• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

sdfsedshgjgh

Hội viên
 • Số nội dung

  182
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About sdfsedshgjgh

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Túi xách Đây chắc chắn sẽ là món quà giúp bạn ghi điểm vô cùng lớn đối với nàng vì mỗi cô gái đều có sở thích dùng túi xách để đựng đồ. Bạn có thể lựa chọn túi xách theo kích cỡ, màu sắc, kiểu dáng khác nhau phù thuộc mục đích sử dụng của nàng. Nếu túi xách đi tiệc, bạn nên tặng túi có kích thước nhỏ bởi người yêu của bạn sẽ chỉ cần mang theo các vật dụng nhỏ, gọn như son, điện thoại, tiền… Nếu túi xách đi làm, bạn nên chọn túi có kích thước lớn hơn bởi nàng sẽ cầm các vật dụng cần thiết trong công việc như sạc dự phòng, đồ trang điểm, sổ, sách, bút… Gấu bông Hầu hết mọi cô gái đều thích sở hữu những chú gấu bông bởi nó là những đồ vật vô cùng dễ thương. Chúng thường được các cô gái âu yếm, chuyện trò như đối với bạn mỗi khi không có bạn ở bên. Món quà đặc biệt phù hợp những nàng có thói quen ôm gối ôm khi ngủ hoặc thư giãn, Xem thêm: Xưởng gấu bông giá sỉ Những chú gấu bông vô cùng xinh xắn, đáng yêu sẽ giúp cô nàng cảm thấy hạnh phúc khi nhận món quà này. Vì thế, gấu bông trở thành món quà ý nghĩa được tặng trong nhiều dịp lễ khác nhau như sinh nhật, giáng sinh, lễ tốt nghiệp… Trang sức Trang sức là món quà gợi ý tiêu biểu trong dịp lễ tình nhân. Những món đồ trang sức làm toát lên vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng, trong khi, đối với phái mạnh, nó lại mang vẻ lịch lãm, sang trọng. Các món đồ trang sức đôi như vòng tay, vòng cổ hay nhẫn… đều mang đến những hạnh phúc bất ngờ đối với nửa kia. Bạn có thể lựa chọn món quà tặng lễ tình nhân này dựa trên sở thích, túi tiền, sinh hoạt hàng ngày của người kia để quyết định. Bạn có thể chọn các hoạ tiết đôi hoặc dấu hiệu đặc biệt của món đồ trang sức để khẳng định nửa kia là của mình. Son môi Son môi là món quà chăm sóc dành tặng phái đẹp vô cùng ý nghĩa Son môi là món quà cực kỳ yêu thích của các cô gái. Nó sẽ mang đến vẻ đẹp quyến rũ, tự tin, xinh đẹp cho các cô nàng. Tuy nhiên, bạn có thể cảm thấy khó khăn trong việc quyết định màu son, hãng son tặng nàng. Vì thế, bạn có thể tham khảo thông tin bạn bè, người thân để chọn quà đúng ý của người đó. Bánh kem Bạn không cần phải chuẩn bị những món quà quá cầu kỳ, tráng lệ, bạn chỉ cần làm chiếc bánh kem mang thông điệp đầy ý nghĩa tặng nửa kia để bày tỏ tình cảm. Món quà này sẽ khiến người kia cảm động, hạnh phúc nếu bạn chuẩn bị kỹ. Bạn có thể chọn mua bánh kem in ảnh, bánh kem socola ngọt ngào… để làm quà tặng. Bữa tối lãng mạn Một bữa tối lãng mạn có hoa và nến sẽ làm tăng hương vị tình yêu của hai bạn. Đặc biệt, nếu đây là bữa tối do chính tay bạn chuẩn bị thì nó sẽ càng ý nghĩa hơn. Bạn có thể tự chuẩn bị hoa hồng để tạo nên một đêm lãng mạn, ngọt ngào. Chắc hẳn người yêu của bạn sẽ bị tan chảy trước món quà này. Chuyến đi du lịch Du lịch cùng người yêu trong mùa valentine sẽ là những trải nghiệm vô cùng thú vị. Trong chuyến đi này, chắc chắn các bạn sẽ có những kỉ niệm, những câu chuyện ngập tràn cảm xúc trong cuộc đời. Bạn nên lên kế hoạch cẩn thận và chuẩn bị kinh phí đầy đủ để chuyến du lịch trở nên hoàn hảo. Ngoài ra, bạn có thể làm những video hoặc chụp những tấm ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đầy lãng mạn. Đây sẽ là dịp để cả hai tìm hiểu nhau, chia sẻ, gắn kết với nhau nhiều hơn. Album ảnh Những quyển album ảnh nhỏ nhỏ, xinh xinh chứa đựng đầy kỉ niệm chắc chắn sẽ làm người kia cảm động khi nhìn lại những khoảnh khắc mà cả hai đã đi qua. Bạn có thể chọn những tấm hình ngộ nghĩnh, đầy tình cảm của cả hai và đánh dấu những ngày quan trọng để tạo nên cuốn album ảnh. Đây chắc chắn sẽ là những kỉ niệm khó quên trong tình yêu của bạn. Set đồ dưỡng da Set dưỡng da là món quà tặng yêu thích của các cô nàng “tín đồ” chăm sóc da. Bạn sẽ dễ dàng lựa chọn các set dưỡng phù hợp loại da của cô nàng nếu bạn để ý. Đồ dưỡng da là vật dụng vô cùng quan trọng, cần thiết đối với phái đẹp. Món quà này thể hiện sự quan tâm của bạn đối với nàng. Nó sẽ giúp cô nàng trở nên xinh đẹp, quyến rũ với set dưỡng da quà tặng. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các thông tin tư vấn đề đưa ra quyết định về quà tặng. Đồ dùng cá nhân Đây là ý tưởng quà tặng lễ tình nhân vô cùng đặc biệt, mang đầy ý nghĩa. Bạn có thể dễ dàng quan sát các hoạt động thường ngày của người kia để lựa chọn món quà đồ dùng cá nhân phù hợp. Bạn có thể chọn mua khăn mặt, bàn chải đánh răng, kẹp tóc, máy cạo râu, máy massage… Chậu cây nhỏ Chậu cây nhỏ sẽ là ý tưởng quà tặng độc, lạ trong mùa valentine. Chậu cây được đặt ở bàn làm việc, cửa sổ, ban công sẽ giúp nửa kia nhớ đến bạn mỗi ngày. Khi nhìn chậu cây, người kia của bạn sẽ cảm thấy dễ chịu trong quá trình làm việc hoặc sau ngày dài làm việc. Bạn có thể chọn mua cây xương rồng, cây sen đá, cây kim ngân, cây kim tiền… có các tiểu cảnh ngộ nghĩnh….
 2. Tiền đạo Paulo Dybala đạt thỏa thuận ký hợp đồng mới có thời hạn bốn năm với Juventus. Theo Gazzetta dello Sport, người đại diện của Dybala - Jorge Antun - đã trở về Argentina sau hơn một tháng ở tại Turin để đàm phán. Đó là tín hiệu cho thấy "Bà đầm già" đã thành công trong việc giữ chân tiền đạo 27 tuổi. Dybala sẽ tiếp tục gắn bó với Juventus. Ảnh: AFP. Hợp đồng mới của Dybala sẽ có thời hạn đến tháng 6/2025, trị giá 11,6 triệu USD tính cả tiền thưởng mỗi mùa. Nhiều khả năng, hợp đồng sẽ được ký chính thức sau kỳ tập trung đội tuyển quốc gia và trước trận Juventus gặp AS Roma vào ngày 17/10. Báo chí Italy khẳng định Juventus không thể trả quá 9,3 triệu USD tiền lương và 2,3 triệu USD tiền thưởng do tài chính eo hẹp. Nhưng Dybala có thể bỏ túi tối đa 10,4 triệu USD tiền lương tùy thuộc vào đóng góp của anh trong bốn năm tới. Những điều khoản phụ của hợp đồng sẽ được Antun chốt qua điện thoại. Thủ tục giấy tờ đã được chuyển cho các luật sư. Hợp đồng hiện tại của Dybala hết hạn vào hè năm sau. Nếu không ký hợp đồng mới, anh có thể tự do đàm phán với CLB khác vào tháng 1. Dybala rời Palermo để đầu quân cho Juventus năm 2015. Anh đã chơi cho đội bóng thành Turin 186 trận, ghi 74 bàn. Trước đây, chân sút người Argentina từng được Man Utd hay Tottenham theo đuổi. Khi HLV Max Allegri trở lại Juventus đầu mùa này, ông muốn xây dựng đội bóng quanh Dybala, đặc biệt sau sự ra đi của Cristiano Ronaldo. Dybala đã chơi năm trận tại Serie A mùa này, ghi hai bàn. Tại Champions League, anh bỏ lỡ trận thắng Chelsea nhưng kịp ghi bàn khi Juventus thắng Malmo 3-0 hôm 14/9.
 3. Nhờ Jordi Cruyff thuyết phục Chủ tịch Joan Laporta, HLV Ronald Koeman mới được cho thêm thời gian để xoay chuyển tình thế của Barca. Theo kênh truyền hình Catalonia TV3, trong cuộc gặp tối 30/9, Jordi Cruyff - con trai huyền thoại Johan Cruyff - nói với Laporta rằng sa thải Koeman là quyết định quá khắc nghiệt. Ngay sau cuộc gặp này, Laporta gọi điện cho Koeman để thể hiện sự ủng hộ, và chủ tịch Barca đã làm điều tương tự khi gặp HLV Hà Lan trên sân tập sáng hôm sau - một ngày trước khi toàn đội đến Madrid để gặp Atletico. Ít giờ trước khi bóng lăn, chủ tịch Laporta xác nhận Koeman tiếp tục dẫn dắt Barca. Trong trận đấu tại Wanda Metropolitano hôm 2/10, Jordi Cruyff ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu cùng Koeman - người không thể trực tiếp chỉ đạo các học trò vì án treo giò. Tại đây, con trai của huyền thoại Johan Cruyff bày tỏ niềm tin với Koeman, như những gì ông đã nói với Laporta trước đó. Nguồn: Cf68 Jordi Cruyfff (phải) và Koeman trên khán đài sân Wanda Metropolitano xem trận Barca thua chủ nhà Atletico 0-2 hôm 2/10. Ảnh: EFE Laporta còn định sa thải Koeman để trao quyền cho Jordi Cruyff, nhưng ông đã từ chối. "Tôi sẽ không bao giờ thay thế Koeman. Điều đó thật tồi tệ, và tôi có những nguyên tắc riêng", Jordi Cruyff nhấn mạnh. Trong cuộc trao đổi với Laporta, cựu tiền vệ người Hà Lan không chỉ từ chối thay thế Koeman, mà còn lập luận HLV đồng hương là lựa chọn phù hợp nhất để dẫn dắt Barca hiện tại. Barca không còn Giám đốc Thể thao, kể từ khi Chủ tịch cũ Josep Bartomeu sa thải Andoni Zubizarreta. Jordi Cruyff sau đó được bổ nhiệm làm giám định viên, và là người đứng đầu trong công tác tuyển trạch của Barca. Tuy nhiên, sự ủng hộ của Jordi Cruyff chỉ giúp Koeman giữ ghế thêm ít nhất ba trận tới, tiếp Valencia ở vòng 9 La Liga ngày 17/10, gặp Dinamo Kyiv ở lượt ba bảng E Champions League ba ngày sau đó, cùng trận lượt đi La Liga gặp Real Madrid ngày 24/10. Nếu giúp Barca vượt qua tuần đấu giông bão này, Koeman sẽ tiếp tục nắm quyền tại sân Camp Nou đến cuối mùa, khi hợp đồng đôi bên đáo hạn. Còn nếu thất bại, ông nhiều khả năng sẽ bị sa thải. Koeman nhiều lần đổ lỗi việc Barca thi đấu kém từ đầu mùa do các trụ cột chấn thương. Ông lập luận: "Làm sao Barca có thể chơi thứ bóng đá tấn công, với sơ đồ 4-3-3 theo yêu cầu, khi không có những cầu thủ chạy cánh phù hợp?". Nhưng Barca đang dần hết bí bách nhân sự khi Ansu Fati đã trở lại, Sergio Aguero bình phục chấn thương và có thể đá trận gặp Valencia cuối tuần này, còn Ousmane Dembele sẽ tái xuất từ tháng tới.
 4. Bún bò Huế đúng gốc ngoài thịt bò gân thái lát, thịt bò tái, chân giò heo, đôi lúc còn dùng giò sống trộn với thịt cua,chả cua loại nào nấu bún bò cũng đều rất ngon, nhích từng viên tròn, thả vào nồi nước dùng. Ăn rất lạ và ngon. Nguyên liệu: – 1 kg xương ống bò – 1 kg chân giò heo – 1 kg thịt bò bắp – 2 thìa cà phê đầy mắm ruốc Huế – 1 bó sả to và khoảng 2 thìa cà phê sả bằm – 150 gr giò sống – 100 gr thịt cua (bạn có thể mua thịt cua làm sẵn) – Hành lá, hành hương, và 1 củ hành tây nhỏ – Giá, rau thơm, rau răm , rau mùi và 1 bó rau xà lách nhỏ – Ớt bột cay và ớt màu điều – Muối, tiêu, đường, nước mắm ngon, bột nêm, đường. Cách làm: – Mắm ruốc hòa tan với nước lạnh, lọc sạch cát, để cho nước mắm ruốc lắng xuống. Tốt nhất là để qua đêm. – Xương ống bò, chân giò heo, bò bắp đổ vào nồi, nấu sôi với tí muối, đợi sôi đổ nước này đi. Làm vậy tẩy hết mùi dơ ở thịt. Đổ tất cả thịt vào nồi lớn, nấu sôi. – Sả cắt khúc, dùng cán dao đập dập, thả vào nồi nước xương. Đầu hành lá, hành hương thái nhỏ thả vào nồi xương bò. Nêm xíu muối, xíu đường. – Đổ tiếp nước mắm ruốc đã lọc ở trên vào. Đợi sôi, nhớ hớt bọt cho nước dùng được trong. – Giá đỗ nhặt bỏ gốc, rửa sạch, để ráo..Sà lách, rau thơm, rau răm và rau mùi rửa sạch để ra rổ cho ráo nước – Hành lá và hành tây thái nhỏ. – Làm nước màu cho nồi bún: đun dầu ăn với hành hương thái mỏng và đầu hành trắng đập dập. Thêm vào 2 thìa cà phê sả bằm, xào cho sả chín, thêm vào 1 đến 2 muỗng cà phê ớt màu hay ớt cay (nếu bạn ăn cay). Đảo đều, tắt bếp. – Đổ nước màu vào nồi bún bò, nêm nước mắm, đường, muối. Đợi sôi, nêm nếm lại tùy khẩu vị. – Dùng đũa xâm vào miếng thịt bò bắp, chân giò, đâm xuyên mà thịt mềm là được. Vớt ra đĩa, đợi nguội, thái thịt bò bắp thành lát mỏng. – Giò sống trộn với thịt cua, nêm vào tí tiêu, muối, bột nêm. Trộn đều, đợi nồi nước dùng sôi, dùng thìa cà phê múc từng thìa giò sống thả vào nồi nước dùng. Đợi nồi nước dùng sôi cho giò sống chín, nêm nếm lại tùy khẩu vị. Lúc ăn cho bún vào tô, xếp vài lát bò bắp, chân giò heo, múc vài viên giò sống trộn với cua, rắc hành lá và hành tây .Lúc ăn bỏ thêm rau, chanh thái lát nhỏ, ớt để riêng nếu bạn ăn cay thì thêm vào. Bạn có thể thêm huyết heo hay nhúng thịt bò tái, là bạn đã có tô bún bò Huế đậm đà.
 5. Vậy chả cá nha trang làm bằng cá gì ?Ai ai cũng biết chả cá Nha Trang là vua của các loại chả cá, bởi chả cá Nha Trang khi chế biến và bảo quản không cần dùng hàn the hay pha thêm bột vào. Với chất lượng cá nuôi tại trại ở các vùng ven biển Khánh Hòa, cá tại nơi đây có nguồn thức ăn dồi dào và không khí dễ chịu nên chất lượng thịt cá cũng hơn hẳn các loại cá ở vùng biển khác. Ai cũng thắc mắc rằng chả cá nha trang làm từ cá gì, này tôi sẽ hướng dẩn các bạn cách làm món chả cá Nha Trang chọn từ một loại cá Nha Trang ngẫu nhiên Theo như quy trình khép kin từ cơ sở chế biến của chúng tôi thì các loại máy móc như máy tách xương cá, máy xay thịt cá, máy quết chả cá sẽ làm hết những công đoạn làm tay thông thường như những cơ sở khác. Nhưng để các bạn đọc bài viết này và hiểu rõ hơn về cách làm chả cá Nha Trang như thế nào thì tôi sẽ hướng dẫn cách làm chả cá Nha Trang có thể làm tại nhà.Cách làm chả cá Nha Trang như thế nào? Trả lời cho câu hỏi chả cá Nha Trang được làm từ cá gì: Đầu tiên tôi sẽ chọn loại cá mối, cá mối là loại cá biển ở Nha Trang, cá mối có thể chế biến được nhiều loại món ăn bởi thịt cá mối có mùi hương đặc trưng mà thực khách rất thích khi tham quan cơ sở của tôi. Sau khi chọn cá, ta sẽ chặt bỏ đầu cá đi, tách hết vảy cá ra, rồi rửa sạch cá nhé. Dùng chày dần cho thị cá rã ra và dùng muỗn để lấy phần xương sống ra khỏi thịt cá. Sau đó, bạn cho gia vị vào cối, gia vị gồm đường, muối, hành, tiêu… lấy phần thịt cá cho vào cối và dùng chày giã tiếp, cho đến khi nào phần thịt và phần xương cá nhuyễn hết thì mới được. Sau khi xay nhuyễn ta sẽ qua bước tiếp theo là quết, quết càng lâu thì miếng chả cá càng dai Sau khi làm xong, bạn tạo hình tròn cho từng miếng chả cá, dày khoảng 5 cm, rồi tại đây chiên hay hấp thì tùy vào sở thích của mỗi người và tùy từng món ăn. Chiên sẽ giòn, thơm mùi hành tiêu pha trộn nhưng khi hấp ăn sẽ ngọt, không có dầu mỡ, vẫn dai dai giòn giòn.
 6. Bánh tráng cuốn (tên tiếng anh là pancake rolls) là một trong những đặc sản TRỨ DANH của Việt Nam. Hiểu nôm na, nó là một miếng bánh tráng mỏng (có thể hình tròn hoặc hình chữ nhật), cuốn lại các thành phần món ăn trong đó, tạo nên những món ngon hấp dẫn khác nhau, đem lại vô số trải nghiệm nơi đầu lưỡi của thực khác. Bánh tráng cuốn ĐẶC TRƯNG ở chỗ, với mỗi phần “nhân” trong bánh tráng, tạo nên các hương vị khác nhau, kết hợp với nước chấm, tạo nên cảm giác HÒA QUYỆN khó có thể diễn tả thành lời. Nhắc món ăn này là liên tưởng ngay các món ngon liên quan đến đặc sản NỔI TIẾNG này, chẳng hạn như món bánh tráng cuốn trứng chiên; bánh tráng cuốn tai heo; bánh tráng cuốn sốt mayonnaise; bánh tráng cuốn thịt heo quay; bánh tráng cuốn tôm thịt; bánh tráng cuốn thịt luộc. Ngoài ra còn có món bánh tráng cuốn thịt bò HẤP DẪN, cá hấp cuốn bánh tráng, hải sản cuốn bánh tráng, gỏi cuốn. Chưa hết đâu nhé, bánh tráng cuốn kết hợp với nem lụi, chả giò, nem nướng, cuốn rau sống chấm mắm nêm là TUYỆT CÚ MÈO! Bánh Tráng Cuốn Thịt Heo – Món Ngon Nổi Danh Ba Miền Bắc Trung Nam Bánh tráng cuốn thịt heo là món ngon hằng ngày có tính PHỔ BIẾN cao. Hay nói đúng hơn là thực khách ba miền Bắc Trung Nam hầu như ai cũng GHIỀN món ngon này và nó có rất nhiều ở những quán bán món bánh tráng cuốn ở tây ninh Món ăn là sự kết hợp ĐỘC ĐÁO giữa thịt ba chỉ luộc béo ngậy, 4 phần mỡ 6 phần nạc (nếu như bạn không thích thịt ba chỉ, có thể thay thế bằng thịt nạc thăn) và rau sống (diếp cá, xà lách, rau thơm, rau quế, dưa leo, khế, xoài chua). Điểm nhấn của món này là nước chấm, thường là mắm nêm hoặc nước mắm chua ngọt, thêm chút tỏi ớt. Cách thưởng thức đơn giản thôi, chỉ cần trải miếng bánh tráng, thêm rau sống, bún tươi và thịt heo luộc. Sau đó cuốn lại, chấm với nước chấm và thưởng thức. Vị béo của thịt luộc quyện trong rau sống thanh mát, nước chấm chua chua cay cay mặn nặn và miếng bánh tráng thơm mùi gạo, tất cả tạo nên trải nghiệm VỊ GIÁC khó quên, khiến thực khách lưu luyến, quên cả lối về. Bạn có thể làm món bánh tráng cuốn thịt heo tại nhà để thưởng thức cùng các thành viên trong gia đình thân yêu của mình.
 7. Với không ít các bạn vẫn chưa biết chế biến những món ngon từ khô cá lóc 1 nắng hoặc vẫn chưa biết khô cá lóc làm món gì ngon vì vậy chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn danh sách những món ngon được chế biến từ đặc sản này Khô cá lóc gỏi xoài Là món ngon và lạ miệng vì kết hợp vị chua của xoài, vị thơm ngon từ khô tạo ra một món ăn với nét rất đặc trưng mà chị em có thể tham khảo. Gỏi Khô Cá Lóc Sầu Đâu Sầu đâu là món loại cây rất phổ biến ở Cam-Pu-Chia và các tỉnh giáp biên giới nước bạn vị đắng nhưng có rất nhiều công dụng, được dùng làm gỏi với khô cá lóc rất ngon và lạ miệng. Khô Cá Lóc Trộn Gỏi Bưới Tuyệt Ngon Khô cá lóc đem nướng chín vàng, xé nhỏ rồi trộn bưởi thì tuyệt ngon mà khó có món gỏi khô nào sánh kịp. Nguyên liệu để chế biến món khô cá lóc gỏi bưởi khá đơn giản là những trái bưởi sau nhà, vài con khô gác trên bếp cùng với ít nước mắm ngon và đường là được. Gỏi Bông Súng Khô Cá Lóc Món gỏi bông súng khô cá lóc là sự kết hợp tài tình giữa hai nguyên liệu rất nổi tiếng nơi đây đó là cây bông súng và con khô cá lóc. Vị thơm ngon thì khó diễn tả Gỏi Rau Càng Cua Khô Cá Lóc Món gỏi rau càng cua khô cá lóc ăn thanh mát, ngon, giòn kết hợp cùng vị thơm bùi của khô cá lóc và nước trộn gỏi làm món ăn lạ miệng, hấp dẫn cho bữa cơm gia đình thêm đầm ấm. Và còn rất nhiều món ăn khác nữa
 8. Hà nội là nơi sử dụng tủ lạnh nhiều trong các thành phố trên đất nước Việt Nam. Người dân hà thành thường xuyên gặp vấn đề hư hỏng, lỗi tủ lạnh cần khắc phục. Do đó, họ cần có dịch vụ Sửa chữa tủ lạnh tại hà nội giá rẻ đáp ứng nhu cầu và ví tiền của họ. Nhu cầu dịch vụ sửa chữa tủ lạnh tại hà nội giá rẻ Tủ lạnh đã trở thành một vật dụng không thể thiếu trong các gia đình tại Thành Phố Hà Nội. Khi chúng bị hư hỏng làm giảm khả năng làm việc, thì thông thường bạn sẽ tìm đến dịch vụ để kiểm tra. Do đó. mà dịch vụ sửa chữa tủ lạnh tại hà nội giá rẻ trở thành nhu cầu của thủ đô. Nhiều người sợ phải bỏ ra khoản chi phí lớn để sửa chữa tủ lạnh. Nên một nhà cung cấp dịch vụ với giá rẻ sẽ là lựa chọn ưu tiên. Nhưng cũng vì thế mà có nhiều đơn vị hoạt động cung cấp dịch vụ kém chất lượng. Một dịch vụ sửa chữa tủ lạnh tại hà nội giá rẻ là những gì mà cư dân của thành phố cần khi tủ lạnh nhà họ gặp vấn đề. Dịch vụ này đòi hỏi phải nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo, sửa chữa dứt điểm không để tủ lạnh phát sinh lỗi sau sửa chữa. Dịch vụ sửa chữa tủ lạnh tại hà nội giá rẻ Những lợi ích khi bạn gọi dịch vụ sửa chữa Trong trường hợp tủ lạnh của bạn bị hư hỏng thì bạn sẽ tìm hiểu xem chúng đang gặp vấn đề gì. Nhưng bạn sẽ không có đủ trình độ chuyên môn để có thể khắc phục lỗi hư hỏng của chúng. Việc tìm dịch vụ sửa chữa tủ lạnh tại hà nội giá rẻ là phương án tốt nhất cho bạn ngay lúc này. Bạn có thể thấy lợi ích của việc sử dụng dịch vụ sửa chữa tủ lạnh tại hà nội giá rẻ. Đầu tiên là nó tiết kiệm thời gian sửa chữa cho bạn, chỉ cần một cuộc gọi lạ sẽ có nhân viên đến tận nhà của bạn xem xét lỗi của tủ lạnh và cho bạn cách giải quyết tức thì. Từ đó, các hoạt động bảo quản thực phẩm được diễn ra suôn sẻ không làm ảnh hưởng đến chất của các loại thực phẩm này. Tiếp theo, bạn không có hiểu biết chuyên môn trong sửa chữa tủ lạnh thì dịch vụ là nơi cung cấp nguồn lực có hiểu biết rộng và am hiểu về tủ lạnh. Họ nắm bắt được lỗi và khắc phục húng đúng kỹ thuật mà không làm ảnh hưởng đến bộ phận khác hoặc chức năng của chúng. Một khía cạnh khác, các dịch vụ sửa chữa tủ lạnh tại hà nội giá rẻ ngày nay cạnh tranh khốc liệt với nhau về chất lượng phục vụ, giá thành. Nên bạn sẽ dễ dàng tìm được một nhà cung cấp dịch vụ với giá tốt nhất. Dịch vụ sửa chữa tủ lạnh tại hà nội giá rẻ cho cư dân Hà Nội Những lưu ý khi gọi dịch vụ Hiện nay, trên khu vực thành phố Hà Nội có nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa tủ lạnh tại hà nội giá rẻ. Nhưng kéo theo đó là nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ không đạt chất lượng. Một hành vi tinh ranh là họ sẽ cho bạn mức giá dịch vụ khá rẻ và đến sửa chữa cho bạn, nhưng tủ lạnh nhà bạn sẽ phải bị sửa nhiều lần do họ không giải quyết dứt điểm vấn đề. Do đó, chúng tôi muốn bạn chú ý đến một số vấn đề khi tìm dịch vụ. Bạn cần xem xét nhà cung cấp có thời gian hoạt động như thế nào trên thị trường. Thời gian hoạt động của họ càng lâu thì tên tuổi của và lịch sử phục vụ khách hàng của họ sẽ phản ánh họ có tốt hay không. Tiếp đến là các đánh giá từ khách hàng trực tiếp, bạn có thể đọc các bình luận, đánh giá của họ trên các trang website của nhà cung cấp. Mặc khác, các linh kiện và chuyên môn của họ phải đảm bảo. Bạn có thể gọi điện cho nhà cung cấp để được tư vấn trước, từ đó bạn sẽ biết được họ có thực sự chuyên nghiệm hay không. Nhà cung cấp phải đảm bảo vệ sinh sau khi sửa chữa cho tủ lạnh, tiến hành bảo dưỡng bảo hành cho các linh kiện được thay thế theo thời gian mà 2 bên đã thỏa thuận. Bạn cũng cần quan tâm đến giờ hoạt động của nhà cung cấp có linh hoạt hay không. Vì tủ lạnh hư hỏng thì diễn ra bất thường, nên giờ hoạt động linh hoạt sẽ có thể tiếp nhận vấn đề và giải quyết cho bạn kịp thời. Đừng để vấn đề tủ lạnh hoạt động kém hoặc ngừng hoạt động không rõ nguyên nhân làm bạn phải phiền lòng. Bạn hãy tìm cho mình một dịch vụ sửa chữa tủ lạnh tại hà nội giá rẻ uy tín để khắc phục tủ lạnh nhà bạn. Xem thêm: Sửa chữa tủ lạnh tại Đống Đa
 9. sửa chữa tủ lạnh sharp là một trong những vật dụng không thể thiếu trong gia đình của mỗi người. tuy nhiên không phải ai cũng hiểu hết cách sử dụng tủ lạnh như thế nào vừa hiệu quả vừa bền đẹp. Trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ tổng hợp cho quý bạn đọc những điều cần lưu ý khi sử dụng tủ lạnh và dịch vụ sửa chữa tủ lạnh tại Hoàng Mai chất lượng, giá rẻ nhất. Bài viết hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn đọc nhiều thông tin hữu ích nhất trong cuộc sống, vì thế đừng bỏ lỡ bài viết hấp dẫn này nhé. Những điều cần bạn nhất định phải lưu ý khi sử dụng tủ lạnh Những điều bạn cần lưu ý khi sử dụng tủ lạnh Tủ lạnh là vật dụng quen thuộc trong mỗi gia đình với tần suất hàng chục lần sử dụng mỗi ngày tại gia đình. Tuy nhiên nếu bạn không hiểu rõ cách sử dụng, chiếc tủ lạnh của bạn sẽ dễ bị hư hỏng và tuổi thọ của nó sẽ ít dần theo thời gian. Dưới đây là một số điều bạn đọc cần lưu ý khi sử dụng chiếc tủ lạnh tại nhà mình nhé: Lưu ý khi mất điện Việc thường xuyên mất điện đột xuất có thể là chiếc tủ lạnh nhà bạn dễ bị hư hỏng, chính vì thế bạn cần nắm một số tip xử lý khi bị mất điện nhé. Bạn cần hạn chế tối đa việc đóng mở cửa tủ trong thời gian mất điện. Đồng thời bạn cần lưu khô ráo nước đọng trong tủ lạnh trước khi cho tủ vận hành lại. Lưu ý khi di chuyển tủ Khi bạn cần di dời tủ lạnh sang vị trí khác hay khi dọn nhà, bạn cần lưu ý phải rút đầu cắm dây điện nguồn ra và lấy hết tất cả thực phẩm bên trong ra trước khi vận chuyển. Hầu hết các loại tủ lạnh đều có trọng lượng trung bình, tuy nhiên bạn nên nhờ sự giúp đỡ của 2 – 3 người khi di chuyển nhằm tạo độ ổn định cho tủ. Đặc biệt bạn cần lưu ý không đặt tủ nằm ngang khi vận chuyển và dùng dây nịt chặt tủ. Sau khi di chuyển đến vị trí mới, bạn phải chờ 20 đến 30 phút rồi hãy cắm điện cho tủ hoạt động. Dịch vụ sửa chữa tủ lạnh tại Hoàng Mai uy tín, chất lượng Suachuadienlanh.net – dịch vụ sửa chữa tủ lạnh uy tín tại Hoàng Mai Hiện nay trên thị trường có rất nhiều công ty cung cấp dịch vụ sửa chữa tủ lạnh tại Hoàng Mai, tuy nhiên không phải đơn vị nào cũng đáng tin cậy. Một số công ty cung cấp dịch vụ kém chất lượng với mức giá siêu cao. Với mong muốn giúp bạn đọc tìm được dịch vụ sửa chữa tủ lạnh trọn gói vừa chất lượng vừa tiết kiệm chi phí, bài viết giới thiệu công ty suachuadienlanh.net. Dịch vụ sửa chữa tủ lạnh trọn gói tại suachuadienlanh.net nhận được rất nhiều lời khen ngợi của khách hàng gần xa. Hàng ngàn phản hồi tích cực cửa khách hàng đã gửi về website công ty, khen ngợi về chất lượng dịch vụ và tác phong làm việc của đội ngũ nhân viên công ty. Dưới đây là một số ưu điểm nổi bật đã tạo nên tên tuổi của suachuadienlanh.net bạn nhất định phải biết: Chất lượng luôn cao cấp Công ty ứng dụng công nghệ sửa chữa tiên tiến nhất hiện nay cùng hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại, qua đó mang đến cho quý khách hàng những dịch vu chất lượng cao cấp. Đặc biệt công ty cung cấp chính sách bảo hành sau sữa chữa cho khách hàng rất tốt với nhiều điều khoản đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng. Chính vì lẽ đó suachuadienlanh.net xứng đáng là địa chỉ đáng tin nhất dành cho các khách hàng đang tìm kiếm đơn vị sửa chữa tủ lạnh trọn gói tại nhà. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm Đội ngũ nhân viên tại công ty đều có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo bài bản về tác phong nghiệp vụ. Đặc biệt tất cả nhân viên đều có tinh thần trách nhiệm cao với nghề, cam kết mang đến cho khách hàng những dịch vụ chất lượng, hiệu quả nhất. Ngoài ra đội ngũ chăm sóc khách hàng tại công ty luôn tận tình tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng. Giá cả cạnh tranh Công ty cung cấp cho khách hàng các dịch vụ sửa chữa tủ lạnh với mức giá cạnh tranh tốt nhất trên thị trường hiện nay. Đến với dịch vụ sửa chữa trọn gói tại nhà, quý khách hàng sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí, đặc biệt công ty cam kết không phát sinh chi phí trong quá trình thực hiện. Mọi thiết bị, linh kiện thay thế hay sửa chữa đều được công ty công khai minh bạch và rõ ràng cụ thể cho khách hàng. Vì thế bạn có thể hoàn toàn yên tâm và tin tưởng dịch vụ tại suachuadienlanh.net nhé. Tiến độ luôn luôn nhanh Công ty cam kết đảm bảo tiến độ sửa chữa cho tất cả khách hàng Công ty cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ sửa chữa nhanh nhất, nhằm đảm độ công việc sinh hoạt của bạn. Thông thường với những lỗi nhỏ, chúng tôi sẽ hoàn thành nhanh chóng trong 6 – 12 giờ sau khi tiếp nhận yêu cầu của quý khách hàng. Một số trường hợp thiết bị hư hỏng nặng, quá trình sửa chữa có thể kéo dài hơn nhưng chúng tôi vẫn đảm bảo hoàn thành sớm nhất cho tất cả khách hàng. Bài viết giới thiệu với bạn đọc dịch vụ sửa chữa tủ lạnh tại Hoàng Mai chất lượng, giá rẻ. Hy vọng bạn đọc sẽ có những thông tin hữu ích nhất qua bài viết này nhé Xem thêm; Sửa chữa tủ lạnh tại Hà Đông
 10. Sửa chữa tủ mát,sửa chữa tủ lạnh sharp, tủ lạnh tại nhà giá rẻ giải quyết được rất nhiều vấn đề cho những doanh nghiệp hay hộ gia đình kinh doanh thực phẩm được bảo quản trong tủ mát, tủ đông. Với thời tiết nắng nóng như hiện nay, việc bảo quản thực phẩm trong tủ mát, tủ đông không còn quá xa lạ. Nhờ có tủ mát, tủ đông khiến thức ăn tươi ngon và được bảo quản lâu nếu số lượng lớn áp dụng cho những cơ sở kinh doanh hay các hộ gia đình. Nhưng không gì là lâu bền mãi, cũng sẽ có lúc những đồ dùng này trở nên hỏng hóc, hay gặp một số các vấn đề nghiêm trọng. Đừng lo vì đã có sửa chữa tủ mát, tủ đông tại nhà giá rẻ. Vậy tại sao lại xuất hiện những nguyên nhân gây nên vấn đề nghiêm trọng với chiếc tủ nhà bạn? Sửa chữa tủ mát, tủ đông tại nhà giá rẻ sẽ giải quyết mọi nguyên nhân. Nguyên nhân gây nên hiện tượng hư hỏng có thể chỉ đơn giản là bạn đã để tủ lâu ngày không sử dụng hoặc bật nhiệt độ quá cỡ hay nhiều nguyên nhân khác. Và chúng tôi ở đây là để giúp bạn tháo gỡ những nguyên nhân đó. Sửa chữa tủ mát, tủ đông tại nhà giá rẻ giúp sửa chữa tủ khi gặp các tình trạng: Rò rỉ nước trong tủ. Nhiệt độ làm lạnh không như mong muốn. Tủ không hoạt động, không sáng đèn hay các vấn đề tương tự. ….Và còn rất nhiều các tình trạng khác sẽ được đội ngũ nhân viên chúng tôi xử lý, giải quyết kịp thời. Phải chăng giá thành rẻ thì mọi thứ cũng “rẻ”? Đối với sửa chữa tủ mát, tủ đông tại nhà giá rẻ thì chất lượng không thành vấn đề. Chúng tôi làm việc bằng cái tâm với nghề, luôn đặt uy tín, chất lượng lên trên hết. Sửa chữa tủ mát, tủ đông tại nhà giá rẻ đưa đến mức giá phải chăng nhất cho bất cứ người nào cũng có thể tìm đến chúng tôi khi tủ của họ gặp phải bất kỳ vấn đề gì. Giá rẻ nhưng đội ngũ nhân viên, đều dày dặn kinh nghiệm, có niềm say mê với công việc và luôn chiều lòng mọi khách hàng. Hiện nay, trên thị trường có hàng trăm, hàng ngàn loại tủ mát, tủ đông khác nhau nhằm phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Các thương hiệu đua nhau trưng bày các sản phẩm mới. Mỗi sản phẩm có một kết cấu riêng, phụ tùng riêng dẫn đến hư hỏng cũng khác nhau. Nhưng sửa chữa tủ mát, tủ đông tại nhà giá rẻ phục vụ được tất cả các “ căn bệnh “ khác nhau đó. Cuối cùng là đưa ra giải pháp nhằm sửa chữa kịp thời. Làm thế nào để người tiêu dùng có thể tin tưởng, để lựa chọn các bạn giữa vô vàn những nơi sửa chữa ngoài kia? Vì sửa chữa tủ mát, tủ đông tại nhà giá rẻ đáp ứng đầy đủ yêu cầu khách hàng. Tủ mát, tủ đông là người bạn không thể thiếu trong mỗi gia đình, đặc biệt là những nơi buôn bán sỉ và lẻ. Hiện nay cũng có rất nhiều cơ sở chuyên sửa chữa mặt hàng này và sửa chữa tủ mát, tủ đông tại nhà giá rẻ cũng là một trong số đó. Nhưng lý do các bạn nên lựa chúng tôi như đã nói ở trên ngoài đội ngũ chuyên nghiệp, chất lượng đảm bảo thì chúng tôi hoạt động theo phương châm sau: Khách hàng luôn luôn đúng. Mọi quyền lợi khách hàng đều được đặt lên hàng đầu. Giá cả phải chăng, phù hợp với “ ví tiền “ mọi khách hàng. Lắng nghe, tôn trọng khách hàng, sửa chữa thiết bị đúng “ bệnh” đưa ra giải pháp cần thiết nhất. Nếu tủ mát hay tủ đông nhà bạn đang gặp vấn đề thì đừng chần chừ mà không gọi ngay cho chúng tôi, dịch vụ sửa chữa tủ mát, tủ đông tại nhà giá rẻ. Vì nguyên nhân chính gây nên tình trạng hư hỏng nghiêm trọng một phần là thái độ chủ quan, xem thường cứ nghĩ từ từ rồi nó hết. Đôi lúc đúng là có những hư hỏng nhẹ có thể sửa tại nhà nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Để càng lâu sẽ làm cho tình trạng ngày càng nghiêm trọng, xấu hơn đấy. Muốn có cơm ngon, thực phẩm sạch thì vấn đề bảo quản không được xem thường. Tủ gặp vấn đề chắc hẳn cũng sẽ ảnh hưởng phần nào đến thực phẩm. Khi một chiếc tủ mát, tủ đông bị hư thì việc di chuyển đi sửa sẽ gặp vô vàn khó khăn, cồng kềnh. Chưa kể là phải mang đi mang lại nhiều lần sẽ khiến tủ dễ bị va đập gây nên tình trạng móp méo,… Nhưng với đội ngũ sửa chữa tủ mát, tủ đông tại nhà giá rẻ thì bạn chỉ cần ở yên tại nhà và đợi chúng tôi đến giải quyết. Sửa chữa tủ mát, tủ đông tại nhà giá rẻ, tại sao không? Dịch vụ sửa chữa tủ mát, tủ đông tại nhà giá rẻ xứng đáng là người bạn tin cậy luôn đồng hành bên bạn ngay khi tủ nhà bạn gặp vấn đề. xem thêm: Sửa chữa tủ lạnh tại Đống Đa
 11. Serge Gnabry và Thomas Muller giúp Đức thắng ngược Romania 2-1 ở lượt 7, để củng cố đầu bảng bảng J vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Âu tối 8/10. *Ghi bàn: Gnabry 52', Muller 81' - Hagi 9' Được đá trên sân nhà Volksparkstadion, Đức chiếm thế áp đảo. Ngay phút 5, trọng tài Cuneyt Cakir cho họ hưởng phạt đền khi Timo Werner ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp với Andrei Burca. Nhưng ông thay đổi quyết định sau khi tham khảo VAR. Trận này, Đức tung ra 22 cú dứt điểm và 6 lần hướng mục tiêu nhưng không thực sự hiệu quả. Trái lại, Romania tìm được đường vào khung thành Ter Stegen chỉ bằng cú sút trúng đích đầu tiên và duy nhất, ngay phút thứ 9. Ianis Hagi - con trai huyền thoại Gheorghe Hagi - nhận bóng từ gần giữa sân và xâm nhập vòng cấm. Anh "xâu kim" trung vệ Antonio Rudiger rồi chích mũi giày chân trái đưa bóng đi chéo góc. Đây là bàn thứ hai của Ianis sau 21 trận cho Romania. nguồn: Gi8 Các cầu thủ Đức mừng bàn ấn định chiến thắng của Muller. Ảnh: AFP Đức liên tục dồn ép sau đó. Dàn sao dưới trướng HLV Hansi Flick cầm bóng 74%, tung tám cú dứt điểm, với ba cú hướng đích, nhưng không thể ghi bàn. Cơ hội rõ rệt nhất ở phút 44, với cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm của Gnabry đưa bóng đi chệch cột dọc. Nhưng hàng thủ đội khách cũng chỉ có thể đứng vững đến phút 52. Nhận bóng từ Marco Reus, Gnabry khống chế một nhịp rồi tung cú nã đại bác đưa bóng đi chéo góc, hạ gục thủ thành Florin Nita. Gnabry cán mốc 20 bàn sau 30 trận đầu khoác áo tuyển Đức, thành tích chỉ kém Fritz Walter (21 bàn), Klaus Fischer (23) và Gerd Muller (36). Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Đức tìm bàn quyết định ở phút 81. Từ quả đá phạt góc, Goretzka đánh đầu chiến thuật để Muller dứt điểm tung lưới trống, làm nổ tung cầu trường Volksparkstadion, ấn định chiến thắng 2-1.
 12. Ghi hai bàn trong 10 phút để gỡ hòa nhưng Việt Nam vẫn thua Trung Quốc 2-3 ở giai đoạn ba vòng loại World Cup 2022, tối 7/10. Chi tiết Tổng thuật Thủ môn Tấn Trường buồn bã, trong khi các cầu thủ Trung Quốc ăn mừng ba điểm đầu tiên. Ảnh: AFP Nguồn: Typhu88 *Ghi bàn: Yuning 53', Wu Lei 75' 90'+5 - Tấn Tài 80', Tiến Linh 90'. Phút 90, HLV Park Hang-seo chạy quanh đường biên nhảy nhót, ôm lấy các cộng sự ăn mừng. Trên khán đài sân Sharjah, số ít các CĐV mặc áo đỏ sao vàng cũng như phát cuồng. Tiến Linh vừa ghi bàn gỡ hoà 2-2 cho Việt Nam. Trước đó, phút 80, bằng cách nào đó hậu vệ Hồ Tấn Tài tung chân trái đưa bóng vào góc hẹp, để rút ngắn cách biệt cho Việt Nam. Một cuộc ngược dòng như mơ đã được mở ra, trong 10 phút cuối cùng ở thế dựa chân tường, sau khi bị Trung Quốc dẫn hai bàn từ phút 75. Chỉ cần một điểm thôi, các học trò của HLV Park cũng làm nên lịch sử, bởi trong quá khứ Việt Nam toàn thua cả sáu lần gặp đối thủ này. Nhưng, đúng phút bù giờ thứ năm, lưới của đội tuyển lại tung lên. Vẫn cái bài treo bổng vào từ cánh trái, hậu vệ thay người Thanh Bình theo kèm không sát để Wu Lei chạm bóng, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Trung Quốc.
 13. Tiền vệ Miralem Pjanic tiếp tục công kích ông thầy cũ Ronald Koeman, khi khuyên ban lãnh đạo Barca tìm một HLV tài năng hơn. "Barca đang trải qua giai đoạn khó khăn. Họ có những kết quả không như mong đợi của CĐV, và điều này tạo áp lực lớn lên các cầu thủ. Có lẽ Barca cần một HLV tài giỏi hơn để đưa CLB trở lại như xưa", Pjanic nói trên beIN SPORTS hôm 4/10. "Barca sẽ tìm lại vị thế như trước, nhưng cần rất nhiều thời gian. Barca luôn là một trong bốn hoặc năm CLB lớn nhất thế giới, và rồi họ sẽ trở lại thời hoàng kim". Nguồn: Typhu88 Pjanic không được Koeman trọng dụng ở Barca mùa trước. Ảnh: Football Espana Barca đang khủng hoảng với hai trận toàn thua, cùng tỷ số 0-3 dưới tay Bayern rồi Benfica, và đứng bét bảng tại Champions League. Tại La Liga, họ vừa bị Atletico đả bại và tụt xuống thứ chín. Ban lãnh đạo CLB tiếp tục tin tưởng Koeman, dù báo chí Tây Ban Nha khẳng định Barca đang tìm người thay thế. Ứng viên sáng giá hiện nay là HLV tuyển Bỉ Roberto Martinez. Không phải lần đầu Pjanic công khai chỉ trích Koeman. Tiền vệ người Bosnia gia nhập Barca hè 2020 với giá 67 triệu USD, nhưng không đáp ứng được kỳ vọng. Pjanic chỉ được chơi 30 trận trên mọi đấu trường, đa số từ ghế dự bị. Hè 2021, Pjanic bị gạt khỏi kế hoạch của Koeman, và phải sang Besiktas theo dạng cho mượn. "Koeman không tôn trọng tôi", Pjanic nói với Marca đầu tháng 9. "Tôi luôn muốn chơi cho Barca, nhưng không ngờ tình hình lại phức tạp như vậy. Tôi ngày càng thi đấu ít đi và mọi thứ trở nên phức tạp. Và khi ra sân, tôi khó lòng có được thể chất và tinh thần sung mãn, và dần đánh mất sự tự tin. Tôi cũng không nói chuyện với Koeman. Điều đó thật kỳ lạ, bởi HLV là người quyết định ai thi đấu và dự bị. Và có những cách khác nhau để làm điều đó thay vì im lặng. Tôi có thể chấp nhận mọi thứ, nhưng tôi muốn được nói chuyện một cách rõ ràng, mặt đối mặt. Không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi có phải cậu nhóc 15 tuổi đâu".
 14. Lionel Messi nằm xuống sân, dưới chân các đồng đội để chống đá phạt của Man City. Đó là sự hạ bệ một tượng đài, hay càng đề cao giá trị của sự vĩ đại? Video Player is loading. Hiện tại 0:09 / Thời lượng 5:58 Đã tải: 0% Tiến trình: 0% Quảng cáo có thể hiển thị sau 1 giây Khi trận đấu trên sân Công viên các Hoàng tử tối 28/9 bước vào những phút bù giờ cuối cùng, Man City được hưởng một quả đá phạt hàng rào từ khoảng cách chừng 25 mét. Lionel Messi bất ngờ chạy đến tham gia lập hàng rào của PSG bằng cách nằm xuống sân, phía sau các đồng đội đang đứng chắn. Nguồn: soi cầu miền trung Hình ảnh lạ lẫm của Messi, khi nằm dưới chân hàng rào trong trận PSG thắng Man City ở Champions League. Ảnh: AFP Đây là điều chưa từng thấy trong hơn 20 năm Messi khoác áo Barca. Ở đó, anh giống như một tượng đài bất khả xâm phạm, thậm chí là được "nuông chiều" một cách thái quá. Nhưng trong màu áo PSG, có một Messi chấp nhận nằm dưới chân các đồng đội. Điều đó cho thấy, thiên tài đến mấy, Messi cũng là một cầu thủ trên sân, là một đồng đội của những cầu thủ trong cùng một màu áo. Sự hòa đồng, thân thiện và khiêm tốn là những tính cách đã luôn đi theo Messi trong cả sự nghiệp. Ở PSG cũng như vậy.
 15. HLV Carlo Ancelotti thừa nhận thua Espanyol 1-2 là trận đấu tệ nhất của Real từ đầu mùa 2021-2022. Chủ nhật, ngày 3/10/2021, 21:15Laliga - Vòng 8Kết thúc Espanyol 2 - 1Hiệp một: 1-0 Real Madrid R. de Tomas (17') A. Vidal (60') K. Benzema (71') Chi tiết trận đấu "Chúng tôi đã chơi tệ. Chúng tôi bắt đầu trận đấu với một kế hoạch rõ ràng, nhưng sau đó không thể giữ bình tĩnh và kiên định với kế hoạch ấy", nhà cầm quân người Italy nói ở họp báo sau trân thua Espanyol. "Sau bàn thua đầu, chúng tôi chơi rất hỗn loạn. Các cầu thủ có vẻ vô tổ chức và kiểm soát bóng không tốt. Chúng tôi phản ứng quá muộn. Đây là trận đấu tệ nhất từ đầu mùa của chúng tôi". Đà tiến lên của Real đang chững lại, sau tám trận bất bại. Ảnh: Marca. Nguồn: hướng dẫn soi cầu Trên sân Cornella-El Prat, Espanyol mở tỷ số phút 17 nhờ cú đệm bóng cận thành của Raul de Tomas. Phút 60, đội đứng thứ 13 lại ghi bàn vào lưới thủ môn Thibaut Courtois. Lần này, Aleix Vidal "xâu kim" Nacho rồi kết thúc vào góc gần. Nếu De Tomas không lỡ cơ hội đối mặt Courtois phút 64, tỷ số có thể đã là 3-0. Real chỉ gỡ được một bàn ở phút 71, nhờ cú cứa lòng của Karim Benzema. Đây là thất bại thứ hai của Real trong vòng năm ngày. Hôm 28/9, họ cũng thua 1-2 khi tiếp Sheriff Tiraspol ở lượt hai vòng bảng Champions League. Trước khi nhận hai thất bại, Real đã tám trận chỉ thắng và hòa trên mọi đấu trường. "Bây giờ là kỳ nghỉ nhường chỗ cho loạt trận cấp ĐTQG, và chúng tôi cần tìm hiểu lý do thái độ toàn đội thay đổi trong vòng một tuần. Tôi nhận thấy sự thay đổi đó trong trận đấu hôm nay. Chúng tôi thi đấu không quyết liệt lắm. Các cầu thủ thường thua trong các cuộc đấu tay đôi", Ancelotti nói thêm.