• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

kimthuong2018

Hội viên
 • Số nội dung

  706
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

2 Neutral

About kimthuong2018

 • Rank
  Hội viên chính thức
 • Birthday
 1. Xe tải isuzu vm 1t9 là dòng xe với tối đa hóa công năng sử dụng, tiết kiệm chi phí, hiệu quả kinh tế cho các cá nhân và doanh nghiệp. Xe tải isuzu vm 1t9 là dòng sản phẩm nâng tải đầu tiên của VM Motor hợp tác với dòng xe tải Isuzu Nhật Bản. Siêu xe này có thể đáp ứng được cả yêu cầu về chất lượng cao và giá thành hợp lý. Đây là dòng xe nâng hàng đặc biệt được nhiều gia đình, công ty vừa và nhỏ yêu thích lựa chọn. Xe được lựa chọn để đáp ứng nhu cầu chở hàng đa dạng, đặc biệt phù hợp với các loại hàng hóa có kích thước dài như tôn, sắt, ống nước, đệm mút. … phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, xây dựng. Xe tải isuzu vm 1t9 là dòng sản phẩm tiên phong đầu tiên trong công nghệ nâng tải của Isuzu Nhật Bản và Veam Motor VN. Dòng xe này đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ bởi những tác dụng kinh tế mà nó mang lại. Ngoài chất lượng vượt trội là giá thành hợp lý đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp hiện nay. Nếu bạn đang quan tâm về sản phẩm này, hãy liên hệ ngay với chúng tôi: CÔNG TY TNHH GINZA VIỆT NAM Địa chỉ: 143 Phạm Huy Thông, P6, Quận Gò Vấp, TPHCM Lô G1, đường số 9, khu công nghiệp cơ khí ô tô TP. Hồ Chí Minh, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TPHCM, Việt Nam Điện thoại: 0908 635 940 Email: giai.phan@gmail.com Website: xetaivinhphat.vn
 2. Với đội ngũ nhân viên lành nghề và nhiều năm kinh nghiệm, công ty PCCC Hùng Gia Phát chuyên cung cấp và lắp đặt thiết bị chất lượng cao với giá thành cạnh tranh. Hiện nay, PCCC Hùng Gia Phát đang là địa chỉ cung cấp thiết bị PCCC uy tín bậc nhất tại TPHCM với lượng khách hàng là các cá nhân, doanh nghiệp lớn và nhỏ. Bình chữa cháy luôn là mối quan tâm tại những gia đình, chung cư, khu công nghiệp, nhà máy bởi những thông tin về cách sử dụng, hạn sử dụng, thời gian nạp sac, lại thêm giá cả. Nếu một khách hàng muốn mua một sản phẩm bình chữa cháy thì phải cân nhắc rất nhiều thứ, rồi lại đến giá cả, chất lượng. PCCC Hùng Gia Phát chuyên nạp bình chữa cháy và bán bình chữa cháy cho các khu công nghiệp lớn nhỏ tại TPHCM, các toàn nhà chung cư, các quận trong HCM, nạp bình chữa cháy tân nơi. Thông tin liên hệ CÔNG TY TNHH TM - DV PCCC HÙNG GIA PHÁT Địa chỉ: - Trụ sở: 432 Quốc lộ 1A, KP2, P.Tam Bình, Tp Thủ Đức, TP.HCM VPĐD: 380 Quốc lộ 1A, KP2, Tam Bình, Tp Thủ Đức, HCM Showroom Bình Dương: Đường Dân Chủ, KCN VSIP II Mở rộng, Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương Hotline: 0915642323 Bảo (Mr.) Kinh doanh: 0941900114 Kha (Ms) Email: hunggiaphatpccc@gmail.com Website:pccchunggiaphat.com.vn
 3. Hưng Thịnh với hơn 20 năm phát triển trong ngành bất động sản, với 29 Công ty thành viên, hệ thống 08 Sàn giao dịch uy tín hiện nay Đơn vị chuyên về dự án căn hộ phân khúc tầm trung và hướng một cộng đồng Hưng Thịnh. Nếu bạn đang có ý định đầu tư về phân khúc bất động sản, hãy khám phá ngay các dự án nổi bật của Hưng Thịnh, du an Hung Thinh tại hungthinh.com.vn và lựa chọn cho mình một trong những dự án phù hợp nhé! Tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị nhận phân phối đa dạng các sản phẩm bất động sản khác nhau. Nổi bật nhất trong đó cần kể đến: biệt thự, nhà phố, căn hộ, shophouse, đất nền… Mỗi sản phẩm đơn vị đưa ra cam kết đáp ứng tối đa mọi yêu cầu khách hàng đặt ra. Liên hệ với chúng tôi Mọi thắc mắc cần tư vấn và hỗ trợ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH Địa chỉ: 53 Trần Quốc Thảo, Quận 3, TP Hồ Chí Minh Phone: 0917.000.222 Website: https://hungthinh.com.vn/ Email: lienhe@hungthinh.com.vn
 4. Bình chữa cháy luôn là mối quan tâm tại những gia đình, chung cư, khu công nghiệp, nhà máy bởi những thông tin về cách sử dụng, hạn sử dụng, thời gian nạp sac, lại thêm giá cả. Nếu một khách hàng muốn mua một sản phẩm bình chữa cháy thì phải cân nhắc rất nhiều thứ, rồi lại đến giá cả, chất lượng. PCCC Hùng Gia Phát chuyên nạp bình chữa cháy và bán bình chữa cháy cho các khu công nghiệp lớn nhỏ tại TPHCM, các toàn nhà chung cư, các quận trong HCM, nạp bình chữa cháy tân nơi. Với đội ngũ nhân viên lành nghề và nhiều năm kinh nghiệm, công ty PCCC Hùng Gia Phát chuyên cung cấp và lắp đặt thiết bị chất lượng cao với giá thành cạnh tranh. Hiện nay, PCCC Hùng Gia Phát đang là địa chỉ cung cấp thiết bị PCCC uy tín bậc nhất tại TPHCM với lượng khách hàng là các cá nhân, doanh nghiệp lớn và nhỏ. Thông tin liên hệ CÔNG TY TNHH TM - DV PCCC HÙNG GIA PHÁT Địa chỉ: - Trụ sở: 432 Quốc lộ 1A, KP2, P.Tam Bình, Tp Thủ Đức, TP.HCM VPĐD: 380 Quốc lộ 1A, KP2, Tam Bình, Tp Thủ Đức, HCM Showroom Bình Dương: Đường Dân Chủ, KCN VSIP II Mở rộng, Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương Hotline: 0915642323 Bảo (Mr.) Kinh doanh: 0941900114 Kha (Ms) Email: hunggiaphatpccc@gmail.com Website:pccchunggiaphat.com.vn
 5. Thumuaxeotocu.vn là công ty chuyên thanh lý và thu mua xe ô tô cũ giá cao. Nhận thu mua các loại ô tô cũ như Audi, BMW, Mer, Mazda, Toyota, Honda, KIA, Hyudai, Ford,…Với số lượng nhân viên nhiều trên tất cả các quận huyện ở tphcm và các địa bàn trên toàn quốc. Chúng tôi đều có thể xử lý nhanh gọn và ngay trong ngày. Thumuaxeotocu.vn tự hào và cam kết với khách hàng cả nước về dịch vụ mua xe ô tô giá cao như sau: Mua hàng đa chủng loại như xe lướt, siêu lướt, đâm đụng, tai nạn, thuỷ kích. Mua với mức giá cạnh tranh với thị trường. Mua tận nơi trên cả nước, mua liên tục với 24/7. Dịch vụ nhanh chóng, đơn giản, thuận tiện. Chi hoa hồng cao và hỗ trợ đại lý giá tốt nhất. Với hàng trăm giao dịch thành công với nhiều công ty lớn và vừa. Có hợp đồng và giấy tờ rõ ràng cho hai bên. Luôn lấy chữ TÍN làm đầu. Nếu phát hiện gian lận hoặc không minh bạch chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Thông tin liên hệ Địa chỉ: 271 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TPHCM Điện thoại: 079.790.3333 Email: info@thumuaxeotocu.vn
 6. Đại lý sim số đẹp địa chỉ mua bán sim số đẹp giá rẻ uy tín nhất hiện nay. Hỗ trợ tư vấn khách hàng khi chọn mua sim số đẹp và đăng ký thông tin chính chủ, giao sim miễn phí trên toàn quốc. Liên hệ ngay simvip.vn để sở hữu cho mình chiếc sim ưng ý nhé! Các loại sim phổ biến hiện nay: số điện thoại đẹp 2022 mua sim vinaphone phong thủy sim mobi phong thủy 2022 tìm sim viettel hợp tuổi đầu số vietnamobile là bao nhiêu sim phong thủy hợp mệnh thủy sim phong thủy hợp mệnh kim sim phong thủy hợp mệnh hỏa sim phong thủy hợp mệnh mộc mua sim viettel 4g đầu 09 sim số vina đẹp đầu số vina đẹp chọn số mobifone đẹp Tham khảo thêm tại simvip.vn nhé! Nơi mua bán sim chất lượng hàng đầu Simvip.vn chuyên cung cấp các dịch vụ viễn thông của các nhà mạng uy tín bậc nhất hiện nay. Đặc biệt lĩnh vực sim số đẹp với sự ưu ái từ nhà mạng lớn Viettel, Vinaphone, Mobifone, Vietnamobile… Mang đến cho khách hàng những trải nghiệm thú vị về sim số thông qua các bài phân tích số không những thế kho số đẹp phong phú, đa dạng các thể loại từ sim Vip lục quý, ngũ quý, sim tứ quý hay dạng sim dễ nhớ sim lộc phát, sim thần tài, sim tam hoa, sim taxi , sim số tiến ... cho đến sim số đẹp giá rẻ phục vụ cho các bạn học sinh, sinh viên và những người thu nhập thấp có nhu cầu dùng sim số đẹp. Cam kết sim bán ra đều đăng ký thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng cung cấp và giao hàng miễn phí tại nhà trên toàn quốc. Liên hệ với chúng tôi Mọi quan tâm và cần được hỗ trợ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi: Hotline: 024.8888.8888 Tư vấn phong thủy: 1900.2888 Email: info@simvip.vn Website: simvip.vn Địa chỉ: Hà Nội: 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội TP. HCM: Số 05, đường số 07, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
 7. Công ty quà tặng Thiên Phát là một công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực quà tặng doanh nghiệp và được đánh giá là cao về sự uy tín, chất lượng sản phẩm tốt tại thành phố Hồ Chí Minh. Với đội ngũ nhân viên, chuyên viên nhiệt tình chuyên nghiệp kết hợp với các nghệ nhân nhiều năm kinh nghiệm, công ty Thiên Phát luôn cho ra các thiết kế sản phẩm mới lạ hấp dẫn trên nhiều chất liệu để tạo nên sự đặc trưng cũng như điểm nhấn riêng cho mỗi sản phẩm mà mình cung cấp đến tay người tiêu dùng. Thiên Phát công ty quà tặng, công ty sản xuất quà tặng tại thành phố Hồ Chí Minh ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu quà tặng doanh nghiệp tốt nhất thị trường hiện nay. Chắc chắn có thể đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, số lượng, giá thành như bạn mong đợi. Đơn vị sản xuất quà tặng chất lượng cao Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, công ty quà tặng Thiên Phát vừa là nhà sáng tạo ý tưởng quà tặng độc đáo vừa có thể thiết kế theo yêu cầu của khách hàng. Đơn vị sản xuất quà tặng Thiên Phát tồn tại và phát triển dựa trên sự hài lòng của khách hàng và cả chính những người dùng cuối cùng. Thiên Phát luôn phấn đấu để mang đến những sản phẩm, quà tặng doanh nghiệp tinh tế nhất, ý nghĩa nhất cũng như có giá trị, phù hợp với từng nhu cầu và mục đích của khách hàng. Dù bạn chỉ là cá nhân, tập đoàn, doanh nghiệp, công ty lớn hay bạn là doanh nghiệp khởi nghiệp, Công ty Thiên Phát có đủ tự tin để giúp bạn có những phần quà ưng ý nhất. Dịch vụ sản xuất quà tặng chuyên nghiệp Công ty quà tặng Thiên Phát là một công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực quà tặng doanh nghiệp và được đánh giá là cao về sự uy tín, chất lượng sản phẩm tốt tại thành phố Hồ Chí Minh. Với đội ngũ nhân viên, chuyên viên nhiệt tình chuyên nghiệp kết hợp với các nghệ nhân nhiều năm kinh nghiệm, công ty Thiên Phát luôn cho ra các thiết kế sản phẩm mới lạ hấp dẫn trên nhiều chất liệu để tạo nên sự đặc trưng cũng như điểm nhấn riêng cho mỗi sản phẩm mà mình cung cấp đến tay người tiêu dùng. Các sản phẩm Thiên Phát luôn đem đến những hiệu quả bất ngờ cho những chiến lược marketing của doanh nghiệp bạn. Quà tặng doanh nghiệp không bao giờ là chiến lược sai lầm. Sản xuất quà tặng nhằm quảng bá sản phẩm, quảng bá thương hiệu truyền tải được thông điệp và sự mong muốn phổ biến hình ảnh rộng rãi, thu hút được nhiều khách hàng mới và duy trì khách hàng quen. Nếu bạn có nhu cầu hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có một chiến lược như ý nhé! Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: CÔNG TY THIÊN PHÁT In logo lên ly sứ | in logo lên ly thủy tinh | in hình lên ly sứ | sản xuất huy hiệu cài áo | sản xuất dây đeo thẻ nhân viên | in bình nước nhựa quà tặng | in bình giữ nhiệt quà tặng | sản xuất quạt nhựa quà tặng | in túi vải canvas | in áo mưa quảng cáo | in balo dây rút quà tặng | sản xuất mũ nón giá rẻ | in logo bình giữ nhiệt vỏ gỗ | Văn phòng: 151/16/31 Thạnh Xuân 21, P. Thạnh Xuân, Quận 12, TPHCM Tel : (028) 62 741 756 - 0868 160 162 Email : thietke.thienphat@gmail.com Website: Quasukiendep.com
 8. Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, công ty quà tặng Thiên Phát vừa là nhà sáng tạo ý tưởng quà tặng độc đáo vừa có thể thiết kế theo yêu cầu của khách hàng. Đơn vị sản xuất quà tặng Thiên Phát tồn tại và phát triển dựa trên sự hài lòng của khách hàng và cả chính những người dùng cuối cùng. Thiên Phát luôn phấn đấu để mang đến những sản phẩm, quà tặng doanh nghiệp tinh tế nhất, ý nghĩa nhất cũng như có giá trị, phù hợp với từng nhu cầu và mục đích của khách hàng. Dù bạn chỉ là cá nhân, tập đoàn, doanh nghiệp, công ty lớn hay bạn là doanh nghiệp khởi nghiệp, Công ty Thiên Phát có đủ tự tin để giúp bạn có những phần quà ưng ý nhất. Các sản phẩm Thiên Phát luôn đem đến những hiệu quả bất ngờ cho những chiến lược marketing của doanh nghiệp bạn. Quà tặng doanh nghiệp không bao giờ là chiến lược sai lầm. Sản xuất quà tặng nhằm quảng bá sản phẩm, quảng bá thương hiệu truyền tải được thông điệp và sự mong muốn phổ biến hình ảnh rộng rãi, thu hút được nhiều khách hàng mới và duy trì khách hàng quen. Nếu bạn có nhu cầu hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có một chiến lược như ý nhé! Công ty quà tặng Thiên Phát cung cấp sản phẩm đa dạng 1. Vật phẩm quà tặng: túi vải không dệt, ví đựng hộ chiếu, ví đựng bút viết, mũ nón quà tặng, balo dây rút quà tặng, túi vải bố canvas, dù cầm tay quà tặng, túi đựng mỹ phẩm, áo mưa quảng cáo… 2. Danh mục thiết kế: thiết kế voucher, thiết kế tem nhãn decal, thiết kế túi giấy, thiết kế name card… 3. In quà tặng: đế lót ly, in sổ tay, in bình nước thủy tinh, in bút bi, bộ giftset văn phòng, usb quà tặng, in bình giữ nhiệt, in bình nước nhựa, in ly thủy tinh, túi nhựa trong suốt, móc khóa, quạt nhựa quảng cáo, đồng hồ treo tường, in ly sứ, mũ bảo hiểm… 4. In quảng cáo: sản xuất hanger, in wobbler, in standee Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: CÔNG TY THIÊN PHÁT In logo lên ly sứ | in logo lên ly thủy tinh | in hình lên ly sứ | sản xuất huy hiệu cài áo | sản xuất dây đeo thẻ nhân viên | in bình nước nhựa quà tặng | in bình giữ nhiệt quà tặng | sản xuất quạt nhựa quà tặng | in túi vải canvas | in áo mưa quảng cáo | in balo dây rút quà tặng | sản xuất mũ nón giá rẻ | in logo bình giữ nhiệt vỏ gỗ | Văn phòng: 151/16/31 Thạnh Xuân 21, P. Thạnh Xuân, Quận 12, TPHCM Tel: (028) 62 741 756 - 0868 160 162 Email : thietke.thienphat@gmail.com Website: Quasukiendep.com
 9. Ngày nay, để khách hàng có thể biết và có ấn tượng sâu sắc đến sản phẩm cũng như thương hiệu của công ty thì cần có những chương trình quảng cáo, marketing luôn là điều cần thiết. Trong đó, các món quà tặng doanh nghiệp chính là thứ không thể thiếu để xúc tiến các chương trình quảng cáo, chương trình sự kiện, chương trình marketing được thành công và hiệu quả. Chính vì vậy, có rất nhiều công ty quà tặng, sản xuất quà tặng tại thành phố Hồ Chí Minh ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu này. Việc đó chắc chắn sẽ kéo theo số lượng công ty cung cấp quà tặng doanh nghiệp, công ty sản xuất quà tặng mọc lên như nấm rất nhiều. Chắc chắn nó khiến nhiều khách hàng không mấy tin tưởng vào việc các công ty quà tặng ấy thế có thể đáp ứng được yêu cầu về chất lượng như mình mong đợi. Và cũng chính vì vậy để việc tìm ra địa chỉ đáng tin cậy nhất để quý doanh nghiệp có thể tin tưởng và trao trọn thương hiệu của mình cho đơn vị ấy là điều vô cùng cần thiết. Thông qua rất nhiều khảo sát từ khách hàng thì công ty Thiên Phát chính là nơi mà quý doanh nghiệp nên nghĩ ngay đến nếu muốn mua quà tặng doanh nghiệp cao cấp chất lượng nhất tại thị trường chung trên địa bàn thành phố hồ Chí Minh. Công ty quà tặng Thiên Phát cung cấp sản phẩm đa dạng 1. Vật phẩm quà tặng: túi vải không dệt, ví đựng hộ chiếu, ví đựng bút viết, mũ nón quà tặng, balo dây rút quà tặng, túi vải bố canvas, dù cầm tay quà tặng, túi đựng mỹ phẩm, áo mưa quảng cáo… 2. Danh mục thiết kế: thiết kế voucher, thiết kế tem nhãn decal, thiết kế túi giấy, thiết kế name card… 3. In quà tặng: đế lót ly, in sổ tay, in bình nước thủy tinh, in bút bi, bộ giftset văn phòng, usb quà tặng, in bình giữ nhiệt, in bình nước nhựa, in ly thủy tinh, túi nhựa trong suốt, móc khóa, quạt nhựa quảng cáo, đồng hồ treo tường, in ly sứ, mũ bảo hiểm… 4. In quảng cáo: sản xuất hanger, in wobbler, in standee Các sản phẩm Thiên Phát luôn đem đến những hiệu quả bất ngờ cho những chiến lược marketing của doanh nghiệp bạn. Quà tặng doanh nghiệp không bao giờ là chiến lược sai lầm. Sản xuất quà tặng nhằm quảng bá sản phẩm, quảng bá thương hiệu truyền tải được thông điệp và sự mong muốn phổ biến hình ảnh rộng rãi, thu hút được nhiều khách hàng mới và duy trì khách hàng quen. Nếu bạn có nhu cầu hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có một chiến lược như ý nhé! Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: CÔNG TY THIÊN PHÁT In logo lên ly sứ | in logo lên ly thủy tinh | in hình lên ly sứ | sản xuất huy hiệu cài áo | sản xuất dây đeo thẻ nhân viên | in bình nước nhựa quà tặng | in bình giữ nhiệt quà tặng | sản xuất quạt nhựa quà tặng | in túi vải canvas | in áo mưa quảng cáo | in balo dây rút quà tặng | sản xuất mũ nón giá rẻ | in logo bình giữ nhiệt vỏ gỗ | Văn phòng: 151/16/31 Thạnh Xuân 21, P. Thạnh Xuân, Quận 12, TPHCM Tel : (028) 62 741 756 - 0868 160 162 Email : thietke.thienphat@gmail.com Website: Quasukiendep.com
 10. Với nhiều năm kinh nghiệm tham gia vào thị trường quà tặng doanh nghiệp, sản xuất quà tặng, công ty Thiên Phát dần trở thành một thương hiệu uy tín được nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn làm sứ giả quảng cáo hình ảnh, thương hiệu, thông điệp của doanh nghiệp đến với khách hàng. Công ty quà tặng Thiên Phát chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm quà tặng, quà tặng doanh nghiệp, vật phẩm nhận diện thương hiệu, quà tặng sự kiện cho các doanh nghiệp uy tín, chuyên nghiệp và giá thành phải chăng nhất hiện nay. Công ty quà tặng Thiên Phát cung cấp sản phẩm đa dạng 1. Vật phẩm quà tặng: túi vải không dệt, ví đựng hộ chiếu, ví đựng bút viết, mũ nón quà tặng, balo dây rút quà tặng, túi vải bố canvas, dù cầm tay quà tặng, túi đựng mỹ phẩm, áo mưa quảng cáo… 2. Danh mục thiết kế: thiết kế voucher, thiết kế tem nhãn decal, thiết kế túi giấy, thiết kế name card… 3. In quà tặng: đế lót ly, in sổ tay, in bình nước thủy tinh, in bút bi, bộ giftset văn phòng, usb quà tặng, in bình giữ nhiệt, in bình nước nhựa, in ly thủy tinh, túi nhựa trong suốt, móc khóa, quạt nhựa quảng cáo, đồng hồ treo tường, in ly sứ, mũ bảo hiểm… 4. In quảng cáo: sản xuất hanger, in wobbler, in standee Đơn vị sản xuất quà tặng đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, công ty quà tặng Thiên Phát vừa là nhà sáng tạo ý tưởng quà tặng độc đáo vừa có thể thiết kế theo yêu cầu của khách hàng. Đơn vị sản xuất quà tặng Thiên Phát tồn tại và phát triển dựa trên sự hài lòng của khách hàng và cả chính những người dùng cuối cùng. Thiên Phát luôn phấn đấu để mang đến những sản phẩm, quà tặng doanh nghiệp tinh tế nhất, ý nghĩa nhất cũng như có giá trị, phù hợp với từng nhu cầu và mục đích của khách hàng. Dù bạn chỉ là cá nhân, tập đoàn, doanh nghiệp, công ty lớn hay bạn là doanh nghiệp khởi nghiệp, Công ty Thiên Phát có đủ tự tin để giúp bạn có những phần quà ưng ý nhất. Dịch vụ sản xuất quà tặng giá thành cạnh tranh Công ty quà tặng Thiên Phát là một công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực quà tặng doanh nghiệp và được đánh giá là cao về sự uy tín, chất lượng sản phẩm tốt tại thành phố Hồ Chí Minh. Với đội ngũ nhân viên, chuyên viên nhiệt tình chuyên nghiệp kết hợp với các nghệ nhân nhiều năm kinh nghiệm, công ty Thiên Phát luôn cho ra các thiết kế sản phẩm mới lạ hấp dẫn trên nhiều chất liệu để tạo nên sự đặc trưng cũng như điểm nhấn riêng cho mỗi sản phẩm mà mình cung cấp đến tay người tiêu dùng. Các sản phẩm Thiên Phát luôn đem đến những hiệu quả bất ngờ cho những chiến lược marketing của doanh nghiệp bạn. Quà tặng doanh nghiệp không bao giờ là chiến lược sai lầm. Sản xuất quà tặng nhằm quảng bá sản phẩm, quảng bá thương hiệu truyền tải được thông điệp và sự mong muốn phổ biến hình ảnh rộng rãi, thu hút được nhiều khách hàng mới và duy trì khách hàng quen. Nếu bạn có nhu cầu hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có một chiến lược như ý nhé! Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: CÔNG TY THIÊN PHÁT In logo lên ly sứ | in logo lên ly thủy tinh | in hình lên ly sứ | sản xuất huy hiệu cài áo | sản xuất dây đeo thẻ nhân viên | in bình nước nhựa quà tặng | in bình giữ nhiệt quà tặng | sản xuất quạt nhựa quà tặng | in túi vải canvas | in áo mưa quảng cáo | in balo dây rút quà tặng | sản xuất mũ nón giá rẻ | in logo bình giữ nhiệt vỏ gỗ | Văn phòng: 151/16/31 Thạnh Xuân 21, P. Thạnh Xuân, Quận 12, TPHCM Tel : (028) 62 741 756 - 0868 160 162 Email : thietke.thienphat@gmail.com Website: Quasukiendep.com
 11. Để khách hàng có thể biết và có ấn tượng sâu sắc đến sản phẩm cũng như thương hiệu của công ty thì cần có những chương trình quảng cáo, marketing luôn là điều cần thiết. Trong đó, các món quà tặng doanh nghiệp chính là thứ không thể thiếu để xúc tiến các chương trình quảng cáo, chương trình sự kiện, chương trình marketing được thành công và hiệu quả. Thiên Phát công ty quà tặng, công ty sản xuất quà tặng tại thành phố Hồ Chí Minh ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu quà tặng doanh nghiệp tốt nhất thị trường hiện nay. Chắc chắn có thể đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, số lượng, giá thành như bạn mong đợi. Đơn vị sản xuất quà tặng chất lượng cao Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, công ty quà tặng Thiên Phát vừa là nhà sáng tạo ý tưởng quà tặng độc đáo vừa có thể thiết kế theo yêu cầu của khách hàng. Đơn vị sản xuất quà tặng Thiên Phát tồn tại và phát triển dựa trên sự hài lòng của khách hàng và cả chính những người dùng cuối cùng. Thiên Phát luôn phấn đấu để mang đến những sản phẩm, quà tặng doanh nghiệp tinh tế nhất, ý nghĩa nhất cũng như có giá trị, phù hợp với từng nhu cầu và mục đích của khách hàng. Dù bạn chỉ là cá nhân, tập đoàn, doanh nghiệp, công ty lớn hay bạn là doanh nghiệp khởi nghiệp, Công ty Thiên Phát có đủ tự tin để giúp bạn có những phần quà ưng ý nhất. Dịch vụ sản xuất quà tặng chuyên nghiệp Công ty quà tặng Thiên Phát là một công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực quà tặng doanh nghiệp và được đánh giá là cao về sự uy tín, chất lượng sản phẩm tốt tại thành phố Hồ Chí Minh. Với đội ngũ nhân viên, chuyên viên nhiệt tình chuyên nghiệp kết hợp với các nghệ nhân nhiều năm kinh nghiệm, công ty Thiên Phát luôn cho ra các thiết kế sản phẩm mới lạ hấp dẫn trên nhiều chất liệu để tạo nên sự đặc trưng cũng như điểm nhấn riêng cho mỗi sản phẩm mà mình cung cấp đến tay người tiêu dùng. Các sản phẩm Thiên Phát luôn đem đến những hiệu quả bất ngờ cho những chiến lược marketing của doanh nghiệp bạn. Quà tặng doanh nghiệp không bao giờ là chiến lược sai lầm. Sản xuất quà tặng nhằm quảng bá sản phẩm, quảng bá thương hiệu truyền tải được thông điệp và sự mong muốn phổ biến hình ảnh rộng rãi, thu hút được nhiều khách hàng mới và duy trì khách hàng quen. Nếu bạn có nhu cầu hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có một chiến lược như ý nhé! Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: CÔNG TY THIÊN PHÁT In logo lên ly sứ | in logo lên ly thủy tinh | in hình lên ly sứ | sản xuất huy hiệu cài áo | sản xuất dây đeo thẻ nhân viên | in bình nước nhựa quà tặng | in bình giữ nhiệt quà tặng | sản xuất quạt nhựa quà tặng | in túi vải canvas | in áo mưa quảng cáo | in balo dây rút quà tặng | sản xuất mũ nón giá rẻ | in logo bình giữ nhiệt vỏ gỗ | Văn phòng: 151/16/31 Thạnh Xuân 21, P. Thạnh Xuân, Quận 12, TPHCM Tel : (028) 62 741 756 - 0868 160 162 Email : thietke.thienphat@gmail.com Website: Quasukiendep.com
 12. Địa chỉ cung cấp nước rửa thực phẩm uy tín và chất lượng nhất thị trường. Mời bạn hãy tham khảo các loại nước tại nuociontutruongvkill.vn và cùng chọn lựa sản phẩm ưng ý nhé! Địa chỉ cung cấp nước ion từ trường Vkill chất lượng Đến với nuociontutruongvkill.vn, bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm được các sản phẩm nước ion từ trường chất lượng nhất: 100% từ thiên nhiên với: 99% nước ion từ trường VKILL, 1% muối khoáng ( K2CO3). Các sản phẩm nổi bật nhất: bình xịt rửa trái cây vkill bình xịt cầm tay vkill dung dịch rửa thủy hải sản dung dịch khử mùi tanh nước rửa thủy hải sản dung dịch rửa hoa quả vkill dung dịch rửa rau củ vkill dung dịch rửa trái cây vkill nước rửa trái cây vkill nước rửa rau sống vkill máy rửa hoa quả xịt rửa thịt cá dung dịch rửa thịt cá xịt rửa rau củ nước ion xịt rửa rau củ khử mùi hôi gia cầm dung dịch rửa thực phẩm nuoc rua thuc pham cách khử mùi thịt cá nước rửa thực phẩm…. Tham khảo thêm nhiều sản phẩm khác tại nuociontutruongvkill.vn nhé! Tại sao khách hàng tin tưởng sử dụng sản phẩm của chúng tôi? Sản phẩm chất lượng Nước ion từ trường VKILL mang tới sản phẩm diệt khuẩn tới 99,99%, khử mùi, làm sạch, loại bỏ chất bất, vi khuẩn trên mọi bề mặt. Không chất tạo màu, tạo mùi. Không chất hoạt động bề mặt. Không chất bảo quản Không gây rỉ sét, không gây hư hại cho đồ dùng, thiết bị gia đình. Không phai màu cho bề mặt tiếp xúc. Giá thành cạnh tranh Bên cạnh chất lượng tuyệt vời thì giá thành của các sản phẩm cũng vô cùng cạnh tranh nhất thị trường hiện nay, cam kết sản phẩm đến tay người dùng với chất lượng tốt nhất cùng với giá thành cạnh tranh nhất. Nhân viên chuyên nghiệp Đội ngũ tư vấn viên nhiệt tình, sẵn sàng hỗ trợ các bạn ngay khi bạn cần, luôn mang đến sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng. Liên hệ với chúng tôi Mọi tư vấn cần hỗ trợ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ UHC VIỆT NAM Địa chỉ: Số 04, ngõ 7, Đường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội Website: nuociontutruongvkill.vn Hotline: 0968302403 Email: nuociontutruongvikill@gmail.com
 13. Simvip.vn chuyên cung cấp các dịch vụ viễn thông của các nhà mạng uy tín bậc nhất hiện nay. Đặc biệt lĩnh vực sim số đẹp với sự ưu ái từ nhà mạng lớn Viettel, Vinaphone, Mobifone, Vietnamobile… Mang đến cho khách hàng những trải nghiệm thú vị về sim số thông qua các bài phân tích số không những thế kho số đẹp phong phú, đa dạng các thể loại từ sim Vip lục quý, ngũ quý, sim tứ quý hay dạng sim dễ nhớ sim lộc phát, sim thần tài, sim tam hoa, sim taxi , sim số tiến ... cho đến sim số đẹp giá rẻ phục vụ cho các bạn học sinh, sinh viên và những người thu nhập thấp có nhu cầu dùng sim số đẹp. Cam kết sim bán ra đều đăng ký thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng cung cấp và giao hàng miễn phí tại nhà trên toàn quốc. Các loại sim phổ biến hiện nay: số điện thoại đẹp 2022 mua sim vinaphone phong thủy sim mobi phong thủy 2022 tìm sim viettel hợp tuổi đầu số vietnamobile là bao nhiêu sim phong thủy hợp mệnh thủy sim phong thủy hợp mệnh kim sim phong thủy hợp mệnh hỏa sim phong thủy hợp mệnh thổ sim viettel số đẹp đầu 09 đầu số vina đẹp chọn số mobifone đẹp Tham khảo thêm tại simvip.vn nhé! Liên hệ với chúng tôi Mọi quan tâm và cần được hỗ trợ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi: Hotline: 024.8888.8888 Tư vấn phong thủy: 1900.2888 Email: info@simvip.vn Website: simvip.vn Địa chỉ: Hà Nội: 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội TP. HCM: Số 05, đường số 07, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
 14. Hỗ trợ tư vấn khách hàng khi chọn mua sim số đẹp và đăng ký thông tin chính chủ, giao sim miễn phí trên toàn quốc. Liên hệ ngay simvip.vn để sở hữu cho mình chiếc sim ưng ý nhé! Nơi mua bán sim chất lượng hàng đầu Simvip.vn chuyên cung cấp các dịch vụ viễn thông của các nhà mạng uy tín bậc nhất hiện nay. Đặc biệt lĩnh vực sim số đẹp với sự ưu ái từ nhà mạng lớn Viettel, Vinaphone, Mobifone, Vietnamobile… Mang đến cho khách hàng những trải nghiệm thú vị về sim số thông qua các bài phân tích số không những thế kho số đẹp phong phú, đa dạng các thể loại từ sim Vip lục quý, ngũ quý, sim tứ quý hay dạng sim dễ nhớ sim lộc phát, sim thần tài, sim tam hoa, sim taxi , sim số tiến ... cho đến sim số đẹp giá rẻ phục vụ cho các bạn học sinh, sinh viên và những người thu nhập thấp có nhu cầu dùng sim số đẹp. Cam kết sim bán ra đều đăng ký thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng cung cấp và giao hàng miễn phí tại nhà trên toàn quốc. Các loại sim phổ biến hiện nay: số điện thoại đẹp 2022 mua sim vinaphone phong thủy sim mobi phong thủy 2022 tìm sim viettel hợp tuổi đầu số vietnamobile là bao nhiêu sim phong thủy hợp mệnh thủy sim phong thủy hợp mệnh kim sim phong thủy hợp mệnh hỏa sim phong thủy hợp mệnh thổ sim viettel số đẹp đầu 09 đầu số vina đẹp chọn số mobifone đẹp Tham khảo thêm tại simvip.vn nhé! Liên hệ với chúng tôi Mọi quan tâm và cần được hỗ trợ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi: Hotline: 024.8888.8888 Tư vấn phong thủy: 1900.2888 Email: info@simvip.vn Website: simvip.vn Địa chỉ: Hà Nội: 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội TP. HCM: Số 05, đường số 07, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
 15. Vinhomes smart City với vị trí tọa lạc địa bàn 2 phường Đại Mỗ - Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Dự án là đại đô thị hàng đầu tại Việt Nam xây dựng theo công nghệ thành phố Thông Minh được ứng dụng ở nhiều nước trên thế giới: Fujisawa, nhiều nước khác ở khu vực Âu Mỹ, nổi bật nhất là Singapore. Vinhomes smart city dự án có vị trí chiến lược trên bản đồ kết nối 8 khu đô thị Vinhomes phía Tây: Vinhomes Thăng Long, Vinhomes Green Bay, Vinhomes Skylake, Vinhomes West Point, Vinhomes Gardenia… Vì sao bạn nên lựa chọn Vinhomes smart City? Vinhomes Smart City vị trí vàng phía Tây Thủ Đô Dự án là khu đô thị thông minh hiện đại, năng động, Vinhomes smart City với vị trí tọa lạc địa bàn 2 phường Đại Mỗ - Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Qua đó, có thể di chuyển sễ dàng, kết nối nhanh đến các cơ quan hành chính và các trung tâm thương mại, văn hóa, thể thao, hệ thống giáo dục đa dạng… Vinsmart city xây dựng theo công nghệ thông minh Dự án là đại đô thị thông minh hàng đầu tại Việt Nam xây dựng theo tiện ích công nghệ ứng dụng ở nhiều nước trên thế giới: Fujisawa, Singapore, nhiều nước khác ở khu vực Âu Mỹ… Vinhomes smart City được xây dựng dựa trên 4 nền tảng cốt lõi như:Căn hộ thông minh - Smart Home, an ninh thông minh - Smart Security, cộng đồng thông minh - Smart Community, vận hành thông minh - Smart Management Khu đô thị Vinsmart city bố trí toàn bộ các khu vực trong đại đô thị các tiện ích công nghệ cao cấp. Tất cả đều được ứng dụng công nghệ hiện đại 4.0 nhằm đem đến chất lượng cuộc sống, an ninh nhất, lành mạnh nhất cho cư dân nơi đây. Vinhomes Smart City đẳng cấp với tiện ích 5 sao Tại Vinhomes smart city cư dân tại đây sẽ được trải nghiêm các tiện ích 5 sao đẳng cấp như:Bể bơi ngoài trời, bể bơi thư giãn,vườn nổi, vườn hoa nhiệt đới, đường dạo bộ, dạo nước, trung tâm thương mại Vincom, siêu thị Vinmart, trung tâm điện máy Vinpro, rạp chiếu phim, bãi cỏ đa năng, thư viện và phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng dịch vụ văn phòng… Vinhomes smart city có giá chung ưu đãi tốt 1. Đối với căn hộ Studio, có diện tích 28-36m2 sẽ có giá dao động từ: 900 triệu/căn 2. Căn hộ 1 phòng ngủ + 1 WC, diện tích từ 42-48m2 sẽ có giá từ: 1.3 tỷ/căn 3. Căn hộ 2 phòng ngủ + 1WC với diện tích từ 53-55m2 sẽ có giá từ: 1.6 tỷ/căn 4. Căn hộ 2 phòng ngủ + 2WC/ căn góc diện tích 62-66m2 sẽ có giá từ: 1.9 tỷ 5. Căn hộ 3 phòng ngủ/ căn góc diện tích 74-76m2 sẽ có giá từ: 2.3 tỷ/căn Nếu bạn có nhu cầu nâng tầm chất lượng cuộc sống hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có được những sản phẩm với giá thành, chiết khấu tốt, căn hộ hợp phong thủy nhất nhé. Hân hạnh được phục vụ quý khách! Liên hệ với chủ đầu chúng tôi: DỰ ÁN VINHOMES SMART CITY Để được tư vấn chi tiết, Quý khách vui lòng điền form đăng ký hoặc liên hệ hotline. Chúng tôi sẽ gọi lại trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn đã quan tâm đến dự án Địa Chỉ: KĐT Vinhomes Smart City, P. Tây Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hotline bán hàng dự án: 0988169922 - (024)62 920 789 Email:Baogia.phongbanhang@gmail.com