• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

lujinde

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  61
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About lujinde

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 04/08/2003

Contact Methods

 • MSN
  250 ngày
 • Website URL
  https://dakhoahoancautphcm.vn/

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  TP.Hồ Chí Minh
 1. MỤN NƯỚC LÀ GÌ? NGUYÊN NHÂN NỔI MỤN NƯỚC Ở MÔI?Mụn nước là gì ?Mụn nước là những cấu trúc nổi gồ trên bề mặt da, bên trong chứa chất dịch trong hoặc là mủ nếu bị bội nhiễm vi khuẩn. Khi những mụn này có kích thước lớn hơn thì được gọi là bóng nước.Các mụn nước hay bóng nước này có thể xuất hiện khắp nơi trên cơ thể như ở mặt, tay, chân, bụng, lưng… với kích thước và hình dáng đa dạng, khi nổi mụn nước còn có thể kèm theo các triệu chứng như ngứa, nóng rát, sốt, uể oải, đau nhức cơ… Nốt mụn nước khi bị vỡ có thể để lại sẹo hoặc gây nhiễm trùng nếu không xử lý đúng phương. pháp..Nguyên nhân bị nổi mụn nước ở môiNguyên nhân nổi mụn nước thường là từ các tác nhân môi trường bên ngoài hoặc cũng có thể do tác nhân từ chính bên trong cơ thể chúng ta. Các nguyên nhân chủ yếu thường do:- Do tiếp xúc với các hóa chất mỹ phẩm công nghiệp, lông động vật, phấn hoa…- Dị ứng với các loại thực phẩm, thức ăn- Do tuyến tiết bã nhờn hoạt động mạnh sẽ khiến cho bã nhờn bị tích tụ và hình thành mụn nước- Dị ứng sự thay đổi của thời tiết, thay đổi nội tiết tố ở người mắc- Dị ứng do môi trường sống độc hại, bụi bẩn, ô nhiễm...- Do tâm lí stress căng thẳng, uống thiếu nước làm cho môi khô và nổi mụn- Do cơ thể mắc các bệnh lý về da như:+ Bệnh zona thần kinh+ Bệnh thủy đậu+ Bệnh ghẻ nước+ Nhiễm virus Herpes- Gan thận suy yếuVấn đề ăn uống không khoa học, lạm dụng thuốc tây khi không có sự tư vấn từ bác sĩ…là những nguyên nhân chính khiến cho gan thận suy yếu. Khi chức năng của gan thận giảm, việc loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể bị nghẽn lại, gây tích tụ và từ đó phát ra ngoài da bằng cách nổi mụn nước.MÔI BỊ NỔI MỤN NƯỚC LIÊN QUAN TỚI BỆNH GÌ?Tình trạng nổi mụn nước ở môi là vấn đề ngoài da và có rất nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra. Bệnh lý này không chỉ làm mất tính thẩm mỹ của khuôn mặt và nó còn gây khó chịu, đau đớn và ảnh hưởng tới sinh hoạt hằng ngày.Ngoài ra, theo các bác sĩ tại Đa Khoa Hoàn Cầu thì nổi mụn nước ở môi còn là dấu hiệu nhận biết của nhiều bệnh lý nguy hiểm. Cụ thể: Rộp môi si.nh d.ụcĐây là bệnh do chủng virus Herpes simplex(HSV) gây ra, khiến cho trên môi xuất hiện những cục mụn nước có thể mọc riêng lẻ hoặc mọc thành từng chùm từng cụm. Rộp môi có các triệu chứng như:+ Mụn nước hoặc mụn mủ nổi ở cạnh môi, viền hoặc mép môi+ Mụn nước khi bị vỡ sẽ gây lở loét đau rát và ngứa ngáy+ Tình trạng này có thể kéo dài từ 1-3 tuần nếu không được điều trị và rất dễ bị tái phát nếu sức đề kháng bị yếu. Bệnh có thể dễ dàng truyền nhiễm khi bệnh nhân có hành vi hôn môi với người khác. Sùi mào gà miệngTương tự như rộp môi si.nh d.ục, sùi mào gà ở miệng là một trong những bệnh xã hội nguy hiểm do virus HPV gây ra. Chúng lây lan chủ yếu qua đường tì.nh d.ục không an toàn bằng miệng hoặc tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm bệnh. Với các triệu chứng như:+ Nổi mụn nước, mụn thịt li ti trên vành môi và cả trong khoang miệng khiến người bệnh có cảm giác cộm, vướng nhưng không đau, không ngứa nên mọi người dễ lầm tưởng là bị viêm họng.+ Một thời gian sau, các mụn này sẽ liên kết lại với nhau thành từng màu, sần sùi và dễ vỡ tiết ra dịch có mùi khó chịu+ Nếu không được điều trị, sùi mào gà miệng sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm như ung thư vòng họng, miệng... Giang mai ở miệngBệnh giang mai ở miệng là một trong những bệnh xã hội nguy hiểm và có thể gây tử vong nếu không được điều trị sớm. Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là qua đường tì.nh d.ục không an toàn bằng miệng hoặc tiếp xúc trực tiếp với người bệnh. Chúng có những biểu hiện như:+ Môi, miệng, lưỡi xuất hiện các mụn nước hoặc nốt săng giang mai hình tròn, có bờ và dễ nhầm lẫn với nhiệt miệng+ Nốt săng giang mai gây lở loét gây đau đớn khi ăn uống, sinh hoạt hằng ngày.+ Những nốt săng giang mai sẽ không tự mất, mà dễ lở loét rộng ra do tác động của nước bọt. Bệnh chốc lởBệnh này xuất hiện phổ biến ở trẻ em những cũng có thể ảnh hưởng đến người trưởng thành, bệnh do vi khuẩn gây ra và rất dễ lây lan. Bệnh xuất hiện những triệu chứng như sau:+ Xuất hiện mụn nước, vết lở loét trên môi và cả da toàn thân, đặc biệt là da mặt+ Giữ các vết loét có thêm các cục mụn nước trên trọng với nhiều kích thước khác nhau xung quanh môi, miệng+ Người bệnh sẽ cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu và đau rátBệnh tay chân miệngBệnh tay chân miệng chủ yếu xảy ra ở trẻ em dưới 10 tuổi, khi cơ thể trẻ có sức đề kháng yếu và chưa biết vệ sinh cá nhân. Bệnh dễ lây lan qua đường tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp nên người trưởng thành cũng có nguy cơ bị lây nhiễm.Triệu chứng:+ Xuất hiện mụn nước xung quanh môi, miệng, vòm họng+ Bàn tay, bàn chân xuất hiện mụn nước+ Trẻ sẽ bị ho, sốt, đau họng và khó chịu khi ăn, nuốt nước bọt+ Đau bụng, tiêu chảyBệnh nếu không chăm sóc đúng cách, các triệu chứng trên có thể sẽ tiến triển nặng và dễ phát sinh biến chứng. Các biến chứng nghiêm trọng có thể là viêm màng não, viêm phổi, viêm tim… Nhiều trường hợp, bệnh nhân còn đứng trước nguy cơ tử vong nếu các biến chứng không được kiểm soát điều trị kịp thời. Bệnh nhiệt miệngĐây là tình trạng viêm nhiễm do vi khuẩn xâm nhập vào các vết loét nhỏ ở niêm mạc miệng gây ra. Ngoài ra, bệnh còn xuất hiện do các bệnh lý về răng, thiếu vitamin B, ăn đồ cay nóng hoặc vệ sinh răng miệng không sạch sẽ. Tỷ lệ nữ giới mắc bệnh này thường cao hơn so với nam giới.Triệu chứng:+ Xuất hiện các vết loét ở môi, lưỡi, khoang miệng và bên trong vết loét có các cục mụn nước to nhỏ khác nhau+ Những cục mụn nước này sẽ vỡ ra, gây đau rát, khó chịu khi ăn uống. Bệnh nhiệt miệng sẽ tự khỏi trong 7-10 ngày nhưng có nguy cơ tái nhiễm thường xuyên.Dị ứng son môiĐây là tình trạng tiếp xúc với các loại hóa chất gây kích ứng da trên môi. Thường xuất hiện các triệu chứng như:+ Môi bị viêm, sưng đỏ tấy+ Quanh môi nổi mụn nước li ti và ngứa+ Môi thâm sậm, khô, nứt và dễ chảy máu.Vì thế khi cơ thể xuất hiện tình trạng mụn nước ở môi mà chưa xác định rõ nguyên nhân gây bệnh, các bạn nên tới cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời tránh những biến chứng nguy hiểm mà bệnh gây ra.Phòng ngừa mụn nước ở môi như thế nào ?- Không quan hệ tì.nh d.ục bằng miệng với người khác, nhất là với những người có tỷ lệ lây nhiễm cao như gái m.ại dâ.m...- Không được lạm dụng mỹ phẩm hay sử dụng các loại mỹ phẩm kém chất lượng, hạn chế sử dụng các loại son dưỡng môi có thành phần gây kích ứng môi.- Tránh để da tiếp xúc với người khác, đối với những vùng có mụn nước. Virus dễ lây lan nhất là từ các chất dịch tiết bên trong mụn nước.- Tránh sử dụng chung vật dụng cá nhân với người khác. Bát đĩa, khăn tắm, son dưỡng môi và các vật dụng khác khi tiếp xúc qua khu vực có mụn nước sẽ làm vật trung gian giúp mụn nước lây lan.- Luôn giữ cho răng miệng sạch sẽ. Khi bị nổi mụn nước ở môi, bạn hãy rửa tay thật sạch và cẩn thận trước khi chạm vào người khác.- Uống thêm nhiều nước, ăn nhiều rau quả để bổ sung vitamin và khoáng chất cho cơ thể giúp tăng sức đề kháng phòng tránh bệnh.PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ MỤN NƯỚC Ở MÔI HIỆU QUẢĐối với các loại mụn nước mà chúng tôi chia sẻ trên và dựa vào nguyên nhân cụ thể mà bác sĩ tại Đa Khoa Hoàn Cầu sẽ sử dụng phương pháp điều trị phù hợp và hiệu quả. Cụ thể:► Điều trị rộp môi si.nh d.ục: Bác sĩ sẽ sử dụng các loại thuốc như: Famcyclovir, Valacylovir, Acyclovir...để giảm mức độ bệnh và ngăn ngừa bệnh tái phát. Ngoài ra tại Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu các bác sĩ còn áp dụng phương pháp gen sinh học INT tiên tiến và hiện đại để điều trị rộp môi vô cùng hiệu quả.► Sùi mào gà miệng: Bác sĩ sẽ áp dụng những phương pháp hiện đại hiện nay như: ALA-PDT, đốt điện, đốt laser, áp lạnh... hoặc sử dụng thuốc đặc trị nếu tình trạng bệnh ở mức nhẹ. ► Điều trị lở chốc: Sử dụng dung dịch NaCL hoặc thuốc tím để loại bỏ vi khuẩn gây bệnh. Kết hợp với thuốc bôi và kháng sinh sẽ mang lại hiệu quả cao.► Tay chân miệng: Bác sĩ sẽ dựa vào tình trạng bệnh mà chỉ định phương pháp điều trị hiệu quả hoặc sử dụng thuốc đặc trị để loại bỏ vi khuẩn gây bệnh.► Dị ứng son môi: Chỉ cần vệ sinh môi sạch sẽ và sử dụng thuốc bôi do bác sĩ chỉ định để giảm ngứa và chống khô môi.PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU Địa chỉ của phòng khám: 80–82 Châu Văn Liêm, phường 11, Quận 5. Website: Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu Hotline: 028. 3923 9999 — tư vấn miễn phí 24/24 Thời gian làm việc: Từ 8h sáng — 20h đêm từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) https://dakhoahoancautphcm.vn/noi-mun-nuoc-o-moi-la-benh-gi-cach-dieu-tri-ra-sao.html
 2. Cùng tìm hiểu về bệnh lậu mãn tính nó như thế nào?BỆNH LẬU MÃN TÍNH LÀ GÌ? TRIỆU CHỨNG NHƯ THẾ NÀO VÀ CÓ LÂY TRUYỀN KHÔNG?Lậu là 1 loại bệnh xã hội truyền nhiễm do song cầu khuẩn Neisseria gonorrhoeae gây ra, bệnh lây lan từ người sang người bằng nhiều hình thức nhưng phổ biến nhất là bằng con đường tì.nh dục không an toàn. Nên thường gặp ở lứa tuổi thanh niên có hoạt động tì.nh d.ục thường xuyên. Trẻ sơ sinh cũng có thể bị lậu do lây từ người mẹ sang.Bệnh Lậu Mãn Tính Là Gì?Khi vi khuẩn gây bệnh xâm nhập vào cơ thể, chúng sẽ gây ra các tổn thương ở niệu đạo và dẫn đến bệnh lậu. Cũng giống như những bệnh xã hội khác, bệnh lậu thông thường sẽ phát triển qua 2 giai đoạn là cấp tính và mãn tính.Giai đoạn cấp tình thường có các triệu chứng rõ ràng như đái buốt, đái ra mủ... Nhưng nếu được chữa trị kịp thời thì bệnh có thể dễ dàng trị khỏi. Nhưng nếu không phát hiện điều trị kịp thời thì bệnh sẽ chuyển nặng sang giai đoạn sau gọi là giai đoạn mãn tính.Giai đoạn mãn tính chính là thời kỳ sau của cấp tính. Khi phát triển đến giai đoạn này, triệu chứng của bệnh thường không rõ rệt nữa, chúng tái phát nhiều lần liên tục. Mặc dù vậy nhưng ở thời điểm này, các lậu cầu khuẩn đã phát triển một cách mạnh mẽ và gây tổn thương đến bộ phận si.nh d.ục. Từ đó khiến người bệnh gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt tìn.h d.ục cũng như ảnh hưởng lớn đến tinh thần, sức khỏe. Nếu không được chữa trị sớm, bệnh lậu mãn tính còn có nguy cơ gây ra biến chứng, đe dọa đến khả năng sinh sản của bệnh nhân.Triệu Chứng Của Bệnh Lậu Mãn TínhNhững triệu chứng có thể gặp khi đến giai đoạn lậu mãn tính ở bệnh nhân nam như:- Tiểu khó, tiểu buốt, tiểu rắt và tiểu nhiều lần. Ngoài ra nam giới còn có cảm thấy bỏng rát khi đi tiểu. Thậm chí nước tiểu có dấu hiệu bất thường: kèm theo máu hoặc mủ đặc dính màu trắng hoặc vàng bán trên đầu dư.ơng v.ật.- Niệu đạ.o sưng đỏ và bị tổn thương. Có hiện tượng mủ chảy ra từ lỗ sáo. Mủ có thể có màu trắng đục như nhựa cây hoặc như nước vo gạo. Hiện tượng này thường hay xuất hiện nhiều vào buổi sớm khi ngủ dậy.- Bên cạnh đó là hiện tượng dư.ơng .vật đau nhức khi cư.ơng cứng hoặc xu.ất ti.nh lúc về đêm. Điều này khiến cho nam giới có cảm giác rất khó chịu.- Đau lưng là triệu chứng thường gặp của bệnh. Và cơ quan si.nh d.ục bị mất cảm giác. Do đó nam giới sẽ cảm thấy mất hứng thú khi quan hệ tìn.h d.ục.Còn ở nữ giới thì thường có các triệu chứng không được biểu hiện rõ ráng như nam giới hoặc là rất khó phát hiện ra, cùng với đó thì tâm lý e ngại càng làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các chị em nếu như không phát hiện và đi điều trị kịp thời. Nên giới nữ cần chú ý đến các triệu chứng như là:- Tiểu nhiều lần và có cảm giác đau rát khi đi tiểu hay lúc quan hệ tìn.h dụ.c.- Dịch â.m đạo ra nhiều và có màu vàng xanh, vàng nhạt hoặc trắng đục.- Ra máu â.m đ.ạo bất thường không phải do kin.h nguy.ệt.- Các chị em thường xuyên có cảm giác đau thắt lưng và đau vùng bụng dưới.- Các bộ phận sin.h d.ục dần mất cảm giác. Người bệnh cảm thấy đau khi quan hệ tìn.h dụ.c và không còn hứng thú trong quan hệ.- Cơ thể bệnh nhân luôn cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, đây có thể có hiện tượng sốt do viêm nhiễm gây ra.Bệnh lậu ở nữ giới nếu không được chữa trị kịp thời thì sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của người bệnh và đặc biệt gây ra các bệnh như viêm cổ t.ử c.ung, viêm nội mạc t.ử cu.ng, vô sinh... ảnh hưởng ngiệm trọng đến khả năng sin.h sản của phụ nữ. Bệnh lậu mãn tính là gì?Bệnh Lậu Mãn Tính Có Lây Không?Lậu là một bệnh xã hội nguy hiểm nên dù đang ở bất cứ giai đoạn nào cấp tính hay mãn tính thì đều có khả năng lây lan sang cho người khác. Khoảng 90% bệnh được truyễn nhiễm bằng con đường tìn.h d.ục. Các hình thức mà bệnh lậu có thể lây lan như sau:- Lây nhiễm qua con đường quan hệ tì.nh d.ụcKhi xảy ra quan hệ với người mắc bệnh lậu, thì vi khuẩn lậu sẽ bám dính vào màng tế bào biểu mô trụ của đường tiết ni.ệu si.nh d.ục của người không bị bệnh, do đó sẽ khiến người lành sẽ bị truyền nhiễm bệnh rất nhanh ngay sau khi quan hệ tìn.h dụ.c.- Lây nhiễm qua vật trung gianBệnh lậu mãn tính có thể lây sang từ các vật dụng như bàn chảy đánh răng, đồ ló.t, nhà vệ sinh .....- Lây nhiễm từ mẹ sang conNgười mẹ mang thai có thể lây sang trẻ sơ sinh bệnh lậu từ nước ối, dây rốn. Trẻ sinh ra bị lậu sẽ có sức sống kém, có thể bị si.nh non, sảy thai hoặc mù lòa.BỆNH LẬU MÃN TÍNH CÓ CHỮA KHỎI ĐƯỢC KHÔNG? CHỮA NHƯ THẾ NÀO?Bệnh Lậu Mãn Tính Có Chữa Khỏi Được Không?Các chuyên gia khoa Bệnh xã hội thuộc Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu cho biết, lậu trong giai đoạn mãn tính có thể chữa trị được. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc rất nhiều vào phương pháp mà địa chỉ y tế điều trị đang thực hiện.Hiện nay, có không ít các địa chỉ khám chữa các bệnh xã hội, không loại trừ bệnh lậu. Nhưng điều này không có nghĩa là bất cứ phòng khám nào cũng đảm bảo đầy đủ yếu tố chất lượng, quyết định hiệu quả chữa bệnh lậu mãn tính hiệu quả. Những yếu tố này bao gồm: chuyên gia chuyên khoa giàu kinh nghiệm, các trang thiết bị hiện đại, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến…Vì bệnh lậu mãn tính có chữa khỏi được không còn phụ thuộc rất nhiều vào địa chỉ chữa trị. Do đó, bạn hãy cố gắng chọn lựa một phòng khám có khoa Bệnh xã hội uy tín, đạt chuẩn chất lượng tốt, điển hình như Phòng khám Hoàn Cầu ở địa chỉ 80-82 Châu Văn Liêm. P11, Q5, TPHCM để tiến hành khám và chữa trị.Phương Pháp Chữa Bệnh Lậu Hiệu Quả Cao Tại Hoàn CầuCó rất nhiều các chữa trị bệnh lậu mãn tính khác nhau, tuy nhiên điều trị bằng thuốc cùng phương pháp tiên tiến nhất hiện nay – DHA, chính là 2 phương pháp được ứng dụng phổ biến nhất tại Hoàn Cầu.Điều trị bệnh lậu mãn tính bằng thuốc:Sau khi xét nghiệm và thăm khám, chuyên gia có thể chỉ định các loại thuốc kháng sinh để chữa trị. Sử dụng thuốc thường được áp dụng để giảm bớt các triệu chứng khó chịu của bệnh và ngăn chặn phát triển nặng hơn.Dùng thuốc là phương pháp được chuyên gia đánh giá rất cao về tính an toàn, tiện dụng nhưng chỉ áp dụng chủ yếu đối với các bệnh nhân bị lậu giai đoạn đầu, những tổn thương do bệnh gây ra không quá nghiêm trọng. Điều trị bệnh lậu mãn tính bằng thuốc Điều trị bệnh lậu mãn tính với phương pháp DHA:Phương pháp DHA được đánh giá là cách điều trị bệnh lậu hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay, giúp xóa tan thắc mắc bệnh lậu mãn tính có chữa khỏi được không của nhiều người bệnh. DHA sử dụng cơ thể chiếu sóng ngắn nhằm sản ra ra nhiệt, từ đó thẩm thấu vào các vùng bị bệnh, tiến hành loại bỏ chứng viêm nhiễm do lậu một cách triệt để.Bên cạnh đó, phương pháp này kích thích quá trình tuần hoàn máu, thúc đẩy việc tái tạo những tế bào khỏe mạnh mới. Kết hợp với việc tiêu diệt hoàn toàn mầm bệnh, DHA sẽ giúp người bệnh điều trị triệt để lậu mãn tính và khôi phục sức khỏe bình thường.DHA là phương pháp được nhiều chuyên gia trong ngành đánh giá cao, áp dụng tại những phòng khám uy tín, chất lượng. Do đó, chúng tôi luôn khuyên bệnh nhân nên lựa chọn phương pháp này để chữa trị bệnh lậu mãn tính.PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU Địa chỉ của phòng khám: 80–82 Châu Văn Liêm, phường 11, Quận 5. Website: Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu Hotline: 028. 3923 9999 — tư vấn miễn phí 24/24 Thời gian làm việc: Từ 8h sáng — 20h đêm từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) https://dakhoahoancautphcm.vn/benh-lau-man-tinh-co-chua-khoi-duoc-khong-chua-nhu-the-nao.html
 3. Các bạn có biết gì về blow job không ?Blow job là gì? Hướng dẫn tuyệt chiêu blow job giúp chàng lên đỉnhTÌM HIỂU: BLOW JOB LÀ GÌ?Blow job thường được mọi người gọi tắt là BJ. Cụm từ này dịch ra hoặc hiểu thoáng một chút thì nó nói đến một kỹ thuật làm tì.nh hấp dẫn không phải trực tiếp bằng 2 bộ phận si.nh dụ.c. Ở đó, người nữ sẽ tiếp xúc miệng của họ vào dươ.ng v.ật bạn tìn.h, sau đó làm cho chàng trai đạt những khoái cảm thật su.ng sướng.Nhiều người cũng dùng từ "thổi kèn, ngậm chuối, mút chuối" cho hành động BJ và nó chỉ chính xác hình ảnh nữ giới cầm cậu nhỏ của nam giới đưa vào miệng, thực hiện những động tác điêu luyện khiến chàng không thể ngồi yên. Các hành động cụ thể bao gồm ngậm, mút, liếm, cắn nhẹ vào bộ phận sinh dục nam. Blow job cũng dc dùng để chỉ hành động người nam giới dùng miệng, môi, lưỡi để kí.h thích â.m đ.ạo hay hậ.u m.ôn của bạn nữ.Blow job là hành động mà đối tác rất muốn bạn tì.nh làm cho mình vì nó có cảm giác khác hoàn toàn với việc tự quay tay, lúc đó thì người phụ nữ sẽ trở nên quyến rũ hơn trong mắt bạn tì.nh. Nhưng không ít bạn nữ cho rằng việc này thật mất vệ sinh, họ chưa từng làm và cũng chưa có ý định thử. Tuy nhiên cần hiểu một thực tế rằng tì.nh d.ục cũng như một thực đơn trong tình yêu, phải đổi mới mỗi ngày để giữ gìn hạnh phúc. Và chắc chắn khi làm cho chồng hay bạn trai của mình sướng, thỏa mãn, thì chính bạn cũng cảm thấy hạnh phúc tương tự như vậy. BLOW JOB CÓ TÁC DỤNG GÌ?Việc nữ giới làm bạn tì.nh sướ.ng bằng cách blow job trước khi bước vào cuộc yêu chính thức có rất nhiều lợi ích. Nhiều bác sĩ tâm lý khuyên các cặp đôi nên vận dụng điều này vào đời sống yêu đương hoặc hôn nhân để giữ lửa hạnh phúc và làm phong phú sự tận hưởng khoái cảm của mình. BJ hữu ích vì:+ Khiến chàng thỏa mãn với màn dạo đầu đầy cảm hứng, kích thích tột độ+ Làm cho dư.ơng v.ật trở nên căng cứng một cách nhanh chóng và dễ dàng+ Mang đến tâm lý thoải mái cho đàn ông vì cảm thấy đang được phục vụ+ Kéo dài thời gian lần qu.an h.ệ, bạn nữ chủ động tương tác với người tình+ Làm cho dươ.ng vậ.t trơn, ướt, thuận tiện cho quá trình qu.an hệ. chính thức+ Đem lại cảm giác mới lạ cho cả 2 khi trải nghiệm một hình thức độc đáo+ Có thể thỏa mãn chàng nếu người nữ đang trong thời gian kiêng qu.an hệNgoài ra, như đã nói, việc thực hiện blow job cho chàng sẽ giúp tình cảm của đôi bên được khắng khít, gắn bó hơn và sự thân mật khiến người ấy không ngần ngại cho bạn những phút giây thăng hoa ngay sau đó.HƯỚNG DẪN TUYỆT CHIÊU CHO CHÀNG LÊN ĐỈNH BẰNG BLOW JOBKỹ thuật thổi kèn không phải ai cũng biết, có thể bạn chưa từng làm bao giờ nhưng hãy tham khảo các bước theo hướng dẫn dưới đây để áp dụng và khiến chàng đê mê. Bước 1: Chuẩn bịBJ nên được xem là một bước quan trọng của quá trình qu.an h.ệ của các cặp đôi. Vì thế hãy chuẩn bị kỹ càng để không có sai sót xảy ra. Tuy nhiên không phải bạn nữ nào cũng thích BJ cho bạn tì.nh của mình có thể vì còn thiếu kinh nghiệm hoặc sợ hãi việc qu.an h.ệ tìn.h d.ục bằng miệng này nên thường né tránh vì nghĩ nó mất vệ sinh. Do vậy cả 2 nên cần trao đổi trước, sẵn sàng về mặt tâm lý tránh căng thẳng, không gian, hứng thú, các biện pháp bảo vệ, vệ sinh sạch sẽ dư.ơng v.ật, răng miệng...Chọn lựa trang phục quyến rũ vì đây là bước đầu tiên khiến chàng cảm thấy hưng phấn với bạn. Chỉ cần diện lên 1 bộ đồ quyến rũ kết hợp cùng vài động tác uốn éo lả lơi khiêu khích thì cũng đã đủ khiến chàng điên cuồng lao vào muốn ăn tươi nuốt sống bạn. Vì thế 1 số trang phục gơi cảm gợi ý cho bạn:- Áo sơ mi trắng tay dài bó sát hở nút áo, không mặc quần cùng nội y màu nổi bật, thêm chút nước hoa cùng khung cảnh lãng mạn.- Những bộ váy ngủ ngắn nửa kín nửa hở mỏng tang và đặc biệt không mặc nội y bên trong sẽ khiến chàng mất kiểm soát khi nhìn thấy bạn.- Có rất nhiều nam giới có sở thích nhìn bạn tì.nh của mình mặc lên người các bộ cánh Cosplay đầy nóng bỏng và cuốn hút như trang phục nữ học sinh se.xy, cô giáo dâm đãng, hay thỏ con tinh nghịch, cô y tá hư hỏng hay cô hầu ngoan ngoãn... Luôn khiến chàng cảm thấy hưng phấn đến tột độ.Bước 2: Dạo đầu một chútTrước khi chính thức BJ cho chàng, hãy trò chuyện vài câu, đùa nghịch với cậu bé của người ấy, hôn môi nhẹ nhàng và kích thích vùng ngực rồi xuống đến rốn cùng dươ.ng v.ật của chàng. Bạn cũng nên dùng tay và cơ thể mình để mơn trớn bạn tì.nh khiến anh ấy hứng tì.nh và mong đợi màn blow job từ bạn.Bước 3: Tiến hành tuyệt chiêuLúc này, dươ.ng vậ.t của anh ấy đã bắt đầu không bình tĩnh được nữa, dựng lên để sẵn sàng cho miệng bạn tiếp nhận. Hãy ngậm lấy dư.ơng v.ật rồi chúm môi lại mút, bó chặt dươn.g vậ.t bằng miệng và bắt đầu cho chàng ngây ngất với những ngón đòn không đỡ được. Bạn nên liếm theo chiều dọc dươ.ng v.ật, ngậm lấy nó và di chuyển lên xuống trong miệng mình, cuộn tròn và đá lưỡi để kích thích dươ.ng v.ật.Cho dươn.g vậ.t chọc 1 phần hoặc sâu thẳng vào trong cuốn họng rồi tiếp xúc với lưỡi. Đến khi có cảm giác bị ngộp họng thì hãy nhả ra rồi tiếp tục các chiêu khác của bạn.Trong lúc Bj, hãy kết hợp với lưỡi để liếm và đá mạnh để k.ích th.ích chàng tối đa, đặc biệt chú ý phần đầu khấc dươ.ng v.ật vì đây là bộ phận nhạy cảm nhất đấy. Hãy dành nhiều thời gian để chăm sóc cho phần này vì sẽ làm cho đối tác run lên vì hưng phấn tột độ. Bên cạnh đó chị em cũng nên tận dụng đôi tay rảnh rỗi để nghịch và vuốt cậu bé để làm anh chàng của bạn đứng ngồi không yên.Việc có đôi môi và chiếc lưỡi ướt át dùng để Bj sẽ khiến cho bạn tì.nh của bạn càng thêm hưng phấn cho nên bí quyết là hãy uống 1 cốc nước trước khi cuộc mây mưa bắt đầu.Không nên dùng đến răng khi Bj vì việc này sẽ kiến cho bạn tì.nh bị đau, tạo ra vết xước và làm mất đi sự hưng phấn khi Bj.Nếu bạn nữ chưa có kinh nghiệm hay sự tự tin thì có thể luyện tập trước bằng quả dưa chuột hay que kem cho thành thạo kĩ năng Bj.Việc lựa chọn tư thế cho việc Bj cũng rất quan trọng vì nó giúp tránh mỏi và tăng thêm sự hưn.g phấn trong quá trình Bj cho cả hai. Các tư thế Bj phổ biến thường được các cặp đôi áp dụng gồm:- Tư thế đầu tiên: Chàng nằm trên giường và nàng quỳ phía dưới giướng thực hiện quá trình Bj.- Tư thế thứ 2: Đứng trên sàn nhà hoặc giườngTùy theo sở thích của chàng như thế nào mà tạo tư thế này thì người nam chỉ việc đứng im và nàng sẽ ngồi xuống đến vùng háng của chàng và bắt đầu hôn vào dươ.ng vậ.t và ngậm lấy thực hiện quá trình Bj. Chàng có thể phụ giúp nàng kéo tóc và ấn đầu nàng nếu muốn nhanh hơn và sâu hơn nếu chàng muốn, với tư thế này việc bạn xuất ti.nh sẽ khá nhanh và lợi thế xuất ti.nh trong miệng bạn gái khá là sướng.- Tư thế thứ ba: Chàng quỳ và nàng dựa vào thành giườngNgược lại với nàng thì bạn trai sẽ quỳ 2 gối xuống giường còn bạn nữ nằm tựa vào thành giường để chàng ấn từ trên xuống theo sự chủ động của chàng và nàng sẽ ngước lên xem phản ứng của chàng khi hành sự.- Tư thế cuối cùng là kinh điển 69Nói đến tư thế BJ sướng nhất cho cả 2 thì đây là tư thế được lựa chọn khá nhiều vừa kích thích chàng và đồng điệu với nàng khi cả 2 cùng BJ cho nhau. Ở tư thế này thì nàng sẽ nằm dưới và chàng nằm trên quay ngược đầu với nhau và bắt đầu ngậm lấy bộ phận sinh dục của nhau và xoa bóp các vùng xung quanh tạo hưng phấn cho nhau.MỘT SỐ NGUY CƠ XẢY RA KHI BLOW JOBBJ mang đến nhiều lợi ích nhưng nó cũng sẽ là con dao 2 lưỡi nếu bạn không đảm bảo an toàn cho chính mình và bạn tì.nh. Bởi vì nó có thể tạo ra những nguy cơ bệnh lý tiềm ẩn do lây nhiễm hoặc tổn thương trong quá trình thực hiện. Cụ thể như: Tổn thương dươ.ng v.ậtTrầy xước hoặc bị đau, hay thậm chí là gãy dươ.ng v.ật đều có thể xảy ra. Hãy thật mãnh liệt nhưng phải trong chừng mực và không quá thô bạo khiến chàng lãnh đủ những hậu quả này nhé.Ung thư lưỡi và cuống họngThổi kèn có nguy cơ gây ra một số bệnh lý nguy hiểm cho bộ phận tiếp xúc trực tiếp với dư.ơng v.ật, tức là miệng. Trong đó bạn đối mặt với những căn bệnh như ung thư lưỡi và cuống họng vì lây nhiễm virus HPV rất đáng sợ.Ngoài ra nếu Blow job cùng bạn tì.nh mang bệnh thì có khả năng bị lây nhiễm cao khi không sử dụng biện pháp an toàn.Mang thai ngoài ý muốnCó thể bạn ngạc nhiên vì chỉ mút cậu bé đó thì làm sao mà mang thai được, nhưng sự thật là nó có xảy ra đấy nhé. Ví dụ: sau khi ti.nh dị.ch dính vào miệng của bạn, 2 người hôn môi, rồi chàng hôn vào vùng kín của bạn, vô tình đưa ti.nh tr.ùng vào và thụ thai.PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU Địa chỉ của phòng khám: 80–82 Châu Văn Liêm, phường 11, Quận 5. Website: Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu Hotline: 028. 3923 9999 — tư vấn miễn phí 24/24 Thời gian làm việc: Từ 8h sáng — 20h đêm từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) https://dakhoahoancautphcm.vn/blow-job-la-gi-huong-dan-tuyet-chieu-blow-job-giup-chang-len-dinh.html
 4. Chúng ta cùng tìm hiểu STIs là bệnh như thế nào ?STIs là căn bệnh gì? nguyên nhân và mức độ nguy hiểm1. STIS LÀ GÌ?STIs (Se.xually Transmissible Infections) – căn bệnh lây truyền qua đường tì.nh d.ục hay nhiễm khuẩn lây qua đường tì.nh d.ục là những bệnh nhiễm trùng lây lan qua sự tiếp xúc giữa bộ phận sin.h d.ục hay dịch tiết của bộ phận si.nh d.ục từ người bị nhiễm bệnh với niêm mạc mắt mũi, miệng, hậ.u m.ôn,...hay phần da bị tổn thương của người lành thông qua hoạt động tì.nh d.ục không an toàn. Cho đến nay, ngoại trừ cảm lạnh và cúm, STIs được xem là loại bệnh truyền nhiễm phổ biến và dễ lây lan.Mặc dù hiện nay, đối với một số căn bệnh trong nhóm này vẫn có khả năng điều trị và được chữa khỏi, tuy nhiên thì vẫn có một số khác là không thể.Khi nhắc đến bệnh STIs, người ta thường có suy nghĩ đây là những bệnh lý đáng sợ, có nguy cơ tử vong cao và những người đã mắc bệnh này thường bị kì thị, xa lánh, đánh giá nặng nề về nhân phẩm, lối sống, đạo đức trong xã hội. Tuy nhiên, bất cứ ai cũng có thể bị nhiễm bệnh lây truyền qua đường tì.nh d.ục và việc kỳ thị người bị bệnh chỉ khiến việc kiểm tra, chữa trị STIs cho người bệnh gặp nhiều khó khăn hay làm bệnh ngày càng lây lan, phát triển hơn mà thôi.2. NGUYÊN NHÂN CỦA BỆNH LÀ DO ĐÂU?STIs được gây ra bởi nhiễm trùng từ nhiều loại virus, vi khuẩn khác nhau, đối với vi khuẩn có bệnh Lậu, Chlamydia, Giang Mai, bệnh hột xoài,..hoặc virus như bệnh Sùi mào gà si.nh d.ục (HPV), Herpes si.nh d.ục, u mềm lây,.. cùng các loại ký sinh trùng như Nấm Candida, trùng roi â.m đ.ạo,.. Một số ca mắc STI có thể do lây truyền từ mẹ sang con khi mang thai hoặc khi sinh nở.Các loại bệnh STIs do vi khuẩn và ký sinh trùng gây ra có thể được điều trị bằng sử dụng kháng sinh và các thuốc diệt ký sinh trùng. Tuy nhiên, đối với những căn bệnh nhiễm trùng lây qua đường tì.nh d.ục gây ra bởi virus thì khả năng chữa khỏi bệnh sẽ rất thấp, nhưng các triệu chứng thì vẫn có thể điều trị được.STIs không chỉ lây qua con đường qu.an hệ tì.nh d.ục thông thường như dư.ơng v.ật tiếp xúc với â.m đ.ạo, hậ.u m.ôn mà còn có thể lây qua con đường qu.an hệ bằng miệng hoặc tiếp xúc thân mật trực tiếp với da nơi có vét loét của người bệnh.3. CÁC YẾU TỐ NÀO CÓ THỂ LÀM TĂNG NGUY CƠ DỄ MẮC STIS?- Qu.an hệ tì.nh d.ục không an toàn với nhiều người hoặc không sử dụng các biện pháp qu.an hệ an toàn- Có bạn tình đã qu.an hệ tì.nh d.ục với nhiều người khác nhau- Qu.an hệ tì.nh d.ục với người đã bị nhiễm STIs- Dùng chung kim tiêm- Người có tiền sử mắc bệnh truyền nhiễm qua đường tì.nh d.ục- Một số trường hợp ở nam giới không cắt b.ao qu.y đầu4. TRIỆU CHỨNG CỦA BỆNH STIS LÀ GÌ?Một số trường hợp khi mắc STIs thì không có triệu chứng rõ ràng, nhưng mốt số khác thì có biểu hiện rõ ràng ở cả nam lẫn nữ như sau: Bị đau hoặc có cảm giác khó chịu trong lúc qu.an hệ tì.nh d.ục hoặc đi tiểu. Lở loét, nổi u, hoặc phát ban, mục cóc trên hoặc xung quanh bộ phận si.nh d.ục, h.ậu m.ôn, mông, đùi, miệng. Tiết dịch bất thường hoặc chảy máu từ cơ quan si.nh d.ục.. Đau ngứa dữ dội trong hoặc xung quanh â.m đ.ạo hoặc sưng ti.nh hoàn. Tùy vào loại bệnh STIs mà bạn mắc phải thì sẽ có các triệu chứng chính xác rõ ràng kèm theo.Do nhiều trường hợp mắc STIs mà ko có biểu hiện ra triệu chứng nào nên việc kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân hiện nay là việc làm cần thiết quan trọng.5. MỘT SỐ BỆNH STIS PHỔ BIẾN HIỆN NAY LÀ GÌ?Chlamydia:Là bệnh gây ra bởi vi khuẩn, có thể lây truyền từ người này sang người khác khi qu.an hệ tì.nh d.ục qua đường â.m đ.ạo, qu.an hệ bằng miệng hoặc qua đường h.ậu mô.n. Nhiễm trùng có thể xảy ra ở các vị trí như miệng, cơ quan sinh sản, niệu đạo và trực tràng. Đối với phụ nữ, nơi nhiễm trùng phổ biến nhất thường là ở cổ t.ử c.ung.Bệnh lậu:Căn bệnh này thường xảy ra cùng với bệnh Chlamydia. Bệnh lậu cũng được gây ra bởi vi khuẩn có thể lây truyền từ bạn tình khi qu.an hệ tìn.h dụ.c qua đường â.m đ.ạo, hậ.u mô.n hoặc qu.an hệ bằng miệng. Nhiều người khi mắc bệnh lậu lại không có triệu chứng, nhưng khi có dấu hiệu thì các triệu chứng có thể bao gồm:- Xuất hiện chất dịch màu trắng, vàng, màu be hoặc màu xanh lá từ dư.ơng v.ật hoặc â.m đ.ạo.- Đau hoặc khó chịu trong qu.an hệ tì.nh d.ục hoặc đi tiểu.- Thường đi tiểu nhiều hơn bình thường.- Ngứa ngáy xung quanh bộ phận si.nh d.ục.- Có thể bị viêm họng.Nếu bệnh nhân không được điều trị kịp thời, bệnh lậu có thể dẫn đến tình trạng:- Nhiễm trùng niệu đạo, tuyến tiền liệt hoặc tinh hoàn- Bệnh viêm vùng chậu- Khó thụ thai.Người mẹ có thể truyền bệnh lậu cho trẻ sơ sinh khi sinh con. Khi điều đó xảy ra, bệnh lậu có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng ở em bé. Đó là lý do tại sao nhiều bác sĩ khuyên phụ nữ khi mang thai làm các xét nghiệm và điều trị STIs nếu có. Bệnh lậu thường có thể được điều trị bằng kháng sinh.Mụn rộp sin.h d.ục:Được gây ra bởi một loại virus gọi là virus Herpes simplex (HSV). Bệnh phát triển do hai chủng virus chính là HSV-1 và HSV-2. Cả hai có thể được truyền qua đường qu.an hệ tìn.h d.ục. Nó là một trong những bệnh STDs rất phổ biến. Nhiễm trùng HSV có thể gây ra các vết loét và mụn nước xung quanh môi, bộ phận si.nh d.ục hoặc h.ậu m.ôn. Đôi khi, nhiễm HSV không gây ra vết loét hoặc đã bị nhiễm nhưng không phát hiện ra. Mụn rộp sin.h d.ục được xem là loại bệnh khó chữa, tuy nhiên có một số loại thuốc có thể rút ngắn thời gian tái phát các tổn thương và làm giảm nhẹ mức độ hoặc thậm chí ngăn chặn tổn thương xảy ra. Nhiễm virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV):Virus HIV gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch khi mắc phải (HIV/AIDS). Một khi virus HIV ở trong cơ thể, nó sẽ tấn công đến hệ thống miễn dịch của bệnh nhân. Khi hệ thống miễn dịch suy yếu, cơ thể sẽ mất đi khả năng chống lại các bệnh tật và nhiễm trùng như viêm phổi, một số loại ung thư và nhiễm trùng khác.Nhiễm sùi mào gà si.nh d.ục papillomavirus ở người (HPV):Giống như tất cả các loại virus, virus gây u nhú ở người (HPV) gây nhiễm trùng bằng cách xâm nhập vào các tế bào. Khi tồn tại trong một tế bào, HPV sẽ bắt đầu kiểm soát các bộ phận bên trong tế bào và sử dụng tế bào đó để tạo ra thêm nhiều hơn các bản sao của chính nó. Những bản sao này sau đó sẽ lây nhiễm cho các tế bào khác ở xung quanh. Triệu chứng phổ biến nhất của virus HPV là gây mụn cóc ở bộ phận si.nh d.ục, miệng, cổ họng.Virus HPV có nhiều chủng và đặc biệt có nhiều chủng nguy hiểm như HPV tuýt 16, 18 chiếm tỷ lệ 70% gây ra ung thư như:- Ung thư dươ.ng v.ật.- Ung thư cổ t.ử c.ung.- Ung thư âm hộ.- Ung thư miệng.- Ung thư trực tràng.Bệnh giang mai:Chủ yếu do vi khuẩn gây ra. Các vi khuẩn này xâm nhập vào cơ thể thông qua các vết tổn thương trên da hoặc qua tiếp xúc với chỗ đau của người nhiễm giang mai. Các vết tổn thương thường xuất hiện ở â.m đ.ạo, h.ậu m.ôn hoặc dư.ơng v.ật. Ngoài ra, các vết loét ở bộ phận si.nh d.ục cũng có thể làm cho việc truyền nhiễm HIV dễ dàng hơn. Bệnh giang mai cũng có thể lây lan thông qua việc tiếp xúc với nốt phát ban xuất hiện ở giai đoạn sau của bệnh.Các triệu chứng của bệnh giang mai có thể bao gồm: phát ban, mệt mỏi, sốt, đau đầu, đau khớp, giảm cân, rụng tóc....Nếu người bệnh không được điều trị kịp thời, để bệnh giang mai phát triển đến giai đoạn cuối có thể dẫn đến: Mất thị lực, thính giác, mất trí nhớ, bệnh tâm thần, gây ra nhiễm trùng não hoặc tủy sống, bệnh tim, thậm chí là có thể tử vong.Trùng roi â.m đ.ạo Trichomonasgian:Là một loại bệnh gây ra bởi ký sinh trùng siêu nhỏ Trichomonas vagis lây truyền qua đường tì.nh d.ục. Có thể phát triển thành các triệu chứng như sau:- Dịch tiết ra từ â.m đ.ạo hoặc dư.ơng vật của người bệnh.- Nóng rát hoặc ngứa xung quanh bộ phận si.nh d.ục.- Đau hoặc khó chịu khi đi tiểu hoặc qu.an hệ tì.nh d.ục.- Số lần đi tiểu thường xuyên.- Dịch tiết thường có mùi hôi khó chịu hoặc mùi cá.- Nếu không được điều trị kịp thời, Trichomonas có thể dẫn đến: Nhiễm trùng niệu đạo, bệnh viêm vùng chậu, làm cho phụ nữ khó thụ thai. Bệnh có thể được điều trị bằng kháng sinh.Bệnh viêm gan B:Bệnh nhiễm trùng do virus viêm gan B gây ra. Bệnh thường dễ lây lan và có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng cho sức khỏe.PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU Địa chỉ của phòng khám: 80–82 Châu Văn Liêm, phường 11, Quận 5. Website: Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu Hotline: 028. 3923 9999 — tư vấn miễn phí 24/24 Thời gian làm việc: Từ 8h sáng — 20h đêm từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) https://dakhoahoancautphcm.vn/stis-la-can-benh-gi-nguyen-nhan-va-muc-do-nguy-hiem.html
 5. Bạn có biết quan hệ bằng miệng có nhiễm HIV không? Cùng phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu tìm hiểu quan hệ bằng miệng có nhiễm HIV không?NHẮC LẠI NHỮNG CON ĐƯỜNG LÂY NHIỄM HIVTừ những ngày còn trên ghế nhà trường, chúng ta đã được cập nhật những kiến thức căn bản về HIV. Đó là căn bệnh thế kỷ vô cùng đáng sợ, hiện chưa có báo cáo chính thức nào về thuốc điều trị có thể chữa được căn bệnh này. Do vậy ai cũng cần nên trang bị hiểu biết kỹ càng về căn bệnh nguy hiểm này.Một trong số đó là những con đường lây nhiễm HIV. Bệnh HIV lây lan qua 3 “cầu nối” gồm:+ Đường máu: Dùng chung kim tiêm, dính máu của người bệnh vào vết thương hở của người khỏe,…+ Đường tì.nh d.ục: Trong lúc quan hệ, nếu ti.nh dị.ch của người nam bị HIV đi vào â.m đạo người nữ hoặc máu của người bệnh dính qua vết xây xát của người chưa nhiễm thì sẽ bị lây.+ Lây từ mẹ sang con: Phụ nữ lây HIV cho con ở 3 giai đoạn gồm lúc mang thai, khi chuyển dạ và trong thời gian cho con b.ú. Nhưng trên thực tế là không phải tất cả các trường hợp đều lây nhiễm. QUAN HỆ BẰNG MIỆNG CÓ NHIỄM HIV HAY KHÔNG?Như đã phân tích ở trên, bạn có thể thấy yếu tố quan hệ tì.nh d.ục là nguyên nhân hàng đầu có thể dẫn đến sự lây nhiễm HIV. Nhưng thông thường chúng ta chỉ nghĩ đó là quan hệ bình thường qua đường â.m đạo hay hậ.u m.ôn, còn áp dụng kỹ thuật oral s.ex thì sao?Quan hệ tì.nh d.ục bằng miệng thường được gọi tắt là Oral S.ex là chỉ việc một người dùng môi, miệng, hoặc lưỡi của mình tác động gây kích thích lên â.m đạo, dươ.ng vật hoặc hậ.u m.ôn của đối tác khi mây mưa với nhau. Phương thức này hiện nay rất phổ biến vì nó làm gia tăng khoái cảm và hưng phấn trong lúc quan hệ cho cả hai.Các chuyên gia kết luận rằng, mặc dù khả năng lây nhiễm bệnh tì.nh d.ục bởi quan hệ bằng miệng thấp hơn qua â.m đạo hay hậ. m.ôn nhưng nó vẫn hoàn toàn có nguy cơ lây các bệnh tì.nh d.ục như sùi mào gà, giang mai, đặc biệt là HIV từ người bệnh sang người chưa bị.Lúc này khoa học phân tích thành 2 trường hợp như sau:Trường hợp từ nam lây qua nữKhông phải ngẫu nhiên mà người nữ dễ có nguy cơ bị lây nhiễm HIV qua đường tì.nh d.ục nhiều hơn nam. Bởi họ có thể bị lây bởi ti.nh dị.ch người bạn tình và cả những vết máu xuất hiện trong quá trình giao hợp. Khi người nam tiếp xúc dươ.ng vật vào miệng nữ giới, các vết loét của “cậu nhỏ” với những niêm mạc máu bị tổn thương sẽ đi vào miệng của đối phương.Trong trường hợp người nữ đang có những vấn đề viêm nhiễm trong khoang miệng như chảy máu chân răng chẳng hạn, thì nguy cơ lây nhiễm càng gần như chắc chắn. Kết hợp cả 2 yếu tố đó là điều kiện thuận lợi để căn bệnh thế kỷ lây lan. Trường hợp từ nữ lây sang namQuan hệ bằng miệng đối với tình huống này là chàng trai hôn và mơn trớn, làm kích thích vùng cấm của bạn tình. Lúc này nếu â.m đạo có vết xước hay viêm loét, xuất hiện dịch mủ hoặc máu và truyền sang miệng bạn nam, vô tình chàng cũng có tổn thương hở ở miệng, môi,… thì sẽ dễ dàng bị dính ngay.Đặc biệt trong những ngày của chu kỳ kinh nguyệt, virus HIV sẽ lây truyền phức tạp hơn. Những giả thuyết trên được đưa ra trong điều kiện một trong 2 người đã có bệnh HIV và sẽ đe dọa lây lan cho người còn lại.DẤU HIỆU NGHI NGỜ NHIỄM HIV CỦA NAM VÀ NỮNếu cơ thể có xuất hiện những triệu chứng bất thường sau, bạn có thể đã mắc bệnh HIV và cần đến cơ sở y tế để kiểm tra nhanh nhất:- Đau, tấy đỏ ở cơ quan si.nh d.ục, đặc biệt là khi quan hệ hoặc đi tiểu- Tiểu buốt, tiểu rắt, nước tiểu đục màu đôi khi lẫn máu và mủ xanh- Niệu đạo chảy mủ xanh, xuất hiện các u nhú màu hồng không ngứa- Nhiều bộ phận trên cơ thể có các mụn nhỏ li ti, sau đó thành nốt phỏngNếu bạn cần biết chính xác các triệu chứng của mình cảnh báo tình trạng gì và nó có nguy hiểm không? Hãy nhấp vào tư vấn miễn phí để được trả lời ngay lập tức.BIỆN PHÁP HẠN CHẾ NGUY CƠ LÂY HIV KHI QUAN HỆ BẰNG MIỆNGMặc dù quan hệ bằng miệng có thể lây nhiễm HIV nhưng xác suất không cao so với quan hệ bằng đường hậ.u m.ôn hay bằng cơ quan sinh d.ục. Và nếu bạn biết một số biện pháp để phòng ngừa thì sẽ hạn chế thêm được nhiều % nguy hiểm cho chính mình cũng như bạn tình:+ Sử dụng ba.o ca.o su cho nam và nữ, màng chắn miệng khi quan hệ tì.nh d.ục+ Khi miệng hoặc bộ phận sinh d.ục đang có có những vết thương hở, lở loét thì không nên có quan hệ tì.nh d.ục vì sẽ làm tăng nguy cơ truyền nhiễm bệnh.+ Hạn chế xuất tinh vào miệng hoặc lên người bạn tình để giảm thiểu nguy cơ lẫy nhiễm.+ Nên sử dụng thêm chất bôi trơn để làm giảm ma sát tạo nên các vét thương khi quan hệ tì.nh d.ục.+ Quan hệ chủng thủy 1 vợ 1 chồng hoặc với bạn tình có kiểm tra sức khỏe lành mạnh để giảm nguy cơ mắc bệnh.+ Thường xuyên thăm khám sức khỏe tì.nh d.ục định kỳ.Tuy các biện pháp trên không hoàn toàn xóa bỏ nguy cơ lây bệnh HIV khi quan hệ bằng miệng nhưng những cải thiện trên sẽ giúp bạn phòng ngừa được phần nào nguy cơ lây nhiễm căn bệnh thế kỷ này. XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC HIV Ở ĐÂU CHÍNH XÁC NHẤT?Nếu bạn băn khoăn về một địa chỉ khám, xét nghiệm HIV để đảm bảo yên tâm thì hãy lựa chọn Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu - nơi hội tụ những ưu điểm vượt bậc về đội ngũ chuyên gia cũng như trang thiết bị y tế.Đáng nói, tại Hoàn Cầu, bạn có thể sử dụng combo xét nghiệm tất cả những bệnh lây nhiễm qua đường tì.nh dụ.c. Không chỉ có HIV mà chúng ta có thể tầm soát kịp thời bệnh sùi mào gà, giang mai, lậu, mụn rộp sinh d.ục,…Biết được kết quả sàng lọc sẽ giúp bạn yên tâm và tự tin hơn hoặc có được sự hỗ trợ của bác sĩ nếu chẳng may dương tính với HIV cũng như các bệnh lý tì.nh d.ục khác.PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU Địa chỉ của phòng khám: 80–82 Châu Văn Liêm, phường 11, Quận 5. Website: Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu Hotline: 028. 3923 9999 — tư vấn miễn phí 24/24 Thời gian làm việc: Từ 8h sáng — 20h đêm từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) https://dakhoahoancautphcm.vn/quan-he-bang-mieng-co-nhiem-hiv-khong.html
 6. Tìm hiểu nguyên nhân và đường lây truyền bệnh giang mai ở nữ giới tại Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu Những điều bạn cần biết về bệnh giang mai ở nữ giới NGUYÊN NHÂN VÀ ĐƯỜNG LÂY TRUYỀN BỆNH GIANG MAI Ở NỮ GIỚINguyên nhân dẫn đến bệnh giang maiGiang mai là bệnh lây qua đường tì.nh d.ục khi quan hệ không có biện phảp bảo vệ, do một loại xoắn khuẩn có tên là Treponema pallidum gây ra. Giang mai là bệnh xã hội có thể xảy ra ở cả nam giới và phụ nữ, đặc biệt là những đối tượng trong độ tuổi từ 18 – 35 tuổi.Theo số liệu thống kê, số người mắc bệnh giang mai là nữ giới đang có xu hướng tăng nhanh. Đây là vấn đề đáng báo động vì bệnh có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sinh sản của người mắc phải.Phương thức lây truyền của xoắn khuẩn giang mai: Xoắn khuẩn giang mai xâm nhập vào da, niêm mạc tại bộ phận sinh d.ục hoặc trên cơ thể khi bị xây xát hay quan hệ tì.nh d.ục qua đường â.m đ.ạo, hậ.u m.ôn hoặc miệng với người mắc bệnh. Sau đó gây bệnh tại những vị trí nhiễm xoắn khuẩn và dần dần có thể lan khắp cơ thể.Tỷ lệ mắc bệnh giang mai ở nữ giới thường cao hơn nam giới vị khả năng bệnh từ nam truyền sang nữ cao hơn từ nữ truyền sang nam.Bệnh giang mai ở nữ giới có thể lây truyền qua nhiều con đường khác nhau như:Lây truyền khi quan hệ tì.nh d.ục không an toàn: Là con đường lây bệnh phổ biến nhất, vì khi quan hệ tì.nh d.ục qua các đường â.m đ.ạo, hậ.u m.ôn, miệng mà không dùng biện pháp an toàn, xoắn khuẩn có trong dịch â.m đ.ạo/ ti.nh dị.ch có thể xâm nhập vào cơ thể bạn tình truyền nhiễm bệnh. Dù chỉ hành hành động ôm hôn thì cũng có khả năng bị truyền bệnh.Truyền từ mẹ mang con: Nếu người mẹ mang thai và mắc bệnh giang mai có thể gây nhiễm cho thai nhi qua nước ối (giang mai bẩm sinh). Hoặc bé tiếp xúc với những vết loét giang mai trên cơ thể người mẹ cũng có nguy cơ mắc bệnh.Lây truyền gián tiếp: Có thể là vô tình tiếp xúc với chất dịch có chứa xoắn khuẩn giang mai khi sử dụng vật dụng cá nhân (khăn mặt, khăn tắm, quần áo, bàn chải đánh răng, dao cạo râu…) với người mắc bệnh. Quan hệ tì.nh d.ục không an toàn có thể lây truyền bệnh giang mai ở nữTRIỆU CHỨNG BỆNH GIANG MAI Ở NỮ GIỚIQuá trình phát triển của bệnh giang mai nói chung và bệnh giang mai ở nữ giới thường được chia thành 3 giai đoạn. Ở mỗi giai đoạn, cơ thể các chị em sẽ xuất hiện những triệu chứng khác nhau như:Giang mai giai đoạn đầuSau thời gian ủ bệnh từ 3 – 4 tuần, bệnh giang mai ở nữ giới bắt đầu xuất hiện các vết trợt gọi là săng giang mai với những đặc điểm sau:Các vệt có hình tròn hoặc hình bầu dục, chạm vào có cảm giác nông. Phần viền quanh vết trợt mỏng, phần da bên trong viền có phần cứng hơn. Các vết trợt này thường đỏ ửng nhưng không gây đau đớn hay ngứa ngáy cho bệnh nhân dù có bóp vào.Các vết săng giang mai ở nữ giới thường xuất hiện tại những vị trí như: Mép bộ phận sinh d.ục, môi lớn, môi bé, â.m đ.ạo…Hạch xuất hiện ở những vị trí nhiễm khuẩn như vùng bẹn, tạo thành từng cụm với những kích cỡ khác nhau. Trong đó, sẽ có một hạch có kích thước vượt trội hơn các hạch còn lại.Các triệu chứng bệnh giang mai ở nữ giai đoạn đầu chỉ xuất hiện trong một thời gian nhất định rồi tự khỏi dù không điều trị. Vì thế nhiều chị em chủ quan không thăm khám và điều trị. Tuy nhiên đây là thời điểm bệnh đang chuyển sang giai đoạn nặng hơn.Giang mai giai đoạn 2Giai đoạn 2 thường bắt đầu sau giai đoạn đầu khoảng 7 – 8 ngày, ở giai này có thể quan sát thấy hình ảnh dấu hiệu bệnh giang mai ở nữ giới có những đặc điểm sau:Đào ban: Vùng da trên khắp cơ thể xuất hiện các dát có màu trắng hoặc hồng. Chúng thường nổi thành từng mảng riêng biệt tách rời nhau. Khi chạm mạnh và da căng ra thì những nốt đào ban này sẽ biến mất và không gây bất kì triệu chứng ngứa ngáy, khó chịu nào.Sẩn: Có nhiều hình dạng khác nhau, đôi khi có dạng vảy nến hoặc trứng cá.Sẩn phì đại: Thường xuất hiện xung quanh bộ phận sinh d.ục hoặc hậ.u m.ôn.Hạch phát triển to lên và lan sang nhiều khu vực khác kèm theo tình trạng rụng tóc. Các giai đoạn và triệu chứng bệnh giang mai ở nữ giớiGiang mai giai đoạn 3Đây là giai đoạn nghiêm trọng nhất của bệnh giang mai ở nữ giới với các triệu chứng như:Giang mai thần kinh: Là triệu chứng phổ biến hơn hết của giang mai giai đoạn cuối. Sự tổn thương thần kinh có thể gây ra những biến chứng như viêm não, bại liệt…Gôm và củ giang mai: Các gôm và củ giang mai có thể xuất hiện trên da và nhiều bộ phận khác trên cơ thể như cơ, xương… có thể quan sát thấy trên da có những tổn thương hình tròn với kích thước tương đương hạt ngô và nằm tách biệt nhau; dần dần chúng sẽ lở loét và hoại tử.Giang mai tim mạch: Người bệnh sẽ chịu tổn thương về tim mạch, phổ biến là phình mạch.Chú ý là giữa thời kỳ 1 đến thời kỳ 2, giữa thời kỳ 2 đến thời kỳ 3, bệnh có thể không có các triệu chứng lâm sàng rõ ràng. Đó gọi là giang mai kín và chỉ được phát hiện ra khi xét nghiệm huyết thanh.BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ XÉT NGHIỆM BỆNH GIANG MAI Ở NỮ GIỚIBiến chứng nguy hiểm của bệnh giang maiBệnh giang mai ở nữ giới và giang mai nói chung đều có thể gây ra một số biến chứng nguy hiểm như:Các cơ quan, bộ phận quan trọng của cơ thể có thể bị gây tổn thương do sự phá hủy của xoắn khuẩn giang mai.Bệnh giang mai ảnh hưởng xấu đến da và niêm mạc, vùng mắt và các cơ quan nội tạng (gan, tim mạch, thần kinh…)Có thể gây viêm – phình động mạch chủ, viêm gan, rối loạn tâm thần, bại liệt toàn thân.Giang mai bẩm sinh có thể đe dọa đến tính mạng gây tử vong thai nhi hoặc di dạng thai nhi sau khi sinh. Bệnh giang mai để lại nhiều biến chứng nặng nề và nguy hiểmPhòng ngừa bệnh giang mai ở nữ giớiĐể giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh giang mai, người bệnh có thể áp dụng những biện pháp phòng ngừa sau:Xây dựng lối sống tì.nh d.ục lành mạnh và chung thủy một vợ - một chồng.Quan hệ tì.nh d.ục an toàn và sử dụng ba.o ca.o s.u, màn chắn miệng để ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn.Cần thực hiện các xét nghiệm phản ứng huyết thanh cho chị em phụ nữ có thai và điều trị ngay cho những trường hợp mắc bệnh giang mai khi mang thai để phòng ngừa bệnh giang mai bẩm sinh.Hạn chế hoặc không nên sử dụng chung các đồ dùng vật dụng cá nhân với bất kỳ ai.PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU Địa chỉ của phòng khám: 80–82 Châu Văn Liêm, phường 11, Quận 5. Website: Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu Hotline: 028. 3923 9999 — tư vấn miễn phí 24/24 Thời gian làm việc: Từ 8h sáng — 20h đêm từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) https://dakhoahoancautphcm.vn/nguyen-nhan-va-dau-hieu-nhan-biet-benh-giang-mai-o-nu-gioi.html
 7. Cùng phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu tìm hiểu quan hệ bằng miệng có hại gì ?Các bạn có biết quan hệ bằng miệng có hại gì?QUAN HỆ BẰNG MIỆNG LÀ GÌ?Quan hệ bằng miệng hay còn gọi là Oral S.ex là việc sử dụng miệng, môi, lưỡi để tiếp xúc trực tiếp với cơ quan sinh d.ục hoặc hậ.u m.ôn của đối tác trong quá trình quan hệ để tạo cảm giác kí.ch th.ích. Việc quan hệ bằng miệng mang lại cho cả hai những khoái cảm mới lạ, sung sướng và đầy thú vị. Và vì thế mà hiện nay việc quan hệ bằng miệng được rất nhiều cặp đôi yêu thích và thực hiện trong mỗi "cuộc yêu". QUAN HỆ BẰNG MIỆNG CÓ LỢI ÍCH NHƯ THẾ NÀO?Giúp ngăn ngừa lão hóaKhi quan hệ bằng miệng thì da sẽ tiếp xúc với chất spermidine có trong tinh dịch, giúp làm chậm quá trình lão hóa 1 cách tự nhiên và làm cho da mặt giảm nếp nhăn mà không cần dùng đến mỹ phẩm.Giúp làm giảm căng thẳngCó 1 số nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ thường xuyên tiếp xúc với tinh trùng thì sẽ giúp làm giảm tình trạng stress và đời sống của họ sẽ vui vẻ hơn. Có thể là do trong tinh dịch có chứa các chất chống trầm cảm tự nhiên như cortisol, estrogen và oxytocin. Các chất này còn có tác dụng giúp giảm đau, kiểm soát tốt huyết áp và giúp bạn có giấc ngủ ngon hơn.QUAN HỆ BẰNG MIỆNG CÓ HẠI GÌ?Nhiều người hiện nay còn cho rằng việc quan hệ bằng miệng khá là mất vệ sinh và không sạch sẽ nên vẫn băn khoăn là có nên thực hiện nay không? Và lo sợ rằng việc quan hệ bằng miệng có thực sự an toàn hay không? Theo các bác sĩ tại Phòng Khám Hoàn Cầu cho biết: Việc quan hệ bằng miệng nếu đảm bảo vệ sinh sạch sẽ và có biện pháp bảo vệ thì không cần lo ngại gì và chúng còn mang lại những khoái cảm mới lạ cho cả hai. Tuy nhiên, quan hệ bằng miệng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe. Vì nếu trong quá trình quan hệ không cẩn thận, thì cả hai có thể mắc phải những bệnh lý nguy hiểm như:► Làm ảnh hưởng đến mối quan hệTuy Oral S.ex có thể giúp các cặp đôi làm tăng mối quan hệ thân mật với nhau hơn nhưng cũng có 1 số trường hợp thi lại e ngại tâm lí dẫn đến stress căng thẳng.Các vấn đề xảy ra có thể dẫn đến mối mẫu thuẫn của cả 2 vì thể nên có sự trao đổi đồng ý của cả hai trong việc quan hệ bằng miệng.► Nguy cơ bị nhiễm HIV/AIDSNhiều người vẫn cho rằng HIV chỉ lây nhiễm qua đường quan hệ tì.nh d.ục không an toàn bằng đường â.m đ.ạo hay hậ.u m.ôn. Mà không biết răng quan hệ bằng miệng cũng là một trong những con đường lây nhiễm cao không kémTrong quá trình quan hệ bằng miệng thì dịch chứa virus sẽ đi vào cơ thể đối tác hoặc thông qua những vết thương hở mà việc quá hưng phấn gây ra. Những người có nguy cơ lây nhiễm HIV cao như là người có cuộc sống chăn gối không lành mạnh, quan hệ bằng miệng với gái mại dâm, bia ôm, massage...► Viêm gan BLà bệnh lý gây ra bởi virus HBV, bệnh có thời gian ủ bệnh khá dài nên thời gian đầu người mắc bệnh không xuất hiện triệu chứng rõ rệt nào. Bệnh nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời gây ra các biến chứng như xơ gan, viêm gan mãn tính hay là u.ng th.ư gan. Theo cách chuyên gia cho rằng, con đường lây nhiễm của viêm gan B cũng tương tự như HIV và việc quan hệ tì.nh d.ục không an toàn hay quan hệ bằng miệng chính là một trong con đường lây nhiễm chính. ► Lây nhiễm bệnh xã hộiMụn rộp si.nh d.ục là một trong những căn bệnh xã hội vô cùng phổ biến và có tốc độ lây nhiễm rất nhanh chóng hiện nay. Và việc quan hệ bằng miệng là con đường lây nhiễm nhanh nhất và diện rộng nhất, cùng với tốc độ cũng nhanh hơn so với quan hệ bằng â.m đ.ạo, hậ.u m.ôn. Bởi khoang miệng là nơi giúp virus hấp thụ dinh dưỡng một cách nhanh chóng từ đó thúc đẩy sự phát triển của virus. Từ đó khiến thời gian ủ bệnh ngắn hơn rất nhiều.Ngoài mụn rộp sinh d.ục, thì quan hệ bằng miệng không an toàn còn gia tăng nguy cơ lây nhiễm các bệnh xã hội nguy hiểm khác như: Giang mai, lậu, sùi mào gà... Với những dấu hiệu đặc trứng xuất hiện sau khi quan hệ bằng miệng như: Sưng đau họng, ho ra máu, khản giọng, sốt, miệng có mùi hôi, ngứa rát họng....Vì thế, sau khi quan hệ tì.nh d.ục bằng miệng mà cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường như đau họng, rát họng, sốt, khàn giọng, hôi miệng... Thì các bạn nên tiến hành thăm khám sớm nhất, để xác định chính xác nguyên nhân và có phương pháp điều trị hiệu quả.Trong nhiều cuộc khảo sát thì những đáp viên cho biết họ thường không có sử dụng biện pháp an toàn khi quan hệ bằng miệng, đây có thể là do sự chủ quan và thiếu kiến thức về tác hại của việc quan hệ bằng miệng.CÁCH PHÒNG TRÁNH CÁC BỆNH LÂY NHIỄM TỪ ĐƯỜNG QUAN HỆ BẰNG MIỆNG+ Sử dụng các biện pháp phòng ngừa bệnh khi quan hệ bằng miệng như bao cao su, màn chắn miệng...+ Giữ vệ sinh cơ thể sạch sẽ để không tạo môi trường cho các loại bệnh phát phát triển.+ Sống thủy chung, không quan hệ bừa bãi với người khác để giảm tỷ lệ mắc bệnh tì.nh d.ục.+ Đến các trung tâm ý tế thăm khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện nếu có bệnh.NÊN LÀM GÌ SAU KHI QUAN HỆ BẰNG MIỆNG KHÔNG AN TOÀN?Nếu sau khi quan hệ tì.nh d.ục bằng miệng không an toàn và cơ thể xuất hiện những triệu chứng bất thường, thì các bạn nên tới phòng khám để được hỗ trợ tốt nhất. Tại TPHCM, Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu là một trong những địa chỉ cung cấp dịch vụ thăm khám và điều trị bệnh xã hội uy tín, chất lượng, chi phí hợp lý và chính thống hiện nay.► Hiện nay, phòng khám là địa chỉ đi đầu trong việc ứng dụng các phương pháp hiện đại nhất để điều trị các bệnh lý, nổi bật là bệnh xã hội. Trong quá trình hỗ trợ điều trị dứt điểm bệnh xã hội an toàn và không gây ra biến chứng, phòng khám đã và đang áp dụng thành công các phương pháp sau:+ Sử dụng thuốc đặc trị đối với những trường hợp bệnh ở giai đoạn đầu, mới khởi phát giúp ngăn chặn sự phát triển của bệnh và loại bỏ tác nhân gây bệnh hiệu quả.+ Phương pháp ALA-PDT giúp điều trị tận gốc và dứt điểm bệnh sùi mào gà hiệu quả và an toàn.+ Kỹ thuật hồi phục gene DHA trong quá trình điều trị hiệu quả bệnh lậu.+ Phương pháp điện dung sóng ngắn trong quá trình điều trị bệnh mụn rộp sinh d.ục.+ Liệu pháp cân bằng tự miễn dịch tế bào để điều trị dứt điểm bệnh giang mai.PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU Địa chỉ của phòng khám: 80–82 Châu Văn Liêm, phường 11, Quận 5. Website: Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu Hotline: 028. 3923 9999 — tư vấn miễn phí 24/24 Thời gian làm việc: Từ 8h sáng — 20h đêm từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) https://dakhoahoancautphcm.vn/quan-he-bang-mieng-co-hai-gi.html
 8. Tìm hiểu về sùi mào gà ở miệng sáo tại phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu Tìm hiểu về sùi mào gà ở miệng sáo là gì ? BỆNH SÙI MÀO GÀ Ở MIỆNG SÁO LÀ GÌ ?Sùi mào gà sinh d.ục là bệnh gây ra do virus gây u nhú ở người (HPV - Human papilloma virus) lây truyền qua đường tì.nh d.ục và xuất hiện ở cả nam lẫn nữ.Sùi mào gà ở miệng sáo là tình trạng miệng sáo của của nam giới xuất hiện các nốt sùi mào gà do virus HPV gây ra. Bệnh thường xảy ra nhiều nhất ở những người trẻ tuổi trong khoảng từ 20-25 tuổi, lứa tuổi đang bước vào giai đoạn sinh sản. Đặc biệt, sùi mào gà sinh d.ục có thể biến chứng thành ác tính, nếu bị mắc HPV tuýp 16, 18 thì người bệnh còn có nguy cơ bị ung thư cổ tử cung và ung thư dươ.ng v.ật. Vậy nên, nếu như có xuất hiện triệu chứng sùi mào gà, bạn cần nắm rõ các vị trí xuất hiện của sùi mào gà trên cơ thể để có cách nhận biết và điều trị kịp thời.NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH SÙI MÀO GÀ Ở MIỆNG SÁOQuan hệ tì.nh d.ục không an toàn dưới mọi hình thức: Quan hệ tì.nh d.ục không an toàn qua đường âm đạo, hậ.u mô.n… là con đường chủ yếu lây nhiễm virus sùi mào gà, gây sùi mào gà ở miệng sáo.Đường máu: Virus sùi mào gà tồn tại trong máu hay dịch mủ chứa trong nốt sùi có thể lây nhiễm sang cho người khác khi có vết thương hở trên da.Tiếp xúc gián tiếp: Nam giới có thể bị lây nhiễm sùi mào gà khi sử dụng chung quần lót, khăn tắm… với người mắc bệnh.Thậm chí nếu dùng chung nhà vệ thì thì vẫn có thể có nguy cơ bị lây nhiễm.Mẹ truyền sang con: Thai nhi có thể mắc bệnh sùi mào gà do lây nhiễm từ người mẹ khi còn trong bụng mẹ, lúc sinh thường hoặc trong thời gian được mẹ chăm sóc bé.TRIỆU CHỨNG SÙI MÀO GÀ Ở MIỆNG SÁO VÀ TÁC HẠI CỦA BỆNHTriệu chứng sùi mào gà ở miệng sáoBệnh sùi mào gà nói chung hay sùi mào gà ở miệng sáo đều có thời gian ủ bệnh khá dài, từ 2 – 9 tháng tùy thuộc vào cơ địa từng người. Qua thời gian ủ bệnh, sùi mào gà ở miệng sáo sẽ bắt đầu có những triệu chứng như: Dấu hiệu nhận biết sùi mào gà ở miệng sáoỞ miệng sáo (lỗ sáo hoặc lỗ tiểu) và khu vực xung quanh xuất hiện các u nhú nhỏ, mềm mại, có màu hồng tươi và nhô cao lên, đường kính khoảng 1.2mm, không đau nhưng dễ chảy máu.Sau một thời gian, những u nhú này phát triển lớn dần và liên kết thành từng mảng tương tự như mào gà vây quanh miện sáo, thậm chí có thể lan ra thân dư.ơng v.ật và bao quy đầu.Số lượng u nhú ngày càng nhiều, mảng sùi có diện tích lớn, bên trong các nốt sùi có chứa máu và dịch mủ. Các nốt sùi có bề mặt mềm, mủn ra, ẩm ướt, khi ấn vào giữa các nốt thì sẽ thấy mủ tiết ra và làm gây đau đớn cho người bệnh. Khi bị trầy xước hoặc có va chạm thì nốt sùi có thể bị vỡ ra gây chảy máu, chảy mủ và viêm loét có mùi hôi tanh.Cảm thấy ngứa ngáy ở lỗ sáo, lỗ sáo tiết dịch và gây ra có mùi hôi khó chịu, đôi khi có thể bị chảy máu ở lỗ sáo.Có cảm giác vướng víu, khó chịu và đau xót khi tiểu tiện, đặc biệt là khi nốt sùi phát triển gây viêm loét.Tác hại của bệnh sùi mào gà ở miệng sáoSùi mào gà ở miệng sáo gây ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe; đặc biệt miệng sáo là khu vực nhạy cảm, da mỏng và dễ bị tổn thương. Vì bệnh xuất hiện ở bộ phận nhạy cảm nên nhiều người có cảm giác tự ti muốn giấu giếm không cho người khác biết đến bệnh tình của mình. Do đó nếu không phát hiện và điều trị bệnh kịp thời có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như sau:⇒ Các nốt sùi phát triển nhanh và có thể phủ kìn bộ phận sinh d.ục.⇒ Nốt sùi mào gà rất dễ vỡ ra, khiến chất dịch có mang virus lan ra các khu vực khác. Điều này có thể khiến các nốt sùi mào gà lan rộng ra khắp cơ thể.⇒ Có thể lây bệnh sang cho bạn tình hay thậm chí là mọi người xung quanh nếu có tiếp xúc thân mật với người bệnh. Biến chứng nghiêm trọng của bệnh sùi mào gà đối với nam giới⇒ Dễ gây viêm loét và nhiễm trùng dươ.ng v.ật, ảnh hưởng đến các chức năng sinh lý của dư.ơng v.ật. Gây ra tình trạng đau đớn, khó chịu và làm ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống tì.nh d.ục, tâm lý cho người bệnh⇒ Dễ mắc bệnh viêm nhiễm nam khoa như: Viêm tinh hoàn, viêm bao quy đầu cũng như có nguy cơ bị nhiễm HIV/AIDS cao hơn.⇒ Sùi mào gà ở miệng sáo có thể làm giảm khả năng miễn dịch ở nam giới, từ đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý khác. Nếu bệnh ngày càng nghiêm trọng thì nam giới có thể đối mặt với nguy cơ ung thư hoặc vô sinh.Mặc dù sùi mào gà không nguy hiểm như giang mai hay HIV nhưng người bệnh cũng không nên chủ quan tự mua thuốc về uống và điều trị. Như thế càng làm bệnh tình trở nên trầm trọng và có thể dẫn dến nguy hiểm cho bản thân nếu không được chưa trị kịp thời. Hãy đến phòng khám chuyên khoa uy tín để được bác sĩ thăm khám và tư vấn phương pháp trị liệu phù hợp cho bệnh tình.ĐIỀU TRỊ SÙI MÀO GÀ Ở MIỆNG SÁOCó thể nhận thấy sùi mào gà ở miệng sáo là bệnh lý nguy hiểm, do đó khi mắc bệnh nam giới nên đến ngay cơ sở y tế để khám và được điều trị bệnh.Hiên nay, để điều trị sùi mào gà ở miệng sáo có thể áp dụng một trong những phương pháp sau như: Phương pháp điều trị sùi mào gà ở miệng sáo tại Hoàn Cầu Điều trị bằng thuốc: Có thể sử dụng thuốc uống hoặc các loại thuốc bôi để kiềm hãm sự phát triển của virus và làm rụng các nốt sùi mào gà. Đốt sùi mào gà: Là phương pháp truyền thống đốt sùi mào gà bằng laze hoặc đốt điện. Tuy phương pháp này có tác dụng nhanh, tác dụng trực tiếp đến nốt sùi nhưng có thể tổn thương đến dươ.ng v.ật và bệnh vẫn có thể tái phát trở lại. Đốt lạnh: Tiến hành bằng cách xịt Nitơ lạnh lên khu vực có nốt sùi, làm đông các nốt sùi, sau đó những nốt sùi này sẽ khô dần và tự rơi ra trong 7 – 10 ngày. Phương pháp ALA-PDT (Quang đông học): Là phương pháp điều trị sùi mào gà hiện đại hiện đang được áp dụng tại Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu và nhiều cơ sở y tế khácPhương pháp này sử dụng ánh sáng nhằm kích hoạt những phân tử trong mô tổn tương có tính nhạy cảm với ánh sáng, đồng thời tạo ra phân tử oxy hóa mạnh. Từ đó giúp chọn lọc và tiêu diệt virus, loại bỏ các mô tổn thương mà không ảnh hưởng đến mô lành.Ưu điểm của phương pháp quang đông học: Mang lại hiệu quả điều trị bệnh cao và giảm nguy cơ tái phát bệnh, liệu trình điều trị nhanh, an toàn và ít gây đau, sức khỏe phục hồi tốt và nhanh chóng.PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU Địa chỉ của phòng khám: 80–82 Châu Văn Liêm, phường 11, Quận 5. Website: Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu Hotline: 028. 3923 9999 — tư vấn miễn phí 24/24 Thời gian làm việc: Từ 8h sáng — 20h đêm từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) https://dakhoahoancautphcm.vn/sui-mao-ga-o-mieng-sao-trieu-chung-va-cach-dieu-tri.html
 9. Đến Đa Khoa Hoàn Cầu tìm hiểu về bệnh giang mai BỆNH GIANG MAI CÓ LÂY QUA ĐƯỜNG MIỆNG HAY KHÔNG?Giang mai là một trong những bệnh xã hội nguy hiểm, do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây ra. Nhiều bệnh nhân cho rằng, bệnh giang mai chỉ bị lây nhiễm qua đường quan hệ tình dục không an toàn nên khi quan hệ thường có hành vi kích thích tình dục bên ngoài âm đạo và bằng đường miệng.Nguyên nhân bệnh giang maiTác nhân chính gây ra bệnh là xoắn khuẩn giang mai (Treponema pallidum) do Schaudinn và Hauffman tìm ra vào năm 1905. Xoắn khuẩn này có hình dạng lò xo, bao gồm 6 đến14 vòng xoắn. Sức đề kháng của xoắn khuẩn này rất yếu, khi ra khỏi cơ thể người thì nó sống được không quá vài giờ. Trong nước đá, nó vẫn giữ được tính di động rất lâu, còn ở nhiệt độ 45 độ C nó sẽ bị chết sau 30 phút. Các chất sát khuẩn như xà phòng có thể diệt được xoắn khuẩn này trong vài phút.Biến chứng của bệnh giang maiBệnh giang mai thường sẽ gây ra các biến chừng nghiệm trọng như: Xoắn khuẩn giang mai có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng cho tất cả các cơ quan quan trọng trong cơ thể. Bệnh giang mai tác động xấu đến các bộ phận như da, niêm mạc, mắt và các cơ quan nội tạng như gan, tim mạch, thần kinh. Bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm động mạch chủ, phình động mạch chủ, bại liệt toàn thân, rối loạn tâm thần, viêm gan. Giang mai bẩm sinh ở trẻ có thể gây đến tử vong cho thai nhi hoặc dị dạng thai sau khi sinh.Bệnh giang mai có lây qua đường miệng không?Theo các bác sĩ chuyên khoa bệnh xã hội cho biết, do sự thiếu hiểu biết mà nhiều bệnh nhân nghĩ rằng bệnh giang mai chỉ lây qua đường tình dục - quan hệ không an toàn bằng âm đạo mà không hề biết rằng giang mai còn có thể lây qua nhiều con đường khác nhau như: Bệnh giang mai có thể lây nhiễm qua đường miệng■ Lây từ mẹ sang con: Khi mẹ mắc giang mai và mang thai thì xoắn khuẩn có thể đi vào thai nhi gây bệnh bẩm sinh cho trẻ. Đây chính là loại lây truyền rất nguy hiểm bởi nó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất, sức khỏe đứa bé thậm chí còn dẫn đến nguy cơ tử vong cho trẻ.■ Lây qua đường máu: Dùng chung kim tiêm nếu mũi tiêm không được vô trùng, nhận máu từ người có nguồn gốc không rõ ràng có chứa mầm bệnh… khiến xoắn khuẩn giang mai xâm nhập vào máu gây bệnh cho bệnh nhân. Khi xâm nhập bằng cách lây nhiễm này thì vi khuẩn giang mai lúc đó tiềm ẩn ở mạch máu bệnh nhân nhưng lại hoàn toàn không gây ra biểu hiện lâm sàng.■ Lây nhiễm do tiếp xúc gián tiếp: Giang mai là bệnh có tốc độ lây lan nhanh chóng, có thể chỉ là cái ôm, hôn hay dùng chung đồ cá nhân với đối tượng nhiễm bệnh: dao cạo râu, khăn mặt, bàn chải đánh răng… có chứa dịch hoặc máu mủ của người bệnh thì cũng có thể bị truyền bệnh. Như vậy, với câu hỏi bệnh giang mai có lây qua đường miệng hay không ? thì câu trả lời chắc chắn là có, bởi vì khi quan hệ bằng miệng, va chạm với răng gây ra các vết thương hở hoặc bạn gặp các vấn đề răng miệng: lở loét miệng, chảy máu răng,... thì xoắn khuẩn giang mai dễ dàng xâm nhập vào cơ thể và gây ra bệnh cho bạn.Những năm gần đây, tỉ lệ người mắc bệnh giang mai ở nước ta gia ngày càng tăng nhanh chóng do đời sống tình dục có phần cởi mở hơn, và sự gia tăng của các tệ nạn xã hội như: dùng chung kim tiêm ma túy, quan hệ tình dục đồng tính, gái mại dâm... Do đó, mọi người cần phải trang bị các kiến thức bệnh lý, dấu hiệu bệnh giang mai để phát hiện và đi chữa trị bệnh ở giai đoạn đầu, kịp thời đúng cách.Biểu hiện nhận biết sớm bệnh giang mai ở miệngCũng như ở các loại bệnh khác, xoắn khuẩn giang mai sau khi xâm nhập vào cơ thể người bằng đường miệng sẽ có thời gian ủ bệnh 3 - 90 ngày (tùy cơ địa, sức khỏe từng người) và trung bình là 21 ngày thì sẽ có những dấu hiệu đầu tiên ở vị trí nhiễm bệnh, như sau: Xuất hiện những vết loét nông, vết trượt trên da không gây đau, không gây ngứa được gọi là săng giang mai. Các săng giang mai tồn tại ở miệng (bộ phận sinh dục, tay, chân…) khoảng 2 tuần thì tự mất đi mà không cần điều trị, nhưng thực chất bệnh đang trong giai đoạn tiềm ẩn, lây lan ra toàn thân. những bệnh lây qua đường miệngBệnh thường tái diễn liên tục, càng về sau các triệu chứng càng trở nên rầm rộ, rõ ràng hơn. Khi giang mai đã phát triển trên diện rộng, lây lan toàn thân, bệnh nhân sẽ có các triệu chứng như: đau đầu, sốt nhẹ, đau bụng, sưng khớp, loét ở miệng…Giang mai là bệnh rất khó nhận biết ở giai đoạn đầu nhưng lại rất nguy hiểm, khó điều trị và dễ tái phát nếu không điều trị đúng phương pháp và liệu trình bài bản. Ở giai đoạn nặng, bệnh sẽ gây tổn thương đến hệ thần kinh, não bộ, thậm chí dẫn đến tử vong.Do đó, khi có các triệu chứng nêu trên và nghi ngờ mắc bệnh giang mai ở miệng, hãy nhanh chóng đến các cơ sở chuyên khoa bệnh xã hội uy tín để làm xét nghiệm và tư vấn hỗ trợ điều trị kịp thời. Phòng Khám Hoàn Cầu - khám chữa bệnh giang mai uy tín tại TPHCMHiện nay, tại TPHCM Khoa bệnh xã hội - Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu là địa chỉ đáng tin cậy hàng đầu trong thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán giang mai nhanh chóng, chính xác và ứng dụng liệu pháp cân bằng miễn dịch chữa giang mai thành công.Với đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giỏi đến từ các bệnh viện đầu ngành có chuyên môn cao, kinh nghiệm nhiều năm; cùng sự hỗ trợ của thiết bị y khoa hiện đại, tối tân; môi trường y tế vô khuẩn cùng quy trình khám chữa nhanh chóng, thuận tiện, thông tin bảo mật an toàn… Phòng Khám Hoàn Cầu là địa chỉ lý tưởng giúp bệnh nhân yên tâm khám chữa bệnh.PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU Địa chỉ của phòng khám: 80–82 Châu Văn Liêm, phường 11, Quận 5. Website: Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu Hotline: 028. 3923 9999 — tư vấn miễn phí 24/24 Thời gian làm việc: Từ 8h sáng — 20h đêm từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) https://dakhoahoancautphcm.vn/benh-giang-mai-co-lay-qua-duong-mieng-hay-khong.html
 10. Tìm hiểu tác hại của bệnh lậu tại phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu Tác hại của bệnh lậu như thế nào? Bệnh lậu có chữa được không?BỆNH LẬU LÀ BỆNH GÌ?Lậu là một trong những bệnh lây nhiễm qua đường tì.nh d.ục không an toàn và do vi khuẩn Neisseria Gonorrhoeae gây ra. Vi khuẩn này có xu hướng xâm nhập vào cơ thể thông qua các vùng ấm và ẩm của cơ thể như: Mắt, â.m đ.ạo, họng, niệu đạo, dươ.ng v.ật, cơ quan sinh dục, họng... Vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae cũng có thể gây ra tình trạng nhiễm trùng ở niêm mạc miệng, cổ họng, mắt và trực tràng. Việc lạm dụng rư.ợu bi.a, m.a t.úy cũng sẽ làm tăng nguy cơ bị bệnh lậu. Theo các chuyên gia cho biết, hiện nay có rất nhiều nguyên nhân khiến gia tăng tỷ lệ lây nhiễm của bệnh lậu. Cụ thể như:+ Thực hiện quan hệ tì.nh d.ục không an toàn+ Lây nhiễm từ mẹ sang con+ Lây nhiễm qua vết thương hở+ Lây nhiễm qua việc sử dụng chung đồ dùng cá nhân với người bị lậu.DẤU HIỆU CỦA BỆNH LẬU RA SAO ?Tỷ lệ mắc bệnh lậu ở nam giới sau một lần quan hệ với nữ giới mắc bệnh là 20% trong khi tỷ lệ này với nữ giới là 60-80%, Ta có thể thấy rằng phụ nữ có nguy cơ cao mắc bệnh lậu hơn nhưng cho dù là ai thì cũng phải có biện pháp phòng ngừa khi quan hệ tình dục.Rất nhiều trường hợp khi bệnh nhân mắc bệnh lậu mà không có triệu chứng nào của bệnh cả.Tuy nhiên, dấu hiệu mắc bệnh lậu ở nam giới có thể bao gồm những triệu chứng khó tiểu và có cảm giác nóng rát khi tiểu, niệu đạo dươ.ng v.ật xuất hiện màu trắng, vàng hoặc xanh. Những biểu hiện này thường xuất hiện từ 1-14 ngày sau khi nhiễm bệnh. Trong trường hợp nhiễm trùng niệu đạo do viêm mào tinh hoàn, nam giới còn có thể cảm thấy đau sưng tinh hoàn hoặc đau bìu mặc dù triệu chứng này ít gặp.Đối với nữ giới, có đến khoảng 50-80% trường hợp mắc bệnh lậu không có triệu chứng nào của bệnh hoặc các triệu chứng không rõ ràng. Một số trường hợp nhiễm bệnh thường có triệu chứng bao gồm ho nhẹ, và xuất hiện dấu hiệu không đặc hiệu khiến dễ bị nhầm lẫn với nhiễm trùng â.m đ.ạo hay bàng quang.Dấu hiệu thường khi nữ giới mắc bệnh lậu bao gồm tình trạng khó tiểu, tăng tiết dịch â.m đ.ạo hoặc chảy máu â.m đ.ạo giữa các chu kì kinh nguyệt. Phụ nữ mắc bệnh lậu có nguy cơ bị biến chứng nghiêm trọng do nhiễm trùng cho dù các triệu chứng của bệnh có thể không biểu hiện một cách rõ ràng.Những triệu chứng nhiễm trùng trực tràng ở cả nam và nữ có thể bao gồm tiết dịch, ngứa hậ.u m.ôn, đau nhức, chảy máu... Nhiễm trùng trực tràng cũng không có triệu chứng rõ ràng. Ngoài ra nhiễm trùng họng có thể gây đau họng nhưng thường sẽ không xuất hiện các triệu chứng.NHỮNG TÁC HẠI CỦA BỆNH LẬULậu là một bệnh xã hội có mức độ lây nhiễm với tốc độ nhanh chóng, với trung bình 15 phút chúng lại phân chia 1 lần. Vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae gây bệnh một cách âm thầm đến nỗi nhiều người không biết là bản thân mình đang mang bệnh, thông qua việc tiếp xúc tình dục. Do đó, những người khi mắc bệnh lậu nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời bệnh sẽ gây ra nhiều tác hại nguy hiểm, bao gồm các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe ở cả nam giới và nữ giới.. Cụ thể:Gây vô sinh - hiếm muộnLậu là một bệnh lý phát triển mạnh và thường ký sinh ở những bộ phận ẩm ướt trên cơ thể. Vì thế, bộ phận sinh dục là cơ quan lý tưởng mà lậu phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ nhất. Chỉ cần một tổn thương nhỏ ở bộ phận sinh dục, khuẩn lậu sẽ tấn công và gây bệnh. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, bệnh sẽ khiến người bệnh gặp phải nguy cơ vô sinh hiếm muộn hoặc tăng nguy cơ mang thai ngoài tử cung.Gây suy giảm sức đề khángKhuẩn lậu phát triển sẽ làm cho sức đề kháng của người bệnh bị suy giảm theo thơi gian. Khiến cho người bệnh trở nên dễ dàng mắc thêm các bệnh lý liên quan tới cổ, họng, sinh dục, hậ.u mô.n. Ngoài ra, bệnh còn khiến người bệnh tăng nguy cơ mắc các bệnh xã hội khác như: Giang mai, sùi mào gà và HIV/AIDS.Gây mù lòaKhi khuẩn lậu xâm nhập và phát triển ở mắt người bệnh, sẽ dẫn tới tình trạng viêm mắt, viêm mí mắt, đau mắt... và nguy hiểm hơn là dẫn tới tình trạng suy giảm thị lực, trở nên mù lòa. Gây viêm nhiễm ổ bụngLậu được xem là nguyên nhân gây viêm vòi trứng ở nữ giới. Khi bị viêm vòi trứng, dễ dẫn tới tình trạng vòi trứng bị hẹp, tắc nghẽn gây ra tình trạng mang thai ngoài tử cung. Ngoài ra, lậu không những gây tổn hại tới cơ quan sinh sản mà chúng còn gây viêm nhiễm ổ bụng khiến người bệnh luôn cảm thấy đau âm ỉ ở vùng bụng dưới.Gây nhiễm trùng hậ.u m.ônNhững người thường quan hệ tì.nh d.ục bằng đường hậ.u m.ôn dễ gây ra nhiễm trùng hậ.u m.ôn. Bệnh lậu ở hậ.u m.ôn làm cho người bệnh luôn cảm thấy đau rát, đau khi đại tiện, hậ.u m.ôn sưng đỏ, ngứa ngáy và mọc mụn xung quanh hậ.u m.ôn. Ngoài ra còn dẫn tới những triệu chứng nặng như: Chảy máu hậ.u m.ôn, viêm, nhiễm trùng hậ.u m.ôn.Gây giảm ham muốnBệnh lậu khiến cho cả nam và nữ luôn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, đau khi đi tiểu và đặc biệt là khi quan hệ. Từ đó khiến cho người bệnh bị lo lắng và sợ hãi khi quan hệ, từ đó khiến cho người bệnh giảm ham muốn quan hệ tình dục. Và đây là nguyên nhân dẫn tới tình trạng vô sinh hiếm muộn.Gây ra nhiều bệnh lý hơnỞ nữ giới, bệnh lậu là tác nhân gây ra các bệnh lý phụ khoa như: Viêm â.m đ.ạo, viêm niệu đạo, viêm buồng trứng, viêm ống dẫn trứng... Còn ở nam giới lậu là tác nhân gây tình trang đau đớn trong các ống nối với tinh hoàn, dẫn tới các bệnh lý nam khoa như: Viêm ống dẫn tinh, viêm mào tinh, viêm túi tinh, viêm tinh hoàn...Nếu ng mắc bệnh không được điều trị kịp thời, bệnh lậu cũng có thể lan vào trong máu và gây nhiễm trùng cơ hội toàn thân (DGI). Nhiễm trùng lậu có thể lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể. Tình trạng viêm khớp, viêm da và các cơ quan khác có thể xảy ra nếu người bị lậu nhưng không được điều trị sớm.PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU Địa chỉ của phòng khám: 80–82 Châu Văn Liêm, phường 11, Quận 5. Website: Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu Hotline: 028. 3923 9999 — tư vấn miễn phí 24/24 Thời gian làm việc: Từ 8h sáng — 20h đêm từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) https://dakhoahoancautphcm.vn/tac-hai-cua-benh-lau-nhu-the-nao-benh-lau-co-chua-duoc-khong.html
 11. Tìm hiểu về con đường lây bệnh giang mai tại phòng khám Đa Khoa Hoàn CầuTrong số các bệnh lý xã hội thì giang mai chính là căn bệnh khiến cho nhiều người lo lắng bởi nó gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh nếu không được chữa trị kịp thời. Do vậy việc tìm hiểu những thông tin liên quan đến bệnh giang mai được nhiều người quan tâm. Nội dung bài viết Bệnh giang mai lây qua đường nào dưới đây chúng tôi hy vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ con đường lây bệnh giang mai nhằm phòng tránh hiệu quả hơn.CON ĐƯỜNG LÂY LAN CỦA BỆNH GIANG MAIGiang mai là một bệnh lý lây từ người sang người thông qua đường tìn.h d.ục đã xuất hiện từ thời xa xưa và đặc biệt bùng phát trong từ nhiều năm trở lại đây, tỷ lệ người bị chẩn đoán nhiễm giang mai có xu hướng ngày càng tăng cao do nhiều người vẫn không biết giang mai có thể lây qua từ đường nào?Khi bị mắc bệnh giang mai, cơ thể bệnh nhân sẽ xuất hiện các vết loét ở miệng hoặc bộ phận sinh dục. Tên y học của những vết loét này là săng giang mai. Chúng không gây đau nhưng lại rất dễ dàng lây nhiễm sang người khác. Có rất nhiều bệnh nhân bị giang mai mắc bệnh từ những vết loét này vì ban đầu, người bệnh chỉ nghĩ đó là những vết loét thông thường nên không có ý thức để phòng ngừa sự lây lan cho cộng đồng.Dù bệnh giang mai khá phổ biến nhưng để hiểu rõ về con đường lây lan của bệnh lý giang mai thì không phải bất cứ ai cũng nắm được. Và dưới đây chính là những con đường mà bệnh giang mai có thể lây lan:1. Con đường quan hệ tì.nh d.ụcNói bệnh giang mai lây qua đường nào thì con đường quan hệ tì.nh d.ục chính là con đường đầu tiên và phổ biến nhất. Bệnh lý này có thể lây dễ dàng từ người này sang người khác nếu có sự tiếp xúc trực tiếp cùng vết loét giang mai thường có ở vùng sinh dục. Vết loét có thể xuất hiện quanh dư.ơng vật, â.m đạo, hậ.u môn hoặc trực tràng, môi hoặc miệng của người bệnh. Do vậy khi có quan hệ với người bị bệnh giang mai sẽ khiến mắc phải bệnh lý nguy hiểm này.Lưu ý rằng khả năng lây bệnh giang mai qua đường tì.nh d.ục không chỉ là tiếp xúc giữa â.m vật và dư.ơng vật mà bất cứ hình thức tiếp xúc tì.nh d.ục nào cũng dẫn đến lây nhiễm. Cụ thể từ quan hệ bằng miệng, quan hệ qua đường hậ.u môn, quan hệ đồng tính… cũng lây nhiễm. Ngoài ra, nếu có xảy ra sự tiếp xúc thân mật với người bệnh giang mai như là ôm hôn, tiếp xúc da thịt... thì cũng có khả năng bị truyền nhiễm bệnh. Có nhiều con đường lây lan bệnh giang mai2. Con đường tiếp xúc gián tiếp cùng xoắn khuẩn giang maiGiang mai có thể lây qua đường nào thì con đường gián tiếp như tiếp xúc với đồ vật của người bị bệnh giang mai như quần áo, chăn gối có hiện diện mủ, máu, dịch tiết của người bệnh. Thì lúc đó bạn cũng sẽ mắc phải căn bệnh giang mai.3. Con đường máu gây bệnh giang maiNhững hình thức như truyền máu hay là tiêm chích nếu có sự xâm nhiễm vào cơ thể thì nó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến vi khuẩn giang mai tấn công nếu mũi tiêm không được vô trùng. Khi xâm nhập bằng cách lây nhiễm này thì vi khuẩn giang mai lúc đó tiềm ẩn ở mạch máu bệnh nhân nhưng lại hoàn toàn không gây ra biểu hiện lâm sàng.Ngoài ra, nếu như không có sự kiểm tra chặt chẽ, cả bệnh nhân đi hiến máu và người được truyền máu cũng sẽ có thể bị lây giang mai theo cách thức tương tự. Ngoài ra, giang mai cũng sẽ lây qua từ việc tiêm chích ma túy không an toàn.4. Giang mai lây qua con đường từ mẹ sang conNếu người mẹ bị bệnh giang mai và mang thai thì bệnh có thể lây từ mẹ sang thai nhi trong suốt quá trình thai kỳ. Đây chính là loại lây truyền rất nguy hiểm bởi nó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất, sức khỏe đứa bé thậm chí còn dẫn đến nguy cơ tử vong cho trẻ.Bên cạnh đó, người bị giang mai cũng làm tăng khả năng cao bị nhiễm virus HIV. Chính vì thế, việc xét nghiệm các loại bệnh xã hội như giang mai, HIV,... là cực kì cần thiết để đảm bảo quá trình chăm sóc thai kỳ toàn diện.Vậy nên đối với những người phụ nữ mang thai có nguy cơ mắc bệnh giang mai cao như là sống với người giang mai hoặc sống ở khu vực tỷ lệ mắc bệnh cao. Thì đòi hỏi cần được xét nghiệm chẩn đoán ở 3 tháng đầu và thực hiện ở thêm 2 lần nữa ở tam cá nguyệt thứ 2 và 3.Nếu như kết quả xét nghiệm là dương tính thì thai phụ cần phải được bác sĩ đưa ra biện pháp điều trị tích cực ngay để tránh lây nhiễm cho đứa bé. Khi trẻ được sinh ra thì dù có hay không có triệu chứng bệnh giang mai cũng cần được kiểm tra và điều trị. Bởi vì nếu không sẽ rất dễ gây ra những biến chứng trong vài tuần đầu đời như gây chậm phát triển, co giật và dẫn đến tử vong… Bệnh giang mai lây qua 4 con đườngĐÂU LÀ ĐỐI TƯỢNG DỄ BỊ BỆNH GIANG MAI?Hiểu rõ được bệnh giang mai lây qua đường nào thì chúng ta cũng nên tìm hiểu xem nhóm đối tượng nào có khả năng cao dễ mắc phải bệnh lý này:1. Đối tượng đang hành nghề mại dâmĐây là nhóm đối tượng có tỷ lệ dễ bị mắc giang mai rất cao. Bởi vì xoắn khuẩn giang mai nó sẽ thông qua đối tượng này lây nhiễm đến rất nhiều người khác. Nguyên nhân là vì giang mai sẽ lây qua đường tì.nh d.ục dù là ở bất cứ hình thức quan hệ nào cũng không tránh được.2. Đối tượng quan hệ tì.nh d.ục bừa bãiNhững người thiếu chung thủy trong tình yêu và hôn nhân hoặc có đời sống tì.nh d.ục phóng khoáng, thường xuyên có xảy ra quan hệ tì.nh d.ục với nhiều người thì khả năng mắc bệnh giang mai cũng khá cao. Cho dù họ chỉ dừng lại ở những hành động thân mật như ôm, hôn thì nguy cơ lây bệnh từ “đối tác tì.nh d.ục” vẫn rất cao. Hơn nữa, khi quan hệ tì.nh d.ục bừa bãi và bị mắc bệnh, họ sẽ không thể biết ai là người đã lây bệnh cho mình và vô tình biến thành “nguồn bệnh” lây lan cho người khác.3. Đối tượng trẻ sơ sinh mẹ bị bệnh giang maiNếu như khi đang mang thai mà mẹ bầu bị giang mai thì lúc đó xoắn khuẩn sẽ truyền sang thai nhi. Em bé vì vậy sẽ có những triệu chứng như là bị thiếu máu nghiêm trọng, xương biến dạng, vàng da vàng mắt, gan lá lách mở rộng, các vấn đề thần kinh như mù điếc bẩm sinh…PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU Địa chỉ của phòng khám: 80–82 Châu Văn Liêm, phường 11, Quận 5. Website: Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu Hotline: 028. 3923 9999 — tư vấn miễn phí 24/24 Thời gian làm việc: Từ 8h sáng — 20h đêm từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) https://dakhoahoancautphcm.vn/benh-giang-mai-lay-qua-duong-nao.html
 12. Tìm hiểu về TPHA tại phòng khám Đa khoa Hoàn CầuGiang mai là một trong những bệnh lý nguy hiểm thường gặp lây nhiễm qua đường tìn.h d.ục. Xét nghiệm TPHA là một phương pháp cận lâm sàng chuyên biệt để xác định được bệnh.TPHA là gì và cách tiến hành, đọc kết quả ra sao chính là thắc mắc được nhiều người đặt ra. Đặc biệt đối với những người đang nghi ngờ bản thân mắc bệnh giang mai thì cần phải tiến hành phương pháp này. Bài viết sau đây sẽ cung cấp đến các bạn những thông tin cần biết về TPHA.NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH GIANG MAITrước khi biết về phương pháp TPHA là gì, đầu tiên chúng ta cần nắm rõ được bệnh giang mai là do nguyên nhân nào gây ra. Bệnh giang mai là một bệnh nhiễm trùng kinh điển lây truyền chủ yếu qua đường quan hệ tì.nh d.ục không an toàn. Xoắn khuẩn Treponema Pallidum chính là nguyên nhân chính gây ra bệnh giang mai. Chúng có kích thước rất nhỏ, muốn nhìn thấy chúng thì cần phải quan sát dưới kính hiển vi. Dấu hiệu lâm sàng của bệnh giang mai rất đa dạng, phong phú tùy theo từng giai đoạn của bệnh, nổi bật là nổi hạch và những sang thương trên cơ quan sinh dục ngoài. Để chẩn đoán bệnh giang mai, ngoài cách tìm trực tiếp xoắn khuẩn trong bệnh phẩm là dịch tiết từ săng, mảng niêm mạc, sẩn, hạch soi dưới kính hiển vi, có thể tìm gián tiếp qua các xét nghiệm máu. Tìm hiểu về phương pháp xét nghiệm TPHAHiện nay rất khó để nuôi cấy xoắn khuẩn trong môi trường nhân tạo. Khi ra khỏi cơ thể động vật chúng sẽ khó có thể tồn tại ở môi trường bên ngoài. Khi ở trong cơ thể con người, chúng có thể sống qua nhiều năm và gây bệnh trong suốt khoảng thời gian này.TPHA LÀ GÌ? CÓ NHỮNG PHƯƠNG PHÁP TPHA NÀO?Mục đích xét nghiệm TPHA để làm gì ?Đây là phương pháp xét nghiệm giúp chẩn đoán chính xác bệnh giang mai một cách nhanh chóng. Cùng với các biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân, kết quả xét nghiệm góp phần chẩn đoán ra bệnh tình. TPHA được thực hiện bằng phương pháp ngưng kết hồng cầu được gắn kháng nguyên xoắn khuẩn giang mai cho tiếp xúc với huyết thanh người nghi ngờ đang mắc bệnh.Khi phát hiện phản ứng ngưng kết có thể phát hiện kháng thể xoắn khuẩn giang mai trong huyết thanh, dịch não tủy của người bệnh. Sử dụng phương pháp này sẽ phát hiện được xoắn khuẩn có trong cơ thể ở bất kỳ giai đoạn nào của bệnh. Sau khi biết được TPHA là gì, thì dưới đây là 2 phương pháp xét nghiệm ngưng kết hồng cầu: TPHA có mấy phương pháp xét nghiệm?Phương pháp xét nghiệm TPHA định tínhĐây là phương pháp có thể phát hiện được xoắn khuẩn giang mai có mặt trong huyết thanh của bệnh nhân. Dưới đây là cách tiến hành để các bạn tham khảo và hiểu rõ hơn xét nghiệm TPHA là gì: Bước 1: Sinh phẩm xét nghiệm bảo quản ở nhiệt độ từ 25 - 30 độ C, pha loãng huyết thanh với tỷ lệ 1/20 và cho vào ba ống nghiệm. Sau đó đánh dấu theo thứ tự 1, 2, 3. Bước 2: Tiến hành nhỏ giọt control cell tế bào không gắn kháng nguyên vô ống nghiệm thứ 2, nồng độ pha loãng là 1/80. Bước 3: Tiếp tục nhỏ test cell của dung dịch có chứa tế bào kháng nguyên vào ống nghiệm thứ 3, nồng độ pha loãng là 1/80. Bước 4: Dùng máy phân tích để rung hoặc có thể lắc nhẹ phiến nhẹ ở tốc độ đều đặn trong 5 phút. Bước 5: Đậy khay trong vòng 45 - 60 phút ở nhiệt độ phòng để chờ đợi kết quả.Sau khi đã tiến hành xong các bước trên, tiếp theo là cách đọc kết quả. Hãy đặt mẫu thử trên một phiến nhựa bằng phẳng, để dưới ánh sáng trực tiếp để nhận ra sự ngưng kết của các mẫu thử, so sánh đối với mẫu âm tính và dương tính. Kết quả âm tính là tế bào sẽ lắng xuống thành nút đỏ. Kết quả dương tính sẽ cho ta thấy dung dịch tế bào hòa tan đồng nhất. Phương pháp TPHA là gì và cách tiến hành ra sao?Phương pháp xét nghiệm TPHA định lượngĐây là phương pháp xét nghiệm được tiến hành bằng cách xác định sự có mặt của kháng thể kháng lại xoắn khuẩn giang mai trong cơ thể. Có thể chỉ định xét nghiệm tiếp theo khi bệnh nhân đã dương tính sau khi dùng phương pháp TPHA định tính. Điều này nhằm để xác định hiệu giá kháng thể kháng xoắn khuẩn giang mai trong máu của bệnh nhân, theo dõi kết quả điều trị. Cách tiến hành cụ thể như sau: Bước 1: Pha loãng huyết thanh với tỷ lệ 1/20, tổng cộng 190 giọt dung dịch pha loãng cùng với 10 giọt huyết thanh. Bước 2: Tiến hành nhỏ 25 giọt huyết thanh đã pha loãng vào ống nghiệm thứ 4 - 10. Bước 3: Nhỏ tiếp tục 25 giọt huyết thanh đã pha loãng vào ống nghiệm thứ 2 và 3. Bước 4: Nhỏ thêm 25 giọt đã pha loãng vào ống nghiệm thứ 4, cứ như vậy đến ống nghiệm thứ 10. Bước 5: Khi test cell và control cell được bao phủ hoàn toàn, hãy cho thêm 75 giọt control cell vào ống nghiệm thứ 2. Bước 6: Hãy gõ nhẹ tấm vi lọc giúp cho hỗn hợp được trộn đều với nhau. Tiếp tục lắc nhẹ và để ở nhiệt độ phòng. Để khoảng 45 phút sau mới đọc kết quả.Sau khi đọc kết quả mẫu thử càng loãng mà vẫn dương tính thì càng chứng tỏ trong huyết thanh ng bệnh có nhiều kháng thể giang mai hơn. Vì thế mà xét nghiệm TPHA định lượng được dùng để chẩn đoán bệnh giang mai, thì thường bác sĩ kết hợp làm TPHA định tính và định lượng luôn. Điều này là bở vìi kết quả TPHA định tính có thể được kết luận luôn trong xét nghiệm TPHA định lượng.Đa số người bệnh làm xét nghiệm TPHA định lượng trong khi đang điều trị hoặc đã điều trị hết liệu trình. Kết quả xét nghiệm sẽ giúp bác sĩ theo dõi mức độ phục hồi của bệnh nhân. Vì sau khi tiêu diệt xoắn khuẩn giang mai thì trong cơ thể vẫn còn kháng thể giang mai đồng chủng nhất định. Bệnh giang mai sẽ được chẩn đoán là khỏi hoàn toàn khi xét nghiệm cho thấy trong máu của người bệnh không còn kháng thể giang mai.Kết quả TPHA định lượng có thể bị sai sót bởi một số nguyên nhân khác nhau. Vì thế nên bạn hãy lựa chọn địa chỉ uy tín để tiến hành xét nghiệm, nhằm có được kết quả chính xác hơn. Phương pháp xét nghiệm TPHA định lượngXÉT NGHIỆM TPHA Ở ĐÂU UY TÍN, CHẤT LƯỢNG?Để thăm khám bệnh giang mai hiệu quả thì việc chọn địa chỉ xét nghiệm TPHA rất quan trọng. Hiện nay đa số người bệnh chưa biết nên tới nơi đâu để thăm khám bệnh.Tại TP.HCM, những người đang nghi ngờ mình bị mắc bệnh giang mai có thể đến Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu để được tiến hành xét nghiệm.PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU Địa chỉ của phòng khám: 80–82 Châu Văn Liêm, phường 11, Quận 5. Website: Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu Hotline: 028. 3923 9999 — tư vấn miễn phí 24/24 Thời gian làm việc: Từ 8h sáng — 20h đêm từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) https://dakhoahoancautphcm.vn/tpha-la-gi-nhung-dieu-can-biet-ve-phuong-phap-tpha.html
 13. Cùng Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu tìm hiểu về bệnh Chlamydia Bệnh lây qua đường tìn.h dục Chlamydia là bệnh gì? Nguyên nhân, triệu chứng, cách phòng tránhChlamydia là bệnh lây qua đường tìn.h dục, hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu được điều trị kịp thời, đúng cách. Tuy nhiên vì là loại bệnh tế nhị, khó chia sẻ nên nhiều người thường có tâm lý e ngại, giấu bệnh hoặc tự điều trị sai phương pháp, dẫn đến các biến chứng khó lường. Việc tìm hiểu các kiến thức về Chlamydia rất quan trọng, giúp chúng ta hiểu chính xác về bệnh, nên và không nên làm gì để phòng bệnh tốt nhất.1. Bệnh Chlamydia là bệnh gì?Chlamydia là một trong những bệnh phổ biến nhất lây nhiễm qua đường tìn.h dục, cả nam giới hay nữ giới đều có thể mắc. Bệnh nếu không được điều trị kịp thời có thể gây tổn thương nghiêm trọng và vĩnh viễn tới cơ quan sinh sản của nữ giới, thậm chí có thể dẫn tới vô sinh. Chlamydia là bệnh lây qua đường tìn.h dục2. Nguyên nhân gây bệnh ChlamydiaChlamydia gây ra bởi vi khuẩn đặc biệt Chlamydia, là một dạng vi khuẩn nội tế bào với chu kỳ nhân lên khác thường. Chlamydia có 3 biến thể sinh học cùng biểu hiện lâm sàng khác nhau. Đặc điểm của chúng là bắt buộc sống ký sinh ở tế bào sống, có hình cầu, kích thước trung gian giữa vi khuẩn và vi rút. Chlamydia có ba loài như sau: Chlamydia psittaci: thường có ở loài chim, có thể lây cho người gây sốt vẹt. Chlamydia pneumoniae: gây bệnh đường hô hấp, lây từ người sang người. Chlamydia trachomatis: gây bệnh đường sinh dụ.c và bệnh đau mắt hột.Đối với bệnh lây truyền qua đường tìn.h dục, Chlamydia Trachomatis là một dạng biến thể gây ra các bệnh như viêm niệu đạo, viêm vòi trứng, viêm cổ tử cung và nhiều bệnh lý khác ở cổ tử cung. Tuy nhiên, tình trạng viêm niệu đạo là chủ yếu, bệnh nhân có thể có xuất hiện triệu chứng hoặc không.3. Triệu chứng của bệnh ChlamydiaSau khi đã biết được Chlamydia là bệnh gì, ta cũng cần đặc biệt chú ý bởi bệnh lý này đa số không xuất hiện triệu chứng rõ ràng. Do đó, bệnh nhân rất dễ nhầm lẫn với các bệnh lý lây truyền qua đường tìn.h dục khác. Mặc dù thế nhưng bệnh vẫn ảnh hưởng và gây tổn thương đến bộ phận sinh dụ.c của bệnh nhân. Dưới đây là một số dấu hiệu có thể gặp phải ở một người nhiễm Chlamydia: Ở đàn ông: Có thể xuất hiện bất thường dịch tiết từ dươn.g vật, ta có thể quan sát thấy màu sắc như màu trắng hoặc màu vàng. Thời điểm dễ phát hiện nhất đó là vào sáng sớm mới ngủ dậy. Ảnh hưởng đến quá trình tiểu tiện như nóng rát, tiểu rắt, khó tiểu,... Ngoài ra, nam giới còn bị sưng đau tinh hoàn, có thể bị 1 bên hay cả 2. Ở phụ nữ: Tương tự như ở nam giới đó là xuất hiện khí hư hay dịch tiết â.m đạo bất thường, cả về màu sắc lẫn tính chất, huyết trắng có thể ngả sang màu vàng hoặc trắng đục. Ngoài ra cũng cảm thấy nóng rát khi tiểu tiện, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.4. Dự phòng Chlamydia như thế nào cho đúng?Chlamydia là bệnh có thể chữa khỏi, tuy nhiên không nên vì thế mà chủ quan khi dự phòng căn bệnh này. Cách phòng tránh tốt nhất là không qua.n hệ tìn.h dục qua đường âm đạo, hậ.u môn và qua.n hệ tìn.h dục bằng miệng. Nếu có qua.n hệ tìn.h dục, cần tuân thủ các chú ý sau: Sử dụng bao cao su đúng cách trong khi qua..n hệ tìn.h dục. Không qua.n hệ tìn.h dục trong thời kì bị nhiễm Chlamydia, thậm chí cả khi đang điều trị bệnh. Không qua.n hệ tìn.h dục bừa bãi, duy trì mối qua.n hệ một vợ một chồng lâu dài từ cả 2 phía. Xét nghiệm định kỳ cho bản thân và cả bạn tình để phát hiện các bệnh nhiễm trùng qua đường tìn.h dục, trong đó có Chlamydia. Phải điều trị cho cả bạn tình để hạn chế tối đa nguy cơ tái phát bệnh. Khi phát hiện bất kỳ triệu chứng nào ở trên phải đi gặp bác sĩ ngay và tuyệt đối nghiêm túc trong vấn đề điều trị bệnh. Việc xét nghiệm định kỳ Chlamydia là một trong những biện pháp phòng tránh bệnh rất quan trọng nhưng nhiều người do tâm lý e ngại, cho rằng đó là chuyện tế nhị nên thường lẩn tránh dẫn đến nhiều trường hợp phát hiện ra bệnh khi đã quá muộn, để lại nhiều biến chứng nguy hiểm.PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU Địa chỉ của phòng khám: 80–82 Châu Văn Liêm, phường 11, Quận 5. Website: Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu Hotline: 028. 3923 9999 — tư vấn miễn phí 24/24 Thời gian làm việc: Từ 8h sáng — 20h đêm từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) https://dakhoahoancautphcm.vn/chlamydia-la-benh-gi-co-nguy-hiem-hay-khong.html
 14. Cùng phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu tìm hiểu sơ lược về HIV Sau khi nghi ngờ hay tiếp xúc với nguồn lây bệnh, người bệnh sẽ xuất hiện những biểu hiện của việc nhiễm HIV. Bệnh được phát hiện sớm việc điều trị mang lại những lợi ích cho bản thân người bệnh, gia đình và cho cộng đồng.1. Những điều cần biết về HIVLà bệnh do virus HIV (Human Immunodeficiency Virus), gây ra bệnh AIDS (hội chứng suy giảm miễn dịch).Virus HIV tấn công trực tiếp vào hệ thống miễn dịch đặc hiệu của cơ thể, gây suy giảm miễn dịch. Người bệnh không chết do virus HIV mà chết do các bệnh nhiễm trùng cơ hội xâm nhập khi cơ thể suy giảm miễn dịch.HIV có thể lây lan qua những con đường sau: Chủ yếu qua qua.n hệ tìn.h dục không an toàn (bao gồm cả qua.n hệ tìn.h dục qua đường hậu m.ôn và thậm chí bằng miệng). Truyền máu từ nguồn đã bị nhiễm bệnh. Qua dùng chung kim tiêm. Truyền từ mẹ sang con: Trong khi mang thai, khi sinh con hoặc khi cho con b.ú. Hiện nay chưa có vaccine và thuốc điều trị bệnh đặc hiệu.Tuy nhiên bệnh được điều trị bằng thuốc kháng virus giúp làm chậm quá trình tiến triển và kéo dài tuổi thọ của người bệnh. Có thể kéo dài tới 8 - 12 năm, thậm chí lâu hơn. HIV có thể lây truyền từ mẹ sang con2. Dấu hiệu HIV ở giai đoạn đầuSau khi tiếp xúc với nguồn bệnh khoảng từ 2 - 6 tuần người bệnh có thể có những biểu hiện sớm của bệnh, tuy nhiên các dấu hiệu sớm khá giống với bệnh cảm cúm thông thường, có thể dễ bị nhầm lẫn. Sau giai đoạn này người bệnh sẽ chuyển sang giai đoạn 2, ở giai đoạn này gần như không có bất kỳ triệu chứng gì, nên rất khó phát hiện bệnh. Cho đến khi người bệnh vào giai đoạn cuối chuyển sang AIDS (hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải) giai đoạn này hệ thống miễn dịch suy giảm, người bệnh mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội.Những dấu hiệu HIV ở giai đoạn đầu: Sốt và ớn lạnh: Người bệnh Sốt nhẹ từ 37,5 đến 38 độ C, kèm theo ớn lạnh là một trong những triệu chứng HIV phổ biến nhất. Thời điểm này virus đi vào mạch máu và bắt đầu nhân lên với số lượng lớn nên gây ra phản ứng kích thích ở hệ miễn dịch. Thời gian sốt thường kéo dài trong một hoặc hai tuần, nhưng nó có thể chỉ xuất hiện trong một ngày. Mệt mỏi: Phản ứng của cơ thể đối với tác nhân gây bệnh gây cho người bệnh cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ. Đau nhức người, đau đầu, cơ bắp, đau các khớp: Thường xuyên cảm thấy đau nhức người, các khớp. Triệu chứng này dễ nhầm với nhiễm một loại virus thông thường. Đau họng: Có thể họng bị viêm, gây khó nuốt và đau họng. Sưng hạch cổ, nách và bẹn Phát ban đỏ ở da: Phát ban đỏ ở da kèm theo ngứa d là triệu chứng phổ biến nhất khi nhiễm HIV trong vòng 2 đến 3 tuần sau khi bị virus xâm nhập. Buồn nôn, tiêu chảy: Có khoảng 30 - 60% người bệnh có dấu hiệu buồn nôn, nôn hay tiêu chảy trong giai đoạn sớm của bệnh HIV. Ngoài ra còn một số triệu chứng ít gặp hơn ở giai đoạn sớm bao gồm: Giảm cân không rõ nguyên nhân, bị nấm, tưa miệng hay nhiễm trùng, rối loạn kinh nguyệt ở phụ nữ. Khi có nghi ngờ tiếp xúc với nguồn bệnh, lại xuất hiện các triệu chứng sớm của bệnh như trên, nên làm xét nghiệm chẩn đoán HIV sớm. Làm xét nghiệm HIV sớm để chẩn đoán bệnh3. Lợi ích của việc xét nghiệm và điều trị sớm HIVVới những người tiếp xúc với nguồn bệnh, có nguy cơ mắc bệnh thì việc xét nghiệm sớm giúp người bệnh được phát hiện sớm bệnh, phát hiện và điều trị sớm mang lại hiệu quả điều trị cao hơn kéo dài tuổi thọ, giảm nguy cơ lây lan cho người thân...Lợi ích của việc điều trị bệnh HIV sớm: Điều trị HIV sớm giúp duy trì sức khỏe, kéo dài tuổi thọ và sống có ích cho gia đình và cộng đồng: Đừng nên để đến khi cảm thấy mệt mỏi hoặc bị ốm mới đến cơ sở y tế. Khi hệ miễn dịch bị suy giảm, cơ thể không còn đủ sức đề kháng để chống lại các tác nhân gây bệnh, người bệnh sẽ rất dễ mắc các bệnh nhiễm trùng nặng. Do đó, nên đến cơ sở y tế ngay từ khi mới phát hiện dương tính với HIV để được tư vấn và điều trị, việc điều trị sẽ mang lại hiệu quả cao hơn, giúp sống lâu hơn. Điều trị HIV sớm sẽ giúp giảm chi phí thuốc men, chi phí khám chữa bệnh và chi phí nằm viện: Khi hệ miễn dịch chưa bị suy giảm nặng, cơ thể còn khỏe, sẽ không bị mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội. Do đó không cần phải tốn kém tiền bạc cho việc điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội nặng Điều trị HIV sớm sẽ giúp giảm nguy cơ lây lan virus sang cho người khác trong đó có vợ/chồng, bạn bè và cả con cái trong tương lai. Ngay khi nhận thấy các dấu hiệu HIV giai đoạn đầu nên đến các cơ sở y tế uy tín để làm xét nghiệm HIV, để phát hiện sớm bệnh. Khi bị HIV giai đoạn đầu việc cần làm là không nên quá lo lắng và phải nhanh chóng cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị sớm nhất. Tuy không thể điều trị khỏi bệnh nhưng việc điều trị sớm mang lại rất nhiều lợi ích.PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU Địa chỉ của phòng khám: 80–82 Châu Văn Liêm, phường 11, Quận 5. Website: Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu Hotline: 028. 3923 9999 — tư vấn miễn phí 24/24 Thời gian làm việc: Từ 8h sáng — 20h đêm từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) https://dakhoahoancautphcm.vn/tim-hieu-hiv-lay-qua-nhung-duong-nao.html
 15. Đến Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu hiểu thêm về mọc mụn bọc ở vùng kín Nguyên nhân mọc mụn bọc ở vùng kín và cách điều trị Nổi mụn ở vùng kín là hiện tượng thường gặp ở nữ giới và đây có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý khác nhau. Vậy mụn vùng kín nữ là biểu hiện bệnh gì, nguy hiểm không? Thắc mắc này sẽ được giải đáp trong bài viết bên dưới để giúp các chị em nhận biết được các bệnh lý khác nhau gây ra tình trạng nổi mụn ở vùng kín, từ đó phát hiện sớm và có biện pháp điều trị phù hợp. CÁC LOẠI MỤN VÙNG KÍN NỮ THƯỜNG GẶP Mụn vùng kín nữ có nhiều dạng khác nhau, dưới đây là một số dạng mụn phổ biến thường xuất hiện ở vùng kín của chị em phụ nữ: Mụn thịt: Thường xuất hiện do việc lông ở vùng kín mọc ngược gây tắc nghẽn tuyến mồ hôi. Mụn thịt có màu hồng, như phần phần thịt dư nhô ra và có thể xuất hiện ở những vị trí khác nhau. Mụn bọc, mụn nhọt: Dạng mụn này xuất hiện do viêm nang lông hoặc do dị ứng với các loại hóa chất, dung dịch vệ sinh phụ khoa hay nước giặt xả vải. Dạng mụn này thường đi kèm với tình trạng sưng nhẹ và ngứa rát vùng kín, từ đó gây khó khăn cho việc vệ sinh và tiểu tiện. Mụn ruồi: Có thể là do bẩm sinh hoặc do u.ng thư sắc tố, mụn ruồi có thể có màu sắc tương tự như màu da hoặc sẫm màu hơn. Mụn ruồi thường lành tính nhưng nếu không điều trị có thể gây ngứa rát và ngày càng lan rộng ra những vị trí khác. MỤN VÙNG KÍN NỮ LÀ BIỂU HIỆN BỆNH GÌ? Tình trạng nổi mụn vùng kín nữ có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó phần lớn nổi mụn là do bệnh lý, bao gồm các bệnh sau: Nổi mụn vùng kín nữ do viêm nang lông Khi vệ sinh vùng kín không được sạch sẽ, thường xuyên cạo lông vùng kín, không thường xuyên thay băng vệ sinh khi hành kinh… có thể dẫn đến viêm nang lông và xuất hiện các nốt mụn ở chân lông. Viêm nang lông cũng có thể là do tình trạng tắc nghẽn tuyến mồ hôi gây nổi mụn ở vùng kín. Viêm nang lông có thể gây ra cảm giác ngứa ngáy, sưng tấy, đỏ rát, các mụn viêm nang lông thường là mụn bọc nên có thể vỡ ra bất kỳ lúc nào và có thể hình thành viêm nhiễm. Nổi mụn vùng kín nữ là biểu hiện của nhiều bệnh lý nghiêm trọng Nổi mụn vùng kín nữ do viêm nhiễm Nổi mụn vùng kín nữ cũng có thể là do nhiễm vi khuẩn, nấm, virus do các chị vệ sinh vùng kín không sạch sẽ. Ngoài ra bệnh cũng có thể là do qua.n hệ tìn.h dục bữa bãi với nhiều người, qua.n hệ tìn.h dục mạnh bạo hoặc có tần suất cao… Ngoài triệu chứng nổi mụn, viêm nhiễm vùng kín còn có những triệu chứng như: Khí hư ra nhiều và có mùi hôi nồng nặc khó chịu; nóng rát, ngứa ngáy và sưng tấy vùng kín… Nổi mụn vùng kín nữ do mụn rộp sinh d.ục Mụn rộp sinh d.ục là bệnh xã hội nguy hiểm lây quan qua đường qua.n hệ tìn.h dục bừa bãi không sử dụng biện pháp an toàn. Bệnh do virus HSV gây ra – loại virus này có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên tại vùng kín nữ giới. Mụn ở vùng kín do mụn rộp sinh d.ục có những đặc điểm như: Là mụn bọc có màu hồng nhạt, mọc đơn lẻ hoặc thành cụm, nốt mụn có thể lây lan sang vùng da ở mông và hậu môn, khi có kích thước lớn bên trong mụn sẽ xuất hiện dịch mủ. Bệnh có những triệu chứng như: Nổi mụn vùng kín nữ, đau rát và ngứa ngáy tại vùng da nổi mụn, gây khó khăn và đau rát khi tiểu tiện hay qua.n hệ tìn.h dục mụn chứa đầy dịch mủ nên khi vỡ ra có thể gây viêm nhiễm vùng kín. Nổi mụn vùng kín nữ do sùi mào gà Tương tự như mụn rộp sinh d.ục, sùi mào gà cũng là bệnh xã hội có thể gây nổi mụn ở vùng kín nữ giới. Thường là những nốt mụn thịt có màu hồng, ban đầu mọc đơn lẻ sau đó phát triển thành cụm, bên trong mụn sùi mào gà cũng có chứa dịch mủ. Khi các nốt mụn này vỡ ra có thể tiết dịch và gây chảy máu, nguy hiểm hơn là có thể dẫn đến viêm loét ở vùng kín. Bên cạnh đó còn kèm theo các triệu chứng ngứa ngáy và đau rát vùng kín, đau khi qua.n hệ và đi tiểu… Nổi mụn vùng kín nữ do mắc bệnh sùi mào gà ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ TÌNH TRẠNG MỤN VÙNG KÍN NỮ Nếu cần thăm khám và điều trị tình trạng nổi mụn vùng kín nữ thì các chị em có thể đến Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu, 80 – 82 đường Châu Văn Liêm, P11, Quận 5, TPHCM. Hiện nay phòng khám đang điều trị các bệnh lý liên quan đến tình trạng nổi mụn ở vùng kín nữ bằng các phương pháp khác nhau dựa trên tình trạng bệnh. Cụ thể: Điều trị bằng thuốc: Chủ yếu áp dụng cho tình trạng bệnh ở mức độ nhẹ, có thể sử dụng thuốc kháng sinh dạng uống hoặc dạng bôi để kiềm hãm sự phát triển của vi khuẩn và xoa dịu các triệu chứng khó chịu. Các chị em lưu ý không được phép tự ý mua thuốc về sử dụng tại nhà để tránh gây ra tình trạng nhờn thuốc và khiến bệnh ngày càng nghiêm trọng hơn. Các chị em chỉ được phép sử dụng thuốc do bác sĩ kê đơn khi đã trải qua quá trình thăm khám. Các phương pháp điều trị mụn vùng kín nữ ở Đa Khoa Hoàn Cầu Phương pháp Oxygen: Áp dụng cho những trường hợp bị viêm nhiễm vùng kín, sử dụng thiết bị hiện đại và các ion oxy giúp xác định chính xác ổ bệnh, đồng thời khuếch tán thuốc đến tận sâu trong tế bào, giúp tiêu diệt nhanh chóng và hiệu quả các tác nhân gây bệnh. Liệu pháp cân bằng miễn dịch gen INT: Phương pháp này áp dụng cho những trường hợp bị mụn rộp sinh d.ục. Phương pháp sử dụng thiết bị phân tích virus tiên tiến để xác định ổ bệnh kết hợp với thuốc tiêm ức chế gen sinh học và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Từ đó giúp tiêu diệt nhanh chóng virus gây bệnh, đảm bảo an toàn cho người bệnh, đồng thời không gây đau đớn và đảm bảo thẩm mỹ trên da. Phương pháp ALA-PDT: Áp dụng cho những trường hợp mắc bệnh sùi mào gà, sử dụng các oxy singlet giúp loại bỏ nhanh các nốt sùi đồng thời tiêu diệt virus gây bệnh. Phương pháp này không chỉ đảm bảo an toàn, mang lại hiệu quả cao mà còn ít gây ảnh hưởng đến vùng da bình thường, đảm bảo thâm mỹ và hạn chế nguy cơ tái phát của bệnh. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU Địa chỉ của phòng khám: 80–82 Châu Văn Liêm, phường 11, Quận 5. Website: Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu Hotline: 028. 3923 9999 — tư vấn miễn phí 24/24 Thời gian làm việc: Từ 8h sáng — 20h đêm từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết) https://dakhoahoancautphcm.vn/nguyen-nhan-moc-mun-boc-o-vung-kin-va-cach-dieu-tri.html