• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Huyenmaiforex

Hội viên
 • Số nội dung

  103
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Huyenmaiforex

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  https://sanforextotnhat.com/
 1. Sàn AxiTrader, đánh giá chi tiết Axitrader là một sàn Forex cung cấp ib trong forex uy tín bậc nhất tại khu vực Châu Úc và Việt Nam, với nhiều lợi thế cạnh tranh, công ty đã và đang mang lại rất nhiều lợi ích cho nhà đầu tư trên toàn cầu. Nếu ai tìm hiểu sâu về cuộc khủng hoảng tài chính 2008 ắt hẳn phải công nhận Axitrader đã nỗ lực như thế nào để duy trì và vượt qua cơn khủng hoảng khi chỉ mới là một doanh nghiệp non nớt trên thị trường cạnh tranh khắc nghiệt. Và trong bài viết hôm nay, hãy cùng kienthuctrade tìm hiểu AxiTrader là gì và đánh giá AxiTrader từng chi tiết nhé! 1. AxiTrader là gì? AxiTrader là nhà môi giới giao dịch ngoại hối Forex và CFD. Được thành lập vào năm 2007 tại Sydney, AxiTrader ra mắt văn phòng đại diện mới tại London vào năm 2012, và bắt đầu hoạt động tại Trung Quốc vào năm 2015. Trước đó, họ đã đạt mức 100 tỷ đô la từ khối lượng giao dịch khách hàng hàng tháng – trùng thời điểm mở rộng thị trường sang Trung Đông, Đức và Mỹ Latinh vào năm 2016. Xem thêm: sàn giao dịch forex uy tín 2. Giấy phép hoạt động Là một sàn có uy tín tại Châu Úc, công ty có đầy đủ các điều kiện pháp lý an toàn, được công nhận bởi cơ quan quản lý tài chính tại Úc (AFSL), giấy phép số 318232. Axitrade cũng sở hữu giấy phép của nhà phát hành sản phẩm phái sinh tại Newzealand(FSP) giấy phép số 518226. Trong 12 năm hoạt động công ty đã được giới chuyên gia tài chính đánh giá cao qua các giải thưởng đã nhận được như: #1 for customer service 2013, Most reliable Forex 2017. Ngày nay, AxiTrader được cấp phép bởi tổ chức FCA tại Anh, thuộc trụ sở London duy trì quy định, AxiCorp Limited và ASIC tại Úc nằm dưới sự quản lý của AxiCorp Financial Services Pty Ltd. Vào tháng 8 năm 2016, AxiCorp tuyên bố rằng họ đã nhận được khoản đầu tư chiến lược đáng kể từ RGT – công ty cổ phần tư nhân nổi tiếng tại Úc – giúp thúc đẩy tốc độ tăng trưởng toàn cầu của công ty. Xem thêm: sàn xm 3. Hoa hồng và phí Đối với tài khoản PRO, AxiTrader tính 7.00 USD phí hoa hồng hồi vốn (RT) trên mỗi lot tiêu chuẩn cho các tài khoản có mệnh giá là USD hoặc AUD (tài khoản có mệnh giá bằng các loại tiền tệ khác được tính một khoản hoa hồng tương đương trên mỗi RT). Phí spread của cặp EUR/USD trong tài khoản Standard là 1,24 pips, trong khi đó với tài khoản PRO, tổng phí là 1.14 pips, bao gồm spread trung bình là 0,44 pips cộng với 0,7 pip hoa hồng. Tuy nhiên, dữ liệu này là từ tháng 12 năm 2016 và chưa được cập nhật kể từ tháng 12 năm 2017: Về phương thức thực hiện, AxiTrader cung cấp khớp lệnh kết hợp có thể vừa hoạt động như một đại lý chính khi cung cấp thực thi trên các loại tài khoản của mình như một nhà tạo lập thị trường, ngoài ra cũng có thể gửi đơn đặt hàng cho đại lý bên thứ ba hoặc nhà cung cấp thanh khoản (LP) như đại lý sàn giao dịch. Nhìn chung, AxiTrader có vẻ đang đưa ra mức giá vô cùng cạnh tranh khi cung cấp phí hoa hồng cho tài khoản PRO, tuy nhiên do không cập nhật chênh lệch giá mua bán nên việc so sánh hiện tại trở nên khá khó khăn. Về phương thức thực thi, AxiTrader cung cấp các thực thi lai có thể bao gồm hoạt động như một đại lý chính khi cung cấp thực thi trên các loại tài khoản của mình với tư cách là nhà sản xuất tiếp thị, ngoài việc gửi đơn đặt hàng cho đại lý bên thứ ba hoặc nhà cung cấp thanh khoản (LP) làm đại lý- môi giới. Xem thêm: tạo tài khoản xm 4. Nền tảng giao dịch của Axitrader AxiTrader là sàn giao dịch chỉ dành cho MetaTrader. Điều này có nghĩa là họ cung cấp các sản phẩm từ bộ nền tảng từ tập đoàn MetaQuotes Software, nhà phát triển nền tảng MT4 và sau đó phổ biến rộng rãi cho máy tính để bàn và thiết bị di động. Meta Trader 4 Mặc dù MetaTrader 4 đã đạt tiêu chuẩn chất lượng với rất ít sự thay đổi từ sàn giao dịch này sang sàn giao dịch khác, về bề mặt, nền tảng có thể có sự khác biệt đáng kể về cách được thiết lập để phân bổ giao dịch và hoa hồng, phương thức thực hiện khả dụng và các công cụ, tính năng khác và khu vực người quản lý hoạt động. Các yếu tố này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm giao dịch của bạn. Bên cạnh mức chênh lệch giá mua bán, phạm vi của các công cụ và loại tài khoản, đây là tóm tắt về sự khác biệt trong tính năng giữa thiết lập nền tảng MT4 có sẵn của AxiTrader và trải nghiệm trên gói MetaTrader mặc định: Gói MT4 NexGen được cung cấp dưới dạng tiện ích bổ sung khả dụng. Dòng tiêu đề tin tức từ Tin tức Dow Jones. Có sẵn plugin AutoChartist. Tệp cài đặt MT4 được gói trong Trình mô phỏng Windows để cài đặt hệ điều hành MAC. Thiết bị di động Do AxiTrader là sàn giao dịch chỉ dành cho MetaTrader, các phiên bản iOS và Android của ứng dụng MT4 đều đạt tiêu chuẩn và cả hai đều có sẵn để tải xuống từ cửa hàng Apple iTunes và cửa hàng Android Play.
 2. Hướng dẫn cách mở tài khoản giao dịch sàn forex uy tín BDSwiss BDSwiss Group là công ty tài chính chuyên về giao dịch Forex và làm ib forex. Công ty được thành lập vào năm 2012 và cung cấp các dịch vụ giao dịch trực tuyến đến hơn 1 triệu khách hàng trên toàn thế giới. Qua nhiều năm, BDSwiss Group đã nỗ lực xây dựng uy tín trên thị trường Việt Nam, mang đến cho khách hàng các lớp học nâng cao, hỗ trợ đa ngôn ngữ 24/5. Trong bài viết này, Kienthuctrade sẽ hướng dẫn chi tiết cách mở tài khoản sàn giao dịch forex BDSwiss dành cho các bạn mới bắt đầu tham gia sàn giao dịch này. 1. Các loại tài khoản trên sàn giao dịch BDSwiss Gần đây, BDSwiss đã thêm một loại tài khoản trực tuyến thứ ba ngoài tài khoản ảo để thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Tất cả các tài khoản đều cung cấp tùy chọn Miễn phí qua đêm, Bảo toàn rủi ro, tài liệu đào tạo cơ bản và đòn bẩy lên tới 1:400 (tùy thuộc vào quốc gia nơi bạn cư trú). Các tài khoản có sẵn là: Tài khoản ảo ( tài khoản Demo ) Tài khoản ảo là một sân chơi thị trường trực tuyến trị giá 10.000 USD để bạn thực hành giao dịch và phân tích. Tài khoản ảo sẽ luôn cung cấp cho bạn cái nhìn đầy đủ về BDSwiss và các nền tảng giao dịch của họ. Tài khoản basic Không có hạn mức nạp tiền tối thiểu cho tài khoản cơ bản, nhưng khuyến khích các nhà giao dịch nạp ít nhất 100$. Tài khoản cơ bản cung cấp mức đòn bẩy lên tới 1:400 và mức chênh lệch trung bình đối với EURUSD là 1,5 pip. Tài khoản RAW Spread Tài khoản chênh lệch THÔ giống như một tài khoản chuyên nghiệp mà bạn thường thấy ở thiết lập nhà môi giới ECN truyền thống. Đây là sự kết hợp giữa chênh lệch thấp với phí hoa hồng được tính trên mỗi lô giao dịch tiêu chuẩn. Chênh lệch trung bình đối với EURUSD cho loại tài khoản này là 0,4 pip. Tài khoản chênh lệch thô là một thiết lập được yêu thích vì bạn có thể tiếp cận dễ dàng hơn trong việc tính toán quản lý rủi ro và lãi/lỗ trong khi phí giao dịch không đổi. Tài khoản Black Hạn mức nạp tiền tối thiểu cho tài khoản đen là 10.000$, mức chênh lệch trung bình đối với EURUSD là 1,1 pip, đòn bẩy lên tới 1:400 và giao dịch miễn phí hoa hồng. Xem thêm: sàn giao dịch forex uy tín 2. Hướng dẫn chi tiết cách mở tài khoản BDSwiss Bước 1: Truy cập link Bước 2: Điền thông tin cá nhân => Gửi. Bước 3: Đăng ký thành công, lưu lại mật khẩu trên Chrome để bạn không phải đăng nhập nhiều lần. Bước 4: Nhận được email tự động của BDSwiss là bạn đã đăng ký thành công tài khoản. Bước 5: Vào mục cài đặt để bổ sung thông tin tài khoản Bước 6: Hoàn thành thông tin ” Hồ sơ cá nhân ” bao gồm: + Ngày / tháng / năm sinh + Thêm SĐT phụ + Địa chỉ nơi ở hiện tại + Thành phố + Mã bưu điện + Quốc tịch => Lưu Bước 7: Hoàn thành mục ” Giấy tờ xác minh ” + Giấy tờ chứng minh danh tính => Tải ảnh chứng minh thư lên. + Giấy tờ chứng minh nơi ở => Tải ảnh 1 trong những thứ sau: các hóa đơn dịch vụ tiện ích, các sao kê tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, và hợp đồng thuê nhà / đăng ký cư trú trong vòng 1 năm gần nhất. Vậy là bạn đã hoàn thành quá trình đăng ký tài khoản sàn giao dịch BDSwiss. Xem thêm: sàn giao dịch xm 3. Một số câu hỏi thường gặp khi đăng ký tài khoản BDSwiss Tôi có thể đăng ký mà không cần nạp tiền không? Bạn không cần phải thực hiện nạp tiền để đăng nhập vào tài khoản BDSwiss hoặc để mở nhiều tài khoản giao dịch. Tuy nhiên, nếu bạn muốn bắt đầu giao dịch, bạn sẽ cần thực hiện nạp tiền. Xin hãy lưu ý rằng mức yêu cầu nạp tiền tối thiểu sẽ khác nhau tùy vào loại tài khoản mà bạn sử dụng. Tôi gặp sự cố khi đăng ký – tôi có thể làm gì? Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập hoặc nhận được thông báo lỗi trong khi đăng ký, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của BDSwiss hoặc sử dụng tính năng Trò chuyện trực tuyến. Bạn có thể tìm thấy số điện thoại khu vực và biểu mẫu liên hệ của BDSwiss TẠI ĐÂY. Tôi có thể mở tài khoản demo không? BDSwiss cung cấp một tài khoản Forex / CFD demo miễn phí với $10.000 tiền ảo. Để mở một tài khoản demo, hãy hoàn thành quá trình Đăng ký tài khoản của BDSwiss. Tài khoản demo sẽ được tạo một cách tự động đối với tất cả các khách hàng, và bạn có thể truy cập nó trong phần Bảng điều khiển. Để đăng ký một tài khoản demo miễn phí. Xem thêm: đăng ký sàn xm Những tài liệu nào là bắt buộc khi đăng ký/xác nhận tài khoản? Để hoàn thành việc xác nhận tài khoản của bạn, xin hãy gửi cho BDSwiss những tài liệu sau: Bằng chứng xác nhận danh tính (bản scan đầy đủ góc cạnh và rõ ràng): giấy tờ tùy thân, có thể là hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân. Các tài liệu phải hợp lệ và có thời hạn trên 3 tháng. Bằng chứng xác nhận địa chỉ (bản scan đầy đủ góc cạnh và rõ ràng): có thể là hóa đơn dịch vụ tiện ích (hóa đơn điện, gas, nước hoặc điện thoại cố định/ internet) hoặc sao kê tài khoản ngân hàng trong vòng 3 tháng gần nhất. KYC và Bài kiểm tra sự phù hợp: BDSwiss là một tổ chức tài chính được hợp pháp hóa; do đó, để bảo vệ các khách hàng, BDSwiss có trách nhiệm đánh giá sự phù hợp một cách đầy đủ. Vì thế, xin vui lòng trả lời trung thực mọi câu hỏi được đưa ra trong Bài kiểm tra sự phù hợp để BDSwiss có thể nắm được về mức độ hiểu biết của bạn trong đầu tư tài chính. Trên đây là bài viết Kienthuctrade đã hướng dẫn chi tiết về cách mở tài khoản sàn giao dịch đầu tư forex BDSwiss cũng như một số câu hỏi thường gặp, hi vọng cung cấp được nhiều thông tin hữu ích cho các bạn. Theo dõi website của chúng tôi thường xuyên để được cập nhật những thông tin mới nhất về các sàn giao dịch forex.
 3. Đánh giá chi tiết sàn giao dịch đầu tư forex Fibo Group Tìm kiếm các sàn giao dịch forex uy tín là nhu cầu bức thiết của bất cứ 1 trader nào khi muốn đầu tư forex. Tất nhiên, điều này chẳng hề dễ dàng gì, khi mà có vô số sàn forex được mở mới mỗi ngày và trong đó không phải sàn nào cũng thực sự uy tín để bạn yên tâm giao dịch. Hiểu được vấn đề này nên Kiemtien.com tiếp tục giới thiệu tới 1 sàn giao dịch forex cung cấp ib trong forex là gì uy tín nhằm rút ngắn thời gian tìm kiếm cho các bạn. Tên sàn có thể rất xa lạ, bạn chưa nghe bao giờ, nhưng với hơn 1 thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực tài chính, FIBO Group thực sự là cái tên bạn nên lưu tâm khi muốn tìm kiếm 1 sàn để giao dịch và đầu tư. 1. Tổng quan sàn và thông tin pháp lý FIBO Group được thành lập vào năm 1998, một tập đoàn lâu đời trong ngành forex. FIBO Group có 2 trung tâm chính đang hoạt động có giấy phép và được quản lý. Đó là FIBO Group Holdings Ltd và FIBO Group Ltd. FIBO Group Holdings Ltd được thành lập tại Cộng hòa Síp, được quản lý và cấp giấy phép bởi Cysec – Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp, một cơ quan quản lý uy tín và nổi tiếng trong ngành forex trên Thế giới, số giấy phép 118/10 FIBO Group Ltd được thành lập tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, được cấp giấy phép bới FSC – Ủy ban Dịch vụ Tài chính Anh, số giấy phép SIBA/L/13/1063. Ngoài ra, FIBO Group còn có các văn phòng đang hoạt động tại Thượng Hải, Vienna, Limassol, Singapore, Munich, Kiev và Astana. Trang web hoạt động chính thức là www.fibogroup.eu và www.fibogroup.com Từ khi hoạt động đến nay FIBO Group đã dành được rất nhiều giải thưởng danh giá, trong số đó phải kể đến Forex Expo 2014: giải Best ECN Broker, Moscow Financial Expo 2016: Best Standard FOREX broker và Best FOREX broker in Europe Với sự quản lý và được cấp giấy phép từ những cơ quan hàng đầu ngành forex, FIBO Group được xếp vào một trong những sàn uy tín trên thị trường. Xem thêm: các sàn giao dịch forex uy tín 2. Các giải thưởng FIBO Group đạt được Ngoài chứng chỉ hoạt động, giải thưởng mà sàn nhận được từ các cơ quan uy tín cũng là 1 trong những cách để đánh giá chất lượng sàn. FIBO Group với hơn 1 thập kỷ hoạt động đã nhận được rất nhiều giải thưởng cho dịch vụ khách hàng xuất sắc và thành tích của công ty môi giới như: Môi giới tiêu chuẩn tốt nhất | Nhà môi giới tốt nhất Châu Âu | Dịch vụ PAMM tốt nhất | Triển lãm tài chính Moscow 2016 Nhà môi giới Forex minh bạch nhất | Triển lãm thương mại trực tuyến quốc tế Trung Quốc 2014 Nhà môi giới ECN tốt nhất | Hội chợ Forex 2014 Giải thưởng nhà thực hiện ngoại hối tốt nhất | Triển lãm Forex MENA lần thứ 11 Dubai Nhà môi giới CFD tốt nhất | Hội chợ Forex 2011 Nhà thực thi Forex tốt nhất Nga & CIS | Tạp chí Tài chính & Ngân hàng Toàn cầu 2012 Xem thêm: hướng dẫn nạp tiền sàn xm 3. Sản phẩm Các sản phẩm của FIBO Group không đa dạng như một số sàn khác trên thị trường. Có 4 loại sản phẩm cơ bản: Ngoại hối, CFD, Kim loại và Tiền điện tử. Ngoại hối: FIBO Group cho phép giao dịch trên 60 cặp tiền tệ bao gồm các cặp tiền chính và các cặp tiền chéo CFD: FIBO Group cung cấp hầu hết các công cụ và thông tin cho giao dịch CFD trên các loại hàng hóa, kim loại và chỉ số phổ biến, trong đó, hàng hóa bao gồm các sản phẩm: Gas tự nhiên, xăng, dầu, lúa mì, đậu nành, đường, ngô; kim loại bao gồm: vàng, bạc; chỉ số bao gồm các chỉ số nổi tiếng như: US 500, US Tech 100, US 30, Japan 225, Germany 30, Euro 50, UK 100 và Dollar Index. Kim loại: vàng và bạc, được báo giá theo USD và EUR Tiền điện tử: FIBO Group cung cấp cơ hội đầu tư và giao dịch các loại tiền điện tử phổ biến nhất trên thị trường: Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Zcash, Dash, Monero dưới dạng các hợp đồng CFD. Xem thêm: rút tiền sàn xm 4. Nền tảng giao dịch FIBO Group sử dụng MT4, MT5 và cTrader làm nền tảng giao dịch. MT4: là nền tảng giao dịch CFD và Forex phổ biến nhất hiện nay, có hơn 50 chỉ báo kỹ thuật tích hợp, có khả năng tạo ra chỉ số riêng của trader với trình soạn thảo MQL4. MT4 là nền tảng được FIBO Group tại Cộng hòa Síp sử dụng phổ biến, hàng ngàn nhà đầu tư ưa thích lựa chọn nền tảng này để giao dịch. MT5: là nền tảng giao dịch mới, đáp ứng toàn diện về nhu cầu giao dịch trực tuyến cho nhà đầu tư. Tốc độ giao dịch cao, môi trường lập trình mạnh mẽ MQL5 tăng cường tính bảo mật và mã hóa dữ liệu. cTrader: nền tảng này thu hút các nhà đầu tư chuyên nghiệp, ưa thích lướt sóng và cần hỗ trợ phân tích sâu rộng. Một trong những điểm đặc biệt của nền tảng này là độ sâu thị trường, thể hiện được các mức giá thị trường và xu hướng hiện tại Fibo Group là 1 sàn giao dịch Forex khá lâu đời trên toàn thế giới. Với 2 giấy phép hoạt động tài chính là FSC và CySEC mình nghĩ sàn xứng đáng được xếp vào danh sách những sàn Forex uy tín đáng để đầu tư. Nếu bạn đang tìm cho mình 1 sàn forex để đầu tư thì FIBO là 1 lựa chọn đáng để quan tâm.
 4. Sàn Weltrade, đánh giá chi tiết Weltrade tuy không phải là 1 broker quá nổi bật trong cung cấp ib sàn là gì, nhưng với 12 năm hoạt động trong lĩnh vực tài chính Weltrade vẫn là 1 trong các sàn giao dịch forex khá uy tín trong giới Broker nhờ vào mức spread tốt và tốc độ giao dịch nhanh. Vậy Weltrade có xứng đáng là sàn để bạn chọn lựa giao dịch hay không? Hãy cùng kienthuctrade đánh giá chi tiết về sàn giao dịch này. Từ đó, bạn có thể tự đưa ra quyết định cho chính mình nhé. 1. Tổng quan sàn Weltrade Weltrade, còn được biết đến với tên gọi SystemForex, bắt đầu hoạt động từ năm 2006, có giấy phép kinh doanh tài chính và các dẫn xuất hàng hóa và chứng khoán do Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế hoặc IFSC tại Belize (Trung Mỹ) cấp. Trong khi đó, công ty mẹ của Weltrade được đặt tại Moscow, dưới sự giám sát của cơ quan tài chính Dịch vụ Thị trường Tài chính Liên bang (FFMS) Nga. Xem thêm: các sàn giao dịch forex uy tín Sở hữu đội ngũ 65 chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, với 10 văn phòng đại diện chính thức, cùng số lượng khách hàng lên tới gần 200.000 người đến từ 18 quốc gia khác nhau. Nên, dù không phải là một Broker lớn nhưng Weltrade vẫn đạt được một loạt các giải thưởng uy tín và nhận nhiều đánh giá tốt từ các trader chuyên nghiệp. Dịch vụ khách hàng tốt nhất năm 2017; Chương trình tiếp thị liên kết tốt nhất 2015; Best Trade Executions 2015; Dịch vụ khách hàng tốt nhất Nga 2014; Business Olimp Awards 2014 (Hạng mục “Công ty của năm trên thị trường tài chính”) Xem thêm: hướng dẫn nạp tiền sàn xm 2. Sản phẩm phong phú cùng nhiều loại tài khoản khác nhau của Sàn Weltrade Ngoài 47 cặp tiền tệ trong Forex, Weltrade còn cho phép giao dịch 1 số loại hàng hóa như vàng bạc, năng lượng, hàng hóa và tiền điện tử. Ngoài số tiền gửi tối thiểu thấp chỉ từ 5$ trở lên (tài khoản Micro) thì những dạng tài khoản khác của Weltrade cũng có mức tiền gửi tối thiểu khá dễ chịu dao động từ 50$ -100$. Hiện tại, Weltrade đang cung cấp 5 loại tài khoản nhằm đáp ứng nhu cầu cũng như phù hợp với nhiều đối tượng giao dịch hơn như micro, premium, pro, zulutrade và crypto. Trong số đó, zulutrade và pro là hai loại tài khoản được sử dụng phổ biến hơn cả. Tài khoản Zulutrade tương tự như các dạng tài khoản RAMM hoặc PAMM mà bạn thường biết. Hiểu đơn giản đây là dạng tài khoản đánh theo những trader chuyên nghiệp. Khi bạn kết nối trực tiếp vào website rồi chọn lựa trader uy tín, nếu trader đó giao dịch lệnh nào thì ngay lập tức bên bạn cũng tự động tiến hành giao dịch lệnh đó. Đây là những trải nghiệm thú vị dành cho các trader mới vào nghề, vừa hạn chế được rủi ro vào lệnh vừa giúp tăng thu nhập cho bản thân. Rất thích hợp để bạn thử nghiệm! Xem thêm: cách rút tiền từ sàn xm 3. Phí hoa hồng và spread thấp Ngoại trừ tài khoản ZuluTrade có mức spread cố định là 2.9 ra các loại tài khoản khác đều ở dạng thả nổi, thường dao động xung quanh mức 2 pip. Tuy nhiên, cặp EUR / USD lại có mức spread rất dễ chịu nếu không muốn nói là thấp chỉ 0.5 pip. Nếu ai hay trade cặp EUR / USD có thể xem xét thử giao dịch tại sàn này. Vì mức phí 0.5 pip thực sự sẽ giúp bạn tiết kiếm được kha khá và nhất là không phải sàn nào cũng có mức spread như vậy đâu.
 5. Sàn Lmfx, đánh giá chi tiết sàn giao dịch đầu tư forex Lmfx Chọn sàn giao dịch ngoại hối cung cấp ib forex là gì uy tín đáng tin cậy để giao dịch là yếu tố quan trọng dẫn đến thành công. Bài viết này, Kienthuctrade sẽ đưa ra đánh giá chi tiết về sàn giao dịch LMFX để các bạn nắm được thông tin kỹ lưỡng nhất. 1. Tổng Quan Sàn LMFX LMFX được thành lập vào năm 2015 và là thương hiệu được sử dụng bởi Global Trade Partners Ltd., được liệt kê là một đơn vị của người Macedonia (FYROM) theo thỏa thuận khách hàng của LMFX. LMFX là nhà môi giới chỉ dành cho MetaTrader cung cấp nền tảng MetaTrader4 (MT4). LMFX liệt kê GTP Global Solutions Ltd là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mà công ty sử dụng có trụ sở tại St. Vincent và Grenadines. Xem thêm: sàn giao dịch forex tốt nhất việt nam 2. Hoa hồng và phí Sàn LMFX LMFX cung cấp ba loại tài khoản: tài khoản Zero, Cố định và Premium. Trên tài khoản Cố định, yêu cầu khoản tiền gửi tối thiểu 250 đô la, spread cố định, so với tài khoản Zero và Premium, với mức spread có thể thay đổi. Mức spread LMFX cao ở tất cả các loại tài khoản so với hầu hết các sàn giao dịch ngoại hối mà chúng tôi đã xem xét. Tài khoản Zero tự hào về chênh lệch pip 0 nhưng tính phí hoa hồng lần lượt là 4 đô la mỗi lô và có thể được thiết lập với số tiền gửi tối thiểu là 100 đô la. Tài khoản Premium có giới hạn thấp hơn về quy mô giao dịch tối đa, được giới hạn ở mức 60 lô, so với tài khoản Zero, cho phép tối đa 100 lô. Nói chung, tài khoản mà LMFX cung cấp là hỗn hợp và họ không hỗ trợ mức spread cạnh tranh. Xem thêm: đánh giá sàn xm 3. Công cụ nghiên cứu Sàn LMFX LMFX cung cấp lịch kinh tế được cung cấp bởi MTE-Media, cũng cung cấp nội dung giáo dục bao gồm các video; tuy nhiên, trong các thử nghiệm tôi đã thực hiện, mô-đun lịch kinh tế không tải được trên Google Chrome mà chỉ hoạt động trên trình duyệt Safari. LMFX cung cấp một số máy tính thương mại, nhưng việc cung cấp nghiên cứu của nó rất hạn chế. Ví dụ, bài đăng cuối cùng trên blog LMFX là vào tháng 3 năm 2017. Ngoài nội dung giáo dục của bên thứ ba được cung cấp từ MTE-Media, việc cung cấp nghiên cứu của LMFX còn rất kém. Xem thêm: mở tài khoản xm 4. Nền tảng & Công cụ Sàn LMFX LMFX là sàn giao dịch chỉ dành cho MetaTrader. Điều này có nghĩa là họ cung cấp các sản phẩm từ bộ nền tảng từ tập đoàn MetaQuotes Software, bao gồm nền tảng MetaTrader 4 (MT4). Mặc dù MetaTrader 4 đã đạt tiêu chuẩn chất lượng với rất ít sự thay đổi từ sàn giao dịch này sang sàn giao dịch khác, về cơ bản, nền tảng có thể có sự khác biệt đáng kể về cách được thiết lập để phân bổ mức spread và hoa hồng, phương thức thực hiện khả dụng và các công cụ, tính năng khác và khu vực người quản lý hoạt động. Các yếu tố này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm giao dịch của bạn. Giao dịch di động Sàn LMFX LMFX cung cấp các ứng dụng giao dịch di động iOS và Android cho các nền tảng MetaTrader của mình, có sẵn trực tiếp từ các nhà phát triển trên iTunes Store và Google Play. Bài viết trên đã đánh giá chi tiết nhất về sàn giao dịch LMFX, hi vọng thông tin cung cấp hữu ích với bạn. Theo dõi website của chúng tôi để được cập nhật tin tức mới nhất về các sàn giao dịch Forex.
 6. Sàn Go markets có uy tín không? Sàn Go markets có tốt không? GO Markets vốn là sàn giao dịch có thâm niên hoạt động trong ngành tài chính nhưng lại không được nhiều trader Việt biết đến. Đặc biệt, GO Markets không chỉ cung cấp các dịch vụ làm ib forex mà còn là sàn giao dịch quyền chọn nhị phân. Đây thực sự là cái tên đáng để bạn lưu tâm, vì hiện nay dù có rất nhiều sàn môi giới được mở mới mỗi ngày, nhưng lại không có nhiều sàn thực sự để bạn tin tưởng giao dịch đặc biệt trong lĩnh vực BO và Forex. Trong bài viết này, Kienthuctrade sẽ đánh giá chi tiết về sàn giao dịch GO Markets mang tính khách quan, nhằm giúp bạn tìm hiểu cũng như biết thêm sàn giao dịch uy tín, để từ đó tự đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình. 1. Đòn bẩy, phí hoa hồng và giá chênh lệch (spread) Sàn Go Markets Tương tự như nhiều sàn giao dịch forex uy tín khác, phí chênh lệch (Spread) của GO Markets cũng được thả nổi, thay đổi theo danh mục tài khoản. Trong 2 loại tài khoản GO Markets cung cấp thì tài khoản Standard có mức spread cao nhất ngay cả với cặp tiền EUR USD cũng dao động khoảng 1.4 pip so với 1 số sàn khác thường chỉ từ 0.8 pips -1.2 pip. Với loại tài khoản còn lại mức phí chênh lệch thực sự dễ chịu hơn như với cặp tiền tệ chính EURUSD chỉ khoảng 0.4 pips, tuy nhiên bạn sẽ phải mất thêm phí hoa hồng khoảng 7$ /lot giao dịch, một mức phí trung bình giống như rất nhiều sàn giao dịch forex đang cung cấp hiện nay. Ngoài ra, do ảnh hưởng bởi các chính sách từ ASIC nên đòn bẩy cao nhất mà GO Markets có là 1:500, nhiều trader sẽ cảm thấy thấp, nhưng đây cũng là nỗ lực cố gắng của GO Markets bởi trước đây sàn chỉ cung cấp đòn bẩy cao nhất là 1:300. Xem thêm: top sàn giao dịch forex uy tín nhất thế giới 2. Nền tảng giao dịch của Go Markets GO Markets cung cấp 2 nền tảng giao dịch chính dành cho trader là phần mềm MT4 và MT5. Chắc chắn trader không còn xa lạ gì với phần mềm MT4, đây vốn là một nền tảng phổ biến được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng giao dịch ngoại hối. Với các tính năng và công cụ giao dịch phù hợp mọi cấp độ từ nhà giao dịch mới vào nghề, đang bắt đầu học các kiến thức cơ bản cho đến các nhà giao dịch chuyên nghiệp, thực hiện các hệ thống giao dịch tiên tiến như giao dịch robot tự động EA chẳng hạn. Một điều chắc chắn sàn giao dịch forex nào cũng cung cấp tối thiểu 2 nền tảng trên cho trader. Tuy nhiên, để nâng cao dịch vụ của mình GO Markets còn cung cấp 1 ứng dụng vô cùng thú vị khác có tên MT4 Genesis với các tính năng chủ yếu như: Sentiment Trader – Nhận thông tin chi tiết về thị trường và theo dõi sức khỏe thị trường. Correlation Trader – Gợi ý cho nhà giao dịch các kế hoạch để giảm thiểu khả năng thua lỗ cũng như quản lý vốn hiệu quả hơn. Market Manager – chức năng thông bao giờ để trader không bỏ lỡ các phiên giao dịch. Alarm Manager – trình thông báo lệnh cũng như có thể tự động giao dịch nếu bạn muốn. Correlation Matrix – Trực quan hóa các mẫu mô hình 1 cách cụ thể để bạn dễ dàng hình dung và đánh giá xu hướng thị trường hơn. Trade Terminal – Dễ dàng quản lý các lệnh và tài khoản giao dịch của bạn Mini Terminal – sắp xếp biểu đồ và truy cập các công cụ quản lý một cách trực tiếp từ biểu đồ của nhà giao dịch. Lịch tin tức kinh tế – Ngoài cập nhật lịch kinh tế, MT4 Genius còn giúp bạn kết nối với các trader chuyên nghiệp khác trên Twitter, để bạn dễ dàng đánh giá xu hướng cũng như giúp nâng cao các hiểu biết về phân tích cơ bản tăng khả năng giao dịch ngoại hối của bản thân trở nên tốt hơn. Ngoài MT4 Genesis, GO Markets còn cung cấp thêm cho khách hàng các tính năng tiên tiến khác có tên gọi Trading Central và AutoChartist. Đây đều là các ứng dụng cảnh báo, đồng thời đưa ra tín hiệu giao dịch, đặc biệt chúng còn có thể được áp dụng trực tiếp vào biểu đồ tạo thuận lợi cho giao dịch 1 cách dễ dàng hơn. Xem thêm: nạp tiền vào sàn xm 3.Giáo dục Sàn Go Markets GO Markets có một trung tâm giáo dục forex trên trang web. Nó bao gồm các video đào tạo, bài viết và sách điện tử được thiết kế để dạy cho người mới bắt đầu từ cấp độ đầu đến trình độ nâng cao. Sách điện tử Cẩm nang giao dịch Forex: Cuốn sách này dạy các nguyên tắc cơ bản về ngoại hối cho người mới bắt đầu. Nó giới thiệu tiền tệ, pips, đòn bẩy và chiến lược. Forex ebook: Cuốn sách 34 trang này hướng dẫn cách giao dịch ngoại hối bằng cách sử dụng nền tảng giao dịch MT4. Video giáo dục Forex: Có 10 video giảng dạy giao dịch ngoại hối, biểu đồ, chỉ số, phân tích cơ bản và kỹ thuật, tâm lý giao dịch và quản lý rủi ro. Các video được súc tích, rõ ràng và được thực hiện chuyên nghiệp với hình ảnh động. Ngoài ra còn có video đào tạo MT4. Khóa học ngoại hối Xem thêm: cách rút tiền sàn xm 4. Nhận xét Sàn Go Markets Ưu điểm Có giấy phép quản lý tài chính từ ASIC nên rất đáng tin cậy để giao dịch Hỗ trợ giao dịch quyền chọn nhị phân Phí chênh lệch thấp Nền tảng giao dịch tiên tiến có nhiều ứng dụng mới mẻ hỗ trợ người dùng Nhược điểm Sản phẩm giao dịch thiếu phong phú Mức nạp tiền tối thiểu cao Không hỗ trợ nhiều loại tài khoản giao dịch Bài viết trên đã đánh giá chi tiết nhất về sàn giao dịch GO Markets, hy vọng thông tin cung cấp hữu ích với bạn. Theo dõi website của chúng tôi để được cập nhật tin tức mới nhất về các sàn giao dịch Forex.
 7. Sàn Vantage FX, đánh giá chi tiết sàn giao dịch đầu tư forex Vantage FX Vantage FX không chỉ là một công ty nổi tiếng từ Úc, mà còn phục vụ khách hàng quốc tế. Vantage FX cung cấp cho các nhà giao dịch ngoại hối và CFD bán lẻ bộ nền tảng Metatrader, ChartIQ, ib trong forex là gì cũng như hỗ trợ giao dịch tự động trên ZuluTrade và Myfxbook. Cùng Kienthuctrade đánh giá chi tiết về sàn giao dịch forex Vantage FX nhé các bạn ! 1. Tổng Quan Sàn Vantage FX Được thành lập vào năm 2009 với tên MXT Global, trước khi đổi tên thành Vantage FX Pty Ltd (Vantage FX) vào năm 2015, ngày nay Vantage FX là thành viên của Vantage Global Prime Pty Ltd, có Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc (AFSL) với Chứng khoán và Đầu tư Úc Ủy ban (ASIC). Vantage FX chủ yếu là sàn giao dịch MetaTrader cung cấp bộ nền tảng phổ biến rộng rãi được phát triển bởi Tập đoàn phần mềm MetaQuotes, bao gồm MetaTrader4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5). Là đại diện ủy quyền của Vantage Global Prime, sàn giao dịch phục vụ các nhà giao dịch bán lẻ dưới thương hiệu Vantage FX và cung cấp quyền truy cập vào 38 cặp ngoại hối và 24 CFD trên các chỉ số, năng lượng, kim loại và Bitcoin toàn cầu. Ngoài ra, VantageFX cung cấp nền tảng ChartIQ cũng như myFxtrade và ZuluTrade cho giao dịch sao chép xã hội (giao dịch tự động). Xem thêm: sàn giao dịch forex 2. Qui định và bảo vệ nhà đầu tư Sàn Vantage FX Vantage FX được quy định bởi ASIC (Ủy ban chứng khoán và đầu tư Úc) với tư cách là nhà môi giới ngoại hối hàng đầu có trụ sở tại Úc. Do đó, công ty duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về tuân thủ và quy định từ ASIC. Là một phần của quy định ASIC, khách hàng của sàn Vantage FX có thể yên tâm nhờ bảo hiểm bồi thường chuyên nghiệp bao gồm các công việc được thực hiện bởi nhân viên, đại diện được ủy quyền của sàn Vantage FX. Vantage Global Prime Pty Ltd CAN 157 768 5661 có Vantage FX Pty Ltd CAN 140 903 886 với tư cách là đại diện ủy quyền (với số 343547). Ngoài ra, Vantage Global Prime được ASIC quy định và ủy quyền và có số giấy phép dịch vụ tài chính Úc là AFSL 428901. Xem thêm: sàn giao dịch xm 3. Sản phẩm có thể giao dịch tại Vantage Trọng tâm của sàn Vantage FX là giao dịch ngoại hối, nơi bạn sẽ tìm thấy hơn 40 cặp ngoại hối có sẵn cùng với khả năng sử dụng đòn bẩy lên tới 500: 1. Vantage FX cũng cung cấp quyền truy cập vào 10 chỉ số giao dịch chứng khoán thế giới với trọng tâm là các chỉ số thanh khoản cao nhất và tỷ lệ đòn bẩy lên tới 200: 1. Giao dịch hàng hóa từ Vantage FX bao gồm khối lượng tối đa 20 lot được giao dịch cho kim loại quý, tỷ lệ đòn bẩy lên tới 100: 1 trên thị trường năng lượng và tỷ suất lợi nhuận từ 1% trên thị trường hàng hóa mềm. Những người quan tâm đến giao dịch tiền điện tử có thể giao dịch Bitcoin với tỷ lệ đòn bẩy lên tới 5: 1, Bitcoin Cash với tỷ lệ đòn bẩy 2: 1 và khối lượng hợp đồng là 0,01 và Dashcoin với tối đa 50 hợp đồng cho mỗi giao dịch. Ngoài ra còn có giao dịch cho Litecoin, Ripple và Ethereum. Cuối cùng, bạn có thể giao dịch CFD chia sẻ được liệt kê ở Hoa Kỳ với tối đa 50 công ty blue-chip của Hoa Kỳ, từ $ 6 mỗi giao dịch và tỷ lệ đòn bẩy lên tới 20: 1. Xem thêm: đăng ký sàn xm 4. Hoa hồng và phí Sàn Vantage FX Bất kể nền tảng được sử dụng là gì, chi phí giao dịch tại Vantage FX phụ thuộc vào tài khoản được mở. Tài khoản bao gồm tài khoản STP tiêu chuẩn miễn phí hoa hồng và tài khoản RAW ECN dựa trên hoa hồng. Vantage FX niêm yết mức chênh lệch giá mua bán thông thường là 1,4 pips trên EUR / USD trong tài khoản Standard. Đối với các tài khoản RAW ECN thô của họ, mức chênh lệch thông thường là 0,1 pips với mức hoa hồng là 3 đô la được thêm vào mỗi bên (6 đô la mỗi lượt).Nhìn chung, giá của VantageFX chỉ ở mức ổn, tương đương mức trung bình trong ngành.
 8. Sàn FP Markets là gì? Đánh Giá Sàn FP Markets Mới Nhất Nhờ sự phát triển với tốc độ chóng mặt của giao dịch ngoại hối như hiện nay. Đã khiến nhiều sàn forex luôn tìm cách cố gắng, nỗ lực cải thiện để mang tới dịch vụ hay những công nghệ mới nhất dành cho trader. Hiện tại, trong số các mô hình sàn được các nhà môi giới sử dụng, sàn ECN được trader đánh giá cao hơn cả, nhờ vào sự minh bạch giá mà loại hình này mang lại. Tuy nhiên, còn 1 dạng sàn nữa, dù được rất ít trader biết tới, nhưng thực sự rất đáng để quan tâm, chính là sàn DMA. Được xem là ưu việt hơn so với sàn ECN. Một sàn có thể cung cấp giá theo dạng DMA cần phải nâng cấp rất nhiều về kỹ thuật, chi phí vận hành cùng nhiều thứ khác. Chính vì thế hiện tại, có rất ít sàn đủ tiềm lực để có thể thực hiện dịch vụ này, và số lượng sàn DMA hoạt động tại Việt Nam lại càng hiếm hoi hơn. Nếu bạn đang tò mò về sàn DMA, có thể xem xét 1 broker vô cùng mới toanh tại Việt Nam, nhưng đã có thâm niên hoạt động trên thị trường forex 15 năm, chính là FP Markets. Vậy ib là gì trong forex? FP Markets có đáng tin cậy để giao dịch hay không? Hãy cùng tham khảo bài đánh giá sau đây của chúng tôi bạn nhé. 1. FP Markets là gì – Giới thiệu sàn giao dịch forex FP Markets FP Markets hay First Prudential Markets được thành lập từ năm 2005 có trụ sở chính tại Úc. FP Markets thực sự là 1 sàn giao dịch rất có tiềm lực và tài năng. Bởi chỉ sau 2 năm thành lập, tới tháng 12 năm 2007, FP Markets đã trở thành thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Úc (ASX) và bắt đầu giới thiệu hợp đồng CFD của ASX vào danh sách các sản phẩm do sàn cung cấp, theo Wikipedia. Không những vậy, trước đây FP Markets còn cung cấp cả các mã chứng khoán cơ sở trực thuộc sàn giao dịch chứng khoán Úc (ASX). Tuy nhiên, những sản phẩm này đã bị FP Markets loại bỏ trong thời gian gần đây. Xem thêm: sàn giao dịch forex uy tín tại việt nam Hiện tại, FP Markets đang cung cấp dịch vụ cho khoảng 25.000 khách hàng trên toàn thế giới theo 2 dạng định giá chính là định giá ECN và định giá DMA. Chúng tôi sẽ nói cụ thể vấn đề này tại phần bên dưới để bạn hiểu rõ hơn sàn ECN và sàn DMA sẽ khác nhau như thế nào, bạn nhé. Một số thông tin cơ bản về FP Markets: Năm thành lập: 2005 Tiền nạp tối thiểu: $ 100 Đòn bẩy tối đa: 1: 500 Hình thức nạp tiền: Thẻ tín dụng, Neteller, Skrill, PayPal, PayTrust, Ngân lượng Sản phẩm giao dịch FP Markets cung cấp: tiền tệ Forex, Cổ phiếu, Kim loại, Hàng hóa, Chỉ số, Tiền điện tử Phần mềm giao dịch FP Markets hỗ trợ: MT4, MT5 và IRESS Hệ điều hành tương thích: Nền tảng máy tính để bàn Windows và Mac, Nền tảng web, Android và iOS 2. Các chứng chỉ và giấy phép hoạt động của sàn FP Markets FP Markets chịu sự quản lý từ 1 trong những cơ quan tài chính uy tín nhất hiện nay chính là ASIC, ngoài ra FP Markets còn là thành viên của sàn chứng khoán Úc. Thành viên của sàn chứng khoán Úc ASX Chỉ cần nhìn thấy thông tin FP Markets là thành viên của sàn chứng khoán Úc sau 2 năm hoạt động đủ để thấy rằng FP Markets thực sự rất đáng tin cậy để giao dịch. Điều này đã từng được chúng tôi phân tích khá kỹ trong bài đánh giá sàn XTB, 1 sàn forex cũng là thành viên của Ủy ban chứng khoán Ba Lan. Như các bạn biết, việc trở thành thành viên 1 sàn chứng khoán nào đó, cũng khó khăn hơn rất nhiều so với việc đăng ký giấy phép tại cơ quan quản lý tài chính uy tín như: FCA, ASIC, Bafin hay CySEC… Bởi 1 trong những điểm quan trọng nhất là danh tính của chủ thể tham gia phải rõ ràng. Chính vì thế ASX đã yêu cầu toàn bộ công ty muốn đăng ký vào sở chứng khoán Úc, sẽ phải có đầy đủ các giấy tờ như: chứng nhận AFSL; Giấy chứng nhận bảo hiểm bồi thường chuyên nghiệp hay Báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán được kiểm toán lần cuối… Điều này cho thấy từ việc đơn giản trở thành thành viên của 1 sàn chứng khoán cũng rắc rối như thế nào, chưa nói tới chuyện được niêm yết trên sàn chứng khoán. Chính vì thế, chỉ sau 2 năm thành lập, FP Markets đã có thể trở thành thành viên của ASX, đủ thấy FP Markets thực sự là 1 sàn forex vô cùng đáng tin cậy để giao dịch. Được quản lý bởi cơ quan quản lý ASIC ASIC là 1 trong những cơ quan quản lý tài chính vô cùng uy tín của các sàn forex. Nên, sàn forex nào chịu sự quản lý từ ASIC đều thực sự cung cấp những trải nghiệm và dịch vụ tốt cho người dùng. Bởi ASIC áp dụng rất nhiều quy định ngặt nghèo để tìm kiếm sàn forex uy tín minh bạch cho các nhà giao dịch nhỏ lẻ. Thậm chí, theo điều luật mới đây từ ASIC, nhằm ngăn chặn thao túng thị trường, gian lận hoặc cung cấp dịch vụ không công bằng. ASIC còn cho phép, các nhà giao dịch nhỏ lẻ gửi khiếu nại, phàn nàn về 1 sàn forex nào đó cho ASIC. Nếu những khiếu nại này được ASIC đánh giá là thỏa đáng, trader còn có thể nhận bồi thường thích hợp. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây. Xem thêm: cách nạp tiền vào sàn xm Thực tế, rất nhiều sàn đã bị ASIC hủy giấy phép của nhà môi giới ngoại hối và CFD tại Melbourne, vì nhà môi giới không tuân thủ đúng yêu cầu ASIC đề ra. Cũng chính vì luôn thắt chặt toàn bộ quy định mà các sàn forex được cấp phép từ ASIC lại có giá trị lớn đến vậy. Một số yêu cầu cụ thể từ ASIC dành cho các sàn muốn xin cấp phép tại đây: Kiểm tra nhà quản lý môi giới sàn có đủ kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp hay không bằng cách thông qua giấy phép cần có hoặc các buổi phỏng vấn với lãnh đạo từ các sàn forex. Phải có tài khoản tách biệt và gửi vào các ngân hàng xếp hạng tín nhiệm AAA của Úc. Với FP Markets, toàn bộ tiền ký quỹ khách hàng được lưu trữ trong tài khoản tách riêng tại Ngân hàng Commonwealth Úc. Phải gửi các báo cáo về dịch vụ và hoạt động giao dịch của nhà môi giới để ASIC xem xét và kiểm tra. Không dừng lại ở đó, ASIC còn yêu cầu các công ty môi giới phải tham gia hoặc là thành viên của 1 tổ chức bồi thường để trong trường hợp sàn có phá sản, trader vẫn có thể nhận được các khoản bồi thường nhất định. Xem thêm: rút tiền sàn xm Và để nâng mức minh bạch hóa lên, ASIC còn cho phép bất cứ ai cũng có thể tìm kiếm toàn bộ thông tin về các nhà môi giới ngoại hối do ASIC quản lý thông qua trang web chính thức của ASIC hoặc có thể thông qua các trang khác như ABN hoặc website cung cấp Giấy phép dịch vụ tài chính Úc (AFSL). Như vậy có thể thấy FP Markets không chỉ rất có tiềm lực tài chính, mà với kinh nghiệm hoạt động 15 năm trong lĩnh vực này đi kèm với 1 loạt giấy phép đến từ các tổ chức hay cơ quan nổi tiếng như ASIC đủ đảm bảo về mức độ uy tín để bạn có thể tham gia giao dịch. Ngoài các đặc điểm trên, FP Markets còn sử dụng các dịch vụ kiểm toán từ BDO một tập đoàn kiểm toán có mặt trên 160 quốc gia và đứng thứ 5 toàn cầu hiện nay. Cũng như FP Markets chỉ sử dụng nguồn cung cấp thanh khoản đến từ các ngân hàng hàng đầu như: JPMorgan, Goldman Sachs, HSBC và Citibank.
 9. Đánh Giá chi tiết Sàn KVB Prime mới nhất KVB PRIME là một nhà môi giới nổi tiếng và sở hữu nền tảng giao dịch khá độc đáo trên thị trường hiện nay. Với sự đánh giá chi tiết và công tâm của mình, Kienthuctrade nhận được rất nhiều câu hỏi về sàn giao dịch này. Vì vậy, hôm nay Kienthuctrade sẽ thực hiện một bài đánh giá chi tiết về nhà môi giới KVB PRIME, giúp bạn giải đáp tất cả những thắc mắc như ib sàn là gì? Sàn KVB PRIME có uy tín không? Chất lượng sản phẩm và dịch vụ của KVB PRIME như thế nào?… 1. Nền tảng giao dịch Sàn KVB Prime KVB PRIME hiện tại chỉ cung cấp một nền tảng giao dịch duy nhất là phần mềm MT4, đây cũng là phần mềm được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, cung cấp đầy đủ các tính năng cho giao dịch từ cơ bản đến nâng cao, MT4 mang đến cho người dùng trải nghiệm tốt nhất. Một số tính năng của phần mềm KVB PRIME MT4 3 loại biểu đồ giá 9 khung thời gian từ 1 phút đến 1 tháng 4 loại lệnh chờ Hơn 50 chỉ báo kỹ thuật và công cụ hỗ trợ phân tích biểu đồ Cung cấp tin tức kinh tế hằng ngày Robot giao dịch tự động EAs và khả năng test các chiến lược Liên kết với MQL5 Community để sử dụng các dịch vụ tuyệt vời từ nền tảng này. Được sử dụng trên máy tính và các thiết bị di động, ipad Ngoài ra, KVB PRIME đang giới thiệu một nền tảng giao dịch khác dành riêng cho khách hàng của mình đó là ứng dụng KVB PRIME trên điện thoại, tuy nhiên, ứng dụng này vẫn chưa hoàn thiện. Do đó, hiện tại, nhà đầu tư chỉ có thể giao dịch trên phần mềm MT4 hoặc ứng dụng MT4 trên điện thoại. Xem thêm: các sàn giao dịch forex uy tín 2. Đòn bẩy, phí hoa hồng và spread Sàn KVB Prime Đòn bẩy KVB PRIME cung cấp tỷ lệ đòn bẩy thấp, chỉ 1:200, trong khi rất nhiều sàn hiện nay cho phép giao dịch với tỷ lệ lên đến 1: vài nghìn. Các tỷ lệ được sử dụng cũng rất hạn chế, nhà đầu tư chỉ được phép chọn một trong 3 tỷ lệ sau: 1:25, 1:100 và 1:200. Phí hoa hồng KVB PRIME không công bố bất kỳ mức phí hoa hồng nào cho mỗi sản phẩm cũng như từng loại tài khoản. Spread Spread trên tài khoản ECN thấp, ngược lại, tài khoản Prime có chênh lệch spread tương đối cao. Xem thêm: hướng dẫn nạp tiền sàn xm 3. Các hình thức nạp, rút tiền Sàn KVB Prime KVB PRIME đang hỗ trợ các hình thức nạp, rút qua các kênh như Payment Asia, Ngân lượng và Internet banking. Số tiền nạp tối thiểu là 1$ (đối với tài khoản ECN thì 2,000$ cho lần đầu tiên, các lần khác tối thiểu 1$). KVB PRIME không tính phí nạp tiền, phí có thể phát sinh từ ngân hàng của nhà đầu tư. Rút tiền không mất phí, thời gian để tiền về tài khoản mất từ 1 – 3 ngày làm việc. Số tiền rút tối thiểu là 100$, nếu rút dưới 100$ thì phải đợi đến ngày 10 hàng tháng, nếu ngày 10 trùng với ngày lễ hoặc ngày nghỉ thì sẽ hoãn sang ngày làm việc tiếp theo. Chương trình Bonus Hiện nay, KVB PRIME đang có duy nhất một chương trình thưởng tiền nạp dành cho khách hàng mới lên đến 5,000$ với điều kiện là tổng số tiền gửi tích lũy phải từ 500$ trở lên. Số tiền gửi tích lũy càng cao thì thưởng càng lớn. Tiền Bonus này chỉ được rút về khi nhà đầu tư đạt được các yêu cầu về khối lượng giao dịch trong vòng 6 tháng. Chương trình thưởng nghe có vẻ hấp dẫn nhưng thực ra rất khó để nhận được, đặc biệt đối với những trader nhỏ, vốn ít. Xem thêm: cách rút tiền sàn xm 4. Tổng kết ưu, nhược điểm Sàn KVB Prime Ưu điểm Spread trên tài khoản ECN thấp Tiền nạp tối thiểu thấp (tài khoản Prime) Hỗ trợ Internet banking nhiều ngân hàng Việt Nam Không mất phí nạp, rút tiền Livechat hoạt động 24/5, có hỗ trợ chat bằng tiếng Việt, nhân viên nhiệt tình. Nhược điểm Sản phẩm giao dịch hạn chế Tài khoản giao dịch hạn chế, không có nhiều sự lựa chọn cho trader Nền tảng giao dịch hạn chế, chưa hoàn thiện Tỷ lệ đòn bẩy tối đa thấp Spread trên tài khoản Prime cao Website cung cấp khá ít thông tin
 10. Sàn Swissquote là gì? Đánh giá chi tiết Swissquote là một nhà môi giới cung cấp cho các nhà đầu tư quyền truy cập vào ngoại hối và CFD. Đây là công ty con ở London của Ngân hàng Swissquote. là sàn giao dịch và ngân hàng đa tài sản toàn cầu đáng tin, cung cấp cho các nhà giao dịch quyền truy cập vào hơn hai triệu sản phẩm, từ ngoại hối đến CFD, chứng khoán giao dịch trao đổi, dịch vụ tư vấn tài sản, tiền điện tử. Và trong bài viết hôm nay, hãy cùng Kiemtien.com tìm hiểu ib forex là gì, cũng như đánh giá sàn Swissquote mới nhất nhé! 1. Tổng quan về sàn Swissquote Swissquote là tên thương hiệu quả tập đoàn Swissquote Group Holdings Ltd, một nhà cung cấp dịch vụ giao dịch và tài chính trực tuyến hàng đầu tại Thụy Sĩ. Tập đoàn này thành lập vào năm 1996 và đến năm 2000 thì chính thức được niêm yết trên SIX Swiss Exchange (Sàn giao dịch chứng khoản SIX Thụy Sĩ). Xem thêm: sàn giao dịch forex tốt nhất việt nam Tiền thân của Swissquote là một doanh nghiệp chuyên cung cấp các phần mềm tài chính và ứng dụng web, sau này kinh doanh thêm dịch vụ ngân hàng và tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực cung cấp các dịch vụ tài chính, đầu tư trực tuyến khác. Swissquote có trụ sở chính tại Gland, Thụy sĩ, các công ty con được thành lập tại nhiều nơi như Malta, Luxembourg, London, Hồng Kông, Dubai, Singapore và đều được cấp phép bởi các những cơ quan quản lý uy tín trên Thế giới. Swissquote Bank Ltd có trụ sở tại Gland, Thụy Sĩ, được cấp phép bởi FINMA – Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ. Swissquote Ltd được cấp phép bởi FCA – Cơ quan kiểm soát tài chính Vương Quốc Anh, số giấy phép 562170, công ty này hiện đang dẫn đầu về cung cấp dịch vụ giao dịch forex trực tuyến toàn cầu. Swissquote MEA Ltd được cấp phép và kiểm soát bởi DFSA – Cơ quan dịch vụ tài chính Dubai, số giấy phép F001438. Swissquote Asia Ltd tại Hồng Kông được cấp phép và giảm sát bởi SFC – Ủy ban chứng khoán và hợp đồng tương lai. Swissquote Financial Services Ltd tại Malta thì được cấp phép tại MFSA – Cơ quan dịch vụ tài chính Malta và Swissquote Pte Ltd được cấp phép bởi MAS – Cơ quan tiền tệ của Singapore. Với những thông tin pháp lý như thế thì không có điều gì có thể khiến cho nhà đầu tư có thể băn khoăn về độ tin cậy cho tài khoản của mình khi giao dịch tại sàn. Một điểm cộng về độ uy tín cho Swissquote là công khai minh bạch cơ cấu tổ chức, các thành viên quản trị và báo cáo tài chính của công ty. Các bạn có thể tìm thấy những thông tin này trên website của Swissquote. Không những là một ngân hàng, một nhà cung cấp các dịch vụ tài chính, các giải pháp công nghệ, Swissquote còn là một broker forex và các CFD và cũng là ngân hàng đầu tiên cho phép giao dịch tiền điện tử cơ bản (giao dịch trực tiếp, không phải CFD). Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ đánh giá các điều kiện giao dịch forex và CFDs tại Swissquote. Xem thêm: sàn giao dịch xm 2. Sản phẩm giao dịch Sàn Swissquote Swissquote cung cấp một số sản phẩm như forex, kim loại, chỉ số, trái phiếu và hàng hóa. Forex: hơn 80 cặp tiền tệ, bao gồm cả cặp tiền chính, cặp tiền chéo và cặp tiền ngoại lai exotic, trong đó các cặp tiền exotic ít được nhà đầu tư quan tâm do spread rất cao. Kim loại: bao gồm vàng, bạc, platinum và palladium, trong đó vàng và bạc được báo giá bằng 5 loại tiền tệ: AUD, USD, GBP, CHF và EUR. Chỉ số: nhà đầu tư được giao dịch 9 chỉ số nổi tiếng thế giới như DE30, US30, UK100, JP225… Trái phiếu: 3 trái phiếu: Long Gilt, US.T-Bond và Bund. Hàng hóa: dầu thô và khí gas là 2 loại hàng hóa được giao dịch tại Swissquote. Các loại sản phẩm như kim loại, chỉ số, trái phiếu và hàng hóa còn được giao dịch thông qua các hợp đồng kỳ hạn. Xem thêm: đăng ký sàn xm 3. Tài khoản giao dịch Sàn Swissquote Swissquote cung cấp đến 4 loại tài khoản giao dịch: Standard, Premium, Prime và Professional Tài khoản Standard: tài khoản này phù hợp với những nhà đầu tư nhỏ với số tiền nạp là thấp nhất 1,000 USD. Đối với nhà đầu tư Việt Nam thì số tiền này không hề nhỏ một chút nào. Tài khoản này sẽ được cung cấp các điều kiện giao dịch tiêu chuẩn nhất của sàn, nhà đầu tư được giao dịch với khối lượng nhỏ chỉ từ 0.01 lot. Tài khoản Premium: là tài khoản được đăng ký phổ biến nhất tại sàn, phù hợp với những trader vừa và lớn. Tài khoản Prime và tài khoản Professional: 2 tài khoản này đặc biệt dành cho những nhà đầu tư lớn, chuyên nghiệp giao dịch với khối lượng lớn. Đặc biệt tài khoản Professional sẽ được tùy chỉnh một số điều kiện giao dịch theo ý muốn của nhà đầu tư.
 11. Đánh giá mới nhất chi tiết từ A đến Z sàn Valutrades Valutrades trước đây là Monex Capital là công ty con của Vương quốc Anh của Monex Investindo Futures. Valutrades là sàn giao dịch Cung cấp tín hiệu forex uy tín nhất chỉ dành cho phần mềm giao dịch MetaTrader, cung cấp nhiều loại ngoại hối khác nhau trên hai loại tài khoản thông qua đơn vị do Vương quốc Anh quản lý. Và trong bài viết hôm nay, hãy cùng Kienthuctrade tìm hiểu Valutrades là gì cũng như đánh giá sàn Valutrades từng chi tiết nhé! 1. Nền tảng giao dịch Sàn Valutrades Valutrades cung cấp cho nhà đầu tư 2 nền tảng giao dịch của MetaTrader là phần mềm MT4 và MT5. Cả MT4 và MT5 đều là những phần mềm đang được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Phần mềm MT4 Là phần mềm ra đời trước, được thiết kế đầy đủ các tính năng hỗ trợ cho các giao dịch từ cơ bản đến nâng cao, đáp ứng hầu hết các phân khúc nhà đầu tư. Một số tính năng nổi bật của phần mềm MT4: 3 loại biểu đồ giá và 9 khung thời gian 4 loại lệnh chờ Hơn 50 chỉ báo kỹ thuật và công cụ hỗ trợ phân tích biểu đồ Hệ thống các EAs và khả năng test các chiến lược đơn luồng Cung cấp tin tức kinh tế hằng ngày Được sử dụng trên máy tính, trên web và ứng dụng di động Phần mềm MT5 Phần mềm này là thế hệ sau, bao gồm tất cả các tính năng của MT4 và được phát triển thêm một số tính năng mới, hỗ trợ tối đa cho các giao dịch nâng cao. Một số tính năng mới được phát triển trên phần mềm MT5: Nâng số lượng khung thời gian từ 9 lên 21 Phát triển thêm 2 loại lệnh chờ Buy Stop Limit và Sell Stop Limit Hơn 80 chỉ báo kỹ thuật và công cụ hỗ trợ phân tích biểu đồ Hệ thống các EAs và khả năng test các chiến lược đa luồng Cung cấp Lịch kinh tế trực tiếp trên nền tảng, hỗ trợ nhà đầu tư giao dịch theo tin tức Sử dụng ngôn ngữ lập trình MQL5 để tạo các chỉ báo tùy chỉnh, Scripts và các EAs Được sử dụng trên máy tính, trên web và ứng dụng di động Nhà đầu tư giao dịch trên MT4 hoặc MT5 đều được sử dụng các dịch vụ từ MQL5 Community, một nền tảng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giao dịch forex tuyệt vời của MetaTrader. Đào tạo giao dịch Để hỗ trợ cho các trader mới, Valutrades cung cấp một hệ sinh thái các chương trình đào tạo kiến thức khá đa dạng, bao gồm các video hướng dẫn, các bài viết về kiến thức giao dịch, các hội thảo và khóa học trực tuyến trên Webinars…nhà đầu tư có thể truy cập vào hệ sinh thái này tại website của sàn hoặc tại khu vực tài khoản quản lý. Xem thêm: pullback là gì 2. Đòn bẩy, phí hoa hồng và spread Sàn Valutrades Đòn bẩy Như đã nói ở phần trên, tỷ lệ đòn bẩy là khác nhau đối với 2 broker tại 2 khu vực Valutrades UK: tỷ lệ tối đa là 1:30, riêng khách hàng Professional là 1:500 Valutrades Seychelles: tỷ lệ tối đa là 1:500 Valutrades chỉ công bố các thông tin liên quan đến tỷ lệ đòn bẩy tại Valutrades Seychelles. Với Valutrades UK, 1:30 là tỷ lệ tối đa đối với forex, các sản phẩm còn lại được giao dịch với đòn bẩy thấp hơn nhưng không có thông tin cụ thể. Bên cạnh đó, tỷ lệ đòn bẩy còn phụ thuộc vào số dư trên tài khoản, tiền càng nhiều thì tỷ lệ đòn bẩy được sử dụng càng thấp. Với forex, nếu số dư < 20,000 GBP thì đòn bẩy là 1:500; từ 20,000 – 100,000 GBP thì đòn bẩy là 1:200; trên 100,000 GBP thì đòn bẩy tối đa được sử dụng là 1:100. Phí hoa hồng Valutrades chỉ áp dụng phí hoa hồng cho giao dịch forex trên tài khoản ECN với mức phí là 3$/1 lệnh, tức là với một giao dịch (mở và đóng) các bạn sẽ chịu phí là 6$. Spread Spread trên tài khoản Standard cao hơn tài khoản ECN nhưng so với mặt bằng chung trên thị trường thì spread của tài khoản Standard tại Valutrades thuộc hàng thấp, với spread trên cặp EUR/USD chỉ từ 1 pip. Spread trên tài khoản ECN khá hấp dẫn, có thể cạnh tranh với một số sàn uy tín có spread thấp nhất thị trường hiện nay như IC Markets hay Exness. Xem thêm: cách tìm điểm vào lệnh forex 3. Các hình thức nạp, rút tiền Sàn Valutrades Valutrades cung cấp khá nhiều các hình thức nạp, rút tiền như chuyển khoản quốc tế wire transfer, thẻ Visa/Master cards, các ví điện tử như Neteller, Skrill, Boleto, Remessa… Nạp tiền Nạp tiền không mất phí nhưng phí có thể phát sinh từ phía ngân hàng của nhà đầu tư Không yêu cầu tiền nạp tối thiểu Rút tiền Miễn phí 3 lần rút tiền đầu tiên của tháng, từ lần thứ 4 trở đi tính phí 5%/tổng số tiền rút Tiền rút tối thiểu là 50$ Lệnh rút tiền sẽ được xử lý trong vòng 24 giờ, tiền sẽ về tài khoản từ 1 – 2 ngày hoặc 3 – 5 ngày tùy từng hình thức. Xem thêm: rút tiền sàn XM 4. Tổng kết ưu, nhược điểm Sàn Valutrades Ưu điểm Được cấp phép bởi cơ quan quản lý uy tín Cung cấp tài khoản ECN Không yêu cầu tiền nạp tối thiểu Nền tảng giao dịch đa dạng, tốt Giao dịch không phí hoa hồng (Standard) hoặc phí thấp (ECN) Spread trên tài khoản ECN thấp Cung cấp nhiều hình thức nạp, rút tiền và không tốn phí (nếu rút dưới 3 lần) Livechat hoạt động 24/5, nhân viên hỗ trợ nhiệt tình Nhược điểm Sản phẩm giao dịch hạn chế Tài khoản giao dịch hạn chế, không có nhiều sự lựa chọn cho nhà đầu tư Không hỗ trợ các công cụ phân tích nâng cao như Autochartist hay Trading Central Tỷ lệ đòn bẩy thấp Website không hỗ trợ tiếng Việt
 12. Sàn Juno Markets là gì? Đánh giá ưu nhược điểm sàn giao dịch Juno Markets Juno Markets là một nhà môi giới Forex và CFD, cung cấp Tín hiệu forex miễn phí uy tín nhất và cho các nhà giao dịch tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương quyền truy cập đa dạng các sản phẩm như tiền tệ, cổ phiếu, chỉ số, CFD và kim loại. Kể từ khi thành lập, Juno Markets đã chứng minh cho mọi người thấy những ưu điểm của nó so với các sàn khác. Trong bài viết ngày hôm nay, kienthuctrade đưa ra những đánh giá về sàn giao dịch Juno Markets, giúp các bạn hiểu sâu hơn về broker này cũng như có thêm lựa chọn cho quyết định lựa chọn sàn giao dịch của mình. 1. Tổng quan sàn Juno Markets Juno Markets là nhà môi giới cung cấp môi trường giao dịch forex, CFDs và kim loại dành cho khách hàng tại khu vực châu Á. Được thành lập vào năm 2014, Juno Markets hiện nay chỉ có được giấy phép của VFSC (Financial Service Commission Vanuatu) – Ủy ban dịch vụ tài chính Vanuatu, một cơ quan không được đánh giá cao về độ uy tín trong ngành forex. Mọi quyết định liên quan đến việc mở tài khoản tại sàn này cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Là một hình thức đầu tư tài chính trực tuyến, đòi hỏi các broker phải đảm bảo tính an toàn cho tài khoản của khách hàng. Juno Markets áp dụng chính sách chống rửa tiền (AML) và Hiểu rõ khách hàng (KYC), yêu cầu tất cả nhà đầu tư phải cung cấp các giấy tờ tùy thân, địa chỉ, số điện thoại, email…, điều này đảm bảo rằng chỉ có chủ tài khoản mới được quyền đăng nhập, giao dịch hay nạp, rút tiền. Xem thêm: metatrader 4 có lừa đảo không Trong khi đó, trên thị trường còn khá nhiều các sàn forex xem nhẹ việc bảo mật khách hàng, mọi quy trình đăng ký tài khoản đều đơn giản và dễ dàng, điều này thật nguy hiểm đối với nhà đầu tư. Hơn 5 năm hoạt động, Juno Markets cũng đã dành được một số giải thưởng đánh dấu tên tuổi của mình trên thị trường, nhưng chỉ gói gọn trong phạm vi khu vực, chưa thể vươn tầm ra châu lục hay thế giới. Từ năm 2015 đến 2017, Juno Markets liên tục dành được giải thưởng Nhà môi giới có chương trình IB (Introducing Broker) tốt nhất Trung Quốc theo Tạp chí Ngân hàng – Tài chính toàn cầu và Diễn đàn forex Trung Quốc. Trong những phần tiếp theo, chúng tôi sẽ đánh giá các điều kiện giao dịch tại sàn này để các bạn có thêm sự lựa chọn trong việc ra quyết định chọn sàn giao dịch cho mình. 2. Sản phẩm / công cụ giao dịch Sàn Juno Markets Forex, chỉ số, kim loại và dầu thô là các sản phẩm chủ yếu được giao dịch tại sàn này. Forex: Juno Markets cung cấp cho nhà đầu tư gần 50 cặp tiền tệ, trong đó bao gồm cả cặp tiền chính, cặp tiền chéo và cặp tiền ngoại lai. Chỉ số: hơn 10 chỉ số nổi tiếng trên Thế giới như UK100, US30, NAS100, EUR50, HK50… Kim loại: vàng, bạc, platinum và palladium là 4 kim loại chủ đạo được giao dịch tại sàn Dầu thô: chỉ bao gồm 2 loại là dầu US và dầu UK Xem thêm: hỗ trợ và kháng cự trong forex Nhìn chung, sàn Juno Markets cung cấp khá ít các loại sản phẩm và số lượng cho mỗi loại cũng không nhiều, không thể đáp ứng được hết nhu cầu của nhà đầu tư, trong khi trên thị trường hiện nay, rất nhiều sản phẩm khác được đưa vào giao dịch như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa mềm, tiền điện tử, các quỹ ETF… 3. Tài khoản giao dịch Sàn Juno Markets Juno Markets cung cấp 3 loại tài khoản, phân biệt dựa vào chủ thể sử dụng, trong đó có Tài khoản tổ chức, Tài khoản cá nhân và Tài khoản được quản lý. Tài khoản tổ chức là loại tài khoản chỉ dành riêng cho khách hàng là những doanh nghiệp, các tổ chức tài chính hay các trader chuyên nghiệp. Tài khoản này được cung cấp nền tảng giao dịch tốt nhất, tối ưu hóa tính thanh khoản và giải pháp quản lý rủi ro. Xem thêm: Sàn giao dịch XM Tài khoản cá nhân là tài khoản mà dân trader như chúng ta cần quan tâm nhất. Nhóm tài khoản này được chia thành 2 tài khoản nữa, đó là Tài khoản STP và Tài khoản ECN. Hai loại tài khoản này cơ bản khác nhau về cách thức xử lý lệnh và cung cấp báo giá của sàn đến trader. Tài khoản STP: tài khoản này dành cho cả những nhà đầu tư vừa và nhỏ, với số vốn ban đầu là 100$, được giao dịch tất cả các sản phẩm đang cung cấp tại sàn và không bị áp dụng phí hoa hồng cho mỗi giao dịch. Tài khoản ECN: đây là tài khoản thích hợp với những nhà đầu tư lớn, nhiều kinh nghiệm giao dịch và khả năng ứng biến với thị trường. Tài khoản này yêu cầu số tiền nạp tối thiểu lên đến 1,000$, được cung cấp những dịch vụ tốt nhất như dịch vụ chăm sóc khách hàng đặc biệt, cung cấp tín hiệu giao dịch… Cả 2 loại tài khoản đều được giao dịch với khối lượng nhỏ nhất là 0.01 lot và đòn bẩy tối đa là 1:400. Hệ thống Tài khoản quản lý MAM: Juno Markets sẽ lựa chọn những trader giỏi, nhiều kinh nghiệm và đã có thành công nhất định trên thị trường để trở thành các nhà quản lý quỹ. Nhà đầu tư tham gia vào hệ thống này không trực tiếp giao dịch mà sẽ góp vốn vào các tài khoản quản lý đó, nhà quản lý quỹ dùng số tiền này thực hiện việc mua/bán trên thị trường. Lợi nhuận thu được chia đều cho các trader theo tỷ lệ vốn góp, còn nhà quản lý quỹ nhận hoa hồng theo cam kết ban đầu. Bên cạnh đó, như các broker khác, Juno Markets cũng cung cấp tài khoản Demo cho khách hàng mới muốn tìm hiểu và trải nghiệm các dịch vụ cũng như điều kiện giao dịch của sàn. Quá trình đăng ký không quá phức tạp, số tiền ảo sàn cung cấp lên đến 50,000$ và đòn bẩy 1:200, các bạn có thể thoải mái trải nghiệm giao dịch mà không cần quan tâm nhiều đến thắng thua. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ khuyến khích các bạn mở tài khoản Demo để quen dần với cách thức giao dịch, với cách đặt lệnh và các vấn đề cơ bản khác. Nếu nghĩ rằng đầu tư trên tài khoản Demo thành công thì trên tài khoản Live cũng thành công thì sẽ là một sai lầm rất lớn. Tài khoản Demo không mang lại cho các bạn yếu tố tâm lý, mà yếu tố tâm lý thì lại ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả giao dịch của bạn trên thị trường thực.
 13. Sàn Aetos là gì? Đánh giá tổng quan sàn Aetos Sàn AETOS là một nhà môi giới được sở hữu và điều hành bởi tập đoàn AETOS Capital Group, có trụ sở tại Sydney, Úc. AETOS là một công ty môi giới Forex Cung cấp tín hiệu forex chuyên nghiệp với các nguyên tắc cốt lõi là “Công bằng – Hiệu quả –Thông minh” với triết lý “Khách hàng là trên hết”. AETOS cung cấp toàn cầu về các sản phẩm ngoại hối và hợp đồng chênh lệch (CFDs), mang đến cho các khách hàng những mức giá cạnh tranh nhất để giao dịch đa dạng các thị trường gồm ngoại hối, kim loại quý, năng lượng và các chỉ số. 1. Các loại tài khoản giao dịch Aetos Số loại tài khoản của sàn Aetos là khá khiêm tốn khi chỉ có 2 loại tài khoản, một dành cho các nhà giao dịch phổ thông, một dành cho các tay trader chuyên nghiệp và các tổ chức lớn. Loại tài khoản đầu tiên dành cho các nhà giao dịch phổ thông, gọi là General Account. Điều thú vị là tài khoản này có thể liên kết với chức năng Expert Advisors, cho phép giao dịch được thực hiện tự động, sao chép giao dịch và các tùy chỉnh khác nếu bạn biết đôi chút về lập trình trên ngôn ngữ MQL4. Xem thêm: pullback là gì Khi sử dụng chức năng này, các giao dịch có thể được thực hiện tự động và ngay lập tức khi thỏa mãn các điều kiện về hỗ trợ, kháng cự, các chỉ báo kỹ thuật đã được cài đặt trước. Ngoài ra, các đặc điểm khác của tài khoản này gồm: Tương thích với EA Spread thấp Yêu cầu ký quỹ thấp: 250$ Yêu cầu ký quỹ 0.5% (1% đối với vàng thỏi) Quy mô giao dịch tối thiểu 0.01 lot, tối đa 50 lot Dành cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp, Aetos cung cấp tài khoản Premium, phù hợp với các trader có khối lượng giao dịch lớn. Tính năng của tài khoản này bao gồm: Spread cạnh tranh Tương thích với EA Lập trình tùy chỉnh Cho phép thực hiện giao dịch ngay lập tức mà không cần yêu cần bảo đảm Tiền gửi ký quỹ ban đầu 20,000$ Yêu cầu ký quỹ là 1% (2% đối với vàng) Quy mô giao dịch tối thiểu 0.1 lot, tối đa 200 lot Bên cạnh 2 loại tài khoản trên, đương nhiên sàn còn cung cấp tài khoản Demo dành cho các nhà đầu tư muốn tìm hiểu về đầu tư Forex nhưng vẫn chưa sẵn sàng bỏ tiền thật. Tài khoản demo có thể được đăng ký online nhanh chóng. 2. Phí hoa hồng và spread tại sàn Aetos Điểm nổi bật của sàn Aetos là họ không tính phí hoa hồng tuy nhiên bù lại spread được thả nổi và cũng tương đối cao. Lấy ví dụ đối với tài khoản General, spread dành cho cặp EUR/USD là 1.8 pips trong khi nhiều sàn giao dịch khác đưa ra mức spread ở phạm vi từ 1.0 – 1.5 pips. Tài khoản Premium có mức spread thấp hơn, thậm chí chỉ còn 0.8 pips, tuy nhiên bạn cần số tiền ký quỹ ban đầu khá lớn mới có thể mở tài khoản này, tầm 20,000$. Có lẽ phù hợp hơn với các nhà đầu tư tổ chức. Xem thêm: điểm vào lệnh trong forex 3. Nạp và rút tiền tại sàn Aetos Tương tự với các nhà môi giới khác, nhà đầu tư có thể nộp và rút tiền thông quan các phương tiện thẻ Visa/MasterCard, wire transfer, CashU, Skrill, Zotapay 4. Dịch vụ chăm sóc khách hàng Aetos Chức năng Live Chat luôn sẵn có trên trang web của Aetos. Khi có thắc mắc, bạn chỉ cần click vào nút Live Chat trên trang web, điền đầy đủ thông tin vào form và họ sẽ phản hồi bạn. Xem thêm: đăng ký tài khoản XM 5. Tổng kết ưu nhược điểm của sàn Aetos Ưu điểm Không lo bị lừa đảo do sàn được giám sát bởi 2 cơ quan quản lý của Úc và Anh Ký quỹ ban đầu thấp Cho phép lập trình tùy chỉnh trên MT4 và MT5 Không tính phí hoa hồng Nhược điểm Chưa có chi nhánh tại Việt Nam. Ít được trader tại Việt Nam tham giao giao dịch Spread ở mức trung bình Thông qua bài viết trên, Kienthuctrade đã đánh giá chi tiết sàn giao dịch Aetos để bạn đọc có cái nhìn tổng quan hơn, hy vọng hữu ích đối với bạn đọc. Theo dõi website của chúng tôi thường xuyên để được cập nhật tin tức mới nhất về các sàn Aetos
 14. Giới thiệu và đánh giá sàn MTrading MTrading luôn là sự lựa chọn hàng đầu của mọi nhà đầu tư vì sự uy tín cũng như vốn hóa lớn của doanh nghiệp. Là sàn forex Cung cấp tín hiệu forex uy tín có số lượng khách hàng nhiều nhất trên toàn cầu, đến đã có rất nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn MTrading. Trong bài viết này, Kienthuctrade sẽ giới thiệu và đánh giá về sàn MTrading nhé. 1. Tổng quan về sàn MTrading Sàn MTrading được đặt tại Belize, một quốc gia nằm tại bờ biển Trung Mỹ. Sàn cung cấp các sản phẩm giao dịch gồm forex, kim loại quý, cổ phiếu, chỉ số và nhiên liệu hóa thạch. Mục tiêu trọng tâm của sàn này là cung cấp các trải nghiệm giao dịch an toàn và dễ dàng cho các trader cư trú tại các thành phố lớn ở châu Á – Thái Bình Dương trong đó có Việt Nam và các thị trường mới nổi ở châu Phi và Nam Mỹ. Sàn giao dịch này có liên kết với cổng thanh toán Ngân Lượng do đó các trader tại Việt Nam có thể rút nạp tiền nhanh chóng khi sử dụng sàn forex này. Xem thêm: cách sử dụng mql5 2. Giấy phép chứng nhận hoạt động sàn MTrading MTrading là một công ty môi giới được công nhận bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế Belize (IFSC). Bên cạnh đó, MTrading cũng là đối tác của sàn Admiral Market AS, một sàn giao dịch khác được chứng thực bởi Cơ quan giám sát tài chính quốc gia Estonia (EFSA). 3. Nền tảng giao dịch sàn MTrading Cũng giống như các sàn giao dịch khác, MTrading sử dụng nền tảng MetaTrader 4 để các nhà đầu tư có thể phân tích thị trường và thực hiện giao dịch. MetaTrader có thể được download về máy tính và sử dụng như các phần mềm thông dụng. Xem thêm: làm ib forex Bên cạnh đó là MetaTrader 4 WebTrader, được thiết kế dành cho những ai muốn giao dịch trực tiếp và nhanh chóng thông qua trình duyệt web mà không cần phải download hay cài đặt bất cứ thứ gì. Không những vậy, MTrading còn cung cấp cho khách hàng một phiên bản tùy chỉnh của riêng họ, gọi là MT4 Supreme với một số tính năng khá thú vị. Giao diện cực kỳ nổi bật khi được thiết kế với tông màu chủ đạo là tím và hồng. Trên nền tảng này, có một Terminal Mini để quản lý giao dịch đơn giản, một Trade Terminal với các tính năng cao cấp hơn, một Tick Chart Trader để theo dõi biểu đồ một cách đơn giản. Nói chung giao diện khá đơn giản và dễ sử dụng. hức năng giao dịch qua điện thoại cũng được MTrading cung cấp giống như các sàn giao dịch phổ biến khác. 4. Các loại tài khoản giao dịch MTrading Có 2 loại tài khoản mà nhà đầu tư có thể mở trên sàn MTrading và được mô tả rất chi tiết trên website. Loại tài khoản thứ nhất là M.Premium, sử dụng phương thức STP, dành cho các giao dịch vừa và nhỏ. Tài khoản này có mức yêu cầu ký quỹ tối thiểu 100$, được giao dịch khoảng 30 cặp tiền tệ, kim loại, CFD chỉ số, nhiên liệu và cổ phiếu. Xem thêm: cách nạp tiền sàn XM Đòn bẩy ở mức 1:1000 cho forex và 1:500 cho giao dịch chỉ số, nền tảng sử dụng là MetaTrader 4. Tài khoản này cũng cung cấp cho nhà đầu tư quyền truy cập vào Expert Advisors (EA), thông tin thời gian thực và phân tích thị trường, ngoài ra còn có một loạt các công cụ giao dịch sáng tạo khác. Loại tài khoản thứ hai được gọi là M.Pro, tương tự với tài khoản M.Premium, tuy nhiên chỉ dành cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm với mức yêu cầu ký quỹ tối thiểu cao hơn là 500$. Đối với tài khoản này, nhà đầu tư có thể thực hiện được các giao dịch theo phương thức ECN với khối lượng giao dịch ít bị giới hạn hơn tài khoản M.Premium. Ngoài ra, MTrading cũng cho phép bất kỳ ai chưa có kinh nghiệm nhưng muốn tìm hiểu về giao dịch thông qua tài khoản Demo. Thông qua tài khoản Demo, các nhà đầu tư có thể làm quen với các tính năng trên nền tảng giao dịch cũng như gia tăng sự tự tin của bản thân trước khi bước vào giao dịch thật
 15. Sàn Saxo bank có uy tín không ? Các nhà giao dịch đang tìm kiếm một sàn giao dịch Cung cấp tín hiệu forex uy tín nhất có nhiều lựa chọn các công cụ và các loại tài sản sẽ không thất vọng với Saxo Bank – nhà môi giới hàng đầu của chúng tôi trong năm 2019. Saxo Bank hỗ trợ cung cấp đến khách hàng nhiều dịch vụ tốt bao gồm: Nghiên cứu, giá giao dịch, quản lý tài sản phục vụ cho nhu cầu của nhà đầu tư. 1. Phí hoa hồng và spread tại sàn Saxo Bank Spread cao hay thấp còn tùy thuộc vào loại tài sản mà bạn giao dịch. Chẳng hạn đối với cặp tiền EUR/USD, spread là 0.6 pips cho tài khoản Classic và là 0.4 pips cho các tài khoản Platinum và VIP. Bên cạnh đó sàn Saxo Bank còn tính phí hoa hồng trên mỗi giao dịch. Mức hoa hồng còn tùy thuộc vào khối lượng đặt lệnh của nhà đầu tư, đặt lệnh càng lớn, phí hoa hồng càng giảm. Mức phí hoa hồng trung bình đâu đó khoảng 0.005%. Bên ngoài spread và phí hoa hồng, sàn còn thu phí đối với các tài khoản không hoạt động trong vòng 3 tháng gần nhất. Mức phí này là khá cao, lên đến 25$ cho một khách hàng. Xem thêm: cách bán tín hiệu trên mql5 2. Nạp và rút tiền tại sàn Saxo Bank Về nạp tiền, Saxo Bank chỉ cung cấp phương thích nạp thông qua chuyển khoản ngân hàng và sử dụng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ quốc tế. Các loại ví điện tử không được liên kết bởi sàn này. Việt Nam có tên trong danh sách các quốc gia được hỗ trợ nạp tiền bởi sàn Saxo Bank. Tuy nhiên, bất lợi nằm ở chỗ sàn Saxo Bank không cho rút tiền về thẻ tín dụng/ghi nợ mà chỉ có một phương thức rút tiền duy nhất là chuyển khoản ngân hàng và điều này thường mất khoảng 3-5 ngày đối với các tài khoản ngân hàng mở tại Việt Nam. Xem thêm: ib forex là gì 3. Dịch vụ chăm sóc khách hàng Saxo Bank Saxo Bank có cung cấp một trang hỗ trợ có hiển thị sẵn các câu hỏi thường gặp và câu trả lời tuy nhiên hơi bất tiện ở chỗ nó chức năng tìm kiếm hoạt động không được tốt cho lắm. Về dịch vụ điện thoại, họ tuyên bố hỗ trợ 24/5 tuy nhiên thực tế thì vào buổi tối hầu như không thể liên hệ với sàn thông qua điện thoại. Tiếp theo, trang web của Saxo Bank không có chức năng live chat. Chức năng này chỉ có trên phần mềm giao dịch của những khách hàng VIP. Do đó chúng tôi đánh giá đây là điểm bất tiện. Xem thêm: Hướng dẫn rút tiền sàn XM 4. Tổng kết ưu nhược điểm của sàn Saxo Bank Ưu điểm An toàn và uy tín Nền tảng giao dịch tốt Spread và phí hoa hồng cạnh tranh Nhược điểm Yêu cầu tiền gửi tối thiểu cao Bị thu phí không hoạt động Phương thức nạp/rút tiền không đa dạng. Saxo Bank làm rất tốt công việc thống nhất các nền tảng máy tính để bàn, web và di động. Với sự hấp dẫn đối với nhu cầu quản lý tài sản của các nhà đầu tư, Saxo không chỉ phục vụ cho các nhà giao dịch và đầu cơ bán lẻ, nó còn là một lựa chọn lý tưởng cho những người đã tích lũy tài sản và cần hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn của Saxo Bank. Theo dõi website của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những bài học hữu ích nhất về kiến thức Trading cũng như thông tin mới nhất từ các sàn forex nhé !