• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Chauthu.forex

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  66
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Chauthu.forex

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Sự thật về quy tắc quản lý vốn 2% Trong việc quản lý vốn hiệu quả, quy tắc quản lý vốn 2% là bài học đầu tiên mà bất kỳ traders nào cũng phải có được. Nếu không hiểu rõ được quy tắc này, tôi e rằng bạn khó có thể tham gia vào thị trường tài chính với khả năng sinh lời tối đa. Vậy, quy tắc quản lý vốn 2% là gì? Quy tắc quản lý vốn 2% là chiến lược đầu tư vốn với các giao dịch không được đặt lỗ ít hơn hoặc bằng 2% tài khoản hiện có. Đây là chiến lược vô cùng hiệu quả và được tất cả các traders ưa chuộng và sử dụng, nếu không nắm được điều này thì quả là một điều khó khăn cho bạn khi tham gia đầu tư ngoại hối. Nếu đã tìm hiểu về ngoại hối, chắc hẳn bạn sẽ được dạy các bài học đầu tiên về kiến thức trong đó có quản lý rủi ro 2% này, nhưng bạn đã thực sự hiểu rõ về 2%? Nhiều bạn hiểu nhầm rằng rủi ro 2% nghĩa là số lượng vị thế giao dịch, nhưng mà không phải, đó là số tiền rủi ro bạn chấp nhận mất, dựa vào sự chênh lệch của mức giá vào lệnh và stop loss (giá dừng lỗ) Để tôi lấy một ví dụ, bạn đang có 10000$ và 2% của bạn là 200$ ( 10000 x 2% = 200), nghĩa là 200$ là số tiền bạn sẽ mất tối đa nếu lệnh thất bại. Bạn muốn mua cặp tiền tệ với mức giá hiện là 20$ và đặt stop loss là 18$, nghĩa là bạn đang đặt 2$ rủi ro cho 1 đơn vị giá trị cặp tiền tệ đó Lấy tổng rủi ro tối đa chia cho rủi ro của đơn vị giá trị cặp tiền tệ, là 200$ chia 2$ ra 100 đơn vị giá trị cặp tiền tệ, đây chính là khối lượng bạn có thể giao dịch tối đa với cặp tiền tệ này (với mức giá 20$). Và với cặp tiền tệ này, bạn đã áp dụng thành công quy tắc quản lý vốn 2% Xem thêm : Sàn Nord Fx Tầm quan trọng của quy tắc quản lý vốn 2% Nếu bạn là người đã tìm hiểu và có một chút kinh nghiệm trong đầu tư Forex, bạn sẽ biết rằng quy tắc quản lý vốn 2% cực kỳ quan trọng. Kể cả bạn có nhiều chiến thuật phân tích tốt, cơ hội chiến thắng của bạn lên tới 70-80% cho mỗi lệnh nhưng có ai dám đảm bảo bạn ăn chắc lệnh 100% không? Điều gì sẽ giúp bạn đi tiếp và phát huy được khả năng tiềm ẩn của mình? Đó là quy tắc quản lý vốn 2%. Tôi dám chắc rằng nếu không có những quy định quản lý rủi ro thì khối nhà đầu tư đã ra đi trong nước mắt. Nhiều người nghĩ rằng 2% là con số nhỏ và chẳng cần quan tâm tới điều này, thế vậy 50 lệnh 2% có đáng để xem xét không? Nói như vậy cho bạn hiểu, rằng quy tắc quản lý vốn 2% là một điều không – thể – thiếu với tất cả các traders, nhà đầu tư ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Quy tắc quản lý vốn 2% cho chúng ta biết: Cách quản lý vốn hiệu quả cho từng giao dịch Xác định được rõ khối lượng giao dịch và khả năng sinh lời an toàn Thể hiện được bản chất con người trong khi giao dịch, cho thấy bạn có hợp với lĩnh vực đầu tư này không? Một con đường giao dịch đúng đắn với khoảng thời gian dài. Quy tắc quản lý vốn 2% giúp nhiều nhà đầu tư mới mẻ có được nhiều kinh nghiệm, chiến lược đầu tư tốt. Cậu bạn tôi, 21 tuổi, là người chưa có nhiều vốn trong tay và tham gia Forex với 300$. Đây là khoản tiền vừa đủ với một du học sinh Đức để bắt đầu tìm tòi và nghiên cứu 1 lĩnh vực mới. Tham gia Forex với kiến thức trong đầu chỉ là xem lệnh, đặt lệnh và kết thúc lệnh (lúc này cậu còn chưa hiểu rõ take profit và stop loss là gì?). Dần dần, khi vốn chỉ còn đến 100$ do các giao dịch “không kiến thức”, cậu bạn lên mạng tìm tòi và có đọc được về 1 chiến lược cơ bản cùng với quy tắc quản lý vốn 2%. Suốt 2 tuần, cậu tìm tòi được nhiều chiến lược và cách áp dụng đúng đắn, kết hợp với rủi ro 2% và các bạn đoán xem cậu có trở lại được 300$? Dĩ nhiên là không rồi, nhưng điều tuyệt vời là cậu đã gia tăng được vốn gần như ban đầu và hiện nay, đó là một trader chuyên nghiệp với thu nhập gấp 8 lần công việc tay phải. Kể ví dụ này để cho người đọc hiểu, quy tắc quản lý vốn 2% rất quan trọng, cực kỳ quan trọng và không thể bỏ qua nếu bạn đang tìm tòi và học hỏi các kiến thức về đầu tư Forex. Tuy nhiên, hãy nhớ 1 điều, quản lý vốn tại sàn Forex uy tín nhất để gia tăng khả năng sinh lời. Một vài sàn mà bạn có thể tham khảo dưới đây: Exness với cơ chế tài khoản riêng biệt vô cùng uy tín, đáng tin cậy: 9,5/10 Sàn giao dịch XM với số lượng người giao dịch khổng lồ trên thế giới: 9/10 Forex FBS với độ phủ sóng toàn cầu, các chương trình Forex Bonus rất hấp dẫn: 8/10 FXTM với con đường đầu tư hiệu quả cho từng trader: 7,5/10 Hotforex – sàn Forex số 1 tại Việt Nam: 7,5/10 Xem thêm : Nord Fx Review Các bước sử dụng quy tắc quản lý vốn 2% Ở mục này, tôi sẽ cho các bạn biết được cách ứng dụng quy tắc 2% rủi ro đúng nhất vào từng giao dịch. Bước 1: Tính tổng tiền rủi ro tối đa cho từng giao dịch Tổng số tiền rủi ro tối đa = vốn hiện thời x 2% Ví dụ: Bạn đang có 5000$ thì tổng số tiền rủi ro tối đa là 100$. Bước 2: Tính rủi ro cho đơn vị giá trị giao dịch (pip) Rủi ro cho từng đơn vị giá trị giao dịch chính là khoảng cách từ số tiền cắt lỗ tới mức giá vào lệnh, và được tính theo đơn vị pip. Mỗi một lệnh đều có điểm cắt lỗ (stop loss) và điểm chốt lời (take profit). Ví dụ: Bạn muốn BUY EURUSD tại 1.1040, stop loss tại 1.1020 và take profit tại 1.1100. Nghĩa là rủi ro cho mỗi đơn vị sẽ là 20 pip Bước 3: Tính giá trị pip của sản phẩm giao dịch Với EUR/USD thì giá trị pip là 10$/lot Bước 4: Tính khối lượng giao dịch tối đa Khối lượng giao dịch tối đa = tổng tiền rủi ro cho mỗi giao dịch / rủi ro cho đơn vị giá trị giao dịch/ giá trị pip Ví dụ: Với trường hợp trên thì khối lượng giao dịch tối đa = 100$ / 20 pip / 10$ = 0.5 lot Bước 5: Đặt lệnh giao dịch và chờ đợi kết quả Áp dụng quy tắc quản lý vốn 2%, nghĩa là bạn sẽ BUY 0.5 lot EUR/USD tại 1.1040, stop loss tại 1.1020 và take profit tại 1.1100. Nếu lệnh thất bại, bạn chỉ mất 2% tài khoản còn nếu thành công thì ăn được 6% tài khoản (tỷ lệ 1:3) Đây là các bước cơ bản với chiến lược quản lý vốn 2%. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư phải xem xét nhiều khía cạnh như độ trượt giá và rủi ro khoảng trống giá để xác định việc thua lỗ không được vượt quá 2%. Bên cạnh đấy, nhiều trader lại thích chơi mạo hiểm, cá cược với những lệnh vượt quá 2% lỗ. Điều này sẽ là một cú huých cho họ trong tương lai, hoặc là một khoảng thời gian buồn tràn đầy sự tiếc nuối. Kết hợp các công cụ hạn chế rủi ro khác để tăng khả năng lợi nhuận với quy tắc quản lý vốn 2%. Xem thêm : Hướng dẫn rút tiền sàn NordFx Như tôi đã nói, quy tắc quản lý vốn 2% chí là một chiến lược hỗ trợ cho mỗi giao dịch, nếu bạn biết cách kết hợp nó cùng một vài chỉ báo khác hay quy tắc khác thì quả là một điều tuyệt vời. Một vài chỉ báo kỹ thuật và công cụ hạn chế rủi ro bạn có thể sử dụng là: Các chỉ báo kỹ thuật thông dụng như MACD, SMA ( Simple Moving Average),…. Dải Bollinger Band – một chỉ báo khá phổ biến tại thị trường Forex Công cụ thử nghiệm chiến lược tại MT5 (Metatrader 5), một công cụ cực kỳ hữu ích cho những nhà đầu tư mới mẻ hoặc những ai muốn trải nghiệm một chiến thuật đầu tư hoàn toàn mới Hạn chế đòn bẩy: Đòn bẩy đúng là một con dao hai lưỡi, nó có thể đem lại cho bạn khoản lợi nhuận khổng lồ, ngược lại, nó cũng có thể khiến bạn trắng tay chỉ sau 1 đêm. Đòn bẩy là điều tuyệt vời mà các sàn môi giới đem lại cho traders, nhưng hãy sử dụng nó một cách thông minh và đúng đắn Sử dụng nhiều sản phẩm tài chính: Nói cách khác, hãy đa dạng hóa danh mục các sản phẩm đầu tư của mình. Đừng có cho tất cả trứng vào 1 giỏ, hãy chia đều ra để khả năng sinh lời được gia tăng. Ví dụ, có thể với sản phẩm này, xu hướng giảm nhưng với sản phẩm khác, xu hướng lại tăng. Xem xét/ xây dựng quyển sổ giao dịch cho bản thân: Sau mỗi giao dịch, nếu bạn ghi chép hay xem lại lịch sử giao dịch, bạn sẽ thấy rõ được các sai lầm và mình cần làm gì để sửa chữa điều đó. Trader sẽ không bị bước tiếp các lầm lỗi của quá khứ, thay vào đó là những chiến lược và tránh các vấn đề đã qua. Sử dụng tài khoản demo tại sàn Forex uy tín. Là một trader, quy tắc quản lý vốn 2% là kiến thức cơ bản phải biết Hãy tham gia đầu tư Forex khi đã nắm chắc quy tắc quản lý vốn 2%. Không ai là người thành công ngay từ bước đầu, nhưng người mà có con đường và chí tiến thủ thì đều có tương lai sáng lạng. Bên cạnh quy tắc quản lý vốn 2%, hãy chọn một sàn giao dịch Forex uy tín và đáng tin cậy cho bản thân. Hiện nay thị trường rất đông đảo và có nhiều sàn Forex kém chất lượng trà trộn, nếu chưa xác định được nơi đầu tư cho mình, bạn có thể tham khảo danh sách dưới đây. Xem thêm : Rút tiền sàn NordFx Đây là các sàn được chuyên gia và cộng đồng Forex đánh giá cao về chất lượng, sự uy tín và cả những quyền lợi cho khách hàng. Nguồn : taichinhhieuqua.com Xem thêm bài viết liên quan : Đăng ký sàn Tickmill
 2. Tối đa hóa lợi nhuận cùng chiến lược giao dịch Forex đa khung thời gian với chỉ báo EMA EMA 200 là một trong những chỉ báo hiệu quả được nhiều trader forex sử dụng. Chiến lược giao dịch Forex đa khung thời gian với chỉ báo EMA 200 không hề phức tạp và có tiềm năng đem lại lợi nhuận khá lớn. Tuy nhiên, đối với các trader mới tham gia vào thị trường thì việc xác định xu hướng tăng/giảm và thời điểm điểm vào lệnh vẫn còn khá khó khăn. Trong bài biết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức xác định hướng đi của thị trường cũng như chiến lược giao dịch đa khung thời gian với chỉ báo EMA 200. Xem thêm : Sàn Lite Forex Chỉ báo EMA là gì? Tại sao nên sử dụng chỉ báo EMA? EMA là một trong 2 dạng đường trung bình động Moving Average, là đường thể hiện giao động trung bình của giá trong 1 khoảng thời gian nhất định. EMA khá nhạy với các biến động giá của thị trường, giúp các trader nhận biết tín hiệu đảo chiều hoặc xu hướng nhanh hơn, và từ đó mang lại lợi nhuận cao hơn. Các nhận biết xu hướng giá với chỉ báo EMA: Nếu giá nằm dưới đường EMA 200, thì thị trường đang nằm trong xu hướng giảm. Nếu giá nằm trên đường EMA 200, thì thị trường đang nằm trong xu hướng tăng. Với chiến lược giao dịch này, chúng ta sẽ dùng chỉ báo EMA 200 để nắm bắt được xu hướng hiện tại trước khi tham gia giao dịch. Chiến lược giao dịch đa khung thời gian với chỉ báo EMA 200 Một vài lưu ý với chiến lược giao dịch này: Cặp tiền tệ có thể áp dụng: Bất kỳ Khung thời gian sử dụng: D1, H4 và H1 Chỉ báo kỹ thuật: EMA 200. Bước 1: Kiểm tra EMA 200 trên D1 xem giá đang nằm trong xu hướng tăng hay xu hướng giảm. Và đây chính là xu hướng chính để chúng ta giao dịch. Như biểu đồ bên dưới, giá đang được giao dịch dưới đường EMA => thể hiện xu hướng giảm Bước 2: Tiếp theo bạn chuyển sang biểu đồ H4 và xem giá đang được giao dịch trên hay dưới đường EMA 200. Nhìn vào biểu đồ chúng ta thấy, giá vẫn tiếp tục giao dịch dưới đường EMA 200 và cùng xu hướng với biểu đồ D1. Xem thêm : Đánh giá sàn Lite Forex Bước 3: Tiếp theo là bạn chuyển sang biểu đồ H1 và kiểm tra xem nó có cùng xu hướng với D1 và H4 hay không? Sau đó bạn chờ giá tiếp cận EMA 200 và sau đó tham gia giao dịch khi giá nảy lên và xuống lại EMA 200. Có thể thấy, biểu đồ H1 có cùng xu hướng giảm với biểu đồ H4 và D1 và giá được giao dịch dưới đường EMA 200 => dự đoán xu hướng giảm sẽ tiếp tục => thực hiện lệnh SELL. Xem thêm : Hướng dẫn nạp tiền sàn LiteForex Cách thực hiện giao dịch với chiến lược này Cách thực hiện chiến lược như sau: Cách tốt nhất là sử dụng các mô hình nến đảo chiều trong price action. Khi xuất hiện mô hình nến đảo chiều, hãy đặt lệnh sell stop cách 3-5 pip bên dưới mức giá thấp nhất của nến đảo chiều giảm hoặc đặt lệnh buy stop bên trên giá cao nhất với nến đảo chiều tăng. Dừng lỗ nên được đặt cách ít nhất 10-15 pip so với đường EMA 200. Sử dụng đỉnh hoặc đáy trước đó làm vùng giá đặt mục tiêu lợi nhuận của bạn. Khi lệnh giao dịch của bạn có lợi nhuận, hãy sử dụng những kỹ thuật dời stoploss phía sau mỗi đỉnh đáy tạo được tiếp theo đó để có thể gia tăng lợi nhuận của bạn. Lưu ý: Nếu xu hướng trên H1, H4 và D1 không giống nhau, hãy chờ cho đến khi xu hướng của 3 khung thời gian này hợp nhất với nhau rồi sau đó mới thực hiện giao dịch. Bạn luôn cần kiểm tra sự trùng khớp xu hướng ở 3 khung thời gian trước khi than gia giao dịch. Điều này đảm bảo rằng bạn luôn giao dịch theo xu hướng chính của thị trường. Khi giao dịch theo xu hướng chính, tỷ lệ thành công cho chiến lược giao dịch sẽ được cải thiện nhiều. Việc sử dụng nến đảo chiều cũng giúp tăng xác suất thắng cho chiến lược giao dịch, và có được điểm vào tốt hơn. Chiến lược nào cũng vậy, dù muốn hay không nó đều có tồn tại rủi ro, vậy cho nên mọi người hãy quản lý vốn hợp lý nhé. Nhược điểm của chiến lược giao dịch này Nhược điểm lớn nhất của chiến lược này đó là trong thị trường đi ngang hay sideways, thì có rất nhiều tín hiệu nhiễu, và khả năng bạn bị dừng lỗ là rất cao. Nếu bạn nhìn thấy EMA 200 di chuyển theo phương gần như nằm ngang thì hãy tránh giao dịch trong tường hợp này. Xem thêm : Nạp tiền sàn LiteForex Ngoài ra, việc sử dụng các đường EMA cũng có thể đưa ra tín hiệu giả mạo trong suốt xu hướng của nó. Các đường EMA phản ứng quá nhanh với các biến động của giá, nên ngay khi giá phá vỡ hoàn toàn các đường EMA, nó có thể làm cho bạn nhầm lẫn rằng xu hướng cũ đã kết thúc, xu hướng mới sắp hình thành. Nhưng thực tế lại không phải như vậy. Khi thực hiện chiến lược giao dịch này, các nhà đầu tư cần chú ý kết hợp thêm các biện pháp quản lý vốn và hạn chế rủi ro để có được mức lợi nhuận thu về tốt nhất. Nguồn : Investing.vn Xem thêm bài viết liên quan : Hướng dẫn đăng ký sàn Tickmill
 3. Bạn đã hiểu rõ về cặp EUR/USD để làm giàu từ Forex? Đô la Mỹ và Euro là hai loại tiền tệ nổi bật và nổi tiếng nhất trên thế giới. Euro và Đô la Mỹ (ký hiệu EUR/USD) cũng là cặp tiền tệ được nhiều trader giao dịch nhiều nhất trên thế giới nhờ vào biên độ dao động của nó. Vậy làm thế nào để làm giàu từ Forex bằng cặp tiền tệ này? Bài viết này sẽ cung cấp chi tiết về tất cả các góc độ liên quan đến giao dịch EUR/USD, đặc điểm của cặp tiền tệ này và chiến lược EUR so với USD, tin tức mới nhất về EUR/USD và nhiều hơn nữa. Đặc điểm nổi bật của cặp EUR/USD mà bạn nên biết GDP khu vực Châu u chiếm 19,7 nghìn tỷ đô la đã khiến cho đồng Euro, dù là 1 trong những loại tiền tệ mới bắt đầu lưu hành vào năm 2002, nhưng đã trở thành 1 trong những đồng tiền có sức ảnh hưởng lớn lao tới nền kinh tế toàn cầu. Đồng đô la Mỹ là loại tiền dự trữ được giao dịch nhiều nhất và lớn nhất trên thế giới. Nó được sử dụng bởi các quốc gia khác một cách chính thức hoặc không chính thức như là 1 loại tiền tệ lưu thông. Nếu bạn là người mới đầu tư, thì EUR/USD là cặp tiền tệ cho chúng ta biết cần bao nhiêu đô la Mỹ (đồng tiền định giá) để mua một Euro (đồng tiền cơ sở). Giá trị của cặp EUR/USD được viết dưới dạng 1 euro trên mỗi X đô la Mỹ. Ví dụ, nếu cặp tiền tệ đang được giao dịch tại mức 1,5 thì có nghĩa là cần 1,5 đô la Mỹ để mua 1 euro. Cặp EUR/USD từ lâu đã trở thành cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới vì nó đại diện cho sự kết hợp giữa hai nền kinh tế lớn nhất trên toàn cầu và có tính thanh khoản cao nhất hiện nay. Xem thêm : Sàn giao dịch Lite Forex Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến cặp tiền tệ EUR/USD Giống như tất cả các cặp tiền tệ, các yếu tố thúc đẩy sự tăng giá của một loại tiền tệ được xác định bởi sức mạnh của hai nền kinh tế đi cùng cặp tiền tệ. Sự chênh lệch lãi suất giữa Ngân hàng trung ương châu u (ECB) và Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ (FED) sẽ ảnh hưởng đến giá trị của hai đồng tiền này. Do chịu tác động chính của ECB và FED nên mỗi khi FED can thiệp vào thị trường khiến cho đồng đô la Mỹ mạnh lên thì giá trị của cặp tỷ giá chéo EUR/USD sẽ giảm vì đồng USD sẽ mạnh hơn so với đồng Euro. Ngược lại, những tin tức xấu về nền kinh tế EU cũng làm suy giảm giá trị của cặp tiền này. Đồng tiền đại diện của nước nào có nền kinh tế tăng trưởng cao hơn và tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn thường sẽ có xu hướng tăng giá hơn. Lạm phát và lãi suất cũng đóng một vai trò quan trọng trong giá trị của cặp tiền. Tỷ lệ lạm phát cao hơn với tăng trưởng GDP thấp hơn sẽ làm tiền tệ suy yếu dài hạn. Trong khi triển vọng lãi suất cao hơn với mức tăng trưởng GDP ổn định sẽ giúp củng cố loại tiền tệ này so với loại tiền tệ có triển vọng lãi suất ổn định hoặc thấp hơn. Chính vì vậy, theo dõi tỷ lệ lạm phát, tốc độ tăng trưởng GDP và thất nghiệp cũng sẽ cung cấp cho các bạn thông tin cơ bản để giao dịch cặp tiền tệ này. Là một trader chuyên nghiệp, bạn cũng nên theo dõi những thông tin kinh tế liên quan đến Chỉ số giá tiêu dùng Châu u (CPI) vì nó biểu hiện tình trạng lạm phát – một trong những yếu tố chính mà Ngân hàng liên minh châu u sẽ dựa vào khi soạn thảo những chính sách tiền tệ. Có một vài sự kiện khác tác động đến toàn bộ thị trường như NFP (Bảng lương phi nông nghiệp) ở Mỹ và quyết định lãi suất FOMC cho Hoa Kỳ. Các dữ liệu kinh tế tác động đến giá cả vì nó cung cấp thông tin về việc Mỹ và EU đang hoạt động tốt hơn hay kém hơn so với trước đây. Đây là lý do tại sao các thông điệp từ Fed và ECB cũng rất quan trọng, vì chúng truyền tải quan điểm của những người ra quyết định chính trong hội đồng quản trị, liên quan đến triển vọng kinh tế hiện tại và tương lai ở Mỹ và EU. Ngoài ra, các sự kiện bất ổn về chính trị như cuộc trưng cầu dân ý của Anh vào năm 2016 về việc rời khỏi Liên minh châu u hay các cuộc biểu tình nổ ra ở Đức, Pháp, Ý đều ảnh hưởng mạnh mẽ đến giá trị tiền tệ. Xem thêm : Đánh giá sàn Lite Forex EUR/USD – Cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất Đô la Mỹ (USD) là loại tiền được giao dịch nhiều nhất trên thế giới và đồng Euro khẳng định vị trí thứ hai, theo khảo sát của Ngân hàng Trung ương thực hiện năm 2016. USD chiếm tỷ lệ hàng ngày là 87,6% trong tất cả các hoạt động thương mại liên quan đến tiền tệ, gấp nhiều lần tỷ lệ của Euro ở mức 31,4% (2,79 lần) Không có gì ngạc nhiên khi EUR / USD là một cặp tiền tệ được giao dịch cao, vì nó kết hợp các loại tiền tệ có giá trị cao thứ nhất và thứ hai trên thế giới. Phần còn lại của năm cặp Forex hàng đầu là Yên Nhật với tỷ lệ 21,6%, Pound Sterling ở mức 12,8% và Đô la Úc ở mức 6,9%. Bảng dưới đây hiển thị tỷ lệ phần trăm cho toàn bộ 10 loại tiền tệ hàng đầu. Các loại tiền tệ có tỷ lệ chia sẻ hàng ngày (daily share) cao hơn thường là cặp tiền tệ thu hút nhất đối với các nhà giao dịch, bởi vì chuyển động giá có xu hướng mạnh hơn và đều đặn hơn từ góc độ trong ngày và hàng ngày khi so sánh với các loại tiền tệ ít được giao dịch hơn. Hầu hết các nhà giao dịch có xu hướng đầu tư vào các cặp tiền tệ “chính” như EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY trong khi một số nhà giao dịch lại tham gia vào các loại tiền tệ ít được biết đến như GBP/AUD, EUR/New Zealand, CAD/JPY. Tuy nhiên, phổ biến nhất vẫn là Euro/Dollar. Các cặp tiền tệ “kỳ lạ” chẳng hạn như Vương miện Séc (Kč) so với đồng Mexico (MXN/Kč) hoặc CHF/JPY (Franc Thụy Sĩ so với Yên Nhật) thường khó giao dịch hơn do biến động thấp hơn và không được các chuyên gia khuyến nghị phù hợp với các nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường này. Xem thêm : Hướng dẫn rút tiền sàn LiteForex Thay đổi giá EUR/USD có nghĩa là gì? Tỷ giá EUR/USD liên tục thay đổi, điều đó có ý nghĩa gì đối với giá trị của mỗi loại tiền tệ? Khi tỷ giá hối đoái tăng lên, điều đó có nghĩa là giá trị của đồng Euro đã tăng lên, trong khi giá trị của đồng đô la đã giảm. Khi tỷ giá hối đoái giảm, điều ngược lại cũng tương tự xảy ra. Ví dụ: Khi giá của đồng đô la Euro tăng (ví dụ từ 1,15 đến 1,17) – Đồng Euro tăng giá trị so với đồng Đô la. Khi giá của đồng đô la Euro giảm (ví dụ từ 1,22 xuống 1,19) – Đồng Euro mất giá trị và đồng Đô la tăng giá trị. Nếu bạn giao dịch USD/EUR chứ không phải EUR/USD, điều ngược lại sẽ xảy ra. Nhưng điều quan trọng cần lưu ý là phiên bản của cặp Forex này thường không phổ biến lắm. Khi giá tăng hoặc giảm, nó cho chúng ta biết rằng một loại tiền tệ đang trở nên mạnh hơn hoặc yếu hơn so với đồng tiền kia : Đồng đô la tăng lên có nghĩa là đồng Euro đang mạnh hơn so với đồng đô la hoặc đồng đô la đang suy yếu. Như bạn có thể thấy trong biểu đồ trên, tỷ giá EUR/USD đang có xu hướng giảm cho đến tháng 9/2019, có nghĩa là đồng Euro đang suy yếu so với đồng đô la (hoặc Đô la đang mạnh lên so với đồng Euro) trong suốt giai đoạn này. Từ tháng 9/2019 đến tháng 2/2020, cặp tiền tệ được giao dịch trong phạm vi mức thấp khoảng 1,0875 đến mức cao khoảng 1,1240. Tháng hai và tháng ba sau đó chứng kiến sự biến động cực đoan do ảnh hưởng của đại dịch Coronavirus. Phân tích kỹ thuật EUR/USD Phân tích kỹ thuật liên quan đến việc xem xét các xu hướng, mô hình, mức hỗ trợ và mức kháng cự bằng cách sử dụng các chỉ số và các công cụ như đường xu hướng và hồi quy Fibonacci (một phương pháp của phân tích kỹ thuật để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự). Các chiến lược phân tích kỹ thuật để giao dịch đồng đô la Euro thường dựa trên các chỉ số, các chỉ số này tìm kiếm sự phục hồi hoặc điểm phá vỡ có thể xảy ra bằng cách sử dụng các chỉ số này. Một số chỉ số mà bạn có thể quan tâm đến là: RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) ATR (Phạm vi trung bình thực) Kênh giá Keltner (Keltner Channel) Điểm Pivot ( mức trung bình giữa giá cao, giá thấp và giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó.) Đường MACD (Chỉ báo động lượng) Xem thêm : Rút tiền sàn LiteForex Thời gian để giao dịch cặp EUR/USD tốt nhất là khi nào? Sự hấp dẫn của Forex đến từ việc các trader có thể giao dịch liên tục 24 giờ mỗi ngày nhưng không ai trên thế giới có thể ngồi suốt 24 tiếng và thực hiện vào lệnh liên tục chỉ với một cặp tiền duy nhất. Và trong đầu tư Forex, không phải lúc nào bạn cũng có thể kiếm tiền được mà phải tìm hiểu rõ từng “thời gian vàng” trong ngày của từng cặp tiền bạn chọn đầu tư. Khi thị trường London (và Châu Âu) mở cửa, những đồng tiền như EURO hoặc GBP (bảng Anh) sẽ được các trader tiến hành giao dịch rất nhiều. Tương tự. Thời điểm thị trường New York (US và Canada) mở cửa, những đồng tiền như USD và CAD sẽ hoạt động rất tích cực trên sàn giao dịch. Vì thế, nếu bạn quyết định chọn giao dịch trong ngày với cặp EUR/USD, thời điểm để giao dịch tốt sẽ là khi thị trường London hoặc New York mở cửa hoạt động. Nó nằm khoảng thời gian 15 giờ đến 4 giờ sáng theo giờ Việt Nam. Và thời gian sôi động nhất, lý tưởng nhất của EUR/USD là nằm khoảng từ 20 giờ đến 00 giờ ở Việt Nam, vào lúc này thị trường London và NewYork cùng nhau hoạt động. Theo các nhà phân tích, giao dịch trong thời gian này sẽ tối ưu hóa lợi nhuận tiềm năng do kích cỡ của biến động giá và spread thường thấp nhất trong thời gian này. Mức biến động giao dịch còn thay đổi tùy vào từng ngày. Ví dụ, mức trung bình giao động của cặp EUR/USD ở thời điểm này vào khoảng 100 pips/ngày. Nhưng có những ngày giá chỉ chạy có 75 pips. Hoặc có những ngày cực kỳ sôi động lên đến 130 pips. Vậy nên, để kiếm lời nhiều nhất từ cặp EUR/USD, các trader hãy dành thời gian tìm hiểu các yếu tố cốt lõi từ cặp tiền này và thường xuyên cập nhật tin tức kinh tế xã hội tác động trực tiếp đến tỷ lệ giá trị của cặp tiền tệ này trước khi quyết định đầu tư. Chúc bạn thành công trong thị trường Forex với những kiến thức thú vị về cặp EUR/USD này từ Investing! Nguồn : Investing.vn Xem thêm bài viết liên quan : Sàn Tickmill
 4. Danh sách sàn giao dịch uy tín tại Việt Nam eToro Ở Việt Nam, nhiều nhà đầu tư đã biết đến eToro như là một trong những công ty đầu tiên chính thức cho phép giao dịch Bitcoin, Ethereum và một số loại tiền tệ kỹ thuật số nổi tiếng khác. Tuy nhiên, thực ra eToro đã nổi tiếng trên thế giới từ trước đó vài năm nhờ vào một tính năng đặc biệt mang tên social trading (giao dịch xã hội), điều khiến cho eToro được gọi là mạng xã hội đầu tư số một thế giới. Ưu điểm khi giao dịch trên eToro Giao diện thân thiện, dễ sử dụng với cả người mới, bạn không cần mất nhiều thời gian tìm hiểu Biểu đồ đẹp và chuyên nghiệp Không cần cài đặt và sử dụng các phần mềm giao dịch phức tạp Hỗ trợ rất nhiều kênh đầu tư khác nhau Hệ thống theo dõi, tính toán, báo cáo vô cùng trực quan và dễ hiểu, bạn có thể dễ dàng quản lý tổng tài sản của mình gồm tiền mặt, các mục đầu tư, lãi, lỗ… tất cả được cập nhật liên tục từng giây Hệ thống đòn bẩy linh hoạt cho phép bạn gia tăng lợi nhuận dễ dàng, bạn được tự chọn đòn bẩy cho từng giao dịch thay vì phải sử dụng đòn bẩy cố định khi mở tài khoản như các công ty khác Hệ thống chặn lỗ, chốt lời tự động ngay khi bạn đặt lệnh giao dịch để hạn chế rủi ro Mạng xã hội công khai giao dịch và kết quả của tất cả các thành viên, bạn có thể dễ dàng học hỏi và trao đổi với thành viên khác. Xem thêm : Đánh giá sàn Nord Fx XM XM được thành lập từ năm 2009 với hơn 1,5 triệu người dùng đến từ 196 quốc gia. XM được xếp thứ 170 trong tổng số 353 trong danh sách môi giới hàng đầu của DailyForex với nhiều ưu điểm trên nền tảng giao dịch cũng như mức độ chuyên nghiệp, uy tín. Ưu điểm khi giao dịch trên XM Đăng ký và xác thực tài khoản nhanh chóng, dễ dàng. Nền tảng giao dịch đơn giản để sử dụng và thân thiện với người dùng. Một nhà môi giới đáng tin cậy, với đăng ký FCA và tuân theo quy định của CySec. Cung cấp đòn bẩy cao lên tới 888: 1. Thực hiện giao dịch tức thì, không có độ trễ. Dịch vụ chăm sóc khách hàng 24/7 qua điện thoại, email hoặc trò chuyện trực tuyến. Xử lý nhanh chóng các khoản rút tiền với sự lựa chọn các phương thức rút tiền về ngân hàng nội địa thuận tiện với các nhà giao dịch Việt Nam Danh sách các loại tài khoản và sản phẩm giao dịch đa dạng. Hotforex Là một trong những nhà môi giới có kinh nghiệm thị trường, Hotforex đã xuất hiện tại Việt Nam một vài năm trở lại đây và được đánh giá khá tốt từ các nhà giao dịch. Điều khiến chúng tôi ấn tượng với Hotforex là họ khá năng động trong việc tạo ra các giải pháp giao dịch cho khách hàng như quỹ PAMM hay dịch vụ sao chép HF Copy (chúng ta sẽ cùng nói thêm về các loại hình này ở phần dưới). Bên cạnh đó, Hotforex cũng thường xuyên tổ chức các cuộc thi và sự kiện khá thú vị cho người dùng. Ưu điểm khi giao dịch trên Hotforex Hotforex là một sàn ngoại hối uy tín được quy định ở các quốc gia khác nhau, và đạt được nhiều phần thưởng trong các cuộc thi. Là một trong những nhà môi giới đáp ứng được đa dạng các đối tượng, nhu cầu khách hàng nhất với sản phẩm đa dạng, nhiều loại tài khoản linh hoạt, bao gồm PAMM và nền tảng FIX / API cho các nhà giao dịch thuật toán. Spread thấp đến 0 pips. Hỗ trợ khách hàng đa ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt. Ngoài ra còn có Trình quản lý tài khoản cá nhân HotForex cung cấp giao dịch với khoản tiền gửi tối thiểu chỉ 5 đô la và đòn bẩy tối đa là 1: 1000. Khuyến mãi 100% tiền thưởng và thường tổ chức nhiều cuộc thi giao dịch cho khách hàng. ICMarkets ICMarkets là nhà môi giới đến từ Úc với khẩu hiểu “True ECN”. Bạn có thể tìm hiểu thêm về thuật ngữ ECN trong bài viết này, tuy nhiên, hiểu đơn giản thì điều đó có nghĩa là ICMarkets sẽ hoàn toàn đưa lệnh giao dịch của bạn ra thị trường tiền tệ (với loại tài khoản ECN), điều này có ý nghĩa với những ai giao dịch số tiền lớn và lo lắng broker khác có thể ôm lệnh của nhà đầu tư và xử lý một cách không trung thực. Điều này có thể coi là một lợi thế của ICMarkets, bên cạnh hệ thống sản phẩm đa đạng với mức spread khá tốt trên thị trường. Ưu điểm khi giao dịch trên ICMarket: ICMarket là công ty uy tín, được giám sát bởi AFSL và ASIC. Tiền ký quỹ của khách hàng được giữ hoàn toàn riêng biệt tại ngân hàng Westpac Banking Corporation và National Australia Bank. Đây là những ngân hàng lớn nhất tại Australia. IC Market sử dụng công nghệ ECN – giúp khách hàng truy cập trực tiếp vào thị trường ngoại hối, các nhà đầu tư được giao dịch 1 cách thực sự trên thị trường, tránh tình trạng bị sàn ôm lệnh, hay sửa lệnh. Spread cực thấp: Spread trung bình của EURUSD là 0.1 và USDJPY là 0.2; thấp nhất trên thị trường. Khớp lệnh nhanh chóng. Tốc độ khớp lệnh là cực nhanh, không hề bị requote. Không có giới hạn về giao dịch: Bạn có thể giao dịch Scalping, Hedging hay giao dịch tự động bằng Robot mà không gặp bất cứ hạn chế nào. Đã có cổng nạp/rút tiền qua chuyển khoản online với các ngân hàng nội địa tại Việt Nam. Hỗ trợ người Việt nhanh chóng, tận tình. Xem thêm : Hướng dẫn rút tiền sàn NordFx Weltrade Weltrade với lịch sử 12 năm hoạt động là một broker không quá lớn nhưng khá có uy tín trong giới Broker về mức Spread tốt, tốc độ giao dịch nhanh. Tại Việt Nam, Weltrade đã có văn phòng đại diện nên rất thuận lợi khi các Trader cần tư vấn, hỗ trợ. Ưu điểm khi giao dịch trên Weltrade: Weltrade không phải là Broker lớn nhưng được các trader đánh giá cao bởi thế mạnh về spread thấp, tốc độ thực hiện giao dịch nhanh, hệ thống giao dịch ổn định, yêu cầu tiền gửi tối thiểu thấp chỉ từ $5. Hỗ trợ giao dịch sao chép với tài khoản ZuluTrade, và dịch vụ Safe với lợi nhuận lên tới 12%/năm. Weltrade cung cấp cho các trader các nền tảng giao dịch tiên tiến và phổ biến nhất, giúp các nhà đầu tư thuận tiện giao dịch mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị. Các trader cũng dễ dàng cài đặt các chương trình giao dịch tự động. Hỗ trợ đòn bẩy lên đến 1:2000 100% tiền thưởng nạp tiền và nhiều khuyến mại. FxPro FxPro một trong những nhà môi giới Forex và CFD hàng đầu thế giới, đã hoạt động từ năm 2006. Kể từ khi thành lập đến nay, FxPro đang có một danh sách ấn tượng gồm hơn 60 giải thưởng quốc tế liên tục được cập nhật và số lượng khách hàng trung thành đang tăng lên hàng ngày. FxPro đã mở rộng phát triển tại hơn 173 quốc gia và có hơn 870.000 tài khoản khách hàng và 100 triệu euro vốn cấp 1. FxPro cung cấp hơn 6 loại công cụ đầu tư bao gồm: Forex, cổ phiếu, chỉ số giao ngay, hợp đồng tương lai, kim loại giao ngay và năng lượng giao ngay. Một trong những lý do FxPro được nhiều người biết đến là một nhà môi giới đáng tin cậy là bởi công ty được quy định bởi nhiều đơn vị uy tín bao gồm: FCA, CySEC, FSCA, DFSA và SCB. Ưu điểm khi giao dịch trên FxPro Cung cấp đa dạng các sản phẩm giao dịch; Không có sự can thiệp của đại lý; Các nền tảng giao dịch đa dạng: Metatrader4, MT5, cTrader và FXPro Edge; Tiền gửi của khách hàng được giữ riêng trong tài khoản cấp 1 tại các ngân hàng lớn và được tham gia Chương trình bồi thường cho nhà đầu tư lên tới 20.000 EUR; Gửi / Rút tiền miễn phí, nhanh chóng và thuận tiện bằng thẻ thanh toán, chuyển khoản ngân hàng hoặc các phương thức thanh toán địa phương khác. FXTM FXTM (hay còn gọi là Forex Time) là một sàn forex có tốc độ phát triển nhanh trên thế giới, được ra mắt lần đầu năm 2011. FXTM được quản lý bởi nhiều khu vực pháp lý khác nhau và được quản lý bởi nhiều đơn vị uy tín. Sàn FXTM cung cấp nhiều loại tài khoản khác nhau, bao gồm cả tài khoản thông thường (tài khoản Standard, Tài khoản Cent, Tài khoản Shares) và tài khoản ECN (ECN, ECN Zero, và FXTM Pro) đáp ứng các nhu cầu giao dịch khác nhau của mọi nhà đầu tư. Với số lượng sản phẩm giao dịch đa dạng (bao gồm Forex, CFD, Kim loại, Chỉ số và chứng khoán), Khách hàng FXTM được tự do giao dịch trên nền tảng Meta Trader (MT4, MT5) của máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động cũng như đầu tư vào FXTM-Invest (Nền tảng giao dịch sao chép). Ưu điểm khi giao dịch trên FXTM Được nhiều đơn vị quản lý uy tín cấp phép: CySEC, FCA, IFSC, và FSCA Giao diện web sử dụng 100% tiếng Việt dễ sử dụng. Spread thả nổi thấp từ 0.1 pip. Mức ký quỹ nhỏ, chỉ từ 10$. Đòn bẩy linh hoạt lên tới 1.1000. Sản phẩm giao dịch đa dạng: Forex, Hàng hóa, Chỉ số, Kim loại, Cổ phiếu và Tiền điện tử Có nhiều loại tài khoản khác nhau: Tài khoản Standard, Tài khoản Cent, Tài khoản Shares, Tài khoản ECN, Tài khoản ECN Zero, và Tài khoản FXTM Pro. Sử dụng công nghệ No Dealing Desk (NDD): Khớp lệnh tức thì, giá giao dịch tốt nhất. Cung cấp tài khoản FXTM Invest dành cho các nhà đầu tư có thể chia sẻ hoặc sao chép chiến lược giao dịch một cách dễ dàng. Cổng thanh toán nạp/rút qua các ngân hàng nội địa tại Việt Nam đa dạng, thuận tiện, rút tiền nhanh chóng. Chăm sóc khách hàng bằng Tiếng Việt qua Email, điện thoại và chat trực tiếp. Xem thêm : Rút tiền sàn NordFx FBS FBS là sàn môi giới forex, thuộc sở hữu của Công ty FBS Markets Inc. Sau hơn 10 năm hoạt động trên thị trường Forex, và hiện có mặt tại hơn 120 quốc gia với hơn 700.000 khách hàng, FBS đã nhận được nhiều giải thưởng nổi bật khẳng định tính minh bạch và uy tín trên thị trường Forex. Ưu điểm khi giao dịch trên FBS Giao diện web sử dụng 100% tiếng Việt thân thiện, và dễ tiếp cận. Spread thấp, bao gồm cả spread cố định từ 0 píp và thả nổi từ 1pip. Mức ký quỹ tối thiểu rất nhỏ, chỉ từ 1$. Mức đòn bẩy cao, lên tới 1:3000. Sản phẩm giao dịch đa dạng: Forex, Kim loại, CFD, Cổ phiếu và Tiền điện tử Có đủ các loại tài khoản phù hợp với nhiều nhu cầu giao dịch khác nhau: Standard, Micro, Cent, Zero Spread và ECN. Cung cấp cả tính năng năng Copy Trader dành cho các khách hàng muốn sao chép giao dịch và các nhà đầu tư chuyên nghiệp có kết quả giao dịch tốt muốn kiếm thêm lợi nhuận. Cổng thanh toán nạp/rút qua các ngân hàng nội địa tại Việt Nam nhanh gọn và thuận tiện. Có đội ngũ chăm sóc khách hàng bằng Tiếng Việt qua Email, điện thoại và chat trực tiếp. NORD FX Sàn giao dịch Nord Fx là công ty thuộc sở hữu của NordFX CY có trụ sở đặt tại Port Vila, Vanuatu. Sau hơn 10 năm hoạt động trên thị trường tài chính, NordFX hiện đã có mặt ở hơn 100 quốc gia với 1,2 triệu khách hàng và nhận hơn 30 giải thưởng danh tiếng cũng như được quy định bởi nhiều tổ chức uy tín trên thế giới. Ưu điểm khi giao dịch trên NordFX Giao diện thân thiện, nhiều cổng thanh toán hỗ trợ tốt cho khách hàng trong việc nạp/rút tiền. Tốc độ khớp lệnh nhanh, chi phí giao dịch cạnh tranh Có đa dạng các loại tài khoản, sản phẩm và dịch vụ Cung cấp dịch vụ đặc biệt: quỹ đầu tư, Copy Trading, Pamm trading tạo điểm nhấn thu hút khách hàng Có các khóa học giao dịch nhiều cấp độ cho khách hàng XTB Sàn XTB là nhà môi giới đa tài sản đáng tin cậy được thành lập năm 2002, cung cấp dịch vụ cạnh tranh và toàn diện. Với hơn 15 năm kinh nghiệm, XTB là một trong những nhà môi giới Forex & CFD lớn nhất trên thế giới được niêm yết trên sàn chứng khoán. XTB đã được hơn 170.000 khách hàng trên thế giới tin tưởng và được kiểm soát bởi các nhà quản lý lớn nhất thế giới như: FCA, KNF, CySEC và IFSC. Điểm nổi bật cua XTB là dịch vụ khách hàng xuất sắc và nền tảng giao dịch xStation 5, mang đến trải nghiệm tuyệt vời. XTB được đánh giá là một nhà môi giới an toàn (rủi ro thấp) cho giao dịch ngoại hối, CFD và là một lựa chọn khả thi cho giao dịch tiền điện tử. Ưu điểm khi giao dịch trên XTB Phí CFD và chỉ số chứng khoán thấp Gửi tiền và rút tiền miễn phí và nhanh chóng Mở tài khoản dễ dàng và nhanh chóng Có nền tảng giao dịch riêng Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt Nguồn : investing.vn Xem thêm bài viết liên quan : Review sàn Tickmill
 5. Rút tiền sàn forex Pepperstone Rút tiền sàn Pepperstone cũng rất đơn thuần. Các bạn bước theo các hướng dẫn phía dưới nhé Để rút tiền thì tại menu “Ký Quỹ” các bạn chọn mục “Rút Tiền” như ảnh dưới Đánh giá sàn Pepperstone cũng hỗ trợ tương đối phổ thông cổng rút tiền cho bạn chọn lựa. Trong ấy số đông cũng có đủ những cổng online như Paypal, Neteller, Skrill và UnionPay Thêm nữa còn cổng rút bằng thẻ ngân hàng Việt Nam nữa. lưu ý: các bạn nạp tiền vào bằng loại cổng thanh toán nào thì bạn sẽ được rút ra bằng loại cổng thanh toán đấy nhé Rút tiền bằng Bank Transfer bạn chọn “Bank Transfer” để tiếp tục. thao tác 1: Tại màn hình mới hiện ra các bạn chọn account để rút tiền ra bước 2: Phần Tiếp theo các bạn sẽ nhập vào số tiền cần rút ra lưu ý: Số tiền cần rút tối thiểu phải là 80$ nhé các bạn bước 3: xác nhận thông báo rút tiền, phần này bạn check kỹ lại thông báo, số tiền rút ra và điền account nhà băng của mình vào nhé. Làm xong các bạn nhấn nút “Tiếp tục” để hoàn tất. khi này sàn sẽ gửi 1 email công nhận bắt buộc rút tiền tới account email của bạn. Bạn vào email nhấn nút “Duyệt rút tiền” để xác nhận quy trình rút tiền nha như vậy là xong, khi này các bạn chờ sàn chuẩn y bắt buộc rút tiền của mình là được. Hướng dẫn rút tiền sàn Pepperstone bằng Internet Banking Với cách này bạn sẽ rút tiền về trực tiếp thẻ ATM của nhà băng Việt Nam. Tại màn hình rút tiền các bạn chọn “Vietnam online banking” để rút nhé thao tác 1: các bạn cũng chọn tài khoản có tiền để rút ra thao tác 2: bạn nhập số tiền rút ra như ảnh dưới bước 3: bạn công nhận thông tin tiền rút và nhấn nút tiếp diễn nhé. Phần Tiếp theo web sẽ đưa các bạn qua trang thanh toán giống như phần nạp tiền ở phía trên, bạn chọn nhà băng mình đang xài và làm theo hướng dẫn nha Tổng kết tới đây thì mình đã hoàn thành bài viết Sàn Pepperstone vào hướng nạp tiền cho các bạn mới rồi. Tiến trình nạp rút rất đơn giản phải ko các bạn Để biết thêm Sàn giao dịch Forex hiện nay trên thế giới, đừng quên theo dõi các bài viết mới nhất tại danh mục sàn Forex.
 6. LiteForex sàn giao dịch tốt hiện nay 1. Giới thiệu về sàn giao dịch LiteForex Sàn Lite Forex được xây dựng thương hiệu vào năm 2005, có hội sở chính đặt tại quần đảo Marshall, nơi LiteForex quản lý các nhà cung cấp môi giới trên thế giới. Đối với thị trường Châu Âu, LiteForex có trụ sở tại CH Síp dành cho việc kiểm soát các nhà cung cấp môi giới tại thị phần này. Hiện nay LiteForex có văn phòng đại diện tại hơn 15 quốc gia và số lượng đối tác đại diện có mặt ở khắp nơi trên toàn cầu. hai. Những loại account giao dịch sàn LiteForex LiteForex ko sản xuất quá đa dạng loại tài khoản cho quý khách của mình, nhưng với các loại tài khoản mà họ có hiện nay cũng đã là đủ đối với toàn bộ trader như tôi và các bạn. Hiện nay LiteForex cung ứng 3 loại tài khoản: tài khoản Demo account ECN account Classic hai.1. Account Demo Với account Demo của LiteForex, người mới có thể thuận lợi làm quen với việc giao dịch mà ko có bất kỳ sự khác biệt nào so với tài khoản thực. thương lượng account demo sẽ tương đương với thương lượng tài khoản ECN. Những báo giá, những loại lệnh cho phép, dụng cụ EA hay đàm phán Scalping đều tương tự như trên tài khoản thực. Spread thả nổi: trong khoảng 0.9 pip Commission: trong khoảng 5$/lot Đòn bẩy tối đa: 1:400 Số lệnh mở và lệnh chờ tối đa: vô biên Khối lượng lệnh: trong khoảng 0.01 tới 100 lot Margin call level: 20% Stop-out level: 10% Nền tảng: MT4 hai.2. Account ECN account ECN là loại account được cho ra dựa trên công nghệ ECN hiện đại nhằm sản xuất khả năng tiếp cận với giá tốt nhất trên thị trường, bảo đảm hoạt động nhanh và lâu bền mà không có requote lệnh, cùng lúc không có xung đột ích lợi giữa nhà môi giới và quý khách của mình. Với số tiền nạp tối thiểu chỉ là 50$, đây có thể kể là một sự ưu đãi tăng cường thêm sức khó khăn cho review sàn Lite Forex lúc tất cả các nhà môi giới khác đều đề xuất số tiền nạp to hơn (từ 200$). Spread thả nổi: từ 0.0 pip Commission: trong khoảng 5$/lot * Kiểu hoạt động: Market Execution Đòn bẩy tối đa: 1:500 Tiền nạp tối thiểu: 50$ Số lệnh mở và lệnh chờ tối đa: vô bờ Khối lượng tối thiểu: 0.01 lot Margin call level: 100% Stop-out level: 20% Nền tảng: MT4/MT5 Social Trading: Có hai.3. Account Classic account Classic của LiteForex tương đương với những loại account Standard của các nhà môi giới khác. dị biệt rõ nhất của nó so với account ECN là mức Spread và phí hoa hồng Commission. Spread thả nổi: trong khoảng 1.8 pip Commission: ko Kiểu hoạt động: Market Execution Đòn bẩy tối đa: 1:500 Tiền nạp tối thiểu: 50$ Số lệnh mở và lệnh chờ tối đa: vô hạn Khối lượng tối thiểu: 0.01 lot Margin call level: 100% Stop-out level: 20% Nền tảng: MT4/MT5 Social Trading: Có 3. Nền móng giao dịch sàn LiteForex LiteForex phân phối cho quý khách số đông các phương tiện đàm phán trên PC và áp dụng di động. Cụ thể: 3.1. Nền tảng MT4 & MT5 Đây là hai nền tảng giao dịch được bề ngoài bởi MetaQuotes, MT4 và MT5 đang là các nền tảng giao dịch phổ thông nhất toàn cầu hiện nay, được toàn bộ những nhà thương lượng ngoại hối chọn lựa dùng. nền tảng MT4 & MT5 cho phép những trader dễ dàng tiến hành các đàm phán chỉ với 1 nhấn, điều hành cùng lúc đa dạng tài khoản, sử dụng cùng lúc phổ biến biểu đồ. nền tảng MT 4 & MT5 cũng cung cấp rất nhiều dụng cụ tương trợ giao dịch, các chỉ báo phân tách và cũng cho phép các trader sử dụng EA để đáp ứng cho giai đoạn thương lượng của mình. 3.2. Áp dụng di động Hướng dẫn đăng ký sàn LiteForex cho phép quý khách đàm phán gần như thường giới hạn tính năng qua những ứng dụng di động MT4 và MT5. ứng dụng MT4 & MT5 có mặt trên cả hai nền móng phổ quát là iOS và Android, các bạn có thể tiện lợi download và dùng. 4. Những sản phẩm được thương lượng trên sàn LiteForex LiteForex cung ứng tương đối phổ thông các sản phẩm thương lượng, bao gồm: Tiền tệ kim khí Dầu Chỉ số & CFD chứng khoán Tiền điện tử Cụ thể: Tiền tệ: LiteForex cung ứng 56 cặp tiền tệ, ko quá phổ thông nhưng đủ cho phần lớn các trader như chúng ta. kim khí: LiteForex có 4 sản phẩm kim khí, trong ấy có hai sản phẩm phổ quát là Vàng và Bạc được phép đàm phán với đòn bẩy tối đa là 1:400. Một lot chuẩn tương đương với 100 ounce troy đối với vàng và 5000 ounces troy cho bạc. Dầu: Có 2 sản phẩm dầu là UKBrent và USCrude. Chỉ số chứng khoán: LiteForex cung cấp 11 chỉ số chứng khoán bao bao gồm chỉ số đa dạng như S&P500, NASDAQ100, DAX30, ASX200, NI225, HK50 … CFD NYSE và Nasdaq: các bạn có thể tìm thấy hầu hết những loại cổ phiếu của những tập đoàn lớn nhất toàn cầu (blue chip) được giao dịch tại LiteForex. Tiền điện tử: Có 15 cặp tiền điện tử, trong đấy có các sản phẩm rộng rãi như BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD, EOSUSD, ETHBTC… 5. Những hình thức nạp và rút tiền tài sàn LiteForex LiteForex cung ứng không ít hình thức nạp và rút tiền không giống nhau. Bao gồm: Visa/Mastercard: nạp tối thiểu 10$. LiteForex sẽ hỗ trợ giá cả nạp tiền cho khách hàng. Chuyển khoản ngân hàng: bạn không mất phí nạp đối với hình thức này. Tiền nạp tối thiểu là 300.000 vnđ Ngân Lượng: Tối thiểu 10$, không mất phí nạp. Ví điện tử: Perfect Money, Skrill, Neteller, … Crypto: Tối thiểu 10$ và ko mất phí nạp. 6. Kết luận về đăng ký sàn LiteForex Ưu điểm: Tốc độ nạp rút nhanh, được hỗ trợ phí nạp rút Support khách hàng khá chuyên nghiệp, đặc thù là có đội ngũ hỗ trợ người Việt dành cho anh em trader Việt Nam Có văn phòng đại diện tại Việt Nam (HN & HCM) Sàn STP không ấp ủ lệnh, đẩy lệnh trực tiếp lên thị trường liên nhà băng thời gian khớp lệnh nhanh Có hệ thống copytrade dành cho người mới & những người không có phổ biến thời gian tự thương lượng nhược điểm giá cả đàm phán chưa cạnh tranh, spread và commission hơi cao so với những đối thủ. Chưa được quản lý bởi các công ty Tier 1 trong ngành nguồn vốn Thông tin mới nhất, cập nhật thường xuyên về Sàn Forex tại Việt Nam
 7. Hoạt động của sàn forex ICMarkets ICMarkets là gì? Lịch sử hoạt động của sàn ICMarkets Sàn giao dịch ICMarkets được thành lập tại Sydney, Australia vào năm 2007 bởi “một hàng ngũ các chuyên gia trong lĩnh vực nhà cung cấp tài chính, những người có công tạo nên sự thành công của một trong các nhà sản xuất dịch vụ Forex và CFD to nhất của Australia.” Cũng chính vì có thâm niên 13 năm hoạt động trong ngành nghề vốn đầu tư, sàn ICMarkets có khối lượng giao dịch làng nhàng hàng ngày đạt 19.4 tỷ đô la, nâng tổng khối lượng hàng tháng lên 447 tỷ đô la, cải thiện 30% so với Con số vào tháng 8 năm 2017. Chính nhờ vậy đã giúp ICMarkets trở nên sàn forex có khối lượng trao đổi lớn nhất hiện nay. một vài thông báo đơn thuần về sàn ICMarkets: Năm thành lập: 2007 Tiền gửi tối thiểu: 200 USD Đòn bẩy tối đa: 1: 500 Hình thức nạp tiền: Thẻ nguồn hỗ trợ, Neteller, Skrill, Paypal, Internet Banking Sản phẩm giao dịch sàn ICMarkets cung cấp: Tiền tệ forex; Hàng hóa; Chỉ số (Indices); trái khoán (Bonds); Tiền điện tử; Cổ phiếu (Stocks); hợp đồng kỳ hạn (Futures) Phần mềm giao dịch ICMarkets hỗ trợ: MT4, MT5 và cTrader Hệ điều hành tương thích: nền tảng máy tính để bàn Windows và Mac, nền tảng web tương thích với MT4 và MT5, Android và iOS Giấy phép chứng thực hoạt động ICMarkets Hiện tại, ICMarkets đang sở hữu 3 giấy phép gồm: ASIC (ACN 123 289 109); CySEC (362/18) và FSA (SD018). Giấy phép đăng ký của ICMarkets với cơ quan ASIC các bạn có thể tham khảo tại đây các loại account đàm phán tại sàn ICMarkets ICMarkets có 3 loại tài khoản chính gồm: tài khoản Standard; tài khoản Raw Spread (tương thích phần mềm MT4 và MT5); account Raw Spread (tương thích phần mềm cTrader). nền tảng đàm phán sàn ICMarkets Một trong những điểm được Đánh giá cao tại ICMarkets chính là sàn cung cấp cả 3 nền tảng trong khoảng phổ quát cho tới hiện đại, tân tiến nhất hiện nay gồm: phần mềm MT4, phần mềm MT5 và cTrader. Phần mềm MT4 và MT5 do ICMarkets sản xuất các Về ưu điểm phần mềm MT4 và MT5 do ICMarkets cung cấp: gần gũi dễ dùng Phí chênh lệch thấp Khớp lệnh siêu mau chóng Về đơn thuần review sàn ICMarkets, sàn forex nào cũng cung ứng nền tảng thương lượng MT4, hoặc cao cấp hơn sẽ có thêm MT5 một nền tảng thường được dùng để đàm phán chứng khoán, ở ICMarkets, MT5 cũng chính yếu được sử dụng theo tính năng này. MT4 và MT5 bản chất nó là phần mềm tùy biến, Chính vì thế tùy vào mỗi sàn sẽ cung ứng hay đưa ra đa dạng phương tiện khác nhau để giúp trader đạt hoàn hảo thương lượng cao nhất. Như vậy nên, hãy cố gắng Tìm hiểu các tính năng sàn sản xuất lúc sử dụng MT4 và MT5 các bạn nhé. ICMarkets cũng tích hợp thêm không ít phương tiện hay phần mềm tương trợ cho trader dễ dàng dùng. Tính năng vượt trội ICMarkets cung ứng cho MT4 và MT5: Tính năng Autochartist dấu hiệu từ Trading Central MultiTerminal Trình điều hành thông báo (Alarm Manager): Một phần mềm tương trợ đàm phán cá nhân có thể thông tin cho nhà đàm phán hoặc thậm chí là các người theo dõi của họ trên truyền thông thị trấn hội. nền móng cTrader Đây là phần mềm chỉ dành riêng cho các sàn forex ECN dùng. Nên nếu như sàn nào tích hợp cTrader thì bạn hoàn toàn yên tâm sàn ấy chẳng hề là dạng sàn dealing desk hay market maker (nhà cái) ấp ôm lệnh. Nhờ vậy, sàn sẽ chẳng thể tự ý giãn spread để sắm cách “móc túi” khách hàng được. Sản phẩm thương lượng, đòn bẩy, phí hoả hồng và spread tại sàn hướng dẫn rút tiền sàn ICMarkets Sản phẩm thương lượng và đòn bẩy do ICMarkets sản xuất ICMarkets là sàn cung cấp những sản phẩm phong phú nhất hiện nay, trong ấy có cả trái phiếu, 1 sản phẩm phần lớn bị “lãng quên” ở những sàn forex khác. thông báo đơn thuần về những sản phẩm được cung ứng bởi ICMarkets Tiền tệ Forex 65 cặp tỷ giá; hưởng đòn bẩy tối đa 1:500 Hàng hóa 19 sản phẩm bao gồm: kim loại, nông phẩm và năng lượng; hưởng đòn bẩy tối đa 1:500 với kim loại quý như vàng, bạc hoặc năng lượng với các sản phẩm còn lại như ngô, đậu nành, tuyến đường, ca-fe và tiểu mạch đòn bẩy tối đa sẽ là 1:100 Cổ phiếu 120 sản phẩm; đòn bẩy tối đa 1:20, chỉ thương lượng trên MT5 Chỉ số 17 sản phẩm; hưởng đòn bẩy tối đa 1:200, Tiền điện tử: 10 sản phẩm; hưởng đòn bẩy tối đa 1:5 như vậy, với 60 cặp forex đã là quá đủ để trader giao dịch ngoại hối. Không chỉ có thế, một số điểm sáng về sản phẩm do ICMarkets sản xuất như sau: Cổ phiếu ví như so với XTB, số lượng cổ phiếu mà ICMarkets có chỉ bằng 1/14 lần (XTB cung cấp 1700 mã cổ phiếu không giống nhau trực thuộc 15 quốc gia trên toàn thế giới). Nhưng các sản phẩm cổ phiếu do sàn ICMarkets phân phối đều là các cổ phiếu được niêm yết trên hai sàn chứng khoán to nhất Mỹ là NASDAQ và NYSE. Vì vậy cho dù ít hơn nhưng đích thực đều là những cổ phiếu có chất lượng, thanh khoản cao. Ngoài ra, cũng như vậy như XTB, khi thương lượng cổ phiếu tại sàn ICMarkets các bạn cũng được lợi Cổ Tức, cũng là một trong các điểm đẹp nhất với phổ quát trader. Tiền điện tử Đây có lẽ là phần gây thất vọng cho rộng rãi trader nhất khi giao dịch tại ICMarkets. Vì ICMarkets không chỉ phân phối mức đòn bẩy khá thấp chỉ 1:5 (tại Exness với BTC là 1:100, các sản phẩm còn lại là 1:20), thì mức phí qua đêm cho tiền điện tử quá cao, sẽ mất phí 20 USD/lot cho cả lệnh buy và Sell (tại Exness nhà đàm phán ko bị mất phí này). Không những vậy, tiền điện tử sẽ bị đóng cửa, ko được phép đàm phán vào 2 ngày cuối tuần, tại ICMarkets như gần như những sản phẩm khác. Spread do ICMarkets phân phối Hình ảnh phía trên là minh chứng rõ nhất về mức spread siêu thấp mà rút tiền sàn ICMarkets sản xuất đến trader. Hình được chụp vào khi 23h đêm, thời điểm thị phần đã tĩnh lặng, không sôi động như vào lúc 19h tối, mà spread các cặp tiền tệ như EUR hay USDJPY hoàn toàn bằng không, thậm chí vàng cũng siêu thấp, cùng tổng cả phí spread và phí huê hồng cho tài khoản Raws Spread chỉ 17 USD rất đáng để bạn trải nghiệm. Nạp và rút tiền tại sàn ICMarkets ICMarkets cung cấp cho các trader không ít cổng trả tiền khác nhau như Internet Banking/ VISA / Paypal / Neteller / Skrill. ICMarkets có hỗ trợ miễn phí rút tiền, tuy nhiên ví như rút theo dạng International Bank Wire (điện chuyển khoản ngân hàng) sẽ mất phí là 20 AUD (hơn 300.000 vnd) do phía nhà băng thu. Tổng kết Về ưu điểm và nhược điểm của sàn ICMarkets Ưu điểm Sàn rất uy tín ko lo bị lừa đảo Rất thích hợp với các trader thích trade ở các sàn dạng ECN thích hợp đánh scalping thậm chí là hedging (đánh lệnh đối ứng, tiến hành lệnh Buy và Sell cùng lúc). Spread siêu thấp cùng phí hoa hồng dễ chịu nhân viên tương trợ chuyên nghiệp, nhiệt tình ứng dụng phổ biến phần mềm hiện đại, tân tiến cho trader sử dụng và được miễn phí điểm yếu Mức nạp tiền tối thiểu cao từ 200 USD trở lên phần nhiều các sản phẩm trong ấy có tiền điện tử đều đóng cửa vào thứ 7 và chủ nhật ko có bất cứ chương trình bonus nào dành cho trader giấy má rút tiền phức tạp và mất thời gian. Dù rằng ICMarkets chỉ làm theo đúng quy định của ASIC nhưng điều này cũng sẽ gây khó chịu cho phổ thông trader. Hãy là người đầu tiên biết đến Top sàn Forex tốt nhất tại Việt Nam
 8. Tại sao phải là sàn ICMarkets mà không phải là sàn khác? Sàn giao dịch ICMarkets là một nhà môi giới rất lừng danh tới từ Úc, ở thời điểm hiện tại, có thể đề cập ICMarkets đang là một trong số những nhà môi giới được lòng cùng đồng trader nhất tại Việt Nam và thu hút được số lượng quý khách hết sức to. rất nhiều trader đều đưa ra các nhận xét mang tính hăng hái, vì sự uy tín, chuyên nghiệp mà sàn tạo lập trong suốt thời kì qua. 1.Giới thiệu sàn ICMARKETS sàn phân phối ICMarkets được thành lập tại Sydney, Australia vào năm 2007 bởi “một đội ngũ những chuyên gia trong ngành nghề nhà sản xuất nguồn vốn, những người có công tạo nên sự thành công của một trong các dịch vụ nhà sản xuất Forex và CFD to nhất của Australia.” sứ mệnh của IC Markets là tạo ra môi trường thương lượng tốt nhất và sáng tỏ nhất cho cả quý khách nhỏ lẻ và quý khách doanh nghiệp, cho phép nhà thương lượng tập kết đa dạng hơn vào việc đàm phán của họ. Được xây dựng bởi nhà giao dịch, dành cho nhà đàm phán, IC Markets nồng nhiệt cung cấp chênh lệch, khớp lệnh và nhà sản xuất vượt trội. Sàn ICMarkets có khối lượng trao đổi nhàng nhàng hàng ngày đạt 19.4 tỷ đô la, nâng tổng khối lượng hàng tháng lên 447 tỷ đô la, cải thiện 30% so với Thống kê vào tháng 8 năm 2017. Chính nhờ vậy đã giúp ICMarkets trở thành sàn forex có khối lượng giao dịch to nhất hiện nay. hai. 1 Vài thông báo cơ bản sàn ICMarkets Năm thành lập: 2007 Tiền gửi tối thiểu: 200 USD Đòn bẩy tối đa: 1: 500 Hình thức nạp tiền: Thẻ nguồn hỗ trợ, Neteller, Skrill, Paypal, Internet Banking Sản phẩm đàm phán sàn ICMarkets cung cấp: Tiền tệ forex; Hàng hóa; Chỉ số (Indices); trái khoán (Bonds); Tiền điện tử; Cổ phiếu (Stocks); hợp đồng kỳ hạn (Futures) Phần mềm thương lượng ICMarkets hỗ trợ: MT4, MT5 và cTrader Hệ quản lý tương thích: nền móng máy tính để bàn Windows và Mac, nền tảng web tương xứng với MT4 và MT5, Android và iOS 3. Giấy phép và chứng chỉ hoạt động sàn ICMarkets sàn phân phối ICMarkets được sự ủy quyền và điều hành bởi Ủy ban Chứng khoán và đầu tư Úc (ASIC). Đây là một trong những cơ quan quản lý vốn đầu tư đáng tin cậy nhất trên thế giới. ASIC buộc phải các sàn giao dịch được cấp phép phải tuân thủ các luật lệ và các quy định cụ thể mà họ đặt ra. Bảo đảm sự công bằng và sáng tỏ cho thị phần tài chính ở Úc. Bất cứ sàn forex nào được cấp phép bởi ASIC, đồng nghĩa đó đều là các sàn hoàn toàn có thể đàm phán. Bởi theo luật định, để được ASIC cấp phép, sàn forex đại quát và Icmarkets nói riêng bắt buộc phải thỏa mãn những mục tiêu sau: Vốn tối thiểu cho 1 sàn phân phối hoạt động “dưới trướng” của ASIC là 1 triệu đô la. Bắt đề nghị có công thức tài khoản tách biệt (Segregated account). Phải là thành viên của Cơ Quan tố giác tài chính Úc (AFCA), đây là cơ quan chuyên khắc phục mâu thuẫn giữa người dùng và dịch vụ nhà sản xuất. 4. Những loại tài khoản giao dịch tại sàn ICMarkets Hiện nay, sàn ICMarkets cung ứng 3 loại account chính cho những nhà giao dịch. Mỗi loại account đều có các Ưu điểm và nhược điểm riêng. Tùy thuộc vào phong cách và chiến lược đàm phán của mỗi người mà đưa ra các tuyển lựa tài khoản khác nhau. 4.1 account Raw Spread Tiền nạp tối thiểu: 200 đô la Mỹ Đòn bẩy tối đa: 1:500 Phí hoa hồng: nhất mực 7 USD/lot 2 chiều Chênh lệch từ: 0.0 pip Cặp tiền tệ forex: 64 cặp phù hợp với: Trader thương lượng EA và giao dịch theo lối lướt sóng scalping Đây là loại tài khoản nhiều nhất của sàn ICMarkets, loại tài khoản tốt nhất, có chi phí giao dịch cực thấp và được cộng đồng trader Việt Phân tích rất cao Ưu điểm loại account này là khớp lệnh siêu nhanh & Chênh lệch từ 0.0 pip nhược điểm của account Raw Spread (cũng như những loại tài khoản ECN những nhà môi giới khác) là spread có thể sẽ giãn kha hơi mỗi lúc có tin tức mạnh hoặc ở thời khắc đóng/mở những phiên đàm phán giữa các ngày. 4.2 account Raw Spread (cTrader) account cTrader của sàn đánh giá sàn ICMarkets có spread và commission thấp, thích hợp cho day trader và các người thương lượng lướt sóng (scalping). Account cTrader có các đặc điểm như sau: Tiền gửi tối thiểu: $200 Đòn bẩy tối đa: 1:500 Loại Spread: Thả nổi Khối lượng tối thiểu: 0.01 lot Mức Stop Out: 50% 4.3 account Standard Tiền gửi tối thiểu: $200 Đòn bẩy tối đa: 1:500 Loại Spread: Thả nổi Khối lượng tối thiểu: 0.01 lot Mức Stop Out: 50% Đây cũng là loại account hoạt động trên nền tảng Meta Trader 4 & 5. Tốc độ khớp lệnh và độ trễ tương đương với True ECN. account standard không có phí commission nhưng bù lại, spread của nó lớn hơn True ECN và cTrader hơi phổ biến. Nhàng nhàng 1.0 pip cho cặp EUR/USD. sàn giao dịch ICMarkets nức danh với spread cạnh tranh, tuy vậy spread trên account standard này vẫn còn tương đối cao và kèm theo nếu các bạn là một Scalper, ECN là chọn lọc tốt nhất dành cho bạn. 5. Nền tảng đàm phán sàn ICMarkets ICMarkets phân phối rất nhiều những nền móng thương lượng rộng rãi nhất hiện nay, bao gồm MetaTrader 4, MetaTrader 5, Meta WebTrader và cTrader. 5.1 MetaTrader 4/5 Với sự thân thiện, dễ sử dụng và hỗ trợ đầy đủ các công cụ đàm phán, MetaTrader 4/5 vẫn luôn là nền tảng đàm phán được các trader lựa chọn rộng rãi nhất. 5.2 nền tảng Meta WebTrader WebTrader của MetaTrader là nền móng đàm phán gần gũi với các bạn, cho phép các bạn hưởng thụ môi trường Raw Pricing No Dealing Desk từ mọi nơi trên thế giới. WebTrader phân phối mức chênh lệch, định giá và các tính năng thương lượng như vậy như phiên bản MetaTrader dành cho máy tính bàn với bảng điều khiển cho phép các bạn tư nhân hóa. 5.3 nền móng cTrader cTrader là một nền tảng giao dịch của hãng Spotware thuộc Vương quốc Anh. Khi các bạn thương lượng trên cTrader có nghĩa là các bạn thương lượng trên nền tảng ECN đích thực. Giao diện đẹp. Có thể kết nối qua cloud để lưu template hay indicator để có thể dùng ở bất cứ đâu. Upload lên Myfxbook thuận lợi. 6. Những sản phẩm được giao dịch trên sàn ICMarkets Hướng dẫn đăng ký sàn ICMarkets phân phối một loạt các sản phẩm rất nhiều của những thị phần giao dịch như: Ngoại hối (Forex): hơn 65 cặp tiền tệ, đòn bẩy lên tới 1:500 và spread trong khoảng 0.0 pip. Chỉ số (Indices): Với 17 chỉ số giao dịch trên thế giới với spread chỉ từ 0.5 point . Đòn bẩy lên đến 1:200 và không có commission. Hàng hóa (Commodities): Hơn 19 sản phẩm gồm năng lượng, nông nghiệp và kim khí với đòn bẩy lên tới 1:500. Cổ phiếu (Stocks): Hơn 120 cổ phiếu từ ASX, Nasdaq & NYSE trên nền móng MT5 Tiền điện tử (Crypto): Hơn 10 loại tiền điện trong khoảng rộng rãi như Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash và Bitcoin Cash… với đòn bẩy lên đến 1:20. 7. Các hình thức nạp và rút tiền tài đại lý phân phối ICMarkets 7.1 Nạp Tiền ICMarkets cung ứng rất nhiều hình thức nạp tiền khác nhau và phần nhiều chúng đều là nạp tiền ngay thức thì. Chỉ sau vài giây khi bạn thực hiện đề nghị nạp, tiền sẽ vào ngay tài khoản để bạn giao dịch. ICMarkets không thu bất kỳ khoản phí nào khi các bạn nạp tiền vào tài khoản, tuy nhiên các bạn chú ý rằng lúc các bạn nạp tiền qua thẻ Visa/Mastercard thì sẽ bị tính phí theo quy định của đơn vị ngân hàng quốc tế. ICMarkets sẽ không chịu hạn chế nhiệm với khoản phí này. Đối với trader Việt Nam, bạn có thể chọn hình thức nạp tiền Vietnamese Internet Banking. 7.2 Rút Tiền tương tự như việc nạp tiền, đăng ký sàn ICMarkets cũng ngoại trừ phí đối với bất kỳ hình thức rút tiền nào. thời gian tiền về account tùy thuộc vào hình thức mà bạn chọn, thường thì bạn sẽ nhận được tiền trong vòng 24h nhắc diễn ra từ tiến hành lệnh rút. So với Skrill và Neteller thì nạp rút qua Internet Banking giúp các bạn loại bỏ được một thao tác quy đổi tiền (mua hoặc bán Net & Skrill). Hơn nữa, việc sắm bán Net và Skrill qua các mối buôn ở Việt Nam cũng mất phí rất cao (vài %). 8. Kết luận về sàn Icmarkets Ưu điểm: khôn xiết uy tín, được quản lý bởi các cơ quan quản lý đáng tin cậy chi phí đàm phán vào loại tốt nhất toàn cầu (nếu không muốn đề cập là tốt nhất) Chất lượng nhà cung cấp trong công đoạn thương lượng cực tốt, mượt mà và ko có trường hợp requote lệnh. Nhược điểm: Chưa thực sự phổ thông về các sản phẩm chứng khoán Tốc độ phản hồi Livechat trong khoảng đội ngũ hỗ trợ tương đối chậm, bình thường các bạn sẽ được tương trợ tốt hơn qua email hoặc điện thoại. Xem thêm Các sàn Forex tốt nhất thế giới để không bỏ lỡ bất kì thông tin nào về sàn giao dịch Forex
 9. IC Markets Review ICMarkets là gì – Giới thiệu sàn giao dịch forex ICMarkets Sàn giao dịch ICMarkets được ra đời tại Sydney, Úc trong khoảng năm 2007, với hơn 1 thập kỷ hoạt động trong ngành nguồn vốn, hiện tại ICMarkets đang phân phối dịch vụ cho hơn 60.000 quý khách và xử lý khối lượng mua bán trị giá 646 tỷ USD mỗi tháng! những thông báo cơ bản về sàn ICMarkets: Năm thành lập: 2007. Cơ quan quản lý: ASIC, FSA. trụ sở chính: International Capital Markets Pty Ltd Cấp 6 309 Kent Street Sydney NSW 2000, Úc. Mức nạp tiền tối thiểu: $ 200. Đòn bẩy tối đa: 1: 500. những hình thức nạp tiền và rút tiền: nhà băng nội địa, PayPal, Moneybookers, Neteller, Skrill. Sản phẩm giao dịch: Tiền tệ (60 cặp), hàng hóa (19 loại), chỉ số (17 chỉ số), cổ phiếu, trái khoán (6 loại), tiền điện tử, hợp đồng CFD (120). Phần mềm giao dịch: MT4, cTrader, MT5. những chứng chỉ và giấy phép hoạt động của sàn ICMarkets ICMarkets hiện tại chịu sự quản lý từ Ủy Ban đầu tư và Chứng khoán Úc (ASIC) và Cơ quan dịch vụ nguồn vốn Seychelles (SFSA). Công ty cũng có Giấy phép nhà cung cấp nguồn vốn Úc (AFSL) số 335692 và được phép thực hiện nhà sản xuất nguồn vốn tại Úc. Một điểm nữa để tạo uy tín cho ICMarkets nhờ vào việc sàn này còn là thành viên của Cơ Quan cáo giác nguồn vốn Úc (AFCA), đây là cơ quan chuyên khắc phục tranh chấp giữa người dùng và dịch vụ nhà cung cấp. Giả dụ các bạn và sàn ICMarkets không thể đi tới ngôn ngữ chung, các bạn có thể Mọi chi tiết xin liên hệ theo: trực tiếp AFCA để họ đứng ra phân xử và kiểm soát an ninh quyền lợi cho các bạn. Các bạn có thể Tìm hiểu thêm thông báo về AFCA tại đây. Sở dĩ giấy phép thương lượng đến từ ASIC được Nhận định cao là bởi các quy định khôn xiết ngặt nghèo như: ASIC luôn bắt buộc sàn phân phối forex chịu sự quản lý trong khoảng họ phải có hai account biệt lập nằm trong 2 nhà băng to nhất nhì Úc là nhà băng quốc gia Úc (NAB) và Tập đoàn nhà băng Westpac (Westpac). Vốn dự trữ: theo quy định từ ASIC tài khoản dự trữ của nhà môi giới phải có ít nhất là 1 triệu đô la Mỹ Úc được gửi tại ngân hàng đất nước Úc (NAB). Là thành viên của Cơ quan tố giác vốn đầu tư Úc (AFCA). Chỉ định kiểm toán viên bên ngoài để đảm bảo tuân thủ các bổn phận pháp lý. Và thường xuyên phải Thống kê cho ASIC theo luật định. Sau lúc thực hiện hầu hết quy định trên thì sàn forex phải hoàn tất một loạt các kiểm tra lý lịch ở cấp độ công ty và tư nhân, rồi mới được ASIC cấp phép hoạt động. Chính nhờ vô vàn các lí do đề cập trên nên quyền lợi của quý khách luôn đảm bảo. Tuy vậy, theo các quy định hiện hành của ASIC và FSA sẽ không có chương trình đền bù, bảo hiểm cho nhà đầu cơ, giả dụ broker bị mất khả năng trả tiền nhưng điều này có thể đổi thay trong tương lai. các account giao dịch và sản phẩm được cung cấp bởi ICMarkets Review sàn ICMarkets hiện cung ứng 3 loại tài khoản chính gồm: Standard, True ECN (sử dụng cTrader), và True ECN (sử dụng MetaTrader) tài khoản Standard: Về ưu điểm lớn nhất của dạng account này là các bạn chỉ bị tính phí spread ko kể phí hoả hồng, có nhẽ Thế nên mức spread sẽ cao hơn so với những loại tài khoản còn lại. Tuy nhiên, nếu như bạn so tài khoản này với phổ thông sàn forex khác bạn sẽ thấy mức spread này hơi dễ chịu và bền lâu không bị requote báo giá lại. tài khoản Raw Spread hay True ECN sử dụng phần mềm đàm phán MT4 hoặc MT5. Đây là account được trader yêu thích nhất vì spread siêu siêu thấp, giả dụ bạn từng đàm phán account này rồi, lúc đi các sàn khác các bạn sẽ thấy mức spread của ICMarkets thấp tới nhường nhịn nào! account Raw Spread ( dùng cho phần mềm cTrader): chính yếu dành cho những trader ưa chuộng đàm phán với phần mềm cTrader, là người mới bạn không nên chọn lựa loại tài khoản này. Bên cạnh đó, những sản phẩm mà ICMarkets cung cấp cũng rất phong phú đủ cho trader thỏa mãn và trải nghiệm. Đòn bẩy, phí huê hồng và spread sàn ICMarkets Đòn bẩy tối đa 1:500. Do chịu sử điều hành ngặt nghèo từ ASIC nền đòn bẩy của ICMarkets không cao vời vợi như nhiều sàn khác nhưng cũng đủ để bạn đàm phán rồi. Phí hoa hồng: 7$/lot chuẩn hai chiều với account Raw Spread sử dụng MT4 hoặc MT5, 6$/lot chuẩn hai chiều cho tài khoản cTrader. Spread siêu thấp ngay cả tài khoản standard cũng chỉ từ 1 pip, với hai loại tài khoản còn lại chỉ trong khoảng 0 pip trở lên và được thả nổi. nền tảng đàm phán sàn ICMarkets Hướng dẫn nạp tiền sàn ICMarkets cung cấp 3 loại phần mềm thương lượng chính là MT4, MT5 và cTrader. Phần mềm thương lượng MT4 và MT5 Nhờ các máy chủ của ICMarkets được đặt tại trọng điểm dữ liệu Equinix NY4 ở New York nên tốc độ khớp lệnh siêu nhanh chỉ vài mili giây. Chính nhờ thế, trong suốt quá trình giao dịch tại ICMarkets, tôi tất cả chưa bao giờ chứng kiến lệnh bị requote. Mặc dù vào các thời điểm thị phần quá biến động, lệnh có thể bị trượt giá (slippage). Tuy thế chẳng hề ICMarkets mà sàn nào vào các thời điểm mẫn cảm đó cũng đều bị tương tự mà thôi! Phần mềm MT4 và MT5 của ICMarkets đều có hầu hết phiên bản cho các bạn tuyển lựa như: PC, Mac và Linux. Trong các phiên bản dành cho điện thoại di động ICMarkets có hỗ trợ ứng dụng cho hệ quản lý Android và iOS. Phiên bản MT5 dành cho những ai ưa thích giao dịch cổ phiếu, chứng khoán cũng như tiền điện tử. ICMarkets sản xuất không ít mã cổ phiếu Mỹ, ví như ưa thích sản phẩm này thì ICMarkets quả thật là lựa chọn dành cho các bạn. Không chỉ thế, phần mềm MT5 cũng được mã hóa lên MQL5 giúp cho bạn có phổ quát tùy chỉnh hơn, Nên có thể mã hóa các chỉ số của riêng các bạn và lưu chúng vào để dùng trên nền móng sau này. Phần mềm cTrader cTrader cung ứng khá đa dạng tính năng mới mẻ, tuy nhiên vẫn chưa được rộng rãi trader biết đến. Mặc dầu cTrader chính là sản phẩm đặc biệt của sàn ECN, phân phối tính năng STP tạo điều kiện cho lệnh của bạn được chuyển trực Tiếp theo nhà sản xuất thanh khoản (các nhà môi giới và ngân hàng khác) nên hầu hết bạn sẽ ko bao giờ bị requote lệnh. CTrader của ICMarkets ngoài việc Nhìn vào được “độ sâu thị trường” còn cung cho bạn thương lượng trên 64 cặp forex và 10 chỉ số không giống nhau. các hình thức nạp rút tiền sàn ICMarkets Nạp và rút tiền tại sàn ICMarkets ICMarkets cung cấp cho những trader không ít cổng thanh toán không giống nhau như Internet Banking, VISA, Paypal, cổng trả tiền điện tử Neteller, hoặc Skrill. điểm nổi bật của ICMarkets trong việc cung cấp dịch vụ nạp rút tiền chính là tương trợ 24 nhà băng nội địa khác nhau, một Thống kê mà ít sàn forex làm được ( những sàn forex thường chỉ tương trợ 8 ngân hàng to của Việt Nam). Nên toàn bộ các bạn có thể nạp tiền vào ICMarkets từ bất cứ ngân hàng nào. Bên cạnh đó, điểm thú vị nữa là nạp tiền sàn ICMarkets có hỗ trợ nạp bằng Paypal, ở Việt Nam bạn có thể mua được Paypal với tỷ giá siêu tốt trên những group mạng thị trấn hội. Tổng kết Về ưu điểm và điểm yếu của sàn ICMarkets Về ưu điểm Sàn rất uy tín không lo bị lừa đảo Sở hữu giấy phép từ cơ quan vốn đầu tư lớn như ASIC Spread siêu thấp phù hợp đánh scalping điểm yếu hồ sơ rút tiền phức tạp và tương đối mất thời gian nên sẽ gây cạnh tranh cho trader mới, mặc dù ICMarkets cũng chỉ thực hiện đúng theo quy định phòng chống rửa tiền tài ASIC Nắm bắt xu hướng, cập nhật thông tin về Sàn Forex uy tín nhất hiện nay tại Việt Nam
 10. Tìm hiểu về sàn forex ICMarkets ICMarkets là gì? Lịch sử hoạt động của sàn ICMarkets Sàn ICMarkets được thành lập tại Sydney, Australia vào năm 2007 bởi “một hàng ngũ những chuyên gia trong ngành dịch vụ nguồn vốn, các người có công tạo nên sự thành công của một trong các nhà cung cấp nhà cung cấp Forex và CFD lớn nhất của Australia.” Cũng chính vì có thâm niên 13 năm hoạt động trong ngành vốn đầu tư, sàn ICMarkets có khối lượng trao đổi trung bình hàng ngày đạt 19.4 tỷ đô la, nâng tổng khối lượng hàng tháng lên 447 tỷ đô la Mỹ, tăng 30% so với Báo cáo vào tháng 8 năm 2017. Chính nhờ vậy đã giúp ICMarkets trở thành sàn forex có khối lượng trao đổi to nhất hiện nay. 1 số thông tin cơ bản về sàn ICMarkets: Năm thành lập: 2007 Tiền gửi tối thiểu: 200 đô la Mỹ Đòn bẩy tối đa: 1: 500 Hình thức nạp tiền: Thẻ nguồn vốn vay, Neteller, Skrill, Paypal, Internet Banking Sản phẩm giao dịch sàn ICMarkets cung cấp: Tiền tệ forex; Hàng hóa; Chỉ số (Indices); trái khoán (Bonds); Tiền điện tử; Cổ phiếu (Stocks); hợp đồng kỳ hạn (Futures) Phần mềm giao dịch ICMarkets hỗ trợ: MT4, MT5 và cTrader Hệ điều hành tương thích: nền móng máy tính để bàn Windows và Mac, nền móng web cân xứng với MT4 và MT5, Android và iOS Giấy phép chứng thực hoạt động ICMarkets Hiện tại, ICMarkets đang sở hữu 3 giấy phép gồm: ASIC (ACN 123 289 109); CySEC (362/18) và FSA (SD018). Giấy phép đăng ký của ICMarkets với cơ quan ASIC bạn có thể tham khảo tại đây các loại account giao dịch tại sàn ICMarkets ICMarkets có 3 loại tài khoản chính gồm: tài khoản Standard; tài khoản Raw Spread (tương thích phần mềm MT4 và MT5); tài khoản Raw Spread (tương thích phần mềm cTrader). thông báo đơn thuần về account Standard do ICMarkets cung cấp Tiền nạp tối thiểu: 200 đô la Mỹ Đòn bẩy tối đa: 1:500 Phí hoa hồng: không Chênh lệch từ: 1 pip Cặp tiền tệ forex: 64 cặp thông tin cơ bản account Raw Spread (tương thích phần mềm MT4 và MT5) Tiền nạp tối thiểu: 200 USD Đòn bẩy tối đa: 1:500 Phí hoa hồng: nhất mực 7 USD/lot 2 chiều Chênh lệch từ: 0.0 pip Cặp tiền tệ forex: 64 cặp thích hợp với: Trader giao dịch EA và giao dịch theo lối lướt sóng scalping thông báo đơn thuần account Raw Spread (tương thích phần mềm cTrader) Tiền nạp tối thiểu: 200 USD Đòn bẩy tối đa: 1:500 Phí hoa hồng: trong khoảng 6 USD/lot hai chiều Chênh lệch từ: 0.0 pip Cặp tiền tệ forex: 64 cặp phù hợp với: thương lượng theo hướng lướt sóng scalping và day trader tương tự, nếu Quan sát các thông báo phía trên, bạn sẽ thấy 3 loại tài khoản do sàn ICMarkets cung cấp thực sự ko quá dị biệt về đòn bẩy, tiền nạp tối thiểu, sản phẩm giao dịch… nền móng giao dịch sàn ICMarkets Một trong các điểm được Nhận định cao tại ICMarkets chính là sàn cung cấp cả 3 nền tảng từ đa dạng cho đến hiện đại, tiên tiến nhất hiện nay gồm: phần mềm MT4, phần mềm MT5 và cTrader. Phần mềm MT4 và MT5 do ICMarkets cung ứng các Về ưu điểm phần mềm MT4 và MT5 do ICMarkets cung cấp: gần gũi dễ sử dụng Phí chênh lệch thấp Khớp lệnh siêu chóng vánh Về đơn thuần review sàn ICMarkets, sàn forex nào cũng cung ứng nền tảng thương lượng MT4, hoặc cao cấp hơn sẽ có thêm MT5 một nền móng thường được dùng để đàm phán chứng khoán, ở ICMarkets, MT5 cũng chính yếu được sử dụng theo tính năng này. MT4 và MT5 thực chất nó là phần mềm tùy biến, Như thế nên tùy vào mỗi sàn sẽ phân phối hay đưa ra rộng rãi dụng cụ khác nhau để giúp trader đạt hữu hiệu giao dịch cao nhất. Chính vì thế, hãy nỗ lực Tìm hiểu những tính năng sàn phân phối lúc sử dụng MT4 và MT5 các bạn nhé. ICMarkets cũng tích hợp thêm không ít công cụ hay phần mềm tương trợ cho trader dễ dàng sử dụng. Tính năng vượt trội ICMarkets phân phối cho MT4 và MT5: Tính năng Autochartist tín hiệu trong khoảng Trading Central MultiTerminal Trình quản lý thông báo (Alarm Manager): Một phần mềm tương trợ thương lượng cá nhân có thể thông báo cho nhà giao dịch hoặc thậm chí là những người theo dõi của họ trên truyền thông phố hội. nền tảng cTrader Đây là phần mềm chỉ dành riêng cho các sàn forex ECN sử dụng. Nên giả dụ sàn nào tích hợp cTrader thì các bạn hoàn toàn yên tâm sàn đó ko phải là dạng sàn dealing desk hay market maker (nhà cái) ấp ôm lệnh. Nhờ vậy, sàn sẽ chẳng thể tự ý giãn spread để sắm cách “móc túi” quý khách được. Nhưng ví như các bạn là 1 trader lâu năm hãy thử dùng cTrader vì có rất nhiều cải tiến và cập nhật hơn như: không cần phải mở máy 24/24 ví như bạn thiết lập dạng trailing stop như MT4. Có thể đặt chốt lời và cắt lỗ từng phần, MT4 hiện tại chưa làm được điều này. Hơn thế nữa, cTrader là nền móng dành riêng cho sàn phân phối ECN nên chúng còn cung ứng 1 số tính năng chuyên biệt như VWAP và đo độ sâu của thị trường. Sản phẩm đàm phán, đòn bẩy, phí huê hồng và spread tại sàn hướng dẫn rút tiền sàn ICMarkets Sản phẩm giao dịch và đòn bẩy do ICMarkets cung ứng ICMarkets là sàn cung cấp những sản phẩm phong phú nhất hiện nay, trong đó có cả trái khoán, 1 sản phẩm đầy đủ bị “lãng quên” ở các sàn forex khác. thông tin cơ bản về các sản phẩm được phân phối bởi ICMarkets Tiền tệ Forex 65 cặp tỷ giá; hưởng đòn bẩy tối đa 1:500 Hàng hóa 19 sản phẩm bao gồm: kim loại, nông phẩm và năng lượng; hưởng đòn bẩy tối đa 1:500 với kim loại quý như vàng, bạc hoặc năng lượng với những sản phẩm còn lại như ngô, đậu nành, trục đường, café và tiểu mạch đòn bẩy tối đa sẽ là 1:100 Cổ phiếu 120 sản phẩm; đòn bẩy tối đa 1:20, chỉ đàm phán trên MT5 Chỉ số 17 sản phẩm; hưởng đòn bẩy tối đa 1:200, Tiền điện tử: 10 sản phẩm; hưởng đòn bẩy tối đa 1:5 tương tự, với 60 cặp forex đã là quá đủ để trader giao dịch ngoại ăn năn. Thêm vào đó, 1 vài điểm sáng về sản phẩm do ICMarkets cung cấp như sau: Cổ phiếu giả dụ so với XTB, số lượng cổ phiếu mà ICMarkets có chỉ bằng 1/14 lần (XTB sản xuất 1700 mã cổ phiếu khác nhau trực thuộc 15 đất nước trên toàn toàn cầu). Nhưng các sản phẩm cổ phiếu do sàn ICMarkets phân phối đều là các cổ phiếu được niêm yết trên hai sàn chứng khoán to nhất Mỹ là NASDAQ và NYSE. Chính vì vậy cho dù ít hơn nhưng đích thực đều là những cổ phiếu có chất lượng, thanh khoản cao. Không những thế, cũng tương tự như XTB, khi thương lượng cổ phiếu tại sàn ICMarkets các bạn cũng được lợi Cổ Tức, cũng là một trong các điểm đẹp nhất với phổ quát trader. Tiền điện tử Đây có nhẽ là phần gây thất vọng cho nhiều trader nhất khi giao dịch tại ICMarkets. Vì ICMarkets không những cung cấp mức đòn bẩy khá thấp chỉ 1:5 (tại Exness với BTC là 1:100, các sản phẩm còn lại là 1:20), thì mức phí qua đêm cho tiền điện tử quá cao, sẽ mất phí 20 USD/lot cho cả lệnh buy và Sell (tại Exness nhà giao dịch ko bị mất phí này). Không chỉ vậy, tiền điện tử sẽ bị đóng cửa, ko được phép giao dịch vào hai ngày cuối tuần, tại ICMarkets như toàn bộ những sản phẩm khác. Spread do ICMarkets phân phối Hình ảnh phía trên là minh chứng rõ nhất về mức spread siêu thấp mà rút tiền sàn ICMarkets cung cấp tới trader. Hình được chụp vào lúc 23h đêm, thời khắc thị trường đã yên lặng, không sôi động như vào khi 19h tối, mà spread các cặp tiền tệ như EUR hay USDJPY hoàn toàn bằng không, thậm chí vàng cũng siêu thấp, cùng tổng cả phí spread và phí hoa hồng cho tài khoản Raws Spread chỉ 17 đô la rất đáng để các bạn trải nghiệm. Nạp và rút tiền tại sàn ICMarkets ICMarkets cung cấp cho các trader cực nhiều cổng thanh toán không giống nhau như Internet Banking/ VISA / Paypal / Neteller / Skrill. ICMarkets có tương trợ miễn phí rút tiền, tuy thế nếu rút theo dạng International Bank Wire (điện chuyển khoản ngân hàng) sẽ mất phí là 20 AUD (hơn 300.000 vnd) do phía nhà băng thu. Tổng kết Ưu điểm và nhược điểm của sàn ICMarkets Ưu điểm Sàn rất uy tín không lo bị lừa đảo Rất phù hợp với các trader thích trade ở những sàn dạng ECN phù hợp đánh scalping thậm chí là hedging (đánh lệnh đối ứng, thực hiện lệnh Buy và Sell cộng lúc). Spread siêu thấp cộng phí huê hồng dễ chịu nhân viên tương trợ chuyên nghiệp, nồng hậu áp dụng đa dạng phần mềm hiện đại và tiên tiến cho trader dùng và được miễn phí điểm yếu Mức nạp tiền tối thiểu cao từ 200 USD trở lên đông đảo các sản phẩm trong ấy có tiền điện tử đều đóng cửa vào thứ 7 và chủ nhật ko có bất cứ chương trình bonus nào dành cho trader giấy tờ rút tiền phức tạp và mất thời gian. Dù rằng ICMarkets chỉ làm theo đúng quy định của ASIC nhưng điều này cũng sẽ gây khó chịu cho phổ biến trader. Cập nhật thông tin mới nhất về Sàn giao dịch Forex tốt nhất Việt Nam
 11. Review sàn LiteForex mới nhất 2020 Tổng quan về sàn LiteForex Sàn Lite Forex được có mặt trên thị trường vào 02/07/2005 có hội sở chính đặt tại Cyprus – Đảo Síp (Châu Âu), với 15 năm hoạt động, LiteForex được xem là một trong các sàn lâu năm nhất, trong số những sàn phân phối Forex đang hoạt động trên toàn cầu hiện nay. LiteForex kiêu hãnh có luôn có 300 account đăng ký mới mỗi ngày và có nửa triệu quý khách từ khắp nơi trên thế giới. Thế nên, webiste của LiteForex đã được bản địa hóa bằng 15 ngôn ngữ không giống nhau, để có thể tiếp cận với trader trên thế giới một cách tiện lợi nhất. thông tin cơ bản về LiteForex: Thành lập: 2005 Chịu sự cấp phép: CySEC và Marshall Khối lượng giao dịch tối thiểu: 0.01 lot Đòn bẩy tối đa: 1:1000 Số tiền nạp tối thiểu: 50$ Sản phẩm giao dịch: tiền tệ Forex (56 cặp), chứng khoán, tiền điện tử, CFD, kim khí quý, dầu thô, vàng… nền tảng giao dịch: MT4 và MT5 cho máy tính để bàn tương xứng với 2 hệ điều hành là MAC và Windows, cộng hệ quản lý dành cho điện thoại như: iOS và Android cùng Webtrader. LiteForex chịu sự quản lý trong khoảng cơ quan nào? Hiện tại, LiteForex đang được cấp phép và điều hành bởi hai tổ chức tín dụng là: CySEC và Marshall. Đặc trưng, sàn đang tiến hành xin giấy phép tại ủy ban vốn đầu tư Úc, ASIC theo kế hoạch trong năm 2020, LiteForex sẽ nhận được cấp phép từ cơ quan này. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới nhất tới cho bạn, giả dụ LiteForex được ASIC chấp thuận. Giấy phép CySEC – No.230122 của Cyprus: CySEC là Ủy ban Chứng khoán và giao dịch cùng hòa Síp, cơ quan điều hành vốn đầu tư quần đảo Síp. Là một thành viên của Liên Minh Châu Âu EU, các quy định và hoạt động vốn đầu tư của CySEC tuân thủ theo luật vốn đầu tư MiFID của châu Âu. Giấy phép Marshall – No.63888 của The Republic of the Marshall Islands: cộng hòa Quần đảo Marshall là một nước cộng hòa kết liên tự do với Hoa Kỳ. Đây là 1 trong các giấy phép phổ biến trong ngành Forex giúp các đơn vị giảm bớt thuế thu nhập và cải thiện đòn bẩy nhằm tối đa lợi nhuận cho quý khách. những loại tài khoản Lite Forex phân phối Trước đây, LiteForex cung ứng 3 loại tài khoản chính gồm tài khoản Cent, tài khoản ECN và account Classic. Tuy nhiên, hiện tại LiteForex phân phối tài khoản ECN và Classic. Mặc dầu Liteforex chỉ cung ứng hai loại account, nhưng đều thích hợp với hai dạng trader cơ bản nhất gồm: trader mới vào nghề và những trader có thời kì đàm phán lâu năm. Cả hai loại tài khoản này của LiteForex đều có mức nạp tiền tối thiểu thấp chỉ trong khoảng 50$ trở lên. Điều này tương đối quyến rũ với trader, đặc trưng là với các ai thích khám phá công nghệ mới. Bởi cực nhiều sàn ECN thường bắt buộc số tiền nạp tối thiểu từ 200$ trở lên như ICMarkets chả hạn. Nên chỉ với 50$ tại LiteForex đã giúp các bạn có 1 account ECN, là 1 điều khôn xiết hữu hiệu đáng để bạn thử sức. thông tin cơ bản về account Classic do LiteForex sản xuất Tiền nạp tối thiểu: 50 USD Hình thức hoạt động: MARKET EXECUTION nền móng MT4, MT5 Đòn bẩy tối đa: 1:1000 Ký quỹ tối thiểu: $50 Lot thương lượng tối thiểu: 0.01 Lot vào lệnh tối đa: 100 Phí Hoa hồng: ko đàm phán Copy Trade: Có thông tin đơn thuần về account ECN do LiteForex phân phối Tiền nạp tối thiểu: 50 đô la nền tảng giao dịch: MT4, MT5 Đòn bẩy tối đa: 1:500 Ký quỹ tối thiểu: $50 Lot thương lượng tối thiểu: 0.01 Lot vào lệnh tối đa: 100 Phí Hoa hồng: trong khoảng 5 USD/lot thương lượng copy trade: có nền tảng giao dịch được dùng tại sàn LiteForex Tại thị phần Việt Nam, LiteForex cung cấp cho khách hàng đàm phán hai nền tảng thương lượng nhiều nhất hiện nay bao gồm: MT4 và MT5, cho phép thương lượng tiền tệ, cổ phiếu, kim loại quý và CFD trên chỉ số chứng khoán chỉ bằng 1 cú click chuột. Cả 2 nền tảng đều cân xứng với máy tính, điện thoại (iOS và Android) hoặc đàm phán trực tiếp trên giao diện website của sàn phê chuẩn Webtrader, với 1 giao diện thân thiện với quý khách, dễ hiểu và dễ dùng. một vài tính năng cơ bản về phần mềm MT4 và MT5 do LiteForex phân phối : Với MT4 do LiteForex cung cấp: có 9 khung thời gian khi mà MT5 có 21 khung thời gian; 30 chỉ số sẵn có trong khi MT5 có 38. Cả hai đều tương trợ các chỉ số tùy chỉnh bổ sung. Ngoài ra cả MT4 và MT5 đều tương trợ việc dùng Expert Advisors để tự động hóa giao dịch ngoại hối. những nền tảng cung cấp quyền truy vấn cập vào thị trường MQL5 nơi các nhà thương lượng có thể mua hoặc bán những phương tiện thương lượng như EA, tín hiệu ngoại hối, Chỉ báo, v.v. điều hành rủi ro và điều hành đơn hàng một cách mới và hiện đại. Tại MT5 có thêm tính năng Depth of Market cộng lịch kinh tế được tích hợp vào nền móng. Sản phẩm, Đòn bẩy, phí huê hồng và spread do LiteForex cung cấp Sản phẩm được đàm phán tại sàn LiteForex Sản phẩm do review sàn Lite Forex sản xuất, về đơn thuần, tuy không quá đa dạng, nhưng lại tương đối tất cả cho các bạn tha hồ tuyển lựa. Đặc thù, phần chứng khoán Mỹ, LiteForex phân phối tuy chỉ 13 mã nhưng đều là các doanh nghiệp bậc nhất, Không chỉ có vậy LiteForex còn sản xuất cực nhiều các mã tiền điện tử lên đến 15 cặp khác nhau cho các bạn chọn lựa, cụ thể như sau: Cặp tiền Forex (56 cặp): đại lý phân phối này sản xuất cho quý khách khoảng 60 cặp tiền khác nhau Tiền điện tử (15 mã): Bitcoin, Ethereum, EOS, Ripple, … kim khí (4 mã): vàng, bạc, bạch kim, palladium. Chỉ số chứng khoán: ASX200, ASX200, NI225, FTSE, YM, CAC, FADX, SPX, SX5E, NQ, IBEX35, HK,… Cổ phiếu Mỹ được niêm yết trên sàn NasDaq, NYSE (13 mã): Google, Facebook, Apple, Alibaba,… Dầu thô ( hai loại sản phẩm): Dầu Brent và dầu WTI Đòn bẩy do LiteForex cung ứng Với đòn bẩy, tùy thuộc vào mỗi loại tài khoản và sản mà các bạn dùng, LiteForex quy định phổ biến mức đòn bẩy, cụ thể như sau: những cặp tiền Forex: với account Classic đòn bẩy tối đa là 1:1000 và với tài khoản ECN thì đòn bẩy tối đa là 1:500 Cổ phiếu Mỹ: 1:50 Chỉ số chứng khoán: tỷ lệ đòn bẩy tối đa là 1:100, tuy nhiên sẽ phụ thuộc vào từng chỉ số mà có các mức đòn bẩy khác nhau như: ASX200, 2FTSE, YM, CAC, FADX, SPX, SX5E, NQ sẽ được hưởng mức đòn bẩy tối đa là 1:100; trong khi ấy NI225 1:5; hai mã còn lại là IBEX35, HK50 sẽ chỉ được lợi 1:20 kim loại với kim khí Vàng: với account Classic là 1:500 và account ECN là 1:100 Dầu (với dầu giao dịch theo hợp đồng tương lai) đòn bẩy tối đa là 1:10 Dầu thô: 1:10 (ký quỹ 1 áo quan khi đàm phán 1 lot) Tiền điện tử 1:10 Phí huê hồng sàn LiteForex sản xuất cho quý khách ngoại trừ Cổ phiếu CFD khoảng 0.35 USD/lot đầy đủ những sản phẩm khác trực thuộc account Classic đều ko thu phí huê hồng. khi mà ấy, với tài khoản ECN sẽ chia ra làm 2 loại gồm ECN VT2 và ECN NG, mỗi loài này sẽ có các mức phí huê hồng không giống nhau như với loại account ECN NG mức hoả hồng trung bình sẽ là 7 USD/lot co phần nhiều những sản phẩm, khi mà đó với dầu sẽ là 5 USD/lot. account ECN VT2 sẽ có mức phí hoả hồng cao hơn là 22 USD/lot sản phẩm tiền tệ forex, dầu khi mà đó cổ phiếu CFD sẽ là 0,07 USD/lot rất thấp, tiền điện tử của cả 2 loại account ECN đều là 10 USD/lot. Như vậy, bạn nên tuyển lựa giao dịch với account ECN NG để được hưởng 1 mức phí huê hồng trung bình giống phổ thông sàn forex khác, thay vì thương lượng bằng tài khoản ECN VT2 các bạn nhé. Phí spread Cũng như vậy như rộng rãi sàn, phí spread do LiteForex cung cấp trong 2 loại account chính sẽ có chút xíu dị biệt. -Với khoản ECN, mức phí spread thấp so với mặt bằng chung, chỉ trong khoảng 0.0 pip đối với cặp tiền EUR/USD. Tuy vậy, vì là phí thả nổi Như vậy nên vào những thời điểm thị phần biến động mạnh, spread có thể đôi khi sẽ giãn. -Với account Classic, spread của loại account này sẽ cao hơn so với tài khoản ECN. những cổng nạp rút do LiteForex sản xuất Hướng dẫn đăng ký sàn LiteForex hỗ trợ cực nhiều cổng nạp rút khác nhau cho khách hàng lựa chọn như : cung cấp cũng rất phổ thông cho khách hàng chọn lọc như: rút tiền tự động, những cổng trả tiền điện tử như : Perfect money, Neteller, Skrill, Visa, tiền điện tử, Chuyển Khoản ngân hàng nội địa và Ngân Lượng. Một trong các Về ưu điểm phải kể tới Ban đầu chính là LiteForex nạp rút khôn xiết chóng vánh. Một phần Lite có cơ chế nạp rút tự động Chính vì thế thường chỉ sau lúc đặt lệnh tiền sẽ về tài khoản trong vài phút. Bên cạnh đó, với những khoản tiền to trên 5000 đô la Mỹ cũng được phê duyệt chỉ trong vòng hai giờ. không chỉ vậy, LiteForex còn tương trợ những giao dịch nạp rút tiền 24/7, kể cả các ngày thứ 7 và chủ nhật. Điều này ko phải sàn phân phối nào cũng có thể làm được. Chính sách tương trợ nạp rút miễn phí cũng là một ưu điểm nội bật của sàn giao dịch này. Tổng kết Ưu và điểm yếu của đăng ký sàn LiteForex Ưu điểm: phổ quát cặp tiền điện tử cho trader lựa chọn Nạp rút nhanh kể cả thứ 7 và chủ nhật Có văn phòng tại Việt Nam lực lượng hỗ trợ được tập huấn bài bản, chuyên nghiệp và hết dạ Mạng đàm phán phường hội copy trade gần gũi, dễ dùng nhược điểm Spread còn giãn vào các thời điểm biến động Phí hoa hồng cho account ECN VT2 cao so với mặt bằng chung Nắm bắt xu hướng, cập nhật thông tin về Sàn Forex uy tín nhất hiện nay tại Việt Nam
 12. Những điều bạn cần biết về IC Markets IC Markets là gì? Sàn giao dịch ICMarkets là broker to nhất của Úc với hơn 11 năm lớn mạnh trong thị trường ngoại hối. Hiện tại tốc độ tăng trưởng của IC Markets nhanh thứ 2 sau sàn XM về khối lượng trao đổi và trở thành một trong những nhà môi giới lẻ to nhất thế giới. Trong suốt thời kì hoạt động của mình, IC Markets sắp như không hề có bất cứ điều tiếng nào và có thể nhắc là broker tốt nhất đối với những nhà đầu tư Việt Nam nhờ sự uy tín, chi phí thấp và hỗ trợ tiếng Việt chóng vánh. Theo Thống kê, khối lượng giao dịch của sàn IC Markets đạt bình quân hơn 400 tỷ $ hàng tháng vào năm 2018. Đến năm 2019, IC Markets lập kỷ lục về khối lượng mua bán là 646 tỷ $ trong tháng 3. Giấy phép hoạt động ICMarkets được ra đời từ năm 2007, thuộc ủy ban chứng khoán Úc, tính tới bây giờ đã hoạt động được 11 năm. Doanh nghiệp chủ quản của IC Markets là International Capital Markets Pty Ltd, có số ACN là 123 289 109, hội sở đặt tại Sydney, Úc, và được cấp phép bởi Ủy ban Chứng khoán và đầu cơ Úc – ASIC – một trong những cơ quan quản lý cấp cao nhất thế giới. Năm 2009, sàn phân phối đã nhận được giấy phép nhà sản xuất vốn đầu tư Úc – AFSL, số giấy phép AFSL là 335692. những doanh nghiệp pháp lý bậc nhất trong việc giám sát hoạt động của IC Markets: NFA (National Futures Association) của Mỹ. ASIC (Australian Securities and Investments Commission) của Úc. FCA (Finance Conduct Authority) của Anh. CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) của đảo Cyprus. thông tin các loại tài khoản IC Markets có 3 loại account đơn thuần gồm những account Standard, Raw Spread và Raw Spread (cTrader) *Tài khoản Raw Spread trước đây được đặt tên là True ECN Không chỉ thế, ICMarkets còn cung cấp account Islamic – Hồi giáo (tài khoản miễn phí hoán đổi) cho người theo đạo Hồi. tài khoản Raw Spread (cTrader) cTrader là một nền tảng thương lượng của hãng Spotware thuộc Vương quốc Anh. khi bạn thương lượng trên cTrader có tức là bạn giao dịch trên nền móng ECN thực sự. Hiện nay đã có tương đối phổ quát sàn hỗ trợ giao dịch trên nền tảng này. Đây là một nền tảng thương lượng ko quá phổ quát, tuy vậy vì sinh sau đẻ muộn nên nó cũng sở hữu khá đa dạng Về ưu điểm như: Giao diện đẹp. Có thể kết nối qua cloud để lưu template hay indicator để có thể sử dụng ở bất cứ đâu. Upload lên Myfxbook tiện dụng. Có Tiếng Việt và cũng có thể chỉnh múi giờ Việt Nam. Và còn cực nhiều tính năng khác…. Ngoài ra cTrader cũng có rộng rãi điểm yếu như chưa tương trợ phổ thông Indicator hay EA và nền tảng thương lượng di động chưa đích thực mượt. tài khoản cTrader của sàn IC Markets có spread và commission thấp, thích hợp cho day trader và những người đàm phán lướt sóng (scalping). tài khoản Raw Spread Đây là loại tài khoản rộng rãi nhất của sàn IC Markets và được phổ thông nhà thương lượng Nhận định rất cao. Về ưu điểm của nó là spread thấp, làng nhàng chỉ 0.1 pip đối với EUR/USD và phí hoa hồng tương đối khó khăn, 3.5$ cho mỗi lot mỗi bên. điểm yếu của account này là spread có thể sẽ giãn kha khá mỗi lúc có tin tức mạnh hoặc ở thời khắc đóng/mở các phiên giao dịch giữa các ngày. tài khoản Standard Đây cũng là loại account hoạt động trên nền móng Meta Trader 4 & 5. Tốc độ khớp lệnh và độ trễ tương đương với Raw Spread. tài khoản Standard không có phí commission nhưng bù lại, spread của nó to hơn hai account kia khá đa dạng. Trung bình 1.0 pip cho cặp EUR/USD. nền móng đàm phán Hiện nay, Meta Trader 4 vẫn là nền móng thương lượng nhiều và được Đánh giá là thân thiện nhất với những trader, Do đó rất nhiều mọi sàn môi giới đều sản xuất nền tảng này, hướng dẫn rút tiền sàn ICMarkets cũng ko ngoại lệ. Thêm nữa, IC Markets còn cung ứng gần như cả 3 nền tảng thương lượng như MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5) và cTrader. bạn có thể sử dụng nền tảng này trên cả Window, Mac, iPhone/iPad, Android và phiên bản WebTrader. các sản phẩm chủ chốt IC Markets cung cấp một loạt các sản phẩm rất phổ biến của những thị phần giao dịch như: Ngoại hối (Forex): hơn 60 cặp tiền tệ, đòn bẩy lên đến 1:500 và spread trong khoảng 0.0 pip. Chỉ số (Indices): Với 17 chỉ số thương lượng trên toàn cầu với spread chỉ trong khoảng 0.5 point . Đòn bẩy lên tới 1:200 và không có commission. Hàng hóa (Commodities): Hơn 19 sản phẩm gồm năng lượng, nông nghiệp và kim khí với đòn bẩy lên tới 1:500. Cổ phiếu (Stocks): Hơn 120 cổ phiếu trong khoảng ASX, Nasdaq & NYSE trên nền tảng MT5. Tiền điện tử (Crypto): Hơn 10 loại tiền điện trong khoảng nhiều như Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash và Bitcoin Cash… với đòn bẩy lên tới 1:20. Review sàn ICMarkets Spread cực thấp – Khớp lệnh cực nhanh Vì là sàn ECN nên khoản thu nhập cốt yếu của IC Markets là Commission (phí hoa hồng) tương đương 7 USD/lot, cùng spread làng nhàng điển hình như cặp EURUSD chỉ 0.1 pip và USDJPY là 0.2 pip, tất cả thấp nhất trên thị trường hiện nay. Mang tới tương tự là bởi giá bid (giá mua)/ask (giá bán) tại sàn ECN đều được ngân hàng quy định, sàn sẽ chẳng thể can thiệp hoặc đổi thay để trục lợi khách hàng. Vì vậy, spread không bị giãn lúc tin ra, lệnh thường khớp nhanh, ko báo giá lại. Nhờ vậy, bạn có thể đàm phán theo hướng scalping (lướt sóng), Hedging hay đàm phán tự động bằng Robot mà ko gặp bất cứ hạn chế nào. nền móng đàm phán hiện đại, tiên tiến Ngoài MT4, MT5 những phần mềm đàm phán phổ biến hiện nay trong thị phần forex. IC Markets còn cung cấp phần mềm cTrader thuộc nền móng giao dịch ECN, cho phép trader có quyền truy hỏi cập vào các mức chiều sâu thị phần (Market Level) một cách hồ hết nhất, hạn chế tối đa các thủ đoạn tinh vi của sàn để “móc túi” nhà thương lượng. Hồ hết những nền tảng đều có sẵn trong cả hai phiên bản PC, Mac, cũng như trên hệ quản lý Android và iOS, tạo sự dễ dàng dùng cho quý khách. Nạp tiền vào IC Markets IC Markets cung ứng rất nhiều hình thức nạp tiền khác nhau và phần nhiều chúng đều “instant”, tức thị nạp tiền ngay thức thì. Chỉ sau vài giây lúc bạn tiến hành buộc phải nạp, tiền sẽ vào ngay tài khoản để bạn giao dịch. IC Markets ko thu bất kỳ khoản phí nào lúc các bạn nạp tiền vào account, tuy thế các bạn chú ý rằng lúc các bạn nạp tiền qua thẻ Visa/Mastercard thì sẽ bị tính phí theo quy định của công ty nhà băng quốc tế. IC Markets sẽ không chịu giảm thiểu nhiệm với khoản phí này. Hiện nay, phần lớn những nhà giao dịch tại Việt Nam lựa chọn các cách phổ biến sau: Vietnamese Internet Banking Skrill Neteller Visa/Mastercard Rút tiền trên IC Markets như vậy như việc nạp tiền, IC Markets cũng ko kể phí đối với bất kỳ hình thức rút tiền nào. thời gian tiền về account tùy thuộc vào hình thức mà các bạn chọn, thường thì bạn sẽ nhận được tiền trong vòng 24h nói bắt đầu từ thực hiện lệnh rút. thực tế trong suốt thời kì dài đàm phán ở sàn IC Markets, tôi chưa từng gặp bất kỳ một trục trẹo gì tới trong khoảng việc rút tiền về account. Để rút tiền, bạn đăng nhập vào tài khoản rút tiền sàn ICMarkets và nhấn vào mục Transfers, sau đấy chọn Withdraw Funds. Kết luận tương tự thì chuẩn y bài viết này, Bitcoin Vietnam News đã Nhận định một cách toàn diện về sàn IC Markets, cũng như hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản và nạp rút tiền toàn tập. Mong rằng bài viết đã đem lại cho bạn những thông tin bổ ích và cái nhìn chuẩn xác nhất về nhà môi giới Forex này. Nắm bắt xu hướng, cập nhật thông tin về Top sàn Forex tốt nhất tại Việt Nam
 13. Sàn giao dịch uy tín LiteForex 1. Giới thiệu về sàn giao dịch LiteForex Sàn Lite Forex được có mặt trên thị trường vào năm 2005, có hội sở chính đặt tại quần đảo Marshall, nơi LiteForex điều hành những dịch vụ môi giới trên thế giới. Đối với thị trường Châu Âu, LiteForex có trụ sở tại CH Síp dành cho việc kiểm soát các nhà cung cấp môi giới tại thị trường này. Hiện nay LiteForex có văn phòng đại diện tại hơn 15 đất nước và số lượng đối tác đại diện có mặt ở khắp nơi trên thế giới. 2. Các loại tài khoản giao dịch sàn LiteForex LiteForex ko cung ứng quá phổ biến loại account cho quý khách của mình, nhưng với các loại account mà họ có hiện nay cũng đã là đủ đối với tất cả trader như tôi và các bạn. Hiện nay LiteForex cung cấp 3 loại tài khoản: account Demo tài khoản ECN account Classic hai.1. Tài khoản Demo Với tài khoản Demo của LiteForex, người mới có thể thuận tiện làm quen với việc giao dịch mà không có bất kỳ sự dị biệt nào so với tài khoản thực. thương lượng account demo sẽ tương đương với giao dịch account ECN. Những báo giá, những loại lệnh cho phép, phương tiện EA hay giao dịch Scalping đều tương tự ở trên tài khoản thực. Spread thả nổi: từ 0.9 pip Commission: từ 5$/lot Đòn bẩy tối đa: 1:400 Số lệnh mở và lệnh chờ tối đa: vô bờ Khối lượng lệnh: từ 0.01 đến 100 lot Margin call level: 20% Stop-out level: 10% Nền tảng: MT4 hai.2. Account ECN tài khoản ECN là loại account được tạo ra dựa trên phương pháp ECN hiện đại và tân tiến nhằm sản xuất khả năng tiếp cận với giá tốt nhất trên thị trường, đảm bảo hoạt động nhanh và dài lâu mà không có requote lệnh, đồng thời không có xung đột ích lợi giữa nhà môi giới và quý khách của mình. Với số tiền nạp tối thiểu chỉ là 50$, đây có thể đề cập là một sự ưu đãi tăng cường thêm sức cạnh tranh cho review sàn Lite Forex lúc hầu hết những nhà môi giới khác đều đề xuất số tiền nạp to hơn (từ 200$). Spread thả nổi: từ 0.0 pip Commission: từ 5$/lot * Kiểu hoạt động: Market Execution Đòn bẩy tối đa: 1:500 Tiền nạp tối thiểu: 50$ Số lệnh mở và lệnh chờ tối đa: vô bờ Khối lượng tối thiểu: 0.01 lot Margin call level: 100% Stop-out level: 20% Nền tảng: MT4/MT5 Social Trading: Có hai.3. Account Classic account Classic của LiteForex tương đương với những loại tài khoản Standard của những nhà môi giới khác. khác biệt rõ nhất của nó so với account ECN là mức Spread và phí hoả hồng Commission. Spread thả nổi: trong khoảng 1.8 pip Commission: ko Kiểu hoạt động: Market Execution Đòn bẩy tối đa: 1:500 Tiền nạp tối thiểu: 50$ Số lệnh mở và lệnh chờ tối đa: vô biên Khối lượng tối thiểu: 0.01 lot Margin call level: 100% Stop-out level: 20% Nền tảng: MT4/MT5 Social Trading: Có 3. Nền móng đàm phán sàn LiteForex LiteForex cung ứng cho các bạn số đông những phương tiện thương lượng trên PC và ứng dụng di động. Cụ thể: 3.1. Nền tảng MT4 & MT5 Đây là 2 nền tảng giao dịch được mẫu mã bởi MetaQuotes, MT4 và MT5 đang là các nền tảng đàm phán rộng rãi nhất toàn cầu hiện nay, được phần nhiều các nhà thương lượng ngoại hối tuyển lựa dùng. nền tảng MT4 & MT5 cho phép các trader dễ dàng thực hiện những giao dịch chỉ với 1 click, điều hành cùng lúc phổ biến tài khoản, sử dụng đồng thời phổ biến biểu đồ. nền móng MT 4 & MT5 cũng sản xuất cực nhiều dụng cụ tương trợ giao dịch, những chỉ báo phân tích và cũng cho phép những trader sử dụng EA để đáp ứng cho công đoạn thương lượng của mình. 3.2. Ứng dụng di động Hướng dẫn rút tiền sàn LiteForex cho phép khách hàng đàm phán sắp như thường ngừng tính năng qua những ứng dụng di động MT4 và MT5. ứng dụng MT4 & MT5 có mặt trên cả 2 nền tảng rộng rãi là iOS và Android, các bạn có thể thuận tiện download và dùng. 4. Các sản phẩm được đàm phán trên sàn LiteForex LiteForex phân phối khá phổ quát các sản phẩm giao dịch, bao gồm: Tiền tệ kim khí Dầu Chỉ số & CFD chứng khoán Tiền điện tử Cụ thể: Tiền tệ: LiteForex sản xuất 56 cặp tiền tệ, không quá phổ thông nhưng đủ cho toàn bộ những trader như chúng ta. kim loại: LiteForex có 4 sản phẩm kim loại, trong ấy có hai sản phẩm phổ biến là Vàng và Bạc được phép đàm phán với đòn bẩy tối đa là 1:400. Một lot chuẩn tương đương với 100 ounce troy đối với vàng và 5000 ounces troy cho bạc. Dầu: Có hai sản phẩm dầu là UKBrent và USCrude. Chỉ số chứng khoán: LiteForex sản xuất 11 chỉ số chứng khoán bao gồm những chỉ số nhiều như S&P500, NASDAQ100, DAX30, ASX200, NI225, HK50 … CFD NYSE và Nasdaq: các bạn có thể tậu thấy tất cả các loại cổ phiếu của các tập đoàn to nhất thế giới (blue chip) được thương lượng tại LiteForex. Tiền điện tử: Có 15 cặp tiền điện tử, trong đó có những sản phẩm phổ quát như BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD, EOSUSD, ETHBTC… 5. Các hình thức nạp và rút tiền tài sàn LiteForex LiteForex cung cấp rất nhiều hình thức nạp và rút tiền không giống nhau. Bao gồm: Visa/Mastercard: nạp tối thiểu 10$. LiteForex sẽ tương trợ chi phí nạp tiền cho khách hàng. Chuyển khoản ngân hàng: các bạn ko mất phí nạp đối với hình thức này. Tiền nạp tối thiểu là 300.000 vnđ Ngân Lượng: Tối thiểu 10$, ko mất phí nạp. Ví điện tử: Perfect Money, Skrill, Neteller, … Crypto: Tối thiểu 10$ và không mất phí nạp. 6. Kết luận về rút tiền sàn LiteForex Ưu điểm: Tốc độ nạp rút nhanh, được tương trợ phí nạp rút Support quý khách khá chuyên nghiệp, đặc thù là có nhóm tương trợ người Việt dành cho anh em trader Việt Nam Có văn phòng đại diện tại Việt Nam (HN & HCM) Sàn STP không ôm ấp lệnh, đẩy lệnh trực tiếp lên thị phần liên ngân hàng thời gian khớp lệnh nhanh Có hệ thống copytrade dành cho người mới & các người không có rộng rãi thời gian tự thương lượng điểm yếu giá cả đàm phán chưa khó khăn, spread và commission khá cao so với các đối thủ. Chưa được điều hành bởi những công ty Tier 1 trong ngành nghề tài chính Xem thêm tại thông tin về Sàn giao dịch Forex tốt nhất Việt Nam tại Bình Thuận
 14. Đánh giá sàn ICMarkets mới nhất ICMarkets là gì? Lịch sử hoạt động của sàn ICMarkets Sàn giao dịch ICMarkets được ra đời tại Sydney, Australia vào năm 2007 bởi “một lực lượng các chuyên gia trong ngành nhà sản xuất vốn đầu tư, những người có công tạo nên sự thành công của một trong những nhà cung cấp dịch vụ Forex và CFD lớn nhất của Australia.” Cũng chính vì có thâm niên 13 năm hoạt động trong ngành nghề vốn đầu tư, sàn ICMarkets có khối lượng giao dịch làng nhàng hàng ngày đạt 19.4 tỷ đô la Mỹ, nâng tổng khối lượng hàng tháng lên 447 tỷ đô la, cải thiện 30% so với Báo cáo vào tháng 8 năm 2017. Chính nhờ vậy đã giúp ICMarkets trở nên sàn forex có khối lượng trao đổi lớn nhất hiện nay. 1 số thông tin cơ bản về sàn ICMarkets: Năm thành lập: 2007 Tiền gửi tối thiểu: 200 USD Đòn bẩy tối đa: 1: 500 Hình thức nạp tiền: Thẻ tín dụng, Neteller, Skrill, Paypal, Internet Banking Sản phẩm đàm phán sàn ICMarkets cung cấp: Tiền tệ forex; Hàng hóa; Chỉ số (Indices); trái phiếu (Bonds); Tiền điện tử; Cổ phiếu (Stocks); giao kèo kỳ hạn (Futures) Phần mềm giao dịch ICMarkets hỗ trợ: MT4, MT5 và cTrader Hệ quản lý tương thích: nền tảng máy tính để bàn Windows và Mac, nền móng web tương thích với MT4 và MT5, Android và iOS Giấy phép chứng thực hoạt động ICMarkets Hiện tại, ICMarkets đang sở hữu 3 giấy phép gồm: ASIC (ACN 123 289 109); CySEC (362/18) và FSA (SD018). So với đa dạng đất nước trên thế giới, Úc có nhẽ là nơi có rộng rãi sàn forex uy tín với chất lượng đồng đều nhất hiện nay. Ngoài ICMarkets, trader Việt chắc có lẽ sẽ còn thân thuộc với một số sàn tới từ Úc như: Pepperstone, ThinkMarkets, Tickmill hay Axitrader… Giấy phép đăng ký của ICMarkets với cơ quan ASIC bạn có thể tham khảo tại đây các loại tài khoản đàm phán tại sàn ICMarkets ICMarkets vốn là sàn forex theo dạng ECN, và tầng lớp quý khách mà ICMarkets muốn hướng đến là các trader chuyên nghiệp, trade với 1 khối lượng to, nên ICMarkets không có phổ biến loại tài khoản cho quý khách lựa chọn. Không chỉ vậy, cách phân chia tài khoản tại ICMarkets có phần giống với Exness dựa trên phần mềm đàm phán mà sàn cung cấp. Nên về cơ bản, ICMarkets có 3 loại account chính gồm: account Standard; account Raw Spread (tương thích phần mềm MT4 và MT5); account Raw Spread (tương thích phần mềm cTrader). thông báo cơ bản về account Standard do ICMarkets cung ứng Tiền nạp tối thiểu: 200 USD Đòn bẩy tối đa: 1:500 Phí hoa hồng: không Chênh lệch từ: 1 pip Cặp tiền tệ forex: 64 cặp thông báo cơ bản tài khoản Raw Spread (tương thích phần mềm MT4 và MT5) Tiền nạp tối thiểu: 200 đô la Mỹ Đòn bẩy tối đa: 1:500 Phí hoa hồng: khăng khăng 7 USD/lot hai chiều Chênh lệch từ: 0.0 pip Cặp tiền tệ forex: 64 cặp thích hợp với: Trader thương lượng EA và đàm phán theo lối lướt sóng scalping thông báo đơn thuần tài khoản Raw Spread (tương thích phần mềm cTrader) Tiền nạp tối thiểu: 200 USD Đòn bẩy tối đa: 1:500 Phí hoa hồng: trong khoảng 6 USD/lot 2 chiều Chênh lệch từ: 0.0 pip Cặp tiền tệ forex: 64 cặp phù hợp với: thương lượng theo hướng lướt sóng scalping và day trader tương tự, nếu Quan sát những thông tin phía trên, các bạn sẽ thấy 3 loại account do sàn ICMarkets sản xuất thực sự ko quá dị biệt về đòn bẩy, tiền nạp tối thiểu, sản phẩm giao dịch… nền tảng đàm phán sàn ICMarkets Một trong các điểm được Đánh giá cao tại ICMarkets chính là sàn phân phối cả 3 nền móng từ nhiều cho tới tân tiến, hiện đại nhất hiện nay gồm: phần mềm MT4, phần mềm MT5 và cTrader. Phần mềm MT4 và MT5 do ICMarkets phân phối các Về ưu điểm phần mềm MT4 và MT5 do ICMarkets cung cấp: thân thiện dễ sử dụng Phí chênh lệch thấp Khớp lệnh siêu nhanh chóng Về đơn thuần review sàn ICMarkets, sàn forex nào cũng cung cấp nền tảng đàm phán MT4, hoặc cao cấp hơn sẽ có thêm MT5 một nền móng thường được dùng để giao dịch chứng khoán, ở ICMarkets, MT5 cũng cốt yếu được sử dụng theo tính năng này. MT4 và MT5 bản tính nó là phần mềm tùy biến, Cho nên tùy vào mỗi sàn sẽ cung cấp hay đưa ra phổ thông dụng cụ khác nhau để giúp trader đạt hữu hiệu thương lượng cao nhất. Bởi thế, hãy quyết tâm Tìm hiểu các tính năng sàn sản xuất khi sử dụng MT4 và MT5 các bạn nhé. ICMarkets cũng tích hợp thêm cực nhiều dụng cụ hay phần mềm tương trợ cho trader thuận tiện sử dụng. Tính năng ưu việt ICMarkets sản xuất cho MT4 và MT5: Tính năng Autochartist tín hiệu từ Trading Central MultiTerminal Ma trận Tương quan (Correlation Matrix): sản xuất cho nhà đàm phán thông báo thị trường về những khoảng thời gian khác nhau và cho phép họ đưa ra quyết định tốt hơn. Trình điều hành thông báo (Alarm Manager): Một phần mềm hỗ trợ giao dịch cá nhân có thể thông tin cho nhà giao dịch hoặc thậm chí là các người theo dõi của họ trên truyền thông xã hội. Phần mềm thương lượng Cảm tính (Sentiment Trader) trình bày tâm lý dựa trên các vị thế mở thực: số lượng nhà giao dịch hiện tìm hoặc bán. nền móng cTrader Đây là phần mềm chỉ dành riêng cho các sàn forex ECN sử dụng. Nên ví như sàn nào tích hợp cTrader thì các bạn hoàn toàn yên tâm sàn ấy ko phải là dạng sàn dealing desk hay market maker (nhà cái) ôm ấp lệnh. Nhờ vậy, sàn sẽ không thể tự ý giãn spread để mua cách “móc túi” quý khách được. Nhưng nếu các bạn là 1 trader lâu năm hãy thử sử dụng cTrader vì có không ít cải tiến và cập nhật hơn như: không cần phải mở máy 24/24 ví như các bạn thiết lập dạng trailing stop như MT4. Có thể đặt chốt lời và cắt lỗ từng phần, MT4 hiện tại chưa làm được điều này. Ngoài ra, cTrader là nền tảng dành riêng cho sàn giao dịch ECN nên chúng còn sản xuất 1 số tính năng chuyên biệt như VWAP và đo độ sâu của thị trường. những tính năng cơ bản của cTrader do ICMarkets cung cấp: Báo giá forex và CFD theo thời gian thực Chênh lệch bậc nhất thị trường và huê hồng thấp Tùy chọn nạp tiền và rút tiền cởi mở Biểu đồ có thể tách ra Báo cáo theo thời gian thực đàm phán chỉ với một cú nhấp chuột Sản phẩm thương lượng, đòn bẩy, phí huê hồng và spread tại sàn hướng dẫn nạp tiền sàn ICMarkets Sản phẩm giao dịch và đòn bẩy do ICMarkets cung cấp ICMarkets là sàn phân phối những sản phẩm phong phú nhất hiện nay, trong đấy có cả trái khoán, 1 sản phẩm hầu hết bị “lãng quên” ở các sàn forex khác. thông tin cơ bản về những sản phẩm được sản xuất bởi ICMarkets Tiền tệ Forex 65 cặp tỷ giá; hưởng đòn bẩy tối đa 1:500 Hàng hóa 19 sản phẩm bao gồm: kim loại, nông sản và năng lượng; hưởng đòn bẩy tối đa 1:500 với kim loại quý như vàng, bạc hoặc năng lượng với những sản phẩm còn lại như ngô, đậu nành, các con phố, ca-fe và tiểu mạch đòn bẩy tối đa sẽ là 1:100 Cổ phiếu 120 sản phẩm; đòn bẩy tối đa 1:20, chỉ giao dịch trên MT5 Chỉ số 17 sản phẩm; hưởng đòn bẩy tối đa 1:200, Tiền điện tử: 10 sản phẩm; hưởng đòn bẩy tối đa 1:5 tương tự, với 60 cặp forex đã là quá đủ để trader thương lượng ngoại hối. Bên cạnh đó, một vài điểm sáng về sản phẩm do ICMarkets cung cấp như sau: Cổ phiếu giả dụ so với XTB, số lượng cổ phiếu mà ICMarkets có chỉ bằng 1/14 lần (XTB sản xuất 1700 mã cổ phiếu không giống nhau trực thuộc 15 quốc gia trên toàn toàn cầu). Nhưng các sản phẩm cổ phiếu do sàn ICMarkets cung ứng đều là những cổ phiếu được niêm yết trên hai sàn chứng khoán to nhất Mỹ là NASDAQ và NYSE. Cho nên cho dù ít hơn nhưng đích thực đều là những cổ phiếu có chất lượng, thanh khoản cao. Không những thế, cũng tương tự như XTB, khi thương lượng cổ phiếu tại sàn ICMarkets bạn cũng được lợi Cổ Tức, cũng là một trong những điểm hấp dẫn nhất với rộng rãi trader. Tiền điện tử Đây có nhẽ là phần gây thất vọng cho phổ quát trader nhất khi đàm phán tại ICMarkets. Vì ICMarkets không chỉ cung cấp mức đòn bẩy khá thấp chỉ 1:5 (tại Exness với BTC là 1:100, các sản phẩm còn lại là 1:20), thì mức phí qua đêm cho tiền điện tử quá cao, sẽ mất phí 20 USD/lot cho cả lệnh buy và Sell (tại Exness nhà đàm phán ko bị mất phí này). Không chỉ vậy, tiền điện tử sẽ bị đóng cửa, ko được phép giao dịch vào 2 ngày cuối tuần, tại ICMarkets như phần lớn những sản phẩm khác. Spread do ICMarkets cung ứng Hình ảnh phía trên là minh chứng rõ nhất về mức spread siêu thấp mà nạp tiền sàn ICMarkets cung cấp đến trader. Hình được chụp vào khi 23h đêm, thời khắc thị trường đã yên ắng, ko nở rộ như vào khi 19h tối, mà spread các cặp tiền tệ như EUR hay USDJPY hoàn toàn bằng ko, thậm chí vàng cũng siêu thấp, cộng tổng cả phí spread và phí hoa hồng cho account Raws Spread chỉ 17 USD rất đáng để bạn trải nghiệm. Nạp và rút tiền tại sàn ICMarkets ICMarkets cung ứng cho những trader rất nhiều cổng thanh toán khác nhau như Internet Banking/ VISA / Paypal / Neteller / Skrill. ICMarkets có hỗ trợ miễn phí rút tiền, tuy nhiên nếu như rút theo dạng International Bank Wire (điện chuyển khoản ngân hàng) sẽ mất phí là 20 AUD (hơn 300.000 vnd) do phía nhà băng thu. Lần Việc trước tiên giao dịch, ví như nạp tiền bằng cổng nào thì các bạn phải rút bằng cổng ấy thí dụ các bạn nạp 500 đô la vào ICMarkets bằng thẻ Visa Debit thì 500 đô la Mỹ này sẽ phải rút về thẻ Visa, còn số tiền lãi kiếm được có thể rút qua những công khác như neteller, paypal hoặc thẻ visa. Trong trường hợp ko may các bạn thua lỗ, account chỉ còn lại 50 USD thì số tiền này sẽ nhận lại ở thẻ Visa Debit theo dạng hoàn lại nếu tiền các bạn nạp chưa đến 60 ngày. Trong tình huống tiền nạp đã quá 60 ngày, số tiền 50 đô la còn lại này sẽ chuyển về thẻ theo dạng chuyển khoản quốc tế. Tổng kết Về ưu điểm và nhược điểm của sàn ICMarkets Về ưu điểm Sàn rất uy tín ko lo bị lừa đảo Rất thích hợp với các trader thích trade ở những sàn dạng ECN phù hợp đánh scalping thậm chí là hedging (đánh lệnh đối ứng, thực hiện lệnh Buy và Sell cộng lúc). Spread siêu thấp cộng phí hoa hồng dễ chịu nhân viên tương trợ chuyên nghiệp, tận tâm ứng dụng phổ thông phần mềm mới và hiện đại cho trader sử dụng và được miễn phí điểm yếu Mức nạp tiền tối thiểu cao từ 200 USD trở lên hầu hết các sản phẩm trong ấy có tiền điện tử đều đóng cửa vào thứ 7 và chủ nhật ko có bất cứ chương trình bonus nào dành cho trader giấy tờ rút tiền phức tạp và mất thời gian. Dù rằng ICMarkets chỉ làm theo đúng quy định của ASIC nhưng điều này cũng sẽ gây khó chịu cho phổ thông trader. Đọc thêm tại thông tin về Sàn Forex uy tín nhất hiện nay tại Bình Dương
 15. Review sàn giao dịch uy tín nhất thế giới XM Website của doanh nghiệp môi giới này được vận hành bởi Trading Point of Financial Instruments Ltd. Trụ sở chính của XM được đặt tại đảo Síp và có 2 văn phòng đại diện tại Hy Lạp và Hungary. Về mặt pháp lý, sàn giao dịch XM được cấp giấy phép hoạt động bởi những tổ chức tín dụng uy tín nhất hiện nay bao gồm: IFSC, FCA, CySEC, ASIC. những tổ chức tín dụng này đều có các quy định khôn xiết nghiêm ngặt đối với đầu vào những thành viên và cũng là trung gian khắc phục những vấn đề ví như khách hàng gặp trắc trở phát sinh mà ko giải quyết được với chính đơn vị. những loại account đàm phán được cung cấp XM sản xuất 3 loại account thương lượng bao gồm: tài khoản Zero, tài khoản Micro và account Standard. XM Zero những loại đồng bạc cơ sở: đô la Mỹ, EUR, JPY. Kích thước hợp đồng: 1 Lot = 100,000. Đòn bẩy: 1:1 đến 1:500 ($100 – $20,000); 1:1 tới 1:200 ($20,001 – $100,000); 1:1 đến 1:100 ($100,001 +). Số lượng lệnh mở/chờ tối đa cho mỗi khách hàng: 200 vị trí. Lot đặt lệnh tối thiểu: 0.01 Lot. dừng lot mỗi lệnh: 50 Lot. Tiền gửi tối thiểu: 100 đô la. XM Micro các loại đồng tiền cơ sở: đô la Mỹ, EUR, GBP, JPY, CHF,‎ AUD, HUF, PLN, RUB, SGD, ZAR. Kích thước hợp đồng: 1 Lot = 1,000. Đòn bẩy: 1:1 tới 1:888 ($5 – $20,000); 1:1 tới 1:200 ($20,001 – $100,000); 1:1 tới 1:100 ($100,001 +). bảo vệ số dư account âm: Có. Spread cho các cặp tiền chính: Chỉ từ 1 Pip. Số lượng lệnh mở/chờ tối đa cho mỗi khách hàng: 200 vị trí. Lot đặt lệnh tối thiểu: 0.01 Lot (MT4); 0.1 Lot (MT5). XM Standard những loại đồng bạc cơ sở: đô la Mỹ, EUR, GBP, JPY, CHF,‎ AUD, HUF, PLN, RUB, SGD, ZAR. Kích thước hợp đồng: 1 Lot = 100,000. Đòn bẩy: 1:1 đến 1:888 ($5 – $20,000); 1:1 đến 1:200 ($20,001 – $100,000); 1:1 tới 1:100 ($100,001 +). Số lượng lệnh mở/chờ tối đa cho mỗi khách hàng: 200 vị trí. Lot đặt lệnh tối thiểu: 0.01 Lot. giới hạn lot mỗi lệnh: 50 Lot. Tiền gửi tối thiểu: 5 đô la. Hướng dẫn rút tiền sàn XM nền móng giao dịch XM cung cấp tới 8 nền tảng đàm phán khác nhau bao gồm: MT4 cho PC: nền tảng MT4 vận tải về dành cho máy tính sử dụng hệ điều hành Windows MT4 cho iPad: nền tảng MT4 tải về dành riêng cho iPad. MT4 cho iPhone: nền móng MT4 vận tải về dành riêng cho iPhone. MT4 cho Android: nền móng MT4 vận chuyển về dành riêng cho điện thoại hệ quản lý Android. MT5 cho PC: nền tảng MT5 chuyên chở về dành cho máy tính dùng hệ quản lý Windows MT5 cho iPad: nền móng MT5 vận chuyển về dành riêng cho iPad. MT5 cho iPhone: nền tảng MT5 tải về dành riêng cho iPhone. MT5 cho Android: nền móng MT5 chuyên chở về dành riêng cho điện thoại hệ điều hành Android. MT4 thích hợp với các nhà đầu cơ nào? MT4 cho phép trader đàm phán trên các loại tài sản gồm những tiền tệ, CFD trên chỉ số chứng khoán cũng như CFD trên vàng và dầu nhưng nó ko tương trợ giao dịch CFD cổ phiếu. các khách hàng nếu như chơi muốn mở tài khoản MT5 có thể tiếp tục sử dụng các tài khoản MT4 và có thể mở thêm MT5 vào bất cứ khi nào. những nhà đầu cơ đều có thể dùng MT4 đối với cả account Micro, Standard và Zero. MT4 thích hợp với những nhà đầu tư đã thân thuộc với nền tảng MetaTrader 4 trong khoảng trước đây, đã nhận thấy hài lòng và ko muốn mất thời gian Nhận định thêm cái mới. MT5 thích hợp với các nhà đầu cơ nào? MT5 là nền móng được xem là có hầu hết tính năng của MT4 và bổ sung đa dạng tính năng mới vượt trội hơn. Các trader sử dụng MT5 sẽ được tiếp cận phần nhiều các loại tài sản giao dịch trong khoảng tiền tệ, CFD chỉ số, CFD vàng, dầu và CFD chứng khoán. MT5 cũng được dùng đối với các tài khoản Micro, Standard và Zero nên những nhà đầu cơ thích trải nghiệm cái mới hoặc chưa từng dùng MT4 trước đây thì đều có thể khởi đầu tử dụng ngay MT5. những sản phẩm giao dịch hiện có là gì? Đánh giá sàn XM Forex hiện tại đang cung ứng các sản phẩm đàm phán vốn đầu tư như sau: Forex: với hơn 55 cặp tiền tệ để giao dịch, đòn bẩy lên tới 888:1, hỗ trợ khách hàng 24/5 hàng tuần. Cổ phiếu: các nhà đầu cơ sẽ có cơ hội tiếp cận trực tiếp phần lớn những thị phần chứng khoán nổi mật trên toàn cầu. Hàng hóa: Hoàn toàn tuyệt vời với những nhà đầu tư mới, có thể giao dịch mà ko cần phải sở hữu hàng hóa giao dịch. Chỉ số chứng khoán: thích hợp với cả các nhà đầu cơ ngắn hạn và dài hạn. kim khí quý: Một hình thức đầu cơ quyến rũ kế bên forex, đòn bẩy lên đến 888:1. Năng lượng: Số tiền đầu tư Việc ban đầu chỉ cần trong khoảng 5 đô la Mỹ, giá biến động to tùy thuộc vào thị phần. Tiền ảo: Hình thức đầu tư quyến rũ hiện nay kế bên forex nhờ biến động giá to. Hướng dẫn mở account và bắt đầu giao dịch XM cung cấp 2 hình thức account là account Demo và account thực. Với tài khoản demo, bạn sẽ được tặng 100,000 đô la Mỹ tiền ảo để bạn có thể thả sức tập luyện cho đến khi nào chán thì thôi và bạn có thể chọn mở account thực với số tiền nạp tối thiểu chỉ từ 5 đô la. Để mở account, ngay khi tróc nã cập vào trang chủ các bạn click vào phần “ Mở tài khoản demo” hoặc “Mở tài khoản (thực)” tùy theo ý muốn của bạn. Sẽ có form đăng ký hiện ra và bạn chỉ cần điền gần như và chuẩn xác thông tin của bạn, chuẩn xác qua email. Bạn sẽ sở hữu ngay cho mình account để khởi đầu đàm phán chỉ từ 2 phút. những điều khoản đàm phán cần lưu ý Điều khoản chênh lệch giá XM phân phối cho tất cả những quý khách mức chênh lệch giá nhỏ từ 0 pip đối với phần nhiều những loại tiền tệ, không phân biệt loại account hoặc khối lượng mua bán của quý khách là bao lăm. Margin và Đòn bẩy Tại XM, những nhà đầu tư có thể kiểm soát những rủi ro trước mắt bằng việc điều hành các margin đã được dùng và miễn phí. Hơn thế nữa đơn vị này còn tương trợ theo dõi để đưa ra những cảnh báo về khả năng cháy margin của người chơi giúp nhà đầu cơ có thể kiểm soát được tình trạng. Tùy theo từng loại tài khoản đăng ký Việc trước tiên, nhà đầu cơ có thể sử dụng đòn bẩy trong khoảng 1:1 cho đến 1:500 để mau chóng tăng cường doanh thu và lợi nhuận của mình. Giờ thương lượng XM hỗ trợ quý khách xuyên suốt 24 giờ mỗi ngày trong 5 ngày làm việc trong tuần phê duyệt hình thức Live Chat hoặc điện thoại. Các ngày làm việc sẽ kéo dài trong khoảng thứ 2 tới thứ Sáu hàng tuần nên các nhà đầu cơ cần lưu ý. Hướng dẫn nạp và rút tiền Để nạp tiền và rút tiền, các nhà đầu cơ có thể chọn lựa các hình thức trả tiền sau: Thẻ tín dụng/ Thẻ ghi nợ Ví điện tử Chuyển khoản qua ngân hàng chú ý rằng trước lúc chính thức thương lượng tiền thật, các bạn nên cần xác minh tài khoản bằng việc chuyên chở những giấy tờ xác minh thông tin đăng ký để đảm bảo rằng những thông tin của bạn là hợp thức. Chắc hẳn rằng các bạn ko muốn rơi vào tình cảnh gửi tiền vào, đầu cơ và kiếm được nhiều tiền rồi lúc rút tiền không tiến hành được do thông tin đăng ký với thông tin chính xác không hợp thức phải ko nào? Hướng dẫn nạp tiền Để nạp tiền, bạn cần đăng nhập account Chọn “Nạp tiền” ngay trên tab menu Chọn phương thức nạp tiền thích hợp với các bạn Điền số tiền bạn muốn nạp Sau ấy các bạn phân phối những thông báo chuyển tiền của các bạn để hoàn thiện nạp tiền Tùy theo hình thức nạp tiền các bạn chọn thì thời gian tiền được chuyển vào account sẽ không giống nhau. Hình thức nạp tiền bằng thẻ nguồn hỗ trợ là nhanh nhất, bạn có thể thấy tiền lập tức được cập nhật trong account. Đối với hình thức chuyển tiền qua ngân hàng, thời gian chờ đợi có thể mất đến vài ngày do giấy tờ xác minh sẽ lâu hơn. Hướng dẫn rút tiền Đăng nhập vào tài khoản Chọn “Rút tiền” ngay trên tab thực đơn Chọn phương thức rút tiền trùng với phương thức mà bạn sử dụng để nạp tiền Điền số tiền các bạn muốn rút và chọn “Rút tiền” Số tiền mà các bạn rút sẽ được sẽ được trừ khỏi tài khoản. thời kì bạn nhận được tiền và mức phí giao dịch sẽ tùy theo từng hình thức rút tiền mà các bạn chọn. những Ưu điểm và nhược điểm khi rút tiền sàn XM Về ưu điểm điểm yếu thương hiệu uy tín hàng đầu trong ngành Forex đã được kiểm định bởi những tổ chức tín dụng uy tín nhất Đòn bẩy cao Có tương trợ tiếng Việt hỗ trợ hơn 400 phương tiện giao dịch các nền tảng giao dịch chưa đa dạng, chỉ có MT4 và MT5 Kết luận Chúng tôi tin rằng sàn XM là một nơi hoàn hảo mà bạn có thể yên tâm để đàm phán forex hay những sản phẩm tài chính khác bởi uy tín cũng như các Về ưu điểm tuyệt vời của nó. Cảm ơn các bạn và chúc bạn thành công với sự nghiệp đầu cơ vốn đầu tư của mình! Hãy là người đầu tiên biết đến Top sàn Forex uy tín nhất tại Việt Nam