• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

khuongtienao

Hội viên
 • Số nội dung

  237
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About khuongtienao

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. top 10 sàn forex uy tín nhất thế giới này đều là sàn của nước ngoài, ko có sàn nào ở Việt Nam. Danh sách top 10+ sàn Forex uy tín tại Việt Nam hiện nay: Sàn IG Sàn ICMarket Sàn FPMarkets Sàn XTB Sàn XM Sàn HotForex Sàn Etoro Sàn ATFX Sàn Exness Sàn FxPro Sàn NPBFX Sàn FXTM Sàn XTB thương lượng Forex không thể bỏ qua sàn XTB, đây được các trader Đánh giá là sàn an toàn cho những đầu cơ Forex hiện nay. Sàn XTB hiện nay đã được niêm yết trên sàn chứng khoán Ba Lan, có văn phòng ở trên 10 quốc gia. thông tin chung về sàn XTB: Năm thành lập: 2002 Giấy phép: FCA (Anh), CySec (Cyprus), KNF (Ba Lan), IFSC ( Belize) Trụ sở: Ba Lan Đòn bẩy: 1:500 cơ chế khớp lệnh: Sàn ECN, Non-Dealing Desk Sản phẩm: Tiền tệ forex, Hàng hóa, Chỉ số ,Trái phiếu, Tiền điện tử; Cổ phiếu Phí: Thả nổi và cố định nền móng giao dịch: MT4, xStation5 Ưu điểm điểm yếu Có nguồn gốc và giấy phép rõ ràng, sáng tỏ trong hoạt động tài chính Có phí đàm phán thấp, nạp tiền ko mất phí Mức nạp tiền tối thiểu thấp rộng rãi sản phẩm đàm phán, tính thanh khoản cao nhà cung cấp tương trợ mau chóng Rút tiền mau chóng tương trợ tiếng Việt Chỉ hỗ rợ đàm phán 5 ngày trong tuần không có account PAMM tài khoản Pro có số lot thương lượng tối thiểu cao từ 0.1 lot trở lên ko có tương trợ CopyTrade Sàn IG Sàn IG được Phân tích là một trong những nhà môi giới có uy tín, được những doanh nghiệp và trader Đánh giá cao. Sàn IG có tốt không Xem thêm: sàn forex byfx thông tin chung của sàn Thành lập: 1974 Giấy phép: FCA, ASIC, MAS,NFA trụ sở chính: Vương Quốc Anh Đòn bẩy: 1:300 Nạp tiền- Rút tiền: Thẻ nguồn vốn vay, Neteller, PayPal, Skrill Sản phẩm: Tiền tệ, hàng hóa, chỉ số, cổ phiếu, tiền điện tử Spread: Thả nổi nền tảng giao dịch MT4 và IG Nhận định về sàn IG: Ưu điểm điểm yếu Có quy trình giao dục rõ ràng cho người mới và người có kinh nghiệm Giao diện dễ dùng, nền móng đàm phán tốt cân xứng với rộng rãi thiết bị cung ứng tin tức miễn phí, nền tảng miễn phí và rộng rãi nghiên cứu Mức phí thấp Sàn có giấy phép và hiện nay sàn IG được niễm yết trên sàn chứng khoán nên minh bạch về tài chính Luôn có 1 chuyên gia hỗ trợ riêng biệt cho nhà đầu tư các phương tiện phân tích của sàn trong khoảng cơ bản đến tăng đều rất chuyên nghiệp đàm phán với chi phí thấp Nạp và rút tiền thực hiện rất chóng vánh Đây là sàn mệnh về cổ phiếu, nhưng vẫn tương trợ tốt về ngoại hối hận nền tảng trên website chạy chậm hơn so với áp dụng thỉnh thoảng có chặn giao dịch PureDeal (nền tảng cho ra thị trường) chỉ hiển thị dữ liệu Cấp 1 nên không thể mua thấy độ sâu thị trường đàm phán ngoại ăn năn giao ngay thì nền tảng dựa trên java của họ có thiên hướng bị đóng băng trong công đoạn biến động rất cao Xét về độ uy tín thì đây là sàn phân phối đúng chuẩn uy tín, việc rút tiền hay gần như những gì liên quan dến đàm phán đều rất minh bạch. Với thời kì có mặt trên thị trường từ 1974 thì khó có sàn giao dịch nào đọ lại với sàn IG. Sàn ICMarkets IC Market là đại lý phân phối mà phổ quát người trên toàn cầu hiện nay đang đầu cơ vào đây. IC Markets là một trong các nhà cung cấp FX CFD to nhất trên thế giới tính theo khối lượng Forex. thông tin chung của sàn: Năm thành lập: 2007 Giấy phép: ASIC, CySEC, FSA Trụ sở: Australia Đòn bẩy: 1:500 Nạp – rút tiền: Thẻ nguồn hỗ trợ, Neteller, Skrill, Paypal, Internet Banking Sản phẩm: Tiền tệ forex; Hàng hóa; Chỉ số ,Trái phiếu, Tiền điện tử; Cổ phiếu , hợp đồng kỳ hạn Phí: Thả nổi nền móng giao dịch: MT4, MT5, CTrder Về ưu điểm điểm yếu đàm phán cổ phiếu phổ thông nhất trên thị trường Úc và Hoa Kỳ Chuyển tiền của bạn một cách an toàn với 0% hoa hồng Tính thanh khoản sâu, mọi người không lo âu về tính thanh khoản Sàn có đăng ký buôn bán, được tổ chức tín dụng lớn cấp phép và quản lý hoạt động nhà cung cấp hỗ trợ khách hàng tốt, giải quyết những vấn đề chóng vánh Tốc độ xử lý lệnh chóng vánh, khối lượng trao đổi to Rút tiền chóng vánh Chênh lệch thấp, thực thi lệnh nhanh tương trợ liên tục 7 ngày trong tuần Mức nạp tiền tối thiểu 200$ quá cao không hỗ trợ giao dịch vào thứ 7 và chủ nhật giấy tờ rút tiền mất thời kì không có chương trình Bonus hay khuyến mãi nào cho trader Sàn FPMarkets FP Markets hay First Prudential Markets là sàn phân phối uy tín, được xây dựng thương hiệu trong khoảng năm 2005 hiện đây là một trong những đại lý phân phối được Đánh giá cao hiện nay, sàn phân phối Forex uy tín trên thế giới. Sàn FPmarket có tốt ko Xem thêm: tạo tài khoản byfx thông báo chung về sàn FP Markets : Năm thành lập:2005 Giấy phép: FCA, ASIC, CySEC Website: Trụ sở: Úc Đòn bẩy: 1:500 Nạp – rút tiền: Thẻ nguồn vốn vay, Neteller, Skrill, PayPal, PayTrust, Ngân lượng Sản phẩm: Tiền tệ forex, Hàng hóa, Chỉ số ,Trái phiếu, Tiền điện tử; Cổ phiếu Phí: Thả nổi nền tảng giao dịch: MT4, MT5, IRESS Về ưu điểm điểm yếu Thực thi lệnh chóng vánh thương lượng với chênh lệch xoành xoạch thấp từ 0.0 pip Tính thanh khoản cao, bậc nhất thị trường sản xuất phổ thông cặp tiền, những cặp tiền phổ thông nền tảng đàm phán dễ nhìn, dễ hiểu và dễ sử dụng giải pháp VPS nổi trội cho EA, người thương lượng nhanh và thương lượng tự động Được điều hành khắp nơi trên thế giới, với nhiều chuyên gia hàng đầu sàn phân phối có thời gian hoạt động dài, tương trợ đa tiếng nói Nạp và rút tiền đa kênh, thời gian nhanh chóng tiến trình rút tiền, mở account hơi phức tạp Chỉ hỗ trợ 24/5, ko có ngày thứ 7 và chủ nhật Rút tiền mất xem thêm danh sách các cách sử dụng metatrader 4 trên điện thoại để tìm ra sàn giao dịch phù hợp với nhu cầu đầu tư của các bạn.
 2. sàn giao dịch forex uy tín tại việt nam là thị trường phát triển mạnh mẽ trên Internet, cùng với số lượng sàn phân phối hiện nay ngày một phổ thông. Do vậy, chọn sàn giao dịch uy tín, đáng tin cậy là một trong những yếu tố chủ chốt tạo nên thành công của nhà đầu cơ. Khi chọn đại lý phân phối, nhà đầu tư nên đặc biệt lưu ý tới các mục tiêu sau: 1. An toàn, uy tín Xét về những mục tiêu để chọn một đại lý phân phối, thì an toàn và uy tín là hai tính trong khoảng Đầu tiên mà bất cứ người nào cũng hình dong. Các bạn biết đấy, thị trường tiền mã hoá ngày càng tăng trưởng trên Internet; thì kế bên tính tiện dụng và mau chóng, thị trường này cũng tiềm tàng đa dạng rủi ro. Một đại lý phân phối an toàn, uy tín vừa là môi trường giao dịch tốt, vừa đưa ra những chính sách công bằng để kiểm soát an ninh nhà đầu cơ. Xem thêm: sàn byfx 2. Tính thanh khoản cao Người ta thường bảo đầu cơ tiền ảo ko có tính thanh khoản cao, vì chúng ta chẳng thể lấy Bitcoin để đi mua hàng hoá một cách thuận lợi được. Như thế nên, tính thanh khoản cao của một sàn phân phối là khôn cùng nhu yếu. Bình thường, điều này sẽ được thể hiện ở số người đàm phán trên sàn. Hay kể cách khác, càng phổ biến người thương lượng, thì số lượng người bán và các bạn cũng tăng cường lên, làm cho việc mua/ bán các đồng coin một cách thuận lợi và nhanh chóng hơn. Xem thêm: đăng ký tài khoản byfx 3. Spread thấp Spread là mức chênh lệch giữa giá tậu (bid) và tầm giá (ask). Ví như bạn đầu cơ vào Bitcoin, bạn phải mua ở giá cao (giá bid) và bán chúng ra ở giá thấp (giá ask). Chính vì thế, khi spread càng thấp, mức "lỗ" sẽ càng thấp, và lợi nhuận sẽ cao hơn. Spread cao hay thấp phụ thuộc hoàn toàn vào quy định cũng như hình thức (spread khăng khăng hay spread thả nổi) mà từng sàn giao dịch chọn lựa. 4. Tốc độ thương lượng Như chúng ta đều biết, trong đầu cơ, thời kì là vàng bạc. Vì thế, tốc độ đàm phán tác động rất to đến kết quả của nhà đầu tư. Thường ngày, tốc độ giao dịch sẽ phải dựa vào tốc độ nhận lệnh của hệ thống, thời kì đối tác công nhận đàm phán, và thời kì mà nhà băng chuyển tiền. Thế nên, tốc độ thương lượng của những sàn phân phối sẽ không giống nhau, và tốc độ của cùng một đại lý phân phối cũng có chênh lệch tại các thời khắc khác nhau. 5. Phí đàm phán Đây có thể xem là yếu tố trực tiếp tác động tới kết quả đàm phán của nhà đầu tư. Hiện nay, các sàn phân phối đã đưa ra các mức phí đàm phán rất cạnh tranh và quyến rũ. Tuy nhiên, sẽ tuỳ vào quy mô, nhà cung cấp mà sàn có được để đưa ra mức phí phù hợp. Là nhà đầu tư thông minh, các bạn hãy luôn nhớ câu "Tiền nào của nấy" khi chọn nơi giao dịch! 6. Hỗ trợ đa dạng đồng coin Theo ý kiến chủ quan của tác giả, việc hỗ trợ rộng rãi đồng coin là mục tiêu ít quan yếu nhất. Bởi lẽ lúc đầu cơ, nhà đầu cơ chỉ có thể chọn vài đồng coin để đàm phán. Chính vì thế, ví như sàn phân phối có thể tương trợ được đồng coin mà các bạn quan tâm thì chỉ tiêu này cũng không phải là vấn đề. Tuy thế, trong thị phần hiện nay, khi định nghĩa "coin rác" được hình thành và tràn lan trên mặt báo, thì nhà đầu cơ hãy minh mẫn, Phân tích thật kĩ trước khi đưa ra quyết định đầu tư! Để biết được đâu là sàn giao dịch tiền ảo phù hợp với bạn, hãy xem thêm bài viết về ma cross là gì mà chúng tôi đã tổng hợp
 3. chỉ cần khoảng vừa mới đây, Liber Forex cũng như đồng top 10 sàn forex uy tín nhất thế giới xuất hiện và làm cộng động được một phen xôn xao vì lợi nhuận mà nó đạt được. Vậy hãy cộng Coin68 Phân tích xem Liber Forex và LIBFX là gì và có lừa đảo ko nhé! LIBFX là gì? Đại lý phân phối Liber Forex và đồng LIBFX có lừa đảo không Xem thêm: sàn byfx có tốt không Liber Forex là gì? LIBX là gì? LIBFX là một đồng điện tử theo kiểu token luôn thể ích (utility token) cho sàn Liber Forex, nhằm huy động vốn trong khoảng cùng đồng để mở rộng thị trường cho sàn, cũng như sử dụng LIBFX làm phương thức trả tiền chính trên nền tảng Liber. Theo nhiều nguồn tin, đây được cho là một đồng tiền điện tử do sàn Forex Liber tự phát hành (tương tự với HT của Huobi hay BNB của Binance) được khoảng 4-5 tháng nay. Muốn sở hữu được đồng LIBFX này, người tham gia bắt đề xuất bỏ tiền mua các gói đầu cơ trong khoảng 500 – 50.000 đô la Mỹ, điều này như vậy như các hình thức lending đa cấp trước đây. Số tiền đầu cơ này sẽ được tự tính sang LIBFX với tỷ giá là 1LIBFX = 50 đô la. Nhà đầu cơ gói sẽ nhận lãi được sàn Liber trong khoảng 8 – 16%/tháng, tùy theo giá trị những gói đầu cơ. Theo lời các nhà môi giới của sàn Liber Forex, đồng LIBFX chắc chắn sẽ cải thiện lên hàng trăm lần. Qua đây, chúng ta cũng tiện lợi nhận ra được mô phỏng của sàn Liber Forex là một mô hình Ponzi ko hơn không kém. Xem thêm: cách đăng ký tài khoản byfx Giá hiện tại của LIBFX đã gần chia 10 lần Theo như trình bày trên trang chủ của Liber LTD và lời trong khoảng các môi giới thì sàn Liber hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối hận với số đăng ký 174775, được ủy quyền và quản lý bởi Belize (Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Belize). tuy thế theo WikiFX, một trang tra cứu giấy phép hoạt động của các đại lý phân phối, thì hiện tại sàn Liber Forex được đăng ký giấy phép tại Anh Quốc và không chịu sự quản lý từ Cơ quan Kiểm soát vốn đầu tư của Anh (FCA). Ngoài ra, LIBFX đang được niêm yết phổ biến nhất tại sàn Crex24 và ProBit, với thanh khoản vô cùng thấp và nhiều thông báo vừa qua cho hay sàn Liber Forex đang gặp trắc trở trong vấn đề rút tiền khỏi sàn. Do vậy nên hãy cẩn trọng và tránh xa sàn Liber Forex, cũng như đồng coin LIBFX nếu có người nào đó giới thiệu cho bạn. Đây là một biểu hiện vô cùng rõ ràng lúc một Công trình khởi đầu “Exit Scam”. Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa cấp bất kỳ giấy phép hoạt động nào cho bất kỳ một sàn giao dịch Forex nào hoạt động tại Việt Nam và chỉ những doanh nghiệp được nhà băng Nhà nước cấp phép mới được phép thương lượng ngoại ăn năn. Bởi thế, đa số các đàm phán ngoại ăn năn của cá nhân với các sàn nước ngoài sẽ không được côngnhận và bảo vệ tại Việt Nam. thương lượng ngoại ăn năn của các cá nhân trên các sàn giao dịch nước ngoài chưa được luật pháp trong nước thừa nhận, trong khi đó sàn Liber Forex lại đang có dấu hiệu “bất thường” và rất ảo về giấy phép. Sự bất thường của Website Liber Forex Sau khi Nhận định thì mình mới nhận thấy rằng Liber Forex có hẳn 3 website được thành lập trong khoảng tháng 5 năm 2020, 3 website ấy bao gồm: Liberforex Liberforex.global libermx Mình sẽ giảng giải lần lượt về 3 website này. Điểm chung của 3 website này là thông tin sơ lược, phần đông rất “ảo” và chẳng có một tẹo thông báo nào. Website Ban đầu với tên miền .net, đây được cho là website chính thức của Liber Forex. Trong website “chính thức” của “công ty” Liber Forex” thì ngoài một số bài viết cực kỳ qua loa và mơ hồ về thông báo của Liber Forex. Bên cạnh đó thì chẳng có một tí gì cả. Thứ hai, website liberforex.global là website để đàm phán và chỉ có thể đăng ký tạo tài khoản. Sau lúc đăng ký thì cố nhiên các bạn có thể nạp rút, cài đặt tài khoản và tài phần mềm để thương lượng. MT5 là nền tảng độc nhất có thể đàm phán Liber Forex. Website cuối cùng là libermx.com, đây là một chiếc “lồng” khác để có thể dễ lừa nhà đầu cơ tham dự Công trình coin sàn là LIBFX. Đặc biệt, các bạn cần thiết mã của người giới thiệu để đăng ký tham gia. Những broker của Liber Forex cũng luôn luôn điều hướng những người tham gia vào đầu tư LIBFX này. đích thực rất câu hỏi vì sao không tích hợp cả 3 vào làm 1 mà phải tách ra tương tự, mọi thứ đều rất mơ hồ và mập mờ trên ngay chính những website của Liber Forex. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để Nhận định thêm về các đường sma20 là gì
 4. lúc các bạn giao dich bất kỳ những loại nguồn vốn nào thì luôn có những giá cả liên quan. Về ưu điểm của top 10 sàn forex uy tín nhất thế giới là chi phí thương lượng rất nhỏ, nếu như bạn biết rõ về các chi phí này. Ví như bạn làm theo những hướng dẫn và hiểu cơ cấu chi phí trong forex thì các bạn có thể giữ được mức giá cả tối thiểu nhất. Spread trong forex Mỗi lúc các bạn mua và bán một cặp tiền tệ, các bạn phải trả spread. Spread là sự chênh lệch giữa giá sắm và chi phí trong forex. tỉ dụ cặp tiền tệ GBP/USD có Bid và Ask lần lượt là 1,65913 và 1,65927, các bạn có thấy tỷ giá chênh nhau khoảng 1 pip (số rốt cục trong tỷ giá là pipette). Ví như các bạn muốn đặt một lệnh tậu thì bạn được yêu cầu tậu ở giá tiền cao hơn, cụ thể trường hợp này là 1,65927 (giá Ask). Khi các bạn muốn thoát và đóng lệnh thì các bạn sẽ đóng ở giá bán thấp hơn, được gọi là giá Bid. Spread chẳng phải lúc nào cũng là một pip, nó đổi thay tùy thuộc vào biến động của thị trường. Trong thí dụ trên, spread là khá thấp, bởi vì đây là cặp tiền tệ lớn và được giao dịch đều đặn. Nếu như bạn muốn spread thấp thì hãy thương lượng các cặp tiền tệ lớn. Không chỉ thế, bạn phải trả spread mỗi lúc bạn đóng và thoát lệnh của bạn trong thị phần forex. Đây là lợi nhuận của sàn Forex mỗi khi bạn có một đàm phán. Nó ko quan yếu trong việc đàm phán của bạn là có lời hay lỗ, sàn forex luôn bỏ túi phí spread. Ấy đơn thuần chỉ là chi phí thương lượng trên thị trường forex. Sàn forex rất “yêu” nhà đầu cơ mua bán và thoát lệnh thường xuyên, tại sao? Vì mỗi lần các bạn tham dự và thoát khỏi một lệnh thương lượng thì các bạn đã cho sàn forex lợi nhuận trong khoảng spread. giả dụ bạn đang đàm phán không ít mini lot trên cặp USD/JPY, mỗi pip các bạn sẽ kiếm được 1 USD. Trong tỉ dụ này, GalaForex quan niệm rằng spread sẽ là 6 pips, Thế nên bạn sẽ bị tính phí 6 USD cho đàm phán này. Ví như bạn có 5 lệnh giao dịch thì bạn sẽ trả 30 đô la Mỹ cho đàm phán này (5 X 6 USD). Rollover ví như bạn giữ một lệnh thương lượng sau một thời gian nhất thiết, bạn sẽ bị tính phí hoặc nhận được lãi suất, điều này được gọi là rollover. Bạn nhận được lãi suất hoặc bị tính lãi tùy thuộc vào cặp tiền tệ mà các bạn đang đàm phán. Kiểm tra sàn forex của các bạn để Nhận định chính xác thời gian rollover. Xem thêm: review sàn byfx Như giảng giải trước đấy, khi các bạn đàm phán một cặp tiền tệ tức thị bạn bán loại tiền tệ này và mua loại tiền tệ khác. Mỗi ngày, sàn forex của các bạn sẽ đóng lệnh thương lượng của bạn và mở một lệnh thương lượng mới để giữ lệnh đàm phán của các bạn, điều này được xảy ra tự động vào cuối mỗi ngày đàm phán. giả dụ bạn tìm loại tiền tệ có lãi suất cao hơn so với loại tiền tệ các bạn bán thì sàn forex sẽ trả cho các bạn lãi suất chênh lệch giữa hai loại tiền tệ này. Vào thứ Tư sàn forex sẽ tính rollover, bạn nên đề nghị sàn forex của bạn cho biết thời kì chuẩn xác rollover. Một số sàn forex còn gọi rollover là “swap”. Xem thêm: hướng dẫn đăng ký sàn byfx Làm thế nào để tính rollover Tính toán rollover nghe đề cập phức tạp, nhưng nó khá là đơn giản. Các bạn cần 3 thông báo sau: 1. Tỷ giá hối đoái của cặp tiền mà bạn đang buôn bán 2. Lãi suất của cả hai loại tiền tệ mà bạn đang giao dịch mua bán 3. Khối lượng trao đổi của bạn đang thương lượng ví dụ bạn đang đàm phán AUD/USD, điều này có tức thị các bạn tậu AUD và bán USD. Tỷ giá hối đoái hiện tại là 1,0386. Lãi suất của ngân hàng dự trữ Úc là 4%, lãi suất của Fed là 0,25%. Trong tình huống này, các bạn thương lượng 1 lot tiêu chuẩn (100.000). các bạn dùng công thức sau để tính rollover: Rollover = (lot size X (tỷ lệ lãi suất tiền tệ tậu – tỷ lệ lãi suất tiền tệ bán)) / (số ngày trong năm X tỷ giá ăn năn đoái hiện tại) (100.000 đô la Mỹ X (0,04 – 0,0025)) / (365 X 1,0386) = rollover (100.000 đô la X (0,0375)) / 379,089 = rollover 3.750 / 379,089 = 9,89$ Trong thương lượng này, bạn sẽ nhận được 9,89 USD cho rollover. Tuy vậy, ví như bạn bán AUD/USD thì bạn sẽ bị tính phí 9,89 USD. 9,89$ nghe có vẻ hơi rộng rãi, nhưng hãy nhớ bạn đang thương lượng với khối lượng 100.000 (1 lot tiêu chuẩn) thì trị giá 1 pip = 10$. Hi vọng tỉ dụ này cho bạn thấy tầm quan trọng của rollover. Làm thế nào để trành rollover? ví như các bạn vẫn thấy rollover thật khó hiểu hoặc các bạn không muốn bị tính phí rollover, thì rất thuần tuý. Bạn không nên giữ lệnh thương lượng trong thời gian sàn forex khởi đầu tính rollover. Phân to những sàn forex đều tính rollover vào thứ Tư, họ không tính phí rollover vào thứ Năm hoặc thứ Sáu. Hãy tận dụng cơ hội này bằng cách mở một thương lượng từ thứ Năm và giữ qua đêm cho tới thứ Sáu. đọc thêm danh sách các đường ma cross là gì để tìm ra sàn giao dịch phù hợp với nhu cầu đầu tư của các bạn.
 5. Chơi sàn giao dịch forex uy tín tại việt nam cần bao lăm tiền là đủ? 1$, 5$, 10$ Hay 1000$ thì mới khởi đầu giao dịch được trong thị trường này? Nghi vấn này tưởng chừng là đơn thuần nhưng nó rất đúng với các người mới đặt chân vào forex cần biết. Việc bạn bỏ vốn đầu tư cần xác định được số tiền bỏ ra bao lăm, quản lý được nguồn vốn và tính toán lợi nhuận là điều không bao giờ dư thừa. Xem thêm: sàn byfx có uy tín không Số tiền cần để mở 1 tài khoản đàm phán thường nhật các sàn forex trên thị phần ngoại hối hận trên toàn cầu hiện nay đều có 5 loại tài khoản nhất định, có một vài sàn tăng trưởng thêm phổ quát loại account dành cho đối tượng cá nhân đặc thù. Ấy là tài khoản demo (không thể rút tiền lời), account cent (tài khoản nhỏ nhất), account standard, tài khoản pro và tài khoản ECN. Với account demo thì chẳng phải là 1 account thương lượng thực tại, nó chỉ nhằm hỗ trợ người chơi học cách thương lượng cho quen lệnh trước khi chơi account thật thôi. tài khoản cent (mini) là account được phổ biến trader mở nhất, tiền nạp tối thiểu thấp nhất cho so với những loại còn lại. Phí spread của cent account của mỗi sàn sẽ cao, tùy thôi. Mức tiền thưởng tối thiểu nạp vào account Trước tiên để đủ giao dịch mà mỗi sàn đều yêu cầu, ở đây: + tiền gửi chỉ 1$: sàn Exness + tiền gửi chỉ 5$: sàn XM + tiền gửi 5$: sàn Hotforex. Xem thêm: Cách tạo tài khoản byfx bạn có thể tham khảo về mức tiền nạp tối thiểu của các sàn này, biết đâu các bạn có thể đầu tư và kiếm thừa hưởng nhuận trong khoảng account nho nhỏ này. Chơi forex cần bao lăm tiền? Để trả lời chính xác cho thắc mắc này, chúng tôi chắc hẳn phải hỏi lại bạn là các bạn có bao lăm tiền nhàn rỗi để chia nhỏ đầu tư? Vì thật sự Forex là 1 cái nghề nhưng ko phải ai cũng có điều kiện để thao được nó, cũng giống như ván game may rủi vậy có thể nay các bạn thắng nhưng mai lại thua. Bạn có bao lăm vốn để có thể theo được nó, đấy là lý do vì sao bạn phải học cách điều hành vốn đầu tư cho thật tốt. Qua phổ thông năm thương lượng, mình đúc kết ra 1 điều là số tiền bạn bỏ ra đầu cơ cho forex nên là số tiền đầu tư nhàn rỗi, lúc đó bạn ko phải lo lắng và xem quá nặng việc giao dịch forex và bị tâm lý đè nặng (sẽ rất khó giao dịch). Khởi điểm đầu tiền lúc đầu cơ thương lượng với sàn mà mình đã chọn chỉ vỏn vẹn 100$, một số tiền chẳng phải quá to mà lại đã cháy sạch túi 1 vài lần mới rút ra được kinh nghiệm đàm phán và các điều tương đối thú vị của thị phần ngàn tỷ này. Kinh nghiệm thương lượng forex thành công san sẻ này của mình rút ra trong khoảng thực tế và kinh nghiệm đầu cơ, ví như các bạn thấy ko đúng có thể bỏ qua: + Lợi nhuận càng cao càng rủi ro nhiều + không nên quá tham lam khi mới thắng được vài lệnh đầu (nhất là những newbie) + Tâm lý đàm phán ổn định: nên sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi để đầu cơ sẽ an tâm hơn. + Học cách quản lý vốn, ghi chép nhật ký đàm phán, phân tích thị phần + Học phân chia nguồn lực tài chính hoàn hảo + Hiểu hết về các loại lệnh đàm phán + giao dịch theo bắt mắt của 1 số chiến lược forex hữu hiệu + Biết cách đọc và phân tách biểu đồ nến. các bạn cần nắm những trắc trở này trước khi thao tác chân vào đầu tư và quản lý được khi chơi forex cần bao lăm tiền bỏ vào, nên dùng tài chính dư fake mà bạn có sẽ giúp các bạn có 1 tâm lý thả phanh hơn khi đàm phán, như vậy khả năng thắng lệnh sẽ cao hơn. Hãy là người Trước tiên biết tới ma 20 là gì tại Việt Nam
 6. Chúng ta đã hiểu thị trường top 10 sàn forex uy tín nhất thế giới là gì ở các bài trước trong khóa học đầu cơ forex. Vậy kiếm tiền trong khoảng thị trường forex như thế nào? Trong bài viết này, Chúng ta sẽ Tìm hiểu về cách kiếm tiền từ thị trường forex, hướng dẫn đọc báo giá forex và nhận mặt lúc nào nên tìm hoặc bán một cặp tiền. Bây giờ khởi đầu nhé! Kiếm tiền trong khoảng forex như thế nào? Để bổ ích nhuận với forex, đơn giản là trader (nhà giao dịch) sẽ mua bán các cặp tiền, với sự biến động tỉ giá, cho phép trade (giao dịch) kiếm lời dựa trên sự chênh lệch đó. Hãy xem thí dụ ở bảng dưới: Xem thêm: sàn byfx Mức tỉ giá là tỷ lệ giá trị 1 đồng tiền so với 1 đồng tiền khác. Giả như tỷ giá của USD/VND=23500 thì chỉ ra rằng 1 USD có thể đổi được 23500 Việt Nam Đồng, hoặc 23500 VND có thể đổi được một đô la. Đây là ví dụ thôi nhé vì đây là cặp ngoại lai nên rất ít người giao dịch cặp này, mọi thường thường giao dịch các cặp chính hoặc những cặp chéo. Hướng dẫn cách kiếm tiền tư forex Hướng dẫn đọc báo giá cặp tiền forex các đồng bạc được báo giá theo cặp, như GBP/USD hoặc USD/CHF. Lý do báo giá theo cặp là vì các thương lượng tìm bán ngoại tệ nào, các bạn đều cần phải tìm 1 đồng bạc và bán 1 đồng tiền khác. Tỉ dụ dưới đây là báo giá của GBP so với đô la Xem thêm: mở tài khoản sàn byfx đồng bạc Ban đầu được ghi ở phía trước dấu gạch (“ / ”) (ví dụ như cặp GBP/USD thì GBP là đồng bạc được ghi trước) được gọi là đồng tiền yết giá, khi mà đó đồng tiền đứng sau gọi là đồng tiền định giá (là đồng bạc USD trong trường hợp này) lúc các bạn tìm, tỷ giá sẽ báo cho các bạn biết các bạn cần phải tốn bao lăm doanh nghiệp đồng tiền định giá để tìm 1 công ty đồng bạc yết giá. Như trong ví dụ trên, các bạn cần trả 1.51258 đô la Mỹ để tìm 1 GBP lúc bạn bán, tỷ giá cho các bạn biết bạn sẽ được bao nhiêu doanh nghiệp đồng tiền định giá giả dụ bán 1 đồng bạc yết giá. Thí dụ như trên cho thấy các bạn sẽ có 1.51258 đô la giả dụ bán 1 GBP đồng tiền yết giá là “điều cơ bản” cho việc sắm hoặc bán. Nếu như bạn mua cặp EUR/USD tức là bạn đang sắm EUR – đồng tiền yết giá – và bán đô la – đồng bạc định giá. Có thể kể ngắn gọn là “mua EUR, bán USD” các bạn tìm cặp tiền nào đấy giả dụ bạn tin tưởng đồng tiền yết giá sẽ tăng cường điểm so với đồng tiền định giá. Các bạn bán cặp tiền nào ấy nếu như các bạn quan niệm rằng đồng bạc yết giá sẽ giảm điểm so với đồng bạc định giá Long / Short (mua và bán) nếu như các bạn muốn tìm cặp tiền nào đấy, tỉ dụ là EUR/USD, tức là bạn nghĩ EUR sẽ cải thiện điểm so với USD thì trong khoảng chuyên môn gọi là “going long EURUSD” hoặc “long EURUSD”. Long ở đây có tức thị tìm. Long = mua ngược lại giả dụ muốn bán – thí dụ là cặp EUR/USD – các bạn sẽ đề cập là bạn “short EURUSD” tức thị các bạn đang quan niệm rằng EUR sẽ giảm điểm so với USD. Ở đây, short có tức là BÁN. Short = BÁN Thực ra, bạn không cần hiểu về long hay short cũng được, hiểu mặc địch là mua và bán là được rồi. Long và Short thường được sử dụng lúc độc giả thông tin từ 1 vài trang nước ngoài Bid / Ask (Giá chào mua/ giá chào bán) Mọi cặp tiền đều được báo hai loại giá : giá chào tìm (bid) và giá chào bán (ask). Trong hồ hết các cặp, giá chào mua luôn thấp hơn giá chào bán. BID – giá chào tìm – là giá mà tổ chức môi giới sẵn sàng tậu đồng tiền yết giá của bạn (ví dụ là EUR/USD thì đó là giá mà họ tìm EUR) bằng đồng USD. Có tức là giá chào mua là giá tốt nhất có thể cho các bạn để các bạn bán ra thị trường. ASK – Giá chào bán là tầm giá mà tổ chức môi giới sẽ bán đồng bạc yết giá ra thị phần để đổi thành đồng bạc định giá. Có nghĩa rằng đây là giá thành tốt nhất có thể để bạn sắm từ thị trường. Một trong khoảng khác cho giá chào bán – ask – là giá đề xuất hay offer price. Khoảng cách giữa giá chào mua và chào bán được gọi là spread – chênh lệch giữa giá chào tìm / chào bán. Ví dụ: trong báo giá EUR/USD bên trên, giá chào mua là 1.34568 và giá chào bán là 1.34588. Nếu như các bạn muốn bán EUR, bạn bấm vào nút “bán” và các bạn sẽ bán EUR ở mức 1.34568. Giả dụ các bạn muốn tìm EUR, bạn bấm nút “mua” và sẽ mua được EUR ở giá 1.34588. Spread=1.34588-1.34568=0.00020 rất nhiều các sàn forex đã tính toán sẵn spread (phí chênh lệch giá chào tậu và chào bán). Vậy nên bạn không cần phải tính toán bid/ask hay spread những sàn forex thu phí thương lượng dựa vào Spread. Đây là phí thương lượng độc nhất tại thị trường forex, thường thấp hơn 0,1% tùy thuộc vào từng sàn forex. Có thể nói đây là mức phí rất thấp so với các thị trường tài chính khác. nhận mặt thời điểm tậu hoặc bán một cặp tiền Trong thí dụ Tiếp đến, chúng ta sẽ dùng phân tách cơ bản để giúp các bạn quyết định có nên sắm hay bán cặp tiền nào đó không. Hãy xem những ví dụ bên dưới về phân tách cơ bản EUR/USD ví như các bạn tin rằng nền kinh tế Mỹ tiếp tục yếu đi, tức thị sẽ xấu cho đồng đô la Mỹ, các bạn sẽ tìm EUR/USD. Việc sắm vào cặp tiền này phản ánh dự báo của bạn là EUR sẽ tăng cường so với đô la nếu như bạn tin rằng nền kinh tế Mỹ thì tốt còn đồng EUR thì sẽ yếu đi so với đồng USD, các bạn chỉ cần đặt lệnh BÁN EUR/USD. Tương tự là các bạn đã bán EUR với dự báo nó sẽ còn giảm điểm so với đô la Mỹ USD/JPY nếu các bạn phân tích và thấy rằng chính phủ Nhật muốn làm yếu đi đồng JPY để hỗ trợ xuất khẩu thì các bạn sẽ sắm vào cặp USD/JPY, có nghĩa là các bạn dự đoán đồng đô la sẽ cải thiện điểm so với đồng JPY nếu như bạn phân tách và cho rằng nhà đầu tư Nhật đang rút tiền ra khỏi thị trường nguồn vốn Mỹ và đang đổi vốn của họ trong khoảng USD sang JPY trở lại, điều này sẽ gây hại cho đồng USD, các bạn có thể đặt lệnh BÁN USD/JPY, có tức là các bạn dự báo đô la sẽ giảm điểm so với JPY GBP/USD ví như bạn nghĩ rằng nền kinh tế Anh tiếp tục tốt hơn so với Mỹ thì các bạn sẽ đặt lệnh sắm GBP/USD, có tức thị các bạn dự đoán GBP cải thiện giá so với USD giả dụ bạn tin rằng nền kinh tế Anh đang chậm lại so với Mỹ hiện vẫn vững vàng, các bạn sẽ đặt lệnh BÁN GBP/USD, có tức là các bạn nghĩ rằng GBP sẽ giảm điểm so với đô la Mỹ thương lượng ký quỹ Trong giao dịch forex, bạn chẳng thể tậu 1 USD mà phải là 1 số lượng được quy định, gọi là “lot”. Mỗi lot có thể là 1,000 công ty đồng tiền (gọi là 1 micro lot), hoặc 10.000 doanh nghiệp đồng bạc (gọi là mini lot) hoặc 100,000 doanh nghiệp đồng tiền (gọi là standard lot – lot tiêu chuẩn). Thương lượng được khối lượng to nhỏ tới đâu là tùy thuộc vào doanh nghiệp môi giới và loại account bạn mở (có cho thương lượng lot nhỏ hay không) bạn sẽ đặt câu hỏi rằng “Tôi làm gì có đủ tiền để tậu 10,000 EUR. Vậy tôi có giao dịch được không?” Vâng, vẫn được. Các bạn sẽ thương lượng theo dạng ký quỹ – Margin trading đàm phán ký quỹ được hiểu là thương lượng với số vốn vay mượn. Điều này giúp bạn có thể thương lượng tới 1.250 USD hoặc 50.000 đô la Mỹ mà chỉ cần ký quỹ 25 đô la hoặc 1.000 USD. Bạn vẫn có thể thương lượng với khối lượng lớn, rất nhanh và chi phí thấp, bằng một account với số vốn nhỏ ngay sau đây là lời giảng giải cặn kẽ hơn 1. Các bạn tin rằng các dấu hiệu trên thị trường cho thấy đồng GBP có khả năng tăng so với đồng USD 2. Các bạn đặt 1 lệnh khối lượng là 1 lot tiêu chuẩn (standard lot) (1 lot tiêu chuẩn tức là 100,000 doanh nghiệp GBP/USD), sắm GBP với tỷ lệ ký quỹ 1% (đòn bẩy 1:100) và đợi tỷ giá tăng lên. Lúc bạn tậu 1 lot (100,000 đơn vị) của GBP/USD ở giá bán 1.50000 nghĩa là bạn đang mua 100,000 GBP với giá 150,000 USD Tỷ lệ ký quỹ (cái này do tổ chức môi giới cho phép bạn) là 1:100 nên bạn thiết yếu 1500 USD để giao dịch lệnh này. Như vậy, bạn có thể thương lượng tới 100.000 GBP với chỉ 1500 USD lâm thời giải thích đến đây và chúng ta sẽ tiếp diễn giảng giải sau 3. Dự đoán của bạn đúng và bây giờ các bạn quyết định đóng lệnh. Bạn đóng lệnh ở mức tỷ giá 1.50500 tương tự các bạn kiếm được 500 USD khi bạn quyết định đóng lệnh, phần tiền ký quỹ vẫn là của các bạn và bạn có thêm phần lợi nhuận hoặc lỗ. Phần này sẽ tính vào account của bạn Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để Tìm hiểu thêm về các đường ma là gì
 7. “Có nên đầu tư vào top 10 sàn forex uy tín nhất thế giới hay không?” vẫn luôn là nghi vấn khiến đa dạng người đang có ý định đầu cơ nhận thấy băn khoăn bởi các thách thức và cơ hội lớn từ thị phần này. Đặc thù là khi họ chứng kiến phổ quát người từ bỏ những kênh đầu cơ truyền thống để chọn hình thức đàm phán trực tuyến. Trong bài viết ngày hôm nay của Forex, chúng ta sẽ cùng Nhận định về kênh đầu tư Forex đang ngày càng trở nên phổ biến trên trường đấu quốc tế lẫn Việt Nam hiện nay! đầu cơ vào Forex đang là kênh đầu cơ được phổ biến người quan tâm? Bất cứ người nào cũng sẽ Nhận định về một vài thị trường trước lúc đưa ra quyết định đầu cơ nào đấy, bao gồm điều kiện tài chính của bản thân, cơ hội sinh lời cũng như các rủi ro tiềm ẩn. Đối với Forex, một kênh đầu tư có khả năng sinh lời cao, nhưng song song cũng ẩn chứa rộng rãi rủi ro, nhà đầu tư cần phải Đánh giá và nghiên cứu cẩn thận hơn cả. tại sao phổ thông người đặt ra thắc mắc có nên đầu tư vào Forex hay không? Xem thêm: tỷ giá ngoại tệ forex Dạo mới đây, Forex là một trong những kênh đầu tư được các nhà đầu tư trên toàn cầu cũng như Việt Nam lưu ý hơn cả bởi những thời cơ và tiềm năng sinh lời mà nó đem đến. Người nào cũng muốn kiếm, nhưng phải biết đâu là nơi phù hợp để bản thân có thể kiếm tiền. Hiện nay, trên những trang web và các diễn đàn kinh tế không thiếu những bài viết hướng dẫn đầu cơ, cách cho ra lợi nhuận,… Hoặc bạn cũng có thể kiếm tìm nguồn tri thức trong khoảng những bộ sách được viết bởi các nhà đầu cơ chuyên nghiệp. Không chỉ có vậy, những lớp học training của những chuyên gia đầu cơ cũng rất đa dạng hiện nay. Tuy thế, không hề ai cũng có thể tậu các nguồn tri thức thích hợp cho bản thân, không ít khóa training được sinh ra nhằm mục đích thu hút người chơi vào hệ thống lừa đảo, đa cấp. Chính vì vậy bạn hãy tuyển lựa các nguồn thông tin đáng tin cậy để Phân tích trước lúc khởi đầu sự nghiệp trading của bản thân. Vậy có nên đầu cơ vào Forex hay không? không có câu giải đáp chính xác cho nghi vấn này. Có nên đầu cơ hay không còn phụ thuộc vào phổ quát nguyên tố, tỉ dụ như định hướng, lợi nhuận mong muốn, khả năng tài chính, tư duy, niềm ham của mỗi người. Giả dụ các bạn là một người say mê với các ngành đầu tư, mong đợi kiếm tiền, biết hài lòng rủi ro đề tìm kiếm cơ hội sinh lời, thì hãy đầu tư vào Forex. Vậy có nên đầu tư vào Forex hay không? Xem thêm: nến hammer ngược Hãy nhớ rằng, bất cứ kênh đầu tư nào cũng đều còn đó rủi ro. Kênh đầu tư nào cũng có biến động, nhưng thành công hay thất bại là ở tại mỗi người. Đầu tư Forex được Phân tích là kênh đầu tư nguồn vốn to nhất thế giới, số lượng tiền được bàn thảo lên đến 5.000 tỷ đô mỗi ngày. Ở Việt Nam hiện nay, Forex đang có tiềm năng phát triền to, các sàn giao dịch ngày càng đa dạng, số lượng người tham dự thương lượng ngày càng đông. Nếu như muốn đầu tư vào Forex, hãy tìm cho mình một sàn phân phối uy tín và phù hợp với bản thân. Lời khuyên trong khoảng những chuyên gia về việc đầu tư Forex Ngày nay, trong khoảng các chuyên gia kinh tế, những người trong lĩnh vực tài chính, những chuyên gia đầu cơ Forex cho tới những người chưa thực hiểu về Forex cũng ít nhiều nghe về nó. Bất kỳ ai, chỉ cần có ham mê về Forex, say mê đầu tư, có nguồn lực nhất định về kinh tế đều có thể bắt đầu tham gia đàm phán Forex. Với một người có khả năng tự Nhận định, học có thể tự nghiên cứu về Forex, vun đắp chiến lược đầu cơ để đầu cơ độc lập. 1 Vài người sẽ chọn cách học hỏi và tham khảo chiến lược từ các chuyên gia có kinh nghiệm trong ngành nghề. Đơn giản hơn nữa, 1 vài người sẽ chọn hình thức copy trader. Công việc đơn giản của họ chỉ là đăng ký một account giao dịch, nạp tiền, chọn một nhà giao dịch đáng tin cậy và có phổ biến khả năng sinh lời để copy, sau đấy trần chờ kết quả. Đây đang là hình thức được phổ thông người mới chọn, tuy thế điều quan yếu là họ phải Đánh giá, nghiên cứu và theo dõi để đưa ra quyết định copy phù hợp. Hi vọng với những san sớt trong bài viết này, các bạn sẽ tậu ra câu lời cho bản thân và có chọn lựa phù hợp về việc đầu cơ vào Forex. Chúc bạn thành công! đọc thêm danh sách những Đánh giá sàn byfx để mua ra đại lý phân phối thích hợp với nhu cầu đầu tư của bạn.
 8. Bất kể ai tham gia vào thị phần sàn giao dịch forex uy tín tại việt nam đều nghe tới định nghĩa ký quỹ và mức ký quỹ (Margin Level). tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn chưa thực sự hiểu rõ về định nghĩa này. Hôm nay Forex sẽ cộng bạn Đánh giá về Margin Level, ý nghĩa cũng như cách tính mức ký quỹ trong giao dịch Forex. Xem thêm: cách đặt lệnh mua bán forex Margin Level – Mức ký quỹ Forex là gì? Margin Level (còn gọi là mức ký quỹ) là tỷ lệ của tài sản của nhà đầu tư và tài sản thế chấp dưới dạng %. Margin Level biểu đạt rủi ro hiện tại của account, từ ấy nhà đầu cơ có biện pháp kịp thời ngăn chặn. Nhà đầu cơ cần đều đặn theo dõi mức ký quỹ của tài khoản của mình vì nó cho biết bạn có đủ tiền để tiến hành một lệnh mới hoặc tiếp tục duy trì lệnh đang mở hay không. Ý nghĩa của mức ký quỹ Mức ký quỹ là rất quan yếu. Những nhà môi giới ngoại ân hận dùng mức ký quỹ để xác định xem bạn có thể mở các vị thế bổ sung hay không. các nhà môi giới khác nhau đặt dừng Mức ký quỹ khác nhau, nhưng phần đông các nhà môi giới đặt giới hạn này ở mức 100% . Điều này có nghĩa là khi Vốn chủ sở hữu của các bạn bằng hoặc nhỏ hơn Số tiền ký quỹ đã dùng, bạn sẽ chẳng thể mở bất kỳ vị thế mới nào. giả dụ bạn muốn mở những vị trí mới, Đầu tiên bạn sẽ phải đóng các vị trí hiện có. Cách tính mức ký quỹ trong Forex Mức ký quỹ được tính bằng cơ chế sau: Mức ký quỹ = (Vốn chủ sở hữu / Ký quỹ đã sử dụng) x 100% giả dụ bạn đàm phán trên những nền móng MT4, MT5 hoặc một số nền tảng do nhà môi giới thông minh độc quyền, Thống kê Margin Level sẽ được tính toán và hiển thị tự động để các bạn theo dõi. Xem thêm: brokers là gì tỉ dụ về tính mức ký quỹ tỉ dụ về thương lượng mở một lệnh mua USD/JPY với một Lot nhỏ. Giả thử account của bạn đang có số dư là 1.000 đô la Mỹ. thao tác 1: Tính toán ký quỹ bắt buộc bạn muốn tậu đô la / JPY và muốn mở 1 vị thế lô nhỏ (10.000 đơn vị). Đề xuất ký quỹ là 4% . bạn sẽ cần bao lăm ký quỹ (Ký quỹ Bắt buộc) để mở vị thế? Vì đô la Mỹ là tiền tệ đơn thuần. Lô nhỏ này là 10.000 đô la Mỹ, có nghĩa là giá trị danh nghĩa của vị trí là 10.000 đô la . Ký quỹ yêu cầu = giá trị danh nghĩa x đề xuất ký quỹ 400 đô la = 10.000 đô la Mỹ x 0,04 giả như account đàm phán của bạn bằng đô la, vì yêu cầu Ký quỹ là 4% , Ký quỹ đề xuất sẽ là 400 đô la Mỹ . Tính toán ký quỹ đề nghị thao tác 2: Tính toán ký quỹ đã sử dụng Ngoài giao dịch chúng tôi vừa nhập, không có bất kỳ đàm phán nào khác đang mở. Vì chúng tôi chỉ mở một vị thế độc nhất, nên Ký quỹ đã dùng sẽ giống như Ký quỹ bắt buộc. Tính toán ký quỹ đã dùng thao tác 3: Tính vốn chủ nhân giả như rằng giá đã vận động nhẹ theo hướng có lợi cho các bạn và vị thế của bạn hiện đang giao dịch ở mức hòa vốn. Điều này có nghĩa là P / L thả nổi của các bạn là 0 USD . Hãy tính Vốn chủ sở hữu: Vốn chủ sở hữu = Số dư account + Lãi (hoặc lỗ) thả nổi 1.000 đô la Mỹ = 1.000 đô la + 0 đô la Vốn chủ nhân trong tài khoản của bạn hiện là $ 1,000. Tính vốn chủ nhân thao tác 4: Tính toán mức ký quỹ Bây giờ chúng ta đã biết Vốn chủ nhân, bây giờ chúng ta có thể tính toán Mức ký quỹ: Mức ký quỹ = (Vốn chủ nhân / Ký quỹ đã sử dụng) x 100% 250% = (1.000 đô la / 400 đô la) x 100% Mức ký quỹ là 250% . Tính toán mức ký quỹ ví như Mức ký quỹ là 100% hoặc ít hơn, đầy đủ các nền móng đàm phán sẽ không cho phép bạn mở những giao dịch mới. Tính toán mức ký quỹ Trong tỉ dụ, vì Mức ký quỹ hiện tại của các bạn là 250%, tức là trên 100%, các bạn sẽ vẫn có thể mở các thương lượng mới. Hãy nghĩ đến Mức ký quỹ giống như một đèn giao thông. Tính toán mức ký quỹ miễn sao Mức ký quỹ trên 100%, thì tài khoản của các bạn sẽ được “bật đèn xanh” để tiếp diễn mở các đàm phán mới. Kết luận Trên đây là những tri thức về Margin Level (Mức ký quỹ), ý nghĩa của mức ký quỹ, cách tính Mức ký quỹ cũng như thí dụ về mức ký quỹ. Forex Mong rằng bài viết này sẽ có được nhiều tri thức có ích cho nhà đầu cơ. Chúc bạn có một ngày thương lượng thuận lợi! Hãy là người Việc ban đầu biết tới cách nạp tiền sàn byfx tại Việt Nam
 9. Nhà đầu cơ dù là chuyên nghiệp hay mới tham dự thị trường forex cũng sẽ để ý tới việc tuyển lựa sàn giao dịch, nơi họ “chọn mặt gửi vàng” số tiền đầu tư của mình. top 10 sàn forex uy tín nhất thế giới có cực nhiều yếu tố cấu cấu tạo, vậy đâu là các tham số quan yếu mà nhà đầu tư cần chú ý hơn để đưa ra quyết định đúng đắn? 1. Giấy phép hoạt động Theo quy định, các sàn forex khi có mặt trên thị trường phải đăng ký giấy phép với một doanh nghiệp bảo hộ, nơi này sẽ chịu bổn phận pháp lý để lúc xảy ra mâu thuẫn giữa sàn và nhà thương lượng thì các cơ quan pháp lý này sẽ là nơi đứng ra giải quyết. Hiện có không ít đơn vị điều hành các sàn forex trên thế giới nhưng không phải cơ quan nào cũng an toàn và đảm bảo, Vì thế bạn cần Tìm hiểu rõ trước khi “gửi gắm” số tiền đầu cơ của mình vào đấy. Dưới đây là những cơ quan/ tổ chức tín dụng quản lý sàn forex uy tín nhất hiện nay: Ủy ban thương mại hàng hóa mai sau (CFTC) Hiệp hội mai sau quốc gia (NFA) Cơ quan quản lý vốn đầu tư (FCA) Ủy ban đàm phán chứng khoán cộng hòa Síp (CySEC) Cơ quan điều tiết thị trường nguồn vốn Thụy Sĩ (FINMA) Cơ quan nhà cung cấp tài chính Nhật (FSA) Ủy ban Chứng khoán và đầu cơ Úc (ASIC) 2. Đòn bẩy và số tiền ký quỹ Tiền ký quỹ là số tiền đặt chỗ mà nhà đầu tư gửi cho sàn forex để duy trì vị thế giao dịch. Số tiền ấy có vai trò bảo lãnh vị thế chứ chẳng hề là chi phí đàm phán, nó vẫn là một phần vốn của nhà đầu tư. Đòn bẩy là dụng cụ mà sàn phân phối cung cấp giúp bạn mở vị thế to với số tiền nhỏ, nó làm tăng cường số tiền thực các bạn có trong tài khoản tương ứng với tỉ lệ để tối đa hóa thừa hưởng nhuận. Cộng với lợi nhuận thì rủi ro cũng có nguy cơ xảy ra tương tự. Mối quan hệ giữa đòn bẩy và tiền ký quỹ chính là quan hệ nghịch đảo, lúc mức ký quỹ càng cao thì mức đòn bẩy sẽ càng thấp. Đây là 2 tham số quan trọng mà nhà đầu cơ nào cũng để ý lúc bắt đầu đăng ký tài khoản tại một sàn nào đấy. Mỗi nhà môi giới sẽ cung ứng tỷ lệ đòn bẩy và đề xuất mức ký quỹ khác nhau, bạn cần thận trọng và giao dịch có bổn phận vì đòn bẩy chính là con dao hai lưỡi. thông số đòn bẩy và tiền ký quỹ của sàn forex uy tín Xem thêm: sàn giao dịch forex là gì 3. Giá cả thương lượng chi phí giao dịch chính là nguồn thu chính của những nhà môi giới, gồm có: Spread (phí chênh lệch), Commission (phí hoa hồng) và Swap (phí qua đêm). Hiện nay với sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các sàn forex, sàn nào cũng đưa ra mức chi phí đàm phán hấp dẫn để thu hút khách hàng. Nhà đầu tư nên chọn sàn có mức giá cả vừa phải và quan yếu là phù hợp với thời trang thương lượng của bản thân. Một nhà đầu tư theo kiểu scalping thì để ý đến Spread và Commission hơn, một nhà đầu cơ dài hạn mở lệnh phổ quát ngày thì kiên cố phải chọn sàn có ưu đãi phí Swap. Đây là bài toán riêng mà mỗi người cần giải chứ không hề chạy theo đám đông. 4. Cơ chế nạp/rút tiền Đây chắc là nguyên tố mà nhà đầu tư quan tâm nhất, một sàn forex có thời kì nạp/rút chóng vánh, phương thức dễ dàng sẽ càng chứng minh được sự uy tín của mình. Lúc bạn là một nhà thương lượng cừ khôi, đánh trận nào thắng trận đó nhưng lại chẳng thể rút số tiền lợi nhuận của mình thì cũng trở nên vô nghĩa. cơ chế nạp rút tiền của sàn Forex uy tín Xem thêm: giá forex Hiện nay những đại lý phân phối đều cung ứng cho quý khách của mình đủ các hình thức trả tiền tiện lợi, tương trợ 24/7. Nhà đầu tư cũng cần chú ý tới chi phí nạp/rút tiền, phần lớn các sàn hỗ trợ khách hàng nạp/rút qua cổng trả tiền điện tử hiện đại, tân tiến đều ko mất phí này. 5. Nền tảng thương lượng nền tảng đàm phán chính là nơi các bạn kết nối với thị trường forex, điểm kết liên giữa nhà đầu tư và sàn phân phối. Chính vì thế nền tảng thân thiện, dễ thao tác sẽ tương trợ cực nhiều trong giai đoạn giao dịch. Bên cạnh đó, nền tảng tốt cũng tác động không ít đến thời gian đặt lệnh, khớp lệnh của các bạn, có thể gây ra các tổn thất không đáng có. 2 nền tảng đa dạng những nhà môi giới hay cung cấp nhất hiện nay là MT4 và MT5, Hơn thế nữa mỗi sàn forex cũng tạo ra những nền tảng riêng với phổ quát dụng cụ hơn nhằm hỗ trợ khách hàng giao dịch tiện dụng. 6. Hàng ngũ coi sóc khách hàng Trong giai đoạn giao dịch dù ít hay phổ biến thì các bạn cũng sẽ gặp trục trặc và cần sự hỗ trợ từ nhà môi giới. Những sàn có nhóm coi ngó quý khách người Việt đã được các nhà đầu tư cho một điểm mạnh to đùng. dịch vụ tương trợ quý khách sẽ trợ giúp cho bạn cực nhiều, nhất là những người mới lẫm chẫm tham gia thị trường chưa nắm vững đường đi nước bước. Hẳn nhiên, kinh doanh cái gì thì dịch vụ chăm nom quý khách luôn là một khâu quan trọng biểu đạt thái độ chuyên nghiệp của nơi ấy. Kết luận Đây là những tham số của một sàn forex được các nhà đầu tư lưu ý nhất. Mỗi người đều có chiến lược thương lượng không giống nhau và cũng không có một sàn forex nào hữu hiệu tuyệt đối nên điều nhà đầu tư nên kiếm tìm là nơi phù hợp nhất chứ chẳng phải nơi tốt nhất. Forex mong những thông tin chúng tôi chia sẻ ở bài này sẽ giúp ích cho bạn trong thời kỳ giao dịch. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để Phân tích thêm về những sàn byfx
 10. các sàn forex uy tín là thị phần vốn đầu tư lớn nhất toàn cầu, cùng với ấy cũng là thị phần có phổ quát khó khăn nhất trên thế giới. Bởi sản phẩm của Forex là tiền, nên nó đặc biệt hơn so với những sản phẩm thực tế ngoài kia, và các nhà thương lượng cũng kiếm được không ít lợi nhuận từ đây, nếu họ biết cách. Để tạo ra nhu cầu ấy, các nhà sản xuất cung cấp dấu hiệu Forex miễn phí và trả phí bắt đầu xuất hiện. Trong bài viết này, chúng tôi gửi tới bạn một số thông báo về những nơi sản xuất dấu hiệu uy tín miễn phí hiện nay. đầu tiên chúng ta cùng Nhận định một số định nghĩa về dịch vụ tín hiệu Forex dịch vụ tín hiệu thương lượng Forex là gì? nhà sản xuất tín hiệu đàm phán Forex có thể là sàn môi giới hoặc các cá nhân thương lượng chuyên nghiệp sản xuất những mẹo để giao dịch thị trường Forex. Với các thiết lập thương lượng rõ ràng có chứa mức vào lệnh cũng như thời điểm chốt lãi và ngừng lỗ cụ thể. tín hiệu Forex được chia làm hai nhóm: Có phí và miễn phí. Tùy thuộc vào tần suất và độ chuẩn xác của tín hiệu được phân phối để tính xem mức phí là bao nhiêu, có thể trong khoảng vào đô đến vài chục đô. Có rộng rãi nhóm tín hiệu được tính theo gói hoặc theo tháng. Không những thế, cũng có đa dạng lực lượng dấu hiệu Forex miễn phí có thể tham gia. các nhà sản xuất tín hiệu Forex miễn phí tốt nhất Xem thêm: tin non farm là gì Cần sắm gì ở dịch vụ tín hiệu Forex? Có rất nhiều dịch vụ dấu hiệu Forex trên thị phần và chọn đúng dịch vụ không phải là một điều tiện lợi, vì cái các bạn cần ở những dịch vụ này là độ chính xác của tín hiệu. Điểm quan yếu Tiếp đến cần là sự hỗ trợ của nhà sản xuất dấu hiệu đấy trong giai đoạn giao dịch của các bạn, ở đây chúng tôi đang muốn đề cập tới trả phí nhé. Phổ thông nhà thương lượng có thể thiếu thận trọng lúc theo dõi tín hiệu một cách mù quáng và ấy là một trong các lý do khiến số lượng nhà sản xuất dấu hiệu càng ngày càng cải thiện nhưng độ chuẩn xác lại càng ngày càng giảm, dẫn đến tài khoản của phổ thông nhà giao dịch bị “cháy” nhanh hơn. Với các nhà thương lượng nhận tín hiệu Forex miễn phí thì sao? chắc chắn độ nhiễu sẽ đa dạng hơn vì nó là miễn phí. Bởi thế, trước mỗi dấu hiệu bạn chọn bạn cần hiểu lý do vì sao nên tiến hành giao dịch. Trong khoảng giác độ cơ bản tới phương pháp, biểu đồ tất nhiên các điểm vào và thoát, tỷ lệ rủi ro,.... Các bạn cần hiểu đầy đủ các điều này, bởi người giao dịch chính là các bạn và tiền bỏ ra cũng là của các bạn. các dịch vụ tín hiệu Forex miễn phí tốt nhất Trên thị trường Forex hiện nay có rất nhiều nhà môi giới, cũng như những diễn đàn, group, hay tư nhân phân phối dấu hiệu miễn phí. Tuy nhiên, bạn cần cân nói trước khi tuyển lựa vì nó ảnh hưởng trực Tiếp theo việc ra quyết định của các bạn. Một số sàn môi giới cung cấp tín hiệu miễn phí uy tín bạn nên tham khảo. Daily Forex Daily Forex là một trong những trang web phổ biến về thương lượng Forex, họ có khoảng 500 nghìn khách truy tìm cập hàng tháng, các người có thể tìm thấy đa dạng thông tin và cập nhật thị phần trên trang web. Daily Forex là công ty cung cấp những tín hiệu Forex hoàn toàn miễn phí, dấu hiệu của họ được mở cho bất kỳ ai truy nã cập vào website của họ. Bên cạnh việc sản xuất tín hiệu Forex miễn phí, đội ngũ viên chức giàu kinh nghiệm tại DailyForex cũng sản xuất các nguyên tắc quản lý rủi ro như lúc nào nên chuyển điểm dừng của các bạn sang mức hòa vốn hoặc nơi đóng một phần vị trí của bạn. tuy vậy, hãy tính đến việc dấu hiệu của họ cốt yếu dựa trên các sườn thời gian thấp hơn, Bởi thế bạn sẽ phải dành rộng rãi thời gian hơn để theo dõi những cập nhật của họ và điều hành thương lượng của bạn. Atommarkets Là nhà môi giới cung cấp phổ thông các sản phẩm trong khoảng Forex, tới chứng khoán, vàng, dầu,... Atommarkets cũng nhận được không ít lời khen từ những nhà thương lượng có kinh nghiệm bởi họ đều đặn cập nhật những tin tức hàng ngày có ảnh hưởng tới thị phần Forex. những dấu hiệu Forex hoàn toàn miễn phí bạn có thể xem trên website hoặc Fanpage của họ. Bên cạnh đó, Atommarkets cũng sản xuất tín hiệu và giải đáp các câu hỏi của mọi người ưng chuẩn những buổi Livestream hàng ngày trên Fanpage của họ. Để thuận lợi hơn cho các nhà thương lượng, Atommarkets còn phân phối các đội ngũ nhận dấu hiệu Forex miễn phí trên group Zalo hoặc Telegram,... Các bạn cũng có thể tham khảo và Đánh giá thêm. các nhà cung cấp tín hiệu Forex miễn phí tốt nhất Xem thêm: đánh forex là gì BabyPips BabyPips không còn quá lạ lẫm với phổ thông người, vì các thông báo hữu ích mà website này có được với lối miêu tả thiên nhiên, dễ đọc, dễ hiểu, Với gần 2 triệu khách truy tìm cập hàng tháng, babypips.com được coi là một trang to về giao dịch Forex. cộng với một khóa học giao dịch miễn phí dạy cho bạn cả những điều cơ bản và các khái niệm phát triển hơn một cách thú vị, trang web này cũng có phần Ý tưởng thương mại trực tuyến với các cập nhật thường xuyên về những thiết lập giao dịch tiềm năng. Mỗi ý tưởng được miêu tả chi tiết cả từ góc độ kỹ thuật và cơ bản. Tuy thế, trung tâm của bài viết của họ là hướng dẫn bạn cách phân tách thị trường và giải thích lý do tại sao điều gì đó đang xảy ra. Nếu các bạn muốn nắm rõ cội rễ vấn đề, thì đây là một trang hữu hiệu dành cho các bạn. FXLeaders bên cạnh tin tức và ý kiến về sự lớn mạnh hiện tại trên thị phần Forex, FXLeaders cũng có dịch vụ tín hiệu Forex. Mặc dù một phần của các dấu hiệu được sản xuất miễn phí, nhưng để nhận được các tín hiệu hầu hết thì các bạn phải mất một khoản phí. Trên hạ tầng miễn phí, các bạn nhận được những dấu hiệu hoạt động và sắp tới với mức dừng lỗ và lợi nhuận tương ứng. Nếu bạn đã biết về phân tích phương pháp thì đây cũng là một kênh tham khảo tốt dành cho các bạn. Để biết thêm hướng dẫn cách đăng ký sàn byfx hiện nay trên thế giới, đừng quên theo dõi những bài viết mới nhất tại danh mục sàn Tiền ảo.
 11. nhà cung cấp cung ứng dấu hiệu Forex chuyên nghiệp. tín hiệu Forex là gì? sàn giao dịch forex uy tín tại việt nam là một dấu hiệu nhận diện để trader có thể vào lệnh trên thị phần, thường ở một giá tiền và khung thời kì cụ thể. Những dấu hiệu này có thể được tạo ra theo phân tích của con người hay tự động bởi những Robot. Các nhà đầu cơ thường vào lệnh theo những tín hiệu như thế, và trong phổ biến tình trạng họ sẽ phấn đấu để dự đoán ảnh hưởng của 1 vài tín hiệu can hệ sẽ có trước lúc tiến hành vào lệnh. Trader thường đăng ký một dịch vụ sản xuất các tín hiệu Forex theo thời gian thực. Xem thêm: các lệnh mua bán trong forex dịch vụ cung cấp dấu hiệu Forex chuyên nghiệp tại blog ngoại ân hận sẽ như thế nào? Bên A: Blog ngoại ân hận vun đắp danh mục đầu cơ cá nhân thích hợp Balance tài khoản. cung cấp chiến lược khắc phục rủi ro tạo ra lợi nhuận. Giữ Pass View, Con số gần như lệnh qua tin nhắn (Zalo/skype/telegram) (tin nhắn bao gồm đầy đủ điểm vào lệnh, volume thương lượng, Stoploss & TakeProfit, thời điểm thoát lệnh hoặc chốt lời ngoài dự kiến). Mọi chi tiết xin liên hệ: trực tiếp bằng điện thoại đối với lệnh vào trực tiếp. tất cả những lệnh ko nằm trong tin nhắn Báo cáo không thuộc bổn phận và chẳng hề là lệnh của blog ngoại ăn năn. Gửi Con số tổng kết lợi nhuận hàng tháng qua mail quý khách. Có thể đề xuất rút lợi nhuận hoặc bổ sung vốn trong khuôn khổ cho phép. Phí dịch vụ 20% (tính trên lợi nhuận đạt được). giới hạn rủi ro cho phép 30%. Vượt quá dừng rủi ro, Blog ngoại hối dừng sản xuất nhà sản xuất. Phí nhà sản xuất cải thiện lên 30% (sau khi lợi nhuận đạt 100% số vốn đầu tư Trước tiên, account được nhân đôi) Xem thêm: broker forex là gì Bên B: Nhà đầu tư Mở tài khoản đầu cơ ở mức tối thiểu 10.000 đô la Mỹ ở broker đang là đối tác của blog ngoại ăn năn. cung ứng Balance thương lượng tối thiểu 10.000 đô la, dự trữ tạo Margin trong ví broker tuỳ ý nhà đầu tư, Leverage 1:200 – 1:500. Giữ Pass Trade và Pass Investor. Đối với tình huống blog ngoại hối thực hiện trả lời sau 4 tuần bất kỳ đạt rủi ro chưa vượt quá ngừng 30% cho phép thì nhà đầu tư chỉ hoạch toán lợi nhuận theo thời gian sau đấy khi blog ngoại hối đã khôi phục phần lỗ về vốn (10.000 usd) tiến hành trả tiền lợi nhuận cho blog ngoại ân hận sau mỗi tháng Báo cáo hoặc sau những lệnh rút lợi nhuận bất kỳ. Hình thức trả tiền bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. thời kì thanh toán ko quá 2 ngày làm việc sau khi quý khách nhận được bảng Con số lợi nhuận từ blog ngoại hối hận. Lợi nhuận sẽ được tích lũy và chuyển thành vốn sau lúc blog ngoại ăn năn nhận được phí nhà sản xuất. (Ví dụ ngày 01/09/2019 – account có banlance 10.000 đô la. Tháng 09 lợi nhuận đạt 3.000 đô la Mỹ, phí nhà sản xuất (20%) = 600 đô la, balance tích lũy được ghi nhận vào ngày 01/10/2019 là 12.400 đô la. Tình trạng nếu trong tháng 02 balance thâm hụt dưới 12.400 đô la Mỹ thì blog ngoại ăn năn phải có bổn phận nghỉ dưỡng lại số 12.400 đô la và có được lợi nhuận mới được tính phí dịch vụ). Để biết được đâu là sàn giao dịch tiền ảo phù hợp với bạn, hãy xem thêm tại bài viết về hướng dẫn nạp tiền sàn byfx mà chúng tôi đã tổng hợp
 12. tín hiệu forex là gì? top 10 sàn forex uy tín nhất thế giới là những lệnh đàm phán forex được cung cấp tới cho quý khách nhằm mục tiêu giải đáp hoặc giao dịch ủy thác. Những dấu hiệu giao dịch có thể được cung cấp tay chân dưới dạng văn bản để giải đáp cho khách nên tìm bán hàng hóa gì, khi nào, ở giá tiền nào… hoặc nền tảng phát – nhận tín hiệu tự động. Dấu hiệu đàm phán hay tín hiệu forex còn được gọi với tên khác là “Copy lệnh“. Hướng dẫn cách copy lệnh tại sàn Hotforex Hướng dẫn mở tài khoản forex tại các sàn hàng đầu Xem thêm: forex căn bản Trong thực tại hiện nay, dấu hiệu forex được phân phối dưới dạng tự động. Thường là một tài khoản nguồn của một trader giỏi sẽ phê chuẩn hệ thống phát dấu hiệu tới các tài khoản của khách hàng có kết nối với nó. Lúc một lệnh trên account nguồn được tiến hành thì tức tốc nó kích hoạt một lệnh như vậy tại những account đích được kết nối với nó. Tài khoản đích có thể được cài đặt thương lượng ở những mức khối lượng theo tỷ lệ không giống nhau, nhưng hàng hóa thương lượng và tầm giá thì không đổi thay. Xem thêm: bảng giá forex Hệ thống tậu bán tín hiệu forex hoạt động như thế nào? thị phần forex không chỉ có khối lượng mua bán khổng lồ, mà Bên cạnh đó, nó được kết nối với phần đông tất cả quốc gia trên thế giới vào một hệ thống đàm phán liên tục. Những nhà đầu cơ forex ở Việt Nam, Pháp hay Mỹ… đều có thể Nhìn vào cộng một bảng giá và thương lượng với nhau ngay lập tức tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày thương lượng. Chính vì thế mà thị phần này đã sản sinh ra những nền tảng kết nối với mạng lưới rộng lớn các trader, những nhà đầu tư, những sàn môi giới forex. Dù bạn chưa có phổ quát kinh nghiệm thương lượng forex, bạn vẫn có thể phê duyệt những nền móng tương tự để ủy thác account của mình cho các trader giỏi hơn đàm phán cho các bạn. Những trader tương tự là các người bán dấu hiệu forex, còn các bạn là người mua dấu hiệu forex. các nền móng cung cấp môi trường tậu bán tín hiệu tương tự được thiết kế một cách tối ưu, tới mức bạn chỉ cần mất vài bước để đăng ký trở nên người dùng hoặc bán tín hiệu tại đấy. Và cũng chỉ mất vài bước để bạn kết nối account của mình với account của người bán để tiến hành việc ủy thác. Công ty cung ứng nền móng mua bán dấu hiệu forex là bên trung gian đứng ra đảm bảo mọi quyền lợi cho các bên. Trong màng lưới đó, có hàng nghìn trader giỏi bán tín hiệu, đa số được show account một cách công khai sáng tỏ chỉ mất khoảng thực cộng các chỉ số đánh giá tiền tích để các bạn chọn lọc nên ủy thác cho ai. lưu ý khi mua tín hiệu forex Ở đây tôi chỉ nói đến việc mua tín hiệu forex tự động ưng chuẩn các nền tảng như nói ở trên. Như bạn đã biết, tín hiệu forex được tiến hành khi nó truyền lệnh từ tài khoản nguồn sang account đích. Nhưng có một số vấn đề là: Vấn đề trượt lệnh Trượt lệnh là khi mà giá bán thực hiện trên tài khoản nguồn ko trùng khớp với giá trên account đích. Hiện tượng này một phần do khoảng cách kết nối giữa 2 tài khoản quá xa về mặt địa lý nên lệnh cần một khoảng thời kì nhất định để truyền đến. Mặt khác lúc account nguồn và tài khoản đích mở tại 2 sàn forex không giống nhau thì giá thành cũng có thể không hoàn toàn giống nhau nên dễ bị trượt lệnh. Các bạn hãy để ý, mặc dầu đông đảo các nhà đầu tư và các sàn forex được kết nối với cộng một thị trường nhưng đôi khi giá vẫn lệch một chút xíu. Vấn đề quản lý vốn Trong rộng rãi tình trạng, account nguồn thì có lãi, nhưng tài khoản của quý khách thì bị cháy. Điều này xảy ra là do cách các bạn cài đặt mức khối lượng trên tài khoản của các bạn. ví dụ tài khoản nguồn có vốn là 10.000 đô la Mỹ, tài khoản của bạn là 1.000 USD. Tài khoản nguồn đàm phán một lệnh là 1 lot thì các bạn cũng chỉ nên cài khối lượng trên account của các bạn là 0,1 lot. Có nhiều tình huống khách hàng sẽ cài đặt mức khối lượng 0,3 lot chẳng hạn là dễ bị cháy tài khoản. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để Phân tích thêm về các sàn byfx có tốt không
 13. tài khoản các sàn forex uy tín khôn cùng quan yếu với nhà đầu tư mới. Nhưng phần nhiều đều coi thường và không dùng. Tôi thấy 1 vài cá nhân kiếm được vài đồng trong khoảng Forex sau đấy khuyên người mới rằng họ không nên đàm phán trên tài khoản Demo. các lý do mà những người đấy đưa ra là: ko có cảm xúc, không học được gì… khi Tôi hỏi lại rằng: Vậy các bạn đã mất bao nhiêu tiền, cháy account bao nhiêu lần vì ko thực hành trên account Demo trước lúc kiếm được vài đồng? Và đã hoàn vốn chưa? các bạn biết không? Họ block Tôi luôn. giả dụ coi Forex là một môn học và chúng ta đã đi được 1/11 chặng trục đường thì bây giờ là thời điểm mà chúng ta cần tập thương lượng Forex sau lúc đã chấm dứt phần Đầu tiên trong tổng số 11 phần của khoá học trọn vẹn này. Hay nói theo một cách khác đi, đây là thời điểm bạn cần thực hành kiến thức của Phần thứ nhất trong Khoá học Forex miễn phí này. Xem thêm: tin non farm là gì bạn có thể mở 1 tài khoản thương lượng Forex Demo – tài khoản thương lượng Forex ảo – với đông đảo các Brokers. Loại account ảo này có đầy đủ chức năng như tài khoản thật. 1. Account Forex Demo là gì? account Forex Demo là một tài khoản giao dịch ảo hỗ trợ nhà đầu tư Đánh giá về thị trường Forex với toàn bộ những tính năng và tính chất của thị phần Forex thực tiễn. Nhà đầu cơ được chọn lựa số nguồn vốn Việc đầu tiên, sử dụng nền móng phân tách phương pháp, thực hiện những đàm phán, phân tách thông số account gần như. những dị biệt giữa tài khoản thương lượng Demo và tài khoản thương lượng Forex thực tế: Số nguồn vốn là ảo cảm xúc giao dịch không đề đạt thực tại đàm phán Nhà đầu tư mới có khuynh hướng khinh thường và bỏ qua khâu thực hiện Nhà đầu cơ có xu hướng tiến hành giao dịch vô kỷ luật trên tài khoản Demo hai. Vì sao các Broker cho phép mở những tài khoản thương lượng demo miễn phí? Điều mà các Broker ý muốn khi cho phép các bạn mở những tài khoản đàm phán Forex demo miễn phí đấy là: áp dụng các bài học trong Khoá học Forex miễn phí mà Tô đã san sẻ trước đấy. Hiểu về cách thị phần biến động Tự thực hiện và xây dựng hệ thống giao dịch. Học cách tự phân tích đơn thuần Học cách Entry – Vào lệnh Học cách Chốt lời (Take Profit) – Cắt lỗ (Stop Loss) Thử kỹ năng giao dịch của bản thân trước khi đàm phán bằng tiền thật. mong đợi khi các bạn mở account thật, bạn sẽ giao dịch với chính Broker mà các bạn đang thương lượng Demo. các bạn có thể đàm phán Forex demo đến lúc bạn xây dựng được một hệ thống giao dịch bổ ích nhuận và vững chắc trước khi bạn tưởng tượng việc sẽ bỏ tiền thật vào để giao dịch. Xem thêm: đánh forex là gì 3. Đừng để thua lỗ tài chính Hãy luôn ghi nhớ rằng bắt đề xuất kiên trì thương lượng demo cho đến lúc vun đắp được 1 hệ thống đàm phán Forex hữu ích nhuận và vững chắc trước lúc nạp tiền thật vào để giao dịch. nếu các bạn không thể đợi cho tới lúc có ích nhuận trên account Forex demo, chí ít hãy giao dịch trong vòng 3 tháng bằng account demo. Và chí ít là bạn phải không thua lỗ rất nhiều số tiền ảo mình có trong 3 tháng. ví như bạn không thể giữ account demo trong 3 tháng, tốt nhất là… tiếp diễn Demo. Hoặc từ bỏ ngay ý định nạp tiền vào để tham dự thị phần Forex. Bởi vì ko sớm thì muộn, các bạn sẽ đốt đầy đủ số tiền ấy cho thị phần Forex mà thôi. Thuật ngữ vui vẻ mà chúng ta thường gọi đấy là CHÁY tài khoản đấy các bạn ạ. 4. Giao dịch và theo dõi một cặp tiền nếu bạn cảm thấy quá phức tạp khi phải theo dõi rộng rãi cặp tiền trong giai đoạn các bạn mới khởi đầu tập thương lượng thì bạn nên lưu ý đến 1 cặp tiền chính – major pair – mà thôi. Vì cặp tiền này sẽ có tính thanh khoản cao và spread thấp. những cặp tiền chính phản ảnh hiệu quả kinh tế của hai nền kinh tế to. Các nền kinh tế lớn thường sẽ có chu kỳ kinh tế ổn định và cho ra thiên hướng dài lâu cho cặp tiền thệ đang theo dõi. những biến động thất thường trên các cặp tiền tệ chính thường mang thuộc tính nhất thời, cuối cùng xu hướng chính sẽ được duy trì. Và chỉ cần bám theo thiên hướng chính, các bạn sẽ kiếm được tiền. các bạn có thể đọc lại bài viết: Hàng hoá của thị trường Forex trong bài viết này có liệt kê các Cặp tiền tệ chính – Major Pairs, các cặp tiền tệ phụ (Minor Currency Pairs), và các cặp ngoại lai (Exotic Pairs). Ví dụ: đầu cơ Forex năm 2021 với EURUSD khuynh hướng giảm của cặp EURUSD kéo dài 12 năm từ 2008 – 2020. Năm 2020, khuynh hướng này bị phá vỡ vạc. Tuy thế hãy tập trung vào thiên hướng giảm 12 năm trước đó. Đây là chu kỳ kinh tế kém hiệu quả của khối liên minh Châu Âu – EU. Ngược lại, Hoa Kỳ có một chu kỳ kinh tế thăng hoa và giữ được vị thế của nền kinh tế số 1 toàn cầu. các biến động ngược chiều nếu như có là sự điều chỉnh lành mạnh của thiên hướng. Để biết thêm Cách tạo tài khoản byfx hiện nay trên toàn cầu, đừng quên theo dõi những bài viết mới nhất tại danh mục sàn Forex.
 14. tài khoản sàn giao dịch forex uy tín tại việt nam được xem là dụng cụ hết sức quan yếu đối với các nhà đàm phán Forex, bất nói ấy là những người chuyên nghiệp hay mới thao tác chân vào thị phần. Hôm nay, hãy cùng AM Broker Nhận định xem tài khoản Demo là gì và cách để mở account Forex Demo nhé. account Demo là gì? account Demo là loại tài khoản được cung ứng bởi phần nhiều đa số tổ chức môi giới ngoại hối hận nhằm dùng cho cho mục tiêu thể nghiệm thương lượng của quý khách. Lúc mở một tài khoản Forex Demo, các bạn sẽ được cấp một lượng tiền ảo và có thể dùng số tiền này để trải nghiệm nhà cung cấp của đơn vị, thử nghiệm chiến thuật đàm phán hoặc kiểm tra các Robot Forex mà chẳng phải chịu bất kỳ rủi ro nào. Việc đàm phán trên tài khoản Demo mang tới cực nhiều lợi ích, chả hạn như: Advertisement bạn có thể thả sức khám phá thị phần và trải nghiệm nhà sản xuất của những công ty môi giới Forex như nền móng giao dịch, tốc độ khớp lệnh, mức chênh lệch, các sản phẩm tài chính, v.v. bạn có thể thí nghiệm muôn vàn chiến thuật và cá tính giao dịch không giống nhau mà hoàn toàn không có rủi ro. luyện tập thương lượng trên tài khoản Demo là thao tác đệm cấp thiết trước lúc bước vào thương lượng tiền thật. Giao dịch với tài khoản Demo sẽ giúp các bạn tinh gọn chiến thuật của mình trước lúc đưa vào ứng dụng trên thị phần. Hướng dẫn mở account Forex Demo Việc mở một account Forex Demo rất đơn giản. Tại AM Broker – một trong những nhà môi giới Forex uy tín nhất hiện nay, bạn chỉ cần bỏ ra 30 giây để có thể sở hữu một tài khoản Forex Demo với số tiền ko khắc phục. Dưới đây là các bước để các bạn có thể mở một tài khoản Forex Demo tại AM Broker: bước 1: truy nã cập trang chủ của AM Broker và nhấn nút "Mở tài khoản". Xem thêm: các lệnh mua bán trong forex thao tác 2: Điền vào những thông tin tư nhân được đề xuất, bao gồm họ tên, số điện thoại, email… bước 3: rà soát Email để nhận được mật khẩu đăng nhập tài khoản mà AM Broker vừa gửi cho bạn. bước 4: Sau khi đăng nhập thành công, các bạn sẽ được chuyển tới Văn phòng tư nhân của mình tại AM Broker. Tại đây, hãy nhấn vào nút "CREATE AN ACCOUNT". Xem thêm: broker forex là gì thao tác 5: chọn lọc tài khoản Demo, đòn bẩy và loại tiền tệ, sau đấy click nút “Tạo”. bước 6: click vào tài khoản mà các bạn vừa tạo, chọn "Demo deposit" và chọn lựa số tiền ảo mà các bạn muốn nạp. bước 7: Đăng nhập vào tài khoản Demo trên phần mềm MetaTrader 5 và bắt đầu đàm phán. Vậy là bạn đã cấu tạo công một account Forex Demo. Giờ đây, các bạn có thể thoả thích sử dụng tài khoản này để tập dượt thương lượng cũng như trải nghiệm những nhà sản xuất của AM Broker. Hãy là người Việc đầu tiên biết đến nạp tiền sàn byfx có nhanh không tại Việt Nam
 15. tài khoản demo là gì? Giao dịch demo bằng phần mềm gì? các bạn đang sờn lòng vì kinh nghiệm top 10 sàn forex uy tín nhất thế giới của chính mình? Các bạn đừng quá lo âu, biện pháp cho bạn ấy chính là hãy thử đàm phán trên account demo. Xem thêm: forex căn bản Một phần không thể thiếu trước lúc bạn thao tác chân vào thị trường forex đó chính là thương lượng trên demo tài khoản, chí ít trong giai đoạn đầu. Vậy tài khoản demo là gì? Phần mềm thương lượng account dem?.. Bài viết này sẽ tư vấn giúp bạn những câu hỏi đó. Xem thêm: bảng giá forex tài khoản demo là gì?Về mặt kỹ thuật thì account demo ko có gì quá khác biệt với account thật. Chỉ có việc ấy chính là việc vào lệnh trên tài khoản demo sẽ trở nên dễ dàng hơn một chút. Nhưng nếu bạn không ra vào lệnh mỗi phút thì tốc độ khớp lệnh sẽ gần như chơi có tác động gì. nguyên tố quyết định tới sự khác biệt giữa account demo và account thật đấy chính là vấn đề ở tâm lý, sự ám ảnh và lòng tham. Giả dụ các bạn kiếm được tiền ở account demo cơ mà thua lỗ ở tài khoản thật thì vấn đề chính là ở bản thân các bạn.Giao dịch demo bằng phần mềm nào?Metatrader 4 là nền tảng thương lượng được vững mạnh bởi MetaQuotes Software cho việc đàm phán trực tuyến trên thị trường forex, CFDS và Futures. Phần mềm metatrader có thể vận tải miễn phí từ trang web MetaQuotes hoặc thông qua các broker ngoại hối trực tuyến. Phần mềm MT4 cung cấp các công cụ và nguồn lực cho phép những trader có thể phân tách giá cả, vị thế và điều hành giao dịch, dùng các công nghệ đàm phán tự động.Giao dịch demo trong bao lâu?Trước tiên, bạn cần phải xác định được mục tiêu của việc mình đàm phán forex trên account demo là gì? Đó chính là kinh nghiệm. Các bạn cần phải nắm rõ được chiến lược giao dịch của mình và thực hiện nó theo một cách nghiêm trang. Bạn cần phải tiến hành số lệnh đàm phán trên demo đủ thành thành thạo. như vậy, mỗi chiến thuật thương lượng không giống nhau thì sẽ có thời gian tập dượt cũng khác nhau. Nếu như bạn muốn một Báo cáo cụ thể thì có thể tham khảo ở phía dưới: giả dụ đàm phán với biểu đồ H1 trở xuống, bạn cần phải tập dượt trên tài khoản demo 1 tháng. ví như các bạn đàm phán với biểu đồ H4 đến D1, bạn cần phải tập dượt trên account demo 3 tháng. Sau lúc bạn đã thành thục và nắm rõ demo là gì thì bạn hãy thử đàm phán với tài khoản thật. Các bạn cần lưu ý rằng khi giao dịch trên account demo sẽ tạo cho bạn một lề thói xấu ấy chính là lúc bạn thua lỗ. Đàm phán đồng tiền ảo có thể khiến cho những trader mất đi kỉ luật và nghiêm khắc với bản thân, ko rèn luyện kĩ năng mà chỉ giao dịch một cách xả láng. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để Đánh giá thêm về những review sàn byfx