• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nguyenhoaiai

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  77
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About nguyenhoaiai

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Binance vừa giới thiệu mô hình thương lượng Isolated Margin trên nền móng giao kèo tương tai Binance Futures của mình. Tính năng mới này cho phép trader có thể phân bổ nguồn margin của mình cho một vị thế mở, hạn chế nhập nhằng giữa những vị thế và hạn chế những tổn thất không đáng có. mô hình Isolated Margin bảo đảm việc thanh khoản một vị thế sẽ không trực tiếp ảnh hưởng tới các vị thế khác, cho phép trader tiến hành các chiến lược không giống nhau, tăng cường ích lợi tiềm năng và giảm tổn thất.. mục tiêu của tính năng này là sản xuất cho trader các biện pháp điều hành rủi ro tốt hơn và cũng là một cách để có thể tối đa hóa lợi nhuận cho chính mình. Bên cạnh đó, một hướng dẫn có tên “Bộ hướng dẫn thương lượng trên nền tảng Binance Futures” đã được công bố trên Binance Academy giúp nhà đầu cơ hiểu hơn về các thương lượng trên thị trường lúc dùng tính năng mới. Giám đốc của Binance Futures, Aaron Gong bình luận: “Chúng tôi luôn cố gắng để đảm bảo nâng cao trải nghiệm giao dịch cho người mua, song song phân phối cho họ những chức năng kiểm soát an ninh mới nhất có thể. Chúng tôi liên tiếp ra mắt hai tới ba tính năng mới trong một tuần và đã chứng kiến tăng trưởng số lượng nhà đầu cơ nhỏ lẻ cũng như những đơn vị đầu cơ trên nền tảng này. Chúng tôi sẽ tiếp diễn sứ mệnh của mình và sẽ lắng nghe cùng đồng để hoàn thiện chính mình phổ thông hơn nữa.” Binance - 1 trong các sàn tiền ảo uy tín trên thế giới phát động cuộc thi đàm phán futures chỉ mất khoảng gần đây và sẽ chấm dứt vào ngày 17/01 sắp tới. Phần thưởng cuộc thi lến tới 100.000 đô la cho các người chiến thắng. Binance muốn kết nối tiền điện tử với hơn 180 đồng tiền pháp định sàn phân phối Binance vừa phân phối cặp thương lượng giữa đồng Euro (EUR) với 6 đồng bạc điện tử trong tham vẳng vững mạnh sang mảng tiền pháp định của mình. Theo bài blog ngày 03/01, Binance công nhận các cặp giao dịch EUR sẽ được kích hoạt vào cùng ngày. xem thêm tại : sàn giao dịch CoinEx là gì người mua có thể giao dịch Euro với Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Ripple (XRP) và Binance Coin (BNB). Binance cũng sẽ hỗ trợ đàm phán Euro với hai đồng stablecoin là Tether (USDT) và Binance đô la (BUSD). CZ kì vọng vào việc có thể kết nối được 180 đồng pháp định Dù cho phổ quát thách thức về pháp lí, song những lãnh đạo của sàn phân phối vẫn rất tin tưởng vào tiềm năng cách mua tiền ảo lâu dài. Trong một bài đăng để chào đón năm mới ngày 02/01, CEO Changpeng Zhao cũng đã gọi 2019 là năm nền móng cho sự vững mạnh. Theo đấy, CEO này cho biết: “Một trong các mục tiêu cho 2020 của chúng tôi là mang tiền mã hoá tới sắp hơn với mọi người. Vì lí do này, chúng tôi sẽ phấn đấu phân phối những cặp đàm phán tiền mã hoá với hơn 180 đồng pháp định.” CZ cho biết thêm rằng các kế hoạch sáp nhập và tậu lại của Binance trong năm đến có thể sẽ là chí ít hai thương vụ, với đa dạng đơn vị có “tầm ảnh hưởng lớn” trong lĩnh vực. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để Tìm hiểu thêm về các app chơi tiền ảo
 2. Danh sách các trang đầu tư tiền ảo uy tín thế giới mà người Việt Nam dùng đa dạng nhất. đầu cơ hoặc đàm phán vào Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác có an toàn hay ko là điều làm phổ quát băn khoăn. Vì các thông tin về lừa đảo tiền ảo hồ hết la liệt trên tin báo Mối để ý hàng đầu khi thương lượng tiền điện tử là an toàn và bảo mật. Cho dù các bạn có dự kiến mua đầu tư bền lâu hay chỉ để lướt sóng. Chúng tôi xin gửi tới bạn danh sách các sàn giao dịch tốt nhất hiện nay trên toàn cầu và Việt Nam, cũng như ưu và nhược điểm của chúng. Có 1 số cách để đầu tư vào Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác. Chúng tôi sẽ giúp bạn Tìm hiểu thêm về sự khác biệt của những sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới khác nhau, giúp các bạn có chọn lựa đúng đắn nhất trước lúc đầu tư. Hiện nay người Việt Nam dùng sàn phân phối tiền ảo Binance và Remitano là phổ quát nhất chiếm hơn 95% người Việt Nam, vì họ hỗ trợ tiếng Việt và rất dễ dàng làm quen cũng như tiếp cận. 1. Binance – sàn giao dịch tiền ảo có đến 150 loại tiền đại lý phân phối Binance được thành lập vào năm 2017 với trung tâm là đàm phán tiền ảo. Binance cung cấp sắp 600 cặp đàm phán giữa những loại tiền điện tử. Tại Binance, các bạn vẫn có thể thực hiện đàm phán giữa tiền pháp định và tiền điện tử, nhưng phần nhiều những giao dịch được thực hiện tại sàn là giao dịch tiền điện tử. Ưu điểm của Binance Phí thấp hơn các đại lý phân phối thường được sử dụng khác. nhiều loại tiền điện tử và những cặp giao dịch có thể thực hiện. Có hỗ trợ Tiếng Việt điểm yếu của Binance Có sự chênh lệch ích lợi to giữa quý khách miễn phí và các bạn có trả phí. Phí của Binance 0,1% cho phía người mua và 0,1% cho phía sản xuất đồng tiền ảo. Giá thương lượng giữa bên mua và bên bán ko phải là nhà cung cấp tiền ảo là 0,02%. giả dụ bạn lựa chọn dùng tiền điện tử gốc của Binance, BNB, giảm phí 25%. xem thêm : Cách tạo tài khoản CoinEx Hiện tại, Binance phần lớn thống trị nhu cầu thương lượng tiền ảo thế giới, chiếm một phần đáng nói khối lượng trao đổi tiền điện tử hàng ngày. Binance phù hợp nhất với những người muốn giao dịch hoặc đầu tư vào những tiền ảo ít được biết tới. Ví dụ: Coinbase chỉ sản xuất 22 loại tiền điện tử không giống nhau để thương lượng khi mà Binance có hơn 150. Binance là sàn phân phối tuyệt vời cho bất kỳ ai muốn đàm phán tiền ảo. hai. Remitano – sàn giao dịch tiền ảo P2P bảo mật cao Được thành lập vào năm 2015, Remitano được sở hữu và điều hành bởi Babylon Solutions Limited có hội sở chính tại Seychelles. Để cung ứng trải nghiệm an toàn và liền mạch cho quý khách, Remitano cho phép quý khách tiến hành đàm phán ngang hàng (P2P). Trong ấy, người dùng được phân phối khả năng chuyển đổi trong khoảng tiền pháp định sang tiền điện tử và đầu cơ tiền ảo. Trên sàn Remitano, có hơn 1,5 triệu người tiến hành đàm phán mỗi ngày. Về ưu điểm của Remitano đàm phán P2P: cho phép quý khách tìm bán bitcoin và các loại tiền điện tử khác bằng tiền pháp định với thời kì chỉ trong 5 phút với khả năng bảo mật cao và mức phí hợp lý. tiện lợi gửi và rút tiền điện tử và tiền pháp định, lịch sử giao dịch được sao lưu rõ ràng. Khả năng chuyển đổi tốt. Sàn giúp bạn chuyển đổi Bitcoin, Ethereum, Tether sang những loại tiền điện tử khác lập tức trên áp dụng. bạn có thể chọn lựa đầu tư sinh lợi cao. Có sẵn diễn đàn giúp bạn cập nhật tin tức mua tiền ảo , tiền điện tử, phân phối kiến thức về tiền điện tử, tham gia trò chơi để kiếm tiền điện tử miễn phí mỗi ngày. Có tương trợ Tiếng Việt Phí của Remitano Thưởng 40% phí thương lượng cho người giới thiệu cấp 1. Thưởng 10% phí giao dịch cho người giới thiệu cấp hai. 3. Coinbase và Coinbase Pro – gần gũi với người dùng sàn giao dịch tiền điện tử được dùng phổ thông nhất ở Hoa Kỳ là Coinbase. Coinbase được ra đời vào năm 2012. Đây là một sàn phân phối tiền điện tử được cấp phép và quản lý đa số. Coinbase hiện có giấy phép hoạt động tại hơn 40 tiểu bang và vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ. Coinbase cũng phân phối ví lưu ký được bảo hiểm cho những nhà đầu tư và lái buôn để lưu trữ những khoản đầu cơ của họ. Tuy nhiên, đối với tình huống account của người mua bị xâm phạm do lỗi của các bạn, thiệt hại sẽ ko được bảo hiểm chi trả. nếu điều bạn quan tâm là giá cả, Coinbase cũng cung cấp phiên bản Coinbase Pro miễn phí có cấu trúc phí rẻ hơn và rộng rãi so với Coinbase hoặc các sàn giao dịch khác. Về ưu điểm của Coinbase Có phổ thông lựa chọn về tiền ảo. Giao diện các bạn khôn xiết đơn giản. Tính thanh khoản rất cao. điểm yếu của Coinbase Phí khá cao. không có quá đa dạng tiền ảo có thể đàm phán. ko hỗ trợ Tiếng Việt Phí của Coinbase từ $ 0,99 đến $ hai,99 tùy thuộc trị giá của đàm phán mua. 4. Cash App – sàn giao dịch tiền ảo tiện lợi như một ví điện tử Cash App là một hệ thống chuyển tiền ngang hàng giống như Ví Momo. Bằng cách dùng Cash App, bạn có thể tiện lợi thực hiện thanh toán tiền khách sạn, vé tàu bay, thanh toán tại siêu thị hay nhà hàng. Cash App về đơn thuần có thể hoạt động như một tài khoản ngân hàng và người mua có thể có thẻ ghi nợ Cash App của riêng họ. Cash App cũng cho phép các bạn đầu cơ vào cổ phiếu, ETF và tiền điện tử. Giao diện trên di động của Cash App rất dễ dùng, thích hợp cho các người mới đầu tư vào tiền điện tử. Ưu điểm của Cash App Chuyển tiền thuận tiện giữa những account. sản xuất khả năng rút Bitcoin. Giao diện người mua hết sức đơn thuần, thân thiện cho người mới bắt đầu. điểm yếu của Cash App áp dụng chỉ mới sản xuất khả năng đầu cơ vào một đồng tiền ảo là Bitcoin. Phí 3% lúc gửi tiền qua thẻ nguồn hỗ trợ được liên kết. giới hạn rút Bitcoin là 2.000 USD mỗi 24 giờ. Bài viết tổng hợp về app đầu tư tiền ảo của chúng tôi sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan nhất về các sàn Tiền ảo hiện nay trên thế giới.
 3. FBS là một sàn môi giới Forex đã tăng trưởng ở thị phần Việt Nam trong khoảng rất sớm và được Tìm hiểu là khá uy tín. Với các lợi thế cạnh tranh đặc trưng và các chiến dịch truyền bá rầm rộ, FBS đã lôi kéo được đa dạng nhà đầu cơ tới với mình. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ gửi đến các bạn Đánh giá chi tiết sàn FBS để xem đầu cơ FBS có đích thực là một nhà môi giới chất lượng hay không? sàn tiền ảo nào uy tín hiện nay ? đầu tư FBS là gì? Thông tin đơn thuần về broker FBS là một sàn môi giới Forex quốc tế được xây dựng thương hiệu vào năm 2009. FBS được quản lý bởi International Financial Services Commission (IFSC, đăng ký theo số 119717) và CySEC (theo đố 353534). kể từ khi ra đời đến giờ, sàn FBS đã thu được phổ biến thành quả với hơn 40 giải thưởng quốc tế và các kết quả hoạt động rất đáng nể: Hơn 8000 tài khoản mới được mở mỗi ngày Cứ 20s khách hàng lại thực hiện một yêu cầu rút lợi nhuận 48% khách hàng xem lợi nhuận tới từ sàn FBS là thu nhập chính của họ 80% quý khách ở lại với FBS Phân nửa số khách hàng đã tăng cường tiền ký quỹ lên so với Ban đầu từ 8-10 lần. Trong những năm gần đây, FBS đã trở nên một nhà môi giới Forex phổ quát, họ ngày một củng cố được vị thế của mình trong ngành nghề ngoại hối, đặc biệt là ở những nước Châu Á. Hiện tại, FBS đã có mặt tại hơn 190 đất nước với hơn 13 triệu nhà đàm phán và 370 000 đối tác trên toàn cầu.Với các gì đã đem tới, FBS được Phân tích là một trong những sàn môi giới to nhất hiện nay. tham khảo thêm : cách đăng ký tài khoản CoinEx Ưu điểm lúc đầu tư FBS Dưới đây là một số Về ưu điểm khi đầu tư FBS Thưởng ký quỹ 100% cho thương lượng. Miễn phí bảo hiểm tiền ký quỹ. thường xuyên có những cuộc thi và chương trình khuyến mãi bổ ích. Hệ thống hoa hồng liên kết minh bạch nhất: lên đến $ 80 mỗi lot. Ký quỹ và rút tiền chuẩn y hệ thống và đồng tiền bất kỳ. hỗ trợ khách hàng bằng tiếng bản xứ 24/7. đều đặn tổ chức những hội thảo và sự kiện đặc biệt, cung cấp tài liệu huấn luyện, kỹ thuật thương lượng mới và hiện đại và chiến lược mới nhất trên thị phần Forex cho khách hàng. tránh được những sản phẩm đàm phán tránh được các loại tài khoản đầu tư FBS cung cấp FBS sản xuất 5 loại tài khoản chính cho khách hàng bao gồm: tài khoản Cent, account Micro, account tiêu chuẩn Standard, account Zero Spread và tài khoản ECN. Cũng như vậy như phổ biến sàn forex khác như XM, Exness hay ICMarkets, FBS sản xuất account cho cả 2 phần mềm MT4 và MT5. Trong đó, MT4 sẽ có 5 loại account, còn MT5 sẽ chỉ có hai loại tài khoản là Cent và Standard. thông báo chi tiết về các loại tài khoản: tài khoản Standard Tiền gửi tối thiểu: 100$ Spread thả nổi: từ 0.5 pip Commission: ko Đòn bẩy tối đa: 1:3000 Số lệnh mở và lệnh chờ tối đa: 200 Khối lượng lệnh: trong khoảng 0.01 tới 500 lot thời gian khớp lệnh: 0.3s Margin call level: 40% Stop-out level: 20% Sản phẩm: những đồng tiền ảo có tiềm năng 35 cặp tiền tệ, 4 kim khí, 3 CFD, 33 cổ phiếu Swap: không account Cent Tiền gửi tối thiểu: 1$ Spread thả nổi: từ 1 pip Commission: ko Đòn bẩy tối đa: 1:1000 Số lệnh mở và lệnh chờ tối đa: 200 Khối lượng lệnh: từ 0.01 đến 1 000 cent lot thời gian khớp lệnh: 0.3s Margin call level: 40% Stop-out level: 20% Sản phẩm: 35 cặp tiền tệ, 4 kim khí, 3 CFD, 33 cổ phiếu Swap: không tài khoản Micro Tiền gửi tối thiểu: 5$ Spread cố định: trong khoảng 3 pip Commission: ko Đòn bẩy tối đa: 1:3000 Số lệnh mở và lệnh chờ tối đa: 200 Khối lượng lệnh: trong khoảng 0.01 đến 500 lot thời kì khớp lệnh: 0.3s Margin call level: 40% Stop-out level: 20% Sản phẩm: 35 cặp tiền tệ, 4 kim loại, 3 CFD. Swap: không tài khoản Zero Spread Tiền gửi tối thiểu: 500$ Spread cố định: từ 0 pip Commission: 20$/lot Đòn bẩy tối đa: 1:3000 Số lệnh mở và lệnh chờ tối đa: 200 Khối lượng lệnh: trong khoảng 0.01 đến 500 lot thời kì khớp lệnh: 0.3s Margin call level: 40% Stop-out level: 20% Sản phẩm: 35 cặp tiền tệ, 4 kim loại, 3 CFD. Swap: ko account ECN Tiền gửi tối thiểu: 1000$ Spread thả nổi: từ -1 pip (với EURUSD) Commission: 6$/lot Đòn bẩy tối đa: 1:500 Số lệnh mở và lệnh chờ tối đa: ko dừng Khối lượng lệnh: trong khoảng 0.01 tới 500 lot Khớp lệnh: ECN Margin call level: 40% Stop-out level: 20% Sản phẩm: 25 cặp tiền tệ Swap: Có những sản phẩm giao dịch đầu cơ FBS những sản phẩm đàm phán có trên sàn FBS hơi hạn chế: 35 cặp tiền tệ, 4 cặp kim loại và 3 CFD là các gì mà FBS cung cấp. Với tài khoản ECN thậm chí còn ít hơn khi chỉ có 25 cặp tiền tệ và không có cặp kim loại nào được đàm phán. nền móng đầu tư FBS MetaTrader 4 & 5 MetaTrader 4 & 5 là những nền tảng giao dịch phổ quát nhất đối với các nhà giao dịch ngoại ân hận, cho phép những trader dễ dàng tiến hành những đàm phán chỉ với 1 nhấn, quản lý song song đa dạng account, dùng song song phổ quát biểu đồ. nền tảng MetaTrader 4 & 5 cũng cung ứng không ít dụng cụ tương trợ đàm phán, những chỉ báo phân tách và cũng cho phép những trader dùng EA để đáp ứng cho thời kỳ đàm phán của mình. Ngoài việc tương trợ những dụng cụ cần phải có, tích hợp đàm phán tự động, FBS còn hỗ trợ cực nhiều phiên bản khác nhau cho MT4 như: đàm phán trên WEB, MT4 Multiterminal cho đến những phiên bản máy tính để bàn cho hệ điều hành windows và MAC OS, cũng như những phiên bản di động cho iOS hoặc Android. FBS Trader Đây là phần mềm FBS phát triển độc quyền, tương tự như xStation do XTB phân phối. Vậy nên, ngoài đàm phán bằng MT4 hoặc MT5 bạn có thể sử dụng FBS Trader vì chúng đơn giản và dễ dùng hơn. Ngoài ra, FBS trader còn phân phối phổ thông thông báo chi tiết để bạn tiện dụng theo dõi như: Loại hợp đồng; Khối lượng giao dịch; Khối lượng tậu vào/ bán ra hiện tại; thông báo về lợi nhuận và Stop Loss. Và áp dụng hoàn toàn được miễn phí nên các bạn có thể vận tải về để trải nghiệm,tận hưởng các nhà sản xuất chuyên nghiệp do FBS cung ứng. FBS CopyTrade Đây là một nền móng thương lượng mạng phố hội nơi các nhà thương lượng có thể tự động sao chép những chiến lược và thương lượng của các chuyên gia. FBS cung cấp một danh sách các nhà thương lượng chuyên nghiệp hiển thị giấy má, tỷ lệ thành công, số lượng người copy và giá cả huê hồng mà họ phân phối. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để Phân tích thêm về các cách mua bán đồng tiền ảo
 4. Remitano là sàn phân phối tiền ảo lớn nhất Việt Nam. Remitano có cực nhiều Về ưu điểm như là một trong số ít những sàn giao dịch có thể sử dụng VND (VNĐ) để tậu bán không ít loại tiền ảo như Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP),… Không chỉ có vậy Remitano còn có ứng dụng cho điện thoại sáng tạo có tính năng tương đương với website nên bạn có thể đàm phán mọi khi, mọi nơi. nếu các bạn đang muốn Phân tích về Remitano thì bài viết Đánh giá sàn tiền ảo nào uy tín này dành cho các bạn. Bài viết sẽ cung ứng phần đông các thông tin cần yếu về sàn Remitano, phân tách ưu và nhược điểm của sàn cũng như sẽ hướng dẫn cách thực hiện giao dịch trên sàn. Hiện nay Remitano đang là đại lý phân phối bậc nhất Việt Nam về độ uy tín và dễ sử dụng, giao diện gần gũi với các bạn. Nếu bạn là Newbie thì đừng bỏ qua thời cơ đăng ký ngay tài khoản tại Remitano nhé! thông báo đơn thuần về Remitano Số loại tiền ảo có thể giao dịch 11 loại hỗ trợ tiếng Việt Có đàm phán qua điện thoại thông minh Có Mức đòn bẩy to nhất – kỹ thuật thương lượng Đòn bẩy/giao dịch giao ngay/P2P đặc thù của Remitano Remitano được xây dựng thương hiệu vào năm 2016 và có hội sở đặt tại quần đảo Seychelles. Đây là một trong số ít những sàn có thể thương lượng bằng VNĐ. Bạn có thể thương lượng P2P hoăc đàm phán ngay tai đây! Remitano là một trong số ít các sàn phân phối được dùng tại trên 30 quốc gia trên thế giới mà có hỗ trợ VND. Dù có không ít sàn phân phối đang hoạt động, nhưng giả dụ các bạn vẫn chưa biết sàn giao dịch nào là tốt nhất thì Việc đầu tiên bạn nên thử đăng ký Remitano – sàn có thể giao dịch bằng VNĐ! đọc thêm tại : cách nạp tiền sàn CoinEx Nhận xét, Tìm hiểu về Remitano Remitano được thành lập trong khoảng nhu cầu thương lượng Bitcoin cao ở những nơi như Mỹ, Nam Mỹ hoặc các thị trường mới nổi như Trung Đông. Hiện nay, có thể dùng đại lý phân phối này tại 30 quốc gia trên toàn cầu. Vậy hãy xem sàn được Đánh giá như thế nào nhé. những Tìm hiểu hăng hái về Remitano Remitano có áp dụng di động chính thức dành cho iOS và Android. Nó có hầu hết tính năng giống như phiên bản web. Nó rất tiện lợi với cả những người muốn tiến hành thương lượng khi đang ở ngoài. Vì nó được tăng trưởng theo nhu cầu đàm phán tiền Bitcoin tại các nước có nền kinh tế mới nổi, nên việc giao dịch tiền tệ và thương nghiệp của mọi người tại những nước mới nổi cũng như những nước đang tăng trưởng chắc hẳn sẽ trở lên sôi nổi hơn. Việc có thể đàm phán duyệt y Vietcombank là một tin mừng đối với những nhà đàm phán ở Việt Nam. các Đánh giá tiêu cực về Remitano Có tình huống không tư vấn tin nhắn trong đàm thoại trực tuyến ứng dụng tiền ảo , phản hồi mail chậm trễ. Nhà cung cấp coi sóc khách hàng có vẻ tương đối tệ. Có ý kiến quan niệm rằng tính năng swap cho Phép tìm Bán BTC/USDT của sàn giao dịch không tốt. Chẳng hạn như các bạn phải tiến hành chức năng swap mới nhất và chức năng swap trước đó cùng một khi. mặc dù đại lý phân phối có hệ thống kiểm chuẩn y chống lừa đảo,vẫn có nhận xét cho thấy những vụ lừa đảo gây ra thiệt hại vẫn xuất hiện. Ưu điểm của Remitano Ưu điểm 1: Có thể thương lượng bằng tiền VNĐ Có thể giao dịch bằng tiền VNĐ trên Remitano. Hiện nay, Remitano chỉ mới hỗ trợ Vietcombank nhưng có nhẽ đây là tin đáng mừng với người Việt Nam bởi có rất ít đại lý phân phối chấp nhận nạp và rút bằng VNĐ. Về ưu điểm 2: Có thể sử dụng tại 30 đất nước trên toàn cầu Remitano có thể dùng được tại 30 đất nước trên toàn cầu. Nó có cả phiên bản tiếng Việt. Nó cũng hỗ trợ cho VNĐ, đồng tiền pháp định của Việt Nam. Về ưu điểm 3: Giao diện dễ sử dụng khi ta vào trang chủ “HOME” của Remitano, Việc trước tiên giao diện chọn Coin, “Buy” hoặc “Sell” sẽ hiển thị. bạn chỉ cần chọn đồng bạc muốn đàm phán, bấm “Buy” hoặc “Sell”, điền thông tin tài khoản là bạn có thể giao dịch được rồi. Về ưu điểm 4: Có áp dụng cho điện thoại thông minh! Remitano có ứng dụng chính thức dành cho điện thoại thông minh. Giống như tính năng của phiên bản web, dù các bạn có đang ở bên ngoài bạn vẫn có thể thương lượng được. Ứng dụng chạy mượt và được Đánh giá là dễ sử dụng. điểm yếu của Remitano nhược điểm 1: Chỉ tương trợ Vietcombank Tại Remitano, ta có thể rút hoặc nạp tiền bằng VNĐ. tuy thế, hiện nay chỉ mới có Vietcombank được tương trợ. ví như các bạn muốn nạp hoặc rút tiền bằng VNĐ ở Remitano, các bạn cần có tài khoản nhà băng Vietcombank. Với người không có account nhà băng Vietcombank, chắc hẳn sẽ khá bất luôn thể. điểm yếu 2: hỗ trợ khách hàng kém doanh nghiệp phản hồi email, chat chậm nên có vẻ như phổ quát người cảm thấy bất nhân tiện. khi có tình trạng cần tương trợ gấp, việc chậm phản hồi có thể sẽ gây khó khăn cho quý khách. Bài viết tổng hợp về các loại tiền ảo tiềm năng của chúng tôi sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan nhất về các sàn Tiền ảo hiện nay trên toàn cầu.
 5. WazirX là đại lý phân phối của quốc gia nào? Đây có phải là sàn uy tín không? Liệu có nên dùng sàn WazirX? Cách thức đăng ký và giao dịch thế nào?… gần như những thắc mắc sàn tiền ảo nào uy tín của các bạn về đại lý phân phối WazirX sẽ được Blogtienao tư vấn trong bài viết này. Hãy cùng nhau Phân tích nhé! Tổng quan về sàn WazirX WazirX là sàn phân phối tiền điện tử lớn nhất và được tín nhiệm nhất tại Ấn Độ. Ra mắt vào tháng 3 năm 2018. Tính tới bây giờ, ứng dụng của sàn đã có trên 200.000 lượt chuyển vận về; và điểm Đánh giá trung bình là 4.4/5 Ngay trong khoảng đầu, mục đích mà WazirX là khắc phục vấn đề chuyển đổi Crypto-FIAT. Đây là điều mà họ tin là trở lực đáng nói trong việc phổ thông tiền điện tử. Không chỉ vậy, nền móng này cũng lừng danh với công thức P2P tự động khớp. Không chỉ có vậy theo whitepaper, tên “WazirX” của sàn có nghĩa là quân hậu trong cờ vua. Chỉ nhiêu đấy thôi cũng đủ thấy được tham vọng của nhóm sáng lập sàn. tham khảo thêm : cách đăng ký tài khoản CoinEx Binance tìm lại sàn WazirX Vào ngày 21/11/2019, WazirX thông báo sàn Binance đã mua lại nền tảng và việc tích hợp dự định sẽ diễn ra vào 13/02/2020. Việc tích hợp này sẽ tạo ra 3 tính năng mới giữa 2 sàn gồm: các bạn có thể gửi hoặc nhận tiền ngay tức thì giữa hai nền tảng khách hàng Binance ko có WazirX Wallet vẫn có thể đăng nhập vào nền móng bằng account Binance của họ khách hàng Binance muốn bán hoặc mua USDT có thể làm như vậy duyệt nền móng WazirX P2P. Điều quan yếu hơn nữa là điều này sẽ được thực hiện trực tiếp trên sàn Binance. tuy nhiên, tính năng P2P này sẽ chỉ khả dụng cho người mua ở Ấn Độ. Thanh khoản của sàn Đối với vấn đề thanh khoản thì sàn vẫn đang trên đường tăng trưởng. Vào thời điểm cập nhật trong bài viết này (23/05/2020), khối lượng những đồng tiền ảo có tiềm năng thương lượng trong 24 giờ của WazirX trên CoinMarketCap là 4,520,335 đô la. thực tại thì khối lượng giao dịch này hơi thấp và kiên cố có thể là một vấn đề đối với các trader muốn thực hiện những thương lượng to. các tính năng của sàn WazirX Trên whitepaper của sàn có liệt kê một số tính năng sau: KYC siêu nhanh: các bạn chỉ mất vài giờ để được phê duyệt KYC sau lúc hoàn tất hồ sơ đăng ký Bảo mật cao: Sàn cho biết họ đầu tư vào việc rà soát tính bảo mật đúng định kỳ để bảo đảm sự an toàn cho các bạn thương lượng với tốc độ ánh sáng: cơ sở cơ sở vật chất của sàn cho phép việc xử lý hàng triệu thương lượng trong thời gian rất ngắn Có mặt trên 5 nền tảng: áp dụng sàn WazirX đã có mặt trên 5 nền móng gồm Web, Android, iOS, Windows và Mac Giao diện đơn giản và thân thiện công thức P2P của WazirX nền tảng P2P trên WazirX là nền móng P2P thế hệ Tiếp theo (thế hệ hai.0) đã được thuần tuý hóa không ít đối với quá trình gửi và rút tiền. Ngoài ra, hệ thống P2P đã được ngoại hình để phù hợp hơn và hoàn tất đơn hàng chỉ mất khoảng kỷ lục. Một điều đặc biệt là cơ chế P2P của WazirX là auto-matching, cho phép khớp lệnh nhanh (người tậu với người bán) và hoàn thành. Không những thế, sàn còn cung ứng bảo vệ ký quỹ và phóng thích tiền khi cả hai bên công nhận rằng đàm phán đã được thực hiện đúng. Giới thiệu token WRX WRX là token tiện ích của sàn WazirX. Mục đích phát hành WRX nhằm để thu hút cộng đồng, giúp hàng ngũ lớn mạnh vun đắp nền tảng WazirX. Thêm nữa, token này còn được sử dụng làm phần thưởng cho các khách hàng có công đóng góp xây dựng. Sẽ có tối đa 1 tỷ đồng WRX được cho ra. Trước đó, Blogtienao có viết một bài riêng dành cho token WRX, mời bạn tham khảo tại đường dẫn dưới: các khoản phí trên sàn WazirX Phí giao dịch dành cho cả taker và maker là 0.20%, khi mà mức nhàng nhàng của lĩnh vực là 0.25% Phí rút tiền đối với BTC là 0.0006 BTC. Nếu so với mức phí trung bình của lĩnh vực là 0.000812 BTC cho mỗi lần rút thì phí rút trên nền tảng này đang thấp hơn 40% so với mặt bằng chung. các bạn có thể xem chi tiết mức phí cho từng loại coin trên sàn tại đây. Sàn WazirX có an toàn không? Thật khó để kể vững chắc 100% sàn WazirX an toàn. Tuy vậy, sàn giao dịch này đã được Binance – sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất toàn cầu – mua lại. Nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi thương lượng trên đây. Vì khi đề cập đến Binance, ko người nào có thể bàn cãi đến tính an toàn và minh bạch của họ. Sàn WazirX có bị cấm tại Việt Nam? Hiện tại, Việt Nam chưa đưa ra lệnh cấm nhưng cũng chưa hợp pháp hóa tiền điện tử nên hiện tại bạn vẫn có thể yên tâm sử dùng sàn giao dịch. Hãy nhớ cập nhật đều đặn thông tin về những cách mua bán đồng tiền ảo tại website này của chúng tôi.
 6. Remitano là một trong các nơi giao dịch tậu bán Bitcoin và các đồng bạc khảo khác uy tín nhất tại Việt Nam. Sự xuất hiện của Remitano đã giúp cộng đồng bạc điện tử phát triển mạnh mẽ, bởi các ưu điểm nổi trội như: có thể nạp trực tiếp VNĐ để tậu bán những tài sản Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Tether (USDT) một cách mau chóng và an toàn. Tại bài viết này, Tapchicoin24h sẽ giới thiệu sàn tiền ảo nào uy tín ? sàn Remitano là gì?, cách đăng ký và thương lượng chi tiết. Remitano là gì? Remitano là sản phẩm của Babylon Solutions Limited – ra đời tại Seychelles. Phân phối giải pháp đàm phán P2P an toàn, tuyệt vời, giao diện đơn thuần, tương trợ quý khách 24/7. Hiện tại, Remitano đã có mặt tại Mỹ, Malaysia, Nigeria, Việt Nam, Campodia, Trung Quốc và càng ngày càng mở mang. Tại sàn Remitano, bạn có thể dùng VNĐ để tậu bán những đồng coin đa dạng như BTC, ETH, BCH, XRP, USDT một cách tiện dụng nhất. Đây là nơi để các bạn luôn chuyển tài sản trong khoảng Coin -> VNĐ, từ VNĐ -> Coin một cách nhanh nhất. Với những người mới, cần phải dùng VNĐ tậu các đồng coin đa dạng như USDT, BTC, ETH rồi mới có thể chuyển lên sàn quốc tế bắt đầu đàm phán. xem thêm : cách nạp tiền sàn CoinEx Đăng ký tài khoản Remitano rất đơn thuần. Tuy thế, các bạn cần phải KYC (xác minh danh tính) trước khi sử dụng. Hướng dẫn cách đăng ký account Remitano Việc trước tiên các bạn cần chuẩn bị sẵn những thứ sau để việc đăng ký account Remitano tiện lợi nhanh chóng: account email chính Ảnh chụp 2 mặt CMND Ảnh chụp Passport hoặc bằng lái xe tài khoản Vietcombank (có đăng ký Internet Banking) Sau lúc đã hầu hết, chúng ta sẽ thực hiện các bước đăng ký account ứng dụng tiền ảo Đăng ký tài khoản thao tác 1: Đầu tiên, các bạn truy tìm cập vào remitano và nhấn vào “Đăng ký/Đăng nhập” bước 2: bạn hãy nhập Email của mình và bấm “Tiếp tục”, Remitano sẽ gửi kết liên đăng nhập cho các bạn qua Email này. Lưu ý: các bạn nên dùng địa chỉ Email mới, có xác minh đăng nhập để bảo mật. bước 3: bạn mở Email, tậu mail “Đăng nhập vào Remitano”, nhấn vào “Đăng nhập tôi vào Remitano” nhé Lưu ý: account Remitano khác với sàn khác, không cần mật khẩu nhé, mỗi lần cần đăng nhập hệ thống sẽ gửi mail cho bạn, chỉ cần vào nhấn vào nút đăng nhập là xong. Đảm bảo an toàn tuyệt đối, Vậy nên như trên mình có bảo bạn nên dùng Email có xác minh đăng nhập để đảm bảo tuyệt đối an toàn. thao tác 4: Nhập bí danh khi đăng nhập lần đầu, hệ thống sẽ bắt buộc bạn tạo “Bí danh”, các bạn có thể hiểu cái này như kiểu tên account, nickname. Các bạn có thể đặt bất kỳ cái gì các bạn muốn, bạn không nên đặt tên cá nhân phòng ngừa tình trạng lộ thông báo cá nhân. bước 5: hoàn thành đăng ký tài khoản Ngay sau lúc tạo Bí danh xong, bạn sẽ được chuyển sang trang gồm Chính sách dùng của Remitano. Sau lúc đọc xong, ấn vào “Tôi đã đọc” là xong, bạn đã hoàn tất việc đăng ký account. như vậy là các bạn đã hoàn tất việc account. Tiếp đến, để có thể bắt đầu giao dịch và bảo đảm an toàn cho tài sản của bạn, hãy tiếp diễn quy trình Bảo mật tài khoản và Xác minh account dưới đây. Bảo mật tài khoản Sao mà phải bảo mật cho rắc rối? nếu như bạn muốn mất tiền thì có thể bỏ qua bước này. Kích hoạt chức năng bảo mật Authy nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho tài khoản của bạn, ngay cả khi bị hack mất email, kẻ xấu cũng không thể lấy được tài sản của bạn. bước 1: Để khởi đầu, các bạn nhấn vào Bí danh trên góc phải màn hình, chọn “Cài đặt” thao tác 2: nhấn vào nút “Kích hoạt” thao tác 3: Sẽ có một mã QR code hiện ra Lưu ý: Hãy lưu lại đoạn “Khóa xác minh” đề phòng tình trạng mất điện thoại, bạn vẫn có thể khôi phục lại mã Authy. Ví như không lưu lại, các bạn vẫn có thể Mọi chi tiết xin liên hệ theo support của Remitano tương trợ, tuy vậy sẽ buộc phải xác minh cực nhiều thứ mất thời kì. Tiếp đến, các bạn hãy bật app Google Authenticator trên điện thoại, quét mã QR để lấy mã chính xác. Nếu chưa biết cách sử dụng app thì các bạn có thể xem qua bài viết Google Authenticator là gì ??? Hướng dẫn cài đặt và sử dụng khi đã có mã xác thực trên điện thoại (Dãy 6 chữ số, 30s đổi thay 1 lần), bạn hãy nhập vào ô “Mã bảo mật Authy” rồi ấn nút “bật bảo mật Authy” Cuối cùng: Sau đó, ví như bạn thấy màn nghe đâu thế này tức thị đã thành công. Để biết được đâu là sàn giao dịch tiền ảo phù hợp với bạn, hãy xem thêm bài viết về các loại tiền ảo tiềm năng mà chúng tôi đã tổng hợp
 7. sàn phân phối tiền điện tử Binance vừa thông tin sẽ triển khai nâng cấp màng lưới từ khi 1 giờ chiều ngày 30/11. Cụ thể, trên kênh announcement của mình, Binance - 1 trong các sàn tiền ảo uy tín trên thế giới cho biết sẽ có một vài dịch vụ dưới đây bị ảnh hưởng: Binance Liquid Swap (BSwap) sẽ được trì hoãn để tăng cường thêm tính năng nạp rút cũng như giao dịch. Binacne Options: chỉ các ví futures mới có thể được sử dụng để chi trả premium cho các hiệp đồng Options, ví spot sẽ không thể tiến hành được bước này. Việc chuyển đổi tài sản trên Binance Futures cũng sẽ được trợ thời hoãn. đàm phán token đòn bẩy cũng sẽ được nhất thời hoãn. Việc trì hoãn giao dịch spot có thể sẽ tác động tới chỉ số giá và một số hợp đồng ko kì hạn có USDT (1). Trong giai đoạn này, chỉ số Price Index của những hợp đồng sẽ ko được cập nhật. Phía sàn sẽ dùng tính năng “Last Price Protected” để cập nhật lại giá Mark Price một khi công đoạn đàm phán hoạt động trở lại thông thường. đọc thêm : sàn giao dịch CoinEx là gì các giao kèo ảnh hưởng trong mục 1 gồm những TOMOUSDT, FTMUSDT, EGLDUSDT, OCEANUSDT, BELUSDT, HNTUSDT, FLMUSDT, CTKUSDT, ALPHAUSDT, AXSUSDT, ZENUSDT. Lưu ý: công thức “Last Price Protected” được dùng cách mua tiền ảo tự dưng có một nguồn dữ liệu dài lâu để xác định chỉ số Price Index cũng như Mark Price. Hệ thống khớp lệnh sẽ tự lấy giá của đàm phán rốt cục để làm cơ sở cho chi phí Mark Price, nhằm tính toán Lợi nhuận ước tính (unrealised profit and loss) cũng như những giá thành thanh lý. Binance Options thêm chức năng mới “Vol Option” trên Mobile App Binance Options đã thêm chức năng Vol Option trên ứng dụng di động Binance. Để có quyền truy cập vào Vol Option, hãy đảm bảo các bạn đã cập nhật lên phiên bản mới nhất của ứng dụng Binance: ứng dụng phiên bản 2.20.0 trên iOS hoặc áp dụng phiên bản 1.31.0 trên Android Giới thiệu về Vol Option Vol Option là tính năng tùy chọn thứ ba có sẵn trên Binance Options. Quyền chọn Vol còn được gọi là Straddle, một chiến lược quyền chọn trung lập bao gồm việc tìm song song cả quyền chọn bán và quyền chọn tìm của một tài sản cơ bản, với cộng một giá thành thực hiện và ngày hết hạn. Bằng cách tậu tùy chọn Vol, người dùng có thể nắm bắt được động thái của thị trường bất đề cập hướng nào. Người mua có thể có cơ hội thu được hưởng nhuận không giới hạn miễn là tài sản cơ bản cải thiện mạnh trên điểm hòa vốn và khoản lỗ tối đa sẽ là phí bảo hiểm trả cho các tùy chọn. xem thêm app chơi tiền ảo để ko bỏ lỡ bất kì thông tin nào về sàn giao dịch Tiền ảo
 8. thị trường tiền điện tử trong khoảng những năm đầu được xây dựng thương hiệu và cho tới thời điểm hiện tại, có không ít sàn phân phối nức danh được tạo ra mắt và hoạt động. Không chỉ thế, phổ thông đại lý phân phối cũng đã “chết” và ngưng hoạt động. Tuy nhiên, thị phần luôn luôn lớn mạnh và các sàn mới xoành xoạch được ra mắt và hoạt động. Trong bài viết này, Coin68 sẽ cùng các bạn Đánh giá các trang đầu tư tiền ảo uy tín nhất hiện nay nhé! OKEx So với Huobi và Binance thì OKEx có đôi phần thua thiệt hơn ở thị phần Việt Nam. Tuy vậy, so với mặt bằng chung thì hiện nay OKEx vẫn là một sàn lớn và rất được mọi người tin dùng. OKEx được thành lập vào năm 2014 và được đầu tư hàng triệu USD trong khoảng các quỹ đầu tư giả mạo hiểm như Giant Network Group, Longling Capital, Ceyuan Ventures, Qianhe Capital Management, eLong Inc và VenturesLab (đồng sáng lập bởi Tim Draper). tham khảo thêm : Cách tạo tài khoản CoinEx Về ưu điểm thương lượng an toàn Có phổ thông sản phẩm thương lượng Phí thương lượng thấp, chỉ từ 0.1% Volume cao và khả năng thanh khoản tốt trong top sàn Cũng có OKB là token luôn thể ích và có chain riêng Có ứng dụng dùng được cho di động tương trợ phổ quát cặp thương lượng lực lượng hỗ trợ nhiệt tình 24/24 và có cộng đồng Telegram điểm yếu Có OKB nhưng không được sử dụng để giảm phí cho các bạn Giao diện khá phức tạp và nhìn dễ rối những chuyển quỹ hỗ tương giữa các nền móng tương đối khó hiểu Phí đàm phán Phí thương lượng của OKEx là tương đối rẻ và cũng chia làm rộng rãi cấp bậc quý khách. chừng độ rộng rãi giả dụ so về chừng độ nhiều thì OKEx không bằng được với Huobi hay Binance tại Việt Nam. Tuy vậy so với mặt bằng chung thì OKEx vẫn là một sàn giao dịch đáng tin dùng và được người mua Việt Nam dùng hơi đa dạng. thương lượng ở OKEx có đơn giản không? kể về OKEx thì mình Nhận định đàm phán mua tiền ảo hơi thuần tuý, tuy vậy về tư nhân thì mình cũng ko thích giao diện của OKEx lắm. Gate.io sàn phân phối Gate.io lâu đời và là một trong những sàn giao dịch lâu đời nhất tại Trung Quốc. Sàn được có mặt trên thị trường vào năm 2013 với tên miền Việc đầu tiên là Bter.com, dưới sự lãnh đạo của CEO Lin Han.. Gate.io hiện được quản lý bởi Tập đoàn Gate Technology Inc., có trụ sở tại Virginia, Hoa Kỳ. Tuy nhiên hiện tại trụ sở chính đã được chuyển về địa chỉ: PO Box 2804, Grand Cayman KY1-1112 , Cayman Island. Cũng như tất cả những trao đổi tiền điện tử khác, đàm phán của sàn chủ yếu là diễn ra nền tảng thương lượng dựa trên website, phối hợp với tính năng đặt đơn hàng, biên chép lịch sử giao dịch và diễn đạt biểu đồ. Không chỉ thế là tính năng tương trợ áp dụng di động cho cả Android và iOS. Về ưu điểm Sàn có bắt buộc bảo mật cao Có đa dạng nền móng đàm phán không giống nhau Chính sách hoa hồng ưu đãi Giao diện đẹp mắt dễ nhìn Có áp dụng trên điện thoại Sàn lâu đời và uy tín điểm yếu thông tin hàng ngũ của sàn rất tránh được Phí đàm phán trên sàn Gate.io khá cao là 0.2% Tuy có đề xuất bảo mật cao nhưng sàn Gate.io từng bị hack phổ biến lần thời kỳ KYC phức tập hơn những sàn khác rộng rãi Phí giao dịch bạn có thể tham khảo phí thương lượng của Gate.io qua bảng bên dưới và có khấu trừ phí theo từng cấp độ người dùng. Binance ví như bạn đã là một người đã quá quen với thị phần crypto này thì cứng cáp rằng Binance sẽ không còn là một cái tên quá cỡ xa lạ nữa. Một vài anh em mới tham dự có thể chưa biết Binance thì mình xin giới thiệu Binance là một đại lý phân phối nức tiếng trong top thị phần hiện tại về độ phủ sóng lẫn khối lượng mua bán. Về ưu điểm tương trợ hơn 610 cặp đàm phán của cực nhiều loại token và hồ hết đủ những loại token Hệ sinh thái của Binance cực kỳ rộng to BNB là đồng coin luôn tiện ích và được sử dụng rất phổ quát Có phổ biến sản phẩm và rất tiện lợi chuyển đổi tài sản qua lại giữa những nền móng Quỹ kiểm soát an ninh tài sản cho quý khách (SAFU) lực lượng tương trợ Việt Nam Giao diện dễ nhìn Ưu đãi ref cao cho anh em xây dựng cộng đồng chi phí thấp và gần như thường tốn phí Có ứng dụng dùng được cho di động nhược điểm thỉnh thoảng sàn vẫn hơi chậm vì lượng mua bán tăng đột biến, một phần cũng do ảnh hưởng từ thị phần Do một phần tiếng tăm sàn quá lớn nên dễ bị những hacker nhắm đến. viện dẫn là sau sắp 3 năm hoạt động, Binance đã phải chịu 3 cuộc tiến công. Lần Đầu tiên là vào tháng 7/2018, hacker đã lấy đi 96 BTC. Và lần thứ 2 là hacker đã lợi dụng lỗ hổng của API tấn công và lấy đi 7,074 BTC. Lần mới đây nhất là vào tháng 5 năm 2019, Binance đã bị hack 1 SYS = 96 BTC Phí giao dịch Dưới đây là sơ lược về biểu phí của Binance. Đặc trưng giả dụ anh em dùng BNB thì sẽ được giảm phí theo từng cấp bậc đọc thêm các bài viết Đánh giá sàn để biết được đâu là các app đầu tư tiền ảo tại Việt Nam và quốc tế.
 9. VakaFX xin giới thiệu tới độc giả sàn tiền ảo nào uy tín đàm phán tìm bán, bàn luận tiền ảo Bitcoin, Ethereum, Altcoin uy tín bậc nhất taị Việt Nam và trên thế giới. đại lý phân phối mua bán Bitcoin bậc nhất Việt Nam sàn phân phối tìm bán Bitcoin Vicuta.com Vicuta.com là một trong những sàn giao dịch uy tín tại Việt Nam và được cộng đồng tiền điện tử dùng để mua bán Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash,..và hơn 200 đồng Altcoin khác. Ưu điểm của sàn Vicuta Tốc độ thương lượng mau chóng chẳng hề trần trừ lâu Tỷ giá tìm bán những coin rất khả quan Cho phép thanh toán quan đa dạng nhà băng không giống nhau hỗ trợ khách hàng sắm bán 24/7 Tính thanh khoản của Vicuta cao hỗ trợ thanh toán qua phổ thông nhà băng rộng rãi cung ứng hơn 200+ đồng coin không giống nhau hỗ trợ online qua Live chat, Facebook, Email Có các trang cảnh bảo về rủi ro, hướng dẫn và hỗ trợ nhà đầu cơ Tính bảo mật cao về cả giao dịch và thông báo quý khách nhược điểm của sàn Vicuta Website vẫn đang trong quá trình nâng cấp và tăng trưởng Hạn mức cho một đàm phán chỉ dưới 500 triệu VNĐ Chưa hỗ trợ toàn bộ những ngân hàng tại Việt Nam tham khảo thêm : cách đăng ký tài khoản CoinEx sàn giao dịch tậu bán Bitcoin Remitano.com Remitano.com là một đại lý phân phối tiền ảo BTC, USDT trung gian uy tín và hết sức an toàn, hiện Remitano đang tăng trưởng dịch vụ kinh doanh Bitcoin tại 1 vài đất nước như Hoa Kỳ, Úc, Malaysia, Nigeria, Việt Nam, Campuchia, Trung Quốc,.. sàn giao dịch Remitano một dạng sàn mua bán bitcoin trung gian bảo đảm đàm phán giữa hai bên sắm bán được an toàn tuyệt đối, những thành viên mua bán có thể tự chọn đối tượng thương lượng theo tầm giá mình muốn, sàn hoàn toàn ko cần vốn tích chữ mà chỉ thu phí giao dịch. Ưu điểm: Mọi giao dịch bitcoin đều được bảo đảm an toàn tuyệt đối, Remitano.com được vận hành bởi doanh nghiệp Bit Giga Pte. Ltd. Singapore. giá cả hợp lý do khó khăn nhau về đặt giá giữa người dùng và người bán, giá tìm và bán tại Remitano chênh lệch giao động trong khoảng 1,5 – 2 triệu VNĐ. chi phí giao dịch thấp (Chỉ khoảng 0,5% – thấp nhất hiện nay) tính cho người không tạo truyền bá, vì là chuyển tiền trực tiếp giữa hai bên tìm bán nên chỉ mất phí ngân hàng nếu như có. Giao diện website app theo dõi tiền ảo của sàn bitcoin Ramitano rất thân thiện và dễ sử dụng, chỉ chuyên dụng cho duy nhất 1 loại tiền điện tử là Bitcoin. lúc login vào account có thể bật chức năng OTP – One time password. Remitano tăng trưởng cả app ứng dụng cho điện thoại dễ dàng, hiện tại bạn có thể dùng trên hai nền tảng mobile là Iphone và Android. tương trợ trả tiền bằng phổ quát loại tài khoản nhà băng không giống nhau (Bao gồm cả Việt Nam và quốc tế điển hình là thanh toán bằng Vietcombank), có thể chuyển liên nhà băng. đội ngũ viên chức hỗ trợ tốt, 24/7 bất cứ lúc nào khách hàng cần. Nhược điểm: thời gian hoàn thành một đàm phán tương đối chậm, vì phải đợi 2 bên tìm bán xác nhận. Đôi khi các bạn hoặc bán xác nhận chậm và để hạn chế tình huống này VakaFX khuyên các bạn nên xem trước thông tin người bán hoặc tìm trên trang profile, xem đã có phổ thông giao dịch thành công hay chưa, thời kì nhàng nhàng hoàn thành một thương lượng. Tuy thế, đây cũng là cách để bảo đảm giao dịch của bạn được an toàn tuyệt đối mà thôi. Lượng Bitcoin tậu và bán tối đa và tối thiểu phụ thuộc vào người đặt quảng bá sàn giao dịch sắm bán Bitcoin VCC EXCHANGE VCC.EXCHANGE một trong những sàn giao dịch bitcoin Việc ban đầu tại Việt Nam được niêm yết Việt Nam Đồng trên Coinmarketcap. Sàn hoạt động sắm bán hoàn toàn tự động qua website và có giấy phép hoạt động rõ ràng với liên hệ đơn vị tại Singapore. Ưu điểm: Phí giao dịch khá rẻ, tầm 0.25%, đôi khi có khuyến mãi thì phí có thể giảm về 0%. Tính an toàn tương đối cao: pháp lý rõ ràng, có trụ sở tổ chức tại Việt Nam và Singapore. nhóm phát triển đều là những nhân việt có tăm tiếng trong lĩnh vực Cryptocurrency. Vốn mạnh, được đầu cơ bởi những quỹ đầu tư lớn từ Singapore, Vậy nên giả dụ có các đơn hàng lớn đều sẽ khắc phục tốt. tương trợ tốt, tư vấn viên người Việt, Như vậy nên việc gặp rối rắm hay vấn đề sẽ thuận lợi hơn nhiều so với những sàn quốc tế khác. điểm yếu của sàn sắm bán Bitcoin VCC.EXCHANGE Hiện tại, họ ít tụ hội thị trường Việt nên ít được biết, Nhưng kế hoạch 2020 sẽ tụ họp cho VN, nên sẽ có cực nhiều khuyến mãi hấp dẫn. Giao diện hơi phức tạp bởi đây là sàn, sắm bán đa dạng phổ biến loại tiền điện tử khác nhau nên bạn cần mất chút thời gian để làm quen. Thêm nữa bạn có thể tham khảo thêm 1 số sàn phân phối khác cũng khá uy tín như: Coinhako; T-Rex; Huobi OTC;.. các sàn giao dịch Bitcoin uy tín hàng đầu toàn cầu VakaFX xin giới thiệu tới bạn đọc 3 sàn Bitcoin phổ biến nhất trong các sàn uy tín trên toàn cầu. Sàn tậu bán Bitcoin Binance Binance là một trong các sàn phân phối tiền ảo lớn nhất thế giới hiện nay, Bởi thế tại Việt Nam, Binance cũng là sàn lớn nhất về tậu bán bitcoin uy tín. Sàn phân phối Binance hỗ trợ cực nhiều coin và những cặp trade khác nhau, những coin được list trên Binance phần đông đều là những coin/token có đội lực lượng hơi tốt. Với rộng rãi nâng cấp với các tính năng ưu việt : giá cả rẻ, thanh khoản cao, uy tín, có thẻ mua coin bằng visa, Ra mắt Binance Dex, cũng như sắp ra Chain riêng gọi là Binance Chain, sẽ hình thành một hệ sinh thái khá là tốt. Nếu các bạn có dự định tham gia thì hãy dùng thằng này. Hãy nhớ cập nhật thường xuyên thông báo về những mua bán các loại tiền ảo tại website này của chúng tôi.
 10. Với tình trạng các sàn Forex lừa đảo rộng rãi như hiện nay trên thị trường thì việc lựa chọn được sàn Forex uy tín là điều cấp thiết nhất cho những ai đầu cơ vào kênh này. Vậy nên bản thân những nhà đầu tư, đặc biệt là người mới cần phải biết rõ và nắm những tri thức căn bản để việc đầu tư hữu hiệu, chuyên nghiệp hơn. Và để có thông báo về các sàn Forex thì không nên bỏ lỡ Nhận định sàn tiền ảo nào uy tín mà Infofinance.vn giới thiệu dưới đây. Thực trạng sàn Forex lừa đảo hiện nay Hiện nay bên cạnh những đại lý phân phối Forex uy tín, sàn Forex hoạt động có giấy phép thì có không ít sàn giao dịch lừa đảo, làm giả giấy phép hoạt động dưới mọi hình thức để đi lừa đảo. Và vấn đề này ngày càng phổ thông, các dụng cụ truyền thông liên tiếp cảnh báo và sắm ra các sàn này để mọi người có thể hạn chế xa. Phương thức lừa đảo của các sàn thực ra rất dễ nhận diện, đa số những sàn mới mà hoạt động theo hiểu mở hội thảo, đi thu hút người người kia tham gia vào sàn. Và mọi người quan tâm trong khi đi vào một hội thảo giới thiệu về sàn, về đầu cơ tiền ảo hay Forex nào đấy là cốt yếu là người già, sinh viên, phụ nữ…thì chính xác tầm 80% là sàn đang có vấn đề. Bởi các sàn chuyên nghiệp họ lúc tổ chức hội nghị là để giới thiệu về Công trình nào đấy mà thôi và được thực hiện rất chuyên nghiệp. Sàn XTB Sàn XTB thành lập từ năm 2002, là nhà môi giới ngoại hối hận Việc trước tiên tại Ba Lan, hiện là sàn giao dịch Forex hàng đầu thị phần. Sàn được cấp giấy phép Cơ quan điều hành cấp phép bởi FCA (Anh), CySec (Cyprus), KNF (Ba Lan), IFSC ( Belize) và XTB có 13 văn phòng thế giới, bao gồm: Anh, Ba Lan, Đức, Pháp và Chile. Chính vì thế xét về độ uy tín và an toàn thì XTB luôn nằm trong top đầu Phân tích của thị trường, kế bên phân phối các sản phẩm Forex thì sàn còn sản xuất đa dạng sản phẩm đàm phán khác như chỉ số, vàng, kim khí, tiền ảo, cổ phiếu. XTB được niêm yết trên sàn chứng khoán Warsaw (Ba Lan) với tên đầy đủ là X-Trade Brokers Dom Maklerski SA, đảm bảo tính sáng tỏ về nguồn vốn.X xem thêm : cách nạp tiền sàn CoinEx thông báo về sàn: Đòn bẩy 1:500 ra đời 2002 Giấy phép FCA (Anh), CySec (Cyprus), KNF (Ba Lan), IFSC ( Belize) Khớp lệnh Sàn ECN, Non-Dealing Desk nền móng đàm phán MT4, xStation5 Ưu điểm đàm phán Forex tại sàn XTB: Có hỗ trợ tiếng Việt cho người thương lượng doanh nghiệp có giấy phép hoạt động của cơ quan điều hành bậc nhất, bảo đảm uy tín và an toàn Đòn bẩy sản xuất nhàng nhàng ko quá cao hạn chế khả năng rủi ro nền móng giao dịch tương thích phổ quát thiết bị, giao dịch lâu dài và an toàn ngoại trừ phí thương lượng và hoa hồng hỗ trợ nạp và rút tiền nhanh chóng, thuần tuý qua ứng dụng tiền ảo phổ quát lênh. Nạp tiền ngay tức khắc và rút tiền trong ngày. tuy vậy với sàn XT thì không có hỗ trợ CopyTrade và PAMM/MAM, hiện nay chỉ cung ứng 1 account duy nhất nên người mới hay chuyên nghiệp cũng sẽ thương lượng cộng 1 tài khoản sẽ gây khó khăn và bất nhân tiện cho nhà đầu cơ ít kinh nghiệm. Sàn IC Markets IC Markers là sàn giao dịch đến từ Úc, ra đời vào năm 2007 và được cấp phép bởi các cơ quan quản lý như ASIC, FSA. Sàn IC Markets hoạt động trung gian kết nối theo mô phỏng Non Dealing Desk, nghĩa là sẽ kết nối nhà đầu cơ với đối tác thanh khoản tiền tệ như ngân hàng, tổ chức tín dụng nên không có tình huống ôm lệnh hay bấ kỳ vấn đề gì. Về ưu điểm khi đàm phán Forex sàn ICMarkets: Sàn có thời gian hoạt động lâu, có giấy phép của tổ chức hàng đầu nên an toàn và uy tín Sàn cung cấp phí đàm phán từ 0 pip, lợi cho nhà đầu tư dài hạn cung cấp hơn 65 cặp tiền tệ, những đồng bạc to và rộng rãi nhất Tính thanh khoản sâu trong khoảng các bên thanh khoản to và hàng đầu hỗ trợ nạp và rút tiền với rộng rãi phương thức miễn phí thời kì giao dịch nạp tiền tức khắc, rút tiền trong ngày tương trợ thương lượng mau chóng tuy nhiên thủ tục mở account của sàn khá phức tạp và mất phổ biến thời kì, với tư nhân mới thì gặp phổ biến cạnh tranh. Đây là sàn phân phối thích hợp cho các nhà đầu cơ có kinh nghiệm, số tiền tối thiểu khá cao lúc đàm phán. Sàn XM XM có mặt trên thị trường từ năm 2009 tại Síp và Úc, là thành viên của Trading Point of Financial Instruments UK Ltd – một tổ chức to ở Vương Quốc Anh. Có trụ sở hoạt động tại Síp và Úc, nơi có nhiều sàn môi giới uy tín đang hoạt động. XM được những cơ quan quản lý cấp phép hoạt động FCA (Anh), CySEC (Síp), ASIC (Úc), IFSC (Belize). Về ưu điểm lúc giao dịch Forex sàn XM Sàn ra đời lâu năm, có rộng rãi người tham gia, có hồ hết giấy phép => Uy tín Sàn hỗ trợ thương lượng phí trong khoảng 0 pip, tương đối thấp Tiền nạp tối thiều thấp chỉ từ 50$ Sàn thường xuyên có chương trình thưởng: Bonus 30$ khi mở account, có chương trình tặng 15$ lúc nạp tiền đàm phán lần đầu… Đòn bẩy sàn cung ứng cao cung ứng hơn 55 cặp tiền tệ bậc nhất toàn cầu giao dịch không ẩn phí Tính thanh khoản cao bởi kết nối rộng rãi nhà thanh khoản bậc nhất toàn cầu tuy nhiên vẫn còn 1 số điểm cần lưu ý khi đàm phán Forex trên sàn XM đó là mở account mất khá nhiều thời gian và quy trình khá phức tạp. Sàn Exness xây dựng thương hiệu trong khoảng năm 2008, cho tới hiện tại sàn Exness đã xây dụng được nhãn hàng cho bản thân mình. Có hội sở hoạt động tại Síp, được các cơ quan điều hành như FCA, CySEC, FSA cấp phép hoạt động. Đây là một trong những sàn giao dịch Forex to, đem đến phổ biến giải thưởng trong khoảng những tổ chức bậc nhất toàn cầu như tạp chí World Finance Media. Về ưu điểm lúc giao dịch Forex sàn Exness: thủ tục pháp lý, cơ sở vật chất luật pháp của sàn đều hầu hết, nên tương đối uy tín và an toàn cho nhà đầu tư. sàn phân phối tương trợ tiếng Việt sản xuất 107 cặp tiền tệ, gồm những cả các cặp tiền hiếm gặp nhất nền tảng giao dịch mau chóng, cởi mở và an toàn Phí thương lượng thấp Phương thức nạp và rút tiền đa dạng, thời kì xử lý chóng vánh trong ngày tương trợ tiếng Việt trong quá trình thương lượng, xử lý vấn đề Do đó nếu như để đầu cơ Forex, muốn mua đến nơi có đa dạng cặp tiền nhất thì cứng cáp mọi người phải chọn Exness. Sàn Avatrade Avatrade ra đời trong khoảng năm 2006 tại Ireland, là một sàn giao dịch Forex bậc nhất thị phần hiện nay. Được cấp phép bởi các cơ quan quản lý bậc nhất toàn cầu : ngân hàng Trung ương Ireland Ủy ban nhà sản xuất nguồn vốn BVI trên Quần đảo Virgin thuộc Anh Ủy ban Chứng khoán và đầu tư Úc ( ASIC ) Cơ quan điều hành Khu vực nguồn vốn (FSCA) ở Nam Phi Cơ quan dịch vụ vốn đầu tư Nhật Bản (FSA) Hiệp hội mai sau vốn đầu tư Nhật Bản (FFAJ) Ưu điểm giao dịch của sàn Avatrade Sàn hoạt động lâu năm, có phần nhiều thủ tục cơ sở vật chất pháp lý hoạt động => uy tín, an toàn Phí thương lượng thấp không tính phí nạp và rút tiền tương trợ chóng vánh, phương tiện giáo dục đầy đủ và chi tiết Mở account nhanh chóng, tiện dụng nền tảng đàm phán linh động sản xuất với hơn 60 cặp tiền đa dạng và hỗ trợ với 5 đồng tiền Fiat tăng ngay tiền thưởng lên đến 10.000 USD lúc mở account và đàm phán lần tuy thế sàn vẫn có một vài khắc phục mọi người cần để ý ấy là: dụng cụ nghiên cứu còn kém, hỗ trợ qua điện thoại chậm và ko linh hoạt, quản lý account mất phí và ko hoạt động cũng mất phí. Sàn CMTrading CMTrading là thương hiệu hoạt động dưới sự quản lý của BLACKSTONE Marketing SA (PTY) LTD. Doanh nghiệp này là một trong những nhà môi giới ngoại hối hận thông minh nhất thế giới và là nhà môi giới to nhất ở Nam Phi. CM được điều hành bởi FSCA ở Nam Phi và có hội sở chính tại Seychelles. Được nhận rộng rãi giải thưởng, nổi bật là Nhà môi giới vốn đầu tư tốt nhất ở Châu Phi 2019 và 2020. Ưu điểm thương lượng Forex sàn CMtrading: cung cấp hơn 28 cặp tiền để thương lượng tài khoản được cá nhân quản lý xây dựng thương hiệu trong khoảng năm 2011, có giấy phép của FSCA phân phối account đàm phán với nhiều sự chọn lọc cung ứng hệ thống giáo dục rất nhiều, chuyên nghiệp và chi tiết nhất tương trợ mau chóng nền móng giao dịch phố hội và sao chép những dụng cụ phân tách thị trường hoạt động tốt, đưa ra những dấu hiệu tốt tuy nhiên sàn này ko được quy định bởi FCA, ngôn ngữ tương trợ tránh được và hoạt động đa số ở nước ngoài không hoạt động ở Việt Nam. Để biết được đâu là sàn giao dịch tiền ảo phù hợp với bạn, hãy xem thêm bài viết về các loại tiền ảo tiềm năng mà chúng tôi đã tổng hợp
 11. Margin trading thực sự vẫn đang rất hot hiện nay. Trong ấy nổi lên khá phổ thông sàn margin tốt như: Sàn Bingbon, Sàn Snapex, Sàn Bityard… kế bên những sàn Binance Future. Hôm nay, Coinstar sẽ hướng dẫn bạn Đánh giá 1 loại sàn cũng đang hot đình đám trong khoản margin trade này. Ấy chính là Bybit! Khoan, khoan hãy bàn tới sâu xa, hãy nhận thưởng trong khoảng Bybit trước đã. Dù xa lạ, không quen biết, lần đầu đăng ký tài khoản điều Đầu tiên bạn nhận thấy “sướng” nhất ấy là nhận ngay Bonus lên đến $100 tại Bybit. Sàn Bybit là gì? Bybit là sàn giao dịch sản phẩm phái sinh trong thị trường Crypto. Sàn Bybit - 1 trong các sàn tiền ảo uy tín trên thế giới có trụ sở tại Singapore và được đăng ký tại British Virgin Islands (BVI). Sàn hỗ trợ đòn bẩy lên đến 100x cho việc giao dịch hiệp đồng sáng tạo vô biên perpetual contracts. cùng với tốc độ giao dịch nhanh và nhà sản xuất coi sóc quý khách tốt, sàn Bybit mong muốn đem tới trải nghiệm tốt nhất cho những nhà thương lượng. nhóm của Bybit là các chuyên gia tới trong khoảng thị trường Forex. Trong đấy, đội công nghệ đã có kinh nghiệm làm việc tại các công ty to Morgan Stanley, Tencent, Ping’an Bank và Nuoya Fortune. Bybit có mặt tại thị phần từ tháng 3/2018 và được cấp phép hoạt động tài quần đảo Virgin thuộc Anh Quốc, có trụ sở chính tại Singapore và 1 vài văn phòng tại HongKong, Đài Loan, Shanghai. Đến tháng 1/2020, Bybit đã có hơn 300,000 users ở 117 đất nước lượng volume đứng top trên thế giới. tham khảo thêm : sàn giao dịch CoinEx là gì Tính bảo mật của Bybit? Tính từ thời điểm ra mắt thị phần tới bây giờ, Bybit chưa từng bị hack, điều này có thể phần nào chứng minh được rằng những chuyên gia công nghệ của sàn đã làm hơi tốt trong vấn đề bảo mật và an toàn cho tài khoản của khách hàng. Bybit ứng dụng một số các hình thức bảo mật sau: xác thực hai nhân tố 2FA: hình thức này hơi an toàn cho account trực tuyến của người mua, để đăng nhập vào tài khoản, người dùng cần có mật khẩu và mã công nhận được gửi tới điện thoại cá nhân chuẩn y ứng dụng Google Authenticator. chuẩn xác Email: số đông mọi hoạt động trên tài khoản của quý khách đều được chính xác qua ví tiền ảo Email, Như vậy nên, hãy bảo đảm Email mà bạn sử dụng chưa từng để lộ thông báo ra ngoài, nếu không mọi phấn đấu của sàn cũng đều trở nên vô nghĩa. chuẩn xác qua Tin nhắn điện thoại: hình thức này tương tự chính xác qua Email các tính năng của Bybit – Điều gì làm cho Bybit trở nên đặc biệt? không giống như những đại lý phân phối ký quỹ khác, Bybit phân phối bố cục tối giản, nhưng bên trong, nó được tích hợp phần lớn các tính năng có thể giúp các bạn có trải nghiệm thương lượng mượt mà hơn. bàn thảo tập trung cho đàm phán khối lượng cao Bybit hỗ trợ 5 loại tiền điện tử khối lượng lớn để giao dịch, gồm những BTC, ETH, EOS, XRP và USDT . Gần đây, họ đã giới thiệu giao dịch trước USDT, trong đó P&L được tính bằng USDT, tạo điều kiện cho người mua thuận tiện tính toán tài sản của mình hơn. Đòn bẩy cao Bybit là một sàn phân phối có đòn bẩy, điều đó có tức là họ cho phép đàm phán ký quỹ tiền điện tử. Các trader sẽ chỉ mất 1 lượng tài sản nhỏ trong số tài sản Đầu tiên làm tài sản thế chấp cho những đàm phán của họ. Bybit cung cấp đòn bẩy lên đến 100 lần, đây là số tiền bạn có thể vay từ sàn giao dịch Major Pro : Với Bybit, đòn bẩy có thể điều chỉnh tự do, có nghĩa là nó có thể được thay đổi ngay cả sau khi mở một vị trí, đây là điều không thể tiến hành trên những sàn phân phối khác. thuận tiện dùng trang bị đầu cuối đàm phán Bybit sản xuất một trong những thiết bị đầu cuối đàm phán trực quan và nếu như các bạn là người đang chuyển trong khoảng một đại lý phân phối hiện có như Bitmex hoặc Binance, các bạn sẽ rất kinh ngạc. Bây giờ, đừng hiểu lầm thuận lợi với đơn thuần vì thiết bị đầu cuối giao dịch Bybit rất mạnh, cũng như mạnh mẽ về các tính năng. áp dụng di động Bybit Đối với các người giao dịch đang di chuyển, các bạn chắc chắn sẽ muốn theo dõi các vị trí mở của mình. Đây là lý do tại sao Bybit đã phát triển những áp dụng di động của họ. Nó có sẵn trong 2 hệ quản lý iOS và Android, chức năng cũng như giao diện tương đối giống với Web. Đây là ứng dụng với phần lớn các tính năng cấp thiết trong thương lượng. Trong khi tất cả những áp dụng di động tương tự từ các sàn giao dịch khác, ứng dụng di động Bybit trông đơn thuần và dễ dùng hơn cực nhiều. Ứng dụng di động có sẵn cho cả iOS và Android. ko đề xuất KYC Bybit là một trong số ít những thảo luận KYC chất lượng cao và bạn có thể đăng ký trong khoảng bất kỳ nơi nào trên toàn cầu trừ khi các bạn sống ở một quốc gia bị tránh được hoặc ở Hoa Kỳ. Người mua ở Hoa Kỳ có thể dùng VPN như NordVPN để truy tìm cập Bybit.
 12. Sự lớn mạnh mạnh mẽ của các loại tiền mã hóa đã kéo theo nhu cầu thương lượng, lưu trữ crypto ngày càng tăng cường cao. Việc lựa chọn một sàn phân phối phù hợp sẽ giúp chúng ta yên tâm hơn. Nếu bạn đang mua một sàn mua bán coin an toàn, chóng vánh, dễ sử dụng và chi phí thấp thì Fiahub sẽ là một chọn lọc chẳng thể bỏ qua. Trong bài viết hôm nay, Bitcoin Vietnam News sẽ Nhận định sàn tiền ảo nào uy tín cho bạn về sàn Fiahub là gì, Nhận định tổng quan, cũng như hướng dẫn đăng ký tạo account, xác thực KYC toàn tập và đàm phán từ A đến Z nhé. Fiahub là gì? Fiahub là một sàn giao dịch của Singapore với trụ sở tại 10 Anson Road, #10-11 International Plaza, thuộc DIGITEX Pte Ltd. Fiahub cho phép bạn sử dụng tiền Việt Nam Đồng để tìm Bitcoin, Ethereum hoặc các đồng tiền ảo khác và ngược lại quy đổi sang tiền Việt. Không chỉ có thế Fiahub tương trợ nạp và rút tiền tại những nhà băng chủ yếu của Việt Nam (Vietcombank, ACB, TP Bank, VIB, Techcombank, Sacombank). Cách thức hoạt động của Fiahub Fiahub và Remitano giống nhau ở chỗ là sàn trung gian để kết nối hoạt động tậu bán coin giữa những thành viên với nhau. Tuy nhiên, ví như Remitano giao dịch bằng cho người mua/bán cách tạo quảng bá bán coin thì Fiahub có hai hình thức đó là đàm phán đơn thuần và tăng. Trong đó: Với hình thức đơn thuần, Fiahub sẽ tự động chọn mức giá mua hoặc bán tốt nhất với số tiền các bạn chỉ định. Với hình thức nâng cao, các bạn sẽ có một giao diện cách nạp tiền sàn CoinEx giống sàn giao dịch để lựa chọn lệnh để khớp hoặc tự đặt giá mua/bán. Fiahub tương trợ những đồng coin nào? Fiahub hiện nay tương trợ đàm phán với 5 đồng coin chính ấy là Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, USDT và Binance Coin. Tương lai sàn sẽ hỗ trợ giao dịch phổ biến đồng tiền điện tử khác. Phí giao dịch của Fiahub Nhìn chung thì sàn Fiahub có phí thương lượng khá rẻ trong các sàn mua bán coin tại Việt Nam. Tuy vậy cũng tuỳ theo khối lượng mà các bạn đang giao dịch. Cụ thể cách tính phí như sau: Phí nạp và rút coin trong khoảng ví: miễn phí, các bạn chỉ phải trả phí giao dịch mà màng lưới Bitcoin, Ethereum thu cho mỗi thương lượng. Phí nạp và rút tiền về ngân hàng: miễn phí. Phí giao dịch: chao đảo từ 0.1% đến 0.5% – tùy vào số lượng coin mà các bạn thương lượng. Trong đó: từ 0 – 0.1 BTC, bạn sẽ tốn mức phí 0.5%; trong khoảng 0.1 – 0.5 BTC bạn sẽ tốn phí 0.45%; từ 0.5 – 1 BTC bạn sẽ tốn phí 0.4%; trong khoảng 1 – 1,5 BTC bạn sẽ tốn phí 0.35%; từ 1.5 – 2 BTC các bạn sẽ tốn phí 0.3%; từ 2 – 2.5 BTC, bạn sẽ tốn phí 0.25%; từ hai.5 – 3 BTC bạn sẽ tốn phí 0,2%; từ 3 – 3.5 BTC bạn sẽ tốn phí 0.15% trong khoảng 3.5 BTC trở lên sẽ tốn phí 0.1%. Có thể các bạn để ý : lừa đảo tiền ảo có thật không ? Tìm hiểu sàn phân phối Fiahub Sau gần 3 năm đi vào hoạt động, Fiahub được người dùng Tìm hiểu cao nhờ các ưu điểm đặc sắc của mình, trong đấy phải đề cập đến: Website hoạt động trơn, tuyệt vời, không làm mất phổ quát thời gian của người mới. tương trợ giao dịch với phổ thông đồng bạc ảo hàng đầu như Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic và Binance Coin. Mức phí thấp, đàm phán nhanh. Đăng ký tài khoản thuận tiện và có tính bảo mật 2 lớp. Nạp và rút tiền cực nhanh, chỉ trong vòng vài giây. hỗ trợ người chơi thương lượng trên cả PC lẫn điện thoại. Chính sách chăm nom khách hàng cẩn thận, nhiệt tình với phổ quát hình thức Hãy liên hệ như Live Chat, Telegram và Facebook… tuy nhiên nhược điểm của sàn là khối lượng mua bán còn thấp do chỉ hỗ trợ thương lượng với 4 đồng coin. Không chỉ vậy, những thông tin về sàn chưa thật sự có phổ biến để người chơi được nắm bắt cụ thể. Điều này đã làm cho một phòng ban cùng đồng còn e sợ trong việc lựa chọn đại lý phân phối của mình. Sàn Fiahub có lừa đảo không? Có một điều rất dễ hiểu là tâm lý khách hàng mới, chưa có phổ quát kinh nghiệm, nên trước khi đàm phán hay mua bán coin trên bất kỳ sàn nào họ cũng có nỗi lo sợ bị lừa đảo, hay bị hack tấn công… tuy thế, tính đến thời khắc hiện tại thì chưa hề có một thông tin chính xác, hay một vụ bê bối nào can hệ tới việc sàn Fiahub lừa đảo cả. Đôi khi chỉ bị lỗi như thường rút tiền được, không đăng ký tài khoản hay đàm phán được là lỗi rất mực thường ngày. Các lỗi này thì nói cả những sàn to như Binance cũng hay gặp phải, Vì thế nếu bạn gặp lỗi ở trên thì không cần lo lắng đâu nhé Fiahub sẽ xử lý trong vòng 24 giờ. Các bạn có thể liên lạc hàng ngũ của họ phê duyệt kênh Telegram để được tương trợ nhanh nhất nhé. Cùng lúc cũng tuyệt đối ko được cung ứng thông tin ID account và mật khẩu cho nhóm tương trợ để phòng ngừa bị lừa đảo nhé, vì họ không bao giờ hỏi thông tin này cả, ví như có thì họ cũng chỉ hỏi thông tin email của bạn hoặc mã đàm phán thôi, còn lại đa số đã có trong hệ thống cơ sở vật chất dữ liệu của họ rồi. Hướng dẫn đăng ký sàn Fiahub Để có thể sắm bán Bitcoin hay Ethereum, các bạn cần mở một tài khoản trên sàn Fiahub. Tiến trình mở tài khoản rất đơn giản, hãy làm theo tiến trình dưới đây: thao tác 1: truy tìm cập trang đăng ký của sàn ở liên hệ Sau đấy bấm vào phần Đăng Nhập ở góc phải. Khi chưa có tài khoản sàn Fiahub sẽ hiện ra phần Đăng Ký cho bạn và bạn nhấn vào ấy. bước 2: Điền email và mật khẩu đăng ký rồi bấm xác nhận. bước 3: Hệ thống của sàn sẽ gửi email yêu cầu các bạn xác nhận việc đăng ký account. Bạn mở mail lên và bấm xác nhận là xong. thao tác 4: Sau lúc tạo xong tài khoản thì bạn cần tiến hành luôn việc bảo mật account bằng cách chọn tab Bảo mật tại Mục account, bạn chọn bảo mật rồi bấm vào bảo mật 2 lớp 2FA. Các bạn click vào nút kế bên Google Authenticator để mở lên. Sau đấy mở áp dụng Google Authenticator lên để quét mã vạch. Bạn lấy mã 2FA để nhập vào ô công nhận chứng thực 2 lớp để hoàn thành. Lưu ý nhớ ghi lại Mã hồi phục để nêu làm mất điện thoại có chứa Google Authenticator thì còn có thể phục hồi được. Hoặc các bạn coi xét sử dụng áp dụng Authy để thay thế. Chương trình ưu đãi của Fiahub Fiahub hiện tại đang có chương trình giới thiệu lúc mỗi một người các bạn giới thiệu có tổng volume thương lượng trên Fiahub 10 BTC với phí thương lượng (mặc định) 0.5%, các bạn sẽ nhận được 0.02 BTC. Ko ngừng số người giới thiệu, nhận được commission liên tục và trọn đời. Không chỉ thế lúc các bạn đăng ký account dưới link của mình sẽ được giảm 20% phí giao dịch trong một tháng. Trong tình trạng các bạn giới thiệu người khác vào thì sẽ nhận ngay 40% lợi nhuận của Fiahub mỗi lúc có giao dịch nảy sinh và nếu có 2 người bạn hoàn thành KYC (Xác minh nâng cao) trên Fiahub thì các bạn sẽ được miễn phí phí thương lượng trong 1 tháng. giả dụ bạn giao dịch với khối lượng lớn thì chương trình gói VIP của Fiahub sẽ đạt được nhiều ích lợi lớn cho bạn, cụ thể là các bạn chỉ mất 1.000.000 VNT để được miễn phí giao dịch trong 1 tháng. Đây là phần hơi phù hợp cho các ai làm OTC mà bạn nên cân đề cập. Kết luận Trên đây là bài viết tổng quan về sàn Fiahub mà các bạn nên biết ví như đang có ý định giao dịch tiền điện tử bằng sàn này. Với Về ưu điểm và điểm cộng của mình, Fiahub cũng là liên hệ xứng đáng để bạn giao dịch coin hiện nay tại Việt Nam. Đừng quên đăng ký account Fiahub sau khi đọc xong bài viết này nhé.
 13. RightBTC là gì? RightBTC là một trong các sàn tiền ảo uy tín trên thế giới đàm đạo Bitcoin và những loại Altcoin được xây dựng thương hiệu tại Dubai vào năm 2014. Tại sàn quý khách có thể kinh doanh phổ biến loại coin như Bitcoin, Ethereum, Litecoin, ETP hay những loại coin khác. Sàn RightBTC chỉ sản xuất thương lượng giữa các đồng coin với nhau và ko hỗ trợ những loại tiền pháp định, cùng lúc nó cũng không hỗ trợ việc ký quỹ. Để kiểm soát những hoạt động đàm phán trên sàn, RightBTC đã sử dụng một hệ thống kiểm soát rủi ro do lực lượng nhân viên chuyên nghiệp của họ đảm nhận. Tuy có hội sở tại Dubai nhưng mọi người trên thế giới đều có thể tham gia đàm phán tại sàn xem thêm tại : sàn giao dịch CoinEx là gì Tính năng của đại lý phân phối RightBTC Về yếu tố bảo mật: RightBTC dùng những phương pháp hiện đại và tân tiến nhất ngày nay để đảm bảo sự ổn định và thực hiện thương lượng được nhanh chóng cho hệ thống và an toàn cho quý khách bằng các phương pháp như hệ thống mã hóa SSL cấp nhà băng nhằm đảm bảo cho dữ liệu quý khách ko bị ăn cắp hay mạo, sử dụng phương pháp phân cụm cho hệ thống máy chủ để tối ưu hóa. Các loại tiền trên sàn được lưu trữ bằng ví lạnh để tránh những hacker tiến công mà lấy chúng đi. tương trợ tiền pháp quy: Sàn RightBTC ko tương trợ tiền pháp quy. nền móng giao dịch: RightBTC tương trợ một nền tảng thương lượng đấy là thương lượng trên website, nền tảng đàm phán trên web của sàn được ngoài mặt đơn thuần nhưng hỗ trợ đa chức năng tốt, các biểu đồ của nó chưa thực sự chuyên nghiệp như các sàn chứng khoán, nhưng như vậy cũng đủ cho các bạn có thể hiểu được. Về ngôn ngữ hỗ trợ: Sàn RightBTC hỗ trợ hai ngôn ngữ ấy là tiếng Anh, và tiếng Trung Về ký quỹ: Hiện tại Bitinka ko hỗ trợ ký quỹ. Ví điện tử: không hỗ trợ ví tiền ảo vì các loại coin được đàm phán trên sàn đều được sàn lưu trữ bằng ví lạnh. Về tương trợ khách hàng: lúc có bất kì câu hỏi gì tại sàn, khách hàng có thể Liên hệ ngay với hàng ngũ support của sàn chuẩn y chat trực tuyến trên web, hay Mọi chi tiết xin liên hệ theo qua email info@rightbtc.com, ví như bạn muốn cộng tác buôn bán với sàn thì Mọi chi tiết liên hệ qua email này business@rightbtc.com Sàn RightBTC tương trợ coin nào và thị phần nào Sàn RightBTC là một sàn phân phối tương trợ rất nhiều loại Altcoin bao gồm những loại cính như Bitcoin, Ethereum, Litecoin, ETC, BCC, ETP, DLT, ZGC, ZDC, STORJ và nhiều loại khác. RightBTC hỗ trợ 3 thị phần chính là BTC, ETH và ETP, điều này có tức là tại sàn, bạn chỉ có thể sử dụng 3 loại coin này để tìm bán với các loại coin khác. Các cặp được giao dịch phổ quát nhấ tại sàn là BCC/BTC, ETH/BTC, LTC/BTC. Phí đàm phán trên sàn RightBTC như nào Phí đàm phán tại RightBTC là tương đối cạnh tranh với lệ phí là 0.2% cho mọi thương lượng, với mọi loại coin trên sàn. Sàn RightBTC không mất phí lúc nạp tiền. Nhưng lúc rút tiền sẽ có mức phí riêng theo từng loại coin. Phí rút tiền tại sàn được tính theo cơ chế sau: Withdraw Fee = Base + (Withdraw Number × Rate) (Base là một chỉ số riêng tại sàn để tính lệ phí rút tiền). Tỉ dụ như với đồng BTC thì Base của nó là 0.001, Rate là 0% thì lúc rút tiền bằng BTC thì phí sẽ là 0.001 BTC. Xem chi những Base và Rate của từng loại coin Sàn RightBTC có lừa đảo không? Tính đến thời điểm hiện tại thì RightBTC chưa vướng phải bất cứ tình trạng lừa đảo (scam) nào và cũng chưa từng bị một cuộc tiến công nào thành công của Hacker.
 14. sàn phân phối với tên gọi quen thuộc trong khoảng cộng đồng - “Matcha". Dù đi sau thị trường nhưng nghe đâu đã vượt mặt các ông to để hoà mình vào làn sóng vững mạnh của toàn cầu Crypto. Cái tên “MXC", còn có tên gọi khác được cộng đồng Trung Quốc đặt tên là Matcha, có điểm đặc sắc gì để vươn lên sánh vai cộng top đầu sàn giao dịch? Hãy cộng mình Phân tích qua bài viết sàn tiền ảo nào uy tín này nhé Sàn MXC là gì? MXC là đại lý phân phối tiền mã hoá, được có mặt trên thị trường bởi nhóm chuyên gia bậc nhất trong khoảng Wall Street, chuyên gia công nghệ Blockchain từ Nhật Bản và Châu Âu. sàn giao dịch MXC không những là nền tảng thương lượng tiền mã hoá, mà MXC còn cung ứng dịch vụ lưu hành tài sản Blockchain nhằm mang tính bảo mật hơn, sáng tạo hơn và thuận lợi hơn. Hiện tại sàn đang hỗ trợ 6 ngôn ngữ: Tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật và tiếng Indonesia. 1 số thông báo khác về sàn MXC sàn giao dịch MXC có khối lượng mua bán 24 giờ khoảng 860.554 triệu đô la Mỹ (được cập nhật ngày 21/08/2019 trên trang CoinMarketCap). Anh em có thể đàm phán với 119 cặp đàm phán với những thị trường USDT, ETH, BTC, MX. Sàn MXC hiện đang cung ứng tính năng thương lượng token, giao dịch OTC, các sản phẩm nguồn vốn và giao kèo sáng tạo. xem thêm tại : Cách tạo tài khoản CoinEx Tìm hiểu sàn MXC Về ưu điểm Sàn có nhiều tính năng sàn phân phối MXC có nhiều tính năng và thị trường để anh em trải nghiệm. Từ spot trading đến thương lượng hiệp đồng sáng tạo và có nhiều chương trình ưu đãi quyến rũ cho MX holder. MX là token của sàn MXC, mình sẽ có bài viết chi tiết về đồng MX Token này. Bảo mật tốt Ngoài việc KYC xác minh tính danh, sàn MXC còn cho phép lớp bảo mật Anti-Fishing để xác nhận những thông báo chính thống từ đại lý phân phối. huê hồng giới thiệu lên tới 80% Chương trình hoa hồng giới thiệu của sàn MXC dao động từ 20% - 80% tuỳ theo số lượng MX anh em nắm giữ. Không chỉ vậy, sàn còn vun đắp chương trình đặc trưng dành cho khách hàng VIP với nhiều đặc quyền. ko KYC vẫn có thể rút Crypto Với sàn MXC, anh em có thể rút tối đa 5 BTC/ ngày mà không cần phải thực hiện bước KYC. Còn sau khi hoàn thành, hạn mức rút các đồng tiền ảo tiềm năng sẽ được nâng lên cho anh em cao hơn. điểm yếu Giao diện phức tạp Giao diện của sàn MXC có phần khá phức tạp và có đa dạng thông báo. Theo ý kiến tư nhân của mình thì ko thân thiện với newbie. tuy nhiên, anh em có thể mau chóng làm quen với giao diện sàn này. Sàn cũng có đủ phiên bản Standard và Advance để thích hợp với từng anh em trader không giống nhau. Còn phổ thông lỗi trong khoảng hệ thống Tính đến thời điểm hiện tại của bài viết, sàn MXC vừa cập nhật phiên bản tiếng Việt. Do vậy, không tránh khỏi việc có không ít lỗi xuất hiện trong giao diện web. Thêm vào đó, sàn cũng gặp một số lỗi “bị đơ” ở 1 vài tính năng nạp, rút tiền lúc mình trải nghiệm. Hướng dẫn cách đăng ký account trên sàn MXC Giới thiệu về giao diện sàn MXC Tại trang chủ của sàn MXC, anh em sẽ trông thấy cực nhiều site không giống nhau, mình sẽ giải thích cụ thể. Chuẩn bị trước lúc đăng ký Email hoặc số điện thoại thường dùng. ứng dụng chuẩn xác Google Authenticator đã tải về điện thoại. một vài hồ sơ cá nhân như CMND, thẻ căn cước, GPLX, hộ chiếu... Đăng ký tài khoản giao dịch trên sàn MXC Anh em tróc nã cập vào link ref để ủng hộ Coin98. ví như tiếng nói là tiếng Hoa thì anh em click vào dòng chữ ở góc phải màn hình để chuyển đổi sang tiếng Anh. Chọn Register để đăng ký account. Anh em có thể đăng ký bằng email hoặc số điện thoại. Mình khuyên anh em chọn cách đăng ký nào nhân tiện hơn cho bản thân. Ở đây mình chọn đăng ký bằng Email. Điền phần lớn thông tin bao gồm: Email. Mật khẩu. xác nhận mật khẩu. Mã xác minh Email: click “Nhấp để nhận" để nhận mã về tài khoản email, sau đó sao chép và nhập vào ô này. Referral ID: ví như được ai giới thiệu. nhấn “Tôi đã đọc và đồng ý...” và chọn Đăng ký để hoàn tất bước đăng ký tài khoản. Xác minh tính danh KYC Để xác minh danh tính, anh em cần thực hiện 1 vài thao tác: Xác minh số điện thoại/ xác minh email và xác minh nhân thân, tạo mã anti-fishing. trong khoảng giao diện trang chủ, tài khoản >> User Center (Trung tâm người dùng). Sau khi chuyển tới giao diện User Center, sẽ có một bảng thông tin xuất hiện cảnh báo account của anh em đang có mức bảo mật thấp, thiết yếu đặt các bước bảo mật.
 15. Bitfinex đã công bố chiến lược tăng trưởng với rộng rãi đổi mới. Một trong số đấy chính là việc ra mắt đại lý phân phối Eosfinex. Vậy Eosfinex là gì? Hãy cùng Tapchicoin24h Đánh giá qua bài viết này. Eosfinex là gì? Eosfinex là 1 trong top 10 sàn giao dịch tiền ảo phi quy tụ, được ngoài mặt trên nền tảng EOS. Với các lợi thế của mạng blockchain EOS như tốc độ đàm phán nhanh, khả năng xử lý phổ quát thương lượng giúp Eosfinex trở thành sàn phân phối phi tụ hội có hiệu suất cao nhất trong khoảng trước cho đến nay. Đây là một phần trong kế hoạch vững mạnh mới, được Bitfinex công bố ngày 13/09/2018. Tới thời khắc viết bài này, Eosfinex đã chính thức ra mắt v1. các bạn có thể tham khảo thêm về sàn Bitfinex tại cách đăng ký tài khoản CoinEx Điểm đặc trưng của Eosfinex Hiệu suất Đây là một trong các điểm biểu hiện tham vẳng của Bitfinex. Với khả năng xử lý đến 10000 TPS, phí đàm phán thấp, tạo nên một nền tảng giao dịch phi tụ hội hiệu quả nhất từ trước cho tới hiện tại Phi tụ họp Eosfinex sẽ được chạy hoàn toàn trên EOS Blockchain, tạo điều kiện có việc đặt lệnh thương lượng, xử lý giao tinh hoàn toàn khác biệt so với các giao thức khác Bảo mật Tận dụng điểm mạnh về bảo mật và tính sáng tỏ của EOS Blockchain, tạo điều kiện cho tài sản của nhà đầu tư nằm trong vòng kiểm soát, giảm rủi ro bị thất thoát tài sản Thông cáo báo chí của EOSfinex Việc ban đầu, sàn Eosfinex sẽ chỉ hỗ trợ các cặp giao dịch EOS/USD, BTC/USD và ETH/USD. Các loại lệnh sẽ được hỗ trợ gồm: Limit và Market. Những cặp giao dịch ví tiền ảo tốt nhất mới sẽ dần được bổ sung theo nhu cầu của các nhà đầu cơ Đây là nền móng được xây dựng theo nguyên tắc tốc độ, minh bạch và an toàn. Sàn cũng không chịu sự kiểm soát của bất kỳ cơ quan nào và có thể giao dịch được trên toàn toàn cầu. EOS.io là gì? Đây là giao thức chính được dùng trong sàn Eosfinex. Đây là hệ thống Blockchain có khả năng mở rộng cao, cho phép vững mạnh những áp dụng phi hội tụ có hiệu suất cao. EOS đã thực hiện ICO ngày 26/6/2017, đến hiện tại nguồn cung đạt 928,522,030 EOS. Chi tiết về đồng EOS bạn có thể xem thêm tại bài viết Eos là gì? Nhận định về đồng EOS và các loại EOS wallet Cách đăng ký account sàn EOSfinex Để có thể đăng ký tài khoản và dùng EOSfinex, các bạn cần phải cài đặt Scatter. Đây là một loại ví trên nền móng EOS, có thể dùng để lưu trữ BTC, ETH, EOS, TRON. Bạn có thể chuyển vận Scatter tại https://get-scatter.com/download Sau lúc đã tải ví Scatter và tạo ví EOS thành công, bạn cần phải chuyển 1 lượng nhỏ EOS vào ví này để xác nhận tài khoản. Yên tâm là khoản phí này tính ra chắc chỉ tầm <$1 thôi Phí thương lượng trên Eosfinex như thế nào? Phí đàm phán với Taker là 0.2%, với Maker là 0%. Hơn thế nữa, maker sẽ được giảm 0.05% phí vì sản xuất thanh khoản cho thị phần. Khoản phí giảm này được ngoại hình để khuyến khích thanh khoản cho hệ thống. Vì vậy, tính ra Maker chỉ mất phí 0.15% thôi Sàn có hỗ trợ những loại coin BTC, ETH, USDT không? Một trong những điểm tránh được của các sàn phân phối phi tụ họp đấy là chỉ hỗ trợ những loại coin trên nền tảng đấy, thí dụ sàn DEX nền móng Ethereum sẽ chỉ có thể giao dịch các token ERC20 và ETH. Eosfinex cũng ko ngoại lệ, bạn sẽ chỉ có thể giao dịch những loại coin dựa trên nền tảng EOS. tuy thế, Eosfinex cũng đã có kế hoạch ra mắt những đồng coin được neo giá theo BTC, ETH, USDT để các bạn có thể giao dịch trực tiếp những đồng bạc này trên nền tảng Eosfinex, thí dụ tBTC, tETH. Lời kết Eosfinex là sàn phân phối phi tập trung thế hệ mới, sử dụng nền móng EOS Blockchain nên phổ thông Ưu điểm so với những nền tảng khác. Đây là một thao tác phát triển mới của Bitfinex. Bạn hãy thử trải nghiệm để xem nó có giống với những gì được giới thiệu không nhé :D. Chúc bạn thành công.