• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

an1998

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  99
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by an1998

 1. Những cách giảm đau bụng kinh cấp tốc và hiệu quả là gì ? Mỗi khi đến kì kinh nguyệt thì cơn ác mộng của nhiều chị em lại tới, những cơn đau dai dẳng, không dứt khiến bạn bị kiệt quệ về tinh thần và sức khỏe, không còn tâm trạng và sức lực để làm việc. Việc này ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hằng ngày và công việc của bạn. Hiểu được điều này, bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn những cách giảm đau bụng kinh cấp tốc và hiệu quả tức thì, vì thế hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé. NHỮNG CÁCH GIẢM ĐAU BỤNG KINH CẤP TỐC Gừng Gừng từ lâu được biết đến là một loại thảo dược thần kỳ có nhiều công dụng và rất dễ kiếm. Nó hỗ trơ điều trị khá nhiều chứng bệnh, trong đó có hiện tượng đau bụng kinh. Khi cơn đau bụng kinh ập đến, chị em có thể lấy một củ gừng rửa sạch, sau đó giã nát hoặc cắt thành từng lát mỏng, sau đó đắp lên vùng bụng dưới từ 5 – 7 phút sẽ thấy các cơn đau bụng kinh được thuyên giảm rõ rệt. Hoặc cũng có thể uống trà làm từ gừng. Loại thảo dược này có tính nóng nên khi đi vào cơ thể sẽ làm dịu nhanh chóng cơn đau bụng kinh hành hạ. Xoa nhẹ bụng dưới với dầu nóng hoặc cao dán nóng Dán cao hoặc sử dụng dầu nóng cũng được xem là một trong những phương pháp làm giảm đau bụng kinh hiệu quả mà chị em có thể áp dụng. Cách này sẽ giúp máu lưu thông đến các cơ quan trong cơ thể tốt hơn, giúp làm ấm vùng bụng, từ đó cơn đau bụng cũng được giảm đi đáng kể. Túi chườm ấm Khi đến ngày hành kinh, chị em hãy lấy một chút nước ấm cho vào túi cao su hoặc bình thủy tinh và đem chườm vào vùng bụng dưới. Hoặc bạn có thể mua túi chườm nóng tại các cửa hàng tiện lợi rồi chườm vùng bụng bị đau. Đây là một trong những cách giúp làm giảm đau bụng kinh khá hiệu quả và tức thì mà có nhiều chị em áp dụng. Cơn đau bụng kinh chỉ xuất hiện khi máu lưu thông tới các bộ phận, cơ quan trong cơ thể bị giảm đi, hình thành nên các cơn đau bụng kinh khó chịu và kéo dài. Và khi chườm túi nóng ở nhiệt độ 40 độ C sẽ có tác dụng giống như một liều thuốc giảm đau thần kỳ và hiệu quả. Tuy nhiên, chị em không nên dùng nước quá nóng để chườm bụng vì sẽ dễ gây bỏng. Giảm đau bụng bằng massage vùng bụng Massage bụng cũng giúp giảm đau bụng kinh tức thì, đây cũng được xem là một trong những cách mang lại hiệu quả mà chị em nên áp dụng khi đau bụng. Cách thực hiện khá đơn giản: Dùng tay massage nhẹ nhàng vùng bụng dưới theo chiều kim đồng hồ, sau đó ấn nhẹ vào vùng bụng để giúp các cơ bụng được thư giãn, giảm tình trạng co bóp ở tử cung. Từ đó giúp làm giảm nhanh chóng cơn đau bụng. Nếu có điều kiện, chị em có thể sử dụng tinh dầu thơm kết hợp với massage sẽ giúp máu lưu thông dễ dàng hơn, cơn đau bụng cũng dần dịu đi, khá là hiệu quả. Uống nhiều nước ấm Chị em trong những ngày khó chịu này nên uống nhiều nước ấm để giúp các cơ bụng giãn ra, hoạt động trao đổi chất cũng diễn ra thuận lợi hơn. Điều này cũng giúp hạn chế các cơn đau thắt ở bụng, đây là mẹo trị đau bụng kinh đơn giản mà không phải ai cũng biết. Những tư thế nằm giúp giảm đau bụng kinh Một trong những cách làm giảm đau bụng kinh nguyệt được khá nhiều chuyên gia nhắc đến cho chị em đó là cần nằm với tư thế hợp lý. Dưới đây là 3 tư thế tốt giúp làm giảm cơn đau bụng kinh mà chị em cần chú ý: • Tư thế trẻ em: Đối với tư thế này, chị em cần có một chiếc gối và khi nằm chỉ hơi gập người về phía trước. • Tư thế bào thai: Thường là kiểu cuộn người, nằm nghiêng và 2 chân ép vào nhau. • Tư thế nằm ngửa: Đây là tư thế khá đơn giản mà hầu như ai cũng đều có thể làm khi nằm ngủ. Có thể nằm ngửa kết hợp với động tác xoa bóp bụng một cách nhẹ nhàng. Trên đây là những cách giảm đau bụng kinh cấp tốc và hiệu quả tức thì mà chị em có thể áp dụng mỗi khi đến kì. Ngoài ra, nếu như tình trạng đau bụng kéo dài không dứt thì nên xem xét lại và đi khám phụ khoa ngay vì đây là dấu hiệu của các bệnh lý phụ khoa nguy hiểm, nếu không kịp thời điều trị có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này. Tại TP.HCM, nếu bạn đang gặp bất cứ vấn đề nào liên quan đến kinh nguyệt như: Rối loạn kinh nguyệt, không có kinh, đau bụng kinh dữ dội,... có thể đến Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu số 80 - 82 Châu Văn Liêm P.11, Q5, TPHCM để được chuyên gia thăm khám, chẩn đoán nguyên nhân. Hy vọng rằng các thông tin về cách giảm đau bụng kinh cấp tốc trong bài viết này sẽ hữu ích đối với bạn. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào cần được tư vấn, hãy liên hệ theo hotline (028) 3923 9999 hoặc bấm vào khung chat bên dưới để được hỗ trợ tốt nhất. Xem thêm: https://vtv.vn/goc-doanh-nghiep/da-khoa-hoan-cau-noi-kham-chua-benh-uy-tin-chuyen-nghiep-tai-tp-ho-chi-minh-20210118162227909.htm #dakhoahoancautphcm
 2. Phụ Khoa < Bệnh buồng trứng < Đa nang buồng trứng Đa nang buồng trứng là một bệnh khá phổ biến, xuất hiện ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Mặc dù không gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng nhưng nếu để bệnh kéo dài, nữ giới sẽ phải đối mặt với nhiều biến chứng khó lường. Vậy thực chất đa nang buồng trứng có nguy hiểm không? Cần phải điều trị như thế nào để hiệu quả? Bài viết sau đây các chuyên gia sản phụ khoa sẽ giúp bạn làm rõ tất cả những thắc mắc trên, hãy cùng đọc ngay nhé! BỆNH ĐA NANG BUỒNG TRỨNG CÓ NGUY HIỂM KHÔNG? Nguy Hiểm Từ Bệnh Đa Nang Buồng Trứng Đa nang buồng trứng nếu để kéo dài mà không được điều trị tích cực, người bệnh sẽ phải đối mặt với những ảnh hưởng như sau: ++ Gây rối loạn chu kỳ kinh nguyệt Ảnh hưởng đầu tiên của đa nang buồng trứng là những tác động đến chu kỳ kinh nguyệt. Thông thường, ở nữ giới bị bệnh sẽ không có sự đều đặn trong việc rụng trứng. Đó là lý do dẫn đến chu kỳ kinh nguyệt bất thường, có thể nhanh hoặc chậm tùy thuộc vào từng tình trạng của mỗi người. Rối loạn chu kỳ kinh nguyệt không chỉ dẫn đến tâm lý lo lắng, ảnh hưởng đến cuộc sống, mà còn cản trở quá trình thụ thai, gây ra bệnh vô sinh hiếm muộn cho phụ nữ. ++ Ung thư nội mạc tử cung Biến chứng của đa nang buồng trứng có thể dẫn đến nhiều bệnh lý phụ khoa nguy hiểm nhất, đặc biệt là ung thư nội mạc tử cung. Ảnh hưởng của estrogen làm cho nội mạc tử cung dày lên, nhằm chuẩn bị đón trứng để làm tổ. Trường hợp trứng không được thụ thai, thì lớp niêm mạc sẽ bắt đầu bong ra và phụ nữ bắt đầu hành kinh. Nhưng nếu bạn thường xuyên bị mất kinh, lớp niêm mạc này vẫn tiếp tục dày lên, lâu dần dưới sự tác động của estrogen sẽ làm tăng nguy cơ ung thư nội mạc tử cung. Nếu bạn đang thắc mắc đa nang buồng trứng có nguy hiểm không, thì ung thư nội mạc tử cung chính là một câu trả lời. ++ Dẫn đến bệnh vô sinh hiếm muộn Tất nhiên, nếu muốn thụ thai thì bắt buộc phụ nữ phải rụng trứng. Trong khi đó, người bệnh đa nang buồng trứng thường có chu kỳ thất thường, trứng không được rụng thường xuyên. Vì vậy, bệnh lý này được xem là một trong những nguyên nhân phổ biến hàng đầu dẫn đến vô sinh ở nữ giới. ++ Tăng cân, béo phì Bị đa nang buồng trứng có nguy hiểm không? Theo thống kê, có 80% phụ nữ đa nang buồng trứng đều gặp phải hiện tượng thừa cân, béo phì. Thừa cân thường tập trung nhiều ở vùng bụng, làm cho bạn có thân hình quả táo. Cùng từ đó dễ dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm khác như tiểu đường, bệnh về tim hay đột quỵ. Tham khảo thêm Đa Nang Buồng Trứng Là Gì? Triệu Chứng Nhận Biết Và Điều Trị: https://dakhoahoancautphcm.vn/da-nang-buong-trung-la-gi-trieu-chung-nhan-biet-va-dieu-tri.html Đa Nang Buồng Trứng Có Chữa Được Không? Là một căn bệnh mà không có bất cứ người phụ nữ nào mong muốn, nhất là chị em đã lập gia đình. Tuy nhiên, các chuyên gia phụ khoa cho biết, bệnh hoàn toàn có thể chữa khỏi nên người bệnh không cần quá lo lắng. Ngày nay, khi những thành tựu khoa học trong y khoa phát triển mạnh mẽ, đã cho ra đời nhiều phương pháp hiện đại giúp điều trị đa nang buồng trứng đạt kết quả cao. Điều quan trọng mà chị em cần quan tâm là hãy tìm đúng địa chỉ y tế uy tín, chất lượng tốt để được điều trị hiệu quả. Chẳng hạn như Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu với chuyên khoa phụ khoa là một trong những gợi ý mà bạn có thể tham khảo. Trong suốt những năm hoạt động, Phòng khám Hoàn Cầu được người bệnh tin tưởng tuyệt đối nhờ: Là địa chỉ đáng tin cậy, được cơ quan chức năng cấp phép hành nghề trên nhiều lĩnh vực, trong đó có chuyên khoa phụ khoa. Hội tụ những chuyên gia và y tá đầu ngành, không chỉ có kiến thức sâu rộng mà còn chữa bệnh bằng cái tâm, giúp bệnh nhân biết được đa nang buồng trứng có nguy hiểm không và luôn đặt sức khỏe của con người lên hàng đầu. Ứng dụng thành công nhiều phương pháp tối tân trong điều trị bệnh phụ khoa, chẳng hạn như Dao LEEP, Oxygene,… Có mức chi phí vừa phải, phù hợp với điều kiện của hầu hết chị em phụ nữ ở nước ta. Đặc biệt, phòng khám làm việc ngoài giờ từ 8h sáng đến 8 giờ tối thứ 2 đến chủ nhật, nhằm phục vụ tốt nhất cho nhu cầu thăm khám và điều trị của phụ nữ. Trên đây là những thông tin nhằm giúp người bệnh giải đáp thắc mắc đa nang buồng trứng có nguy hiểm không và có chữa được không. Mong rằng qua đó bạn đã rút ra được nhiều kiến thức cần thiết cho bản thân mình.
 3. Phụ Khoa < Bệnh buồng trứng < Đa nang buồng trứng Bạn có biết, cứ 5 phụ nữ, trong đó sẽ có 1 người mắc hội chứng đa nang buồng trứng, theo thống kê của Bộ Y tế. Đây được xem là nguyên nhân phổ biến dẫn đến bệnh vô sinh – hiếm muộn ở nữ giới. Vậy đa nang buồng trứng là gì, các dấu hiệu nhận biết bệnh và phương án điều trị như thế nào hiệu quả? Hãy cùng chuyên gia đi tìm lời giải đáp cho các thắc mắc trên, thông qua bài viết bên dưới nhé! ĐA NANG BUỒNG TRỨNG LÀ GÌ? TRIỆU CHỨNG NHẬN BIẾT VÀ ĐIỀU TRỊ Đa Nang Buồng Trứng Là Bệnh Gì? Được hiểu đơn giản là hiện tượng phụ nữ sản sinh quá nhiều hormone sinh dục nam, nhưng lại không đủ lượng hormone sinh dục nữ. Khi đó, trứng sẽ rụng một cách bất thường. Bệnh lý phụ khoa này nếu không được điều trị sớm thì sẽ có nguy cơ dẫn đến mất cân bằng hormone trong cơ thể. Gây ra nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí dẫn đến các bệnh nghiêm trọng hơn như tim mạch, tiểu đường, rối loạn sinh sản,… Ở nữ giới mắc bệnh đa nang buồng trứng, do cơ thể có nhiều hormone sinh dục nam, ngăn cản sự rụng trứng khiến nó chứa đầy ở trong nang trứng. Nguyên nhân làm cho buồng trứng giãn rộng hơn và chứa các cụm nang nhỏ. Hội chứng buồng trứng đa nang có ảnh hưởng lớn đến phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Được xem là căn bệnh gây vô sinh ở phụ nữ. Triệu Chứng Nhận Biết Đa Nang Buồng Trứng Sau khi biết được đa nang buồng trứng là gì, chắc chắn nhiều chị em lo lắng không biết nó có triệu chứng như thế nào. Theo các chuyên gia, nếu gặp phải một vài dấu hiệu dưới đây, bạn cần phải đi khám ngay vì rất có thể đang mắc phải buồng trứng đa nang: Kinh nguyệt không đều: Sự kìm hãm rụng trứng là lý do dẫn đến kinh nguyệt không đều, hoặc thậm chí là mất kinh. Theo thống kê, người bệnh bị đa nang buồng trứng sẽ có dưới 8 lần hành kinh trong một năm. Chảy nhiều máu: Do kinh nguyệt bị thiếu hụt nên màng tử cung có thời gian dài để phát triển. Vì vậy mà trong chu kỳ hành kinh, nữ giới sẽ thấy chảy nhiều máu hơn bình thường. Lông phát triển: Những phụ nữ mắc hội chứng đa nang buồng trứng thường có sự phát triển bất thường của lông trên mặt và cơ thể, nhất là bụng, lưng, ngực. Mụn trứng cá: Như chúng ta đã tìm hiểu trong mục đa nang buồng trứng là gì, đó là hiện tượng các hormone sinh dục nam sản sinh quá mức. Từ đó sẽ khiến da bạn tiết dầu nhiều hơn, khiến mụn trứng cá nổi trên mặt và cả vùng lưng Tăng cân: Tăng cân cũng là một trong những dấu hiệu cảnh báo đa nang buồng trứng mà chị em cần lưu ý. Xuất hiện vết sạm trên da: Ở những khu vực có nếp nhăn, da bắt đầu sạm dần đi, đặc biệt là dưới ngực, háng và cổ. Nhức đầu: Sự thay đổi hormone bất thường là một trong những nguyên do gây nhức đầu ở người bệnh. >>>>> Tham khảo thêm Bệnh Đa Nang Buồng Trứng Có Nguy Hiểm Không? https://dakhoahoancautphcm.vn/benh-da-nang-buong-trung-co-nguy-hiem-khong.html Phương Pháp Điều Trị Đa Nang Buồng Trứng Trước khi tìm kiếm phương pháp điều trị đa nang buồng trứng hiệu quả, bạn cần phải nắm rõ đa nang buồng trứng là gì và cần phải kiểm tra để chẩn đoán chính xác bệnh. Do đó, khi có những dấu hiệu bất thường, bạn có thể đến những địa chỉ phụ khoa uy tín như Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu để thăm khám. Tại Hoàn Cầu, người bệnh có thể được chỉ định điều trị đa nang buồng trứng theo nhiều phương pháp khác nhau. Trong đó phổ biến nhất là: Điều trị nội khoa bằng thuốc: Thông thường, các thuốc được chỉ định là những loại có tác dụng kích thích rụng trứng, kìm hãm sự sản sinh của hormon sinh dục nam. Hỗ trợ để chu kỳ kinh diễn ra một cách đều đặn hơn. Điều trị bằng phẫu thuật: Trường hợp điều trị bằng thuốc không có hiệu quả, chuyên gia sẽ cân nhắc việc phẫu thuật. Với nền y học hiện đại cùng tay nghề vững chắc của chuyên gia Hoàn Cầu, bạn có thể hoàn toàn an tâm về kết quả và khả năng phục hồi sau khi phẫu thuật. Thụ tinh trong ống nghiệm: Nữ giới bị mắc bệnh đa nang buồng trứng và mong muốn có con thì thụ tinh trong ống nghiệm là phương pháp tối ưu. Chuyên gia sẽ lấy trứng của vợ và tinh trùng của chồng để thực hiện quá trình thụ tinh nhân tạo trong phòng thí nghiệm. Mong rằng với những chia sẻ trên đây về hội chứng đa nang buồng trứng là gì, triệu chứng và cách điều trị hiệu quả, chị em đã có thêm nhiều kiến thức đúng hơn về bệnh phụ khoa nguy hiểm này. Mọi thắc mắc khác, vui lòng click vào khung chat ở cuối bài để nhận được sự tư vấn chu đáo và tận tình từ chuyên gia!
 4. Phụ khoa > Viêm phụ khoa > Nấm âm đạo Tình trạng viêm ngứa vùng kín rất phổ biến và chị em phụ nữ nào cũng sẽ ít nhất một lần trải qua trong đời. Đặc biệt những người đã từng quan hệ t.ình dục thường dễ bị hơn so với các em bé chưa trưởng thành. Nguyên nhân gây nên tình trạng này là gì, nó có nguy hiểm không và cách xử lý ra sao? 5 NGUYÊN NHÂN GÂY NGỨA VÙNG KÍN PHỔ BIẾN Có rất nhiều tác nhân gây nên hiện tượng trên và chị em cần nắm để phòng ngừa tối đa nguy cơ bị ngứa cửa mình trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia Hoàn Cầu sẽ liệt kê những thủ phạm điển hình, bạn hãy xem mình thuộc vào trường hợp nào thông qua triệu chứng của chúng nhé. Âm đạo bị nhiễm khuẩn Môi trường âm đạo luôn có những loại vi khuẩn có lợi và vi khuẩn gây hại. Nếu độ pH môi trường bị mất cân bằng thì loại hại khuẩn sẽ phát triển mạnh hơn, lấn át lợi khuẩn, gây nên các tình trạng viêm nhiễm. Triệu chứng nhận biết âm đạo bị nhiễm khuẩn gây ngứa: + Vùng kín ra nhiều khí hư, có mùi hôi nặng khó chịu + Tại âm đạo nổi mụn ngứa là biểu hiện dễ thấy nhất + Ngứa, rát và buốt khi đi tiểu hoặc quan hệ t.ình dục Nhiễm trùng nấm men Cũng là một hệ quả của việc mất cân bằng trong môi trường âm đạo, nhiễm trùng nấm men khiến vùng kín chị em bị viêm ngứa khó chịu vô cùng. Các loại nấm âm đạo thường do vi khuẩn cư trú trong đường sinh dục, đường ruột gây ra. Không chỉ khiến chị em bị ngứa, ảnh hưởng cuộc sống và công việc mà tình trạng này cũng dẫn đến nhiễm trùng, để lại biến chứng nguy hiểm. Triệu chứng nhận biết nhiễm trùng nấm men vùng kín: + Khu vực âm đạo đỏ, tấy, rất ngứa ngáy + Xuất hiện các nốt mủ xung quanh vùng kín + Khí hư nhiều, hôi nặng, bị vón cục và màu bất thường Các vấn đề bệnh da liễu Những căn bệnh da liễu thông thường có thể là nguyên nhân gây nên tình trạng khó chịu khiến chị em cảm thấy vùng kín ngứa kèm theo các biểu hiện không mong muốn khác. Bạn sẽ được chẩn đoán và xác định sau khi đi khám bác sĩ, tiếp đó dùng thuốc theo chỉ định để điều trị. Triệu chứng bệnh da liễu gây ngứa vùng kín: + Môi lớn, môi nhỏ của âm hộ và vùng mu, hậu môn xuất hiện nốt đỏ + Vảy nến bám vào lông mu gây ngứa rát khó chịu ở âm đạo, âm hộ + Vùng da ở quanh âm đạo bị khô, có thể nứt ra và gây chảy máu + Nếu nghiêm trọng có thể lây lan vào bên trong niêm mạc âm đạo Các bệnh xã hội Bị mắc các bệnh xã hội lây lan qua đường t.ình dục cũng có thể khiến cửa mình bị ngứa ở phụ nữ. Đối với chị em bị những căn bệnh xã hội thì nguy cơ và mức độ sẽ cao hơn nhiều so với nam giới. Bệnh phổ biến có thể kể như sùi mào gà, lậu, giang mai, mụn rộp sinh dục,… Triệu chứng bệnh lây qua đường t.ình dục ở nữ giới: + Gây nổi mụn và ngứa rát trong khu vực âm đạo + Dịch tiết nhiều, có màu vàng, mùi tanh khó chịu + Chảy máu âm đạo bất thường, đi tiểu đau rát + Có thể đau vùng chậu, buồn nôn và nôn mửa Một số nguyên nhân sinh lý, thói quen sinh hoạt Đôi khi viêm ngứa vùng kín có thể không xuất phát từ nguyên nhân bệnh lý mà nó chỉ là biểu hiện sinh lý mà chị em phải trải qua trong một giai đoạn sinh trưởng nào đó. Chẳng hạn như dị ứng với các sản phẩm vệ sinh vùng kín, bị stress khiến hormone nội tiết tố bị rối loạn gây ngứa, hay là giai đoạn dậy thì, tiền mãn kinh,… Đặc biệt phụ nữ mang thai cũng rất dễ bị ngứa vùng kín do sự thay đổi khủng khiếp của tình trạng hormone trong cơ thể. Bên cạnh triệu chứng ngứa, rát thì chị em còn hay bị khô âm đạo, giảm ham muốn t.ình dục đáng kể do thành âm đạo mỏng và giảm lượng chất nhờn vùng kín. Hoặc chị em mặc đồ quá bó sát khiến cơ thể khó chịu và âm đạo cọ xát nhiều vào quần chật gây trạng thái khó chịu, viêm ngứa. Những nguyên nhân này chị em có thể khắc phục để cải thiện tình hình. BỊ NGỨA VÙNG KÍN PHẢI LÀM SAO? Chúng ta vừa phân tích những nguyên nhân có thể là thủ phạm gây tình trạng viêm nhiễm, ngứa vùng kín. Vậy nếu chị em gặp phải tình huống vùng kín bị ngứa phải làm sao cho khỏi? Theo các chuyên gia tại Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu, những trường hợp ngứa do sinh lý, thói quen sinh hoạt bạn có thể điều chỉnh tại nhà. Còn nếu chị em nào bị ngứa âm đạo lâu ngày, tình trạng kéo dài và nghiêm trọng, phải đến ngay cơ sở y tế chuyên nghiệp khám và điều trị. Bạn tuyệt đối không tự ý sử dụng các biện pháp dân gian để rửa, thụt vào âm đạo. Chúng không giúp điều trị tận gốc nguyên nhân tình trạng mà có khi còn làm cho các triệu chứng trở nên khó lường hơn. Việc lựa chọn địa chỉ khám chữa vùng kín bị ngứa cũng là một vấn đề quan trọng mà chị em phải cân nhắc. Bởi vì hiện nay có quá nhiều cơ sở mở ra mà không biết là họ có uy tín hay không, đã được cấp giấy phép hoạt động chưa, chất lượng khám chữa như thế nào,… Tại tp Hồ Chí Minh, chị em nên tham khảo phòng khám Hoàn Cầu. Đây là điểm đến đáng tin cậy sẽ khiến bạn yên tâm tuyệt đối với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, tâm huyết và tận tình với bệnh nhân. Ngoài ra ở đây có hệ thống trang thiết bị, máy móc y tế tân tiến hàng đầu, chi phí khám phải chăng, điều trị chính xác, hiệu quả và bảo mật thông tin chị em hoàn toàn. Nếu chị em bận rộn, có thể sắp xếp đi khám vào những thời điểm khác nhau trong ngày từ 8:00 – 20:00. Đặc biệt Hoàn Cầu làm việc cả năm không nghỉ ngày nào. Chị em hãy nhấn vào khung chat bên dưới để được tư vấn miễn phí các thông tin cần thiết nhé. Tham khảo thêm Ra nhiều khí hư như bã đậu là bị bệnh gì? https://dakhoahoancautphcm.vn/ra-nhieu-khi-hu-nhu-ba-dau-la-bi-benh-gi.html
 5. Phụ khoa > Viêm phụ khoa > Nấm âm đạo Bộ phận âm đạo của nữ giới luôn tiết ra một lượng khí hư nhất định và được gọi là khí hư sinh lý. Tuy nhiên, khi cơ thể xuất hiện tình trạng khí hư như bã đậu ra nhiều thì đây có thể là triệu chứng cảnh bảo bộ phận sinh dục nữ giới đang gặp vấn đề về bệnh lý. Vậy khí hư như bã đậu là bị gì? Có nguy hiểm không? Để hiểu rõ vấn đề này hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết trong bài viết sau đây. KHÍ HƯ NHƯ BÃ ĐẬU LÀ BỊ GÌ? Theo các chuyên gia sản phụ khoa tại Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu cho biết: Hiện nay có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng khí hư vón cục như bã đậu. Với trường hợp khí hư vón cục như bã đậu nhưng không có mùi, không ngứa, thì đây là dấu hiệu bình thường thể hiện nữ giới sắp đến ngày rụng trứng. Nguyên nhân khí hư vón cục như bã đậu Tuy nhiên, khi xuất hiện tình trạng khí hư như bã đậu, ngứa ngáy và có mùi hôi khó chịu, thì đây có thể là dấu hiệu của các bệnh phụ khoa nguy hiểm. Cụ thể: Bị khô âm đạo Tình trạng estrogen bị suy giảm là nguyên nhân khiến quá trình bài tiết dịch nhờn giảm đi, lớp niêm mạc âm đạo mỏng và kém đàn hồi hơn, từ đó gây ra khô âm đạo. Lúc này âm đạo sẽ trở nên ngứa ngáy, khí hư sẽ bị vón cục như bã đậu, đau rát và chảy máu khi quan hệ, tiết rắt, tiểu thường xuyên... Viêm âm đạo Khi âm đạo bị viêm nhiễm, nhiễm nấm và đặc biệt là nấm Candida thì người bệnh sẽ xuất hiện tình trạng khí hư có màu vàng như bã đậu, vón cục, âm đạo sưng đỏ, đau rát, ngứa ngáy. Ngoài ra, bệnh còn khiến cho người bệnh gặp phải tình trạng xuất huyết trong quá trình quan hệ. Viêm lộ tuyến cổ tử cung Khí hư vón cục như bã đậu cũng là một trong những dấu hiệu cảnh báo của tình trạng viêm lộ tuyến cổ tử cung. Khi mắc bệnh, người bệnh sẽ xuất hiện tình trạng khí hư màu trắng đục hoặc vàng xanh ra nhiều, vón cục như bã đậu, có mùi hôi. Cùng với âm đạo bị sưng đỏ, đau rát khi quan hệ hay đi tiểu. Viêm cổ tử cung Là bệnh lý do các loại virus, vi khuẩn, nấm, trùng roi xâm nhập vào cổ tử cung gây ra tình trạng viêm nhiễm, nhiễm trừng. Dấu hiệu đặc trưng của bệnh lý này là ngứa ngáy, đau rát, sưng tấy ở âm đạo, ra nhiều khí hư màu vàng như bã đậu, có mùi khó chịu, chảy máu khi quan hệ và đau âm ỉ ở vùng bụng dưới. Viêm vùng chậu Là tình trạng nhiễm trùng ở phần trên của bộ phận sinh dục nữ như: Buồng trứng, tử cung, bộ phận trong khung chậu. Thông thường, bệnh không xuất hiện những dấu hiệu nhận biết rõ ràng. Tuy nhiên người bệnh có thể nhận biết bệnh thông qua các dấu hiệu như: Đau bụng dưới, khi hư như bã đậu ra nhiều, sưng đau âm đạo, kinh nguyệt bất thường hay đau rát khi quan hệ. Thay đổi nội tiết tố Vào những thời điểm đặc biệt như chuẩn bị bước vào hoặc sau chu kỳ kinh nguyệt và khi có kích thích tình dục thì lượng khí hư ở nữ sẽ sẽ có sự thay đổi nhất định. Vì thế sự thay đổi nội tiết tố trong cơ thể khiến khí hư vón cục như bã đậu ra nhiều tuy nhiên không gây khó chịu cho người bệnh. RA NHIỀU KHÍ HƯ NHƯ BÃ ĐẬU CÓ NGUY HIỂM KHÔNG? Theo các nguyên nhân mà chúng tôi chia sẻ trên, thì khí hư ra nhiều và như bã đậu có thể có là dấu hiệu của các bệnh phụ khoa nguy hiểm. Vì thế, chị em nên tiến hành thăm khám để phát hiện bệnh kịp thời và được điều trị dứt điểm. Để tránh bệnh phát triển và gây ra những biến chứng nguy hiểm như: ♦ Nguy cơ gây ra ung thư cổ tử cung khi viêm nhiễm kéo dài, khiến các tế bào ác tính phát triển dẫn tới tình trạng ung thư vô cùng nguy hiểm tới tính mạng người bệnh ♦ Tăng khả năng vô sinh hiếm muộn, khí hư bã đậu khiến tinh trùng không thể sống lâu hoặc không thể di chuyển để gặp trứng ♦ Đối với phụ nữ đang mang thai thì tình trạng khí hư vón cục như bã đậu khiến tình trạng viêm nhiễm lây lan tới nước ối, tăng nguy cơ sảy thai, sinh non hay thai chết lưu... ♦ Tình trạng viêm nhiễm, nấm, vi khuẩn, tạp khuẩn... có thể lây lan sang bạn tình khi cả hai thực hiện quan hệ tình dục mà không sử dụng bao cao su ♦ Ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống, khiến người bệnh luôn cảm thấy khó chịu, đau rát, ngứa ngáy vùng kín khiến cho chị em cảm thấy tự ti và mặc cảm ♦ Lâu ngày khiến cho nữ giới giảm ham muốn tình dục, khiến hạnh phúc vợ chồng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. ĐIỀU TRỊ KHÍ HƯ NHƯ BÃ ĐẬU Ở ĐÂU UY TÍN? Hiện nay, Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu là địa chỉ được đánh giá là cơ sở tiếp nhận, thăm khám và điều trị bệnh phụ khoa uy tín, chất lượng và được nhiều chị em tin tưởng lựa chọn hiện nay. Đến với phòng khám, người bệnh sẽ được thăm khám, xét nghiệm, xác định nguyên nhân và chỉ định phương pháp điều trị phù hợp nhất. Cụ thể: ► Phương pháp nội khoa: Áp dụng cho tình trạng bệnh nhẹ, bác sĩ sẽ chỉ định sử dụng thuốc kháng sinh, kháng nấm dạng bôi, dạng uống hay dạng đặt để điều trị. Giúp người bệnh loại bỏ các triệu chứng của bệnh và ngăn ngừa bệnh tái phát hiệu quả. ► Phương pháp ngoại khoa: Với tình trạng bệnh nặng hơn, thì bác sĩ sẽ áp dụng những phương pháp ngoại khoa như: Phẫu thuật, Oxygen, DHA, Dao Leep, sóng cao tần, sóng viba hồng ngoại... tùy theo loại bệnh để loại bỏ tác nhân gây bệnh, giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng và hạn chế tối đa bệnh tái phát. Đa khoa Hoàn Cầu được đầu từ cơ sở hạ tầng khang trang, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm trong điều trị bệnh phụ khoa, thủ tục nhanh gọn, chi phí rõ ràng, minh bạch. Sẽ giúp cho người bệnh cảm thấy an toàn và thoải mái hơn khi lựa chọn thăm khám, điều trị tại đây. Trên đây là toàn bộ thông tin về tình trạng khí hư như bã đậu mà chúng tôi đã chia sẻ chi tiết đến các bạn. Nếu còn thắc mắc về tình trạng khí hư vón cục như bã đậu, bạn hãy nhấn vào Khung chat sau đây hoặc gọi vào hotline (028) 3923 9999 để được các bác sĩ chuyên khoa tư vấn và giải đáp miễn phí. Tham khảo thêm Thủ phạm gây viêm ngứa vùng kín và cách xử lý: https://dakhoahoancautphcm.vn/thu-pham-gay-viem-ngua-vung-kin-va-cach-xu-ly.html
 6. Phụ khoa > Viêm phụ khoa > Nấm âm đạo Có thể khẳng định rằng khô âm đạo chính là triệu chứng gặp phải ở hầu hết những chị em nằm trong độ tuổi sinh sản hoặc đã bước vào giai đoạn trung niên. Đây chính là một tình trạng gây nhiều ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, đời sống chăn gối hoặc tồn tại nhiều nguy cơ về các bệnh phụ khoa. Do đó việc tìm hiểu tình trạng khô âm đạo ở phụ nữ và cách điều trị hiệu quả chính là vấn đề vô cùng quan trọng mà các chị em cần phải quan tâm để bảo vệ sức khỏe của mình được tốt hơn. Thông tin được chia sẻ từ bài viết dưới đây chúng tôi sẽ trình bày kỹ hơn về vấn đề này! TỔNG QUAN TÌNH TRẠNG KHÔ ÂM ĐẠO Ở PHỤ NỮ 1. Những điều cần biết về tình trạng khô âm đạo Đầu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem tình trạng khô âm đạo xảy ra ở phụ nữ là gì nhé. Theo như chia sẻ từ các chuyên gia của phòng khám đa khoa Hoàn Cầu thì đây là tình trạng mà âm đạo của chị em phụ nữ không có đủ dịch nhờn để có thể bôi trơn được trong thời gian quan hệ. Chính điều này sẽ gây đau rát, khó chịu cho cả nam và nữ. Khô âm đạo xảy ra phần lớn do kí sinh trùng gây nên. Bên cạnh đó thì tình trạng của khô âm đạo cũng có thể là do môi trường âm đạo bị mất cân bằng hoặc do người đó có tinh thần không ổn định, cơ thể mệt mỏi, stress. Khi bị tình trạng khô âm đạo xảy ra ở phụ nữ thì các chị em sẽ thấy vùng kín có cảm giác ngứa ngáy và đồng thời còn có mùi hôi, sẽ đau rát khi quan hệ. Ngoài ra còn xuất hiện khí hư với màu xanh, vàng, trắng sữa kèm theo đó là tình trạng tiểu buốt hoặc tiểu rát. 2. Cách cải thiện tình trạng khô âm đạo ở phụ nữ Để có thể cải thiện tình trạng khô âm đạo thì chị em phụ nữ cần phải tuân thủ theo một số cách như sau: + Cần bổ sung nước cho cơ thể khoảng 2 lít nước mỗi ngày nhằm giúp thanh lọc cơ thể và đồng thời còn giúp giảm triệu chứng đau rát khi quan hệ. Uống nước nhiều giúp cho âm đạo trở nên mềm và ẩm hơn. + Bổ sung thêm những thực phẩm giàu probiotics cũng sẽ giúp có lợi cho đường ruột và đồng thời tăng cường hệ miễn dịch, giúp phòng chống bệnh tật hiệu quả. Do đó các chị em có thể ăn sữa chua cùng với những thực phẩm lên men... + Bổ sung củ cải và súp lơ trắng nhằm bổ sung nước cho cơ thể từ đó giúp cải thiện triệu chứng khô âm đạo ở phụ nữ rất hiệu quả. + Ngoài ra chị em phụ nữ cũng đừng quên việc không được lạm dụng dung dịch vệ sinh phụ nữ vì đây là nguyên nhân khiến cho cô bé mất cân bằng độ pH và tạo điều kiện để vi khuẩn phát triển gây viêm nhiễm. https://dakhoahoancautphcm.vn/tinh-trang-kho-am-dao-o-phu-nu.html 3. Địa chỉ hỗ trợ tình trạng khô âm đạo ở phụ nữ Bạn biết không triệu chứng khô âm đạo ở phụ nữ phần lớn do nấm và vi khuẩn gây nên do đó bên cạnh việc áp dụng theo các phương pháp đã kể trên thì chị em đừng quên thăm khám để được chữa trị nhằm ngăn ngừa lây lan đến những vùng khác. Và hiện tại thì Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu chính là đơn vị khám và điều trị khô âm đạo an toàn hiệu quả được nhiều chị em tin tưởng và chữa trị thành công. Đây chính là đơn vị phòng khám đã được cấp phép hoạt động của Sở Y Tế đồng thời đảm bảo môi trường phòng khám được vô trùng sạch sẽ, đảm bảo riêng tư, an toàn và kín đáo. Các chuyên gia tại phòng khám Hoàn Cầu giỏi, trình độ tay nghề cao, giàu kinh nghiệm và nhờ có sự hỗ trợ cùng thiết bị y tế tiên tiến hiện đại sẽ giúp cho quá trình khám và điều trị khô âm đạo diễn ra hiệu quả nhất. Mọi thông tin của người bệnh cũng đều được bảo mật hoàn toàn do đó không gây ảnh hưởng đến đời sống riêng tư. Bạn có thể đến với phòng khám từ 8h00 đến 20h00 tất cả các ngày trong tuần kể cả lễ tết để khám và điều trị tình trạng khô âm đạo ở phụ nữ cũng như được các chuyên gia tư vấn giải đáp mọi thắc mắc thật tận tình.
 7. Phụ khoa > Viêm phụ khoa > Nấm âm đạo Nấm âm đạo là một tình trạng phổ biến mà hầu hết nữ giới đều có thể gặp phải. Nhưng vấn đề nhiễm nấm khi mang thai thì khiến chị em lo lắng nhiều hơn. Thực tế đây là bệnh gì và phụ nữ mang thai mắc phải thì có sao không, điều trị nấm như thế nào cho hiệu quả? Đó là những thắc mắc mà rất nhiều chị em đang chờ xem câu trả lời. NẤM ÂM ĐẠO LÀ GÌ, TRIỆU CHỨNG BỊ NHIỄM NHƯ THẾ NÀO? Nấm âm đạo, hay còn gọi là nấm candida, là sự phát triển quá mức của nấm candida albicans gây ra các hiện tượng kích ứng da. Bệnh thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, đặc biệt là những người đã có quan hệ tình dục. Tình trạng này nếu để lâu có thể dẫn đến nhiều biến chứng khó lường. Triệu trứng khi bị nhiễm nấm âm đạo Biểu hiện cơ bản của việc nhiễm nấm là sưng đỏ, viêm, ngứa âm đạo, đau rát, khí hư vón cục và có mùi hôi khó chịu. Ngoài ra, tùy vào mức độ nhiễm nấm nặng hay nhẹ mà các triệu chứng cũng thay đổi. Cụ thể như: + Khí hư bất thường: Huyết trắng chảy nhiều, vón cục, đổi màu, mùi lạ + Âm đạo ngứa, rát, sưng đỏ, khó khăn khi tiểu tiện và quan hệ tình dục + Vấn đề sưng tấy và ngứa rát lan đến phần môi âm đạo, bẹn và cả đùi Đặc biệt, đối với chị em mang thai bị nhiễm nấm, các biểu hiện bao gồm: dịch tiết âm đạo tăng nhiều, khí hư ào ạt nhưng không hôi, âm đạo xuất hiện vết sần, sưng tấy, đau và nóng rát xung quanh âm đạo. NGUYÊN NHÂN NHIỄM NẤM ÂM ĐẠO KHI MANG THAI Các chuyên gia phụ khoa cho biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiễm nấm âm đạo của phụ nữ nói chung và chị em mang thai bao gồm: Thay đổi nội tiết tố Khi mang thai, sự cân bằng hormone nội tiết thay đổi khiến độ pH trong âm đạo cũng bất ổn, tạo điều kiện thuận lợi cho nấm candida phát triển. Trường hợp phụ nữ tiền mãn kinh và cho con bú cũng tương tự như vậy. Ảnh hưởng của thuốc điều trị Môi trường cân bằng bên trong âm đạo bị ảnh hưởng bởi các loại thuốc kháng sinh, kháng viêm hay đặt âm đạo. Từ đó gây nên tình trạng nhiễm nấm âm đạo với các biểu hiện như đã nói trên. Vệ sinh không đúng cách Việc không đảm bảo vệ sinh vùng kín hoặc thụt rửa quá sâu trong âm đạo cũng là một trong những nguyên nhân gây nấm ở nữ giới. Bên cạnh đó, nếu bạn dùng dung dịch vệ sinh có tính tẩy rửa mạnh thì nguy cơ nhiễm nấm cũng tăng. Do cơ địa, sức khỏe Chị em trong thời kỳ mang thai thường xuyên bị căng thẳng, mệt mỏi, hệ miễn dịch sẽ suy giảm. Đó là nguồn gốc cho sự tấn công của nấm và vi khuẩn gây nên các bệnh lý phụ khoa như nấm âm đạo candida. Nguyên nhân chính khiến bạn bị nhiễm nấm âm đạo khi mang thai Quan hệ tình dục không an toàn Phụ nữ có thai cũng có thể duy trì đời sống tình dục vừa phải nhưng cần chú ý về sự an toàn sinh lý cho mình và bạn tình. Bên cạnh nấm âm đạo thì chị em có thể mắc phải những viêm nhiễm khác nếu không đảm bảo vấn đề này. https://dakhoahoancautphcm.vn/nhiem-nam-khi-mang-thai-co-nguy-hiem-khong-dieu-tri-nhu-the-nao.html PHỤ NỮ MANG THAI NHIỄM NẤM CÓ NGUY HIỂM KHÔNG? Đối với bất kỳ nữ giới nào, khi bị nhiễm nấm âm đạo mà không được khám chữa sớm thì đều dẫn đến biến chứng nguy hiểm. Trong khi đó phụ nữ có thai lại là một đối tượng cần được đảm bảo an toàn nhất về vấn đề này. Các chuyên gia trong lĩnh vực này đã chỉ ra những tác hại, sự nguy hiểm của việc nhiễm nấm khi mang thai: + Khiến chị em gặp nhiều bất thiện, khó chịu và tâm trạng căng thẳng + Vi khuẩn xâm nhập vào miệng em bé khi vừa sinh ra, gây tưa miệng + Nguy cơ bị nhiễm trùng nước ối, sinh non, thậm chí có thể sảy thai + Dẫn đến nhiều bệnh lý khác như bệnh tình dục, viêm nhiễm phụ khoa Nguy hiểm hơn, nấm âm đạo trong suốt thai kỳ không được điều trị bằng bất kỳ phương pháp nào sẽ biến chứng thành mạn tính, khó chữa và lây lan các bộ phận khác. Vì thế bạn cần cải thiện ngay vấn đề này để không còn lo lắng nữa. ĐIỀU TRỊ NHIỄM NẤM ÂM ĐẠO KHI MANG THAI Các biện pháp điều trị nấm âm đạo là điều được quan tâm rất nhiều hiện nay. Theo các chuyên gia, thông thường bệnh này sẽ chữa bằng cách sử dụng kem kháng nấm hay thuốc đặt âm đạo. Đối với những trường hợp bệnh nghiêm trọng hoặc đã biến chứng, lây lan thì bác sĩ sẽ chỉ định thêm một số giải pháp nâng cao tùy vào tình trạng cụ thể của chị em. Việc điều trị hiệu quả và đảm bảo an toàn chỉ khi được thực hiện bởi các bác sĩ chuyên môn cao tại cơ sở y tế chất lượng. Về vấn đề này, bạn có thể tin tưởng lựa chọn Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu vì những ưu điểm nổi bật sau: + Phòng khám được cấp phép hành nghề bởi Sở Y tế TP. HCM + Có đội ngũ chuyên gia sản phụ khoa giàu kinh nghiệm, tận tâm + Trang thiết bị y tế được chú trọng đầu tư, máy móc hiện đại + Ứng dụng khoa học kỹ thuật, phương pháp tối ưu vào khám chữa + Chi phí khám chữa phải chăng và luôn được công khai minh bạch + Bệnh nhân có thể lựa chọn bác sĩ giới tính nam hay nữ để trực tiếp điều trị Đến Phòng khám, bạn sẽ được hướng dẫn tận tình các thủ tục và gặp bác sĩ, nhanh chóng cải thiện tình trạng bệnh lý của mình. Tuy nhiên chị em nên liên hệ trước bằng cách chat với tư vấn viên qua bảng tư vấn bên dưới để nhận mã s
 8. Phụ khoa > Khí hư bất thường Ra khí hư màu vàng là dấu hiệu của bệnh gì là câu hỏi mà Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu nhận được rất nhiều từ các chị em trong thời gian trở lại đây. Và để giúp chị em giải đáp được vấn đề này, cũng như hiểu được mức độ nguy hiểm của tình trạng khí hư màu vàng. Trong bài viết sau đây, chúng tôi sẽ mang đến cho những thông tin hữu ích nhất về vấn đề này. RA KHI HƯ MÀU VÀNG LÀ BỊ GÌ? Thông thường, khi hư của nữ giới sẽ có màu trắng trong như lòng trắng trứng và không có mùi hay bất cứ hiện tượng nào khác. Tuy nhiên, khi cơ thể bị virus, vi khuẩn xâm nhập và gây bệnh, thì khí hư sẽ bị thay đổi có thể là màu xanh, màu vàng kèm theo tình trạng mùi hôi khó chịu. Cụ thể như: Dấu hiệu của kinh nguyệt Nếu âm đạo xuất hiện khí hư màu vàng nhưng không có mùi hôi thì đây có thể là dấu hiệu của một chu kỳ kinh nguyệt sắp diễn ra. Nguyên nhân gây ra tình trạng này có thể là do một ít máu kinh trộn với khí hư bình thường. Đây là hiện tượng sinh lý bình thường nên chị em không cần phải lo lắng. Do chu kỳ kinh nguyệt ngắn Tình trạng âm đạo ra khí hư có màu vàng nâu có thể là biểu hiện của tình trạng kỳ nguyệt san. Tuy nhiên, tình trạng khí hư màu vàng nâu khi xuất hiện ở những chị em có chu kỳ kinh nguyệt ngắn. Lúc này khi hư tiết ra sẽ bao gồm cả máu kinh và dịch tiết âm đạo. Ngoài ra, những người ở giai đoạn mãn kinh cũng thường xuất hiện tình trạng này. Do nhiễm trichomonas Tình trạng ra khí hư có màu vàng và kèm theo mùi hồi là một biểu hiện đặc trưng khi âm đạo bị nhiễm Trichomonas. Khi mắc phải tình trạng này, khi hư sẽ có màu vàng xanh kèm theo mùi hôi tanh vô cùng khó chịu. Ngoài ra, khi đi tiểu sẽ xuất hiện cảm giác đau, ngứa ngáy vùng kín và đau rát khi quan hệ. Do bệnh lậu hoặc chlamydia Bệnh lậu hoặc chlamydia là những bệnh lý lây nhiễm qua đường tình dục vô cùng nguy hiểm với tốc độ lây lan nhanh chóng. Khi mắc bệnh, nữ giới thường không xuất hiện triệu chứng đặc trưng ngoài những biểu hiện từ khí hư tiết ra từ âm đạo. Cụ thể, lúc này khí hư sẽ có màu vàng đặc dính và có mùi hôi khó chịu. Đây là dấu hiệu phổ biến của hai bệnh lý này. Do bệnh lý tử cung Các bệnh lý ở tử cung, cổ tử cung như: viêm lộ tuyến cổ tử cung, viêm cổ tử cung, viêm tử cung... là nguyên nhân bệnh lý thường gặp khiến khí hư tiết ra có màu vàng đặc như mủ hoặc có thể loãng, mùi hôi tanh, ngứa ngáy. Bên cạnh đó, vùng kín đau rát nhất là khi quan hệ tình dục. Do viêm vùng chậu Những bệnh lý lây nhiễm qua đường tình dục nếu không được điều trị sớm sẽ dẫn tới tình trạng viêm vùng chậu. Bệnh lý này sẽ khiến cho tử cung, ống dẫn trứng hay buồng trứng bị tổn thương nghiêm trọng và gây ảnh hưởng xấu tới khả năng sinh sản sau này. Khi mắc bệnh, nữ giới sẽ xuất hiện những triệu chứng như: Sốt, buồn nôn, kinh nguyệt bất thường, khí hư màu vàng, xuất huyết, đau khi quan hệ... Do ung thư cổ tử cung Là một trong những bệnh lý vô cùng nguy hiểm tới tính mạng người bệnh. Và những biểu hiện ban đầu khi bị ung thư cổ tử cung là âm đạo ra nhiều khí hư màu vàng hoặc xám đục và có mùi hôi tanh. Ngoài ra, khí hư có kèm theo máu và khiến nữ giới cảm thấy đau khi quan hệ, đau vùng chậu hay phù chân. >>>>> Tham khảo thêm Cách triều trị huyết trắng tại nhà hiệu quả, an toàn https://dakhoahoancautphcm.vn/cach-trieu-tri-huyet-trang-tai-nha-hieu-qua-an-toan.html RA KHÍ HƯ MÀU VÀNG CÓ NGUY HIỂM KHÔNG? Đối với tình trạng ra khí hư màu vàng xuất phát từ những nguyên nhân từ bệnh lý, nếu không được điều trị sớm bệnh sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm cho người bệnh. Cụ thể: ♦ Gây viêm nhiễm, từ đó ảnh hưởng tới quá trình thụ tinh, gây vô sinh hiếm muộn ♦ Phụ nữ mang thai bị ra khí hư màu vàng dễ dẫn tới tình trạng sảy thai, sinh non hoặc trẻ sinh ra không phát triển được ♦ Khiến người bệnh khó chịu, thiếu tự tin, stress và ảnh hưởng tới cuộc sống và công việc hằng ngày ♦ Nếu không được điều trị kịp thời dễ dẫn tới các bệnh lý khác hoặc có thể lây nhiễm bệnh tình dục cho bạn tình hay chồng của mình... ♦ Biến chứng dẫn tới tình trạng ung thư, ung thư buồng trứng, ung thư âm đạo, ung thư cổ tử cung... gây nguy hiểm tới tính mạng Do đó, khi cơ thể xuất hiện những triệu chứng bất thường ở âm đạo, người bệnh nên tiến hành thăm khám sớm nhất để được kiểm tra, chẩn đoán và chỉ định phương pháp điều trị phù hợp. ĐIỀU TRỊ RA KHÍ HƯ MÀU VÀNG HIỆU QUẢ Điều trị khí hư màu vàng tại nhà Khi gặp phải tình trạng khí hư màu vàng, thì chị em có thể áp dụng các phương pháp dân gian để có thể điều trị vấn đề này tại nhà một cách đơn giản và hiệu quả. Cụ thể: ►Sử dụng lá ngải cứu: Chị em cần bị một lượng lá ngải cứu không rồi đun nhỏ lửa với nước, cho đến khi tinh dầu ngải cứu ra hết. Sau đó chị em cho nước ra chậu và tiến hành xông vùng kín trong khoảng 20 phút. Sau đó dùng nước đó vệ sinh vùng kín. Dùng 2-3 lần/tuần sẽ mang lại hiệu quả tối đa. ► Dùng lá trầu không: Dùng lá trầu không đun sôi với nước, sau đó cho thêm 2 thìa muối vào khuấy đều. Đợi nước bớt nóng thì dùng để vệ sinh vùng kín. Nên thực hiện 2-3 lần/tuần để có kết quả tốt nhất. ► Dùng lá trà xanh: Vò nát một lượng lá trà xanh sau đó đun sôi với nước. Sau đó dùng nước trà xanh xông vùng kín sau đó rửa sạch với nước. Nên thực hiện 1-2 lần/tuần để mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, những phương pháp dân gian này chỉ có tác dụng tạm thời, cũng như chỉ hiệu quả với những nguyên nhân gây bệnh do sinh lý. Còn nếu nguyên nhân do bệnh lý gây ra thì những phương pháp này sẽ không mang lại tác dụng như mong muốn. Vì thế chị em cần tiến hành thăm khám để kịp thời phát hiện nguyên nhân gây bệnh, từ đó điều trị sớm nhất để tránh bệnh gây ra những biến chứng nguy hiểm không đáng có. Địa chỉ điều trị ra khí hư màu vàng uy tín, chất lượng Khi có nhu cầu thăm khám và điều trị tình trạng khí hư màu vàng hoặc những vấn đề về bệnh phụ khoa, thì Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu tại 80 - 82 Châu Văn Liêm P11, Q5, TP HCM là một sự lựa chọn hoàn hảo của các chị em. Khi đến với phòng khám, người bệnh sẽ được bác sĩ tiến hành thăm khám, chẩn đoán, xét nghiệm để tìm ra chính xác nguyên nhân gây bệnh. Từ đó chỉ định phương pháp điều trị phù hợp nhất. Hiện nay, tại phòng khám đã và đang thực hiện điều trị tình trạng khí hư có màu vàng vô cùng hiệu quả với những phương pháp tiến tiến như sau: ► Tình trạng bệnh nhẹ, bác sĩ sẽ chỉ định thuốc đặt vào âm đạo hoặc thuốc uống để giúp loại bỏ tác nhân gây bệnh một cách nhanh chóng và an toàn. ► Khi bệnh tình nặng hơn, bắt buộc bác sĩ sẽ áp dụng những phương pháp ngoại khoa tiên tiến hiện nay như: Sóng ngắn, sóng không gian, sóng viba, dao Leep, Oxygen, DHA... giúp loại bỏ tác nhân gây bệnh lên tới 98%. Giúp người bệnh phục hồi nhanh chóng và hạn chế tối đa quá trình bệnh tái phát. Việc áp dụng những phương pháp điều trị tiên tiến, được thực hiện bởi các bác sĩ giàu kinh nghiệm cùng với sự hỗ trợ của trang thiết bị hiện nay. Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu tự tin mang đến cho người bệnh dịch vụ điều trị tình trạng khí hư màu vàng một cách hiệu quả và an toàn nhất. Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan tới tình trạng ra khí hư màu vàng mà các chuyên gia tại Đa Khoa Hoàn Cầu đã chia sẻ đến các bạn. Và nếu các bạn đang gặp phải tình trạng này hoặc có thắc mắc cần được giải đáp, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline (028) 3923 để được các bác sĩ chuyên khoa giải đáp cụ thể và miễn phí nhé.
 9. Phụ khoa > Khí hư bất thường Huyết trắng ra nhiều, có mùi khó chịu là một trong những tình trạng khiến cho nhiều chị em cảm thấy khó chịu, lo lắng. Và đây còn có thể là dấu hiệu của các bệnh phụ khoa nguy hiểm, gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của người bệnh. Vậy ra nhiều huyết trắng là bị gì? Dấu hiệu nhận biết? Cách điều trị huyết trắng tại nhà hiệu quả. Hãy cùng chúng tôi tìm kiếm câu trả lời chính xác qua những thông tin trong bài viết sau đây. HUYẾT TRẮNG LÀ GÌ? Huyết trắng là dịch tiết của đường sinh dục bình thường ở nữ giới từ độ tuổi dậy thì, khi rụng trứng đến kỳ kinh. Huyết trắng ra nhiều hay ít phụ thuốc và hàm lượng estrogen và protein trong cơ thể. Huyết trắng có vai trò giữ ẩm, bôi trơn âm đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình quan hệ. Tuy huyết trắng là vấn đề bình thường ở nữ giới, những khi thấy huyết trắng ra nhiều, có mùi hôi hoặc màu khác thường thì đó là dấu hiệu cảnh báo của các bệnh lý phụ khoa, xã hội nguy hiểm hiện nay. THẾ NÀO LÀ HUYẾT TRẮNG BẤT THƯỜNG? Với tình trạng huyết trắng ra nhiều, có màu sắc bất thường, mùi hôi gì các chuyên gia gọi đó là huyết trắng bệnh lý. Và dưới đây là một số biểu hiện của huyết trắng bất thường: ♦ Huyết trắng có màu xanh vón cục tình trạng huyết trắng ra có màu xanh hoặc vàng là do tình trạng nhiễm trùng âm đạo, cổ tử cung và kèm theo tình trạng ngứa rát ♦ Huyết trắng có màu đục là dấu hiệu của tình trạng viêm âm đạo do nhiễm nấm Candida ♦ Huyết trắng có màu xám kèm theo mùi hôi tanh như cá ươn thì là dấu hiệu của viêm âm đạo do nhiễm khuẩn ♦ Huyết trắng có lẫn máu là dấu hiệu cho biết nữ giới đang mắc phải khối u ác tính như ung thư cổ tử cung hay ung thư nội mạc tử cung polyp cổ tử cung... ♦ Huyết trắng có màu vàng là dấu hiệu cảnh báo nữ giới bị viêm âm đạo do vi khuẩn, viêm cổ tử cung do ung thư âm đạo ♦ Huyết trắng vón cục dính như keo thể hiện sự bất ổn trong điều hòa khí huyết trong cơ thể do tình trạng nhiễm trùng âm đạo. Ngoài những dấu hiệu nhận biết huyết trắng bất thường mà chúng tôi chia sẻ trên, nếu cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường khác thì chị em nên tiến hành thăm khám để xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời. >>>>> Tham khảo thêm Ra khí hư màu vàng là bị gì? Có nguy hiểm không? https://dakhoahoancautphcm.vn/ra-khi-hu-mau-vang-la-bi-gi-co-nguy-hiem-khong.html NGUYÊN NHÂN GÂY RA HUYẾT TRẮNG BẤT THƯỜNG Ở NỮ GIỚI Tình trạng huyết trắng bất thường ở nữ giới xuất hiện bởi rất nhiều nguyên nhân hiện nay. Cụ thể: Do vi khuẩn Quá trình rối loạn hệ vi khuẩn trú ngụ tại vùng kín ở nữ giới, doderlein được thay thế bằng các loại vi khuẩn khác như Gardnerella, Mycoplasma... sẽ phân hủy protein trong âm đạo thành amines và trimethylamine khiến sinh ra huyết trắng có mùi khó chịu. Lúc này huyết trắng sẽ có màu xám trắng, hôi và ra rất nhiều. Do nhiễm nấm Sự phát triển quá mức của vi khuẩn nấm Candida là một nguyên nhân chính gây ra huyết trắng bất thường ở nữ giới. Nguyên nhân chính của sự thay đổi của vi khuẩn Candida là do nữ giới vệ sinh vùng kín không đúng cách, mặc quần chật... Do bệnh lý Các loại bệnh phụ khoa như: Viêm cổ tử cung, viêm lộ tuyến cổ tử cung, viêm vùng chậu, u xơ tử cung hay những loại bệnh xã hội như sùi mào gà, lậu, giang mai... cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng huyết trắng bất thường. Do tác dụng phụ của thuốc Việc sử dụng nhiều loại thuốc kháng sinh, thuốc điều trị hoặc thực hiện phẫu thuật vùng kín tại các địa chỉ y tế không đảm bảo cũng khiến cho nữ giới xuất hiện tình trạng huyết trắng bất thường. ĐIỀU TRỊ HUYẾT TRẮNG BẤT THƯỜNG HIỆU QUẢ Hiện nay, khi gặp vấn đề về tình trạng huyết trắng bất thường chị em có thể áp dụng nhiều phương pháp điều trị hiệu quả tại nhà. Hoặc có thể tiến hành thăm khám tại các cơ sở y tế để được hỗ trợ hiệu quả và an toàn nhất. Cụ thể: Điều trị huyết trắng tại nhà hiệu quả Chị em có thể sử dụng các loại thực phẩm sẵn có tại nhà để điều trị tình trạng huyết trắng bất thường hiệu quả và an toàn. ♦ Dùng gừng tươi: Gừng tươi có tác dụng đẩy lùi tình trạng huyết trắng bất thường, giảm đau lưng trong kỳ kinh. Chị em sử dụng củ gừng tươi, đem giã nát và đun với nước sôi. Sau đó pha với nước sạch và dùng để rửa vùng kín trước khi ngủ sẽ mang lại hiệu quả tuyệt vời. ♦ Dùng rau diếp cá: Là loại rau lành tính, mát, kháng viêm hiệu quả... Chị em dùng 1 nắm lá diếp cá, ngâm nước muối, rửa sạch rồi đun sôi với nước. Sau 15 phút thì lấy nước xông vùng kín và đợi nước nguội thì dùng nước rửa vùng kín. ♦ Dùng lá chè xanh: Dùng lá chè xanh rửa sạch, vò nát rồi đun sôi với nước. Dùng nước lá chè xanh xông vùng kín và khi nước còn hơi ấm thì dùng để rửa vùng kín. Thực hiện mỗi ngày sẽ mang lại hiệu quả tốt. ♦ Dùng rễ cỏ tranh: Rễ cỏ tranh cắt khúc, phơi khô sau đó xem sao vàng hạ thổ. Cho vào ấm thêm ít nước sạch sắc đến lúc còn 1 nước ban đầu thì dừng lại. Chị em pha thêm một ít nước để dùng rửa vùng kín, về phần bã có thể nấu nước để uống. Quá trình điều trị cả trong và ngoài sẽ mang lại hiệu quả tối đa. Tuy nhiên, việc điều trị huyết trắng bất thường tại nhà đòi hỏi chị em phải kiên trì, thực hiện trong thời gian dài mới mang lại hiệu quả tốt. Cùng với đó thì không phải ai cũng phù hợp những phương pháp điều trị tại nhà, vì thế khi có những dấu hiệu bất thường, thì chị em nên đến các phòng khám chuyên khoa để được thăm khám và điều trị hiệu quả. Điều trị huyết trắng bất thường tại Đa Khoa Hoàn Cầu Hiện nay, phòng khám đa khoa Hoàn Cầu là một trong những địa chỉ thăm khám và điều trị bệnh phụ khoa, xã hội uy tín nhất hiện nay. Đến với phòng khám, chị em sẽ được bác sĩ thăm khám, xét nghiệm và chỉ định phương pháp điều trị phù hợp. Cụ thể: ► Sử dụng thuốc: Với tình trạng mức độ bệnh nhẹ, bác sĩ sẽ được bác sĩ tư vấn chế độ sinh hoạt và ăn uống hợp lý. Ngoài ra sẽ được sử dụng các loại thuốc kháng sinh, khám khẩn, giảm đau... giúp điều trị bệnh huyết trắng bất thường hiệu quả. ► Sử dụng phương pháp ngoại khoa: Với tình trạng bệnh nặng hơn, các bác sĩ sẽ thực hiện các phương pháp ngoại khoa. Tại đa khoa Hoàn Cầu, chị em sẽ được điều trị với công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay như: ALA-PDT, Dao LEEP, Oxygen, DHA...giúp phục hồi nhanh chóng và điều trị dứt điểm bệnh huyết trắng bất thường. Đa khoa Hoàn Cầu là địa chỉ quy tụ đội ngũ bác sĩ giỏi, trang thiết bị hiện đại, phương pháp tiên tiến và chi phí rõ ràng sẽ giúp chị em yên tâm khi lựa chọn đây là địa chỉ thăm khám và điều trị tình trạng huyết trắng bất thường. Hy vọng, qua những thông tin trên đã giúp chị em hiểu rõ hơn về tình trạng huyết trắng bất thường, dấu hiệu nhận biết cũng như các điều trị huyết trắng tại nhà hiệu quả. Nếu còn thắc mắc hoặc cần được tư vấn cụ thể hơn về tình trạng huyết trắng bất thường, chị em có thể nhấn vào khung chat sau đây hoặc gọi đến Hotline (028) 3923 9999 để được bác sĩ hỗ trợ chi tiết và miễn phí.
 10. Phụ khoa > Khí hư bất thường Huyết trắng (khí hư) là dịch tiết âm đạo xảy ra hoàn toàn bình thường ở cơ thể nữ giới và là yếu tố không thể thiếu cho sức khỏe sinh sản của người phụ nữ. Tuy nhiên, khi khí hư có màu trắng sữa, ở dạng đặc hay loãng, đôi khi đi kèm với những triệu chứng khác thì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo những bệnh lý phụ khoa nguy hiểm chớ xem thường. KHÍ HƯ (HUYẾT TRẮNG) LÀ GÌ? Huyết trắng là dịch tiết âm đạo xuất hiện ở vùng kín khi nữ giới bước vào giai đoạn dậy thì và dần biến mất khi mãn kinh do huyết trắng bị suy giảm dần, chức năng điều tiết estrogen cũng bị dừng lại. Về bên ngoài huyết trắng có màu trắng trong, có độ kết dính giống như lòng trắng trứng gà, không mùi hoặc có mùi đặc trưng. Huyết trắng tạo nên từ nhiều chất như: nước, urea, acetic acid,…Màu sắc của huyết trắng từ trắng trong đến nâu đen, dạng đặc hoặc loãng, có thể thay đổi tùy vào nhiều yếu tố khác nhau như: tuổi tác, thói quen ăn uống, chu kỳ kinh nguyệt,… Huyết trắng có vai trò giữ ẩm, bảo vệ môi trường âm đạo khỏi các tác động xấu bên ngoài, đồng thời là chất bôi trơn trong quan hệ tình dục, từ đó giúp tinh trùng dễ dàng di chuyển vào sâu bên trong để gặp trứng và thụ thai. Lượng khí hư ở mỗi người sẽ không giống nhau, tùy thuộc vào lượng estrogen trong cơ thể. Khí hư thường xuất hiện nhiều vào các thời điểm như: trước khi có kinh nguyệt, khi mang thai, khi quan hệ tình dục hoặc kích thích tình dục,… NGUYÊN NHÂN HUYẾT TRẮNG RA NHIỀU, CÓ MÀU BẤT THƯỜNG? Khí hư ở mỗi người có thể ở dạng đặc, loãng, sền sệt; có màu trắng như bã đậu, hơi ngả vàng… Tuy nhiên, nếu khí hư ra nhiều bất thường, có mùi lạ thì có thể xuất phát từ những nguyên nhân sau đây: ++ Không giữ vệ sinh vùng kín sạch sẽ hay vệ sinh vùng kín không đúng cách, thụt rửa âm đạo quá sâu dẫn đến viêm nhiễm, mắc các bệnh phụ khoa,… ++ Thường xuyên mặc quần bó sát, có chất liệu nóng, quần áo ẩm ướt khiến vùng kín luôn trong tình trạng ẩm ướt, bí bách, các loại nấm, vi khuẩn từ đó có cơ hội gây ra khí hư bất thường. ++ Ảnh hưởng sau quá trình thực hiện các thủ thuật sản phụ khoa hoặc do lạm dụng thuốc tránh thai trong thời gian dài. ++ Sử dụng dung dịch vệ sinh có tính tẩy rửa mạnh hoặc dị ứng với các sản phẩm như: xà phòng tắm, sữa tắm, … ++ Quan hệ mạnh bạo, không sử dụng các biện pháp bảo vệ an toàn dễ khiến vùng kín bị tổn thương, tiết huyết trắng bất thường. ++ Mắc các bệnh xã hội, bệnh phụ khoa hay các bệnh liên quan đến vùng kín,… KHÍ HƯ CÓ MÀU TRẮNG SỮA LÀ TRIỆU CHỨNG BỆNH GÌ? Bản thân của khí hư màu trắng sữa có nhiều nguyên nhân gây ra có thể kể đến như: ♦ Hoạt động bình thường của cơ quan sinh sản: Giai đoạn hoàng thể của chu kỳ kinh nguyệt (trước kỳ kinh) thì hormone progesterone trong cơ thể đạt đỉnh điểm, huyết trắng lúc này sẽ dày lên và có màu trắng đục, không mùi. ♦ Viêm âm đạo: là một trong những bệnh viêm nhiễm phụ khoa thường gặp ở nữ giới, do sự tấn công của nấm Candida, trùng roi hoặc vi khuẩn E. Coli dẫn đến khí hư thường có màu trắng sữa. ♦ Viêm cổ tử cung: thai phụ ra huyết trắng có màu trắng đục như sữa chua cũng có thể do đã mắc viêm cổ tử cung. Tác nhân chủ yếu do việc vệ sinh vùng kín không sạch sẽ, quan hệ tình dục thô bạo, dị ứng với các loại dung dịch vệ sinh phụ nữ, đã tạo điều kiện cho các loại nấm men, vi khuẩn xâm nhập và gây bệnh. ♦ Viêm lộ tuyến cổ tử cung: Triệu chứng điển hình là tình trạng ra huyết trắng có màu trắng đục không mùi, đặc quánh, ngứa ngáy vùng kín, đau khi quan hệ tình dục, trường hợp nặng có thể có lẫn máu trong dịch tiết âm đạo. Điều này làm cản trở quá trình thụ thai ở nữ giới do dịch tiết đặc quánh gây cản trở tinh trùng di chuyển đến trứng. ♦ Viêm phần phụ: Các triệu chứng khi mắc bệnh như: đau khi giao hợp, khí hư có màu trắng sữa, đục và mùi hôi khó chịu, đau âm ỉ vùng bụng dưới, rối loạn kinh nguyệt, … ♦ Ung thư cổ tử cung: Khi thấy xuất hiện các triệu chứng khí hư ra nhiều, có màu trắng đục, lợn cợn kèm theo mùi hôi khó chịu, xuất huyết âm đạo bất thường, đau nhức vùng chậu, thiếu máu, cơ thể mệt mỏi.. thì khả năng cao có thể đã mắc ung thư cổ tử cung. ♦ Uống thuốc tránh thai: Thuốc tránh thai làm thay đổi hormone trong cơ thể, có tác dụng kiểm soát sự thụ thai. Khí hư có màu trắng sữa là một tác dụng phụ bình thường của thay đổi này. ♦ Mang thai: Khí hư màu trắng đục, không mùi, xuất hiện vào trước kỳ kinh nguyệt có thể là dấu hiệu sớm của thai kỳ. Khí hư khi mang thai và huyết trắng trước kỳ kinh nguyệt tuy khó phân biệt, nhưng thường thì nó sẽ dày và mịn hơn. ♦ Nhiễm nấm men: là căn bệnh phụ khoa khá phổ biến ở nữ giới, thường xảy ra trước kỳ kinh nguyệt. Lúc này khí hư sẽ có màu trắng đục và dày xốp, kèm với tình trạng ngứa, rát ở âm đạo. ⇒ Cách tốt nhất để chăm sóc sức khỏe sinh sản được khỏe mạnh bằng cách khám phụ khoa định kỳ 6 tháng/ lần hoặc ngay khi có những biểu hiện bất thường ở cơ quan sinh dục. Bằng các trang thiết bị y tế hiện đại, các bác sĩ có thể chẩn đoán chính xác và đưa ra phương pháp điều trị thích hợp, hiệu quả. Bên cạnh đó, không tự ý mua thuốc uống khi chưa có sự chỉ định của bác sĩ chuyên khoa hay thực hiện các mẹo vặt dân gian vì có thể không chữa dứt bệnh mà còn khiến tình trạng viêm nhiễm thêm trầm trọng. ĐỊA CHỈ KHÁM PHỤ KHOA - BỆNH KHÍ HƯ UY TÍN HIỆN NAY Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu hiện nay là một trong những địa chỉ khám và điều trị các bệnh phụ khoa uy tín tại TPHCM, nhận được sự tin tưởng của đông đảo chị em - bệnh nhân đến khám chữa bệnh. ► Tại đây, các chuyên gia có chuyên môn cao, tận tình và chu đáo, chị em có thể yên tâm khi đến Hoàn Cầu để chữa bệnh. Bên cạnh đó, phòng khám được trang bị máy móc, thiết bị y tế hiện đại, phục vụ tốt cho công tác khám chữa và điều trị. ► Với trường hợp khí hư có màu trắng sữa, phòng khám còn kết hợp các bài thuốc tây y đặc trị, liệu pháp đông tây y kết hợp (uống/ đặt âm đạo/ vật lý trị liệu) hoặc can thiệp Dao Leep, Oxygene... đem lại hiệu quả cao và an toàn. ► Ngoài ra, phòng khám còn áp dụng các phương pháp ngoại khoa tiên tiến như: Oxygen (O3), Dao Leep… điều trị đảm bảo theo đúng quy trình không đau, không gây tổn thương âm đạo, tử cung, ngăn ngừa tái phát… ► Chi phí điều trị bệnh được niêm yết công khai, trao đổi trực tiếp trước khi điều trị, đảm bảo quyền lợi của bệnh nhân.
 11. Phụ khoa > Khí hư bất thường Bạn có cảm thấy bối rối, lo lắng khi thấy kiến bâu vào quần lót của mình không? Liệu nguyên nhân nào gây ra tình trạng này và nó có nguy hiểm gì không nhỉ? Vấn đề xảy ra thường xuyên cảnh báo bạn không thể lơ là mà phải quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình đấy! NGUYÊN NHÂN KIẾN BÂU VÀO QUẦN LÓT CÓ THỂ LÀ GÌ? Nguyên nhân khách quan Một số yếu tố khách quan khiến quần lót của bạn thường xuyên bị kiến bâu vào được phân tích như là: + Bạn ăn nhiều đồ ngọt khiến đường niệu cao, khi quần lót dính nước tiểu thì sẽ hấp dẫn loài kiến bâu vào + Vị trí chúng ta treo quần lót ở gần nơi có thứ gì đó lôi kéo bọn kiến đến, chúng bâu vào và bò sang quần lót + Quần lót của bạn dính phải thứ gì có vị ngọt hoặc mùi thơm để kiến bò đến (tình huống này ít lặp lại) Đối với trường hợp nào mà tình trạng kiến bâu vào quần cứ tiếp diễn nhiều lần, bạn có thể nghĩ đến những thủ phạm khác phức tạp hơn. Nguyên nhân bệnh lý Các nghiên cứu y học chỉ ra rằng nhiều bệnh lý có thể gây ra tình trạng nước tiểu hoặc huyết trắng của chị em phụ nữ có mùi hấp dẫn kiến, làm cho chúng cứ bâu vào quần lót mỗi khi bạn vừa thay quần ra và chưa kịp giặt. Chẳng hạn như: ► Bệnh tiểu đường: Tên gọi của bệnh này đã giúp chúng ta phần nào hiểu được vì sao nó lại nằm trong danh sách này. Bởi lượng đường trong máu cao và không phân giải hết thì sẽ theo nước tiểu tiết ra ngoài. Khi quần bị dính nước tiểu thì kiến chắc chắn sẽ kéo đến. Nếu kiến bâu vào và cắn, gặm nhấm quần tại vị trí tiếp xúc cơ quan sinh dục làm xuất hiện những lỗ li ti thì bạn cần đến bệnh viện kiểm tra. Lúc này có thể bệnh tiểu đường đã khá cao, nên được kiểm soát càng sớm càng tốt. ► Cơ thể bị thiếu máu: Theo các chuyên gia, khả năng thiếu máu gây tình trạng kiến bâu quần lót thì không gặp thường xuyên. Tuy nhiên nó vẫn có thể là nguyên nhân của vấn đề này, bởi vì thiếu máu là điều kiện thuận lợi cho nhiễm khuẩn. Huyết trắng thay đổi tính chất, kiến rất dễ bâu vào quần. Không chỉ đối với người đã có quan hệ tình dục mới phát sinh tình trạng này. Nó có thể xảy ra với cả nam lẫn nữ, cũng như bệnh tiểu đường đã nói trên đây. ► Các bệnh lý viêm nhiễm phụ khoa, nam khoa: Hiện tượng kiến bâu vào làm rách quần lót xuất hiện rất nhiều khi chị em phụ nữ bị các vấn đề viêm nhiễm phụ khoa. Bên cạnh đó, nam giới cũng có thể gặp tình huống tương tự. Các triệu chứng như ngứa rát vùng kín, khí hư hoặc dịch nam giới có mùi hôi, màu bất thường, âm đạo sưng đau,… thể hiện nguy cơ mắc bệnh khá cao. Khi đó bạn cần phải đi khám ngay. Đặc biệt là các chị em đang mang thai, nếu không điều trị sớm thì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi cũng như sức khỏe của chính bạn. LÀM SAO ĐỂ KIẾN KHÔNG CÒN BÂU VÀO QUẦN LÓT? Muốn cải thiện tình trạng này, chúng ta cần tiêu diệt tận gốc nguyên nhân của nó. Tuy nhiên bạn không thể tự mình làm điều này. Hãy liên hệ với các bác sĩ Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu để được tư vấn xem trường hợp của bạn là do thủ phạm nào gây ra. Hoặc bạn có thể đến trực tiếp cơ sở này để khám và tầm soát tốt cho sức khỏe. Sau khi đã được khám, xét nghiệm và chẩn đoán tình hình, xác định nguyên nhân, bạn sẽ biết mình nên làm gì để không còn tiếp diễn việc kiến bu vào quần lót nữa. Tùy theo mỗi tình trạng bệnh nhân mà bác sĩ có lời khuyên hợp lý nhất. Chẳng hạn nếu đó chỉ là yếu tố khách quan, sau này bạn nên: + Giặt quần lót ngay sau khi cởi ra + Thường xuyên thay quần lót mới, bỏ những cái quá cũ + Phơi quần ở nơi có ánh sáng mặt trời + Không nên dùng quần lót quá chật hoặc quá rộng + Thay đổi thói quen ăn uống, không ăn quá ngọt Còn nếu hiện tượng kiến bâu quần lót của bạn do bệnh lý gây ra, các chuyên gia sẽ đưa ra phác đồ điều trị tương ứng với từng bệnh. Có thể tiến hành một số phương pháp chữa bằng thuốc hoặc can thiệp ngoại khoa (nếu bệnh nghiêm trọng cần xử lý nhanh). VÌ SAO NÊN CHỌN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU? Trị dứt điểm căn nguyên gây nên thì tình trạng kiến bâu vào quần nhỏ cũng không còn nữa. Tuy nhiên không phải bạn đi khám và chữa ở đâu cũng có thể giải quyết được vấn đề một cách hoàn hảo. Trong nhiều năm qua, Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu đã nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của người dân bởi: + Có đội ngũ y bác sĩ giỏi, tận tâm, làm việc chu đáo, tư vấn nhiệt tình + Khám bệnh kỹ lưỡng, chẩn đoán nguyên nhân chính xác, nhanh chóng + Áp dụng các phương pháp khám chữa tối tân và đạt hiệu quả tốt nhất + Chuyên ngành nam – phụ khoa được tập trung đẩy mạnh, đầu tư + Sử dụng các trang thiết bị y tế và máy móc nhập ngoại vô cùng hiện đại + Được Sở Y tế tp. Hồ Chí Minh cấp giấy phép hoạt động chính thống + Chi phí khám chữa hợp lý, tùy vào tình trạng và mức độ bệnh cụ thể Bạn sẽ được tư vấn miễn phí hoàn toàn và mọi lúc mọi nơi. Nếu có thêm bất cứ thắc mắc nào về vấn đề kiến bâu vào quần lót hay các thông tin sức khỏe khác, đừng ngần ngại chia sẻ ngay bây giờ nhé. Các chuyên gia đã sẵn sàng hỗ trợ bạn một cách nhanh nhất. Ngoài ra, bệnh nhân liên hệ trước với nhân viên y tế qua hotline (028) 3923 9999 hoặc chat trực tuyến sẽ được nhận mã ưu tiên, khi đến khám không cần xếp hàng đợi lâu.
 12. Phụ khoa < Chỉnh hình vùng kín < Thu hẹp vùng kín Bạn biết không việc thực hiện thủ thuật thẩm mỹ cho vùng kín chính là bí quyết giúp giữ lửa cho hạnh phúc gia đình và được nhiều chị em phụ nữ chọn lựa. Thế nhưng cũng có rất nhiều chị em băn khoăn vì không biết rằng phẫu thuật thẩm mỹ vùng kín có đau không. Trong bài viết được chia sẻ dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra được đáp án chính xác nhất cho bản thân mình! GIẢI ĐÁP THẮC MẮC PHẪU THUẬT THẨM MỸ VÙNG KÍN CÓ ĐAU KHÔNG 1. Tìm hiểu xem phẫu thuật thẩm mỹ vùng kín là gì? Trước khi đi đến đáp án phẫu thuật thẩm mỹ vùng kín có đau không thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem phẫu thuật thẩm mỹ vùng kín là gì bạn nhé. Theo như chia sẻ của các chuyên gia tại phòng khám đa khoa Hoàn Cầu thì đây chính là dịch vụ để làm đẹp vùng tam giác vàng của chị em phụ nữ bao gồm thu hẹp âm đạo và nhiều những thủ thuật khác. Phẫu thuật sẽ giúp tái tạo lại cấu trúc, hình dáng cũng như giúp phục hồi cấu trúc giải phẫu và thu nhỏ ống âm đạo để có được kích thước lý tưởng. Đồng thời còn sẽ giúp thu gọn môi lớn, môi bé, cải thiện tình trạng vùng kín bị thâm sạm hay nhão rộng, mất độ gian hồi tự nhiên... Thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cho vùng kín sẽ giúp mang đến cùng chị em có được những giây phút “yêu” đầy hưng phấn. Nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ vùng kín ngày càng tăng caoHình ảnh có nội dung gây shock !! Cân nhắc trước khi xem 2. Vậy phẫu thuật thẩm mỹ vùng kín có đau không? Vậy phẫu thuật thẩm mỹ vùng kín có đau không? Thực tế thì điều này còn phụ thuộc vào cơ sở mà chị em chọn lựa như thế nào. Bởi lẽ hiện tại có những đơn vị phòng khám hoạt động chui chưa được cấp phép, tay nghề bác sĩ có trình độ thấp, chưa có kinh nghiệm và quy trình không đúng sẽ dẫn đến tình trạng đau đớn. Ngoài ra nó còn gây ảnh hưởng đến sự an toàn và chức năng sinh sản sau này của chị em. Nhưng nếu như chúng ta tìm đến một đơn vị uy tín, chất lượng với sự hỗ trợ của các chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm, phương pháp thực hiện tiên tiến, hiện đại thì đáp án cho câu hỏi phẫu thuật thẩm mỹ vùng kín có đau không sẽ là không. Ngoài ra thì chị em phụ nữ cũng cần phải giữ cho tâm lý của mình luôn thoải mái, dễ chịu. Cần phải tuân thủ theo quy và hướng dẫn của bác sĩ thì sẽ giúp cho việc thực hiện phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp và không hề gây đau đớn hay khó chịu. Chi tiết xem tại: https://dakhoahoancautphcm.vn/phau-thuat-tham-my-vung-kin-co-dau-khong.html 3. Nên thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ vùng kín ở đâu? Như đã nói việc tìm địa chỉ để phẫu thuật thẩm mỹ vùng kín vô cùng quan trọng. Bởi vì nó không chỉ ảnh hưởng đến sự thành công, an toàn và hiệu quả mà còn giúp chị em không còn lo lắng về vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ vùng kín có đau không. Hiện tại thì Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu chính là địa chỉ mà bạn có thể đến đây để phẫu thuật thẩm mỹ cho vùng kín bởi vì: ♦ Đây chính là đơn vị phòng khám được cấp phép hoạt động. ♦ Các trang thiết bị máy móc đều được nhập khẩu trực tiếp từ các nước đến từ Mỹ, Hàn, Nhật... ♦ Các chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm và chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, thấu hiểu khách hàng. ♦ Bạn sẽ được giải đáp mọi thắc mắc và được tư vấn kỹ càng trước khi tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ cho vùng kín. ♦ Kết thúc quá trình bạn sẽ được bác sĩ dặn dò kĩ lưỡng tất cả các vấn đề liên quan. ♦ Mức giá được công khai niêm yết rõ ràng và được trình bày rõ với bệnh nhân trước khi tiến hành thực hiện thủ thuật. ♦ Bảo mật thông tin khách hàng tuyệt đối. ♦ Thời gian làm việc linh hoạt từ 8h00 đến 20h00 nên thích hợp với nhiều người nhất là đối với những người làm việc hành chính quá bận rộn. Bạn thân mến mong rằng dựa vào thông tin được chia sẻ từ bài viết trên đây đã giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ vùng kín có đau không cũng như tìm được địa chỉ uy tín an toàn để thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cho vùng kín. Với những câu hỏi băn khoăn, thắc mắc liên quan cần tư vấn đừng ngần ngại hãy Nhấp vào bảng chát bên dưới. Các chuyên gia của Hoàn Cầu sẽ tận tình giải đáp cùng bạn trong thời gian sớm nhất!
 13. Phụ khoa < Chỉnh hình vùng kín < Thu hẹp vùng kín Hiện nay thì việc tạo hình thẩm mỹ vùng kín chính là bí quyết được nhiều chị em phụ nữ quan tâm chọn lựa. Mục đích mang đến sự tự tin cho bản thân cũng như giúp gắn kết đời sống vợ chồng thêm phần viên mãn. Vậy bạn có biết các phương pháp tạo hình thẩm mỹ vùng kín bao gồm những gì không? Cùng tham khảo những chia sẻ được đưa ra từ bài viết trên đây sẽ giúp bạn tìm ra được đáp án chính xác nhất cho bản thân mình. Hãy cùng tham khảo ngay thôi nào! TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP TẠO HÌNH THẨM MỸ VÙNG KÍN 1. Đối tượng nào nên áp dụng phương pháp tạo hình thẩm mỹ vùng kín Đầu tiên trước khi tìm hiểu về các phương pháp tạo hình thẩm mỹ cho vùng kín thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem những đối tượng nào nên thực hiện tạo hình thẩm mỹ cho vùng kín nhé. Dưới đây sẽ là các đối tượng cần tạo hình thẩm mỹ tân trang lại “cô bé” của mình: ► Đối tượng chị em gặp trở ngại trong quan hệ vì gặp phải khuyết tật vùng kín bởi tai nạn hay bẩm sinh. ► Đối tượng chị em bị mất đi sự tự tin cùng cảm xúc khi yêu bởi vì tầng sinh môn sau khi sinh nở đã lão hóa. ► Chị em phụ nữ sau khi đã sinh nở đúng kế hoạch và không muốn sinh thêm, muốn giữ mãi vẻ đẹp cho “cô bé”. ► Chị em phụ nữ gặp phải tình trạng khô hạn âm đạo do đó giảm ham muốn, cảm hứng trong đời sống vợ chồng. 2. Tìm hiểu phương pháp tạo hình thẩm mỹ vùng kín hiện nay Hiện tại có nhiều phương pháp tạo hình thẩm mỹ cho vùng kín như là: ♦ Thứ nhất: Thu hẹp âm đạo Đây chính là phương pháp giúp thu hẹp âm đạo bằng cách cắt bỏ phần niêm mạc, da thừa, phần bị chùng não đồng thời nối cơ vòng âm đạo. Điều này sẽ giúp làm cang và thu nhỏ cửa mình cũng như giúp cải thiện độ đàn hồi cho âm đạo hiệu quả. Thực hiện thu hẹp âm đạo sẽ giúp cho chị em có được khoái cảm trong quan hệ. Đồng thời còn giúp chống lại tình trạng sa tử cung, sa trực tràng hiệu quả. ♦ Thứ hai: Tạo hình môi lớn Đây chính là phương pháp tạo hình thẩm mỹ cho vùng kín giúp khắc phục tình trạng môi lớn bị nhăn nheo, thâm đen và chảy xệ. Lúc này môi lớn sẽ được cắt bỏ mô da bị thừa, bị chùng, bị nhăn nheo để lấy lại vẻ gọn gàng, căng cứng như ban đầu. ♦ Thứ ba: Tạo hình môi bé Phương pháp này cũng tương tự như môi bé sẽ giúp cắt bỏ tình trạng da nhăn nheo và cấu trúc lỏng lẻo. Kết quả sẽ giúp cho môi bé được thu nhỏ tự nhiên và không còn bị phì đại, chảy xệ. Phương pháp này thực sự làm cho chị em cảm thấy vô cùng tự tin với bản thân mình sau sinh. Ngoài ra thì phương pháp tạo hình thẩm mỹ cho vùng kín còn có nhiều những hình thức được áp dụng bằng máy móc hiện đại, tiên tiến với mục đích tái cấu trúc lại cho cô bé. Đảm bảo rằng chị em sẽ có được một “vùng kín” đẹp như mong đợi. >>>>> Chi tiết xem tại: https://dakhoahoancautphcm.vn/phuong-phap-tao-hinh-tham-my-vung-kin.html 3. Thực hiện phương pháp tạo hình thẩm mỹ vùng kín ở đâu? Để có thể có được một kết quả tốt nhất sau khi tạo hình thẩm mỹ cho vùng kín thì chị em cần phải chọn được địa chỉ uy tín, chất lượng. Hiện tại thì Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu chính là cơ sở mà chị em có thể an tâm tuyệt đối khi đến đây để tạo hình thẩm mỹ cho “cô bé” của mình. Với đội ngũ bác sĩ, chuyên gia giỏi cùng với máy móc tiên tiến và hiện đại đặc biệt phòng khám Hoàn Cầu luôn tiếp thu các phương pháp mới nhất trên thế giới sẽ giúp tạo hình thẩm mỹ vùng kín cho chị em một cách chuẩn xác nhất. Đến với Hoàn Cầu chị em sẽ được tư vấn đầy đủ về các phương pháp tạo hình thẩm mỹ cho vùng kín để từ đó có được cách chọn lựa cho phù hợp với tình trạng và nhu cầu bản thân. Mọi thông tin của chị em đều được bảo mật hoàn toàn nên các chị em có thể tuyệt đối an tâm. Ngoài ra phòng khám còn có thời gian khám và tạo hình thẩm mỹ cho vùng kín với thời gian linh hoạt từ 8h00 đến 20h00 mỗi ngày. Do đó các chị em hoàn toàn có thể sắp xếp thời gian để đến đây thực hiện cho phù hợp với bản thân. Bạn sẽ hài lòng tuyệt đối khi chọn lựa phòng khám đa khoa Hoàn Cầu.
 14. Phụ Khoa › Chỉnh Hình Phụ Khoa › Vá Màng Trinh Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, thì việc vá màng trinh đã không còn quá xa lạ đối với nhiều người, đặc biệt là đối với những chị em đã lỡ đánh mất đi cái ngàn vàng. Những phương pháp vá màng trinh hiện nay được xem là biện pháp cứu cánh, giúp chị em cảm thấy tự tin hơn khi đối mặt với người bạn đời của mình. Vậy nên những phương pháp vá màng trinh nào hiệu quả chính là vấn đề được các chị em tìm hiểu và quan tâm nhất hiện nay. Vì thế hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết sau đây để nắm được những thông tin hữu ích về quá trình vá màng trinh cho nữ giới nhé. VÁ MÀNG TRINH LÀ NHƯ THẾ NÀO? Màng trinh được biết đến là một lớp màng mỏng, bao bọc thành âm đạo và cách âm đạo từ 2-3 cm. Màng trinh là nơi chứa nhiều mạch máu liên kết với nhau cũng như các đầu dây thần kinh. Và màng trinh sẽ có độ dày mỏng tùy thuộc vào mỗi người khác nhau và khi bị rách màng trinh sẽ xuất hiện một lượng máu nhỏ. Vá màng trinh hiện nay là công nghệ giúp phục hồi hoặc tạo mới lớp màng trinh đã bị rách thông qua các loại máy móc, thủ thuật và dụng cụ hiện đại. Những thao tác trong quá trình tiến hành vá màng trinh diễn ra vô cùng nhanh chóng, đơn giản và không gây ảnh hưởng đến quá trình quan hệ tình dục sau này. Phương pháp vá màng trinh còn được xem là phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ có sự can thiệp của các dụng cụ y tế, máy móc nhằm làm lành lặn lớp da trong niêm mạc của âm đạo. ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN ĐỂ CÓ THỂ THỰC HIỆN VÁ MÀNG TRINH Để có thể thực hiện những phương pháp vá màng trinh, phụ nữ cần phải đáp ứng được những điều kiện cơ bản sau đây: + Những phụ nữ đang trong giai đoạn mang thai không thể thực hiện vá màng trinh + Quá trình phau thuat mang trinh, vá màng trinh được thực hiện sau khi đã sạch kinh ít nhất 3 ngày + Không nên sử dụng thuốc kháng sinh trong hai tuần trước khi thực hiện quá trình vá màng trinh + Nên ngừng hút thuốc, rượu bia trước khi thực hiện việc vá màng trinh + Những phụ nữ đang bị các loại bệnh lây nhiễm qua đường tình dục như lậu, sùi mào gà, giang mai... Cần phải thực hiện điều trị dứt điểm sau đó mới thực hiện việc vá màng trinh + Những người đang mắc bệnh như: Cao huyết áp, bệnh tim, tiểu đường, bệnh máu, dị ứng... Không thể thực hiện việc vá màng trinh + Không thực hiện việc vá màng trinh đối với những phụ nữ mắc các bệnh phụ khoa như: U xơ tử cung, viêm lộ tuyến... Bác sĩ sẽ tiến hành thăm khám bệnh cho các chị em, nếu đạt được các điều kiện cơ bản trên mới thực hiện quá trình vá màng trinh. NHỮNG PHƯƠNG PHÁP VÁ MÀNG TRÌNH PHỔ BIẾN HIỆN NAY Phương pháp vá màng trinh như thế nào? Vá màng trinh có đau không? Cũng là điều mà các chị em đang quan tâm nhất hiện nay. Dưới đây là những phương pháp vá màng trình phổ biến hiện nay mà các chị em có thể tham khảo qua. Phương pháp khâu lại màng trinh Phương pháp này bác sĩ sẽ sử dụng dao, kéo để tiến hành loại bỏ những phần của màng trinh cũ đã bị rách trước đó. Sau đó sẽ khâu những mảnh nhỏ của màng trinh lại với nhau, chừa lại lỗ nhỏ để kinh nguyệt thoát ra ngoài. Sau một thời gian thì màng trinh sẽ trở lại như ban đầu. Phương pháp dán lại màng trinh Phương pháp này bác sĩ sẽ sử dụng một loại keo sinh vật để tiến hành kết dính các mảng màng trinh đã bị rách trước đó. Nhằm khôi phục lại màng trinh như thời điểm ban đầu. Sau một thời gian thì keo sinh vật sẽ tự rơi ra và màng trinh sẽ khôi phục lại như thời điểm ban đầu. Phương pháp vá màng trình theo công nghệ Hàn Quốc Đây là phương pháp vô cùng hiện đại và được chuyên gia đánh giá cao hiện nay. Với những ưu điểm nổi bật, nhanh chóng, an toàn, không đau đớn. Cùng với đó màng trinh sẽ được tái tạo lại như ban đầu và không có dấu hiệu chưa từng bị tổn thương. TÌM HIỂU QUY TRÌNH VÁ MÀNG TRINH CƠ BẢN HIỆN NAY Quá trình thực hình quy trình phẫu thuật vá màng trinh thông thường sẽ được thực hiện theo hai bước cơ bản sau: ► Bước 1: Kiểm tra trước khi phẫu thuật Trước khi tiến hành phẫu thuật vá màng trinh, các chị em cần phải khám phụ khoa và sức khỏe toàn diện. Nếu mắc các bệnh về phụ khoa, lây nhiễm từ đường tình dục...cần được điều trị dứt điểm rồi mới tiến hành vá màng trinh. ► Bước 2: Thực hiện vá màng trinh Khi phẫu thuật, bác sĩ sẽ khử trùng vùng kín để tránh bị viêm nhiễm, sau đó xác định vị trí màng trinh và gây mê xâm nhập tại chỗ. Sau khi thuốc mê ngấm, bác sĩ sẽ tiến hành vá màng trinh bằng các phương pháp mà chúng tôi đã chia sẻ ở trên. Nếu màng trinh bị rách nghiêm trọng, bác sĩ sẽ tiến hành loại bỏ lớp niêm mạc ở hai bên thành âm đạo. Và khâu màng trinh vào trung tâm của cửa âm đạo nữ giới. Cuối cùng bác sĩ sẽ sử dụng thuốc mỡ kháng sinh bôi bên ngoài âm đạo để ngăn ngừa quá trình nhiễm trùng. CẦN LƯU Ý GÌ SAU KHI THỰC HIỆN VÁ MÀNG TRINH? Sau khi thực hiện quá trình vá màng trinh, các chị em cần lưu ý những vấn đề sau đây để việc vá màng trình đạt được hiệu quả tốt nhất. ♦ Không nên vận động mạnh, không nên ngồi xổm và không quan hệ tình dục từ 1 tháng trở lên ♦ Tiến hành vệ sinh vùng kín sạch sẽ, nên sử dụng nước ấm và không nên thụt rửa sâu bên trong ♦ Sử dụng đúng và đủ thuốc theo đúng quy định của bác sĩ ♦ Ăn uống điều độ và bổ sung đầy đủ dưỡng chất, cũng như bổ sung thêm rau xanh và trái cây trong bữa ăn ♦ Tiến hành tái khám theo định kỳ, cũng như lịch hẹn của bác sĩ ♦ Liên hệ ngay với bác sĩ khi có bất thường xảy ra để được xử lý một cách nhanh nhất. Trên đây là những thông tin liên quan đến những phương pháp vá màng trinh phổ biến nhất hiện nay. Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu là địa chỉ khám và điều trị các bệnh về phụ khoa uy tín tại TPHCM. Chị em có thể đến địa chỉ 80 - 82 Châu Văn Liêm P.11, Q5, TPHCM hoặc liên hệ (028) 3923 9999 để được tư vấn chi tiết về tình hình sức khỏe và thăm khám nhé.
 15. Phụ Khoa › Chỉnh Hình Phụ Khoa › Vá Màng Trinh Vá màng trinh bao nhiêu tiền hay chi phí vá màng trinh hết bao nhiêu tiền? Vá màng trinh ở đâu tốt? Đây là câu hỏi được khá nhiều chị em gửi về chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc về chi phí vá màng trinh hết khoảng bao nhiêu tiền và ở đâu tốt giúp chị em. Để có thể khôi phục lại màng trinh đã bị rách trước đó trở lại nguyên vẹn trạng thái ban đầu như thời con gái thì nữ giới thường hay có ý định đi vá màng trinh. Những vấn đề liên quan đến tiểu phẫu vá màng trinh đang là nỗi băn khoăn, trăn trở của rất nhiều chị em. Tiêu biểu trong đó chính là thắc mắc về vá màng trinh giá bao nhiêu? Mức chi phí cho một ca tiểu phẫu vá màng trinh có đắt không? Để giúp cho chị em có thể hiểu rõ và chủ động hơn trong vấn đề này, bài viết sau đây sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn. Vá màng trinh là gì? Vá màng trinh là một thủ thuật ngoại khoa tác động vào bên trong vùng kín nữ giới nhằm tái tạo lại lớp màng trinh đã từng bị rách trở lại nguyên vẹn như lúc ban đầu. Đây chính là một thủ thuật thẩm mỹ để giúp cho các chị em khôi phục lại trinh tiết, từ đó tâm lý được thoải mái và tự tin hơn khi đối diện trước mặt bạn tình. Khi nào nên đi vá màng trinh? Bác sĩ chuyên khoa cho biết, thời điểm vàng lý tưởng để có thể thực hiện thủ thuật vá màng trinh an toàn và hiệu quả, đó là: - Vào giai đoạn chị em có tâm lý thoải mái và có sức khỏe ổn định, sức đề kháng tốt và đặc biệt là không bị mắc bệnh phụ khoa. - Thời điểm lý tưởng nhất là sau kỳ kinh 3 ngày và trước kỳ kinh tiếp theo khoảng 10 ngày. - Trước khi thực hiện tiểu phẫu vá màng trinh thì cần phải kiêng quan hệ tình dục ít nhất 3 ngày. - Khi có dự định đi vá màng trinh thì cần phải tạm ngưng sử dụng các loại thuốc kháng sinh. Hiện nay, với sự phát triển vượt bậc của y học, vá màng trinh được đánh giá là một tiểu phẫu diễn ra đơn giản và nhanh chóng. Mặc dù vậy, chị em trước khi có ý định đi vá màng trinh cũng nên lựa chọn cho mình cơ sở y tế có trang thiết bị máy móc hiện đại và có đội ngũ bác sĩ với trình độ chuyên môn cao, để sao cho thủ thuật được diễn ra an toàn với hiệu quả cao nhất. Chi phí vá màng trinh hết bao nhiêu tiền? Chi phí vá màng trinh hết khoảng bao nhiêu tiền? Mức giá của một ca vá màng trinh có đắt không? Có tốn kém không? Hiện đang là thắc mắc chung của số đông chị em khi đang có dự định đi thực hiện thủ thuật vá màng trinh. Theo bác sĩ Hoàng Thị Bình Nguyên – bác sĩ chuyên khoa sản tại phòng khám đa khoa Thái Hà cho biết: Chi phí vá màng trinh bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, vì vậy mà hiện nay thủ thuật này chưa thể chi tiết lên được trong một mức giá cụ thể. Chi phí vá màng trinh bị chi phối bởi các yếu tố liên quan như: 1. Chi phí thăm khám ban đầu Trước khi thực hiện thủ thuật vá màng trinh thì chị em sẽ phải diễn ra quá trình thăm khám ban đầu. Quá trình thăm khám bệnh ban đầu là để xác định xem chị em có đủ điều kiện để diễn ra thủ thuật ngoại khoa này hay không. Thường thì chị em sẽ phải chi trả một khoản phí nho nhỏ cho quá trình này, tuy nhiên thì mức giá kiểm tra thăm khám ban đầu này thường thấp, vì vậy chị em không cần phải quá lo lắng. 2. Mức độ tổn thương của màng trinh Như đã biết, màng trinh là một lớp màng mỏng nằm ở cửa âm đạo, có kích thước và chiều dài mỗi người mỗi khác. Do màng trinh ở mỗi chị em khác nhau, vì vậy mà mức độ tổn thương của màng trinh cũng sẽ không ai giống ai. Đối với những chị em có vết rách màng trinh mới, rách do đạp xe hay do hoạt động mạnh thì quá trình vá màng trinh sẽ diễn ra đơn giản và thuận lợi, từ đó chi phí vá màng trinh cũng sẽ thấp hơn. Trong trường hợp chị em có vết rách màng trinh lớn, bị rách màng trinh lâu do quan hệ tình dục quá nhiều lần dẫn tới những tổn thương rộng và nặng. Điều này sẽ khiến cho thủ thuật vá màng trinh được diễn ra phức tạp và cầu kỳ hơn, từ đó gây ảnh hưởng khiến chi phí vá màng trinh bị kéo theo tăng lên cao hơn so với bình thường. 3. Tình trạng sức khỏe chị em Sức khỏe đóng một vai trò vô cùng quan trọng và sẽ ảnh hưởng một phần đến chi phí vá màng trinh hết bao nhiêu tiền. Chị em có sức khỏe ổn định, sức đề kháng tốt, trạng thái tâm lý thoải mái và đặc biệt là không bị mắc bệnh phụ khoa thì sẽ có mức giá vá màng trinh niêm yết và ổn định theo mức giá thông thường do Bộ y tế quy định. 4. Phương pháp thực hiện thủ thuật vá màng trinh Hiện nay trong y khoa có rất nhiều phương pháp để thực hiện thủ thuật vá màng trinh, tiêu biểu trong đó là: vá màng trinh theo phương pháp truyền thống và vá màng trinh theo công nghệ hiện đại. Mỗi một phương pháp sẽ cho một mức giá khác nhau. Đối với công nghệ vá màng trinh hiện đại thì chắc chắn chi phí sẽ cao hơn so với tiểu phẫu thông thường. Bởi nó khắc phục được tối đa những tổn thương do phương pháp truyền thống xưa cũ gây nên, đặc biệt là hạn chế đi được mọi rủi ro và biến chứng không mong muốn có thể xảy đến. Phương pháp vá màng trinh hiện đại mang lại rất nhiều ưu điểm: đảm bảo tính thẩm mỹ, thời gian phục hồi nhanh và đảm bảo an toàn cho khả năng làm mẹ sau này. Nếu như chị em lựa chọn vá màng trinh theo công nghệ cao thì mức chi phí chênh lệch cao hơn cũng là điều hiển nhiên. Bác sĩ chuyên khoa cho biết: Phương pháp vá màng trinh ảnh hưởng trực tiếp và quyết định chủ yếu đến mức chi phí mà chị em phải chi trả cho thủ thuật vá màng trinh. Tuy nhiên, chị em cũng không nên vì thế mà tiết kiệm chi phí. Bác sĩ chuyên khoa khuyến khích chị em nên thực hiện vá màng trinh bằng phương pháp hiện đại tại những cơ sở y tế chuyên khoa uy tín để hiệu quả thẩm mỹ sau này nhận lại được cao nhất. 5. Cơ sở y tế diễn ra thủ thuật thẩm mỹ Cơ sở y tế thực hiện tiểu phẫu vá màng trinh cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến chi phí vá màng trinh hết bao nhiêu tiền. Chị em lựa chọn thực hiện vá màng trinh tại những cơ sở có trang thiết bị y tế và máy móc hiện đại, cùng đội ngũ bác sĩ thực hiện thủ thuật có kinh nghiệm và chuyên môn cao thì chi phí vá màng trinh tất yếu sẽ tăng cao hơn. Tuy nhiên, đổi lại chị em sẽ có quá trình thực hiện vá màng trinh được diễn ra đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tại những cơ sở y tế không đảm bảo, đội ngũ bác sĩ kém chất lượng cùng môi trường khám chữa không đầy đủ và không đảm bảo vệ sinh sẽ thường có chi phí vá màng trinh thấp. Tuy nhiên, bác sĩ khuyến cáo chị em không nên thực hiện thủ thuật tại những cơ sở này, bởi tình trạng “tiền mất tật mang” sau tiểu phẫu là không tránh khỏi. Trong trường hợp xấu nhất, rất nhiều chị em đã bị lấy đi thiên chức làm mẹ khi có quá trình lựa chọn cơ sở y tế diễn ra thủ thuật sai lầm. Trên đây là những thông tin liên quan đến vá màng trinh và chi phí vá màng trinh. Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu là địa chỉ khám và điều trị các bệnh về phụ khoa uy tín tại TPHCM. Chị em có thể đến địa chỉ 80 - 82 Châu Văn Liêm P.11, Q5, TPHCM hoặc liên hệ (028) 3923 9999 để được tư vấn chi tiết về tình hình sức khỏe và thăm khám nhé.
 16. Danh mục: Phụ Khoa > Kinh nguyệt > Màu kinh bất thường 1. Hiện tượng kinh nguyệt màu đen Kinh nguyệt có màu đen là một trong những biểu hiện bất thường mà nhiều chị em phụ nữ gặp phải. Không tiết ra màu đỏ sẫm như bình thường, lúc này chị em sẽ thấy kinh nguyệt của mình có màu nâu đỏ thậm chí màu đen, kèm theo đó là tình trạng vón cục và mùi rất hôi khó ngửi. Nguyên nhân chủ yếu do hiện tượng “rong kinh”, máu kinh ứ đọng bên trong cơ thể người phụ nữ lâu ngày trước khi tiết ra ngoài. Khi gặp tình trạng này tuyệt đối không được chủ quan mà phải tìm đến các phòng khám phụ khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời. Nếu để hiện tượng kinh nguyệt bất thường kéo dài có thể gây nên những biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này của phụ nữ. 2. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng kinh nguyệt màu đen? Kinh nguyệt là hiện tượng sinh lý bình thường ở nữ giới. Mỗi chu kỳ kinh nguyệt, chị em thường mất đi 50 đến 80 ml máu, máu có màu đỏ tươi hoặc đỏ sẫm. Nhưng khi kinh nguyệt chuyển sang màu đến biểu hiện cảnh báo sức khỏe sinh sản đang gặp vấn đề. Chính vì thế, trước khi tìm hiểu cách điều trị hiện tượng này như thế nào, bạn cần biết được nguyên nhân tác động là gì? Có rất nhiều nguyên nhân gây nên hiện tượng kinh nguyệt màu đen, cụ thể như sau: Do rối loạn nội tiết tố: Do công việc, học tập quá căng thẳng, mệt mỏi là nguyên nhân khiến chị em gặp phải tình trạng rối loạn kinh nguyệt. Chu kỳ kinh nguyệt quá dài dẫn tới máu tử cung của bạn bị ứ đọng và tích tụ lại khiến màu sắc kinh nguyệt bị thay đổi. Do bệnh phụ khoa: Nữ giới mắc các bệnh như: viêm nội mạc tử cung, u xơ tử cung,... là những căn nguyên khiến niêm mạc tử cung bong tróc không đều, thời gian chảy máu kéo dài khiến màu sắc kinh nguyệt bị biến đổi. Cấu tạo tử cung của nhiều chị em bị gập hơn so với bình thường: Nữ giới có phần cấu tạo tử cung gập hơn bình thường. Đây là nguyên nhân khiến kinh nguyệt của chị em kéo dài, không được lưu thông, máu kinh có màu đen. Người ta gọi đó là rong kinh. Tiền sử mổ đẻ cũ: Những chị em có tiền sử mổ đẻ, tại vết sẹo mổ sẽ hình thành các kênh vết mổ, máu của nữ giới lúc hành kinh đọng lại tại kênh vết mổ làm máu kinh ra không đều và thay đổi màu sắc. 3. Ảnh hưởng của hiện tượng kinh nguyệt màu đen đến sức khỏe người phụ nữ Kinh nguyệt của chị em phụ nữ phản ánh chính xác tình trạng sức khỏe của các cơ quan sinh dục cũng như các cơ quan sinh sản. Kinh nguyệt bình thường giúp quá trình tái tạo các lớp niêm mạc thành tử cung diễn ra một cách thuận lợi. Bên cạnh đó còn giúp cơ thể kích thích sản sinh ra các tiết tố và hooc môn sinh dục nữ giúp buồng trứng phóng noãn và phát triển bình thường. Khi hiện tượng kinh nguyệt có màu bất thường, thì đây là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe cũng như cơ quan sinh sản đang có vấn đề. Cụ thể như sau: - Rối loạn các nội tiết tố trong cơ thể khiến tâm lý bị xáo trộn căng thẳng, cơ thể mệt mỏi, da dẻ xanh xao kém sắc. - Giảm ham muốn quan hệ vợ chồng, về lâu dài ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hôn nhân. - Các nang trứng không được phát triển đầy đủ, phóng noãn không bình thường ảnh hưởng đến quá trình thụ thai của phụ nữ. - Các bệnh lý phụ khoa gây nên tình trạng trên cũng ảnh hưởng phần nào đến sức khỏe sinh sản của chị em. 4. Phương pháp điều trị kinh nguyệt màu đen hiện nay Hiện nay điều trị nội khoa và ngoại khoa đang là hai phương pháp được áp dụng để khắc phục tình trạng kinh nguyệt có màu bất thường. Cụ thể như sau: - Điều trị nội khoa Sử dụng thuốc để điều trị nếu hiện tượng kinh nguyệt có màu đen do rối loạn nội tiết tố hoặc các bệnh viêm nhiễm. Thuốc giúp điều hòa kinh nguyệt, ổn định sự lưu thông của máu kinh. - Điều trị ngoại khoa Sử dụng phương pháp này nếu nguyên nhân gây nên hiện tượng kinh nguyệt có màu bất thường là các bệnh cần phải phẫu thuật hoặc can thiệp. Phương pháp sử dụng những kỹ thuật can thiệp từ bên ngoài để điều trị dứt điểm các bệnh trên, từ đó chấm dứt tình trạng kinh nguyệt có màu bất thường. 5. Phòng ngừa tình trạng kinh nguyệt màu đen Chị em phụ nữ nên lưu ý một số vấn đề sau để hạn chế tình trạng kinh nguyệt bất thường: - Thuốc tránh thai khẩn cấp có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng kinh nguyệt bất thường, do vậy chị em cần cân nhắc trước khi sử dụng loại thuốc này. - Không tự ý sử dụng các loại thuốc nội tiết sinh dục mà chưa được sự cho phép của bác sĩ chuyên khoa. - Giải tỏa tâm lý, không nên để tình trạng stress kéo dài. - Vệ sinh vùng kín đúng cách, thường xuyên và sạch sẽ. Đặc biệt lưu ý vấn đề này hơn nữa trong những ngày có kinh nguyệt. - Không nên quan hệ tình dục trong ngày hành kinh bởi rất dễ gây ra tình trạng viêm nhiễm, nguy cơ mắc các bệnh lây nhiễm tình dục cũng cao hơn bình thường. - Thực hiện khám phụ khoa định kỳ để kiểm soát tốt tình trạng sức khỏe của bản thân. Nếu có bất kỳ vấn đề nào về kinh nguyệt hãy tìm đến bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời. Kinh nguyệt có màu bất thường là dấu hiệu phản ánh tình trạng sức khỏe sinh sản đang có vấn đề. Khi gặp vấn đề này, chị em phụ nữ nên tìm đến những địa chỉ khám phụ khoa uy tín để được tư vấn và điều trị. Trên đây là những thông tin liên quan đến kinh nguyệt có màu đen. Nếu chị em gặp phải trường hợp này thì không được lơ là mà nên thăm khám và tìm ra nguyên nhân sớm nhất để được điều trị. Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu là địa chỉ khám và điều trị các bệnh về phụ khoa uy tín tại TPHCM. Chị em có thể đến địa chỉ 80 - 82 Châu Văn Liêm P.11, Q5, TPHCM hoặc liên hệ (028) 3923 9999 để được tư vấn chi tiết về tình hình sức khỏe và thăm khám nhé.
 17. Danh mục: Phụ Khoa > Kinh nguyệt > Màu kinh bất thường Kinh nguyệt ghé thăm bạn hàng tháng, nhưng có lẽ ít khi bạn để ý lượng máu kinh mình mất mỗi kỳ là bao nhiêu, cũng như màu sắc kinh nguyệt như thế nào phải không? Từ bây giờ, hãy chú ý đến nó hơn bởi nó có thể nói lên nhiều điều về sức khỏe của bạn đấy! Nếu không kịp thời nhận biết sự đổi màu bất thường của máu kinh, rất có thể bạn đang “ngó lơ” dấu hiệu tiềm tàng của một căn bệnh nguy hiểm nào đó. Vậy máu kinh nguyệt nói lên vấn đề sức khỏe gì ? Hãy cùng tìm hiểu xem nhé. Máu kinh nguyệt màu hồng Kinh nguyệt có màu hồng nhạt là màu sắc biểu thị nồng độ estrogen ở mức thấp. Khi chơi thể thao quá mức và đặc biệt chạy bộ sẽ là nguyên nhân chủ yếu khiến cho nồng độ estrogen bị giảm xuống. Hiện tại sẽ không có gì đáng lo ngại khi thấy kinh nguyệt có màu hồng nhạt. Tuy nhiên, nếu điều này xảy ra trong thời gian dài sẽ làm gia tăng nguy cơ loãng xương và gãy xương ở phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh. Màu sắc kinh nguyệt trong như nước Kinh nguyệt không có màu đỏ như thông thường, thậm chí trong như nước là một tín hiệu cho thấy bạn bị thiếu chất dinh dưỡng, hoặc nghiêm trọng hơn là ung thư ống dẫn trứng. Đây là căn bệnh nguy hiểm với sự xuất hiện và phát triển của khối ung thư bên trong các ống kết nối buồng trứng và tử cung. Bạn chớ lo lắng quá nhiều bởi bệnh ung thư này rất hiếm gặp, chỉ chiếm 1–2% của tất cả các loại ung thư phụ khoa. Nếu nguyên nhân là do bạn thiếu chất dinh dưỡng, hãy cải thiện bằng cách lưu tâm hơn đến bữa ăn hàng ngày của mình, sao cho đầy đủ 4 nhóm chất: bột đường, dầu mỡ, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Máu nâu đậm trong kỳ kinh Đừng bận tâm nhiều nếu một ngày, bạn bỗng thấy máu kinh của mình có màu nâu sẫm. Đây là điều bình thường, xảy ra khi lượng kinh cũ còn sót lại trong tử cung quá lâu và bây giờ mới trôi ra. Hãy nhớ lại xem, có phải kỳ kinh trước đó bạn ra máu ít hơn bình thường phải không? Trong thời gian một tháng, máu đã bị oxy hóa. Đến kỳ kinh này, màu sắc kinh nguyệt sẽ trở nên tối màu hơn. Máu kinh dày và trông giống như cục máu đông Nồng độ progesterone và estrogen thấp là nguyên nhân gây ra tình trạng máu kinh dày kèm các cục máu đông. Sẽ là bình thường nếu cục máu đông xuất hiện với lượng ít hoặc vừa phải. Ngược lại, nếu chúng có kích thước lớn và ra nhiều thì rất có thể bạn đang bị mất cân bằng hormone. Chẳng những vậy, bạn còn có nguy cơ mắc bệnh u xơ tử cung. Cho nên, bạn cần theo dõi hiện tượng trong vòng vài tháng. Nếu mọi việc vẫn không được cải thiện, hãy đến gặp bác sĩ phụ khoa. Màu sắc kinh nguyệt có màu xám và đỏ lẫn lộn Nếu xuất hiện kinh nguyệt có màu hỗn hợp này có thể là do dấu hiệu đang mang thai, hoặc có thai mà ra máu bất thường với màu sắc như trên là dấu hiệu nguy cơ bị sảy thai sớm. Có khoảng 10%-20% phụ nữ biết mình đang mang thai và bị sẩy thai trong 10 tuần đầu. Nếu không có thai, mà xuất hiệu kinh nguyệt có màu xám đỏ lẫn lộn thì đó là tín hiệu bị nhiễm STD/STI (nhiễm trùng qua đường tình dục). Máu kinh nguyệt màu đỏ tươi Đây là màu sắc thường thấy nhất trong kỳ kinh nguyệt vì nó cho biết sức khỏe của bạn đang ổn định. Tuy nhiên, nó chỉ bình thường khi tháng nào máu kinh của bạn cũng có màu như vậy. Nếu máu đang màu đỏ sẫm hay cam mà đột ngột chuyển sang đỏ tươi trong vòng 2–3 tháng, đó lại là dấu hiệu bất thường và bạn cần đi khám ngay. Máu kinh nguyệt có màu cam Đôi khi máu kinh nguyệt có thể trộn lẫn với các chất lỏng từ cổ tử cung, điều này khiến màu gần như có màu cam hoặc xuất hiện như những vệt đỏ như gỉ sắt. Máu kinh nguyệt màu cam hoặc hồng có thể là dấu hiệu hình thành bào thai, thường bắt đầu sau 10 – 14 ngày kể từ lúc thụ thai. Do đó, nếu xuất hiện máu màu cam hoặc hồng và đã có quan hệ tình dục gần đây, bạn nên tiến hành thử thai. Ngoài ra, máu kinh nguyệt có màu cam được xem là màu sắc bất thường. Máu màu cam thường là dấu hiệu nhiễm trùng, chẳng hạn như viêm âm đạo do vi khuẩn hoặc nhiễm trùng trichomonas. Các triệu chứng khác có thể bao gồm khó chịu, rong kinh, ngứa âm đạo và tiết dịch có mùi hôi. Mặc dù máu kinh nguyệt màu cam không phải lúc nào cũng là dấu hiệu nhiễm trùng, tuy nhiên bạn nên đến bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị phù hợp. Trên đây là những thông tin liên quan đến màu sắc kinh nguyệt bất thường. Nếu chị em gặp phải trường hợp này thì không được lơ là mà nên thăm khám và tìm ra nguyên nhân sớm nhất để được điều trị. Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu là địa chỉ khám và điều trị các bệnh về phụ khoa uy tín tại TPHCM. Chị em có thể đến địa chỉ 80 - 82 Châu Văn Liêm P.11, Q5, TPHCM hoặc liên hệ (028) 3923 9999 để được tư vấn chi tiết về tình hình sức khỏe và thăm khám nhé.
 18. Chuyên mục: Kinh nguyệt > Màu kinh bất thường Chu kỳ kinh nguyệt là một hiện tượng tự nhiên xảy ra ở phụ nữ. Tuy nhiên không phải ai cũng có một chu kỳ kinh nguyệt hoàn toàn bình thường. Những dấu hiệu bất thường trong kỳ nguyệt san đều ít nhiều ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, đặc biệt là màu sắc kinh nguyệt. Màu đỏ đậm Trong kỳ kinh nguyệt, nếu máu kinh có màu đỏ đậm như màu dâu tây, kèm với lượng máu kinh ổn định thì báo hiệu bạn đang có một chu kỳ kinh nguyệt bình thường. Tuy nhiên bạn không nên chủ quan mà cần theo dõi trong những kỳ kinh nguyệt tiếp theo. Màu đỏ nhạt Nếu kinh nguyệt có màu đỏ nhạt, báo hiệu cơ thể bạn đang có nồng độ estrogen thấp. Nguyên nhân có thể do vận động, luyện tập thể chất với cường độ cao. Đây cũng là tình trạng khá phổ biến, thường xảy ra vào ngày đầu chu kỳ kinh nguyệt. Hoặc có thể vào ngày đầu hành kinh, lượng máu còn ít kèm với chất dịch cổ tử cung nên máu sẽ có màu đỏ nhạt. >>>>> Tham khảo thêm Kinh nguyệt màu đỏ nhạt xảy ra do đâu? Cần làm gì?: https://dakhoahoancautphcm.vn/kinh-nguyet-mau-do-nhat-xay-ra-do-dau-can-lam-gi.html Màu nâu đậm Máu kinh có màu nâu đậm có thể xuất hiện từ 1-2 ngày đầu trong kỳ nguyệt san. Lý do là vì lượng máu cũ còn sót lại trong tử cung từ chu kỳ trước đó đã bị oxy hóa và chảy ra ngoài. Nếu màu sắc kinh nguyệt thay đổi thành màu nâu đậm cùng lượng máu kinh ít trong suốt thời gian hành kinh, thì có thể bạn đã bị rối loạn nội tiết tố. Ngoài ra nếu kèm theo mùi hôi khó chịu thì có khả năng bạn đã mắc bệnh về phụ khoa. Màu xám và đỏ lẫn lộn Nếu vẫn chưa đến kỳ kinh nguyệt nhưng bạn lại ra máu bất thường có hai màu xám – đỏ lẫn lộn, thì bạn không nên xem thường, vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo sảy thai. Song, nếu không mang thai mà gặp phải tình trạng này thì đó có thể là dấu hiệu bạn đã bị nhiễm trùng đường sinh dục. Màu cam Nếu màu sắc kinh nguyệt thay đổi sang màu cam thì bạn đang có vấn đề về sức khỏe. Máu kinh màu cam kèm mùi hôi khó chịu cùng cơn đau bụng khi hành kinh, rất có thể bạn đang bị nhiễm trùng đường sinh dục. Cần làm gì khi màu sắc kinh nguyệt thay đổi Màu sắc kinh nguyệt thay đổi bất thường có thể báo hiệu tình trạng sức khỏe của bạn. Do đó bạn không nên chủ quan, cần quan sát, theo dõi để nhận biết các căn bệnh liên quan. Nếu cần thiết bạn nên đến cơ sở y tế để thăm khám và được tư vấn tốt hơn. Ngoài ra, để có một chu kỳ kinh nguyệt diễn ra đều đặn và bình thường, chị em cần lưu ý những lời khuyên sau đây: Ăn uống điều độ, tránh thực phẩm cay nóng, nhiều dầu mỡ Tránh căng thẳng. Vì căng thẳng quá mức cũng có thể khiến máu kinh có màu nâu đậm Ngủ đủ giấc, không thức khuya Không vận động và tập luyện thể chất quá mức Quan hệ tình dục an toàn Vệ sinh vùng kín sạch sẽ Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu để được bác sĩ thăm khám. Tùy vào từng nguyên nhân khác nhau mà bác sĩ chỉ định giải pháp điều trị cho phù hợp. Tại Hoàn Cầu đảm bảo rằng nơi đây vừa có đội ngũ y bác sĩ, chuyên gia giỏi lại có sự hỗ trợ của các trang thiết bị nhập khẩu hiện đại với đa dạng các phương pháp điều trị kinh nguyệt màu đỏ nhạt. Bạn có thể gọi đến số hotline (028) 3923 9999 để được tư vấn chi tiết hoặc đến địa chỉ số 80 - 82 Châu Văn Liêm P.11, Q5, TPHCM để được trực tiếp thăm khám.
 19. Có hàng loạt yếu tố gây nên tình trạng nổi mẩn đỏ ngứa ở mặt như thời tiết, chế độ dinh dưỡng… Do đó để biết cụ thể nổi mẩn đỏ ngứa ở mặt là do đâu, người bệnh hãy tham khảo bài viết da mặt ngứa và nổi mẩn đỏ, 6 nguyên nhân và cách điều trị sau đây, để sớm nhận biết các triệu chứng và có biện pháp can thiệp sớm, tránh những ảnh hưởng không mong muốn. NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY NỔI MẪN ĐỎ NGỨA Ở MẶT VÀ CÁCH XỬ LÝ Có không ít nguyên nhân gây nổi mẩn đỏ ngứa ở mặt, phần lớn đều có liên quan đến sinh hoạt, thời tiết, môi trường sống, chế độ dinh dưỡng và một số hoạt động khác. Dưới đây là những nguyên nhân gây nổi mẫn đỏ ngứa ở mặt thường gặp và cách xử lý hiệu quả: Viêm da dị ứng ♦ Những trường hợp bị viêm da dị ứng thường bị nổi mẩn đỏ ngứa ở mặt và sần sùi ngoài da. Một số bệnh nhân còn gặp tình trạng tăng sắc tố rải rác trên da mặt. ♦ Viêm da dị ứng có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó một số trường hợp là do sản phẩm chăm sóc da, xà phòng, chất tẩy rửa, sản phẩm rửa mặt; hoặc do tiếp xúc với hóa chất hay chất ô nhiễm bên ngoài môi trường. Biện pháp khắc phục ♦ Thực hiện vệ sinh da với nước sạch, có thể kết hợp rửa mặt với chườm lạnh để làm dịu các triệu chứng. ♦ Thăm khám để đánh giá được mức độ kích ứng, dị ứng trên da và được hướng dẫn điều trị thích hợp. Tùy vào mức độ thương tổn mà bác sĩ sẽ chỉ định sử dụng các loại thuốc bôi ngoài da khác nhau hoặc kết hợp với các biện pháp khác. Do thời tiết Thời tiết là một trong những yếu tố gây ảnh hưởng đến da, tùy vào cơ địa mà vùng da mặt có thể bị ảnh hưởng khi thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh, với các biểu hiện như: ♦ Da mặt khô, ngứa và bong tróc khi tiếp xúc với không khí lạnh. ♦ Có dấu hiệu nổi mẩn đỏ ngứa ở mặt, nổi sần khi thời tiết nóng bức. ♦ Các triệu chứng kích ứng da còn có thể lan rộng và xuất hiện rải rác vùng cổ, tay chân, vùng lưng và một số vị trí khác. Biện pháp khắc phục ♦ Với trường hợp da bị ảnh hưởng bởi thời tiết, để khắc phục có thể áp dụng biện pháp giữ ấm vào mùa lạnh; dưỡng ẩm, làm mát vào mùa nóng. ♦ Ngoài ra, người bệnh cũng nên lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết để giúp da dễ chịu hơn. Nổi mề đay ♦ Nổi mề đay cũng có thể gây nổi mẩn đỏ ngứa ở mặt, với các đặc điểm như: nổi sẩn, các nốt sẩn xuất hiện rải rác hoặc nổi thành từng mảng. Nổi mề đay mang tính cấp tính – bùng phát theo từng đợt, hoặc mạn tính – tái phát nhiều lần. ♦ Có nhiều yếu tố gây nổi mề đay trên da mặt như: thời tiết, vệ sinh, thực phẩm Biện pháp khắc phục ♦ Thăm khám và dùng thuốc chống dị ứng theo chỉ định của bác sĩ. ♦ Tránh tiếp xúc với các yếu tố kích ứng, dị ứng gây nổi mề đay. Do yếu tố vệ sinh ♦ Các vấn đề liên quan đến vệ sinh da mặt như: rửa mặt, tẩy trang, chăm sóc da… có thể khiến da bị mẫn cảm và xuất hiện các triệu chứng như: da ửng đỏ, sưng đau, ngứa, nổi mụn… ♦ Ngoài ra, nếu dùng các sản phẩm không phù hợp với da, đặc biệt là làn da nhạy cảm cũng có thể xuất hiện các triệu chứng tương tự. Biện pháp khắc phục ♦ Để cải thiện tình trạng nổi mẩn đỏ ngứa ở mặt do yếu tố vệ sinh, người bệnh cần chú ý cách vệ sinh phù hợp với da. ♦ Sử dụng các sản phẩm vệ sinh da mặt phù hợp dành riêng cho da. Ngưng sử dụng các sản phẩm chăm sóc da nếu da có dấu hiệu kích ứng, ngứa, dị ứng. Do bệnh lý liên quan đến chuyển hóa ♦ Các bệnh lý liên quan đến chuyển hóa có thể gây rối loạn nội tiết tố, tích tụ độc tố. Điều này có thể khiến da bị nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy ngoài da, và da mặt; và da mặt là một trong những vùng da dễ bị ảnh hưởng hơn hết do tính chất da mỏng và nhạy cảm. Biện pháp khắc phục ♦ Để khắc phục tình trạng này, bệnh nhân cần chủ động thăm khám và điều trị sớm. Sau khi điều trị các bệnh về chuyển hóa thì các triệu chứng ngoài da cũng dần dần được cải thiện. Lupus ban đỏ ♦ Là một dạng bệnh tự miễn có liên quan đến hệ miễn dịch, mức độ nguy hiểm của bệnh rất khó kiểm soát. Lupus ban đỏ không chỉ gây nổi mẩn đỏ ngứa ngáy ở mặt mà còn dẫn đến tình trạng ban đỏ diện rộng xuất hiện trên da mặt, đặc biệt là ban đỏ hình cánh bướm. ♦ Lupus không chỉ ảnh hưởng ngoài da mà còn có thể gây thương tổn các cơ quan nội tạng như: tim, gan, thận, hệ thần kinh… Biện pháp khắc phục ♦ Thăm khám ngay khi phát hiện triệu chứng Lupus ban đỏ để bác sĩ có hướng xử trí và sử dụng thuốc điều trị thích hợp. Lưu ý: Ngoài số nguyên nhân trên, bệnh nhân cũng có thể bị kích ứng, nổi mẩn đỏ ngứa ở mặt bởi một số nguyên nhân khác. Vì thế khi phát hiện bất kỳ triệu chứng bất thường nào, người bệnh cũng cần đến ngay các cơ sở y tế để thăm khám và được điều trị đúng cách. ĐIỀU TRỊ NỔI MẨN ĐỎ NGỨA Ở MẶT THEO CHỈ ĐỊNH CỦA BÁC SĨ Các bác sĩ Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu chia sẻ, thông thường những thông tin về triệu chứng và cách xử lý tình trạng bệnh chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế cho những chẩn đoán, chỉ định điều trị và lời khuyên của bác sĩ. Do đó, khi nhận thấy dấu hiệu nổi mẩn đỏ ngứa ở mặt thì người bệnh nên đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa da liễu để được bác sĩ thăm khám và có biện pháp điều trị thích hợp. Cụ thể: Trước khi điều trị, bác sĩ sẽ chỉ định người bệnh thực hiện các xét nghiệm để chẩn đoán tình trạng bệnh: ► Khám lâm sàng: Dựa trên các triệu chứng ban đầu để chẩn đoán nguyên nhân. ► Sinh thiết da: Kiểm tra tình trạng của các lớp da và tình trạng làn da ở cấp độ tế bào. ► Xét nghiệm máu: Để chẩn đoán vấn đề thiếu hụt dinh dưỡng hoặc dị ứng da không rõ nguyên nhân. Sau khi có kết quả thăm khám, xét nghiệm bác sĩ sẽ đưa ra phương pháp điều trị dựa vào nguyên nhân gây ngứa da, bao gồm: ► Liệu pháp ánh sáng hay còn được gọi là quang trị liệu ► Thuốc dạng kem bôi kháng histamine hoặc các loại thuốc kê đơn kháng ► Thuốc ức chế quá trình tái hấp thu serotonin có chọn lọc – thuốc chống trầm cảm. ► Thuốc ức chế miễn dịch không chứa steroid, thường được sử dụng trong viêm da cơ địa. Lưu ý: Nên chọn các cơ sở y tế uy tín, có máy móc hiện đại và đội ngũ bác sĩ chuyên khoa da liễu giàu kinh nghiệm, phương pháp điều trị tiên tiến… để việc điều trị các vấn đề về da đạt hiệu quả cao và an toàn. https://vtv.vn/goc-doanh-nghiep/da-khoa-hoan-cau-noi-kham-chua-benh-uy-tin-chuyen-nghiep-tai-tp-ho-chi-minh-20210118162227909.htm #dakhoahoancautphcm #thuocdieutri
 20. Nói đến Berodual thì đây là loại biệt dược được sử dụng để chữa trị các bệnh lý liên quan đến đường hô hấp. Nhưng không phải bất cứ ai cũng hiểu rõ về thuốc Berodual và cách sử dụng hiệu quả. Vì vậy trong phần thông tin được trình bày của bài viết sau chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thuốc Berodual cùng với những chú ý quan trọng để dùng hiệu quả hơn. MỘT SỐ THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ THUỐC BERODUAL Nói về thuốc Berodual thì đây chính là loại thuốc được dùng trong việc chữa trị bệnh viêm phế quản cùng với một số bệnh lý khác liên quan đến đường hô hấp. Khi sử dụng Berodual thì cũng như những loại thuốc khác chúng ta cần phải hiểu rõ về thành phần, chỉ định, liều lượng, cách dùng, cách xử lý khi quá liều... 1. Thành phần thuốc Với Berodual thì nó được điều chế bởi 2 thành phần chính bao gồm: Ipratropium bromide (25mg/100ml) cùng với Fenoterol hydrobromide (50mg/100ml). 2. Chỉ định dùng thuốc Thuốc Berodual được dùng trong việc duy trì cũng như dự phòng tái phát đối với những vấn đề bao gồm: • Tình trạng viêm phế quản tắc nghẽn mãn tính gây dấu hiệu khó thở. • Bị khí phế thũng. • Bị rối loạn phế quản phổi từ đó gây co thắt phế quản. • Chữa trị dài hạn những cơn hen suyễn cấp. • Là loại thuốc hỗ trợ liệu pháp Aeerosol thông qua kháng sinh, corticosteroid cùng chất nhầy và những liệu pháp điều trị viêm phế quản cục bộ khác. 3. Liều lượng và cách dùng Về liều lượng Với thuốc Berodual thì người dùng cần phải lưu ý sử dụng đúng cách cũng như đúng liều lượng thì thuốc mới phát huy được hết công dụng và đảm bảo an toàn cho người bệnh. Đối với trường hợp bơm xịt định liều: • Để phòng ngừa và chữa trị dài hạn: Mỗi ngày dùng 3 lần từ 1 đến 2 liều xịt. • Để ngăn cơn khó thở sắp sửa xảy ra: Dùng 2 liều xịt và sau 5 phút thêm 2 liều. Lưu ý ít nhất 2 giờ sau thì mới được xịt những liều kế tiếp. • Đối với trẻ em thì bơm xịt theo toa nhưng được người lớn giám sát theo dõi. Đối với trường hợp dung dịch xông khí: Nếu trường hợp người cần chữa trị là người lớn hoặc trẻ em trên 14 tuổi thì liều để điều trị cắt cơn hoặc dài hạn như sau: • Trường hợp điều trị cắt cơn: Khởi đầu sẽ bao gồm liều với 20-30 giọt Berodual tức là từ 1 đến 1.5ml dung dịch. Trong trường hợp cần nặng liều thì có thể tăng lên khoảng 50 giọt tức là 2.5ml dung dịch. Với trường hợp đặc biệt thì hãy tăng liều lên đến 80 giọt tức là khoảng 4ml dung dịch. • Trường hợp ngắt quãng dài hạn: Sử dụng từ 1 đến 2ml tức là 20 đến 40 giọt Berodual và lặp lại trong ngày 4 lần. Đối với trẻ em từ 6 đến 14 tuổi thì lúc này liều lượng được thay đổi như sau: • Để điều trị cắt cơn: Khởi đầu với liều từ 10 đến 20 giọt tức là từ 0.5 đến 1ml dung dịch, với trường hợp nặng hơn cần tăng liều lên 40 giọt. Trường hợp nặng đặc biệt hơn nữa thì bạn có thể cho trẻ dùng khoảng 60 giọt tức là khoảng 3ml trong ngày. • Để điều trị ngắt quãng: Nếu như cần lặp lại điều trị trong thời gian nhiều ngày thì trẻ cần dùng khoảng 0.5ml đến 1ml tức là từ 10 đến 20 giọt một lần và mỗi ngày dùng 4 lần. Nếu trường hợp trẻ em dùng là dưới 6 tuổi hoặc dưới 22 kg thì: Khi sử dụng thuốc Berodual cần phải có sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ nhằm tránh các sự cố hậu quả đáng tiếc xảy ra. Liều dùng lúc này sẽ là: Khoảng 25mcg khoảng từ 25mcg Ipratropium bromide cùng với 50 mcg Fenoterol hydrobromide cho mỗi kg thể trọng đến 0.5ml (0.1ml sẽ khoảng bằng 2 giọt). Mỗi ngày hãy cần dùng đủ 3 liều. Lưu ý rằng trẻ cần điều trị với liều thấp nhất và sau sẽ tăng dần đúng theo chỉ định từ bác sĩ. Về cách dùng Với mọi đối tượng thì liều sử dụng thuốc Berodual cần được pha loãng cùng dung dịch sinh lý vừa đủ và đồng thời xông khí dung trong thời gian từ 6 đến 7 phút cho đến lúc hết, không được dùng pha chung với nước cất. Berodual cần phải được pha loãng trước khi sử dụng và chỉ dùng đúng 1 lần với lượng thuốc được pha nếu có dư thì phải bỏ đi. Nếu sử dụng Berodual chung với oxy thì cần đảm bảo lưu lượng từ 6 đến 8 phút/ lít. 4. Trường hợp dùng quá liều Có nhiều rắc rối nếu bệnh nhân dùng thuốc Berodual không đúng. Với tình trạng quá liều thì tùy thuộc vào cơ địa và tình trạng của người đang được điều trị thì sẽ có triệu chứng khác nhau như sau: ♦ Da bị nổi nhiều mẩn đỏ. ♦ Tay sẽ bị run. ♦ Nhịp tim sẽ đập nhanh quá so với mức bình thường gây triệu chứng khó thở. ♦ Cơ thể bị choáng váng thường xuyên. ♦ Cảm thấy bị tức ngực. Bệnh nhân khi đó sẽ được bác sĩ chỉ định với thuốc an thần, thuốc giảm đau để hỗ trợ. Vì vậy trong trường hợp dùng thuốc quá liều thì cần lưu ý đến bệnh viện, tránh tự ý dùng thuốc vì có thể sẽ gây nên nhiều hậu quả khó lường khác. 5. Trường hợp chống chỉ định Với thuốc Berodual thì nó sẽ chống chỉ định với bệnh nhân mắc chứng cơ tim bị tắc nghẽn phì đại hoặc loạn nhịp tim hay là quá mẫn cảm với chất chống Atropin. LỜI KHUYÊN Các chuyên gia của Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu nhận định rằng thuốc Berodual cần phải được sử dụng đúng cách với liều lượng được quy định kĩ càng. Hơn nữa bệnh nhân cần phải tham khảo kĩ ý kiến bác sĩ trước khi dùng, hãy nêu cụ thể tình trạng bản thân để không xảy ra những ảnh hưởng đáng tiếc trong quá trình dùng thuốc. Hoàn Cầu địa chỉ khám và điều trị bệnh nam khoa và phụ khoa uy tín tại tphcm: https://vtv.vn/goc-doanh-nghiep/da-khoa-hoan-cau-noi-kham-chua-benh-uy-tin-chuyen-nghiep-tai-tp-ho-chi-minh-20210118162227909.htm #dakhoahoancautphcm #thuocdieutri
 21. Safinar là một loại thuốc điều trị bệnh trĩ đang được sử dụng phổ biến trên thị trường. Thành phần của thuốc đều được chiết xuất từ thiên nhiên nên đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Nhằm cung cấp đến người dùng các thông tin về sản phẩm, hãy tham khảo bài viết sau đây. NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ THUỐC SAFINAR ♦ Thành phần: Cao Chỉ Xác, Cao Hòe Giác, Cao Đương Quy, Cao Địa Du, Cao Phòng Phong, Cao Hoàng Cầm. ♦ Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Mediplantex. ♦ Dạng bào chế: Viên nang. ♦ Nhóm thuốc: Thuốc điều trị bệnh trĩ. ♦ Quy cách: mỗi hộp gồm 3 vỉ x 10 viên. CÔNG DỤNG, CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG Công dụng Mỗi loại thảo dược Đông y được chiết xuất từ thiên nhiên có trong thuốc trĩ Safinar đều có mỗi công dụng và tính năng riêng biệt. Khi được kết hợp lại sẽ tạo thành bài thuốc điều trị bệnh trĩ hiệu quả, điển hình là các tác dụng như sau: ♦ Kích thích, giải độc nhuận tràng và thanh nhiệt giải độc cơ thể. Từ đó giúp cho bệnh nhân có thể đi đại tiện dễ dàng hơn. ♦ Giúp hạn chế tiết dịch nhầy từ búi trĩ, mang lại cảm giác khô thoáng, thoải mái cho bệnh nhân. ♦ Làm tăng tính đàn hồi của các mạch máu xung quanh hậu môn và giúp làm bền thành mạch tránh bị tổn thương. ♦ Ngăn ngừa, chống viêm, chống khuẩn gây ra tình trạng viêm nhiễm ở hậu môn bởi tổn thương ở búi trĩ. ♦ Làm giảm đau rát khi đại tiện, cảm giác ngứa ngáy quanh vùng hậu môn, giúp cải thiện hiệu quả tình trạng đại tiện ra máu và giúp co búi trĩ lên. Cách dùng & liều dùng Cách dùng Safinar: Thuốc được sản xuất ở dạng viên nang nên rất dễ sử dụng, bệnh nhân sử dụng thuốc bằng đường uống với nước lọc. Khi uống thuốc nên uống với nhiều nước, và mỗi ngày uống khoảng 2 - 2, lít nước, đặc biệt không nên nằm để tránh thuốc bị tắc ở đường tiêu hóa. Để đảm bảo hiệu quả, bệnh nhân cần uống thuốc sau bữa ăn của mình. Liều dùng: Thuốc được chỉ định cho người bị bệnh trĩ, cả trĩ nội và trĩ ngoại ở mức độ 1, 2, 3. Được dùng cho người phòng ngừa bệnh trĩ hoặc có nguy cơ bị bệnh trĩ khi có các biểu hiện như đau rát, ngứa ngáy vùng hậu môn, sưng ở búi trĩ và đi đại tiện ra máu. Liều thông thường là mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 viên. Để thuốc đạt hiệu quả, bạn nên dùng thuốc theo mỗi đợt từ 1 - 2 tháng. Ngoài ra cũng cần dùng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ. Trong quá trình sử dụng thuốc, bệnh nhân cần hạn chế những loại đồ uống như bia, rượu, nước uống có gas,… Bởi những đồ uống này có thể khiến tình trạng của bệnh trĩ trở nên nặng thêm. XỬ LÝ KHI QUÁ LIỀU/THIẾU LIỀU, LƯU Ý KHI SỬ DỤNG, TÁC DỤNG PHỤ Xử lý khi dùng quá liều/thiếu liều ♦ Quá liều: Bệnh nhân nên dùng theo đúng liều lượng mà nhà sản xuất đưa ra hoặc tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ. Nếu quá liều và xuất hiện thêm các biểu hiện bất thường, lúc này hãy đưa bệnh nhân đến trạm y tế gần nhất hoặc gọi trung tâm cấp cứu 115 để được xử lý kịp thời. ♦ Thiếu liều: Dùng thiếu liều có thể làm ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị của thuốc. Chính vì thế, trong trường hợp quên liều hãy bổ sung càng sớm càng tốt trong thời gian cho phép. Còn nếu đã gần đến thời điểm sử dụng liều tiếp theo, hãy bỏ qua liều đã quên và theo lịch trình bình thường. Lưu ý khi sử dụng thuốc Safinar Tùy vào cơ địa của mỗi người mà thuốc có tác dụng hiệu quả hay không. Nếu bệnh nhân đáp ứng tốt với thuốc sẽ giúp bệnh nhanh khỏi, ngược lại sẽ tốn nhiều thời gian để điều trị. Do vậy, để nâng cao hiệu quả điều trị của thuốc, bệnh nhân có thể kết hợp chế độ luyện tập, ăn uống phù hợp và tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ. Hiệu quả của thuốc tùy vào cơ địa của mỗi người ⇒ Chống chỉ định dùng thuốc cho những đối tượng dưới đây: ♦ Người quá mẫn cảm và dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc. ♦ Phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú ♦ Trẻ em dưới 8 tháng tuổi Tác dụng phụ Do thuốc Safinar được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, an toàn cho bệnh nhân nên hiện chưa ghi nhận tác dụng phụ nào khi sử dụng thuốc. Tuy nhiên, nếu nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào không bình thường cần ngưng sử dụng thuốc và hỏi ý kiến bác sĩ. Đặc biệt ở những bệnh nhân dùng liều cao, thời gian điều trị dài hết sức chú ý điều này. CÁCH BẢO QUẢN VÀ THÔNG TIN MUA THUỐC Bảo quản thuốc Bảo quản thuốc theo hướng dẫn sử dụng từ nhà sản xuất. Nên bảo quản thuốc ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời, nhiệt độ hợp lý là từ 15 - 30 độ C. Lưu ý để ngoài tầm với của trẻ em và thú cưng. Thông tin mua thuốc Safinar Hiện thuốc được bán tại các nhà thuốc uy tín trên cả nước. Bạn có thể tham khảo giá bạn tại nhà thuốc tư nhân gần nhất, bởi giá có thể chênh lệnh giữa các điểm bán và thời điểm cụ thể. Giá bán tham khảo từ nhà sản xuất là 160.000 đồng/hộp. Ở các nhà thuốc khác có giá chênh lệch không đáng kể. Trên đây Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu khuyến cáo đã cung cấp một số thông tin cần biết về thuốc trĩ Safinar. Bệnh nhân muốn sử dụng thuốc cần tham khảo ý kiến bác sĩ, không được tự ý dùng thuốc. Mọi thông tin có trong bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không thay thế cho chỉ định của bác sĩ. Đọc về phòng khám tại đây: https://vtv.vn/goc-doanh-nghiep/da-khoa-hoan-cau-noi-kham-chua-benh-uy-tin-chuyen-nghiep-tai-tp-ho-chi-minh-20210118162227909.htm #dakhoahoancautphcm #thuocdieutri
 22. Mỗi loại thuốc có thành phần, công dụng và cách sử dụng khác nhau, nên chúng ta phải tìm hiểu thật chính xác để không nhầm lẫn, gây nên phản ứng phụ nguy hiểm. Thuốc Bisoloc 2.5mg cũng vậy. Nó là loại thuốc chữa bệnh gì, có những lưu ý gì khi dùng, liều dùng như thế nào hiệu quả nhất? Tất cả những điều đó sẽ được giải đáp ngay bây giờ, đừng rời đi, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé. MỘT SỐ THÔNG TIN CHÍNH VỀ THUỐC BISOLOC 2.5MG ♦ Tên thuốc: Bisoloc 2.5mg ♦ Gốc: Bisoprolol ♦ Xuất xứ: Việt Nam ♦ Công ty sản xuất: United International Pharma ♦ Thành phần chính: Bisoprolol fumarate hàm lượng 2,5mg, tá dược vừa đủ ♦ Nhóm thuốc: Thuốc điều trị suy tim mạn tính ♦ Dạng thuốc: Viên nén ♦ Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, mỗi vỉ 10 viên ĐẶC ĐIỂM THÀNH PHẦN VÀ CÔNG DỤNG CỦA THUỐC BISOLOC 2.5MG Thuốc Bisoloc 2.5mg với thành phần chính là dược chất Bisoprolol fumarate, một chất có tác dụng chọn lọc trên tim, có hoặc không có hoạt tính kích thích thần kinh giao cảm. Về tác động, thành phần này phong bế hệ thần kinh giao cảm trên tim qua cơ chế các chất chẹn bê ta như betaprolol. Nhờ đó, thuốc làm giảm nhịp tim, điều hòa tình trạng loạn nhịp tim. Bên cạnh đó Bisoprolol fumarate cũng làm giảm sức co trên cơ tim, giúp huyết áp hạ ổn định. Tác dụng làm giảm cơn đau thắt ngực dựa trên cơ chế giảm nhịp tim, giảm nhu cầu oxy của tim, tránh tình trạng nhu cầu oxy vượt quá sự cung cấp. Đó là hiệu của của sự có mặt những chất chẹn beta. Thuốc hấp thu hoàn toàn qua đường tiêu hóa. Sau khi đi vào cơ thể, Bisoprolol fumarate liên kết 30% với protein huyết tương. Đối với nhau thai và sữa mẹ, thuốc có thể đi qua, chuyển hóa tại gan và thải trừ gần như tuyệt đối qua thận khi bệnh nhân tiểu tiện. CHỈ ĐỊNH VÀ CHỐNG CHỈ ĐỊNH DÙNG THUỐC BISOLOC 2.5MG Chỉ định điều trị Thuốc Bisoloc 2.5mg được chỉ định dùng trong các trường hợp sau: - Điều trị bệnh suy tim mạn tính ở bệnh nhân hạn chế chức năng tâm thu thất kết hợp ACEI và lợi tiểu - Điều trị chứng cao huyết áp - Đẩy lùi cơn đau thắt ngực (tăng huyết áp và mạch vành) - Một số trường hợp được dùng để trợ tim nếu cần Mặc dù có thông tin tham khảo nhưng bệnh nhân và người nhà không tự ý sử dụng thuốc Bisoloc 2.5mg khi chưa có sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Chống chỉ định Những đối tượng sau đây không được dùng thuốc Bisoloc 2.5mg: + Người bị suy tim cần tiêm truyền thuốc gây co cơ tim + Bệnh nhân bị sốc tim, bloc nhĩ thất độ 2 – 3 + Người bị hội chứng suy nút xoang, bloc xoang nhĩ + Bệnh nhân có nhịp tim dưới 50 nhịp/ phút + Tắc nghẽn động mạch ngoại vi, u tuyến thượng thận + Người bị mẫn cảm, dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc Thận trọng Cân nhắc sử dụng thuốc Bisoloc 2.5mg cho những bệnh nhân có bệnh co thắt phế quản, người cần dùng thuốc gây mê, bệnh nhân tiểu đường, cường giáp, suy thận nặng. Ngoài ra, phụ nữ có thai, cho con bú và em bé sơ sinh cũng là đối tượng cần thận trọng khi dùng thuốc Bisoloc 2.5mg. Tốt nhất những người này không nên điều trị bằng Bisoloc 2.5mg nếu chưa được bác sĩ trực tiếp chỉ định. CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG THUỐC BISOLOC 2.5MG Cách dùng Thuốc Bisoloc 2.5mg được bào chế dưới dạng viên nén, sử dụng bằng cách uống với nước. Bệnh nhân có thể uống thuốc lúc đói hoặc no, đối với người có vấn đề về dạ dày thì nên dùng sau bữa ăn khoảng 15 phút. Bạn nên dùng thuốc vào buổi sáng, uống nguyên từng viên, không nhai thuốc. Liều dùng Mỗi trường hợp bệnh áp dụng liều dùng khác nhau của thuốc Bisoloc 2.5mg. Cụ thể như sau: - Tăng huyết áp, bệnh mạch vành: mỗi ngày 1 lần, mỗi lần 2,5 – 5mg - Thiếu máu cơ tim cục bộ: liều dùng tăng dần theo chỉ định bác sĩ - Suy tim mạn ổn định: mỗi ngày 1 lần 1,25mg, dùng trong vòng 1 tuần, sau đó tăng, giảm liều theo chỉ định bác sĩ MỘT SỐ TÁC DỤNG PHỤ CÓ THỂ GẶP Trong quá trình sử dụng thuốc Bisoloc 2.5mg, bệnh nhân có thể gặp một số tác dụng phụ như: - Chậm nhịp tim, hạ huyết áp, co thắt phế quản, hạ đường huyết (do quá liều) - Cảm giác tê cóng chân tay, người mệt mỏi, chóng mặt, nhức đầu, mất sức - Buồn nôn, nôn, tiêu chảy hoặc táo bón và các triệu chứng bất thường khác Hãy theo dõi diễn biến các triệu chứng của tác dụng phụ, gọi ngay cho bác sĩ hoặc đến bệnh viện gần nhất nếu chúng không thuyên giảm, ngày càng nghiêm trọng. TƯƠNG TÁC THUỐC Bisoloc 2.5mg có tương tác với một số loại thuốc, dược chất khác, cụ thể như: - Các thuốc chẹn beta khác - Thuốc chẹn canxi, clonidine - Thuốc chống loạn nhịp tim - Thuốc kích thích giao cảm - Thuốc điều trị bệnh tiểu đường - Thuốc gây mê, chống trầm cảm - Một số loại thuốc điều trị cao huyết áp Để tránh các tình huống không mong muốn có thể xảy ra, bạn hãy báo với bác sĩ nếu đang sử dụng một trong các loại thuốc trên để được tư vấn cách dùng thuốc Bisoloc 2.5mg an toàn, hiệu quả nhất. THUỐC BISOLOC 2.5MG BÁN Ở ĐÂU, GIÁ BAO NHIÊU? Hiện nay thuốc Bisoloc 2.5mg có giá là 35.000/ 1 hộp 3 vỉ x 10 viên và được bán ở các nhà thuốc trên toàn quốc. Tốt nhất bạn chỉ nên mua thuốc khi có đơn của bác sĩ, hoặc nhận tại nhà thuốc bệnh viện, phòng khám theo chỉ định sau khi thăm khám cụ thể. Bệnh nhân tuyệt đối không tự ý đi mua thuốc bên ngoài về dùng mà không tham khảo ý kiến bác sĩ. Chúc bạn điều trị hiệu quả với thuốc Bisoloc 2.5mg và liệu trình của mình. Cùng với việc tham khảo kiến thức chung về loại thuốc này từ chuyên gia Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu thì quan trọng hơn cả vẫn là những hướng dẫn từ bác sĩ chuyên khoa, hãy tuân thủ để an toàn cho bản thân nhé. Tham khảo thêm: https://vtv.vn/goc-doanh-nghiep/da-khoa-hoan-cau-noi-kham-chua-benh-uy-tin-chuyen-nghiep-tai-tp-ho-chi-minh-20210118162227909.htm #dakhoahoancautphcm #thuocdieutri
 23. Có hàng loạt yếu tố gây nên tình trạng nổi mẩn đỏ ngứa ở mặt như thời tiết, chế độ dinh dưỡng… Do đó để biết cụ thể nổi mẩn đỏ ngứa ở mặt là do đâu, người bệnh hãy tham khảo bài viết da mặt ngứa và nổi mẩn đỏ, 6 nguyên nhân và cách điều trị sau đây, để sớm nhận biết các triệu chứng và có biện pháp can thiệp sớm, tránh những ảnh hưởng không mong muốn. NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY NỔI MẪN ĐỎ NGỨA Ở MẶT VÀ CÁCH XỬ LÝ Có không ít nguyên nhân gây nổi mẩn đỏ ngứa ở mặt, phần lớn đều có liên quan đến sinh hoạt, thời tiết, môi trường sống, chế độ dinh dưỡng và một số hoạt động khác. Dưới đây là những nguyên nhân gây nổi mẫn đỏ ngứa ở mặt thường gặp và cách xử lý hiệu quả: Viêm da dị ứng ♦ Những trường hợp bị viêm da dị ứng thường bị nổi mẩn đỏ ngứa ở mặt và sần sùi ngoài da. Một số bệnh nhân còn gặp tình trạng tăng sắc tố rải rác trên da mặt. ♦ Viêm da dị ứng có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó một số trường hợp là do sản phẩm chăm sóc da, xà phòng, chất tẩy rửa, sản phẩm rửa mặt; hoặc do tiếp xúc với hóa chất hay chất ô nhiễm bên ngoài môi trường. ♦ Thực hiện vệ sinh da với nước sạch, có thể kết hợp rửa mặt với chườm lạnh để làm dịu các triệu chứng. ♦ Thăm khám để đánh giá được mức độ kích ứng, dị ứng trên da và được hướng dẫn điều trị thích hợp. Tùy vào mức độ thương tổn mà bác sĩ sẽ chỉ định sử dụng các loại thuốc bôi ngoài da khác nhau hoặc kết hợp với các biện pháp khác. Do thời tiết Thời tiết là một trong những yếu tố gây ảnh hưởng đến da, tùy vào cơ địa mà vùng da mặt có thể bị ảnh hưởng khi thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh, với các biểu hiện như: ♦ Da mặt khô, ngứa và bong tróc khi tiếp xúc với không khí lạnh. ♦ Có dấu hiệu nổi mẩn đỏ ngứa ở mặt, nổi sần khi thời tiết nóng bức. ♦ Các triệu chứng kích ứng da còn có thể lan rộng và xuất hiện rải rác vùng cổ, tay chân, vùng lưng và một số vị trí khác. ♦ Với trường hợp da bị ảnh hưởng bởi thời tiết, để khắc phục có thể áp dụng biện pháp giữ ấm vào mùa lạnh; dưỡng ẩm, làm mát vào mùa nóng. ♦ Ngoài ra, người bệnh cũng nên lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết để giúp da dễ chịu hơn. ♦ Nổi mề đay cũng có thể gây nổi mẩn đỏ ngứa ở mặt, với các đặc điểm như: nổi sẩn, các nốt sẩn xuất hiện rải rác hoặc nổi thành từng mảng. Nổi mề đay mang tính cấp tính – bùng phát theo từng đợt, hoặc mạn tính – tái phát nhiều lần. ♦ Có nhiều yếu tố gây nổi mề đay trên da mặt như: thời tiết, vệ sinh, thực phẩm ♦ Thăm khám và dùng thuốc chống dị ứng theo chỉ định của bác sĩ. ♦ Tránh tiếp xúc với các yếu tố kích ứng, dị ứng gây nổi mề đay. ♦ Các vấn đề liên quan đến vệ sinh da mặt như: rửa mặt, tẩy trang, chăm sóc da… có thể khiến da bị mẫn cảm và xuất hiện các triệu chứng như: da ửng đỏ, sưng đau, ngứa, nổi mụn… ♦ Ngoài ra, nếu dùng các sản phẩm không phù hợp với da, đặc biệt là làn da nhạy cảm cũng có thể xuất hiện các triệu chứng tương tự. ♦ Để cải thiện tình trạng nổi mẩn đỏ ngứa ở mặt do yếu tố vệ sinh, người bệnh cần chú ý cách vệ sinh phù hợp với da. ♦ Sử dụng các sản phẩm vệ sinh da mặt phù hợp dành riêng cho da. Ngưng sử dụng các sản phẩm chăm sóc da nếu da có dấu hiệu kích ứng, ngứa, dị ứng. Do bệnh lý liên quan đến chuyển hóa ♦ Các bệnh lý liên quan đến chuyển hóa có thể gây rối loạn nội tiết tố, tích tụ độc tố. Điều này có thể khiến da bị nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy ngoài da, và da mặt; và da mặt là một trong những vùng da dễ bị ảnh hưởng hơn hết do tính chất da mỏng và nhạy cảm. ♦ Để khắc phục tình trạng này, bệnh nhân cần chủ động thăm khám và điều trị sớm. Sau khi điều trị các bệnh về chuyển hóa thì các triệu chứng ngoài da cũng dần dần được cải thiện. ♦ Là một dạng bệnh tự miễn có liên quan đến hệ miễn dịch, mức độ nguy hiểm của bệnh rất khó kiểm soát. Lupus ban đỏ không chỉ gây nổi mẩn đỏ ngứa ngáy ở mặt mà còn dẫn đến tình trạng ban đỏ diện rộng xuất hiện trên da mặt, đặc biệt là ban đỏ hình cánh bướm. ♦ Lupus không chỉ ảnh hưởng ngoài da mà còn có thể gây thương tổn các cơ quan nội tạng như: tim, gan, thận, hệ thần kinh… Biện pháp khắc phục ♦ Thăm khám ngay khi phát hiện triệu chứng Lupus ban đỏ để bác sĩ có hướng xử trí và sử dụng thuốc điều trị thích hợp. Lưu ý: Ngoài số nguyên nhân trên, bệnh nhân cũng có thể bị kích ứng, nổi mẩn đỏ ngứa ở mặt bởi một số nguyên nhân khác. Vì thế khi phát hiện bất kỳ triệu chứng bất thường nào, người bệnh cũng cần đến ngay các cơ sở y tế để thăm khám và được điều trị đúng cách. ĐIỀU TRỊ NỔI MẨN ĐỎ NGỨA Ở MẶT THEO CHỈ ĐỊNH CỦA BÁC SĨ Các bác sĩ Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu chia sẻ, thông thường những thông tin về triệu chứng và cách xử lý tình trạng bệnh chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế cho những chẩn đoán, chỉ định điều trị và lời khuyên của bác sĩ. Do đó, khi nhận thấy dấu hiệu nổi mẩn đỏ ngứa ở mặt thì người bệnh nên đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa da liễu để được bác sĩ thăm khám và có biện pháp điều trị thích hợp. Cụ thể: Trước khi điều trị, bác sĩ sẽ chỉ định người bệnh thực hiện các xét nghiệm để chẩn đoán tình trạng bệnh: ► Khám lâm sàng: Dựa trên các triệu chứng ban đầu để chẩn đoán nguyên nhân. ► Sinh thiết da: Kiểm tra tình trạng của các lớp da và tình trạng làn da ở cấp độ tế bào. ► Xét nghiệm máu: Để chẩn đoán vấn đề thiếu hụt dinh dưỡng hoặc dị ứng da không rõ nguyên nhân. Sau khi có kết quả thăm khám, xét nghiệm bác sĩ sẽ đưa ra phương pháp điều trị dựa vào nguyên nhân gây ngứa da, bao gồm: ► Liệu pháp ánh sáng hay còn được gọi là quang trị liệu ► Thuốc dạng kem bôi kháng histamine hoặc các loại thuốc kê đơn kháng ► Thuốc ức chế quá trình tái hấp thu serotonin có chọn lọc – thuốc chống trầm cảm. ► Thuốc ức chế miễn dịch không chứa steroid, thường được sử dụng trong viêm da cơ địa. Lưu ý: Nên chọn các cơ sở y tế uy tín, có máy móc hiện đại và đội ngũ bác sĩ chuyên khoa da liễu giàu kinh nghiệm, phương pháp điều trị tiên tiến… để việc điều trị các vấn đề về da đạt hiệu quả cao và an toàn. Bài viết trên là tổng hợp những thông tin về tình trạng nổi mẩn đỏ ngứa ở mặt và cách xử lý, mong rằng có thể giúp ích cho bệnh nhân trong việc bảo vệ làn da. Nếu còn có thắc mắc gì cần được chuyên gia giải đáp, người bệnh vui lòng nhấp vào khung chat online bên dưới để được hỗ trợ miễn phí. Tham khảo thêm: https://vtv.vn/goc-doanh-nghiep/da-khoa-hoan-cau-noi-kham-chua-benh-uy-tin-chuyen-nghiep-tai-tp-ho-chi-minh-20210118162227909.htm #dakhoahoancautphcm #thuocdieutri
 24. Thuốc Aleve chính là loại thuốc giảm đau chống viêm được sử dụng nhiều hiện nay. Nhưng hiểu rõ về công dụng của thuốc tây y cũng như cách dùng ra sao thì không phải bất cứ ai cũng biết. Do vậy trong phần chia sẻ của bài viết sau chúng tôi xin được tư vấn giúp bạn tìm hiểu công dụng, cách sử dụng của thuốc giảm đau Aleve. Xin hãy dành ra một ít thời gian cùng tham khảo phần chia sẻ bài viết dưới đây để rõ hơn về thuoc Aleve. GIỚI THIỆU THUỐC ALEVE Đầu tiên nói về Aleve là thuốc gì thì đây chính là loại chống viêm không chứa steroid và hoạt động thông qua việc ngăn chặn quá trình sản xuất của một số chất trong gây viêm của cơ thể. Với Aleve thì nó sẽ hỗ trợ giảm đau nhức tạm thời thông minh và hiệu quả. Cụ thể thông tin chi tiết của thuốc như sau: ♦ Tên biệt dược: Aleve. ♦ Tên hoạt chất: Naproxen. ♦ Loại nhóm thuốc: Thuốc giảm đau. ♦ Dạng thuốc: Dạng viên nén hoặc dạng viên con nhộng. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ALEVE 1. Công dụng thuốc Sử dụng thuốc Aleve được đánh giá giúp làm giảm nhanh những triệu chứng như là: Đau cơ, đau răng, đau đầu, đau khớp, viêm gân, đau bụng trong chu kỳ kinh nguyệt. Bên cạnh đó sử dụng Aleve còn giúp giảm nhanh các triệu chứng đau, sưng hoặc cứng khớp bởi viêm bụng, viêm khớp hoặc là những cơn đau do các cơn gút làm phát sinh nên. Ngoài ra với thuốc giảm đau Aleve thì còn được sử dụng trong việc làm hạ sốt tạm thời. 2. Thành phần có trong thuốc Bên trong thuốc Aleve có chứa 220 natri naproxen/ viên. 3. Các dạng của thuốc Aleve Với thuốc Aleve thì nó sẽ có đa dạng các loại khác nhau đó là: Thuốc Aleve dạng viên nén hình dầu dục sẽ có chứa 220mg natri naproxen với tác dụng chính đó là làm giảm đau hiệu quả trong thời gian khoảng 12 giờ. Hơn nữa viên thuốc còn giúp giảm triệu chứng đau nhức nhẹ bởi đau lưng, đau đầu, đau cơ hoặc viêm khớp gây ra. Mỗi hộp thuốc sẽ có chứa số lượng viên khoảng 6 viên, 24 viên, 50 viên, 100 viên, 150 viên, 200 viên, 270 viên hoặc là 320 viên. Thuốc Aleve dạng viên nén hình tròn thì công dụng cùng thành phần hoạt chất của nó sẽ tương tự như viên nang. Ở đây nó chỉ khác nhau về hình dạng mà thôi. Với thuốc Aleve Back and Muscle Pain thì nó có tác dụng giúp làm giảm đau cơ, đau lưng trong thời gian 12 giờ cho 1 viên. Nó được sản xuất với dạng nén hình tròn và mỗi hộp sẽ có chứa 24 viên, 50 viên hoặc là 100 viên. Thuốc Aleve Gelcap thì nó được bào chế theo dạng hình con nhộng nhằm kiểm soát những cơn đau nhẹ xảy ra như đau vì viêm khớp, đau lưng, đau đầu trong thời gian 12 giờ cho 1 viên uống. Với Aleve Gelcap thì 1 hộp của nó sẽ chứa 40 viên. Thuốc Aleve Liquid Gels được thiết kế theo dạng viên nang mềm và bên trong của nó có chứa đầy gel lỏng nhằm kiểm soát những cơn đau một cách hiệu quả. Bên trong mỗi một hộp thuốc Aleve Liquid Gels thường nó sẽ chứa 20 viên, 40 viên, 80 viên hoặc là 160 viên. Thuốc Aleve Easy Open Arthiritis Cap thì nó được bào chế với dạng viên nén hình tròn nhằm giảm nhanh những triệu chứng do viêm khớp nhẹ gây ra. Mỗi một hộp thuốc của nó sẽ có chứa 100 viên nén. Dạng viên thuốc Aleve-D Sinus & Cold thì nó có dạng viên nén chứa hình bầu dục dùng làm giảm nhanh những triệu chứng làm cảm lạnh hoặc xoang như là nghẹt mũi, đau đầu, đau nhức cơ thể, áp lực xoang gây ra. Mỗi một hộp thuốc sẽ có chứa khoảng 10 đến 20 viên nén. Với thuốc Aleve-D Sinus & Headache thiết kế hình dạng tương tự như là Aleve-D Sinus & Cold nhưng giúp làm giảm những triệu chứng của tình trạng đau đầu cùng với đau xoang. Mỗi một hộp thuốc sẽ có chứa 10 viên thuốc. Thuốc Aleve PM có tác dụng giúp hỗ trợ cho giấc ngủ ngon và tránh những cơn đau nhức làm cho bạn mất ngủ vào ban đêm. Hai viên thuốc Aleve PM này sẽ kéo dài đến 12 giờ để bạn từ đó có được cảm giác ngủ ngon và ngủ sâu hơn. Dạng Aleve PM có hình bầu dục và được dùng vào thời điểm ban đêm. Mỗi một hộp Aleve PM sẽ chứa 20 viên, 40 viên, 80 viên hoặc là 160 viên. 4. Trường hợp chống chỉ định Với thuốc Aleve thì không dùng cho những người bị dị ứng với bất cứ một thành phần nào của thuốc. Đồng thời những người bị phẫu thuật tim hoặc là sau phẫu thuật tim thì cũng không dùng được với thuốc Aleve. Chúng ta không sử dụng thuốc Aleve cho những chị em phụ nữ mang thai hoặc là chị em phụ nữ trong giai đoạn cho con bú mà đặc biệt là ở giai đoạn 3 tháng cuối thai kì. Những người mắc phải bệnh hen suyễn hoặc là bệnh tim, gan, rối loạn máu, đột quỵ hay mắc phải các bệnh về đường ruột thì lưu ý cần hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi dùng. Với trẻ em độ tuổi dưới 12 tuyệt đối không được sử dụng thuốc Aleve. 5. Sử dụng thuốc Aleve như thế nào? ♦ Với thuốc Aleve thì chúng ta có thể sử dụng nguyên viên uống bằng đường miệng hoặc là uống chung với một ly nước đầy. ♦ Bạn không nên nhai hoặc là nghiền nát hay cắt đôi viên uống (với dạng thuốc gel lỏng) bởi nó sẽ khiến cho tác dụng của thuốc bị giảm sút. ♦ Nếu thấy thuốc Aleve đã hết hạn dùng thì chúng ta cần phải vứt đi chứ không được tiếp tục dùng nữa. ♦ Cần đảm bảo uống Aleve đúng liều và theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ. Tuyệt đối không được uống Aleve thiếu liều hoặc quá liều. CHIA SẺ CỦA CHUYÊN GIA Các chuyên gia đang công tác tại Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu chia sẻ rằng bạn tuyệt đối không nên tự ý sử dụng thuốc khi chưa được hướng dẫn chỉ định. Nếu thấy bản thân có các triệu chứng đau, mệt mỏi, viêm cơ, xương... thì cần tìm đến địa chỉ uy tín để được thăm khám. Tùy thuộc vào từng bệnh lý cùng mức độ bệnh khác nhau mà bác sĩ sẽ chỉ định loại thuốc uống phù hợp. Tham khảo thêm: https://vtv.vn/goc-doanh-nghiep/da-khoa-hoan-cau-noi-kham-chua-benh-uy-tin-chuyen-nghiep-tai-tp-ho-chi-minh-20210118162227909.htm #dakhoahoancautphcm #thuocdieutri
 25. Bệnh Zona thần kinh là căn bệnh phổ biến, không chỉ làm phát sinh các triệu chứng toàn thân như sốt nhẹ, mệt mỏi, đau đầu mà bệnh còn gây tổn thương ngoài da nghiêm trọng. Do đó, song song với việc điều trị bằng thuốc uống thì việc Bị zona thần kinh bôi thuốc gì? Là băn khoăn của nhiều bệnh nhân bởi muốn giảm nhanh triệu chứng đau rát, tránh để lại sẹo. MỘT VÀI THÔNG TIN VỀ BỆNH ZONA THẦN KINH & THUỐC ĐIỀU TRỊ Zona thần kinh là một dạng nhiễm trùng da cấp tính, do sự tái hoạt động của virus gây bệnh thủy đậu – Varicella Zoster. Loại virus này có thể tồn tại và phát triển âm thầm trong hệ thần kinh của bạn từ vài tháng cho đến vài năm, thậm chí hàng chục năm, khi gặp điều kiện thuận lợi như hệ miễn dịch suy yếu, căng thẳng, stress, mệt mỏi… chúng sẽ tái phát. Bệnh gây ra các triệu chứng vô cùng khó chịu như: Xuất hiện các mụn nước ở một bên cơ thể hoặc mặt, gây đau đớn, ngứa rát và lan trên diện rộng. Nếu nghi ngờ mắc bệnh zona thần kinh, bạn có thể đi khám, tham khảo ý kiến bác sĩ để chẩn đoán và điều trị chính xác. Vì một số trường hợp bệnh nhầm lẫn với mụn rộp sinh dục (do virus Herpes HSV gây ra). Hiện nay, các dung dịch sát trùng, thuốc gây tê tại chỗ, thuốc kháng histamine H1, thuốc mỡ kháng sinh… là những thuốc chữa zona phổ biến được áp dụng nhằm ức chế virus, vi khuẩn và giảm làm giảm các triệu chứng sưng, viêm ngứa ngáy, đau nhức trên da. NHỮNG LOẠI THUỐC BÔI TRỊ ZONA THẦN KINH ĐƯỢC SỬ DỤNG PHỔ BIẾN Theo các chuyên gia y tế, việc điều trị hiệu quả zona thần kinh phải can thiệp, tác động sâu vào gốc rễ bên trong, tiêu diệt virus đồng thời làm lành các tổn thương ngoài da. Chưa có loại thuốc bôi nào có thể chữa hoàn toàn bệnh zona, nhưng các bác sĩ sẽ chỉ định cho bệnh nhân dùng thuốc nhằm kiểm soát các nhiễm trùng, kháng viêm, giảm đau… Một số loại thuốc được sử dụng phổ biến như: 1. Thuốc sát trùng, kháng virus, kháng khuẩn Đây là nhóm thuốc có tác dụng chính là sát trùng/ kháng khuẩn tại chỗ, rút ngắn thời gian bài xuất virus, làm chậm quá trình phát ban của zona trên da, có hiệu quả cao nếu được sử dụng trong vòng 72h đầu tiên kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Bên cạnh đó, thuốc cũng có tác dụng làm giảm các nguy cơ xảy ra biến chứng, làm ngừng sự hình thành tổn thương mới, ngăn chặn lây lan tổn thương trên da cho bệnh nhân. Thuốc được kê toa cụ thể như: + Hồ nước: Đây là dung dịch kháng khuẩn được sử dụng rộng rãi bởi các thành phần như kẽm oxit, nước cất, glycerin, calcium carbonate, talc… hỗ trợ làm giảm đau, sưng viêm nhanh. + Acyclovir cream: Kem bôi da có chứa hoạt chất đặc trị, chống virus – Acyclovir, ức chế tổng hợp DNA, từ đó hạn chế quá trình nhân đôi của virus gây bệnh, giảm phạm vi lây lan. Lưu ý: Kem bôi Acyclovir cream khuyến cáo không nên sử dụng cho trẻ em dưới 12 tuổi, phụ nữ mang thai, đang cho con bú và người bị suy giảm miễn dịch. + Xanh methylene 1% hoặc tím methyl 1%: Đây cũng là dung dịch sát khuẩn nhẹ, có thể dùng trực tiếp lên tổn thương trên da, dùng được cho cả trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai (cần thận trọng và tham khảo ý kiến bác sĩ). Tuy nhiên, sau khi bôi thuốc sẽ để lại màu tím, xanh đậm trên da rất mất thẩm mỹ ➯ Nếu bạn được chỉ định dùng một trong các loại thuốc trên, cần hỏi kĩ bác sĩ về các tác dụng phụ có thể xảy ra để theo dõi kỹ lưỡng trong quá trình sử dụng. 2. Nhóm thuốc mỡ kháng sinh Loại thuốc này được chỉ định sử dụng trong trường hợp da bị tổn thương kèm theo nhiễm khuẩn, nhằm ức chế vi khuẩn, cải thiện thương tổn bề mặt da và thường được dùng kết hợp với nhóm thuốc chống virus (theo toa bác sĩ). Một số loại thuốc mỡ được kê phổ biến: + Thuốc mỡ Foban: Thuốc có chứa hoạt chất Acid fusidic, khuyến cáo không nên dùng cho trẻ nhỏ do khả năng gây mẫn cảm cao. + Thuốc mỡ Bactroban: Chứa hoạt chất kháng khuẩn Mupirocin, không nên sử dụng cho những vùng da nhạy cảm (miệng, mắt) 3. Nhóm thuốc gây tê tại chỗ Zona thần kinh không chỉ gây tổn thương trên da mà còn gây những cơn đau nhức dọc các dây thần kinh ở vị trí nhiễm bệnh. Do đó, trong nhiều trường hợp, bác sĩ có thể kê thêm thuốc bôi ngoài da (tuy nhiên chỉ được sử dụng khi da đã liền sẹo). Bao gồm: + Capsaicin cream: Thành phần hoạt chất trong thuốc có nguồn gốc từ quả ớt, dùng ở dạng bôi có nồng độ 0,025-0,075%, ban đầu bôi nồng độ thấp sau đó bôi loại có nồng độ cao hơn. Việc sử dụng thuốc có thể gây châm chích, nóng rát ở khu vực dùng thuốc. + Lidocain gel: Thuốc có tác dụng làm giảm đau, ngứa rát, khó chịu nhờ cơ chế thẩm thấu qua niêm mạc và có khả năng gây tê tại chỗ. 4. Nhóm thuốc giảm đau + Với các trường hợp zona thần kinh gây viêm, đau nhiều… các bác sĩ có thể kê thêm thuốc giảm đau để làm dịu nhẹ các triệu chứng khó chịu trên da. Nhóm thuốc này có thể bao gồm: Acetaminophen, Ibuprofen, Naproxen… Lưu ý: Khi dùng loại thuốc này, sau điều trị người bệnh vẫn có thể gặp những cơn đau rát khi phát ban và các nốt mụn nước zona đã biến mất. + Thuốc kháng Histamine H1: Cũng được kê sử dụng khi da bị ngứa ngáy, khó chịu. Nhóm thuốc này bao gồm Loratadin, Clorpheniramin, Diphenhydramin, Fexofenadin, Cetirizin,… Tuy nhiên, thuốc có thể gây buồn ngủ, khô miệng trong thời gian sử dụng. + Ngoài ra, oxycodone cũng là thuốc giảm đau thuộc họ thuốc phiện. Tuy nhiên rất ít được sử dụng bởi có thể gây ra tác dụng phụ: táo bón, gây nghiện. Liều dùng khuyến cáo là từ 5-20 mg/ngày. 5. Các loại thuốc khác Bên cạnh các loại thuốc kể trên thì sau khi hết phát ban hoặc nhiễm trùng trong đợt bùng phát bệnh zona thần kinh, bác sĩ có thể chỉ định sử dụng các loại thuốc sau: + Thuốc chống co giật / động kinh, chẳng hạn như Gabapentin dùng để giảm đau thần kinh sau bệnh zona (chỉ định điều trị ở người lớn, không dùng cho trẻ em) + Thuốc chống trầm cảm 3 vòng: Giúp giảm đau sau khi da đã lành, chẳng hạn như amitriptyline, desipramine (Norpramin) và nortriptyline (Aventyl, Pam Bachelor)… KHÁM ZONA THẦN KINH Ở ĐÂU TỐT? Hiện nay, có rất nhiều cơ sở y tế đã thực hiện thăm khám và điều trị hiệu quả bệnh Zona thần kinh. Bệnh nhân có thể tham khảo, lựa chọn những bệnh viện uy tín, có giấy phép hoạt động, bác sĩ giỏi và đảm bảo các điều kiện y tế để khám chữa. Tại TPHCM, bệnh nhân có thể đến Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu – đây là cơ sở chuyên khoa uy tín, chữa zona thần kinh hiệu quả được đông đảo bệnh nhân biết đến sẽ đảm bảo đem đến kết quả chữa trị tối ưu, an toàn. Lưu ý: Mặc dù các loại thuốc bôi trị zona thần kinh có thể giúp cải thiện và kiểm soát triệu chứng đau, ngứa, rát tốt. Tuy nhiên, đừng tự ý sử dụng bởi nếu dùng không đúng cách bạn vẫn có thể gặp phải một số tình huống rủi ro. https://vtv.vn/goc-doanh-nghiep/da-khoa-hoan-cau-noi-kham-chua-benh-uy-tin-chuyen-nghiep-tai-tp-ho-chi-minh-20210118162227909.htm #dakhoahoancautphcm #thuocdieutri