• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

lanh.santienaouytin

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  90
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About lanh.santienaouytin

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  https://santienaouytin.com/
 1. Tỷ giá của 2.000+ đồng tiền điện tử (Real time) mới nhất ngày hôm nay Bảng tỷ giá đồng tiền ảo (Coin, tiền kỹ thuật số, tiền điện tử, hay tiền mã hóa) Bitcoin (BTC), Bitcoin cash (BCH), Litecoin (LTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), EOS, Stellar (XLM), Monero (XRM), IOTA (MIOTA), Ethereum Classic (ETC), NEMcoin (XEM), Cardano (ADA), TRON (TRX), Dashcoin (DASH),.. Kiemtien.com cập nhật tỷ giá hiện tại các đồng coin này theo thời gian thực (Real Time), có nghĩa là giá các đồng tiền này bất cứ lúc nào có biến động tăng/giảm thì bảng dưới đây cũng cập nhật ngay lập tức, vì thế tỷ giá này là chính xác hoàn toàn. Tỷ giá USD theo thị trường tự do tiền ảo là 23.700 VNĐ (Bán), 23.400 VNĐ (Mua). Nguon: Kiemtien.com
 2. Giá các loại tiền ảo bitcoin đã tăng mạnh từ đầu năm đến nay do nhiều yếu tố như nhiều doanh nghiệp gia nhập thị trưởng, các công ty fintech như Paypal và Square di chuyển vào không gian tiền điện tử và cũng bởi quan điểm rằng tiền kỹ thuật số khan hiếm có thể là hàng rào chống lại lạm phát, tương quan với tình hình đồng USD suy yếu. Mặc dù tiền điện tử có thể chiếm một phần nhỏ doanh thu của các công ty này vào lúc này, nhưng nó có tiềm năng rất lớn. Ví dụ, ứng dụng thanh toán Square và PayPal - những doanh nghiệp kiếm tiền bằng cách mua bitcoin từ các nhà môi giới và bán chúng cho khách hàng của họ bằng cách thêm giá "chênh lệch" để hưởng lợi khi giá và khối lượng tăng . Ứng dụng tiền mặt của Square đã tạo ra khoảng 1,63 tỷ USD doanh số liên quan đến bitcoin trong quý III năm 2020, tăng 11 lần so với cùng kỳ năm 2019. Tương tự, Nvidia cũng được hưởng lợi từ nhu cầu đối với các GPU hàng đầu của mình, chẳng hạn như dòng Ampere từ các công cụ khai thác tiền điện tử. Trong khi cổ phiếu tiền điện tử được đánh giá là khá an toàn và có vẻ hấp dẫn thì các nhà đầu tư vẫn cần cân nhắc về tỷ giá tiền ảo trước khi ra quyết định để giảm thiểu nguy cơ thất thoát tài sản.
 3. Từ đầu năm 2021 đến nay, thị trường tiền điện tử chứng kiến không ít biến động, với tâm điểm chú ý là đồng bitcoin, dự đoán giá tiền ảo bitcoin liên tục xô đổ các kỷ lục, đột ngột quay đầu giảm mạnh và phục hồi trong thời gian ngắn. Gần đây, CEO Elon Musk của hãng xe điện Tesla thường xuyên đăng bài ủng hộ bitcoin và các đồng tiền điện tử khác như Dogecoin. Ngoài ra, Tesla cũng tuyên bố sẽ chấp nhận thanh toán bằng bitcoin. Các tập đoàn lớn khác như Mastercard, BNY Mellon và PayPal cũng phát tín hiệu ủng hộ bitcoin. Mức độ tăng trưởng và biến động thất thường của đồng tiền điện tử lâu đời nhất này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu trong tương lai, bitcoin có phải đối mặt với quy định hay sự giám sát nghiêm ngặt hơn từ chính phủ Mỹ hay không. Hôm 22/2, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen đã cảnh báo về những hệ lụy nguy hiểm mà bitcoin có thể gây ra cho nhà đầu tư và công chúng. Bà Yellen cũng nhấn mạnh rằng chính phủ Mỹ cần ban hành quy định để kiểm soát bitcoin. "Theo tôi, chúng ta cần phải đảm bảo rằng bitcoin không được sử dụng cho các giao dịch bất hợp pháp và cần đưa ra cơ chế bảo vệ nhà đầu tư. Do đó, quản lý các tổ chức kinh doanh tỷ giá tiền ảo bitcoin và buộc họ phải tuân thủ trách nhiệm pháp lý liên quan là rất quan trọng", bà Yellen chia sẻ với CNBC.
 4. Cuối tháng 1 năm nay, giá tiền ảo hôm nay của chuỗi cửa hàng bán lẻ trò chơi điện tử GameStop tăng vọt 1.700% chỉ trong vài ngày trước khi lao dốc thảm hại. Hiện tại, trong khi đợt tăng điên cuồng của GameStop đã kết thúc thì cách thức giao dịch tương tự đã tràn vào thị trường tiền điện tử. Bong bóng trên thị trường chứng khoán thường có thể gây ra một số hệ lụy như làm gia tăng tình trạng bất bình đẳng. bitcoin liên tục phá kỷ lục và leo lên mức cao cũng tiềm ẩn những hậu quả tiêu cực đối với khí hậu. Bitcoin là đồng tiền điện tử lâu đời nhất, được phát hành dưới dạng một phần mềm mã nguồn mở. Một trong các công nghệ thú vị gắn với bitcoin là blockchain - hệ thống ghi lại tất cả các giao dịch trong một danh sách công khai. Bitcoin được "cha đẻ" Satoshi Nakamoto tạo ra như một hệ thống thanh toán thay thế không nằm dưới quyền kiểm soát của các ông lớn ngành tài chính. Tuy nhiên, hiện nay nhiều tập đoàn, các startup fintech và thậm chí các doanh nghiệp Phố Wall cũng đã chen chân vào thị trường bitcoin. Kể từ khi bitcoin ra đời, chúng ta không chỉ chứng kiến sự xuất hiện của nhiều đồng tiền điện tử khác mà còn chào đón nhiều sàn giao dịch cho phép mọi người mua và bán tiền điện tử. Chính điều này đã giúp hoạt động đầu cơ trở nên dễ dàng hơn. Nhà đầu tư có thể mua bitcoin trên các sàn giao dịch, nhưng họ cũng có thể tự đào bitcoin. Đào bitcoin chính là quá trình đưa đồng bitcoin mới vào lưu thông. Cứ khoảng 10 phút một lần, một "khối" mới lại được thêm vào chuỗi blockchain của bitcoin, biến động mạnh. Người đầu tiên xác minh các giao dịch trị giá 1 megabyte trên blockchain và xác định chính xác dãy số thập lục phân gồm 64 chữ số liên kết với khối mới sẽ nhận được 6,25 bitcoin làm phần thưởng. Hiện tại, ở mức giá 56.800 USD/BTC, 6,25 bitcoin trị giá hơn 355.000 USD. Về cơ bản, xác định đúng tỷ giá tiền ảo dãy số thập lục phân 64 chữ số là công việc mang tính phỏng đoán và cần rất nhiều năng lực tính toán để tìm ra. Các thợ đào có thể khai thác tối đa 21 triệu bitcoin (hiện tại có khoảng 18,5 triệu bitcoin đang lưu hành trên thị trường).
 5. Bitcoin chính thức lập kỷ lục mới về giá. Tuần vừa qua có thể coi là quãng thời gian sóng gió nhất của giới đầu tư bitcoin tính từ đầu năm 2020 cho đến nay. Sự biến động tỷ giá tiền ảo bitcoin trong tuần vừa rồi chắc hẳn khiến cho nhiều nhà đầu tư phải đứng ngồi không yên. Bitcoin tiếp tục tăng giá, phá vỡ kỷ lục 3 năm trước Sau những chuỗi ngày liên tiếp tăng phi mã và vượt ngưỡng 19.000USD, giá tiền ảo Bitcoin bất ngờ lao dốc trong 3 ngày từ 26/11 đến 28/11 với giá giao dịch thấp nhất là 16.351USD. Sự tụt giá nhanh chóng này khiến nhiều người cho rằng lịch sử tái diễn giống như năm 2017, bong bóng bitcoin lại vỡ tan và đưa giá đồng tiền này trở về mức vài nghìn USD. Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng quay trở lại với những nhà đầu tư khi mà giá bitcoin bất ngờ tăng mạnh và chính thức lập kỷ lục mới là 19.850USD vào ngày hôm qua 30/11. Với sự phân tích của giới chuyên môn, việc giá bitcoin bất ngờ tụt giá trong 3 ngày là hệ quả của quá trình điều chỉnh giá, điều tất yếu sảy ra khi mà giá bitcoin liên tiếp tăng và gần đạt ngưỡng cao nhất trong lịch sử. Một phần do các nhà đầu tư lo ngại bitcoin không thể phá kỷ lục về giá và sẽ sớm tụt giá giống như 3 năm trước nên ngần ngại trong việc mua vào mà thay vào đó sẽ là bán ra chốt lời, áp lực giá bán khiến bitcoin tụt giá là điều không thể tránh khỏi. Xem thêm: tỷ giá tiền ảo mới nhất Ngoài ra sự tụt giá này còn do sự ảnh hưởng từ phương tiện truyền thông hay từ những nhân vật tên tuổi có sức ảnh hưởng lớn. Cụ thể, Một loạt tin nhắn từ Giám đốc điều hành của Coinbase, Armstrong thông qua Twitter đang được cho là một trong những nguyên nhân gây sụt giảm không chỉ với đồng Bitcoin mà cả thị trường tiền điện tử nói chung. Hôm 24/11, thông qua Twitter, ông Armstrong ngụ ý rằng Bộ Tài chính Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy các quy định về việc thắt chặt một số lĩnh vực trước khi chính quyền của ông Trump kết thúc nhiệm kỳ. Lĩnh vực tiền kỹ thuật số còn rất non trẻ, vốn vẫn phải đối mặt với nhiều mối ‘đe dọa’ về những quy định chặt chẽ hơn. Và những dòng chữ của Armstrong đủ để tạo ra sự lo lắng cho giới đầu tư thiếu kiên định và việc bitcoin tụt giá là điều dễ hiểu. Mặc dù vậy, sau khi những lời đồn đoán qua đi, sự ủng hộ bitcoin ngày một gia tăng cùng với thông tin mạng tiền tệ kỹ thuật số của Facebook – Libra, có thể ra mắt vào đầu tháng 1 tới càng làm tăng thêm sự hứa hẹn về một tương lai tươi sáng cho tiền kỹ thuật số. Điều đó chính là nguyên nhân đưa giá đồng bitcoin tăng mạnh trở lại và chính thức phá kỷ lục mà nó tạo ra cách đây 3 năm.
 6. Phí dịch vụ tại Binance Trước khi giao dịch, chúng ta luôn chú ý đến mức phí trong giao dịch để trả lời cho câu hỏi nạp tiền sàn binance có mất phí không sau đây mình sẽ giới thiệu phí khi giao dịch trên sàn Binance Phí nạp tiền Miễn phí Xem thêm: các hình thức nạp tiền binance Phí giao dịch Đối với người dùng phổ thông, mức phí giao dịch là 0.1%. (Trừ vào tài sản nhận được) Mức phí tiêu chuẩn đối với các cấp tài khoản khác nhau Nếu có BNB, bạn có thể lựa chọn việc sử dụng BNB thanh toán phí để hưởng chiết khấu phí giao dịch, mức ưu đãi hiện tại là giảm 25%. Dữ liệu margin Biểu phí giao dịch của Binance Futures Phí rút tiền Vui lòng tham khảo tại: Biểu phí
 7. Với sàn VCC Exchange, các bạn có thể chuyển cả Crypto hoặc tiền fiat vào sàn. Dưới đây là hướng dẫn nạp tiền sàn vcc exchange Crypto sàn VCC Exchange Ở mục “Quỹ” => “Nạp coin”. Sau đó, các bạn chọn lựa token để nạp như hình bên dưới, sao chép đúng địa chỉ ví mà sàn cung cấp để chuyển vào địa chỉ ví theo từng loại token. Tham khảo: nạp tiền sàn vcc exchange có mất phí không VND sàn VCC Exchange Cùng với mục đó, các bạn chọn vào “Nạp tiền VND”. Sau đó, các bạn nhập số lượng VND muốn nạp rồi chọn “Nạp tiền”. Sàn sẽ cung cấp tài khoản ngân hàng của sàn để các bạn chuyển tiền vào, chờ một lát, sàn sẽ kiểm tra số dư trong mục Account.
 8. Bước 1: Để mở tài khoản mới trên sàn Bitfinex bạn truy cập vào đây cách đăng ký sàn bitfinex và chọn “OPEN ACCOUNT” hoặc “SIGN UP“. Bước 2: Bitfinex sẽ giới thiệu qua một chút về nền tảng của họ, bạn kéo xuống dưới tích vào các ô “In understand” và chọn “Proceed“. Tham khảo: hướng dẫn đăng ký sàn bitfinex Bước 3: Nhập các thông tin đăng ký như sau: Username: Nhập tên tài khoản của bạn Email address: Địa chỉ Email của bạn Password: Mật khẩu tài khoản Confirm password: Nhập lại mật khẩu trên Timezone: Chọn “GMT+07 Hanoi” Captcha Text: Nhập mã bên phải vào Cuối cùng chọn “Open Account“ Bước 4: Hệ thống của sàn giao dịch Bitfinex sẽ gửi cho bạn một email để kích hoạt tài khoản, bạn vào email và click vào “CONFIRM EMAIL ADDRESS” là xong. Như vậy là bạn đã tạo tài khoản Bitfinex xong rồi đó, tiếp theo là cách đăng nhập.
 9. Tuy chỉ mới thành lập cách đây hơn 2 năm nhưng nhờ nền tảng công nghệ tiên tiến và chiến lược phát triển khôn ngoan như việc đã vận dụng rất tốt chính sách thu hút người dùng mà sàn Binance đã áp dụng trước đây, nhờ đó mà Bybit đã nhanh chóng trở thành 1 trong những sàn tiền ảo uy tín và phổ biến nhất hiện nay. Đó chính là chính sách tặng phần thưởng khi nạp tiền vào sàn. Để hiểu rõ hơn về cách đăng ký cũng như cách nạp tiền vào sàn Bybit thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu sau đây nhé! Hướng dẫn đăng ký sàn Bybit Bước 1: đầu tiên bạn hãy truy cập vào trang chủ của sàn bybit Bước 2: có 2 cách đăng ký tài khoản bybit đó là email và số điện thoại, nhưng tôi thì khuyến khích nên dùng email để đảm bảo và tiện lợi hơn. Hãy điền đầy đủ địa chỉ email và mật khẩu vào các ô theo yêu cầu rồi nhấn nút “Register” Bạn có hai cách đăng ký tài khoản, qua SĐT hoặc email Bước 3: hệ thống sẽ tự động gửi 1 email xác nhận tới hòm thư mà các bạn đã đăng ký bên trên. Hãy vào mail này lấy mã Verification Code và nhập vào. Sau đó nhấn nút “Complete registration”. Như vậy là đã hoàn thành xong thủ tục đăng ký rồi đó, quá nhanh phải không nào? Xem thêm: cách nạp tiền sàn bybit Nội dung email có chứa mã kích hoạt Lưu ý: mã code này chỉ có hiệu lực trong 5 phút nên các bạn cần nhanh chóng thực hiện kẻo mất thời gian phải bắt đầu lại. Nhập mã kích hoạt có trong nội dung email
 10. Đăng nhập tài khoản Binance, vui lòng truy cập hướng dẫn rút tiền sàn binance Sau khi bạn đăng nhập thành công, vui lòng bấm vào mục [Ví Spot] - [Rút] ở phía trên bên phải của trang. Vui lòng nhập mã đồng coin hoặc chọn đồng coin/ token bạn muốn rút tiền. Lấy Bitcoin (BTC) làm ví dụ, sau khi xác nhận địa chỉ, điền vào ô [Địa chỉ BTC của người nhận] và nhập số tiền cần rút. Hệ thống sẽ tự động tính phí dịch vụ và đưa ra số lượng đến thực tế: số lượng thực nhận = số tiền rút - phí rút tiền. Ghi chú: - Nếu bạn muốn chuyển sang các nền tảng/sàn khác, vui lòng điền địa chỉ nạp BTC của nền tảng đó (tương đương với chuyển khoản ngân hàng, bạn cần điền số thẻ của người nhận, và điền địa chỉ nạp tiền của bên kia vào địa chỉ rút tiền tại đây); - Nếu bạn rút tiền vào ví: bạn cần mở ví nhận, nhấp vào thanh toán hoặc nạp tiền, lấy địa chỉ nhận tiền tương ứng; - Nếu bạn chọn BTC, vui lòng đảm bảo rằng loại tiền bạn chọn trên nền tảng chuyển tiền cũng là BTC; Nếu tài khoản của bạn chưa hoàn thành xác thực cá nhân, số tiền rút trong 24 giờ của bạn là 2 BTC. Với một số token đặc biệt, khi bạn thực hiện hoạt động rút tiền, bạn sẽ phải nhập đúng địa chỉ làm thế nào để rút tiền sàn binance và phải điền vào cả mục “Tag”. (Mục “Tag” còn được gọi là Memo hay Payment ID) Chúng tôi sẽ lấy ví dụ là đồng BNB, bạn cần phải điền vào địa chỉ rút BNB. Sau đó bạn cần sao chép “BNB MEMO” từ sàn giao dịch khác tương ứng và dán vào hàng thứ hai. Sau khi bấm vào [Gửi đi], bạn sẽ được yêu cầu nhập mã xác minh như sau: Nếu bạn chưa cài đặt bất cứ loại xác minh nào, thì hệ thống sẽ yêu cầu bạn cài đặt; Nếu bạn đã cài đặt trình xác thực, bạn sẽ phải click vào [Nhận mã xác minh] và nhập mã xác minh được yêu cầu; Để đảm bảo an toàn cho tài khoản, Mã xác minh điện thoại và Email chỉ có hiệu lực trong vòng 30 phút, vui lòng nhập mã trong thời gian quy định. Vui lòng kiểm tra lại loại tiền, số tiền và địa chỉ mà bạn rút. Trước khi bấm vào [Gửi đi] ở phần xác minh bảo mật, lệnh rút này sẽ không được thực hiện. Nếu như thao tác này không phải do chính chủ thực hiện, có thể bấm vào [Vô hiệu hóa tài khoản] trong email và liên hệ với bộ phận CSKH của Binance. Sau khi bạn hoàn thành việc rút tiền từ Binance, bạn có thể về trang chủ và nhấn vào mục [Ví spot] - [Lịch sử Nạp và Rút] để kiểm tra tài khoản . Bạn có thể truy cập blockchain để kiểm tra trạng thái của bất cứ giao dịch nạp tiền nào bằng cách bấm vào TxID.
 11. Sau đây là các bước rút tiền sàn bitfinex như thế nào ra khỏi tài khoản sàn: Bước 1: Chọn “wallet” >> Chọn “withdrawal”. Bước 2: Chọn đồng bạn muốn rút, ở đây là chọn “ETH”. Bước 3: Lựa chọn địa chỉ ví ETH rút về >>Nhập số lượng cần rút >> Lựa chọn tài khoản cần rút và tích chọn hai mục >> Nhấp “Request Withdrawal”. Như vậy là đã hoàn tất thao tác. Tham khảo: làm thế nào để rút tiền sàn bitfinex Với những thông tin cơ bản trên đây về sàn giao dịch Bitfinex thì hi vọng bạn đã có thể nắm được Bitfinex là gì và không cảm thấy ngỡ ngàng khi tiếp cận và tham gia hình thức như thế này
 12. Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ cách rút tiền sàn Bybit về ví cá nhân của bạn. Hãy theo dõi các bước cụ thể và đừng bỏ qua bất kỳ bước nào để có thể đảm bảo thao tác rút tiền thành công mà không mất thời gian và tài sản. Hướng dẫn cách rút tiền trên sàn Bybit Dưới đây là các bước để rút tiền sàn Bybit về tài khoản cá nhân của bạn: Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản trên sàn Bybit. Nếu bạn chưa mở tài khoản thì có thể xem lại bài hướng dẫn đăng ký tài khoản của chúng tôi tại link dưới đây. Bước 2: Trên giao diện của sàn giao dịch tiền ảo uy tín này bạn nhấp chuột vào “Tài sản của tôi“ Bước 3: Màn hình hiển thị bạn sẽ nhìn thấy được hiện tại Bybit chỉ hỗ trợ nạp tiền đối với 5 loại coin đó là BTC, ETH, EOS, XRP, USDT. Nhấp vào lệnh “Rút tiền” để thao tác. Bước 4: Cửa sổ bật ra sẽ được hiển thị. Chọn địa chỉ rút tiền từ thanh menu thả xuống. Nếu người dùng không thấy địa chỉ ví rút tiền, trước tiên hãy thêm địa chỉ rút tiền bằng cách nhấp vào chữ “Thêm địa chỉ rút tiền” Bước 5: Sau khi nhấn “Gửi” bạn cần nhập tiếp mã xác thực và xác nhận qua email bằng cách nhấp vào nút màu xanh dương được gửi về trong địa chỉ mail của bạn. Lưu ý Chỉ khi nhấp vào xác nhận qua email thành công bạn mới được xác nhận là đã rút tiền thành công. Nếu không nhấp vào liên kết xác nhận trong email thì thao tác rút tiền của bạn sẽ không được ghi nhận. Phải cài đặt mã 2FA mới được quyền rút coin. Bybit xử lý việc rút tiền 3 lần trong ngày tại các mốc thời gian 8h00, 16h00 và 24h00 (UTC). Tức là bạn thực hiện việc rút nhưng phải chờ các mốc thời gian này để tiền về ví cá nhân. Trên đây là hướng dẫn hướng dẫn rút tiền sàn bybit đầy đủ các bước để thực hiện việc rút coin về ví các nhân. Vấn đề quan trọng nhất để có thể thực hiện được thao tác này đó chính là bạn cần phải xác thực 2 yếu tố mới được quyền rút coin. Vì vậy hãy nhớ bật xác thực 2 yếu tố trước tiên. Nếu có bất kỳ trở ngại nào trong quá trình thao tác đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi để được giải đáp. Chúc các bạn thành công! Nếu bạn muốn mở thêm tài khoản hoặc chọn thêm các sản phẩm khác để giao dịch thì hãy tham khảo thêm thông tin trong bài đánh giá dưới đây.
 13. Ở đây mình sẽ hướng dẫn rút đồng coin Stellar Lumens (XLM). Một số loại tiền điện tử khác cũng có một chút khác biệt nhưng cơ bản cũng như nhau. Trên ứng dụng di động Mọi người vào phần “Quỹ” trên IOS hoặc “Vốn” đối với Android. Tiếp theo, bạn bấm vào trực tiếp coin bạn muốn rút tại cách rút tiền sàn binance hoặc nhấn vào nút “Rút” . Mình hay sử dụng cách nhấn trực tiếp vào coin để rút vì số lượng coin của mình ít rất dễ tìm. Trường hợp, bạn có quá nhiều coin thì nên nhấn vào “Rút” và tìm coin bạn cần rút. Sau khi nhấn vào đồng coin bạn muốn rút. Thì sẽ hiện ra hình như dưới. Nhấn chọn nút Rút. Đọc lưu ý của loại tiền điện tử bạn muốn rút. Tiếp theo, bạn hãy nhấn vào nút Tôi hiểu. Tiêp tục. Nhập chính xác địa chỉ coin cần rút. Sau đó, bạn nhấn nút Rút. Nhập mã xác minh 2FA mà bạn đã cài đặt. Có thể là SMS hoặc Google Authenticator. Bảng thông báo yêu cầu rút. Để màn hình ở đây và mở mail của bạn để kiểm tra. Bạn kiểm tra thông tin địa chỉ rút. Nếu mọi thứ đều chính xác thì bạn hãy nhấn vào nút Confirm Withdrawal. Nếu nhấn vào nút không được thì bạn có thể click vào link của Binance cung cấp. Thường hợp link không hoạt động bạn copy phần Verification code. Bạn quay trở lại ứng dụng và bấm vào phần mình đã đóng khung ở trên. Đán phần code đã copy vào đấy là xong. Nếu không có bất cứ lỗi gì thêm thì bạn sẽ được như hình dưới. Vậy là bạn đã rút thành công rồi đó. Trên Website Mọi người vào Ví và click Ví giao dịch (Nạp & rút). Tại phần “Tiền” nhập coin bạn muốn rút. Cuối cùng nhấn vào nút Rút. Nhập chính xác địa chỉ bạn muốn chuyển đi. Sau đó, bạn nhấn vào nút Gửi đi. Các bước còn lại là nhập 2FA. Và xác thực email. Bạn có thể xem phần rút trên mobile vì nó giống nhau. hướng dẫn rút tiền sàn binance Vậy là bạn đã thực hiện yêu cầu rút thành công rồi đó. Một số mẹo và lưu ý bạn cần biết Cách giữ tài khoản bạn được an toàn Một số mẹo và lưu ý bạn cần biết Cách giữ tài khoản bạn được an toàn Tài khoản giao dịch thì lúc nào cũng có tiền đúng không nào? Mà có tiền thì sẽ luôn bị dòm ngó. Để giữ được an toàn thì Blogtienao sẽ gợi ý cho các bạn một số cách sau: Bật tính năng 2FA. Tất nhiên rồi mình đã có nhắc ở trên. Không chỉ bật cho tài khoản Binance. Bạn hãy bật luôn cho cả Gmail và những thứ liên quan. Không click vào những liên kết lạ. Hãy luôn chắc chắn rằng bạn chỉ đăng nhập tại “binance.com“. Không xem những mail lạ. Những mail giveaway hay tặng coin gì đó tốt nhất là bạn không nên nhấn vào xem. Không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ. Vô hiệu hóa tài khoản Binance Tại sao phải vô hiệu hóa tài khoản? Khi bạn phát hiện các truy cập bất thường hay các lệnh rút không phải do bạn rút. Thì việc bạn cần làm là vô hiệu hóa để tránh bị mất tài sản của mình. Vô hiệu hóa thì tài khoản của bạn sẽ bị gì? Khi vô hiệu hóa thì sẽ xảy ra: Các lệnh rút đang chờ sẽ bị hủy. Nếu lệnh rút mà bạn đã xác nhận qua email rồi thì bó tay nhé. Bạn sẽ không thể thực hiện bất cứ giao dịch nào nữa. Các API key của bạn sẽ bị xóa. Các thiết bị đã từng được kết với tài khoản sẽ bị xóa. Để kích hoạt lại tài khoản thì bạn cần liên hệ support@binance.zendesk.com. Cách vô hiệu hóa tài khoản Trên ứng dụng IOS Mọi người vào Tài khoản và nhấn vào nút Vô hiệu hóa. Nhấn vào nút Vô hiệu hóa tài khoản. Vậy là xong. Trên Android App trên thiết bị Android thì cũng thực hiện tương tự trên IOS nhưng nút vô hiệu hóa có chút khác. Bấm vào nút cạnh email và nhấn Vô hiệu hóa tài khoản là xong. Trên website Bạn vào Tài khoản chọn Bảo mật. Tại phần Hoạt động của tài khoản, bạn hãy click vào dòng chữ Vô hiệu hóa tài khoản. Nhấn vào nút Vô hiệu hóa tài khoản này. Khi bấm vào bạn xác nhận là tài khoản của bạn sẽ bị vô hiệu hóa.
 14. Như đã đề cập ở trên một số hình thức đầu tư phổ biến hiện nay, dưới đây mình sẽ giải thích chi tiết từng cái một, và hướng dẫn cụ thể mọi người cách đầu tư tiền ảo: 1. Mua bán Bitcoin kiếm lời Cách chơi Bitcoin này hiện là phổ biến nhất mà ai cũng có thể tham gia tại Việt Nam. Quy trình đầu tư Bitcoin với hình thức này khá đơn giản. Đầu tiên bạn cần tạo một chiếc ví để trữ BTC sau khi mua, ví Bitcoin có rất nhiều loại cho bạn lựa chọn như: “Ví nóng” (ví online, ví phần mềm trên máy tính, ứng dụng ví trên điện thoại) và ví offline (ví lạnh hay ví cứng), ví giấy. Tùy thuộc vào nhu cầu đầu tư ngắn hạn hay dài hạn mà bạn chọn ví cho phù hợp. Nếu bạn trữ ngắn hạn thì có thể chọn ví nóng, còn dài hạn thì chọn ví lạnh là an toàn nhất, nhưng ví lạnh sẽ mất tiền để mua, còn ví nóng là miễn phí. Sau khi đã tạo ví Bitcoin xong thì bạn sẽ tiến hành mua Bitcoin, để mua BTC thông thường sẽ có 2 cách là mua trên sàn giao dịch Bitcoin hoặc mua trực tiếp từ các cá nhân (chợ đen), tuy nhiên, cách mua tại chợ đen có nhiều rủi ro dễ xảy ra lừa đảo, mặc dù phí giao dịch thấp, nên mình khuyến nghị các bạn nên mua trên các sàn giao dịch tại Việt Nam. Đầu tư Bitcoin ngắn hạn (Trade coin – Lướt sóng) Đầu tư Bitcoin ngắn hạn hay còn gọi là Trade coin hoặc dân trader (những người chơi trade coin) thường gọi là “Lướt sóng“. Như các bạn đã thấy, tỷ giá Bitcoin và các đồng Altcoin thường xuyên biến động, hàng ngày, hàng giờ và thậm chí là từng phút, các trader sẽ tận dụng sự biến động này để kiếm lời bằng cách “mua giá rẻ và bán giá cao” trong một khoảng thời gian ngắn, có thể là trong ngày, trong giờ cũng có thể là trong vài phút. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể chơi trade coin được, nó đòi hỏi bạn phải có nhiều kỹ năng như kiến thức phân tích kỹ thuật, phân tích biểu đồ, nhận định thị trường thông qua tin tức, từ đó dự đoán hướng đi của giá BTC để mua được giá thấp và bán giá cao. Nói chung là trade coin rất phức tạp, những người mới chơi thường là thua nhiều hơn thắng, cái này gọi là “học phí” trước khi trở thành trader chuyên nghiệp để kiếm được tiền. Còn nếu bạn trade mà không có kiến thức, dựa hoàn toàn vào cảm xúc của bản thân thì không khác nào “đánh bạc“, thường xuyên bị “mua đỉnh bán đáy” và có thể “trắng tài khoản” bất cứ lúc nào. Nhưng nếu bạn chịu khó học hỏi và qua nhiều lần mất “học phí” để trở thành một trader thực sự thì Trade coin lại là một công việc có thể “hái ra tiền“, đặc biệt là trade Margin. Mình không khuyến khích các bạn mới tìm hiểu tham gia hình thức này trong các hình thức đầu tư tiền ảo. B. Đầu tư Bitcoin dài hạn (Hodl Coin) Nếu bạn là một người không có nhiều thời gian, muốn đầu tư vào Bitcoin như một mảng phụ để kiếm thêm thu nhập thì cách đầu tư dài hạn (Hold coin) này là thích hợp nhất. Hold coin không yêu cầu bạn phải có nhiều kỹ năng như Trade coin, việc của bạn chỉ là mua BTC rồi chuyển về ví, sau đó cất giữ vài tháng hay vài năm tùy bạn, khi giá lên cao thì bán, mặc dù tỷ giá Bitcoin biến động là vậy, nhưng xu hướng dài hạn vẫn sẽ tăng, vì thế cách này là chơi Bitcoin hiệu quả nhất, hạn chế rủi ro hơn nhiều so với trade coin. 2. Đầu tư bằng máy đào Bitcoin (Mining) Đào Bitcoin (Bitcoin Mining) hay còn được gọi là cày Bitcoin, khai thác Bitcoin, là hình đầu tư coin cực kỳ phổ biến từ khi BTC mới bắt đầu phát triển. Đào Bitcoin là quá trình xử lý và xác nhận thanh các giao dịch trên mạng lưới Blockchain. Khái niệm này sẽ khá khó hiểu nếu bạn là người mới, công việc đào coin đòi hỏi bạn phải đầu tư mua các dàn máy đào (trâu cày) siêu mạnh để giải các thuật toán mà mạng lưới đưa ra, khi giải được thì phần thưởng bạn nhận được sẽ là một lượng Bitcoin nhất định. 3. Đầu từ Bitcoin ủy thác, HYIP, Coin MLM Đầu tư Bitcoin theo dạng ủy thác, cho nhận, HYIP (đầu tư siêu lợi nhuận) hay thường được gọi là Coin MLM, đây được xem là hình thức đầu tư cực kỳ phổ biến tại Việt Nam, tới nỗi nhiều người khi nghe nói đến đầu tư Bitcoin thì nghĩ ngay tới dạng đầu tư ủy thác. Nói một cách đơn giản thì đầu tư ủy thác hay cho nhận là những dự án này sẽ cho phép bạn nạp tiền vào trang web của họ thông qua Bitcoin, Ethereum,..hoặc một số đồng coin khác, sau đó họ sẽ trả lãi cho bạn hàng ngày, hàng tháng, với mức lãi xuất có thể là 1%/ngày, 30%, 40%, thậm chí 50%/tháng. Ví dụ bạn đầu tư 1 BTC thì mỗi tháng bạn sẽ nhận lãi 0.3 BTC nếu lãi là 30%/tháng. 4. Kiếm Bitcoin miễn phí Đúng như cái tên “Kiếm Bitcoin miễn phí“, tức là bạn không cần phải bỏ tiền ra đầu tư, mà chỉ phải đầu tư chính “công sức” bạn bỏ ra mà thôi. Tất nhiên, miễn phí thì bạn không thể kiếm được nhiều tiền, thông thường, cách này chỉ thích hợp để bạn trải nghiệm, hiểu hơn về Bitcoin, chơi cho vui những lúc rảnh rỗi, chứ không kiếm được nhiều. Sẽ có những trang web cho phép bạn nhận BTC miễn phí khi bạn làm các công việc như gõ captcha, click quảng cáo, quay số hoặc chơi game,..sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì họ sẽ trả cho bạn một lượng nhỏ BTC và bạn có thể rút số BTC này về ví riêng. Các hình thức đầu tư khác Ngoài những cách đầu tư trên thì còn một số hình thức đầu tư khác như ICO hay IEO. Trong đó, ICO (Initial Coin Offering) là một hình thức huy động vốn đầu tư thông qua tiền điện tử cho các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực Blockchain. Đây là hình thức đầu tư HOT nhất vào đầu năm 2018, nó đã giúp nhiều người xxx tài khoản chỉ trong vòng 1 vài tháng. Tuy nhiên, hiện tại thì ICO đã không còn HOT và có thể kiếm lời được nữa.
 15. 1. Mới đầu tư nên giao dịch số lượng nhỏ Giao dịch Bitcoin không giống bất cứ hình thức giao dịch thanh toán online nào khác. Ví dụ như khi bạn chuyển tiền online qua internet banking của Vietcombank. Nếu gửi nhầm số tài khoản cho người khác bạn chỉ cần yêu cầu bên ngân hàng Vietcombank hủy bỏ giao dịch là xong. Nhưng với Bitcoin thì không vậy, bạn gửi nhầm sang địa chỉ ví Bitcoin của người khác thì coi như mất không thể lấy lại được. Nên khi mới bắt đầu tư vào Bitcoin bạn nên giao dịch số lượng ít coi như làm quen trước. Khi nào thành thạo, nắm được quy trình của mọi giao dịch thì mới giao dịch với số lượng lớn. Hơn nữa đầu tư tiền ảo luôn có rủi ro đi kèm. Vì thế bạn không nên dùng số lượng lớn để tránh ảnh hưởng tới cuộc sống hằng ngày. 2. Luôn giữ tài khoản, ví được an toàn Một số kinh nghiệm của mình để bạn có thể được an toàn: Tránh những website giả mạo sàn bạn giao dịch. Trước khi giao dịch thì bạn hãy kiểm tra địa chỉ trang web. Không đưa thông tin tài khoản, private key cho người lạ Không truy cập vào những link mà bạn không rõ nó là gì Không tin trúng thưởng, giveaway kêu bạn gửi Bitcoin cho họ rồi họ gửi lại. Lưu trữ các khóa hay kí tự khôi phục offline tránh bị hack. 3. Không nên trữ Bitcoin quá lâu trên sàn Ngoài cách lưu trữ Bitcoin qua ví Bitcoin thì khá nhiều người chọn cách lưu trữ trực tiếp trên sàn giao dịch tiền điện tử. Xem thêm: có nên đầu tư tiền ảo Thường thì mỗi một sàn giao dịch sẽ cho phép chúng ta tạo 1 địa chỉ ví Bitcoin riêng để trữ trực tiếp trên sàn, mỗi một loại coin họ sẽ cung cấp 1 ví cho coin đó. Cách này chỉ thích hợp trong thời gian bạn trade coin hay lướt sóng trên sàn đó mà thôi, còn đầu tư lâu dài thì nên sử dụng ví mà mình đã nói ở trên. Vì các sàn giao dịch tiền ảo dù lớn hay bé thì gần như lúc nào cũng bị các hacker “rình rập” để đánh cắp coin của khách hàng hay sàn bị sập thì bạn sẽ mất hết số lượng Bitcoin mà bạn lưu trữ trên đó. Ví dụ mới đây nhất về hacker là sàn MtGox của Nhật Bản bị tin tặc tấn công đánh cắp đi hơn 750.000 BTC tương đương khoảng 1,5 tỷ USD với tỷ giá hiện tại của Bitcoin vào năm 2014. Hay vừa tháng trước sàn giao dịch Bitcoin Btc-e.com một sàn giao dịch lớn, uy tín và có tuổi đời rất lâu đã vướng vào một vụ rửa tiền dẫn đến chủ sàn bị FBI bắt giữ dẫn đến sàn ngừng hoạt động. Tới nay rất nhiều nhà đầu tư Bitcoin vẫn chưa biết được số Bitcoin của mình sẽ đi về đâu. 4. Thường xuyên cập nhật tin tức Bitcoin Tin tức là một yếu tố cực kỳ quan trọng với thị trường tiền ảo. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới giá cả của bất cứ đồng tiền ảo nào và Bitcoin cũng không ngoại lệ. Vì thế, bạn nên thường xuyên theo dõi, cập nhật những tin tức liên quan đến Bitcoin để nắm được tình hình thị trường và đưa ra quyết định chốt lời đúng thời điểm.