• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

thienminh

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  82
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About thienminh

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. OKEx là gì? Hướng dẫn toàn tập sàn giao dịch OKEx OKEx là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên thế giới hiện nay. Theo MarketCap, tính đến thời điểm hiện tại sàn OKEx hỗ trợ 400 loại tiền điện tử và 112 cặp giao dịch tiền tệ. OKEx được thành lập bởi Star Xu ở Hồng Kông vào năm 2014. OKEx không phải là dự án đầu tiên của Star Xu, trước đó còn có sàn OKcoin. Bài này sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo tài khoản, xác minh tài khoản, 2FA, cách nạp coin và rút coin. Tạo tài khoản: Bước 1: Đầu tiên các bạn click vào nút “Sign Up” ở góc trên bên phải màn hình. Bước 2: Sau đó các bạn hãy điền email của mình vào và ấn nút “Get Code”. Hãy kiểm tra email và nhập dãy số vào ô “Input verification Code” Rồi nhập “Password” và tick vào ô “I have read and understand…” Và ấn vào nút “Sign up” Lưu ý: Password phải bao gồm ít nhất 8 ký tự, chữ in lẫn chữ thường, thêm số và ký tự đặc biệt để Password được mạnh hơn Và thế là xong bước đăng ký sàn OKEx, tiếp tục đến bước bảo mật cho tài khoản của bạn Bảo mật 2 lớp (2FA) Bước 1: Để tăng cường độ bảo mật của tài khoản khi nạp tiền sàn OKEx và giao dịch, các bạn chỉ con trỏ chuột vào biểu tượng hình người ở góc trên bên phải màn hình và chọn “Profile Settings” Bước 2: Tìm đến mục Google Authenticator và nhấn vào nút “Settings” Bước 3: Nếu đã có ứng dụng Google Authenticator (1) trong điện thoại rồi thì các bạn không cần tải về nữa mà dùng để scan thẳng QR code (2) luôn. Sau khi scan, trên ứng dụng Google Authenticator sẽ hiện ra mã gồm 6 số, dùng mã này để nhập vào ô Google Authentication (4) Sau đó thì một lần nữa ấn nút “Get Code”, vào email lấy mã và nhập vào ô Email Code (3) Cuối cùng là ấn Confirm Lưu ý: Các bạn nên giữ lại phần mã (2), để phòng khi các bạn bị mất hoặc đổi điện thoại Bước 4: Ngoài Google Authenticator, các bạn có thể dùng số điện thoại của mình để làm bảo mật 2FA. Các bạn nhấn vào nút “Settings” ở mục Mobile Verification Đăng nhập Các bạn chọn Vietnam 84 cho Country Nhập số điện thoại của bạn vào New Mobile Number và “Get Code”. Đợi một chút, các bạn sẽ nhận được mã trên điện thoại của bạn. Nhập vào ô “SMS Code” Làm tương tự để có được Email Code. Sau đó thì Confirm và các bạn đã hoàn tất công đoạn bảo mật cho tài khoản. Người dùng đánh giá sàn OKEx là 1 trong những sàn có độ bảo mật cao nhất Đọc thêm bài viết: rút tiền trên sàn Remitano
 2. Tạo tài khoản Bittrex và thực hiện xác minh địa chỉ IP Quá trình tạo và xác minh tài khoản bao gồm nhiều biện pháp bảo mật để ngăn chặn truy cập trái phép và bảo vệ Tài khoản Bittrex của bạn. Hãy kiên nhẫn và làm theo đúng tất cả các hướng dẫn. Để bắt đầu tiến trình tạo tài khoản, hãy đi đến trang chủ của sàn Bittrex Chọn xem bạn muốn tạo tài khoản Cá nhân hay Công ty bằng cách chọn nút Loại Tài khoản phù hợp. Lưu ý: Nếu bạn chọn đăng ký tài khoản Công ty trên Bittrex, bạn sẽ phải cung cấp thêm thông tin trong tiến trình đăng ký. Nhập địa chỉ Email vào ô địa chỉ E-mail. Đây sẽ là tên người dùng của bạn. Nhập mật khẩu vào ô Mật khẩu. Mật khẩu phải dài ít nhất 8 ký tự. Để tăng cường bảo mật mật khẩu, chúng tôi khuyên bạn nên tạo mật khẩu gồm 12 ký tự trở lên bao gồm cả chữ cái và ký hiệu. Nhấp vào Tạo tài khoản. Một email xác minh sẽ được gửi cho bạn. Truy cập hòm thư của bạn và nhấp vào liên kết "Xác minh Email" để xác minh địa chỉ email của bạn. Sau khi xác minh thành công địa chỉ email của bạn, bạn sẽ được yêu cầu xem lại Điều khoản dịch vụ một cách cẩn thận. Khi bạn đã đọc, hiểu và đồng ý TẤT CẢ các điều kiện và giới hạn sở hữu và sử dụng tài khoản Bittrex, hãy nhấp vào Chấp nhận Điều khoản. Tiếp theo, bạn sẽ được hướng dẫn để gửi Thông tin hồ sơ cơ bản của bạn. Hoàn thành TẤT CẢ các ô bằng bàn phím có ký tự LATIN (tiếng Anh). Các ký tự và ký hiệu từ các ngôn ngữ khác không thể xử lý được và sẽ dẫn đến việc xác minh không thành công. Làm theo các bước trên để xác minh và tạo một tài khoản Bittrex. Khách hàng của Bittrex Global sẽ được tự động chuyển hướng đến trang đăng ký sàn Bittrex Global. Tất cả các tài khoản Bittrex bắt buộc phải xác minh. Lưu ý: Tất cả tài khoản Bittrex được chỉ đăng ký bởi một địa chỉ email duy nhất và đó cũng là tên người dùng để đăng nhập vào tài khoản. Lưu ý: Tên sẽ được cập nhật trực tiếp từ ID của bạn và nhập vào hồ sơ của bạn. Nhấp vào Tiếp tục để chuyển sang Xác minh ID. Tất cả các tài khoản Bittrex phải được xác minh bằng giấy tờ do chính phủ cấp. Để bắt đầu quá trình, bấm Bắt đầu Xác minh. Bạn sẽ được yêu cầu chụp ảnh giấy tờ do chính phủ cấp và chụp ảnh selfie (ảnh mặt) để xác minh danh tính của bạn. Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng hộ chiếu cho ID. Đây là tài liệu nhận dạng được chấp nhận rộng rãi nhất. Các hình thức nhận dạng khác được chấp nhận khác nhau tùy theo quốc gia. Thực hiện các hướng dẫn xác minh ID một cách cẩn thận. Các hình ảnh cần thiết có thể được chụp bằng camera trên thiết bị của bạn hoặc tải lên từ một tệp. Bạn sẽ cần chụp ảnh mặt trước của ID và chụp ảnh selfie. Nếu tải lên một tài liệu không phải là hộ chiếu, bạn cũng có thể được yêu cầu gửi hình ảnh mặt sau của ID. Tải lên ảnh selfie là không tương thích. Bạn phải sử dụng thiết bị có camera để chụp ảnh tự sướng khi được yêu cầu. Bất kỳ đơn nộp nào không đáp ứng các yêu cầu này sẽ tự động không được chấp nhận. Nếu điều này xảy ra, bạn sẽ được hướng dẫn lặp lại các bước xác minh với một số mẹo về cách gửi xác minh thành công. Sau ba lần thất bại, bạn sẽ phải gửi một đơn yêu cầu hỗ trợ cho một đại diện để bạn được hỗ trợ trong quá trình xác minh (xem phía dưới cùng của trang). Xác minh ID có thể mất tới 10 phút để phê duyệt. Bạn phải giữ trang mở trong khi xác minh đang xử lý. Khi xác minh ID đã được thực hiện thành công, bạn sẽ tự động được đưa đến bước tiếp theo trong quy trình. Để tuân thủ các quy định của Hoa Kỳ và xác minh thêm danh tính của bạn, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp số An sinh xã hội. Khi được yêu cầu, chọn Có, sau đó nhập số An sinh xã hội của bạn và nhấn Nộp. Lưu ý: Nếu bạn không có số An sinh xã hội, chọn Không sẽ yêu cầu bạn gửi Số nhận dạng người nước ngoài hoặc Số hộ chiếu thay thế. Khi danh tính của bạn được xác minh thành công, bạn sẽ nhìn thấy tin nhắn này: Để bắt đầu sử dụng tài khoản mới của bạn, nhấn Bắt đầu giao dịch! Cảm ơn bạn đã tham gia Cộng đồng Bittrex và Giao dịch vui vẻ ! Ngày nay, bittrex đã liên kết với sàn giao dịch tiền ảo VCC Exchange nên việc giao dịch cũng tương đương VCC Tham khảo: sàn giao dịch VCC Exchange Xác minh địa chỉ IP mới Lần đầu tiên bạn đăng nhập vào tài khoản của mình từ một địa chỉ IP khác với địa chỉ IP được xác định khi tạo tài khoản, bạn sẽ cần xác minh Địa chỉ IP mới của mình. Sau khi nhập thông tin đăng nhập của bạn, bạn sẽ được hướng dẫn để điều hướng đến hòm thư email của bạn và nhấp vào liên kết “Nhấp vào đây để đăng nhập” trong email xác minh IP. Sau đó, bạn sẽ được hướng dẫn lặp lại quy trình đăng nhập sau khi xác minh địa chỉ IP (điều này sẽ chỉ được lặp lại khi bạn đăng nhập từ một địa chỉ IP mới). Đây là một biện pháp bảo mật để bảo vệ tài khoản của bạn khỏi người dùng trái phép. Quá trình xác minh IP này sẽ được lặp lại bất cứ khi nào bạn đăng nhập từ một địa chỉ IP mới. Lỗi Nếu bạn gặp lỗi và tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa, bạn sẽ cần gửi một đơn yêu cầu cho Nhóm hỗ trợ của chúng tôi để họ có thể hỗ trợ bạn. Để truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi vui vào vào trang chính - hỗ trợ. Nhưng đừng lo, những người dùng trước đã review sàn Bittrex là 1 trong những sàn ít tạo lỗi nhất mà họ từng sử dụng Tham khảo bài viết liên quan: sàn remitano uy tín
 3. Cách xác minh tài khoản sàn Bittrex Trước khi chúng ta tiến hành giao dịch, việc xác minh tài khoản là bắt buộc. Sàn Bittex cũng giống như các sàn khác, ví dụ như sàn tiền ảo VCC Exchange (liên kết với nhau) và đều phải xác minh tài khoản trước khi giao dịch. Tại lần đăng nhập đầu tiên họ sẽ có một bảng TOS, nghĩa là điều khoản sử dụng Bittrex thì bạn chỉ cần chọn “Accept Terms” là xong, tiếp theo chúng ta cần làm là. Bước 1: Điền đầy đủ thông tin ở mục “My Profile” Bao gồm ngày tháng năm sinh và điền địa chỉ bạn, lưu ý là viết không, tiếp theo chọn tên thành phố hoặc tỉnh bạn đang sống và điền Zipcode tỉnh thành của bạn, danh sách zipcode các tỉnh thành bạn xem tại bài viết “Zip Postal Code các tỉnh thành” Tiếp theo ta điền số điện thoại, chú ý là số thêm 84 ở đầu(mã vùng Việt Nam) và bỏ số 0 đầu số điện thoại đi. Ví dụ số điện thoại bạn là 0988988988 thì bạn viết là 84988988988. Điền xong số điện thoại và ấn Submit thì hệ thống sẽ chuyển sang trang mới như sau. Bước 2: Tải tài liệu và xác minh danh tính( Verification ) Tại bước này thì ta sẽ chọn nút “Start Verification” để chuyển trang, sang trang tiếp theo họ yêu cầu bạn phải có ID(chứng minh thư, thẻ căn cước) hoặc Passport yêu cầu ảnh rõ ràng và chụp ảnh 2 mặt, không được chỉnh sửa, can thiệp từ phần mềm. Bạn ấn tiếp nút “Start ID verification” và họ có 2 lựa chọn ID hoặc Passport như hình dưới. Bạn chọn 1 loại giấy tờ và tải tài liệu lên bằng nút “Choose file” cả 2 mặt trước và sau và ấn “Confirm” để xác nhận. Tiếp theo bạn upload 1 bức ảnh chân dung khuôn mặt rõ ràng cho họ xác minh và chọn “Confirm”, lúc này hệ thống sẽ tự động xác minh tài khoản của bạn, việc này chỉ kéo dài 5 tới 10 phút là có kết quả. Khi thành công hệ thống sẽ thông báo như hình dưới là xong Chú ý: Nếu quá 10 phút ta load lại trình duyệt nó quay lại bước 1 hoặc thông báo lỗi thì khả năng cao là ảnh bạn gửi lên không phù hợp, có thể nhỏ, hoặc bị nhòe, hoặc không rõ ràng bạn có thể thử cái ảnh khác, nếu không được nữa thì bạn nên xác minh thủ công. Để xác minh Bittrex thủ công bạn hãy vào sub a request và chọn Verification Issues tại bước này bạn hãy điền đầy đủ thông tin như hình phía dưới, quan trọng là bạn lấy ảnh tải lên rõ nét để họ biết thông tin bạn cung cấp là chính xác. + Phần Subject bạn có thể viết là “Error verification” + Phần Description(mô tả) bạn viết lỗi ra, có thể dùng google dịch để viết dành cho bạn nào không biết tiếng anh, hoặc bạn copy bài viết này “Dear Sir my name is A(thay tên bạn vào) i want to verify my account, but i tried so hard many time and fail. I see bittrex is Crypto Exchange best, so i want to create an account. Please help me thank you so much!” + Phần Verification Issue thì chọn mục “Enhanced Verification Issue” tiếp theo upload ảnh lên, nhớ là chọn những hình rõ nét, bao gồm 3 hình là chứng minh thư(hoặc passport) mặt trước, mặt sau và một hình ảnh chân dung. – Điền Captcha và ấn nút “Submit” để hoàn tất, họ sẽ gửi mail cho bạn sớm, tầm 24 tới 48 giờ, hãy đợi họ xác minh thủ công cho bạn, nếu họ cần thêm yêu cầu gì hãy dịch và trả lời lại. Gần như đến bước này thì ai cũng xác minh được vì thế các bạn cứ yên tâm. Để kiểm tra bạn tài khoản đã VERIFIED chưa chỉ viêc vào MY ACTIVITY xem mục Status là verified và giới hạn rút tiền sàn Bittrex là 100 BTC một ngày như hình dưới. Để bảo mật tài khoản an toàn bạn cũng nên cài đặt bật 2FA tài khoản Bittrex, nếu được hãy giành chút thời gian đánh giá sàn Bittrex để mọi người cùng tham khảo nhé ! Tham khảo bài viết liên quan: Hướng dẫn đăng ký sàn Coinhako
 4. Hướng dẫn nạp tiền vào ví Bittrex Trước tiên mình muốn bạn biết là bạn không thể nạp tiền sàn bittrex bằng tiền tệ bình thường như USD hay VNĐ vào Bittrex được mà chỉ có thể nạp coin vào thôi. Đối với sàn Bittrex muốn mua bất kỳ Altcoin nào bạn chỉ có thể mua bằng Bitcoin (BTC) hoặc Ethereum (ETH) nhưng trên 90% là BTC vì ETH chỉ mua được một vài coin mà thôi. Vậy giải pháp là gì? Các bạn có thể mua Bitcoin bằng VNĐ trên các trang như Remitano Sau khi đã có Bitcoin trên sàn Remitano bạn nhấn vào “ví Bitcoin” => “nạp” như hình dưới Copy ví của bạn và dán vào sàn Remitano, thời gian chuyển bitcoin giữa 2 sàn có thể giao động từ 1h đến 4h tùy thuộc vào số lượng bitcoin và đường truyền mạng giữa các quốc gia Hướng dẫn giao dịch trên sàn Bittrex Sau khi đăng ký sàn bittrex, chúng ta tiến hành giao dịch,trong mỗi bảng thị trường bao gồm các thông tin: Market (cặp tiền trao đổi), Change (tỉ lệ tăng giảm trong 24h), Last price (tỉ giá giao dịch gần nhất), 24hr high (tỉ giá cao nhất trong 24h qua), 24hr low (tỉ giá thấp nhất trong 24 giờ qua. Bạn có thể dựa vào những thông tin này để xem loại coin nào có giá biến động mạnh nhất, đầu tư vào loại coin nào có thể đem lại lợi nhuận nhanh và nhiều nhất?…. Sau khi lựa chọn được cặp Coin bạn muốn giao dịch bạn hãy nhấp vào cặp Coin đó, trong hướng dẫn dưới đây tôi sẽ lấy cặp BTC-ETH làm ví dụ, như vậy tôi sẽ nhấp vào “BTC-ETH”, tức là thực hiện giao dịch hay trao đổi giữa BTC với ETH. Sau khi nhấp chọn cặp Coin, ví dụ BTC-ETH, ở khu vực đầu tiên bạn sẽ thấy có một biểu đồ, đó là biểu đồ hiển thị sự biến động về giá của ETH so với giá trị BTC, bên trái biểu đồ là các thông tin về thị trường của đồng tiền ảo đó bao gồm các thông tin: Last – Tỉ giá giao dịch gần đây nhất (tỉ giá hiện tại). Vol – Số lượng ETH ứng với giá trị BTC. BID – Giá được mua cao nhất. ASK – Giá bán thấp nhất. 24h High – Giá cao nhất trong 24h qua. 24h low – Giá thấp nhất 24h qua. Bạn có thể dựa vào những thông tin đó để dễ dàng xem xét xem có nên trao đổi vào lúc này hay không? Nên đặt giá thế nào sao cho hợp lý… Phần Trading ngay bên dưới biểu đồ là nơi đặt lệnh mua bán, phần Buy Ethereum (bên trái) là nơi tạo lệnh mua, phần Sell Ethereum (bên phải) là nơi tạo lệch bán. Tức là nếu bạn có BTC muốn dùng nó để mua ETH thì đặt lệnh bên Buy Ethereum, lúc này bạn nhập số lượng cần mua vào Units, đặt bán mua vào Bid, khi điền xong sẽ hiện ngay số BTC bạn cần phải trả ứng với số ETH bạn muốn mua ở chỗ Total, bạn phải chắc chắn đang có đủ số BTC đó trên Ví Bittrex của mình. Lưu ý: Về phần giá cả bạn có thể đặt tùy ý, muốn mua nhanh thì đặt giá bằng hoặc cao hơn giá hiện tại (thông tin Last), muốn mua với giá rẻ hơn để kiếm lời nhiều hơn thì đặt giá thấp hơn hiện tại. Điền xong bạn nhấn Buy Ethereum để đặt lệnh mua tự động. Tiếp tục, nhấn Confirm để xác nhận lệnh mua. Sau khi đặt lệnh mua xong, khi nào giá thị trường bằng hoặc thấp hơn giá bạn đặt mua thì tức là khớp lệnh. Đơn hàng của bạn sẽ được hệ thống tự động giao dịch. BTC sẽ bị trừ đi, ETH tương ứng sẽ được cộng vào số dư của bạn. Dù bạn có đang online hay không. Sau khi đặt lệnh xong, đợi vài giây bạn kéo xuống dưới phần Open Orders bạn sẽ thấy đơn hàng của bạn liệt kê ở đó nếu còn (chưa được hoàn thành). Nếu bạn đặt lệnh mua ở sàn bittrex với giá quá thấp hoặc đặt lệnh bán với giá quá cao so giá thị trường hiện tại, không thể mua hoặc bán được vì mức giá bạn đặt khó có thể đạt được thì bạn có thể hủy lệnh đó đi, tạo lệnh mới với mức giá hợp lý hơn. Để hủy lệnh (hủy đơn hàng) bạn kéo xuống dưới phần Open Orders nhấn vào dấu X ứng với đơn hàng bạn muốn hủy. Mình mới đây có tìm hiểu 1 số sàn giao dịch thì phát hiện ra sàn VCC Exchange khá ổn để giao dịch, tính thanh khoản của sàn này cũng tương đối ổn định, Thực sự là nếu ai đang giao dịch ở Bittrex thì nên cân nhắc chuyển sang sàn giao dịch tiền ảo VCC Exchange Trên là bài viết hướng dẫn đầu tư bitcoin trên sàn bittrex, vấn đề là bạn sẽ chọn coin nào. Thời điểm nào để quyết định mua bán. Chúc bạn thành công Tham khảo bài viết liên quan : Hướng dẫn rút tiền trên sàn Remitano
 5. Sàn giao dịch Bitcoin Trung Quốc OKEx bác bỏ tin đồn hacker tấn công Sàn giao dịch OKEx - Bitcoin Trung Quốc đã bác bỏ tin đồn bị hackter tấn công. Đồng thời, OKEx cảnh báo khách hàng cẩn thận trước những hành vi trộm cắp gần đây để đảm bảo an toàn cho chính tài khoản và tài sản của mình. Theo tin tức của các cơ quan truyền thông khu vực, khoảng 10 khách hàng của OKEx và OKCoin – cả hai đều thuộc sở hữu và điều hành bởi cùng một công ty – cho biết có hơn 600 BTC (trị giá gần 3 triệu USD vào thời điểm bị lấy trộm), đã bị đánh cắp khỏi tài khoản của khách hàng vào cuối tháng 8. Một trong những người bị trộm đã tuyên bố mất hơn 200 BTC, và một số người cho biết tài khoản của họ được truy cập từ các địa chỉ IP ở Đức. Một nguồn tin cho hay, cảnh sát địa phương từ chối điều tra vụ việc vì giao dịch Bitcoin đã bị cấm ở Trung Quốc. Mặc dù một số sàn giao dịch vẫn tiếp tục hoạt động tạm thời với sự đồng ý của chính phủ. Vẫn có thể đăng ký sàn OKEx bình thường nhưng nạp rút thì đang trên sự nhắc nhở Những cáo buộc này diễn ra hơn một tháng trước đây, nhưng sàn giao dịch Bitcoin Trung Quốc chỉ mới công khai cho ý kiến về vấn đề này. Lennix Lai, giám đốc thị trường tài chính tại OKEx và OKCoin đã chia sẻ rằng OKEx không bị tấn công và “tất cả tài sản của khách hàng đều an toàn và bình an vô sự”. Hơn nữa, công ty đã nhấn mạnh rằng sự việc chỉ ảnh hưởng đến một vài user chứ không phải là toàn bộ nền tảng giao dịch. Đồng thời, phía sàn OKEx cho biết hành vi trộm cắp xuất phát từ việc user không đảm bảo đủ an toàn cho tài khoản của họ. Cụ thể, phía sàn giao dịch ngụ ý rằng những user bị ảnh hưởng đã không bật xác thực hai yếu tố (2FA), có nghĩa là mật khẩu của họ đã bị hack theo nhiều cách khác nhau. Cần lưu ý rằng 2FA phải được thực hiện bằng cách liên kết ứng dụng xác thực với các tài khoản của bạn chứ không phải bằng cách nhận tin nhắn văn bản SMS bằng mã sử dụng một lần. Như đã chỉ ra nhiều lần, tin nhắn SMS 2FA không an toàn vì các hacker thường rất dễ cướp số điện thoại di động và chặn tin nhắn văn bản của bạn. Sự cố đáng tiếc này cũng là một lời nhắc nhở người sở hữu cryptocurrency, đặc biệt là những người có số tiền đáng kể, nên giữ phần lớn các đồng coin và token của họ trong ví tiền bảo mật, ví dụ như ví Trezor hoặc Ledger Nano S, vì vậy hãy tham khảo nạp tiền sàn OKEx để tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra khi nạp và giao dịch trên sàn! Chúc các bạn thành công ! Tham khảo bài viết liên quan : đánh giá sàn remitano
 6. Ưu nhược điểm sàn tiền ảo OKEx So với Huobi và Binance thì sàn OKEx có đôi phần thua thiệt hơn ở thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung thì hiện nay OKEx vẫn là một sàn lớn và rất được mọi người tin dùng. OKEx được thành lập vào năm 2014 và được đầu tư hàng triệu đô la từ các quỹ đầu tư mạo hiểm như Giant Network Group, Longling Capital, Ceyuan Ventures, Qianhe Capital Management, eLong Inc và VenturesLab (đồng sáng lập bởi Tim Draper). Ưu điểm Giao dịch an toàn Có nhiều sản phẩm giao dịch Phí giao dịch thấp, chỉ từ 0.1% Volume cao và khả năng thanh khoản tốt trong top sàn Cũng có OKB là token tiện ích và có chain riêng Có ứng dụng sử dụng được cho di động Hỗ trợ nhiều cặp giao dịch Đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình 24/24 và có cộng đồng Telegram Ngoài ra, sàn OKEx được người dùng đánh giá đăng ký sàn OKEx khá nhanh và dễ Nhược điểm Có OKB nhưng không được sử dụng để giảm phí cho người dùng Giao diện tương đối phức tạp và nhìn dễ rối Các chuyển quỹ qua lại giữa các nền tảng hơi khó hiểu Phí giao dịch Phí giao dịch của OKEx là khá rẻ và cũng chia làm nhiều cấp bậc người dùng. Mức độ phổ biến Nếu so về mức độ phổ biến thì OKEx không bằng được với Huobi hay Binance tại Việt Nam. Tuy nhiên so với mặt bằng chung thì OKEx vẫn là một sàn giao dịch đáng tin dùng và được người dùng Việt Nam sử dụng khá nhiều. Giao dịch ở OKEx có đơn giản không? Nói về OKEx thì mình đánh giá giao dịch tương đối đơn giản, tuy nhiên về cá nhân thì mình cũng không thích giao diện của OKEx lắm. Mình đã viết vài : Hướng dẫn nạp tiền sàn OKEx các bạn đọc tham khảo thêm Giao dịch ở OKEx có an toàn không? Tính tới thời điểm hiện tại thì sàn giao dịch OKEX chưa từng bị hacker tấn công và cũng chưa có thông tin gì về việc OKEx gặp trục trặc về vấn đề này. Và cũng bởi vì OKEX là một nhánh của OKCoin – một trong những sàn giao dịch lớn nhất của Trung Quốc, nên việc bảo mật tài khoản của người dùng cũng như hệ thống rất tốt. Anh em hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào OKEx. Tốc độ giao dịch ở OKEx có nhanh không? Tốc độ giao dịch ở OKEx cũng khá nhanh so với mặt bằng chung của các sàn giao dịch hiện tại. Tuy nhiên, độ active của OKEx là chưa cao. Chấm điểm 8.8/10 Đọc thêm bài viết liên quan: Hướng dẫn nạp tiền sàn Coinhako
 7. SÀN OKE ĐƯỢC NGƯỜI CHƠI ĐÁNH GIÁ NHƯ THẾ NÀO? Sàn OKEx là gì? Nếu như hầu hết nhà đầu tư đều biết đến cái tên OKCoin là một sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng thì OKEx chính là công ty con của OKCoin. Trong khi công ty mẹ tập trung phát triển giao dịch tiền điện tử bằng tiền pháp định thì sàn okex lại chỉ cho phép giao dịch tiền điện tử bằng tiền điện tử. OKEx được biết đến trên thị trường là một sàn giao dịch tiền điện tử với rất nhiều hình thức đầu tư cũng như sản phẩm được giao dịch, bên cạnh thị trường spot, OKEx còn cho phép giao dịch Margin và OTC; không những cung cấp các cặp coin-coin mà còn cung cấp các sản phẩm phái sinh như hợp đồng tương lai và hợp đồng tương lai vĩnh viễn. OKEx cung cấp danh mục với hàng trăm loại coin/token, có thể đáp ứng hầu hết mọi nhu cầu của nhà đầu tư. Tại thời điểm bài viết được thực hiện, khối lượng giao dịch 24h của OKEx được thống kê tại coinmarketcap là hơn 831 triệu USD, đứng thứ 29 trong tổng số 302 sàn được niêm yết trên trang web. Như các sàn giao dịch tiền điện tử khác, OKEx cũng không được cấp phép và quản lý bởi cơ quan uy tín nào, tuy nhiên, từ khi hoạt động đến nay, sàn giao dịch OKEx chưa lần nào bị hacker tấn công cũng như chưa từng vướng phải các khiếu nại hay tố cáo nào từ khách hàng cả. Tính bảo mật Để ngăn chặn sự tấn công của các hacker, OKEx đã thực hiện một số biện pháp bảo mật cho tài khoản của khách hàng như xác thực Email, Số điện thoại, xác thực 2 yếu tố 2FA, với các hình thức này, mọi hoạt động đăng nhập hay nạp/ rút tiền sàn OKEx đều được sàn gửi mã xác nhận cho bạn qua Email hoặc số điện thoại. Với hình thức 2FA, người dùng phải tải về điện thoại ứng dụng Google Authenticator để nhận mã xác thực. Sản phẩm/thị trường được giao dịch Thị trường giao ngay Tại thị trường giao ngay, sàn cho phép giao dịch hàng trăm loại coin/token đang có mặt trên thị trường và phân loại chúng thành những thị trường định giá khác nhau Thị trường BTC và thị trường ETH: BTC và ETH là 2 loại tiền điện tử đang có khối lượng giao dịch lớn nhất và nhì trên toàn thị trường và cũng là 2 loại coin có mức độ ảnh hưởng lớn nhất đến thị trường tiền mã hóa. Tại đây, các loại coin/token khác được mua/bán và định giá bằng BTC và ETH Thị trường USDT và USDK: USDT là token được phát hành trên nền tảng blockchain của Bitcoin và cũng là token có khối lượng giao dịch lớn nhất hiện nay, USDK là token được phát hành trên nền tảng blockchain của Ethereum, đây cũng là token riêng của OKLink – một công ty thanh toán toàn cầu thuộc sở hữu của OKEx Thị trường OKB: OKB là coin riêng của sàn OKEx, thì không có lý do gì mà sàn này lại không cho phép giao dịch các loại tiền điện tử khác bằng OKB. Có 14 loại coin được định giá và mua/bán bằng OKB, trong đó có các coin phổ biến như LTC, XRP, NEO, EOS, DASH… Thị trường OTC Thị trường OTC cho phép nhà đầu tư thực hiện việc mua/bán trực tiếp với các nhà đầu tư khác trên thị trường mà không cần thông qua sàn. Các khoản thanh toán sẽ được thực hiện trực tiếp giữa 2 bên. Thị trường OTC tại OKEx cho phép nhà đầu tư giao dịch mua bán với nhau và thanh toán bằng CNY (Nhân dân tệ), VND và USD. Đối với VND và USD sàn này cho phép giao dịch 8 loại coin/token, bao gồm các loại phổ biến nhất trên thị trường (BTC, ETH, LTC, BCH, XRP, TRX, USDT, USDK), riêng CNY được giao dịch tới 15 loại coin/token. Thị trường phái sinh: OKEx cung cấp cho nhà đầu tư 2 sản phẩm phái sinh, đó là hợp đồng tương lai và hợp đồng tương lai vĩnh viễn. Hợp đồng tương lai thì có lẽ rất quen thuộc với hầu hết trader, hợp đồng tương lai vĩnh viễn cũng là một loại hợp đồng tương lai nhưng không có thời gian đáo hạn, nhà đầu tư được giữ vị thế đến bất cứ khi nào,giao dịch, rút tiền sàn OKEx bất cứ khi nào nếu muốn. Cả 2 sản phẩm này đều được giao dịch với đòn bẩy 1:10. 2 Sản phẩm này được kết hợp bởi các đặc tính của tiền điện tử và của thị trường phái sinh, chính vì thế việc giao dịch trên 2 sản phẩm này rất rủi ro, đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức nhất định cũng như kinh nghiệm trên thị trường. Giao dịch Margin: OKEx cung cấp giao dịch Margin 12 loại tiền điện tử được định giá bằng USDT và BTC với tỷ lệ đòn bẩy là 1:5 hoặc 1:3 tùy vào loại coin, các coin phổ biến như BTC, LTC, ETH, BCH, ETC và EOS thì áp dụng tỷ lệ 1:5. Để giao dịch Margin, nhà đầu tư sẽ vay coin từ sàn và phải trả lại cho sàn khoản đã vay cùng với lãi suất trên khoản vay đó. Ví dụ bạn đang muốn mở một vị thế với giá 5 BTC, để giao dịch margin vs tỷ lệ 1:5, bạn phải ký quỹ 1 BTC và vay thêm từ sàn 4 BTC. Sau đó, bạn phải hoàn trả lại 4 BTC đã vay và tiền lãi trên 4 BTC đã vay đó cho sàn. Lãi suất được áp dụng theo ngày và tiền lãi được tích lũy sau mỗi một giờ. Nhà đầu tư có thể trả mức lãi này bất cứ khi nào. Phí giao dịch OKEx phân loại khách hàng thành khách hàng bình thường và khách hàng VIP theo khối lượng giao dịch trong 30 ngày đối với tài khoản giao dịch chính và cả tài khoản giao dịch phái sinh. Cấp độ khách hàng càng cao thì mức phí giao dịch càng giảm. Đồng thời, hạn mức rút tiền cũng được tăng lên theo cấp độ tài khoản Ngoài ra coin sàn okex còn phân loại phí giao dịch theo maker và taker. Maker là người tạo ra thanh khoản, những lệnh không được khớp ngay mà đưa vào Sổ lệnh trong trạng thái chờ khớp sẽ bị tính phí maker (phí tạo thị trường). Taker là những người lấy đi tính thanh khoản, lệnh sẽ được khớp ngay lập tức với một lệnh tương ứng trên Sổ lệnh, và lệnh này sẽ bị tính phí taker (phí lấy). Thường thì phí maker sẽ thấp hơn phí taker. Đối với các tài khoản ở cấp độ cao như VIP 5, VIP6, VIP7, những nhà đầu tư đặt lệnh maker không những không bị tính phí mà còn được giảm giá giao dịch, nghĩa là được hoàn lại một số tiền sau khi lệnh được khớp. Phí giao dịch áp dụng cho khách hàng bình thường Phí giao dịch áp dụng khách hàng VIP Lãi suất cho khoản vay đối với tài khoản giao dịch Margin Tiền lãi sẽ được tính từ lúc bắt đầu vay tiền và tiếp tục tích lũy mỗi 1 giờ. Nếu thời gian từ lúc vay đến lúc hoàn trả tiền lãi chưa được 1 giờ thì sẽ lãi sẽ không được tính. Đọc thêm: Đánh giá sàn REMITANO Bài viết có liên quan: Hướng dẫn đăng ký sàn Coinhako
 8. Đánh giá sàn Bittrex - sàn giao dịch tiền ảo Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ với các bạn cách đăng kí tài khoản và giao dịch trên sàn Bittrex, một sàn giao dịch tiền điện tử được nhiều trader trên thế giới cũng như Việt Nam sử dụng và đánh giá là uy tín, an toàn, tránh được rủi ro trong hoạt động giao dịch. Ưu điểm Bảo mật cao: Đây là một trong những ưu điểm lớn nhất của sàn khi nhận được nhiều lượt đánh giá sàn Bittrex rất tốt, giúp đảm bảo an toàn cho tài sản khách hàng. Phần lớn tài sản sẽ được lưu trữ trong ví lạnh, tài khoản được kích hoạt 2FA và một số lớp bảo mật khác Khối lượng giao dịch thật: Theo một báo cáo từ Bitwise, Bittrex là một trong những sàn báo cáo khối lượng giao dịch trung thực nhất. Bạn đừng thấy khối lượng giao dịch của nó thấp mà coi thường, có khi nó còn cao hơn mấy sàn đều fake số liệu đó Hỗ trợ nhiều coin: Hiện tại, có gần 300 đồng tiền điện tử được list trên Bittrex Hỗ trợ giao dịch Margin Hỗ trợ app mobile Nhược điểm Không có hỗ trợ tiếng Việt, gây khó khăn cho những ai không biết tiếng Anh Không có Telegram, chỉ hỗ trợ qua trang Support riêng nên thời gian support hơi lâu Phí giao dịch cao: 0.25% Hướng dẫn đăng ký tài khoản Bittrex Bước 1: Truy cập trang chủ để tiến hành đăng ký sàn bittrex Tại đây, bạn chọn “Account Type” là Personal, nhập thông tin tài khoản và click “Create Account” Bước 2: Xác nhận email Bạn hãy truy cập Email vừa dùng để đăng ký tài khoản, tìm mail “Bittrex Global Account Verification” và click vào “Verify Email” để xác nhận email Bước 3: Đồng ý điều khoản Sau khi xác nhận email, bạn sẽ được chuyển sang bước tiếp theo, click “Accept Terms” để xác nhận đồng ý điều khoản Bước 4: Nhập thông tin cá nhân Tại bước này, bạn cần nhập một số thông tin để phục vụ cho việc KYC tài khoản. Chú ý là cần nhập chính xác thông tin để việc xét duyệt tài khoản được nhanh chóng Bước 5: KYC tài khoản Bạn cần chuẩn bị CMND hoặc Passport, hình ảnh chụp mặt trước/sau tài liệu. Sau đó chọn “Start Verification” để bắt đầu xác minh Lựa chọn loại giấy tờ bạn có và tải lên hình ảnh theo yêu cầu của hệ thống. Vậy là xong, bạn đã hoàn thành quá trình đăng ký và xác minh tài khoản. Khi nào hệ thống xác minh xong sẽ thông báo qua email. Sau khi đăng ký sàn bittrex chúng ta nạp tiền và có thể trading ngay rồi! Ngoài bittrex ra, đồng hành cùng là người bạn sàn VCC Exchange - 1 sàn tiền ảo được khá nhiều người chơi và tin tưởng Chia sẻ 100% thanh khoản với Bittrex, sàn tiền ảo VCC Exchange là sự lựa chọn thông minh cho các Trader cộng đồng Crypto quốc tế khi kèm những đặc điểm nổi trội sau: • Hoàn toàn KHÔNG MẤT PHÍ giao dịch • Tính thanh khoản cao chia sẻ với Bittrex (tương tự như Upbit) • Đã có Mobile App • Giao diện thân thiện trên cả máy tính và mobile • Chăm sóc khách hành tiếng Việt nhanh chóng • Không lo bị khóa ví bất chợt Bài viết liên quan: Hướng dẫn rút tiền sàn Coinhako
 9. Cách đăng ký tài khoản trên sàn Bittrex Sàn Bittrex là sàn giao dịch có trụ sở tại Seattle, Washington, Hoa Kỳ, được thành lập vào năm 2014 bởi Bill Shihara và hai cộng sự có kinh nghiệm làm chuyên gia bảo mật tại Microsoft. Người dùng đánh giá sàn bittrex với những thông tin tích cực, giúp cộng đồng trader có cách nhìn tổng quan hơn về sàn Bước 1: Đầu tiên vào trang chủ chọn đăng ký và điền thông tin Sẽ ra một bảng như sau thì ta điền Email và mật khẩu vào, mật khẩu yêu cầu là 8 kí tự. Bước 2: Xác thực Email để kích hoạt tài khoản Sau khi bạn ấn nút Sign Up và website tải sang trang có ghi là “Check Your Inbox”, họ sẽ thông báo với bạn vào email của bạn để kiểm tra thư gửi tử Bittrex, khi đó bạn chỉ việc vào email sàn Bittrex, tìm ra mail từ bittrex gửi cho bạn, vào thư đó và click vào đường link bên trong thư như hình phía dưới. Và nó hiện ra hình như sau “Email Confirmation Successful” Đến bước này là bạn đã hoàn tất quá trình đăng ký và bạn đã có thể đăng nhập tài khoản bình thường, nhưng để tăng thêm hạn mức sử dụng, cũng như nạp rút tiền được ổn định thì bạn phải xác minh tài khoản. Việc xác minh chủ yếu là giúp Bittrex quản lý tài khoản người dùng tránh trường hợp gian lận, hay rửa tiền, do đó mình thấy đây là việc chúng ta nên làm và không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Cách xác minh tài khoản Bittrex Trước khi chúng ta tiến hành giao dịch, việc xác minh tài khoản là bắt buộc. Sàn Bittex cũng giống như các sàn giao dịch tiền ảo VCC Exchange (liên kết với nhau) và đều phải xác minh tài khoản trước khi giao dịch. Tại lần đăng nhập đầu tiên họ sẽ có một bảng TOS, nghĩa là điều khoản sử dụng Bittrex thì bạn chỉ cần chọn “Accept Terms” là xong, tiếp theo chúng ta cần làm là. Bước 1: Điền đầy đủ thông tin ở mục “My Profile” Bao gồm ngày tháng năm sinh và điền địa chỉ bạn, lưu ý là viết không, tiếp theo chọn tên thành phố hoặc tỉnh bạn đang sống và điền Zipcode tỉnh thành của bạn, danh sách zipcode các tỉnh thành bạn xem tại bài viết “Zip Postal Code các tỉnh thành” Tiếp theo ta điền số điện thoại, chú ý là số thêm 84 ở đầu(mã vùng Việt Nam) và bỏ số 0 đầu số điện thoại đi. Ví dụ số điện thoại bạn là 0988988988 thì bạn viết là 84988988988. Điền xong số điện thoại và ấn Submit thì hệ thống sẽ chuyển sang trang mới như sau. Bước 2: Tải tài liệu và xác minh danh tính( Verification ) Tại bước này thì ta sẽ chọn nút “Start Verification” để chuyển trang, sang trang tiếp theo họ yêu cầu bạn phải có ID(chứng minh thư, thẻ căn cước) hoặc Passport yêu cầu ảnh rõ ràng và chụp ảnh 2 mặt, không được chỉnh sửa, can thiệp từ phần mềm. Bạn ấn tiếp nút “Start ID verification” và họ có 2 lựa chọn ID hoặc Passport như hình dưới. Bạn chọn 1 loại giấy tờ và tải tài liệu lên bằng nút “Choose file” cả 2 mặt trước và sau và ấn “Confirm” để xác nhận. Tiếp theo bạn upload 1 bức ảnh chân dung khuôn mặt rõ ràng cho họ xác minh và chọn “Confirm”, lúc này hệ thống sẽ tự động xác minh tài khoản của bạn, việc này chỉ kéo dài 5 tới 10 phút là có kết quả. Khi thành công hệ thống sẽ thông báo như hình dưới là xong Chú ý: Nếu quá 10 phút ta load lại trình duyệt nó quay lại bước 1 hoặc thông báo lỗi thì khả năng cao là ảnh bạn gửi lên không phù hợp, có thể nhỏ, hoặc bị nhòe, hoặc không rõ ràng bạn có thể thử cái ảnh khác, nếu không được nữa thì bạn nên xác minh thủ công. Nếu được hãy giành chút thời gian đánh giá sàn Bittrex để mọi người cùng tham khảo nhé ! Tham khảo bài viết liên quan : Hướng dẫn nạp tiền trên sàn Remitano
 10. Thông tin và cách đăng ký tài khoản sàn Bittrex Bittrex là sàn giao dịch có trụ sở tại Seattle, Washington, Hoa Kỳ, được thành lập vào năm 2014 bởi Bill Shihara và hai cộng sự có kinh nghiệm làm chuyên gia bảo mật tại Microsoft. Thời kỳ đỉnh cao,người dùng review sàn Bittrex là nơi có nhiều đồng coin có biến động giá mạnh, các đồng coin trên Bittrex có thể tăng giảm 30 – 80% là điều quá bình thường. Sau này, khi Hoa Kỳ có những chính sách siết chặt về tiền ảo kéo theo sự suy yếu của Bittrex. Chính vì vậy, trong năm 2019, Bittrex đã thành lập Bittrex Global, có trụ sở tại Liechtenstein – nơi có chính sách khá thân thiện với tiền điện tử, để phục vụ cho khách hàng ngoài Hoa Kỳ. Đây là chiến lược phát triển mới nhằm lấy lại vị thế của Bittrex. Có lẽ sàn Bittrex là cái tên khá xa lạ nếu bạn chỉ mới tham gia thị trường thời gian gần đây. Tuy nhiên, đây chính là một trong những sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất, làm mưa làm gió trên thị trường trong suốt thời gian 2014 – 2020. Bittrex đang có những chiến lược phát triển mới với hi vọng lấy lại vị thế dẫn đầu thị trường của mình. Hãy cùng tìm hiểu và những chiến lược phát triển mới qua bài viết này. Hướng dẫn đăng ký tài khoản Bittrex Bước 1: Truy cập để mình tiến hành hướng dẫn đăng ký sàn Bittrex Tại đây, bạn chọn “Account Type” là Personal, nhập thông tin tài khoản và click “Create Account” Bước 2: Xác nhận email Bạn hãy truy cập Email vừa dùng để đăng ký tài khoản, tìm mail “Bittrex Global Account Verification” và click vào “Verify Email” để xác nhận email Bước 3: Đồng ý điều khoản Sau khi xác nhận email, bạn sẽ được chuyển sang bước tiếp theo, click “Accept Terms” để xác nhận đồng ý điều khoản Bước 4: Nhập thông tin cá nhân Tại bước này, bạn cần nhập một số thông tin để phục vụ cho việc KYC tài khoản. Chú ý là cần nhập chính xác thông tin để việc xét duyệt tài khoản được nhanh chóng Bước 5: KYC tài khoản Bạn cần chuẩn bị CMND hoặc Passport, hình ảnh chụp mặt trước/sau tài liệu. Sau đó chọn “Start Verification” để bắt đầu xác minh Lựa chọn loại giấy tờ bạn có và tải lên hình ảnh theo yêu cầu của hệ thống. Vậy là xong, bạn đã hoàn thành quá trình đăng ký và xác minh tài khoản. Khi nào hệ thống xác minh xong sẽ thông báo qua email. Đánh giá sàn giao dịch Bittrex Ưu điểm Bảo mật cao: Đây là một trong những ưu điểm lớn nhất của Bittrex, giúp đảm bảo an toàn cho tài sản khách hàng. Phần lớn tài sản sẽ được lưu trữ trong ví lạnh, tài khoản được kích hoạt 2FA và một số lớp bảo mật khác Khối lượng giao dịch thật: Theo một báo cáo từ Bitwise, Bittrex là một trong những sàn báo cáo khối lượng giao dịch trung thực nhất. Bạn đừng thấy khối lượng giao dịch của nó thấp mà coi thường, có khi nó còn cao hơn mấy sàn đều fake số liệu đó Hỗ trợ nhiều coin: Hiện tại, có gần 300 đồng tiền điện tử được list trên Bittrex Hỗ trợ giao dịch Margin Hỗ trợ app mobile Liên kết với sàn tiền ảo VCC Exchange - 1 trong những sàn có số lượng trader lớn Nhược điểm Không có hỗ trợ tiếng Việt, gây khó khăn cho những ai không biết tiếng Anh Không có Telegram, chỉ hỗ trợ qua trang Support riêng nên thời gian support hơi lâu Phí giao dịch cao: 0.25% Hướng dẫn nạp/rút tiền trên sàn Bittrex Để có thể quản lý tài sản của mình, bạn hãy truy cập vào phần Holdings Chọn loại coin bạn muốn nạp/rút, sau đó tùy theo nhu cầu để lựa chọn Deposit/Withdraw Đơn giản phải không nào, mình đã chỉ cách rút tiền sàn Bittrex và cách đăng ký tài khoản, chúc các bạn trade thành công Lời kết Bittrex hiện nay vẫn đang là một trong những sàn giao dịch hàng đầu trên thị trường. Ưu điểm lớn nhất của Bittrex là khả năng bảo mật cao, chưa gặp bất kỳ vấn đề nào gây thất thoát tài sản của khách hàng. Bạn có thể tham khảo và sử dụng thử xem sao nhé. Nếu gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình sử dụng, hãy để lại comment dưới bài viết để mọi người cùng thảo luận nhé. Tìm hiểu thêm về bài viết có liên quan : đánh giá sàn remitano
 11. NGƯỜI CHƠI ĐÁNH GIÁ SÀN OKEX NHƯ THẾ NÀO? Sàn OKEx là gì? Nếu như hầu hết nhà đầu tư đều biết đến cái tên OKCoin là một sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng thì OKEx chính là công ty con của OKCoin. Trong khi công ty mẹ tập trung phát triển giao dịch tiền điện tử bằng tiền pháp định thì sàn okex lại chỉ cho phép giao dịch tiền điện tử bằng tiền điện tử. OKEx được biết đến trên thị trường là một sàn giao dịch tiền điện tử với rất nhiều hình thức đầu tư cũng như sản phẩm được giao dịch, bên cạnh thị trường spot, OKEx còn cho phép giao dịch Margin và OTC; không những cung cấp các cặp coin-coin mà còn cung cấp các sản phẩm phái sinh như hợp đồng tương lai và hợp đồng tương lai vĩnh viễn. OKEx cung cấp danh mục với hàng trăm loại coin/token, có thể đáp ứng hầu hết mọi nhu cầu của nhà đầu tư. Tại thời điểm bài viết được thực hiện, khối lượng giao dịch 24h của OKEx được thống kê tại coinmarketcap là hơn 831 triệu USD, đứng thứ 29 trong tổng số 302 sàn được niêm yết trên trang web. Như các sàn giao dịch tiền điện tử khác, OKEx cũng không được cấp phép và quản lý bởi cơ quan uy tín nào, tuy nhiên, từ khi hoạt động đến nay, sàn giao dịch OKEx chưa lần nào bị hacker tấn công cũng như chưa từng vướng phải các khiếu nại hay tố cáo nào từ khách hàng cả. Tính bảo mật Để ngăn chặn sự tấn công của các hacker, OKEx đã thực hiện một số biện pháp bảo mật cho tài khoản của khách hàng như xác thực Email, Số điện thoại, xác thực 2 yếu tố 2FA, với các hình thức này, mọi hoạt động đăng nhập hay nạp/ rút tiền sàn OKEx đều được sàn gửi mã xác nhận cho bạn qua Email hoặc số điện thoại. Với hình thức 2FA, người dùng phải tải về điện thoại ứng dụng Google Authenticator để nhận mã xác thực. Sản phẩm/thị trường được giao dịch Thị trường giao ngay Tại thị trường giao ngay, sàn cho phép giao dịch hàng trăm loại coin/token đang có mặt trên thị trường và phân loại chúng thành những thị trường định giá khác nhau Thị trường BTC và thị trường ETH: BTC và ETH là 2 loại tiền điện tử đang có khối lượng giao dịch lớn nhất và nhì trên toàn thị trường và cũng là 2 loại coin có mức độ ảnh hưởng lớn nhất đến thị trường tiền mã hóa. Tại đây, các loại coin/token khác được mua/bán và định giá bằng BTC và ETH Thị trường USDT và USDK: USDT là token được phát hành trên nền tảng blockchain của Bitcoin và cũng là token có khối lượng giao dịch lớn nhất hiện nay, USDK là token được phát hành trên nền tảng blockchain của Ethereum, đây cũng là token riêng của OKLink – một công ty thanh toán toàn cầu thuộc sở hữu của OKEx Thị trường OKB: OKB là coin riêng của sàn OKEx, thì không có lý do gì mà sàn này lại không cho phép giao dịch các loại tiền điện tử khác bằng OKB. Có 14 loại coin được định giá và mua/bán bằng OKB, trong đó có các coin phổ biến như LTC, XRP, NEO, EOS, DASH… Thị trường OTC Thị trường OTC cho phép nhà đầu tư thực hiện việc mua/bán trực tiếp với các nhà đầu tư khác trên thị trường mà không cần thông qua sàn. Các khoản thanh toán sẽ được thực hiện trực tiếp giữa 2 bên. Thị trường OTC tại OKEx cho phép nhà đầu tư giao dịch mua bán với nhau và thanh toán bằng CNY (Nhân dân tệ), VND và USD. Đối với VND và USD sàn này cho phép giao dịch 8 loại coin/token, bao gồm các loại phổ biến nhất trên thị trường (BTC, ETH, LTC, BCH, XRP, TRX, USDT, USDK), riêng CNY được giao dịch tới 15 loại coin/token. Thị trường phái sinh: OKEx cung cấp cho nhà đầu tư 2 sản phẩm phái sinh, đó là hợp đồng tương lai và hợp đồng tương lai vĩnh viễn. Hợp đồng tương lai thì có lẽ rất quen thuộc với hầu hết trader, hợp đồng tương lai vĩnh viễn cũng là một loại hợp đồng tương lai nhưng không có thời gian đáo hạn, nhà đầu tư được giữ vị thế đến bất cứ khi nào,giao dịch, rút tiền sàn OKEx bất cứ khi nào nếu muốn. Cả 2 sản phẩm này đều được giao dịch với đòn bẩy 1:10. 2 Sản phẩm này được kết hợp bởi các đặc tính của tiền điện tử và của thị trường phái sinh, chính vì thế việc giao dịch trên 2 sản phẩm này rất rủi ro, đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức nhất định cũng như kinh nghiệm trên thị trường. Giao dịch Margin: OKEx cung cấp giao dịch Margin 12 loại tiền điện tử được định giá bằng USDT và BTC với tỷ lệ đòn bẩy là 1:5 hoặc 1:3 tùy vào loại coin, các coin phổ biến như BTC, LTC, ETH, BCH, ETC và EOS thì áp dụng tỷ lệ 1:5. Để giao dịch Margin, nhà đầu tư sẽ vay coin từ sàn và phải trả lại cho sàn khoản đã vay cùng với lãi suất trên khoản vay đó. Ví dụ bạn đang muốn mở một vị thế với giá 5 BTC, để giao dịch margin vs tỷ lệ 1:5, bạn phải ký quỹ 1 BTC và vay thêm từ sàn 4 BTC. Sau đó, bạn phải hoàn trả lại 4 BTC đã vay và tiền lãi trên 4 BTC đã vay đó cho sàn. Lãi suất được áp dụng theo ngày và tiền lãi được tích lũy sau mỗi một giờ. Nhà đầu tư có thể trả mức lãi này bất cứ khi nào. Phí giao dịch OKEx phân loại khách hàng thành khách hàng bình thường và khách hàng VIP theo khối lượng giao dịch trong 30 ngày đối với tài khoản giao dịch chính và cả tài khoản giao dịch phái sinh. Cấp độ khách hàng càng cao thì mức phí giao dịch càng giảm. Đồng thời, hạn mức rút tiền cũng được tăng lên theo cấp độ tài khoản Ngoài ra coin sàn okex còn phân loại phí giao dịch theo maker và taker. Maker là người tạo ra thanh khoản, những lệnh không được khớp ngay mà đưa vào Sổ lệnh trong trạng thái chờ khớp sẽ bị tính phí maker (phí tạo thị trường). Taker là những người lấy đi tính thanh khoản, lệnh sẽ được khớp ngay lập tức với một lệnh tương ứng trên Sổ lệnh, và lệnh này sẽ bị tính phí taker (phí lấy). Thường thì phí maker sẽ thấp hơn phí taker. Đối với các tài khoản ở cấp độ cao như VIP 5, VIP6, VIP7, những nhà đầu tư đặt lệnh maker không những không bị tính phí mà còn được giảm giá giao dịch, nghĩa là được hoàn lại một số tiền sau khi lệnh được khớp. Phí giao dịch áp dụng cho khách hàng bình thường Phí giao dịch áp dụng khách hàng VIP Lãi suất cho khoản vay đối với tài khoản giao dịch Margin Tiền lãi sẽ được tính từ lúc bắt đầu vay tiền và tiếp tục tích lũy mỗi 1 giờ. Nếu thời gian từ lúc vay đến lúc hoàn trả tiền lãi chưa được 1 giờ thì sẽ lãi sẽ không được tính. Đọc thêm: Đánh giá sàn REMITANO Bài viết có liên quan: Hướng dẫn đăng ký sàn Coinhako
 12. SÀN GIAO DỊCH TIỀN ẢO OKEX - SO SÁNH CÁC SÀN So với Huobi và Binance thì sàn OKEx có đôi phần thua thiệt hơn ở thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung thì hiện nay OKEx vẫn là một sàn lớn và rất được mọi người tin dùng. OKEx được thành lập vào năm 2014 và được đầu tư hàng triệu đô la từ các quỹ đầu tư mạo hiểm như Giant Network Group, Longling Capital, Ceyuan Ventures, Qianhe Capital Management, eLong Inc và VenturesLab (đồng sáng lập bởi Tim Draper). Ưu điểm Giao dịch an toàn Có nhiều sản phẩm giao dịch Phí giao dịch thấp, chỉ từ 0.1% Volume cao và khả năng thanh khoản tốt trong top sàn Cũng có OKB là token tiện ích và có chain riêng Có ứng dụng sử dụng được cho di động Hỗ trợ nhiều cặp giao dịch Đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình 24/24 và có cộng đồng Telegram Ngoài ra, sàn OKEx được người dùng đánh giá đăng ký sàn OKEx khá nhanh và dễ Nhược điểm Có OKB nhưng không được sử dụng để giảm phí cho người dùng Giao diện tương đối phức tạp và nhìn dễ rối Các chuyển quỹ qua lại giữa các nền tảng hơi khó hiểu Phí giao dịch Phí giao dịch của OKEx là khá rẻ và cũng chia làm nhiều cấp bậc người dùng. Mức độ phổ biến Nếu so về mức độ phổ biến thì OKEx không bằng được với Huobi hay Binance tại Việt Nam. Tuy nhiên so với mặt bằng chung thì OKEx vẫn là một sàn giao dịch đáng tin dùng và được người dùng Việt Nam sử dụng khá nhiều. Giao dịch ở OKEx có đơn giản không? Nói về OKEx thì mình đánh giá giao dịch tương đối đơn giản, tuy nhiên về cá nhân thì mình cũng không thích giao diện của OKEx lắm. Mình đã viết vài : Hướng dẫn nạp tiền sàn OKEx các bạn đọc tham khảo thêm Giao dịch ở OKEx có an toàn không? Tính tới thời điểm hiện tại thì sàn giao dịch OKEX chưa từng bị hacker tấn công và cũng chưa có thông tin gì về việc OKEx gặp trục trặc về vấn đề này. Và cũng bởi vì OKEX là một nhánh của OKCoin – một trong những sàn giao dịch lớn nhất của Trung Quốc, nên việc bảo mật tài khoản của người dùng cũng như hệ thống rất tốt. Anh em hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào OKEx. Tốc độ giao dịch ở OKEx có nhanh không? Tốc độ giao dịch ở OKEx cũng khá nhanh so với mặt bằng chung của các sàn giao dịch hiện tại. Tuy nhiên, độ active của OKEx là chưa cao. Chấm điểm 8.8/10 Đọc thêm bài viết liên quan: Hướng dẫn nạp tiền sàn Coinhako
 13. Hướng dẫn Nạp và mua bán Altcoin bằng Bitcoin (BTC) trên sàn giao dịch OKEx Tiếp tục Seri về sàn OKEx, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nạp/rút Bitcoin (BTC) và dùng BTC để mua bán giao dịch các đồng coin khác trên sàn OKEx, cụ thể mình sẽ hướng dẫn mua bán với đồng Kyber Network (KNC) nhé. Hướng dẫn nạp Bitcoin (BTC) vào sàn giao dịch OKEx Với sàn OKEx, bạn có thể dùng Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH) và USDT (Tether) để mua bán các coin khác hay còn gọi là “Thị trường” – OKEx cung cấp 4 thị trường cho người dùng là BTC, ETH, BCH và USDT. Tuy nhiên, trong giới hạn bài này thì mình chỉ hướng dẫn bạn mua bán với BTC, còn với các thị trường khác bạn cũng làm cách tương tự thôi nhé, và bởi vì BTC cũng là cách mà nhiều người sử dụng, đồng thời OKEx cũng cho phép bạn dùng BTC mua được nhiều coin nhất. Cập nhật: Sàn OKEx hiện tại đã có một chút thay đổi về giao diện, nhưng cơ bản các phần như mình hướng dẫn thì vẫn vậy, chỉ khác chút là: Balance thay bằng My Wallet, Deposit thay bằng Token Deposit và Withdraw thay bằng Token Withdraw và thêm phần “Transfer token” bên dưới mình đã hướng dẫn. Bước 1: Sau khi đăng nhập vào sàn OKEx, bạn click vào phần “Account” trên thanh menu => tiếp chọn “Deposit” => chọn “BTC Charge” Bước 2: Bây giờ việc của bạn là nạp tiền sàn OKEx (BTC) vào địa chỉ ví trên, nếu bạn đã có BTC ở đâu đó rồi (như ví Blockchain, Coinbase hay sàn giao dịch khác) thì chỉ cần chuyển vào là được, còn nếu chưa có thì bạn qua sàn Vicuta hoặc Remitano để mua rồi nạp vào nhé Bước 3: Việc tiếp theo của bạn là chờ cho hệ thống xác nhận giao dịch nạp BTC của bạn khoảng 30 phút đến 1 giờ và cũng có thể lâu hơn nếu mạng Bitcoin bị tắc nghẽn, như của mình chờ khoảng hơn 1 tiếng là vào. Để kiểm tra, bạn kéo xuống dưới phần “Deposits“, dòng chữ “Tàu khựa” dịch ra là “Nạp tiền thành công” đó :)). Cập nhật: OKEx đã có một chút thay đổi, sau khi bạn nạp tiền sàn OKEx vào ví của bạn (My Wallet) thì bạn cần làm thêm một bước nữa là chuyển (Transfer) số BTC (hoặc bất cứ coin, token nào) sang phần “Tranding Accounts” thì mới có thể sử dụng để giao dịch được nhé. Tại mục “My Wallet” bạn nhập ký hiệu của coin cần chuyển => click vào “Transfer” bên dưới. Tiếp theo, bạn nhập vào số lượng coin muốn chuyển ở ô “Amount” hoặc click vào “Transfer all” bên dưới để chuyển hết, sau đó nhấp vào “Confirm” để hoàn tất. Ok, như vậy là số coin này đã được chuyển sang phần “Trading Accounts” và bạn có thể dùng nó để giao dịch rồi, sau này nếu bạn muốn rút số coin này ra khỏi sàn thì lại phải chuyển ngược lại từ “Trading Accounts” sang “My Wallet” nhé, cách làm cũng đơn giản thôi, bạn click vào “Trading Accounts” bên cạnh “My Wallet” và thực hiện Transfer như ở trên. Sau khi giao dịch hãy nhớ đánh giá sàn Bittrex nhé! Tham khảo bài viết liên quan: Hướng dẫn rút tiền sàn Coinhako
 14. Thông tin sàn Bittrex Có lẽ sàn Bittrex là cái tên khá xa lạ nếu bạn chỉ mới tham gia thị trường thời gian gần đây. Tuy nhiên, đây chính là một trong những sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất, làm mưa làm gió trên thị trường trong suốt thời gian 2014 – 2020. Bittrex đang có những chiến lược phát triển mới với hi vọng lấy lại vị thế dẫn đầu thị trường của mình. Hãy cùng tìm hiểu Bittrex là gì và những chiến lược phát triển mới qua bài viết này. Bittrex là sàn giao dịch có trụ sở tại Seattle, Washington, Hoa Kỳ, được thành lập vào năm 2014 bởi Bill Shihara và hai cộng sự có kinh nghiệm làm chuyên gia bảo mật tại Microsoft. Thời kỳ đỉnh cao,người dùng đánh giá sàn Bittrex là nơi có nhiều đồng coin có biến động giá mạnh, các đồng coin trên Bittrex có thể tăng giảm 30 – 80% là điều quá bình thường. Sau này, khi Hoa Kỳ có những chính sách siết chặt về tiền ảo kéo theo sự suy yếu của Bittrex. Chính vì vậy, trong năm 2019, Bittrex đã thành lập Bittrex Global, có trụ sở tại Liechtenstein – nơi có chính sách khá thân thiện với tiền điện tử, để phục vụ cho khách hàng ngoài Hoa Kỳ. Đây là chiến lược phát triển mới nhằm lấy lại vị thế của Bittrex. Hướng dẫn đăng ký tài khoản Bittrex Bước 1: Truy cập để mình tiến hành hướng dẫn đăng ký sàn Bittrex Tại đây, bạn chọn “Account Type” là Personal, nhập thông tin tài khoản và click “Create Account” Bước 2: Xác nhận email Bạn hãy truy cập Email vừa dùng để đăng ký tài khoản, tìm mail “Bittrex Global Account Verification” và click vào “Verify Email” để xác nhận email Bước 3: Đồng ý điều khoản Sau khi xác nhận email, bạn sẽ được chuyển sang bước tiếp theo, click “Accept Terms” để xác nhận đồng ý điều khoản Bước 4: Nhập thông tin cá nhân Tại bước này, bạn cần nhập một số thông tin để phục vụ cho việc KYC tài khoản. Chú ý là cần nhập chính xác thông tin để việc xét duyệt tài khoản được nhanh chóng Bước 5: KYC tài khoản Bạn cần chuẩn bị CMND hoặc Passport, hình ảnh chụp mặt trước/sau tài liệu. Sau đó chọn “Start Verification” để bắt đầu xác minh Lựa chọn loại giấy tờ bạn có và tải lên hình ảnh theo yêu cầu của hệ thống. Vậy là xong, bạn đã hoàn thành quá trình đăng ký và xác minh tài khoản. Khi nào hệ thống xác minh xong sẽ thông báo qua email. Đánh giá sàn giao dịch Bittrex Ưu điểm Bảo mật cao: Đây là một trong những ưu điểm lớn nhất của Bittrex, giúp đảm bảo an toàn cho tài sản khách hàng. Phần lớn tài sản sẽ được lưu trữ trong ví lạnh, tài khoản được kích hoạt 2FA và một số lớp bảo mật khác Khối lượng giao dịch thật: Theo một báo cáo từ Bitwise, Bittrex là một trong những sàn báo cáo khối lượng giao dịch trung thực nhất. Bạn đừng thấy khối lượng giao dịch của nó thấp mà coi thường, có khi nó còn cao hơn mấy sàn đều fake số liệu đó Hỗ trợ nhiều coin: Hiện tại, có gần 300 đồng tiền điện tử được list trên Bittrex Hỗ trợ giao dịch Margin Hỗ trợ app mobile Liên kết với sàn giao dịch tiền ảo VCC Exchange - 1 trong những sàn có số lượng trader lớn Nhược điểm Không có hỗ trợ tiếng Việt, gây khó khăn cho những ai không biết tiếng Anh Không có Telegram, chỉ hỗ trợ qua trang Support riêng nên thời gian support hơi lâu Phí giao dịch cao: 0.25% Hướng dẫn nạp/rút tiền trên sàn Bittrex Để có thể quản lý tài sản của mình, bạn hãy truy cập vào phần Holdings Chọn loại coin bạn muốn nạp/rút, sau đó tùy theo nhu cầu để lựa chọn Deposit/Withdraw Đơn giản phải không nào, mình đã hướng dẫn rút tiền sàn Bittrex và cách đăng ký tài khoản, chúc các bạn trade thành công Lời kết Bittrex hiện nay vẫn đang là một trong những sàn giao dịch hàng đầu trên thị trường. Ưu điểm lớn nhất của Bittrex là khả năng bảo mật cao, chưa gặp bất kỳ vấn đề nào gây thất thoát tài sản của khách hàng. Bạn có thể tham khảo và sử dụng thử xem sao nhé. Nếu gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình sử dụng, hãy để lại comment dưới bài viết để mọi người cùng thảo luận nhé. Tìm hiểu thêm về bài viết có liên quan : đánh giá sàn remitano
 15. Hướng dẫn nạp tiền sàn Bittrex từ A-Z chi tiết đầy đủ nhất Hướng dẫn nạp tiền sàn Bittrex Sàn tiền ảo quốc tế uy tín Bittrex hiện tại giao dịch đang hỗ trợ 4 thị trường chính là BTC, USDT, ETH và USD. Dẫu vậy thì thị trường USD hiện chỉ dành cho công dân Hoa Kỳ, còn đối với Việt Nam thì bạn không cần quan tâm với thị trường quá nhiều. Chính vì vậy trong bài viết này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách nạp BTC vào sàn Bittrex. Nạp tiền sàn Bittrex để làm gì? Để bắt đầu các giao dịch trên sàn Bittrex việc đầu tiên bạn cần làm là phải nạp tiền vào ví của mình trên sàn giao dịch tiền ảo này. Cho nên trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn nạp tiền sàn Bittrex với BTC một cách đơn giản và dễ hiểu nhất cho bạn. Bước 1: Truy cập vào Bittrex và đăng nhập tài khoản. Nếu bạn chưa có tài khoản, thì thực hiện việc đăng ký sàn Bittrex trước khi thực hiện công đoạn nạp tiền. Vào tài khoản nhập Email và mật khẩu Bước 2: Trong giao diện của sàn tiền ảo vừa đăng nhập hãy nhấn chọn vào phần Wallets (ví) nằm góc bên phải màn hình. Nhấn chọn Wallets Giao diện sau khi nhấn chọn vào Wallets sẽ như hình dưới: Giao diện hiện ra sau khi nhấn chọn Wallets Bước 3: Nhấn chọn vào mục Deposit (biểu tượng hình tròn có mũi tên hướng xuống dưới bên cạnh tên đồng tiền). Nhấn chọn mũi tên xanh đi xuống Ngay lập tức, màn hình sẽ hiển thị giao diện Deposit như hình dưới, lúc này người dùng nhấn chọn Generate New Wallets Address (địa chỉ mới) để tạo địa chỉ mới cho tiền điện tử của mình. Màn hình sẽ hiển thị giao diện Deposit Bước 4: Lúc này, hệ thống Bittrex sẽ tự động tạo một ví Bicoin mới cho người dùng. Bạn có thể thoát màn hình rồi truy cập lại Wallets rồi nhấn chọn tiếp Deposit như vừa thực hiện ở trên. Là bạn sẽ thấy địa chỉ ví của mình trong phần Address. Một số lưu ý Sử dụng địa chỉ này để có thể thực hiện việc gửi tiền vào ví của chính mình thông qua các ví và giao dịch khác. Một số đồng tiền sẽ có yêu cầu khoản tiền nạp tối thiểu, và việc của bạn là phải làm theo chỉ dẫn, đồng thời nạp tiền cẩn thận. Cạc nạp cũng khá giống với sàn giao dịch tiền ảo VCC Exchange Nếu muốn có thể tạo địa chỉ ví cho các loại tiền ảo khác nhau. Mỗi địa chỉ, bạn chỉ có thể lưu trữ một loại coin khác nhau, đồng thời đảm bảo chỉ gửi tiền điện tử phù hợp với các ví tiền. Như vậy là tôi đã hướng dẫn rất chi tiết về cách nạp tiền sàn Bittrex, một trong những sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất hiện nay, tại sao? Bởi vì, sàn bittrex là đối tác của 1 trong những sàn hàng đầu như sàn tiền ảo VCC Exchange. Nếu các bạn còn có câu hỏi nào liên quan đến Bittrex, cũng như các giao dịch mua bán trên sàn này hoặc có ý kiến muốn chia sẻ thì hãy để lại bình luận phía dưới nhé. Ngoài ra, chúng tôi hướng dẫn cách rút tiền dễ dàng chỉ trong 5 phút. Hãy cùng theo dõi bài viết bên dưới và cùng review sàn Bittrex ngay! Đọc thêm bài viết liên quan: sàn remitano uy tín