• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

phucforex5

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  37
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About phucforex5

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Cách sử dụng chỉ báo RSI Chỉ báo RSI (Relative Strength Index) được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr và là một chỉ báo nổi tiếng trong phân tích kỹ thuật. RSI là một bộ dao động được sử dụng để xác định các điều kiện quá bán và quá mua trên thị trường forex. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào ứng dụng thực tế của chỉ báo này trong việc giao dịch hàng ngày. Xem thêm: Sàn Hot Forex XÁC ĐỊNH THỊ TRƯỜNG QUÁ MUA VÀ QUÁ BÁN Chỉ báo RSI là một trong những chỉ báo phổ biến nhất để xác định cơ hội mua và bán. Tuy nhiên, chỉ số này thôi là không đủ để bạn đưa ra quyết định đầu tư! Chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn về vấn đề này sau này và sẽ trở nên rõ ràng tại sao lại như vậy. Trục hoành của chỉ báo RSI hiển thị thời gian và trục tung có giá trị từ 0 đến 100 (đây là lý do tại sao chỉ báo là một bộ dao động). Trên 50 xu hướng kỹ thuật là tích cực, dưới 50 là tiêu cực. Chỉ báo RSI đo tốc độ và hướng của một chuyển động. Nguyên tắc chung là khi giá trị RSI trên 70, người ta nói về tín hiệu 'quá bán', có nghĩa là giá đã tăng khá mạnh trong một khoảng thời gian tương đối hạn chế và cơ hội giảm (tạm thời) sẽ tăng lên. Tình huống ngược lại xảy ra khi giá trị của chỉ báo giảm xuống dưới mức '30', dẫn đến tín hiệu 'quá bán'. Giá sau đó giảm khá mạnh và khả năng xảy ra phản ứng ngược (tạm thời) tăng lên. Các vòng tròn màu đỏ hiển thị các thời điểm khi RSI tạo ra các tín hiệu bán, các vòng tròn màu xanh cho thấy các tín hiệu mua có thể có. Bất cứ ai mua vào trong vòng tròn màu xanh lá cây và bán chúng trong vòng tròn màu đỏ đã tạo ra một loạt lợi nhuận rất tốt! Ngoài ra, chỉ báo cũng có thể được sử dụng như một chỉ báo xu hướng. Với giá trị RSI> 50, xu hướng là tích cực, nhưng nếu giá trị <50, xu hướng kỹ thuật chung của giá là tiêu cực. Xem thêm: Đánh giá sàn Hot Forex DÙNG CHỈ BÁO RSI Bây giờ chúng tôi sẽ chỉ cho bạn ba cách khác nhau mà chỉ báo RSI có thể được sử dụng trong chiến lược giao dịch cá nhân của bạn. Trong phần trước, chúng tôi đã chỉ ra rằng độ tin cậy của chỉ báo RSI phụ thuộc nhiều vào giai đoạn thị trường. Chúng tôi phân biệt giữa các giai đoạn sau: Giá đang đi ngang (vùng hợp nhất). Giá cho thấy một xu hướng tăng rõ ràng Giá cho thấy một xu hướng giảm rõ ràng KHI GIÁ KHÔNG ĐỔI Trong kênh giá đi ngang, chúng ta đã thấy rằng các thời điểm mua và bán cổ điển của chỉ báo RSI (mua nếu <30 và bán> 70) là tương đối đáng tin cậy. KHI GIÁ TĂNG Trong xu hướng tăng rõ ràng, việc sử dụng chỉ báo RSI cổ điển ít thành công hơn nhiều. Xu hướng tăng mạnh trên biểu đồ bên dưới có thể nhận thấy bằng mắt thường và cũng được chỉ báo bằng chỉ báo. Miễn là xu hướng tiếp tục tăng, bạn chỉ nên bỏ qua các tín hiệu bán được hiển thị bởi chỉ báo RSI. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể cố gắng chọn giá trong trường hợp xu hướng tăng tạm thời giảm. Và may mắn là bạn cũng có thể sử dụng RSI cho mục đích đó. Trong biểu đồ bên dưới, chúng tôi hiển thị chính xác cùng một biểu đồ nhưng các tín hiệu bán hàng đã bị bỏ qua và chúng tôi đã chỉ ra những thời điểm khi chỉ báo RSI giảm xuống dưới mức 50. Mua khi RSI giảm xuống dưới 50 trong một xu hướng tăng sẽ cho kết quả rất tốt và cho phép bạn tăng vị thế. Xem thêm: Review sàn Hot Forex KHI GIÁ GIẢM Đối với xu hướng tăng, RSI cũng có thể được sử dụng để bán trong xu hướng giảm mạnh nếu giá tạm thời phục hồi. Trong biểu đồ bên dưới, chúng tôi đã chỉ ra các điểm mà chỉ báo xu hướng hiển thị xu hướng giảm (đường màu đỏ) với sự tăng giá không thường xuyên trong đó chỉ báo xu hướng trở nên trung tính (màu xám) nhưng không bao giờ tích cực (màu xanh lá cây). Tại những thời điểm đó trong biểu đồ, chỉ báo RSI cho thấy tín hiệu bán khi giá trị của RSI vượt quá 50. Chỉ có tín hiệu sau là không đúng và sẽ dẫn đến một khoản lỗ nhỏ (tuy nhiên, nhiều hơn so với tín hiệu trước đó bán tín hiệu). Hơn nữa, có những dấu hiệu khác trên biểu đồ bên dưới cho thấy rằng có thể đã có sự đảo ngược xu hướng thực sự ngay cả trước khi có tín hiệu bán RSI cuối cùng. Xem thêm: Sàn giao dịch Hot Forex KẾT LUẬN Chỉ báo RSI rất hữu ích cho những người tập trung chủ yếu vào các chiến lược ngược xu hướng. Chúng cho phép các trader xác định những thay đổi trong xu hướng ở giai đoạn rất sớm. Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là nhận ra rằng trong nhiều trường hợp, phản ứng chống lại xu hướng hiện có sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Đó là lý do tại sao họ có lẽ phù hợp hơn với những người thích hành động mạnh mẽ hơn một chút trong thời gian rất ngắn. Xem thêm bài viết: Sàn ICMarkets Trích nguồn: brokerreview.net
 2. Lợi nhuận từ Forex: Quản lý và phân bổ lợi nhuận Lợi nhuận chính là mục đích và cũng là đích đến cuối cùng của bất kỳ một người nào khi tham gia vào Sàn Hot Forex. Với khối lượng giao dịch lớn nhất hiện nay, thị trường forex được ví như một miếng bánh khổng lồ mà những người tham gia vào đó với hy vọng sẽ kiếm được dù chỉ là một mảnh vụn nhỏ thì giá trị của nó trên thực tế cũng đã rất lớn. Tiềm năng là như thế nhưng không phải ai cũng dễ dàng kiếm được lợi nhuận từ forex, con số những người thành công rất ít, trong khi số lượng thất bại thì quá nhiều. Việc kiếm được lợi nhuận từ forex là rất khó, bản thân các bạn, những người tham gia trực tiếp trên thị trường sẽ hiểu rõ điều này nhất. Chính vì thế, hoạch định rõ ràng các khoản lợi nhuận thu được sẽ giúp các bạn có thêm động lực trong đầu tư cũng như quản lý được rủi ro. Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến 2 vấn đề chính, đó là lợi nhuận từ forex và cách quản lý lợi nhuận. Lợi nhuận từ forex Trước khi giải đáp cho câu hỏi Phải làm gì với các khoản lợi nhuận? thì vấn đề đầu tiên là làm sao để tạo ra được lợi nhuận. Trong thị trường forex, lợi nhuận có thể kiếm được theo nhiều cách khác nhau như giao dịch forex (trade forex), viết code và bán cho trader, viết web hay làm youtube để tạo ra lợi nhuận từ affiliate marketing (tiếp thị liên kết) cho các broker… việc tiếp cận theo cách nào để tạo ra lợi nhuận là phụ thuộc vào nhu cầu, sở thích, kiến thức và chuyên môn của từng người. Nhưng ở đây, chúng tôi chỉ bàn đến lợi nhuận từ một cách thuần túy nhất trên thị trường ngoại hối, đó chính là trade forex hay giao dịch forex. Lợi nhuận từ forex là khoản tiền mà bạn có được sau mỗi giao dịch thành công, lợi nhuận bằng với số tiền trên tài khoản trừ đi phần vốn gốc. Đó là những nỗ lực trong cả một quá trình đầu tư trên thị trường. Trong mỗi lệnh giao dịch, lợi nhuận được hiển thị rõ trong tài khoản bằng một con số dương, với một số âm, chứng tỏ lệnh của bạn đang bị lỗ. Xem thêm: Đánh giá sàn Hot Forex Vấn đề về lợi nhuận kỳ vọng Có nhiều người xem đầu tư forex là công việc, là ngành nghề chính mang lại thu nhập cho họ, họ dành hết thời gian cho việc nghiên cứu và đầu tư forex. Nhưng cũng có nhiều người tham gia vào thị trường như một nghề tay trái, đầu tư vào forex trong những khoảng thời gian nhàn rỗi. Dù là tham gia vào thị trường với hình thức nào thì cũng phải trang bị đầy đủ những kiến thức, tích lũy kinh nghiệm thì mới mong tạo ra được lợi nhuận. Bất kể ai tham gia vào thị trường này như một vụ cá cược hay xem nó như một ván bài thì trước sau gì cũng chỉ có thua lỗ mà thôi. Tuy nhiên, nói như thế không phải kỳ vọng lợi nhuận ổn định là không tốt, mà kỳ vọng như thế nào để khả năng đạt được là cao nhất. Một người mới tham gia vào thị trường không thể nào kỳ vọng một ngày sẽ kiếm được 50$ lợi nhuận, mà thay vào đó là 10$, thậm chí chỉ cần 5$ mỗi ngày. Với mức kỳ vọng như thế sẽ dễ dàng đạt được hơn, tạo tâm lý thoải mái. Mức lợi nhuận kỳ vọng có thể sẽ tăng lên theo thời gian khi bạn đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và kỹ năng trên thị trường. Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký sàn Hot Forex Quản lý và phân bổ lợi nhuận Sau khi đã tạo ra được lợi nhuận từ giao dịch forex, thì việc quản lý lợi nhuận cũng quan trọng không kém, giống như vai trò của quản lý vốn trong giao dịch. Vậy thì làm sao để quản lý và phân bổ lợi nhuận một cách hiệu quả? Thay vì trả lời trực tiếp cho câu hỏi đó, các bạn có thể trả lời cho câu hỏi Có nên rút lợi nhuận về hay không? Khi nào thì nên rút lợi nhuận về và phân bổ khoản lợi nhuận đó ra sao? Nên rút lợi nhuận hay giữ lại trong tài khoản Việc rút lợi nhuận về hay giữ lại trong tài khoản đều có những ưu và nhược điểm riêng. Nếu rút lợi nhuận về thì cái đầu tiên bạn có được chính là một khoản tiền chắc chắn 100% là của bạn, cho dù ngay sau đó tài khoản có bị cháy thì cũng không phải là bạn mất hoàn toàn vốn mà ít nhất cũng đã rút được một phần. Cái thứ hai bạn có được chính là giải tỏa được tâm lý, giao dịch mãi trên thị trường mà không có được một đồng lợi nhuận nào là tâm lý vô cùng khó chịu và nó ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả giao dịch của nhà đầu tư, chính vì thế, khi rút lợi nhuận ra, nó sẽ là một động lực rất lớn để bạn có thể tiếp tục tạo ra lợi nhuận lớn hơn. Đối với việc giữ lại lợi nhuận thì ưu điểm duy nhất có lẽ là làm cho vốn tăng lên, có thể giao dịch với khối lượng lớn hơn và chủ yếu là khi nhìn vào tài khoản giao dịch với số tiền lớn hơn ban đầu, tạo cảm giác “sướng mắt” cho nhà đầu tư. Mỗi người sẽ có một nhận định riêng về việc nên rút tiền về hay giữ lại. Nhưng với quan điểm cá nhân, chúng tôi khuyên bạn vẫn nên rút lợi nhuận về, đồng thời phân bổ hợp lý để tiền có thể vừa về trong tài khoản mà nguồn vốn cũng có thể tăng lên một phần nào đó. Việc rút lợi nhuận về sẽ giúp các bạn có thêm một khoản tiền để trang trải các chi phí và cũng để chứng minh rằng việc đầu tư forex của bạn là có lợi nhuận, là một công việc có khả năng kiếm ra tiền. Khi tiền đã chắc chắn trong tài khoản ngân hàng, tâm lý giao dịch sẽ thoải mái hơn. Xem thêm: Đăng ký sàn Hot Forex Khi nào nên rút lợi nhuận về và phân bổ lợi nhuận đó ra sao? Đây lại là một vấn đề liên quan đến mỗi cá nhân mà không có một quy chuẩn cụ thể nào cả. Nhưng các bạn có thể áp dụng 2 cách sau đây. Rút lợi nhuận về sau khi đã đạt được lợi nhuận kỳ vọng: như đã nói ở phần trên, mỗi người sẽ đề ra một mức lợi nhuận kỳ vọng, tuy nhiên, mức lợi nhuận này có thể không theo một khung thời gian cụ thể nào cả. Tức là bất cứ khi nào mà tài khoản giao dịch đạt được lợi nhuận kỳ vọng thì các bạn sẽ rút về. Ví dụ khi nào đạt được lợi nhuận là 100$ thì bắt đầu rút về. Rút lợi nhuận về sau một thời gian cụ thể: ví dụ, cứ sau 2 tuần, lợi nhuận trong tài khoản có được bao nhiêu thì các bạn cũng sẽ rút về. Tuy nhiên, nếu sau 2 tuần, lợi nhuận quá ít (không bù đắp được chi phí rút tiền) thì không nên rút về. Để thỏa điều kiện khi rút lợi nhuận về mà nguồn vốn trong tài khoản vẫn được tăng lên thì các bạn có thể giữ lại một phần lợi nhuận trong tài khoản, với tỷ lệ từ 15 – 20%. Phần còn lại các bạn phân bổ vào các khoản như Tiền lương cho hoạt động đầu tư (50%), Tiết kiệm (10%) và Quỹ phòng ngừa đầu tư forex (20%) Việc phân bổ 50% lợi nhuận vào một khoản coi như tiền lương là rất cần thiết, vì các bạn đã phải bỏ rất nhiều thời gian cho việc tham gia vào thị trường, điều này đặc biệt quan trọng cho những người xem đầu tư forex như là một công việc chính đem về thu nhập cho họ. Quỹ phòng ngừa đầu tư forex được tạo ra để có thể bổ sung vốn kịp thời cho các giao dịch cần thiết hoặc trong trường hợp tài khoản giao dịch bị cháy hết thì bạn vẫn còn một khoản tiền khác để nạp vào. Lưu ý: chỉ nên rút lợi nhuận về khi không còn lệnh nào đang chạy, hoặc tối đa chỉ được 2 lệnh và phải xác định chính xác số lợi nhuận có được tại thời điểm rút về. Nếu như tại thời điểm đó, còn 1 lệnh giao dịch chưa được đóng, các bạn xác định mức thua lỗ có khả năng xảy ra cho lệnh đó bằng việc xác định mức stop-loss. Ví dụ như lệnh đó có stop-loss là 5$, thì bạn xem như lệnh đó sẽ bị thua và bạn mất 5$, lợi nhuận lúc này chỉ còn 95$. Sau đó thực hiện việc phân bổ cho khoản lợi nhuận 95$ đó như ví dụ ở trên. Việc tạo ra lợi nhuận đã khó, phân bổ và quản lý lợi nhuận càng khó hơn. Chính vì thế, một khi đã có được lợi nhuận từ hoạt động đầu tư forex, các bạn phải lên kế hoạch chi tiết cho việc quản lý lợi nhuận và phải tuân thủ theo kế hoạch. Nhưng trước đó phải xác định được mục tiêu về lợi nhuận cho bản thân, tránh tình trạng quá tham lam để rồi không tạo ra được lợi nhuận mà tài khoản thì nhanh bị cháy. Xem thêm bài viết: Sàn ICMarkets Trích nguồn: sanforex.com/
 3. Sideway là gì? Cách kiếm tiền khi thị trường sideway Có 3 trạng thái của thị trường mà các trader phải nắm rõ, đó là Uptrend, Downtrend và Sideway. Tức là xu hướng tăng, xu hướng giảm và thị trường đi ngang. Uptrend và Downtrend đã được tôi trình bày khá kỹ trong bài: “Cách xác định xu hướng thị trường“. Thế còn Sideway là gì thì mời bạn tìm hiểu chi tiết trong bài này. Sideway là gì? Sideway là trạng thái thị trường đi ngang không rõ xu hướng trong một khoảng thời gian tương đối dài. Các đỉnh và đáy thường nằm trong một biên độ nhất định, tạo thành các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Trong thị trường sideway, sức mạnh giữa bên mua và bên bán là cân bằng nhau. Trạng thái sideway xuất hiện có thể do một trong các nguyên nhân sau: Giá đã tăng hoặc giảm trong một thời gian khá dài, giờ đã tăng đủ (hoặc giảm đủ) và cần nghỉ ngơi để nghe ngóng tình hình. Thông tin tiêu cực và tích cực có tác động ngang nhau nên không đẩy giá đi theo hướng nào. Nền kinh tế không có gì khởi sắc, thậm chí ảm đạm khiến ít nhà đầu tư tham gia thị trường. Hình 1: Mô tả thị trường sideway. Hình ảnh chụp từ MT4 sàn Exness Xem thêm: Sàn Hot Forex Thời gian thị trường đi ngang Trong phần định nghĩa ở trên, chỉ nói là thị trường đi ngang trong “khoảng thời gian tương đối dài“! Vậy tương đối dài là bao lâu? Điều này còn tùy thuộc nó là thị trường gì và khung thời gian giao dịch của bạn. Đối với chứng khoán, khoảng thời gian thị trường đi ngang đó thường kéo dài ít nhất 1 tháng. Thường thì nó kéo dài từ 3 đến 6 tháng. Trong một vài trường hợp có thể kéo dài vài năm. Đố với thị trường forex, do tác dụng của đòn bẩy tài chính, các trader có thể kiếm lời từ những dao động rất nhỏ. Vì vậy người ta có thể chia nhỏ các khung thời gian ra như 1m, 5m, 1h, D, W ….. Do vậy mà khoảng thời gian kéo dài ở đây cũng chỉ mang tính tương đối. Bạn có thể nhận biết nó bằng cách nhìn vào số đỉnh và đáy trong biên độ. Trong biên độ hẹp, giá hình thành ít nhất 4 đỉnh và 4 đáy thì có thể gọi đó là thị trường sideway. Đặc điểm của thị trường sideway Các đỉnh không cần phải bằng nhau. Các đáy không cần phải bằng nhau. Miễn sao giá dao động trong một biên độ nhất định đủ dài. Biên độ dao động không nhất thiết phải nằm trong 2 đường thẳng song song nằm ngang. Nó có thể nằm trong 2 đường thẳng hội tụ hoặc phân kỳ. Nó có thể hơi dốc lên hoặc hơi dốc xuống một chút. Trạng thái sideway thường xuất hiện sau một quá trình tăng giá hoặc giảm giá. Khi giá đi ngang trong một biên độ hẹp kéo dài có nghĩa là nó đang tích lũy và chỉ cần chờ cơ hội là bùng phát dữ dội. Tất nhiên giá có thể tăng hoặc giảm mạnh, nhưng khả năng cao là nó sẽ tiếp tục xu hướng đã có trước khi sideway. Trong thị trường sideway, khối lượng giao dịch thường rất thấp. Cách xác định thị trường sideway Chỉ cần nhìn trực quan trên đồ thị bạn đã có thể thấy các giai đoạn thị trường đi ngang. Tuy nhiên với các công cụ và chỉ báo dưới đây sẽ giúp bạn nhìn rõ hơn. Dựa vào các đường hỗ trợ và kháng cự nằm ngang Đây là cách đơn giản và phổ biến nhất để xác định thị trường có đang sideway không. Khi thấy giá đang dao động trong biên độ ổn định, bạn chỉ cần kẻ hai đường thẳng. Một đường đi qua khu vực các đỉnh, đường còn lại đi qua khu vực các đáy. Đó chính là các đường hỗ trợ và kháng cự như trong hình 1 ở trên. Trong phạm vi đó, nếu nó hình thành ít nhất 4 đỉnh và 4 đáy thì gọi là thị trường sideway. Xem thêm: Sàn giao dịch Hot Forex Sử dụng đường trung bình động MA Khi thị trường trong trạng thái Downtrend hoặc Uptrend thì giá sẽ cắt đường trung bình động MA từ trên xuống hoặc từ dưới lên một hoặc hai lần. Khi giá đi ngang thì nó sẽ thường xuyên cắt qua lại đường MA. Vì vậy sử dụng đường MA là một cách hữu ích để đánh giá trạng thái thị trường. Khuyến nghị bạn nên dùng đường MA100 để xác định thị trường sideway. Sử dụng chỉ báo Bollinger Bands Dải Bollinger Bands được chế biến từ đường trung bình động MA. Giá trị nằm trong dải này có phạm vi +2 lần và -2 lần độ lệch chuẩn của đường MA nằm giữa. Thông thường giá sẽ rất khó vượt ra khỏi phạm vi của dải Bollinger Bands. Khi giá biến động mạnh thì dải này sẽ mở rộng ra. Khi giá ít biến động thì Bollinger Bands sẽ tự động co hẹp lại. Vì vậy nếu thấy dải này co hẹp lại trong thời gian dài thì có nghĩa là thị trường đang sideway. Kết hợp chỉ báo RSI Thật ra với các phương pháp nhìn trực quan vào đường giá như trên bạn cũng có thể thấy được trạng thái thị trường khi nó đi ngang như thế nào. Việc sử dụng chỉ báo RSI chỉ là một cách bổ xung thêm để đánh giá tốt hơn. RSI là chỉ báo dao động đo sức mạnh chuyển động của giá. Nếu giá vượt qua các ngưỡng 30 – 70 chính tỏ thị trường đang giảm hoặc tăng rất mạnh. Còn nếu nó chỉ loanh quanh trong phạm vi 40 – 60 thì chứng tỏ giá đang biến động rất ít. Xem thêm: Hướng dẫn rút tiền trên sàn Hot Forex Hướng dẫn kiếm lời khi thị trường sideway Với thị trường có xu hướng thì việc kiếm lời sẽ trở nên thuận lợi hơn. Nhiều trader sẽ bị mất kiên nhẫn khi thị trường đi ngang. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là không thể kiếm được tiền trong giai đoạn sideway. Thậm chí bạn có thể thu được rất nhiều lợi nhuận trong giai đoạn này, đặc biệt là trên thị trường forex, nơi cho phép trader được dùng đòn bẩy cao gấp hàng trăm lần vốn đầu tư ban đầu. Mua ở hỗ trợ và bán ở kháng cự Như bạn biết, biên độ sideway bị chặn dưới và chặn trên bởi các đường hỗ trợ và kháng cự. Lợi dụng đặc điểm này, bạn có thể liên tục mua ở hỗ trợ và bán ở kháng cự. Hãy nhớ, tuyệt đối không được làm ngược lại, tức là không mua ở kháng cự và không bán ở hỗ trợ. Xem thêm: Rút tiền trên sàn Hot Forex LƯU Ý ĐẶC BIỆT: Chỉ nên kiếm lời trong thị trường sideway khi biên độ biến động đủ lớn. Nếu biên độ quá hẹp bạn có thể bị mất chi phí giao dịch không đáng có. Với chiến lược giao dịch này bạn không được quá cầu toàn, tức không cần đợi giá chạm hỗ trợ mới mua, hay giá chạm kháng cự mới bán. Chỉ cần nó gần đạt đến các ngưỡng trên là mở lệnh hoặc đóng lệnh. Hãy dựa vào các dấu hiệu đảo chiều như RSI, Pinbar… đi kèm tại các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự để củng cố niềm tin rằng thị trường vẫn sẽ tiếp tục sideway. Mặc dù thị trường đang sideway, nhưng nếu bạn nhìn vào khung thời gian lớn hơn sẽ thấy nó đang nằm trong một xu hướng lớn hơn. Vì vậy hãy nhìn vào bức tranh tổng thể lớn hơn và dự đoán xem sau quá trình sideway thì giá sẽ tiếp tục xu hướng hay đảo chiều xu hướng. Nếu bạn cho rằng khi kết thúc sideway, khả năng cao giá sẽ tăng thì hãy chỉ mở lệnh Buy khi giá đi vào vùng hỗ trợ và đóng lệnh thu lời khi giá đi vào vùng kháng cự. Hơn thế nữa bạn có thể chỉ đóng một phần lệnh, phần còn lại chờ giá tăng mạnh để thu lời nhiều hơn. Kiên nhẫn chờ đợi giá break out sau quá trình sideway Trong trường hợp giá đã đi ngang khá lâu, hãy theo dõi các dấu hiệu liên quan đến khối lượng giao dịch. Nếu khối lượng bỗng dưng tăng mạnh thì giá đang chuẩn bị biến động mạnh. Hãy nhìn hướng di chuyển của giá để vào lệnh theo hướng đó. Chúc bạn thành công! Xem thêm bài viết: Nạp tiền sàn ICMarkets Nguồn: fx24.net
 4. Tham gia kiếm tiền online dễ dàng cho sinh viên Timebucks – Trang kiếm tiền từ nhiều hình thức thanh toán qua Bitcoin Timebucks là nền tảng kiếm tiền online đã có từ vài năm trở lại đây dành cho các người yêu thích công tác kiếm tiền trên máy tính. Tại đây có rộng rãi cách kiếm tiền như đăng video lên Tiktok kiếm tiền, làm dò la hoặc xem các nội dung để nhận tiền qua mạng. Có cực nhiều nhiệm vụ dò la cho bạn làm, ví như chăm chỉ 1 ngày bạn cũng có thể kiếm 5$ – 10$. các điều tra được cập nhật hàng giờ, ví dụ có 20 dò hỏi và tổng số tiền của 20 thăm dò này là 20$. Số tiền này được chia đều cho đông đảo những ai tham dự khảo sát. tức là không những có 1 mình bạn làm, các bạn làm chậm là hết, Chính vì thế nếu như muốn kiếm tiền trên timebucks bằng dò hỏi thì phải nhanh tay nhé. lúc các bạn đọc bài viết này thì ngoài kia đã có phổ biến người thu nhập khủng từ trang này. Tuy thế, thời cơ vẫn giành cho các bạn không ít bới kiếm tiền online tốt nhất là vô hạn FreeBitco – trang web có bug, mỗi ngày mình vẫn kiếm được hơn 10$ Freebitco là trang web uy tín nhất về việc kiếm Bitcoin miễn phí hàng ngày, hàng giờ các bạn sẽ được quay số 1 lần và sẽ nhận bất chợt 1 ít Bitcoin. Điểm đặc trưng Freebitco.in có một vài bug, nếu bạn kiên trì quay số lâu năm đến khi đủ tuổi có thể kiếm được hơi phổ biến tiền.Lưu ý với bạn để tậu được bug của site các bạn không nên rút tiền sớm mà hãy tích số dư tài khoản càng phổ quát càng tốt, lúc sốđủ to các bạn có thể khám phá ra bug và tận dụng nó. Rút gọn link kiếm tiền với Adf.ly Rút gọn link kiếm tiền là hình thức san sớt link dĩ nhiên quảng cáo và chủ các website cất link đấy sẽ kiếm được tiền, tức lúc khách hàng click vào link rút gọn sẽ ko được vào thẳng link gốc như dạng link rút gọn không lăng xê mà nó sẽ chuyển hướng đến 1 trang đặt, quý khách phải “Xác nhận ko là robot“đợi 5s – 7s rồi nhấp chuột vào “Bỏ qua quảng cáo” thì lúc đó mới chính thức chuyển đến trang gốc. Với mỗi lần quý khách nhấn vào link bạn rút gọn thì bạn sẽ nhận được một khoản tiền được quy định sẵn thường thì được rất ít nhưng đủ để duy trì website. Hiện giờ thu nhập của mình từ Adf.ly vẫn trong khoảng 5 – 10$ 1 ngày, tùy từng thời khắc, do bị tác động của dịch và hệ thống cũng mất phổ thông traffic. Vinaresearch – Trang dò la kiếm tiền của Việt Nam Vinaresearch trang dò la kiếm tiền đã đồng hành với mình trong khoảng năm 2013 cho đến nay, đây là một trang khảo sát thuần tuý của Việt Nam, khi kiếm đủ 50.000 vnđ các bạn có thể rút tiền qua Ngân Lượng hoặc đổi card thẻ điện thoại các mạng Vinaphone, Viettel, Mobifone. Làm khảo sát nước ngoài tại Ysense và Neobux Ysense và Neobux là 2 website kiếm tiền online ở uy tín từ dò hỏi nước ngoài mà trong đó chúng có phổ quát dò hỏi nhất, tạo thu nhập đáng nói cho các người tham dự, đặc trưng là những người mới vì các dò la ở đây khá đơn giản và dễ làm. Không những thế các bạn có thể thuận tiện rút tiền qua tài khoản Paypal về Việt Nam khi có đủ 10$ với Ysense và 2$ với Neobux (đây là mức minium payout thấp, thuận lợi rút tiền với người mới tham dự để chứng minh việc kiếm tiền online hiệu nhanh nhất là hoàn toàn có thật) Xem thêm Sàn ngoại hối uy tín để không bỏ lỡ bất kì thông tin nào về sàn giao dịch Forex
 5. Sàn ICMarket Là Gì? Tại Sao ICMarket Được Trader Việt Tin Tưởng Đến Vậy? ICMarket Là Gì? ICMarket là nhà môi giới ngoại hối to nhất của Úc, trực thuộc công ty International Capital Market Pty Ltd. Trụ sở của nó được đặt tại Sydney. Từ khi ra đời vào năm 2007 đến nay, ICMarket đã có 13 năm kinh nghiệm hoạt động trong thị phần thương lượng ngoại hối hận quốc tế. Năm 2009, Sàn ICMarkets được cấp Giấy phép dịch vụ tài chính Úc bởi Ủy ban Chứng khoán và đầu tư Úc (ASIC).Tính đến hiện tại, ICMarket có khối lượng trao đổi Đứng thứ hai, chỉ sau XM, trở nên một trong các nhà môi giới bán sỉ lớn nhất thế giới. Năm 2018, khối lượng trao đổi trung bình hàng tháng của ICMarket đạt trên 400 tỷ đô la Mỹ. Năm 2019, Con số này cải thiện lên sắp 600 tỷ đô la. Ý định lâu dài, nó sẽ còn tăng lên mạnh mẽ. các Loại tài khoản giao dịch Trên ICMarket Theo Đánh giá sàn ICMarkets ICMarket cung ứng 3 loại tài khoản chính gồm: Standard, Raw Spread và Raw Spread (cTrader). Không chỉ thế, trong mỗi loại tài khoản này bao gồm một tài khoản Islamic dành cho người theo đạo Hồi. Dù tài khoản ICMarket là gì, chúng đều được quy định tiền gửi tối thiểu là $200, đòn bẩy tối đa 1:500. Nền móng dùng cốt yếu là MT4, 5 hoặc cTrader. Standard: Standard là loại account dễ tiếp cận nhất. Chi phí đàm phán được miễn phí huê hồng, spread chỉ từ 1pip. Standard tương trợ lên tới 64 cặp tiền tệ khác nhau và 16 loại hàng hóa. Standard hoạt động trên nền tảng MT4 và MT5. Tốc độ khớp lệnh và độ trễ của nó tương đương với tài khoản Raw Spread. Raw Spread (cTrader): Raw Spread (cTrader) là nền tảng đàm phán của Spotware (Anh). Dù rằng được vững mạnh sau, nhưng nó sở hữu rất nhiều Ưu điểm. Raw Spread có giao diện ngoại hình đẹp mắt, có thể kết nối qua cloud để lưu template hay indicator. Tài khoản này còn có cả chế độ Tiếng Việt và múi giờ Việt Nam. Tuy thế, nó chưa hỗ trợ phổ thông Indicator hay EA. Nền tảng đàm phán trên di động còn kém. Raw Spread (cTrader) thích hợp với thương lượng EA và lướt sóng scalping. Phí hoả hồng là $3/lot. Spread bắt đầu từ 0 pip. Raw Spread: Raw Spread là loại account phổ biến nhất với tốc độ khớp lệnh cực nhanh, sắp như thường có độ trễ. Tài khoản này thích hợp với những giao dịch trong ngày hoặc lướt sóng. Với swing trader, Raw Spread cũng hoàn toàn phù hợp. Chi phí hoa hồng hơi khó khăn chỉ $3.5/lot cho mỗi bên. Islamic: Islamic là loại tài khoản tuân thủ đúng luật Sharia. Sau khi mở một tài khoản thường ngày, bạn cần Hãy liên hệ sớm nhé phòng ban tương trợ. Sau đó, họ sẽ Tìm hiểu hồ sơ coi xét để cấp quyền chuyển sang account Islamic. khởi thủy Trader Việt Tin Tưởng ICMarket Là Gì? Hiện nay, ICMarket là một trong các sàn forex uy tín nhất, được rộng rãi trader Việt tin tưởng chọn lựa đàm phán bởi các điểm ưu tiên dành cho thị trường Việt Nam. nền móng đàm phán tiên tiến và hiện đại ICMarket hoạt động trên nền móng chính là ECN, cho phép truy tìm cập trực tiếp vào thị trường thương lượng thực. Các lệnh của các bạn được thương lượng thẳng tới các mai mối ngoại hối khác mà chẳng phải phê chuẩn sàn. ICMarket sử dụng nền tảng MT4 và cTrader, thiết bị các tính năng và phương tiện ưu việt nhằm tối ưu hóa trải nghiệm thương lượng của người mua. Spread cực thấp, khớp lệnh nhanh ICMarket chỉ có đòn bẩy tối đa 1:500, phí huê hồng chỉ $7/lot 2 chiều, thấp hơn so với các sàn khác. Spread chỉ chao đảo từ 0.1pip đến 0.2pip hoặc miễn phí, gần như là thấp nhất thị trường. Cáp quang chuyên dụng nối với hệ thống thương lượng và dịch vụ giá bảo đảm độ trễ thấp nhất, khớp lệnh nhanh. Nhờ đấy, các bạn có thể tiện lợi đàm phán theo bất cứ hướng nào. thuận tiện nạp và rút tiền tại 24 nhà băng tại Việt nam bình Internet Banking ICMarket hỗ trợ nạp và rút tiền duyệt những loại thẻ nguồn hỗ trợ quốc tế, ATM trong nước, chuyển khoản bằng Internet Banking, cây ATM hoặc tại 24 nhà băng Việt Nam. Các hình thức chuyển khoản trên đều được miễn phí. dịch vụ quý khách tốt nhất đội ngũ chăm sóc quý khách chuyên nghiệp Sẵn sàng hỗ trợ 24h/ngày, 5 ngày/tuần. Đặc trưng, ICMarket có nhóm hỗ trợ riêng cho thị trường Việt Nam. các thông báo trên đã giúp bạn hiểu thêm về ICMarket là gì chưa? Vậy hãy thử cân kể đến tuyển lựa uy tín hàng đầu thế giới – ICMarket khi có dự kiến gia nhập thị trường này. Chúc các bạn thành công trong việc mua được cho bản thân! tiếp sau đây là Hướng dẫn đăng ký sàn ICMarkets Hướng dẫn mở account ICmarkets thao tác 1: tầm nã cập vào trang chủ của sàn ICmarkets Sau ấy nhấp vào nút Start Trading bước 2: Điền thông tin cá nhân. Ở đây các bạn cần điền tiếng Việt không dấu. Sau lúc điền xong các bạn bấm NEXT thao tác 3: Tiếp đến ở bảng Tell us about yourself – Đôi điều về bản thân các bạn. Việc đầu tiên ở mục CHOOSE YOUR TYPE tài khoản. Ví như các bạn là nhà đầu tư tư nhân thì bạn chọn Individual, còn là nhà đầu tư công ty thì chọn Joint. Còn ví như các bạn thương lượng cho tổ chức thì chọn Corporate. Tiếp đến là mục tháng ngày năm sinh – điền tháng ngày năm như trong CMND và Passport của các bạn Address: Điền địa nơi bạn đang sinh sống. Lưu ý đây là địa bạn sẽ xác minh sau này, liên hệ này các bạn cần điền giống như trong hóa đơn điện nước, sao kê nhà băng, hóa đơn giao hàng… Sau này khi xác minh địa chỉ nơi các bạn sống các bạn cần chụp hình hóa đơn hoặc sao kê có địa chỉ mà các bạn đã đăng ký để xác minh. City và State Province: điền thành thị hoặc tỉnh thành bạn đang sinh sống. Postal/Zip code: Điền mã bưu chính nơi các bạn sống. Rốt cuộc bạn tick vào “I was refered by an Introduce broker” và điền “XXXX” rồi nhấn Next. bước 4: Chọn loại nền móng và loại account các bạn muốn giao dịch. Chọn nền tảng( Choose Your Trading Plaform). Ở đây ICmarkets sản xuất 3 nền tảng giao dịch đấy là Meta trader 4(MT4), Meta trader 5(MT5) và Ctrader. Hãy chọn nền móng mà bạn muốn giao dịch Chọn loại account (Choose Your tài khoản Type): Có hai loại tài khoản mà bạn có thể chọn ở đây là True ECN và Standard tài khoản. Đối với tài khoản ECN thì bạn sẽ phải trả phí hoả hồng cho mỗi lot bạn thương lượng, bù lại khoảng cách chênh lệch giữa giá tìm và bán(Spread) sẽ thấp hơn. Còn đối với account Standard account thì các bạn sẽ chẳng hề trả phí huê hồng cho mỗi lot các bạn giao dịch tuy vậy Spread sẽ cao hơn. rốt cục chọn loại tiền tệ trong tài khoản(Select tài khoản base Currency): ICMarkets cung ứng rộng rãi loại tiền tệ như: USD( USD Mỹ), GBP ( Bảng Anh), JPY( yên ổn Nhật)… Ở đây các bạn nên chọn USD, vì sau này lúc các bạn thương lượng Forex thì các cặp tiền tệ chính thường xoay nói quanh nói quẩn loại tiền tệ này. bước 5: Điền thông tin kinh nghiệm thương lượng và thắc mắc phục hồi tài khoản của bạn Điền thông báo kinh nghiệm giao dịch(What is your Forex experience?): giả dụ bạn là người mới khởi đầu hãy chọn Beginner, đã có kinh nghiệm hãy chọn Intermedia, còn giả dụ các bạn là trader lão làng hãy chọn Advance. thắc mắc nghỉ dưỡng tài khoản: Sau này ví như các bạn quên mật khẩu thì đây là thắc mắc giúp bạn nghỉ dưỡng lại. Hãy nhớ điền vào, và ghi chú vào đâu đó để đề phòng việc quên mật khẩu sau này. Sau khi điền mọi thứ hoàn thành các bạn chọn Accept Declaration & Submit Bây giờ bạn đã hoàn thành việc đăng ký sàn ICMarkets. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các Sàn giao dịch Forex uy tín
 6. Những cách kiếm tiền online uy tín 1. Kiếm tiền Online với Affiliate Marketing Affiliate marketing hay tiếp thị kết liên hiểu đơn giản là cách bạn giới thiệu sản phẩm của dịch vụ (rất phổ quát thương hiệu lớn) thông qua 1 đường link riêng biệt. Khi quý khách thực hiện một hành động như mua hàng, điền form đăng ký, … qua link này bạn sẽ nhận được hoả hồng. ích lợi của tiếp thị kết liên nằm ở việc bạn không cần phải sở hữu sản phẩm dịch vụ, cũng không nên lo âu về vấn đề giao hàng kho bãi, coi ngó quý khách.Ngoài ra hình thức để kiếm tiền online nhờ Affiliate marketing, đòi hỏi người làm phải có kiến thức về những hình thức truyền bá sản phẩm. Nhưng theo mình đây là kỹ thuật giúp các bạn kiếm tiền online uy tín và vững bền, giả dụ làm tốt nó có thể có được cho bạn nguồn thu nhập bị động vô tận và Không chỉ thế tri thức bạn bổ sung cho bản thân mình cực kì phổ thông. hai. Kiếm tiền với Google Adsense Google Adsense là mạng lưới quảng cáo được vững mạnh bởi Google, đơn thuần đây là cầu nối giữa những người muốn đặt quảng cáo và người đặt truyền bá. Đây là cách kiếm tiền online an toàn phê chuẩn hình thức PPC (Pay Per click – trả tiền trên mỗi nhấn chuột). Không chỉ vậy Google cũng vẫn thanh toán tiền cho bạn trên 1000 lần hiển thị (CPM – quảng bá hiển thị trên 1000 lần). Google sử dụng các thuật toán và dụng cụ để hiển thị quảng cáo tương hợp, thích hợp với nội dung website (nếu website đấy có đựng mã quảng bá Google Adsense). Quảng cáo Adsense cũng hiển thị theo ngôn ngữ ở quốc gia mà người mua đang sử dụng website đó. 3. Kiếm tiền Online với Youtube Việc kiếm tiền với các video trên Youtube lại tương đối thuần tuý. Các bạn tạo ra một kênh video trên Youtube, cung ứng các video có nội dung chất lượng, như ngành nghề chăm sóc sắc đẹp, xe cộ, ẩm thực, nấu ăn…sau ấy đăng ký account adsense hosted. Hãy nhớ nên đầu tư cho ra các video quyến rũ người xem, nhắm tới một đối tượng cụ thể, để nhận được đa dạng lượt view. Là một Youtuber bạn sẽ nhận được tiền với mỗi 1000 lượt quảng bá hiển thị, mỗi nhấn vào truyền bá (Đây là nguồn thu nhập chính). Và tiền sẽ trả về account Google Adsense hosted của các bạn. Kiếm tiền online dễ dàng với Youtube thực sự rất thích hợp với các bạn có kĩ năng trò chuyện, mô tả trước máy quay, cùng thêm khiếu khôi hài thì sẽ vạn người mê ấy ạ. 5. Kiếm tiền với Fulfillment by Amazon (FBA) Đây là một dịch vụ lưu kho của Amazon. Nó giống như bạn đang kinh doanh thị phần quốc tế bằng cách nhập hàng thẳng về kho Amazon và bán hàng. Việc của bạn là cần chuẩn bị 1 số vốn một mực để nhập hàng sau ấy nghiên cứu thị trường, tìm kiếm sản phẩm, marketing. 5. Kiếm tiền với Dropshipping Dropshipping là một hình thức bán hàng trung gian. Một hình thức buôn bán, buôn bán mà các bạn và mình là nhà bán sỉ nhưng ko giữ hàng trong kho. Công tác của bạn là kiếm tìm nguồn hàng giá mềm sau ấy bán cho quý khách trên các trang thương mại điện tử (amazon, ebay,…) với giá cao hơn hoặc bạn tự tạo ra website để lăng xê sản phẩm, và các bạn ko có sẵn hàng hóa. khi có đơn hàng, bạn sẽ mua lại trong khoảng bên bán giá thấp và gửi sản phẩm cho quý khách. Nhưng các bạn sẽ ko phải thực hiện khâu vận chuyển hàng tới cho khách mà chỉ tụ hội vào marketing sản phẩm, theo dõi đơn hàng, chăm nom quý khách. 6. Kiếm tiền online với T-Shirt Business Nhưng chẳng hề là công việc kinh doanh online truyền thống chúng ta vẫn hay làm. Với T-shirt business các bạn sẽ tham gia vào các platform. Nơi cho phép các bạn bề ngoài những mẫu in lên trên áo thun, lúc có khách hàng sắm, các bạn sẽ nhận được số phần trăm hoa hồng trên mỗi áo tuỳ kiểu áo, tuỳ mẫu mẫu mã. Với hình thức bán áo thun như thế này bạn sẽ ko cần phải in áo, ko cần giao hàng, ko cần trông nom khách hàng mà chỉ cần có một cái máy tính kết nối internet là được. 7. Trade Cryptocurrency (Trade Coin) – thương lượng điện tử Cryptocurrency là một loại tiền điện tử với không ít tên gọi khác nhau như tiền kỹ thuật số hay tiền mã hoá. Loại tiền này được hình thành dựa trên việc sử dụng các phương pháp mã hoá và những thuật toán kỹ thuật máy tính tiên tiến nhất. Với tiền điện tử các bạn có thể đầu cơ trữ Bitcoin hay những loại altcoins. Hoặc là tìm máy về đào tiền ảo. Nhưng có 1 hình thức nữa đang lôi kéo cực nhiều người tham dự, đó là “Trade Coin”. Đây là việc mua và bán tiền điện tử trong 1 khoảng thời kì nhất mực để chốt lời, thay vì trữ lâu dài. 8. Freelancer Freelancer được hiểu là làm việc tự do. Những tư nhân hoạt động trong ngành này thì được gọi bằng danh từ Freelancer (người làm việc tự do), để chỉ các người làm việc theo cung cách tự quản, ko bị dừng về quy củ, môi trường, địa điểm và thời gian làm việc. trở thành freelancer tuy tương đối tự do và thả phanh nhưng vẫn đòi hỏi người tham gia cần có cá tính làm việc thực sự chuyên nghiệp, và kỹ năng điều hành thời gian cực tốt. Chỉ có như vậy các bạn mới làm việc hoàn hảo, kiếm tiền online đơn giản và gia cải thiện thu nhập ngày một tốt hơn. 9. Kiếm tiền trong khoảng ứng dụng điện thoại Kiếm tiền từ áp dụng, app trên điện thoại Trong thời đại bùng nổ phương pháp ngày nay, ai cũng có thể sở hữu điện thoại thông minh (smartphone) nên phổ biến người đã mường tượng việc kiếm tiền trên mạng bằng chính chiếc điện thoại của mình. Và chỉ cần gõ một vài trong khoảng khóa như ”app kiếm tiền online”, “kiếm tiền trên điện thoại” thì các bạn mua ra được hàng chục triệu kết quả trả về cho hình thức kiếm tiền bằng điện thoại này. kể về việc kiếm tiền online qua các app/ứng dụng kiếm tiền trên điện thoại chắc hẳn phù hợp nhất với học trò, sinh viên. Các người rành về phương pháp và có các thị hiếu chơi game, xem video, đọc tin tức… Bởi lẽ phần đông những app kiếm tiền online trên điện thoại đều là những áp dụng trò chơi kiếm tiền, những áp dụng kiếm thẻ cào, kiếm phần thưởng lúc làm nhiệm vụ. Đặc thù, phần nhiều những áp dụng kiếm tiền online là miễn phí và ko cần vốn, thuận tiện kiếm được số tiền nhỏ để nộp card, ca-fe, xem phim… Thường thì muốn kiếm được rộng rãi tiền trong khoảng những áp dụng điện thoại thì bạn phải đi tuyển ref số lượng lớn, phải có cộng đồng riêng cho mình. Phổ biến người hăng hái xây dựng cùng đồng và san sẻ các hình thức kiếm tiền trên điện thoại uy tín cũng có nguồn thu đáng đề cập. Nắm bắt xu hướng, cập nhật thông tin về Sàn ngoại hối uy tín tại Việt Nam
 7. Tham gia đăng ký tài khoản LiteForex ngay 2021 Đây là bài hướng dẫn đăng ký sàn LiteForex. Giả dụ bạn chưa biết những thông tin về sàn LiteForex, bạn hãy xem bài viết Nhận định chi tiết sàn LiteForex nhé. bước 1. Mở tài khoản LiteForex bạn hãy truy hỏi cập vào trang chủ LiteForex theo Đánh giá sàn Lite Forex Trên trang chủ LiteForex, bạn nhấn vào Đăng ký. các bạn chọn quốc gia, điền email và mật khẩu, tick vào ô Tôi đã đọc và đồng ý với Clients Agreement. Sau đó nhấn vào ĐẲNG KÝ. bước 2. Xác nhận email của LiteForex các bạn vào email lấy mã công nhận được gửi trong khoảng LiteForex, điền mã công nhận vào ô và nhấn vào xác nhận. thao tác 3. Cập nhật giấy tờ và xác minh account LiteForex Đây là giao diện trang chủ LiteForex khi các bạn đăng nhập. Sau khi đăng nhập vào LiteForex, vào mục hồ sơ, chọn Xác minh. Đây là mục điền những thông báo cá nhân cùng lúc xác minh luôn các thông tin ấy. Tại mỗi mục, bạn click vào thay đổi để điền thông tin. Xác minh họ tên bạn click vào đổi thay, điền họ và tên, nam nữ và tháng ngày năm sinh của các bạn. Nhấn vào Thêm tập tin để tải Chứng minh nhân dân mặt trước. Sau ấy click vào LƯU. Xác minh liên hệ các bạn nhấn vào thay đổi đất nước Khu vực và Thành phố: điền thức giấc của các bạn Địa chỉ: bạn điền hầu hết địa chỉ của các bạn. Mã bưu điện: Xem mã bưu điện thành thị của bạn tại đây. nhấn vào Thêm tập tin để chuyển vận tài liệu xác minh liên hệ. Để thuần tuý thì mục liên hệ bên trên bạn điền giống như trong Bằng lái xe và chuyên chở mặt trước của bằng tài xế lên. Sau đấy click vào LƯU. Xác minh điện thoại nhấn vào thay đổi, nhập SDT của bạn và ấn LƯU, sau ấy nhập code được gửi về điện thoại. như vậy các bạn đã hoàn thành giấy má và chỉ cần chờ tối đa 1 ngày để Review sàn Lite Forex xác minh account của bạn. bước 4. Mở tài khoản thương lượng mới các bạn chọn mục METATRADER, sau ấy click vào MỞ account. bạn chọn loại account, đòn bẩy và loại tiền tệ của tài khoản. Sau đó click vào MỞ tài khoản đàm phán. thông tin về account MT4 các bạn vừa mở sẽ được gửi về email. vậy là tôi đã hoàn thành bài viết Hướng dẫn đăng ký sàn LiteForex. Để tiến hành nạp tiền và giao dịch, bạn hãy xem bài viết hướng dẫn nạp rút tiền sàn LiteForex nhé. Để biết thêm Sàn Forex tốt nhất hiện nay trên thế giới, đừng quên theo dõi các bài viết mới nhất tại danh mục sàn Forex.
 8. Kiếm tiền online đơn giản dành cho mẹ bỉm sữa Kiếm tiền online 2021 đang là thị trường đầy mỡ màu để khai thác với Về ưu điểm không cần mất vốn để đầu cơ với phổ quát hình thức và 1 vài hình thức cũng mất giá cả Việc ban đầu để đầu tư nhưng ko đáng đề cập bài viết này Kiếm Tiền Blog viết nhằm san sớt đến bạn tổng hợp những cách kiếm tiền online ko cần vốn uy tín nhất 2020 được biết tới hiện nay dù bạn là học trò, sinh viên, bà nội trợ, viên chức văn phòng, người lao động,… hay bất kỳ ai cũng đều có thể bắt đầu vào việc kiếm tiền online thuần tuý dưới đây. Tuy vậy kiếm tiền online hay kiếm tiền trên mạng không dành cho kẻ lười biếng và dễ sờn lòng các bạn hãy chắc chắn mình không nằm trong list này hoặc chấp thuận đổi thay lề thói. Kiếm tiền bằng hình thức CPO CPO là hình thức kiếm tiền khá rộng rãi hiện nay vì cơ chế vận hành và cách thức bán hàng cực đơn thuần chỉ cần các bạn có data nhập vào form giải đáp trong hệ thống CPO sẽ có telesales trả lời cho quý khách nếu như mà thành công bạn sẽ nhận được khoản hoả hồng tầm 30-40% trị giá sản phẩm, dù rằng hình thức này đơn thuần nhưng cần tương đối đa dạng cách để tiếp cận khách hàng. buôn bán DROPSHIPPING công tác của những người tiến hành cách này là lấy sản phẩm gía rẻ từ 1 website này rùi đăng bán ở 1 website khác, lợi nhuận chính là phần chênh lệch. Lúc này bạn chỉ cần đặt hàng trong khoảng trang web bán có giá bán rẻ với thông báo giao nhận là liên hệ của quý khách của các bạn. lúc quý khách thanh toán cho bạn, bạn mới quay ra lấy số tiền đó để tậu hàng rùi ship cho khách. Cách kiếm tiền online tại nhà này trông thì có vẻ tiện dụng, nhưng để có được thành công, bạn phải trải qua cả công đoạn tập tành cũng như nhận thức để học được các nguyên tắc bán hàng với các bí quyết mua nguồn hàng chênh lệch giá. Và giả dụ có dịp các bạn hãy hỏi kinh nghiệm của những người đi trước để biết thêm thông tin chuẩn xác nhất. Kiếm tiền online tại nhà bằng T-Shirt Platform Teespring , Teechip, Sunfrog… đây là những trang web hoàn toàn có thể cho bạn upload những mẫu mẫu mã của bạn lên để lấy ý tưởng ngoại hình áo thun. Công việc của các bạn là quảng cáo mua khách hàng mua sản phẩm của mình, khi có đơn hàng thì các Flatform này sẽ được in vào áo và khởi đầu ship cho khách hàng. Hẳn nhiên các bạn sẽ thừa hưởng lợi nhuận trong khoảng việc làm đấy. Kiếm tiền online với ứng dụng điện thoại. Cách kiếm tiền online tốt nhất tại nhà này được giới thiệu chỉ khuyến nghị cho các em đang học trung học, có điện thoại Android & iOS để có thêm tiền nạp thẻ cũng như ăn sáng, đi chơi chẳng phải xin bố mẹ mà thôi. Vì hình thức này mang tính ngắn hạn ko đáng nói. giả dụ bạn đang dùng điện thoại iOS hoặc Android, có thể tìm các ứng dụng có khả năng giúp các bạn có thêm thu nhập bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ được lập trình sẵn như đọc truyền bá, làm thăm dò, xem video hoặc mời người mua,… Về ưu điểm của hình thức kiếm tiền online tại nhà này là: người nào cũng có thể thực hiện và ko cần bất kỳ khoản vốn nào. Tuy vậy nhược điểm của nó là không được bền cũng như thường kiếm được không phổ quát. Kiếm tiền với Trade Cryptocurrency (Trade Coin) kể về Crypto Currency (Tiền điện tử) thì chắc có thể các bạn đã đang nghĩ ngay tới việc đầu tư Bitcoin hay những loại altcoins khác đúng không nào. Hoặc là mua máy về đào các loại tiền ảo này. tuy vậy vẫn có 1 hình thức sẽ ko bắt các bạn cần phổ biến vốn & có cực nhiều người tham dự, ấy là “Trade Coin”. Đây được gọi là việc sắm & bán tiền điện tử trong 1 khoảng thời kì cố định để chốt lời, thay vì lưu trữ dài lâu. Youtube chắc hẳn bạn đã nghe tới việc kiếm tiền online uy tín với Youtube rồi đúng ko đây là sản phẩm của anh Google và hoàn toàn uy tín để các bạn đặt niềm tin vào. Cái khó của Youtube hiện tại đấy là bạn phải biết cách làm video và đa số trang trang bị như máy quay chính hãng, trang trang bị khủng để quay phim. Nhưng các bạn ko cần phải lo về vấn đề đấy hãy tận dụng chiếc điện thoại yêu quý của các bạn để quay video mặc dù chất lượng chẳng phải là tốt nhất nhưng cũng đủ để bạn làm đa dạng video quyến rũ. Affiliate marketing thị phần Affiliate luôn là thị phần quyến rũ với rộng rãi người vì các bạn chẳng mất gì cả mà có một kho sản phẩm để bán chỉ cần kiếm khách tới đặt hàng tại website nào ấy là xong “rung đùi, uống nước trà và đếm tiền” nhưng cuộc sống ko màu hồng thế đâu các bạn, bất cứ hình thức kiếm tiền online nào cũng không thuận tiện và ko màu hồng như bạn tưởng đâu cũng cần phải trầy đơn côi tìm kiếm cách gia tăng doanh thu hằng ngày. Cách kiếm tiền online tại nhà này sắp giống mô hình cộng tác viên các bạn thường thấy. Hình thức này bạn có thể tìm các nhà cung cấp sản phẩm có sự tương trợ affiliate, đăng ký và lăng xê sản phẩm thay cho họ ,khi có quý khách điền thông tin đăng ký tìm hàng qua Link của bạn , các bạn sẽ được hưởng hoa hồng từ số sản phẩm bán được đó. Rút gọn link Kiếm tiền online nhanh nhất bằng phương thức rút gọn link là không mới nó thành lập trong khoảng rất lâu rồi và vẫn phồn thịnh hành đến ngày nay hình thức này kiếm tiền dựa trên số lượng nhấn vào links rút gọn của bạn và họ tiến hành hầu hết các yếu cầu mà đơn bị sản xuất đưa ra cốt yếu là đợi hết 5s lăng xê và bấm bỏ qua thì các bạn mới được tính là một lượt hiển tỉnh thành công. Bán hàng online Bán hàng online chưa bao giờ là phương thức lỗi thời cả với phương châm là kiếm tiền trong khoảng số vốn ít nhất có thể Như vậy nên mà tôi sẽ không “bày ra” cho các bạn các thứ quá cao siêu mà về tới thực tế các cái cơ bản nhất, có thể đem đến hiệu quả tốt nhất cho bạn. Với hình thức này chúng ta sẽ dựa chủ lực vào 3 kênh là youtube, facebook và blog miễn phí. Về nguồn hàng chúng ta sẽ Mọi chi tiết liên hệ theo: tới các shop (online hoặc offline) đang bán hàng để xin làm hợp tác viên bán hàng để nhận được chiết khấu cao nhất, sản phẩm có giá tốt nhất. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các Sàn giao dịch Forex uy tín tại Việt Nam
 9. Sàn giao dịch LiteForex - xu hướng kinh tế mới Được biết sàn sàn giao dịch Lite Forex là một sàn phân phối ngoại ăn năn đang hoạt động tại Việt Nam và đang có tốc độ lớn mạnh hơi nhanh. Phổ thông nhà đầu tư đang nghi vấn rằng liệu LiteForex có phải là một đại lý phân phối uy tín và đáng tin cậy hay không? Bài Tìm hiểu chi tiết mới nhất về sàn LiteForex này sẽ giúp chúng ta có câu giải đáp và phần nào hiểu rõ hơn về LiteForex. LiteForex chịu sự điều hành trong khoảng cơ quan nào? LiteForex là sàn giao dịch có hội sở chính tại Châu Âu và hoạt động với quy mô toàn thế giới. Hiện tại, LiteForex đang chịu sự điều hành của hai cơ quan nguồn vốn là CySEC và Marshall. Một nguồn tin cho biết gần đến LiteForex sẽ có thêm giấy phép ASIC – giấy phép lớn nhất của Úc (khoảng tháng 09/2020). Hiện nay, Việt Nam chưa hợp pháp hóa hình thức đầu tư online về ngoại hối hận (cũng không cấm), nên LiteForex không có giấy phép từ cơ quan pháp lý của Việt Nam. Các giấy phép trong khoảng các cơ quan quản lý quốc tế là hình thức pháp lý bảo đảm an toàn nhất cho những nhà đầu tư ở thời khắc này. mục tiêu của LiteForex là càng ngày càng mở mang và lớn mạnh ra thị trường quốc tế, nên số lượng giấy phép sẽ cải thiện lên để các nhà đầu tư yên tâm hơn. Hơn thế nữa, LiteForex còn có chính sách bảo hiểm lên tới 50 triệu Euro (hơn 56 triệu USD) để cải thiện độ uy tín mà chừng độ an toàn cho quý khách. các loại tài khoản của LiteForex Sàn LiteForex sản xuất 3 loại account thương lượng, gồm những account ECN, account Classic, account Cent, trong đó ECN và Classic là hai tài khoản được dùng phổ thông nhất. Với mức ký quỹ tối thiểu từ 50$, hai loại account này phù hợp cho cả trader mới và trader lâu năm. tài khoản Classic là loại account thích hợp cho những trader mới bắt đầu giao dịch: tuy vậy, account Classic có điểm yếu là phí spread hơi cao, cao hơn so với loại account ECN của LiteForex. Hơn thế nữa, account ECN cũng có điểm yếu là phí spread sẽ bị co giãn mạnh vào giờ ra tin hoặc vào thời khắc giao phiên. Thêm nữa, Đánh giá sàn Lite Forex còn sản xuất tài khoản demo cho các người mới, đang muốn Tìm hiểu về thị phần Forex. Về cơ bản, tài khoản Demo có điều kiện tương tự như account thật, nhắc cả các trader có kinh nghiệm cũng có thể dùng account Demo để thể nghiệm kế hoạch thương lượng. nền móng đàm phán những nền móng đàm phán tại LiteForex Sàn LiteForex cho phép quý khách thương lượng chính yếu trên hai nền móng thương lượng phổ thông là Meta Trader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5). Nhà giao dịch có thể thương lượng 2 nền móng này trên những trang bị máy tính và trang bị di động. Đây là 2 nền tảng giao dịch được dùng nhiều nhất hiện nay, cung ứng phổ quát công cụ hỗ trợ giao dịch, có phổ biến chỉ báo phân tích, giao diện dễ sử dụng, thân thiện với các bạn. Mạng xã hội Copy trade của LiteForex Mạng thị trấn hội Copy trade thường dành cho các khách hàng muốn kiếm tìm một khoản thu nhập tiêu cực, ko có phổ thông thời kì Tìm hiểu về Forex, hoặc các quý khách chưa có đa dạng kinh nghiệm. Mạng xã hội Copy trade được xem là một trong các nhà cung cấp vượt bậc nhất của sàn LiteForex, từng được vinh danh là sàn Forex có “Mạng phường hội Copy Trade” tốt nhất thế giới năm 2019. nền tảng Copy trade của LiteForex có giao diện gần gũi và dễ sử dụng, cho phép khách hàng dẽ dàng tìm kiếm một chuyên gia có lịch sử đàm phán tốt nhất để Copy lệnh của họ. Đối với người có phổ quát kinh nghiệm, đàm phán tốt, họ hoàn toàn có thể đăng ký để trở nên một Chuyên gia. Chuyên gia sẽ thu được một khoản lợi nhuận từ những lệnh sao chép hữu ích nhuận của người copy. Sản phẩm được đàm phán tại sàn LiteForex Sàn LiteForex cung ứng tương đối đa dạng các sản phẩm đàm phán nguồn vốn, gồm những những cặp tiền Forex, các chỉ số chứng khoán, kim loại, tiền điện tử, cổ phiếu Mỹ, CFD,… Tiền tệ LiteForex phân phối 56 cặp tiền tệ, không quá phổ thông nhưng rất số đông cho đông đảo những nhà đàm phán tại Việt Nam. Chúng ta có thể xem chi tiết về các cặp tiền tệ, cũng như những vấn đề can hệ như phí spread, phí qua đêm của sàn LiteForex kim khí LiteForex cung ứng 4 sản phẩm kim loại, gồm những Vàng, Bạc, Bạch kim và Palladium. Đòn bẩy Vàng đối với tài khoản ECN là 1:500. Phí hoa hồng không tính Cổ phiếu CFD khoảng 0.35 USD/lot hồ hết những sản phẩm khác trực thuộc tài khoản Classic đều ko thu phí hoả hồng. Với tài khoản Classic, phần lớn các sản phẩm đều không thu phí hoả hồng, không tính CFD có hoả hồng khoảng 0,35 USD/lot. Với account ECN, hoa hồng được chia là hai loại đối với hai nhóm ECN VT2 và ECN NG, trong đó: Phí spread Cũng giống như nhiều sàn Forex khác, phí spread của LiteForex sẽ có điểm dị biệt đối với hai loại tài khoản: những cổng nạp rút của LiteForex Hướng dẫn rút tiền sàn LiteForex Làm theo Hướng dẫn rút tiền sàn LiteForex tiếp sau đây để rút tiền về account bước 1. Thêm tài khoản ngân hàng để rút tiền Trong mục nguồn vốn, bạn chọn mục Rút tiền. Trong những cổng trả tiền, bạn hãy chọn Chuyển khoản ngân hàng (NganLuong) như dưới hình. Trong mục account nhà băng, các bạn nhấn vào nút THÊM VÀO. bạn điền thông tin account ngân hàng của các bạn bao gồm: Tên thụ hưởng: họ tên của bạn Số tài khoản (IBAN): số account nhà băng ngân hàng Tên chi nhánh ngân hàng Sau ấy click vào LƯU. ước 2. Điền thông tin rút tiền Sau lúc thêm được account ngân hàng, các bạn hãy điền nốt các thông báo còn lại để rút tiền từ tài khoản LiteForex. Số tiền có thể rút: các bạn chọn account MT4 bạn muốn rút tiền. Số tiền rút: nhập số tiền các bạn muốn rút (USD), hệ thống sẽ tự động tính số tiền các bạn sẽ nhận được (VND). Khu vực: chọn tỉnh mà bạn sinh sống (địa chỉ của bạn) Sau ấy nhấn vào tiếp diễn rà soát thông tin và click vào công nhận. bước 3. Kiểm tra lịch sử rút tiền từ sàn LiteForex Cũng như lúc kiểm tra lịch sử nạp tiền vào tài khoản LiteForex, lịch sử rút tiền của các bạn sẽ có tại mục nguồn vốn – Lịch sử của nhà thương lượng. Vậy là đã hoàn tất thao tác rút tiền sàn LiteForex rồi. Chúc các bạn thành công! Kết luận về LiteForex Ưu điểm: Khớp lệnh nhanh, hỗ trợ nạp rút nhanh và miễn phí, Support hỗ trợ quý khách 24/7, Có văn phòng đại diện tại Việt Nam: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng; Sàn đẩy lệnh lên thị phần liên ngân hàng; Hệ thống Copy trade dành cho quý khách mới hoặc chưa có phổ biến kinh nghiệm Nhược điểm: Spread trên account Classic đối với những cặp tiền tệ khá cao. Spread ECN co giãn vào những thời khắc thị trường biến động Hãy nhớ cập nhật thường xuyên thông tin về các Sàn Forex tốt nhất tại website này của chúng tôi.
 10. Tạo thu nhập mới nhờ kiếm tiền online 1. Kiếm tiền Online với Affiliate Marketing Affiliate marketing hay tiếp thị kết liên hiểu đơn giản là cách các bạn giới thiệu sản phẩm của nhà cung cấp (rất phổ thông nhãn hiệu lớn) phê chuẩn 1 đường dẫn biệt lập. Khi khách hàng thực hiện một hành động như tìm hàng, điền form đăng ký, … qua link này các bạn sẽ nhận được huê hồng. lợi ích của tiếp thị liên kết nằm ở việc bạn không cần phải sở hữu sản phẩm nhà sản xuất, cũng không cần lo âu về vấn đề giao hàng kho bãi, coi ngó quý khách.Ngoài ra hình thức để kiếm tiền online nhờ Affiliate marketing, đòi hỏi người làm phải có tri thức về các hình thức quảng bá sản phẩm. Nhưng theo mình đây là kỹ thuật giúp bạn kiếm tiền online uy tín và vững bền, nếu như làm tốt nó có thể đem đến cho bạn nguồn thu nhập bị động vô tận và Không chỉ có thế kiến thức các bạn bổ sung cho bản thân mình cực kì đa dạng. hai. Kiếm tiền với Google Adsense Google Adsense là mạng lưới PR được phát triển bởi Google, đơn giản đây là cầu nối giữa các người muốn đặt PR và người đặt quảng bá. Đây là cách kiếm tiền online tốt nhất thông qua hình thức PPC (Pay Per click – trả tiền trên mỗi nhấn chuột). Không chỉ có thế Google cũng vẫn thanh toán tiền cho các bạn trên 1000 lần hiển thị (CPM – truyền bá hiển thị trên 1000 lần). Google dùng những thuật toán và phương tiện để hiển thị quảng cáo cân xứng, thích hợp với nội dung website (nếu website ấy có chứa mã lăng xê Google Adsense). PR Adsense cũng hiển thị theo ngôn ngữ ở quốc gia mà khách hàng đang dùng website đó. 3. Kiếm tiền Online với Youtube Việc kiếm tiền với những video trên Youtube lại khá thuần tuý. Các bạn cho ra một kênh video trên Youtube, sản xuất các video có nội dung chất lượng, như lĩnh vực làm đẹp, xe cộ, ẩm thực, nấu ăn…sau ấy đăng ký tài khoản adsense hosted. Hãy nhớ nên đầu cơ tạo ra những video quyến rũ người xem, nhắm đến một đối tượng cụ thể, để nhận được phổ biến lượt view. Là một Youtuber bạn sẽ nhận được tiền với mỗi 1000 lượt PR hiển thị, mỗi nhấn vào truyền bá (Đây là nguồn thu nhập chính). Và tiền sẽ trả về tài khoản Google Adsense hosted của bạn. Kiếm tiền online uy tín với Youtube thực sự rất phù hợp với những các bạn có kĩ năng nói chuyện, miêu tả trước máy quay, cùng thêm khiếu hí hước thì sẽ vạn người mê ấy ạ. 5. Kiếm tiền với Fulfillment by Amazon (FBA) Đây là một nhà cung cấp lưu kho của Amazon. Nó giống như các bạn đang kinh doanh thị trường quốc tế bằng cách nhập hàng thẳng về kho Amazon và bán hàng. Việc của các bạn là cần chuẩn bị 1 số vốn khăng khăng để nhập hàng sau ấy nghiên cứu thị phần, kiếm tìm sản phẩm, marketing. 5. Kiếm tiền với Dropshipping Dropshipping là một hình thức bán hàng trung gian. Một hình thức kinh doanh, buôn bán mà bạn và mình là nhà bán sỉ nhưng không giữ hàng trong kho. Công việc của bạn là tìm kiếm nguồn hàng giá mềm sau đấy bán cho khách hàng trên các trang thương nghiệp điện tử (amazon, ebay,…) với giá cao hơn hoặc các bạn tự tạo ra website để truyền bá sản phẩm, và bạn không có sẵn hàng hóa. lúc có đơn hàng, bạn sẽ tậu lại trong khoảng bên bán giá thấp và gửi sản phẩm cho khách hàng. Nhưng các bạn sẽ chẳng hề tiến hành khâu vận chuyển hàng đến cho khách mà chỉ quy tụ vào marketing sản phẩm, theo dõi đơn hàng, coi ngó khách hàng. 6. Kiếm tiền online với T-Shirt Business Nhưng không hề là công tác buôn bán online truyền thống chúng ta vẫn hay làm. Với T-shirt business các bạn sẽ tham dự vào các platform. Nơi cho phép bạn ngoại hình các mẫu in lên trên áo thun, lúc có khách hàng sắm, các bạn sẽ nhận được số phần trăm hoả hồng trên mỗi áo tuỳ kiểu áo, tuỳ mẫu ngoài mặt. Với hình thức bán áo thun như thế này các bạn sẽ ko cần phải in áo, ko cần giao hàng, không cần coi ngó khách hàng mà chỉ cần có một cái máy tính kết nối internet là được. 7. Trade Cryptocurrency (Trade Coin) – đàm phán điện tử Cryptocurrency là một loại tiền điện tử với cực nhiều tên gọi khác nhau như tiền kỹ thuật số hay tiền mã hoá. Loại tiền này được hình thành dựa trên việc dùng các công nghệ mã hoá và các thuật toán kỹ thuật máy tính mới và hiện đại nhất. Với tiền điện tử các bạn có thể đầu tư trữ Bitcoin hay những loại altcoins. Hoặc là sắm máy về đào tiền ảo. Nhưng có 1 hình thức nữa đang lôi kéo rất nhiều người tham gia, đó là “Trade Coin”. Đây là việc sắm và bán tiền điện tử trong 1 khoảng thời kì khăng khăng để chốt lời, thay vì trữ bền lâu. 8. Freelancer Freelancer được hiểu là làm việc tự do. Những tư nhân hoạt động trong lĩnh vực này thì được gọi bằng danh trong khoảng Freelancer (người làm việc tự do), để chỉ những người làm việc theo cung cách tự quản, không bị giới hạn về quy củ, môi trường, địa điểm và thời kì làm việc. trở thành freelancer tuy tương đối tự do và thả sức nhưng vẫn đòi hỏi người tham dự cần có bắt mắt làm việc thực sự chuyên nghiệp, và kĩ năng điều hành thời gian cực tốt. Chỉ có như vậy bạn mới làm việc hiệu quả, kiếm tiền online hiệu quả nhất và gia cải thiện thu nhập ngày càng tốt hơn. 9. Kiếm tiền trong khoảng ứng dụng điện thoại Kiếm tiền trong khoảng áp dụng, app trên điện thoại Trong thời đại bùng nổ kỹ thuật ngày nay, ai cũng có thể sở hữu điện thoại thông minh (smartphone) nên phổ thông người đã hình dong việc kiếm tiền trên mạng bằng chính chiếc điện thoại của mình. Và chỉ cần gõ một vài trong khoảng khóa như ”app kiếm tiền online”, “kiếm tiền trên điện thoại” thì bạn tậu ra được hàng chục triệu kết quả trả về cho hình thức kiếm tiền bằng điện thoại này. nhắc về việc kiếm tiền online qua những app/ứng dụng kiếm tiền trên điện thoại có lẽ phù hợp nhất với học sinh, sinh viên. Những người rành về kỹ thuật và có các thị hiếu chơi game, xem video, đọc tin tức… Bởi lẽ phần nhiều những app kiếm tiền online trên điện thoại đều là các ứng dụng trò chơi kiếm tiền, những áp dụng kiếm thẻ cào, kiếm phần thưởng khi làm nhiệm vụ. Đặc thù, đa số những ứng dụng kiếm tiền online là miễn phí và ko cần vốn, tiện dụng kiếm được số tiền nhỏ để nộp card, cà phê, xem phim… Thường thì muốn kiếm được đa dạng tiền trong khoảng những ứng dụng điện thoại thì các bạn phải đi tuyển ref số lượng lớn, phải có cộng đồng riêng cho mình. Nhiều người tích cực xây dựng cộng đồng và chia sẻ các hình thức kiếm tiền trên điện thoại uy tín cũng có nguồn thu đáng đề cập. Hãy là người đầu tiên biết đến Sàn mua bán Forex tại Việt Nam
 11. Cách thức rút tiền từ sàn FXPro đơn giản nhất Sàn FxPro một trong những nhà môi giới Forex và CFD hàng đầu toàn cầu, đã hoạt động trong khoảng năm 2006. Đề cập từ khi thành lập đến nay, FxPro đang có một danh sách ấn tượng gồm hơn 60 giải thưởng quốc tế liên tiếp được cập nhật và số lượng khách hàng trung thành đang tăng lên hàng ngày. FxPro đã mở rộng lớn mạnh tại hơn 173 quốc gia và có hơn 870.000 tài khoản quý khách và 100 triệu euro vốn cấp 1. FxPro cung ứng hơn 6 loại dụng cụ đầu cơ bao gồm: Forex, cổ phiếu, chỉ số giao ngay, hiệp đồng mai sau, kim loại giao ngay và năng lượng giao ngay. Một trong những lý do theo Đánh giá sàn FxPro được phổ quát người biết tới là một nhà môi giới đáng tin cậy là bởi đơn vị được quy định bởi rộng rãi công ty uy tín bao gồm: FCA, CySEC, FSCA, DFSA và SCB. HƯỚNG DẪN RÚT TIỀN trong khoảng account Làm theo Hướng dẫn rút tiền sàn FxPro để rút tiền: Rút tiền về tài khoản ngân hàng (qua Ví Ngân lượng) : nếu như bạn đã nạp tiền phê duyệt Ngân lượng thì sẽ cần Rút tiền về lại qua Ví Ngân lượng. Trước tiên, bạn cần tạo tài khoản Ngân lượng : Tạo account Ngân lượng theo link sau : Tạo tài khoản chú ý : khi đăng ký tài khoản Ngân lượng, cần sử dụng đúng email và số điện thoại đã đăng ký trên sàn FxPro. Sau lúc tạo tài khoản Ngân lượng, bạn cần chuẩn xác account bằng CMND ( chụp hình CMND hai mặt và vận chuyển lên Ngân lượng) tiến hành Rút tiền về ví Ngân lượng : Đăng nhập vào tài khoản trên website FxPro nhấn vào mục VÍ (Wallet) ở trên cùng ( bên trái) và chọn mục Rút tiền (Withdrawal) Tiếp đến bạn điền số tiền cần rút vào ô Amount và chọn cách rút Ngân lượng ở bên dưới : click nút Withdraw để tiến hành việc rút tiền. hai. Rút tiền qua thẻ : tương tự như phần nạp tiền vào account, để rút tiền trong khoảng account đàm phán, các bạn lưu ý thanh thực đơn bên trái, mục Withdraw Funds chọn Debit/Credit Card . Hiển thị cửa sổ như hình dưới đây : – FxPro Acount No.: chọn số account đàm phán (account number) mà bạn cần rút tiền. – Name on Card : phải là tên của bạn. – Card Number : Số thẻ , gồm 16 số ở mặt trước của thẻ (viết liền ko khoảng cách) – CVV2 (Mã số bí mật của thẻ ) : 3 số rút cục ở mặt sau của thẻ – Currency : chọn đô la – Withdraw Amount : Chọn số tiền các bạn muốn rút về. Sau đó click SEND REQUEST để gửi lệnh rút tiền ghi chú : – Trong vòng 24h, lệnh chuyển tiền sẽ được xử lý và sẽ có email xác nhận từ FxPro gửi về liên hệ email của bạn, thông tin về việc rút tiền này. – Có thể dùng hai hay rộng rãi thẻ Visa để nạp tiền. Bạn nạp bằng thẻ Visa debit nào, thì sẽ rút tiền về thẻ Visa debit ấy. – chỉ mất khoảng đợi xử lý là 24h, các bạn vẫn có thể tiếp diễn đàm phán thường ngày trên account. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý về Equity trong tài khoản của bạn. Nếu Equity này nhỏ hơn số tiền các bạn rút đi, lệnh chuyển tiền sẽ không được thực thi. HƯỚNG DẪN RÚT TIỀN BẰNG CHUYỂN KHOẢN (BANK WIRE TRANSFER) Theo quy định tại sàn phân phối FxPro.com, các bạn được rút số tiền LỢI NHUẬN sau giao dịch bằng hình thức CHUYỂN KHOẢN VÀO account (Bank Transfer). Để tiến hành điều này, các bạn cần thực hiện như sau : 1. Số tiền GỐC đã nạp (bằng thẻ Visa) cần được rút về lại thẻ Visa. Thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 6. (Quy định bạn PHẢI thực hiện lệnh rút tiền Gốc về trước khi rút tiền Lợi nhuận). hai. Khi đã rút đủ số tiền GỐC qua thẻ, tự động FxPro sẽ gửi email thông tin để bạn chuyển sang rút tiền bằng hình thức Bank Transfer. Thực hiện theo cách sau : mục Withdraw Funds chọn Bank Transfer. chú thích : – dùng Tiếng Việt ko DẤU – những thông báo về nhà băng, liên hệ nhà băng, Số Swift của nhà băng : các bạn cần hỏi kỹ lại nhà băng để viết thật chuẩn xác Sau khi điền những thông báo gần như và chính xác. Click Send Request để tiến hành lệnh rút tiền sàn FxPro HƯỚNG DẪN dùng VÍ VAULT TRÊN tài khoản TẠI FXPRO Sàn FxPro đưa vào sử dụng ví Vault là một dạng ví tiền trung gian. Đây là một trong những điểm rất thuận lợi trong việc quản lý tiền trên account hay chuyển tiền nội bộ giữa các account (cùng một chủ tài khoản) . Khi nạp tiền trong khoảng thẻ Visa / Master vào tài khoản tại FxPro, các bạn sẽ thấy tiền được chuyển vào ví Vault Việc trước tiên và để đàm phán, bạn cần tiến hành việc chuyển tiền từ Ví Vault vào tài khoản giao dịch. Sau khi login vào phần quản lý tài khoản trên website FxPro, các bạn sẽ tiến hành chi tiết như sau : Ban đầu, click vào nút Manage Funds ( nút màu xanh ở cột bên trái). Tiếp đến, điền các thông báo cần chuyển tiền : -Từ tài khoản : Chọn tài khoản cần chuyển (nếu chuyển từ Vault thì chọn Vault) -Đến tài khoản: Chọn tài khoản muốn nhận tiền -Amount : Số tiền muốn chuyển nhấn nút Gửi đề nghị. Lệnh chuyển tiền sẽ được thực thi ngay lập tức (thường chỉ khoảng vài phút). Không những thế, trong một số tình huống, ví Vault được sử dụng như là một ví tiền trung gian để chứa giữ tạm thời nguồn tiền đầu tư của các bạn khi bạn chưa dùng đến nó. Cập nhật tin tức mới nhất về sàn giao dịch Forex tốt nhất Việt Nam
 12. Hướng dẫn nạp rút tiền Sàn HotForex mới nhất cho người mới bắt đầu Sàn HotForex có thể được xem là một trong những sàn môi giới uy tín và được cùng đồng những trader Việt Đánh giá rất cao bởi chất lượng nhà cung cấp và giá cả thương lượng vô cùng cạnh tranh. Đã có những thời điểm theo Sàn hot Forex sàn Hotforex gặp 1 vài vấn đề, tuy nhiên cách họ xử lý vấn đề rất nhanh gọn và được cùng đồng ghi nhận tốt. 1. Giới thiệu về sàn HotForex Theo Review sàn hot Forex là một nhãn hàng thuộc sở hữu của Tập đoàn HF Markets, được ra đời trong khoảng năm 2010 và có trụ sở tại St. Vincent và Grenadines. Với những thành tích và giải thưởng mà HotForex dành được cùng với chất lượng dịch vụ mà họ phân phối cho quý khách, HotForex đang ngày một chiếm được nhiều thiện cảm và lòng tin của không ít trader trên toàn toàn cầu. Trong suốt phổ thông năm qua, sàn môi giới HotForex đã giành được hàng chục giải thưởng, trong đó có giải thưởng danh giá do World Finance Magazine trao tặng. Sau sắp 10 năm xây dựng và lớn mạnh, hiện nay HotForex đã trở nên một trong những nhà môi giới thân thuộc nhất với cộng đồng trader Việt Nam. Website chính thức của HotForex đang có tới hơn hai triệu lượt truy cập mỗi tháng đến trong khoảng khắp nơi trên toàn cầu, cung cấp tới 27 ngôn ngữ không giống nhau cho khách hàng. 2. Các chứng chỉ hoạt động và bảo hiểm cho quý khách của sàn HotForex Trước khi đề cập về hoạt động thực tế và chất lượng nhà sản xuất thực thụ mà phân phối cho khách hàng, điều Việc trước tiên và cũng là một trong các nhân tố quan trọng nhất để Phân tích uy tín của một nhà môi giới kèm theo là các chứng chỉ hoạt động và chính sách bảo hiểm mà họ dành cho khách hàng của mình. ví như các bạn chưa biết, trong số những cơ quan trên, FCA là một doanh nghiệp đặc biệt uy tín và có thể coi nó là bảo chứng cho sự nghiêm túc trong hoạt động sản xuất dịch vụ vốn đầu tư mà HotForex dành cho những khách hàng của mình. Ngoài những chứng chỉ hoạt động trên, sàn môi giới HotForex còn có các hoạt động kiểm soát an ninh nhà đầu tư của mình Chính sách bảo vệ quý khách HotForex HotForex là một trong các sàn môi giới có chính sách bảo vệ tài khoản quý khách khỏi số dư vang, có tức thị “ngay cả trong điều kiện thị phần biến động mạnh khiến ký quỹ và stoploss ko còn hoạt động chính xác thì khách hàng của HotForex cũng không hề chịu bất cứ tổn thất nào đối với việc thanh toán số dư âm”. Đây tiếp tục là thế mạnh rất lớn để Nhận định sự uy tín của HotForex, ko phổ thông sàn môi giới chấp nhận điều này. Vì điều khoản này ko phải là bổn phận bắt buộc của các sàn môi giới Forex. Hướng dẫn nạp tiền sàn HotForex cộng làm theo Hướng dẫn nạp tiền trên sàn hot Forex để nạp tiền vào tài khoản nhé! quy trình nạp Tiền Vào tài khoản Của Sàn HotForex thao tác 1: tróc nã cập website của HotForex đăng nhập vào account myHF với myHF account ID (số ID) và Password (mật khẩu) có trong Email mà bạn đăng ký account Ban đầu. Click Login. thao tác 2: Trong trang chủ HotForex, nhấn Deposit ở góc trên bên phải. thao tác 3: Chọn cổng thanh toán phù hợp để nạp tiền. Ví dụ: Chuyển khoản nhà băng (Tài khoản nhà băng của bạn phải đăng ký nhà sản xuất Internet Banking). thao tác 4: Kéo xuống dưới và điền gần như thông tin theo hướng dẫn như hình ảnh bên dưới. Nhấn Deposit. thao tác 5: tuyển lựa ngân hàng để nạp tiền. Ví dụ: Vietcombank. nhấn PAY WITH VIETCOMBANK để công nhận đúng ngân hàng. bước 6: Trong cửa sổ Bank Login, dùng User ID và Password mà các bạn đã đăng ký account Internet Banking với nhà băng để đăng nhập vào ô Bank User và Bank Password. Click Continue. bước 7: Trong cửa sổ Authorization Code, nhập mã OTP mà bạn nhận được phê chuẩn tin nhắn SMS. Click Confirm để hoàn tất quá trình nạp tiền. quá trình nạp tiền trên sàn hot Forex diễn ra rất chóng vánh. Bạn chỉ mất 1 vài phút để tiến hành điều này. Kinh Nghiệm đàm phán vốn đầu tư thị phần tài chính sắm ẩn nhiều rủi ro với những các bạn chưa có tri thức. Trước khi thao tác vào tham gia thị trường các bạn cần trau dồi cho mình một lượng tri thức đủ to để tránh được các rủi ro và thua lỗ không đáng có. Các bạn cần tìm cho mình một người định hướng, dẫn dắt bạn, tương trợ bạn, giúp các bạn hiểu rõ được các bạn chất của thị phần. Kết luận Sàn hot Forex không những khẳng định mình trên thị trường đầu tư ngoại ân hận mà còn mở mang ra phổ thông thị trường vốn đầu tư khác. Đây là nhà môi giới được Nhận định là uy tín và chất lượng mà bất cứ nhà đầu cơ nào cũng nên thử trải nghiệm. Với sự đảm bảo đến trong khoảng phổ thông cơ quan, tổ chức tài chính bậc nhất trên thế giới, những nhà đầu tư hoàn toàn có thể an tâm lúc gửi gắm niềm tin và tiến hành thương lượng trên sàn này. Thông tin mới nhất, cập nhật thường xuyên về Sàn Forex tốt nhất hiện nay tại Việt Nam
 13. Đánh giá mới nhất và hướng dẫn rút tiền từ sàn FXPro Trong suốt thập kỷ qua sàn Fxpro đang trở thành sàn phân phối chiếm lĩnh thị trường giao dịch FX toàn cầu. Được xây dựng thương hiệu năm 2006, FXpro đã tiến hành hơn 250 triệu đơn đặt hàng, sản xuất các sản phẩm tài chính như: Forex, hợp đồng CFD, cổ phiếu chỉ số, kim khí, giao kèo năng lượng và hợp đồng mai sau. FXpro cung cấp phổ thông nền móng giao dịch của bên thứ 3, gồm những những nền móng Metatrader 4 (MT4), Meta trader 5 (MT5) và cả nền móng Ctrader do Spotware System vững mạnh. Hiện tại theo Đánh giá sàn FxPro đã xuất trên 170 đất nước trên thế giới nhưng khách hàng của họ chủ yếu tụ hội tại thị phần Châu Âu . Với quy mô toàn cầu, FXpro hiện đang nắm giữ giấy phép những giấy phép đàm phán uy tín bậc nhất thế giới như: Giấy phép tại vương quốc Anh (FCA), cơ quan điều hành tại Nam Phi ( FSCA), ủy ban chứng khoán đảo Síp (CySEC). HƯỚNG DẪN RÚT TIỀN trong khoảng tài khoản Làm theo Hướng dẫn rút tiền sàn FxPro để rút tiền: Rút tiền về tài khoản ngân hàng (qua Ví Ngân lượng) : ví như các bạn đã nạp tiền duyệt y Ngân lượng thì sẽ cần Rút tiền về lại qua Ví Ngân lượng. Trước tiên, bạn cần tạo account Ngân lượng : Tạo tài khoản Ngân lượng theo link sau : Tạo tài khoản lưu ý : lúc đăng ký tài khoản Ngân lượng, cần sử dụng đúng email và số điện thoại đã đăng ký trên sàn FxPro. Sau khi tạo tài khoản Ngân lượng, bạn cần chính xác account bằng CMND ( chụp hình CMND hai mặt và chuyển vận lên Ngân lượng) thực hiện Rút tiền về ví Ngân lượng : Đăng nhập vào account trên website FxPro nhấn vào mục VÍ (Wallet) ở trên cùng ( bên trái) và chọn mục Rút tiền (Withdrawal) Tiếp theo bạn điền số tiền cần rút vào ô Amount và chọn cách rút Ngân lượng ở bên dưới : nhấn nút Withdraw để tiến hành việc rút tiền. 2. Rút tiền qua thẻ : như vậy như phần nạp tiền vào tài khoản, để rút tiền từ account thương lượng, bạn lưu ý thanh thực đơn bên trái, mục Withdraw Funds chọn Debit/Credit Card . Hiển thị cửa sổ như hình dưới đây : – FxPro Acount No.: chọn số tài khoản đàm phán (account number) mà các bạn cần rút tiền. – Name on Card : phải là tên của các bạn. – Card Number : Số thẻ , gồm 16 số ở mặt trước của thẻ (viết liền ko khoảng cách) – CVV2 (Mã số bí mật của thẻ ) : 3 số cuối cùng ở mặt sau của thẻ – Currency : chọn đô la – Withdraw Amount : Chọn số tiền bạn muốn rút về. Sau đó click SEND REQUEST để gửi lệnh rút tiền ghi chú : – Trong vòng 24h, lệnh chuyển tiền sẽ được xử lý và sẽ có email công nhận trong khoảng FxPro gửi về địa chỉ email của bạn, thông tin về việc rút tiền này. – Có thể dùng hai hay phổ biến thẻ Visa để nạp tiền. Các bạn nạp bằng thẻ Visa debit nào, thì sẽ rút tiền về thẻ Visa debit đó. – trong thời gian đợi xử lý là 24h, bạn vẫn có thể tiếp tục thương lượng thường nhật trên account. Tuy thế, các bạn cần lưu ý về Equity trong account của các bạn. Ví như Equity này nhỏ hơn số tiền các bạn rút đi, lệnh chuyển tiền sẽ không được thực thi. HƯỚNG DẪN RÚT TIỀN BẰNG CHUYỂN KHOẢN (BANK WIRE TRANSFER) Theo quy định tại sàn giao dịch FxPro.com, các bạn được rút số tiền LỢI NHUẬN sau thương lượng bằng hình thức CHUYỂN KHOẢN VÀO account (Bank Transfer). Để tiến hành điều này, các bạn cần tiến hành như sau : 1. Số tiền GỐC đã nạp (bằng thẻ Visa) cần được rút về lại thẻ Visa. Tiến hành theo hướng dẫn tại Mục 6. (Quy định bạn PHẢI thực hiện lệnh rút tiền Gốc về trước lúc rút tiền Lợi nhuận). hai. Khi đã rút đủ số tiền GỐC qua thẻ, tự động FxPro sẽ gửi email thông báo để bạn chuyển sang rút tiền bằng hình thức Bank Transfer. Tiến hành theo cách sau : mục Withdraw Funds chọn Bank Transfer. chú thích : – sử dụng Tiếng Việt không DẤU – những thông tin về ngân hàng, liên hệ ngân hàng, Số Swift của ngân hàng : bạn cần hỏi kỹ lại ngân hàng để viết thật chính xác Sau lúc điền những thông tin hầu hết và chính xác. Nhấn Send Request để tiến hành lệnh rút tiền sàn FxPro HƯỚNG DẪN sử dụng VÍ VAULT TRÊN tài khoản TẠI FXPRO Sàn FxPro đưa vào dùng ví Vault là một dạng ví tiền trung gian. Đây là một trong các điểm rất tiện lợi trong việc điều hành tiền trên account hay chuyển tiền nội bộ giữa những account (cùng một chủ tài khoản) . Khi nạp tiền từ thẻ Visa / Master vào tài khoản tại FxPro, bạn sẽ thấy tiền được chuyển vào ví Vault Trước tiên và để giao dịch, các bạn cần thực hiện việc chuyển tiền trong khoảng Ví Vault vào account thương lượng. Sau lúc login vào phần điều hành tài khoản trên website FxPro, các bạn sẽ thực hiện chi tiết như sau : Việc đầu tiên, nhấn vào nút Manage Funds ( nút màu xanh ở cột bên trái). Tiếp theo, điền những thông tin cần chuyển tiền : -Từ tài khoản : Chọn tài khoản cần chuyển (nếu chuyển từ Vault thì chọn Vault) -Đến tài khoản: Chọn tài khoản muốn nhận tiền -Amount : Số tiền muốn chuyển click nút Gửi đề xuất. Lệnh chuyển tiền sẽ được thực thi tức tốc (thường chỉ khoảng vài phút). Không chỉ có thế, trong một vài trường hợp, ví Vault được sử dụng như là một ví tiền trung gian để cất giữ tạm bợ nguồn tiền đầu cơ của bạn lúc bạn chưa dùng đến nó. Đọc thêm thông tin về Sàn Forex uy tín nhất hiện nay tại Bắc Ninh
 14. Những điều cần biết về Sàn LiteForex mới nhất Theo Sàn Lite Forex thì với quãng thời gian 15 năm hình thành và lớn mạnh, có thể nhắc LiteForex là một trong các nhà môi giới kỳ cựu trên thị phần ngoại ăn năn hiện nay. Liteforex tiến vào thị phần Việt Nam từ hơi sớm và có các chiến dịch hoạt động mạnh mẽ, điều đó tạo điều kiện cho họ dần trở thành quen thuộc hơn với cộng đồng trader Việt Nam. Giới thiệu về sàn giao dịch LiteForex Theo Đánh giá sàn Lite Forex được ra đời vào năm 2005, có trụ sở chính đặt tại quần đảo Marshall, nơi LiteForex quản lý những nhà sản xuất môi giới trên thế giới. Đối với thị phần Châu Âu, LiteForex có trụ sở tại CH Síp dành cho việc kiểm soát những nhà sản xuất môi giới tại thị trường này. Hiện nay LiteForex có văn phòng đại diện tại hơn 15 quốc gia và số lượng đối tác đại diện có mặt ở khắp nơi trên thế giới. LiteForex cho biết, họ có đối tác đại diện tại 216 đất nước, Cho nên khách hàng của họ có thể được tương trợ bằng bất kỳ loại ngôn ngữ nào. Tính tới bây giờ, đã có hơn 1 triệu quý khách tin tưởng tuyển lựa LiteForex và có hơn 300 account mới được mở mỗi ngày. LiteForex cũng đã từng được tạp chí nguồn vốn uy tín bậc nhất tại Anh “World Finance” bầu vào danh sách “100 World Finance” trên toàn thế giới. những loại tài khoản trên Lite Forex Trước đây sàn liteforex uy tín cung ứng 4 loại account chính gồm account Cent, account ECN, tài khoản PAMM và tài khoản Classic. Tuy nhiên, hiện tại LiteForex chỉ còn cung cấp hai loại là ECN và Classic. Cả hai loại account này của LiteForex đều có mức tối thiểu thấp chỉ từ 50$ trở lên. Điều này khá hấp dẫn với trader, đặc trưng là với các ai thích khám phá kỹ thuật mới Bởi cực nhiều sàn ECN thường buộc phải số tiền nạp tối thiểu từ 200$ trở lên, nên chỉ với 50$ tại LiteForex đã giúp các bạn có 1 account ECN là 1 điều cực kỳ hiệu quả đáng để bạn thử sức. Mạng thị trấn hội Copy trade của LiteForex Mạng xã hội Copy trade thường dành cho các quý khách muốn kiếm tìm một khoản thu nhập thụ động, ko có đa dạng thời kì Tìm hiểu về Forex, hoặc các khách hàng chưa có rộng rãi kinh nghiệm. Mạng thị trấn hội Copy trade được xem là một trong các dịch vụ nổi bật nhất của sàn LiteForex, từng được vinh danh là sàn Forex có “Mạng thị trấn hội Copy Trade” tốt nhất toàn cầu năm 2019. nền móng Copy trade của LiteForex có giao diện thân thiện và dễ dùng, cho phép người mua dẽ dàng tìm kiếm một chuyên gia có lịch sử giao dịch tốt nhất để Copy lệnh của họ. Đối với người có phổ thông kinh nghiệm, giao dịch tốt, họ hoàn toàn có thể đăng ký để trở thành một Chuyên gia. Chuyên gia sẽ thu được một khoản lợi nhuận trong khoảng các lệnh sao chép có ích nhuận của người copy. Hướng dẫn mở và xác minh tài khoản LiteForex Để đăng ký sàn forex liteforex thì làm theo Hướng dẫn đăng ký sàn LiteForex tiến trình như sau: bước 1. Mở tài khoản LiteForex bạn hãy truy nã cập vào trang chủ LiteForex các bạn chọn đất nước, điền email và mật khẩu, tick vào ô Tôi đã đọc và đồng ý với Clients Agreement. Sau ấy click vào ĐẲNG KÝ. bước hai. Công nhận email của LiteForex các bạn vào email lấy mã xác nhận được gửi từ LiteForex, điền mã công nhận vào ô và nhấn vào công nhận. thao tác 3. Cập nhật giấy má và xác minh tài khoản LiteForex Đây là giao diện trang chủ LiteForex lúc các bạn đăng nhập. Sau lúc đăng nhập vào LiteForex, vào mục thủ tục, chọn Xác minh. Đây là mục điền các thông báo tư nhân song song xác minh luôn các thông tin đấy. Tại mỗi mục, bạn click vào đổi thay để điền thông báo. Xác minh họ tên bạn click vào thay đổi, điền họ và tên, giới tính và tháng ngày năm sinh của các bạn. Nhấn vào Thêm tập tin để vận chuyển Chứng minh dân chúng mặt trước. Sau đấy nhấn vào LƯU. Xác minh địa chỉ các bạn nhấn vào thay đổi đất nước Khu vực và Thành phố: điền tỉnh của các bạn Địa chỉ: các bạn điền tất cả liên hệ của các bạn. Mã bưu điện: Xem mã bưu điện thị thành của các bạn click vào Thêm tập tin để vận chuyển tài liệu xác minh địa chỉ. Để đơn giản thì mục địa chỉ bên trên bạn điền giống như trong Bằng tài xế và vận tải mặt trước của bằng tài xế lên. Sau ấy click vào LƯU. Xác minh điện thoại nhấn vào thay đổi, nhập SDT của các bạn và ấn LƯU, sau ấy nhập code được gửi về điện thoại. như vậy các bạn đã hoàn tất đăng ký sàn LiteForex giấy má và chỉ cần chờ tối đa 1 ngày để LiteForex xác minh tài khoản của các bạn. bước 4. Mở tài khoản thương lượng mới bạn chọn mục METATRADER, sau ấy click vào MỞ account. bạn chọn loại tài khoản, đòn bẩy và loại tiền tệ của tài khoản. Sau đó click vào MỞ tài khoản thương lượng. thông báo về tài khoản MT4 bạn vừa mở sẽ được gửi về email. Tổng kết sàn LiteForex là một trong những sàn phân phối nổi tiếng về tỷ lệ spread và huê hồng rất quyến rũ. Đây là một đại lý phân phối uy tín và đáng tin cậy dành cho những nhà giao dịch. thị phần Forex là nơi vô cùng nở rộ, dễ dàng tróc nã cập, mang lại nhiều cơ hội đầu tư mang lại lợi nhuận tương đối hấp dẫn. Qua bài viết này, chúng tôi Hi vọng các bạn có thể mua cho mình một đại lý phân phối phù hợp. Cập nhật thông tin mới nhất về Sàn Forex tốt nhất Việt Nam
 15. Sàn FXTM và Hướng dẫn rút tiền vào sàn FXTM Theo Review sàn FXTM thì sàn ForexTime được xây dựng thương hiệu năm 2011, bởi Andrey Dashin – cha đẻ của sàn phân phối nức danh Alpari. Chính nhờ những kinh nghiệm đã có trong công đoạn thành lập và hoạt động sàn Alpari – một sàn chỉ tập trung tăng trưởng thị phần giao dịch ngoại ân hận bán lẻ tại Châu Âu & Hoa Kỳ. Nên lúc FXTM thành lập đã chóng vánh lớn mạnh và nhận được đa dạng giải thưởng cũng như trở thành cái tên đáng gờm chỉ sau một thời kì ngắn. Hiện tại, Forextime đã có hơn 1.000.000 khách hàng đàm phán đều đặn. Sàn cũng đã mở thêm các văn phòng ở London – Vương Quốc Anh được xem như trung tâm vốn đầu tư của Châu Âu cùng hệ thống những văn phòng khác trên thế giới. Vậy Sàn FXTM có uy tín? Hãy xem thêm các thông báo chi tiết mới nhất trong bài viết này bạn nhé! Nạp và rút tiền tại ForexTime Sàn forex FXTM tương trợ nạp tiền tức thời miễn phí, qua thẻ nguồn hỗ trợ (Visa, Mastercard, và Maestro), ví điện tử (Skrill, Neteller, WebMoney, PerfectMoney, v.v.) và các nhà băng Việt Nam (Vietcombank, Vietinbank, Eximbank, Baokim, BIDV và Techcombank). Tại ForexTime Việt Nam, rút tiền sàn FXTM được xử lý trong vòng 24 giờ (Thứ 2 đến Thứ Sáu, 03:00 - 19:00 GMT+2), nhưng thời gian cần thiết để chuyển tiền vào account của nhà giao dịch sẽ phụ thuộc vào phương thức trả tiền (Chuyển khoản ngân hàng: 3-5 ngày làm việc, thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ: 3-10 ngày làm việc, nhà băng Việt Nam: 1-2 ngày làm việc và ví điện tử: 1 ngày làm việc). Số tiền rút tối thiểu là 5 đô la. hồ hết những phương thức rút tiền như Skrill, Neteller và chuyển khoản nhà băng trong nước đều không tốn phí. Tuy vậy, các phương thức rút tiền khác như WebMoney, PerfectMoney, Bitcoin và các dịch vụ ngân hàng trực tuyến có thể bị tính thêm một khoản phí nghiêng ngả trong khoảng 0.5-2%. Xin lưu ý rằng nếu như account của nhà giao dịch ko hoạt động trong vòng 6 tháng, FXTM sẽ tính phí 5 USD/EUR/GBP. Làm theo Hướng dẫn rút tiền sàn FXTM để xem chi tiết cách rút tiền trong khoảng sàn FXTM nhé! Kết luận & Khuyến nghị FXTM là đại lý phân phối uy tín, sử dụng kỹ thuật ECN đem lại đa dạng trải nghiệm tốt cho nhà đầu cơ, FXTM tương trợ phổ biến loại account khác nhau nên thích hợp với phổ thông hàng ngũ nhà đầu cơ trong khoảng mới khởi đầu tham gia cho tới các nhà đầu cơ chuyên nghiệp. Ví như các bạn muốn tham dự vào thị phần Forex thì FXTM là một sự tuyển lựa đáng để thử! Cập nhật tin tức mới nhất về Sàn giao dịch Forex uy tín tại Việt Nam