• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

tapdoanonetech

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  4
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About tapdoanonetech

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 02/02/1985

Contact Methods

 • Website URL
  https://tapdoanonetech.com

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  HaNoi
 • Sở thích
  Sản xuất và cung cấp giá kệ siêu thị, giá kệ kho hàng
 1. Em cần xoá một số chủ đề đã đăng trên diễn đàn mà không thể tìm được cách xoá hoặc chỉnh sửa. Anh chị nào biết thì hướng dẫn e với ạ. Em cảm ơn!
 2. Kệ siêu thị là một phần của kệ chứa hàng với thiết kế chuyên biệt, tối ưu tốt nhất trong việc trưng bày hàng hóa. Kệ được thiết kế dùng trong các cửa hàng tạp hóa, siêu thị và được khách hàng yêu thích sử dụng. Với thiết kế dạng tách rời từng bộ phận giúp thuận tiện cho việc vận chuyển cũng như lắp đặt và phù hợp với nhiều hàng hóa khác nhau. Tập đoàn Onetech hiện nay đang sản xuất và cung cấp các loại giá kệ trưng bày hàng hóa có chất lượng cao tại Việt Nam và là đối tác cung cấp dịch vụ setup siêu thị, và cung cấp giá kệ siêu Kệ siêu thị là gì? Kệ siêu thị là kệ trưng bày được thiết kế phù hợp nhất trong việc trưng bày hàng hóa giúp thuận tiện cho chủ cửa hàng trong việc quản lý giúp hàng hóa trong cửa hàng gọn gàng và ngăn lắp tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc chọn lựa hàng hóa. Kệ bày hàng siêu thị có thiết kế các bộ phận riêng biệt tách rời có các khớp nối, khới gài thuận tiện cho việc tháo lắp trong quá trình sử dụng. Kệ được thiết kế bằng sắt và được sơn tĩnh điện giúp tăng độ bền của kệ và có thể sử dụng trong việc trưng bày được hầu hết các loại sản phẩm bày bán. Kệ siêu thị có nhiều kích thước chủng loại khác nhau giúp tối ưu nhất diện tích trưng bày và phù hợp với mọi mục đích trưng bày hàng hóa của khách hàng. Cấu tạo kệ siêu thị Kệ siêu thị gồm các bộ phận chính sau đây tuy nhiện có một số loại kệ có mẫu mã riêng có thể một số bộ phận bị lược bỏ để phù hợp hơn trong việc trưng bày và mục đích sử dụng. Cột trụ: Cột trụ là bộ phận quan trọng nhất của kệ và là bộ phận chịu lực và giữ vững cho kệ khi trưng bày hàng hóa. Cột trụ kệ bày hàng thường được làm bằng sắt hộp được đột các lỗ hình chữ nhật nhỏ chạy dọc theo cột, các lỗ nhỏ này là điểm đề gài các tay kệ vào cột trụ. Tay đỡ: Tay đỡ là bộ phận giúp đỡ các mâm bày hàng và được gài vào cột trụ. Các tay đỡ có các vấu gài vào các lỗ hình chữ nhật nhỏ trên cột trụ tạo thành tay đỡ chắc khỏe. mâm tầng: Bộ phận trực tiếp đỡ hàng hóa trên kệ. mâm được làm dạng mặt phẳng bằng sắt sơn tĩnh điện hoặc bằng kính, gỗ. Lưng kệ: Lưng kệ là bộ phận có chức năng cố định khoảng cách giữa hai cột trụ của kệ và tấm lưng kệ còn phân tách hàng hóa giữa hai phía của kệ. Riềm- Rào chắn: Rào chắn là bộ phận có thể dùng hoặc không tùy theo nhu cầu của khách. Một số mẫu kệ siêu thị được sử dụng nhiều nhất Hiện nay trên thị trường có nhiều đơn vị cung cấp giá kệ siêu thị xong kệ trưng bày hàng hóa của tập đoàn Onetech có mẫu mã đẹp hơn, có kết cấu chắc hơn và chuẩn xác hơn các sản phẩm giá kệ gia công. Dưới đây là một số mẫu giá kệ trưng bày hàng hóa thông dụng nhất 1. Kệ siêu thị lưng lưới: là kệ được nhiều cửa hàng sử dụng nhiều trong các cửa hàng bán hàng tạp hóa, siêu thị mini và các siêu thị lớn. kệ có tấm lưng lưới thoáng rất thuận tiện cho việc tìm kiếm sản phẩm cho khách hàng. Kệ có tấm lưới to bằng kích thước của toàn kệ do đó không thuận tiện cho việc vận chuyển và lắp đặt. Lớp lưới có thể sử dụng các móc gài để treo các sản phẩm có trọng lượng nhẹ. Kệ lưng lưới là kệ có chi phí sản xuất thấp nhất nên được nhiều khách hàng yêu thích và sử dụng 2. Kệ siêu thị tôn đục lỗ: Sự khác biệt lớn của kệ là tấm lưng của kệ. Tấm lưng được tách nhỏ thành các tấm tôn có kích thước nhỏ thuận tiện cho việc vận chuyển. Các tấm nhỏ có móc gài hai phía của đầu tấm tôn đục lỗ được gài vào mặt trước của cột trụ. Các lỗ nhỏ trên lưng kệ cũng là điểm để gài các móc treo sản phẩm nhẹ. Kệ tôn đục lỗ đối với kệ đôi sẽ sử dụng hai mặt lưng riêng biệt do đó kệ có giá thành cao hơn đáng kể so với kệ lưng lưới siêu thị. Tuy nhiên loại kệ này có mẫu mã đẹp và được nhiều đơn vị sử dụng. 3. Kệ siêu thi tôn liền: Kệ tương tự kệ tôn đục lỗ chỉ khác biệt là sự thay thế tấm lưng đục lỗ bằng các tấm lưng không có lỗ. Kệ thường được sử dụng trong một số cửa hàng có diện tích lớn hoặc trong các cửa hàng trưng bày hàng chuyên biệt. Kệ tôn liền có khả năng che khuất hoàn toán phía lưng của kệ tạo nền cho sản phẩm nên cũng được nhiều đơn vị sử dụng loại kệ này. 4. Kệ tròn siêu thị: Kệ tròn tạp hóa là một trong những loại kệ được sử dụng nhiều trong các cửa hàng tạp hóa và trong các siêu thị lớn. Kệ thường được đặt tách rời so với các loại kệ khác trong cửa hàng và thường được bày các sản phẩm khuyến mãi, sản phẩm đặc biệt của cửa hàng. Ứng dụng của kệ trưng bày hàng hóa Kệ trưng bày hàng hóa có khả năng thích hợp với nhiều loại hàng hóa khác nhau và được nhiều khách hàng quan tâm và sử dụng. Và được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau, phù hợp với nhiều cửa hàng khác nhau như Kệ bán hàng tạp hóa, kệ bày hàng điện máy, kệ bày hàng văn phòng phẩm... và được sử dụng nhiều trong các tỉnh thành như: kệ siêu thị tại Bắc Ninh, kệ siêu thị tại Hải Dương, kệ siêu thị tại Huế, kệ siêu thị tại TPHCM Mua kệ siêu thị ở đâu tốt nhất Vì sao lựa chọn Tập Đoàn Onetech là đơn vị cung cấp giá kệ và thiết bị siêu thị tốt nhất hiện nay? Với nhà máy sản xuất giá kệ có quy mô lớn nhất miền bắc hiện nay với diện tích trên 10.000 m2 và hệ thống dây chuyền sản xuất giá kệ tự động hiện đại giúp Onetech sản xuất ra những bộ kệ trưng bày hàng hóa có mẫu mã đẹp và có chất lượng cao. Các sản phẩm kệ trưng bày hàng hóa của Onetech được bảo hành 5 năm để khẳng định chất lượng và độ bền của sản phẩm. Các sản phẩm được đặt hàng trực tiếp tại nhà máy sản xuất của Onetech không qua bất kỳ trung gian nào đảm bảo khách hàng được trực tiếp nhận bảo hành của Onetech nếu xảy ra sự cố trong quá trình sử dụng. Với các khách hàng mua số lượng nhiều được công ty vận chuyển trực tiếp bằng xe vận chuyển của công ty và được lắp đặt miễn phí. Đối với các khách hàng mua số lượng ít được công ty hỗ trợ vận chuyển ra các bến xe để gửi hàng cho khách hàng. Tập đoàn Onetech Văn phòng : Lod 29, Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Nhà máy : CN5, Khu Công Nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội website: https://tapdoanonetech.com Hotline: 0387021077
 3. THbond Việt Nam được thành lập 2016 có quy mô một xưởng sản xuất nhỏ lẻ với số lượng nhận viên hạn chế. Dưới sự lãnh đạo của các nhà quản lý trẻ năng động và sáng tạo, THbond đã phát triển bứt phá và trở thành một đơn vị sở hữu những sản phẩm cao cấp trên thị trường và là đối tác của nhiều đơn vị hàng đầu tại Việt Nam. THbond đã xây dựng được nhà máy sản xuất quy mô cùng hệ thống máy móc hiện đại có thể đáp ứng được mọi yêu cầu của thị trường. Cùng với đội ngũ kỹ thuật có trình độ cao cùng đội ngũ nhân viên năng động đã và đang đưa sản phẩm cao cấp của THBond có mặt trên thị trường từ Bắc vào Nam. Sản phẩm của THbond được quản lý giám sát chất lượng bởi các chuyên gia Nhật Bản và được kiểm tra kỹ lưỡng chất lượng trước khi xuất khỏi nhà máy. Đảm bảo chất lượng tốt nhất cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm của THbond Việt Nam Nhà máy sản xuất THbond Việt Nam THbond Việt Nam đã xây dựng nhà máy sản xuất trên diện tích 2000 m2 cùng với đó là hệ thống dây chuyền sản xuất tự động hiện đại được nhập khẩu từ Châu Âu đặt tại CN5, khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội. Các sản phẩm của THbond được sản xuất bằng nguyên vật liệu cao cấp được nhập khẩu dựa trên công thức pha chế đặc biệt riêng của THbond mà các sản phẩm khác không có. Dưới sự giám sát kỹ thuật, chất lượng bởi các chuyên gia nước ngoài. Các sản phẩm của THbond đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi xuất xưởng đảm bảo 100% chất lượng đến tay khách hàng CÁC SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA THBOND THbond là đơn vị sản xuất các loại keo dán đa năng. Hiện nay THbond có các sản phẩm chính sau đây. 1. Keo dán đa năng : Keo dán đa năng THbond là loại keo có độ chịu lực cao và có khả năng kết dính tốt trên mọi vật liệu. Keo đa năng THbond được sản xuất trên công thức riêng của THbond cho khả năng kết dính chắc và không bị nứt gãy trong quá trình sử dụng. Với thành phần không gây độc hại cho con người và sinh vật cùng thời gian khô vừa phải rất phù hợp trong dán gạch, dán biển quản cáo, dán mica 2. Băng keo chống thấm siêu dính : Băng keo chống thấm đa năng THbond là sản phẩm được nhiều khách hàng tin dùng trong thời gian qua. Với khả năng kết dính cao trên mọi vật liệu khác nhau cùng nhiều loại kích thước. Băng keo chống thấm đa năng THbond có độ bền cao và có khả năng ngăn chặn thấm dột 100% các vết nứt, hở trên các vật liệu như gạch, sắt, bê tông. Với công nghệ keo putty của THbond cho khả năng bám dính cao trên mọi vật liệu. Với cấu tạo gồm hai lớp keo và lớp bạc bảo về giúp băng keo chống thấm có độ bền cao khi sử dụng 3. Keo dán chống cháy : là hỗn dịch được sử dụng trong sản xuất cửa chống cháy. Keo dán cửa chống cháy THbond được sử dụng để dán hai bề mặt sắt của cửa chống cháy vào lõi cửa chống cháy là tấm giấy tổ ong hoặc tấm MGO . Ngoài chức năng kết dính keo chống cháy còn tăng khả năng chịu nhiệt cao khi sử dụng trong các loại cửa chống cháy, vách chống cháy. 4. Giấy tổ ong : Giấy tổ ong chống cháy THbond là loại giấy tổ ong được sử dụng làm lõi các loại cửa chống cháy và vách chống cháy và các loại cửa thép khác. Với khả năng cách âm tốt và giá thành rẻ lên cũng được sử dụng làm lõi cho các loại cửa nội thất khác. Sản phẩm giấy tổ ong được THbond sản xuất và phân phối có khả năng chịu lực cao, trọng lượng nhẹ rất phù hợp trong việc sản xuất lõi cửa công nghiệp và lõi cửa chống cháy. Với thiết kế dạng tổ ong và được gấp gọn thuận tiện cho việc vận chuyển. Chính có cấu tạo dạng tổ ong lên giấy tổ ong có trọng lượng nhẹ, khả năng chịu lực cao so với các loại vật liệu cùng trọng lượng, khả năng cách âm, cách nhiệt tốt. MUA KEO DÁN ĐA NĂNG THBOND Ở ĐÂU Hiện nay THbond là đơn vị duy nhất sản xuất keo dán đa năng thương hiệu THbond. Các sản phẩm keo dán của THbond luôn được kiểm tra chất lượng kỹ lưỡng trước khi giao đến tay khách hàng. Khách hàng muốn sử dụng sản phẩm của THbond có thể liên hệ trực tiếp đến nhà máy sản xuất để đặt hàng theo thông tin dưới đây của công ty. Nhà máy: CN5-Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai – Hà Nội. Văn phòng: P.1005,Tòa 17T11, Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Mobile: 0965 021 077 Email: thbondvietnam@gmail.com
 4. Kệ siêu thị là một phần của kệ chứa hàng với thiết kế chuyên biệt, tối ưu tốt nhất trong việc trưng bày hàng hóa. Kệ được thiết kế dùng trong các cửa hàng tạp hóa, siêu thị và được khách hàng yêu thích sử dụng. Với thiết kế dạng tách rời từng bộ phận giúp thuận tiện cho việc vận chuyển cũng như lắp đặt và phù hợp với nhiều hàng hóa khác nhau. Tập đoàn Onetech hiện nay đang sản xuất và cung cấp các loại giá kệ trưng bày hàng hóa có chất lượng cao tại Việt Nam và là đối tác cung cấp dịch vụ setup siêu thị, và cung cấp giá kệ siêu Kệ siêu thị là gì? Kệ siêu thị là kệ trưng bày được thiết kế phù hợp nhất trong việc trưng bày hàng hóa giúp thuận tiện cho chủ cửa hàng trong việc quản lý giúp hàng hóa trong cửa hàng gọn gàng và ngăn lắp tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc chọn lựa hàng hóa. Kệ bày hàng siêu thị có thiết kế các bộ phận riêng biệt tách rời có các khớp nối, khới gài thuận tiện cho việc tháo lắp trong quá trình sử dụng. Kệ được thiết kế bằng sắt và được sơn tĩnh điện giúp tăng độ bền của kệ và có thể sử dụng trong việc trưng bày được hầu hết các loại sản phẩm bày bán. Kệ siêu thị có nhiều kích thước chủng loại khác nhau giúp tối ưu nhất diện tích trưng bày và phù hợp với mọi mục đích trưng bày hàng hóa của khách hàng. Cấu tạo kệ siêu thị Kệ siêu thị gồm các bộ phận chính sau đây tuy nhiện có một số loại kệ có mẫu mã riêng có thể một số bộ phận bị lược bỏ để phù hợp hơn trong việc trưng bày và mục đích sử dụng. Cột trụ: Cột trụ là bộ phận quan trọng nhất của kệ và là bộ phận chịu lực và giữ vững cho kệ khi trưng bày hàng hóa. Cột trụ kệ bày hàng thường được làm bằng sắt hộp được đột các lỗ hình chữ nhật nhỏ chạy dọc theo cột, các lỗ nhỏ này là điểm đề gài các tay kệ vào cột trụ. Tay đỡ: Tay đỡ là bộ phận giúp đỡ các mâm bày hàng và được gài vào cột trụ. Các tay đỡ có các vấu gài vào các lỗ hình chữ nhật nhỏ trên cột trụ tạo thành tay đỡ chắc khỏe. mâm tầng: Bộ phận trực tiếp đỡ hàng hóa trên kệ. mâm được làm dạng mặt phẳng bằng sắt sơn tĩnh điện hoặc bằng kính, gỗ. Lưng kệ: Lưng kệ là bộ phận có chức năng cố định khoảng cách giữa hai cột trụ của kệ và tấm lưng kệ còn phân tách hàng hóa giữa hai phía của kệ. Riềm- Rào chắn: Rào chắn là bộ phận có thể dùng hoặc không tùy theo nhu cầu của khách. Một số mẫu kệ siêu thị được sử dụng nhiều nhất Hiện nay trên thị trường có nhiều đơn vị cung cấp giá kệ siêu thị xong kệ trưng bày hàng hóa của tập đoàn Onetech có mẫu mã đẹp hơn, có kết cấu chắc hơn và chuẩn xác hơn các sản phẩm giá kệ gia công. Dưới đây là một số mẫu giá kệ trưng bày hàng hóa thông dụng nhất 1. Kệ siêu thị lưng lưới: là kệ được nhiều cửa hàng sử dụng nhiều trong các cửa hàng bán hàng tạp hóa, siêu thị mini và các siêu thị lớn. kệ có tấm lưng lưới thoáng rất thuận tiện cho việc tìm kiếm sản phẩm cho khách hàng. Kệ có tấm lưới to bằng kích thước của toàn kệ do đó không thuận tiện cho việc vận chuyển và lắp đặt. Lớp lưới có thể sử dụng các móc gài để treo các sản phẩm có trọng lượng nhẹ. Kệ lưng lưới là kệ có chi phí sản xuất thấp nhất nên được nhiều khách hàng yêu thích và sử dụng 2. Kệ siêu thị tôn đục lỗ: Sự khác biệt lớn của kệ là tấm lưng của kệ. Tấm lưng được tách nhỏ thành các tấm tôn có kích thước nhỏ thuận tiện cho việc vận chuyển. Các tấm nhỏ có móc gài hai phía của đầu tấm tôn đục lỗ được gài vào mặt trước của cột trụ. Các lỗ nhỏ trên lưng kệ cũng là điểm để gài các móc treo sản phẩm nhẹ. Kệ tôn đục lỗ đối với kệ đôi sẽ sử dụng hai mặt lưng riêng biệt do đó kệ có giá thành cao hơn đáng kể so với kệ lưng lưới siêu thị. Tuy nhiên loại kệ này có mẫu mã đẹp và được nhiều đơn vị sử dụng. 3. Kệ siêu thi tôn liền: Kệ tương tự kệ tôn đục lỗ chỉ khác biệt là sự thay thế tấm lưng đục lỗ bằng các tấm lưng không có lỗ. Kệ thường được sử dụng trong một số cửa hàng có diện tích lớn hoặc trong các cửa hàng trưng bày hàng chuyên biệt. Kệ tôn liền có khả năng che khuất hoàn toán phía lưng của kệ tạo nền cho sản phẩm nên cũng được nhiều đơn vị sử dụng loại kệ này. 4. Kệ tròn siêu thị: Kệ tròn tạp hóa là một trong những loại kệ được sử dụng nhiều trong các cửa hàng tạp hóa và trong các siêu thị lớn. Kệ thường được đặt tách rời so với các loại kệ khác trong cửa hàng và thường được bày các sản phẩm khuyến mãi, sản phẩm đặc biệt của cửa hàng. Ứng dụng của kệ trưng bày hàng hóa Kệ trưng bày hàng hóa có khả năng thích hợp với nhiều loại hàng hóa khác nhau và được nhiều khách hàng quan tâm và sử dụng. Và được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau, phù hợp với nhiều cửa hàng khác nhau như Kệ bán hàng tạp hóa, kệ bày hàng điện máy, kệ bày hàng văn phòng phẩm... và được sử dụng nhiều trong các tỉnh thành như: kệ siêu thị tại Bắc Ninh, kệ siêu thị tại Hải Dương, kệ siêu thị tại Huế, kệ siêu thị tại TPHCM Mua kệ siêu thị ở đâu tốt nhất Vì sao lựa chọn Tập Đoàn Onetech là đơn vị cung cấp giá kệ và thiết bị siêu thị tốt nhất hiện nay? Với nhà máy sản xuất giá kệ có quy mô lớn nhất miền bắc hiện nay với diện tích trên 10.000 m2 và hệ thống dây chuyền sản xuất giá kệ tự động hiện đại giúp Onetech sản xuất ra những bộ kệ trưng bày hàng hóa có mẫu mã đẹp và có chất lượng cao. Các sản phẩm kệ trưng bày hàng hóa của Onetech được bảo hành 5 năm để khẳng định chất lượng và độ bền của sản phẩm. Các sản phẩm được đặt hàng trực tiếp tại nhà máy sản xuất của Onetech không qua bất kỳ trung gian nào đảm bảo khách hàng được trực tiếp nhận bảo hành của Onetech nếu xảy ra sự cố trong quá trình sử dụng. Với các khách hàng mua số lượng nhiều được công ty vận chuyển trực tiếp bằng xe vận chuyển của công ty và được lắp đặt miễn phí. Đối với các khách hàng mua số lượng ít được công ty hỗ trợ vận chuyển ra các bến xe để gửi hàng cho khách hàng. Tập đoàn Onetech Văn phòng : Lod 29, Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Nhà máy : CN5, Khu Công Nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội website: https://tapdoanonetech.com Hotline: 0387021077