dung sau. Sàn Forex là gì? nhắc một cách đơn thuần và dễ hiểu, sàn giao dịch Forex là một nền móng trung gian giúp kết nối người mua, người người bán và cả những cơ quan, tổ chức như ngân hàng, quỹ đầu tư,…. Điều đáng nhắc nhất là sàn giao dịch Forex ra đời đã giúp cho các trader nhỏ lẻ được tham gia Forex, điều mà trước đây là chẳng thể. mục tiêu Phân tích sàn Forex uy tín Với tốc độ lớn mạnh mạnh mẽ của thị phần Forex khiến số lượng sàn ngày một gia tăng cường theo cấp số nhân, chiến lược PR hình ảnh của họ cũng được khai triển mạnh mẽ, những Đánh giá trong khoảng những diễn đàn hay cộng đồng đầu cơ Forex cũng Do đó mà thiếu đi tính xác đáng. Những điều này đã làm cho những nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn trong việc chọn lựa cho mình một sàn forex uy tín . Dưới đây là 5 tiêu chí – bí kíp gác đầu giường khi lựa chọn sàn cho các nhà đầu tư: Thâm niên hoạt động trong thị phần Forex Số lượng sàn cải thiện lên càng rộng rãi, thì tiêu chí thâm niên lại càng trở nên có lợi cho việc Phân tích mức độ uy tín. Bởi vì, với sự cạnh tranh ác liệt giữa những sàn với nhau thì việc có thể trụ vững và lớn mạnh ổn định trong thị trường Forex này sẽ chứng minh được ấy là đại lý phân phối có khả năng tài chính mạnh, cộng sự tín nhiệm cao từ những nhà đầu tư. Được cấp các loại giấy phép uy tín Giống như lúc bạn đi ứng tuyển, những nhà tuyển dụng không biết bạn là người nào, năng lực các bạn ra sao thì những loại bằng cấp của các bạn chính là sự chứng minh Đầu tiên giúp họ phần nào có thể Đánh giá và đưa ra quyết định lựa chọn các bạn. Những loại giấy phép được cấp bởi những cơ quan hoặc công ty uy tín trong lĩnh vực tài chính cũng như thế, nó giúp các sàn giao dịch bước đầu đem đến lòng tin từ nhà đầu cơ. Bởi vì, để được cấp phép không hề là một điều thuận tiện, khi các sàn phải giải quyết được cực nhiều tiêu chí khắt khe tới trong khoảng các cơ quan và công ty. Họ phải chứng minh được năng lực và sự sáng tỏ trong vốn đầu tư, tham gia vào các quỹ bảo hiểm để đảm bảo lợi quyền cho nhà đầu cơ, hay những cơ quan giải quyết tranh chấp độc lập, trải qua các đợt rà soát đột xuất ko báo trước,… một số loại giấy phép to mà bạn cần dành đầu tiên xem xét lúc tuyển lựa sàn có thể nhắc tới như: FCA (Anh), SySEC (Síp), ASIC (Úc), NFA (Mỹ), CFTC (Mỹ), BaFIN (Đức),… sáng tỏ những loại phí và mức spread Nguồn thu nhập chính yếu của những sàn giao dịch là phí hoả hồng và spread tới trong khoảng những đàm phán của khách hàng. Sàn được xem là uy tín khi thực hiện công khai sáng tỏ những khoản phí cho quý khách của mình, và không kèm bất kỳ loại phí ẩn nào khiến họ bị mất tiền một cách khó hiểu. Nếu như bạn là một nhà đầu tư theo cá tính dài hạn, thì phí swap là điều mà bạn cần cân đề cập chu đáo lúc chọn sàn phân phối. Nạp rút đơn giản và chóng vánh Sàn forex uy tín được Phân tích cao là những sàn sản xuất phổ quát cổng thanh toán, có tiến trình nạp rút đơn thuần, tốc độ thực thi nhanh chóng cho phép nhà đầu tư có thể rút tiền về trong ngày hoặc trễ nhất cũng chỉ mất 3 ngày xử lý. Không chỉ vậy, có một số sàn còn cho phép rút tiền về vào những ngày nghỉ cuối tuần và tiến hành chính sách tương trợ phí thương lượng, tạo mọi điều kiện tiện lợi cho khách hàng của họ. Đó là những sàn mà bạn cần chọn lựa. sản xuất dịch vụ chăm sóc quý khách chuyên nghiệp và nhiệt tình những vấn đề nảy sinh trong quá trình giao dịch là điều chẳng thể hạn chế khỏi, nhất là đối với những nhà đầu cơ mới. Chính vì thế, lực lượng coi ngó khách hàng là một chỉ tiêu tối cấp thiết, nó thể hiện được sự chuyên nghiệp và để ý đến trải nghiệm của quý khách đến trong khoảng sàn phân phối. Bạn sẽ an tâm đầu tư tại một sàn phân phối của mình lúc luôn có một nhóm tương trợ có kiến thức chuyên môn luôn sẵn sàng tư vấn và dỡ gỡ những vấn đề mà bạn gặp phải. nhận diện sàn Forex lừa đảo ví như các bạn đã biết cách lựa chọn sàn forex uy tín, thì các biểu hiện giúp nhận mặt sàn phân phối lừa đảo cũng điều các bạn cần Phân tích. Hãy cảnh giác với các tình huống có các biểu hiện sau: Bị cảnh báo, nhận lệnh cấm từ những cơ quan quản lý. Đây là các sàn đã xảy ra những vi phạm, gây tác động xấu đến thị trường và quý khách. Nhà đầu tư cần hạn chế xa các sàn này để hạn chế thiệt hại. Đưa ra quá phổ biến chính sách bonus hấp dẫn nhằm thúc đẩy lòng tham và câu kéo càng nhiều quý khách đăng ký account càng tốt. Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ lại không được đảm bảo, hoặc chỉ được một thời gian đầu và sau ấy sẽ dở phổ quát chiêu trò lừa đảo, đây là những sàn có độ rủi ro cao mà các nhà đầu cơ cần chú ý nghiên cứu kĩ trước khi tham gia. Có phí spread cao và thường xuyên điều chỉnh. Đây cũng là điều mà các nhà đầu cơ nên tránh, phí spread sẽ tác động lớn tới kết quả giao dịch của bạn, gia tăng cường tỷ lệ lỗ và gây sức ép tâm lý của nhà đầu tư. Nạp rút tiền không an toàn. Một sàn Forex uy tín sẽ không làm khó khách hàng trong việc nạp rút tiền. Do đó giả dụ sàn Forex các bạn chọn ko hỗ trợ nạp rút tiền thuận tiện thì nên coi xét lại. Nhiều sàn Forex sử dụng chiêu trò khiến quý khách không thể rút tiền hoặc rút tiền rất lâu, gây ảnh đến tâm lý nhà đầu tư… Đây là 1 vài gợi ý về chỉ tiêu Đánh giá là sàn forex tốt nhất hiện nay trên thị trường vốn đầu tư. Hi vọng các kiến thức này sẽ phần nào giúp bạn hiểu rõ hơn về thị phần cũng như những sàn giao dịch Forex. Đọc thêm các bài viết đánh giá sàn để biết được đâu là các Sàn Forex uy tín tại Việt Nam và quốc tế.
 7. Cách chơi forex an toàn cho người mới bắt đầu nếu như bạn là một người mới đang muốn Đánh giá về Forex thì đây sẽ chủ đề đáng để các bạn quan tâm và học hỏi, tích lũy những tri thức cấp thiết để khởi đầu sự nghiệp trading. Có thể bài viết này không hề là đường nhanh nhất để các bạn thành công lúc thương lượng. Nhưng Hi vọng rằng nó sẽ giúp các bạn cách chơi forex an toàn cho người mới khởi đầu. Hướng dẫn cách chơi Forex cho người mới bắt đầu: kỹ năng thương lượng Forex Đối với trader Forex, kĩ năng đàm phán tốt sẽ là kim chỉ nam để thành công trong sự nghiệp trading. Để đem tới những kĩ năng giao dịch sàn giao dịch ngoại hối forex tốt thì thiết yếu những kĩ năng gì? Hướng dẫn cách chơi Forex cho người mới khởi đầu 1. Kỹ năng phân tách cách chơi Forex cho người mới khởi đầu phân tích là một trong các kĩ năng quan yếu cho một trader. Lúc các bạn Nhìn vào biểu đồ giá trên nền móng giao dịch, các bạn phải hiểu được những thông tin đang được biểu đạt trên biểu đồ. Thế nên, bạn phải có kĩ năng đọc hiểu biểu đồ. Từ những thông tin đấy, bạn sẽ cần một chút kỹ năng phân tách để dự đoán thiên hướng thị phần để thực hiện đặt lệnh. Có vẻ như trong khoảng “phân tích” khá khó cho những ai đang là người mới, bạn có thể cảm thấy nó quá chuyên sâu. Nhưng thực tại thì nó ko phức tạp tới vậy. Các bạn nên hiểu rằng phân tách có nghĩa là hiểu những thông tin trên biểu đồ giá và tiếp thu những thông báo cấp thiết. Đây là kỹ năng hơi quan yếu để chơi Forex cho người mới bắt đầu cần phải nắm. 2. Phải thật kiên nhẫn lúc chơi Forex nhẫn nại là điều mà bất cứ nhà thương lượng thành công nào cũng đều có. Hoặc có thể kể rằng các trader thành công là những trader có đủ nhẫn nại. Hãy thử hình dung rằng một ngày của bạn sẽ diễn ra như thế nào khi các bạn phải ngồi chờ cơ hội tốt để vào lệnh. Và thời cơ thì chẳng hề khi nào cũng tới, nó có thể tới tự dưng và dễ mất đi. Việc chờ đợi cơ hội đòi hỏi bạn phải có đủ kiên nhẫn thì mới có thể thành công. Cách chơi Forex cho người mới bắt đầu hoàn hảo nhất là hãy nhẫn nại và phải luôn kiên nhẫn. Bởi vì nếu bạn không thể nhẫn nại thì các bạn sẽ thua. Ngoài kiên nhẫn, các bạn cũng cần phải thận trọng khi đàm phán. Có thể các bạn có khả năng thương lượng, nhưng thường không vào đúng thời điểm tốt dù đã nhận thấy cơ hội. Các bạn có thể vào lệnh quá sớm hoặc vào lệnh quá muộn, và cả 2 điều này sẽ khiến bạn tiến hành lệnh không tốt. Như thế nên, để đàm phán thành công các bạn cũng cần phải thận trọng lúc đặt lệnh. Thương lượng Forex rất cần độ chuẩn xác. Giữ vững tâm lý khi giao dịch Forex Hướng dẫn cách chơi Forex cho người mới bắt đầu: Giữ vững tâm lý lúc chơi Forex Có thể các bạn đã từng nghe câu “cảm xúc là kẻ thù của thành công”. Và đặc biệt trong giao dịch Forex, xúc cảm luôn là nhân tố bậc nhất gây ra thua lỗ. Các bạn có thể trở nên tham lam lúc thấy cái lợi, hoặc trở nên ám ảnh lúc thua lỗ quá phổ quát. Hai nguyên tố này sẽ khiến các bạn bị sức ép và có thể giết chết account của bạn. ngược lại, lúc vừa đặt lệnh sắm, nhưng giá lại giảm ngay, có thể bạn sẽ thấy lo sợ và đóng lệnh tức thì. Tuy nhiên, có thể sau khi bạn đóng lệnh thì giá lại đảo chiều tăng mạnh. Đây chính là sức ép tâm lý khi chơi Forex cho người mới khởi đầu. Bất cứ nhân tố nào ảnh hưởng tới tiền cũng có thể khiến các bạn nhận thấy hoang mang và đưa ra các quyết định sai lầm. Một trường hợp khác, khi các bạn quá tự tin và đặt lệnh to. Các bạn có thể thua lỗ chỉ vì cố kiếm tìm lợi nhuận. Ví thử lúc các bạn đặt lệnh tìm, bạn kỳ vọng giá tăng cường. Nhưng thực tiễn thì giá lại giảm, các bạn ko dừng lỗ chỉ vì tin rằng giá sẽ đảo chiều cải thiện. Kết quả thua lỗ nặng. Thị phần Forex luôn biến động, hãy luôn lưu ý Quan sát xu thế thị trường. Đừng quá chủ quan, và hãy giữ vững tâm lỳ của mình. Qua bài viết này, bạn đã có cách chơi forex an toàn cho riêng mình hay chưa? Nhưng trước hết, các bạn nên nhớ, tốt nhất hãy chọn cho mình cái mà tạo cho bạn sự hứng thú. Điều này sẽ tạo động lực, để các bạn tìm tòi, học hỏi sâu hơn. Từ đó, nâng cao chuyên môn và kĩ năng giúp bạn làm việc một cách hữu hiệu nhất. Chúc bạn có chọn lọc đúng đắn và thành công! Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các Sàn đầu tư Forex
 8. Hướng dẫn chơi forex sàn exness cho người mới bắt đầu chắc hẳn là có rất nhiều trader mới băn khoăn về thị trường Forex? Họ chưa biết phải khởi đầu như nào. Đầu tư ra sao để đem đến lợi nhuận. Dưới đây là bài viết hướng dẫn chơi forex sàn exness cho người mới khởi đầu được đúc kết kinh nghiệm từ phổ thông trader nức danh. Hãy cùng khám phá ngay nào! Giới thiệu sàn Exness Exness là sàn sản xuất những dịch vụ đàm phán Forex chất lượng cao trên thị trường Ngoại ân hận. Cái tên Exness đã trở thành thân thuộc hơn đối với những nhà đàm phán về ngành sàn giao dịch forex uy tín . Được cấp phép và chịu sự quản lý của tổ chức tín dụng FCA. Đây là một trong các cơ quan vốn đầu tư uy tín nhất toàn cầu hiện nay. Hơn 10 năm hoạt động trên thị phần Exness chưa hề dính vào những tin đồn lừa đảo. Do vậy bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi thương lượng Forex với Exness. tại sao nên đàm phán Forex với Exness Để trở nên một nhà giao dịch Forex uyên bác về lĩnh vực Forex. Việc lựa chọn sàn Forex uy tín và thích hợp với phong cách thương lượng là điều các bạn nên dành đầu tiên. Exness tập hợp gần như các yếu tố cấp thiết giúp bạn trở nên một trader chuyên nghiệp. Với những Ưu điểm vượt trội: nền tảng đàm phán linh hoạt: đa số lệnh đàm phán của các bạn đều được khớp một cách mau chóng và chính xác nhất. Các bạn có thể gửi phần lớn các loại lệnh thương lượng và dùng hai loại khớp lệnh: Lệnh tức khắc và lệnh thị phần. phương tiện phân tích: Exness sản xuất trader phổ thông dụng cụ phân tích đa dạng: Trader có thể sử dụng hơn 50 công cụ để phân tích kỹ thuật dự báo xu thế thị phần. Bảo mật thông tin quý khách tuyệt đối, an toàn thương lượng tại sàn. Hình thức nạp rút tiền chóng vánh, tốc độ. Trader có thể tiếp cận lợi nhuận của mình một cách nhanh nhất. hàng ngũ chuyên viên trả lời tại sàn luôn tận tâm và trình độ chuyên môn cao. Kinh nghiệm hướng dẫn chơi forex sàn exness Hướng dẫn mở account trên sàn Exness thao tác 1: tầm nã cập trang chủ của Exness và nhấp vào nút “Đăng ký” ở góc trên cộng bên phải màn hình. bước 2: Tại trang Đăng ký, bạn hãy nhập vào những thông báo tư nhân mà Exness đề xuất, bao gồm: Số điện thoại di động và mã đất nước Email Mật khẩu (Dài ít ra 8 kí tự, chứa các chữ cái trong khoảng A đến Z và các chữ số trong khoảng 0 đến 9) Lưu ý: bạn phải nhập chuẩn xác số điện thoại và Email của mình, vì Exness sẽ buộc phải các bạn công nhận những thông báo này ở thao tác Tiếp đến. Sau lúc điền xong những thông tin được đề nghị, các bạn hãy click “Tiếp tục đăng ký” để chuyển sang thao tác Tiếp theo. thao tác 3: bạn sẽ nhận được 1 mã kích hoạt đến số điện thoại và 1 mã kích hoạt tới email mà bạn đã phân phối. Hãy nhập vào các mã này và nhấn nút “Xác nhận”. bước 4: các bạn sẽ được chuyển tới Khu vực cá nhân của mình. Tại đây, bạn hãy nhập vào các thông tin tư nhân mà Exness buộc phải, bao gồm: Danh xưng Họ và tên phần lớn tháng ngày năm sinh bạn cũng sẽ được yêu cầu đọc và xác nhận toàn bộ các quy định và tài liệu pháp lý có can dự đến hoạt động thương lượng của bạn tại Exness. Hãy đánh dấu vào ô vuông để công nhận, sau đấy nhấp vào nút “Tiếp”. bước 5: các bạn sẽ được yêu cầu chọn một trong 2 loại bảo mật account sau: Số điện thoại (độ bảo mật cao) Email (độ bảo mật thấp) Exness sẽ gửi cho các bạn một mã xác minh theo công nghệ bảo mật mà bạn đã chọn lựa. Hãy nhập vào mã xác minh này để xác nhận phương thức bảo mật của bạn. Tiếp đến, bạn hãy nhập vào một trong khoảng bí mật với độ dài trong khoảng 6 tới 10 kí tự. Trong khoảng bí mật này chẳng thể đổi thay và sẽ được sử dụng khi các bạn Mọi chi tiết xin liên hệ với phòng ban tương trợ. bước 6: bạn hãy hoàn thành nốt các thông tin cá nhân mà Exness bắt buộc, bao gồm: Số giấy má tùy thân Quốc tịch liên hệ cư trú thao tác 7: các bạn sẽ được chuyển đến Khu vực chính. Tại đây, hãy chọn nền móng đàm phán mà các bạn muốn mở account, sau ấy click vào dấu cùng và làm theo hướng dẫn của Exness để mở tài khoản giao dịch. Trên đây là phần lớn hướng dẫn chơi forex sàn exness dành cho trader. Mong rằng qua bài viết này sẽ giúp các bạn định hình và tuyển lựa một cách chơi phù hợp với kế hoạch của mình nhất. Điều này sẽ giúp bạn tối ưu hoá thừa hưởng nhuận của mình. Để biết được đâu là sàn giao dịch forex phù hợp với bạn, hãy đọc thêm bài viết về Sàn ngoại hối uy tín mà chúng tôi đã tổng hợp
 9. Vì sao nên coi trọng xem phí qua đêm forex Đã là trader thường xem phí qua đêm forex là phương tiện đắc lực ! Sở dĩ nhắc tương tự là bởi phổ quát nhà thương lượng không để ý phí này, nên lúc bị mất tiền vẫn không hiểu vì lí do gì. Đơn cử như lệnh đàm phán đang có lời nhưng account của bạn lại âm, nguyên do có thể là do các bạn bị sàn trừ phí swap. Đôi khi tiền lời ko đủ để trừ giá cả nên account của bạn sẽ chuyển sang đỏ thay vì xanh. Vậy swap là gì? Các tính phí swap như thế nào? Swap là gì? Phí qua đêm (hay Rollover hoặc Swap) là số tiền bạn cần phải trả hoặc nhận về để giữ một lệnh qua đêm. Trong giao dịch sàn Forex uy tín vì chúng ta đàm phán theo cặp tiền tệ nên mỗi 1 loại tiền tệ này sẽ có 1 mức lãi suất không giống nhau. Lúc giữ một cặp tiền qua đêm, các nhà thương lượng phải trả hoặc nhận một khoản từ sự dị biệt giữa hai mức lãi suất. Ví như lãi suất của cặp tiền bạn tìm cao hơn lãi suất của cặp tiền bạn bán thì bạn sẽ nhận được 1 khoản phí qua đêm, tùy theo quy định từng sàn. Ví như lãi suất của cặp tiền các bạn mua thấp hơn lãi suất của cặp tiền bạn bán thì bạn sẽ phải trả lại cho sàn khoản phí đấy. Cách tính phí swap Được tính khi phiên Mỹ đóng cửa và tùy sàn, tùy đòn bẩy sẽ có cách tính khác nhau. Để xem phí cặp tiền ấy được tính như thế nào, các bạn có thể tra trên website sàn phân phối các bạn đăng ký tài khoản. Hoặc tại phần mềm MT4 dành cho điện thoại, để xem phí, các bạn chỉ cần nhấn vào cặp tiền, sau đó chọn “thuộc tính symbol” sẽ thấy có hai dòng: “phí qua đêm cho lệnh mua” và “phí qua đêm cho lệnh bán,” chính là mức phí swap các bạn phải trả/nhận cho mỗi một đêm. Với phần mềm đàm phán MT4 trên máy tính, để kiểm tra phí swap, bạn chọn cặp tiền tệ muốn xem, chuột phải chọn chữ Symbol, hoặc có thể sử dụng lệnh tắt ctrl+U để kiểm tra. Giá Swap hiển thị cho mỗi cặp tiền sẽ được tính theo 1 lot chuẩn. Ví dụ như cặp AUD NZD bên dưới, cả lệnh mua hay lệnh bán đều bị trừ 1.16$/lot. Tức là cứ đàm phán 1 lot qua đêm các bạn sẽ mất 1.16$. Các bạn thương lượng bao lăm lot sẽ bị trừ bấy nhiêu tiền. Đặc thù, vào ngày thứ 4 hàng tuần phí swap này sẽ X3, tức là thay vì chỉ trừ 1.16$ thì các bạn sẽ bị trừ 1.16×3= 3.48$. đại lý phân phối nào cũng X3 phí swap vào hôm thứ 4, bạn cần lưu ý điều này để có thể tận dụng chúng cho giao dịch của bạn. Sở dĩ thứ 4 phí swap được X3 là để bù cho 2 ngày thứ 7 và chủ nhật thị trường đóng cửa ko hoạt động. Cách tận dụng swap hữu dụng cho trader nếu như bạn là 1 trader hay giao dịch lướt sóng chắc hẳn các bạn sẽ chẳng cần quan tâm quá đến phí này bởi những lệnh đều được tiến hành và đóng trong ngày. Tuy vậy, nếu giao dịch theo trường phái dài hạn daily trade thì các bạn nên để ý tới phí swap. Các bạn chớ coi thường vì có rất nhiều cặp forex có phí swap rất cao như vàng hay 1 số cặp tiền tệ ngoại như EURZAR chẳng hạn lên tới vài chục hoặc hàng trăm USD/1lot phí swap. Nên biết cách tận dụng phí swap có thể giúp tài khoản của các bạn tăng đáng nói. Tận dụng phí swap X3 vào ngày thứ 4 nếu như các bạn đang giao dịch có thể tận dụng điểm này, swap X3 sẽ mang tới cho bạn 1 khoản kha tương đối, tuy nhiên, các bạn cần nhớ các sàn phân phối vào thời khắc mới mở cửa spread sẽ cực kỳ dãn Do vậy nên lúc xác định để qua đêm hãy nới stop loss ra 1 chút để giảm thiểu bị quét lệnh. Chọn trade các cặp tiền tệ có swap dương nếu như xác định giao dịch bền lâu thì các bạn nên xem phí qua đêm forex là dụng cụ cần phải có bởi vì có thể ưu tiên các cặp cộng phí giao dịch qua đêm để được lợi lợi các bạn nhé. Đọc thêm các bài viết đánh giá sàn để biết được đâu là các sàn giao dịch Forex uy tín tại Việt Nam và quốc tế.
 10. Đầu tư forex có an toàn không tại Việt Nam nếu như có 10 người mới tham gia vào Forex thì sẽ có đến 9 người hỏi: “Đầu tư forex có an toàn ko ?” Trong bài viết hôm nay, tôi cộng bạn sẽ giải đáp nghi vấn này và 1 vài câu hỏi về việc đầu tư forex có an toàn không tại nước ta. đầu cơ Forex có hợp pháp ở Việt Nam hay không? Ở nước ta, chưa có một bộ luật nào cho phép chính thức về việc chơi Forex có hợp pháp hay ko. Về những văn bản nguồn vốn, các công cụ thiết lập tài chính tại nước ta cũng chưa có danh mục Forex được đăng ký. Tuy thế, nếu xét về việc chơi Forex có hợp pháp ở Việt Nam hay ko, thì cũng có thể coi là có. Trên những nước khác hiện nay thì việc chơi Forex có hợp pháp 100%, họ coi việc đầu tư Forex như một ngành thông thường: bất động sản, chứng khoán,…. Và họ có hẳn bộ tài chính để kiểm định cho sự uy tín, chất lượng của những sàn môi giới. Có thể nhắc, trong một khoảng thời kì nữa thôi, việc hợp pháp chính thức đầu tư Forex tại Việt Nam sẽ có và chúng ta có thể đầu tư Forex một cách công khai tuy thế, hiện nay, chưa có một bộ luật nào cho phép, nhưng cũng chưa có một bộ luật nào cấm cản thị trường sàn giao dịch ngoại hối forex tại Việt Nam. Do đó, nói chung, ta vẫn có thể đầu tư Forex và nhận tiền vào tài khoản như một hình thức tài chính thường ngày. Việt Nam có cho phép đầu tư Forex? Như đã đề cập như trên, Việt Nam chưa hoàn toàn cho phép đầu cơ Forex và việc chơi Forex có hợp pháp hay không thì chưa cũng chưa có bất kỳ thông báo gì. Trong thời khắc hiện tại, các bạn có thể hoàn toàn an tâm việc chơi Forex có hợp pháp và đầu tư một cách thông thường trên các sàn uy tín. Có cực nhiều sàn đầu cơ Forex đang tương trợ trực tiếp tại Việt Nam và có các chương trình ưu đãi hấp dẫn, các bạn có thể tham khảo danh sách dưới đây và đưa ra sự chọn lọc cho mình. Tuy vậy, về những sàn Forex hợp pháp tại Việt Nam thì chưa có vì bộ luật, nhưng với chính sách mà các sàn đem lại thì các bạn vẫn có thể đầu cơ như thường Chơi Forex có hợp pháp tại Việt Nam với những đại lý phân phối chất lượng nhất. Để có thể đầu cơ tốt nhất, các bạn phải đạt được đại lý phân phối đỉnh cao nhất. Như tôi đã nhắc, bạn có thể hoàn toàn yên tâm với việc chơi Forex có hợp pháp tại Việt Nam bây giờ và đầu cơ như một lĩnh vực tài chính bình thường. ích lợi lúc tham dự thị trường Forex Với thị trường thương lượng đồ sộ, sẽ ko ai có thể thao túng thị phần này. Có tính thanh khoản cực kỳ cao. thời kì hoạt động liên tục, bạn có thể thương lượng 24h mỗi ngày trừ thứ bảy chủ nhật. Với một thị trường không ngủ, bạn có thể giao dịch bất cứ khi nào bạn muốn. các bạn không cần lo lắng về mức phí giao dịch vì nó rất thấp. ko cần thiết số tiền to. Chỉ cần vài chục đô là các bạn có thể tham dự. bạn có thể tham gia giao dịch demo trước khi các bạn thương lượng thật. sản xuất mức đòn bẩy cao dành cho các người nào muốn sinh lời trong khoảng vốn đầu tư nhỏ. những nhà môi giới sẽ cung cấp những tài liệu không giống nhau. Để nâng cao kiến thức cho những trader mới của họ. Qua bài viết trên, các bạn có thể hoàn toàn an tâm với câu hỏi: đầu tư forex có an toàn không hay là đầu cơ Forex có hợp pháp ở Việt Nam khôngĐầu tư Forex cũng giống như những ngành khác, các bạn bỏ vốn, bạn đầu tư và bạn hưởng lợi nhuận. Để có thêm nhiều thông tin hữu ích khác tại thị trường Forex, hãy tham khảo thêm trang chủ vốn đầu tư hiệu quả của chúng tôi nhé Hãy là người đầu tiên biết tới Trang mua bán Forex tại Việt Nam
 11. Hướng dẫn cách chơi forex trên mt4 Hướng dẫn sử dụng MetaTrader 4: Cách đàm phán tiền tệ Cách chơi forex trên mt4 rất thuần tuý các trader có thể dùng cửa sổ "Order". Đầu tiên, trader chọn cặp tiền tệ bằng cách nhấp vào tab "Windows" ở đầu nền tảng MT4, rồi chọn "New Window". Sau đấy, nhấp vào "New Order" trên thanh phương tiện MT4 hoặc nhấn F9 để mở cửa sổ "Order". Dưới đây là ảnh chụp màn hình "Order" của cặp tiền EUR/USD. Dựa vào hình ảnh này, trader có thể thấy việc tìm bán trên MetaTrader 4 khôn xiết đơn giản. Để giao dịch theo giá Bid/Offer, trader cần điền khối lượng trao đổi (đơn vị Lot) vào ô " Volume". Sau đó, nhấp vào "Sell or Buy", và chọn lệnh "Market Execution" "Market Execution" tiến hành lệnh đàm phán tại giá thành hiện tại của thị phần trên MetaTrader 4. Ngoài lệnh thị trường, trader có thể chọn mua hoặc bán với lệnh giới hạn hoặc lệnh ngừng trong menu thả xuống "Type". Đây là cách sắm và bán tại giá tiền trader ý muốn (không phải giá thành hiện tại của thị trường) trên MetaTrader 4. Cách chơi MetaTrader 4: Hướng dẫn thiết lập lệnh ngừng trong phần mềm MT4 Để đặt lệnh dừng đóng một lệnh giao dịch, trader cần điền chi phí ước mong vào trường "Take Profit" trong cửa sổ " Order". Để đặt lệnh ngừng mở một lệnh giao dịch, trader cần chuyển trường "Type " từ "Market Execution" sang " Pending Order - Lệnh chờ". Trader có thể chọn "Buy Limit" hoặc "Sell Limit" từ thực đơn thả xuống "Pending Order Type". Cách dùng MT4: Hướng dẫn thiết lập lệnh đàm phán theo Pips trên MetaTrader 4 lúc mở đàm phán trên top sàn giao dịch forex uy tín với lệnh cắt lỗ và chốt lời, các mức giao dịch này sẽ được biểu diễn dựa trên giá thị trường. Lúc thêm lệnh dừng hoặc lệnh giới hạn theo cách này, trader có thể chuyển đến tab "Trade" trong cửa sổ "Terminal" (hoặc click tổ hợp phím CTRL + T để mở/đóng cửa sổ này), và nhấp chuột phải vào lệnh giao dịch mình để ý, sau đó chọn "Modify" hoặc "Delete Order". Cách sử dụng MetaTrader 4: Hướng dẫn thay đổi khối lượng mua bán trong MT4 Trên MetaTrader 4, quy mô giao dịch hay khối lượng trao đổi được tính bằng số lot. Khi mở lệnh, trader cần chỉ định khối lượng trao đổi trong trường "Volume" của phiếu "Order". lúc đã mở lệnh giao dịch trên một thị phần nhất mực, trader có thể tăng cường khối lượng (hoặc quy mô giao dịch) bằng cách mở một vị thế khác có cộng chiều và cùng thị trường với lệnh đàm phán cũ (tại giá thành mới) hoặc trader có thể giảm khối lượng bằng cách đóng một phần vị thế đàm phán. Hướng dẫn đàm phán cổ phiếu trong phần mềm MT4 Ngoài ra, trader có thể nhấn vào "Window" như trên cùng phần mềm MT4 và chọn "New Window" rồi chọn Share CFD để mở danh sách cổ phiếu. Sau lúc chọn được cổ phiếu mình muốn đàm phán trong chart window, trader cần nhấp vào "New Order" trên thanh phương tiện để mở cửa sổ "Order". Bây giờ, trader cần chọn quy mô giao dịch, cách thức giao dịch như thương lượng với lệnh thị phần hay giao dịch với lệnh ngừng hoặc lệnh ngừng. Hướng dẫn dùng MT4: Cách thêm chỉ số chứng khoán Mở cửa sổ "Market Watch" (hoặc click tổ hợp phím CTRL + M ). Nhấp chuột phải vào cửa sổ và chọn "Symbol" (trader có thể chuyển trực Tiếp đến mục này bằng phím tắt CTRL + U). Tìm những thư mục có tên "Cash Indices" trong cây điều hướng. Mở rộng chúng và ta sẽ thấy các chỉ số chứng khoán CFD hiện có. nếu muốn thêm chỉ số vào cửa sổ "Market Watch", trader cần chọn chỉ số rồi nhấp vào "Show". Nhấn "Close" sau khi kết thúc với "Symbol". Chỉ số chứng khoán mới sẽ xuất hiện ở dưới cộng cửa sổ "Market Watch". Kết : Chúng tôi Hy vọng sau hướng dẫn cách chơi forex trên mt4 . Ngoài lý thuyết và mẹo sử dụng thì thực hiện là cách tốt nhất để trader làm chủ nền tảng giao dịch này. Account demo là phương thức thí điểm phần mềm MT4 hoàn hảo, với 0% rủi ro không lo tiền vốn. Nắm bắt xu hướng, cập nhật thông tin về Sàn Forex tại Việt Nam
 12. Forex broker là gì ? Các cách kiếm tiền forex broker Để khởi đầu đầu cơ ngoại hối bạn cần phải sắm đến một broker để tiếp cận với thị trường forex. Để chọn lựa được một brokerage thích hợp, các bạn cần hiểu cách thức các broker làm việc và quan yếu nhất là cách thức mỗi Broker có thể giúp bạn đàm phán như thế nào.Vậy forex broker là gì , những broker kiếm tiền như thế nào trên thị phần forex. Hãy cộng nhau Đánh giá nhé ! Broker/ brokerage là gì? Theo cách thức truyền thống để tậu ngoại tệ bạn sẽ phải ra nhà băng hoặc các quầy đổi ngoại tệ và tiến hành giao dịch bằng tiền mặt với mức giá do nhà bán ngoại tệ định ra. Tuy thế nếu các bạn muốn thương lượng một lượng lớn ngoại tệ mà một tổ chức không thể nào có đủ lượng ngoại tệ để đối với các bạn thì đồng nghĩa với việc các bạn phải đi rất nhiều ngân hàng để tiến hành thương lượng đổi tiền. Forex Broker xây dựng thương hiệu đã giúp giải bài toán về giao dịch ngoại tệ với quy mô to. Forex Broker về đơn thuần là một người trung gian giữa những nhà đầu tư nhỏ lẻ và các doanh nghiệp doanh nghiệp lớn, hoặc màng lưới nhà băng, nhận các lệnh sắm và bán từ các đối tác và kết nối những giao dịch. Thay vì bạn phải đi đến từng shop đổi ngoại tệ thì duyệt Forex Broker, các bạn có thể thực hiện tậu bán chóng vánh mọi loại trên thị phần sàn giao dịch ngoại hối forex với giá tiền do bạn tuyển lựa. các loại Broker trên thị trường Forex: Dealing desk và No Dealing desk Để biết các bạn phù hợp với hình thức Forex Broker nào hãy cộng Phân tích xem đặc điểm của Dealing desk và No dealing desk là gì. ● Dealing desk Forex broker hay còn được biết tới là những nhà tạo lập thị phần (Market maker), họ có sẵn thanh khoản nên có mức phí chênh lệch nhất mực. Có thể coi các Dealing desk Forex broker là người thương lượng trực tiếp với bạn chứ không phải là trung gian kết nối thương lượng. Cách thức kiếm tiền của Dealing desk Forex Broker là sắm vào ngoại ăn năn ở giá thành thấp từ những dịch vụ lớn và bán giá ở tầm giá cao hơn cùng thêm mức phí chênh lệch. ● Non dealing desk Forex broker hay còn được biết đến là những nhà giao dịch trực tuyến (ECN) hay là những nhà môi giới chuyển lệnh trực tiếp (STP), họ nhận lệnh từ những nhà giao dịch nhỏ lẻ và chuyển lệnh lên các doanh nghiệp cung cấp ngoại hối hận lớn để khớp lệnh. Và bởi vì mỗi nhà cung cấp ngoại hối hận có giá tìm bán không giống nhau nên phí chênh lệch của loại hình Forex broker này thường xuyên biến động. những nhà Forex Broker kiếm tiền như thế nào? các brokerage giúp bạn thực hiện thương lượng ngoại ăn năn đơn giản và mau chóng hơn thì bù lại họ sẽ thu lại các khoản phí và hoa hồng để bù đắp cho công sức của họ. 1. Phí chênh lệch (Spread): Spread là số tiền chênh lệch giữa giá tiền (bid) - và giá tậu (ask) của nhà môi giới đối với một cặp tiền tệ. Ví dụ, ask price của cặp tiền tệ EURUSD là 1,08442 và bid price là 1.08351 thì phí chênh lệch sẽ là 0.00091 hay còn tương đương với 0.91 pip. Một pip là một doanh nghiệp để của phí chênh lệch, là công ty di chuyển giá của một cặp tiền tệ. Bình thường những Forex broker sẽ phân tích thị phần của cặp tiền tệ đó mà phân phối một mức phí spread khác nhau. Đối với Non dealing desk broker thì mức phí spread này sẽ đổi thay tùy theo tình hình biến động của thị trường. 2. Huê hồng (Commissions): Phí chênh lệch thì bạn có thể tiện lợi tính ra bằng cách lấy giá bán - giá tậu và ấy là tổng phí bạn sẽ mất cho đàm phán ấy. Còn đối với hoả hồng thì bạn phải xác định thêm giá tìm là bao lăm và định bán ra ở mức bao nhiêu để tính phí cho từng đàm phán. Rõ ràng với những nhà môi giới cung ứng 0% hoa hồng nhưng cộng thêm một khoản nhất định vào phí spread vẫn hữu dụng hơn cho các bạn trong việc tiện dụng tính ra mức phí mình mất cho phần lớn giao dịch (mua và bán) đấy. 3. Phí qua đêm (Overnight): Loại phí chung cục mà các bạn cần lưu ý là phí qua đêm, vì mức phí này tồn tại nên cũng khiến cho thị trường Forex là thị trường của các Day trader. Đây là mức phí cho việc sử dụng đòn bẩy. Bình thường các broker sẽ không thu lãi suất nếu như những nhà đàm phán vay mượn và trả ngay trong ngày. tuy thế nguồn thu to nhất của một Forex broker vẫn tới từ hoạt động chính là hoả hồng và phí thương lượng. Hiểu được cách thức broker kiếm tiền thì các bạn sẽ hiểu được ý nghĩ của từng loại phí và tại sao lại có sự khác nhau về phí giữa các broker, và trong khoảng đó sẽ giúp các bạn chọn ra được cho mình một Forex broker phù hợp nhất. Kết : Chúng tôi Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ forex broker là gì và những cách kiếm tiền của broker của các phiên giao dịch forex trong ngày cũng như đặc điểm của những ngày trong tuần. Từ các tri thức này, bạn có thể xây dựng cho mình chiến lược đàm phán hợp lý, phù hợp với bản thân mình. Chúc các bạn thành công!
 13. Nên lựa chọn đầu tư forex hay chứng khoán Mới lần đầu đặt chân vào ngành đầu cơ, bạn khởi đầu Đánh giá về những đại lý phân phối tài chính. Và tôi tin rằng, có chí ít 1 lần các bạn sẽ tự hỏi nên đầu tư forex hay chứng khoán . Trước đây, gửi tiền trong nhà băng có nhẽ là công nghệ được phổ quát người tuyển lựa. Và thị phần forex và chứng khoán là một trong số những phương án thay thế đấy. Để giúp bạn có câu trả lời chính xác và phù hợp nhất với nhu cầu. Bài viết này sẽ phân tích các ưu nhược điểm của hai thị phần này! 1. TÍNH THANH KHOẢN Tính thanh khoản sẽ giúp chúng ta thuận tiện mua hoặc bán 1 sản phẩm vốn đầu tư. Bên cạnh đo, tính thanh khoản cao còn giúp chi phí giao dịch thấp đi. Trong đó, forex là thị trường có tính thanh khoản cực tốt. Đây là kết quả của việc một lượng người khôn cùng to tham dự vào thị phần tại bất kỳ thời điểm nào. Các cổ phiếu lớn, nhiều cũng có tính thanh khoản tốt. Tuy nhiên, những công ty nhỏ thì cổ phiếu thường có tính thanh khoản kém và thiếu bền lâu. tiếp đây sẽ có 1 ví dụ giúp các bạn hiểu hơn về tính thanh khoản giữa forex và chứng khoán bằng 2 sản phẩm nguồn vốn rất nức danh là EUR/USD với Microsoft. Còn với EUR/USD. Đây được cho là cặp tiền tệ được thương lượng nhiều nhất thế giới. Khi thương lượng cặp tiền tệ này và loại trừ mức phí hoa hồng. Các bạn sẽ thường phải trả 1 pip giá trị chênh lệch để đàm phán EUR/USD. Ví như bạn quan tâm đến việc giao dịch trên thị trường top sàn forex tốt nhất , thì mức phí này là rất thấp để bạn bắt đầu. hai. Thông tin tài chính Đây chính là điểm dị biệt lớn nhất giữa 2 thị trường này. Với thị phần chứng khoán bạn có thể tiếp cận với thông báo về mức nợ của công ty, dòng tiền, doanh thu…. Sẽ có tầm quan yếu bậc nhất Còn riêng với các nhà đầu tư forex thông tin vốn đầu tư họ quan tâm nhất là hiệu suất tổng quan của cả nền kinh tế. Như vậy nên, họ sẽ quan tâm đa dạng hơn tới thông tin nền kinh tế vĩ mô. Tỉ dụ như các thông báo về chỉ số thất nghiệp, lạm phát và GDP (Tổng sản phẩm quốc nội) thay vì hiệu suất của các phần nhỏ lẻ. Khi giao dịch forex, bạn thương lượng 1 cặp tiền tệ cùng 1 khi . Các bạn sẽ mua một loại tiền trong khi sẽ bán loại tiền kia. Chung quy lại, nếu như các bạn quan tâm đến thị phần vốn đầu tư vi mô với các thông báo can hệ phổ biến đến công ty bạn đầu cơ thì tuyển lựa thị trường chứng khoán là hợp lý. Mặt khác, bạn có hứng thú với nền kinh tế vĩ mô của các quốc gia thì thị phần forex sẽ thích hợp hơn hẳn. 3. Thời gian giao dịch thời gian hoạt động của thị phần forex linh hoạt hơn so với thị phần chứng khoán. Forex là một thị trường phi tụ hội, lượng người tham gia thị phần này trải rộng trên thế giới và luôn có một phần của thị phần trong giờ làm việc. Nên các bạn có thể chọn lựa sườn thời kì thương lượng thích hợp mà không bị tác động phổ biến đến công việc lẫn cuộc sống. Đối với thị phần chứng khoán, việc thương lượng cổ phiếu niêm yết có thể bị hạn chế về mặt thời gian, người giao dịch chứng khoán chỉ có thể thực hiện hoạt động thương lượng trong giờ mở cửa của sàn chứng khoán. 4. KÝ QUỸ VÀ ĐÒN BẨY Một lợi thế lớn mà những nhà đầu cơ forex được lợi lợi trong thị phần forex so với thị trường chứng khoán là mức đòn bẩy được cung ứng một cách nổi trội. Nếu các bạn đang thương lượng cổ phiếu, các bạn có khả năng đàm phán mà chẳng hề được dùng đòn bẩy. Điều thuận tiện lúc dùng đòn bẩy là bạn có thể đàm phán một khối lượng to mà chỉ cần ký quỹ 1 số tiền cố định. Đương nhiên các bạn phải nhận thức được những rủi ro can dự khi sử dụng đòn bẩy. Đòn bẩy có thể là một dụng cụ vốn đầu tư mạnh mẽ và hữu ích, nhưng nó cũng có thể là con dao 2 lưỡi. Kết luận Qua bài viết này, bạn đã có câu tư vấn nên đầu tư forex hay chứng khoán cho riêng mình hay chưa? Nhưng trước hết, các bạn nên nhớ, tốt nhất hãy chọn cho mình cái mà tạo cho bạn sự hứng thú. Điều này sẽ tạo động lực, để bạn sắm tòi, học hỏi sâu hơn. Từ ấy, nâng cao chuyên môn và kỹ năng giúp bạn làm việc một cách hiệu quả nhất. Chúc bạn có tuyển lựa đúng đắn và thành công!
 14. Top 4 cách kiếm tiền tỷ từ forex hiệu quả nhất Với nhiều trader khi đề cập đến cụm từ “ kiếm tiền tỷ từ forex ” có lẽ họ sẽ chỉ nghĩ tới việc trading – đàm phán forex– là phương thức duy nhất để thu lợi nhuận trong thị phần mỡ màu này. Điều này đúng nhưng chưa đủ.Nếu các bạn đang tò mò không biết những hình thức kiếm tiền tỷ trong khoảng forex khác như thế nào, lợi nhuận có thực thụ quyến rũ như những gì chúng tôi vừa nói hay không, thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây nhé! Kiếm tiền tỷ từ forex khi trở nên môi giới (IB) sàn Đây có lẽ là công tác ít rủi ro nhất trong số các ngành kiếm tiền trong khoảng forex mà chúng tôi vừa đề cập trên. Đặc trưng hình thức này ai cũng có thể làm được, nhất là giả dụ các bạn có mối quan hệ phổ biến. Môi giới sàn hay IB là hình thức giới thiệu quý khách đăng ký và tham gia giao dịch tại sàn forex. Lúc quý khách đăng ký dưới các link account thì IB sẽ được lợi hoa hồng dựa trên mỗi lot giao dịch, đồng nghĩa quý khách trade càng đa dạng tiền hoả hồng sẽ càng to. Để trở thành 1 IB các bạn chỉ cần đăng ký vào bản buộc phải, sau đấy gửi đến sàn giao dịch forex uy tín và bạn sẽ nhận được 1 link hoặc ID giới thiệu. Bất cứ lúc nào quý khách mở trên link hay ID này, thực hiện giao dịch là các bạn sẽ nhận được hoa hồng. Giả dụ bạn có phổ quát mối quan hệ hoặc là 1 trader thành công hay là admin của những group telegram, các dịch vụ cung cấp tín hiệu có số lượng thành viên lớn, các bạn có thể kiếm được 1 nguồn thu nhập cực tốt từ lĩnh vực này. Kiếm tiền tỷ từ forex bằng cách bán robot tự trade Hình thức kiếm tiền tỷ từ forex này rất phù hợp với “dân IT”. Robot hay EA là chương trình tự động tiến hành các lệnh tìm và bán theo các lập trình sẵn có. Về ưu điểm của phương thức này là trader chẳng hề ngồi theo dõi lệnh cả ngày. Thêm nữa bản tính của EA vốn là các bộ máy được lập trình, nên không bao giờ bị tác động bởi yếu tố tâm lý giao dịch, có thể tự động cắt lỗ hoặc chốt lời theo đúng kế hoạch. Vì lẽ đó, càng ngày càng có rộng rãi trader tin tưởng vào robot và sử dụng chúng để thực hiện thương lượng mỗi ngày. nếu bạn là dân IT hoặc có tri thức về IT, bạn có thể kết hợp với kinh nghiệm giao dịch ngoại hối để lập trình một con robot đàm phán cho chính bản thân các bạn. Và sau ấy là có thể mang chúng bán trên những website như MQL5 nơi có rộng rãi EA được luận bàn và tìm bán nhất hiện nay. Ngoài EA, bạn cũng có thể kiếm tiền tỷ từ forex chuẩn y việc viết những chỉ báo theo yêu cầu quý khách. Công việc này cũng tương đối thú vị, các bạn có thể tự code cho bản thân các indicator thích hợp hoặc code dựa vào đề nghị quý khách, giống như lúc các bạn code phần mềm vậy. Kiếm tiền tỷ trong khoảng forex bằng tài khoản RAMM Ngoài quỹ PAMM chúng tôi nhắc trên, thì RAMM cũng là một hình thức copy trade mà các bạn hoàn toàn có thể tham khảo. Khi bạn đàm phán trên account mình, các follower- những người theo account của bạn- sẽ được tự động copy đông đảo lệnh của bạn dựa vào hệ thống đồng bộ hóa của hinh thức copy trade. rất nhiều trader có thể kiếm hàng trăm nghìn đô chỉ nhờ việc cho người khác copy lệnh của họ. Nếu không còn tự tin vào năng lực bản thân, thì đây là cách thức hữu hiệu để bạn vừa trade vừa kiếm thêm lợi nhuận từ chính các người tham gia. Bán dấu hiệu thông qua các kênh mạng phường hội như Twitter, Telegram hay thậm chí là Zalo Ngoài cách trên, bạn có thể tự lập kênh, san sẻ lệnh trên các mạng thị trấn hội như Telegram, Twitter hay facebook hay Zalo chẳng hạn. Bạn sẽ kiếm tiền từ forex bằng cách trader trả phí theo tháng, hoặc donate (ủng hộ) tiền cho các bạn. Cách này tôi hay thấy ở các nhà đàm phán nước ngoài, lúc các bạn san sẻ kèo chất lượng theo dạng miễn phí, trader sử dụng các kèo đó vào lệnh và kiếm được lời. Họ thường sẽ donate ủng hộ cho bạn 1 khoản tiền thay lời cảm ơn tới các bạn. Ưu điểm của việc san sẻ dấu hiệu là các bạn ko nhất định phải chứng minh năng lực thông qua tài khoản, mà chủ yếu nằm ở “kèo” các bạn sản xuất. Thoạt đầu, các bạn có thể san sẻ các kèo miễn phí mà bất cứ người nào tham dự vào kênh Telegram đều có thể xem được. Ví như kèo bạn ra có tỷ lệ thắng (win) cao, sau 1 thời gian bạn có thể lập thêm group trả phí và khởi đầu kiếm được tiền từ đây. Tương tự, điều quan trọng nhất để kiếm tiền tỷ từ forex theo cách này là bạn vẫn phải chứng minh được năng lực, có tương tự mới thu hút thành viên vào các kênh trả phí của các bạn được.
 15. Tỷ giá forex là gì ? Những loại tỷ giá forex tốt nhất hiện nay lúc tiến hành những thương lượng tiền tệ trên thị phần forex những thành phần buôn bán tham dự vào thị phần sẽ hình thành quan hệ cung cầu giữa hai đồng bạc và chi phí cân bằng của hai đồng bạc đó. Dựa trên cơ sở quan hệ cung cầu này nên tỷ giá forex được định nghĩa khác nhau tùy theo mục tiêu hoạt động của chủ thể tham dự. Cùng Nhận định về tỷ giá forex là gì và tầm quan trọng của nó đối với thị trường Forex. Tỷ giá Forex là gì? Tỷ giá Forex còn có tên gọi khác là tỷ giá ngoại tệ hay tỷ giá Forex, bạn có thể hiểu thuật ngữ này dùng để chỉ là tỷ giá giữa hai loại tiền tệ khác nhau. Trong Forex, sản phẩm mà chúng ta bàn bạc là các cặp tiền ngoại hối hận, đồng tiền đứng trước là trong cặp tiền là đồng bạc cơ sở vật chất và đồng tiền xếp sau là đồng tiền định giá. Giá của đồng bạc đứng trước sẽ được tính bằng tổ chức của đồng bạc đứng sau đấy được gọi là tỷ giá Forex. Chế độ tỷ giá Forex là gì? Chế độ tỷ giá Forex là cách thức một đất nước quản lý đồng tiền của mình can hệ đến các đồng tiền nước ngoài và quản lý thị phần ngoại hối hận. Chế độ tỷ giá Forex ở mỗi nước và mỗi thời kỳ có thể không giống nhau. những loại chế độ tỷ giá Forex Tỷ giá thả nổi Chế độ tỷ giá thả nổi hay còn gọi là chế độ tỷ giá cởi mở là một chế độ trong đó giá trị của một đồng tiền được phép ngả nghiêng trên thị phần ngoại hối. đồng bạc dùng chế độ tỷ giá thả nổi được gọi là một đồng tiền thả nổi. các nhà kinh tế đều nghĩ rằng, trong phần lớn tình trạng, chế độ tỷ giá thả nổi tốt hơn chế độ tỷ giá cố định bởi vì tỷ giá thả nổi nhạy với thị trường sàn ngoại hối forex tốt nhất . Điều này cho phép làm dịu ảnh hưởng của các cú sốc và chu kỳ kinh doanh nước ngoài. Tỷ giá nhất quyết Tỷ giá Forex nhất định, đôi khi còn được gọi là tỷ giá Forex neo, là một kiểu chế độ tỷ giá Forex trong ấy trị giá của một đồng tiền được gắn với trị giá của một đồng bạc khác hay với một rổ các đồng bạc khác, hay với một thước đo giá trị khác, như vàng chẳng hạn. lúc trị giá tham khảo cải thiện hoặc giảm, thì giá trị của đồng tiền neo vào cũng tăng hoặc giảm. Đồng bạc sử dụng chế độ tỷ giá Forex nhất định gọi là đồng tiền cố định. Tỷ giá Forex nhất mực là một chọn lựa chế độ tỷ giá ngược hoàn toàn với tỷ giá Forex thả nổi. Tỷ giá thả nổi có điều tiết Chế độ tỷ giá thả nổi có điều tiết là một chế độ tỷ giá Forex nằm giữa hai chế độ thả nổi và nhất thiết. Mặc dù lý thuyết kể chế độ tỷ giá Forex thả nổi tốt hơn, nhưng trong thực tế không có một đồng tiền nào được thả nổi hoàn toàn, vì nó quá bất dài lâu. Tuy chế độ tỷ giá Forex một mực cho ra sự lâu bền, song việc thực hiện những giải pháp chính sách nhằm giữ cho tỷ giá Forex nhất định khá khó khăn và tốn kém, và trên hết là chế độ này làm cho chính sách tiền tệ trở nên vô hiệu lực. Vì vậy, chỉ một số ít đồng tiền trên thế giới dùng chế độ tỷ giá Forex cố định. Đông đảo những đồng tiền trên toàn cầu sử dụng chế độ tỷ giá thả nổi, nhưng chính phủ sẽ can thiệp để tỷ giá ko hoàn toàn giận dữ theo thị trường. kỹ thuật xác định tỷ giá Forex bản tính tỷ giá là giá cả của một tổ chức tiền tệ và phụ thuộc vào cung cầu về đồng tiền đó trên thị phần nên tỷ giá sẽ đổi thay nếu như cung cầu đổi thay. Có phổ thông công nghệ xác định tỷ giá Forex khác nhau thuộc hạ vào mục tiêu buôn bán, sự phát triển của thị trường tiền tệ và thị phần hàng hoá, nhà sản xuất trên thế giới.Việc xác định tỷ giá Forex giúp các nhà buôn bán có thể vun đắp phương án buôn bán sao cho có ích nhất. Xác định tỷ giá Forex trên cơ sở ngang giá vàng (Gold parity): Đây là kỹ thuật so sánh hàm lượng vàng giữa 2 đồng tiền với nhau. Xác định tỷ giá Forex trên cơ sở vật chất cân bằng sức tìm (Purchasing Power Parity): công nghệ này dựa trên cơ sở vật chất so sánh sức tậu giữa hai đồng bạc, dùng để so sánh chi phí hàng hoá, nhà sản xuất, xây dựng phương án kinh doanh xuất nhập khẩu và thực hiện những nghiệp vụ hải quan, Chúng tôi Hy vọng qua bài viết đây đã giải đáp cho câu hỏi tỷ giá forex là gì một cách chi tiết nhất, mong bạn có thể có cái nhìn cụ thể hơn về tỷ giá forex. Chúc bạn thành công !