• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Nguyễn Danh

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  20
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Nguyễn Danh

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Hiện nay các cơ sở y tế chuyên sản phụ khoa tăng lên chóng mặt khiến chị em khó nhận diện và chọn lựa đúng địa chỉ uy tín. Dưới đây là những gợi ý giúp chị em tìm được “địa chỉ phòng khám phụ khoa Tân Bình tốt nhất”. Hãy tham khảo để biết đáp án nhé. THẾ NÀO LÀ PHÒNG KHÁM PHỤ KHOA TÂN BÌNH TỐT? Để chọn lựa được đúng địa chỉ phòng khám phụ khoa Tân Bình đáng tin cậy thì chị em cần lưu ý những điểm sau: + Phòng khám được cấp phép hoạt động chính quy trong lĩnh vực sản phụ khoa. + Đội ngũ chuyên gia y tế có trình độ cao, tận tâm với người bệnh. + Phòng khám áp dụng những phương pháp điều trị bệnh phụ khoa tiên tiến. + Chi phí vừa phải, tuân theo quy định của Sở y tế TPHCM, không thu thêm phụ phí. + Thông tin của người bệnh được bảo mật đúng quy định, không tiết lộ ra ngoài. + Quy trình thăm khám và điều trị đơn giản, nhanh chóng. => Sở hữu đầy đủ những yêu cầu trên đây, Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường chính là địa chỉ phòng khám phụ khoa Tân Bình tốt được nhiều chị em ở quận Tân Bình và các quận huyện xung quanh tin tưởng đến khám chữa. HỒNG CƯỜNG KHÁM CHỮA NHỮNG BỆNH LÝ NÀO VÀ LÀM SAO ĐĂNG KÝ KHÁM? Đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh phụ khoa của các chị em, phòng khám phụ khoa Tân Bình Đa Khoa Hồng Cường thực hiện điều trị những nhóm bệnh lý sau: + Bệnh về âm đạo: Viêm âm đạo do tạp khuẩn, nấm âm đạo, nhiễm trùng roi, khô âm đạo,… + Bệnh về tử cung và cổ tử cung: Polyp cổ tử cung, phì đại cổ tử cung, u xơ tử cung, viêm lộ tuyến cổ tử cung, lạc nội mạc tử cung,… + Bệnh về khí hư: Huyết trắng ra nhiều, huyết trắng có màu xanh, vàng, đỏ,… + Bệnh về kinh nguyệt: Rối loạn kinh nguyệt, mất kinh, rong kinh, chậm kinh,… + Bệnh về sinh lý nữ: Đau khi quan hệ, không có cảm giác khi quan hệ, mất ham muốn,… + Bệnh xã hội nữ: Lậu, giang mai, sùi mào gà, mụn rộp sinh dục,… + Một số bệnh lý khác: Buồng trứng đa nang, viêm tuyến vú, thai ngoài tử cung,… Phòng khám phụ khoa Tân Bình Đa Khoa Hồng Cường có nhiều danh mục khám chữa bệnh phụ khoa, khi gặp các biểu hiện bất thường ở vùng kín, chị em hãy liên hệ thăm khám sớm. Quy trình đăng ký khám chữa bệnh tại Đa Khoa Hồng Cường Chị em có nhu cầu khám chữa phụ khoa tại Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường hãy liên hệ phòng khám như sau: +Bước 1: Nhấp chuột [DƯỚI ĐÂY], gọi hotline (028) 3863 9888 hoặc để lại thông tin vào cửa sổ chat góc phải màn hình. +Bước 2: Đến Phòng Khám Hồng Cường tại địa chỉ 87-89 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM theo lịch hẹn và thông báo với tiếp tân để hoàn thành thủ tục đăng ký. +Bước 3: Phòng khám sẽ cử y tá hoặc điều dưỡng viên hỗ trợ, đưa chị em đến gặp bác sĩ và thực hiện các bước khám, xét nghiệm, điều trị bệnh cụ thể, sau đó ra về trong ngày. NHỮNG ƯU ĐIỂM ĐÁNG CHÚ Ý CỦA ĐA KHOA HỒNG CƯỜNG Được đông đảo chị em trong và ngoại tỉnh TPHCM chọn lựa khám chữa các bệnh phụ khoa, phòng khám phụ khoa Tân Bình Đa Khoa Hồng Cường đã trở thành địa chỉ hàng đầu góp phần đem lại sự khỏe mạnh và hạnh phúc cho chị em. Hiện Hồng Cường đạt được những ưu điểm đáng chú ý sau, chị em nên biết: + Áp dụng các phương pháp điều trị bệnh phụ khoa tiên tiến như dùng thuốc đặc trị, phương pháp O3 Oxygen, phương pháp Dao Leep, ALA – PDT, INT,… giúp loại bỏ bệnh lý nhanh chóng, hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng. + Các thiết bị y tế hiện đại, nhiều dòng máy được nhập khẩu từ nước ngoài về, đạt tiêu chuẩn chất lượng rất cao, góp phần chẩn đoán và điều trị bệnh hiệu quả. + Môi trường phòng khám được giữ sạch sẽ và khử trùng đúng quy định y tế, không gây lây nhiễm chéo các bệnh nguy hiểm. + Phòng khám có nhiều khu vực khám, xét nghiệm, điều trị bệnh, cấp phát thuốc, hồi sức, phòng chờ,… đem lại mô hình khám chữa bệnh tương đương bệnh viện chuyên khoa cỡ nhỏ. + Chi phí khám chữa bệnh phù hợp với điều kiện kinh tế của người bệnh, có hóa đơn kê khai rõ ràng và không thu thêm phí ngoài giờ hành chính. + Thời gian làm việc linh hoạt từ 8h-20h hàng ngày, kể cả chủ nhật, ngày lễ, tết, hỗ trợ chị em được thăm khám và điều trị bệnh lý phụ khoa hoàn hảo nhất, không tốn thời gian. + Phòng khám có nhiều chương trình hỗ trợ cho các chị em ngoại tỉnh đã đăng ký hẹn khám trước qua hệ thống [Tư vấn trực tuyến]: - Ưu tiên khám trước không cần chờ đợi. - Được yêu cầu bác sĩ nam/nữ khám chữa bệnh cho mình. - Được hỗ trợ hướng dẫn đi lại từ bến xe đến phòng khám. Xem báo 24h nói về chúng tôi Địa chỉ điều trị bệnh hiệu quả và tiết kiệm: https://bit.ly/36ry3dS #titanhealthy #healthyblog #dakhoahongcuong PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG CƯỜNG ✚ Thời gian làm việc: Từ 8h – 20h từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) ✚ Địa chỉ: 87 - 89 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM ✚ Website: Phòng khám đa khoa Hồng Cường ✚ Hotline: (028) 3863 9888 - tư vấn miễn phí 24/24
 2. Huyết trắng (khí hư) là dịch tiết từ âm đạo nữ giới, cho biết sức khỏe sinh sản của người phụ nữ. Có hai dạng huyết trắng sinh lý và huyết trắng bệnh lý. Những thông tin được cung cấp dưới đây sẽ giúp chị xem nắm rõ “Huyết trắng sinh lý và bệnh lý là gì? Cần phải làm gì khi bị huyết trắng bệnh lý?”. HUYẾT TRẮNG LÀ GÌ? TRƯỜNG HỢP NÀO CẦN ĐI KHÁM? Huyết trắng được chia thành 2 dạng huyết trắng sinh lý và huyết trắng bệnh lý (khí hư). Theo các chuyên gia y tế hàng đầu trong lĩnh vực sản phụ khoa tại TPHCM cho biết: Huyết trắng sinh lý: Là dạng dịch tiết âm đạo không mùi và có màu trắng trong. Khi tới chu kỳ rụng trứng, lượng huyết trắng sinh lý tiết ra nhiều hơn, và giảm dần đến trước ngày hành kinh, có thể hơi vón cục. Huyết trắng bệnh lý: Hay còn gọi là khí hư, bệnh bạch đới. Đây là hiện tượng huyết trắng có màu sắc lạ, mùi hôi, và lượng huyết trắng ra nhiều bất thường. Bên cạnh đó, người bệnh còn gặp các triệu chứng như ngứa vùng kín, đau khi quan hệ, luôn cảm thấy khó chịu ở “cô bé”,… Khi gặp các dấu hiệu chứng tỏ huyết trắng bất thường dưới đây, chị em cần chủ động thăm khám càng sớm càng tốt: + Lượng huyết trắng tiết ra nhiều, có màu sắc bất thường như xanh, vàng, trắng đục,… và có mùi hôi khó chịu. + Cảm giác ngứa, bỏng rát âm đạo. + Đau rát khi quan hệ hoặc khi đi tiểu tiện. + Đau âm ỉ vùng bụng dưới. NHỮNG BỆNH LÝ GÂY HUYẾT TRẮNG BẤT THƯỜNG VÀ MỨC ĐỘ NGUY HIỂM Huyết trắng bệnh lý hay huyết trắng bất thường, bệnh bạch đới là dấu hiệu của những bệnh lý nguy hiểm ở cơ quan sinh dục nữ, cụ thể: + Huyết trắng khô, vón cục, có màu trắng đục: Viêm lộ tuyến cổ tử cung. + Huyết trắng tiết nhiều, đặc như phô mai hoặc váng sữa: Nhiễm nấm âm đạo. + Huyết trắng có màu trắng đục, vàng hoặc xám: Viêm âm đạo do tạp khuẩn. + Huyết trắng có màu vàng xanh: Nhiễm trùng roi, bệnh lậu, nhiễm chlamydia,… + Huyết trắng có màu nâu, đen, hồng nhạt, đỏ: Kinh nguyệt không đều, máu báo thai, sảy thai, viêm nhiễm ở tử cung,… Các bệnh lý gây huyết trắng bất thường gây ra những biến chứng nguy hiểm như: + Đau rát, khó chịu khi quan hệ tình dục. + Ngứa và hôi vùng kín khiến chị em ngại giao tiếp, không muốn “gần gũi”. + Các triệu chứng khó chịu ở vùng kín gây khó tập trung trong công việc, sinh hoạt. + Tăng nguy cơ hiếm muộn – vô sinh, sảy thai, sinh non, dị tật thai. + Ung thư cơ quan sinh dục. CẦN PHẢI LÀM GÌ KHI BỊ HUYẾT TRẮNG BỆNH LÝ? Nếu chị em gặp phải triệu chứng huyết trắng bệnh lý kèm theo hôi vùng kín, ngứa vùng kín, rối loạn kinh nguyệt, đau bụng dưới,… thì không nên chần chờ, hãy liên hệ ngay với cơ sở y tế chuyên sản phụ khoa để khám và điều trị bệnh sớm nhất, phòng tránh các tác hại do huyết trắng bệnh lý gây ra. Tại khu vực TPHCM, Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường (87-89 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM) chính là địa chỉ khám chữa các bệnh lý phụ khoa uy tín, an toàn, được nhiều chị em trong và ngoại tỉnh tin tưởng. Chị em khi có nhu cầu khám chữa huyết trắng bệnh lý hãy nhanh chóng Click [DƯỚI ĐÂY] hoặc gọi đến Hotline (028) 3863 9888 để lấy mã số ưu tiên khám trước, không cần chờ đợi lâu. Bên cạnh quy trình đăng ký khám chữa đơn giản, Hồng Cường còn sở hữu những phương pháp điều trị huyết trắng bệnh lý cực hiệu quả như sau: Điều trị nội khoa: Được dùng trong các trường hợp bệnh nhẹ, có tác dụng tiêu diệt tác nhân gây bệnh, đào thải tế bào bệnh ra khỏi cơ thể, kích thích hình thành những tế bào khỏe mạnh mới, cân bằng pH âm đạo. Điều trị ngoại khoa: Căn cứ vào từng dạng bệnh lý cụ thể, các phương pháp như O3 Oxygen, Dao Leep, ALA – PDT, DHA,… được chọn lựa để loại bỏ tác nhân gây bệnh và phục hồi cấu trúc, chức năng của cơ quan sinh dục nữ tốt nhất. Ngoài phương pháp điều trị tiên tiến, Hồng Cường còn là cơ sở y tế chuyên sản phụ khoa có nhiều ưu điểm đáng chú ý như sau: + Phòng khám được cấp phép hoạt động chính quy, dưới sự quản lý của Sở y tế TPHCM. + Nhiều y bác sĩ giỏi làm việc tại Hồng Cường, hỗ trợ khám chữa hiệu quả nhiều bệnh lý. + Trang thiết bị y tế hiện đại, nhiều loại được nhập khẩu từ nước ngoài về. + Các phòng ốc được chia theo từng khu vực chức năng, hỗ trợ khám chữa khoa học. + Môi trường phòng khám sạch sẽ, được khử trùng theo đúng quy định y tế. + Phòng khám có nhà thuốc đạt chuẩn GPP cung cấp thuốc tốt giá vừa phải. + Mọi thông tin của người bệnh đều được bảo mật an toàn, không tiết lộ ra ngoài. + đăng ký trước qua [Đặt Hẹn Online]. Xem báo 24h nói về chúng tôi Địa chỉ điều trị bệnh hiệu quả và tiết kiệm: https://bit.ly/36ry3dS #titanhealthy #healthyblog #dakhoahongcuong PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG CƯỜNG ✚ Thời gian làm việc: Từ 8h – 20h từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) ✚ Địa chỉ: 87 - 89 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM ✚ Website: Phòng khám đa khoa Hồng Cường ✚ Hotline: (028) 3863 9888 - tư vấn miễn phí 24/24
 3. Hiện nay, cùng với quá trình phát triển của xã hội, áp lực công việc, gia đình, lối sống tình dục phóng khoáng… khiến các bệnh nam khoa tăng lên ở mức báo động. Điều này khiến các bệnh viện, phòng khám nam khoa tăng lên nhanh chóng. Song, với chất lượng y tế không đồng đều, bệnh viện công quá tải, các phòng khám “chui” nhan nhãn hoạt động… khiến bệnh nhân không biết nên lựa chọn cơ sở y tế nào để yên tâm khám bệnh.  Đứng trước thực trạng này, các chuyên gia y tế đầu ngành đã cung cấp những thông tin hữu ích giúp bệnh nhân lựa chọn Bệnh Viện Nam Khoa Tốt Ở TP.HCM. ĐÂU LÀ BỆNH VIỆN KHÁM NAM KHOA TỐT Ở TPHCM?  Các bệnh nam khoa xuất hiện ở vùng “nhạy cảm” của cơ thể, gây rất nhiều triệu chứng khó chịu: Ngứa ngáy, sưng đau, nổi bản đỏ hoặc nổi mụn vùng kín, tiết dịch mủ, quan hệ đau rát…  Hoặc những bất ổn trong đời sống tình dục như giảm ham muốn, xuất tinh sớm, xuất tinh ra máu, rối loạn cương dương… khiến nam giới tự ti, ngại gần gũi bạn tình, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng.  Việc chần chừ, e ngại khiến bệnh càng thêm nặng gây ra rất nhiều biến chứng nguy hiểm về sau, thậm chí là gây vô sinh – hiếm muộn. Chính vì vậy, người bệnh cần trang bị cho bản thân kiến thức bệnh lý hữu ích; đồng thời lựa chọn địa chỉ khám chữa bệnh uy tín để yên tâm trị bệnh, đẩy lui bệnh trong thời gian ngắn. Nam giới cần sáng suốt trong lựa chọn địa chỉ khám nam khoa tốt  Đứng trước thực tế các cơ sở chữa bệnh nam khoa đang mọc lên như “nấm”, các bệnh viện công trong tình trạng quá tải và tồn tại những bất cập trong công tác khám chữa bệnh như:  ► Chờ đợi lâu, tốn thời gian: Do số lượng bệnh nhân đông đúc, quá tải nên nam giới phải chen lấn, xếp hàng, bốc số… chờ đợi rất lâu. Có khi đợi cả ngày vẫn không khám được.  ► Thủ tục rườm ra, phức tạp: Hầu hết ở các bệnh viện, quy trình khám diễn ra rườm rà: Xuất trình giấy tờ tùy thân, mua sổ khám, điền thông tin, bốc số, làm thủ tục, chờ khám, đóng tiền khám...  ► Gò bó thời gian: Do những bệnh viện công chỉ làm việc giờ hành chính, trùng với giờ làm việc của đa số người bệnh… nên việc sắp xếp thời gian cũng rất bất tiện, khiến người bệnh chậm trễ chữa trị.  ► Phục vụ thiếu chu đáo, hiệu quả không cao: Do số lượng bệnh nhân quá đông, nhân viên y tế không thể hướng dẫn từng người; bác sĩ cũng không thể khám kỹ lưỡng, hiệu quả khám chữa bệnh không cao. ra đời nhằm giảm tải cho bệnh viện công; đồng thời mang đến môi trường y khoa chuyên nghiệp, hiệu quả khám chữa bệnh tích cực, dịch vụ y tế làm hài lòng bệnh nhân. Chính vì vậy, Hồng Cường được đánh giá là phòng khám nam khoa tốt nhất TPHCM hiện nay. HỒNG CƯỜNG – BỆNH VIỆN NAM KHOA CHẤT LƯỢNG DẪN ĐẦU TẠI TPHCM  Đa Khoa Hồng Cường 87-89 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM là bệnh viện chuyên sâu về lĩnh vực nam khoa, có uy tín và chất lượng khám chữa bệnh dẫn đầu TPHCM. Từ lâu, Hồng Cường đã tiếp nhận và điều trị thành công cho hàng ngàn ca bệnh, giúp họ sớm giúp họ lấy lại bản lĩnh, sự tự tin trong đời sống tình dục và niềm vui trong cuộc sống.  Với hệ thống y khoa hiện đại, bác sỹ có tay nghề cao, dịch vụ y tế chất lượng cao, Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường luôn đem đến sự yên tâm, tin tưởng và hài lòng cho quý bệnh nhân. Đa Khoa Hồng Cường - bệnh viện nam khoa uy tín ở TPHCM  ➤ Tiếp nhận khám chữa đa dạng các bệnh lý nam khoa  Là một trong số ít những cơ sở nam khoa được Sở Y Tế kiểm duyệt đạt tiêu chuẩn & cấp phép hoạt động chính quy, Đa Khoa Hồng Cường đang tiếp nhận và điều trị các bệnh lý sau:  ● Các bệnh về bao quy đầu: Hẹp – dài – nghẹt bao quy đầu, viêm bao quy đầu.  ● Bệnh về tuyến tiền liệt: Phì đại tuyến tiền liệt, viêm tuyến tiền liệt.  ● Bệnh về tinh hoàn: Viêm tinh hoàn, viêm mào tinh, giãn tĩnh mạch thừng tinh, xoắn tinh hoàn…  ● Rối loạn xuất tinh: Xuất tinh sớm, xuất tinh ra máu, xuất tinh muộn, không xuất tinh, xuất tinh ngược dòng.  ● Rối loạn chức năng tình dục: Giảm ham muốn, yếu sinh lý, rối loạn cương dương, liệt dương.  ● Các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục: Nấm dương vật, sùi mào gà, lậu, giang mai, herpes sinh dục, Chlamydia…  ➤ Áp dụng phương pháp khám chữa bệnh tân tiến, mang lại hiệu quả cao  Tự hào là cơ sở nam khoa có uy tín, chất lượng dẫn đầu, Đa Khoa Hồng Cường đem đến những giải pháp chữa trị hiện đại với quy trình khoa học, hiệu quả tối ưu như:  ● Liệu pháp nội khoa (dùng thuốc), đông tây y kết hợp  ● Liệu pháp Plissit – phục hồi chức năng tình dục  ● Kỹ thuật CRS tiên tiến – chiếu sóng ngắn, sóng viba hồng quang 3D  ● Cắt bao quy đầu xâm lấn tối thiểu công nghệ Hàn Quốc  ● Kỹ thuật Guylis – điều chỉnh dây thần kinh lưng dương vật  ● Chỉnh hình – thẩm mỹ dương vật: Gắn bi, kéo dài dương vật công nghệ Châu Âu  ● Các kỹ thuật tiên tiến khác: DHA, ALA-PDT, Công nghệ gene sinh học INT…  ➤ Đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm  Nắm rõ đội ngũ bác sỹ là yếu tố “chủ chốt” quyết định đến hiệu quả chữa trị cũng như làm nên uy tín của phòng khám.  Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường thu hút những bác sĩ có chuyên môn giỏi, kinh nghiệm nhiều năm, từng công tác tại các bệnh viện lớn, tận tâm và chu đáo với bệnh nhân… đảm bảo quá trình chữa trị tốt nhất  ➤ Trang tiết bị y khoa hiện đại – hỗ trợ “đắc lực” cho việc khám, chữa trị  Phòng khám được đầu tư – nhập khẩu hệ thống máy móc, thiết bị y tế hiện đại từ các nước tiến như: Anh, Pháp, Mỹ, Nhật Bản… Đồng thời cập nhật những công nghệ y khoa tiên tiến nhất để giúp việc chẩn đoán chính xác, đảm bảo an toàn, hiệu quả cao.  Hồng Cường – Phòng khám chuyên nam khoa uy tín bậc nhất tại TP.HCM  ➤ Chi phí khám chữa bệnh hợp lý, minh bạch, rõ ràng  Toàn bộ chi phí khám, xét nghiệm và điều trị tại Hồng Cường – Bệnh viện nam khoa tốt nhất ở TPHCM đều được kê khai, niêm yết theo từng hạng mục rõ ràng, tuân thủ đúng quy định của Bộ/ Sở Y Tế đã ban hành.  Đồng thời, thực hiện nghiêm ngặt chủ trương “Tư vấn phí cụ thể - thu phí công khai – in hóa đơn rõ ràng” đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân.  ➤ Khám chữa chuyên nghiệp, riêng tư, thông tin bảo mật  Hiểu được nỗi lo bệnh tật đang “đeo bám” bệnh nhân, Đa Khoa Hồng Cường xây dựng quy trình khám chữa bệnh nhanh chóng, khám lỹ lưỡng, phục vụ tận tâm – chu đáo.  - Thái độ làm việc chuyên nghiệp, thủ tục được hướng dẫn & xử lý gọn lẹ, tiết kiệm thời gian. Nhân viên y tế phục vụ chu đáo.  - Mô hình khám chữa “1 bác sĩ – 1 y tá – 1 bệnh nhân” nên quá trình khám kỹ lưỡng, trao đổi cụ thể mọi thắc mắc và toàn bộ thông tin cá nhân được cam kết bảo mật.  - Phòng khám làm việc từ 8:00h - 20:00h hàng ngày kể cả ngày nghỉ và lễ - tết trong năm, khám chữa ngoài giờ hành chính nên người bệnh có thể dễ dàng sắp xếp công việc để yên tâm đi khám chữa bệnh. https://baodansinh.vn/phong-kham-da-khoa-hong-cuong-dia-chi-kham-suc-khoe-sinh-san-hieu-qua-tai-tphcm-202101190951541.htm #titanhealthy #health #healthyblog PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG CƯỜNG ✚ Địa chỉ: 87 - 89 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM ✚ Thời gian làm việc: Từ 8h – 20h từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) ✚ Website: Phòng khám đa khoa Hồng Cường ✚ Hotline: (028) 3863 9888 - tư vấn miễn phí 24/24
 4. Bệnh lậu là bệnh lây truyền qua đường tình dục rất phổ biến trong cộng đồng. Bên cạnh các biểu hiện, triệu chứng bất thường thì xét nghiệm là cách nhanh nhất để bệnh nhân kịp thời phát hiện vi khuẩn gây bệnh trong cơ thể. Để tiến hành xét nghiệm bệnh lậu chính xác, an toàn bệnh nhân cần đến một cơ sở y tế uy tín và chất lượng, tham khảo bài viết sau đây để biết thêm chi tiết. ĐỊA CHỈ XÉT NGHIỆM BỆNH LẬU UY TÍN TẠI TP.HCM Bệnh lậu thuộc nhóm bệnh xã hội phức tạp và nguy hiểm, bất kì ai có hoạt động quan hệ tình dục đều có nguy cơ mắc bệnh. Độ tuổi phổ biến mắc phải bệnh lậu là thanh thiếu niên và người trẻ tuổi. Không phải ai cũng có thể nhận biết bệnh lậu qua các triệu chứng, đa phần để xác định chính xác đều thông qua hoạt động xét nghiệm. Biểu hiện bạn có thể gặp phải khi mắc bệnh lậu: Bệnh lậu ở nam giới: + Cảm giác khó chịu dọc niệu đạo kèm đái rắt, đái buốt. + Đi tiểu, quan hệ tình dục ra mủ hoặc mủ tự chảy ra. + Miệng sáo, quy đầu viêm đỏ, khi vuốt dọc gốc niệu đạo có mủ hoặc dịch nhầy. + Có thể sốt, mệt mỏi, đau nhức khắp người. Bệnh lậu ở nữ giới: + Nữ giới có triệu chứng âm thầm, không rõ ràng, khó nhận biết. + Ra nhiều khí hư, có mùi khó chịu. + Lỗ niệu đạo viêm đỏ, có thể có mủ chảy ra. + Cổ tử cung viêm đỏ có mủ nhày màu vàng hoặc vàng xanh. Những nguy hiểm khôn lường đến từ bệnh lậu: + Nam giới: Dễ dàng mắc các bệnh lý như xơ hóa, hẹp niệu đạo, dị dạng dương vật, viêm tiền liệt tuyến, viêm túi tinh, tinh hoàn, vô sinh. + Nữ giới: Nguy cơ cao mắc các bệnh lý như viêm cổ tử cung lộ tuyến, viêm niêm mạc tử cung, viêm phần phụ, gây vô sinh hoặc có thai ngoài tử cung. Khi nào nam, nữ giới nên tiến hành xét nghiệm bệnh lậu: + Xuất hiện bất kỳ triệu chứng bất thường trên cơ thể nghi ngờ mắc bệnh lậu. + Đang mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. + Có quan hệ tình dục ngoài luồng, quan hệ với nhiều người. + Người tham gia hoạt động bán dâm hoặc mua dâm. + Người có hoạt động tình dục đồng tính nam, nữ hoặc lưỡng giới. Xét nghiệm bệnh lậu ở đâu uy tín tại TP.HCM: Hiện nay bệnh nhân có thể đến Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường để tiến hành xét nghiệm và điều trị bệnh lậu an toàn. Hồng Cường cung cấp gói dịch vụ xét nghiệm bệnh xã hội uy tín, nhanh chóng phát hiện các mầm bệnh lây lan qua đường tình dục trong đó có bệnh lậu và một số bệnh xã hội phổ biến khác. ⇒ Phương pháp xét nghiệm cụ thể: + Xét nghiệm kháng nguyên: Thử nghiệm miễn dịch enzyme, sử dụng xét nhiệm lâm sàng biểu thị kháng nguyên lậu khuẩn. + Phương pháp xét nghiệm trực tiếp: Lấy mủ niệu đạo vào sáng sớm trước khi đi tiểu, nhuộm bệnh phẩm, soi thấy vi khuẩn bắt màu gram (-) nằm trong và ngoài bạch cầu đa nhân. + Phương pháp nuôi cấy: Bệnh phẩm được cấy vào các môi trường giàu chất dinh dưỡng hoặc chất tăng sinh gây ức chế. Phát hiện vi khuẩn thông qua thử nghiệm gram (-). + Xét nhiệm PPNG: Dương tính cho kết quả PPNG, âm tính N-PPNG. ⇒ Lưu ý xét nghiệm: + Tùy vào tình trạng, biểu hiện lâm sàng của bênh, đặc thù cơ địa mà bác sĩ sẽ khuyến cáo bệnh nhân sử dụng phương pháp xét nghiệm thích hợp. + Xét nghiệm diễn ra nhanh chóng, bệnh nhân cần trao đổi với bác sĩ để biết kết quả và các liệu trình điều trị nếu không may mắc bệnh. + Bệnh nhân đặt lịch hẹn trước Điều trị bệnh lậu hiệu quả tại Hồng Cường bằng phương pháp mới: Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường ứng dụng kỹ thuật DHA tiên tiến vào trong liệu trình điều trị bệnh lậu. + Ứng dụng sóng siêu ngắn ngoài cơ thể, bức xạ nhiệt và phương pháp điện dung làm sản sinh nhiệt lượng tại ổ bệnh. + Phương pháp này giúp cải thiện đặc tính tế bào, gây teo và làm biến tính các tổ chức tế bào. + Làm cho huyết quản lưu thông dễ dàng, cải thiện tuần hoàn máu. + Góp phần làm giảm chứng viêm, giảm phù nề, hỗ trợ loại bỏ mầm bệnh. → Ưu điểm của kỹ thuật DHA điều trị bệnh lậu tại Hồng Cường. + Điều trị nhanh chóng, không cần nằm viện + Tăng cường hệ miễn dịch, đẩy nhanh quá trình phục hồi + Phá hủy cấu trúc DNA vi khuẩn lậu, ngăn ngừa tái phát + Định vị, định tính, định lượng tiêu diệt vi khuẩn chính xác Liên lạc với Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường để xét nghiệm và điều trị bệnh lậu: + Hệ thống tư vấn: Gọi đến số (028) 3863 9888 hoặc vào bảng chat online bên dưới để được tư vấn miễn phí cũng như đặt lịch hẹn khám chữa bệnh trực tuyến. + Đến trực tiếp địa chỉ: 87-89 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM, TP.HCM để đăng ký khám bệnh, như vậy bệnh nhân sẽ tiết kiệm được thời gian tối đa và không phải chờ đợi lâu. Bệnh lậu là bệnh lây truyền qua đường tình dục rất phổ biến trong cộng đồng. Bên cạnh các biểu hiện, triệu chứng bất thường thì xét nghiệm là cách nhanh nhất để bệnh nhân kịp thời phát hiện vi khuẩn gây bệnh trong cơ thể. Để tiến hành xét nghiệm bệnh lậu chính xác, an toàn bệnh nhân cần đến một cơ sở y tế uy tín và chất lượng, tham khảo bài viết sau đây để biết thêm chi tiết. ĐỊA CHỈ XÉT NGHIỆM BỆNH LẬU UY TÍN TẠI TP.HCM Bệnh lậu thuộc nhóm bệnh xã hội phức tạp và nguy hiểm, bất kì ai có hoạt động quan hệ tình dục đều có nguy cơ mắc bệnh. Độ tuổi phổ biến mắc phải bệnh lậu là thanh thiếu niên và người trẻ tuổi. Không phải ai cũng có thể nhận biết bệnh lậu qua các triệu chứng, đa phần để xác định chính xác đều thông qua hoạt động xét nghiệm. Biểu hiện bạn có thể gặp phải khi mắc bệnh lậu: Bệnh lậu ở nam giới: + Cảm giác khó chịu dọc niệu đạo kèm đái rắt, đái buốt. + Đi tiểu, quan hệ tình dục ra mủ hoặc mủ tự chảy ra. + Miệng sáo, quy đầu viêm đỏ, khi vuốt dọc gốc niệu đạo có mủ hoặc dịch nhầy. + Có thể sốt, mệt mỏi, đau nhức khắp người. Bệnh lậu ở nữ giới: + Nữ giới có triệu chứng âm thầm, không rõ ràng, khó nhận biết. + Ra nhiều khí hư, có mùi khó chịu. + Lỗ niệu đạo viêm đỏ, có thể có mủ chảy ra. + Cổ tử cung viêm đỏ có mủ nhày màu vàng hoặc vàng xanh. Những nguy hiểm khôn lường đến từ bệnh lậu: + Nam giới: Dễ dàng mắc các bệnh lý như xơ hóa, hẹp niệu đạo, dị dạng dương vật, viêm tiền liệt tuyến, viêm túi tinh, tinh hoàn, vô sinh. + Nữ giới: Nguy cơ cao mắc các bệnh lý như viêm cổ tử cung lộ tuyến, viêm niêm mạc tử cung, viêm phần phụ, gây vô sinh hoặc có thai ngoài tử cung. Khi nào nam, nữ giới nên tiến hành xét nghiệm bệnh lậu: + Xuất hiện bất kỳ triệu chứng bất thường trên cơ thể nghi ngờ mắc bệnh lậu. + Đang mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. + Có quan hệ tình dục ngoài luồng, quan hệ với nhiều người. + Người tham gia hoạt động bán dâm hoặc mua dâm. + Người có hoạt động tình dục đồng tính nam, nữ hoặc lưỡng giới. Xét nghiệm bệnh lậu ở đâu uy tín tại TP.HCM: Hiện nay bệnh nhân có thể đến Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường để tiến hành xét nghiệm và điều trị bệnh lậu an toàn. Hồng Cường cung cấp gói dịch vụ xét nghiệm bệnh xã hội uy tín, nhanh chóng phát hiện các mầm bệnh lây lan qua đường tình dục trong đó có bệnh lậu và một số bệnh xã hội phổ biến khác. ⇒ Phương pháp xét nghiệm cụ thể: + Xét nghiệm kháng nguyên: Thử nghiệm miễn dịch enzyme, sử dụng xét nhiệm lâm sàng biểu thị kháng nguyên lậu khuẩn. + Phương pháp xét nghiệm trực tiếp: Lấy mủ niệu đạo vào sáng sớm trước khi đi tiểu, nhuộm bệnh phẩm, soi thấy vi khuẩn bắt màu gram (-) nằm trong và ngoài bạch cầu đa nhân. + Phương pháp nuôi cấy: Bệnh phẩm được cấy vào các môi trường giàu chất dinh dưỡng hoặc chất tăng sinh gây ức chế. Phát hiện vi khuẩn thông qua thử nghiệm gram (-). + Xét nhiệm PPNG: Dương tính cho kết quả PPNG, âm tính N-PPNG. ⇒ Lưu ý xét nghiệm: + Tùy vào tình trạng, biểu hiện lâm sàng của bênh, đặc thù cơ địa mà bác sĩ sẽ khuyến cáo bệnh nhân sử dụng phương pháp xét nghiệm thích hợp. + Xét nghiệm diễn ra nhanh chóng, bệnh nhân cần trao đổi với bác sĩ để biết kết quả và các liệu trình điều trị nếu không may mắc bệnh. + Bệnh nhân đặt lịch hẹn trước Điều trị bệnh lậu hiệu quả tại Hồng Cường bằng phương pháp mới: Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường ứng dụng kỹ thuật DHA tiên tiến vào trong liệu trình điều trị bệnh lậu. + Ứng dụng sóng siêu ngắn ngoài cơ thể, bức xạ nhiệt và phương pháp điện dung làm sản sinh nhiệt lượng tại ổ bệnh. + Phương pháp này giúp cải thiện đặc tính tế bào, gây teo và làm biến tính các tổ chức tế bào. + Làm cho huyết quản lưu thông dễ dàng, cải thiện tuần hoàn máu. + Góp phần làm giảm chứng viêm, giảm phù nề, hỗ trợ loại bỏ mầm bệnh. → Ưu điểm của kỹ thuật DHA điều trị bệnh lậu tại Hồng Cường. + Điều trị nhanh chóng, không cần nằm viện + Tăng cường hệ miễn dịch, đẩy nhanh quá trình phục hồi + Phá hủy cấu trúc DNA vi khuẩn lậu, ngăn ngừa tái phát + Định vị, định tính, định lượng tiêu diệt vi khuẩn chính xác Liên lạc với Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường để xét nghiệm và điều trị bệnh lậu: + Hệ thống tư vấn: Gọi đến số (028) 3863 9888 hoặc vào bảng chat online bên dưới để được tư vấn miễn phí cũng như đặt lịch hẹn khám chữa bệnh trực tuyến. + Đến trực tiếp địa chỉ: 87-89 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM, TP.HCM để đăng ký khám bệnh, như vậy bệnh nhân sẽ tiết kiệm được thời gian tối đa và không phải chờ đợi lâu. https://baodansinh.vn/phong-kham-da-khoa-hong-cuong-dia-chi-kham-suc-khoe-sinh-san-hieu-qua-tai-tphcm-202101190951541.htm #titanhealthy #health #healthyblog PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG CƯỜNG ✚ Địa chỉ: 87 - 89 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM ✚ Thời gian làm việc: Từ 8h – 20h từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) ✚ Website: Phòng khám đa khoa Hồng Cường ✚ Hotline: (028) 3863 9888 - tư vấn miễn phí 24/24
 5. Xuất tinh sớm là vấn đề vô cùng khó nói khiến nhiều nam giới phải “đau đầu”, bởi vì bệnh làm mất đi sự tự tin và bản lĩnh trước bạn tình của mình. Nhiều quý ông luôn muốn tìm cách để thoát khỏi các triệu chứng phiền toái của xuất tinh sớm nhưng không biết bằng cách nào. Dưới đây là cách chữa xuất tinh sớm hiệu quả vượt trội sau một liệu trình được các chuyên gia nam khoa tư vấn, cùng tham khảo ngay! TÁC HẠI KHÔNG NGỜ CỦA XUẤT TINH SỚM Xuất tinh sớm là hiện tượng xuất tinh không theo ý muốn, ra nhanh trong một khoảng thời gian ngắn chỉ từ 1-4 phút ngay khi “lâm trận”. → Nguyên nhân gây ra xuất tinh sớm là do: + Tâm lý: Là do nam giới luôn trong tâm thế vội vàng, lo lắng hoặc cũng có thể người bạn tình luôn đưa ra sức ép nên dẫn đến hiện tượng này. + Bất thường ở dây thần kinh lưng dương vật: Có quá nhiều dây thần kinh nhạy cảm tập trung ở bao quy đầu hoặc nam giới thủ dâm quá nhiều, gây tổn thương dây thần kinh dương vật, từ đó làm kích thích quá mức khi va chạm, dễ dẫn đến xuất tinh nhanh. + Bệnh lý: Do các bệnh như: nhiễm trùng tuyến tiền liệt, nhiễm trùng đường tiết niệu, bao quy đầu bị dài/ hẹp hay dây hãm quy đầu ngắn… cũng gây xuất tinh sớm hoặc rối loạn cương dương. + Nguyên nhân khác: Quan hệ tình dục trong không gian không thoải mái và chật hẹp, rối loạn nội tiết tố, thói quen thủ dâm quá nhiều,… → Tác hại nghiêm trọng của xuất tinh sớm: ● Tâm lý bị đè nặng: Vì mặc cảm, tự ti cảm thấy mình, muốn chia sẻ nhưng chẳng biết bài tỏ cùng ai gây ra căng thẳng, stress,… ● Vô sinh – hiếm muộn: Do thời gian quan hệ ngắn nên cổ tử cung chưa mở rộng, nên tinh trùng không thể đi vào bên trong để gặp trứng, chính điều này làm giảm khả năng thụ thai, gây vô sinh ở nhiều cặp đôi. ● Mắc nhiều bệnh nam khoa: Khả năng xuất tinh bị rối loạn, kéo theo nhiều bộ phận khác như tuyến tiền liệt, dương vật, bị suy giảm chức năng và dẫn đến tác hại như bệnh tuyến tiền liệt, liệt dương,… ● Có thể mắc bệnh xã hội: Xuất tinh sớm nên không thể đáp ứng nhu cầu tình dục của đối phương, từ đó dẫn đến phát sinh những mối quan hệ ngoài luồng không an toàn và lây nhiễm các bệnh xã hội nguy hiểm như lậu, sùi mào gà, giang mai, mụn rộp sinh dục... CÁCH TRỊ XUẤT TINH SỚM NHIỀU NAM GIỚI HAY ÁP DỤNG Hiện nay có rất nhiều cách trị xuất tinh sớm vừa đơn giản nhưng cũng khá hiệu quả nên được nam giới áp dụng khá nhiều. Tuy nhiên những cách này có làm khỏi hẳn chứng xuất tinh sớm hay không hãy cùng chuyên gia tìm hiểu ngay. Có nên chữa xuất tinh sớm bằng thuốc tại nhà? Hiện nay có những bài thuốc chữa xuất tinh sớm tại nhà như: ⇒ Thuốc dân gian: Lá hẹ, gừng, măng tây, bắp ngô non, đu đủ, cây lá đắng,… ⇒ Bài tập thể chất: Bài tập Kegel, bài tập Dừng – Bắt đầu, bài tập Squeeze, bài tập Pilates, xoa nắn tinh hoàn,… ⇒ Thực phẩm chức năng: Sâm Alipas Platinum, mãnh lực khang, rocket 1h, tinh dầu hàu biển,... → Những phương pháp đều có chung ưu điểm là: Dễ tìm, dễ mua, dễ sử dụng, điều trị tiện lợi tại nhà không sợ ngại, không cần đến các cơ sở y tế,… Tuy nhiên vẫn có những nhược điểm như sau: + Tác dụng điều trị không cao, vẫn có thể tái phát. + Chỉ phần nào làm giảm nhẹ các triệu chứng tức thời, không chữa được tận gốc. + Phải có sự kiên trì, không được bỏ ngang. + Nếu áp dụng sai phương pháp có thể gây ra tác dụng phụ, hoặc ngộ độc. + Chi phí tốn kém do người bệnh phải kiên trì dùng thuốc theo thời gian dài. Lời khuyên của chuyên gia nam khoa: Việc dùng thuốc gì để điều trị trước tiên cũng cần thông qua sự thăm khám và đồng ý của chuyên gia. Do đó người bệnh không được tự ý sử dụng khi chưa đi khám. Chính vì vậy để bệnh mau khỏi, tránh “tiền mất, tật mang” thì nam giới cần sáng suốt hơn trong việc điều trị. Đừng vì sự e ngại, hay thấy cái đơn giản trước mắt mà làm rắc rối cho bản thân sau này. CÁCH CHỮA XUẤT TINH SỚM KHÔNG CẦN THUỐC – HIỆU QUẢ, ĐỘ AN TOÀN CAO Hiện nay cùng với nền y học phát triển cộng thêm sự nổ lực nghiên cứu không ngừng nên các chuyên gia tại Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường đã áp dụng thành công những phương pháp hiện đại trong việc điều trị xuất tinh sớm cho nam giới, giúp các quý ông mau chóng lấy lại phong độ và bản lĩnh của mình. Phương pháp điều trị xuất tinh sớm được áp dụng như thế nào?. ⇒ Liệu pháp khôi phục chức năng sinh dục Plissit: Dùng thuốc kết hợp với điều chỉnh hành vi nhằm xóa bỏ những yếu tố ảnh hưởng giao thoa, sửa đổi thói quen và quan điểm sai lầm trong tình dục, trấn an tinh thần nhằm đạt được mục đích phục hồi chức năng sinh dục. ⇒ Phương pháp chặn dây thần kinh dương vật Guylis: Đây là kỹ thuật tiên tiến nhằm thắt chọn lọc hoặc loại bỏ các dây thần kinh quá nhạy cảm ở lưng dương vật, làm kéo dài thời gian xuất tinh. ⇒ Cắt bao quy đầu bằng công nghệ Hàn Quốc: Áp dụng cho các trường hợp nam giới bị xuất tinh sớm do dài/hẹp bao quy đầu. Thực hiện thủ thuật cắt bao quy đầu sẽ giúp loại bỏ các viêm nhiễm, giúp dương vật phát triển cực đại, giảm độ nhạy cảm dương vật, từ đó chứng xuất tinh sớm sẽ biến mất.  ⇒ Phương pháp CRS - vật lí trị liệu tiên tiến: Dùng thuốc đặc trị kết hợp chiếu sóng ngắn, sóng viba hồng quang 3D,... tăng tuần hoàn máu và thẩm thấu thuốc, đẩy nhanh quá trình phục hồi chức năng sinh dục. ⇒ Ưu điểm vượt trội của những phương pháp điều trị xuất tinh sớm hiện đại là: + Khắc phục mọi nhược điểm của các phương pháp điều trị truyền thống. + Giải quyết từ căn nguyên của bệnh lý, có tỷ lệ thành công cao + Không mang lại tác dụng phụ, an toàn cho người bệnh. + Kỹ thuật hiện đại không gây đau, ít chảy máu và không để lại sẹo sau điều trị. + Người bệnh có thể về trong ngày và sau đó sẽ sinh hoạt bình thường. + Chỉ điều trị tại phòng khám 1 lần, hiệu quả cao, tiết kiệm tối đa chi phí ⇒ Những biện pháp giúp nam giới phòng tránh được xuất tinh sớm: Luôn giữ tinh thần lạc quan, thoải mái khi “yêu”; có biện pháp quan hệ an toàn, lành mạnh; tăng cường vận động & bổ sung dinh dưỡng để “cậu nhỏ” luôn khỏe mạnh, sức khỏe dẻo dai. Phòng Khám Nam Khoa Hồng Cường số 87-89 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM, Hồ Chí Minh là địa chỉ uy tín và chất lượng trong việc chữa xuất tinh sớm cho nam giới thành công với những yếu tố vượt trội như: + Được Sở Y Tế TPHCM cấp phép hoạt động và quản lý. Mỗi năm tiếp nhận và điều trị thành công cho những ca bệnh về nam khoa với tỷ lệ thành công đến 99%. + Phòng khám xây dựng khang trang, thoáng mát, sạch sẽ, mang lại cho người bệnh cảm giác thoải mái như ở nhà, để việc điều trị tốt hơn. + Chuyên gia y tế đều là những nhân tài với trình độ chuyên môn cao, được đào tạo bài bản từ nhiều bệnh viện trong và ngoài nước giúp chẩn đoán bệnh chính xác. + Phòng khám có mô hình “1 chuyên gia – 1 y tá – 1 người bệnh”. Đặc biệt có bác sĩ nam khám và điều trị theo yêu cầu để giảm bớt phần nào áp lực về tâm lý cho người bệnh. Mọi thông tin được bảo mật nghiêm ngặt. + Chi phí được niêm yết công khai, tư vẫn kĩ lưỡng với bệnh nhân cũng như người nhà trước khi tiến hành thăm khám, đảm bảo sự rỏ ràng, minh bạch. + Phòng khám làm việc từ 8h-20h các ngày trong tuần bao gồm cả Lễ, Tết. Ngoài ra, người bệnh có nhu cầu đăng kí khám trước thì hãy Nhấn Vào Đây hoặc gọi và Hotline 028 3960 888 https://vtv.vn/goc-doanh-nghiep/phong-kham-hong-cuong-noi-hoi-tu-cac-chuyen-gia-y-te-gioi-va-tan-tam-20210118162612056.htm #titanhealthy #health #healthyblog PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG CƯỜNG ✚ Địa chỉ: 87 - 89 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM ✚ Thời gian làm việc: Từ 8h – 20h từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) ✚ Website: Phòng khám đa khoa Hồng Cường ✚ Hotline: (028) 3863 9888 - tư vấn miễn phí 24/24
 6. Câu hỏi của người bệnh: “Thưa chuyên gia, tôi sắp kết hôn rồi nên muốn kiểm tra sức khỏe nếu như có bệnh thì kịp thời có biện pháp chữa trị sớm, tránh lây lan cho vợ tôi, vì trước khi lấy vợ tôi cũng có mấy mối tình. Ngoài ra còn khám để bảo vệ sức khỏe sinh sản sau này, nên tôi rất băn khoăn vì không biết nên khám nam khoa ở đâu. Hiện nay có quá nhiều cơ sở y tế, nên tôi không biết Bệnh viện khám nam khoa Sài Gòn nào là tốt nhất? Mong nhận được sự tư vấn của chuyên gia, tôi xin cảm ơn (Anh Lâm Minh H – 28t/Quận 3). CHUYÊN GIA TƯ VẤN VỀ BỆNH VIỆN KHÁM NAM KHOA TPHCM TỐT NHẤT? Hiện nay, số nam giới mắc các bệnh lý về nam khoa đang có chiều hướng gia tăng “chóng mặt”. Nguyên nhân là do nam giới mắc các bệnh lý về dài/hẹp bao quy đầu, thói quen sinh hoạt không lành mạnh, quan hệ tình dục không an toàn,…. → Khi nào thì nam giới nên đi khám nam khoa: + Khám nam khoa định kỳ 6 tháng/ 1 lần để đảm bảo sức khỏe tốt nhất +Khám tiền hôn nhân & khám trước khi sẵn sàng có con để đảm bảo tốt nhất cho thế hệ tương lai. + Vợ chồng đã quan hệ bình thường, đều đặn 1 năm nhưng chưa có con. +Ngứa ngáy cơ quan sinh dục, có biểu hiện bị sưng tấy đỏ, “cậu nhỏ” đau rát. +Nổi mụn nước, mụn thịt, mụn mủ hay nổi mẩn đỏ ở vùng kín, dương vật bị chảy dịch hoặc viêm loét, chảy máu, mùi hôi. +Sưng đau tinh hoàn, đau mào tinh hoàn, đau vùng bìu, vùng bẹn. Đau khi xuất tinh, hoặc quan hệ. + Tiểu khó, tiểu đau, tiểu buốt, tiểu nhiều lần, phải rặn tiểu, tiểu đêm, tiểu lẫn máu hoặc mủ. +Đau ngứa lỗ sáo, chảy dịch niệu đạo bất thường, có màu xanh, vàng, kèm mùi hôi khó chịu. → Khám nam khoa bạn sẽ được lợi ích gì? + Phát hiện sớm các viêm nhiễm nam khoa có thể mắc phải + Phát hiện sớm viêm tuyến tiền liệt, ung thư dương vật. + Kịp thời phát hiện nếu bị các bệnh lây qua đường tình dục. + Bảo vệ sức khỏe sinh sản, không lây lan cho bạn tình. + Giúp kéo dài thời gian quan hệ đối với nam giới bị xuất tinh sớm , liệt dương → Các bệnh viện nam khoa ở TPHCM: Hiện nay tại TPHCM, các bệnh viện nam khoa mọc lên như nấm, điều này khiến nhiều nam giới hoang mang là không biết nên chọn địa chỉ nào thật sự uy tín và chất lượng để “gửi gấm” sức khỏe. Bệnh viện nam khoa ở TPHCM phải kể đến như là: Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Đại học Y dược, Bệnh viện nhân dân 115,… Những bệnh viện này tuy khám chữa được nhiều bệnh nam khoa nhưng qua đó vẫn còn những hạn chế cần đề cập tới như là: + Số người khám đông nên lúc nào cũng trong tình trạng quá tải. + Người bệnh đến sớm xếp hàng chờ đợi mệt mỏi, thủ tục rườm rà. +Do người khám đông, nên thái độ phục vụ thiếu chu đáo. + Một số nơi chỉ khám qua loa, khiến bệnh thêm nặng. +Tình trạng lừa đảo, móc túi, cũng không thể tránh khỏi. Lời khuyên: Với những bất cập và khó khăn đó, không chỉ người bệnh cần nơi uy tín để việc chữa trị được an tâm hơn mà đội ngũ chuyên gia tại Nam Khoa Hồng Cường chúng tôi cũng không muốn thấy người bệnh phải đến những cơ sở kém chất lượng, tốn nhiều tiền, tốn nhiều thời gian, nhưng hiệu quả thì không thấy. Do đó, để tìm một nơi an tâm mà “gửi gấm” sức khỏe thì người bệnh phải đặc biệt thận trọng và sáng suốt trong việc lựa chọn phòng khám, tránh hậu quả về sau. NAM KHOA HỒNG CƯỜNG - BỆNH VIỆN CHUYÊN NAM KHOA CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU TẠI TPHCM Thấu hiểu được những khó khăn mà nhiều nam giới đang gặp phải nên Phòng Khám Nam Khoa Hồng Cường – Số 87-89 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM đã ra đời và được xem như là Bệnh viện Nam Khoa uy tín nhất hiện nay tại TPHCM. Suốt chặng đường nhiều năm đi vào hoạt động dưới sự quản lý và cấp phép của Sở Y Tế TPHCM, Phòng Khám Nam Hồng Cường tự hào là địa chỉ chất lượng trong việc điều trị các bệnh lý về nam khoa với những ưu điểm vượt trội đáp ứng mọi nhu cầu của nam giới, khắc phục những hạn chế của nhiều bệnh viện công ở Sài Gòn. Về độ uy tín của Hồng Cường: Phòng Khám có giấy phép hợp pháp, họạt động và quản lý dưới sự chỉ đạo của Sở Y Tế TPHCM, đã chữa trị thành công cho rất nhiều trường hợp tương tự với tỷ lệ thành công đến 99% nên nam giới có thể an tâm để đến đây điều trị. Điều trị đa dạng nhiều bệnh nam khoa: • Bệnh về bao quy đầu: Dài/hẹp bao quy đầu, nghẹt bao quy đầu, viêm bao quy đầu. • Bệnh về tinh hoàn: Viêm tinh hoàn, viêm mào tinh hoàn, viêm ống dẫn tinh, giãn tĩnh mạch thừng tinh. • Bệnh về sinh lý: Yếu sinh lý, liệt dương, xuất tinh sớm, xuất tinh ra máu, không xuất tinh, rối loạn cương dương. • Bệnh về tuyến tiền liệt: Viêm tuyến tiền liệt, phì đại tuyến tiền liệt. • Bệnh về đường tiết niệu: Viêm bàng quang, sỏi bàng quang, viêm niệu đạo. • Chỉnh hình dương vật: Dương vật cong, dương vật gãy, dương vật đứt, dương vật nhỏ. • Bệnh xã hội: Bệnh lậu, mụn rộp sinh dục, sùi mào gà, giang mai. Ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trị bệnh hiệu quả, an toàn Song song với việc mở rộng các chuyên khoa khám chữa bệnh, phòng khám cũng không ngừng nghiên cứu, cập nhật và ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong chữa trị dứt điểm bệnh nam khoa, rút ngắn thời gian phục hồi và giảm chi phí điều trị cho bệnh nhân. Điển hình như: → Phương pháp xâm lấn tối thiểu Hàn Quốc trong cắt bao quy đầu. → Liệu pháp cắt lưu tĩnh mạch sâu, cắt - nối dây hãm quy đầu → Các thủ thuật chỉnh hình thẩm mỹ dương vật công nghệ Châu Âu → Liệu pháp đông – tây y kết hợp, viba hồng quang 3D, chiếu sóng ngắn → Phương pháp Guylis - điều khiển dây thần kinh dương vật dưới kính hiển vi Châu Âu giảm nhạy cảm quy đầu, chống xuất tinh sớm → Kéo dài dương vật công nghệ Hàn Quốc, gắn bi vào dương vật đạt chuẩn Châu Âu... tăng kích cỡ "cậu nhỏ" an toàn. → Phương pháp điều trị bệnh xã hội tiên tiến: DHA - đặc trị lậu, ALA - PDT – trị sùi mào gà, Công nghệ gene sinh học INT - trị mụn rộp sinh dục và Liệu pháp cân bằng miễn dịch chuyên sâu đông - tây y kết hợp điều trị giang mai... Về chất lượng phòng khám: Phòng khám Nam Khoa Hồng Cường được xây dựng theo mô hình khang trang với đầy đủ hệ thống khám chữa bệnh, được nhập khẩu từ nước ngoài, được khử trùng thường xuyên đảm bảo an toàn, đem đến chất lượng phục vụ tốt nhất cũng như kết quả chữa trị cao nhất. Về đội ngũ chuyên gia: Quy tụ nhiều bác sĩ nam khoa giỏi, tay nghề cao, do phần lớn từng có thời gian đi tu nghiệp ở nước ngoài cũng như được đào tạo tại những bệnh viện trong và ngoài nước nên có nhiều kinh nghiệm, luôn đặt vấn đề chăm sóc bệnh nhân lên hàng đầu, luôn lắng nghe thấu hiểu và sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của cho người bệnh. Về sự riêng tư – bảo mật: Các chuyên gia thấu hiệu được tâm lý e ngại của nam giới nên đã áp dụng khám chữa theo mô hình 1 chuyên gia – 1 y tá - 1 người bệnh để đảm bảo sự riêng tư, giúp nam giới có thể chia sẽ những vấn đề khó nói, và mọi thông tin sẽ được bảo mật một cách an toàn. Về chi phí điều trị: Mọi chi phí điêu trị được tuân thủ theo đúng quy định của Sở Y Tế TPHCM, được niêm yết và công khai chi tiết, các chuyên gia sẽ tư vấn cụ thể cho người bệnh trước khi vào điều trị theo đúng từng hạn mục, tuyệt đối không phát sinh thêm. Về thời gian hoạt động: Phòng Khám làm việc tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày trong tuần bao gốm cả ngày Lễ, Tết từ 8:00 – 20:00. Do đó người bệnh dù ở tỉnh khác cũng có thể chủ động sắp xếp đến khám một cách hiệu quả nhất. Về cách thức đăng kí khám: • Cách 1: Người bệnh có thể gọi trực tiếp vào Hotline (028) 3863 9888 để lấy mã số khám bệnh. • Cách 2: Nhấn vào Đăng Kí Khám Trước để được ưu tiên, không phải xếp hàng chờ đợi. • Cách 3: Đến trực tiếp địa chỉ số 87-89 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM, Hồ Chí Minh gặp trực tiếp bác sĩ và khám ngay. Về ưu điểm khi đăng kí khám chữa online tại Hồng Cường: • Miễn phí sổ khám bệnh và lập hồ sơ online cho người bệnh • Được lựa chọn chuyên gia khám, chi phí không đổi. • Đối với trường hợp khó khăn ở ngoại tỉnh khi lên khám sẽ được hỗ trợ đi lại. https://baodansinh.vn/da-khoa-hong-cuong-dia-chi-kham-suc-khoe-sinh-san-hieu-qua-tai-tphcm-202101190951541.htm #titanhealthy #health #healthyblog PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG CƯỜNG ✚ Địa chỉ: 87 - 89 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM ✚ Thời gian làm việc: Từ 8h – 20h từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) ✚ Website: Phòng khám đa khoa Hồng Cường ✚ Hotline: (028) 3863 9888 - tư vấn miễn phí 24/24
 7. Bệnh trĩ để lâu ngày không điều trị, búi trĩ càng ngày càng lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng đời sống và suy giảm sức khỏe. Hiện nay giải pháp hiệu quả nhất là tiến hành thủ thuật loại bỏ búi trĩ, tuy nhiên bệnh nhân vẫn còn rất e ngại về chi phí cắt trĩ nên vẫn chậm chạp trong điều trị. Để giải đáp thắc mắc về chi phí cắt trĩ tại TP.HCM, bệnh nhân tham khảo thông tin qua bài viết sau đây để biết thêm chi tiết. CHI PHÍ CẮT TRĨ TẠI TP.HCM CÓ CAO KHÔNG? Đối với các trường hợp bệnh trĩ phát triển ở cấp độ 2 trở lên bác sĩ mới khuyến cáo bệnh nhân tiến hành cắt trĩ. Hiện nay có rất nhiều phương pháp tiến hành để cắt trĩ từ truyền thống đến hiện đại. Cũng có nhiều cơ sở y tế có hoạt động khám và điều trị bệnh trĩ trên địa bàn TP.HCM. Đối với mỗi trường hợp sẽ quy định một mức phí khác nhau, không đồng nhất. Do đó để biết được chi phí cắt trĩ như thế nào bệnh nhân nên tham khảo một số yếu tố sau đây: + Cơ sở y tế: Chi phí sẽ cao hơn ở những cơ sở y tế chất lượng cao, tuy nhiên khi khám ở các cơ sở y tế này bệnh nhân sẽ khắc phục được những khuyết điểm các cơ sở y tế công như chen lấn, xếp hàng, đông người, thủ tục phức tạp. Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe bệnh nhân nên lựa chọn những cơ sở có chất lượng cao và uy tín. + Phương pháp cắt trĩ: Đối với các phương pháp cắt trĩ truyền thống mức chi phí sẽ thấp hơn so với các giải pháp hiện đại. Tuy nhiên cắt trĩ truyền thống còn mang nhiều khuyết điểm, hiện nhiều bệnh nhân vẫn ưu thích chọn lựa phương pháp mới hơn. + Phát sinh: Bệnh trĩ rất phức tạp và hay xảy ra các biến chứng khôn lường, do đó gặp phải một vài trường hợp viêm nhiễm, hoặc các bệnh lý hậu môn, trực tràng khác là không thể tránh khỏi. Bệnh nhân có thể sẽ phát sinh thêm chi phí điều trị các vấn đề này. Các chuyên gia cho biết hiện nay chi phí cắt trĩ là không cao, do đó bệnh nhân không nên chần chứ hãy tiến hành cắt trĩ ngay khi có vấn đề. Để cắt trĩ tiết kiệm hơn và hiệu quả hơn bệnh nhân có thể đến Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường, Đây là cơ sở y tế có chất lượng và uy tín cao tại TP.HCM đang ứng dụng các công nghệ mới vào việc cắt trĩ rất hiệu quả. Điểm qua các phương pháp cắt trĩ tại Hồng Cường: → Phương pháp truyền thống: + Cắt trĩ bằng phương pháp Longo: Sử dụng máy khâu cắt một khoanh dài khoảng 3-4cm trên đường lược, nhằm làm giảm lượng máu lưu thông đến búi trĩ, đồng thời khâu treo phần niêm mạc hậu môn, tái tạo lại hình dáng và chức năng hậu môn. + Cắt trĩ bằng laser: Sử dụng thiết bị chiếu chùm tia laser vào búi trĩ, tia laser sẽ đốt cháy búi trĩ hoặc cắt gốc búi trĩ nhanh chóng mà không gây ảnh hưởng đến các vùng da xung quanh. → Phương pháp hiện đại: + Phương pháp cắt trĩ bằng PPH: Sử dụng máy kẹp dồn búi trĩ vào bên trong lòng thiết bị, cắt đứt nguồn cung cấp máu nuôi búi trĩ, sau đó cắt bỏ búi trĩ nhanh chóng và đưa ra khỏi cơ thể. + Phương pháp cắt trĩ HCPT: Sử dụng sóng điện cao tần để làm đông thắt mạch máu nuôi búi trĩ, sau đó dùng dao điện cắt bỏ búi trĩ nhanh chóng. Sau khi cắt trĩ, bệnh nhân được khâu tái tạo hậu môn đẹp tự nhiên và phục hồi chức năng hoàn hảo. Những lợi ích khi cắt trĩ tại Hồng Cường: + Hiệu quả cao: Cắt trĩ tại Hồng Cường với tỷ lệ thành công cao, hiệu quả vượt trội, bệnh nhân không lo tái phát. Bên cạnh đó các thủ thuật diễn ra nhanh chóng, không ảnh hưởng đến các bộ phận khác, bệnh nhân hoàn có thể an tâm và tin tưởng. + Dịch vụ tốt: Bệnh nhân không cần phải xếp hàng chờ đợi, quy trình thủ tục diễn ra nhanh chóng khoa hoặc, bệnh nhân hoàn toàn có thể được khám và điều trị xong trong ngày. Không gian khám bệnh hiện đại, tiện nghi tại Hồng Cường giúp bệnh nhân cảm thấy thoải mái hơn khi điều trị. + Chi phí hợp lý: Các khoản phí khám và điều trị bệnh được thông báo rõ ràng theo từng danh mục cụ thể. Tuy theo quyết định của bệnh nhân áp dụng phương pháp nào, điều trị ra sao chi phí sẽ giao động phù hợp với túi tiền. Hồng Cường cam kết không phát sinh thêm chi phí. Quy trình thực hiện cắt trĩ tại Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường được tiến hành như sau: + Bước 1: Bệnh nhân gọi điện đến hotline (028) 3863 9888, click [VÀO ĐÂY] hoặc nhấp vào bảng chat bên dưới đăng ký lấy mã số khám bệnh. + Bước 2: Bệnh nhân đến trực tiếp phòng khám tại địa chỉ 87-89 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM, TP.HCM theo lịch hẹn, điền thủ tục đăng ký trong khoảng 3-5 phút. + Bước 3: Y tá dẫn bệnh nhân lên phòng gặp bác sĩ ngay và thực hiện khám, tư vấn cụ thể các phương pháp cắt trĩ. + Bước 4: Nếu bệnh nhân đồng ý, bác sĩ sẽ sắp xếp đưa bệnh nhân vào phòng thủ thuật – tiểu phẫu để cắt trĩ ngay và ra về trong ngày. Phòng khám làm việc từ 8 – 20 giờ hàng ngày, kể cả ngày nghỉ và ngày lễ ngoài ra bạn có sẽ được tư vấn trực tuyến trên hệ thống website của phòng khám bằng cách nhấp vào bảng hỗ trợ bên dưới. https://danviet.vn/phong-kham-da-khoa-hong-cuong-phong-kham-benh-tri-uy-tin-tai-tp-hcm-50202010816392249.htm #titanhealthy #health #healthyblog PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG CƯỜNG ✚ Địa chỉ: 87 - 89 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM ✚ Thời gian làm việc: Từ 8h – 20h từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) ✚ Website: Phòng khám đa khoa Hồng Cường ✚ Hotline: (028) 3863 9888 - tư vấn miễn phí 24/24
 8. Phòng khám Đa khoa Hồng Cường là một trong những cơ sở y tế đã và đang giúp cho đông đảo người bệnh thoát khỏi những nỗi lo “ khó nói “ của các bệnh lí nhạy cảm như nam khoa, phụ khoa, bệnh xã hội…Tuy nhiên trong thời gian qua, có nhiều luồng thông tin phòng khám đa khoa Hồng Cường lừa đảo “vẽ bệnh” lấy tiền của người bệnh. Vậy thực hư điều đó ra sao, mởi các bạn cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây. Xác minh thông tin chuyện Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường lừa đảo “vẽ bệnh” lấy tiền Phòng khám Đa khoa Hồng Cường tọa lạc tại địa chỉ 87-89 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM đã ra đời với nhiệm vụ “ chăm sóc sức khỏe cộng đồng toàn diện” cho người bệnh. Giúp họ không chỉ bảo vệ sức khỏe của mình mà còn xây dựng tổ ấm hạnh phúc, bền vững. Thế nhưng hiện nay có một số các thông tin không tốt về phòng khám đang xuất hiện như biến bệnh nhân thành con nợ, vẽ bệnh moi tiền, tiền mất tật mang…đã khiến cho đông đảo người dân cảm thấy hoang mang, thậm chí có các đánh giá tiêu cực về đội ngũ nhân viên, bác sĩ tại đây. Vậy thực hư của chuyện phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường lừa đảo “vẽ bệnh” lấy tiền là như thế nào? nguồn gốc do đâu? Trực tiếp trao đổi với bệnh nhân đã đến thăm khám tại phòng khám đa khoa Hồng Cường cũng như đội ngũ các bác sĩ, nhân viên y tế đã làm việc tại đây, chúng tôi nhận thấy thông tin lừa đảo trên thường xuất phát ở các diễn đàn, trang web, face book mà chưa hề được kiểm chứng, người thật việc thật. Đó hoàn toàn là thông tin từ một phía, nguyên nhân có thể xuất phát từ các yếu tố sau. Trước sức ép cạnh tranh của thị trường, nhất là khi các cơ sở y tế tư nhân mọc lên như nấm tại khu vực phát triển như TPHCM. Có một bộ phận những người vì muốn tranh giành lợi cho bản thân mà không ngừng sử dụng các chiêu trò xấu, tung tin đồn thất thiết phòng khám hồng cường lừa đảo, chặt chém, nâng giá, vẽ bệnh moi tiền để khiến bệnh nhân mất niềm tin, quay lưng để lựa chọn nơi khác. Đặc biệt các thông tin tiêu cực bao giờ cũng hấp dẫn người đọc hơn. Nên khi nhìn thấy thông tin trên, mọi người thường không tìm hiểu kĩ đúng sai mà nhanh chóng chia sẻ, lan truyền chóng mặt, làm cho hình ảnh phòng khám Hồng Cường ngày bị bôi đen hơn trong lòng người khác. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận có một thực tế hiện nay rằng, bên cạnh các cơ sở y tế hoạt động chân chính đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh thì cũng còn không ít nhưng cơ sở vẫn đang lợi dụng niềm tin của người bệnh để kiếm những đồng tiền bất lương. Điều đó khiến cho nhiều người phẫn nộ, và không tránh khỏi tình trạng “ một con sâu làm rầu nồi canh”. Do đó khi có một thông tin xấu, tiêu cực xuất hiện ở một nơi nào đó thì ngay lập tức Hồng Cường cũng bị chĩa mũi nhọ và tấn công. Cha ông ta có câu “ gian nan thử sức, vàng thật thử lửa” với sự chuyên nghiệp, tậm tâm và hết lòng vì người bệnh trong suốt quá trình hoạt động trong thời qua. Phòng khám vẫn đang hoạt động tốt dưới sự cho phép và quản lí nghiêm ngặt của sở Y Tế TPHCM. Lượng bệnh nhân đến phòng khám không ngường gia tăng, thậm chí không chỉ ở TPHCM mà còn nhiều tỉnh thành lân cận khác như Đồng Nai, Long An, Bình Dương, Vũng Tàu… Kiểm chứng chất lượng của phòng khám đa khoa Hồng Cường Phòng khám Đa Khoa Hồng Cường có được vị thế nhất định trong lòng của những bệnh nhân đã và đang thăm khám tại đây. Bởi bệnh nhân khi đến đây đều được trải nghiệm những dịch vụ y tế chất lượng nhất, giúp cho đông đảo người bệnh có thể sớm hồi phục, quy trở lại với quỹ đạo trước đây của mình. Vì vậy nên khi đứng trước các thông tin xấu “ lừa đảo, vẽ bệnh moi tiền “ của phòng khám, nhiều người vẫn không bị lung lay mà tiếp tục tin tưởng lựa chọn phòng khám điều trị. Đến với phòng khám đa khoa Hồng Cường người bệnh sẽ luôn cảm thấy hài lòng về mọi mặt và không bao giờ cảm thấy thất vọng. Được chẩn đoán, thăm khám, điều trị bằng đội ngũ các bác sĩ chuyên khoa giỏi, giàu kinh nghiệm, tận tâm ở tất cả các chuyên khoa như hậu môn, nam khoa, phụ khoa…Bác sĩ còn là những người luôn thấu hiểu cảm xúc lo lắng, bất an của người bệnh nên kịp thời động viên chia sẻ, giúp bệnh nhân sớm vượt qua trở ngại tâm lí. Đối với bác sĩ tại Hồng Cường mỗi bệnh nhân đều như người nhà của chính mình nên luôn đối xử nhiệt tâm nhất. Phòng khám được chú trọng đầu tư đầy đủ trang thiết bị y tế hiện đại, nhập khẩu từ các nước tiên tiến trên thế giới để hỗ trợ đắc lực cho quá trình chẩn đoán, hỗ trợ điều trị hiệu quả các bệnh lí kể cả ở mức độ nặng. Hơn nữa tại đây bác sĩ luôn tiên phong ứng dụng các kĩ thuật cải tiến mới, nhằm rút ngắn được thời gian điều trị, tiết kiệm được chi phí điều trị, nhưng vẫn đảm bảo được kết quả tối ưu. Phòng khám Hồng Cường còn tiến hành triển khai mô hình khám chữa bệnh “một bác sỹ - một y tá – một bệnh nhân” nên người bệnh luôn thoải mái trao đổi các thông tin cá nhân mà không phải cảm thấy ngại ngùng. Đặc biệt từ đó hỗ trợ bác sĩ nắm rõ về bệnh lí chính xác để dễ dàng đưa ra các phác đồ điều trị hiệu quả nhất. Quy trình khám chữa bệnh dễ dàng, nhanh chóng, có đội ngũ các nhân viên y tế luôn sẵn sàng khi cần đến. Đặc biệt còn có hệ thống tư vấn và đăng kí trực tuyến giúp cho người bệnh thuận tiện, không cần phải di chuyển nhiều lần đồng thời còn có ưu tiên được khám chữa bệnh mà không cần phải chờ đợi. Để giúp bệnh nhân yên tâm, không phải lo lắng về chi phí điều trị, phòng khám đa khoa Hồng Cường luôn thu phí đúng theo mọi quy định của sở y tế TPHCM đề ra. Đảm bảo cam kết không có các khoản chi phí sau khi đã tiến hành điều trị. Thực hiện mọi trao đổi để bệnh nhân có thể dễ dàng nắm bắt thông tin cũng như chủ động về tài chính. Với các vấn đề về thông tin cá nhân của người bệnh thì phòng khám sẽ luôn cảm kết bảo mật, không làm ảnh hưởng đến đời sống cá nhân của người bệnh nhất là những bệnh lí nhạy cảm, riêng tư và thầm kín mà mỗi người bệnh thường ngại ngùng, không dám chia sẻ cùng ai. Phòng khám đa khoa Hồng Cường là đơn vị y tế chuyên khoa được Sở Y tế cấp phép hoạt động. Do đó để nhận định chính xác phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường lừa đảo “vẽ bệnh” lấy tiền hay không? bạn nên tiến hành tự mình kiểm tra các thông tin. Nếu còn vướng mắc nào hãy đường ngần ngại mà gọi tới số điện thoại 028 3863 9888 để được giải đáp nhanh chóng nhất. https://suckhoedoisong.vn/phong-kham-da-khoa-hong-cuong-noi-cham-soc-suc-khoe-uy-tin-tai-tphcm-n185321.html #titanhealthy #health #healthyblog PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG CƯỜNG ✚ Địa chỉ: 87 - 89 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM ✚ Thời gian làm việc: Từ 8h – 20h từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) ✚ Website: Phòng khám đa khoa Hồng Cường ✚ Hotline: (028) 3863 9888 - tư vấn miễn phí 24/24
 9. TPO - Chương trình "Tiền Phong chung tay vì sức khỏe cộng đồng" thực hiện nhiều hoạt động thiết thực nhằm giúp đỡ bà con vùng tâm lũ Hà Tĩnh vượt qua những khó khăn, thiếu thốn sau đợt thiên tai vừa qua với sự hỗ trợ kinh phí của phòng khám đa khoa Hồng Cường và Đông Á. Chương trình “Tiền Phong chung tay vì sức khỏe cộng đồng” Ngày 5/12, tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) diễn ra chương trình “Tiền Phong chung tay vì sức khỏe cộng đồng” năm 2020 và lễ trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó ở vùng lũ lụt. Sau nhiều năm duy trì tại các tỉnh khu vực phía Nam, năm nay báo Tiền Phong và các Mạnh thường quân, đơn vị đồng hành quyết định thực hiện chương trình tại một địa phương miền Trung nhằm chung sức hỗ trợ người dân ổn định đời sống, khắc phục hậu quả sau bão lũ. Phát biểu tại chương trình, nhà báo Lý Thành Tâm, Trưởng Cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM cho biết đây là lần đầu tiên báo Tiền Phong tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh thiện nguyện tại một địa phương miền Trung nơi chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của bão lũ. Việc khám bệnh, phát thuốc cho bà con nghèo là việc làm được cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM thực hiện nhiều năm qua và được chính quyền, bà con các địa phương quan tâm, ghi nhận. Ông Phạm Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết, trong đợt lũ quét tháng 10 vừa qua, huyện có 19/23 xã bị ngập lụt và đặc biệt 7 xã vùng hạ du bị ngập sâu, trong đó xã Cẩm Quan nhiều nơi bị ngập sâu cả mét. Theo ông Phạm Văn Thắng, lũ lụt gây thiệt hại kinh tế địa phương gần 1.700 tỷ. Hàng loạt công trình công cộng, hoa màu bị hư hại, gia súc, gia cầm bị chết, bị cuốn trôi. Nhiều gia đình tái nghèo, trắng tay sau lũ. “Chúng tôi đã nhận được sự chia sẻ, động viên kịp thời của nhiều đoàn cứu trợ ngay trong và sau lũ, giúp địa phương vượt qua khó khăn, ảnh hưởng bởi thiên tai”, ông Thắng cho biết. Trong chương trình, với sự tham gia của đại diện Sở Y tế TPHCM, các y bác sỹ Bệnh viện Thủ Đức và Da liễu TPHCM, Phòng khám đa khoa Hồng Cường, Đông Á đã khám bệnh và phát thuốc cho khoảng 500 người dân trên địa bàn xã Cẩm Quan; trao tặng các cơ số thuốc khác nhau cho phòng Y tế huyện Cẩm Khê. Đồng thời Ban tổ chức chương trình cũng tặng 100 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các em học sinh xã Cẩm Quan; hỗ trợ 20 triệu đồng giúp xã khắc phục hậu quả bão lũ. + Các bác sỹ thăm khám, chẩn đoán điều trị bệnh cho người dân địa phương. + Các bác sỹ trẻ thăm khám cho một cụ già bị viêm da do tiếp xúc với vùng nước lũ nhiều ngày. + Hầu hết bà con đến khám chữa bệnh là người cao tuổi; mắc nhiều chứng bệnh khác nhau và đang dùng thuốc men. + Bà con nhận thuốc sau khi được khám bệnh. + Dịp này, chương trình đã trao 100 suất học bổng cho học sinh các cấp học trên địa bàn xã Cẩm Quan. Trao 20 triệu đồng hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt Chương trình "Tiền Phong chung tay vì sức khỏe cộng đồng" năm 2020 có sự đồng hành của Sở Y tế TPHCM, bệnh viên đa khoa Thủ Đức, bệnh viện da liễu TPHCM và sự hỗ trợ kinh phí, thuốc men từ Phòng khám đa khoa Hồng Cường và Đông Á, Công ty CP Dược phẩm Gonsa. https://www.tienphong.vn/ban-doc/tien-phong-chia-se-kho-khan-voi-dong-dao-ba-con-vung-lu-cam-quan-1760404.tpo #titanhealthy #health #healthyblog PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG CƯỜNG ✚ Địa chỉ: 87 - 89 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM ✚ Thời gian làm việc: Từ 8h – 20h từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) ✚ Website: Phòng khám Hồng Cường ✚ Hotline: (028) 3863 9888 - tư vấn miễn phí 24/24
 10. Sự hoàn thiện trong dịch vụ y tế cùng sự nổ lực trong nâng cao chất lượng chữa trị, Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường xứng đáng là nơi đáng tin cậy cho bệnh nhân “gởi gắm sức khỏe” khi có nhu cầu khám tai mũi họng. Đảm bảo hiệu quả chữa trị cao, an toàn cho sức khỏe người bệnh Trong suốt nhiều năm qua, Đa Khoa Hồng Cường đã thực hiện khám và điều trị rất thành công cho nhiêu ca bệnh tai mũi họng từ nhẹ cho đến nặng như viêm tai giữa, viêm tai ngoài, viêm mũi dị ứng, viêm mũi xoang, viêm amidan, viêm họng, polyp mũi… Sỡ dĩ có sự thành công đó cũng bởi phòng khám được dẫn dắt bởi những chuyên gia tai mũi họng giỏi, có chuyên môn sâu rộng, giàu kinh nghiệm và có khả năng sử dụng thành thạo các kỹ thuật điều trị tai mũi họng tiên tiến giúp chẩn đoán bệnh chính xác và điều trị bệnh đạt được kết quả khả quan. Bên cạnh đó, Hồng Cường cũng trang bị đầy đủ các trang thiết bị máy móc khám chữa bệnh tai mũi họng hiện đại như máy nội soi tai mũi họng thế hệ mới, kỹ thuật DNR – Plasma (điều trị bệnh về mũi họng), máy cộng hưởng âm thanh (điều trị các bệnh về tai) hoặc những liệu pháp đông tây y kết hợp với những ưu điểm vượt trội như: Hiệu quả cao và lâu dài, thời gian điều trị nhanh chóng, không gây đau đớn, ra về trong ngày, không gây tác dụng phụ và không để lại biến chứng về sau… Tuân thủ chi phí khám chữa bệnh theo quy định Tại Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường luôn đảm bảo chính sách chi phí khám và điều trị hợp lý, công khai, minh bạch. Các khoản chi phí luôn căn cứ theo giá đã được niêm yết cũng như căn cứ vào dịch vụ khám và hỗ trợ điều trị mà bệnh nhân chủ động lựa chọn. Sau khi bác sĩ khám, siêu âm, xét nghiệm (nếu có) sẽ tư vấn cho bệnh nhân về mức độ nặng nhẹ của bệnh, phương pháp điều trị, chi phí dự kiến… tránh trường hợp phát sinh chi phí sau điều trị. Toàn bộ các thông tin về thu phí hồ sơ bệnh án được lưu trên hệ thống quản lý điện tử, máy tính hiện đại. Nhân viên thu phí làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, xuất hóa đơn rõ ràng, kê khai từng hạng mục rõ ràng cho bệnh nhân thuận tiện đối chiếu. Dịch vụ y tế tiện lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí Đứng trước sự quá tải của những bệnh viện khám chữa tai mũi họng hiện nay, Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường mong muốn mang lại sự thoải mái cho người bệnh không cần phải làm hồ sơ rườm rà hay ngồi chờ đợi lâu mệt mỏi. Phòng khám đã có triển khai hệ thống tư vấn đặt hẹn online thông qua Hotline 028 3863 9888 hoặc đăng ký trực tiếp tại Website. Với dịch vụ tư vấn trực tuyến này, người bệnh sẽ được các chuyên gia tai mũi họng giàu kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn sâu rộng giải đáp cụ thể mọi thắc mắc bệnh lý, gợi ý phương pháp chữa trị, đưa ra những lời khuyên hữu ích và chính xác, hướng dẫn đặt hẹn khám trước để chủ động thời gian… tạo tâm lý yên tâm cho bệnh nhân trước khi đi khám. Đây là hình thức tư vấn an toàn, nhiệt tình và đáng tin cậy đối với tất cả các bệnh nhân. Các bệnh lý về tai mũi họng tưởng chừng như đơn giản nhưng thực chất chúng “tiềm ẩn” rất nhiều biến chứng nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp, não hoặc tim mạch người bệnh. Thế nên, việc phát hiện và khám chữa bệnh kịp thời là rất quan trọng để nâng cao hiệu quả chữa trị, đẩy lui bệnh trong thời gian ngắn, ít tốn kém chi phí. Với nhịp sống “hối hả”, bận rộn thì việc tìm kiếm một địa chỉ khám chữa tai mũi họng uy tín, có bác sĩ giỏi, thời gian linh hoạt có khám trong và ngoài giờ hành chính, chi phí hợp lý… là mong muốn của rất nhiều bệnh nhân khi có nhu cầu khám chữa bệnh. http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/phong-kham-da-khoa-hong-cuong-chuyen-khoa-tai-mui-hong-uy-tin-chat-luong-tai-tp-hcm-d245977.html #titanhealthy #health #healthyblog PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG CƯỜNG ✚ Địa chỉ: 87 - 89 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM ✚ Thời gian làm việc: Từ 8h – 20h từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) ✚ Website: Phòng khám Hồng Cường ✚ Hotline: (028) 3863 9888 - tư vấn miễn phí 24/24
 11. Phòng khám đa khoa Hồng Cường – sự lựa chọn chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy Bên cạnh việc xây dựng mô hình khám trong và ngoài giờ hành chính, tạo thuận tiện cho quý bệnh nhân, Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường cũng rất chú trọng vào chất lượng điều trị và các dịch vụ y tế chuyên nghiệp làm nền tảng để phát triển lâu dài và tạo dựng uy tín, niềm tin trong lòng bệnh nhân. Đại diện phòng khám Hồng Cường cho biết “Đứng trước bước tiến của lĩnh vực y khoa, phòng khám chúng tôi đã không ngừng cập nhật các hình thức chữa bệnh, chú trọng đến nghiên cứu và kinh nghiệm lâm sàng để xây dựng phác đồ chữa trị; tập trung vào bệnh nhân, phục vụ y tận tình, niềm nở, chi phí chữa bệnh hợp lý. Chúng tôi luôn quan niệm rằng sự khỏe mạnh của bệnh nhân là điều quan trọng nhất mà chúng tôi hướng tới, cung cấp cho bệnh nhân các dịch vụ liêm chính, nhiệt tình, chất lượng và tiện lợi” Đến nay, Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường xây dựng nguồn nhân lực vững mạnh, đội ngũ bác sĩ giỏi, có kinh nghiệm với chuyên môn cao và thái độ làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc. Cơ sở hạ tầng y tế được đầu tư đúng mức, bài bản với đầy đủ các phòng chức năng khang trang, tiện nghi; trang thiết bị hiện đại, nhập khẩu từ nước ngoài… giúp việc điều trị các ca bệnh diễn ra suôn sẻ và an toàn. Bên cạnh đó, phòng khám còn đi đầu trong việc ứng dụng các phương pháp mới vào trong các liệu trình điều trị nhằm nâng cao tỉ lệ khỏi bệnh, thời gian điều trị và phục hồi được rút ngắn, giảm thiểu chi phí cho người bệnh. Có thể kể đến một số phương pháp như: DHA, PPH, HCPT, ALA – PDT, DNR, Oxygen, Dao Leep... Mô hình khám chữa bệnh “1 bác sĩ chăm sóc 1 bệnh nhân” được đưa vào thực hiện nhằm giúp thuận tiện cho việc khám kỹ lưỡng, theo dõi bệnh sát sao, giữa bác sĩ và bệnh nhân có không gian riêng tư để trao đổi kỹ lưỡng về mọi thắc mắc bệnh lý. Chi phí khám chữa bệnh đảm bảo tính hợp lý, phù hợp với nhiều đối tượng bệnh nhân. Bảng giá dịch vụ khám/ chữa bệnh được niêm yết từng hạng mục và công khai rõ ràng, minh bạch, tư vấn cụ thể trước khi điều trị theo đúng quy định của Sở Y Tế. Bệnh nhân có thể chủ động theo dõi, đối chiếu và xuất hóa đơn rõ ràng. Với công việc bận rộn như hiện nay rất nhiều người gặp khó khăn trong việc thu xếp thời gian đi khám chữa bệnh. Hiểu được điều này, Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường triển khai thực hiện dịch vụ khám, hỗ trợ điều trị cả trong và ngoài giờ hành chính với mức phí không thay đổi. Khám bệnh ngoài giờ - tiết kiệm thời gian tại đa khoa Hồng Cường Đối với những bệnh nhân có công việc bận rộn hoặc ở ngoại tỉnh khó sắp xếp thời gian lên TP.HCM khám chữa bệnh thì dịch vụ khám chữa bệnh ngoài giờ không chỉ giúp giải quyết vấn đề thời gian mà còn góp phần giải tỏa áp lực về nhu cầu khám và chữa bệnh đang ngày càng tăng như hiện nay. Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường (tại số 89 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM) là một trong những địa chỉ uy tín, thực hiện khám chữa bệnh cả trong và ngoài giờ hành chính. Hiện nay, phòng khám được cấp phép chuyên sâu trong điều trị các bệnh lý sau: Nam khoa, phụ khoa, đình chỉ thai kỳ, bệnh xã hội, bệnh hậu môn – trực tràng, bệnh tai mũi họng,… ► Phòng khám làm việc từ 8h - 20h tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày chủ nhật, lễ, tết… bệnh nhân có thể tan ca đến khám sau giờ hành chính hoặc đi khám vào thứ bảy, chủ nhật, tránh ảnh hưởng tới công việc cá nhân. ► Mức phí khám chữa bệnh được xét duyệt, niêm yết từng hạng mục rõ ràng theo quy định chung của Sở Y Tế, không thay đổi dù bạn khám trong hay ngoài giờ hành chính. ► Bên cạnh đó, để tạo sự chủ động và yên tâm trước khi đi khám, quý bệnh nhân có thể liên hệ [Tư vấn trực tuyến] Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho bệnh nhân khó khăn cũng như khuyến khích bệnh nhân ở tỉnh xa đến TP.HCM khám bệnh, chung tay vào mục tiêu “nâng cao sức khỏe cộng đồng” Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường đã triển khai nhiều chính sách ưu đãi giảm 30% chi phí khám và điều trị, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, suất ăn nhẹ cho bệnh nhân và người nhà… bệnh nhân cần liên hệ đặt hẹn khám trước để được hỗ trợ giảm phí, tiếp đón và phục vụ chu đáo hơn. https://eva.vn/tin-tuc-suc-khoe/dich-vu-kham-benh-ngoai-gio-uy-tin-tai-phong-kham-da-khoa-hong-cuong-c296a432722.html #titanhealthy #health #healthyblog PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG CƯỜNG ✚ Địa chỉ: 87 - 89 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM ✚ Thời gian làm việc: Từ 8h – 20h từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) ✚ Website: Phòng khám Hồng Cường ✚ Hotline: (028) 3863 9888 - tư vấn miễn phí 24/24
 12. PK Đa khoa Hồng Cường – địa chỉ khám bệnh trĩ chuyên nghiệp, chất lượng tại TP. HCM Phòng khám Đa Khoa Hồng Cường tọa lạc tại 87 - 89 Thành Thái P.14, Q.10, Tp.HCM đã được Sở Y tế cấp phép hoạt động, ra đời với mong muốn có thể sẽ chia và cải thiện tốt nhất sức khỏe cho người dân tại Tp. HCM và các tỉnh lân cận; thực hiện sứ mệnh hoạt động chính là mang lại sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc cho bệnh nhân. Sau một thời gian hoạt động, Hồng Cường đã xây dựng được lòng tin đối với đông đảo người dân đến khám và chữa đa dạng các bệnh lý sau: Bệnh trĩ, nứt hậu môn, bệnh áp-xe hậu môn, rò hậu môn, polyp hậu môn, nội soi tầm soát ung thư hậu môn… Khi đến với Chuyên khoa hậu môn trực tràng – Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường để khám chữa bệnh, bệnh nhân sẽ được đáp ứng đầy đủ các yếu tố chất lượng cao với quy cách phục vụ chuyên nghiệp, hiệu quả chữa trị cao, an toàn, mức chi phí hợp lý. Phòng khám Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường được xây dựng theo mô hình “bệnh viện - phòng khám” sạch sẽ, tiện nghi với đầy đủ các phòng chức năng như: Phòng khám, phòng tiểu phẫu vô trùng khép kín, phòng tiêm truyền, phòng nghỉ dưỡng, phòng thuốc đạt chuẩn GPP… Các trang thiết bị máy móc được nhập khẩu từ nước ngoài, vô trùng sạch sẽ, nâng cao hiệu quả và tính an toàn trong suốt quá trình chữa trị. Để đảm bảo việc khám chữa bệnh hậu môn-trực tràng diễn ra hiệu quả, phòng khám hiện đang áp dụng kỹ thuật nội soi tiên tiến giúp chẩn đoán bệnh lý sâu bên trong ống hậu môn mà mắc thường không thể nhìn được. Phác đồ chữa trị được xây dựng dựa trên tình hình bệnh cụ thể của bệnh nhân, có thể là điều trị nội khoa (dùng thuốc uống, kem bôi, thuốc đặt hậu môn) hoặc áp dụng các kỹ thuật tiên tiến như Longo, PPH, HCPT dưới sự hỗ trợ của công nghệ Định vị điểm giúp loại bỏ búi trĩ ở mức độ nặng an toàn – nhanh chóng – vết thương nhỏ - tỷ lệ thành công cao. Điểm nổi bật tại phòng khám Hồng Cường Đặc biệt, Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường luôn chú trọng đặc biệt đến đội ngũ chuyên gia có cả tài năng lẫn y đức. Tập trung thu hút những y bác sĩ giỏi, có giấy phép hành nghề chính quy, giàu kinh nghiệm chuyên môn, có trách nhiệm với bệnh nhân… trực tiếp khám và điều trị đem lại kết quả chính xác, điều trị hiệu quả cao, phục hồi trong thời gian ngắn. Bên cạnh không ngừng nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường cũng luôn nổ lực trong việc xây dựng dịch vụ y tế chuyên nghiệp - tiết kiệm thời gian. Từ quy trình tư vấn online đến đặt hẹn khám, xử lý hồ sơ, tiếp nhận bệnh, điều trị, chăm sóc sau thủ thuật… đều có nhân viên y tế hỗ trợ tận tình, chu đáo. Đặc biệt ưu tiên giải quyết kịp thời các trường hợp đã đặt hẹn qua hệ thống tư vấn online. Quy trình khám, chữa bệnh được xây dựng khép kín, “1 bác sĩ – 1 y tá – 1 bệnh nhân” đúng với tính chất “bệnh khó nói”, giúp bệnh nhân yên tâm trao đổi và được được giải đáp những thắc mắc về vấn đề sức khoẻ một cách cụ thể và chi tiết, các thông tin cá nhân luôn được bảo mật an toàn. Với hệ thống chăm sóc chu đáo và điều trị bệnh toàn diện, hiệu quả… Đa Khoa Hồng Cường luôn đem đến sự tin tưởng, hài lòng cho mọi bệnh nhân. Về vấn đề chi phí khám chữa bệnh trĩ - hậu môn tại Đa khoa Hồng Cường bệnh nhân cũng có thể an tâm bởi các khoản phí đều được kê khai, niêm yết theo từng hạng mục đảm bảo tính hợp lý và minh bạch. Trước khi điều trị bệnh nhân luôn được đưa ra một mức phí hỗ trợ điều trị dự kiến, được lựa chọn phác đồ theo đúng nhu cầu của mình, không có phát sinh thêm sau quá trình điều trị và có hóa đơn rõ ràng theo quy định Với những thành công trong điều trị bệnh trĩ, hậu môn trong nhiều năm qua, Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường – phòng khám bệnh trĩ HCM xứng đáng với sự tin tưởng của đông đảo bệnh nhân. Đây cũng là động lực to lớn để phòng khám ngày càng phát triển vững mạnh, là điểm tựa chăm sóc sức khỏe cho mọi nhà! https://danviet.vn/phong-kham-da-khoa-hong-cuong-phong-kham-benh-tri-uy-tin-tai-tp-hcm-50202010816392249.htm #titanhealthy #health #healthyblog PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG CƯỜNG ✚ Địa chỉ: 87 - 89 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM ✚ Thời gian làm việc: Từ 8h – 20h từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) ✚ Website: Phòng khám Hồng Cường ✚ Hotline: (028) 3863 9888 - tư vấn miễn phí 24/24
 13. Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường: nơi hội tụ bác sĩ giỏi, tận tâm, y đức Y đức không chỉ là lời nói hay, cử chỉ đẹp mà còn là tinh thần, thái độ phục vụ cũng như trách nhiệm trong công việc, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người bệnh. Đối với một người bác sĩ thì việc tiếp thu kiến thức phải đi đôi với kỹ năng và thực hành thì mới có thể thực hiện nghĩa vụ trọn vẹn “chữa bệnh cứu người”. Nắm được tầm quan trọng của đội ngũ bác sĩ, ngay từ khi thành lập Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường đã tuyển chọn và thu hút những bác sĩ không chỉ giỏi về chuyên môn, tay nghề cao, giàu kinh nghiệm mà còn có phẩm chất đạo đức tốt, chu đáo cũng như thấu hiểu tâm lý người bệnh vể trực tiếp đảm nhận điều trị. Trong những năm qua, phòng khám luôn được người bệnh đánh giá cao trong công tác tư vấn, khám và điều trị các bệnh lý chuyên môn sau: Nam khoa, phụ khoa, bệnh xã hội, tai mũi họng, đình chỉ thai kỳ bằng thuốc, bệnh trĩ-hậu môn… Với sự kỹ lưỡng, cẩn thận trong thao tác khám chữa bệnh, tìm ra những giải pháp chữa trị phù hợp đem lại hiệu quả tối ưu, các bác sĩ giỏi tại Hồng Cường đã giúp người bệnh chiến thắng được nỗi lo bệnh tật trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, các bác sĩ tại Phòng Khám Hồng Cường cũng không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn và tiếp cận những kỹ thuật y khoa tiên tiến, mới mẻ để ứng dụng vào công tác điều trị. Một số phương pháp hiện đã được áp dụng thành công tại Hồng Cường có thể kể đến như: Dao Leep, Oxyen trong điều trị bệnh phụ khoa; DNR – Plasma điều trị bệnh mũi họng; PPH, HCPT, Longo và công nghệ định vị điểm trong điều trị bệnh trĩ; ALA-PDT, DHA chữa trị bệnh xã hội… mang đến tỉ lệ khỏi bệnh cao, an toàn cho sức khỏe người bệnh, rút ngắn được thời gian phục hồi và giảm thiểu các mức phí phát sinh, ngăn ngừa tái phát. Đối với việc khám chữa bệnh thì tâm lý bệnh nhân cũng có ảnh hưởng không hề nhỏ, chẳng hạn như khi bị mắc một số căn bệnh nhạy cảm ở “vùng kín” thì đa số người bệnh sẽ có tâm lý e ngại, sợ hãi khi nói đến việc đi khám. Thấu hiểu điều này, phòng khám Hồng Cường đã áp dụng một hình điều trị hết sức kín đáo, riêng tư “1 bác sĩ chăm sóc 1 bệnh nhân”, tạo không gian thoải mái, cởi mở để bệnh nhân chia sẻ mọi thắc mắc mà bản thân đang gặp phải; được bác sĩ tư vấn kỹ lưỡng và hỗ trợ chữa trị tận tình. Dịch vụ y tế luôn đặt sức khỏe và lợi ích bệnh nhân lên hàng đầu Bên cạnh đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn, chuẩn y đức thì Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường cũng mong muốn người bệnh được khám chữa bệnh trong tâm thế thoải mái, yên tâm giao phó sức khỏe. Chính vì vậy, phòng khám chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi với đầy đủ các khoa-phòng chức năng; đầu tư các máy móc, trang thiết bị y tế hiện đại, nhập khẩu từ nước ngoài, vô trùng-khử khuẩn sạch sẽ, thực hiện bảo dưỡng định kỳ… giúp đưa ra kết quả chuẩn xác, hỗ trợ bác sĩ đưa ra phương pháp chữa trị hiệu quả, khả quan, nâng cao tính an toàn. Khi người bệnh đến với Phòng Khám Hồng Cường sẽ không cần phải mệt mỏi chen lấn hay chờ đợi, bởi tại đây mọi quy trình khám chữa bệnh đều được thiết kế khoa học, nhanh chóng, hỗ trợ đặt hẹn – lấy mã số khám tại hệ thống [ ] , nhân viên y tế hỗ trợ làm hồ sơ bệnh án sau 3-5 phút có thể gặp bác sĩ điều trị chuyên khoa. Toàn bộ chi phí khám và điều trị bệnh lý được xây dựng theo khung giá chuẩn do Sở Y Tế quy định, niêm yết bảng giá dịch vụ công khai, tư vấn cụ thể và thống nhất với bệnh nhân trước khi điều trị, in hóa đơn rõ ràng cho bệnh nhân thuận tiện theo dõi, đối chiếu. Một yếu tố quan trọng nữa là hệ thống quản lý điện tử, lưu trữ hồ sơ bệnh án và thông tin cá nhân bảo mật, không có hiện tượng rò rỉ ra bên ngoài, không ảnh hưởng tới cuộc sống riêng tư của bệnh nhân. Với sự đầu tư chỉn chu về dịch vụ y tế cùng đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu y đức Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường xứng đáng là sự lựa chọn đáng tin cậy cho bệnh nhân yên tâm khám chữa bệnh trong điều kiện y khoa chuyên nghiệp, uy tín. https://taisao.info/phong-kham-da-khoa-hong-cuong-blog-suc-khoe-cho-gia-dinh-2/ #titanhealthy #health #healthyblog PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG CƯỜNG ✚ Địa chỉ: 87 - 89 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM ✚ Thời gian làm việc: Từ 8h – 20h từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) ✚ Website: Phòng khám đa khoa Hồng Cường hcm ✚ Hotline: (028) 3863 9888 - tư vấn miễn phí 24/24
 14. Ngày càng nhiều bệnh nhân tìm đến các phòng khám thay vì bệnh viện công vì những ưu điểm như: không phải mất nhiều thời gian chờ đợi, dịch vụ tốt, y bác sĩ thân thiện, nhiệt tình. Tuy nhiên, nắm bắt được nhu cầu đó, nhiều phòng khám, cơ sở y tế chui mọc lên nhan nhản khiến bệnh nhân hoang mang, bối rối không biết đâu mới là địa chỉ tin cậy. Và để giải quyết khó khăn này, xin giới thiệu với các bạn Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường – địa chỉ uy tín tại Hồ Chí Minh. Tầm nhìn và sứ mệnh Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường luôn chú trọng đặc biệt đến đội ngũ chuyên gia, y bác sĩ giàu kinh nghiệm chuyên môn, hệ thống trang thiết bị y khoa hiện đại, môi trường y tế chuyên nghiệp nhằm thực hiện sứ mệnh hoạt động chính là mang lại sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc cho bệnh nhân. Hướng tới mục tiêu trở thành phòng khám đa khoa chữa bệnh hàng đầu trên cả nước. Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giỏi Tập trung xây dựng đội ngũ chuyên gia, y bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu y đức nhằm mang lại chất lượng dịch vụ y khoa chuyên nghiệp, chấn đoán và hỗ trợ điều trị bệnh đạt hiệu quả cao nhất là yếu tố hàng đầu mà Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường hướng đến. Khám và hỗ trợ điều trị bệnh theo mô hình 1 bác sĩ – 1 y tá – 1 bệnh nhân nhằm đảm bảo tính chu đáo, toàn diện. Đội ngũ y bác sĩ giỏi Chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp Dịch vụ tư vấn y khoa trực tiếp, trực tuyến, miễn phí giúp giải đáp mọi băn khoăn, thắc mắc liên quan đến bệnh lý nhanh nhất. Bác sĩ chuyên khoa trực tiếp tư vấn và trả lời câu hỏi của bệnh nhân. Bệnh nhân không phải chờ đợi, tư vấn và đến khám ngay. Cơ sở y khoa hiện đại Đến thăm khám bệnh tại Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường, người bệnh sẽ được chăm sóc trong hệ thống chuỗi phòng chờ, phòng xét nghiệm, phòng tiểu phẫu, phòng lưu bệnh thiết kế theo quy trình khép kín, khang trang, hiện đại nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc khám và điều trị bệnh hiệu quả, rút ngắn thời gian trị liệu, tiết kiệm chi phí cho bệnh nhân. Hệ thống máy siêu âm 2D, 3D, công nghệ Dopler theo đúng tiêu chuẩn quốc tế giúp mang lại hình ảnh bệnh chân thực, chấn đoán được chính xác nhất. Dịch vụ y khoa đa dạng Hiện nay, Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường đang hỗ trợ điều trị hiệu quả các chuyên khoa như: bệnh phụ khoa, nam khoa, phá thai an toàn, bệnh xã hội, phá thai bằng thuốc, bệnh trĩ, tai mũi họng. Trong đó, khoa tai mũi họng tại đây được nhiều chuyên gia đầu ngành y tế đánh giá cao, với phạm vi điều trị rộng Quy trình khám bệnh khoa học Tất cả quy trình khám chữa bệnh tại phòng khám được xây dựng nhanh chóng, hiệu quả và chất lượng. Đặc biệt phòng khám luôn chú trọng quan tâm đến bệnh nhân sau khi đã hoàn thành quá trình trị liệu nhằm đảm bảo tính an toàn, phòng tránh những biến chứng không đáng có về sau. Ưu tiên giải quyết và kịp thời các trường hợp bệnh nhân cấp cứu, các trường hợp đã đặt hẹn trước qua tư vấn online. Bệnh nhân khám chữa bệnh sẽ đăng ký các thủ tục hành chính theo quy định của phòng khám và được nhân viên điều dưỡng hướng dẫn. Chi phí điều trị bệnh hợp lý Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường cam kết, 100% chi phí thăm khám và hỗ trợ điều trị được đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng quy định của Bộ Y Tế đề ra. Bệnh nhân luôn được đưa ra một mức phí hỗ trợ điều trị dự kiến và được lựa chọn phác đồ theo đúng nhu cầu của mình. Nếu còn gì thắc mắc muốn được giải đáp chị em có thể liên hệ qua số điện thoại (028) 3863 9888 hoặc nhấp vào bảng chat để được tư vấn viên của chúng tôi hỗ trợ tốt nhất. http://khampha.vn/thong-tin-doanh-nghiep/phong-kham-da-khoa-hong-cuong-dieu-tri-bang-trai-tim-va-tam-long-c41a758286.html #titanhealthy #health #healthyblog PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG CƯỜNG ✚ Địa chỉ: 87 - 89 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM ✚ Thời gian làm việc: Từ 8h – 20h từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) ✚ Website: Phòng khám đa khoa Hồng Cường hcm ✚ Hotline: (028) 3863 9888 - tư vấn miễn phí 24/24
 15. Đầu tư nhiều thiết bị hiện đại, đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao Xã hội ngày nay, những bệnh lý liên quan đến bệnh nam khoa càng tăng lên nhanh chóng, nhất là các bệnh như: Viêm đường tiết niệu, viêm tuyến tiền liệt, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, yếu sinh lý, viêm nhiễm vùng kín (bao quy đầu/ dương vật/ tinh hoàn,…). Thực tế cho thấy, các căn bệnh này gây ra những biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng tới sinh hoạt tình dục, công việc, đe dọa khả năng sinh sản của người đàn ông. Vì vậy, nam giới ngày nay đã chủ động hơn trong việc thăm khám khi nhận thấy biểu hiện của bệnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn số đông người mắc bệnh, phần lớn vì vấn đề khá “nhạy cảm” nên mặc cảm dẫn đến chậm trễ trong việc chữa trị, gánh chịu nhiều hậu quả đáng tiếc, nặng nề nhất là vô sinh-hiếm muộn. Nắm bắt được nhu cầu khám chữa bệnh hiệu quả, đảm bảo bí mật của nam giới, Phòng khám Đa khoa Hồng Cường (tọa lạc số 87 - 89 Thành Thái P.14, Q.10, TP.HCM) đã thành lập chuyên khoa Nam khoa với dịch vụ y tế chất lượng, cam kết mức phí hợp lý. Với mục tiêu xây dựng môi trường y tế đạt tiêu chuẩn, Đa Khoa Hồng Cường luôn nỗ lực xây dựng từ những yếu tố cơ bản như: đầy đủ khoa phòng chức năng, các khu vực khám chữa bệnh sạch sẽ, vô trùng; nhập khẩu trang thiết bị máy móc hiện đại, tiến hành bảo dưỡng định kì… hỗ trợ quá trình chẩn đoán bệnh lý chính xác, điều trị thuận lợi, hiệu quả cao, phòng ngừa các viêm nhiễm chéo, hạn chế rủi ro y tế. Nắm được đội ngũ bác sĩ là yếu tố quyết định đến hiệu quả chữa trị, phòng khám “luôn lấy con người làm nền tảng” để xây dựng uy tín lâu dài. Chính vì vậy, Đa Khoa Hồng Cường chủ trương thu hút những bác sĩ chuyên nam khoa giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, có tinh thần cầu tiến, áp dụng thành thạo các thao tác chẩn đoán, điều trị… Đặc biệt, không chỉ tìm ra các phác đồ điều trị nội khoa hữu hiệu, các bác sĩ đa khoa Hồng Cường cũng thường xuyên tham gia các khóa huấn luyện, nâng cao tay nghề, chuyển giao công nghệ, áp dụng thành công các kỹ thuật tiên tiến vào điều trị nam khoa, đem lại hiệu quả khả quan. Phát triển dịch vụ dựa trên nhu cầu người bệnh Một điểm cộng đáng chú ý được bệnh nhân yên tâm khi lựa chọn Phòng khám Đa khoa Hồng Cường khám chữa bệnh đó là các gói khám nam khoa đa dạng từ cơ bản đến khám dịch vụ, khám theo yêu cầu… phù hợp với “túi tiền” của nhiều đối tượng bệnh nhân. Đại diện phòng khám khẳng định từng hạng mục khám, xét nghiệm hay điều trị bệnh lý đều được kê khai, niêm yết rõ ràng; đồng thời có sự tư vấn kỹ lưỡng cho bệnh nhân trước khi điều trị, không phát sinh sau điều trị. Phòng khám Hồng Cường triển khai hệ thống tư vấn trực tuyến qua hotline 028 3863 9888, giúp bệnh nhân tham khảo chi phí dự kiến hay cần tìm hiểu thông tin bệnh lý, phương án chữa trị, đặt hẹn khám trước… cam kết bảo mật thông tin cá nhân. Quy trình thăm khám và điều trị bệnh lý nam khoa tại Hồng Cường cũng diễn ra nhanh chóng, thủ tục hồ sơ được tối ưu hóa, xử lý nhanh gọn, tiết kiệm tối đa thời gian chờ khám. Đại diện bác sĩ nam khoa - Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường cho biết, “Mọi bệnh nhân khi đến phòng khám chúng tôi điều trị đều được đối xử công bằng, tôn trọng và phục vụ chu đáo. Chúng tôi luôn mong muốn đem đến cho bệnh nhân môi trường khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiệu quả, chi phí rõ ràng giúp bệnh nhân yên tâm trị bệnh”. https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/tu-van-suc-khoe/kham-benh-nam-khoa-chi-phi-hop-ly-o-da-khoa-hong-cuong-tp-hcm-665787.html #titanhealthy #health #healthyblog PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG CƯỜNG ✚ Địa chỉ: 87 - 89 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM ✚ Thời gian làm việc: Từ 8h – 20h từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) ✚ Website: Phòng khám đa khoa Hồng Cường hcm ✚ Hotline: (028) 3863 9888 - tư vấn miễn phí 24/24